* Mogelijk is niet alle informatie in deze gebruiksaanwijzing van
toepassing op uw telefoon. Dit hangt af van welke
software is geïnstalleerd en welke provider u hebt.
Drukfouten voorbehouden.
Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-xxxxxA
Dutch. 11/2004. Rev. 1.0
GPRS TELEFOON
SGH-D500
Inhoud
Belangrijke veiligheidsinformatie .......................... 7
Uitpakken .............................................................. 9
De telefoon .......................................................... 10
Onderdelen ............................................................
Display ..................................................................
Camera .................................................................
Flitser ...................................................................
Externe luidspreker .................................................
10
13
16
16
16
Aan de slag.......................................................... 17
De SIM-kaart installeren ..........................................
De batterij opladen .................................................
De telefoon aan- en uitzetten ...................................
De functie voor het blokkeren van het
toetsenbord gebruiken .............................................
17
19
20
21
Telefoneren ......................................................... 22
Zelf bellen ...............................................................
Het volume aanpassen ............................................
Een oproep beantwoorden ........................................
Gemiste oproepen bekijken ......................................
Snel overschakelen naar de stille stand ......................
De headset gebruiken .............................................
22
27
28
29
30
30
Functies en opties selecteren .............................. 31
De functietoetsen gebruiken ..................................... 31
Opties selecteren .................................................... 32
Tekst invoeren..................................................... 33
Tekstinvoerstand wijzigen ........................................
De ABC-stand gebruiken ..........................................
De T9-stand gebruiken ............................................
De cijferstand gebruiken ..........................................
De tekenstand gebruiken .........................................
34
35
36
38
38
Beschikbare opties tijdens een gesprek............... 39
Een gesprek in de wacht zetten ................................
De luidspreker gebruiken .........................................
Wisselgesprek ........................................................
De Bluetooth headset gebruiken ...............................
De functie Helderheid stem in- of uitschakelen ............
De microfoon uitschakelen (Microfoon uit) ..................
39
40
40
41
41
42
3
Inhoud
Toetstonen in- en uitschakelen .................................
Telefoonlijst gebruiken ............................................
Een serie DTMF-tonen verzenden ..............................
De SMS-dienst gebruiken .........................................
SIM-diensten gebruiken ...........................................
Multiparty-gesprekken .............................................
Inhoud
43
43
43
44
44
44
De menu's gebruiken ........................................... 47
Een menu weergeven met de navigatietoetsen ........... 47
Sneltoetsen gebruiken ............................................. 48
Overzicht van de menuopties ................................... 49
Oproepenlijst....................................................... 54
Alle oproepen (menu 1.1) .........................................
Uitgaande oproepen (menu 1.2) .................................
Ontvangen oproepen (menu 1.3) ...............................
Gemiste oproepen (menu 1.4) ...................................
Alles wissen (menu 1.5) ............................................
Gespreksduur (menu 1.6) .........................................
Gesprekskosten (menu 1.7) ......................................
54
55
55
56
56
57
58
Telefoonlijst ........................................................ 59
Lijst met contacten (menu 2.1) ..................................
Nieuw contact toevoegen (menu 2.2) ..........................
Groep (menu 2.3) ....................................................
Snelkiezen (menu 2.4) .............................................
Mijn visitekaartje (menu 2.5) .....................................
Eigen nummer (menu 2.6) ........................................
Beheer (menu 2.7) ...................................................
Servicenummer (menu 2.8) ......................................
59
61
63
65
66
67
68
69
Toepassingen ...................................................... 70
JAVA wereld (menu 3.1) ...........................................
MP3-speler (menu 3.2) .............................................
Voice recorder (menu 3.3) ........................................
Wereldtijd (menu 3.4) ..............................................
Alarm (menu 3.5) ....................................................
Calculator (menu 3.6) ...............................................
Converter (menu 3.7) ...............................................
Timer (menu 3.8) ....................................................
Stopwatch (menu 3.9) ..............................................
SIM AT (menu 3.10) .................................................
4
70
76
80
83
84
85
86
87
88
88
Browser ............................................................... 89
Startpagina (menu 4.1) ............................................
Favorieten (menu 4.2) ..............................................
Ga naar adres (menu 4.3) .........................................
Buffer leegmaken (menu 4.4) ....................................
Instellingen (menu 4.5) ............................................
Huidige proxy (menu 4.6) .........................................
89
91
92
93
93
95
Berichten ............................................................. 96
SMS berichten (menu 5.1) ........................................ 96
MMS berichten (menu 5.2) ...................................... 104
Email (menu 5.3) ................................................... 120
Serverberichten (menu 5.4) .................................... 135
Voice mail (menu 5.5) ............................................ 135
Standaardberichten (menu 5.6) ............................... 136
Infoberichten (menu 5.7) ........................................ 137
Geheugenstatus (menu 5.8) .................................... 138
Funbox .............................................................. 139
Afbeeldingen ........................................................
Video's ................................................................
Muziek ................................................................
Geluiden ..............................................................
Geheugenstatus ...................................................
139
141
144
146
149
Organizer........................................................... 150
Maandoverzicht (menu 7.1) .....................................
Weekoverzicht (menu 7.2) ......................................
Dagoverzicht (menu 7.3) ........................................
Afspraak (menu 7.4) ..............................................
Verjaardag (menu 7.5) ..........................................
Diversen (menu 7.6) ..............................................
Actielijst (menu 7.7) ...............................................
Gemist alarm agenda-item (menu 7.8) .....................
Memo (menu 7.9) ..................................................
Geheugenstatus (menu 7.10) ..................................
150
155
156
157
158
160
161
162
163
164
Camera .............................................................. 165
Foto nemen (menu 8.1) ..........................................
Video opnemen (menu 8.2) .....................................
Foto's (menu 8.3) ..................................................
Mijn foto's (menu 8.4) ............................................
Videoclips (menu 8.5) .............................................
Mijn videoclips (menu 8.6) ......................................
165
170
174
175
176
177
5
Inhoud
Instellingen ....................................................... 178
Tijd en datum (menu 9.1) .......................................
Telefooninstellingen (menu 9.2) ...............................
Displayinstellingen (menu 9.3) .................................
Geluidsinstellingen (menu 9.4) ................................
Netwerkdiensten (menu 9.5) ...................................
Connectiviteit (menu 9.6) .......................................
Beveiliging (menu 9.7) ...........................................
Geheugenstatus (menu 9.8) ....................................
Reset instellingen (menu 9.9) ..................................
178
179
181
183
186
191
196
199
201
Problemen oplossen .......................................... 202
Toegangscodes .................................................. 205
Telefoonwachtwoord .............................................
PIN-code .............................................................
PUK ....................................................................
PIN2 ...................................................................
PUK2 ..................................................................
Blokkeerwachtwoord .............................................
205
206
206
207
207
208
Informatie met betrekking tot gezondheid
en veiligheid ...................................................... 209
SAR-certificeringsinformatie ...................................
Voorschriften voor het gebruik van batterijen ...........
Verkeersveiligheid .................................................
Gebruiksomgeving ................................................
Elektronische apparatuur .......................................
Omgevingen met explosiegevaar ............................
Alarmnummer bellen .............................................
Overige belangrijke veiligheidsinformatie .................
Behandeling en onderhoud .....................................
209
210
211
212
212
214
214
215
216
Verklarende woordenlijst .................................. 218
Index................................................................. 223
Naslagkaart ....................................................... 229
6
Belangrijke
veiligheidsinformatie
Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de
mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen
van deze richtlijnen kan tot gevaarlijke situaties leiden
en kan in strijd met de wet zijn.
Verkeersveiligheid voor alles
Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst
de auto.
Uitschakelen bij het tanken
Gebruik de telefoon niet bij een tankstation of in de
buurt van brandstoffen of chemicaliën.
Uitschakelen in een vliegtuig
Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische
systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen
is gevaarlijk en niet toegestaan.
Uitschakelen in de nabijheid van medische
apparatuur
Schakel de telefoon uit als u zich in de nabijheid van
medische apparatuur bevindt. In ziekenhuizen en andere
zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet
bestand is tegen externe radiosignalen. Houd u aan alle
geldende regels of voorschriften.
Storingen
De werking van een mobiele telefoon kan worden
verstoord door de radiosignalen van andere apparatuur.
Speciale voorschriften
Houd u aan speciale voorschriften en zet de telefoon uit
op plaatsen waar het gebruik van de telefoon niet is
toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren
(bijvoorbeeld in een ziekenhuis).
Waterbestendigheid
De telefoon is niet waterbestendig. Zorg ervoor dat de
telefoon droog blijft.
7
Belangrijke veiligheidsinformatie
Uitpakken
Stand van de telefoon
Gebruik de telefoon alleen in de normale stand (tegen
uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de
telefoon is ingeschakeld.
In de doos vindt u de volgende onderdelen:
Alarmnummer bellen
Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel
alarmnummer) en druk op de toets
. Zorg ervoor dat
u alle benodigde informatie zo precies mogelijk
doorgeeft. Verbreek de verbinding pas als u daartoe
opdracht hebt gekregen.
Handset
Reisadapter
Batterij
Gebruiksaanwijzing
De telefoon buiten het bereik van kleine kinderen
houden
Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
Accessoires en batterijen
Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde accessoires
en batterijen. Het gebruik van niet-goedgekeurde
accessoires kan de telefoon beschadigen en kan
gevaarlijk zijn.
Gebruik alleen batterijen en opladers die door Samsung
zijn goedgekeurd.
Deskundige technische service
Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan
gekwalificeerde technici.
Zie "Informatie met betrekking tot gezondheid en
veiligheid" op pagina 209 voor meer informatie over
veiligheid.
LET OP
EXPLOSIEGEVAAR ALS EEN BATTERIJ WORDT
VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.
Externe luidspreker
Uw Samsung-dealer kan de volgende accessoires
leveren:
•
•
•
•
•
•
•
•
Standaardbatterij
Oplader voor in auto
Bluetooth handsfree carkit
USB-dongle
Polslus
Telefoonhouder voor in de auto
Datakabelkit voor pc
Bluetooth headset
Opmerking: het hangt van het land en de provider af
welke onderdelen worden meegeleverd en welke
accessoires beschikbaar zijn.
GOOI OUDE BATTERIJEN VOLGENS DE RICHTLIJNEN
WEG.
8
9
De telefoon
De telefoon
Toets(en) Beschrijving
Onderdelen
In de volgende illustraties worden de belangrijkste
onderdelen van de telefoon aangegeven:
Luidspreker
Volumetoetsen
Functietoets
(links)
Nummer kiezen
Infraroodpoort
In de standby-stand: direct naar
veelgebruikte menuopties gaan. Zie
pagina 180 voor meer informatie over
sneltoetsen.
Display
In de menustand: door de menuopties en
de telefoonlijst bladeren.
Navigatietoetsen
(Omhoog/Omlaag/
Links/Rechts)
Bij het invoeren van tekst: de cursor
verplaatsen, afhankelijk van op welke kant
u drukt.
WAP-toegangstoets/
bevestigingstoets
In de standby-stand: de WAP-browser
(Wireless Application Protocol) starten.
Functietoets (rechts)
In de menustand: de gemarkeerde
menuopties selecteren.
Aan/uit/menu
verlaten
Tekens van het display wissen.
Annuleren/
corrigeren
In menustand: teruggaan naar het vorige
menuniveau.
Alfanumerieke
toetsen
Zelf bellen of oproep beantwoorden.
In de standby-stand: laatste nummer
weergeven dat u hebt gebeld of waarvan u
een oproep hebt gemist of ontvangen.
Toetsen voor
speciale
functies
Camera
(functietoetsen)
De functie uitvoeren die erboven, op de
onderste regel van het display, wordt
aangegeven.
Microfoon
Flitser
Gesprek beëindigen. Door deze toets
ingedrukt te houden kunt u de telefoon inen uitschakelen.
In de menustand: uw invoer annuleren en
teruggaan naar de standby-stand.
In de standby-stand: toegang tot uw voice
mail als u deze toets ingedrukt houdt.
Aansluitpunt
headset
Cameratoets
10
11
De telefoon
De telefoon
Toets(en) Beschrijving (vervolg)
Cijfers, letters en speciale tekens
invoeren.
Display
Indeling van het display
Het display bestaat uit drie gedeelten:
Symbolen
Speciale tekens invoeren.
Diverse functies uitvoeren.
(linkerkant van de telefoon)
Het beltoonvolume aanpassen als de
telefoon overgaat en het
luidsprekervolume aanpassen tijdens een
gesprek.
In de standby-stand met de telefoon
opengeklapt: het toetsvolume aanpassen.
Met de telefoon dichtgeklapt: de
verlichting inschakelen als u de toets
ingedrukt houdt.
In de menustand: door de menuopties en
de telefoonlijst bladeren.
(rechterkant van de telefoon)
In de standby-stand: het menu Camera
openen. Door deze toets ingedrukt te
houden, zet u de camera aan.
In de opnamestand: een foto nemen.
12
Tekst en
afbeeldingen
Menu
Contact
Functietoetsindicatoren
Gedeelte
Beschrijving
Bovenste regel
Hier worden diverse symbolen
weergegeven. Zie pagina 14.
Middelste regel
Hier worden meldingen, instructies en
ingevoerde informatie (bijvoorbeeld
een telefoonnummer) weergegeven.
Onderste regel
Hier worden de functies weergegeven
die op dat moment aan de twee
functietoetsen zijn toegewezen.
13
De telefoon
De telefoon
Symbolen
Symbool Beschrijving (vervolg)
Symbool Beschrijving
Toont de sterkte van het ontvangstsignaal.
Hoe meer staafjes, hoe sterker het signaal.
Wordt weergegeven tijdens een gesprek.
Wordt weergegeven als u zich buiten het
servicegebied bevindt. Als u dit symbool
ziet, kunt u niet bellen en geen oproepen
beantwoorden.
Wordt weergegeven als u het alarm hebt
ingesteld. Zie pagina 84 voor meer
informatie.
Wordt weergegeven als er een nieuw
tekstbericht is binnengekomen.
Wordt weergegeven als er een nieuw voice
mailbericht is binnengekomen.
Wordt weergegeven wanneer een nieuw
MMS-bericht is binnengekomen of
verzonden.
Wanneer
rood en blauw knippert, wordt
een MMS-bericht van de MMS-server
opgehaald of verzonden.
Wordt weergegeven wanneer een
e-mailbericht is binnengekomen of
verzonden.
Wanneer @ rood en blauw knippert, wordt
een e-mailbericht van de e-mailserver
opgehaald of verzonden.
Knippert en draait wanneer een van de
Postvakken IN vol is.
Wordt weergegeven als de functie
Doorschakelen is geactiveerd. Zie pagina
186 voor meer informatie.
Wordt weergegeven als de infraroodpoort is
geactiveerd. Zie pagina 195 voor meer
informatie.
14
Wordt weergegeven wanneer de Bluetoothfunctie actief is. Zie pagina 192 voor meer
informatie.
Wordt weergegeven wanneer u de
persoonlijke gegevens in uw telefoon wilt
synchroniseren met de bijbehorende pctoepassingen via de pc-suitesoftware.
Wordt weergegeven als u verbinding hebt
met het GPRS-netwerk.
Wordt weergegeven wanneer u zich binnen
het thuisnetwerk bevindt, als u zich op deze
dienst heeft geabonneerd.
Verschijnt wanneer u zich in de stadszone
bevindt, als u zich op deze dienst heeft
geabonneerd.
Wordt weergegeven wanneer u de
trilfunctie van de telefoon hebt ingesteld
voor een binnenkomende oproep. Zie
pagina 183 voor meer informatie.
Wordt weergegeven wanneer de stille stand
actief is. Zie pagina 30 voor meer
informatie.
Geeft de batterijstatus aan. Hoe meer
staafjes, hoe voller de batterij.
Verlichting
Hiermee worden het display en het toetsenbord verlicht.
Wanneer u op een toets drukt of de telefoon opent, gaat
de verlichting aan. Als er geen toetsen worden
ingedrukt, gaat de verlichting na een bepaalde periode
uit, afhankelijk van de instelling in het menu
Verlichting (menu 9.3.5). Zie pagina 183 voor meer
informatie.
15
De telefoon
Camera
Met de cameramodule op de achterkant van de telefoon
kunt u waar en wanneer u maar wilt een foto nemen en
een video opnemen.
Zie pagina 165 voor meer informatie over de
camerafunctie.
Flitser
Met de ingebouwde flitser op de achterkant van de
telefoon, rechts van de camera, kunt u foto's maken
wanneer het donker is.
Externe luidspreker
Met de externe luidspreker kunt u het geluid versterken.
Daartoe haalt u het klepje van de versterker af en sluit
deze aan op de headset aansluiting aan de rechter
zijkant van de telefoon.
Aan de slag
De SIM-kaart installeren
Als u bij een provider een abonnement afsluit, ontvangt
u een SIM-kaart. Hierop zijn uw abonnementsgegevens
(PIN, extra diensten en dergelijke) opgeslagen.
Belangrijk: de SIM-kaart en de contactpunten hierop
zijn zeer gevoelig voor beschadiging of
verbuiging. Behandel de kaart dus zeer
voorzichtig als u deze plaatst of verwijdert.
Houd de SIM-kaart buiten het bereik van
kinderen.
1. Zet de telefoon zo nodig uit door de toets
ingedrukt te houden totdat er via een afbeelding
wordt aangegeven dat de telefoon wordt
uitgeschakeld.
2. Haal de batterij uit de telefoon. Zo gaat u te werk:
➀ Druk op het lipje boven de batterij en houd dit in
die positie.
➁ Haal de batterij uit de telefoon, zoals in de
afbeelding is aangegeven.
➀
➁
Na gebruik doet u het klepje er weer op.
16
17
Aan de slag
3. Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaarthouder, zoals in
de afbeelding, en zorg ervoor dat de kaart goed
vastzit.
Aan de slag
5. Duw de batterij naar beneden totdat deze vastklikt.
Controleer of de batterij goed vastzit voordat u de
telefoon aanzet.
Zorg ervoor dat de goudkleurige contactpunten van
de kaart naar de telefoon gericht zijn.
De batterij opladen
Opmerking: als u de SIM-kaart moet verwijderen,
schuift u deze omhoog uit de houder, zoals in de
afbeelding is aangegeven.
De telefoon werkt op een oplaadbare Li-ion-batterij. Bij
de telefoon wordt een reisadapter geleverd waarmee de
batterij kan worden opgeladen. Gebruik alleen
goedgekeurde batterijen en opladers. Uw Samsungdealer kan u hierover meer informatie geven.
Met de reisadapter kunt u de telefoon tijdens het
opladen van de batterij blijven gebruiken. Hierdoor duurt
het opladen echter wel langer.
Opmerking: laad de batterij volledig op voordat u de
telefoon de eerste keer gebruikt. Een lege batterij wordt in
ongeveer 90 minuten volledig opgeladen.
4. Plaats de batterij terug. Zorg ervoor dat de
uitsteeksels terechtkomen in de uitsparingen onder
aan de telefoon.
1. Nadat de batterij in de telefoon is geplaatst, steekt u
de connector van de reisadapter in de aansluiting op
de onderzijde van de telefoon.
2. Steek het netsnoer van de oplader in een gewoon
stopcontact.
18
19
Aan de slag
Aan de slag
3. Na het opladen haalt u het snoer van de oplader uit
het stopcontact en maakt u de oplader los van de
telefoon door de knoppen aan de zijkanten van de
connector in te drukken en de connector uit de
telefoon te trekken.
De telefoon zoekt uw netwerk. Zodra dit is gevonden,
verschijnt het standby-scherm op het display. U kunt
nu zelf bellen of oproepen beantwoorden.
Opmerking: u kunt de taal aanpassen via het menu
Taal (menu 9.2.1). Zie pagina 179 voor meer
informatie.
➀
➀
4. Als u wordt gevraagd om uw PIN-code, voert u deze
in en drukt u op de functietoets OK. Zie pagina 206
voor meer informatie.
➁
Opmerking: als de telefoon wordt opgeladen, kunt u de
batterij pas verwijderen nadat u de oplader van de telefoon
hebt losgekoppeld. Als u dit niet doet, kan de telefoon
beschadigd raken.
5. U zet de telefoon uit door de toets
ingedrukt te
houden totdat er met een afbeelding wordt
aangegeven dat de telefoon wordt uitgeschakeld.
Opmerking: als de telefoon is dichtgeklapt, moet u deze
eerst openen om het display en het toetsenbord te
activeren.
Indicator batterij bijna leeg
De functie voor het blokkeren van het
toetsenbord gebruiken
Als de batterij bijna leeg is en u nog maar enkele
minuten kunt bellen, hoort u een waarschuwingstoon en
verschijnt met regelmatige tussenpozen de melding
'Batterij bijna leeg' in het display. In dat geval wordt de
verlichting uitgeschakeld om zo min mogelijk van de
resterende stroom te gebruiken.
U kunt de telefoon openen om de cijfertoetsen te
gebruiken en deze sluiten, zodat het toestel minder
ruimte in beslag neemt.
Als de batterij te zwak is om de telefoon nog te kunnen
gebruiken, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld.
De telefoon aan- en uitzetten
1. Open de telefoon.
2. Houd de toets
ingeschakeld.
Als u de telefoon sluit, wordt het display uitgeschakeld
en worden de zichtbare functietoetsen automatisch
vergrendeld, zodat er niets gebeurt als deze per ongeluk
worden ingedrukt.
Als u het toetsenbord wilt deblokkeren, houdt u de
functietoets Ontgr. of de linkerfunctietoets ingedrukt en
drukt u op de functietoets OK. De toetsen worden
geactiveerd en u kunt de functies van de telefoon
gebruiken.
ingedrukt totdat de telefoon is
3. Als u om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u
dat in en drukt u op de functietoets OK. het
wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000".
Zie pagina 205 voor meer informatie.
20
21
Telefoneren
Telefoneren
Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u kort op de
toets
of sluit u de telefoon.
Zelf bellen
Als de telefoon in de standby-stand staat, toetst u het
netnummer en telefoonnummer in en drukt u op de toets
.
Opmerking: wanneer u de optie Autom. herhalen in het
menu Overige instellingen (menu 9.2.5) hebt
ingeschakeld, wordt het nummer automatisch maximaal
tien keer opnieuw gekozen wanneer de persoon die u wilt
bellen uw oproep niet beantwoordt of in gesprek is. Zie
pagina 180 voor meer informatie.
Internationaal bellen
1. Houd de toets 0 ingedrukt.
Het teken + verschijnt op het display.
2. Toets achtereenvolgens het landnummer, netnummer
en abonneenummer in en druk op de toets
.
Nummer corrigeren
U wilt wissen…
Werkwijze
Laatste cijfer op het
display
Druk op de toets C.
Een ander cijfer in het Druk op de toets Links of Rechts
telefoonnummer
totdat de cursor rechts van het
cijfer staat dat u wilt wissen en
druk op de toets C. U kunt ook
een ontbrekend cijfer invoegen.
Alle cijfers
22
Gesprek beëindigen
Houd de toets C langer dan één
seconde ingedrukt.
Opmerking: u kunt instellen welke actie moet worden
uitgevoerd wanneer u de telefoon sluit via het menu
Schuifinstellingen (menu 9.2.3). Zie pagina 179 voor
meer informatie. Wanneer u een headset gebruikt, wordt
het gesprek niet beëindigd wanneer u de telefoon sluit, ook
al is de optie Omlaag in het menu ingesteld op
Bewerking afbreken.
Laatste nummer herhalen
De nummers van uitgaande, inkomende en gemiste
oproepen worden in de telefoon opgeslagen als de
ontvanger van de oproep of de beller bekend is. Zie
"Oproepenlijst" op pagina 54 voor meer informatie.
U kunt deze nummers als volgt bellen:
1. Als u tekens hebt ingevoerd op het display, drukt u
op de toets
om naar de standby-stand terug te
keren.
2. Druk op de toets
om een lijst weer te geven met
de meest recent gebruikte nummers in de volgorde
van het tijdstip van de uitgaande, binnenkomende of
gemiste oproepen.
3. Druk op de toets Omhoog of Omlaag om door de
nummers te bladeren totdat het gewenste nummer
wordt gemarkeerd.
4. Druk op
om het weergegeven nummer te bellen.
Een nummer kiezen uit de telefoonlijst
U kunt telefoonnummers die u regelmatig gebruikt,
opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de
telefoon. Deze vermeldingen worden samen Telefoonlijst
genoemd. Hierdoor hoeft u alle nummers niet te
onthouden. U kunt de gewenste naam selecteren om het
bijbehorende nummer te bellen.
23
Telefoneren
Als u een nummer hebt opgeslagen in de telefoonlijst,
kunt u het nummer bellen door op een paar toetsen te
drukken. U kunt de meest gebruikte nummers ook
toewijzen aan cijfertoetsen met de functie Snelkiezen.
Zie pagina 59 voor meer informatie over de functie
Telefoonlijst.
Een nummer opslaan in de standby-stand
Zodra u een nummer invoert, wordt Opslaan
weergegeven boven de linkerfunctietoets. Hiermee kunt
u het nummer opslaan in de telefoonlijst.
Opmerking: u kunt de standaardlocatie van een geheugen
selecteren waarop u de nummers wilt opslaan. Zie
pagina 61 voor meer informatie.
U kunt als volgt een nummer opslaan in het geheugen van
de telefoon:
1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.
Opmerking: als u tijdens het invoeren van een
nummer een fout maakt, kunt u deze met de toets C
corrigeren. Zie pagina 22 voor meer informatie.
2. Als u zeker weet dat het nummer klopt, drukt u op
de functietoets Opslaan.
Telefoneren
5. Druk op de toets Omlaag om de instelling te openen
en deze te wijzigen of eventueel meer informatie in
te voeren.
• Achternaam/Voornaam: voer de naam van de
vermelding in. Zie pagina 33 voor meer informatie
over het invoeren van tekens.
• Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig: voer een
nummer in voor de gewenste categorie.
• Email: voer een e-mailadres in.
• Afbeelding: wijs een afbeelding toe aan een beller,
zodat deze wordt weergegeven wanneer u een
oproep ontvangt van het geselecteerde nummer.
• Melodie: selecteer een uniek belsignaal voor de
vermelding. Wanneer u voor elke vermelding een
andere toon selecteert, kunt u binnenkomende
spraakoproepen met nummerweergave van elkaar
onderscheiden.
• Groep: selecteer een van de standaard belgroepen
Waarin de vermelding moet worden opgenomen.
Wanneer u de vermeldingen groepeert, kunt u in
de groep zoeken naar een nummer. Zie pagina 64.
• Notities: voeg een notitie over de persoon toe.
6. Wanneer u de telefoonlijstgegevens voor de
vermelding hebt ingevoerd, drukt u op de toets
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Opslaan selecteren.
3. Selecteer Telefoon en druk op de functietoets Kies.
Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de
telefoon de informatie weergegeven over de
vermelding die u hebt opgeslagen.
4. Geef met een symbool aan in welke categorie het
nummer moet worden opgeslagen. U kunt kiezen uit
vijf categorieën:
•
Mobiel
•
Privé
•
Kantoor
•
Fax
•
Overig
Druk op de toets Omhoog of Omlaag en druk
vervolgens op de functietoets Kies om de gewenste
categorie te selecteren.
24
.
7.
Gewenste actie
Werkwijze
Invoeropties
gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 60 voor
meer informatie.
Een nummer kiezen Druk op de toets Omlaag om
een nummer te kiezen en druk
op de toets
.
Terugkeren naar de Druk op de functietoets Terug
of op de toets
.
standby-stand
25
Telefoneren
Telefoneren
U kunt als volgt een nummer opslaan op de SIM-kaart:
Een nummer kiezen vanaf de SIM-kaart
1. Toets het nummer in dat u wilt opslaan.
Als u telefoonnummers hebt opgeslagen op de SIMkaart, kunt u deze snel en gemakkelijk kiezen via de
locatienummers die hieraan zijn toegewezen in de
telefoonlijst.
2. Als u zeker weet dat het nummer klopt, drukt u op
de functietoets Opslaan.
3. Selecteer SIM en druk op de functietoets Kies.
Opmerking: als u van telefoon wisselt, blijven de
nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen
beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het
geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, zijn niet
meer beschikbaar en moeten opnieuw worden
ingevoerd.
4. Voer een naam in en druk op de toets Omlaag.
5. Wijzig zo nodig het telefoonnummer en druk op de
toets Omlaag.
6. Als u het nummer en de naam op een andere dan de
voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets
C om het nummer van de locatie te wissen.
Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere
locatie opgeven.
7. Wanneer u de telefoonlijstgegevens voor de
vermelding hebt ingevoerd, drukt u op de
functietoets Opslaan.
8.
Opmerking: als u een locatienummer niet meer weet of
als u een nummer in het telefoongeheugen wilt kiezen, gaat
u naar het menu Lijst met contacten (menu 2.1) om
naar de vermelding te zoeken op naam. Zie pagina 59 voor
meer informatie.
1. Toets in de standby-stand het locatienummer in van
het telefoonnummer dat u wilt bellen en druk op de
toets
.
De vermelding wordt weergegeven.
2. U kunt naar andere nummer zoeken via de toets
Links of Rechts.
of de
3. Druk op de functietoets Kies nr, de toets
toets
wanneer u het gewenste nummer hebt
gevonden.
Het volume aanpassen
Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de
telefoon de informatie weergegeven over de
vermelding die u hebt opgeslagen.
Tijdens een gesprek kunt u het volume van de
luidspreker aanpassen door op de volumetoetsen aan de
linkerkant van de telefoon te drukken.
Gewenste actie
Werkwijze
Druk op
om het volume te verhogen of op
te verlagen.
Invoeropties
gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 60 voor
meer informatie.
Een nummer kiezen
Druk op de toets
Terugkeren naar de
standby-stand
Druk op de functietoets
Terug of op de toets
.
om het
.
In de standby-stand kunt u met deze toetsen ook het
toetsvolume aanpassen.
26
27
Telefoneren
Telefoneren
Een oproep beantwoorden
Gemiste oproepen bekijken
Als u wordt gebeld, gaat de telefoon over en wordt de
afbeelding voor een inkomend gesprek weergegeven.
Als u om welke reden dan ook een oproep niet kunt of
wilt beantwoorden, kunt u zien wie heeft geprobeerd u
te bellen en deze persoon desgewenst terugbellen.
Het telefoonnummer of de naam van de beller wordt
weergegeven, als deze is opgeslagen in de telefoonlijst.
1. Druk op de toets
of de functietoets OK of open
de telefoon om de inkomende oproep te
beantwoorden.
Na een niet-beantwoorde oproep wordt in de standbystand meteen het aantal gemiste oproepen weergegeven
op het display.
U kunt als volgt een gemiste oproep direct bekijken:
Als u de optie Elke toets antwoorden in het menu
Overige instellingen (menu 9.2.5) inschakelt,
kunt u een oproep beantwoorden door op een
willekeurige toets te drukken, met uitzondering van
de toets
en de functietoets Weigeren. Zie
pagina 181.
1. Open zo nodig het klepje van de telefoon.
Opmerkingen:
• Als u de oproep wilt weigeren, drukt u op de
.
functietoets Weigeren of op de toets
• U kunt het belsignaal uitschakelen door de
volumetoetsen ingedrukt te houden.
3.
2. Druk op de functietoets Tonen.
Als het telefoonnummer van de laatste gemiste
oproep beschikbaar is, wordt dit getoond.
Gewenste actie
Werkwijze
Door de gemiste
oproepen bladeren
Druk op de toets Omhoog
of Omlaag.
De opties openen
Druk op de functietoets
Opties.
Zie hierna.
Weergegeven nummer
bellen
Druk op de toets
2. Beëindig het gesprek door het klepje te sluiten of op
de toets
te drukken.
Opmerkingen:
• U kunt instellen welke actie moet worden uitgevoerd
wanneer u de telefoon opent of sluit via het menu
Schuifinstellingen (menu 9.2.3). Zie pagina 179
voor meer informatie. Wanneer u een headset gebruikt,
wordt het gesprek niet beëindigd wanneer u de telefoon
sluit, ook al is de optie Omlaag in het menu ingesteld op
Bewerking afbreken.
• U kunt een oproep beantwoorden terwijl u menufuncties
of de telefoonlijst gebruikt. Als het gesprek is beëindigd,
wordt op het display het functiescherm weergegeven dat
u vóór het gesprek gebruikte.
.
Als u op de functietoets Opties drukt, kunt u de
volgende opties gebruiken:
Details: hiermee geeft u informatie over de oproep
weer, zoals het nummer of de naam, indien beschikbaar,
en de tijd en datum waarop deze is ontvangen.
Terugbellen: hiermee kiest u het nummer.
Plakken: hiermee slaat u het nummer op in de
telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie over
het opslaan van een nummer.
Berichten verzenden: hiermee kunt u een SMS- (Short
Message Service) of MMS-bericht (Multimedia Message
Service) naar het nummer verzenden. Zie pagina 96 of
pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van
berichten.
28
29
Telefoneren
Wissen: hiermee wist u de huidige oproep.
Alles wissen: hiermee wist u alle oproepen.
Snel overschakelen naar de stille stand
De stille stand is handig als u op een plaats bent waar
het geluid van de telefoon storend zou zijn, bijvoorbeeld
in de schouwburg.
ingedrukt tot u het
Houd in de standby-stand de toets
bericht "Stille stand aan" en het symbool van de stille
stand (
) op het display ziet.
In de stille stand worden geen geluiden afgespeeld,
maar trilt de telefoon of gebeurt er niets, afhankelijk van
de functie en de situatie.
U kunt de stille stand uitschakelen en terugkeren naar de
ingedrukt te
vorige geluidsinstellingen door de toets
houden totdat "Stille stand uit" wordt weergegeven. Het
symbool van de stille stand (
) is niet langer zichtbaar.
Functies en opties
selecteren
De telefoon bevat een aantal functies waarmee u het
toestel aan uw voorkeuren kunt aanpassen. Deze
functies bevinden zich in menu's en submenu's, die u
kunt selecteren met de twee functietoetsen
en . In
elk menu en submenu kunt u de instellingen van een
bepaalde functie bekijken en eventueel wijzigen.
De functietoetsen gebruiken
De functietoetsen hebben in verschillende contexten
verschillende functies. Onder in het display ziet u direct
boven de toets welke functie de functietoets op dat
moment vervult.
Voorbeeld:
04 Nov
Di
07:30
De headset gebruiken
Met de headset kunt u bellen of een oproep
beantwoorden zonder de telefoon vast te houden.
Provider
ADM 12000
Menu
Contact
Als u de headset aansluit op het aansluitpunt rechts op
de telefoon, werkt de knop op de headset als volgt:
Gewenste actie
Werkwijze
Nummer van het
laatste gesprek
herhalen
Houd de toets voor het
weergeven van oproepenlijsten
ingedrukt.
Oproep beantwoorden Houd de toets langer dan twee
seconden ingedrukt wanneer de
telefoon overgaat.
Oproep beëindigen
30
Met de
linkerfunctietoets
gaat u naar de
menustand.
Druk op de
rechterfunctietoets om
de Lijst met contacten
te openen in het menu
Telefoonlijst.
Houd de toets langer dan twee
seconden ingedrukt.
31
Functies en opties selecteren
Tekst invoeren
Opties selecteren
Tijdens het gebruik van uw telefoon moet u regelmatig
tekst invoeren, bijvoorbeeld om namen op te slaan in de
telefoonlijst, uw welkomtekst te maken of afspraken in
uw agenda te noteren. U kunt met het toetsenbord van
de telefoon alfanumerieke tekens invoeren.
U kunt als volgt de beschikbare functies en opties
bekijken om er één te kiezen:
1. Druk op de desbetreffende functietoets.
2.
Uw telefoon beschikt over de volgende
tekstinvoerstanden:
Gewenste actie
Werkwijze
Het volgende selecteren:
• weergegeven functie
• gemarkeerde optie
Druk op de functietoets
Kies of de toets
.
De volgende functie
weergeven of de
volgende optie in een lijst
markeren
Druk op de toets
Omlaag.
Naar de vorige functie of
de vorige optie in een
lijst gaan
Druk op de toets
Omhoog.
Een niveau omhoog gaan
in de menustructuur
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
De menustructuur
verlaten zonder de
instellingen te wijzigen
Druk op de toets
• ABC-stand
Hiermee kunt u letters intoetsen door de toets met de
gewenste letter in te drukken. Druk één, twee, drie of
vier keer op de toets totdat de gewenste letter wordt
weergegeven.
• T9-stand
.
In deze stand hoeft u voor het ingeven van woorden
per letter een toets maar één keer in te drukken. Elke
toets op het toetsenbord geeft meerdere letters aan.
Door op de toets 5 te drukken, kunt u bijvoorbeeld de
J, K en L ingeven. In de T9-stand worden de tekens
die u intoetst automatisch vergeleken met een
ingebouwd woordenboek en wordt op grond daarvan
het meest waarschijnlijke woord gekozen, zodat u veel
minder toetsaanslagen nodig hebt dan bij het gebruik
van de normale ABC-stand.
• Cijferstand
Bij sommige functies wordt om een wachtwoord of PINcode gevraagd. Toets de code in en druk op de
functietoets OK.
Opmerking: als u een lijst met opties opent, wordt de
actieve optie gemarkeerd. Als er maar twee opties zijn,
zoals Aan/Uit of Aanzetten/Uitzetten, wordt de optie
gemarkeerd die momenteel niet actief is, zodat u deze
direct kunt selecteren.
32
In deze stand kunt u cijfers invoeren.
• Tekenstand
In deze stand kunt u een aantal symbolen en
interpunctietekens invoeren.
33
Tekst invoeren
Tekst invoeren
Tekstinvoerstand wijzigen
De ABC-stand gebruiken
Als u een scherm hebt geopend waarin u tekens kunt
invoeren, ziet u in het display het symbool voor de
tekstinvoerstand.
Voer de gewenste tekst in met behulp van de toetsen 1
t/m 0.
Voorbeeld: tekstbericht schrijven
1. Druk op de toets met de gewenste letter:
- Eén keer voor de eerste letter op de toets
- Twee keer voor de tweede letter
- Enzovoorts
2. Voer alle letters op deze manier in.
Opties
Symbool voor
tekstinvoerstand
Gewenste stand
Druk op de
rechterfunctietoets totdat
ABC-stand
wordt weergegeven.
Zie pagina 35.
T9-stand
wordt weergegeven.
Zie pagina 35.
Cijferstand
wordt weergegeven.
Zie pagina 38.
Tekenstand
wordt weergegeven.
Zie pagina 38.
Opmerking: De beschikbare tekstinvoerstanden zijn per
taal verschillend. Als u een tekstinvoerstand wilt gebruiken
die specifiek voor uw taal is, houdt u de toets
in de ABCstand ingedrukt.
Opmerking: als u op een andere toets drukt, schuift de
cursor een positie naar rechts. Als u twee keer dezelfde
letter wilt invoeren (of een andere letter van dezelfde
toets), moet u enkele seconden wachten. De cursor gaat
dan automatisch een positie verder. Daarna kunt u de
volgende letter invoeren.
Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de
beschikbare tekens:
Toetsen
Tekens in de weergegeven volgorde
Hoofdletter
Kleine letter
Opmerking: afhankelijk van de geselecteerde taal kunnen
in de ABC-stand andere tekens beschikbaar zijn.
• Druk op de toets
om een spatie in te voegen.
• In de ABC-stand kunt u met de toets
tussen
hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie
mogelijkheden: Alleen kleine letters (geen indicator),
Beginhoofdletter ( ) en Alleen hoofdletters ( ).
34
35
Tekst invoeren
• Met de toets Links of Rechts kunt u de cursor
verplaatsen. Druk op de toets C als u letters wilt
verwijderen. Houd de toets C ingedrukt om alle letters
te wissen.
Opmerking: als u een specifieke invoerstand voor uw taal
wilt gebruiken of als u deze stand wilt verlaten, houdt u de
toets
ingedrukt.
De T9-stand gebruiken
Met de voorspellende T9-tekstinvoerstand hoeft u
slechts één keer op een toets te drukken om een teken
in te voeren. Deze tekstinvoerstand is gebaseerd op een
ingebouwd woordenboek.
U kunt als volgt een woord invoeren in de T9-stand:
1. In de T9-invoerstand voert u een woord in met de
toetsen 2 t/m 9. Druk voor elke letter de toets
slechts één keer in.
Voorbeeld: als u het woord 'Hallo' wilt invoeren in de
T9-stand, drukt u op de toetsen 4, 2, 5,
5 en 6.
Het woord dat u invoert, verschijnt op het display.
Het kan na elke ingedrukte toets veranderen.
2. Voer het hele woord in voordat u tekens wijzigt of
verwijdert.
3. Ga naar stap 4 als het woord juist wordt
weergegeven.
Als het juiste woord niet wordt weergegeven, drukt u
herhaaldelijk op de toets 0 om alternatieve woorden
weer te geven die overeenkomen met de toetsen die
u hebt ingedrukt.
Tekst invoeren
4. Voeg een spatie in door op de toets
voer het volgende woord in.
te drukken en
U kunt als volgt een nieuw woord toevoegen aan het
woordenboek van T9:
1. Nadat u de toetsen hebt ingedrukt die het woord
vormen, drukt u op de toets 0 om de alternatieve
woorden weer te geven.
2. Als er geen alternatieve woorden meer zijn, wordt op
de onderste regel van het display Nieuw
weergegeven. Druk op de functietoets Nieuw of op
de toets
.
3. Voer het woord dat u wilt toevoegen in de ABC-stand
in. Zie pagina 35.
4. Druk op de functietoets OK.
Het woord wordt toegevoegd aan het woordenboek
van T9 en dit wordt het eerste woord voor de
bijbehorende toetsencombinatie.
Opmerking: deze functie is niet voor alle talen
beschikbaar.
• Voor een punt, streepje of apostrof drukt u op de toets
1. In de T9-stand worden grammaticaregels toegepast
om de juiste interpunctie te kiezen.
• In de T9-stand kunt u met de toets
tussen
hoofdletters en kleine letters schakelen. Er zijn drie
mogelijkheden: Beginhoofdletter ( ), Alleen
hoofdletters ( ) en Alleen kleine letters (geen
indicator).
• Met de toets Links of Rechts kunt u de cursor
verplaatsen. Druk op de toets C als u letters wilt
verwijderen. Houd de toets C ingedrukt om alle letters
te wissen.
Voorbeeld: voor zowel 'Of' als 'Me' gebruikt u de
toetsen 6 en 3. Op de telefoon wordt het
meest gebruikte woord eerst
weergegeven.
36
37
Tekst invoeren
Beschikbare opties
tijdens een gesprek
De cijferstand gebruiken
In deze stand kunt u cijfers invoegen in een tekstbericht.
Druk op de desbetreffende cijfertoetsen.
De tekenstand gebruiken
In deze stand kunt u symbolen invoegen in een
tekstbericht.
Gewenste actie
Werkwijze
Een symbool selecteren
Druk op de desbetreffende
cijfertoets.
Meer symbolen
weergeven
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
Een of meer symbolen
wissen
Druk op de toets C.
Symbool invoegen in het Druk op de functietoets OK.
bericht
De telefoon beschikt over een aantal functies die u ook
tijdens een gesprek kunt gebruiken.
Een gesprek in de wacht zetten
U kunt het huidige gesprek op elk gewenst moment in de
wacht zetten. Als het netwerk dit ondersteunt, kunt u
vervolgens een ander nummer bellen.
U kunt een telefoongesprek in de wacht zetten door op
de functietoets Wacht te drukken. U kunt het gesprek
op elk gewenst moment terughalen door op de
functietoets Ophalen te drukken.
Terwijl u aan het bellen bent, start u als volgt een nieuw
telefoongesprek:
1. Toets het telefoonnummer in dat u wilt bellen of zoek
het op in de telefoonlijst.
Zie pagina 59 voor meer informatie over het zoeken
naar een nummer in de telefoonlijst.
2. Druk op de toets
bellen.
om het tweede nummer te
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de
wacht gezet.
Of
1. Zet het huidige gesprek in de wacht door op de
functietoets Wacht te drukken.
2. Kies het tweede nummer op de gebruikelijke manier.
Als u een gesprek in de wacht hebt en daarnaast een
gesprek voert, kunt u schakelen tussen de twee
gesprekken.
U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen
door op de functietoets Wissel te drukken.
Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en het
andere gesprek uit de wacht gehaald, zodat u dit
gesprek kunt voortzetten.
38
Als u een gesprek wilt beëindigen, drukt u op de
toets
.
39
Beschikbare opties tijdens een gesprek
Beschikbare opties tijdens een gesprek
De luidspreker gebruiken
De Bluetooth headset gebruiken
U kunt vanaf een kleine afstand een gesprek voeren
zonder dat u de telefoon tegen uw oor hoeft te houden.
U kunt de telefoon bijvoorbeeld op een tafel leggen.
U kunt met de Bluetooth headset een gesprek voeren
zonder de telefoon tegen uw oor te houden. Als u deze
functie wilt gebruiken, moet u de headset eerst
registreren en op de telefoon aansluiten. Zie pagina 192
voor meer informatie.
Druk voor deze functie tijdens een gesprek op de toets
. Het symbool
wordt weergegeven op de
onderste regel van het scherm. Als u wilt teruggaan naar
de normale telefoonstand, drukt u nogmaals op de toets
. Het symbool
wordt weergegeven op de
onderste regel van het scherm.
Opmerking: wanneer u de luidsprekerstand inschakelt,
wordt de functie Helderheid stem automatisch
uitgeschakeld.
Wisselgesprek
U kunt een inkomende oproep beantwoorden terwijl u in
gesprek bent, als uw netwerk deze service ondersteunt
en u de menuoptie Wisselgesprek (menu 9.5.3) hebt
ingesteld op Inschakelen. Zie pagina 188. Als er een
oproep binnenkomt, wordt u met een
waarschuwingstoon hiervan op de hoogte gesteld.
Wanneer u belt, kunt u als volgt een oproep
beantwoorden:
1. Druk op de toets
om het inkomende gesprek aan
te nemen. Het eerste telefoongesprek wordt
automatisch in de wacht gezet.
2. U kunt tussen de twee telefoongesprekken schakelen
door op de functietoets Wissel te drukken.
U kunt als volgt de Bluetooth headset gebruiken:
1. Zet de headset op.
2. Druk op de functietoets Opties.
3. Selecteer de optie Overschakelen naar headset.
4. Druk op de functietoets Kies.
U kunt nu via de headset met de andere persoon een
gesprek voeren.
Als u wilt teruggaan naar de normale telefoonstand,
drukt u op de functietoets Opties en selecteert u de
optie Overschakelen naar telefoon.
De functie Helderheid stem in- of
uitschakelen
U kunt de gevoeligheid van de microfoon verhogen,
zodat de persoon met wie u een gesprek voert u zelfs
kan horen als u fluistert.
Opmerking: als u de luidsprekerfunctie gebruikt, moet u
deze eerst uitschakelen voordat u de functie Helderheid
stem kunt gebruiken.
3. U kunt het wachtende gesprek beëindigen door op de
functietoets Opties te drukken en vervolgens de
optie Gesprek in wacht beëindigen te selecteren.
U kunt als volgt de functie Helderheid stem inschakelen:
U kunt het huidige gesprek beëindigen door op de toets
te drukken.
2. Selecteer de optie Helderheid stem aan.
40
1. Druk op de functietoets Opties.
3. Druk op de functietoets Kies.
41
Beschikbare opties tijdens een gesprek
U kunt als volgt de functie Helderheid stem uitschakelen:
1. Druk op de functietoets Opties.
2. Selecteer de optie Helderheid stem uit.
3. Druk op de functietoets Kies.
Beschikbare opties tijdens een gesprek
Toetstonen in- en uitschakelen
Met deze opties kunt u toetstonen in- en uitschakelen.
Als u de optie Toetstonen uit inschakelt, worden de
DTMF-tonen (Dual Tone Multi-Frequency) niet verzonden,
zodat u tijdens een gesprek op de toetsen kunt drukken
zonder irritante toetstonen.
De microfoon uitschakelen
(Microfoon uit)
Opmerking: als u wilt communiceren met
antwoordapparaten of telefooncentrales moet u de optie
Toetstonen aan selecteren.
U kunt de microfoon van uw telefoon tijdelijk
uitschakelen zodat uw gesprekspartner u niet kan horen.
Telefoonlijst gebruiken
Voorbeeld: het kan zijn dat u tegen iemand bij u in de
kamer iets wilt zeggen wat de persoon aan de
andere kant van de lijn niet mag horen.
U kunt de microfoon als volgt tijdelijk uitschakelen:
1. Druk op de functietoets Opties.
U kunt het menu Telefoonlijst gebruiken tijdens een
gesprek, zodat u naar vermeldingen kunt zoeken of deze
kunt opslaan.
Zie pagina 59 voor meer informatie over de functie
Telefoonlijst.
2. Selecteer de optie Microfoon uit.
3. Druk op de functietoets Kies.
De persoon aan de andere kant van de lijn kan u niet
meer horen.
U kunt de microfoon als volgt weer inschakelen:
1. Druk op de functietoets Opties.
2. Selecteer de optie Microfoon aan.
3. Druk op de functietoets Kies.
De persoon aan de andere kant van de lijn kan u
weer horen.
Een serie DTMF-tonen verzenden
U kunt de DTMF-tonen als groep verzenden nadat u het
volledige nummer hebt ingevoerd dat u wilt verzenden of
nadat u een nummer uit de telefoonlijst hebt opgehaald.
Deze optie is handig bij het invoeren van een
wachtwoord of rekeningnummer wanneer u een
geautomatiseerd systeem belt, bijvoorbeeld van een
bank.
U kunt als volgt DTMF-tonen verzenden:
1. Druk op de functietoets Opties wanneer u met de
teledienst bent verbonden.
2. Selecteer de optie Toetstonen verzenden.
3. Druk op de functietoets Kies.
4. Voer het nummer in dat u wilt verzenden en druk op
de functietoets OK.
De tonen worden verzonden.
42
43
Beschikbare opties tijdens een gesprek
De SMS-dienst gebruiken
Als u een SMS-bericht ontvangt tijdens een gesprek,
wordt het symbool Bericht (
) weergegeven op het
display. Met de optie Bericht kunt u het bericht lezen. U
kunt ook een nieuw bericht verzenden.
Zie pagina 96 voor meer informatie over de SMS-functie.
SIM-diensten gebruiken
Het menu SIM-diensten is beschikbaar als u een SIMkaart met aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws-,
weer-, sport-, ontspannings- en locatiediensten. De
beschikbare diensten variëren, afhankelijk van de
diensten die uw provider biedt.
Raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart of neem
contact op met uw provider voor meer informatie.
Multiparty-gesprekken
Multiparty (ook wel telefonisch vergaderen of conference
call genoemd) is een netwerkdienst waarbij maximaal
zes mensen tegelijkertijd aan een telefoongesprek
kunnen deelnemen. Raadpleeg uw provider voor meer
informatie over deelname aan deze service.
Een multiparty-gesprek starten
1. Bel de eerste deelnemer op de gebruikelijke manier.
Beschikbare opties tijdens een gesprek
4. U kunt een nieuwe deelnemer aan het multipartygesprek toevoegen door de persoon op de
gebruikelijke manier te bellen en op de functietoets
Opties te drukken. Selecteer de optie Deelnemen
en druk op de functietoets Kies.
U kunt een inkomende oproep aan het multipartygesprek toevoegen door de oproep te beantwoorden, op
de functietoets Opties te drukken en de optie
Deelnemen te selecteren. Herhaal deze procedure zo
vaak als nodig.
Een privé-gesprek voeren met een van de
deelnemers
1. Druk op de functietoets Opties en kies de optie Uit
Mpty. Druk op de functietoets Kies.
De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek
wordt weergegeven.
2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets
Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de
functietoets Kies.
U kunt nu een privé-gesprek met de persoon voeren.
De andere deelnemers kunnen gewoon met elkaar
blijven praten.
3. U kunt terugkeren naar het multiparty-gesprek door
op de functietoets Opties te drukken en vervolgens
de optie Deelnemen te selecteren. Druk op de
functietoets Kies.
Nu kunnen alle deelnemers aan het multipartygesprek elkaar weer horen.
2. Bel de tweede deelnemer op de gebruikelijke manier.
Het eerste telefoongesprek wordt automatisch in de
wacht gezet.
3. U kunt de eerste deelnemer aan het gesprek
toevoegen door op de functietoets Opties te drukken
en vervolgens de optie Deelnemen te selecteren.
Druk op de functietoets Kies.
44
45
Beschikbare opties tijdens een gesprek
Een deelnemer verwijderen
1. Druk op de functietoets Opties en kies de optie
Verwijder. Druk op de functietoets Kies.
De lijst met deelnemers aan het multiparty-gesprek
wordt weergegeven.
2. Markeer een deelnemer in de lijst door op de toets
Omhoog of Omlaag te drukken en druk op de
functietoets Kies.
De verbinding met de desbetreffende deelnemer
wordt verbroken. U kunt echter met de andere
deelnemers blijven spreken.
3. Beëindig het multiparty-gesprek door de telefoon te
sluiten of op de toets
te drukken.
46
De menu's gebruiken
De telefoon bevat een aantal functies waarmee u het
toestel aan uw wensen kunt aanpassen. Deze functies
zijn toegankelijk via menu's en submenu's.
U kunt menu's en submenu's weergeven met behulp van
de navigatietoetsen of de sneltoetsen.
Een menu weergeven met de
navigatietoetsen
1. Druk in de standby-stand op de functietoets Menu
om de menustand te activeren.
2. Selecteer Instellingen met de navigatietoetsen en
druk op de functietoets Kies.
3. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar een
hoofdmenu, bijvoorbeeld Telefooninstellingen
Druk op de functietoets Kies.
4. Als het menu submenu's bevat, bijvoorbeeld Taal,
kunt u deze openen door er met de toets Omhoog of
Omlaag naartoe te bladeren en vervolgens op de
functietoets Kies te drukken.
Als het geselecteerde menu vervolgopties bevat,
herhaalt u deze stap.
5.
Gewenste actie
Werkwijze
Door de menu's bladeren Druk op de toets Omhoog
of Omlaag.
De gekozen instelling
bevestigen
Druk op de functietoets
Kies of de toets
.
Teruggaan naar het
vorige menuniveau
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
Het menu verlaten
Druk op de toets
zonder de instellingen te
wijzigen
.
47
De menu's gebruiken
De menu's gebruiken
Sneltoetsen gebruiken
Overzicht van de menuopties
U kunt snel menuonderdelen, zoals hoofdmenu's,
submenu's en opties, openen met de bijbehorende
cijfertoetsen. U kunt de hoofdmenu'sopenen door op de
cijfertoets (1 tot en met 9) te drukken die overeenkomt
met de locatie van het menu op het scherm.
In het volgende overzicht worden de menu's
weergegeven, samen met het nummer dat aan elke
menuoptie is toegewezen en het nummer van de pagina
waarop u meer kunt lezen over de desbetreffende
functie.
Druk op de functietoets Menu en toets het nummer in
van het gewenste menu.
1. Oproepenlijst (zie pagina 54)
Opmerkingen:
• in de lijst op pagina 49 kunt u nagaan welke nummers aan
de diverse menu's zijn toegewezen. Het kan zijn dat deze
nummers niet precies overeenkomen met de menu's op
de telefoon, afhankelijk van de diensten die de SIM-kaart
ondersteunt.
• Voor menunummer 10 gebruikt u de toets 0.
Voorbeeld: het menu Taal weergeven
1. Druk op de functietoets Menu.
2. Druk op toets 9 voor Instellingen.
3. Druk op toets 2 voor Telefooninstellingen.
4. Druk op toets 1 voor Taal.
De beschikbare talen worden weergegeven.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Alle oproepen
Uitgaande oproepen
Ontvangen oproepen
Gemiste oproepen
Alles wissen
Gespreksduur
1.6.1 Duur laatste gesprek
1.6.2 Totaal uitgaand
1.6.3 Totaal ontvangen
1.6.4 Tijdtellers op nul zetten
1.7 Gesprekskosten*
1.7.1 Kosten laatste gesprek
1.7.2 Totale kosten
1.7.3 Maximumkosten
1.7.4 Kostentellers op nul zetten
1.7.5 Maximumkosten instellen
1.7.6 Tarief
2. Telefoonlijst (zie pagina 59)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Lijst met contacten
Nieuw contact toevoegen
Groep
Snelkiezen
Mijn visitekaartje
Eigen nummer
Beheer
2.7.1 Standaard opslaan
2.7.2 Alles naar telefoon kopiëren
2.7.3 Alles wissen
2.7.4 Geheugenstatus
2.8 Servicenummer*
* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door
de SIM-kaart wordt ondersteund.
48
49
De menu's gebruiken
3. Toepassingen (zie pagina 70)
3.1 JAVA wereld
3.1.1 Downloads
3.1.2 Instellingen
3.1.3 Geheugenstatus
3.2 MP3 speler
3.3 Voice recorder
3.4 Wereldtijd
3.5 Alarm
3.6 Calculator
3.7 Converter
3.7.1 Munteenheid
3.7.2 Lengte
3.7.3 Gewicht
3.7.4 Inhoudsmaat
3.7.5 Oppervlakte
3.7.6 Temperatuur
3.8 Timer
3.9 Stopwatch
3.10 SIM AT*
4. Browser (zie pagina 89)
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Startpagina
Favorieten
Ga naar adres
Buffer leegmaken
Instellingen
Huidige proxy
De menu's gebruiken
5. Berichten (zie pagina 96)
5.1 SMS berichten
5.1.1 Nieuw
5.1.2 Postvak IN
5.1.3 Postvak UIT
5.1.4 Concepten
5.1.5 Instellingen
5.1.6 Tel.nummer blokkeren
5.1.7 Alles wissen
5.2 MMS berichten
5.2.1 Nieuw
5.2.2 Postvak IN
5.2.3 Postvak UIT
5.2.4 Concepten
5.2.5 Map
5.2.6 Standaardbericht
5.2.7 Instellingen
5.2.8 Alles wissen
5.3 Email
5.3.1 Nieuw
5.3.2 Postvak IN
5.3.3 Postvak UIT
5.3.4 Concepten
5.3.5 Map
5.3.6 Instellingen
5.3.7 Adres blokkeren
5.3.8 Alles wissen
5.4 Serverberichten
5.4.1 Postvak IN
5.4.2 Instelling
5.4.3 Alles wissen
5.5 Voice mail
5.5.1 Verbinden met voice mail
5.5.2 Voice server nummer
5.6 Standaardberichten
5.7 Infoberichten
5.7.1 Lezen
5.7.2 Ontvangen
5.7.3 Kanaal
5.7.4 Taal
5.8 Geheugenstatus
6. Funbox (zie pagina 139)
* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door
de SIM-kaart wordt ondersteund.
50
51
De menu's gebruiken
7. Organizer (zie pagina 150)
7.1 Maandoverzicht
7.2 Weekoverzicht
7.3 Dagoverzicht
7.4 Afspraak
7.5 Verjaardag
7.6 Diversen
7.7 Actielijst
7.8 Gemist alarm agenda-item
7.9 Memo
7.10 Geheugenstatus
8. Camera (zie pagina 165)
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Foto nemen
Video opnemen
Foto's
Mijn foto's
Videoclips
Mijn videoclips
9. Instellingen (zie pagina 178)
9.1 Tijd en datum
9.2 Telefooninstellingen
9.2.1 Taal
9.2.2 Welkomtekst
9.2.3 Schuifinstellingen
9.2.4 Snelkoppeling
9.2.5 Overige instellingen
9.3 Displayinstellingen
9.3.1 Achtergrond
9.3.2 Tekstweergave
9.3.3 Kleur
9.3.4 Helderheid display
9.3.5 Verlichting
9.4 Geluidsinstellingen
9.4.1 Inkomende oproep
9.4.2 Toetstoon
9.4.3 Berichttoon
9.4.4 Toon bij in-/uitschakelen
9.4.5 Kleptoon
9.4.6 Stille stand
9.4.7 Overige tonen
De menu's gebruiken
9. Instellingen (vervolg)
9.5 Netwerkdiensten
9.5.1 Oproepen doorschakelen
9.5.2 Oproepen blokkeren
9.5.3 Wisselgesprek
9.5.4 Netwerk kiezen
9.5.5 Nummerweergave
9.5.6 Band kiezen
9.5.7 Actieve lijn*
9.6 Connectiviteit
9.6.1 Bluetooth
9.6.2 Infrarood
9.7 Beveiliging
9.7.1 PIN controle
9.7.2 PIN wijzigen
9.7.3 Telefoonblokkering
9.7.4 Wachtwoord wijzigen
9.7.5 Privacy
9.7.6 SIM blokkeren
*
9.7.7 FDN-modus
9.7.8 PIN2 wijzigen*
9.8 Geheugenstatus
9.8.1 Gedeeld geheugen
9.8.2 Berichten
9.8.3 Funbox
9.8.4 Organizer
9.8.5 Telefoonlijst
9.8.6 JAVA wereld
9.9 Reset instellingen
* Deze optie wordt alleen weergegeven als deze door
de SIM-kaart wordt ondersteund.
52
53
Oproepenlijst
Oproepenlijst
Terugbellen: hiermee kiest u het nummer.
In dit menu kunt u het volgende bekijken:
Plakken: hiermee slaat u het nummer op in de
telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie over
het opslaan van een nummer.
• Uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen
• Lengte van gesprekken
• Kosten van gesprekken, afhankelijk van uw SIM-kaart
Opmerking: als u in de standby-stand op de toets
drukt, krijgt u toegang tot alle drie de soorten oproepen.
Alle oproepen
Berichten verzenden: hiermee kunt u een SMS- of
MMS-bericht naar het nummer sturen. Zie pagina 96 of
pagina 105 voor meer informatie over het verzenden van
berichten.
Wissen: hiermee verwijdert u het nummer.
(menu 1.1)
In dit menu kunt u de 20 meest recente oproepen
weergeven in de volgorde waarin u deze hebt gebeld,
ontvangen of gemist.
Als de nummers of namen in de telefoon zijn
opgeslagen, worden deze weergegeven.
Alles wissen: hiermee kunt u alle oproepen
verwijderen.
Uitgaande oproepen
(menu 1.2)
Met dit menu kunt u de 20 meest recente nummers zien
die u hebt gebeld. Wanneer u dit menu opent, ziet u de
lijst met gebelde nummers.
Gewenste actie
Werkwijze
Een oproeptype
selecteren
Druk op de toets Links of
Rechts.
Door de lijst bladeren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
De details van een oproep Druk op de toets
weergeven
.
Een nummer bellen
Druk op de toets
.
Het huidige scherm
sluiten
Druk op de functietoets
Terug.
Druk in de weergave van de oproepenlijst of de details
op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie
over het doorlopen van de lijst en het openen van de
oproepenlijst.
Ontvangen oproepen
(menu 1.3)
Met dit menu kunt u de 20 meest recente ontvangen
oproepen zien. Wanneer u dit menu opent, wordt de lijst
met ontvangen oproepen weergegeven.
Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie
over het doorlopen van de lijst en het openen van de
oproepenlijst.
Details: hiermee geeft u details over de oproep weer,
zoals het nummer of de naam, indien beschikbaar, en de
tijd en datum waarop deze is gebeld, ontvangen of
gemist. Deze optie is alleen beschikbaar in de
oproepenlijst.
54
55
Oproepenlijst
Oproepenlijst
Gemiste oproepen
Gespreksduur
(menu 1.4)
Met dit menu kunt u de 20 meest recente
onbeantwoorde oproepen bekijken. Wanneer u dit menu
opent, wordt de lijst met gemiste oproepen
weergegeven.
Zie Alle oproepen op pagina 54 voor meer informatie
over het doorlopen van de lijst en het openen van de
oproepenlijst.
Alles wissen
Met dit menu kunt u de tijdsduur van uitgaande en
inkomende gesprekken bekijken.
Opmerking: De werkelijke duur op de rekening van uw
provider kan iets afwijken, omdat deze mede afhankelijk is
van de netwerkfuncties en de afronding die bij het
factureren wordt gehanteerd.
De volgende tijdgegevens zijn beschikbaar:
Duur laatste gesprek: hiermee kunt u de duur van het
laatste gesprek weergeven.
(menu 1.5)
Met dit menu kunt u voor elke oproep afzonderlijk alle
gegevens verwijderen. U kunt ook alle oproepen in een
keer wissen.
1.
(menu 1.6)
Gewenste actie
Werkwijze
Een oproep
selecteren die u wilt
wissen
Druk op de toets Omhoog
of Omlaag. Als u alle
oproepen wilt verwijderen,
selecteert u Alle
oproepen.
Een vinkje plaatsen
of verwijderen
Druk op de toets
.
Totaal uitgaand: hiermee kunt u de totale duur
weergeven van alle uitgaande gesprekken die zijn
gevoerd nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.
Totaal ontvangen: hiermee kunt u de totale duur
weergeven van alle oproepen die u hebt ontvangen
nadat de timer voor het laatst op nul is gezet.
Tijdtellers op nul zetten: hiermee kunt u de
gespreksduurtellers op nul zetten. Nadat u het op nul
zetten van de teller hebt bevestigd, voert u het
wachtwoord van de telefoon in en drukt u op de
functietoets OK.
Opmerking: het wachtwoord is standaard ingesteld op
"00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het
wijzigen van het wachtwoord.
2. Druk op de functietoets Wissen om de gemarkeerde
oproepen te verwijderen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt
weergegeven, drukt u op de functietoets Ja.
56
57
Oproepenlijst
Gesprekskosten
Telefoonlijst
(menu 1.7)
Met deze netwerkfunctie kunt u uw gesprekskosten
bekijken. Dit menu is mogelijk niet beschikbaar,
afhankelijk van uw SIM-kaart.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Kosten laatste gesprek: hiermee kunt de kosten van
het laatste gesprek weergeven.
Totale kosten: hiermee kunt u de totale kosten
weergeven van alle gesprekken die zijn gevoerd nadat
de teller voor het laatst op nul is gezet. Als de totale
kosten de maximumkosten overschrijden die u met de
optie Maximumkosten instellen hebt ingesteld, kunt u
geen gesprekken meer voeren tot u de teller op nul zet.
Maximumkosten: hiermee geeft u de maximumkosten
weer, die u hebt ingesteld met de optie
Maximumkosten instellen.
Kostentellers op nul zetten: hiermee wordt de
kostenteller op nul gezet. U moet eerst uw PIN2-code
opgeven (zie pagina 207). Vervolgens drukt u op de
functietoets OK.
Maximumkosten instellen: hiermee kunt u de
maximaal toegestane kosten voor uw gesprekken
instellen. U moet eerst uw PIN2-code opgeven (zie
pagina 207). Vervolgens drukt u op de functietoets OK.
Tarief: hiermee kunt u de kosten per tik instellen. Deze
waarde wordt gebruikt voor het berekenen van de
kosten van uw gesprekken. U moet eerst uw PIN2-code
opgeven (zie pagina 207). Vervolgens drukt u op de
functietoets OK.
U kunt telefoonnummers en de bijbehorende namen
opslaan op de SIM-kaart of in het geheugen van de
telefoon. Dit zijn twee aparte geheugens, maar ze
worden als één geheel gebruikt, namelijk de
telefoonlijst.
Opmerking: het aantal telefoonnummers dat u kunt
opslaan op de SIM-kaart is afhankelijk van de SIM-kaart.
Lijst met contacten
(menu 2.1)
In dit menu kunt u naar nummers in de telefoonlijst
zoeken door een naam in te voeren.
Opmerking: u kunt dit menu snel openen door in de
standby-stand op de functietoets Contact te drukken.
1. Voer de eerste letters in van de naam waarnaar u
zoekt of blader naar de naam door op de toets
Omhoog of Omlaag te drukken.
U ziet nu de namen in de telefoonlijst, beginnend
met de naam die het meest overeenkomt met de
ingevoerde beginletters.
2.
Gewenste actie
Werkwijze
Gemarkeerde naam
bekijken
Druk op de toets
Een andere naam
selecteren
Druk op de toets Omhoog
of Omlaag totdat de
gewenste naam wordt
gemarkeerd.
Zoeken naar een naam
die met een andere
letter begint
Druk op de toets met de
desbetreffende letter.
.
3. Als u het nummer hebt gevonden, drukt u op de
toets
om het nummer te bellen.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken om de
opties voor de telefoonlijst te openen. Zie hierna
voor meer informatie.
58
59
Telefoonlijst
Druk in het scherm Lijst met contacten op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u informatie over de
geselecteerde naam weer.
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde naam
verwijderen.
Opties voor de telefoonlijst
Wanneer u een naam in de telefoonlijst bekijkt, drukt u
op de functietoets Opties om de volgende opties voor de
naam te gebruiken.
Opmerking: er kunnen verschillende opties beschikbaar
zijn, afhankelijk van het geselecteerde veld.
Wijzigen: hiermee kunt u de naam en het nummer
wijzigen.
Berichten verzenden: hiermee kunt u een SMS-,
MMS- of e-mailbericht naar het geselecteerde
nummer of e-mailadres verzenden. Zie pagina 96,
pagina 105 of pagina 120 voor meer informatie over
het verzenden van berichten.
Telefoonlijst
via infrarood: hiermee kunt u de geselecteerde naam via
de infraroodpoort verzenden als visitekaartje. Zie
pagina 195 voor meer informatie.
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde naam uit de
telefoonlijst verwijderen. U wordt om bevestiging
gevraagd. Druk op de functietoets Ja.
Nieuw contact toevoegen
(menu 2.2)
Met dit menu kunt u een nieuwe vermelding aan de
telefoonlijst toevoegen. In het geheugen van de telefoon
kan een naam maximaal vijf nummers bevatten in
verschillende categorieën: Mobiel, Privé, Kantoor, Fax en
Overig. U kunt slechts één nummer opslaan in een SIMkaartvermelding.
Opmerking: u kunt de standaardlocatie van een geheugen
selecteren waarop u het nummer wilt opslaan. Zie
pagina 68 voor meer informatie.
Een nummer opslaan in het geheugen van de
telefoon
Kopiëren: hiermee kunt u het nummer naar een andere
locatie kopiëren, namelijk naar Telefoon of SIM.
1. Druk op de functietoets Kies wanneer Telefoon is
gemarkeerd.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
2. Druk op de toets Omlaag om de instelling te openen
en deze te wijzigen of eventueel meer informatie in
te voeren.
via SMS: hiermee kunt u de geselecteerde naam via een
SMS-bericht verzenden als visitekaartje. Zie pagina 96
voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u de geselecteerde naam via een
MMS-bericht verzenden als visitekaartje. Zie pagina 105
voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de geselecteerde naam via
een e-mailbericht verzenden als visitekaartje. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de geselecteerde naam
via de Bluetooth-functie verzenden als visitekaartje. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
60
Opmerking: de informatie of instellingen die u kunt
invoeren, zijn afhankelijk van het geselecteerde
geheugen.
• Achternaam/Voornaam: voer de naam van de
vermelding in. Zie pagina 33 voor meer informatie
over het invoeren van tekens.
• Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/Overig: voer een
nummer in voor de gewenste categorie.
• Email: voer een e-mailadres in.
• Afbeelding: wijs een afbeelding toe aan een beller,
zodat deze wordt weergegeven wanneer u een
oproep ontvangt van het geselecteerde nummer.
61
Telefoonlijst
Telefoonlijst
• Melodie: selecteer een unieke melodie voor de
vermelding. Wanneer u voor elke vermelding een
andere toon selecteert, kunt u binnenkomende
spraakoproepen met nummerweergave van elkaar
onderscheiden.
• Groep: selecteer een van de standaard belgroepen
waarin de vermelding moet worden opgenomen.
Wanneer u de vermeldingen groepeert, kunt u in
de groep zoeken naar een vermelding. Zie
pagina 63.
• Notities: voeg een notitie over de persoon toe.
3. Wanneer u de contactgegevens voor de vermelding
hebt ingevoerd, drukt u op de toets
.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Opslaan selecteren.
Als u de vermelding hebt opgeslagen, wordt op de
telefoon de informatie weergegeven over de
vermelding die u hebt gemaakt.
4.
4. Druk op de toets Omlaag om naar het locatieveld te
gaan.
5. Als u het nummer en de naam op een andere dan de
voorgestelde locatie wilt opslaan, drukt u op de toets
C om het nummer van de locatie te wissen.
Vervolgens kunt u met de cijfertoetsen een andere
locatie opgeven.
6. Druk op de functietoets Opslaan.
7.
Gewenste actie
Werkwijze
De opties openen
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 60 voor
meer informatie.
Het huidige scherm
sluiten
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
Gewenste actie
Werkwijze
Groep
De opties openen
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 60 voor
meer informatie.
In dit menu kunt u de vermeldingen in de telefoonlijst
indelen in belgroepen.
Een nummer kiezen
Druk op de toets Omlaag om
een nummer te kiezen en
druk op de toets
.
(menu 2.3)
Een nieuwe belgroep maken
1. Druk in het scherm Groep op de functietoets Opties.
Een nummer opslaan op de SIM-kaart
2. Selecteer de optie Toevoegen en druk op de
functietoets Kies.
1. Selecteer SIM en druk op de functietoets Kies.
3. Voer een naam voor de groep in en druk op de toets
Omlaag.
Opmerking: als u van telefoon wisselt, blijven de
nummers die op de SIM-kaart zijn opgeslagen
beschikbaar op de nieuwe telefoon. Nummers die in het
geheugen van de telefoon zijn opgeslagen, zijn niet
meer beschikbaar en moeten opnieuw worden
ingevoerd.
2. Voer een naam in en druk op de functietoets Omlaag.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
4. Druk op de toets
gemarkeerd.
wanneer het veld Afbeelding is
Wanneer u een afbeelding hebt geselecteerd, gaat u
automatisch terug naar het scherm wijzigen.
3. Voer een telefoonnummer in.
62
63
Telefoonlijst
Telefoonlijst
5. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Melodie te
gaan en druk op de toets
.
Wanneer u een melodie of geluid hebt geselecteerd,
gaat u automatisch terug naar het scherm wijzigen.
6. Druk op de functietoets Opslaan.
De nieuwe groep wordt toegevoegd aan de
groepslijst.
Leden toevoegen aan een belgroep
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Tonen: hiermee kunt u de lijst met groepsleden
weergeven.
Toevoegen: hiermee voegt u een nieuwe groep toe.
Wijzigen: hiermee wijzigt u de eigenschappen van de
geselecteerde groep, zoals de naam, de afbeelding en de
melodie.
Wanneer u belgroepen hebt gemaakt in de lijst Groep,
kunt u als volgt leden toevoegen aan een groep:
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde groep
verwijderen. Wanneer u een groep verwijdert, worden de
leden in de groep niet uit de telefoonlijst verwijderd.
1. Ga naar de gewenste groep en druk op de
toets
.
Als u de namen in een belgroep wilt bekijken, bladert u
naar de groep en drukt u op de toets
. De lijst met
groepsleden wordt weergegeven.
2. Druk op de functietoets Voeg toe of de toets
om het scherm Lijst met contacten te openen.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: u kunt vermeldingen die in het geheugen
van de telefoon zijn opgeslagen, aan een groep
toevoegen.
3. Blader naar de naam die u aan de groep wilt
toevoegen en druk op de functietoets Kies.
De geselecteerde naam wordt aan de groep
toegevoegd.
4. Als u meer leden wilt toevoegen, drukt u op de
functietoets Opties, selecteert u Toevoegen en
selecteert u een naam in de telefoonlijst. Herhaal
deze stap zo vaak als nodig is.
U kunt een toegevoegd lid verwijderen door Wissen
te selecteren.
5. Druk op de toets
als u klaar bent.
Tonen: hiermee geeft u de details van de vermelding
weer die zijn opgeslagen in de telefoonlijst.
Toevoegen: hiermee voegt u een lid toe aan de groep.
Wissen: hiermee kunt u een naam uit de groep
verwijderen.
Snelkiezen
(menu 2.4)
U kunt maximaal acht veelgebruikte telefoonnummers in
de telefoonlijst toewijzen aan de cijfertoetsen (2 t/m 9).
Vervolgens kunt u deze nummers op elk gewenst
moment eenvoudig kiezen door de desbetreffende
cijfertoets ingedrukt te houden.
Belgroepen beheren
Snelkiesnummers instellen
Nadat u belgroepen hebt gemaakt en leden hebt
toegevoegd aan de groepen, worden in de lijst Groep de
groepsnamen en de nummers van de leden in elke groep
weergegeven.
1. Selecteer de toets die u voor snelkiezen wilt
gebruiken (een van de toetsen 2 t/m 9) en druk op
de toets
.
64
Opmerking: geheugenplaats 1 is gereserveerd voor
het telefoonnummer van de voice mailserver.
65
Telefoonlijst
Telefoonlijst
2. Voer de gewenste naam in of blader naar een
nummer met behulp van de toets Omhoog of
Omlaag.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
3. Druk op de functietoets Kies.
via SMS: hiermee kunt u het visitekaartje aan een SMSbericht toevoegen. Zie pagina 96 voor meer informatie.
Wanneer u een toets selecteert in het scherm
Snelkiezen, zijn de volgende opties beschikbaar via de
functietoets Opties:
via MMS: hiermee kunt u het visitekaartje aan een MMSbericht toevoegen. Zie pagina 105 voor meer
informatie.
Toevoegen: hiermee kunt u een nummer aan de toets
toewijzen. Deze optie wordt weergegeven voor een toets
die nog niet is ingesteld.
via email: hiermee kunt u het visitekaartje aan een emailbericht toevoegen. Zie pagina 120 voor meer
informatie.
Wijzigen: hiermee kunt u een ander nummer aan de
toets toewijzen. Deze optie wordt weergegeven voor een
toets die al is ingesteld.
via Bluetooth: hiermee kunt u het visitekaartje
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
Verwijder: hiermee kunt u de instelling wissen, zodat
er geen nummer meer aan de toets is toegewezen.
via infrarood: hiermee kunt u het visitekaartje
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Snelkiezen
Visitekaartje uitwisselen: hiermee kunt u via de
Bluetooth-functie het visitekaartje uitwisselen met het
visitekaartje van iemand anders. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
Als u de nummers wilt bellen die aan de toetsen 2 t/m 9
zijn toegewezen, houdt u in de standby-stand de
desbetreffende toets ingedrukt.
Mijn visitekaartje
(menu 2.5)
Wissen: hiermee kunt u het visitekaartje wissen.
Eigen nummer
(menu 2.6)
In dit menu kunt u een visitekaartje voor uzelf maken.
Wanneer u een visitekaartje hebt gemaakt, kunt u dit op
verschillende manieren naar andere personen
verzenden.
Deze functie kunt u gebruiken als geheugensteuntje voor
uw eigen telefoonnummers.
Het maken van een visitekaartje werkt op dezelfde
manier als het opslaan van een nummer in de
telefoonlijst. Zie pagina 61 voor meer informatie.
• Een naam toewijzen aan uw eigen telefoonnummers
die op de SIM-kaart geregistreerd staan.
Wanneer u een visitekaartje hebt opgeslagen, drukt u op
de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Wijzigen: hiermee kunt u het visitekaartje bewerken.
66
U kunt:
• De namen en nummers wissen.
Wijzigingen die u hier aanbrengt, worden niet
doorgevoerd in de werkelijke abonneenummers op uw
SIM-kaart.
67
Telefoonlijst
Beheer
(menu 2.7)
In dit menu kunt u het volgende doen:
• Het geheugen selecteren waarin de nieuwe nummers
standaard worden opgeslagen.
• alle vermeldingen in de telefoonlijst op de SIM-kaart
naar het geheugen van de telefoon kopiëren.
• alle vermeldingen in de telefoonlijst wissen.
• de geheugenstatus van de telefoonlijst controleren.
Telefoonlijst
2. Als u de gewenste vinkjes hebt geplaatst, drukt u op
de functietoets Wissen om de nummers in de
geselecteerde geheugenlocatie(s) te wissen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt
weergegeven, drukt u op de functietoets Ja.
4. Geef het wachtwoord op en druk op de functietoets
OK.
Opmerking: het wachtwoord is standaard ingesteld op
"00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over
het wijzigen van het wachtwoord.
Standaard opslaan (menu 2.7.1)
Geheugenstatus (menu 2.7.4)
U kunt aangeven in welk geheugen u de namen en
nummers standaard wilt opslaan.
U kunt controleren hoeveel namen zijn opgeslagen in de
telefoonlijst in het geheugen van de telefoon en van de
SIM-kaart.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Telefoon: hiermee slaat u namen en nummers op in het
geheugen van de telefoon.
SIM: hiermee slaat u namen en nummers op de SIMkaart op.
Vragen bij opslaan: Hierbij wordt het scherm "Opslaan
in" getoond, zodat u op dat moment kunt kiezen in welk
geheugen u de nieuwe vermelding wilt opslaan.
Alles naar telefoon kopiëren (menu 2.7.2)
U kunt alle namen die op de SIM-kaart zijn opgeslagen,
kopiëren naar het geheugen van de telefoon. Wanneer
het bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u op
de functietoets Ja.
In het display wordt het aantal opgeslagen vermeldingen
en het totale aantal vermeldingen dat u kunt opslaanin
het geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart
weergegeven.
Servicenummer
(menu 2.8)
U kunt de lijst met SDN-nummers (Service Dialling
Numbers) bekijken die door de provider zijn
toegewezen. Voorbeelden van dergelijke nummers zijn
alarmnummers, inlichtingen en voice mail nummers.
1. Blader door de nummers met de toets Omhoog of
Omlaag.
Alles wissen (menu 2.7.3)
2. Druk op de functietoets Kies nr om het weergegeven
nummer te kiezen.
U kunt alle namen uit het geheugen van de telefoon, de
SIM-kaart of beide verwijderen.
Opmerking: dit menu is alleen beschikbaar als de SIMkaart SDN-nummers ondersteunt.
1. Als u een vinkje wilt plaatsen bij de geheugenlocatie
die u wilt wissen (Alle, SIM of Telefoon), drukt u op
de toets
.
U kunt het vinkje verwijderen door nogmaals op de
toets
te drukken.
68
69
Toepassingen
Toepassingen
In dit menu kunt u het volgende doen:
• Diverse Java-spelletjes spelen.
• Muziekbestanden afspelen waarbij u de telefoon
gebruikt als MP3-speler.
• Een spraakmemo opnemen.
• De tijdzone instellen en de wereldtijd controleren.
• Een alarm instellen, zodat u op een specifieke tijd een
melding ontvangt op de telefoon.
• De telefoon als calculator gebruiken om eenvoudige
rekenkundige bewerkingen uit te voeren of als
converter voor het omrekenen van diverse eenheden.
• De telefoon gebruiken als timer of stopwatch.
Wissen: hiermee kunt u de MIDlet verwijderen.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de MIDlet weer.
Forgotten Warrior spelen
1. Selecteer Forgotten Warrior in het scherm
Downloads en druk op de toets
.
2. Druk op een willekeurige toets om het spel te
starten.
3. Druk op de functietoets PLAY.
U kunt ook op de functietoets OPTIONS drukken om
de volgende opties te gebruiken:
• Start Game: hiermee start u een nieuw spel.
JAVA wereld
(menu 3.1)
U kunt met uw telefoon diverse Java-spelletjes spelen. U
kunt ook, indien nodig, de DNS-instelling wijzigen
waarmee u Java-diensten kunt openen en de
geheugenstatus voor Java-spelletjes bekijken.
Downloads (menu 3.1.1)
Als u het menu Downloads opent, ziet u de lijst met
standaardspelletjes. Als u spelletjes downloadt, worden
deze toegevoegd aan de lijst.
Opmerking: bij uw provider zijn mogelijk geen Javadiensten beschikbaar.
Opties voor Java-spelletjes gebruiken
Druk in het scherm Downloads op de functietoets Opties
om de volgende opties te gebruiken:
Start: hiermee wordt de geselecteerde MIDlet gestart.
Instellingen: hiermee kunt u selecteren of u al dan niet
wilt doorgaan met een spel wanneer een gebeurtenis,
zoals een inkomend bericht of alarm, tijdens het spel
plaatsvindt. U kunt ook selecteren of u spelinformatie
wilt uitwisselen met het netwerk tijdens een on line spel
of wanneer u verbinding maakt met internet.
70
• Continue: hiermee kunt u verdergaan met het
spel dat u het laatst hebt gespeeld.
• Instruction: hiermee geeft u de spelregels, de
instructies en de belangrijkste functies voor het
spel weer.
• Setting: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het spel wijzigen.
SOUND: hiermee kunt u het geluid van het spel inen uitschakelen.
VIBRATION: hiermee kunt u de telefoon instellen
op de trilfunctie wanneer u naar een andere fase
gaat.
SPEED: hiermee kunt u de snelheid van het spel
selecteren met de toets Links of Rechts.
• Quit: hiermee kunt u het spel sluiten.
4. Selecteer Start Game of Continue en druk op de
functietoets OK om het spel te starten.
Druk zo nodig op de functietoets SKIP in het
startscherm.
Druk tijdens een spel op de functietoets OPTIONS om
de volgende opties te gebruiken:
RESUME: hiermee kunt u het spel hervatten.
71
Toepassingen
Toepassingen
INSTRUCTIONS: hiermee geeft u de spelregels, de
instructies en de belangrijkste functies voor het spel
weer.
SOUND ON/OFF: hiermee kunt u het geluid van het
spel in- en uitschakelen.
MAIN MENU: hiermee gaat u terug naar het scherm
met het hoofdmenu van het spel.
Freekick spelen
1. Selecteer Freekick in het scherm Downloads en
druk op de toets
.
2. Druk op een willekeurige toets om de volgende
opties weer te geven:
• Game: hiermee kunt u een spelmodus selecteren:
Training Mode, Stage Mode en Striker Mode.
• Option: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het spel wijzigen:
Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel inen uitschakelen.
Vibration: hiermee kunt u de telefoon instellen op
de trilfunctie wanneer u tegen de bal trapt.
• Help: hiermee kunt u de volgende opties
gebruiken:
Introduction: hiermee geeft u het doel van het spel
weer.
How to play: hiermee geeft u de spelregels weer.
Game Mode: hiermee kunt u uitleg weergeven voor
elke spelmodus.
Control: hiermee kunt u de belangrijkste functies
voor het spel weergeven.
• Credits: toont informatie over de makers van het
spel Freekick.
• Exit: hiermee verlaat u het huidige scherm.
.
4. Selecteer een spelmodus, Training Mode, Stage
.
Mode of Striker Mode en druk op de toets
72
Druk op de functietoets
het vorige scherm.
om terug te gaan naar
6. Selecteer een speler door op de toets Links of Rechts
te drukken en druk vervolgens op de toets
of
.
Het spel wordt nu geladen en gestart.
QUIT: hiermee kunt u het spel sluiten.
3. Selecteer Game en druk op de toets
5. Selecteer een team door op de toets Links of Rechts
te drukken en druk vervolgens op de toets
.
Druk tijdens een spel op de toets
opties te gebruiken:
om de volgende
RESUME: hiermee kunt u het spel hervatten.
OPTION: hiermee kunt u de standaardinstellingen voor
het spel wijzigen:
Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en
uitschakelen.
Vibration: hiermee kunt u de telefoon instellen op de
trilfunctie wanneer u tegen de bal trapt.
HELP: hiermee kunt u de volgende opties gebruiken:
Introduction: hiermee geeft u het doel van het spel weer.
How to play: hiermee geeft u de spelregels weer.
Game Mode: hiermee kunt u uitleg weergeven voor elke
spelmodus.
Control: hiermee kunt u de belangrijkste functies voor
het spel weergeven.
QUIT: hiermee kunt u het spel sluiten.
Arch Angel spelen
1. Selecteer Arch Angel in het scherm Downloads en
druk op de toets
.
2. Druk op een willekeurige toets om de volgende
opties weer te geven:
• NEW GAME: hiermee start u een nieuw spel.
• LOAD GAME: hiermee kunt u een opgeslagen spel
starten.
73
Toepassingen
3. Selecteer een van de opties en druk op de
functietoets OK.
4. Selecteer een spelmodus, EASY MODE of HARD
MODE en druk op de functietoets OK.
5. Druk herhaaldelijk op de functietoets NEXT, de toets
of de functietoets SKIP totdat de volgende
opties worden weergegeven:
• Briefing: hiermee kunt u de missies in het spel
weergeven.
• Mission Start: hiermee start u een nieuw spel.
• System: hiermee kunt u de volgende opties
gebruiken:
9. Druk op de functietoets PAUSE als u het spel wilt
onderbreken. Druk op de functietoets RESUME om
het spel te hervatten.
Druk tijdens een spel op de functietoets OPTIONS om
de volgende opties te gebruiken:
RESUME: hiermee kunt u het spel hervatten.
SOUND: hiermee kunt u het geluid van het spel in- en
uitschakelen.
PLASMA: hiermee kunt u instellen of raketten al dan
niet automatisch moeten worden afgevuurd.
Save Game: hiermee kunt u het spel opslaan.
INSTRUCTIONS: hiermee geeft u de spelregels, de
instructies en de belangrijkste functies voor het spel
weer.
Load Game: hiermee kunt u een opgeslagen spel
starten.
MAIN MENU: hiermee gaat u terug naar het scherm
met het hoofdmenu van het spel.
Sound: hiermee kunt u het geluid van het spel inen uitschakelen.
QUIT: hiermee kunt u het spel sluiten.
Plasma Canon: hiermee kunt u instellen of raketten
al dan niet automatisch moeten worden afgevuurd.
Tekst invoeren
Information: hiermee kunt u informatie over het
spelscherm weergeven, teruggaan naar de
menulijst of een spel starten.
Quit: hiermee kunt u het spel sluiten.
Als u tekst moet invoeren terwijl u een MIDlet gebruikt,
kunt u met de volgende invoerstanden werken:
Hoofdletters (A): hiermee kunt u tekst in hoofdletters
invoeren.
• Information: hiermee geeft u informatie over het
spel weer.
Kleine letters (a): hiermee kunt u tekst in kleine letters
invoeren.
• Machine Shop: hiermee kunt u items, zoals
wapens of een pantser, kopen.
Cijferstand (1): hiermee kunt u cijfers invoeren.
6. Druk op de functietoets PLAY.
7. Druk herhaaldelijk op de functietoets NEXT of op de
toets
totdat de missie-informatie wordt
weergegeven.
U kunt ook op de functietoets SKIP drukken om een
spel te starten.
8. Druk zo nodig op de functietoets START om een spel
te starten.
74
Toepassingen
Speciale tekens: hiermee kunt u symbolen invoeren.
Druk op de navigatietoetsen nadat u een symbool hebt
gemarkeerd en druk op de toets
om het symbool in
te voegen.
T9-stand (T9): hiermee kunt u tekens invoeren door
per letter één keer op een toets te drukken. In deze
stand kunt u wisselen tussen hoofdletters en kleine
letters met de toets 0.
U kunt de tekstinvoerstand wijzigen door op de toets
te drukken totdat de desbetreffende indicator op het
display verschijnt.
75
Toepassingen
Toepassingen
Instellingen (menu 3.1.2)
In dit menu kunt u de instellingen voor het gebruik van
Java-diensten wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
APN: voer de naam van het toegangspunt in.
Gebruikersnaam: voer de gebruikers-ID in.
Wachtwoord: voer het wachtwoord in.
Proxy: Hier kunt u aangeven of u al dan niet gebruik
wilt maken van een proxy server wanneer u toegang
zoekt tot netwerkdiensten. De opties bij de Proxy
instellingen zijn afhankelijk van de gekozen instelling.
Als bij proxy gekozen is voor Aanzetten:
Proxy instellingen: de volgende opties zijn
beschikbaar:
IP-adres: geef hier het HTTP proxy adres is dat nodig is
voor verbinding met het GPRS netwerk.
Poort: Geef hier het poortnummer in dat nodig is voor
verbinding met het GPRS netwerk.
Als bij proxy gekozen is voor Uitzetten:
Proxy instellingen: de volgende opties zijn
beschikbaar:
DNS1: voer het primaire DNS-adres in.
DNS2: voer het secundaire DNS-adres in.
Geheugenstatus (menu 3.1.3)
In dit menu kunt u de totale en de gebruikte hoeveelheid
geheugen voor Java-spelletjes bekijken.
MP3-speler
(menu 3.2)
U kunt muziek afspelen door de telefoon te gebruiken als
MP3-speler.
Voordat u de MP3-speler kunt gebruiken, moet u eerst
MP3-muziekbestanden opslaan in het telefoongeheugen.
76
MP3-muziekbestanden downloaden en
ontvangen
U kunt muziekbestanden via de volgende methoden
downloaden en ontvangen:
• Vanaf internet
• Vanaf een computer. U kunt muziekbestanden vanaf
de computer downloaden naar de telefoon via het
programma EasyStudio.
• Vanaf ontvangen MMS- of e-mailberichten
• Via IrDA
• Via Bluetooth. Zie pagina 194 voor meer informatie
over het ontvangen van gegevens via Bluetooth
De gedownloade of ontvangen bestanden worden
opgeslagen in de map Muziek. Zie pagina 144.
De afspeellijst maken
Voordat u MP3-muziekbestanden afspeelt, moet u deze
toevoegen aan de afspeellijst.
1. Druk in het scherm van de MP3-speler op de
functietoets Opties.
2. Selecteer Aan lijst toevoegen en druk op de
functietoets Kies.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Alles toevoegen: hiermee kunt u alle
muziekbestanden die zijn opgeslagen in de map
Muziek toevoegen aan de afspeellijst.
• Bestand toevoegen: hiermee kunt u een
muziekbestand toevoegen aan de afspeellijst. Ga
verder met de volgende stappen.
3. Als u in stap 2 Bestand toevoegen selecteert,
bladert u naar een muziekbestand en drukt u op de
.
functietoets Voeg toe of de toets
4. Druk op de functietoets Opties als u meer bestanden
wilt toevoegen aan de afspeellijst. Volg de procedure
vanaf stap 2.
77
Toepassingen
Toepassingen
5. Wanneer de afspeellijst klaar is, gaat u terug naar
het scherm van de MP3-speler door op de
functietoets Terug te drukken.
Nadat u bestanden hebt toegevoegd aan de afspeellijst,
drukt u op de functietoets Opties om de volgende opties
te gebruiken:
Afspelen: hiermee speelt u het bestand af.
Aan lijst toevoegen: hiermee kunt u een bestand of
alle bestanden die zijn opgeslagen in de telefoon
toevoegen aan de afspeellijst.
• Druk op de volumetoetsen om het volume aan te
passen.
• Druk op de functietoets Opties om de opties te
gebruiken. Zie pagina 79 voor meer informatie.
• Druk op de functietoets Stop om het afspelen te
stoppen.
MP3-bestandsopties gebruiken
U kunt de volgende opties gebruiken door op de
functietoets Opties te drukken in het scherm van de
MP3-speler:
Lijst verplaatsen: hiermee kunt u het geselecteerde
bestand verplaatsen naar de gewenste positie in de
afspeellijst.
Afspelen/Pauze: hiermee kunt u het afspelen starten/
onderbreken.
Verwijder: hiermee kunt u het bestand verwijderen uit
de afspeellijst.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
Alles wissen: hiermee kunt u alle bestanden wissen die
zijn opgeslagen in de afspeellijst.
via email: hiermee kunt u het bestand naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
MP3-bestanden afspelen
via Bluetooth: hiermee kunt u het bestand naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
Druk in het scherm van de MP3-speler op de toets
om de bestanden in de afspeellijst af te spelen.
U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
bestand afspeelt:
via infrarood: hiermee kunt u het bestand naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
• Blader naar een functietoets op het scherm en druk op
de toets
. De volgende knoppen zijn beschikbaar:
Playlist openen: hiermee geeft u de afspeellijst weer.
Knoppen
Functie
Onderbreken
Hervatten
Stoppen
Teruggaan naar het vorige
bestand
Naar het volgende bestand gaan
/
78
/
Herhaalstand wijzigen
Instellen als: hiermee kunt u het bestand instellen als
beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de
telefoonlijst.
Wissen: hiermee kunt u het bestand verwijderen.
Instellingen: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen. Druk op
de toets Links of Rechts om de instellingen te wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Herhalen: hiermee kunt u een herhaalstand selecteren:
Uit, Eén of Alle.
Volgorde: hiermee kunt u de afspeelvolgorde selecteren:
Uit of Aan.
79
Toepassingen
Toepassingen
Volume: hiermee kunt u het volumeniveau selecteren.
Volumetoets blokkeren: wanneer de toetsen zijn
geblokkeerd, kunt u de volumetoetsen aan de linkerkant
van de telefoon blokkeren, zodat het afspeelvolume niet
wordt gewijzigd wanneer u per ongeluk op de
volumetoetsen drukt.
Equalizerwaarde: hiermee kunt u de equalizerafbeelding
wijzigen in het scherm van de MP3-speler.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het bestand weer.
Voice recorder
(menu 3.3)
Met de Voice recorder van uw telefoon kunt u
spraakmemo's opnemen. Na het opnemen, kunt u het
memo via verschillende verzendopties naar anderen
verzenden. U kunt spraakmemo's opnemen met een
maximale duur van één uur.
Een spraakmemo opnemen
1. Druk op de toets
om de opname te starten.
2. Neem het memo op door in de microfoon te spreken.
U kunt de opname onderbreken door
te
selecteren en de opname hervatten door
te
selecteren.
3. Wanneer u dit hebt gedaan, gaat u naar
en
drukt u op de toets
of de functietoets Stop.
Als de opnametijd is verstreken, stopt de telefoon
automatisch.
Het spraakmemo wordt automatisch opgeslagen.
4.
Gewenste actie
Werkwijze
De opties gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie de volgende
pagina.
Wanneer u een spraakmemo hebt opgenomen, kunt u de
volgende opties gebruiken door op de functietoets
Opties te drukken:
Afspelen: hiermee speelt u het spraakmemo af.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u het spraakmemo verzenden als
onderdeel van een MMS-bericht. Zie pagina 105 voor
meer informatie.
via email: hiermee kunt u het spraakmemo verzenden
als onderdeel van een e-mailbericht. Zie pagina 120
voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u het spraakmemo naar
iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt het spraakmemo naar
iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195
voor meer informatie.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van het
spraakmemo wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het spraakmemo verwijderen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
spraakmemo wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het spraakmemo weer, zoals de bestandsnaam, de tijd
en datum waarop het spraakmemo is opgeslagen, de
indeling, de opnameduur, de grootte en de
beveiligingsstatus.
De opties voor spraakopnamen gebruiken
Druk in het scherm Voice opname op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Opnemen: hiermee neemt u een nieuw spraakmemo
op.
Teruggaan naar het
Druk op de functietoets
scherm Voice opname Terug of op de toets C.
80
81
Toepassingen
Toepassingen
Instellingen: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het opnemen van spraakmemo's wijzigen. Druk op
de toets Links of Rechts om de instellingen te wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Opnametijd: hiermee kunt u de opnametijd selecteren:
1 uur, 30 sec. of 1 min.
Volume: hiermee kunt u het volumeniveau voor het
opnemen van spraakmemo's selecteren.
Equalizerwaarde: hiermee kunt u de equalizerafbeelding
wijzigen in het scherm Voice opname.
Ga naar memolijst: hiermee geeft u de lijst met de
opgenomen spraakmemo's weer.
Via dit menu kunt u de tijd in een ander deel van de
wereld weergeven en de zomertijd toepassen, die in een
groot aantal landen wordt gebruikt.
Op het scherm worden de geselecteerde plaatsnaam en
de huidige tijd en datum weergegeven.
1. Selecteer de plaats die bij uw tijdzone hoort. Druk
hiertoe zo vaak als nodig is op de toets Links of
Rechts.
De overeenkomende tijdlijn wordt verplaatst en de
lokale tijd en datum worden weergegeven.
2. Druk op de toets Omlaag.
Een spraakmemo afspelen
1. Druk in het scherm Voice opname op de functietoets
Opties.
2. Selecteer de optie Ga naar memolijst en druk op
de functietoets Kies.
3. Ga naar het gewenste spraakmemo en druk op de
toets
.
Het geselecteerde memo wordt afgespeeld.
4. U kunt het afspelen onderbreken door
te
selecteren en dit hervatten door
te selecteren.
Daarnaast kunt u het volume aanpassen door op de
volumetoetsen te drukken.
of
Wanneer u een spraakmemo hebt afgespeeld, kunt u de
opties voor spraakmemo's gebruiken door op de
functietoets Opties te drukken. Zie pagina 81 voor meer
informatie.
82
(menu 3.4)
U kunt de tijdzone als volgt instellen:
Standaardnaam: hiermee kunt u het
standaardvoorvoegsel van het spraakmemo wijzigen.
Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u
drukt u op de functietoets Stop.
Wereldtijd
3. Selecteer de buitenlandse tijdzone die u wilt
controleren door op de toets Links of Rechts te
drukken.
4. Druk op de toets
.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Opslaan selecteren.
U kunt als volgt de zomertijd toepassen:
1. Druk op de wereldkaart op de functietoets Opties.
2. Selecteer Zomertijd instellen en druk op de
functietoets Kies.
3. Ga met de toets Omhoog of Omlaag naar de tijdzone
waarop u de wijziging wilt toepassen.
4. Druk op de toets
om een vinkje te plaatsen.
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals
op de toets
.
5. Herhaal zo nodig stap 3 en 4.
6. Druk op de functietoets Opslaan.
83
Toepassingen
Alarm
Toepassingen
Gebruik een van de twee functietoetsen om het alarm te
stoppen wanneer dit afgaat:
(menu 3.5)
Met deze functie kunt u:
• Druk op de functietoets Bevestigen.
• een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.
• Druk op de functietoets Snooze of op een willekeurige
toets om het alarm gedurende vijf minuten te
stoppen. Hierna gaat het alarm weer af. Dit kunt u
maximaal vijf keer doen.
• de telefoon automatisch inschakelen om het alarm te
laten horen, zelfs als de telefoon is uitgeschakeld.
U kunt als volgt een alarm instellen:
1. Kies het type alarm: Wekker, Alarm 1 of Alarm 2
en druk op de functietoets Kies.
2. Selecteer Aan in het veld Alarm door op de toets
Links of Rechts te drukken en vervolgens op de toets
Omlaag te drukken.
3. Geef de tijd op waarop het alarm moet afgaan en
druk op de toets Omlaag.
Opmerking: de telefoon gebruikt de 24-uursnotatie.
Zie pagina 178 voor meer informatie over het wijzigen
van de tijdnotatie.
4. Selecteer am of pm, indien van toepassing.
5. Druk op de toets Omlaag en druk op de toets
.
6. Selecteer de dag waarop u het alarm wilt activeren
en druk op de toets
om een vinkje te plaatsen.
Selecteer Eenmalig alarm als u het alarm één keer
wilt gebruiken.
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals
op de toets
.
Met de optie Automatisch aan kunt u het alarm zo
instellen dat het op de opgegeven tijd afgaat, zelfs als de
telefoon uit staat.
1. Ga in het scherm Alarm naar de optie Automatisch
aan en druk op de functietoets Kies.
2. Selecteer Aan en druk op de functietoets Opslaan.
Als het alarm moet afgaan en de telefoon is
uitgeschakeld, wordt de telefoon automatisch
ingeschakeld en gaat het alarm af.
Calculator
(menu 3.6)
Met deze functie kunt u de telefoon als rekenmachine
gebruiken. U beschikt over de belangrijkste
rekenfuncties: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en
delen.
1. Voer het eerste getal in met de nummertoetsen.
Opmerking: druk op de toets
decimaalteken wilt invoeren.
als u een
7. Druk op de functietoets OK wanneer u de dagen hebt
ingesteld.
2. Voer de bewerking voor de berekening in door op de
toets
te drukken totdat het gewenste symbool
wordt weergegeven.
8. Druk op de toets Omlaag om naar het veld
Alarmtoon te gaan en druk op de toets
.
3. Voer het tweede getal in.
9. Selecteer de gewenste alarmtoon en druk op de
functietoets Kies.
4. Druk voor het resultaat op de functietoets Is of de
toets
.
5. Herhaal desgewenst stap 1 tot en met 4.
10. Druk op de functietoets Opslaan.
11. Wanneer het bevestigingsbericht wordt
weergegeven, drukt u op de functietoets Ja.
84
85
Toepassingen
Converter
Toepassingen
(menu 3.7)
Met dit menu kunt u valuta en andere waarden
omrekenen.
1. Selecteer het gewenste type omrekenfunctie en druk
op de functietoets Kies.
Timer
(menu 3.8)
In dit menu kunt u de periode instellen voordat u de
alarmtoon hoort. Via de telefoon hoort u een alarmtoon
wanneer de opgegeven periode is verstreken.
1. Druk op de functietoets Stel in.
2. Selecteer de oorspronkelijke eenheid door op de
toets Links of Rechts te drukken en vervolgens op de
toets Omlaag te drukken.
2. Voer de tijdsduur in voordat het alarm afgaat.
3. Voer de waarde in die u wilt omrekenen en druk op
de toets Omlaag.
4. Druk op de toets
starten.
Opmerkingen:
• U kunt met de toets
een decimaalteken
invoegen.
• Als u de temperatuur wilt omrekenen, kunt u met de
toets
het teken (+) voor boven nul of (-) voor
onder nul selecteren.s
te drukken.
4. Selecteer de gewenste eenheid waarnaar u wilt
omrekenen door op de toets Links of Rechts te
drukken.
De overeenkomstige waarde voor het ingevoerde
getal wordt weergegeven.
5. Druk op de functietoets Terug of de toets C om het
huidige scherm te sluiten.
86
3. Druk op de functietoets OK.
om de aftelprocedure te
De timer blijft geactiveerd, zelfs wanneer u het scherm
Timer sluit. Wanneer de opgegeven tijd is verstreken,
wordt via de telefoon een melodie afgespeeld en wordt
er een tekstmelding weergegeven.
Wanneer het alarm afgaat, kunt u de melodie uitzetten
door de telefoon te openen en te sluiten of door op een
willekeurige toets te drukken.
Druk in het scherm Timer op de toets
voortijdig te stoppen.
om de timer
Opmerkingen:
• Wanneer u de timer gebruikt, gaat de batterij minder lang
mee.
• Wanneer een ingestelde timer afloopt in de stille stand,
trilt de telefoon en wordt het scherm Time-out
weergegeven. Open en sluit de telefoon of druk op een
willekeurige toets om het scherm te sluiten.
87
Toepassingen
Stopwatch
Browser
(menu 3.9)
Met de stopwatch kunt u de verstreken tijd meten voor
verschillende sporten.
Voorbeeld: hardlopen of zwemmen
De precisie van de stopwatch is één honderdste van een
seconde. U kunt maximaal tien uur meten.
1. Druk op de toets
om de tijd op te nemen.
2. Druk op de toets
als u een interval wilt
controleren, bijvoorbeeld één ronde. U kunt deze
stap herhalen voor maximaal vier intervallen.
3. Druk op de functietoets Op nul om de stopwatch op
nul te zetten.
Druk op de functietoets Terug of op de toets C om
het menu af te sluiten.
SIM AT
(menu 3.10)
Dit menu is beschikbaar als u een SIM AT-kaart met
aanvullende diensten gebruikt, zoals nieuws, weer,
sport, ontspanning en locatiediensten. De beschikbare
diensten variëren, afhankelijk van de diensten die uw
provider biedt.
Raadpleeg de instructies bij uw SIM-kaart of neem
contact op met uw provider voor meer informatie.
88
De telefoon heeft een ingebouwde WAP-browser
(Wireless Application Protocol) waarmee u met de
telefoon op internet kunt navigeren.
Startpagina
(menu 4.1)
Als u deze optie kiest, maakt de telefoon verbinding met
het netwerk en wordt de startpagina van de
internetprovider geladen. U kunt ook op de toets
drukken in de standby-stand om de browser te starten.
De inhoud van de startpagina van de WAP-browser is
afhankelijk van de internetprovider. Met de toetsen
Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm bladeren.
Opmerking: u kunt naar de startpagina gaan door in een
willekeurig scherm van de WAP-browser de optie
Startpagina te kiezen. Zie pagina 90 voor meer informatie
over de menu's van de WAP-browser.
De WAP-browser afsluiten
Als u de browser wilt afsluiten, drukt u op de toets
.
Navigeren met de WAP-browser
Gewenste actie
Werkwijze
Door de
browseritems
bladeren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
Een browseritem
selecteren
Druk op de functietoets
Teruggaan naar de
vorige pagina
Druk op de toets C.
Teruggaan naar de
startpagina
Houd de toets C langer dan 2
seconden ingedrukt.
.
89
Browser
Browser
Tekst invoeren in de WAP-browser
URL tonen: hiermee geeft u het URL-adres weer van de
webpagina waarmee u momenteel bent verbonden. U
kunt hiermee ook de huidige website instellen als
startpagina.
Als u wordt gevraagd tekst in te voeren, wordt de
huidige stand voor tekstinvoer op het scherm
aangegeven.
Info...: hiermee kunt u informatie opvragen over uw
versie van de WAP-browser.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren
van tekens.
De opties voor WAP-pagina's gebruiken
Menuopties in de browser selecteren en
gebruiken
De WAP-browser, waarmee u draadloos op internet kunt
surfen, beschikt over diverse menuopties.
U opent een menuoptie als volgt:
Ga naar adres: hiermee schakelt u over naar het menu
Ga naar adres. Zie pagina 92 voor meer informatie.
Favorieten: hiermee schakelt u over naar het menu
Favorieten. Zie pagina 91 voor meer informatie.
1. Druk op de functietoets Menu.
2. Selecteer de optie Menu en druk op de
functietoets
.
U kunt ook op de toets Omhoog drukken om het
symbool Openwave ( ) te selecteren en op de
functietoets
drukken. Of druk op de toets
3. Markeer een menu door op de toets Omhoog of
Omlaag te drukken en druk op de functietoets
Wanneer u de WAP-browser gebruikt, kunt u de
volgende opties gebruiken door op de toets
te
drukken.
.
.
Berichten: hiermee kunt u het Postvak IN, het Postvak
UIT en Concepten bekijken in het menu SMSberichten. U kunt ook een nieuw SMS-bericht maken en
verzenden.
Funbox: hiermee schakelt u over naar het menu
Funbox. Zie pagina 139 voor meer informatie.
4. Gebruik zo nodig de toets Omhoog of Omlaag om
een vervolgoptie te selecteren en druk op de
functietoets
om te bevestigen.
Favorieten
Opmerking: de menu's kunnen variëren, afhankelijk van
de versie van de WAP-browser die u gebruikt.
Met deze menuoptie kunt u de URL-adressen van
maximaal 15 favoriete websites opslaan.
De volgende opties zijn beschikbaar:
U slaat een URL-adres als volgt op:
Terug: teruggaan naar de vorige pagina
1. Selecteer een beschikbare locatie en druk op de
functietoets Kies.
Startpagina: hiermee kunt u teruggaan naar de
startpagina van de internetprovider.
Afsluiten: hiermee sluit u de WAP-browser af.
Opnieuw laden: hiermee laadt u de huidige pagina
opnieuw.
(menu 4.2)
2. Voer een naam voor de favoriete URL in en druk op
de toets Omlaag.
3. Geef het adres op en druk op de toets
.
Druk in het scherm Favorieten op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
• Opslaan: hiermee kunt u de favoriete URL
opslaan.
90
91
Browser
Browser
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal wijzigen die
wordt gebruikt in de T9-stand. Selecteer de
gewenste taal.
• Annuleren: hiermee verlaat u het huidige scherm.
Nadat u een item hebt opgeslagen, kunt u de volgende
opties gebruiken wanneer u op de functietoets Opties
drukt:
Start: hiermee gaat u snel naar de gewenste site.
Wijzigen: hiermee kunt u het adres en de naam van de
favoriet wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de favoriet verwijderen.
Als u een favoriete pagina wilt openen, bladert u naar
een pagina met de toets Omhoog of Omlaag en drukt u
op de toets
.
Ga naar adres
(menu 4.3)
Met deze menuoptie kunt u handmatig het URL-adres
opgeven van een website die u wilt bezoeken.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het invoeren
van tekens.
Wanneer u het gewenste URL-adres hebt ingevoerd,
drukt u op de toets
om naar de website te gaan.
Druk in het scherm Geef de URL in op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Start: hiermee gaat u snel naar de gewenste site.
Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
Annuleren: hiermee verlaat u het huidige scherm.
Buffer leegmaken
(menu 4.4)
Wanneer u dit menu selecteert, worden de gegevens in
de cache gewist. Dit is het tijdelijke geheugen van de
telefoon waarin de webpagina's worden opgeslagen die u
het laatst hebt bezocht. Wanneer het bevestigingsbericht
wordt weergegeven, drukt u op de functietoets Ja.
Instellingen
(menu 4.5)
Met dit menu kunt u maximaal vijf servers opgeven voor
de WAP-browser. Neem voor opties voor de instellingen
contact op met uw provider.
Voor elke server zijn de volgende opties beschikbaar.
Profielnaam: geef de naam op die u aan het
serverprofiel wilt toewijzen.
Adres startpagina: geef het adres van de startpagina
op. Als de standaardstartpagina wordt weergegeven,
kunt u deze verwijderen door op de toets C te drukken
en het adres op te geven van de startpagina die u in
plaats daarvan wilt gebruiken.
Drager: selecteer de drager die u wilt gebruiken voor
elk type netwerkadres dat u wilt bezoeken: Alleen
GPRS, Alleen GSM of Eerst GPRS.
Proxy: selecteer of u een proxyserver wilt gebruiken
voor het maken van een verbinding met de WAPbrowser. De opties in de GPRS- en GSM-instellingen zijn
afhankelijk van deze instelling.
Als de proxy is ingesteld op Aanzetten:
GPRS instellingen: de volgende opties zijn
beschikbaar:
IP-adres: geef het WAP-gateway-adres op dat u gebruikt
om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
Poort: voer het poortnummer in dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
92
93
Browser
APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u
gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.
Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GPRSnetwerk.
Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
GSM instellingen: de volgende opties zijn beschikbaar:
IP-adres: geef het WAP-gateway-adres op dat u gebruikt
om verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Poort: voer het poortnummer in dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Inbelnummer: geef het inbelnummer voor de PPP-server
op.
Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Type data-oproep: selecteer een type data-oproep:
ISDN of Analoog.
Als de proxy is ingesteld op Uitzetten:
Browser
GSM instellingen: de volgende opties zijn beschikbaar:
DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GSM-netwerk.
DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Inbelnummer: geef het inbelnummer voor de PPP-server
op.
Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GSM-netwerk.
Type data-oproep: kies het juiste type data-oproep:
ISDN of Analoog.
Opmerking: de instellingen van de WAP-browser
variëren, afhankelijk van de provider. Neem voor meer
informatie contact op met de provider.
Huidige proxy
(menu 4.6)
U kunt een van de proxy's inschakelen die u hebt
ingesteld voor de WAP-verbinding.
GPRS instellingen: de volgende opties zijn
beschikbaar:
DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u
gebruikt voor het gateway-adres van het GPRS-netwerk.
Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GPRSnetwerk.
Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
94
95
Berichten
Berichten
Vanuit het menu Berichten kunt u verschillende
berichtindelingen gebruiken, zoals:
• SMS berichten
• MMS berichten
• E-mailberichten
• WAP serverberichten
• Voice mail
• Informatieberichten
SMS berichten
(menu 5.1)
Via SMS (Short Message Service) kunnen korte
tekstberichten worden verzonden naar en ontvangen van
mobiele GSM-telefoons. Daarnaast ondersteunt de
telefoon EMS (Enhanced Messaging Service), een dienst
waarmee afbeeldingen, melodieën en animaties in een
bericht kunnen worden opgenomen. U moet zich bij uw
provider op deze dienst abonneren om deze te kunnen
gebruiken.
Het berichtsymbool (
) verschijnt als u een nieuw
SMS-bericht hebt ontvangen. Als het geheugen vol is,
wordt een foutbericht weergegeven en kunt u geen
nieuwe berichten ontvangen. Met de optie Wissen kunt
u berichten die u niet wilt bewaren uit elk postvak
verwijderen.
Nieuw (menu 5.1.1)
Opmerkingen:
• Zie pagina 31 voor meer informatie over het invoeren
van tekst.
• Een bericht met tekens van het standaardalfabet kan
maximaal 160 tekens bevatten. Wanneer u tekst met
Unicode-tekens invoert, is het maximale aantal
tekens van een bericht ongeveer de helft hiervan.
2. Druk op de functietoets Opties als u klaar bent met
het invoeren van het bericht. De volgende opties zijn
beschikbaar:
Opmerking: wanneer u op de toets
drukt, wordt
automatisch de optie Verzenden en opslaan
geselecteerd. Ga verder naar stap 4.
• Verzenden en opslaan: hiermee kunt u eerst een
kopie van het bericht opslaan en het bericht daarna
verzenden. U kunt het bericht lezen in het Postvak
UIT.
• Alleen verzenden: hiermee kunt u het bericht
verzenden. Het bericht wordt gewist zodra het is
verzonden.
• Bericht opslaan: hiermee kunt u het bericht
opslaan in het vak Concepten (menu 5.1.4).
• Zie pagina 98 voor meer informatie over de opties
Tekstopmaak, Media toevoegen,
Standaardberichten en Taal kiezen.
3. Selecteer Verzenden en opslaan, Alleen
verzenden of Bericht opslaan en druk op de
functietoets Kies.
Als u het bericht alleen wilt opslaan, selecteert u
Bericht opslaan.
In dit menu kunt u SMS-berichten schrijven en
verzenden.
4. Voer het bestemmingsnummer in.
Een eenvoudig SMS-bericht schrijven
5. Als u het bericht naar meerdere personen wilt
verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u
nog een bestemmingsveld in.
1. Voer het bericht in.
U kunt SMS-berichten opstellen met de tekens van
het standaardalfabet of met speciale Unicode-tekens.
Dit stelt u in met het menu Ondersteunde
tekenset. Zie pagina 102.
6. Herhaal zo nodig stap 4 en 5 om meer
telefoonnummers toe te voegen. U kunt maximaal 10
nummers opgeven.
7. Druk op de functietoets Opties en selecteer
Verzenden. Of druk op de toets
.
Het bericht wordt verzonden.
96
97
Berichten
Berichten
Opmerking: als het bericht niet kan worden verzonden,
wordt u gevraagd of u het nog eens wilt proberen. Druk ter
.
bevestiging op de functietoets Opnieuw of de toets
Druk anders op de functietoets Nee en druk op de
functietoets Opslaan om het bericht op te slaan in het
Postvak UIT.
4. Voltooi het bericht en verzend het of sla het op aan
de hand van stap 2 op pagina 97.
Een bericht maken met opties
Een lang tekstbericht schrijven
1. Voer het bericht in.
Als u een tekstbericht opstelt waarin het maximale
aantal tekens voor verzending wordt overschreden,
wordt het bericht automatisch in meerdere berichten
gesplitst. Op het moment dat het bericht wordt gesplitst,
ziet u het aantal te verzenden berichten waaruit het
gesplitste bericht bestaat. Het maximale aantal tekens
van een bericht kan verschillen per provider.
2. Druk op de functietoets Opties.
3. Selecteer een van de volgende opties met behulp van
de toets Omhoog en Omlaag en druk vervolgens op
de functietoets Kies.
• Tekstopmaak: hiermee kunt u de opmaak van de
tekst wijzigen.
Bij Tekstgrootte kunt u kiezen uit de opties
Klein, Middel en Groot.
Bij Tekststand kunt u kiezen uit de opties
Normaal, Onderstrepen en Doorhalen.
Bij Vet en Cursief kunt u een vinkje plaatsen door
op de toets
te drukken, zodat een bepaalde
tekstopmaak wordt gebruikt.
Bij Uitlijnen kunt u kiezen uit de opties Links,
Centreren en Rechts.
U kunt deze kenmerken combineren.
• Media toevoegen: hiermee kunt u een foto,
animatie of melodie aan het bericht toevoegen.
Selecteer het type object dat u wilt toevoegen. In
elke categorie hebt u de keuze uit diverse
meegeleverde objecten. U kunt ook een object
kiezen dat u van andere bronnen hebt ontvangen,
bijvoorbeeld van internet of van een andere
telefoon.
Opmerking: wanneer u media-items aan een bericht
toevoegt, kunt u minder tekens typen.
98
• Standaardberichten: hiermee kunt u een eerder
door u samengesteld standaardbericht gebruiken
voor het bericht. Selecteer een van de vijf
standaardberichten via het menu
Standaardberichten (menu 5.6). Zie pagina 136
voor meer informatie.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
Postvak IN (menu 5.1.2)
In dit postvak worden ontvangen berichten opgeslagen.
Wanneer u dit menu selecteert, ziet u een lijst met
ontvangen berichten en de telefoonnummers of de
namen van de afzenders, als deze informatie in de
telefoonlijst is opgenomen.
1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets
om de inhoud van het bericht te bekijken.
2. Blader door de inhoud met de toets Omhoog of
Omlaag.
3. Druk op de toets Links of Rechts om naar het vorige
of volgende bericht te bladeren.
De berichtopties gebruiken
Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets
Opties drukt, verschijnen de volgende opties:
Antwoorden: hiermee kunt u een antwoord verzenden
naar de afzender.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie
over het verzenden van berichten.
Terugbellen: hiermee kunt u de afzender bellen.
99
Berichten
Berichten
Wijzigen: hiermee kunt u het bericht bewerken.
Postvak UIT (menu 5.1.3)
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
In dit postvak worden de berichten opgeslagen die u
hebt verzonden of die niet kunnen worden verzonden.
Media overnemen: hiermee kunt u media-items, zoals
geluiden of afbeeldingen, vanuit het bericht opslaan op
de telefoon. U kunt deze items vervolgens gebruiken bij
het schrijven van berichten. Zie pagina 98 voor meer
informatie.
Adres overnemen: hiermee kunt u URL's, emailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst
overnemen.
Doorverbinden: hiermee kunt u het bericht verplaatsen
van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon of
omgekeerd.
Tel.nummer blokkeren: hiermee kunt u het nummer
van de zender toevoegen aan de map Tel.nummer
blokkeren (menu 5.1.6), zodat u een bericht van het
desbetreffende nummer kunt weigeren.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
bericht wordt gewist.
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het bericht weer.
Antwoorden: hiermee kunt u een antwoord verzenden
naar de afzender.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie
over het verzenden van berichten.
Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met berichten
in het postvak en de telefoonnummers of de namen van
de ontvangers, als deze informatie in de telefoonlijst is
opgenomen.
1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets
om de inhoud van het bericht te bekijken.
2. Blader door de inhoud met de toets Omhoog of
Omlaag.
3. Druk op de toets Links of Rechts om naar het vorige
of volgende bericht te bladeren.
De berichtopties gebruiken
Als u tijdens het lezen van een bericht op de functietoets
Opties drukt, verschijnen de volgende opties:
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie
over het verzenden van berichten.
Wijzigen: hiermee kunt u het bericht bewerken.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Adres overnemen: hiermee kunt u URL's, emailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst
overnemen.
Wissen: hiermee verwijdert u het bericht.
Doorverbinden: hiermee kunt u het bericht verplaatsen
van de SIM-kaart naar het geheugen van de telefoon of
omgekeerd.
Alles wissen: hiermee wist u alle berichten die in het
Postvak IN zijn opgeslagen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
bericht wordt gewist.
Terugbellen: hiermee kunt u de afzender bellen.
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Tel.nummer blokkeren: hiermee kunt u het nummer
van de zender toevoegen aan de map Tel.nummer
blokkeren (menu 5.1.6), zodat u een bericht van het
desbetreffende nummer kunt weigeren.
100
Tonen: hiermee geeft u het bericht weer.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden. Zie pagina 96 voor meer informatie
over het verzenden van berichten.
101
Berichten
Wijzigen: hiermee kunt u het bericht bewerken.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Alles wissen: hiermee wist u alle berichten die in het
Postvak UIT zijn opgeslagen.
Concepten (menu 5.1.4)
Nadat u een SMS-bericht hebt gemaakt, kunt u het
opslaan in dit postvak om het later te verzenden.
Berichten
Wanneer u Unicode selecteert, wordt het maximale
aantal tekens van een bericht ongeveer verminderd met
de helft. Als de telefoon van de ontvanger Unicodetekens niet ondersteunt, wordt uw bericht mogelijk niet
correct weergegeven op deze telefoon. Zie pagina 222
voor meer informatie over Unicode-tekens.
Geldigheidsperiode: hiermee stelt u in hoe lang uw
SMS-berichten worden bewaard op de server van de
provider als deze niet meteen op de bestemming kunnen
worden afgeleverd.
Zie het gedeelte 'Postvak UIT' op pagina 101 voor meer
informatie over het bekijken van een bericht.
Soort bericht: hiermee kunt u het standaardberichttype
instellen: Tekst, Fax, Spraak, ERMES, X400 of Email.
De provider zet de berichten om in de gekozen indeling.
Instellingen (menu 5.1.5)
SMS centrale: hiermee kunt u het nummer van uw
SMS-centrale opslaan of wijzigen. Dit nummer hebt u
nodig om berichten te verzenden. U krijgt dit nummer
van uw provider.
Met dit menu kunt u standaardgegevens voor berichten
opgeven. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van profielen.
Elk profiel bevat een aantal instellingen die nodig zijn om
berichten te kunnen verzenden.
Opmerkingen:
• De opties in dit menu kunnen per provider verschillen.
• Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt
automatisch geactiveerd voor het verzenden van
volgende berichten.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Antwoordverzoek: hiermee stelt u de ontvanger van
uw bericht in staat een antwoord te verzenden via uw
provider, als deze optie wordt ondersteund.
Ontvangstbevestiging: hiermee kunt u
ontvangstbevestiging in- of uitschakelen. Wanneer u
deze functie inschakelt, meldt de provider of berichten al
dan niet zijn afgeleverd.
Ondersteunde tekenset: hiermee kunt u een van de
volgende tekencoderingen selecteren: GSM-alfabet,
Unicode of Auto. Als u Auto selecteert, wordt het type
codering automatisch gewijzigd van GSM-alfabet in
Unicode zodra u een Unicode-teken invoert.
Tel.nummer blokkeren (menu 5.1.6)
Met dit menu kunt u een berichtfilter instellen door
telefoonnummers in te voeren, zodat berichten die
afkomstig zijn van deze nummers worden geweigerd.
1. Voer het telefoonnummer in.
2. Als u meer telefoonnummers wilt toevoegen, drukt u
op de toets Omlaag.
3. Herhaal zo nodig stap 1 en 2 om meer
telefoonnummers toe te voegen.
U kunt maximaal 10 nummers opgeven.
4. Druk op de functietoets Opties.
5. Selecteer de optie Opslaan en druk op de
functietoets Kies.
Druk in het scherm Tel.nummer blokkeren op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Opslaan: hiermee kunt u het nummer opslaan.
Telefoonlijst: hiermee kunt u in de telefoonlijst naar
een nummer zoeken.
102
103
Berichten
Berichten
Wissen: hiermee kunt u het geselecteerde
telefoonnummer verwijderen.
Alles wissen: hiermee verwijdert u alle nummers die
zijn opgeslagen in de lijst Tel.nummers blokkeren.
Alles wissen (menu 5.1.7)
Met dit menu kunt u alle SMS-berichten in elk postvak
afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle berichten in
een keer verwijderen.
1.
De functie is alleen beschikbaar als deze door de
provider wordt ondersteund. Alleen telefoons die
geschikt zijn voor multimediaberichten kunnen MMSberichten verzenden en ontvangen.
Opmerking: als u inhoud koopt via internet, wordt die
inhoud bij u bezorgd via MMS-berichten. U kunt de
berichten ophalen van de server en de items vervolgens in
het geheugen van uw telefoon opslaan. U kunt deze
berichten niet doorsturen naar andere mensen en u kunt de
opgeslagen items niet toevoegen aan een MMS-bericht.
Gewenste actie
Werkwijze
Nieuw (menu 5.2.1)
Een postvak
selecteren dat u wilt
wissen
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag. Als u alle berichten
wilt wissen, selecteert u
Alle.
In dit menu kunt u een nieuw MMS-bericht maken.
Een vinkje plaatsen
of verwijderen
Druk op de toets
.
2. Druk op de functietoets Wissen om de gemarkeerde
berichten te verwijderen.
3. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven,
drukt u op de functietoets Ja.
MMS berichten
(menu 5.2)
MMS (Multimedia Message Service) is een dienst
waarmee persoonlijke MMS-berichten van een telefoon
naar een andere telefoon of van een telefoon naar e-mail
kunnen worden verzonden. Naast de gebruikelijke
tekstinhoud kunnen multimediaberichten ook
afbeeldingen, videoclips, geluidsfragmenten of een
combinatie hiervan bevatten. Afbeeldingen kunnen
gedownloade afbeeldingen zijn of foto's die u hebt
gemaakt en geluidsfragmenten kunnen gedownloade of
opgenomen geluiden of spraakmemo's zijn. Met MMS
kunt u multimediaberichten verzenden met en
ontvangen op de telefoon.
Een multimediabericht maken en verzenden
1. Druk op de toets
gemarkeerd.
wanneer Onderwerp is
2. Voer het onderwerp van het bericht in en druk op de
toets
.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
3. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Foto &
Video te gaan en druk op de toets
.
Voeg een foto of video aan het bericht toe met
behulp van de volgende opties:
• Plaatjes: hiermee kunt u een foto of gedownloade
afbeelding toevoegen. U kunt een nieuwe foto
maken, een bestaande foto selecteren of
afbeeldingen selecteren die u hebt gedownload van
internet. Zie pagina 165 voor meer informatie over
de camerafunctie.
• Video's: hiermee kunt u een videoclip toevoegen.
U kunt een nieuwe videoclip opnemen of een van
de videoclips selecteren die u hebt opgenomen of
gedownload van internet. Zie pagina 165 voor
meer informatie over de camerafunctie.
Opmerking: wanneer u een videoclip aan een bericht
toevoegt, kunt u geen geluidsfragment toevoegen.
Wanneer u een afbeelding hebt toegevoegd, gaat u
automatisch terug naar het berichtscherm.
104
105
Berichten
Berichten
4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Melodie te
gaan en druk op de toets
.
U kunt een geluidsfragment toevoegen met behulp
van de volgende opties:
• Opnemen: hiermee kunt u een nieuwe
spraakmemo opnemen. Zie pagina 80 voor meer
informatie.
• Stemmen: hiermee kunt u een van de opgenomen
spraakmemo's selecteren.
• Mijn geluiden: hiermee kunt u een melodie
toevoegen die u hebt gedownload van internet.
Wanneer u een melodie hebt toegevoegd, gaat u
automatisch terug naar het berichtscherm.
5. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bericht te
gaan en druk op de toets
.
6. Voer de berichttekst in.
Druk op de functietoets Opties om de volgende
opties te gebruiken:
• Uitgevoerd: hiermee kunt u de berichttekst
opslaan en teruggaan naar het berichtscherm.
• Standaardbericht: hiermee kunt u een van de
standaard tekstberichten selecteren die u in de
map Standaardberichten (menu 5.6) heeft
opgeslagen.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
• Bericht opslaan: hiermee kunt u het bericht
opslaan in de map Concepten, Map of
Standaardberichten.
7. Druk op de toets
hebt ingevoerd.
wanneer u de berichttekst
8. Als u de toegevoegde items wilt wijzigen, drukt u op
de toets Omhoog of Omlaag om een veld te
markeren en drukt u op de functietoets Opties.
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van
het veld dat u hebt geselecteerd in het berichtscherm.
106
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Wijzigen: hiermee kunt u het onderwerp van het
bericht of de berichttekst bewerken.
• Media/melodie toevoegen: hiermee kunt u extra
foto's, video's of geluiden aan het bericht
toevoegen.
• Voorbeeld: hiermee wordt het bericht
weergegeven dat u hebt gemaakt.
• Verzenden: hiermee kunt u het bericht
verzenden.
• Pagina toevoegen: hiermee kunt u meer pagina's
toevoegen. U kunt in het berichtscherm naar een
andere pagina gaan met de toets Links of Rechts.
• Paginatiming: hiermee kunt u instellen hoe lang
één pagina wordt weergegeven in het
berichtweergavescherm. Na een bepaalde tijd
wordt automatisch de volgende pagina
weergegeven.
• Tekstopmaak: hiermee kunt u de opmaak van de
tekst wijzigen.
Bij Tekstkleur kunt u kiezen uit de opties Zwart,
Blauw, Groen, Rood of Geel.
Bij Tekstgrootte kunt u kiezen uit de opties
Middel, Groot en Klein.
Bij Vet, Cursief en Onderstrepen kunt u een
vinkje plaatsen door op de toets
te drukken,
zodat een bepaalde tekstopmaak wordt gebruikt.
• Onderwerp/Foto & Video/Melodie/Bericht
wissen: hiermee kunt u het onderwerp van het
bericht, toegevoegde afbeeldingen, geluiden of de
tekst van het bericht wissen.
• Pagina wissen: hiermee kunt u de toegevoegde
pagina wissen.
• Bericht opslaan: hiermee kunt u het bericht
opslaan in de map Concepten, Map of
Standaardberichten.
9. Wanneer u het bericht hebt gemaakt, selecteert u de
optie Verzenden en drukt u op de functietoets Kies.
107
Berichten
10. Voer een bestemmingsnummer of e-mailadres in.
Wanneer u een bestemmingstelefoonnummer of een
e-mailadres invoert, kunt u op de functietoets
Opties drukken om de volgende opties te gebruiken:
• Verzenden: hiermee kunt u het bericht
verzenden.
• Telefoonlijst: hiermee kunt u een nummer of
e-mailadres uit uw telefoonlijst overnemen.
• Ontvanger wijzigen: hiermee kunt u het type van
de ontvanger wijzigen in Naar, Bcc of Cc.
• Bericht opslaan: hiermee kunt u het bericht
opslaan in de map Concepten, Map of
Standaardberichten.
• Terug: hiermee keert u terug naar het
berichtscherm.
11. Als u het bericht naar meerdere personen wilt
verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u
nog een bestemmingsveld in.
Opmerking: elk telefoonnummer of e-mailadres wordt
aan u in rekening gebracht.
12. Herhaal zo nodig stap 10 en 11. U kunt maximaal 20
nummers invoeren.
13. Wanneer u klaar bent, selecteert u de optie
Verzenden en drukt u op de functietoets Kies.
Het bericht wordt verzonden.
Postvak IN (menu 5.2.2)
Wanneer u een nieuw MMS-bericht ontvangt, wordt in
het display het MMS-symbool weergegeven (
). Er
wordt een lijst getoond met MMS berichten die u heeft
ontvangen, met daarbij de afzender (indien deze in de
telefoonlijst voorkomt) of het onderwerp. De symbolen
aan de linkerkant geven de status van de berichten aan:
•
: MMS-meldingen die u hebt gelezen.
•
: MMS-meldingen die u niet hebt gelezen.
•
: berichten die u hebt gelezen.
•
: berichten die u niet hebt gelezen.
•
: berichten die u ophaalt van de server.
108
Berichten
Opmerking: wanneer de optie Ontvangst eigen
netwerk of Roaming ontvangst is ingesteld op
Handmatig, worden tekstmeldingen automatisch
opgeslagen in het Postvak IN. Als de optie is ingesteld op
Automatisch, worden berichten automatisch in het
Postvak IN opgeslagen zonder meldingen.
Een bericht ophalen
1. Blader naar een melding met de toets Omhoog of
Omlaag en druk op de toets
.
2. Blader door de berichtgegevens met de toets
Omhoog of Omlaag.
3. Druk op de functietoets Opties of de toets
de volgende opties te gebruiken:
om
• Tonen: hiermee opent u het meldingsbericht.
• Ophalen: hiermee haalt u het bericht op van de
MMS-server.
• Wissen: hiermee verwijdert u het bericht.
• Alles wissen: hiermee verwijdert u alle
meldingsberichten.
4. Als u het bericht wilt lezen, drukt u op de functietoets
Kies wanneer Ophalen is gemarkeerd.
Uw telefoon haalt de inhoud van het bericht op bij de
server en in het display wordt een bevestiging
getoond.
5. Selecteer in de lijst het bericht en druk op de
toets
.
6. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
7. Druk op de toets
als u klaar bent.
Een bericht bekijken
1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de toets
.
Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer
pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd
automatisch naar de volgende pagina.
109
Berichten
2. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u
door de pagina's bladeren met de toetsen Links en
Rechts.
Berichtopties gebruiken
Berichten
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het bericht weer.
Antwoorden: hiermee kunt u een SMS- of MMS-bericht
sturen naar de afzender.
Als u tijdens het bekijken van een bericht op de
functietoets Opties drukt, worden de berichtopties
weergegeven.
Allen antwoorden: hiermee kunt u een antwoord
sturen naar de afzender en naar de vermeldingen in de
velden Naar en Cc via een MMS-bericht.
Herhalen: hiermee kunt u het bericht herhalen.
Doorsturen: hiermee kunt u het bericht doorsturen
naar iemand anders. Als het bericht media-inhoud bevat
die u hebt gekocht via internet, kunt u het bericht niet
doorsturen.
Antwoorden: hiermee kunt u naar de afzender een
SMS of MMS bericht sturen.
Allen antwoorden: hiermee kunt u een antwoord
sturen naar de afzender en naar de vermeldingen in de
velden Naar en Cc via een MMS-bericht.
Terugbellen: hiermee kunt u de afzender bellen.
Doorsturen: hiermee kunt u het bericht doorsturen
naar iemand anders. Als het bericht media-inhoud bevat
die u hebt gekocht via internet, kunt u het bericht niet
doorsturen.
Alles wissen: hiermee wist u alle berichten die in het
Postvak IN zijn opgeslagen.
Terugbellen: hiermee kunt u de afzender bellen.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Media overnemen: hiermee kunt u multimedia-inhoud,
zoals foto's, video's, geluiden, vCards en vCalendervermeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon.
Adres overnemen: hiermee kunt u het nummer en het
e-mailadres van de afzender en URL's, andere emailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst
overnemen.
Verplaatsen naar Map: hiermee kunt u het bericht
verplaatsen naar het vak Map (menu 5.2.5).
Opslaan als standaardbericht: hiermee kunt u een
kopie van het bericht opslaan in het vak
Standaardbericht (menu 5.2.6).
Eigenschappen: toont detailinformatie over het
bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald,
het e-mailadres van de afzender en de ontvanger of zijn/
haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en
de berichtklasse.
110
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Verplaatsen naar Map: hiermee kunt u het bericht
verplaatsen naar het vak Map (menu 5.2.5).
Opslaan als standaardbericht: hiermee kunt u een
kopie van het bericht opslaan in de map
Standaardbericht (menu 5.2.6).
Eigenschappen: toont detailinformatie over het
bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald,
het e-mailadres van de afzender en de ontvanger of zijn/
haar telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en
de berichtklasse.
Postvak UIT (menu 5.2.3)
In dit menu ziet u de lijst met multimediaberichten die u
hebt verzonden of opgeslagen. De symbolen aan de
linkerkant geven de status van elk bericht aan.
•
: berichten die worden verzonden
•
: verzonden berichten
•
: berichten die niet konden worden verzonden of
waarvan het verzenden is gestopt.
111
Berichten
U kunt als volgt een bericht bekijken:
1. Selecteer een bericht in de lijst en druk op de
toets
.
Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer
pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd
automatisch naar de volgende pagina.
2. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u
door de pagina's bladeren met de toets Links of
Rechts.
De berichtopties gebruiken
Als u tijdens het bekijken van een bericht op de
functietoets Opties drukt, verschijnen de volgende
opties:
Herhalen: hiermee kunt u het bericht herhalen.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden.
Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het bericht,
het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Adres overnemen: hiermee kunt u het nummer en het
e-mailadres van de bestemming en URL's,
e-mailadressen en telefoonnummers uit de berichttekst
knippen.
Verplaatsen naar Map: hiermee kunt u het bericht
verplaatsen naar het vak Map (menu 5.2.5).
Opslaan als standaardbericht: hiermee kunt u een
kopie van het bericht opslaan in de map
Standaardbericht (menu 5.2.6).
Eigenschappen: toont detailinformatie over het
bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald,
het e-mailadres van de ontvanger of zijn/haar
telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de
berichtklasse.
112
Berichten
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het bericht weer.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden.
Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het bericht,
het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Alles wissen: hiermee wist u alle berichten die in het
Postvak UIT zijn opgeslagen.
Eigenschappen: toont detailinformatie over het
bericht, zoals de datum en tijd waarop het is opgehaald,
het e-mailadres van de ontvanger of zijn/haar
telefoonnummer, de berichtgrootte, de prioriteit en de
berichtklasse.
Concepten (menu 5.2.4)
Nadat u een MMS-bericht hebt gemaakt, kunt u het
opslaan in dit postvak om het later te verzenden.
Zie het gedeelte "Postvak UIT" op pagina 111 voor meer
informatie over het bekijken van een bericht.
Map (menu 5.2.5)
In dit menu kunt u de berichten bekijken die u hebt
verplaatst naar of opgeslagen in dit postvak.
1. Blader naar een bericht en druk op de toets
.
Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer
pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd
automatisch naar de volgende pagina.
2. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u
door de pagina's bladeren met de toets Links of
Rechts.
113
Berichten
De berichtopties gebruiken
Als u tijdens het bekijken van een bericht op de
functietoets Opties drukt, verschijnen de volgende
opties:
Berichten
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het bericht weer, zoals de tijd en datum waarop het
bericht is opgeslagen, de e-mailadressen of
telefoonnummers van de ontvanger, de berichtgrootte en
de prioriteit.
Herhalen: hiermee kunt u het bericht herhalen.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden.
Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het bericht,
het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
Media overnemen: hiermee kunt u multimedia-inhoud,
zoals foto's, geluiden, video's, vCards en vCalendervermeldingen, vanuit het bericht opslaan op de telefoon.
Adres overnemen: hiermee kunt u e-mailadressen,
URL's en telefoonnummers uit de berichttekst
overnemen.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het bericht weer, zoals de tijd en datum waarop het
bericht is opgeslagen, de e-mailadressen of
telefoonnummers van de ontvanger, de berichtgrootte en
de prioriteit.
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het bericht weer.
Standaardbericht (menu 5.2.6)
De telefoon bevat 11 vooraf ingestelde berichten die u
kunt gebruiken wanneer u een nieuw bericht invoert. U
kunt de vooraf ingestelde berichten niet wissen.
1. Blader met de toetsen Omhoog en Omlaag door de
lijst met standaardberichten.
2. Druk op de toets
wanneer het gewenste
standaardbericht is gemarkeerd.
Het bericht wordt getoond. Als het bericht meer
pagina's bevat, gaat u na verloop van tijd
automatisch naar de volgende pagina.
3. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als het bericht uit meerdere pagina's bestaat, kunt u
door de pagina's bladeren met de toetsen Links en
Rechts.
4. Druk op de functietoets Opties om de volgende
opties te gebruiken:
• Herhalen: hiermee kunt u het bericht herhalen.
Verzenden: hiermee kunt u het bericht verzenden of
opnieuw verzenden.
• Verzenden: hiermee kunt u een bericht verzenden
op basis van het standaardbericht. Zie pagina 105
voor meer informatie over het verzenden van
berichten.
Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het bericht,
het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst
wijzigen.
• Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het
bericht, het onderwerp, de afbeelding, het geluid of
de tekst wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het bericht wissen.
• Wissen: hiermee kunt u het standaardbericht
wissen. Deze optie is niet beschikbaar voor vooraf
ingestelde standaardberichten.
Alles wissen: hiermee kunt u alle berichten verwijderen
die zijn opgeslagen in het vak Map.
114
5. Druk op de functietoets Terug om het huidige
scherm te sluiten.
115
Berichten
Druk in de lijst met standaardberichten op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het standaardbericht weer.
Verzenden: hiermee kunt u een bericht verzenden op
basis van het standaardbericht. Zie pagina 105 voor
meer informatie over het verzenden van berichten.
Wijzigen: hiermee kunt u de inhoud van het bericht,
het onderwerp, de afbeelding, het geluid of de tekst
wijzigen.
Berichten
Adres verbergen: als deze optie is ingeschakeld, wordt
uw telefoonnummer niet weergegeven op de telefoon
van de persoon die u belt.
Ontvangstbevestiging: als deze optie is ingeschakeld,
meldt de provider of het bericht al dan niet is afgeleverd.
Leesbevestiging: als deze optie is ingeschakeld, wordt
bij het bericht een verzoek tot antwoorden naar de
ontvanger verstuurd.
Instellingen voor ontvangen
Nieuw: hiermee kunt u een nieuw standaardbericht
maken.
U kunt de standaardinstellingen voor het ontvangen van
multimediaberichten wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u het standaardbericht wissen. U
kunt de vooraf ingestelde standaardberichten niet
wissen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Alles wissen: hiermee kunt u alle standaardberichten
wissen, met uitzondering van de vooraf ingestelde
standaardberichten die zijn opgeslagen in het vak
Standaardberichten.
Instellingen (menu 5.2.7)
Ontvangst eigen netwerk/Roaming ontvangst: u
kunt instellen of nieuwe inkomende berichten van de
MMS-server moeten worden opgehaald zonder
meldingen wanneer u zich in het servicegebied van uw
eigen provider of in een ander netwerk bevindt.
Handmatig: de telefoon ontvangt meldingen en u moet
nieuwe berichten handmatig downloaden met de optie
Ophalen.
U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden of
ontvangen van multimediaberichten wijzigen. U kunt ook
diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of
ontvangen van multimediaberichten configureren.
Automatisch: nieuwe berichten worden automatisch
opgehaald van de server.
Instellingen voor verzenden
Anoniem weigeren: wanneer deze optie is
ingeschakeld, worden berichten van een anonieme
afzender geweigerd.
U kunt de standaardinstellingen voor het verzenden van
multimediaberichten wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit van de berichten
instellen.
Geldigheidsperiode: hiermee kunt u de tijdsduur
instellen dat berichten worden opgeslagen op de server
nadat ze zijn verzonden.
Weigeren: alle inkomende berichten worden geweigerd.
Reclame weigeren: wanneer deze optie is
ingeschakeld, worden reclameberichten geweigerd.
Bevestiging toegestaan: als deze optie is
ingeschakeld, krijgt de afzender van een inkomend
bericht een ontvangstbevestiging van het netwerk.
Afleveren na: hiermee kunt u de periode instellen
waarna de berichten moeten worden verzonden.
116
117
Berichten
MMS-profielen
U kunt diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of
ontvangen van multimediaberichten configureren.
Opmerkingen:
• Het profiel dat u als laatste hebt geopend, wordt
automatisch geactiveerd voor het verzenden van
volgende berichten.
• Als u de MMS-instellingen wijzigt zonder de instructies van
de provider te raadplegen, is het mogelijk dat de MMSfunctie niet goed werkt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Huidige server: hiermee kunt u een van de profielen
selecteren.
Instellingen server: voor elk profiel zijn de volgende
opties beschikbaar.
Profielnaam: geef de naam op die u aan de MMS-server
wilt toewijzen.
URL server: voer het adres van de MMS-server in.
Proxy: wanneer deze optie is ingeschakeld, kunt u
verbinding maken met het GPRS-netwerk via de proxyserver.
Berichten
- APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u
gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
- Gebruikersnaam: geef de gebruikersnaam op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GPRSnetwerk.
- Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt
om verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
Versie: selecteer een beschikbare OMA versie en
maximumlimiet voor zenden en ontvangen.
Opmerking: het is mogelijk dat uw provider de
maximumlimiet van 295 Kb niet ondersteunt. Stel in dat
geval een limiet van 100 Kb in en probeer het opnieuw.
Raadpleeg uw provider voor meer informatie.
Alles wissen (menu 5.2.8)
Met dit menu kunt u alle multimediaberichten in elk
postvak afzonderlijk verwijderen. U kunt ook alle
berichten in een keer verwijderen.
1.
Gewenste actie
Werkwijze
GPRS instellingen: de volgende opties zijn beschikbaar:
Een postvak
selecteren dat u wilt
wissen
- Proxy IP: (Als de proxy is ingesteld op aanzetten) geef
het gateway-adres op dat u gebruikt om verbinding te
maken met het GPRS-netwerk.
Druk op de toets Omhoog
of Omlaag. Als u alle
berichten wilt wissen,
selecteert u Alle.
Een vinkje plaatsen
of verwijderen
Druk op de toets
- Proxy poort: (Als de proxy is ingesteld op aanzetten)
voer het poortnummer in dat u gebruikt om verbinding
te maken met het GPRS-netwerk.
- DNS1: (Als de proxy is ingesteld op uitzetten) geef het
primaire adres op dat u gebruikt om verbinding te
maken met het GPRS-netwerk.
.
2. Druk op de functietoets Wissen om de gemarkeerde
berichten te verwijderen.
3. Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven,
drukt u op de functietoets Ja.
- DNS2: (Als de proxy is ingesteld op uitzetten) geef het
secundaire adres op dat u gebruikt om verbinding te
maken met het GPRS-netwerk.
118
119
Berichten
Email
Berichten
Druk in het scherm Bericht op de functietoets Opties
om de volgende opties te gebruiken:
(menu 5.3)
Met uw telefoon kunt u direct e-mailberichten verzenden
en ontvangen. Met de e-mailfunctie kunt u
geluidsfragmenten en afbeeldingen verzenden en
ontvangen. U kunt ook nummers in de telefoonlijst en
agendanotities verzenden en ontvangen.
Als u deze functie wilt gebruiken, moet u zich abonneren
op een e-maildienst en uw e-mailprofiel en -account
instellen in de menu's Email account en Email profiel.
Zie pagina 131 en pagina 133.
U kunt als volgt een e-mailbericht schrijven en
verzenden:
wanneer Onderwerp is
2. Voer het onderwerp van het e-mailbericht in.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
invoeren van tekst.
Druk in het scherm Onderwerp op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
• Opslaan: hiermee kunt u het onderwerp van het
e-mailbericht opslaan en teruggaan naar het
berichtscherm.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
• Annuleren: hiermee keert u terug naar het
berichtscherm.
3. Druk op de toets
• Standaardberichten: hiermee kunt u een van de
standaard tekstberichten selecteren die u in de
map Standaardberichten (menu 5.6) heeft
opgeslagen.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
• Annuleren: hiermee keert u terug naar het
berichtscherm.
Nieuw (menu 5.3.1)
1. Druk op de toets
gemarkeerd.
• Opslaan: hiermee kunt u de berichttekst opslaan
en teruggaan naar het berichtscherm.
.
6. Druk op de toets
.
7. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bijlage
toevoegen te gaan en druk op de toets
.
U kunt verschillende typen bestanden bijvoegen uit
de mappen Afbeeldingen, Video's, Muziek en
Geluiden.
Wanneer u een bestand hebt toegevoegd, gaat u
automatisch terug naar het berichtscherm.
8. Als u de toegevoegde items wilt wijzigen, drukt u op
de toets Omhoog of Omlaag om een veld of
bijgevoegd bestand te markeren en drukt u op de
functietoets Opties.
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van
het veld dat u hebt geselecteerd in het berichtscherm.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Toevoegen: hiermee kunt u onderwerpen, emailtekst en mediabestanden toevoegen.
• Wijzigen: hiermee kunt u het onderwerp van het
e-mailbericht of de berichttekst bewerken.
4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld Bericht te
gaan en druk op de toets
.
• Tonen: hiermee kunt u het bijgevoegde bestand
weergeven.
5. Voer de tekst voor het e-mailbericht in.
• Verzenden: hiermee kunt u het e-mailbericht
verzenden.
120
121
Berichten
• Email opslaan: hiermee slaat u het e-mailbericht
op in het vak Concepten (menu 5.3.4) of Map
(menu 5.3.5).
• Onderwerp/Bericht wissen: hiermee kunt u het
onderwerp van het e-mailbericht of de berichttekst
wissen.
• Bijlage verwijderen: hiermee verwijdert u de
geselecteerde bijlage.
• Alle bijlagen verwijderen: hiermee verwijdert u
alle bijlagen.
9. Wanneer u het e-mailbericht hebt gemaakt,
selecteert u de optie Verzenden en drukt u op de
functietoets Kies.
10. Voer een e-mailadres in.
Wanneer u een adres invoert, kunt u via de
functietoets Opties de volgende opties gebruiken:
• Verzenden: hiermee kunt u het gemaakte emailbericht verzenden.
• Telefoonlijst: hiermee kunt u een e-mailadres uit
de telefoonlijst overnemen.
• Ontvanger wijzigen: hiermee kunt u het type van
de ontvanger wijzigen in Naar, Bcc of Cc.
• Email opslaan: hiermee slaat u het e-mailbericht
op in het vak Concepten (menu 5.3.4) of Map
(menu 5.3.5).
• Terug: hiermee keert u terug naar het scherm
Nieuw.
11. Als u het bericht naar meerdere personen wilt
verzenden, drukt u op de toets Omlaag en voert u
nog een bestemmingsveld in.
12. Herhaal zo nodig stap 11 om meer e-mailadressen
toe te voegen. U kunt maximaal 15 e-mailadressen
invoeren.
13. Selecteer de optie Verzenden en druk op de
functietoets Kies.
Het e-mailbericht wordt door de telefoon verzonden.
Nadat het e-mailbericht is verzonden, wordt het
automatisch opgeslagen in het Postvak UIT.
122
Berichten
Postvak IN (menu 5.3.2)
In dit menu kunt u op de server controleren of er nieuwe
e-mailberichten zijn en de ontvangen e-mailberichten
bekijken.
De symbolen aan de linkerkant geven de status van de
berichten aan:
•
: e-mailberichten die van de e-mailserver zijn
opgehaald.
•
: e-mailberichten met bijlagen die van de emailserver zijn opgehaald.
•
: e-mailberichten die niet van de e-mailserver
zijn opgehaald.
Opmerkingen:
• Wanneer u het e-mailbericht hebt gelezen, verandert het
symbool in een open envelop.
• Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven
dat het bericht een hoge prioriteit heeft.
• Met een grijs berichtsymbool wordt aangegeven dat het
bericht een lage prioriteit heeft.
De koptekst van een e-mailbericht bekijken
1. Druk op de functietoets Kies wanneer Nieuwe mail
controleren is gemarkeerd om kopteksten van emailberichten van de server op te halen.
Opmerking: met de optie Ophaal-optie kunt u
instellen dat alleen kopteksten of hele e-mailberichten
inclusief koptekst en hoofdtekst worden opgehaald. Zie
pagina 131 voor meer informatie.
De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt
weergegeven.
2. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog
of Omlaag.
3. Druk op de toets
om de koptekst te lezen.
Wanneer u de koptekst van een e-mailbericht leest,
drukt u op de functietoets Opties om de volgende opties
te gebruiken:
Ophalen: hiermee kunt u één of alle e-mailberichten
ophalen van de e-mailserver.
123
Berichten
Antwoorden: hiermee kunt u de afzender en alle
andere ontvangers een antwoord sturen waarin de
afzender van het e-mailbericht is opgenomen.
Wissen: hiermee kunt u de koptekst wissen. U kunt het
van de telefoon of van de telefoon en de e-mailserver
wissen.
Adres overnemen: hiermee kunt u e-mailadressen,
URL's en telefoonnummers overnemen, zodat u deze
kunt opslaan in de telefoonlijst of naar de URL kunt
gaan.
Adres blokkeren: hiermee kunt u het e-mailadres van
de zender toevoegen aan de map Adres blokkeren
(menu 5.3.7), zodat u een bericht van het
desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.
Berichten
Opmerking: met de optie Ophaal-optie kunt u
instellen dat alleen kopteksten of hele e-mailberichten
inclusief koptekst en hoofdtekst worden opgehaald. Zie
pagina 131 voor meer informatie.
De lijst met ontvangen e-mailberichten wordt
weergegeven.
2. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog
of Omlaag.
3. Druk op de toets
om het bericht te lezen.
4. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als u naar het begin of einde van het bericht wilt
gaan, drukt u op de toets
of .
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
5. Wanneer u een bijlage selecteert, kunt u de bijlage in
het e-mailbericht bekijken of afspelen.
Tonen: hiermee opent u de koptekst.
De berichtopties gebruiken
Ophalen: hiermee kunt u één of alle e-mailberichten
ophalen van de e-mailserver.
Opmerking: wanneer u e-mailberichten ophaalt van de emailserver, is een aantal opties niet beschikbaar.
Antwoorden: hiermee kunt u de afzender en alle
andere ontvangers een antwoord sturen waarin de
afzender van het e-mailbericht is opgenomen.
Wanneer u een e-mailbericht leest, drukt u op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde koptekst
verwijderen. U kunt het van de telefoon of van de
telefoon en de e-mailserver wissen.
Bestand opslaan: hiermee slaat u de bijlage op in het
geheugen van de telefoon.
Bestand openen: hiermee opent u de bijlage.
Alles wissen: hiermee kunt u alle e-mailberichten van
de telefoon verwijderen.
Antwoorden: hiermee kunt u de afzender of alle andere
ontvangers, inclusief de afzender een antwoord sturen.
Sorteren: hiermee kunt u de e-mailberichten sorteren
op grootte, onderwerp, datum of e-mailadressen van de
afzender.
Doorsturen: hiermee kunt u het e-mailbericht
verzenden of opnieuw verzenden.
Een geheel e-mailbericht bekijken
1. Druk op de functietoets Kies wanneer Nieuwe mail
controleren is gemarkeerd om kopteksten van emailberichten van de server op te halen.
124
Wissen: hiermee kunt u het e-mailbericht wissen. U
kunt het van de telefoon of van de telefoon en de emailserver wissen.
Adres overnemen: hiermee kunt u e-mailadressen,
URL's en telefoonnummers overnemen, zodat u deze
kunt opslaan in de telefoonlijst of naar de URL kunt
gaan.
125
Berichten
Adres blokkeren: hiermee kunt u het e-mailadres van
de zender toevoegen aan de map Adres blokkeren
(menu 5.3.7), zodat u een bericht van het
desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.
Verplaatsen naar Map: hiermee kunt u het
e-mailbericht verplaatsen naar het vak Map (menu
5.3.5).
Berichten
Postvak UIT (menu 5.3.3)
Als u dit menu selecteert, wordt de lijst weergegeven
met de e-mailberichten die u hebt verzonden of die niet
konden worden verzonden, met het onderwerp en het emailadres van de ontvanger. De volgende symbolen aan
de linkerkant geven de status van de berichten aan:
•
: e-mailberichten die u niet hebt gelezen.
Eigenschappen: hiermee kunt u de eigenschappen van
het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de
tijd en datum waarop het is opgehaald, de emailadressen van de afzender en de ontvanger, de
berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het
serveradres.
•
: e-mailberichten met bijlagen die u niet hebt
gelezen.
•
: e-mailberichten die niet konden worden
verzonden.
•
: e-mailberichten die zijn verzonden.
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
Met
rechts van het berichtsymbool wordt
aangegeven dat het e-mailbericht wordt verzonden.
Tonen: hiermee opent u de e-mailberichten.
Opmerkingen:
• wanneer u het e-mailbericht hebt gelezen, verandert het
symbool in een open envelop.
• Met het symbool ! naast een bericht wordt aangegeven
dat het bericht een hoge prioriteit heeft.
Antwoorden: hiermee kunt u de afzender of alle andere
ontvangers, inclusief de afzender een antwoord sturen.
Doorsturen: hiermee kunt u het e-mailbericht
verzenden of opnieuw verzenden.
Wissen: hiermee kunt u het e-mailbericht wissen. U
kunt het van de telefoon of van de telefoon en de emailserver wissen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle e-mailberichten van
de telefoon verwijderen.
Sorteren: hiermee kunt u sorteervolgorde van de emailberichten wijzigen in op grootte, onderwerp, datum
of e-mailadressen van de afzender.
U kunt als volgt een e-mailbericht bekijken:
1. Blader door een e-mailbericht met de toets Omhoog
of Omlaag.
2. Druk op de toets
om het bericht te lezen.
3. Blader door het bericht met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Als u naar het begin of einde van het bericht wilt
gaan, drukt u op de toets
of .
Adres blokkeren: hiermee kunt u het e-mailadres van
de zender toevoegen aan de map Adres blokkeren
(menu 5.3.7), zodat u een bericht van het
desbetreffende e-mailadres kunt weigeren.
De berichtopties gebruiken
Eigenschappen: hiermee kunt u de eigenschappen van
het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de
tijd en datum waarop het is opgehaald, de emailadressen van de afzender en de ontvanger, de
berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het
serveradres.
Wanneer u een e-mailbericht leest, drukt u op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
126
Opmerking: wanneer e-mailberichten worden verzonden,
is een aantal opties niet beschikbaar.
Bestand openen: hiermee opent u de bijlage. Deze
optie is alleen beschikbaar wanneer het e-mailbericht
bijlagen bevat.
127
Berichten
Bestand opslaan: hiermee slaat u de bijlage op in het
geheugen van de telefoon. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer het e-mailbericht bijlagen bevat.
Annuleren: hiermee wordt het verzenden van het emailbericht gestopt. Deze optie is alleen beschikbaar
wanneer u een e-mailbericht selecteert dat momenteel
wordt verzonden.
Verzenden: hiermee kunt u het e-mailbericht
verzenden of opnieuw verzenden.
Wijzigen: hiermee kunt u het e-mailbericht bewerken.
Wissen: hiermee kunt u het e-mailbericht wissen.
Verplaatsen naar Map: hiermee kunt u het emailbericht verplaatsen naar het vak Map (menu
5.3.5).
Eigenschappen: hiermee kunt u de eigenschappen van
het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de
tijd en datum waarop het is verzonden, de emailadressen van de afzender en de ontvanger, de
berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het
serveradres.
Berichten
Eigenschappen: hiermee kunt u de eigenschappen van
het e-mailbericht weergeven, zoals het onderwerp, de
tijd en datum waarop het is verzonden, de emailadressen van de afzender en de ontvanger, de
berichtgrootte, het aantal bijlagen, de prioriteit en het
serveradres.
Concepten (menu 5.3.4)
Nadat u een e-mailbericht hebt gemaakt, kunt u het
opslaan in dit postvak om het later te verzenden.
Wanneer u een e-mailbericht verzendt dat u in dit
postvak hebt opgeslagen, wordt het e-mailbericht uit dit
postvak verwijderd.
Zie het gedeelte "Postvak UIT" op pagina 127 voor meer
informatie over het bekijken van een bericht.
Map (menu 5.3.5)
In dit menu kunt u de berichten bekijken die u vanuit het
Postvak IN, Postvak UIT of Concepten naar dit postvak
hebt verplaatst.
Druk in de berichtenlijst op de functietoets Opties om
de volgende opties te gebruiken:
U kunt ook de e-mailberichten bekijken die u hebt
opgeslagen terwijl u deze maakte.
Tonen: hiermee opent u de e-mailberichten.
Zie het gedeelte 'Postvak UIT' op pagina 127 voor meer
informatie over het bekijken van een bericht.
Verzenden: hiermee kunt u het e-mailbericht
verzenden of opnieuw verzenden.
Annuleren: hiermee wordt het verzenden van het emailbericht gestopt. Deze optie is alleen beschikbaar
wanneer u een e-mailbericht selecteert dat momenteel
wordt verzonden.
Wijzigen: hiermee kunt u het e-mailbericht bewerken.
Wissen: hiermee kunt u het e-mailbericht wissen.
Alles wissen: hiermee wist u alle e-mailberichten die in
het Postvak UIT zijn opgeslagen.
Sorteren: hiermee kunt u sorteervolgorde van de emailberichten wijzigen in op grootte, onderwerp, datum
of e-mailadressen van de afzender.
128
Instellingen (menu 5.3.6)
U kunt de standaardopties voor de e-mailfunctie
wijzigen.
Instellingen voor verzenden
U kunt de instellingen voor het verzenden van emailberichten wijzigen. De volgende opties zijn
beschikbaar:
Kopie naar jezelf sturen: wanneer u deze optie hebt
ingeschakeld, wordt een kopie van uitgaande emailberichten verzonden naar het e-mailadres dat u voor
de account hebt opgegeven.
129
Berichten
Berichten
Ontvangstbevestiging: wanneer deze optie is
ingeschakeld, meldt de provider of het bericht al dan niet
is afgeleverd.
Als bij deze optie is gekozen voor Ja op alles stuurt de
telefoon een verzoek om een e-mail leesbevestiging
zonder dit eerst aan u te vragen.
Leesbevestiging: wanneer deze optie is ingeschakeld,
wordt bij het bericht een verzoek tot antwoorden naar de
ontvanger verstuurd.
Ophaal-optie: hiermee kunt u opgeven of alleen
kopteksten of gehele e-mailberichten, inclusief koptekst
en hoofdtekst, moeten worden opgehaald.
Prioriteit: hiermee kunt u de prioriteit van de berichten
instellen.
Optie wissen: wanneer deze optie is ingesteld op
Direct, wordt het e-mailbericht van de telefoon en de emailserver verwijderd.
Met handtekening: wanneer deze optie is
ingeschakeld, kunt u uw naam, telefoonnummer, een
eenvoudig memo of een vaste regel als handtekening
aan uw e-mailberichten toevoegen. De volgende opties
zijn beschikbaar:
Naam wijzigen: hiermee kunt u de naam in de
handtekening wijzigen.
Telefoonnummer wijzigen: hiermee kunt u het
telefoonnummer in de handtekening wijzigen.
Notitie wijzigen: hiermee kunt u de handtekening
opslaan.
Instellingen voor ontvangen
U kunt de instellingen voor het ontvangen van emailberichten wijzigen. De volgende opties zijn
beschikbaar:
Interval controleren: u kunt instellen hoe vaak de
telefoon bij de server moet controleren of er nieuwe
berichten zijn.
Wanneer deze optie is ingesteld op Tijdens volgende
verbinding, worden de e-mailberichten van de telefoon
en de e-mailserver verwijderd wanneer u de volgende
keer verbinding maakt met de e-mailserver.
Weigeren indien groter dan: hiermee kunt u de
maximale berichtgrootte voor inkomende berichten
opgeven. Berichten die groter zijn dan de maximale
grootte worden geweigerd.
Email account
Opmerking: wanneer een e-mailbericht wordt verzonden
of opgehaald van de e-mailserver, kunt u de instellingen van
de e-mailaccount niet wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Huidige account: hiermee kunt u de huidige account
controleren en een van de accounts selecteren.
Accountinstelling: u kunt maximaal 5 e-mailaccounts
configureren bij verschillende e-mailservers. De
volgende opties zijn beschikbaar voor elke account:
Als deze optie is ingesteld op Niet gebruikt, moet u de
server handmatig controleren door de optie Nieuwe
mail controleren te selecteren in het Postvak IN.
Accountnaam: voer een naam in voor de geselecteerde
account.
Leesbevestiging: als deze optie is ingesteld op
Melden, vraagt de telefoon u om een verzoek om een email leesbevestiging naar de afzender te sturen.
In gebruik: selecteer deze optie als u de geselecteerde
account wilt gebruiken. U moet deze optie selecteren om
de account weer te geven in het Postvak IN.
Als deze optie is ingesteld op Nee, worden verzoeken
om een leesbevestiging genegeerd.
Gebruikersnaam: voer de naam in die in uw uitgaande
berichten als naam van de afzender moet worden
weergegeven.
Email adres: voer uw e-mailadres in.
130
131
Berichten
SMTP server: voer het IP-adres of de domeinnaam in
van de server waarop u berichten wilt ophalen. U
ontvangt deze gegevens van de e-mailprovider.
SMTP-poort: voer het nummer van de SMTP-poort in. U
ontvangt deze gegevens van de e-mailprovider.
Protocoltype: geef een type e-mailprotocol op voor de
server voor inkomende berichten. Geef POP3 of IMAP4
op. Neem voor meer informatie contact op met uw emailprovider.
De overige opties zijn afhankelijk van de instellingen
voor het protocoltype.
Berichten
Email profiel
U kunt diverse netwerkinstellingen voor het verzenden of
ontvangen van e-mailberichten configureren.
Opmerking: wanneer een e-mailbericht wordt verzonden
of opgehaald van de e-mailserver, kunt u de instellingen van
het e-mailprofiel niet wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Huidige server: hiermee kunt u een van de profielen
selecteren.
Als het protocol is ingesteld op POP3:
Instellingen server: u kunt maximaal 5 emailprofielen configureren. Voor elk profiel zijn de
volgende opties beschikbaar.
POP3 server: voer het IP-adres of de domeinnaam in van
de server waarop u berichten wilt ophalen. U ontvangt
deze gegevens van de e-mailprovider.
Profielnaam: geef de naam op die u aan de e-mailserver
wilt toewijzen.
POP3 poort: voer het nummer van de POP3-poort in.
APN: geef de naam van het toegangspunt op dat u
gebruikt voor het adres van het GPRS-netwerk.
Inloggen bij APOP: wanneer deze optie is ingeschakeld,
kunt u verbinding maken met de server via de APOPinlogprocedure.
User ID: voer uw e-mail-ID in.
Wachtwoord: voer uw e-mailwachtwoord in.
Als het protocol is ingesteld op IMAP4:
IMAP4 server: voer het IP-adres of de domeinnaam in
van de server waarop u berichten wilt ophalen.
IMAP4 poort: voer het nummer van de IMAP4-poort in.
Headers ophalen: stel het aantal kopteksten in dat u wilt
ophalen van de server.
Bijlagen ophalen: wanneer deze optie is ingeschakeld,
kunt u bijlagen bij e-mailberichten ophalen van de
server.
User ID: voer uw e-mail-ID in.
Wachtwoord: voer uw e-mailwachtwoord in.
132
Gebruikersnaam: geef de gebruikers-ID op die u
gebruikt om verbinding te maken met het GPRSnetwerk.
Wachtwoord: geef het wachtwoord op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
DNS1: geef het primaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
DNS2: geef het secundaire adres op dat u gebruikt om
verbinding te maken met het GPRS-netwerk.
Adres blokkeren (menu 5.3.7)
Met dit menu kunt u een berichtfilter instellen door emailadressen in te voeren, zodat berichten die afkomstig
zijn van deze e-mailadressen worden geweigerd.
1. Voer een e-mailadres in.
2. Als u meer e-mailadressen wilt toevoegen, drukt u
op de toets Omlaag.
133
Berichten
Berichten
Serverberichten
3. Herhaal zo nodig stap 1 en 2 om meer emailadressen toe te voegen.
U kunt maximaal 10 e-mailadressen invoeren.
4. Druk op de toets
.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Opslaan selecteren.
Druk in het scherm Adres blokkeren op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Opslaan: hiermee kunt u het e-mailadres opslaan.
Telefoonlijst: hiermee kunt u een e-mailadres uit de
telefoonlijst overnemen.
Wissen: hiermee kunt u het geselecteerde e-mailadres
wissen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle e-mailadressen
wissen die zijn opgeslagen in de filterlijst.
Annuleren: hiermee verlaat u het huidige scherm.
Alles wissen (menu 5.3.8)
Met dit menu kunt u alle e-mailberichten in alle
postvakken verwijderen. U kunt ook alle berichten in een
keer verwijderen.
In dit menu kunt u berichten van de WAP-server ophalen
en weergeven.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Postvak IN: hiermee kunt u de serverberichten lezen
die u hebt ontvangen.
Instelling: hiermee kunt u instellen of serverberichten
moeten worden ontvangen. De volgende opties zijn
beschikbaar:
Altijd: serverberichten worden ontvangen.
Nooit: serverberichten worden geweigerd.
Facultatief: de serverberichten die zijn ingesteld bij deze
optie worden ontvangen van de centrale. U kunt het
nummer van de centrale dat moet worden gebruikt voor
het ontvangen van nieuwe serverberichten wijzigen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle serverberichten
verwijderen.
Voice mail
(menu 5.5)
Met dit menu kunt u de berichten in uw voice mail box
beluisteren, als uw provider dit ondersteunt.
Gewenste actie
Werkwijze
Een postvak
selecteren dat u wilt
wissen
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag. Als u alle berichten
wilt wissen, selecteert u Alle.
Een vinkje plaatsen
of verwijderen
Druk op de toets
Het gemarkeerde
bericht verwijderen
Druk op de functietoets
Wissen.
.
Als een bevestigingsbericht wordt weergegeven, drukt u
op de functietoets Ja.
Opmerking: wanneer een e-mailbericht wordt verzonden
of opgehaald van de e-mailserver, kunt u het Postvak IN en
Postvak UIT tijdelijk niet selecteren.
134
(menu 5.4)
De volgende opties zijn beschikbaar:
Verbinden met voice mail: voordat u voice mail kunt
gebruiken, moet u het door de provider opgegeven
nummer van de voice mailserver invoeren. Vervolgens
kunt u dit menu selecteren en op de functietoets Kies
drukken om uw berichten beluisteren.
Door in de standby-stand de toets 1 ingedrukt te
houden, kunt u direct verbinding maken met de voice
mailserver.
Voice server nummer: in dit menu kunt u zo nodig de
naam of het nummer van de voice mailserver wijzigen.
Opmerking: voice mail is een netwerkdienst. Neem voor
meer informatie contact op met uw provider.
135
Berichten
Standaardberichten
Berichten
(menu 5.6)
Met dit menu kunt u maximaal tien berichten definiëren
die u het meest gebruikt.
Infoberichten
(menu 5.7)
1. Selecteer een lege locatie of het gewenste
standaardbericht en druk op de toets
.
Via deze netwerkdienst kunt u SMS-berichten ontvangen
over diverse onderwerpen, bijvoorbeeld het weer of de
verkeerssituatie. Infoberichten worden onmiddellijk na
ontvangst weergegeven, onder de volgende
voorwaarden:
2. Voer het gewenste bericht in.
• De telefoon staat standby.
Druk op de functietoets Opties om de volgende
opties te gebruiken:
• Opslaan: hiermee slaat u het standaardbericht op.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
• Annuleren: hiermee verlaat u het huidige scherm.
3. Druk op de toets
wanneer u het
standaardbericht hebt ingevoerd.
Druk in de standaardberichtenlijst op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Wijzigen: hiermee kunt u een nieuw standaardbericht
schrijven of een bestand standaardbericht bewerken.
Berichten verzenden: hiermee kunt u het
standaardbericht ophalen om een SMS- of MMS-bericht
te verzenden. Zie pagina 96 of pagina 105 voor meer
informatie over het verzenden van berichten.
Wissen: hiermee kunt u het standaardbericht wissen.
• De optie Ontvangen is ingesteld op Aan.
• Het berichtenkanaal is ingeschakeld in de lijst met
kanalen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Lezen: hiermee kunt u de ontvangen berichten lezen.
In het vak Huidige berichten worden berichten van het
netwerk weergegeven. Deze gaan verloren zodra u de
telefoon uitzet. Blader door het bericht met de toetsen
Omhoog en Omlaag.
U kunt een infobericht opslaan in het vak Opgeslagen
berichten zodat u het later kunt ophalen. Als een
tekstmelding wordt weergegeven, drukt u op de
functietoets Opties en selecteert u Opslaan.
Ontvangen: hiermee kunt u de ontvangst van
infoberichten in- of uitschakelen.
Kanaal: hiermee kunt u de kanalen aangeven waarvan
u de infoberichten wilt ontvangen. De volgende opties
zijn beschikbaar:
Alle kanalen: hiermee kunt u alle kanalen in- of
uitschakelen.
Beschikbare kanalen: hier worden de kanalen
weergegeven die op uw SIM-kaart zijn opgeslagen. U
kunt ook kanalen opslaan, verwijderen, bewerken en
toevoegen. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie
Alle kanalen is ingeschakeld.
Taal: hiermee kunt u de voorkeurstalen instellen waarin
u de informatieberichten wilt weergeven.
Neem voor meer informatie contact op met uw provider.
136
137
Berichten
Geheugenstatus
Funbox
(menu 5.8)
In dit menu kunt u de geheugenstatus voor SMS-,
MMS-, e-mail- of serverberichten bekijken.
Druk op de toets Links of Rechts om de volgende opties
te gebruiken:
SMS: U kunt het aantal opgeslagen berichten en het
totale aantal berichten dat u kunt opslaan in het
geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart
afzonderlijk weergegeven. U kunt ook het aantal
berichten bekijken dat op dat moment in elk postvak is
opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen
Omhoog en Omlaag.
MMS: u kunt de totale hoeveelheid geheugen en de
momenteel gebruikte hoeveelheid geheugen voor MMSberichten in elk postvak bekijken. Blader door het scherm
met de toetsen Omhoog en Omlaag.
Email: u kunt de totale hoeveelheid geheugen en de
momenteel gebruikte hoeveelheid geheugen voor emailberichten in elk postvak bekijken. Blader door het
scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.
Serverbericht: u kunt weergeven hoeveel berichten zijn
opgeslagen en hoeveel berichten u in totaal kunt
opslaan.
Opmerking: als de postvakken vol zijn, kunt u een postvak
selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen
en vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen
vrij te maken.
In het menu Funbox worden foto's, video's en
spraakmemo's die u hebt gemaakt, opgeslagen. U kunt
ook afbeeldingen, video's, muziekbestanden en geluiden
weergeven die u hebt gedownload van internet of die u
hebt ontvangen in berichten.
Afbeeldingen
In dit menu ziet u de foto's die u hebt genomen en de
afbeeldingen die u hebt gedownload van een webserver
of hebt ontvangen in berichten.
Foto's
Via de telefoon kunt u de foto's bekijken die u hebt
gemaakt.
Blader naar een foto en druk op de toets
foto te bekijken.
om de
Foto-opties gebruiken
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van of
u de fotolijst of een foto bekijkt.
Tonen: hiermee geeft u de foto weer.
Lijst: hiermee geeft u de fotolijst weer.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden
als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
138
139
Funbox
via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Naar Mijn foto's verplaatsen: hiermee kunt u de foto
naar de map Mijn foto's verplaatsen. Zie pagina 141.
Instellen als: hiermee kunt u de foto instellen als
achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een
vermelding in de telefoonlijst.
Wijzigen: hiermee kunt u de volgende opties
gebruiken:
Emoticons: hiermee kunt u een emoticon toevoegen aan
de foto. Wanneer u een emoticon hebt geselecteerd,
kunt u het emoticon verplaatsen door op de
navigatietoetsen of op de toetsen 2, 4, 6 en 8 te
drukken.
Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een
speciaal effect op de foto toepassen.
Diavertoning: hiermee kunt u alle foto's automatisch
weergeven als diapresentatie. U kunt de tijdsinterval
tussen foto's selecteren.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de foto
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de foto wissen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle foto's verwijderen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de foto
wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum
waarop de foto is opgeslagen, de bestandsindeling, de
resolutie, het formaat, de kwaliteit en de
beveiligingsstatus.
Funbox
Mijn foto's
In dit menu kunt u de foto's bekijken die u hebt
verplaatst van de map Foto's naar deze map.
Zie 'Foto's' op pagina 139 voor meer informatie over het
bekijken van afbeeldingen of het gebruiken van de
afbeeldingsopties.
Gedownloade afbeeldingen
Wanneer u dit menu opent, wordt er een lijst
weergegeven met de afbeeldingen die u hebt
gedownload van internet of hebt ontvangen in berichten.
De symbolen in de lijst met afbeeldingen geven de
status van de bestanden aan:
•
: bestanden die u kunt doorsturen naar andere
personen.
•
: bestanden die u niet kunt doorsturen naar
andere personen.
Zie 'Foto's' op pagina 139 voor meer informatie over het
bekijken van afbeeldingen of het gebruiken van de
afbeeldingsopties.
Video's
In dit menu kunt u de video's weergeven die u hebt
opgenomen of gedownload via internet of hebt
ontvangen in berichten.
Videoclips
Via de telefoon kunt u de video's bekijken die u hebt
opgenomen.
Wanneer u een videoclip wilt afspelen, bladert u naar de
gewenste videoclip en drukt u op de toets
.
U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
bestand afspeelt:
• Blader naar de gewenste knop en druk op de toets
. De volgende knoppen zijn beschikbaar:
140
141
Funbox
Knoppen
Funbox
Functie
Afspelen of hervatten
Onderbreken
Stoppen
Achteruit bladeren in een bestand
Vooruit bladeren in een bestand
De herhaalstand instellen
• Druk op de volumetoetsen om het volume aan te
passen.
Videoclipopties gebruiken
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van of
u de videolijst of een stilstaand beeld van een videoclip
bekijkt.
Afspelen: hiermee speelt u de videoclip af.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de videoclip
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de videoclip verwijderen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle videoclips
verwijderen die zijn opgeslagen in de map Videoclips.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de
videoclip wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en
datum waarop de videoclip is opgenomen, de
bestandsindeling, de resolutie, het formaat, de
opnameduur, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.
APN setting: (alleen voor gedownloade video's) geef de
naam van het toegangspunt op dat u gebruikt voor het
gateway-adres van het GPRS-netwerk.
Mijn videoclips
U kunt de videoclips bekijken die u hebt verplaatst van
de map Videoclips naar deze map.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
Zie 'Videoclips' op pagina 141 voor meer informatie over
de weergave van videoclips of het gebruik van de videoopties.
via MMS: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
Gedownloade video's
via email: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Naar Mijn videoclips verplaatsen: hiermee kunt u de
videoclip naar de map Mijn videoclips verplaatsen. Zie
pagina 143.
142
Wanneer u dit menu opent, kunt u een lijst bekijken met
de videoclips die u hebt gedownload van internet of hebt
ontvangen in berichten.
De symbolen in de videolijst geven de status van de
bestanden aan:
•
: bestanden die u kunt doorsturen naar andere
personen.
•
: bestanden die u niet kunt doorsturen naar
andere personen.
Zie 'Videoclips' op pagina 141 voor meer informatie over
de weergave van videoclips of het gebruik van de videoopties.
143
Funbox
Funbox
Muziek
Opties voor muziekbestanden gebruiken
In dit menu kunt u met het programma EasyStudio de
lijst met muziekbestanden bekijken die u hebt
gedownload van internet of die u in de telefoon hebt
geïmporteerd vanaf de computer.
Als u een muziekbestand wilt afspelen, bladert u naar
het gewenste bestand met de toets Omhoog of Omlaag
en drukt u op de toets
.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van of
u de lijst met muziekbestanden of het scherm van de MP3speler bekijkt.
Afspelen/Pauze: hiermee kunt u het afspelen starten/
onderbreken.
U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
bestand afspeelt:
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
• Blader naar de gewenste functieknop en druk op de
toets
. De volgende knoppen zijn beschikbaar:
via email: hiermee kunt u het muziekbestand naar
iemand verzenden als onderdeel van een e-mailbericht.
Zie pagina 120 voor meer informatie.
Knoppen
Functie
Afspelen of hervatten
Onderbreken
Stoppen
Teruggaan naar het vorige
bestand
Naar het volgende bestand
gaan
/
/
De herhaalstand wijzigen
• Druk op de volumetoetsen om het volume aan te
passen.
• Druk op de functietoets Opties om de opties voor de
MP3-speler te gebruiken. Zie hieronder voor meer
informatie.
• Druk op de functietoets Stop om het afspelen te
stoppen.
via Bluetooth: hiermee kunt u het muziekbestand naar
iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u het muziekbestand naar
iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195
voor meer informatie.
Playlist toevoegen: hiermee kunt u het muziekbestand
toevoegen aan de afspeellijst.
Playlist openen: hiermee geeft u de afspeellijst weer.
Instellen als: hiermee kunt u het bestand instellen als
beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de
telefoonlijst.
Hernoemen: hiermee wijzigt u de bestandsnaam.
Wissen: hiermee kunt u het muziekbestand
verwijderen.
Instellingen: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het afspelen van MP3-bestanden wijzigen:
Herhalen: hiermee kunt u een herhaalstand selecteren:
Alle, Uit of Eén.
Volgorde: hiermee kunt u de afspeelvolgorde selecteren:
Uit of Aan.
144
145
Funbox
Funbox
Volume: hiermee kunt u het volumeniveau selecteren.
Opties voor spraakmemo's gebruiken
Volumetoets blokkeren: wanneer de toetsen zijn
geblokkeerd, kunt u de volumetoetsen aan de linkerkant
van de telefoon blokkeren, zodat het volume niet wordt
gewijzigd wanneer u per ongeluk op de volumetoetsen
drukt.
Druk in de lijst met spraakmemo's op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Equalizerwaarde: hiermee kunt u de equalizerafbeelding
wijzigen in het scherm van de MP3-speler.
Alles wissen: hiermee kunt u alle muziekbestanden
verwijderen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
muziekbestand wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het muziekbestand weer.
Geluiden
In dit menu ziet u de geluidsbestanden die u hebt
opgenomen, gedownload van een webserver of
ontvangen in multimediaberichten.
Afspelen: hiermee kunt u het spraakmemo afspelen.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand
verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u het spraakmemo naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u het spraakmemo naar
iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt het spraakmemo naar
iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195
voor meer informatie.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van het
spraakmemo wijzigen.
Memolijst
Wissen: hiermee kunt u het spraakmemo verwijderen.
hiermee geeft u de lijst met de opgenomen
spraakmemo's weer.
Alles wissen: hiermee kunt u alle spraakmemo's
verwijderen.
Blader naar een spraakmemo en druk op de toets
om het spraakmemo af te spelen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
spraakmemo wordt verwijderd.
U kunt het afspelen onderbreken door
te selecteren
en dit hervatten door
te selecteren. Daarnaast kunt
u het volume aanpassen door op de volumetoetsen te
drukken. Als u het afspelen wilt stoppen, selecteert u
of drukt u op de functietoets Stop.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het spraakmemo weer, zoals de memonaam, de tijd en
datum waarop het memo is opgenomen, de
bestandsindeling, de opnameduur, de grootte en de
beveiligingsstatus.
146
147
Funbox
Gedownloade geluiden
Via dit menu kunt u de lijst met geluiden weergeven die
u hebt gedownload van internet of hebt ontvangen in
berichten.
De symbolen in de lijst met geluiden geven de status van
de bestanden aan:
•
: bestanden die u kunt doorsturen naar andere
personen.
•
: bestanden die u niet kunt doorsturen naar
andere personen.
Blader naar een geluidsbestand en druk op de toets
om het geluid te beluisteren. Druk op de volumetoetsen
om het volume aan te passen.
Opties voor geluidsbestanden gebruiken
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van of
u de lijst met geluiden bekijkt of een geluid afspeelt.
Afspelen: hiermee speelt u het geluid af.
Lijst: hiermee geeft u de lijst met geluiden weer.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
Funbox
Instellen als: hiermee kunt u het geluid instellen als
beltoon of als belsignaal voor een vermelding in de
telefoonlijst.
Hernoemen: hiermee wijzigt u de naam van het geluid.
Wissen: hiermee kunt u het geluid verwijderen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle geluiden verwijderen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat het
geluid wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
het geluid weer, zoals de naam, de tijd en datum waarop
het geluid is opgeslagen, de indeling, de afspeeltijd, de
grootte en de beveiligingsstatus.
Geheugenstatus
U kunt de totale hoeveelheid geheugen voor mediaitems en de hoeveelheid geheugen die momenteel wordt
gebruikt door elk mediavak controleren.
Als de mediavakken vol zijn, kunt u een mediavak
selecteren om deze rechtstreeks vanuit het menu te
openen en vervolgens een aantal items verwijderen om
geheugen vrij te maken.
via MMS: hiermee kunt u het geluid naar iemand
verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u het geluid naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u het geluid naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u het geluid naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
148
149
Organizer
Organizer
Met de functie Organizer kunt u:
• de agenda en taken bijhouden.
• agenda-items voor gemiste alarmsignalen bekijken.
• een memo maken.
• de hoeveelheid geheugen voor agenda-items
controleren.
Maandoverzicht
(menu 7.1)
Met de functie Maandoverzicht kunt u:
• de agenda bekijken en de afspraken controleren.
Ga naar datum: hiermee gaat u naar een bepaalde
datum.
Wissen: hiermee kunt u de volgende wisopties
gebruiken:
Geselecteerde datum: hiermee kunt u items verwijderen
die zijn opgeslagen voor de geselecteerde datum.
Eerdere agenda-items: hiermee kunt u de items
verwijderen die u hebt gepland op de dagen vóór de
geselecteerde datum.
Alles wissen: hiermee kunt u alle agenda-items
verwijderen.
• notities schrijven om uw afspraken bij te houden.
Een nieuw agenda-item plannen
• een alarm instellen als herinnering.
U kunt maximaal 400 agenda-items plannen in de
agenda. U kunt meerdere agenda-items per dag
plannen.
De agenda bekijken
Als u het menu Maandoverzicht (menu 7.1)
selecteert, wordt de agenda weergegeven, waarin de
huidige datum wordt aangegeven met een rood vak.
Onder in de agenda wordt het aantal afspraken voor de
desbetreffende dag weergegeven. De volgende
symbolen onder in het scherm geven het type afspraak
aan:
•
: afspraken
•
: verjaardagen
•
: taken
•
: diversen
Als u op de functietoets Opties drukt, zijn de volgende
opties beschikbaar:
Tonen: hiermee geeft u de opgeslagen memo's voor de
desbetreffende datum weer.
Nieuw: hiermee kunt u nieuwe afspraken,
verjaardagen, diversen of taken toevoegen.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Ga naar vandaag: hiermee gaat u naar de huidige
datum.
150
Een nieuw agenda-item invoeren
1. Druk op de functietoets Opties wanneer u een dag in
de agenda hebt geselecteerd.
2. Selecteer de optie Nieuw en druk op de functietoets
Kies.
3. Selecteer Afspraak of Diversen en druk op de
functietoets Kies.
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de
invoervelden. Voer de gewenste informatie in of
selecteer de gewenste instellingen.
• Onderwerp: voer de titel van de activiteit in. Zie
pagina 33 voor meer informatie over het invoeren
van tekst.
• Details: voer de gegevens van de activiteit in.
• Begindatum: voer de begindatum in.
• Begintijd: voer de begintijd van de activiteit in.
• am/pm: selecteer am of pm. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer u de tijdnotatie hebt
ingesteld op 12-uurs.
• Einddatum: voer de einddatum van de activiteit
in.
151
Organizer
Organizer
• Eindtijd: voer de eindtijd in.
Een nieuwe verjaardag invoeren
• am/pm: selecteer am of pm. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer u de tijdnotatie hebt
ingesteld op 12-uurs.
1. Druk op de functietoets Opties wanneer u een dag in
de agenda hebt geselecteerd.
• Locatie: voer gegevens in over de plaats van de
activiteit. Deze optie is alleen beschikbaar voor
Afspraak.
2. Selecteer de optie Nieuw en druk op de functietoets
Kies.
• Alarm: druk op de toets
om een alarm in te
stellen waarmee u aan de activiteit wordt
herinnerd.
• voor: stel de tijd in waarop het alarm moet afgaan
voordat de activiteit begint. Voer het gewenste
getal in en selecteer een eenheid met de toets
Links of Rechts: min., uur, dag of week.
• Alarmtoon: selecteer een alarmtoon.
• Herhalen: druk op de toets
als u een
terugkerende activiteit wilt invoeren. Selecteer de
gewenste herhaling: dagelijks, wekelijks of
maandelijks. Deze optie is alleen beschikbaar
voor Afspraak.
• tot: stel de einddatum voor het terugkerende item
in. Deze optie is alleen beschikbaar voor Afspraak.
5. Druk op de functietoets Opslaan als u de gegevens
voor de activiteit hebt ingevoerd.
Als u de activiteit hebt opgeslagen, wordt op de
telefoon de informatie weergegeven over de activiteit
die u hebt opgeslagen.
6.
152
3. Selecteer Verjaardag en druk op de functietoets
Kies.
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de
invoervelden. Voer de gewenste informatie in of
selecteer de gewenste instellingen.
• Gebeurtenis: voer de informatie over de
gebeurtenis in. Zie pagina 33 voor meer informatie
over het invoeren van tekst.
• Datum: voer de datum in.
• Alarm: druk op de toets
om een alarm in te
stellen waarmee u aan de activiteit wordt
herinnerd.
• voor: stel de datum in waarop het alarm moet
afgaan voordat de activiteit begint. Voer het
gewenste getal in en selecteer een eenheid met de
toets Links of Rechts: dag of week.
• Alarmtijd: voer de tijd in waarop het alarm moet
afgaan.
• am/pm: selecteer am of pm. Deze optie is alleen
beschikbaar wanneer u de tijdnotatie hebt
ingesteld op 12-uurs.
Gewenste actie
Werkwijze
Door de gegevens
bladeren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
• Ieder jaar herhalen: druk op de toets
zodat u hieraan elk jaar wordt herinnerd.
De optie voor
activiteiten
gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 157 of
pagina 160 voor meer
informatie over opties voor
afspraken of diversen.
5. Druk op de functietoets Opslaan wanneer u de
gegevens voor de verjaardag hebt ingevoerd.
Naar het scherm
Dagoverzicht gaan
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
• Alarmtoon: selecteer een alarmtoon.
,
Als u de verjaardag hebt opgeslagen, wordt op de
telefoon de informatie weergegeven over de
verjaardag die u hebt opgeslagen.
153
Organizer
6.
Organizer
Gewenste actie
Werkwijze
Door de
verjaardagen
bladeren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
De optie Verjaardag
gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 158 voor
meer informatie.
Naar het scherm
Dagoverzicht gaan
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
Een taak invoeren
1. Druk op de functietoets Opties wanneer u een dag in
de agenda hebt geselecteerd.
6.
Gewenste actie
Werkwijze
Door de taken
bladeren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag.
De optie Taak
gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 161 voor
meer informatie.
Naar het scherm
Dagoverzicht gaan
Druk op de functietoets
Terug of op de toets C.
Een activiteit bekijken
De vierkante haken in elke hoek van een kalenderdag
geven de typen activiteiten aan die zijn gepland voor de
desbetreffende dag:
2. Selecteer de optie Nieuw en druk op de functietoets
Kies.
• Blauw: planning
3. Selecteer Actiepunt en druk op de functietoets
Kies.
• Groen: overig agenda-item
4. Blader met de toets Omhoog of Omlaag door de
invoervelden. Voer de gewenste informatie in of
selecteer de gewenste instellingen.
Wanneer u een dag selecteert waarvoor al een activiteit
in de agenda is ingevoerd, wordt een lijst weergegeven
met de activiteiten die u hebt gemaakt. Blader naar de
gewenste activiteit en druk op de toets
. Zie
pagina 156 voor meer informatie over het weergeven
van een activiteit.
• Actiepunt: voer de informatie over de taak in.
• Begindatum: voer de begindatum in.
• Oranje: verjaardag
• Rood: taak
• Einddatum: voer de einddatum in.
• Prioriteit: selecteer een prioriteit: Hoog,
Normaal of Laag.
5. Druk op de functietoets Opslaan als u de
taakgegevens hebt ingevoerd.
Als u de taak hebt opgeslagen, wordt op de telefoon
de informatie weergegeven over de taak die u hebt
opgeslagen.
Weekoverzicht
(menu 7.2)
In dit menu worden de agenda-items voor de
geselecteerde week weergegeven, met een
onderverdeling in de zeven dagen van de week. De
huidige dag van de week wordt rood gemarkeerd. In het
scherm Weekoverzicht geven blauwe vakken aan dat
afspraken zijn opgeslagen en groene vakken dat overige
agenda-items zijn opgeslagen.
Als u een item wilt bekijken, bladert u naar de cel met
het item en drukt u op de toets
.
154
Zie "Maandoverzicht" op pagina 150 voor meer
informatie over het gebruik van opties.
155
Organizer
Dagoverzicht
Organizer
(menu 7.3)
In dit menu kunt u nieuwe activiteiten voor de huidige
dag plannen. Activiteiten die op een latere datum zijn
gepland, worden automatisch weergegeven bij de
activiteit van de desbetreffende dag.
De volgende symbolen geven de typen activiteiten aan:
•
: afspraken
•
: verjaardagen
•
: taken
•
: diversen
Als u meerdere activiteiten hebt opgeslagen, bladert u
naar de gewenste activiteit met de toets Omhoog of
Omlaag en drukt u op de toets
om de activiteit te
bekijken.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u de geselecteerde activiteit weer.
Wijzigen: hiermee kunt u de afspraak wijzigen. Deze
optie is beschikbaar wanneer u een activiteit bekijkt.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via SMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie
pagina 96 voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
156
Nieuw: hiermee kunt u nieuwe afspraken,
verjaardagen, diversen of taken toevoegen.
Maandoverzicht: hiermee gaat u naar het
agendascherm.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Afgehandeld/Niet afgehandeld: hiermee kunt u de
status van de activiteit wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde activiteit
verwijderen.
Alles wissen: hiermee verwijdert u alle activiteiten die
voor de desbetreffende datum zijn opgeslagen.
Afspraak
(menu 7.4)
In dit menu kunt u een lijst met de agenda-items
bekijken. Als u de opties Herhalen en Alarm hebt
ingesteld, worden de symbolen
en
geactiveerd.
Blader naar de gewenste activiteit en druk op de toets
om het agenda-item te bekijken. Met de toetsen
Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm navigeren.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u de geselecteerde activiteit weer.
Wijzigen: hiermee kunt u de afspraak wijzigen. Deze
optie is beschikbaar wanneer u een activiteit bekijkt.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via SMS: hiermee kunt u de activiteit naar anderen
verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie
pagina 96 voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u de activiteit naar iemand
verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
157
Organizer
Organizer
via email: hiermee kunt u de activiteit naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
Wijzigen: hiermee kunt u de verjaardag bewerken.
Deze optie is beschikbaar wanneer u een verjaardag
bekijkt.
via Bluetooth: hiermee kunt u de activiteit naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via infrarood: hiermee kunt u de activiteit naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Nieuw: hiermee maakt u een nieuwe activiteit. Zie
pagina 151 voor meer informatie over het maken van
een nieuwe activiteit.
Maandoverzicht: hiermee gaat u naar het
agendascherm.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde activiteit
verwijderen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle activiteiten
verwijderen.
Verjaardag
(menu 7.5)
In dit menu kunt u een lijst met verjaardagen bekijken
die u hebt opgeslagen. Als u de opties Ieder jaar
herhalen en Alarm hebt ingesteld, worden de symbolen
en
geactiveerd.
Blader naar de gewenste verjaardag en druk op de toets
om de verjaardag te bekijken. Met de toetsen
Omhoog en Omlaag kunt u door het scherm navigeren.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
via SMS: hiermee kunt u de verjaardag naar anderen
verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie
pagina 96 voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u de verjaardag naar anderen
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de verjaardag naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de verjaardag naar
iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u de verjaardag naar
anderen verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195
voor meer informatie.
Nieuw: hiermee kunt u een nieuwe verjaardag opslaan.
Zie pagina 153 voor meer informatie over het ingeven
van een nieuwe verjaardag.
Maandoverzicht: hiermee gaat u naar het
agendascherm.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Wissen: hiermee kunt u de geselecteerde verjaardag
verwijderen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle verjaardagen
verwijderen.
Tonen: hiermee geeft u de geselecteerde verjaardag
weer.
158
159
Organizer
Diversen
Organizer
(menu 7.6)
In dit menu kunt u een lijst bekijken met de diversen die
u hebt opgeslagen. Als u de optie Alarm hebt ingesteld,
wordt het symbool
geactiveerd.
Blader naar het agenda-item en druk op de toets
om dit te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag
kunt u door de scherminhoud navigeren.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u het agenda-item weer.
Wijzigen: hiermee kunt u het agenda-item bewerken.
Deze optie is beschikbaar wanneer u een overig agendaitem bekijkt.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via SMS: hiermee kunt u het agenda-item naar anderen
verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie
pagina 96 voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u het agenda-item naar anderen
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Wissen: hiermee verwijdert u het geselecteerde overige
agenda-item.
Alles wissen: hiermee kunt u alle diversen verwijderen.
Actielijst
(menu 7.7)
Wanneer u het menu Actielijst selecteert, wordt een
lijst met de taken die u hebt opgeslagen, weergegeven
met de statusmarkering !: rood voor Hoog, blauw voor
Normaal en grijs voor Laag en het selectievakje voor de
status. Als de taak is voltooid, wordt dit selectievakje
ingeschakeld.
Blader naar de gewenste taak en druk op de toets
om de taak te bekijken. Met de toetsen Omhoog en
Omlaag kunt u door het scherm navigeren.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Tonen: hiermee geeft u de geselecteerde taak weer.
Wijzigen: hiermee kunt u de taak wijzigen. Deze optie
is beschikbaar wanneer u een taak bekijkt.
via email: hiermee kunt u het agenda-item naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via Bluetooth: hiermee kunt u het agenda-item naar
iemand verzenden via de Bluetooth-functie. Zie
pagina 194 voor meer informatie.
via SMS: hiermee kunt u de taak naar anderen
verzenden als onderdeel van een SMS-bericht. Zie
pagina 96 voor meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u het agenda-item naar
iemand verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195
voor meer informatie.
via MMS: hiermee kunt u de taak naar anderen
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
Nieuw: hiermee maakt u een nieuw agenda-item. Zie
pagina 151 voor meer informatie over het maken van
een nieuw agenda-item.
via email: hiermee kunt u de taak naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
Maandoverzicht: hiermee gaat u naar het
agendascherm.
via Bluetooth: hiermee kunt u de taak naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 153 voor
meer informatie.
160
161
Organizer
Organizer
via infrarood: hiermee kunt u de taak naar anderen
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Druk in deze lijst op de functietoets Opties om de
volgende opties te gebruiken:
Nieuw: hiermee maakt u een nieuwe taak. Zie
pagina 154 voor meer informatie over het maken van
een nieuwe taak.
Wissen: hiermee kunt u de activiteit verwijderen.
Tonen: hiermee geeft u de activiteit weer.
Alles wissen: hiermee kunt u alle activiteiten
verwijderen.
Maandoverzicht: hiermee gaat u naar het
agendascherm.
Weekoverzicht: hiermee gaat u naar het scherm
Weekoverzicht.
Afgehandeld/Niet afgehandeld: hiermee wijzigt u de
status van de taak.
Memo
(menu 7.9)
In dit menu kunt u memo's maken en de opgeslagen
memo's bekijken.
Wissen: hiermee kunt u de taak verwijderen.
Een nieuw memo maken
Alles wissen: hiermee kunt u alle taken verwijderen.
1. Druk op de toets
Gemist alarm agenda-item
(menu 7.8)
.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Nieuw selecteren.
2. Voer het memo in.
Wanneer u een alarm voor een ingestelde activiteit niet
meer weet, wordt op de telefoon een melding
weergegeven over het gemiste alarm. Wanneer een
melding wordt weergegeven, drukt u op de functietoets
Tonen om de bijbehorende activiteit te bekijken. Druk
anders op de functietoets Sluiten.
Wanneer u dit menu opent, ziet u een lijst met de
gemiste alarmsignalen voor agenda-items.
U kunt als volgt gemiste alarmsignalen voor agendaitems bekijken:
1. Blader naar de gewenste activiteit en druk op de
toets
.
2. Blader door het scherm met de toetsen Omhoog en
Omlaag.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
Druk tijdens het invoeren van tekst op de
functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
• Opslaan: hiermee kunt u het memo opslaan.
• Taal kiezen: hiermee kunt u de taal voor de T9invoerstand wijzigen. Selecteer de taal die u wilt
gebruiken.
• Annuleren: hiermee gaat u terug naar het
memoscherm.
3. Druk op de toets
.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken en
Opslaan selecteren.
3. Druk op de functietoets OK.
Wanneer u op de functietoets OK hebt gedrukt,
wordt het item verwijderd uit de lijst met gemiste
alarmsignalen voor agenda-items.
162
163
Organizer
Een memo bekijken
Blader naar het gewenste memo en druk op de toets
om het memo te bekijken.
Druk in de lijst met memo's op de functietoets Opties
om de volgende opties te gebruiken:
Wijzigen: hiermee kunt u het memo bewerken.
Nieuw: hiermee voegt u een nieuw memo toe.
Wissen: hiermee kunt u het geselecteerde memo
verwijderen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle memo's verwijderen.
Geheugenstatus
(menu 7.10)
U kunt de volgende gegevens controleren: de totale
hoeveelheid geheugen voor de agenda, het aantal
activiteiten dat u hebt gemaakt en het totale aantal
activiteiten dat u kunt opslaan. U kunt voor elk type
bekijken hoeveel activiteiten er momenteel zijn
opgeslagen. Blader door het scherm met de toetsen
Omhoog en Omlaag.
Als het geheugen van de organizer vol is, kunt u een
type gebeurtenis selecteren om dit rechtstreeks vanuit
het menu te openen en vervolgens een aantal
gebeurtenissen verwijderen om geheugen vrij te maken.
164
Camera
Met de cameramodule die is ingebouwd in de telefoon,
kunt u onderweg foto's maken van mensen of
gebeurtenissen. U kunt ook foto's naar andere mensen
verzenden via verschillende verzendopties of een foto
instellen als achtergrond of als afbeelding van de beller
bij een vermelding in de telefoonlijst.
U kunt de telefoon ook als camcorder gebruiken om
video-opnamen te maken.
LET OP:
• Maak geen foto's van personen zonder hun toestemming.
• Maak geen foto's op plaatsen waar camera's niet zijn
toegestaan.
• Maak geen foto's op plaatsen waar u inbreuk zou kunnen
maken op de privacy van anderen.
Foto nemen
(menu 8.1)
U kunt met de camera JPEG-foto's maken.
Opmerking: als u in direct zonlicht of bij helder weer een
foto maakt, kunnen op de foto schaduwen verschijnen.
Een foto maken
1. Open zo nodig het klepje van de telefoon.
2. Open het menu Foto nemen of houd de cameratoets
( ) rechts op de telefoon ingedrukt in de standbystand.
De foto die wordt vastgelegd, wordt op het display
weergegeven.
3. Pas de foto aan door de camera op het onderwerp te
richten.
Wanneer u op de linkerfunctietoets drukt, kunt u de
cameraopties gebruiken: Zie pagina 167 voor meer
informatie.
U kunt via het toetsenbord de opname-instellingen
wijzigen of naar andere standen overschakelen. Zie
pagina 166 voor meer informatie.
165
Camera
Camera
4. Druk op de toets
te nemen.
5.
of de cameratoets om de foto
Toets
Functie
De foto wordt automatisch opgeslagen in de map
Foto's (menu 8.3).
5
De kleurtoon wijzigen of een speciaal
effect toepassen op de foto
Opmerking: houd de telefoon gedurende één of twee
seconden stil nadat u op de sluiterknop van de camera
hebt gedrukt. De verwerking van de gegevens kan
enkele seconden duren.
6
De vervorming van het beeld verminderen
voor optimale details en scherpte
7
Een decoratief kader selecteren
8
De zelfontspanner instellen
Gewenste actie
Werkwijze
9
Foto-opties gebruiken
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 169
voor meer informatie.
De foto's bekijken die zijn opgeslagen in
de map Foto's (menu 8.3) of Mijn foto's
(menu 8.4)
0
De flitser in- of uitschakelen
De foto verwijderen
Druk op de functietoets
Wissen.
Terugkeren naar de
opnamestand
Druk op de toets C of de
toets
.
De geselecteerde foto op ware grootte
weergeven
De cameraopties gebruiken in de
opnamestand
De toetsen gebruiken in de opnamestand
In de opnamestand kunt u verschillende opties
gebruiken door op de linkerfunctietoets te drukken.
In de opnamestand kunt u met de toetsen de camerainstellingen aanpassen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Toets
Functie
Fotostand: hiermee kunt u een foto nemen in
verschillende standen.
Het beeld verticaal spiegelen
Eén opname: hiermee kunt u een foto nemen in de
normale stand.
Het spiegelbeeld weergeven
Links/
Rechts
Omhoog
/Omlaag
166
De helderheid van de foto aanpassen
In- of uitzoomen
1
Overschakelen naar de videostand. Zie
pagina 170.
2
Het beeldformaat wijzigen.
3
De beeldkwaliteit wijzigen
4
De camerastand wijzigen
Multishot: hiermee kunt u een reeks stilstaande beelden
opnemen. Selecteer het aantal foto's dat moet worden
genomen. Als u op de toets
of de cameratoets
drukt, worden de foto's opeenvolgend genomen.
Opmerking: de sluitertijd voor een reeksopname is
afhankelijk van het opgegeven beeldformaat. Hoe groter
het beeld, des te langzamer is de sluitertijd.
Mozaïek-opname: hiermee kunt u meerdere stilstaande
beelden maken en deze in één kader opslaan. Selecteer
het aantal stilstaande beelden dat moet worden
genomen. De beelden worden in één kader opgeslagen,
dat bestaat uit alle stilstaande beelden die zijn gemaakt.
167
Camera
Nachtopname: hiermee kunt u een foto met een zo hoog
mogelijke kwaliteit maken wanneer het donker is.
Automatisch opslaan: hiermee gaat u automatisch terug
naar het vorige scherm wanneer u een foto hebt
genomen.
Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een
speciaal effect op de foto toepassen.
Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader
toevoegen. Selecteer een kader in de lijst met behulp
van de navigatietoetsen.
Timer: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat
een foto wordt genomen. Selecteer de gewenste
vertraging.
Ga naar foto-album: hiermee kunt u de foto's bekijken
die zijn opgeslagen in de map Foto's (menu 8.3) of
Mijn foto's (menu 8.4).
Instellingen: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het maken van foto's wijzigen. De volgende opties
zijn beschikbaar:
Grootte: hiermee kunt u de grootte van de foto
selecteren.
Camera
Met een hogere ISO-waarde werkt de sluiterknop van de
camera sneller en is de camera gevoeliger voor licht. Met
hogere ISO-instellingen kan uw opname vervormd
raken. Wanneer u Auto selecteert, wordt de telefoon
ingesteld op de standaardwaarde ISO 100, die optimaal
is voor normale situaties in daglicht.
Standaardnaam: hiermee kunt u het
standaardvoorvoegsel van de naam van de foto wijzigen.
Flash-geheugen: hiermee kunt u de flitser in- of
uitschakelen.
Sneltoetsen camera: hiermee geeft u de functies weer
van de toetsen die u kunt gebruiken.
Foto-opties gebruiken
Wanneer u een foto hebt opgeslagen, drukt u op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Nog een foto maken: hiermee keert u terug naar de
opnamestand.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
Kwaliteit: hiermee kunt u de kwaliteit van de foto
selecteren.
via MMS: hiermee kunt u de foto naar anderen
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
Geluid sluiter: hiermee kunt u het geluid selecteren dat u
hoort wanneer u op de sluiterknop, de cameratoets of de
toets
drukt.
via email: hiermee kunt u de foto naar anderen
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
Spot focus: hiermee kunt u de belichting van uw opname
aanpassen op basis van een bepaald gedeelte van de
foto. Wanneer u Aan selecteert, wordt het kader voor de
spot focus in het midden van de foto weergegeven. Pas
de belichting aan op basis van de helderheid van de foto
in het kader.
via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar anderen
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
ISO: hiermee kunt u de ISO-instelling wijzigen. Met deze
instelling bepaalt u de gevoeligheid van de camera. In
situaties met weinig licht, zoals 's nachts, binnen of in
donkere schaduw, wanneer u de flitser niet wilt
gebruiken, kunt u de ISO-waarde verhogen voor een
betere kwaliteit van de foto.
168
via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Instellen als: hiermee kunt u de foto instellen als
achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een
vermelding in de telefoonlijst.
Ga naar foto-album: hiermee kunt u de foto's bekijken
die zijn opgeslagen in de map Foto's (menu 8.3) of
Mijn foto's (menu 8.4).
169
Camera
Camera
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de foto
wijzigen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de foto
wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum
waarop de foto is opgeslagen, de resolutie, de indeling,
de grootte, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.
Video opnemen
(menu 8.2)
U kunt een video opnemen die momenteel wordt
weergegeven op het camerascherm en deze opslaan als.
3gp-bestand.
1. Pas het beeld aan door de camera op het onderwerp
te richten als de camera is ingeschakeld.
Wanneer u op de functietoets Opties drukt, kunt u
de volgende cameraopties gebruiken: Zie pagina 171
voor meer informatie.
U kunt via het toetsenbord de opname-instellingen
wijzigen of naar andere standen overschakelen. Zie
pagina 171 voor meer informatie.
2. Druk op de toets
om het opnemen te starten.
3. Druk op de functietoets Stop of op de toets
wanneer u klaar bent. Het opnemen wordt ook
gestopt wanneer de opnametijd is verstreken.
De foto wordt automatisch opgeslagen in de map
Videoclips (menu 8.5).
4.
Gewenste actie
Werkwijze
De videoclip afspelen
Druk op de toets
. Zie
pagina 176 voor meer
informatie.
De video-opties
gebruiken
170
Druk op de functietoets
Opties. Zie pagina 173
voor meer informatie.
4.
Gewenste actie
Werkwijze
De videoclip
verwijderen
Druk op de functietoets
Wissen.
Terugkeren naar de
opnamestand
Druk op de toets C.
De toetsen gebruiken in de opnamestand
In de opnamestand kunt u met de toetsen de camerainstellingen aanpassen.
Toets
Functie
Het beeld verticaal spiegelen
Het spiegelbeeld weergeven
Omhoog/
Omlaag
Links/
Rechts
In- of uitzoomen
De helderheid van de opname aanpassen
1
Overschakelen naar de fotostand. Zie
pagina 165.
2
De kadergrootte wijzigen
3
De beeldkwaliteit wijzigen
4
Schakelen tussen de MMS-stand en de
normale stand
5
De kleurtoon wijzigen of een speciaal
effect toepassen op de video
6
De vervorming van het beeld verminderen
voor optimale details en scherpte
7
Het geluid in- of uitschakelen
8
De zelfontspanner instellen
171
Camera
Toets
Camera
Functie
9
De videoclips bekijken die zijn opgeslagen
in de map Videoclips (menu 8.5) of Mijn
videoclips (menu 8.6)
0
De flitser in- of uitschakelen
De cameraopties gebruiken in de
opnamestand
Geluidsopname: hiermee kunt u geluiden opnemen bij
een videoclip.
Standaardnaam: hiermee kunt u het
standaardvoorvoegsel van de naam van de video
wijzigen.
Flash-geheugen: hiermee kunt u de flitser in- of
uitschakelen.
Sneltoetsen camcorder: hiermee geeft u de functies
weer van de toetsen die u kunt gebruiken in de
opnamestand.
Wanneer u in de opnamestand op de functietoets Opties
drukt, kunt u de volgende opties voor het opnemen van
een videoclip gebruiken:
Video-opties gebruiken
Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of een
speciaal effect op de videoclip toepassen.
Wanneer u op de functietoets Opties drukt nadat u een
videoclip hebt opgeslagen, zijn de volgende opties
beschikbaar:
Timer: hiermee kunt u een vertraging instellen voordat
de videoclip wordt opgenomen. Selecteer de gewenste
vertraging.
Nog een opname maken: hiermee keert u terug naar
de opnamestand.
Ga naar video-album: hiermee kunt u de videoclips
bekijken die zijn opgeslagen in de map Videoclips
(menu 8.5) of Mijn videoclips (menu 8.6).
Instellingen: hiermee kunt u de standaardinstellingen
voor het opnemen van een video wijzigen. De volgende
opties zijn beschikbaar:
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
Videostand: hiermee kunt u een video-opnamestand
selecteren.
via email: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
Wanneer deze optie is ingesteld op Beperking van
MMS, kunt u een video opnemen en deze toevoegen aan
een MMS-bericht.
via Bluetooth: hiermee kunt u de videoclip naar anderen
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
Wanneer deze optie is ingesteld op Normaal, kunt u een
video opnemen binnen de beperking van het geheugen
dat momenteel beschikbaar is. De lengte van de
videoclip is afhankelijk van de hoeveelheid gebruikt
geheugen.
via infrarood: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Grootte: hiermee kunt u de grootte van de opname
selecteren.
Kwaliteit: hiermee kunt u de kwaliteit van de opname
selecteren.
172
Ga naar video-album: hiermee kunt u naar de map
Videoclips (menu 8.5) of Mijn videoclips (menu 8.6)
gaan.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de videoclip
wijzigen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de
videoclip wordt verwijderd.
173
Camera
Camera
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en
datum waarop de videoclip is opgeslagen, de resolutie,
de bestandsindeling, de grootte, de opnameduur, de
kwaliteit en de beveiligingsstatus.
Foto's
(menu 8.3)
U kunt bekijken die u hebt genomen. Wanneer u dit
menu opent, wordt een lijst met de genomen foto's
weergegeven.
Blader door de lijst met de toets Omhoog of Omlaag. U
kunt de geselecteerde foto bekijken door op de toets
te drukken. Druk op de toets
, de functietoets
Terug of op de toets C om terug te gaan naar de lijst
met foto's.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Opmerking: de beschikbare opties zijn afhankelijk van of
u de fotolijst of een foto bekijkt.
Tonen: hiermee geeft u de foto weer.
Lijst: hiermee gaat u terug naar de fotolijst.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u de foto naar iemand verzenden
als onderdeel van een multimediabericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
via Bluetooth: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u de foto naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
174
Naar Mijn foto's verplaatsen: hiermee kunt u de foto
naar de map Mijn foto's verplaatsen (menu 8.4).
Instellen als: hiermee kunt u de foto instellen als
achtergrond of als afbeelding voor de beller voor een
vermelding in de telefoonlijst.
Wijzigen: hiermee kunt u de volgende opties
gebruiken:
Emoticons: hiermee kunt u een emoticon toevoegen aan
de foto. Wanneer u een emoticon hebt geselecteerd,
kunt u het emoticon verplaatsen door op de
navigatietoetsen of op de toetsen 2, 4, 6 of 8 te
drukken.
Kaders: hiermee kunt u een decoratief kader selecteren.
Effecten: hiermee kunt u de kleurtoon wijzigen of
speciale effecten op de foto toepassen.
Diavertoning: hiermee kunt u alle foto's automatisch
achtereenvolgend weergeven als diapresentatie. U kunt
de tijdsinterval tussen foto's selecteren.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de foto
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de foto wissen.
Alles wissen: hiermee kunt u alle foto's verwijderen.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de foto
wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de foto weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en datum
waarop de foto is opgeslagen, de indeling, de resolutie,
de grootte, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.
Mijn foto's
(menu 8.4)
In dit menu kunt u de foto's bekijken die u hebt
verplaatst van de map Foto's naar deze map.
Zie "Foto's" op pagina 174 voor meer informatie over het
bekijken van foto's of het gebruiken van de foto-opties.
175
Camera
Videoclips
Camera
(menu 8.5)
Wanneer u dit menu opent, wordt een lijst met de
opgenomen video's weergegeven.
U kunt als volgt een videoclip afspelen:
1. Blader naar een video met de toets Omhoog of
Omlaag en druk op de toets
.
De geselecteerde videoclip wordt afgespeeld.
2. U kunt de volgende opties gebruiken wanneer u een
videoclip afspeelt:
• Blader naar een functietoets op het scherm en druk
op de toets
. De volgende knoppen zijn
beschikbaar:
Toets
Functie
Onderbreken
Hervatten
Stoppen
Achteruit bladeren in een bestand
via Bluetooth: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden via de Bluetooth-functie. Zie pagina 194 voor
meer informatie.
via infrarood: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden via de infraroodpoort. Zie pagina 195 voor
meer informatie.
Naar Mijn videoclips verplaatsen: hiermee kunt u de
videoclip naar de map Mijn videoclips (menu 8.6)
verplaatsen.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van de videoclip
wijzigen.
Wissen: hiermee kunt u de videoclip verwijderen.
Alles wissen: hiermee wist u alle videoclips. Deze optie
wordt weergegeven in de lijst met videoclips.
Wisbeveiliging: hiermee kunt u voorkomen dat de
videoclip wordt verwijderd.
Eigenschappen: hiermee geeft u de eigenschappen van
de videoclip weer, zoals de bestandsnaam, de tijd en
datum waarop de videoclip is opgenomen, de
bestandsindeling, de resolutie, het formaat, de
opnameduur, de kwaliteit en de beveiligingsstatus.
Vooruit bladeren in een bestand
Het afspelen herhalen
• Druk op de volumetoetsen om het volume aan te
passen.
Druk op de functietoets Opties om de volgende opties te
gebruiken:
Afspelen: hiermee speelt u de videoclip af.
Mijn videoclips
(menu 8.6)
In dit menu kunt u de videoclips bekijken die u hebt
verplaatst van de map Videoclips naar deze map.
Zie "Videoclips" op pagina 176 voor meer informatie
over de weergave van videoclips of het gebruik van de
video-opties.
Verzenden: hiermee kunt u de volgende verzendopties
gebruiken:
via MMS: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een MMS-bericht. Zie
pagina 105 voor meer informatie.
via email: hiermee kunt u de videoclip naar iemand
verzenden als onderdeel van een e-mailbericht. Zie
pagina 120 voor meer informatie.
176
177
Instellingen
Instellingen
Via dit menu kunt u de verschillende instellingen van de
telefoon aanpassen, zoals:
• tijd en datum
• telefooninstellingen
• displayinstellingen
• geluidsinstellingen
• netwerkdiensten
• connectiviteitsinstellingen
Telefooninstellingen
(menu 9.2)
U kunt de instelling van veel functies van de telefoon aan
uw eigen wensen aanpassen.
Taal (menu 9.2.1)
U kunt een taal selecteren voor de displaytekst.
Selecteer een van de talen.
• beveiligingsinstellingen
Welkomtekst (menu 9.2.2)
U kunt ook de oorspronkelijke instellingen herstellen.
Met dit menu kunt u kort een begroeting laten
weergeven bij het aanzetten van de telefoon.
Tijd en datum
1. Wis indien nodig de standaardwelkomsttekst met de
toets C.
(menu 9.1)
Met dit menu kunt u de tijd en datum op het display
wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Tijd instellen: hiermee kunt u de huidige tijd instellen
met de cijfertoetsen.
Opmerking: voordat u de tijd instelt, moet u de tijdzone
instellen in het menu Wereldtijd (menu 3.4).
am/pm: hiermee kunt u am of pm selecteren. Deze
optie is alleen beschikbaar wanneer u Indeling tijd hebt
ingesteld op 12-uurs.
Indeling tijd: hiermee kunt u de indeling van de tijd
selecteren. U kunt kiezen tussen 12-uurs en 24-uurs.
2. Voer het gewenste welkomstbericht in.
Zie pagina 33 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
3. Druk op de toets
om op te slaan.
Druk in het scherm Welkomtekst ingeven op de
functietoets Opties om de volgende opties te gebruiken:
Opslaan: hiermee wordt uw welkomstbericht
opgeslagen.
Taal kiezen: hiermee kunt u de taal wijzigen die wordt
gebruikt voor het bericht.
Annuleren: hiermee verlaat u het huidige scherm.
Datum instellen: hiermee kunt u de huidige datum
instellen met de cijfertoetsen.
Schuifinstellingen (menu 9.2.3)
Indeling datum: hiermee kunt u de indeling van de
datum selecteren.
In dit menu kunt u instellen hoe de telefoon reageert
wanneer u deze opent voor een inkomende oproep en
wanneer u deze sluit terwijl u een functie gebruikt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Omhoog: hiermee selecteert u of een oproep wilt
beantwoorden door de telefoon te openen.
178
179
Instellingen
Omlaag: hiermee selecteert u of in de telefoon de menu
of functies die u momenteel gebruikt, bewaard blijven
wanneer u de telefoon sluit.
Opmerking: wanneer u een gesprek voert en de headset
gebruikt, wordt het gesprek niet beëindigd wanneer u de
telefoon sluit, ook al is de optie Omlaag ingesteld op
Bewerking afbreken.
Snelkoppeling (menu 9.2.4)
U kunt de navigatietoetsen als sneltoetsen gebruiken. In
de standby-stand kunt u ze gebruiken om direct naar
bepaalde menu's te gaan.
Instellingen
Elke toets antwoorden: wanneer u deze optie
inschakelt, kunt u een inkomende oproep beantwoorden
door op een willekeurige toets te drukken, met
uitzondering van de toets
en de functietoets
Weigeren. Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op
de toets
of op de functietoets Weigeren.
Wanneer deze optie is ingesteld op uit, moet u op de
toets
of op de functietoets OK drukken om een
oproep te beantwoorden.
Helderheid stem: wanneer deze optie is ingeschakeld,
wordt de gevoeligheid van de microfoon verhoogd, zodat
de andere persoon uw stem ook kan horen als u tijdens
het gesprek fluistert.
U stelt de toetsen als volgt als sneltoetsen in:
1. Selecteer de toets die moet worden gebruikt als
sneltoets door op de navigatietoetsen te drukken en
vervolgens op de toets
te drukken.
2. Selecteer het menu dat u wilt toewijzen door op de
toets Omhoog of Omlaag te drukken.
Displayinstellingen
(menu 9.3)
Met dit menu kunt u diverse instellingen voor het display
en de verlichting instellen.
3. Druk op de functietoets Opslaan.
Achtergrond (menu 9.3.1)
Druk in het scherm Sneltoetsen op de functietoets
Opties om de volgende opties te gebruiken:
Met dit menu kunt u de achtergrondafbeelding wijzigen
die wordt weergegeven in de standby-stand.
Wijzigen: hiermee kunt u een sneltoetsmenu wijzigen.
U kunt de achtergrondafbeelding als volgt wijzigen:
Verwijder: hiermee wordt de toewijzing van de
sneltoets aan de geselecteerde toets ongedaan gemaakt.
1. Selecteer een afbeeldingscategorie en druk op de
functietoets Kies.
Alles wissen: hiermee worden alle
sneltoetstoewijzingen ongedaan gemaakt.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Overige instellingen (menu 9.2.5)
• Foto's: hiermee kunt u een van uw foto's
selecteren.
U kunt de functies voor automatische nummerherhaling
en beantwoording van oproepen in- en uitschakelen.
• Standaard achtergronden: hiermee kunt u
diverse vooraf ingestelde afbeeldingen selecteren.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Mijn foto's: hiermee kunt u een van de foto's
selecteren die zijn opgeslagen in de map Mijn
foto's (menu 8.4).
Autom. herhalen: wanneer u deze optie inschakelt,
wordt na een mislukte oproep maximaal tien keer
geprobeerd het laatste nummer opnieuw te bellen.
• Gedownloade afbeeldingen: hiermee kunt u een
van de afbeeldingen selecteren die u hebt
gedownload van internet.
Opmerking: de tijd tussen pogingen kan variëren.
180
181
Instellingen
Instellingen
2. Blader naar een afbeelding.
Als u bij stap 1 Standaard achtergronden hebt
geselecteerd, gaat u door naar stap 4.
3. Druk op de toets
om de afbeelding te bekijken.
U kunt ook op de functietoets Opties drukken om de
volgende opties te gebruiken:
• Tonen: hiermee geeft u de afbeelding weer.
• Opslaan: hiermee stelt u de afbeelding in als
achtergrond.
4. Wanneer de afbeelding wordt weergegeven, drukt u
op de functietoets Opslaan om de afbeelding op het
scherm van de standby-stand weer te geven.
Tekstweergave (menu 9.3.2)
In dit menu kunt u de displayinstellingen wijzigen voor
de tekst die wordt weergegeven in de standby-stand.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Plaats van tekst: hiermee kunt u een positie selecteren
voor de tekst. Als u niet wilt dat tekst wordt
weergegeven in de standby-stand, selecteert u Uit.
Tekstopmaak: hiermee kunt u de tekstopmaak
selecteren.
Verlichting (menu 9.3.5)
In dit menu kunt u de tijdsduur selecteren gedurende
welke de verlichting van het display en de toetsen
gedimd blijft.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Aan: hiermee geeft u op hoe lang de verlichting aan
moet blijven. De verlichting gaat aan wanneer u op een
toets drukt, de telefoon opent of een oproep of bericht
ontvangt en gaat weer uit na de opgegeven tijd.
Dimmen: hiermee kunt u selecteren hoe lang het
display gedimd blijft. Na de duur die u hebt opgegeven
bij de optie Aan gaat de verlichting uit. Daarna wordt
het display gedimd en wordt de klok weergegeven na de
opgegeven tijdsduur.
Geluidsinstellingen
(menu 9.4)
U kunt verschillende geluidsinstellingen aanpassen.
Opmerking: als de stille stand actief is (zie pagina 30),
wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Druk op de
functietoets Ja om naar een geluid te luisteren wanneer u
een geluidsinstelling wijzigt. Als u dat niet wilt, drukt u op
de functietoets Nee.
Tekstkleur: hiermee kunt u de kleur van de tekst
selecteren.
Inkomende oproep (menu 9.4.1)
Kleur (menu 9.3.3)
In dit menu kunt u een volumeniveau en belsignaal voor
inkomende oproepen selecteren. De volgende opties zijn
beschikbaar:
In dit menu kunt u een kleurenpatroon selecteren voor
de menustand. Selecteer een van de patronen.
Helderheid display (menu 9.3.4)
U kunt de helderheid van het display aanpassen om het
beter te kunnen zien wanneer het licht verandert.
Druk op de toetsen Links of Rechts of gebruik de
volumetoetsen om de helderheid aan te passen.
182
Beltoon: hiermee kunt u een beltoon selecteren. U kunt
een van de standaardmelodieën of gedownloade
geluiden en muziekbestanden selecteren.
Volume: hiermee kunt u het belvolume selecteren.
Type belsignaal: hiermee kunt u instellen hoe u wordt
gewaarschuwd bij een inkomende oproep.
Melodie: de telefoon laat de geselecteerde beltoon
horen.
183
Instellingen
Instellingen
Trillen: de telefoon trilt maar gaat niet over.
Toon bij in-/uitschakelen (menu 9.4.4)
Eerst trillen dan melodie: eerst trilt de telefoon drie keer
en daarna gaat de beltoon over.
Met dit menu kunt u de melodie kiezen die u hoort
wanneer u de telefoon aan- of uitzet.
Toetstoon (menu 9.4.2)
Selecteer Uit om het geluid uit te zetten.
Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het
indrukken van een toets.
Kleptoon (menu 9.4.5)
Selecteer Uit om het geluid uit te zetten.
Met dit menu kunt u de toon kiezen die u hoort bij het
openen of sluiten van de telefoon.
Berichttoon (menu 9.4.3)
Selecteer Uit om het geluid uit te zetten.
In dit menu kunt u het belsignaal voor inkomende
berichten, SMS-berichten, MMS-berichten en emailberichten instellen.
Stille stand (menu 9.4.6)
Voor elke bericht zijn de volgende opties beschikbaar:
Beltoon: hiermee kunt u een van de berichttonen
instellen.
Type belsignaal: hiermee kunt u instellen hoe u wordt
gewaarschuwd bij een inkomend bericht.
Melodie: de telefoon gaat over met de toon die u hebt
geselecteerd bij de optie Beltoon.
Trillen: de telefoon trilt.
Eerst trillen dan melodie: eerst trilt de telefoon zes keer
en daarna gaat de beltoon over.
Stilte: de telefoon maakt geen geluid en trilt niet.
Herhaling: hiermee kunt u opgeven hoe vaak de
telefoon moet melden dat er een nieuw bericht is. De
volgende opties zijn beschikbaar:
Eenmalig: de telefoon meldt alleen bij de ontvangst één
keer dat er een nieuw bericht is.
In dit menu kunt u een type belsignaal voor inkomende
oproepen of berichten selecteren wanneer de stille stand
actief is.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Trillen: de telefoon trilt in de stille stand.
Microfoon uit: alle geluidsinstellingen worden in de
stille stand uitgeschakeld.
Overige tonen (menu 9.4.7)
U kunt extra tonen op de telefoon aanpassen.
U kunt als volgt een alarm inschakelen:
1. Selecteer een alarm met de toets Omhoog of
Omlaag.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Minutenteller: de telefoon moet tijdens een
uitgaand gesprek iedere minuut een signaal geven
om de gespreksduur aan te geven.
Iedere 1 min.: de telefoon meldt elke minuut dat er een
nieuw bericht is, totdat u het bericht opent.
• Verbindingstoon: de telefoon moet een signaal
geven wanneer de oproep wordt verbonden met
het systeem.
Iedere 2 min.: de telefoon meldt elke 2 minuten dat er
een nieuw bericht is, totdat u het bericht opent.
• Alarm tijdens oproep: u ontvangt een melding
wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer
het tijd is voor een alarm.
184
185
Instellingen
Instellingen
• Tonen weergeven: de telefoon geeft een signaal
wanneer er een pop-upvenster wordt
weergegeven.
2. Druk op de toets
om een vinkje te plaatsen bij
het alarm dat u wilt activeren.
Als u een vinkje wilt verwijderen, drukt u nogmaals
op de toets
.
3. Herhaal stap 1 en 2 als u meer alarmen wilt
selecteren.
4. Druk op de functietoets Opslaan wanneer u klaar
bent.
Netwerkdiensten
(menu 9.5)
Deze menufuncties geven toegang tot de
netwerkdiensten. Neem contact op met uw provider voor
informatie over de beschikbaarheid van deze diensten of
voor een abonnement.
Oproepen doorschakelen (menu 9.5.1)
Met deze netwerkdienst kunt u binnenkomende
oproepen doorschakelen naar een ander nummer.
• Onbereikbaar: gesprekken worden
doorgeschakeld als u zich buiten het bereik van uw
provider bevindt of als uw telefoon is
uitgeschakeld.
• Alles annuleren: alle doorschakelopties worden
geannuleerd.
2. Selecteer het type oproep, gesprek of gegevens met
de toets Omhoog of Omlaag en druk op de
functietoets Kies.
De huidige status wordt weergegeven. Als de optie al
is ingesteld, ziet u het nummer waarnaar de
oproepen worden doorgeschakeld.
3. Als u het doorschakelen van gesprekken wilt
inschakelen, selecteert u Inschakelen met de toets
Links of Rechts. Selecteer anders Uitzetten.
4. Druk op de toets Omlaag om naar het veld
Doorschakelen naar te gaan.
5. Geef het nummer op waarnaar de oproepen moeten
worden doorgeschakeld en druk op de toets Omlaag.
Als u een internationale toegangscode wilt invoeren,
drukt u op de toets 0 totdat het teken + wordt
weergegeven.
Voorbeeld: u kunt zakelijke gesprekken doorschakelen
naar een collega als u op vakantie bent.
6. Als u bij stap 1 Geen antwoord hebt geselecteerd,
drukt u op de toets Omlaag om naar het veld Sec. te
gaan. Selecteer hoe lang het netwerk moet wachten
voordat een oproep wordt doorgeschakeld.
U stelt doorschakelopties als volgt in:
7. Druk op de functietoets Kies wanneer u klaar bent.
1. Selecteer met de toets Omhoog of Omlaag een
doorschakeloptie en druk op de functietoets Kies.
De instellingen worden naar uw provider verzonden
en de ontvangstbevestiging wordt weergegeven.
De volgende opties zijn beschikbaar:
• Altijd doorschakelen: alle oproepen worden
doorgeschakeld.
• In gesprek: oproepen worden doorgeschakeld als
u in gesprek bent.
• Geen antwoord: gesprekken worden
doorgeschakeld als u niet opneemt.
186
Oproepen blokkeren (menu 9.5.2)
Met deze netwerkdienst kunt u bepaalde gesprekken
blokkeren.
U kunt als volgt de blokkeeropties instellen:
1. Selecteer een blokkeeroptie met de toets Omhoog of
Omlaag en druk op de functietoets Kies.
187
Instellingen
Instellingen
De volgende opties zijn beschikbaar:
U stelt wisselgesprekopties als volgt in:
• Alle uitgaande: u kunt geen gesprekken tot stand
brengen.
1. Selecteer het type oproepen, spraak of gegevens,
waarvoor u de wisselgesprekoptie wilt inschakelen
door op de toets Omhoog of Omlaag te drukken en
druk vervolgens op de functietoets Kies.
• Internationaal: u kunt geen internationale
gesprekken tot stand brengen.
• Internationaal behalve thuisland: in het
buitenland kunt u alleen nummers in het land waar
u bent en in uw eigen land (het land waar uw
provider is gevestigd) bellen.
• Alle inkomende: u kunt geen gesprekken
ontvangen.
• Inkomend in buitenland: u kunt geen
gesprekken ontvangen als u de telefoon buiten uw
eigen land gebruikt.
• Alles annuleren: alle blokkeerinstellingen worden
uitgeschakeld. U kunt gewoon gesprekken tot
stand brengen en ontvangen.
• Wachtwoord voor blokkeren wijzigen: u kunt
het blokkeerwachtwoord instellen en wijzigen dat u
van uw provider hebt gekregen.
Op het display wordt aangegeven of de optie
Wisselgesprek is geactiveerd.
2. U kunt de functie Wisselgesprek desgewenst in- en
uitschakelen met de optie Inschakelen of
Uitzetten, waarna u op de functietoets Kies drukt.
Druk op de functietoets Terug om terug te gaan
naar het vorige scherm.
U kunt alle wisselgesprekopties in één keer uitzetten
door de optie Alles annuleren te selecteren.
Netwerk kiezen (menu 9.5.4)
Met de optie Netwerk kiezen kunt u automatisch of
handmatig het netwerk kiezen dat u wilt gebruiken
wanneer u gebruikmaakt van roaming.
2. Selecteer het type oproep, gesprek of gegevens met
de toets Omhoog of Omlaag en druk op de
functietoets Kies.
Opmerking: u kunt alleen een ander netwerk kiezen als
uw eigen provider een geldig roamingcontract met dit
netwerk heeft afgesloten.
3. Selecteer Inschakelen of Uitzetten om de
instellingen te bevestigen en druk op de toets
Omlaag om naar het veld Wachtwoord te gaan.
U kunt als volgt het netwerk tijdens roaming
automatisch of handmatig selecteren:
4. Voer het wachtwoord voor het blokkeren van
oproepen in dat is geleverd door de provider en druk
op de functietoets Kies.
De instellingen worden naar uw provider verzonden
en de ontvangstbevestiging wordt weergegeven.
Wisselgesprek (menu 9.5.3)
Deze netwerkdienst stelt u op de hoogte wanneer
iemand u probeert te bereiken terwijl u in gesprek bent.
U kunt afzonderlijke wisselgesprekopties opgeven voor
spraak- en/of data-oproepen:
188
1. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de
gewenste optie is gemarkeerd en druk vervolgens op
de functietoets Kies.
Als u Automatisch kiest, wordt u tijdens roaming
automatisch verbonden met het eerste netwerk dat
beschikbaar is.
Als u Handmatig kiest, gaat u naar stap 2.
2. Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat het
gewenste netwerk is gemarkeerd en druk op de
functietoets OK.
De telefoon zoekt naar het desbetreffende netwerk
en er wordt verbinding gemaakt.
189
Instellingen
Instellingen
Nummerweergave (menu 9.5.5)
Actieve lijn (menu 9.5.7)
U kunt voorkomen dat uw telefoonnummer wordt
weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.
Een aantal SIM-kaarten kan worden gebruikt met twee
abonneenummers. Deze functie is alleen beschikbaar als
de SIM-kaart deze ondersteunt.
Opmerking: bij sommige providers kunt u deze
instellingen niet wijzigen.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Standaard: de standaardinstelling van de provider
wordt gebruikt.
In dit menu kunt u de lijn selecteren die u wilt gebruiken
om te bellen. Oproepen kunnen echter op beide lijnen
worden beantwoord, ongeacht de geselecteerde lijn.
Nummer verbergen: uw telefoonnummer wordt niet
weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.
Connectiviteit
Nummer weergeven: uw telefoonnummer wordt
weergegeven op de telefoon van de persoon die u belt.
In dit menu kunt u de infraroodpoort of de Bluetoothfunctie gebruiken om draadloos verbinding te maken
met andere apparaten.
Band kiezen (menu 9.5.6)
Opmerking: U kunt Bluetooth and infrarood niet
gebruiken terwijl u een multimediafunctie gebruikt, zoals de
voice recorder, de camera voor het maken van een foto of
video of de mp3-speler. Omgekeerd geldt hetzelfde.
U kunt met de telefoon alleen bellen en gebeld worden
als deze is aangemeld bij een beschikbaar netwerk. De
telefoon is geschikt voor de volgende netwerktypen
(banden):
• GSM 1900
• Combinatie van GSM 900/1800
• GSM 900/1800/1900
Het netwerktype dat standaard wordt gebruikt, is
afhankelijk van het land waar u de telefoon hebt
aangeschaft. Wanneer u naar het buitenland gaat, kan
het zijn dat u op een andere band moet overschakelen.
Druk op de toets Omhoog of Omlaag totdat de gewenste
optie is gemarkeerd en druk op de functietoets Kies.
Wanneer u een nieuwe band selecteert, wordt
automatisch gezocht naar alle beschikbare netwerken.
De telefoon wordt aangemeld bij een voorkeursnetwerk
op de gekozen band.
190
(menu 9.6)
Bluetooth (menu 9.6.1)
Met de Bluetooth-technologie kunt u gratis draadloos
verbinding maken tussen elektronische apparaten
binnen een maximumbereik van 10 meter. U kunt een
Bluetooth-verbinding gebruiken om foto's, afbeeldingen,
video's, Telefoonlijst en afspraken te verzenden en
draadloos verbinding te maken met apparaten, zoals
computers, via de Bluetooth-technologie.
Aangezien Bluetooth-apparaten communiceren via
radiogolven, hoeft u het andere Bluetooth-apparaat niet
te kunnen zien wanneer u hiermee verbinding maakt via
de telefoon.
De twee apparaten moeten zich binnen een
maximumbereik van 10 meter van elkaar bevinden,
hoewel de verbinding kan worden gestoord door
belemmeringen, zoals muren of andere elektronische
apparaten. In een aantal landen zijn er mogelijk
beperkingen met betrekking tot het gebruik van
Bluetooth-apparaten. Neem hierover contact op met uw
provider.
191
Instellingen
De Bluetooth-functie instellen
Wanneer u dit menu opent, kunt u de volgende functies
gebruiken:
Aanzetten: hiermee kunt u de Bluetooth-functie
inschakelen. Wanneer deze optie is ingesteld op Aan,
wordt het Bluetooth-symbool (
) weergegeven.
Mijn apparaten: hiermee kunt u zoeken naar
Bluetooth-apparaten waarmee u verbinding kunt maken.
Zie de volgende pagina voor meer informatie.
Zichtbaarheid van mijn telefoon: hiermee kunt u
instellen of uw telefoon beschikbaar is voor andere
Bluetooth-apparaten.
Naam van mijn telefoon: hiermee kunt u de
Bluetooth-apparaatnaam van de telefoon wijzigen die op
andere apparaten wordt weergegeven. U kunt maximaal
32 tekens invoeren.
Veilige modus: hiermee kunt u selecteren of u om
bevestiging wordt gevraagd wanneer uw gegevens
worden geopend via andere apparaten.
Instellingen
3. Blader naar een apparaat en druk op de functietoets
Kies om verbinding te maken met het apparaat dat
moet worden gekoppeld.
Wanneer u hebt gezocht naar apparaten waarmee u
verbinding kunt maken, wordt een lijst met deze
apparaten weergegeven. Aan het symbool links van
het apparaat kunt u zien om welk type apparaat het
gaat:
•
voor een handsfree apparaat of een headset
•
voor een mobiele telefoon
•
voor een computer
•
voor een PDA
•
voor een onbekend apparaat
Opmerking: aan de kleur van het symbool kunt u de
status van het apparaat zien. Grijs staat voor
ongekoppelde apparaten, blauw voor gekoppelde
apparaten en rood voor apparaten die momenteel met
de telefoon zijn verbonden.
4. Voer de PIN-code in en druk op de functietoets OK.
Bluetooth diensten: hiermee kunt u een lijst
weergeven met de Bluetooth-diensten die u kunt
gebruiken.
Apparaatopties gebruiken
Zoeken naar een Bluetooth-apparaat en dit
koppelen
Verbinden/Verbinding verbreken: hiermee kunt u de
verbinding met het geselecteerde apparaat tot stand
brengen c.q. verbreken. Eerst moet u de Bluetooth PINcode ingeven en op de functietoets OK drukken. Deze
optie is alleen beschikbaar voor headsets en handsfree
apparaten.
1. Selecteer Mijn apparaten in de opties van de
Bluetooth-instellingen en druk op de functietoets
Kies.
2. Druk op de functietoets Kies wanneer de optie
Nieuw apparaat zoeken is gemarkeerd.
Als u eerder naar apparaten hebt gezocht, worden de
optie Meer apparaten en de apparaten waarnaar u
eerder hebt gezocht, weergegeven. Als u naar
nieuwe apparaten wilt zoeken, selecteert u de optie
Meer apparaten en drukt u op de functietoets Kies.
Druk op de functietoets Stop als u wilt stoppen met
zoeken.
192
Als u op de functietoets Opties drukt in de lijst met
apparaten, kunt u de volgende opties gebruiken:
Bestanden doorzoeken: hiermee kunt u zoeken naar
gegevens op andere apparaten en gegevens
rechtstreeks naar uw telefoon overzetten.
Hernoemen: hiermee kunt u de naam van het
gekoppelde apparaat wijzigen.
Apparaat goedkeuren/Niet goedgekeurd apparaat:
hiermee kunt u instellen of u wilt worden gevraagd om
een verbinding toe te staan wanneer andere apparaten
verbinding maken met de telefoon.
193
Instellingen
Instellingen
Wissen: hiermee kunt u het apparaat verwijderen.
Infrarood (menu 9.6.2)
Alles wissen: hiermee kunt u alle apparaten
verwijderen.
Met deze functie kunt u via de infraroodpoort van de
telefoon gegevens verzenden en ontvangen. U moet het
volgende doen om een infraroodverbinding te gebruiken:
Gegevens verzenden via Bluetooth
1. Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie is ingeschakeld.
• een IrDA-compatibele infraroodpoort op een ander
apparaat configureren en activeren.
2. Selecteer de toepassing waarin het item is
opgeslagen dat u wilt verzenden.
• de infraroodfunctie van de telefoon activeren. Het
infraroodsymbool ( ) verschijnt op de bovenste
regel van het display.
3. Blader naar het item dat u wilt verzenden en druk op
de functietoets Opties.
• de infraroodpoort van de telefoon uitlijnen met de
infraroodpoort van het andere apparaat.
4. Selecteer Verzenden en kies via Bluetooth.
Wanneer er geen gekoppelde apparaten zijn, wordt
er gezocht naar de apparaten waarmee verbinding
kan worden gemaakt binnen het bereik van de
telefoon. Na de zoekactie wordt er een lijst met
beschikbare apparaten weergegeven.
Infraroodpoort
Infraroodpoort
5. Ga naar een apparaat en druk op de functietoets
Kies.
6. Voer zo nodig de PIN-code in en druk op de
functietoets OK.
De gegevens worden naar het desbetreffende
apparaat verzonden.
Gegevens ontvangen via Bluetooth
U kunt via Bluetooth rechtstreeks gegevens ontvangen
van andere personen of gegevens ophalen van andere
apparaten. Als u gegevens wilt ontvangen, moet de
Bluetooth-functie zijn ingeschakeld op de telefoon.
Opmerking: wanneer via een Bluetooth-apparaat
gegevens naar de telefoon worden verzonden, wordt op de
telefoon een bevestigingsbericht weergegeven als het
apparaat niet is goedgekeurd (zie pagina 193). Druk op de
functietoets Ja om gegevens te ontvangen.
194
U kunt nu gegevens uitwisselen tussen de pc en de
telefoon.
Als er binnen 60 seconden nadat de infraroodfunctie is
aangezet geen communicatie plaatsvindt tussen de
telefoon en het infrarood-compatibele apparaat, wordt
de functie automatisch uitgeschakeld.
Opmerking: voor optimale prestaties gebruikt u de
gegevenskabel die bij de telefoon is geleverd.
195
Instellingen
Beveiliging
Instellingen
(menu 9.7)
Telefoonblokkering (menu 9.7.3)
Met de beveiligingsfunctie kunt u het gebruik van de
telefoon door anderen beperken en bepaalde typen
gesprekken beperken.
Als u de functie Telefoonblokkering inschakelt, moet u na
het aanzetten van de telefoon altijd een 4- tot 8-cijferig
wachtwoord invoeren.
Voor de beveiliging van de telefoon worden diverse
codes en wachtwoorden gebruikt. Deze worden in de
volgende gedeelten beschreven. Zie ook de pagina's
205-207.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000".
Zie het menu Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)
voor informatie over het wijzigen van het wachtwoord
voor de telefoon.
PIN controle (menu 9.7.1)
Na het invoeren van het wachtwoord kunt u de telefoon
gebruiken tot u deze uitzet.
Als u deze functie inschakelt, moet u bij het aanzetten
van de telefoon altijd uw PIN-code invoeren. Hierdoor
kunnen mensen die uw PIN-code niet kennen, de
telefoon alleen met uw toestemming gebruiken.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Uitzetten: bij het aanzetten van de telefoon wordt u
niet om het wachtwoord gevraagd.
Opmerking: voordat u de PIN-controle kunt uitschakelen,
moet u uw PIN-code invoeren.
Aanzetten: bij het aanzetten van de telefoon wordt wel
om het wachtwoord gevraagd.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Wachtwoord wijzigen (menu 9.7.4)
Uitzetten: als u de telefoon aanzet, maakt deze meteen
verbinding met het netwerk.
Aanzetten: u moet de PIN-code altijd invoeren wanneer
u de telefoon aanzet.
PIN wijzigen (menu 9.7.2)
Met deze functie kunt u de huidige PIN-code wijzigen. De
PIN-controle moet hiervoor wel zijn ingeschakeld. U
moet de huidige PIN-code invoeren voordat u een
nieuwe kunt opgeven.
Wanneer u een nieuwe PIN-code hebt ingevoerd, moet u
deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.
196
Met de functie Wachtwoord wijzigen kunt u het
wachtwoord van de telefoon wijzigen. U moet het
huidige wachtwoord invoeren voordat u een nieuw
wachtwoord kunt opgeven.
Het wachtwoord is standaard ingesteld op "00000000".
Als u een nieuw wachtwoord hebt ingevoerd, moet u dit
ter bevestiging nogmaals intoetsen.
Privacy (menu 9.7.5)
In dit menu kunt u media-inhoud blokkeren, zoals MMSberichten, e-mailberichten, afbeeldingen, video's,
muziekbestanden en geluiden. Wanneer u deze inhoud
hebt geblokkeerd, kunt u alleen toegang krijgen tot de
bijbehorende menu's door het wachtwoord van de
telefoon op te geven.
197
Instellingen
Instellingen
Gewenste actie
Werkwijze
Een te blokkeren item
selecteren
Druk op de toets Omhoog
of Omlaag. Als u alle
inhoud wilt blokkeren,
selecteert u Alle.
Een vinkje plaatsen of
verwijderen
Druk op de toets
Gemarkeerde items
blokkeren
Druk op de functietoets
Opslaan.
.
Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code.
Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet
weergegeven.
PIN2 wijzigen (menu 9.7.8)
Met deze optie kunt u uw PIN2-code wijzigen. U moet de
huidige PIN2-code invoeren voordat u een nieuwe kunt
opgeven.
Als u een nieuwe PIN2-code hebt ingevoerd, moet u
deze ter bevestiging nogmaals intoetsen.
Als u wordt gevraagd om het wachtwoord, voert u dit in
en drukt u op de functietoets OK.
Opmerking: niet alle SIM-kaarten hebben een PIN2-code.
Als de SIM-kaart deze code niet heeft, wordt dit menu niet
weergegeven.
Opmerking: het wachtwoord is standaard ingesteld op
"00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het
wijzigen van het wachtwoord.
Geheugenstatus
SIM blokkeren (menu 9.7.6)
Als deze functie is ingeschakeld, werkt de telefoon alleen
met de huidige SIM. U moet de blokkeringscode voor de
SIM invoeren als u een andere SIM-kaart wilt gebruiken.
(menu 9.8)
U kunt in de menu's de hoeveelheid geheugen
controleren die wordt gebruikt voor het opslaan van
gegevens.
Gedeeld geheugen (menu 9.8.1)
Als u de blokkeringscode hebt ingevoerd, moet u deze
ter bevestiging nogmaals invoeren.
U kunt de gebruikte hoeveelheid geheugen voor MMS,
e-mail en de Funbox controleren.
Ook als u de SIM-blokkering wilt opheffen, moet u de
blokkeringscode voor de SIM intoetsen.
Als het geheugen van de telefoon vol is, kunt u een
menu selecteren om dit rechtstreeks vanuit het menu te
openen en vervolgens een aantal items verwijderen om
geheugen vrij te maken.
FDN-modus (menu 9.7.7)
Als de SIM-kaart de FDN-modus (Fixed Dial Number)
ondersteunt, kunt u uw uitgaande gesprekken beperken
tot een bepaald aantal nummers.
De volgende opties zijn beschikbaar:
Uitzetten: u kunt alle nummers bellen.
Aanzetten: u kunt alleen nummers bellen die in de
telefoonlijst zijn opgeslagen. U moet de PIN2-code
invoeren.
198
Berichten (menu 9.8.2)
U kunt het aantal opgeslagen SMS-berichten en het
totale aantal SMS-berichten dat u kunt opslaan in het
geheugen van de telefoon en van de SIM-kaart
weergegeven. U kunt ook het aantal berichten bekijken
dat op dat moment in elk postvak is opgeslagen. Blader
door het scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.
199
Instellingen
als de postvakken vol zijn, kunt u een postvak selecteren
om dit rechtstreeks vanuit het menu te openen en
vervolgens een aantal items verwijderen om geheugen
vrij te maken.
Funbox (menu 9.8.3)
U kunt het totale en het gebruikte geheugen controleren,
waaronder de ruimte die wordt gebruikt voor Afbeelding,
Video's, Muziek en Geluiden. Blader door het scherm
met de toetsen Omhoog en Omlaag.
Als de mediavakken vol zijn, kunt u een menuvak
selecteren om deze rechtstreeks vanuit het menu te
openen en vervolgens een aantal items verwijderen om
geheugen vrij te maken.
Organizer (menu 9.8.4)
U kunt het aantal opgeslagen afspraken en het totale
aantal afspraken dat u kunt opslaan in de agenda
controleren, inclusief het aantal afspraken dat
momenteel in elk item is opgeslagen. Blader door het
scherm met de toetsen Omhoog en Omlaag.
Als het geheugen van de organizer vol is, kunt u een
type gebeurtenis selecteren om dit rechtstreeks vanuit
het menu te openen en vervolgens een aantal
gebeurtenissen verwijderen om geheugen vrij te maken.
Instellingen
Reset instellingen
(menu 9.9)
Met dit menu kunt u de menu's Telefooninstellingen,
Displayinstellingen en Geluidsinstellingen
afzonderlijk herstellen. U kunt ook alle instellingen in de
telefoon tegelijk herstellen.
1.
Gewenste actie
Werkwijze
Een te herstellen
item selecteren
Druk op de toets Omhoog of
Omlaag. Als u alle
telefooninstellingen wilt
herstellen, selecteert u Alle.
Een vinkje
plaatsen of
verwijderen
Druk op de toets
.
2. Druk op de functietoets Kies om de gemarkeerde
items te herstellen.
3. Wanneer het bevestigingsbericht wordt
weergegeven, drukt u op de functietoets Ja.
4. Voer het 4- tot 8-cijferige wachtwoord van de
telefoon in en druk op de functietoets Op nul.
Opmerking: het wachtwoord is standaard ingesteld op
"00000000". Zie pagina 197 voor meer informatie over het
wijzigen van het wachtwoord.
Telefoonlijst (menu 9.8.5)
U kunt controleren hoeveel namen en nummers zijn
opgeslagen in de telefoonlijst. U kunt het aantal
opgeslagen vermeldingen en het totale aantal
vermeldingen dat u kunt opslaan in het geheugen van de
telefoon en van de SIM-kaart weergegeven.
JAVA wereld (menu 9.8.6)
U kunt het totale en het gebruikte geheugen voor JAVAspelletjes controleren.
200
201
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Als u problemen ondervindt met de telefoon, kunt u het
beste de volgende eenvoudige controles uitvoeren
voordat u contact opneemt met een deskundige
technicus. Daarmee kunt u zich de tijd en kosten van
een onnodig telefoongesprek besparen.
Als u de telefoon aanzet, kunnen de volgende
berichten worden weergegeven:
SIM-kaart plaatsen
• Controleer of de SIM-kaart op de juiste wijze is
geplaatst.
Telefoonblokkering
• De automatische blokkeerfunctie is ingeschakeld. U
moet het wachtwoord van de telefoon opgeven
voordat u de telefoon kunt gebruiken.
Geef PIN in
• U gebruikt de telefoon voor het eerst. U moet de PINcode (Persoonlijk Identificatie Nummer) invoeren die u
bij de SIM-kaart hebt gekregen.
• De functie PIN controle is ingeschakeld. Telkens
wanneer u de telefoon inschakelt, moet u de PIN-code
invoeren. U kunt deze functie uitschakelen met de
menuoptie PIN controle (menu 9.7.1).
"Geen netwerk", "Netwerkfout" of "Niet
uitgevoerd" wordt weergegeven.
• De verbinding met het netwerk is verbroken. Het kan
zijn dat het signaal te zwak is waar u zich bevindt
(bijvoorbeeld wanneer u door een tunnel rijdt of
omringd wordt door hoge gebouwen). Probeer het
opnieuw vanaf een andere locatie.
• U probeert een functie te gebruiken waarvoor u geen
abonnement hebt bij uw provider. Neem contact op
met uw provider voor meer informatie.
U hebt een nummer ingetoetst, maar het is
niet gekozen.
• Hebt u op de toets
gedrukt?
• Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
• Misschien hebt u uitgaande oproepen geblokkeerd.
Iemand probeert u tevergeefs te bellen.
• Staat uw telefoon aan (hebt u de toets
één seconde ingedrukt gehouden)?
• Gebruikt u het juiste mobiele netwerk?
• Misschien hebt u inkomende oproepen geblokkeerd.
Geef PUK in
Uw gesprekspartner hoort u niet.
• Er is driemaal achter elkaar een onjuiste PIN-code
ingevoerd. Daarom is de telefoon nu geblokkeerd.
Toets de PUK-code in die u van uw provider hebt
gekregen.
• Is de microfoon wel ingeschakeld?
202
langer dan
• Houdt u de telefoon dicht genoeg bij uw mond? De
microfoon bevindt zich aan de onderzijde van de
telefoon.
203
Problemen oplossen
De telefoon begint te piepen en het bericht
"**Waarschuwing** Batterij bijna leeg"
knippert op het display.
• De batterij is niet voldoende opgeladen. Laad de
batterij op.
De geluidskwaliteit van de oproep is slecht.
• Controleer de signaalsterkte-indicator op het display
(
): hoe meer staafjes er worden weergegeven,
des te sterker is het signaal (van sterk (
) tot zwak
( )).
• Ga wat dichter bij het raam staan als u zich in een
gebouw bevindt of houd de telefoon anders vast.
Wanneer u een nummer uit Contacten kiest,
wordt er geen nummer gebeld.
• Controleer in de lijst Contacten of het nummer op de
juiste wijze is opgeslagen.
• Sla het nummer zo nodig opnieuw op.
Mocht u het probleem aan de hand van de
bovenstaande richtlijnen niet kunnen oplossen, dan
kunt u contact opnemen met uw leverancier of de
klantenservice van Samsung. Zorg ervoor dat u de
volgende gegevens bij de hand hebt:
• Het typenummer en het serienummer van de telefoon
• Uw garantie-informatie
• Een duidelijke beschrijving van het probleem
Toegangscodes
De telefoon en de SIM-kaart zijn met diverse
toegangscodes beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.
Wanneer op de telefoon om een van de onderstaande
codes wordt gevraagd, toetst u de juiste code in (op het
display verschijnen sterretjes) en drukt u op de
functietoets OK. Als u daarbij een fout maakt, drukt u
een of meer keren op de toets C totdat het onjuiste
teken is gewist en gaat u verder met het intoetsen van
de code.
U kunt alle toegangscodes, met uitzondering van PUK en
PUK2, wijzigen in het menu Beveiliging (menu 9.7).
Zie pagina 196 voor meer informatie.
Belangrijk: gebruik geen toegangscodes die op
alarmnummers lijken, zoals 112. U kunt
anders onbedoeld een alarmnummer bellen.
Telefoonwachtwoord
Bij de blokkeerfunctie wordt een wachtwoord gebruikt
om de telefoon te beveiligen tegen ongeoorloofd
gebruik. Het telefoonwachtwoord is in de fabriek
ingesteld op "00000000".
Gewenste actie
Zie
De functie
Telefoonblokkering in- of
uitschakelen
pagina 197 (menu 9.7.3).
Het telefoonwachtwoord
wijzigen
pagina 197 (menu 9.7.4).
Neem vervolgens contact op met uw leverancier of de
klantenservice van Samsung.
204
205
Toegangscodes
Toegangscodes
PIN-code
PIN2
De PIN-code (Persoonlijk Identificatie Nummer) heeft
een lengte van 4 tot 8 cijfers en beschermt de SIM-kaart
tegen ongeoorloofd gebruik. De code wordt gewoonlijk
bij de SIM-kaart geleverd.
De PIN2-code (4 tot 8 cijfers) die bij sommige SIMkaarten wordt geleverd, is nodig als u bepaalde functies
wilt gebruiken, bijvoorbeeld als u de maximale kosten
per gesprek wilt instellen. Deze functies zijn alleen
beschikbaar als deze door de SIM-kaart worden
ondersteund.
Als u drie maal achter elkaar een onjuiste PIN-code
opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de
telefoon pas weer gebruiken wanneer u de PUK-code
hebt ingetoetst (zie hierna).
Gewenste actie
Zie
De functie PIN controle inof uitschakelen
pagina 196 (menu
9.7.1).
De PIN-code wijzigen
pagina 196 (menu
9.7.2).
PUK
Door de PUK-code (PIN Unblocking Key) van 8 cijfers in
te toetsen, kunt u de telefoon weer bruikbaar maken
nadat de PIN-code is geblokkeerd. Het kan zijn dat de
PUK-code is geleverd bij de SIM-kaart. Als dat niet het
geval is of als u de code niet meer hebt, neemt u contact
op met uw provider.
U ontgrendelt de PIN-code als volgt:
1. Toets de PUK-code in en druk op de functietoets OK.
2. Geef een nieuwe PIN-code op en druk op de
functietoets OK.
3. Wanneer het bericht Bevestig nieuwe PIN wordt
weergegeven, toetst u dezelfde code nogmaals in en
drukt u op de functietoets OK.
Als u tien maal een onjuiste PUK-code intoetst, wordt de
SIM-kaart onbruikbaar. In dat geval moet u bij uw
provider een nieuwe kaart bestellen.
206
Als u drie maal achter elkaar een onjuiste PIN2-code
opgeeft, wordt de code uitgeschakeld en kunt u de
functies pas weer gebruiken wanneer u de PUK2-code
hebt ingetoetst.
Zie pagina 199 (menu 9.7.8) voor informatie over het
wijzigen van de PIN2-code.
PUK2
Met de PUK2-code (PIN Unblocking Key 2) van 8 cijfers,
die bij sommige SIM-kaarten wordt geleverd, kunt u een
geblokkeerde PIN2-code wijzigen. Als u deze code
kwijtraakt, neemt u contact op met uw provider.
U ontgrendelt de PIN2-code als volgt:
1. Toets de PUK2-code in en druk op de functietoets
OK.
2. Geef een nieuwe PIN2-code op en druk op de
functietoets OK.
3. Wanneer het bericht Bevestig nieuwe PIN2 wordt
weergegeven, toets u dezelfde code nogmaals in en
drukt u op de functietoets OK.
Als u tien maal achter elkaar een onjuiste PUK2-code
intoetst, kunt u de bijbehorende functies niet meer
gebruiken. In dat geval moet u bij uw provider een
nieuwe kaart bestellen.
207
Toegangscodes
Blokkeerwachtwoord
Het blokkeerwachtwoord van 4 cijfers is nodig wanneer u
de functie Oproepen blokkeren wilt gebruiken. U krijgt
dit wachtwoord van uw provider wanneer u zich op deze
functie abonneert.
U kunt dit wachtwoord wijzigen in het menu Oproepen
blokkeren (menu 9.5.2). Zie pagina 187 voor meer
informatie.
Informatie met
betrekking tot
gezondheid en
veiligheid
SAR-certificeringsinformatie
Dit type telefoon voldoet aan de eisen van de Europese
Unie (EU) met betrekking tot blootstelling aan
radiogolven.
De mobiele telefoon zendt en ontvangt radiosignalen. De
telefoon is zodanig ontworpen en gefabriceerd dat de
limieten die door de EU zijn vastgesteld voor
blootstelling aan radiogolven, niet worden overschreven.
Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen
en geven aan welke niveaus van radiogolven
(radiofrequentie-energie) zijn toegestaan en geen
gevaar opleveren voor de volksgezondheid. De
richtlijnen zijn vastgesteld door onafhankelijke
wetenschappelijke organisaties op basis van periodiek
uitgevoerd en grondig geëvalueerd wetenschappelijk
onderzoek. De vastgestelde limieten kennen een
aanzienlijke veiligheidsmarge om de veiligheid van
iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheidstoestand, te
kunnen garanderen.
De blootstellingsnorm voor mobiele telefoons wordt
uitgedrukt in SAR (Specific Absorption Rate). De door de
EU aanbevolen SAR-limiet is 2,0 W/kg.*
De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was
0,310 W/kg.
* De SAR-limiet voor mobiele telefoons voor
algemeen gebruik is 2,0 watt/kilo (W/kg) als
gemiddelde per tien gram lichaamsweefsel. In deze
limiet is als extra zekerheid een aanzienlijke
veiligheidsmarge ingebouwd waarbij ook rekening
is gehouden met eventuele meetafwijkingen. SARwaarden kunnen variëren, afhankelijk van de
nationale rapportagevereisten en de netwerkband.
208
209
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
De SAR-tests worden uitgevoerd onder normale
gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon met
maximale signaalsterkte op alle geteste
frequentiebanden uitzendt. Hoewel de SAR-waarde is
vastgesteld op basis van de maximale signaalsterkte,
kan het feitelijke SAR-niveau bij gebruik van de telefoon
ver onder deze norm liggen. De telefoon werkt namelijk
met verschillende signaalsterkten en gebruikt nooit meer
dan de sterkte die nodig is om het netwerk te kunnen
bereiken. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u in
de buurt van een basisstation bent, hoe lager de
signaalsterkte van de telefoon is.
• Gebruik alleen batterijen en opladers die door
Samsung zijn goedgekeurd. Als u de oplader niet
gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen.
Sluit de batterij niet langer dan een week op een
oplader aan. Een batterij die wordt overladen, gaat
minder lang mee.
Voordat een nieuw type telefoon mag worden verkocht,
moet worden aangetoond dat de telefoon voldoet aan de
Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste
voorwaarden die in deze richtlijn worden gesteld, is de
bescherming van de gezondheid en veiligheid van de
gebruiker en alle andere personen.
Voorschriften voor het gebruik van
batterijen
• Gebruik nooit batterijen of opladers die beschadigd
zijn.
• Gebruik de batterij alleen op de voorgeschreven
manier.
• Als u de telefoon dicht bij het basisstation van een
netwerk gebruikt, wordt er minder stroom verbruikt.
De standby- en beltijd is sterk afhankelijk van de
signaalsterkte van het mobiele netwerk en van de
parameters die door de provider zijn ingesteld.
• De oplaadtijd van de batterij is afhankelijk van de
resterende batterijlading en het gebruikte type
batterij en oplader. De batterij kan honderden keren
worden opgeladen en ontladen, maar na verloop van
tijd gaat de kwaliteit van de batterij achteruit. Als de
gebruikstijd (standby- en beltijd) steeds korter wordt,
is het tijd om een nieuwe batterij te kopen.
• Een volledig opgeladen batterij die niet wordt
gebruikt, wordt na verloop van tijd automatisch
ontladen.
210
• Extreem hoge en lage temperaturen hebben invloed
op de laadcapaciteit van de batterij.
Het kan nodig zijn de batterij eerst te laten afkoelen of
opwarmen.
• Leg de batterij niet in een zeer warme of koude
ruimte, bijvoorbeeld in de auto bij extreem zomer- of
winterweer, om te voorkomen dat de capaciteit en
levensduur van de batterij verminderen. Probeer de
batterij altijd op kamertemperatuur te houden. Het
kan zijn dat een telefoon met een zeer warme of
koude batterij tijdelijk niet werkt, zelfs als de batterij
volledig is opgeladen. Li-ion-batterijen werken met
name niet goed bij temperaturen onder de
0 °C (32 °F).
• Voorkom kortsluiting in de batterij. Er kan kortsluiting
ontstaan wanneer een metalen voorwerp, zoals een
muntstuk, paperclip of pen, ervoor zorgt dat de + en –
polen van de batterij (de metalen strips op de batterij)
direct contact maken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren
wanneer u een reservebatterij in uw jaszak of tas
bewaart. Door kortsluiting kan de batterij (maar ook
het voorwerp dat de kortsluiting veroorzaakt)
beschadigd raken.
• Lever oude batterijen in bij een inzamelpunt voor
batterijen. Gooi ze nooit bij het gewone afval en gooi
ze niet in het vuur.
Verkeersveiligheid
Met een mobiele telefoon hebt u de mogelijkheid om
bijna overal en altijd mondeling te communiceren. Dit
grote voordeel brengt echter ook een belangrijke
verantwoordelijkheid met zich mee, een
verantwoordelijkheid die iedereen moet nemen.
211
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Als u autorijdt, is het besturen van de auto uw eerste
verantwoordelijkheid. Het niet-handsfree bellen tijdens
het autorijden is dan ook in veel landen verboden. Houd
u aan de speciale voorschriften die gelden in het
betreffende gebied of land, als u de mobiele telefoon
tijdens het rijden wilt gebruiken.
Personen met een pacemaker:
Gebruiksomgeving
Houd u altijd aan speciale voorschriften en schakel de
telefoon uit op plaatsen waar het gebruik van de telefoon
niet is toegestaan of gevaar of storingen kan opleveren.
Wanneer u de telefoon of een van de accessoires op een
ander apparaat wilt aansluiten, moet u de
veiligheidsvoorschriften in de gebruiksaanwijzing bij dat
apparaat nalezen. Gebruik alleen compatibele
producten.
Evenals voor andere mobiele apparaten die radiosignalen
uitzenden, geldt dat u deze telefoon voor een juiste
werking en voor uw persoonlijke veiligheid alleen in de
normale stand mag gebruiken (tegen uw oor, waarbij de
antenne over uw schouder wijst).
Elektronische apparatuur
De meeste moderne elektronische apparaten zijn
afgeschermd tegen radiosignalen. Er kunnen echter
apparaten zijn die niet zijn afgeschermd tegen de
radiosignalen van uw mobiele telefoon. Neem in
dergelijke gevallen contact op met de fabrikant voor een
andere oplossing.
Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers adviseren om tussen een
mobiele telefoon en een pacemaker een afstand van
minimaal 15 cm aan te houden om storingen in de
pacemaker te voorkomen. Deze aanbeveling stemt
overeen met onafhankelijk onderzoek en aanbevelingen
van Wireless Technology Research.
212
• moeten de telefoon, als deze aan staat, altijd
minimaal 15 cm van hun pacemaker vandaan houden.
• mogen de telefoon niet in hun borstzakje dragen.
• moeten de telefoon bij het oor houden dat het verst
van de pacemaker vandaan zit om de kans op
storingen zo veel mogelijk te beperken.
Als u ook maar een vermoeden hebt dat er storingen
optreden, moet u de telefoon onmiddellijk uitzetten.
Gehoorapparaten
Sommige digitale mobiele telefoons veroorzaken
storingen in bepaalde gehoorapparaten. Als dit gebeurt,
adviseren wij u contact op te nemen met de fabrikant
van uw gehoorapparaat voor een andere oplossing.
Andere medische apparaten
Als u een ander medisch apparaat of hulpmiddel
gebruikt, neemt u contact op met de fabrikant van dat
apparaat om na te gaan of het afdoende afgeschermd is
tegen externe radiosignalen. U kunt ook uw huisarts of
specialist om advies vragen. Schakel de telefoon uit in
zorginstellingen waar het gebruik van mobiele telefoons
niet is toegestaan. In ziekenhuizen en andere
zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die niet
bestand is tegen externe radiosignalen.
Voertuigen
Radiosignalen kunnen invloed hebben op onjuist
geïnstalleerde of onvoldoende afgeschermde
elektronische systemen in motorvoertuigen. Neem
hierover contact op met de fabrikant of dealer van uw
auto.
Neem ook contact op met de fabrikant van de
apparatuur die in uw auto is geïnstalleerd.
213
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Verbod op mobiel bellen
Schakel de telefoon altijd uit op locaties waar is
aangegeven dat het gebruik van mobiele telefoons niet
toegestaan is.
U kunt alleen bellen of gebeld worden als de telefoon is
ingeschakeld en u zich in een servicegebied met
voldoende signaalsterkte bevindt. Het kan zijn dat het
bellen van een alarmnummer niet in alle mobiele
netwerken mogelijk is of niet mogelijk is wanneer
bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties zijn
ingeschakeld. U kunt dit navragen bij uw provider.
Omgevingen met explosiegevaar
Zo belt u een alarmnummer:
Schakel de telefoon uit in een omgeving met
explosiegevaar en houd u aan alle voorschriften en
instructies. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving
een explosie of brand veroorzaken met lichamelijk letsel
of zelfs de dood tot gevolg.
Het wordt aangeraden de telefoon uit te schakelen bij
een tankstation. Houd u aan de voorschriften met
betrekking tot het gebruik van radioapparatuur in
brandstofdepots (zowel voor opslag als distributie),
chemische fabrieken en plaatsen waar met explosieven
wordt gewerkt.
Het wordt niet altijd duidelijk aangegeven of er
explosiegevaar is in een bepaalde omgeving.
Denk bijvoorbeeld aan het benedendek van een schip,
op- en overslaglocaties voor chemicaliën, voertuigen die
op LPG rijden, omgevingen waar chemicaliën of kleine
deeltjes in de lucht zitten, zoals kruitkorrels, stof of
metaalpoeder, en elk ander gebied waar u normaal
gesproken de motor van uw voertuig moet uitzetten.
Alarmnummer bellen
Evenals elke andere mobiele telefoon maakt deze
telefoon gebruik van radiosignalen, mobiele en vaste
netwerken en door de gebruiker ingestelde functies. Het
is dan ook niet vanzelfsprekend dat u onder alle
omstandigheden verbinding kunt krijgen. Vertrouw
daarom voor essentiële communicatie, zoals voor
medische noodgevallen, nooit alleen op uw mobiele
telefoon.
214
1. Zet de telefoon aan als dat nog niet het geval is.
2. Toets het alarmnummer in (112 of een ander officieel
alarmnummer). Alarmnummers kunnen per land
verschillen.
3. Druk op de toets
.
Als bepaalde functies zijn ingeschakeld, zoals het
blokkeren van gesprekken, moet u deze functies
misschien uitschakelen voordat u het alarmnummer kunt
bellen. Raadpleeg hiervoor deze handleiding of neem
contact op met uw provider.
Als u het alarmnummer belt, zorg er dan voor dat u alle
benodigde informatie zo precies mogelijk doorgeeft.
Bedenk dat uw telefoon op dat moment wellicht het
enige beschikbare communicatiemiddel is. Verbreek de
verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.
Overige belangrijke veiligheidsinformatie
• Laat de telefoon alleen door gekwalificeerde technici
repareren of in een voertuig installeren. Onjuiste
installatie of reparatie kan gevaar opleveren en kan
ertoe leiden dat de garantie op de telefoon komt te
vervallen.
• Controleer regelmatig of de telefoonapparatuur in uw
auto goed is gemonteerd en naar behoren werkt.
• Bewaar of vervoer brandbare vloeistoffen en gassen
en explosief materiaal niet in dezelfde ruimte als de
telefoon of de onderdelen of accessoires van de
telefoon.
215
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
Informatie met betrekking tot gezondheid en veiligheid
• Als er een airbag in uw voertuig zit, moet u er
rekening mee houden dat deze met flink veel kracht
wordt opgeblazen. Plaats geen voorwerpen, dus ook
niet de gemonteerde of draagbare telefoonapparatuur,
in de ruimte rond de airbag of daar waar de airbag zal
uitklappen. Als draadloze apparatuur niet op de juiste
manier is geïnstalleerd, kan het opblazen van de
airbag ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
• Bewaar de telefoon niet in een koude ruimte. Bij
verplaatsing naar een warmere omgeving kan zich
condens in de telefoon vormen, waardoor de
elektronische componenten van de telefoon
beschadigd kunnen raken.
• Schakel de telefoon uit voordat u in een vliegtuig
stapt. Het gebruik van een mobiele telefoon in een
vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het
vliegtuig en is daarom verboden.
• Maak de telefoon niet schoon met bijtende
schoonmaak- of oplosmiddelen. Gebruik alleen een
zachte doek gedrenkt in een sopje van water en
zachte zeep.
• Als u zich niet aan deze voorschriften houdt, kan u het
gebruik van mobiele diensten tijdelijk of permanent
worden ontzegd en kunt u strafrechtelijk worden
vervolgd.
Behandeling en onderhoud
De telefoon is een kwaliteitsproduct dat met
vakmanschap is gemaakt en moet voorzichtig worden
behandeld. Als u de volgende suggesties opvolgt, wordt
er aan de garantievoorwaarden voldaan en kunt u vele
jaren plezier hebben van dit product.
• Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en
accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.
• Houd de telefoon droog. Regen, vocht en vloeistoffen
bevatten mineralen die de elektronica aantasten.
• Zorg dat u de telefoon niet laat vallen of ergens tegen
aan stoot. Als u ruw met de telefoon omgaat, kunnen
de interne onderdelen breken.
• Verf de telefoon niet. Door de verf kunnen de
bewegende onderdelen van het apparaat verstopt
raken waardoor de telefoon niet meer goed werkt.
• Leg de telefoon niet in of op verwarmingsapparaten,
zoals een magnetron, fornuis of radiator. De telefoon
kan oververhit raken en ontploffen.
• Gebruik alleen de meegeleverde of een andere
goedgekeurde antenne. Niet-goedgekeurde antennes
of aangepaste accessoires kunnen de telefoon
beschadigen en ertoe leiden dat de telefoon niet meer
voldoet aan de wettelijke bepalingen omtrent
radioapparatuur.
• Als de telefoon, de batterij, de oplader of een van de
accessoires niet goed werkt, gaat u ermee naar het
dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. Daar
zal men u van advies dienen en indien nodig voor
reparatie zorgen.
• Raak de telefoon niet met natte handen aan. Hierdoor
kunt u namelijk een elektrische schok krijgen. Ook
kan de telefoon beschadigd raken.
• Gebruik of bewaar de telefoon niet in een stoffige,
vieze ruimte, aangezien de bewegende onderdelen
dan beschadigd kunnen raken.
• Bewaar de telefoon niet in een extreem warme ruimte.
Door de hoge temperatuur gaan elektronische
apparaten minder lang mee, kunnen batterijen
beschadigd raken en kan het plastic kromtrekken of
smelten.
216
217
Verklarende woordenlijst
Verklarende
woordenlijst
In dit gedeelte worden de voornaamste technische
termen en afkortingen uitgelegd die in deze handleiding
worden gebruikt. Op die manier kunt u optimaal
gebruikmaken van de mogelijkheden van uw mobiele
telefoon.
Blokkeren
De mogelijkheid uitgaande en inkomende oproepen te
blokkeren.
Doorschakelen
De mogelijkheid oproepen door te schakelen naar een
ander nummer.
EMS (Enhanced Message Service)
Een aanpassing van SMS (Short Message Service) die
gebruikers in staat stelt beltonen en providerlogo's en
combinaties van eenvoudige media tussen EMScompatibele telefoons te verzenden en te ontvangen.
Aangezien EMS is gebaseerd op SMS, kan het op
dezelfde manier gebruikmaken van SMS-centrales als
SMS. EMS werkt op alle GSM-netwerken (Global System
for Mobile Communications). Via EMS kunt u tekst,
muziek, foto's, geluiden en animaties verzenden en
berichten op mobiele toestellen met hun beperkte
displaymogelijkheden zo iets extra's geven.
Functietoetsen
De twee toetsen
en
De werking ervan:
op de telefoon.
• is afhankelijk van de functie die u op dat moment
gebruikt.
• wordt aangegeven op de onderste regel van het
display, vlak boven de toets in kwestie.
218
GPRS (General Packet Radio Service)
Een nieuwe dienst die het mogelijk maakt gegevens te
verzenden en ontvangen via een netwerk voor mobiele
telefonie. Dankzij GPRS kunnen gebruikers van mobiele
telefoons en computers profiteren van een continue
verbinding met het internet. GPRS is gebaseerd op het
GSM-netwerk (Global System for Mobile Communication)
voor mobiele telefonie en SMS (Short Message Service).
GSM (Global System for Mobile Communication)
Een internationale standaard voor mobiele communicatie
die garant staat voor de compatibiliteit van de
verschillende netwerkoperators. GSM wordt gebruikt in
de meeste Europese landen en daarbuiten.
In de wacht zetten
• De mogelijkheid het ene telefoongesprek tijdelijk te
onderbreken om een ander gesprek aan te nemen, en
zo nodig te wisselen tussen de twee.
Java
Een programmeertaal waarmee toepassingen kunnen
worden geschreven die ongewijzigd op alle soorten
hardwareplatforms kunnen worden uitgevoerd. Deze
wordt met name gebruikt voor webtoepassingen, zowel
op openbare websites als op intranetten. Als een Javaprogramma wordt uitgevoerd vanaf een webpagina,
wordt het een Java-applet genoemd. Wanneer het wordt
uitgevoerd op een mobiele telefoon, wordt het een
MIDlet genoemd.
MMS (Multimedia Message Service)
Een berichtendienst voor de mobiele telefoon,
gestandaardiseerd door het WAP Forum en 3GPP (3rd
Generation Partnership Program). Voor gebruikers van
mobiele telefoons lijkt MMS veel op SMS (Short Message
Service): het zorgt ervoor dat door de gebruiker
geschreven berichten automatisch en onmiddellijk
worden afgeleverd op andere telefoons. Voor het
adresseren van berichten die tussen telefoons worden
uitgewisseld, worden voornamelijk telefoonnummers
gebruikt.
219
Verklarende woordenlijst
MMS biedt daarnaast ondersteuning voor het gebruik
van e-mailadressen. U kunt berichten dus ook versturen
via e-mail. MMS-berichten kunnen naast tekst (zoals bij
SMS) ook afbeeldingen, spraak en audiofragmenten
bevatten en zelfs videoclips en presentaties.
Multiparty (telefonisch vergaderen)
De mogelijkheid een telefonische vergadering op te
zetten met een maximum van zes deelnemers.
Nummerweergave
(Caller Line Identification Services)
Diensten die abonnees in staat stellen telefoonnummers
van bellers weer te geven of de weergave van hun eigen
telefoonnummer op het toestel van anderen te
onderdrukken.
PIN (Persoonlijk Identificatie Nummer)
De beveiligingscode die de telefoon beveiligt tegen
gebruik door onbevoegden. De PIN-code is vier tot acht
cijfers lang en wordt door de provider verstrekt bij de
SIM-kaart. U kunt deze code wijzigen.
Proxyserver
Een proxyserver bevindt zich tussen een webclient, zoals
een webbrowser, en een echte webserver en fungeert als
tussenstap tussen deze twee. Wanneer een gebruiker
een website wil bekijken, wordt niet rechtstreeks
verbinding gemaakt tussen de browser en de webserver.
Het verzoek van de browser gaat naar een proxyserver
en de proxyserver doet het verzoek bij de webserver.
Met een proxyserver kunnen de prestaties voor groepen
gebruikers worden verbeterd, omdat de resultaten van
alle verzoeken gedurende een bepaalde periode worden
opgeslagen. Als een gebruiker een webpagina opvraagt
die al voor een andere gebruiker is geladen, wordt de
pagina opnieuw geladen. Het verzoek wordt niet
opnieuw doorgestuurd naar de webserver, omdat dit een
tijdrovende bewerking kan zijn.
220
Verklarende woordenlijst
PUK (PIN Unblocking Key)
De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt
ontgrendelen wanneer driemaal achter elkaar een
onjuiste PIN-code is ingevoerd. Deze code bestaat uit
acht cijfers en wordt door de provider bij de
SIM-kaart verstrekt.
Roaming
Gebruik van uw telefoon buiten het gebied van uw
provider (bijvoorbeeld in het buitenland).
SDN (Service Dialling Numbers)
Telefoonnummers die uw provider heeft verstrekt en die
toegang geven tot bepaalde netwerkdiensten zoals voice
mail, telefonische inlichtingen, klantenondersteuning en
alarmdiensten.
SIM (Subscriber Identification Module)
Een kaart met een chip waarop zich alle gegevens
bevinden die nodig zijn om de telefoon te kunnen
gebruiken (van netwerk- en geheugengegevens tot
persoonlijke gegevens van de abonnee). De SIM-kaart
past in een kleine sleuf onder de batterij aan de
achterzijde van de telefoon.
SMS (Short Message Service)
Een netwerkdienst voor het verzenden en ontvangen van
tekstberichten tussen mobiele telefoons. U kunt
berichten schrijven, weergeven, ontvangen, bewerken
en verzenden.
Telefoonwachtwoord
De beveiligingscode waarmee u de telefoon kunt
ontgrendelen wanneer de blokkeeroptie wordt
ingeschakeld telkens wanneer u de telefoon aanzet.
221
Verklarende woordenlijst
Tri Band
De mogelijkheid om te werken met elk van de volgende
typen netwerken: GSM 900, GSM 1800, GSM 900/ 1800
en GSM 1900 MHz, voor een betrouwbaarder werking en
groter roamingbereik.
De telefoon zoekt automatisch naar het laatste netwerk
dat u hebt gebruikt. Als dit netwerk om de een of andere
reden niet beschikbaar is, probeert de telefoon zich
automatisch bij een ander netwerk aan te melden.
Unicode-codering
Dit is een coderingssysteem voor lettertekens dat is
ontworpen om een wereldwijde uitwisseling, verwerking
en weergave mogelijk te maken voor geschreven tekst in
verschillende talen en op basis van verschillende
technieken. Unicode zorgt ervoor dat gegevens kunnen
worden uitgewisseld tussen verschillende platforms,
zonder dat de gegevens daarbij beschadigd worden. Dit
is met name belangrijk als u een taal gebruikt met een
ander alfabet. In de volgende tabel ziet u de
belangrijkste tekens waarvoor Unicode-ondersteuning
nodig is:
U kunt het type tekencodering van de telefoon wijzigen
met behulp van het menu Ondersteunde tekenset. Let
op: als u tekst met Unicode-tekens invoert, is het
maximale aantal tekens van een bericht ongeveer twee
keer zo klein als normaal.
222
Index
A
Aan- en uitzetten
microfoon • 42
telefoon • 20
ABC-stand, tekstinvoer • 35
Achtergrond • 181
Achtergrondafbeelding 181
Actieve lijn • 191
Afbeeldingen, gedownload •
139
Afspraak
bekijken • 157
maken • 151
wissen • 158
Alarm • 84
Alarmnummer bellen • 214
Antwoord met elke toets •
181
Autom. herhalen • 180
B
Band kiezen • 190
Batterij
indicator bijna leeg • 20
installeren • 18
opladen • 19
verwijderen • 17
Batterij bijna leeg, indicator •
20
Batterijen, voorschriften •
210
Beantwoorden
gesprek • 28
tweede gesprek • 40
Belgroep
beheren • 64
maken • 63
Belsignaal
berichten • 184
inkomende oproepen •
183
Berichten
beltoon • 184
e-mail • 120
info • 137
multimedia • 104
spraak • 135
tekst • 96
web • 135
welkom • 179
Berichttoon • 184
Beveiliging, oproepen • 196
Blokkeren
media-inhoud • 197
SIM-kaart • 198
telefoon • 197
toetsen • 21
Blokkeren, gesprekken • 187
Bluetooth
instellingen • 192
ontvangen, gegevens •
194
spreken via headset • 41
verzenden, gegevens •
194
Browser, WAP • 89
C
Calculator • 85
Camera
foto's bekijken • 174
foto's nemen • 165
opties • 167
videobeelden afspelen •
176
videobeelden opnemen •
170
Conference call • 44
223
Index
D
Dagoverzicht • 156
Datum instellen • 178
Display
indeling • 13
instellingen • 181
symbolen • 14
verlichting • 15
Doorschakelen, gesprekken •
186
Doorsturen
e-mailberichten • 125
multimediaberichten •
110
DTMF-tonen verzenden • 43
E
Index
Gemist alarm agenda-item
162
Gemiste oproepen • 29, 56
Gesprekken
beantwoorden • 28
beëindigen • 23
blokkeren • 187
doorschakelen • 186
doorschakelen naar
Bluetooth-headset •
41
in de wacht zetten • 39
nummer herhalen • 23
weigeren • 28
wisselgesprek • 40, 188
zelf bellen • 22
Gespreksduur • 57
Gesprekskosten • 58
Eigen nummer • 67
E-mailberichten
instellen • 129
lezen • 123, 127
maken/verzenden • 120
EMS (Enhanced Message
Service) • 96
H
F
I
FDN-modus (Fixed Dial
Number) • 198
Foto's
bekijken • 174
maken • 165
wissen • 175
Funbox • 139
Functietoetsen • 31
In de wacht zetten, gesprek •
39
Indeling datum • 178
Indeling tijd • 178
Infoberichten • 137
Infraroodverbinding • 195
Internationale gesprekken •
22
Internet • 89
G
Geheugenstatus
afspraken • 164, 200
camera • 138
Funbox • 149, 200
JAVA wereld • 200
telefoonlijst • 69, 200
Geluiden, gedownload • 146
Geluidsinstellingen • 183
224
Helderheid stem, microfoon •
41
Herhalen
automatisch • 180
handmatig • 23
J
Java-diensten • 70
K
Kleptoon • 185
Kosten, gesprekken • 58
L
O
Laatste nummer herhalen •
23
Luidspreker • 40
Luidsprekervolume • 27
Omrekenen • 86
Ontvangen berichten
e-mail • 123
multimedia • 108
tekst • 99
Ontvangen oproepen • 55
Ontvangstbevestiging,
bericht • 102
Opladen, batterij • 19
Opnemen
spraakmemo's • 80
video's • 170
Oproepenlijst
gemiste • 29, 56
ontvangen • 55
uitgaande • 55
Organizer
dagoverzicht • 156
maandoverzicht • 150
weekoverzicht • 155
Overige agenda-items
bekijken • 160
maken • 151
wissen • 161
M
Maandoverzicht • 150
Memo
bekijken • 164
maken • 163
wissen • 164
Menu's
lijst • 49
openen • 47
MIDlets, starten • 70
Mijn visitekaartje • 66
Minutenteller • 185
MMS (Multimedia Messages
Service)• 104
MMS berichten
instellen • 116
lezen • 108, 111
nieuw/verzenden • 105
wijzigen • 112, 114
wissen • 110, 112, 114
MP3-speler • 76
Multiparty-gesprekken • 44
N
Namen
invoeren • 33
zoeken/bellen • 59
Netwerk kiezen • 189
Netwerkband selecteren •
190
Netwerkdiensten • 186
Nummers, telefoon
opslaan • 61
zoeken/bellen • 59
Nummerweergave • 190
P
PIN
beschrijving • 206
wijzigen • 196
PIN2
beschrijving • 207
wijzigen • 199
Postvak IN, berichten
e-mail • 123
multimedia • 108
tekst • 99
web • 135
Postvak UIT, berichten
e-mail • 127
multimedia • 111
tekst • 101
Privacy • 197
Problemen oplossen • 202
PUK • 206
PUK2 • 207
225
Index
R
Reisadapter • 19
Roaming • 189
S
Schrijven, berichten
e-mail • 120
multimedia • 105
tekst • 96
SIM-kaart
blokkeren • 198
installeren • 17
SMS (Short Message Service)
• 96
SMS berichten
instellen • 102
lezen • 101
nieuw/verzenden • 96
wissen • 100, 101
Snelkiezen • 65
Snelkoppeling • 180
Spelletjes • 70
Spraakmemo's
afspelen • 82
opnemen • 80
wissen • 81
Standaardbericht
multimedia • 115
Standaardberichten • 136
Stille stand • 30
Stopwatch • 88
Symbolen, beschrijving • 14
T
T9-stand, tekstinvoer • 35
Taak
bekijken • 161
maken • 154
wissen • 162
Taal selecteren • 179
Tekens invoeren • 33
Tekst invoeren • 33
Tekstinvoerstand • 34
226
Index
Telefoon
aan- en uitzetten • 20
blokkeren • 197
display • 13
instellingen terugzetten •
201
onderdelen • 10
symbolen • 14
toetsen • 11
uitpakken • 9
wachtwoord • 197, 205
Telefoonlijst
beheren • 68
kopiëren • 60
opslaan • 61
opties • 60
snelkiezen • 65
wijzigen • 60
wissen • 60
Terugbellen, bericht • 100,
111
Terugzetten,
telefooninstellingen •
201
Tijd instellen • 178
Timer • 87
Toegangscodes • 205
Toetsen
beschrijving • 11
blokkeren • 21
plaats • 10
Toetsenbord deblokkeren •
21
Toetstonen
selecteren • 184
verzenden • 43
Toetsvolume • 27
Toon
bericht • 184
in-/uitschakelen • 185
klep • 185
minutenteller • 185
toetsenbord • 184
verbinding • 185
U
W
Uitgaande oproepen • 55
Uitzetten
alle geluiden • 30
microfoon • 42
toetstonen • 43
Wachtwoord
blokkeren • 208
telefoon • 197, 205
WAP-browser
cache wissen • 93
favorieten • 91
toegang • 89
Weekoverzicht • 155
Welkomtekst • 179
Wereldtijd • 83
Wisselgesprek • 40, 188
Wissen
afspraken • 158
diversen • 161
foto's • 175
MMS berichten • 110,
112, 114
SMS berichten • 100,
101
spraakmemo's • 81
taken • 162
telefoonlijst • 61
verjaardagen • 159
video's • 177
V
Veiligheid
informatie • 209
voorschriften • 7
Verbindingstoon • 185
Verjaardag
bekijken • 158
maken • 153
wissen • 159
Verlichting
beschrijving • 15
tijd instellen • 183
Verzonden berichten
e-mail • 127
multimedia • 111
tekst • 101
Video's
afspelen • 176
opnemen • 170
wissen • 175
Voice mail • 135
Voice mailserver • 135
Volume aanpassen
luidspreker • 27
toetstonen • 27
227
228
229
➄ Druk op functietoets Kies.
➃ Navigeer met de toetsen
Omhoog en Omlaag door de
lijst met opties tot de
gewenste optie is
geselecteerd.
➂ Druk op de functietoets
Kies.
➁ Blader met de
navigatietoetsen door de
menulijst naar het gewenste
menu.
➀ Druk op de functietoets
Menu.
Met de twee functietoetsen (
en ) kunt u
de actie uitvoeren die erboven, op de
onderste regel van het display, wordt
aangegeven.
Menuopties
weergeven
Druk op de toets of
de linkerkant van de
telefoon.
aan
Open de telefoon
of
Druk op de toets
Een oproep
beantwoorden
.
➀ Open de telefoon en druk
op de functietoets Tonen.
➁ Blader met de toets
Omhoog en Omlaag door
de lijst met gemiste
oproepen.
➂ Druk op de toets
om
de oproep te
beantwoorden.
Gemiste
oproepen
direct
weergeven
Het volume
aanpassen
Druk kort op de toets
Een gesprek
beëindigen
.
ingedrukt.
➀ Toets het nummer in.
➁ Druk op de toets
.
Houd de toets
Een gesprek
tot stand
brengen
Aan- en
uitzetten
Naslagkaart
SGH-D500 GPRS-telefoon
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)
Het volgende product:
Nummers in
de
telefoonlijst
opslaan
GSM900/GSM1800/GSM1900 Triband digitale draagbare
mobiele telefoon
(Productbeschrijving)
SGH-D500
(Typenaam)
• In het telefoongeheugen:
➀ Voer het nummer in en druk
op de functietoets Opslaan.
➁ Selecteer Telefoon.
➂ Selecteer een symbool.
➃ Blader door de items met de
toets Omhoog of Omlaag.
(Achternaam/Voornaam/
Mobiel/Privé/Kantoor/Fax/
Overig/Email/Afbeelding/
Melodie/Groep/Notities)
➄ Voer informatie in of druk op
de toets Links of Rechts.
➅ Druk op de functietoets
Opslaan.
• Op de SIM-kaart:
➀ Voer het nummer in en druk
op de functietoets Opslaan.
➁ Selecteer SIM.
➂ Voer de naam in en druk op
de toets Omlaag.
➃ Wijzig zo nodig het
telefoonnummer en druk op
de toets Omlaag.
Gefabriceerd door:
- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea,
730-350
(naam en adres van fabrikant*)
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende
standaarden en/of andere normatieve documenten.
Veiligheid
: EN 60950-1:2001
EMC
: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)
EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
Nummers in
de telefoonlijst
opslaan
(vervolg)
Een nummer
opzoeken in
de telefoonlijst
Een foto
maken
MP3bestanden
afspelen
SAR
: EN 50360:2001
Netwerk
: EN 300 328-1 v1.3.1 (2001-12)
EN 50361:2001
EN 300 328-2 v1.2.1 (2001-12)
EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)
➄ Wijzig zo nodig het
locatienummer.
➅ Druk op de functietoets
Opslaan.
➀ Druk op de functietoets
Contact.
➁ Toets de beginletters van
de naam in.
➂ Blader door de lijst met
namen met de toets
Omhoog of Omlaag.
➃ Druk op de toets
.
➄ Blader door de lijst met
nummers met de toets
Omhoog of Omlaag.
➅ Druk op de toets
om
het nummer te kiezen.
.
➀ Houd in de standbystand de cameratoets
ingedrukt.
➁ Druk op de toets
.
➀ Open het menu MP3
speler (menu 3.2).
➁ Druk op de toets
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat]
bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in
Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in
Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/
EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde
instantie(s):
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Kenmerk: 0168
Samsung Electronics Euro QA Lab.
De technische documentatie wordt beheerd door:
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 10. 28
Yong-Sang park / verkoopmanager
(plaats en datum van uitgifte)
(naam en handtekening van bevoegde persoon)
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)
230
* Dit is niet het adres van het Samsung Service Centre. Zie de garantiekaart of neem
contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het
Samsung Service Centre.
Download PDF
Similar pages
SGH-F400 Gebruiksaanwijzing
GPRS TELEFOON SGH-E800
samsung-e390
Handleiding Samsung E250