MOTO GUZZI CALIFORNIA STONE Specifications

WORKSHOP MANUAL
WERKSTATTHANDBUCH
ONDERHOUDS-EN
REPARATIEHANDBOEK
The contents of this Manual is not binding and Moto Guzzi reserves the right to make alterations, if and
when required, of components, accessories, tooling, etc. which are deemed expendient for the purpose
of improvement or, for any technical - commercial requirement, or in order to comply with law provision
in the different countries, without however undertaking to promptly up-date this Manual.
Der Inhalt dieses Handbuchs ist unverbindlich. Moto Guzzi behält sich daher das Recht vor,
Änderungen an Teilen, Zubehörteilen, Ausrüstungen usw. anzubringen, falls sich diese als notwendig
erweisen solten. um Verbesserungen auszuführen, technischen bzw. verkaufstechnischen Ansprüchen
nachzukommen order um die Kriterien der Gesetzgebungen der einzelnen Länder zu erfüllen, ohne daß
das Handbuch umgehend überarbeitet werden muß.
De inhoud van dit handboek is niet bindend en de firma Moto Guzzi behoudt zich dan ook het recht voor,
indien dit nodig mocht zijn, om door haar wenselijk geachte wijzigingen aan onderdelen, accessoires,
hulpstukken e.d. aan te brengen teneinde naar verbetering van de producten te streven of naar
aanleiding van welke noodzaak van technische of commerciële aard dan ook of met het oog op
aanpassing aan de wettelijke eisen van de verschillende landen zonder echter verplicht te zijn dit
handboek tijdig te updaten.
MOTO GUZZI S.p.A.
Via Parodi, 57 23286 Mandello del Lario
TECHNICAL PUBBLICATIONS / TECHNISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN / TECHNISCHE UITGAVEN
Cod. 03 92 01 71
Impianto DECA Ravenna
05/03
-2003-
CALIFORNIA EV
CALIFORNIA EV TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM
CALIFORNIA TITANIUM
CALIFORNIA STONE
CALIFORNIA STONE TOURING
-2003-
INDEX FOR THE SECTIONS
ABSCHNITTSINDEX
INHOUD VAN DE SECTIES
I
SEC. A
1
2
3
4
5
9
5
6
7
8
9
10
11
12
II
TRIMMINGS
WING MIRRORS .............................................. 2
FRONT AND REAR MUD GUARDS ................. 4
SIDE PANELS ................................................. 10
FRONT SEAT .................................................. 12
REAR SEAT .................................................... 14
REAR CHASSIS COVER PROTECTIONS ..... 16
FRONT CHASSIS COVER PROTECTIONS ... 18
SEC. F
1
2
3
4
SCHEDULED MAINTENANCE
SCHEDULED MAINTENANCE - TABLE ........... 2
MAINTENANCE PROCEDURES ...................... 4
SEC. E
1
2
3
4
5
6
7
CONTROL AND USE OF THE MORBIKE
PRELIMINARY TESTS ...................................... 2
ENGINE IGNITION ........................................... 4
ENGINE WARMING-UP .................................... 4
ENGINE RUNNING ........................................... 4
STOPPING THE ENGINE ................................. 6
PARKING .......................................................... 6
ADJUSTMENTS AND REGULATIONS ............. 8
PREPARATION FOR LONG PERIODS AT
REST ............................................................... 16
CLEANING THE MOTORBIKE ........................ 18
SEC. D
1
2
MODEL FEATURES
IDENTIFICATION DATA .................................... 2
LUBRICANTS AND REFILLING ....................... 4
TECHNICAL SPECIFICATIONS ....................... 6
TIGHTENING TORQUES ................................ 18
TOOLS ............................................................ 21
SEC. C
1
2
3
4
5
6
7
8
PAGE
HOW TO CONSULT THIS MANUAL ................. 2
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS ................... 2
GENERAL SAFETY REGULATIONS ................ 4
RULES FOR MAINTENANCE PROCEDURES..4
WARRANTY ...................................................... 6
SEC. B
1
2
3
4
5
GENERAL INFORMATION
WHEEL PARTS
FRONT WHEEL ................................................ 2
REAR WHEEL ................................................. 12
WHEEL OVERHAUL ....................................... 20
FRONT LEFT-HAND HYDRAULIC BRAKE
CALIFORNIA JACKAL - STONE ..................... 24
FRONT RIGHT-HAND HYDRAULIC BRAKE
CALIFORNIA EV - SPECIAL - SPECIAL SPORT ..... 26
REAR AND FRONT LEFT-HAND HYDRAULIC
BRAKE CALIFORNIA EV - SPECIAL - SPECIAL
SPORT ............................................................ 32
REAR HAND HYDRAULIC BRAKE CALIFORNIA
JACKAL - STONE ........................................... 34
FRONT FORK ................................................. 44
REAR SWING ARM ........................................ 72
REAR SHOCK-ABSORBER ........................... 76
STEERING SHOCK ABSORBER ................... 78
TIRES .............................................................. 78
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
ABS. A
1
2
3
4
5
9
MODELLEIGENSCHAFTEN
IDENTIFIKATIONSDATEN ................................ 3
SCHMIERUNG UND FÜLLMENGEN ............... 5
TECHNISCHE DATEN ...................................... 7
ANZUGSMOMENTE ....................................... 19
AUSRÜSTUNG ............................................... 21
ABS. C
1
2
3
4
5
6
7
8
SEITE
BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS .............. 3
ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE ................... 3
ALLGEMEINE SICHERHEITSREGELN ........... 5
REGELN FÜR DIE WARTUNGSARBEITEN .... 5
GARANTIE ........................................................ 7
ABS. B
1
2
3
4
5
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
SEC. A
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TRIMMINGS
SPIEGEL ........................................................... 3
VORDERES UND HINTERES SCHUTZBLECH ... 5
KLEINE SEITENTEILE ................................... 11
VORDERSITZ ................................................. 13
HINTERSITZ ................................................... 15
HINTERSCHOTTEN DER RAHMENABDECKUNG .. 17
VORDERSCHOTTEN DER RAHMENABDECKUNG ....19
ABS. F
CONTROLE EN GEBRUIK VAN DE MOTORFIETS
PRELIMINAIRE CONTROLES .......................... 3
START VAN DE MOTOR ................................... 5
VERWARMING VAN DE MOTOR .................... 5
MOTOR IN WERKING ...................................... 5
STILSTAND VAN DE MOTOR ........................... 7
PARKEREN ....................................................... 7
REGISTRATIES EN REGELINGEN .................. 9
VOORBEREIDING VOOR EEN LANGE
INACTIVITEIT ................................................. 17
SCHOONMAAK VAN DE MOTORFIETS ........ 19
REGELMÄSSIGE WARTUNG
TABELLE WARTUNGSPLAN ........................... 3
WARTUNGSARBEITEN ................................... 5
ABS. E
GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE ........... 3
SMEERPRODUCTEN EN TANKEN ................. 5
TECHNISCHE GEGEVEN ................................ 7
DRAAIKOPPE ................................................. 20
UITRUSTING .................................................. 21
SEC. C
9
1
2
KARAKTERISTIEKEN MODEL
KONTROLLE UND GEBRAUCH DES MOTORRADS
ERSTE KONTROLLEN ..................................... 3
STARTEN DES MOTORS ................................ 5
ANWÄRMEN DES MOTORS ............................ 5
MOTOR IN BETRIEB ........................................ 5
ABSTELLEN DES MOTORS ............................ 7
PARKEN............................................................ 7
EINSTELLEN .................................................... 9
VORBEREITUNG WEGEN LÄNGEREN
STILLSTANDS ................................................ 17
REINIGUNG DES MOTORRADS ................... 19
ABS. D
PAG.
HOE MOET DEZE HANDLEIDING
GERAADPLEEGD WORDEN ........................... 3
AFKORTINGEN EN SYMBOLEN ...................... 3
ALGEMENE VEILIGHEIDSREGELS ................ 5
REGELS VOOR DE ONDERHOUDSOPERATIES ...................................................... 5
GARANTIE ........................................................ 7
SEC. B
1
2
3
4
5
ALGEMENE INLICHTINGEN
RÄDERTEILE
VORDERRAD ................................................... 3
HINTERRAD ................................................... 13
ÜBERHOLUNG DER RÄDER ........................ 21
VORDERRADBREMSANLAGE
LINKS
CALIFORNIA JACKAL - STONE ..................... 25
VORDERRADBREMSANLAGE
RECHTS
CALIFORNIA EV - SPECIAL - SPECIAL SPORT .... 27
VORDERBREMSANLAGE
LINKS
UND
HINTERRADBREMSANLAGE CALIFORNIA EV SPECIAL - SPECIAL SPORT ......................... 33
HINTERRADBREMSE BREMSE JACKAL STONE ............................................................ 35
VORDERE GABEL ......................................... 45
HINTERE SCHWINGE ................................... 73
HINTERER STOSSDÄMPFER ....................... 77
LENKUNGSSTOSSDÄMPFER ....................... 79
REIFEN ........................................................... 79
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
SEC. D
1
2
5
6
7
8
9
10
11
12
KLEDING
SPIEGELTJES .................................................. 3
VOORSTE EN ACHTERSTE SPATBORD ........ 5
LATERALE FLANKEN ..................................... 11
VOORAAN ...................................................... 13
VOORSTE ZADEL .......................................... 15
ACHTERSTE FRAMESCHOTTEN ................. 17
FRAMESCHOTTEN VOORAAN ..................... 19
SEC. F
1
2
3
4
ONDERHOUD
TABEL PERIODIEK ONDERHOUD .................. 3
ONDERHOUDSOPERATIES ............................ 5
SEC. E
1
2
3
4
5
6
7
PERIODIEK
WIELINSTALLATIES
VOORWIEL ....................................................... 3
ACHTERWIEL ................................................. 13
REVISIE WIELEN ........................................... 21
HYDRAULISCHE
LINKER
VOORREM
CALIFORNIA JACKAL - STONE ..................... 25
HYDRAULISCHE RECHTER VOORREM
CALIFORNIA EV - SPECIAL - SPECIAL SPORT ..... 27
HYDRAULISCHE LINKER VOOR- EN
ACHTERREM CALIFORNIA EV - SPECIAL SPECIAL SPORT ............................................ 33
HYDRAULISCHE ACHTERREM CALIFORNIA
JACKAL - STONE ........................................... 35
VOORSTE GAFFEL ........................................ 44
ACHTERSTE VORK ........................................ 73
ACHTERSTE SCHOKBREKER ...................... 77
SCHOKBREKER VAN STURING .................... 79
BANDEN ......................................................... 79
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
III
SEC. G
1
2
3
4
19
20
21
3
4
5
6
7
8
IV
EXHAUST SYSTEM
SYSTEM FEATURES ........................................ 2
SILENCERS ...................................................... 2
EXHAUST PIPES .............................................. 4
EXPANSION CHAMBER ................................... 6
SEC. M
1
2
FUEL SYSTEM
GENERAL DESCRIPTION OF THE SYSTEM .. 2
SYSTEM COMPONENTS ................................. 4
TANK “5” ............................................................ 6
ELECTRICAL FUEL PUMP “1” ......................... 8
FUEL FILTER “2” ............................................. 10
ELECTRO-INJECTORS “3” ............................. 10
PRESSURE ADJUSTER “4” ........................... 12
AIR FILTER BOX “1” ........................................ 16
THROTTLE BODY “2” ..................................... 18
BATTERY “1” ................................................... 22
STARTER SWITCH “2” .................................... 22
RELAY “3” ....................................................... 24
ECU I.A.W. 15 M “4” ....................................... 26
AIR TEMPERATURE SENSOR “5” ................. 28
OIL SENSOR TEMPERATURE “6” ................. 28
R.P.M. AND T.D.C. SENSOR “7” ...................... 30
COILS “8” ........................................................ 32
THROTTLE POSITION POTENTIOMETER
“9” .................................................................... 34
OPERATING STAGES .................................... 36
DIAGNOSTICS ............................................... 40
FUEL VAPOUR PURIFICATION AND
RECIRCULATION SYSTEM
(USA, SGP, CAN) ............................................ 56
SEC. L
1
2
3
4
CHASSIS
STEERING ........................................................ 2
HANDLEBAR ..................................................... 4
FOOT RESTS .................................................... 6
SIDE STAND ..................................................... 8
CHASSIS DIMENSIONS ................................. 10
FRONT BUMPER ............................................ 12
CHASSIS DIMENSIONS ................................. 14
SEC. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
PAGE
CLUTCH AND FRONT BRAKE CONTROL ........ 2
GEARBOX CONTROL ....................................... 4
REAR BRAKE CONTROL ................................. 8
ACCELERATOR /STARTER CONTROL ........... 10
SEC. H
1
2
3
4
5
6
7
CONTROLS
ENGINE
GENERAL RULES FOR ENGINE OVERHAUL . 2
REMOVAL – REASSEMBLY OF ENGINE /
GEARBOX ASSEMBLY ..................................... 2
LUBRICATION SYSTEM ................................... 8
HEADS AND TIMING SYSTEM ...................... 18
CYLINDERS AND PISTONS .......................... 44
CLUTCH .......................................................... 48
ALTERNATOR ................................................. 58
CRANK SHAFT AND CONNECTING RODS ... 62
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
ABS. G
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
AUSPUFFANLAGE
MERKMALE DER ANLAGE .............................. 3
SCHALLDÄMPFER .......................................... 3
AUSPUFFROHRE ............................................ 5
EXPANSIONSKAMMER ................................... 7
ABS. M
1
FUEL SYSTEM
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER
ANLAGE ........................................................... 3
ZUSAMMENSETZUNG DER ANLAGE ............ 5
KRAFTSTOFFTANK “5” .................................... 7
ELEKTRISCHE KRAFTSTOFFPUMPE “1” ...... 9
KRAFTSTOFFFILTER “2” ............................... 11
ELEKTROEINSPRITZVENTILE “3” ................ 11
DRUCKREGLER “4” ....................................... 13
LUFTFILTERGEHÄUSE “1” ............................ 17
KLAPPENKÖRPER “2” ................................... 19
BATTERIE “1” ................................................. 23
ZÜNDUNGSSCHALTER “2” ........................... 23
RELAIS “3” ...................................................... 25
ELEKTRONISCHES STEUERGERÄT
I.A.W. 15 M “4” ............................................... 27
LUFTTEMPERATURFÜHLER “5” ................... 29
ÖLTEMPERATURFÜHLER “6” ....................... 29
MOTORDREHZAHLSENSOR UND OT “7” .... 31
SPULEN “8” .................................................... 33
POTENTIOMETER DROSSELPOSITION “9” 35
BETRIEBSPHASEN ....................................... 37
DIAGNOSE ..................................................... 41
REINIGUNGS- UND RÜCKFÜHRSYSTEM
DER BENZINDÄMPFE (USA, SGP, CAN) ...... 57
ABS. L
1
2
3
4
RAHMEN
LENKUNG ......................................................... 3
LENKER ............................................................ 5
USSRASTEN .................................................... 7
SEITENSTÄNDER ............................................ 9
RAHMENABMESSUNGEN ............................ 11
VORDERER STOSSFÄNGER ........................ 13
RAHMENABMESSUNGEN ............................ 15
ABS. I
1
SEITE
SCHALTUNG HYRDRAULIKKUPPLUNG
UND VORDERRADBREMSE ........................... 3
GETRIEBESCHALTUNG .................................. 5
SCHALTUNG DER HINTERRADBREMSE ...... 9
GAS- / STARTERSCHALTUNG ...................... 11
ABS. H
1
2
3
4
5
6
7
SCHALTUNGEN
MOTOR
ALLGEMEINE RICHTLINIEN FÜR DIE
ÜBERHOLUNG DES MOTORS ....................... 3
ABNAHME - INSTALLATION GRUPPE MOTOR /
GETRIEBE VOM RAHMEN .............................. 3
SCHMIERUNGSSYSTEM ................................ 9
ZYLINDERKÖPFE UND STEUERUNG .......... 19
ZYLINDER UND KOLBEN .............................. 45
KUPPLUNG .................................................... 49
LICHYMASCHINE UND SCHWUNGRAD ...... 59
KURBELWELLE UND PLEUELSTANGEN ..... 63
SEC. G
1
2
3
4
4
5
6
7
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2
3
4
5
6
7
8
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
AFVOERINSTALLATIE
KARAKTERISTIEKEN INSTALLATIE ................ 3
GELUIDDEMPERS ........................................... 3
AFVOERBUIZEN .............................................. 5
EXPANSIEKAMER ............................................ 7
SEC. M
1
VOEDINGSINSTALLATIES
ALGEMENE BESCHRIJVING INSTALLATIE .... 3
SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE ........ 5
TANK “5” ............................................................ 7
ELEKTRISCHE POMP BRANDSTOF”1" .......... 9
FILTER BRANDSTOF “2” ................................ 11
ELEKTROINJECTOREN “3” ............................ 11
DRUKREGELAAR “4” ..................................... 13
KAST LUCHTFILTER “1” ................................. 17
SMOORKLEPLICHAAM “2” ............................ 19
ACCU “1” ......................................................... 23
AAN-/UIT-SCHAKELAAR VAN
ONTSTEKING”2" ............................................ 23
RELAIS “3” ...................................................... 25
ELEKTRONISCHE CENTRALE EENHEID
I.A.W. 15 M “4” ................................................ 27
SENSOR TEMPERATUUR LUCHT “5” ........... 29
SENSOR TEMPERATUUR OLIE “6” ............... 29
SENSOR AANTAL MOTORTOEREN EN
P.M.S. “7” .......................................................... 31
BOBINES “8” ................................................... 33
POTENTIOMETER STAND SMOORKLEP “9”35
FASEN VAN WERKING ................................... 37
DIAGNOSE ..................................................... 41
SYSTEEM VOOR ZUIVERING EN HERCIRCULATIE
BENZINEDAMPEN (USA, SGP, CAN) .............. 57
SEC. L
1
2
3
4
CHASSIS
STUUR .............................................................. 3
STUUR .............................................................. 5
VOETPLANK ..................................................... 7
LATERAAL ONDERSTEL ................................. 9
AFMETINGEN CHASSIS ................................ 11
VOORBUMPER .............................................. 13
AFMETINGEN CHASSIS ................................ 15
SEC. I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PAG.
HYDRAULISCHE BEDIENING KOPPELING EN
VOORSTE REM ................................................ 3
BEDIENING VERSNELLING ............................. 5
BEDIENING ACHTERSTE REM ....................... 9
BEDIENING GASPEDAAL/STARTER ............. 11
SEC. H
1
2
BEDIENINGEN
MOTOR
ALGEMENE NORMEN VOOR DE REVISIE
VAN DE MOTOR ............................................... 3
VERWIJDERING - INSTALLATIE AANDRIJF GROEP
/ DE VERSNELLING UIT HET FRAMEHALEN .... 3
SMEERSYSTEEM ............................................ 9
KOPPEN EN DISTRIBUTIE ............................ 19
CILINDERS EN ZUIGERS .............................. 45
KOPPELING .................................................... 49
STROOMWISSELGENERATOR EN
VLIEGWIEL ..................................................... 59
MOTORAS EN DRIJFSTANGEN .................... 63
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
V
SEC. N
1
2
3
4
5
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
VI
ELECTRICAL SYSTEM
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION ........... 2
BATTERY ........................................................ 20
BATTERY (USA - SGP – CAN VERSION) ...... 24
STARTER MOTOR .......................................... 28
LIGHT AND ACOUSTIC SYSTEMS /
DASHBOARD / CONTROLS ........................... 30
SIDE STAND SWITCH .................................... 50
FUSE TERMINAL BOARD .............................. 52
ALTERNATOR AND VOLTAGE REGULATOR .... 54
SEC. Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
REAR TRANSMISSION HOUSING AND SHAFT
REAR TRANSMISSION HOUSING .................. 2
TRANSMISSION SHAFT ................................ 16
SEC. P
1
2
2
3
4
PAGE
MAIN FEATURES ............................................. 2
REMOVAL AND INSTALLATION ...................... 6
DISASSEMBLY ............................................... 10
CHECK AND OVERHAUL .............................. 24
GEARBOX UNIT REASSEMBLY ON THE
BENCH ............................................................ 30
SEC. O
1
2
GEARBOX
VARIANTS CALIFORNIA EV, CALIFORNIA
ALUMINIUM, CALIFORNIA TITANIUM, STONE
- 2003-
IDENTIFICATION DATA .................................... 2
LUBRICANTS AND REFILLING ....................... 4
TECHNICAL SPECIFICATIONS ....................... 6
TOOLS ............................................................ 17
PRELIMINARY TESTS ................................... 20
ENGINE IGNITION ......................................... 22
PARKING ........................................................ 22
SERVICE SCHEDULE .................................... 24
REMOVING THE FRONT FAIRING
(STANDARD ON CALIFORNIA EV TOURING, OPTIONAL
ON EV, ALUMINIUM, TITANIUM, STONE) .................... 26
REMOVING THE FRONT FAIRING
(TITANIUM) ......................................................... 26
FUEL FEED SYSTEM DESCRIPTION ........... 28
LAMBDA SENSOR ......................................... 30
SYSTEM COMPONENTS .............................. 32
FUEL CIRCUIT ............................................... 32
TANK “3” ......................................................... 34
FUEL ELECTRIC PUMP “1” UNIT .................. 36
FUEL FILTER .................................................. 38
INTAKE AIR CIRCUIT ..................................... 40
AIR FILTER BOX “1” ....................................... 42
THROTTLE BODY “2” ..................................... 44
ELECTRICAL CIRCUIT .................................. 46
OPERATING STAGES .................................... 48
THE AXONE 2000 DIAGNOSIS TESTER ...... 52
CARBURATION CONTROL, ADJUSTMENT
AND SETTING PROCEDURE WITH AXONE
2000 ................................................................ 64
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
ABS. N
1
2
3
4
5
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
SEC. N
1
2
3
4
5
VERSNELLING
PAG.
ALGEMENE KARAKTERISTIEKEN ................. 3
VERWIJDERING EN INSTALLATIE ................. 7
ONTBINDING ................................................. 11
CONTROLE EN REVISIE ............................... 25
DE VERSNELLING OP DE WERKBANK
MONTEREN .................................................... 31
SEC. O
AS
EN
KAST
VAN
ACHTERSTE
OVERBRENGING
1
2
KAST VAN ACHTERSTE OVERBRENGING ... 3
ÁRBOL DE TRANSMISIÓN ............................ 17
ELEKTROANLAGE
BESCHREIBUNG DER ELEKTROANLAGE .... 3
BATTERIE ....................................................... 21
BATTERIE (VERSION USA - SGP - CAN) ..... 21
ANLASSERMOTOR........................................ 29
LICHTANLAGE UND HUPE / INSTRUMENTENTAFEL / SCHALTUNGEN ............................... 31
SCHALTER SEITENSTÄNDER ...................... 51
SICHERUNGSKLEMMENBRETT .................. 53
ALTERNATOR - REGLER .............................. 55
ABS. Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ANTRIEBSWELLE UND-GEHÄUSE HINTEN
ANTRIEBSGEHÄUSE HINTEN ........................ 3
ANTRIEBSWELLE .......................................... 17
ABS. P
1
2
2
3
4
SEITE
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN ................... 3
AUS- UND EINBAU .......................................... 7
ZERLEGUNG .................................................. 11
KONTROLLE UND ÜBERHOLUNG ............... 25
ZUSAMMENBAU DER GETRIEBEGRUPPE AUF
DER WERKBANK ........................................... 31
ABS. O
1
2
GETRIEB
VARIANTS CALIFORNIA EV, CALIFORNIA
ALUMINIUM, CALIFORNIA TITANIUM, STONE
- 2003-
IDENTIFIKATIONSDATEN ................................ 3
SCHMIERUNG UND FÜLLMENGEN ............... 5
TECHNICAL SPECIFICATIONS ....................... 6
AUSRÜSTUNG ............................................... 18
ERSTE KONTROLLEN ................................... 21
STARTEN DES MOTORS .............................. 23
PARKEN ......................................................... 23
WARTUNGSPROGRAMM .............................. 25
ABNAHME DER COCKPITVERKLEIDUNG
(SERIENMÄSSIG AN DER CALIFORNIA EV TOURING,
OPTIONAL AN DER EV, ALUMINIUM, TITANIUM, STONE) 27
ABNAHME DER COCKPITVERKLEIDUNG
(TITANIUM) ......................................................... 27
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG
DES VERSORGUNGSSYSTEMS .................. 29
LAMBDASONDE ............................................ 31
ZUSAMMENSETZUNG DER ANLAGE .......... 33
KRAFTSTOFF-KREISLAUF ........................... 33
KRAFTSTOFFTANK “3” .................................. 35
ELEKTRISCHE
KRAFTSTOFFPUMPENEINHEIT “1” .............. 37
KRAFTSTOFFFILTER .................................... 39
ANSAUGLUFTKREISLAUF ............................ 41
LUFTFILTERGEHÄUSE “1” ............................ 43
KLAPPENKÖRPER “2” ................................... 45
STROMKREIS ................................................ 47
BETRIEBSPHASEN ....................................... 49
DIAGNOSEINSTRUMENT AXONE 2000 ....... 53
NORM FÜR VERGASUNGSKONTROLLE, REGULIERUNG UND REGULIERUNG MIT
DEM AXONE 2000 .......................................... 65
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
SEC. P
1
2
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
INSTALLATIE
BESCHRIJVING ELEKTRISCHE
INSTALLATIE .................................................... 3
ACCU .............................................................. 21
ACCU (UITVOERING USA - SGP - CAN) ....... 25
STARTMOTOR ................................................ 29
LICHT- EN AKOESTISCHE INSTALLATIES/
DASHBOARD/ BEDIENINGEN ....................... 31
SCHAKELAAR LATERAAL ONDERSTEL ...... 51
KLEMBORD ZEKERINGHOUDER ................. 53
DYNAMO - WORDEN ..................................... 55
SEC. Q
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ELEKTRISCHE
VARIANTS CALIFORNIA EV, CALIFORNIA
ALUMINIUM, CALIFORNIA TITANIUM, STONE
- 2003-
GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE .......... 3
SMEERPRODUCTEN EN TANKEN ................ 5
TECHNISCHE GEGEVENS ............................. 7
UITRUSTING .................................................. 19
PRELIMINAIRE CONTROLES ....................... 21
START VAN DE MOTOR ................................ 23
PARKEREN ..................................................... 23
ONDERHOUDSSCHEMA ............................... 25
KUIPJE DEMONTEREN (STANDAARD OP
CALIFORNIA EV TOURING, OPTIONAL OP EV,
ALUMINIUM, TITANIUM, STONE) .............................. 27
KUIPJE DEMONTEREN (TITANIUM) ................. 27
ALGEMENE BESCHRIJVING VAN
HET BRANDSTOFSYSTEEM ......................... 29
LAMBDA-SONDE ........................................... 31
SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE ..... 33
CIRCUIT BRANDSTOF .................................. 33
TANK “3” ......................................................... 35
ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP “1” ........ 37
BENZINEFILTER ............................................ 39
CIRCUIT AANGEZOGEN LUCHT .................. 41
KAST LUCHTFILTER “1” ................................ 43
SMOORKLEPLICHAAM “2” ............................ 45
ELECTRICAL CIRCUIT .................................. 46
FASEN VAN WERKING .................................. 49
DIAGNOSE-INSTRUMENT AXONE 2000 ...... 53
CONTROLESTANDAARD VOOR
VERBRANDING, REGELING EN
AFSTELLING MET AXONE 2000 .................. 65
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VII
25
25.1
25.2
25.3
26
27
27.1
27.2
EXHAUST SYSTEM ....................................... 74
SYSTEM SPECIFICATIONS ....................................... 74
EXPANSION CHAMBER AND LAMBDA SENSOR .............. 76
CHECKING LAMBDA SENSOR CORRECT OPERATION ..... 76
LUBRICATION SYSTEM ................................ 78
CYLINDER HEADS ........................................ 80
HYDRAULIC TAPPETS ............................................ 86
CHECK OF THE TIMING SYSTEM
SETTING. ............................................................ 88
28
CLUTCH ......................................................... 90
28.1 CHECKING COMPONENTS ....................................... 94
29
ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION ......... 96
30
HEATED TWISTGRIPS (CALIFORNIA TOURING) 102
31
FUSE BOX .................................................... 104
31.1 CHANGING FUSES .............................................. 104
32
12V POWER OUTLET .................................. 106
33
SHINDENGEN REGULATOR ....................... 108
VIII
-200325
25.1
25.2
25.3
26
27
27.1
27.2
AUSPUFFANLAGE ......................................... 75
ANLAGENEIGENSCHAFTEN ...................................... 75
AUSDEHUNGSKAMMER UND LAMBDASONDE ............... 77
FUNKTIONSKONTROLLE DER LAMBDASONDE .............. 77
SCHMIERUNGSSYSTEM .............................. 79
ZYLINDERKÖPFE .......................................... 81
HYDRAULISCHE STÖSSEL ...................................... 87
KONTROLLE DER PHASENEINSTELLUNG
DER STEUERUNG ................................................. 89
28
KUPPLUNG .................................................... 91
28.1 KONTROLLE DER KOMPONENTEN ............................ 95
29
BESCHREIBUNG DER ELEKTROANLAGE .. 97
30
BEHEIZTE LENKERGRIFFE
(CALIFORNIA TOURING) ....................................... 103
31
SICHERUNGSLEISTE .................................. 105
31.1 WECHSEL DER SICHERUNGEN .............................. 105
32
STROMANSCHLUSS 12V ............................ 107
33
SPANNUNGSREGLER SHINDENGEN ........ 109
25
25.1
25.2
25.3
26
27
27.1
27.2
UITLAATSYSTEEM ........................................ 75
KENMERKEN VAN HET SYSTEEM .............................. 75
EXPANSIEKAMER EN LAMBDA-SONDE ....................... 77
DE LAMBDA-SONDE TESTEN ................................... 77
SMEERSYSTEEM .......................................... 79
CILINDERKOPPEN ........................................ 81
HYDRAULISCHE KLEPSTOTERS ................................ 87
DE IN FASE STELLING VAN DE DISTRIBUTIE
CONTROLEREN. .................................................... 89
28
KOPPELING ................................................... 91
28.1 ELK COMPONENT CONTROLEREN ............................. 95
29
BESCHRIJVING ELEKTRISCHE
INSTALLATIE .................................................. 30
30
VERWARMDE HENDELS
(CALIFORNIA TOURING) ....................................... 103
31
KLEMMENBORD VOOR ZEKERINGEN ...... 105
31.1 DE ZEKERINGEN VERVANGEN ................................ 105
32
STROOMCONTACT 12V .............................. 107
33
SHINDENGEN SPANNINGREGELAAR ....... 109
IX
X
-2003-
A
B
VARIANTS
C
C
-2003-
VARIANTEN
D
-2003-
E
E
F
VARIATIES
-2003-
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
1
1
A
IDENTIFICATION DATA
Each vehicle is marked by an identification number
stamped on the chassis lug and on the engine crankcase.
The number marked on the chassis lug and reported in
the registration document is the legal identification of the
motorbike; this number is composed of digits and letters,
as in the example illustrated below.
B
C
ZGUKDC1202M111111
1
D
2 34 5 6 7
8
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Code WMI (World Manufactures’ Identifier)
Type of vehicle
Variant C
Version
Free digit
Year of manufacturing, for example:
2 = 2002
3 = 2003
7) Manufacturing plant (M = Mandello del Lario)
8) Chassis number
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
2
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
1
IDENTIFIKATIONSDATEN
1
GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE
Jedes Fahrzeug besitzt eine Identifikationsnummer, die
auf dem Rahmen-Steuerrohr und auf dem
Kurbelgehäuse eingeprägt ist.
Die auf dem Rahmen-Steuerrohr eingeprägte Nummer
ist im Fahrzeugschein angegeben und dient der
gesetzlich vorgeschriebenen Identifizierung des
Motorrads. Diese Nummer besteht aus Ziffern und
Buchstaben, so wie im unten angeführten Beispiel
Elk voertuig wordt onderscheiden door een
identificatienummer gedrukt op de pijp van het chassis
en op het motorblok.
Het nummer gedrukt op de pijp van het chassis wordt
aangegeven in de motopapieren en dient voor de wet
voor de identificatie van de motorfiets zelf; dit nummer
bestaat uit cijfers en letters zoals in het onderstaand
voorbeeld.
ZGUKDC1202M111111
ZGUKDC1202M111111
1
2 34 5 6 7
8
1)
2)
3)
4)
5)
6)
WMI (World Manufactures Identifier) Kennnummer
Fahrzeugtyp
Variante C
Version
Freie Ziffer
Variables Fabrikationsjahr, z.B.:
2 = 2002
3 = 2003
7) Werk (M = Mandello del Lario)
8) Rahmennummer
1
2 34 5 6 7
8
A
B
C
C
D
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Code WMI (World Manufactures Identifier)
Type van voertuig
Variatie C
Uitvoering
Vrij cijfer
Bouwjaar variabele, voorbeeld:
2 = 2002
3 = 2003
7) Productie-etablissement (M = Mandello del Lario)
8) Nummer van chassis
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
3
2
A
LUBRICANTS AND REFILLING
Part
Litres
Reccommended product
B
Fuel tank (reserve approx 4 lt.)
approx. 19
Unleaded petrol (95 NO-RM/min.)
Oil sump
3
Oil “Agip 4T RACING SAE 5W/40”
C
Gear box
Rear drive of which
(bevel set lub.)
D
E
0,750 Oil “Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
0,250
of which
0,230
0,020
“Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
“Agip Rocol ASO/R”
or “Molykote tipo A”
Front forks adjustable (for leg)
0,485
Shock - Absorbers oil (SAE 10)
Front forks not adjustable (for leg)
0,565
Shock - Absorbers oil (SAE 10)
Front and rear brake circuits
—
“Agip Brake Fluid - DOT4”
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
4
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
2
SCHMIERUNG UND FÜLLMENGEN
A
Versorgungsteile
Liter
Benzin-und Öltypen
Kraftstoffbehälter (Reserve ca. 4 L.)
19 ca.
Benzin Bleifrei (95 NO-RM/min.)
Ölwanne
3
Öl “Agip 4T RACING SAE 5W/40”
Getriebegehäuse
0,750
Öl “Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
Antriebsgehäuse
(Schmierung des Kegelpaares)
0,250
davon
0,230
0,020
C
C
Öl “Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
Öl “Agip Rocol ASO/R”
oder “Molykote tipo A”
D
Teleskopgabel justierbar (Je Holm)
0,485
Öl für Stoßdampfer (SAE 10)
Teleskopgabel nicht justierbar (Je Holm)
0,565
Öl für Stoßdampfer (SAE 10)
Bremsanlager, vorne und hinten
—
Öl “Agip Brake Fluid - DOT4”
B
E
E
F
G
2
H
SMEERPRODUCTEN EN TANKEN
TERUG TE LEVEREN GEDEELTEN
LITERS
TE GEBRUIKEN PRODUCTEN
Tank brandstof
(reserve ongeveer 4 liters)
19 ong.
Benzine zonder lood (95 No - RM/min.)
Motorkap
3
Olie “Agip 4T RACING SAE 5W40”
Versnellingsbak
0,750
Olie “Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
Overbrengingskast
(smering conisch koppel)
0,250
waarrvan
0,230
0,020
I
L
M
Olie “Agip Rotra MP SAE 80 W/90”
Olie “Agip Rocol ASO/R”
of “Molikote typ A”
Instelbare telescopische vork (per poot)
0,485
Olie voor schokbrekers (SAE10)
Niet instelbare telescopische vork (per poot)
0,565
Olie voor schokbrekers (SAE10)
Voorste en achterste remleiding
-
Vloeistof “Agip Brake Fluid - DOT 4”
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
5
3
A
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ENGINE
4-stroke, twin cylinder
Cylinder configuration ................................. 90° V-twin
Bore: ................................................................. 92 mm
Stroke: .............................................................. 80 mm
Capacity: ......................................................... 1064 cc
Compression ratio: .............................................. 9.8:1
B
C
TIMING SYSTEM
D
With rods and rockers taking automatically up clearance
by means of hydraulic valve tappets and 2 valves per
cylinder. A camshaft positioned inside engine block is
driven by a duplex chain with automatic chain tensioner.
FEED SYSTEM
E
Indirect electronic injection, timed sequential MAGNETI
MARELLI, 2 throttle valves Ø 40 mm with Weber IW031
injectors, electric pump with pressure regulator, digital
control of optimised injection times.
F
EXHAUST SYSTEM
G
In stainless steel - 2 tubes equipped with balancing bar,
connected to an expansion chamber and two silencers
catalytic converter. Lambda probe for exhaust gas control
is fitted in the expansion chamber.
H
USA versions are not equipped with catalytic
exhaust system.
LUBRICATION
I
Pressure fed by gear pump
Wire mesh and cartridge filters on oil sump
Normal lubrication pressure 3.8÷4.2 kg/cm2 (pressure
valve on oil sump).
Low oil pressure sensor (electrical) on crankcase.
L
GENERATOR / ALTERNATOR
M
On front of crankshaft.
Output power: 350W at 5000 rev./min. (14V - 25A).
N
IGNITION
“MAGNETI MARELLI” Inductive discharge digital
electronics.
Spark plugs: ....................................... NGK BPR 6 ES.
Spark plug gap: ................................................ 0.7 mm
2 ignition coils .................................. mounted on frame
O
STARTER
P
Electric starter motor 12V-1,2 Kw with electromagnetic
ratchet control. Ring gear on the flywheel. START « »
push-button on right handlebar.
Q
6
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
3
TECHNISCHE DATEN
3
TECHNISCHE GEGEVENS
A
MOTOR
MOTOR
Viertakt-Motor mit 2 Zylindern
Zylinderanordnung: ............................................. V 90°
Bohrung: ............................................................ 92 mm
Hub: ................................................................... 80 mm
Hubraum: ........................................................ 1064 cc
Verdichtungsverhältnis: ........................................ 9,8:1
Twee cilinders met 4 tijden
Schikking cilinders ................................... in “V” van 90°
Boring ................................................................. mm 92
Aanslag .............................................................. mm 80
Totale cilinderinhoud ........................................ cc 1064
Compressierapport ................................................ 9,8:1
B
STEUERSYSTEM
DISTRIBUTIE
Über Stangen und Kipphebel mit automatischer
Rückgewinnung der Spielwerte über hydraulische
Stössel und 2 Ventilen pro Zylinder. Eine Nockenwelle
im Gehäuse wird von einer Duplex-Kette mit
automatischer Kettenspannung gesteuert.
Distributie met lichterstangen en nokken en automatische
spelingcorrectie door hydraulische klepstoters en 2
kleppen per cilinder. Een nokkenas in het blok met duplex
ketting met automatische spanner.
C
C
KRAFTSTOFFVERSORGUNG
VOEDING
Indirekte ektronische Einspritzung, sequentiell und
phasengleich, MAGNETI MARELLI, 2 Klappenkörper
Ø40 mm mit Einspritzventilen IW031, Elektropumpe mit
Druckregler, optimierte digitale Steuerung der
Einspritztakte.
Indirecte, gefaseerde elektronische injectie in sequens
MAGNETI MARELLI, N°2 smoorkleplichamen ø40 mm
met injectors Weber IW031, elektrische pomp met
drukregelaar, geoptimaliseerde digitale besturing van de
injectietijden.
AUSPUFFANLAGE
UITLAATSYSTEEM
Aus Nirosta - 2 an Stangen mit Ausgleichquerstange,
eine Ausdehungskammer und an zwei Schalldämpfer
geschlossene Rohre Katalysator. Die Lambdasonde für
die Kontrolle der Abgase befindet sich in der
Ausdehungskammer.
Die Versionen USA verfügen über keine
Auspuffanlage mit Katalysator.
In roestvast staal - 2 buizen met dwarse compensator,
verbonden met een expansiekamer en twee
gekatalyseerde geluiddempers. De Lambda-sonde voor
de uitlaatgassenregeling zit op de expansiekamer.
SCHMIERUNG
SMERING
Drucksystem durch Zahnradpumpe. Netz- und
Patronefilter in der Motorölwanne montiert.
Normaler Schmierdruck 3,8 - 4,2 Kg/cmq. (Einstellventil
in der Ölwanne montiert). Elektrischer Öldruckgeber,
Anzeiger für ungenügenden Druck.
Systeem met druk met pomp en raderwerken. Filters met
net en cartouche gemonteerd in de carter van het blok.
Normale smeerdruk Kg/cmq 3,8-4,2 (druk geregeld door
speciale klep in de tank). Elektrische transmitter voor het
signaleren van een onvoldoende druk geplaatst op het
blok.
LICHTMASCHINE/ALTERNATOR
WISSELSTROOMGENERATOR
Vorne auf der Kurbelwelle montiert.
Ausgangsleistung: 350 W bei 5.000 U/Min. (14V - 25A).
Gemonteerd op het voorste gedeelte van de aandrijfas.
Vermogen van uitgang: 350 W aan 5000 toeren/min.
(14 V - 25 A)
ZÜNDUNG
ONTSTEKING
Digital gesteuerte Elektronik mit induktiver Entladung
“MAGNETI-MARELLI”.
Zündkerzen: ....................................... NGK BPR 6 ES.
Elektrodenabstand der Kerzen: ........................ 0,7 mm
Zündspulen: ................... 2 Stk., am Rahmen montiert.
Digitale elektronica met inductieve aflading “MAGNETI
MARELLI”
Bougies ontsteking ................................ NGK BPR 6ES
Afstand tussen de elektroden van de bougies .. mm 0,7
Ontstekingsbobines ..... n°2 gemonteerd op het chassis
ANLASSSYSTEM
START
Elektrischer Anlassmotor (12V-1,2 KW) mit
magnetgesteuerter Kupplung. Zahnkranz am
Schwungrad befestigt.
Anlasserknopf (START) « » auf der rechten Seite des
Lenkers.
Elektrisch middels startmotor (12V - 1,2 Kw ) voorzien
van koppeling met elektromagnetische besturing.
Getande kroon vastgehecht aan de motor.
Besturing met drukknop (START) « » geplaatst op de
rechterkant van het stuur.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
De
USA-uitvoeringen
gekatalyseerde uitlaat.
hebben
geen
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
7
O
P
Q
TRANSMISSION
A
CLUTCH
Single-plate dry clutch with control lever on handlebar
(left-hand side).
B
PRIMARY DRIVE
With helical gears, 1:1.2353 (Z=17/21).
C
GEARBOX
5-speed, front engaging, constant mesh.
Incorporated Cush drive
Control pedal on left side of machine.
Gear ratios:
1st 1:2
(Z=14/28)
2nd 1:1.3889 (Z=18/25)
3rd 1:1.0476 (Z=21/22)
4th 1:0.8696 (Z=23/20)
5th 1:0.7500 (Z=28/21)
D
E
Final drive
Cardan shaft with gears
Ratio: 1:4,125 (Z=8/33)
Overall gear ratios (engine-wheel)
1st gear = 1:10,1912
2nd gear = 1: 7,0772
3rd gear = 1: 5,3382
4th gear = 1: 4,4309
5th gear = 1: 3,8217
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
8
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
KRAFTÜBERTRAGUNG
OVERBRENGINGEN
KUPPLUNG
KOPPELING
Trockengelagerte Einscheibenkupplung mit Steuerung
über Kupplungshebel am Lenker (linke Seite).
Droge schijf bediend door hendel op stuur (links).
PRIMÄRTRIEB
PRIMAIRE OVERBRENGING
Mit Schrägzahnrädern, Verhältnis 1:1,2353 (Z=17/21)
Met helicoïdale raderwerken, rapport 1:1,2353 (z=17/21)
GETRIEBE
CTELGANG
5-Gang, Zahnräder im ständigen Eingriff. Eingebaute
elastische Kupplung. Schaltpedal an linker
Fahrzeugseite. Getriebeverhältnisse:
1. Gang = 1:2
(Z = 14/28)
2. Gang = 1:1,3889 (Z = 18/25)
3. Gang = 1:1,0476 (Z = 21/22)
4. Gang = 1:0,8696 (Z = 23/20)
5. Gang = 1:0,7500 (Z = 28/21)
Met vijf versnellingen die altijd frontaal koppelen.
Ingebouwde flexibele aansluiting. Bediening met
pedaalhendel geplaatst op de linkerkant van het voertuig.
Rapporten versnelling.
1ª versnelling = 1: 2,0000 (Z = 14/28)
2ª versnelling = 1: 1,3889 (Z = 18/25)
3ª versnelling = 1: 1,0476 (Z = 21/22)
4ª versnelling = 1: 0,8696 (Z = 23/20)
5ª versnelling = 1: 0,7500 (Z = 28/21)
Sekundärtrieb
Welle mit Kardangelenk und Zahnräder.
Verhältnis: 1:4,125 (Z=8/33)
Gesamt-Verhältnisse (Motor - Rad):
1. Gang = 1:10,1912
2. Gang = 1: 7,0772
3. Gang = 1: 5,3382
4. Gang = 1: 4,4309
5. Gang = 1: 3,8217
Secundaire overbrenging
Met as met universeelkoppeling en raderwerken.
Rapport 1: 4,125 (z=8/33)
Totale rapporten (motor-wiel):
1ª versnelling = 1: 10,1912
2ª versnelling = 1: 7,0772
3ª versnelling = 1: 5,3382
4ª versnelling = 1: 4,4309
5ª versnelling = 1: 3,8217
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
9
FRAME
A
High tensile stress modular duplex tubular cradle.
SUSPENSION
B
Front:
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Telescopic hydraulic fork with MARZOCCHI “ø45 mm”
inverted stems whose extension and compression can
be adjusted separately.
C
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
MARZOCCHI “ø45 mm” non-adjustable telescopic
hydraulic fork.
D
Rear:
CALIFORNIA EV - EV TOURING
Swinging arm with two adjustable hydraulic shock
absorbers for extension hydraulic braking.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Swinging arm with two adjustable hydraulic shock
absorbers for spring pre-load.
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Swinging arm with two non-adjustable hydraulic shock
absorbers.
E
F
G
WHEELS
H
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Wheels with tubeless rims in the dimensions:
Front
18"x2,50-MT-DOTE
Rear
17"x4,00-MT-DOTE
I
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
L
Wheels with steel rims in the dimensions:
Front
18” x 2,50-B-40 H2 -T DOT or
18” x 2,50-B-40 H2 -TC and DOT
Rear
17” x 3,50-B-40 H2 -T DOT or
17” x 3,50-B-40 H2 -TR and DOT
M
N
TIRES
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Front
110/90 - 18 - 61V
Rear
150/70 - 17 - 69V
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Front
110/90 - 18 - 61V
Rear
140/80 - 17 - 69V
O
P
Q
10
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
RAHMEN
CHASSIS
Doppelschleifen-Rohrrahmen aus Stahl mit hoher
Streckgrenze.
Dubbel wiegframe met demonteerbare onderzijde in staal
met een hoge breukbelastinglimiet
AUFHÄNGUNGEN
OPHANGINGEN
Vorn:
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Hydraulische Teleskopgabel mit umgekehrten Schäften
MARZOCCHI “ø45 mm” separat in Ausdehnung und
Kompression einstellbar.
Voorste
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Hydraulische telescopische gaffel met omgekeerde
staven MARZOCCHI “ø45 mm” afzonderlijk regelbaar in
extensie en compressie.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Hydraulische Teleskopgabel MARZOCCHI “ø 45 mm”,
nicht regulierbar.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Niet instelbare hydraulische telescopische voorvork
MARZOCCHI “ø45 mm”.
Hinten:
CALIFORNIA EV - EV TOURING
Schwinge mit zwei in der hydraulischen Dämpfung in der
Durckstufe regulierbaren Federbeinen.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Schwinge mit zwei in der Federvorspannung
regulierbaren Hydraulikfederbeinen.
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Schwinge
mit
zwei
nicht
regulierbaren
Hydraulikfederbeinen.
Achterste
CALIFORNIA EV - EV TOURING
Verende achtervork met twee hydraulische schokbrekers
die ingesteld worden in de hydraulische rem tijdens de
uit-beweging.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Verende achtervork met twee hydraulische schokbrekers,
instelbaar in de veervoorspanning.
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Verende achtervork met twee niet instelbare hydraulische
schokbrekers.
RÄDER
WIELEN
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Mit Speichen mit Tubeless-Felgen in den folgenden
Abmessungen:
Vorn
18"x2,50-MT-DOTE
Hinten
17"x4,00-MT-DOTE
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Met spaken en tubeless-goedgekeurde wielvelgen in de
maten:
Voorste
18"x2,50-MT-DOTE
Achterste
17"x4,00-MT-DOTE
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Mit Speichen mit Stahl-Felgen in den folgenden
Abmessungen:
Vorn
18” x 2,50-B-40 H2 -T DOT oder
18” x 2,50-B-40 H2 -TC und DOT
Hinten
17” x 3,50-B-40 H2 -T DOT oder
17” x 3,50-B-40 H2 -TR und DOT
Met spaken en stalen wielvelgen in de maten:
REIFEN
WIELEN
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Vorn
110/90 - 18 - 61V
Hinten
150/70 - 17 - 69V
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Vorn
110/90 - 18 - 61V
Hinten
140/80 - 17 - 69V
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING
Voorste
110/90 - 18 - 61V
Achterste
150/70 - 17 - 69V
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Voorste
110/90 - 18 - 61V
Achterste
140/80 - 17 - 69V
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
Voorste
18” x 2,50-B-40 H2 -T DOT of
18” x 2,50-B-40 H2 -TC e DOT
Achterste
17” x 3,50-B-40 H2 -T DOT of
17” x 3,50-B-40 H2 -TR e DOT
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
A
M
N
O
P
Q
11
BRAKES
A
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
RH front brake
Stainless steel semi-floating with differentiated 4 piston
calipers, fixed type. Lever control positioned on the RH
side of the handlebar.
Hydraulic transmission independent from rear brake;
ø disco = 320 mm.
ø cilindro frenante = 30/34 mm.
ø pompa = 13 mm.
B
C
D
LH front and rear brakes
Integral braking system with brake-power limiter and
metering valve.
Stainless steel semi-floating with differentiated 4 piston
calipers, fixed type.
Fixed disk with 2-piston floating calliper. Pedal lever
control in the centre on the RH side of the vehicle.
ø front disk = 320 mm.
ø rear disk = 282 mm.
ø braking cylinder = 30/32 mm.
ø pump = 16 mm.
Rear brake is connected to front left brake through
hydraulic transmission. Each single components of the
front left brake has the same dimensions of those in the
manual front right brake.
E
F
G
H
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Front
Stainless steel semi-floating disk with differentiated 4
piston calipers, fixed type. Lever control positioned on
the RH side of the handlebar.
ø disk = 320 mm.
ø braking cylinder = 30/34 mm.
ø pump = 13 mm.
I
L
Rear
Fixed disk with 2-piston floating calliper. Pedal lever
control in the centre on the RH side of the vehicle.
ø disk = 282 mm.
ø braking cylinder = 30/32 mm.
ø pump = 16 mm.
M
N
The motorcycle equipped with wind screen,
bags and foot guards ensure higher riding
comfort but limit vehicle aerodynamic features.
For this reason, it is recommended the max.
riding speed of 130 km/h be never exceeded,
especially when riding under max. load
conditions.
O
P
Q
12
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
BREMSEN
REMMEN
CALIFORNIA EV - CALIFORNIA EV TOURING CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Vorne rechts
Doppelscheibe, halbschwimmend, aus rostfreiem Stahl
mit fester Zange mit 4 differenzierten Steuerkolben.
Schaltung mit Handhebel auf der rechten Seite der
Lenkstange. Von der Hinterbremse unabhängige
hydraulische Übersetzung.
ø Scheibe = 320 mm.
ø Bremszylinder = 30/34 mm.
ø Pumpe = 13 mm.
California EV - California EV Touring CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
Voorste
Dubbele semidrijvende schijf in roestvrij staal “gouden
serie “ met vaste tang met 4 gedifferentieerde zuigertjes.
Bediening met manuele hendel geplaatst op de
rechterkant van het stuur. Hydraulische transmissie,
onafhankelijk van de achterrem;
ø schijf =320 mm
ø remmende cilinder = 30/34 mm.
ø pomp = 13 mm.
Vorne und hinten links
Integrales Bremssystem mit Bremskorrektur und
Verzögerungsventil.
Doppelscheibe, halbschwimmend, aus rostfreiem Stahl
mit fester Zange mit 4 differenzierten Steuerkolben.
Feste Scheibe mit schwimmend gelagerter Zange mit 2
Steuerkolben. Fußhebel in der Mitte auf der rechten Seite
des Fahrzeugs.
ø vordere Bremsscheibe = 320 mm
ø hintere Bremsscheibe = 282 mm.
ø Bremszylinder = 30/32 mm.
ø Pumpe = 16 mm.
Die Hinterbremse ist durch eine hydraulische
Übersetzung mit der linken Vorderbremse verbunden,
die in den einzelnen Bestandteilen die gleichen
Abmessungen wie die rechte Handbremse aufweist.
Voor- en achterrem
Integraal remsysteem met remcorrectie en
vertragingsklep.
Semidrijvende schijf in roestvrij staal met vaste tang met
4 gedifferentieerde zuigertjes.
Remschijf met 2 zuiger remklauw. Pedaalbediening in
het midden, aan de rechterkant van de machine.
ø schijf vooraan = 320 mm
ø schijf achteraan = 282 mm.
ø remmende cilinder = 30/32 mm.
ø pomp = 16 mm.
De achterrem is aan de linkervoorrem gekoppeld door
middel van een hydraulische transmissie en heeft wat
alle componenten betreft, dezelfde afmetingen als de
rechtervoorrem die met de hand wordt bediend.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Vorn
Scheibe, halbschwimmend, aus rostfreiem Stahl mit
fester Zange mit 4 differenzierten Steuerkolben.
Schaltung mit Handhebel auf der rechten Seite der
Lenkstange.
ø Scheibe = 320 mm.
ø Bremszylinder = 30/34 mm.
ø Pumpe = 13 mm.
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
Voorste
Semidrijvende schijf in roestvrij staal met vaste tang met
4 gedifferentieerde zuigertjes. Bediening met manuele
hendel geplaatst op de rechterkant van het stuur.
ø schijf = 320 mm.
ø remmende cilinder = 30/34 mm.
ø pomp = 13 mm.
Hinten
Feste Scheibe mit schwimmend gelagerter Zange mit 2
Steuerkolben. Fußhebel in der Mitte auf der rechten Seite
des Fahrzeugs.
ø Scheibe = 282 mm.
ø Bremszylinder = 30/32 mm.
ø Pumpe = 16 mm.
Achterste
Remschijf met 2 zuiger remklauw. Pedaalbediening in
het midden, aan de rechterkant van de machine.
ø schijf = 282 mm.
ø remmende cilinder = 30/32 mm.
ø pomp = 16 mm.
Ein mit Fahrtwindschutz, Koffern und Fußschutz
ausgestattetes Motorrad bietet einen
komfortablen Einsatz. Diese zusätzlichen
Volumen führen jedoch zu einer Einschränkung
der Aerodynamik des Fahrzeugs. Aus diesem
Grund wird empfohlen, insbesondere im Fall
von
maximalen
Belastungen,
die
Geschwindigkeit von circa 130 km/h nicht zu
überschreiten.
Dit voertuig met windscherm, tassen en
voetenschermen rijdt comfortabel. Deze extra
uitrustingen beperken echter de stroomlijning
van het voertuig. Daarom raden wij aan om, in
het bijzonder met volle bepakking, niet sneller
dan circa 130 Km/h te rijden.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
13
A
B
C
D
E
F
G
H
DIMENSIONS AND WEIGH
ABMESSUNGEN UND GEWICHT
AFMETINGEN EN GEWICHT
Wheelbase (loaded)
Achsabstand (belastet)
Wielbasis (geladen)
Maximum length
Max. Länge
Maximale lengte
Maximum width
Max. Breite
Maximale breedte
Maximum height
Max. Höhe
Maximale hoogte
Rider’s seat height
Höhe des Fahrersitzes
Hoogte berijderzadel
Ground clearance
Min. Höhe vom Boden
Minimumhoogte vanaf het wegdek
Weight (unloaded)
Trockengewicht
Gewicht (zonder brandstof)
CALIFORNIA ALUMINIUM
CALIFORNIA TITANIUM
CALIFORNIA EV
CALIFORNIA EV TOURING
CALIFORNIA STONE
CALIFORNIA STONE TOURING
1,560 m
1,560 m
1,560 m
2,380 m
2,380 m
2,355 m
0,800 m
0,815 m
0,850 m
1,150 m (ALUMINIUM)
1,240 m (TITANIUM)
1,150 m
1,420 m (TOURING)
1,150 m (STONE)
1,350 m (TOURING)
0,750 m
0,770 m
0,770 m
0,165 m
0,165 m
0,165 m
251 Kg
251 Kg
246 Kg
CALIFORNIA EV - EV TOURING
I
L
M
N
O
P
Q
14
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
CALIFORNIA ALUMINIUM - TITANIUM
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
CALIFORNIA STONE - STONE TOURING
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
15
A
21
20
B
22
7
C
36
D
19
6
23
E
38
F
1
18
28
5
24
G
27
13
35
12
37
H
39
4
25
14
11
3
26
I
17
31
L
15
32
M
33
34
16
N
2
29
10
O
9
8
P
30
Q
16
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
4
TOOLS
POS.
A
PART NO
DESCRIPTION
1
65 92 84 00
Hub for degree wheel
2
14 92 96 00
Support for gearbox
3
19 92 96 00
Degree wheel for cam and ignition timing
4
17 94 75 60
Indicator for cam and ignition timing control
5
12 91 36 00
Flange disassembling tool - flywheel side
6
12 91 18 01
Locking tool for flywheel and starter gear
7
10 90 72 00
Valve disassembling and assembling tool
8
30 91 28 10
Locking tool for clutch inner body
9
03 90 65 55
Clutch assembling tool
10
12 90 59 00
Disassembling tool for clutch shaft components
11
14 92 71 00
Tool for sealing ring assembly on flange - flywheel side
12
12 91 20 00
Assembling tool for flange - flywheel side - complete with sealing ring on crankshaft
13
14 92 72 00
Tool for sealing ring assembling on timing system cover
14
12 90 71 00
Locking tool for secondary shaft
15
14 92 87 00
Range selector operating tool
16
14 90 54 00
Tool for secondary shaft locking nut
17
14 91 26 03
Gib head wrench for ring nut of clutch shaft inner body
18
14 91 31 00
Extractor for primary shaft needle bearing on housing and for clutch shaft on cover
19
14 92 85 00
Tool to unthread the inner bearing race of the clutch shaft
20
17 94 92 60
Extractor for clutch shaft bearing on housing and for secondary shaft on cover
21
17 94 50 60
Extractor for secondary shaft outer roller bearing race on housing and
B
C
C
D
E
E
F
G
H
outer bearing races on case
22
14 90 70 00
Ball bearing extractor for primary shaft on cover
23
12 90 69 00
Extractor for roller bearing ring from gearbox
24
17 94 83 60
Extractor for needle bearing inner race on drilled shaft on the gearbox
25
17 94 84 60
Pressing tool for needle bearing inner race on drilled shaft on the gearbox
26
17 94 88 60
Punch for outer bearing race of gearbox sealing ring
27
17 94 54 60
Tool for placing the inner bearing ring on the primary and clutch shafts
28
14 92 86 00
Tool for placing the inner bearing ring on the secondary shaft
29
14 92 89 00
Punch for transmission shafts bearing pressing on cover
30
14 92 91 00
Punch for sealing ring pressing on front fork slider and inner sealing ring of
I
L
M
N
the gearbox.
31
14 92 88 00
Punch for primary shaft roller bearing pressing on gearbox and for clutch
shaft on cover
32
14 92 90 00
Punch for primary shaft roller bearing pressing on cover
33
14 92 94 00
Punch for sealing ring pressing on clutch shaft gearbox
34
14 92 95 00
Punch for sealing ring pressing on output shaft cover
35
17 94 51 60
Punch for outer bearing races pressing on gearbox
36
14 92 93 00
Positioning tool for sliding sleeves control forks
37
14 92 73 00
Tool for camshaft gear sealing
38
18 92 76 51
Wrench for gear to camshaft clamping nut
39
19 92 71 00
Tool for sealing ring assembly on flange - flywheel side
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
O
P
Q
17
A
4
AUSRÜSTUNG
POS.
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
18
ART.-NR.
BEZEICHNUNG
1
65 92 84 00
Nabe für Skalenscheibe
2
14 92 96 00
Getriebegehäuseträger
3
19 92 96 00
Skalenscheibe für Kontrolle der Steuerzeiten- und Zündungseinstellung
4
17 94 75 60
Pfeil für Kontrolle der Steuerzeiten- und Zündungseinstellung
5
12 91 36 00
Vorrichtung für Flanschausbau auf Schwungradseite
6
12 91 18 01
Vorrichtung für Blockierung Schwungrad- und Anlasskranz
7
10 90 72 00
Vorrichtung für Ventilein- und -ausbau
8
30 91 28 10
Vorrichtung für Befestigung des internen Kupplungskörpers
9
03 90 65 55
Vorrichtung für Kupplungsmontage
10
12 90 59 00
Vorrichtung für Zerlegung Kupplungswelle in ihre Einzelteile
11
14 92 71 00
Vorrichtung für Montage Dichtring auf Flansch auf Schwungradseite
12
12 91 20 00
Vorrichtung für Montage Flansch mit Dichtring auf Kurbelwelle auf Schwungradseite
13
14 92 72 00
Vorrichtung für Montage Dichtring auf Steuerungsabdeckung
14
12 90 71 00
Vorrichtung für Blockierung der Sekundärwelle
15
14 92 87 00
Vorrichtung für Vorwählantrieb
16
14 90 54 00
Vorrichtung für Einspannmutter Sekundärwelle
17
14 91 26 03
Nasenkeil für Einspannmutter des internen Kupplungskörpers
18
14 91 31 00
Rollenlagerabzieher für Primärwelle auf Gehäuse und für Kupplungswelle auf Deckel
19
14 92 85 00
Vorrichtung zum Herausnehmen der internen Lagerbahn der Kupplungswelle
20
17 94 92 60
Lagerabzieher der Kupplungswelle auf Gehäuse und für Sekundärwelle auf Deckel
21
17 94 50 60
Abzieher für externe Rollenlagerbahn der Sekundärwelle auf Gehäuse und für externe
Lagerbahnen auf Gehäuse
22
14 90 70 00
Kugellagerabzieher für Primärwelle auf Deckel
23
12 90 69 00
Abzieher für Rollenlagerring aus Antriebsgehäuse
24
17 94 83 60
Abzieher für interne Rollenlagerbahn auf gelochtem Bolzen auf Gehäuse
25
17 94 84 60
Vorrichtung zum Andrücken der internen Rollenlagerbahn auf gelochtem Bolzen des
Antriebsgehäuses
26
17 94 88 60
Dorn für externe Lagerbahn Dichtrings des Antriebsgehäuses
27
17 94 54 60
Vorrichtung zum Eintreiben des internen Lagerrings auf Primärwelle und auf
Kupplungswelle
28
14 92 86 00
Vorrichtung zum Eintreiben des internen Lagerrings auf Sekundärwelle
29
14 92 89 00
Dorn zum Andrücken Lager für Übertragungswellen auf Abdeckung
30
14 92 91 00
Dorn zum Andrücken Dichtring auf Gleitrohr der Vordergabel und des internen
Dichtrings des Antriebsgehäuses
31
14 92 88 00
Dorn zum Andrücken Rollenlager für die Primärwelle auf Gehäuse und für die
Kupplungswelle auf Deckel
32
14 92 90 00
Dorn zum Andrücken Kugellager für Primärwelle auf Gehäuse
33
14 92 94 00
Dorn zum Andrücken Dichtring auf Getriebegehäuse für Kupplungswelle
34
14 92 95 00
Dorn zum Andrücken Dichtring auf Deckel für Sekundärwelle
35
17 94 51 60
Dorn zum Andrücken der externen Lagerbahnen auf Gehäuse
36
14 92 93 00
Positioniervorrichtung für Gangeinlegegabeln der Schiebemuffen
37
14 92 73 00
Vorrichtung für Zahnraddichtung der Nockenwelle
38
18 92 76 51
Schlüssel für Klemmmutter Zahnrad der Nockenwelle
39
19 92 71 00
Vorrichtung für Montage Dichtring auf Flansch auf Schwungradseite
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
4
UITRUSTING
A
NR.
CODENUM.
NAAM
1
65 92 84 00
Naaf voor schijf met schaalverdeling
2
14 92 96 00
Steunbeugel voor versnellingsbak
3
19 92 96 00
Schijf met schaalverdeling voor het in fase brengen van de distributie en de ontsteking
4
17 94 75 60
Wijzer voor het in fase brengen van de distributie en de ontsteking
5
12 91 36 00
Demontagegereedschap flens op vliegwielzijde
6
12 91 18 01
Gereedschap om het vliegwiel en de startkroon vast te zetten
7
10 90 72 00
Gereedschap om de kleppen te monteren en te demonteren
8
30 91 28 10
Gereedschap om de binnenkant van de koppeling vast te maken
9
03 90 65 55
Gereedschap om de koppeling te monteren
10
12 90 59 00
Gereedschap om elk element van de koppelingsas te demonteren
11
14 92 71 00
Gereedschap om de dichtingsring op de flens op de vliegwielzijde te monteren
12
12 91 20 00
Gereedschap om de dichtingsring op de flens op de vliegwielzijde te monteren,
inclusief dichtingsring op motoras
13
14 92 72 00
Gereedschap om de dichtingsring op het distributiedeksel te monteren
14
12 90 71 00
Gereedschap om de cardanas vast te zetten
15
14 92 87 00
Gereedschap om de voorschakelaar op te starten
16
14 90 54 00
Gereedschap voor de borgmoer van de cardanas
17
14 91 26 03
Stiftsleutel voor bevestigingsmoer binnenwerk koppelingsas
18
14 91 31 00
Trekkergereedschap voor rollenlagers voor drijfas op versnellingsbak en versnellingsas op deksel
19
14 92 85 00
Trekkergereedschap om de geleider uit de lager van de koppelingsas te halen
20
17 94 92 60
Trekkergereedschap voor de lager van de koppelingas op de versnellingsbak en voor
de cardanas op het deksel
21
17 94 50 60
Trekkergereedschap voor de uitwendige geleider van de rollenlager van de cardanas
op de versnellingsbak en de uitwendige lagergeleiders op de bescherming
22
14 90 70 00
Trekkergereedschap voor bollager van de cardanas op het deksel
23
12 90 69 00
Gereedschap om de ring van de rollager uit de transmissiekast te trekken
24
17 94 83 60
Trekkergereedschap voor de inwendige rollenlagergeleider op de geperforeerde spil op de
versnellingsbak
25
17 94 84 60
Gereedschap om de geleider in de rollager op de geperforeerde spil op de
transmissiekast te drijven
26
17 94 88 60
Drijfbout voor uitwendige lagergeleider dichtingsring transmissiekast
27
17 94 54 60
Gereedschap om de ring in de lagers op de drijf en op de koppelingsas te drijven
28
14 92 86 00
Gereedschap om de ring in de lager op de cardanas te drijven
29
14 92 89 00
Drijfbout om de lager van de transmissieassen op het deksel te drijven
30
14 92 91 00
Drijfbout om de dichtingsring op de voering van de voorvork te drukken en de
inwendige dichtingsring in de transmissiekast.
31
14 92 88 00
Drijfbout voor de rollager van de drijfas op de kast en voor de versnellings-as op het deksel
32
14 92 90 00
Drijfbout om de bollager van de drijfas op het deksel te bevestigen
33
14 92 94 00
Drijfbout om de dichtingsring op de versnellingsbak voor de versnellingsas te drukken
34
14 92 95 00
Drijfbout om de dichtingsring op het deksel voor de cardanas te drukken
35
17 94 51 60
Drijfbout om de uitwendige lagergeleiders op de kast te drukken
36
14 92 93 00
Gereedschap om de klampjes van de glijbussen te plaatsen
37
14 92 73 00
Gereedschap voor het drijfwerk van de nokkenas
38
18 92 76 51
Sleutel voor de borgmoer van het drijfwerk van de nokkenas
39
19 92 71 00
Montagegereedschap voor de dichtingsring op de flens op de vliegwielzijde
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
19
5
A
PRELIMINARY TESTS
B
Before start-up check that:
A
C
•
•
•
B
•
C
•
D
STONE
•
there is sufficient fuel in the tank;
the oil in the crankcase sump is at the correct level;
the key “A” in the ignition switch is in the ON “ “
position;
the following warning lights are on:
• red: insufficient oil pressure “B”;
• green: gearshift is in neutral “NEUTRAL” “C”;
the “D” “CHOKE” control, when the engine is cold,
is in the start-up position “1” ;
the switch “E” is in run position.
C
E
B
F
A
G
EV
H
C
I
B
L
A
M
ALUMINIUM
TITANIUM
N
E
O
1
P
2
Q
D
20
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
5
ERSTE KONTROLLEN
5
PRELIMINAIRE CONTROLES
Vor dem Ingangsetzen kontrollieren, ob:
Vóór het starten controleren of:
•
•
•
•
•
•
•
eine ausreichende Kraftstoffmenge im Tank
vorhanden ist.
das Öl in der Wanne des Kurbelgehäuses den
richtigen Pegel hat
der Schlüssel “A” im Zündschalter in der Position ON
ist “ “ ;
die folgenden Kontrollleuchten eingeschaltet sind:
• rote Kontrollleuchten: unzureichender Öldruck “B”;
• grüne Kontrollleuchten: Leerlaufanzeiger
“NEUTRAL” “C”;
der Schalter “D” “CHOKE” bei kaltem Motor in der
Startposition “1 “ ist
der Schalter “E” in der Position Run ist.
•
•
•
•
•
A
er in de tank een voldoende hoeveelheid brandstof
aanwezig is;
de olie in de carter van het blok op het juist peil staat;
de sleutel “A” op de aan-/uitschakelaar zich in de stand
ON “ “ bevindt ;
de volgende seinlampen verlicht zijn:
• rode: onvoldoende oliedruk “B”;
• groene: indicator versnelling in losse stand
“NEUTRAL” “C”;
de bediening “D” “CHOKE” met koude motor in de
stand van start “1” staat;
de schakelaar “E” in de stand run staat.
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
21
6
A
ENGINE IGNITION
COOL ENGINE
B
After having carried out the preliminary tests, pull the
clutch lever fully and press the start button “A”.
When the engine is running, before re-positioning the
“CHOKE” control lever in running postion “2”, let the
engine idle, with a low r.p.m., for a few seconds in the
hot season and for some minutes in the cold season.
A
C
D
WARNING
If the “green” warning light on the dashboard does
not come on when the ignition switch is enabled,
this means that a gear in the gearbox is engaged.
starting the engine in these conditions may be
dangerous; check that the gearbox is in the “neutral”
position before starting the engine.
E
F
1
ENGINE WARM
G
2
H
The start-up procedures when the engine is warm are
the same as for a cool engine, except that it is not
necessary to place the “CHOKE” control lever in the start
position.
WARNING
The starter motor must not be activated for over
5 seconds; if the engine does not start, wait 10
seconds before trying to start it once again.
The start button must only be pressed when the
engine is not running.
I
L
M
7
PARKING
On badly lit roads, leave the parking lights on.
Turn the key switch to position P « », and remove the
key from the switch.
N
IMPORTANT
Never leave parking lights on for long periods
or the battery will run down.
O
P
Q
22
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
6
STARTEN DES MOTORS
6
START VAN DE MOTOR
A
KALTER MOTOR
KOUDE MOTOR
Nachdem die einleitenden Kontrollen ausgeführt wurden,
den Kupplungshebel ganz durchziehen und den
Startknopf “A” drücken.
Nachdem der Motor gestartet ist, den “CHOKE”-Hebel
in die Betriebsposition “2” bringen, den Motor in der
warmen Jahreszeit einige Sekunden und in der kalten
Jahreszeit einige Minuten lang auf niedriger
Umdrehungszahl im Leerlauf drehen lassen.
Nadat de preliminaire controles werden uitgevoerd, tot
op het einde toe aan de hendel van de koppeling trekken
en op de drukknop van start “A” drukken.
Wanneer de motor gestart is, vooraleer het hendeltje van
de bediening “CHOKE” naar de stand van werking “2”
te brengen, de motor leeg en tegen een laag regime
laten draaien gedurende enkele seconden in het warm
seizoen en gedurende enkele minuten in het koud
seizoen.
OPGELET
Indien met de ontstekingsschakelaar ingeschakeld,
de “groene” seinlamp op het dashboard niet gaat
branden, betekent dit dat er een versnelling
ingeschakeld is; de start van de motor kan in deze
omstandigheden gevaarlijk zijn; het is altijd best vóór
de start te controleren of de versnelling effectief in
de losse stand staat
ACHTUNG
Wenn sich die “grüne” Kontrollleuchte bei
eingestecktem Zündschalter nicht einschaltet,
bedeutet dies, dass ein Gang eingelegt ist; das
Starten des Motors unter dieser Bedingung kann
gefährlich sein; vor dem Starten sollte man sich stets
vergewissern, dass die Gangschaltung in der
Leerlaufposition ist.
WARMER MOTOR
WARME MOTOR
Der Start bei warmem Motor wird auf derselben Weise
ausgeführt wie bei kaltem Motor, außer dass der
“CHOKE”-Hebel nicht in die Startposition gebracht
werden muss.
De start met een warme motor wordt op dezelfde manier
uitgevoerd als met een koude motor, met dit verschil dat
men het hendeltje voor de bediening van de “CHOKE”
niet in de stand van start moet plaatsen.
ACHTUNG
Der Anlassermotor darf nicht länger als 5
Sekunden lang betätigt werden; wenn der Motor
nicht startet, erst nach 10 Sekunden einen
weiteren Startversuch ausführen.
Die Taste in jedem Fall nur bei stillstehendem
Motor betätigen.
OPGELET
De startmotor mag niet langer dan 5 seconden
geactiveerd worden; indien de motor niet
vertrekt, 10 seconden wachten vooraleer de
volgende start uit te voeren.
In ieder geval alleen op de drukknop van
activering handelen met een stilstaande motor.
7
PARKEN
7
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
PARKEREN
Beim Parken in ungenügend beleuchteten Strassen,
muss man die Parklichter eingeschaltet lassen.
Den Schlüssel des Umschalters auf P « » und danach
den Schlüssel aus dem Umschalter ziehen.
Voor parkeren op onvoldoende verlichte wegen dient men
de standlichten aan te laten staan.
De sleutel in het contact op P « » draaien en uit het
sleutelcontact halen.
WICHTIG
Parklichter stets ausschalten, da sich sonst die
Batterie entladen könnte.
BELANGRIJK
Laat de standlichten niet te lang branden omdat
anders de accu ontlaadt.
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
23
A
B
C
D
E
F
G
8
SERVICE SCHEDULE
MILEAGE COVERED
ITEMS
Engine oil
Oil filter cartridge
Wire gauze oil filter
Air filter
Spark plugs
Carburation
Nuts and bolts
Fuel tank,and pipes
Gearbox oil
Rear drive box oil
Wheel and steering bearings
Front forks oil
Starter motor and generator
Brake system fluid
Brake pads
Tightening of cylinder head nuts
1500 Km 10000 Km 20000 Km 30000 Km 40000 Km 50000 Km
(1000 mi.) (6000 mi.) (12000 mi.) (18000 mi.) (24000 mi.) (30000 mi.)
R
R
C
A
A
R
R
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
R
A
A
A
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
A
A
KEY: A = Inspections - Adjustments - Possible replacements - Servicing. / C = Cleanings. / R = Replacements.
Occasionally, check the electrolyte level in battery, lubricate joints and cables; every 1000 km (600 miles) check the
engine oil level.
In any case, replace the motor oil, the oil filter and the brake fluid, oil at least once a year.
Periodically check the tension of the wheel spokes.
H
I
L
M
N
O
P
Q
24
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
8
WARTUNGSPROGRAMM
KILOMETERLEISTUNG
1500 Km 10000 Km 20000 Km 30000 Km 40000 Km 50000 Km
OPERATIONEN
Motoröl
Ölfilterpatrone
Ölnetzfilter
Luftfilter
Zündkerzen
Vergasung
Verschraubungen
Benzintank und leitungen
Wechselgetriebeöl
Hinterradachsantrieböl
Lager der Räder und Lenkung
Verderradgabelöl
Anlasser und Generator
Bremsflüssigkeit
Bremsbeläge
Befestigung der muttern Zylinderkopf
R
R
C
A
A
A
R
R
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
R
A
A
A
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
B
C
C
D
E
E
F
A
A
LEGENDE: A = Wartung, Kontrollen, Einstellungen, event. Austausch - C = Reinigung - R = Austausch
Den Elektrolytstand in der Batterie öfters überprüfen. Die Antriebsgelenke und die biegsamen Kabel schmieren. Alle
1000 Km den Stand des Motoröles kontrollieren.
Auf jedem Fall sind Motoröl, Ölfilter und Bremsflüssigkeit zu ersetzen erneuert werden.
Periodisch die Radspeichen-spannung nachprüfen.
8
G
H
ONDERHOUDSSCHEMA
AFSTANDEN
HANDELINGEN
Motorolie
Oliefilter met patroon
Oliefilter met gaasfilter
Luchtfilter
Bougies
Verbranding
Aanhaalmoment bouten en schroeven
Buizen van de brandstoftank
Versnellingsolie
Olie van de achterste overbrenging
Wiellagers en stuur
Olie in de voorvork
Startmotor en dynamo
Remvloeistof
Remblokken
Aanhaalmoment moeren cilinderkoppen
A
1500 Km 10000 Km 20000 Km 30000 Km 40000 Km 50000 Km
R
R
C
A
A
A
R
R
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
R
A
A
A
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
A
A
R
R
C
R
R
A
A
R
R
A
R
A
R
A
R
R
C
R
R
A
A
A
R
R
L
M
N
O
A
A
LEGENDA: A = Onderhoud - Controle - Afstellen - Eventueel vervangen. / C = Reinigen. / R = Vervangen.
Af en toe het peil van de accuvloeistof controleren en de scharnierpunten van de hendels en slangen smeren; om
de 1000 km het motoroliepeil controleren.
In elk geval minstens 1 keer per jaar de motorolie en de remvloeistof verversen en de oliefilter vervangen.
Regelmatig de spanning van de wielspaken controleren.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
I
25
P
Q
9
A
A
C
B
B
DISASSEMBLY
• Undo the 3 nuts “A” (on both sides);
• Remove front fairing “B”;
• Loosen the two screws “C” (on both sides);
• Remove front fairing mounting brackets “D”.
D
C
A
REASSEMBLY
Perform the disassembly procedure in reverse order.
C
D
REMOVING THE FRONT FAIRING
(STANDARD ON CALIFORNIA EV TOURING, OPTIONAL ON EV, ALUMINIUM, TITANIUM, STONE)
10 REMOVING THE FRONT FAIRING
(TITANIUM)
E
A
F
B
DISASSEMBLY
• Loosen the two screws “A” (on both sides);
• Remove front fairing “B”;
REASSEMBLY
Perform the disassembly procedure in reverse order.
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
26
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
9
ABNAHME DER
COCKPITVERKLEIDUNG (SERIENMÄSSIG
AN DER CALIFORNIA EV TOURING, OPTIONAL AN
DER EV, ALUMINIUM, TITANIUM, STONE)
9
KUIPJE DEMONTEREN (STANDAARD OP
CALIFORNIA E V T OURING , OPTIONAL OP E V ,
ALUMINIUM, TITANIUM, STONE)
ABNAHME
• Die 3 Muttern “A” lösen (an beiden Seiten).
• Die Cockpitverkleidung “B” abnehmen.
• Die beiden Schrauben “C” lösen (an beiden Seiten).
• Die Haltebügel “D” der Cockpitverkleidung abnehmen.
VERWIJDEREN
• De 3 moeren “A” (aan beide zijden) losdraaien;
• Het kuipje “B” verwijderen;
• De 2 moeren “C” (aan beide zijden) losdraaien;
• De beugels “D” waarop het kuipje rust, verwijderen.
MONTAGE
Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen.
OPNIEUW MONTEREN
Monteren in de omgekeerde volgorde.
10 ABNAHME DER
COCKPITVERKLEIDUNG (TITANIUM)
10 KUIPJE DEMONTEREN (TITANIUM)
ABNAHME
• Die beiden Schrauben “A” lösen (an beiden Seiten).
• Die Cockpitverkleidung “B” abnehmen.
VERWIJDEREN
• De 2 moeren “A” (aan beide zijden) losdraaien;
• Het kuipje “B” verwijderen;
MONTAGE
Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge
vornehmen.
OPNIEUW MONTEREN
Monteren in de omgekeerde volgorde.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
27
11 FUEL FEED SYSTEM DESCRIPTION
A
In the Weber injection-ignition system type “alfa/N” the
engine speed and the throttle position are used to
measure the quantity of air taken in; when the quantity
of air is known, the fuel quantity is dosed in relation with
the desired strength and the value read by the Lambda
Sensor. Other sensors in the system allow to adjust the
main operation, on particular condition. Moreover, the
engine speed and the throttle angle allow to calculate
the optimal ignition advance on every operation condition.
The quantity of air sucked from each cylinder per cycle,
depends on the air density in the suction manifold, on
the single displacement and on the volume efficiency.
The volume efficiency is experimentally calculated on
the whole operation field of the motor (rpm and engine
load) and is stored in the electronic unit. The control of
the injectors, each cylinder, is “time-sequenced”, i.e. the
two injectors are controlled on the basis of the suction
sequence, while the delivery can already begin, for each
cylinder, from the expansion phase until the suction
phase, already begun. The timing for the initial delivery
is contained in the electronic unit.
Static inductive-discharge ugnition with dwell control
provided by the power module (in-built in the electronic
box) and ignition advance mapping stored in the
electronic box. The coils receive the control inputs from
the unit (that calculates the ignition advance) via the
power modules.
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
28
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
11 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES
VERSORGUNGSSYSTEMS
11 ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET
BRANDSTOFSYSTEEM
Das Zündung-Einspritzsystem Weber ist von Typ “alfa/
N”, wobei die Motordrehzahl und die Drosselposition zum
Messen der Ansaugluftmenge verwendet werden. Ist die
Luftmenge bekannt, wird die Kraftstoffmenge in
Abhängigkeit des gewünschten Mischverhältnisses und
des von der Lambdasonde erfassten Werts dosiert.
Wenn die Luftmenge bekannt ist, dosiert man die
Kraftstoffmenge gemäss der gewünschten Stärke.
Andere Fühler im System erlauben das Betriebsprinzip
in bestimmten Bedingungen zu verbessern. Die
Motordrehzahl und der Drosselwinkel erlauben
ausserdem die optimale Zündvorverstellung für jegliche
Betriebsbedingung auszurechnen. Die von jedem
Zylinder für jeden Zyklus angesaugte Luftmenge hängt
von der Luftdichte im Ansaugstutzen, vom Hubraum
jedes Zylinders und vom volumetrischen Wirkungsgrad
ab. Das volumetrische Wirkungsgrad wird auf dem Motor
im ganzen Betriebsbereich (Umdrehungen und Motorlast)
versuchsmässig bestimmt und wird in einer Einstellung
der Zündelektronik gespeichert.
Der Einspritzventilenantrieb je Zylinder ist des Typs
«sequentiell-phasengleich», d.h. zwei Einspritzventile
werden gemäss der Ansaugsfolge angetrieben, während
die Lieferung für jeden Zylinder schon im Expansionshub
bis zum schon angefangenen Einlasshub beginnen kann.
Die Einstellung des Lieferungseinlasses ist in der
Zündelektronik enthalten.
Die Zündung ist vom Typ mit induktiver Ableitung in
statischer Weise mit Kontrolle des Dwell in den
Leistungsmodulen (im Steuergehäuse engebaut) und mit
gespeichert Programmierung der Zündvorverstellung im
Eprom im elektronischen Steuergehäuse. Die Spulen
erhalten die Steuerungen des Steuergehäuses, welches
die Zündvorverstellung erarbeitet, über die
Leistungsmodule (im Steuergehäuse eingebaut).
Het injectie-ontstekingsysteem Weber is een “alfa/N”
systeem waarbij de afgezogen lucht wordt gemeten aan
de hand van het motortoerental en de positie van de
gasklep; gegeven de hoeveelheid lucht wordt de
hoeveelheid brandstof gedoseerd naar gelang van het
gewenste mengsel en de waarde die wordt gemeten door
de Lambda sonde. Andere sensoren in het systeem
corrigeren de basisstrategie in bepaalde bijzondere
rijcondities. Aan de hand van het toerental en de opening
van de gasklep kan bovendien de optimale vooronsteking
worden berekend voor elke rijconditie. De hoeveelheid
door elke cilinder opgezogen lucht hangt voor elke cyclus
af van de dichtheid van de lucht in de
afzuigverdeelleiding, van de afzonderlijke cilinderinhoud
en de volumetrische efficiëntie. De volumetrische
efficiëntie wordt op de motor uitgetest in alle rijcondities
(toerentallen en motorbelasting) en wordt in kaart
gebracht in de elektronische besturing. De twee
injectiesystemen schakelen in volgorde met de
afzuigfasen, terwijl de brandstofdistributie per cilinder al
in de expansiefase of in de reeds aangevangen
afzuigfase kan starten. De fasevolgorde van het begin
van de brandstofdistributie wordt in kaart gebracht in de
elektronische besturing.
De ontsteking is een statisch inductieve ontlading met
dwellregeling in de vermogensmodules (in de
elektronische besturing) en in de in de besturing
opgeslagen voorontstekingsfasen. De bobines worden
bediend door de vermogensmodules in de elektronische
besturing die de voorontsteking berekent.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
29
12 LAMBDA SENSOR
A
This sensor, also known as oxygen sensor, transfers the
information relating to the amount of oxygen present
inside the exhaust gases to the fuel supply control unit.
The electronic system can thus keep an optimal air-fuel
mixture ratio.
The Lambda sensor is used since to ensure a correct
catalytic muffler operation, this latter shall treat the
exhaust gases coming from a slightly “rich” combustion
(14.5 kg of air per kg of fuel instead of the chemically
correct ratio of 14.7 to 1).
The Lambda sensor emits a voltage signal that, whenever
the sensor itself is reached by the exhaust gases of
stoichiometric composition, will decrease a lot. The
electric voltage released by the sensor is high when the
gas mixture is slightly “rich” and decreases to zero when
the mixture becomes slightly “weaker”.
The Lambda “A” probe has a ceramic body; its end is
positioned inside the expansion chamber so as to be
lapped by the gases, while the other end is in direct
contact with the atmosphere. The ceramic surface
(zirconia) is equipped with electrodes made of a very
thin foil of platinum, permeable to gases. The ceramic
surface starts conducting oxygen ions at a temperature
of about 300° C. If the oxygen amount starts differing at
the two sensor ends, an electric voltage is originated
between the two electrodes due to the special
composition of this material. This allows measuring the
difference in oxygen content between the exhaust gases
and the outer environment. When the air-fuel mixture
sent inside the combustion chamber is not correct, engine
gases of burnt material still contain some oxygen. It is
thus possible to adjust injection through the electronic
control unit in order to make the engine always run with
the optimal mixture.
The sensor takes its name from the lambda factor = (A/
F) / 14.5, so
lambda = 1 means mixture in stoichiometric ratio
lambda > 1 means weak mixture
lambda <1 means rich mixture.
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
30
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
12 LAMBDASONDE
12 LAMBDA-SONDE
Hierbei handelt es sich um einen Sensor, auch mit
Sauerstoffsensor bezeichnet, der das Steuergerät, das
die Motorversorgung kontrolliert, Informationen bezüglich
der in den Abgasen vorhandenen Sauerstoffmenge
liefert. In dieser Weise ist die Elektronik in der Lage, eine
optimale Zusammenstellung des Luft-/Kraftstoffgemischs
herzustellen.
Die Lambdasonde wird eingesetzt, da der Katalysator,
um wirkungsvoll funktionieren zu können, die Abgase,
die aus einer etwas Ñfetteren“ Verbrennung (14,5 kg
Luft auf jedes kg Kraftstoff anstatt des chemisch korrekten
Verhältnisses von 14,7 auf 1) stammen, aufbereiten
können muss.
Die Lambdasonde gibt eine Spannungssignal ab, das
dann erheblich abnimmt, wenn der Sensor von einem
Abgasluftstrom beaufschlagt wird, dessen
Zusammensetzung rigoros stöchometrisch ist. Die
elektrische, von der Sonde abgegebene Spannung ist
dann hoch, wenn das Abgasgemisch etwas Ñfetter“ ist
und sinkt auf Null, wenn das Gemisch etwas magerer
wird.
Der Körper der Lambdasonde “A” ist aus Keramik und
sein Ende ist in die Ausdehungskammer eingefügt, so
dass er von den Abgasen umhüllt wird, während das
andere Ende mit der Atmosphäre in Kontakt kommt. Die
Keramikfläche (Zirkonoxyd) ist mit Elektroden
ausgestattet, die mit einer dünnen Platinschicht, die
gegen Gase umempfindlich ist, realisiert wurde.
Das Keramikmaterial beginnt die Sauerstoffionen auf eine
Temperatur von ungefähr 300 °C zu bringen. Sollte die
Proportion des Sauerstoffs zwischen den beiden
Sondenenden beginnen unterschiedlich auszufallen, wird
eine elektrische Spannung zwischen den beiden
Elektroden aufgrund der besonderen Zusammenstellung
des Materials erzeugt.
Die ermöglicht die Messung der Sauerstoffdifferenz
zwischen Abgas und Außenluft. Die im Motor enthaltenen
Abgase enthalten jedoch immer noch einen
Sauerstoffrest wenn die in das Verbrennungskammer
geförderte Luft-/Kraftstoffmischung nicht korrekt ist. In
dieser Weise kann auf das elektronische Steuergerät
eingewirkt werden, das die Einspritzung verwaltet um
den Motor immer mit der besten Mischung betreiben zu
können.
Der Name dieser leitet sich vom Lambdafaktor ab = (A/
F)/14,5, d.h.
Lambda = 1 bedeutet eine Mischung im
stöchometrischen Verhältnis
Lambda > 1 bedeutet ein mageres Gemisch
Lambda <1 bedeutet ein fettes Gemisch
Dit is de zogenaamde “zuurstofsensor” die de informatie
over de hoeveelheid zuurstof die in de uitlaatgassen zit
naar de elektronische motorbrandstofbesturing stuurt. Op
deze manier regelt de elektronica de optimale
samenstelling van het lucht- en benzinemengsel.
De Lambda-sonde wordt gebruikt omdat de katalysator,
om efficiënt te zijn, uitlaatgassen moet behandelen die
het resultaat zijn van een nogal “rijke” verbranding (14,5
kg lucht per elke kg benzine t.o.v. de chemisch correctere
verhouding van 14,7 tot 1).
De Lambda-sonde stuurt een spanningsignaal dat
aanmerkelijk minder sterk is als de sensor wordt geraakt
door uitlaatgassen met een strikt stechiometrische
samenstelling. Het spanningsignaal dat door de sonde
wordt verstuurd is sterk als het gasmengsel iets te “rijk”
is en wordt nul als het mengsel aan de “magere” kant is.
De behuizing van de lambda-sonde is keramisch en een
punt ervan zit in de expansiekamer zodat deze door de
gassen wordt geraakt, terwijl de andere punt in contact
is met de vrije lucht. Op de keramische buitenkant
(zirkoniumoxide) zitten elektroden die bedekt zijn met
een dunne laag platinum dat geen gas doorlaat. Het
keramische materiaal begint zuurstofionen te geleiden
bij een temperatuur van ongeveer 300 °C. Als de
zuurstofverhouding tussen te twee sondepunten begint
te verschillen, wordt een elektrische spanning tussen de
twee elektroden opgewekt ten gevolge van de bijzondere
materiaalsamenstelling. Hierdoor kan het verschil in
zuurstofgehalte tussen de uitlaatgassen en de
buitenomgeving worden gemeten. Als het luchtbenzinemengsel dat naar de ontstekingskamer wordt
gestuurd niet correct is, bevatten de verbrandingsgassen
van de motor nog restzuurstof. De elektronische
besturing die de injectie beheert, kan dit bijregelen zodat
altijd een optimaal lucht-benzinemengsel naar de motor
wordt gestuurd.
De naam van de sonde is afgeleid van de lambdafactor
= (A/F) / 14,5, daarom
betekent lambda = 1 een stechiometrische
mengselverhouding
lambda > 1 staat voor een mager mengsel
lambda <1 staat voor een rijk mengsel.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
31
13 SYSTEM COMPONENTS
A
The system is composed of three circuits:
A fuel circuit
B intake air circuit
C electrical circuit
B
14 FUEL CIRCUIT
C
The fuel is injected into each cylinder’s intake duct,
upstream of the intake valve.
It includes: a tank, a pump, a filter, a pressure adjuster,
electro-injectors.
The electric pump “1” sucks in fuel from the tank “3” and
delivers it to the electro-injectors “2” by means of a filter.
The fuel pressure in the circuit is kept stable by the
pressure adjustor. This controls the amount of fuel flowing
back into the tank.
D
E
Note For fuel pump unit assembly, refer to page
36
F
G
1 Elektrische KraftstoffTauchpumpegruppe
(elektrische Pumpe,
Kraftstofffilter, Druckregler)
2 Elektronische Einspritzdüsen
3 Tank
1 Dipping fuel electric pump
(electric pump, fuel filter,
pressure adjuster)
2 Electric injectors
3 Tank
H
1 Ondergedompelde
elektrische brandstofpomp
(elektrische pomp,
brandstoffilter,
drukregelaar)
2 Elektro-injectie
3 Tank
I
L
M
3
N
2
1
O
2
P
Q
32
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
13 ZUSAMMENSETZUNG DER ANLAGE
13 SAMENSTELLING VAN DE INSTALLATIE
Die Anlage besteht aus drei Kreisläufen:
A Kraftstoff-Kreislauf
B Ansaugluft-Kreislauf
C Elektrischer Stromkreis
De installatie bestaat uit drie circuits:
A circuit brandstof
B circuit aangezogen lucht
C lektrisch circuit
14 KRAFTSTOFF-KREISLAUF
14 CIRCUIT BRANDSTOF
Der Kraftstoff wird in den Einlasskanal jedes Zylinders
oberhalb des Einlassventils eingespritzt.
Er umfasst: Kraftstofftank, Pumpe, Filter, Druckregler,
Elektroeinspritzventile.
Die Elektropumpe “1” saugt den Kraftstoff aus dem Tank
“3” an und schickt ihn durch einen Filter zu den
Elektroeinspritzventilen “2”. Der Kraftstoffdruck im
Kreislauf wird vom Druckregler konstant gehalten, der
den Zugang des in den Tank zurückfließenden Kraftstoffs
kontrolliert.
De brandstof wordt geïnjecteerd in het aanzuigkanaal
van elke cilinder, voor de aanzuigklep.
Bevat: tank, pomp, filter, drukregelaar, elektroinjectors.
De elektropomp “1” zuigt de brandstof van de tank “3”
aan en stuurt deze door een filter naar de
elektroinjectoren “2”. De druk van de brandstof in het
circuit wordt constant gehouden door de drukregelaar
die de toevoer van de brandstof controleert die terug naar
de tank loopt.
HINWEIS: Hinsichtlich der Zusammensetzung
der Kraftstoffpumpe, siehe Seite 36
OPMERKING Raadpleeg voor het vervangen
van de brandstofpomp de informatie op pag. 36
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
33
15 TANK “3”
A
B
WARNING
The fuel contained in the tank is highly
inflammable.
Flames, cigarettes and other objects emitting
heat, if present during tank removal procedures
or in places where fuel is stored, are a great risk
for the operator.
Always work in well ventilated places.
A
B
C
D
DISASSEMBLY
E
D
F
F
C
• Turn ignition switch to “OFF” “ ”
• Remove the front seat, as described in section E,
subsection 4;
• Loosen and remove “A” retaining screw;
• Remove washer “B”;
• Raise tank rear side and, taking it out from behind,
move it aside;
• Disconnect breather pipe “C”;
• Disconnect fuel line quick coupling “D”;
G
Put a cloth under quick coupling to collect any
fuel leaking out.
E
H
•
•
I
•
L
Disconnect fuel electric pump and fuel level sensor
power connectors “E”.
For “USA” versions: disconnect also fuel vapors return
tube “F”.
Remove tank.
M
WARNING
Handle tank with care. Do not score or damage
paintwork.
Position tank on a clean surface, with the pump
unit facing upwards.
N
REASSEMBLY
• Perform the disassembly procedure in reverse order.
O
P
Q
34
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
15 KRAFTSTOFFTANK “3”
ACHTUNG
Das im Tank enthaltene Benzin ist hoch
entflammbar.
Offene Flammen, Zigaretten und andere Wärme
abgebende Gegenstände bei der Durchführung
von Arbeiten zum Ausbau des Tanks oder in
Orten, in denen Benzin aufbewahrt wird, stellt
ein äußerst hohes Risiko für den Mechaniker
dar.
Stets in gut belüfteten Räumen arbeiten.
15 TANK “3”
A
OPGELET
De benzine bevat in de tank is uiterst
ontvlambaar.
Indien vlammen, sigaretten en andere
voorwerpen die warmte uitstralen aanwezig zijn
tijdens de operaties van demontage van de tank
of op de plaats waar de benzine bewaard wordt,
houden deze een enorm risico in voor de
operateur.
Altijd in goed verluchte ruimten werken.
B
C
C
AUSBAU
DEMONTEREN
D
• Den Zündschlüsselschalter auf OFF “ ” drehen.
• Den Beschreibungen unter Abschn. E Kap. 4 gemäß
den vorderen Sitzbankteil abnehmen.
• Die Befestigungsschraube “A” lösen und entfernen.
• Die Unterlegscheibe “B” entfernen.
• Den hinteren Teil des Tanks heben und nach einem
Ziehen nach hinten, seiltich ablegen.
• Den Entlüftungsschlauch “C” lösen.
• Den Steckanschluss “D” der Kraftstoffleitung abziehen.
• De startsleutel op OFF “ ” zetten.
• Demonteer het voorste zadel zoals beschreven in deel
E hoofdstuk 4;
• De bevestigingsschroef “A” losdraaien en verwijderen;
• Het sluitringetje “B” verwijderen;
• De achterkant van de tank optillen en naar achter
trekken om de tank zijwaarts te verplaatsen;
• De ontluchtingspijp “C’ losmaken;
• De snelsluiting “D” van de brandstofbuis losmaken;
E
E
F
Ein Tuch unter den Steckanschluss legen, so
dass der eventuell ausfließende Kraftstoff
aufgesaugt werden kann.
Een doek onder de snelsluiting leggen om
eventuele brandstof die eruit vloeit op te
vangen.
• Die elektrischen Anschlüsse “E” der Versorgung der
Kratstoffelektropumpe und des Kraftstoffpegelsensors
lösen.
• Bei den Versionen “USA” auch die Leitung “F” des
Kraftstoffdampfrückgewinnungssystems lösen.
• Den Tank abnehmen.
• De elektrische aansluitingen “E” van de elektrische
brandstofpomp en de brandstofpeilsensor losmaken;
• Op de “USA”-uitvoeringen ook de buis “F” van de
benzinedampenrecirculatie losmaken.
• De tank verwijderen.
ACHTUNG
Den Tank vorsichtig handhaben, damit die
Lackierung nicht aufschleift oder anderweitig
beschädigt wird.
OPGELET
Voorzichtig zijn met de tank, geen krassen erop
maken.
De tank op een schone doek plaatsen met de
pomp naar boven.
MONTAGE
• Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
wiederholen.
G
H
I
L
M
N
OPNIEUW MONTEREN
• Monteren in de omgekeerde volgorde.
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
35
16 FUEL ELECTRIC PUMP “1” UNIT
A
A
The fuel electric pump unit consists of:
- electric pump “A”;
- fuel filter “B”;
- pressure adjuster “C”;
- anti-collapse prefilter “D”;
- fuel level sensor “E”.
B
C
C
N.B.
Always make sure the system is clean when
disassembling and assembling the piping and
the components.
E
B
3
D
D
DISASSEMBLY
E
A
F
D
C
• Turn ignition switch to “OFF” “ ”.
• Disassemble the front seat, as described in section E,
subsection 4;
• Remove tank as described in subsection 15 of this
section.
• Position tank on a clean surface, with the pump unit
facing upwards.
G
Handle tank with care. Do not score or damage
paintwork.
H
•
•
I
Loosen and remove fastening screws “G”;
Take out and remove the fuel electric pump unit “F”;
WARNING
When removing the pump unit, take care not to
damage pipes and fuel level sensor.
B
L
C
M
N
G
REASSEMBLY
• Perform the disassembly procedure in reverse order.
If some sediments are present inside the anticollapse prefilter “D”, use a jet of compressed
air to clean it. Make sure to aim jet so as not to
make foreign matter enter the prefilter.
O
F
P
Q
36
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
16 ELEKTRISCHE
KRAFTSTOFFPUMPENEINHEIT “1”
16 ELEKTRISCHE BRANDSTOFPOMP “1”
Die elektrische Kraftstoffpumpeneinheit setzt sich aus
folgenden Elementen zusammen:
- elektrische Pumpe “A”;
- Kraftstofffilter “B”;
- Druckregler “C”;
- Kollapsschutz-Vorfilter “D”;
- Kraftstoffpegelsonde “E”.
N.B.
Beim Aus- und Einbau der Schläuche und der
Komponenten muss so sauber wie möglich
gearbeitet werden.
De elektrische brandstofpomp bestaat uit:
- elektrische pomp “A”;
- brandstoffilter “B”;
- drukregelaar “C”;
- voorfilter “D”;
- sensor voor de brandstofpeilregeling “E”.
AUSBAU
DEMONTEREN:
• Den Zündschlüsselschalter auf OFF “ ” drehen.
• Den Beschreibungen unter Abschn. E Kap. 4 gemäß
den vorderen Sitzbankteil abnehmen.
• Den Tank, den Beschreibungen im Kap. 15 dieses
Abschnitts gemäß abnehmen.
• Ein sauberes Tuch unter die nach oben gerichtete
Pumpeneinheit legen.
• De startsleutel op OFF “ ” zetten.
• Demonteer het voorste zadel zoals beschreven in deel
E hoofdstuk 4;
• De brandstoftank demonteren zoals beschreven in
hoofdstuk 15 van dit deel.
• De tank op een schone doek plaatsen met de pomp
naar boven.
Den Tank vorsichtig handhaben, damit die
Lackierung nicht aufschleift oder anderweitig
beschädigt wird.
Voorzichtig zijn met de tank, geen krassen erop
maken.
• Die Befestigungsschrauben “G” lösen und entfernen.
• Die elektrische Kraftstoffpumpeneinheit “F”
herausziehen und entfernen.
• De bevestigingsschroeven “G” losdraaien en
verwijderen;
• De elektrische brandstofpomp “F” eraf halen en
verwijderen;
OPGELET
Beschadig tijdens het verwijderen van de pomp
de brandstofbuizen en de brandstofpeilsensor
niet.
ACHTUNG
Beim Entfernen der Pumpeneinheit darauf
achten, dass die Leitungen und der
Kraftstoffsensor nicht beschädigt werden.
MONTAGE
• Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
wiederholen.
Sollte der Kollapsschutz-Vorfilter “D” Spuren
von sich darauf abgesetzten Schmutz
aufweisen, muss er mit einem Druckluftstrahl
gereinigt werden, so dass die Verunreinigungen
nicht in seinen Innenbereich gelangen können.
A
B
OPMERKING
Men raadt een maximum schoonmaak van de
installatie aan in geval van demontage en
montage van de buizen en van de componenten.
OPNIEUW MONTEREN
• Monteren in de omgekeerde volgorde.
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
Als op de voorfilter “D” bezinkselsporen zitten,
dient deze te worden gereinigd met perslucht
waarvan de straal zo moet worden gericht dat
het vuil niet in de filter wordt geblazen.
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
37
17 FUEL FILTER
A
H
DISASSEMBLY
• Remove the front seat, as described in section E,
subsect. 4;
• Disconnect battery, as described in section P, subsect.
2;
• Remove tank as described in subsection 15 of this
section;
• Remove the fuel electric pump unit, as described in
subsection 16 of this section;
• Remove ties “H” and fuel filter “B”.
B
C
B
D
H
REASSEMBLY
• Perform the disassembly procedure in reverse order.
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
38
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
17 KRAFTSTOFFFILTER
17 BENZINEFILTER
AUSBAU
• Den Beschreibungen unter Abschn. E, Kap. 4 gemäß
den vorderen Sitzbankteil abnehmen.
• Die Batterie gemäß Beschreibungen im Abschn. P
Kap. 2 abnehmen.
• Den Tank, den Beschreibungen im Kap. 15 dieses
Abschnitts gemäß, abnehmen.
• Die elektrische Kraftstoffpumpeneinheit den
Beschreibungen im Kap. 16 dieses Abschnitts gemäß
abnehmen.
• Die Schellen “H” und den Kraftstofffilter “B” abnehmen.
DEMONTEREN:
• Demonteer het voorste zadel zoals beschreven in deel
E hoofdstuk 4;
• De accu losmaken zoals beschreven in deel P
hoofdst. 2;
• De tank demonteren zoals beschreven in hoofdstuk
15 van dit deel.
• De elektrische brandstofpomp demonteren zoals
beschreven in hoofdstuk 16 van dit deel.
• De sluitbandjes “H” en de brandstoffilter “B”
verwijderen.
MONTAGE
• Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge
ausüben.
OPNIEUW MONTEREN
• Monteren in de omgekeerde volgorde.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
39
18 INTAKE AIR CIRCUIT
A
The circuit is composed of: an air filter, an intake manifold
and a throttle body.
The throttle position potentiometer is splined onto the
throttle shaft;
The absolute pressure sensor (integral to the ECU) and
the air temperature sensor are positioned upstream of
the throttle valve.
B
C
D
E
F
G
1 Air filter box
2 Throttle body
1 Luftfiltergehäuse
2 Klappenkörper
1 Kast luchtfilter
2 Smoorkleplichaam
H
I
L
1
M
N
O
2
P
Q
40
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
CRLIFORnlR
.y
-2003-
18 ANSAUGLUFTKREISLAUF
18 CIRCUIT AANGEZOGEN LUCHT
Der Kreislauf besteht aus: Luftfilter, Ansaugkrümmer,
Klappenkörper.
Auf der Welle der Drosselklappe ist das Potentiometer
der Drosselposition montiert.
Oberhalb der Drosselklappe sind der Sensor für den
absoluten Druck (in das Steuergerät integriert) und der
Lufttemperaturfühler eingefügt.
Het circuit bestaat uit: luchtfilter, collector aanzuiging,
smoorkleplichaam.
De potentiometer positie smoorklep is geplaatst op de
as van de smoorklep;
Vóór de smoorklep werden de sensor gewenste druk
(geïntegreerd in d ecentrale eenheid) en de sensor
temperatuur lucht ingevoerd.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
41
A
B
B
C
19 AIR FILTER BOX “1”
DISASSEMBLY:
• Remove the front seat as described in section E
chapter 4;
• Remove the fuel tank as described in subsection 15
of this section.
• Remove the side panels as described in section E,
chapter 3
E
After having removed the above mentioned parts,
proceed as follows:
• Loosen clamps “A” fastening the filter box to the
throttle body, move the manifolds “B” outwards;
• Disconnect the bleeding pipe “C” positioned in the
front part of the filter box;
• Unscrew screw “D” fastening it to the chassis;
• Unscrew the two screws “E” and remove the jumper
“F”;
• Remove the filter box.
F
To clean the air filter, see chapter 2, sectionD.
A
D
REASSEMBLY:
Carry out the described procedures for disassembly in
reverse order.
C
G
B
H
D
I
L
F
M
E
N
O
P
Q
42
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
19 LUFTFILTERGEHÄUSE “1”
19 KAST LUCHTFILTER “1”
AUSBAU:
• Den Vordersitz, wie in Kap. 4 Abschnitt E beschrieben,
entfernen.
• Den Kraftstofftank, den Beschreibungen im Kap. 15
dieses Abschnitts gemäß abnehmen.
• Die kleinen Seitenteile ausbauen, wie in Abschnitt E,
Kap. 3 beschrieben.
DEMONTAGE:
• Demonteer het voorste zadel zoals beschreven in deel
E hoofdstuk 4;
• De brandstoftank demonteren zoals beschreven
wordt in hoofdstuk 15 van dit deel;
• De laterale flanken wegnemen zoals beschreven
wordt in de sectie E hoofdstuk 3
Nach dem Ausbau der o.g. Teile folgendermaßen
vorgehen:
• Die Schellen “A” lösen, die Verbindungsstutzen “B”
nach außen verlagern.
• Den Entlüftungsschlauch “C” abtrennen, der sich im
vorderen Teil des Filtergehäuses befindet.
• Die Befestigungsschraube “D” am Rahmen
abschrauben;
• Die 2 Schrauben “E” abschrauben und den
Bügelbolzen “F” entfernen.
• Das Filtergehäuse herausnehmen.
Nadat de voornoemde gedeelten werden weggenomen,
als volgt tewerk gaan:
• De linten “A” die de kast filter vasthechten aan het
smoorkleplichaam loszetten, zet de beugels “B” naar
buiten;
• De uitlaatbuis “C” geplaatst in het achterste gedeelte
van de kast filter lsokoppelen;
• De schroef “C” van vasthechting aan het chassis
losdraaien;
• Draai de twee schroeven “E” los en verwijder het
verbindingstuk “F”;
• De filterkast wegnemen.
Zur Reinigung des Luftfilters siehe Kap. 2, Abschnitt D.
Voor de schoonmaak van de luchtfilter hoofdstuk 2 sectie
D raadplegen.
WIEDEREINBAU:
Die für den Ausbau beschriebenen Vorgänge in
umgekehrter Reihenfolge ausführen.
REMONTAGE:
De operaties beschreven voor de demontage in
omgekeerde volgorde uitvoeren.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
43
20 THROTTLE BODY “2”
A
B
C
A
D
The quantity of intake air is determined by the opening
of the throttle positioned on the initial part of the intake
manifold on every cylinder.
The air necessary for running at idling speed flows
through a by-pass channel, equipped with an adjusting
screw: turning this screw will vary the quantity of air which
is introduced into the manifold and consequently also
the idling speed.
A second screw allows the throttle closing to be adjusted
correctly. This will avoid any interference with the
surrounding duct; this screw must not be used to adjust
the idling speed.
DISASSEMBLY:
• Remove the air filter box as described in chapter 19
of this section;
Disconnect the following from the throttle body:
• The potentiometer wiring;
• The wiring on the injectors “A”;
• The accelerator control transmissions;
• The choke control transmission as described in
chapter 4 section G;
• The fuel delivery and return piping;
• Remove the throttle body from the motorbike.
E
F
G
IMPORTANT
Plug the intake manifold ducts to prevent
foreign bodies from getting into the combustion
chamber.
H
REASSEMBLY:
• Carry out the procedures in reverse order.
I
L
M
N
O
P
Q
44
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
20 KLAPPENKÖRPER “2”
20 SMOORKLEPLICHAAM “2”
Die Menge der angesaugten Luft wird durch die Öffnung
des Drosselventils bestimmt, die sich am Anfang des
Ansaugkrümmers auf jedem Zylinder befindet.
Die für den Betrieb im Leerlauf erforderliche Luft strömt
durch einen Bypasskanal, der mit einer Einstellschraube
versehen ist. Durch Drehen dieser Schraube ändert sich
die Luftmenge, die in den Krümmer eingeführt wird, und
demzufolge auch die Leerlaufdrehzahl.
Eine zweite Schraube ermöglicht die korrekte Einstellung
der Drosselschließung, um ein Schleifen mit der
umgebenden Leitung zu vermeiden. Diese Schraube ist
nicht zur Regulierung der Leerlaufdrehzahl zu
verwenden.
De hoeveelheid aangezogen lucht wordt bepaald door
de opening van de smoorklep geplaatst aan het begin
van de collector van aanzuiging op elke cilinder.
De lucht die nodig is voor de werking aan een minimum
regime gaat door een by-pass kanaal voorzien van een
registerschroef; door aan deze schroef te draaien,
varieert de hoeveelheid lucht die in de collector wordt
ingevoerd en bijgevolg ook het verloop van het regime
van het minimum.
Een tweede schroef maakt de correcte registratie
mogelijk van de sluiting smoorklep, om blokkeringen te
vermijden met het omringend kanaal; deze schroef mag
niet gebruikt worden voor de regeling van het minimum.
AUSBAU:
• Das Luftfiltergehäuse, wie in Kap. 19 in diesem
Abschnitt beschrieben, ausbauen.
Vom Klappenkörper abtrennen:
• Die Potentiometer-Verkabelung.
• Die Verkabelung auf den Einspritzventilen”A”.
• Die Antriebe des Gasdrehgriffs.
• Den Antrieb des Starter-Schaltergriffs, wie in Kap. 4,
Abschnitt G, beschrieben.
• Die Kraftstoffzufuhr- und rückflussleitungen.
• Den Klappenkörper vom Motorrad abnehmen.
DEMONTAGE:
• Verwijder de luchtfilterdoos zoals beschreven in
hoofdstuk 19 van dit deel;
Loskoppelen van het smoorkleplichaam;
• De cablage potentiometer;
• De cablages op de injectoren “A”;
• De gashendeltransmissies;
• De startertransmissie zoals beschreven in hoofdstuk
4 deel G;
• De buizen van toevoer en retour brandstof;
• Het smoorkleplichaam wegnemen van de moto.
WICHTIG
Die Kanäle der Ansaugkrümmer abdichten, um
zu vermeiden, dass Fremdkörper in die
Verbrennungskammer gelangen.
BELANGRIJK
De kanalen van de aanzuigcollectoren
verstoppen om te vermijden dat vreemde
lichamen in de knalpot komen.
WIEDEREINBAU:
• Die Ausbauarbeiten in umgekehrter Reihenfolge
ausführen.
REMONTAGE:
• De operaties van demontage in de omgekeerde
volgorde uitvoeren.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
45
21 ELECTRICAL CIRCUIT
A
Through this circuit, the ECU detects the engine
conditions and activates the fuel supply as well as the
spark advance.
It includes: a battery, a starter switch, two relays, an ECU
with an integrated absolute pressure sensor, an ignition
unit, an air temperature sensor, a throttle position sensor,
two injectors, an oil temperature sensor, a rev. timing
sensor, a lambda sensor.
B
C
The USA versions are not equipped with a
catalytic exhaust system, so the Lambda probe
– position 11 – is not present on these versions.
D
E
F
G
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Battery
Starter switch
Relay
ECU
Air temperature sensor
Oil temperature sensor
r.p.m. and T.D.C. sensor
Coils
Throttle position potentiometer
Injectors
Lambda sensor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Batterie
Zündungsschalter
Relais
elektronisches Steuergerät
Lufttemperaturfühler
Öltemperaturfühler
Drehzahlsensor und OT
Spulen
Potentiometer Drosselposition
Einspritzventile
Lambdasonde
1
2
3
4
5
6
7
Accu
Aan-/Uitschakelaar ontsteking
Relais
Elektronische centrale eenheid
sensor temperatuur lucht.
Sensor temperatuur olie
Sensor aantal toeren motor en
P.M.S.
8 Bobines
9 Potentiometer stand smoorklep
10 Injectoren.
11 Lambda-sonde
1
2
I
1
L
USA
version
5
3
M
N
8
4
O
10
9
7
P
Q
6
46
11
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
21 STROMKREIS
21 ELEKTRISCH CIRCUIT
Über den Stromkreis führt das Steuergerät die
Messungen der Motorbedingungen aus und steuert die
Kraftstoffabgabe und die Zündvorverstellung.
Er umfasst: Batterie, Zündungsschalter, zwei Relais,
elektronisches Steuergerät mit integriertem Sensor für
den
absoluten
Druck,
Zündaggregat,
Lufttemperatursensor, Drosselklappenpotentiometer,
zwei Einspritzventile, Öltemperaturfühler, Phasen- und
Drehzahlsensor, Lambdasonde.
Dit is het circuit waardoor de elektronische centrale
eenheid de opnames van de condities van de motor en
de activering van de verdeling van de brandstof en van
de vervroeging van ontsteking uitvoert.
Omvat: accu, startschakelaar, twee relais, elektronische
besturing met ingebouwde sensor voor de absolute druk,
ontstekingsysteem,
luchttemperatuursensor,
potentiometer gasklepstand, twee injecties,
olietemperatuursensor, toerentalfasesensor,lambdasonde.
Op de USA-uitvoeringen zit geen katalysator,
dus ontbreekt hierop de lambda-sonde nr 11.
Die Versionen USA sind mit einem
Auspuffsystem mit Katalysator ausgestattet,
d.h. die Lambdasonde der Pos. 11 ist nicht
vorhanden.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
47
22 OPERATING STAGES
A
NORMAL MODE
When the engine is thermally regulated, the ECU
calculates the timing, the injection time and the ignition
advance exclusively by means of the interpolation on the
relative stored maps, according to the rpm and the throttle
position and to the values read by the Lambda sensor.
The quantity of fuel determined in this way is supplied to
the two cylinders in two sequential deliveries.
The moment supply is started, for each cylinder, can be
determined by means of a map which depends on the
r.p.m.
B
C
D
START-UP STAGE
The moment in which the starter switch is activated, the
ECU powers the fuel pump for several seconds and
acquires the throttle angle as well as the the engine temperature.
Upon start-up, the ECU receives r.p.m. and timing signals
which allow it to then control injection and ignition.
To facilitate ignition, the basic dosage is enriched
according to the oil temperature.
After ignition, the ECU begins to control the spark
advance.
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
48
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
22 BETRIEBSPHASEN
22 FASEN VAN WERKING
BETRIEB
Bei warmgelaufenem Motor berechnet das Steuergerät
die Steuerzeit, die Einspritzzeit und die
Zündungsvorverstellung ausschließlich durch die
Interpolation der jeweiligen gespeicherten Karten, in
Abhängigkeit
von
der
Drehzahl,
der
Drosselklappenposition und von den seitens der
Lambdasonde erfassten Werten. Die so bestimmte
Kraftstoffmenge wird in zwei aufeinanderfolgenden
Fördermengen zu den beiden Zylindern geschickt. Die
Bestimmung des Versorgungsbeginns für jeden Zylinder
erfolgt mittels einer Karte je nach Drehzahl.
WERKING HANDLEIDING
Voor een thermisch geregelde motor berekent de
elektronische besturing de fase, de injectietijd en de
voorontsteking uitsluitend door middel van interpolatie
van alle desbetreffende elektronische gegevens, aan de
hand van het toerental, de stand van de gaskleppen en
de waarden die door de lambda-sonde worden gemeten.
De zo bepaalde hoeveelheid brandstof wordt verdeeld
in twee toevoeren in sequens naar de twee cilinders.
De bepaling van het ogenblik van begin verdeling, voor
elke cilinder, geschiedt middels een kaart in functie van
het toerental.
STARTPHASE
In dem Moment, in dem man auf den Zündungsschalter
einwirkt, versorgt das Steuergerät die Kraftstoffpumpe
für einige Augenblicke und erfasst den Drosselwinkel und
die Temperatur des Motors.
Fährt man mit dem Ingangsetzen fort, erhält das
Steuergerät das Drehzahl- und Hubsignal, das ihm
ermöglicht, mit der Steuerung der Einspritzung und
Zündung fortzufahren.
Zur Starterleichterung wird eine Anreicherung der
Grunddosierung in Abhängigkeit von der Öltemperatur
ausgeführt.
Bei erfolgtem Start beginnt die Kontrolle der
Vorverstellung durch das Steuergerät.
FASE VAN START
Op het ogenblik dat men handelt op de aan-/uitschakelaar
van ontsteking voedt de centrale eenheid de pomp
brandstof gedurende enkele ogenblikken en verwerft
hoek smoorklep en desbetreffende temperatuur aan de
motor.
Wanneer men overgaat tot de in werking stelling,
ontvangt de centrale eenheid signalen van toeren motor
en fasen die haar toelaten over te gaan tot de bedineing
injectie en ontsteking.
Om de start te vergemakkelijken, wordt een verrijking
van de basisdosering geactiveerd in functie van de
temperatuur van de olie.
Wanneer de start werd uitgevoerd, begint de controle
van de vervroeging vanwege de centrale eenheid.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
49
OPERATION DURING THE ACCELERATION STAGE
A
During acceleration, the system increases the quantity
of fuel supplied in order to obtain optimal driving
performances.
This condition is recognised when the throttle angle
variation reaches considerable values; the enrichment
factor takes the oil and air temperature into account.
B
C
WARNING
In order to avoid damaging the electronic
injection/ignition system, follow the below
precautions:
• When disassembling or reassembling the
battery, make sure that the starter switch is in
the OFF position;
• Do not detach the battery when the engine is
running;
• Make sure that the connection cables are in
perfect working condition;
• Do not make electro-weldings on the vehicle;
• Do not use supplementary electrical devices
for start-up;
In order to avoid causing malfunctions and
inefficiency in the ignition system, it is
necessary that the spark plug cable connections
(spark plug caps) as well as the spark plugs are
the prescribed type (like the ones originally
fitted);
• Do not test the current on the spark plugs
without interposing the original spark plug caps,
given that this procedure could irreparably
damage the ECU;
• When fitting alarm systems or other electrical
devices, never interfere with the ignition/
injection electric system;
In the electronic injection/ignition system it is
not possible to vary the carburation setting (air/
fuel ratio).
D
E
F
G
H
I
L
M
N
IMPORTANT
Do not tamper with the mechanical and
electronical components in the electronic
injection/ignition system.
O
P
Q
50
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
BETRIEB IN BESCHLEUNIGUNGSPHASE
WERKING IN FASE VAN VERSNELLING.
In der Beschleunigungsphase sorgt das System für eine
Erhöhung der abgegebenen Kraftstoffmenge, um die
beste Fahrbarkeit zu erhalten.
Diese Bedingung wird erkannt, wenn die Variation des
Drosselwinkels einschätzbare Werte annimmt; der
Anreicherungsfaktor berücksichtigt die Öl- und
Lufttemperaturen.
In fase van versnelling zorgt het systeem voor de
verhoging van de hoeveelheid verdeelde brandstof
teneinde de best mogelijke bestuurbaarheid te bekomen.
Deze conditie wordt herkend wanneer de variatie van
de hoek smoorklep waardevolle waarden aanneemt; de
factor van verrijking houdt rekening met de temperatuur
van de olie en van de lucht.
ACHTUNG
Um keine Beschädigung der elektronischen
Einspritz/Zündungsanlage zu verursachen, sind
die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu
beachten:
• Beim Aus- oder Einbau der Batterie
sicherstellen, dass der Zündungsschalter in der
Position OFF ist.
• Die Batterie nicht bei laufendem Motor des
Motorrads abtrennen.
• Die perfekte Leistungsfähigkeit der
Anschlusskabel sicherstellen.
• Keine Elektroschweißung am Fahrzeug
ausführen.
• Keine elektrischen Hilfsvorrichtungen für den
Start benutzen.
• Um keine Funktionsstörungen und
Unwirksamkeit der Zündungsanlage zu
verursachen, müssen die Kabelanschlüsse der
Kerze (Zündkerzenkappen) und die Kerzen dem
angegebenen
Typ
entsprechen
(die
ursprünglich eingebauten).
• Keine Stromkontrollen an den Kerzen ohne
Zwischenfügung
der
vorgesehenen
Zündkerzenkappen ausführen, denn dies
könnte zu irreparablen Schäden am Steuergerät
führen.
• Bei der Montage von Diebstahlsicherungen
oder anderen elektrischen Vorrichtungen auf
keinen Fall in die elektrische Zündungs/
Einspritzanlage eingreifen.
In der elektronischen Einspritz/Zündungsanlage
kann die Vergasungseichung (Luft/BenzinVerhältnis) nicht verändert werden.
OPGELET
Teneinde geen beschadigingen te veroorzaken
aan de installatie van injectie/elektronische
ontsteking, moet men de volgende voorzorgen
treffen.
• In geval van demontage of remontage van de
accu, controleren of de aan-/uitschakelaar van
ontsteking zich in de stand OFF bevindt;
• De accu niet loskoppelen met de motor in
beweging;
•De
perfecte
efficiëntie
van
de
aansluitingskabels controleren;
• Geen lassingen met elektriciteit op het
voertuig uitvoeren;
• Geen elektrische hulpinrichtingen voor de
start gebruiken;
• Om geen onregelmatigheden bij de werking
en inefficiëntie van de ontstekingsinstallatie te
veroorzaken, moeten de aansluitingen kabels
bougie (bougiepipetten) en de bougies zelf van
het voorgeschreven type zijn (zoals diegene die
oorspronkelijk gemonteerd werden);
• Geen nazichten van de stroom uitvoeren op
de bougies zonder de tussenplaatsing van de
bougiepipetten die oorspronkelijk voorzien zijn,
want deze operatie zou de elektronische centrale eenheid op onherroepelijke wijze kunnen
beschadigen.
• In geval van montage van inrichtingen antidiefstal of andere elektrische inrichtingen, in
geen geval interfereren met de elektrische
installatie van de ontsteking/injectie.
In de installatie van Injectie/elektronische
ontsteking is het niet mogelijk de ijking van de
brandstof te variëren (rapport lucht/benzine).
WICHTIG
Die mechanischen und elektronischen
Komponenten der elektronischen Einspritz/
Zündungsanlage nicht antasten.
BELANGRIJK
De mechanische en elektronische componenten
van de installatie van injectie/elektronische
ontsteking niet forceren.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
51
23 THE AXONE 2000 DIAGNOSIS TESTER
A
3
B
2
C
1
2
3
4
5
6
7
9
Membrane keypad
Backlighted display (320x200) with protective screen
I/O upper connector
Reading unit
Interface module compartment
Battery compartment
Battery recharge outer supply
Parallel/serial lower connector
1
D
4
5
E
6
8
F
G
7
AXONE2000 is a portable and self-powered engine
diagnostic computer. It is highly effective and compact;
it can be used for testing both on the road and in the
workshop.
The instrument can be updated with any diagnostic
function required for modern repairs by adding a special
memory card containing the function.
The AXONE 2000 (software version 4.0.3) diagnosis
tester can be ordered under article number AP8140595
(with battery charger 230 V - 50 Hz.) or under article
number AP8202311 (with battery charger 110 V - 60 Hz.).
WARNING
Some of the functions and features of AXONE
2000 are represented in the following pages.
Should you require more explanations and/or
information, refer to the user’s manual coming
with AXONE 2000.
H
I
CORRECT USE OF AXONE 2000
Observe the following safety rules in order to use your
AXONE2000 correctly:
• The equipment must be used in a dry area. Do not
expose it or use it near to heat sources.
- Accendere e spegnere l’apparecchio solo tramite l’apposito interruttore ON/OFF.
• Do not subject the AXONE2000 CPU to heavy shocks.
• Do not expose the AXONE2000 CPU to water or other
liquids.
• Do not lay objects on the power cable and do not
kink the cable.
• For frequent use, store the equipment with the power/
charge cable connected.
• Disconnect the power/charge cable if you do not plan
to use the equipment for a long period. (longer than
one month).
• Do not use AXONE2000 with the battery charger
inserted.
L
M
N
O
P
Q
52
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
23 DIAGNOSEINSTRUMENT AXONE 2000
23 DIAGNOSE-INSTRUMENT AXONE 2000
1 Membrantastatur
2 Von hinten beleuchtetes Display (320x200) mit
Schutzschirm
3 oberer Anschluss I/O
4 Displayanzeige
5 Schnittstellenmodulbereich
6 Batteriebereich
7 Externe Batterienladeversorgung
8 Unterer Serial-/Parallelanschluss
1 Membraantoetsenbord
2 Display
met
verlichting
(320x200)
beveiligingsscherm
3 Bovenste aansluiting I/O
4 Leesstation
5 Ruimte voor interfacemodule
6 accuruimte
7 Externe aansluiting acculading
8 Onderste aansluiting serie/parallel
AXONE2000 ist eine Arbeitseinheit für die Motordiagnose
in tragbarer und selbstgespeister Form, die auf kleinem
Raum höchste Leistungen zu bieten vermag; die Tests
können sowohl in der Werkstatt als auch auf der Straße
ausgeführt werden. Es ist ein Gerät mit unendlichen
Aktualisierungs-möglichkeiten, das alle Diagnose–
funktionen, die für die moderne Motorradreparatur
erforderlich sind, einfach von einer Memory Card
aufnehmen kann, die das Programm für die gewünschte
Funktion enthält. Das Diagnoseinstrument AXONE 2000
(Softwareversion 4.0.3.) ist unter der Art.-Nr. AP8140595
(mit Batterieladegerät 230 V - 50 Hz.) oder unter der
Art.-Nr. AP8202311 (mit Batterieladegerät 110 V - 60
Hz.) erhältlich.
AXONE2000 is een draagbaar en autonoom gevoed
instrument voor de diagnose van de motor dat borg staat
voor hoge prestaties in een compact toestel en geschikt
is voor testen in de werkplaats en op de weg.
Het kan een oneindig aantal keren worden bijgewerkt
en kan alle diagnosefuncties bevatten die nodig zijn voor
moderne reparaties dankzij een memory card waarop
het programma van de gewenste functie staat.
Het diagnosesysteem AXONE 2000 (softwareversie
4.0.3.) kan worden besteld met het nummer AP8140595
(met batterijlader 230 V - 50 Hz.) of met het bestelnummer
AP8202311 (met batterijlader 110 V - 60 Hz.).
ACHTUNG
Auf den folgenden Seiten werden einige
Funktionen und Eigenschaften des AXONE 2000
illustriert. Hinsichtlich weiterer Erklärungen
und/oder tiefgreifenderer Informationen
verweisen wir an dieser Stelle an die
entsprechende, mit dem AXONE 2000 gelieferte
Betriebsanleitung.
OPGELET
Op de volgende pagina’s worden enkele
functies en eigenschappen van de AXONE 2000
uiteengezet; voor meer informatie raadpleegt u
de gebruikershandleiding die bij de AXONE 2000
hoort.
A
en
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
KORREKTER EINSATZ DES AXONE 2000
AXONE 2000 OP EEN CORRECTE MANIER GEBRUIKEN
Um Ihren AXONE2000 korrekt zu verwenden, müssen
Sie die folgenden Vorschriften beachten:
• Das Gerät muss an trockenen Orten aufgestellt
werden, wobei zu vermeiden ist, dass es
Wärmequellen ausgesetzt oder in deren Nähe
verwendet wird.
• Accendere e spegnere l’apparecchio solo tramite l’apposito interruttore ON/OFF.
• Vermeiden Sie Stöße an der Zentraleinheit von
AXONE2000.
• Die Zentraleinheit von AXONE2000 darf nicht mit
Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung
kommen.
• Stellen Sie keine Gegenstände auf das
Versorgungskabel und knicken Sie es nie im rechten
Winkel.
• Für einen kontinuierlichen Gebrauch lassen Sie beim
Zurückstellen des Gerätes an einen gut belüfteten Ort
das Versorgungs-/Wiederaufladekabel angesch–
lossen.
• Im Falle von verlängertem Stillstand (über 1 Monat)
ziehen Sie das Versorgungs-/Wiederaufladekabel ab.
• Benutzen Sie AXONE2000 nie bei angeschlossenem
Batterienladegerät.
Voor een correct gebruik van het instrument
AXONE2000, dient men zich aan de volgende
voorschriften te houden:
- het toestel dient in een droge ruimte te worden
geplaatst en niet te worden blootgesteld aan of
gebruik in de nabijheid van warmtebronnen.
- Het toestel alleen aan- en uitzetten met de daarvoor
bestemde schakelaar ON/OFF.
- Nergens met de AXONE2000 tegen stoten.
- Het toestel AXONE2000 niet nat maken met water of
andere vloeistoffen.
- Geen voorwerpen op de kabels leggen en de kabels
nooit in een rechte hoek buigen.
- Als het apparaat op een vaste plaats wordt gebruikt,
dient deze geventileerd te zijn en de stroomkabel/
laadkabel in het stopcontact te blijven zitten.
- Maak de stroom- en laadkabel en de aansluiting van
de batterijblokkering los als het apparaat een hele
tijd niet wordt gebruikt (langer dan 1 maand).
- Gebruik de AXONE2000 niet als de batterijlader is
ingeschakeld.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
L
M
N
O
P
Q
53
•
A
1
B
4
C
6
2
3
5
7
Do not replace electronic modules (e.g.: OBD, ACQ,
etc.) when the instrument is powered.
• Avoid sparks when connecting cables to the battery.
When operating with the device connected to mains,
remember to:
• Check that the instrument has been connected to
earth.
• Turn off power before connecting or disconnecting
cables.
• Do not touch with wet hands.
8
D
9
10
KEYPAD
E
11
12
F
G
H
I
L
1. Contrast key: to adjust and the screen contrast, push
whilst adjusting with the vertical scroll keys (2).
2. Vertical scroll keys: to move the cursor up and down
and select the various functions.
3. ENTER key: to confirm selections.
4. CANCEL key: to cancel the most recently selected
function and restore the previous function.
5. Horizontal scroll keys: to move the cursor left and right
and select the various functions.
6. HELP keys: it is used to display an on-line help guide
(when provided by the program).
7. Store/delete key: to store test data or to delete the
data from the memory (according to the selected
program).
8. AUX 2 key: to access auxiliary functions.
9. AUX 1 key: to access auxiliary functions.
10.Up/down keys.
11. ON/OFF key: to turn the instrument on and off.
12.Number keys: to enter codes, numeric data and select
tests (according to the selected program).
The instrument confirms the selection with a beep every
time a key is pressed.
M
N
O
P
Q
54
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003• Wechseln Sie die elektronischen Module (z.B.: OBD,
ACQ etc.) nicht bei angeschaltetem Instrument aus.
• Funkenbildung beim Anschließen der Kabel an die
Batterie vermeiden.
Beim Arbeiten mit Geräten, die über Netzspannung
gespeist werden, folgendes beachten:
• Das Gerät muss geerdet sein.
• Versorgungsspannung abschalten, bevor Sie Kabel
verbinden oder trennen.
• Elektrische Geräte nicht mit nassen Händen berühren.
-
Vervang de elektronische modules niet (bijv: OBD,
ACQ...) als het apparaat aan staat.
- Vermijd vonken als het apparaat op de batterij wordt
aangesloten.
Als men met apparaten werkt die aangesloten zijn op
het stroomnet dient men:
- Ervoor te zorgen dat het apparaat en de leiding geaard
zijn.
- De stroom uit te zetten voordat men kabels vast- of
losmaakt
- Het apparaat of de kabels niet aan te raken met natte
handen.
A
B
C
C
D
DIE TASTATUR
TOETSEN
1. Kontrasttaste: Ermöglicht die Regulierung des
Bildschirmkontrasts in Kombination mit den Tasten
für senkrechte Bewegung (2).
2. Tasten für vertikale Bewegung: Ermöglichen die
vertikale Bewegung des Cursors für die Auswahl der
verschiedenen Funktionen.
3. Taste ENTER: Bestätigt die vorgenommene Auswahl.
4. Taste LÖSCHEN: Löscht die Bestätigung der zuletzt
gewählten Funktion und stellt den vorigen Zustand
wieder her.
5. Tasten für horizontale Bewegung: Ermöglichen die
horizontale Bewegung des Cursors für die Auswahl
der verschiedenen Funktionen.
6. Taste HILFE: Ermöglicht die Anzeige eines internen
Hilfsprogramms (wenn vom Programm vorgesehen)
7. Taste Speichern/Löschen: Ermöglicht das Speichern
des durchgeführten Tests oder die Lös chung der
Daten im Speicher (abhängig vom gewählten
Programm).
8. Taste AUX 2: Ermöglicht die Verwendung von
Hilfsfunktionen.
9. Taste AUX 1: Ermöglicht die Verwendung von
Hilfsfunktionen.
10.Tasten für Zunahme/Abnahme:
11. Taste ON/OFF: Zum Einschalten und Ausschalten des
Instruments.
12.Zahlentasten: Zur Eingabe von Codes, numer ischen
Daten oder zur Auswahl von Tests (abhän gig vom
gewählten Programm).
Bei jedem Tastendruck ertönt ein Signalton, der die
Anwahl der jeweiligen Funktion anzeigt.
1. Contrasttoets: Om het contrast van het scherm te
regelen, samen met de toetsen voor de verticale
verplaatsing (2).
2. Toetsen voor verticale verplaatsing: Om de cursor
verticaal te verplaatsen en de verschillende functies
te kiezen.
3. ENTERtoets: Om uw keuze te bevestigen.
4. ANNULeringstoets: Om de bevestiging van de laatst
gekozen functie te annuleren.
5. Toetsen voor de horizontale verplaatsing: Om de
cursor horizontaal te verplaatsen en de verschillende
functies te kiezen.
6. HELPtoets: Om het helpbestand weer te geven.
(indien voorzien in het programma)
7. Toets voor opslaan / wissen: Om de uitgevoerde test
op te slaan of gegevens die in het geheugen zijn
opgeslagen te wissen (afhankelijk van het gekozen
programma).
8. Toets AUX 2:
Om extra functies te gebruiken.
9. Toets AUX 1:
Om extra functies te gebruiken.
10.Meer/minder toetsen:
11. ON/OFF toets Om het instrument uit en aan te zetten.
12.Cijfertoetsen: Om codenummers, cijfers of
testnummers in te voeren. (afhankelijk van het
gekozen programma).
Telkens als een toets wordt ingedrukt, hoort men een
pieptoon die signaleert dat een functie is gekozen.
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
55
INTERFACE MODULE
A
This module is used to physically interface the
AXONE2000 with the cables, the sensors and the probes
of the various available kits.
Three different types of interface modules are available.
• Self-test OBD-II
(OBD module)
• Measurements
(ACQ module)
• Modem
(for on-line upgrading via the Internet)
Each module is to be used with a specific group of
programs.
The module is clipped into the dedicated housing
in the base of the AXONE200.
The OBD module can be replaced when AXONE2000 is
working, but is recommended to replace the module when
the AXONE2000 is off.
B
C
D
E
F
G
READ/WRITE UNIT
The read/write unit (1) includes a memory card (2),
containing various diagnostic programs.
H
N.B
Always insert the memory card before switching
the AXONE2000 on. The screen displays an
image prompting you to insert the memory card
if it is missing.
I
Insert the memory card when the instrument is
off!
L
M
1
2
N
A
O
C
G
P
B
D
H
K
E
I
L
O
F
J
M
N
Connessioni ingresso/uscita
a. Ground
b. Power supply IN +12 V
c. DSR (COM2)
d. (*)
e. Power supply OUT +5
f. (*)
g. (*)
h. (*)
i. (*)
j. (*)
k. RX (COM2)
l. TX (COM2)
m. (*)
n. (*)
o. (*)
p. (*)
P
The pins marked with (*) have different uses according
to the interface fitted in the base of the AXONE2000
instrument.
Q
56
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
SCHNITTSTELLENMODUL
INTERFACEMODULE
Mit dem Schnittstellenmodul kann AXONE2000 physisch
die Schnittstellen zu Kabeln, Sensoren und Sonden aus
den verschiedenen verfügbaren Kits herstellen.
Es sind drei verschiedene Schnittstellenmodule erhältlich:
- Selbstdiagnose OBD-II
(Modul OBD)
- Messungen
(Modul ACQ)
- Modem
(für die Aktualisierung über Internet)
Jedes Modul ermöglicht den Gebrauch einer spezifischen
Gruppe von Programmen.
Das Modul wird in das vorgesehene Fach im unteren
Teil von AXONE2000 eingespannt.
Dieser Vorgang kann beim Modul OBD auch bei
laufendem AXONE2000 erfolgen, aber im allgemeinen
wird der Modulaustausch bei ausgeschaltetem
Hiermee wordt de AXONE2000 fysiek verbonden met
de kabels, sensoren en sonden van de verschillende
beschikbare kits.
Drie verschillende interfacemodules zijn beschikbaar
- Automatische diagnose OBD-II
(module OBD)
- Metingen
(module ACQ)
- Modem
(voor updaten via Internet)
Elke module is bedoeld voor een specifieke groep van
programma’s.
De module wordt in de ruimte onderaan op het toestel
gestoken AXONE2000.
Men kan de module OBD ook in de AXONE2000 steken
als deze aanstaat, maar in het algemeen is het beter
modules te vervangen als het apparaat uit staat.
A
B
C
C
D
E
E
F
LESE-/SCHREIBEINHEIT
LEES- EN SCHRIJFSTATION
Die Lese- und Schreibeinheit (1) nimmt die Karte (2)
(Memory Card) auf, die die verschiedenen
Diagnoseprogramme enthält.
In het lees- en schrijfstation (1) zit de kaart (2) (memory
card) waarop verschillende diagnoseprogramma’s staan.
HINWEIS:
Um AXONE2000 zu starten, muss immer die
Memory Card eingeführt werden. Ohne diese
erscheint auf dem Display ein Bild, das zum
Einführen der Memory Card auffordert.
OPMERKING
Om de AXONE2000 aan te zetten, moet altijd
eerst de memory card in het leesstation worden
gestoken. Als u dit niet doet, verschijnt op het
display een pictogram dat u verzoekt om de
memory card in het apparaat te steken.
Die Memory Card muss bei ausgeschaltetem
Instrument eingesetzt werden!
Anschlüsse Eingang-Ausgang
a. Erde
b. Speisung in +12V
c. DSR (COM2)
d. (*)
e. Speisung out +5V
f. (*)
g. (*)
h. (*)
i. (*)
j. (*)
k. RX(COM2)
l. TX(COM2)
m. (*)
n. (*)
o. (*)
p. (*)
De memory kaart moet in het apparaat worden
gestoken als dit UIT staat!
Aansluitingen ingang/uitgang
a. Massa
b. Voeding in +12V
c. DSR (COM2)
d. (*)
e. Voeding out +5
f. (*)
g. (*)
h. (*)
i. (*)
j. (*)
k. RX (COM2)
l. TX (COM2)
m. (*)
n. (*)
o. (*)
p. (*)
Die mit einem (*) gekennzeichneten Pin nehmen je nach
Schnittstellenmodul im unteren Teil von AXONE2000
verschiedene Funktionen an.
De pinnen met een asterisk (*) hebben een verschillende
functie naar gelang van de interfacemodule die in de
AXONE2000 steekt.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
57
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
1. POWER connector:
To charge the internal battery, using only the charger
supplied.
2. Lower parallel-serial connection:
This connector acts as an interface between the
AXONE2000 and external units such as: printers, remote terminals, serial devices, etc...
This connector is also used to power the AXONE2000.
3. Upper connector:
Depending on the interface module inserted in the
AXONE2000, the connector is used to carry out
special tests or characteristics for per form
AXONE2000 diagnostic functions, using the standard
cables provided in each kit.
A
B
C
3
2
1
D
E
HOW TO POWER THE AXONE2000
2
F
The AXONE2000 can be powered automatically by
means of an internal battery (self-powered) or externally
using the cable provided.
The figure shows the connections to be made:
1
•
G
3
H
4
Connect the cable of the kit in use (1) to the upper
connector (2) and connect the battery clamp cable
(4) to the connector.
The internal battery will be automatically recharged when
the AXONE2000 is powered externally.
IMPORTANT:
The battery charger must only be used for
recharging the batteries and never to power the
instrument externally.
I
REPLACING THE BATTERY
L
The battery is contained in a compartment in the base of
the AXONE2000. Delicately open the retainer by inserting
a pointed object (e.g. a screwdriver) in the slot indicated
by the arrow to open the flap and access the battery
compartment.
The flap will open.
Access the battery compartment to replace the battery.
Make sure the battery is correct connected as shown on
the label inside the compartment.
M
N
O
IMPORTANT:
The battery is charged when supplied. The
charge level may present normal decay. For this
reason, you are advised to recharge the battery
completely for 12-18 hours before normal use.
P
Q
58
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-20031. POWER-Anschluss:
Dient zum Aufladen der internen Batterie, die mit dem
mitgelieferten Netzkabel erfolgt.
2. Untere Anschlussbuchse parallel-seriell:
Verbinder, der die Schnittstellenverbindung zwischen
AXONE2000 und externen
Ein heiten wie Druckern, entfernten Terminals,
seriellen Geräten etc. und außerdem die Speis ung
von AXONE2000 ermöglicht.
3. Oberer Verbinder:
Ermöglicht je nach dem Schnittstellenmodul, das in
das untere Fach von AXONE2000 einsetzt wurde, alle
Spezialtests oder –eigenschaf ten jeder
Diagnosefunktion von AXONE2000 auszuführen,
wobei die in jedem Kit enthaltenen vorgesehenen
Kabel verwendet werden. Im folgenden werden die
elektrischen Verbindungen jeder PIN aufgelistet.
1. POWER aansluiting:
Om de batterij in het apparaat op te laden met de
voeding die erbij hoort.
2 Onderste aansluiting serie/parallel
Aansluiting voor interfaceverbindingen tussen de
AXONE2000 en externe apparatuur zoals: printer,
remote units, seriële apparatuur, enz. en om de
AXONE2000 te voeden.
3. Bovenste aansluiting:
Om, afhankelijk van de module die in de onderkant
van de AXONE2000 steekt, alle speciale testen of
eigenschappen van elke diagnosefunctie van de
AXONE2000 te kunnen gebruiken met behulp van
de speciale kabels die in elke kit zitten.
WIE WIRD AXONE2000 GESPEIST
STROOMVOEDING AXONE2000
Die Versorgung von AXONE2000 kann automatisch über
die interne Batterie (Selbstversorgung), oder extern mit
Hilfe des mitgelieferten Kabels erfolgen.
Auf der Abbildung werden die zu legenden Anschlüsse
dargestellt:
- Das Kabel des im Gebrauch befindlichen Kit (1) an
den oberen Verbinder (2) anschließen und dann an
den Verbinder (3) das Kabel mit der Batterienzange
(4) anschließen.
Wenn AXONE2000 aus einer externen Energiequelle
gespeist wird, wird die interne Batterie automatisch (falls
notwendig) aufgeladen.
De AXONE2000 kan automatisch worden gevoed met
een batterij in het apparaat zelf of met een kabeltje dat
in de verpakking zit.
Op de afbeelding ziet men de aansluitingen:
ACHTUNG:
Das Batterienladegerät darf nicht als externe
Stromquelle verwendet werden, sondern nur als
Element für das Wiederaufladen.
OPGELET:
De batterijlader mag niet worden gebruikt als
uitwendige voeding, maar alleen als
oplaadelement.
-
De kabel van de kit die u gebruikt (1) in de bovenste
aansluiting (2) steken en vervolgens het kabeltje met
de batterijklemmen (4) in de aansluiting (3) steken.
Als de AXONE2000 van buitenaf wordt gevoed, wordt
automatisch (indien nodig) de batterij in het apparaat
zelf opgeladen.
AUSTAUSCH DER BATTERIE
DE BATTERIJ VERVANGEN
Die Batterie befindet sich in einem Fach auf der
Unterseite von AXONE2000. Um die Klappe zu öffnen,
die den Zugang zum Batterienfach ermöglicht, muss der
Halteclip leicht eingedrückt werden. Dazu führt man ein
spitzes Objekt (z.B. ein Schraubenzieher) in den vom
Pfeil bezeichneten Schlitz ein. Die Klappe hakt aus und
so gelangt man an das Batterienfach, um den Austausch
vorzunehmen. Auf den korrekten Anschluss des
Batterienverbinders achten, wie auf dem Etikett innerhalb
des Batterienfachs angegeben.
De batterij zit in een vakje in de onderkant van de
AXONE2000. Om het dekseltje te openen dient men
lichtjes de sluitclip te forceren met een puntig voorwerp
(bijv. een schroevendraaier), in de spleet, in de richting
van de pijl. Het dekseltje zal openspringen en u kunt nu
de batterij eruit halen en een nieuwe erin steken.
Zorg ervoor dat u de aansluiting van de batterij goed
steekt zoals afgebeeld is op het labeltje in het
batterijvakje.
ACHTUNG:
Die Batterie wird in geladenem Zustand geliefert,
sie kann aber einen normalen Abfall des
Ladestands aufweisen.
Es wird daher empfohlen, vor dem normalen
Gebrauch einen vollständigen Aufladevorgang
von 12-18 Stunden durchzuführen.
OPGELET:
De batterij is geladen bij de levering maar kan
een beetje ontladen zijn; dit is normaal.
Wij raden daarom aan de batterij 12-18 op te
laden voordat u het apparaat in gebruik neemt.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
59
MAIN FUNCTIONS
A
The main menu where to select the programs relevant
to the required instrument appears when the AXONE2000
is switched on.
B
C
D
AUTODIAGNOSTIC / AUTODIAGNOSE /
AUTOMATISCHE DIAGNOSE
E
DIMENSIONS / MASSE / METINGEN
F
SERVICE / SERVICE / SERVICE
G
UPDATE / DATENERNEUERUNG / BIJWERKINGEN
Use the left/right scroll arrows to scroll the icons of the
tool/function to be selected and then press ENTER to
confirm.
AXONE2000 offers a special kit for each diagnostic
requirement.
Each kit includes the instrument control program, an
interface module (tobe arranged in the base
AXONE2000), the sensors, the cables for the connection
to the engine, the adapters, the manual and all what is
required by the tools and the specific tests.
DIAGNOSTICS / MOTORDIAGNOSE / DIAGNOSE
H
AUTO-DIAGNOSTICS
The AUTO-DIAGNOSTICS program is used to connect
the AXONE2000 to various injection ECUs with different
characteristics according to the make and the specific
injection system.
The auto-diagnostics system reads information and
interfaces directly with the motorcycle ECU.
Possible procedures:
• Read functional parameters of all systems connected
to the ECU.
• Automatically acquire failure codes.
• Edit some engine management parameters.
I
L
M
N
O
P
Q
60
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
HAUPTFUNKTIONEN
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
Beim Einschalten von AXONE2000 erhält man Zugang
zum Hauptmenü, das die Wahl der jeweiligen
Programmgruppe zu dem gewünschten Instrument
ermöglicht.
Als de AXONE2000 aan wordt gezet, verschijnt het
hoofdmenu waarin de programmagroep kan worden
gekozen van het gewenste instrument.
A
B
C
C
D
Mit den Pfeiltasten für die horizontale Bewegung lässt
man die Icons des gewählten Instruments/Funktion
vorbeilaufen und drückt dann die Bestätigungstaste
(ENTER).
Met de pijltoetsen voor de horizontale verplaatsing
overloopt men de pictogrammen van het instrument/de
functie die men wenst te kiezen, waarna men de
entertoets indrukt (ENTER).
Für alle Diagnoseansprüche schlägt AXONE2000 also
ein spezielles Kit vor.
Jedes Kit enthält das Steuerprogramm des Instruments,
ein Schnittstellenmodul (das in den unteren Teil von
AXONE2000 eingeführt werden muss), die Sensoren,
die Verbindungskabel zum Motor, Adapter, Handbuch und
alles, was für die Instrumente und die speziellen Tests
nötig ist.
AXONE2000 biedt dus voor elk type diagnose een eigen
kit.
Elke kit bevat het beheerprogramma van het instrument,
een interfacemodule (die onderaan in de AXONE2000
moet worden gestoken), sensoren, kabels voor
verbinding met de motor, adaptors, handleidingen en
alles wat de specifieke testen vereisen.
AUTODIAGNOSE
AUTOMATISCHE DIAGNOSE
Das Programme AUTODIAGNOSE sieht den Anschluss
von AXONE2000 an verschiedene EinspritzSteuergeräte vor, die je nach Marke oder Einspritzsystem
verschiedene Eigenschaften haben.
Das Autodiagnosesystem liest die Informationen im
direkten Dialog mit der Steuereinheit (ECU) des
Fahrzeugs ab.
So kann man:
- die Funktionsparameter aller an das Steuergerät
angeschlossenen Geräte auslesen
- automatisch eventuelle Fehlercodes übernehmen
- einige Parameter der Motorsteuerung ändern.
Voor het programma Automatische Diagnose wordt de
AXONE2000 met verschillende injectiesystemen
verbonden (verschillende merken of systemen).
De automatische diagnose leest de informatie direct in
de elektronische besturing van het voertuig (ECU).
Men kan:
- de functionele parameters lezen van alle uitrustingen
die op de elektronische besturing zijn aangesloten
- automatisch eventuele defectcodes verwerven
- enkele besturingparameters van de motor wijzigen.
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
61
DIMENSIONS
A
It allows to use AXONE 2000 as:
- Multimeter (voltmeter – amperometer – ohmmeter –
continuity test);
- Oscilloscope
B
C
D
SERVICE
The following functions can be accessed:
• KEYPAD
• DISABLE INSTRUMENT
• RESET SERIAL INSTRUMENT
• BIOS UPGRADE
• FIRMWARE UPGRADE
• WORKSHOP
• BATTERY
• PARALLEL
• SERIAL
E
F
G
The remaining functions (BIOS UPGRADE,
RESET
INSTRUMENT
and
DISABLE
INSTRUMENT) are reserved to technical
assistance and must not be used by the end
user.
H
UPDATES
I
This menu can be used to upgrade the programs stored
in the memory card in two different ways:
- With PC connection
- Through the Internet
L
M
N
DIAGNOSTICS
O
The “Diagnostics” functions is used to carry out traditional
diagnostic procedures, i.e. physically analysing signals
from various components connected to the ECU, namely
sensors (ECU input signals) and actuators (output
signals). Step-by-step guidance is offered for the various
models.
P
Q
62
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
MASSE
METINGEN
Das AXONE2000 kann folgendermaßen verwendet
werden, als:
- Multimeter (Spannungsmesser – Amperemeter –
Ohmeter – Kontinuitätsprüfer);
- Oszilloskop
Hiermee kan de AXONE2000 worden gebruikt als:
- Multimeter (voltmeter - ampèremeter - ohmeter continuïteitstest);
- Oscilloscoop
A
B
C
C
D
SERVICE
SERVICE
In diesem Teil des Programms erhalten Sie Informationen
bezüglich:
· TASTATUR
· DEAKTIVIERUNG DES INSTRUMENTS
· RESET DES INSTRUMENTS SERIELL
· AKTUALISIERUNG BIOS
· AKTUALISIERUNG FIRMWARE
· WERKSTATT
· BATTERIE
· PARALLELANSCHLUSS
· SERIELLE ANSCHLÜSSE
Die verbleibenden Felder: AKTUALISIERUNG
BIOS,
RESET
INSTRUMENT
und
DEAKTIVIERUNG INSTRUMENT betreffen
Funktionen, die dem technischen Kundendienst
vorbehalten sind und nicht vom Endkunden
verwendet werden dürfen.
In dit gedeelte van het programma kan men informatie
opvragen over:
· TOETSEN
· INSTRUMENT UITZETTEN
· INSTRUMENT RESETTEN
· BIOS BIJWERKEN
· FIRMWARE BIJWERKEN
· WERKPLAATS
· BATTERIJ
· PARALLELLE POORT
· SERIÀLE POORTEN
De overige menu-onderdelen: BIOS
BIJWERKEN, INSTRUMENT RESETTEN EN
INSTRUMENT UITZETTEN, betreffen functies die
voorbehouden zijn voor de technische
assistentie en dienen niet door de eindgebruiker
te worden benut.
DATENERNEUERUNG
BIJWERKINGEN
Mit dem Zugriff auf dieses Menü kann die Aktualisierung
der auf der Memory Card enthaltenen Programme auf
zwei verschiedene Arten durchgeführt werden:
- Über PC-Anschluss
- Über Modem (Internet)
Als u dit menu opent, kunt u de programma’s die op de
memory card staan op twee verschillende manieren
bijwerken:
- Door aansluiting op de PC;
- Met de modem (internet)
E
E
F
G
H
I
L
M
MOTORDIAGNOSE
DIAGNOSE
Die Funktion “MOTORDIAGNOSE” ermöglicht die
Durchführung einer Diagnose traditioneller Art, d.h. die
physikalische Analyse des Signals der verschiedenen
Elemente, die an das Steuergerät angeschlossen sind:
Sensoren (Signale am Eingang zum Steuergerät) und
Stellglieder (Signale am Ausgang).
Die Arbeitsschritte werden über den Bildschirm angeleitet
und sind für die verschiedenen Modelle von erhältlich.
Met de functie “DIAGNOSE” kan een traditionele
diagnose worden gemaakt, d.w.z. een analyse van de
verschillende elementen die op de elektronische
besturing zijn aangesloten:
de sensoren (signalen op de ingang van de besturing)
en startsystemen (uitgangssignalen).
De handelingen die hiervoor nodig zijn worden stap voor
stap uitgelegd op het scherm en zijn ter beschikking voor
verschillende modellen.
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
63
A
24 CARBURATION CONTROL, ADJUSTMENT AND SETTING PROCEDURE WITH
AXONE 2000
A
•
B
•
•
•
C
D
E
E
F
B
2
Always connect the positive terminal first, and
then the negative one.
G
•
1
F
G
•
H
H
1
I
4
L
3
•
7
8
9
M
Then select: vehicle make (MOTOGUZZI), model
(CALIFORNIA CATALYZED 2003), engine, system
type (injection system software), frame initial digits,
control unit assembled.
10
11
12
N
Press button On/OFF “11” to switch on the AXONE
2000
Use the “ ” and “ ” keys to position the cursor on
the “Self Diagnosis” menu (see page 62) and select it
by pressing key “3” “ ”
To enter the “Self Diagnosis” functions, the OBD
module shall be assembled on AXONE 2000 rear
side.
2
5
6
Remove seat as described in subsection 4 of section
“E”
Remove left side body panel as described in subsection 3 of section “E”
Connect a vacuometer to intake manifold ends
Using the special “1” and “2” cables coming with the
tester, connect the AXONE 2000 “A” as follows:
1 Connect the “B” connector of the self-diagnosis interface cable “1” to AXONE 2000 upper connector
“E”;
2 Connect the G connector of cable “1” to “H” connector of power cable “2”;
3 Connect “F” connector to control unit diagnosis port
“D”;
4 At last, connect cable “C” to bike battery (do not
connect it to an outer battery).
To select the desired item, move the cursor using keys “2” “ ” and “ ” To confirm, press “3”
“ ”. Once the desired item has been selected,
the system will automatically shift to the next
screen. To go back to previous screen, press
“4” “ ”
O
D
P
Once the type of vehicle to be tested has been
identified, the control unit and the diagnosis
connector (press “ ” “3”), the connector to
be used with the control unit (press “ ” “3”),
and the battery connection (press “ ” “3’) will
be displayed on AXONE 2000.
Q
64
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
24 NORM
FÜR
VERGASUNGSKONTROLLE, REGULIERUNG UND REGULIERUNG MIT DEM AXONE 2000
24 CONTROLESTANDAARD VOOR VERBRANDING,
REGELING
EN
AFSTELLING MET AXONE 2000
•
•
•
•
•
Die Sitzbank den Beschreibungen im Kapitel 4 im
Abschnitt “E” gemäß entfernen.
Die linke Seitenabdeckung den Angaben im Kapitel
3 des Abschnitts “E” gemäß abnehmen.
Einen Unterdruckmesser an die Anschlüsse der Ansaugkrümmer anschließen.
Das Diagnoseinstrument AXONE 2000 “A”, mit den
entsprechenden, mitgelieferten Kabeln “1” und “2” so
wie nachstehend beschrieben anschließen:
1 Den Stecker “B” des Schnittstellenkabels für die
Eigendiagnose “1” an den oberen Anschluss “E”
des AXONE 2000 anschließen.
2 Den Stecker G des Kabels “1” an den Stecker “H”
des Versorgungskabels “2’ schließen.
3 Den Stecker “F” an den Diagnoseanschluss “D”
des Steuergeräts schließen.
4 Schließlich das Kabel “C” an die Motorradbatterie
(über eine externe Batterie).
•
•
•
Erst die positive, dann die negative Klemme
anschließen.
•
•
Das AXONE 2000 durch Drücken der Taste “ON/OFF”
“11” einschalten
Durch Betätigen der Tasten “ ” und “ ” in das Menü
“Eigendiagnose” gehen, siehe Seite 62 und mit der
Taste “3” “ ” anwählen.
Sluit eerst de positieve pool aan (+) en dan de
negatieve pool (-).
•
•
Um Zugriff auf die Funktionen “Eigendiagnose”
zu erhalten, muss das Modul OBD an der Rückseite des AXONE2000 montiert sein.
•
In den folgenden Displayanzeigen folgendes anwählen: Motorradmarke (MOTOGUZZI), Modell
(CALIFORNIA CATALIZZATO 2003), Motor, Systemtyp (Einspritzsystem-Software), Anfangsnummern des
Rahmens, Typ des montierten elektronischen Steuergeräts.
Demonteer het zadel zoals beschreven in hoofdstuk
4 deel “E”
Het linkerzijscherm verwijderen zoals beschreven
in hoofdstuk 3 van deel “E”
Een vacuümmeter aansluiten op de afzuigverdeelleidingen
Het diagnose-instrument AXONE 2000 “A” op de
volgende manier aansluiten met de kabels “1” en
“2” die erbij horen:
1 De aansluiting “B” van de interfacekabel voor de
diagnose “1” in de bovenste aansluiting “E” van
de AXONE 2000 steken;
2 De aansluiting G van de kabel “1” in de aansluiting “H” van de voedingskabel “2' steken;
3 De plug “F” in de het contact “D” van het de besturing steken;
4 De kabel “C” tenslotte aansluiten op de accu van
het voertuig (niet op een andere accu).
De AXONE 2000 aanzetten met de toets “ON/OFF”
“11”
Met de toetsen “ ” en “ ” op het menu “Automatische diagnose” gaan staan, zie pag. 62 en kiezen
met de toets “3” “ ”
Om de functies van de automatische diagnose
te kiezen, moet de module OBD in de
AXONE2000 steken.
•
Op de volgende pagina’s de volgende onderdelen
kiezen: merk van het voertuig (MOTOGUZZI), model (CALIFORNIA CATALIZZATO 2003), aandrijving,
systeem (software van het injectiesysteem), eerste
cijfers van de nummerplaat, gemonteerde elektronische besturing.;
Durch Verschieben mit den Tasten “2” “ ” und
“ ” die gewünschte Angabe anwählen, dann
durch Drücken der Taste “3” “ ” bestätigen.
Wurde die entsprechende Angabe einmal angewählt, geht das System automatisch auf die
nächste Displayanzeige über, um wieder auf die
vorausgehende zurückzukehren, braucht man
nur die Taste “4” “ ” zu drücken.
Om het onderdeel dat u wenst te kiezen, verplaatst u de cursor met de toetsen “2” “ ” en
“ ” om de keuze te bevestigen drukt u op de
toets “3” “ ” Zodra de keuze is gemaakt, zal
het systeem de volgende pagina openen en om
naar de vorige pagina terug te keren drukt u
op “4” ”
Nach der Angabe des Fahrzeugs, das man prüfen möchte, wird am Bildschirm des AXONE2000 folgendes angezeigt: die Anordnung
des Steuergeräts und des Diagnosesteckers
(“ ” “3” drücken), der Stecker, der für den Anschluss an das Steuergerät erforderlich ist (
“ ” “3” drücken), die Verbindung zur Batterie
(“ ” “3” drücken)
Als het voertuig bepaald is, verschijnen op het
scherm van de AXONE2000: plaatsing van de
elektronische besturing en de diagnose-aansluiting (druk op “ ” “3”), de aansluiting die
gebruikt moet worden voor de aansluiting op
de elektronische besturing (druk op de toets
“ ” “3”), de aansluiting van de batterij (druk
op “ ” “3').
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
65
P
Q
•
A
•
Turn the ignition key to “ON”; AXONE2000 will be
connected to the control unit;
Once the communication has been established, the
“ ” icon of the upper right lamp will start flashing to
confirm correct connection.
Use the keys “ ” and “ ” “10” to go to engine engineering parameter screen.
B
•
C
A list containing a number of parameters referred to the
selected motorcycle will appear.
D
Temperatura motore
Temperatura aria
Tensione batteria
Anticipo
E
Tempo iniezione
Posiz. farfalla rel.
rpm
Temperature motor
Air temperature
Battery voltage
Ignition advance
Injection time
Throttle potentiometer
Lambda tension
Tensione lambda
The list may not be comprehensive. Use the “5” “ ” left/
right “ ” scroll arrows to select missing items and display them instead of those shown. Press ENTER “3” “ ”
to confirm.
• Select the throttle position sensor parameter.
• Press “3” “ ” ENTER.
F
G
Press “3” “
eter view.
H
” ENTER again to display param-
I
L
M
N
O
P
Q
66
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003•
•
•
An dieser Stelle den Zündschlüssel in die Position
“ON” bringen, daraufhin stellt das AXONE2000 die
Verbindung mit dem Steuergerät her.
Nach der Verbindungsherstellung beginnt die Ikone
“ ” der Leuchte, die oben rechts angeordnet ist, zu
blinken und bestätigt dadurch die erfolgte Verbindung.
Durch Betätigen der Tasten “ ” und “ ” “10” sich nun
auf die Seite der Motorenparameter bringen.
Die Liste kann unvollständig sein.
Mot. drehz.
Motortemperatur
Lufttemperatur
Batteriespannung
Zündvorverstellung
Einspritzzeit
Entsprechende drosselklappenposition
Lambda-spannung
•
•
•
Draai de startsleutel op “ON”, AXONE2000 wordt met
de elektronische besturing verbonden;
Nadat deze verbinding tot stand is gekomen zal het
pictogram “ ” van het lampje, bovenaan rechts, beginnen te knipperen om de tot stand gekomen verbinding te signaleren.
Met de toetsen “ ” n “ ” “10” op de pagina van de
technische parameters van de motor gaan staan.
Op het display verschijnt de pagina met de lijst van enkele parameters die bij de gekozen motor horen.
Toerental van de motor
Tmperatuur van de motor
Temperatuur van de lucht
Accuspanning
Vooronsteking
Injectietijd
Relatieve gasklepstand
Spanning van de lambda-sonde
A
B
C
C
D
Um fehlende Zeilen durch Überschreiben der Vorhandenen hinzuzufügen, verwenden Sie die Pfeiltasten “5”
rechts “ ” und links “ ” und bestätigen Sie die Wahl mit
der Taste ENTER “3” “ ”.
· Den Parameter “Drosselklappenpotentiomenter” anwählen.
· drücken Sie die Taste “3” “ ” ENTER.
Deze lijst kan onvolledig zijn; om de ontbrekende onderdelen in te voeren in de plaats van de weergegeven onderdelen, gebruikt u de pijltoetsen “5” “ ” naar links en
“ ” naar rechts en bevestigt u uw keuze met de toets “3”
ENTER “ ”
· Kies de parameter potentiometer gasklep.
· Druk de toets “3” “ ” ENTER in.
Um die Anzeige des Parameters zu verlassen,
drücken Sie erneut die Taste “3” “ ” ENTER.
Om de weergave van de parameter uit te schakelen, drukt u opnieuw de toets “3” “ ” ENTER
in.
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
67
·
M
A
·
B
To disconnect LH throttle body rod “I”, release circlip
“L”.
Turn LH throttle adjusting dowel “M” to adjust the throttle position sensor to 3.6° (± 0.1°) (read value on
AXONE 2000);
L
To turn adjusting dowel “M”, use a 2.5 mm
Allen wrench.
C
I
For a correct value reading, during this operation use keys “ ” and “ ” “2” to move cursor
so as to ensure a quicker data updating.
D
1
E
4
F
2
·
Connect LH side throttle body rod “I”;
·
Start the engine and reach 50° C (read value on AXONE2000), after having selected the engine temperature parameter.
3
5
6
G
7
8
H
9
I
11
10
12
L
M
N
O
P
Q
68
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003·
·
·
Den Verbindungsstab “I” des Dosselklappenkörpers
an der linken Seite durch das Aushaken des
Sprengrings “L” lösen.
Durch Betätigen des Regulierstifts der Drosselklappe “M” an der linken Seite den Drosselklappenpotentiometer auf 3,6° (± 0,1°) regulieren. Dieser Wert
kann am AXONE 2000 abgelesen werden.
·
·
Maak het stangetje “I” van de gasklep aan de linkerzijde los door de stopring “L” los te maken.
Met de regelschroef “M” op het linker gasklepgedeelte
de potentiometer op 3,6° (± 0,1°) zetten, wat afleesbaar is op de AXONE 2000;
B
Den Regulierstift “M” mit einem 2,5 mm-Inbusschlüssel betätigen.
Gebruik een inbussleutel van 2,5 mm om aan
de regelschroef “M” te draaien.
Um während dieses Arbeitsschritts eine korrekte Wertangabe zu erhalten, sich durch Betätigen der Tasten “ ” und “ ” “2” bewegen, so
dass das Systems die angezeigten Daten
schneller auf den neusten Stand bringt.
Voor een correcte lezing van de waarden dient
men zich tijdens deze handeling te verplaatsen
met de toetsen “ ” en “ ” “2” zodat het systeem de weergegeven gegevens sneller bijwerkt
Den Stab “I” des Drosselklappenkörpers an der linken Seite anschließen.
A
·
Het stangetje “I” van het linker gasklepgedeelte vastmaken;
C
C
D
E
E
F
G
H
I
·
Den Motor anlassen und bis auf eine Temperatur von
50°C erwärmen (am AXONE2000 ablesbar), dazu
zuvor die Parameteranzeige der Motortemperatur
anwählen.
·
De motor starten en de temperatuur op 50°C brengen (afleesbaar op de AXONE2000) nadat u de parameter “motortemperatuur” hebt gekozen.
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
69
A
·
·
Fully close the by-pass screws “N” on both sides;
Disconnect LH side throttle body rod “I”;
·
Turn throttle adjusting dowel “O” to balance vacuum
inside RH side cylinder;
Connect LH side throttle body rod “I”;
B
C
N
D
E
·
O
F
G
H
·
I
P
Check - not at idling speed, i.e. at about 2,000 to 3,000
rpm – the correct vacuum balance between the two
cylinders. In case cylinders are not balanced, turn
adjuster screw “P” to compensate;
L
M
N
O
P
Q
70
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003·
·
Die Bypass-Schrauben “N” an beiden Seiten vollkommen schließen.
Den Stab “I” des Drosselklappenkörper an der linken
Seite lösen.
·
·
De by-pass-kleppen “N” aan beide zijden volledig sluiten
het stangetje “I” losmaken. van het linker gasklepgedeelte;
A
B
C
C
D
·
·
Den im rechten Zylinder vorliegenden Unterdruck
durch Betätigen des Einstellstifts der Drosseklappe
“O” anpassen.
Den Stab “I” des Drosselklappenkörper an der linken
Seite wieder anschließen.
·
·
de onderdruk in de rechtercilinder compenseren met
de regelschroef “O”.
Het stangetje “I” van het linker gasklepgedeelte vastmaken;
E
E
F
G
· In einem über dem Standgas liegenden Drehzahlbereich (ca. 2000/3000 U/min) den Ausgleich des
Unterdrucks zwischen den beiden Zylindern kontrollieren. Sollte eine gewisse Abweichung vorliegen, die
Einstellschraube “P” so lange betätigen, bis der Unterdruck angeglichen ist.
·
boven het stationair toerental (2000/3000 RPM circa)
het evenwicht van de zuiging tussen beide cilinders
controleren. Bijregelen met de schroef “P”;
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
71
·
A
Gradually open both by-pass screws so as to reach
an idling speed of 1,100 ± 50 RPM (read value on
AXONE2000), after having selected the rpm parameter, by keeping the vacuum balance;
B
Engine temperature shall be between 70 and
80°C
C
·
·
D
Disconnect the vacuometer and check idling speed;
Switch off and disconnect AXONE2000;
No special procedure is needed to switch off AXONE2000: simply press “ON/OFF” “11” from any menu.
E
AXONE2000 may jam during operation.
If this is the case, turn the key to
“OFF”,
switch off AXONE2000 by pressing “ON/OFF”
“E”, disconnect upper connector and wait for a
few seconds before connecting the tester to
control unit again.
F
G
H
I
R
L
S
Q
If once this procedure is over the idling speed is not
within the specified limits, use a tester to check the
throttle position sensor as follows:
· fully close the throttle duct (throttle angle 0°);
· turn the ignition key to ON;
· install the tester probes inside the throttle position
sensor connector across terminals “Q” and “R” and
check that the voltage reading is 150mV +/- 15mV.
· If the throttle position sensor reading does not fall inside the above values, loosen fastening screw “S”
and proceed to correct re-positioning.
M
N
O
Q
P
R
Q
72
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003·
Beide Bypass-Schrauben schrittweise öffnen und
damit die Standgasdrehzahl auf 1100 ± 50 U/min bringen, die am AXONE2000 nach dem Anwählen der
Parameterangabe der Motordrehzahl abgelesen werden können, dabei jedoch den Unterdruck ausgeglichen halten.
·
De motortemperatuur moet tussen 70 en 80°C
bedragen
Die Motortemperatur muss zwischen 70 und
80°C liegen.
·
·
Den Unterdruckmesser abschließen und die
Standgasdrehzahl kontrollieren.
Das AXONE2000 ausschalten und abschließen.
geleidelijk aan de by-pass kleppen openen om het
stationair toerental van 1100 ± 50 RPM te brengen,
afleesbaar op de AXONE2000 nadat u de parameter
motortoerental hebt gekozen, met even zuiging;
·
·
De vacuümmeter losmaken en het stationair toerental controleren
de AXONE2000 uitzetten en losmaken;
AXONE2000 erfordert kein bestimmtes Ausschaltverfahren, d.h. aus jedem Menü reicht ein Drücken der
Taste “ON/OFF” “11” aus um es auszuschalten.
er is geen speciale procedure om de AXONE2000 uit te
zetten; in een willekeurig menu drukt u op “ON/OFF” “11”
om het apparaat uit te zetten.
Es kann vorkommen, das sich das AXONE2000
während seiner Anwendung blockiert.
Soms loopt de AXONE2000 tijdens het testen
vast.
In diesem Fall muss der Zündschlüssel auf
“OFF” und das AXONE2000 durch Drücken der
Taste “ON/OFF” “E” ausgeschaltet werden,
dann dem oberen Stecker lösen und erste einige Sekunden abwarten, bevor man es erneut mit
dem Steuergerät verbindet.
In dit geval zet u de sleutel op ‘“OFF” , zet u
de uit met de toets “ON/OFF” “E”, haalt u de
bovenste aansluiting eruit en wacht u enkele
seconden voordat u de verbinding met de elektronische besturing weer tot stand brengt.
Sollte nach diesem Verfahren das Standgas nicht innerhalb des angegebenen Bandbereichs liegen, muss das
Drosselklappenpotentiometer mit einen Tester wie folgt
überprüft werden:
· die Drosselklappe vollständig am Kanal zum Anliegen bringen (Drosselklappenwinkel 0°);
· den Zündschlüssel auf ON stellen;
· die Taster des Testers am Stecker des Potentiometers zwischen den Polen “Q” und “R” einfügen und
überprüfen, ob der Spannungswert zwischen 150 mV
+/- 15 mV liegt.
· Sollte das Potentiometer nicht den genannten Wert
anzeigen, müssen die Befestigungsschrauben “S” des
Potentiometers gelockert und letzterer korrekt ausgerichtet werden.
Als na deze procedure het stationair toerental niet binnen het voorgeschreven aantal ligt, dient de
potentiometer te worden gecontroleerd met een tester
volgens de hierna volgende procedure:
· de gasklep in volledig gesloten stand op de leiding
zetten (hoek van de gasklep = 0°);
· de contactsleutel op ON draaien;
· de testerpennen op de connector van de
potentiometer zetten tussen de polen “Q” en “R” en
controleren of de gemeten waarde 150mV +/- 15mV
bedraagt.
· Als de potentiometer deze waarde niet meet, dient
men de twee bevestigingsschroeven “S” van de
potentiometer los te draaien en in de juiste stand te
zetten.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
73
25
A
EXHAUST SYSTEM
25.1 SYSTEM SPECIFICATIONS
Stainless steel system consisting of: two pipes with a
balancing device, connected with an expansion chamber and two catalyzed silencers.
The Lambda sensor, used for exhaust gases control, is
positioned on the expansion chamber.
B
C
The USA versions are not equipped with a
catalyzed exhaust system.
D
WARNING
Perform disassembly operations only when the
engine is cold since when the engine is running
the exhaust system reaches very high temperatures.
E
F
1
2
3
4
5
G
H
6
7
8
1
2
3
4
Right exhaust pipe
Expansion chamber
Left exhaust pipe
Expansion chamber
(USA version)
Right silencer
(with integrated catalytic converter
for Europe versions)
Heat guard
Lambda sensor
Left silencer
(with integrated catalytic converter
for Europe versions)
5
6
7
8
I
1 Rechter uitlaatpijp
2 Expansievat
3 Linker uitlaatpijp
4 Expansievat
(USA-uitvoering)
5 Rechter geluidsdemper
(voor de Europa-uitvoeringen
met katalysator)
6 Hittebeveiliging
7 Lambda-sonde
8 Linker geluidsdemper
(voor de Europa-uitvoeringen
met katalysator)
Rechtes Auspuffrohr
Ausdehungskammer
Linkes Auspuffrohr
Ausdehungskammer
(Version USA)
Rechter Schalldämpfer
(bei Versionen Europa mit integriertem Schalldämpfer)
Wärmeschutz
Lambdasonde
Linker Schalldämpfer
(bei Versionen Europa mit integriertem Schalldämpfer)
4
L
6
1
2
M
5
7
N
O
6
8
3
P
Q
74
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
25
AUSPUFFANLAGE
25 UITLAATSYSTEEM
A
25.1 ANLAGENEIGENSCHAFTEN
25.1 KENMERKEN VAN HET SYSTEEM
Aus Nirosta und bestehend aus: zwei Rohren mit Ausgleichsquerstange,
verbunden
mit
einer
Ausdehungskammer und an zwei mit Katalysator ausgestattete Schalldämpfer geschlossen. Die Lambdasonde für die Kontrolle der Abgase befindet sich in der
Ausdehungskammer.
In roestvast staal, bestaande uit: twee buizen met dwarse
compensator verbonden met een expansiekamer en
twee gekatalyseerde geluidsdempers.
De Lambda-sonde die de uitlaatgassen regelt zit op de
expansiekamer.
Die Versionen USA und Australien verfügen
über keinen Katalysator in der Auspuffanlage.
De
USA-uitvoeringen
gekatalyseerde uitlaat.
hebben
geen
ACHTUNG
Die Abnahmearbeiten ausschließlich an einem
kalten Motor ausführen, da die Auspuffanlage
sehr hohe Temperaturen erreicht, wenn der
Motor läuft.
OPGELET
Alleen demonteren als de motor koud is: het
uitlaatsysteem wordt heel heet als de motor
draait.
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
75
25.2 EXPANSION CHAMBER AND LAMBDA SENSOR
A
DISASSEMBLY:
· Remove silencers as described in section L, subsection 2;
· remove the left side body panel, as described in section E, subsection 3;
· disconnect Lambda sensor “C” connector and release
the wiring;
· loosen the two ties “A” on exhaust pipes;
· to remove the “B” expansion chamber, slide it out of
the exhaust pipes complete with Lambda sensor “D”.
B
C
C
Take special care not to damage sensor wiring.
D
·
E
Loosen Lambda sensor “D” and separate it from expansion chamber “C”.
REASSEMBLY:
Perform the disassembly procedure in reverse order.
B
F
Note
To check Lambda probe correct operation,
check the CO rate.
G
A
H
25.3 CHECKING LAMBDA
SENSOR CORRECT OPERA-
TION
C
I
D
L
M
N
F
F
O
CO% CHECK
· Connect the AXONE2000 tester as described in subsection 24 (carburation, control, adjustment and setting procedure with AXONE 2000) the diagnosis
socket and the CO tester to the two special “E” sockets on the exhaust manifolds “F”
· The CO% test must be carried out with the engine at
idling speed - 1100 ± 50 RPM, value that could be
always read on the engineering parameters display
under “rpm” - at least 2 minutes after engine ignition
(due to the automatic enrichment) and with an engine oil temperature of 70°÷80°, indicated by the engine oil sensor. This can be viewed on the engineering parameters display under “engine temperature”.
· Check that a CO% value ranging between 0.7 and
1.2. is detected for both cylinders.
An unbalance of ±0.2% between the two cylinders is
acceptable.
· If the CO% is outside the specified limits, change the
Lambda sensor.
P
E
Q
76
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
25.2 AUSDEHUNGSKAMMER UND LAMBDASONDE
25.2 EXPANSIEKAMER EN LAMBDA-SONDE
AUSBAU:
· Die Schalldämpfer den Beschreibungen im Abschn.
L Kap. 2 gemäß vom Motorrad abmontieren.
· Die linke Seitenabdeckung den Beschreibungen im
Abschn. E Kap. 3 gemäß abnehmen.
· Den elektrischen Anschluss “C” der Lambdasonde
lösen und das Kabel abziehen.
· Die 2 Halteschellen “A” an den Auspuffrohren lockern.
· Die Ausdehungskammer “B” von den Auspuffrohren
komplett mit Lambdasonde “D” abziehen.
DEMONTEREN:
· De geluidsdempers demonteren zoals beschreven in
deel L hoofdst. 2;
· het linker zijscherm demonteren zoals beschreven in
hoofdstuk E hoofdstuk 3;
· de elektrische aansluiting “C” van de Lambda-sonde
losmaken en de kabels losmaken;
· de 2 sluitbandjes “A” op de uitlaatpijpen losmaken;
· de expansiekamer “B” van de uitlaatpijpen schuiven
samen met de Lambda-sonde “D”.
Besonders darauf achten, dass das elektrische
Kabel der Sonde dabei nicht beschädigt wird.
Let goed op dat u de elektrische draden van de
sonde niet beschadigt.
·
Die Lambdasonde “D” herausschrauben und von der
Ausdehungskammer “C” trennen.
MONTAGE:
Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
ausüben.
HINWEIS:
Um feststellen zu können, ob die Lambdasonde regulär funktioniert, den CO% kontrollieren.
·
A
B
C
C
D
De Lambda-sonde “D” losschroeven en scheiden van
de expansiekamer “C”.
OPNIEUW MONTEREN
Monteren in de omgekeerde volgorde.
OPMERKING
Het CO% controleren om te testen of de
Lambda-sonde goed werkt
E
E
F
G
H
25.3 FUNKTIONSKONTROLLE DER LAMBDASONDE
25.3 DE LAMBDA-SONDE TESTEN
KONTROLLE CO%
· Das Diagnoseinstrument AXONE 2000, den Angaben im Kapitel 24 gemäß (Norm für Vergasungskontrolle, Regulierung, Regulierung mit dem AXONE2000) an den Diagosestecker und den CO Tester
an die beiden entsprechenden Anschlüsse “E” an den
Auspuffkrümmern “F” schließen.
· Die Kontrolle des CO% ist bei einem im Standgas
drehenden Motor (1100 ± 50 UPM) vorzunehmen. Die
Drehzahl wird als präzise Anzeige auf der Seite der
Motorparameter unter der Angabe ÑMotordrehzahl“
angegeben, dies jedoch erst nach mindestens 2 Minuten auf die erfolgte Motorzündung (aufgrund der
automatischen Anreicherung) hin und bei einer
Motoröltemperatur von 70°÷80°, die auf dem
Öltemperatursensor abgelesen wird, die wiederum
unter der Parameterangabe unter “Motortemperatur“
angegeben wird.
· Überprüfen, ob in beiden Zylindern ein CO% zwischen
0,7 und 1,2 gemessen wird.
Eine Abweichung von ±0,2% zwischen den beiden
Zylinder ist zulässig.
· Wenn der CO% Wert nicht dem vorgeschriebenen
entspricht, die Lambdasonde austauschen.
CO% CONTROLEREN
· Het diagnosetoestel AXONE 2000 aansluiten zoals
beschreven in hoofdstuk 24 (controlestandaard verbranding, regeling, registratie met AXONE2000) op
het diagnosecontact van de AXONE2000 en de COtester op de contacten “E” op de uitlaatverdeelleidingen “F”.
· De CO% -test moet worden uitgevoerd op het stationair toerental van de motor (1100±50 RPM), heel precies afleesbaar op de pagina met de technische parameters in het onderdeel “motortoerental”, minstens
2 minuten nadat de motor is aangeslageng (omdat in
die tijdspanne het mengsel automatisch wordt verrijkt) en met een motorolietemperatuur tussen 70° en
80°, afgelezen door de sensor. Deze temperatuur
staat in dezelfde pagina met technische parameters
in het onderdeel “motortemperatuur”.
· Verifiëren of in beide cilinders een CO% wordt gemeten tussen 0,7 en 1,2.
De toegestane afwijking (verschil tussen de twee cilinders) bedraagt ±0,2%.
· Als het CO% niet overeenstemt met het voorgeschreven percentage dient de Lambda-sonde te worden
vervangen.
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
77
A
26 LUBRICATION SYSTEM
The lubrication system consists of the following components:
B
C
1
2
3
4
5
6
Y
D
Oil sump
Oil mesh filter
Oil cartridge filter
Oil pressure transmitter
Engine oil pressure regulator valve
Oil pump
RECYCLING
Note
The “Y” recycling pipe between engine and
frame on MY2003 models is positioned between
timing cover and frame, while on the previous
models (until MY2002) it was positioned between engine block (at the rear) and frame.
E
F
G
H
A
I
Y
A
L
M
3
4
N
5
6
2
O
P
1
Q
78
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
26 SCHMIERUNGSSYSTEM
26 SMEERSYSTEEM
Das Schmierungssystem besteht aus den folgenden Elementen:
Het smeersysteem bestaat uit de volgende elementen:
1
2
3
4
5
6
Ölwanne
Netz-Ölfilter
Kartuschen-Ölfilter
Öldruckgeber
Einstellventil Motoröldruck
Ölpumpe
RÜCKGEWINNUNG
HINWEIS
An den Modellen des MY2003 befindet sich die
Rückgewinnungsleitung “Y” zwischen Motor
und Rahmen zwischen der Steuerungsabdeckung und dem Rahmen (bis zum Jahrgang
2002 war sie zwischen Kurbelgehäuse – hinteren Bereich und Rahmen angeordnet).
1
2
3
4
5
6
Oliecarter
Oliefilter met net
Oliefilter met cartouche
Transmitter oliedruk
Klep regeling oliedruk motor
Oliepomp te
A
B
C
C
TERUGWINNING
OPMERKING
Op de MY2003-modellen zit de terugwinningsleiding “Y” tussen de motor en het frame tussen het verdeeldeksel en het frame (tot in het
jaar 2002 zat deze tussen het draagstel - achterkant en het frame)
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
79
27 CYLINDER HEADS
A
With rods and rockers taking automatically up clearance
by means of hydraulic valve tappets and 2 valves per
cylinder.
Valves are open and closed by a camshaft positioned
inside engine block and driven by a duplex chain with
automatic chain tensioner.
B
C
N.B.
The procedures described below refer to the
disassembly of only one head, but they are valid
for both.
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
80
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
27 ZYLINDERKÖPFE
27 CILINDERKOPPEN
Die Motoreinheit setzt eine über Stangen und Kipphebel
gesteuerte Ventilsteuerung mit einer automatischen
Rückgewinnung der Spiele über hydraulische Stößel und
2 Ventilen pro Zylinder ein.
Das Öffnen und Schließen der Ventile erfolgt über eine
Nockenwelle, die im Kurbelgehäuse angeordnet ist und
die von einer Duplex-Kette mit automatischem
Riemenspanner gesteuert wird.
De motor heeft een distributiesysteem van lichterstangen
en nokken met automatische compensatie van de
spelingen door hydraulische klepstoters en 2 kleppen
per cilinder.
De cilinderkleppen worden bestuurd door een nokkenas
in het draagstel die wordt aangedreven door een
duplexketting met een automatische kettingspanner.
N.B.
Die im Folgenden beschriebenen Vorgänge
beziehen sich auf den Ausbau eines einzigen
Zylinderkopfes, sie gelten jedoch für beide.
OPMERKING
De hierna beschreven operaties verwijzen naar
de demontage van een enkele kop, maar moeten
voor beide als geldig beschouwd worden.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
81
A
REMOVAL:
• Remove the engine unit from the motorbike as
described in section M chapter 2 .
• Unscrew the fastening screws “A” on the head cover
“B” and remove the latter.
B
A
B
C
•
•
D
•
F
C
E
•
H
REASSEMBLY NOTES
The upper fastening screws are equipped with
a washer, while the lower ones are not. There is
a gasket “C” between the covers and the heads,
which must be replaced upon every reassembly.
Unscrew the spark plug “D”;
Rotate the crankshaft in the T.D.C. position during
the combustion stage (valves closed) of the LH
cylinder.
Unscrew the 2 screws “F” and exctract the rocker pins
“G” helping their removal using a screw-driver;
Remove the rockers “H” as well as the relative
washers and bushings;
F
G
G
G
D
H
I
•
•
Detach the piping delivering oil “I” to the head;
Unscrew the threaded cap “L” and the underlying stud
nut with its O-ring;
•
•
•
Unscrew the nuts “M”;
Remove the rocker support “N”;
Slide out the rocker rods “O”;
L
I
L
M
N
O
O
M
P
N
Q
82
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003AUSBAU:
• Die Motoreinheit aus dem Motorrad ausbauen, dabei
den Beschreibungen im Abschnitt M, Kap. 2 gemäß
verfahren.
• Die Dichtungsschrauben “A” auf dem
Zylinderkopfdeckel “B” abschrauben und den Deckel
abnehmen.
HINWEIS FÜR DEN WIEDEREINBAU
Die oberen Befestigungsschrauben haben eine
Unterlegscheibe, die unteren nicht. Zwischen
den Deckeln und den Zylinderköpfen befindet
sich eine Dichtung “C”, die bei jedem
Wiedereinbau auszutauschen ist.
• Die Kerze “D” abschrauben.
• Die Kurbelwelle in die OT-Position in Explosionsphase
(geschlossene Ventile) des linken Zylinders drehen.
• Die 2 Schrauben “F” abschrauben und die Bolzen der
Kipphebel “G” herausziehen, was mit Hilfe eines
Schraubenziehers unterstützt werden kann.
• Die Kipphebel “H” und die jeweiligen
Unterlegscheiben und Buchsen entnehmen.
DEMONTAGE:
• Het motorblok demonteren zoals beschreven in deel
M van hoofdstuk 2.
• De schroeven “A” van dichting op het deksel kop “B”
losdraaien en het deksel zelf wegnemen.
OPMERKING VOOR DE REMONTAGE
De bovenste schroeven voor vasthechting
hebben een rozet terwijl de onderste er geen
hebben. Tussen deksels en koppen is een
dichting “C” aanwezig die bij elke remontage
moet vervangen worden.
• De bougie “D” losdraaien;
• De aandrijfas in de stand van P.M.S. draaien in de
fase van vonkontsteking (kleppen gesloten) van de
linker cilinder.
• De 2 schroeven “F2 losdraaien en de stiften van de
slingers “G” wegtrekken hetgeen gemakkelijker is
wanneer men gebruik maakt van een
schroevendraaier;
• De slingers “H” en de bijhorende sluitringen en moffen
wegnemen;
A
B
C
C
D
E
E
F
G
•
•
Die Ölzufuhrleitung “I” zum Kopf abtrennen.
Den Gewindedeckel “L” abschrauben und die darunter
befindliche Schraubenmutter mit O-Ring
abschrauben.
•
•
De buis van olietoeveor “I” aan de kop loskoppelen;
De schroefdraden dop “L” losdraaien en de
onderstaande moer met kolom met OR losdraaien;
H
I
L
M
•
•
•
Die Muttern “M” abschrauben.
Den Kipphebelhalter “N” abnehmen.
Die Kipphebelstangen “O” herausziehen.
•
•
•
N
De moeren “M” losdraaien;
De support slingers “N” wegnemen;
De staven slingers “O” wegtrekken;
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
83
A
•
With special tool “S”, commonly present on the
market, remove hydraulic tappet “T”;
•
Using a piece of thin wire “U” and working from inside
the upper hole, press inner ball of tappet “T”; move
tappet so as to make it face downwards and pump
until all residual oil will be drained;
S
B
T
C
D
E
F
U
Collect oil in a suitable container.
T
Tappet will be released when it can be
compressed only with your fingers.
G
H
•
Slightly detach the head from the cylinder, remove
the 4 o-ring seals on the stud bolts “P” and remove
the head “Q”;
•
Remove the gasket “R” between the head and the
cylinder.
I
P
L
M
Q
N
R
O
P
Q
84
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003•
Mit einem handelsüblichen Werkzeug “S” das
hydraulische Stössel “T” herausziehen.
•
De hydraulische klepstoter “T” eruit trekken met het
speciale gereedschap “S” dat in de handel
verkrijgbaar is;
A
B
C
C
D
•
•
Mit einem Stück dünnen Draht “U”, den man durch
die obere Bohrung führt, auf die interne Kugel des
Stössels “T” drücken; den Stössel nach unten bringen
und so lange pumpen, bis das Restöl ausgelaufen
ist.
•
Een dun ijzerdraadje in de vorm van een “U” buigen
en op de kogel in de klep “T” duwen via het gaatje
bovenaan; de klep naar onder draaien en pompen
om de laatste olie eruit te halen;
Das Öl in einen angemessenen Behälter
ablassen.
De olie in een geschikt vat opvangen.
Der Stößel ist dann leer, wenn man ihn nur mit
den Fingern zusammendrücken kann.
De klep is leeg als u deze in kunt duwen met uw
vingers.
Während der Zylinderkopf leicht vom Zylinder gelöst
wird, die 4 O-Ringe auf den Stiftschrauben “P”
entfernen und den Zylinderkopf “Q” herausnehmen;
•
Haal de kop een beetje van de cilinder, verwijder de
4 O-ringen op het cilinderkoptapeinde “P” en haal de
kop “Q” eraf;
E
E
F
G
H
I
L
M
•
Die Dichtung “R” abnehmen, die sich zwischen Kopf
und Zylinder befindet.
•
De dichting “R” wegnemen die aanwezig is tussen
de kop en de cilinder.
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
85
REASSEMBLY:
Carry out the disassembly procedures in reversed order
remembering to:
• Replace the O rings under the rocker support
underframe with new O rings upon every reassembly;
• Replace the gasket between the head and cylinders
with a new one every reassembly;
• Tighten the nuts and central stud bolt fastening the
head to the cylinder to the torque indicated in the table
in chapter 4, section B, working crosswise.
A
B
C
D
“T”
“T”
HYDRAULISCHE KLEPSTOTER “T”
HYDRAULIC TAPPET
HYDRAULISCHE STÖSSEL
E
33,85 ±0.45 extended
32,15 Working position
2.5 Min. travel
F
Ø5,7
Ø11
Ø7,61
Ø11.994 ±0.006
G
Ø 12 max
2
1.
Ø 3 flat
Ø 2 max
30,62 ±0.27 Bottomed
Ø
2
1,5 0.25
4.25 ± 0,05
0,1 A
25.25
Det. "Z"
H
“Z”
“Z”
TUIMELAARS “Z”
BUCHSE
21,6 ±0,2
0,5
+0,5
0
Ø 12,5
-0,006
Ø 15 -0,017 g6
-0,034
Ø 12 -0,016 F7
22 ±0,15
L
When tappets are released, start the engine and
let it run at idling speed until tappet noise will
disappear (tappets are loaded).
If the noise does not disappear, slightly increase
rpm.
If the noise does not disappear, tappets could
be damaged.
CAP
32,2
26 ±0,1
I
For correct operation, use oil RACING AGIP 4T
5W40 and change it according to the vehicle
maintenance schedule.
A degraded or contaminated oil can affect
hydraulic tappet operation.
Ø2
n.4 fori/hole
M
4,7
+0,1
17,3 0
5,6
N
27.1 HYDRAULIC TAPPETS
O
T
V
P
Z
Hydraulic tappets “T” take automatically up valve
clearance when engine is running by keeping a constant
contact between camshaft “V” and caps “Z”.
This combines lower operation noise and simpler
maintenance operations.
Taking up valve clearance ensures that all valves open
exactly when they have to.
Q
86
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003WIEDEREINBAU:
Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
ausführen, dabei Folgendes beachten:
• Bei jedem Wiedereinbau die O-Ringe unter dem
Stützgerüst der Kipphebel austauschen.
• Bei jedem Wiedereinbau die Dichtung zwischen Kopf
und Zylindern austauschen.
• Die Muttern und den mittleren Schraubenbolzen der
Kopfdichtung am Zylinder mit dem in der Tabelle in
Kap. 4, Abschnitt B aufgeführten Anzugsmoment
befestigen; dabei die Kreuzreihenfolge beachten.
REMONTAGE:
Demonteren in de omgekeerde volgorde en niet
vergeten:
• Bij elke remontage de OR ringen aanwezig onder het
kasteeltje van support slingers vervangen met nieuwe
OR ringen;
• Bij elke remontage de dichting tussen kop en cilinders
vervangen met een nieuwe;
• Vastklemmen aan het koppel aangegeven in de tabel
van hoofdstuk 4 sectie
Für den korrekten Betrieb ist es wesentlich, das
man das Öl vom Typ RACING AGIP 4T 5W40
verwendet und seinen
Wechsel den
Wartungsplan des Fahrzeugs gemäß vornimmt.
Ein verfallenes oder durch Kraftstoff
verschmutztes Öl kann die Funktion der
hydraulischen Stößel negativ beeinflussen.
Voor een perfect functionerende motor is het
van fundamenteel belang RACING AGIP 4T
5W40 te gebruiken en deze stipt te verversen
op de tijdstippen die gepland zijn in het
onderhoudsprogramma.
Oude of door benzine vervuilde olie kan de
hydraulische klepstoters beschadigen.
Bei entleertem Stößel den Motor anlassen und
im Standgas drehen lassen, bis die Stößel keine
Geräusche mehr zu hören sind (gefüllte Stößel).
Sollten die Geräusche nicht verstummen, die
Motordrehzahl etwas anheben.
Sollten die Geräusche nicht verschwinden, kann
dies an eventuell beschädigten Stößeln liegen.
De olie uit de klepstoters aftappen, de motor
aanzetten en op het stationair toerental laten
draaien totdat de klepstoters geen lawaai meer
maken (kleppen gevuld).
Als het lawaai niet ophoudt, het toerental lichtjes
opvoeren.
Als het lawaai nog niet ophoudt, kunnen de
kleppen beschadigd zijn.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
27.1 HYDRAULISCHE STÖSSEL
27.1 HYDRAULISCHE KLEPSTOTERS
Die hydraulischen Stößel “T” annullieren während des
Motorbetriebs praktisch das Spiel der Ventile und halten
dadurch den Kontakt der Nockenwelle “V” mit den
Buchsen “Z” aufrecht.
Diese ermöglicht ein geringeres Laufgeräusch verbunden
mit einer extrem einfache Wartung.
Das Annullieren des Ventilspiels sichert den Beginn der
Öffnung jedes Ventils genau in dem Moment, der vom
Zyklus programmiert wurde.
De hydraulische klepstoters “T” compenseren
automatisch de klepspeling als de motor draait omdat
ze een constant contact tussen de nokken “V” en de
tuimelaars “Z” verzekeren.
Dit vermindert het lawaai tijdens het draaien van de motor
aanzienlijk en vergemakkelijkt het onderhoud
aanmerkelijk.
De compensatie van de kleppenspeling zorgt ervoor dat
elke klep precies opengaat op het geprogrammeerde
ogenblik.
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
87
27.2 CHECK OF THE TIMING SYSTEM SETTING.
A
B
5
C
4
D
PMS
1
E
3
F
PMI
G
2
To check the engine timing setting, work as follows:
• Unscrew the engine pinion’s fastening nut;
• Fit the hub, Code 65 92 84 00 “2”, onto the engine
shaft slot, having fitted the index plate, Code 19 92
96 00 “3”, and fastening it to the engine shaft by means
of a screw;
• When it is half-screwed down, fasten arrow code 17
94 75 60 “4” to the crankcase threaded hole;
• Fit a dial gauge support “5” onto the LH cylinder’s
spark plug hole. Then fit the gauge into the latter;
• Turn the disk in a clockwise direction until the LH
cylinder piston is at top dead center (with valves
closed). Reset the gauge and make sure that the
marks (on the timing gearing and on the engine pinion)
“1” are perfectly aligned.
• At this point align, the tip of the arrow with the “T.D.C.”
zero on the index plate,
• Check the setting according to the timing diagram.
• Tighten the support with dial gauge onto the spark
plug hole on the RH cylinder head;
• Fit the control arrow onto the RH side of the
crankcase;
• Repeat the same procedures as for the LH cylinder.
Having completed the test and if everything looks correct:
•
H
•
Remove the index plate from the crankshaft and the
arrow from the crankcase;
Remove the support together with the dial gauge from
the hole on the cylinder head, refit the spark plug and
complete the assembly.
I
L
M
N
O
P
Q
88
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
27.2 KONTROLLE
STEUERUNG
DER
P HASENEINSTELLUNG
DER
27.2 D E
IN FASE STELLING VAN DE DISTRIBUTIE
CONTROLEREN.
Zur Kontrolle der Phaseneinstellung der Steuerung in
folgender Weise verfahren:
• Die Befestigungsschraube des Motorritzels
abschrauben.
• Die Nabe Kennr. 65 92 84 00 “2” mit montierter
Skalenscheibe Kennr. 19 92 96 00 “3” in die Nut auf
der Kurbelwelle einsetzen, und sie mit einer Schraube
auf der Kurbelwelle befestigen.
• Mit einer Schraube den Pfeil kennnr. 17 94 75 60 “4”
an der Gewindebohrung des Kurbelgehäuses
befestigen.
• Auf der Öffnung für die Kerze des linken Zylinders
einen Messvorrichtungshalter “5” montieren, dann
hierauf die Messvorrichtung.
• Die Scheibe im Uhrzeigersinn drehen, bis das Ritzel
des linken Zylinders tatsächlich am oberen Totpunkt
ist (bei geschlossenen Ventilen); die Messvorrichtung
nullstellen und sicherstellen, dass die Zeichen (auf
dem Steuerzahnrad und auf dem Motorritzel) “1”
perfekt in einer Linie sind.
• An dieser Stelle die Spitze des Pfeils mit der Null “OT”
auf der Skalenscheibe in Linie bringen.
• Unter Beachtung des Steuerdiagramms die Phase
kontrollieren.
• Den Halter mit Messvorrichtung auf der Öffnung der
Kerze auf dem Kopf des rechten Zylinders
anschrauben.
• Den Kontrollpfeil auf der rechten Seite des
Kurbelgehäuses montieren.
• Dann die Vorgänge wie beim linken Zylinder
wiederholen.
Voor de controle van de in fase stelling van de distributie
als volgt tewerk gaan:
• De moer van vasthechting aandrijftandwiel losdraaien;
• Op de uitholling van de aandrijfas de naaf Cod. 65 92
84 00 “2” invoeren met de gegradueerde schijf Cod.
19 92 96 00 “3” gemonteerd, en vasthechten aan de
aandrijfas met schroeven;
• Middels schroeven de pijl cod. 17 94 75 60 “4”
vasthechten aan de schroefdraden opening van het
blok;
• Op de opening voor bougie van de linker cilinder een
support comparator “5” monteren en vervolgens de
comparator erop monteren;
• De schijf in de richting van de klok draaien tot de zuiger
van de linker cilinder effectief op een bovenste dood
punt staat (met gesloten kleppen), de comparator op
nul afstellen en controleren of de tekens (op het
raderwerk distributie e op het aandrijftandwiel) “1”
perfect in lijn staan;
• Nu moet men de punt van de pijl in lijn zetten met de
nul “P.M.S.”
• Zich houden aan het diagram van de distributie en
de fase controleren;
• De support met comparator vastdraaien op de
opening van de bougie op de kop van de rechter
cilinder;
• De controlepijl monteren op de rechter kant van het
blok;
• Vervolgens de operaties herhalen zoals voor de linker
cilinder.
Nach ausgeführter Kontrolle, und wenn alles korrekt ist:
Wanneer de controle beëindigd is, indien alles regelmatig
is:
•
•
Die Skalenscheibe von der Kurbelwelle und den Pfeil
vom Kurbelgehäuse ausbauen.
Den Halter mit Messvorrichtung von der Öffnung des
Zylinderkopfes abnehmen; die Kerze wieder einbauen
und den Einbau vervollständigen.
•
•
De gegradueerde schijf wegnemen van de aandrijfas
en de pijl van het blok;
De support met comparator wegnemen van de
opening van de kop van de cilinder, de bougie terug
monteren en de montage vervolledigen.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
89
28 CLUTCH
A
The clutch is a dry type and is housed inside the engine
flywheel.
It consists of a driven plate, a Belleville washer, a inner
plate, a gear and a flywheel.
B
C
D
E
F
G
1
2
3
4
5
Starting gear
Driven plate
Inner plate
Belleville washer
Engine flywheel
1 Anlasserzahnrad
2 angetriebene
Kupplungsscheibe
3 innenliegende Scheibe
4 Tellerfeder
5 Motorschwungrad
H
1
2
3
4
5
Startkroontandwiel
Aangedreven schijf
Inwendige schijf
Komveer
Motorvliegwiel
1
2
I
3
4
L
5
M
N
O
P
Q
90
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
CRLIFORnlR
.y
-2003-
28 KUPPLUNG
28 KOPPELING
Es handelt sich um eine Trockenkupplung, die im Innern
des Motorschwungrads angebracht ist.
Besteht aus einer angetriebenen Scheibe, einer
Tellerfeder, eine Zahnrad und einem Schwungrad.
De koppeling is van het droog type en is behuisd aan de
binnenkant van het aandrijfvliegwiel.
Bestaat uit een aangedreven schijf, een komveer, een
inwendige schijf, een kroontandwiel en een vliegwiel.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
91
A
DISASSEMBLY
• Remove the engine unit as described in section M,
subsection 2;
• Remove the alternator as described in section M,
subsection 7;
• Take right piston to TDC and mark the flywheel (ref.
“M”) and gear (ref. “L”) positions relating to the
reference “N” on engine crankcase.
• Apply locking tool “A” (part no. 12 91 18 01) to engine
flywheel.
• Loosen the six screws “B” fixing clutch to flywheel.
• Loosen the six screws “C” and remove the flywheelclutch “D” unit.
• Working on the bench, remove the six screws “B” and
separate the gear “E”, the clutch plate “F”, the inner
plate “G”, the Belleville washer “H” and the flywheel
“I”.
C
B
B
D
A
C
D
E
M
N
N.B.
Screws “C” must be replaced with new ones
upon the following reassembly, due to the high
load and stresses they are subject to; (apply
thread locking product, Loctite, medium
strength, to the screws and tighten to torques
of Nm 40 ÷ 42).
L
F
G
H
I
L
D
B
M
N
E
F
G
O
H
I
P
Q
92
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003AUSBAU
• Die Motoreinheit den Beschreibungen im Abschn. M
Kap. 2 gemäß abnehmen.
• Die Lichtmaschine den Beschreibungen im Abschn.
M Kap. 7 gemäß abnehmen.
• Den rechten Kolben an den OT bringen und die
Position des Schwungrads (“M”) und des Zahnrads
(“L”) zur Markierung “N” am Kurbelgehäuse
anzeichnen.
• Das Klemmwerkzeug “A” (Art. 12 91 18 01) am
Schwungrad ansetzen.
• Die 6 Befestigungsschrauben “B” der Kupplung und
des Schwungrads lösen.
• Die 6 Schrauben “C” lösen, dann die Einheit aus
Schwungrad-Kupplung “D” abnehmen.
• An der Werkbank die 6 Schrauben “B” lösen, dann
das Zahnrad “E”, die Kupplungsscheibe “F”, die innere
Scheibe “G”, die Tellerfeder “H” und das Schwungrad
“I” abnehmen.
N.B.
Die
Schrauben
“C”
müssen
beim
anschließenden Wiedereinbau durch neue
ersetzt werden, da sie einer besonders hohen
Beanspruchung und Belastung ausgesetzt sind
(Loctite Gewindesperrmittel vom mittleren Typ
auf die Schrauben auftragen und sie mit einem
Anzugsmoment von Nm 40 ÷ 42 festziehen).
DEMONTEREN:
• Het motorblok demonteren zoals beschreven in deel
M hoofdstuk 2;
• De wisselstroomdynamo demonteren zoals
beschreven in deel M hoofdstuk 7;
• De rechter zuiger op het PMS-punt brengen en de
stand van het vliegwiel aanduiden (Ref. “M”) en van
het kroontandwiel (Ref. “L”) t.o.v. de maat “N” die op
het motorkussen staat.
• Het blokkeergereedschap “A” op het vliegwiel steken
(bestelnummer 12 91 18 01).
• De 6 schroeven “B” losmaken waarmee de koppeling
en het vliegwiel zijn vastgemaakt;
• De 6 schroeven “C” losdraaien en het geheel
vliegwiel-koppeling “D”;
• Op de werkbank de 6 schroeven “B” verwijderen en
elk onderdeel demonteren: het kroontandwiel “E”, de
koppelingsschijf “F”, de inwendige schijf “G”, de
komveer “H” en het vliegwiel “I”.
OPMERKING
De schroeven “C”, gezien de grote lading en de
sollicitaties waaraan ze onderworpen zijn,
moeten bij de volgende remontage vervangen
worden met nieuwe schroeven; (op de Loctite
schroeven schroefdraden medium type
aanbrengen
en
blokkeren
aan
de
aandraaimomenten van Nm 40 ÷ 42).
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
93
28.1 CHECKING COMPONENTS
E
A
STARTING GEAR “E”
Check that the surface mating with the driven plate is
perfectly smooth and flat.
Check that also the teeth meshing with starter motor
pinion is not damaged. Change, if necessary.
F
G
H
B
I
DRIVEN PLATE “F”
Check that the mating surface with the
gear and the inner plate is perfectly smooth and flat. If
not, change the plate.
C
D
INNER PLATE “G”
Check that the mating surfaces are perfectly smooth and
flat. If not, change the plate.
B
E
L
F
G
M
H
M
I
N
L
L
BELLEVILLE WASHER “H”
Check that spring is not yielded or bent.
REASSEMBLY
• Working on the bench, reassemble the flywheel-clutch
unit “D”. Respect marks “L” and “M” alignment;
• Screw, but do not tighten, the six fastening screws
“B”;
• Position the flywheel-clutch unit inside the engine by
making sure that the “L” and “M” marks are aligned
with the reference “N” on engine block;
• Tighten the six fastening screws “C” between flywheelclutch unit and crankshaft to the specified torque. See
page 94.
• If removed, position the locking tool “A” (part no. 12
91 18 01);
• Using special tool part no. 03906555, proceed to clutch
centering;
• Tighten screws “B” between starter gear and flywheel
to the specified torque. Refer to the table in subsection
4 of section B.
B
M
N
O
P
Q
94
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
28.1 KONTROLLE DER KOMPONENTEN
28.1 ELK COMPONENT CONTROLEREN
ANLASSERZAHNRAD “E”
Kontrollieren, dass die Fläche, die mit der angetriebenen
Scheibe in Kontakt kommt, perfekt glatt und eben ist.
Ebenso kontrollieren, dass die Verzahnung, an der das
Anlasserritzel arbeitet, nicht eingelaufen oder anderweitig
beschädigt ist, ggf. auswechseln.
STARTKROONTANDWIEL “E”
Controleren of het vlak dat tegen de aangedreven schijf
rust perfect glad en vlak is.
De tanden waarin het tandwiel van de startmotor grijpt
controleren: deze mogen niet afgestompt of versleten
zijn. Is dit toch het geval, dan vervangt u het wiel.
ANGETRIEBENE SCHEIBE “F”
Kontrollieren, dass die Fläche, die mit dem Zahnrad und
der inneren Scheibe in Kontakt kommt, glatt und eben
ist.
AANGEDREVEN SCHIJF “F”
Controleren of de vlakken die tegen het kroontandwiel
en de inwendige schijf komen perfect glad en vlak zijn;
indien nodig vervangen.
INNERE SCHEIBE “G”
Kontrollieren, dass die Kontaktflächen perfekt glatt und
eben sind, ggf. auswechseln.
INWENDIGE SCHIJF “G”
Controleren of de contactvlakken perfect glad en vlak
zijn; indien nodig vervangen.
D
TELLERFEDER “H”
Kontrollieren, dass die Feder nicht an Spannkraft verloren
hat oder verformt ist.
KOMVEER “H”
Controleer of deze niet vervormd is of stroef is geworden.
MONTAGE
• Die Einheit aus Schwungrad-Kupplung “D” an der
Werkbank zusammenstellen und dabei die
Markierungen “L” und “M” berücksichtigen.
• Die 6 Befestigungsschrauben “B” anschrauben,
jedoch nicht festziehen.
• Die Einheit aus Schwungrad-Kupplung in ihren Sitz
am Motor einsetzten und auch hierbei die
Kennzeichnungen “L” und “M” gegenüber der
Markierungen am Kurbelgehäuse “N” ausrichten.
• Die sechs Schrauben “C” für den Halt der Einheit
aus Schwungrad-Kupplung an der Kurbelwelle auf
das vorgeschriebene Anzugsmoment bringen, siehe
Seite 94.
• Falls zuvor abgenommen, das Klemmwerkzeug “A”
(Art. 12 91 18 01) erneut ansetzen.
• Unter Anwendung des Werkzeugs Art. 03906555 die
Kupplung zentrieren.
• Die Halteschrauben “B” des Anlasserzahnrads am
Schwungrad auf das in der Tabelle unter Abschn. B
Kap. 4 angegebene Anzugsmoment bringen.
OPNIEUW MONTEREN
• Het geheel vliegwiel-koppeling “D” op de werkbank
assembleren en ervoor zorgen dat de punten “L” en
“M” correct zitten;
• De 6 bevestigingsschroeven “B” (niet helemaal)
aanschroeven;
• Het geheel vliegwiel-koppeling op de motor plaatsen
en ervoor zorgen dat de referentiepunten “L” en “M”
op de maat “N” zitten die op het motorkussen “N” staat.
• De zes schroeven “C’ waarmee het geheel vliegwielkoppeling op de motoras is bevestigd aanschroeven
op het voorgeschreven aanhaalmoment, zie pag. 94
• Indien verwijderd, het blokkeergereedschap “A”
(bestelnummer 12 91 18 01) weer aanbrengen;
• Met het speciale gereedschap bestelnr. 03906555 de
koppeling centreren;
• De schroeven “B’ waarmee het startkroontandwiel op
het vliegwiel zit, aandraaien op het voorgeschreven
aanhaalmoment dat u in de tabel in hoofdstuk 4 deel
B vindt.
E
E
F
A
B
C
C
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
95
29 ELECTRICAL SYSTEM DESCRIPTION
A
The electrical system is composed of:
B
•
•
•
C
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D
E
F
G
•
•
•
•
H
I
Battery
Electro-magnetic control starter motor;
Generator - Alternator, fitted on the front part of the
crankshaft;
Indicator device for low fuel;
Headlight control switch;
Starter coils;
Electronic Control Unit;
Lambda sensor;
Timing and r.p.m. sensor
Solenoid starter for side stand.
Voltage regulator;
Fuse holder terminal board;
ECU control relay;
Control relay for pump, coils and electro-injectors;
Starter control relay;
Headlight;
Tailight;
Direction indicators;
Switch for connected devices activation;
Control devices for indicator lights, horn and flashlight;
Intermittance
Engine starter and stop device;
Electric horns – Horn solenoid starter.
Warning lights on the dashboard: Gearbox in neutral
(green); Dipped lights on “city” (green); Oil pressure
check (red); High beams (blue); Low fuel (orange);
Indicator lights (green).
LIGHTS
L
Headlight:
•
•
M
High beams and low beams
City or parking light
Tailight:
N
•
•
•
O
•
Licence plate, dipped, stop light
Indicators
Warning lights for speedometer and revolution counter.
Dashboard warning lights
P
Q
96
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
29 BESCHREIBUNG DER ELEKTROANLAGE
29 BESCHRIJVING ELEKTRISCHE
INSTALLATIE
Die Elektroanlage hat folgende Bestandteile:
De elektrische installatie bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Batterie;
Anlassermotor mit Magnetventilsteuerung;
Generator - Lichtmaschine auf dem vorderen Teil der
Kurbelwelle montiert;
Vorrichtung Kraftstoffreserveanzeige;
Fernschalter Scheinwerfer;
Zündungsspulen;
Elektronisches Steuergerät;
Lambdasonde;
Phasen- und Drehzahlsensor;
Fernschalter für Seitenständer;
Spannungsregler;
Sicherungsklemmenbrett;
Fernschalter Steuergerät;
Fernschalter Pumpe, Spulen, Elektroeinspritzventile;
Start-Fernschalter;
Scheinwerfer vorn;
Rücklicht;
Blinker;
Schalter Stromverbraucher;
Schaltvorrichtungen Blinker, Hupe und Lichthupe;
Intervallschaltung;
Start- und Stopvorrichtung Motor;
Elektrohupen – Hupen-Fernschalter;
Kontrollleuchten auf der Instrumententafel zur Anzeige von: Getriebe im Leerlauf (grün) Einschalten des
Standlichts “Stadt” (grün) Öldruckkontrolle (rot) Fernlicht (blau) Kraftstoffreserve (orange) Blinker (grün).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A
Accu;
Startmotor met elektromagnetische bediening;
Generator - Wisselstroomgenerator gemonteerd op
het voorste gedeelte van de aandrijfas;
Signaalinrichting reserve brandstof;
Teleschakelaar koplampen;
Bobines van ontsteking;
Elektronische centrale eenheid;
Lambdasonde;
Sensor van fase en toeren;
Regelaar van spanning;
Klembord zekeringenhouder;
Teleschakelaar bediening elektronische centrale
eenheid;
Teleschakelaar bediening pomp, bobines,
elektroinjectoren;
Teleschakelaar voor start;
Voorste koplamp;
Achterlichtje;
Richtingaanwijzers;
Commutator inschakeling gebrukers;
Bedieningsinrichting lichten richtingaanwijzers,
akoestisch signaal en knipperlicht;
Intermittentie;
Inrichting start en stop motor;
Elektrische claxons - Afstandschakelaar claxons;
Seinlampen op dashboard voor signaleringen:
Versnelling in losse stand (groen); Aansteken
“stadslichten” (groen) Controle oliedruk (rood);
Koplamp (blauw); Reserve brandstof (oranje);
Richitngaanwijzers (groen).
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
LAMPEN
LAMPEN
L
Scheinwerfer vorn:
Voorste koplamp
•
•
Fern- und Abblendlicht
Parklicht
•
•
Koplamp en dimlicht
Stads- en parkeerlicht
M
Rücklicht:
Achterlichtje
•
•
•
•
Kennzeichenbeleutung, Standlicht, Bremslicht
Blinker
Kontrolllampen des Tachometers und Drehzahlmessers;
Kontrollleuchten auf der Instrumententafel
•
•
•
•
Licht nummerplaat, stads- stoplichten
Richtingaanwijzers
Waarschuwingslampjes tachometer en toerenteller;
Seinlampen lichten op dashboard
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
97
A
Wiring diagram
Stromlaufplan
Elektriciteit
- Stone lights unit.
- Lichteinheit für Stone.
- Optische unit Stone.
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
- The tone H is not used on the
Stone.
- Das HupSignal H wird am
Modell Stone nicht verwendet.
- Toon H is niet gebruikt op de
Stone
- The rev (RPM) counter is not
used on the Stone.
- Der Drehzahlmesser (UPM)
wird am Modell Stone nicht
verwendet.
- De toerenteller (RPM) is niet
gebruikt op de Stone.
Q
98
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
KEY TO WIRING DIAGRAM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Driving beam 60 W (H4 halogen with traffic beam)
Parking light 5W
Traffic beam 55 W (H4 halogen with driving beam)
way Amp connector for front lamp
Front direction indicator 10 W, RH
Front direction indicator 10 W, LH
Instrument panel
10-way A Amp connector (instrument panel)
10-way B Amp connector (instrument panel)
Horn
Switch for oil pressure
Idle switch
Switch for fuel level
Heated left grip
2-way connector
10-way Pakard connector (device LH)
LH control device: lights, direction indicators, horn
Alternator 12V 350 W
Voltage regulator
Intermittence
Lights relay (MINIRELAY SWITCH)
Start relay (MINIRELAY SHUNTING)
Starter
Battery
Rear Stop switch
6-way connector for rear light unit
Rear direction indicator 10 W, LH
Rear direction indicator 10 W, RH
Rear stop light 21 W (with parking light)
Rear parking light 5 W (with STOP light)
Power outlet (15A)
Safety fuses range (see table)
Hetead grips relay (SWITCHING MINIRELAY)
Female Fast-on for side stand switch
Safety switch for side stand
RH control device, (Ign.-Run, Start, lights)
10-way Pakard connector (controls device, RH)
Front Stop switch
Heated right grip
2-way connector
Key ignition switch
4-way AMP connector
Electronic unit IAW 15RC
Air temperature sensor
3-way diagnosis AMP connector
4-way Lambda probe AMP connector
Cilynder ignition coil AT, LH (BAE850AK)
Cilynder ignition coil AT, RH (BAE850AK)
Power relay for injection (MINIRELAY SWITCH)
Safety diode
Electronic unit relay ECU (MINIRELAY SWITCH)
Pompe du carburant
Injector, LH (IV031)
Injector, RH (IV031)
Timing sensor (SEN813)
Motor oil temperature sensor (NIC WTS05)
Throttle potentiometer (PF3C)
Max. pressure sensor inside the elecronic unit ECU
2-way AMP connector (key closed supply)
1-way AMP connector (RPM sensor in the injection
side)
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
FUSES
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Battery recharge
Key switch
Driving beam, traffic beam, stop
Dipped lights, direction indicators
Power outlet
IAW15RC
Pump, coils, injectors
A
30A
15A
20A
5A
15A
5A
10A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
99
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
SCHALTPLANBEZEICHNUNGEN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
P
51
52
Q
53
54
55
56
100
Blendlicht 60W (Halogen H4 mit Abblendlicht)
Parkleuchte 5W
Abblendlicht 55W (Halogen H4 mit Blendlicht)
4-Weg Amp-Verbinder für vorderen Scheinwerfer
Vorderer Richtungszeiger 10 W, Rechts
Vorderer Richtungszeiger 10 W, Links
Instrumentenbrett
10-Weg A Amp-Verbinder (Instrumentenbrett)
10-Weg B Amp-Verbinder (Instrumentenbrett)
Hupe
Schalter für Öldruck
Leerlaufschalter
Schalter für Kraftstoffstand
Beheizter Lenkergriff, links
2-Weg Verbinder
10-Weg Pakard-Verbinder (Einricht. Links)
Einrichtung der linken Steuerungen: Lichte,
Richtungs zeiger, Hupe
Wechselstromgenerator 12V 350 W
Spannungsregler
Schrittschaltung
Relais der Lichten (MINIRELAIS SCHALTER)
Starter (MINIRELAIS UMLEITER)
Anlassmotor
Batterie
Schalter f. Stop hinten
6-Weg Verbinder für Lichteinheit hinten
Hinterer Richtungszeiger Links 10 W
Hinterer Richtungszeiger Rechts 10 W
Stoplicht, hinten 21 W (mit Parkleuchte)
Hintere Parkleuchte 5 W (mit Licht STOP)
Stromanschluss (15A)
Serie von Schutzsicherungen (siehe Tabelle)
Relais für beheizte Lenkergriffe (MINIUMLEITERRELAIS)
Steck-Fastom für Seitenständerschalter
Schutzschalter für Seitenständer
Steuerungenseinrichtung Rechts (Anl.-Run, Start,
Lichte)
10-Weg Pakard-Verbinder (Steuerungenseinrichtung Rechts)
Schalter Stop, vorne
Beheizter Lenkergriff, rechts
2-Weg Verbinder
Schlüsselzündausschalter
4-Weg AMP-Verbinder
Zündelektronik IAW 15RC
Fühler für Lufttemperatur
3-Weg AMP-Diagnoseverbinder
4-Weg AMP-Lambdasondeverbinder
Zylinderzündspule AT, Links (BAE850AK)
Zylinderzündspule AT, Rechts (BAE850AK)
Leistungrelais für Einspritzung (MINIRELAIS
SCHALTER)
Schutzdiode
Zündelektroniksrelais ECU (MINIRELAIS SCHALTER)
Kraftstoffspumpe
Einspritzventil Links (IV031)
Einspritzventil Rechts (IV031)
Phasensensor (SEN813)
57
58
59
60
61
Fühler für Motoröltemperatur (NIC WTS05)
Drosselpotentiometer (PF3C)
Fühler für absoluten Druck in der Zündelektronik
ECU
2-Weg AMP-Verbinder (Spannung unter Schlüssel)
1-Weg AMP-Verbinder (Drehzahlsensor auf der
Einspritzungseite)
SICHERUNGEN
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Aufladen batterie
Schlüsselschalter
Abblendlicht, Blendlicht, Bremslicht
Standlicht, Richtungszeiger
Stromanschluss
Zündelektronik IAW15RC
Pumpe, Spulen, Einspritzventile
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
30A
15A
20A
5A
15A
5A
10A
-2003-
LEGENDA VAN HET BEDRADINGSCHEMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
37
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Groot licht 60W (H4 halogeen met dimlicht)
Standlicht 5W
Dimlicht 55W (H4 halogeen met groot licht)
4-weg plug Amp koplamp
Richtingaanwijzer rechts vooraan 10W
Richtingaanwijzer links vooraan 10W
Instrumentenpaneel
6-weg plug A Amp (instrumentenpaneel)
5-weg plug B Amp (instrumentenpaneel)
Claxons
Schakelaar oliedruk
Neutraalschakelaar
Brandstofpeilaanwijzer
Verwarmde hendel links
10-wegplug
10-weg Pakardplug (links )
Bedieningen links: lichten, richtingaanwijzers, claxon
Wisselstroomdynamo 12 V 350 W
Spanningregelaar
Knipperfunctie
Lichtenrelais (Minirel schakelaar)
Startrelais (MINIREL OMSCHAKELAAR)
Startmotor
Accu
Schakelaar achterrem
6-wegplug achterste lichteneenheid
Linker richtingaanwijzer achteraan links 10W
Richtingaanwijzer achteraan rechts 10W
Remlicht achter 21W (met standlicht)
Standlicht achteraan 5W (met remlicht)
Stroomcontact (15A)
Serie beveiligingszekeringen (zie tabel)
Relais
verwarmde
hendels
(MINIREL
OMSCHAKELAAR)
Fastom vrouwtje voor schak. zij- standaard
Schakelaar zijstandaard
Bedieningen rechts (Gas- Run, Start, Lichten)
10-weg Pakardplug (rechter bedieningen)
Schakelaar remlicht vooraan
Verwarmde hendel rechts
2-weg plug
Sleutelcontact
Amp 4-wegplug koplamp
Elektronische besturing IAW 15RC
Sensor luchttemperatuur (NTC ATS05)
3-weg aansluitplug AMP diagnose
4-weg aansluitplug Lambda-sonde AMP
AT-bobine cilinderschakeling links (BAE850AK)
AT-bobine cilinderschakeling rechts (BAE850AK)
Vermogensrelais voor injectie (MINIREL SCHAK.)
Beveiligingsdiode
Relais ECU (MINI RELAISSCHAKELAAR)
Brandstofpomp
Injectie links (IV031)
Injectie rechts (IV031)
Fasesensor (SEN813)
Sensor luchttemperatuur (NTC WTS05)
Potentiometer luchtverdeelklep (PF3C)
59
60
61
Sensor abslute drukwaarde in ECU
2-weg AMP-plug (voeding onder sleutel)
1-weg AMP-plug (toerenteller injectiezijde)
A
ZEKERINGEN
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
Acculader
Sleutelschakelaar
Dimlicht, groot licht, remlicht
Standlichten, richting aanwijzers
Stroomcontact
El. besturing IAW15RC
Pomp, Bobines, Injecties
B
30A
15A
20A
5A
15A
5A
10A
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
101
30 HEATED TWISTGRIPS (CALIFORNIA
TOURING)
A
RH-SIDE TWISTGRIP:
DISASSEMBLY:
• Remove the right front frame cover as described in
subsection 7, section E;
• Disconnect connector “A” and release wiring from ties;
B
A
C
D
G
B
E
•
D
•
•
•
F
Loosen the two fastening screws and remove the right
“B” device;
Loosen the fastening screw and remove counterweight “D”;
Disconnect cables “E” from pulley “F”;
Remove twistgrip “G’.
REASSEMBLY:
• Perform the disassembly procedure in reverse order
G
H
H
F
E
G
I
H
Grease cable ends “E” and pulley “F”.
To adjust throttle twistgrip free play, turn adjusters “H”.
E
L
B
M
N
LH-SIDE TWISTGRIP:
DISASSEMBLY:
• Remove the front frame cover as described in subsection 7, section E;
• Disconnect twistgrip connector and release wiring
from ties;
• Loosen the fastening screw and remove counterweight “I”;
• Undo the two “M“ screws securing the handgrip.
• Remove twistgrip “L’.
M
O
I
P
L
Q
102
REASSEMBLY:
• Perform the disassembly procedure in reverse order
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
30 BEHEIZTE LENKERGRIFFE
(CALIFORNIA TOURING)
30 VERWARMDE HENDELS (CALIFORNIA
TOURING)
LENKERGRIFF – RECHTE SEITE
ABNAHME:
• Die vordere rechte Rahmenabdeckung den Angaben
im Kap. 7 des Abschn. E gemäß abnehmen.
• Den elektrischen Anschluss “A” lösen und die Kabel
von den Halteschellen freigeben.
HENDEL RECHTERZIJDE:
DEMONTEREN:
• Framebedekkingscherm vooraanrechts demonteren
zoals beschreven in hoofdstuk 7 deel E;
• De elektrische aansluiting “A” losmaken en de
sluitingen rond de kabels losmaken;
A
B
C
C
D
•
•
•
•
Die rechte Vorrichtung “B” nach dem Lösen der
Befestigungsschrauben abnehmen.
Die Befestigungsschraube lösen und das
Gegengewicht “D” abnehmen.
Die Zugkabel “E” aus der Zugrolle “F” lösen.
Den Griff “G’ abnehmen.
MONTAGE:
• Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
ausführen.
•
•
•
•
Het rechter mechanisme “B” verwijderen door de twee
borgschroeven los te draaien;
De bevestigngschroeven losdraaien en het
tegengewicht “D” verwijderen;
De kabels “E” uit het oprolmechanisme “F” halen;
De hendel “G’ verwijderen.
OPNIEUW MONTEREN
• Monteren in de omgekeerde volgorde.
E
E
F
G
Die Kabelenden “E” und die Zugrolle “F”
einfetten.
Die Einstellschrauben “H’ betätigen und dabei
den Leerhub des Gassteuergriffs regulieren.
De uiteinden van de kabels “E” en het
oprolmechanisme “F” met vet smeren;
De regelaars “H’ gebruiken om de speling van
de gashendel te regelen.
H
I
L
M
LENKERGRIFF – LINKE SEITE
ABNAHME:
• Die vordere Rahmenabdeckung den Angaben im Kap.
7 des Abschn. E gemäß abnehmen.
• Den elektrischen Anschluss lösen und die Kabel von
den Halteschellen freigeben.
• Die Befestigungsschraube lösen und das
Gegengewicht “I” abnehmen.
• Die beiden Schrauben ÑM“ für den Halt des Griffs
lösen.
• Den Griff “L’ abnehmen.
HENDEL LINKERZIJDE:
DEMONTEREN:
• Framebedekkingscherm vooraan demonteren zoals
beschreven in hoofdstuk 7 deel E;
• De elektrische aansluiting van de hendel losmaken
en de sluitingen rond de kabels losmaken;
• De bevestigngschroeven losdraaien en het
tegengewicht “I” verwijderen;
• De twee schroeven “M“ waarmee de hendel is
vastgemaakt, losdraaien.
• De hendel “L’ eraf halen.
MONTAGE:
• Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
ausführen.
OPNIEUW MONTEREN
• Monteren in de omgekeerde volgorde.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
N
O
P
Q
103
31 FUSE BOX
A
1
3
2
4
6
5
7
B
C
The terminal board has 7 fuses.
Before changing a burnt fuse, trace and repair the cause
of the trouble.
Fuse «1»: battery recharge (30A).
Fuse «2»: key switch (15A).
Fuse «3»: driving beam, traffic beam, horn (15A).
Fuse «4»: direction indicators, parking lights (5A).
Fuse «5»: 12V-Power outlet (15A).
Fuse «6»: ECU (5A).
Fuse «7»: Pump, coils, injectors (10A).
D
E
TABELLA FUSIBILI
F1 = 30A
F
(FUSES)
F3 = 20A
ANTERIORE (FRONT VEHICLE)
F4 = 5A
F5 = 15A
INDIC. DIREZ.
PRESA
A CHIAVE
AVV. ACUST.
L. POSIZIONE
12V
BATTERY
KEY
L. HB / LB
DIREC. INDIC.
SOCKET
RECHARGER
SWITCH
HORN
DIPPED L.
12V
RICARICA
COMMUTATORE L. ABB / ANAB
H
F7 = 10A
ECU
POMPA
BOBINE
INIETTORI
ECU
PUMP
COIL
INJECTORS
31.1 CHANGING FUSES
I
L
F6 = 5A
POMPA
PUMP
BATTERIA
G
F2 = 15A
Do not repair damaged fuses.
Use only fuses with the specified amperage.
Using fuses with the incorrect amperage may
damage the electrical system and may cause
fires.
B
A
CAUTION
When a fuse is frequently damaged, a short
circuit or overload could be present.
M
•
In case an electric item is not working or
malfunctioning, or in case engine does not start, check
fuses.
To check fuses, proceed as follows:
• Turn ignition switch “A” to “OFF”
to prevent any
accidental short circuit.
• Remove the rider’s seat, see subsection 4, section
“E”.
• Take out one fuse at a time and check that the inner
conductor “B” is not broken.
• Before changing a blown fuse, trace and remove the
cause of the fault.
• If damaged, change the fuse with another fuse of the
same amperage.
N
O
P
Q
104
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
31 SICHERUNGSLEISTE
31 KLEMMENBORD VOOR ZEKERINGEN
Auf der Klemmenleiste befinden sich 7 Sicherungen.
Bevor man eine Sicherung oder mehr Sicherungen auswechselt, muss man die Ursache, warum sie durchgebrannt ist, ausfindig machen und beheben.
Sicherung «1»: Aufladen batterie (30A).
Sicherung «2»: Schlüsselschalter (15A).
Sicherung «3»: Abblendlicht, Blendlicht, Hupe (15A).
Sicherung «4»: Richtungszeiger, Parkleuchte (5A).
Sicherung «5»: Stromanschluss-12V (15A).
Sicherung «6»: ECU (5A).
Sicherung «7»: Pumpe, Spulen, Einspritzventile (10A)
Op het klemmenbord zijn 7 zekeringen gemonteerd.
Voordat u zekeringen vervangt dient u het defect te
repareren waardoor de zekering is doorgebrand.
Zekering ´1ª: acculader (30A).
Zekering ´2ª: sleutelcontactschakelaar (15A)
Zekering ´3ª: groot licht, dimlicht, claxon (15A).
Zekering ´4ª: richtingaanwijzers, standlichten (5A).
Zekering ´5ª: Stroomcontact-12V (15A)
Zekering ´6ª: ECU (5A)
Zekering ´7ª: pomp, spoel, injectie (10A)
A
B
C
C
D
E
E
F
G
31.1 WECHSEL DER SICHERUNGEN
H
31.1 DE ZEKERINGEN VERVANGEN
Defekte Sicherungen nicht reparieren.
Nie andere Sicherungen als die spezifische
vorgesehenen verwenden.
Es könnte zu Schäden am System oder, im Fall
eines Kurzschlusses, gar zu einem Brand
kommen.
Repareer nooit defecte zekeringen
Gebruik nooit andere dan de voorgeschreven
zekeringen omdat u hiermee het elektrisch
systeem kunt beschadigen of zelfs brand kunt
veroorzaken in geval van kortsluiting.
WICHTIG
Sollte eine Schmelzsicherung häufig
durchbrennen, kann dies an einem Kurzschluss
oder einer Überlastung liegen.
BELANGRIJK
Als een zekering vaak doorbrandt, is er
waarschijnlijk ergens een kortsluiting of een
overbelasting.
•
Sollte es zu einem Funktionsausfall oder einem
irregulären Betrieb einer elektrischen Komponente
kommen oder der Motor nicht anspringen, müssen
die Sicherungen kontrolliert werden.
Für die Kontrolle:
• Den Zündschlüsselschalter “A” auf “OFF”
drehen,
so dass ein plötzlicher Kurzschluss verhindert werden
kann.
• Den Fahrersitz abnehmen, siehe Kap. 4 Abschn. “E”.
• Eine Sicherung nach der anderen herausnehmen und
kontrollieren, ob ihr Glühdraht “B” unterbrochen ist.
• Vor den Austausch einer Sicherung, muss die
Ursache, falls dies möglich ist, gesucht werden, die
zum Durchschmelzen der Sicherung geführt hat.
• Eine beschädigte Sicherung durch eine mit dem
selben Amperewert ersetzen.
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
•
Als een elektrisch component niet of slecht werkt, of
de motor niet start, dient u de zekeringen te
controleren.
Voor de controle:
• De startschakelaar “A” op “OFF”
zetten om een
toevallige kortsluiting te voorkomen.
• Het zadel van de berijder verwijderen, zie hoofdst. 4
deel “E”.
• Haal de zekeringen er één voor één uit en controleer
of de draad “B” doorgebrand is.
• Voordat u een zekering vervangt, dient u indien
mogelijk, eerst de oorzaak van het probleem op te
sporen.
• Vervang de eventueel doorgebrande zekering door
een nieuwe zekering met hetzelfde ampèrage.
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
105
I
L
M
N
O
P
Q
32 12V POWER OUTLET
A
It is at the centre, on the left-hand side, it is useful for
small 12 Volt electric items with max. power of 180W.
A
B
WARNING!
Use the power outlet when bike is stopped only.
C
CAUTION
Do not leave any electric item connected and
ON for too long or the battery will run flat.
D
DISASSEMBLY
E
B
F
•
•
•
•
Remove left side cover;
Loosen the 2 screws B ;
Disconnect power connector;
Remove power socket.
REASSEMBLY
Perform the disassembly procedure in reverse order.
A
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
106
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
32 STROMANSCHLUSS 12V
32 STROOMCONTACT 12V
Befindet sich in der Mitte der linken Motorradseite. Hier
können kleine Verbraucher mit 12 Volt-Aufnahme und
einer max. Leistung von 180W angeschlossen werden.
In het midden aan de linkerzijde voor kleine gebruikers
die op 12 Volt werken en met een maximaal vermogen
van 180W.
ACHTUNG!
Den Stromanschluss nur bei stehendem Motorrad verwenden!
OPGELET!
Het stroomcontact alleen gebruiken als de
motor stilstaat.
WICHTIG
Den jeweiligen Verbraucher nicht zu lange angeschlossen bzw. in Funktion belassen, da sich
die Batterie entladen könnte.
BELANGRIJK
Gebruik het stroomcontact niet te lang omdat
anders de accu kan ontladen.
A
B
C
C
D
ABNAHME
DEMONTEREN
• Linken seitlichen Deckel abnehmen.
• Die 2 Schrauben “B” lösen.
• Stromanschluss lösen.
• Steckeranschluss lösen.
• De bedekking aan de linkerzijde verwijderen;
• De twee schroeven B losdraaien;
• De elektrische aansluiting losmaken;
• Het stroomcontact verwijderen.
MONTAGE:
OPNIEUW MONTEREN
Die Ausbauarbeiten in der umgekehrten Reihenfolge
ausführen.
Monteren in de omgekeerde volgorde.
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
107
33 SHINDENGEN REGULATOR
A
The regulator “A” is calibrated to maintain battery voltage at 14.2÷15.2 Volts.
There is no red charge warning light on the dashboard
associated with this regulator.
A
B
REGULATOR CHECKS
Normal workshop tools are generally insufficient for regulator checking, however, listed below are certain operations that can be carried out in order to detect regulators
that are defective.
C
THE REGULATOR IS CERTAINLY DEFECTIVE IF:
D
E
F
After having isolated it from the rest of the system short
circuits can be detected between ground (aluminium
casing) and any of the output cables.
“SHINDENGEN” REGULATOR WIRING DIAGRAM
SCHALTPAN MIT SPANNUNGSREGLER “SHINDENGEN”
BEDRADINGSCHEMA MET “SHINDENGEN”
SPANNINGREGELAAR
RED
ROT
ROOD
YELLOW
GELB
GEEL
YELLOW
GELB
GEEL
REG / RECT
REGLER
REGELAAR
GENERATOR
GENERATOR
DYNAMO
G
WHITE
WEISS
WIT
GREEN
GRÜN
GROEN
FUSE
SICHERUNG
ZEKERING
LOAD
STROMLADUNG
ELEKTRISCHE
LADING
BATT
BATTERIE
ACCU
H
I
A
L
M
N
O
P
Q
108
VARIANTS CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
-2003-
33 SPANNUNGSREGLER SHINDENGEN
33 SHINDENGEN SPANNINGREGELAAR
Der Spannungsregler “A” ist so geeicht, dass die
Batteriespannung auf Werten zwischen 14,2 ÷15,2 Volt
gehalten wird.
Dieser Spannungsregler sieht keine Anzeige über eine
rote Ladezustandsanzeige am Instrumentenbrett vor.
De spanningregelaar “A” zorgt voor een accuspanning
tussen 14,2 ÷15,2 Volt.
Deze spanningregelaar heeft geen rood controlelampje
op het instrumentenpaneel.
KONTROLLEN AM SPANNUNGSREGLER
DE SPANNINGREGELAAR CONTROLEREN
Um diesen Regler kontrollieren zu können, reichen die
üblichen Werkstattausrüstungen nicht aus, wir möchten
dennoch einige Hinweis bezüglich der Messungen
geben, die einer Feststellung dienen, ob es sich um einen
defekten Regler handelt.
Om de spanningregelaar te controleren, heeft men speciale middelen nodig. Toch geven wij hier enkele
aanwijzingen voor de metingen die kunnen worden
uitgevoerd om te bepalen of een regelaar defect is.
DER REGLER IST SICHER DEFEKT, WENN:
DE SPANNINGREGELAAR IS ZEKER DEFECT ALS:
nach seiner Isolierung von der restlichen Anlage ein
Kurzschluss zwischen Masse (Aluminiumgehäuse) und
einem der Ausgangskabel vorliegt.
Er na isolatie van de rest van het circuit, kortsluiting is
tussen de massa (aluminium behuizing) en een
willekeurige uitgangskabel.
A
B
C
C
D
E
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
VARIANTEN CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
VARIATIES CALIFORNIA EV - CALIFORNIA ALUMINIUM CALIFORNIA TITANIUM - STONE -2003-
109
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
110