ASCOM | OFFICE150 | Ascotel office 155

ascom
Ascotel Office 155pro
Gebruiksaanwijzing
www.ascomnira.nl
20326165en_ba_b0
Werking en display symbolen
Werking en display symbolen
11
2
1
3
6
15
5
4
7
8
13
5
9
12
14
18
2
17
16
10
Werking en display symbolen
1
2
Luidspreker
Volume toets
10 Headset aansluiting
11 Indicator LED
Tuimel schakelaar:
• Kort tijdens een gesprek: Instellen
volume
• Kort in rust situatie: Cursor links / rechts
3
Display
12 C toets
• Bovenste regel: Symbolen
• Middelste regel: Informatie
• Onderste regel: Fox toets functies
4
Menu toets
Menu toegang toets
• Kort: Bladeren door Fox toets
functies
• Lang: Configuratie mode
5
M
Fox toets
Multi functie toets:
• Kort: Activeert de toegewezen
functie
• Lang: Configureren Fox toets,
omkeren zoek richting
6
Opvragen van extra informatie,
wanneer op het display het i symbool
verschijnt
Geluid opening
14 #-toets
Lang: Menu / instelling voor:
• Display contrast
• Display achtergrondverlichting
• Toon bereik
• Toon overbelast
Oproep toets
Correspondeert met het
haakcontact, schakelt de telefoon in
8
Toetsenbord
Cijfer invoer:
• Kort: Voor invoeren van cijfers
Karakter invoer in tekst:
• 1x, 2x, ... Invoer
9
Luidspreker toets
• Kort: Luidspreker aan / uit
• Lang: Vibra oproep menu
☛
15 Hotkey
Programmeerbare toets voor 6
nummer / namen of functies
• Kort: Sneltoets menu
• Lang: Programmeer sneltoets
16 Laadcontact
17 Microfoon
18 *-toets
• Lang: Schakelt DTMF mode aan / uit
(afhankelijk van de systeem software)
3
C
Wis en correctie toets
Kort:
• Tijdens een gesprek: Beëindigen,
klaar voor kiezen
• Menu / configuratie: Ga 1 stap
terugzonder opslaan
• Invoer: Wis laatste karakter
Lang:
• Ga één menu stap terug, zonder opslaan
13 Info toets
Beltoon en toets bevestigingstoon
7
• Snel knipperen: Oproep
• Langzaam knipperen: Voice Mail,
Bericht of Terugbellen
• Knipperen met tussen pauzes: Luidspreker
aan
i
Werking en display symbolen
DisplaySymbolen
Status batterij capaciteit
a
Batterijen vol
c
Batterijen bijna leeg
e
Batterijen leeg:
Luidspreker volume
Level 1
Level 2
Level 3
Ontvangst bereik
m
Binnen het bereik: klaar voor
gebruik
<Nee display> Buiten bereik
Ontvangst kwaliteit
H
Zeer goed
G
Goed
F
Slecht
E
Zeer slecht
<Nee display> Geen ontvangst
Aanmelden op het systeem
A(B,C,D)
<knippert>
ABCD
Telefoon aangemeld op systeem A
(B, C, of D) en klaar voor gebruik
<knippert>
A(B,C,D)
Buiten bereik: niet bruikbaar
Telefoon niet aangemeld op het
systeem
Status informatie
ABC
i
4
Tekstmode geactiveerd.
j
Functie geactiveerd onder Fox toets
of Hotkey
Informatie beschikbaar
M
Overige menu items beschikbaar
Werking en display symbolen
o/n
Microfoon aan / uit
ol
Hands-free mode geactiveerd
h
Verbinding vastgesteld
j
Functie geactiveerd (symbool)
S
Oproep naar gebruikersgroep
(toestel groep)
P
Configuratie mode is geactiveerd
Vibra oproep geactiveerd
<Knipperen> Binnenkomende oproepen
h
U
Oproep omgeleid
Menu-instructies
4v
Bladeren
Omgekeerde richting: Druk enkele seconden op de Fox toets
Notitie
Voor een gedetailleerde werking, verwijs ik u naar het hoofdstuk
"Bediening en display elementen".
5
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Werking en display symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Inhoud van de verpakking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Veiligheid en verantwoordelijkheid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
U ontvangt een oproep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
U wilt telefoneren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Display en bediening elementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Toetsenbord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Invoer van cijfers en letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Menu-instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Signaleringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Gebruik van additionele functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
U wilt gemakkelijk een oproep maken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
U bent niet op uw werkplek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Persoonlijke instellingen van uw telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Basis instellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Oproep eigenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Telefoonboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Programmeerbare toetsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Functie commando’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Programmeren van telefoon functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Installeren en inwerkingstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Het verhelpen van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
*/# procedures. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Menu Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Verklaring van overeenkomst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Verwijzing naar andere documenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
6
Inhoud van de verpakking
Inhoud van de verpakking
Inhoud van de verpakking: Office 155pro
Verkorte
Gebruiksaanwijzing
Veiligheidsadvies
Handset met riemclip en SIM kaart
Batterij met headset
aansluiting
Inhoud van de verpakking: Laadeenheid
Laadeenheid, inclusief netadapter
7
Opties
Opties
Lerendraagtas
Headset1)
1) Alleen te gebruiken voor de Office 150 en 155pro handset
8
Veiligheid en verantwoordelijkheid
Veiligheid en verantwoordelijkheid
Veiligheidsadvies
Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dit gevaarlijke situaties met zich meebrengen die in strijd zijn met
bepaalde wetten Lees deze werkinstructies van dit boekje nauwkeurig door en bewaar deze op een veilige
plaats. Zorg ervoor dat bij het overdragen van uw telefoon ook deze bedieningsinstructies zijn bijgevoegd.
Medische apparatuur
De telefoon mag niet worden gebruikt in de buurt van medische apparatuur,
zoals pacemakers en gehoorapparaten.
Beschikbaarheid van het telefoon netwerk.
Vertrouw niet alleen op uw telefoon als enige communicatiemiddel ingeval van
noodgevallen De beschikbaarheid van het netwerk kan niet altijd worden
gegarandeerd.
Het gevaar van ontploffing veroorzaakt door vonken
Gebruik uw telefoon nooit binnen explosie gevaarlijke gebieden welke kan leiden tot
ontploffingen
Batterijen
Gebruik nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen De telefoon is voorzien van
oplaadbare Ni-MH batterijen
Nieuwe vervangende batterijen zijn te verkrijgen via uw dealer of leverancier.
Gebruik alleen de meegeleverde laadeenheid of netadapter.
Gebruik alleen de meegeleverde netadapter voor de laadeenheid.
De batterijen mogen niet in aanraking komen met vloeistoffen of open vuur.
De batterijen kunnen tijdens het opladen warm worden, dit is normaal en veilig.
De batterijen behoren niet met het huisvuil weggegooid te worden. Verzamel deze
en deponeer de batterijen in de daarvoor bestemde verzamel bakken voor chemisch
afval.
Hands-free mode en beltoon
Houdt het toestel niet tegen uw oor tijdens de handenvrij bediening of als het toestel
rinkelt omdat het geluidsvolume dan zeer hoog is.
Onderhoud
Gebruik alleen de origineel verkrijgbare accessoires. Neem contact op uw leverancier
om installatie en reparatie werkzaamheden uit te voeren Vermijd aanraking van de
laadcontacten met een scherp, metaal en / of vette voorwerpen.
Gebruik altijd een zachte, licht vochtige of antistatische doek voor het schoonmaken
van uw telefoon. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere chemische
producten.
9
Veiligheid en verantwoordelijkheid
Kostenbeheersing
1
5
20
Bescherm de handset met een code, zodat niemand gebruik kan maken van uw
handset en op uw kosten kan bellen. De code beschermt ook uw persoonlijke
instellingen.
Bij het dragen van de handset is het verstandig om het toetsenbord te blokkeren Dit
om te voorkomen dat de handset per ongeluk geactiveerd word.
Bedrijf condities
Gebruik de handset niet buiten een temperatuur bereik van +5 °C tot +40 °C.
Vermijd direct zon licht en andere externe warmte bronnen.
Bescherm de handset tegen vocht, te veel stof, agressieve stoffen en dampen.
Stel uw handset niet bloot aan elektromagnetische velden (elektrische motoren,
huishoud apparatuur). De spraakkwaliteit kan hierdoor worden beïnvloed. Plaats de
telefoon niet in de buurt, radio’s, TV’s, videospelers en andere telefoons sets.
Verwijderen van afval
Draag zorg voor het wegwerpen (vernietigen) van uw telefoon en verpakking op een
milieu vriendelijke wijze, als alternatief kunt u deze retour sturen naar uw leverancier.
Toepassing
Deze telefoon is exclusief ontworpen voor het ontvangen en voeren van telefoongesprekken binnen het
overeenkomstig systeem. De handset kan tevens worden gebruikt, in GAP mode, op een "vreemd" DECT
systeem.
Kwaliteit en betrouwbaarheid
Dit product is geproduceerd volgens het ISO 9001 kwaliteitssysteem.
Dit product en ingesloten gebruikershandleiding is geproduceerd met de uiterste zorg. De product
functies zijn getest en goedgekeurd volgens specificaties. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden
uitgesloten. De garantie is dan ook beperkt tot het vervangen van het defecte apparaat.
De fabrikant is niet verantwoordelijk voor indirecte schade als gevolg van onjuist gebruik van het product.
De mogelijke gevaren zijn beschreven in een apart hoofdstuk van de gebruikershandleiding.
Verantwoordelijkheid bij verlies of vergoeding is ten alle tijde uitgesloten.
10
Telefoneren
Telefoneren
U ontvangt een oproep
In dit gedeelte wordt de procedure beschreven van het beantwoorden van een oproep.
Beantwoorden van een oproep
Uw toestel rinkelt en de LED indicator knippert. Om te antwoorden doe als volgt:
Waarschuwing
Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de
geluidsopening aan het oor wordt gehouden.
Druk op de Oproep toets
– of –
Druk op de Luidspreker toets.
De luidspreker functie is geactiveerd.
Notitie
Indien het telefoon nummer wordt meegestuurd wordt deze weergegeven
op de display. Indien het telefoonnummer in de telefoonlijst van het toestel
of systeem is opgeslagen word de naam van de opbeller weergegeven op de
display. Is er te weinig ruimte op de display, dan verschijnt er een "+" teken,
druk op de Info toets voor extra informatie.
Het gesprek beëindigen
U wilt het gesprek beëindigen.
Na het gesprek kan de gesprekstijd worden weergegeven op de display of opvragen met de Info toets.
Deze voorwaarde geldt alleen indien deze functie wordt ondersteund vanuit het telefoon netwerk,
gesprekskosten wordt weergegeven na het beëindigen van een extern gesprek.
Druk op de Oproep toets
– of –
Indien geen hands-free mode: Plaats de handset terug in de oplader.
– of –
Hands-free mode en de handset in de oplader: Druk op de Luidspreker toets.
– of –
Druk op de Oproep toets.
Op het display verschijnt "Invoer nummer".
C
Notitie
Na het indrukken van de C-toets, u hoort de kiestoon en de handset wacht
op het in toetsen van het telefoonnummer.
11
Telefoneren
U wilt telefoneren
Dit gedeelte beschrijft de verschillende mogelijkheden om te telefoneren.
Telefoonnummer kiezen
U wilt iemand opbellen door het telefoonnummer te kiezen.
☛
Notitie
Voer het nieuwe telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.
Gebruik de Correctie toets voor het wissen van een verkeerde invoer.
Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.
Oproep herhalen
U wilt iemand bereiken die u onlangs heeft gebeld.
Uw telefoon onthoud automatisch de laatst gekozen nummers in de herhaallijst de telefoonnummers van
de personen die u gebeld hebben – en hun namen, indien beschikbaar. U kunt degene terugbellen vanuit
de herhaallijst.
M
Herhaal
v
Druk meerdere keren op de Menu toets totdat de functie "Herhaal"
verschijnt.
Druk op de "Herhaal" Fox toets.
Het display toont het laatst gekozen nummer.
Om te bladeren door de herhaallijst van de laatste 10 nummers,
druk herhaaldelijk op de "v" Foxtoets.
Druk op de Oproep toets
Het display toont het nummer dat wordt gekozen.
12
Telefoneren
Gebruik van de hands-free mode
U wilt meerdere mensen deel laten nemen tijdens een gesprek
De geluidskwaliteit kan worden verbeterd door het volume van de handset zo laag mogelijk in te stellen.
Uw telefoon zorgt de communicatie in twee richtingen bij gebruik van de handsfree mode:
• De telefoon staat in de oplader.
• De telefoon staat niet in de oplader.
Waarschuwing
Het volume van de handset wordt stapsgewijs verhoogt gedurende de
hands-free bediening. Voorkom dat de handset niet tegen het oor wordt
gehouden.
De telefoon is uit de oplader: Druk op de Luidspreker toets.
Hands-free mode is geactiveerd.
– of –
De telefoon staat in de oplader: Druk op de Oproep toets
Hands-free mode is geactiveerd.
Notitie
Het volume wordt verhoogd vanuit een laag volume naar een ingesteld
volume tijdens de hands-free mode. Zorg ervoor dat de microfoon niet
wordt afgesloten.
Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset in de oplader staat:
Neem de telefoon uit de oplader.
Normale bediening is nu geactiveerd.
– of –
Deactiveer de hands-free bediening wanneer de handset uit de oplader is:
Druk op de Luidspreker toets.
Normale bediening is nu geactiveerd.
Notitie
De Oproep toets beëindigd het gesprek in hands-free mode. Het gesprek
wordt niet beëindigt wanneer de handset wordt terug geplaatst in de
oplader in de hands-free mode.
Microfoon uitzetten
Tijdens een gesprek wilt u ruggespraak houden zonder dat uw gesprekspartner mee kan luisteren.
Gedurende het gesprek kunt u de microfoon in en uitschakelen.
Microfoon
Schakel de microfoon uit: Druk op de "Mic" Fox toets.
Op het display verschijnt n symbool.
Microfoon
Schakel de microfoon in: Druk op de "Mic" Fox toets.
Op het display verschijnt o symbool.
13
Telefoneren
Het gebruik van de headset
U wilt een gesprek voeren zonder de telefoon vast te houden.
De headset is uitgerust met een hoofdtelefoon, microfoon en een oproep toets. Voor het beantwoorden
en beëindigen van gesprekken, druk simpel weg op de oproep toets van de headset Indien de headset is
aangesloten op de handset wordt de microfoon en luidspreker van de handset uitgeschakeld.
Beantwoorden en beëindigen van een oproep: Druk op een toets.
Regelen van hoofdtelefoon volume: Druk op de volume toetsen van de
handset.
Notitie:
14
Een headset van een andere fabrikant kan storingen veroorzaken (o.a.)
Display en bediening elementen
Display en bediening elementen
Display
Afkortingen
Afhankelijk van de beschikbare display ruimte worden bepaalde afkortingen toegepast, zoals "Aank."
voor "Aankondiging". Deze afkortingen zijn makkelijk te begrijpen.
Navigeren door het Fox toetsen menu
De Fox toets wijst de beschikbare functies toe met betrekking tot iedere situatie.
Een "M" in het display vertel u dat u de Menu toets kunt gebruiken om verder te gaan naar de Fox toets
opties.
M
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat bent aangekomen bij de optie
die u wilt.
Navigeren door de informatie regels
Het display toont een "i" in stand-by mode of een "+" voor meer tekst informatie.
Een "i" in het display geeft aan een lijst van oproep berichten zijn of beschikbare actieve functies in
verscheidene info regels. Gebruik de Info toets voor het opvragen van de informatie regels.
Indien er te weinig ruimte is op het display voor het tonen van de gehele tekst, een "+" teken verschijnt.
Druk op de Info toets voor het tonen van de overige tekst.
Het opvragen van de informatie regels: Druk herhaaldelijk op de Info toets
totdat de informatie verschijnt.
i
Notitie
Na de laatste info regel, verschijnt de eerste info regel opnieuw op de display
Voor tonen van de overige tekst: Druk op de Info toets.
De display toont de overige tekst.
i
Notitie
Druk op de Info toets zo vaak als nodig is voor het lezen van de gehele tekst.
15
Display en bediening elementen
Toetsenbord
Druk op een toets
Afhankelijk van de huidige situatie, een toets heeft meerdere functies. Het activeren van een functie is
afhankelijk van hoeveel keer de toets is ingedrukt of te snel is ingedrukt of ingedrukt is gehouden.
Hier zijn enkele voorbeelden:
Druk op een toets.
<lang>
Houd de toets ingedrukt (ca.2 seconden).
M
<2x, 3x, 4x, etc.>
In tekst mode, druk tweemaal, driemaal, viermaal, etc.
Z
W
9
XY
Gebruik van de Fox toets
De Fox toets heeft verschillende functies. Deze functies worden weergegeven boven de toets.
Druk op de Fox toets onder de betreffende functie op de display.
Toets opdracht
Houd de aangegeven toets ingedrukt (ca. 2 seconden) en u springt naar de betreffende menu items,
display informatie, of actieve speciale functies. Hier zijn enkele voorbeelden:
Schakel de telefoon uit
<lang>
0
W
<lang>
9
XY
Z
<lang>
Omschakelen systeem
<lang>
Configureer de Fox toets of
omgekeerde zoek richting
Informatie voor de
systeembeheerder
<lang>
Schakelt DTMF mode aan / uit
(afhankelijk van systeem software)
Informatie voor de
systeembeheerder
<lang>
Instellingen:
• Display contrast
• Display achtergrondverlichting
• Toon bereik
• Toon overbelast
1
<lang>
Blokkeren toetsenbord –
handmatig deblokkeren,
noodzakelijk bij een binnenkomend
gesprek
2
ABC
<lang>
3
DEF
16
Display en bediening elementen
<lang>
Toont de ontvangst kwaliteit en
huidige basisstation
<lang>
Toon handset software versie
<lang>
4
Activeren van de configuratie mode
M
G HI
<lang>
C
5
Ga één menu stap terug, zonder
opslaan
JKL
<lang>
M
Geen functie
<lang>
Opvragen van het menu voor het
configureren van de snel toetsen
Informatie voor de
systeembeheerder
<lang>
Opvragen van vibra oproep menu
6
NO
<lang>
7
S
P
QR
<lang>
Blokkeren toetsenbord – autom.
Vrijgeven binnenkomende
oproepen
8
TUV
Invoer van cijfers en letters
Invoer cijfers
De cijfer toetsen worden gebruikt voor het invoeren van de cijfers 0 - 9.
Invoeren van letters en speciale karakters1)
U kunt de cijfer toetsen tevens gebruiken voor het invoeren van letters en speciale karakters. Een aantal
letters en speciale karakters zijn toegewezen aan een toets.
Voor het invoeren van letters en speciale karakters gebruikt u de cijfer toetsen, u dient wel om te
schakelen naar de tekst mode. De display toont "ABC" wanneer de tekst mode is geactiveerd. U kunt
omschakelen tijdens het invoeren tussen denummer mode en tekst mode.
ABC
Notitie
Voor het omschakelen voor het invoeren cijfers en tekst: Druk op de "ABC"
Fox toets.
Indien de telefoon een tekst invoer verwacht, de tekst mode is automatisch
geactiveerd.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
17
Display en bediening elementen
De invoer karkaters zijn als volgt toegewezen aan de cijfer toeten:
-.?1!,:;’"¿¡
1
ABC
ABC2ÄÆÅÇ
abc2äæåàç
2
DEF
DEF3É
def3éèê
GHI
GHI4
ghi4ì
JKL
JKL5
jkl5
MNO
MNO6ÑÖØ
mno6ñöøò
PQRS
PQRS7
pqrs7ß
TUV
TUV8Ü
tuv8üù
WXYZ
WXYZ9
wxyz9
3
5
7
9
6
*/()<=>%£$€¥¤@&§
<1x, 2x, 3x, etc.>
4
8
+0
0
Spatie #
Druk herhaaldelijk op de cijfer toets, totdat het karakter verschijnt die u wilt
gebruiken.
☛
Omschakelen tussen hoofd- en kleine letters
U wilt omschakelen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het invoeren in de tekst mode.
De hoofdletter invoer is automatisch geactiveerd bij invoer in de tekst mode. Nadat de éérste letter is
ingevoerd schakelt de tekst mode automatisch om naar kleine letter invoer. U kunt kiezen of u de Fox
toets gebruikt om handmatig om te schakelen tussen hoofdletters of kleine letters.
A>a
Omschakelen naar kleine letters: Druk op de Fox toets "A>a".
A>a
Omschakelen naar hoofdletters: Druk op de Fox toets "a>A".
Notitie
18
Het omschakelen van kleine naar hoofd letters is alleen geldig bij invoer van
één karakter.
Display en bediening elementen
Het invoeren van een telefoonnummer (kies voorbereiding)
U kunt op ieder moment een telefoonnummer invoeren zonder dat het nummer automatisch wordt
gekozen. Dit nummer wordt niet eerder gekozen nadat de oproep toets is ingedrukt.
☛
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in.
Het display toont het telefoonnummer.
Corrigeren foutieve invoer
U heeft een fout gemaakt bij het invoeren van een cijfer of karakter.
U kunt de invoer karakter voor karakter of in zijn geheel verwijderen.
Verwijderen van de laatste invoer: Druk op de C toets.
C
<lang>
C
Het beëindigen van de invoer: Druk op de C toets en houd deze enkele
seconden ingedrukt.
Menu-instructies
Omkeren van de zoekrichting
De Fox toets menu toont een pijl symbool dat de zoekrichting aangeeft. Hoe dan ook, u wilt bladeren in
de tegenovergestelde richting.
Houd de pijl toets enkele seconden ingedrukt om de zoekrichting in tegenovergestelde richting om te
draaien.
v of V
Druk op de "v" of "V" Fox en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De richting van de pijl is omgekeerd.
Wisselen tussen bewerken en bladeren
U bladert door de lijst en vind een bericht, als voorbeeld. En u wilt deze bewerken.
De tekst mode is geactiveerd als standaard invoer mode. U kunt nu de Menu toets gebruiken om te
wisselen tussen de tekst mode voor het invoeren van letters en nummer mode voor het invoeren van
cijfers.
M
Notitie
Druk de "RESET" Foxtoets.
U kunt nu de tekst mode activeren en deactiveren de "ABC" Fox toets.
Schakel de Fox toets terug "v", Druk opnieuw op de Menu toets.
19
Display en bediening elementen
Handelingen annuleren
U kunt de laatste handeling annuleren door op de C toets te drukken.
<lang>
C
Notitie
Druk op de C toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Annuleren van de laatste handeling.
Zet de telefoon in de stand-by mode, druk enkele malen op de C toets.
Signaleringen
Signaleringen LED indicatie
Dit zijn normale LED display types. Overige display types zijn beschreven in het hoofdstuk Storingen.
LED knippert snel
LED knippert langzaam
LED knippert afwisselend
Oproep ontvangen
Voice mail, bericht of terugbel
verzoek ontvangen1)
Waarschuwing: Luidspreker is
ingeschakeld.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
20
Gebruik van additionele functies
Gebruik van additionele functies
De volgende hoofdstukken verklaren de additionele functies van uw toestel waardoor u efficiënter kunt
werken en telefoneren.
U wilt gemakkelijk een oproep maken
Dit hoofdstuk verklaart enige makkelijke functies van uw toestel om te telefoneren
Naamkeuze – Snelkeuze1)
U wil een oproep maken door een naam te kiezen.
Met snelkiezen hoeft u slechts een cijfertoets te kiezen voor elke letter die u wenst en deze slechts 1 maal
in te drukken ook al zitten er meerdere letters onder. Een slim zoekalgoritme zorgt voor snelle resultaten.
Uitgangspunt: De naam en het bijbehorende nummer moeten in de lijst van het toestel of het systeem
aanwezig zijn.
De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7)
zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen
ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn
ingevoerd
☛
ABC
☛
v
Druk op de corresponderende toets 1 maal voor de letter die u wilt hebben
Voor elke letter wordt op de display een cijfer getoond, bijvoorbeeld het
cijfer "6" voor de letter "n".
Druk op de "ABC" Fox toets.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.
Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst
weergegeven wordt.
Gebruik de "v" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat
deze de naam toont die u zoekt.
Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.
Notitie
Met behulp van snelkiezen wordt in alle telefoonboeken tegelijkertijd
gezocht.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
21
Gebruik van additionele functies
Naamkeuze
U wil een oproep maken door een naam te kiezen.
Op naam kiezen functie is speciaal voor dit doel gemaakt. U kunt de naam opzoeken in het telefoonboek
van het toestel of het systeem.
De achternaam en de voornaam moeten gescheiden zijn door een spatie, bijvoorbeeld "no s" (66#7)
zoekt naar Nobel Stephen. Gebruik de #-toets om een spatie in te voegen. Afhankelijk van hoe de namen
ingevoerd zijn kan deze volgorde anders zijn.Vraag uw beheerder hoe de namen in de lijsten zijn
ingevoerd
M
ABC
Druk op de Menu toets.
De display toont "ABC".
Druk op de "ABC" Fox toets.
Alle beschikbare telefoonboeken worden doorzocht: verkorte keuze,
intern en privé.
Gebruik de Fox toets om het telefoonboek te kiezen.
Het geselecteerde telefoonboek verschijnt op de display na "Kiezen op
naam:".
Notitie
☛
Notitie
☛
v
De Menu toets geeft u toegang tot het privé telefoonboek.
Voer de éérste letter in.
Het toestel zoekt voor corresponderende namen.
De zoek functie heeft geen invloed op hoofdletter, kleine letters en speciale
karakters.
Als het toestel geen corresponderende naam kan vinden verschijnt de tekst
"Lege lijst" op de display.
Het kan noodzakelijk zijn om meer letters in te toetsen voordat een lijst
weergegeven wordt.
Gebruik de "v" Fox toets om door de lijst met namen te bladeren totdat
deze de naam toont die u zoekt.
Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.
22
Gebruik van additionele functies
Kiezen vanuit de oproeplijst
U wilt iemand bereiken die u gebeld heeft tijdens uw afwezigheid.
Uw telefoon heeft automatisch het telefoonnummer opgeslagen van de persoon die geprobeerd heeft u
te bereiken. U kunt die persoon nu bereiken via de oproeplijst.
De lijst bevat maximaal 10 oproepen.
Druk herhaaldelijk op de Info toets tot de display de tekst "Oproeplijst"
toont.
i
Notitie
Oproeplijst
informatie
v
De optie "Oproeplijst" is alleen beschikbaar als er oproepen aanwezig zijn.
Druk op de "Oproeplijst" Fox toets.
De display toont het nummer van de laatst ontvangen oproep.
Bladeren door de lijst: Druk op de "v" Fox toets.
Om de persoon op te roepen: Druk op de Oproep toets
Nadat de verbinding tot stand gekomen is wordt dit nummer automatisch
uit de lijst verwijderd.
– of –
Verwijder
Notitie
Om een nummer te verwijderen uit de lijst: Druk de "Verwijder" Fox toets.
Indien u met uw draadloze toestel het dekkingsgebied verlaat of uw toestel
uitschakelt ontvangt u de aangepaste oproeplijst zodra u weer binnen bereik
bent of het toestel weer aanzet.
23
Gebruik van additionele functies
Kiezen vanuit de lijst van beantwoorde oproepen1)
U wilt iemand terugbellen wiens oproep u beantwoordt heeft.
Uw toestel slaat automatisch het nummer op van een oproep die u beantwoordt heeft. U kunt deze
persoon eenvoudig terugbellen via deze lijst.
De lijst van beantwoorden oproepen bevat maximaal 10 nummers.
M
Lijst van
beantwoorden
oproepen
v
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Lijst van
beantwoorden oproepen" toont.
Druk op de "Lijst van beantwoorden oproepen" Fox toets.
Om door de lijst van beantwoorden oproepen te bladeren: Druk op de "v"
Fox toets.
Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.
Kiezen met een vrij programmeerbare hotkey
U wilt iemand oproepen wiens nummer opgeslagen is onder een vrij configureerbare Hotkey.
Druk op Hotkey, totdat de display het nummer toont dat u wilt bellen.
Druk op de Fox toets die overeenkomt met de persoon die u wilt oproepen.
De display toont de naam en het telefoonnummer van de persoon die u
zoekt.
Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
24
Gebruik van additionele functies
Terugbel verzoek
U wilt een persoon spreken. De persoon is bezet of beantwoordt het toestel niet. U kunt een terugbel
verzoek starten voor zowel interne als externe nummers (extern alleen als het door de infrastructuur
ondersteunt wordt). Niet alle netwerk providers ondersteunen deze functie.
Is de gebelde persoon ingesprek dan kunt u automatisch een terugbel verzoek activeren. In dit geval
begint uw toestel te rinkelen zodra gebelde persoon oplegt. Neem nu de hoorn op en het toestel van de
gebelde persoon zal beginnen met rinkelen.
Dit geldt ook als de gebelde persoon de oproep niet beantwoordt. Het terugbel verzoek wordt weergeven
in de display als tekst of met een lampje.
Situatie
Terugbellen
Notitie
Reset
U heeft geprobeerd iemand te bereiken en hoort een bezet of beltoon.
Om terugbel verzoek te activeren: Druk op de "Terugbellen" Fox toets.
De display toont "Oproep verwacht" en "Reset".
U kunt 1 terugbel verzoek tegelijkertijd starten. Dit verzoek wordt
automatisch na een half uur gewist door het systeem. U kunt deze opdracht
ook zelf wissen.
Om een terugbel verzoek te wissen: Druk op de "Reset" Fox toets.
Beantwoorde oproep in de wacht
U bent in gesprek en hoort de oproep wacht toon. Iemand wil u dringen spreken.
U kunt de oproep óf beantwoorden óf afwijzen.
Beantwoorden
Oproep benantwoorden: Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
1. Uw huidige gesprek wordt in de wacht gezet. U bent nu verbonden met
degene die wachtende oproep activeerde.
– of –
Afwijzen
Oproep afwijzen: Druk op de "Afwijzen" Fox toets.
U blijft verbonden met het originele gesprek. Degene die wachtende
oproep activeerde hoort een bezettoon.
– of –
Druk op de Oproep toets
Het éérste gesprek wordt beëindigd.
Druk op de Oproep toets
U bent nu verbonden met degene die wachtende oproep activeerde.
25
Gebruik van additionele functies
Oproep in de wacht van een interne deelnemer
U wilt spreken met een interne deelnemer. Echter deze persoon is in gesprek.
Doordat u een wachtende oproep activeerde hoort de interne deelnemer een toon en ziet uw
telefoonnummer en naam op de display. Deze persoon kan uw oproep beantwoorden of afwijzen.
Aankloppen
Notitie
Druk op de "Aankloppen" Fox toets.
U hoort een kiestoon.
Als de gebelde persoon uw oproep afwijst of dat aankloppen niet mogelijk
is dan hoort een bezettoon en wordt de verbinding verbroken.
Een intercom oproep activeren
U wilt via de ingebouwde luidspreker van uw toestel, indien aanwezig, een algemene omroep doen
zonder op antwoord te wachten (net als een intercom).
U kunt een intercom oproep activeren naar een geselecteerd aantal toestellen, indien de
systeembeheerder dit heeft vrijgegeven.
Kies het toestelnummer of groepsnummer.
☛
Druk op de Oproep toets
De persoon wordt gebeld. De display toont "Gebruiker: ...".
M
Intercom
Notitie
Druk herhaaldelijk op de menu toets, totdat de display "Intercom" toont.
Druk op de "Intercom" Fox toets.
De display toont "Gebruiker: ...". U kunt nu direct spreken.
Voor directe intercom, zie ook "*# Procedure, Intercom".
Een intercom oproep ontvangen
Na een attentietoon wordt u toegesproken via de luidspreker.
U kunt het bericht uitluisteren of afbreken.
Notitie
Beantwoorden
Notitie
Het toestel kan alleen een omroep ontvangen als deze in de lader staat.
Om het beluisteren van de omroep voort te zetten: Druk op de
"Antwoorden" Fox toets.
U bent nu verbonden met de persoon die de omroep startte.
Alle andere groepsdeelnemers van de omroep worden afgeschakeld.
– of –
C
26
Om de omroep te stoppen: Druk op de Oproep toets.
Gebruik van additionele functies
Extra functies gebruiken tijdens een gesprek
Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even weg bent van uw toestel
om te telefoneren.
Wisselgesprek activeren
U wilt iemand oproepen zonder uw huidige gesprek te verbreken. Hierna wilt u met de éérste partij verder
praten.
Met deze functie kunt u een bestaand gesprek onderbreken en de beller in de wacht zetten om
vervolgens in ruggespraak een interne of externe verbinding op te bouwen. U kunt een wisselgesprek
activeren voor zowel interne als externe.
Ruggespraak
☛
Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.
Voer het nummer in van de ruggespraakpartner.
De tweede beller wordt gebeld. U hoort beltoon.
Om de ruggespraakverbinding te verbreken: Druk op de C toets.
U bent nu weer verbonden met de éérste verbinding.
C
Notitie
Als uw wisselgesprekspartner ophangt of legt zelf per ongeluk de hoorn
neer dan hoort u een continue waarschuwingssignaal om u er aan te
herinneren dat de éérste opbeller nog aan de lijn is. Als u dan de hoorn
opneemt wordt verbonden met de opbeller.
Pendelen tijdens een wisselgesprek
U spreekt met een wisselgesprek partner en u heeft de éérste beller in de wacht. U wilt pendelen tussen
deze twee partijen.
In een wisselgesprek kunt u de functie1) pendelen (makelen) gebruiken om tussen beide beller te
schakelen. Deze functie werkt zowel op interne als externe gesprekken. U kunt ook pendelen tussen een
conferentiegesprek en een wisselgesprek partner.
Ruggespraak
C
Pendelen: Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
U spreekt nu met de andere partij. Het originele gesprek staat in de wacht.
Om de huidige verbinding te verbreken: Druk op de C toets.
Verbinding beëindigen. U bent nu verbonden met de beller in de wacht.
1) Afhankelijk van het systeem heet deze functie "makelen" , "ruggespraak" of
"2e gesprek".
27
Gebruik van additionele functies
Een gesprek doorverbinden
U wilt een gesprek doorverbinden naar iemand anders.
Met de ruggespraakfunctie kunt u een gesprek doorverbinden. U kunt zowel intern als extern
doorverbinden.
Ruggespraak
☛
Druk op de "Ruggespraak" Fox toets.
Uw gesprek wordt in de wacht gezet.
Voer het nummer in van de andere partij.
De ander wordt opgebeld.
Doorverbinden met vooraankondiging: Wacht totdat de gebelde persoon
antwoordt. Kondig het gesprek aan.
Druk op de Oproep toets
De beller en de gebelde worden nu met elkaar verbonden.
– of –
Verbinden zonder vooraankondiging: 1. Wacht totdat u beltoon hoort en
druk op de Oproep toets.
De gebelde wordt direct gebeld door de andere partij.
Notitie
Heroproep: Als de gebelde persoon niet opneemt dan komt het
doorverbonden gesprek terug bij uw toestel.
Een gesprek parkeren
U wilt een gesprek parkeren zonder een gesprekskanaal te beleggen.
U kunt het gesprek lokaal of centraal parkeren. Een lokaal geparkeerd gesprek kan alleen teruggenomen
worden door het toestel dat dit geïnitieerd heeft. Lokaal parkeren kan alleen met de Fox toets.
Parkeert u een gesprek centraal (*76) dan kan het gesprek door elk toestel worden opgepakt. Het terug
halen van het gesprek kan alleen met *# procedure #76.
M
28
Druk de menu toets herhaaldelijk tot de display "Parkeer" toont.
Parkeren
Druk de "Parkeren" Fox toets.
Uw gesprek is nu lokaal geparkeerd. De display toont "Uitgevoerd" en
"Terugnemen".
Terugnemen
Om het geparkeerd gesprek terug te nemen: Druk de "Terugnemen" Fox
toets.
U bent nu weer verbonden met het geparkeerde gesprek.
Gebruik van additionele functies
Een conferentiegesprek voeren
U bent in gesprek en u heeft op het zelfde moment een ander gesprek in de wacht staan. U wilt met beide
partijen een conferentie opbouwen.
Met de conferentiefunctie kunt u een deelnemer toevoegen in het bestaande gesprek. Vanuit een
conferentie kunt u een wisselgesprek opbouwen met iemand anders. U kunt pendelen tussen de
conferentie als groep en de deelnemer aan het wisselgesprek.
Afhankelijk van het systeem kan een conferentie bestaan uit maximaal 6 deelnemers. De deelnemers
kunnen zowel interne als externe deelnemers zijn.
M
Conferentie
Notitie
Om iemand in de wacht toe te voegen aan een conferentie:
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display de tekst
"Conferentie" toont.
Druk op de "Conferentie" Fox toets .
De beller in de wacht is nu opgenomen in de conferentie:
Conferentiegesprek.
Gedurende het gesprek is het mogelijk een informatietoon te horen. Dit is
afhankelijk van de programmering van het systeem.
Hoe verlaat ik een conferentiegesprek: Druk op de Oproep toets
De overige deelnemers blijven in de conferentie.
U bent niet op uw werkplek
Dit hoofdstuk verklaart verschillende opties die uw toestel biedt indien u even van uw werkplek weg bent.
Een oproep omleiden
U wilt uw werkplek verlaten. Oproepen worden omgeleid naar een andere bestemming (b.v. toestel of
pager).
U kunt een oproep omleiden naar verschillende bestemmingen met behulp van oproepomleiding.
M
Omleiden
v
OK
Druk de herhaaldelijk op de Menu toets, todat de display "Omleiden" toont.
Druk op de "Omleiden" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display "Omleiden naar
gebruiker" toont.
Druk op de "OK" Foxtoets.
29
Gebruik van additionele functies
Voer het telefoonnummer in.
☛
OK
Notitie
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Omgeleid naar: ...".
Als u alleen omgeleid wilt worden indien u in gesprek bent, kies dan
"Omleiden: Bezet" in plaats van "Omleiden: gebruiker"1).
U kunt de oproepomleiding deactiveren met de "Reset" Fox toets.
Een omleiding kunt u ook op afstand activeren.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
Een oproep doorschakelen
U wilt omroepen bestemd voor uw toestel doorschakelen naar een andere bestemming
Zowel uw eigen toestel als de andere bestemming zullen rinkelen. De systeemconfiguratie bepaald of er
een vertraging is bij het doorschakelen. Degene die als eerste de hoorn van de haak neemt beantwoordt
de oproep. Afhankelijk van de systeeminstellingen kan de oproep doorschakeling ook geactiveerd
worden als uw toestel bezet is.
M
Omleiden
v
OK
☛
OK
i
Reset
30
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.
Druk op de "Omleiden" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display "Omleiden naar
gebruiker" toont.
Druk op de "OK" Fox toets.
Voer het nummer in van de bestemming waarnaar de oproepen moeten
worden omgeleid.
Druk op de "OK" Fox toets.
Oproep doorschakeling is nu geactiveerd. De display toont "i" en
"Omleiding: ...".
Om de oproep doorschakeling te deactiveren: Druk op herhaaldelijk op de
Info toets, totdat op de display de tekst "Omleiding" en "Reset" verschijnt.
Druk op de "Reset" Fox toets.
Omleiding is nu gedeactiveerd.
Gebruik van additionele functies
Een bericht achterlaten
U wilt niet bereikbaar zijn op uw toestel. U wilt interne deelnemers een bericht geven zodra deze u bellen.
Uitgangspunt: De interne persoon moet wel een toestel met alfanumeriek display bezitten.
Bellers met een toestel zonder alfanumeriek display worden doorgeschakeld naar uw toestel of naar een
voorgeprogrammeerde bestemming.
De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in
de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn
ingesteld in de systeem configuratie.
M
Omleiden
v
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Omleiden" toont.
Druk op de "Omleiden" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display
"Omleiden naar bericht" toont.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
Om door de berichten te bladeren: Druk op de "v" Fox toets.
Wijzig het bericht, indien gewenst.
☛
Notitie
OK
Reset
Notitie
Om letters in te voeren: Druk op de Menu toets, totdat de "ABC" Fox toets
verschijnt.
Om een bericht te activeren: Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bericht actief".
Om een bericht te deactiveren: Druk de "Reset" Fox toets.
Als u een oproepomleiding geactiveerd heeft dan zal het bericht
uitgeschakeld worden.
31
Gebruik van additionele functies
Toestel vergrendelen
U gaat van uw plaats en u wilt niet dat iemand de instellingen van uw toestel kan wijzigen, in uw privé
telefoonboek kan kijken of gesprekken voert via uw toestel.
U kunt uw toestel beveiligen met een PIN code van minimaal 2 en maximaal 12 cijfers. Zie ook
"Het aanpassen van de code". De standaard instelling is 0000.
M
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
M
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de display "Toestel" toont.
Toestel
v
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display "Vergrendeld"
toont.
OK
☛
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
Druk op de "OK" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets om het soort slot aan te geven dat u
wilt.
OK
Notitie
32
Druk de "Toestel" Fox toets.
Druk op de "OK" Foxtoets.
Het display toont "Uitgevoerd".
U kunt of de configuratie beveiligen ("CONF: VERGRENDELD") of het gehele
toestel ("VERGRENDELD"). In het laatste geval kunnen uw persoonlijke
gegevens niet worden bekeken en de externe oproepen van uw telefoon zijn
alleen toegestaan afhankelijk van de systeem instellingen.
Gebruik van additionele functies
Toestel vrijgeven
De display toont "Vergrendeld". U wilt het toestel vrijgeven.
U moet uw code gebruiken om het toestel vrij te geven. Als u deze vergeten bent, raadpleeg dan uw
systeembeheerder.
Reset
☛
OK
v
OK
Druk op de "Reset" Fox toets.
Gebruik de cijfer toetsen om de code in te geven.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
Druk op de "OK" Foxtoets.
De display toont "Vergrendeld".
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de tekst "Vrij" verschijnt.
Druk op de "OK" Foxtoets.
Het display toont "Uitgevoerd". Het toestel is vrijgegeven.
U wilt u toestel efficiënt gebruiken in speciale situaties
Dit hoofdstuk verklaart de verschillende opties die uw toestel biedt in speciale situaties.
Een bericht versturen
U kunt een interne persoon niet bereiken en wilt een bericht achterlaten.
U kunt een bericht sturen naar een interne persoon. Het bericht verschijnt op de display van de persoon.
Uitgangspunt: De interne persoon moet een toestel met alfanumeriek display bezitten.
De inhoud van het bericht kan geselecteerd worden uit 1 van de 16 voorgeprogrammeerde berichten in
de centrale. U kunt de tekst wijzigen naar eigen behoefte. De voorgeprogrammeerde berichten zijn
ingesteld in de systeem configuratie.
M
Melding
v
Druk herhaaldelijk op de Menu toets totdat de tekst "Melding" verschijnt.
Druk de "Melding" Fox toets
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display het bericht toont
dat u zoekt.
33
Gebruik van additionele functies
Bewerk het bericht indien gewenst.
☛
Notitie
OK
v
Om letters in te voeren: Druk herhaaldelijk op de Fox toets, totdat de tekst
"ABC" verschijnt.
Druk op de "OK" Foxtoets.
Gebruik de "v" Fox toets om de bestemming te kiezen. "Gebruiker",
"Groep" of "Alle".
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Voor een gebruiker of groep: Voer het nummer in.
☛
OK
Notitie
34
Druk op de "OK" Foxtoets.
Het bericht wordt verzonden.
Als de display toont "Niet beschikbaar" dan kon het bericht niet worden
verzonden.
Gebruik van additionele functies
Een bericht lezen
De display toont "Nieuw bericht ontvangen" of "Ander bericht ontvangen", gevolgd door "Bericht …".
De LED knippert.
De leesfunctie haalt het bericht uit het geheugen. Het éérste bericht dat is ontvangen wordt als éérste
gelezen.
Notitie
Lezen
Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender
bekijken, voordat u het bericht eerst zelf leest.
Druk de op "Lezen" Fox toets.
Het bericht wordt 8 seconden weergegeven. Als het bericht meerdere
regels groot is dan worden de regels automatisch weergegeven.
Om de volgende regel te lezen, voordat de 8 seconden voorbij zijn: Druk de
Info toets.
i
Wissen
Om het bericht te wissen: Druk op de "Wissen" Fox toets.
Het bericht is gewist; het volgende bericht wordt uit het geheugen
gehaald.
Zodra het laatste bericht is gewist schakelt het toestel in de rustsituatie.
– of –
Om het lezen te beëindigen: Druk op de C toets.
De telefoon is in rust situatie. Het bericht blijft bewaard.
C
Notitie
Het volgende bericht wordt opgehaald uit het geheugen zodra een bericht
is gewist.
De LED knippert zolang er nog berichten in het geheugen zijn.1)
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
Terugbel verzoek beantwoorden of afwijzen
Iemand heeft een terugbelverzoek achtergelaten. U ziet dit doordat de LED brandt.1)
De display toont "Terugbellen a.u.b." en het nummer van de beller.
U kunt terugbellen of afwijzen.
Notitie
Oproep
Door op de Info toets te drukken kunt u de identiteit van de afzender
bekijken, voordat u het bericht zelf leest.
Om het terugbel verzoek te beantwoorden: Druk op de "Oproep" Fox toets.
De persoon wordt gebeld.
– of –
Wissen
Om het terugbel verzoek af te wijzen: Druk op de "Wissen" Fox toets.
De terugbel oproep wordt gewist.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
35
Gebruik van additionele functies
Een oproep overnemen
U hoort ergens een telefoon overgaan en wilt deze beantwoorden.
Met de functie kunt u een gesprek naar u toe halen.
M
Overnemen
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen"
verschijnt.
Druk de "Overnemen" Fox toets.
v
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display "Gebruiker"
verschijnt.
OK
Druk op de "OK" Foxtoets.
De display toont het nummer van het toestel waarvan u als laatste een
gesprek heeft overgenomen
Voer het nummer in van het toestel dat u wilt overnemen.
☛
OK
Druk op de "OK" Foxtoets.
U bent nu verbonden met de beller.
Het gebruik van de DTMF mode. Activeer / deactiveer DTMF1)
U wilt uw antwoordapparaat uitluisteren of een Teledienst bedienen die om keuzes vraagt. Voor dit soort
diensten moet uw toestel toonkeuze kunnen zenden, de DTMF mode.
Staat de toonkeuze aan dan hoort u een toontje elke keer als u een toets indrukt. Wanneer u gaat bellen,
de DTMF mode is dan standaard ingeschakeld: Indien u een nummer kiest terwijl u in gesprek bent hoort
de beller ook deze toontjes.
U kunt de DTMF mode deactiveren in de configuratie door te kiezen voor "Uit". DTMF mode is dan
standaard uitgeschakeld. Wilt u tijdens een verbinding de DTMF mode inschakelen dan drukt u de *-toets
in en houdt deze enkel seconden ingedrukt, totdat in de display "Transparante mode" verschijnt.
Als DTMF mode standaard aan staat dan kunt u dit niet deactiveren met de *-toets.
Situatie
<lang>
Notitie
De DTMF mode is gedeactiveerd in de configuratie door deze "Uit" te
schakelen.
Om DTMF mode te activeren of deactiveren: Druk de *-toets en houdt deze
enkele seconden ingedrukt.
U hoort een bevestigingstoon.
Tijdens een gesprek kunt u DTMF mode aan en uitzetten door de *-toets
ingedrukt te houden.
Zodra u neerlegt zal de DTMF mode weer ingesteld zijn in de "Uit" mode,
zoals de systeemparameters aanduiden.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
36
Gebruik van additionele functies
Het oproepen van een Pager1)
U kunt een interne deelnemer niet bereiken en wilt hem / haar oproepen middels een pager.
Als het Ascotel systeem uitgerust is met een personenzoekinstallatie (PZI) kan de persoon opgeroepen
worden. De opgeroepen persoon kan vanaf elk willekeurig toestel de oproep beantwoorden.
M
Zoeken
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Zoeken"
verschijnt.
Druk op de "Zoeken" Fox toets.
Voer het nummer in van de persoon die u wilt oproepen.
☛
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
De gezochte persoon wordt opgeroepen en ziet uw nummer op de display.
Beantwoorden Pager oproep1)
Uw pager is opgeroepen en toont het telefoonnummer van de beller.
U kunt de oproep vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.
M
Overnemen
v
OK
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen"
verschijnt.
Druk op de "Overnemen" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de display "PZI" aangeeft.
Druk op de "OK" Foxtoets.
Toets uw eigen interne nummer in.
☛
OK
Druk op de "OK" Foxtoets.
U bent verbonden met de persoon die de oproep startte.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
37
Gebruik van additionele functies
Beantwoorden algemene bel
Via de algemene bel kunt u een persoonlijk belritme horen of een algemeen belsignaal.
U kunt vanaf elk willekeurig toestel beantwoorden.
M
Overnemen
v
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display "Overnemen"
verschijnt.
Druk op de "Overnemen" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de tekst "Centrale bel"
verschijnt.
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
U bent verbonden met de persoon die de algemene bel oproep startte.
Ongewenste oproepen opsporen1)
U wordt lastig gevallen met ongewenste telefoontjes. U wilt de beller hiervan identificeren.
Gebruik de MCID functie (Malicious Call Identification), de netwerkleverancier logt de volgende oproep
gegevens:
• Uw telefoonnummer
• Het telefoonnummer van de beller
• De datum en tijd van de oproep
De MCID functie moet geactiveerd zijn bij de netwerkleverancier. De vastgelegde gegevens komen
beschikbaar via de netwerkleverancier en niet via de Ascotel centrale.
Notitie
De functie MCID moet onder een Fox toets vastgelegd zijn.
Gedurende het gesprek: Druk op de "MCID" Fox toets.
– of –
Na het gesprek, leg de hoorn niet neer, maar druk op functie toets MCID
tijdens de ingesprektoon.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
38
Gebruik van additionele functies
Functies op afstand activere / deactiveren1)
U bent niet op uw plek en wilt functies activeren op uw telefoon vanaf een ander toestel.
U kunt vele functies van uw toestel op afstand aan of uitzetten. De service "Remote Control" moet
geactiveerd zijn voor uw toestel.
De "Remote Control" is mogelijk vanaf elk intern én extern toestel. Behalve voor een externe "Remote
Control" moet een speciaal nummer worden geprogrammeerd dat beveiligd is met een PIN code.
De "Remote Control" besturing maakt gebruikt speciale *#-procedure codes. U kunt deze op de
gebruikelijk manier inzetten en toepassen.
Voor "Remote Control" vanaf een ander toestel: Neem de telefoonhoorn
op.
☛
Om de "Remote Control" functie te starten:
Kies de */# procedure *06.
Toets uw telefoonnummer in.
Voer de gewenste *#-procedure in om de functie te activeren of deactiveren.
☛
Leg de telefoonhoorn op de haak.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
39
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Basis instellingen
Dit onderdeel legt uit hoe de basis instellingen van uw telefoon kan worden aangepast naar uw
persoonlijke wensen.
Instellen display contrast
Het display staat te licht of te donker ingesteld.
U kunt het display contrast aanpassen.
Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
v
OK
v
OK
40
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display "Contrast"
verschijnt.
Druk op de "OK" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets voor het instellen van het juiste
contrast.
Druk op de "OK" Fox toets.
De contrast instelling word bewaard en opgeslagen.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
De systeem instellingen van de handset
U wilt de achtergrondverlichting activeren of deactiveren, buiten bereiken / of het overbelast signaal.
Na het indrukken van een toets, de display achtergrondverlichting licht op voor gedurende 15 seconden.
Het herhaaldelijk activeren hiervan zal effect hebben op de levensduur.
Het buiten bereik signaal vertelt u dat de verbinding tussen uw telefoon en het systeem onderbroken kan
worden. Het overbelast signaal geeft aan dat het systeem bezet is – u moet wachten totdat het systeem
weer beschikbaar is.
Druk op de #-toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
v
OK
v
OK
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat de tekst "Systeem
instellingen" op de displayverschijnt.
Druk op de "OK" Fox toets.
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren "Aan" of "Uit".
Druk op de "OK" Foxtoets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
41
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het instellen van de taal
De display tekst staat niet in de taal aangegeven die u wenst.
U kunt selecteren uit verschillende talen in de configuratie mode. Het menu item welke taal er
geselecteerd is wordt aangegeven door een "*" voor het woord "Language" die is gekozen,
bijvoorbeeld: "*Language" voor Engels.
Situatie
<lang>
M
M
*Language
v
OK
Uw telefoon staat ingesteld in de Engelse tekst.
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "*Language"
verschijnt.
Druk op de "*Language" Fox toets.
Het display toont de taal instelling.
Gebruik de "v" Fox toets voor het instellen van de taal, bijvoorbeeld;
"Nederlands".
Druk op de "OK" Fox toets.
De display tekst verschijnt nu in de geselecteerde taal.
Het geluidsvolume aanpassen
U wilt het geluidvolume aanpassen tijdens het gesprek.
De nieuwe volume instelling wordt bewaard en opgeslagen ook nadat het gesprek is beëindigd.
Wijzig het geluidsvolume met de volume regeltoetsen.
42
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het wijzigen van de PIN code
U wilt de PIN code wijzigen voor het blokkeren / deblokkeren van uw toestel (zie "Het blokkeren van de
telefoon" en "Deblokkeren van de telefoon").
De standaard PIN code is "0000"; U kunt een nieuwe PIN code invoeren met een willekeurige cijfer
combinatie van 2 tot 12-cijfers.
Indien u de huidige PIN code hebt vergeten neem dan contact op met uw systeembeheerder voor hulp.
<lang>
M
M
Code
☛
OK
☛
OK
☛
OK
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Code" verschijnt.
Druk op de "Code" Fox toets.
De display toont "Oude code:".
Voer de huidige PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Nieuwe code:".
Voer de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op het display.
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Bevestiging:".
Voer opnieuw de nieuwe PIN code in.
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
Druk op de "OK" Fox toets.
U hoort een bevestigingstoon. De nieuwe PIN code wordt bewaard en
opgeslagen.
43
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het invoeren van de display rusttekst
U wilt de display rusttekst wijzigen op uw telefoon.
In plaats van de datum en / of tijd melding kunt u een persoonlijke rusttekst invoeren.
<lang>
M
M
Tekst
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de melding "Tekst" verschijnt.
Druk op de "Tekst" Fox toets.
Het display toont "Rust-tekst: ...".
Voer de rusttekst in.
☛
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
De tekst wordt bewaard en opgeslagen.
Oproep eigenschappen
Hierin wordt uitgelegd hoe u de oproep eigenschappen van de handset kunt wijzigen.
Het instellen van de oproep eigenschappen op de handset
U wilt op de handset het oproeptype, volume, melodie of ritme wijzigen.
U kunt het volume, melodie of ritme afzonderlijk aanpassen bij normaal en discreet gebruik.
U kunt kiezen uit de volgende oproep type:
• Normale oproep:. de telefoon belt ononderbroken.
• Discrete oproep:. de telefoon belt met één enkele oproep toon.
• Vibra oproep:. de telefoon geeft een trilsignaal
Een Vibra oproep kan gelijktijdig worden geactiveerd met een normale of discrete oproep. Bij een normale
+ Vibra oproep gaat het bel en trilsignaal continue, bij een discrete en Vibra oproep gaan deze slechts één
keer over.
<lang>
M
M
Oproep
44
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Oproep" verschijnt.
Druk op de "Oproep" Fox toets.
De display toont nu de instelling voor het oproep type.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
v
Stel het oproep type (normaal of discrete oproep) in: Druk op de "v" Fox
toets.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
Het oproep type is ingesteld. De display toont nu de instelling van het
oproep volume.
Stel het volume in met de "v" Fox toets.
De oproeptoon is hoorbaar met het zojuist ingestelde volume.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
Het volume is ingesteld. De display toont nu de instelling van de melodie.
Stel de melodie in met de "v" Fox toets.
De oproeptoon is hoorbaar met de zojuist ingestelde melodie.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
De melodie is ingesteld. De display toont nu de instelling van het ritme.
Stel het ritme in met de "v" Fox toets.
De oproeptoon is hoorbaar met de zojuist ingestelde ritme.
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Het ritme is ingesteld. De display toont nu de instelling voor de oproep
beltype.
C
Druk op de C toets.
Het display toont "Oproep".
C
Druk op de C toets.
De telefoon is in rust situatie.
Notitie
Waarschuwing
Een test oproep in hoorbaar tijdens het wijzigen van de oproep
eigenschappen.
Het volume van de oproeptoon kan zeer luid zijn. Voorkom dat de handset
aan het oor wordt gehouden.
45
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het activeren van de Vibra Oproep
U wilt uw handset instellen voor gebruik van een Vibra (tril) oproep.
U kunt de Vibra oproep instellen met de Luidspreker toets of via het menu1). De Vibra oproep is
automatisch gedeactiveerd tijdens een gesprek.
De Vibra oproep wordt éénmalig geactiveerd
De Vibra oproep wordt herhaaldelijk geactiveerd
Een Voice Mail bericht, Tekst bericht of Terugbel
verzoek
Binnenkomende oproep
Discrete oproep – binnenkomende oproep
Druk op de Luidspreker toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
Op de display verschijnt "Vibra Call" en druk op de "OK" Fox toets.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van: "Vibra Call" of "Beide".
Notitie
OK
Notitie
"Beide" betekent: dat de Vibra oproep en oproeptoon worden gelijktijdig
geactiveerd.
Druk op de "OK" Fox toets.
Vibra oproep is geactiveerd.
Tijdens het opladen wordt de Vibra oproep automatisch gedeactiveerd,
de oproeptoon blijft wel geactiveerd.
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
46
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het deactiveren van de Vibra oproep
U wilt uw handset alleen gebruiken met een oproeptoon.
U kunt de Vibra oproep deactiveren met de Luidspreker toets.
Druk op de Luidspreker toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Vibra oproep" en "OK".
OK
v
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van: "Alleen oproep".
Druk op de "OK" Fox toets.
De Vibra oproep is gedeactiveerd.
Telefoonboek1)
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer aan het telefoonboek kan worden
toegevoegd, aangepast of verwijderd kan worden.
Het invoeren van een nieuw telefoonnummer
U wilt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en bewaren.
U kunt uw persoonlijke telefoonnummers opslaan en wijzigen in uw handset. Telefoonnummers in het
systeem kunt u niet wijzigingen.
M
Kaart
Wijzigen
Nieuw
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.
Druk op de "Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".
Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont "Nieuw".
Druk op de "Nieuw" Fox toets.
Op de display verschijnt "Nummer ingeven".
Voer het telefoonnummer in die u wilt opslaan.
☛
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
47
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
OK
Notitie
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam ingeven".
De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.
Gebruik de cijfertoetsen voor het ingeven van de naam die u wilt opslaan.
☛
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "Nieuw".
Het bewerken van het telefoonboek
U wilt een telefoonnummer aanpassen en / of wijzigen in uw handset.
U kunt alleen telefoonnummers bewerken die zijn opgeslagen in uw handset. Telefoonnummers in het
systeem kunt u niet wijzigingen.
M
Kaart
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat de tekst "Kaart" verschijnt.
Druk op de "Kaart" Fox toets.
De display toont "Wijzigen".
Wijzigen
Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont "Bekijken".
Bekijken
Druk op de "Bekijken" Fox toets.
v
Bladeren door de lijst: Druk op de "v" Fox toets.
Wijzigen
Wijzigen: Druk op de "Wijzigen" Fox toets.
De display toont het telefoonnummer.
Voer het nieuwe telefoonnummer in.
☛
OK
Notitie
48
Voor het bewaren en opslaan van het telefoonnummer: Druk op de "OK"
Fox toets.
De tekst mode voor het invoeren van letters is automatisch geactiveerd.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Gebruik de cijfertoetsen voor het invoeren van de naam.
☛
OK
Voor het bewaren en opslaan van de naam: Druk op de "OK" Fox toets.
Programmeerbare toetsen
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een telefoonnummer of functie kan worden toegewezen aan een
toets.
Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:
• via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
• de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie
Een nummer opslaan onder een toets – Nummertoets
U wilt regelmatig telefoonnummers kiezen door simpelweg één toets in te drukken in plaats van het
nummer cijfer voor cijfer in te moeten voeren.
U kunt een telefoonnummer opslaan compleet voorzien van een naam. Deze toets wordt automatische
als nummertoets gedefinieerd.
Er zijn twee verschillende manieren voor het opslaan van telefoonnummers:
• via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
• de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie
<lang>
Voor het opslaan van een telefoonnummer onder de Fox toets: Druk op de
Fox toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Nummertoets" of "Functie".
– of –
Het opslaan van een telefoonnummer onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"
Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display
verschijnt die u wilt selecteren.
Notitie
<lang>
Notitie
U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.
Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden
ingedrukt.
De display toont "Nummer" of "Functie".
Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het opslaan van een functie onder
een Fox toets als onder een Hotkey.
49
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
v
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display de tekst
"Nummertoets" verschijnt.
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Voer het telefoonnummer in.
☛
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont "Naam".
Voer de naam in.
☛
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Het telefoonnummer en de naam worden bewaard en opgeslagen in de
handset. De telefoon is in rustsituatie.
Een functie opslaan onder een toets – Functie toets
U wilt een veel gebruikte functie, bijvoorbeeld "Oproep omleiding", met één toets bedienen in plaats van
een procedure handeling.
Elke Functie toets heeft 2 geheugen plaatsen. Voorgedefinieerde functies, die met een */# procedures
wordt geactiveerd wordt opgeslagen in geheugenplaats 1 en de procedure voor het deactiveren in
geheugenplaats 2.
U kunt een functie opslaan onder 2 verschillende toetsen:
• via Hotkey onder de Fox toets – altijd toegankelijk via Hotkey
• de Fox toets zelf – alleen beschikbaar in rustsituatie
<lang>
Het opslaan van een functie onder een Fox toets: Druk op de Fox toets en
houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Nummertoets" of "Functie".
– of –
Voor het opslaan van een functie onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"
Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display
verschijnt die u wilt selecteren.
Notitie
<lang>
50
U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.
Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden
ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Notitie
v
Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het opslaan van een functie onder
een Fox toets als onder een Hotkey.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display de tekst
"Functie" verschijnt.
OK
v
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont de eerste functie uit de lijst van Functies.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display de functie
verschijnt die u wilt selecteren.
Notitie
OK
Zie hoofdstuk "Toetsen" in het "Menu overzicht".
Druk op de "OK" Fox toets.
De display toont de macro code van de geselecteerde functie of – indien
noodzakelijk - het menu voor het configureren van de functie.
Indien noodzakelijk, configureer de functie.
☛
Notitie
OK
Zie "Het definiëren van functies".
Druk op de "OK" Fox toets.
De functie word bewaard en opgeslagen onder de toets. De telefoon is in
rustsituatie.
51
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Een toets verwijderen / wissen
U wilt de instellingen van een programmeerbare toets verwijderen en wissen.
De functie "Wis toets" is hiervoor bestemd en is beschikbaar in de configuratie mode.
<lang>
Het wissen van een functie onder de Fox toets: Druk op de Fox toets en houd
deze enkele seconden ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".
– of –
Het wissen van een functie onder een Hotkey: Druk op de Hotkey.
De display toont "Hotkey 1" en "Hotkey 2"
Druk herhaaldelijk op de Hotkey, totdat de betreffende toets op het display
verschijnt die u wilt wissen.
Notitie
<lang>
Notitie
v
OK
52
U kunt ook bladeren met behulp van de Menu toets.
Druk op de overeenkomstige Fox toets en houd deze enkele seconden
ingedrukt.
Het display toont "Nummertoets" of "Functie".
Vanaf hier zijn de handelingen gelijk aan: het wissen van een functie onder
een Fox toets als het wissen van een functie onder een Fox toets via een
Hotkey.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets. De display toont "Wissen".
Druk op de "OK" Fox toets.
De toets instellingen zijn verwijderd en gewist.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Functie commando’s
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze een individuele functie wordt geactiveerd, bijvoorbeeld,
het omleiden van oproepen met behulp van functie commando’s en hoe deze wordt toegekend aan een
toets.
Functie onder een Fox toets
U wilt de status weten van de functie die opgeslagen is onder een Fox toets.
De T indicatie teken op de display toont de status van de functie:
• T zichtbaar aan de linkerkant van de functie naam: De functie is geactiveerd.
• T niet zichtbaar: De functie is niet actief.
Macro functies
U kunt macro functies toepassen voor het definiëren van een functie naar gelang uw persoonlijke
behoeften. Een functie kan bestaan uit één of meerdere macro functies, functie codes en
telefoonnummers. U kunt een functie direct uitvoeren of opslaan onder een toets.
De onderstaande macro functies zijn beschikbaar (Zie "Invoer van cijfers en letters"):
"I"
Lijn beleggen / aannemen
"X"
Verbinding verbreken / opleggen
"P"
1 seconden tussen pauze
"N"
Invoer van telefoonnummer (kiesvoorbereiding)
"."
Bedieningstoets
"Z"
Activeren / deactiveren van DTMF mode
"R"
Laatst gekozen telefoonnummer
"Y"
Beëindig de oproep en beleg een lijn
Enkele voorbeelden voor het definiëren van een functie:
"IR"
Lijn beleggen ("I"),
"I201"
Lijn beleggen ("I") en kies telefoonnummer 201
"I*21201X"
Lijn beleggen ("I"),
kies het laatst gekozen telefoonnummer ("R")
activeer oproep omleiding ("*21") naar telefoonnummer 201,
en verbreek de verbinding ("X")
Notitie
De tekst mode moet geactiveerd zijn voor het invoeren van de macro codes.
De functies worden uitgevoerd afhankelijk van de status. Er zijn twee mogelijke manieren: "Tijdens een
gesprek" en "In rustsituatie" (Zie Tabel "*/# Procedures").
53
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Programmeren van telefoon functies
Hierin wordt uitgelegd op welke wijze de de telefoon kan worden ingesteld.
Het inschakelen van de telefoon
Uw handset staat uit en u wilt deze inschakelen.
U kunt uw handset inschakelen door deze in de oplader te plaatsen of door het indrukken van de C toets,
gevolgd door de "Ja" Fox toets.
Druk op de Oproep toets
De display toont "Inschakelen?".
Ja
Voor het inschakelen van uw handset: Druk op de "Ja" Fox toets.
De telefoon begint met een zelf test. De display wordt donker en de
melding "Zoeken..." verschijnt. De telefoon is nu in rustsituatie en klaar
voor gebruik.
Notitie
Als de telefoon geen netwerk kan vinden verschijnt de melding "Geen
systeem". Gebruik de "Configuratie" Fox toets in configuratie mode om
over te schakelen naar een beschikbaar netwerk.
Het uitschakelen van de telefoon
U wilt uw telefoon uitschakelen.
Buiten het bereik van het netwerk zal de telefoon blijven proberen om verbinding te krijgen met het
systeem. Bij het verlaten van het netwerk en om de batterijen te sparen is het verstandig om de telefoon
uit te schakelen
<lang>
0
Notitie
Druk op toets 0 en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De display toont "Wachten"; de telefoon wordt uitgeschakeld.
U kunt de telefoon niet uitschakelen tijdens een gesprek.
Uitgeschakeld: Binnenkomende oproepen worden opgeslagen in de
oproeplijst. Laden: De telefoon wordt automatisch ingeschakeld.
54
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
De telefoon aanmelden
U wilt uw draadloze handset aanmelden op het netwerk.
U kunt de telefoon maximaal op vier verschillende systemen (A, B, C, D) aanmelden. Hiermee wordt
bedoeld dat u met dezelfde telefoon op meerdere bedrijf systemen (netwerken) bereikbaar bent.
Notitie
<lang>
M
M
Het systeem dient hiervoor ingesteld te zijn door uw systeembeheerder.
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst
"Systeem" verschijnt.
Systeem
Druk op de "Systeem" Fox toets.
De display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of
Auto.
OK
Het aanmelden op het systeem waarop u eerder aangemeld bent geweest:
Druk op de "OK" Fox toets.
Uw telefoon is aangemeld.
– of –
M
Meld de telefoon u aan op een nieuw systeem:
Druk op de Menu toets.
v
Gebruik de "v" Fox toets om te bladeren door de verschillende systemen.
Het display toont "Aanmelden: ..." op systeem (A, B, C, of D).
Nieuw
Notitie
Home
Druk op de "Nieuw" Fox toets.
De display toont "Home" en "GAP".
Als de tekst "Nieuw" niet verschijnt op de display "><", is de telefoon niet
volledig afgemeld (Zie "Het afmelden van de telefoon").
Voor het aanmelden op het bedrijfssysteem: Druk op de "Home" Fox toets.
Het display verschijnt de tekst "Zoeken...". De telefoon wordt aangemeld
op het systeem indien deze beschikbaar is en de aanmelding geautoriseerd
is. Het display toont "Aanmelding OK".
– of –
GAP
☛
Notitie
Het aanmelden op een GAP systeem (Generic Access Profile): Druk op de
"GAP" Fox toets.
De display toont "ID:".
Gebruik de cijfer toetsen voor het invoeren van de autorisatie code (ID).
Voor iedere cijfer invoer verschijnt een "*" op de display.
De autorisatie code is uitgegeven door uw systeembeheerder.
55
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
OK
Notitie
Druk op de "OK" Fox toets.
Op de display verschijnt de tekst "Zoeken...". De telefoon wordt
aangemeld op het systeem, indien deze beschikbaar is en de aanmelding
geautoriseerd is.
Is de aanmelding niet mogelijk of mislukt dan verschijnt op het display de
melding "Aanmelding Niet Ok".
Vanwege de bereikbaarheid dient u op meerdere systemen aangemeld te
zijn. U kunt handmatig of automatisch de telefoon het juiste systeem laten
kiezen.
Het afmelden van de telefoon
U wilt de telefoon afmelden uit systeem (A, B, C, D).
Ondanks dat u zelf de telefoon kunt afmelden zal de telefoon ook afgemeld moeten worden uit het
systeem door uw systeembeheerder.
Voor het correct afmelden van de telefoon moet deze binnen het betreffende systeem in werking zijn.
Uw systeembeheerder kan de telefoon volledig afmelden, zowel in het systeem en in de handset.
Waarschuwing:
Notitie
Alleen de systeembeheerder kan de telefoon opnieuw aanmelden.
Indien uw systeembeheerder de telefoon afmeld uit het systeem, waarbij de
afmelding niet goed is ontvangen, dan is het niet meer mogelijk om de
handset opnieuw aan te melden.
Indien de systemen A, B, C, D bezet zijn, een a "><" wordt weergegeven op
de display. U moet eerst uw handset afmelden op het betreffende systeem,
voordat de tekst "Nieuw" op de display verschijnt voor een nieuwe
aanmelding.
<lang>
M
M
Systeem
56
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst
"Systeem" verschijnt.
Druk op de "Systeem" Fox toets.
De display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of
Auto.
M
Druk op de Menu toets.
De display toont de instructie "> <".
><
Druk direct op de"><" Fox toets.
"ABCD" knipperen op de display. De handset is nu afgemeld.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
De telefoon omschakelen van systeem
U wilt uw handset omschakelen op het andere systeem.
De telefoon kan aangemeld zijn op maximaal 4 verschillende systemen (A, B, C, D). De telefoon dient op
één van deze systemen ingeschakeld te zijn om te kunnen gebruiken..
Als de telefoon is ingesteld op "Auto" en er zijn meerdere systemen actief, binnen het bereik van de
telefoon, uw telefoon zoekt automatisch het systeem met de beste radio kwaliteit.
<lang>
M
M
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst
"Systeem" verschijnt.
Systeem
Druk op de"Systeem" Fox toets.
Het display toont "Systeem:". ..." en het actieve systeem (A, B, C, of D) of
Auto.
v
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van the systeem (A, B, C, D) of
"Auto".
OK
Notitie
Druk op de "OK" Foxtoets.
Uw telefoon is aangemeld op het geselecteerde systeem.
Voor het handmatig omschakelen van uw telefoon op het volgende
beschikbare systeem: Druk op toets 1 en houd deze enkele seconden
ingedrukt.
57
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het beantwoorden van een oproep
U wilt kunnen kiezen op welke wijze een oproep beantwoord dient te worden door simpel weg de
telefoon op te pakken uit de oplader of door het indrukken van de oproep toets.
Met de instelling "Direct: Ja" in de configuratie mode u kunt bepalen dat uw draadloze telefoon reageert
als een vast toestel bij het ontvangen van oproepen. Dit betekent dat u de Oproep toets niet ingedrukt
hoeft te worden bij het aannemen van een gesprek, wanneer het toestel uit de oplader wordt gehaald
<lang>
M
M
Mobiel
Antwoorden
v
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel"
verschijnt.
Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Antwoorden".
Druk op de "Beantwoorden" Fox toets.
Het display toont "Direct: ..." en de actieve instelling
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van "Ja" of "Nee".
OK
Druk op de "OK" Foxtoets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard.
Het instellen van het laadcontact aan een functie
U wilt dat uw telefoon automatisch een functie activeert wanneer deze uit de oplader wordt genomen.
In de configuratie mode kunt u kiezen tussen een voor gedefinieerde functie of een functie die u zelf wilt
definiëren. Standaard is deze functie niet ingesteld.
Beschikbare functies: Zie "Menu Overzicht".
Notitie
<lang>
M
M
Mobiel
Laadcontact
58
Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functie
gebruiken voor de programmering van de laadkontakten. Dit kan alleen als
de systeembeheerder de Twin Mode gedeactiveerd heeft.
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel"
verschijnt.
Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".
Druk op de "Laadkontakt" Fox toets.
Het display toont "Programmeer".
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Programmeren
v
Druk op de "Programmeren" Fox toets .
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van de functie.
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
De functie is geactiveerd.
Activering / configureer de functie.
Notitie
Zie "Het definiëren van functies".
Het instellen van het laadkontakt voor direct beantwoorden
U wilt automatisch een oproep beantwoorden door het uitnemen van de telefoon uit de oplader.
U kunt de instelling van de laadkontakten zo configureren, zodat u de oproep toets niet hoeft te
gebruiken bij het beantwoorden van een oproep.
<lang>
M
M
Mobiel
Antwoorden
v
OK
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel"
verschijnt.
Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".
Druk op de "Antwoorden" Fox toets.
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren tussen "Ja" voor automatisch
beantwoorden en "Nee".
Druk op de "OK" Fox toets.
De functie is geactiveerd.
59
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Twin Mode
U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset in gebruik. En u wilt automatisch oproepen
van het vaste toestel naar het draadloze handset omleiden indien u in het gebouw rond loopt.
Omgekeerd, bij terugkomst wilt u de oproepen alleen op uw vaste telefoontoestel beantwoorden.
In de Twin Mode kunt u uw vaste telefoontoestel koppelen aan uw draadloze handset:
Wanneer uw handset uit de oplader is gehaald worden alle oproepen ontvangen op uw vaste toestel,
als de Twin Mode is geactiveerd, automatisch omgeleid naar uw draadloze handset.
Wanneer uw handset in de oplader staat worden alle oproepen ontvangen op uw draadloze handset,
als de Twin Mode is geactiveerd, automatische omgeleid naar uw vaste telefoontoestel.
Uw systeem beheer kan kiezen tussen de Twin Mode of de Twin Comfort functie op uw draadloze
handset. De "Twin Mode" of "Twin Comfort" wordt geactiveerd in de configuratie mode van uw
handset.
Notitie
<lang>
M
M
Mobiel
Programmeren
v
De Twin Mode kan alleen worden toegepast wanneer er geen
oproepomleiding is geactiveerd.
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel"
verschijnt.
Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".
Druk op de "Programmeren" Fox toets .
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display de tekst "Twin"
verschijnt.
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Het display toont "TwinNr.:".
Voer het nummer in van het vaste telefoontoestel.
☛
Notitie
OK
60
U bent niet gebonden aan uw vaste telefoontoestel; in plaats daarvan,
kunt u uw draadloze handset koppelen aan ieder ander toestel.
Druk op de "OK" Fox toets.
Twin Mode is geactiveerd.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Twin Comfort1)
U heeft een vast telefoontoestel en een draadloze handset. U wilt uw draadloze handset niet alleen
gebruiken in Twin mode maar ook de telefoonlijst van uw vaste toestel gebruiken.
Met de Twin Comfort functie is het mogelijk om toegang te krijgen, voor het bewerken van de
onderstaande lijst van uw vaste toestel:
• Telefoonboek (privé)
• Oproeplijst informatie
• Lijst van beantwoorden oproepen
• Nummerherhaling
Voor het beschermen van de gegevens is alleen de systeembeheerder is geautoriseerd voor het koppelen
van uw draadloze handset aan het vaste telefoontoestel met de Twin Comfort functie. De "Twin
Comfort" is beschikbaar in uw draadloze handset in de configuratie mode.
Notitie
<lang>
M
M
Mobiel
Laadkontakt
Terug
Indien de Twin Comfort functie is geactiveerd kunt u geen andere functies
gebruiken voor de programmering van de laadkontakten. Dit is alleen
mogelijk wanneer uw systeembeheerder de Twin Comfort functie heeft
gedeactiveerd. Zie "Het instellen van de laadkontakten bij beantwoorden".
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Mobiel"
verschijnt.
Druk op de "Mobiel" Fox toets.
Het display toont "Laadkontakt".
Druk op de "Programmeren" Fox toets .
Het display toont "Twin Comfort" en het telefoonnummer waaraan uw
handset is gekoppeld.
Druk op de "Terug" Fox toets.
Het display toont opnieuw de tekst "Laadcontact".
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
61
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
Het toetsenbord blokkeren / deblokkeren
U wilt verkomen dat er per ongeluk een willekeurige toets op uw telefoon wordt geactiveerd.
U kunt het toetsenbord blokkeren tegen onopzettelijk gebruik. U kunt kiezen voor het automatisch
deblokkeren van het toetsenbord bij een binnenkomende oproep of voor het handmatig deblokkeren.
<lang>
8
TUV
Notitie
Blokkeren met automatisch deblokkeren: Druk op toets 8 en houd deze
enkele seconden ingedrukt.
Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren".
Het toetsenbord wordt automatisch vrijgegeven bij het ontvangen van een
oproep.
Het blokkeren neemt 5 seconden vertraagtijd in beslag. Dit betekent dat
binnen deze tijd een gesprek kan plaats vinden.
– of –
<lang>
Z
W
9
XY
Deblokkeer
Ja
Blokkeren en handmatig deblokkeren: Druk op toets 9 en houd deze enkele
seconden ingedrukt.
Toetsenbord geblokkeerd; Het display toont "Deblokkeren".
Het toetsenbord dient handmatig te worden vrijgegeven.
De toetsen handmatig vrijgeven: Druk op de "Deblokkeer" Fox toets.
Het display toont "Blok. uit?".
Druk op de "Ja" Fox toets.
Het toetsenbord is vrijgegeven.
De toets bevestigingstoon activeren / deactiveren op uw
telefoon
U wilt bij het indrukken van een willekeurige toets deze met een bevestigingstoon kenbaar laten maken.
Hiervoor dient u de toets bevestigingstoon te activeren.
<lang>
M
M
Toetsen
v
OK
62
Druk op de Menu toets en houd deze enkele seconden ingedrukt.
De configuratie mode is nu geactiveerd.
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst
"Toetsen"verschijnt ".
Druk op de "Toetsen" Fox toets.
Druk herhaaldelijk op de "v" Fox toets, totdat op de display de tekst
"Bevestiging toon" verschijnt.
Druk op de "OK" Fox toets.
Persoonlijke instellingen van uw telefoon
v
Gebruik de "v" Fox toets voor het selecteren van: "Ja" of "Nee".
OK
Druk op de "OK" Fox toets.
Druk op de C toets.
De instellingen worden opgeslagen en bewaard. De telefoon is in
rustsituatie.
C
Discrete oproep activeren / deactiveren op uw telefoon
U wilt niet gestoord worden op uw telefoon zonder deze uit te schakelen. U wilt uw toestel echter niet
uitschakelen
Een discrete oproep is als alternatief beschikbaar op uw telefoon bij normaal gebruik. Bij een discrete
oproep gaat het oproep signaal slechts één keer over en stopt dan.
M
Druk herhaaldelijk op de Menu toets, totdat op de display de tekst "Discrete
oproep" verschijnt.
Discrete oproep
Druk op de "Discrete oproep" Fox toets.
De discrete oproep is geactiveerd: Het display toont "Discrete oproep" en
"Reset".
Notitie
i
Reset
Wanneer uw telefoon overgaat, de "Discreet oproep" Fox toets is
automatisch beschikbaar voor het activeren van de discreet oproep. Indien
de discreet oproep is geactiveerd de oproep toon is slechts 1 keer hoorbaar.
Deactiveren discrete oproep: Druk op herhaaldelijk op de Info toets,
totdat op het display de tekst "Discrete oproep" en "Reset" verschijnt.
Druk op de "Reset" Fox toets.
Discrete oproep is gedeactiveerd.
63
Installeren en inwerkingstellen
Installeren en inwerkingstellen
Het inwerkingstellen van uw telefoon
Het aanmelden van de telefoon
Voordat de telefoon kan worden aangemeld, moet de SIM kaart aan de binnenzijde van de handset op
de juiste manier te zijn geplaatst en het systeem moet voorbereid zijn door uw systeembeheerder.
In de SIM kaart wordt de aanmeld procedure en de lokale instellingen van het systeem bewaard.
Bij het vervangen van de handset moet de SIM kaart verwisseld worden in de nieuwe handset.
Het plaatsen van de SIM kaart
1. Gebruik een passend voorwerp voor het losmaken van de SIM
kaarthouder en maak deze open.
2. Schuif de SIM kaart op zijn plaats met de bedrukking naar beneden
gericht.
3. Sluit en vergrendel de SIM kaarthouder. Waarschuwing: Bij het
vergrendelen van de SIM kaart hoort u een klik wanneer deze op
een goede manier is geplaatst..
Het aansluiten1) van de netadapter.
1. Verbind de smalle aansluitplug, op de daarvoor bestemde
aansluiting, aan de onderzijde van de laadadapter.
2. Geleid het snoer, aan de onderzijde, door de geleider gleuf heen.
3. Verbind de netadapter in de daarvoor bestemde wandcontactdoos.
Het plaatsen van de batterij
entriegelt
verriegelt
1. houd de handset met de clip naar beneden om de batterij te plaatsen.
2. Druk de handset en batterij tegen elkaar aan en schuif de twee vergrendelingen naar buiten toe.
1) Notitie: De uitvoering is per land verschillend
64
Installeren en inwerkingstellen
Het opladen van de batterij
De batterijen worden ongeladen geleverd. Voor het opladen van de batterij, plaats de handset in de
daarvoor bestemde laadeenheid. Wanneer er een tweede batterij beschikbaar is, kan deze zonder
handset worden opgeladen in de laadadapter. In de tussentijd kan de andere worden gebruikt voor de
werking van de handset.
LED indicatie op de laadadapter:
• rood = De batterij wordt geladen.
• groen = De batterij is opgeladen
Eén batterij lading
voldoet aan
100 uur stand by tijd of
10 uur gesprekstijd
Opladen neemt
ca. 1 uur in beslag
Het aansluiten van de headset
65
Het verhelpen van storingen
Het verhelpen van storingen
De display functioneert, maar de verbinding komt niet tot stand.
Het toestel is misschien geblokkeerd. Deblokkeer uw toestel (zie "Blokkeren / deblokkeren van uw
toestel")
De display toont "SIM kaart ontbreekt".
Verwijder de batterij en plaats de SIM kaart.
De display toont: "Systeem bezet"
Op dit moment is er geen verbinding mogelijk met het huidige basisstation. De handset zoekt naar een
betere verbinding of naar een ander basisstation. Deze melding verschijnt alleen in rustsituatie.
De display toont: "Geen Systeem"
U bent buiten het bereik van het basisstation; de radio verbinding is weggevallen. Beweeg u dichter naar
een basisstation
Onvoldoende display contrast
De instelling van de display contrast is onvoldoende. Wijzig de instelling in de configuratie mode,
zie "Instelling display contrast".
Slechte geluidskwaliteit tijdens handsfree bediening
De geluidskwaliteit kan worden beïnvloed indien het volume te luid staat ingesteld – verlaag het volume.
Indien de geluidskwalitiet blijft schommelen, neem dan contact op met uw systeembeheerder.
Overbelast xx
U bevind zich "buiten het bereik" van het radiogebied of het systeem is overbelast. Verbeter uw positie
binnen het radiogebied of wijzig de stand van de handset. Of neemcontact op met uw systeembeheerder.
Het verlaten van het radiogebied (buiten bereik)
Gedurende het gesprek: Kortetijd voordat het radiogebied wordt verlaten (buiten bereik) hoort u een
waarschuwingssignaal. Hetsysteem probeert de verbinding te herstellen. Als de verbinding opnieuw is
hersteld (binnen bereik) hoort u een constante oproep toon. Druk op de oproep toets om het gesprek
voort te zetten.
Tijdens rustsituatie: Bij het verlaten van het radiogebied bent u niet bereikbaar voor binnenkomende
oproepen. In dit soort gevallen kan de oproep worden omgeleid of een bezet toon worden ingesteld.
Neem contact op met uw systeembeheerder.
Notitie
Fvoor alle ander meldingen, fouten en vragen, neem contact op met uw systeembeheerder.
66
Technische gegevens
Technische gegevens
Gebruik
Standaard
DECT / GAP
Frequentie bereik
1880 MHz – 1900 MHz
Zendvermogen
10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
Batterij
Afmetingen
2 x 1.2 V Ni-MH rechthoekig (50 mm x 70 mm x 11 mm)
Capaciteit
900 mAh
Gebruik tijden
100 uur stand-by / 10 uur spreektijd
Oplaadtijd
Oplaadtijd 1 uur voor een volledige lading
Certificaat
IP54 geclassificeerd
Notitie
Een nieuwe batterij bereikt zijn volledige capaciteit na een aantal volledige
laad cyclussen
Bedrijf condities
Gebruik temperatuur
0 °C tot +40 °C / 5 % tot 85 % lucht vochtigheid
Omgeving
temperatuur,
laadeenheid
+10 °C tot +40 °C
Afmetingen en gewicht
Telefoon
Lengte: 142 mm – Breedte: 50/54 mm – Diepte: 26/21 mm (zonder riemclip)
190 g
Laadeenheid zonder
netadapter
Lengte: 108 mm – Breedte: 75 mm – Diepte: 68 mm
105 g
67
*/# procedures
*/# procedures
De */# procedures worden toegepast voor het activeren van functies. Het onderstaand overzicht toont
welke functies ondersteund worden in het systeem.
De */# procedure kan direct worden uitgevoerd of worden opgeslagen onder een toets.
Verschillende */# procedures zijn afhankelijk van systeem en software versie.
Terugbel verzoek
*38
Terugbel verzoek
• Activeer bericht bij bezet
• Activeer bericht indien beschikbaar
*37
*37
Control toets
*/# procedure
Tijdens het gesprek
9
9
Terug naar gesprekspartner in de wacht
1
Pendelen tussen uw wisselgesprek partner en de éérste
opbeller
2
Gesprek parkeren
*76
1)
Conferentie gesprek
• Opbouwen vanuit huidig gesprek
• Uitsluiten van alle interne toestellen
*31
3
Beantwoorden oproep in de wacht
• Afwijzen
• Beantwoord, zet het gesprek in de wacht
• Beantwoord, beëindig het huidige gesprek
• Beantwoord, met conferentie
0
2
1
3
Aankloppen
• Afwijzen
• Beantwoord, zet het gesprek in de wacht
• Beantwoord, beëindig het huidige gesprek
0
2
1
Inbreken in een gesprek
*44
7
Wijzigen van de kostenregistratie
*78 <Kosten plaats
nr.>
8
68
*/# procedures
Niet in gesprek
Wis terugbel verzoek
Oproepen omleiden)
• Beschermd tegen
• Toegestaan op eigen telefoon
• Activeer onvoorwaardelijke oproep omleiding
• Wis onvoorwaardelijke oproep omleiding
• Activeer onvoorwaardelijke oproep omleiding naar de
laatst ingestelde toestelnummer1)
• Wis onvoorwaardelijke oproep omleiding naar de laatst
ingestelde toestelnummer 1)
• Activeer omleiding naar een voorgeprogrammeerd
toestelnummer
• Wis omleiding naar een voorgeprogrammeerd
toestelnummer
• Activeer oproep omleiding bij bezet
• Wis oproep omleiding bij bezet
• Wis onvoorwaardelijke oproep omleiding naar vooraf
ingesteld toestelnummer.
• Wis onvoorwaardelijke oproep omleiding naar vooraf
ingesteld toestelnummer.
• Activeer oproep omleiding naar een standaard bericht.
• Wis oproep omleiding naar een standaard bericht.
• Activeer oproep omleiding naar een pager of centrale bel.
• Wis oproep omleiding naar een pager of centrale bel.
Oproep doorsturen
• Beschermd tegen
• Toegestaan op eigen telefoon
• Activeer oproep doorsturen
• Wis oproep doorsturen
• Activeer oproep doorsturen naar laatst ingesteld
toestelnummer1)
• Wis oproep doorsturen naar laatst ingesteld
toestelnummer 1)
• Activeer oproep doorsturen naar een
voorgeprogrammeerd toestelnummer
• Wis oproep doorsturen naar een voorgeprogrammeerd
toestelnummer
• Activeer oproep doorsturen naar pager of centrale bel
• Wis oproep doorsturen naar pager of centrale bel
Parkeren gesprek
• Doorverbinden met een geparkeerd gesprek
Remote Control
*/# procedure
De Control toets heeft geen functie.
#37
*02
#02
*21 <Toestel nr.>
#21
*21#
#21
*22
#22
*67 <Toestel nr.>
#67
*67#
#67
*24 <Tekst nr.>
#24
*28
X
X
X
X
#28
X
*02
#02
*61 <Toestel nr.>
#61
*61#
#61
*62
#62
*68
#68
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*76
#76
69
Conferentie oproep
• voorgedefinieerd1)
• Variabel
*70 <Conf.nr. Nr.>
*71 <Toestel nr.1> * naar
<Toestel nr. 52)> #
Aankloppen
• Activeren
• Beschermd tegen
• Toegestaan op eigen telefoon
*43
*04
#04
Intercom
• Naar een toestel
• Naar een groep
• Beantwoorden naar een groep
*7998 <Toestel nr.>
*79 <Groep nr.>
*89
Een bericht versturen
• Naar een toestel
• Naar een groep
• Naar allemaal
*3598 <Toestel nr.> <Bericht
nr.> #
*35 <Groep nr.> <Bericht nr.>
#
*3599 <Bericht nr.> #
Een oproep overnemen
*86 <Toestel nr.>
Aan en afmelden in een gebruikersgroep
1)
Gebruikersgroep (GG)
• Aanmelden in alle gebruikersgroepen
• Afmelden uit alle gebruikersgroepen
• Aanmelden in een individuele gebruikersgroep
• Afmelden uit een individuele gebruikersgroep
*4800
#4800
*48 <Gebruikersgroep>
#48 <Gebruikersgroep>
Blokkeren / deblokkeren de telefoon
• Blokkeren met nieuwe code
• Blokkeren met laatste gebruikte code
• Deblokkeren met nieuwe code
Deblokkeren toestel voor eerste oproep1)
(Toestel nr.: uw telefoonnummer)
*33 <Code>
*33#
#33 <Code>
#36 <Toestel nr.> <PIN>
Oproepen pager via pagingsysteem
• Oproepen met voor keuze
• Oproepen met nakeuze
*81 <Toestel nr.>
*81
Pager beantwoorden
*82 <Toestel nr.>
Beantwoorden centrale bel
• Gecodeerde oproep
• Oproep signaal
*82
*83
70
Remote Control
*/# procedure
*/# procedures
X
X
X
X
X
X
X
X
X
*/# procedure
Remote Control
*/# procedures
*56 <uu mm>
#56
*55 <uu mm>
#55
X
X
X
X
*00
X
Inbreken
• Beschermd tegen
• Toegestaan op eigen telefoon
*04
#04
X
X
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie
*32 <Toestel nr.>
Handmatig omschakelen telefoon netwerk – LCR
(Terugvallen)
(na terugval wordt automatisch het laatst gekozen externe
nummer geselecteerd)
*90
Activeren / deactiveren afspraak herinnering
• Activeren vaste afspraak
• Wis vaste afspraak
• Activeren afspraak
• Wis afspraak
Deactiveren alle actieve functies
(behalve de gebruiksgroep)
Intercom service
• Activeren groep 1 of 21)
• Deactiveren groep 1 of 21)
*93 1 of 2
#93 1 of 2
Activeren / deactiveren van een functie op afstand
(Remote Control)
(Invoer van eigen toestelnummer)
*06 <Toestel nr.> <Functie>
Follow me
• Activeren
• Wis
*23 <Toestel nr.>
#23
Controle Relais
• Activeren
• Deactiveren
*755...*7571)
#755...#7571)
Niet storen (oproep beschermt)
• Activeren
• Deactiveren
*26
#26
Oproep omleiding / functies via schakelgroepen
• Schakelgroep x, schakel positie 1
• Schakelgroep x, schakel positie 2
• Schakelgroep x, schakel positie 3
x: 2...91)
*85 <x> 1
*85 <x> 2
*85 <x> 3
X
X
71
Deur openen
x: 1 of 21)
Terugbel verzoek
• Activeren bericht
• Wis bericht van Third Party telefoon
*75 <x>
*38 <Toestel nr.>
#38 <Toestel nr.>
1) Afhankelijk van systeem en software versie.
2) Het bereik van het aantal oproep nummers is afhankelijk van het systeem.
72
Remote Control
*/# procedure
*/# procedures
X
X
Menu Overzicht
Menu Overzicht
Notitie
De menu boom kan varieren en is afhankelijk van het systeem en software
verie.
Druk op de Menu toets
ABC Naamkeuze
Alle
Verkort nr
Intern
Tel. lijst
Herhaal lijst
Oproeplijst
Wissen
Kaart nummer
Bekijken
Alle
Verkort nr
Intern
Tel. lijst
Wijzigen (Telefoonlijst)
Nieuwe invoer
Nummer
Naam
Zoeken
Oproeplijst
Wijzigen
Nummer
Naam
Lezen
Wissen
Beantwoorden oproepen
Beantwoorden oproepen
Wissen
Omleiden
Oml. naar toestel
Nummer
Omleiding naar bericht
1...16
Omleiding bij bezet
Nummer
Omleiding vertraagd: Gebruiker
Nummer
Discrete Oproep Aan
Overnemen
Gebruiker
Nummer
Pager
Nummer
Centrale bel
Melding
1...16
Gebruiker
Nummer
Groep
Nummer
Alle
Intercom oproep:
Gebruiker
Nummer
Groep
Nummer
Configuratie
Zie Bevestig met lang klik op Menu toets
Zoeken
Nummer
Bevestig met lang klik op Menu toets
Tekst
Rust-tekst
Toetsen
Toets Blokkering
Hotkey
Hk1... Hk6
Nummertoets
Geheugen1: Nummer ingeven
Geheugen2: Nummer ingeven
Functietoets
Twin/TwinComf
Nummer
Gebruikersgroep
AlleGG
GG1...GG29
Instelbaar
Niet storen
Discrete Oproep
Omleiden
Omleiden
Gr1Pos2...Gr9Pos3
Relais
Relais1
Relais2
Relais3
Courtesy groep
Courtesy groep 1
Vergrendeld
Aankloppen geblokkeerd
Intercom geblokkeerd
Service op afstand
73
Menu Overzicht
Aan
Slechts één Keer
MCID
ACD
Login/logout
Pauze
Wrap up time
Geen Functie
Foxtoets
Fox1...Fox2
Nummertoets
Geheugen1: Nummer ingeven
Geheugen2: Nummer ingeven
Functietoets
Zie Functietoets Hotkey
Bevestigingstoon
Ja
Nee
Mobiel
Laadkontakt Configuratie
Zie Functietoets Hotkey
Laadkontakt Antwoorden
Direct
Ja
Nee
Toestel
Uitschakelen
Vergrendeld
Vrij
Configuratie Vergrendeld
Vergrendeld
Contrast
1...5
Verlichting
Aan
Uit
Toon bereik
Aan
Uit
74
Syst.bezet Toon
Aan
Uit
Code
Oude code
Nieuwe code
Bevestiging
Oproep:
Normale oproep
Belvolume: 1...5
Melodie: 1...7
Belritme: 1...7
Discrete Oproep
Belvolume: 1...5
Melodie: 1...7
Belritme: 1...7
Vibra oproep
Alleen vibrator
Alleen oproep
Beide
*Taal
Sprache,Language,Langue,Lingua
Test
Look around
Show Handover
None
Beep
Disp
Both
Systeem
Systeem: A
Systeem: B
Systeem: C
Systeem: D
Systeem: Auto
Inhoud
Inhoud
#-toets ........................................................................................................................................... 3
*/# procedures ............................................................................................................................. 68
*-toets ........................................................................................................................................... 3
Aankloppen ................................................................................................................................. 70
Aanmelden op het systeem ............................................................................................................ 4
Aanmelden van de telefoon ......................................................................................................... 64
Aansluiten van de headset............................................................................................................ 65
Aanzetten van de telefoon ........................................................................................................... 54
Activeren / deactiveren achtergrondverlichting ............................................................................. 41
Activeren / deactiveren buiten bereik signaal ................................................................................ 41
Activeren / deactiveren overbelast signaal..................................................................................... 41
Activeren / deactiveren van DTMF mode....................................................................................... 36
Activeren / deactiveren van een functie via de telefoon op afstand ............................................... 71
Activeren / Deactiveren van Functies op Afstand........................................................................... 39
Activeren discrete oproep............................................................................................................. 63
Activeren netlijn toegang met kosten indicatie ............................................................................. 71
Activeren of deactiveren van DTMF .............................................................................................. 36
Afspraak herinnering.................................................................................................................... 71
Algemene oproep ........................................................................................................................ 70
Antwoorden of afwijzen Terugbel verzoek ................................................................................... 35
Basis Instellingen .......................................................................................................................... 40
Batterij ........................................................................................................................................... 4
Beantwoorden oproep in de wacht .............................................................................................. 25
Beantwoorden Pager oproep........................................................................................................ 37
Beantwoorden van de Algemene Bel ............................................................................................ 38
Beantwoorden van een oproep .................................................................................................... 11
Bediening Elementen...................................................................................................................... 2
Bevestiging toon .......................................................................................................................... 62
Bewerken / Bladeren: Wisselen ..................................................................................................... 19
Bladeren....................................................................................................................................... 19
Blokkeren / deblokkeren toest ...................................................................................................... 62
Blokkeren van de telefoon............................................................................................................ 32
C toets ........................................................................................................................................... 3
Character invoer........................................................................................................................... 17
Code...................................................................................................................................... 32, 62
Conferentiegesprek................................................................................................................ 68, 70
Configuratie mode ......................................................................................................................... 5
Configureren van toetsen............................................................................................................. 49
Controle Relais ............................................................................................................................. 71
Corrigeren foutieve invoer............................................................................................................ 19
De gesprekstijd............................................................................................................................. 11
Deactiveren functies ..................................................................................................................... 71
Deblokkeer............................................................................................................................. 33, 62
Deblokkeren van de telefoon........................................................................................................ 33
Deur openen ................................................................................................................................ 72
Discrete oproep............................................................................................................................ 44
Display elementen .......................................................................................................................... 2
Display en bedienings elementen.................................................................................................. 15
Display ....................................................................................................................................... 3, 4
Druk op een toets ........................................................................................................................ 16
DTMF mode ................................................................................................................................. 36
75
Inhoud
Een Bericht achterlaten ................................................................................................................ 31
Een bericht versturen ............................................................................................................. 33, 70
Een conferentiegesprek voeren .................................................................................................... 29
Een gesprek omleiden ................................................................................................................. 28
Een Intercom Melding ontvangen................................................................................................. 26
Een intercomoproep starten ......................................................................................................... 26
Een oproep omleiden ............................................................................................................. 29, 30
Een oproep overnemen .......................................................................................................... 36, 70
Follow me .................................................................................................................................... 71
Fox toets .................................................................................................................................... 3, 4
Functie commando’s ................................................................................................................... 53
Functie onder een Fox toets ......................................................................................................... 53
Functie toets ................................................................................................................................ 50
Functie........................................................................................................................................... 5
Functies ....................................................................................................................................... 68
GAP ............................................................................................................................................. 55
Gebruik de Fox toets .................................................................................................................... 16
Gebruikersgroep ...................................................................................................................... 5, 70
Geen Systeem .............................................................................................................................. 66
Geluid opening .............................................................................................................................. 3
Gesprek doorverbinden................................................................................................................ 28
Handelingen annuleren ................................................................................................................ 20
Handmatig omschakelen telefoon netwerk .................................................................................. 71
Hands-Free werking ................................................................................................................. 5, 13
Headset aansluiting........................................................................................................................ 3
Headset mode.............................................................................................................................. 14
Herhaal ........................................................................................................................................ 12
Het activeren van de Vibra Oproep............................................................................................... 46
Het bewerken van het Telefoonboek............................................................................................ 48
Het deactiveren van de Vibra oproep............................................................................................ 47
Het gebruik van de additionele functies voor meer efficiëntie ....................................................... 21
Het gesprek beëindigen ............................................................................................................... 11
Het instellen van de oproeptoon .................................................................................................. 44
Het instellen van de systeem instellingen ...................................................................................... 41
Het instellen van het laadcontact aan een functie......................................................................... 58
Het instellen van het laadcontact voor het direct beantwoorden van een oproep.......................... 59
Het instellen van uw telefoon voor het beantwoorden van oproepen ........................................... 58
Het invoeren van de display rusttekst ........................................................................................... 44
Het invoeren van het telefoonboek .............................................................................................. 47
Het opslaan van een functie onder een toets................................................................................ 50
Het opslaan van een telefoonnummer onder een toets................................................................. 49
Het toestel vrijgeven voor één gesprek ......................................................................................... 70
Het wijzigen van de Pincode......................................................................................................... 43
Hoofdletters en kleine letters........................................................................................................ 18
Hottoets............................................................................................................................... 3, 4, 24
Inbreken in een gesprek ............................................................................................................... 68
Info toets ....................................................................................................................................... 3
Informatie ...................................................................................................................................... 4
Inhoud van de verpakking .............................................................................................................. 7
Inschakelen van de telefoon ......................................................................................................... 55
Installeren .................................................................................................................................... 64
Instellen display contrast .............................................................................................................. 40
76
Inhoud
Instellen van het geluidsvolume in ................................................................................................ 42
Intercom service ........................................................................................................................... 71
Intercom ...................................................................................................................................... 70
Invoer .......................................................................................................................................... 17
Invoer cijfers................................................................................................................................. 17
Inwerkingstellen ........................................................................................................................... 64
Kies voorbereiding........................................................................................................................ 19
Kies voorbereiding, voer het telefoonnummer in .......................................................................... 19
Kiezen met een vrij programmeerbare hottoets ............................................................................ 24
Kiezen van de taal ........................................................................................................................ 42
Kiezen vanuit de Lijst van beantwoorde Oproepen ....................................................................... 24
Kiezen vanuit de Oproeplijst ......................................................................................................... 23
Laadcontact ................................................................................................................................... 3
Laden..................................................................................................................................... 11, 65
LCR .............................................................................................................................................. 71
LED .......................................................................................................................................... 3, 20
Lees bericht.................................................................................................................................. 35
Lijst van beantwoorden oproepen ................................................................................................ 24
Luidspreker toets............................................................................................................................ 3
Luidspreker volume ........................................................................................................................ 4
Luidspreker .................................................................................................................................... 3
Macro functies ............................................................................................................................. 53
MCID: (Malicious Call Identification) ............................................................................................. 38
Menu Overzicht............................................................................................................................ 73
Menu toets .................................................................................................................................... 3
Menu ............................................................................................................................................. 4
Menu-instructies ............................................................................................................................ 5
Microfoon uitzetten ..................................................................................................................... 13
Microfoon .................................................................................................................................. 3, 5
Naamkeuze ............................................................................................................................ 21, 22
Navigeren door de Info regels....................................................................................................... 15
Navigeren door het Fox toetsen menu .......................................................................................... 15
Niet storen ................................................................................................................................... 71
Normal ringing ............................................................................................................................. 44
Nummer toets .............................................................................................................................. 49
Nummerherhaling ........................................................................................................................ 12
Omkeren van de zoek richting...................................................................................................... 19
Omleiding .................................................................................................................................... 29
Omschakelen systeem .................................................................................................................. 57
Ongewenste Oproepen Opsporen ................................................................................................ 38
Ontvangst bereik............................................................................................................................ 4
Opladen van de batterij ................................................................................................................ 65
Opnieuw aankloppen ................................................................................................................... 68
Oproep doorschakeling .......................................................................................................... 30, 69
Oproep herhalen .......................................................................................................................... 12
Oproep in de wacht een interne deelnemer.................................................................................. 26
Oproep omgeleid ........................................................................................................................... 5
Oproep omleiding .................................................................................................................. 29, 69
Oproep toets.................................................................................................................................. 3
Oproep .......................................................................................................................................... 5
Oproeplijst ................................................................................................................................... 23
Opties ............................................................................................................................................ 8
77
Inhoud
Overbelast xx ............................................................................................................................... 66
Overnemen .................................................................................................................................. 36
Pager ..................................................................................................................................... 37, 70
Parkeren .......................................................................................................................... 28, 68, 69
Personenzoeksysteem ............................................................................................................ 37, 70
Persoonlijke instellingen van uw telefoon ..................................................................................... 40
Plaatsen van de batterij ................................................................................................................ 64
Programmeren van telefoon functies............................................................................................ 54
Radio verbinding ............................................................................................................................ 4
Remote Control ..................................................................................................................... 39, 71
Ruggespraak .......................................................................................................................... 27, 68
Schakel de telefoon uit................................................................................................................. 54
Schakelgroep ............................................................................................................................... 71
Signaleringen ............................................................................................................................... 20
SIM Kaart..................................................................................................................................... 64
Snelkiezen.................................................................................................................................... 21
Status informatie............................................................................................................................ 4
Stel het contrast........................................................................................................................... 40
Storingen verhelpen ..................................................................................................................... 66
Symbolen....................................................................................................................................... 4
Systeem bezet.............................................................................................................................. 66
Technische gegevens.................................................................................................................... 67
Tekst mode .............................................................................................................................. 4, 17
Telefoneren.................................................................................................................................. 11
Telefoon instellingen .................................................................................................................... 40
Telefoonboek............................................................................................................................... 47
Telefoonnummer kiezen............................................................................................................... 12
Terugbel verzoek.............................................................................................................. 25, 68, 72
Terugvallen .................................................................................................................................. 71
Toegestaan op eigen telefoon / beschermd tegen ........................................................................ 71
Toestel op Slot ............................................................................................................................. 70
Toestel Vrijgeven.......................................................................................................................... 70
Toets bevestiging toon ................................................................................................................. 62
Toets opdracht............................................................................................................................. 16
Toetsenbord................................................................................................................................... 3
Twin Comfort .............................................................................................................................. 61
Twin Mode .................................................................................................................................. 60
Uitschakelen van de telefoon ................................................................................................. 54, 56
Veiligheid....................................................................................................................................... 9
Verantwoordelijkheid ..................................................................................................................... 9
Verbinden ................................................................................................................................... 28
Verbinding ..................................................................................................................................... 5
Verklaring van overeenkomst ....................................................................................................... 80
Vibra oproep............................................................................................................................ 5, 44
Volume toets ................................................................................................................................. 3
Wijzigen van de kostenregistratie ................................................................................................. 68
Wis terugbel verzoek.................................................................................................................... 69
Wisselgesprek gedurende een actieve Verbinding......................................................................... 27
Wissen toets ................................................................................................................................ 52
Zoeken......................................................................................................................................... 70
78
Verklaring van overeenkomst
Verklaring van overeenkomst
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(Declaration of Conformity)
Wir
(We)
Ascom Enterprise Communications AG
Ziegelmattstrasse 1
CH-4503 Solothurn
Switzerland
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
(declare under our sole responsibility that the product)
Modell-Bezeichnung: DECT Cordless-Handset ascom Office 155pro
(Model name)
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen übereinstimmt
(to which this declaration relates is in conformity with the following standards)
EMV:
(EMC)
ETS 300329
Sicherheit:
IEC / EN 60950
(Safety)
DECT Funk:
TBR6
(DECT Radio)
Gemäss den Bestimmungen der Richtlinie 99/5/EG
(following the provisions of Directive 99/5/EC)
Solothurn, 12.02.02
(Ort und Datum der Ausstellung)
(Place and Date of issue)
Karl Günther
Felix Jakob
(Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung des Befugten)
(Name and signature or equivalent marking of
authorised person)
We, Ascom Enterprise Communications, declare, that the above mentioned
product is manufactured according to our Full Quality Assurance System
certified by SQS ISO 9001 with the registration number 10318/05 in compliance
with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity
with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC as well as
ECMA TR70 is ensured.
Find further information under: www.ascom.com/ec/documents
To be used in the following countries:
AT
BE
CH
DE
IN
EE
HR
PL
DK
FI
FR
GR
BR
IS
CZ
HU
IT
LI
LU
NL
ES
BA
SK
NO
PT
SE
GB
IE
YU
SI
79
www.ascomnira.nl
Verwijzing naar andere documenten
Gebruiksaanwijzing Office 10
Gebruiksaanwijzing Office 25
Gebruiksaanwijzing Office 35
Gebruiksaanwijzing Office 45 / 45pro
Gebruiksaanwijzing Office 130 / 130pro
Functie overzicht
AEC20326170nl_ba_000_a0
Systeem Manager voor de eindgebruiker
De levering en beschikbaarheid is onderhevig aan technische modificaties.
De functionaliteit is afhankelijk van systeem en software versie.
© by ascom
Download PDF