Handleiding SIRe Competent AC Water.pdf

Handleiding SIRe Competent AC Water.pdf
Original instructions
SIRe Competent Air Curtains
Water
With quick guide
SIReAC
SE .... 2
GB .... 21
DE .... 40
FR .... 59
ES .... 78
IT
NL .... 116
NO .... 135
PL .... 154
RU .... 173
.... 97
For wiring diagram, please see last pages
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Beknopte handleiding/opstarten
Bedradingsschema’s
Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn
(zie hoofdstuk Onderdelen).
De bedradingsschema's zijn opgenomen
in een apart hoofdstuk achterin deze
handleiding.
Als de externe printplaat Base SIReB1X
wordt gebruikt, moet de bedrading tussen de
printplaat en het eenheid nog worden aangelegd. Zie de aparte handleiding voor SIReB1X
voor meer informatie.
Advies over locatie
HUB printplaat SIReC1X wordt dichtbij de
unit geïnstalleerd.
Regelunit SIReUA1 beschikt over een ingebouwde sensor kamertemperatuur en wordt
dusdanig geïnstalleerd dat deze eenvoudig
toegankelijk is voor de gebruiker. Om de
printplaat op de regelunit aan te sluiten, worden RJ12 (6p/6c) modulaire kabels gebruikt
die verkrijgbaar zijn in verschillende lengten.
Langere kabels zijn als optie beschikbaar.
Voor de maximale kabellengten, zie het hoofdstuk Opties.
Om te voorkomen dat onbevoegde personen toegang krijgen tot de regelunit, kan
deze eventueel in een andere ruimte worden
geplaatst met een externe kamersensor SIReRTX (optie) om de juiste temperatuur te
meten in het pand.
Het systeem aansluiten
Op de printplaat Base SIReB1(X) wordt
de unit met modulaire kabel RJ12 (6p/6c)
aangesloten als er meerdere units parallel
worden aangesloten.
Als een externe sensor kamertemperatuur
SIReRTX wordt gebruikt, wordt deze met
behulp van modulaire kabel RJ11 (4p/4c) op
HUB SIReC1X aangesloten.
De aandrijving voor waterregeling is
aangesloten op SIReB1(X) en deurschakelaar
SIReDC (een gesloten contact als de
deur open is) wordt aangesloten op de
klemmenstrook op HUB printplaat SIReC1X.
Regelbord Base SIReB1(X) in/bij de unit en
regelunit SIReUA1 worden op HUB printplaat
SIReUA1 aangesloten met modulaire kabels
RJ12 (6p/6c) nadat de andere units zijn
opgestart.
Verwijder de meegeleverde kabel en stekker
voor een vaste installatie. Voer de installatie
uit in overeenstemming met de toepasselijke
voorschriften.
116
Invoeren ID/Bedrijf zonder regelunit
Het regelsysteem kan meerdere units parallel
regelen (max. 9). Iedere unit krijgt een uniek
ID-nummer (1-9) toebedeeld dat wordt
ingesteld in de ID-selector van de printplaat.
Bijv. Unit 1: ID=1, unit 2: ID=3
Als de externe regeling om welke reden dan
ook niet geïnstalleerd is, kan de unit nog altijd
tijdelijk worden ingeschakeld. De ID-selector
wordt dan ingesteld op stand 0, zie de onderstaande afbeelding.
De functie is nu half toerental en verwarming
aan.
Als het ID-nummer veranderd moet worden, moet de unit eerst van de stroom worden
gehaald.
3
4
5
6
3
4
5
6
7
2
7
1
8
1
8
0
9
0
9
2
Iedere unit moet
over een unieke ID
op de SIReB1X-kaart
beschikken.
Selecteer stand 0 om
de unit tijdelijk zonder
externe regeling te
laten draaien.
SIRe Competent Air Curtains Water
NL
Opstarten
Systeem aangesloten op voeding. Tijdens de
eerste keer opstarten wordt de opstartwizard
ingeschakeld om de basisinstellingen te
voltooien. De instellingen van de ventilator en
de verwarming worden door middel van het
testprogramma getest. Daarna wordt er een
statusvenster weergegeven.
Tijdens het voor de eerste keer opstarten
kunnen alarm- en storingscodes worden weergegeven die meestal zonder verdere acties
worden gereset.
Opstartwizard
1
Opstartwizard
5
Opstartwizard
Taal instellen
Nederlands
Functietest
Test starten
Test overslaan
Opstartwizard
Opstartwizard
Eenheid temperatuur
Ventilatorstand 1-5
Verwarmingstand 1
Functietest scherm
2
°C
°F
3
Opstartwizard
6
Datum inst.
2011-05-28
Functietest
Test voltooid
Test herstarten
JJJJ-MM-DD
4
Opstartwizard
Tijd inst.
14:07
24-uurs weergave
Opstartwizard
7
Opstartwizard
Opstarten beëindigd
Doorgaan
Herstartwizard
Systeem controleren...
117
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Inhoud
Beknopte handleiding/opstarten
116
Advies over locatie 116
Het systeem aansluiten Bedradingsschema’s116
116
Invoeren ID/Bedrijf zonder regelunit
Opstarten117
Onderdelen
SIReAC119
Optie120
121
Waterregeling - kleppenset Bedrijfsstanden
Deur die open en dicht gaat
Deuren die altijd of vaak voor langere perioden open blijven
Functieomschrijving van actuele stand
122
122
123
Regelunit SIReUA1
Overzicht125
Statusvenster125
Hoofdmenu
Huidige instellingen
126
Temp. instellingen
126
Ventilator regeling
126
Zomer/Winter 126
Systeem aan/uit
126
Installatiemenu126
Installatiemenu
Statusoverzicht127
Weekprogramma127
Inst. ventilator
128
128
Inst. verwarming
Instellingen filterbewaking (niet voor elektrisch)
129
Externe regeling (BMS)
129
Standaard inst.
130
Servicemenu130
Alarm- en storingscodes
Weergave van alarm- en storingscodes
131
131
Reset alarm
Oververhittingsbescherming131
Stroomstoring131
Functie vorstbescherming
131
Bedradingsschema’s, zie laatste pagina's
118
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Onderdelen
SIReAC
In het luchtgordijn ingebouwd
PE N L
SUPPLY 230V
X5
C2
Hoes wandgemonteerde
eenheid
SIReUA1,
regelunit Competent
en Advanced
SIReC1X,
HUB printplaat Competent
X4
C1
X3
ROOM
ACTUATOR
230V
SIReB1,
ingebouwde
printplaat Base
SIReIT, interne
temperatuursensor
SIReDC,
deurcontact
SIReCC,
modulaire kabel
Afmetingen van onderdelen
Typ
Omschrijving
SIReUA1
SIReB1
SIReIT
SIReC1X
SIReDC
SIReCC603
SIReCC605
Regelunit competent en advanced
Ingebouwde printplaat Base
Interne temperatuursensor
HUB printplaat Competent
Deurcontact
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
HxWxD
[mm]
120x70x35
202x139x50
L
[m]
1
202x139x50
3
5
119
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Optie
SIReRTX,
externe sensor
kamertemperatuur
SIReUR, set voor
ingebouwde
installatie
SIReCJ4,
koppelstuk
SIReCJ6,
koppelstuk
SIReCC,
modulaire kabel
Typ
RSK-no.
E-no.
Omschrijving
HxWxD
SIReRTX
SIReUR*
SIReCJ4
SIReCJ6
SIReCC603
SIReCC605
SIReCC610
SIReCC615
SIReCC403
SIReCC405
SIReCC410
SIReCC415
673 09 22
673 09 21
87 510 12
87 510 11
70x33x23
114x70x50
673 09 23
673 09 24
673 09 25
673 09 26
673 09 27
673 09 28
673 09 29
673 09 30
87 510 13
87 510 14
87 510 15
87 510 16
87 510 17
87 510 18
87 510 19
87 510 20
Externe sensor kamertemperatuur
Set voor ingebouwde installatie
Koppelstuk voor twee stuks RJ11 (4/4)
Koppelstuk voor twee stuks RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ12 (6/6)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
Modulaire kabel RJ11 (4/4)
*) Zie aparte handleiding.
Max. kabellengten
• Modulaire kabel RJ12 (6p/6c) tussen SIReUB1 en SIReB1(X): max. 50 m.
• Modulaire kabel RJ12 (6p/6c) tussen SIReC1X en SIReB1(X): max. 10 m.
• Modulaire kabel RJ12 (6p/6c) tussen twee SIReB1(X): max. 50 m.
• Modulaire kabel RJ11 (4p/4c) naar kamersensor SIReRTX: max. 20 m.
Totale kabellengte toegestaan in het systeem is maximaal 300 m.
120
L
[m]
10
3
5
10
15
3
5
10
15
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Waterregeling - kleppenset
SD230
VOS
TBVC
BPV10
AV
Waterregeling - optie
SD230
VOSP
TBVCMP
BPV10
AV
VAT, afstelgereedschap
voor kleppen.
VOT
SD230
TRVS
Type
RSK-no.
Omschrijving
Aansluiting
VOS15LF
VOS15NF
VOS20
VOS25
VOSP15LF
VOSP15NF
VOSP20
VOSP25
VOT15
VOT20
VOT25
VAT
673 09 35
673 09 36
673 09 37
673 09 38
673 09 43
673 09 44
673 09 45
673 09 46
Aan/uit
Aan/uit
Aan/uit
Aan/uit
Drukonafhankelijke
Drukonafhankelijke
Drukonafhankelijke
Drukonafhankelijke
Driewegventiel en magneetventiel aan/uit.
Driewegventiel en magneetventiel aan/uit.
Driewegventiel en magneetventiel aan/uit.
Afstelgereedschap voor kleppen.
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN15
DN20
DN25
DN15
DN20
DN25
482 98 30
121
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Bedrijfsstanden
Deur die open en dicht gaat
De regelfunctie stelt vast of de deur
standaard open of dicht is, deze stand wordt
als standaard ingesteld en aangeduid als
Flexibel (de instelling onder Installatiemenu
>Instellingen ventilator > Deurstand).
Open deur
Op het installatiescherm verschijnt OP. De
ventilator draait op het maximale toerental
dat kan worden ingesteld onder Hoofdmenu >
Toerental > Max. toerental.
Normaal gesproken slaat de verwarming aan
als de deur wordt geopend. De waarde van
het instelpunt (Kamertemp. dag) wordt dan
verhoogd met het ingestelde verschil in de
waarde van het instelpunt dat kan worden
gewijzigd via Installatiemenu > Instellingen
verwarming > Verschil instellingen open
deur, fabrieksinstelling 3,0 K. Het instelpunt
kan worden ingesteld onder Hoofdmenu >
Temperatuurinstellingen > Kamertemperatuur
dag. Als het weekprogramma wordt gebruikt,
kan de waarde van het instelpunt 's nachts
worden ingesteld onder Hoofdmenu >
Temperatuurinstellingen > Kamertemperatuur
nacht. De kamertemperatuur wordt geregeld
met behulp van de ingebouwde sensor
kamertemperatuur of de externe sensor
kamertemperatuur, SIReRTX (optie).
Gesloten deur
Op het installatiescherm verschijnt CL. Bij
een verwarmingsbehoefte draait de ventilator
op een laag toerental dat kan worden
ingesteld onder Hoofdmenu > Toerental
> Toerental gesloten deur. Verwarming
wordt ingeregeld op Kamertemperatuur.
Dag, wordt ingesteld onder Hoofdmenu >
Temperatuurinstelling > Kamertemperatuur
Dag. Als het weekprogramma wordt gebruikt,
kan de waarde van het instelpunt 's nachts
worden ingeregeld ten opzichte van de
Kamertemperatuur en worden ingesteld
onder Hoofdmenu > Temperatuurinstellingen
> Kamertemperatuur nacht. De
122
kamertemperatuur wordt geregeld met behulp
van de ingebouwde sensor kamertemperatuur
of de externe sensor kamertemperatuur,
SIReRTX (optie).
Als de deur is gesloten - naloop
Als de deur dicht is, blijft het maximale
toerental gehandhaafd gedurende de
afgestelde tijd die is ingesteld onder
Installatiemenu > Instellingen ventilator >
Naloop deur > Naloop hoog toerental en op
een laag toerental onder Installatiemenu
> Instellingen ventilator > Naloop deur >
Naloop laag toerental, op voorwaarde dat
het voldoende warm is in het pand. Anders
draaien de ventilatoren totdat de gewenste
temperatuur is bereikt. Als de deur dicht is,
verschuift de waarde van het instelpunt van
kamertemperatuur + ingesteld verschil in de
waarde van het instelpunt voor open deur
naar Kamertemperatuur dag/nacht.
De naloop wordt in de fabriek ingesteld zodat de nalooptijden worden geregeld op basis
van hoe vaak de deur wordt geopend (Autostand onder Installatiemenu > Instellingen
ventilator > Naloop deur > Naloopstand).
Deuren die altijd of vaak voor langere
perioden open blijven
Als een deur altijd of vaak open is, is het
mogelijk de functie ACTUELE STAND te
gebruiken. De instellingen van de ventilator
of verwarming verhogen/verlagen met 6
of 9 stappen (afhankelijk van het type
unit) en worden alleen aangestuurd via de
kamertemperatuur. De actuele stand wordt in
het statusvenster weergegeven.
De functie Actuele stand kan op twee manieren worden geactiveerd:
Deuren die altijd open blijven
Voor een deur die altijd open is, kan
deurstand Vergrendeling open deur worden
geselecteerd onder Instellingen ventilator >
Deurstand.
SIRe Competent Air Curtains Water
Deuren die vaak voor langere perioden
open blijven
Voor deuren die vaak open zijn, kan Auto
worden geselecteerd onder Installatiemenu
> Instellingen ventilator > Deurstand.
Afhankelijk van hoe vaak de deur wordt
geopend, schakelt de regeling in de Autostand automatisch tussen de standen Flexibel
en Open (als de deur langer dan 300 seconden
open blijft, gaat deze functie over van Flexibel
op Open).
Functieomschrijving van actuele stand
Het is de taak van de functie Actuele stand
om het binnenklimaat constant te houden
als een deur altijd open is door middel van
de juiste combinatie van ventilator- en
verwarmingsinstelling.
In de open-stand wordt de kamertemperatuur iedere 60 seconden gelezen (tijdens
de eerste 6 cycli) en daarna worden iedere
5 minuten en bij iedere lezing aanpassingen
in de Actuele stand doorgevoerd, d.w.z. dat
de ventilatorregeling en de geleverde output
worden aangepast.
NL
• Als de kamertemperatuur tussen 1 en 2
graden onder de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verlaagd.
• Als de kamertemperatuur meer dan 2
graden boven de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verhoogd.
• Als de kamertemperatuur tussen 1 en 2
graden boven de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verlaagd.
Als het toerental van de ventilator begrensd
is onder Hoofdmenu > Ventilator regeling
> Maximaal toerental, worden alle actuele
standen gebruikt, maar blijft de ventilator
begrensd tot de huidige instelling.
Zie de tabel op de volgende pagina.
Winter
Als de winterstand is geselecteerd onder
Hoofdmenu > Zomer/winter.
• Als de kamertemperatuur meer dan 3
graden onder de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 2 stappen
verhoogd.
• Als de kamertemperatuur tussen 1 en 3
graden onder de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verhoogd.
• Als de kamertemperatuur meer dan 2
graden boven de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verlaagd.
Zomer
Als de zomerstand is geselecteerd onder
Hoofdmenu > Zomer/winter, wordt de
verwarming geblokkeerd.
• Als de kamertemperatuur meer dan 2
graden onder de huidige instellingen ligt,
wordt de actuele stand met 1 stap verhoogd.
123
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Tabel - Actuele stand voor units met 5 ventilatorregelingen Actuele
stand
Vent.
Verwarmen
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1
2
2
3
3
4
5
5
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
ON
ON
ON
Tabel - Actuele stand voor units met 3 ventilatorregelingen
Actuele
stand
Vent.
Verwarmen
0
1
2
3
4
5
0
1
2
2
3
3
OFF
OFF
OFF
ON
ON
ON
124
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Regelunit SIReUA1
Overzicht
IN
19.0
°C
Statusvenster
DOOR
Pijl achteruit
CL
Pijl vooruit
Draaiknop
Instelling
ventilatortoerental
Instelling
verwarming
Alarm Rode LED
Signaal in
bedrijf Groene
LED
Weekprogramma
Dag
Weekprogramma
Nacht
AV Weekprogramma
Buiten bedrijf
Uitleg
Statusvenster
Statusvenster
Druk op de pijl vooruit om naar het
hoofdmenu te gaan.
Het display toont de huidige
kamertemperatuur, ventilator- en
verwarmingsinstelling, deurstatus, dag- of
nachtstand of Uit als het weekprogramma
wordt gebruikt.
Pijl vooruit
Bevestig de selectie en ga verder.
Draaiknop
Door de keuzemogelijkheden scrollen.
Pijl achteruit
Ga terug.
Na drie minuten gaat de regelunit terug naar
de weergave van het statusvenster.
125
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Hoofdmenu
Zomer/Winter
Huidige instellingen
Om verwarming toe te staan of te blokkeren.
Verwarming is toegestaan in de winterstand.
De zomerstand wordt in het statusvenster
weergegeven met het symbool van een
doorgestreepte verwarming.
Geeft de ingestelde kamertemperatuur, max.
toerental, toerental gesloten deur, status
zomer/winter en weekprogramma weer.
Hoofdmenu
Huidige instellingen
Huidige instellingen
Temp. instellingen
Ventilator regeling
20°C
Kamertemp. dag
18°C
Kamertemp. nacht
Stap 5
Maximaal toerental
Stap
1
Toerental gesloten deur
Winter
Zomer/Winter
Geen
programma
Weekprogramma
Temp. instellingen
Stel de gewenste kamertemperaturen in voor
de dag- en nachtstand bij een gesloten deur
(kamertemperatuur 's nachts wordt gebruikt
voor weekprogramma/nachtreductie).
Bij een open deur verhogen deze waarden
van de instelpunten automatisch met een
verschillend instelpunt dat kan worden ingesteld onder Installatiemenu > Instellingen
verwarming > Verschil instelpunt open deur.
(Fabrieksinstelling 3,0 K).
Hoofdmenu
Huidige instellingen
Temp. instellingen
Ventilator regeling
Hoofdmenu>Temp.
instellingen
Kamertemp. dag
Kamertemp. nacht
Fabrieksinstelling
Kamertemp. dag: 20 °C (5 – 35 °C)
Kamertemperatuur 's nachts: 18 °C (0 – 20
°C)
Ventilator regeling
Mogelijkheid om stand voor max. toerental in
te stellen bij een open deur en het toerental
dat gehanteerd moet worden bij een gesloten
deur (3 of 5 standen afhankelijk van de unit).
Hoofdmenu>Zomer/Winter
Ventilator regeling
Zomer/Winter
Systeem aan/uit
Zomer/Winter
Winter
•
Fabrieksinstelling
Zomer/Winter: Winter (Zomer - verwarming
uit)
Systeem aan/uit
Schakel de hele unit handmatig uit. In Uit
gaat het display uit; zodra er een toets wordt
aangeraakt, licht het display op en wordt
Systeem aan/uit weergegeven. Selecteer Aan
om de unit te activeren.
Omdat de veiligheidsfuncties geactiveerd
blijven als het systeem is uitgeschakeld, kan
het zijn dat de ventilator nog even doorloopt
nadat de Uit-stand is geselecteerd.
Hoofdmenu
Hoofdmenu>Systeem aan/uit
Zomer/Winter
Systeem aan/uit
Installatiemenu
Systeem aan/uit
AAN
•
Installatiemenu
Het installatiemenu bevindt zich aan de
onderkant van het hoofdmenu en is met een
wachtwoord beveiligd. Zie Installatiemenu in
deze handleiding.
Hoofdmenu
Hoofdmenu
Hoofdmenu>Installatiemenu
Temp. instellingen
Zomer/Winter
Systeem aan/uit
Wachtwoord invoeren
Ventilator regeling
Zomer/Winter
Installatiemenu
Hoofdmenu>Ventilator regeling
Hoofdmenu>Ventilator regeling
Maximaal toerental
Toerental gesloten deur
Maximaal toerental
•
Stap 5
Hoofdmenu>Ventilator regeling
Hoofdmenu>Ventilator regeling
Maximaal toerental
Toerental gesloten deur
Toerental gesloten deur
•
Stap 1
Fabrieksinstelling
Max. toerental: 3 resp. 5 (1-3, resp. 1-5) Toerental
gesloten deur: 1 (Uit-3, resp. Uit-4)
126
Hoofdmenu
0 0 0 0
(Zie handleiding)
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Installatiemenu
Om het installatiemenu te openen, moet
de code 1932 worden ingevoerd. Selecteer
de cijfers met het draaiwiel en bevestig met
behulp van de pijl vooruit.
wordt gemarkeerd waarbij de dagen dat
het programma gebruikt wordt worden
onderstreept. Met het draaiwiel bladert u
tussen de programma's voor een bepaalde
dag. Om een programma toe te voegen,
selecteert u Nieuw programma. Met de pijl
Hoofdmenu
Hoofdmenu>Installatiemenu
Progr. controleren
Zomer/Winter
Systeem aan/uit
Wachtwoord invoeren
Ma
0 0 0 0
(Zie handleiding)
Installatiemenu
Statusoverzicht
Controleer de instellingen. Het
installatiestatusvenster bestaat uit drie
pagina's met instellingen waar u met het
draaiwiel doorheen kunt scrollen.
>Installatiemenu
>Statusoverzicht
Statusoverzicht
Weekprogramma
Inst. ventilator
Functiestand
Deurstand
Actuele stand
Naloopstand
Programma
Comp.
Flexibel
2°C
FF
Auto
002 FF
FF
AC11
Di
Woe Do
Vrij Zat Zon
08:00 Dag (1)
18:00 Nacht (2)
vooruit bevestigt u uw selectie. Selecteer
Dag, Nacht of Uit (als de unit uitgeschakeld
moet zijn), stel de tijd in waarop het systeem
moet inschakelen en voor welke dagen het
programma geldt en ga daarna naar Einde
om af te sluiten. Een nieuw programma geldt
>Installatiemenu>Weekprogramma
Nieuw programma 7/16
Weekprogr. aan/uit
Nieuw programma
Progr. controleren
Stand
Dag
00:00
Ma
Weekprogramma
Di
Di
Ma
Di
Woe Do
Statusoverzicht
Weekprogramma
Inst. ventilator
Er is vooraf een basisprogramma in SIRe
ingevoerd.
Ma-vri; Dag vanaf 08:00, Nacht vanaf 18.00
Zat; Dag vanaf 10:00, Nacht vanaf 16:00
Zon; Dag vanaf 11:00, Nacht vanaf 14:00
Einde
>Installatiemenu>Weekprogramma
Di
10:45
Progr. controleren
Progr. wijzigen
Progr. verwijderen
Progr. wijzigen
Ma
Di
Woe Do
1. 08:00
2. 18:00
3. 10:00
4. 16:00
Ma
Om te controleren welk programma is
ingesteld voor een bepaalde dag, moet
Programma controleren worden geselecteerd.
Progr. controleren
Di
Woe Do
Vrij Zat Zon
08:00 Dag (1)
18:00 Nacht (2)
Met de draaiknop kan er door de dagen
worden gebladerd. Om te controleren op
welke dagen een bepaald programma actief is,
moet een weekdag geselecteerd worden door
op de pijl vooruit te drukken. Het programma
Vrij Zat Zon
Dag
Nacht
Dag
Nacht
00:00
Di
Woe Do
Di
10:45
Di 10:45
Vrij Zat Zon
Di
Ma
Ma
10:45
Vrij Zat Zon
niet als vervanging van een ingestelde tijd
voor een Dag, u kunt er in plaats daarvan
voor kiezen het programma te veranderen.
Om een programma te veranderen, selecteert
>Installatiemenu
Nieuw programma
Progr. controleren
Progr. wijzigen
10:45
Di 10:45
Vrij Zat Zon
Woe Do
Instellingen voor weekprogramma.
>Installatiemenu>Weekprogramma
Di
Di
Woe Do
10:45
Vrij Zat Zon
Einde
Di
10:45
u Programma wijzigen. De programma's
die niet van toepassing zouden moeten
zijn, worden verwijderd via Programma
verwijderen. In dit menu kunt u een of alle
programma's verwijderen. Om naar het vooraf
in de fabriek ingestelde basisprogramma
terug te gaan, selecteert u Alles resetten. Het
>Installatiemenu>Weekprogramma
Progr. verwijderen
Progr. controleren
Progr. wijzigen
Eén prog. verwijderen
Alles verwijderen
Alles resetten
Progr. verwijderen
127
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
weekprogramma wordt geactiveerd door Aan
te selecteren, onder Weekprogramma aan/uit.
In de Aan-stand verschijnt een zon, maan of
het woord "Uit" in het statusvenster om dag,
nacht of de uit-functie weer te geven.
>Installatiemenu>Weekprogramma
>Installatiemenu>Weekprogramma
Weekprogr. aan/uit
Nieuw programma
Progr. controleren
Weekprogr. aan/uit
AAN
•
Inst. ventilator
Voer de instellingen voor de ventilatorstand in
(zie hoofdstuk Bedrijfsstanden).
>Installatiemenu
Weekprogramma
Inst. ventilator
Inst. verwarming
Fabrieksinstelling
Naloopstand: Auto (ingestelde tijd)
Naloop hoog toerental: 30 s (0 – 180 s)
Naloop laag toerental: 120 s (0 – 300 s)
Deurstand
Er kan worden gekozen uit drie verschillende
deurstanden: Auto, Flexibel en Open. In de
Flexibele stand merkt de regelfunctie op of
de deur open of dicht is. In de Open-stand
wordt de deur altijd als open beschouwd en
ingeregeld via Actuele stand. In de Autostand schakelt de regeling automatisch tussen
Flexibel en Open, op basis van de frequentie
waarmee de deur opengaat.
>Installatiemenu>Inst.
ventilator
Naloop deur
Instellingen voor naloop. Bij naloopstand
Auto regelt SIRe de nalooptijd op basis
van de frequentie waarmee de deur wordt
Naloop deur
Deurstand
>Installatiemenu>Inst.
ventilator
Deurstand
Flexibel
•
Fabrieksinstelling
Deurstand: Flexibel (Vast/Auto)
>Installatiemenu>Inst.
ventilator
Naloop deur
Deurstand
>Installatiemenu>Inst.
ventilator>Naloop deur
>Installatiemenu>Inst.
ventilator>Naloop deur
Naloopstand
Naloop hoog toerental
Naloop laag toerental
Naloopstand
Auto
•
geopend, in overeenstemming met de
voorafingestelde waarden zoals aangegeven
in de tabel. Naloopstand Afgestelde tijd wordt
geselecteerd als vaste nalooptijden gewenst
Tijd tussen
openen [s]
t < 60
60 < t < 300
t > 300
Naloop bovengr.
Toerental [s]
30
10
0
Naloop ondergr.
Toerental [s]
90
300
180
zijn. De tijden kunnen worden gewijzigd
tijdens Naloop hoog toerental en Naloop laag
toerental.
>Installatiemenu>Inst.
ventilator>Naloop deur
Naloopstand
Naloop hoog toerental
Naloop laag toerental
128
>Installatiemenu>Inst.
ventilator>Naloop deur
Naloopstand
Afgestelde tijd
•
Inst. verwarming
Instellingen voor verwarming.
>Installatiemenu
Inst. ventilator
Inst. verwarming
Inst. filterbewaking
Verschill. inst. open deur
Stel in hoeveel de waarde van het instelpunt
(kamertemperatuur dag/nacht) moet
toenemen als de deur open is.
>Installatiemenu>Inst.
verwarming
Versch. inst. op. deur
Kalibratie sensor
Grens regelbereik
>Installatiemenu>Inst.
verwarming
Versch. inst. op. deur
3.0 K
•
Fabrieksinstelling
Verschil waarde instelpunt open deur: 3,0 K
(0 K – -10 K)
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Kalibratie sensor
Als de sensor de verkeerde waarden
weergeeft, kan deze worden gekalibreerd.
Het kan zijn dat er een aantal displayfouten
optreden, maar dat is dan voornamelijk het
gevolg van de locatie (koud/warm oppervlak,
enz.). Met de waarden + en - verhoogt of
verlaagt u de gemeten waarde (bijv. +2K
verhoogt de weergegeven waarde met 2
>Installatiemenu>Inst.
graden).
verwarming>Kalibratie sensor
Sensor kamertemp.
Sensor buitentemp.
>Installatiemenu>Inst.
verwarming
Versch. inst. op. deur
Kalibratie sensor
Grens regelbereik
>Installatiemenu>Inst.
verwarming>Kalibratie sensor
Sensor kamertemp.
•
0.0 K
Fabrieksinstelling
Sensor kamertemperatuur: 0,0 K (-10 K – 10
K)
Grens regelbereik
De maximale kamertemperatuur die een
gebruiker kan instellen ligt tussen 5 – 35 °C.
Filtertimer aan/uit
Het filteralarm wordt geactiveerd door Aan te
selecteren, onder Filtertimer aan/uit.
>Installatiemenu>Inst.
filterbewaking
Filtertimer aan/uit
Instelling filtertimer
Laatste verv. filter
Fabrieksinstelling
Filtertimer aan/uit: Uit (Aan)
Laatste verv. filter
Selecteer Laatste vervanging filter om
het aantal uren looptijd sinds de laatste
filtervervanging te controleren. De tijd wordt
gereset op het moment dat het filteralarm
wordt gereset. Als de tijd moet worden gereset
voordat het alarm afgaat, moet de filtertimer
worden in- en uitgeschakeld.
>Installatiemenu>Inst.
filterbewaking
Filtertimer aan/uit
Instelling filtertimer
Laatste verv. filter
0h
Laatste verv. filter
>Installatiemenu>Inst.
verwarming
Versch. inst. op. deur
Kalibratie sensor
>Installatiemenu>Inst.
verwarming
Grens regelbereik
•
35°C
Grens regelbereik
Externe regeling (BMS)
Fabrieksinstelling
Grens regelbereik temperatuur: 35 °C (5 – 35
°C)
Instellingen filterbewaking (niet voor
elektrisch)
Filteralarm geeft een alarm af als de ingestelde
vastgestelde looptijd wordt overschreden.
BMS-functies kunnen worden geactiveerd
onder Externe regeling. Activeer Extern
aan/uit (5-30V AC/DC op BMS) of 0-10V
ventilatorregeling door Aan te selecteren
onder de relevante optie. Zie het schema op
de volgende pagina en Aansluiten van externe
regeling.
>Installatiemenu>Externe
regeling
>Installatiemenu
Inst. verwarming
Inst. filterbewaking
Externe regeling
>Installatiemenu
Instelling filtertimer
Onder Instelling filtertimer kan de gewenste
looptijd worden ingesteld tussen 50 en 9950
uur.
>Installatiemenu>Inst.
filterbewaking
>Installatiemenu>Inst.
filterbewaking
Filtertimer aan/uit
Instelling filtertimer
Laatste verv. filter
Inst. filterbewaking
Externe regeling
Standaard inst.
Extern aan/uit
0-10 V vent. regeling
>Installatiemenu>Externe
regeling
Extern aan/uit
0-10 V vent. regeling
>Installatiemenu>Inst.
filterbewaking
Instelling filtertimer
•
1500 h
Fabrieksinstelling
Instelling filtertimer: 1500 u (50 - 9950 u)
129
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
8,4
5
7,0
4
5,6
3
4,2
2
2,8
1
1
7,4
6,0
4,6
3,2
2
8,8
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Schema: Ventilatorinstelling bij inkomend spanningsniveau van 0-10V DC, 5
stappen
7,2
3
5,0
2
7,6
2,8
1
5,4
1
2
3,2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[V]
Schema: Ventilatorinstelling bij inkomend spanningsniveau van 0-10V DC, 3 stappen
Standaard inst.
Mogelijkheid van het invoeren van algemene
instellingen die ook onderdeel uitmaken
van de opstartwizard en een reset door een
gebruiker uitvoeren.
Functietest
Voer de functietest uit om de ventilator- en
verwarmingsinstellingen te controleren.
>Installatiemenu
Externe regeling
Standaard inst.
Hulpmenu
>Installatiemenu>Standaard
inst.
Wijzig de datum, tijd, taal en
temperatuurunit.
>Installatiemenu>Standaard
inst.
Datum inst.
Tijd inst.
Taal instellen
Functietest
Reset
130
>Installatiemenu>Standaard
inst.
Ventilatorstand 1-5
Verwarmingstand 1
>Installatiemenu>Standaard
inst.
Reset
De gebruiker kan de instellingen
(kamertemperatuur dag of nacht, max.
toerental, toerental gesloten deur,
deur. zomer/winter) resetten naar
fabrieksinstellingen.
>Installatiemenu>Standaard
inst.
Functietest
Test starten
Test overslaan
>Installatiemenu>Reset
Reset uitvoeren?
Nee
Ja
Functietest
Test voltooid
Test herstarten
Servicemenu
Het servicemenu is met een wachtwoord
beveiligd en wordt gebruikt voor
ondersteuning tijdens contact met Frico of
een geautoriseerd installateur.
SIRe Competent Air Curtains Water
Alarm- en storingscodes
NL
In geval van een alarm of storing wordt de
alarm-/storingscode in het statusvenster
weergegeven. In geval van een alarm-/
storingscode wordt de unit waarop deze
betrekking heeft weergegeven. Zie Tabel Alarmmeldingen en Tabel - Storingscodes.
blijft stijgen, bijvoorbeeld door een defecte
klep/contactor, begint de ventilator te
draaien op +46 °C om te voorkomen dat de
temperatuur oploopt. Tegelijkertijd wordt er
een oververhittingsalarm afgegeven (Tabel
- Alarm). Bij interne temperaturen boven
+50 °C, draait de ventilator op het maximale
toerental.
Als de unit voldoende is gekoeld, wordt de
verwarming weer ingeschakeld. Het alarm
wordt nog altijd op het display van de regelunit weergegeven. Als de unit twee keer binnen
een uur oververhit raakt, moet het alarm gereset worden voordat de verwarming opnieuw
kan worden ingeschakeld, de ventilator blijft
ingeschakeld totdat het alarm is gereset. Let
op! Voer in geval van herhaaldelijke alarmen
en oververhittingsalarmen een grondige check
uit en neem contact op met geautoriseerd serviceperson of Frico als de oorzaak niet gevonden kan worden.
Reset alarm
Stroomstoring
Let op! Controleer voor het resetten of de
fout is hersteld en of er geen obstakels zijn
die het opnieuw inschakelen van de unit
kunnen blokkeren!
Zodra de storing is hersteld, kan het alarm
gereset worden door op de pijl vooruit te
drukken,Reset alarm te selecteren en vervolgens te bevestigen. Als meerdere units tegelijkertijd een alarm afgeven, wordt het feit dat
er meerdere alarmmeldingen zijn aangegeven,
maar wordt er slechts eentje in het display
getoond. Door op dat alarm te drukken, kan
het volgende alarm worden uitgelezen. Tijdens
het voor de eerste keer opstarten kunnen
alarm- en storingscodes worden weergegeven
die meestal zonder verdere acties gereset kunnen worden.
Na een stroomuitval moeten de
tijdsinstellingen worden gecontroleerd. Als
de tijd niet goed is ingesteld, heeft dit een
uitwerking op het weekprogramma.
SIRe beschikt over verschillende
alarmmeldingen en storingscodes ten behoeve
van een veilig en probleemvrij bedrijf. Als
er alarmmeldingen of storingscodes worden
weergegeven, moeten deze worden gereset
om naar normaal bedrijf terug te gaan,
bijvoorbeeld het opnieuw activeren van de
verwarming. De ventilatorstand is actief, ook
als bijvoorbeeld het oververhittingsalarm
wordt weergegeven.
Weergave van alarm- en storingscodes
Oververhittingsbescherming
Alleen voor units met interne sensor. De
oververhittingsbescherming is bedoeld om de
afzuigtemperatuur te beperken tot maximaal
+40 °C. Bij +40 °C sluit de aandrijving naar
de warmtetoevoer. De aandrijving gaat weer
open als de interne temperatuur tot onder
+35 °C daalt. Als de temperatuur desondanks
Functie vorstbescherming
Alleen voor units met interne sensor.
De functie vorstbescherming is bedoeld
om de waterspoel te beschermen tegen
bevriezing.
Als de interne temperatuur tot onder de +5
°C daalt, wordt vorstbeschermingsalarm A3
gegeven, opent de klepaandrijving en stopt de
ventilator.
Let op! Voer in geval van herhaaldelijke
alarmmeldingen, oververhittingsalarmmeldingen en vorstbeschermingsalarmmeldingen
een grondige check uit en neem contact op
met geautoriseerd servicepersoneel of Frico
als de oorzaak niet gevonden kan worden.
131
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Tabel - Alarm
Alarm
A1 Motoralarm
Oorzaak
Thermische schakelaar
ingeschakeld. Een of meerdere
motoren zijn oververhit. (Alleen
units met uitgeschakelde
thermische schakelaars.)
A2 Oververhittingsalarm
De temperatuur in de unit
heeft de alarmlimiet voor
oververhitting overschreden.
(Alleen voor units met interne
unittemperatuur.)
Actie
Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn die
de luchttoevoer en -afzuiging blokkeren.
Als de oververhitte motor is afgekoeld,
sluit de thermische schakelaar weer en kan
het alarm gereset worden. Controleer de
motoren bij herhaaldelijke alarmmeldingen
en vervang beschadigde motoren.
Zorg ervoor dat er geen obstakels zijn
die de luchttoevoer en -afzuiging van de
unit blokkeren of het functioneren van de
interne temperatuursensor belemmeren.
A3 Vorstbeschermingsalarm De temperatuur in de unit is
onder de alarmlimiet voor
vorstbescherming gekomen.
(Alleen voor units met interne
unittemperatuur.) De temperatuur
van het retourwater is gedaald tot
onder de alarmlimiet (alleen als
er een sensor retourtemperatuur
wordt gebruikt).
A4 Filteralarm
A5 Extern alarm
132
Zorg ervoor dat de
omgevingstemperatuur rond de unit
boven de + 5 °C blijft. Controleer de
stroomtemperatuur, de stroom van
het warme water en het functioneren
van de aandrijving en de klep. In geval
van een alarm is er een gevaar dat de
accu beschadigd raakt, nauwkeurig
op lekkages controleren en de accu
vervangen als deze beschadigd is.
Afgestelde looptijd voordat het
filteralarm wordt bereikt.
Vervang of reinig het filter, stel de alarmtijd
in op basis van hoe vuil het filter was en
reset het alarm.
Invoer extern alarm op SIReC1X
geactiveerd.
Controleer het externe alarm.
SIRe Competent Air Curtains Water
NL
Tabel - Storingscodes
Storingscode
Oorzaak
Actie
E1
Communicatie
SIReB1(X) heeft geen
contact met SIReC1X.
Controleer de aansluitingen
tussen de printplaten. Vervang
eventuele modulaire kabels.
E2
ID Error
Twee of meer SIReB1(X) hebben
hetzelfde ID-nummer.
Onderbreek de stroom en selecteer
verschillende ID-nummers voor
alle SIReB1(X) in het systeem.
E3
ID Error
Een of meerdere SIReB1(X)
hebben geen programma's.
Neem contact op met Frico voor
ondersteuning.
E4
Storing kamersensor
Storing in of ontbrekende
externe kamersensor SIReRTX
aangesloten op SIReB1(X).
Haal de unit altijd van de stroom
bij het aansluiten of loshalen van
sensoren. Controleer de aansluiting
van de sensor.
E8
Storingen interne
sensor
Controleer de aansluiting van de
sensor. Neem voor ondersteuning
contact op met Frico als er geen
sensor is.
ID
Error
Storing in of ontbrekende
interne sensor in de unit.
(Alleen voor units met interne
unittemperatuur.)
Twee of meerdere SIReB1(X) in
het systeem hebben verschillende
programma's.
E12
Storing kamersensor
Storing in of ontbrekende externe
kamersensor SIReRTX aangesloten
op SIReC1X.
Haal de unit altijd van de stroom
bij het aansluiten of loshalen van
sensoren. Controleer de aansluiting
van de sensor.
E20
Communicatie
Regelunit SIReUA1 heeft geen
contact met SIReC1X.
Controleer de aansluiting. Vervang
eventuele modulaire kabels.
E21
Storing kamersensor
Storing in de interne
kamersensor in de regelunit
SIReUA1.
Controleer de aansluiting tussen SIReUA1
en SIReC1X. Vervang eventuele modulaire
kabels. Als de storing niet kan worden
hersteld, moet de SIReUA1 worden
vervangen.
E23
Softwarefout
Neem contact op met Frico voor ondersteuning.
Neem contact op met Frico voor
ondersteuning.
E10
133
NL
SIRe Competent Air Curtains Water
Aansluiten externe regeling - inclusief BMS-functies
SIReC1X
COM 1
Extern aan/uit 5-30V AC/DC
Extern signaal activeert de
unit. Instellen parameter: >>
Installatiemenu > Externe regeling >
Extern Aan/Uit = Aan
19 20
Alarm uitgaand (BMS) (potentieelvrije schakelaar, max. 3A, 230V)
Geeft uitgaand alarm aan. Altijd
actief. Gesloten = buzzer Open =
geen alarm
17 18
Deurschakelaar (verplicht) (Externe
potentieel-vrije schakelaar)
SIReDC geeft deurstatus aan.
Potentieel-vrije schakelaar van deur
automatisch of BMS kan ook worden
gebruikt. Gesloten = deur open Open
= deur gesloten
1516
+ -
134
1112
+ -
Externe toerentalregeling 0-10V
DC
Regelt het toerental van de
ventilator in stappen (zie schema
onder hoofdstuk Externe regeling
(BMS)). Instellen parameter: >>
Installatiemenu > Externe regeling >
0-10V ventilatorregeling = Aan
9 10
Extern alarm IN (potentieel-vrij
contact)
Invoer voor extern alarm. Bij
sluiten gaat er een alarm af.
7 8
Externe nachtreductie aan/uit
(potentieel-vrije schakelaar)
Sluit om de functie nachtreductie
te activeren. Altijd actief.
19 20
ALARM UIT (BMS)
ROOM
Deurschakelaar
15 161718
Extern AAN/UIT
1112
+ -
Ext. toerentalregeling 0-10V DC IN
COM 2
Extern alarm IN
7 8 9 10
Externe nachtreductie
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
15 161718
EXTERNAL ON/OFF
5-30V AC/DC
1112
+ -
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
COM 1
COM 2
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
ROOM
X3
C1
X4
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
230V~
PE N L
~
N L L
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
X3
ROOM
X4
C1
X5
C2
Wiring diagram - Competent
Internal PC Board Base
SD230
SIReC1X
7 8 9 10
ROOM
19 20
SIReRTX
(optional)
SIReDC
SIReUA1
SIRe Competent Air Curtains Water
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1X
C1
X4
ROOM
X3
~
N L L
L
230V~
PE N
SD230
For wiring of external PC board
base see separate manual for
SIReB1X
Wiring diagram - Competent
External PC Board Base
COM 1
COM 2
SIReC1X
7 8 9 10
15 161718
EXTERNAL ON/OFF
5-30V AC/DC
1112
+ -
ROOM
19 20
SIReDC
SIReRTX
(optional)
SIReUA1
SIRe Competent Air Curtains Water
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,
max 3A, 230V)
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C2
Pot.
X5
Unit ID
SIReB1
C1
X4
C1
X4
C1
X4
X5
C2
ROOM
X3
ROOM
X3
ROOM
X3
X4
C1
PE N L
SUPPLY 230V
ACTUATOR
230V
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
~
N L L PE N L
ACTUATOR SUPPLY
X3
ROOM
SD230
SD230
SD230
Wiring diagram - Competent- parallel connection
COM 1
COM 2
SIReC1X
7 8 9 10
15 161718
EXTERNAL ON/OFF, 5-30V AC/DC
1112
ROOM
19 20
SIReUA1
SIReRTX
(optional)
SIRe Competent Air Curtains Water
ALARM OUT (BMS)
(potential free contact,max 3A, 230V)
EXTERNAL RPM 0-10V DC IN
DOOR CONTACT
(potential free contact)
EXTERNAL ALARM IN
(potential free contact)
EXTERNAL SETBACK TEMP.
ON/OFF (potential free contact)
Tel: +46 31 336 86 00
Fax: +46 31 26 28 25
[email protected]
www.frico.se
For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se
Art no: E4444, 2012-11-20 HH/ SÅ/ SÄ
Main office
Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement