aırlıve poe fsh2442g - Simet İletişim ve Bilgisayar

AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
AIRLIVE POE FSH2442G
24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
MODELLER
AIRLIVE POE FSH2442G
GEÇERLİ OLDUĞU ÜRÜNLER VE KODLARI:
AÇIKLAMA
24+4 PORT POE SWITCH
İMALATÇI FİRMA
İTHALATÇI FİRMA
OVISLINK CORP.
SİMET BİL. HAB. ELEK. REK. TUR. GID. OTO. İNŞ. TEKS
EML. TEM. MED. MÜH. GÜV. SİS. ORG. NAK. SAN. LTD.
5F,NO.96,Min-Chuan Rd.,Hsin-Tsin,231,
TAIWAN
TEL : 886-2-22186888 Fax : 886-2-22186988
www.airlive.com info@airlive.com
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8. CAD. 84.SOK. NO:3/1
A.ÖVEÇLER – ANKARA / TÜRKİYE
TEL : (312) 472 87 87
FAKS : (312) 472 31 31
www.simet.com.tr , info@simet.com.tr
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.











BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
! DİKKAT !
CİHAZ İÇİNDE KULLANICININ TAMİR EDEBİLECEĞİ PARÇA YOKTUR.
ARIZA DURUMUNDA SATICI FİRMAYA VEYA SERVİS İSTASYONUNA BAŞVURUNUZ.
Cihazınızı yeni bir bölgede çalıştırmadan önce cihazın çalışma voltajı ile şebeke voltajının uyumlu olduğundan
emin olunuz.
Yanma ve şok tehlikesinden korunmak için, cihazın yağmur veya rutubete maruz kalmamasına özen
gösteriniz.
Cihazınızı, aşırı tozdan, yüksek ısıdan, nemden ve güneş ışığından uzak tutunuz.
Cihazınızı, iyi havalanan bir yerde havalandırma deliklerini kapatmadan kullanınız.
Cihazın yetkisiz kişilerce modifikasyonu veya orginal adaptörü dışında başka bir adaptör ile bağlanması
cihazınızın zarar görmesine sabep olabilir.
Cihazınızı, şehir şebekesinde meydana gelebilecek interrupt (yüksek / alçak akım / gerilim dalgalanması)
‘lardan koruyabilmek için ups (kesintisiz güç kaynağı) ile kullanmalısınız.
TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Adaptörü veya elektrik kablosunu prizden çekin.
Cihazı orijinal paketleme malzemelerini kullanarak tekrar paketleyin ve tekrar cihazın orijinal kutusuna
yerleştirin.
Cihazın orijinal kutusunu bulamamanız durumunda, cihazın ve aksamlarının hasar görmeyeceği şekilde
kavrayacak köpüklü koruyucu maddeler ile sararak uygun bir karton kutuya yerleştiriniz.
Dikkat, taşıma kurallarına uymamanız durumunda hasar görebilecek cihazlarınız garanti kapsamı dışında
kalacaktır.
KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR
 Lityum Batarya Uyarısı (Tüm Modeller)
Cihaz tarafından kullanılan lityum batarya kullanıcı tarafından değiştirilemez. Simet Yetkili Servis İstasyonlarından
bir eleman tarafından değiştirilmelidir. Cihaz üzerinde bulunan Lityum batarya cihaz kullanım ömrü boyunca
çalışabilecek şekilde planlanmış ve yerleştirilmiştir.
 Kablo Bağlantıları (Tüm Modeller)
Tüm ethernet ve RS232 (Konsol) kabloları direk olarak diğer cihazlara bağlanmak içindir. Var olan kablolama
sistemine veya duvardaki data pirizlerine direk takmayın. Bu tür bir ihtiyaç oluştuğunda Yetkili Servis İstasyonlarına
başvurunuz.









KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINI KULLANMADAN ÖNCE, KULLANMA KILAVUZUNDAKİ BÜTÜN PROSEDÜRLERİ DİKKATLİCE
UYGULADIĞINIZA EMİN OLUN.
Bütün talimatları dikkatle okuyun.
Talimatları ileri tarihlerde kullanmak için saklayın.
Cihazı temizlemeden önce fişi prizden çekin. Sıvı veya aerosol temizleyiciler kullanmayın. Yanıcı sıvılar (tiner,
gazyağı, v.s.) kullanmayın.
Cihazı hareketli yüzeylere veya kalorifer yada ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin. Cihazınız düşebilir, ısıdan
hasar görebilir ve ciddi zarara yol açabilir.
Eğer uzatma kablosu kullanılacaksa, uzatma kablosuna bağlanan cihazların toplam akımının, uzatma
kablosunun akım kapasitesini aşmadığına emin olun. Aynı şekilde duvardaki prize bağlı olan cihazların toplam
olarak çektikleri akımın prizin akım taşıma kapasitesini aşmadığına emin olun.
Herhangi bir kablonun enerji kablosu veya adaptöre dayanmasına müsaade etmeyin. Cihazı, insanların kablo
üzerinden yürüyebileceği yerlere yerleştirmeyin.
Hasarlı veya aşınmış elektrik kablolarını kullanmayın.
Bakım işini kendiniz yapmayın, kapağın açılması sizi tehlikeli voltaj noktaları veya başka risklere maruz
bırakabilir. Servis hizmetlerini yetkili servise bırakın.
Aşağıdaki belirtilen durumlarda fişi çekin ve yetkili servise haber veriniz;
o Elektrik kablosu veya fiş zarar gördüğünde, yıprandığında,
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Cihaza sıvı döküldüğünde,
Cihaz yağmur veya suya maruz kaldığında,
Operasyon talimatlarına uygun hareket edilmesine rağmen, cihaz normal çalışmıyorsa veya
performansında farkedilir bir değişiklik varsa.
o Cihaz düşerse veya kabin karar görürse,
Hiçbir nedenle cihazın içini açmayınız.
o
o
o

TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VEYA ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
CİHAZINIZ HİÇBİR NEDENLE BAKIM GEREKTİRMEZ.
 Cihazın Temizlenmesi
Cihazının sürekli ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için gerekli görüldüğünde veya yılda bir iki defa tamamen
temizlenebilir. Cihazı temizlemek için aşağıdaki adımları takip edin;
o Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
o Adaptörü veya elektrik kablosunu cihazdan sökün.
o Cihazdaki bütün toz ve kiri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın.
 Uyarılar!
o Garanti süresi içinde cihazın içini kesinlikle açmayın.
o Cihazı temizlemek için hiç bir zaman alkol veya tiner kullanmayın; bu kimyasal maddeler hem kasaya
hemde cihazın parçalarına zarar verebilir.
o Cihazın elektronik parçalarına su gelmemesine özen gösterin, hiçbir nedenle temizlik sırasında su
veya sıvı kullanmayın.
o Sert veya aşındırıcı bir fırça kullanmayın.
PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA PERİYODİK BAKIMIN YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE
KİMİN TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER
 Cihaz periyodik bakım gerektirmez.
 Cihaz, bulunduğu ortam çalışma şartları nedeniyle tozlanması durumunda, Cihaz Temizlenmesi maddesinde
verilen talimatlara uygun olarak temizlenebilir.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
SANAYİ BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT VE İLAN EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ
Bu ürünün T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 7(yedi) yıldır.
GENEL GARANTİ ŞARTLARI
Garanti süresi malın teslimin tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı kuruluşumuz garanti kapsamındadır.
Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın
tamir süresi en fazla otuz (30) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından
birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının onbeş (15) gün içerisinde giderilmemesi
halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması
halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın;

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl
içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı
sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi
temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün
bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp
oranda bedel indirimi talep edebilir.
Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı
dışındadır.
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin
Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.





Ticari Markalar
Microsoft Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Internet Explorer
ve Active Directory Microsoft Corporation’a ait kayıtlı markalardır.
Netscape, Netscape Communications Corporation’a ait kayıtlı ticari markadır.
Netscape Navigator ve Netscape Communicator da Netscape Communications Corporation’a aittir.
Adobe Acrobat ve Acrobat Reader, Adobe Systems Incorporated ’e ait ticari markadır.
SİMET, Simet Bilgisayar Ltd. Şti.‘nin tescilli ticari markasıdır.
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
ÜRÜN TANIMI, KULLANIM YERLERİ-AMAÇLARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
AIRLIVE POE FSH2442G TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Teknik Özellikler
Standart
IEEE 802.3 10BASE-T 
IEEE 802.3u 100BASE-TX 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX (GBIC) 
IEEE 802.3af DTE Power via MDI (12,36 pin)
Arayüzler
24 x 10/100Mbps Auto-negotiation, Auto-MDIX PoE ports (port 1 ~ port 24) 
4 x 10/100/1000Mbps Auto-MDIX Gigabit Ethernet ports (port 25 ~ port 28) 
2 x mini GBIC ports, share with 2 1000BASE-T ports(port 25 ~ port 26)
Yönetim
802.1Q VLAN (256 VLAN group) desteği
802.1p Priority Queues
Statik Port Trunk (Maximum 6 group her cihaz için ve 8 port her grup için)
Port Mirroring
Broadcast Storm Control
DHCP Client
Port ayar fonksiyonu (her port için kullanıcı ayarı) (Hız, dublex modu, Web
browser)
Port-Ayarı (Hız/Disable, QoS)
PoE
15.4W (PoE her port için)
Maximum 170W (PoE port) (her cihaz için)
PD classification tanımı
Manuel Ayar PoE (güç limitleme)
PoE Öncelik Ayarı
PoE Over Current Protection
PoE Circuit sorting protection
PoE Power on RJ-45 pin 3,6 for Power(+) and pin 1,2 for Power(-)
Güç Kaynağı
26.5 watts. (max. no PD device connected)
196.5 watts (max. for up to 11 PoE Device connected)
Protokol
CSMA/CD
Topology
Star
Ağ Veri Transfer Hızları
Ethernet 
*10Mbps (Half-duplex)
*20Mbps (Full-duplex)
Fast Ethernet
*100Mbps (Half-duplex)
*200Mbps (Full-duplex)
Gigabit Ethernet
*2000Mbps (Full-duplex)
Bandgenişliği
12.8 Gbps
Tampon Hafıza
128KBytes
Adres Tablosu
8K
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
LED göstergeleri
Per Unit: Power, System ( 2 LEDs )
Per port: TX: Link/Activity, Speed ( 2 LEDs )
PoE: PoE Status (port 1 ~ port 24) (bi-color LED)
Per Copper Gigabit Port: Link/ACT, 1000M, 100M
Per GBIC Gigabit Port: Link/ACT, 1000M
Güç
100 - 240VAC 50/60Hz, Internal Universal Switching Power
Sıcaklık
Operasyon: 0 to 40°C
Depolama: -10 to 70°C
Nem
Operasyon: 10% ~ 90%
Depolama: 5% ~ 90%
Regülasyon
CE Class A 
FCC Part 15 Class A
VCCI-A
Güvenlik
cUL (UL 60950) 
CB(IEC 60950)
Ürün Ağırlığı (g)
3215 g
Ölçüler
( L x W x H (mm) )
440 x 210 x 44 mm
on (m) : 243(W)x150(D)x45.5(H)
AIRLIVE POE FSH2442G GENEL ÖZELLİKLERİ
AirLive POE FSH2442G yüksek güçlü, performanslı 24 portlu Fast Ethernet LAN (Yerel Ağ)
Switch (anahtarlama) ürünüdür. Üzerinde 24 adet 10/100Mbps port, 4 port 1000base T port
ve 2 adet SFP slot vardır. MAC bazlı port kontrolü yapılabilir.
AirLive POE FSH2442G kolay kurulur.
PAKET İÇERİĞİ



AirLive POE FSH2442G Cihaz
Güç Kablosu
User Manual / Quick Guide (CD)
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
KURULUM VE KONFİGÜRASYON
Kuruluma başlamadan önce bilmeniz gerekenler;
Cihaz LED Göstergeleri:
Ön Görünüm
Arka Görünüm
Başlık Adı
LAN/WAN Switch
LINK
POE Max
Power LED
Power In
Açıklama
24 adet 10/100Mbps Port
4 adet 1000Base T port
2 adet SFP Slot (MiniGBIC)
Yeşil Yanık :Port aktif
Yeşil Yanıp Sönüyor : Trafik var.
Yeşil Sönük : Port Pasif veya cihaz takılı değil.
Kırmızı Yanık : Cihaz POE portlarına takılan cihazlar cihazın
sağlayabileceğinden fazla enerji çekiyor.
Kırmızı Sönük : Cihaz POE portlarında cihaz takılı değil veya güç seviyesi
normal.
Yeşil Yanık : Cihaz enerjisi var ve çalışıyor
Yeşil Sönük : Cihaz enerjisi yok
AC güç girişi
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
CİHAZ KURULUMU
Cihazınızın çalışması için herhangi bir konfigürasyon gerekmez. Cihazınızı aşağıda gösterildiği
şekilde bağlarsanız, normal çalışma yapabilirsiniz.
CİHAZLARLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI
Cihazlarınızda hiçbir nedenle aşağıda gösterildiği gibi döngü oluşturabilecek LOOP bağlantı
yapmayınız.
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
Bu şekilde cihazınızın ön ayarlarını yapmış olacaksınız. Daha fazla detaylı bilgi için
www.simet.com.tr web sitesinden veya telefon ile destek alabilirsiniz.
PROBLEM GİDERME
PROBLEM: Cihaz bağlı olmasına rağmen erişim alamıyorum!
ÇÖZÜM: Cihazınızın tüm kablo bağlantılarının yapıldığından emin olun. Cihazınızın üzerindeki LNK ledinin
yandığından emin olun. Buna rağmen kablosuz servisi alamıyorsanız cihazınızı satın aldığınız firmayı arayınız.
AIRLIVE POE FSH2442G 24+4 PORT POE SWITCH
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ.
YETKİLİ SERVİSLER
SIRA
NO
UNVAN
HİZMET YERİ ADRESİ
YETKİLİNİN
ADI SOYADI
TEL/FAKS
VERGİ NO
1
SİMET BİL.HAB.ELEK.REK.TUR.GID.OTO.İNŞ.TEKS
EML.TEM.MED.MÜH.GÜV.SİS.ORG.NAK.SAN.LTD.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 8.CAD.
84.SK.3/1 A.ÖVEÇLER/ANKARA
SİBEL BEDİR
RENKMEN
312-472 87 87
312-472 31 31
7700072424
2
BETİM BİLGİSAYAR EĞİTİM TİC.SAN.VE İNŞ.LTD.ŞTİ.
İSTEMİYE MAH.TURGUT TEMELLİ CAD EREN İŞ
MERK. KAT:1 N:4 MALATYA
EMİNE
YILDIRIM
422-326 01 73
422-323 67 40
1670070120
3
ASBİMSAN ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN.TİC.LTD.ŞTİ
CİNNAH CAD.NO:61/1-3
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET SITKI
YAZICIOĞLU
312-441 64 55
312-441 73 33
0860039811
4
ÇÖZÜMEVİ ELEKTRONİK MEDİKAL BİLİŞİM KIRTASİYE
İNŞ.GIDA SAN TİC.LTD.ŞTİ
KONUR SOKAK NO:63/5
BAKANLIKLAR-ÇANKAYA/ANKARA
NESİMİ
KEÇELİOĞLU
312-419 46 15
312-419 46 17
2630285720
5
ATM BİLGİSAYAR YAZ.DON.ELEKT.İLETİŞİM VE
DAN.HİZ.TİC.LTD.ŞTİ
BOĞAZ SOKAK NO:27/1 GOP/ANKARA
ABDULLAH
TANSEL
GEZMİŞ
312-4661476
312-4686198
1030059918
6
DEMİREZEN BİLGİSAYAR VE OTO SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ
GAZİ MUHTARPAŞA BUL. 4.CAD SAİT SAYIN İŞ
MERK ALTI NO:13 GAZİANTEP
MEHMET
BULUT
242-3450911
242-3353047
2730039264
7
BÜKOM BÜRO MAKİNALARI PAZ. SAN. VE TİC A.Ş.
HALK SOKAK NO:22/1 KIZILAY / ANKARA
LEVENT
SARUHAN
312-433 62 29
312-433 35 06
1920003238
8
VİZYON ELEKT.BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE DANIŞ.SANAYİ
TİCARETLTD.ŞTİ.
KOCATEPE OLGUNLAR SOK.NO:36/4
ÇANKAYA/ANKARA
AHMET BAL
ALİ BAL
312-419 94 51
312-419 83 96
9250142774
9
URFANET MUHAMMET TAŞÇILAR
BAHÇELİEVLER MAH.4.SOK TAŞÇILAR APT.ALTI
NO:27 ŞANLIURFA
MUHAMMET
TAŞÇILAR
414-316 36 69
414-312 17 42
8260112093
10
ARNİL-NET BİLGİSYAR İLETİŞİM HZM
YAZ.TURZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
İMÖNÜ CAD.HÜZMEN PLAZA A BLOK
NO:29/A OSMANGAZİ
SERKAN
AKSOY
224-224 91 63
224-223 58 60
800048520
11
NİSAN BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.
MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK MAH. NO:16/C-16
BEŞEVLER / ANKARA
RAHMİ ŞİMŞEK
312-212 96 96
312-223 57 57
6310050405
12
ŞAHİNOĞLU BİLGİSAYAR İLETİŞİM SİSTEMLERİ
KIRTASİYE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
TABAKLAR MAH.AKBABA SOKAK NO:2 BOLU
TURGAY
ŞAHİNOĞLU
374-212 70 86
374-217 30 49
7980462223
13
ÇİZGİ BİLG..TAN. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.
REŞATBEY MAH. FUZULİ CAD. EROĞLU APT.
ZEMİNKAT 37/A SEYHAN/ADANA
MEHMET ALİ
ALTUN
322-4577507
322-4578948
742032419
14
SHOV BİLGİSAYAR TAN.HİZ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.
STRAZBURG CAD.NO:40/A SIHHIYE/ANKARA
LEVİN FİGEN
OKUMUŞ
312-229 87 92
312-230 20 13
7690008054
15
PROBİLİŞİM BİLGİSAYAR VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
TİC.LTD.ŞTİ.
ÇETİN EMEÇ BULVARI 1325.SOKAK NO:10/3
A.ÖVEÇLER/ANKARA
MUSA ELMALI
312-4733585
312-4733565
8590500880
16
BİRCAN BİLGİSAYAR İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KİRİŞÇİ MAH. ŞEHİT ZAFER AK CAD. NO:4
KARAMAN
BAYRAM
BİRCAN
338-2132222
338-2149382
1770052623
17
ATLANTİS BİLGİSAYAR –NEVRES SARIZ
BANKALAR CAD. 3.PARK SOK. DEVECİ İŞ
MERKEZİ KAT:2 NO:38 SİVAS
NEVRES SARIZ
346-2231429
346-2220966
14729305438
18
ÖZKAN ALTAY BİLGİSAYAR ELEKTRONİK İNŞAAT VE
GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
VATAN MAH.POLAT CAD. NO:74/A
YEŞİLYURT/İZMİR
ÖZKAN
ALTAY
232-2452323
232-2453836
7340129856
19
PROBİL BİLGİSAYAR VE PROG.SAN.TİC.LTD.ŞTİ
ŞARKİYE MAH. KAZIM KARABEKİR CAD. NO:13
ORDU
ERCAN
ÖKTENAY
452-2251920
452-2251921
7330032316
20
AHMET AYDIN-BİLGİSAYAR HASTANESİ
NUSRATİYE MAH. 119.CAD. NO:117/A MERSİN
AHMET AYDIN
324-3365559
11534346816
21
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BİLGİSAYAR İNTERNET VE
YAZILIM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
ÖVEÇLER 1.CADDE 14/A ÇANKAYA/ANKARA
EMRE
YILDIRIM
312-4784446
1720116541