LC-42LE756EN / LC-42LE758EN LC-42LE759EN / LC

LC-42LE756EN / LC-42LE758EN LC-42LE759EN / LC
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH
PORTUGUÊS
SLOVENŠČİNA
HRVATSKİ
POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS
SUOMİ
DANSK
NORSK
SVENSKA
TÜRKÇE
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
‫מדריך הפעלה‬
РУССКИЙ SRPSKİ SLOVENČİNA
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВIЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD ‫טלוויזיה צבעונית עם מסך‬
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽİTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
LİETUVİŲ БЕЛАРУСКАЯ УКРАЇНСЬКА БЪЛГАРСКИ
LCD RENKLİ TELEVİZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVİSİE
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVİZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZİÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNİ LCD TELEVİZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVİZOR U BOJİ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVİEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTİ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
ESPAÑOL
LC-42LE756EN / LC-42LE758EN
LC-42LE759EN / LC-42LE758K
LC-42LE760E / LC-42LE761E
LC-42LE761EN / LC-42LE761K
LC-42LE762E / LC-42LE762EN
LC-50LE756EN / LC-50LE758EN
LC-50LE759EN / LC-50LE758K
LC-50LE760E / LC-50LE761E
LC-50LE761EN / LC-50LE761K
LC-50LE762E / LC-50LE762EN
Innholdsfortegnelse
TV - Egenskaper .................................................... 2
Kjære SHARP-kunde.............................................. 3
Viktige sikkerhetsregler........................................... 3
Miljøinformasjon ..................................................... 6
Pakkens innhold...................................................... 7
TV Kontrollknapper & Drift....................................... 7
Koble til strøm......................................................... 7
Antenne / Kabel / Kabeltilkobling............................. 7
Sette inn batterier i fjernkontrollen........................... 7
Vinkel på fjernkontrollen...................................... 7
Forsiktighetsregler for fjernkontrollen.................. 7
Slå på/av................................................................. 8
Å slå TV på.......................................................... 8
Slå av TV-en........................................................ 8
Se på fjernkontrollen – TV....................................... 9
Bruk av Conditional Access Module
(Tilgangsmodul)......................................................11
Ventemodusvarsler.................................................11
Førstegangsinstallasjon........................................ 12
AntenneInstallasjon:.......................................... 12
Kabelinstallasjon:............................................... 12
Satellittinstallasjon (avhengig av modell)........... 12
Media Playback via USB inlet............................... 12
Meny for medieleser.......................................... 12
Endre bildestørrelse: Bildeformater....................... 13
Bruk kanal listen.................................................... 13
Hurtigmeny............................................................ 13
CEC og CEC RC Passthrough.............................. 13
FollowMe TV...................................................... 13
FollowMe TV to DMR......................................... 13
Menyegenskaper og -funksjoner........................... 14
Bildemenyinnhold.............................................. 14
Avanserte innstillinger........................................ 14
Menyegenskaper og -funksjoner........................... 15
Lydmenyinnhold................................................. 15
Innstillinger bildemenyinnhold........................... 15
Andre innstillinger: Viser andre
innstillingsmuligheter på TV-apparatet............... 15
Menyegenskaper og -funksjoner........................... 16
Menyinnhold for installasjon og omstilling......... 16
Elektronisk programguide (EPG)........................... 17
Programvalg...................................................... 17
Tekst-TV................................................................ 17
Digital tekst-TV (bare for Storbritannia)............. 17
Opptak av programmer......................................... 17
Tidsskift-opptak .................................................... 18
øyeblikkelig opptak................................................ 18
Se opptak av programmer .................................... 18
Tilgjengelige avspillingsalternativer................... 18
Opptakskonfigurasjon............................................ 18
Tilkoblingsfunksjoner............................................. 18
Koble TV-en til et hjemmenettverk..................... 18
Norsk
Konfigurering av Nettverksinnstillinger.............. 19
Koble til din mobile enhet via WiFi..................... 19
Bruk av MIRACAST........................................... 19
Bruke DLNA-nettverkstjeneste.......................... 20
Internett portal....................................................... 20
Netflix.................................................................... 20
HBBTV System..................................................... 21
Feilsøking for tilkobling.......................................... 21
Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig..................... 21
Tilkobling er Treg............................................... 22
Forstyrrelse under avspilling eller sakte
reaksjoner.......................................................... 22
Bruk av 3D Tilstand............................................... 22
Forholdsregler................................................... 22
Bruk av 3D Tilstand........................................... 23
Vertikal Innsyn Vinkel......................................... 24
Programvareoppdatering....................................... 24
Feilsøkingstips....................................................... 25
Vedvarende bilde - ghosting.............................. 25
Ingen strøm....................................................... 25
TV-en kan ikke betjenes.................................... 25
Dårlig bilde......................................................... 25
Manglende bilde................................................ 25
Manglende lyd................................................... 25
Fjernkontroll - virker ikke................................... 25
Strømmen slås av plutselig............................... 25
Inngangskilder - kan ikke velges....................... 25
Opptak utilgjengelig .......................................... 25
USB er for treg .................................................. 25
Internett-tilkobling ikke tilgjengelig / DLNA-modus
fungerer Ikke...................................................... 26
Ugyldig domene ................................................ 26
Iblant vil TV-en lage knakelyder......................... 26
Miracast-bilde/lyd kan ikke sendes til TV-en...... 26
Typiske visningsmoduser for PC .......................... 27
Komatibilitet med AV- og HDM-signal (typer
inngangssignal)..................................................... 27
Søttede filformater for USB Medieleser................. 28
Støttede filformater for av MKV............................. 29
Støttede DVI-oppløsninger.................................... 29
Spesifikasjoner ..................................................... 30
Lisensinformasjon................................................. 30
EU-samsvarserklæring.......................................... 31
Ansvarsfraskrivelser for nettbaserte tjenester....... 31
Installere av Nero Media Home............................. 32
Avhending etter produktets levetid........................ 33
Dimensjonelle tegninger........................................ 34
Installasjon av stativet........................................... 35
Demontering av stativet......................................... 36
Skruedimensjoner for veggmontering................... 37
-1-
TV - Egenskaper
SPESIELL MERKNAD FOR BRUKERE I
STORBRITANNIA
•Fjernkontrollert farge LED TV.
•3D visning.: Dette produktet støtter visning
av 3D-innhold fra enheter som f.eks. HDsatellittmottakere eller Blu-Ray-spillere via HDMI, PC-,YPBPR- og USB-innganger eller via en
tilgjengelig sending.
Strømledningen på dette produktet
er utstyrt med støpt kontakt som inneholder en 5A
sikring. Hvis sikringen må skiftes, må en BSI eller
ASTA godkjent BS 1362 sikring merket
eller
med samme styrke som angitt på støpselets side
brukes.
Sett alltid tilbake sikringsdekselet på plass etter at
sikringen er skiftet. Bruk aldri denne kontakten uten
sikringsdekslet på plass.
I det usannsynlige tilfellet at stikkontakten i hjemmet
ikke er kompatibel med pluggen som følger med,
skjær av støpselet og monter en passende type.
FARE:
Sikringen fra det avskjærte støpselet bør fjernes og
det avskjært støpselet bør ødelegges umiddelbart og
avhendes på en sikker måte.
Under ingen omstendigheter bør det avskjærte
støpselet settes inn andre steder i en 5A-stikkontakt,
da dette kan føre til alvorlig elektrisk støt.
Å montere en passende plugg på strømkabelen, må
du følge instruksjonene nedenfor:
VIKTIG:
Ledningene i strømkabelen har farger i forhold til den
følgende koden:
Blå Nøytral
Brun: Strømførende
Ettersom fargene på ledningene i strømkabelen til
dette produktet ikke samsvarer med de fargede
merkene som identifiserer terminalene i støpselet,
gjør som følger:
•L e d n i n g e n m e d b l å f a r g e m å k o b l e s t i l
støpselterminalen som er markert med bokstaven
N eller er farget svart.
•Ledningen med brun farge må kobles til
støpselterminalen som er markert med bokstaven
N eller er farget rød.
Sørg for at verken den brune eller den blå ledningen
er koblet til jordterminalen i støpselet med tre pinner.
Før du setter på plass støpsedekslet må du kontrollere
at:
•Hvis dtn nylig monterte støpselet inneholder en
sikring, er dens verdi den samme som den som ble
fjernet fra det avskjærte støpselet.
•Ledningshåndtaket er festet over innkapslingen på
strømkabelen, og ikke bare over ledningene.
HVIS DU ER I TVIL, KONTAKT EN KVALIFISERT
ELEKTRIKER.
ASA
•Fullt integrert digital/kabel-TV (DVB-T-T2/C-S-S2).
HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-42LE759EN /
LC-50LE762E / LC-50LE762EN / LC-50LE759EN
HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE760E / LC-42LE756EN / LC-50LE760E /
LC-50LE756EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-42LE758EN /
LC-50LE761E / LC-50LE761EN / LC-50LE758EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4):
LC-42LE761K / LC-42LE771K / LC-50LE761K/
LC-50LE771K
•Overholdelse og støtte for DVB-T2, DVB-S/S2 er
avhengig av modellen
•HDMI-kontakter for digital video og lyd. Denne
tilkoblingen er også designet for å ta imot HDsignaler
•USB-inngang.
• Programmere opptak.
• Programtidsskifte.
•1000 programmer.
•OSD menysystem.
•Scart-kontakter for eksterne enheter (som f.eks.
video, videospill, lydanlegg osv.)
•Stereolydsystem.
•Tekst-TV, hurtigtekst, TOPP-tekst.
•Tilkobling for hodetelefoner.
•Automatisk programmering system.
•Manuell justering bakover eller forover.
•Automatisk avslukking etter opptil åtte timer.
•Sleep timer.
•Barnesikring.
•Automatisk lyd demping når der ikke er sending.
•NTSC-avspilling.
•AVL (Automatisk Volum Limiting).
•PLL (Frekvens Søk).
•PC-inngang.
•Plug&Play for Windows 98, ME, 2000, XP, Vista,
Windows 7.
•Spillmodus.
•Bilde av-funksjon.
•Ethernet (LAN) for Internett-tilkobling og service.
•802.11n innebygd WIFI-støtte
•DLNA (DMP, DMR)
Norsk - 2 -
•HBBTV (denne funksjonen er ikke tilgjengelige for
britiske modeller)
•Miracast.
Illustrasjonene og OSD-en i denne brukerhåndboken
er kun for informasjonsformål og kan variere noe fra
det som vises på skjermen.
•Eksemplene i denne håndboken er basert på
modellen LC-42LE762E.
Kjære SHARP-kunde
Takk for ditt kjøp av denne SHARP LCD farge-TV.
For å garantere sikkerhet og mange års problemfri
drift av ditt produkt, må du nøye lese Viktige
sikkerhetsregler før du begynner å bruke dette
produktet.
Denne apparatet er beregnet for mottak og fremvisning
av TV-programmer. De ulike tilkoblingsvalgene gjør
det mulig med en ytterligere utvidelse av mottaks og
visningskilder (mottaker, DVD-spiller, DVD-opptaker,
VCR, PC osv.). Dette apparatet er kun egnet for
bruk i tørre interiør. Dette apparatet er kun beregnet
for privat bruk og kan ikke benyttes til industrielle
og kommersielle formål. Vi utelukker ansvar i
prinsippet, hvis enheten ikke brukes som tiltenkt, eller
uautoriserte endringer har blitt gjort. Bruk av LCD
TV-en under forhold med svært høy luftfuktighet, kan
skade apparatet.
Viktige sikkerhetsregler
•Bruk en myk. Fuktig klut til å tørke av panelet når
det et skittent. For å beskytte panelet, ikke bruk
en kjemisk klut til å rengjøre det. Kjemikalier kan
forårsake skader eller sprekker i kabinettet på TV-en.
•Vann og fuktighet—Ikke bruk produktet i nærheten
av vann, som f.eks. badekar, håndvask, oppvaskkum,
vaskekum, svømmebasseng eller i en fuktig kjeller
•Ikke plasser vaser eller andre
vannfylte beholdere på dette
produktet. Vannet kan renne ned i
produktet og forårsake brann eller
elektrisk støt.
•Ikke plasser objekter på toppen av
apparatet, da dette kan føre til feil og gå ut over
sikkerheten.
•Dersom en gjenstand eller væske skulle komme inn
i apparatet, må du trekke ut strømkontakten og få
apparatet undersøkt av kvalifisert personell før du
forsøker å bruke den igjen.
•Stativ—Ikke plasser produktet på
ett ustabilt stativ, benk, tripod eller
bord. Dette kan føre til at produktet
faller, noe som resulterer i alvorlige
personskader, samt skader på
produktet. Bruk kun tralle, stativ, fot,
braketter eller bord som anbefales
av produsenten eller selges sammen med produktet.
Ved montering av produktet på en vegg må
du følge produsentens anvisninger. Bruk kun
monteringsutstyr som er anbefalt av produsenten.
•Når du flytter produktet plasser det så på en vogn,
du må flytte det med største forsiktighet. Bråstopp,
overdreven kraft og ujevnt underlag kan føre til at
produktet faller fra vognen.
Norsk - 3 -
•Ventilasjon—Ventilene og andre åpningen i
kabinettet er laget for ventilasjon. Ikke dekk til eller
blokker disse åpningene, da utilstrekkelig ventilasjon
kan forårsake overoppheting og/eller forkorte
levetiden til produktet. Ikke plasser produktet på en/
et seng, sofa, teppe eller annet liknende underlag,
da dette kan blokkere ventilasjonsåpningene. Dette
produktet er ikke beregnet for å bygges inn, ikke
plasser produktet på et kullet sted for eksempel en
bokhylle eller stativ uten tilstrekkelig ventilasjon og
produsentens anvisninger kan følges.
•Bruk dette apparatet i et moderat klima.
La det være et åpent område på minst 10 cm rundt
apparatet for ventilasjon. Ikke plasser objekter på
toppen av apparatet, da dette kan føre til feil og gå
ut over sikkerheten.
•LCD-panelet som er brukt till dette produktet er laget
av glass. Derfor kan det ødelegges hvis produktet
mistes i bakken eller utsettes for slag. Hvis LCDpanelet går i stykker, vær forsiktig så du ikke blir
skadet av knust glass.
•Va r m e k i l d e r — H o l d p r o d u k t e t
u n n a v a r m e k i l d e r, s l i k s o m
radiatorer, ovner, komfyrer og
andre varmeutviklende apparater
(inkludert forsterkere).
•For å unngå brann, plasser aldri
noen form for stearinlys eller bar
flamme oppå eller i nærheten av TV-apparatet.
•For å unngå fare for brann eller elektrisk støt, plasser
aldri strømledningen under TV-en eller andre tunge
gjenstander.
•Ikke vis et stillbilde for lenge, da dette kan føre til at
et etterbilde blir værende.
•Det forbrukes alltid strøm hvis støpselet er tilkoblet.
•
Service—Ikke prøv å reparere produktet selv.
Ferning av deksler kan utsette deg for høyspenning
og andre farlige forhold Be en kvalifisert person til
å utføre service.
Forhåndsregler ved transport av TV-en
Når du transporterer TV-en, må du aldri bære den
ved å holde i høytalerne. Pass på at alltid to personer
bærer TV-en og holder den med to hender – en hånd
på hver side av TV-en.
ADVARSEL
For å forhindre brann, la aldri
stearinlys eller annen åpen flamme
være i nærheten av TV-apparatet.
Strømkilde
TV-apparatet skal kun brukes fra et 220-240V
AC, 50Hz-uttak. Kontroller at du velger korrekt
spenningsinnstilling for ditt bruk.
Strømledning
Ikke sett apparatet, møbler etc. på strømledningen,
og sørg for at den ikke kommer i klem.
Håndter strømledningen i støpselet. Ikke trekk
ut støpselet ved å rykke i ledningen. Rør aldri
strømkablen med våte hender, da dette kan føre til
kortslutning eller elektrisk støt. Lag aldri knute på
ledningen og knytt den aldri sammen med andre
ledninger. Strømledningene bør plasseres på en slik
måte at de ikke risikerer å bli tråkket på. En skadet
strømledning kan forårsake brann eller gi deg elektrisk
støt. Hvis ledningen er skadet og må skiftes, må dette
utføres av en kvalifisert fagperson.
Fuktighet og vann
Ikke bruk dette utstyret på et klamt og fuktig sted
(unngå badet, vasken på kjøkkenet, og i nærheten
av vaskemaskinen). Ikke utsett utstyret for regn eller
vann, da det kan være farlig. Ikke plasser væskefylte
beholdere, for eksempel blomstervaser, oppå utstyret.
Unngå drypping eller spruting. Dersom en gjenstand
eller væske skulle komme inn i apparatet, trekk ut
strømkontakten av TV-en og få den undersøkt av
kvalifisert personell før du forsøker å bruke den igjen.
Rengjøring
Før rengjøring, trekk ut strømledningen fra kontakten.
Bruk ikke flytende rengjøringsmidler eller spraybokser.
Bruk en myk og tørr klut.
Varme og ild
Apparatet må ikke plasseres i nærheten av åpen
flamme eller intens varme, for eksempel en elektrisk
varmeovn. Sørg for at åpen flamme, som tente
stearinlys, ikke plasseres oppå TV-en. Batteriene
må ikke utsettes for sterk varme, f.eks. sollys, ild og
lignende.
Vedlikehold av skapet
•Bruk en myk klut (bomull, flanell, osv.) og tørk
forsiktig av overflaten av skapet.
•Bruk av en kjemisk klut (våt/tørr pusseklut, osv.)
kan deformere komponentene i hovedskapet eller
forårsake sprekker.
•Tørke med hard klut eller overdreven bruk av kradt
kan lage riper i overflaten til skapet.
Norsk - 4 -
•Hvis skapet er veldig skittent, tørker du av med en
myk klut (bomull, flanell, osv.) dynket i et nøytralt
vaskemiddel fortynnet med vann som er grundig
vridd opp, og tørker deretter av med en myk, tørr klut.
•Unngå å bruke benzen, tynner og andre løsemidler,
da disse kan deformere skapet og føre til at malingen
løsner.
•Ikke bruk insektmidler eller andre flyktige væsker. La
heller ikke skapet være i kontakt med gummi- eller
vinylprodukter over lengre tid. Mykgjørere i plasten
kan føre til at skapet deformeres og at malingen
løsner.
Pleie av frontpanelet
•S l å a v h o v e d s t r ø m b r y t e r e n o g t r e k k u t
strømledningen fra stikkontakten før håndtering.
•ørk forsiktig av overflaten på frontpanelet med
en myk klut (bomull, flanell, osv.). For å beskytte
frontpanelet, må du ikke bruke en skitten klut,
flytende rengjøringsmidler eller en kjemisk klut (våt/
tørr pusseklut, osv.). Dette kan skade overflaten av
frontpanelet.
•Tørking med hard klut eller bruk av overlegen styrke
kan lage riper i overflaten på frontpanelet.
•Bruk en myk, fuktig klut til å tørke forsiktig av
frontpanelet når det er skittent (å gni hardt op
overflaten av frontpanelet kan ripe opp overflaten).
•Hvis frontpanelet er støvete, kan du rense det med
en kommersielt tilgjengelig antistatisk børste.
Lynnedslag
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved tordenvær/
lynnedslag, eller dersom apparatet skal stå i lengre
perioder uten å være i bruk.
•Batteriene må ikke utsettes for sterk varme, f.eks.
sollys, ild og lignende.
Dette symbolet på produktet eller på emballasjen betyr
at dette er elektronisk og elektrisk utstyr
som etter endt levetid bør kastes separat
fra husholdningsavfallet. EU har ulike
innsamlingsordninger for resirkulering.
For mer informasjon, kontakt de lokale
myndighetene eller forhandleren du
kjøpte produktet hos.
Frakobling av enheten
Støpselet brukes til å koble TV-en fra strømnettet, og
derfor må det være lett tilgjengelig.
Hodetelefonvolum
Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til
hørselsskader.
Installation
For å hindre skade, må denne enheten festes til
veggen i henhold til monteringsanvisningene når den
monteres på veggen (hvis muligheten er tilgjengelig).
LCD-skjerm
LCD-skjermen er et produkt med meget høy teknologi,
med omkring en million tynne filmtransistorer som gir
deg fine bildedetaljer. Av og til kan noen få ikke-aktive
piksler forekomme på skjermen som faste punkt av
blå, grønn eller rød. Merk at dette ikke vil påvirke
produktets yteevne.
Advarsel
Ikke la fjernsynsapparatet være påslått eller i
standbymodus når du forlater huset.
Reservedeler
Når du må bytte deler, sørg for at serviceteknikeren
benytter deler som er godkjent av produsenten og
har de samme spesifikasjonene som de originale.
Uautorisert bytting av deler kan resultere i brann,
elektrisk støt eller andre farer.
Vedlikehold
Vennligst overlat all service til kvalifisert personell.
Ikke fjern bakdekselet, dette kan føre til elektrisk støt.
Avfallshåndtering
•Emballasje og emballasjerester er resirkulerbare og
skal i prinsippet resirkuleres. Pakkematerialer, som
folieposer, bør holdes borte fra barn.
•Batterier, inklusive de som er fri for tungmetaller, må
ikke kastes i søppelbøtta. Vennligst kvitt deg med
batteriene på en miljøvennlig måte. Finn ut hvilke
lovregler som gjelder i ditt område.
•Ikke prøv å lade batteriene, det fins fare for
eksplosjon. Bytt kun ut batterier med samme eller
tilsvarende type.
Norsk - 5 -
Koble til et TV-distribusjonssystem (f.eks.
kabel-TV) med tuner
Enheter som er koblet til byggets jordingssystem via
strømnettet (eller koblet til et annet apparat som igjen
er koblet til jording) og som er koblet til et TV-apparat
med en koaksialkabel, kan utgjøre en brannfare.
Tilkobling til et kabelfordelingssystem må derfor gjøres
gjennom en enhet som tilbyr elektrisk isolasjon under
et visst frekvensområde (galvanisk isolator, se EN
60728-11).
M e r k : H D M I - t i l k o b l i n g e n m e l l o m P C o g T V k a n
forårsake radioforstyrrelser og i slike tilfeller anbefales
det å bruke VGA (-15 DSUB) tilkobling.
Standby Off/On-knappen skiller ikke apparatet
fullstendig fra strømnettet. Videre bruker enheten
strøm i standbymodus. For å skille enheten helt fra
strømnettet, må støpselet trekkes ut av stikkontakten.
På grunn av dette bør apparatet plasseres på en slik
måte at det er uhindret adgang til støpslet, slik at
strømkontakten kan trekkes ut umiddelbart i tilfelle
en nødssituasjon. For å redusere fare for brann bør
strømledningen trekkes ut fra kontakten for lengre
perioder uten bruk, f.eks. under ferier.
•Termene DMI og High-Definition Multimedia Interfac,
og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i
andre land.
• “HD TV 1080P” –logoen er et varemerke for EICTA.
•DVB-logoen er registrert varemerke av Digital Video
Broadcasting – DVB-prosjekt.
Miljøinformasjon
Denne TV-en er designet for å konsumere mindre
energi for å bidra til å redde miljøet. For å redusere
strømforbruket, må du følge disse trinnene:
Du kan bruke innstillingen Strømsparemodus, som
ligger i Bildemeny. Hvis du angir Strømsparemodus
som Øko, vil TV-en gå over til strømsparingsmodus
og lysstyrkenivået til TV-en vil gå tilbake til optimalt
nivå. Merk at enkelte bildeinnstillinger ikke kan endres
når TV-en er i strømsparingsmodus.
Når du trykker på høyreknappen på fjernkontrollen
mens Strømsparingsmodus er satt til "Eco", vil
meldingen "skjermen vil være avslått i 15 sekunder"
vises på skjermen. Hvis Strømsparingsmodus er
satt til "Deaktivetr", må du trykke på venstreknappen.
Velg GÅ VIDERE, og trykk OK for å fortsette.
Skjermen vil slås av umiddelbart. Hvis du ikke
trykker på noen knapper, vil skjermen slås av etter
15 sekunder.
Når du deaktiverer Strømsparingsmodus, settes
Bildemodus automatisk til Dynamisk med mindre
modusen er satt til Spill eller Sport.
Når TV-en ikke er i bruk, kan du slå av eller koble den
fra støpselet. Dette vil også redusere strømforbruket.
Koble fra strømmen når du skal være borte i lenger tid.
Det anbefales sterkt å aktivere innstillingen
Strømsparingsmodus for å redusere det årlige
strømforbruket. Det anbefales også å koble TV-en fra
støpselet for å spare strøm når du ikke bruker den.
Vennligst hjelp oss til å redde miljøet ved å følge
disse trinnene.
Reparasjonsinformasjon
Vennligst overlat all service til kvalifisert personell.
Bare kvalifisert personell kan reparere TV-en Ta
kontakt med din lokale forhandler, der du kjøpte denne
TV-en, for mer informasjon.
Elektriske enheter skal ikke overlates til
barn
La aldri barn bruke noen elektriske apparater uten
tilsyn. Barn kan ikke alltid gjenkjenne mulige farer.
Batterier/akkumulatorer kan være livstruende ved
svelging. Oppbevare batteriene utilgjengelig for små
barn. I tilfelle svelging av batterier, må medisinsk
hjelp søkes umiddelbart. Hold også forpakningen
utilgjengelig for barn da det kan være fare for kvelning.
Norsk - 6 -
Pakkens innhold
Koble til strøm
VIKTIG: TV-apparatet er designet for å operere på
220-240V AC, 50 Hz sokkel. Etter oppakking må du
la TV-en nå romtemperaturen før du kobler den til
strømnettet. Koble strømkabelen til en stikkontakt.
TV
LED TV
Batterier: 2 x AAA
Antenne / Kabel / Kabeltilkobling
K o b l e a n t e n n e - e l l e r k a b e l - T V- p l u g g e n t i l
ANTENNEINNGANG- (ANT.) eller satellittpluggen
til SATELITTINNNGANGEN (LNB ) på baksiden av
TV-en. "Satellitt er bare tilgjengelig i 762/759-serien".
Baksiden av TV-en:
Hurtigveiledning
1 X Video & Audio Forbindelse
Kabelen
Fjernkontroll:
4 x 3D-briller
Merk: Du bør undersøke tilbehøret etter kjøp. Pass på at alt
tilbehør er inkludert.
SATELLITE
Produsentens spesifikasjoner støtter kommunikasjon
på kabellengder mindre enn 3 m.
TV Kontrollknapper & Drift
Antenne
CABLE
Merk: Satellittstøtte er avhengig av modell.
(bare tilgjengelig i LC-42LE762E / LC-42LE762EN
/ LC-42LE759EN / LC-50LE762E / LC-50LE762EN
/ LC-50LE759EN-serien)
Sette inn batterier i fjernkontrollen
•Fjern det bakre dekselet for å avsløre batterirommet
2. TV/AV-knappen
•Sett to batterier med størrelsen AAA. Kontroller
riktig polatitet(+ eller -). Ikke kombiner gamle og nye
batterier. Bytt ut kun med samme eller tilsvarende
type.
3. Knapper for program opp/ned
•Sett dekselet tilbake på plass.
1. "Ventemodus/På"-knappen
4. Knapper for volum opp/ned
Merk: Trykk volum opp/ned på samtidig å vise hovedmenyen
og bruke program opp/ned or å navigere og volum opp/ned
for å endre verdien.
Vinkel på fjernkontrollen
Bruk fjernkontrollen ved å peke den mot
fjernkontrollsensoren.
enstander mellom fjernkontrollen og sensoren kan
hindre skikkelig drift.
Forsiktighetsregler for fjernkontrollen
, bryteren brukes til å slå TV-en av eller på.
Plasseringen av kontrollknapper og strømbryteren
kan variere avhengig av modell.
•Ikke utsett fjernkontrollen for støt. I tillegg må du ikke
utsette fjernkontrollen for væske, og ikke plassere
det i et område med høy luftfuktighet.
Norsk - 7 -
•Ikke installer eller plasser fjernkontrollen i direkte
sollys. Varmen kan forårsake deformasjon av
enheten.
•Fjernkontrollen vil kanskje ikke virke skikkelig hvis
fjernkontrollsensoren til TV-en er i direkte sollys
eller sterk belysning. I slike tilfeller må du endre
vinkelen på belysningen eller TV-en, eller bruke
fjernkontrollen nærmere fjernkontrollsensoren.
Slå på/av
Å slå TV på
Koble strømledningen til hoveduttaket. Sett knappen
“
” på TV-en til posisjon “|” slik at TV-en settes
i ventemodus. Da tennes LED-lampen for standby
(ventemodus).
For å slå TV på fra standbymodus, enten:
•Trykk knappen “ ”, P+ / P- eller en nummertast
på fjernkontrollen.
•Trykk “ ” eller P/CH+/- -knappen på TV-en.
TV-en slås på.
Skru på TV-en.
For å slå TV-en til ventemodus med lavt strømforbruk,
trykke knappen ” ” på fjernkontrollen eller høyre
side av TV-en.
Slå av TV-en
Sett knappen “
” nederst på TV-en til posisjon 2
som illustrert , for å isolere TV-en fra strømnettet.
LED-en slokkes.
Norsk - 8 -
Se på fjernkontrollen – TV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Standby / På
Kanalliste
Volum opp/ned
Meny på/av
OK/Bekreft
Returner / Tilbake
Internett portal
Min knapp 1 / YouTube (*)
a) (RC4847) Min knapp 2 (**)
b) (RC4848) Trykk denne knappen for å
aktivere Netflix-programmet.
10. Fargede knapper (Rød, Grønn, Gul, Blå)
11. Mono-Stereo - Dual I-II / Nåværende språk
12. HurtigTilbakespoling (i medieleser-modus)
13. Pause (I media browser-modus) /
Tidskifteopptak
14. Programmere opptak.
15. Play (i medieleser-modus)
16. Stopp (i medieleser modus)
17. Spolig forover (i medieleser-modus)
18. Undertittel på-av/Undertittel (i medielesermodus)
19. Bildestørrelse
20. Tekst TV - MIX
21. Medieleser
22. Elektronisk programoversikt
23. Avslutt
24. Navigasjonsknapper
25. Kjappmeny På-Av
26. Info /Vis (i TEKST-modus)
27. Program opp/ned
28. Stille
29. Forrige program
30. Nummertaster
31. AV / Source
a)
TV
b)
Merk: Rekkevidden er på rundt 7 meter /23ft.
Bruk av min knapp 1 (*)
Denne knappen hovedfunksjon er å kjøre YouTubelink. Men hvis du ønsker å endre denne funksjonen,
kan du trykke MIN KNAPP 1 for fem sekunder når
den er på et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN
KNAPPEN ER SATT" vises på skjermen. Dette
bekrefter at den valgte MIN KNAPP nå er assosiert
med den valgte funksjonen. Merk at hvis du utfører
første gang installasjonen vil MIN KNAPP 1 vende
tilbake til standard funksjon.
Norsk
Min knapp 2 (**)
Trykk MIN KNAPP 2 i fem sekunder når den er på
et ønsket kilde, kanal eller lenke, til "MIN KNAPPEN
ER SATT" vises på skjermen. Dette bekrefter at den
valgte MIN KNAPP nå er assosiert med den valgte
funksjonen.
-9-
Se på tilkolingene
Kontakt
Type
Kabler
Enhet
Scart
tilobling
(baksiden)
VGA
tilkobling
(baksiden)
PC/YPbPr
Audio
tilkobling
(baksiden)
HDMI
tilkobling
(bak og side)
SPDIF
(optisk utgang)
tilkobling
(bakside)
Side AV
(lyd/video)
tilkobling
(side)
Side AV
tilkoblingskabel
(inkludert)
Hodetelefon
tilkobling
(side)
Ved tilkobling av HDMI-kabel
til TV-en, må du bare bruke
en skjermet HDMI-kabel for å
garantere tilstrekkelig immunitet
mot parasittisk stråling.
YPbPr-video
tilkobling
(bakside)
USB
tilkobling
(side)
CI
tilkobling
(side)
Subw-utgang
LAN
Merk: Når du kobler en enhet via
YPbPr eller Side AV-inngangen,
må du bruke medfølgende
kabler for å muliggjøre tilkobling.
For Side AV-inngangen må
du bruke den medfølgende
kabelen. Se illustrasjonene på
venstre side. For å aktivere
PC-lyd, må du bruke PC/
YPBPR LYDFORBINDELSE
HVIT OG RØD-inngangene. |
Hvis en ekstern enhet er koblet
til via en SCART-kontakt, vil
TV-en automatisk gå over til
AV-MODUS.| Når TV-en mottar
DTV-kanaler (Mpeg4 H.264)
eller er i Media Browser Mode
(Medielesermodus), vil ikke
utgangen være tilgjengelig
via scart-kontakten. Når du
bruker monteringspakken for
vegger (tilgjengelig fra tredjepart
i markedet), anbefaler vi at
du plugger alle kablene inn
i baksiden av TV-en før du
monterer veggen. | Sett inn eller
fjern en CI-modulen kun når TVen er SLÅTT AV. Du bør henvise
til bruksanvisningen for moduler
for detaljer om innstillingene.
Each USB input of your TV
supports devices up to 500mA.
Tilkobling av enheter som har en
nåværende verdi på 500mA kan
skade TV-en.
CAM
module
Hvis du vil koble en
enhet til TV-en,
kontroller at både TVen og enheten er slått av før du
gjør en tilkobling. Etter
tilkoblingen er ferdig, kan du slå
på enheter og bruke dem.
Subwoofer
tilkobling
(bakside)
Ethernet (LAN)
tilkobling
(bakside)
Norsk - 10 -
Bruk av Conditional Access Module
(Tilgangsmodul)
VIKTIG: Sett inn eller fjern en CI-modulen kun når
TV-en er SLÅTT AV.
For å kunne se bestemte digitale kanaler, kan en
betinget tilgagnsmodul (CAM) være nødvendig. Denne
modulen må settes inn i det felles grensesnittsporet
på TV-en.
Ventemodusvarsler
Hvis TVen ikke mottar noen innspill signal (for
eksempel fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter,
vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste slås på, vil
følgende melding vises:
"TV-en byttet til standby-modus automatisk på
grunn av en lang periode uten signal".
Trykk OK for å fortsette.
1. Skaff tilgangsmodulen (CAM) og kodekortet ved
å abonnere på en kanal, og installer disse på
TV-en ved hjelp av følgende prosedyre.
Hvis TV-apparatet har stått på og ikke har blitt operert
for en stund, vil TV-en gå i ventemodus. Når du neste
slås på, vil følgende melding vises:
2. Sett tilgangsmodulen og deretter kodekortet
inn i sporet som er å finne i terminaldekslet på
baksiden av TV-en.
Trykk OK for å fortsette.
3. Tilgangsmodulen må settes inn korrekt; det er
umulig å sette den helt hvis den er vendt feil
vei. Tilgangsmodulen eller TV-en kan bli skadet
hvis tilgangsmodulen blir tvunget inn med kraft.
4. Koble TV-en til hovednettforsyningen, slå den
på og deretter vent en liten stund til kortet er
aktivert.
“TVen byttet til standby-modus på grunn av en
lang periode uten betjening”.
Når tidsavbrudd for Automatisk sikkerhetsutkopling
er nådd, vil følgende melding vises på skjermen.
"Slå av?"
Velg JA for å slå av TV-en. Velg NEI for å avbryte.
TV-en vil også slås av, hvis du ikke velger et alternativ
på denne skjermen.
5. Når ingen moduler er satt inn, vil meldingen
”Ingen felles grensesnittmoduler” vises på
skjermen.
Du kan henvise til bruksanvisningen for moduler for
detaljer om innstillingene.
Merk: Det tar noen minutter å sertifisere lisensnøkkelen
når du setter inn et CA-kort i den CI +-kompatible CImodulen for første gang. Denne prosessen kan mislykkes
når det ikke er noen antenneinngang eller du aldri har kjørt
"Autoinstallasjon". Hvis den gamle CAM-en brukes, kan
autentisering mislykkes. I slike tilfeller, ta kontakt med den
kontraktsfestede tjenesteleverandøren.
CAM
module
Norsk - 11 -
Førstegangsinstallasjon
Når den er slått på for første gang, er valg av språkskjermen tilgjengelig. Velg ønsket språk og trykk OK.
Still dine preferanser på neste skjerm med
navigasjonsknappene og når du er ferdig, trykker du
på OK for å fortsette.
Du kan på dette tidspunktet aktivere alternativet
Butikkmodus. Dette alternativet er kun ment for
butikkbruk. Det anbefales å bruke Hjemmemodus
for hjemmebruk. Hvis Butikkmodus er valgt, vil en
bekreftelsesskjermen vises. Velg JA for å fortsette.
Dette alternativet vil være tilgjengelig i Andre
innstillinger-menyen og kan slås av/ å senere.
Hvis Hjem-modus er valgt, vil Butikk-modus ikke
være tilgjengelig etter første installering. Trykk på
OK-knappen for å fortsette.
AntenneInstallasjon:
Hvis du velger Antenne-alternativet fra
søketypeskjermen, vil TV-en søke etter digitale TVsendinger i området. Du kan trykke MENU-knappen
når som helst for å avbryte søket. Etter at alle
tilgjengelige stasjoner er lagret, vil Kanallisten vises
på skjermen.
Mens søket fortsetter, vises en melding, som spør om
du ønsker å sortere kanalene i henhold til LCN (*).
Velg Ja og trykk OK for å bekrefte.
(*) LCN er Logical Channel Number systemet som
organiserer tilgjengelige kringkastninger i samsvar
med en gjenkjennelig kanalsekvens (om tilgjengelig).
Trykk MENU-knappen for å avslutte kanallisten og
se på TV.
Kabelinstallasjon:
Hvis du velger alternativet Kabel og trykker OK
på fjernkontrollen, vil en bekreftelsesskjerm vises.
Velg JA og trykk OK for å bekrefte. For å avbryte
operasjonen, velg NEI og trykk OK. Du kan velge
frekvensområder fra denne skjermen. Skriv inn
frekvensområdet manuelt ved hjelp av tallknappene.
Når du er ferdig, trykk på OK-knappen for å starte
automatisk søk.
Merk: Søke varigheten vil variere avhengig av den
valgte søk trinn.
Satellittinstallasjon (avhengig av modell)
Unikabel: Hvis du har flere mottakere og et unicable
system, velg så denne antennetypen. Trykk OK
for å fortsette. Konfigurer innstillinger ved å følge
anvisningene på skjermen. Trykk på OK for å skanne
etter tjenester.
DiSEqC-bryter: Hvis du har flere parabolantenner
og en DiSEqC-bryter, velg så denne antennetypen.
Etter å ha valgt DiSEqC, vil en annen meny bli vist
på skjermen. Du kan velge fire forskjellige DiSEqCalternativer (hvis tilgjengelig). Trykk GRØNN knapp
for å søke på alle satellitter eller GUL knapp for å kun
søke igjennom uthevede satellitter. For å gjemme og
avslutte trykk på OK-knappen.
Merk: Ikke slå av TV-en mens du begynner første gangs
installasjon.
(*) Noen alternativer er kanskje ikke tilgjengelig,
avhengig av valg av land.
Media Playback via USB inlet
Du kan koble til en 2,5" og 3,5" (HDD med ekstern
strømforsyning) eksterne harddisker eller USB
minnepenner til Tven ved å bruke USB-inngangene
på Tven.
VIKTIG! Sikkerhetskopier filene dine før du foretar
tilkoblinger til TVen. Vær oppmerksom på at
produsenten ikke kan være ansvarlig for skader på
filen eller tap av data.
Visse typer USB-enheter (f.eks MP3-spillere)
eller USB harddisker / minnepinner kan ikke være
kompatible med denne TV-en. TV-en støtter FAT32og NTFS-diskformatering, men ropptak vill ikke være
tilgjengelige med NTFS-formaterte plater.
Når du formaterer en USB-harddisk som har 1TB (Tera
Byte) eller mer filkapasitet, kan du oppleve problemer
med formateringsprosessen.
Det er meget risikofylt å trekke raskt ut eller sette
inn USB-enheter. Dette kan forårsake fysiske skader
på USB-spilleren og selve USB-enheten. Trekk ikke
USB-enheten ut mens du spiller av en fil.
Meny for medieleser
Du kan spille av bilde-, musikk- og videofiler som
er lagret på en USB-lagringsenhet eller på en
medieserver. Koble en USB disk til en av USB
inngangene er plassert på siden av TV-en. Eller koble
medieserveren til samme nettverk med TV-en.
Trukk "medieleserknappen –
" på fjernkontrollen
og trykk MENU og velg fanen Medieleser ved bruk
av venstre-/høyreknappene og trykk OK.
Hovedmenyen på medieleserskjermen vises.
Velg medietypen som skal være oppført, og trykk OK.
Hvis det er mer enn én mediekilde tilgjengelig, vil en
liste over enheter og servere bli vist. Uthev enheten
eller serveren fra listen, og trykk OK.
Hvis du tryker knappen MENU i Medielesermodus,
kan du få tilgang til menyalternativene Bilde, Lyd og
Hvis du velger Satellitt fra søketypeskjermen, kan du
velge en satellitt å se satellittkanaler. Når du velger
Satellittinstallasjon, vises menyen Antennetype. Du
kan velge Antennetype som Direkte, Unicable eller
DiSEqC-bryter.
Direkte: Hvis du har en enkel mottaker og en direkte
satellittplate, velg så denne antennetypen. Etter
at du valgt Direkte, vises en annen skjerm. Velg
en tilgjengelig satellitt og trykk OK for å søke etter
tjenester.
Norsk - 12 -
Innstillinger. Trykk på MENU-knappen igjen for å gå
vekk fra denne skjermen.
også aktiveres eller deaktiveres i menyen e Andre
innstillinger.
Du kan angi dine Media Browser preferanser ved hjelp
av innstillingsmenyen.
TV-en støtter også ARC (Audio Return Channel).
Denne funksjonen er en lyd lenkement å erstatte
andre kabler mellom TV-en og lydanlegget (A/Vmottaker eller høyttalersystem).
Endre bildestørrelse: Bildeformater
Det er mulig å se programmer i ulike bildeformater,
avhengig av sending mottatt. Du kan endre
bildesideforholdet (bildestørrelse) til TV-en for å vise
bildet i forskjellige zoom-modi. Trykk “
” gjentatte
ganger for å endre bildestørrelse. Du flytte skjermen
opp og ned ved å bruke “
” eller “ ” mens i 14:9
Zoom, Kino eller Teksting.
Bruk kanal listen
TV-en sortere alle lagrede stasjoner i kanallisten. Du
kan redigere denne kanallisten, stille inn favoritter
eller stille inn aktive stasjoner som skal lsitet opp
ved bruk av valget Kanalliste. Trykk på MENU for å
åpne hovedmenyen. Velg element i Kanalliste ved
å bruke venstre eller høyre knapp. Trykk OK for
å se menyinnholdet. Velg Rediger kanalliste for å
administrere alle lagrede kanaler. Bruk opp- eller
ned- og OK-knappene for å velge Rediger Kanalliste
Trykk opp- eller ned-knappen for å velge kanalen som
skal behandles. Trykk venstre eller høyre knappe for
å velge en funksjon. Bruk P+/P- til å flytte en side
opp eller ned. Trykk på MENU-knappen for å gå ut.
Hurtigmeny
Rask meny tillater deg å få adgang til noen muligheter
raskere. Trykk Q.MENU på fjernkontrollen for å åpne
hurtigmenyen. Denne menyen innhold kan variere
avhengig TV-modellen.
CEC og CEC RC Passthrough
Denne funksjonen gjør det mulig å kontrollere CECaktiverte enheter, som er tilkoblet via HDMI-porter ved
hjelp av fjernkontrollen til TV-en.
CEC-alternatuvet i menyen Andre innstillinger i
menyen Innstillinger bør først settes som aktivert.
Trykk kildeknappen og velg HDMI-inngang for den
tilkoblede CEC-enheten fra menyen Kildeliste. Når
den nye CEC-kildeenheten er koblet til, vil den bli
oppført i kildemenyen med et eget navn i stedet for
navnet til den tilkoblede HDMI-porten (DVD-spiller,
opptaker 1 osv.).
Når ARC er aktiv, vil ikke TV-en dempe de andre
lydutgangene automatisk. Du trenger derfor ikke å
redusere TV-volumet til null manuelt, hvis du ønsker
å høre lyd fra en tilkoblet lydenhet (i likhet med
optiske eller koaksiale digitale lydutganger). Hvis
du ønsker å endre volumnivået til den tilkoblede
enheten, må du velge enheten fra kildelisten. I så
fall er volumkontrolltastene tilknyttet den tilkoblede
lydenheten.
FollowMe TV
Med den mobile enhet kan du streame den aktuelle
sendingen fra smart-TV-en din ved hjelp av funksjonen
FollowMe TV. Installer riktig Smart Center-programmet
på den mobile enheten. Start programmet.
For mer informasjon om hvordan du bruker denne
funksjonen, kan du se bruksanvisningene for
programmet du bruker.
Merk: Dette programmet er ikke kompatibelt med alle
mobile enheter.
FollowMe TV to DMR
Denne funksjonen muliggjør videostreaming fra TV-en
til en annen / andre TV eller mobile enheter, ved hjelp
av egnede programmer (f.eks UPnP (Universal Plug
and Play)-programmer slik som BubbleUPnP). Aktiver
FollowMe TV to DMR for å starte tidsskifte. Trykk på
den røde knappen og enhetsvalgmenyen vises. Velg
enheten og trykk OK.
Merk: FollowMeTV og FollowMe TV to DMR-funksjonene
fungerer sammen med PVR-funksjon og krever en tilkoblet
USB-lagringsenhet med FAT32-format og nok plass. HDkanaler støttes ikke og begge enheter må være koblet til
samme nettverk.
TV-fjernkontrollen er automatisk i stand til å utføre
de viktigste funksjonene etter den tilkoblede HDMIkilden er valgt.
For å avslutte denne operasjonen og kontrollere
TV-en via fjernkontrollen igjen, trykk og hold "0-Zero"knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder. Du kan også
trykke Q.Menu-knappen på fjernkontrollen, markere
CEC RC Passthrough og angi som Av ved å trykke på
venstre- eller høyreknappen. Denne funksjonen kan
Norsk - 13 -
Menyegenskaper og -funksjoner
Bildemenyinnhold
3D Innstillinger
Trykk for å vise 3D-innstillinger.
Modus
Du kan endre bildemodusen slik at den passer dine preferanser eller behov. Bildemodus kan
stilles inn til et av følgende valg: Kino, Spill, Sport, Dynamisk og Naturlig.
Kontrast
Angir verdier for lys og mørke på skjermen.
Lysstyrke
Stiller inn lysstyrkeverdi for skjermen.
Skarphet
Stiller inn skarphetsverdi for objekter vist på skjermen.
Farge
Stiller inn fargeverdier, justerer fargene.
Strømsparingsmodus
For å angi Strømsparingsmodus som Eco, Picture Av og funksjonshemmede.
(Når Mode er Dynamisk, er Strømsparingsmodusen automatisk satt til deaktivert.)
Baklys
Denne innstillingen styrer baklysnivået. Bakgrunnsbelysning funksjonen vil være inaktiv hvis
Strømsparemodus er satt til Eco. Bakgrunnsbelysningen kan ikke aktiveres i VGA, medieleser
modus, eller når bildet er satt til Spill.
Støyreduksjon
Hvis signalet er svakt og det er støyende, bruk Noise Reduction-innstillingen for å redusere
mengden av støy.
Avanserte innstillinger
Dynamisk kontrast:
Du kan endre Dynamisk Kontrastforholden til ønsket verdi.
Fargetemperatur
Stiller inn ønsket fargetone.
Bildezoom
Setter ønsket bildestørrelse fra bildezoom menyen.
Merk: Auto-alternativet er kun tilgjengelig i Scart-modus med SCART PIN8 høy spenning/lav spenning
veksling
Bruk "høyre / venstre" for å stille inn Filmfølelse Svak, Med., Høy eller Av. Når Filmfølelse er
aktiv, vil den optimalisere videoinstillingene på TVen for bilder med bevegelse, slik at man får
bedre kvalitet og lesbarhet.
Filmfølelse
Når filmfølelse er satt til Lav, Med eller Høy vil demoalternativ for filmfølelse være tilgjengelig.
Dersom en av disse alternativene velges og dersom du trykker OK, vil demomodus starte. Når
demonstrasjonen foregår, vil skjermen være delt i to. Én del viser Filmfølelse-aktiviteten og den
andre viser filmen med vanlige innstillinger for TV-skjermen.
HDMI True Black
(ekte sort)
Mens du ser fra en HDMI-kilde, vil denne funksjonen være synlig i menyen
Bildeinnstillinger. Du kan benytte denne funksjonen til å forsterke sorthet i bildet.
Filmmodus
Filmer spilles inn med et variabelt antall bilder per sekund for normale TV-programmer. Slå på
denne funksjonen når du ser filmer for å se høyhastighetsscenene klart.
Hud toner
Hudtone kan endres mellom -5 og 5.
Fargeinnstillinger
Justerer ønsker fargetone.
RGB økning
Du kan konfigurere ønskede fargetemperatur-verdier ved å bruke RGB Gain-funksjonen.
Tilbakestill
Tilbakestiller bildeinnstillinger til fabrikkinnstillingene. (Unntatt spillmodus)
Autoposisjon
(i PC modus)
Optimaliserer automatisk skjermen. Trykk OK for å optimalisere.
H posisjon
(i PC-modus)
Dette elementet dytter bildet horisontalt til høyre eller venstre side av skjermen.
V-posisjon
(i PC-modus)
Dette elementet dytter bildet vertikalt mot toppen eller bunnen av skjermen.
Punktklokke
(i PC-modus)
Punktklokkefrekvensen retter opp forstyrrelser som vises som vertikale bånd i presentasjoner
med mange prikker, som regneark eller paragrafer, eller tekst i mindre skrifttype.
Fase
(i PC-modus)
Avhengig av oppløsningen og fremløpsfrekvensen du har satt TV-en til, kan det hende du ser et
tåkete eller prangende bilde på skjermen. I et slikt tilfelle, kan du bruke dette elementet til å få et
klarere bilde ved bruk av "prøve og feile"-metoden.
Mens vil VGA (PC)-modus vil noen elementer i Bildemenyen være utilgjengelige.. Isteden vil VGA-modusinnstillinger bli lagt til Bildeinnstillinger
mens i PC-modus.
Norsk - 14 -
Menyegenskaper og -funksjoner
Lydmenyinnhold
Volum
Justerer volumnivået.
Equalizer
Velger equalizer modus. Egendefinerte innstillinger kan gjøres bare når du er i modusen
Bruker.
Balanse
Denne innstillingen brukes til å vektlegge venstre eller høyre høyttaler.
Hodetelefon
Stiller inn hodetelefonvolum.
Lydmodus
Du kan velge en lydmodys (hvis dette støttes av den valgte kanalen)..
AVL (Automatisk
Volum Begrensning)
Denne funksjonen innstiller lyden til å opprettholde et fast nivå mellom programmer.
Hodetelefon/Linje Ut
Når du kobler en ekstern forsterker til TV ved hjelp av hodetelefonkontakten, kan du velge
dette mulighet som linje ut. Hvis du har koblet hodetelefoner til TV, sette dette mulighet
som Hodetelefoner.
Dynamisk bass
Slår Dynamisk Bass Av/Til
Surroundlyd
Surround lyd tilstand kan endres til På eller Av.
Digital utgang
Stiller inn digital lydtype ut.
Innstillinger bildemenyinnhold
Tilgangssystem
Kontrollerer betingede tilgangsmoduler når tilgjengelig.
Språk
Konfigurer språkinnstillinger (kan endres avhengig av landet som velges) Foretrekkelig og
nåværende innstillinger vil være tilgjengelig. Gjeldende innstillingene kan bare endres hvis
kringkasteren støtter.
Foreldrekontroll
Tast inn riktig passord for å endre foreldrenes innstillinger. Du kan enkelt justere menyenlåsen,
voksenlåsem (kan endres avhengig av landet som velges) og barnesikring i denne menyen.
Du kan også angi ny PIN-kode.
Når Barnelås er valgt, vil det kun være mulig å betjene TV-apparatet ved hjelp av fjernkontroll. Da vil
ikke kontrollpanelknappene fungere
Merk: Standard PIN kan settes til 0000 eller 1234. Hvis du har definert PIN (blir forespurt avhengig av
valg av land) i løpet av Første installering Installation bruker du PIN-koden du har definert.
Tidsur
Sett inn en sleep timer for å slå av TV-en etter en viss tid. Stiller inn tidsur for valgt programmer.
Opptakskonfigurasjon
Viser menyen opptakskonfigurasjon
Dato/klokkeslett
Stiller inn dato og tid.
Kilder
Aktiverer og deaktiverer valgte kildealternativer.
Satelittinnstillinger
Viser satellitt innstillinger (Satellittstøtte er avhengig av modell)
Nettverk Innstillinger
Skkerminnstillingene
Netflix (valgfritt)
Du kan se ESN (*)-nummetet og deaktivere Netflix.
(*) ESN-nummer er et unikt ID-nummer for Netflix, oppretttet for å identifisere TV-en din.
Andre innstillinger: Viser andre innstillingsmuligheter på TV-apparatet
Menutidsavbrudd
Endrer tidsavbrudd for menyskjermer.
Skanningskrypterte
kanaler
Når denne innstillingen er på, vil søkeprosessen finne de krypterte kanaler også.
HbbTV.
Du kan aktivere eller deaktivere denne innstillingen som På eller Av.
Blå bakgrunn
Aktiverer eller deaktiverer den blå bakgrunn systemet når signalet er svakt eller fraværende.
Program
vareoppdatering
For å sikre at TV-en din alltid har den mest oppdaterte firmware.
Programvareversjon
Viser gjeldende programvareversjon.
Norsk - 15 -
Menyegenskaper og -funksjoner
Undertitler
Dette valget brukes til å velge hvilket undertekstalternativ som vises på skjermen
(DVB undertekst / TXT undertekst) hvis begge er tilgangelig. Standard valg er
DVB undertekst. Tilgjengelig kun i Norge.
Tunghørt
Aktiverer noen spesielle funksjoner som er sendt fra kringkasteren.
Lydbeskrivelse
Lydbeskrivelsen viser til ekstra lydspor for blinde og synshemmede seere av
visuelle medier, inkludert fjernsyn og filmer. Du kan kun bruke denne funksjonen
hvis kringkasteren støtter det ytterligere fortellersporet.
Merk: Lydbeskrivelse funksjonen kan ikke være tilgjengelig i opptak eller tid skiftende modus.
Automatisk avslåing
Du kan stille inn verdien for tidsavbrudd for automatisk avslukking. Når timeout
verdien er nådd og TVen ikke har blitt operert for en valgt tid, vil TV-en gå i
ventemodus.
Søk i hvilemodus
(valgfritt)
Hvis Standby-søk er satt til På når TV-en er i Standby, vil det bli søkt på tilgjengelige
sendinger. Hvis TV-en finner nye eller manglende sendinger vil en meny komme til
syne for å spørre deg om du ønsker å utføre endringer. Kanallisten vil bli oppdatert
og endret etter denne prosessen.
Butikkmodus
Hvis du viser TV i en butikk, kan du aktivere denne tilstand. Modus er aktivert, kan
enkelte elementer i TV-menyen ikke er tilgjengelig.
Mediegjengivelse (DMR)
Funksjonen Mediegjengivelse gir mulighet til å deler filer lagret på smarttelefon eller
nettbrett. Hvis du har en DNLA-kompatibel smartphone og programvare installert,
kan du dele/ vise bilder med din TV. Se instruksjoner om delingsproramvare for
mer informasjon. Modusen for mediegjengivelse vil ikke være tilgjengelig med
internettportal-funksjonen.
Strømsparingsmodus
Denne instilling konfigureres oppstart preferansene.
Biss knapp
Biss er et signalforvengingssystem som brukes av enkelte kringkastinger. Hvis du
trenger å angi Biss nøkkel for en sending, kan du bruke Biss nøkkel-innstilling
som fins i menyen Andre innstillinger. Uthev Biss Key, og trykk OK for å taste inn
koden på ønsket kringkasting. (Dette menyelementet vises bare når TV-en har en
satellittstøtte)
Virtual Fjern
Aktivere eller deaktiverer virtuell fjernkontroll.
CEC
ed denne innstillingen kan du aktivere og deaktivere CEC-funksjonalitet helt. Trykk
venstre- eller høyreknappen for å aktivere eller deaktivere funksjonen.
FollowMeTV
Aktiver eller deaktiver denne funksjonen.
FollowMeTV to DMR
Aktiver eller deaktiver denne funksjonen.
Menyinnhold for installasjon og omstilling
Automatisk kanalsøk
(still om)
(Hvis tilgjengelig)
Viser automatiske omstillingalternativer. Digital antenne: Søker etter og lagrer
antennebaserte DVB-stasjoner. Digital antenne: Søker etter og lagrer kabel DVB
stasjoner. Analog: Søker etter og lagrer analoge stasjoner. Digital antenne & analog:
Søker etter og lagrer antenne DVB og analoge stasjoner. Digital kabel & analog:
Søker etter og lagrer kabel DVB og analoge stasjoner. Satellitt: Søker etter og
lagrer satellittstasjoner. (Satellittstøtte er avhengig av modell)
Manuelt kanalsøk
Denne funksjonen kan brukes for innlegging av direktesendinger.
Kanalsøk nettverk
Søker lenkede kanaler i sendingsystemet.
Analog finjustering
Du kan bruke denne innstillingen for å finjustere analoge kanaler. Denne funksjonen
er ikke tilgjengelig hvis det ikke fins noen lagrede analoge kanaler.
Førstegangsinstallasjon
Sletter alle lagrede kanaler og innstillinger, nullstiller TVen til fabrikkinnstillingene.
Klar Listevisning
(*) Denne innstillingen er synlig når Country-alternativet (Land) er satt til Danmark,
Sweden, Norway eller Finland. Bruk denne innstillingen for å fjerne kanalene som
er lagret.
Norsk - 16 -
Tekst-TV
Elektronisk programguide (EPG)
Noen, men ikke alle kanaler sender informasjon
om nåværende og kommende programmer. Trykk
“
” for å se menyen for elektronisk programguide
(EPG).
Opp/Ned/Venstre/Høyre: Navigere EPG.
"
" Tekst-TV / Mix: Aktiverer videotekstmodus når
den trykkes én gang (hvis tilgjengelig i din sending).
Trykk igjen for å vise analog tekst-TV-side. Trykk igjen
for å plassere tekst-TV-skjermen over programmet
(mix). Trykk én gang til for å gå ut av tekst-TV.
"BACK" Indeks: Velger indekssiden for tekst-TV.
OK: Vis programalternativer.
INFO (i): Viser i detalj informasjon om valgt program.
GRØNN: Veksler til Vis oversikt EPG.
“İ” Avslør: Viser skjult informasjon (f.eks.
spilløsninger).
“OK” Holde: Holder en tekstside når det er praktisk.
Trykk én gang til for å gå videre.
GUL: Bytter til listetidsplan i EPG.
BLÅ: viser alternativer for filtrering.
(TA OPP): TV-en vil begynne å ta opp valgt
program. Du kan trykke igjen for å stoppe opptaket.
VIKTIG: For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter skru på
TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis ikke vil opptak
ikke være tilgjengelig.
Merk: Bytting til en annen TV-kanal eller kilde er ikke
tilgjengelig under opptak.
Programvalg
Trykk OK i EPG-menyen for å gå inn i ”Handelsevalg
-menyen”.
Velge kanal
I EPG-menyen kan du, ved hjelp av dette alternativet,
bytte til den valgte kanalen.
Ta opp / slett opptaksur
Etter at du har valgt et program i EPG-menyen trykker
du OK og Alternativer-skjermen vises. Velg "Opptak"
og trykk OK-knappen. Etter denne operasjonen blir et
opptak angitt for det valgte programmet.
For å avbryte et allerede innstilt opptak merker
du programmet og trykker OK og velger “Slett
Opptakstimer”. Opptaket vil bli avbrutt.
Sett Timer / Slett Timer
Etter at du har valgt et program i EPG-menyen trykker
du OK og Alternativer-skjermen vises. Velg ”Still
inn timer på hendelsen” og trykk OK-knappen. Du
kan sette et tidsut for fremtidige programmer. For å
avbryte en allerede innstilt påminnelse, merker du det
programmet og trykker på OK knappen. Velg deretter
”Slett tidsur”. Timeren vil bli avbrutt.
Merk: Det er ikke mulig å ta opp eller stile inn tidsuret
for to eller flere individuelle hendelser innen det samme
tidsintervallet.
“ ”/“ ” Tilleggssider: Velg delsider hvis tilgjengelig
når tekst-TV er aktivert.
P+ / P- og tall (0-9): Trykk for å velge en side.
Merk: De fleste TV-stasjoner bruker kode 100 til indeksside.
TV-en din støtter både FASTEXT- og TOP tekstsystemene. Når disse systemene er tilgjengelige,
deles sidene inn i grupper eller emner. Når FASTEXTsystemet er tilgjengelig, vil deler av en tekst-TV-side
fargekodes, og kan velges ved å trykke på de fargede
knappene. Trykk på en farget knapp som tilsvarer
dine behov. Fargeskriften dukker så opp, og viser deg
hvilke fargede knapper som skal brukes når TOPPtekst-sendingen er gjeldende. Trykk på “ ” eller
“ ” for å be om den neste eller forrige siden.
Digital tekst-TV (bare for Storbritannia)
• Trykk på “ ”. Informasjon om digital tekst-TV vises.
Styr med fargeknappene, markørknappene og OK.
Bruken kan variere noe, avhengig av innholdet av
digital tekst-TV. Følg instruksjonene som vises på
tekst-TV-skjermen.
Når “ ”-knappen trykkes igjen, vil TV-en gå tilbake
til TV-kringkasting.
Opptak av programmer
VIKTIG: Når du bruker en ny USB-harddiskstasjon anbefales
det at du først formaterer disken ved hjelp av din TVs “Format
disk” valg.
TV-en støtter opptak av digitale sendinger. For å
gjøre dette, må en USB-lagringsenhet være koblet
til TV-en. TV-en bør slås av mens du kobler til
lagringsenheten. Du bør da slå på TVen for å aktivere
opptaksfunksjonen.
Den tilkoblede USB-enheten bør ha en kapasitet på
minst 1 GB og være komptatibel med USB 2.0. Ellers
vil en feilmelding vises.
Hvis skrivehastigheten til den tilkoblede USB disken
ikke er tilstrekkelig, kan opptaket mislykkes og
pausefunksjonen kan bli ikke tilgjengelig.
Filene til de innspilte programmene vil ikke være
tilgjengelige for avspilling på en datamaskin. Du kan
spille opp innspillingene kun via TV-en din.
Lip sync forsinkelser kan forekomme i tidsskifter.
Norsk - 17 -
TV-en kan ta opp programmer i inntil ti timer.
Innspilte programmer er delt opp i deler på 4GB.
Opptaket av HD-programmer kan oppta en større
størrelse på USB-disken avhengig av kringkastingens
vedtak. Av denne grunn anbefales det å bruke USBharddisker for å ta opp HD-programmer.
Ikke koble ut USB/HDD under opptaket. Dette kan
skade den tilkoblede USB/harddisken.
Multipartisjon støtte er tilgjengelig. Maksimalt to
forskjellige partisjoner støttes. Hvis platen har mer
enn to partisjoner, kan et krasj oppstår. Den første
partisjonen på USB-disken brukes for PVR-klare
funksjoner. Den må også være formatert som primær
partisjon for å brukes til PVR-ferdige funksjoner.
Noen stream-pakker kan ikke bli tatt opp på grunn
av signalproblemer, så noen ganger video kan fryses
under avspilling.
Knappene Opptak, Avspille, Pause, Skjerm (for
PlayListDialog) kan ikke brukes når tekst-TV er på.
Hvis et opptak starter fra tidsur når tekst-TV er PÅ, vil
tekst-TV automatisk skrues av. Også tekst-TV-bruk er
deaktivert når det er pågående opptak eller avspilling.
Merk: Programopptakk lagres i den tilkoblede USB enheten.
Om ønsket, kan du lagre/kopiere opptakene til en datamaskin,
men vil disse filene ikke være tilgjengelig for å bli spilt på
en datamaskin. Du kan spille opp innspillingene kun via
TV-en din.
Forsiktig:
• Ikke koble fra strømledningen under tidsinnstilling av USBopptak eller USB-opptak.
• Når strømledningen er trukket ut:
• Innstillingen for USB-dopptak er avbrutt.
Tidsskift-opptak
Trykk på
(PAUSE) mens du ser på en utsending
for å endre til timeshifting tilstand. I tidsskiftmodus
settes programmet på pause samtidig som det blir tatt
o p p p å d e n t i l k o b l e d e U S B - d i s k e n . Tr y k k
(AVSPILLE)-knappen igjen for å se programmet
som ble satt på pause fra punktet der det ble stoppet.
Du vil se tidsskiftgapet mellom det reelle og det
skiftede programmet i informasjonslinjen.
Tr y k k
(STOPP)-knappen for å stoppe
tidsskiftopptaket og returnere til direktesendingen.
Tidsskift kan ikke brukes i radiomodus.
Du kan ikke bruke tid skift fort bakover funksjonen
før fremme avspillingen med spole frem alternativet.
øyeblikkelig opptak
Trykk på
(OPPTAK) knappen for å begynne opptak
av en hendelse umiddelbart mens du ser et program.
Du kan trykke på
(OPPTAK) på fjernkontrollen
igjen for å spille inn den neste hendelsen på EPG I
dette tilfellet vil OSD vise hendelser som er
programmert for opptak. Trykk (STOPP)-knappen
for å avbryte umiddelbart opptak. Bytte til en annen
sender eller kilde; og visning av Medieleser er ikke
tilgjengelig under opptaket.
Se opptak av programmer
Trykk på MENU-knappen. Uthev Medieleser og
trykk OK. Velg elementet Opptaksbibliotek og trykk
OK. Skjermbildet Opptaksbiliotek vil bli vist. Velg
et innspilt element fra list (hvis det er blitt innspilt
tidligere) og trykk OK for å vise Avspillingsalternativer.
Tilgjengelige avspillingsalternativer
Spill av fra start: Spiller av opptaket fra begynnelsen.
Gjenoppta: Gjenopptar opptakene
Spill av fra forskyvning: Spesifiserer et
avspillingspunkt.
Trykk (STOPP) knappen for å stoppe en playback
og for å returnere til innspillingsbiblioteket.
Opptakskonfigurasjon
Velg Opptakkonfigurasjon i menyen Settings
(Innstillinger) for å konfigurere opptaksinnstillingene.
Formater disk: Du kan bruke Formater Diskfunksjonen for å formattere den tilkoblede USB
enheten.
VIKTIG: Merk at alle data som er lagret på USB disken
vil gå tapt, og deretter disken formatet vil bli konvertert
til FAT32 hvis du aktiverer denne funksjonen. Hvis
USB-disken din ikke fungerer skikkelig kan du
prøve å formatere USB-disken. I de fleste tilfeller vil
formattering av USB enheten gjenopprette normal
operasjon; men ALL data lagret på USB enheten vil
mistes.
Tilkoblingsfunksjoner
Koble TV-en til et hjemmenettverk
Tilkoblingsfunksjonen gjør at TV-en kan holde seg
tilkoblet hjemmenettverket via kabel eller trådløst.
Dette nettverkssystemet kan brukes til å koble til
Internett-portalen eller få tilgang til foto-, video- og
lydfiler som er lagret på en medieserver tlkoblet
nettverket og spille/vise dem på TV-en.
kabel tilkopling
Koble TV-en til modem/ruter via en LAN-kabel (ikke
inkludert). Velg Nettverkstype som Kablet enhet
i menyen Nettverksinnstillingerog trykk OK for å
koble til.
Norsk - 18 -
Frykk den gule knappen på fjernkontrollen for å gå
inn i menyen for avanserte innstillinger. Du kan vise
eller endre innstillinger, for eksempel IP-adressen,
ved hjelp av denne menyen.
Du kan trykke GUL knapp for å søke etter tilgjengelige
nettverk for trådløs tilkobling. Etterpå vil en liste over
nettverk vises. Velg nettverket ditt fra listen og trykk
OK.
Hvis det valgte nettverket er beskyttet med et passord,
skriv inn riktig kode. Du kan også skrive inn passordet
med et virtuelt tastatur.
Vent til IP adressen vises på skjermen. Dette betyr at
tilkoblingen er nå etablert.
For å koble fra et nettverk, bør du utheve Nettverkstype
og trykke OK.
Informasjon om menyelementer
Nettverkstype: Nettverkstype kan velges som Kablet
eller Trådløs enhet, i samsvar med TV-ens gjeldende
tilkobling.
Trådløs tilkobling.
For å koble TV-en til hjemmenettverket trådløst,
velger du bare Nettverkstype som Trådløs enhet i
menyen Nettverksinnstillinger og trykker OK. TVen vil søke etter tilgjengelige nettverker. Velg ønsket
nettverk og trykk OK. TV har et innebygd WLANsystem og har ikke behov for tilleggsenheter for å
koble til et trådløst nettverk.
Konfigurasjonsstatus: Denne delen viser status for
forbindelsen.
IP-adresse: Hvis en aktiv tilkobling er tilgjengelig, skal
IP adressen vises på denne delen. Hvis du ønsker
å konfigurere preferanser for IP-adresse, trykk på
GRØNN knapp for å endre til avansert modus.
Koble til din mobile enhet via WiFi
Hvis den mobile enheten din har WiFi-funksjonalitet,
kan du koble den til TV-en via en ruter for å få tilgang til
innholdet i enheten. For dette, må den mobile enheten
ha en egnet delingsprogramvare.
Koble mobiltelefonen opp mot ruteren, og aktiver
deretter delingsprogramvare på den mobile enheten.
Deretter velger du filer du vil dele med TV-en.
Hvis tilkoblingen etableres ordentlig, vil du være i
stand til å åpne delte filer fra den mobile enheten via
medieleseren på TV-en din.
Om bruk av tilkoblingsfunksjonen
PC/HDD/Media Player eller andre DLNA
1.5-kombatible enheter bør brukes med en kablet
tilkobling for høyere avspillingskvalitet.
Installer programvare Nero Media Home på PC-en
for å bruke den som en mediaserver.
Mens du bruker den trådløse tilkoblingstypen, må
du være opperksom på at TV-en ikke kan koble til
nettverk med skjult SSID.
Konfigurering av Nettverksinnstillinger
Din TV nettverksinnstillinger inkluderer kabel
og trådløse tilkobling muligheter. Hvis du kobler
TV-en via Ethernet-inngang, velg Network Type
(Nettverkstype) som Wired Device (Kablet enhet).
Velg alternativetWireless Device (Trådløs enhet) hvis
du har tenkt å koble til TV-en trådløst.
Etter at du har valgt Network Type (Nettverkstype),
trykker du OK for å koble til.
Gå inn på "Medieleser"-menyen og valgskjermen for
avspillingenheter vil vises. Velg den mobile enheten
og trykk på OK-knappen for å fortsette.
Hvis det er tilgjengelig, kan du laste ned et virtuelt
fjernkontrollsprogram fra serveren til den mobile
enhetens programleverandør. Du kan kontrollere
TV-en via den trådløse håndholdte enhten ved
bruk av dette programmet. For å gjøre dette, må du
aktivere funksjonen Virtuell fjernkontroll fra menyen
Innstillinger/Andre innstillinger ved å trykke venstre
eller høyre knapp. Koble TV-en og den moile enheten
til det samme nettverket og start programmet.
Merk: Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte
mobile enheter.
Bruk av MIRACAST
Når du kobler til en enhet som f.eks. en/et Miracastkompatibel(t) smarttelefon eller nettbrett til denne
TV-en, kan du nyte video og lyd fra enheten på TV-ens
store skjerm og høyttalere.
1. Velg TV-kilde som "Skjermspeiling".
Norsk - 19 -
2. Aktiver Miracast-funksjonen på den Miracaststøddede enheten og koble til TV-en.
(V-en endrer i henhold til hvordan enhet brukes).
Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den mobile
enheten støtter Miracast. Søke- og tilkoblingsprosesser
varierer i henhold til programmet du bruker. Android-baserte
mobile enheter bør ha programvareversjon v4.1.2 og nyere.
Bruke DLNA-nettverkstjeneste
DLNA standard lar deg se og spille bilder, musikk og
video lagret i DNLA-kompatibel mediaserveren koblet
til ditt hjemmenettverk.
Installer programvaren Nero Media Home (for
PC-er eller bærbare datamaskiner) eller egnet
deleprogramvare (for andre enheter)
Nedlastingslenke for Nero MediaHome-programvare
(bare for PC):
http://www.nero.com/mediahome-tv
DLNA-funksjonen kan ikke brukes hvis
serverprogrammet ikke er installert på PC-en.
Forbered PC-en med det gitte Nero Media Homeprogrammet. Installer egnet program på den mobile
enheten.
Aktiver funksjonen Media Renderer
(Mediegjengiver)
Trykk på MENU-knappen. Velg Innstillinger og trykk
OK. Uthev Mediegjengiver og velg som Aktivert.
Koble til et kablet eller trådløst nettverk
Internett portal
Portal funksjonen legger TVen en funksjon som lar
deg koble til en server på Internett og vise innholdet
tilbys av denne serveren via Internett-tilkoblingen.
Portal funksjonen lar deg vise musikk, video, klipp
eller nettinnhold med definerte snarveier. Net TV-gir
en rekke tjenester for hvert land. Enten kan du vise
de leverte innholdet uten avbrudd avhenger tilkobling
hastighet leveres av din Internett-leverandør.
Trykk “ ” for å åpne internettportal-siden. Du vil
se ikoner på tilgjengelige programmer og tjenester
på portalskjermen. Bruk navigeringsknappene på
fjernkontrollen for å velge ønsket program. Du kan
vise ønsket innhold ved å trykke OK etter valget. Trykk
BACK/RETURN-knappen for å gå tilbake til forrige
skjermbilde eller EXIT for å avslutte internettportalmodus
Merk: Mulig anvendelse avhengige problemer kan være
forårsaket av innhold tjeneste leverandøren.
MERK:
• Fordi Net TV er et online-system, kan det endres over tid
for slik at det fungerer bedre.
• Noen Net TV-tjenester kan legges til, endres eller avsluttes
etter en viss tid.
• Noen åpne nettsider kan ikke være tilpasses TV-skjermen
og vil kanskje ikke vises korrekt.
• Du kan ikke laste ned og lagre filer ikke installere plugins.
ANSVARSFRASKRIVELSER
Se tidligere kapitler for detaljert informasjon.
Spill delte filer via Medialeser
• SHARP Corporation bærer ikke noe ansvar for innholdet og
kvaliteten på innhold som leveres av innholdsleverandører.
Velg Medieleser fra menyen og trykk OK. Medieleseren
vil deretter vises.
DLNA-støtte er bare tilgjengelig Mappe-modus. For
å aktivere mappemodus, gå til "Innstillinger"-fanen
i hovedmenyen på medieleserskjermen og trykk
OK. Uthev Visningsstil ig velg som Mappe. Trykk på
"BACK"-knappen for å gå til forrige meny. Velg ønsket
mediatype og trykk OK.
Dersom deling konfigurasjoner er riktig innstilt, vise
skjermbilde for enhetsvalg etter å ha valgt ønsket
medietype. Velg medieserveren eller nettverket du
vil koble til og trykk OK.
Netflix
Netflix er en leverandør av behovbasert media for
Internett-streaming. Trykk NETFLIX-knappen å
fjernkontrollen for å starte programmet.
Untertittelfiler virker ikke hvis du ser videoer fra
nettverket via DLNA.
Du kan bare koble en TV med DLNA til samme
nettverk. Hvis det oppstår et problem med DLNAnettverket, bør slå av TV-en ved å dra ut støpselet fra
veggkontakten og plugge det inn igjen. "Trick"-modus
og hopp støttes ikke med DLNA-funksjonen.
Det kan være noen PC-er som ikke kan være i stand til
å utnytte den DLNA funksjon på grunn av administrator
og sikkerhetsinnstillinger (som f.eks. kontor PC-er).
Norsk - 20 -
HBBTV System
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) er en
ny standard som sømløst kombinerer TV-tjenester
levert via kringkasting med tjenester levert via
bredbånd og gir tilgang til utelukkende nettbaserte
tjenester for forbrukere som allerede bruker tilkoblede
TV-er og digitalbokser. Tjenester som leveres
via HbbTV inkluderer tradisjonelle TV-kanaler,
oppdateringstjenester, VOD (Video-on-demand),
EPG, interaktiv markedsføring, tilpassing, stemming,
spill, sosiale nettverk og andre multimediaprogrammer.
HbbTV-programmer er tilgjengelig på kanaler der de
signaliseres av kringkasteren (på gjeldende tidspunkt
diverse kanaler på HbbTV-programmer som sendes
via Astra) . Kringkastere markerer et program som
"autostart", som startes automatisk av plattformen.
Programmene startes som regel med en liten rød
knapp for å varsle brukeren om at det er et HbbTVprogram på den kanalen (formen og plasseringen av
den røde knappen er avhengig av programmet). Den
røde knappen vises for noen og kan deretter forsvinne.
Brukeren bør trykke på den røde knappen for å åpne
programsiden. Etter at en side er vist, kan brukeren
gå tilbake til opprinnelig "rødt knappikon"-modus
ved å trykke på den røde knappen igjen. Brukeren
kan bytte mellom "rødt knappikon"-modus og full
UI-modus for programmet ved å trykke på den røde
knappen. Merk at den røde knappens evne til å bytte
moduser er gitt av programmet og noen programmer
kan fungere annerledes.
Diagram x: Tjenesten med rød knapp-program (tatt
fra HbbTv-spesifikasjon)
Hvis du bytter til en annen kanal mens en HbbTV
program er aktivt (enten i rød knapp ikonet modus
eller full UI-modus), kan følgende scenarier oppstå.
•Søknaden kan fortsette å kjøre.
•Søknaden kan avsluttes.
•Søknaden kan sies opp og en annen autostart rød
knapp programmet kan bli lansert.
HbbTv gjør programmene kan hentes både fra
bredbånd eller kringkasting. Kringkasteren kan
muligjøre en eller begge av dem. Hvis plattformen
ikke har en fungerende bredbåndsforbindelse, kan
plattfomen likevel starte programmer som overføres
via sendingen.
Programmene med rød autostart-knapp har som regel
lenker til andre programmer. Et eksempel på dette er
vist nedenfor. Brukeren kan bytte til andre programmer
ved å bruke de tilgjengelige lenkene. Programmene
bør gi en måte å avslutte seg selv, vanligvis brukes
knappen 0 til dette.
Diagram a: Startviserprogram
Figur b: EPG-programmet, kringkastingsvideoen vises
nederst til venstre, kan avsluttes ved å trykke 0.
HbbTv-programmer bruker taster på fjernkontrollen til
å samhandle med brukeren. Når du starter et HbbTvprogram, vil kontrollen enkelte taster være underlagt
programmet. For eksempel, numerisk kanalvalg vil
kanskje ikke fungere på et tekst TV-program der
numrene indikerer tekst TV-sider.
HbbTv-krever at plattformen kan utføre AV-streaming.
Det er flere programmer som tilbyr VOD (video on
demand) og oppdateringstjenester for TV. Brukeren
kan bruke spill, pause, stopp, forover og bakover
tastene på fjernkontrollen for å samhandle med AV
innhold
Merk: Du kan aktivere eller deatkivere denne funksjonen
i menyen Andre innstillinger. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelige for britiske modeller.
Feilsøking for tilkobling
Trådløst Nettverk Ikke Tilgjengelig
Sørg for at brannmurene i nettverket tillater trådløse
tilkoblingen. Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer
skikkelig, prøv å bruke det kablede nettverket i
hjemmet ditt. Referer til avsnittet Trådløs tilkobling
for mer informasjon om prosessen.
Hvis Net TV ikke fungerer, sjekk modem (ruteren)
først. Hvis ruteren ikke har et problem, sjekk
internetttilkoblingen til modemet.
Norsk - 21 -
Prøv å søke etter trådløse nettverker på nytt, ved hjelp
av nettverksinnstilingsmenyen.
•Overføringshastigheten varierer avhengig av
avstand og antall hindringer mellom overføring
produkter, konfigurering av disse produktene, radio
bølgeforhold, linjen trafikk, og produktene du bruker
Overføringen kan også bli avbrutt eller frakoblet
avhengig av radiobølgeforholdene DECT-telefoner,
eller andre WiFi 11b-apparater. Standardverdiene for
overføringshastigheten er de teoretiske maksimale
verdiene for trådløse standarder. De er ikke de
faktiske hastigheter på dataoverføring.
•Trådløs LAN adapter støtter 802.11 a, b, g og
n type modemer. Det anbefales sterkt å bruke
kommunikasjonsprotokollen IEEE 802.11n for å
unngå eventuelle problemer mens du ser på videoer.
•Du må endre modemets SSID når det er noen andre
modemer i nærheten med samme SSID. Ellers kan
du få problemer med tilkoblingen.
Bruk kablet tilkobling i stedet hvis du opplever
problemer med trådløs tilkobling.
Tilkobling er Treg
Se instruksjonsboken for din trådløse modem for å få
informasjon om den interne serviceområdet, tilkobling
hastighet, signalkvaliteten og andre innstillinger. Du
må ha en høyhastighetstilkobling for modemet.
Forstyrrelse under avspilling eller sakte
reaksjoner
Du kan prøve følgende i et slikt tilfelle:
Hold minst tre meter avstand fra mikrobølgeovner,
mobiltelefoner, bluetooth enheter eller andre Wi-Fikompatible enheter. Prøv å endre den aktive kanalen
på WLAN-ruter.
Bruk av 3D Tilstand
Dette produktet støtter visning av 3D-innhold fra
enheter som f.eks. HD-satellittmottakere eller
Blu-Ray-spillere via HDMI-, PC-,YPBPR- og USBinnganger eller via en tilgjengelig sending. Du må
bruke de medfølgende 3D-brillene for å se innhold 3D.
Forholdsregler
For din egen sikkerhet; Les disse sikkerhetsreglene
nøye før du bruker 3D-funksjonen.
•3D-briller anbefales ikke for mennesker 6 år.
•Du kan oppleve ubehag, hodepine eller svimmelhet
mens du ser på 3D-bilder. Hvis du opplever slike
symptomer, bør du fjerne3D-briller og stoppe å se
3D-modus.
•Ikke se i 3D-modus for lange perioder av gangen.
Tillat deg selv sporadisk hviler. Under visning, hvis
du opplever ubehag som øye-belastning, hodepine
eller kvalme, ta av 3D-brillene og slutte å se i
3D-modus. Kontakt lege dersom plagene vedvarer.
•Det anbefales at en voksen person passer på barn,
inkludert tenåringer, som kan være mer følsomme
overfor effektene av å se på 3D. Hvis de opplever
lignende plager som er nevnt ovenfor, stoppe dem
har ser i 3D umiddelbart.
•Ikke bruk 3D-brillene for andre formål (for eksempel
som alminnelige briller, solbriller eller vernebriller).
•Ikke flytt rundt mens du ser på 3D og iført briller som
visjon er endret, og du kan kjøre inn gjenstander som
kan resultere i skader.
•Bruk bare de medfølgende 3D-briller.
•Hvis du opplever skjermen flimrer når du ser på
3D-bilder i dårlige lysforhold, bør du slå av lampen
eller dempe lyset.
•Mens iført hodetelefoner ikke justere volumet for
store mengder, da dette kan føre til midlertidig eller
permanent hørselstap.
FORSIKTIG - 3D-bilder
•Les sikkerhetsinstruksjonene nøye for å hindre
skade og sikre din personlige sikkerhet.
•Ta kontakt med en optiker hvis du opplever
diffictulties mens du ser i 3D med 3D-briller.
Følgende personer bør ikke bruke 3D-modusen:
•Gravide kvinner, eldre, personer med hjerte, så vel
som mennesker som kan få lett kvalm
•Når du ser på 3D være klar over dine omgivelser.
Ikke se i et miljø med knuselig objekter i nærheten.
•Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på overflaten
av 3D briller. Dette kan resultere i missfarging og
sprekker og kan føre til skjermen for å skrelle av.
•Kontroller at rengjøringskluten er myk og ikke
inneholder fremmedlegemer eller støv. Ved hjelp av
en skitten klut vil skade deg 3D-brillene.
•Ikke slipp eller bøy 3D-brillene.
Norsk - 22 -
•Hvis mottakersiden serien er ute av det angitte
området, kan skjermen ikke kunne vises som
3D-video.
Helse Advarsel! - 3D Bilder
•Når du ser på 3D-bilder, bør det være fra en avstand
på minst det dobbelte av skjermbredden, og du bør
holde skjermen i øyehøyde.
•Vennligst hindre barn under 5 år fra å se på 3D. Det
kan påvirke deres syn utvikling
Advarsel om fotosensitivt anfall
•Hvis du eller en i familien din har hatt epilepsi eller
kramper, vennligst ta kontakt med legen din før
du ser 3D-TV. Det er mulig at enkelte seere kan
oppleve anfall eller epilepsi når de utsettes for visse
vilkår, herunder blinkende lys eller bilder i TV eller
videospill.
•Noen ganger visse symptomer kan forekomme
i uspesifiserte forhold selv om du ikke har noen
tidligere historie. I et slikt tilfelle, dersom du opplever
noen av følgende symptomer, umiddelbart stoppe
å se på 3D-TV og kontakte lege: endret syn, visuell
eller ansikts behandling ustabilitet, for eksempel
øyet eller muskelrykninger, svimmelhet eller ørhet,
visuell overgang eller ubevisst handling, kramper,
tap av samvittighet, forvirring eller desorientering,
tap av retningsbestemt forstand, kramper, eller
kvalme.
•Du kan redusere risikoen for foto sensibilisering
anfall ved å ta følgende tiltak:
•Mens du ser på 3D-TV, gjør ta hyppige pauser. Hvis
du har visjon som er forskjellig i hvert øye, bør du
se på TV etter å ha tatt korreksjons behov tiltak.
•Noen seere kan føle desorientert etter å ha sett
på 3D. Derfor, etter at du ser 3D, ta deg tid til å
gjenvinne bevissthet om omgivelsene før du flytter.
•Du må se rett frem og TV må være i øyehøyde
mens iført 3D-brillene. Bildet kan ikke være synlig
eller kan se mørkt ut hvis du ikke holde deg innenfor
synsvinkelen.
Bruk av 3D Tilstand
•3D-briller anbefales ikke for mennesker 6 år.
•Ikke bruk 3D-brillene for andre formål (for eksempel
som alminnelige briller, solbriller eller vernebriller).
•Du kan nyte 3D-bilder på din TV ved å bruke
medfølgende 3D-briller Merk at denne TV-ens
3D funksjon vil kun fungere med sine spesifikke
3D-briller.
•Trykk på knappen “SOURCEtilkoblede inngangen.
” og velg den
•Du bør velge passende 3D​​tilstand før visning.
•For å vise 3D-innhold eller programmer I 3D-modus
må du bruke de medfølgende 3D-brillene.
3D Innstillinger
Trykk MENU-knappen på fjernkontrollen, velg "Bilde"ikonet og trykk OK. Velg 3D-innstillinger og trykk OK
for å vise innstillingsmenyen.
Du kan bruke Q.MENU-knappen på fjenkontrollen
for å få rask tilgang til innstillinger for 3D-modus og
Virtuell 3D.
Du kan bruke disse innstillingene til å aktivere og
tilpasse 3D-funksjonen på TV-en.
3D-modus
Du kan tilpasse innstilliger for 3D-modusinnstillinger
for å gi best mulig seeropplevelse. Velg en av disse
tilstander for å oppleve 3D bildevisning.
Auto: Bytter automatisk til 3D-modus hvis
3D-informasjon oppdages fra en digital sendig eller
en HDMI-kilde.
Side ved Side: Viser 3D-innhold som er opprinnelig
i en form for side ved side.
Topp bunn: Viser 3D-innhold som er opprinnelig i en
form for topp og bunn.
Game (Spill): Når du spiller 1:1 -spill på TV-en din,
kan hver spiller nyte spillet med full skjerm ved hjelp
av denne funksjonen. For å gjøre dette, må spillet
du vil spille støtte Dual Play. Du må dessuten bruke
egnede Dual Play-briller (tilgjengelig fra tredjepart i
markedet). Hvis det oppstår et problem ved bruk av
Game mode (Spillmodus), slå først den tilkoblede
spillkonsollen av/på eller prøv å sette TV-ens 3D Mode
(3D-modus) til to Side by Side (Side ved side) eller
Top Bottom (Topp Bunn).
Selv om spillet ikke støtter dual play, vil det i enkelte
spill som bruker delt skjerm være mulig å bruke dual
play-funksjonen ved å sette TV-ens 3D-modus til
Side by Side eller Top Bottom i henhold til typen
delt skjerm som spillet inkluderer.
Av: 3D-modus funksjon er avstengt.
2D Bare
Hvis innholdet er i 3D men du ønsker å se det i 2D,
kan du veksle til kun 2D modus. Det fins 2 alternativer
(VENSTRE og HØYRE) for å velge hvilken side av
innholdet du ønsker å se i 2D.
Virtuell 3D
Konvertering fra 2D til 3D. Du kan justere feltet av
dybde til ulike innstillinger eller slå den av.
Venstre/Høyre Bytting
Du kan bruke denne innstillingen til å forskyve fasen
av 3D venstre/høyre utsending.
3D Dybde Sensor (valgfritt)
Denne innstillingen gjør at kontroll av 3D dybde.
3D Visning Informasjon
Referer til størrelse / avstand retningslinjene nedenfor
for å oppleve 3D på en best mulig måte.
Norsk - 23 -
3D Visning Informasjon - fortsatt
Visning Avstand
Størrelse (tomme)
42
50
Vis avstand (m)
1,5
1,8
HDMI
Betraktning Vinkel
[email protected] FP
Understøttet
[email protected] FP
Understøttet
[email protected] FP
Understøttet
1080p FC
720p FC
1080i FC
OTHER
45
[email protected] FP
[email protected] FP
Vertikal Innsyn Vinkel
Det anbefales sterkt at TV-en er plassert i en høyde
som samme som øyet nivå av betrakteren. I tilfelle
det ikke er mulig, vipp TV tilsvarende i sin stand eller
veggfeste.
MBP:
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
SBS, TB
SBS:
SBS:
SBS:
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
45
[email protected] FP
MBV
(*)
DTV
ATV
Ikke
Ikke
ANDRE
Ikke
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Ikke
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
Understøttet
Ikke
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
Understøttet
1080p FC
SBS, TB
720p FC
SBS, TB
1080i FC
SBS:
ANDRE
(*)
Ikke
SBS, TB
Understøttet
Ikke
SBS, TB
Understøttet
Ikke
SBS:
Understøttet
Ikke
Ikke
Understøttet
Understøttet
Vær oppmerksom på at hvis du bruker 720p FC TB
inngang; bildet vil bli skalert mindre enn den opprinnelige
størrelsen på midten av skjermen.
SBS: Side om Side
TB: Topp bunn:
MBP: Media Browser Meny
MBV: Media Browser Meny
FC: Ramme Kompatibel
FP: Ramme Pakke
i MBP: Kun understøttet når, bildets høyde er multipler av 2
og bildets bredde er multipler av 16 og hvis bildet bredden
er lik panelet bredde eller bredere.
i DTV: Kun understøttet når, bildets høyde er mellom 1700
og 1900 og bildets bredde er lik til 1280 eller 720.
(*): Støttes ikke hvis bilder gir oppløsning 1080i.
Norsk - 24 -
Programvareoppdatering
Din TV er i stand til å finne og oppdatere automatisk
via antenne-/kabel-/satelittsignal (avhengig av modell)
eller via Internett.
Programvareoppgradering søk via
brukergrensesnittet
Navigere deg fram gjennom hovedmenyen. Velg
Innstillinger og velg menyen Andre innstillinger. I
Andre innstillinger-menyen må du navigere videre
til Programvaren for oppgradering og trykke OK
for å se etter en ny programvareoppgradering.
Merk: Internett-tilkobling er nødvendig Hvis en
Internett-tilkobling ikke er tilgjengelig, kan du prøve å
oppgradere via kringkasting. Hvis nye oppdateringer
blir funnet vil nedlastingen av programvaren ta til.
Trykk OK for å fortsette omstartsprosedyren.
bildekvaliteten ved å endre retningen til antennen. Er
bildet eller tekst-TV ugjenkjennelig?
4. Sjekk om du har lagt inn riktig frekvens.
5. Vennligst still om kanalene.
6. Bildekvaliteten kan brytes ned når to enheter er
koblet til TV-en på samme tid. I slike tilfeller bør du
koble fra ett av apparatene.
Manglende bilde.
1. Intet bilde betyr at TV-en ikke mottar noen signaler.
Har du valgt riktig knapp på fjernkontrollen? Prøv igjen.
Sørg også for at du har valgt korrekt inngangskilde.
2. Sitter antennen ordentlig i?
3. Er pluggene koblet skikkelig til antennekontakten?
4. Er antennekabelen skadet?
5. Bruker du riktige plugger til å koble til antennen?
3 AM søk og oppgradering modus
6. Er du i tvil, ta kontakt med leverandøren.
Mens TVen er koblet til en antenne signal. Hvis
Automatisk skanningen i oppgradering menyen
er aktivert, aktiveres TVen opp kl 03:00 og søker
kringkaste kanaler for nye programvareoppdateringer.
Om ny programvare er funnet og lastet ned på riktig
måte, neste gang TVen starter opp vil den ha den nye
programvareversjonen.
Merkelig, lys, mørk farge eller feiljusterte farger
Merk: Hvis TV-apparatet ikke klarer å komme på etter
oppgraderingen koble fra TVen for 2 minutter og plugg inn
igjen.
1. Er TV-en satt til dempe? For å avbryte dempning,
trykk på “ ” eller øk volumet.
Feilsøkingstips
•Juster bildeinnstillingene. Trykk MENU-knappen
Bilde. Trykk OK for å åpne menyen Bildeinnstillinger.
•Er rommet for lyst? Bildet kan være for mørkt i et
rom som er for lyst.
Manglende lyd.
2. Lyd kommer fra bare én høyttaler. Er balansen satt
til kun én side? Se avsnittet Lydmeny.
Vedvarende bilde - ghosting
Fjernkontroll - virker ikke
Vennligst merk att innbrenning kan oppstå ved visning
av en vedvarende bilde (stillbilde eller pauserte
bilder). LCD TVs bilde utholdenhet kan forsvinne
etter kort tid. Prøv å skru av TV-en en stund. For å
unngå innbrenning, ikke la TV-en vise stillbilde-modus
i lengre perioder.
TV-en reagerer ikke lenger på fjernkontrollen.
Batteriene kan være utladet. Hvis det er tilfelle kan
du fremdeles bruke knappene på TV-apparatet. (* Er
kun mulig hvis den ikke er blokkert av foreldrekontroll.)
Ingen strøm
Hvis TV-en ikke har strøm, må du kontrollere at
støpselet er koblet til strømkontakten.
TV-en kan ikke betjenes
Ekstern påvirkning, som f.eks. lynnedslag, statisk
elektrisitet, osv., kan forårsake feilaktige operasjoner.
I dette tilfelle, bruker du TV-en etter at du først har
slått av stømmen eller trukket ut strømledningen, og
kobler den deretter inn igjen etter ett eller to minutter.
Dårlig bilde
1. Har du valgt riktig TV-system?
2. Er TV-apparatet eller husantennen plassert for nærme
neonlys, lydutstyr uten jording, etc.?
3. Fjell eller høye bygninger kan forårsake dobbeltbilder
eller spøkelsesbilder. Noen ganger kan du forbedre
Strømmen slås av plutselig
•TV-ens interne temperatur har økt. Fjern eventuelle
gjenstander som blokkerer ventilen eller rengjør den.
•Er deaktiveringsuret innstilt? Trykk MENU-knappen
og velg Innstillinger. Velg Tidsur i undermenyen
OK. Trykk venstre- eller høyreknappen for å angi
Deaktiveringsur som Av.
•Er funksjonen Automatisk sikkerhetsutkopling?
Trykk på Menu-knappen og velg Innstillinger.
Velg deretter Andre innstillinger og trykk
OK. I undermenyen uthever du Automatisk
sikkerhetsutkopling og trykk på venstre- eller
høyreknappen for å angi som Av.
Inngangskilder - kan ikke velges
1. Hvis du ikke kan velge en inngangkilde, er det mulig
at du ikke har noen enheter koblet til.
2. Kontroller AV-kablene og kontaktene hvis du har
prøvd å koble til en enhet.
Norsk - 25 -
Opptak utilgjengelig
For å ta opp et program må du først koble en USBdisk til din TV mens den er slått av. Du skal deretter
skru på TV-en for å aktivere opptaksfunksjonen. Hvis
ikke vil opptak ikke være tilgjengelig. Hvis du ikke kan
ta opp kan du prøve å slå av TV-en og deretter sette
inn USB-enheten
mens TV-en er slått av.
USB er for treg
Hvis meldingen “USB er for treg” vises på skjermen
ved start av et opptak, prøv å starte opptaket på nytt.
Hvis du fortsatt får samme feil er det mulig at USB
enheten ikke møter nødvendige fartskrav. Prøv å
koble til en annen USB-disk.
Internett-tilkobling ikke tilgjengelig / DLNAmodus fungerer Ikke
Hvis MAC adressen (en unik identifikator nummer) på
din PC eller modemet har blitt permanent registrert,
er det mulig at TV ikke kan koble til Internett. I et
slikt tilfelle blir MAC-adressen autentisert hver
gang du kobler til Internett. Dette er et vernetiltak
mot uautorisert tilgang. Fordi TV-en har sin egen
MAC-adresse, kan ikke Internett-leverandøren
validere MAC-adressen til TV-en. På grun av dette
kan ikke TV-en koble til Internett. Kontakt Internettleverandøren og be om informasjon om hvordan
du kobler en annen enhet, for eksempel TV-en, til
Internett.
Det er også mulig at forbindelsen ikke kan være
tilgjengelig på grunn av en brannmur problem. Hvis
du tror dette er årsaken til problemet, må du kontakten
Internett-leverandøren din. En brannmur kan være
årsaken til et tilkobling- og oppdagelsesproblem når
du bruker TV-en i DLNA-modus eller mens du surfer
via DLNA.
Ugyldig domene
Kontroller om enthernetkabelen er riktig tiilkoblet.
Kontroller om nettverksinnstillingene er riktige.
Sørg for at du allerede har logget på din PC med en
autorisert brukernavn / passord, og også sørge for at
ditt domene er aktivt, før deling av noen filer på ditt
DLNA server program på din PC. Hvis domenet er
ugyldig, kan dette skape problemer mens du surfer
filer i DLNA-modus.
Iblant vil TV-en lage knakelyder
Dette er ikke en feil. Dette skjer når skapet utvides
eller trekker seg sammen etter endringene i
omgivelsestemperaturen. Dette påvirker ikke ytelsen
til TV-en.
Miracast-bilde/lyd kan ikke sendes til TVen
Kontroller om sammenkoblingen er gjort riktig.
Norsk - 26 -
Typiske visningsmoduser for PC
Følgende tabell er en illustrasjon av noen typiske
videovisningsmoduser. TV-en støtter kanskje ikke
alle oppløsningene.
Index
Oppløsning
Frekvens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
640x350
640x400
640x400
640x480
640x480
640x480
640x480
640x480
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
800x600
832x624
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1024x768
1152x864
1152x864
1152x864
1152x864
1152x870
1280x768
1360x768
1280x768
1280x768
1280x960
1280x960
1280x960
1280x1024
1280x1024
1280x1024
1400x1050
1400x1050
1400x1050
1440x900
1440x900
1600x1200
1680x1050
1920x1080
1920x1200
85Hz
70Hz
85Hz
60Hz
66Hz
72Hz
75Hz
85Hz
56Hz
60Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
66Hz
70Hz
72Hz
75Hz
85Hz
60Hz
70Hz
75Hz
85Hz
75Hz
60Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
85Hz
60Hz
75Hz
60Hz
60Hz
60Hz
60Hz
Komatibilitet med AV- og HDM-signal
(typer inngangssignal)
Kilde
EXT1
(1ste
scart:)
EXT2
(2dre
scart:)
SIDE AV
Støttede signaler
Tilgjengelig
PAL
O
NTSC 60
O
RGB 50/60
O
SECAM
O
PAL
O
NTSC 60
O
SECAM
O
PAL 50/60
O
NTSC 60
O
SECAM
YPbPr
HDMI
480I, 480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,
60Hz
O
1080I
50Hz,
60Hz
O
480I
60Hz
O
480P
60Hz
O
576I, 576P
50Hz
O
720P
50Hz,
60Hz
O
1080I
50Hz,
60Hz
O
1080P
24Hz,
25Hz,
30Hz,
50Hz,
60Hz
O
(X: Ikke tilgjengelig, O: Tilgjengelig)
I noen tilfeller vil ikke et signal på LED TV-en vises
skikkelig. Problemet kan være en uforenlighet med
standarder fra kildeutstyret (DVD, digitalboks osv.)
Hvis du opplever et slikt problem, kontakt forhandleren
din og produsenten av kildeutstyret.
Norsk - 27 -
Søttede filformater for USB Medieleser
Media
Filendelse
Formater
Merknader
Video
.dat, .mpg,
.mpeg
Mpeg1-2
[email protected], 50Mbit/sek
.ts, .trp, .tp,
.m2ts
MPEG2 , H.264,
VC1, AVS, MVC
H.264:[email protected], [email protected] MVC:[email protected] 24fps Andre:
[email protected] - 50Mbit/sek
.vob
MPEG2
[email protected] 50Mbit/sek
.mkv
MPEG1-2-4, H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek
.mp4
.mov
MPEG4, XviD,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek
.avi
MPEG2-4, Xvid,
H.264
H.264:[email protected], [email protected] 50fps, [email protected], 50Mbit/sek
.fla, .flv
H.264, Sorenson
H.263
H.264:[email protected], [email protected], [email protected], 40Mbit/sek
.3gp
MPEG4, H.264
[email protected] 20Mbit/sek
.asf, .wmv
VC1
[email protected], 50Mbit/sek
.mp3
MPEG1/2 Layer
1/2/3 (MP3)
Layer1: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz
(Samplingsfrekvens)
Lyd
Layer2: 32Kbps ~ 448Kbps (Bitfrekvens) / 16KHz ~ 48KHz
(Samplingsfrekvens)
Layer3: 8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate)
.wav
LPCM
.WMA/ASF
WMA, WMA Pro
.m4a/ .aac
AAC, HEAAC
Fritt format (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48KHz (Samplingsfrekvens)
.pcm
PCM
8Kbps ~ 320Kbps (Bit rate) / 16KHz ~ 48KHz (Sampling rate)
(fungerer
bare med
videofiler)
AC3
32Kbps ~ 640Kbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Samplingsfrekvens)
EAC3
32Kbps ~ 6 Mbps (Bitfrekvens) / 32KHz, 44.1KHz, 48KHz
(Samplingsfrekvens)
LPCM
64Kbps ~ 1.5Mbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens)
IMA-ADPCM/MSADPCM
384Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens)
G711 A/mu-law
64~128Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz (Samplingsfrekvens)
Grunnlinje
Oppløsning (BxH): 15360x8640, 4147200 bytes
Progressiv
Oppløsning (BxH): 1024x768, 6291456 bytes
ikke-interlace
Oppløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
sammenflettet
Oppløsning (BxH): 1200x800, 3840000 bytes
WMA: 128bps ~ 320Kbps (Bitfrekvens) / 8KHz ~ 48Khz (Samplingsfrekvens)
WMA Pro: < 768kbps (Bitfrekvens) / ~ 96KHz (Samplingsfrekvens)
Bilde
.jpeg
.jpg
.png
Oppløsning (BxH): 9600x6400, 3840000 bytes
.bmp
Undertittel
.sub
-
.srt
-
Sub1, Sub2, Sub3
Norsk - 28 -
Støttede filformater for av MKV
Ekstern
Ja
MicroDVD
MPEG-4 tidsinnstilt tekst
MPSub
Ogg Kate
Ogg Writ
SAMI
SubRip
(Avansert) Understasjon
Alfa
Innebygd teksting
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
(støtter bare 1.0 og 2.0)
SubViewer
Universelt tekstformat
VobSub
XSUB
Ja
Ja
Ja
Støttede DVI-oppløsninger
Når du kobler enheter til TVen din ved å bruke DVI-konversjonskabel (DVI til HDMI-kabler (følger ikke med),
kan du bruke følgende resolusjonsinformasjon.
56Hz
60Hz
66Hz
640x400
72Hz
75Hz
þ
640x480
800x600
70Hz
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ
832x624
þ
1024x768
þ
1152x864
þ
þ
1152x870
þ
þ
þ
1280x768
þ
1360x768
þ
þ
1280x960
þ
þ
1280x1024
þ
þ
1400x1050
þ
þ
1440x900
þ
þ
1600x1200
þ
1680x1050
þ
1920x1080
þ
1920x1200
þ
Norsk - 29 -
Spesifikasjoner for trådløs LAN
Spesifikasjoner
Frekvensområde
TV-KRINGKASTIN
PAL B/G I/I’ D/K
SECAM L/L’ D/K
DIGITALT MOTTAK
USA: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz, 5.725 ~ 5.85GHz
Europa: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~
5.725GHz
FULLT INTEGRERT DIGITAL BAKKESENDT
KABEL-TV (DVB-T-C)
Japan: 2.400 ~ 2.497GHz, 5.15 ~ 5.35GHz, 5.47 ~ 5.725GHz
Kina: 2.400 ~ 2.483GHz, 5.725 ~5.85GHz
(DVB-T2-SAMSVAR OG DVB-S/S2-STØTTE
AVHENGER AV MODELL
Standard
•HD DVB-T/C/S2(MPEG4) :
LC-42LE762E / LC-42LE762EN / LC-50LE762E /
LC-50LE762EN
HD DVB-T/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE760E / LC-50LE760E
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
LC-42LE761E / LC-42LE761EN / LC-50LE761E /
LC-50LE761EN
HD DVB-T2/CABLE(MPEG4) :
DVB-T MHEG-5 Engine (kun for Storbritannia)
LC-42LE761K / LC-50LE761K
MOTTAR KANALER
IEEE 802.11.a/b/g/n
Vertsgrensesnitt
USB 2.0
Sikkerhet
WEP 64/128, WPA, WPA2, TKIP, AES, WAPI
Merk:
Trådløs LAN-tilkobling og -ytelse kan ikke garanteres
for alle private miljøer i følgende tilfeller. LAN-signalet
kan svakt eller bli borte, eller tilkoblingshastigheten
kan bli tregere
•Ved bruk i bygninger av betong, armert stål, eller
metall
VHF (BÅND I/III)
UHF (BÅND U)
•Ved plassering i nærheten av gjenstander som
stenger for signalet.
HYPERBÅND
•Ved bruk sammen med andre trådløse enheter som
avgir samme frekvens
ANTALL FORHÅNDSINNSTILTE KANALER
1.000
•Ved bruk i nærheten av mikrobølgeovner og andre
enheter som utstråler magnetfelt, elektrostatisk
ladning eller elektromagnetisk interferens
10.000 (hvis satellitt støttes)
KANALINDIKATOR
Skjermvisning
Alle andre selskaps- eller produktnavn er
varemerkebeskyttede eller registrerte varemerker
for sine respektive selskaper.
RF-ANTENNEINNGANG
75 Ohm (ubalansert)
Lisensinformasjon
DRIFTSSPENNING
220-240V AC, 50 Hz.
Produsert på lisens fra Dolby Laboratories.
LYD
Dolby og det doble D-symbolet er varemerker for
Dolby Laboratories.
Tysk + Nicam Stereo
DRIFTSTEMPERATUR OG -FUKTIGHET
0 ºC opptil 40 ºC, 85 % fuktighet maks.
UTGANGSEFFEKT FOR LYS (W ) (10 % THD) 2
x8W
RMS
.
PANEL 16:9
42"
50"
STRØMFORBRUK (W)
75 W
(maks)
120 W
(maks)
Vekt (kg)
14,5 Kg
19,00 Kg
Alle andre selskaps- eller produktnavn er
varemerkebeskyttede eller registrerte varemerker
for sine respektive selskaper.
Netflix og Netflix-logoen er registrerte varemerker
for Netflix, Inc.
Wi-Fi CERTIFIED-logoen er et sertifikatmerke for
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi Protected Setup Mark er et merke for Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ og Miracast™ er
varemerker for Wi-Fi Alliance.
“DLNA ®, DLNA Logo og DLNA CERTIFIED ® er
varemerker, service merker eller sertifikat merker for
Digital Living Network Alliance.”
Norsk - 30 -
"HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker
for HDMI Licensing LLC."
“YouTube og YouTube-logoen er varemerker for
Google Inc.”
“HD TV 1080P”-logoen er et varemerke for
DIGITALEUROPE.
Termene DMI og High-Definition Multimedia Interfac,
og HDMI-logoen er varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC i USA og i andre
land.
DVB-logoen er registrert varemerke av Digital Video
Broadcasting – DVB-prosjekt.
EC-samsvarserklæring
SHARP Electronics (Europa) GmbH erklærer herved
at TV-apparatet (AN-WUD340) er i samsvar med
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv
1999/5/EC. Samsvarserklæringen kan leses på:
http://www.sharp.eu/documents-of-conformity
Merk:
Bruk av denne LCD TV-en er tillatt i Europa.
Denne LCD TV-en er designet utelukkende for innendørsbruk.
Ansvarsfraskrivelser for nettbaserte
tjenester
ANSVARSFRASKRIVELSER
DeNNe SHARP-enheten forenkler tilgang til innhold
og tjenester fra tredjeparter.
Innhold og tjenester som er tilgjengelige via denne
enheten tilhører og kan være patentert av tredjeparter.
Derfor må enhver bruk av slikt(-ke) tredjepartsinnhold
og- tjenester være i samsvar med eventuell tillatelse
eller vilkår for bruk gitt av en slik innhold- eller
tjenesteleverandør. SHARP skal ikke være ansvarlig
overfor deg eller noen tredjepart for misligholdelse av
slik(e) tillatelse eller vilkår for bruk. Med mindre annet
er spesifikt godkjent av den relevante innhold- eller
tjenesteleverandøren, er allt/alle tredjeparts innhold og
tjenester som tilbys for personlig og ikke-kommersiell
bruk: Du kan ikke endre, kopiere, distribuere, overføre,
vise, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere ,
lage avledede arbeider fra, overføre eller selge på/i
noen måte eller medium innhold eller tjenester som
tilgjengelig(e) via denne enheten.
•Du vil kanskje ikke være i stand til å få tilgang til
innhold eller tjenester fra enheten av en rekke
årsaker som kan være relatert til selve enheten,
herunder, men ikke begrenset til, strømbrudd,
annen Internett-tilkobling, eller unnlatelse av
å konfigurere enheten ordentlig. SHARP, dets
direktører, ledere, ansatte, agenter, kontraktører og
samarbeidspartnere skal ikke være ansvarlig overfor
deg eller noen tredjepart med hensyn til slike feil eller
vedlikeholdsbrudd, uavhengig av årsak eller om det
kunne ha vært unngått.
•ALT/ALLE TREDJEPARTS INNHOLD ELLER
TJENESTER SOM ER TILGJENGELIGE VIA
DENNE ENHETEN LEVERES "SOM DET/DE
ER" OG "SOM TILGJENGELIG" OG SHARP
OG SAMARBEIDSPARTNERE GIR INGEN
GARANTI ELLER REPRESENTASJON AV NOE
SLAG TIL DEG, DIREKTE ELLER INDIREKTE,
INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING, GARANTIER
O M S A L G B A R H E T, O V E R H O L D E L S E ,
EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER
GARANTIER OM EGNETHET, TILGJENGELIGHET,
NØYAKTIGHET, FULLSTENDIGHET, SIKKERHET,
TITTEL NYTTIGHET, FRAVÆR AV UAKTSOMHET
ELLER FEILFRI ELLER UAVBRUTT DRIFT ELLER
BRUK AV INNHOLDET ELLER TJENESTER
LEVERT TIL DEG ELLER AT INNHOLDET ELLER
TJENESTENE VIL MØTE DINE krav ELLER
FORVENTNINGER.
•SHARP ER IKKE EN AGENT FOR OG PÅTAR
SEG INTET ANSVAR FOR HANDLINGER ELLER
UNNLATELSER FRA LEVERANDØRER AV
TREDJEPARTS INNHOLD ELLER TJENESTER,
ELLER NOEN ASPEKTER AV INNHOLDET
ELLER SERVICE KNYTTET TIL SLIKE
TREDJEPARTSLEVERANDØRER.
•SHARP OG/ELLER TILKNYTTEDE SELSKAPER
SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER
VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG ELLER
NOEN TREDJEPART FOR DIREKTE, INDIREKTE,
SPESIELLE, TILFELDIGE, PÅFØRTE
ELLER ANDRE SKADER, UAVHENGIG OM
ERSTATNINGSANSVARET ER BASERT PÅ
K O N T R A K T, U A K T S O M H E T, B R U D D P Å
GARANTI, OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANNET
OG HVORVIDT SHARP OG/ELLER DETS
TILKNYTTEDE SELSKAPER HAR BLITT GJORT
OPPMERKSOMME PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER.
•SHARP er ikke ansvarlig for kundeservice-relaterte
problemer knyttet til tredjeparts innhold eller
tjenester. Eventuelle spørsmål, bør kommentarer
eller servicerelaterte henvendelser knyttet til
tredjeparts innhold eller service gjøres direkte til
den aktuelle innholds- eller tjenesteleverandøren.
Norsk - 31 -
Installere av Nero Media Home
For å installere Nero MediaHome, vennligst gjøre
følgende:
Merk: For å bruke DLNA-funksjonalitet, må denne
programvaren være installert på PC-en din.
1. Skriv inn koblingen nedenfor i adresselinjen i
nettleseren din.
http://www.nero.com/mediahome-tv
2. Klikk Nedlastning -knappen på åpningssiden.
Installasjonsfilen vil bli lastet ned til PC-en.
3. Etter at nedlastingen er ferdig, dobbeltklikker
du installasjonsfilen for å starte installasjonen
Installasjonsveiviseren vil guide deg gjennom
installasjonsprosessen.
4. Skjermen med forhåndskrav vises først.
Installasjonsveiviseren sjekker tilgjengeligheten
av nødvendi tredjeparts programvare på PC-en.
Manglende programmer vil være oppført og må
installeres før du fortsetter installasjonen.
5. Klikk på Installere-knappen Den integrerte serien
vises. Ikke endre den viste serien.
6. Klikk Neste -knappen. Lcense Conditions
(Lisensvilkår) (EULA)-skjermen vil vises.
Les lisensavtalen nøye og velg riktig
avkrysningsboksen hvis du godtar vilkårene i
avtalen. Installasjonen er ikke mulig uten denne
avtalen.
7. Klikk Neste -knappen. På den neste skjermen
kan du se installasjonspreferansene.
8. Klikk på Installere-knappen Installasjonen starter
og slutter automatisk. En fremdriftslinje vil indikere
statusen til installasjonsprosessen.
9. Klikk Avslutte-knappen. Installasjonen er
fullført. Du vil bli sendt til nettstedet for neroprogramvaren.
10. En snarvei nå plassert på skrivebordet ditt
Gratulerer! Du har installert Nero MediaHome på
PC-en din.
Kjør Nero MediaHome ved å dobbeltklikke på
snarveisikonet.
Norsk - 32 -
Avhending etter produktets levetid
A. Informasjon for brukere om avfallshåndtering
(private husholdinger)
1. I EU
Obs: Hvis du ønsker å kaste dette utstyret, må du ikke benytte den vanlige søppelkassen!
Brukt elektrisk og elektronisk utstyr må behandles separat og i samsvar med lovgivning som påkrever skikkelig
håndtering, gjenvinning og resirkulering av bruke elektriske og elektroniske utstyr. Etter implementering av
medlemslandene, kan private husholdinger inne EU-landene returnere brukt elektrisk og elektronisk utstyr på
spesielle gjenvinningsstasjoner ute ekstra kostnader* I noen land * er det også mulig at din lokale forhandler også
tar tilbake den gamle produkt, hvis du kjøper en tilsvarende ny. *) Kontakte din lokale myndighet for videre
informasjon.
Obs: Ditt produkt er
merket med dette
symbolet Det betyr at
brukte elektriske og
elektroniske
produkter ikke bør
blandes med vanlig
husholdingsavfall.
Det fins et egnet
innsamlingssystem
for disse produktene
Hvis dine brukte elektriske eller elektroniske apparater inneholder batterier eller akkumulatorer skal disse
håndteres separat på forhånd i henhold til lokale krav.
Ved riktig håndtering av dette produktet vil du bidra til att avfallet gjennomgår nødvendig håndtering, gjenvinning og
resirkulering, og dermed hindrepotensielle negative virkninger på miljøet og menneskers helse som ellers kan
oppstå på grunn av feilaktig avfallshåndtering.
2. I andre land utenfor EU
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, vennligst ta kontakt med dine lokale myndigheter og spør etter korrekt
fremgangsmåte ved håndtering.
For Sveits: Brukte elektriske eller elektroniske utstyr kan leveres tilbake gratis til din forhandler, selv om du ikke
kjøper et nytt produkt. Ytterligere oppsamlingsutstyr, er oppført på hjemmesiden til www.swico.ch or www.sens.ch.
B. Informasjon for brukere om avfallshåndtering (bedriftsbruker)
1. I EU
Hvis produktet brukes til forretningsformål, og du ønsker å kaste den:
Vennligst kontakt din SHARP forhandler som vil informere deg om retursystem for produktet. Det er mulig du kan bli
belastet for kostnadene ved retur og resirkulering. Små produkter (og små mengder) kan tas tilbake av lokale
gjenvinningsstasjoner.
For Spania: Vennligst ta kontakt med etablerte innsamlingssystem eller dine lokale myndigheter for retur av dine
brukte produkter.
2. I andre land utenfor EU
Hvis du ønsker å kassere dette produktet, vennligst ta kontakt med dine lokale myndigheter og spør etter korrekt
fremgangsmåte ved håndtering.
Batteriet som følger med dette produktet inneholder spor av bly.
For EU: Symbolet med en utkrysset søppelkasse innebærer at brukte batterier ikke må legges i den alminnelige
søppelkassen! Det fin et egnet innsamlingssystem for brukte batterier, for korrekt håndtering og gjenvinning i
samsvar med lovgivningen. Vennligst kontakt din lokale myndighet for videre informasjon om innsamling og
gjenvinning.
For Sveits: Det brukte batteriet skal levers tilbake til din forhandler.
For andre Ikke-EU land: Vennligst kontakt din lokale myndighet for korrekt håndtering av brukte batterier.
Norsk - 33 -
Dimensjonelle tegninger
42240
50240
Merk: Enheten for målingene er mm.
Norsk - 34 -
Installasjon av stativet
VIKTIG
Vennligst les følgende informasjon nøye før du fester stativet til din nye Sharp TV.
Installasjon av stativet
•Før du monterer sammen stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden.
•Legg Sharp TV-en (1) på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover.
•Plasser stativet (3) på mønstret for monteringen på baksiden av TV-en.
•Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en.
•Plasser stativdekselet (2) på stativet (3).
•Sikre at stativdekselet (3) sitter korrekt og at du kan se skruehullene på baksiden av Sharp TV-en.
•Sett IKKE inn skruene før du har festet plastikk formen.
•Sett inn skruene som følger med og stram dem forsiktig fest inntil stativet er korrekt montert.
Norsk - 35 -
Demontering av stativet
VIKTIG
Vennligst les følgende informasjon nøye før du fjerner stativet fra din Sharp TV.
Demontering av stativet
•Før du fjerner stativet, kontroller at TV-en ikke er koblet til strømkilden.
•Legg Sharp TV-en på et mykt, stabilt og flatt underlag, vendt nedover.
•Skru forsiktig de fire skruene som fester foten og fjerne skruene når de er helt skruet ut.
•Fjern stativet og plastikkstøpingen forsiktig fra panelet.
Norsk - 36 -
Skruedimensjoner for veggmontering
Skruelengde = A+B
Skrue
Kabinett
Vinkel for veggmontering
TIL PRODUKTET
MODELL
VESA
MIN /MAKS SKRUELENGDE
(A-LENGDE)
LC-42LE760E
LC-42LE761E
LC-42LE761EN
LC-42LE761K
200 x 200 (B X H)
M6 x 8 / M6 x 12
400 x 400 (B x H)
M6 x 8 / M6 x 12
LC-42LE762E
LC-42LE762EN
LC-50LE760E
LC-50LE761E
LC-50LE761EN
LC-50LE761K
LC-50LE762E
LC-50LE762EN
Norsk - 37 -
ENGLISH
ITALIANO FRANÇAİS DEUTSCH
PORTUGUÊS
SLOVENŠČİNA
HRVATSKİ
POLSKİ MAGYAR ČEŠTİNA ROMÂNĂ EΛΛΗVΙΚ NEDERLANDS
SUOMİ
DANSK
NORSK
SVENSKA
TÜRKÇE
ПОСІБНИК З КОРИСТУВАННЯ
ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ
NAUDOTOJO VADOVAS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
‫מדריך הפעלה‬
РУССКИЙ SRPSKİ SLOVENČİNA
КОЛЬОРОВИЙ РК-ТЕЛЕВІЗОР
КАЛЯРОВЫ ВК-ТЭЛЕВIЗАР
SPALVOTAS LCD TELEVIZORIAUS
LCD KRĀSU TELEVIZORS
LCD VÄRVITELEVIISOR
LCD ‫טלוויזיה צבעונית עם מסך‬
BRUKSANVISNING
BRUKERHÅNDBOK
BRUGSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
GEBRUIKSAANWIJZING
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
MANUAL DE UTILIZARE
NÁVOD K POUŽİTÍ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
OPERATION MANUAL
KORISNIČKI PRIRUČNIK
NAVODILA ZA UPORABO
OPERATION MANUAL
PRIRUČNIK O RADU
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
LİETUVİŲ БЕЛАРУСКАЯ УКРАЇНСЬКА БЪЛГАРСКИ
LCD RENKLİ TELEVİZYON
LCD FÄRG-TV
LCD FARGE-TV
LCD FARVE-TV
LCDVÄRI-TV
LCD KLEURENTELEVİSİE
ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
TELEVIZOR LCD COLOR
BAREVNI LCD TELEVİZOR
LCD SZÍNES TELEVÍZİÓ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVIZOR U BOJI
BARVNİ LCD TELEVİZOR
LCD COLOUR TELEVISION
LCD TELEVİZOR U BOJİ
LCD ЦВЕТНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ
ЦВЕТЕН LCD ТЕЛЕВИЗОР
MANUALE DI FUNZIONAMENTO
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
KULLANIM KILAVUZU
LATVİEŠU
TÉLÉVISEUR LCD COULEUR
TELEVISIONE A COLORI LCD
TELEVISOR LCD A COLOR
TELEVISÃO LCD A CORES
OPERATION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D’EMPLOI
EESTİ
LCD COLOUR TELEVISION
LCD-FARB-TV
ESPAÑOL
LC-42LE756EN / LC-42LE758EN
LC-42LE759EN / LC-42LE758K
LC-42LE760E / LC-42LE761E
LC-42LE761EN / LC-42LE761K
LC-42LE762E / LC-42LE762EN
LC-50LE756EN / LC-50LE758EN
LC-50LE759EN / LC-50LE758K
LC-50LE760E / LC-50LE761E
LC-50LE761EN / LC-50LE761K
LC-50LE762E / LC-50LE762EN
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement