Yamaha R-S700 käyttöohje
R-S700, R-S500
Stereovahvistin
Käyttöohje
Julkaisija:
Musta Pörssi Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
i Fi
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i Fi
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti:
Päälle: 30 cm
Taakse: 20 cm
Sivuille: 20 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan
(esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon.
Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta virta tästä laitteesta
painamalla A -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan, laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka sammuttaisit laitteen painamalla Apainiketta tai vaikka kytkisit laitteen valmiustilaan kauko-ohjaimen
A-painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä
kostua.
Tämä merkki on kiitettävä laitteeseen, jonka kansi saattaa
kuumentua käytön aikana.
SISÄLTÖ
LISÄÄ TOIMINTOJA
OMINAISUUDET .................................................. 2
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET ........ 3
LAITTEEN RAKENNE ........................................ 4
OPTION-VALIKKO
ERI OHJELMALÄHTEIDEN AIKANA .......32
Etulevy ...................................................................... 4
Etulevyn näyttö.......................................................... 6
Takalevy ................................................................... 7
Kauko-ohjain ............................................................ 8
Kauko-ohjaimen käyttö ............................................ 9
ADVANCED SETUP -valikko .............................34
ADVANCED SETUP-valikon asetukset ................................................ 34
Kauko-ohjaimen ID-koodi....................................... 35
KAUKO-OHJAIN.................................................36
Vahvistinta, televisiota ja muita laitteita ohjaavat
painikkeet ............................................................ 36
Kauko-ohjaimen ohjelmointi ................................... 38
Kytkennät .............................................................. 10
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet ..................... 10
FM- ja AM-antennit................................................. 12
COUPLER-liittimet (vain R-S700) ......................... 13
Verkkojohdon kytkentä ........................................... 13
LISÄTIETOA
KÄYTTÖÖNOTTO
KÄYTTÖÖNOTTO
OPTION-valikon kohdat ......................................... 32
JOHDANTO
JOHDANTO
VIANMÄÄRITYS.................................................39
TEKNISET TIEDOT ...........................................45
PERUSTOIMINNOT
PERUSTOIMINNOT
TOISTO JA TALLENNUS ................................. 14
Ohjelmalähteen toisto .............................................. 14
Äänensävyn säätö .................................................... 15
Jonkin ohjelmalähteen tallentaminen ...................... 17
Uniajastin................................................................. 17
FM/AM-radio........................................................ 18
LISÄÄ
TOIMINTOJA
Automaattiviritys ..................................................... 18
Manuaaliviritys ........................................................ 19
Asemien tallennus automaattisesti (vain FM-asemat).
20
Käyttäjän ohjaama viritys muistiin.......................... 21
Muistissa olevan aseman kuuntelu .......................... 22
Muistipaikan tyhjentäminen .................................... 23
Kaikkien muistipaikkojen tyhjentäminen ................ 23
RDS-asemat
(vain FM-asemat) ................................................ 24
TP-asemahaku (vain FM-asemat)............................ 26
LISÄTIETOA
TOISTO
iPhonesta/iPodista/
Bluetooth™ -laitteesta...................................... 27
iPod-yleistelakka...................................................... 28
Langaton iPod-järjestelmä ....................................... 29
Langaton Bluetooth-audiovastaanotin ..................... 30
suomi
1 Fi
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
Tällä laitteella voit käyttää seuraavia toimintoja:
Parantaa äänenlaatua CD Direct Amp *1 ja Pure Direct -toiminnoilla ·
s. 15
Toista ohjelmaa iPhone/iPod*2- tai Bluetooth-laitteesta*2
·
s. 27
Toista videota iPhone/iPod*1 *2-laitteesta.
·
s. 28
FM/AM-radioasemat
·
s. 18
Valitse RDS-tietue
·
s. 24
Tehosta bassoääniä kytkemällä tähän laitteeseen subwoofer
·
s. 10
Kytke erillislaite*1 kuten graafinen taajuuskorjain tai
tilaääniprosessori
·
s. 13
Ohjaa tämän laitteen kauko-ohjaimella muita laitteita, kuten CDsoitinta, BD/DVD-soitinta tai TV:tä
·
s. 36
Säästä virtaa automaattisen virransammutustoiminnon avulla
·
s. 34
*1
*2
vain R-S700
Lisävarusteeksi tarvitaan Yamaha-laite
iPhone, iPod
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Bluetooth™
Bluetooth on rekisteröity tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG ja jota Yamaha käyttää lisenssisopimuksen
mukaisesti.
• ! on vinkki.
• Tämä käyttöohje on malleille R-S700 ja R-S500. Mallin nimi on ilmoitettu silloin, jos toiminto koskee vain tiettyä mallia. Kuvissa on
useimmiten R-S700.
• Joitakin toimintoja voi käyttää sekä etulevyn että kauko-ohjaimen painikkeilla. Jos painikkeilla on eri nimet, tässä käyttöohjeessa
kauko-ohjaimessa olevan painikkeen nimi on suluissa.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden vastaavien muutosten
myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata ensisijaisesti laitteen antamia vaihtoehtoja.
2 Fi
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
Tarkasta, että sait seuraavat osat.
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AM-silmukka-antenni
FM-sisäantenni
Paristot (x2)
(AAA, R03, UM-4)
Huomautuksia kauko-ohjaimesta ja paristoista.
Älä kaada vettä tai laita mitään nestettä kauko-ohjaimen päälle.
Älä pudota kauko-ohjainta.
On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa seuraavissa olosuhteissa:
– kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
– kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
– erittäin kylmässä
– pölyisessä paikassa
Paristot: AAA, R03, UM-4.
Laita paristot paristotilaan siellä olevien napaisuusmerkkien (+ ja -) suuntaisesti.
Vaihda kaikki paristot, jos kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee.
Poista tyhjentyneet paristot heti kauko-ohjaimesta. Tyhjä paristo voi räjähtää tai vuotaa happoa.
Hävitä vuotaneet paristot aikailematta, mutta älä koske paristoista vuotaneeseen aineeseen. Jos paristoista vuotanutta ainetta joutuu
iholle, silmiin tai suuhun, huuhtele se heti pois vedellä ja ota yhteys lääkäriin. Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet
paristot.
Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä että uusia paristoja. Se voi aiheuttaa uusien paristojen toimintaiän
lyhenemisen tai vanhojen paristojen vuotamista.
Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkali- ja mangaanipareja). Samannäköisillä paristoilla voi olla erilaiset
ominaisuudet.
Puhdista paristotila hyvin, ennen kuin laitat uudet paristot kauko-ohjaimeen.
Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
3 Fi
suomi
•
•
Virtajohto
(vain R-S700)
JOHDANTO
Kauko-ohjain
LAITTEEN RAKENNE
LAITTEEN RAKENNE
Etulevy
(R-S700)
1 A (Power - Virta)
Laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta (katso sivu 14).
ON-asento: painike painettu sisään
OFF-asento: painike vapautettu ulos
Huom!
Tämä laite käyttää vähän sähköä, vaikka virta olisikin kytketty
pois tai vaikka laite olisi valmiustilassa.
2 Virran merkkivalo
Valon merkitys:
Kirkas valo: Laitteessa on virta.
Himmeä valo: Valmiustila
Ei käytössä: Virta on pois päältä.
Huom!
Jos iPhonen/iPodin akku latautuu tämän laitteen ollessa
valmiustilassa, virran merkkivalo palaa kirkkaana.
3 SPEAKERS A/B
Kytke toimintatilaan tai valmiustilaan takalevyn
vastaavaan kaiutinliitäntään SPEAKERS A ja/tai
SPEAKERS B kytketyt kaiuttimet (katso sivu 14).
4 TP
Hakee automaattisesti asemaa, joka lähettää
liikenneohjelmaa (TP) (katso sivu 26).
5 INFO
Kytkee RDS-näyttötilan käyttöön ja vaihtaa RDSnäyttötietuetta, kun ohjelmalähteenä on TUNER (katso
sivu 24).
Valitsee iPhone/iPod-laitteesta toistuvan kappaleen tietoja
näyttävän toistotietueen, kun ohjelmalähteenä on DOCK
(katso sivu 28).
Huom!
Toistotietueen saa näkyviin vain, jos iPhone/iPod on kytketty
iPod-yleistelakkaan.
6 MEMORY
Tallentaa parhaillaan viritettynä olevan FM/AM-aseman
muistipaikalle, kun ohjelmalähteenä on TUNER (katso
sivu 21).
7 CLEAR
Poistaa parhaillaan viritettynä olevan FM/AM-aseman
muistipaikalta, kun ohjelmalähteenä on TUNER (katso
sivu 23).
8 Etulevyn näyttö
Tietoja laitteen toimintatilasta.
9 PRESET
Valitsee muistipaikalta FM/AM-aseman, kun
ohjelmalähteenä on TUNER (katso sivu 22).
0 FM, AM
Valitsee taajuusalueen FM/AM, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 18).
4 Fi
LAITTEEN RAKENNE
A TUNING
Valitsee viritystaajuuden, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 18).
Voimista tai vaimenna äänenvoimakkutta.
B Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit.
Tämä säätö ei vaikuta REC-liittimistä lähtevän äänen tasoon.
Huom!
JOHDANTO
Huom!
Valitse kauko-ohjaimen ID-tunnus (ID1 - ID2), jos käytössäsi on
useita Yamaha-vahvistimia (35).
C CD DIRECT AMP ja merkkivalo (vain R-S700)
Kuuntele puhtain mahdollinen ääni CD-ohjelmalähteestä
(katso sivu 15). Merkkivalo syttyy ja etulevyn näyttö
sammuu, kun tämä toiminto kytketään käyttöön.
Huom!
Jos CD DIRECT AMP- ja PURE DIRECT-toiminto on valittu
käyttöön, vain CD DIRECT AMP toimii.
D PURE DIRECT ja merkkivalo
Kuuntele puhtain mahdollinen ääni ohjelmalähteestä
(katso sivu 15). Yläpuolella oleva merkkivalo syttyy ja
etulevyn näyttö sammuu, kun tämä toiminto kytketään
käyttöön.
E PHONES-liitin
Laite antaa audiosignaalin eteenpäin kuulokkeisiin.
Huom!
Paina SPEAKER A/B, niin SP A/B -merkkivalot sammuvat,
ennen kuin kytket kuulokkeet PHONES-liittimeen.
F REC OUT-valitsin
Valitse CD-tallentimeen tai kasettidekkiin tallentuvaksi
ohjattava ääni. Voit valita eri ohjelmalähteen kuin INPUTohjelmalähteen valitsimella. Voit siis kuunnella yhtä
lähdettä, tallentaa toista (17).
G BASS-säädin
Bassotaajuuksien kuuluvuus. Keskiasento antaa äänen,
jossa mikään äänialue ei korostu (katso sivu 16).
H TREBLE-säädin
Korkeiden taajuuksien kuuluvuus. Keskiasento antaa
äänen, jossa mikään äänialue ei korostu (katso sivu 16).
I BALANCE-säädin
Korjaa säädöllä kaiutinsijoittelusta tai huoneen
ominaisuuksista aiheutuvaa äänimaiseman epätasapainoa
vasemman ja oikean kaiuttimen välillä (katso sivu 16).
J LOUDNESS-säädin
Jos äänenvoimakkuus on pieni, kuuloaisti menettää
herkkyytensä korkeille ja matalille taajuuksille. Loudnesstoiminto ylläpitää sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla (katso sivu 16).
suomi
K INPUT-valitsin
Valitse ohjelmalähde, jota haluat kuunnella.
L VOLUME-säädin
5 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Etulevyn näyttö
1 SP (SPEAKERS) A/B -merkkivalot
Käytössä oleva pääkaiutinpari.
Jos olet valinnut molemmat pääkaiutinparit, molemmat
merkkivalot palavat
2 Ohjelmalähde
Kirkkaana palava merkkivalo ilmoittaa valitsemasi
ohjelmalähteen.
3 PRESET-merkkivalo
Valo palaa, kun käyttäjä on valinnut radioaseman
muistipaikoille tallennetuista asemista. Valo vilkkuu, kun
automaattinen tallennustoiminto tallentaa FM-asemia
muistipaikoille.
4 MEMORY-merkkivalo
Valo palaa tai vilkkuu, kun FM/AM-asema tallentuu
muistipaikalle.
5 TUNED-merkkivalo
Valo palaa, kun viritin vastaanottaa FM/AM-asemaa.
6 STEREO-merkkivalo
Valo palaa, kun viritin vastaanottaa voimakasta FMstereolähetystä.
7 TP-merkkivalo
Valo palaa, kun TP-radioasema on viritetty kuuluviin
(liikennetiedote). Valo vilkkuu, kun viritin hakee TPasemaa.
8 SLEEP-merkkivalo
Uniajastin.
9 MUTE-merkkivalo
Vilkkuu, kun MUTE-toiminto on käytössä.
0 P-merkkivalo
Valo palaa, kun muistipaikkanumero on valittu. Valo
vilkkuu, kun tallennat radioasemaa muistipaikalle.
A Vaihtuvan tiedon näyttö
Tietoja asetusmuutosten aikana.
B Äänenvoimakkuuden ilmaisin
Käytössä oleva äänenvoimakkuus.
6 Fi
LAITTEEN RAKENNE
RAKENNE
LAITTEEN
Takalevy
1 GND-liitin
Levysoittimen kytkentä (katso sivu 10).
2 TAPE -liittimet
Kasettidekin kytkentä (katso sivu 10).
3 Antenniliittimet
FM/AM-antennien kytkentä (katso sivu 12).
4 DOCK-liitin
Kytke lisävarusteena myytävä Yamaha iPod-yleistelakka
(kuten YDS-12), langaton iPod-järjestelmä (YID-W10) tai
langaton Bluetooth-audiovastaanotin (YBA-10) (katso
sivu 27).
5 PHONO-liittimet
Levysoittimen kytkentä (katso sivu 10).
JOHDANTO
(R-S700)
A POWER MANAGEMENT -kytkin
Kytkee automaattisen virransammutuksen käyttöön tai
pois käytöstä. Kun tämä toiminto on käytössä, tämä laite
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, ellei sitä ole
käytetty tiettyyn aikaan (3 asetusvaihtoehtoa, katso sivu
34).
B SPEAKERS -liittimet
Kaiuttimien kytkentä (katso sivu 10).
C IMPEDANCE SELECTOR-valitsin
Kaiuttimien impedanssin määritys (katso sivu 11).
D AC IN (vain R-S700)
Mukana toimitetun virtajohdon kytkentäliitin (13).
6 CD -liittimet
CD-soittimen kytkentä (katso sivu 10).
7 LINE 1-3 -liittimet
Audiolaitteiden kytkentä (katso sivu 10).
8 iPod VIDEO -lähtöliitin (vain R-S700)
iPhone/iPod-laitteessa olevan videomateriaalin
ohjaaminen näyttölaitteeseen, kuten televisioon (katso
sivu 27).
Huom!
Videon ohjaaminen eteenpäin on mahdollista vain, jos iPhone/
iPod on kytketty tähän laitteeseen iPod-yleistelakalla (kuten
YDS-12).
9 COUPLER-liittimet (vain R-S700)
Erillislaitteiden kytkentä (katso sivu 13).
suomi
0 SUBWOOFER OUT -liitin
Kytkentäliitin subwooferille, jossa on sisäänrakennettu
vahvistin (aktiivisubwoofer) (katso sivu 10).
7 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Kauko-ohjain
Näin ohjaat kauko-ohjaimella tämän laitteen tai Yamahatai muun merkkisten laitteiden toimintaa.
3 ID
Valitsee kauko-ohjaimen ohjauskoodin (s. 35).
4 DIMMER
Etulevyn näytön kirkkauden säätö. Valitse yksi kolmesta
vaihtoehdosta painelemalla tätä painiketta.
!
!
Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
5 SLEEP
Uniajastin (katso sivu 17).
6 Ohjelmalähteenvalintapainikkeet
Valitsee ohjelmalähteen ja ohjaustilan (katso sivu 36).
7 OPTION
Kytkee OPTION-valikon toimintatilaan tai pois
toimintatilasta (katso sivu 32).
8 SPEAKERS A/B
Kytkee takalevyn vastaavaan kaiutinliitäntään
(SPEAKERS A / SPEAKERS B) kytketyt kaiuttimet
toimintaan tai pois toiminnasta.
9 MUTE
Mykistää äänentoiston. Paina uudelleen, niin ääni
palautuu aiemmin käytössä olleelle
äänenvoimakkuustasolle.
0 VOLUME +/–
Voimista tai vaimenna äänenvoimakkutta.
Huom!
Tämä säätö ei vaikuta REC-liittimistä lähtevän äänen tasoon.
A RETURN
Palauttaa edellisen valikon tai sulkee valikon, kun
avattuna on Option-valikko (katso sivu 32).
B Nuolipainikkkeet, ENTER
Valitsee kohdan Option-valikosta ja vahvistaa valinnan
(katso sivu 32).
*
Yleiset toiminnot
Seuraavat painikkeet toimivat kaikkien ohjelmalähteiden
aikana.
1 Infrapunasignaalien lähetin
Lähettää infrapunasignaalit.
2 RECEIVER A
Kytkee tämän laitteen toimintatilaan tai valmiustilaan.
Huom!
Painike toimii vain, kun etulevyn A (virta) -painike on ONasennossa.
8 Fi
C CODE SET/RECEIVER
Ohjelmoi kauko-ohjain ohjaamaan erillislaitteita (katso
sivu 38).
Kun olet ohjannut kauko-ohjaimella jotain laitetta, voit
tällä painikkeella kytkeä kauko-ohjaimen vahvistimen
ohjaustilaan ja ohjata tätä laitetta (katso sivu 37).
LAITTEEN RAKENNE
*
FM/AM-radion ohjaus
Seuraavat painikkeet toimivat, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (viritin).
iPod-ohjaus
Seuraavat painikkeet toimivat, kun ohjelmalähteenä on
DOCK, ja kytkettynä on iPhone/iPod. Lisätietoa
A REPEAT
B MENU/ >II / I<< / >>I / ENTER
E TP
Hakee automaattisesti asemaa, joka lähettää
liikenneohjelmaa (TP) (katso sivu 26).
I INFO
F PRESET
Valitsee muistipaikalta FM/AM-aseman, kun
ohjelmalähteenä on TUNER (katso sivu 22).
K S
G FM, AM
Valitsee taajuusalueen FM/AM, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 18).
*
H Numerot, ENTER
Valitse FM/AM-aseman viritystaajuus tai
muistipaikkanumero, kun ohjelmalähteenä on TUNER
(katso sivu 19).
I INFO
Kytkee RDS-näyttötilan käyttöön ja vaihtaa RDSnäyttötietuetta, kun ohjelmalähteenä on TUNER (katso
sivu 24).
JOHDANTO
D TUNING
Valitsee viritystaajuuden, kun ohjelmalähteenä on
TUNER (katso sivu 18).
*
J SHUFFLE
L T
Erillislaitteiden ohjauspainikkeet
Seuraavat painikkeet ohjaavat erillistä audio/videolaitetta,
kun ohjelmalähteenä on CD, TAPE, PHONO, LINE1,
LINE2 tai LINE3. Lisätietoa 36.
A RETURN
B Nuolipainikkkeet, ENTER
H Numerot, ENTER
J TOP MENU
K MENU
L DISPLAY
M SOURCE A
N Erillislaitteiden ohjauspainikkeet
O TV:n ohjauspainikkeet
Kauko-ohjaimen käyttö
*
Paristot kauko-ohjaimeen
AAA, R03, UM-4 -paristot
*
Toimintaetäisyys
Kauko-ohjain lähettää suoria infrapunasäteitä.
Osoita kauko-ohjaimella suoraan tämän laitteen
etulevyssä olevaa kauko-ohjainsignaalien vastaanotinta.
Noin
6m
Kauko-ohjain
suomi
9 Fi
KYTKENNÄT
KYTKENNÄT
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet
VAROITUS
• Kytke tämä ja muut laitteet verkkosähköön vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat kytkennät.
• Tee kaikki kytkennät oikein: L-liittimestä (left, vasen) L-liittimeen, R-liittimestä (right, oikea) R-liittimeen, “+”liittimestä “+”-liittimeen, “–”-liittimestä “–”-liittimeen. Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos
kaiutinkytkentöjen napaisuus on väärä, ääni kuulostaa luonnottomalta ja siitä puuttuu basso. Lue lisätietoja jokaisen
laitteen käyttöohjeesta.
• Kytke audiolaitteet RCA-kaapeleilla (paitsi kaiuttimet ja DOCK-liittimeen kytkemäsi laite).
• IMPEDANCE SELECTOR-kytkin on laitettava oikeaan asentoon ennen kaiuttimien kytkemistä. Lisätietoja, 11.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat
mennä rikki.
Lisätietoja muista
tähän laitteeseen
kytkettävistä
laitteista, katso sivu
27.
Levysoitin
Kasettidekki
Audio
out
Audio
out
CD-soitin
GND
Audio
out
Kuvanauhuri,
tms.
Audio
out
Audio
out
DVD-soitin
tms.
SPEAKERS A -kaiuttimet
Audio
in
Audio
in
CD-tallennin
tms.
Audio
out
Subwoofer
SPEAKERS B -kaiuttimet
!
• PHONO-liittimeen voi kytkeä vain levysoittimen, jossa on MM-äänirasia.
• Kytke levysoitin GND-liittimeen kohinan vähentämiseksi. Joidenkin levysoittimien ääni kohisee vähemmän, kun jätät GNDkytkennän tekemättä.
10 Fi
KYTKENNÄT
*
IMPEDANCE SELECTOR-valitsin
VAROITUS
Älä muuta IMPEDANCE SELECTOR-kytkimen asentoa
silloin, kun tässä laitteessa on virta. Laite voi mennä rikki.
Ellei tämä laite kytkeydy toimintatilaan, IMPEDANCE
SELECTOR-kytkin ei ehkä ole kunnolla kummassakaan
asennossa. Siinä tapauksessa irrota verkkojohto
pistorasiasta ja laita kytkin kunnolla oikeaan asentoon.
Valitse kytkimen asento (LOW tai HIGH) järjestelmään
kytkemiesi kaiuttimien impedanssin perusteella.
Bi-wire-kytkentä erottaa bassoelementin yhdistetystä
keskiäänisestä/diskanttielementistä. Näin kytkettävässä
kaiuttimessa on neljä liitintä. Kahden liitinsarjan ansiosta
kaiutin voidaan jakaa kahteen toisistaan erilliseen osaan.
Tämän kytkennän aikana keski- ja ylätaajuuksia toistava
elementti kytketään yhteen liitinsarjaan, matalia ääniä
toistava elementti toiseen liitinsarjaan.
Tämä laite
Impedanssi
HIGH
• Jos käytössä on yksi kaiutinpari (A tai B),
jokaisen kaiuttimen impedanssin on oltava 6 Ω
(R-S700) / 8 Ω (R-S500) tai enemmän.
• Jos käytössä on kaksi kaiutinparia (A tai B)
samanaikaisesti, jokaisen kaiuttimen
impedanssin on oltava 12 Ω (R-S700) / 16 Ω
tai enemmän. (R-S500).
• Jos teet bi-wire-kytkennän, jokaisen
kaiuttimen impedanssin on oltava 6 Ω (RS700) / 8 Ω (R-S500) tai enemmän.
Kaksoisjohdotettavat kaiuttimet (bi-wirekytkentä), katso sivu 11.
• Jos käytössä on yksi kaiutinpari (A tai B),
jokaisen kaiuttimen impedanssin on oltava 4 Ω
tai enemmän.
• Jos käytössä on samanaikaisesti kaksi
kaiutinparia (A ja B), jokaisen kaiuttimen
impedanssin on oltava 8 Ω tai enemmän.
• Jos teet kaksoisjohdotuksen (bi-wirekytkentä), kunkin kaiuttimen impedanssin on
oltava 4 Ω tai enemmän. Kaksoisjohdotettavat
kaiuttimet (bi-wire-kytkentä), katso sivu 11.
KÄYTTÖÖNOTTO
*
Kaksoisjohdotettavat kaiuttimet (bi-wirekytkentä)
Kaiutin
Kytkimen
asento
LOW
*
Kytke toinen kaiutin toiseen liitinsarjaan samalla tavalla.
VAROITUS
Bi-wire-kytkentää varten sinun on laitettava IMPEDANCE
SELECTOR-kytkin HIGH- tai LOW-asentoon sen mukaan, mikä
on kytkemiesi kaiuttimien impedanssi:
6 Ω tai enemmän: HIGH (R-S700)
8 Ω tai enemmän: HIGH (R-S500)
4 Ω tai enemmän: LOW
Lisätietoja IMPEDANCE SELECTOR-kytkimestä, katso vas..
Huom!
Bi-wire-kytkentää käyttäessäsi poista kaiuttimessa liittimiä
yhdistävä silta tai kaapeli.
!
Kaiutinkaapelien kytkeminen
Poista noin 10
mm eristettä
jokaisen
kaiutinkaapelin
päästä.
Bi-wire-kytkentää käyttääksesi sinun on painettava etulevyn tai
kauko-ohjaimen SPEAKERS A- ja SPEAKERS B-painiketta
niin, että etulevyn näytössä palavat sekä SP A että SP B merkkivalot.
Huom!
Työnnä kaiutinliittimeen vain johtimen paljas pää. Jos liittimessä
on eristettyä kaiutinkaapelia, kytkentä saattaa jäädä heikoksi eikä
ääni välttämättä kuulu.
SPEAKERS A/B
11 Fi
suomi
SPEAKERS A/B
KYTKENNÄT
FM- ja AM-antennit
FM- ja AM-sisäantennit toimitetaan laitteen mukana. Yleensä nämä antennit antavat riittävän hyvän kuuluvuuden. Kytke
kumpikin antenni sille tarkoitettuun liittimeen.
Huom!
Jos radio kuuluu huonosti, kytke ulkoantenni. Kysy lisää Yahama-myyjältä tai -huollosta.
FM-sisäantenni
(mukana)
FM-ulkoantenni
AM-ulkoantenni
Käytä 5-10 m
vinyylikuorikaapelia, jonka
ohjaat ulos ikkunasta.
AM-kehäantenni
(mukana)
• AM-silmukka-antennin tulee
olla kytkettynä, vaikka tähän
laitteeseen kytkettäisiin
AM-ulkoantenni.
• AM-silmukka-antenni tulee
sijoittaa kauas tästä
laitteesta.
Maa (GND -liitin)
Tee kytkentä antennin GND -liittimestä hyvään maadotuspaikkaan
turvallisuuden ja signaalihäiriöiden vuoksi. Hyvä maadotuspaikka on
kosteaan maahan työnnetty metallitanko.
*
Mukana toimitetun AM-silmukkaantennin kokoaminen
12 Fi
*
AM-silmukka-antennin johdon
kytkeminen
KYTKENNÄT
COUPLER-liittimien käyttö
(vain R-S700)
Kytke virtajohto tämän laitteen takalevyn AC INliittimeen (vain R-S700).
Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke verkkojohto
pistorasiaan.
Verkkojohto
(vain R-S700)
KÄYTTÖÖNOTTO
Poista PRE OUT/MAIN IN-liittimiä yhdistävät palat, jotta
tämä laite voi toimia erikseen sekä ohjausvahvistimena
että päätevahvistimena. Näitä liittimiä käytetään, jos
laitteeseen kytketään signaalinkäsittelylaite kuten
graafinen taajuuskorjain tai tilaääniprosessori. Jos näihin
liittimiin kytketään erillislaite, tämän laitteen VOLUMEohjauksella voi säätää koko äänijärjestelmän tasoa.
Jos haluat kytkeä erillislaitteen, irrota ensin PRE OUT/
MAIN IN-liittimiä yhdistävät palat, tee sitten kytkentä
erillislaitteen tuloliittimistä PRE OUT-liittimiin tai
erillislaitteen lähtöliittimistä MAIN IN-liittimiin.
Lisätietoja erillislaitteen käyttöohjeesta.
Verkkojohdon kytkentä
Yhdistävät
palat
Huom!
• Ellet käytä COUPLER-liittimiä, älä missään tapauksessa irrota
liittimiä yhdistäviä paloja. Jos irrotat ne, tämä laite ei anna
eteenpäin ääntä.
• Ennen kuin kiinnität tai poistat liittimiä yhdistävät palat, irrota
tämän laitteen virtajohto. Jos virtajohto on kytkettynä,
kaiuttimet saattavat toistaa ääntä, joka voi vaurioittaa kaiuttimia
tai tätä laitetta.
• Jos käytät tätä laitetta päätevahvistimena, tee kytkentä erillisen
ohjausvahvistimen tai muun vastaavan laitteen lähtöliittimistä
tämän laitteen MAIN IN-liittimiin. Silloin tämän laitteen
säätimet eivät toimi, lukuun ottamatta PHONES-liitintä ja
SPEAKERS A/B-painikkeita. Säädä äänenvoimakkuutta jne.
erillisen ohjausvahvistimen säätimillä.
suomi
13 Fi
TOISTO JA TALLENNUS
TOISTO JA TALLENNUS
VAROITUS
Noudata erityistä varovaisuutta, kun toista CD-levyltä DTS-ääntä.
Jos toistat CD-levylle koodattua DTS-ääntä CD-soittimella, joka ei ole DTS-yhteensopiva, laitteisto toistaa vain
häiriöääntä, joka voi rikkoa kaiuttimet. Tarkasta, pystyykö CD-soittimesi toistamaan CD DTS -ääntä. Tarkasta myös CDsoittimesta tulevan äänen taso (voimakkuus), ennen kuin käynnistät CD DTS -äänen toiston.
Ohjelmalähteen toisto
3
Valitse A- ja/tai B-kaiuttimet painamalla
etulevyn tai kauko-ohjaimen SPEAKERS Atai SPEAKERS B-painiketta.
Kun kaiutinsarja A tai B on kytketty käyttöön,
etulevyn näytössä näkyy vastaava merkintä SP A tai
SP B (katso sivu 6).
Huom!
SPEAKERS A/B
A (Power - Virta)
INPUT-säädin
VOLUME
4
Käynnistä ohjelmalähteen toisto.
RECEIVER A
5
Säädä äänenvoimakkuus etulevyn VOLUMEsäätimellä (tai kauko-ohjaimen VOLUME +/–painikkeella).
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
!
SPEAKERS A/B
VOLUME +/–
1
Paina etulevyn A (virta) -painike sisään, niin
tämä laite kytkeytyy toimintatilaan.
2
Valitse kuunneltava ohjelmalähde etulevyn
INPUT-säätimellä (tai kauko-ohjaimen
ohjelmalähteen valintapainikkeilla).
14 Fi
• Jos olet kytkenyt yhden kaiutinparin bi-wire-kytkennällä tai jos
käytät samanaikaisesti kahta kaiutinparia (A ja B), varmista,
että etulevyn näytössä näkyy sekä SP A että SP B.
• Jos käytät kuulokkeita, sammuta kaiuttimet.
Voit säätää äänensävyä BASS, TREBLE, BALANCE ja
LOUDNESS-säätimillä ja etulevyn CD DIRECT AMP (R-S700)
tai PURE DIRECT-kytkimellä (katso sivu 15).
6
Kun lopetat ohjelmalähteen kuuntelun, paina
etulevyn A (virta) -painike ulos, niin tämä
laite sammuu.
!
Jos painat kauko-ohjaimen RECEIVER A -painiketta silloin, kun
etulevyn A (virta) -painike on ON-asennossa, tämä laite
kytkeytyy valmiustilaan. Kytke tämä laite takaisin toimintatilaan
painamalla uudestaan RECEIVER A.
TOISTO JA TALLENNUS
*
Äänensävyn säätö
*
CD DIRECT AMP-kytkin
(vain R-S700)
CD Direct Amp -toiminto
Luo tulosignaalista normaalivaiheisen ja käänteisen
vaiheen signaalin sekä vasempaan että oikeaan
kanavaan ja käyttää neljää elektronista
äänenvoimakkuutta, jotta vahvistuspiiriin ohjautuu
tasapainoinen signaali. Lopputuloksena saadaan
selkeämpi ääni seuraavien ominaisuuksien ansiosta:
• parempi häiriöetäisyys
• vähemmän ulkoisia häiriöääniä
• pienempi särö
PURE DIRECT -kytkin
Huom!
• BASS, TREBLE, BALANCE ja LOUDNESS-säätimet eivät
toimi, kun PURE DIRECT-toiminto on käytössä.
• Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
PERUSTOIMINNOT
Ohjaa CD-soittimen ääni suoraan erityisesti CD-äänelle
tarkoitettuun vahvistinosaan. Laite ohjaa sisään tulevan
äänisignaalin INPUT-valitsimen, BASS, TREBLE,
BALANCE ja LOUDNESS-säätöpiirien ohi suoraan
päätevahvistimeen. CD-äänisignaalissa ei siis tapahdu
mitään muutoksia, vaan kuuluviin tulee puhtain
mahdollinen äänisignaali. CD DIRECT AMP-ilmaisin
syttyy ja etulevyn näyttö sammuu muutaman sekunnin
kuluttua.
PURE DIRECT-kytkin
Ohjaa tulosignaalin audiolaitteista BASS, TREBLE,
BALANCE ja LOUDNESS-säätöpiirien ohi.
Äänisignaalissa ei tapahdu mitään muutoksia ja kuuluviin
tulee puhtain mahdollinen äänisignaali kaikista
ohjelmalähteistä.
PURE DIRECT -ilmaisin syttyy. Etulevyn näyttö sammuu
muutaman sekunnin kuluttua.
CD DIRECT AMP -kytkin
Huom!
• Jos sekä CD DIRECT AMP- että PURE DIRECT-kytkimet
ovat ON-asennossa, vain CD DIRECT AMP toimii.
• INPUT-valitsin sekä BASS, TREBLE, BALANCE ja
LOUDNESS-säätimet eivät toimi, kun CD DIRECT AMPtoiminto on käytössä.
• CD-soitin on kytkettävä CD-liittimiin, jotta CD DIRECT AMP
-toiminto toimisi.
• Asetus jää muistiin, vaikka sammuttaisit tämän laitteen.
suomi
15 Fi
TOISTO JA TALLENNUS
*
BASS- ja TREBLE-säätö
*
LOUDNESS-säätö
LOUDNESS
TREBLE
BASS
BASS- ja TREBLE-säätimet säätävät matalien ja
korkeiden taajuuksien kuuluvuutta.
Keskiasento on neutraali vaihtoehto.
BASS
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi bassoa (matalia
taajuuksia), tehosta sitä kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
bassoa, vaimenna sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 Hz)
TREBLE
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi diskanttia (korkeita
taajuuksia), tehosta sitä kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
diskanttia, vaimenna sitä kääntämällä säädintä
vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 kHz)
*
BALANCE-säätö
VOLUME +/–
Jos äänenvoimakkuus on hyvin pieni, kuuloaisti menettää
herkkyytensä korkeille ja matalille taajuuksille. Loudnesstoiminto ylläpitää sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla.
VAROITUS
Jos CD DIRECT AMP-toiminto (vain R-S700) tai PURE
DIRECT -toiminto valitaan käyttöön, kun LOUDNESSsäädin on tietyllä tasolla, laitteeseen tuleva signaali ohittaa
LOUDNESS-säätöpiirin, mikä johtaa
äänenvoimakkuuden äkilliseen kasvuun. Suojaa kuulosi ja
kaiuttimesi vahingoilta! Muista painaa CD DIRECT
AMP-kytkintä (vain R-S700) tai PURE DIRECT-kytkintä
vasta sitten, kun olet hiljentänyt äänenvoimakkuutta, tai
vasta sitten, kun olet tarkistanut, että LOUDNESS-säätö
on sopivalla tasolla.
1
Laita LOUDNESS-säädin FLAT-asentoon.
2
Valitse etulevyn VOLUME-säätimellä (tai
kauko-ohjaimen VOLUME +/–-painikkeella)
suurin sallimasi äänenvoimakkuus.
3
Käännä LOUDNESS-säädintä, kunnes
äänenvoimakkuus on sopiva.
BALANCE
Korjaa vasemman ja oikean kaiuttimen tasapainoon
vaikuttavalla BALANCE-säädöllä kaiutinsijoittelusta tai
huoneen ominaisuuksista aiheutuvaa äänimaiseman
epätasapainoa.
VOLUME
!
Kun olet tehnyt LOUDNESS-säädön, nauti musiikista
haluamallasi äänenvoimakkuudella. Jos LOUDNESS-säädön
vaikutus on liian voimakas tai heikko, muuta LOUDNESSsäätöä.
16 Fi
TOISTO JA TALLENNUS
Ohjelmalähteen tallentaminen
Huom!
• Audiosignaali ei ohjaudu eteenpäin TAPE REC- tai LINE 1
REC-lähtöliittimistä, jos TAPE- tai LINE 1 on valittu REC
OUT-valitsimella.
Audiosignaali ohjautuu eteenpäin sekä TAPE REC- että LINE 1
REC-lähtöliittimiin, jos PHONO, DOCK, TUNER, CD,
SOURCE tai LINE 2 on valittu REC OUT -valitsimella.
• Laitteen on oltava toimintatilassa, jotta tallentaminen olisi
mahdollista.
• VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE ja LOUDNESS säätimet sekä CD DIRECT AMP-kytkin (vain R-S700) ja
PURE DIRECT-kytkin eivät vaikuta tallennettavaan
ohjelmalähteeseen.
• Tarkasta tekijänoikeuksia koskeva laki. Tekijänoikeuslain
suojaaman levyn, CD-levyn, radio-ohjelman tms. materiaalin
kopioiminen voi rikkoa tekijänoikeuslakia.
Uniajastin
Uniajastin kytkee tämän laitteen automaattisesti
valmiustilaan valitsemasi ajan kuluttua. Ajastin on
hyödyllinen esimerkiksi silloin, kun menet nukkumaan ja
haluat vielä jonkin aikaa toistaa tai tallentaa jotakin
ohjelmaa.
A (Power - Virta)
PERUSTOIMINNOT
RECEIVER A
SLEEP
REC OUT -valitsin
1
2
INPUT-säädin
Valitse tallennettava ohjelmalähde
kääntämällä etulevyn REC OUT-valitsinta.
Jos valitset SOURCE, eteenpäin lähtee parhaillaan
valittuna olevan ohjelmalähteen ääni.
Huom!
Uniajastin voidaan ottaa käyttöön vain kauko-ohjaimella.
1
Käynnistä ohjelmalähteen toisto ja käynnistä
tallennus tallentavasta laitteesta, jonka olet
kytkenyt tämän laitteen takalevyn REClähtöliittimiin (TAPE ja/tai LINE 1). Ks. s. 10
Määritä toiminta-aika painelemalla SLEEP.
Etulevyn näytössä näkyvä tietue vaihtuu seuraavassa
järjestyksessä, kun painelet SLEEP.
SLEEP vilkkuu toiminta-aikaa määrittäessäsi.
Kun uniajastin on käytössä, etulevyn näytössä on
SLEEP.
!
Jos haluat perua uniajastimen, tee yksi seuraavista toiminnoista:
• Valitse “Sleep Off”.
• Kytke tämä laite valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen
RECEIVER A -painiketta.
• Paina etulevyn A (virta) -painiketta, niin tämä laite sammuu.
suomi
17 Fi
FM/AM-RADIO
FM/AM-RADIO
Radioasemat saat kuuluviin kahdella tavalla: automaattisesti ja manuaalisesti virittämällä. Valitse viritystapa tilanteen ja
radioasemien signaalivoimakkuuden perusteella.
Automaattiviritys
3
Automaattinen haku löytää asemat helposti, jos signaali
on voimakas ja häiriötön.
Käynnistä automaattiviritys pitämällä
painettuna etulevyn TUNING-painike (tai
kauko-ohjaimen TUNING -painike) yli 1
sekuntia.
Käynnistä haku kohti suurempia taajuuksia
painamalla >> (tai S) .
Käynnistä haku kohti pienempiä taajuuksia
painamalla << (tai T).
Huom!
INPUT-säädin
TUNING
FM, AM
• Kun virität kuuluviin radioaseman, aseman taajuus näkyy
etulevyn näytössä.
• Ellei virityshaku pysähdy haluamasi aseman kohdalle sen takia,
että aseman signaali on heikko, yritä virittää asema kuuluviin
manuaalisesti.
*
TUNING
TUNER
FM, AM
1
Valitse ohjelmalähteeksi TUNER (viritin)
etulevyn INPUT-säätimellä (tai kaukoohjaimen TUNER-painikkeella).
2
Valitse etulevyn FM/AM -painikkeella (tai
kauko-ohjaimen FM/AM-painikkeella)
taajuusalue (FM tai AM).
Etulevyn näyttöön tulee FM tai AM.
18 Fi
Automaattinen äänenmykistys
Kun kuuntelet FM-asemaa, äänentoisto mykistyy
automaattisesti radiosignaalin ollessa heikko, mikäli
asema viritettiin kuuluviin jollakin seuraavista tavoista:
• automaattivirityksellä
• muistipaikalta, jos asema on tallennettu muistiin
automaattitallennuksella.
Jos haluat kuunnella asemaa, jonka signaali on heikko,
viritä asema kuuluviin manuaalisesti.
FM/AM-radio
Käyttäjän ohjaama asemahaku
4
Manuaaliviritys on toimiva vaihtoehto, jos aseman
signaali on heikko.
Jos haluat näppäillä tietyn viritystaajuuden,
tee se kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.
Näppäile kokonaislukuja. Jos esimerkiksi haluat
valita taajuuden 88.90 MHz, näppäile “8890”.
Huom!
INPUT-säädin
TUNING
FM, AM
• Kauko-ohjaimen numeropainike hakee muistipaikalle
tallennetun aseman, mikäli toimintatilana on aseman haku
muistipaikoilta. Käynnistä haku viritystaajuuksilta käyttämällä
etulevyn TUNING -painiketta (tai kauko-ohjaimen TUNING painiketta) ennen kuin käytät numeropainikkeita.
• "Wrong Station!” tulee etulevyn näyttöön, jos valitsemasi
viritystaajuus on vastaanottoalueen ulkopuolella. Näppäile
viritystaajuus oikein.
PERUSTOIMINNOT
*
Huonosti kuuluvan FM-aseman äänen
parantaminen
PERUSTOIMINNOT
Jos kuunneltavan FM-aseman signaali on liian heikko,
valitse FM-taajuusalueen vastaanottotavaksi mono, niin
signaalin laatu paranee.
TUNING
OPTION
TUNER
NUOLET
ENTER
FM, AM
RETURN
Numerot
1
Valitse ohjelmalähteeksi TUNER (viritin)
etulevyn INPUT-säätimellä (tai kaukoohjaimen TUNER-painikkeella).
2
Valitse etulevyn FM/AM -painikkeella (tai
kauko-ohjaimen FM/AM-painikkeella)
taajuusalue (FM tai AM).
Etulevyn näyttöön tulee FM tai AM.
3
1
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta,
kun viritettynä on FM-radioasema.
Virittimen OPTION-valikko tulee näkyviin (katso
sivu 32).
2
Valitse kauko-ohjaimen TS -nuolipainiketta
painelemalla "FM Mode", paina sitten ENTER.
!
Keskeytä toiminto ja palaa Option-valikkoon painamalla kaukoohjaimen RETURN-painiketta.
Viritä haluamasi asema kuuluviin painamalla
etulevyn TUNING -painiketta (tai kaukoohjaimen TUNING-painiketta).
Huom!
Kun virität radioaseman kuuluviin, taajuus näkyy etulevyn
näytössä.
suomi
19 Fi
FM/AM-radio
3
• Kun valittuna on MONO, FM-lähetys kuuluu
monona.
• Kun valittuna on STEREO ja viritettynä on
stereoääntä lähettävä FM-asema, lähetys kuuluu
stereona.
4
Automaattiviritys muistiin
(vain FM-asemat)
Valitse kauko-ohjaimen WX-nuolipainikkeella
“STEREO” (automaattinen stereoääni) tai
“MONO” (monoääni).
Sulje Option-valikko painamalla kaukoohjaimen OPTION- tai RETURN-painiketta.
Huom!
Viritin hakee ja tallentaa automaattisesti FM-asemat
muistipaikoille. Viritin hakee automaattisesti kuuluviin
FM-aseman, jonka signaali on voimakas, ja tallentaa 40
asemaa löytöjärjestyksessä. Tallennetun aseman
virittäminen kuunneltavaksi käy helposti valitsemalla
aseman muistipaikkanumero.
Huom!
• Jos tallennat aseman muistipaikalle, jossa jo oli kanava, uuden
aseman tiedot tallentuvat vanhan päälle.
• Jos haluamasi aseman kuuluvuus on huono, yritä virittää se
kuuluviin itse ja tallenna se muistipaikalle.
!
Automaattitallennuksen muistipaikoille tallentamat FM-asemat
kuuluvat stereona.
Etulevyn näyttöön tulee STEREO, jos radioaseman ääni kuuluu
stereona.
FM
INPUT-säädin
PRESET
TUNER
PRESET
FM
OPTION
TS
ENTER
RETURN
20 Fi
1
Valitse ohjelmalähteeksi TUNER (viritin)
etulevyn INPUT-säätimellä (tai kaukoohjaimen TUNER-painikkeella).
2
Valitse etulevyn FM-painikkeella (tai kaukoohjaimen FM-painikkeella) taajuusalue FM.
FM tulee etulevyn näyttöön.
FM/AM-radio
3
4
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
Virittimen OPTION-valikko tulee näkyviin (katso
sivu 32).
Valitse kauko-ohjaimen TS -nuolipainiketta
painelemalla "Auto Preset", paina sitten
ENTER.
Käyttäjän ohjaama viritys muistiin
Voit tallentaa muistiin 40 FM/AM-asemaa (yhteensä 40).
Tallennetun aseman virittäminen kuunneltavaksi käy
helposti valitsemalla aseman muistipaikkanumero.
!
Kun tallennat aseman muistipaikalle manuaalisesti, muistiin
tallentuu myös aseman tallennushetkellä käytössä oleva FMäänityyppi (mono tai stereo). Tarkasta FM-äänityyppiasetus (s.
19) ennen aseman tallentamista manuaalisesti muistipaikalle.
Laite aloittaa haun FM-taajuuksilta noin
5 sekunnin kuluttua kohti suurempaa taajuutta.
!
• Ennen kuin haku alkaa, voit määrittää ensimmäisen täytettävän
muistipaikan etulevyn PRESET -painikkeella (tai kaukoohjaimen PRESET-painiketta tai TS-nuolipainikkeella).
• Keskeytä haku painamalla etulevyn FM/AM-painiketta (tai
kauko-ohjaimen painiketta FM, AM tai RETURN).
MEMORY
Taajuus
Kun asemat tallentuvat muistipaikoille, yllä näkyvän
esimerkin kaltainen tietue näkyy etulevyn näytössä.
Kun asemat on tallennettu muistipaikoille, “FINISH”
tulee näkyviin ja OPTION-valikko palautuu
automaattisesti näkyviin.
Palauta alkuperäinen tietue painamalla kaukoohjaimen OPTION- tai RETURN-painiketta.
PERUSTOIMINNOT
Muistipaikkanumero
PRESET
PRESET
RETURN
Numerot
suomi
21 Fi
FM/AM-radio
1
Viritä kuuluviin haluamasi FM/AM-asema.
Viritysohjeet s. 18 ja 19.
2
Paina etulevyn MEMORY-painiketta.
“MANUAL PRESET” tulee hetkeksi etulevyn
näyttöön. Pian sen jälkeen näkyy muistipaikka, jolle
viritin tallentaa aseman.
Muistissa olevan aseman
kuuntelu
Voit hakea muistipaikalle tallennetun aseman kuuluviin.
PRESET
!
Pitämällä etulevyn MEMORY-painikkeen painettuna yli
2 sekuntia voit ohittaa seuraavat vaiheet ja tallentaa aseman
automaattisesti tyhjälle muistipaikalle (eli viimeistä
muistipaikka-asemaa seuraavalle muistipaikalle).
3
PRESET
Valitse etulevyn PRESET (tai kauko-ohjaimen
PRESET ) -painikkeella muistipaikkanumero,
johon haluat tallentaa aseman.
Jos valitsemasi muistipaikka on tyhjä, näkyviin tulee
“EMPTY”. Jos valitset muistipaikan, jolle on jo
tallennettu radioasema, näkyviin tulee aseman
viritystaajuus.
Muistipaikkanumero
!
Vaihtoehtoisesti voit valita muistipaikan kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla.
4
Paina etulevyn MEMORY-painiketta.
Tallennuksen jälkeen näyttöön palautuu perustietue.
!
Jos haluat keskeyttää, paina kauko-ohjaimen RETURNpainiketta tai älä käytä mitään toimintoa 30 sekuntiin.
22 Fi
1
Valitse etulevyn PRESET (tai kauko-ohjaimen
PRESET ) -painikkeella muistipaikka.
!
• Viritin ohittaa tyhjät muistipaikat.
• Jos näyttöön tulee “NO PRESETS”, muistissa ei ole asemia.
• Voit valita muistipaikan suoraan painamalla kauko-ohjaimen
numeropainikkeita. "Empty” näkyy näytössä, jos valitsemasi
muistipaikka on tyhjä. "Wrong Num.” tulee näkyviin, jos
näppäilet väärän numeron.
• Kauko-ohjaimen numeropainike hakee viritystaajuuden, mikäli
toimintatilana on haku viritystaajuuksilta. Käynnistä haku
muistipaikoilta käyttämällä etulevyn PRESET -painiketta (tai
kauko-ohjaimen PRESET -painiketta) ennen kuin käytät
numeropainikkeita.
FM/AM-radio
Muistipaikan tyhjentäminen
Kaikkien muistipaikkojen
tyhjentäminen
Tyhjennä muistipaikka seuraavalla tavalla.
Tyhjennä kaikki muistipaikat seuraavalla tavalla.
CLEAR
INPUT-säädin
TUNER
RETURN
Valitse haluamasi muistipaikka.
Katso ohjeet s. 22.
2
Paina etulevyn CLEAR-painiketta.
Valittu muistipaikkanumero vilkkuu etulevyn
näytössä.
!
Jos haluat keskeyttää muistipaikan tyhjentämisen, paina kaukoohjaimen RETURN-painiketta tai älä käytä mitään toimintoa 30
sekuntiin.
3
Vahvista painamalla etulevyn CLEARpainiketta.
“PXX: CLEARED” (XX on muistipaikkanumero)
näkyy etulevyn näytössä, minkä jälkeen näyttöön
palautuu alkuperäinen tietue.
PERUSTOIMINNOT
1
OPTION
Nuolet
ENTER
RETURN
1
Valitse ohjelmalähteeksi TUNER (viritin)
etulevyn INPUT-säätimellä (tai kaukoohjaimen TUNER-painikkeella).
2
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
Virittimen OPTION-valikko tulee näkyviin (katso
sivu 32).
3
Valitse kauko-ohjaimen TSnuolipainikkeella "Clr All Preset", paina
sitten ENTER.
!
Keskeytä toiminto ja palaa Option-valikkoon painamalla kaukoohjaimen RETURN-painiketta.
suomi
23 Fi
FM/AM-radio
4
Valitse kauko-ohjaimen WX-nuolipainikkeella
“YES”. Paina sitten ENTER.
RDS-asemat (vain FM-asemat)
RDS (Radio Data System) on FM-radioasemien
tiedonsiirtojärjestelmä, joka on käytössä jo monessa
maassa. Tämä laite vastaanottaa neljää RDS-tietotyyppiä.
"Program Service” (aseman nimi), “Program Type”
(ohjelmatyyppi), “Radio Text” (radioteksti) ja “Clock
Time” (kellonaika).
!
Valitse "NO", jos haluat perua muistipaikkojen tyhjentämisen.
Kun kaikki muistipaikat on tyhjennetty, “PRESET
CLEARED” tulee näkyviin, ja sitten näyttöön
palautuu Option-valikko.
INFO
5
Sulje Option-valikko painamalla kaukoohjaimen OPTION- tai RETURN-painiketta.
INFO
1
Viritä kuuluviin haluamasi RDS-asema.
2
Valitse RDS-tietue painelemalla etulevyn
INFO-painiketta (tai kauko-ohjaimen INFOpainiketta).
Vaihtoehdot
24 Fi
Selitys
PRG SERVICE
(asemanimi)
Perusasetus. Parhaillaan
vastaanotettavan RDSohjelman nimi.
PRG TYPE
(ohjelmatyyppi)
Parhaillaan vastaanotettavan
RDS-ohjelman ohjelmatyyppi.
RADIO TEXT
(radioteksti)
Tekstitietoa parhaillaan
vastaanotettavasta RDSohjelmasta.
CLOCK TIME
(kellonaika)
Kellonaika.
FREQUENCY
(Taajuus)
Parhailaan vastaanotettavan
aseman viritystaajuus.
FM/AM-radio
Jos valitset “PRG TYPE”, seuraavat ohjelmatyypit tulevat
näkyviin.
Ohjelmatyyppi
Selitys
Uutiset
AFFAIRS
Ajankohtaisohjelma
INFO
Yleistä
SPORT
Urheilu
EDUCATE
Opetus
DRAMA
Draama
CULTURE
Kulttuuri
SCIENCE
Tiede
VARIED
Kevyt viihde
POP M
Pop-musiikki
ROCK M
Rock
M.O.R. M
Monen maun musiikki
LIGHT M
Kevyt klassinen
CLASSICS
Klassinen
OTHER M
Muu musiikki
• Kaikkien RDS-tietueiden lataaminen saattaa kestää kauan.
• Laite pystyy vastaanottamaan RDS-tietoa vain, jos radioaseman
lähetyssignaali on riittävän voimakas. Varsinkin “RADIO
TEXT” -tieto sisältää paljon dataa, joten heikkosignaalisen
aseman kuuntelun aikana näyttöön ei välttämättä syty RT-tiedon
valmiustilailmaisinta, vaikka muut valmiustilat näkyisivätkin.
• Jos kuuluvuus on huono, valitse FM-äänityypiksi “MONO”
(katso sivu 19).
• Jos ulkoiset häiriötekijät alkavat heikentää RDS-aseman
signaalivoimakkuutta, voi RDS-tietopalvelujen välittyminen
äkillisesti keskeytyä.
• Radiotekstistä (RDS-tieto “RADIO TEXT”) tämä vahvistin
pystyy näyttämään enintään 128 aakkosnumeerista merkkiä
(myös umlaut). Alaviiva "_" näkyy sellaisten merkkien tilalla,
joita viritin ei pysty näyttämään. Tietue vierii näytössä
jatkuvasti.
PERUSTOIMINNOT
NEWS
Huom!
suomi
25 Fi
FM/AM-radio
TP-hakutoiminto
(vain FM-asemat)
Tämä laite pystyy automaattisesti hakemaan TP-ohjelmia
(liikennetiedote) lähettäviä RDS-asemia.
TP
TP
1
Paina etulevyn TP-painiketta (tai kaukoohjaimen TP-painiketta) käynnistääksesi TPaseman haun.
“TP SEARCH” näkyy etulevyn näytössä noin kolme
sekuntia, minkä jälkeen haku alkaa.
Kun TP-asema löytyy, TP-merkkivalo jää palamaan
ja haku päättyy.
TP-merkkivalo
!
Jos haluat hakea seuraavan TP-aseman, paina uudestaan TP.
Huom!
• Voit keskeyttää TP-haun painamalla TP-painiketta.
• Ellei TP-asemia löydy, etulevyn näyttöön tulee “TP NOT
FOUND” ja tämä laite palautuu hakua edeltäneeseen
toimintatilaan.
26 Fi
OHJELMAN TOISTO IPHONESTA/IPODISTA/BLUETOOTH™-LAITTEESTA
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista/Bluetooth™laitteesta
Kun olet kytkenyt lisävarusteena myytävän Yamaha iPod-yleistelakan (kuten YDS-12), langattoman iPod-järjestelmän
(YID-W10) tai langattoman Bluetooth-audiovastaanottimen (YBA-10) tämän laitteen takalevyn DOCK-liittimeen, voit
ohjata iPhonen/iPodin/Bluetooth-laitteen ohjelman toistoa tämän laitteen kauko-ohjaimella.
Esimerkiksi
YDS-12
(R-S700)
YID-W10
YBA-10
Sijoita kytkemäsi laite
mahdollisimman kauas
tästä laitteesta.
Video in
TV
Malli
(tilanne heinäkuussa
2010)
Tämä laite pystyy
toistamaan:
Ohjaus
Tuetut iPhonet/iPodit
(tilanne heinäkuussa
2010)
Huomautuksia
Langaton iPod-järjestelmä
Langaton Bluetooth audiovastaanotin
• YDS-12
• YDS-11
• YDS-10
YID-W10
YBA-10
Audio + Video
Vain audio
Vain audio
• Kauko-ohjain
• Telakkaan kytketyllä iPhonella/
iPodilla
• YID-W10-lähettimeen kytketyllä
iPhonella/iPodilla
• Kauko-ohjain
Bluetooth-laitteet
• iPod touch
• iPod (4th Gen/
5th Gen/
classic)
• iPod nano
• iPod touch
• iPhone
• iPod (5th Gen/ • iPhone 3G
classic)
• iPhone 3GS
• iPod nano
•
•
•
•
iPod mini
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
PERUSTOIMINNOT
Yleistelakka iPodille
• Vain R-S700 tukee videosignaalin iPhone/iPod-lataus on tuettu
ohjaamista eteenpäin.
toiminto.
• YDS-10 ei tue videotoistoa.
• iPhone/iPod-lataus on tuettu
toiminto.
• YDS-10/YDS-11 ei tue iPhonen
kytkentää.
VAROITUS
Vahinkojen välttämiseksi irrota verkkojohto tästä laitteesta, ennen kuin kytket iPod-yleistelakan, langattoman iPodjärjestelmän tai langattoman Bluetooth-audiovastaanottimen.
Huom!
Jos YID-W10-laitteeseen kytketty iPhone vastaanottaa puhelun tämän laitteen ollessa valmiustilassa, tämä laite kytkeytyy
automaattisesti toimintatilaan ja soittoääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista. Ellet halua tämän laitteen kytkeytyvän toimintatilaan
puhelun saapuessa, kytke iPhone äänettömään tilaan.
suomi
27 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista/Bluetooth™-laitteesta
iPod-yleistelakka
*
iPhonen/iPodin ohjaus
Kun olet laittanut iPhonen/iPodin telakkaan, valitse iPhone/iPod ohjelmalähteeksi valitsemalla ohjelmalähteeksi DOCK
etulevyn INPUT-valitsimella (tai kauko-ohjaimen DOCK-painikkeella).
DOCK
INFO
S
MENU/ >II / I<< / >>I
ENTER
T
Tarkastele iPhonen/iPodin näyttötietuetta ja ohjaa iPhonea/iPodia seuraavilla kauko-ohjainpainikkeilla (toisto, tauko,
ohitus jne.).
Kauko-ohjain
Toiminto
MENU
Avaa valikko.
ENTER
• Jos valittuna on jokin kohta: Vahvista valinta ja avaa seuraava valikko.
• Jos valittuna on kappale: Käynnistää valitun kappaleen toiston.
S
Vierittää ylös.
T
Vierittää alas.
>II
• Jos kappaleen toisto on käynnissä: Toiston keskeytys.
• Jos kappaleen toisto on keskeytetty: Kappaleen toiston käynnistys.
>>I
• Jos kappaleen toisto on käynnissä tai keskeytetty: Aloittaa seuraavan kappaleen toiston.
• Jos pidät painettuna: Hakee eteenpäin.
I<<
• Jos kappaleen toisto on käynnissä tai keskeytetty: Aloittaa kappaleen toiston uudelleen alusta
• Painele: jokainen painallus ohittaa yhden raidan taaksepäin.
• Jos pidät painettuna: Hakee taaksepäin.
Valitsee satunnaistoiston tavan (Off → kappaleet → albumit → Off).
Valitsee uusintatoiston tavan (Off → yksi → kaikki → Off).
INFO
Valitsee tämän laitteen etulevyn näytössä näkyvän tietueen (Kappaleen numero ja toistoon kulunut
aika → Kappaleet → Esittäjät → Albumit → Kappaleen numero ja toistoon kulunut aika).
Huom!
iPhonen/iPodin malli ja ohjelmistoversio saattavat estää joidenkin satunnais- ja uusintatoistotapojen käytön.
!
Tämän laittteen ollessa toimintatilassa tai valmiustilassa iPhonen/iPodin akku latautuu automaattisesti, jos se on kytkettynä iPodyleistelakkaan. Jos iPhonen/iPodin akku latautuu tämän laitteen ollessa valmiustilassa, virran merkkivalo palaa kirkkaana.
*
Videosignaalin toisto iPhonesta/iPodista (vain R-S700)
Jos näyttölaite, kuten TV, on kytketty tämän laitteen iPod VIDEO -liittimeen komposiittivideokaapelilla, voit
näyttölaitteen kautta katsella videoita, jotka on tallennettu iPhone/iPod-laitteeseen tai jotka suoratoistat iPhone/iPodlaitteella.
Huom!
iPhone/iPod-laitteen näyttötietueet eivät näy näyttölaitteessa.
28 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista/Bluetooth™-laitteesta
Langaton iPod-järjestelmä
Jos kytket tähän laitteeseen langattoman iPodjärjestelmän, voit toistaa kappaleita iPhonesta/iPodista ja
kuunnella niitä langattoman yhteyden välityksellä.
!
Voit ohjata kauko-ohjaimella iPhonea/iPodia. Lisätietoa 28.
Huom!
Jos toistat iPhonen/iPodin ohjelmaa langattoman iPodjärjestelmän kautta, toistotiedot eivät näy etulevyn näytössä.
*
YID-W10 -vastaanotin
Langattoman yhteyden muodostus
Kun iPhone/iPod on kytkettynä YID-W10-lähettimeen ja
toisto alkaa, kestää noin 5 sekuntia, ennen kuin audio tulee
kuuluviin. Tänä aikana muodostuu langaton yhteys
lähettimen ja YID-W10-vastaanottimen välille.
Langattoman yhteyden toimintatila
YID-W10 -lähettimen ja vastaanottimen välillä näkyy
vastaavasta ilmaisimesta.
YID-W10 lähettimen
ilmaisin
Yhteyden tila
YID-W10 vastaanottimen
ilmaisin
Ei yhteyttä
Off
Off
Tarkastaa yhteyttä
Vihreä, vilkkuu
Sininen, vilkkuu
Yhteystilassa
Vihreä, palaa
Sininen, palaa
Tämän laitteen ohjaus iPhonella/iPodilla
• Kun toisto alkaa YID-W10-lähettimeen yhteydessä
olevasta iPhonesta/iPodista, ja jos
YID-W10-lähetin on YID-W10-vastaanottimen
toimintaetäisyydellä, tämä laite toimii seuraavasti:
– Jos tämä laite on jo toimintatilassa, kun ohjelman
toisto alkaa: Ohjelmalähteeksi valikoituu DOCK.
– Jos tämä laite on valmiustilassa, kun ohjelman
toisto alkaa: Tämä laite kytkeytyy toimintatilaan ja
ohjelmalähteeksi valikoituu DOCK.
• Seuraavissa tilanteissa langaton yhteys lähettimen ja
vastaanottimen välillä katkeaa. 30 sekunnin kuluttua
tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
– iPhonea/iPodia ei ole käytetty noin 30-120
sekuntiin sen jälkeen, kun ohjelman toisto on
kytketty taukotilaan.
– iPhonen/iPodin uniajastin on aktivoitunut.
– iPod/iPhone irrotetaan YID-W10 -lähettimestä.
– iPhonen/iPodin akkuteho on niin vähäinen, ettei
virta riitä YID-W10 -lähettimen käyttöön.
– YID-W10-lähetin viedään YID-W10vastaanottimen langattoman yhteyden kantaman
ulottumattomiin.
– Tiedonvälitys YID-W10-lähettimen ja
vastaanottimen välillä keskeytyy häiriöstä, jonka
aiheuttaa jokin toinen langaton LAN-laite, langaton
puhelin, mikroaaltouuni tms.
!
PERUSTOIMINNOT
YID-W10 lähetin
*
Nämä toiminnot voi kytkeä pois käytöstä valitsemalla Optionvalikosta asetukseksi “Interlock” - “OFF” (katso sivu 33).
• iPhonen/iPodin äänenvoimakkuuden säätö muutta
myös tämän laitteen äänenvoimakkuutta. iPhone/iPod
voi säätää äänenvoimakkuudeksi enintään 0 dB (tai sen
arvon, jonka olet määrittänyt Option-valikon kohtaan
“MaxVol”). Jos haluat äänen sitäkin
voimakkaammaksi, tee säätö tämän laitteen
VOLUME-säätimellä tai kauko-ohjaimella.
!
• Tämän laittteen ollessa toimintatilassa tai valmiustilassa
iPhonen/iPodin akku latautuu automaattisesti, jos iPhoneen/
iPodiin yhteydessä oleva YID-W10-lähetin on kytkettynä YIDW10-vastaanottimeen. Jos iPhonen/iPodin akku latautuu tämän
laitteen ollessa valmiustilassa, virran merkkivalo palaa
kirkkaana.
• Lisätietoja YID-W10-laitteen käyttöohjeessa.
suomi
29 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista/Bluetooth™-laitteesta
Langaton Bluetoothaudiovastaanotin
Huom!
3
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
DOCK-ohjelmalähteen OPTION-valikko tulee
näkyviin (katso sivu 32).
4
Valitse kauko-ohjaimen TS -nuolipainiketta
painelemalla "Pairing", paina sitten ENTER.
“Searching...” tulee näkyviin, kun pariliitoksen
muodostus on alkanut.
Tämä laite tukee Bluetooth-profiileja A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ja AVRCP (Audio and Video Remote
Control Profile).
*
Pariliitoksen muodostus Bluetooth™laitteeseen
!
Jos haluat keskeyttää pariliitoksen muodostuksen, paina kaukoohjaimen RETURN-painiketta.
MEMORY
5
Varmista, että Bluetooth-laite tunnistaa
langattoman Bluetooth-audiovastaanottimen.
Kun laite on tunnistettu, se tulee näkyviin Bluetoothlaitelistaan, esimerkiksi “YBA-10 YAMAHA.”
6
Valitse langaton Bluetooth-audiovastaanotin
Bluetooth-laitelistasta. Näppäile Bluetoothlaitteeseen tunnus “0000” .
Kun pariliitos on muodostunut, etulevyn näyttöön
tulee “Completed”.
Sulje Option-valikko painamalla kauko-ohjaimen
OPTION-painiketta.
INPUT-säädin
DOCK
OPTION
TS
ENTER
RETURN
Käynnistä pariliitoksen muodostus, kun käytät langatonta
Bluetooth-audiovastaanotinta ja Bluetooth-laitetta
ensimmäisen kerran tai jos pariliitosasetukset ovat
hävinneet muistista.
Lue Bluetooth-laitteesi käyttöohjeesta tarvittaessa
lisäohjeita pariliitoksen muodostamiseksi.
Huom!
Langaton Bluetooth-audiovastaanotin voi muodostaa
pariliitoksen enintään kahdeksan Bluetooth-laitteen kanssa.
Yhdeksäs pariliitos korvaa laitteen, jota ei ole käytetty pisimpään
aikaan.
1
Valitse ohjelmalähteeksi DOCK etulevyn
INPUT-säätimellä (tai kauko-ohjaimen DOCKpainikkeella).
2
Kytke toimintatilaan Bluetooth-laite, jonka
haluat laitepariin. Kytke laite pariliitoksen
muodostustilaan.
30 Fi
!
Kun ohjelmalähteeksi on valittu DOCK, voit käynnistää
pariliitoksen muodostamisen vaihtoehtoisesti pitämällä
painettuna etulevyn MEMORY-painikkeen (tai kauko-ohjaimen
ENTER-painikkeen).
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista/Bluetooth™-laitteesta
*
Ohjelman toisto BluetoothTM -laitteesta
3
MEMORY
Valitse kauko-ohjaimen TS -nuolipainiketta
painelemalla "Connect", paina sitten ENTER.
Kun langaton yhteys on muodostunut, etulevyn
näyttöön tulee “Connected”.
Sulje Option-valikko painamalla kauko-ohjaimen
OPTION-painiketta.
INPUT-säädin
Huom!
DOCK
OPTION
PERUSTOIMINNOT
"Not found” tulee näkyviin, jos yhteydenmuodostuksessa
tapahtui virhe. Tarkista, että seuraavat ehdot täyttyvät, ja yritä
käynnistää langattoman yhteyden muodostus uudelleen.
• Pariliitos on tehty sekä tästä laitteesta että Bluetooth-laitteesta.
• Bluetooth-laite on toimintatilassa.
• Tarkista, että Bluetooth-laite on enintään 10 metrin päässä
Yamahan langattomasta Bluetooth-audiovastaanottimesta.
TS
ENTER
4
Ohjaa toistoa Bluetooth-laitteesta.
Kun Bluetooth-laitteen ohjelman toisto on käynnissä,
etulevyn näytössä näkyy “BLUETOOTH”.
Kun pariliitos on muodostettu, käynnistä seuraavalla
tavalla langattoman yhteyden muodostus tämän laitteen ja
Bluetooth-laitteen välille.
Kun langaton yhteys on muodostettu, voit toistaa
ohjelmaa Bluetooth-laitteesta.
Huom!
Huom!
Bluetooth-laite saattaa mahdollistaa sen, että langaton yhteys
muodostuu automaattisesti tai Bluetooth-laitetta käytettäessä.
Siinä tapauksessa sinun ei tarvitse tehdä seuraavia vaiheita.
Kun haluat katkaista langattoman yhteyden, toista nämä vaiheet,
mutta valitse “Disconnect” vaiheessa 3.
1
Valitse ohjelmalähteeksi DOCK etulevyn
INPUT-säätimellä (tai kauko-ohjaimen DOCKpainikkeella).
2
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
DOCK-ohjelmalähteen OPTION-valikko tulee
näkyviin (katso sivu 32).
!
Kun ohjelmalähteeksi on valittu DOCK, voit käynnistää
langattoman yhteyden muodostamisen vaihtoehtoisesti
painamalla etulevyn MEMORY-painiketta (tai kauko-ohjaimen
ENTER-painiketta).
suomi
31 Fi
OHJELMALÄHDEKOHTAINEN OPTION-VALIKKO
OHJELMALÄHDEKOHTAINEN OPTION-VALIKKO
Option-valikossa säädät eri ohjelmalähteisiin vaikuttavia asetuksia. Ne valikoituvat käyttöön aina, kun valitset kyseisen
ohjelmalähteen. Valikon sisältö on käyttöön valitun ohjelmalähteen mukainen. Tietyt ohjelmalähteet sallivat
signaalitietojen tarkastelun.
OPTION-valikon asetusten käyttö on kuvattu tässä luvussa.
5
Sulje Option-valikko painamalla kaukoohjaimen OPTION-painiketta.
Palauta edellinen valikko painamalla kauko-ohjaimen
RETURN-painiketta.
Huom!
INPUT-säädin
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
Elleivät kauko-ohjaimen nuoli- tai muut painikkeet toimi Optionvalikon sulkemisen jälkeen, valitse nyt valittuna oleva
ohjelmalähde uudelleen etulevyn INPUT-säätimellä (tai kaukoohjaimen ohjelmalähteen valintapainikkeilla).
OPTION-valikon kohdat
Ohjelmalähdekohtaiset asetukset valikossa.
Ohjelmalähde
OPTION
Nuolet
ENTER
RETURN
1
2
Valitse ohjelmalähde etulevyn INPUTsäätimellä (tai kauko-ohjaimen
ohjelmalähteen valintapainikkeilla).
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
Huom!
Jos vaihdat ohjelmalähdettä Option-valikon ollessa auki, Optionvalikko sulkeutuu ja etulevyn näyttöön tulee valittu
ohjelmalähde.
3
Valitse kauko-ohjaimen TS nuolipainikkeella haluamasi valikkokohta,
paina sitten ENTER.
4
Muuta asetuksia kauko-ohjaimen
nuolipainikkeilla.
!
Tietyissä asetuskohdissa on painettava ENTER, ennen kuin uusi
asetus tallentuu muistiin.
32 Fi
Valikkokohta
PHONO, CD, TAPE 1,
LINE 1-3
Volume - Äänenvoimakkuus
TUNER
Volume, FM Mode, Auto Preset, Clr
All Preset
DOCK (iPhone/iPod)
Volume, Interlock*
DOCK (Bluetooth)
Volume, Connect, Disconnect,
Pairing
Huom!
*
“Interlock” näkyy Option-valikossa vain, kun käytössä on
langaton iPod-järjestelmä.
OHJELMALÄHDEKOHTAINEN OPTION-VALIKKO
Valikkokohdat on esitelty ohessa. Valikon asetukset
vaikuttavat parhaillaan valittuna olevaan
ohjelmalähteeseen.
!
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
Volume - Äänenvoimakkuus
Alavalikot:
Säätöalue
(MaxVol):
MaxVol, IniVol
–30.0dB - +15.0dB, +16.5dB* (tarkkuus 5.0
dB)
Säätöalue (IniVol):
Off*, Mute, –89.5dB - +16.5dB (tarkkuus 0.5
dB)
Äänenvoimakkuuteen vaikuttavia asetuksia.
MaxVol (suurin äänenvoimakkuus)
Suurin sallittu äänenvoimakkuus, jota ei voi vahingossa
ylittää. Voit esimerkiksi säätää äänenvoimakkuutta arvojen
-89,5 dB ja -5,0 dB välillä (tai mykistää äänen Mutetoiminnolla), jos valitset tähän kohtaan asetuksen “-5.0dB.”
Äänenvoimakkuuden voi säätää maksimiin, kun asetuksena
on +16.5 dB (perusasetus).
IniVol (aloitusäänenvoimakkuus)
Laitteiston äänenvoimakkuus käynnistyshetkellä. Jos tässä
kohdassa on asetuksena “Off”, äänenvoimakkuus on sama
kuin ennen laitteen kytkemistä valmiustilaan.
Interlock - Yhteisohjaus
Vaihtoehdot:
ON*, OFF
Kun iPhonesta/iPodista on langaton yhteys tähän
laitteeseen langattoman iPod-järjestelmän kautta, voit
iPhonella/iPodilla käynnistää tämän laitteen, kytkeä tämän
laitteen valmiustilaan tai valita ohjelmalähteeksi DOCK.
“Interlock” näkyy Option-valikossa vain, kun käytössä on
langaton iPod-järjestelmä ja ohjelmalähteenä on DOCK.
ON
OFF
Tietyillä iPhonen/iPodin toiminnoilla voi
ohjata tätä laitetta.
Toiminto pois käytöstä.
Connect/Disconnect - Yhdistä/katkaise
Muodosta tai katkaise yhteys Bluetooth-laitteeseen (katso
sivu 31).
“Connect/Disconnect” näkyy Option-valikossa vain, kun
ohjelmalähteeksi on valittu DOCK (Bluetooth).
Pairing - Pariliitos
Langattoman Bluetooth-audiovastaanottimen ja
Bluetooth-laitteen pariliitoksen muodostus (katso sivu
30).
“Pairing” näkyy Option-valikossa vain, kun
ohjelmalähteeksi on valittu DOCK (Bluetooth).
Huom!
LISÄÄ
TOIMINTOJA
Jos “MaxVol” -asetus on pienempi kuin “IniVol”-asetus, laite
käyttää “MaxVol”-asetusta. Esimerkki: Jos asetuksena on
“MaxVol” - "-30.0dB” ja “IniVol” - “0.0dB,”
äänenvoimakkuudeksi säätyy automaattisesti “-30.0dB”, kun
seuraavan kerran kytket laitteen toimintatilaan.
FM Mode - FM-äänityyppi
Vaihtoehdot:
STEREO*, MONO
Määrittää FM-lähetyksen äänityypin (katso sivu 19).
“FM Mode” näkyy Option-valikossa vain, kun TUNER on
valittu ohjelmalähteeksi.
Auto Preset - FM-asemien automaattitallennus
Hakee automaattisesti FM-taajuusalueen radioasemat ja
tallentaa ne muistipaikoille (katso sivu 20).
“Auto Preset” näkyy Option-valikossa vain, kun
ohjelmalähteeksi on valittu TUNER .
Clr All Preset - Muistipaikkojen tyhjennys
Tyhjentää kaikki muistipaikat (katso sivu 23).
“Clr All Preset” näkyy Option-valikossa vain, kun
ohjelmalähteeksi on valittu TUNER.
suomi
33 Fi
ADVANCED SETUP
ADVANCED SETUP
*
ADVANCED SETUP-valikon asetukset
ADVANCED SETUP-valikon
asetusten muuttaminen
Muuta perusasetuksia kuunteluhuoneen ominaisuuksien
mukaan.
!
Perusasetuksen merkkinä on “*”.
REMOTE ID
Vaihtoehdot: ID1, ID2*
Tämän laitteen kauko-ohjaimen ID-koodi.
• Valitse ID1, jos haluat käyttää vaihtoehtokoodia.
• Valitse ID2, jos haluat käyttää peruskoodia.
ADVANCED SETUP-valikko tulee etulevyn näyttöön.
!
• Äänentoisto mykistyy ADVANCED SETUP -valikon asetusten
muuttamisen ajaksi.
• ADVANCED SETUP -valikon käytön aikana useimmat
etulevyn painikkeista eivät toimi; vain A (virta) -painike,
INPUT-säädin ja INFO-painike toimivat.
Huom!
Kauko-ohjaimen ID-koodin (katso sivu 35) on oltava sama kuin
tämän laitteen ID-koodin.
APD (Automatic Power Down,
automaattisammutus) TIMER
Vaihtoehdot: 4H (4 tuntia), 8H* (8 tuntia), 12H (12
tuntia)
Kun takalevyn POWER MANAGEMENT -kytkin on
ON-asennossa (katso sivu 7), tämä laite kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan, ellei sitä ole käytetty
määritettyyn aikaan.
A (Power - Virta)
INITIALIZE
Vaihtoehdot: NO*, YES
Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset.
• Valitse NO, jos haluat perua perusasetusten
palautuksen.
• Valitse YES, jos haluat palauttaa tehdasasetukset.
Pidä painettuna etulevyn INFO-painike, paina
sitten A (virta) -painike sisään.
Laite kytkeytyy toimintatilaan, ja etulevyn näyttöön
tulee ADVANCED SETUP -valikko.
2
Valitse säädettävä asetus kääntämällä
etulevyn INPUT-valitsinta.
“ADVANCED SETUP” -valikon asetukset, katso
vas.
3
Muuta asetusta painelemalla etulevyn INFOpainiketta.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista vaiheet 2 ja
3.
4
Asetusmuutos vahvistuu käyttöön, kun
sammutat tämän laitteen painamalla etulevyn
A (virta) -painikkeen ulospäin.
Huom!
Jos valitset "YES", tehdasasetukset palautuvat käyttöön, kun
seuraavan kerran kytket laitteen toimintatilaan.
INPUT-säädin
1
Huom!
Kun POWER MANAGEMENT -kytkin on OFF-asennossa,
näkyvissä on “APD TIMER -OFF”.
INFO
Huom!
Asetukset valikoituvat käyttöön, kun seuraavan kerran kytket
tämän laitteen toimintatilaan.
34 Fi
ADVANCED SETUP
Kauko-ohjaimen ID-koodi
Jos käytössäsi on useita Yamaha-vahvistimia, voit
tahattomasti ohjata niitä samanaikaisesti peruskoodilla.
Jos haluat ohjata vain tätä vahvistinta, vaihda kaukoohjainkoodia.
1
2
ID
• ID1-koodin valinta
Pidä painettuna ID-painike ja numeropainike “1”
kauko-ohjaimesta samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan.
• ID2-koodin valinta
Pidä painettuna ID-painike ja numeropainike “2”
kauko-ohjaimesta samanaikaisesti noin 3 sekunnin
ajan.
Kuvaus
ID1
Vaihtoehtokoodi.
ID2
(perusasetus)
Peruskoodi.
*
LISÄÄ
TOIMINTOJA
Kauko-ohjaimen IDkoodi*
(tämän laitteen asetus)
Jos vaihdat kauko-ohjaimen ID-koodin, valitse vastaava
ID-koodi myös tähän laitteeseen (katso sivu 34).
Huom!
Kun kauko-ohjaimen paristot tyhjenevät tai ne poistetaan, kaukoohjaimen ID-koodiksi palautuu perusasetus (ID2). Tässä
tapauksessa vaihda paristot ja määritä ID-koodi uudestaan.
suomi
35 Fi
KAUKO-OHJAIN
KAUKO-OHJAIN
Tämän laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata tämän laitteen lisäksi seitsemää muuta Yamaha tai muun merkkistä AVlaitetta (TV, DVD-soitin, VCR, jne.). Jotta voisit ohjata muita laitteita tämän laitteen kauko-ohjaimella, sinun on ensin
määritettävä kauko-ohjain ohjaamaan kyseistä laitetta (katso sivu 38).
Vahvistinta, televisiota ja muita laitteita ohjaavat painikkeet
*
Vahvistinta ohjaavat painikkeet
*
Television ohjaus
Tämä laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata televisiota, jos
määrität television kauko-ohjauskoodin TV Apainikkeelle tai jollekin muulle kauko-ohjaimessa olevalle
ohjalmlähteen valintapainikkeelle. Lisätietoja kaukoohjainkoodin määrityksestä, katso sivu 38.
*1
OPTION
*2
*1
TV A
*2
*1
Nämä painikkeet ohjaavat tätä laitetta aina.
*2 Nämä painikkeet ohjaavat tätä laitetta vain, kun olet painanut
OPTION.
*1
Nämä painikkeet ohjaavat televisiota, jos olet määrittänyt
television kauko-ohjauskoodin jollekin ohjelmalähteen
valintapainikkeelle.
*2 Nämä painikkeet (kuvattu alla) ohjaavat televisiota, jos olet
määrittänyt television kauko-ohjauskoodin TV A- tai jollekin
ohjelmalähteen valintapainikkeelle.
TV:n
ohjauspainikkeet
TV A
36 Fi
Kuvaus
Kytke TV toimintaan tai pois
toiminnasta.
TV CH +/–
Valitse TV-kanava.
TV VOL +/–
Säädä television äänenvoimakkuutta.
TV INPUT
Valitse TV:n ohjelmalähde.
MUTE
Mykistää television äänen.
KAUKO-OHJAIN
Huom!
• Jos käytössä on vain yksi televisio: määritä television kaukoohjauskoodi TV A-painikkeelle. Television ohjauspainikkeet
ohjaavat televisiota aina, riippumatta valitusta ohjelmalähteestä.
• Jos haluat ohjata muilla painikkeilla (*1, yllä) televisiota:
määritä television kauko-ohjauskoodi TV A-painikkeelle ja
lisäksi jollekin ohjelmalähteen valintapainikkeelle. Television
ohjauspainikkeet ohjaavat televisiota aina, riippumatta valitusta
ohjelmalähteestä. Muilla painikkeilla voit ohjata televisiota
sitten, kun olet ensin painanut sitä ohjelmalähteen
valintapainiketta, jolle määritit television ohjauskoodin.
• Jos käytössä on useampi kuin yksi televisio: Määritä yksi
televisio TV A-painikkeelle, toinen jollekin ohjelmalähteen
valintapainikkeelle. Muilla painikkeilla voit ohjata toista
televisiota sitten, kun olet ensin painanut sitä ohjelmalähteen
valintapainiketta, jolle määritit television ohjauskoodin. TVohjauspainikkeilla voit ohjata ensimmäistä televisiota sitten,
kun olet ensin painanut sellaista ohjelmalähteen
valintapainiketta, jolle et määrittänyt television ohjauskoodia.
*
Muiden laitteiden ohjaaminen
Tämä laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata muita laitteita
(DVD-soitin, VCR, tms.), jos määrität laitteen kaukoohjauskoodin kauko-ohjaimessa olevalle ohjelmalähteen
valintapainikkeelle. Lisätietoja kauko-ohjainkoodin
määrityksestä, katso sivu 38.
Jos haluat vaihtaa ohjelmalähdettä ja ohjata kyseistä
laitetta, paina kauko-ohjaimesta ohjelmalähteen
valintapainiketta ja sitten haluamaasi ohjauspainiketta.
Seuraavassa taulukossa on esimerkkejä toiminnoista, joita
voi mahdollisesti ohjata tällä kauko-ohjaimella. Huomaa,
että laitteiden joitakin toimintoja ei välttämättä voi ohjata
ja että jotkin painikkeet eivät ohjaa valittua laitetta oikein.
Kauko-ohjain
Toiminto (esimerkki)
[1] SOURCE A
Virta
[2] TOP MENU
Nimike
[3] S
Ylös
T
Alas
W
Left (Vasen)
X
Right (Oikea)
ENTER
Enter
[4] RETURN
Paluu
[5] DISC SKIP/REC
Levynohitus (soitin)
Tallennus (tallennin)
>
Toisto
<<
Haku taakse
>>
Haku eteen
II /A/B
Tauko (soitin, tallennin)
Dekki A/B (kasettidekki)
I<< /DIR A
Hyppy taaksepäin (soitin, tallennin)
Suunta A (kasettidekki)
>II /DIR B
Hyppy eteenpäin (soitin, tallennin)
Suunta B (kasettidekki)
„
Seis
[6] 1-9, 0, +10
Numerot
[7] MENU
Valikko
[8] DISPLAY
Näytön tietue
[9] ENTER
Nimike/Index
LISÄÄ
TOIMINTOJA
!
Ellet pysty ohjaamaan tätä laitetta erillislaitteen ohjaamisen
jälkeen, paina RECEIVER tai ja yritä käyttää kauko-ohjausta
uudelleen.
[1]
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
[2]
[7]
[3]
[4]
[8]
[5]
[6]
[9]
RECEIVER
suomi
37 Fi
KAUKO-OHJAIN
Kauko-ohjaimen ohjelmointi
Tämä laitteen kauko-ohjaimella voit ohjata muita laitteita
(TV, DVD-soitin, VCR, tms.), jos määrität laitteen kaukoohjauskoodin kauko-ohjaimessa olevalle ohjelmalähteen
valintapainikkeelle. Ohjelmoi kauko-ohjainkoodi. Koodit
ovat käyttöohjeen lopussa.
Ohjelmalähteen
valintapainikkeet
*
Kauko-ohjauskoodien määritys
1
Valitse käyttöohjeen lopussa olevasta
koodiluettelosta koodi, joka vastaa laitetta.
Laitteet on lueteltu ryhmittäin (TV, VCR, DVD-soitin
tms.) ja valmistajittain.
2
Pidä painettuna kauko-ohjaimen CODE SET painike yli 3 sekunnin ajan.
3
Valitse ohjelmalähde painamalla kaukoohjaimen ohjelmalähdepainiketta.
Voit painaa TV A, jos haluat määrittää TVohjauspainikkeita (katso sivu 36).
4
Näppäile laitteen nelinumeroinen kaukoohjainkoodi numeropainikkeilla
Kun määritys on onnistunut, etulevyn näytössä näkyy
“OK”. Jos tapahtui virhe, näkyviin tulee “NG”.
OPTION
TV A
Numerot
Huom!
CODE SET
*
Kauko-ohjaimen perusasetukset.
Kauko-ohjain on tehtaalla ohjelmoitu kuten alla on
näytetty.
Painike
Oletuslaiteryhmä
Valmistaja
Peruskoodi
CD
CD-soitin
Yamaha
5082
TAPE
TAPE deck
Yamaha
5087
PHONO
—
—
—
LINE 1
CD recorder
Yamaha
5083
LINE 2
DVD player
Yamaha
2082
LINE 3
Blu-ray disc
player
Yamaha
TV A
—
—
*
Perusasetusten palautus kaukoohjaimeen
Tällä toiminnolla palautat ohjelmalähteen
valintapainikkeille tehtaalla määritetyt ohjauskoodit
(katso edellä).
Huom!
Toiminto keskeytyy, ellet paina mitään painiketta 1 minuutin
kuluessa. Jos toiminto keskeytyy, aloita uudelleen vaiheesta 1.
1
Pidä painettuna kauko-ohjaimen CODE SET painike yli 3 sekunnin ajan.
2064
2
Paina kauko-ohjaimen OPTION-painiketta.
—
3
Näppäile numeropainikkeilla koodi "9981".
Ohjelmalähteen valintapainikkeiden käyttöön
palautuu tehtaalla määritetty ohjauskoodi.
Huom!
Ellei kauko-ohjain ohjaa Yamaha-laitetta yllä olevilla koodeilla,
valitse käyttöohjeen lopussa olevasta kaukoohjauskoodiluetttelosta jokin toinen Yamaha-koodi.
38 Fi
• Jos laitteen valmistaja on antanut useampia kaukoohjauskoodeja, kokeile niitä vuorotellen, kunnes löydät
toimivan koodin.
• Voit ohjelmoida vain yhden kauko-ohjainkoodin kullekin
ohjelmalähteen valintapainikkeelle.
VIANMÄÄRITYS
VIANMÄÄRITYS
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä
laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
*
Yleistä
Ongelma
Laite ei kytkeydy
toimintatilaan.
Ei ääntä.
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
katso
sivu
Verkkojohto ei ole kytketty tai sitä ei ole
kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
Impedanssiasetus on väärä.
Valitse asetus, joka vastaa kaiuttimien impedanssia.
11
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
10
Takalevyn IMPEDANCE SELECTORkytkin ei ole kunnolla kummassakaan
asennossa.
IMPEDANCE SELECTOR-valitsin on laitettava
oikeaan asentoon, kun laite on irti sähköverkosta!
Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle
sähköiskulle (esim. salama tai voimakas
staattinen sähköisyys).
Sammuta vahvistimesta virta. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kytke se takaisin 30 sekunnin
kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.
—
Väärät lähtö- tai tulokytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
10
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde etulevyn INPUT-valitsimella
(tai kauko-ohjaimessa olevalla ohjelmalähteen
valintapainikkeella).
14
SPEAKERS A/B-valitsin ei ole oikeassa
kohdassa.
Valitse käyttöön SPEAKERS A tai SPEAKERS B.
Kaiutinjohdot on kytketty huonosti.
Kytke kaapelit kunnolla.
10
Äänentoisto on mykistetty.
Kytke mykistys pois käytöstä.
8
MaxVol tai IniVol -asetus on liian pieni.
Valitse suurempi arvo.
32
Ohjelmalähteeksi valittu laite on
sammutettu tai ohjelman toisto ei ole
käynnissä.
Kytke laite toimintatilaan ja varmista, että ohjelman
toisto on käynnissä.
—
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
IMPEDANCE SELECTOR-kytkin ei ole oikeassa
asennossa.
11
Tarkasta, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan.
Kytke sitten laite toimintatilaan.
10
Tämä laite on ylikuumentunut.
Varmista, etteivät kansilevyn aukot peity.
—
Automaattinen virransammutustoiminto
on sammuttanut laitteen.
Valitse automaattiselle valmiustilatoiminnolle (kohta
“APD TIMER” Advanced Setup -valikossa) pitempi
aika-asetus, tai kytke automaattinen
valmiustilatoiminto pois käytöstä laittamalla
takalevyn POWER MANAGEMENT -kytkin OFFasentoon.
34
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
10
Väärä BALANCE-asetus.
Laita BALANCE-säädin oikeaan asentoon.
16
+/– -johdot on kytketty vääriin liittimiin
vahvistimeen tai kaiuttimeen.
Kytke kaapelit samanmerkkisiin liittimiin +/–.
—
11
14
10
suomi
Ei bassoa, ei
tilantuntua.
Mitä pitää tehdä?
LISÄTIETOA
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
Syy
39 Fi
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Kuuluu hurinaa.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiokaapelit hyvin. Jos ongelma ei häviä,
kaapelit voivat olla vialliset.
Levysoitin ei ole kytkettynä GNDliittimeen.
Tee GND-kytkentä levysoittimesta tähän laitteeseen.
Levysoittimen
äänenvoimakkuus on
hiljainen.
Levysoittimessa on MC-äänirasia.
Kytke levysoitin vahvistimeen MC-esivahvistimen
kautta.
Äänenvoimakkuutta
ei voi lisätä, tai ääni
säröytyy.
TAPE REC- tai LINE 1 REC lähtöliittimiin kytketty laite ei ole
toimintatilassa.
Kytke laite toimintatilaan.
Äänenlaatu
huononee, kun
kuuntelet
kuulokkeilla, jotka on
kytketty cdsoittimeen tai
kasettidekkiin (joka
on kytketty
vahvistimeen).
Tässä laitteessa ei ole virtaa, tai se on
valmiustilassa.
Kytke tämä laitetoimintatilaan.
Ääni on hiljainen.
LOUDNESS-toiminto on käytössä.
10
10
—
—
14
Vaimenna äänenvoimakkuutta, laita LOUDNESSsäädin FLAT-asentoon, säädä äänenvoimakkuus sitten
uudestaan.
Tulolähdettä ei voi
vaihtaa INPUTsäätimellä.
CD DIRECT AMP-kytkin on ONasennossa (vain R-S700).
Kytke CD DIRECT AMP pois käytöstä.
BASS, TREBLE,
BALANCE ja
LOUDNESS eivät
vaikuta äänensävyyn.
CD DIRECT AMP-kytkin (vain R-S700)
tai PURE DIRECT-kytkin on ONasennossa.
CD DIRECT AMP- tai PURE DIRECT-kytkin on
kytkettävä OFF-asentoon, jos haluat käyttää kyseisiä
säätötoimintoja.
40 Fi
katso
sivu
16
15
15
VIANMÄÄRITYS
Viritin
*
Ongelma
FM
FM/
AM
AM
Syy
FM-radio
kohisee
voimakkaasti.
Johtuu FM-stereolähetyksestä. Esiintyy
joskus, kun lähetysasema on kaukana tai
antenni vastaanottaa heikkoa signaalia.
Ääni säröytyy
eikä hyvää
ääntä saa
hyvälläkään
antennilla.
Signaali sisältää monitiesäröä.
Automaattinen
viritystoiminto
ei löydä
asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko.
RDS-tieto ei
näy.
Radioasema ei tarjoa RDS-tietoa.
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Tarkasta antennikytkennät.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
12
Valitse monoääni.
19
Minimoi häiriöt sijoittamalla antenni toiseen
paikkaan.
—
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
Viritä asema kuuluviin itse.
12
19
—
Aseman lähetyssignaali on heikko.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
—
NO PRESETS
näkyy.
Muistipaikoille ei ole tallennettu yhtään
asemaa.
Tallenna muistipaikoille asemia, joita haluat valita
kuunneltavaksi.
20
"Wrong
Station” näkyy.
Olet näppäillyt väärän FM/AMviritystaajuuden.
Näppäile oikea viritystaajuus.
Automaattinen
viritystoiminto
ei löydä
asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko tai
antennikytkennät ovat löysässä.
Kiristä AM-silmukka-antennin kytkennät ja käännä
sitä.
—
Viritä asema kuuluviin itse.
19
Asemat eivät
tallennu
automaattisesti
muistiin.
AM-asemia ei voi tallentaa
automaattisesti.
Tallenna asema muistiin itse.
Rätiseviä ja
sihiseviä ääniä
kuuluu
jatkuvasti.
Häiriöt johtuvat salamoinnista,
loistevalaisimista, moottoreista,
termostaateista ja muista sähkölaitteista.
Käytä ulkoantennia ja maajohtoa.
Se auttaa jonkin verran, mutta häiriöitä on vaikea
poistaa kokonaan.
Kuuluu
hurisevaa ja
vinkuvaa ääntä
TV on liian lähellä.
Siirrä laitteet kauemmas toisistaan.
19
21
—
LISÄTIETOA
—
suomi
41 Fi
VIANMÄÄRITYS
*
iPhone/iPod
Etulevyn näytössä voi tietyissä tilanteissa näkyä seuraavia viestejä.
Viesti
Connect error
Toimintatila/syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Tämän laitteen ja iPhonen/iPodin
välisellä signaalitiellä on jokin ongelma.
Sammuta tämä laite. Kytke iPod-yleistelakka
uudelleen vahvistimen takalevyn DOCK-liittimeen.
27
Irrota iPod/iPhone iPod-yleistelakasta ja laita se
hetken kuluttua takaisin telakkaan.
27
Kytke iPod/iPhone, jota tämä laite tukee.
27
Unknown iPod
Tämä laite ei tue kyseistä iPodia/iPhonea.
Yhteystilassa
iPhone/iPod on oikein iPodyleistelakassa.
—
iPhone/iPod on kytketty oikein
langattomaan iPod-järjestelmään ja
langaton yhteys tähän laitteeseen on
muodostettu.
29
iPhone/iPod on poistettu iPodyleistelakasta.
—
iPhone/iPod-laitteen langaton yhteys
tähän laitteeseen on katkaistu.
—
Disconnected
Langaton yhteys on heikko.
Ongelma
Jos käytössä on iPodyleistelakka:
iPhone/iPod ei
lataudu, vaikka se on
kytkettynä iPodyleistelakkaan.
Jos käytössä on
langaton iPodjärjestelmä:
iPhone/iPod ei
lataudu, vaikka
langaton YID-W10lähetin, joka on
kytketty iPhoneen/
iPodiin, on kytketty
YID-W10 vastaanottimeen.
42 Fi
Syy
Sijoita YID-W10 -vastaanotin mahdollisimman
kauas tästä laitteesta.
Mitä pitää tehdä?
Tämä laite ei ole toimintatilassa.
Kytke tämä laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
iPhone/iPod ei ole kytketty kunnolla.
Kytke iPhone/iPod kunnolla iPod-yleistelakkaan.
27
katso
sivu
4, 8
—
Tämä laite ei ole toimintatilassa.
Kytke tämä laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
YID-W10 -lähetin ei ole kunnolla YIDW10 -vastaanottimessa.
Sijoita iPhoneen/iPodiin kytketty YID-W10 -lähetin
kunnolla YID-W10 -vastaanottimeen.
4, 8
—
VIANMÄÄRITYS
*
Bluetooth™
Etulevyn näytössä voi tietyissä tilanteissa näkyä seuraavia viestejä.
Viesti
Searching...
Toimintatila/syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Langattoman Bluetooth-vastaanottimen
ja Bluetooth-laitteen pariliitoksen
muodostus on kesken.
—
Langattoman Bluetooth-vastaanottimen
ja Bluetooth-laitteen välinen
yhteydenmuodostus on kesken.
—
Completed
Pariliitos on valmis.
—
Canceled
Pariliitos on purettu.
—
Yhteystilassa
Langattoman Bluetoothaudiovastaanottimen ja Bluetooth-laitteen
välinen yhteydenmuodostus on valmis.
—
Bluetooth-laitteen yhteys langattomaan
Bluetooth-audiovastaanottimeen on
katkaistu.
—
Disconnected
Not found
Bluetooth-laitetta ei löydy.
Pariliitosta ei ehkä muodostunut.
Pariliitoksen muodostamisen aikana:
– pariliitos on tehtävä samanaikaisesti Bluetoothlaitteesta ja tästä laitteesta. Tarkasta, onko
Bluetooth-laite pariliitoksen muodostustilassa.
Yhteydenmuodostuksen aikana:
– tarkasta, että Bluetooth-laite on toimintatilassa.
– Tarkasta, että Bluetooth-laite on enintään 10
metrin päässä langattomasta Bluetoothaudiovastaanottimesta.
—
Yritä käynnistää pariliitoksen muodostus uudestaan.
30
LISÄTIETOA
suomi
43 Fi
VIANMÄÄRITYS
*
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei toimi.
44 Fi
Syy
Mitä pitää tehdä?
katso
sivu
Väärä käyttöetäisyys tai -kulma.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä
laitteesta ja enintään 30 asteen kulmassa etulevystä.
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo
tms.) osuu soittimessa olevaan kaukoohjaussignaalien vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
9
Tämän laitteen ja kauko-ohjaimen kaukoohjauskoodit eivät vastaa toisiaan.
Määritä tämän laitteen tai kauko-ohjaimen kaukoohjauskoodi.
35
Kauko-ohjauskoodi on väärin ohjelmoitu.
Ohjelmoi saman valmistajan muu koodi.
Koodiluettelo on käyttöohjeen lopussa.
38
Jotkin mallit eivät tottele kauko-ohjausta,
vaikka koodi on oikein.
Käytä laitteen omaa kauko-ohjainta.
Et painanut sen laitteen valintapainiketta,
jota yrität ohjata.
Valitse ohjattava laite painamalla sitä vastaavaa
ohjelmalähteen valintapainiketta, ja paina vasta sitten
haluamaasi ohjauspainiketta kauko-ohjaimesta.
Kun kauko-ohjaimen paristot tyhjenevät
tai ne poistetaan, kauko-ohjaimen IDkoodiksi palautuu perusasetus (ID2).
Vaihda kaikki paristot, ja määritä kauko-ohjauksen
ID-koodi uudestaan.
9
—
—
—
35
TEKNISET TIEDOT
TEKNISET TIEDOT
AUDIO-OSA
• Sävynsäätöominaisuudet
BASS
Korostus/vaimennus (50 Hz) ......................................... ±10 dB
Muuttumistaajuus ............................................................350 Hz
TREBLE
Korostus/vaimennus (20 kHz) ....................................... ±10 dB
Muuttumistaajuus ...........................................................3,5 kHz
• Portaaton loudness-säätö
Vaimennus (1 kHz).............................................................. –30 dB
• Vahvistuksen seurantavirhe (0 - –99 dB) ........ 0.5 dB tai vähemmän
FM-OSA
• Viritysalue
[mallit U.S.A., Canada] ..................................... 87,5 - 107,9 MHz
[mallit Asia (R-S500), Central/South America]
.................................................. 87,5/87,50 - 107,9/108,00 MHz
[mallit Europe, Russia, Australia] ............... 87,50 to 108,00 MHz
• 50 dB Vaimennusherkkyys (IHF, 1 kHz, 100 % MOD.)
Mono ................................................................ 3.0 µV (20.8 dBf)
• Häiriöetäisyys (IHF)
Mono/Stereo .............................................................. 74 dB/70 dB
• Harmoninen särö (1 kHz)
Mono/Stereo ................................................................ 0,3%/0,3%
AM-osa
• Viritysalue
[mallit U.S.A., Canada] ....................................... 530 - 1 710 kHz
[mallit Asia (R-S500), Central/South America]
........................................................... 530/531 - 1710/1 611 kHz
[mallit Europe, Russia, Australia] ...................... 531 to 1 611 kHz
YLEISTÄ
• Virtalähde
[U.S.A., Canada] ................................................ AC 120 V, 60 Hz
[Central/South America]
................................................AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
[Australia] ............................................................AC 240 V, 50 Hz
[Europe, Russia] ................................................ 230 V AC, 50 Hz
[Asia (R-S500)] ...................................... AC 220-240 V, 50/60 Hz
• Sähkönkulutus
[R-S700]
[U.S.A., Canada] ................................................ 270 W, 370 VA
[muut mallit] ................................................................... 270 W
[R-S500]
[Asia] ............................................................................... 170 W
[muut mallit] ................................................................... 190 W
• Virrankulutus valmiustilassa ............................ 0,5 W tai vähemmän
• YID-W10 virrankulutus valmiustilassa
(YID-W10 kytketty)...................................... 1.2 W tai vähemmän
• iPod lataus virrankulutus
[R-S700] ........................................................ 40 W tai vähemmän
[R-S500]......................................................... 35 W tai vähemmän
• Suurin sallittu virrankulutus [Central/South America]
[R-S700] (6 Ω , 1 kHz, 10% THD) ..................................... 570 W
[R-S500] (8 Ω , 1 kHz, 10% THD) .................................... 380 W
• Mitat (l x k x s) ................................................ 435 × 151 × 387 mm
(17-1/8" × 6" × 15-1/4")
• Paino
[R-S700] ............................................................ 11.2 kg (24.7 lbs)
[R-S500] ............................................................ 10.2 kg (22.5 lbs)
LISÄTIETOA
* Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
suomi
• Pienin RMS-lähtöteho
[R-S700]
(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.019% THD) ................ 100 W + 100 W
(6 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.03% THD) .................. 120 W + 120 W
[R-S500]
(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0,04% THD) ...................... 75 W + 75 W
• Dynaaminen teho / kanava (IHF)
(8/6/4/2 Ω)
[R-S700] ..................................................... 140/170/220/290 W
[R-S500] ..................................................... 105/125/150/178 W
• Maksimilähtöteho / kanava [mallit Europe]
(1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω)
[R-S700] .......................................................................... 160 W
[R-S500] .......................................................................... 105 W
• IEC-teho [mallit Europe]
[R-S700] (1 kHz, 0.019% THD, 8 Ω) ................................ 115 W
[R-S500] (1 kHz, 0.04% THD, 8 Ω) .................................... 84 W
• Tehokaistaleveys
[R-S700] (0.06% THD, 50 W, 8 Ω) ...................... 10 Hz - 50 kHz
[R-S500] (0.06% THD, 37.5 W, 8 Ω) ................... 10 Hz - 50 kHz
• Vaimennuskerroin (SPEAKERS A)
1 kHz, 8 Ω
[R-S700] ......................................................... 240 tai enemmän
[R-S500] ......................................................... 150 tai enemmän
• Maksimilähtöteho (JEITA)
[mallit Asia (R-S500), Central/South America]
[R-S700] (1 kHz, 10% THD, 8/6 Ω) ........................ 145/170 W
[R-S500] (1 kHz, 10% THD, 8 Ω) .................................. 115 W
• Tuloherkkyys / Tuloimpedanssi
PHONO (MM)........................................................ 3.5 mV/47 kΩ
CD, jne. ................................................................. 200 mV/47 kΩ
[R-S700] MAIN IN .................................................... 1.0 V/47 kΩ
• Enimmäistulosignaali
PHONO (MM) (1 kHz, 0.003% THD) ......... 60 mV tai enemmän
CD, jne. (1 kHz, 0.5% THD) .......................... 2,2 V tai enemmän
• Lähtötaso /Lähtöimpedanssi
CD, jne. (tulo 1 kHz, 200 mV)
REC .................................................................. 200 mV/1.0 kΩ
CD, jne. (tulo1 kHz, 200 mV, 8 Ω)
PHONES ............................................................ 410 mV/470 Ω
• Taajuusvaste
CD, jne. (20 Hz - 20 kHz).............................................. 0 ± 0.5 dB
[R-S700] CD, jne., PURE DIRECT on/MAIN IN
(10 Hz - 100 kHz) ..................................................... 0 ± 1.0 dB
[R-S500] CD, jne., PURE DIRECT on
(10 Hz - 100 kHz) ..................................................... 0 ± 1.0 dB
• RIAA taajuuspoikkeama
PHONO (MM) ................................................................. ± 0.5 dB
• Harmoninen kokonaissärö
PHONO (MM) - REC
(20 Hz - 20 kHz, 3 V) ................................ 0,025% tai vähemmän
[R-S700]
CD, jne. - PRE OUT
(20 Hz - 20 kHz, 1 V) ............................. 0,005% tai vähemmän
CD, jne. - SPEAKERS
(20 Hz - 20 kHz, 50 W, 8 Ω) .................. 0.015% tai vähemmän
[R-S500]
CD, jne. - SPEAKERS
(20 Hz - 20 kHz, 37,5 W, 8 Ω) ............... 0.015% tai vähemmän
• Häiriöetäisyys (IHF-A-verkko)
PHONO (MM) (5 mV tulo suljettu) ............... 87 dB tai enemmän
CD, jne. PURE DIRECT - ON
(200 mV, Tulo suljettu) ............................... 100 dB tai enemmän
[R-S700] CD, CD DIRECT AMP on
(200 mV, Tulo suljettu) ............................... 107 dB tai enemmän
• Jäännöskohina (IHF-A Network) ........................................... 30 µV
• Kanavaerottelu
CD, jne. (5.1 kΩ tulo suljettu, 1/10 kHz) .. 65/50 dB tai enemmän
45 Fi
Rajoitettu takuu Euroopan talousalueella (ETA) ja Sveitsissä
Kiitos, kun valitsit Yamaha-tuotteen. On epätodennäköistä, että Yamaha-tuotteesi tarvitsisi takuuhuoltoa, mutta mikäli niin tapahtuu, ota yhteys
jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen. Ongelmatilanteessa ota yhteys Yamaha-edustajaan omassa kotimaassasi. Täydelliset tiedot löydät kotisivuiltamme
(http://www.yamaha-hifi.com/ tai http://www.yamaha-uk.com/ Iso-Britannia).
Takaamme, että tuotteessa ei ilmene valmistus- eikä materiaalivirheitä ensimmäistä ostopäivää seuraavan kahden vuoden aikana. Yamaha lupaa seuraavien
ehtojen ja rajoitusten mukaisesti korjata viallisen tuotteen tai sen osan tai oman harkintansa mukaan korvata sen uudella ilman osa- tai työkustannuksia.
Yamaha pidättää oikeuden korvata tuotteen tuotteella, joka vastaa alkuperäistä ominaisuuksiltaan ja/tai arvoltaan ja kunnoltaan, mikäli alkuperäisen mallin
valmistus on lopetettu tai korjaaminen arvioidaan kannattamattomaksi.
Ehdot
1. Viallisen tuotteen mukana on EHDOTTOMASTI toimitettava alkuperäinen lasku tai kassakuitti (jossa näkyy ostopäivä, tuotekoodi ja jälleenmyyjän
nimi) sekä tarkka kuvaus viasta. Mikäli edellä mainittu selvä todiste ostotapahtumasta puuttuu, Yamaha pidättää oikeuden kieltäytyä tarjoamasta
ilmaista huoltoa ja tuote voidaan palauttaa asiakkaan kustannuksella.
2. Tuote on EHDOTTOMASTI oltava ostettu VALTUUTETULTA Yamaha-myyjältä Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsistä.
3. Tuotetta ei ole saanut mitenkään muuntaa tai muuttaa, ellei Yamaha ole antanut siihen kirjallista lupaa.
4. Tämä takuu ei kata seuraavia:
a. Määräaikaishuolto ja normaalista kulumisesta aiheutuvat korjaukset ja osanvaihdot.
b. Vaurio, jonka on aiheuttanut:
(1) Korjaus, jonka tekee asiakas itse tai valtuuttamaton kolmas taho.
(2) Puutteellinen pakkaus tai käsittelyvirhe, kun tuote toimitetaan asiakkaan luota. Huomaa, että on asiakkaan velvollisuus taata tuotteen
asiaankuuluva pakkaaminen ennen tuotteen lähettämistä korjaukseen.
(3) Väärinkäyttö, jolla tarkoitetaan muiden muassa (a) tuotteen käyttöä muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen tai käyttöä tavalla, joka ei
vastaa Yamahan antamia ohjeita oikeasta käytöstä, huollosta tai säilytyksestä ja (b) tuotteen asennusta ja käyttöä tavalla, joka ei vastaa niitä
teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka ovat voimassa maassa, jossa laitetta käytetään.
(4) Onnettomuus, salama, vesi, tuli, riittämätön ilmanvaihto, paristojen vuotaminen tai mikä tahansa syy, johon Yamaha ei ole voinut vaikuttaa.
(5) Vika järjestelmässä, johon tämä tuote on liitetty ja/tai yhteensopimattomuus kolmannen tahon tuotteiden kanssa.
(6) Euroopan talousalueelle (ETA) ja/tai Sveitsiin tuotu (ei Yamahan tuoma) tuote, joka ei vastaa teknisiä ja turvallisuutta koskevia standardeja, jotka
ovat voimassa käyttömaassa ja/tai teknisiä tietoja, jotka on annettu tuotteelle, jota Yamaha myy Euroopan talousalueella (ETA) ja/tai Sveitsissä.
5. Jos takuu eroaa tuotteen osto- ja käyttömaassa voimassa olevassa takuusta, voimassa on käyttömaan takuu.
6. Yamaha ei ole vastuussa menetyksistä tai vahingoista, olivatpa ne seurausta joko suoraan, välillisesti tai muulla tavoin, vaan ainoastaan tuotteen
korjaamisesta tai vaihtamisesta.
7. Ota aina turvakopiot asetuskokonaisuuksista ja datasta, sillä Yamaha ei ole vastuussa asetuksien tai datan muutoksista tai katoamisesta.
8. Tämä takuu ei vaikuta asiakkaan lainmukaisiin oikeuksiin, jotka perustuvat voimassa oleviin kansallisiin lakeihin, eikä asiakkaan jälleenmyyjää
kohtaan voimassa oleviin oikeuksiin, jotka liittyvät heidän väliseensä myynti/ostosopimukseen.
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen
jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemikaalitunnuksen yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen
kemikaaliin liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Fi
KAUKO-OHJAUSKOODIT
LISTE DES CODES DE COMMANDE
LISTE DER FERNBEDIENUNGSCODES
LISTA ÖVER FJÄRRKONTROLLKODER
TV
A.R. Systems
Acme
Acura
ADC
Admiral
0320
0342
0323, 0343
0337
0054, 0178, 0336,
0337, 0339, 0346,
0347
Advent
0158
Adventura
0057
Adyson
0277, 0282, 0342
Agashi
0277, 0282
Agazi
0337
Aiko
0277, 0282, 0320,
0323, 0342, 0343
Aim
0320
Aiwa
0078, 0379
Akai
0050, 0055, 0109,
0159, 0181, 0277,
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0349,
0350
Akiba
0320, 0340
Akura
0320, 0323, 0337,
0340
Alaron
0277
Alba
0161, 0277, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0344, 0349,
0351, 0372, 0382
Albatron
0140
Alcyon
0171
Alleron
0059
Allorgan
0282
Allstar
0320, 0350
America Action 0179
AMOi
0276
Amplivision
0161, 0282, 0321,
0342
Amstrad
0320, 0323, 0337,
0340, 0343
Amtron
0058
Anam
0179, 0343
Anam National 0052, 0058
Anglo
0323, 0343
Anitech
0171, 0320, 0323,
0337, 0343
Ansonic
0161, 0168, 0320,
0323, 0341, 0343
AOC
0008, 0026, 0050,
0053
Apex
0039, 0111, 0217
Arcam
0277, 0282
Arcam Delta
0342
Aristona
0320, 0349, 0350
Arthur Martin 0321
ASA
0339, 0347
Asberg
0171, 0320, 0350
Astra
0343
Asuka
0277, 0282, 0337,
0340, 0342
Atlantic
0277, 0320, 0342,
0349, 0350
Atori
0323, 0343
Auchan
0321
Audiosonic
0161, 0282, 0320,
0340, 0342, 0343,
0349, 0350
i
AudioTon
Audiovox
Ausind
Autovox
0161, 0282, 0342
0058, 0179, 0194
0171
0171, 0282, 0337,
0339, 0342
Aventura
0051
Awa
0277, 0282
Axion
0156
Baird
0282
Bang & Olufsen 0180, 0339
Basic Line
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0350
Bastide
0282, 0342
Baur
0320, 0349
Bazin
0282
Beko
0161, 0269, 0294,
0302, 0311, 0320,
0328, 0351
Belcor
0008
Bell & Howell 0019, 0054
Benq
0097, 0242, 0361
Beon
0320, 0349, 0350
Best
0161
Bestar
0161, 0320, 0350
Binatone
0282, 0342
Blue Sky
0320, 0340
Blue Star
0348
Boots
0282, 0342
BPL
0320, 0348
Bradford
0058, 0179
Brandt
0322, 0345
Brillian
0182
Brinkmann
0320
Brionvega
0320, 0339, 0349,
0350
Britannia
0277, 0282, 0342
Brockwood
0008
Broksonic
0109, 0179
Bruns
0339
BTC
0340
Bush
0269, 0282, 0283,
0304, 0320, 0323,
0328, 0332, 0340,
0343, 0344, 0346,
0348, 0349, 0350,
0372, 0382, 0463,
0470, 0472
Candle
0008, 0026, 0050,
0057
Capsonic
0337
Carena
0320
Carnivale
0050
Carrefour
0344
Carver
0010
Cascade
0320, 0323, 0343
Casio
0367
Cathay
0320, 0349, 0350
CCE
0183, 0282
Celebrity
0055, 0107
Celera
0039
Centurion
0320, 0349, 0350
Century
0339
CGE
0161, 0171
Changhong
0039
Chimei
0273
Cimline
0323, 0343
Citizen
0007, 0008, 0026,
0050, 0058
City
0323, 0343
LISTA DEI CODICI DI TELECOMANDO
LISTA DE CÓDIGOS DE MANDO A DISTANCIA
LIJST MET AFSTANDSBEDIENINGSCODES
ÑÏÈÑÎÊ ÊÎÄÎÂ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
Clarion
Clarivox
Clatronic
0179
0349
0161, 0171, 0282,
0320, 0323, 0337,
0340, 0342, 0343,
0350, 0351
CMS
0277
CMS Hightec 0282
Coby
0197
Colortyme
0008, 0026
Commercial Solutions
0021
Concerto
0008, 0026
Concorde
0323, 0343
Condor
0161, 0277, 0320,
0323, 0342, 0350,
0351
Contec
0179, 0277, 0323,
0342, 0343, 0344
Contec/Cony 0012, 0058
Continental Edison
0345
Cosmel
0323, 0343
Craig
0058, 0179
Crosley
0010, 0037, 0171,
0339
Crown
0058, 0161, 0171,
0179, 0320, 0323,
0343, 0349, 0350,
0351
CS Electronics 0277, 0340, 0342
CTC Clatronic 0341
CTX
0205
Curtis Mathes 0007, 0008, 0010,
0019, 0021, 0026,
0049, 0050, 0178
CXC
0058, 0179
Cybertron
0340
Cytron
0152
Daewoo
0007, 0008, 0026,
0037, 0053, 0167,
0266, 0275, 0277,
0282, 0315, 0320,
0323, 0331, 0335,
0342, 0343, 0350,
0381, 0465
Dainichi
0277, 0340
Dansai
0277, 0282, 0320,
0337, 0349, 0350
Dantax
0161, 0349
Dawa
0320
Daytron
0007, 0008, 0026,
0323, 0343
De Graaf
0346
Decca
0282, 0320, 0342,
0349, 0350
Dell
0145, 0245
Denver
0358, 0362
Desmet
0320, 0349, 0350
Diamant
0320
Diamond
0277
DiamondVision 0135, 0143
Dimensia
0049
Disney
0219
Dixi
0282, 0320, 0323,
0343, 0349, 0350
Dream Vision 0461, 0498
DTS
0323, 0343
Dual
0282, 0320, 0342
Dual-Tec
Dumont
0342, 0343
0008, 0030, 0062,
0282, 0339, 0341,
0342
Durabrand
0031, 0051, 0179,
0215
Dux
0349
Dwin
0178
Dynatron
0320, 0349, 0350
Dynex
0228, 0231
Elbe
0161, 0168, 0282,
0320
Elcit
0339
Electa
0348
ELECTRO TECH 0343
Electroband
0055, 0107
Electrograph
0176
Electrohome
0008, 0026, 0052,
0055
Element
0230
Elin
0277, 0320, 0323,
0342, 0349, 0350
Elite
0320, 0340, 0350
Elman
0341
Elta
0277, 0323, 0343
Emerson
0000, 0007, 0008,
0012, 0013, 0019,
0026, 0031, 0037,
0051, 0058, 0059,
0161, 0179, 0320,
0339
Emprex
0154
Envision
0008, 0026, 0050
Epson
0155, 0206, 0359
Erres
0320, 0349, 0350
ESA
0051
ESC
0282
Etron
0343
Eurofeel
0282
Euro-Feel
0337
Euroline
0349
Euroman
0161, 0277, 0282
Euromann
0320, 0337, 0342,
0350
Europhon
0277, 0282, 0320,
0341, 0342, 0350
Expert
0321
Exquisit
0320
Fenner
0323, 0343
Ferguson
0322, 0345, 0349
Fidelity
0277, 0320, 0342,
0346
Filsai
0282
Finlandia
0346
Finlux
0171, 0282, 0320,
0339, 0341, 0342,
0349, 0350
FIRST LINE 0342, 0343, 0350
Firstline
0277, 0282, 0320,
0323
Fisher
0019, 0161, 0282,
0339, 0342, 0344,
0351
Flint
0320, 0350
Formenti
0171, 0277, 0336,
0339, 0342, 0349
Formenti/Phoenix 0277
Fortress
0336, 0339
Fraba
0161, 0320
Friac
Frontech
0161
0282, 0323, 0337,
0343, 0346, 0347
Fujitsu
0059, 0069, 0074,
0075, 0282
Fujitsu General 0282
Fujitsu Siemens 0504, 0505, 0507,
0510, 0511
Funai
0051, 0058, 0059,
0112, 0113, 0115,
0118, 0119, 0179,
0337
Futuretech
0058, 0179
Galaxi
0320, 0351
Galaxis
0161, 0320
Gateway
0176, 0177, 0241
GBC
0323, 0343, 0344
GE
0008, 0021, 0023,
0026, 0027, 0031,
0034, 0049, 0052,
0056, 0209
Geant Casino 0321
GEC
0282, 0320, 0342,
0347, 0349, 0350
Geloso
0323, 0343, 0346
General Technic 0323, 0343
Genexxa
0320, 0340, 0347,
0350
GFM
0128, 0227
Giant
0282
Gibralter
0008, 0030, 0050,
0062
GoldHand
0277
Goldline
0320
GoldStar
0007, 0008, 0012,
0026, 0031, 0050,
0053, 0161, 0277,
0282, 0320, 0323,
0342, 0343, 0346,
0349, 0350
Goodmans
0246, 0272, 0282,
0320, 0323, 0337,
0343, 0344, 0349,
0350, 0462, 0473,
0477
Gorenje
0161, 0351
GPM
0340
GPX
0129
Gradiente
0240
Graetz
0347
Granada
0171, 0282, 0320,
0321, 0342, 0344,
0346, 0349, 0350
Grandin
0340, 0343, 0348,
0349
Gronic
0282
Grundig
0160, 0161, 0171,
0310, 0320
Grunpy
0058, 0059, 0179
Haier
0157, 0233
Halifax
0277, 0282, 0337,
0342
Hallmark
0008, 0026, 0031
Hampton
0277, 0282, 0342
Hanseatic
0161, 0168, 0282,
0320, 0323, 0342,
0343, 0344, 0349,
0350
Hantarex
0320, 0323, 0343
Hantor
0320
Harman/Kardon 0010
Harvard
0058, 0179
Harwood
0320, 0323
Havermy
0178
HCM
0282, 0320, 0323,
0337, 0342, 0343,
0348
Hema
0282, 0323
Hewlett Packard0192
Higashi
0277
HiLine
0320
Hinari
0320, 0323, 0340,
0343, 0344, 0349,
0350
Hisawa
0321, 0340, 0348
Hisense
0247
Hitachi
0008, 0012, 0026,
0066, 0084, 0092,
0093, 0120, 0172,
0173, 0255, 0270,
0271, 0282, 0320,
0335, 0338, 0342,
0344, 0346, 0347,
0365, 0382, 0448,
0456, 0467
Hornyphon
0320, 0350
Hoshai
0340
Huanyu
0277, 0342
Hygashi
0277, 0282, 0342
Hyper
0277, 0282, 0323,
0342, 0343
Hypson
0282, 0320, 0321,
0337, 0342, 0348,
0349, 0350
Hyundai
0141
Iberia
0320
ICE
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0340,
0342, 0343, 0350
ICeS
0277
Ilo
0148, 0153
IMA
0058
Imperial
0161, 0171, 0320,
0347, 0350, 0351
Indiana
0320, 0349, 0350
Infinity
0010
InFocus
0250, 0327, 0363,
0479, 0508
Ingelen
0347
Ingersol
0323, 0343
Initial
0153
Inno Hit
0171, 0282, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0349, 0350
Innovation
0337, 0343
Insignia
0131, 0228, 0236,
0238
Inteq
0030
Interactive
0161
Interbuy
0323, 0343
Interfunk
0161, 0320, 0339,
0347, 0349, 0350
International
0277
Intervision
0161, 0282, 0320,
0337, 0341, 0342
Irradio
0171, 0320, 0323,
0340, 0343, 0349,
0350
Isukai
0320, 0340
ITC
0282, 0342
ITS
0277, 0320, 0340,
0348, 0350
ITT
0343, 0347
ITV
0320, 0343, 0349
Janeil
0057
JBL
0010
JC Penney
0007, 0008, 0026,
0027, 0049, 0053,
0056
JCB
Jensen
JVC
Kaisui
Kamosonic
Kamp
Kapsch
Karcher
Kawasho
KEC
Kendo
Kenwood
KIC
Kingsley
KLH
Kloss Novabeam
Kneissel
Kolster
Konka
Korpel
Korting
Kosmos
Koyoda
KTV
Kyoto
Lasat
Lenco
Lenoir
Leyco
LG
LG/GoldStar
Liesenk
Liesenkotter
Life
Lifetec
Lloyds
Loewe
Loewe Opta
Logik
Luma
Lumatron
Lux May
Luxman
Luxor
LXI
M Electronic
MAG
0055, 0107
0008, 0026
0012, 0014, 0015,
0056, 0064, 0065,
0067, 0169, 0174,
0297, 0314, 0344,
0350, 0375
0277, 0282, 0320,
0323, 0340, 0342,
0343, 0348
0342
0277, 0342
0347
0161, 0320, 0342,
0343, 0349
0008, 0026, 0055,
0277
0179
0161, 0320, 0341,
0346
0008, 0026, 0050
0282
0277, 0342
0039
0057, 0058
0161, 0168, 0320
0320, 0350
0340
0320, 0349, 0350
0161, 0339
0320
0343
0007, 0050, 0058,
0179, 0183, 0282,
0342
0277, 0282
0161
0323, 0343
0323, 0342, 0343
0320, 0337, 0349,
0350
0031, 0053, 0066,
0116, 0117, 0140,
0161, 0164, 0175,
0195, 0269, 0277,
0282, 0300, 0309,
0317, 0320, 0323,
0328, 0342, 0343,
0346, 0349, 0350,
0366, 0368, 0377,
0466, 0471, 0478
0164
0349
0320
0337, 0343
0320, 0323, 0337,
0343
0323
0161, 0168, 0265,
0320, 0330, 0352
0339, 0349, 0350
0054
0320, 0323, 0346,
0349
0282, 0320, 0346,
0349, 0350
0350
0008, 0026
0282, 0342, 0346
0010, 0019, 0021,
0026, 0027, 0031,
0049, 0111
0342, 0343, 0345,
0347, 0349, 0350
0096
Magnadyne
Magnafon
0339, 0341, 0349
0171, 0277, 0341,
0342
Magnavox
0008, 0009, 0010,
0013, 0026, 0032,
0033, 0048, 0050,
0128, 0211, 0212,
0224, 0226, 0239
Magnum
0337, 0343
Majestic
0054
Mandor
0337
Manesth
0282, 0320, 0337,
0342, 0349, 0350
Marantz
0008, 0010, 0026,
0050, 0204, 0320,
0349, 0350
Marelli
0339
Mark
0277, 0282, 0320,
0323, 0349, 0350
Masuda
0282
Matsui
0282, 0320, 0323,
0342, 0343, 0344,
0346, 0349, 0350,
0455
Matsushita
0017
Maxent
0147, 0176
Mediator
0320, 0349, 0350
Medion
0320, 0337, 0343
Megapower
0140
Megatron
0026, 0031
MElectronic
0277, 0282, 0320,
0323
Melvox
0321
Memorex
0019, 0026, 0031,
0053, 0054, 0137,
0215, 0323, 0343
Memphis
0323, 0343
Mercury
0320, 0323
Metz
0339
MGA
0008, 0026, 0031,
0050, 0053
Micromaxx
0337, 0343
Microstar
0337, 0343
Midland
0007, 0021, 0023,
0027, 0030, 0056,
0062
Minerva
0171
Minoka
0320, 0350
Mintek
0153
Mitsubishi
0008, 0026, 0031,
0053, 0066, 0084,
0093, 0098, 0150,
0178, 0289, 0320,
0339, 0344, 0350,
0376
Mivar
0161, 0168, 0171,
0277, 0282, 0342
Monivision
0140
Montgomery Ward
0054
Motion
0171
Motorola
0052, 0178
MTC
0008, 0026, 0050,
0053, 0161, 0277
Multi System 0349
Multitech
0058, 0161, 0179,
0183, 0277, 0282,
0320, 0323, 0341,
0342, 0343, 0344,
0346, 0349
Murphy
0277, 0342
NAD
0026, 0031, 0111
Naonis
0346
ii
NEC
Neckermann
NEI
Net-TV
Neufunk
New Tech
New World
NewTech
Nicamagic
Nikkai
Nikko
Nobliko
Nokia
Norcent
Nordic
Nordmende
Nordvision
Novatronic
Oceanic
Okano
Olevia
ONCEAS
Onwa
Opera
Oppo
Optimus
Optoma
Optonica
Orbit
Orion
Orline
Osaki
Oso
Otto Versand
Pael
Palladium
Palsonic
Panama
Panasonic
Panavision
Pathe Cinema
Pausa
Penney
Perdio
Perfekt
Philco
Philharmonic
iii
0008, 0026, 0050,
0052, 0053, 0072,
0103, 0282, 0344
0161, 0282, 0320,
0339, 0342, 0346,
0349, 0350, 0351
0320, 0349, 0350
0176
0320, 0323
0343, 0350
0340
0282, 0320, 0323
0277, 0342
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0340,
0342, 0349, 0350
0026, 0031, 0050
0171, 0277, 0341,
0342
0347
0201
0282
0339, 0345, 0347,
0350
0349
0320
0321, 0347
0161, 0320, 0351
0102, 0199, 0200,
0207, 0222
0342
0058, 0179
0320
0130
0017, 0019
0144
0178
0320, 0350
0043, 0146, 0283,
0320, 0323, 0328,
0343, 0349, 0350
0320
0282, 0320, 0337,
0340, 0342
0340
0282, 0320, 0336,
0342, 0344, 0348,
0349, 0350
0277, 0342
0161, 0282, 0320,
0342, 0351
0282
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0342,
0343
0016, 0017, 0020,
0022, 0023, 0035,
0052, 0056, 0084,
0085, 0133, 0163,
0193, 0284, 0286,
0290, 0292, 0320,
0325, 0347, 0356
0320
0161, 0168, 0277,
0321, 0342
0323, 0343
0021, 0023, 0031,
0050, 0111
0277, 0320
0320
0008, 0009, 0010,
0012, 0026, 0050,
0052, 0053, 0161,
0171, 0320, 0339
0282, 0342
Philips
0008, 0009, 0010,
0011, 0012, 0032,
0048, 0049, 0052,
0122, 0128, 0134,
0186, 0187, 0213,
0221, 0224, 0226,
0239, 0256, 0257,
0259, 0261, 0263,
0267, 0280, 0281,
0287, 0296, 0299,
0301, 0303, 0305,
0313, 0319, 0320,
0324, 0333, 0339,
0342, 0349, 0350,
0353, 0357, 0360,
0380, 0383, 0452,
0459, 0460
Philips Magnavox 0011, 0032, 0033
Phoenix
0161, 0277, 0320,
0339, 0349, 0350
Phonola
0277, 0320, 0339,
0349, 0350
Pilot
0007, 0008, 0050
Pioneer
0008, 0026, 0094,
0095, 0161, 0320,
0345, 0347, 0349,
0350, 0458
Plantron
0320, 0323, 0337,
0350
Playsonic
0282
Polaroid
0039, 0142, 0202,
0234
Poppy
0323, 0343
Portland
0007, 0008, 0026,
0053
Prandoni-Prince 0171, 0346
Precision
0282, 0342
Prima
0157, 0243, 0323,
0343, 0347
Princeton
0140
Prism
0023, 0056
Profex
0323, 0343
Profi-Tronic
0320, 0350
Proline
0320, 0350
Proscan
0021, 0027, 0049
Prosonic
0161, 0277, 0282,
0320, 0342, 0349
Protech
0282, 0337, 0341,
0342, 0343, 0349,
0350
Proton
0008, 0012, 0026,
0031
Protron
0196
PROVIEW
0096, 0246
Provision
0320, 0349
Pulsar
0008, 0030, 0062
Pye
0256, 0320, 0349,
0350, 0378
Pymi
0323, 0343
Quandra Vision 0321
Quasar
0017, 0023, 0052,
0056
Quelle
0282, 0320, 0337,
0342, 0349, 0350
Questa
0344
Radialva
0320
RadioShack
0019, 0021, 0031,
0050, 0179, 0320
RadioShack/Realistic
0007, 0008, 0012,
0026, 0049, 0058
Radiola
0282, 0320, 0349,
0350
Radiomarelli
0320, 0339
Radiotone
0161, 0320, 0323,
0350
Rank
0344
RCA
0008, 0021, 0024,
0025, 0026, 0027,
0042, 0049, 0052,
0053, 0063, 0136,
0225
Realistic
0019, 0031, 0050,
0179
Recor
0320
Redstar
0320
Reflex
0320
Revox
0161, 0320, 0349,
0350
Rex
0337, 0346, 0347
RFT
0161, 0168, 0339
Rhapsody
0277
R-Line
0320, 0349, 0350
Roadstar
0323, 0337, 0340,
0343
Robotron
0339
Rowa
0277, 0282
Royal Lux
0161
RTF
0339
Runco
0030, 0050, 0062
Saba
0298, 0322, 0339,
0345, 0347
Saisho
0282, 0323, 0337,
0342, 0343
Salora
0346, 0347
Sambers
0171, 0341
Sampo
0007, 0008, 0026,
0050, 0176
Samsung
0004, 0005, 0006,
0007, 0008, 0012,
0026, 0031, 0036,
0050, 0053, 0076,
0077, 0079, 0114,
0124, 0125, 0126,
0127, 0139, 0161,
0183, 0185, 0190,
0191, 0258, 0264,
0277, 0282, 0320,
0323, 0334, 0337,
0342, 0343, 0349,
0350, 0351, 0373,
0453, 0468
Sandra
0277, 0282, 0342
Sansui
0043, 0109, 0320,
0350
Sanyo
0008, 0019, 0068,
0070, 0071, 0099,
0161, 0168, 0223,
0237, 0277, 0282,
0288, 0295, 0323,
0342, 0344, 0369,
0469
SBR
0320, 0349
Sceptre
0235, 0244
Schaub Lorenz 0347
Schneider
0282, 0316, 0318,
0320, 0333, 0340,
0342, 0349, 0350,
0382
Scotch
0026, 0031
Scott
0008, 0012, 0026,
0031, 0058, 0059,
0149, 0179
Sears
0008, 0010, 0019,
0021, 0026, 0027,
0031, 0049, 0051,
0059, 0111
SEG
0277, 0282, 0320,
0323, 0337, 0341,
0342, 0344, 0349,
0382
SEI
0320
SEI-Sinudyne 0339, 0341, 0347
Seleco
0344, 0346, 0347
Sencora
0323, 0343
Sentra
0323
Serino
0277
Sharp
0000, 0001, 0002,
0003, 0007, 0008,
0012, 0026, 0060,
0088, 0089, 0091,
0138, 0165, 0170,
0178, 0198, 0229,
0262, 0278, 0279,
0291, 0308, 0312,
0336, 0344, 0354,
0370, 0449, 0450,
0451, 0464, 0474,
0476
Sheng Chia
0178
Shogun
0008
Siarem
0320, 0339, 0341
Sierra
0320, 0350
Siesta
0161
Signature
0054
Silva
0277
Silver
0344
Singer
0321, 0339, 0341
Sinudyne
0320, 0339, 0341,
0349
Skantic
0347
Solavox
0347
Sonitron
0161, 0282
Sonoko
0282, 0320, 0323,
0337, 0342, 0343,
0349, 0350
Sonolor
0321, 0347
Sontec
0161, 0320, 0349,
0350
Sony
0038, 0044, 0045,
0047, 0055, 0104,
0105, 0107, 0110,
0123, 0184, 0220,
0248, 0249, 0251,
0252, 0254, 0326,
0343, 0344, 0371,
0374, 0457, 0475
Sound & Vision 0340, 0341
Soundesign
0008, 0026, 0031,
0058, 0059, 0179
Soundwave
0320, 0349, 0350
Squareview
0051
SSS
0008, 0058, 0179
Standard
0282, 0320, 0323,
0340, 0342, 0343,
0350
Starlite
0058, 0179, 0320,
0323, 0349
Stenway
0348
Stern
0346, 0347
Strato
0320, 0323
Stylandia
0282
Sunkai
0343
Sunstar
0320, 0323
Sunwood
0320, 0323, 0343,
0350
Superla
0277, 0282, 0342
Superscan
0013, 0178
SuperTech
0277, 0320, 0323
Supra
0323, 0343
Supre-Macy
0057
Supreme
0055, 0107
Susumu
Sutron
SVA
Sydney
Sylvania
0340
0323, 0343
0151
0277, 0282, 0342
0008, 0009, 0010,
0011, 0013, 0026,
0048, 0050, 0051,
0128, 0227, 0253
Symphonic
0051, 0058, 0062,
0128, 0179, 0215
Syntax
0199
Syntax-Brillian 0199
Sysline
0349
Sytong
0277
Tandy
0178, 0282, 0336,
0340, 0342, 0347
Tashiko
0277, 0282, 0342,
0344, 0346
Tatung
0052, 0177, 0282,
0320, 0342, 0349,
0350
TCM
0337, 0343
Teac
0282, 0320
Tec
0282, 0323, 0342,
0343
Technics
0017, 0023, 0056
TechniSat
0274, 0496, 0497,
0499
Techwood
0008, 0023, 0026,
0056
TEDELEX
0282
Teknika
0007, 0008, 0010,
0012, 0026, 0053,
0054, 0058, 0059,
0179
Teleavia
0345
Telecor
0282, 0320
Telefunken
0320, 0322, 0345,
0350
Telegazi
0320
Telemeister
0320
Telesonic
0320
Telestar
0320
Teletech
0320, 0323, 0343,
0349
Teleton
0282, 0342
Televideon
0277
Televiso
0321
Tensai
0282, 0320, 0323,
0340, 0343, 0350
Tesmet
0350
Tevion
0337, 0343
Texet
0277, 0282, 0323,
0342
Thomson
0162, 0188, 0189,
0285, 0320, 0322,
0342, 0345, 0350
Thorn
0320, 0349
TMK
0008, 0026, 0031
TNCi
0030
Tokai
0282, 0320, 0350
Tokyo
0277, 0342
Tomashi
0348
Toshiba
0018, 0019, 0040,
0041, 0046, 0073,
0100, 0103, 0108,
0109, 0111, 0121,
0132, 0166, 0208,
0210, 0214, 0217,
0260, 0268, 0282,
0283, 0293, 0304,
0306, 0307, 0329,
0344, 0355, 0454
Totevision
0007
Towada
0282, 0347
Trakton
0282
Trans Continens 0282, 0320
Transtec
0277
Trident
0282
Triumph
0320
Uher
0161, 0171, 0320,
0347, 0350
Ultravox
0277, 0320, 0339,
0341, 0342
Unic Line
0320
United
0349
Universum
0161, 0171, 0282,
0320, 0337, 0349,
0350, 0351
Univox
0320
Vector Research 0050
Vestel
0282, 0320, 0346,
0347, 0349, 0350,
0351
Vexa
0320, 0323, 0343,
0349
Victor
0015, 0344, 0350
VIDEOLOGIC 0277
Videologique 0277, 0282, 0340,
0342
VideoSystem 0320, 0350
Videotechnic 0277, 0282
Vidikron
0010
Vidtech
0008, 0026, 0031,
0053
Viewsonic
0176, 0203, 0232,
0364
Viking
0057
Viore
0148
Visiola
0277, 0342
Vision
0282, 0320, 0350
Vizio
0008, 0177, 0218,
0242, 0500, 0501,
0502, 0503, 0506
Vortec
0320, 0349, 0350
Voxson
0171, 0320, 0339,
0346, 0347, 0350
Waltham
0282, 0320, 0342
Wards
0008, 0009, 0010,
0026, 0031, 0048,
0049, 0050, 0053,
0054, 0059
Watson
0320, 0349, 0350
Watt Radio
0277, 0341, 0342
Waycon
0111
Wega
0320, 0339, 0344
Wegavox
0323
Weltblick
0282, 0320, 0349,
0350
Westinghouse 0107, 0216, 0220
White Westinghouse
0037, 0090, 0277,
0320, 0341, 0342,
0349
Wincom
0101, 0106
Xrypton
0320
Yamaha
0008, 0026, 0050,
0053, 0080, 0081,
0082, 0083, 0086,
0087
Yamishi
0282, 0320
Yokan
0320
Yoko
0161, 0277, 0282,
0320, 0323, 0337,
0340, 0342, 0343,
0349, 0350
Yorx
0340
Zanussi
0282, 0346
Zenith
0008, 0028, 0029,
0030, 0031, 0054,
0061, 0062
VCR
ABS
Adventura
Adyson
Aiwa
1016
1069
1008
1024, 1026, 1027,
1069
Akai
1021, 1027
Akiba
1008, 1029
Akura
1008, 1027, 1029
Alba
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1030
Alienware
1016
Ambassador
1030
American High 1068
Amstrad
1008, 1009, 1026
Anitech
1008, 1029
Apex
1088
ASA
1028, 1031
Asha
1070
Asuka
1008, 1026, 1028,
1029, 1031
Audio Dynamics 1064
Audiosonic
1009
Audiovox
1071
Baird
1009, 1025, 1026,
1027
Bang & Olufsen 1017
Basic Line
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1030
Baur
1028
Beaumark
1070
Bell & Howell 1065
Bestar
1009, 1025, 1030
Black Panther Line
1009, 1025
Blaupunkt
1028
Bondstec
1008, 1030
Broksonic
1100
Bush
1008, 1009, 1024,
1025, 1029, 1049,
1051, 1063, 1217
Calix
1071
Candle
1070, 1071
Canon
1068
Cathay
1009
Catron
1030
CGE
1026, 1027
Cimline
1008, 1024, 1029
CineVision
1104
Citizen
1070, 1071
Clatronic
1008, 1030
Colortyme
1064
Condor
1009, 1025, 1030
Craig
1070, 1071
Crown
1008, 1009, 1025,
1029, 1030
Curtis Mathes 1064, 1068, 1070
Cybernex
1070
CyberPower
1016
Daewoo
1009, 1025, 1030,
1038, 1069, 1223
Dansai
1008, 1009, 1029
Dantax
1024
Daytron
1009, 1025
DBX
1064
De Graaf
1028
Decca
1026, 1027, 1028
Dell
1016
Denko
1008
DiamondVision 1096
DigiFusion
DIRECTV
1014
1019, 1105, 1110,
1111, 1113, 1116,
1122
Dish Network 1018
Dishpro
1018
Dual
1009, 1027, 1028
Dumont
1026, 1028
Durabrand
1114
Dynatech
1069
Echostar
1018
Elbe
1009
Elcatech
1008
Electrohome
1071
Electrophonic 1071
Elsay
1008
Elta
1008, 1009, 1029
Emerson
1008, 1020, 1068,
1069, 1071
ESC
1009, 1025
Etzuko
1008, 1029
Expressvu
1018
Ferguson
1027
Fidelity
1008, 1026
Finlandia
1028
Finlux
1026, 1027, 1028
Firstline
1008, 1024, 1029,
1031
Fisher
1065
Flint
1024
Formenti/Phoenix 1028
Frontech
1030
Fuji
1068
Fujitsu
1026
Funai
1026, 1069
Galaxy
1026
Garrard
1069
Gateway
1016
GBC
1029, 1030
GE
1068, 1070
GEC
1028
Geloso
1029
General
1030
General Technic 1024
GOI
1018
GoldHand
1008, 1029
Goldstar
1026, 1031, 1064,
1071
Goodmans
1008, 1009, 1025,
1026, 1029, 1030,
1031
Gradiente
1069
Graetz
1027
Granada
1028
Grandin
1008, 1009, 1025,
1026, 1029, 1030,
1031
Grundig
1028, 1029
Hanseatic
1009, 1028, 1031
Harley Davidson 1069
Harman/Kardon 1064
Harwood
1008
HCM
1008, 1029
Headquarter
1065
Hewlett Packard 1016
Hinari
1008, 1009, 1024,
1029
Hisawa
1024
Hitachi
1011, 1026, 1027,
1028, 1046, 1062
HNS
1110
Howard Computers
1016
HP
1016
HTS
1018
iv
Hughes
1111, 1113, 1122
Hughes Network Systems
1110, 1116
Humax
1012, 1110, 1113
Hush
1016
Hypson
1008, 1009, 1024,
1029
iBUYPOWER 1016
Impego
1030
Imperial
1026
Inno Hit
1008, 1009, 1025,
1028, 1029, 1030
Innovation
1024
Instant Replay 1068
Interbuy
1008, 1031
Interfunk
1028
Intervision
1009, 1026
Irradio
1008, 1029, 1031
ITT
1027
ITV
1009, 1025, 1031
JC Penney
1064, 1065, 1068,
1070, 1071
JCL
1068
JVC
1007, 1018, 1027,
1039, 1064, 1065,
1066, 1067, 1078,
1089, 1092, 1093,
1094, 1095, 1113,
1208, 1209, 1212,
1213, 1215, 1218
Kaisui
1008, 1029
Karcher
1028
Kendo
1008, 1024, 1025,
1030
Kenwood
1027, 1064, 1065
Kodak
1068, 1071
Korpel
1008, 1029
Kyoto
1008
Lenco
1025
Leyco
1008, 1029
LG
1010, 1026, 1031,
1047, 1054, 1056,
1071, 1103, 1221
Lifetec
1024
Linksys
1016
Lloyd’s
1069
Loewe Opta
1028, 1031
Logik
1008, 1029
Lumatron
1009, 1025
Luxor
1008
LXI
1071
M Electronic 1026
Magnavox
1020, 1068, 1114,
1126
Magnin
1071
Manesth
1008, 1029
Marantz
1028, 1064, 1065,
1068
Mark
1009
Marta
1071
Matsui
1024, 1031
Matsushita
1068
Media Center PC 1016
Mediator
1028
Medion
1024
MEI
1068
Memorex
1023, 1026, 1031,
1065, 1068, 1069,
1070, 1071, 1098,
1114
Memphis
1008, 1029
MGN Technology 1070
Micromaxx
1024
Microsoft
1016
Microstar
1024
v
Migros
Mind
Mitsubishi
Motorola
MTC
Multitech
1026
1016
1026, 1028, 1079
1068
1070
1008, 1026, 1028,
1029, 1030, 1069,
1070
Murphy
1026
NEC
1027, 1064, 1065
Neckermann
1027, 1028
NEI
1028
Nesco
1008, 1029
Nikkai
1008, 1009, 1030
Nikko
1071
Niveus Media 1016
Noblex
1070
Nokia
1009, 1027
Nordmende
1027
Northgate
1016
Oceanic
1026, 1027
Okano
1008, 1009, 1024
Olympus
1068
Optimus
1071
Orion
1023, 1024, 1051,
1115, 1217
Orson
1026
Osaki
1008, 1026, 1029,
1031
Otto Versand
1028
Palladium
1008, 1027, 1029,
1031
Panasonic
1000, 1022, 1044,
1055, 1068, 1072,
1085, 1090, 1091,
1120, 1121, 1214
Pathe Marconi 1027
Perdio
1026
Philco
1008, 1068
Philips
1006, 1013, 1028,
1035, 1040, 1045,
1046, 1050, 1058,
1059, 1061, 1068,
1076, 1101, 1110,
1113, 1116, 1117,
1122, 1126, 1210,
1211
Philips Magnavox 1076
Phonola
1028
Pilot
1071
Pioneer
1028, 1036
Polaroid
1088, 1099
Portland
1009, 1025, 1030
Prinz
1026
Profex
1029
Proline
1026
Proscan
1019
Prosonic
1009, 1024
Pulsar
1114
Pye
1028, 1102
Quarter
1065
Quartz
1065
Quasar
1068
Quelle
1026, 1028
Radialva
1008
RadioShack
1071
RadioShack/Realistic
1065, 1068, 1069,
1070, 1071
Radiola
1028
Radix
1071
Randex
1071
RCA
1019, 1068, 1070,
1075, 1110, 1113,
1122, 1125
Realistic
1065, 1068, 1069,
1070, 1071
ReplayTV
1022, 1123
Rex
1027
RFT
1008, 1028, 1030
Ricavision
1016
Roadstar
1008, 1009, 1025,
1029, 1031
Royal
1008
Runco
1114
Saba
1027
Saisho
1024, 1029
Samsung
1002, 1034, 1041,
1043, 1057, 1060,
1070, 1084, 1110,
1116, 1122, 1124,
1220, 1222
Samurai
1008, 1030
Sanky
1114
Sansui
1023, 1027, 1106,
1115
Sanyo
1032, 1065, 1070
Saville
1009
SBR
1028
Schaub Lorenz 1026, 1027
Schneider
1008, 1009, 1024,
1025, 1026, 1028,
1029, 1030, 1031
Sears
1065, 1068, 1071
SEG
1008, 1009, 1029
SEI-Sinudyne 1028
Seleco
1027
Sentra
1008, 1030
Sentron
1008, 1029
Sharp
1003, 1033, 1077,
1107, 1127, 1219
Shintom
1008, 1029
Shivaki
1031
Shogun
1070
Siemens
1031
Silva
1031
Silver
1009
Singer
1068
Sinudyne
1028
Solavox
1030
Sonic Blue
1022, 1123
Sonneclair
1008
Sonoko
1009, 1025
Sontec
1031
Sony
1001, 1016, 1048,
1053, 1073, 1074,
1080, 1081, 1082,
1083, 1108, 1118,
1216
Stack
1016
Stack 9
1016
Standard
1009, 1025
Stern
1009
STS
1068
Sunkai
1024
Sunstar
1026
Suntronic
1026
Sunwood
1008, 1029
Superscan
1020
Sylvania
1020, 1068, 1069,
1102, 1126
Symphonic
1008, 1069, 1126
Systemax
1016
Tagar Systems 1016
Taisho
1024
Tandberg
1009
Tandy
1065
Tashiko
1026, 1071
Tatung
1026, 1027, 1028
TCM
1015, 1024, 1042
Teac
Tec
Technics
Teknika
Teleavia
Telefunken
Teletech
Tenosal
Tensai
1009, 1069
1008, 1009, 1030
1068
1068, 1069, 1071
1027
1027
1008, 1009
1008, 1029
1008, 1026, 1029,
1031
Tevion
1024
Thomson
1005, 1027
Thorn
1027
Tivo
1108, 1110, 1111,
1113, 1117, 1118,
1119, 1122
TMK
1070
Tokai
1008, 1029, 1031
Tonsai
1029
Toshiba
1004, 1016, 1027,
1028, 1037, 1049,
1052, 1086, 1087,
1097, 1109, 1112,
1194
Totevision
1070, 1071
Touch
1016
Towada
1008, 1029
Towika
1008, 1029
TVA
1030
Uher
1031
UltimateTV
1019
Ultravox
1009
Unitech
1070
United Quick Star 1009, 1025
Universum
1026, 1028, 1031
Vector Research 1064
Video Concepts 1064
Videon
1024
Videosonic
1070
Viewsonic
1016
Voodoo
1016
Wards
1068, 1069, 1070,
1071
Weltblick
1031
XR-1000
1068, 1069
Yamaha
1064, 1065
Yamishi
1008, 1029
Yokan
1008, 1029
Yoko
1008, 1029, 1030,
1031
Zenith
1114
ZT Group
1016
DVD -soitin
4Kus 2051
Accurian
Advent
AEG
Airis
Aiwa
Akai
2142
2155, 2251
2362
2364
2322
2145, 2177, 2179,
2248
Akura
2356
Alba
2064, 2165, 2186,
2337, 2346
Alco
2149
Alize
2361
Allegro
2133
Amitech
2362
Amphion MediaWorks
2195
AMW
2195, 2363
Apex
2030, 2124, 2125,
2126, 2127, 2130,
2131
Apple
2241
Arrgo
2138
Asono
2364
Aspire
2152, 2222
Astar
2240
ATACOM
2364
Audiovox
2061, 2149
Avious
2367
Awa
2363
Axion
2249
Bang & Olufsen 2128
Baze
2367
BBK
2364
Bellagio
2363
Best Buy
2359
Blaupunkt
2131
Blue Parade
2157
Boghe
2382
Brainwave
2362
Brandt
2148, 2188
Broksonic
2145, 2146
Bush
2064, 2110, 2170,
2268, 2290, 2346,
2358, 2367, 2383
California Audio Labs
2151
Cambridge Audio 2354
CAT
2352, 2353
CAVS
2192
Centrum
2353
CGV
2354, 2362
Changhong
2140
Cinetec
2363
CineVision
2133, 2237
Clatronic
2358, 2367
Coby
2031, 2046, 2360
Conia
2383
Continental Edison
2363
Crown
2362
C-Tech
2355
Curtis Mathes 2139
CVG
2377
CyberHome
2022, 2098, 2138,
2187, 2336
Cytron
2244
Daenyx
2363
Daewoo
2001, 2133, 2276,
2298, 2330, 2362,
2363, 2377
Daewoo International
2363
Dalton
2357
Dansai
2362, 2381
Daytek
2184, 2195, 2363
Dayton
2363
DEC
2358
Decca
2362
Denon
2059, 2151, 2193,
2332
Denver
2356, 2358, 2360,
2370
Denzel
2380
Desay
2205
Diamond
2354, 2355
DiamondVision 2225, 2232
Disney
2010, 2028
DK Digital
2339
Dmtech
2176
Dual
2380
Durabrand
2136
DVX
2355
Easy Home
2359
Eclipse
2354
E-Dem
2364
Electrohome
2362
Elin
2362
Elta
2341, 2361, 2362
Emerson
2129, 2137, 2150
Enterprise
2129
Enzer
2380
Epson
2247
ESA
2137
Finlux
2354, 2362, 2367
Fintec
2377
Fisher
2134
Funai
2137
Gateway
2051
GE
2029, 2131, 2156
Gericom
2351
GFM
2226
Giec
2382
Global Solutions2355
Global Sphere 2355
Go Video
2133, 2213
Goodmans
2165, 2280, 2291,
2358, 2371, 2376,
2382
GPX
2227
Gradiente
2151
Graetz
2380
Greenhill
2131
Grundig
2349
Grunkel
2362, 2366
GVG
2377
H&B
2358
H_her
2364
Haaz
2354, 2355
Haier
2254
Harman/Kardon 2047, 2135
HiMAX
2359
Hitachi
2062, 2090, 2115,
2274, 2282, 2316,
2359, 2380
Hiteker
2130
Home Tech Industries
2364
Hyundai
2366
Ilo
2245
Initial
2131, 2245
Innovation
2182
Insignia
2002, 2137, 2253
Integra
2157
Irradio
2053
iSymphony
2246
JBL
2135
JVC
2020, 2096, 2097,
2099, 2100, 2101,
2102, 2103, 2106,
2107, 2160, 2257,
2260, 2262, 2263,
2321, 2324, 2326,
2327, 2343, 2464,
2465, 2468, 2469,
2471
Jwin
2198
Kansai
2360
Kawasaki
2149
Kennex
2362
Kenwood
2041, 2151, 2348
KeyPlug
2362
Kiiro
2362
Kingavon
2358
Kiss
2380
KLH
2131, 2149
Koda
2358
Koss
2013, 2148, 2158
KXD
Landel
Lasonic
Lawson
Lecson
Lenco
Lenoxx
LG
Life
Lifetec
Limit
Liquid Video
Liteon
Loewe
LogicLab
Magnavox
Magnex
Majestic
Marantz
Marquant
Matsui
McIntosh
Mecotek
Medion
Memorex
MiCO
Micromaxx
Microsoft
Microstar
Minoka
Minowa
Mintek
Mitsubishi
Mizuda
Monyka
Mustek
Mx Onda
Mystral
Naiko
Nesa
Neufunk
Nevir
Next Base
Nexxtech
NU-TEC
Onkyo
Oopla
Oppo
Optim
Optimus
Orava
Orbit
Orion
Oritron
P&B
Pacific
Panasonic
Parasound
2359
2143
2132
2355
2381
2358, 2362, 2367
2136, 2153
2002, 2033, 2038,
2057, 2129, 2133,
2189, 2191, 2223,
2238, 2270, 2288,
2335, 2373, 2375
2182
2182
2355
2158
2043, 2051, 2142
2320
2355
2025, 2050, 2137,
2150, 2159, 2224,
2230, 2358
2367
2360
2328
2362
2148, 2378
2199
2362
2182
2028, 2145, 2234
2354, 2382
2182
2156
2182
2362
2367
2131, 2245
2003
2358, 2359
2380
2186
2354
2366
2362
2131
2380
2362
2143
2243
2383
2159, 2368
2051
2196, 2255
2381
2180
2358
2363
2073, 2110
2148, 2158
2358
2355
2011, 2024, 2034,
2042, 2058, 2062,
2066, 2067, 2093,
2116, 2117, 2118,
2119, 2120, 2121,
2122, 2123, 2151,
2159, 2164, 2166,
2167, 2172, 2173,
2175, 2209, 2214,
2275, 2277, 2278,
2281, 2282, 2283,
2301, 2374, 2470
2197
peeKTON
Philips
2364
2008, 2012, 2025,
2044, 2050, 2051,
2053, 2060, 2072,
2108, 2111, 2147,
2159, 2163, 2169,
2174, 2181, 2185,
2230, 2261, 2266,
2267, 2286, 2287,
2289, 2295, 2300,
2302, 2317, 2328,
2338, 2342, 2350,
2467
Phonotrend
2367
Pioneer
2016, 2017, 2018,
2019, 2035, 2092,
2094, 2095, 2109,
2157, 2180, 2190,
2212, 2269, 2272,
2299, 2304, 2305,
2306, 2307, 2308,
2309, 2310, 2311,
2344, 2345, 2347,
2379
Pointer
2362
Polaroid
2125, 2215, 2235
Portland
2362
Powerpoint
2363
Prima
2252
Proceed
2130
Proscan
2156
Prosonic
2360, 2377
Protron
2202
Provision
2358
Pye
2144
Qwestar
2148
Raite
2380
RCA
2021, 2029, 2104,
2105, 2131, 2149,
2156, 2157, 2229
RedStar
2356, 2360, 2362
Regent
2153
Reoc
2355
Rimax
2361
Rio
2133
Roadstar
2331, 2358
Ronin
2363
Rotel
2203
Rowa
2154, 2383
Rownsonic
2353
Saba
2148, 2188
Sabaki
2355
Saivod
2362
Sampo
2141
Samsung
2000, 2045, 2077,
2112, 2113, 2114,
2115, 2151, 2200,
2216, 2219, 2228,
2264, 2265, 2271,
2279, 2294, 2303,
2329, 2365
Sansui
2073, 2145, 2354,
2355, 2362
Sanyo
2134, 2145, 2217,
2292
ScanMagic
2186
Schaub Lorenz 2362
Schneider
2176
Scientific Labs 2355
Scott
2161, 2357
Seeltech
2364
SEG
2162, 2355, 2363,
2380
vi
Sharp
2006, 2040, 2088,
2091, 2182, 2194,
2220, 2221, 2231,
2236, 2293, 2340
Shinsonic
2245
Sigmatek
2359, 2364
Silva
2356
Singer
2354, 2355
Skymaster
2325, 2355
Skyworth
2356
Slim Art
2362
SM Electronic 2355
Sonic Blue
2133
Sontech
2366
Sony
2004, 2005, 2007,
2009, 2014, 2015,
2023, 2026, 2027,
2052, 2068, 2069,
2070, 2071, 2074,
2075, 2084, 2085,
2087, 2168, 2171,
2208, 2210, 2211,
2258, 2273, 2284,
2285, 2312, 2313,
2314, 2315, 2318,
2319, 2466
Soundmaster 2355
Soundmax
2355
Spectra
2363
Spectroniq
2201
Standard
2355
Star Cluster
2355
Starmedia
2358, 2364
Sungale
2204
Sunkai
2362
Superscan
2150
Supervision
2355
Sylvania
2012, 2137, 2150,
2178, 2230, 2239
Symphonic
2108, 2230
Synn
2355
T.D.E. Systems 2366
Tatung
2001, 2362
TCM
2182, 2297
Teac
2149, 2333, 2355,
2383
Tec
2356
Technics
2151
Technika
2362, 2367
Telefunken
2353
Tensai
2362
Tevion
2182, 2355, 2357
Theta Digital 2157
Thomson
2183, 2188, 2334,
2372
Tokai
2356, 2380
Top Suxess
2364
Toshiba
2032, 2036, 2037,
2039, 2048, 2049,
2054, 2055, 2072,
2073, 2076, 2078,
2079, 2086, 2145,
2159, 2218, 2233,
2256, 2259, 2296,
2369
TRANScontinents 2363, 2367
Transonic
2367
Trio
2362
Trutech
2242
TruVision
2359
TSM
2364
Umax
2361
United
2367
Urban Concepts 2159
US Logic
2245
vii
Venturer
Viewmaster
Vocopro
VocoStar
Waitec
Welltech
Westinghouse
Wharfedale
Woxter
Xbox
Xlogic
XMS
Xoro
Yamada
Yamaha
Yamakawa
Yukai
Zenith
2149
2364
2206
2207
2364
2382
2063, 2250
2354, 2355
2361, 2364
2156, 2183
2355, 2362
2362
2382
2051, 2361, 2363
2056, 2064, 2065,
2080, 2081, 2082,
2083, 2089, 2118,
2151, 2323
2363, 2380
2186
2002, 2129, 2133,
2159, 2223
Blu-ray -soitin
LG
Panasonic
Pioneer
Samsung
Sharp
Sony
Yamaha
2033
2011, 2209, 2214
2212
2045, 2113
2194, 2220, 2221
2075
2064, 2474
DVR
Bush
Hitachi
Panasonic
Philips
Pioneer
RCA
Samsung
Sharp
Sony
Toshiba
Yamaha
2110
2090
2066, 2067, 2093,
2116, 2117, 2119,
2120, 2122, 2123
2108, 2111
2016, 2017, 2018,
2019, 2092, 2094,
2095, 2109
2105
2113, 2219
2088, 2091
2084, 2085, 2087
2086
2089, 2118
DVD -tallennin
Aspire
Astar
Broksonic
Go Video
Hitachi
Insignia
Irradio
JVC
LG
Liteon
Panasonic
Philips
Pioneer
Pye
Samsung
Sansui
2222
2240
2146
2213
2062
2002
2053
2100, 2101, 2106,
2107
2033, 2057, 2223,
2238
2043
2011, 2034, 2058,
2062, 2116, 2117,
2119, 2120, 2121,
2123
2008, 2044, 2050,
2051, 2147
2017, 2035
2144
2000, 2112, 2216
2073
Sanyo
Sony
Sylvania
Toshiba
Yamaha
2217
2004, 2005, 2007,
2052, 2068, 2069,
2074, 2208, 2210,
2211
2239
2032, 2036, 2037,
2039, 2049, 2054,
2055, 2076
2056
Kaapeli-TV
ABC
3002, 3003, 3017,
3066, 3067, 3086,
3093, 3119, 3122
ADB
3020
Adelphia
3081
Alcatel
3016
Americast
3124
Amstrad
3022, 3098
Antronix
3065, 3070
Archer
3070
Arcon
3098
AT&T
3095
Axis
3098
Bell South
3124
Cable Vision
3092
Cabletenna
3065
Cabletime
3104
Cableview
3087
Clearmaster
3127
ClearMax
3127
Clyde Cablevision 3105
Colour Voice 3068
Comcast
3084, 3088, 3117
Comcrypt
3107
Comtronics
3069
Contec
3074
Coolmax
3127
COX
3084
Cryptovision
3110
Director
3084
Eastern
3075
Everquest
3123
Fidelity
3098
Filmnet
3107
Filmnet Cablecrypt
3111
Filmnet Comcrypt
3111
Finlux
3097
Focus
3126
Foxtel
3022
France Telecom 3100, 3101
Freebox
3023
GC Electronics 3070
GE
3066, 3093
GEC
3105
Gemini
3072, 3123
General Instrument
3017, 3025, 3066,
3084, 3090, 3096,
3117
Goldstar
3120
Gooding
3099
Grundig
3098, 3099
Hamlin
3073, 3078
Hirschmann
3097
Hitachi
3066
HomeChoice 3106
Humax
3021, 3080, 3083
ITT Nokia
3097
Jasco
3123
Jerrold
3017, 3018, 3025,
3066, 3072, 3084,
3090, 3096, 3119,
3123
JVC
3099
Kabel Deutschland
3024, 3027, 3121
Macab
3101
Magnavox
3079
Maspro
3099
Matsui
3099
MegaCable
3117
Memorex
3076, 3122
Minerva
3099
Mnet
3107
Motorola
3025, 3026, 3084,
3088, 3090, 3095,
3117
Movie Time
3077, 3109
Mr Zapp
3101
Multichoice
3107
Multitech
3127
NEC
3064
NET Brazil
3085
Nokia
3097
Noos
3101
NSC
3077
Oak
3074
Pace
3006, 3089, 3121
Palladium
3099
Panasonic
3112, 3118, 3122
Paragon
3122
Philips
3068, 3071, 3079,
3099, 3100, 3101,
3103
Pioneer
3001, 3006, 3094,
3098, 3114, 3116,
3120
Popular Mechanics
3126
Proscan
3066, 3093
Pulsar
3122
PVP Stereo Visual Matrix
3018
Quasar
3122
RadioShack
3123, 3127
RCA
3030, 3031, 3087,
3118
Realistic
3070
Recoton
3126
Regal
3078
Regency
3075
Rembrandt
3066
Runco
3122
Sagem
3101
Samsung
3069, 3089, 3114,
3120
SAT
3098
Scientific Atlanta 3000, 3001, 3002,
3003, 3006, 3028,
3029, 3081, 3086,
3089, 3094, 3095,
3108
Signal
3072, 3123
Signature
3066
Sony
3092, 3125
Sprucer
3118
Standard Component
3115
Starcom
3017, 3072, 3119,
3123
Stargate
3072, 3123
Starquest
3072, 3123
Supercable
3090
Supermax
3127
Tele+1
Telepiu
Thomson
TIME WARNER
Tocom
Torx
Toshiba
Tristar
Tudi
Tusa
TV86
Unika
United Cable
Universal
Universum
V2
Videoway
View Star
Viewmaster
Vision
Visiopass
Vortex View
Wittenberg
Zenith
Zentek
3107, 3111
3107
3082, 3091
3084
3067
3017
3122
3127
3102
3072, 3123
3077
3065, 3070
3018, 3119
3065, 3070
3097, 3099
3127
3019
3074, 3077, 3079
3127
3127
3097, 3100, 3101
3127
3098
3113, 3122, 3124
3126
Satelliitti-TV
AB Sat
AccessHD
ADB
AGS
Akai
Alba
Aldes
Allsat
Allsonic
Alltech
Alpha
Alpha Digital
Alphastar
Amitronica
Amstrad
Anglo
Ankaro
Anttron
Apollo
Armstrong
Artec
Asat
ASLF
Astacom
Astra
Astro
AudioTon
Aurora
Austar
Axiel
Axis
Best
Blaupunkt
Blue Sky
Boca
Boston
Brain Wave
Broadcast
Broco
4216, 4217
4104
4220
4216
4053, 4055
4001, 4004, 4006,
4007, 4062, 4217
4005, 4007, 4010
4048, 4053, 4055
4005, 4008, 4024
4217
4053
4104
4077
4217
4011, 4035, 4217,
4218
4217
4005, 4008, 4024,
4217
4001, 4004
4001
4011, 4053
4100
4053, 4055
4217
4216
4009, 4011, 4054,
4217, 4219
4004, 4008, 4010,
4015, 4024, 4213,
4218, 4219
4004, 4048
4222
4222
4216
4008, 4009, 4024,
4050
4008, 4024
4015
4217
4011, 4054, 4059,
4217
4216
4013
4012
4217
BSkyB
BT
Bubu Sat
Bush
Cambridge
Canal Satellite
Canal+
CaptiveWorks
Channel Master
Chaparral
CHEROKEE
Chess
CityCom
Clatronic
CNT
Comag
4035, 4041
4216
4217
4006, 4045
4218
4213
4213
4099
4007, 4110
4075
4216
4212, 4217
4006, 4215, 4219
4013
4010
4080, 4081, 4082,
4083, 4086
Commlink
4005
Comtech
4050
Condor
4008, 4024, 4219
Connexions
4014, 4024
Conrad
4024, 4215, 4218,
4219
Conrad Electronic 4217, 4219
Contec
4050
Coolsat
4096
Cosat
4048
Coship
4109
Crown
4011
Daeryung
4014
Daewoo
4057, 4217
DDC
4007
Delega
4007
Dew
4050
Diamond
4051
Digiality
4219
Digital Stream 4105
DIRECTV
4056, 4064, 4067,
4068, 4070, 4071,
4074, 4107, 4116,
4119, 4121, 4122,
4123, 4127, 4192,
4193, 4194, 4195,
4196, 4197, 4198,
4199, 4200, 4201,
4202, 4203, 4206,
4207, 4221
Discoverer
4212
Discovery
4216
Diseqc
4216
Dish Network 4018, 4065, 4089,
4092, 4094, 4095,
4117
Dishpro
4018, 4117
Distrisat
4053
Ditristrad
4048
DNT
4014, 4053, 4055
Drake
4072
DStv
4222
Dune
4024
Echostar
4014, 4018, 4065,
4089, 4117, 4217
Einhell
4001, 4005, 4011,
4217, 4218
Elap
4216, 4217
Elekta
4010
Elsat
4217
Elta
4001, 4008, 4024,
4048, 4053, 4055
Emanon
4001
Emme Esse
4008, 4024
Engel
4217
Ep Sat
4006
EURIEULT
4031
Eurodec
4052
Europa
Europhon
Eurosat
Eurosky
4053, 4218, 4219
4219
4011
4024, 4011, 4008,
4215, 4218, 4219
Eurostar
4011, 4215, 4219
Eutelsat
4217
Exator
4001, 4004
Expressvu
4117
Fenner
4024, 4212, 4217
Ferguson
4006, 4052, 4214
Fidelity
4218
Finlandia
4006
Finlux
4006
FinnSat
4050, 4052
Flair Mate
4217
Foxtel
4222
Freecom
4001, 4049, 4218
FTEmaximal 4024, 4217
Fuba
4024, 4001, 4008,
4014, 4015, 4055,
4215
Galaxis
4024, 4005, 4008,
4009, 4050, 4048,
4215, 4222
GE
4093, 4066, 4111,
4197
General Instrument
4073, 4019
GMI
4011
GOI
4117
Goldbox
4213
GoldStar
4049
Goodmans
4029, 4002, 4006
Goodmind
4111
Grandin
4031
Grothusen
4001, 4049
Grundig
4006, 4004, 4015,
4035, 4211, 4218,
4222
Hänsel & Gretel 4219
Hantor
4001, 4013
Hanuri
4010
Hauppauge
4044
Heliocom
4219
Helium
4219
Hinari
4007
Hirschmann
4024, 4015, 4210,
4218, 4219, 4216
Hisawa
4013
Hisense
4016
Hitachi
4114, 4006, 4199,
4203
Homecast
4087, 4084, 4085
Houston
4048
HTS
4117
Hughes
4064, 4068, 4194,
4192, 4196, 4202
Hughes Network Systems
4071
Humax
4097, 4025, 4030,
4060
Huth
4005, 4011, 4012,
4013, 4050, 4048,
4219, 4223
Hypson
4031
Ilo
4016
Imex
4031
Innovation
4008
Insignia
4107
Intertronic
4011
Intervision
4048, 4219
ITT Nokia
4006
Jerrold
4019
Johansson
4013
JOK
JSR
JVC
4216
4048
4089, 4065, 4117,
4029
Kamm
4217
Kathrein
4015, 4055, 4053,
4063, 4034, 4042,
4215, 4216, 4217
Kathrein Eurostar 4215
Klap
4216
Konig
4219
Kosmos
4049
KR
4004
Kreiselmeyer 4015
K-SAT
4217
Kyostar
4001
L&S Electronic 4024
Lasat
4024, 4010, 4008,
4054, 4215, 4212,
4219
Lasonic
4108
Lenco
4024, 4001, 4049,
4215, 4219, 4217
Leng
4013
Lennox
4048
Lenson
4218
Lexus
4053
LG
4103, 4107, 4049
Lifesat
4024, 4008, 4212,
4217
Lifetec
4008
Lorenzen
4219
Lorraine
4049
Lupus
4024, 4008
Luxor
4218
Lyonnaise
4052
Macab
4052
Magnavox
4127, 4101
Manata
4031, 4216, 4217
Manhattan
4006, 4010, 4048,
4216
Marantz
4055
Mascom
4010
Maspro
4006, 4217
Matsui
4216
Max
4219
Mediabox
4213
Mediamarkt
4011
Mediasat
4009, 4213, 4218
Medion
4024, 4008, 4217
Medison
4217
Mega
4055, 4053
Memorex
4127
Metronic
4031, 4028, 4001,
4004, 4005, 4010,
4217
Metz
4015
Micro electronic 4218, 4219, 4217
Micro Technology 4217
MicroGem
4106
Micromaxx
4024, 4008
Microstar
4008
Microtec
4217
Minerva
4015
Mitsubishi
4006, 4015, 4202
Mitsumi
4054
Morgan’s
4011, 4054, 4055,
4053, 4217
Motorola
4090, 4091, 4088,
4019
Multichoice
4222
Multitec
4212
Muratto
4049
Mysat
4217
Navex
4013
viii
Neuhaus
Neusat
Next Level
NextWave
Nikko
Nokia
Nordmende
Nova
Novis
Oceanic
Octagon
Okano
Optex
Optus
Orbitech
OSat
Otto Versand
Pace
Pacific
Packsat
Palcom
Palladium
Palsat
Panasat
Panasonic
Panda
Pansat
Patriot
Paysat
PCT
Philco
Philips
Phoenix
Phonotrend
Pioneer
Polsat
Predki
Premiere
Priesner
Primestar
Profile
Promax
Prosat
Proscan
Protek
Proton
Provision
Quadral
Quelle
Quiero
RadioShack
Radiola
Radix
Rainbow
RCA
Realistic
Redpoint
Redstar
RFT
Roadstar
ix
4009, 4048, 4218,
4219, 4217
4217
4019
4223
4011, 4217
4006, 4040
4001, 4006, 4007,
4010, 4052
4222
4013
4051
4001, 4004, 4050
4011
4048
4213, 4222, 4223
4001, 4212, 4213,
4218
4004
4015
4006, 4015, 4035,
4043, 4047, 4216
4051
4216
4007
4011, 4218
4212, 4218
4222
4121, 4126, 4124,
4006, 4035, 4036,
4221, 4198
4006, 4219
4125
4216
4127
4110
4101
4071, 4068, 4127,
4006, 4055, 4053,
4061, 4033, 4213,
4216, 4196, 4202,
4203, 4201, 4206
4050
4006, 4005, 4048
4046, 4213
4052
4013
4048, 4213
4011
4076
4216
4006
4007, 4005
4093, 4066, 4122,
4197
4051
4016
4010
4024, 4007, 4005,
4008, 4216
4015, 4215, 4219
4052
4019
4055, 4053
4014, 4037
4004
4093, 4066, 4112,
4113, 4118, 4119,
4116, 4122, 4197,
4207
4078
4009
4024, 4008
4005, 4055, 4053
4217
Roch
Rover
Saba
4031
4024, 4217
4010, 4215, 4219,
4216
Sabre
4006
Sagem
4023, 4052
Sakura
4050
Samsung
4064, 4071, 4069,
4123, 4120, 4003,
4000, 4001, 4032,
4196, 4200
SAT
4007, 4218
Sat Cruiser
4223
Sat Partner
4001, 4004, 4010,
4013, 4049, 4218
Sat Team
4217
Satcom
4012, 4219
Satec
4217
Satelco
4024
Satford
4012
Satmaster
4012
Satplus
4212
Schneider
4008, 4212, 4216
Schwaiger
4051, 4212, 4219
SCS
4215
Seemann
4011, 4009, 4014
SEG
4024, 4001, 4008,
4013
Seleco
4048
Servi Sat
4031, 4217
Siemens
4015
Silva
4049
Skantin
4217
Skardin
4009
Skinsat
4218
SKR
4217
Skymaster
4017, 4022, 4005,
4212, 4217
Skymax
4055, 4053
SkySat
4212, 4218, 4219,
4217
Skyvision
4048
SM Electronic 4212, 4217
Smart
4215, 4217
Sony
4067, 4070, 4213
SR
4011, 4054
Star Choice
4019
Starland
4217
Starring
4013
Start Trak
4001
Strong
4024, 4001, 4004,
4008, 4049, 4222
STS
4115
STVI
4031
Sumida
4011
Sunny Sound 4024
Sunsat
4217
Sunstar
4024, 4011, 4054
Supermax
4223
Tandberg
4052
Tandy
4004
Tantec
4006
TCM
4008
Techniland
4012
TechniSat
4021, 4026, 4027,
4014, 4053, 4038,
4039, 4212, 4213,
4218
Technology
4222
Technosat
4223
Technowelt
4219
Teco
4011, 4054
Telanor
4007
Telasat
4215, 4219
Telecom
4217
Telefunken
Teleka
Telemaster
Telesat
Telestar
Televes
Telewire
Tempo
Tevion
Thomson
Thorens
Thorn
Tivax
Tivo
Tokai
Tonna
Toshiba
Triad
Triasat
Triax
Turnsat
Tvonics
Twinner
UEC
Uher
UltimateTV
Uniden
Unisat
Unitor
Universum
US Digital
Variosat
Vega
Ventana
Viewsat
Visiosat
Voom
Vortec
Welltech
WeTeKom
Wevasat
Wewa
Winersat
Wisi
Woorisat
Worldsat
Xrypton
XSat
Zehnder
Zenith
Zodiac
4017, 4001, 4216
4004, 4011, 4014,
4218, 4219
4010
4219
4212, 4213, 4218
4006, 4218
4048
4223
4008, 4217
4020, 4006, 4052,
4058, 4208, 4215,
4213, 4219, 4216,
4217
4051
4006
4104
4196
4053
4006, 4012, 4048,
4218, 4217
4194, 4202, 4203
4049
4218
4015, 4215, 4218,
4217
4217
4214
4031, 4217
4222
4212
4070
4079, 4127
4011, 4050, 4053
4013
4015, 4215, 4219
4016
4015
4024
4055, 4053
4098
4013, 4048, 4216,
4217
4019
4001
4212
4212, 4218
4006
4006
4013
4006, 4014, 4015,
4218, 4219
4010
4216
4024
4217
4024, 4010, 4008,
4209, 4215
4102, 4107, 4195
4004
CD-soitin
Yamaha
5082, 5095
CD-tallennin
Yamaha
5083
MD-tallennin
Yamaha
5080, 5081, 5086
Kasettidekki
Yamaha
5084, 5087
LD-soitin
Yamaha
2080
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement