Sharp XL-HF401PH User manual

Sharp XL-HF401PH User manual
ROMÂNĂ
● Sistem de componente XL-HF401PH Hi Fi, format din XL-HF401PH (unitate principală) şi CP-HF401H (sistemul de difuzoare).
Introducere
Vă mulţumim pentru că aţi cumpărat acest produs SHARP. Pentru a obţine cea mai bună performanţă a acestui produs,
vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual. Acesta vă va ghida prin procesul de operare a produsului SHARP.
Observaţie specială
Furnizarea acestui produs nu echivalează cu o licenţă şi nici nu implică drepturi de distribuţie a conţinutului creat cu
ajutorul acestui produs în sisteme de radiodifuzare comerciale (canale de distribuţie terestre, prin satelit, prin cablu şi /
sau alte canale de distribuţie), în sisteme de transmisie de date în timp real (prin Internet, reţele interne şi / sau alte reţele),
în alte sisteme de distribuţie a conţinutului (aplicaţii pay-audio sau audio-on-demand şi alte asemenea) sau pe suport fizic
(discuri compacte, discuri digitale, cipuri semiconductoare, hard diskuri, carduri de memorie şi alte asemenea). Pentru o
astfel de utilizare este necesară o licenţă independentă. Pentru detalii, vă rugăm să consultaţi http://mp3licensing.com.
Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 este licenţiată de Fraunhofer IIS and Thomson.
Accesorii
RD
NE
TW
OR
K
S
CD
/U
SB
Următoarele accesorii sunt incluse.
Adaptoare pentru iPhone x 3
Telecomandă x 1
(RRMCGA287AWSA)
Baterie de mărimea „AA” (UM/SUM-3,
R6, HP-7 sau un model similar) x 1
Antenă FM x 1
Cabluri pentru difuzoare x 2
Suport pentru iPad x 1
CUPRINS
Informaţii generale
Pagina
USB
Pagina
Precauţii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Dispozitive de control şi indicatoare . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player . 15
Redare avansată USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pregătire pentru utilizare
Radio
Conectarea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ascultarea radioului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 17
Configurări avansate
Operaţiuni de bază
Controlul general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Setarea ceasului (numai de la telecomandă) . . . . . . 6 - 7
AirPlay / DLNA
Utilizarea Sistemului de Date Radio (RDS) . . . . . 17 - 19
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată)
(numai de la telecomandă) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Îmbunătăţirea sistemului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Configurare reţea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA . . . . . 7 - 9
Referinţe
iPod, iPhone şi iPad
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 - 24
Întreţinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod,
iPhone sau iPad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 11
Redarea discurilor CD sau MP3 / WMA
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3/WMA . . 11 - 12
Redare avansată a unui CD sau a unui disc MP3 / WMA . . 12 - 13
MP3/WMA folder mode (numai pentru fişiere MP3/WMA) . . . 14
RO-1
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Precauţii
■
Informaţii generale
● Asiguraţi-vă că echipamentul a fost plasat într-o zonă
bine ventilată şi că există un spaţiu liber de cel puţin
10 cm în jurul şi deasupra echipamentului.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Echipamentul trebuie plasat pe o suprafaţă fermă, care
nu propagă vibraţii.
● Amplasaţi boxele la o distanţă de cel puţin 30 cm
depărtare faţă de ecranele TV CRT pentru evitarea
variaţiilor ecranului. Dacă variaţiile continuă, mutaţi
boxele mai departe de ecranul TV. Televizoarele LCD
nu sunt predispuse la aceste variaţii.
● Se recomandă păstrarea aparatului într-un loc ferit de
soare, de câmpuri magnetice puternice, de praf
excesiv, umiditate şi departe de alte echipamente
electronice / electrice (computere personale, faxuri etc.),
care generează zgomot electric.
● Nu plasaţi nimic pe aparat.
● Nu expuneţi aparatul la umezeală, la temperaturi mai
mari de 60°C sau la temperaturi extrem de scăzute.
● Dacă sistemul nu funcţionează corect, scoateţi cablul
din priză. Conectaţi cablul din nou şi reporniţi sistemul.
● În cazul descărcărilor electrice, scoateţi cablul aparatului
din priză.
● Pentru a scoate cablul din priză, apucaţi de ştecher.
Trăgând de cablu se pot distruge firele interioare.
● Cablul de alimentare este utilizat ca dispozitiv de
deconectare şi este permanent operabil.
● Nu îndepărtaţi stratul izolator. Pericol de electrocutare.
Adresaţi-vă serviciului intern a reprezentanţei
locale SHARP.
● Nu obstrucţionaţi ventilaţia prin acoperirea orificiilor de
ventilare cu obiecte precum ziare, haine, perdele etc.
● Nu plasaţi pe aparat nicio sursă de foc, cum ar fi
lumânările.
● Eliminaţi cu atenţie bateriile uzate pentru a proteja
mediul înconjurător.
● Acest aparat poate fi utilizat numai la temperaturi între
5°C - 35°C.
● Aparatul este destinat utilizării într-un spaţiu cu climă
moderată.
Avertisment:
Tensiunea aplicată trebuie să fie identică cu cea specificată
pe aparat. Utilizarea produsului la o tensiune mai mare
decât cea specificată este periculoasă şi poate duce la
producerea unui incendiu sau unui alt accident, care pot
cauza pagube. Compania SHARP nu este responsabilă
pentru nicio pagubă rezultată din utilizarea acestui aparat
la o altă tensiune decât cea specificată.
■
Controlul volumului
Nivelul sunetului la un anumit volum depinde de eficienţa
boxei, de plasare, precum şi de alţi factori. Se recomandă
evitarea expunerii la un volum excesiv. Nu setaţi volumul
la maximum la punerea în funcţiune a aparatului. Ascultaţi
muzică la un nivel moderat. Presiunea excesivă a
sunetului provenit din căşti poate afecta auzul.
Dispozitive de reglare şi indicatoare
1
2 3
4
6
7
8
5
9
■
10
11
12 13 14 15 16
Panou frontal
Pagina
1. Antenă Wi-Fi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Senzor telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Led contor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Suport disc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. Staţie de andocare pentru iPod sau iPhone . . 10
6. Controlul volumului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7. Buton On/Stand-by (Pornire / În aşteptare) . . 6, 11, 16
8. Buton FUNCTION (FUNCŢIE) . . . . . 6, 10,11, 15, 16
9. Terminal USB / iPad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10. Intrare Audio In . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Pagina
11. Intrare căşti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Reglare tuner în jos, derulare piesă CD / USB
înapoi, salt înapoi iPod / iPhone / iPad. . . . . 10, 11
13. Reglare tuner în sus, derulare piesă CD / USB
înainte, salt înainte iPod / iPhone / iPad . . . . . 10, 11
14. Buton Oprire disc / USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
15. Buton Redare
sau Pauză Disc / USB / iPod / iPhone / iPad 10, 11
16. Buton Deschidere / Închidere tavă disc . . . . . . . 11
RO-2
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Dispozitive de control şi indicatoare (continuare)
■
1
2
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
4
5
6
7
8
27
28
29
9
10
11
12
13
14
15
30
31
32
33
34
35
36
37
CD/USB
RDS
16
17
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
■
6 7 8
22
23 24 25 26
27 28 29
1
3
2
4
Pagina
1. Transmiţător telecomandă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Buton On/Stand-by (Pornire / În aşteptare). . . 6, 10, 11, 20
3. Butoane numerice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Buton Bass/Treble . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. Buton X-Bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Scanare în jos, Salt înapoi, Derulare rapidă înapoi
Buton Reglare timp în jos . . . . . . . . . . 6, 11, 14, 16, 20
7. Buton Reglare tuner în sus, Cursor iPod înainte . . . 10, 15, 16
8. Buton Volum Mic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
9. Buton Folder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
10. Buton Reglare tuner în jos, Cursor iPod înapoi. . . . 10, 15, 16
11. Buton CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12. Buton USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13. Buton iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14. Buton Afişaj iPod (TV OUT) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
15. Buton Afişaj Disc / USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
16. Buton RDS ASPM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
17. Buton Reţea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
18. Buton Deschidere / Închidere . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19. Buton Memorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16
20. Buton Clear (Ştergere). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
21. Buton Clock/Timer (Ceas / Cronometru) . . . . . 6, 20
22. Buton Sleep (Oprire programată) . . . . . . . . . . . . . 21
23. Buton Repeat (Repetare). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
24. Buton Mute (Dezactivare sunet) . . . . . . . . . . . . . . . 6
25. Buton Random (Aleatoriu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
26. Scanare în sus, Salt înainte, Derulare rapidă
înainte, Reglare timp în sus . . . . . . 6, 11, 14, 16, 20
27. Buton Mărire volum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
28. Buton Enter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 10, 15, 16
29. Buton Demo/Dimmer (Demo / Ajustare luminozitate). . . . . 4, 6
30. Buton Audio / Line (INTRARE) . . . . . . . . . . . . . 5, 22
31. Buton Tuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
32. Buton Redare / Pauză iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
33. Buton Meniu iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
34. Buton Redare / Pauză CD / USB . . . . . . . . . . . 11, 15
35. Buton oprire CD / USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 15
36. Buton Afişaj RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
37. Buton RDS PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■
Grilele difuzoarelor sunt detaşabile
Asiguraţi-vă că atunci când scoateţi
grilele difuzorului, nu intră nimic în
contact cu diafragmele difuzoarelor.
RO-3
12/5/16
Afişaj
Pagina
1. Led USB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. Leduri iPod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Led CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Led MP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. Led WMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. Led RDM (Aleatoriu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. Led MEM (Memorie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Led repetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. Led redare / pauză . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10. Led scanare FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
11. Led mod FM stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12. Led staţie stereo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
13. Led RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14. Led PTY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
15. Led TP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
16. Led TA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
17. Led dezactivare sunet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. Led X-bass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
19. Led titlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
20. Led artist. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21. Led folder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
22. Led album . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
23. Led fişier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
24. Led piesă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
25. Led contor zilnic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
26. Led O contorizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
27. Led disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
28. Led total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
29. Led oprire programată. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sistem de boxe
1. Difuzor de tip dom,
pentru frecvenţe înalte
2. Difuzor
pentru
frecvenţe joase
3. Canal bass reflex
4. Terminal difuzor
■
15
10 1112 13 14 16
Telecomandă
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Conexiunile sistemului
Deconectaţi cablul c.a. înainte de a face orice alte conexiuni.
Difuzorul
drept
Antenă Wi-Fi
Cablu video
(nelivrat)
Antenă FM
TV
Spre intrarea video
Înainte de
utilizare,
orientaţi antena
Wi-Fi în sus.
Difuzorul
stâng
Roşu
Negru
Priză de perete
(c.a. 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz)
■
■
Conexiune antenă
Antenă FM furnizată:
Conectaţi cablul antenei FM la mufa FM de 75 ohmi şi
poziţionaţi cablul antenei FM în direcţia de recepţionare a
celui mai puternic semnal.
Antenă FM externă:
Pentru o recepţie mai bună, utilizaţi un cablu FM extern
(cablu coaxial de 75 ohmi). Când utilizaţi un cablu FM
extern, deconectaţi cablul FM furnizat.
Notă:
Plasarea antenei pe aparat sau aproape de cablul de
alimentare poate cauza zgomote ale pickup-ului. Pentru o
recepţie mai bună, plasaţi antena la distanţă de aparat.
■
Conectarea difuzoarelor
● Conectaţi cablul negru la borna
minus (-) şi cablul roşu la borna
plus (+).
● Folosiţi boxe cu o impedanţă de
4 ohmi sau mai mult. Boxele cu
impedanţă mai mică pot defecta
aparatul.
Incorect
● Nu confundaţi canalul din dreapta
cu cel din stânga. Boxa din
dreapta este cea care se află în
partea dreaptă când staţi cu faţa
la aparat.
● Nu lăsaţi cablurile să se atingă între ele.
● Nu puneţi şi nu lăsaţi obiecte să cadă în canalele de
bass reflex.
● Nu vă aşezaţi pe boxe. Pericol de rănire.
Modul În aşteptare reţea (Demonstraţie)
● La prima alimentare electrică a unităţii, aceasta va intra în
modul Network Stand-by (demonstration) (În aşteptare reţea
[demonstraţie]). Se afişează mesajul „NETWORK ST-BY”
(REŢEA-ÎN AŞTEPTARE) (consultaţi pagina 9).
● Pentru a anula modul Network Stand-by (În aşteptare reţea),
apăsaţi butonul DEMO/DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate)
(de pe telecomandă) când unitatea este în modul În aşteptare.
Aceasta va intra în modul de consum scăzut de energie.
● Când conectaţi un dispozitiv iPod sau iPhone, unitatea va începe
să îl reîncarce. Se va afişa „Modul Încărcare”. Modul Network
Stand-by (Demonstration) (În aşteptare reţea [Demonstraţie]) nu
este disponibil când este activ modul Încărcare.
● Pentru a reveni la modul În aşteptare reţea (Demonstraţie), apăsaţi
din nou butonul DEMO/DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate).
■
Conectarea iPod-urilor sau a iPhone-urilor la TV
Fişierele video de pe dispozitivele iPod sau iPhone pot fi
vizualizate prin conectarea sistemului la TV / monitor.
Dacă televizorul / monitorul are o intrare video, conectaţi-l la mufa
VIDEO OUT din partea din spate a unităţii şi setaţi opţiunea TV
Out de pe unitatea iPod sau iPhone pe poziţia „ON” (PORNIT).
Notă:
Setaţi iPod-ul pe protocolul NTSC sau PAL pentru a fi
compatibil cu semnalul TV. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi pagina de internet Apple.
■
Conectarea cablului c.a. de alimentare cu
energie electrică
După verificarea corectitudinii tuturor conectărilor, conectaţi
cablul c.a. al aparatului la priză.
Notă:
Dacă aparatul nu va fi utilizat o perioadă îndelungată de
timp, deconectaţi aparatul din priză.
RO-4
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Conexiunile sistemului (continuare)
Telecomandă
■
■
Conexiune pre-ieşire subwoofer
Puteţi conecta un subwoofer cu un amplificator la priza
SUBWOOFER PRE OUT (PRE-IEŞIRE SUBWOOFER).
Cablu audio
(disponibil în
comerţ)
Subwoofer disponibil comercial
(amplificator integrat)
Instalarea bateriei
1 Deschideţi capacul compartimentului bateriilor.
2 Introduceţi bateria furnizată conform direcţiei indicate în
compartimentul pentru baterie.
Când introduceţi sau scoateţi bateria, împingeţi înainte
terminalele (–) ale bateriei.
3 Închideţi clapa.
Semnal audio
Spre priza de
intrare audio
La mufa de PREIEŞIRE
SUBWOOFER
Antenă Wi-Fi
Unitatea
principală
Note:
● Din subwoofer nu se va auzi niciun sunet fără un
amplificator incorporat.
● Pre-ieşire subwoofer (semnal audio): 200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz.
■
Conexiune intrare linie (TV etc.)
Conectaţi televizorul utilizând un cablu audio.
Spre prizele
TV
audio de ieşire
Cablu audio
(disponibil în
comerţ)
Semnal audio
Unitatea
principală
Atenţie:
● Dacă unitatea nu va fi utilizată o perioadă îndelungată de
timp, extrageţi bateriile. Aceasta va preveni eventualele
defecţiuni, care pot apărea în urma scurgerii bateriilor.
● Nu utilizaţi baterii reîncărcabile (baterii nichel-cadmiu
etc.).
● Instalarea incorectă a bateriilor poate provoca defecţiuni.
● Bateriile (împachetate sau instalate) nu pot fi expuse la
căldură excesivă cum ar fi soarele, focul sau altele
asemenea.
Note privind utilizarea:
● Înlocuiţi bateriile dacă distanţa de operare devine prea
mică sau dacă telecomanda operează cu întreruperi.
Achiziţionaţi o baterie de mărime „AA” (UM/SUM-3, R6,
HP-7 sau similare).
● Curăţaţi periodic transmiţătorul de pe telecomandă şi
senzorul de pe aparat cu o lavetă moale.
● Expunerea senzorului aparatului la lumină puternică
poate interfera cu telecomanda. Schimbaţi iluminarea sau
direcţia aparatului dacă intervine o asemenea situaţie.
● Păstraţi telecomanda ferită de umezeală, căldură, lovituri
şi vibraţii.
■
Testaţi telecomanda
După ce aţi verificat toate conexiunile, verificaţi telecomanda.
Îndreptaţi telecomanda direct spre senzorul de telecomandă
al unităţii. Telecomanda poate fi utilizată în limitele indicate
mai jos:
La mufele
de intrare
LINE
Senzor
telecomandă
0,2 m - 6 m
Pentru a selecta funcţia LINE IN:
● Pe unitatea principală: apăsaţi în mod repetat butonul
FUNCTION (FUNCŢIE) până când se afişează opţiunea
Line In.
● Pe telecomandă: apăsaţi în mod repetat butonul AUDIO/
LINE (INPUT) până când se afişează opţiunea Line In.
RO-5
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
CD/USB
RDS
NETWORK
Controlul general
■
Oprirea sunetului
Volumul poate fi oprit temporar prin apăsarea butonului
(MUTE) (Oprire sonor) de pe telecomandă. Sunetul poate fi pornit
din nou prin apăsarea aceluiaşi buton.
■
CD/USB
RDS
■
■
Pentru a porni aparatul
Controlul luminozităţii
Pentru a reduce luminozitatea afişajului, apăsaţi butonul DEMO/
DIMMER (Demo / Ajustare luminozitate) de pe telecomandă.
Dimmer 1 (Afişajul este slab luminat).
Dimmer 2 (Afişajul devine mai slab luminat).
Dimmer Off (Afişajul este bine luminat).
■
Ajustarea volumului
Dacă opriţi şi porniţi unitatea principală cu volumul setat la nivelul 27 sau mai mult,
volumul va porni de la nivelul 16 pentru a ajunge treptat la ultimul nivel setat.
■
Controlul volumului
Rotiţi butonul de volum spre VOLUME +/– (VOLUM + / -) (pe unitatea principală) sau
apăsaţi butonul VOL. +/– (de pe telecomandă) pentru a mări sau a reduce volumul.
■
Controlul basului
1 Apăsaţi butonul BASS/TREBLE
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
După utilizare:
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare.
■
Control X-Bass
Când porniţi pentru prima data alimentarea, unitatea va intra în
modul extra bass, care accentuează frecvenţele sunetelor joase,
iar pe afişaj apare indicatorul „X-Bass On”. Pentru a dezactiva
modul extra bass, apăsaţi butonul X-BASS de pe telecomandă.
(BASS / SUNETE ÎNALTE)
pentru a selecta „Bass”.
2 În răstimp de 5 secunde,
apăsaţi butonul VOLUME
(+ sau –) pentru a ajusta basul.
■
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
Controlul efectului treble (sunete înalte)
1 Apăsaţi butonul BASS/TREBLE
(BASS / SUNETE ÎNALTE)
pentru a selecta „Treble”
(Sunete înalte).
2 În răstimp de 5 secunde, apăsaţi
butonul VOLUME (+ sau –)
pentru a ajusta nivelul treble.
■
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
Funcţionare
După apăsarea butonului FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea
principală, funcţia curentă va trece la un alt mod. Apăsaţi butonul
FUNCTION (FUNCŢIE) în mod repetat pentru a selecta funcţia dorită.
FM STEREO
CD
Buton de pornire directă pentru funcţii
FM MONO
Network
AM
USB
Când apăsaţi unul din butoanele următoare, unitatea porneşte.
● iPod, CD / USB, AUDIO / LINE INPUT, TUNER, NETWORK de pe
telecomandă: se activează funcţia selectată.
● Butonul / de pe unitatea principală: unitatea porneşte şi începe redarea
ultimei funcţii utilizate înainte de oprire (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN,
LINE IN, NETWORK).
Notă:
Funcţia de protecţie protejează funcţiile setate pentru câteva
ore în caz de pană de curent sau în caz de deconectare de la
curentul electric.
■
Setarea ceasului (numai de la telecomandă)
Auto power on (Pornire automată activă)
Line In
Audio In
iPod
În modul Stand-by (În aşteptare), când selectaţi difuzorul
XL-HF401PH prin intermediul pictogramei AirPlay de pe
dispozitivul dvs. AirPlay, unitatea va porni funcţia Reţea şi va
transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.
Această situaţie se aplică atunci când:
● Reţeaua AirPlay a fost configurată anterior între
unitatea dvs. audio şi dispozitivul AirPlay.
● Configuraţi modul Network Stand-by (În aşteptare
reţea) pe ON (Pornit) (consultaţi pagina 9).
■
Comutarea automată a opţiunii AirPlay
CD/USB
RDS
Când utilizaţi o altă funcţie (CD, TUNER, USB, iPod, Audio In, Line In),
când selectaţi difuzorul XL-HF401PH prin pictograma AirPlay de pe
dispozitivul AirPlay, unitatea se va comuta automat pe funcţia Network
(Reţea) şi va transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.
Această situaţie se aplică atunci când:
● Reţeaua AirPlay a fost configurată anterior între unitatea
dvs. audio şi dispozitivul AirPlay.
■
Funcţia de oprire automată
RO
În acest exemplu, ceasul este setat pentru a arăta ora 24 (0:00).
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE) pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
3 În maxim 5 secunde, apăsaţi butonul ENTER. Pentru a seta ziua,
apăsaţi butonul
Unitatea principală va intra în modul Stand-by (În aşteptare) (când dispozitivul
iPod, iPhone sau iPad nu este conectat) după 15 minute de inactivitate când:
iPod:
Nu este conectat.
Audio In: Fără semnal de intrare.
CD:
În modul oprit sau când nu există un disc inserat.
USB:
În modul oprit sau când nu există niciun dispozitiv de stocare.
Notă:
Totuşi, dacă dispozitivul iPod sau iPhone este andocat, unitatea va începe
să se încarce. Se afişează modul „Charge Mode” (Mod Încărcare).
RO-6
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
sau
şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
sau
pentru a selecta afişajul de tip
24 ore sau de tip 12 ore şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul
Se afişează modul 24 ore.
(0:00 - 23:59)
Se afişează modul 12 ore.
(12:00 AM - 11:59 PM)
Se afişează modul 12 ore.
(0:00 AM - 11:59 PM)
Setarea ceasului (numai de la
telecomandă) (continuare)
Apăsaţi butonul ENTER. Aşteptaţi până când afişajul indică
„Direct Ready” (Pregătit direct), aproximativ 40 secunde.
6 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectaţi calea „Settings” (Setări)
--> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesaţi lista de reţele wireless disponibile.
5 Pentru a seta ora, apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsaţi butonul
ENTER. Apăsaţi butonul
sau
o dată pentru a derula în paşi de
1 oră. Ţineţi-l apăsat pentru a derula continuu.
6 Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul
sau
şi apoi apăsaţi butonul
ENTER. Apăsaţi butonul
sau
o dată pentru a derula minutele în paşi
de 1 minut. Ţineţi-l apăsat pentru a derula în intervale de 5 minute.
Pentru a confirma ora setată:
Apăsaţi butonul CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR). Ora
setată va apărea pentru 5 secunde.
Notă:
Când sursa de alimentare este reconectată sau după o pană
de curent, resetaţi ceasul (paginile 6 - 7).
Pentru reglarea ceasului:
Efectuaţi operaţiunea „Setarea ceasului” de la pasul 1. Dacă „Ceasul” nu apare
în pasul 2, pasul 4 (pentru selectarea afişajului de tip 24 ore sau 12 ore) va fi omis.
Pentru a modifica afişajul de tip 24 ore sau 12 ore:
1 Ştergeţi tot conţinutul programat. [Pentru detalii, consultaţi „Revenirea la
setările de fabrică, ştergerea memoriei” de la pagina 23.]
2 Efectuaţi „Setarea ceasului” de la pasul 1 înainte.
Configurare reţea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA
SHARP_XL-HF401
Wi-Fi
SHA
SHARP_XL-HF401
Pentru dispozitivele compatibile cu DLNA, porniţi conexiunea Wi-Fi. Pentru
mai multe detalii, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
7 Selectaţi SHARP_XL-HF401 din lista de reţele disponibile.
8 Lansaţi aplicaţia Music şi redaţi piesa dorită de pe dispozitivul dvs.
iPod touch / iPhone sau iPad. Pentru PC / Mac, lansaţi iTunes.
Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, lansaţi software-ul media compatibil
cu DLNA. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
9 Atingeţi / faceţi clic pe pictograma AirPlay
.
Selectaţi difuzorul: SHARP_XL-HF401_xxxxxx.
Sunetul se va auzi din difuzoarele XL-HF401 prin streamingul audio.
Notă: „xxxxxx” reprezintă ultimele 6 cifre ale ID-ului MAC.
(AirPlay)
Cu ajutorul tehnologiei Apple AirPlay, puteţi transmite muzică de pe
dispozitivele dvs. iTunes de pe un calculator Mac, PC, iPod touch, iPhone,
sau iPad la difuzoarele externe (XL-HF401PH) printr-o reţea Wi-Fi.
Utilizarea AirPlay necesită:
● MacBook sau MacBook Pro cu MacOS 10.6.6 sau o versiune mai recentă.
● iTunes 10.2 sau o versiune mai recentă (Mac / PC).
● iOS 4.3 sau o versiune mai recentă
- iPod touch (a 4-a, a 3-a şi - iPhone 3GS (iPhone 3G nu
a 2-a generaţie)
este compatibil cu AirPlay)
- iPhone 4S
- iPad 2
- iPhone 4
- iPad
(DLNA)
Tehnologia DLNA vă permite să partajaţi fişierele media de pe un
dispozitiv pe altul printr-o reţea Wi-Fi.
Utilizarea DLNA necesită:
● Dispozitive compatibile DLNA cu aplicaţia adecvată. (Consultaţi
manualul dispozitivului dvs.) Compatibilitatea variază în funcţie de
model şi de funcţii software cum ar fi funcţiile de client şi server.
● PC cu Windows 7. (Pentru detalii, consultaţi ghidul Windows.)
● DLNA versiunea 1.5
● Acest produs este compatibil numai cu sursele audio cu funcţie
de redare. Streamingul (audio şi video) de pe dispozitivele DLNA
nu este compatibil cu acest produs.
● Redarea fişierelor DRM (DTCP-IP) nu este acceptată.
● SHARP nu garantează că acest produs va funcţiona cu toate
dispozitivele compatibile cu DLNA şi cu routerele LAN wireless.
Note:
● Când această unitate este amplasată lângă un dispozitiv de reţea LAN
wireless sau cu microunde, pot apărea interferenţe sonore, generând un
sunet de pocnitură. Fenomenul poate reduce viteza de comunicaţie şi
genera o conexiune nevalidă. În această situaţie, efectuaţi paşii următori:
-Amplasaţi unitatea departe de dispozitivul LAN wireless sau cu microunde.
-Amplasaţi unitatea mai aproape de dispozitivul sursă.
● În anumite situaţii, iPod Touch generaţia a 2-a poate întâmpina
situaţii de funcţionare neregulată în timpul redării AirPlay.
● Acest produs nu este garantat la funcţionarea cu toate dispozitivele
iPod Touch din generaţia a 2-a, cu iOS versiunea 4.2.1.
■ Realizaţi o conexiune wireless directă
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE).
2 Apăsaţi butonul NETWORK (REŢEA).
3 Apăsaţi butonul iPod MENU (MENIU iPod) de pe telecomandă.
4 Apăsaţi butonul / pentru a selecta opţiunea „Wi-Fi
Setup” (Configurare Wi-Fi).
Apăsaţi butonul ENTER.
/ pentru a selecta opţiunea „Direct”.
5 Apăsaţi butonul
SHARP_XL-HF401_xxxxxx
■ Conexiunea prin routerul wireless cu WPS
1 Apăsaţi butonul WPS de pe routerul wireless.
WPS
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE).
Apăsaţi butonul NETWORK (REŢEA).
Apăsaţi butonul iPod MENU (MENIU iPod) de pe telecomandă.
Apăsaţi butonul
/
pentru a selecta opţiunea „Wi-Fi Setup”
(Configurare Wi-Fi).
Apăsaţi butonul ENTER.
6 Apăsaţi butonul / pentru a selecta opţiunea WPS. Apăsaţi butonul
ENTER. Aşteptaţi până când opţiunea „
” se opreşte din clipit pe
ecran şi afişajul indică mesajul „Successfully Connected to [network
name]” (Conexiune reuşită la [denumirea reţelei]).
7 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectaţi calea „Settings”
(Setări) --> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesaţi lista de reţele wireless. Pentru
alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniţi conexiunea Wi-Fi. Pentru
mai multe detalii, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
8 Selectaţi routerul dvs. din lista de reţele disponibile. Dacă este necesar,
introduceţi parola reţelei dvs.
2
3
4
5
9 Continuaţi cu paşii 8 şi 9 de la secţiunea „Conexiunea
wireless directă” de la această pagină.
Notă:
Procesul WPS (căutare reţea) durează aproximativ 2 minute. În cazul în care
conexiunea eşuează, afişajul va indica mesajul „Cannot connect to Network.
Please try again” (Conexiunea la internet este imposibilă. Vă rugăm, reîncercaţi.).
Repetaţi pasul 4 pentru a reîncerca sau pentru a reface „Conexiunea via SSID”.
RO-7
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Configurare reţea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA (continuare)
■ Conexiune via SSID (router wireless fără WPS)
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE).
2 Apăsaţi butonul NETWORK (REŢEA) de pe telecomandă.
3 Apăsaţi butonul iPod MENU (MENIU iPod) de pe telecomandă.
4 Apăsaţi butonul /
pentru a selecta opţiunea „Wi-Fi
Setup” (Configurare Wi-Fi). Apăsaţi butonul ENTER.
/ pentru a selecta opţiunea „SSID Set”
(Configurare SSID). Apăsaţi butonul ENTER. Aşteptaţi până
când afişajul indică mesajul „SSID Ready” (SSID pregătit),
acţiune care durează aproximativ 40 secunde.
6 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectaţi calea „Settings”
(Setări) --> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesaţi lista de reţele wireless.
Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniţi conexiunea WiFi. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
7 Selectaţi SHARP_XL-HF401 din lista de reţele disponibile.
8 Deschideţi un browser web, de ex., Safari sau Explorer de pe dispozitivul iPod
touch / iPhone / iPad sau PC / Mac. În bara de adrese, tastaţi 192.168.1.1.
Se afişează pagina de configurare a sistemului XL-HF401.
5 Apăsaţi butonul
SHARP XL-HF401
17Continuaţi cu paşii 8 şi 9 de la secţiunea „Conexiunea
wireless directă” de la pagina 7.
■
Conectarea unui dispozitiv AirPlay la
aceeaşi reţea Wi-Fi
Puteţi adăuga alte dispozitive AirPlay în aceeaşi reţea Wi-Fi cu unitatea.
1 Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectaţi calea
„Settings” (Setări) --> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesaţi
lista de reţele wireless.
Pentru alte dispozitive compatibile cu DLNA, porniţi conexiunea WiFi. Pentru mai multe detalii, consultaţi manualul dispozitivului dvs.
2 Selectaţi routerul SSID din lista de reţele wireless disponibile.
3 Aşteptaţi conectarea Wi-Fi cu succes a dispozitivelor
AirPlay suplimentare la router.
4 Continuaţi cu paşii 8 şi 9 de la secţiunea „Conexiunea
192.168.1.1
Network Configuration
9 Selectaţi fila Network Configuration (Configurare reţea).
10Selectaţi SSID-ul routerului dvs. din lista derulantă din
Service Set ID (SSID) (ID setare serviciu).
wireless directă” de la pagina 7.
Note:
● În timpul sincronizării Wi-Fi, acest produs poate întâmpina
nereguli din cauza motivelor neprevăzute, de la alte dispozitive. În
această situaţie, deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare
cu c.a.
● Dacă funcţia Network (Reţea) funcţionează incorect, resetaţi
reţeaua (consultaţi pagina 23).
■
Diferite funcţionalităţi disponibile în timpul
redării AirPlay / DLNA
Cu telecomanda dvs. sau de pe dispozitivul dvs. AirPlay /
DLNA, puteţi controla diferite funcţii disponibile.
SHARP_XL-HF401 xxxxx
Funcţionare
Unitatea
principală
Telecomandă
Dispozitiv
AirPlay
Mărire /
micşorare
volum
Redare /
pauză
iPod
11Dacă este necesar, introduceţi parola de reţea (pentru anumite
routere, este posibil să trebuiască să bifaţi opţiunea DHCP de la
Advance Setting [Setare avansată].
12Dacă doriţi, modificaţi denumirea SHARP_XL-HF401_xxxxxx din meniul AirPlay
Device Name (Denumire dispozitiv AirPlay) şi faceţi clic pe Apply (*1) (Aplicare).
13Pentru a aplica setările, faceţi clic pe Apply (*2) (Aplicare) în partea de jos a paginii.
Piesa
următoare /
anterioară
Fără sunet
SHARP XL-HF401
Afişaj
CD / USB
RO
Repetare
14Pentru a confirma setările, faceţi clic pe OK.
15Pe dispozitivul iPod touch / iPhone / iPad, selectaţi calea „Settings” (Setări)
--> „Wi-Fi”. Pe PC / Mac, accesaţi lista de reţele wireless disponibile.
16Selectaţi routerul din lista de reţele disponibile.
RO-8
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Amestecare
Configurare reţea Wi-Fi pentru AirPlay / DLNA (continuare)
Note:
● Pentru dispozitivele compatibile cu DLNA, controlul funcţiilor
poate varia în funcţie de aplicaţia DNLA utilizată.
● Pentru a activa funcţionarea acestei unităţi cu software-ul de
comandă iTunes, este necesară configurarea următoare.
Pentru Mac iTunes:
1 Din meniul barei de unelte, faceţi clic pe iTunes şi selectaţi
opţiunea Preferences (Preferinţe).
2 În fila Devices (Dispozitive), bifaţi caseta „ Allow iTunes audio
control from remote control speakers” (Permite controlul audio
iTunes de la difuzoarele de la distanţă).
Pentru Windows iTunes:
1 Din meniul barei de unelte, faceţi clic pe Edit (Editare) şi selectaţi
opţiunea Preferences (Preferinţe).
2 În fila Devices (Dispozitive), bifaţi caseta „
Allow iTunes
control from remote control speakers” (Permite controlul
iTunes de la difuzoarele de la distanţă).
■
conectarea dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad, ieşirea pentru
căşti a unităţii principale este dezactivată, iar pe afişaj apare
mesajul „HP INVALID” (FUNCŢIA CĂŞTI DEZACTIVATĂ).
La recepţionarea apelurilor, puteţi auzi interferenţe audio scurte.
● Ieşirea pentru căşti a unităţii principale se dezactivează la conectarea
dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad. Aceasta este o specificaţie a produselor Apple.
■
Conexiune iPod, iPhone şi iPad prin terminalul USB
1 Introduceţi conectorul în dispozitivul iPod, iPhone sau iPad.
iPad
Conector
Modul Network Stand-by (În aşteptare reţea)
On (Pornit): modul Network Stand-by (În aşteptare reţea) este activat.
În timpul modului Stand-by (În aşteptare), dacă selectaţi difuzoarele XLHF401PH prin intermediul pictogramei AirPlay şi atingeţi / faceţi clic pe
butonul PLAY (REDARE) de pe dispozitivul AirPlay, unitatea va porni
automat şi va transmite muzică de pe dispozitivul dvs. AirPlay.
Pentru a activa modul Network Stand-by (În aşteptare reţea):
În modul Stand-by (În aşteptare), apăsaţi butonul DEMO / DIMMER
(DEMO / AJUSTARE LUMINOZITATE) de pe telecomandă pentru a
activa sau dezactiva modul network Stand-by (În aşteptare reţea).
Pentru a verifica adresa IP a routerului / Mac ID / SSID:
1 Apăsaţi butonul iPod MENU (MENIU iPod) de pe telecomandă.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul / de pe telecomandă.
Afişajul va comuta după cum urmează:
Configurare Wi-Fi
Adresă IP
SSID
(când se utilizează un router)
2 Aşezaţi dispozitivul iPad pe suportul aferent acestuia.
iPad
Suport pentru iPad
3 Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate cu
ajutorul conectorului USB.
Mac ID
Ascultarea conţinutului de pe
dispozitivele iPod, iPhone sau iPad
Fabricat pentru:
● iPod touch (generaţia a 4-a)
● iPod touch (generaţia a 3-a)
● iPod touch (generaţia a 2-a)
● iPod touch (generaţia 1 )
● iPod classic
● iPod nano (generaţia a 6-a)
● iPod nano (generaţia a 5-a)
● iPod nano (generaţia a 4-a)
● iPod nano (generaţia a 3-a)
● iPod nano (generaţia a 2-a)
● iPhone 4S
● iPhone 4
● iPhone 3GS
● iPhone 3G
● iPhone
● iPad 2
● iPad
Notă:
Terminalul USB nu este compatibil cu ieşirea VIDEO.
■
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
Atenţie:
Actualizaţi dispozitivele iPod, iPhone şi iPad la cea mai recentă versiune de
software înainte de a le utiliza. Vizitaţi pagina principală Apple pentru a descărca
cea mai recentă versiune a dispozitivelor dvs. iPod, iPhone şi iPad.
Note:
● Terminalul de încărcare pentru iPod, iPhone şi iPad:
Condiţie
CONECTARE
Terminal USB
Funcţie USB
DA
DA
(fără conectare
iPod sau iPhone)
Alte funcţii
DA
NU
(iPod / CD / Network /
Tuner / Audio In / Line In)
În aşteptare
DA
NU
● Mesajul „Acest accesoriu nu este fabricat să fie compatibil cu iPhone” sau un
mesaj similar poate apărea pe ecranul dispozitivului iPhone când:
- nivelul bateriei este redus.
- dispozitivul iPhone nu este conectat corect (de ex., stă oblic).
Dacă apare această situaţie, deconectaţi şi reconectaţi dispozitivul iPhone.
● Acest produs este fabricat să fie compatibil cu dispozitivele iPod,
iPhone şi iPad. Pentru a preveni interferenţele aleatorii la
2 Apăsaţi în mod repetat butonul USB de pe telecomandă sau butonul FUNCTION
(FUNCŢIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcţia USB.
3 Conectaţi dispozitivul iPod, iPhone sau iPad la unitate. Se
afişează mesajul „USB / iPod”.
Denumire fişier
4 Apăsaţi butonul / (CD / USB / ) pentru a începe redarea.
Notă:
Butonul Stop ( ) este dezactivat în timpul redării de pe
dispozitivele iPod, iPhone sau iPad.
■
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Redarea de pe dispozitivul iPhone
● Sunetul se va comuta de pe iPhone pe unitatea principală numai după
terminarea procesului de autentificare, în aproximativ 10 secunde.
● Apelurile recepţionate vor întrerupe redarea.
● La răspunderea la apeluri, conversaţia se poate auzi numai prin difuzorul
integrat al dispozitivului iPhone. Pentru a începe conversaţia, porniţi difuzorul
dispozitivului iPhone sau deconectaţi dispozitivul iPhone.
RO-9
12/5/16
Redarea de pe dispozitivele iPod, iPhone sau
iPad prin intermediul terminalului USB
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad (continuare)
■
Conectarea dispozitivelor iPod şi iPhone
(numai andocare)
Atenţie:
Deconectaţi toate accesoriile de la dispozitivele iPod sau
iPhone înainte de a le conecta la unitatea principală.
Notă:
Staţia de andocare nu se recomandă pentru conectarea
dispozitivului iPad.
Adaptor pentru conectarea dispozitivelor iPod şi
iPhone
Note:
● Utilizaţi adaptorul furnizat cu unitatea dvs. iPod sau iPhone.
● Puteţi utiliza un cablu audio pentru a conecta dispozitivul dvs.
iPod la mufa AUDIO IN dacă:
1. adaptorul dispozitivului dvs. iPod nu se potriveşte cu mufa
de andocare iPod de pe unitatea principală.
2. aveţi un dispozitiv iPod care nu are adaptor iPod.
3. aveţi un dispozitiv iPod care nu are adaptor iPod cu 30 de
pini.
Nr. adaptor
12
15
15
19
19
■
Redarea de pe dispozitivele iPod sau iPhone
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul iPod de pe telecomandă sau butonul
FUNCŢIE de pe unitatea principală pentru a selecta funcţia iPod.
3 Introduceţi unitatea iPod sau iPhone în suportul unităţii principale.
Se va afişa mesajul „DOCK OK” (CONECTARE REUŞITĂ).
/ (iPod / ) pentru a începe redarea.
4 Apăsaţi butonul
Descriere iPhone
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
CD/USB
RDS
■
Pentru a introduce un adaptor pentru iPod
sau iPhone
1 Deschideţi staţia de andocare pentru dispozitivele iPod
şi iPhone trăgând capacul în sus.
■
Pentru a deconecta dispozitivele iPod,
iPhone sau iPad
Este suficient să deconectaţi dispozitivele iPod sau iPhone de la
staţia de andocare sau conectorul iPad de la terminalul USB.
Puteţi face această operaţie chiar şi în timpul redării.
■
2 Introduceţi adaptorul pentru dispozitivul iPod sau
iPhone în unitate şi conectaţi dispozitivul dvs. iPod sau
iPhone.
iPhone (jos)
iPhone
1 Apăsaţi butonul iPod DISPLAY (AFIŞAJ iPod) mai mult
de 2 secunde, până când pe ecran se afişează mesajul
„TV OUT ON” (Ieşire TV activă).
2 Apăsaţi butonul ENTER pentru a porni redarea.
Note:
● Dacă setarea TV Out (Ieşire TV) este deja activă în
meniul aparatului video, acesta se va afişa automat pe
ecranul TV când apăsaţi tasta ENTER.
● Afişarea ieşirii TV nu este compatibilă prin terminalul
USB. (iPad)
● Pentru a reveni la vizualizarea video pe ecranul
dispozitivului iPod sau iPhone, apăsaţi butonul MENU
(MENIU) pentru a accesa meniul video. Apoi apăsaţi
butonul iPod DISPLAY (TV OUT) (AFIŞAJ iPod
[IEŞIRE TV]) mai mult de 2 secunde, până se afişează
mesajul „TV OUT OFF” (Ieşire TV dezactivată).
● În timpul redării fişierelor video de pe iPod sau iPhone,
apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul iPod DISPLAY (TV
OUT) (AFIŞAJ iPod [TV OUT]), iar afişarea video nu va
comuta între ecranul iPod-ului şi ecranul TV.
Conector andocare
Adaptor pentru iPhone
Suport pentru iPhone
Conector pentru iPhone
■
Atenţie:
● Deconectaţi toate accesoriile de la dispozitivele iPod
sau iPhone înainte de a le conecta la staţia de
andocare.
● Butonul Stop ( ) de pe unitatea principală nu este activ
în timpul funcţionării dispozitivului iPod.
Pentru a scoate un adaptor pentru iPod
sau iPhone
Introduceţi vârful unei şurubelniţe (dreaptă,
mică) în orificiul adaptorului, conform imaginii
şi ridicaţi de aceasta în sus pentru a-l
scoate.
RO-10
12/5/16
Vizionarea filmelor pe un TV conectat la
iPod sau la iPhone
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Ascultarea conţinutului de pe dispozitivele
iPod, iPhone sau iPad (continuare)
■
Navigaţi în meniurile dispozitivelor iPod,
iPhone sau iPad
1 Apăsaţi butonul MENU (MENIU) de pe iPod pentru a
vizualiza meniul de pe unităţile iPod, iPhone sau iPad.
Apăsaţi butonul din nou pentru a reveni la meniul anterior.
2 Utilizaţi butonul PRESET (PRESETARE) ( sau ) pentru a
selecta un element din meniu, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
Notă:
Când navigaţi în meniul dispozitivelor iPod, iPhone sau iPad cu
telecomanda, nu folosiţi butoanele de pe dispozitivele iPod sau iPhone.
Nivelul volumului se reglează rotind butonul rotativ (de pe unitatea
principală) sau apăsând butonul VOL (+ sau –) (de pe telecomandă).
Reglajul volumului de pe dispozitivele iPod, iPhone sau iPad nu are efect.
Operaţii pe dispozitivele iPod, iPhone şi iPad:
Funcţiile descrise în tabelul de mai jos oferă diferite moduri de
funcţionare a dispozitivelor iPod, iPhone şi iPad. În funcţie de
generaţia de iPod, iPhone sau iPod pe care îl utilizaţi, anumite
funcţii descrise în tabelul de mai jos pot să nu funcţioneze.
Sistemul este pornit:
Când unitatea principală este pornită, dispozitivele iPod, iPhone sau
iPad vor porni automat când sunt andocate sau conectate la unitate.
Sistemul este oprit (operare în modul În aşteptare):
Când unitatea principală este în modul În aşteptare, dispozitivele
iPod, iPhone sau iPad conectate vor trece automat în modul În
aşteptare.
■
Funcţionare Unitatea
Telecomandă
principală
Conectare / Conectare
USB
USB
____
Menu
iPod
iPod
(Meniu)
Enter
____
Cursor
Sus / Jos
____
Operare
Apăsaţi pentru a
vizualiza meniul iPod
în timpul funcţionării
dispozitivului iPod.
Apăsaţi pentru a
confirma selecţia.
Apăsaţi pentru a
selecta meniul
iPod.
Ascultarea unui CD sau a unui disc MP3/WMA
Funcţii iPod, iPhone şi iPad
Funcţionare Unitatea
Telecomandă
principală
Conectare / Conectare
USB
USB
Derulează
iPod
CD/USB
Pauză
iPod
Piesa
următoare /
precedentă
Derulare
înainte /
înapoi
Comutaţi
afişarea
informaţiilor
____
Repetare
____
Amestecare
____
iPod
CD/USB
Operare
CD/USB
RDS
Apăsaţi în modul
Pauză.
Apăsaţi dacă
unitatea este în
modul de redare.
Apăsaţi în modul
Redare sau Pauză.
Dacă apăsaţi
butonul în modul
Pauză, apăsaţi
butonul / pentru
a porni piesa dorită.
Apăsaţi şi ţineţi
apăsat în setarea
de derulare.
Eliberaţi butonul
pentru a relua
derularea.
CD / USB Apăsaţi pentru a
comuta afişarea
informaţiilor.
Acest sistem poate reda CD-uri standard, CD-R/RW în format CD şi
CD-R/RW cu fişiere MP3 sau WMA, dar nu poate servi la înregistrare.
Unele discuri CD-R şi CD-RW pot fi imposibil de citit din cauza stării
discurilor sau a echipamentului folosit pentru înregistrare.
MP3:
MP3 este o formă de comprimare. Acesta este un acronim
pentru MPEG Audio Layer 3. MP3 este un tip de cod audio
obţinut prin comprimarea surselor audio originale cu o
pierdere nesemnificativă a calităţii sunetului.
● Acest sistem acceptă fişiere MPEG 1 Layer 3 şi VBR.
● În timpul redării fişierelor VBR, cronometrul poate afişa un timp
de redare diferit de cel actual.
● Rata de biţi acceptată de MP3 este de 32 ~ 320 kbps.
WMA:
Fişierele WMA sunt fişiere Advanced System Format, care
includ fişiere audio comprimate cu codecul Windows Media
Audio. WMA a fost creat de Microsoft drept un fişier audio
pentru Windows Media Player.
● Ledurile „MP3” şi „WMA” se vor aprinde după ce unitatea
citeşte informaţiile de pe un disc MP3 sau WMA.
● Rata de biţi acceptată de WMA este de 64 ~ 160 kbps.
■
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
Apăsaţi pentru a
activa sau
dezactiva modul
Mixat.
3 Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE)
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul CD de pe telecomandă sau butonul
FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitatea principală pentru a selecta funcţia CD.
pentru a deschide tava pentru discuri.
4 Plasaţi discul pe tava discului cu eticheta în sus.
RO-11
12/5/16
Redare disc
Apăsaţi pentru a
activa sau
dezactiva modul
Repetare.
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Ascultarea unui CD sau a unui disc
MP3/WMA (continuare)
Redare avansată a discurilor CD sau
MP3/WMA
5 Apăsaţi butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE / ÎNCHIDERE)
CD/USB
pentru a închide tava pentru discuri.
6 Apăsaţi butonul / (CD/USB / ) pentru a începe redarea.
După ce ultima piesă este redată, unitatea se va opri automat.
Atenţie:
● Nu inseraţi două discuri în tava pentru discuri.
● Nu redaţi discuri cu forme speciale (inimă, octogon etc.).
Acestea pot cauza probleme de funcţionare.
● Nu împingeţi tava discului atunci când aceasta se mişcă.
● Dacă survine o pană de curent când tava este deschisă,
aşteptaţi până la realimentarea cu energie electrică.
● Dacă în timpul funcţionării CD-ului apar interferenţe TV sau
radio, mutaţi unitatea de lângă TV sau de lângă radio.
● Plasaţi discurile de 8 cm (3") în mijlocul tăvii pentru discuri.
● Datorită structurii informaţiilor de pe disc, citirea unui disc în
format MP3/WMA va dura mai mult decât cea a unui CD
normal (aproximativ 20 la 90 secunde).
Observaţii pentru discurile CD sau MP3/WMA:
● Când în timpul derulării înainte se ajunge la finalul ultimei
piese, se afişează mesajul „END” (FINAL), iar funcţionarea
CD-ului se va întrerupe. Când în timpul derulării înapoi se
ajunge la începutul primei piese, unitatea va intra în modul
Redare (numai pentru CD-uri).
● Discurile multi-session reînregistrabile neterminate pot fi
redate.
■
Diferite funcţii pentru redarea discurilor
Funcţionare Unitatea Telecomanda
Operare
principală
Apăsaţi dacă unitatea este
Derulează
oprită.
Stop
Apăsaţi dacă unitatea este
în modul de redare.
Pauză
Apăsaţi dacă unitatea este
în modul de
redare. Apăsaţi butonul
/ pentru a relua
redarea de la punctul de
oprire.
Apăsaţi în modul Redare
sau Oprit.
Dacă apăsaţi butonul în
modul oprit, apăsaţi
butonul / pentru a
porni redarea piesei
dorite.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat în
setarea de derulare.
Eliberaţi butonul pentru a
relua derularea.
Piesa
următoare /
precedentă
Derulare
înainte /
înapoi
RDS
■
Căutarea directă a pieselor
Prin utilizarea butoanelor numerice, pot fi găsite şi redate
piesele de pe discul curent.
Utilizaţi butoanele numerice de pe telecomandă pentru
alegerea piesei dorite în timpul redării discului selectat.
● Butoanele numerice permit alegerea cifrelor până la 9.
● Pentru selectarea numărului 10 sau a unui număr mai
mare, folosiţi butonul „+10”.
A. De exemplu, pentru a alege 13
1 Apăsaţi o dată butonul „10+”.
2 Apăsaţi butonul „1”.
3 Apăsaţi butonul „3”.
Numărul piesei selectate
B. De exemplu, pentru a alege 130
1 Apăsaţi de două ori butonul „10+”.
2 Apăsaţi butonul „1”.
3 Apăsaţi butonul „3”.
4 Apăsaţi butonul „0” .
Note:
● Nu poate fi selectat un număr mai mare decât numărul de piese.
● În timpul redării aleatorii, căutarea directă nu poate fi utilizată.
Pentru a opri redarea:
Apăsaţi butonul (CD/USB ).
■
Repeat play (repetare piesă)
Funcţia repetare piesă, poate repeta continuu o piesă, toate
piesele sau o secvenţă programată.
Pentru repetarea unei piese:
Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până
se afişează opţiunea „Repeat One” (Repetare o piesă).
Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).
Pentru a repeta toate piesele:
Apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se afişează opţiunea
„Repeat All” (Repetare toate piesele). Apăsaţi butonul / (CD/USB / ).
Pentru a repeta piesele dorite:
Efectuaţi paşii 1 - 4 din secţiunea „Redarea programată” de la pagina
13, iar apoi apăsaţi în mod repetat butonul REPEAT (REPETARE)
până se afişează opţiunea „Repeat All” (Repetare toate piesele).
Pentru anularea modului de repetare a piesei:
Apăsaţi repetat butonul REPEAT (REPETARE) până se
afişează mesajul „Normal”, iar mesajul „
” dispare.
Atenţie:
După repetare, asiguraţi-vă că aţi apăsat butonul (CD/
USB ). În caz contrar, discul va fi redat în continuare.
RO-12
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Redarea avansată a discurilor CD sau MP3/WMA continuare)
■
■
Redarea aleatorie (amestecare)
Piesele de pe disc pot fi redate automat în ordine aleatorie.
Redarea aleatorie a tuturor pieselor:
Apăsaţi butonul RANDOM (ALEATORIU) de pe telecomandă
până se afişează opţiunea „Random” (Aleatoriu). Apăsaţi
butonul / (CD/USB / ).
Pentru a anula redarea aleatorie:
Apăsaţi din nou butonul RANDOM (ALEATORIU). Ledul
„RDM” va dispărea.
1 Dacă unitatea este oprită, apăsaţi butonul MEMORY
(MEMORIE) pentru a intra în modul de salvare
programată.
2 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) (
sau
de pe telecomandă pentru a selecta folderul dorit.
Note:
● Dacă apăsaţi butonul
în timpul redării aleatorii, puteţi
trece la piesa următoare, selectată de operaţiunea
aleatorie. Pe de altă parte, butonul
nu vă permite să
treceţi la piesa anterioară. Va fi localizat începutul piesei
redate.
● În redarea aleatorie, unitatea va selecta şi reda piesele
automat. (Nu puteţi alege ordinea pieselor.)
■
Notă: pentru a selecta numărul piesei 10 sau un număr
superior, consultaţi secţiunea „Căutarea directă a
pieselor” on page 12.
3 Repetaţi pasul 2 pentru alte foldere / piese. Pot fi
programate până la 32 de piese.
1 Când redarea este oprită apăsaţi butonul MEMORY
(MEMORARE) de pe telecomandă pentru a intra în modul
de salvare a programării.
2 Apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă pentru
a selecta piesa dorită.
Notă: pentru a selecta numărul piesei 10 sau un număr
superior, consultaţi secţiunea „Căutarea directă a
pieselor” on page 12.
3 Repetaţi pasul 2 pentru alte piese. Puteţi programa până la
32 de piese. Dacă doriţi să verificaţi piesele programate,
apăsaţi în mod repetat butonul MEMORY (MEMORIE).
Dacă aţi făcut o greşeală, piesele programate pot fi şterse
apăsând butonul CLEAR (ŞTERGERE).
/ (CD / USB
4 Apăsaţi butonul
/ ) pentru a începe
Pentru a anula setarea de redare programată:
În timpul modului stop programat, apăsaţi butonul (CD /
USB ). Unitatea va afişa „Memory Clear” (Ştergere
memorie) şi întregul conţinut programat va fi şters.
Note:
● Dacă scoateţi discul, programarea este anulată
automat.
● Dacă apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN
AŞTEPTARE) pentru ca unitatea să intre în modul oprit
sau dacă schimbaţi de pe funcţia CD pe altă funcţie,
selecţia programată va fi anulată.
● În timpul operării în modul programare, redarea
aleatorie nu este posibilă.
/ ) pentru a începe
redarea.
RO-13
12/5/16
/ (CD / USB
redarea.
Adăugarea unor piese suplimentare pentru programare:
Dacă un program a fost memorat anterior, se va afişa ledul
„MEM”. Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE). Apoi,
urmaţi pasul 2 pentru a adăuga piese.
Numărul piesei selectate
4 Apăsaţi butonul
)
Apăsaţi butoanele numerice de pe telecomandă pentru
a selecta piesele dorite.
Redarea programată (CD)
Puteţi selecta până la 32 de piese pentru redarea în ordinea
dorită de dvs.
Redarea programată (MP3/WMA)
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
MP3/WMA folder mode (numai pentru fişiere MP3/WMA)
Pentru a reda fişiere MP3/WMA (Windows Media Audio)
Există multe site-uri de muzică pe internet, de unde puteţi
descărca fişiere audio MP3/WMA (Windows Media Audio).
Urmaţi instrucţiunile de pe site-urile respective pentru a
afla cum puteţi descărca fişierele audio. Puteţi apoi reda
aceste fişiere audio descărcate inscripţionându-le pe un
CD-R/RW.
● Fişiere / melodiile descărcate sunt pentru uz personal.
Orice altă formă de utilizare a melodiei fără acordul
proprietarului, reprezintă o încălcare a legii.
■
CD/USB
RDS
Despre ordinea de redare a folderului
Dacă fişierele MP3/WMA sunt înregistrate în mai multe
foldere, fiecare folder va primi în mod automat un număr.
Aceste foldere pot fi alese prin butonul FOLDER de pe
telecomandă. Dacă nu există nici un format compatibil în
folderul selectat, folderul este sărit şi următorul folder este
selectat.
Exemplu: Cum se setează numărul folderului dacă
fişierele MP3/WMA sunt înregistrate ca în figura de mai
jos.
■
Procedura de redare a unui disc MP3/WMA
cu modul folder activat
Pentru redarea unui CD-R/RW.
1 Apăsaţi butonul CD şi inseraţi un disc MP3/WMA.
Apăsaţi butonul FOLDER şi se vor afişa informaţiile
referitoare la disc.
Led MP3
Led WMA
1 Folderul ROOT (RĂDĂCINĂ) este setat drept folderul 1.
Led TOTAL
2 În ceea ce priveşte folderele din interiorul folderului
ROOT (RĂDĂCINĂ) (Folderele A şi B), folderele înregistrate
mai devreme pe disc vor avea numărul 2 şi numărul 6.
Număr total de foldere
3 În ceea ce priveşte folderele din interiorul Folderului A
(Folderele C şi D), folderele înregistrate mai devreme
pe disc vor avea numărul 3 şi numărul 4.
sau
)
pentru a selecta folderul de redat (Modul Folder este
activat).
4 Folderul E din Folderul D va avea numărul 5.
● Folderul şi informaţiile despre ordinea fişierelor, care
sunt înregistrate pe disc, depind de software-ul de
programare. Există posibilitatea ca această unitate să
redea fişierele într-o altă ordine decât cea stabilită.
● Pentru CD MP3/WMA, pot fi citite 999 numere de
foldere şi fişiere, inclusiv cele care au fişiere
neredabile.
Activarea / dezactivarea modului Folder poate fi operată
prin butonul FOLDER de pe telecomandă. Fişierele redate
când modul Folder este setat pe poziţia Activat, pot diferi
de acelea redate când modul Folder este dezactivat.
ROOT
(FOLDER 1)
FOLDER A
(FOLDER 2)
FOLDER C
(FOLDER 3)
FOLDER D
(FOLDER 4)
FOLDER B
(FOLDER 6)
FILE 1
FILE 2
FILE 3
FILE 4
FILE 5
FILE 6
FOLDER E
(FOLDER 5)
Led
FOLDER
Număr FOLDER
Numărul primei
piese din folder
3 Selectaţi fişierul care doriţi să fie redat apăsând butonul
sau
.
4 Apăsaţi butonul
/ (CD / USB / ). Redarea va
începe, iar denumirea fişierului va fi afişată.
● Se vor afişa titlul, artistul şi albumul dacă acestea
sunt înregistrate pe disc.
● În cazul redării cu modul Folder activat, apăsaţi
butonul PRESET (PRESETARE) (
sau
) şi
folderul dorit poate fi selectat chiar dacă unitatea
este în modul de redare / pauză. Modul de redare /
pauză va continua în timpul primei piese din folderul
selectat.
● Conţinutul afişajului poate fi schimbat apăsând
butonul CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).
FILE 7
FILE 8
FILE 9
FILE 10
Număr total de fişiere
2 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) (
Afişare denumire fişier
Afişare contor
Afişare album
Afişare folder
Afişare titlu
Afişare artist
Notă:
Dacă se afişează mesajul „Not Support” (Incompatibil),
înseamnă că este selectată opţiunea „Copyright protected
WMA file” (Fişier WMA protejat prin drepturi de autor) sau
„Not supported playback file” (Fişier de redat incompatibil).
RO-14
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Audiţia prin dispozitivul de stocare USB / MP3 player
Atenţie:
În modul USB, după conectarea dispozitivului iPod sau iPhone la
unitate, dispozitivul va începe automat să se încarce. Se afişează
mesajul „iPod DOCK Charge Mode” (Mod încărcare iPod
CONECTAT). Pentru a asculta conţinutul de pe dispozitivul de
stocare USB / player-ul MP3, dispozitivul iPod sau iPhone trebuie
deconectat de la staţia de andocare.
2 Apăsaţi butonul FOLDER şi apoi butonul PRESET (PRESETARE) (
sau ) pentru a selecta folderul pe care doriţi să îl redaţi. Pentru a
începe redarea cu modul Folder activat, treceţi la pasul 4. Pentru a
modifica folderul de redat, apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE)
( sau ) pentru a selecta un alt folder.
3 Selectaţi fişierul care doriţi să fie redat apăsând butonul
sau
.
4 Apăsaţi butonul / (CD / USB / ). Redarea va începe, iar
denumirea fişierului va fi afişată.
● Se vor afişa titlul, artistul şi albumul dacă acestea sunt înregistrate
pe dispozitivul de memorie USB.
● Conţinutul afişajului poate fi schimbat apăsând butonul
CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).
■
Pentru a scoate dispozitivul de memorie
USB
1 Apăsaţi butonul
(CD / USB
) pentru a opri redarea.
2 Deconectaţi dispozitivul de memorie USB de la
terminalul USB.
CD/USB
RDS
Notă:
Acest produs nu este compatibil cu sistemele de fişiere
MTP şi AAC de pe dispozitivele de stocare USB sau de pe
player-ele MP3.
■
Pentru a reda USB / MP3 player în modul
folder oprit
1 Apăsaţi în mod repetat butonul USB de pe telecomandă
sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitate pentru
selectarea funcţiei USB. Conectaţi la unitate dispozitivul de
memorie USB care conţine fişiere în format MP3/WMA.
Când dispozitivul de memorie USB este conectat la
unitate, informaţiile dispozitivului vor fi afişate.
2 Selectaţi fişierul care doriţi să fie redat apăsând butonul
sau
.
3 Apăsaţi butonul
/ (CD / USB / ). Redarea va
începe, iar denumirea fişierului va fi afişată.
● Se vor afişa titlul, artistul şi albumul dacă acestea
sunt înregistrate pe dispozitivul de memorie USB.
● Conţinutul afişajului poate fi schimbat apăsând
butonul CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB).
Notă:
Pentru a pune pe pauză:
Apăsaţi butonul / (CD / USB
■
/ ).
Pentru a reda USB / MP3 player în modul folder pornit
1 Apăsaţi în mod repetat butonul USB de pe telecomandă sau butonul
FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitate pentru selectarea funcţiei USB.
Conectaţi la unitate dispozitivul de memorie USB care conţine fişiere în
format MP3/WMA. Când dispozitivul de memorie USB este conectat la
unitate, informaţiile dispozitivului vor fi afişate.
Note:
● Compania SHARP nu este răspunzătoare pentru
pierderea de date în timp ce dispozitivul de memorie
USB este conectat la sistemul audio.
● Fişierele comprimate în format MP3 şi / sau WMA pot fi
redate când conectaţi dispozitivul la terminalul USB.
● Formatul memoriei USB acceptă FAT 16 sau FAT 32.
● Compania SHARP nu poate garanta că toate dispozitivele
de memorie USB vor funcţiona pe acest sistem audio.
● Nu se recomandă utilizarea unui cablu USB pentru
conectarea dispozitivelor de memorie USB la acest
sistem. Utilizarea cablului USB poate afecta performanţele
acestui sistem audio, iar dispozitivele iPod, iPhone şi
iPad nu sunt compatibile cu această conexiune.
● Această memorie USB nu poate fi operată prin hub-ul
USB.
● Terminalul USB al acestei unităţi nu este destinat
pentru conectarea la un computer, dar este utilizat
pentru a reda muzica de pe un dispozitiv de memorie
USB.
● Unitatea nu poate citi de pe un hard disk extern legat la
terminalul USB.
● Dacă datele din memoria USB au capacitate mare,
este posibil ca acestea să fie citite mai greu.
● Acest produs poate reda fişiere WMA şi MP3.
Dispozitivul va detecta automat tipul de fişier redat.
Dacă se redă un fişier care nu este compatibil, se
afişează mesajul „Not Support” (Incompatibil), iar
fişierul va fi sărit automat. Operaţiunea va dura câteva
secunde. Dacă apar mesaje neobişnuite pe afişaj în
timpul redării fişierului nespecificat, opriţi şi reporniţi
unitatea.
● Acest produs funcţionează cu dispozitivele de stocare
USB şi cu player-ele MP3. Totuşi, din diverse motive, la
unele dispozitive pot apărea probleme de compatibilitate.
În aceste situaţii, opriţi şi reporniţi unitatea.
● În timpul funcţionării CD-ului, player-ul MP3 nu va fi încărcat.
RO-15
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Redarea avansată USB
Ascultarea radioului
Următoarele funcţii sunt identice cu cele pentru CD:
Pagina
Căutarea directă a pieselor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Repeat play (repetare piesă) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Redarea aleatorie (amestecare) . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Redarea programată (MP3/WMA) . . . . . . . . . . . . . . . .13
Notă:
Dacă dispozitivul de memorie USB nu este conectat, se va
afişa mesajul „USB No Media” (Fără suport media USB).
Note:
● Această unitate este compatibilă numai cu formatul
„MPEG-1 Audio Layer-3”. (Frecvenţa de eşantionare
este 32, 44,1, 48 kHz)
● Ordinea redării pentru fişierele MP3 poate fi diferită în
funcţie de programul utilizat pentru descărcare.
● Rata de biţi acceptată pentru formatul MP3 este între
32~320 kbps şi pentru formatul WMA este 64~160 kbps.
● Pentru fişierele MP3/WMA, folosiţi extensiile „.MP3” şi
„.WMA” . Fişierele nu pot fi redate dacă nu au extensie
MP3/WMA.
● Listele de redare nu sunt acceptate de această unitate.
● Această unitate poate afişa denumirea folderului şi a
fişierului cu până la 32 caractere.
● Numărul total de fişiere MP3 / WMA este 65025.
● Numărul total de foldere citite este 999, inclusiv folderul
cu fişiere neredabile. Totuşi, afişajul indică numai
folderul cu fişiere MP3.
● Timpul de redare a piesei poate fi afişat incorect dacă
se foloseşte un fişier cu o rată de biţi variabilă.
● Informaţiile de tip ID3TAG acceptate sunt numai cele
pentru TITLU, ARTIST şi ALBUM. Denumirile titlului, a
artistului şi a albumului pot fi afişate prin apăsarea
butonului CD / USB DISPLAY (AFIŞAJ CD / USB) în
timpul redării unei piese sau când redarea este pe
pauză.
● Meta-etichetele WMA acceptă de asemenea denumirea
pentru artist şi album care sunt înregistrate în fişierele
WMA. Fişierele care sunt protejate de drepturile de
autor nu pot fi redate.
CD/USB
RDS
■
Tuning (scanarea posturilor)
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
2 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER pentru a selecta
modul FM Stereo sau FM Mono.
3 Apăsaţi butonul TUNING (SCANARE) (
sau
) de
pe telecomandă pentru a găsi staţia dorită.
● Scanare manuală:
Apăsaţi în mod repetat butonul TUNING (SCANARE)
( sau ) pentru a căuta postul dorit.
● Scanare automată:
Când apăsaţi butonul TUNING (SCANARE) ( sau
) mai mult de 0,5 secunde va declanşa scanarea
automată, iar tunerul se va opri la primul post cu
transmisie disponibilă.
Note:
● În cazul interferenţelor radio, scanarea automată se
poate opri de la sine în punctul de interferenţă.
● Scanarea automată va sări staţiile cu semnal slab.
● Pentru a opri scanarea automată, apăsaţi butonul
TUNING (SCANARE) ( sau ) din nou.
● Dacă este fixat un post RDS (Radio Data System), mai
întâi se va afişa frecvenţa, după care se va aprinde
ledul RDS. Denumirea postului va apărea la sfârşit.
● Scanarea completă automată poate fi obţinută pentru
staţiile RDS „ASPM”; consultaţi pagina 18.
Pentru a recepţiona o transmisie FM stereo:
● Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta modul stereo,
iar ledul „ST” se va afişa pe ecran. „
” şi „ ” vor
apărea când o transmisie FM este în modul stereo.
● Dacă recepţia FM este slabă, apăsaţi butonul TUNER
pentru a anula ledul „ST”. Recepţia se va schimba în
mono, iar sunetul va deveni mai clar.
RO-16
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
RO
Ascultarea radioului (continuare)
■
Utilizarea sistemului RDS (Sistemul
de date radio)
Memorarea staţiilor
Puteţi memora 40 de posturi FM, care pot fi ascultate prin
apăsarea butonului (Preset tuning) (posturi memorate).
1 Urmaţi paşii 2 - 3 din „Tuning” (Scanarea).
2 Apăsaţi butonul MEMORY (MEMORIE).
3 În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul PRESET
(PRESETARE) (
sau
) pentru a selecta numărul
canalului de memorat. Salvaţi posturile în memorie, în
ordine, începând cu canalul presetat 1.
RDS este un serviciu de radiodifuziune oferit de un
număr din ce în ce mai mare de posturi FM. Posturile
FM emit semnale adiţionale în paralel cu semnalele
obişnuite. Emit denumirile posturilor şi informaţii
despre tipul programului, de ex., sport, muzică etc.
La receptarea unui post RDS, se va afişa „RDS” şi
denumirea postului.
„TP” (program pentru traficul auto) se afişează pe ecran
atunci când sunt recepţionate informaţii despre trafic şi
„TA” (anunţuri despre trafic) se afişează atunci când există
informaţii despre trafic în timp real.
„PTYI” (led PTY dinamic) se afişează în timp ce este
recepţionat un post PTY dinamic.
4 În maxim 30 de secunde, apăsaţi butonul MEMORY
(MEMORIE) pentru a memora postul respectiv. Dacă
înainte de memorarea postului, ledul „MEMORY”
(MEMORIE) şi cel pentru presetarea numărului nu mai
sunt afişate, repetaţi operaţia de la pasul 2.
5 Repetaţi paşii 1 - 4 pentru setarea posturilor sau pentru
a schimba presetarea unui post. Când aţi memorat un
post nou, postul memorat anterior pentru acel canal va
fi şters.
Notă:
Funcţia de protecţie protejează posturile memorate pentru
câteva ore în cazul unei pene de curent sau în cazul unei
defecţiuni pe instalaţia de curent electric.
■
Puteţi controla funcţia RDS utilizând numai butoanele
de pe telecomandă.
■
Informaţiile furnizate prin RDS
De fiecare dată când apăsaţi butonul RDS DISPLAY
(AFIŞAJ RDS), afişajul se va schimba după cum
urmează:
Pentru a reda un post memorat
1 Apăsaţi butonul PRESET (PRESETARE) (
sau
)
mai puţin de 0,5 secunde pentru a selecta postul dorit.
■
Pentru a scana posturile presetate
Posturile salvate în memorie pot fi scanate automat.
(Preset memory scan) (scanarea posturilor memorate)
CD/USB
RDS
1 Apăsaţi butonul PRESET (
sau
) mai mult de 0,5
secunde. Se va aprinde numărul postului presetat şi
posturile programate vor fi căutate secvenţial pe o
durată de 5 secunde fiecare.
2 Apăsaţi din nou butonul PRESET (PRESETARE) (
sau
■
) când se localizează postul dorit.
Denumirea postului
Tipul programului (PTY)
Pentru a şterge memoria presetată
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
Frecvenţa
pentru a intra în modul În aşteptare.
2 Pe unitatea principală, ţinând apăsat butonul
,
apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
până se afişează opţiunea „Tuner Clear” (Ştergere tuner).
ON/STAND-BY
RO-17
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Textul radio (RT)
Când comutaţi pe un alt post decât unul RDS sau pe un
post RDS care are semnal slab de transmisie, afişajul se
va modifica în următoarea ordine:
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)
■
Utilizarea sistemului ASPM (memorarea
automată a programelor posturilor de radio)
În timpul modului ASPM, tunerul va căuta în mod automat
noi posturi RDS. Pot fi memorate maxim 40 de posturi.
Dacă aveţi deja posturi memorate, numărul posturilor noi
va fi mai mic.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER de pe
telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de
pe unitatea principală pentru a selecta funcţia TUNER.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul RDS ASPM de pe
telecomandă.
1 La aprox. 4 secunde după ce s-a aprins ledul
„ASPM”, va porni scanarea (87,50 - 108,00 MHz).
● Dacă recepţionaţi un post RDS care nu emite text
radio, se va afişa „No RT” când comutaţi pentru poziţia
pentru text radio.
● În timpul recepţionării de date pentru textul radio,
unitatea va afişa „RT”.
■
Pentru a reda posturile memorate
Pentru specificarea tipurilor de posturi programate şi
pentru selectarea acestora (căutare PTY):
Posturile pot fi căutate prin specificarea tipului programului
(ştiri, sport, informaţii despre trafic etc. ... consultaţi pagina
19) din posturile memorate.
1 Apăsaţi în mod repetat butonul TUNER de pe
telecomandă sau butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de
pe unitatea principală pentru a selecta funcţia TUNER.
2 Apăsaţi butonul RDS PTY de pe telecomandă.
2 La găsirea unui post RDS, ecranul va afişa un
moment „RDS”, iar postul va fi memorat.
Mesajele „SELECT” şi „PTY TI” se vor afişa alternativ
timp de 6 secunde.
3 După scanare, numărul de posturi memorate va fi
afişat timp de 4 secunde, după care va apărea
„END” (finalizare) pentru alte 4 secunde.
3 În maxim 6 secunde, apăsaţi butonul PRESET
(PRESETARE) (
programului.
■
Observaţii pentru funcţia RDS
Situaţiile de mai jos nu constituie o defecţiune a
unităţii:
● „PS”, „No PS” şi denumirea unui post apar alternativ,
iar unitatea nu funcţionează corect.
● Dacă un post anume nu emite corespunzător sau este
în perioada de testare, funcţia de recepţionare RDS
poate să nu funcţioneze.
● Când recepţionaţi un post RDS a cărui semnal este
prea slab, denumirea postului nu va fi afişat.
● Mesajul „No PS”, „No PTY” sau „No RT” va lumina timp
de 5 secunde, după care se va afişa frecvenţa.
Observaţii pentru textul radio:
● Primele 14 caractere ale textului radio vor apărea timp
de 4 secunde, după care vor fi derulate de-a lungul
ecranului.
4 În timp ce tipul de program luminează intermitent (timp
de 6 secunde), apăsaţi din nou butonul RDS PTY.
După ce tipul de program selectat a fost aprins timp de 2
secunde, se afişează mesajul „SEARCH” (CĂUTARE),
iar operaţiunea de căutare a postului începe.
Note:
● Dacă afişajul nu mai luminează intermitent, începeţi din
nou cu pasul 2. Dacă unitatea va găsi tipul programului
dorit, numărul canalului corespunzător se va aprinde
pentru 8 secunde, după care se va afişa denumirea
postului.
● Dacă doriţi să ascultaţi acelaşi tip de program pe un alt
post, apăsaţi butonul RDS PTY când numărul canalului
sau denumirea postului luminează intermitent. Unitatea
va căuta următorul post.
● Dacă nu se găseşte niciun post, mesajul „Not Found”
(Fără rezultate) se afişează timp de 4 secunde.
Dacă selectaţi un program cu informaţii despre trafic:
Dacă selectaţi programul cu informaţii despre trafic (TP) în
pasul 3, se afişează mesajul „TP”.
(Aceasta nu înseamnă că puteţi asculta informaţiile despre
trafic în acel moment.)
Când se transmit informaţii despre trafic, se afişează
mesajul „TA”.
RO-18
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
) pentru a selecta tipul
De fiecare dată când apăsaţi acest buton, se va afişa
tipul programului. Dacă acest buton este ţinut apăsat
mai mult de 0,5 secunde, tipul programului va fi afişat
continuu.
Pentru a opri funcţia ASPM înainte de finalizare:
Apăsaţi butonul RDS ASPM în timpul scanării.
Posturile deja memorate vor fi păstrate.
Note:
● Dacă acelaşi post este transmis pe frecvenţe diferite,
va fi memorată frecvenţa cea mai puternică.
● Orice post care are aceeaşi frecvenţă cu unul din
memorie, nu va fi memorat.
● Dacă memoria conţine deja 40 de posturi, scanarea va
fi oprită. Dacă doriţi să repetaţi operaţiunea ASPM,
ştergeţi memoria presetată.
● Dacă niciun post nu a fost memorat, mesajul „END”
(OPRIRE) se va afişa timp de aprox. 4 secunde.
● Dacă semnalul RDS este foarte slab, denumirea
postului nu va fi memorată.
● Un post de radio identic poate fi memorat pe un canal
diferit.
● În unele zone sau în unele intervale de timp, numele
posturilor pot fi temporar diferite.
sau
RO
Utilizarea sistemului RDS (sistemul de date radio) (continuare)
Descrierile codurilor PTY (Tip de program), TP
(Program cu informaţii din trafic) şi TA (Anunţuri
despre trafic)
Puteţi căuta şi recepţiona următoarele semnale PTY, TP şi TA.
NEWS
(ŞTIRI)
AFFAIRS
(AFACERI)
INFO
SPORT
EDUCATE
(EDUCAŢIE)
DRAMA
(TEATRU)
CULTURE
(CULTURĂ)
SCIENCE
(ŞTIINŢĂ)
VARIED
(DIVERSE)
POP M
(MUZICĂ
POP)
ROCK M
(MUZICĂ
ROCK)
EASY M
(MUZICĂ
LEJERĂ)
LIGHT M
(MUZICĂ
UŞOARĂ)
CLASSICS
(MUZICĂ
CLASICĂ)
OTHER M
(MUZICĂ,
ALTELE)
WEATHER
(VREMEA)
FINANCE
(FINANCIAR)
CHILDREN
(COPII)
SOCIAL
RELIGION
(RELIGIE)
Scurte prezentări de întâmplări, evenimente
şi opinii exprimate public, reportaje şi
actualităţi.
Programe pe teme concrete, care tratează
pe larg ştiri, într-o altă formă, cum ar fi
discuţii sau analize.
Programe ale căror scop este să comunice
sfaturi la o scară cât mai largă.
Programe care tratează orice fel de aspect
al sportului.
Programe educative, a căror aspect formal
este fundamental.
Piese şi seriale radio.
Programe culturale naţionale sau regionale,
incluzând programe despre limbă, teatru
etc.
Programe despre ştiinţele naturale şi
tehnologie.
Mai ales programe cu discuţii pe teme
uşoare de divertisment, care nu pot fi
incluse în alte categorii. De exemplu:
concursuri, jocuri interactive, interviuri cu
personalităţi.
Muzică comercială considerată ca fiind
de larg interes, prezentă de cele mai
multe ori în topurile curente sau recente.
Muzică modernă contemporană scrisă şi
interpretată de cele mai multe ori de
muzicieni tineri.
Muzică contemporană curentă considerată
ca fiind „uşoară” în contrast cu muzica
Pop, Rock sau Clasică, sau unul dintre
stilurile specializate cum ar fi Jazz, Folk
sau Country. Muzica din această categoria
este de obicei, dar nu întotdeauna vocală
şi de scurtă durată.
Muzică clasică pentru publicul larg şi nu
pentru specialişti. Exemple de muzică în
această categorie: instrumentală, vocală
sau corală.
Redări ale marilor compoziţii orchestrale,
simfonii, muzică de cameră etc. şi Mari
Opere.
Stiluri muzicale care nu intră în niciuna
dintre categoriile de mai sus. Utilizat în
special pentru muzica specializată, cum
ar fi Rhythm & Blues şi Reggae.
Rapoarte despre starea vremii, prognoze
şi informaţii meteo.
Rapoarte de bursă, comerţ, schimburi de
mărfuri etc.
Programe adresate copiilor, mai ales pentru
divertisment şi interes, decât cu scop
educativ.
Programe despre oameni şi evenimente
care îi influenţează la nivel individual sau de
grup. Includ: sociologie, istorie, geografie,
psihologie şi societate.
Orice aspect care ţine de religie sau de
credinţă, subiecte despre Dumnezeu sau
Zei, natura existenţei şi etică.
PHONE IN
(INTRARE
TELEFON)
TRAVEL
(CĂLĂTORII)
Momente şi programe despre călătorii în
locuri apropiate şi îndepărtate, tururi, idei
şi oportunităţi de călătorie. Nu poate fi
utilizat pentru anunţuri despre probleme,
întârzieri sau drumuri în lucru, care
afectează traficul imediat locului de
utilizare TP/TA.
LEISURE
Programe despre activităţi recreative la
(TIMP LIBER) care pot participa ascultătorii. De exemplu:
grădinărit, pescuit, colectare de antichităţi,
gătit, vin şi mâncare etc.
Muzică polifonică sincopată, caracterizată
JAZZ
prin improvizaţie.
COUNTRY
Cântece originare din sau care continuă
tradiţia muzicală a Statelor Americane
Sudice. Caracterizate prin melodii simple
şi text narativ.
Muzica naţională sau regională curentă
NATION M
în limba tării în cauză, opusă muzicii
(MUZICĂ
NAŢIONALĂ) internaţionale „Pop”, care este de obicei
în limba engleză şi este inspirată în SUA
sau UK.
OLDIES
Muzică din aşa-numitul „veac de aur” al
muzicii audiate.
FOLK M
Muzică populară care îşi are rădăcinile în
(MUZICĂ
cultura muzicală a unui popor specific,
POPULARĂ) interpretată de obicei pe instrumente acustice.
Cuvintele sau povestea descrisă pot fi
bazate evenimente istorice sau oameni.
DOCUMENT Program care tratează subiecte exacte,
prezentat într-un stil investigativ.
TEST
Emis în timpul testării echipamentelor de
transmisie de urgenţă sau a echipamentelor
de recepţie.
ALARM!
Anunţ de urgenţă emis în circumstanţe
(ALARMĂ!)
excepţionale pentru a avertiza populaţia
despre un pericol general iminent.
NONE
Niciun tip de program (numai receptare).
(NICIUNUL)
TP
Transmisii cu anunţuri despre trafic.
TA
Se transmit anunţurile despre trafic.
RO-19
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Include opiniile publicului exprimate prin
telefon sau pe un forum public.
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă)
■
Contor de redare
Înainte de setarea contorului:
● Verificaţi dacă ceasul este setat corect (consultaţi
paginile 6 - 7). În caz contrar, nu puteţi utiliza funcţia
contor.
● Pentru redarea contorului: conectaţi dispozitivul USB
sau inseraţi discurile sau conectaţi dispozitivul iPod
care va fi redat.
CD/USB
RDS
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
Contor de redare:
Unitatea porneşte şi redă sursa aleasă de dvs. (CD,
TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) la un timp
presetat.
Această unitate are 2 tipuri de contor: O CONTORIZARE
şi CONTOR ZILNIC.
O contorizare:
Opţiunea O contorizare funcţionează numai o dată la un
interval de timp presetat.
(Led „ ”).
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul CLOCK/TIMER (CEAS /
CONTOR).
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Zilnic”, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Timer Set” (Setare contor),
iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
5 Pentru a selecta sursa de redare a contorului (CD,
TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), apăsaţi
butonul
sau
. Apăsaţi butonul ENTER.
Când selectaţi tunerul, alegeţi postul apăsând butonul
sau
, iar apoi apăsaţi butonul ENTER. Dacă
postul nu a fost programat, se afişează mesajul „No
Preset” (Fără presetare), iar setarea contorului va fi
anulată.
Contor zilnic:
Contorul zilnic funcţionează la aceeaşi oră în fiecare zi la
care a fost setat. De exemplu, setaţi contorul ca apel de
trezire în fiecare dimineaţă.
(Led „DAILY” (ZILNIC)).
Utilizând funcţia O contorizare şi Contor zilnic în combinaţie:
De exemplu, utilizaţi funcţia O contorizare pentru a asculta
un program radio şi utilizaţi Contorul zilnic pentru a vă
trezi.
1 Setaţi contorul zilnic (paginile 20 - 21).
Stop
şi apoi
7 Pentru a seta ora, apăsaţi butonul
sau
şi apoi
apăsaţi butonul ENTER.
sau
şi
apoi apăsaţi butonul ENTER.
9 Setaţi ora pentru a finaliza, ca în paşii 7 şi 8 de mai sus.
1 minut sau mai mult
Start
sau
apăsaţi butonul ENTER.
8 Pentru a seta minutele, apăsaţi butonul
2 Setaţi funcţia O temporizare (paginile 20 - 21).
Contor zilnic
6 Pentru a seta ziua, apăsaţi butonul
10 Reglaţi volumul utilizând comanda VOLUME, iar apoi
O contorizare
Start
apăsaţi butonul ENTER. Nu daţi volumul prea tare.
Stop
11 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN
AŞTEPTARE) pentru a intra în modul În aşteptare. Se
aprinde ledul TIMER (CONTOR), iar unitatea este
pregătită să pornească redarea contor.
RO
12 Când vine ora presetată, redarea începe. Volumul va
creşte treptat până ajunge la volumul presetat. Ledul
aferent contorului va lumina intermitent în timpul
redării.
RO-20
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Funcţiile timer (contor) şi sleep (oprire programată) (numai de la telecomandă) (continuare)
13 La terminarea timpului setat în contor, sistemul va intra
automat în modul În aşteptare.
O contorizare:
Contorul va fi anulat.
Contor zilnic:
Contorul funcţionează în acelaşi moment în fiecare zi
selectată. Acesta va continua până la anularea setării
contorului zilnic. Anulaţi contorul zilnic când acesta nu
este utilizat.
Note:
● Când se efectuează redarea contor utilizând o altă
unitate conectată la terminalul USB sau la mufa AUDIO
IN, la pasul 5 selectaţi opţiunea „USB” sau „AUDIO IN”.
● Această unitate va porni sau va intra automat în modul
În aşteptare. Totuşi, unitatea conectată nu se va opri şi
nu va porni. Pentru a opri redarea contor, urmaţi pasul
„Anularea setării contorului” de la această pagină.
5 Unitatea va intra automat în modul În aşteptare după
intervalul de timp presetat. Volumul se va reduce la 1 minut
înainte de terminarea operaţiunii de oprire programată.
Confirmarea timpului rămas:
1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ),
apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
Anularea funcţiei de oprire programată:
Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
în timp ce „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ) este afişat.
Pentru anularea funcţiei de oprire programată fără a seta
unitatea pe modul În aşteptare, procedaţi după cum
urmează.
1 Când este indicat modul „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ),
apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
2 În maxim 5 secunde, apăsaţi de două ori butonul „0” până la
Verificarea setării contorului:
afişarea mesajului „SLEEP 00” (OPRIRE PROGRAMATĂ 00).
1 Porniţi unitatea şi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Zilnic”, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Timer Call” (Apel contor), iar
apoi apăsaţi butonul ENTER.
Anularea setării contorului:
1 Porniţi unitatea şi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
■
Utilizarea împreună a funcţiilor de
contorizare şi oprire programată
Redarea pentru funcţiile de contorizare şi oprire
programată:
De exemplu, puteţi să adormiţi în timp ce ascultaţi la radio
şi să vă treziţi dimineaţa ascultând un CD.
1 Setarea opririi programate (consultaţi paşii 1 - 5).
2 Când oprirea programată este setată, configuraţi
redarea contorului (paşii 2 - 9, pagina 20).
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Zilnic”, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
Setarea opririi
programate
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta funcţia „Timer Off” (Dezactivare
contor), iar apoi apăsaţi butonul ENTER. Contorul va fi
dezactivat (setarea nu va fi anulată).
Setarea pentru redarea
contorizată
Timpul
1-99 minute
Modul Sleep (Oprire programată)
se opreşte automat
Timpul de
oprire
Contorul pentru redare
a timpului de pornire
Reutilizarea setării memorate a cronometrului:
Setarea contorului va fi memorată odată ce este introdusă.
Pentru a reutiliza aceeaşi setare, efectuaţi următoarele
operaţiuni.
Îmbunătăţirea sistemului
1 Porniţi unitatea şi apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
Cablul de conectare nu este inclus. Achiziţionaţi un cablu
ca în desenul de mai jos.
CLOCK/TIMER (CEAS / CONTOR).
2 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Once” (O contorizare) sau
„Zilnic”, iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
3 În maxim 10 secunde, apăsaţi butonul
sau
pentru a selecta opţiunea „Timer On” (Activare contor),
iar apoi apăsaţi butonul ENTER.
4 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a intra în modul În aşteptare.
■
Funcţia Sleep (Oprire programată)
Radioul, CD-ul, dispozitivul iPod, USB, Audio In, Line In şi
reţeaua pot toate fi oprite în mod automat.
1 Ascultaţi pe sursa de sunet dorită.
2 Apăsaţi butonul SLEEP (OPRIRE PROGRAMATĂ).
3 În maxim 5 secunde, apăsaţi butonul numeric pentru a
Audio player
portabil etc.
4 Se va afişa opţiunea „SLEEP” (OPRIRE PROGRAMATĂ).
Cablu audio (nelivrat)
seta ora (1 minut - 99 minute).
RO-21
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Îmbunătăţirea sistemului (continuare)
■
Notă:
Pentru a preveni interferenţele de sunet, plasaţi unitatea
departe de televizor.
Ascultarea conţinutului de pe playerele
audio portabile etc.
1 Utilizaţi un cablu de conectare pentru a conecta playerul audio
portabil etc. la mufa AUDIO IN. Când utilizaţi echipamente video,
conectaţi ieşirea audio la această unitate şi ieşirea video la un TV.
2 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a porni unitatea.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul AUDIO IN (INPUT)
(INTRARE AUDIO [INTRARE]) de pe telecomandă sau
butonul FUNCTION (FUNCŢIE) de pe unitate pentru a
selecta funcţia AUDIO IN (INTRARE AUDIO).
4 Dacă nivelul volumului echipamentului conectat este prea
mare, sunetul emis poate fi distorsionat. În acest caz, micşoraţi
volumul unităţii conectate. Dacă nivelul volumului este prea
mic, măriţi volumul dispozitivului conectat.
■
Headphones (Căşti)
● Nu setaţi volumul la maxim la punerea în funcţiune a
aparatului şi ascultaţi muzica la un nivel moderat.
Presiunea excesivă a sunetului provenit din căşti poate
afecta auzul.
● Înainte de conectarea sau deconectarea căştilor,
reduceţi volumul.
● Asiguraţi-vă că diametrul prizei este de 3,5 mm, iar
impedanţa între 16 şi 50 ohmi. Impedanţa recomandată
este de 32 ohmi.
● Conectarea căştilor deconectează automat difuzoarele.
Ajustaţi volumul folosind potenţiometrul de VOLUM.
Depanare
Multe probleme potenţiale pot fi rezolvate de proprietarul unităţii
fără a fi nevoie de contactarea serviciului tehnic.
Dacă ceva nu este în ordine cu produsul, efectuaţi următoarele verificări
înainte de a suna dealerul autorizat SHARP sau centrul de service.
■
Informaţii generale
Simptom
Cauze posibile
● Ora nu este setată corect. ● A apărut o pană de curent?
Resetaţi ceasul. (Consultaţi pagina 6)
● Când apăsaţi un buton,
● Setaţi unitatea pe modul În
unitatea nu răspunde.
aşteptare şi apoi reporniţi-o.
● Dacă unitatea tot nu funcţionează,
resetaţi unitatea (Consultaţi pagina 23).
● Nu se aude niciun sunet. ● Nivelul volumului este setat la
„Min” (minim)?
● Sunt conectate căştile?
● Cablurile boxelor sunt conectate?
■
iPod, iPhone sau iPad
Simptom
Cauze posibile
● Nu se emite niciun sunet. ● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad
Pe TV / monitor nu apare
nu este redat.
nicio imagine.
● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad
nu este conectat corect la unitate.
● Cablul aparatului este conectat la priză?
● Cablul video nu este conectat corect.
● Modul de selectare a intrării TV / a
monitorului nu este setată corect.
● Funcţia de ieşire iPod TV nu a fost
setată pentru redarea fişierelor video.
● Terminalul USB nu este compatibil
cu redarea video.
● Dispozitivul iPod, iPhone ● Dispozitivul iPod, iPhone sau iPad nu
sau iPad nu se încarcă.
face contact complet cu conectorul.
● Utilizarea dispozitivului iPod
(generaţia a 3-a).
● Dispozitivul iPod sau iPhone nu
este acceptat. Consultaţi pagina 9
pentru modelele compatibile.
● Pe ecranul iPhone se
● Bateria iPhone este descărcată.
afişează mesajele „This
Reîncărcaţi dispozitivul iPhone.
accessory is not made to ● Dispozitivul iPhone nu este
work with iPhone” (Acest
conectat corect.
accesoriu nu este conceput
pentru funcţionarea cu
iPhone) sau „This accessory
is not supported by iPhone”
(Acest accesoriu nu este
compatibil cu iPhone).
■
Simptom
● Nu porneşte redarea.
● Redarea se opreşte la
jumătate sau este
neadecvată.
● Redarea sunetelor este
omisă sau oprită la
jumătatea unei piese.
■
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Cauze posibile
● Aţi introdus discul incorect?
● Discul îndeplineşte toate
standardele?
● Discul este deformat sau zgâriat?
● Aparatul este plasat în apropierea
unor vibraţii excesive?
● Discul este foarte murdar?
● S-a format condens în interiorul
unităţii?
Tuner (radio)
Simptom
Cauze posibile
● Radioul generează sunete ● Aparatul este plasat lângă un
neobişnuite.
televizor sau un calculator?
● Antena FM externă este
poziţionată corect? Îndepărtaţi
antena de cablul de alimentare cu
c.a., dacă acesta se află în
apropiere.
■
USB
Simptom
● Dispozitivul nu poate fi
detectat.
● Nu porneşte redarea.
● Afişarea eronată a
timpului.
● Afişarea greşită a
denumirii fişierului.
RO-22
12/5/16
CD player
Cauze posibile
● Există fişiere MP3 / WMA
disponibile?
● Aţi conectat dispozitivul în mod
adecvat?
● Este un dispozitiv MTP?
● Dispozitivul conţine numai fişiere
AAC?
● Este un fişier WMA cu protecţie
pentru drepturi de autor?
● Este un fişier MP3 fals?
● Fişierul redat conţine rate de biţi
de tipuri variate?
● Denumirea fişierului conţine
caractere din limba chineză sau
japoneză?
RO
Depanare (continuare)
■
■
Conexiune Wi-Fi
Simptom
Cauze posibile
● Conexiunea la reţeaua Wi- ● Routerul dvs. este certificat WiFi nu a reuşit.
Fi?
● Routerele WPS-Pin şi WPS-PBC
nu sunt compatibile cu această
unitate.
● Transmisia SSID de pe routerul
Wi-Fi este activată?
● Evitaţi utilizarea canalului Wi-Fi
care este suprapus de reţeaua
Wi-Fi învecinată.
● Unitatea este amplasată lângă o
sursă potenţială de interferenţe
care pot afecta semnalul Wi-Fi,
cum ar fi un cuptor cu microunde?
● PC-ul dvs. utilizează o reţea WiFi? Conexiunea Ethernet pentru
configurarea reţelei AirPlay /
DLNA nu este posibilă.
● În meniul de setare, nu utilizaţi
caractere speciale precum %, #, *
pentru redenumirea routerului
sau a dispozitivului dvs. AirPlay.
■
AirPlay / DLNA
Simptom
Cauze posibile
● Nu se afişează nicio
● Unitatea este conectată la reţeaua
pictogramă AirPlay pe
AirPlay?
dispozitivul Apple AirPlay ● Serviciul Bonjour de pe PC-ul dvs.
sau iTunes de pe PC-ul
a fost activat înainte de
meu.
deschiderea meniului iTunes?
● Conexiunea AirPlay a ● Firewall-urile sau software-urile de
eşuat pe Mac sau PC.
securitate trebuie dezactivate.
● Reţeaua dvs. este suficient de
rapidă? Este posibil să fie necesară
oprirea tuturor celorlalte dispozitive
conectate la routerul dvs de acasă.
● Întreruperea transmisiei ● Reporniţi unitatea dvs. Apple
fluxului de muzică.
AirPlay / DLNA sau această
unitate.
● Întrerupeţi navigarea în conţinutul
de internet prin routerul dvs. de
acasă.
● Activaţi opţiunea Auto Channel
Scan (Scanare automată canale)
de pe routerul Wi-Fi, dacă aceasta
este disponibilă.
● Activaţi opţiunea Wireless
Intelligent Stream Handling (WISH)
(Manevrare inteligentă streaming
wireless) pe routerul Wi-Fi, dacă
aceasta este disponibilă.
● Activaţi opţiunea Quality of Service
(QoS) (Serviciu calitate) de pe
routerul Wi-Fi, dacă aceasta este
disponibilă.
● Alte routere de uz rezidenţial pot fi
oprite.
Telecomandă
Simptom
● Telecomanda nu
funcţionează.
■
Cauze posibile
● Cablul aparatului este conectat la
priză?
● Polaritatea bateriilor este corectă?
● Bateriile sunt epuizate?
● Distanţa sau unghiul sunt
incorecte?
● Senzorul telecomenzii este
luminează puternic?
Condensarea
Schimbările de temperatură, de depozitarea sau funcţionarea
într-un mediu extrem de umed pot provoca condens în
interiorul cabinetului (CD, etc) sau pentru emiţătorul din
telecomandă. Condensul poate provoca funcţionarea
defectuoasă a unităţii. Dacă se întâmplă acest lucru, lăsaţi
unitatea să funcţioneze fără disc în aceasta, până când
redarea normală este posibilă (aprox. o oră). Ştergeţi
condensul de pe emiţător cu o cârpă moale înainte de a
utiliza unitatea.
■
În cazul unor probleme
În cazul în care produsul este supus unei interferenţe
exterioare puternice (şoc mecanic, electricitate statică
excesivă, tensiune electrică anormală datorată fulgerelor
etc.) sau este utilizat incorect, se poate defecta.
În cazul unor probleme de acest tip, urmaţi instrucţiunile
de mai jos:
1 Setaţi unitatea pe modul În aşteptare şi apoi reporniţi
alimentarea.
2 Dacă aparatul nu revine la operaţiunea anterioară,
scoateţi aparatul din priză şi conectaţi-l din nou, iar apoi
porniţi aparatul.
Notă:
Dacă niciuna din operaţiunile de mai sus nu are efect,
resetaţi memoria.
■
Revenirea la setările de fabrică, ştergerea
memoriei
1 Apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT / ÎN AŞTEPTARE)
pentru a intra în modul În aşteptare.
2 Ţinând apăsat butonul OPEN/CLOSE (DESCHIDERE /
ÎNCHIDERE), apăsaţi butonul ON/STAND-BY (PORNIT
/ ÎN AŞTEPTARE) până când se afişează opţiunea
„Clear All” (Ştergere toate).
Atenţie:
Această operaţiune va şterge toate datele din memorie
incluzând ceasul, contorul şi presetările tunerului.
■
Resetarea reţelei
Dacă funcţia Network (Reţea) funcţionează incorect,
resetaţi-o conform instrucţiunilor de mai jos:
În cadrul funcţiei Network (Reţea), apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul CLEAR (ŞTERGERE) până la afişarea
mesajului „Network Clear” (Ştergere reţea).
Această operaţiune va şterge setarea Wi-Fi curentă.
RO-23
12/5/16
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
Depanare (continuare)
■
NU
Înainte de transportarea unităţii
DA
Corect
Scoateţi dispozitivul iPod, iPhone, iPad, dispozitivul de memorie
USB şi discul din unitate. Apoi, setaţi unitatea pe modul În
aşteptare. Transportarea unităţii cu dispozitivul iPod, iPhone, iPad
sau cu dispozitivul de memorie USB conectat sau cu discuri în
compartimentul pentru discuri poate deteriora unitatea.
■
Întreţinere
Îngrijirea CD-urilor
CD-urile sunt destul de rezistente la deteriorare, totuşi fişierele pot fi sărite din
cauza acumulării de impurităţi pe suprafaţa discului. Urmaţi îndrumările de mai
jos pentru o utilizare eficientă a colecţiei de CD-uri şi a CD player-ului.
● Nu scrieţi nimic pe nici una dintre părţile discului, mai ales pe partea
de pe care sunt citite semnalele. Nu marcaţi în nici un fel această
suprafaţă.
● Protejaţi CD-urile de lumina directă a soarelui, de căldură şi de
umezeală excesivă.
● Prindeţi CD-urile întotdeauna de margini. Amprentele, impurităţile sau
apa pot crea distorsiuni ale sunetului sau săriri ale fişierelor. Discurile
care sunt murdare sau nu sunt citite corect, se curăţă cu o lavetă
moale şi uscată dinspre centru spre margini.
■
Curăţarea compartimentului CD
Compartimentului necesită periodic o curăţare efectuată cu
o lavetă moale şi soluţie diluată de săpun, după care se
şterge cu o lavetă uscată.
Atenţie:
● Nu utilizaţi pentru curăţare produse chimice (benzină,
diluant etc.). Pot distruge compartimentul.
● Nu aplicaţi ulei în interiorul aparatului. Poate provoca întreruperi.
Specificaţii
Ca parte a politicii de îmbunătăţire continuă, compania SHARP îşi
rezervă dreptul la schimbarea designului şi a specificaţiilor
produsului fără un anunţ prealabil. Caracteristicile de performanţă
specificate, reprezintă valori nominale ale aparatelor produse. La
unele aparate, pot apărea abateri de la aceste valori.
■
■
USB (MP3 / WMA)
Interfaţa USB
Informaţii generale
Sursa de alimentare c.a. 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
Consum de curent Modul pornit: 40 W
Modul În aşteptare: 0,4 W (*)
Dimensiuni
Lăţime: 215 mm
Înălţime: 96 mm
136 mm (cu antena Wi-Fi
orientată pe verticală)
Adâncime: 335 mm
Greutate
2,8 kg
Fişier acceptat
Rata de biţi
acceptată
Altele
( * ) Această valoare pentru consumul de energie se obţine când modul În
aşteptare reţea (Demonstraţie) este anulat, în modul Stand-by (În
aşteptare). Consultaţi pagina 4 pentru anularea modului demonstrativ.
■
Putere la ieşire
Terminale de
ieşire
Terminalele de
intrare
■
Sistemul de fişiere
acceptat
Amplificator
PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W) (1% T.H.D.)
Difuzoare: 4 ohmi, 20 Hz - 20 kHz
Pre-ieşire subwoofer (semnal audio):
200 mV / 10 kOhmi la 70 Hz.
Ieşire video: 1 Vp-p
Căşti: 16 ohmi
(recomandat: 32 ohmi)
Audio In (semnal audio):
500 mV / 47 kOhmi
Line in (intrare analogică):
500 mV / 47 kOhmi
CD player
Tip
Semnal de citire
Convertor D/A
Frecvenţa răspunsului
Gama dinamică
O singură unitate optică de citire CD player
Fără contact, 3 raze
Pickup laser semiconductor
Convertor multi bit D/A
20 - 20.000 Hz
90 dB (1 kHz)
■
06_XL-HF401PH_OM_RO.fm
FM: 87,5 - 108,0 MHz
40 (posturi FM)
RO
Difuzor
Tip
Intrare maximă
alimentare
Putere nominală
Impedanţă
Dimensiuni
Greutate
RO-24
12/5/16
Tuner (radio)
Lungimi de undă
Presetare
■
● În conformitate cu USB 1.1
(viteză completă) / 2.0 Clasa
de stocare în masă.
● Doar pentru suport în vrac şi
protocol CBI.
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (Non DRM)
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
● Numărul total de fişiere MP3 /
WMA este 65025.
● Numărul maxim total de
foldere este 999, INCLUSIV
cel al directorului rădăcină.
● Informaţiile de tip ID3TAG
acceptate sunt numai TITLU,
ARTIST şi ALBUM.
● Acceptă ID3TAG versiunea 1şi 2.
● Acceptă dispozitive USB cu
Microsoft Windows / DOS /
FAT 12 / FAT 16 / FAT 32.
● 2 kbiţi bloc lungime de sector.
Sistem de difuzoare cu 2 ieşire
Difuzor de tip dom, pentru
frecvenţe înalte, de 2,5 cm
Woofer de 12 cm
100 W
50 W
4 ohmi
Lăţime: 148 mm
Înălţime: 262 mm
Adâncime: 203,5 mm
2,5 kg / fiecare
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement