Sharp XL-HF401PH User manual

Sharp XL-HF401PH User manual
SUOMI
● XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H
(kaiutinjärjestelmä).
Johdanto
Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti. Näin varmistat parhaan käyttömukavuuden.
Käyttöohje opastaa sinua SHARP-tuotteen käytössä.
Erityishuomautus
Laitteen ostaminen ei anna lupaa tai oikeutta jakaa laitteella luotua sisältöä voittoa tuottavissa radio- ja
televisiojärjestelmissä (maanpäällinen, satelliitti-, kaapeli- tai muut jakokanavat), voittoa tuottavissa
suoratoistosovelluksissa (internetin, intranetin tai muiden verkkojen kautta), muissa voittoa tuottavissa
sisällönjakojärjestelmissä (kertapalveluun perustuvat audiosovellukset ja vastaavat) tai voittoa tuottavissa fyysisissä
medioissa (CD-levyt, DVD-levyt, puolijohdesirut, kiintolevyt, muistikortit ja vastaavat). Edellä mainittuun toimintaan
vaaditaan erillinen lisenssi. Lisätietoja on osoitteessa http://mp3licensing.com.
MPEG Layer-3 äänenkoodausteknologian lisenssi saatu Fraunhofer IIS:ltä ja Thomsonilta.
Pakkauksen sisältö
RD
NE
TW
OR
K
S
CD
/U
SB
Seuraavat lisävarusteet sisältyvät toimitukseen.
iPhone-adapterit x 3
Kaukosäädin x 1
(RRMCGA287AWSA)
”AA”-koon paristo (UM/SUM-3, R6,
HP-7 tai vastaava) x 1
FM-antenni x 1
Kaiutinjohdot x 2
iPad-teline x 1
SISÄLTÖ
Sivu
Sivu
USB
Yleistä tietoa
Varoituksia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Hallintapainikkeet ja merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
USB-muistin/MP3-soittimen kuunteleminen . . . . . . . . . 15
USB-toiston lisätoiminnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ennen käyttöönottoa
Radio
Järjestelmän kytkennät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
Kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Radion kuunteleminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 - 17
Perustoiminnot
RDS-toiminnon (Radio Data System) käyttäminen 17 - 19
Ajastus- ja uniajastustoiminnot
(Vain kaukosäätimellä) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 21
Lisälaitteiden käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 - 22
Perustoimintojen hallinta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Kellonajan asettaminen (Vain kaukosäätimellä) . . . . 6 - 7
AirPlay / DLNA
Wi-Fi-verkon määritys AirPlay- / DLNA-toiminnolle . . 7 - 9
iPod, iPhone ja iPad
iPod, iPhone tai iPad kuunteleminen . . . . . . . . . . . . 9 - 11
Lisätoiminnot
Lisätietoja
Vianetsintätaulukko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 24
Ylläpito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
CD- tai MP3-/WMA-levyn toistaminen
CD- tai MP3-/WMA-levyn kuunteleminen . . . . . . . 11 - 12
CD- tai MP3-/WMA-levyn toistamisen lisätoiminnot10 - 13
MP3-/WMA-kansiotila (koskee vain MP3-/WMA-tiedostoja) . . 14
Su-1
Varoituksia
■
Yleistä
● Varmista, että laitetta käytetään hyvin tuuletetussa
tilassa. Laitteen sivuilla, yläpuolella ja takana on oltava
vähintään 10 cm vapaata tilaa.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
● Käytä laitetta vakaalla, tasaisella alustalla, jossa se ei pääse
tärisemään.
● Aseta kaiuttimet vähintään 30 cm etäisyydelle CRT TV:stä,
värimuutosten välttämiseksi TV-ruudussa. Jos värimuutokset
pysyvät, siirrä kaiuttimia etäämälle. Nämä muutokset eivät
koske LCD TV:tä.
● Laitetta ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa, vahvojen
magneettikenttien läheisyydessä, erittäin pölyisissä tai
kosteissa tiloissa tai lähellä muita sähkö- ja
elektroniikkalaitteita (kotitietokoneita, fakseja yms.), jotka
aiheuttavat sähkökohinahäiriöitä.
● Laitteen päälle ei saa panna mitään.
● Laitetta ei saa altistaa kosteudelle, yli 60°C asteen
lämpötiloille tai hyvin matalille lämpötiloille.
● Jos laite ei toimi asianmukaisesti, irrota se verkkovirrasta.
Kytke laite takaisin verkkovirtaan ja pane virta päälle.
● Irrota laite verkkovirrasta sähkömyrskyjen aikana.
● Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistotulpasta. Johdosta
vetäminen voi vaurioittaa sisällä olevia sähköjohtoja.
● Laite irrotetaan verkkovirrasta irrottamalla pistotulppa
pistorasiasta. Pistotulpan on aina oltava helposti
irrotettavissa.
● Laitteen koteloa ei saa irrottaa sähköiskuvaaran vuoksi.
Jos laitetta täytyy huoltaa sisältä, ota yhteyttä
paikalliseen SHARP-huoltoliikkeeseen.
● Laitetta ei saa peittää esimerkiksi sanomalehdillä,
pöytäliinalla tai verhoilla, koska laitteen tuuletusaukot
saattavat tukkeutua.
● Laitteen päälle ei saa panna avointa liekkiä, kuten sytytettyjä
kynttilöitä.
● Huomioi ympäristömääräykset paristoja hävitettäessä.
● Laitetta saa käyttää seuraavissa lämpötiloissa: 5 °C - 35 °C.
● Laitetta tulee käyttää kohtuullisissa lämpötiloissa.
Varoitus:
Käyttöjännitteen on oltava sama kuin laitteessa on määritelty.
Mainittua korkeampi käyttöjännite on vaarallinen ja voi johtaa
tulipaloon tai muihin vahinkoa tuottaviin onnettomuuksiin.
SHARP ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärästä
käyttöjännitteestä.
■
Äänenvoimakkuuden säätö
Tietyn äänenvoimakkuustason todellinen voimakkuus riippuu
kaiutinten tehokkuudesta, sijainnista ja muista tekijöistä.
Korkeille äänenvoimakkuuksille altistuminen ei ole suotavaa.
Äänenvoimakkuutta ei saa säätää äärimmäisen kovaksi
kytkettäessä laitetta päälle. Musiikkia tulee kuunnella
kohtuullisilla tasoilla. Liiallinen äänenvoimakkuus kuulokkeilla
kuunneltaessa voi vahingoittaa kuuloa.
Hallintapainikkeet ja merkkivalot
1
2 3
4
6
7
8
5
9
■
10
11
12 13 14 15 16
Etupaneeli
Sivu
1. Wi-Fi-antenni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Kaukosäätimen sensori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. Ajastimen symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Levykelkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
5. iPod- tai iPhone-telakointiasema . . . . . . . . . . . 10
6. Äänenvoimakkuuden säädin . . . . . . . . . . . . . . . . 6
7. Valmiustilapainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 11, 16
8. FUNCTION painike. . . . . . . . . . . . . . 6, 10,11, 15, 16
9. USB/iPad-liitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
10. Äänen tuloliitin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Su-2
Sivu
11. Kuulokeliitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
12. Virittimen esiasetus alas, CD/USB-raita alas,
iPod/iPhone/iPad-ohitus alas . . . . . . . . . . . . 10, 11
13. Virittimen esiasetus ylös, CD/USB-raita ylös,
iPod/iPhone/iPad-ohitus ylös . . . . . . . . . . . . 10, 11
14. Levyn/USB:n Pysäytyspainike . . . . . . . . . . . . . . 12
15. Levyn/USB/iPod/iPhone/iPad toisto- tai
taukopainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 11
16. Levykelkan avaus-/sulkupainike . . . . . . . . . . . . . 11
Hallintapainikkeet ja merkkivalot (jatkuu)
■
1
2
18
19
20
21
3
22
23
24
25
26
4
5
6
7
8
27
28
29
9
10
11
12
13
14
15
30
31
32
33
34
35
36
37
CD/USB
RDS
16
17
9
1 23
4 5
17
18 19 20 21
■
1.
2.
3.
4.
■
6 7 8
15
10 1112 13 14 16
23 24 25 26
27 28 29
Kaiutinjärjestelmä
Dome-Tweeter
Bassokaiutin
Bassokanava
Kaiutinliitin
Sivu
1. Etälähetin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
2. Valmiustilapainike . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 10, 11, 20
3. Numeeriset painikkeet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Basso-/diskanttipainike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5. X-basso-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
6. Säätö alas -, ohitus alas -, nopea kelaus
taaksepäin -, aika alas -painike. . . . 6, 11, 14, 16, 20
7. Virittimen esiasetus ylös –painike, iPod
kursori ylös. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 15, 16
8. Äänenvoimakkuuden pienennyspainike . . . . . . . . 6
9. Kansiopainike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 15
10. Virittimen esiasetus alas –painike, iPod
kursori alas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 15, 16
11. CD-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
12. USB-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
13. iPod-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
14. iPod näyttö (TV OUT) painike . . . . . . . . . . . . . . . . 10
15. Levyn / USB:n Näyttöpainike . . . . . . . . . . . . . 14, 15
16. RDS ASPM-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
17. Verkkopainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 8
18. Avaa-/Sulje-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
19. Muistipainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 16
20. Tyhjennyspainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
21. Kello/Ajastinpainike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 20
22. Lepotilapainike. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
23. Uudelleentoistopainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
24. Mykistä-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
25. Satunnaistoistopainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
26. Viritys ylös -, ohitus ylös -, nopea kelaus
eteenpäin -, aikakatkaisu-painike . 6, 11, 14, 16, 20
27. Äänenvoimakkuuden suurennuspainike . . . . . . . 6
28. Syötä-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 10, 15, 16
29. Esittely/himmennys painike . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 6
30. Ääni/linja (INPUT) painike . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 22
31. Viritin-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
32. iPod toisto/tauko -painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
33. iPod-valikkopainike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
34. Levyn/USB:n toisto-/taukopainike . . . . . . . . . 11, 15
35. Levyn/USB:n Pysäytyspainike . . . . . . . . . . . . 11, 15
36. RDS-tiedot-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
37. RDS PTY-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■
22
1
3
2
4
Kaiuttimien ritilät voidaan poistaa
Tarkasta, että mikään ei kosketa
kaiuttimien kalvoon kun ritilää
poistetaan.
Kaukosäädin
Kytke
Sivu
1. USB-symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2. iPod-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. CD-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. MP3-symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. WMA-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. RDM-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. MEM-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8. Toiston symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
9. Toiston/tauon symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
10. Säätää FM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
11. FM Stereo -tilan symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
12. Stereoaseman symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
13. RDS-symboli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
14. PTY-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
15. TP-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
16. TA-symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
17. Mykistyksen symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
18. X-basso-painike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
19. Nimikkeen symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
20. Artistin symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21. Kansiosymboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
22. Albumin symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
23. Tiedoston symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
24. Levyn symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
25. Päivittäisen ajastimen symboli. . . . . . . . . . . . . . . 20
26. Kerta-ajastuksen osoitin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
27. Levyn symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
28. Kokonaismäärän symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
29. Uniajastimen symboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Su-3
Järjestelmän kytkennät
Irrota laite verkkovirrasta ennen liitäntöjen tekemistä.
Oikea
kaiutin
Wi-Fi-antenni
TV
Videokaapeli
(ei mukana)
FM-antenni
Videon tuloliittimeen
Käännä Wi-Fi antennin
pystyasentoon
ennen käyttöä.
Vasen
kaiutin
Punainen
Musta
Pistorasiaan
(AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz)
■
■
Antenniliitin
Esittelytila (verkon valmiustila)
Mukana tuleva FM-antenni:
Liitä FM-antennijohto liittimeen FM 75 OHMS (75 OHMIN
FM) ja käännä antenni niin, että vastaanotettava signaali
on vahvin mahdollinen.
● Kun laite kytketään ensimmäisen kerran, siirtyy se
esittelytilaan. (katso sivu 9)
Ulkoinen FM-antenni:
Käytä ulokoista FM-antennia (75 ohmin koaksiaalikaapeli)
vastaanoton parantamiseksi. Jos käytät ulkoista FMantennia, irrota laitteen mukana tullut FM-antenni.
● Peruuta esittelytila painamalla DEMO/DIMMERpainiketta (kaukosäädin) valmiustilassa. Yksikkö siirtyy
virransäästötilaan.
● Jos iPod tai iPhone on telakoitu, yksikön latautuminen
alkaa. ”Charge Mode” tulee näyttöön. Esittelytilaa
(verkon valmiustila) ei voi käyttää latauksen aikana.
● Palaa esittelytilaan (verkon valmiustila) painamalla
DEMO/DIMMER-painiketta uudelleen.
Tärkeää:
Antennin paneminen laitteen päälle tai lähelle
verkkovirtajohtoa voi aiheuttaa kohinaa. Vastaanotto on
parempi, jos antenni on kaukana laitteesta.
■
Kaiutinliitännät
● Liitä musta johto miinusliittimeen (–)
ja punainen johto plusliittimeen (+).
● Käytä kaiuttimia, joiden impedanssi
on vähintään 4 ohmia. Tätä alempi
impedanssi voi vahingoittaa laitetta.
● Varmista, että johdot on kytketty
oikein päin. Oikea kaiutin on oikealla,
kun olet kohti laitetta.
Väärin
● Paljaat kaiutinjohdot eivät saa koskettaa toisiaan.
● Bassokanaviin ei saa joutua vieraita esineitä.
● Kaiuttimien päällä ei saa seistä tai istua. Seurauksena voi olla
loukkaantuminen.
■
iPod tai iPhone liittäminen televisioon
Voit katsella iPod tai iPhone videotiedostoja liittämällä
laitteen televisioon/näyttöön. Jos televisiossa/näytössä on
videotuloliitäntä, liitä se VIDEO OUT -liittimeen laitteen
takana. Valitse iPod tai iPhone kohdasta TV Out (TV-lähtö)
asetus ”ON” (päällä).
Tärkeää:
Muista valita iPod asetukseksi NTSC tai PAL TV-signaalin
mukaisesti. Lisätietoja on Applen kotisivulla.
■
Verkkoliitäntä
Tarkista, että kaikki liitännät on tehty oikein. Kytke sitten
laite verkkovirtaan.
Tärkeää:
Irrota laite verkkovirrasta, jos sitä ei käytetä pitkään
aikaan.
Su-4
Järjestelmän kytkennät (jatkuu)
Kaukosäädin
■
■
Subwooferin esivahvistinlähtö
Voit
liittää
vahvistimella
varustetun
SUBWOOFER PRE OUT -liittimeen.
Äänikaapeli
(ostettavissa)
subwooferin
Markkinoilla oleva subwoofer
(sisäänrakennettu vahvistin)
Paristojen paneminen paikalleen
1 Avaa paristokotelon kansi.
2 Aseta mukana toimitetut paristot koteloon kotelossa
olevien kuvien mukaisesti.
Kun asetat paristoa paikalleen tai otat sitä pois, työnnä sitä
kohti (–)-liittimiä.
3 Pane kansi paikalleen.
Äänisignaali
Äänen
tuloliittimeen
SUBWOOFER
PRE OUT liittimeen
Wi-Fi-antenni
Laite
Huomautukset:
● Subwooferista ei kuulu ääntä, jos siinä ei ole
sisäänrakennettua vahvistinta.
● Subwooferin esivahvistinlähtö (äänisignaali): 200 mV /
10k ohmia 70 Hz:ssä.
■
Linjatuloliitäntä (TV jne.)
Liitä televisioon äänikaapelilla.
TV
Äänen
lähtöliittimiin
Äänikaapeli
(ostettavissa)
■
Äänisignaali
Laite
Huomautus:
● Ota paristo pois, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan. Näin paristot eivät pääse vuotamaan nestettä kaukosäätimen sisälle.
● Älä käytä uudelleenladattavia paristoja (nikkeli-kadmiumakut jne.).
● Pariston asentaminen väärin voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
● Paristoja (pakkauksessa tai laitteessa olevia paristoja) ei
saa altistaa kuumille lämpötiloille, kuten suoralle auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle.
Kaukosäätimen käyttöön liittyviä huomautuksia:
● Vaihda paristo, jos käyttösäde pienenee tai jos ilmenee
toimintahäiriöitä. Osta ”AA”-koon paristo (UM/SUM-3, R6,
HP-7 tai vastaava).
● Pyyhi säännöllisin väliajoin kaukosäätimen lähetin ja
laitteen sensori pehmeällä liinalla.
● Jos laitteen sensori on voimakkaassa valossa, voi ilmetä
toimintahäiriöitä. Vaihda tällöin valaistuksen tai laitteen
suuntaa.
● Kaukosäädintä ei saa altistaa kosteudelle, kuumuudelle,
iskuille tai tärinälle.
Kaukosäätimen testaaminen
Varmista kaukosäätimen toimivuus, kun olet tarkistanut kaikki
liitännät.
Osoita kaukosäätimellä laitteen sensoriin. Kaukosäätimen
käyttösäde on kuvattu alla:
LINJA
tuloliittimiin
Kaukosäätimen
sensori
0,2 m - 6 m
Linja sisään -toiminnon valinta:
● Pääyksikössä: Paina FUNCTION-näppäintä toistuvasti,
kunnes Line In tulee esiin.
● Kaukosäätimestä: Paina AUDIO/LINE (INPUT)-näppäintä
toistuvasti, kunnes Linja sisään tulee esiin.
Su-5
CD/USB
RDS
NETWORK
Perustoimintojen hallinta
■
Mykistys
Äänenvoimakkuus mykistyy väliaikaisesti kaukosäätimen painikkeella
(MUTE). Palauta äänet painamalla painiketta uudelleen.
■
X-Bass-ohjaus
Kun virta kytketään wensimmäisen kerran, laite siirtyy
lisäbassotilaan, jossa bassotaajuuksia korostetaan ja näyttöön
syttyy teksti ”X-Bass On”. Poistu lisäbassotilasta painamalla
uudelleen painiketta X-BASS kaukosäätimessä.
CD/USB
RDS
■
■
1 Valitse kohta ”Bass” painikkeella
Virran kytkeminen päälle
BASS/TREBLE.
2 Aseta basso painamalla 5 sekun-
Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
Käytön jälkeen:
Kytke valmiustila päälle painikkeella ON/STAND-BY.
■
nin sisällä painiketta VOLUME (+
tai –).
■
Näytä kirkkauden ohjain
BASS/TREBLE.
nin sisällä painiketta VOLUME (+ tai
–).
Dimmer 2 (Näyttö himmenee).
Dimmer Off (Näyttö on kirkas).
■
Äänenvoimakkuuden automaattinen pienentäminen
Jos laite kytketään pois päältä ja päälle niin, että
äänenvoimakkuudeksi on valittu 27 tai sitä korkeampi
äänenvoimakkuus, äänenvoimakkuus alkaa tasolla 16 ja siirtyy
edelliselle tasolle.
CD
Ohjaa näppäimen teho toimintoon
FM MONO
USB
Audio In
iPod
Tärkeää:
Varmuuskopiotoiminnon muistiin tallennettu toiminto säilyy
muutaman tunnin ajan myös sähkökatkon aikana tai jos laite
irrotetaan verkkovirrasta.
Kellonajan asettaminen (Vain kaukosäätimellä)
Automaattinen virta päällä
CD/USB
RDS
AirPlay-toiminnon automaattinen kytkin
Kun valitset jonkun muun toiminnon aikana (CD, TUNER, USB, iPod, Audio
In, Line In) XL-HF401PH-kaiuttimen AirPlay-laitteen AirPlay-kuvakkeen
kautta, laite kytkeytyy automaattisesti verkkotoimintoon ja virtauttaa
musiikkia AirPlay-laitteestasi.
Tätä ehtoa sovelletaan, kun:
● AirPlay-verkko on aikaisemmin määritetty yksikön ja AirPlaylaitteen välille.
■
FM STEREO
Line In
Kun valitset valmiustilassa XL-HF401PH-kaiuttimen AirPlaykuvakkeen kautta AirPlay-laitteessa, laite kytkeytyy automaattisesti
päälle verkkotilaan ja virtauttaa musiikkia AirPlay-laitteesta.
Tätä ehtoa sovelletaan, kun:
● AirPlay-verkko on aikaisemmin määritetty yksikön ja AirPlaylaitteen välille.
● Määritä verkon valmiustila asentoon ON (PÄÄLLÄ). (katso sivu 9)
■
Toiminto
Kun laitteen FUNCTION-painiketta painetaan, toimintotila
vaihtuu. Valitse haluttu toiminto painamalla toistuvasti
painiketta FUNCTION.
Äänenvoimakkuuden säätö
Laite kytkeytyy päälle kun jotain seuraavista painikkeista painetaan.
● iPod, CD, USB, AUDIO/LINE INPUT, TUNER, NETWORK
kaukosäätimellä: Valittu toiminto on aktivoitu.
●
/ painike laitteessa: Laite kytkeytyy päälle ja viimeisen toiminnon toisto
käynnistyy (CD, TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN, NETWORK).
■
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
Network
Käännä äänenvoimakkuuden nuppia VOLUME +/– pain (laitteessa) tai
paina VOL +/– (kaukosäätimessä) täänenvoimakkuuden lisäämiseksi
tai vähentämiseksi.
■
Diskantin ohjaus
2 Aseta diskantti painamalla 5 sekun-
Dimmer 1 (Näyttö on himmeä).
■
- 5 ↔ - 4........↔ + 4 ↔ + 5
1 Valitse kohta ”Treble” painikkeella
Näytön kirkkauden himmentämiseksi, paina kaukosäätimen
DEMO/DIMMER –näppäintä.
■
Basson ohjaus
Automaattinen sammutus -toiminto
Pääyksikkö siirtyy valmiustilaan (kun iPod, iPhone tai iPad ei ole
telakoitu), kun sitä ei ole käytetty 15 minuuttiin:
iPod:
Ei telakoitu.
Audio In: Tulosignaalia ei havaita.
CD:
Pysäytystilassa tai ei levyä.
USB:
Pysäytystilassa tai ei mediaa.
Tärkeää:
Jos iPod tai iPhone on kuitenkin telakoitu, yksikön
latautuminen alkaa. ”Charge Mode” tulee näyttöön.
Tässä esimerkissä kello asetetaan näyttämään 24 tunnin
(0:00) kelloa.
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Paina painiketta CLOCK/TIMER.
3 Paina 10 sekunnin sisällä painiketta ENTER. Säädä
päivämäärää painamalla
tai
painiketta ja paina
ENTER -painiketta.
4 Paina
- tai
-painiketta 24-tunnin tai 12-tunnin
näytön valitsemiseksi ja paina ENTER-painiketta .
Su-6
24 tunnin kello näkyy näytössä.
(0:00 - 23:59)
12 tunnin kello näkyy näytössä.
(AM 12:00 - PM 11:59)
12 tunnin kello näkyy näytössä.
(AM 0:00 - PM 11:59)
6 Valitse iPod touchista/iPhonesta/iPadista ”Settings (Asetukset)” -->
Kellonajan asettaminen (Vain
kaukosäätimellä) (jatkuu)
”Wi-Fi”. Syötä tietokoneelle/Macille luettelo käytettävissä olevista
verkoista.
5 Säädä tunteja painamalla
tai
painiketta ja paina ENTERpainiketta. Siirrä aikaa 1 tunnilla eteen tai taaksepäin painamalla
painiketta
tai
. Minuutit vaihtuvat nopeasti, kun painiketta
pidetään alhaalla.
6 Säädä minuutteja painamalla
tai
painiketta ja paina
ENTER-painiketta. Siirrä aikaa 1 minuutilla eteen tai taaksepäin
painamalla painiketta
tai
. Pidä se painettuna
muuttaaksesi aikaa 5-minuutin askelin.
Kellonajan vahvistaminen:
Paina painiketta CLOCK/TIMER. Kellonaika näkyy näytöllä noin 5
sekunnin ajan.
Huom: Kun verkkovirta on palautettu laitteen irrottamisen tai
sähkökatkoksen jälkeen, aseta kello uudelleen (sivut 6-7).
Aseta kellonaika uudelleen:
Tee kohdan ”Kellonajan asettaminen” vaiheet ensimmäisestä
vaiheesta alkaen. Jos näytössä ei vilku teksti ”Clock” vaiheessa 2,
vaihe 4 (24 tai 12 tunnin kellon valitseminen) jätetään väliin.
24 tai 12 tunnin kellon vaihtaminen näytölle:
1 Tyhjennä laitteen muisti. [Lisätietoja on sivulla 23,
kohdassa ”Tehdasasetukset, muistin tyhjentäminen”.]
2 Seuraa kohdan ”Kellonajan asettaminen” ohjeita
ensimmäisestä vaiheesta alkaen.
SHARP_XL-HF401
Wi-Fi
SHA
SHARP_XL-HF401
Kytke muille DLNA-yhteensopiville laitteille Wi-Fi päälle. Lisätietoja saat
laitteesi käyttöoppaasta.
7 Valitse käytettävien verkkojen luettelosta SHARP_XL-HF401.
8 Käynnistä Musiikki ja toista haluamasi kappale iPod touchissa /
iPhonessa tai iPadissa. Käynnistä tietokoneelle/Macille iTunes.
Käynnistä muille kuulokkeille DLNA:n kanssa yhteensopiva
mediaohjelmisto. Lisätietoja löytyy kuulokkeiden käyttöoppaasta.
9 Napauta / napsauta AirPlay-kuvaketta
.
Valitse kaiutin: SHARP_XL-HF401_xxxxxx.
Ääni kuuluu XL-HF401-kaiuttimista audiovirtauksen kautta.
Tärkeää: 6 viimeistä numeroa ”xxxxxx” ovat MAC-tunnus.
Wi-Fi-verkon määritys AirPlay- / DLNA-toiminnolle
(AirPlay)
Apple-n AirPlay-teknologian avulla voit virtauttaa musiikkia iTunesista
Maciltä, tietokoneelta, iPod touch, iPhone tai iPad ulkoisiin kaiuttimiin (XLHF401PH) Wi-Fi-verkon kautta.
AirPlay-n käyttöön vaaditaan:
● MacBook tai MacBook Pro, joissa on MacOS 10.6.6 -käyttöjärjestelmä
tai uudempi.
● iTunes 10.2 tai uudempi (Mac/PC).
● iOS 4.3 tai uudempi
- iPod touch (4., 3. ja 2. sukupolvi)
- iPhone 4
- iPhone 3GS (iPhone 3G ei voi tukea AirPlaytä)
- iPad 2
- iPad
(DLNA)
DLNA-teknologian avulla voit jakaa mediaa yhdestä laitteesta toiseen Wi-Fiverkon kautta.
DLNA-käyttöön vaaditaan:
● DLNA-yhteensopivat laitteet asianmukaisella sovelluksella. (Katso
ohjeet laitteesi käyttöoppaasta) Tuen tila vaihtelee mallista ja
ohjelmiston ominaisuuksista riippuen, kuten asiakasohjelmiston ja
palvelimen toiminnoista.
● Tietokone, jossa on Windows 7.
● DLNA-versio 1.5
● Tämä tuote tukee äänilähdettä vain toistokapasiteetilla. Tämä laite ei tue
virtautusta (ääni ja video) DLNA-laitteita.
● DRM-tiedoston toistoa (DTCP-IP) ei tueta.
● SHARP ei takaa, että tämä laite toimii kaikkien DLNA-yhteensopivien
laitteiden ja langattomien LAN-reitittimien kanssa.
Tärkeää:
Kun laite sijoitetaan lähelle langatonta lähiverkkolaitetta tai mikroaaltouunia,
saattaa esiintyä äänihäiriöitä ja rätinää. Myös tietoliikenteen nopeus saattaa
laskea ja aiheuttaa virheellisen yhteyden: Mikäli näin tapahtuu, toimi
seuraavasti:
- Sijoita laite etäälle langattomasta lähiverkkolaitteesta tai
mikroaaltouunista.
- Sijoita laite lähemmäksi lähdelaitetta.
■ Suora verkkoyhteys
1 Paina painiketta ON/STAND-BY.
2 Paina painiketta NETWORK.
3 Paina television kaukosäätimessä iPod MENU.
4 Paina / -painiketta valitaksesi ”Wi-Fi Setup”.
■
Yhteys langattoman reitittimen kautta
WPS:n kanssa
1 Paina langattoman reitittimen WPS-painiketta.
WPS
2
3
4
5
Paina painiketta ON/STAND-BY.
Paina painiketta NETWORK.
Paina television kaukosäätimessä iPod MENU.
Paina / -painiketta valitaksesi ”Wi-Fi Setup”.
Paina ENTER-painiketta.
6 Paina painiketta / valitaksesi ”WPS”. Paina ENTER-painiketta.
Odota, kunnes ”
” näytöllä lakkaa vilkkumasta. Näytössä näkyy
teksti ”Successfully Connected to [network name]".
7 Valitse iPod touchista/iPhonesta/iPadista ”Settings (Asetukset)” -->
‘Wi-Fi’. Syötä tietokoneelle/Macille luettelo käytettävissä olevista
verkoista. Kytke muille DLNA-yhteensopiville laitteille Wi-Fi päälle.
Lisätietoja saat laitteesi käyttöoppaasta.
8 Valitse reitittimesi käytettävissä olevien verkkojen luettelosta. Syötä
verkon salasana tarvittaessa.
9 Tällä sivulla vaiheilla ”Suora verkkoyhteys”.
Paina ENTER-painiketta.
/ -painiketta valitaksesi ”Direct (Suora)”. Paina ENTERpainiketta. Odota n. 40 sekuntia, kunnes näytöllä näkyy “Direct Ready”.
5 Paina
SHARP_XL-HF401_xxxxxx
Tärkeää:
WPS-prosessi (verkon haku) kestää noin 2 minuuttia. Jos yhteyden
luominen ei onnistu, näytöllä näkyy ”Cannot connect to Network. Please
try again”. Yritä uudelleen toistamalla vaihe 4.
Su-7
Wi-Fi-verkon määritys AirPlay- / DLNA-toiminnolle (jatkuu)
■
1
2
3
4
5
6
7
8
15 Valitse
Yhteys SSID (langattoman reitittimen kautta ilman
WPS:ää)
Paina painiketta ON/STAND-BY.
Paina television kaukosäätimessä NETWORK.
Paina television kaukosäätimessä iPod MENU.
Paina / -painiketta valitaksesi ‘Wi-Fi Setup’.
Paina ENTER-painiketta.
Paina / -painiketta valitaksesi "SSID Set". Paina ENTER-painiketta.
Odota n. 40 sekuntia, kunnes näytöllä näkyy “SSID valmis”.
Valitse iPod touchista/iPhonesta/iPadista "Settings (Asetukset)" --> ‘WiFi’. Syötä tietokoneelle/Macille luettelo käytettävissä olevista verkoista.
Kytke langaton verkko päälle muille DLNA-yhteensopiville laitteille. Katso
lisätietoja laitteidesi käyttöoppaasta.
Valitse käytettävien verkkojen luettelosta Sharp_XL-HF401.
Avaa verkkoselain, kuten Safari tai Explorer iPod touchilla/iPhonella/
iPadilla tai tietokoneella/Macilla. Kirjoita 192.168.1.1 osoitepalkkiin.
Näkyviin tulee XL-HF401-määrityssivu.
SHARP XL-HF401
iPod
touchissa/iPhonessa/iPadissa
”Settings
(Asetukset)” --> ”Wi-Fi”. Syötä tietokoneella/Macilla luettelo
käytettävissä olevista verkoista.
16 Valitse käytettävien verkkojen luettelosta reitittimesi.
17 Jatka sivun 7 vaiheilla 8-9 ”Suora verkkoyhteys”.
■
AirPlay-laitteen yhteys samaan Wi-Fiverkkoon
Voit lisätä muita AirPlay-laitteita yksikön kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon.
1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa ”Settings (Asetukset)” -> ”Wi-Fi”. Syötä tietokoneella/Macilla luettelo käytettävissä olevista
verkoista. Kytke langaton verkko päälle muille DLNA-yhteensopiville
laitteille. Katso lisätietoja laitteidesi käyttöoppaasta.
2 Valitse käytettävien verkkojen luettelosta reitittimesi SSID.
192.168.1.1
Network Configuration
9 Valitse Network Configuration (Verkon määritys) -välilehti.
10 Valitse reitittimesi SSID langattoman verkon tunnuksen (SSID)
alasvetovalikosta.
3 Odota, kunnes Wi-Fi on kytketty onnistuneesti AirPlay-lisälaitteista
reitittimeesi.
4 Jatka sivun 7 vaiheilla 8-9 ”Suora verkkoyhteys”.
Huomautus:
● Tässä tuotteessa saattaa esiintyä joitakin epäsäännöllisyyksiä
erilaisista muista laitteista johtuvista ennalta arvaamattomista
syistä Wi-Fi-laiteparin muodostuksen yhteydessä. Jos näin
tapahtuu, irrota virtajohto ja kytke se takaisin paikoilleen.
● Jos verkkoyhteys toimii huonosti, resetoi yhteys (katso sivu 23).
SHARP_XL-HF401 xxxxx
■
Erilaiset toiminnon säädöt AirPlay- / DLNAtoiminnon aikana
Erilaisia toimintoja voidaan säätää AirPlay- / DLNA-laitteen
kaukosäätimestä.
11 Syötä tarvittaessa verkon salasana (joillekin reitittimille täytyy ehkä
Toiminto
merkitä DHCP kohdassa Advance Setting (Lisäasetukset)).
12 Muuta halutessasi SHARP_XL-HF401_xxxxxx -laitteen nimeä
kohdassa AirPlay Device Name ia napsauta Käytä (*1).
13 Ota asetukset käyttöön napsauttamalla sivun alaosassa Apply (*2) (Ota
käyttöön).
Äänenvoimakkuus
ylös/alas
Laite
Kaukosäädin
Toista/keskeytä
SHARP XL-HF401
Seuraava/Edellinen
kappale
Vaimenna
Kytke
14 Vahvista asetuksesi napsauttamalla OK.
Su-8
CD/USB
AirPlay
-laite
Wi-Fi-verkon määritys AirPlay- / DLNA-toiminnolle (jatkuu)
Tärkeää:
● Toiminnon säätö saattaa vaihdella DLNA-yhteensopiville
laitteille käytettävästä DLNA-sovelluksesta riippuen.
● Jotta tämä laite voi säätää iTunes-ohjelmistoa, alla
olevat asetukset vaaditaan.
Mac iTunes:
1 Napsauta työkalupalkissa iTunes ja valitse Preferences
(Asetukset).
2 Merkitse ruutu Devices (Laitteet) -välilehdellä ”
Allow
iTunes audio control from remote control speakers (Salli
iTunes-äänisäätö kaukosäätimen kaiuttimista)” .
Windows iTunes:
1 Napsauta työkalupalkissa Edit (Muokkaa) ja valitse
Preferences (Asetukset).
2 Merkitse Devices (Laitteet) -välilehdellä ruutu ”
Allow
iTunes control from remote control speakers (Salli iTunesäänisäätö kaukosäätimen kaiuttimista)”.
■
Verkon valmiustila
■
iPod-, iPhone- ja iPad-yhteys USB-laitteen
kautta
1 Kytke liitin iPodiin, iPhoneen tai iPadiin.
iPad
Liitin
2 Aseta iPad iPad-telineeseen.
On: Verkon valmiustila on käytössä.
Jos valmiustilan aikana valitaan XL-HF401PH-kaiuttimet AirPlaykuvakkeen kautta ja napautetaan/napsautetaan PLAY (TOISTA)
AirPlay-laitteessa, laitteeseen kytkeytyy automaattisesti virta
päälle, ja se virtauttaa musiikkia AirPlay-laitteestasi.
Ota verkon valmiustila käyttöön seuraavasti:
Paina valmiustilan aikana kaukosäätimen DEMO/DIMMERpainiketta ja valitse verkon valmiustila päälle tai pois päältä.
Tarkasta reitittimen IP-osoite / Mac-tunnus / SSID-tunnus:
1 Paina television kaukosäätimessä iPod MENU.
2 Paina kaukosäätimen / -painiketta toistuvasti.
Näyttö vaihtuu seuraavasti:
SSID
Wi-Fi Setup
(kun käytössä
on reititin)
IP address
● iPod, iPhone ja iPad asennuksen aikana, kuulokelähtö kytketään
pois päältä. Tämä on Apple tuote-eritelmä.
iPad
iPad-teline
3 Kytke iPod, iPhone tai iPad laitteeseen USB-liittimellä.
Mac ID
iPod, iPhone tai iPad kuunteleminen
Tehty mallille:
● iPod touch (4. sukupolvi)
● iPod touch (3. sukupolvi)
● iPod touch (2. sukupolvi)
● iPod touch (1. sukupolvi)
● iPod classic
● iPod nano (6. sukupolvi)
● iPod nano (5. sukupolvi)
● iPod nano (4. sukupolvi)
● iPod nano (3. sukupolvi)
● iPod nano (2. sukupolvi)
● iPhone 4S
● iPhone 4
● iPhone 3GS
● iPhone 3G
● iPhone
● iPad 2
● iPad
Tärkeää:
USB-liitäntä ei tue VIDEO-ulostuloa.
■
iPodin, iPhonen tai iPadin toisto USBportin kautta
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Valitse USB-toiminto painamalla kaukosäätimen
Huomautus:
Päivitä iPod, iPhone tai iPad ohjelmisto uusimpaan versioon
ennen sen käyttämistä. Lataa ussin iPod, iPhone- ja iPad-versio
Applen kotisivulta.
Huomautukset:
● iPodin, iPhonen ja iPadin latauslaite:
Kunto
TELAKKA
USB-liitin
USB-toiminto
KYLLÄ
KYLLÄ
(ilman iPodin tai
iPhonen telakointia)
Muu toiminto
KYLLÄ
EI
(iPod / CD / Network /
Tuner / Audio In / Line In)
Valmiustila
KYLLÄ
EI
● iPhone näytöllä saattaa näkyä ”This accessory is not made to
work with iPhone” tai vastaava viesti, kun:
- akku on vähissä.
- iPhone ei ole telakoitu oikein (esim. vinossa).
Jos tämä tapahtuu, irrota ja kiinnitä iPhone uudelleen telineeseen.
● Tämä tuote on tehty iPod, iPhone ja iPad varten. Häiriöiden
välttämiseksi kuulokeliitäntä poistetaan käytöstä, kun iPod, iPhone
tai iPad on kytkettynä, ja laite näyttää viestin ”HP INVALID”.
Mahdolliset lyhyet interferenssit tulevien puhelujen aikana.
painiketta USB tai FUNCTION painiketta pääyksikössä
toistuvasti.
3 Liitä iPod, iPhone tai iPad laitteeseen. ”USB/iPod” tulee
näyttöön.
Raidan nimi
4 Aloita toisto painikkeella
/ (CD/USB
/ ).
Tärkeää:
Pysäytyspainike ( ) ei ole käytettävissä iPod-, iPhone- taii
Pad-toiston aikana.
■
iPhone-toisto
● Ääni kytkeytyy iPhone laitteeseen vasta, kun
tunnistautumisprosessi on valmis noin 10 sekunnin
kuluttua.
● Saapuvat puhelut keskeyttävät toiston.
● Kun puheluun on vastattu, laite toistaa puhelun vain
sisäänrakennetusta
iPhone-kaiuttimesta.
Aloita
keskustelu kytkemällä iPhone-kaiutin päälle tai
poistamalla iPhone telakasta.
Su-9
iPod, iPhone tai iPad kuunteleminen (jatkuu)
■
iPod- ja iPhone-liitäntä (vain telakointiasema)
Huomautus:
Irrota kaikki lisälaitteet iPod tai iPhone ennen sen kytkemistä
telakointiasemaan.
Tärkeää:
iPad-liitäntöihin ei suositella telakointiasemaa.
iPod- ja iPhone-adapteriliitäntä
Huomautukset:
● Käytä iPod- tai iPhone-yksikön mukana tullutta adapeteria.
● Voit liittää iPod AUDIO IN -liittimeen audiokaapelilla, jos:
1. iPod adapteri ei sovi pääyksikön iPod-telakkaan.
2. iPod ei ole iPod-adapteria.
3. iPod ei ole iPod 30-pinnistä liitintä.
Adapteri numero
12
15
15
19
19
■
■
iPod tai iPhone toistaminen
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Valitse iPod-toiminto painamalla kaukosäätimen painiketta
iPod tai FUNCTION painiketta pääyksikössä toistuvasti.
3 Aseta iPod tai iPhone pääyksikön telakointiasemaan. ”DOCK
OK” tulee näyttöön.
4 Aloita toisto painikkeella / (iPod
/ ).
iPhone kuvaus
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPhone 4S
iPod- tai iPhone-adapterin kytkeminen
1 Avaa iPod- tai iPhone-telakointiasema vetämällä
ylöspäin.
CD/USB
RDS
■
2 Kytke iPod- tai iPhone-adapteri laitteeseen ja liitä iPod
tai iPhone.
iPhone (alta)
iPhone
Telakointiliitin
iPod, iPhone tai iPad irrottaminen
Irrota iPod tai iPhone telakointiasemasta tai iPad-liitin USBliitännästä. Voit irrottaa laitteen turvallisesti jopa toiston aikana.
■
Videoiden katseleminen iPodi tai iPhone
liitetyn TV:n kautta.
1 Paina iPod DISPLAY (TV OUT) -painiketta yli 2
sekuntia, kunnes ”TV OUT ON” tulee näyttöön.
2 Aloita toisto painikkeella ENTER.
iPhone-adapteri
iPhonen telakka
iPhone-liitin
■
iPod- tai iPhone-adapterin irrottaminen
Laita ruuvimeisselin kärki (tyyppi ”–”,
pieni) adapterin reikään kuvan
mukaisesti ja nosta ylöspäin.
Huomautukset:
● Jos videovalikon asetus TV Out (TV-lähtö) on jo ON
(päällä), video näytetään automaattisesti televisiossa
kun ENTER-painiketta painetaan.
● Kuvan näyttö TV:ssä ei ole käytettävissä USB-liitännän
kautta. (iPad)
● Palaa katselemaan videota iPod- tai iPhone-näytöllä
painamalla MENU (VALIKKO)-painiketta ja siirtymällä
videovalikkoon. Paina sitten iPod DISPLAY (TV OUT)
-painiketta yli 2 sekuntia, kunnes ”TV OUT OFF” tulee
esiin.
● iPod DISPLAY (TV OUT) (NÄYTTÖ (TV ULOS)) –
painikkeen painaminen iPod- tai iPhone –videotoiston
aikana ei vaihda videonäyttöä iPod tai televisioon.
Huomautus:
● Irrota kaikki iPodin tai iPhonen oheislaitteet ennen sen
asettamista telakointiasemaan.
● Pysäytyspainike ( ) laitteessa ei ole käytössä iPodtoiminnon aikana.
Su-10
iPod, iPhone tai iPad kuunteleminen (jatkuu)
■
iPodin, iPhonen tai iPadin valikkojen käyttö
1 Näytä iPod, iPhone- tai iPad-yksikön valikko iPod MENU
(VALIKKO)-painiketta
painamalla.
Paina
uudelleen
siirtyäksesi edelliseen valikkoon.
2 Käytä PRESET ( tai ) painiketta valikkokohdan valintaan
ja paina ENTER-painiketta.
Tärkeää:
Navigoidessasi kaukosäätimellä iPod, iPhone tai iPad valikossa,
älä käytä iPod- tai iPhone- yksikön painikkeita. Käännä
äänenvoimakkuuden nuppia VOLUME +/– pain (laitteessa) tai
paina VOL. +/– (kaukosäätimessä) täänenvoimakkuuden
lisäämiseksi tai vähentämiseksi. Äänenvoimakkuuden säädöllä
iPod, iPhone- tai iPad-yksikössä ei ole vaikutusta.
iPod, iPhone ja iPad toiminnot:
Alla kuvatut toiminnot riippuvat käyttämästäsi iPod, iPhone ja
iPad-versiosta.
Järjestelmä käytettäessä:
Kun pääyksikkö on päällä, iPod, iPhone- tai iPad-yksiköt
käynnistyvät automaattisesti, kun ne on ovat yksikön
telakointiasemassa tai liitetty yksikköön.
Järjestelmä pois päältä (valmiustila):
Kun laite kytketään valmiustilaan, siirtyy telakoitu iPod tai iPhone
tai liitetty iPad automaattisesti myös valmiustilaan.
■
Toiminto
Valikko
Laite
Kaukosäädin
Telakoint- Telakointiasema/
iasema
USB
iPod
____
Toiminto
USB
iPod
Näytä iPod-valikko
iPod toiminnon
aikana.
iPod
avaaminen
____
Paina valinnan
vahvistamiseksi.
iPod
osoitin
ylös/alas
____
Valitse iPod-valikko.
CD- tai MP3-/WMA-levyn kuunteleminen
Eri iPod, iPhone ja iPad-toiminnot
Toiminto
Laite
Kaukosäädin
Telakoint- Telakointiasema/
iasema
USB
Toiminto
USB
Toisto
iPod
CD/USB
Paina taukotilassa.
Tauko
iPod
CD/USB
Paina toistotilassa.
CD/USB
Seuraava
raita /
Edellinen
raita
Paina toisto- tai
taukotilassa.
Jos painat
painiketta
taukotilassa, aloita
toisto halutusta
raidasta
painikkeella / .
Selaus
eteenpäin/
taaksepäin
Paina ja pidä
alhaalla
toistotilassa.
Jatka toistoa
vapauttamalla
painike.
RDS
Laitteella voi toistaa normaaleja CD-formaatissa tallennettuja CD-, CD-R/
RW-levyjä sekä MP3- ja WMA-tiedostoja sisältäviä CD-R/RW-levyjä, mutta
niille ei voi tallentaa laitteella. Joitakin ääni CD-R- ja CD-RW-levyjä ei voi
toistaa levyn tilan tai tallennukseen käytetyn laitteen vuoksi.
MP3:
MP3 on pakkausformaatti. MP3 on lyhenne sanoista MPEG
Audio Layer 3. MP3 on äänikoodin tyyppi. MP3-tiedostot on
pakattu äänilähdettä huomattavasti pienempään tilaan, mutta
äänenlaatu on silti melkein sama.
● Laite tukee MPEG 1 Layer 3- ja VBR-tiedostoja.
● VBR-tiedostojen toiston aikana näytön aikalaskurin tiedot voivat
poiketa todellisesta toistoajasta.
● MP3-tiedostojen tuettu bittinopeus on 32 ~ 320 kbps.
Tietonäytön
näyttö
käyttöön tai
pois
____
Uudelleent
oisto
____
Paina
uudelleentoistotilan
valitsemiseksi.
WMA:
WMA-tiedostot ovat Advanced System Format -tiedostoja,
joiden äänitiedostot on pakattu Windows Media Audio koodekilla. WMA on Microsoftin Windows Media Playerille
kehittämä ääniformaatti.
● ”MP3” ja ”WMA” symboli syttyy kun laite lukee tietoja MP3- tai
WMA-levyltä.
● WMA-tiedostojen tuettu bittinopeus on 64 ~ 160 kbps.
Sekoitus
____
Paina ja pidä
alhaalla
sekoitustilan
valitsemiseksi.
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Valitse CD-toiminto painamalla kaukosäätimen CD- tai
iPod
CD/USB
Paina vaihtaa
näytön.
■
Levyn toisto
FUNCTION painiketta pääyksikössä toistuvasti.
3 Avaa levykelkka painikkeella OPEN/CLOSE.
4 Pane levy kelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
Su-11
CD- tai MP3-/WMA-levyn
kuunteleminen (jatkuu)
CD- tai MP3-/WMA-levyn toistamisen
lisätoiminnot
5 Sulje levykelkka painikkeella OPEN/CLOSE.
6 Aloita toisto painikkeella / (CD/USB / ). Laite pysähtyy
CD/USB
RDS
automaattisesti kun viimeinen raita on toistettu.
Huomautus:
● Älä aseta kahta levyä yhdelle levyalustalle.
● Soittimella ei saa toistaa erikoisenmuotoisia (sydämen tai
kuusikulmion muotoisia) levyjä. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
● Älä työnnä levyä levyalustan liikkuessa.
● Jos sähkökatkos tapahtuu levykelkan ollessa auki, odota että
virta palaa.
● Jos CD-levyn toistamisen aikana ilmenee TV:n tai radion
aiheuttamia häiriöitä, siirrä laite kauas TV:stä tai radiosta.
● Halkaisijaltaan 8 sentin levy tulee kelkan keskelle.
● Levytietojen rakenteen vuoksi kestää kauemmin lukea MP3-/
WMA-levy kuin normaali CD (noin 20-90 sekuntia).
Voit toistaa haluamiasi raitoja nykyiseltä levyltä numeronäppäinten
avulla.
Valitse haluttu raita valittua levyä toistettaessa kaukosäätimen
numeronäppäimillä.
● Voit valita raidan numeron numeronäppäimillä numeroon 9 asti.
● Kun valitset numeroa 10 tai yli, käytä painiketta ”10+”.
CD- tai MP3-/WMA-levyihin liittyviä huomautuksia:
● Kun viimeisen radian loppu saavutetaan pikakelauksen
aikana, ”END” ilmestyy näyttöön ja CD:n toisto pysähtyy. Kun
ensimmäisen raidan alku saavutetaan taaksepäin
selauksessa, siirtyy laite toistotilaan (vain CD).
● Soittimella voidaan toistaa uudelleenkirjoitettavia usean
istunnon levyjä, joita ei ole viimeistelty.
B. Esimerkiksi raidan 130 valitseminen
■
Erilaisia levytoimintoja
Toiminto
Laite
Kaukosää
din
Toiminto
■
A. Esimerkiksi raidan 13 valitseminen
1 Paina kerran painiketta ”10+”.
2 Paina painiketta ”1”.
3 Paina painiketta ”3”.
1
2
3
4
Paina pysäytystilassa.
Pysäytys
Paina toistotilassa.
Tauko
Paina toistotilassa.
Jatka toistoa
taukokohdasta
painamalla painiketta /
.
Paina toisto- tai
pysäytystilassa.
Jos painat painiketta
pysäytystilassa, aloita
toisto halutusta raidasta
painikkeella / .
Paina ja pidä alhaalla
toistotilassa.
Jatka toistoa
vapauttamalla painike.
■
Selaus
eteenpäin/
taaksepäin
Valitun raidan numero
Paina kahdesti painiketta ”10+”.
Paina painiketta ”1”.
Paina painiketta ”3”.
Paina painiketta ”0”.
Huomautukset:
● Et voi valita numeroa, joka on suurempi kuin levyn
kokonaisraitojen määrä.
● Satunnaistoiston aikana suorahaku ei ole mahdollinen.
Toiston pysäyttäminen:
Paina painiketta (CD/USB ).
Toisto
Seuraava
raita
/
Edellinen
raita
Raidan suorahaku
Toista uudelleen
Uudelleentoistoon voidaan valita yksi raita, kaikki raidat tai
ohjelmoitu toisto.
Yhden raidan uusinta:
Paina REPEAT painiketta toistuvasti kunnes, ”Repeat One”
tulee esiin. Paina painiketta / (CD/USB / ).
Kaikkien raitojen uusinta:
Paina REPEAT painiketta toistuvasti kunnes, ”Repeat All”
tulee esiin. Paina painiketta / (CD/USB / ).
Valittujen raitojen uusinta:
Suorita sivun 13 kohdan ”Ohjelmoitu toisto” vaiheet 1 - 5 ja
paina sitten REPEAT-painiketta toistuvasti, kunnes ”Repeat
All” näkyy.
Uudelleentoiston peruutus:
Paina toistuvasti painiketta REPEAT, kunnes näytössä näkyy
”Normal” ja ”
” sammuu.
Huomautus:
Paina aina uudelleentoiston jälkeen painiketta
). Muuten levyn uudelleentoisto jatkuu.
Su-12
(CD/USB
CD- tai MP3-/WMA-levyn toistamisen lisätoiminnot (jatkuu)
■
■
Satunnainen toisto (selaa)
Levyn raidat voidaan toistaa automaattisesti satunnaisessa
järjestyksessä.
1 Aloita ohjelmoinnin tallennus painamalla pysäytystilassa painiketta MEMORY.
Toista kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä:
Paina kaukosäätimen RANDOM-näppäintä kunnes teksti
”Random” näkyy. Paina painiketta / (CD/USB / ).
Satunnaistoiston peruutus:
Painiketta RANDOM painetaan uudelleen. ”RDM”-symboli
sammuu.
2 Valitse haluttu kansio kaukosäätimen painikkeella
PRESET (
Huomautukset:
● Jos painat satunnaistoiston aikana painiketta
, voit
siirtyä toiminnon seuraavaksi valitsemaan raitaan.
painikkeen painalluksella et voi kuitenkaan siirtyä
edelliseen raitaan. Toisto alkaa raidan alusta.
● Satunnaistoiston aikana laite valitsee ja toistaa raidat
automaattisesti. (Et voi valita raitojen järjestystä itse.)
■
Ohjelmoitu toisto (MP3/WMA)
tai
).
Paina numeerisia painikkeita kaukosäätimellä ja
valitse haluamasi kappale.
Huomautus: Jos haluat valita kappaleen 10 tai sitä
suuremman, katso ohjeet sivun 12 kohdasta "Suora
kappalehaku".
Ohjelmoitu toisto (CD)
Voit valita 32 valintaa toistoon haluamassasi järjestyksessä.
1 Aloita ohjelmoinnin tallennus painamalla pysäytystilassa
painiketta MEMORY kaukosäätimessä.
2 Paina numeerisia painikkeita kaukosäätimellä ja valitse
haluamasi kappale.
Huomautus: Jos haluat valita kappaleen 10 tai sitä suuremman,
katso ohjeet sivun 12 kohdasta "Suora kappalehaku".
Valitun raidan numero
3 Toista muille kappaleille vaihe 2. Voit ohjelmoida enintään
32 raitaa. Jos haluat tarkastaa ohjelmoidut raidat, paina
MEMORY painiketta toistuvasti. Jos teet virheen, voidaan
ohjelmoidut raidat poistaa painamalla CLEAR painiketta.
4 Aloita toisto painikkeella
/ (CD/USB
/ ).
3 Toista muille kappaleille/kansioille
vaihe
2.
Voit
ohjelmoida enintään 32 raitaa.
4 Aloita toisto painikkeella
/ (CD/USB
/ ).
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen:
Peruuta ohjelmoitu toisto painamalla pysäytystilassa
painiketta (CD/USB ). Näytössä näkyy teksti ”Memory
Clear” ja kaikki ohjelmoitu sisältö pyyhitään.
Raitojen lisääminen ohjelmointiin:
Jos ohjelmointi on tallennettu, näkyy ”MEM” symboli.
Paina painiketta MEMORY. Noudata sitten vaihe 2 raitojen
lisäämiseksi.
Huomautukset:
● Kun
levy
poistetaan,
peruuntuu
ohjelmointi
automaattisesti.
● Ohjelmoitu toisto ei peruunnu automaattisesti, jos
painat painiketta ON/STAND-BY ja kytket laitteen
valmiustilan päälle tai vaihdat toimintoa CD-levystä
toiseen.
● Satunnaistoiston aikana ohjelmointitoiminto ei ole
mahdollinen.
Su-13
MP3-/WMA-kansiotila (koskee vain MP3-/WMA-tiedostoja)
MP3-/WMA- (Windows Media Audio) tiedostojen
toistaminen
Internetissä on monia musiikkisivustoja, joilta voit ladata
MP3-/WMA- (Windows Media Audio) musiikkitiedostoja.
Lataa
musiikkitiedostot
internetsivuston
ohjeiden
mukaisesti. Voit toistaa ladatut musiikkitiedostot, kun olet
tallentanut ne CD-R/RW-levylle.
● Ladatut kappaleet/tiedostot ovat vain yksityiseen
käyttöön. Kaikki muu kappaleen käyttö on laitonta
ilman tekijänoikeuden omistajan lupaa.
■
CD/USB
RDS
Kansioiden toistojärjestyksestä
Jos MP3-/WMA-tiedostot on tallennettu useisiin
kansioihin, jokainen kansio saa järjestysnumeron
automaattisesti.
Kansiot voi valita kaukosäätimen FOLDER-painikkeella.
Jos kansiossa ei ole tuettuja tiedostoformaatteja, kansio
ohitetaan ja seuraava kansio valitaan.
Esimerkki: Kansion järjestysnumeron valitseminen, jos
MP3-/WMA-tiedostot on tallennettu alla olevan kuvan
mukaisesti.
■
MP3/WMA levyn toisto kansiotilan ollessa päällä
CD-R/RW-levyn toistaminen.
1 Paina painiketta CD ja pane levypesään MP3-/WMAlevy. Paina painiketta FOLDER ja levytiedot tulevat
näytölle.
MP3-symboli
WMA-symboli
TOTAL symboli
1 ROOT kansion numero on 1.
2 ROOT kansion sisälle tallennetuista kansioista (kansiot
A ja B) järjestysnumeron 2 ja 6 saa se kansio, joka on
tallennettu ensin.
3 Kansion A sisälle tallennetuista kansioista (kansiot C ja
D) järjestysnumeron 3 ja 4 saa se kansio, joka on
tallennettu ensin.
Kansioiden kokonaismäärä
2 Valitse toistettava kansio painikkeella PRESET (
Kansiosymboli
● Levylle tallennettujen kansioiden ja tiedostojen
järjestysnumerot
riippuvat
kirjoitusohjelmasta.
Joissakin tilanteissa tämä soitin ei välttämättä toista
tiedostoja samassa järjestyksessä kuin olet tallentanut
ne levylle.
● Jopa 999 kansiota ja niissä olevaa tiedostoa voidaan
lukea CD MP3/WMA-levyillä. Tähän lukuun kuuluvat
myös tiedostot, joita ei voida lukea.
Kansionumero
FOLDER C
(FOLDER 3)
FOLDER D
(FOLDER 4)
FOLDER B
(FOLDER 6)
FILE 1
FILE 2
FILE 3
FILE 4
FILE 5
FILE 6
FOLDER E
(FOLDER 5)
Ensimmäinen
raitanumero
3 Valitse toistettava tiedosto painikkeella
tai
.
4 Paina painiketta
/ (CD/USB / ). Toisto alkaa ja
tiedoston nimi näkyy.
● Jos levylle on tallennettu tiedot nimikkeestä sekä
artistin ja albumin nimi, voit tuoda tiedot näkyviin.
● Jos toistetaan kansiotilan ollessa päällä, paina
PRESET (
tai
) painiketta ja kansio voidaan
valita vaikka se on toisto-/taukotilassa. Se jatkaa
toisto-/taukotilaa valitun kansion ensimmäisellä
raidalla.
● Näytön sisältöä voidaan muuttaa painamalla CD/
USB DISPLAY painiketta.
Kansiotilaa voidaan vaihtaa FOLDER-painikkeella
kaukosäätimessä. Tiedostot jotka toistetaan kansiotilan
ollessa päällä voivat erota niistä, jotka toistetaan sen
ollessa pois päältä.
FOLDER A
(FOLDER 2)
tai
). (Kansiotila päällä)
4 Kansion D sisällä oleva kansio E saa numeron 5.
ROOT
(FOLDER 1)
Tiedostojen
Tiedoston nimen
näyttö
FILE 7
FILE 8
Laskurinäyttö
FILE 9
FILE 10
Albumin näyttö
Kansionäyttö
Nimikenäyttö
Artistin näyttö
Tärkeää:
Jos näyttöön syttyy teksti ”Not Support” kyseessä on
seuraava tilanne: ”Kopiosuojattu WMA -tiedosto” tai
”Toistettavaa tiedostoa ei tueta”.
Su-14
USB-muistin/MP3-soittimen kuunteleminen
Huomautus:
Kun iPod tai iPhone on telakoitu USB-tilassa laitteeseen, se alkaa
automaattisesti latautua. Näytöllä lukee ‘iPod DOCK Charge
Mode’. iPod tai iPhone täytyy irrottaa telakasta, jotta USBmassatallennuslaitetta/MP3-soitinta voidaan kuunnella.
2 Paina FOLDER-painiketta ja valitse toistettava kansio
painikkeella PRESET (
tai
). Siirry kohtaan 4
aloittaaksesi toiston kansiotilan ollessa päällä.
Vaihdatoistettavaa kansiota painikkeella PRESET (
tai ).
3 Valitse toistettava tiedosto painikkeella
tai
.
4 Paina painiketta
/ (CD/USB / ). Toisto alkaa ja
tiedoston nimi näkyy.
● Jos USB-muistiin on tallennettu tiedot nimikkeestä
sekä artistin ja albumin nimi, voit tuoda tiedot
näkyviin.
● Näytön sisältöä voidaan muuttaa painamalla CD/
USB DISPLAY painiketta.
■
USB-muistin poistaminen
1 Pysäytä toisto painikkeella
(CD/USB
).
2 Irrota USB-muisti USB-liittimestä.
CD/USB
RDS
Tärkeää:
Tuote ei ole yhteensopiva USB-muistilaitteiden tai MP3soitinten MTP- ja AAC-tiedostojärjestelmien kanssa.
■
Toistaminen USB/MP3 –soittimella
kansiotilan ollessa pois päältä
1 Valitse USB-toiminto painamalla kaukosäätimen painiketta
USB tai FUNCTION painiketta pääyksikössä toistuvasti. Liitä
USB-muisti jossa on MP3/WMA –tiedostoja laitteeseen. Kun
USB-muisti on liitetty laitteeseen, laitteen tiedot tulevat esiin.
2 Valitse toistettava tiedosto painikkeella
tai
.
3 Paina painiketta / (CD/USB / ). Toisto alkaa ja tiedoston
nimi näkyy.
● Jos USB-muistiin on tallennettu tiedot nimikkeestä sekä
artistin ja albumin nimi, voit tuoda tiedot näkyviin.
● Näytön sisältöä voidaan muuttaa painamalla CD/USB
DISPLAY painiketta.
Tärkeää:
Toiston taukoaminen:
Paina painiketta / (CD/USB
■
/ ).
Toistaminen USB/MP3 –soittimella
kansiotilan ollessa päällä
1 Valitse
USB-toiminto painamalla kaukosäätimen
painiketta USB tai FUNCTION painiketta pääyksikössä
toistuvasti. Liitä USB-muisti jossa on MP3/WMA –
tiedostoja laitteeseen. Kun USB-muisti on liitetty
laitteeseen, laitteen tiedot tulevat esiin.
Huomautukset:
● SHARP ei ole vastuussa tietojen katoamisesta USBmuistin ollessa liitettynä äänijärjestelmään.
● MP3 ja/tai WMA formaattiin pakattuja tiedostoja
voidaan toistaa, kun liitetty USB-liittimeen.
● Tämä USB-muisti tukee FAT 16 tai FAT 32
järjestelmää.
● SHARP ei taka, että kaikki USB-muistit toimivat tässä
äänijärjestelmässä.
● USB-kaapelin käyttöä ei suositella USB-muistin
liittämiseksi äänijärjestelmään. USB-kaapelin käyttö
heikentää äänijärjestelmän suorituskykyä. Ongelma ei
esiinny iPod-, iPhone- ja iPad-laitteissa.
● Tätä USB-muistia ei voida käyttää USB-väylän kautta.
● USB-liitintä ei ole tarkoitettu PC:n liitäntään, vaan sitä
käytetään musiikin suoratoistoon USB-muistista.
● Ulkoista kiintolevyä ei voida toistaa USB-liittimen
kautta.
● Jos USB-muisti sisältää paljon tietoja, voi niiden kuku
kestää pidemmän aikaa.
● Tämä tuote voi toistaa WMA- ja MP3-tiedostoja. Se
havaitsee toistettavan tiedostotyypin automaattisesti.
Jos tiedosto jota ei voida toistaa toistetaan tällä
tuotteella, ”Not Support” näytetään ja tiedosto
ohitetaan automaattisesti. Tämä kestää muutaman
sekunnin. Jos näyttöön ilmesyy epätavallisia
ilmoituksia tästä tiedostosta johtuen, sammuta ja avaa
laite uudelleen.
● Tämä tuote koskee USB-muisteja ja MP3-soittimia. Se
voi kuitenkin kohdata joitakin odottamattomia ongelmia
joidenkin laitteiden yhteydessä. Jos näin tapahtuu,
sammuta laite ja kytke se uudelleen päälle..
● MP3-soitin ei lataudu CD-toiminnon aikana.
Su-15
USB-toiston lisätoiminnot
Radion kuunteleminen
Seuraavat toiminnot ovat samat kuin CD-levyjen
toiminnot:
Sivu
Raidan suorahaku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Toista uudelleen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Satunnaistoisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ohjelmoitu toisto (MP3/WMA). . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Tärkeää:
Jos USB-muistia ei ole liitetty, ”USB No Media” näkyy
näytöllä.
Huomautukset:
● Laite tukee vain ”MPEG-1 Audio Layer-3” -formaatin
tiedostoja. (Näytteenottotaajuus on 32, 44,1, 48 kHz)
● MP3-tiedostojen toistojärjestys voi riippua tiedostojen
latauksen aikana käytetystä kirjoitusohjelmasta.
● MP3-tiedostojen tuettu bittinopeus on 32 ~ 320 kbps ja
WMA-tiedostojen 64 ~ 160 kbps.
● MP3-/WMA-tiedostoissa on käytettävä tarkennetta
”.MP3” tai ”.WMA”. Tiedostoja ei voi toistaa, jos
tarkenne on muu kuin MP3/WMA.
● Laitteella ei voi luoda soittolistoja.
● Laite voi näyttää enintään 32 merkin pituisen kansio- tai
tiedostonimen.
● MP3/WMA tiedostojen maksimimäärä on 65025.
● Luettavien kansioiden kokonaismäärä on 999, mukaan
lukien kansiot, joissa ei ole soitettavia tiedostoja.
Näytössä näkyvät kuitenkin vain MP3-tiedostoja
sisältävät kansiot.
● Näytön toistolaskuri ei välttämättä näyttä oikeaa
toistoaikaa toistettaessa tiedostoja, joiden bittinopeus
vaihtelee.
● Tuetut ID3TAG-tiedot ovat NIMIKE, ARTISTI ja
ALBUMi. Nimike, artistin ja albumin nimi voidaan
näyttää painamalla CD/USB DISPLAY painiketta
tiedoston toiston aikana tai taukotilassa.
● WMA-tiedostoihin
tallennetut
WMA-metatiedot
nimikkeestä, artistin ja albumin nimestä voidaan myös
näyttää. Kopiosuojattuja WMA-tiedostoja ei voi toistaa.
CD/USB
RDS
■
Virittäminen
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Paina painiketta TUNER toistuvasti ja valitse FM stereo
tai FM mono.
3 Valitse asema painikkeella TUNING (
tai
)
kaukosäätimessä.
● Manuaalihaku:
Viritä asema painamalla TUNING (
tai
)
toistuvasti.
● Automaattinen kanavahaku:
Kun painiketta TUNING (
tai
) painetaan yli
puolen sekunnin ajan, automaattihaku alkaa ja viritin
pysähtyy ensimmäisen vastaanotettavan aseman
kohdalle.
Huomautukset:
● Jos ilmenee radiohäiriöitä, automaattihaku saattaa
pysähtyä.
● Automaattihaku ohittaa heikkoa signaalia lähettävät
asemat.
● Pysäytä
automaattihaku
painamalla
uudelleen
painiketta TUNING ( tai ).
● Kun RDS- (Radio Data System) asema valitaan,
näytössä näkyy ensin taajuus ja sitten RDS-symboli.
Viimeisenä näytetään aseman nimi.
● Täydellinen RDS-asemien automaattihaku voidaan
tehdä ”ASPM”-toiminnon avulla. Lisätietoja sivulla 18.
FM stereo -lähetyksen vastaanottaminen:
● Valitse stereotila painikkeella TUNER. Näytössä näkyy
teksti ”ST”. “Näyttöön syttyy teksti ”
” ja ” ”, kun FMasema lähettää stereolähetystä.
● Jos FM-vastaanotto on heikko, paina painiketta
TUNER, kunnes ”ST”-symboli sammuu. Vastaanotto
vaihtuu monoksi ja ääni paranee.
Su-16
Radion kuunteleminen (jatkuu)
■
RDS-toiminnon (Radio Data System)
käyttäminen
Aseman tallentaminen muistiin
Voit tallentaa muistiin 40 FM-asemaa ja kuunnella niitä
painikkeen painalluksella. (Esiasetusviritys)
1 Käy läpi kohdat 1 - 3 osiossa ”Virittäminen”.
2 Paina painiketta MEMORY.
3 Valitse esiasetetun aseman kanavanumero painamalla
painikkeita PRESET (
tai
) 30 sekunnin sisällä.
Tallenna asemat järjestyksessä muistiin alkaen
esiasetetusta kanavasta 1.
RDS on tietojen lähetyspalvelu, jota yhä useampi FMasema tarjoaa. RDS-palvelua tarjoavat FM-asemat
lähettävät normaalien ohjelmasignaalien mukana
myös muita signaaleja. Tietoihin kuuluvat muun
muassa aseman nimi ja ohjelmatyypin tiedot, kuten
urheilu, musiikki jne.
Kun RDS-asema on valittu, näytössä näkyy ”RDS” ja
aseman nimi.
Näytössä näkyy teksti ”TP” (liikenneohjelma), kun
kuunneltava asema lähettää liikennetiedotteita. Kun
liikennetiedote lähetetään, näytössä näkyy teksti ”TA”
(liikennetiedote).
Näytössä näkyy teksti ”PTYI” (dynaamisen PTY:n
symboli), kun dynaamista PTY-asemaa vastaanotetaan.
4 Tallenna valittu asema muistiin painamalla 30 sekunnin
sisällä painikkeita MEMORY. Jos ”MEMORY”-symboli ja
esiasetusnumerot häviävät näytöstä ennen kuin asema
on muistissa, aloita tallentaminen uudelleen kohdasta 2.
5 Tallenna muita asemia, tai vaihda esiasetetun aseman
järjestysnumeroa toistamalla vaiheet 1 - 4. Kun uusi
asema on tallennettu muistiin, se korvaa aiemmin
samassa esiasetuspaikassa olleen aseman.
Tärkeää:
Varmuuskopiotoiminnon avulla muistiin tallennetut asemat
säilyvät muutaman tunnin ajan myös sähkökatkon aikana
tai jos laite irrotetaan verkkovirrasta.
■
Voit hallita RDS-toimintoja vain kaukosäätimellä.
■
RDS:n tarjoamat tiedot
Joka kerta kun RDS DISPLAY painiketta painetaan,
näyttö muuttuu seuraavasti:
Muistissa olevan aseman valitseminen
1 Valitse asema painamalla alle puolen sekunnin ajan
painiketta PRESET (
■
tai
).
Esiasetettujen asemien selaaminen
Muistiin tallennettuja esiasetusasemia voidaan selata
automaattisesti. (Esiasetusmuistin selaaminen)
CD/USB
RDS
1 Paina yli 0,5 sekunnin ajan painiketta PRESET (
tai
). Esiasetetun aseman numero vilkkuu ja jokaista
asemaa toistetaan 5 sekunnin ajan.
2 Kun haluttu asema löytyy, paina uudelleen painiketta
PRESET (
tai
).
Aseman nimi (PS)
■
Ohjelmatyyppi (PTY)
Kaikkien esiasetettujen asemien
poistaminen muistista
1 Kytke valmiustila päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Pääyksikössä: kun painike
ON/STAND-BY
näytetään.
painiketta,
Taajuus
on painettuna, paina
kunnes ”Tuner Clear”
Radiotekstit (RT)
Kun valitaan asema, joka ei lähetä RDS-tietoja, tai kun
RDS-aseman signaali on heikko, näytön teksti muuttuu
seuraavasti:
ON/STAND-BY
Su-17
No PS
No PTY
FM 98.80 MHz
No RT
RDS-toiminnon (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
■
Automaattisen asemien tallentamistoiminnon
(ASPM:n) käyttäminen
ASPM-tilassa viritin etsii automaattisesti uusia RDSasemia. Voit tallentaa jopa 40 asemaa.
Jos olet jo tallentanut asemia muistiin, uusia asemia
voidaan lisätä vähemmän.
1 Paina TUNER-painiketta kaukosäätimestä tai FUNCTIONpainiketta toistuvasti päälaitteen Valitse TUNER-toiminto.
■
1 Paina
TUNER-painiketta
kaukosäätimestä
tai
FUNCTION-painiketta toistuvasti päälaitteen Valitse
TUNER-toiminto.
2 Paina kaukosäätimen painiketta RDS ASPM ja pidä se
painettuna.
1 Kun teksti ”ASPM” on vilkkunut näytössä noin 4 sekunnin
ajan, haku alkaa (87,50 - 108,00 MHz).
Asemien valitseminen muistista
Asemien valitseminen ohjelmatyypin perusteella
(PTY-haku):
Voit etsiä aseman laitteen muistista ohjelmatyypin
perusteella (uutiset, urheilu, liikennetiedotteet jne.,
lisätietoja sivulla 19).
2 Paina kaukosäätimen painiketta RDS PTY.
Tekstit ”SELECT” ja ”PTYI TI” vuorottelevat näytössä
noin 6 sekunnin ajan.
2 Kun RDS-asema löytyy, näytössä näkyy hetken teksti
”RDS” ja asema tallennetaan muistiin.
3 Valitse ohjelmatyyppi painamalla painikkeita PRESET
(
3 Haun jälkeen tallennettujen asemien lukumäärä näkyy
näytössä 4 sekunnin ajan ja sitten näytössä näkyy teksti
”END” 4 sekunnin ajan.
tai
) 6 sekunnin aikana.
Ohjelmatyyppi näkyy näytössä jokaisella painikkeen
painalluksella. Jos painiketta pidetään alhaalla yli 0,5
sekunnin ajan, ohjelmatyyppi jää näkyviin.
4 Kun valittu ohjelmatyyppi vilkkuu (6 sekunnin aikana),
Jos haluat pysäyttää ASPM-toiminnon ennen haun loppumista:
Paina painiketta RDS ASPM asemien haun aikana.
Jo tallennetut asemat jäävät muistiin.
Huomautukset:
● Jos sama asema lähettää ohjelmaa usealla taajuudella,
voimakkain taajuus tallennetaan muistiin.
● Jos asemalla on sama taajuus kuin jo muistissa olevalla asemalla,
sitä ei tallenneta uudestaan.
● Jos muistissa on jo 40 asemaa, hakua ei suoriteta. Jos haluat
etsiä asemat uudestaan ASPM-toiminnolla, tyhjennä esiasetetut
asemat muistista.
● Jos muistiin ei ole tallennettu asema, teksti ”END” palaa näytössä
noin 4 sekunnin ajan.
● Jos RDS-signaali on hyvin heikko, aseman nimi ei ehkä tallennu
muistiin.
● Eri kanavilla voi olla sama aseman nimi.
● Tietyillä alueilla ja tiettyyn aikaan asemien nimet voivat muuttua
väliaikaisesti.
■
Huomioita RDS-toimintoihin liittyen
Mikään seuraavista tilanteista ei osoita, että laite olisi viallinen:
● Tekstit ”PS”, ”No PS” ja aseman nimi näkyvät näytössä
vuorotellen eikä laite toimi kunnolla.
● Tietty asema ei kuulu kunnolla tai asemalla suoritetaan testejä.
Tällöin RDS-vastaanotto ei ehkä toimi kunnolla.
● Jos vastaanotettavan RDS-aseman signaali on liian heikko,
aseman nimi ei ehkä näy näytössä.
● Näytössä välkkyvät noin 5 sekunnin ajan tekstit ”No PS”, ”No
PTY” tai ”No RT” ja sitten näytössä näkyy taajuus.
paina uudelleen painiketta RDS PTY.
Kun valittu ohjelmatyyppi on palanut 2 sekunnin ajan,
näyttöön syttyy teksti ”SEARCH” (haku) ja haku alkaa.
Huomautukset:
● Jos näyttö on lakannut vilkkumasta, aloita uudestaan
kohdasta 2. Jos laite löytää halutun ohjelmatyypin,
aseman kanavanumero syttyy näyttöön noin 8 sekunnin
ajaksi ja sitten näyttöön jää aseman nimi.
● Jos haluat kuunnella samaa ohjelmatyyppiä toiselta
asemalta, paina painikkeita RDS PTY kanavanumeron
tai aseman nimen vilkkuessa. Seuraava asema
haetaan.
● Jos asemaa ei löydy, näytössä näkyy 4 sekunnin ajan
teksti ”Not Found” (ei löytynyt).
Jos valitset liikenneohjelmat:
Jos valitset vaiheessa 3 liikenneohjelmat, näytössä näkyy
teksti ”TP”.
(Tämä ei tarkoita sitä, ettet voi kuunnella liikennetiedotteita
samanaikaisesti.)
Kun liikennetiedotetta lähetetään, näytössä palaa teksti
”TA”.
Radioteksteihin liittyviä huomautuksia:
● Radiotekstin ensimmäiset 14 merkkiä näkyvät näytössä 4
sekunnin ajan. Loput merkit vierivät näytön poikki.
● Jos valitset RDS-aseman, joka ei lähetä radiotekstejä, näytössä
näkyy ”No RT”, kun vaihdat radiotekstitilaan.
● Kun radiotekstitietoja vastaanotetaan tai kun tekstin sisältö
muuttuu, näytössä näkyy teksti ”RT”.
Su-18
RDS-toiminnon (Radio Data System) käyttäminen (jatkuu)
PTY- (ohjelmatyyppi) koodien, TP:n (liikenneohjelmien) ja
TA:n (liikennetiedotteiden) kuvaus.
Voit etsiä ja vastaanottaa seuraavia PTY-, TP- ja TA-signaaleja.
NEWS
AFFAIRS
INFO
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CULTURE
SCIENCE
VARIED
POP M
ROCK M
EASY M
LIGHT M
CLASSICS
OTHER M
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
SOCIAL
RELIGION
PHONE IN
Lyhyitä katsauksia faktoihin, ajankohtaisiin
tapahtumiin
ja
julkisiin
mielipiteisiin,
reportaaseja ja ajankohtaisohjelmia.
Uutisia
syventäviä
tai
laajentavia
ajankohtaisohjelmia, jotka yleensä esitetään
eri tyylillä tai eri muodossa, kuten väittelyinä tai
analyyseinä.
Ohjelmia, joiden tarkoitus on tarjota tietoa
käsitteen laajimmassa merkityksessä.
Urheiluun liittyviä ohjelmia.
Koulutukseen tähtääviä ohjelmia. Virallinen
muoto on tärkeä.
Radiokuunnelmia ja -sarjoja.
Ohjelmia, jotka keskittyvät kansalliseen tai
alueelliseen kulttuuriin, kuten kieleen,
teatteriin jne.
Luonnontieteistä ja teknologiasta kertovia
ohjelmia.
Pääosin puheohjelmia, jotka ovat usein kevyen
viihteellisiä ja jotka eivät sovi muihin
kategorioihin. Esimerkkejä: visailut, paneelit,
julkisuuden hahmojen haastattelut.
Kaupallista musiikkia, jota voidaan pitää
nykymaailman yleisön maun mukaisena.
Usein soitetaan levymyyntilistojen mukaista
musiikkia.
Nykyaikaista, modernia musiikkia, jota yleensä
tekevät ja esittävät nuoret muusikot.
Nykyaikaista musiikkia, jota pidetään
”kevyenä” verrattuna pop- ja rockmusiikkiin
sekä klassiseen musiikkiin tai jota ei voida
luokitella musiikkityylien erikoisaloihin kuten
jazziin, folkiin tai kantriin. Tähän kategoriaan
kuuluva musiikki on usein, muttei aina,
laulumusiikkia ja lyhytkestoista.
Klassista musiikkia laajalle yleisölle klassiseen
erikoistuneen
kuulijakunnan
sijaan.
Esimerkkinä
tästä
musiikkikategoriasta
voidaan mainita instrumentaalimusiikki sekä
laulu- ja kuorokappaleet.
Suurten orkesterien esiintymisiä, sinfonioita,
kamarimusiikkia jne. mukaan lukien ooppera.
Musiikkityylit, jotka eivät sovi muihin
kategorioihin.
Erityisesti
erikoistunutta
musiikkia kuten rhythm & bluesia sekä
reggaeta.
Säätiedotuksia
ja
-ennusteita
sekä
meteorologista tietoa.
Pörssikursseja,
kaupankäyntiä,
pörssikauppaa jne.
Nuorelle yleisölle suunnattuja ohjelmia, joiden
tarkoitus on viihdyttää opettamisen sijaan.
Ohjelmia ihmisistä ja asioista, jotka vaikuttavat
ihmisiin yksilöinä tai ryhminä. Muun muassa:
sosiologiaa,
historiaa,
maantietoa,
psykologiaa ja yhteiskunnallisia aiheita.
Kaikki jumaluskontoihin ja -uskomuksiin
liittyvät
ohjelmat,
jotka
käsittelevät
olemassaoloa ja etiikkaa.
Kuulijakunnan
edustajat
ilmaisevat
mielipiteitään joko puhelimitse tai jollakin
muulla julkisella foorumilla.
TRAVEL
LEISURE
JAZZ
COUNTRY
NATION M
OLDIES
FOLK M
DOCUMENT
TEST
ALARM!
NONE
TP
TA
Su-19
Ohjelmia, jotka kertovat pakettimatkoista,
lomaideoista ja -mahdollisuuksista sekä
matkustamisesta lähellä ja kauas oleviin
lomakohteisiin.
Asemilla
ei
tiedoteta
ongelmista, viivästyksistä tai matkantekoon
vaikuttavista tietöistä. Näitä tietoja varten on
TP/TA-tiedot.
Kuuntelijaa mahdollisesti kiinnostaviin vapaaajan
harrastuksiin
liittyviä
ohjelmia.
Esimerkkejä: puutarhanhoito, kalastus, antiikin
keräily, ruoanlaitto, ruoka & viini jne.
Moniäänistä, synkopoitua musiikkia, jolle
improvisointi on olennaista.
Kappaleita, joiden juuret ovat Amerikan
Etelävaltioiden musiikkiperinteessä. Musiikille
ominaista ovat suoraviivaiset melodiat ja
sanoitukset, jotka kertovat tarinan.
Kyseisestä maasta tai kyseiseltä alueelta
peräisin
olevaa
nykyaikaista
populaarimusiikkia, joka lauletaan kyseisen
maan kielellä. Kansainvälinen ”pop” on
yleensä peräisin Britanniasta tai Amerikasta,
ja laulut lauletaan englanniksi.
Musiikkia populaarimusiikin niin sanotulta
kulta-ajalta.
Musiikkia, jonka juuret ovat tietyn maan tai
kansan
musiikkikulttuurissa.
Kappaleet
soitetaan yleensä akustisilla soittimilla.
Kertovat
sanoitukset
voivat
perustua
historiallisiin tapahtumiin tai henkilöihin.
Tosiasioihin keskittyviä ohjelmia, joissa asiat
esitetään tutkivaan tyyliin.
Hätälähetyslaitteiden tai -vastaanotinten
testaaminen.
Hätätiedotteita,
joita
lähetetään
poikkeustilanteissa.
Tarkoituksena
on
varoittaa yleisluontoisista vaaratilanteista.
Ei ohjelmatyyppiä (vain vastaanotto).
Lähetykset,
joissa
lähetetään
liikennetiedotteita.
Liikennetiedotetta lähetetään.
Ajastus- ja uniajastustoiminnot (Vain kaukosäätimellä)
■
Ajastettu toisto
Ennen ajastuksen asettamista:
● Varmista, että kellonaika on oikea (lisätietoja sivulla 6
- 7). Jos kellonaika on väärin, ajastustoimintoa ei voi
käyttää.
● Ajastintoistolle: Liitä USB tai aseta levy tai liitä iPod.
CD/USB
1 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
RDS
2 Pidä CLOCK/TIMER painike painettuna.
Ajastettu toisto:
Laite kytkeytyy päälle ja toistaa valitun lähteen (CD,
TUNER, USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN) esiasetettuna
aikana.
Laitteessa on kahdentyyppisiä ajastimia: ONCE
TIMER ja DAILY TIMER.
Kerran-ajastin:
Kerran ajastintoisto toimii toimii vain kerran esiasetettuna
aikana.
(” ”-symboli).
Päivittäinen ajastin:
Päivittäinen ajastin toimii samaan aikaan jokaisena asetettuna päivänä. Aseta se esimerkiksi herätykseksi aamuisin.
(”DAILY”-symboli).
Kerra-ajastimen ja päivittäisen ajastimen yhdistelmä:
Käytä kerran-ajastinta radio-ohjelman kuunteluun ja
päivittäistä herätyksenä.
3 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
.
Valitse kohta ”Once” tai ”Daily” ja paina painiketta
ENTER.
4 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
.
Valitse kohta ”Timer Set” ja paina painiketta ENTER.
5 Ajastintoiston lähteen valitsemiseksi (CD, TUNER,
USB, iPod, AUDIO IN, LINE IN), paina
tai
painiketta. Paina ENTER.
Kun valitset virittimen, valitse asema painikkeilla
tai
. Paina sitten painikkeita ENTER. Jos asemaa ei
ole ohjelmoitu, näytössä näkyy teksti, ”No Preset” ja
ajastinasetus perutaan.
6 Säädä päivämäärää painamalla
tai
painiketta
ja paina ENTER -painiketta.
7 Säädä tunteja ENTER-painiketta painamalla. Paina
tai
painiketta ja sen jälkeen ENTER-painiketta.
8 Säädä minuutteja painamalla
tai
painiketta ja
paina ENTER-painiketta.
1 Aseta päivittäinen ajastus (sivut 20 - 21).
9 Aseta lopetusaika vaiheiden 7 ja 8 mukaisesti.
2 Aseta kerran-ajastus (sivut 20 - 21).
10 Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOLUME ja
paina
painiketta
ENTER.
äänenvoimakkuutta liian korkealle.
1 minuutti tai enemmän
Päivittäinen ajastin
Aloita
Pysäytys
Kerran-ajastin
Aloita
Älä
säädä
11 Kytke valmiustila päälle painikkeella ON/STAND-BY.
Pysäytys
Näyttöön syttyy symboli ”TIMER”, ja laite on valmis
ajastettuun toistoon.
12 Kun
asetettu
aika
koittaa,
toisto
alkaa.
Äänenvoimakkuus kasvaa asteittain, kunnes se
saavuttaa esiasetetun tason. Ajastimen osoitin vilkkuu
ajastintoiston aikana.
Su-20
Ajastus- ja uniajastustoiminnot (Vain kaukosäätimellä) (jatkuu)
13 Kun asetettu sammutusaika koittaa, laite siirtyy
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen:
automaattisesti valmiustilaan.
Kerran-ajastin:
Ajastin perutaan.
Päivittäinen ajastin:
Ajastin käynnistyy samaan aikaan jokaisena valittuna
päivänä. Se jatkuu kunnes päivittäinen ajastin perutaan.
Peruuta päivittäinen ajastin kun sitä ei käytetä.
1 Kun ”SLEEP” näkyy näytöllä, paina SLEEP painiketta.
Huomautukset:
● Kun ajastintoisto suoritetaan toisen laitteen ollessa
liitettynä USB-liittimeen tai AUDIO IN -liittimeen, valitse
”USB” tai ”AUDIO IN” tai ”LINE IN” vaiheessa 5.
● Laite kytkeytyy päälle tai siirtyy valmiustilaan
automaattisesti. Liitetty laite ei kuitenkaan kytkeydy
päälle tai pois päältä. Ajastintoiston lopettamiseksi,
noudata ohjeita kohdassa ”Ajastuksen asetusten
peruutus” tällä sivulla.
1 Kun ”SLEEP” näkyy näytöllä, paina SLEEP painiketta.
Ajastuksen asetusten tarkistaminen:
Uniajastus- ja ajastustoisto:
Voit esimerkiksi nukahtaa radiota kuunnellen ja herätä
seuraavana aamuna CD-levyä kuunnellen.
1 Kytke laitteen virta päälle ja pidä painike CLOCK/
TIMER painettuna.
2 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
.
Valitse kohta ”Once” tai ”Daily” ja paina painiketta
ENTER.
Uniajastuksen peruuttaminen:
Paina ON/STAND-BY-painiketta, kun näytössä lukee
”SLEEP”. Peruuta uniajastus valmiustilaa aktivoimatta
seuraavasti.
2 Paina viiden sekunnin sisällä ”0”-painiketta kahdesti,
kunnes ”SLEEP 00” tulee näytölle.
■
1 Aseta uniajastusaika (kohdat 1 - 5 yllä).
2 Aseta uniajastuksen asettamisen jälkeen ajastettu
toisto (kohdat 2 - 9, sivu 20).
3 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
.
Valitse kohta ”Timer Call” ja paina painiketta ENTER.
Ajastuksen asetusten peruutus:
Uniajastuksen
asettaminen
1 Kytke laitteen virta päälle ja pidä painike CLOCK/
Uniajastustoiminto pysähtyy
automaattisesti
2 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
.
Valitse kohta ”Once” tai ”Daily” ja paina painiketta
ENTER.
tai
.
Valitse kohta ”Timer Off” ja paina painiketta ENTER.
Ajastin peruuntuu (asetuksia ei peruuteta).
Muistissa olevien ajastusasetusten käyttö:
Ajastuksen asetukset tallennetaan muistiin, kun ne on
kerran annettu. Käytä samoja asetuksia seuraavasti:
Ajastuksen
asettaminen
painettuna.
tai
. Valitse
kohta ”Once” tai ”Daily” ja paina painiketta ENTER.
. Valitse
kohta ”Timer On” ja paina painiketta ENTER.
4 Kytke valmiustila päälle painikkeella ON/STAND-BY.
■
Ajastetun toiston
aloitusaika
Yhteyskaapeli ei ole mukana pakkauksessa. Osta alla
olevan kuvauksen mukainen kaapeli.
2 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
tai
Haluttu aika
Lisälaitteiden käyttäminen
1 Kytke laitteen virta päälle ja pidä painike CLOCK/TIMER
3 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
Lopetu
saika
1-99 minuuttia
TIMER painettuna.
3 Paina 10 sekunnin kuluessa painiketta
Ajastuksen ja uniajastuksen käyttäminen
yhtä aikaa
Uniajastus
Radio, CD, iPod, USB, Audio sisään ja linja sisään voidaan
kaikki sammuttaa automaatt.
1 Toista haluttua äänilähdettä.
2 Paina SLEEP-painiketta.
3 Aseta kellonaika painamalla viiden sekunnin sisällä numeropainiketta. (1 minuutti ~ 99 minuuttia)
4 Näyttöön syttyy teksti ”SLEEP”.
5 Laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, kun esiasetettu aika
koittaa. Äänenvoimakkuus pienennetään 1 minuuttia ennen
uniajastustoiminnon lopettamista.
Su-21
Kannettava
audiosoitin tms.
Äänikaapeli (ei mukana)
Lisälaitteiden käyttäminen (jatkuu)
■
Tärkeää:
Älä käytä laitetta television lähellä, koska televisio voi
aiheuttaa häiriöitä.
Kannettavan audiosoittimen tms.
kuunteleminen
1 Liitä kannettava audiosoitin tms. AUDIO IN -liittimeen.
Jos käytät videolaitetta, liitä äänilähtö tähän laitteeseen
ja kuvalähtö televisioon.
2 Kytke virta päälle painikkeella ON/STAND-BY.
3 Valitse AUDIO/LINE (INPUT)-toiminto painamalla
kaukosäätimen painiketta AUDIO IN tai FUNCTION
painiketta pääyksikössä toistuvasti.
4 Toista liitetystä laitteesta. Äänessä voi olla häiriöitä, jos
liitetyn laitteen äänenvoimakkuus on liian suuri.
Pienennä tällöin liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta. Jos
äänenvoimakkuus on liian hiljainen, lisää liitetyn laitteen
äänenvoimakkuutta.
■
Kuulokkeet
● Äänenvoimakkuutta ei saa kääntää korkeimmilleen, kun
laitetta kytketään päälle. Kuuntele musiikkia aina
kohtuullisella
äänenvoimakkuudella.
Liiallinen
äänenvoimakkuus
kuulokkeilla
kuunneltaessa
voi
vahingoittaa kuuloa.
● Pienennä aina äänenvoimakkuus ennen kuin irrotat
kuulokkeet soittimesta tai kytket ne soittimeen.
● Varmista, että kuulokkeissa on halkaisijaltaan 3,5 millimetrin
liitin ja että niiden impedanssi on 16 ja 50 ohmia. Suositeltu
impedanssi on 32 ohmia.
● Kuulokkeiden liittäminen laitteeseen kytkee kaiuttimet pois
päältä
automaattisesti.
Säädä
äänenvoimakkuutta
säätimestä VOLUME.
Vianetsintätaulukko
Voit ratkaista monet mahdolliset ongelmat itse kutsumatta paikalle
huoltoasentajaa.
Jos laite ei toimi asianmukaisesti, tarkista alla oleva lista ennen kuin
soitat valtuutetulle SHARP-jälleenmyyjälle tai huoltoliikkeeseen.
■
Yleistä
Vika
● Kellonaikaa ei ole
asetettu oikein.
● Laite ei vastaa
painikkeiden
painalluksiin.
● Ääni ei kuulu.
■
Mahdollinen syy
● Onko hiljan ollut sähkökatkos?
Aseta kellonaika uudelleen.
(Lisätietoja on sivulla 6)
● Kytke laitteen valmiustila päälle
ja kytke sitten virta uudelleen
päälle.
● Jos toimintahäiriö ei korjaannu,
nollaa laite. (Lisätietoja on sivulla
23)
● Onko äänenvoimakkuus tasolla
”Min”?
● Onko laitteeseen kytketty
kuulokkeet?
● Ovatko kaiuttimien johdot irti?
■
CD-soitin
Vika
● Toisto ei ala.
● Toisto pysähtyy kesken
kaiken tai siinä on muu
toimintahäiriö.
Mahdollinen syy
● Onko levy levykelkassa
ylösalaisin?
● Onko levy standardien
mukainen?
● Onko levy vääntynyt tai
naarmuuntunut?
● Toiston aikana ääni
● Onko laite paikassa, jossa se
hyppii tai katkeaa kesken
altistuu tärinälle?
raidan.
● Onko levy hyvin likainen?
● Onko laitteen sisälle tiivistynyt
kosteutta?
■
Viritin
Vika
● Radiosta kuuluu
jatkuvasti epätavallisia
ääniä.
iPod, iPhone tai iPad
Vika
● Ääni ei kuulu.
Televisiossa/näytössä
ei näy kuvaa.
Mahdollinen syy
● iPod-, iPhone- tai iPad-toisto ei ala.
● iPod, iPhone tai iPad ei ole kunnolla
kiinni laitteessa.
● Onko laitteen pistotulppa kytketty
pistorasiaan?
● Videokaapeli ei ole kunnolla kiinni.
● Television/näytön tuloasetus ei ole
oikea.
● iPod television ulos toimintoa ei olla
asetettu ulostulovideolle.
● USB-liitäntä ei tue videota.
● iPod, iPhone tai iPad ei ● iPod, iPhone tai iPad ei saa kunnon
lataudu.
kosketusta liittimeen.
● iPod (3nd generation) käyttäminen.
● iPod tai iPhone ei tueta.
Yhteensopivat mallit löydät sivulta 9.
● iPhone näytölle tulee
● iPhone akku on vähissä. Lataa
virheviesti ”This
iPhone akku.
accessory is not made ● Iphone ei olla telakoitu oikein.
to work with iPhone” tai
”This accessory is not
supported by iPhone”.
■
USB
Vika
● Laitetta ei havaita.
● Toisto ei ala.
● Väärä aika näkyy.
● Väärä tiedostonimi
näkyy.
Su-22
Mahdollinen syy
● Onko laite television tai
tietokoneen lähellä?
● Onko FM-antenni oikein
sijoitettu? Siirrä antenni pois
pistorasian läheltä.
Mahdollinen syy
● Onko MP3/WMA tiedostoja
käytettävissä?
● Onko laite liitetty kunnolla?
● Onko se MTP-laite?
● Sisältääkö laite vain AACtiedostoja?
● Onko se kopiointisuojattu WMAtiedosto?
● Onko MP3-tiedosto virheellinen?
● Toistetaanko tiedostoa
vaihtelevalla bittinopeudella?
● Onko tiedostonimi kirjoitettu
japanilaisilla tai kiinalaisilla
merkeillä?
Vianetsintätaulukko (jatkuu)
■
Vika
● Wi-Fi-verkon yhteys
epäonnistui.
■
■
Wi-Fi-yhteyden
Mahdollinen syy
● Onko reitittimesi Wi-Fisertifioitu?
● Tämä yksikkö ei tue WPS-Pinja WPS-PBC-reitittimiä.
● Onko SSID-lähetys Wi-Fireitittimessä otettu käyttöön?
● Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan
käyttämistä, joka on runsaasti
päällekkäin lähekkäisen Wi-Fiverkon kanssa.
● Sijaitseeko laite lähellä
häiriölähdettä, joka saattaa
vaikuttaa Wi-Fi-signaaleihin,
kuten mikroaaltouunit?
● Käyttääkö tietokoneesi Wi-Fiverkkoa? Ethernet-yhteys
AirPlay- / DLNAverkkomäärityksille ei ole
mahdollinen.
● Älä käytä erikoismerkkejä "%, #,
*" reitittimen tai AirPlay-laitteen
asetusvalikossa.
AirPlay / DLNA
Vika
● Ei AirPlay-kuvaketta
Apple AirPlaylaitteessa tai
tietokoneen
iTunesissa.
● AirPlay-yhteys
epäonnistui Macilla tai
tietokoneella.
● Musiikin virtauksen
katkeilu.
Mahdollinen syy
● Onko laite kytketty AirPlayverkkoon?
● Onko tietokoneesi Bonjourpalvelu otettu käyttöön ennen
kuin avaat iTunesin?
● Palomuurit ja tietoturvaohjelmisto
täytyy poistaa käytöstä.
● Onko verkko tarpeeksi nopea?
Muut kodin reitittimeen kytketyt
laitteet täytyy ehkä olla kytkettynä
pois päältä.
● Käynnistä Apple AirPlay -/ DLNAlaite tai tämä laite uudelleen.
● Lopeta kaikki internet-sisällön
selailu kotireitittimelläsi.
● Ota automaattinen kanavan
skannausasetus käyttöön Wi-Fi reitittimellä, jos se on saatavilla.
● Ota WISH (Wireless Intelligent
Stream Handling, langaton
älykkään virtauksen käsittely), jos
se on käytössä.
● Ota QoS (Quality of Service,
palvelulaatu) -asetus käyttöön
Wi-Fi-reitittimellä, jos se on
käytettävissä.
● Muut kodin reitittimet täytyy olla
pois päältä.
Kaukosäädin
Vika
● Kaukosäädin ei toimi.
■
Mahdollinen syy
● Onko laitteen pistotulppa
kytketty pistorasiaan?
● Ovatko paristojen navat oikein
päin?
● Ovatko paristot tyhjät?
● Onko etäisyys tai kulma oikea?
● Onko kaukosäätimen sensori
voimakkaassa valossa?
Kosteuden tiivistyminen
Äkilliset lämpötilamuutokset sekä varastointi tai käyttö
erittäin kosteissa tiloissa voi aiheuttaa kosteuden
tiivistymistä kotelon sisään (CD:n lukupäähän jne.) tai
kaukosäätimen lähettimeen. Kosteuden tiivistyminen voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä. Jos laitteen sisään tiivistyy
kosteutta, ota levy pois soittimesta ja anna virran olla
päällä kunnes normaali toisto onnistuu (noin tunnin ajan).
Kuivaa kaukosäätimen lähettimeen tiivistynyt kosteus
pehmeällä liinalla ennen laitteen käyttöä.
■
Jos ongelma ei häviä
Jos laite altistuu voimakkaalle ulkoiselle häiriölle
(mekaaninen isku, staattinen sähkö, salaman aiheuttama
jännitepiikki jne.) tai jos sitä käytetään väärin,
toimintahäiriöitä voi ilmetä.
Toimi silloin seuraavasti:
1 Kytke laitteen valmiustila päälle ja kytke sitten virta
uudelleen päälle.
2 Jos edellä mainittu ei auta, irrota laite verkkovirrasta ja
kytke se verkkovirtaan uudestaan. Kytke sitten laitteen
virta päälle.
Tärkeää:
Jos kumpikaan yllä olevista toimenpiteistä ei auta,
tyhjennä laitteen muisti palauttamalla tehdasasetukset.
■
Tehdasasetukset, muistin tyhjentäminen
1 Kytke valmiustila päälle painikkeella ON/STAND-BY.
2 Kun painike OPEN/CLOSE on painettuna, paina ON/
STAND-BY painiketta, kunnes ”Clear All” näytetään.
Huomautus:
Toiminto poistaa kaiken laitteen muistiin tallennetun tiedon, kuten
kellonajan, ajastusasetukset ja virittimen esiasetukset.
■
Verkkoyhteyden resetointi
Jos verkkoyhteys toimii huonosti, suorita resetointi seuraavasti:
Verkkoyhteyden ollessa auki paina CLEAR-näppäintä niin kauan
kunnes näyttöön ilmestyy teksti ”Verkkoyhteys selvä”.
Tämä toimenpide poistaa siihenastisen Wi-Fi -asetuksen.
■
Ennen laitteen kuljettamista
Poista iPod, iPhone, iPad, USB-muisti ja levy laitteesta. Aseta
sitten laite valmiustilaan. Laitteen kantaminen iPod, iPhone- tai
iPad-laitteen tai USB-muistin ollessa liitettynä tai levyn ollessa
laitteen sisällä voi vahingoittaa laitetta.
Su-23
Vianetsintätaulukko (jatkuu)
■
EI
CD-levyjen käsitteleminen
CD-levyt eivät vaurioidu kovin helposti, mutta levyn pintaan
kertynyt lika voi aiheuttaa lukuvirheitä. Alla olevia ohjeita
seuraamalla varmistat CD-kokoelmasi ja-soittimesi
pitkäikäisyyden.
● Levyn kummallekaan pinnalle ei saa kirjoittaa mitään. Tämä
koskee erityisesti etiketitöntä puolta, jolta signaalit luetaan. Älä
tee merkintöjä tälle pinnalle.
● Levyjä ei saa pitää suorassa auringonvalossa eikä
kuumissa tai kosteissa paikoissa.
● Pidä aina kiinni CD-levyn reunoista. Sormenjäljet, lika tai
CD-levyn pinnalla oleva vesi voi aiheuttaa kohinaa tai
lukuvirheitä. Jos CD-levy on likainen ja ilmenee
toistohäiriöitä, pyyhi levy pehmeällä kuivalla liinalla
keskeltä reunoille suuntautuvalla liikkeellä.
KYLLÄ
Oikein
Ylläpito
■
Kotelon puhdistaminen
Pyyhi laitteen kotelo aika ajoin pehmeällä liinalla ja
laimennetulla saippualiuoksella. Kuivaa laite liinalla.
Huomautus:
● Puhdistamiseen ei saa käyttää kemikaaleja (bensiiniä,
tinneriä jne.). Laitteen kotelo voi vahingoittua
kemikaaleista.
● Laitteen sisälle ei saa päästä öljyä. Seurauksena voi olla
toimintahäiriö.
Tekniset tiedot
Jatkuvan tuotekehittelyn vuoksi SHARP varaa oikeuden muuttaa
laitteen ulkomuotoa tai teknisiä tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
Suorituskyvystä kertovat luvut ovat laitteiden nimellisarvoja.
Yksittäisten laitteiden suorituskyky voi poiketa näistä tiedoista hiukan.
■
Yleistä
Virtalähde
Virrankulutus
Mitat
Paino
AC 220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Virta päällä: 40 W
Valmiustilassa: 0,4 W(*)
Leveys: 215 mm
Korkeus: 96 mm
136 mm (langaton antenni
ylöspäin)
Syvyys: 335 mm
2,8 kg
( * ) Tämä virrankulutuksen arvo saadaan, kun demostration
tila on peruutettu virta valmiustilaan. Katso sivu 4
peruuttaa esittelyä tilassa.
■
Vahvistin
Antoteho
Lähtöliittimet
Tuloliittimet
■
PMPO: 200 W
MPO: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.)
RMS: 100 W (50 W + 50 W) (10% T.H.D.)
RMS: 66 W (33 W + 33 W) (1% T.H.D.)
Kaiuttimet: 4 ohmia. 20 Hz - 20 kHz
Subwooferin esivahvistinlähtö (äänisignaali):
200 mV/10 k ohmia 70 Hz:ssä
Videolähtö: 1 Vp-p
Kuulokkeet: 16 ohmia (suositus: 32 ohmia)
Äänitulo (äänisignaali):
500 mV/47 k ohmia
Linja sisään (analoginen tulo):
500 mV/47 k ohmia
CD-soitin
Tyyppi
Signaalin tiedot
Digitaalianalogiamuunnin
Taajuusvaste
Dynaaminen
vaihteluväli
Yksi levy usean levyn CD-soittimessa.
Kosketukseton kolmisäteinen
puolijohdelaserlukupää
Monibittinen digitaali-analogiamuunnin
■
USB (MP3 / WMA)
● Yhteensopiva USB 1.1 (Full
Speed)/ 2.0 muistilaitteiden
kanssa.
● Vain tukipakkaus ja CBIprotokolla.
Tuetut tiedostot
● MPEG 1 Layer 3
● WMA (Ei DRM)
Bittinopeuden tuki
● MP3 (32 ~ 320 kbps)
● WMA (64 ~ 160 kbps)
Muu ongelma
● MP3/WMA tiedostojen
maksimimäärä on 65025.
● Kansioiden maksimimäärä on 999,
mukaan lukien päähakemisto.
● Tuetut ID3TAG-tiedot ovat
NIMIKE, ARTISTI ja ALBUMi.
● Tukee ID3TAG versiota 1 ja 2.
Tiedostojärjestelmän ● Tukee USB-laiteita Microsoft
tuki
Windows/DOS/FAT 12/ FAT 16/
FAT 32 käyttöjärjestelmässä.
● 2 kilotavun lohkopituus sektorilla.
USB-liitäntä
■
Viritin
Taajuusalue
Esiasetus
■
Kaiutin
Tyyppi
Enimmäisottoteho
Mitattu ottoteho
Impedanssi
Mitat
Paino
20 - 20 000 Hz
90 dB (1 kHz)
Su-24
FM: 87,5 - 108,0 MHz
40 (FM-asemaa)
2-suuntainen kaiutinjärjestelmä
2,5 cm Dome-Tweeter
12 cm Bassokaiutin
100 W
50 W
4 ohmia
Leveys: 148 mm
Korkeus: 262 mm
Syvyys: 203,5 mm
2,5 kg/kappale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement