Roland | FR-18d | Downloaden - Roland Central Europe

r
Gebruikershandleiding
WAARSCHUWING – om brand of elektrische schok te voorkomen, stelt u dit apparaat niet aan regen of vocht bloot.
Voor
For
EUEU-Landen
Countries
This product complies with the requirements of European Directive EMC 2004/108/EC.
De technologie die wordt gebruikt in de FR-18 diatonic wordt beschermd door het Amerikaanse patent No. 6.946.594.
r
ENGLISH
Gebruikershandleiding
ENGLISH
ENGLISH
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland FR-18 diatonische V-Accordion.
De FR-18 diatonic is een verbazingwekkend veelzijdig elektronisch instrument, dat de klanken van een enorme collectie
diatonische accordeons imiteert. Zijn belangrijkste voordeel is dat u in staat bent om klanken, de klavierindeling (tabulatuur) en de toonsoort te veranderen, zonder van instrument te hoeven veranderen. Naast het financiële voordeel,
betekent dit ook dat u uw eigen speelstijl en technieken voor een scala aan verschillende muzikale genres kunt gebruiken.
Om optimaal plezier te hebben en volledig gebruik te maken van de FR-18 diatonic, leest u deze gebruikershandleiding
zorgvuldig door.
Over deze handleiding
Lees eerst het hoofdstuk ‘Voordat u begint met spelen’ (p.15) van de gebruikershandleiding. Hierin wordt uitgelegd hoe
de adapter wordt aangesloten, batterijen worden geïnstalleerd en hoe de stroom wordt aangezet. In deze gebruikershandleiding wordt alles uitgelegd, van de basisoperaties van de FR-18 diatonic tot meer geavanceerde functies.
Drukafspraken in deze handleiding
Lees, alvorens dit instrument te gebruiken, ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’ op p.5 en ‘BELANGRIJKE
OPMERKINGEN’ op p.9 door. Daar vindt u namelijk belangrijke tips en een opsomming van wat u wel en niet met de FR-18 diatonic
kunt doen. Bewaar de handleiding goed, teneinde deze later te kunnen raadplegen.
Copyright © 2011 ROLAND EUROPE. Niets van deze uitgave mag, in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Roland Europe S.p.a gereproduceerd worden.
Roland is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van Roland Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
ENGLISH
Om de operaties zo duidelijk mogelijk uit te leggen, worden de volgende drukafspraken in deze handleiding gebruikt:
• Tekst tussen vierkante haakjes [ ] duidt op de naam van een knop of drukknop. Voorbeeld: de [USER PROG] knop.
• Regels die met ‘NOTE ’ beginnen, zijn waarschuwingen die u zeker moet lezen.
• De nummers van pagina’s waar aanvullende of verwante informatie is te vinden worden zo aangegeven: (p. **).
V-Accordion FR-18 diatonic
Kenmerken
1. Kenmerken
Aanpasbare klavierindeling (tabulatuur) en
toonsoort
Met de FR-18 diatonic heeft u de mogelijkheid om
uw favoriete klavierindeling op eenvoudige wijze te
configureren. U kunt kiezen uit 12 in de fabriek ingestelde tabulaturen.
Het is ook mogelijk om de tonaliteit van het instrument te veranderen, zodat u met de FR-18 diatonic in
elke toonsoort kunt spelen. Er zijn 12 verschillende
muzikale toonsoorten, die met één druk op de knop
geselecteerd kunnen worden.
Superrealistische accordeon simulaties
De klanken van de FR-18 diatonic zijn verkregen door
het samplen van traditionele akoestische diatonische
accordeons. Met deze diatonische V-Accordion kunt
u bijvoorbeeld van een traditionele Italiaanse ‘Organetto’ naar een typische ‘Tex-Mex’ klank overschakelen, zonder van instrument te veranderen.
Andere stemmingssystemen en toonschalen zijn ook
beschikbaar.
Orkest klanken
Acht orkestklanken zijn beschikbaar, en kunnen in
combinatie met traditionele diatonische accordeonklanken gebruikt worden – compleet met volledige
balgarticulatie en unieke klaviermodes (Solo, Dual).
Bovendien biedt de FR-18 diatonic drie orkest bas en
orkest akkoordklanken voor de bas en akkoordsecties.
Virtuele toonwiel orgelklanken
Met de FR-18 diatonic kunt u verbazingwekkende
orgelklanken spelen, op bijna dezelfde manier als een
organist die de treble sectie gebruikt. Elke orgelklank
heeft een roterend (Rotary) effect (zowel langzaam
als snel).
Drumgeluiden
U kunt de FR-18 diatonic ook gebruiken voor het spelen van eenvoudige drumparts met de linkerhand
(bas en akkoordsecties).
Uitbreiding van klanken
r
De FR-18 diatonic beschikt over twee interne geheugenbanken, waarmee het mogelijk is nieuwe klanken
toe te voegen.
4
PBM (Physical Behavior Modeling)
De FR-18 diatonic is gebaseerd op Roland’s geluidsgeneratie technologie genaamd ‘PBM’ (Physical
Behavior Modeling), waarvan het klankresultaat erg
dicht bij de klank van traditionele diatonische accordeons komt.
Het digitale voordeel
•
•
•
•
•
De FR-18 diatonic bevat alle functies en klanken van
een traditioneel diatonisch instrument, en kan
zodoende een waarlijk natuurlijk gevoel en geluid
overbrengen. Tegelijkertijd biedt het de voordelen die
alleen een elektronisch muziekinstrument kan bieden:
U kunt met elke gewenste klavierindeling (tabulatuur) en in elke toonsoort spelen.
De mogelijkheid om uit een verscheidenheid aan
klanken te kiezen.
U kunt met een koptelefoon spelen, oftewel zonder
uw buren of familieleden te storen.
Een stabiele stemming na verloop van tijd, en slijtvastheid van alle mechanische onderdelen.
Laag totaalgewicht.
Superieure prestatie flexibiliteit
Met de FR-18 diatonic kunt u externe MIDI-compatibele instrumenten besturen. De treble knoppen zijn
aanslaggevoelig, terwijl de balg controller meer articulatiemogelijkheden biedt dan welk ander MIDI-klavier, MIDI-blaasinstrument, enz. dat u kent.
Geavanceerde balg respons
U zult genieten van de snelle respons, de hoge gevoeligheid en nauwkeurige detectie van de open/sluit
bewegingen van de balg van dit instrument, welke
mogelijk zijn dankzij een nieuw balgdruk detectie
circuit.
Met de balgweerstand regulatieknop kunt u de traagheid van de balg aan uw voorkeur aanpassen.
Uw instellingen (User Programs) in een USBgeheugen opslaan
U kunt uw instellingen (User Programs) opslaan door
een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) op de USBpoort van de FR-18 diatonic aan te sluiten, zodat u
deze op een andere FR-18 diatonic kunt gebruiken of
de instellingen met andere FR-18 diatonic gebruikers
kunt delen.
Bruikbare accessoire
De FR-18 diatonic heeft een compartiment voor
optionele oplaadbare Ni-MH (AA-type) batterijen,
zodat u deze niet op een stopcontact hoeft aan te
sluiten. Overweeg de aanschaf van dit soort batterijen (u heeft er acht nodig) als u op een podium
speelt.
V-Accordion FR-18 diatonic r
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
• Maak het apparaat of de adapter niet open en voer geen
interne modificaties uit.
WAARSCHUWING
• Gebruik alleen het aan het apparaat bevestigde netsnoer.
Ook mag het bijbehorende netsnoer niet met een ander
apparaat worden gebruikt.
...................................................................................................................................
• Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen in
het apparaat te vervangen (behalve wanneer daartoe
specifieke instructies in de handleiding staan). Ga voor
alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland
Service Centrum of een erkende Roland distributeur die u op de
‘Informatie’ pagina kunt vinden.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
• Het apparaat mag nooit geïnstalleerd worden op plaatsen die:.
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld direct zonlicht in een afgesloten voertuig, dichtbij een
warmtekanaal of bovenop warmte genererende apparatuur of
die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes op natte vloeren) of
• aan stoom of rook blootstaan, of
• aan zout blootstaan, of
• aan regen blootstaan of
• stoffig of zanderig zijn of
• aan een hoge mate van vibratie of schokken onderhevig zijn.
• De FR-18 diatonic, op zichzelf staand of in combinatie
met een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan
geluidsniveaus produceren die permanent gehoorsverlies
kunnen veroorzaken. Gebruik het apparaat niet gedurende langere
tijd op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Indien u last
heeft van enig gehoorsverlies of een piep in de oren, moet u het
apparaat niet meer gebruiken en een oorarts raadplegen.
...................................................................................................................................
• Zorg dat u de FR-18 diatonic zo plaatst, dat het waterpas
staat en stabiel zal blijven. Plaats het nooit op standaards
die kunnen wiebelen of op hellende oppervlakken.
...................................................................................................................................
• Gebruik alleen de adapter die bij het apparaat hoort.
Controleer ook of het lijnvoltage met het ingangsvoltage
overeenkomt, dat op de behuizing van de adapter wordt
vermeld. Andere adapters kunnen een andere polariteit gebruiken
of op een ander voltage zijn ontworpen. Het gebruik daarvan kan
derhalve tot schade, storingen of elektrische schok leiden.
• Buig of draai het netsnoer niet overmatig en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer
beschadigen, elementen kunnen afbreken en kortsluiting
kan ontstaan. Beschadigde snoeren brengen risico’s van brand en
schok met zich mee!
....................................................................................................................................
• Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud naar uw
handelaar, het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of
een erkend Roland distributeur, te vinden op de ‘Informatie’
pagina, indien:
• De adapter, het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze nat
is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een duidelijke verandering in werking laat zien.
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5
V-Accordion FR-18 diatonic
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
WAARSCHUWING
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water, frisdrank,
enz.) in de FR-18 diatonic terechtkomen.
VOORZICHTIG
• Probeer het in de war raken van snoeren te voorkomen.
Tevens dienen alle snoeren buiten het bereik van kinderen
te blijven.
....................................................................................................................................
• Ga nooit op het apparaat zitten of staan en plaats er
geen zware objecten op.
...................................................................................................................................
• In huishoudens met kleine kinderen moet een volwassene
toezicht houden, totdat het kind in staat is de regels die
essentieel zijn voor een veilige bediening van de FR-18
diatonic op te volgen. .
...................................................................................................................................
• Bescherm de FR-18 diatonic tegen zware schokken.
(Laat het apparaat niet vallen!)
...................................................................................................................................
• Steek het netsnoer van de FR-18 diatonic niet in een
stopcontact waar een buitensporig aantal andere apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale hoeveelheid
stroom die door alle aangesloten apparaten wordt gebruikt, mag
nooit de stroom classificatie (watts/ampères) van het verlengsnoer
overschrijden. Door overmatige ladingen kan de isolatie van het
snoer verhit raken, en uiteindelijk smelten. .
...................................................................................................................................
• Voordat u de FR-18 diatonic in het buitenland gaat
gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het
dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een erkend
Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de ‘Informatie’ pagina.
...................................................................................................................................
• De batterijen mogen nooit worden verhit, uit elkaar
gehaald of in vuur of water gegooid worden.
...................................................................................................................................
• Stel batterijen nooit aan overmatige hitte, zoals fel
zonlicht, vuur, en soortgelijke bronnen bloot.
...................................................................................................................................
• Onjuiste behandeling van batterijen, oplaadbare batterijen of een batterijlader kan lekkage, oververhitting,
brand of explosie veroorzaken. Voor gebruik moet u alle
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de batterijen, oplaadbare batterijen of de batterijlader lezen en strikt opvolgen.
Wanneer oplaadbare batterijen en een lader worden gebruikt, mag
alleen de door de fabrikant gespecificeerde combinatie van
oplaadbare batterijen en oplader worden gebruikt.
VOORZICHTIG
• Het apparaat en de adapter dienen zo geplaatst te worden dat hun locatie of positie de benodigde ventilatie
niet belemmert.
r
...................................................................................................................................
• Als u de adapter in het apparaat of een stopcontact
steekt of eruit haalt, houdt u deze altijd bij de stekker van
de adapter vast.
...................................................................................................................................
• U dient de adapter met enige regelmaat uit het stopcontact te halen en deze schoon te maken met een droge
doek om stof en andere opeenhopingen tussen de vorken
van de stekker uit te halen. Ook haalt u de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal
worden. Ophoping van stof tussen de twee stekkers kan slechte
isolatie veroorzaken, dat tot brand kan leiden.
...................................................................................................................................
6
....................................................................................................................................
• Raak de behuizing van de adapter of zijn stekkers nooit
met natte handen aan, als u deze in dit apparaat of een
stopcontact steekt of eruit haalt
....................................................................................................................................
• Voordat u het apparaat verplaatst, verwijdert u de adapter en alle snoeren van externe apparaten.
....................................................................................................................................
• Voordat u het apparaat schoonmaakt zet u de stroom uit
en haalt u de adapter uit het stopcontact (zie p.15).
....................................................................................................................................
• Wanneer u onweer in uw omgeving verwacht, haalt u de
adapter uit het stopcontact.
....................................................................................................................................
• Wanneer op onjuiste wijze gebruikt, kunnen batterijen,
oplaadbare batterijen of de batterijlader exploderen of
gaan lekken, en schade of verwondingen veroorzaken. In
het belang van de veiligheid leest en neemt u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Volg de installatie-instructies voor batterijen zorgvuldig op, en zorg dat u de juiste polariteit in acht neemt.
• Gebruik nieuwe batterijen niet samen met gebruikte.
Bovendien mogen verschillende types batterijen niet gemengd
worden.
• Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden.
• Als een batterij heeft gelekt, gebruikt u een zacht stuk stof of
keukenpapier om alle resten van de vloeistof uit het batterijcompartiment weg te vegen. Installeer dan nieuwe batterijen.
Om huidontsteking te voorkomen moet u zorgen dat de batterijvloeistof niet met uw handen of huid in aanraking komt.
Wees uitermate voorzichtig zodat de vloeistof niet in de buurt
of in uw ogen terechtkomt. Als er vloeistof in de ogen terecht is
gekomen, spoelt u het betreffende gebied direct met water.
• Bewaar batterijen nooit samen met metalen objecten zoals balpennen, kettingen, haarspelden, enz.
....................................................................................................................................
• Gebruikte batterijen moeten weggegooid! worden volgens de voorschriften voor het veilig verwijderen van dit
soort afval in uw regio.
....................................................................................................................................
• Bewaar de meegeleverde knopdoppen op een veilige
plaats buiten het bereik van kinderen, zodat ze niet per
ongeluk door hen ingeslikt kunnen worden.
....................................................................................................................................
V-Accordion
r
Inhoud
1. Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Belangrijke opmerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Een eerste blik op de FR-18 diatonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
De secties van de FR-18 diatonic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Regelaar voor balgweerstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
4. Paneelbeschrijvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Treble bedieningspaneel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. Voordat u gaat spelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Voorbereidingen om te gaan spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
De adapter aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Batterijen installeren en verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Energiebesparing functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
De FR-18 diatonic op een versterker, mengpaneel, enz. aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
De banden bevestigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Bas riem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
De adapter en/of MIDI-kabel vastzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
De FR-18 diatonic verpersoonlijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
De stroom aan en uitzetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De stroom aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
De stroom uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Een koptelefoon gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6. De demosongs beluisteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. Sets gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8. Klanken selecteren en spelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Treble sectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Klanken voor de rechterhand selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
De ORCHESTRA/ORGAN modus selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
De Treble sectie in stappen van octaven transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bas en akkoordsectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Accordeonklanken voor de linkerhand selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Orkestklanken voor de linkerhand selecteren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Orkestklanken voor de bassectie en de akkoordsectie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Secties die u niet nodig heeft uitzetten (Mute functie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Drum/percussieklanken spelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Een Drum Set selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
9. Meer over enkele praktische functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hoe de diverse secties in balans worden gebracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
De Chorus en Reverb-effecten aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
De grondtoon van het klavier veranderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
De ‘Key’ instelling opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
De configuratie van de klavieren veranderen (Tabulatuur) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Een tabulatuur met zijn oorspronkelijke toonsoort selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De tabulatuur van uw voorkeur opslaan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
De metronoom gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
De status van de batterij controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Musette Detune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10. De instellingen opslaan (User Programs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
User Program tijdens een uitvoering gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
De huidige instellingen opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Een User Program bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
7
FR-18 diatonic V-Accordion
11. Databeheer via de USB-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Een User Program Set in een (optioneel) USB-geheugen opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
User Program sets van een (optioneel) USB-geheugen laden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
User Set geheugens van een USB-geheugen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tabulatuur Sets importeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Optionele uitbreidingsklanken importeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
12. Functie instellingen bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
De gewenste functie selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Over de indicaties boven de Treble registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
13. Aansluiten op MIDI-apparaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Een extern MIDI-apparaat op de FR-18 diatonic aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Over MIDI-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Communicatie via de USB MIDI poort. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
MIDI-parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
14. Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
De fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
De in de fabriek ingestelde User Set data herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Probleemoplossing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
15. Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
16. Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Tabulaturen (standaard: toonsoort G tenzij anders gespecificeerd). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Demosongs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Klanken die zich in de verschillende Sets bevinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Program Change nummers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Bank Select en Program Change RX/TX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
r
17. Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
8
V-Accordion FR-18 diatonic r
Belangrijke opmerkingen
2. Belangrijke opmerkingen
Naast de onderdelen die bij ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’ op p.5 worden genoemd, leest en neemt
u het volgende in acht:
Stroomvoorziening
Onderhoud
• Sluit dit apparaat niet op hetzelfde stopcontact aan dat door een
elektrisch apparaat wordt gebruikt waar een omvormer bij te pas
komt (zoals een koelkast, wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of dat een motor bevat. Afhankelijk van de manier
waarop het apparaat wordt gebruikt, kan de ruis van de stroomvoorziening veroorzaken dat dit apparaat storingen gaat vertonen
of hoorbare ruis produceert. Wanneer het niet mogelijk is om een
apart stopcontact te gebruiken, plaatst u een ruisfilter tussen dit
apparaat en het stopcontact.
• De adapter zal na urenlang onafgebroken gebruik warmte afgeven.
Dit is normaal, en geen reden tot ongerustheid.
• Wanneer batterijen geïnstalleerd of vervangen worden, zet u dit
apparaat en andere apparaten die u mogelijk heeft aangesloten
altijd uit. Op die manier kunt u storingen en/of beschadigingen
aan luidsprekers of andere apparaten voorkomen.
• Voordat u dit apparaat op andere apparaten aansluit, moeten alle
apparaten worden uitgeschakeld, om storingen en/of schade aan
luidsprekers te voorkomen.
• Voor het dagelijks schoonhouden van de FR-18 diatonic, gebruikt
u een zachte, droge doek of één die met water licht vochtig is
gemaakt. Om hardnekkig vuil te verwijderen gebruikt u een doek
met een mild, niet-schurend reinigingsmiddel. Daarna veegt u het
apparaat degelijk met een zachte, droge doek af.
• Gebruik geen benzeen, thinner, alcohol of oplosmiddelen, omdat
deze vervorming of kleurverandering kunnen veroorzaken.
Plaatsing
Voorzorgsmaatregelen voor batterijen (niet
meegeleverd)
• Wanneer het apparaat in de buurt van eindversterkers (of andere
apparatuur welke grote stroom transformators bevat) wordt
gebruikt, kan ruis worden opgewekt. Om dit probleem te verzachten, verandert u de richting van dit apparaat of plaatst u het verder weg van de storingsbron.
• Dit apparaat kan storing in radio en televisieontvangst veroorzaken. Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort ontvangers.
• Ruis kan veroorzaakt worden wanneer draadloze communicatieapparaten zoals mobiele telefoons in de buurt van dit apparaat
worden gebruikt. Dit soort ruis kan optreden bij het ontvangen of
starten van een gesprek of tijdens de conversatie. Als u dit soort
problemen ondervindt, dient u deze draadloze apparaten op meer
afstand van dit apparaat gebruiken of uit te zetten.
• Stel het apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet in
de buurt van apparaten die warmte afgeven, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter en onderwerp het niet aan temperatuur
extremen. Door overmatige hitte kan het apparaat vervormen of
verkleuren.
• Als het apparaat naar een locatie met een zeer afwijkende temperatuur en/of vochtigheid wordt verplaatst, kunnen er waterdruppels (condensatie) binnen in het apparaat worden gevormd. Wanneer u het apparaat in deze staat gaat gebruiken, kunnen schade
en storingen ontstaan. Daarom moet u het apparaat, voordat u het
in gebruik neemt, enige uren laten staan totdat de condensatie
volledig is verdampt.
• Laat niets boven op het klavier liggen. Dit kan de oorzaak van storingen zijn, zoals toetsen die geen geluid produceren.
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen zijn rubber voeten het
oppervlak doen verkleuren of beschadigen.
U kunt een stukje vilt of doek onder de rubber voeten plaatsen om
dit te voorkomen. Als u dit doet, moet u oppassen dat het apparaat
niet glijdt of per ongeluk wordt verplaatst.
• Vermijd het gebruik van insecticiden, parfums, alcohol, nagellak,
spuitbussen, enz. in de buurt van het apparaat. Als er toch vloeistof op het apparaat is gelekt, veegt u dit direct met een droge,
zachte doek af.
Reparaties en data
• Wees er op bedacht dat alle data in het geheugen van dit apparaat
verloren kunnen gaan wanneer het apparaat ter reparatie wordt
aangeboden. Sla belangrijke data altijd in een USB-geheugen op of
maak er een notitie van (indien mogelijk). Tijdens reparaties wordt
altijd geprobeerd om het verlies van data te vermijden, maar in
bepaalde gevallen spijt het ons dat de opgeslagen inhoud niet
meer hersteld worden (bijvoorbeeld als het circuit voor de geheugensectie een storing heeft vertoond). Roland S.p.a. is niet aansprakelijk voor dit soort verlies van data.
• De temperatuur waarop batterijen gebruikt kunnen worden, is
afhankelijk van het type batterij dat wordt gebruikt. Raadpleeg de
documentatie behorend bij de batterijen.
• Gebruik of bewaar batterijen niet op hoge temperaturen, zoals
sterk direct zonlicht, in auto’s, tijdens warm weer of bij de kachel.
Dit kan lekkage van batterijvloeistof veroorzaken, de werking
nadelig beïnvloeden en de levensduur van de batterij verkorten.
• Spat geen schoon of zout water op de batterij en laat de uiteinden
niet vochtig worden. Dit kan hitte veroorzaken en roest op de batterij en zijn uiteinden vormen.
• Bewaar de batterijen buiten bereik van baby’s en kleine kinderen.
• Sla niet op de batterijen en laat ze niet vallen. Sterke schokken
kunnen leiden tot lekkage van batterijvloeistof, hitte opwekking,
barsten of brand.
• Probeer nooit meerdere batterijen parallel aan te sluiten, omdat
dit lekkage van batterijvloeistof, hitte opwekking, barsten of brand
kan veroorzaken.
• Verwijder of verander de bescherming van andere onderdelen niet.
Haal de batterijen nooit uit elkaar.
Additional precautions
• Wees er op bedacht dat de inhoud van het geheugen door een storing of onjuist gebruik van het apparaat onherstelbaar verloren
kan gaan. Om uzelf tegen het risico van verlies van belangrijke
data te beschermen, raden wij u aan om van tijd tot tijd een reservekopie van belangrijke data die u in het geheugen van het apparaat heeft opgeslagen in een USB-geheugen op te slaan.
• De inhoud van data die in een USB-geheugen is opgeslagen kan
helaas niet meer hersteld worden nadat deze verloren is gegaan.
Roland Europe S.p.a. is niet verantwoordelijk voor dit soort dataverlies.
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere bedieningsknoppen van dit apparaat met gepaste voorzichtigheid. Dit geldt ook
voor het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden.
• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels, houdt u
deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de kabel. Op deze
manier vermijdt u kortsluiting of schade aan de interne elementen
van de kabel.
9
V-Accordion FR-18 diatonic
Belangrijke opmerkingen
• Om te vermijden dat u uw buren stoort, probeert u het volume van
dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u zich geen zorgen
om de personen in uw naaste omgeving hoeft te maken (‘s nachts
in het bijzonder.)
• Wanneer u het apparaat moet transporteren, verpakt u het zo
mogelijk in de originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten
gebruiken.
• Sommige aansluitingskabels bevatten weerstanden. Gebruik voor
het aansluiten van dit apparaat geen kabels die weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels kan het geluidsniveau extreem
laag of zelfs niet hoorbaar zijn. Informatie over kabelspecificaties
kunt u bij de fabrikant van de kabel verkrijgen.
Opslagapparaten die op de USB-poort van de
FR-18 diatonic aangesloten kunnen worden
• Op de FR-18 diatonic kunnen in de winkel verkrijgbare USBgeheugens worden aangesloten. Deze zijn verkrijgbaar bij computerwinkels, een winkel waar digitale camera’s worden verkocht,
enz.
• Gebruik alleen USB-geheugen van Roland. Een juiste werking kan
niet worden gegarandeerd als een ander USB-geheugen wordt
gebruikt.
Voordat een extern USB-geheugen worden
gebruikt
r
• Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in de USB-poort
van de FR-18 diatonic, totdat het stevig op zijn plaats zit.
• Raak de pinnetjes van de USB-poort van de FR-18 diatonic niet
aan, en zorg ervoor dat ze niet vuil worden.
• Bij gebruik van een extern USB-geheugen dient u de volgende
punten in acht te nemen:
• Om beschadiging door statische elektriciteit te voorkomen moet
alle mogelijke statische elektriciteit van uw eigen lichaam ontladen worden voordat u USB geheugen gaat gebruiken.
• De terminals mogen nooit met de vingers worden aangeraakt of
met metaal in aanraking komen.
• USB-geheugen niet buigen of laten vallen, en stel het niet aan
sterke trillingen of vibraties bloot.
• Bewaar USB-geheugen niet in direct zonlicht of op locaties
zoals afgesloten voertuigen.
• Laat USB-geheugen niet nat worden.
• Probeer USB-geheugen niet uit elkaar te halen of te wijzigen.
• Steek niets anders dan USB-geheugen (bijv. snoeren, munten,
andere apparaten) in de USB-aansluiting van de FR-18 diatonic.
Hierdoor zal de USB-poort van de FR-18 diatonic beschadigen.
• Behandel het aangesloten USB-geheugen of de USB-poort van de
FR-18 diatonic niet met overmatige kracht.
• Sluit USB-geheugen nooit via een USB-hub op de FR-18 diatonic
aan.
• Plaats of verwijder het USB-geheugen nooit terwijl de stroom van
dit apparaat is ingeschakeld. Hierdoor kan de data van het apparaat of data in het USB-geheugen beschadigen.
• Steek het USB-geheugen voorzichtig helemaal in – totdat het stevig op zijn plaats zit.
Mededeling
• Roland en V-Accordion zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Roland Corporation in de Verenigde Staten van
Amerika en/of andere landen.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) verwijst naar een patent
portfolio dat zich bezighoudt met microprocessor architectuur,
ontwikkeld door Technology Properties Limited (TPL).
Roland heeft een licentie voor deze technologie van de TPL Group.
• Alle in dit document genoemde productnamen zijn handelsmerken
of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars.
10
V-Accordion FR-18 diatonic r
Een eerste blik op de FR-18 diatonic
3. Een eerste blik op de FR-18 diatonic
Laten we eerst kijken hoe de FR-18 diatonic in elkaar zit en hoe hij wordt bediend.
De secties van de FR-18 diatonic
Laten we een blik werpen op de verschillende ‘secties’
van het instrument, om duidelijk te maken hoe de FR-18
diatonic werkt.
Balg
Regelaar voor balgweerstand
De FR-18 diatonic is uitgerust met een balgweerstand regelaar en luchtknop, waarmee u de weerstand van de balg kunt specificeren (de kracht die
benodigd is voor het duwen en trekken daarvan).
Balg weerstandregelaar. Druk in
en draai om de weerstand van de
balg te selecteren.
B
Bas- en
akkoordsectie
A
Treble register
A Hoge register (rechterhand manuaal)
B
C
Deze sectie wordt normaalgesproken gebruikt voor
het spelen van de melodie.
Deze sectie is aanslaggevoelig.
Bas- en akkoordsectie (linkerhand manuaal)
Deze sectie wordt normaalgesproken gebruikt voor
het spelen van de begeleiding. De bas en akkoordsecties van de FR-18 diatonic zijn aanslaggevoelig.
Balg
De balg is een uitermate belangrijk onderdeel van de
accordeon. De beweging van de balg zorgt voor
expressie en dynamiek.
De balg van de FR-18 diatonic is zo accuraat en toegankelijk, dat u volledige controle over uw uitvoering
heeft.
De weerstand van de balg kan met de weerstandregelaar en met de luchtknop worden ingesteld.
Luchtknoppen: indrukken om
resterende lucht na het spelen
te verwijderen.
Deze bevindt zich naast één van de clips van de balg
en bovenop de luchtknop (waarmee u resterende
lucht kunt laten ontsnappen zonder geluid te produceren).
• Druk op het wiel en draai het met de wijzers van de
klok mee om een sterkere inertie te selecteren.
• Druk op het wiel en draai het tegen de wijzers van
de klok in om een lichtere inertie te selecteren.
• Druk op één van de twee de luchtknoppen (1, 2)
om de resterende lucht uit de balg te verwijderen,
en deze zonder geluid te sluiten.
11
V-Accordion FR-18 diatonic
Paneelbeschrijvingen
4. Paneelbeschrijvingen
Treble bedieningspaneel
B
A
C
D
F
E
G
I
H
J
L
K
M
Opmerking: Naast hun hoofdfunctie (bovenste bijschrift), hebben de meeste knoppen en registers die hier worden getoond een tweede
(soms zelfs en derde) functie (onderste bijschrift), die gewoonlijk in de Functie modus beschikbaar is (zie p.41).
A USB MEMORY poort
Met de USB MEMORY poort kunt u een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) op de FR-18 diatonic aansluiten. Dit kan gebruikt worden om User programma’s
op te slaan en te laden, en om User Sets alsmede
nieuwe klanken en tabulaturen te laden.
• de gewenste accordeonklank van de geselecteerde
accordeon familie.
• het gewenste Orchestra/Organ klank (12 in totaal)
• (FUNCTION modus) de gewenste parameterwaarde,
User programma instellingen.
G ORCHESTRA/ORGAN knop
OPMERKING
Gebruik een USB-geheugen dat door Roland wordt verkocht. Een juiste werking kan niet gegarandeerd worden als
een ander USB-geheugen wordt gebruikt.
H
B ORCH. BASS knop
C
D
Met deze knop kunt u de orkest bas modus aan en
uitzetten. Als deze aan is, speelt de bas sectie de
geselecteerde orkestklank.
ORCH. CHORD knop
Met deze knop kunt u de orkest akkoord modus aan
en uitzetten. Als deze aan is, speelt de akkoordsectie
de geselecteerde orkestklank.
LEFT REGISTER knop
Met deze knop worden de drie basregisters (de grote,
grijze registers) aan de BASS (verlichting uit) of de
CHORD (verlichting aan) sectie toegewezen. Zie p.28
voor details. Hiermee kan ook de batterij status worden gecontroleerd (pagina 34).
I
J
K
r
E FUNCTION/SET register
F
Met dit register kunt u:
• Eén van de 12 diatonische accordeontypes (accordeon SETs) oproepen. Er zijn vier families.
• (FUNCTION modus) toegang tot ‘verborgen’ parameter en MIDI-functies verkrijgen, zoals:
‰ instellingen en MIDI-parameters bewerken
‰ octaven veranderen (pagina 27)
Treble registers (1~4)
De Treble sectie heeft vier schakelaar (‘registers’),
waarmee u het volgende kunt selecteren:
• een diatonisch accordeontype (12 accordeon types
verdeeld over vier families – ‘accordeon sets’).
12
L
Met deze knop kunt u de Orchestral/Organ (orkest/
orgel) klanken aan en uitzetten.
USER PROGRAM/DEC knop
Met deze knop kunt u:
• Het User programma aan en uitzetten.
• (FUNCTION modus) parameterwaardes verlagen.
DRUMS/DEFAULT knop
Met deze knop kunt u:
• De Drums functie (pagina 30) aan en uitzetten.
• (FUNCTION modus) de opgeslagen instellingen van
de geselecteerde parameter oproepen.
TABLATURE/INC knop
Met deze knop kunt u:
• De gewenste tabulatuur instellen.
• (FUNCTION modus) parameterwaardes verhogen.
KEY/DEMO knop
Met deze knop kunt u:
• De toonsoort (Key Note) waarin u de muziek wilt
spelen selecteren.
• De demosongs van de FR-18 diatonic beluisteren
(op de knop drukken en ingedrukt houden).
POWER knop
Druk op deze knop om de FR-18 diatonic aan (de
knop is verlicht) en uit te zetten (de knop wordt donker).
OPMERKING
Als u de stroom volledig moet uitschakelen (als de bijgeleverde adapter wordt gebruikt), zet u eerst de [POWER]
schakelaar uit, en dan haalt u de stekker van de adapter uit
het stopcontact.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Bas bedieningspaneel
M VOLUME knop
Met deze knop kan het algehele volume ingesteld
worden.
Bas bedieningspaneel
N
O
N Bas registers
O Bas en akkoordknoppen
Met deze schakelaars kunt u de gewenste bas en
akkoordklanken selecteren. Deze registers lichten niet
op.
Deze bevatten de volgende types (footages) voor
accordeonklanken:
Basregisters
Register
Bas
Akkoord
1
8’
8’, 4’
2
16’, 8’, 4’
8’, 4’
3
16’, 8’
8’, 4’
16’/8’
Volledig akkoord
Deze 18 knoptoetsen worden gebruikt om het volgende te spelen:
• Basnoten en akkoorden (zoals op een akoestische
diatonische accordeon).
• Orkestrale bas en orkestrale akkoordklanken.
• Drumklanken.
Deze zijn aanslaggevoelig.
16’/8’
Akkoord-3^
De basregisters worden ook gebruikt om orkestklanken voor de bas of akkoordsectie te selecteren.
13
V-Accordion FR-18 diatonic
Paneelbeschrijvingen
Batterij compartiment
P
P Batterij compartiment
Hier installeert u acht in de handel
verkrijgbare oplaadbare AA-type Ni-MH
batterijen (zie pagina 16).
Aansluitpaneel
A
A DC IN aansluiting
B
r
C
D
Hier moet de bijgeleverde adapter (PSB-1U) worden
aangesloten. U kunt echter ook acht oplaadbare AAtype Ni-MH batterijen kopen, en de FR-18 diatonic
zonder de adapter gebruiken.
MIDI OUT/IN aansluiting
Deze aansluiting kan gebruikt worden om de FR-18
diatonic op een extern MIDI-apparaat aan te sluiten,
om MIDI-data te ontvangen of verzenden. Als de
‘MIDI OUT/IN’ parameter (zie p.50) op ‘In’ is ingesteld,
speelt de FR-18 diatonic niet, maar ontvangt alleen
MIDI-boodschappen.
USB MIDI poort
Deze poort kan op een USB-poort van de computer
worden aangesloten (zie p.48). Gebruik een in de
handel verkrijgbare USB-kabel.
OUTPUT L/MONO (TREBLE) & R/MONO (BASS)
aansluitingen
Op deze aansluitingen kunnen een versterker, een
mengpaneel of een in de handel verkrijgbaar draadloos systeem worden aangesloten. Indien u beide aansluitingen gebruikt, dan is de uitvoer van de FR-18
diatonic stereo. In dat geval worden de signalen van
de Treble sectie naar de L/MONO aansluiting gestuurd,
terwijl het bas (en akkoord) signaal via de R/MONO
aansluiting wordt verzonden. Als u slechts één
geluidskabel gebruikt (aangesloten op de ‘L’ of de ‘R’
aansluiting), is de uitvoer van de FR-18 diatonic mono.
14
B
C
D
E
E PHONES aansluiting
Hier kan de meegeleverde oortelefoon of een optionele stereo koptelefoon (Roland RH serie) worden
aangesloten.
Als een koptelefoon is aangesloten, zullen de OUTPUT
uitgangen niet gedempt worden.
OPMERKING
Als de bijgeleverde oortelefoon wordt gebruikt, mag het
volume niet te hoog worden ingesteld (d.w.z: hoger dan ’12
uur’) om vervorming te voorkomen.
■ Belangrijke opmerkingen betreffende behandeling FR-18
• Nadat een kabel op de FR-18 diatonic is aangesloten, mag deze nooit op zijn kant worden gezet,
wanneer u het apparaat niet gebruikt.
• Laat de FR-18 diatonic altijd op zijn rubberen voetjes staan (en in de corresponderende richting) om
beschadiging van de stekkers (pluggen) te voorkomen.
• Behandel en verplaats de FR-18 diatonic altijd
voorzichtig en let op dat de kabels niet te strak
gespannen staan, om te voorkomen dat de kabels
beschadigen of buigen.
• Als u de FR-18 diatonic op uw schoot houdt, moeten de geluids- en adapterkabels tussen uw benen
door worden geplaatst (niet aan de zijkant), om te
voorkomen dat de kabels beschadigen of buigen.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Voordat u gaat spelen
5. Voordat u gaat spelen
Voorbereidingen om te gaan spelen
3.
De FR-18 diatonic is een elektronisch instrument dat
stroom nodig heeft. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd
hoe u de V-Accordion van stroom voorziet met gebruik
van de meegeleverde adapter of acht in de winkel verkrijgbare oplaadbare batterijen (AA-type Ni-MH). Overweeg de aanschaf van deze batterijen als u op het
podium speelt.
Bovendien leert u hoe de FR-18 diatonic, aangezien
deze geen ingebouwde luidsprekers heeft, op een extern
versterkingsysteem aangesloten kan worden.
Sluit de adapter op de DC IN Jack van de
FR-18 diatonic aan.
De adapter aansluiten
OPMERKING
Naar een stopcontact
Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere
apparaten te voorkomen, draait u het volume altijd helemaal
laag en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden
gemaakt.
1.
2.
Draai de [VOLUME] knop helemaal naar de
kleine stip om het volume te minimaliseren.
Sluit het bijgeleverde netsnoer op de adapter aan.
De indicator licht op als u de adapter in een stopcontact steekt.
Plaats de adapter zo, dat de kant met de indicator (zie
illustratie) omhoog wijst, en de kant met de tekst
naar beneden wijst.
Naar de DC IN aansluiting van de FR-18 diatonic
Adapter
Netsnoer
4.
Steek het netsnoer in een stopcontact.
Nu de FR-18 diatonic op een muur stopcontact is
aangesloten, kunt u verdergaan met de sectie ‘De
stroom aan en uitzetten’ op p.21. Om de FR-18 diatonic met batterijen te gebruiken, kijkt u bij ‘Batterijen
installeren en verwijderen’ op p.16.
OPMERKING
Als de FR-18 diatonic gedurende langere tijd niet gebruikt
wordt, ontkoppelt u de adapter.
OPMERKING
Om de onopzettelijke stroomonderbreking (als de stekker er
per ongeluk wordt uitgetrokken) te voorkomen en om
overbelasting van de adapter Jack te vermijden, verankert u
het netsnoer. Zie ‘de adapter en/of MIDI-kabel vastzetten’
op p.19.
Naar een stopcontact
Indicator
OPMERKING
Afhankelijk van uw regio kan het bijgeleverde netsnoer
verschillen van het hierboven getoonde snoer.
OPMERKING
Gebruik alleen de bij het apparaat behorende adapter (PSB1U). Controleer of het lijnvoltage met het ingangsvoltage,
dat op de behuizing van de adapter wordt vermeld, overeenkomt. Andere adapters gebruiken mogelijk een andere
polariteit of zijn op een ander voltage ontworpen, waardoor gebruik daarvan tot beschadigingen, storingen of
elektrische schok kan leiden.
15
V-Accordion FR-18 diatonic
Voordat u gaat spelen
Batterijen installeren en
verwijderen
De FR-18 diatonic heeft een compartiment waarin u
acht optionele, oplaadbare AA-type Ni-MH batterijen
(niet meegeleverd) kunt installeren. Op die manier kunt
u het instrument bespelen zonder de bijgeleverde adapter aan te sluiten.
1.
2.
Zet de FR-18 diatonic uit.
Verwijder het deksel van het FR-18 diatonic
batterijcompartiment, door op de twee lipjes
te drukken en het deksel op te lichten.
OPMERKING
Verwijder de batterijen wanneer de FR-18 diatonic gedurende een langere periode niet gebruikt zal worden.
OPMERKING
De feitelijke levensduur van batterijen varieert, afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden, de kwaliteit van de batterijen en het aantal oplaad cycli.
Energiebesparing functie
NOTITIES
Dit apparaat heeft een Auto Power Off functie,
die de stroom automatisch uitschakelt, nadat
een bepaalde tijd is verstreken waarbinnen geen
knoppen zijn bediend.
U kunt de Auto Power Off functie uitschakelen. Meer
over de Auto Power Off functie vindt u bij ‘Auto
Power Off’ op p.46.
3.
Plaats acht oplaadbare AA-type batterijen in
het compartiment, waarbij u oplet dat deze
in de juiste richting, volgens de ‘+’ en ‘-’
aanduidingen, worden aangebracht.
4.
Sluit het batterij compartiment van de
FR-18 diatonic.
Opmerking betreffende oplaadbare batterijen
Bepaalde batterijen kunnen meerdere malen worden
opgeladen, voordat deze door nieuwe vervangen moeten worden. Het is normaal dat batterijen toenemend
korter meegaan, naarmate de tijd verstrijkt. Aan het eind
van hun levenscyclus kunnen de batterijen mogelijk nog
maar een uur werken. Dit is echter een geleidelijk proces.
Hoelang de batterijen werken
Nieuwe of geheel opgeladen batterijen dienen minimaal
5.5 uur mee te gaan (voor 2000mAh Ni-MH batterijen)
tijdens voortdurend gebruik.
r
OPMERKING
Hoewel het gebruik van oplaadbare batterijen zeer goed
mogelijk is, kunnen deze niet worden opgeladen door ze
simpelweg in het FR-18 diatonic compartiment te laten en
de adapter aan te sluiten. U heeft een externe oplader
nodig.
OPMERKING
We adviseren om oplaadbare AA-type Ni-MH batterijen te
gebruiken.
OPMERKING
Als de batterijen worden vervangen, moeten deze op juiste
wijze worden geplaatst (met de juiste polariteit).
16
V-Accordion FR-18 diatonic r
De FR-18 diatonic op een versterker, mengpaneel, enz. aansluiten
OPMERKING
De FR-18 diatonic op een versterker, mengpaneel, enz. aansluiten
De FR-18 diatonic dient op een versterkingssysteem te
worden aangesloten. Als u optionele batterijen gebruikt
en de FR-18 diatonic op een PA systeem of mengpaneel
moet aansluiten, raden wij u aan een in de handel verkrijgbaar draadloos systeem te gebruiken, om het
gebruik van overmatig lange aansluitkabels te vermijden.
U kunt ook de bijgeleverde oortelefoon of een optionele
koptelefoon (Roland RH serie) gebruiken.
OPMERKING
Om storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers of andere
apparaten te voorkomen, draait u het volume altijd helemaal
laag en zet u alle apparaten uit voordat aansluitingen worden
gemaakt.
Als u een in de handel verkrijgbare draadloze zender
gebruikt, kunnen de uitgangssignalen van de FR-18 diatonic vervormen. In dat geval verandert u de volume-instelling van de FR-18 diatonic.
OPMERKING
U kunt ook een koptelefoon (Roland RH serie) gebruiken.
De banden bevestigen
Ga als volgt verder om de banden aan de FR-18 diatonic
te bevestigen:
1.
Pak de riemen uit.
De FR-18 diatonic wordt met twee riemen geleverd,
die elk twee kanten hebben: de bovenkant heeft een
klittenband strip en de klem, en de onderkant heeft
deze niet. Zie onderstaande illustratie:
OPMERKING
Als de bijgeleverde oortelefoon wordt gebruikt, mag het
volume niet te hoog worden ingesteld (d.w.z: hoger dan ’12
uur’) om vervorming te voorkomen.
1.
2.
3.
Draai de [VOLUME] knop helemaal naar de
kleine stip om het volume te minimaliseren.
Zet alle apparaten uit.
Sluit de OUTPUT Jacks van de FR-18 diatonic
op de ingangen van het externe apparaat
aan.
2.
Plaats de FR-18 diatonic op een stabiel
oppervlak, zoals in de illustratie hieronder
wordt getoond.
Linker ringhouder
OUTPUT
L/MONO (Treble) + R/MONO (Bass)
INPUT
L+R
Gebruik een lange signaalkabel (10m of langer) of een elders verkrijgbaar
draadloos systeem (aanbevolen).
Gebruik ongebalanceerde (mono) kabels met 1/4” Jacks
aan de andere kant, zodat deze met de ingangen van het
apparaat waarop u de FR-18 diatonic aansluit overeenkomen.
3.
Schuif de bovenkant (met het klittenband)
van één riem door de linker houder (zie
illustratie).
OPMERKING
Lees ‘Belangrijke opmerkingen betreffende behandeling FR18’ op p.14.
OPMERKING
Als u een mono versterker gebruikt, hoeft u alleen de L/
MONO aan te sluiten.
17
V-Accordion FR-18 diatonic
Voordat u gaat spelen
4.
5.
Bevestig het bovenste gedeelte van de riem
aan de laag klittenband daaronder.
Sluit de veiligheidsklem zodat de riem niet
los kan komen.
9.
Draai het einde van de riem om, steek het in
het onderste oog, en trek het strak.
OPMERKING
De lengte kan naar wens worden aangepast.
6.
Herhaal stappen [3]~[5] voor de andere riem.
De eindes aan de bovenkant van de riem zien er zo
uit:
7.
Schuif de onderkant van één riem door de
rechter ring (houder), zoals hier wordt
getoond.
10. Schuif de plastic klem over de losse en lange
onderste riem om de riem vast te zetten.
11. Herhaal stappen [7]~[9] voor het andere
eind van de onderste riem.
Bas riem
De basriem van de FR-18 diatonic (waarmee de balg
in en uit wordt bewogen) is van stof gemaakt, en
heeft klittenband zodat u de lengte kunt aanpassen.
Schuif het eind van de riem door het bovenste oog van de plastic gesp (zie illustratie).
r
8.
18
V-Accordion FR-18 diatonic r
De adapter en/of MIDI-kabel vastzetten
De adapter en/of MIDI-kabel
vastzetten
4.
Blijf de bevestigingsstrip om de riem winden, totdat de montage er als volgt uitziet:
5.
Keer deze stappen om en verwijder de adapter en/of MIDI-kabels als u wilt stoppen met
spelen.
Ga als volgt verder om te voorkomen dat de adapterkabel – of een MIDI-kabel – loskomt terwijl u speelt.
De FR-18 diatonic wordt met een adapter en een
bevestigingsstrip geleverd, waarmee de adapterkabel
en optionele MIDI en geluidskabels aan de rechter
riem vastgemaakt kunnen worden.
1.
Maak de adapterkabel en de bevestigingsstrip als volgt gereed:
De riem dient voor de ferrietkern op de adapterkabel
bevestigd te worden. Als u wilt, kunt u de MIDI-kabel
en geluidskabels tijdens deze montage toevoegen.
2.
Zet de bevestigingsstrip vast, zoals in de
illustratie wordt getoond, en zorg ervoor dat
de ferrietkern niet uit de lus kan glijden.
3.
Houd de adapterkabel dicht bij de rechter
riem, en wind de bevestigingsstrip daar
omheen, zoals hier wordt getoond.
De strip heeft een laag klittenband, waarmee deze op
zijn plaats wordt gehouden.
19
V-Accordion FR-18 diatonic
Voordat u gaat spelen
De FR-18 diatonic verpersoonlijken
De afbeeldingen achter de Treble registers (boven het
Roland logo), kunnen door één van de vellen die bij de
FR-18 diatonic worden geleverd of door een afbeelding
die u zelf creëert worden vervangen.
1.
Gebruik de bijgeleverde zeskantige moersleutel om de twee schroeven waarmee de
‘traforo’ afdekking op zijn plaats wordt
gehouden los te draaien.
Er is een schroef aan iedere kant.
Pas op dat u de schroeven er niet te ver uitdraait – ze
moeten in de trafaro afdekking blijven zitten.
2.
Nadat beide schroeven zijn losgedraaid,
kunt u de traforo afdekking openen:
OPMERKING
Wees voorzichtig en zorg dat de behuizing van de FR-18
diatonic niet bekrast raakt.
r
3.
Verwijder het vel van onder de traforo
afdekking en steek een ander in.
Wanneer u uw eigen vel creëert, moet u het volgende
in acht nemen:
• U kunt een kleurenprinter en een grafisch programma gebruiken om uw eigen afbeeldingen te
creëren.
• Gebruik papier of een ander dun materiaal – karton
is meestal te dik.
• Om het geheel er professioneel uit te laten zien,
gebruikt u een vel dat deze afmetingen heeft:
297 mm (L) x 89 mm (H).
20
4.
Zet de traforo afdekking vast, door de twee
schroeven met gebruik van de zeskantige
moetsleutel vast te draaien.
V-Accordion FR-18 diatonic r
De stroom aan en uitzetten
NOTITIE
Dit apparaat heeft een functie die de stroom automatisch
uitzet, nadat een bepaalde hoeveelheid tijd is verstreken
waarbinnen geen knoppen zijn bediend.
U kunt deze functie uitschakelen. Zie ‘Auto Power Off’ op
p.46.
De stroom aan en uitzetten
Nadat de aansluitingen zijn gemaakt (zie p.17), zet u
de verschillende apparaten in de gespecificeerde
volgorde aan. Als apparaten in de verkeerde volgorde
worden aangezet, kunnen storingen en/of beschadigingen aan luidsprekers en andere apparaten het
gevolg zijn.
2.
Druk op de [POWER] knop van de FR-18
diatonic (de indicator wordt donker).
De stroom aanzetten
1. Draai de [VOLUME] knop helemaal naar de
kleine stip om het volume te minimaliseren.
2. Om de FR-18 diatonic aan te zetten, drukt u
op de [POWER] knop.
Een koptelefoon gebruiken
De FR-18 diatonic heeft een aansluiting voor een koptelefoon. Op die manier kunt u spelen zonder dat u anderen stoort, zelfs laat op de avond.
De [POWER] knop licht op.
3.
4.
Zet de externe versterker, het mengpaneel,
enz. aan.
Draai de [VOLUME] knop tegen de wijzers
van de klok in, om het volume op een passend niveau in te stellen.
1.
Steek de koptelefoon in de [PHONES] Jack in
het aansluitpaneel van de FR-18 diatonic.
OPMERKING
5.
Gebruik een stereo koptelefoon. Gebruik een koptelefoon
van Roland. Koptelefoons van andere fabrikanten kunnen
mogelijk onvoldoende volume leveren.
Pas het volume van het ontvangende
geluidsapparaat aan.
De stroom uitzetten
1. Draai de [VOL] knop helemaal naar de kleine
stip om het volume te minimaliseren.
Als u de FR-18 diatonic op een versterker, enz. heeft
aangesloten, stelt u het volume daarvan ook op de
minimum waarde in.
OPMERKING
Dit apparaat is uitgerust met een beveiligingscircuit.
Daarom duurt het na opstarten korte tijd (enkele seconden)
voordat het apparaat normaal werkt.
2.
Gebruik de [VOLUME] knop van de FR-18
diatonic om het volume van de koptelefoon
aan te passen.
■ Wees voorzichtig bij het gebruik van een koptelefoon
• Om beschadigingen aan de interne geleiders van
het snoer te voorkomen, vermijdt u een ruwe
behandeling. Als u de koptelefoon gebruikt, houdt
u deze bij de stekker of de oorschelpen vast.
21
V-Accordion FR-18 diatonic
Voordat u gaat spelen
r
• De koptelefoon kan beschadigen als het volume
van een apparaat al hoog is ingesteld, op het
moment dat u de koptelefoon aansluit. Minimaliseer het volume voordat u de koptelefoon aansluit.
• Excessieve invoer beschadigt niet alleen uw
gehoor, maar belast ook de koptelefoon. Geniet
van muziek op een passend volume.
22
V-Accordion FR-18 diatonic r
De demosongs beluisteren
6. De demosongs beluisteren
De FR-18 diatonic bevat een aantal demosongs, waarmee de grote verscheidenheid aan klanken en toepassingen wordt
gedemonstreerd. Hier ziet u hoe deze demosongs beluisterd kunnen worden, en u een goede indruk krijgt van de klanken
van de FR-18 diatonic.
1.
Zet de FR-18 diatonic aan.
4.
Zie ‘De stroom aan en uitzetten’ op p.21.
2.
Houd de [KEY/DEMO] knop ingedrukt. De
knop knippert geel.
5.
Gebruik de [VOLUME] knop om het volume
te veranderen, als het te hard of te zacht is.
Druk nogmaals op [KEY/DEMO] om de
demosong modus te verlaten.
OPMERKING
Tijdens het afspelen van de demosongs kunnen de klavieren
van de FR-18 diatonic niet gebruikt worden.
OPMERKING
Het auteursrecht van alle demosongs is in handen van
Roland Europe. Openbare uitvoering of opnemen van deze
songs is verboden.
OPMERKING
Het afspelen begint automatisch met de eerste
demosong. In totaal zijn er acht demosongs. Aan het
eind van de eerste song speelt de FR-18 diatonic
songs 2, 3, enz.
U kunt ook rechtstreeks naar de song die u wilt
beluisteren gaan:
3.
Data van de muziek die wordt gespeeld, wordt niet via de
MIDI OUT/IN aansluiting uitgevoerd.
OPMERKING
De complete lijst van demosongs kunt u vinden in de
Appendix, op pagina 60.
Druk op [DEC] [INC] om de demosong die u
wilt horen te selecteren.
23
V-Accordion FR-18 diatonic
Sets gebruiken
7. Sets gebruiken
De FR-18 diatonic is een ‘virtuele’ accordeon. Deze herschept de klanken van verschillende accordeon instrumenten en
kan zelfs orkestrale klanken (zoals trompet, fluit, enz.), orgel en drumgeluiden genereren.
Het oproepen van een Set is vergelijkbaar met het
omschakelen naar een andere accordeon.
De FR-18 diatonic bevat 12 Sets, verdeeld over vier
families. Drie Set families zijn in de fabriek voorgeprogrammeerd (‘FOLK’, ’ETHNIC’, ‘WORLD’ - zie de bijschriften onder de Treble registers), en kunnen niet veranderd
worden. Eén familie (‘USER’) kan gebruikt worden om
User Sets van een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) te
laden.
Elke Set familie kan uit diverse Sets bestaan (zie onder).
Als een Set wordt opgeroepen, worden de instellingen
van de secties die op p.25 worden getoond direct veranderd, en worden de Treble en basregisters geconfigureerd.
Familie
1 FOLK
2 ETHNIC
1.
OPMERKING
Als u niet op een Treble register drukt nadat u één keer op
[SET] heeft gedrukt, wordt de Set selectie na enige tijd
geannuleerd.
Accordion Sets
1-1 Folk
(rood)
1-2 Classic
(groen)
1-3 Tradition
(geel)
2-1 Organetto
(rood)
Druk op het [SET] register. Dit licht blauw
op.
2.
Druk op één van de Treble registers [1] ~[4]
om de Set familie te selecteren.
2-2 Diatonic Folk (groen)
3 WORLD
4 USER
2-3 SP Folk
(geel)
3-1 Alpine
(rood)
3-2 Cajun
(groen)
3-3 Tex Mex
(geel)
4-1 User Set
(rood)
[Bandoneon]*
4-2 User Set
(groen)
[D-Folk]*
4-3 User Set
(geel)
[Concertina]*
r
[*] Deze Sets zijn vanuit de fabriek verstrekt, maar kunnen door de
gebruiker worden vervangen.
24
Het selecteren van de Set wordt als volgt behandeld:
• Als de Set familie die u selecteert hetzelfde is als
die u tot die tijd heeft gebruikt, selecteert de FR-18
diatonic de volgende Set binnen die familie.
Voorbeeld: om van Set ‘1-1’ naar Set ‘1-3’ te gaan,
moet u register [1] twee keer indrukken, nadat [SET] is
ingedrukt.
Iedere Set binnen een familie (1, 2, 3) heeft een
gerichte kleur:
1 = rood, 2 = groen, 3 = geel
• Als u een andere Set familie selecteert, schakelt de
FR-18 diatonic naar de nieuw geselecteerde Set
familie en roept het laatste geheugen dat u binnen
die familie heeft geselecteerd op.
OPMERKING
Als u [SET] meer dan twee seconden ingedrukt houdt zonder een ander register in te drukken, schakelt de FR-18 diatonic naar de Functie modus. In dat geval drukt u nogmaals
op [SET] om die modus te verlaten, en herhaalt u stap [1].
V-Accordion FR-18 diatonic r
Klanken selecteren en spelen
8. Klanken selecteren en spelen
Treble sectie
Hoewel de FR-18 diatonic een elektrisch muziekinstrument is, produceert het alleen geluid als de balg
wordt bewogen.
De Treble sectie kan met gebruik
van de 37 toetsen aan de kant van
de rechterhand gespeeld worden.
3.
Het geluid dat dit produceert
wordt bepaald door het register
[1]~[4] dat u het laatst heeft ingedrukt. Deze sectie kan voor het
spelen van accordeonklanken,
orkestklanken of orgelklanken
worden gebruikt.
Als u een ander accordeon treble klank verkiest, drukt
u op één van de vier Treble registers [1]~[4]. U kunt
uit acht beschikbare klanken kiezen, door een Treble
register één keer (groen) of twee keer (geel) in te
drukken.
OPMERKING
De FR-18 diatonic heeft 12 verschillende knop indelingen.
Als het lijkt of de verkeerde klanken klinken, kijkt u bij ‘De
configuratie van de klavieren veranderen (Tablature)’ op
pagina 33. Hier ziet u hoe een andere knop indeling wordt
geselecteerd.
OPMERKING
Als de FR-18 diatonic wordt opgestart, wordt de toonsoort G
geselecteerd. Zie ‘De grondtoon van het klavier veranderen’ op
p.32 over de manier waarop een andere toonsoort wordt geselecteerd.
Klanken voor de rechterhand selecteren
In deze sectie wordt uitgelegd hoe accordeon-, orkesten orgelklanken voor de Treble sectie (rechterhand)
geselecteerd worden. Op p.26 ziet u hoe accordeon
noten met een orkest- of orgelklank gecombineerd kunnen worden.
■ Accordeonklanken
Om uw selectie te maken:
1. Sluit de FR-18 diatonic op een versterker
aan, en zet deze aan.
Zie ‘De stroom aan en uitzetten’ op p.21.
2. Druk op een Treble register en speel op het
klavier.
De volgende acht accordeonklanken kunnen met
gebruik van Treble registers [1]~[4] aan de Treble
knoppen worden toegewezen:
Treble register
Kleur
Geluid*
1 (één keer ingedrukt)
Green
8’, 8’+
1 (nogmaals ingedrukt) Red
16’, 8’, 8’+
2 (één keer ingedrukt)
16’, 8’
Green
2 (nogmaals ingedrukt) Red
16’, 8’, 4’
3 (één keer ingedrukt)
8’, 8’+, 8’–
Green
3 (nogmaals ingedrukt) Red
16’, 8’, 8’+, 8’–, 4’
4 (één keer ingedrukt)
8’, 4’
Green
4 (nogmaals ingedrukt) Red
Speel enkele noten om het geluid te
beluisteren.
16’, 4’
[*] De accordeonklanken die met de registers geselecteerd kunnen worden, zijn afhankelijk van de op dat moment geselecteerde Set. De hierboven getoonde klanken verwijzen naar Set 1. Kijk
op pagina 60 voor een lijst met klanken die voor elke Set beschikbaar zijn.
■ Orkest/orgelklanken
De FR-18 diatonic bevat klanken van verscheidene
muziekinstrumenten, die niets met accordeonklanken
te maken hebben. Met deze klanken kunt u uw muzikale inspanning uitbreiden.
De orkestklank sectie van de FR-18 diatonic bestaat
uit acht klanken.
Iedere accordeon klankset wordt gecombineerd met
een orkestklankset, waarvan de acht klanken dicht bij
het betreffende muzikale genre liggen.
Zo selecteert u een orkestklank:
1.
Druk één keer op de [ORCHESTRA/ORGAN]
knop.
Deze is rood verlicht, om aan te geven dat u zich in
de orkestklank selectiemodus bevindt.
2.
Gebruik Treble registers [1]~[4] om de
gewenste orkestklank te selecteren.
U kunt elke knop één of twee keer indrukken om één
van de twee orkestklanken, die voor elk register
beschikbaar zijn, te kiezen (altijd beginnend op de
eerste positie).
Treble register
Kleur
Geluid*
1 (één keer ingedrukt)
Groen
Strings
25
V-Accordion FR-18 diatonic
Klanken selecteren en spelen
Treble register
Kleur
Geluid*
1 (nogmaals ingedrukt) Rood
Ac. Piano
2 (één keer ingedrukt)
Oboe
Groen
2 (nogmaals ingedrukt) Rood
Flute1
3 (één keer ingedrukt)
Ac. Guitar
Groen
3 (nogmaals ingedrukt) Rood
Brass
4 (één keer ingedrukt)
Fat Saw Lead
Groen
4 (nogmaals ingedrukt) Rood
OPMERKING
Als u de [ORCHESTRA/ORGAN] knop een derde keer indrukt,
kunt u met de Treble registers opnieuw de accordeonklanken selecteren.
2.
U kunt deze één of twee keer indrukken om het Slow
of Fast Rotary-effect van hetzelfde orgelgeluid te
kiezen.
OPMERKING
Poly Synth
[*] De accordeonklanken die met de registers geselecteerd kunnen worden, zijn afhankelijk van de op dat moment geselecteerde Set. De hierboven getoonde klanken verwijzen naar Set 1.
Kijk op pagina 60 voor een lijst met klanken die voor elke Set
beschikbaar zijn.
Vergeet niet om de balg te bewegen, om de noten die u
speelt te kunnen horen.
3.
OPMERKING
Deze tabel is slechts een voorbeeld van alle beschikbare
orkestklank sets, zoals elke orkestklankset met zijn corresponderende accordeonset wordt gecombineerd. Voor de
complete lijst kijkt u bij ‘Klanken die de verscheidene Sets
bevatten’ op p.60.
De orkestklank sectie van de FR-18 diatonic bevat
tevens vier orgelklanken, die ieder een langzaam/
snel Rotary-effect hebben.
Register
1 (één keer ingedrukt)
Kleur
Geluid
Groen
Blues Slow
1 (nogmaals ingedrukt) Rood
Blues Fast
2 (één keer ingedrukt)
Distortion Slow
Groen
2 (nogmaals ingedrukt) Rood
Distortion Fast
3 (één keer ingedrukt)
Full Draw Slow
Groen
3 (nogmaals ingedrukt) Rood
Full Draw Fast
4 (één keer ingedrukt)
3rd Percussion Slow
Green
4 (nogmaals ingedrukt) Rood
Druk nog een keer op de [ORCHESTRA/
ORGAN] knop om de selectie modus te verlaten en naar de staat waarin de Treble
accordeonsectie te horen is terug te keren.
De ORCHESTRA/ORGAN modus selecteren
De orkest of orgelklank die aan de Treble sectie is toegewezen, kan op zichzelf staand of samen met de Treble
diatonische klank worden gespeeld.
1.
Druk op [SET/SHIFT] en houd dit ingedrukt,
terwijl u het [4] (DUAL/SOLO) Treble register
indrukt om tussen DUAL en SOLO modi af te
wisselen.
3rd Percussion Fast
Om een orgelklank te selecteren:
1.
Gebruik Treble registers [1]~[4] om de
gewenste orgelklank te selecteren.
Druk twee keer op de [ORCHESTRA/ORGAN]
knop.
In de SOLO modus speelt het Treble klavier alleen de
geselecteerde accordeon-, orkest- of orgelklank.
DUAL modus betekent dat de orkest- of orgelklank
aan de Treble accordeonklank wordt toegevoegd.
OPMERKING
r
Als u [SET] meer dan twee seconden ingedrukt houdt zonder een ander register in te drukken, schakelt de FR-18 naar
de Functie modus. In dat geval drukt u nogmaals op [SET]
om die modus te verlaten, en herhaalt u stap [1].
OPMERKING
Iedere keer dat u de FR-18 diatonic aanzet, selecteert deze
de SOLO modus.
Deze knippert rood om aan te geven dat u zich in de
geluidselectie modus bevindt.
26
V-Accordion FR-18 diatonic r
Bas en akkoordsectie
De Treble sectie in stappen van octaven
transponeren
Het Treble klavier van de FR-18 diatonic heeft een
maximum bereik van drie octaven. Er kunnen echter
momenten zijn waarop u hogere of lagere noten moet
spelen dan op het klavier mogelijk is. In tegenstelling tot
een akoestische accordeon, kan het Treble klavier van de
FR-18 diatonic één octaaf omhoog of omlaag getransponeerd worden.
1.
2.
Specificeer eerst de sectie (Treble accordeon
of orkest/orgel) die u in stappen van octaven wilt transponeren, door daar een klank
voor te selecteren.
Om één octaaf lager te transponeren, houdt
u het [SET/SHIFT] register ingedrukt en
drukt u op Treble register [1] (OCT-).
OPMERKING
Als u [SET] langer dan 2 seconden ingedrukt houdt zonder
een ander register in te drukken, schakelt de FR-18 diatonic
naar de Function mode. In dat geval drukt u nog een keer
op [SET] om die mode te verlaten, en herhaalt u stap 2.
3.
Om een octaaf hoger te transponeren, houdt
u het [SET/SHIFT] register ingedrukt, en
drukt u op Treble register [2] (OCT+).
Bas en akkoordsectie
De bassectie kan via knoppen voor de linkerhand worden
gespeeld.
Met de knoppen in deze sectie kunt u zowel basnoten
als akkoorden spelen. Standaard wisselen de drie rijen
tussen een basnoot en het daaraan gerelateerde akkoord
af.
U kunt deze toewijzingen (tabulatuur) echter veranderen, zodat deze beter op uw eigen vereisten aansluiten.
U kunt voor elke knop aangeven of deze een basnoot,
een akkoord of geen van beide moet spelen.
De akkoorden gebruiken het (geluid) register dat voor de
bassectie is geselecteerd – vandaar de naam van deze
sectie.
Het algehele geluid dat de bas en akkoordsectie produceert, wordt bepaald door het register dat u het laatst
heeft ingedrukt. De bas en akkoordknoppen kunnen
gebruikt worden om accordeon- of orkestklanken te
spelen.
Accordeonklanken voor de linkerhand selecteren
Hier ziet u hoe een accordeonklank voor de bas en
akkoordsectie (linkerhand) wordt geselecteerd. Accordeonklanken voor de linkerhand kunnen met de drie
hieronder getoonde registers worden geselecteerd.
[3]
[2]
[1]
OPMERKING
De nummers die in de illustratie onder en boven worden
getoond, verschijnen niet op de registers zelf. Deze zijn slechts
als referentie toegevoegd.
1.
Zet de FR-18 diatonic aan.
Zie ‘De stroom aan en uitzetten’ op p.21.
OPMERKING
Nadat de FR-18 diatonic is aangezet, selecteren de basregisters accordeonklanken.
2.
Druk op één van de drie basregisters (1~3)
om de gewenste klank te selecteren.
Deze registers lichten niet op.
De volgende accordeonklanken kunnen voor de bas
en akkoordknoppen geselecteerd worden:
27
V-Accordion FR-18 diatonic
Klanken selecteren en spelen
De [ORCH.BASS] knop is rood verlicht.
Basregisters
Register
Bas
Akkoord
1
8’
8’, 4’
2
16’, 8’, 4’
8’, 4’
3
16’, 8’
8’, 4’
3.
Gebruik de drie basregisters om één van de
orkest basklanken te selecteren.
[3]
[2]
[1]
Orkest basklanken*
16’/8’
Volledig akkoord
3.
Kies het gewenste gedrag voor de akkoordknoppen:
Druk de drie basregisters gelijktijdig in, om tussen
volledige akkoorden en ‘drop third’ akkoorden af te
wisselen.
De akkoordknoppen kunnen volledige akkoorden of
akkoorden waarvan de terts (d.w.z: de noot die
bepaalt of een akkoord mineur of majeur is) wordt
weggelaten spelen.
De geselecteerde akkoordmodus is ook op de orkest
akkoordsectie van toepassing.
Orkestklanken voor de linkerhand selecteren
Naast de algemene accordeon basklanken kunt u met de
bas en akkoordsectie van de FR-18 diatonic ook orkestklanken spelen. Deze kunnen alleen aan de basknoppen,
alleen aan de akkoordknoppen of aan beide worden toegewezen (waarbij u in dat geval verschillende orkestklanken voor de bas en akkoordknoppen kunt selecteren). Hier ziet u hoe een orkestklank voor de linkerhand
wordt geselecteerd.
■ Een orkest basklank selecteren
1.
Zet de FR-18 diatonic aan.
Acoustic Bass
2
Fretless
3
Picked Bass
[*] De orkestklanken die met de registers geselecteerd kunnen worden, zijn afhankelijk van de op dat
moment geselecteerde Set. Kijk op pagina 60 voor
een lijst met klanken die voor elke Set beschikbaar
zijn.
16’/8’
Akkoord –3^
OPMERKING
1
OPMERKING
De orkestklanken die met de registers geselecteerd kunnen
worden, zijn afhankelijk van de op dat moment geselecteerde Set. Kijk op pagina 60 voor een lijst met klanken die
voor elke Set beschikbaar zijn.
De orkest basklank die u selecteert, vervangt de
accordeonklank die door de basknoppen wordt
gespeeld en heeft geen effect op de akkoordknoppen.
4.
Druk nogmaals op de [ORCH.BASS] knop
(deze wordt donker) om de orkest basmodus
te verlaten.
■ Een orkest akkoordklank selecteren
Zoals eerder vermeld kan de orkest akkoordklank met
de linkerhand knoppen die als akkoordknoppen zijn
gedefinieerd gespeeld worden.
1. Zet de FR-18 diatonic aan.
Zie ‘De stroom aan en uitzetten’ op p.21.
2. Selecteer Set 1.
Zie ‘Sets gebruiken’ op p.24.
3. Druk op de [ORCH.CHORD] knop op het
Treble regelingspaneel om de orkest
akkoordmodus te selecteren.
Zie ‘De stroom aan en uitzetten’ op p.21.
Selecteer Set 1.
Zie ‘Sets gebruiken’ op p.24.
r
2.
Druk op de [ORCH.BASS] knop op het Treble
regelingspaneel om de orkest basmodus te
selecteren.
28
De [ORCH.CHORD] knop is rood verlicht.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Bas en akkoordsectie
4.
Gebruik de drie basregisters om één van de
orkest akkoordklanken te selecteren.
[3]
[2]
[1]
Ac. Piano
2
Str & Choir
3
Super Poly
Met de FR-18 diatonic kunt u vlug een orkestklank aan
de basknoppen toewijzen, en een andere aan de
akkoordknoppen toewijzen.
1.
Orkest akkoordklanken *
1
Orkestklanken voor de bassectie en de
akkoordsectie
2.
[*] De orkestklanken die met de registers geselecteerd
kunnen worden, zijn afhankelijk van de op dat moment geselecteerde Set. Kijk op pagina 60 voor een
lijst met klanken die voor elke Set beschikbaar zijn.
Druk op de [ORCH BASS] en/of [ORCH
CHORD] knoppen (deze lichten op).
Gebruik de basregisters om de gewenste
klank te selecteren.
Als [LEFT REGISTER] verlicht is, kunt u een orkestklank voor de akkoordknoppen (linkerhand klavier)
selecteren. Als dit donker is, kunt u een orkestklank
voor de basknoppen selecteren. Raadpleeg de tabellen hierboven voor de klanken die geselecteerd kunnen worden.
OPMERKING
OPMERKING
De orkestklanken die met de registers geselecteerd kunnen
worden, zijn afhankelijk van de op dat moment geselecteerde Set. Kijk op pagina 60 voor een lijst met klanken die
voor elke Set beschikbaar zijn.
De [LEFT REGISTER] heeft geen functie als de [ORCH BASS]
en/of de [ORCH CHORD] knop niet verlicht is. Elke keer dat
u op [LEFT REGISTER] drukt, verandert deze in verlicht/donker.
De orkest akkoordklank die u selecteert, vervangt de
accordeonklank die door de akkoordknoppen wordt
gespeeld en heeft geen effect op de basknoppen.
5.
Druk nogmaals op de [ORCH.CHORD] knop
(deze wordt donker) om de ORCH. CHORD
modus te verlaten.
De [ORCH.CHORD] knop wordt donker.
Terwijl de orkest akkoordmodus actief is, kunt u een
ander accordeon register aan de basknoppen toewijzen, door [LEFT REGISTER] (dit moet donker worden)
en het gewenste basregister in de drukken.
De basregisters zijn op Parts van invloed, afhankelijk van de status van de [ORCH BASS], [ORCH CHORD] en
[LEFT REGISTER] knoppen..
ORCH BASS
ORCH
CHORD
LEFT
REGISTER
Donker
Donker
Donker
De basregisters selecteren accordeonklanken.
Verlicht
Donker
Donker
De basregisters selecteren orkest basklanken.
Donker
Verlicht
Verlicht
De basregisters selecteren orkest akkoordklanken.
Als u [LEFT REGISTER] uitschakelt, kunt u accordeonklanken voor de basknoppen selecteren.
Verlicht
Verlicht
Verlicht
De basregisters selecteren orkest akkoordklanken.
Als u [LEFT REGISTER] uitschakelt, kunt u orkestklanken voor de basknoppen selecteren.
Opmerkingen
29
V-Accordion FR-18 diatonic
Klanken selecteren en spelen
Secties die u niet nodig heeft
uitzetten (Mute functie)
Als u, om welke reden dan ook, niet wilt dat één van de
op dat moment actieve Parts op uw spel reageert, kunt
u het uitzetten.
Om dit te doen, drukt u op een enkel register en houdt u
dit een tijdje ingedrukt, als volgt:
1.
2.
Druk op een register in de Treble sectie
([1]~[4]) en houd het ingedrukt om het Treble of orkest Part te dempen.
Druk op een basregister (1~3) en houd dit
ingedrukt om het Bass&Chord, Orchestra
Bass of Orchestra Chord Part te dempen.
Een Drum Set selecteren
Hier ziet u hoe drum/percussieklanken worden toegevoegd aan elk(e) basnoot en akkoord dat u met de linkerhand speelt.
OPMERKING
De gekozen Drum Set blijft behouden totdat u opnieuw van
Drum Set verandert.
1.
Druk op de [DRUMS] knop om naar de
DRUM modus te gaan.
De percussieklanken worden nu aan de bas en
akkoord Parts toegevoegd.
2.
Houd de [DRUMS] knop ingedrukt om naar
de DRUM Edit modus te gaan.
Dit is afhankelijk van het Part dat op dat moment aan
de basregisters is toegewezen.
3.
Een volgende selectie van een willekeurig
register in de Treble of bassectie zal het
betreffende Part weer aanzetten.
Drum/percussieklanken spelen
De FR-18 diatonic bevat een drum Part dat in realtime
gespeeld kan worden, als toevoeging op het
Bass&Chord Part. Er zijn vier sets van één of meer drum
en/of percussieklanken ieder. Deze klanken kunnen in
realtime, met gebruik van de bas en akkoordknoppen,
gespeeld worden.
1.
De [DRUMS] knop knippert.
Het verlichte Treble register toont de op dat moment
geselecteerde Drum Set.
3.
Druk op de [DRUMS] knop om naar de
DRUM modus te gaan.
Drum Set [1] (Folk)
De percussieklanken worden nu aan de bas en
akkoord Parts toegevoegd.
2.
Gebruik Treble Registers [1]~[4] om een
andere Drum Set te selecteren.
Druk nogmaals op de [DRUMS] knop om de
DRUM modus te verlaten.
Drum Set [3] (Tarantel)
1 Basdrum en Hi-hat
1 Tamorra 2
2 Snare + tamboerijn
2 Tamorra 1
Drum Set [2] (Jazz)
Drum Set [4] (Latin)
1 Ride bekken
1 Pandeiro 3 +
basdrum
2 Jazz snare + pedaal
Hi-hat
2 Pandeiro 5
De basknoppen spelen de eerste klank van de Drum
Set, terwijl de knoppen waarmee akkoorden worden
gespeeld de tweede klank van de Drum Set triggeren.
r
4.
30
5.
Druk nog een keer op de [DRUMS] knop om
de DRUM Edit modus te verlaten (de knop is
constant verlicht).
Druk nogmaals op de [DRUMS] knop om de
DRUM modus te verlaten, als u de drumklanken niet meer wilt gebruiken (de knop
wordt donker).
OPMERKING
Kijk bij ‘Drum Sound Level’ op p.44 om te zien hoe het
volume van de drum/percussieklanken wordt ingesteld.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Meer over enkele praktische functies
9. Meer over enkele praktische functies
In dit hoofdstuk worden enkele bruikbare functies besproken, zoals het veranderen van de klavierindeling (tabulatuur), het
veranderen van de toonsoort waarin u speelt, het gebruik van de metronoom, het controleren van de batterijstatus, enzovoort.
Hoe de diverse secties in balans
worden gebracht
3.
Treble/Bass/Chord balans
Hier ziet u hoe de volumebalans tussen de bas/akkoord
en Treble secties verandert kan worden.
1.
Gebruik registers [1]~[4] om één van de volgende instellingen te selecteren:
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (dit knippert langzaam).
Treble
register
Waarde
1
60 (Bass &
Chord)
60
30
0
30
60
2
0 (Equal
balance)
60
30
0
30
60
3
30 (Treble)
60
30
0
30
60
4
60 (Treble)
60
30
0
30
60
Het Treble klavier speelt niet meer.
2.
Dit zijn in de fabriek geprepareerde Presets. Als de
balans juist klinkt met één van deze instellingen, bent
u klaar. Anders gaat u met stap (4) verder.
Druk op knop nummer drie van het Treble
klavier om de functie, waarmee u de volumebalans tussen bas/akkoord en de Treble
secties kunt veranderen, te selecteren.
Knop nr. 3
Op een DJ mengpaneel zou
deze instelling er zo uitzien…
OPMERKING
Als u het volume van de BASS&Chord sectie verhoogt,
wordt het volume van de Treble sectie automatisch
corresponderend verlaagd, en omgekeerd. Zie ook ‘Treble/
Bass&Chord Balans’ op p.43.
4.
(Indien nodig) Druk op de [DEC] knop om de
balans naar de Bass & Chord sectie te verplaatsen of op de [INC] knop om de balans
naar de Treble sectie te verplaatsen.
U bevindt zich nu in de Functie modus – en de
Balance parameter is al geselecteerd.
Het [SET] register knippert snel en het Treble klavier
kan nu voor het spelen van noten worden gebruikt.
Het verlichte Treble register geeft aan welke Preset
op dat moment is geselecteerd.
Knop nummer 3
31
V-Accordion FR-18 diatonic
Meer over enkele praktische functies
Elke keer dat u op de [DEC] knop drukt, daalt het
volume met één eenheid. Als u de knop ingedrukt
blijft houden, zal het volume blijven dalen.
Elke keer dat u op de [INC] knop drukt, stijgt het
volume met één eenheid. Als u de knop ingedrukt
blijft houden, zal het volume blijven stijgen.
5.
1.
Druk op de [KEY] knop (deze licht op).
Druk op de [DEFAULT] knop om naar de
laatst opgeslagen waarde van de huidig
geselecteerde parameter terug te keren.
De eerste rij knoppen van het Treble klavier speelt
niet.
2.
Druk op één van de 12 Treble knoppen in de
eerste rij om de gewenste toonsoort te
selecteren.
Knop nr. 4
6.
Druk één keer op het [SET] register om naar
de Functie modus terug te keren (zie p.41)
of twee keer om de Functie modus te verlaten.
TOONSOORT= Eb
De Chorus en Reverb-effecten
aanpassen
De FR-18 diatonic beschikt over twee digitale effecten:
Chorus en Reverb. Het Chorus-effect geeft de indruk dat
meerdere instrumenten van hetzelfde type tegelijkertijd
worden gespeeld (gelijk aan het ontstemmen van meerdere rieten van een register). Het Reverb-effect geeft de
indruk dat u in een concertzaal, een kerk of een kamer
speelt. Dit voegt ‘diepte’ aan het geluid toe.
U kunt het type en de niveau-instellingen van deze twee
effecten veranderen (zie p.44). Deze instellingen zijn op
alle secties en alle Sets van toepassing.
Raadpleeg de toonsoort indicaties boven het Treble
knop klavier. De [KEY] knop wordt donker.
De ‘Key’ instelling opslaan
Met de FR-18 diatonic kan de toonsoort van uw voorkeur permanent worden opgeslagen, zodat u deze niet
elke keer dat u het instrument aanzet hoeft te selecteren:
1.
Het Treble klavier speelt niet.
2.
De grondtoon van het klavier
veranderen
r
Met de KEY functie kunt u de FR-18 diatonic in elke
toonsoort bespelen. Dit is handig als met u vraagt om
bepaalde songs in een andere toonsoort dan de toonsoort die op dat moment aan de geselecteerde tabulatuur is toegewezen te spelen.
Met de FR-18 diatonic kunt u uit 12 toonsoorten kiezen:
C, C#, D, Eb, E, F, F#, G, Ab, A, Bb, B
Wanner opgestart, selecteert de FR-18 diatonic automatisch de toonsoort G. Om de toonsoort te veranderen,
gaat u als volgt verder:
32
Druk op het [SET] register en houd dit ingedrukt (het knippert).
Druk op de [KEY] knop. (Deze is verlicht).
Het [SET] register knippert snel.
3.
Druk op een Treble knop in de eerste rij om
de toonsoort van uw voorkeur te selecteren.
De nummers boven de eerste rij van het Treble knop
klavier kunnen behulpzaam zijn om uw keuze te
maken en de juiste toonsoort op te slaan.
4.
Druk één keer op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
OPMERKING
Iedere keer dat u de FR-18 diatonic aanzet, wordt de opgeslagen toonsoort opgeroepen.
V-Accordion FR-18 diatonic r
De configuratie van de klavieren veranderen (Tabulatuur)
De configuratie van de klavieren
veranderen (Tabulatuur)
Een diatonische accordeon speelt verschillende noten,
afhankelijk van het feit of de balg wordt geduwd of
getrokken. De ‘Note Mapping’ in de Treble (rechterhand)
en bas (linkerhand) secties van een diatonische accordeon wordt gewoonlijk door zijn fabrikant geconfigureerd, volgens een gewenste klavierindeling die als
‘tabulatuur’ bekend staat.
Met de FR-18 diatonic kunt u de noot configuratie van
de Treble en basklavieren veranderen, omdat de FR-18
diatonic geen echte rieten en geen corresponderende
mechanische delen bevat. Zodoende kunt u een
bepaalde klavierindeling vlug instellen, door enkele
knoppen in te drukken en op handige wijze van één
tabulatuur naar de andere over te gaan. (Op een akoestische diatonische accordeon is dit niet mogelijk).
De FR-18 diatonic bevat 12 tabulaturen. Zie pagina 54
voor details. Om één van deze op te roepen, tijdens het
oefenen thuis of tijdens een uitvoering:
1.
Een tabulatuur met zijn oorspronkelijke toonsoort
selecteren
Middels de volgende procedure kunt u de originele
toonsoort van de tabulatuur selecteren.
1.
2.
Druk op de [TABLATURE] knop (deze licht
op).
Druk op de [KEY] knop (deze licht op).
De eerste rij knoppen van het Treble klavier speelt
niet.
3.
Druk op de [TABLATURE] knop (deze licht
op).
Gebruik de eerste rij van het knop klavier
om de nieuwe tabulatuur te selecteren.
Raadpleeg de gezeefdrukte nummers boven de eerste
rij van het Treble knop klavier. De tabulatuur die u
selecteert zal de in de fabriek ingestelde toonsoort
gebruiken.
De [TABLATURE] en [KEY] knoppen worden donker.
De tabulatuur van uw voorkeur opslaan
1. Druk op het [SET] register en houd dit ingedrukt (het knippert langzaam).
2.
Druk op een knop in de eerste rij van het
Treble klavier (zie het gezeefdrukte nummer
erboven).
Button no. 4
Het Treble klavier speelt niet.
2.
Druk op de [TABLATURE] knop (deze licht
op).
(Voor dit voorbeeld hebben we besloten om tabulatuur nummer vier te gebruiken).
Nu kunt u de toonsoort van de geselecteerde tabulatuur veranderen. Zie ‘De grondtoon van het klavier
veranderen’ op p.32.
Het [SET] register knippert snel.
33
V-Accordion FR-18 diatonic
Meer over enkele praktische functies
3.
4.
Selecteer de gewenste tabulatuur door een
knop in de eerste rij van het Treble klavier in
te drukken.
De status van de batterij
controleren
De nummers boven de eerste rij van het Treble knop
klavier helpen u bij het kiezen en opslaan van de
juiste tabulatuur.
Als u batterijen gebruikt, kunt u op deze manier de
huidige status van de batterijen controleren:
Druk één keer op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
1.
Houd de [LEFT REGISTER] knop ingedrukt.
OPMERKING
Elke keer dat de FR-18 diatonic wordt aangezet, wordt de
tabulatuur waarvan u het nummer heeft opgeslagen geladen.
De metronoom gebruiken
De FR-18 diatonic bevat een metronoom, die bij het
studeren van nieuwe stukken of tijdens accordeonlessen
van pas kan komen.
1.
Om de metronoom te starten of stoppen,
drukt u op het [SET] register en houd het
ingedrukt. Druk dan op register [3]
(METRON).
Afhankelijk van de laad status van de batterijen, zullen register [1] ~[4] korte tijd gradueel oplichten. Na
ongeveer twee seconden keren de registers naar de
volgende situatie terug.
Als alle (rode en groene) registers zijn verlicht, zijn de
batterijen volledig opgeladen. Als alleen de rode
registers zijn verlicht, is de resterende levensduur van
de batterij ongeveer één uur.
OPMERKING
Om te controleren hoe de FR-18 diatonic op dat moment
van stroom wordt voorzien, drukt u op de [LEFT REGISTER]
knop en houdt u deze ingedrukt:
Als de [DRUM] knop en de eerste twee registers tijdens
bediening oplichten, wordt de FR-18 diatonic door de meegeleverde adapter van stroom voorzien.
Als de [ORCHESTRA] knop verlicht is, worden batterijen
gebruikt om de FR-18 diatonic te laten werken.
OPMERKING
Kijk bij ‘Metronome Time Signature’ op p.44, ‘Metronome
Tempo’ op p.44 en ‘Metronome Level’ op p.44 om te zien
hoe de maatsoort, het tempo en het niveau van de metronoom worden ingesteld.
OPMERKING
r
Als u [SET] meer dan twee seconden ingedrukt houdt zonder een ander register in te drukken, schakelt de FR-18 diatonic naar de Functie modus over. In dat geval drukt u nogmaals op [SET] om die modus te verlaten, en dan herhaalt u
stap (1).
34
OPMERKING
De batterij indicatie is slechts een waarde bij benadering.
Musette Detune
Het 8’ Treble register van een accordeon kan uit twee of
zelfs drie rieten bestaan, die gewoonlijk iets uit elkaar
zijn gestemd om in een rijker geluid te voorzien (accordeonisten noemen dit het ‘Musette effect’). Eén riet
wordt lichtelijk boven, en een ander lichtelijk onder de
juiste toonhoogte gestemd (het derde riet, indien aanwezig, wordt op de ‘juiste’ toonhoogte gestemd).
Met de FR-18 diatonic kunt u uit 15 verschillende
Detune instellingen kiezen. Deze hebben de volgende
namen: “1” (Dry), “2” (Classic), “3” (F-Folk), “4”
(American L), “5” (American_H), “6” (North Eur),
“7” (German L), “8” (D-Folk L), “9” (Italian L),
“10” (German H), “11” (Alpine), “12” (Italian H),
“13” (D-Folk H), “14” (French), “15” (Scottish).
Kijk bij ‘Musette Detune’ op p.43 om te zien hoe de
gewenste Musette ontstemming wordt geselecteerd.
OPMERKING
‘Musette Detune’ is alleen van invloed op registers die het 8’
riet gebruiken.
V-Accordion FR-18 diatonic r
De instellingen opslaan (User Programs)
10. De instellingen opslaan (User Programs)
De FR-18 diatonic bevat vier User Program geheugens, waar u de hieronder genoemde instellingen kunt opslaan. Het
werken met deze geheugens heeft als voordeel dat u veelgebruikte instellingen met slechts een druk op de knop kunt
oproepen. De User Program instellingen bevatten tevens het ‘adres’ van de laatste Set die u selecteerde.
De volgende instellingen worden in de User Programs
opgeslagen:
Set
Treble section
2.
Druk op het Treble register ([1]~[4]) dat aan
het User Program, waarvan u de instellingen
wilt gebruiken, is toegewezen.
Nummer van de huidige Set
Register
Octaaf instelling
Register
Orchestra/Organ
Octaaf instelling
Niveau
Bass & Chord section Register
Aan/uit
Orchestral Bass
Register
Niveau
Aan/uit
Orchestral Chord
Het register dat u indrukt licht rood op.
3.
Register
Niveau
De [USER PROGRAM/DEC] knop wordt donker. Op dit
punt keert de FR-18 diatonic naar de instellingen die
u gebruikte voordat de User Program modus werd
geselecteerd terug.
Aan/uit
Drum mode
Drum Set nummer
Niveau
Chord Mode
Key
Tablature
Orchestra Mode
Druk nogmaals op de [USER PROGRAM/DEC]
knop om de User Program modus te verlaten.
Volledig akkoord, -3
Geselecteerde toonsoort
Geselecteerd tabulatuurnummer
De huidige instellingen opslaan
1.
Dual, Solo
Houd de [USER PROGRAM/DEC] knop ingedrukt (de knop knippert).
User Program tijdens een uitvoering
gebruiken
1.
Druk op de [USER PROGRAM/DEC] knop om
naar de User Program modus te gaan (de
knop licht op).
Eén Treble register licht op om aan te geven dat de
User Program modus op dat moment in gebruik is.
2.
Druk op het Treble register ([1]~[4]) dat aan
het User Program geheugen, waarin u de
instellingen wilt opslaan, is toegewezen.
Het register dat u indrukt is verlicht, en de [USER
PROGRAM/DEC] knop is constant verlicht.
Het Treble register dat met het laatste User Program
dat u selecteerde correspondeert, is verlicht.
35
V-Accordion FR-18 diatonic
De instellingen opslaan (User Programs)
Een User Program bewerken
U kunt ook de instellingen van een bestaand User
Program veranderen.
1.
Druk op de [USER PROGRAM/DEC] knop om
naar de User Program modus te gaan.
De knop is verlicht.
2.
Druk op het Treble register ([1]~[4]) dat aan
het User Program waarvan u de instellingen
wilt gebruiken is toegewezen.
Het register dat u indrukt licht rood op.
3.
4.
5.
Druk nogmaals op de[USER PROGRAM/DEC]
knop en houd deze ingedrukt. (De knop
knippert).
Verander de gewenste instellingen (accordeon, orkest registers, enz.).
Druk op de [USER PROGRAM/DEC] knop
(deze knippert snel).
Eén Treble register licht op om aan te geven welk
User Program op dat moment in gebruik is.
6.
Druk op het Treble register ([1]~[4]) dat aan
het user Program geheugen waarin u de
instellingen wilt opslaan is toegewezen.
r
Het register dat u indrukt licht op, en de [USER
PROGRAM/DEC] knop is constant verlicht.
OPMERKING
Zie ook ‘Een User Program Set in een USB-geheugen
(optioneel) opslaan’ op p.37 en ‘De huidige instellingen
opslaan’ op p.35.
36
V-Accordion FR-18 diatonic r
Databeheer via de USB-poort
11. Databeheer via de USB-poort
Met de FR-18 diatonic kunt u User Program instellingen opslaan en importeren van/naar een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) dat op de USB-poort is aangesloten. Ook kunt u Sets, nieuwe klanken en nieuwe tabulaturen, die met gebruik
van een PC naar een USB-geheugen zijn gekopieerd, importeren. De Sets en klanken worden intern opgeslagen.
Rood betekent dat het USB-geheugen al een User
Program Set bevat.
Een User Program Set in een
(optioneel) USB-geheugen opslaan
Hier ziet u hoe de inhoud van de interne User Program
geheugens van de FR-18 diatonic (bestandsextensie
‘.USD’) in een USB-geheugen (apart verkrijgbaar) opgeslagen kan worden. De FR-18 diatonic kan maximaal
vier User Program Sets opslaan (U01.USD~U04.USD).
Elke User Program Set bevat vier User Programs.
Bestandsnaam U01.USD
Rood
Groen
OPMERKING
Zorg ervoor dat het USB-geheugen is aangesloten, voordat u
verdergaat.
1.
In bovenstaand voorbeeld bevat het USB-geheugen
één bestand (U01.USD).
Sluit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar)
op de USB MEMORY poort van de FR-18
diatonic aan.
OPMERKING
U kunt bestanden waarvan de Treble registers oplichten
overschrijven, maar in dit geval zal zullen de instellingen
van dat bestand verloren gaan.
De ‘Save User Program’ functie slaat de vier interne
User Programs in een bestand genaamd ‘U0$.USD’ in
het USB-geheugen op (waarbij ‘$’ een nummer van 1
tot 4 is):
2.
Registernummer
Bestandsnaam
1
“U01.USD”
2
“U02.USD”
3
“U03.USD”
4
“U04.USD”
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
5.
Druk op Treble register [1], [2], [3] of [4] om
de naam van het bestand te selecteren.
Zie de bovenstaande illustratie voor de correspondentie van de bestandsnamen.
6.
Druk nogmaals op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
OPMERKING
Het Treble klavier speelt niet.
3.
Druk op knop ‘34’ op het Treble klavier om
de ‘Save User Program’ parameter te selecteren.
Als één van de Treble registers rood knippert, heeft de
FR-18 diatonic een storing bemerkt:
• Ontbrekend USB-geheugen
• Storing tijdens het opslaan
• Het USB-geheugen is vol
Kijk op pagina 42 voor de locatie van die knop.
4.
Het [SET] register knippert snel, en registers
[1], [2], [3], [4] zijn groen of rood verlicht:
Groen betekent dat het USB-geheugen geen instellingen voor de corresponderende User Program Set
(U01.USD~U04.USD) bevat.
37
V-Accordion FR-18 diatonic
Databeheer via de USB-poort
User Program sets van een
(optioneel) USB-geheugen laden
Met de hier besproken functie kunt u één van de vier
User Program Sets (U01.USD~U04.USD) van een USBgeheugen in het interne geheugen van de FR-18
diatonic laden.
5.
1.
2.
Bestandsnaam
3
“U03.USD”
4
“U04.USD”
Druk op Treble register [1], [2], [3] of [4] om
de corresponderende User Program Set te
laden.
U kunt alleen registers die geel verlicht zijn selecteren.
OPMERKING
Zorg ervoor dat het USB-geheugen is aangesloten, voordat u
verdergaat.
Registernummer
6.
Sluit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar)
op de USB MEMORY poort van de FR-18
diatonic aan.
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
Druk nogmaals op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
OPMERKING
Als één van de Treble registers rood knippert, heeft de
FR-18 diatonic een storing bemerkt:
• Ontbrekend USB-geheugen
• Storing tijdens het laden
User Set geheugens van een USBgeheugen laden
Het Treble klavier speelt niet.
3.
Druk op knop ‘35’ op het Treble klavier om
de ‘Load User Program’ parameter te selecteren.
Met de FR-18 diatonic kunt u individuele Sets van een
USB-geheugen naar de drie interne ‘USER’ Set locaties
kopiëren. De Set bestanden (met de extensie ‘.STD’) moeten eerst naar de Root Directory van een USB-geheugen
gekopieerd worden, voordat deze in het ‘USER’ gebied
van de FR-18 diatonic worden geladen.
1.
Kijk op pagina 42 voor de locatie van die knop.
4.
Het [SET] register knippert snel, en registers
[1], [2], [3], [4] zijn geel of rood verlicht:
Rood betekent dat het USB-geheugen geen instellingen voor de corresponderende User Set locatie bevat.
Geel betekent dat het USB-geheugen een User
Program Set bevat.
2.
Het Treble klavier speelt niet.
3.
U02.USD U03.USD U04.USD
Red
r
Yellow
In bovenstaand voorbeeld bevat het USB-geheugen
de User Program Set bestanden U02.USD, U03.USD
en U04.USD.
De ‘Load User Program’ functie laadt de User Program Set bestanden, afhankelijk van hun registernummers:
38
Registernummer
Bestandsnaam
1
“U01.USD”
2
“U02.USD”
Druk op knop ‘36’ op het Treble klavier om
de ‘User Set’ parameter te selecteren.
Kijk op pagina 42 voor de locatie van die knop.
4.
File name:
Sluit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar)
op de USB MEMORY poort van de FR-18
diatonic aan.
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
Het [SET] register knippert snel, en registers
[1], [2], [3], [4] zijn geel of rood verlicht:
Rood betekent dat het USB-geheugen geen instellingen voor de corresponderende User Set bestand
bevat (het corresponderende Treble register doet
niets).
Geel betekent dat het USB-geheugen een User Set
bestand (1, 2, 3 of 4) bevat.
Bestandsnaam
S02.STD S03.STD
S04.STD
Rood (leeg)
Geel (bestaand bestand)
In bovenstaand voorbeeld bestaat het bestand
‘S01.STD’ niet in het USB-geheugen.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Tabulatuur Sets importeren
5.
Druk op Treble register [1], [2], [3] of [4] om
de User Set instellingen die u wilt laden te
selecteren.
Selecteren met register
Bestandsnaam
1
“S01.STD”
2
“S02.STD”
3
“S03.STD”
4
“S04.STD”
Geel betekent dat het USB-geheugen instellingen
voor het corresponderende tabulatuurbestand (1, 2, 3
of 4) bevat.
bestandsnaam
Rood
Geel
U kunt alleen registers die geel verlicht zijn selecteren.
6.
Selecteer nu het interne Set geheugen,
waarin u het geselecteerde ‘User Set’
bestand wilt laden: druk op register [1], [2]
of [3] dat geel verlicht is.
In bovenstaand voorbeeld bevat het USB-geheugen
het ‘RDCK1.XML’ bestand niet.
5.
Register [4] is hier niet beschikbaar, omdat er slechts
drie User Set geheugens zijn.
Alle registers worden donker om te bevestigen dat de
geselecteerde User Set geïmporteerd is.
7.
Druk op Treble register [1], [2], [3], [4] om
de Tablature Set (12 instellingen!) die u wilt
laden te selecteren.
Selecteren met register
Bestandsnaam
1
“RDKC1.XML”
2
“RDKC2.XML”
3
“RDKC3.XML”
4
“RDKC4.XML”
Druk nogmaals op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
OPMERKING
Als één van de Treble registers rood knippert, heeft de
FR-18 diatonic een storing bemerkt:
• Ontbrekend USB-geheugen
• Storing tijdens het laden
6.
Als één van de Treble registers rood knippert, heeft de
FR-18 diatonic een storing bemerkt:
• Ontbrekend USB-geheugen
• Storing tijdens het laden
Kijk bij ‘De in de fabriek ingestelde User Set data herstellen’
op p.51.
1.
2.
3.
Sluit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar)
op de USB MEMORY poort van de FR-18
diatonic aan.
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
Optionele uitbreidingsklanken
importeren
Het Treble klavier speelt niet.
Met de FR-18 diatonic kunt u nieuwe klanken aan de
interne klanken toevoegen. De nieuwe klanken (bestanden met de ‘.BID’ extensie) moeten na een USB-geheugen gekopieerd worden, waarna u deze met de FR-18
diatonic kunt laden.
Druk op knop ‘37’ op het Treble klavier, om
de ‘Import Tablatures’ parameter te selecteren.
‘Laden’ betekent dat deze naar een intern geheugengebied gekopieerd worden. Er zijn twee van dit soort
gebieden (‘A’ en ‘B’).
Kijk op p.42 voor de locatie van die knop.
BELANGRIJKE OPMERKING: iedere tabulatuur bevat
12 tabulatuur instellingen. Als één van deze wordt
geladen, worden de bestaande tabulaturen overschreven. U kunt niet slechts een enkele instelling
van een Tablature Set bestand selecteren.
4.
Druk nogmaals op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
OPMERKING
OPMERKING
Tabulatuur Sets importeren
RDKC2.XML RDKC3.XML RDKC4.XML
Het [SET] register knippert snel, en registers
[1], [2], [3], [4] zijn geel of rood verlicht:
Rood betekent dat het USB-geheugen geen tabulatuurbestand bevat (het corresponderende Treble
register doet niets).
1.
2.
Sluit een USB-geheugen (apart verkrijgbaar)
op de USB MEMORY poort van de FR-18
diatonic aan.
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
Het Treble klavier speelt niet.
3.
Druk op knop ‘33’ op het Treble klavier, om
de ‘Import Expansion Sounds’ parameter te
selecteren.
Kijk op p.42 voor de locatie van die knop.
39
V-Accordion FR-18 diatonic
Databeheer via de USB-poort
BELANGRIJKE OPMERKING: als een klankexpansie
bestand wordt geladen, zal de geselecteerde geheugenbank overschreven worden en de klanken, die
daar eerder waren opgeslagen, worden vervangen. U
kunt niet slechts een enkele klank van een expansiebestand selecteren.
4.
Het [SET] register knippert snel, en registers
[1], [2], [3], [4] zijn geel of rood verlicht:
Rood betekent dat het USB-geheugen geen klank
expansiebestand bevat (het corresponderende Treble
register doet niets).
Geel betekent dat het USB-geheugen een klank
expansiebestand bevat.
File name:
W02.BID
W03.BID
W04.BID
Red
Yellow
In bovenstaand voorbeeld bevat het USB-geheugen
het ‘W01.BID’ bestand niet
5.
Druk op Treble register [1]~[4] om het klank
expansiebestand dat u wilt laden te
selecteren.
Selecteren met register
Bestandsnaam
1
“W01.BID”
2
“W02.BID”
3
“W03.BID”
4
“W04.BID”
Treble registers [1]~[4] zijn nu rood of groen verlicht.
OPMERKING
U kunt alleen registers die geel verlicht zijn selecteren.
r
6.
Selecteer nu de interne klank expansiebank
waarin u het geselecteerde expansiebestand wilt laden: druk op register [1] of [2].
Groen betekent dat de betreffende interne bank geen
uitbreidingsklanken bevat.
Rood betekent dat de betreffende bank al uitbreidingsklanken bevat. Deze kunnen echter overschreven worden, als u dat wilt.
Tijdens de operatie knipperen alle Treble registers
groen.
Wanneer deze donker worden, is het geselecteerde
klank expansiebestand geïmporteerd.
OPMERKING
Als alle vier de Treble registers rood knipperen, heeft de FR18 diatonic een storing bemerkt:
• Ontbrekend USB-geheugen
• Het klank expansiebestand is al in de FR-18 diatonic aanwezig
• Het bestand is beschadigd.
40
OPMERKING
Het laden kan enkele minuten duren.
OPMERKING
Met de FR-18 diatonic kan hetzelfde klank expansiebestand
niet voor beide banken worden geladen.
7.
Druk nogmaals op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Functie instellingen bewerken
12. Functie instellingen bewerken
De FR-18 diatonic heeft een aantal gespecialiseerde parameters, die goed van pas kunnen komen als u de manier waarop
de FR-18 diatonic op uw speelstijl reageert nauwkeuriger wilt afstellen. Een aantal van deze instellingen kan in de User
Programs van de FR-18 diatonic worden opgeslagen (zie p.35).
Knop
Functie
Instellingsreeks
Standaard
440
Zie
1
Master Tune
415~440~466Hz
2
Musette Detune
Dry, Classic, F-Folk, American L, American Afhankelijk van
H, Nord Eur, German L, D-Folk L, Italian L, de SET die u
selecteert
German H, Alpine, Italian H, D-Folk H,
French, Scottish
p. 43
p. 43
3
Treble/Bass&Chord balans
Bass & Chord 1~63, 0, 1~63 Treble
0
p. 43
4
Orkest/orgel niveau
–40~0~+40
0
p. 43
5
Orkest bas niveau
–40~0~+40
0
p. 43
6
Orkest akkoord niveau
–40~0~+40
7
Drum Set
Folk, Jazz, Tarantel, Latin
8
Drumklank niveau
9
0
p. 43
Folk
p. 43
Fix Low, Fix Med, Fix High, –40~0~+40
0
p. 44
Maatsoort van metronoom
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 6/8, 7/8, 9/8
4/4
p. 44
10
Tempo van metronoom
20~0~250
11
Niveau van metronoom
Off, Low, Medium, High
12
Reverbniveau
0~127
13
Reverb type
Room 1, Room 2, Room 3, Hall 1, Hall 2,
Plate, Delay, Panning Dly
14
Chorus niveau
0~127
15
Chorus type
Chorus 1, Chorus 2, Chorus 3, Chorus 4,
FBackChr, Flanger, Short Delay, Short Dly
FB
16
Curve van de balg
Fixed Low, Fixed Med, Fixed High, XLight, Light, Standard, Heavy, X-Heavy
17
Balg legato
Off, On
18
Treble ventiel ruis
Off, –40~0~+40
0
p. 45
19
Basknop ruis
Off, –40~0~+40
0
p. 46
20
MIDI TX/RX kanaal Treble
1~16, Off
1
p. 48
21
MIDI TX/RX kanaal bas
1~16, Off
2
p. 49
22
MIDI TX/RX kanaal akkoord
1~16, Off
3
p. 49
23
MIDI TX/RX kanaal orkest
1~16, Off
4
p. 49
24
MIDI TX/RX kanaal Orch. Bass
1~16, Off
5
p. 49
25
MIDI TX/RX kanaal Orch. Chord
1~16, Off
6
p. 49
26
Basis MIDI-kanaal
1~16, Off
27
Expressie TX van de balg
Off, On, Rechterhand, linkerhand
28
Program Change TX
Off, On
29
Auto Power Off
Off, 10, 15, 20 minuten
30
MIDI OUT/IN
Out, In
120
p. 44
Medium
p. 44
48
p. 44
Plate
p. 44
16
p. 44
Short Delay
p. 45
Standard
p. 45
On
p. 45
13
p. 49
Rechterhand
p. 49
Off
p. 50
10 minuten
p. 46
Out
p. 50
*
[*] Wordt opnieuw op ‘Out’ ingesteld als de FR-18 diatonic wordt aangezet.
41
V-Accordion FR-18 diatonic
Functie instellingen bewerken
De ‘Functie’ groep bevat ook de volgende commando’s die op het geheugen van de FR-18 diatonic of een USB-geheugen
dat u heeft aangesloten van toepassing zijn. Deze worden op de aangegeven pagina’s uitgelegd.
Knop
Functie
Zie
31
Fabriek Set laden
p. 51
32
USB-driver
p. 46
33
Uitbreidingsklanken importeren
p. 39
34
User Program opslaan
p. 37
35
User Programs laden
p. 38
36
User Sets importeren
p. 38
37
Tabulaturen importeren
p. 39
U kunt de [DEC]/[INC] knoppen ook ingedrukt houden
om snel een aanzienlijk hogere of lagere waarde te
selecteren.
Elke keer dat u een instelling selecteert die ook aan
een Treble register is toegewezen, licht het betreffende register op. Terwijl u de instelling met de [DEC]/
[INC] knoppen verandert, gebruikt u de Treble registers als leidraad. U zult bemerken dat één van de
registers oplicht bij iedere instelling die ook geselecteerd kan worden door een register in te drukken.
De gewenste functie selecteren
1.
Druk op het [SET] register en houd het ingedrukt (het knippert langzaam).
Het Treble klavier kan nu gebruikt worden om de
gewenste functie te selecteren. Raadpleeg de volgende illustratie voor de knoppen die u moet indrukken.
OPMERKING
13
26
Druk op [DRUMS/DEFAULT] om naar de laatste instelling
die u voor de op dat moment geselecteerde parameter
heeft opgeslagen terug te keren.
1
14
27
2
15
28
3
4.
Druk twee keer op het [SET] register om de
Functie modus van de FR-18 diatonic te verlaten.
16
29
4
17
30
5
18
31
6
19
32
7
20
33
8
21
34
9
22
35
10
23
36
11
24
12
37
25
Over de indicaties boven de Treble registers
Als de vier Treble registers van de FR-18 diatonic worden
gebruikt om een aantal van de beschikbare ‘Function’
instellingen te selecteren, biedt elke parameter gewoonlijk meer instellingen dan dat er Treble registers zijn.
Instellingen die niet direct beschikbaar zijn, dienen met
gebruik van de [DEC]/[INC] knoppen geselecteerd te
worden.
Dat is de reden dat de FR-18 diatonic het volgende systeem gebruikt, om u op zijn minst een indicatie van de
waarde die u heeft geselecteerd te tonen.
Het register is verlicht
r
2.
Uit.
Druk op de aangegeven Treble knop.
Het [SET] register knippert nu snel, en het Treble klavier kan weer gebruikt worden om noten te spelen.
3.
Het register knippert
Gebruik Treble registers [1]~[4] om één van
de aanbevolen waardes te selecteren. Anders
kunt u de [DEC] of [INC] knop gebruiken om
de gewenste waarde te selecteren.
(Soms zijn er meer opties die met de vier registers
geselecteerd kunnen worden).
42
1
2
3
4
De instelling die aan register [1] is toegewezen
is geselecteerd
1
2
3
4
De instelling die aan register [2] is toegewezen is
geselecteerd
1
2
3
4
Een lagere waarde dan de instelling die aan
register [1] is toegewezen is geselecteerd.
1
2
3
4
Een lagere waarde dan de instelling die aan
register [2] is toegewezen is geselecteerd
(maar is hoger dan de instelling die aan [1] is
toegewezen).
V-Accordion FR-18 diatonic
r
Parameters
OPMERKING
Parameters
Alle parameters, behalve ‘MIDI OUT/IN’, kunnen in het
Global gebied (hetzelfde voor alle Sets) worden opgeslagen.
Zie ook ‘Hoe de diverse secties in balans worden gebracht’
op p.31.
4
Orchestra/Organ Level
–40~0~+40
OPMERKING
De kleine stip ‘•’ betekent ‘fabrieksinstellingen’.
1
Master Tune
415~440~466 (Hz)
Met deze parameter kunt u het niveau van de orkestklanken instellen. Het kan handig zijn om de
gewenste ‘mix’ (volumebalans) met de Treble accordeonklanken te creëren.
Standaard instelling:
440
Met deze parameter kunt u de algehele stemming
van de FR-18 diatonic veranderen. De fabrieksstandaard, ‘440’, vertegenwoordigt de referentietoonhoogte die door alle elektronische muziekinstrumenten wordt gebruikt. De instellingen die met de registers geselecteerd kunnen worden zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
415
3
448
2•
440
4
466
Register
Waarde
Register
Waarde
1
–40
3
+20
2•
0
4
+40
Dry, Classic, F-Folk, American L,
American H, Nord Eur, German L,
D-Folk L, Italian L, German H,
Alpine, Italian H, D-Folk H, French,
Scottish
5
Orchestra Bass Level
–40~0~+40
Standaard instelling: 0
Met deze parameter kunt u het niveau van de orkest
bassectie instellen. Het kan handig zijn om de
gewenste ‘mix’ (volumebalans) met de klank die aan
de akkoordsectie is toegewezen te creëren (p.29).
Register
Waarde
Register
Waarde
1
–40
3
+20
2•
0
4
+40
2
Musette Detune
Standaard instelling: 0
Standaard instelling:
Afhankelijk van de
geselecteerde Set.
6
Orchestra Chord Level
–40~0~+40
Met deze parameter kunt u het systeem, dat gebruikt
wordt voor het ontstemmen van de 8’ rieten van het
geselecteerde register, kiezen. De instellingen die met
de registers geselecteerd kunnen worden zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Classic
3
Italian L
2
Nord Eur
4
French
Standaard instelling: 0
Met deze parameter kunt u het niveau van de orkest
akkoordsectie instellen. Het kan handig zijn om de
gewenste ‘mix’ (volumebalans) met de klank die aan
de bassectie is toegewezen te creëren (p.29).
Register
Waarde
Register
Waarde
1
–40
3
+20
2•
0
4
+40
7
Drum Set
3
Treble/Bass&Chord Balance
Bass & chord 1~63,0, 1~63 Treble
Folk, Jazz, Tarantel, Latin
Standaard instelling: 0
Deze parameter wordt gebruikt om de balans tussen
de Treble en bassecties in te stellen. Als u op register
[1] drukt, is de Treble sectie onhoorbaar, en als register [4] wordt ingedrukt, zijn de bas en akkoordsecties
niet langer hoorbaar. De instellingen die met de
registers geselecteerd kunnen worden zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Bass &
Chord (60)
3
Treble 30
2•
Equal
balance (0)
4
Treble 60
Standaard instelling:
Folk
Met deze parameter kunt u het type drum/percussieinstrumenten dat u gelijktijdig met de bas en
akkoordsectie wilt spelen selecteren. Zie ook ‘Drum/
percussieklanken spelen’ op p.30.
Register
Instelling
Register
Instelling
1•
Folk
3
Tarantel
2
Jazz
4
Latin
43
V-Accordion FR-18 diatonic
Functie instellingen bewerken
8
Drum Sound Level
Fix Low, Fix Med, Fix High,
–40~0~+40
Standaard instelling: 0
Met deze parameter kunt u het geluidsniveau van de
drumklanken instellen. Selecteer ‘Fix Low’(laag), ‘Fix
Med’ (medium) of ‘Fix High’ (hoog) om een vooraf
ingestelde waarde voor het niveau te gebruiken. Als u
een waarde selecteert, wordt deze bij de standaard
waarde (‘0’) opgeteld of daar van afgetrokken.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Fix Med
3•
0
2
–40
4
+40
9
Metronome Time Signature
1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 6/8, 7/8, Standaard instelling: 4/4
9/8
Met deze parameter kan de maatsoort van de metronoom worden ingesteld. Kijk op pagina 34 om te zien
hoe de metronoom geactiveerd wordt.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
1/4
3•
4/4
2
3/4
4
5/4
10
Metronome Tempo
20~250
Standaard instelling:
120
Met deze parameter kan het tempo van de metronoom worden ingesteld. Kijk op pagina 34 om te zien
hoe de metronoom geactiveerd wordt.
Register
Instelling
Register
Instelling
1
Adagio
(72 BPM)
3
Allegro (144
BPM)
2•
Moderato
(120 BPM)
4
Presto (192
BPM)
11
Metronome Level
Off, Low, Medium, High
Standaard instelling:
Medium
r
Met deze parameter kan het tempo van de metronoom worden ingesteld. Kijk op pagina 34 om te zien
hoe de metronoom geactiveerd wordt.
44
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Off
3•
Medium
2
Low
4
High
12
Reverb Level
0~127
Standaard instelling: 48
Met deze parameter kunt u het volume van het
Reverb-effect instellen, met betrekking tot de accordeon en/of orkestklanken. Dit is van toepassing op
alle secties die op dat moment zijn aangezet. De
instellingen die met de registers geselecteerd kunnen
worden zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
0 (no reverb)
3
96
2•
48
4
127
13
Reverb Type
Room 1~3, Hall 1~2, Plate, Delay,
Panning Dly
Standaard instelling:
Plate
Met deze parameter kunt u specificeren welk effect
de Reverb processor zal genereren. De beschikbare
opties zijn:
Type
Uitleg
Room1
Room2
Room3
Deze effecten simuleren de weerkaatsing
van een kamer. Deze bieden een duidelijk
gedefinieerde, ruimtelijke weerkaatsing.
Hall1
Hall2
Deze types simuleren de weerkaatsing van
een concertzaal, met een diepere weerkaatsing dan de Room Reverbs.
Plate
Dit effecttype simuleert een plaat Reverb
(een studio apparaat dat een metalen
plaat gebruikt om een natuurlijke Reverb
te simuleren).
Delay
Dit is een conventionele Delay die echoeffecten produceert.
PanningDly
Dit is een speciale Delay waarin de
vertrraagde geluiden naar links en rechts
bewegen. Dit is effectief als u in stereo
luistert.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Room1
3•
Plate
2
Hall 1
4
Panning Dly
14
Chorus Level
0~127
Standaard instelling: 16
Met deze parameter kunt u het volume van het
Chorus-effect instellen. Dit is van toepassing op alle
secties die op dat moment zijn aangezet. De instellingen die met de registers geselecteerd kunnen worden
zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
0 (no chorus)
3
64
2•
16
4
127
V-Accordion FR-18 diatonic
15
Chorus Type
Chorus 1~4, FBack Chr, Flanger,
Short Delay, Short Dly FB
Standaard instelling:
Short Delay
Chorus verbreedt het ruimtelijke beeld van het geluid,
en verrijkt het. U kunt uit acht types Chorus kiezen.
De beschikbare opties zijn:
Type
Uitleg
Chorus 1
Chorus 2
Chorus 3
Chorus 4
Dit zijn conventionele Choruseffecten die ruimtelijkheid en diepte aan
het geluid toevoegen.
FBack Chr
Dit is een Chorus met een Flangerachtig effect en een zacht geluid.
Flanger
Dit is een effect dat enigszins klinkt
als een vliegtuig dat stijgt en daalt.
Short Delay
Dit is een Delay met een korte
Delaytijd.
ShortDly FB
Dit is een korte Delay met veel herhalingen.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Chorus 1
3•
Short Delay
2
Flanger
4
ShortDly FB
Fixed Low, Fixed Med, Fixed High,
X-Light, Light, Standard, Heavy,
X-Heavy
Waarde
Register
Waarde
2
Light
4
Heavy
17
Bellows Legato
Off, On
Standaard instelling: On
Deze parameter is alleen op percussieve orkestklanken, zoals piano, xylofoon, enz. van toepassing. Hiermee kunt u kiezen welk gedrag het meest geschikt is
voor de muziek die u wilt spelen als u een knop ingedrukt houdt terwijl de balg geopend en gesloten
wordt.
Register
Instelling
Betekenis
1
Off
Percussieve orkestklanken
worden met de balg
bestuurd.
Als u de richting van de balg
verandert, zal de nieuwe noot
opnieuw vanaf het begin
starten en percussief klinken.
2•
On
Percussieve orkestklanken,
zoals piano, vibe, gitaar enzovoort, worden op een ‘Legato’
manier gespeeld: als u de
richting van de balg verandert terwijl een Treble knop
ingedrukt wordt gehouden,
zal de nieuwe noot de voortzetting zijn van de noot die u
startte met de tegengestelde
balgrichting. In de meeste
gevallen betekent dit dat de
nieuwe noot niet erg percussief zal klinken (geen hoorbare Attack).
Standaard instelling:
Standard
Met deze parameter kunt u het expressieve potentieel van de FR-18 diatonic in uw speelstijl verwerken.
Als u het idee heeft dat de klanken niet reageren op
de manier die u zou willen, probeert u een andere
curve die uw bewegingen beter ‘vertaald’.
Er zijn drie ‘Fixed’ curven die altijd dezelfde waarde
gebruiken, ongeacht hoe hard of licht u de balg
duwt/trekt (geen dynamische regeling). ‘Low’ betekent dat een lage waarde wordt gebruikt, ‘Med’ vertegenwoordigt een gemiddelde waarde en ‘High’ een
hoge waarde.
De resterende instellingen zijn wel afhankelijk van de
sterkte waarmee u de balg duwt of trekt, maar op
andere manieren: ‘Light’ betekent dat u niet hard
hoeft te duwen/trekken om een veelzeggend effect te
bereiken. ‘X-Light’ vereist nog minder kracht (de ‘X’
staat voor ‘extra’). ‘Standard’ verwijst naar een normale respons.
‘Heavy’ produceert een grotere verscheidenheid aan
nuances en ‘X-Heavy’ is nog gedetailleerder. Het is
een goed idee om elke curve zonder de ‘Fixed’ toevoeging te selecteren, een paar noten te spelen, de
volgende curve te selecteren, enz., totdat u de juiste
respons heeft gevonden.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Fixed High
3•
Standard
Parameters
Register
16
Bellows Curve
r
18
Treble Valve Noise
Off, –40~0~+40
Standaard instelling: 0
U zult het er waarschijnlijk mee eens zijn dat elektronische klanken niet alleen het basale timbre van een
bestaand signaal moeten reproduceren, maar ook het
gedrag en de kenmerkende ‘bijgeluiden’ van het originele instrument, om als authentiek te worden
beschouwd. In het geval van een gitaar zou dat het
glijdende geluid van de vingers zijn. Een accordeon,
aan de andere kant, produceert mechanische ventielgeluiden die op een akoestisch instrument niet
onderdrukt kunnen worden.
Gebruik deze parameter om te specificeren hoe prominent de ruis, die door de gesimuleerde Treble ventielen wordt geproduceerd, zou moeten zijn. De
instellingen die u met de registers kunt selecteren
zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Off
3•
0
2
-20
4
+20
45
V-Accordion FR-18 diatonic
Functie instellingen bewerken
19
Bass Button Noise
Off, –40~0~+40
Standaard instelling: 0
De bassectie van vrijwel alle accordeon instrumenten
kan via knoppen worden gespeeld. Dit soort knoppen
produceren een typische klank wanneer deze worden
ingedrukt. Gebruik deze parameter om te specificeren
hoe prominent de ruis van die knop zou moeten zijn.
De instellingen die u met de registers kunt selecteren
zijn:
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Off
3•
0
2
-20
4
+20
29
Auto Power Off
Off, 10, 15, 20 minuten
Standaard instelling:
10 minutes
Met deze parameter kunt u specificeren hoe lang de
FR-18 diatonic moet wachten voordat deze zichzelf
uitschakelt, als u het apparaat niet gebruikt.
Register
Waarde
Register
Waarde
1
Off
2
15 minutes
2•
10 minutes
3
20 minutes
WAARSCHUWING: onthoud dat alle niet-opgeslagen veranderingen verloren gaan als de FR-18
diatonic door deze functie wordt uitgeschakeld. Zorg
ervoor dat alle belangrijke instellingen zo snel mogelijk worden opgeslagen (pagina 35).
32
USB Driver
r
Generic, Vendor
Standaard instelling:
Generic
Normaalgesproken hoeft u geen driver te installeren
om de FR-18 diatonic via de USB-aansluiting op de
computer aan te sluiten.
Echter, als bepaalde problemen optreden of als de
prestaties zwak zijn, kan gebruik van de originele
Roland driver het probleem oplossen. Als u dit doet,
maakt u de volgende instelling om de USB-driver die
u wilt gaan gebruiken te specificeren, voordat u de
driver op de computer installeert.
De procedure is als volgt:
• Houd het [SET] register ingedrukt, totdat zijn
blauwe indicator begint te knipperen.
• Druk op Treble knop 32.
• Druk op register [1] of [2]:
46
Register
1•
Waarde
Generic
Betekenis
Kies dit als u de standaard
USB-driver die bij de computer hoort wilt gebruiken.
Gewoonlijk dient u deze
modus te gebruiken.
Register
2
Waarde
Original
Betekenis
Kies dit als u een USB-driver
die van de Roland website
gedownload wordt wilt
gebruiken (www.roland.com).
• Zet de FR-18 diatonic uit (zie p.21), wacht enkele
seconden en zet het apparaat dan weer aan.
OPMERKING
Kijk ook bij ‘Communicatie via de USB MIDI poort’ op p.48.
V-Accordion FR-18 diatonic r
Aansluiten op MIDI-apparaten
13. Aansluiten op MIDI-apparaten
De FR-18 diatonic kan ook MIDI-data verzenden of ontvangen, en op die manier een nog grotere veelzijdigheid bieden. In
deze sectie bekijken we wat MIDI is en doet, en welke MIDI-functies op de FR-18 diatonic beschikbaar zijn.
■ Wat is MIDI?
MIDI, afkorting van ‘Musical Instrument Digital Interface’ werd ontworpen als een universele standaard
voor het uitwisselen van uitvoeringsdata met externe
apparaten. Door de FR-18 diatonic op een extern
MIDI-apparaat aan te sluiten en uitvoeringsdata uit
te wisselen, kunt u één apparaat vanaf het andere
besturen. U kunt bijvoorbeeld geluid van andere
instrumenten uitsturen, van geluiden veranderen of
MIDI-data van een externe sequencer ontvangen, die
maakt dat de FR-18 diatonic speelt.
Aansluiting om MIDI-data van een extern apparaat te
ontvangen:
Een extern MIDI-apparaat op de
FR-18 diatonic aansluiten
De FR-18 diatonic heeft één MIDI-aansluiting die
gebruikt kan worden voor het verzenden (OUT) of ontvangen (IN) van MIDI-data.
1.
Draai het volume op de FR-18 diatonic en
het MIDI-apparaat dat u gaat aansluiten
helemaal laag.
Extern MIDI-apparaat: MIDI OUT
3.
4.
Pas het volumeniveau op de FR-18 diatonic
en het aangesloten apparaat aan.
Stel de ‘MIDI OUT/IN’ parameter in.
Zie ‘MIDI OUT/IN’ op p.50. Selecteer ‘OUT’ om MIDIdata naar een extern apparaat te sturen. (Dit is de
standaard instelling).
Stel dit op ‘IN’ in, om MIDI-data van een extern apparaat te ontvangen.
Over MIDI-kanalen
2.
Gebruik een MIDI-kabel (apart verkrijgbaar)
om de MIDI-aansluitingen op elkaar aan te
sluiten.
Aansluiting om MIDI-data naar een extern apparaat
te zenden:
MIDI kan gelijktijdig boodschappen op 16 kanalen verzenden en ontvangen, zodat maximaal 16 instrumenten
(of Parts van een module of synthesizer) bestuurd kunnen worden. Tegenwoordig zijn de meeste instrumenten
–zoals de FR-18 diatonic- multitimbraal, wat betekent
dat deze meerdere muzikale gedeeltes met verschillende
klanken kunnen spelen. Hiervoor is het gebruik van
meerdere MIDI-kanalen vereist. De FR-18 diatonic bijvoorbeeld, heeft meerdere accordeon en orkestsecties
die gelijktijdig gespeeld kunnen worden. Deze kunnen
op verschillende kanalen verzenden en ontvangen.
De secties van de FR-18 diatonic gebruiken de volgende
MIDI-kanalen:
Part
Treble
Extern MIDI-apparaat: MIDI IN
Kanaal
1
Bass
2
Chords
3
Orchestra (Treble) of r Organ
4
Orchestra Bass
5
Orchestra Chord
6
DRUMS sounds (see p. 30)
10
Basic channel (om Sets te selecteren)
13
47
V-Accordion FR-18 diatonic
Aansluiten op MIDI-apparaten
U kunt de secties van de FR-18 diatonic echter aan
andere kanalen dan die in de fabriek zijn ingesteld toewijzen.
Communicatie via de USB MIDI
poort
Als u een USB-kabel (in de handel verkrijgbaar) gebruikt
om het USB MIDI Part van de FR-18 diatonic op een USB
poort van de computer aan te sluiten, kunt u de volgende dingen doen.
Door MIDI-data tussen de FR-18 diatonic en sequencer
software te transporteren, kunt u genieten van een
brede reeks mogelijkheden voor muziekproductie en
bewerking.
1.
Gebruik een standaard USB-kabel (A‰B type
aansluiting, in de handel verkrijgbaar) om
de FR-18 diatonic op de computer aan te
sluiten, zoals hieronder wordt getoond.
■ Waarschuwing
• Om storingen en/of beschadigingen aan externe
luidsprekers te vermijden, draait u het volume altijd
helemaal laag en zet u alle apparaten uit voordat
aansluitingen worden gemaakt.
• Alleen MIDI-data kan via USB worden ontvangen
en verzonden.
• Zet de FR-18 diatonic aan voordat u de MIDI-toepassing op de computer opstart. Zet de FR-18 diatonic nooit aan of uit terwijl de MIDI-toepassing in
werking is.
MIDI-parameters
De MIDI-parameters behoren tot de ‘Functie’ omgeving.
De instellingsprocedure is daarom hetzelfde. Kijk op
pagina 42 voor details.
Algemene opmerking: MIDI-data worden alleen verzonden als ‘MIDI OUT/IN’ (zie p. 50) op ‘Out’ is ingesteld.
Het hieronder genoemde ‘Rx’ Part wordt alleen gebruikt
als ‘MIDI OUT/IN’ op ‘In’ is ingesteld.
20
MIDI TX/RX Channel Treble
1~16, Off
USB MIDI poort
USB-aansluiting
USB-kabel
Computer
2.
3.
Selecteer de USB-driver die u wilt gebruiken
(zie p.46).
Raadpleeg de Roland website voor systeemvereisten.
Roland website: http://www.roland.com/
Standaard instelling: 1
Met deze parameter kunt u het MIDI-kanaal voor de
Treble (accordeon) sectie instellen. Deze toewijzing is
zowel op de verzending (‘TX’) als ontvangst (‘RX’) van
MIDI-data van toepassing. Selecteer ‘Off’ als de Treble
sectie geen MIDI-data moet verzenden of ontvangen.
De procedure voor het instellen (en controleren) van
het MIDI-kanaal met gebruik van de registers is iets
anders dan de gebruikelijke procedure, omdat de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop hierbij wordt gebruikt.
Druk één keer op de [ORCHESTRA/ORGAN] knop (deze
licht op):
Register Status
1
r
Als de computer de FR-18 diatonic niet ‘ziet’
Normaalgesproken hoeft u geen driver te installeren
om de FR-18 diatonic op een computer aan te sluiten.
Wanneer echter problemen optreden of als de prestaties matig zijn, kan het gebruik van de Roland originele driver het probleem oplossen.
Voor details over het downloaden en installeren van
de Roland originele driver, kijkt u op de Roland website:
http://www.roland.com/
Specificeer de USB-driver die u wilt gebruiken, en
installeer dan de driver. Voor details kijkt u op pagina
46.
48
2
3
4
MIDI-kanaal
Verlicht
1
Knippert
2
Donker
Off
Verlicht
3
Knippert
4
Donker
Off
Verlicht
5
Knippert
6
Donker
Off
Verlicht
7
Knippert
8
Donker
Off
V-Accordion FR-18 diatonic r
MIDI-parameters
Druk twee keer op de [ORCHESTRA/ORGAN] knop
(deze knippert):
Register Status
1
2
3
4
OPMERKING
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
MIDI-kanaal
Verlicht
9
Knippert
10
Donker
Off
1~16, Off
Verlicht
11
Knippert
12
Met deze parameter kunt u het MIDI-kanaal voor het
ORCH BASS Part definiëren.
Donker
Off
Verlicht
13
Knippert
14
Donker
Off
Verlicht
15
1~16, Off
Knippert
16
Met deze parameter kunt u het MIDI-kanaal voor het
ORCH CHORD Part definiëren.
Donker
Off
24
MIDI TX/RX Channel Orch. Bass
Standaard instelling: 5
OPMERKING
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ op p.48 voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
25
MIDI TX/RX Channel Orch. Chord
Standaard instelling: 6
OPMERKING
U kunt de [ORCHESTRA/ORGAN] knop een derde keer
indrukken (de knop wordt donker) om ‘Off’ (geen
MIDI-kanaal) snel te selecteren.
MIDI TX/RX Channel Bass
1~16, Off
21
Standaard instelling: 2
Met deze parameter kan het MIDI-kanaal voor de
basknoppen (d.w.z: alle linkerhand knoppen die geen
akkoorden spelen) worden ingesteld. Selecteer ‘Off’
als de bassectie geen MIDI-data moet verzenden of
ontvangen.
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
26
Basic MIDI Channel
1~16, Off
Standaard instelling: 13
Met deze parameter kunt u het basale MIDI-kanaal
instellen. Het ‘Basic Channel’ kan voor het selecteren
van Sets van een extern MIDI-apparaat (met gebruik
van Program Change nummers) worden gebruikt. Kijk
bij ‘Program Change nummers’ op p.64 voor de Program Change nummers van de Sets.
OPMERKING
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
MIDI TX/RX Channel Chord
1~16, Off
Standaard instelling: 3
OPMERKING
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
1~16, Off
Zie ‘MIDI TX/RX Channel Treble’ op p.48 voor de instellingsprocedure met gebruik van de Treble registers en de
[ORCHESTRA/ORGAN] knop.
22
Met deze parameter kunt u het MIDI-kanaal voor de
akkoordknoppen instellen, wanneer deze worden
gebruikt om het geselecteerde accordeon register te
spelen. Selecteer‘Off’ als de akkoordsectie geen MIDIdata moet verzenden of ontvangen.
MIDI TX/RX Channel Orchestra
OPMERKING
23
Standaard instelling: 4
Met deze parameter kunt u het MIDI-kanaal voor het
orkest/orgel Part van de Treble sectie instellen. Selecteer ‘Off’ als de orkest/orgelsectie geen MIDI-data
moet verzenden of ontvangen.
27
Bellows Expression TX
Off, On, Rechterhand, linkerhand
Standaard instelling:
Right hand
De sterkte/snelheid waarmee de balg wordt geduwd
of getrokken beïnvloedt het geluid – dat correspondeert met de respons van een akoestische accordeon.
Dit effect kan naar een MIDI-boodschap worden vertaald, die de meeste externe instrumenten zullen
begrijpen.
De MIDI-standaard voorziet in een boodschap (‘Control Change’) voor het op afstand besturen van het
volume van een extern instrument: CC11. Dit wordt
voornamelijk voor expressie doeleinden gebruikt
(gelijkend op de manier waarop een gitarist of organist een volumepedaal gebruikt).
De FR-18 diatonic kan expressie boodschappen op de
volgende manieren beheren:
49
V-Accordion FR-18 diatonic
Aansluiten op MIDI-apparaten
■ Off
Expressie boodschappen worden niet via MIDI verzonden.
■ On
Expressie boodschappen worden via MIDI verzonden.
■ Right Hand
Alleen de ‘rechterhand’ MIDI-kanalen verzenden
expressie boodschappen.
■ Left Hand
Alleen de ‘linkerhand’ MIDI-kanalen verzenden
expressie boodschappen.
Zie p.47 voor de MIDI-kanalen die door de Parts van de
FR-18 diatonic worden gebruikt.
Instelling
Register
Instelling
1
Off
3•
Rechterhand
2
On
4
Linkerhand
Standaard instelling: Off
Dit is een MIDI-filter, met andere woorden: een parameter waarmee u kunt specificeren of het gegeven
type MIDI-data verzonden moet worden. ‘TX’ is een
afkorting van ‘Transmission’. Dit betekent twee dingen: (1): het filter is alleen van toepassing op
Program Changes die door de FR-18 diatonic worden
verzonden, en (2) is alleen van betekenis als de ‘MIDI
OUT/IN’ parameter op ‘Out’ is ingesteld.
Program Change boodschappen worden gebruikt om
geluiden of geheugens op het ontvangende instrument te selecteren, door simpelweg een ander geluid
(of geheugen) op het verzendende instrument op te
roepen. De FR-18 diatonic verzendt Program Changes
als u Sets ( op het basiskanaal) en registers (op het
MIDI-kanaal dat aan de sectie waarvoor u een ander
register selecteert is toegewezen) selecteert. Selecteer ‘Off’ als u dat niet nodig heeft
Register
Waarde
Register
Waarde
1•
Off
2
On
OPMERKING
Alle registers van de FR-18 diatonic verzenden Program
Change/Bank Select clusters wanneer deze worden ingedrukt. Als u de ‘MIDI OUT/IN’ parameter op ‘In’ zet, ontvangt de FR-18 diatonic die boodschappen ook.
30
MIDI OUT/IN
r
Out, In
Standaard instelling:
Out
Met deze parameter kunt u de functie van de MIDI
OUT/IN aansluiting van de FR-18 diatonic instellen.
50
Register
Waarde
Register
Waarde
1•
Out
2
In
OPMERKING
‘MIDI OUT/IN’ wordt opnieuw op ‘Out’ ingesteld als de
FR-18 diatonic wordt uitgezet.
28
Off, On
■ In
Selecteer deze instelling als u MIDI-data, die door een
extern apparaat wordt gegenereerd, wilt ontvangen.
In dit geval kan de FR-18 diatonic alleen vanaf een
extern MIDI-apparaat worden gespeeld.
OPMERKING
Register
Program Change TX
■ Out
Selecteer deze instelling als u op het klavier van de
FR-18 diatonic wilt spelen en de MIDI-data, die door
uw spel wordt gegenereerd, naar een extern apparaat
wilt sturen.
V-Accordion FR-18 diatonic
r
Diversen
14. Diversen
De fabrieksinstellingen herstellen
Groen betekent dat het corresponderende Set
geheugen geen User Set data bevat, en daarom niet
geinitialiseerd hoeft te worden.
Rood betekent dat het betreffende Set geheugen
User Set data bevat, en indien gewenst geinitialiseerd
kan worden.
U kunt de FR-18 diatonic opnieuw op de fabrieksinstellingen instellen, wat betekent dat uw eigen instellingen
(inclusief de User Programs) vervangen worden door de
instellingen die de FR-18 diatonic bevatte op het
moment dat u het instrument kocht. U kunt overwegen
om uw instellingen in een USB-geheugen op te slaan,
voordat de fabrieksinstellingen worden geladen.
1.
2.
Zet de FR-18 diatonic uit (zie p.21).
Houd Treble registers [1] en [4] ingedrukt
terwijl u de FR-18 diatonic weer aanzet.
–User–
–factory–
–factory–
–not used–
Rood
Groen
4.
Druk op Treble register [1], [2] of [3] om het
Set geheugen dat u wilt initialiseren te
selecteren.
De FR-18 diatonic laadt de fabrieksdata voor het
geselecteerde Set geheugen.
5.
3.
Wacht totdat Treble registers [1] en [4]
beginnen te knipperen, en laat deze dan los.
Druk twee keer op het [SET] register om de
Functie modus te verlaten.
De FR-18 diatonic start het initialisatie proces. Tijdens
de voortgang van het initialiseren knipperen de
[ORCH. BASS], [ORCH. CHORD] en [LEFT REGISTER]
knoppen, alsmede de vier Treble registers.
Wanneer dit is voltooid, stoppen de vier Treble registers met knipperen.
OPMERKING
Met deze operatie worden de uitbreidingsklanken niet
gewist.
De in de fabriek ingestelde User Set
data herstellen
Er kunnen momenten zijn waarop u de User Set instellingen niet meer nodig heeft, en u de Set data die de FR18 diatonic bevatte toen u het instrument kocht liever
zou gebruiken. Om dit te doen, gaat u als volgt verder:
1.
Houd het [SET] register ingedrukt (het knippert langzaam).
Het Treble klavier speelt niet.
2.
Druk op knop ‘31’ op het Treble klavier om
de ‘Load Factory Set’ parameter te selecteren.
Zie pagina 47 voor de locatie van die knop.
3.
Het [SET] register knippert snel en registers
[1], [2], [3] zijn rood of groen verlicht:
51
V-Accordion FR-18 diatonic
Diversen
Probleemoplossing
In deze sectie vindt u een overzicht van punten die u
kunt controleren en actie die u kunt ondernemen als de
FR-18 diatonic niet naar verwachting functioneert.
raadpleeg uw Roland handelaa wanneer het probleem
na het lezen van deze sectie niet verholpen is.
■Heeft u de adapter losgehaald?
Sluit de bijgeleverde adapter aan of installeer in de
winkel verkrijgbare batterijen.
■Ging de FR-18 diatonic na enkele seconden uit?
De ‘Auto Power Off’ functie kan actief zijn. Stel deze
op ‘Off’ in (pagina 46).
Geen geluid
De FR-18 diatonic reageert niet op uw spel
■Heeft u de [VOLUME] knop helemaal naar de
kleine stip gedraaid?
Stel dit op een hogere waarde in.
■Heeft u de balans helemaal op één sectie ingesteld?
Verander deze instelling en probeer het opnieuw. Kijk
bij ‘Hoe de verscheidene secties in balans worden
gebracht’ op p.31 en ‘Treble/Bass&Chord Balance’ op
p.43.
■Beweegt u de balg terwijl accordeonklanken
worden getriggerd?
De Treble en Bass&Chord secties produceren alleen
geluid als u de balg beweegt terwijl u noten speelt
(zoals op een akoestische accordeon).
Er is geen geluid hoorbaar als een externe
versterker is aangesloten
■Is de aangesloten versterker aangezet?
Controleer dit.
■Zijn de geluidskabels in de juiste aansluitingen
gestoken?
Als dat zo is, controleert u de kabels op mogelijke
beschadigingen.
De balg vertoont een onregelmatig gedrag
Als de balg niet naar verwachting werkt, waardoor
noten klinken zelfs als de balg niet wordt bewogen,
kan het zijn dat de sensors opnieuw ingesteld moeten
worden.
Om dit te doen, zet u de FR-18 diatonic uit. Druk dan
op de [ORCH. BASS] en [TABLATURE/INC] knoppen en
houd deze ingedrukt terwijl u de FR-18 diatonic weer
aan zet. Als het probleem na uitvoering van deze
operatie niet is opgelost, raadpleegt u een Roland
handelaar.
De knop klavieren spelen de verkeerde noten
r
Geen stroom
U heeft misschien de verkeerde tabulatuur instelling
of de verkeerde toonsoort geselecteerd. Zie ‘Een
tabulatuur met zijn oorspronkelijke toonsoort selecteren’ op p.33.
Anders heeft u mogelijk andere tabulatuur instellingen geladen, die u nu gebruikt (zie p. 39). Controleer
het betreffende bestand op de computer.
Geen geluid als u op een knop klavier speelt
U heeft mogelijk de betreffende sectie gedempt
(Mute). Kijk bij ‘Secties die u niet nodig heeft uitschakelen (Mute functie)’ op p.30 om te zien hoe dit
opnieuw geactiveerd wordt.
52
■Is de ‘MIDI OUT/IN’ parameter op ‘In’ ingesteld?
In dat geval reageert de FR-18 diatonic alleen op
MIDI-boodschappen. Stel de parameter op ‘Out’ in
(pagina 50).
■Beweegt u de balg terwijl accordeonklanken
worden getriggerd?
De Treble en Bass secties produceren alleen geluid als
u de balg beweegt terwijl noten worden gespeeld
(zoals op een akoestische accordeon).
Kwesties die met de basknoppen te maken
hebben
■Waarom triggeren sommige basknoppen akkoorden?
Omdat u de toewijzingen heeft veranderd door een
andere tabulatuur te selecteren (zie p.33).
■Waarom zijn de akkoorden die met de Chord
knoppen worden gespeeld onvolledig?
Omdat u de manier van optreden heeft geselecteerd
waarbij de terts wordt weggelaten. Selecteer de Full
Chord modus (zie p. 28).
Aan MIDI gerelateerde kwesties
■Welke MIDI-kanaal worden standaard door de
FR-18 diatonic gebruikt?
Bekijk de tabel op pagina 47.
■De FR-18 diatonic verandert niet van geluid als
de sequencer Program Change nummers verzendt.
Het Program Change nummer ligt waarschijnlijk buiten het bereik van de registers van de FR-18 diatonic
(zie ‘Program Change nummers’ op p.64). Dit soort
‘buitensporige’ Program Change nummers worden
door de FR-18 diatonic genegeerd.
■De FR-18 diatonic ontvangt de MIDI-boodschappen die ik heb opgenomen niet.
Dat komt doordat de ‘MIDI OUT/IN’ parameter op dat
moment op ‘Out’ is ingesteld. Zet deze op ‘In’ (pagina
50).
De externe sequencer blijft een ‘MIDI Buffer
Overflow’ boodschap weergeven
De balg stuurt teveel data in één keer (zijn data worden gelijktijdig via vijf kanalen verzonden). U kunt het
probleem mogelijk oplossen door de ‘Bellows Expression TX’ parameter (zie p.49) op ‘Right hand’ of ‘Left
hand’ in te stellen, afhankelijk van de sectie die
expressie boodschappen voor de balg moet verzenden.
Overige kwesties
■Kan niet lezen van/opslaan in het USB-geheugen
Gebruikt u een USB-geheugen dat door een andere
fabrikant dan Roland is vervaardigd?
V-Accordion FR-18 diatonic
r
Specificaties
15. Specificaties
■ Klavieren
Rechterhand: 37 knoppen, aanslaggevoelig, selecteerbare
tabulatuur en toonsoort.
Linkerhand: 18 basknoppen, aanslaggevoelig, selecteerbare
tabulatuur en toonsoort (hetzelfde als voor de rechterhand), selecteerbaar gedrag voor de akkoordknop (volledig
akkoord of weggelaten terts).
■ Balg
Echte pneumatische detectie van de balgdruk (hoge resolutie druk sensor), hoge resolutie balg weerstand regulateur.
■ Geluidsbron
Max. polyfonie: 128 stemmen
Wave ROM: 64MB aan golfvormen (8+8MB uitbreidingsklanken)
Tones: 12 accordeon Sets, elk met:
8 Treble registers, 8 orkestklanken, 4 orgelklanken (elke met
langzaam/snel Rotary instellingen)
3 Bass&Chord registers, 3 Orchestra Bass registers, 3
Orchestra Chord registers,
Treble riet voetmaten: 5
Bas riet voetmaten: 3
Akkoord riet voetmaten: 2
■ PBM (Physical Behavior Modeling)
Bijgeluiden: stop riet Growl, sluiten van de ventielen, klikken van linkerknoppen
Individuele riet simulatie: Hysteresis Threshold, expressie
curve, drukvariant filter, drukvariante toonhoogte afwijking
Veranderen van riet geluidsgolf: door acceleratie van balg,
door snelheid van nootherhaling
■ Musette stemming
Voorgeprogrammeerde microstemmingen: 15 (Dry, Classic,
F-Folk, American L/H, North Europe, German L/H, D-Folk L/
H, Alpine, Italian L/H, French, Scottish)
■ Effecten:
Reverb: 8 types, Chorus: 8 types
Rotary (Slow/Fast) voor orgelklanken
■ Paneelbediening:
Knoppen: VOLUME,
Paneelschakelaars: 4 Treble registers + ORCHESTRA/ORGAN
knop, SET/FUNCTION register, 3 basregisters, ORCH. BASS
knop, ORCH. CHORD knop, LEFT REGISTER knop, KEY/DEMO
knop, USER PROGRAM knop, DRUMS knop, TABLATURE
knop, POWER knop.
■ Vermogen
500mA
■ Verwachte levensduur van batterijen bij voortdurend
gebruik (met gebruik van Ni-MH 2000mAh batterijen):
+/- vijf uur
De daadwerkelijke levensduur van batterijen varieert volgens de gebruiksomstandigheden, de kwaliteit van de batterijen en het aantal laad cycli.
Gebruik alleen oplaadbare Ni-MH batterijen.
■ Aansluitingen
OUTPUT aansluitingen (L/Mono, R/Mono), PHONES aansluiting
USB MIDI-poort (computer aansluiting)
USB MEMORY poort (opslagapparaat)
MIDI OUT/IN-aansluiting (functie aanpasbaar via parameter)
DC IN aansluiting: voor bijgeleverde Roland PSB-1U adapter
■ Afmetingen
375 (H) x 365 (B) x 195 (D) mm
■ Gewicht
5.3 Kg (zonder riemen of optionele batterijen)
■ Meegeleverde accessoires
PSB-1U adapter
Gebruikershandleiding
Riemen
Jack (gitaar) kabel
Oortelefoon met adapter plug
Band voor het veiligstellen van de adapter, MIDI en/of
geluidskabels
Zeskantige moersleutel
Vervangbare ‘Traforo’ inlegvellen
■ Opties
Draagzak
OPMERKING
In het belang van product verbetering kunnen de specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat zonder voorafgaande mededeling veranderd worden.
■ Operatie modi
ORCHESTRA/ORGAN modes: Solo, Dual
Toonsoort: 12 mogelijke toonsoorten (C, C#, D, Eb, E, F, F#,
G, Ab, A, Bb, B)
Bass & Chord met drum/percussieklanken: On/Off
Octave: Down, 0, Up (voor Treble en Orchestra/Organ)
4 User Program geheugens
■ Stroomvoorziening
Adapter (PSB-1U)
Batterijen (AA-type oplaadbare Ni-MH x 8)
53
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
16. Appendix
Tabulaturen (standaard: toonsoort G tenzij anders gespecificeerd)
Tablatuur 1
—
—
Ab3
Bb3
E3
G3
—
—
B2
E3
A3
C#4
G3
B3
D3
F#3
Eb4
G4
E4
F4
C4
D4
G3
A3
Ab4
Ab4
B3
C4
A4
Bb4
G4
A4
D4
E4
Eb5
C#5
C5
B4
G4
F#4
Ab5
G5
E5
D5
B4
A4
A5
Ab5
G5
F5
D5
C5
Eb6
Bb5
C6
A5
G5
E5
Ab+
B–
Ab
B
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
Eb+
Bb+
Eb
Bb
E+
A–
E
A
F+
F+
F
F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ab5
C#6
E6
B5
—
—
G6
D6
—
—
B5
F#5
D6
A5
G6
C6
Eb6
Bb5
Ab6
C#6
—
—
Tablatuur 2
Ab3
Bb3
—
—
—
—
E3
G3
r
B2
E3
54
Bb3
C#4
G3
B3
D3
F#3
Eb4
G4
C4
D4
G3
A3
Ab4
Ab4
E4
F4
B3
C4
Bb4
Bb4
G4
A4
D4
E4
Eb5
C#5
C5
B4
G4
F#4
Ab5
G5
E5
D5
B4
A4
Bb5
Ab5
G5
F5
D5
C5
C6
A5
G5
E5
E6
B5
B5
F#5
Ab+
B–
Ab
B
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
Eb+
Bb+
Eb
Bb
E+
A–
E
A
F+
F+
F
F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
G6
D6
D6
A5
—
—
G6
C6
De balg sluiten
De balg openen
V-Accordion FR-18 diatonic r
Tabulaturen (standaard: toonsoort G tenzij anders gespecificeerd)
Tablatuur 3
—
—
E3
F3
—
—
A3
Bb3
Ab3
G3
B2
D3
G3
B3
D3
F#3
Eb4
C#4
A4
Bb4
E4
F4
C4
D4
G3
A3
Ab4
G4
B3
C4
G4
A4
D4
E4
Eb5
C#5
C5
B4
G4
F#4
Ab5
G5
E5
D5
B4
A4
A5
Bb5
G5
F5
D5
C5
Eb6
C6
C6
A5
G5
E5
B–
Ab+
B
Ab
C+
G+
D
G
G+
C+
G
C
Bb+
Eb+
Bb
Eb
A–
E+
A
E
F+
F+
F
F
G–
E–
G
E
D–
A–
D
A
F#–
C#+
F#
C#
A6
E6
E6
B5
—
—
Ab6
Eb6
—
—
B5
F#5
D6
A5
G6
D6
F6
D6
A6
Eb6
—
—
Tablatuur 4
A3
C4
—
—
—
—
E3
G3
B2
D3
C#4
Eb4
Ab3
B3
D3
F#3
F4
G4
C4
D4
G3
A3
A4
Bb4
E4
F4
B3
C4
C#5
D5
Ab4
A4
D4
E4
F5
Eb5
C5
B4
G4
F#4
A5
G5
E5
D5
B4
A4
C#6
Bb5
Ab5
F5
D5
C5
C6
A5
G5
E5
E6
B5
B5
F#5
D+
G+
D
G
G+
C+
G
C
C+
F+
C
F
A–
E+
A
E
D–
A+
D
A
Bb+
Bb+
Bb
Bb
B–
Ab+
B
Ab
F#+
C#+
F#
C#
Eb+
Ab+
Eb
Ab
Ab6
C#6
D6
A5
—
—
G6
C6
De balg sluiten
De balg openen
55
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
Tablatuur 5
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
F#3
C#4
A3
B3
Bb3
Ab2
C#3
Bb2
Eb4
Eb4
D3
F#3
F4
G4
F#4
Bb4
C4
D4
G3
A3
Eb5
C#5
E4
F4
B3
C4
A4
Ab4
D4
E4
F5
Eb5
C5
B4
G4
F#4
F#5
G5
E5
D5
B4
A4
Eb6
Bb5
A5
F5
F6
C#6
C6
Ab5
D5
C5
G5
E5
F#–
C#+
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
Eb+
Bb+
E+
A+
E+
A+
E
A
F+
F+
F
F
Ab+
B+
—
—
—
—
—
—
—
—
Bb
Eb
Ab
B
—
—
E6
B5
—
—
B5
F#5
D6
A5
—
—
—
—
Tablatuur 6 (key of B)
—
—
—
—
C3
F3
r
B2
E3
56
—
—
—
—
E3
A3
Eb3
Ab3
—
—
C4
D4
G3
B3
F#3
Bb3
—
—
B3
C#4
—
—
—
—
E4
F4
Eb4
E4
G4
A4
F#4
Ab4
—
—
C5
B4
B4
Bb4
—
—
E5
D5
Eb5
C#5
—
—
G5
F5
F#5
E5
C6
A5
B5
Ab5
—
—
—
—
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
—
—
—
—
E+
A+
E
A
D+
F+
D
F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
E6
B5
Eb6
Bb5
—
—
F#6
C#6
De balg sluiten
De balg openen
V-Accordion FR-18 diatonic r
Tabulaturen (standaard: toonsoort G tenzij anders gespecificeerd)
Tablatuur 7
—
—
—
—
Bb3
Ab3
C3
F3
G2
C3
C#4
Bb3
E3
G3
B2
E3
Eb4
C#4
A3
B3
D3
F#3
Ab4
Eb4
C4
D4
G3
A3
Bb4
Ab4
E4
F4
B3
C4
Eb5
C#5
C#5
Bb4
A4
G4
D4
E4
C5
B4
G4
F#4
F5
Eb5
E5
D5
B4
A4
Bb5
Ab5
A5
F5
D5
C5
D–
F#+
D
F#
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
B–
E–
B
E
E+
A–
E
A
F+
F+
F
F
F#+
B+
F#
B
A+
Bb+
A
Bb
Bb+
C+
Bb
C
C#6
Bb5
C6
G5
—
—
E6
B5
—
—
G5
E5
B5
F#5
D6
A5
—
—
—
—
—
—
Tablatuur 8
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ab4
Bb4
C#4
Eb4
—
—
G3
B3
D3
F#3
—
—
C4
D4
G3
A3
—
—
—
—
E4
F4
B3
C4
G4
A4
D4
E4
—
—
C5
B4
G4
F#4
—
—
E5
D5
B4
A4
G5
F5
D5
C5
C6
A5
G5
E5
—
—
—
—
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
—
—
—
—
E+
A–
E
A
F+
F+
F
F
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
E6
B5
B5
F#5
—
—
D6
A5
De balg sluiten
De balg openen
57
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
Tablatuur 9
—
—
C3
D3
—
—
A3
C#4
F3
G3
B2
C3
E3
F3
Ab3
E3
Bb3
Eb4
G3
B3
D3
F#3
F4
G4
C4
D4
G3
A3
A4
Bb4
E4
F4
B3
C4
Ab4
C#5
G4
A4
D4
E4
F5
Eb5
C5
B4
G4
F#4
A5
G5
E5
D5
B4
A4
Ab5
C6
G5
F5
D5
C5
G–
D–
G
D
C+
G+
C
G
Bb+
B+
Bb
B
E+
A–
E
A
F+
F+
F
F
A–
C+
A
C
C#
Ab
Ab
C#
D
Bb
F#
F#
B
E
Eb
Eb
Bb5
Eb6
C6
A5
—
—
E6
B5
—
—
G5
E5
B5
F#5
D6
C#6
—
—
—
—
—
—
Tablatuur 10
—
—
—
—
—
—
r
—
—
58
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
D3
F#3
—
—
G3
A3
—
—
—
—
—
—
B3
C4
A4
G4
D4
E4
—
—
C5
B4
—
—
E5
D5
B4
A4
G4
F#4
—
—
D5
C5
—
—
G5
E5
—
—
—
—
G+
D+
G
D
G+
C+
G
C
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
B5
F#5
—
—
D6
A5
De balg sluiten
De balg openen
V-Accordion FR-18 diatonic r
Tabulaturen (standaard: toonsoort G tenzij anders gespecificeerd)
Tablatuur 11
Eb4
C#4
F#3
Ab3
F3
G3
C3
E3
G2
B2
C#3
Eb3
C3
D3
G2
A2
A3
Bb3
F4
E4
G3
A3
E3
F3
B2
C3
C4
D4
D3
E3
A4
G4
C4
B3
G3
F#3
E4
D4
B3
A3
C5
Bb4
G4
F4
D4
C4
F5
D5
C5
A4
G4
E4
A5
E5
E5
B4
B4
F#4
G+
D+
G
D
C+
G+
C
G
F+
C+
F
C
E+
A–
E
A
A+
D–
A
D
Bb+
Bb+
Bb
Bb
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
C6
G5
G5
D5
—
—
C6
F5
—
—
D5
A4
G5
C5
—
—
F5
Eb5
Bb5
G5
—
—
Tabulatuur 12 (toonsoort C)
C2
E2
F2
Bb2
C2
F2
D3
F3
Bb2
Eb3
F2
A2
A2
C3
E2
G2
F3
A3
C3
E3
G2
B2
Bb3
C4
F3
G3
C3
D3
D4
Eb4
A3
Bb3
E3
F3
F4
F4
C4
C4
G3
A3
Bb4
A4
F4
E4
C4
B3
D5
C5
A4
G4
E4
D4
C5
Bb4
G4
F4
F5
C5
C5
A4
C+
G+
C
G
F+
C+
F
C
Bb+
F+
Bb
F
—
—
G
E
A+
D+
A
D
D+
Eb+
D
Eb
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
A5
Eb5
E5
B4
C6
G5
G5
D5
De balg sluiten
De balg openen
59
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
3 (1 x ingedrukt)
Demosongs
Ac. Guitar
3 (nogmaals inge- Brass
drukt)
Nr. SONGTITEL*
UITGEVOERD DOOR
01 Flower Carpet
Danilo Di Paolonicola
02 Funny Jump
Danilo Di Paolonicola
03 Heart & Tradition
Danilo Di Paolonicola
4 (nogmaals inge- Poly Synth
drukt)
04 Joyful Round Dance
Danilo Di Paolonicola
Register nummer
05 Ireland’s Sky
Danilo Di Paolonicola
06 Home Fun
Danilo Di Paolonicola
07 Sunshine’s Life
Danilo Di Paolonicola
08 Hidden Heart
Danilo Di Paolonicola
[*] Copyright ©2011 Roland Europe Spa. Alle rechten voorbehouden.
Onbevoegd gebruik van de demosongs voor andere doeleinden dan strikt privé-gebruik is een overtreding van de
hierop toepasbare wetten. De uitvoeringsdata van de
demosongs worden niet via MIDI verzonden.
Klanken die zich in de verschillende
Sets bevinden
De volgende lijsten tonen de interne Sets van de FR-18
diatonic en de klanken die binnen iedere Set beschikbaar
zijn.
SET 1.1 Folk
Treble Registers
Register nummer
16’
1 (1 x ingedrukt)
8’
8’+
O
O
O
O
8’-
4’
4 (1 x ingedrukt)
Fat Saw Lead
Orchestra Chord
1
Ac Piano
2
Str & Choir
3
Super Poly
Register nummer
Orchestra Bass
1
Acoustic Bass
2
Fretless
3
Picked Bass
SET 1.2 Classic
Treble Registers
Register nummer
16’
1 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
3 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
8’
8’+
8’-
O
O
O
O
O
O
O
O
4 (1 x ingedrukt)
3 (1 x ingedrukt)
3 (nogmaals ingedrukt)
O
4 (1 x ingedrukt)
4 (nogmaals ingedrukt)
r
Register nummer
O
O
O
O
O
O
1 (nogmaals inge- Ac. Piano
drukt)
2 (nogmaals inge- Oboe
drukt)
2 (nogmaals inge- Flute1
drukt)
O
Register nummer
Orchestra
1 (1 x ingedrukt)
Ac. Piano
O
O
O
1 (nogmaals inge- Steel Gtr
drukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
Orchestra
O
O
O
O
1 (nogmaals inge- Strings
drukt)
60
O
3 (nogmaals ingedrukt)
4 (nogmaals ingedrukt)
Strings
2 (nogmaals inge- Brass
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
Alto Sax
3 (nogmaals inge- Tenor Sax1
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Clarinet
4 (nogmaals inge- Flute1
drukt)
Register nummer
4’
Orchestra Chord
O
V-Accordion FR-18 diatonic r
Klanken die zich in de verschillende Sets bevinden
1
GTR Chord
2
Ac. Piano
SET 2.1 Organetto
Treble Registers
Register nummer
3
Register nummer
Str & Choir
16’
Orchestra Bass
1
Finger Bass
2
Tuba
3
Bass & Lead
SET 1.3 Tradition
Treble Registers
Register nummer
16’
8’
8’+
8’-
4’
O
1 (1 x ingedrukt)
O
O
O
1 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
3 (1 x ingedrukt)
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
O
Harmonica
Banjo
2 (nogmaals inge- Harpsi Str
drukt)
Zampogna
3 (nogmaals inge- Whisle
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Panflute
4 (nogmaals inge- Ocarina
drukt)
Register nummer
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (1 x ingedrukt)
O
O
Orchestra Chord
1
Bouzouki
2
Harpsi Str
3
GTR Chord
8’+
8’-
4’
O
O
O
O
O
O
O
O
Orchestra
Harmonica
1 (nogmaals inge- Mandolin
drukt)
Banjo
2 (nogmaals inge- Bouzouki
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
Orchestra
1 (nogmaals inge- Mandolin
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals ingedrukt)
Register nummer
O
O
O
4 (1 x ingedrukt)
1 (1 x ingedrukt)
O
1 (1 x ingedrukt)
3 (nogmaals ingedrukt)
Register nummer
1 (1 x ingedrukt)
4 (nogmaals ingedrukt)
O
8’
Whistle
3 (nogmaals inge- Zampogna
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Violin
4 (nogmaals inge- Trumpet
drukt)
Register nummer
Orchestra Chord
1
GTR Chord
2
Strings
3
Ac.Piano
Register nummer
Orchestra Bass
1
Acous Bs
2
Bowed
3
Ac.Piano
SET 2.2 Diatonic
Treble Registers
Register nummer
Register nummer
Orchestra Bass
1
Acoustic Bass
2
Fretless
3
Tuba Mix
16’
8’
8’+
1 (1 x ingedrukt)
O
1 (nogmaals ingedrukt)
O
O
2 (1 x ingedrukt)
O
O
8’-
4’
O
61
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
O
Register nummer
3 (1 x ingedrukt)
O
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
4 (1 x ingedrukt)
O
O
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
Register nummer
1 (1 x ingedrukt)
1 (1 x ingedrukt)
O
El.Piano
2 (1 x ingedrukt)
3 (1 x ingedrukt)
Orchestra
Strings
80s PolySy
Vibe
3 (nogmaals inge- Ocarina
drukt)
Alto Sax
4 (1 x ingedrukt)
Kanoun
4 (nogmaals inge- Bouzouki
drukt)
Xylophone
Register nummer
3 (nogmaals inge- Twin Trump
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Mute Harm
4 (nogmaals inge- Steel Gtr
drukt)
Orchestra Chord
1
Strings
2
Ac. Piano
3
Steel Gtr2
Register nummer
Orchestra Bass
Orchestra Chord
1
Acoustic Bass
1
Oct.Piano
2
Finger Bass
2
Vibe
3
Tuba Mix
3
80s PolySy
Register nummer
Register nummer
O
2 (nogmaals inge- El. Piano
drukt)
Orchestra
2 (nogmaals inge- Clav2
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
O
1 (nogmaals inge- Clarinet
drukt)
O
1 (nogmaals inge- Vibe
drukt)
2 (1 x ingedrukt)
O
SET 3.1 Alpine
Treble Registers
Orchestra Bass
Register nummer
16’
1
Fretless
2
Finger Bs
1 (1 x ingedrukt)
O
3
Rubb Bs
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
SET 2.3 SP Folk
Treble Registers
8’
8’+
8’-
4’
O
O
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (1 x ingedrukt)
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
Register nummer
r
16’
1 (1 x ingedrukt)
O
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
8’
8’+
8’-
4’
O
O
O
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (1 x ingedrukt)
O
O
62
Register nummer
1 (1 x ingedrukt)
O
Orchestra
Brass
1 (nogmaals inge- Trumpet
drukt)
2 (1 x ingedrukt)
Twin Trumpet
O
O
O
O
O
V-Accordion FR-18 diatonic r
Klanken die zich in de verschillende Sets bevinden
2 (nogmaals inge- Trombone
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
4 (nogmaals inge- Ac. Piano
drukt)
Alt Sax
Register nummer
3 (nogmaals inge- Tenor Sax1
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Tenor Sax2
4 (nogmaals inge- Clarinet
drukt)
Orchestra Chord
1
Ac. Guitar
2
TW Lower
3
Clarinet
Register nummer
Orchestra Bass
Orchestra Chord
1
Acoustic Bass
1
GTR Chord
2
Finger Bass
2
Banjo
3
Tuba
3
El. Piano
Register nummer
Register nummer
SET 3.3 Tex Mex
Orchestra Bass
1
Acous. Bass
2
Finger Bass
3
Tuba Mix
Treble Registers
Register nummer
16’
8’
SET 3.2 Cajun
Register nummer
O
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
8’
8’+
8’-
4’
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
3 (1 x ingedrukt)
O
O
O
Register nummer
O
O
1 (1 x ingedrukt)
Register nummer
1 (1 x ingedrukt)
O
Trumpet
1 (nogmaals inge- Clarinet
drukt)
2 (1 x ingedrukt)
Harmonica
2 (nogmaals inge- Flute1
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
TW Upper
3 (nogmaals inge- Mandolin
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Ac.Guitar
O
O
Orchestra
Violin
1 (nogmaals inge- Twin Trump
drukt)
O
Orchestra
O
O
4 (1 x ingedrukt)
4 (nogmaals ingedrukt)
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
4 (1 x ingedrukt)
O
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
4’
O
2 (1 x ingedrukt)
Treble Registers
1 (1 x ingedrukt)
8’-
1 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals ingedrukt)
16’
8’+
2 (1 x ingedrukt)
Horn & Orc
2 (nogmaals inge- Highland
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
Phase Clav
3 (nogmaals inge- Harp St
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Nylon & Steel
4 (nogmaals inge- 80s PolySy
drukt)
Register nummer
Orchestra Chord
1
Str & Choir
2
Xylophone
3
FM Ep26 A
63
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
Register nummer
1
Orchestra Bass
SET 4.2 User Set2 (D-Folk)
Picked Bs
Treble Registers
Register nummer
2
Tuba Mix
16’
3
Bass & Lead
SET 4.1 User Set1 (Bandoneon)
Treble Registers
Register nummer
16’
8’
1 (1 x ingedrukt)
8’+
8’-
O
1 (nogmaals ingedrukt)
2 (1 x ingedrukt)
O
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
3 (1 x ingedrukt)
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
O
Orchestra
1 (1 x ingedrukt)
Ac. Guitar
Banjo
2 (nogmaals inge- Finger Bass
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
HarpsiStr
3 (nogmaals inge- Ocarina
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Xylophone
4 (nogmaals inge- Tenor Sax1
drukt)
Register nummer
1 (nogmaals ingedrukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
O
4 (1 x ingedrukt)
O
4 (nogmaals ingedrukt)
O
1 (1 x ingedrukt)
4’
O
O
O
O
O
O
O
8’+
8’-
4’
Orchestra
French Horn
1 (nogmaals inge- Horn & Orchestra
drukt)
O
2 (1 x ingedrukt)
Vibe
2 (nogmaals inge- Flute1
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
PanFlute
3 (nogmaals inge- Violin
drukt)
4 (1 x ingedrukt)
Strings
4 (nogmaals inge- Sl. Strings
drukt)
Register nummer
Orchestra Chord
1
GTR Chord
2
Xylophone
3
Ac. Piano
Register nummer
Orchestra Bass
Acoustic Bass
1
Ac. Guitar
2
Finger Bass
2
Ac. Piano
3
Bowed
3
Banjo
1
8’-
O
1
Orchestra Bass
8’+
O
Orchestra Chord
Register nummer
64
O
Register nummer
O
O
Register nummer
O
O
1 (nogmaals inge- Mandolin
drukt)
r
O
4 (1 x ingedrukt)
2 (1 x ingedrukt)
4’
1 (1 x ingedrukt)
8’
SET 4.3 User Set3 (Concertina)
Tuba
Treble Registers
Register nummer
2
Finger Bass
3
Fretless
16’
8’
1 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals ingedrukt)
O
O
V-Accordion FR-18 diatonic r
Program Change nummers
2 (1 x ingedrukt)
O
2 (nogmaals ingedrukt)
O
O
3 (1 x ingedrukt)
O
O
3 (nogmaals ingedrukt)
O
4 (1 x ingedrukt)
O
O
Program Change nummers
Hieronder ziet u de Program Change nummers voor de
Sets en registers van de FR-18 diatonic.
O
Bank Select
MSB CC00 LSB CC32
Program
Change
Set
O
O
--
--
1
1.1 Folk
O
O
--
--
2
1.2 Classic
--
--
3
1.3 Tradition
Orchestra
--
--
4
2.1 Organetto
El. Piano
--
--
5
2.2 Diatonic Folk
--
--
6
2.3 SP Folk
--
--
7
3.1 Alpine
--
--
8
3.2 Cajun
--
--
9
3.3 Tex Mex
Alto Sax
--
--
10
3 (nogmaals inge- Clarinet
drukt)
4.1 User Set 1
(Bandoneon)
--
--
11
4.2 User Set 2
(D-Folk)
--
--
12
4.3 User Set 3
(Concertina)
4 (nogmaals ingedrukt)
Register nummer
1 (1 x ingedrukt)
1 (nogmaals inge- Xylophone
drukt)
2 (1 x ingedrukt)
Nylon & Steel
2 (nogmaals inge- Strings
drukt)
3 (1 x ingedrukt)
4 (1 x ingedrukt)
Oboe
4 (nogmaals inge- Violin
drukt)
Register nummer
Orchestra Chord
1
Ac. Piano
2
Strings
3
GTR Chord
Register nummer
Orchestra Bass
1
Ac. Piano
2
Acoustic Bass
3
Fretless
Bank Select en Program Change RX/TX
Bank Select
MSB CC00 LSB CC32
Program
Change
Section
0
0
1~8
Treble Registers
0
0
1~3
Bass Registers
0
0
1~3
Orch Bass Registers
0
0
1~3
Orch Chord Registers
0
0
1~8
Orchestra Registers
0
0
9~16
Organ Registers
0
0
1~12
Sets
65
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
MIDI-implementatiekaart
[V-Accordion]
Model: FR-18 diatonic
Datum: December 2010
Versie: 1.00
Functie...
Verzonden
Herkend
Opmerkingen
Basic
Channel
Default
Changed
1~16, Off
1~16, Off
1~16, Off
1~16, Off
7 Parts: 1= Treble, 2= Bass,
3= Chord, 4= Orchestra/Organ,
5= Orchestra Bass, 6= Orchestra
Chord, 10= Drums,
1 Logical part: 13= Basic MIDI
Channel for SET change
Mode
Default
Message
Altered
Mode 3
*****
*****
Mode 3
*****
True Voice
18~124
*****
0~127
0~127
Velocity
Note ON
Note OFF
O
O
O
O
After
Touch
Key’s
Ch’s
X
X
X
X
X
X
O
O
O
O
X
O
O
O
X
X
O
X
X
X
Note
Number
Pitch Bend
00,32
07
10
11
64
91
93
Control
Change
*1
Bank Select
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Reverb Send
Chorus Send
Recognized: 1~16:
Program
Change
True #
System Exclusive
O
1~16
*1
O
1~16
X
X
System
Common
Song Position Pointer
Song Sel
Tune
X
X
X
X
X
X
System
Real Time
Clock
Commands
X
X
X
X
Aux
Messages
All Sounds Off
Reset All Controllers
Local On/Off
All Notes Off
Active Sense
Reset
X
X
X
X
O
X
X
X
X
X
O
X
1~8: Treble Registers
1~3 Bass & chord registers
1~3 Orchestra Bass registers
1~3 Orchestra Chord registers
1~16 Orchestra/Organ registers
1~12 Set
*1 O X is selectable
r
Notes
Mode 1: OMNI ON, POLY
Mode 3: OMNI OFF, POLY
66
Mode 2: OMNI ON, MONO
Mode 4: OMNI OFF, MONO
O: Ja
X: Nee.
V-Accordion FR-18 diatonic
r
Informatie
Informatie
Informatie
Als u een reparatiedienst nodig heeft, belt u het dichtstbijzijnde Roland Service Centrum
of erkend Roland distributeur in uw land, zoals hieronder getoond.
67
V-Accordion FR-18 diatonic
Appendix
r
MEMO
68
V-Accordion
r
Index
17. Index
A
I
S
Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Adapter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Adaptor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Akkoord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27, 47
Uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Alpine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
American. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Auto Power Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Initialiseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
In/uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Italian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Scottish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Program Change . . . . . . . . . . . . . . . . .
Shift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standaard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K
Kamer (Room) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Klanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Linkerhand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Koptelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
B
34
11
24
49
27
26
53
32
T
Balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Balg
Weerstand regulateur . . . . . . . . . . . . .11
Balg curve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Basiskanaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Bass Button Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Bas riem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Batterijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 16, 34
Installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Bewerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Button Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
L
C
N
Chorus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Classic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Niveau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
North Eur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
D
O
Decoratie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Demosongs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Detune. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
D-Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Driver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48
Drummen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Drums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Dry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Dual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
OCT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Onthouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Opnieuw instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Orch
Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Chord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Orgel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Orkestklanken
Bas en akkoorden . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Treble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Linkerhand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Linker register. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
M
Master Tune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Metronoom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Musette Detune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Muzikale toonsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Mute (dempen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Tabulatuur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 39
Toonsoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 33
Traforo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Treble
Uit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Valve Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
U
USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37, 48
Driver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 48
MIDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
User Program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 38
User Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
V
Valve Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Volume. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Koptelefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
W
Weerstand regulateur . . . . . . . . . . . . . . . 11
E
Effecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 44
Expansie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
F
Fabrieksinstellingen. . . . . . . . . . . . . . . . . .51
F-Folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Flanger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
French . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Functie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
G
Geheugens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
P
Pan Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Percussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Personaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Plaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Power aan/uit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
R
Register
Kleuren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Reverb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Riemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
H
Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
69
r
FR-18 diatonic V-Accordion
70
V-Accordion
For
Countries
VoorEU
EU-Landen
r
r
Download PDF