Yamaha TSX-112 käyttöohje

Yamaha TSX-112 käyttöohje
G
TSX-112
Miniaudiojärjestelmä
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään..
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
2
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja
kylmältä. Riittävän ilmanvaihdon ja ilman
kiertämisen turvaamiseksi laitteen joka puolelle on
jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 15 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan
tilaan (esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin).
Kosteus kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa
sähköiskun tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai
sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi
pudota jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä
sijoita laitteen päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja
värjätä laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne
voivat aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta
tai sen käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat
aiheuttaa sähköiskun laitteen käyttäjälle tai
vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms.
Se estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite
voi ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla.
Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja
voi aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. Yamaha ei ole vastuussa vahingoista, jotka
ovat seurausta muun kuin laitteeseen merkityn
jännitteen käytöstä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota
verkkojohto pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite
tarvitsee huoltoa, ota yhteys valtuutettuun Yamahahuoltoon. Älä avaa laitteen suojakuorta missään
tapauksessa.
i Fi
15 Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
16 Lue vianmääritysohjeet kohdasta
“VIANMÄÄRITYS” ennen kuin toteat, että laite on
viallinen.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta laite painamalla
-painiketta. Irrota sitten verkkojohto pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön
lämpötila muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja anna laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta
virta ja anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten
auringonpaisteelta ja tulelta. Hävitä paristot
jätehuolto-ohjeiden mukaan.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa
kuulon menetyksen.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on
kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty
pois toimintatilasta
-painikkeella. Tässä
toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa
kastua eikä kostua.
VAROITUS
Väärin asennettu akku/paristo aiheuttaa räjähdysvaaran.
Korvaa alkuperäiset vain samanlaisella tai vastaavalla
tyypillä.
On mahdollista, että liian lähelle
katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT
Braun-putkitelevisio) sijoitettu laite vääristää
televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä laitteet
kauemmas toisistaan.
suomi
SISÄLTÖ
Deutsch
SATUNNAIS/UUSINTATOISTO .............. 12
ERILLISLÄHTEEN KUUNTELU............... 12
UNIAJASTIN ............................................ 13
OPTION-VALIKKO................................... 13
VIANMÄÄRITYS ...................................... 14
LEVYT JA
USB-LAITTEET........................................ 17
TEKNISET TIEDOT ................................ 18
Français
LAITTEEN OSAT JA TOIMINNOT .............2
iPod-KYTKENÄ ..........................................6
KELLONAJAN SÄÄTÖ ...............................6
IPODIN KUUNTELU...................................7
CD-LEVYN JA USB-LAITTEEN ..................
KUUNTELU ................................................7
NÄYTTÖTIETUEEN VALINTA ...................8
RADIO ........................................................8
HÄLYTYSTOIMINTO................................10
X Ominaisuudet
Svenska
– Käytettäviä lähteitä ovat iPod/iPhone, CD, USB-laite, radio ja erillislaite AUX-liitännässä.
– Mukava herätys valitsemaasi musiikkiin valitsemallasi äänenvoimakkuudella. Hälytysääneksi musiikki,
piippaus tai molemmat.
– Tallenna muistiin 30 suosikkiasemaa.
– Bassot ja diskantit ovat säädettävissä.
X Tietoja käyttöohjeesta
Kauko-ohjain
FM-antenni
Dock-telakkaliittimen suoja
Nederlands
SNOOZE / SLEEP
ALARM
CD
CLOCK
iPod
RADIO
Español
X Mukana toimitetut tarvikkeet
Italiano
• “Tässä laitteessa kuvattu “iPod” voi viitata myös “iPhone”-laitteeseen.
• Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja laitteessa olevilla painikkeilla. Joitakin toimintoja
voi käynnistää myös kauko-ohjaimen painikkeilla.
• Merkki ☞ tarkoittaa viittausta kyseiselle sivulle.
• Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista. ! tarkoittaa vinkkiä.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja
muiden vastaavien muutosten myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata ensisijaisesti
laitteen antamia vaihtoehtoja.
AUX
USB
FOLDER
MENU
ENTER
OPTION
DISPLAY
VOLUME
MUTE
TUNING
MEMORY
PRESET
Ðóññêèé
(CR2032-paristo)
1 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
X Kansilevy, etulevy
1
2
IPod/iPhone
LABEL SIDE
IPod/iPhone
LABEL SIDE
34
RETURN
ENTER
5 6 7
8
9
VOLUME
SOURCE
PRESET
USB
ALARM
SNOOZE / SLEEP
RETURN
ENTER
VOLUME
SOURCE
PRESET
USB
ALARM
SNOOZE / SLEEP
0
A
B
C
D
E
: CD-levyn poistaminen.
1 iPod-telakka: Kytke iPod.
7
2 Levypaikka (☞ s. 7)
8 RETURN: Siirtyy edelliseen valikkokohtaan säädön
aikana.
3
: Laite toimintaan / pois toimintatilasta
4 Hälytyksen ilmaisin Valo palaa hälytyksen ollessa
käytössä. Valo vilkkuu hälytyksen säädön aikana.
(☞ s. 10)
9 ENTER: Vahvista asetus.
5 SOURCE: Vaihda ohjelmalähdettä.
Kun USB-laite on kytketty USB-liittimeen, laite latautuu.
Laite ei lataudu virransäästötilan aikana eikä virran
ollessa sammutettuna.
A
(kuulokeliitin): Kuulokkeet
6 Etulevyn näyttö: Vaihtuvaa tietoa.
Kellonaika näkyy, vaikka laite olisi pois
toimintatilasta.
Jos kytket laitteen virransäästötilaan, etulevyn
näytön tietueet sammuvat ja virrankulutus vähenee.
Virransäästötila: “Takalevy (Antennin kytkeminen)”.
(☞ s. 4)
0 USB-liitin (☞ s. 7)
!
B ALARM: Hälytys käyttöön/pois käytöstä (☞ s. 11)
C PRESET(Radiolähetyksen kuuntelun aikana):
Valitse muistipaikka-asema kuuluviin. (☞ s. 9)
– / +: Asetuksen muuttaminen (☞ s. 10)
D SNOOZE/SLEEP (☞ s. 11, 13)
E Äänentoiston ohjauspainikkeet: Ohitus, haku
taakse/eteen, toisto/tauko, pysäytys (stop),
äänenvoimakkkuuden säätö
2 Fi
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
1
2
suomi
X Etulevyn näyttö
3
4
SLEEP PRESET STEREO AUTO
TUNED MEMORY
5
6
7
SHUFFLE REPEAT
ARTISTS ALBUMS SONGS
MUTE
B
8
9
0
A
1 SLEEP-merkkivalo: Palaa, kun uniajastin on
käytössä. (☞ s. 13)
8 Vaihtuvan tiedon näyttö: Vaihtuvaa tietoa.
2 PRESET-merkkivalo: Valo palaa, kun ohjaat
radioasemien tallennusta . (☞ s. 9)
0 MEMORY-merkkivalo: Vilkkuu, kun automaattinen
asemahaku hakee radioasemia muistipaikoille.
Radioasemien tallennus käynnissä
(automaattitallennus tai käyttäjän ohjaama
tallennus). (☞ s. 9)
3 STEREO-merkkivalo: Viritin vastaanottaa hyvin
kuuluvaa FM-stereolähetystä.
4 AUTO-merkkivalo: Automaattiviritys. (☞ s. 8)
5 SHUFFLE-merkkivalo: iPod/CD/USB-laitteen
ohjelman satunnaistoisto. (☞ s. 12)
6 REPEAT-merkkivalo: iPod/CD/USB-laitteen
ohjelman uusintatoisto. (☞ s. 12)
7 MUTE-merkkivalo: Ääni on mykistetty.
9 TUNED-merkkivalo: Radioasema viritetty. (☞ s. 8)
A Vaihtuvan tiedon ilmaisin: Näyttää, mikä
musiikkitieto on parhaillaan näkyvissä vaihtuvan
tiedon näytössä. (☞ s. 8)
B Toimintaohje: Näyttää, mitä painikkeita voit käyttää
parhaillaan valittuna olevan OPTION-valikon
asetuskohdan säätämisessä.
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
X Takalevy (Antennin kytkeminen)
1
2
3
4
SET ON OFF
5
1 FM-antenni (mukana)
2 FM-antenniliitin: Kytkentäliitin mukana toimitetulle
FM-antennille.
3 AUX: Kytke erillislaite. (☞ s. 12)
4 CLOCK
SET: Aseta kellonaika. (☞ s. 6)
ON:
Kellonaika näkyy, vaikka laite olisi pois
toimintatilasta.
OFF: Kytkee laitteen virransäästötilaan, kun
laitteessa ei ole virtaa.
Mikään etulevyn näytön tietue ei näy tässä
toimintailassa. Tämä saattaa vähentää
virrankulutusta.
!
Hälytystoimintoja voi käyttää, vaikka laite olisi
sammutettu/valmiustilassa.
4 Fi
5 Verkkojohto: Pistorasiaan.
Huom
• Antenni pitää suoristaa.
• Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun FM-antennin
sijasta, vastaanotto paranee.
• Jos kuuluvuus on huono, muuta antennin sijaintikorkeutta,
suuntausta tai sijoitusta.
• Jos käytät muuta kuin tämän laitteen mukana toimitettua
FM-antennia, tarkasta, että antennijohdon pää on ehjä.
LAITTEEN RAKENNE JA TOIMINNOT
1
2
3
A
SNOOZE / SLEEP
ALARM
CLOCK
CD
iPod
B
AUX
4
USB
RADIO
5
6
FOLDER
MENU
C
ENTER
7
D
OPTION
8
DISPLAY
E
MUTE
F
VOLUME
G
9
TUNING
H
MEMORY
PRESET
0
X Kauko-ohjaimen käyttö
1 Infrapunasignaalien lähetin
2 SNOOZE/SLEEP: Uniajastin/Torkkutoiminto (☞ s.
11, 13)
Pidä painike painettuna ja valitse uniajastintoiminto
painamalla nuolipainiketta T/S J ENTER .
3 ALARM: Hälytys käyttöön/pois käytöstä (☞ s. 11)
4 Ohjelmalähdepainikkeet: Vaihda ohjelmalähdettä.
5 FOLDER (Data-CD/USB-toiston aikana): Valitse
kansio.
6 , : Selaa kohteita iPodin näytössä.
7 OPTION: Avaa OPTION-valikon. (☞ s. 13)
8
(Satunnaistoisto),
(Uusintatoisto) (☞ s.
12)
9 TUNING (radiolähetyksen kuuntelun aikana):
Radioasemien viritys kuuluviin (☞ s. 8)
0 PRESET (radiolähetyksen kuuntelun aikana):
Valitse muistipaikka-asema kuuluviin (☞ s. 9)
A
: Järjestelmä toimintatilaan/ pois toimintatilasta
B CLOCK: Kellonajan näyttäminen (☞ s. 6)
C
,
(toiston aikana): Hyppy taakse- ja
eteenpäin/ Pidä painettuna: pikahaku taakse- ja
eteenpäin
MENU: Palaa edelliselle iPod-valikkotasolle.
: Toisto/Tauko
S/T/W/X (OPTION-valikon aikana): Muuttaa
asetusta
ENTER
(iPodin käytön aikana): Valitse ryhmä/ käynnistä
toisto
(OPTION-valikon aikana): Vahvista asetus.
D : Toiston lopetus.
E DISPLAY: Valitsee etulevyn näytön tietueen . (☞ s.
8)
F MUTE: Äänen mykistäminen/palauttaminen
kuuluviin.
G VOLUME: Säädä äänenvoimakkuutta.
H MEMORY: Tallenna radioasema muistipaikalle.
(☞ s. 9)
X Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
Lue ennen pariston käyttöä seuraavat varoitukset:
PARISTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA (☞ s. 18).
Kun työnnät lukitsinta suuntaan
pariston pidikettä suuntaan
.
, työnnä
1
RETURN
ENTER
VOLUME
SOURCE
PRESET
USB
ALARM
SNOOZE / SLEEP
Enintään
6m
CR2032
-paristo
SNOOZE / SLEEP
ALARM
CD
2
CLOCK
iPod
RADIO
AUX
USB
FOLDER
MENU
ENTER
3
OPTION
DISPLAY
VOLUME
MUTE
TUNING
MEMORY
PRESET
Pariston eristävä
kalvo: Poista
ennen käyttöä.
5 Fi
suomi
X Kauko-ohjain
iPodin kytkeminen
Laita iPod iPod-telakkaan.
!
iPod latautuu, kun se on iPod-telakassa. iPod ei
lataudu virransäästötilan aikana.
Telakkasovitin
Huom
• Varmista hyvä kytkentä kiinnittämällä iPodlaitteen mukana toimitettu yhteensopiva
telakkasovitin tai (erikseen myytävä) iPodyleistelakkasovitin ja poistamalla iPodin
suojakuori.
• Jos käyttämäsi sovitin on epäyhteensopiva tai
et käytä sovitinta lainkaan, kytkentä voi olla
huono tai löysä ja vahingoittaa liitintä tai
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Lisätietoja
telakkasovittimista saat Applen virallisilta
verkkosivuilta.
• Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan
olevan iPodin väkisin, liitin voi vahingoittua.
Poista suojakotelo ennen iPodin kytkemistä.
• Kiinnitä telakan suojakansi iPod-telakkaan,
ellet käytä sitä.
IPod/iPhone
LABEL SIDE
KELLONAJAN ASETTAMINEN
1
2
ENTER
PRESET
1 Laita CLOCK-valitsin kohtaan
SET.
2 Aseta kello oikeaan aikaan.
Takalevy
Valitse – / + -painikkeilla tunti. Paina
ENTER.
Valitse samalla tavalla minuutit.
Etulevy
!
• Kellonajan säädön aikana pääset
RETURN-painikkeella edelliseen
asetuskohtaan.
• Valitse näyttöön 12 tunnin kello tai 24
tunnin kello etulevyn SNOOZE/SLEEPpainikkeella.
3 Vahvista asetus laittamalla
CLOCK-valitsin ON-kohtaan.
3
Kun laitat valitsimen asentoon ON,
aikana on 00 sekuntia, ja laskuri
käynnistyy.
Takalevy
!
• Aika näkyy vähän aikaa, kun painat kaukoohjaimen CLOCK -painiketta.
• Valitse virransäästötila käyttöön laittamalla
takalevyn CLOCK-kytkin OFF-asentoon.
Huo
Ajan asetus häviää muistista noin 5 minuutin
kuluttua verkkojohdon irrottamisesta.
6 Fi
KÄYTTÖ
suomi
MUSIIKIN KUUNTELU iPODISTA
Lisätietoja yhteensopivista iPod-malleista: TEKNISET TIEDOT (☞ s. 18).
Kauko-ohjaimen käyttö, ks. Kauko-ohjain (☞ s. 5).
1
1 Laita iPod iPod-telakkaan.
2
2 Valitse asetukseksi SOURCE - iPod.
3 Käynnistä iPodin ohjelman toisto.
Voit ohjata toistoa kauko-ohjaimella, iPodista
tai tästä laitteesta.
SOURCE
!
• Voit poistaa iPod-laitteen milloin tahansa haluat.
• Jos toistat iPodin sisältämää musiikkia, tämä laite
kytkeytyy automaattisesti toimintatilaan ja toistaa
iPodin ohjelmaa, jos tämä laite on silloin pois
toimintatilasta.
!
Tämä laite sammuu automaattisesti, ellei iPod ole kytkettynä eikä mikään toimintoa ole käytetty 60 minuuttiin.
CD- JA USB-TOISTO
X CD-toisto
1
1 Laita SOURCE-valitsin kohtaan CD.
2
2 Laita CD-levy soittimeen.
Toisto alkaa automaattisesti. Voit ohjata toistoa
kauko-ohjaimella tai tästä laitteesta.
!
SOURCE
Datalevyn toisto alkaa tiedostojen aakkosjärjestyksessä.
IPod/iPhone
Huom
LABEL SIDE
Laita CD-levy laitteeseen niin, että sen etikettipuoli on
laitteen etuosaa kohti.
X USB-toisto
1
1 Laita SOURCE-valitsin kohtaan USB.
2
2 Kytke USB-laite.
RETURN
ENTER
Toisto alkaa automaattisesti. Voit ohjata toistoa
kauko-ohjaimella tai tästä laitteesta.
VOLUME
SOURCE
SOURCE
PRESET
USB
ALARM
SNOOZE / SLEEP
!
• Voit poistaa USB-laitteen milloin tahansa haluat.
• Toisto alkaa luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjestyksessä.
!
• Jos painat -painiketta toiston aikana, seuraavalla kuuntelukerralla toisto alkaa viimeksi kuuntelemasi raidan alusta. Jos
painat -painiketta uudelleen toiston lopettamisen jälkeen, seuraavalla kerralla CD/USB-toisto alkaa ensimmäisestä
raidasta.
• Lisätietoja toistettavista levyistä ja tiedostoista: LEVYT JA USB-LAITTEET (☞ s. 17).
• Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois toimintatilasta 60 minuuttia CD/USB-toiston pysäyttämisen/taukotilaan
kytkemisen jälkeen.
7 Fi
Näyttötietueen valinta
X Kansion ohitus data-CD/USB-toistossa
Valitse kansio FOLDER-painikkeella.
Hyppää edellisen/seuraavan kansion ensimmäiseen
tiedostoon. Kansion nimi näkyy vähän aikaa etulevyn
näytössä.
ROOT näkyy juurikansion kohdalla, jos hakemistossa on
toistokelpoisia tiedostoja.
FOLDER
Kauko-ohjain
Näyttötietueen valinta
Voit valita etulevyn näytön tietueen. Erikoismerkit eivät välttämättä näy oikein.
Painele DISPLAY toiston aikana.
Painele painiketta
DISPLAY
Kauko-ohjain
iPod
CD/USB
Kappaleen numero ja toistoon kulunut aika
(perusasetus)
L
Kappaleen numero ja jäljellä oleva toistoaika
L
Kappaleen nimi
L
Esittäjän nimi
L
Albumin nimi
L
Perusasetuksen palautus
Raidan/tiedoston numeo ja parhaillaan soivan kappaleen toistoon
kulunut aika (perusasetus)
L
Raidan numero ja parhaillaan soivan kappaleen jäljellä oleva
toistoaika *1
L
Levyn kokonaistoistoaika*1
L
Levyn jäljellä oleva toistoaika*1
L
Tiedoston nimi*2
L
Raidan nimi*3
L
Esittäjän nimi*3
L
Albumin nimi*3
L
Perusasetuksen palautus
Huom
Tominto vaikuttaa ohjelmalähteisiin iPod classic, iPod
nano (2. sukupolvi ja uudemmat), iPod touch ja
iPhone. Näissäkin iPod-malleissa ohjelmistoversio
saattaa estää toiminnon käytön.
*1 Vain Audio CD-levyille
*2Vain MP3/WMA-tiedostoille
3 Vain jos valitulla raidalla on kyseinen
tieto
RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU
Radioasemien viritys
1
1 Laita SOURCE -valitsin asentoon FM.
2
SOURCE
TUNING
Kauko-ohjain
2 Jos haluat käynnistää automaattivirityksen,
pidä painettuna TUNING-painike.
Jos haluat itse määrittää viritystaajuuden,
painele TUNING-painiketta.
Huom!
Jos virität aseman viritystaajuuden itse, viritin valitsee käyttöön
monoäänen.
8 Fi
RADIOLÄHETYKSEN KUUNTELU
suomi
Radioasemien tallennus
Voit tallentaa 30 suosikkiasemaasi muistipaikoille.
X Automaattiviritys muistipaikoille
1
2
Pidä painettuna
1 Laita SOURCE -valitsin
asentoon FM.
3
ENTER
MEMORY
SOURCE
Kauko-ohjain
2 Pidä painettuna MEMORY 2
sekuntia tai pidempään.
!
Kauko-ohjain
Jos haluat keskeyttää, paina uudelleen
MEMORY-painiketta ennen vaiheen 3
päättymistä.
3 Paina ENTER-painiketta.
Automaattinen tallennus alkaa.
Huom!
Kun käynnistät automaattisen
asematallennuksen, kaikki muistipaikat
tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille
uudet asemat.
X Käyttäjän ohjaama asemahaku
1
2
TUNING
MEMORY
Kauko-ohjain
3
1 Viritä kuuluviin haluamasi
radioasema.
2 Paina MEMORY-painiketta.
Kauko-ohjain
4
3 Valitse muistipaikka, jolle haluat
tallentaa aseman.
MENU
!
ENTER
ENTER
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain
Jos haluat perua asetuksen, paina uudelleen
MEMORY.
4 Vahvista painamalla ENTER.
Muistipaikka-aseman valinta kuuluviin
1
2
PRESET
SOURCE
1 Laita SOURCE -valitsin
asentoon FM.
2 Valitse muistipaikka-asema
kuuluviin painikkeella PRESET.
!
Voit poistaa muistiin tallennetun aseman
valitsemalla kauko-ohjaimella OPTION J S/T-nuolipainike J valitse ENTERpainikkeella PRESET DELETE .
9 Fi
HÄLYTYSTOIMINTO
Hälytys
Tämä laite pystyy toistamaan lempimusiikkiasi, hälytysäänen tai molemmat etukäteen ajastetulla hetkellä.
Hälytystoiminnot on kuvattu tässä.
• Tässä laitteessa on 3 musiikin ja hälytysäänen yhdistävää hälytystoimintoa:
SRC+BEEP
Laite toistaa valitsemaasi audiolähdettä ja hälytysääntä ajastetulla hetkellä. Audiolähteen toisto alkaa
3 minuuttia ennen ajastamaasi hetkeä, ja äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen. Ajastamallasi
hetkellä kuulet hälytysäänen. Tämä toiminto herättää sinut lempeästi.
SOURCE
Valitsemasi lähteen toisto alkaa ajastamallasi hetkellä. Äänenvoimakkuus voimistuu vähitellen
asetetulle tasolle.
BEEP
Vain hälytysääni kuuluu ajastetulla hetkellä.
• Voit valita hälytyshetkellä soivan audiolähteen seuraavista: iPod, audio-CD, data-CD, USBlaite, radio. Audiolähteestä riippuen, voit myös valita seuraavat:
SOURCE
Valittavissa
Toiminto
iPod
Resume play
Audio CD/Data CD/
USB
Track
Soitin uusintatoistaa valitsemasi raidan.
Resume play
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
FM
Preset
Soitin toistaa valitsemasi muistipaikka-aseman radiolähetystä.
Resume play
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi muistipaikka-aseman
radiolähetystä.
Soitin toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
• Voit myös käyttää torkkutoimintoa.
Hälytyksen ajastaminen
X Hälytysajan säätö ja hälytysäänen valinta
1
Pidä painettuna
2
ENTER
PRESET
ALARM
1 Pidä painettuna ALARM 2 sekuntia
tai pidempään.
Hälytyksen ilmaisin (
valikkokohdat vilkkuvat.
) ja
2 Määritä hälytyksen kellonaika.
Valitse – / + -painikkeilla tunti. Paina
ENTER.
Valitse samalla tavalla minuutit.
3
PRESET
10 Fi
ENTER
3 Määritä hälytysääni.
Valitse SRC+BEEP, SOURCE tai
BEEP. Lisätietoja hälytyksistä: “Hälytys
(☞ s. 10)”.
HÄLYTYSTOIMINTO
4 Valitse haluamasi ohjelmalähde.
(tarvittaessa)
ENTER
PRESET
5 Valitse raita tai radioasema
(tarvittaessa).
5
(tarvittaessa)
ENTER
PRESET
Jos valitsit SRC+BEEP tai SOURCE, sinun on
valittava audiolähde. Voit valita audiolähteeksi
minkä tahansa lähteen paitsi AUX-liittimen.
Jos lähde on CD/USB/FM, valitse hälytystä
varten raita tai radioasema.
• Jos haluat valita viimeksi kuuntelemasi
kappaleen tai radioaseman, valitse “---”.
• Jos valitse ohjelmalähteeksi iPodin, laite
toistaa viimeksi kuuntelemasi raidan.
6 Määritä hälytyksen
äänenvoimakkuus.
6
ENTER
PRESET
Jos haluat käyttää samaa äänenvoimakkuutta
kuin viime kerralla, valitse “---”.
Kun olet säätänyt hälytyksen
äänenvoimakkuuden, hälytys kytkeytyy
käyttöön ja hälytysilmaisin (
) tulee
näkyviin.
• Hälytyksen säädön aikana pääset RETURNpainikkeella edelliseen asetuskohtaan.
• Jos haluat keskeyttää ottamatta hälytystä
käyttöön, paina uudelleen ALARM-painiketta
ennen vaiheen 6 päättymistä.
X Hälytyksen kytkentä päälle/pois
Kytke hälytys käyttöön / pois
käytöstä
ALARM
!
Kun hälytin on käytössä, hälytysilmaisin
(
) tulee näkyviin, ja hälytysaika näkyy
näytössä hetken aikaa.
Toiminnot hälytyksen aikana
Hälytyshetkellä laite alkaa hälyttää. Toiston aikana voit käyttää seuraavia toimintoja.
Huom!
Ellei valitsemaasi ohjelmalähdettä voida toistaa hälytyshetkellä (esim. iPod ei ole kytkettynä), laite toistaa hälytysääntä.
X Torkkutoiminto
VOLUME
SNOOZE / SLEEP
Paina SNOOZE/SLEEP-painiketta.
Hälytysääni loppuu ja alkaa kuulua uudestaan 5
minuutin kuluttua.
• Kun valittuna on SRC+BEEP, lopeta
hälytysääni painamalla painiketta SNOOZE/
SLEEP. Keskeytä musiikin toisto painamalla
painiketta SNOOZE/SLEEP uudelleen.
Piipaus kuuluu 5 minuuttia ohjelmalähteen
toiston loppumisen jälkeen. Ohjelmalähteen
ääni vaimenee kuulumattomiin 1 minuutti
ennen piippausääntä.
• Kun torkkutoiminto on käytössä,
hälytysilmaisin vilkkuu.
11 Fi
suomi
4
SATUNNAIS- JA UUSINTATOISTO
X Hälytyksen lopetus
Paina painiketta ALARM tai
.
!
• Ellet sammuta hälytintä, se sammuu
automaattisesti 60 minuutin kuluttua.
• Vaikka sammutat hälyttimen, hälytyksen
kellonaika ja muut asetukset jäävät muistiin,
joten hälytys on helppo ottaa käyttöön
seuraavalla kerralla. Kun haluat ajastaa
hälytyksen uudelleen, paina painiketta
ALARM.
ALARM
SATUNNAIS- JA UUSINTATOISTO
Satunnaistoisto
Uusintatoisto
Painele painiketta
Painele painiketta
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain
CD/USB
SHUFFLE FOLDER
(Satunnaistoista kaikki
kansion kappaleet)
SHUFFLE ALL
(Satunnaistoista kaikki)
SHUFFLE OFF
(satunnaistoisto ei
käytössä)
•
•
•
•
iPod
CD/USB
SHUFFLE SONGS
(kappaleiden
satunnaistoisto)
SHUFFLE ALBUMS
(albumien
satunnaistoisto)
SHUFFLE OFF
(satunnaistoisto ei
käytössä)
REPEAT ONE
(Uusintatoista yksi raita)
REPEAT FOLDER
(Uusintatoista kaikki
kansion kappaleet)
REPEAT ALL
(Uusintatoista kaikki)
REPEAT OFF
(ei uusintaa).
iPod
REPEAT ONE
(Uusintatoista yksi
raita)
REPEAT ALL
(Uusintatoista kaikki)
REPEAT OFF
(ei uusintaa).
Et voi valita SHUFFLE ALBUMS, jos käytössä on iPod touch tai iPhone.
Voit valita kansion uusinta- tai satunnaistoiston vain, jos ohjelmalähde sisältää kansioita.
Jotkin iPod-mallit voivat aiheuttaa sen, että satunnais- ja uusintatoistoa ei voi valita tai käyttää.
Kun toiston kohteena on iPod, satunnais- ja uusintatoiston asetustapa riippuu iPod-mallista.
ERILLISLAITTEEN TALLENTEEN KUUNTELU
1
1 Kytke kannettava audiolaite AUXliittimeen erikseen myytävällä 3,5 mmminiliitinkaapelilla (1/8 in).
2
SOURCE
Takalevy
Hiljennä tämän laitteen äänenvoimakkuutta
ja erillisen kannettavan audiolaitteen
äänenvoimakkuutta ennen kytkennän
tekemistä.
2 Laita SOURCE-valitsin asentoon
AUX.
3 Käynnistä ohjelman toisto
laitteeseen kytketystä
kannettavasta audiolaitteesta.
4 Säädä tämän laitteen ja kannettavan
audiolaitteen äänenvoimakkuus.
12 Fi
suomi
UNIAJASTIN
Ohjelmoi laite sammumaan tietyn ajan kuluttua.
1
2
Pidä painettuna
VOLUME
ENTER
PRESET
1 Pidä painettuna SNOOZE/
SLEEP 2 sekuntia tai
pidempään.
2 Valitse uniajastimen ajaksi 30,
60, 90,120 tai SLEEP OFF.
Kun aika on asetettu, toiminto on
ajastettu ja uniajastimen ilmaisin
SLEEP tulee näkyviin.
Jos haluat keskeyttää muuttamatta nykyistä
asetusta, paina SNOOZE/SLEEP.
SNOOZE / SLEEP
OPTION-VALIKKO
OPTION-valikon voit avata etulevyn näyttöön painamalla kauko-ohjaimen OPTION-painiketta. Voit säätää
erilaisia hyödyllisiä toimintoja valikon kautta.
Option-valikko
Asetusvaihtoehdot tai säätöalue
Sivu
PRESET DELETE
(Näkyy vain, kun ohjelmalähteenä on FM.)
DIMMER
DIMMER OFF (kirkkain)/DIMMER 1/DIMMER 2 (himmein)
Tämä sivu
TREBLE
-10 dB - +10 dB
Tämä sivu
BASS
-10 dB - +10 dB
Tämä sivu
AUTO POWER
OFF
TIME OFF/ TIME 8H/ TIME 4H
AUTO POWER OFF kytkee laitteen sammuksiin tai virransäästötilaan, ellei
mitään toimintoa ole käytetty asetukseen määritetyn ajan kuluessa.
Tämä sivu
1
1 Paina OPTION-painiketta.
3
2
MENU
ENTER
OPTION
9
ENTER
2 Valitse haluamasi OPTIONvalikko S/T-painikkeilla.
3 Vahvista painamalla ENTER.
Kauko-ohjain
4
Kauko-ohjain
Kauko-ohjain
4 Muuta asetusta S/T-painikkeilla.
5 Vahvista asetus ENTER-painikkeella.
6
5
MENU
ENTER
Kauko-ohjain
ENTER
Kauko-ohjain
OPTION
Kauko-ohjain
Jos haluat muuttaa muitakin asetuksia,
toista vaiheet 2-5.
6 Sulje OPTION-valikko painamalla
OPTION-painiketta.
Jos haluat keskeyttää muuttamatta asetuksia,
paina OPTION-painiketta ennen vaiheen 5
päättymistä.
X Säädä himmennys/äänensävy
DIMMER: Etulevyn näytön kirkkaus.
TREBLE*: Korkeiden taajuuksien kuuluvuus.
BASS*: Bassotaajuuksien kuuluvuus.
* Vaikuttaa myös kuulokkeiden käytön aikana.
13 Fi
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS
Jos laitteen toiminnassa ilmenee ongelma, tarkasta ensin seuraavat kohdat. Mikäli vikaa ei ole mainittu
luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys
lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
Yleistä
Ongelma
Kaiuttimet eivät toista ääntä.
Syy
Äänenvoimakkuus on ehkä säädetty
minimiin.
Ratkaisu
Säädä äänenvoimakkuus.
Käyttöön on valittu väärä ohjelmalähde. Valitse oikea ohjelmalähde
Kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Ääni särisee/säröytyy tai
kuuluu epänormaalia kohinaa.
Irrota kuulokkeet.
Erillisen ohjelmalähteen
Säädä äänenvoimakkuutta VOLUMEäänenvoimakkuus on liian suuri, tai
painikkeella, säädä bassoa OPTIONtämän laitteen äänenvoimakkuus on liian valikosta (☞ s. 13).
suuri (etenkin Bass).
Laite ei toimi normaalisti.
Laite on saanut ulkoisen sähköiskun
Sammuta tämä laite. Irrota verkkojohto.
(esim. salamasta tai liiallisesta
Odota 30 sekuntia. Kytke verkkojohto
Virta kytkeytyy, mutta sammuu
staattisesta sähköstä), tai virranjakelu on uudelleen. Kytke laite toimintatilaan.
heti.
katkennut.
Lähellä olevista digitaali- ja
suurtaajuuslaitteista aiheutuu
kohinaa.
Laite on liian lähellä digitaalista tai
suurtaajuista laitetta.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
Kellonaika on hävinnyt
muistista.
Verkkojohto on ollut yli 5 minuuttia irti
pistorasiasta.
Kytke verkkojohto kunnolla pistorasiaan ja
ajasta kello uudestaan (☞ s. 6).
Hälytyshetkellä kuuluu vain
piippaus, ei musiikkia.
Hälytykseen valitsemasi ohjelmalähde ei Jos olet valinnut iPodin tai USB:n,
ole kytkettynä tai laitteessa.
varmista, että laite on kytkettynä. Jos olet
valinnut CD-levyn, varmista, että CD on
laitteessa.
Hälytysäänenä on BEEP.
Määritä hälytysääneksi SRC+BEEP tai
SOURCE (☞ s. 10).
Kellonaika vilkkuu eikä laitetta Takalevyn CLOCK-valitsin on
voi käyttää.
asennossa SET, joten laite odottaa, että
asettaisit kellonajan.
Laita takalevyn CLOCK-valitsin ONasentoon (☞ s. 6).
Virta sammuu yllättäen.
Automaattinen virransammutustoiminto
on sammuttanut laitteen.
Tämä laite kytkeytyy automaattisesti pois
toimintatilasta 60 minuuttia CD/USBtoiston pysäyttämisen jälkeen.
Uniajastin (☞ s. 13) on ehkä otettu
käyttöön.
Kytke tämä laite toimintatilaan ja käynnistä
ohjelman toisto.
AUTO POWER OFF-toiminto on
sammuttanut laitteen.
Jos valitset AUTO POWER OFF - TIME
OFF, laite voi toistaa ohjelmaa keskeytyksettä
(☞ s. 13).
Radio
Ongelma
Stereolähetyksen aikana
kuuluu liikaa kohinaa.
Radioaaltojen vastaanotto on
heikkoa jopa ulkoantennilla.
14 Fi (Ääni on säröinen.)
Syy
Ratkaisu
Antenni on ehkä kytketty väärin.
Varmista, että antenni on kytketty oikein
(☞ s. 4).
Valitsemasi radioasema saattaa sijaita
kaukana, tai olet alueella, jossa
radioaaltojen kuuluvuus on huono.
Yritä virittää asema kuuluviin itse signaalin
laadun parantamiseksi (☞ s. 8) tai käytä
monikanavaista ulkoantennia.
Monitiesäröä tai muuta radiohäiriötä on
vastaanotossa.
Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai
sijoitusta
VIANMÄÄRITYS
suomi
iPod
Huom
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta iPodin kytkentä (☞ s. 6).
Toimintatilan viesti
Syy
Mitä pitää tehdä?
iPod Connecting
iPod Charging
Vahvistin muodostaa parhaillaan iPodyhteyttä.
Jos viesti tulee uudelleen etulevyn näyttöön
eikä ohjelman toisto käynnisty, kytke iPod
uudestaan (☞ s. 6).
Unknown iPod
Tämän laitteen ja iPodin välisellä
signaalitiellä on jokin ongelma.
Kytke iPod uudelleen (☞ s. 6).
Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.
Tuettuja ovat vain iPod classic, iPod nano
(2. sukupolvi ja uudemmat), iPod touch ja
iPhone.
iPod
Laite on tunnistanut iPodin, mutta se ei
pysty vastaanottamaan siitä tietoja kuten
toistoon kulunutta aikaa.
iPod Unplugged
iPod on irrotettu iPod-telakasta.
Laita iPod takaisin iPod-telakkaan (☞ s. 6).
Over Current
Tämä laite ei tue kyseistä iPod-soitinta.
Irrota iPod, ja kytke tämä laite hetkeksi pois
toimintatilasta. Kytke sitten iPod uudelleen
(☞ s. 18).
iPod on kytketty vinoon.
Ongelma
Ei ääntä.
Syy
iPod ei ole kunnolla iPod-telakassa.
iPod ei lataudu.
Ratkaisu
Kytke iPod hyvin.
Kuulokkeet ovat kytkettyinä.
Irrota kuulokkeet.
iPodin ohjelmistoversiota ei ole
päivitetty.
Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja
päivitä iPod-ohjelmisto uusimpaan
mahdolliseen.
iPod on asetettu väärin iPod-telakkaan.
Irrota iPod laitteesta, ja laita se sitten
uudestaan takaisin iPod-telakkaan (☞ s. 6).
Tämä laite on kytketty virransäästötilaan Valitse takalevystä CLOCK - ON
(☞ s. 2).
poistaaksesi virransäästötilan käytöstä
(☞ s. 4).
Yllättäen musiikin toisto
keskeytyy ja laite vaihtaa
toistettavaa raitaa, vaikka et
käyttänyt mitään toimintoa.
iPodin "Shake to Shuffle" -toiminto on
käytössä.
Sammuta "Shake to Shuffle" -toiminto
iPodin asetuksista.
Kauko-ohjain
Ongelma
Syy
Kauko-ohjain ei toimi oikein. Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian
kaukana laitteesta.
Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin ei kestä auringonpaistetta
eikä siihen saa paistaa valo (esim.
loistelampun valo).
Ratkaisu
Lisätietoa kauko-ohjaimen
toimintaetäisyydestä, katso Kaukoohjaimen käyttö (☞ s. 5).
Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
Paristo on tyhjä.
Vaihda paristo uuteen.
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on este.
Poista esteet.
15 Fi
VIANMÄÄRITYS
Levyn toisto
Ongelma
Syy
Ratkaisu
Levyä ei voi laittaa
laitteeseen.
Tämä laite on kytketty virransäästötilaan (☞ s. Valitse takalevystä CLOCK - ON
2).
poistaaksesi virransäästötilan käytöstä (☞ s.
4).
Painike ei toimi.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞ s. 17).
Toisto ei käynnisty
automaattisesti, kun
painat painiketta
.
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
“No Disc” tai "Unknown
Disc" tulee näkyviin
etulevyn näyttöön levyn
laittamisen jälkeen.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞ s. 17).
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
Levy on laitettu laitteeseen väärinpäin.
Laita levy soittimeen etikettipuoli laitteen
etureunaa kohti.
Levy ei sisällä toistokelpoisia tiedostoja.
Käytä levyä, joka sisältää toistokelpoisia
tiedostoja (☞ s. 17).
Laitteen sisäinen virhe.
Poista levy laitteesta painamalla painiketta
.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee (☞ s. 17).
Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja
siksi sen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi
tunnin tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten
uudestaan.
USB-toisto
Huom!
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta USB-laitteen kytkentä (☞ s. 7).
Toimintatilan viesti
Syy
Mitä pitää tehdä?
USB Unplugged
USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla.
Kytke USB-laite uudelleen (☞ s. 7).
Unknown USB
Tämä laite ei pysty toistamaan ohjelmaa
kytkettynä olevasta USB-laitteesta.
Kytke USB-laite, jota tämä laite pystyy
toistamaan (☞ s. 17).
Tiedostonimi on liian pitkä.
Tiedostonimessä ei saa olla yli 250 merkkiä.
Over Current
USB-laite on kytketty vinosti.
Irrota USB-laite, ja kytke tämä laite hetkeksi
pois toimintatilasta. Kytke sitten uudestaan
USB-laite, jota tämä laite pystyy toistamaan
(☞ s. 17).
No Files
USB-laite ei sisällä toistokelpoisia
tiedostoja.
Käytä USB-laitetta, joka sisältää
toistokelpoisia tiedostoja (☞ s. 17).
Kytketty USB-laite ei ole yhteensopiva tähän Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite
laitteeseen.
uudelleen tähän laitteeseen. Elleivät edellä
mainitut ratkaisut poista ongelmaa, USBlaite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa.
USB Time Out
Ongelma
USB-laitteeseen
tallennettu MP3/WMAtiedosto ei toistu.
Tiedostoja/kansioita on liian paljon.
Syy
Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
Poista joitakin tiedostoja/kansioita. Katso
lukumäärärajoitukset tästä käyttöohjeesta
(☞ s. 17).
Ratkaisu
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite
uudelleen tähän laitteeseen.
Kytke verkkolaite, jos sellainen on toimitettu
erillislaitteen mukana.
Formatoi USB-laite ja kopioi tiedostot uudestaan.
Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista ongelmaa,
USB-laite ei ole toistokelpoinen tässä laitteessa.
16 Fi
suomi
LEVYT JA USB-LAITTEET
Levytiedot
Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi seuraavien
levytyyppien kanssa: audio CD, CD-R*1 ja CDRW*1, logot ohessa.
• Jos levy likaantuu,
pyyhi puhtaalla,
kuivalla liinalla levyn
keskeltä suoraan
kohti reunaa. Älä
puhdista vinyylilevyn
puhdistusaineella tai
maalinohentimella.
• Älä käytä myynnissä
olevia
linssinpuhdistimia.
Ne voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
USB-laite
*1
ISO 9660
!
Laite toistaa levyjä, joissa on jokin yllä olevista logoista.
Levyn logo on painettu levyyn ja levykoteloon.
Huom
• Älä laita soittimeen muuntyyppisiä levyjä. Laite voi mennä
rikki.
• CD-R/RW -levyjä voi toistaa vain viimeisteltynä.
• Tallennusvaihe ja levyn ominaisuudet voivat estää toiston.
• Älä laita soittimeen erikoismuotoiltua (esim. sydämen
muotoista) levyä.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on paljon
naarmuja.
CD-levyjen käsittely
• Älä koske levyn pintaan.
Tartu levyyn reunasta ja
keskeltä.
• Älä kirjoita levyyn
lyijykynällä tai muulla
teräväkärkisellä kynällä.
• Älä liimaa levyyn teippiä, etikettejä, liimaa tms.
• Älä käytä suojaa, jonka tarkoituksena on estää levyn
naarmuuntuminen.
• Laita laitteeseen vain yksi levy kerrallaan. Muuten tämä
laite ja levyt voivat mennä rikki.
• Älä laita levytilaan mitään vierasesineitä.
• Älä laita soittimeen halkeillutta, vääntynyttä tai liimattua
levyä.
• Älä laita levyä
auringonpaisteeseen
Varoitus!
tai kuumaan,
kosteaan tai
pölyiseen tilaan.
Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim.
flash-muisteja, kannettavia audiosoittimia), jotka on
alustettu FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.
Huom
• Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät
tekniset vaatimukset.
• Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita
(kuten USB-latureita tai -hubeja), tietokoneita,
kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
• YAMAHA ei ole vastuussa kytkennän aikana tapahtuvasta
USB-laitteen sisältämän datan vahingoittumisesta tai
katoamisesta.
• Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole
taattua.
• Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.
MP3- ja WMA-tiedostot
Huom
• Tämä laite pystyy toistamaan:
Tiedosto
MP3
WMA
Bittinopeus
(kbps)
8 - 320*2
16 - 320*2
Näytetaajuus
(kHz)
16 - 48
22.05 - 48
*2
Laite tukee vakiobittinopeutta ja vaihtuvaa
bittinopeutta.
• Laitteen näyttämien kansioiden/tiedostojen
enimmäislukumäärät:
Data CD
USB
*3
512
9999
Kansioiden enimmäismäärä*3
255
999
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
511
255
Tiedostojen enimmäislukumäärä
*3 Root (juuri) lasketaan yhdeksi kansioksi.
• Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa.
17 Fi
TEKNISET TIEDOT
X SOITINOSA
LASERTURVALLISUUS
iPod (Digitaalinen kytkentä)
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain
valtuutettu huolto.
• Yhteensopivat iPodit: ....... iPod touch (1st, 2nd, 3rd, ja 4th
generation)
iPod classic
iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, ja 6th generation)
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista
aukoista.
CD
• Media ........................................................... CD, CD-R/RW
• Audioformaatti .............................. Audio CD, MP3, WMA
Laser
• Tyyppi..................................Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
• Aallonpituus .............................................................790 nm
• Antoteho .....................................................................7 mW
USB
• Audioformaatti .................................................MP3, WMA
AUX
• Tuloliitin ......................3.5 mm (1/8 in) STEREO miniliitin
X VAHVISTINOSA
Laitteen laserosan säteily voi ylittää luokan 1 rajan.
iPod, iPhone
“Made for iPod” ja “Made for iPhone” tarkoittavat, että
elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi iPodiin tai
iPhoneen, merkinnän mukaisesti, ja että valmistaja on
sertifioinut laitteen täyttämään Applen suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin tai iPhonen
kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
• Lähtötehon maksimi ....................................... 15 W + 15 W
(6 Ω 1 kHz, 10% THD)
• Kuulokkeet ...............................3.5 mm STEREO miniliitin
(Mukautuva impedanssi 16 - 32 Ω)
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod
touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
X VIRITINOSA
PARISTOA KOSKEVIA VAROITUKSIA
• Viritysalue
FM .................................................... 87.50 - 108.00 MHz
X YLEISTÄ
•
•
•
•
•
Käyttöjännite ............................................AC 230 V, 50 Hz
Virrankulutus ............................................................... 23 W
Virrankulutus ei toimintatilassa.................................. 2,7 W
Virrankulutus virransäästötilassa................................ 0,2 W
Mitat (l x k x s) ................ (l)457 × (k)180,5 × (s)173,5mm
(18 × 7 1/8 × 6 7/8 in)
• Paino ......................................................... 5,1 kg (11,2 lbs.)
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
18 Fi
• Kun paristot alkavat olla tyhjät, kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin
paristo mahdollisimman pian.
• Tyhjät paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot
heti. Jos paristo on vuotanut, älä koske aineeseen äläkä
tahri siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uuden pariston.
• Pidä paristo lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee
pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista
siitä paristo.
• Älä lataa tai pura mukana toimitettua paristoa.
suomi
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely
voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
19 Fi
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of
procedures other than those specified herein may result in
hazardous radiation exposure.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent
entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die
Einstellung bzw. die Ausführung von anderen als in
dieser Anleitung beschriebenen Vorgängen kann zu
Gefährdung durch gefährliche Strahlung führen.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande
av åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan
resultera i farlig strålning.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure
non specificati in questo manuale possono risultare in
esposizione a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos
que no se especifican enste manual pueden causar una
exposición peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of
procedures anders dan beschreven in dit document kan
leiden tot blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ïðîèçâåäåíèå
íàñòðîåê èëè âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íå óêàçàííûõ â äàííîé
èíñòðóêöèè, ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà âûäåëåíèè îïàñíîé
ðàäèàöèè.
i
• The name plate is located on the back of the unit.
• La plaque signaletique se trouve sur le dessous de
l’appareil.
• Das Typenschild ist an der Geräteunterseite
angebracht.
• Namnplåten sitter på enhetens undersida.
• La targhetta con il nome è disposta sul lato inferiore
dell’unità.
• La etiqueta con el nombre se encuentra en la parte
inferior de la unidad.
• Het naamplaatje bevindt zich aan de onderzijde van
het toestel.
• Çàâîäñêàÿ òàáëè÷êà íàõîäèòñÿ íà íèæíåé ïîâåðõíîñòè
àïïàðàòà.
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai
asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai
muille vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen SYSTEM OFF/Standby er
sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet.
Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så
længe netstikket sidder i stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren SYSTEM OFF/Standby er sekundert
innkoplet. Den innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet
nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass
1.
Observera! Strömbrytaren SYSTEM OFF/Standby är
sekundärt kopplad och inte bryter inte strömmen från nätet.
Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge
stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug
supplied with this appliance, it should be cut off and an
appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the
instructions described below.
Note
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a
plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live
socket outlet.
■ Special Instructions for U.K.
Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED
IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING
CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured
markings identifying the terminals in your plug,
proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected
to the terminal which is marked with the letter N or
coloured BLACK. The wire which is coloured
BROWN must be connected to the terminal which is
marked with the letter L or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
Huom. Toiminnanvalitsin SYSTEM OFF/Standby on
kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä
sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD.
BETRAKTA EJ STRÅLEN.
ii
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement