Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av

Bruks- og monteringsanvisning
Komfyrtopper av glasskeramikk med
induksjon
KM 6316
KM 6319
KM 6321
Bruks- og monteringsanvisningen
må leses før oppstilling installasjon - igangsetting.
Da beskytter du deg mot
person- og materiellskade.
no - NO
M.-Nr. 09 453 100
Innhold
Beskrivelse av komfyrtoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Modeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 6316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KM 6319 / KM 6321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Betjeningsfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kokesonedata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Sikkerhetsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Aktivt miljøvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Før første gangs bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Første rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Induksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Funksjonsmåte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Støy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Kokekar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Betjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Betjeningsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Innkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Innstillingsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Oppkoksautomatikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Boosterfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Varmholdingsfunksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Utkobling og restvarmeindikator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Tips for energisparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Varselur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Automatisk utkobling av kokesonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Bruk av timerfunksjonene samtidig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2
Innhold
Sikkerhetsinnretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Låsemekanisme / elektronisk barnesikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Stop and Go. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Sikkerhetsutkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Overopphetingsbeskyttelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Rengjøring og stell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Programmering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Hvis feil oppstår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ekstrautstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Sikkerhetsregler for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Sikkerhetsavstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Ramme-/fasettkomfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Henvisninger for innbygging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ramme-/ fasettkomfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
KM 6316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
KM 6321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Planlimte komfyrtopper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Innbyggingsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
KM 6319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Innbygging. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Elektrotilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Tilkoblingsledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Tilkoblingsskjema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Service, typeskilt, garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3
Beskrivelse av komfyrtoppen
Modeller
KM 6316
a
Kokesone med WaterBoost
bc Kokesoner med booster
d
4
Betjeningsfelt
Beskrivelse av komfyrtoppen
KM 6319 / KM 6321
a
Kokesone med WaterBoost
bcd Kokesoner med booster
e
Betjeningsfelt
5
Beskrivelse av komfyrtoppen
Betjeningsfelt
(Eksempel)
Sensortaster
a Inn-/utkobling av komfyrtoppen
b Betjeningsskala
- Innstilling av effekttrinn
- Innstilling av tid
c Låsemekanisme
d Booster / WaterBoost
e Valg av kokesone
f Stop and Go
g - Valg av timer
- Veksling mellom timer-funksjonene
- Valg av en utkoblingstid (se kapittel "Automatisk utkobling av kokesonen")
h Timefunksjon
6
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kontrollamper
i Låsemekanisme
j Booster
Kokesonedisplay
k
0
^
1 til 9
f
h
ß
#
A
=
=
=
=
=
=
=
=
Kokesonen klar til bruk
Varmholdingsfunksjon
Effekttrinn
Trinn 1 WaterBoost
Booster / trinn 2 WaterBoost
Manglende eller uegnet kokekar (se kapittel "Induksjon")
Restvarme
Oppkoksautomatikk ved utvidet omfang for effekttrinnene
l Kontrollampe for oppkoksautomatikk eller utvidet omfang for
effekttrinnene (se kapittel "Programmering")
Timerdisplay
m Kontrollampe for kokesonene, f.eks. for kokesonen høyre bak
n
00 til 99 = Tid i minutter
0.^ til 9^ = Tid i timer
LC
= Låsefunksjon / Elektronisk barnesikring aktiv
o Kontrollampe for halve timer ved en varselurtid på mer enn 99 minutter
7
Beskrivelse av komfyrtoppen
Kokesonedata
KM 6316
Kokesone
Minimal til maksimal
C i cm1)
Effekt i watt
ved 230 V2)
f
14 - 28
Normal
WaterBoost, trinn 1
WaterBoost, trinn 2
x
14 - 20
Normal
Booster
1850
3000
z
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
Totalt:
7400
23003)
32003)
50003)
KM 6319 / KM 6321
Kokesone
Minimal til maksimal
C i cm1)
y
10 - 23
Normal
WaterBoost, trinn 1
WaterBoost, trinn 2
w
10 - 16
Normal
Booster
1400
2200
x
14 - 20
Normal
Booster
1850
3000
z
14 - 20
Normal
Booster
1850
3000
Totalt:
7400
1)
2)
3)
8
Effekt i watt
ved 230 V2)
Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst
bunndiameter brukes.
Den angitte effekten kan variere med kokekarets størrelse og materiale
Denne effekten kan kun nås ved maksimal bunndiamater for
kokekaret.
23003)
32003)
50003)
Sikkerhetsregler
Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander.
Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å
bruke komfyrtoppen.
Den gir viktige råd angående montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt.
Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til
en eventuell senere eier!
9
Sikkerhetsregler
Forskriftsmessig bruk
~ Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og
husholdningsliknende steder.
~ Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk.
~ Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er
vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat.
Annen bruk er ikke tillatt.
~ Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn. De får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan håndtere den på en sikker måte. De
må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
10
Sikkerhetsregler
Barn i husholdningen
~ Bruk den elektroniske barnesikringen hhv. låsemekanismen, slik
at barn ikke slår på komfyrtoppen utilsiktet eller endrer innstillinger.
~ Barn under åtte år må holdes vekk fra komfyrtoppen, med mindre
de er under konstant tilsyn.
~ Barn over åtte år får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, der-
som betjeningen er forklart slik at de kan håndtere komfyrtoppen på
en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening.
~ Barn må ikke rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn.
~ Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så
avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes.
~ Fare for forbrenning!
Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over
eller bak komfyrtoppen. Barna kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen.
~ Fare for forbrenning og skålding!
Plasser gryter og panner slik at barn ikke får mulighet til å rive dem
ned og brenne seg.
Et spesielt beskyttelsesgitter for barn (som kan kjøpes i faghandelen) reduserer faren.
~ Fare for kvelning!
Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i
f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles.
Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene.
11
Sikkerhetsregler
Teknisk sikkerhet
~ Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyn-
dige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke
er ansvarlig for. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner
skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele.
~ En skadet komfyrtopp kan utsette brukeren for fare. Kontroller at
komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En
skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk.
~ Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis
det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes.
I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen.
~ Før komfyrtoppen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring, spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for
el-nettet.
Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet.
Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør.
~ Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter
eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (brannfare).
~ Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker
funksjon er sikret.
~ Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
~ Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og
mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan muligens føre til funksjonsfeil på apparatet.
Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett.
12
Sikkerhetsregler
~ Reparasjoner av apparatet må bare utføres av servicefolk som er
autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader.
~ Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler. Bare
for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til
våre apparater blir oppfylt.
~ Komfyrtoppen skal kun kobles til el-nettet av elektrofagfolk. Der-
som en skadet tilkoblingsledning skal skiftes, må det kun brukes en
spesiell tilkoblingsledning som skal installeres av elektrofagfolk (se
kapittel "Elektrotilkobling").
~ Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem.
~ Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må
apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en
av følgende betingelser er oppfylt:
– sikringene i husinstallasjonen er koblet ut,
eller
– skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut,
eller
– tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet.
For apparater med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for
å koble apparatet fra el-nettet.
~ Fare for støt!
Ikke ta komfyrtoppen i bruk, slå den evt. av omgående, ved brudd,
rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble den fra el-nettet.
13
Sikkerhetsregler
Bruk
~ Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la komfyr-
toppen være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett.
Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Slå av komfyrtoppen og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig
klede.
~ Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri
under en ventilator.
~ Servise av plast eller aluminiumsfolie smelter ved høye temperaturer. Ikke bruk servise av plast eller aluminiumsfolie.
~ Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materi-
aler blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under komfyrtoppen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale.
~ Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen.
Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatorene er sloknet.
~ Varm aldri opp servise uten innhold.
~ Ikke varm opp eller hermetiser lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på kokesonene. På grunn av overtrykket som oppstår,
kan beholderne hhv. boksene eksplodere.
14
Sikkerhetsregler
~ Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller be-
skyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har
restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller
smelte.
~ Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nær-
heten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt
med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet.
~ Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er
det ikke lenger fare for forbrenning.
~ Du kan brenne deg på den varme komfyrtoppen. Beskytt hende-
ne med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme
komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige.
Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp.
~ Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Du må ikke legge kniver, gafler, skjeer osv. på den. Hvis den er slått på, blir slått
på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske
gjenstander blir varme.
Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne.
Fuktige kjelelokk kan suge seg fast.
Slå av kokesonene etter bruk!
~ Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie
skulle havne på komfyrtoppen mens den er varm, og smelter, vil det
skade glasseramikkflaten når den kjøles ned. Slå av komfyrtoppen
omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på
deg grytevotter.
Rengjør deretter kokesonen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald.
15
Sikkerhetsregler
~ Kjeler som er kokt tomme, kan føre til skader på
glasskeramikkflaten. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn under
bruk!
~ Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten.
Bruk bare gryter og panner med glatt bunn.
~ Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan
forårsake riper hvis de havner under kjelebunnen. Pass på at
glasskeramikkflaten er ren før du setter på kokekar.
~ Varme gjenstander på betjeningsfeltet kan skade elektronikken
som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner på betjeningsfeltet.
~ Gjenstander som faller ned på komfyrtoppen (også lette gjenstander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i
glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på
glasskeramikkflaten.
~ På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det
hende at temperaturen i grytebunnen i løpet av kort tid når
selvantennelsestemperaturen til olje og fett. La aldri komfyrtoppen
være uten tilsyn under bruk!
~ Varm opp fett og olje i maks. 1 minutt og bruk aldri boosteren til
dette.
~ Bare for personer med pacemaker:
Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede
apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at
pacemakeren blir påvirket av dette.
Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen.
16
Sikkerhetsregler
~ Når komfyrtoppen er slått på, kan det elektromagnetiske feltet påvirke magnetiserbare gjenstander.
Kredittkort, lagringsmedier, lommekalkulatorer osv. må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er slått på.
~ Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under komfyr-
toppen, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Ikke
oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under komfyrtoppen.
~ Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under
apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i
skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret.
Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i
skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene
og skade viften eller påvirke kjølingen.
~ Bruk aldri to kokekar samtidig på en kokseone, stekesone eller et
PowerFlex-område.
Rengjøring og stell
~ Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i
apparatet og forårsake en kortslutning.
Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet.
~ Hvis komfyrtoppen er montert over en stekeovn med pyrolyse, må
du ikke bruke komfyrtoppen under pyrolyseprosessen. Da kan
overopphetingsbeskyttelsen til komfyrtoppen utløses (se tilsvarende
kapittel).
17
Aktivt miljøvern
Kassering av transportemballasjen
Emballasjen beskytter apparatet mot
transportskader. Emballasjematerialene
er valgt med sikte på miljøvennlighet og
avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes.
Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i
retur.
Kassering av gamle apparater
Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også
skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være
helseskadelige og skade miljøet. Kast
derfor aldri apparatet som restavfall.
Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til
en kommunal gjenbruksstasjon.
For mer informasjon, se www.miele.no
Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort.
18
Før første gangs bruk
Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det
beregnede stedet i kapittel "Typeskilt".
Første rengjøring
^ Fjern evt. beskyttelsesfolier og klebemerker.
^ Rengjør komfyrtoppen med en fuktig klut før du tar den i
bruk første gang. Tørk den etterpå.
Igangsetting
Kun for fasettkomfyrtopper (med slipt glasskant):
I de første dagene etter monteringen kan en liten spalte
mellom komfyrtoppen og benkeplaten være synlig. Den vil
bli mindre ved bruk. Den elektriske sikkerheten til komfyrtoppen er alltid garantert, til tross for den lille spalten.
Komponentene av metall er beskyttet med et pleiemiddel.
Når apparatet tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå
lukt og evt. røyk. Lukten vil bli svakere for hver gang du bruker komfyrtoppen, og vil til slutt forsvinne helt.
Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på
apparatet og er ikke helseskadelig.
Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for
induksjonskomfyrtopper er mye raskere enn for vanlige
komfyrtopper.
19
Induksjon
Funksjonsmåte
Under en induksjonskokesone er det en induksjonsplate. Når
kokesonen blir slått på, produserer denne platen et magnetfelt, som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp.
Kokesonen oppvarmes bare indirekte ved hjelp av varmen fra
gryten.
Kokesoner med induksjon virker bare når det er satt på kokekar med magnetiserbar bunn (se kapittel "Kokekar").
Induksjonen tar automatisk hensyn til størrelsen på det påsatte kokekaret, dvs. den virker bare på den flaten som er dekket av kokekaret.
Kokesonen virker ikke,
– hvis den blir slått på uten eller med uegnet kokekar (kokekar med ikke magnetiserbar bunn).
– hvis bunndiameteren på det påsatte kokekaret er for liten.
– hvis kokekaret fjernes fra en kokesone som er slått på.
I dette tilfellet blinker symbolet ß vekselvis med det innstilte
effekttrinnet i kokesonedisplayet.
Hvis det blir satt på egnet kokekar i løpet av 3 minutter, slokner ß og du kan fortsette som vanlig.
Hvis det ikke blir satt på kokekar, eller kokekaret er uegnet,
kobles kokesonen hhv. komfyrtoppen automatisk ut etter 3
minutter.
Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass for kniver, gafler, skjeer osv. eller andre gjenstander som inneholder metall. Hvis komfyrtoppen er slått på eller blir slått på
utilsiktet eller har restvarme, er det fare for at gjenstandene blir varme (fare for forbrenning).
Slå av kokesonene etter bruk.
20
Induksjon
Støy
Når induksjonskokesoner er i drift, kan det oppstå følgende
lyder i kokekaret, avhengig av materialet og bunnens utførelse:
– Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres.
– Spraking kan oppstå for kokekar som har bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Piping kan oppstå, hvis de kokesonene som er forbundet
med hverandre (se kapittel Boosterfunksjon) er i drift samtidig, og det på disse er plassert kokekar med bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn).
– Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut,
spesielt ved lave effekttrinn.
For å øke elektronikkens levetid, er apparatet utstyrt med en
kjølevifte. Hvis apparatet blir brukt intensivt, kobler viften seg
inn og du hører surring. Kjøleviften kan også fortsette etter at
du har slått av apparatet.
21
Induksjon
Kokekar
Følgende kokekar er egnet:
– rustfritt stål med magnetiserbar bunn
– emaljert stål
– støpejern
Følgende kokekar er ikke egnet:
– rustfritt stål med ikke magnetiserbar bunn
– aluminium, kobber
– glass/keramikk, steingods
Hvis du ikke er sikker på om en gryte eller panne er egnet for
induksjon, kan du kontrollere det ved å teste om en magnet
fester seg på bunnen av kokekaret. Hvis magneten blir sittende, er kokekaret egnet.
Vær oppmerksom på at kokekarbunnens bruksegenskaper
kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet blir.
For optimal utnyttelse av kokesonen, bør du velge kokekar
som passer mellom den innerste og ytterste markeringen på
kokesonen. Hvis kokekaret er mindre enn den innerste markeringen, kan det hende at induksjonen ikke virker. Da vil kokesonen reagere som om det ikke var satt på noe kokekar.
Vær oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre
diameteren som oppgis for gryter og panner. Det er imidlertid
bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig.
Sett kokekaret midt på koke- hhv. stekesonen.
Hvis kokekaret kun står delvis på koke- hhv. stekesonen,
kan håndtakene under visse omstendigheter bli svært varme.
22
Betjening
Betjeningsprinsipp
Komfyrtoppen er utstyrt med elektroniske sensortaster som
reagerer på fingerkontakt.
Komfyrtoppen betjenes ved å berøre sensortastene med fingeren. Hver reaksjon fra tastene blir kvittert med et akustisk
signal.
Kokesonene og timeren må være "aktive", hvis du vil innstille
hhv. endre effekttrinn eller tid.
For å aktivere en kokesone eller timeren, berør valgtasten til
den aktuelle kokesonen hhv. timeren. Etter at du har berørt
valgtasten, begynner det tilhørende kokesone- hhv.
timerdisplayet å blinke. Så lenge displayet blinker, er kokesonen hhv. timeren "aktiv" og du kan innstille effekttrinn hhv. tid.
Unntak:
Hvis det kun er én kokesone som er i drift, kan effekttrinnet
endres uten aktivering.
Det må ikke være smuss eller gjenstander på
betjeningsfeltene. Da reagerer ikke sensortastene, eller
det kan forekomme utilsiktede koblinger, eventuelt kan
komfyrtoppen til og med bli koblet ut automatisk (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Du må ikke sette varme kokekar på sensortastene. Elektronikken under tastene kan bli skadet.
23
Betjening
Innkobling
Du må først slå på komfyrtoppen og deretter ønsket kokesone.
Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk!
Slik slår du på komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
I displayene for alle kokesonene vises 0. Hvis ikke ytterligere
inntasting skjer, kobles komfyrtoppen av sikkerhetsgrunner ut
igjen etter noen få sekunder.
Slik slår du på en kokesone og innstiller effekttrinn
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
0 blinker i kokesonens display.
^ Innstill ønsket effekttrinn ved å berøre tallet på
betjeningsskalaen.
For å innstille et mellomtrinn (se kapittel "Innstillingsområder") må du berøre området mellom tallene.
Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder og lyser
deretter konstant.
Slik endrer du effekttrinn
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Effekttrinnet blinker i kokesonens display.
^ Innstill ønsket effekttrinn ved å berøre tallet på
betjeningsskalaen.
Hvis det kun er en kokesone som er i drift, kan effekttrinnet
endres uten aktivering.
24
Betjening
Innstillingsområder
Fra fabrikken er komfyrtoppen programmert med 9 effekttrinn. Hvis du ønsker en
finere avstemt innstilling for effekttrinnene, kan du utvide effekttrinnenes omfang
(se kapittel "Programmering"). Mellomtrinnene vises med et lysende punkt ved siden av tallet.
Innstillingsområde
Fra fabrikken
(9 effekttrinn)
Utvidet
(17 effekttrinn)
h
h
1-2
1 - 2.
Koke grøt
2
2 - 2.
Varme opp små mengder væske
Koke ris
3
3 - 3.
Tine grønnsaker i blokk
3
2. - 3
Bløte opp korn
3
2. - 3.
Varme opp flytende og halvfaste retter
Lage omelett og speilegg uten skorpe
Dampe frukt
4
4 - 4.
Koke pasta
4
4 - 5.
Dampe grønnsaker, fisk
5
5
Tining og oppvarming av dypfryst mat
5
5 - 5.
Koke opp store mengder, f.eks. gryterett
Lage saus, f.eks. jevnet saus
eller hollandaise
6
5. - 6
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av speilegg
osv.
6
5. - 6.
Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, pølse
7
6. - 7.
Steke potetpannekaker, pannekaker osv.
7
6. -7
Bruning av stek osv. som deretter skal surre i gryte eller
langtidsstekes i ovnen
8
8 - 8.
Koke store mengder vann
Koke opp
9
9
Varmholding
Smelte smør
Løse opp gelatin
Disse verdiene er veiledende.
Effekten på induksjonsplaten varierer avhengig av størrelse og materiale på kokekarets bunn. Det er
derfor mulig at effekttrinnene kan avvike litt for ditt kokekar. Ved praktisk bruk finner du de optimale
innstillingene for ditt kokekar.
25
Betjening
Oppkoksautomatikk
Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes kokesonen automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så
tilbake til det innstilte effekttrinnet = viderekokingstrinn. Oppkokstiden er avhengig av innstilt viderekokingstrinn (se tabellen).
Aktivere
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Kokesonens display blinker.
^ Hold tallet for ønsket viderekokingstrinn inne, helt til et signal høres og kontrollampen til høyre ved siden av viderekokingstrinnet lyser i kokesonens display.
Når oppkokstiden er ferdig slokner kontrollampen til høyre
ved siden av viderekokingstrinnet.
Ved utvidet omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering") blinker A vekselvis med viderekokingstrinnet under
oppkokstiden.
Ved å endre viderekokingstrinnet deaktiveres oppkoksautomatikken automatisk.
Deaktivere
Du kan koble ut hurtigoppkoket før oppkokstiden er forløpt.
^ Berør kort valgtasten for ønsket kokesone.
Kokesonens display blinker.
^ Hold det innstilte viderekokingstrinnet inne, helt til kontrollampen hhv. A slokner.
Eller
^ Innstill et annet effekttrinn.
26
Betjening
Viderekokingstrinn*
Oppkokstid
i minutter og sekunder (ca.)
1
0 : 15
1.
0 : 15
2
0 : 15
2.
0 : 15
3
0 : 25
3.
0 : 25
4
0 : 50
4.
0 : 50
5
2 : 00
5.
5 : 50
6
5 : 50
6.
2 : 50
7
2 : 50
7.
2 : 50
8
2 : 50
8.
2 : 50
9
-
* Viderekokingstrinnene med punkt gjelder kun ved utvidet
omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering").
27
Betjening
Boosterfunksjon
Kokesonene er utstyrt med en booster eller WaterBoost (se
"Beskrivelse av komfyrtoppene").
Boosterfunksjonen er en effektforsterkning, for rask oppvarming av store mengder, f.eks. pastavann. Når boosteren er innkoblet, arbeider kokesonene innenfor et tidsrom på 15 minutter med ekstra høy effekt.
Boosterfunksjonen kan enten brukes for de venstre eller de
høyre kokesonene.
Hvis boosteren blir koblet inn når
– det ikke er innstilt effekttrinn, kobles det automatisk tilbake
til effekttrinn 9 når boostertiden er ferdig, eller hvis boosteren blir koblet ut før tiden.
– et effekttrinn er innstilt, kobles det automatisk tilbake til det
innstilte effekttrinnet når boostertiden er ferdig, eller hvis
boosteren blir koblet ut før tiden.
Hvis kokekaret fjernes i løpet av boostertiden, avbrytes
boosterfunksjonen. Den fortsetter, hvis kokekaret settes på
kokesonen igjen i løpet av 3 minutter.
Maksimal totaleffekt må ikke overskrides. For å få effekten på
boosteren, må en del av effekten fra en annen kokesone brukes i løpet av boostertiden.
Når boosterfunksjonen kobles inn, fører det til følgende for de
to kokesonene som er forbundet med hverandre:
– hvis oppkoksautomatikken er aktivert, blir den deaktivert.
– effekttrinnet blir redusert.
28
Betjening
Innkobling av booster
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II.
Kontrollampen for booster tennes, og i kokesonens display
begynner h å blinke.
Etter noen få sekunder lyser h konstant og kontrollampen
slokner.
Innkobling av WaterBoost
Trinn 1
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II.
Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display
blinker f. Etter noen sekunder lyser f konstant, og kontrollampen slokner.
Trinn 2
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill evt. et effekttrinn.
^ Berør sensortasten B I/II to ganger.
Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display
blinker h. Etter noen sekunder lyser h konstant og kontrollampen slokner.
Utkobling av booster / WaterBoost
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Berør sensortasten B I/II så mange ganger, at kontrollampen for booster slokner og det innstilte effekttrinnet vises i
kokesonens display.
Eller
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Innstill et annet effekttrinn.
29
Betjening
Varmholdingsfunksjon
Alle kokesonene er utstyrt med en varmholdingsfunksjon.
Funksjonen "h" ligger mellom effekttrinnene "0" og "1".
Hvis varmholdingsfunksjonen er innstilt, kobles kokesonen ut
etter maksimalt 2 timer.
Varmholdingsfunksjonen kan brukes til å holde mat varm
rett etter at den er tilberedt, altså mens den fortsatt er
varm. Den kan ikke brukes til å varme opp igjen kald mat!
Innstilling av varmholdingsfunksjonen
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone.
^ Berør betjeningsskalaen mellom effekttrinnene "0" og "1".
I kokesonens display vises "h".
Tips
– Bruk kun kokekar (gryte/panne) for å holde maten varm.
Bruk lokk.
– Det er ikke nødvendig å røre i maten mens den holdes
varm.
– Tapet av næringsstoffer starter med en gang du begynner
å tilberede maten, og fortsetter under varmholdingen. Jo
lengre maten holdes varm, jo større er tapet av næringsstoffer. Bruk derfor så kort varmholdingstid som mulig.
30
Betjening
Utkobling og restvarmeindikator
Utkobling av en kokesone:
^ Berør valgtasten for ønsket kokesone to ganger.
I kokesonens display blinker en 0 i noen sekunder. Hvis kokesonen fortsatt er varm, vises deretter restvarmen.
Utkobling av komfyrtoppen
^ Berør sensortasten s.
Nå er alle kokesonene utkoblet. I displayene til de kokesonene som fremdeles er varme, lyser restvarmeindikatorene.
Restvarmeindikator
Strekene på restvarmeindikatoren slokner etter hverandre etter hvert som kokesonene kjøles ned. Den siste streken slokner først når kokesonene kan berøres uten fare.
Så lenge restvarmeindikatorene lyser, må du ikke berøre
kokesonene eller legge varmeømfintlige gjenstander på
dem.
Fare for forbrenning og brann!
31
Tips for energisparing
– Kok helst i gryter eller panner med lokk. Da forhindres unødig varmetap.
uten lokk
med lokk
– Velg en liten gryte for små mengder. En liten gryte behøver
mindre energi enn en stor gryte med lite innhold.
– Bruk lite vann.
– Reduser effekttrinnet i tide etter oppkok eller bruning.
– Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker.
32
Timer
Komfyrtoppen må være slått på når timeren skal benyttes.
Timeren har to funksjoner. Den kan brukes til:
– å innstille en varselurtid
– å slå av en kokesone automatisk.
Du kan innstille en tid fra 1 minutt (01) til 9 timer (9^).
En tid inntil 99 minutter blir innstilt og vist i minutter.
Eksempel
Ved en tid på mer enn 99 minutter må timeren omstilles til timer (h). Tiden innstilles i halvtimesskritt. De halve timene blir
fremstilt med et punktum bak tallet.
Eksempel (2 t 30 min):
h
Etter at den innstilte tiden er gått, vises 00 i timerens display
og et signal høres i noen sekunder.
33
Timer
Varselur
Innstille tid for varseluret
Minutter
Eksempel: Du vil innstille 15 minutter.
^ Slå evt. på komfyrtoppen.
^ Berør sensortasten m.
I timerens display vises 00, den høyre 0 blinker.
h
Først innstilles tierplassen og deretter enerplassen.
^ Berør det tallet som skal stå på tierplassen (her 1), på
betjeningsskalaen.
Timerdisplayet endres, til høyre blinker 1.
h
^ Berør det tallet som skal stå på enerplassen (her 5) på
betjeningsskalaen.
Timerdisplayet endres, 1 "flytter seg" til venstre og til høyre vises 5.
h
Tiden for varseluret begynner å gå.
34
Timer
Timer
Hele timer innstilles ved å berøre tilsvarende tall på
betjeningsskalaen.
Halve timer innstilles ved å berøre området mellom to tall på
betjeningsskalaen.
Eksempel: Du vil innstille 2 timer 30 minutter
^ Slå evt. på komfyrtoppen.
^ Berør sensortasten m.
h
I timerens display vises 00, den høyre 0 blinker.
^ Berør sensortasten h, for å endre displayet til timer.
h
^ Berør betjeningsskalaen mellom tallene 2 og 3.
h
Etter noen sekunder lyser timerens display statisk.
Varselurtiden begynner å gå.
35
Timer
Endre tiden for varseluret
^ Berør sensortasten m.
^ Innstill ønsket tid som beskrevet tidligere.
Slette tiden for varseluret
^ Hold sensortasten m inne, til 00 vises i timerens display.
36
Timer
Automatisk utkobling av kokesonen
Du kan innstille en tid som kokesonen automatisk skal kobles
ut etter.
Alle kokesonene kan programmeres samtidig.
Hvis den programmerte tiden er lenger en maksimal tillatt
driftstid, kobles kokesonen ut av sikkerhetsutkoblingen (se
tilsvarende kapittel).
^ Innstill et effekttrinn for ønsket kokesone.
^ Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampen
for denne kokesonen blinker.
Hvis flere kokesoner er slått på, blinker kontrollampene i retning med klokken og starter til venstre foran.
^ Innstill ønsket tid.
Den innstilte tiden forløper minuttvis. Du kan lese av resttiden
i timerens display og endre den når som helst.
Hvis du vil at enda en kokesone skal kobles ut automatisk,
går du frem som allerede beskrevet.
Hvis flere utkoblingstider er programmert, vises den korteste
resttiden, og kontrollampen for den aktuelle kokesonen blinker. De andre kontrollampene lyser statisk. Hvis du vil at de
resttidene som går i bakgrunnen skal vises, berør sensortasten m så mange ganger, at ønsket kontrollampe blinker.
37
Timer
Bruk av timerfunksjonene samtidig
Funksjonene varselur og automatisk utkobling kan brukes
samtidig.
Hvis du har programmert en eller flere utkoblingstider, og i
tillegg vil innstille en varselurtid:
Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampene
for de programmerte kokesonene lyser statisk og 00 vises i
timerens display.
Hvis du har innstilt en tid for varseluret og i tillegg vil programmere en eller flere utkoblingstider:
Berør sensortasten m så mange ganger, at kontrollampen for
ønsket kokesone blinker.
Kort tid etter siste inntasting, kobler timerdisplayet over til
funksjonen med den korteste resttiden.
Hvis du vil at de resttidene som går i bakgrunnen skal vises,
berør sensortasten m så mange ganger, at
- kontrollampen for ønsket kokesone blinker
(automatisk utkobling).
- kun timerens display blinker (varselurtid).
Med utgangspunkt i den korteste resttiden, blir alle de innkoblede kokesonene og varseluret valgt i retning med klokken.
38
Sikkerhetsinnretninger
Låsemekanisme / elektronisk barnesikring
For at komfyrtoppen og kokesonene ikke skal kunne slås på
utilsiktet eller innstillinger forandres, er apparatet utstyrt med
en låsemekanisme
Låsemekanismen blir aktivert når komfyrtoppen er slått på.
Hvis den er aktivert, er betjeningen av apparatet begrenset:
– Kokesonenes effekttrinn og innstillingen av timeren kan
ikke endres lenger.
– Kokesonene, komfyrtoppen og timeren kan bare slås av,
men ikke slås på igjen.
Den elektroniske barnesikringen blir aktivert når komfyrtoppen er slått av. Hvis den er aktivert, kan ikke komfyrtoppen
slås på, og timeren kan ikke betjenes.
Komfyrtoppen er programmert slik, at aktiveringen av den
elektroniske barnesikringen må skje manuelt. Du kan innstille
programmeringen slik, at den elektroniske barnesikringen automatisk blir aktivert 5 minutter etter at komfyrtoppen er slått
av, dersom den ikke blir sperret manuelt (se kapittel "Programmering").
Hvis låsemekanismen eller den elektroniske barnesikringen er
aktivert, og en sensortast som ikke er tillatt blir berørt, vises
kontrollampen og i timerdisplayet vises LC i noen sekunder.
Fra fabrikken er en tre-finger-betjening innstilt. Denne innstillingen kan endres til en én-finger-betjening (se kapittel "Programmering").
Låsemekanismen og den elektroniske barnesikringen blir
deaktivert ved strømbrudd.
39
Sikkerhetsinnretninger
Aktivering
Tre-finger-betjening (fabrikkinnstilling)
^ Hold sensortasten $ og valgtastene for de to høyre kokesonene inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og
LC vises i timerdisplayet.
Etter kort tid slokner kontrollampen og LC.
Èn-finger-betjening
^ Hold sensortasten $ inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og LC vises i timerdisplayet.
Etter kort tid slokner kontrollampen og LC.
Deaktivering
Tre-finger-betjening (fabrikkinnstilling)
^ Hold sensortasten $ og valgtastene for de to høyre kokesonene inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og
LC slokner i timerdisplayet.
Èn-finger-betjening
^ Hold sensortasten $ inne, helt til kontrollampen for låsemekanismen og LC slokner i timerdisplayet.
40
Sikkerhetsinnretninger
Stop and Go
Komfyrtoppen er utstyrt med en funksjon som ved aktivering
reduserer effekten for alle innkoblede kokesoner til 1. Kokesonenes effekt og timerens innstilling kan ikke endres, komfyrtoppen kan bare slås av.
Ved deaktivering arbeider kokesonene videre med det sist
innstilte effekttrinnet.
Hvis funksjonen ikke blir deaktivert, kobles komfyrtoppen ut
etter 1 time.
Ved aktivering av "Stop and Go"
- blir tiden avbrutt for en innstilt automatisk utkobling. Ved
deaktivering går tiden videre.
- går tiden for varseluret videre uten avbrytelse.
Aktivering
^ Berør sensortasten ž.
Effekten for den innkoblede kokesonen blir redusert til effekttrinn 1.
Deaktivering
^ Berør sensortasten ž.
Kokesonene arbeider videre med det sist innstilte
effekttrinnet.
41
Sikkerhetsinnretninger
Sikkerhetsutkobling
Ved for lang driftstid
Hvis en kokesone blir varmet opp i uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut, og
den tilhørende restvarmeindikatoren lyser.
Hvis du vil ta kokesonen i bruk igjen, slå den på igjen som
vanlig.
Effekttrinn*
Maksimal driftstid i timer
h
2
1 / 1.
10
2 / 2.
5
3 / 3.
5
4 / 4.
4
5 / 5.
3
6 / 6.
2
7 / 7.
2
8 / 8.
2
9
1
* Effekttrinnene med punkt gjelder kun ved utvidet omfang
for effekttrinnene (se kapittel "Programmering").
Ved tildekking av sensortastene
Komfyrtoppen kobles ut automatisk, hvis én eller flere
sensortaster er tildekket lenger enn ca. 10 sekunder, f.eks.
ved fingerkontakt, mat som har kokt over eller av gjenstander.
I timerdisplayet blinker en F.
^ Rengjør betjeningsfeltet eller fjern gjenstandene.
F slokner. Nå kan du ta komfyrtoppen i bruk igjen.
42
Sikkerhetsinnretninger
Overopphetingsbeskyttelse
Alle induksjonsplatene og elektronikken er utstyrt med en
overopphetingsbeskyttelse. Før induksjonsplatene hhv.
elektronikken blir overopphetet, setter
overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak:
Induksjonsplate
– Hvis en boosterfunksjon er koblet inn, blir den avbrutt.
– Det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– Kokesonen kobles automatisk ut.
På timerdisplayet blinker "FE" vekselvis med "44".
Når feilmeldingen er sloknet, kan du ta kokesonen i bruk igjen
som vanlig.
Elektronikk
– Hvis en boosterfunksjon er koblet inn, blir den avbrutt.
– Det innstilte effekttrinnet blir redusert.
– Kokesonen kobles automatisk ut.
Først når elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, kan du ta kokesonen i bruk igjen som vanlig.
Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses hvis
– kokekar uten innhold varmes opp.
– fett eller olje varmes opp ved høyt effekttrinn.
– undersiden av apparatet ikke har tilstrekkelig lufting.
– en varm kokesone blir slått på igjen etter et strømbrudd.
Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, til tross for
at årsaken er fjernet, tilkall service.
43
Rengjøring og stell
,Damprenser må ikke brukes til rengjøring av komfyrtoppen. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og
utløse en kortslutning.
Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles
først.
Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkrester.
For å unngå skader på overflatene, ikke bruk
– håndoppvaskmiddel,
– rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-,
ammoniakk-, syre eller klorid,
– kalkløsende rengjøringsmidler,
– flekk- og rustfjerner,
– skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk,
universalstein,
– løsemiddelholdige rengjøringsmidler,
– rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin,
– grill- og stekeovnsspray,
– glassrens,
– skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper)
eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler,
– spisse gjenstander
(slik at pakningene mellom glasskeramikk og ramme hhv.
mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet).
44
Rengjøring og stell
Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring av komfyrtoppen. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av
glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes.
Rengjør komfyrtoppen regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk.
Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som
sitter fast fjernes med en glass-skrape.
Rengjør til slutt komfyrtoppen med Miele rengjøringsmiddel
for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk, og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokesonen
er varm, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet.
Vask til slutt over komfyrtoppen med en fuktig klut og tørk
den. Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved
senere bruk vil restene brenne seg stadig mer fast og skade
glasskeramikkflaten.
Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk
skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for
glasskeramikk og rustfritt stål.
Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på
komfyrtoppen når den er varm, slå av apparatet. Skrap grundig bort slike stoffer fra kokesonen med en glass-skrape omgående, altså mens kokesonen fortsatt er varm. Forsiktig, fare
for forbrenning!
Rengjør deretter kokesonen når den er avkjølt, som beskrevet
tidligere.
45
Programmering
Du kan endre programmeringen for komfyrtoppen (se tabellen). Du kan endre flere innstillinger etter hverandre.
Etter at du har valgt programmering, vises P (program) og S
(status) i timerdisplayet.
Bak til venstre vises et ekstra display.
I kokesonedisplayene venstre foran og venstre bak vises programmet. Eksempel:
Program 03 = venstre foran 0, venstre bak 3
Program 14 = venstre foran 1, venstre bak 4
I kokesonedisplayet høyre foran vises status.
Etter at du har gått ut av programmeringen, gjennomføres
reset automatisk. Den er avsluttet, når det kort lyser en kontrollampe over sensortasten s.
Ikke slå på komfyrtoppen før reset er avsluttet.
Velge programmering
^ Når komfyrtoppen er slått av, hold sensortastene s og $
inne samtidig, helt til kontrollampen for låsefunksjonen
blinker.
Programinnstilling
^ For å innstille det andre sifferet i tallet, berør først området
under displayet til kokesonen venstre bak, og deretter tilsvarende tall på betjeningsskalaen.
^ For å innstille det første sifferet i tallet, berør valgtasten
for kokesonen venstre foran, og deretter tilsvarende tall på
betjeningsskalaen.
Statusinnstilling
^ Berør valgtasten for kokesonen høyre foran og deretter tilsvarende tall på betjeningsskalaen.
46
Programmering
Lagre innstillinger
^ Hold sensortasten s inne, helt til indikatorene er sloknet.
Ikke lagre innstillinger
^ Hold sensortasten $ inne, helt til indikatorene er sloknet
47
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
*
Status** Innstilling
00 Demonstrasjonsmodus og S
fabrikkinnstilling
0
Demonstrasjonsmodus på
(etter at komfyrtoppen er slått på,
vises "dE" i noen sekunder i
timerdisplayet).
S
1
Demonstrasjonsmodus av
S
9
Gjenoppretting av
fabrikkinnstillingene
S
0
9 effettrinn
(1, 2, 3 ... til 9)
S
1
17 effekttrinn
(1, 1., 2, 2., 3 ... til 9)
Som følge av det:
Visning av hurtigoppkok ved at viderekokingstrinnet blinker vekselvis med A
S
0
Av
S
1
Svak
S
2
Middels
S
3
Høy
S
0
Av, med unntak av kvitteringstone
for sensortasten s
S
1
Svak
S
2
Middels
S
3
Høy
S
0
Av
S
1
Svak, 10 sekunder
S
2
Middels, 10 sekunder
S
3
Høy, 10 sekunder
02 Effekttrinnenes omfang
03 Signaltone induksjon ved
manglende eller uegnet
kokekar
04 Kvitteringstone ved
sensorbetjening
05 Signaltone for timeren
Programmer som ikke er oppført er ikke belagt.
** Fabrikkinnstilt status er med fet skrift.
48
Programmering
Program*
P
P
P
P
P
P
*
06
07
08
10
15
16
Status** Innstilling
S
0
En-finger-betjening via $
S
1
Tre-finger-betjening ved at $ og
valgtastene for de to høyre kokesonene berøres samtidig
S
0
Kun manuell aktivering av den
elektroniske barnesikringen
S
1
Manuell og automatisk aktivering
av den elektroniske barnesikringen
S
0
Av
S
1
På
Miele|home
S
- kun ved
S
kommunikasjonskompatible komfyrtopper S
som er etterutstyrt med
kommunikasjonsmodul –
(ikke aktuelt for Norge)
0
Ikke aktuelt
1
Logget av
2
Logget på
Signaltone ved tildekking S
av sensortastene
S
0
Av
1
På
Sensortastenes
reaksjonshastighet
S
0
Langsom
S
1
Normal
S
2
Hurtig
Låsefunksjon
Elektronisk barnesikring
Oppkoksautomatikk
Programmer som ikke er oppført er ikke belagt.
** Fabrikkinnstilt status er med fet skrift.
49
Hvis feil oppstår
De fleste feil som oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. Du sparer tid og
kostnader, siden du slipper å tilkalle service.
Oversikten nedenfor hjelper deg til å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen.
Vær imidlertid oppmerksom på dette:
,Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av fagfolk. Reparasjoner utført av ukyndige kan føre til betydelig fare for brukeren.
Problem
Årsak
Retting
Komfyrtoppen
hhv. kokesonene kan ikke
slås på
Sikringen er utløst.
Aktiver sikringen (minste sikring se typeskiltet).
Hvis du har aktivert sikringen
og fremdeles ikke kan bruke
apparatet, kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
Under visse omstendigheter
har det oppstått en teknisk
feil.
Koble komfyrtoppen fra
el-nettet i ca. 1 minutt, ved å
– skru av bryteren for den aktuelle sikringen hhv. skru
smeltesikringen helt ut
eller
– koble ut jordfeilbryteren.
Hvis du, etter at du har koblet
sikringen hhv. jordfeilbryteren
inn igjen, fremdeles ikke kan
bruke apparatet, kontakt
elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling.
50
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
Det oppstår lukt og
røyk under bruk av
den nye komfyrtoppen.
Komponentene av metall
er beskyttet med et pleiemiddel, som avgir lukt og
evt. røyk. Også materialet
i induksjonsplatene avgir
lukt i de første driftstimene.
Lukten blir mindre for hver
gang du bruker komfyrtoppen, og til slutt forsvinner den
helt.
Det er ikke helseskadelig.
I et kokesonedisplay
Det er ikke kokekar på ko- Bruk egnet kokekar (se kablinker symbolet ß
kesonen, eller kokekaret pittel "Kokekar")
vekselvis med det inn- er uegnet.
stilte effekttrinnet.
Etter at du har slått på Den elektroniske barnekomfyrtoppen, vises
sikringen er aktivert.
"LC" i noen sekunder i
timerdisplayet.
Deaktiver den elektroniske
barnesikringen (se kapittel
"Låsefunksjon/Elektronisk
barnesikring").
Etter at du har slått på Komfyrtoppen befinner
komfyrtoppen, vises
seg i demonstrasjons"dE" i noen sekunder i modus.
timerdisplayet.
Kokesonene blir ikke
varme.
Deaktiver demonstrasjonsmodus (se kapittel "Programmering").
Driftstiden for en kokesoEn kokesone eller
hele komfyrtoppen
ne er for lang.
kobler seg automatisk
ut.
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Du kan ta kokesonen i bruk
igjen (se kapittel "Sikkerhetsutkobling").
Boosterfunksjonen
avbrytes automatisk
for tidlig.
Kokesonen arbeider
ikke som vanlig ved
det innstilte effekttrinnet.
Overopphetingsbeskyttelsen er utløst.
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
Se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse".
51
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
Komfyrtoppen slår seg
av under bruk, og i
timerdisplayet blinker
F.
En eller flere
Rengjør betjeningsfeltet hhv.
sensortaster er tildek- fjern gjenstandene (se kapitket, f.eks. pga. finger- tel "Sikkerhetsutkobling").
kontakt, mat som har
kokt over eller av gjenstander
Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i
kokekaret å koke.
Store mengder matvarer blir varmet opp.
Kok opp på høyeste effekttrinn og reduser deretter effekten manuelt.
Kokekaret leder varmen dårlig.
Kjøleviften fortsetter et- Viften fortsetter til apter at komfyrtoppen er paratet er avkjølt og
slått av
kobles så ut automatisk.
Sensortastene reagerer Sensortastenes
overømfintlig eller
ømfintlighet har endret
uømfintlig.
seg
52
Sørg først for at det ikke kommer verken direkte lys (soleller kunstig lys) på komfyrtoppen eller at komfyrtoppens omgivelser er for mørke.
Pass på at hele komfyrtoppen og sensortastene ikke er
tildekket. Fjern alle kokekar
og rengjør komfyrtoppen for
evt. rester.
Koble komfyrtoppen fra
el-nettet i ca. 1 minutt.
Hvis problemet fortsatt ikke
lar seg løse, tilkall service.
Hvis feil oppstår
Problem
Årsak
Retting
I timerdisplayet blinker FE vekselvis med
tall.
FE 44
OveropphetingsSe kapittel "Overopphetingsbeskyttelsen er utløst. beskyttelse".
FE 47
Viften er defekt
Kontroller om viften er blokkert
av en gjenstad, f.eks. en gaffel,
og fjern gjenstanden.
Hvis feilmeldingen vises igjen,
tilkall service.
Det har oppstått en
feil i elektronikken.
Koble komfyrtoppen fra el-nettet
i ca. 1 minutt.
Hvis feilen ikke forsvinner etter
at du har koblet strømmen til
igjen, tilkall service.
FE 48
Andre feilmeldinger
FE..
53
Ekstrautstyr
Mieles sortiment inneholder ekstrautstyr og forskjellige
rengjørings- og pleiemidler tilpasset ditt apparat.
Disse produktene kan du enkelt bestille i Mieles nettbutikk:
Du får også kjøpt produktene i Mieles deleavdeling eller hos
forhandleren.
Gryter og panner
Miele har et bredt sortiment av gryter og panner, med funksjon og mål som er perfekt avstemt til Mieles apparater.
Nærmere informasjon om de enkelte produktene finner du på
Mieles internettside.
Gryter i forskjellige størrelser
Sauté-panne med lokk
Stekepanne med teflonbelegg
Wokpanne
Gourmetpanne
Pleieprodukter
Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml
Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester
Universal-mikrofiberklut
Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger
54
Sikkerhetsregler for innbygging
Komfyrtoppen skal kun
- monteres av kvalifiserte fagfolk
- kobles til el-nettet av kvalifiserte
elektrofagfolk.
For å unngå skader på komfyrtoppen, må den ikke bygges inn før overskapene og ventilatoren er montert.
~ Finér i benkeplaten må være forar-
~ Det må sikres at komfyrtoppens til-
koblingsledning ikke kommer i kontakt
med bunnplaten etter monteringen, og
at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger.
~ De sikkerhetsavstandene som er
oppført på de følgende sidene må overholdes nøyaktig.
Alle mål er oppgitt i mm
beidet med varmebestandig lim
(100 °C), for at den ikke skal løsne eller
bli deformert.
Avslutningslistene på vegger må være
varmebestandige.
~ Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip).
~ Det er ikke tillatt å montere komfyrtoppen over kjøleapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler.
~ Denne komfyrtoppen må kun monteres over stekeovner som er utstyrt
med et dampkjølesystem.
55
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand over apparatet
Hvis flere apparater er montert under en ventilator, og det er oppgitt
forskjellige sikkerhetsavstander for
disse apparatene, skal du velge den
største avstanden.
Mellom apparatet og en ventilator som
er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt,
overholdes.
Hvis det mangler opplysninger, eller
det er montert lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) over apparatet, må
det være en sikkerhetsavstand på minst
760 mm.
56
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til siden /
baksiden
Ved innbygging av en komfyrtopp, kan
det på baksiden og på en side (høyre
eller venstre) være skap eller vegger
med vilkårlig høyde (se tegninger).
Ikke tillatt!
a 50 mm minimumsavstand bak utskjæringen i benkeplaten
til bakkanten av benkeplaten.
b 50 mm minimumsavstand til høyre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av
(f.eks. høyskap) eller en vegg.
c 50 mm minimumsavstand til venstre
for utskjæringen i benkeplaten til en
innredning ved siden av
(f.eks. høyskap) eller en vegg.
Anbefales sterkt!
Anbefales ikke!
Anbefales ikke!
57
Sikkerhetsavstander
Minimumsavstand under
Mellomhylle
For å sikre luftingen av apparatet, må
det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff.
Montering av en mellomhylle under
komfyrtoppen er ikke nødvendig, men
tillatt.
Minsteavstanden fra underkanten av
komfyrtoppen til
– overkanten av en stekeovn må være
15 mm.
– overkanten av en mellomhylle må
være 15 mm.
– bunnen i en skuff må være 75 mm.
58
I det bakre området må det være en
luftspalte på 10 mm for plassering av
tilkoblingsledningen.
For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran.
Sikkerhetsavstander
Sikkerhetsavstand til nisjeplate
Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer.
Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden e
mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm.
Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden e mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten.
Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm
50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm
Planlimte komfyrtopper
Ramme-/fasettkomfyrtopper
a Murverk
b Nisjeplate
Mål x = tykkelse på nisjeplaten
c Benkeplate
d Utskjæring i benkeplaten
e Minimumsavstand
ved brennbare materialer 50 mm
ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x
59
Ramme-/fasettkomfyrtopper
Henvisninger for innbygging
Flislagt benkeplate
Pakning mellom komfyrtopp og benkeplate
Hvis det er nødvendig å ta ut komfyrtoppen, kan komfyrtoppen og
benkeplaten bli skadet, dersom
komfyrtoppen er tettet med fugetetningsmiddel. Ikke bruk fugetetningsmiddel mellom komfyrtoppen og
benkeplaten.
Tetningslisten under kanten til komfyrtoppens overdel gir tilstrekkelig tetning
mot benkeplaten.
60
Fugen a og det skraverte området under rammen til komfyrtoppen må være
glatt og jevn, slik at komfyrtoppen ligger jevnt og tetningsbåndet under kanten til komfyrtoppens øvre del gir tilstrekkelig tetning mot benkeplaten.
Ramme-/ fasettkomfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6316
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home (ikke aktuelt for Norge)
d Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
61
Ramme-/ fasettkomfyrtopper
KM 6321
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home (ikke aktuelt for Norge)
d Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger løst ved.
62
Ramme-/ fasettkomfyrtopper
Innbygging
Innsetting av komfyrtoppen
Klargjøring av benkeplaten
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Skjær ut benkeplaten iht. målskissen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå
oppsvulming på grunn av fuktighet.
Pass på at slike midler ikke søles på
overflaten til benkeplaten.
Det er ikke nødvendig med klemfjærer for montering av komfyrtoppen. Et
tetningsbånd gjør at komfyrtoppen
sitter skikkelig i utskjæringen.
Spalten mellom rammen og benkeplaten vil bli mindre etter en stund.
^ Legg komfyrtoppen midt i utskjæringen. Pass på at komfyrtoppens pakning ligger tett inntil benkeplaten.
Bare da er det garantert tetningseffekt på alle sider. Ikke bruk fugetetningsmiddel (f.eks. silikon)!
Hvis det blir fastslått at pakningen
ikke ligger riktig inntil benkeplaten
ved hjørnene, kan hjørneradiene, ß
R4, bearbeides forsiktig med en
stikksag.
^ Koble komfyrtoppen til el-nettet.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
Tilkobling av ledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
63
Planlimte komfyrtopper
Innbyggingsmål
KM 6319
a Foran
b Innbyggingshøyde
c Tilkobling Miele|home (ikke aktuelt
for Norge)
d Trinnfresing for benkeplater
av naturstein
e Tilkoblingsboks
Tilkoblingsledning (L=1440 mm) ligger
løst ved.
64
Detaljtegningene for utskjæringsmål
for benkeplater i naturstein må følges.
Planlimte komfyrtopper
Innbygging
En planlimt komfyrtopp er kun egnet
for montering i naturstein (granitt,
marmor), flislagte benkeplater og
massivt tre.
Noen komfyrtopper er også egnet
for innbygging i benkeplater av
glass. Se kapittel "Innbyggingsmål"
for hvilke komfyrtopper dette gjelder.
For benkeplater av andre materialer,
spør produsenten av benkeplaten
om den er egnet for innbygging av
en planlimt komfyrtopp.
Komfyrtoppen kan
– settes direkte inn i en benkeplate av
naturstein med tilsvarende utfresing.
– festes med trelister i utskjæringen i
en benkeplate av massivt tre,flislagt
benkeplate og benkeplate av glass.
Disse listene må skaffes på oppstillingsstedet og følger ikke med ved levering.
Den innvendige bredden i underskapet må være minst så bred som
den indre utskjæringen i benkeplaten (se kapittel "Innbyggingsmål"),
slik at komfyrtoppen er tilgjengelig
nedenfra etter innbyggingen, og
underkassen kan tas av for serviceformål.
Hvis komfyrtoppen ikke er tilgjengelig nedenfra etter innbyggingen, må
fugetetningsmiddelet fjernes, slik at
komfyrtoppen kan tas opp.
65
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av naturstein
Innsetting av komfyrtoppen
Utskjæring av benkeplaten
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
Tilkobling av nettledningen
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
66
Bruk kun et silikonfugetetningsmiddel som er egnet for naturstein
og følg rådene fra produsenten av
fugetetningsmiddelet.
Planlimte komfyrtopper
Benkeplate av massivt tre /
flislagt benkeplate / benkeplate
av glass
Tilkobling av nettledningen
Utskjæring av benkeplaten
^ Koble til ledningen til komfyrtoppen
iht. tilkoblingsskjemaet (se kapittel
"Elektrotilkobling / Tilkoblingsskjema").
Tilkoblingsledningen skal kun kobles
til komfyrtoppen av elektrofagfolk.
Innsetting av komfyrtoppen
^ Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten.
a Benkeplate
b Komfyrtopp
c Fuge
d Trelister 13 mm
(følger ikke med ved levering)
Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en
viss måltoleranse, kan fugebredden
c variere (min. 1 mm).
^ Skjær ut benkeplaten iht. tegningen.
Ta hensyn til sikkerhetsavstandene
(se kap. "Sikkerhetsregler for innbygging").
^ Fest trelistene d 7 mm under overkanten til benkeplaten (se tegning).
^ Sett komfyrtoppen b i utskjæringen
og sentrer den.
^ Koble til komfyrtoppen.
^ Test komfyrtoppens funksjon.
^ Sprøyt den resterende fugen c med
et temperaturbestandig (min. 160 °C)
silikonfugetetningsmiddel.
Følg rådene fra produsenten av fugetetningsmiddelet.
For fliser av naturstein; bruk kun et
silikonfugetetningsmiddel som er
egnet for naturstein.
67
Elektrotilkobling
Totaleffekt
Tilkobling av apparatet til el-nettet
må bare foretas av elektrofagfolk
som følger gjeldende forskrifter.
Miele overtar intet ansvar for indirekte eller direkte skader som oppstår
på grunn av ikke forskriftsmessige
installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner.
Miele kan ikke gjøres ansvarlig for
skader som skyldes manglende eller
brutt jordledning (f.eks. elektrisk
støt).
Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter
monteringen!
se typeskiltet
Tilkobling og sikring
De nødvendige tilkoblingsdata finner
du på typeskiltet.
Disse dataene må stemme overens
med dataene for el-nettet.
Nettspenning AC 230 V / 50 Hz
Tilkoblingsmulighetene finner du i tilkoblingsskjemaet.
Jordfeilbryter
For å øke sikkerheten anbefales å koble
en jordfeilbryter med en utløserstrøm
på 30 mA til apparatet.
68
Elektrotilkobling
Skilleanordninger
Tilkoblingsledning
Apparatet må kunne kobles fra nettet
på alle poler med skilleanordninger! (I
frakoblet tilstand må det være en
kontaktavtand på minst 3 mm!) Skilleanordningene er overstrømvern og jordingsbrytere.
Apparatet må kobles til el-nettet med
en tilkoblingsledning av type H 05 VV-F
(PVC-isolert) med egnet tverrsnitt iht. tilkoblingsskjemaet.
Skille apparatet fra nettet
Tilkoblingsspenning og tilhørende tilkoblingsverdi: se typeskiltet.
Hvis apparatets strømkrets skal skilles
fra nettet, gjør følgende:
– Stikkontakt/støpsel
Ta ut støpselet.
eller:
– Smeltesikringer
Ta sikringsinnsatsene helt ut av
skruekappene.
eller:
– Sikrings-skrueautomater
Trykk kontrollknappen (rød) til midtknappen (sort) spretter ut.
Tilkoblingsmuligheter: se tilkoblingsskjemaet.
Utskiftning av tilkoblingsledningen
Hvis tilkoblingsledningen skal skiftes ut,
må den skiftes ut med en spesiell ledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert).
Den kan kjøpes hos Mieles deleavdeling.
Tilkoblingsledningen skal kun skiftes ut
av elektrofagfolk som følger gjeldende
forskrifter.
Nødvendige tilkoblingsdata finner du
på typeskiltet.
eller:
– Innbyggings-sikringsautomater
Sikring, min. type B eller C !):
Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av).
Jordledningen må skrus fast på tilkoblingen merket -.
eller:
– Jordfeilbryter
Skru hovedbryteren fra 1 (på) til 0
(av) eller trykk kontrolltasten.
Etter atskillelsen må nettet sikres
mot gjeninnkobling.
69
Elektrotilkobling
Tilkoblingsskjema
70
Service, typeskilt, garanti
Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, ta kontakt med:
– Miele-forhandleren eller
– Mieles serviceavdeling.
Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen.
Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer.
Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet.
Fest det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens
med modellbetegnelsen på forsiden av denne bruksanvisningen.
Garantitid og garantibetingelser
Garantitiden er 2 år. Nærmere informasjon finner du i garantibetingelsene.
71
Rett til endringer forbeholdes / 3312
M.-Nr. 09 453 100 / 00