Victron energy VE.Net DC Datasheet
Enerji, her zaman, her yerde
ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ
YEDEKLEME VE
ADA SİSTEMLERİ
2
INDEX
Giriş6
Uygulama örnekleri
7
Fener
8
Hospital
10
Kullanıma hazır şebeke ünitesi
12
DC sistemleri
14
AC sistemleri
17
Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı ekleme
20
Aksesuarlar21
Daha fazla güç
22
Teknİk bİlgİler
25
Victron Energy hakkinda
80
Wood shack with solar cell roof, Germany/Hollandse Hoogte
3
EasySolar 12V and 24V: the all-in-one solar power solution
AC out, always active (3)
Solar in
AC out, active on grid (1)
AC in
Battery
EasySolar: The all-in-one solar power solution
EasySolar takes power solutions one stage further; by combining an Ultra-fast BlueSolar charge controller (MPPT), an inverter/
charger and AC distribution all in one enclosure. With an extensive reduction in wiring, EasySolar provides ease of use combined
with a maximum return on investment. When using the 24V model, it is possible to use up to 1400 Watt of solar power and with
1600VA continuous inverter power, even peaks of 3000 Watt can be handled without any problems.
The solar charge controller: BlueSolar MPPT 100/50
Up to three strings of PV panels can be connected with three sets of MC4 (PV-ST01) PV connectors. Efficient energy distribution
is guaranteed.
Inverter/charger providing 1600 VA continuous inverter power
The MPPT charge controller and the inverter/charger share the DC battery cables so no additional wiring is needed. The batteries
can be charged with solar power (BlueSolar MPPT) and/or with AC power (inverter/charger) from the utility grid or a genset.
Consumers are always assured of energy, even when the sun isn’t providing sufficient energy for electrical appliances.
4
EasySolar 12V and 24V: the all-in-one solar power solution
VE.Direct
MPPT 100|50
5
Giriş
Şebekeden bağımsız
İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin nedeni genellikle
yetersiz bir altyapıdır. Hiç şebeke yoksa işler daha da zorlaşır. Ancak yine de güvenilir bir elektrik kaynağına ihtiyaç duyulur. Bu
noktada tek cevap yerel ve doğru bir şekilde çalışan bir sistemdir. Victron Energy size bu cevabı sunuyor.Özgürlük ve bağımsızlığın
modern tercümesini size sunmaktan gurur duyuyoruz. Enerji, Her Zaman, Her Yerde
Hibrit sistemler
Kullanılabilir tek enerji kaynağı güneşse, çözüm basit. Enerji talebinizi karşılamak için bir güneş sistemi tercih edeceksiniz.Eğer
daha fazla kaynak kullanılabiliyorsa, bunlar da güneş sisteminizi destekleyebilir. Güneş enerji talebinizi tamamenkarşılayamadığı
için bir güneş sistemi genellikle bir jeneratörle veya bir rüzgar jeneratörüyle desteklenir. Bu enerji kaynakları güneş açığının
karşılanmasını sağ
6
Uygulama örnekleri
Fener
Hospital
Kullanıma hazır şebeke ünitesi
7
Fener
Saldanha, Güney Afrika’da şebekeye bağlı olmayan fener
Güney Afrika sahillerinde şebekeye bağlı olmayan birkaç fener, eskiden 12kW’lık üç adet eski jeneratörle çalıştırılıyordu. Eski
jeneratörler, jeneratör gücüne temiz ve sessiz birer alternatif olan yeni Solar sistemiyle değiştirildi. Üretilen enerji, fenerlerdeki
telsiz iletişimi, ışıklar ve yakındaki gemilerin radar sinyallerini algılamak için özel radar ekipmanı gibi tüm yüklere elektrik vermek için kullanılıyor.
Yeni Solar sistemi aşağıdakilerden oluşuyor:
• 2 adet paralel 48/3000/35 MultiPlus
• 1500Ah C10 OPzS 2V’luk aküler
• 16 adet 230 Wp Solar Panel
• BlueSolar Şarj Kontrol Birimi MPPT 150/70
• Yedek olarak 10kW’lık jeneratör
• Ana akü şarj ünitesini ve jeneratör aküsünü izlemek için Hassas Akü Ekranı BMV-602S. BMV-602S, akü şarj ünitesinin şarj
durumuna göre jeneratörü otomatik olarak başlatır ve durdurur.
• Uzaktan İzleme için I/O Extender (Uzatıcısı) ve ayrıca Uzaktan Jeneratör başlatma işlevi olan bir Victron Global Remote.
8
Fener
BlueSolar
150/70 Mppt
Blue Solar
MPPT
150/70
2 2x xMultiPlus
Multiplus
VGR-2
VGR-2
victron global remote
P O W E R
B L U E
victron energy
I/O
Extender
I/O Extender
AC distribution
B L U E
P O W E R
victron energy
MK2.2a
BMV-602
battery monitor
SETUP
+
-
SELECT
Battery
monitor
Battery monitor
Jeneratör
Generator
OpzS
OpzS
OpzS
OpzS
OpzS
OpzS
Akü
Paketi
Battery
pack
Fenerdeki kurulumun sistem şeması.
9
Hospital
Cap-Hatian, Haiti’de yardım derneği tarafından işletilen hastane
Haiti’deki yıkıcı depremin ardından, halk hala evlerini yeniden inşa etmeye ve toparlanmaya çalışıyor. Cap-Haitian, Haiti’deki
yardım derneği tarafından işletilen hastanede, tüm hastaneye güç sağlamak için kapsamlı bir hibrit güç sistemi kuruldu.
Sistemin kalbinde paralel olarak bağlanmış beş adet Victron 24/5000/120 Quattro’s var. Sadece yüz amper kapasitesinde küçük
bir şebeke bağlantısı mevcut. Gerekli gücün daha yüksek olduğu durumlarda, Quattro’s şebekeye akülerden gelen enerjiyi
sağlayacaktır.
Bu invertörlerin çıkışını şebekeyle senkronize eden PowerAssist adında benzersiz bir Victron özelliğidir. Şebekeye etkin bir
şekilde güç ekler. Yük azaldığında, akü şarj ünitesini yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır. Çok küçük olmanın yanı sıra,
şebeke bağlantısı aynı zamanda güvenilmezdir. Bir şebeke gücü kaybı durumunda, Quattro’s görünmez bir şekilde güç talebini
sağlar, böylelikle Hastane güvenilebilir bir güç kaynağına dayanabilir.
Ayrıca güç kesintisi yeterince hızlı bir şekilde giderilmediği durumda 40kVA’lık jeneratörü otomatik olarak başlatır. Hastanenin
altı binasının tamamı toplamda 8 adet 180W solar panelle tamamen kaplanmıştır. Bu paneller yüklere güç veren şebeke invertörleri vasıtasıyla Quattro’nun çıkışlarına bağlıdır. Tüm aşırı güç aküleri şarj etmek için kullanılır.
10
Hospital
Günes Panelleri
BlueSolar Şebeke
invertörü
5 x Quattro 5kVA
1’DE AC
Şebeke
2’DE AC
Jeneratör
Aküler
Haiti’deki tesisata genel şematik bakış
11
Kullanıma hazır şebeke ünitesi
İngiltere: ‘Kullanıma hazır şebeke’ ünitesi dış mekan etkinlikleri için enerji sağıyor.
Dış mekan etkinlikleri, genellikle, kullanılan ekipman için yüksek miktarlarda enerji gereksinimini beraberinde getirir. Bir dış
mekan etkinliğinde ana şebekeye erişim yoksa, elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi için uygulanan başlıca yollardan biri jeneratör kullanmaktır. Ancak, jeneratörler gürültü çıkarırlar ve ciddi anlamda hava kirliliğine neden olurlar. İngiltere’den bir firma bu
soruna doğal ve yeşil bir çözüm getiriyor: ‘Kullanıma hazır şebeke’ ünitesi.
Kullanıma hazır şebeke
Kullanıma hazır şebeke ünitesi, enerji üretimi için temiz ve sessiz bir alternatiftir. Lityum-iyon pillerde depoladığı enerjiyi
kullanırken, yenilenebilir enerji (güneş ve rüzgar) kaynaklarından da yararlanarak boşalan pillerini doldurabilir. Kullanıma hazır
şebeke ünitesinin iki versiyonu bulunmaktadır: biri, entegre jeneratörlü ve yakıt tanklı ünite, diğer ise, ‘mini’ olan jeneratörsüz
ünite. Her ikisi de güneş panelli olarak temin edilebilir.
Victron Energy ekipmanları
Kullanıma hazır şebeke ünitesi tamamen Victron Energy ile donatılmıştır: 24V 180Ah Lityum-iyon piller, tek fazlı veya trifaze
kullanılabilen 2 veya 3 Quattro 48V 8kVA ünitesi, Lynx kutuları ve Victron Energy'nin sunduğu diğer ürünler.
12
Kullanıma hazır şebeke ünitesi
Multi
5
1 20
AC distribution
Lynx Power In
Lynx ION
IN
Lynx Shunt
ION
Shunt
Lynx Distributor
Distributer
VE.CAN
LITHIUM BATTERY
24V / 180Ah
BMS CAN-BUS
Ion Control
MG
LITHIUM BATTERY
24V / 180Ah
MG
Lithium battery set
‘Kullanıma hazır şebeke’ ünitesinin şematik görünümü.
13
DC sistemleri
DC Sistemleri
DC sistemlerinde, güneş enerjisi regüle edilmiş DCa dönüştürülür. Sonuç olarak, regüle edilmiţ DC pillere ve tüketicilere
sađlanir. Bir invertör DC sistemine bađli AC tüketicilerine güç sađlar.s DC sistemlerinin aksine, güneţ enerjisi AC sistemlerinde
dođrudan ACa dönüţtürülür.
DC Çikiţi
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT 70/15
Solar Paneller
Aküler
1. DC tüketicileri
Bir güneţ paneli pratikte tüketicilere dođrudan güç sađlar. Panel ile güç tüketicisi arasindaki tek madde ţarj kontrol birimidir.
Bu Blue Solar Şarj Kontrol Birimi tüketiciler ve aküler için voltajlari kontrol eder. DC tüketicileri dođrudan akülere bađlidir.
14
DC sistemleri
AC ÇIKIŞI
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT 70/15
Phoenix invertör
Solar Paneller
12,8V Lithium-ion piller
2. AC tüketicileri
Bu AC tüketicilerine yönelik 230 Volt çıkışa sahip bir DC sistemidir. Yukarıdaki örnekte, AC çıkışı sağlamak için bir Victron
Phoenix invertör eklenir.
AC ÇIKIŞI
Jeneratör
MultiPlus
Solar Paneller
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT 150/70
Aküler
3. Yeterli güneş mevcut değil – hibrit güç
Güneş yeterli enerji sağlamıyorsa, sisteme bir jeneratör eklenir. Bu durumda, bir invertör yerine bir Multiplus invertör/şarj cihazı
kullanılır. Jeneratör doğrudan MultiPlus’a bağlıdır. MultiPlus solar güç kullanımını en üst seviyeye çıkarıp uzun bir akü ömrü
sağlarken, otomatik olarak jeneratörün çalışmasını ve durmasını düzenler.
15
DC sistemleri
PowerAssist – şebeke veya jeneratör gücünün kapasitesini yükseltir
Bu benzersiz Victron özelliği MultiPlus’ın şebeke veya jeneratör gücü kapasitesine ilave
yapmayı sağlar. Pik gücün genellikle sadece sınırlı bir süre için gerektiği durumlarda, MultiPlus yetersiz kıyı veya jeneratör gücünün derhal aküden alınan güçle telafi edilmesini sağlar.
Yük azaldığında, akü şarj ünitesini yeniden şarj etmek için yedek güç kullanılır.
Dolayısıyla, maksimum pik yükte bir jeneratörü boyunlandırmak gerekmez. Bunun yerine
en etkin boyutta jeneratörü kullanın.
Not: Bu özellik hem MultiPlus’ta hem de Quattro’da mevcuttur.
Quattro
1’DE AC
Şebeke
ANA AC ÇIKIŞI
YARDIMCI AC ÇIKIŞI
2’de AC
Jeneratör
Solar Paneller
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT 150/70
24V Lithium-ion piller
4. Yedek sistem
Solar enerji bir şebeke bağlantısıyla da kombine edilebilir. Ancak yetersiz bir solar kaynakla birlikte güç kesintileri yaşayan bir
şebeke bir jeneratör desteğine ihtiyaç duyar. Bir MultiPlus yerine size hem şebekeye hem de jeneratöre bağlamak için tümleşik
bir aktarma anahtarına sahip bir MultiPlus olan Quattro’yu öneririz. Bu şebeke ile jeneratör arasındaki anahtarlama işlemini
tamamen otomatik hale getirir.
16
AC sistemleri
AC Sistemleri
Genellikle AC tüketicilerine güç sağlayan daha büyük solar sistemler için, solar gücü derhal AC’ye dönüştürmek daha verimlidir.
Bu nedenle bunlara “AC sistemleri” denir. AC sistemleri DC sistemlerine kıyasla daha yüksek bir enerji verimliliğine sahiptir.
BlueSolar Şebeke İnvertörü solar enerjiyi doğrudan AC’ye dönüştürür. Bu invertör bir MultiPlus veya Quattro tarafından
sağlanan bir “şebekeye” ihtiyaç duyar. AC tüketicileri tarafından kullanılmayan solar güç fazlası aküleri şarj etmek için kullanılır.
Solar Paneller
BlueSolar
Şebeke invertörü
AC ÇIKIŞI
Jeneratör
MultiPlus
24V Lithium-ion piller
1. Jeneratörlü ada sistemi
Enerji solar paneller tarafından toplanır toplanmaz, Blue Solar Şebeke İnvertörü tarafından AC’ye dönüştürülür. Jeneratör
alternatif akımını doğrudan MultiPlus invertör/şarj cihazına sağlar. MultiPlus solar güç kullanımını en üst seviyeye çıkarırken
jeneratörü otomatik olarak çalıştırıp durduracaktır.
17
AC sistemleri
Solar Paneller
BlueSolar
Şebeke invertörü
1’DE AC
Şebeke
AC ÇIKIŞI
MultiPlus
Aküler
2. Solar ve şebeke
Bu yedek sistemde, şebekeden gelen AC solar panellerden gelen enerjiye ilave yapabilir. Ve aynı şekilde, solar panellerden
gelen enerji oluşabilecek tüm şebeke kesintilerini telafi edebilir.
18
AC sistemleri
MultiPlus’a karşı Quattro
MultiPlus ve Quattro ürünleri hem AC hem de DC sistemlerinde
önemli bir rol oynar. Her ikisi de bir kutu içerisinde güçlü akü şarj
cihazları ve invertörleridir. Mevcut AC kaynaklarının miktarı
Quattor ile Multi arasında seçim yaparken belirleyici faktördür.
Asıl fark akıllı kurallara bağlı olarak bir Quattro’nun iki AC kaynağı
ve bunların arasında bir anahtar alabilmesidir. Tümleşik bir aktar
ma anahtarına sahiptir. MultiPlus yalnızca bir AC kaynağı alabilir.
Solar Paneller
BlueSolar
Şebeke invertörü
1’DE AC
Şebeke
ANA AC ÇIKIŞI
YARDIMCI AC
ÇIKIŞI
2’DE AC
Jeneratör
Quattro
Aküler
3. Solar, jeneratör ve şebeke
Burada gösterilen gibi kapsamlı bir yedek sistem kesintisiz bir enerji tedariki sağlar. Örneğin, bir şebeke kesintisi gerçekleşir,
aküler boşalır ve aynı zamanda mevcut olarak kısıtlı miktarda solar enerji olursa, Quattro invertör/şarj cihazı jeneratörü çalıştırır.
Jeneratöre artık ihtiyaç duyulmadığında, otomatik olarak durdurur.
19
Daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı ekleme
WIND CONVERTER
Kontrol Birimi
Rüzgar Türbini
AC ÇIKIŞI
Phoenix invertör
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT 70/15
Solar Paneller
2 x Lithium 12,8V pil
Seri bağlamalı
DC vasıtasıyla diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl ekleneceğini gösteren örnek
20
Aksesuarlar
Solar sistemlerimiz çeşitli bileşenlerden oluşur. Bunlardan bazıları solar sistemler için özel olarak tasarlanır. Diğer Victron
bileşenlerimiz geniş bir takım uygulamalar için kullanılabilir. Bu bileşenler hakkındaki teknik özellikleri ve diğer detaylı bilgileri
’de “Teknik Bilgiler” bölümünde bulabilirsiniz.
Akü Monitörü
Victron Akü Monitörünün temel görevleri şarj ve deşarj akımlarının
ölçülmesi,ayrıca şarj durumunu ve akünün kalan süresini hesaplamaktır.
Belli limitler aşıldığında bir alarm gönderilir (örneğin aşırı deşarj). Akü
monitörünün Victron Global Remote ile veri alışverişi yapması da mümkündür. Bu alarmların gönderilmesini de kapsar.
Color Control GX
The Color Control GX provides intuitive control and monitoring for all
products connected to it. The list of Victron products that can be connected
is endless: Inverters, Multi’s, Quattro’s, MPPT 150/70, BMV-600 series, BMV700 series, Skylla-i,
Lynx Ion and even more.
VRM Online Portal
Besides monitoring and controlling products on the Color Control GX, the
information is also forwarded to our free remote monitoring website: the
VRM Online Portal.
To get an impression of the VRM Online Portal, visit
https://vrm.victronenergy.com, and use the ‘Take a look inside’ button. The
portal is free of charge.
Dijital Çoklu Kontrol Paneli
Bu panel ile, Multiplus ve Quattro sistemlerini uzaktan izleyebilir ve kontrol
edebilirsiniz. Düğmenin basit bir hareketle döndürülmesi örneğin bir
jeneratörün ve/veya kıyı tarafı akımının güç kaynağını sınırlayabilir. Ayar
aralığı en fazla 200A’dır.
21
Daha fazla güç
Bu broşürde gösterilen AC ve DC sistemleri Victron Energy’nin sunduğu çeşitli imkanların örnekleridir. Gösterildiği üzere, basitten çok kapsamlı çözümlere kadar farklılaşabilirler. Gerekli güç tek bir ünite için çok yüksekse ürünlerimiz paralel veya üç-fazlı
konfigürasyonlar şeklinde konulabilir.
MultiPlus invertör / ţarj cihazlari
AC ÇIKIŢI
Jeneratör
Solar Paneller
Yapılandırılması kolay
Paralel ve üç fazlı sistemleri
yapılandırmak kolaydır. VEConfigure yazılım aracımız hiç
bir donanım değişikliği veya
dip anahtarı olmaksızın yükleyicinin bileşenleri bir araya
getirmesine imkan tanır.
Standart ürünleri kullanır.
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT
150/70
Akü Monitörü
Solar Paneller
BlueSolar şarj
kontrolörü MPPT
150/70
Aküler
1. DC sistemi
Yukarıdaki resim paralel tek bir jeneratör olarak yapılandırılan üç şarj kontrol birimi, iki MultiPlus invertör/şarj aletini göstermektedir.
22
Daha fazla güç
Solar Paneller
3 BlueSolar
Grid invertör
2 Paralel Quattro’s
1’DE AC
Şebeke
ANA AC ÇIKIŞI
2’DE AC
Jeneratör
YARDIMCI AC
ÇIKIŞI
Akü monitörü
Aküler
2. AC sistemi
Yukarıdaki resim paralel olarak üç şebeke invertörüne ve iki Quattro’ya sahip bir AC sistemini göstermektedir.
23
Not: En yeni veri sayfalarımız için lütfen websitemize bakınız:
www.victronenergy.com
24
TEKNİK BİLGİLER
Phoenix inverters 180VA - 1200VA 120V and 230V
Phoenix inverters 1200VA - 5000VA 230V
Multiplus inverter/charger 800VA- 5kVA 230V
Quattro inverter/charger 3kVA - 10kVA 230V
MultiPlus inverter/charger 2kVA and 3kVA 120V
Quattro inverter/charger 3kVA - 5kVA 120V
Skylla-i battery charger 24V
Skylla charger 24/48V
Skylla TG charger 24V 90-265V GL approved
Victron Global Remote 2 and Victron Ethernet Remote
Victron Global Remote 2 and Victron Ethernet Remote
BMV-700 series: Precision battery monitoring
BlueSolar monocrystalline panels
BlueSolar polycristalline panels
BlueSolar charge controllers MPPT 70/15
BlueSolar charge controllers MPPT 75/50
BlueSolar PWM charge controllers
Telecom batteries
OPzS Solar batteries
12,8 Volt Lithium iron phosphate batteries
BMS 12/200 for 12,8 Volt lithium iron phosphate batteries
24V 180Ah Lithium-ion battery and Lynx-ion
Gel and AGM batteries
Phillippines/Hollandse Hoogte
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
47
54
58
59
62
63
66
68
69
70
72
74
76
25
25
EasySolar 12V and 24V: the all-in-one solar power solution
www.victronenergy.com
EasySolar 12V and 24V: the all-in-one solar power
solution
z
All-in-one solar power solution
The EasySolar combines a MPPT solar charge controller, an inverter/charger and AC distribution
in one enclosure.
The product is easy to install, with a minimum of wiring.
The solar charge controller: Blue Solar MPPT 100/50
Up to three strings of PV panels can be connected with three sets of MC4 (PV-ST01) PV
connectors.
The inverter/charger: MultiPlus Compact 12/1600/70 or 24/1600/40
The MPPT charge controller and the MultiPlus Compact inverter/charger share the DC battery
cables (included). The batteries can be charged with solar power (BlueSolar MPPT) and/or with AC
power (inverter/charger) from the utility grid or a genset.
AC distribution
The AC distribution consists of a RCD (30mA/16A) and four AC outputs protected by two 10A and
two 16A circuit breakers.
One 16A output is controlled by the AC input: it will switch on only when AC is available.
PowerAssist
Unique PowerAssist technology protects the utility or generator supply from being overloaded
by adding extra inverter power when needed.
Unique solar application software
Several software programs (Assistants) are available to configure the system for various grid
interactive or stand-alone applications. Please see http://www.victronenergy.nl/support-anddownloads/software/
VE.Direct
MPPT 100|50
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
26
EasySolar 12V and 24V: the all-in-one solar power solution
EasySolar
EasySolar 12/1600/70
EasySolar 24/1600/40
Inverter/charger
Transfer switch
16 A
INVERTER
Input voltage range
9,5 – 17 V
“Heavy duty” output AC 0
19 – 33 V
16 A
Output voltage: 230 VAC ± 2%
Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1)
Output AC1, 2, 3
Cont. output power at 25 °C (3)
1600 VA / 1300 W
Cont. output power at 40 °C
1200 W
Peak power
3000 W
Maximum efficiency
92%
94%
Zero-load power
8W
10 W
Zero load power in search mode
2W
3W
CHARGER
Input voltage range: 187-265 VAC
Input frequency: 45 – 65 Hz
Power factor: 1
AC Input
Charge voltage 'absorption'
14,4 / 28,8 V
Charge voltage 'float'
13,8 / 27,6 V
Storage mode
13,2 / 26,4 V
Charge current house battery (4)
70 A
40 A
Charge current starter battery (A)
4
Battery temperature sensor
yes
Programmable relay (5)
yes
Protection (2)
a-g
Solar Charge Controller
Maximum output current
50 A
Maximum PV power, 6a,b)
700 W
Maximum PV open circuit voltage
100 V
1400 W
100 V
Maximum efficiency
98 %
Self-consumption
10 mA
Charge voltage 'absorption', default setting
14,4 V
Charge voltage 'float', default setting
13,8 V
28,8 V
27,6 V
Charge algorithm
multi-stage adaptive
Temperature compensation
-16 mV / °C resp. -32 mV / °C
Protection
a-g
COMMON CHARACTERISTICS
Operating temp. range
-20 to +50°C (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing):
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue RAL 5012)
Protection category
IP 21
Battery-connection
Battery cables of 1.5 meter
PV connection
Three sets of MC4 (PV-ST01) PV connectors.
230 V AC-connection
G-ST18i connector
Weight
15 kg
Dimensions (hxwxd)
745 x 214 x 110 mm
STANDARDS
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62109
Emission / Immunity
EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3
Automotive Directive
1) Can be adjusted to 60Hz and to 240V
2) Protection
a. Output short circuit
b. Overload
c. Battery voltage too high
d. Battery voltage too low
e. Temperature too high
f. 230VAC on inverter output
g. Input voltage ripple too high
2004/104/EC
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) At 25 °C ambient
5) Programmable relay which can be set for general alarm, DC
undervoltage or genset start signal function
6a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to
700W resp. 1400W
6b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V
27
Phoenix Inverters
230V/50Hz and
110V/60Hz
Phoenix
inverters
180VA - 1200VA 120V and 230V
www.victronenergy.com
180VA – 1200VA
SinusMax – Superior engineering
Developed for professional duty, the Phoenix range of inverters is suitable for the widest range of
applications. The design criteria have been to produce a true sine wave inverter with optimized
efficiency but without compromise in performance. Employing hybrid HF technology, the result is a
top quality product with compact dimensions, light in weight and capable of supplying power,
problem-free, to any load.
Extra start-up power
A unique feature of the SinusMax technology is very high start-up power. Conventional high
frequency technology does not offer such extreme performance. Phoenix inverters, however, are
well suited to power up difficult loads such as computers and low power electric tools.
Phoenix Inverter
12/180
To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch
For our lower power models we recommend the use of our Filax Automatic Transfer Switch. The
Filax features a very short switchover time (less than 20 miliseconds) so that computers and other
electronic equipment will continue to operate without disruption.
LED diagnosis
Please see manual for a description.
Remote on/off switch
Connector for remote on/off switch available on all models.
DIP switch for 50/60Hz selection (48/350 model only)
Phoenix Inverter
12/800 with Schuko socket
Available with different output sockets
Please see pictures below.
Phoenix Inverter 12/350
with IEC-320 sockets
Phoenix Inverter 12/800
with IEC-320 socket
28
Phoenix Inverter 12/800
with Schuko socket
Phoenix Inverter 12/180
with Schuko socket
Phoenix Inverter 12/800
with BS 1363 socket
Phoenix Inverter 12/180
with Nema 5-15R sockets
Phoenix Inverter 12/800
with AN/NZS 3112 socket
Phoenix Inverter 12/800
with Nema 5-15R socket
Phoenix inverters 180VA - 1200VA 120V and 230V
Phoenix Inverter
12 Volt
24 Volt
48 Volt
12/180
24/180
12/350
24/350
48/350
12/800
24/800
48/800
12/1200
24/1200
48/1200
Cont. AC power at 25 °C (VA) (3)
180
350
800
1200
Cont. power at 25 °C / 40 °C (W)
175 / 150
300 / 250
700 / 650
1000 / 900
700
1600
2400
Peak power (W)
350
Output AC voltage / frequency (4)
Input voltage range (V DC)
110VAC or 230VAC +/- 3% 50Hz or 60Hz +/- 0,1%
10,5 - 15,5 / 21,0 - 31,0 / 42,0 - 62,0
9,2 - 17,3 / 18,4 - 34,0 / 36,8 - 68,0
Low battery alarm (V DC)
11,0 / 22 / 44
10,9 / 21,8 / 43,6
Low battery shut down (V DC)
10,5 / 21 / 42
9,2 / 18,4 / 36,8
Low battery auto recovery (V DC)
12,5 / 25 / 50
12,5 / 25 / 50
Max. efficiency (%)
87 / 88
89 / 89/ 90
91 / 93 / 94
92 / 94 / 94
Zero-load power (W)
2,6 / 3,8
3,1 / 5,0 / 6,0
6/5/4
6/5/6
n. a.
n. a.
2
2
Zero-load power in search mode
Protection (2)
a-e
Operating temperature range
-40 to +50°C (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue Ral 5012)
Battery-connection
1)
1)
1)
230V: IEC-320 (IEC-320 plug included), CEE 7/4 (Schuko)
120V: Nema 5-15R
BS 1363 (United Kingdom)
AN/NZS 3112 (Australia, New Zealand)
IP 20
Standard AC outlets
Other outlets (at request)
Protection category
Weight (kg / lbs)
Dimensions (hxwxd in mm)
(hxwxd in inches)
2,7 / 5,4
72x132x200
2.8x5.2x7.9
3,5 / 7,7
72x155x237
2.8x6.1x9.3
ACCESSORIES
Remote on-off switch
6,5 / 14.3
108x165x305
4.2x6.4x11.9
1)
8,5 / 18.7
108x165x305
4.2x6.4x11.9
Two pole connector
Automatic transfer switch
Filax
STANDARDS
Safety
Emission Immunity
1) Battery cables of 1.5 meter (12/180
with cigarette plug)
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
EN 60335-1
EN55014-1 / EN 55014-2/ EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) Frequency can be set by DIP switch (48/350 model only)
Battery Alarm
BMV Battery Monitor
An excessively high or low battery voltage is indicated
by an audible and visual alarm, and a relay for remote
signalling.
The BMV Battery Monitor features an advanced
microprocessor control system combined with high
resolution measuring systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the software
includes complex calculation algorithms to exactly
determine the state of charge of the battery. The BMV
selectively displays battery voltage, current, consumed
Ah or time to go. The monitor also stores a host of data
regarding performance and use of the battery.
29
Phoenix Inverters
Phoenix inverters 1200VA - 5000VA 230V
1200VA – 5000VA (per module)
www.victronenergy.com
SinusMax - Superior engineering
Developed for professional duty, the Phoenix range of inverters is suitable for the widest range of applications.
The design criteria have been to produce a true sine wave inverter with optimised efficiency but without
compromise in performance. Employing hybrid HF technology, the result is a top quality product with compact
dimensions, light in weight and capable of supplying power, problem-free, to any load.
Extra start-up power
A unique feature of the SinusMax technology is very high start-up power. Conventional high frequency
technology does not offer such extreme performance. Phoenix inverters, however, are well suited to power up
difficult loads such as refrigeration compressors, electric motors and similar appliances.
Virtually unlimited power thanks to parallel and 3-phase operation capability
Up to 6 units inverters can operate in parallel to achieve higher power output. Six 24/5000 units, for example,
will provide 24kW / 30kVA output power. Operation in 3-phase configuration is also possible.
Phoenix Inverter
24/5000
To transfer the load to another AC source: the automatic transfer switch
If an automatic transfer switch is required we recommend using the MultiPlus inverter/charger instead. The
switch is included in these products and the charger function of the MultiPlus can be disabled. Computers and
other electronic equipment will continue to operate without disruption because the MultiPlus features a very
short switchover time (less than 20 milliseconds).
Computer interface
All models have a RS-485 port. All you need to connect to your PC is our MK2 interface (see under accessories).
This interface takes care of galvanic isolation between the inverter and the computer, and converts from RS-485
to RS-232. A RS-232 to USB conversion cable is also available. Together with our VEConfigure software, which
can be downloaded free of charge from our website, all parameters of the inverters can be customised. This
includes output voltage and frequency, over and under voltage settings and programming the relay. This relay
can for example be used to signal several alarm conditions, or to start a generator. The inverters can also be
connected to VENet, the new power control network of Victron Energy, or to other computerised monitoring
and control systems.
New applications of high power inverters
The possibilities of paralleled high power inverters are truly amazing. For ideas, examples and battery capacity
calculations please refer to our book “Energy Unlimited” (available free of charge from Victron Energy and
downloadable from www.victronenergy.com).
Phoenix Inverter Compact
24/1600
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
30
Phoenix inverters 1200VA - 5000VA 230V
Phoenix Inverter
C12/1200
C24/1200
C12/1600
C24/1600
C12/2000
C24/2000
Parallel and 3-phase operation
12/3000
24/3000
48/3000
24/5000
48/5000
Yes
INVERTER
Input voltage range (V DC)
9,5 – 17V
Output
19 – 33V
38 – 66V
Output voltage: 230 VAC ±2% Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1)
Cont. output power at 25 ºC (VA) (2)
1200
1600
2000
3000
5000
Cont. output power at 25 ºC (W)
1000
1300
1600
2500
4500
Cont. output power at 40 ºC (W)
900
1200
1450
2200
4000
Peak power (W)
2400
3000
4000
6000
10000
Max. efficiency 12/ 24 /48 V (%)
92 / 94
92 / 94
92 / 92
93 / 94 / 95
94 / 95
Zero-load power 12 / 24 / 48 V (W)
8 / 10
8 / 10
9 / 11
15 / 15 / 16
25 / 25
Zero-load power in AES mode (W)
5/8
5/8
7/9
10 / 10 / 12
20 / 20
Zero-load power in Search mode (W)
2/3
2/3
3/4
4/5/5
5/6
GENERAL
Programmable relay (3)
Yes
Protection (4)
a-g
VE.Bus communication port
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
Remote on-off
Yes
Operating temperature range: -40 to +50 ºC (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing): max 95%
ENCLOSURE
Common Characteristics
Common Characteristics
Battery-connection
230 V AC-connection
Weight (kg)
Dimensions (hxwhd in mm)
Material & Colour: aluminum (blue RAL 5012)
Protection category: IP 21
battery cables of 1.5 meter included
M8 bolts
2+2 M8 bolts
G-ST18i plug
Spring-clamp
Screw terminals
10
12
18
30
375x214x110
520x255x125
362x258x218
444x328x240
STANDARDS
Safety
EN 60335-1
Emission Immunity
1) Can be adjusted to 60Hz and to 240V
2) Non linear load, crest factor 3:1
3) Programmable relay that can a.o. be set for
general alarm, DC undervoltage or genset
start/stop function.
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4a up to 35VDC, 1A up to 60VDC
EN 55014-1 / EN 55014-2
4) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 V AC on inverter output
g) input voltage ripple too high
Phoenix Inverter Control
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
This panel can also be used on a
MultiPlus inverter/charger when an
automatic transfer switch but no charger
function is desired.
The brightness of the LEDs is
automatically reduced during night time.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to NMEA 2000 converter
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system
status reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log
data from Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. Access to this website is free of charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution
measuring systems for battery voltage
and charge / discharge current. Besides
this, the software includes complex
calculation algorithms, like Peukert’s
formula, to exactly determine the state of
charge of the battery. The BMV selectively
displays battery voltage, current,
consumed Ah or time to go. The monitor
also stores a host of data regarding
performance and use of the battery.
Several models available (see battery
monitor documentation).
31
MultiPlus inverter / charger
800VA - .5kVA
Lithium Ion battery inverter/charger
compatible
Multiplus
800VA- 5kVA 230Vwww.victronenergy.com
Multi-functional, with intelligent power management
The MultiPlus is a powerful true sine wave inverter, a sophisticated battery charger that features adaptive charge
technology, and a high-speed AC transfer switch in a single compact enclosure. Next to these primary functions,
the MultiPlus has several advanced features, as outlined below.
Two AC Outputs
The main output has no-break functionality. The MultiPlus takes over the supply to the connected loads in the
event of a grid failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than
20 milliseconds) that computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.
The second output is live only when AC is available on one of the inputs of the MultiPlus. Loads that should not
discharge the battery, like a water heater for example, can be connected to this output (second output available
on models rated at 3kVA and more).
Virtually unlimited power thanks to parallel operation
Up to 6 Multis can operate in parallel to achieve higher power output. Six 24/5000/120 units, for example, will
provide 25 kW / 30 kVA output power with 720 Amps charging capacity.
MultiPlus
24/3000/70
Three phase capability
In addition to parallel connection, three units of the same model can be configured for three-phase output. But
that’s not all: up to 6 sets of three units can be parallel connected for a huge 75 kW / 90 kVA inverter and more
than 2000 Amps charging capacity.
PowerControl - Dealing with limited generator, shore side or grid power
The MultiPlus is a very powerful battery charger. It will therefore draw a lot of current from the generator or
shore side supply (nearly 10A per 5kVA Multi at 230VAC). With the Multi Control Panel a maximum generator or
shore current can be set. The MultiPlus will then take account of other AC loads and use whatever is extra for
charging, thus preventing the generator or shore supply from being overloaded.
PowerAssist - Boosting the capacity of shore or generator power
This feature takes the principle of PowerControl to a further dimension. It allows the MultiPlus to supplement
the capacity of the alternative source. Where peak power is so often required only for a limited period, the
MultiPlus will make sure that insufficient shore or generator power is immediately compensated for by power
from the battery. When the load reduces, the spare power is used to recharge the battery.
MultiPlus Compact
12/2000/80
Four stage adaptive charger and dual bank battery charging
The main output provides a powerful charge to the battery system by means of advanced ‘adaptive charge’
software. The software fine-tunes the three stage automatic process to suit the condition of the battery, and
adds a fourth stage for long periods of float charging. The adaptive charge process is described in more detail
on the Phoenix Charger datasheet and on our website, under Technical Information. In addition to this, the
MultiPlus will charge a second battery using an independent trickle charge output intended for a main engine
or generator starter battery (trickle charge output available on 12V and 24V models only).
System configuring has never been easier
After installation, the MultiPlus is ready to go.
If settings have to be changed, this can be done in a matter of minutes with a new DIP switch setting procedure.
Even parallel and 3-phase operation can be programmed with DIP switches: no computer needed!
Alternatively, VE.Net can be used instead of the DIP switches.
And sophisticated software (VE.Bus Quick Configure and VE.Bus System Configurator) is available to configure
several new, advanced, features.
PowerAssist with 2x MultiPlus in parallel
32
Five parallel units: output power 25 kVA
Multiplus inverter/charger 800VA- 5kVA 230V
MultiPlus
12 Volt
24 Volt
48 Volt
PowerControl
PowerAssist
Transfer switch (A)
Parallel and 3-phase operation
Input voltage range (V DC)
Output
Cont. output power at 25 °C (VA) (3)
Cont. output power at 25 °C (W)
Cont. output power at 40 °C (W)
Peak power (W)
Maximum efficiency (%)
Zero-load power (W)
Zero load power in AES mode (W)
Zero load power in Search mode (W)
AC Input
Charge voltage 'absorption' (V DC)
Charge voltage 'float' (V DC)
Storage mode (V DC)
Charge current house battery (A) (4)
Charge current starter battery (A)
Battery temperature sensor
Auxiliary output (5)
Programmable relay (6)
Protection (2)
VE.Bus communication port
General purpose com. port (7)
Remote on-off
Common Characteristics
Common Characteristics
Battery-connection
230 V AC-connection
Weight (kg)
Dimensions (hxwxd in mm)
Safety
Emission, Immunity
Automotive Directive
1) Can be adjusted to 60 HZ; 120 V 60 Hz on request
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 VAC on inverter output
g) input voltage ripple too high
C 12/800/35
C 24/ 800/16
C 12/1200/50
C 24/1200/25
C 12/1600/70
C 24/1600/40
C 12/2000/80
C 24/2000/50
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
16
Yes
Yes
Yes
30
Yes
800
700
650
1600
92 / 94
8 / 10
5/8
2/3
35 / 16
n. a.
n. a.
10
12/3000/120
24/3000/70
48/3000/35
Yes
Yes
16 or 50
Yes
24/5000/120
48/5000/70
Yes
Yes
100
Yes
INVERTER
9,5 – 17 V
19 – 33 V
38 – 66 V
Output voltage: 230 VAC ± 2%
Frequency: 50 Hz ± 0,1% (1)
1200
1600
2000
3000
5000
1000
1300
1600
2500
4500
900
1200
1450
2200
4000
2400
3000
4000
6000
10.000
93 / 94
93 / 94
93 / 94
93 / 94 / 95
94 / 95
8 / 10
8 / 10
9 / 11
15 / 15 / 16
25 / 25
5/8
5/8
7/9
10 / 10 / 12
20 / 20
2/3
2/3
3/4
4/5/5
5/6
CHARGER
Input voltage range: 187-265 VAC
Input frequency: 45 – 65 Hz
Power factor: 1
14,4 / 28,8 / 57,6
13,8 / 27,6 / 55,2
13,2 / 26,4 / 52,8
50 / 25
70 / 40
80 / 50
120 / 70 / 35
120 / 70
4 (12V and 24V models only)
yes
GENERAL
n. a.
n. a.
n. a.
Yes (16A)
Yes (25A)
Yes
a-g
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
n. a.
n. a.
n. a.
Yes (8)
Yes
Yes
Operating temp. range: -40 to +50°C (fan assisted cooling) Humidity (non condensing): max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour: aluminium (blue RAL 5012)
Protection category: IP 21
battery cables of 1.5 meter
M8 bolts
Four M8 bolts (2 plus and 2 minus connections)
G-ST18i connector
Spring-clamp
Screw terminals 13 mm2 (6 AWG)
10
10
12
18
30
375x214x110
520x255x125
362x258x218
444x328x240
STANDARDS
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3
2004/104/EC
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) At 25 ˚C ambient
5) Switches off when no external AC source available
6) Programmable relay that can a. o. be set for general alarm,
DC undervoltage or genset start/stop function
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
7) A. o. to communicate with a Lithium Ion battery BMS
8) Models with 16A transfer switch only (see Quattro for 50A transfer switch)
Digital Multi Control
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
A convenient and low cost solution for remote
monitoring, with a rotary knob to set Power
Control and Power Assist levels.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to NMEA 2000 converter
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system
status reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log
data from Victron Battery Monitors, Multis, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. Access to this website is free of charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution measuring
systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the
software includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula, to
exactly determine the state of charge of
the battery. The BMV selectively displays
battery voltage, current, consumed Ah or
time to go. The monitor also stores a host
of data regarding performance and use of
the battery.
Several models available (see battery
monitor documentation).
Blue Power Panel
Connects to a Multi or Quattro and all VE.Net
devices, in particular the VE.Net Battery
Controller.
Graphic display of currents and voltages.
33
Quattro inverter/charger 3kVA - 10kVA 230V
34
Quattro inverter/charger 3kVA - 10kVA 230V
35
inverter/charger
2kVA and 3kVA 120V
MultiPlusMultiPlus
inverter / charger
2kVA and 3kVA
(120V/60Hz)
Lithium Ion battery compatible
www.victronenergy.com
(120V/60Hz) Lithium Ion battery compatible
Multi-functional, with intelligent power management
The MultiPlus is a powerful true sine wave inverter, a sophisticated battery charger that features adaptive charge
technology, and a high-speed AC transfer switch in a single compact enclosure. Next to these primary functions, the
MultiPlus has several advanced features, as outlined below.
Two AC Outputs
The main output has no-break functionality. The MultiPlus takes over the supply to the connected loads in the event of
a grid failure or when shore/generator power is disconnected. This happens so fast (less than 20 milliseconds) that
computers and other electronic equipment will continue to operate without disruption.
The second output is live only when AC is available on the input of the MultiPlus. Loads that should not discharge the
battery, like a water heater for example, can be connected to this output (second output available on models rated at
3kVA and more).
Virtually unlimited power thanks to parallel operation
Up to six Multis can operate in parallel to achieve higher power output. Six 24/3000/70 units, for example, provide
15kW / 18kVA output power with 420 Amps of charging capacity.
MultiPlus
24/3000/70
Three phase capability
In addition to parallel connection, three units can be configured for three-phase output. But that’s not all: with three
strings of six parallel units a 45kW / 54kVA three phase inverter and 1260A charger can be built.
Split phase options
Two units can be stacked to provide 120-0-120V, and additional units can be paralleled up to a total of 6 units per
phase, to supply up to 30kW / 36kVA of split phase power.
Alternatively, a split phase AC source can be obtained by connecting our autotransformer (see data sheet on
www.victronenergy.com) to a ‘European’ inverter programmed to supply 240V / 60Hz.
PowerControl - Dealing with limited generator, shore side or grid power
The MultiPlus is a very powerful battery charger. It will therefore draw a lot of current from the generator or shore side
supply (nearly 20A per 3kVA MultiPlus at 120VAC). With the Multi Control Panel a maximum generator or shore current
can be set. The MultiPlus will then take account of other AC loads and use whatever is extra for charging, thus
preventing the generator or shore supply from being overloaded.
PowerAssist - Boosting the capacity of shore or generator power
This feature takes the principle of PowerControl to a further dimension. It allows the MultiPlus to supplement the
capacity of the alternative source. Where peak power is so often required only for a limited period, the MultiPlus will
make sure that insufficient shore or generator power is immediately compensated for by power from the battery. When
the load reduces, the spare power is used to recharge the battery.
MultiPlus Compact
12/2000/80
Four stage adaptive charger and dual bank battery charging
The main output provides a powerful charge to the battery system by means of advanced ‘adaptive charge’ software.
The software fine-tunes the three stage automatic process to suit the condition of the battery, and adds a fourth stage
for long periods of float charging. The adaptive charge process is described in more detail on the Phoenix Charger
datasheet and on our website, under Technical Information. In addition to this, the MultiPlus will charge a second
battery using an independent trickle charge output intended for a main engine or generator starter battery.
System configuring has never been easier
After installation, the MultiPlus is ready to go.
If settings have to be changed, this can be done in a matter of minutes with a DIP switch setting procedure. Even
parallel and 3-phase operation can be programmed with DIP switches: no computer needed!
Alternatively, VE.Net can be used instead of the DIP switches.
And sophisticated software (VE.Bus Quick Configure and VE.Bus System Configurator) is available to configure several
new, advanced, features.
PowerAssist with 2x MultiPlus in parallel
36
Five parallel units: output power 12,5 kW
MultiPlus inverter/charger 2kVA and 3kVA 120V
MultiPlus
12 Volt
24 Volt
12/2000/80
24/2000/50
12/3000/120
24/3000/70
PowerControl
Yes
PowerAssist
Yes
Transfer switch (A)
50
Parallel and 3-phase operation
Yes
INVERTER
Input voltage range (V DC)
9,5 – 17 V
Output
19 – 33 V
Output voltage: 120 VAC ± 2%
Frequency: 60 Hz ± 0,1% (1)
Cont. output power at 75 °F (VA) (3)
2000
3000
Cont. output power at 75 °F (W)
1600
2500
Cont. output power at 100 °F (W)
1450
2200
Peak power (W)
4000
6000
Maximum efficiency (%)
92 / 94
93 / 94
Zero-load power (W)
9 / 11
15 / 15
Zero load power in AES mode (W)
7/8
10 / 10
Zero load power in Search mode (W)
3/4
4/5
CHARGER
AC Input
Input voltage range: 95-140 VAC
Input frequency: 45 – 65 Hz
Charge voltage 'absorption' (V DC)
14,4 / 28,8
Charge voltage 'float' (V DC)
13,8 / 27,6
Storage mode (V DC)
Charge current house battery (A) (4)
Power factor: 1
13,2 / 26,4
80 / 50
120 / 70
Charge current starter battery (A)
4
Battery temperature sensor
yes
GENERAL
Auxiliary output (5)
Programmable relay (6)
n. a.
Yes (32A)
Yes (1x)
Yes (3x)
Protection (2)
VE.Bus communication port
General purpose com. port (7)
a-g
For parallel and three phase operation, remote monitoring and system integration
n. a.
Yes (2x)
Remote on-off
Common Characteristics
Yes
Operating temp. range: 0 - 120°F (fan assisted cooling)
Humidity (non condensing): max 95%
ENCLOSURE
Common Characteristics
Battery-connection
120 V AC-connection
Weight
Dimensions (hxwxd in mm and inches)
Material & Colour: aluminum (blue RAL 5012)
Protection category: IP 21
M8 bolts
M8 bolts (2 plus and 2 minus connections)
Screw-terminal 6 AWG (13mm²)
Screw-terminal 6 AWG (13mm²)
13kg 25 lbs
19kg 40 lbs
520x255x125 mm 20.5x10.0x5.0 inch
362x258x218 mm 14.3x10.2x8.6 inch
STANDARDS
Safety
Emission Immunity
1) Can be adjusted to 60 HZ; 120 V 60 Hz on request
2) Protection key:
a) output short circuit
b) overload
c) battery voltage too high
d) battery voltage too low
e) temperature too high
f) 230 VAC on inverter output
g) input voltage ripple too high
EN 60335-1, EN 60335-2-29
EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3
3) Non linear load, crest factor 3:1
4) At 75 ˚F ambient
5) Switches off when no external AC source available
6) Programmable relay that can a. o. be set for general alarm,
DC undervoltage or genset start/stop function
AC rating: 230V/4A
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
7) A. o. to communicate with a Lithium Ion battery BMS
Digital Multi Control
Computer controlled operation and monitoring
BMV Battery Monitor
A convenient and low cost solution for remote
monitoring, with a rotary knob to set Power
Control and Power Assist levels.
Several interfaces are available:
- MK2.2 VE.Bus to RS232 converter
Connects to the RS232 port of a computer (see ‘A guide to VEConfigure’)
- MK2-USB VE.Bus to USB converter
Connects to a USB port (see ‘A guide to VEConfigure’)
- VE.Net to VE.Bus converter
Interface to VE.Net (see VE.Net documentation)
- VE.Bus to NMEA 2000 converter
- Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system
status reports to cellular phones via text messages (SMS). It can also log
data from Victron Battery Monitors, Multis, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. Access to this website is free of
charge.
- Victron Ethernet Remote
To connect to Ethernet.
The BMV Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution measuring
systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the
software includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula, to
exactly determine the state of charge of
the battery. The BMV selectively displays
battery voltage, current, consumed Ah or
time to go. The monitor also stores a host
of data regarding performance and use of
the battery.
Blue Power Panel
Connects to a Multi or Quattro and all VE.Net
devices, in particular the VE.Net Battery
Controller.
Graphic display of currents and voltages.
37
Quattro inverter/charger 3kVA - 5kVA 120V
(120V/60Hz) Lithium Ion battery compatible
38
Quattro inverter/chager 3kVA - 5kVA 120V
39
Skylla-i Battery Charger
24V battery charger 24V
Skylla-i
Li-Ion ready
www.victronenergy.com
Li-Ion ready
Skylla-i (1+1): two outputs to charge 2 battery banks
The Skylla-i (1+1) features 2 isolated outputs. The second output, limited to approximately 4 A and with a
slightly lower output voltage, is intended to top up a starter battery.
Skylla-i (3): three full current outputs to charge 3 battery banks
The Skylla-i (3) features 3 isolated outputs. All outputs can supply the full rated output current.
Rugged
Aluminium epoxy powder coated cases with drip shield and stainless steel fixings withstand the rigors of
an adverse environment: heat, humidity and salt air.
Circuit boards are protected with an acrylic coating for maximum corrosion resistance.
Temperature sensors ensure that power components will always operate within specified limits, if needed
by automatic reduction of output current under extreme environmental conditions.
Flexible
Next to a CAN bus (NMEA2000) interface, a rotary switch, DIP switches and potentiometers are available to
adapt the charge algorithm to a particular battery and its conditions of use.
Please refer to the manual for a complete overview of the possibilities
Skylla-i 24/100 (3)
Important features:
Synchronised parallel operation
Several chargers can be synchronised with the CAN bus interface. This is achieved by simply
interconnecting the chargers with RJ45 UTP cables. Please see the manual for details.
The right amount of charge for a lead-acid battery: variable absorption time
When only shallow discharges occur the absorption time is kept short in order to prevent overcharging of
the battery. After a deep discharge the absorption time is automatically increased to make sure that the
battery is completely recharged.
Preventing damage due to excessive gassing: the BatterySafe mode
If, in order to quickly charge a battery, a high charge current in combination with a high absorption voltage
has been chosen, the Skylla-i will prevent damage due to excessive gassing by automatically limiting the
rate of voltage increase once the gassing voltage has been reached
Less maintenance and aging when the battery is not in use: the Storage mode
The storage mode kicks in whenever the battery has not been subjected to discharge during 24 hours. In
the storage mode float voltage is reduced to 2,2 V/cell (26,4 V for 24 V battery) to minimise gassing and
corrosion of the positive plates. Once a week the voltage is raised back to the absorption level to ‘refresh’
the battery. This feature prevents stratification of the electrolyte and sulphation, a major cause of early
battery failure.
Skylla-i 24/100 (1+1)
To increase battery life: temperature compensation
Every Skylla-i comes with a battery temperature sensor. When connected, charge voltage will automatically
decrease with increasing battery temperature. This feature is especially recommended for sealed lead-acid
batteries and/or when important fluctuations of battery temperature are expected.
Battery voltage sense
In order to compensate for voltage loss due to cable resistance, the Skylla-i is provided with a voltage
sense facility so that the battery always receives the correct charge voltage.
Suitable for AC and DC supply (AC-DC and DC-DC operation)
The chargers also accept a DC supply.
Use as a power supply
As a result of the perfectly stabilized output voltage, the Skylla-i can be used as a power supply if batteries
or large buffer capacitors are not available.
Li-Ion (LiFePO4) ready
Simple charger on-off control can be implemented by connecting a relay or open collector optocoupler
output from a Li-Ion BMS to the remote control port of the charger. Alternatively complete control of
voltage and current can be achieved by connecting to the galvanically isolated CAN bus port.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available
free of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
40
Skylla-i battery charger 24V
Skylla-i
24/80 (1+1)
24/80 (3)
24/100 (1+1)
Input voltage (VAC)
24/100 (3)
230 V
Input voltage range (VAC)
185-265 V
Input voltage range (VDC)
180-350 V
Maximum AC input current @ 180 VAC
16 A
20 A
Frequency (Hz)
45-65 Hz
Power factor
0,98
Charge voltage 'absorption' (VDC) (1)
28,8 V
Charge voltage 'float' (VDC)
27,6 V
Charge voltage ‘storage’ (VDC)
26,4 V
Charge current (A) (2)
80 A
Charge current starter batt. (A)
4A
3 x 80 A
n. a.
Charge algorithm
3 x 100 A
100 A
(max total output: 80A)
(max total output: 100A)
4
n. a.
7 stage adaptive
Battery capacity (Ah)
400-800 Ah
Charge algorithm, Li-Ion
500-1000 Ah
3 stage, with on-off control or CAN bus control
Temperature sensor
Yes
Can be used as power supply
Yes
Remote on-off port
Yes (can be connected to a Li-Ion BMS)
CAN bus communication port (VE.Can)
Two RJ45 connectors, NMEA2000 protocol, galvanically isolated
Synchronised parallel operation
Yes, with VE.Can
Alarm relay
DPST
AC rating: 240VAC/4A
Forced cooling
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
Yes
Protection
Battery reverse polarity (fuse)
Operating temp. range
Output short circuit
Over temperature
-20 to 60°C (Full output current up to 40°C)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue RAL 5012)
Battery-connection
M8 bolts
230 VAC-connection
screw-clamp 10mm² (AWG 7)
Protection category
IP 21
Weight kg (lbs)
Dimensions hxwxd in mm
(hxwxd in inches)
7 kg (16 lbs)
405 x 250 x 150 mm
(16.0 x 9.9 x 5.9 inch)
STANDARDS
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emission
EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2
Immunity
1) Output voltage range 20-36V.
Can be set with rotary switch or
potentiometers.
EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3
2) Up to 40°C (100°F) ambient.
Output will reduce to 80% at 50°C, and to 60% at 60°C.
BMV 600S Battery Monitor
Skylla-i Control
The BMV 600S Battery Monitor features an
advanced microprocessor control system
combined with high resolution measuring
systems for battery voltage and
charge/discharge current.
The software includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula, to exactly
determine the state of charge of the battery.
The BMV 600S selectively displays battery
voltage, battery current, consumed Ah or
time to go.
The Skylla-i Control panel provides remote
control and monitoring of the charge process
with LED status indication. In addition, the
remote panel also offers input current
adjustment that can be used to limit the input
current and thus the power drawn from the AC
supply. This is particularly useful when
operating the charger from limited shore
power or small gensets. The panel can also be
used to change several battery charging
parameters.
Several control panels can be connected to
one charger or to a set of synchronised and
parallel connected chargers.
41
Skylla TG Charger 24/48V
Skylla charger 24/48V
www.victronenergy.com
Perfect chargers for any type of battery
Charge voltage can be precisely adjusted to suit any sealed or unsealed battery system.
In particular, sealed maintenance free batteries must be charged correctly in order to ensure a long service life.
Overvoltage will result in excessive gassing and venting of a sealed battery. The battery will dry out and fail.
Suitable for AC and DC supply (AC-DC and DC-DC operation)
Except for the 3 phase input models, the chargers also accept a DC supply.
Controlled charging
Every TG charger has a microprocessor, which accurately controls the charging in three steps. The charging
process takes place in accordance with the IUoUo characteristic and charges more rapidly than other processes.
Skylla TG 24 50
Use of TG chargers as a power supply
As a result of the perfectly stabilized output voltage, a TG charger can be used as a power supply if batteries or
large buffer capacitors are not available.
Two outputs to charge 2 battery banks (24V models only)
The TG chargers feature 2 isolated outputs. The second output, limited to approximately 4 A and with a slightly
lower output voltage, is intended to top up a starter battery.
To increase battery life: temperature compensation
Every Skylla TG charger comes with a battery temperature sensor. When connected, charge voltage will
automatically decrease with increasing battery temperature. This feature is especially recommended for sealed
batteries which otherwise might be overcharged and dry out due to venting.
Battery voltage sense
In order to compensate for voltage loss due to cable resistance, TG chargers are provided with a voltage sense
facility so that the battery always receives the correct charge voltage.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available free
of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
Skylla TG 24 50 3 phase
Charge curve
Application example
Skylla TG 24 100
U (V)
30
28,5 V
26,5 V
28
26
40
30
20
10
0
42
bulk
float
(20 h)
absorption (30 m)
50
absorption (4 h)
24
I (A)
float
(20 h)
skylla charger 24/48v
24/30 TG
24/50 TG
Skylla
Input voltage (V AC)
24/50 TG
3 phase
24/80 TG
24/100 TG
3 phase
24/100 TG
48/25 TG
48/50 TG
230
3 x 400
230
230
3 x 400
230
230
Input voltage range (V AC)
185-264
320-450
185-264
185-264
320-450
185-264
185-264
Input voltage range (V DC)
180-400
n. a.
180-400
180-400
n. a.
180-400
180-400
Frequency (Hz)
45-65
Power factor
1
Charge voltage 'absorption' (V DC)
28,5
28,5
28,5
28,5
28,5
57
57
Charge voltage 'float' (V DC)
26,5
26,5
26,5
26,5
26,5
53
53
30 / 50
50
80
100
100
25
50
4
4
4
4
4
n. a.
n. a.
150-500
250-500
400-800
500-1000
125-250
250-500
5,5 (12.1)
365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
10 (12.1)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
Charge current house batt. (A) (2)
Charge current starter batt. (A)
Charge characteristic
IUoUo (three step)
Battery capacity (Ah)
500-1000

Temperature sensor

Can be used as power supply
Remote alarm
Potential free contacts 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Forced cooling

Protection (1)
a,b,c,d
Operating temp. range
-20 to 60°C (0 - 140°F)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue RAL 5012)
Battery-connection
M8 studs
230 V AC-connection
screw-clamp 2,5 mm² (AWG 6)
Protection category
Weight kg (lbs)
Dimensions hxwxd in mm
(hxwxd in inches)
IP 21
5,5 (12.1)
365x250x147
(14.4x9.9x5.8)
13 (28)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
10 (22)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
STANDARDS
10 (22)
365x250x257
(14.4x9.9x10.1)
23 (48)
515x260x265
(20x10.2x10.4)
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29
Emission
EN 55014-1, EN 61000-3-2
Immunity
EN 55014-2, EN 61000-3-3
1) Protection
a. Output short circuit
b. Battery reverse polarity detection
2) Up to 40°C (100°F) ambient
c. Battery voltage too high
d. Temperature too high
BMV 600S Battery Monitor
Skylla Control
Charger Switch
Battery Alarm
The BMV 600S Battery Monitor features an advanced
microprocessor control system combined with high
resolution measuring systems for battery voltage and
charge/discharge current. Besides this, the software
includes complex calculation algorithms, like
Peukert’s formula, to exactly determine the state of
charge of the battery. The BMV 600S selectively
displays battery voltage, current, consumed Ah or
time to go.
The Skylla Control allows you to alter the charge
current and see the system status. Altering the charge
current is useful if the shore power fuse is limited: the
AC current drawn by the battery charger can be
controlled by limiting the maximum output current,
thereby preventing the shore power fuse from
blowing.
A remote on-off switch
An excessively high or low battery voltage is
indicated by an audible and visual alarm.
43
Skylla Charger
24VTG
universal
input
and90-265V
GL approval
Skylla
charger
24V
GL approved
www.victronenergy.com
Universal 90-265V AC input voltage range and also suitable for DC supply
All models will operate without any adjustment needed over a 90 to 265 Volt input voltage range, whether 50
Hz or 60 Hz.
The chargers will also accept a 90-400V DC supply.
Germanischer Lloyd approval
The Chargers have been approved by Germanischer Lloyd (GL) to environmental category C, EMC 1.
Category C applies to equipment protected from the weather.
EMC 1 applies to conducted and radiated emission limits for equipment installed on the bridge of a ship.
The approval to GL C, EMC1 implies that the Chargers also complies to IEC 60945-2002, category “protected”
and ”equipment installed on the bridge of a ship”.
The GL certification applies to 185-265V AC supply.
Skylla Charger
24V 50A
Other features
Microprocessor control
Can be used as power supply
Battery temperature sensor for temperature compensated charging
Battery voltage sensing to compensate for voltage loss due to cable resistance
Other Skylla chargers
Standard 185-265V AC models with additional output to charge a starter battery
GMDSS models, with all required monitoring and alarm functions.
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available free
of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
Charge curve
U (V)
28,5 V
30
26,5 V
28
26
50
bulk
40
30
20
10
0
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
44
float
(20 h)
absorption (30 m)
I (A)
absorption (4 h)
24
float
(20 h)
Skylla TG charger 24V 90-265V GL approved
Skylla-TG
24/30
90-265 VAC
Input voltage (V AC)
24/50
90-265 VAC
24/100-G
90-265 VAC
230
230
230
Input voltage range (V AC)
90-265
90-265
90-265
Input voltage range (V DC)
90-400
90-400
90-400
Frequency (Hz)
45-65 Hz or DC
Power factor
1
Charge voltage 'absorption' (V DC)
28,5
28,5
28,5
Charge voltage 'float' (V DC)
26,5
26,5
26,5
50
100
4
4
Charge current house batt. (A) (2)
30 (limited to 22 A at 110V
AC)
Charge current starter batt. (A)
4
Charge characteristic
IUoUo (three step)
Battery capacity (Ah)
150-300
250-500
Temperature sensor
500-1000
√
Can be used as power supply
√
Remote alarm
Potential free contacts 60V / 1A (1x NO and 1x NC)
Forced cooling
√
Protection (1)
a,b,c,d
Operating temp. range
-20 to 60°C (0 - 140°F)
Humidity (non condensing)
max 95%
ENCLOSURE
Material & Colour
aluminium (blue RAL 5012)
Battery-connection
M8 studs
230 V AC-connection
screw-clamp 2,5 mm² (AWG 6)
Protection category
Weight kg (lbs)
Dimensions hxwxd in mm
(hxwxd in inches)
IP 21
5,5 (12.1)
5,5 (12.1)
10 (22)
365x250x147
365x250x147
365x250x257
(14.4x9.9x5.8)
(14.4x9.9x5.8)
(14.4x9.9x10.1)
STANDARDS
Vibration
0,7g (IEC 60945)
Safety
EN 60335-1, EN 60335-2-29, IEC 60945
Emission
EN 55014-1, EN 61000-3-2, IEC 60945
Immunity
EN 55014-2, EN 61000-3-3, IEC 60945
Germanischer Lloyd
1) Protection key:
a) Output short circuit
b) Battery reverse polarity detection
Certificate 54 758 – 08HH
2) Up to 40°C (100°F) ambient
c) Battery voltage too high
d) Temperature too high
BMV-600S Battery Monitor
Skylla Control
Charger Switch
Battery Alarm
The BMV – 600 Battery Monitor
features an advanced
microprocessor control system
combined with high resolution
measuring systems for battery
voltage and charge/discharge
current. Besides this, the software
includes complex calculation
algorithms, like Peukert’s formula,
to exactly determine the state of
charge of the battery. The BMV –
600 selectively displays battery
voltage, current, consumed Ah or
time to go.
The Skylla Control allows you to
alter the charge current and see
the system status. Altering the
charge current is useful if the
shore power fuse is limited: the
AC current drawn by the battery
charger can be controlled by
limiting the maximum output
current, thereby preventing the
shore power fuse from blowing.
A remote on-off switch
An excessively high or low battery
voltage is indicated by an audible and
visual alarm.
45
Victron
2 and
Victron
Ethernet Remote
Victron
GlobalGlobal
RemoteRemote
2 and Victron
Ethernet
Remote
www.victronenergy.com
Obtaining system information wherever and whenever
Victron Global Remote 2: A GSM/GPRS modem
The Global Remote is a modem which sends alarms, warnings and system status reports to cellular phones via
text messages (SMS). It can also log data from Victron Battery Monitors, Multi’s, Quattro’s and Inverters to a
website through a GPRS connection. The usage of this website is free of charge.
Victron Ethernet Remote: A GSM/GPRS modem with Ethernet connection
The Ethernet Remote has the same functions as the Global Remote. An extra function of the Ethernet Remote is
that it can connect with LAN, due to a special cable. In this way, the Ethernet Remote can be connected to the
internet without a SIM-card.
Simple and easy to use
The idea is simple: you can use it to get SMS alarms from a Multi, a Battery System, or both. When monitoring
the usage of batteries, it can be extremely helpful to receive under and overvoltage alarms; whenever they
occur. For this purpose, the Global Remote is perfect. A prepaid SIM-card (for example) in combination with the
Global Remote is adequate for remotely monitoring your system.
Connections Global Remote
The Global Remote has two serial connections. The can be used to connect to a VE.Bus Multi/Quattro/Inverter
unit or system. This connection needs a MK2 which is supplied with the VGR. The other connection is to
connect a BMV-600S or BMV-602S Battery Monitor. To connect it to a BMV you will also need the connection kit
accessory which needs to be purchased separately. The Global Remote also has a connection for an optional
accessory, the VGR IO Extender.
Victron Global Remote 2
Connections Ethernet Remote
The Ethernet Remote has one serial connection. This can be used to connect to a VE.Bus Multi/Quattro/Inverter
unit or system, or a BMV Battery Monitor. To connect it to a BMV you will also need the connection kit
accessory which needs to be purchased separately.
Advanced usage: Monitoring historic data
Taking it one step further, an internet browser and -connection is all you need to view all of the data online.
You can simply create an account on the website and add your modem(s). Subsequently you can configure the
GPRS connection, which will enable you to monitor the historic data of several basic properties such as system
voltages, power levels and status information. All of this data is graphed. These graphs are available in daily,
weekly and monthly timeframes.
Victron Ethernet Remote
VRM Online Portal
The information from the VGR and VER is forwarded to our free remote monitoring website: the VRM Online
Portal. To get an impression of the VRM Online Portal, visit https://vrm.victronenergy.com/, and try our demo.
The portal is free of charge.
Victron Ethernet Remote
Victron Global Remote
Database
GSM/ GPRS
Network
GSM/GPRS
Network
Database
Internet
LAN
46
Battery Monitor
Quattro
Battery Monitor
Router
Quattro
Victron Global Remote 2 and Victron Ethernet Remote
Victron Global Remote 2
Victron Ethernet Remote
Connect VE.Bus Multi/Quattro/Inverter unit/system
Connect BMV-602 Battery Monitor
GENERAL
5.5 to 32VDC
0.48A at 5.5VDC
90mA at 12VDC and 50mA at 24 VDC
-30° to 75° C. / -22° to 167° F.
ENCLOSURE
73 x 54.5 x 25.5 mm / 2.9 x 2.1 x 1 inch
89 grams / 3.1 ounces
Aluminium
Two aluminum mounting bridles
GSM / GPRS
Depends on usage
50 Ohm SMA
INCLUDED ACCESSORIES
Included
Included
n.a.
Included
With inline fuse
Included
Included
Included
Included
Included
Included
Included
OPTIONAL ACCESSORIES (NOT INCLUDED, TO BE ORDERED SEPARATELY)
Compatible
Compatible
Compatible
Not compatible
Compatible
Compatible
Serial connection (Mk2.2a – included)
Serial connection (BMV-602 Datalink – not included)
Power supply voltage range
Current draw (max.)
Current draw (connected to GSM network)
Operating temperature range
Dimensions VGR Modem (hxwxd)
Weight VGR Modem
Body
Installation
GPRS data usage
Antenna connection
GSM antenna
Ethernet attachment
Battery cable
Y-cable for serial and IO Extender connection
Male DB15 to female DB9 cable
MK2 interface
Global Remote to BMV-60xS conn. kit
VGR IO Extender
Global Remote Antenna
BMV-600S and 602S
The BMV-600S and 602S are
our newest high precision
battery monitors. The
essential function of a battery
monitor is to calculate
ampere-hours consumed as
well as the state of charge of a
battery. Ampere-hours
consumed are calculated by
integrating the current
flowing in or out of the
battery.
Victron Global Remote
to BMV-60xS conn. kit
MultiPlus
Inverter/Charger
Cable kit required to connect
the BMV-60xS and the Victron
Global Remote. BMV 60xS
Data Link included.
The MultiPlus is a powerful
true sine wave inverter, a
sophisticated battery charger
that features adaptive charge
technology, and a high-speed
AC transfer switch in a single
compact enclosure.
Phoenix Inverter
Pure sinwave output, high
peak power and high
efficiency. Combined high
frequency and line frequency
technologies ensure the best
of both worlds.
Quattro
Inverter/Charger
The Quattro can be connected
to two independent AC
sources, for example shoreside power and a generator,
or two generators. The
Quattro will automatically
connect to the active source.
Example of graph available on https://vrm.victronenergy.com
Global Remote Antenna
The Global Remote Antenna is an optional
accessory to improve the reception of the
Victron Global Remote. The Global Remote
Antenna replaces the standard antenna
that is included with the Global Remote.
The antenna is an outdoor 4dBi Gain
antenna for stationary usage. A standard
5m low loss coax cable and wall-mount is
included.
Specifications:
Frequency:
Vertically polarized
Antenna length:
Antenna diameter:
Impedance:
Connector:
900 (2dBi) / 1800 &
1900-1990 and
1990-2200 and
2400Mhz
24cm
1,8cm
50 Ω
SMA-M connector
Note that it is not possible to combine the Global Remote or Ethernet Remote with one of the
following products in a VE.Bus system:
VE.Net to VE.Bus Converter
Blue Power Panel 2
Blue Power Panel GX
VE.Bus to NMEA2000 interface
Combining with the Digital Multi Control, VE.Bus Multi Control or Phoenix Inverter Control is possible.
47
Color Control GX
Color Control GX
Firmware version v1.13
www.victronenergy.com
Color Control GX
The Color Control provides intuitive control and monitoring for all products connected to it. The list
of Victron products that can be connected is endless: Inverters, Multi’s, Quattro’s, all our latest MPPTs,
BMV-600, BMV-700, Lynx Ion and even more.
VRM Online Portal
Besides monitoring and controlling products on the Color Control GX, the information is also
forwarded to our free remote monitoring website: the VRM Online Portal. To get an impression of the
VRM Online Portal, visit https://vrm.victronenergy.com/, and try our demo. See also the kWh
dashboard screenshot further down in this datasheet.
Future functionality
The Color Control has endless possibilities. To implement all our ideas and wishes will take years.
There are therefore many features that are not yet available. Functions marked with ‘Future function’
will become available later on, as a firmware update. Firmware updates are free of charge, as with all
Victron products. Updating the product is easy: the Color Control GX will update itself automatically,
as long as it is connected to the internet. Manual updates can be done with a USB stick and microSD
cards.
Supported products
Multi’s, including split-phase and three phase systems. Monitoring and control (on/off and
current limiter). Changing Multi settings is not yet available.
Quattro’s, including split-phase and three phase systems. Same limitations as Multi’s, and some
Quattro specific features, such as seeing which input is currently active, are not yet available.
BlueSolar MPPT 150/70 and the MPPT 150/85. Current solar output is visible on the overview
screen, and all parameters are logged to the VRM online portal. Note that the VRM App has a
nice overview showing data of the BlueSolar MPPT 150/70 as well. When multiple BlueSolar
MPPTs with VE.Can are used in parallel, the Color Control will show all information as one. See
also our blog-post about synchronizing multiple MPPT 150/70 solar chargers.
BMV-600 family can be connected to the VE.Direct ports on the Color Control GX. Use the
VE.Direct to BMV60xS cable for that. See our pricelist.
BMV-700 family can be connected directly to the VE.Direct ports on the Color Control GX. Use
the VE.Direct Cable for this. See our pricelist.
BlueSolar MPPT Solar Chargers with a VE.Direct port (70/15, 75/15, 100/15, 100/30, 75/50,
100/50, 150/35) can be connected to the VE.Direct ports on the Color Control GX. Connecting
multiple at the same time is possible. They will all appear as a separate Solar Charger in the
device list.
A USB GPS can be connected to the USB port. Location and speed will be visible on the display,
and the data is sent to the VRM Portal for tracking purposes. The map on VRM will show the
latest position. Implementation of more advanced racking features on the VRM Portal is
expected in 2014-Q1.
Lynx Ion BMS
Lynx Shunt VE.Can
Note that there are more options for products which use the VE.Direct ports, such as BMV’s and
small MPPT’s. They can also be connected through USB, useful when more than two products need
to be connected. Use an off-the-shelf USB-hub, and the VE.Direct to USB interface, ASS030530000.
Other highlights
When connected to the internet, the Color Control GX will update itself automatically as if
there is a new software version available. It checks for an update every night at 02:00 UTC.
Multiple languages: English, Chinese, German, Italian, Spanish, French, Swedish and Dutch.
Notes for existing VGR2 and VER users
Opposite to the Victron Global Remote 2 (VGR2) and Victron Ethernet Remote (VER), the Color
Control GX stores all data locally during network interruptions. As soon as the connection to
the VRM Online Portal is restored, it will automatically send all backlogged data to the portal.
Data can then be analyzed on https://vrm.victronenergy.com. This local storage feature can be
useful for diagnostics and problem solving as well: leave it for a couple of days in an
installation where there are problems, then take it back to the office and connect it to the
internet.
Remote VEConfigure is not yet supported by the Color Control GX. This functionality is
expected in 2014 Q2. It will be even better than the VGR2 and VER: it will include support for
changing Assistants and their settings.
The local website, as present on the VER, is not yet supported.
The Color Control GX has no internal GPRS modem: you cannot insert a sim-card into the Color
Control GX. You can use an off-the-shelf GPRS or 3G router instead. See FAQ for a blog post
about 3G routers and the data consumption.
48
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
REV 8 – Last update 12 May 2014
Color Control GX
Firmware version v1.13
Color Control GX
www.victronenergy.com
Color Control GX
Power supply voltage range
9 – 70V DC
Current draw
12V DC
24V DC
48V DC
0mA
0mA
0mA
Display off
140mA
tbm
tbm
Display at minimum intensity
160mA
tbm
tbm
Display at maximum intensity
245mA
tbm
tbm
Switched off
Potential free contact
3A / 30V DC / 250V AC (Normally open)
Data communication
VE.Direct
2 separate VE.Direct ports – isolated
VE.Can
2 paralleled RJ45 sockets – isolated
VE.Bus
2 paralleled RJ45 sockets – isolated
USB
2 USB Host ports – not isolated
Ethernet
10/100/1000MB RJ45 socket – isolated except shield
Other
Outer dimensions (h x w x d)
Operating temperature range
-20 to +50°C
Overview - Multi with PV Inverter on output (Hub-2)
Main menu
Overview - Multi
Alarm notifications
Overview - Multi with MPPT 150/70
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
REV 8 – Last update 12 May 2014
49
Color Control GX
Color Control GX
www.victronenergy.com
Firmware version v1.13
VRM Dashboard – Live feed
VRM Dashboard – Distribution of Solar Yield
50
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
REV 8 – Last update 12 May 2014
Color Control GX
Color Control GX
Firmware version v1.13
www.victronenergy.com
Color Control GX schematic diagram
Multi and Quattro
inverter/charger
Parallel, three-phase and
split-phase are also
supported by the CCGX.
MPPT 150/70
Skylla-i
(future function)
VE.Can RJ45
terminators
Alarm buzzer
Ethernet
Connect to internet router
Wifi
(future function)
Digital Multi
Control
GPS
MPPT 70/15,
75/15 and
75/50
BMV-60xS or BMV-700
USB stick
Used for manually updating firmware.
Potential free relay
Alarm signaling
(available)
To battery
Generator start/stop or as a
remote controllable switch.
(future function)
Not used
microSD Card
Used for manually updating firmware. The slot is
accessible from the front when the Color Control
GX is mounted in a panel.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
REV 8 – Last update 12 May 2014
51
Color Control GX
Color Control GX
www.victronenergy.com
Firmware version v1.13
Frequently asked questions
Is there a manual available?
No, the manual is not yet available. As long as it isn’t, please use this datasheet.
Are there special instructions for connecting the Color Control to the Internet?
No. Simply connect it to an existing Ethernet network. This network should have support for DHCP, since manual setup of an ip-address
is not yet possible in the Color Control. Almost all Ethernet networks have a DHCP server. The identifier that you need to add the Color
Control to your account is available in the setup menu. Go to VRM Online portal, and then look at the VRM Portal Identifier.
I have no internet, where can I insert a sim-card?
There is no 3G modem in the Color Control, and therefore also no slot for a sim-card. Go to a local store and buy a 3G router with
Ethernet ports. More information in this blog post: http://www.victronenergy.com/blog/2014/03/09/off-grid-color-control-gx-to-vrmportal-connectivity/. Note that it is not possible to use a VGR2 or VER for this. Also it will not be possible in the foreseeable future.
Can I connect both a Color Control and a VGR2/VER to a Multi/Inverter/Quattro?
No, unfortunately you cannot.
Can I connect multiple Color Controls to a Multi/Inverter/Quattro?
No, not yet.
Can I use the Color Control in an installation with a VE.Bus BMS?
Yes, since CCGX firmware version v1.11 you can. Notes:
Connect the CCGX to the socket labeled ‘MultiPlus/Quattro’, or to one of the Multi’s/Quattro’s in the system. Do not connect
to the Remote panel socket on the VE.Bus BMS.
The On/Off/Charger Only switch and the Current limiter options will be disabled in the CCGX menu. To remote control the
Multi or Quattro when used with a VE.Bus BMS, add a Digital Multi Control to the system:
Combining MultiPlus/Quattro with a VE.Bus BMS and a Digital Multi Control is possible. Connect the Digital Multi Control to
the RJ-45 socket on the VE.Bus BMS labeled ‘Remote panel’.
Power the Color Control GX through the VE.Bus BMS: connect Power in V+ on the Color Control GX to Load disconnect on
the VE.Bus BMS. And connect both negatives to a common Battery -.
The Color Control checks if a VE.Bus BMS or Digital Multi Control is present on power-up. Once the Color Control GX has seen
one of these products, the On/Off/Charger Only switch and the Current limiter options will be disabled until you initiate a
Redetect system, found in the Multi menu.
Can I connect the Color Control and a Digital Multi Control to a Multi/Inverter/Quattro?
Yes. Note that the On/Off/Charger Only switch, and the Set shore current option are then net enabled in the CCGX menu.They are
overridden by the DMC.
Can I connect multiple BMV’s or multiple MPPT’s?
Yes. You can even connect an off-the-shelf USB hub to one of the two USB ports, and then use the VE.Direct to USB interface,
ASS030530000, to connect many of them. The maximum possible number has not been tested yet.
What do I need to connect a BMV-700 to the Color Control?
A VE.Direct cable.
Are there other ways to connect a BMV-700?
Yes, besides using the simple cable it is also possible to use the VE.Direct to USB cable. Another way is to use the VE.Direct to VE.Can
interface. Both options could be useful when you want to connect many BMV’s to the same CCGX. Note that the canbus needs to be
powered separately as the BMV and the CCGX do not power the canbus.
What do I need to connect a BMV-600 to the Color Control?
A BMV-60xS to VE.Direct cable
Are there other ways to connect a BMV-600?
Yes, besides using the simple serial cable it is also possible to use the VE.Can to NMEA2000 cable together with a BMV-60xS to
NMEA2000 interface. Both options could be useful when you want to connect many BMV’s to the same CCGX. Note that the canbus
needs to be powered separately, as the BMV and the CCGX do not power the canbus.
Can I connect my MPPT 70/15, 75/15, 100/15 and/or 75/50?
Yes. Since Color Control version v1.08. Note that these MPPT’s need to run v1.09 or later. Contact Victron Service for update instructions
and files.
Note on the MPPT 70/15: the 70/15 needs to be from year/week 1308 or later. Earlier 70/15’s are not compatible with the CCGX,
upgrading MPPT firmware will not help. To find the year/week number, look for the serial number which is printed on a label on the
back. For example number HQ1309DER4F means 2013, week 09. Every MPPT 70/15’s currently shipped from our warehouse is of the
required newer version.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
52
REV 8 – Last update 12 May 2014
Color Control GX
Firmware version v1.13
Color Control GX
www.victronenergy.com
How can, in inverter mode, the power shown on the AC output be higher than the power drawn from DC?
The Multi is not a real measurement instrument, and all different measurements, especially AC and DC current measurements, can be a
little bit off the mark. Also all measurements are currently VA’s. Especially in parallel and three-phase installations you will see wrong
values. In 2014-Q2 we expect to have new Multi firmware versions available that will provide (more accurate) Watts measurements.
When I type the ip-address of the Color Control into my browser, I see a web page mentioning Hiawatha. Is there more?
Our plan is to at least run a website where you can change settings and see the current status. If all works out as we would like to, there
will be a fully functional version of the online VRM Portal running locally on the Color Control GX. This allows people without an internet
connection, or an intermittent internet connection to have the same features and functionalities.
In the setup menu, there are different types of firmware version at the ‘Update to’ setting. What is that?
When the Color Control has a working internet connection, it will check for firmware updates daily. If a new version is available, it will
automatically update itself. To allow testing, we defined two types of firmware versions:
•
Latest release (default)
These are the official, well tested, firmware versions.
•
Latest release candidate
As soon as we have implemented enough new functionality and/or bug-fixes, we put them together and work towards and
official release. The major step in this process is making a release candidate. Select this if you are part of the beta test-group.
I have multiple Solar chargers MPPT 150/70 running in parallel. From which one will I see the relay status in the CCGX menu?
From a random one.
How long should an automatic update take?
The size of the download typically ranges from a few megabytes to 50mb. After download it will install the files which can take up to 5
minutes.
I have a VGR with IO Extender, how can I replace this with a Color Control GX?
It is not yet possible to replace the IO Extender functionality.
Can I use Remote VEConfigure, as I was doing with the VGR2?
No, the Color Control GX does not yet support Remote VEConfigure. Re-enabling Remote VEConfigure is our top priority at the moment.
We expect to finish that in 2014-Q2.
The Blue Power Panel could be powered through the VE.Net network, can I also do that with a Color Control GX?
No, a Color Control GX always needs to be powered itself.
What type of networking is used by the Color Control GX (TCP ports, UDP ports)
•
The Color Control GX needs to get a valid IP address from a DHCP server, including a working DNS server and gateway. A
static IP configuration option will be added soon.
•
DNS port 53 UDP and TCP.
•
Sending data to the VRM Portal is done with HTTP POST and GET requests to http://vrm.victronenergy.com/, on port 80 and
https://vrm.victronenergy.com/ on port 443.
•
Firmware updates: the CCGX connects to http://updates.victronenergy.com/ on port 80.
•
For time syncing, the CCGX uses the NTP protocol, UDP port 123.
•
Remote support –default disabled– makes an outbound SSH connection to supporthost.victronenergy.com on port 80. And,
when remote support is enabled, it also listens for incoming SSH requests on port 22. See below for more information about
the Remote support functionality.
What is the functionality behind the menu item Remote support (SSH), in the Ethernet menu?
When enabled, the Color Control will open a SSH connection to our secure server, with a reverse tunnel back to the Color Control.
Through this tunnel, Victron engineers can login to your Color Control GX and perform remote support. This works when the Color
Control GX is installed on an internet connection. The connection will even work when installed behind most firewalls. The SSH
connection will be outbound on port 80 to supporthost.victronenergy.com. Remote support function is by default disabled.
I don’t see support for VE.Net products in the list, is that still coming?
No.
What is the data usage of the Color Control GX?
Data usage depends heavily on amount of connected products, and behavior and usage of those products. Below measurements are an
indication only, and taken from a system with one Color Control GX, one Multi and one BMV. Log interval set to 15 minutes. If you are on
an expensive data-plan, do make some fail-safe.
Data consumption per month: 14.9MB download, 9.5MB upload, 24.4MB total
Mentioned megabytes do not include the download of a Color Control firmware update. Firmware updates of 60MB are not
uncommon.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
REV 8 – Last update 12 May 2014
53
BMV 700 series: Precision Battery Monitoring
www.victronenergy.com
BMV-700 series: Precision battery monitoring
Battery ‘fuel gauge’, time-to-go indicator, and much more
The remaining battery capacity depends on the ampere-hours consumed, discharge current, temperature
and the age of the battery. Complex software algorithms are needed to take all these variables into account.
Next to the basic display options, such as voltage, current and ampere-hours consumed, the BMV-700 series
also displays state of charge, time to go, and power consumption in Watts.
The BMV-702 features an additional input which can be programmed to measure the voltage (of a second
battery), temperature or midpoint voltage (see below).
BMV 700
Easy to install
All electrical connections are to the quick connect PCB on the current shunt. The shunt connects to the
monitor with a standard RJ12 telephone cable. Included: RJ 12 cable (10 m) and battery cable with fuse (2 m);
no other components needed.
Also included are a separate front bezel for a square or round display appearance; a securing ring for the rear
mounting and screws for the front mounting.
Easy to program
A quick install menu and a detailed setup menu with scrolling texts assists the user when going through the
various settings. Please consult the manual for details.
BMV bezel square
New: midpoint voltage monitoring (BMV-702 only)
This feature which is often used in industry to monitor large and expensive battery banks, is now for the first
time made available at a low cost, to monitor any battery bank.
A battery bank consists of a string of series connected cells. The midpoint voltage is the voltage halfway
along the string. Ideally, the midpoint voltage would be exactly half of the total voltage. In practice, however,
deviations will be seen, dependent on many factors such as a different state of charge for new batteries or
cells, different temperatures, internal leakage currents, capacities and much more.
Large or increasing deviation of the midpoint voltage, points to improper battery care or a failed battery or
cell. Corrective action following a midpoint voltage alarm can prevent severe damage to an expensive
battery. Please consult the BMV manual for more information.
BMV shunt 500A/50mV
With quick connect pcb
BMV 702 Black
Standard features
- Battery voltage, current, power, ampere-hours consumed and state of charge
- Time to go at the current rate of discharge
- Programmable visual and audible alarm
- Programmable relay, to turn off non critical loads or to run a generator when needed.
- 500 Amp quick connect shunt and connection kit
- Shunt selection capability up to 10.000 Amps
- VE.Direct communication port
- Stores a wide range of historical events, which can be used to evaluate usage patterns and battery health
- Wide input voltage range: 9,5 – 95 V
- High current measurement resolution: 10 mA (0,01A)
- Low current consumption: 2,9 Ah per month (4 mA) @12V and 2,2 Ah per month (3mA) @ 24V
BMV-702 additional features
Additional input to measure voltage (of a second battery), temperature or midpoint voltage, and
corresponding alarm and relay settings.
BMV 700HS: 60 to 385VDC voltage range
No prescaler needed. Note: suitable for systems with grounded minus only (battery monitor is not isolated
from shunt).
Other battery monitoring options
- VE.Net Battery Controller
- High voltage VE.Net Battery Controller: 70 to 350VDC
- Lynx Shunt VE.Net
- Lynx Shunt VE.Can
BMV 700H
54
More about midpoint voltage
One bad cell or one bad battery can destroy a large, expensive battery bank. When batteries are connected in
series, a timely warning can be generated by measuring the midpoint voltage. Please see the BMV manual,
section 5.2, for more information.
We recommend our Battery Balancer (BMS012201000) to maximize service life or series-connected
batteries.
BMV-700 series: Precision battery monitoring
Battery monitor
BMV 702
BMV 702 BLACK
6,5 - 95 VDC
60 – 385 VDC
< 4 mA
< 4 mA
< 4 mA
n.a.
6,5 - 95 VDC
n.a.
BMV 700
Supply voltage range
6,5 - 95 VDC
Current draw, back light off
Input voltage range, auxiliary battery
Battery capacity (Ah)
BMV 700HS
Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms,
warnings and system status reports to cellular phones via
text messages (SMS). It can also log data from Victron
Battery Monitors, MultiPlus units, Quattros and Inverters
to a website through a GPRS connection to the VRM
Portal. Access to this website is free of charge.
VE.Direct to Global remote Interface cable needed
(ASS030534000).
20 - 9999 Ah
Operating temperature range
-20 +50°C (0 - 120°F)
Measures voltage of second battery, or
temperature, or midpoint
Temperature measurement range
VE.Direct communication port
No
Yes
-20 +50°C
Yes
Relay
No
n.a.
Yes
Yes
60V/1A normally open (function can be inverted)
RESOLUTION & ACCURACY (with a 500 A shunt)
Current
1000A/50mV and 2000A/50mV shunt
For ease of use with the BMV series: the quick connect PCB on the standard 500A/50mV shunt
can also be mounted on these shunts.
± 0,01 A
Voltage
± 0,01 V
Amp hours
± 0,1 Ah
State of charge (0 – 100 %)
± 0,1 %
Time to go
± 1 min
Temperature (0 - 50°C or 30 - 120°F)
± 1 °C/°F
n. a.
Accuracy of current measurement
± 0,4 %
Accuracy of voltage measurement
± 0,3 %
n. a.
INSTALLATION & DIMENSIONS
Installation
Flush mount
Front
63 mm diameter
Front bezel
Interface cables
- VE.Direct cables to connect a BMV 70x to the Color Control (ASS030530xxx)
- VE.Direct to USB interface (ASS030530000) to connect several BMV 70x to the Color Control or
to a computer.
-VE.Direct to Global remote interface to connect a BMV 70x to a Global Remote.
(ASS030534000)
69 x 69 mm (2.7 x 2.7 inch)
Body diameter
52mm (2.0 inch)
Body depth
31mm (1.2 inch)
STANDARDS
Safety
EN 60335-1
Emission / Immunity
EN 55014-1 / EN 55014-2
Automotive
ECE R10-4 / EN 50498
ACCESSORIES
Shunt (included)
Cables (included)
Temperature sensor
Color Control
The powerful Linux computer, hidden
behind the color display and buttons,
collects data from all Victron equipment and
shows it on the display. Besides
communicating to Victron equipment, the
Color Control communicates through
NMEA2000, Ethernet and USB.
Data can be stored and analyzed on the VRM
Portal. iPhone and Android apps are
available for monitoring and control.
500 A / 50 mV
10 meter 6 core UTP with RJ12 connectors,
and cable with fuse for ‘+’ connection
Optional (ASS000100000)
The PC application software BMV-Reader will show all current readings on a computer,
including history data. It can also log the data to a CSV formatted file. It is available for free,
and can be downloaded from our website at the Support and downloads section. Connect
the BMV to the computer with the VE.Direct to USB interface, ASS030530000.
A maximum of four BMVs can be connected directly to the Color Control.
Even more BMVs can be connected to a USB Hub for central monitoring.
Battery Balancer (BMS012201000)
The Battery Balancer equalizes the state of
charge of two series connected 12 V batteries, or
of several parallel strings of series connected
batteries.
When the charge voltage of a 24 V battery
system increases to more than 27 V, the Battery
Balancer will turn on and compare the voltage
over the two series connected batteries. The
Battery Balancer will draw a current of up to 1 A
from the battery (or parallel connected
batteries) with the highest voltage. The resulting
charge current differential will ensure that all
batteries will converge to the same state of
charge.
If needed, several balancers can be paralleled.
A 48 V battery bank can be balanced with three
Battery Balancers.
55
BMV-600 series: precision battery monitoring
BMV 600 series: Precision battery monitoring
www.victronenergy.com
Precision monitoring
The essential function of a battery monitor is to calculate ampere-hours consumed and the state of
charge of a battery. Ampere-hours consumed is calculated by integrating the current flowing in or out of
the battery. In case of a constant current, this integration is equivalent to current multiplied by time. A
discharge current of 10A during 2 hours, for example, amounts to 20Ah consumed. All our battery
monitors are based on a powerful microprocessor, programmed with the algorithms needed for
precision monitoring.
BMV 600S
BMV bezel square
Standard information and alarms
- Battery voltage (V).
- Battery charge/discharge current (A).
- Ampere-hours consumed (Ah).
- State of charge (%).
- Time to go at the current rate of discharge.
- Visual and audible alarm: over- and under voltage, and/or battery discharged.
- Programmable alarm or generator start relay.
BMV 600S: low cost ultra high resolution monitor
- Highest resolution: 10mA (0,01A) with 500A shunt.
- Can be used with 50, 60 or 100mV shunts, current rating from 100A to 1000A
- Lowest current consumption: 4mA @12V and 3mA @ 24V.
- Easiest to wire: the BMV 600S comes with shunt, 10 meter RJ 12 UTP cable and 2 meter battery cable
with fuse; no other components needed.
- Easiest to install: separate front bezel for square or round appearance; ring for rear mounting and
screws for front mounting.
- Broadest voltage range: 9.5 – 95 VDC without prescaler needed.
- Communication port (Isolated RS232 interface is needed to connect to a computer)
BMV 602S: two batteries
In addition to all the features of the BMV600S, the BMV602S can measure the voltage of a second battery.
A version with a black front bezel (BMV 602S Black) is also available.
BMV 600HS: 70 to 350VDC voltage range
No prescaler needed. Note: suitable for systems with grounded minus only (battery monitor is not
isolated from shunt).
BMV shunt 500A/50mV
With quick connect pcb
Optional Isolated RS232 communication interface and software
(for all BMV models) Displays all information on a computer and loads charge/discharge data in an Excel
file for graphical display. The BMV models feature a very simple protocol that can be used for integration
into other systems.
VE.Net Battery Controller: any number of batteries
- One VE.Net panel or Blue Power panel will connect to any number of battery controllers.
- Comes with 500A/50mV shunt and can be programmed for 50, 60 or 100mV shunts, current rating from
100A to 10.000A.
- With use, abuse and data memory.
- Temperature sensor and connection kit included.
High voltage VE.Net Battery Controller: 70 to 350VDC
No prescaler needed. Note: RJ45 connectors are galvanically isolated from Controller and shunt.
BMV 602S Black
Example of a battery charge
curve recorded with a BMV 602
and VEBat software
VE.Net Battery Controller
56
BMV 600 series: Precision battery monitoring
VE. Net
High Voltage Battery
Controller
70 - 350 VDC¹
BMV 600S
BMV 602S &
BMV 602S BLACK
BMV 600HS
VE. Net
Battery Controller
Power supply voltage range
9.5 - 90 VDC
9.5 - 90 VDC
70 – 350 VDC
7 - 75 VDC
Current draw, back light off
< 4 mA
< 4 mA
< 4 mA
< 5 mA
< 4 mA
Input voltage range (VDC)
9.5 - 95 VDC
9.5 - 95 VDC
70 – 350 VDC
0 - 75 VDC
0 – 350 VDC
Battery monitor
Battery capacity (Ah)
20 - 9999 Ah
Operating temperature range
20 - 60000 Ah
-20 +50°C (0 - 120°F)
Measures voltage of second battery
No
Yes
Yes
No
Communication port
Yes
Yes
Yes
Yes (VE.Net)
Potential free contacts
60V/1A (N/O)
RESOLUTION (with a 500 A shunt)
Current
± 0,01 A
± 0,1 A
Voltage
± 0,01 V
Amp hours
± 0,1 Ah
State of charge (0 – 100 %)
± 0,1 %
Time to go
± 1 min
Temperature (0 - 50°C or 30 - 120°F)
n. a.
Accuracy of current measurement
± 1°C (± 1°F)
± 0,3 %
Accuracy of voltage measurement
± 0,4 %
INSTALLATION & DIMENSIONS
Installation
Front
Front bezel
Flush mount
DIN rail
63 mm diameter
22 X 75 mm (0.9 x 2.9 inch)
69 x 69 mm (2.7 x 2.7 inch)
n. a.
Body diameter
52mm (2.0 inch)
n. a.
Body depth
31mm (1.2 inch)
105 mm (4,1 inch)
ACCESSORIES
Shunt (included)
Supplied with 1 m cables
Temperature sensor
500 A / 50 mV²
10 meter 6 core UTP with RJ12 connectors,
and cable with fuse for ‘+’ connection
n. a.
Computer interface
optional
n.a.
Cables (included)
500 A / 50 mV³
Supplied with 3 m cable
1) 7 – 75 VDC needed for VE.Net network power supply
2) HV version with shunt in plastic enclosure
3) HV version with shunt + Controller in plastic enclosure
Victron Global Remote
The Global Remote is a modem which sends alarms,
warnings and system status reports to cellular phones
via text messages (SMS). It can also log data from Victron
Battery Monitors, MultiPlus units, Quattro’s and Inverters
to a website through a GPRS connection. Access to this
website is free of charge.
Victron Global Remote to BMV 60xS
Connection Kit
Cable kit required to connect the BMV and the
Victon Global Remote. BMV 60xS Data Link
included.
1000A/50mV shunt
2000A/50mV shunt
For ease of use with BMV series: quick
connect pcb of standard 500A/50mV
shunt can be mounted on this shunt.
For ease of use with BMV series: quick
connect pcb of standard 500A/50mV shunt
can be mounted on this shunt.
Blue Power panel
The VE.Net Blue Power Panel is the panel that
connects to the VE.Net Battery Controller. The panel
can show the information of multiple batteries on one
display for simple and efficient monitoring of your
battery systems. For our other VE.Net products please
refer to our VE.Net datasheet.
BMV-602 Data Link with software
For all BMV’s
57
BlueSolar Monocrystalline Panels
BlueSolar monocrystalline panels
www.victronenergy.com

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Low voltage-temperature coefficient enhances high-temperature operation.
Exceptional low-light performance and high sensitivity to light across the entire solar spectrum.
25-year limited warranty on power output and performance.
2-year Limited warranty on materials and workmanship.
Sealed, waterproof, multi-functional junction box gives high level of safety.
High performance bypass diodes minimize the power drop caused by shade.
Advanced EVA (Ethylene Vinyl Acetate) encapsulation system with triple-layer back sheet meets the
most stringent safety requirements for high-voltage operation.
A sturdy, anodized aluminum frame allows modules to be easily roof-mounted with a variety of
standard mounting systems.
Highest quality, high-transmission tempered glass provides enhanced stiffness and impact
resistance.
Pre wired quick-connect system with MC4 (PV-ST01) connectors.
(Except for the 30W panel)
BlueSolar Monocrystalline 280W
MC4 connectors
Type
Module Size
Glass size
Weight
Nominal
Power
PMPP
Short-circuit
Current
Isc
Module
mm
mm
Kg
W
V
A
V
SPM30-12
450 x 540 x 25
445 x 535
2.5
30
18
1.67
22.5
2
SPM51-12
645 x 540 x 35
640 x 535
5.2
50
18
2.78
22.2
3.16
A
SPM81-12
1005 x 540 x 35
1000 x 535
7
80
18
4.45
22.3
4.96
SPM101-12
1210 x 540 x 35
1205 x 535
8
100
18
5.56
22.4
6.53
SPM131-12
1110 x 808 x 35
1105 x 802
11.5
130
18
7.23
22.4
8.49
SPM190-24
1580 x 808 x 35
1574 x 802
14.5
190
36
5.44
43.2
5.98
SPM300-24
1956 x 992 x 50
1950 x 986
23.5
300
36
8.06
45.5
8.56
SPM30-12
SPM51-12
SPM81-12
SPM101-12
SPM131-12
SPM190-24
SPM300-24
30W
50W
80W
100W
130W
190W
300W
Module
Nominal Power (±3% tolerance)
Cell type
Monocrystalline
Number of cells in series
36
Maximum system voltage (V)
72
1000V
Temperature coefficient of PMPP (%)
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
Temperature coefficient of Voc (%)
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
Temperature coefficient of Isc (%)
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.05/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
PV-RH0301
PV-JH03
PV-JH200
900mm
900mm
1000mm
20 panels
20 panels
Temperature Range
200kg/m²
Allowable Hail Load
Junction Box Type
23m/s, 7.53g
PV-JH03-2
PV-JH02
PV-JH02
Connector Type
PV-JH02
MC4
Length of Cables
450mm
750mm
900mm
Output tolerance
900mm
+/-3%
Frame
Aluminium
Product warranty
2 years
Warranty on electrical performance
10 years 90% + 25 years 80% of power output
Smallest packaging unit
Quantity per pallet
-0.48/°C
-40°C to +85°C
Surface Maximum Load Capacity
1 panel
40 panels
1) STC (Standard Test Conditions): 1000W/m2, 25ºC, AM (Air Mass) 1.5
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
58
Electrical data under STC (1)
Max-Power
Max-Power
Open-Circuit
Voltage
Current
Voltage
VMPP
IMPP
Voc
40 panels
20 panels
20 panels
20 panels
BlueSolar Polycrystalline Panels
BlueSolar polycristalline panels
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.victronenergy.com
Low voltage-temperature coefficient enhances high-temperature operation.
Exceptional low-light performance and high sensitivity to light across the entire solar spectrum.
25-year limited warranty on power output and performance.
2-year Limited warranty on materials and workmanship.
Sealed, waterproof, multi-functional junction box gives high level of safety.
High performance bypass diodes minimize the power drop caused by shade.
Advanced EVA (Ethylene Vinyl Acetate) encapsulation system with triple-layer back sheet meets the
most stringent safety requirements for high-voltage operation.
A sturdy, anodized aluminum frame allows modules to be easily roof-mounted with a variety of
standard mounting systems.
Highest quality, high-transmission tempered glass provides enhanced stiffness and impact
resistance.
Pre wired quick-connect system with MC4 (PV-ST01) connectors.

BlueSolar Polycrystalline 130W
MC4 connectors
Type
Module Size
Glass size
Weight
Nominal
Power
PMPP
Electrical data under STC (1)
Max-Power
Max-Power
Open-Circuit
Voltage
Current
Voltage
VMPP
IMPP
Voc
Short-circuit
Current
Isc
Module
mm
mm
Kg
W
V
A
V
A
SPP30-12
735x350x25
730x345
5.2
30
18
1.72
22.5
1.85
SPP51-12
540x670x35
535x665
5.3
50
18
2.85
22.2
3.09
SPP81-12
915x670x35
910x665
8
80
18
4.6
21.6
5.06
SPP101-12
1005x670x35
1000x665
9
100
18
5.75
21.6
6.32
SPP140-12
1480x670x35
1474x664
12.5
140
18
8.05
21.6
8.85
SPP280-24
1956x992x50
1950x986
24
280
36
7.7
44.06
8.26
Module
Nominal Power (±3% tolerance)
SPP30-12
SPP51-12
SPP81-12
SPP101-12
SPP140-12
SPP280-24
30W
50W
80W
100W
140W
280W
Cell type
Polycrystalline
Number of cells in series
36
Maximum system voltage (V)
72
1000V
Temperature coefficient of PMPP (%)
-0.47/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
-0.48/°C
Temperature coefficient of Voc (%)
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.34/°C
-0.35/°C
-0.34/°C
Temperature coefficient of Isc (%)
+0.045/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.037/°C
+0.045/°C
PV-JH02
PV-JH200
Temperature Range
-40°C to +85°C
Surface Maximum Load Capacity
200kg/m²
Allowable Hail Load
Junction Box Type
23m/s, 7.53g
PV-JH03-2
PV-JH02
PV-JH02
Connector Type
Length of Cables
PV-JH02
MC4
450mm
750mm
900mm
Output tolerance
1000mm
+/-3%
Frame
Aluminium
Product warranty
2 years
Warranty on electrical performance
10 years 90% + 25 years 80% of power output
Smallest packaging unit
Quantity per pallet
-0.47/°C
1 panel
40 panels
40 panels
20 panels
20 panels
20 panels
20 panels
1) STC (Standard Test Conditions): 1000W/m2, 25ºC, AM (Air Mass) 1.5
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
59
60
6161
BlueSolar
chargeMPPT
controller
MPPT
75/15 & MPPT 100/15
BlueSolar
charge controller
75/15 & MPPT
100/15
www.victronenergy.com
Ultra fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast MPPT
controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10%
compared to slower MPPT controllers.
Load output
Over-discharge of the battery can be prevented by connecting all loads to the load output. The load output
will disconnect the load when the battery has been discharged to a preset voltage.
Alternatively, an intelligent battery management algorithm can be chosen: see BatteryLife.
The load output is short circuit proof.
Some loads (especially inverters) can best be connected directly to the battery, and the inverter remote
control connected to the load output. A special interface cable may be needed, please see the manual.
BatteryLife: intelligent battery management
When a solar charge controller is not able to recharge the battery to its full capacity within one day, the
result is often that the battery will be continually be cycled between a “partially charged” state and the “end
of discharge” state. This mode of operation (no regular full recharge) will destroy a lead-acid battery within
weeks or months.
The BatteryLife algorithm will monitor the state of charge of the battery and, if needed, day by day slightly
increase the load disconnect level (i. e. disconnect the load earlier) until the harvested solar energy is
sufficient to recharge the battery to nearly the full 100%. From that point onwards the load disconnect level
will be modulated so that a nearly 100% recharge is achieved about once every week.
Resin encapsulated electronics
Protects the electronic components against the environment.
Programmable battery charge algorithm
See the software section on our website for details
Solar charge controller
MPPT 75/15
Day/night timing and light dimming option
See the software section on our website for details
BlueSolar charge controller
MPPT 75/15
Battery voltage
Rated charge current
15 A
Maximum PV power, 12V 1a,b)
200 W (MPPT range 15 V to 70 V resp. 95 V)
Maximum PV power, 24V 1a,b)
400 W (MPPT range 30 V to 70 V resp. 95 V)
Automatic load disconnect
Maximum PV open circuit voltage
Peak efficiency
Self consumption
Charge voltage 'absorption'
Charge voltage 'float'
Charge algorithm
Temperature compensation
Continuous/peak load current
Low voltage load disconnect
Maximum Power Point Tracking
Upper curve:
Output current (I) of a solar panel as function
of output voltage (V).
The maximum power point (MPP) is the point
Pmax along the curve where the product I x V
reaches its peak.
Low voltage load reconnect
Protection
Operating temperature
Humidity
Data communication port
Lower curve:
Output power P = I x V as function of output
voltage.
When using a PWM (not MPPT) controller the
output voltage of the solar panel will be
nearly equal to the voltage of the battery, and
will be lower than Vmp.
MPPT 100/15
12/24 V Auto Select
Yes, maximum load 15 A
75 V
100 V
98 %
10 mA
14,4 V / 28,8 V
13,8 V / 27,6 V
multi-stage adaptive
-16 mV / °C resp. -32 mV / °C
15A / 50A
11,1 V / 22,2 V or 11,8 V / 23,6 V
or BatteryLife algorithm
13,1 V / 26,2 V or 14 V / 28 V
or BatteryLife algorithm
Battery reverse polarity (fuse)
Output short circuit
Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)
100 %, non-condensing
VE.Direct
See the data communication white paper on our website
ENCLOSURE
Colour
Blue (RAL 5012)
Power terminals
6 mm² / AWG10
Protection category
Weight
IP43 (electronic components), IP22 (connection area)
0,5 kg
Dimensions (h x w x d)
100 x 113 x 40 mm
1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to 200W resp. 400W
1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
62
BlueSolar
controller MPPT 100/30
BlueSolar charge
controllercharge
MPPT 100/30
www.victronenergy.com
Charge current up to 30 A and PV voltage up to 100 V
The BlueSolar 100/30-MPPT charge controller is able to charge a lower nominal-voltage battery
from a higher nominal voltage PV array.
The controller will automatically adjust to a 12 or 24V nominal battery voltage.
Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast
MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers
and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.
Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions
If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the powervoltage curve.
Conventional MPPT’s tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.
The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the
optimum MPP.
Outstanding conversion efficiency
No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).
Flexible charge algorithm
Fully programmable charge algorithm (see the software page on our website), and eight
preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch (see manual for details).
Solar charge controller
MPPT 100/30
Extensive electronic protection
Over-temperature protection and power derating when temperature is high.
PV short circuit and PV reverse polarity protection.
PV reverse current protection.
Internal temperature sensor
Compensates absorption and float charge voltages for temperature.
BlueSolar charge controller
Battery voltage
Maximum output current
440 W (MPPT range 15 V to 80 V)
Maximum PV power, 24V 1a,b)
880 W (MPPT range 30 V to 80 V)
Maximum efficiency
Self-consumption
Default setting: 14,4 V / 28,8 V
Default setting: 13,8 V / 27,6 V
Protection
Lower curve:
Output power P = I x V as function of output
voltage.
When using a PWM (not MPPT) controller the
output voltage of the solar panel will be nearly
equal to the voltage of the battery, and will be
lower than Vmp.
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
98 %
10 mA
Charge voltage 'float'
Temperature compensation
Output current (I) of a solar panel as function of
output voltage (V).
The maximum power point (MPP) is the point
Pmax along the curve where the product I x V
reaches its peak.
100 V
Charge voltage 'absorption'
Charge algorithm
Upper curve:
30 A
Maximum PV power, 12V 1a,b)
Maximum PV open circuit voltage
Maximum Power Point Tracking
MPPT 100/30
12/24 V Auto Select
Operating temperature
Humidity
Data communication port
multi-stage adaptive
-16 mV / °C resp. -32 mV / °C
Battery reverse polarity (fuse)
Output short circuit
Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)
95 %, non-condensing
VE.Direct
See the data communication white paper on our website
ENCLOSURE
Colour
Blue (RAL 5012)
Power terminals
13 mm² / AWG6
Protection category
Weight
IP43 (electronic components), IP22 (connection area)
1,25 kg
Dimensions (h x w x d)
130 x 186 x 70 mm
1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to 440W resp. 700W
1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V
63
BlueSolar charge
controller
MPPT controller
150/35
BlueSolar
charge
MPPT 150/35
www.victronenergy.com
Charge current up to 35 A and PV voltage up to 150 V
The BlueSolar charge controller will charge a lower nominal-voltage battery with a higher
nominal voltage PV array.
The controller will automatically adjust to 12 V, 24 V or 48 V nominal battery voltage.
(software tool needed to select 36 V)
Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra-fast
MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers
and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.
Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions
If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the powervoltage curve.
Conventional MPPT’s tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.
The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the
optimum MPP.
Outstanding conversion efficiency
No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).
Flexible charge algorithm
Fully programmable charge algorithm (see the software page on our website), and eight
preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch (see manual for details).
Solar charge controller
MPPT 150/35
Extensive electronic protection
Over-temperature protection and power derating when temperature is high.
PV short circuit and PV reverse polarity protection.
PV reverse current protection.
Internal temperature sensor
Compensates absorption and float charge voltages for temperature.
BlueSolar charge controller
Battery voltage
Rated charge current
Maximum PV power, 12V 1a,b)
Maximum PV open circuit voltage
Maximum efficiency
Self-consumption
12V: 500W / 24V: 1000W / 36V: 1500W / 48V: 2000W
150V absolute maximum coldest conditions
145V start-up and operating maximum
98 %
0,0o1 mA (1 µA)
Charge voltage 'absorption'
Default setting: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6 V
Charge voltage 'float'
Default setting: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2 V
Charge algorithm
Temperature compensation
Maximum Power Point Tracking
Protection
Upper curve:
Operating temperature
Output current (I) of a solar panel as function of
output voltage (V).
The maximum power point (MPP) is the point
Pmax along the curve where the product I x V
reaches its peak.
MPPT 150/35
12 / 24 /48 V Auto Select
(software tool needed to select 36 V)
35 A
Humidity
Data communication port
multi-stage adaptive
-16 mV / °C resp. -32 mV / °C
Battery reverse polarity (fuse)
PV reverse polarity
Output short circuit
Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)
95 %, non-condensing
VE.Direct
See the data communication white paper on our website
ENCLOSURE
Lower curve:
Colour
Blue (RAL 5012)
Output power P = I x V as function of output
voltage.
When using a PWM (not MPPT) controller the
output voltage of the solar panel will be nearly
equal to the voltage of the battery, and will be
lower than Vmp.
Power terminals
13 mm² / AWG6
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
64
Protection category
Weight
Dimensions (h x w x d)
IP43 (electronic components), IP22 (connection area)
1,25 kg
130 x 186 x 70 mm
1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to 700W resp. 1400W
1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V
BlueSolar
charge
controller
MPPT 75/50
& MPPT
100/50
BlueSolar
charge
controller
MPPT
75/50
& MPPT 100/50
www.victronenergy.com
Charge current up to 50 A and PV voltage up to 75 V, respectively 100 V
The BlueSolar charge controllers will charge a lower nominal-voltage battery with a higher
nominal voltage PV array.
The controllers automatically adjust to 12 V or 24 V nominal battery voltage.
Ultra-fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast
MPPT controller will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers
and by up to 10% compared to slower MPPT controllers.
Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions
If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the powervoltage curve.
Conventional MPPT’s tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.
The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the
optimum MPP.
Outstanding conversion efficiency
No cooling fan. Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).
Flexible charge algorithm
Fully programmable charge algorithm (see the software page on our website), and eight
preprogrammed algorithms, selectable with a rotary switch (see manual for details).
Solar charge controller
MPPT 75/50
Extensive electronic protection
Over-temperature protection and power derating when temperature is high.
PV short circuit and PV reverse polarity protection.
PV reverse current protection.
Internal temperature sensor
Compensates absorption and float charge voltages for temperature.
BlueSolar charge controller
MPPT 75/50
Battery voltage
Rated charge current
700 W (MPPT range 15 V to 70 V resp. 95 V)
Maximum PV power, 24V 1a,b)
1400 W (MPPT range 30 V to 70 V resp. 95 V)
Maximum efficiency
Self-consumption
100 V
98 %
10 mA
Default setting: 14,4 V / 28,8 V
Charge voltage 'float'
Default setting: 13,8 V / 27,6 V
Temperature compensation
Maximum Power Point Tracking
Protection
Upper curve:
Operating temperature
Output power P = I x V as function of output
voltage.
When using a PWM (not MPPT) controller the
output voltage of the solar panel will be nearly
equal to the voltage of the battery, and will be
lower than Vmp.
75 V
Charge voltage 'absorption'
Charge algorithm
Lower curve:
50 A
Maximum PV power, 12V 1a,b)
Maximum PV open circuit voltage
Output current (I) of a solar panel as function of
output voltage (V).
The maximum power point (MPP) is the point
Pmax along the curve where the product I x V
reaches its peak.
MPPT 100/50
12/24 V Auto Select
Humidity
Data communication port
multi-stage adaptive
-16 mV / °C resp. -32 mV / °C
Battery reverse polarity (fuse)
PV reverse polarity
Output short circuit
Over temperature
-30 to +60°C (full rated output up to 40°C)
95 %, non-condensing
VE.Direct
See the data communication white paper on our website
ENCLOSURE
Colour
Blue (RAL 5012)
Power terminals
13 mm² / AWG6
Protection category
Weight
Dimensions (h x w x d)
IP43 (electronic components), IP22 (connection area)
1,25 kg
130 x 186 x 70 mm
1a) If more PV power is connected, the controller will limit input power to 700W resp. 1400W
1b) PV voltage must exceed Vbat + 5V for the controller to start.
Thereafter minimum PV voltage is Vbat + 1V
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
65
BlueSolar
charge controller
MPPT
150/70 & MPPT 150/85
BlueSolar
charge controller
MPPT 150/70
& 150/85
www.victronenergy.com
PV voltage up to 150 V
The BlueSolar MPPT 150/70 and 150/85 charge controllers will charge a lower nominal-voltage battery from a
higher nominal voltage PV array.
The controller will automatically adjust to a 12, 24, 36, or 48 V nominal battery voltage.
Ultra fast Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Especially in case of a clouded sky, when light intensity is changing continuously, an ultra fast MPPT controller
will improve energy harvest by up to 30% compared to PWM charge controllers and by up to 10% compared to
slower MPPT controllers.
Advanced Maximum Power Point Detection in case of partial shading conditions
If partial shading occurs, two or more maximum power points may be present on the power-voltage curve.
Conventional MPPT’s tend to lock to a local MPP, which may not be the optimum MPP.
The innovative BlueSolar algorithm will always maximize energy harvest by locking to the optimum MPP.
Outstanding conversion efficiency
Maximum efficiency exceeds 98%. Full output current up to 40°C (104°F).
Flexible charge algorithm
Several preprogrammed algorithms. One programmable algorithm.
Manual or automatic equalisation.
Battery temperature sensor. Battery voltage sense option.
Solar charge controllers
MPPT 150/70 and 150/85
Programmable auxiliary relay
For alarm or generator start purposes
Extensive electronic protection
Over-temperature protection and power derating when temperature is high.
PV short circuit and PV reverse polarity protection.
Reverse current protection.
BlueSolar charge controller
MPPT 150/70
MPPT 150/85
Nominal battery voltage
12 / 24 / 36 / 48V Auto Select
Rated charge current
Maximum solar array input power 1)
70A @ 40°C (104°F)
85A @ 40°C (104°F)
12V: 1000W / 24V: 2000W / 36V: 3000W / 48V: 4000W
12V: 1200W / 24V: 2400W / 36V: 3600W / 48V: 4850W
150V absolute maximum coldest conditions
145V start-up and operating maximum
Maximum PV open circuit voltage
Minimum PV voltage
Battery voltage plus 7 Volt to start
Standby power consumption
Efficiency at full load
12V: 95% / 24V: 96,5% / 36V: 97% / 48V: 97,5%
Absorption charge
14.4 / 28.8 / 43.2 / 57.6V
Float charge
13.7 / 27.4 / 41.1 / 54.8V
Equalization charge
15.0 / 30.0 / 45 / 60V
Remote battery temperature sensor
Default temperature compensation
setting
Remote on/off
Programmable relay
Communication port
Parallel operation
Operating temperature
Cooling
Yes
-2,7mV/°C per 2V battery cell
No
DPST
Yes
AC rating: 240VAC/4A
Yes, through VE.Can. Max 25 units in parallel
-40°C to 60°C with output current derating above 40°C
Natural Convection
Low noise fan assisted
Max. 95%
Terminal size
Material & color
35mm² / AWG2
Aluminium, blue RAL 5012
Protection class
IP20
Weight
Dimensions (h x w x d)
Mounting
4,2 kg
350 x 160 x 135 mm
Vertical wall mount
Safety
EMC
Indoor only
EN60335-1
EN61000-6-1, EN61000-6-3
1) If more solar power is connected, the controller will limit input power to the stated maximum
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC
VE.Can: two paralleled RJ45 connectors, NMEA2000 protocol
Humidity (non condensing)
66
Battery voltage plus 2 Volt operating
12V: 0,55W / 24V: 0,75W / 36V: 0,90W / 48V: 1,00W
BlueSolar
PWM-Pro
charge controllers
BlueSolar PWM-Pro
charge
controllers
www.victronenergy.com
Programmable
The BlueSolar PWM-Pro series is ready for use with its default settings.
It also is fully programmable with help of the dedicated BlueSolar Pro Remote Panel (see features below).
BlueSolar PWM-Pro 10 A
Features
-
Lighting control function, fully programmable with the Remote Panel.
Three stage battery charging (bulk, absorption, float), fully programmable with the Remote Panel.
Integrated battery monitor function (Remote Panel needed to display state of charge).
Load output with low voltage disconnect and manual control (default setting).
Optional external temperature sensor.
Load output protected against over load and short circuit.
Protected against reverse polarity connection of the solar panels and/or battery.
Day/night timing options
See Remote Panel manual for details
BlueSolar Pro Remote Panel
Blue Solar PWM-Pro
12/24-5
12/24-10
12/24-20
12/24-30
12/24V with automatic system voltage detection
Battery Voltage
5A
Rated charge current
10 A
20 A
30 A
Yes
Automatic load disconnect
28 V / 55 V (1)
Maximum solar voltage
< 10 mA
Self-consumption
Load output
Manual control + low voltage disconnect
Protection
Battery reverse polarity (fuse)
Battery temperature sensor
Output short circuit
Over temperature
Optional (article SCC940100100)
-30 mV / °C resp. -60 mV / °C
(if temperature sensor installed)
Optional (article SCC900300000)
Temperature compensation
Remote panel
Common positive
Grounding
Operating temp. range
-20 to +50°C
Humidity (non condensing)
Max 98 %
DEFAULT SETTINGS
Absorption charge (2)
14.4 V / 28,8 V
Float charge (2)
13.8 V / 27,6 V
Equalization charge (2)
14,6 V / 29,2 V
Low voltage load disconnect
11,1 V / 22,2 V
12,6 V / 25,2 V
Low voltage load reconnect
ENCLOSURE
4 mm²
Terminal size
4 mm²
Protection category
Weight
0,13 kg
Dimensions (h x w x d)
10 mm²
10 mm²
0,3 kg
160x82x48 mm
6.3x3.2x1.9 inch
0,5 kg
200x100x57 mm
7.9x4.0x2.3 inch
IP30
138x70x37 mm
5.4x2.7x1.4 inch
0,13 kg
138x70x37 mm
5.4x2.7x1.4 inch
STANDARDS
Safety
IEC 62109-1
Emission
1)
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, ISO 7637-2
For 12V use 36 cell Solar panels
For 24V use 72 cell Solar panels
67
BlueSolar PWM charge controllers
PWM charge controllers
www.victronenergy.com
BlueSolar 12/24-PWM
Three models: 5A, 10A or 20A at 12V or 24V
Low cost PWM controller.
Internal temperature sensor.
Three stage battery charging (bulk, absorption, float).
Protected against over current.
Protected against short circuit.
Protected against reverse polarity connection of the solar panels and/or battery.
With low voltage load disconnect output.
Optional remote display (20A model only)
BlueSolar 12/24-10
BlueSolar DUO 12/24-20
BlueSolar DUO 12/24-20
20A at 12V or 24V
PWM controller.
Charges two separate batteries. For example the starter battery and the service battery of a boat or
mobile home.
Programmable charge current ratio (standard setting: equal current to both batteries).
Charge voltage settings for three battery types (Gel, AGM and Flooded).
Internal temperature sensor and optional remote temperature sensor.
Protected against over current.
Protected against short circuit.
Protected against reverse polarity connection of the solar panels and/or battery.
Two remote displays:
- for BlueSolar 12/24-20
- for BlueSolar DUO 12/24-20
Starter battery
BlueSolar 12/24 with timer
68
Service battery
BlueSolar 12/24-10 with timer
10A at 12V or 24V
PWM solar lighting controller.
Two timers to enable dusk to dawn operation, or limited time after dusk and limited time before
dawn operation.
Seven segment display to visualize timer settings and analyze fault conditions.
Battery status indicator with over discharged warning.
Internal temperature sensor.
Three stage battery charging (bulk, absorption, float).
Protected against over current.
Protected against short circuit.
Protected against reverse polarity connection of the solar panels and/or battery.
Low voltage load disconnect override.
BlueSolar PWM charge controllers
BlueSolar 12/24-5
BlueSolar 12/24-10
BlueSolar 12/24-20
12V
24V
12/24V Auto Select (1)
5/10/20A
No
Yes
(maximum load 10/10/20A)
28/55V (1)
6mA
BlueSolar
Battery Voltage
Rated charge current
Second battery output
Automatic load disconnect
Maximum solar voltage
Self-consumption
Default settings
Absorption charge (2)
Float charge (2)
Equalization charge (2)
Low voltage load disconnect
Low voltage load reconnect
Enclosure & Environmental
Battery temperature sensor
Temperature compensation
Operating temperature
Cooling
Humidity (non condensing)
Protection class
Terminal size
Weight
Dimension (h x w x d)
Mounting
14.4V
13.7V
28.8V
27.4V
BlueSolar DUO 12/24-20
BlueSolar 12/24 with timer
12V
24V
12/24V Auto Select (1)
20A
Yes
12V
24V
12/24V Auto Select (1)
10A
No
Yes
(maximum load 10A)
28/55V (1)
5mA
n. a.
28/55V (1)
4mA
14.4V
13.7V
28.8V
27.4V
n. a.
11.1V
12,6V
Yes
Internal sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C to +55°C (full load)
Natural Convection
Max. 95%
IP20
6mm² / AWG10
160/160/180gr
70x133x34 mm
70x133x34 mm
76x153x37 mm
Vertical wall mount
Indoor only
Standards
Safety
EMC
n. a.
n. a.
n. a.
22.2V
25.2V
14.4V
13.7V
14.8V
11.1V
12,6V
28.8V
27.4V
29.6V
22.2V
25.2V
Yes
Internal sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C to +55°C (full load)
Natural Convection
Max. 95%
IP20
6mm² / AWG10
180gr
Yes
Internal sensor
-30mV/°C
-60mV/°C
-35°C to +55°C (full load)
Natural Convection
Max. 95%
IP30
6mm² / AWG10
150gr
76x153x37 mm
65x140x45 mm
Vertical wall mount
Indoor only
Vertical wall mount
Indoor only
EN60335-1
EN61000-6-1, EN61000-6-3
1)
2)
For 12V use 36 cell Solar panels
For 24V use 72 cell Solar panels
See manual for alternative charge voltage settings
69
Telecom batteries
heavy duty, front access
Telecom batteries
www.victronenergy.com
Designed for telecom applications; excellent “floor space savers” for marine and vehicle applications
The deep cycle AGM telecom series has been designed for use in telecom systems. With front access terminals
and small footprint, the batteries are ideal for racked systems. Similarly, these batteries can help solve limited
floor space and access problems on board boats and vehicles.
AGM technology
AGM stands for Absorbent Glass Mat. In these batteries the electrolyte is absorbed into a glass-fibre mat
between the plates by capillary action.
Telecom Battery
Battery AGM 12V 200Ah
Low self-discharge
Because of the use of lead calcium grids and high purity materials, Victron VRLA batteries can be stored during
long periods of time without recharge. The rate of self-discharge is less than 2% per month at 20°C. The self
discharge doubles for every increase in temperature with 10°C.
Low internal resistance
Accepts very high charge and discharge rates
High cyclic life capability
More than 500 cycles at 50 % depth of discharge
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available free
of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
12V AGM Telecom battery
Telecom Battery
Battery AGM 12V 200Ah
Capacity 1 / 3 / 5 / 10 / 20 hours
(% of nominal)
Capacity 10 / 20 / 30 / 40 minutes
(% of nominal)
Nominal capacity (77ºF/25ºC, 10,5V)
115Ah
200Ah
60 / 75 / 82 / 91 / 100 (@ 70ºF/25ºC, end of discharge 10,5V)
33 / 44 / 53 / 57 (@ 70ºF/25ºC, end of discharge 9,6V)
115Ah
165Ah
200Ah
Cold Cranking Amps @ 0ºF/-18ºC
1000
1500
1800
DIN cold start current (A) @ 0ºF/-18ºC
600
900
1000
Short Circuit Current (A)
3500
5000
6000
Reserve Capacity (minutes)
200
320
400
Shelf life @ 70ºF/20ºC
1 year
Absorption voltage (V) @ 70ºF/20ºC
14,4 – 14,7
Float voltage (V) @ 70ºF/20ºC
13,6 – 13,8
Storage voltage (V) @ 70ºF/20ºC
13,2
Float design life @ 70ºF/20ºC
12 years
Cycle design life @ 100% discharge
250
Cycle design life @ 50% discharge
500
Cycle design life @ 30% discharge
1000
Dimensions (lxwxh, mm)
395 x 110 x 293mm
548 x 105 x 316mm
546 x 125 x 323mm
Dimensions (lxwxh, inches)
153.7 x 43.3 x 115.3
215.7 x 41.3 x 124.4
214.9 x 49.2 x 127.1
35kg / 77 lbs
49kg / 88 lbs
60kg / 132 lbs\
Weight (kg / pounds)
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
70
165Ah
OPzS Solar batteries
OPzS Solar batteries
www.victronenergy.com
Long life flooded tubular plate batteries
Design life: >20 years at 20ºC, >10 years at 30ºC, >5 years at 40ºC.
Cycling expectancy of up to 1500 cycles at 80% depth of discharge.
Manufactured according to DIN 40736, EN 60896 and IEC 61427.
Low maintenance
Under normal operating conditions and 20ºC, distilled water has to be added every 2 - 3 years.
Dry-charged or ready for use electrolyte filled
The batteries are available filled with electrolyte or dry-charged (for long term stocking, container transport or
air transport). Dry charged batteries have to be filled with diluted sulphuric acid (density 1,24kg/l @ 20ºC).
The electrolyte may be stronger for cold- or weaker for hot climates.
OPzS Solar batteries 910
Learn more about batteries and battery charging
To learn more about batteries and charging batteries, please refer to our book ‘Energy Unlimited’ (available free
of charge from Victron Energy and downloadable from www.victronenergy.com).
OPzS
Solar
910
OPzS
Solar
1210
OPzS
Solar
1520
OPzS
Solar
1830
OPzS
Solar
2280
OPzS
Solar
3040
OPzS
Solar
3800
OPzS
Solar
4560
Nominal capacity (120 hr / 20ºC)
910 Ah
1210 Ah
1520 Ah
1830 Ah
2280 Ah
3040 Ah
3800 Ah
4560 Ah
Capacity (10 hr / 20ºC)
640 Ah
853 Ah
1065 Ah
1278 Ah
1613 Ah
2143 Ah
2675 Ah
3208 Ah
OPzS Solar type
Capacity 2 / 5 / 10 hours
(% of 10hr capacity)
Capacity 20 / 24 / 48 / 72 hours
(% of 120hr capacity)
Capacity 100 / 120 / 240 hours
(% of 120hr capacity)
60 / 85 / 100 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,8 Volt per cell)
77 / 80 / 89 / 95 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,85 Volt per cell)
99 / 100 / 104 (@ 68ºF/20ºC, end of discharge 1,85 Volt per cell)
Self-discharge @ 70ºF/20ºC
3% per month
Absorption voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,35 to 2,50 V/cell (28,2 to 30,0 V for a 24 Volt battery)
Float voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,23 to 2,30 V/cell (26,8 to 27,6 V for a 24 Volt battery)
Storage voltage (V) @ 70ºF/20ºC
2,18 to 2,22 V/cell (26,2 to 26,6 V for a 24 Volt battery)
Float design life @ 70ºF/20ºC
20 years
Cycle design life @ 80% discharge
1500
Cycle design life @ 50% discharge
2500
Cycle design life @ 30% discharge
4000
145 x 206
x 711
5,7 x 8,1
x 28
210 x 191
x 711
8,3 x 7,5
x 28
210 x 233
x 711
8,3 x 9,2
x 28
210 x 275
x 711
8,3 x 10,8
x 28
Weight without acid (kg / pounds)
35 / 77
46 / 101
57 / 126
Weight with acid (kg / pounds)
50 / 110
65 / 143
80 / 177
Dimensions (lxwxh, mm)
Dimensions (lxwxh, inches)
210 x 275
x 861
8,3 x 10,8
x 33,9
212 x 397
x 837
8,4 x15,6
x 32,9
212 x 487
x 837
8,4 x 19,2
x 32,9
212 x 576
x 837
8,4 x 22,7
x 32,9
66 / 146
88 / 194
115 / 254
145 / 320
170 / 375
93 / 205
119 / 262
160 / 253
200 / 441
240 / 530
OPzS Solar 3800 - 4560
20 OPzV 2500 – 24 OPzV 3000
OPzS Solar 3040
16 OPzV 2000
OPzS Solar 1210 - 2280
8 OPzV 800 – 12 OPzV 1500
Cell interconnection
width
OPzS Solar 910
4 OPzV 200 – 6 OPzV 600
length
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
71
Gel and AGM batteries
www.victronenergy.com
Disadvantages of the traditional 3-step charge curve:
•
During the bulk phase the current is kept at a constant and often high level, even after the gassing voltage (14,34 V
for a 12 V battery) has been exceeded. This can lead to excessive gas pressure in the battery. Some gas will escape
trough the safety valves, reducing service life.
•
Thereafter the absorption voltage is applied during a fixed period of time, irrespective of how deep the battery has
been discharged previously. A full absorption period after a shallow discharge will overcharge the battery, again
reducing service life. (a. o. due to accelerated corrosion of the positive plates)
•
Research has shown that battery life can be increased by decreasing float voltage to an even lower level when the
battery is not in use.
11. Battery charging: longer battery life with Victron 4-step adaptive charging
Victron developed the adaptive charge curve. The 4-step adaptive chare curve is the result of years of research and testing.
The Victron four-step adaptive charge curve solves the 3 main problems of the 3 step curve:
•
Battery Safe mode
In order to prevent excessive gassing, Victron has invented the ‘Battery Safe Mode’. The battery Safe Mode will limit
the rate of voltage increase once the gassing voltage has been reached. Research has shown that this will reduce
internal gassing to a safe level.
•
Variable absorption time
Based on the duration of the bulk stage, the charger calculates how long the absorption time should be in order to
fully charge the battery. If the bulk time is short, this means the battery was already charged and the resulting
absorption time will also be short, whereas a longer bulk time will also result in a longer absorption time.
•
Storage mode
After completion of the absorption period the battery should be fully charged, and the voltage is lowered to the
float or standby level. If no discharge occurs during the next 24 hours, the voltage is reduced even further and the
battery goes into storage mode. The lower storage voltage reduces corrosion of the positive plates.
Once every week the charge voltage is increased to the absorption level for a short period to compensate for self
discharge (Battery Refresh mode).
12. Battery charging in case of standby use: constant voltage float charging
When a battery is not frequently deeply discharged, a 2-step charge curve can be used. During the first phase the battery is
charged with a limited current (the bulk phase). Once a preset voltage has been reached the battery is kept at that voltage (the
float phase).
This charge method is used for starter batteries in vehicles, and in uninterruptible power supplies (UPS).
Battery Refresh
Calculated absorption time
Storage
Float
15
120
14.5
100
14
80
13.5
60
//
13
//
40
12.5
20
22
0
20
//
18
13. Optimum charge voltage of Victron VRLA batteries
The recommended charge voltage settings for a 12 V battery are shown in table 3.
16
12
10
8
6
4
2
14
//
Fig.
12 4: Four-step adaptive charge curve
0
Figure 3:
Four-step adaptive
charge curve
Charge current
Charge volt age
Battery Safe
Fig. 4: Four-step adaptive
charge curve
14. Effect of temperature on charging voltage
The charge voltage should be reduced with increased temperature. Temperature compensation is required when the
temperature of the battery is expected to be less than 10°C / 50°F or more than 30°C / 85°F during long periods of time.
The recommended temperature compensation for Victron VRLA batteries is -4 mV / Cell (-24 mV /°C for a 12 V battery).
The centre point for temperature compensation is 20°C / 70°F.
15. Charge current
The charge current should preferably not exceed 0,2 C (20 A for a 100 Ah battery).The temperature of a battery will increase by
more than 10°C if the charge current exceeds 0,2 C. Therefore temperature compensation is required if the charge current
exceeds 0,2 C.
72
Gel and AGM batteries
www.victronenergy.com
Float
Service (V)
Victron AGM “Deep Cycle”
Absorption
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Victron Gel “Deep Cycle”
Absorption
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Victron Gel “Long Life”
Absorption
Float
13,5 - 13,8
Storage
13,2 - 13,5
Cycle service
Normal (V)
Cycle service
Fastest recharge (V)
14,2 - 14,6
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,6 - 14,9
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,1 - 14,4
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
14,0 - 14,2
13,5 - 13,8
13,2 - 13,5
Table 3: Recommended charge voltage
12 Volt Deep Cycle AGM
General Specification
Weight
kg
CCA
@0°F
RES CAP
@80°F
320x176x247
31
1500
480
151x65x101
2,5
12
151x98x101
4,1
12
181x77x167
5,8
38
12
197x165x170
12,5
BAT412550080
60
12
229x138x227
20
450
90
BAT412600080
66
12
258x166x235
24
520
100
BAT412800080
90
12
350x167x183
27
600
145
BAT412101080
110
12
330x171x220
32
800
190
BAT412121080
130
12
410x176x227
38
1000
230
BAT412151080
165
12
485x172x240
47
1200
320
BAT412201080
220
12
522x238x240
65
1400
440
Ah
V
lxwxh
mm
Weight
kg
CCA
@0°F
RES CAP
@80°F
BAT412550100
60
12
229x138x227
20
300
80
BAT412600100
66
12
258x166x235
24
360
90
BAT412800100
90
12
350x167x183
26
420
130
BAT412101100
110
12
330x171x220
33
550
180
BAT412121100
130
12
410x176x227
38
700
230
BAT412151100
165
12
485x172x240
48
850
320
BAT412201100
220
12
522x238x240
66
1100
440
Article number
BAT406225080
Ah
240
V
6
BAT212070080
8
12
BAT212120080
14
BAT212200080
22
BAT412350080
lxwxh
mm
12 Volt Deep Cycle GEL
Article number
Technology: flat plate AGM
Terminals: copper
Rated capacity: 20 hr discharge at 25°C
Float design life: 7-10 years at 20 °C
Cycle design life:
400 cycles at 80% discharge
600 cycles at 50% discharge
1500 cycles at 30% discharge
General Specification
2 Volt Long Life GEL
Technology: flat plate GEL
Terminals: copper
Rated capacity: 20 hr discharge at 25 °C
Float design life: 12 years at 20 °C
Cycle design life:
500 cycles at 80% discharge
750 cycles at 50% discharge
1800 cycles at 30% discharge
General Specification
Article number
BAT702601260
Ah
600
V
2
lxbxh
mm
Weight
kg
145x206x688
49
BAT702801260
800
2
210x191x688
65
BAT702102260
1000
2
210x233x690
80
BAT702122260
1200
2
210x275x690
93
BAT702152260
1500
2
210x275x840
115
BAT702202260
2000
2
215x400x815
155
BAT702252260
2500
2
215x490x815
200
BAT702302260
3000
2
215x580x815
235
Technology: tubular plate GEL
Terminals: copper
Rated capacity: 10 hr discharge at 25 °C
Float design life: 20 years at 20 °C
Cycle design life:
1500 cycles at 80% discharge
2500 cycles at 50% discharge
4500 cycles at 30% discharge
Other capacities and terminal types: at request
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
E-mail: [email protected] | www.victronenergy.com
73
12,8 Volt lithium iron phosphate batteries
12,8 Volt Lithium iron phosphate batteries
www.victronenergy.com
Why lithium-iron phosphate?
Lithium-iron-phosphate (LiFePO4 or LFP) is the safest of the mainstream li-ion battery types. The nominal
voltage of a LFP cell is 3,2V (lead-acid: 2V/cell). A 12,8V LFP battery therefore consists of 4 cells connected in
series; and a 25,6V battery consists of 8 cells connected in series.
Rugged
A lead-acid battery will fail prematurely due to sulfation if:
•
If it operates in deficit mode during long periods of time (i. e. if the battery is rarely, or never at all,
fully charged).
•
If it is left partially charged or worse, fully discharged (yacht or mobile home during winter time).
12,8V 90Ah LiFePO4 battery
LFP-CB 12,8/90
A LFP battery does not need to be fully charged. Service life even slightly improves in case of partial charge
instead of a full charge. This is a major advantage of LFP compared to lead-acid.
Other advantages are the wide operating temperature range, excellent cycling performance, low internal
resistance and high efficiency (see below).
(cell balancing only)
LFP is therefore the chemistry of choice for very demanding applications.
Efficient
In several applications (especially off-grid solar and/or wind), energy efficiency can be of crucial importance.
The round trip energy efficiency (discharge from 100% to 0% and back to 100% charged) of the average leadacid battery is 80%.
The round trip energy efficiency of a LFP battery is 92%.
The charge process of lead-acid batteries becomes particularly inefficient when the 80% state of charge has
been reached, resulting in efficiencies of 50% or even less in solar systems where several days of reserve energy
is required (battery operating in 70% to 100% charged state).
In contrast, a LFP battery will still achieve 90% efficiency under shallow discharge conditions.
12,8V 90Ah LiFePO4 battery
LFP-BMS 12,8/90
Size and weight
Saves up to 70% in space
Saves up to 70% in weight
(cell balancing and BMS interface)
Expensive?
LFP batteries are expensive when compared to lead-acid. But in demanding applications, the high initial cost
will be more than compensated by longer service life, superior reliability and excellent efficiency.
Endless flexibility
LFP batteries are easier to charge than lead-acid batteries. The charge voltage may vary from 14V to 16V (as long
as no cell is subjected to more than 4,2V), and they do not need to be fully charged. Therefore several batteries
can be connected in parallel and no damage will occur if some batteries are less charged than others.
With or without Battery Management System (BMS)?
Important facts:
1. A LFP cell will fail if the voltage over the cell falls to less than 2,5V (note: recovery by charging with a low
current, less than 0,1C, is sometimes possible).
2. A LFP cell will fail if the voltage over the cell increases to more than 4,2V.
Lead-acid batteries will eventually also be damaged when discharged too deeply or overcharged, but not
immediately. A lead-acid battery will recover from total discharge even after it has been left in discharged state
during days or weeks (depending on battery type and brand).
3. The cells of a LFP battery do not auto-balance at the end of the charge cycle.
The cells in a battery are not 100% identical. Therefore, when cycled, some cells will be fully charged or
discharged earlier than others. The differences will increase if the cells are not balanced/equalized from time to
time.
In a lead-acid battery a small current will continue to flow even after one or more cells are fully charged (the
main effect of this current is decomposition of water into hydrogen and oxygen). This current helps to fully
charge other cells that are lagging behind, thus equalizing the charge state of all cells.
The current through a LFP cell however, when fully charged, is nearly zero, and lagging cells will therefore not
be fully charged. Over time the differences between cells may become some so extreme that, even though the
overall battery voltage is within limits, some cells will fail due to over- or under-voltage. Cell balancing is
therefore highly recommended.
In addition to cell balancing, a BMS will:
Prevent cell under voltage by timely disconnecting the load.
Prevent cell overvoltage by reducing charge current or stopping the charge process.
Shut down the system in case of over temperature.
A BMS is therefore indispensable to prevent damage to large Li-ion battery banks.
74
12,8 Volt lithium iron phosphate batteries
With cell balancing, but without BMS: 12,8V LFP batteries for light duty applications
In applications were excessive discharge (to less than 11V), overcharge (to more than 15V) or excessive charge current will never occur,
12,8V batteries with cell balancing only may be used.
Please note that these batteries are not suitable for series or parallel connection.
Notes:
1.
A Battery Protect module (see www.victronenergy.com) may be used to prevent excessive discharge.
2.
The current draw of inverters and inverter/chargers is often still significant (0,1A or more) after low voltage shutdown. The
remaining stand-by current will therefore damage the battery if the inverters or inverter/chargers are left connected to the
battery after low voltage shutdown during a long period of time.
With cell balancing and interface to connect to a Victron BMS: 12,8V LFP batteries for heavy duty applications and
parallel/series connection
These batteries have integrated Cell Balancing, Temperature and Voltage control (BTV). Up to ten batteries can be paralleled and up to
four batteries can be series connected (BTV’s are simply daisy-chained) so that a 48V battery bank of up to 2000Ah can be assembled.
The daisy-chained BTV’s must be connected to a battery management system (BMS).
Battery Management System (BMS)
The BMS connects to the BTV’s and its essential functions are:
1.
Disconnect or shut down the load whenever the voltage of a battery cell falls to less than 2,5V.
2.
Stop the charging process whenever the voltage of a battery cell increases to more than 4,2V.
3.
Shut down the system whenever the temperature of a cell exceeds 50°C.
More features may be included: see the individual BMS datasheets.
Battery specification
Cell balancing only
LFP-CB
12,8/60
LFP-CB
12,8/90
Nominal voltage
12,8V
12,8V
Nominal capacity @ 25°C*
60Ah
90Ah
Nominal capacity @ 0°C*
48Ah
72Ah
Nominal capacity @ -20°C*
30Ah
45Ah
768Wh
1152Wh
VOLTAGE AND CAPACITY
Nominal energy @ 25°C*
LFP-CB
12,8/160
Cell balancing and BMS interface
LFP-CB
12,8/200
LFP-BMS
12,8/60
LFP-BMS
12,8/90
LFP-BMS
12,8/160
LFP-BMS
12,8/200
12,8V
12,8V
12,8V
12,8V
12,8V
12,8V
160Ah
200Ah
60Ah
90Ah
160Ah
200Ah
130Ah
160Ah
48Ah
72Ah
130Ah
160Ah
80Ah
100Ah
30Ah
45Ah
80Ah
100Ah
2048Wh
2560Wh
768Wh
1152Wh
2048Wh
2560Wh
*Discharge current ≤1C
CYCLE LIFE
80% DoD
2000 cycles
70% DoD
3000 cycles
50% DoD
5000 cycles
DISCHARGE
Maximum continuous
discharge current
Recommended continuous
discharge current
Maximum 10 s pulse current
End of discharge voltage
180A
270A
400A
500A
180A
270A
400A
500A
≤60A
≤90A
≤160A
≤200A
≤60A
≤90A
≤160A
≤200A
600A
900A
1200A
1500A
600A
900A
1200A
1500A
11V
11V
11V
11V
11V
11V
11V
11V
OPERATING CONDITIONS
Operating temperature
-20°C to +50°C (maximum charge current when battery temperature < 0°C: o,05 C, i.e. 1A in case of a 200Ah battery)
Storage temperature
-45°C to +70°C
Humidity (non condensing)
Max. 95%
Protection class
IP 54
CHARGE
Charge voltage
Between 14V and 15V (<14,5V recommended)
Float voltage
13,6V
Maximum charge current
60A
90A
160A
200A
180A
270A
400A
500A
Recommended charge current
≤20A
≤25A
≤40A
≤50A
≤30A
≤45A
≤80A
≤100A
OTHER
Max storage time @ 25 °C*
1 year
BMS connection
Power connection (threaded inserts)
Dimensions (hxwxd) mm
Weight
Male + female cable with M8 circular connector, length 50
cm
n. a.
M8
M8
M10
M10
M8
M8
M10
M10
235x293x139
249x293x168
320x338x233
295x425x274
235x293x139
249x293x168
320x338x233
295x425x274
12kg
16kg
33kg
42kg
12kg
16kg
33kg
42kg
*When fully charged
75
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
BMS 12/200 for 12,8 Volt lithium iron phosphate batteries
www.victronenergy.com
BMS 12/200 for 12,8 Volt lithium iron phosphate
batteries
Especially designed for vehicles and boats
Especially designed for vehicles and boats
Why lithium-iron phosphate?
Lithium-iron-phosphate (LiFePO4 or LFP) is the safest of the mainstream li-ion battery types. The nominal
voltage of a LFP cell is 3,2V (lead-acid: 2V/cell). A 12,8V LFP battery therefore consists of 4 cells connected in
series; and a 25,6V battery consists of 8 cells connected in series.
12,8V 90Ah LiFePO4 battery
Why a Battery Management System (BMS) is needed:
1. A LFP cell will be damaged if the voltage over the cell falls to less than 2,5V.
2. A LFP cell will be damaged if the voltage over the cell increases to more than 4,2V.
Lead-acid batteries will eventually also be damaged when discharged too deeply or overcharged, but not
immediately. A lead-acid battery will recover from total discharge even after it has been left in discharged state
during days or weeks (depending on battery type and brand).
3. The cells of a LFP battery do not auto-balance at the end of the charge cycle.
The cells in a battery are not 100% identical. Therefore, when cycled, some cells will be fully charged or
discharged earlier than others. The differences will increase if the cells are not balanced/equalized from time to
time.
In a lead-acid battery a small current will continue to flow even after one or more cells are fully charged (the
main effect of this current is decomposition of water into hydrogen and oxygen). This current helps to fully
charge other cells that are lagging behind, thus equalizing the charge state of all cells.
The current through a LFP cell however, when fully charged, is nearly zero, and lagging cells will therefore not
be fully charged. The differences between cells may become some so extreme over time that, even though the
overall battery voltage is within limits, some cells will be destroyed due to over- or under-voltage.
A LFP battery therefore must be protected by a BMS that actively balances the individual cells and prevents
under- and over-voltage.
12,8V 60Ah LiFePO4 battery
Rugged
A lead-acid battery will fail prematurely due to sulfation if:
•
If it operates in deficit mode during long periods of time (the battery is rarely, or never at all, fully
charged).
•
If it is left partially charged or worse, fully discharged (yacht or mobile home during winter time).
A LFP battery does not need to be fully charged. Service life even slightly improves in case of partial charge
instead of a full charge. This is a major advantage of LFP compared to lead-acid.
Other advantages are the wide operating temperature range, excellent cycling performance, low internal
resistance and high efficiency (see below).
LFP is therefore the chemistry of choice for very demanding applications.
Efficient
In several applications (especially off-grid solar and/or wind), energy efficiency can be of crucial importance.
The round trip energy efficiency (discharge from 100% t0 0% and back to 100% charged) of the average leadacid battery is 80%.
The round trip energy efficiency of a LFP battery is 92%.
The charge process of lead-acid batteries becomes particularly inefficient when the 80% state of charge has
been reached, resulting in efficiencies of 50% or even less in solar systems where several days of reserve energy
is required (battery operating in 70% to 100% charged state).
In contrast, a LFP battery will still achieve 90% efficiency under shallow discharge conditions.
Size and weight
Saves up to 70% in space
Saves up to 70% in weight
BMS 12/200 with:
- 12V 200A load output, short-circuit
proof
- Li-ion battery over-discharge
protection
- starter battery discharge protection
- adjustable alternator current limit
- remote on-off switch
76
Expensive?
LFP batteries are expensive when compared to lead-acid. But in demanding applications, the high initial cost
will be more than compensated by longer service life, superior reliability and excellent efficiency.
Endless flexibility
LFP batteries are easier to charge than lead-acid batteries. The charge voltage may vary from 14V to 16V (as long
as no cell is subjected to more than 4,2V), and they do not need to be fully charged.
Several batteries can be connected in parallel and no damage will occur if some batteries are less charged than
others.
Our 12V BMS will support up to 10 batteries in parallel (BTV’s are simply daisy-chained).
BMS 12/200 for 12,8 Volt lithium iron phosphate batteries
A 12V BMS that protects the alternator (and wiring), and supplies up to 200A in any DC load (including inverters and
inverter/chargers)
Alternator/battery charger input (Power Port AB)
1. The first function of Power Port AB is to prevent the load connected to the LFP battery from discharging the starter battery. This function is similar to that
of a Cyrix battery combiner or Argo FET battery isolator. Current can flow to the LFP battery only if the input voltage (= voltage on the starter battery)
exceeds 13V.
2. Current cannot flow back from the LFP battery to the starter battery, thus preventing eventual damage to the LFP battery due to excessive discharge.
3. Excessive input voltage and transients are regulated down to a safe level.
4. Charge current is reduced to a safe level in case of cell unbalance or over temperature.
5. The input current is electronically limited to approximately 80% of the AB fuse rating. A 50A fuse, for example, will therefore limit the input current to 40A.
Choosing the right fuse will therefore:
a. Protect the LFP battery against excessive charge current (important in case of a low capacity LFP battery).
b. Protect the alternator against overload in case of a high capacity LFP battery bank (most 12V alternators will overheat and fail if running at maximum
output during more than 15 minutes).
c. Limit charge current in order not to exceed the current handling capability of the wiring.
The maximum fuse rating is 100A (limiting charge current to approximately 80A).
Load/battery charger output/input (Power Port LB)
1. Maximum current in both directions: 200A continuous.
2. Peak discharge current electronically limited to 400A.
3. Battery discharge cut-off whenever the weakest cell falls below 3V.
4. Charge current is reduced to a safe level in case of cell unbalance or over temperature.
BMS 12/200 specification
Maximum number of 12,8V batteries
Maximum charge current, Power Port AB
Maximum charge current, Power Port LB
Maximum continuous discharge current, LB
Peak discharge current, LB (short circuit proof)
Approximate cut-off voltage
GENERAL
No load current when operating
Current consumption when switched off
10
80A @ 40°C
200A @ 40°C
200A @ 40°C
400A
11V
10mA
5mA
(discharging is stopped and charging remains enabled, both
through AB and LB, when switched off)
Current consumption after battery discharge cutoff due to low cell voltage
Operating temperature range
Humidity, maximum
Humidity, average
Protection, electronics
DC connection AB, LB and battery minus
DC connection battery plus
LED’s
Battery being charged through Power Port AB
Battery being charged through Power Port LB
Power port LB active
Over temperature
ENCLOSURE
Weight (kg)
Dimensions (hxwxd in mm)
STANDARDS
Emission
Immunity
Automotive Directive
3mA
LB
AB
-40 to +60°C
100%
95%
IP65
M8
Faston female
6.3 mm
green
green
green
red
1,8
65 x 120 x 260
Isolated Orion DC-DC converter needed for
DC loads with minus connected to chassis
Up to ten 12,8V LFP batteries
can be connected in parallel
EN 50081-1
EN 50082-1
2004/104/EC
77
24V 180Ah Lithium-ion battery and Lynx Ion
24V 180Ah Lithium-ion battery and Lynx-ion
www.victronenergy.com
The advantages of a Lithium-ion battery over conventional lead-acid batteries
•
High energy density: more energy with less weight;
•
High charge currents (shortens the charge period);
•
High discharge currents (enabling for example electrical cooking on a small battery bank);
•
Long battery life (up to six times the battery life of a conventional battery);
•
High efficiency between charging and discharging (very little energy loss due to heat development);
•
Higher continuous power available.
24V 180Ah Lithium-ion battery
Why Lithium-iron phosphate?
Lithium-iron-phosphate (LiFePO4 or LFP) is the safest of the mainstream Li-ion battery types. The nominal
voltage of a LFP cell is 3,2V (lead-acid: 2V/cell). A 25,6V LFP battery consists of 8 cells connected in series.
The advantages of the Victron Lynx Lithium-ion battery system
The modular system used adds below advantages:
•
The Victron Lithium-ion battery system is easy to install due to its modularity. No complicated wiring
diagrams are required.
•
Detailed information is available on the waterproof Ion Control display.
•
The 350A relay in the Lynx Ion provides maximum safety: in case the chargers or loads do not listen
to the commands from the Lynx Ion, the main safety relay will open to prevent permanent damage
to the batteries.
•
For typical marine installations there is an extra smaller output, so you can still power the bilge pump
and disconnect all other house loads by opening the 350A relay.
Lynx Ion
Complete system
A complete system consists of:
•
One or more 24V 180Ah Lithium-Ion batteries.
•
(optional) The Lynx Power In, a modular dc bus bar.
•
The Lynx Ion is the battery management system (BMS) that controls the batteries. A 350 Ampère
safety contactor is inside the Lynx Ion.
•
The Lynx Shunt VE.Can, a battery monitor including the main fuse. Note that the fuse needs to be
purchased separately.
•
(optional) The Lynx Distributor, a DC distribution system with fuses.
•
(optional) The Ion Control, a digital control panel.
24V 180Ah Lithium-Ion Batteries
The base of the Victron Lithium-ion battery system is formed by individual 24V/180Ah Lithium-ion batteries.
They have a built-in Cell Management System (BMS) which protects the battery on a cell level. It monitors
individual cell voltage and system temperature, and actively balances the individual cells. All measured
parameters are sent to the Lynx Ion which monitors the system as a whole.
Ion control: Main screen
Lynx Ion
The Lynx Ion is the BMS. It contains the 350A safety contactor, and controls the cell-balancing, charging and
discharging of the system. The Lynx Ion will protect the battery pack from both overcharging and depletion.
When an overcharge is imminent, it will signal the charging devices to decrease or stop charging. This is done
with the VE.Can bus (NMEA2000) compatible, and also via the two available open/close contacts. Same when
the battery is nearing empty, and there is no charging capability available. It will signal big loads to switch off.
For both over charging and depletion there is a last safety resort, the built-in 350A contactor. In case signaling
etcetera does not stop the imminent overcharge or depletion, it will open the contactor.
NMEA2000 Canbus
Communication with the outside world is done via the VE.Can protocol.
Ion control: History screen
Ion control: Lynx Ion Status
screen
78
Ion Control
See the separate Ion Control datasheet for more information on the display.
24V 180Ah Lithium-ion battery and Lynx-ion
Lynx Ion
Lithium-ion 24V 180Ah 4.75kWh battery
Technology
Nominal voltage
Nominal capacity
Nominal power
Weight
Power/Weight ratio
Dimensions (LxWxH)
Charge cut-off voltage at 0.05C
Discharge cut-off voltage
Recommended charge/discharge current
Maximum charge current (1C)
Maximum discharge current (1.5C)
Pulse discharge current (10s)
Cycle Life @80% DOD (0.3C)
Series configuration
Parallel configuration
Operating temp. charge
Operating temp. discharge
Storage temp.
Lithium iron phosphate (LiFePo4)
26,4 V
180 Ah
4,75 KWh
55 kg
86 Wh/kg
625 x 195 x 355 mm
28,8 V
20 V
54 A (0,3C)
180 A
270 A
1000 A
2000
Maximum number batteries in series
Maximum number batteries in parallel
2
8
Enclosure
Weight
Dimensions (LxWxH)
1,4 kg
190 x 180 x 80 mm
IO
Safety contactor
Bilge pump contactor maximum current
External relay contactor maximum current
Charged-signal contact
Discharged-signal contact
350 A
10 A
10 A
1A @ 60VDC
1A @ 60VDC
Standards
Emission
Immunity
EN 50081-1
EN 50082-1
Yes, up to 2
(more in series on request)
Yes, easy up to 4
(more parallel on request)
0~45 °C
-20~55 °C
-20~45 °C
Block diagram Lithium-ion battery system
Victron Energy B.V. | De Paal 35 | 1351 JG Almere | The Netherlands
General phone: +31 (0)36 535 97 00 | Fax: +31 (0)36 535 97 40
79
Gel and AGM BatteriesGel and AGM batteries
www.victronenergy.com
1. VRLA technology
VRLA stands for Valve Regulated Lead Acid, which means the batteries are sealed. Gas will escape through the safety valves only
in case of overcharging or cell failure.
VRLA batteries are maintenance free for life.
2. Sealed (VRLA) AGM batteries
AGM stands for Absorbent Glass Mat. In these batteries the electrolyte is absorbed into a glass-fibre mat between the plates by
capillary action. As explained in our book ‘Energy Unlimited’, AGM batteries are more suitable for short-time delivery of very
high currents (engine starting) than gel batteries.
AGM battery
12V 90Ah
3. Sealed (VRLA) Gel batteries
Here the electrolyte is immobilized as gel. Gel batteries in
general have a longer service life and better cycle capacity than AGM batteries.
4. Low Self-discharge
Because of the use of lead calcium grids and high purity materials, Victron VRLA batteries can be stored during long periods of
time without recharge. The rate of self-discharge is less than 2% per month at 20°C. The self discharge doubles for every increase
in temperature with 10°C.
Victron VRLA batteries can therefore be stored during up to a year without recharging, if kept under cool conditions.
5. Exceptional Deep Discharge Recovery
Victron VRLA batteries have exceptional discharge recovery, even after deep or prolonged discharge.
It should however be stressed that repetitive deep discharge and prolonged discharge have a very negative influence on the
service life of all lead acid batteries, Victron batteries are no exception.
6. Battery discharging characteristics
The rated capacity of Victron AGM and Gel Deep Cycle batteries refers to 20 hour discharge, in other words: a discharge current
of 0,05 C.
The rated capacity of Victron Tubular Plate Long Life batteries refers to 10 hours discharge.
The effective capacity decreases with increasing discharge current (see table 1). Please note that the capacity reduction will be
even faster in case of a constant power load, such as an inverter.
Discharg time
(constant
current)
GEL OPzV 2V cell
20 hours
10 hours
5 hours
3 hours
1 hour
30 min.
15 min.
10 min.
5 min.
5 seconds
End
Voltage
V
10,8
10,8
10,8
10,8
9,6
9,6
9,6
9,6
9,6
AGM
‘Deep
Cycle’
%
100
92
85
78
65
55
42
38
27
8C
Gel
‘Deep
Cycle’
%
100
87
80
73
61
51
38
34
24
7C
Gel
‘Long
Life’
%
112
100
94
79
63
45
29
21
Table 1: Effective capacity as a function of discharge time
(the lowest row gives the maximum allowable 5 seconds discharge current)
Our AGM deep cycle batteries have excellent high current performance and are therefore recommended for high current
applications such as engine starting. Due to their construction, Gel batteries have a lower effective capacity at high discharge
currents. On the other hand, Gel batteries have a longer service life, both under float and cycling conditions.
7. Effect of temperature on service life
High temperature has a very negative effect on service life. The service life of Victron batteries as a function of temperature is
shown in table 2.
Average
Temperature
20°C / 68°F
30°C / 86°F
40°C / 104°F
AGM
Deep
Cycle
Gel
Deep
Cycle
Gel
Long
Life
years
7 - 10
4
2
years
12
6
3
years
20
10
5
Table 2: Design service life of Victron batteries under float service
80
Gel and AGM batteries
www.victronenergy.com
Capacity (%)
8. Effect of temperature on capacity
As is shown by the graph below, capacity reduces sharply at low temperatures.
Temperature(C)
Fig.
1: Effect of temperature on capacity
Fig. 1: Effect of temperature on capacity
9. Cycle life of Victron batteries
Batteries age due to discharging and recharging. The number of cycles depends on the depth of discharge, as is shown in figure
2.
Gel Deep
Gel
DeepCycle
cycle
Gel Long
Gel
longLife
life
Cycles
AGM Deep
Cycle
AGM
Deep
Cycle
Depth ofof
discharge
Depth
discharge
Fig.
Cycle life
Fig.
2:2:Cycle
life
100
14
80
13.5
60
13
40
12.5
20
12
Charge current
120
Courant de charge
15
14.5
Charge current
Charge
Vol t age voltage
de charge
Charge voltage
charge curve
10. Battery charging in case of cycle use: the 3-step
3
charge curve, whereby a
The most common charge curve used to charge VRLA batteries
batteries in case of cyclic use is the 3-step
3
constant current phase (the bulk phase) is followed by two constant voltage phases (absorption and float), see fig. 3.
0
0
2
4
6
8
10
Fig. 3: Three step charge curve
Fig. 3: Three step charge curve
During the absorption phase the charge voltage is kept at a rela
relatively
tively high level in order to fully recharge the battery within
reasonable time. The third and last phase is the float phase: the voltage is lowered to standby level, sufficient to compensa
compensate for
self discharge.
81
Victron Energy hakkinda
39 yıldan fazla tecrübeye sahip Victron Energy teknik inovasyon, güvenilirlik ve kalite konusunda rakipsiz bir üne sahip. Victron
kendi kendini yeten elektrik gücü tedarikinde dünya lideridir. Ürünlerimiz, çeşitli zanaat, eğlence, ticaret faaliyetlerinde ve
benzeri alanlarda karşılaşılan en zorlu durumların gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Victron’un özel
şebekeden bağımsız sistem taleplerini karşılama becerisi benzersizdir. Ürün çeşitlerimiz arasında sinüs dalgalı invertörler,
invertör/şarj cihazları, akü şarj cihazları, DC/DC konvertörler, aktarma anahtarları, Jel ve AGM aküler, alternatörler, akü monitörleri, güneş enerjili şarj regülatörleri, Solar Paneller, komple ağ çözümleri ve diğer birçok yenilikçi çözüm bulunmaktadır.
Dünya çapında servis ve destek
Hem ticari, hem de boş zaman deniz sektörlerine, bağımsız şebeke, araç ve sanayi piyasalarına 39 yıldır hizmet veren Victron’un
bütün dünyada oturmuş bir satıcı ve bayi ağı mevcuttur. Müşteri tabanımız için anında ve yetkin yerel servis sağlamak çok
önemlidir.
Bu durum da destek ağımızın kapasitelerinde kendisini gösterir. Servis desteğine olan esnek yaklaşımımız ve onarımlar için hızlı
dönüşüme gösterdiğimiz gayret, piyasada lider konumdadır. En zorlu uygulamalarda onlarca yıldır güvenilir servis sağlayan
Victron ürünlerinin sayısız örnekleri mevcuttur. Bu güvenilirlik seviyesiyle birlikte azami düzeyde teknik bilgi, Victron Energy
güç sistemlerinin mevcut en iyi değeri sunduğunun bir göstergesidir.
82
Victron Energy solar ürünler
Enerji, her zaman, her yerde
Solar panels of Himalayan hotel/Corbis
83
83
Victron Energy B.V. / De Paal 35
1351 JG Almere / The Netherlands
Phone: +31 (0)36 535 97 00
Fax: +31 (0)36 535 97 40
e-mail: [email protected]
www.victronenergy.com
SAL064132080
REV 13
2014-12
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement