Yamaha A-S300 käyttöohje
A-S300
Stereovahvistin
Käyttöohje
Julkaisija:
Musta Pörssi Oy
Kutojantie 4
02630 Espoo
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
i Fi
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i Fi
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi laitteen joka puolelle on jätettävä tilaa
vähintään seuraavasti:
Päälle: 30 cm
Taakse: 20 cm
Sivuille: 20 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan
(esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon.
Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, sammuta virta tästä laitteesta
painamalla A -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta. Hävitä paristot jätehuolto-ohjeiden mukaan.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan, laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka sammuttaisit laitteen painamalla Apainiketta tai vaikka kytkisit laitteen valmiustilaan kauko-ohjaimen
A-painikkeella. Tässä toimintatilassa laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä
kostua.
Vain A-S500
Tämä merkki on kiitettävä laitteeseen, jonka kansi saattaa
kuumentua käytön aikana.
SISÄLTÖ
KÄYTTÖ
Hyödyllisiä toimintoja ............................................ 1
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET ........ 1
LAITTEEN RAKENNE ........................................ 2
TOISTO JA TALLENNUS ....................................8
Ohjelmalähteen toisto ................................................ 8
Äänensävyn säätö ...................................................... 8
Jonkin ohjelmalähteen tallentaminen ........................ 9
Etulevy ja kauko-ohjain............................................. 2
Kauko-ohjain ............................................................. 3
Takalevy .................................................................... 4
TIEDOSTOJEN TOISTO
iPhonesta/iPodista .............................................10
KYTKENNÄT ........................................................ 5
LISÄTIETOA
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet ....................... 5
Verkkojohto ............................................................... 7
VIANMÄÄRITYS.................................................13
TEKNISET TIEDOT............................................17
KÄYTTÖÖNOTT
O
iPod-yleistelakka ..................................................... 11
Langaton iPod-järjestelmä ....................................... 12
KÄYTTÖÖNOTTO
„
JOHDANTO
JOHDANTO
Tietoja käyttöohjeesta
KÄYTTÖ
• ! on vinkki.
• Joitakin toimintoja voi käyttää sekä keskusyksikön että kauko-ohjaimen painikkeilla. Jos painikkeilla on eri nimet,
tässä käyttöohjeessa kauko-ohjaimessa olevan painikkeen nimi on suluissa.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden
vastaavien muutosten myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata ensisijaisesti laitteen antamia
vaihtoehtoja.
JOHDANTO
LISÄTIETOA
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
Tällä laitteella voit käyttää seuraavia toimintoja:
‹
Parantaa äänenlaatua Pure Direct (s. 8) -toiminnolla
‹ Toistaa musiikkia iPhonesta/iPodista (tarvitset lisäksi
Yamaha-lisävarusteen; s. 10)
‹ Valita toiston ohjelmalähteeksi ja tallennettavaksi
ohjelmalähteeksi eri laitteet (vain A-S500, s. 9)
‹ Ohjata muita Yamaha-laitteita tämän laitteen kauko-
ohjaimella (s. 3)
Tehostaa bassoääniä kytkemällä tähän laitteeseen
subwooferin (s. 5)
‹ Säästää virtaa POWER MANAGEMENT- kytkimellä (s.
7)
‹
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
Tarkasta, että sait seuraavat osat.
Kauko-ohjain
Paristot (2)
(AA, R6, UM-3)
suomi
1 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Etulevy ja kauko-ohjain
(A-S500)
1 A (Power - Virta)
Etulevy: A-painike
Laite toimintatilaan tai pois toimintatilasta.
On-asento: painike painettu sisään
Off-asento: painike vapautettu ulospäin
Kauko-ohjain: A-painike
Kun tämä laite on toimintatilassa: kytkee laitteen
toimintatilaan tai valmiustilaan.
Huom!
Tämä laite käyttää vähän sähköä, vaikka virta olisikin kytketty
pois tai vaikka laite olisi valmiustilassa.
2 POWER ON - virran merkkivalo
Valon merkitys:
Kirkas valo: virta on päällä
Himmeä valo:valmiustila
Ei valoa:
virta on pois päältä.
!
POWER-merkkivalo palaa kirkkaana, kun iPhone/iPod latautuu,
vaikka tämä laite olisi valmiustilassa.
3 Infrapunasignaalien lähetin
Lähettää ohjaussignaalin keskusyksikköön.
4 Kauko-ohjaussignaalien vastaanotin
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit.
5 INPUT-valitsin ja merkkivalot
Valitse ohjelmalähde, jota haluat kuunnella. Valitun
ohjelmalähteen merkkivalo palaa.
!
Ohjelmalähteen nimi vastaa takalevyn liittimen nimeä.
2 Fi
LAITTEEN RAKENNE
6 PHONES-liitin
Kuulokkeiden kytkentäliitin. Ellet halua äänen toistuvan
kaiuttimista, laita SPEAKERS-valitsin OFF-asentoon.
8 REC OUT -valitsin [vain A-S500]
Valitse tallentuvaksi ohjelmalähteeksi muu kuin INPUTvalitsimella valittu ohjelmalähde. Voit siis kuunnella yhtä
lähdettä ja tallentaa toista ohjelmalähdettä (ks. s. 9).
9 BASS-säädin
Lisää tai vähennä bassotaajuuksien kuuluvuutta (ks. s. 9).
0 TREBLE-säädin
Lisää tai vähennä korkeiden taajuuksien kuuluvuutta (ks.
s. 9).
A BALANCE-säädin
Säädä vasemman ja oikean äänikanavan välistä
äänenvoimakkuuseroa (ks. s. 9).
B LOUDNESS-säädin
Ylläpitää äänen sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla (ks. s. 9).
C PURE DIRECT -valitsin ja -merkkivalo
Toistaa puhtaimman mahdollisimman äänisignaalin
kaikista ohjelmalähteistä. Merkkivalo palaa toiminnon
käytön aikana (ks. s. 8).
MUTE-painike (vain kauko-ohjain)
Äänenvoimakkuus vaimenee n. 20 dB.
!
• Valittuna olevan ohjelmalähteen ilmaiseva INPUT-merkkivalo
vilkkuu, kun äänentoisto on mykistettynä.
• Äänenmykistys kytkeytyy pois käytöstä, kun painat uudestaan
MUTE-painiketta tai säädät äänenvoimakkuutta kääntämällä
etulevyn VOLUME-säädintä tai painamalla kauko-ohjaimen
VOLUME +/– -painikkeita.
JOHDANTO
7 SPEAKERS-valitsin
Kytke toimintatilaan/valmiustilaan vastaavaan
kaiutinliitäntään (SPEAKERS A tai B tai molemmat
A+B) kytketyt kaiuttimet.
D VOLUME-säädin
VOLUME +/–
Ohjaa äänen lähtötasoa.
Ei vaikuta tallentuvan äänen REC-tallennustasoon.
E iPhone/iPod-ohjauspainikkeet
Ohjaa iPhonea/iPodia, joka on kytketty lisävarusteena
myytävään Yamaha iPod-yleistelakkaan (ks. s. 11) tai
iPodin langattomaan kytkentäjärjestelmään (ks. s. 12).
F Yamahan virittimen ohjauspainikkeet
Ohjaa Yamaha-virittimen toimintoja.
Huom!
Vaikka käytössäsi olisi Yamaha-viritin, tietyt toiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä. Lue lisäohjeita laitteen omasta
käyttöohjeesta.
G Yamahan CD-soittimen ohjauspainikkeet
Ohjaa Yamaha CD-soittimen toimintoja.
Huom!
Vaikka käytössäsi olisi Yamaha CD-soitin, tiettyjä toimintoja ei
välttämättä voi käyttää. Lue lisäohjeita laitteen omasta
käyttöohjeesta.
Kauko-ohjain
„
Paristot kauko-ohjaimeen
Enintään 6m
AA, R6, UM-3 -paristot
Huom!
Laita paristot oikein päin. Napaisuusmerkit ovat paristotilassa!
„
Kauko-ohjaimen käyttö
Huom!
Kauko-ohjaimen ja tämän laitteen välissä ei saa olla isoa estettä.
suomi
Kauko-ohjain lähettää suoria infrapunasäteitä.
Osoita kauko-ohjaimella suoraan tämän laitteen
etulevyssä olevaa kauko-ohjainsignaalien vastaanotinta.
3 Fi
LAITTEEN RAKENNE
Takalevy
(mallit Taiwan, Central/South America)
1 Tuloliittimet CD-soittimelle
Kytke CD-soitin (ks. s. 5).
2 PHONO-liittimet ja GND-liitin
Levysoittimelle, jossa on MM-äänirasia, ja liittimen
maadoittamiseen (ks. s. 5).
3 Audio IN ja OUT - Äänen tulo- ja lähtöliittimet
Kytkentäliittimet erillislaitteille, kuten virittimelle jne.
(ks. s. 5).
4 DOCK-liitin
Kytkentäliitin Yamahan iPod-yleistelakalle tai
langattomalle iPod-kytkentälaitteelle (mydään erikseen)
(ks. s. 10).
5 SUBWOOFER OUT -liitin
Kytkentäliitin subwooferille, jossa on sisäänrakennettu
vahvistin (aktiivisubwoofer) (ks. s. 5).
6 POWER MANAGEMENT -kytkin
Kytkee automaattisen virransammutuksen käyttöön tai
pois käytöstä (ks. s. 7).
„
IMPEDANCE SELECTOR-valitsin
VAROITUS
Älä muuta IMPEDANCE SELECTOR-kytkimen asentoa
silloin, kun tässä laitteessa on virta. Laite voi mennä rikki.
Ellei tämä laite kytkeydy toimintatilaan, IMPEDANCE
SELECTOR-kytkin ei ehkä ole kunnolla kummassakaan
asennossa. Siinä tapauksessa irrota verkkojohto
pistorasiasta ja laita kytkin kunnolla oikeaan asentoon.
Valitse kytkimen asento (LOW tai HIGH) järjestelmään
kytkemiesi kaiuttimien impedanssin perusteella.
Kytkimen
asento
Impedanssi
HIGH
• Jos käytössä on yksi kaiutinpari (A tai B),
jokaisen kaiuttimen impedanssin on oltava 6 Ω
tai enemmän.
• Jos käytössä on samanaikaisesti kaksi
kaiutinparia (A ja B), jokaisen kaiuttimen
impedanssin on oltava 12 Ω tai enemmän.
• Jos teet kaksoisjohdotuksen (bi-wirekytkentä), kunkin kaiuttimen impedanssin on
oltava 6 Ω tai enemmän. Lisätietoja Ks. s. 6.
LOW
• Jos käytössä on yksi kaiutinpari (A tai B),
jokaisen kaiuttimen impedanssin on oltava 4 Ω
tai enemmän.
• Jos käytössä on samanaikaisesti kaksi
kaiutinparia (A ja B), jokaisen kaiuttimen
impedanssin on oltava 8 Ω tai enemmän.
• Jos teet kaksoisjohdotuksen (bi-wirekytkentä), kunkin kaiuttimen impedanssin on
oltava 4 Ω tai enemmän. Lisätietoja, s. 6.
7 SPEAKERS A/B-liittimet
Kytke yksi tai kaksi kaiutinparia (ks. s. 5).
8 VOLTAGE SELECTOR-valitsin
(mallit Taiwan, Central/South America)
The VOLTAGE SELECTOR switch must be set to your
local main voltage before plugging the power cable into
the wall outlet (ks. s. 7).
9 IMPEDANCE SELECTOR-valitsin
Katso IMPEDANCE SELECTOR-valitsin tällä sivulla.
0 Verkkojohto
Kytke verkkojohto pistorasiaan (ks. s. 7).
4 Fi
KÄYTTÖÖNOTTO
KYTKENNÄT
Kytkennät: kaiuttimet ja erillislaitteet
VAROITUS
SPEAKERS A kaiuttimet
Levysoitin
DVD-soitin
tms.
Audio
out
Audio
out
CD-soitin
GND
Audio
out
Audio
out
Viritin
CD-tallennin
tms.
Audio
out
Audio
in
Kytkentä
DOCKliittimeen
(s. 10)
KÄYTTÖÖNOTTO
• Kytke tämä ja muut laitteet verkkosähköön vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat kytkennät.
• Tee kaikki kytkennät oikein: L-liittimestä (left, vasen) L-liittimeen, R-liittimestä (right, oikea) R-liittimeen, “+”liittimestä “+”-liittimeen, “–”-liittimestä “–”-liittimeen. Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos
kaiutinkytkentöjen napaisuus on väärä, ääni kuulostaa luonnottomalta ja siitä puuttuu basso. Lue lisätietoja jokaisen
laitteen käyttöohjeesta.
• Kytke audiolaitteet RCA-kaapeleilla (paitsi kaiuttimet ja DOCK-liittimeen kytkemäsi laite).
Audio
in
Audio
out
Kasettidekki
tms.
Subwoofer
SPEAKERS B kaiuttimet
!
suomi
• PHONO-liittimeen voi kytkeä vain levysoittimen, jossa on MM-äänirasia.
• Kytke levysoitin GND-liittimeen kohinan vähentämiseksi. Joidenkin levysoittimien ääni kohisee vähemmän, kun jätät GNDkytkennän tekemättä.
5 Fi
KYTKENNÄT
VAROITUS
• IMPEDANCE SELECTOR-kytkin on laitettava oikeaan asentoon ennen kaiuttimien kytkemistä. Lisätietoja, Ks. s. 4.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat
mennä rikki.
• Kytke tämä ja muut laitteet verkkosähköön vasta sitten, kun olet tehnyt kaikki tarvittavat kytkennät.
„
1
Poista noin 10 mm eristettä jokaisen
kaiutinkaapelin päästä. Kierrä sitten paljaat
johtimet yhteen oikosulkujen estämiseksi.
10 mm
Kaksoisjohdotettavat kaiuttimet (bi-wirekytkentä)
Bi-wire-kytkentä erottaa bassoelementin yhdistetystä
keskiäänisestä/diskanttielementistä. Näin kytkettävässä
kaiuttimessa on neljä liitintä. Kahden liitinsarjan ansiosta
kaiutin voidaan jakaa kahteen toisistaan erilliseen osaan.
Tämän kytkennän aikana keski- ja ylätaajuuksia toistava
elementti kytketään yhteen liitinsarjaan, matalia ääniä
toistava elementti toiseen liitinsarjaan.
Tämä laite
2
Kytke kaiutinjohto.
Kaiutin
1 Avaa liitin.
2 Työnnä yksi paljas johdin kummankin
liittimen sivussa olevaan reikään.
3 Kiristä liitin niin, että johdin pysyy hyvin
paikallaan.
Punainen: positiivinen (+)
Musta: negatiivinen (–)
Kytke toinen kaiutin toiseen liitinsarjaan samalla tavalla.
VAROITUS
n
Connecting via banana plug
(Except for Asia, U.K. and Europe
models)
Tighten the knob and then insert the banana plug into the
end of the corresponding terminal.
Bi-wire-kytkentää varten sinun on laitettava
IMPEDANCE SELECTOR-kytkin HIGH- tai LOWasentoon sen mukaan, mikä on kytkemiesi kaiuttimien
impedanssi:
6 Ω tai enemmän: HIGH
4 Ω tai enemmän: LOW
Ks. s. 4, lisätietoja IMPEDANCE SELECTORkytkimestä.
Huom!
Banana plug
Bi-wire-kytkentää käyttäessäsi poista kaiuttimessa liittimiä
yhdistävä silta tai kaapeli.
!
Bi-wire-kytkentää käyttääksesi sinun on laitettava SPEAKERSvalitsin A+B-asentoon.
6 Fi
KYTKENNÄT
Verkkojohto
(mallit Taiwan, Central/South America)
POWER
MANAGEMENT
VOLTAGE
SELECTOR
Pistorasiaan, käytä
mukana toimitettua
verkkojohtoa
KÄYTTÖÖNOTTO
„
POWER MANAGEMENT -kytkin
Kytkee automaattisen virransammutuksen käyttöön tai
pois käytöstä.
Kun automaattinen virransammutus on käytössä, se
kytkee tämän laitteen automaattisesti valmiustilaan,
mikäli mitään toimintoa ei ole käytetty 8 tuntiin.
„
„
Verkkojohto
Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke verkkojohto
pistorasiaan.
VOLTAGE SELECTOR-valitsin
(mallit Taiwan, Central/South America)
The VOLTAGE SELECTOR switch on the rear panel of
this unit must be set for your local main voltage BEFORE
plugging the power cable into the wall outlet.
Improper setting of the VOLTAGE SELECTOR switch
may cause damage to this unit and create a potential fire
hazard.
Select the switch position (left or right) according to your
local voltage using a straight slot screwdriver. Voltages
are AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz.
suomi
7 Fi
KÄYTTÖ
TOISTO JA TALLENNUS
Ohjelmalähteen toisto
SPEAKERS
VOLUME
5
Käynnistä toisto valitusta ohjelmalähteestä.
6
Säädä äänenvoimakkuus etulevyn VOLUMEsäätimellä (tai kauko-ohjaimen VOLUME +/–painikkeilla).
!
Voit säätää äänensävyä BASS, TREBLE, BALANCE ja
LOUDNESS-säätimillä ja etulevyn PURE DIRECT-kytkimellä.
7
INPUT
A
Kun lopetat ohjelmalähteen kuuntelun, paina
etulevyn A-painike ulos, niin tämä laite
sammuu.
!
INPUT
Jos painat kauko-ohjaimen A-painiketta silloin, kun etulevyn Akytkin on ON-asennossa, tämä laite kytkeytyy valmiustilaan.
Kytke tämä laite takaisin toimintatilaan painamalla A.
Äänensävyn säätö
VOLUME
TREBLE
1
Käännä etulevyssä oleva VOLUME-säädin
vastapäivään ääriasentoon.
2
Paina etulevyn A-painike sisään, niin tämä
laite kytkeytyy toimintatilaan.
3
Valitse kuunneltava ohjelmalähde etulevyn
INPUT-säätimellä (tai kauko-ohjaimen
yhdellä INPUTohjelmalähteenvalintapainikkeella).
Vastaava merkkivalo tulee näkyviin.
4
Valitse SPEAKERS A, B tai A+B kääntämällä
etulevyn SPEAKERS-valitsinta.
Huom!
• Laita SPEAKERS-valitsin A+B-asentoon, jos olet kytkenyt
kaksi kaiutinparia bi-wire-kytkennällä, tai jos käytät kahta
kaiutinparia samanaikaisesti (A ja B).
• Ellet halua äänen toistuvan kaiuttimista kuulokkeilla kuuntelun
aikana, laita SPEAKERS-valitsin OFF-asentoon.
8 Fi
BASS
„
LOUDNESS
BALANCE
VOLUME
PURE
DIRECT
PURE DIRECT-kytkin
Ohjaa tulosignaalin audiolaitteista. Laite ohjaa
äänisignaalin BASS, TREBLE, BALANCE ja
LOUDNESS-säätöpiirien ohi. Äänisignaalissa ei tapahdu
mitään muutoksia ja kuuluviin tulee puhtain mahdollinen
äänisignaali kaikista ohjelmalähteistä.
Huom!
BASS, TREBLE, BALANCE ja LOUDNESS-säätimet eivät
toimi, kun PURE DIRECT-toiminto on käytössä.
TOISTO JA TALLENNUS
„
BASS- ja TREBLE-säätö
BASS- ja TREBLE-säätimet säätävät matalien ja
korkeiden taajuuksien kuuluvuutta.
Keskiasento on neutraali vaihtoehto.
BASS
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi bassoa (matalia
taajuuksia), tehosta sitä kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
bassoa, vaimenna sitä kääntämällä säädintä vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 Hz)
TREBLE
Ellei äänessä ole mielestäsi riittävästi diskanttia (korkeita
taajuuksia), tehosta sitä kääntämällä säädintä
myötäpäivään. Jos äänessä on mielestäsi liian paljon
diskanttia, vaimenna sitä kääntämällä säädintä
vastapäivään.
Säätöalue: –10 dB - +10 dB (20 kHz)
„
Ohjelmalähteen tallentaminen
Huom!
• Mallissa A-S500 audiosignaali ei lähde eteenpäin LINE 2 RECtai LINE 3 REC -lähdöistä silloin, kun LINE 2 tai LINE 3 on
valittu REC OUT -valitsimella.
• Mallissa A-S300 audiosignaali ei lähde eteenpäin LINE 2 RECtai LINE 3 REC -lähdöistä silloin, kun LINE 2 tai LINE 3 on
valittu INPUT-valitsimella.
• Laitteen on oltava toimintatilassa, jotta tallentaminen olisi
mahdollista.
• VOLUME, BASS, TREBLE, BALANCE ja LOUDNESSsäätimet sekä PURE DIRECT-kytkin eivät vaikuta
tallennettavaan ohjelmalähteeseen.
• Tarkasta tekijänoikeuksia koskeva laki. Tekijänoikeuslain
suojaaman levyn, CD-levyn, radio-ohjelman tms. materiaalin
kopioiminen voi rikkoa tekijänoikeuslakia.
BALANCE-säätö
„
KÄYTTÖ
Korjaa BALANCE-säädöllä kaiutinsijoittelusta tai
huoneen ominaisuuksista aiheutuvaa äänimaiseman
epätasapainoa muuttamalla vasemman ja oikean
kaiuttimen välistä tasapainoa.
LOUDNESS-säätö
Jos äänenvoimakkuus on hyvin pieni, kuuloaisti menettää
herkkyytensä korkeille ja matalille taajuuksille. Loudnesstoiminto ylläpitää sävykkyyttä kaikilla
äänenvoimakkuuksilla.
REC OUT
1
VAROITUS
Jos PURE DIRECT-toiminto valitaan käyttöön, kun
LOUDNESS-säädin on tietyllä tasolla, laitteeseen tuleva
signaali ohittaa LOUDNESS-säätöpiirin, mikä johtaa
äänenvoimakkuuden äkilliseen kasvuun. Suojaa kuulosi ja
kaiuttimesi vahingoilta! Muista painaa PURE DIRECTkytkintä VASTA SITTEN, kun olet pienentänyt
äänenvoimakkuutta, tai VASTA SITTEN, kun olet
tarkastanut, että LOUDNESS-säätö on sopivalla tasolla.
1
Laita LOUDNESS-säädin FLAT-asentoon.
2
Valitse etulevyn VOLUME-säätimellä (tai
kauko-ohjaimen VOLUME +/–-painikkeilla)
suurin sallimasi äänenvoimakkuus.
3
Käännä LOUDNESS-säädintä, kunnes
äänenvoimakkuus on sopiva.
(vain A-S500)
Valitse etulevyn REC OUT-valitsimella
tallennettava ohjelmalähde (A-S500).
Huom!
Jos käytössä on malli A-S300, tallentuva ohjelmalähde on sama
kuin parhaillaan valittuna oleva ohjelmalähde.
2
Käynnistä ohjelmalähteen toisto ja käynnistä
tallennus tallentavasta laitteesta, jonka olet
kytkenyt tämän laitteen takalevyn REClähtöliittimiin (LINE 2 ja/tai LINE 3). Ks. s. 5.
!
Vain A-S500: Tallentamisen aikana voit valita kuuluviin jonkin
toisen ohjelmalähteen INPUT-valitsimella tai kauko-ohjaimella
ja kuunnella sitä ilman, että valintasi vaikuttaa tallentamiseen.
y
suomi
Kun olet tehnyt LOUDNESS-säädön, nauti musiikista
haluamallasi äänenvoimakkuudella. Jos LOUDNESS-säädön
vaikutus on liian voimakas tai heikko, muuta LOUDNESSsäätöä.
9 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista
Kun olet kytkenyt lisävarusteena myytävän Yamaha iPod-yleistelakan tai langattoman iPod-järjestelmän tämän laitteen
takalevyn DOCK-liittimeen, voit ohjata iPhonen/iPodin ohjelman toistoa tämän laitteen kauko-ohjaimella.
Sijoita kytkemäsi laite
mahdollisimman kauas tästä
laitteesta.
Yleistelakka iPodille
Langaton iPod-järjestelmä
Yleistelakka iPodille
Malli
(tilanne heinäkuussa 2010)
Ohjaus
Tuetut iPhonet/iPodit
(tilanne heinäkuussa 2010)
Huomautuksia
Langaton iPod-järjestelmä
• YDS-12
• YDS-11
• YDS-10
YID-W10
• Kauko-ohjaimella
• Telakkaan kytketyllä iPhonella/iPodilla
• YID-W10-lähettimeen kytketyllä iPhonella/
iPodilla
• Kauko-ohjaimella
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
iPod touch
iPod (4th Gen/5th Gen/classic)
iPod nano
iPod mini
iPhone
iPhone 3G/3GS
• iPhone/iPod-lataus on tuettu toiminto.
• YDS-10/YDS-11 ei tue iPhonen kytkentää.
iPod touch
iPod (5th Gen/classic)
iPod nano
iPhone
iPhone 3G/3GS
iPhone/iPod-lataus on tuettu toiminto.
VAROITUS
Vahinkojen välttämiseksi irrota tämän laitteen verkkojohto, ennen kuin kytket iPod-yleistelakan tai langattoman iPodjärjestelmän.
Huom!
Jos YID-W10-laitteeseen kytketty iPhone vastaanottaa puhelun tämän laitteen ollessa valmiustilassa, tämä laite kytkeytyy
automaattisesti toimintatilaan ja soittoääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista. Ellet halua tämän laitteen kytkeytyvän toimintatilaan
puhelun saapuessa, kytke iPhone äänettömään tilaan.
10 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista
iPod-yleistelakka
Huom!
Kun olet laittanut iPhonen/iPodin telakkaan, valitse
iPhone/iPod ohjelmalähteeksi valitsemalla
ohjelmalähteeksi DOCK etulevyn INPUT-valitsimella (tai
kauko-ohjaimen DOCK-painikkeella).
iPhonen/iPodin malli ja ohjelmistoversio saattavat estää
joidenkin satunnais- ja uusintatoistotapojen käytön.
!
Tämän laittteen ollessa toimintatilassa tai valmiustilassa iPhonen/
iPodin akku latautuu automaattisesti, jos se on kytkettynä iPodyleistelakkaan. Jos iPhonen/iPodin akku latautuu tämän laitteen
ollessa valmiustilassa, POWER-merkkivalo palaa kirkkaana.
tai
Etulevy
Kauko-ohjaimella
Tarkastele iPhonen/iPodin näyttötietuetta ja ohjaa
iPhonea/iPodia seuraavilla kauko-ohjainpainikkeilla
(toisto, tauko, ohitus jne.).
KÄYTTÖ
iPhonen/iPodin
ohjaus
Kaukoohjaimella
Toiminto
MENU
Avaa valikko.
ENTER
• Jos valittuna on jokin kohta: Vahvista valinta ja
avaa seuraava valikko.
• Jos valittuna on kappale: Käynnistää valitun
kappaleen toiston.
S
Vierittää ylös.
T
Vierittää alas.
>II
• Jos kappaleen toisto on käynnissä: Toiston
keskeytys.
• Jos kappaleen toisto on keskeytetty: Kappaleen
toiston käynnistys.
>>I
• Jos kappaleen toisto on käynnissä tai keskeytetty:
Aloittaa seuraavan kappaleen toiston.
• Jos pidät painettuna: Hakee eteenpäin.
I<<
• Jos kappaleen toisto on käynnissä tai keskeytetty:
Aloittaa kappaleen toiston uudelleen alusta
• Painele: jokainen painallus ohittaa yhden raidan
taaksepäin.
• Jos pidät painettuna: Hakee taaksepäin.
suomi
Valitsee satunnaistoiston tavan (Off → kappaleet →
albumit → Off).
Valitsee uusintatoiston tavan (Off → yksi → kaikki
→ Off).
11 Fi
Ohjelman toisto iPhonesta/iPodista
– Tiedonvälitys lähettimen ja vastaanottimen välillä
keskeytyy häiriöstä, jonka aiheuttaa jokin toinen
langaton LAN-laite, langaton puhelin,
mikroaaltouuni tms.
Langaton iPod-järjestelmä
YID-W10 -vastaanotin
YID-W10 -lähetin
„
Langattoman yhteyden muodostus
Kun iPhone/iPod on kytkettynä lähettimeen ja toisto
alkaa, kestää noin 5 sekuntia, ennen kuin audio tulee
kuuluviin. Tänä aikana muodostuu langaton yhteys
lähettimen ja vastaanottimen välille.
Lähettimen ja vastaanottimen välisen langattoman yhteyden
tila käy ilmi kyseisten laitteiden toimintatilan
merkkivaloista.
Yhteyden tila
„
Lähettimen
merkkivalo
Vastaanottimen
merkkivalo
Ei yhteyttä
Off
Off
Tarkastaa yhteyttä
Vihreä, vilkkuu
Sininen, vilkkuu
Yhteystilassa
Vihreä, palaa
Sininen, palaa
Tämän laitteen ohjaus iPhonella/iPodilla
• Kun toisto alkaa lähettimeen yhteydessä olevasta
iPhonesta/iPodista, ja jos lähetin on vastaanottimen
toimintaetäisyydellä, tämä laite toimii seuraavasti:
– Jos tämä laite on jo toimintatilassa, kun ohjelman
toisto alkaa: Ohjelmalähteeksi valikoituu DOCK.
– Jos tämä laite on valmiusttilassa, kun ohjelman
toisto alkaa: Tämä laite kytkeytyy toimintatilaan ja
ohjelmalähteeksi valikoituu DOCK.
• iPhonen/iPodin äänenvoimakkuuden säätö muutta
myös tämän laitteen äänenvoimakkuutta. Huomaa, että
iPhonella/iPodilla voit lisätä tämän laitteen
äänenvoimakkuutta vain tietylle tasolle. Jos haluat
äänen sitäkin voimakkaammaksi, tee säätö tämän
laitteen VOLUME-säätimellä tai kauko-ohjaimella.
• Seuraavissa tilanteissa langaton yhteys lähettimen ja
vastaanottimen välillä katkeaa. 30 sekunnin kuluttua
tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
– iPhonea/iPodia ei ole käytetty noin 30-120
sekuntiin sen jälkeen, kun ohjelman toisto on
kytketty taukotilaan.
– iPhonen/iPodin uniajastin on aktivoitunut.
– iPod/iPhone irrotetaan lähettimestä.
– iPhonen/iPodin akkuteho on niin vähäinen, ettei
virta riitä lähettimen käyttöön.
– Lähetin viedään vastaanottimen langattoman
yhteyden kantaman ulottumattomiin.
12 Fi
y
• Voit ohjata kauko-ohjaimella iPhonea/iPodia. Lisätietoa, ks.
s. 11.
• Tämän laittteen ollessa toimintatilassa tai valmiustilassa
iPhonen/iPodin akku latautuu automaattisesti, jos iPhoneen/
iPodiin yhteydessä oleva lähetin on kytkettynä vastaanottimeen.
Jos iPhonen/iPodin akku latautuu tämän laitteen ollessa
valmiustilassa, POWER-merkkivalo palaa kirkkaana.
• Lisätietoja YID-W10-laitteen käyttöohjeessa.
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, sammuta tämä
laite, irrota sen verkkojohto pistorasiasta ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
*
Yleistä
Ongelma
Tämä laite ei ole
toimintatilassa.
POWER-merkkivalo ei
syty.
Tämä laite kytkeytyy
äkillisesti
valmiustilaan ja
POWER-merkkivalo
vilkkuu.
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
Verkkojohto ei ole kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
Kauko-ohjaimen A-painiketta on painettu,
kun tämä laite on pois toimintatilasta.
Paina etulevyn A-painike ON-asentoon.
Ongelma tämän laitteen sisältämässä piirissä.
Irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun
Yamaha-jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen. Mikäli
laite käryää tai pitää epätavallista ääntä, älä kytke siihen
virtaa, vaan irrota verkkojohto ja ota yhteys
huoltoliikkeeseen laitteen korjaamiseksi.
—
Varmista, että kaiutinkaapelit on kytketty oikein, ja
paina A-kytkintä uudelleen. INPUT-merkkivalot
vilkkuvat ja äänenvoimakkuus vaimenee
automaattisesti. Kun äänenvoimakkuus on
vaimentunut pienimpään mahdolliseen arvoon,
INPUT-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, viimeksi
valitun ohjelmalähteen INPUT-merkkivalo jää
palamaan, ja laitetta voi jälleen käyttää. Varmista,
että äänentoisto kaiuttimist tapahtuu normaalisti siten,
että lisäät äänenvoimakkuutta vähitellen ja käytät
laitteen perustoimintoja.
6
Vaihda kaiuttimet ja paina uudestaan A-kytkintä.
INPUT-merkkivalot vilkkuvat ja äänenvoimakkuus
vaimenee automaattisesti. Kun äänenvoimakkuus on
vaimentunut pienimpään mahdolliseen arvoon,
INPUT-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta, viimeksi
valitun ohjelmalähteen INPUT-merkkivalo jää
palamaan, ja laitetta voi jälleen käyttää. Varmista,
että äänentoisto kaiuttimist tapahtuu normaalisti siten,
että lisäät äänenvoimakkuutta vähitellen ja käytät
laitteen perustoimintoja.
—
Kaiutinkaapelit koskevat toisiaan tai
aiheuttavat oikosulun olemalla
kosketuksissa takalevyyn.
Kaiuttimessa on toimintahäiriö.
7
2
Liian voimakas tulosignaali tai liian
voimakas äänenvoimakkuus on laukaissut
suojapiirin.
Vaimenna äänenvoimakkuutta etulevyn VOLUMEsäätimellä ja kytke sitten virta uudestaan laitteeseen.
Suojapiiri on aktivoitunut laitteen liian
korkean sisälämpötilan takia.
Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuutin ajan,
vaimenna äänenvoimakkuus etulevyn VOLUMEsäätimellä ja kytke laitteeseen sitten uudestaan virta.
Sijoita laite paikkaan, jossa lämpö pääsee haihtumaan
nopeasti laitteesta.
—
IMPEDANCE SELECTOR-kytkin ei ole
kunnolla kummassakaan asennossa.
Sammuta virta ja laita IMPEDANCE SELECTORkytkin kunnolla oikeaan asentoon.
4
IMPEDANCE SELECTOR -kytkin ei ole
oikeassa asennossa.
Laita IMPEDANCE SELECTOR -valitsin
kaiuttimien impedanssia vastaavaan asentoon.
4
Laite on altistunut voimakkaalle ulkoiselle
sähköiskulle (esim. salama tai voimakas
staattinen sähköisyys).
Kytke tämä laite valmiustilaan. Irrota verkkojohto
pistorasiasta ja kytke se takaisin 30 sekunnin
kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia normaalisti.
—
Ongelma tämän laitteen sisältämässä
piirissä.
Irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään
valtuutettuun Yamaha-jälleenmyyjään tai
huoltokeskukseen. Mikäli laite käryää tai pitää
epätavallista ääntä, älä kytke siihen virtaa, vaan irrota
verkkojohto ja ota yhteys huoltoliikkeeseen laitteen
korjaamiseksi.
—
LISÄTIETOA
Tämä laite sammuu
muutama sekunti
virrankytkennän
jälkeen, ja POWERmerkkivalo vilkkuu.
Mahdollinen syy
—
suomi
13 Fi
VIANMÄÄRITYS
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
Ääni on mykistynyt.
Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta tai kääännä
VOLUME-säädintä.
3
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiolaitteiden stereokaapelit ja kaiutinjohdot
oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit voivat olla
vialliset.
5
Toisto on lopetettu kytketystä laitteesta.
Kytke laite toimintaan. Käynnistä toisto
8
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde etulevyn INPUT-säätimellä
(tai kauko-ohjaimessa olevalla INPUTvalintapainikkeella).
8
SPEAKERS-valitsin ei ole oikeassa
kohdassa.
Tee SPEAKERS-valinta oikein: A, B tai A+B.
Oikosulku tms. on laukaissut suojapiirin.
Tarkista, että IMPEDANCE SELECTOR-asetus on
oikein.
4
Tarkista, etteivät kaiutinkaapelit koske toisiaan
eivätkä aiheuta oikosulkua olemalla kosketuksissa
tämän laitteen takalevyyn. Kytke sitten tämä laite
uudestaan toimintatilaan.
5
Tämä laite on ylikuumentunut.
Sijoita laite parempaan paikkaan. Varmista, etteivät
kansilevyn aukot peity.
—
Automaattinen virransammutustoiminto
on sammuttanut laitteen.
Varmista, ettei ongelma johdu muista syistä, ja kytke
laite sitten takaisin toimintaan.
7
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
5
Väärä BALANCE-asetus.
Laita BALANCE-säädin oikean asentoon.
9
Ei bassoa, ei
tilantuntua.
+/– -johdot on kytketty vääriin liittimiin
vahvistimessa tai kaiuttimessa.
Kytke kaapelit samanmerkkisiin liittimiin (+/–).
Kuuluu hurinaa.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke audiokaapelit hyvin. Jos ongelma ei häviä,
kaapelit voivat olla vialliset.
Levysoitin ei ole kytkettynä GNDliittimeen.
Tee GND-kytkentä levysoittimesta tähän laitteeseen.
Levysoittimen
äänenvoimakkuus on
hiljainen.
PHONO-liittimeen on kytketty muu laite
kuin levysoitin.
Kytke levysoitin PHONO -liittimiin.
Levysoittimessa on MC-äänirasia.
Käytä levysoitinta, jossa on MM-äänirasia.
Äänenvoimakkuutta
ei voi lisätä, tai ääni
säröytyy.
Tämän laitteen LINE 2 REC- tai LINE 3
REC-liittimiin kytketty laite on pois
toimintatilasta.
Kytke laite toimintatilaan.
Äänenlaatu
huononee, kun
kuuntelet
kuulokkeilla, jotka on
kytketty cdsoittimeen tai
kasettidekkiin (joka
on kytketty
vahvistimeen).
Tämä laite on sammutettu tai
valmiustilassa.
Kytke tämä laite toimintatilaan.
Ääni on hiljainen.
Ääni on mykistynyt.
Paina kauko-ohjaimen MUTE-painiketta tai kääännä
VOLUME-säädintä.
3
LOUDNESS-toiminto on käytössä.
Vaimenna äänenvoimakkuutta, laita LOUDNESSsäädin FLAT-asentoon, säädä äänenvoimakkuus
sitten uudestaan.
9
Ongelma
Ei ääntä.
Ääni lakkaa yhtäkkiä
kuulumasta.
14 Fi
Mahdollinen syy
8
6
5
5
5
—
—
8
VIANMÄÄRITYS
Ongelma
Mahdollinen syy
Ratkaisu
BASS, TREBLE,
BALANCE ja
LOUDNESS eivät
vaikuta äänensävyyn.
PURE DIRECT-kytkin on ON-asennossa.
PURE DIRECT-kytkin on kytkettävä OFF-asentoon,
jos haluat käyttää kyseisiä säätötoimintoja.
*
Lisätietoja
sivulla
8
Yamaha iPod-yleistelakka tai langaton iPod-järjestelmä
Ongelma
Ei ääntä.
iPhonea/iPodia ei voi
ohjata.
Jos käytössä on
langaton iPodjärjestelmä:
Ääni pätkii usein.
Mahdollinen syy
Tämän laitteen ja iPhonen/iPodin välisellä
signaalitiellä on jokin ongelma.
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
Sammuta tämä laite. Kytke iPod-yleistelakka tai
langaton iPod-järjestelmä uudelleen tämän laitteen
takalevyn DOCK-liittimeen.
10
Irrota iPod/iPhone iPod-yleistelakasta tai
langattomasta iPod-järjestelmästä ja laita se hetken
kuluttua takaisin telakkaan.
10
Tämä laite ei tue kyseistä iPodia/iPhonea.
Kytke iPod/iPhone, jota tämä laite tukee.
10
Langaton yhteys on heikko.
Sijoita YID-W10 -vastaanotin mahdollisimman kauas
tästä laitteesta.
10
Kuuluu kohinaa.
Jos käytössä on iPodyleistelakka:
Jos käytössä on
langaton iPodjärjestelmä:
iPhone/iPod ei
lataudu, vaikka
iPhoneen/iPodiin
kytketty YID-W10 lähetin on YID-W10 vastaanottimessa.
Kytke tämä laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
iPhone/iPod ei ole kytketty kunnolla.
Kytke iPhone/iPod kunnolla iPod-yleistelakkaan.
2
10
Tämä laite ei ole toimintatilassa.
Kytke tämä laite toimintatilaan tai valmiustilaan.
YID-W10 -lähetin ei ole kunnolla YIDW10 -vastaanottimessa.
Sijoita iPhoneen/iPodiin kytketty YID-W10 -lähetin
kunnolla YID-W10 -vastaanottimeen.
LISÄTIETOA
iPhone/iPod ei
lataudu, vaikka se on
kytkettynä iPodyleistelakkaan.
Tämä laite ei ole toimintatilassa.
2
10
suomi
15 Fi
VIANMÄÄRITYS
*
Kauko-ohjaimella
Ongelma
Mahdollinen syy
Kauko-ohjain ei toimi.
Yrität ohjata liian kaukaa tai liian sivusta.
Kauko-ohjain toimii enintään 6 metrin päässä ja
enintään 30 asteen kulmassa etulevystä.
Suora auringonvalo tai lamppu (loistevalo
tms.) osuu soittimessa olevaan kaukoohjaussignaalien vastaanottimeen.
Sijoita laite tarvittaessa muualle tai muuta valaistusta.
Paristot ovat tyhjät.
Vaihda kaikki paristot.
*
Paristot
• Mikäli kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee,
vaihda paristot.
• Poista paristot, ellei kauko-ohjainta aiota käyttää
pitkään aikaan.
• Paristotilassa ei saa olla samaan aikaan sekä käytettyjä
että uusia paristoja.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä (esim. alkalija mangaanipareja). Lue paristopakkauksen tiedot
tarkkaan. Samanväriset ja -muotoiset paristot voivat
olla ominaisuuksiltaan erilaiset.
• Hävitä vuotaneet paristot heti. Jos paristot ovat
vuotaneet, älä koske aineeseen äläkä tahri siihen
esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uudet paristot.
• Älä hävitä paristoja sekajätteenä. Tarkasta oikea
hävitystapa jätehuolto-ohjeista.
16 Fi
Ratkaisu
Lisätietoja
sivulla
3
—
*
3
Kauko-ohjaimen käsittely
• Älä kaada vettä tai laita mitään nestettä kaukoohjaimen päälle.
• Älä pudota kauko-ohjainta.
• On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa
seuraavissa olosuhteissa:
– kosteassa, kuten kylpyhuoneessa
– kuumassa, kuten lähellä lämmitintä tai hellaa
– erittäin kylmässä
– pölyisessä paikassa
• Jos kauko-ohjainsignaalien vastaanottimeen osuu
voimakas valo (etenkin loistevalo), kauko-ohjaus ei
välttämättä toimi kunnolla. Sijoita laite tarvittaessa
pois valosta.
TEKNISET TIEDOT
AUDIO-OSA
• Jäännöskohina (IHF-A Network) ............................................ 30 µV
• Pienin RMS-lähtöteho
(8 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.019% THD)
[A-S500] ................................................................ 85 W + 85 W
[A-S300] ................................................................ 60 W + 60 W
(6 Ω, 20 Hz - 20 kHz, 0.038% THD) [ei mallissa Asia]
[A-S500] ............................................................ 100 W + 100 W
[A-S300] ................................................................ 70 W + 70 W
• Kanavaerottelu
CD, jne. (5.1 kΩ tulo suljettu, 1/10 kHz)... 65/50 dB tai enemmän
• Dynaaminen teho / kanava (IHF) (8/6/4/2 Ω)
[A-S500] ......................................................... 130/150/185/220 W
[A-S300] ......................................................... 100/120/140/150 W
• Maksimilähtöteho / kanava [mallit UK, Eurooppa]
(1 kHz, 0.7% THD, 4 Ω)
[A-S500] ............................................................................120 W
[A-S300] ............................................................................. 95 W
• IEC-teho [mallit UK, Europe]
(1 kHz, 0.019% THD, 8 Ω)
[A-S500] ........................................................................... 100 W
[A-S300] ............................................................................. 75 W
• Tehokaistaleveys
[A-S500] (0.06% THD, 42.5 W, 8 Ω) .................... 10 Hz - 50 kHz
[A-S300] (0.06% THD, 30 W, 8 Ω) ....................... 10 Hz - 50 kHz
• Vaimennuskerroin (SPEAKERS A)
1 kHz, 8 Ω .......................................................... 240 tai enemmän
• Tuloherkkyys / Tuloimpedanssi
PHONO (MM)........................................................ 3.0 mV/47 kΩ
CD, jne................................................................... 200 mV/47 kΩ
• Portaaton loudness-säätö
Vaimennus (1 kHz) ............................................................. –30 dB
• Vahvistuksen seurantavirhe (0 - –99 dB)........ 0.5 dB tai vähemmän
YLEISTÄ
• Virtalähde
[U.S.A., Canada] ............................................... AC 120 V, 60 Hz
[Asia]...................................................... AC 220-240 V, 50/60 Hz
[Taiwan, Central/South America]
............................................... AC 110-120/220-240 V, 50/60 Hz
[China] ................................................................ AC 220 V, 50 Hz
[Australia] ........................................................... AC 240 V, 50 Hz
[U.K., Europe, Russia] ...................................... AC 230 V, 50 Hz
• Sähkönkulutus
[A-S500]
[U.S.A., Canada] ............................................... 240 W, 330 VA
[Asia] ............................................................................... 220 W
[Muut mallit] .................................................................... 240 W
[A-S300].............................................................................. 190 W
• Virrankulutus valmiustilassa ............................ 0,5 W tai vähemmän
• YID-W10 virrankulutus valmiustilassa
(YID-W10 kytketty)......................................... 1.2 W tai vähemmän
• iPod lataus virrankulutus
[A-S500]......................................................... 35 W tai vähemmän
[A-S300]......................................................... 25 W tai vähemmän
• Enimmäistulosignaali
PHONO (MM) (1 kHz, 0.003% THD) .......... 60 mV tai enemmän
CD, jne. (1 kHz, 0.5% THD) .......................... 2,2 V tai enemmän
• Suurin sallittu virrankulutus [Taiwan, Central/South America]
(6 Ω, 1 kHz, 10% THD)
[A-S500]........................................................................... 510 W
[A-S300]........................................................................... 400 W
• Lähtötaso /Lähtöimpedanssi
REC................................................ 200 mV/1.0 kΩ tai vähemmän
• Mitat (l × k × s) ............................................. 435 × 151 × 387 mm
(17-1/8" × 6" × 15-1/4")
• PHONES-kuulokeliitin Nimellinen lähtöteho/Impedanssi
CD, jne. (tulo1 kHz, 200 mV, 8 Ω)
[A-S500] ............................................................. 430 mV/470 Ω
[A-S300] ............................................................. 360 mV/470 Ω
• Paino
[A-S500]............................................................. 10.3 kg (22.7 lbs)
[A-S300]............................................................... 9.0 kg (19.8 lbs)
• Taajuusvaste
CD, jne. (20 Hz - 20 kHz).............................................. 0 ± 0.5 dB
CD, jne. PURE DIRECT - ON(10 Hz - 100 kHz)......... 0 ± 1.0 dB
• RIAA taajuuspoikkeama
PHONO (MM).................................................................. ± 0.5 dB
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
iPhone, iPod
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:in tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
suomi
• Harmoninen kokonaissärö
PHONO (MM) - REC (20 Hz - 20 kHz, 3 V) .............. 0.025% tai
vähemmän
CD, jne. - SPEAKERS
[A-S500] (20 Hz - 20 kHz, 42.5 W, 8 Ω) 0.015% tai vähemmän
[A-S300] (20 Hz - 20 kHz, 30 W, 8 Ω) ... 0.015% tai vähemmän
LISÄTIETOA
• Maksimilähtöteho (JEITA)
(1kHz, 10% THD, 8 Ω) [vain mallit Asia, China, Taiwan, Central/
South America]
[A-S500] ........................................................................... 130 W
[A-S300] ........................................................................... 100 W
(1kHz, 10% THD, 6 Ω) [vain mallit China, Taiwan, Central/South
America]
[A-S500] ........................................................................... 150 W
[A-S300] ........................................................................... 110 W
• Sävynsäätöominaisuudet
BASS
Korostus/vaimennus (50 Hz) .......................................... ±10 dB
Muuttumistaajuus ............................................................350 Hz
TREBLE
Korostus/vaimennus (20 kHz) ........................................ ±10 dB
Muuttumistaajuus ...........................................................3,5 kHz
• Häiriöetäisyys (IHF-A-verkko)
PHONO (MM) (5 mV tulo suljettu) ............... 88 dB tai enemmän
CD, jne. PURE DIRECT - ON
(200 mV, Tulo suljettu) .............................. 100 dB tai enemmän
17 Fi
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement