media-tech MT1096 User manual

media-tech MT1096 User manual
02
www.media-droid.com
TABLE CONTENTS
SPIS TREŚCI
MICE
04
MYSZKI
MOUSEPADS
08
PODKŁADKI POD MYSZ
KEYBOARDS
09
KLAWIATURY
GAME CONTROLLERS
12
KONTROLERY GIER
LAPTOP CASES
13
TORBY I PLECAKI DO LAPTOPÓW
NOTEBOOK PROTECTION
15
OCHRONA KOMPUTERÓW
SPEAKERS
21
GŁOŚNIKI
AUDIO
23
AUDIO
HEADSETS & EARPHONES
24
SŁUCHAWKI
MULTIMEDIA
28
MULTIMEDIA
MICROPHONES
29
MIKROFONY
HD CAMERAS
30
KAMERY HD
CAR CAMCORDERS
30
REJESTRATORY SAMOCHODOWE
CAMERAS
31
KAMERY
WEBCAMS
31
KAMERY INTERNETOWE
SCANNERS
33
SKANERY
NETWORKING
34
URZĄDZENIA SIECIOWE
USB ACCESSORIES
35
AKCESORIA USB
SURGE PROTECTORS
41
LISTWY ZASILAJĄCE
CHARGERS
42
ŁADOWARKI
AC/DC ADAPTORS
44
ZASILACZE
MEDIA DROID
46
MEDIA DROID
03
MICE MYSZKI
BLADE PRO MT1102
Wired gaming optical mouse with housing and scrolling wheel
illumination and changeable resolution 400/800/1200/1600 cpi,
5 buttons and scrolling wheel
Kablowa mysz optyczna dla graczy z iluminacją obudowy i rolki, zmienną rozdzielczością 400/800/1200/1600 cpi, 5 przycisków
i rolka
MT1102
VIPER MT1101
Wired optical mouse with changeable resolution 800/1200/1600
cpi and scrolling ambient light, 3 buttons and scrolling wheel
Kablowa mysz optyczna ze zmienną rozdzielczością 800/1200/
1600 cpi i podświetleniem rolki, 3 przyciski i rolka przewijania
MT1101
PORT RF MT1098
2.4GHz wireless optical mouse with „nano” type receiver, high
resolution 1600 cpi, 3 buttons and scrolling wheel, rubberized
buttons
Bezprzewodowa myszka optyczna 2.4GHz z odbiornikiem
typu „nano”, wysoka rozdzielczość 1600 cpi, 3 przyciski i rolka,
gumowane przyciski
MT1098R
MT1098B
MT1098G
MT1098K
NIGHTHAWK RF MT1097
2.4GHz wireless optical mouse with „nano” type receiver,
3 buttons and scrolling wheel, changeable resolution 1000/1600
cpi, rubberized buttons
Bezprzewodowa myszka optyczna 2.4GHz z odbiornikiem typu
„nano”, 3 przyciski i rolka, zmienna rozdzielczość 1000/1600 cpi,
gumowane przyciski
MT1097
04
MICE MYSZKI
E-SENSE MT1096
Wireless optical mouse with tactile panel, touchable scrolling wheel
and tilt functions, „nano” type receiver, resolution 1000 cpi
Bezprzewodowa mysz optyczna z panelem dotykowym, funkcją
dotykowej rolki przewijania wzdłużnego i poprzecznego, odbiornik
typu „nano”, rozdzielczość 1000 cpi
MT1096
BT MASTER MT1095
Wireless Bluetooth optical mouse, changeable resolution 800/1600
cpi, powered by alkaline batteries, 3 buttons + scrolling wheel
Bezprzewodowa myszka optyczna z interfejsem Bluetooth, zasilana
bateriami alkalicznymi, zmienna rozdzielczość 800/1600 cpi, 3 przyciski + rolka
MT1095
VIPER RF MT1094
Wireless optical mouse 2,4GHz with „nano” receiver and changeable resolution 500/1000/1500 cpi
Bezprzewodowa myszka optyczna 2,4GHz z mikro-odbiornikiem
USB typu „nano” i zmienną rozdzielczością 500/1000/1500 cpi
MT1094
RAY RF MT1093
Wireless optical mouse, changeable resolution 1000/1600 cpi,
3 buttons + scrolling wheel
Bezprzewodowa myszka optyczna, zmienna rozdzielczość 1000/
1600 cpi, 3 przyciski + rolka
MT1093
05
MICE MYSZKI
2BLUE MT1092
Wireless Bluetooth optical mouse, alkaline battery, changeable resolution 500/1000 cpi, BLUE-TECH technology, 3 buttons
+ scrolling wheel
Bezprzewodowa myszka optyczna z interfejsem Bluetooth,
zasilana bateriami alkalicznymi, zmienna rozdzielczość 500/
1000 cpi, technologia BLUE-TECH, 3 przyciski + rolka
MT1092
PLANO MT1091
Optical mouse 800 cpi, 3 buttons + scrolling wheel, USB interface,
housing rubbered. Mouse is available in other colours
Myszka optyczna 800 cpi, 3 przyciski + rolka, interfejs USB,
gumowana obudowa. Mysz jest dostępna w innych kolorach
MT1091S
MT1091B
MT1091O
MT1091G
MT1091P
MT1091R
XAMPLE MT1089
Wireless optical mouse 2,4GHz with „nano” receiver and changeable resolution 500/1000/1500 cpi
Bezprzewodowa myszka optyczna 2,4GHz z odbiornikiem USB
typu „nano” i zmienną rozdzielczością 500/1000/1500 cpi
MT1089K
MT1089W
CAMELEON MT1087
Optical mouse 800 cpi, 3 buttons + scrolling wheel, retractable
cable, USB interface
Myszka optyczna 800 cpi, 3 przyciski + rolka, zwijany kabel,
interfejs USB
MT1087P
06
MT1087M
MT1087CH
MT1087B
MICE MYSZKI
OPTICAL MOUSE MT1081
Optical mouse with changeable resolution 800/1600 cpi, retractable cable, 3 buttons + scrolling wheel, resolution button, USB interface
Myszka optyczna ze zmienną rozdzielczością 800/1600 cpi, zwijany kabel, 3 przyciski + rolka, przycisk zmiany rozdzielczości, interfejs
USB
MT1081K
MT1081KB
MT1081KO
MT1081KR
MT1081KS
TINY NANO 2.4G MT1078K
Wireless super-mini optical mouse in BLUE-TECH technology with
„nano” type receiver, resolution 1000 cpi, blue sensor backlight
Bezprzewodowa super mała myszka optyczna w technologii BLUETECH z odbiornikiem radiowym typu „nano”, rozdzielczość 1000 cpi,
niebieskie podświetlenie sensora
MT1078K
OPTICAL MOUSE MT1075
Standard optical mouse, 3 buttons + scrolling wheel, 800 cpi, USB
or PS/2 interface
Standardowa myszka optyczna, 3 przyciski + rolka, 800 cpi interfejs
USB lub PS/2
MT1075KU
MT1075K-PS
PS/2
WIRELESS OPTICAL MOUSE 2.4G MT1072
Wireless optical mouse 2,4GHz with „nano” receiver and changeable resolution 500/1000/1500 cpi
Bezprzewodowa myszka optyczna 2,4GHz z odbiornikiem USB typu
„nano” i zmienną rozdzielczością 500/1000/1500 cpi
MT1072
07
MICE MYSZKI
MINI OPTICAL MOUSE MT1071
Optical mouse with retractable cable inside mouse compartment, 3 buttons and scrolling wheel, real rubber pads on sides,
800 cpi
Myszka optyczna ze zwijanym kablem chowanym wewnątrz
obudowy, 3 przyciski i rolka, prawdziwa guma na bokach,
800 cpi
MT1071K
MT1071R
CRYSTAL MOUSE MT1059
USB mouse for woman, with original Swarovski crystals and
retractable cable, blue-white
Myszka USB dla kobiet, wysadzana oryginalnymi kryształami
Swarovski ze zwijanym kablem
MT1058B
MOUSEPADS PODKŁADKI POD MYSZ
GAMER MT259K
Mousepad for gamers, enlarged for optimal gaming-best for
FPP&RTS games, designed for hi-res laser and optical mice,
good adhesion to table is warranted by rubber base
Podkładka pod mysz dla graczy, większa od standardowych podkładek, idealna do gier FPP i RTS, zaprojektowana
do współpracy z wysokorozdzielczymi myszkami optycznymi
i laserowymi, gumowa podstawa zapewnia dobrą przyczepność podkładki do podłoża
MT259K
BASIC MOUSEPAD MT253
MT253
08
GELPAD MT255
Standard mousepad, 20 patterns
Ergonomic mousepad with gel wrist support
Standardowe podkładki pod mysz,
20 wzorów
Ergonomiczna podkładka pod mysz z żelową podpórką
nadgarstka
MT255K
MT255B
KEYBOARDS KLAWIATURY
MEGA DROIDER IR MT1421 3 in 1 pointing device. Wireless multimedia keyboard, touchpad
and a universal learning remote control for TV / STB / DVD etc. IR
wireless interface connects to a USB.
Urządzenie wskazujące 3 w 1. Bezprzewodowa klawiatura multimedialna, touchpad oraz uniwersalny, uczący się pilot do TV/STB/DVD
etc. Interfejs bezprzewodowy IR podłączany do USB
MT1421
DROIDER RF MT1420-US
Wireless, multimedia micro-keyboard, touchpad with changeable
resolution, 72 keys + 18 internet and media buttons
Bezprzewodowa klawiatura multimedialna w rozmiarze mikro,
wbudowany touchpad o zmiennej rozdzielczości, 72 klawisze,
18 przycisków internetowych oraz sterowania mediami
MT1420
BOXES
OPAKOWANIA
09
KEYBOARDS KLAWIATURY
WAVE – US MT1247
Multimedia keyboard in desktop layout 104 keys, 14 multimedia and internet buttons, USB interface, ergonomically shaped
keys
Klawiatura multimedialna w układzie desktop 104 klawisze,
14 przycisków multimedialnych i internetowych, interfejs USB,
ergonomiczne ukształtowanie powierzchni klawiszy
MT1247
SALERNO MT1246
Multimedia keyboard in desktop layout 104 keys, 16 multimedia and internet buttons, USB interface
Klawiatura multimedialna w układzie desktop 104 klawisze,
16 przycisków multimedialnych i internetowych, interfejs USB
MT1246
NOVARA MT1245-US
Multimedia keyboard in desktop layout 105 keys, 9 multimedia
and internet buttons, USB interface
Klawiatura multimedialna w układzie desktop 105 klawiszy,
9 przycisków multimedialnych i internetowych, interfejs USB
MT1245
RIVIGO MT1244-US
Small compact multimedia keyboard, USB interface
Mała, multimedialna klawiatura kompaktowa, interfejs USB
MT1244
10
KEYBOARDS KLAWIATURY
LUCCA MT1243
Multimedia keyboard in desktop layout 103 keys, 11 multimedia
and internet buttons, USB interface
Also available in other layouts. Please contact your Sales Representative
Klawiatura multimedialna w układzie desktop 103 klawisze, 11 przycisków i multimedialnych i internetowych, interfejs USB
Klawiatura jest dostępna także w innych layoutach. W przypadku zainteresowania
prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym
MT1243
STANDARD PC KEYBOARD MT122
Standard PC keyboard, desktop layout, USB or PS/2 interface
Also available in other layouts. Please contact your Sales Representative
Standardowa klawiatura PC w układzie desktop, interfejs USB lub
PS/2
Klawiatura jest dostępna także w innych layoutach. W przypadku zainteresowania
prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym
MT122KU-US
MT122K-US
PS/2
QUARK RF MT1419-US
Wireless, multimedia micro-keyboard, 800cpi touchpad built-in,
numeric keypad as 2nd layer function with FN button, 60 keys + 8
media buttons
Bezprzewodowa klawiatura multimedialna w rozmiarze mikro, wbudowany touchpad 800 cpi, funkcja klawiatury numerycznej jako
druga warstwa z klawiszem FN, 60 klawiszy, 8 przycisków sterowania
mediami
MT1419
COLIBER LITE MT1417-US (wired)
COLIBER MT1415-US (wireless)
Multimedia micro-keyboard, 800cpi touchpad built-in, nummeric
keypad as 2nd layer function with FN button, 78 keys + 4 media
buttons
Klawiatura multimedialna w rozmiarze mikro, wbudowany touchpad 800 cpi, funkcja klawiatury numerycznej jako druga warstwa
z klawiszem FN, 78 klawiszy, 4 przyciski sterowania mediami
WIRED
MT1417-US
WIRELESS
MT1415-US
11
GAME CONTROLLERS KONTROLERY GIER
HELLSTORM XQ MT1509
Digital-analog gamepad with VIBRATION FORCE PC compatible
Gamepad cyfrowo-analogowy z efektem VIBRATION FORCE
zgodny z PC
MT1509
CORSAIR II MT1507
Digital-analog gamepad with VIBRATION FORCE PC and PS/3
consoles compatible
Gamepad cyfrowo- analogowy z efektem VIBRATION FORCE
zgodny z PC i konsolami PS/3
MT1507
ADVENTURER II MT1506
Standard PC digital gamepad, 10 action buttons, ergonomic
design
Standardowy gamepad cyfrowy do komputerów PC, 10 przycisków akcji, ergonomiczny kształt
MT1506
JUDGE RF MT1505
Wireless digital-analog gamepad with vibrations, powered by
lithium battery, compatible with PC and PS3
Bezprzewodowy gamepad cyfrowo analogowy z wibracjami,
zasilany wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, zgodny z komputerami PC i konsolami PS3
MT1505
12
LAPTOP CASES TORBY I PLECAKI DO LAPTOPÓW
VALENCIA MT2113
Backpack for mobile computers 15.6”, modern design, adjustable
shoulder straps, practical & usable pockets for documents, and
computer accessories, separate pocket for wallet and personal
documents
Plecak na komputery przenośne 15.6”, nowoczesny design, regulowane paski naramienne, praktyczne i użyteczne kieszenie na dokumenty i akcesoria komputerowe, dodatkowa kieszeń na portfel
i dokumenty osobiste
MT2113K
15.6”
MT2113G
15.6”
SEVILLA MT2111/MT2112
Horizontal style bag for mobile computers 13” or 15.6”
Torba pozioma na komputery przenośne 13” lub 15.6”
MT2111G
15.6”
MT2111K
15.6”
MT2112R
13”
MT2112GR
13”
CORRIDA MT2110
„Messenger” style bag for mobile computers 15.6”, 2 ways laptop
loading: top or side (zipper and velcro protection), arm belt with
velcro fastening, back strap for hanging on trolley handle
Torba typu „Messenger” na komputery przenośne 15.6”, 2 sposoby
chowania laptopa: od góry lub z boku (zamek i rzep ochrony, pasek naramienny na rzepy, opaska do powieszenia torby na wysuwanej rączce walizki
MT2110G
15.6”
MT2110K
15.6”
MT2110R
15.6”
MT2110GR
15.6”
YUKON 15.6” MT2109
Backpack for 15.6” and smaller mobile computers transformable to
arm-hanged bag
Plecak na komputery przenośne 15.6” i mniejsze z funkcją transformacji w torbę naramienną
MT2109K
15.6”
13
LAPTOP CASES TORBY I PLECAKI DO LAPTOPÓW
TECHNOBACK 15.4” MT2106
TECHNOBACK 12” MT2105
Multipurpose backpack for mobile computers 12” or 15.4”,
impact absorbing ABS for double protection
Wielozadaniowy plecak na komputer przenośny o przekątnej
ekranu 12” lub 15.4”, wytrzymała konstrukcja wzmacniana
ABS, ergonomiczny kształt
MT2106W
15.4”
MT2105K
12”
MT2105W
12”
LAPTOP BAG 18.4” MT2104
Classic 15.6” to 18.4” laptop bag with hard protecting edges
and manageable space
Klasyczna torba z twardymi burtami na komputery typu laptop
o maksymalnej przekątnej obrazu od 15.6” do 18.4”
MT2104
UP TO 18,4”
NETBOOK PROTECTOR MT2101
Made of neopren netbook protective sleeve with handle
(7.9-10.2”)
Ochraniacz na netbooki wykonany z neoprenu, z wyciąganą
rączką (7.9-10.2”)
MT2101
NETBOOK BAG MT2100
Classic 7-10.2” netbook bag with hard protecting edges
Klasyczna torba z twardymi burtami na komputery typu netbook 7-10.2”
MT2100
UP TO 10.2”
14
LAPTOP CASES TORBY I PLECAKI DO LAPTOPÓW
NOTEBAG SUPRA MT2092
Classic 15.6” notebook bag with hard protecting edges, sizeable
space inside by internal organizer, arm belt with soft cushion
Klasyczna torba z wzmacnianymi krawędziami na notebooka 15.6”,
łatwa organizacja wnętrza dzięki wewnętrznej przekładce, pasek
na ramię z ruchomą, miękką poduszką
MT2092
15.6”
ASSISTANT MT2066/MT2065
Classical computer case for transporting notebooks 15” with detachable shoulder strap
Klasyczna torba na notebooka 15” z odczepianym paskiem na ramię
MT2066
15.4”
MT2065
15.4”
MT2065W
15.4”
NOTEBOOK BAG MT2060K
Bag for mobile computer 16”
Torba na komputer przenośny 16”
MT2060K
16”
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
UNIVERSAL ANTITHEFT ALARM-LOCK MT5502
LAPTOP ANTITHEFT LOCK MT5500
Universal, anti-theft steel wire lock
with code lock, electronic alarm
and mobile computer adapter,
shaking sensing, easy changeable
3-digits code, strong, steel wire,
110cm
Uniwersalna, przeciwkradzieżowa
linka z zamkiem kodowym i głośnym alarmem oraz adapterem do
komputerów przenośnych, mocna
stalowa linka o długości 110cm
MT5502
Laptop antitheft lock, for most
brand-name notebook computers, shear resist, hardened steel
twist cable, patented keylock,
length: 2 m
Przeciwkradzieżowa linka z zamkiem do o długości 2m wykonana z utwardzanej stalowej plecionki. Podwyższona odporność
na przecinanie i opatentowany
zamek
MT5500
15
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
HEAT BUSTER 4 MT2658
Advanced cooling pad/support for max. 15.6” mobile computers, big and silent fan with 18cm diameter, adjustable angle in 5 steps, pass-thru USB port, manual switch
Zaawansowana podkładka/podstawka chłodząca pod komputery przenośne o przekątnej ekranu do 15.6”, duży i cichy
wentylator o średnicy 18cm, pięć kątów nachylenia, przelotowy port USB, wyłącznik manualny
MT2658
HEAT BUSTER 3 MT2657
Cooling pad/support for max. 15.6” mobile computers, big
and silent fan with 18cm diameter, 2 angles, pass-thru USB
port, manual switch
Podkładka/podpórka chłodząca pod komputery przenośne
o przekątnej ekranu do 15.6”, duży i cichy wentylator o średnicy 18cm, dwa kąty nachylenia, przelotowy port USB, wyłącznik manualny
MT2657
HEAT BUSTER 2 MT2656
Cooling pad for max. 15.6” mobile computers, big and silent
fan with 16cm diameter, 2 angles, pass-thru USB port, manual
switch
Podkładka chłodząca pod komputery przenośne o przekątnej
ekranu do 15.6”, duży i cichy wentylator o średnicy 16cm, dwa
kąty nachylenia, przelotowy port USB, wyłącznik manualny
MT2656
HEAT BUSTER 1 MT2655
Cooling pad for max. 15.6” mobile computers, big and silent
fan with 12cm diameter, fixed angle 25 deegres
Podkładka chłodząca pod komputery przenośne o przekątnej ekranu do 15.6”, duży i cichy wentylator o średnicy 12cm,
stałe nachylenie 25 stopni
MT2655
16
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
MULTICOOLER II MT2654
Cooling pad for max. 15.6” mobile computers, big and silent fan
with 20cm diameter, adjustable rotation speed, pass-thru USB port
Podkładka chłodząca pod komputery przenośne o przekątnej
ekranu do 15.6”, duży i cichy wentylator o średnicy 20cm, regulowana prędkość obrotowa, przelotowy port USB
MT2654
MULTICOOLER MT2653
Cooling pad for mobile computers 15.6” and smaller, passive
and active cooling, adjustable angle, 1 „pass-thru” USB port
Podkładka chłodząca pod komputery przenośne o przekątnej
ekranu do 15.6”, chłodzenie aktywne i pasywne, zmienny kąt
nachylenia, przelotowy port USB
MT2653
ADVERTISING
REKLAMA
17
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
HANDHELD CLEANING KIT MT2626
Set of sponge with nano-fibre, antistatic liquid (20ml) for efficient cleaning handheld LCD displays. In handy plastic bottle.
Zestaw do czyszczenia ekranów LCD w urządzeniach przenośnych zawierający gąbkę pokrytą nano-fibrą, płyn antystatyczny (20ml), w poręcznym opakowaniu z uchwytem
MT2626
SMART LCD CLEANING KIT MT2625
Set of 3-side sponge with nano-fibre, antistatic liquid (12ml)
for efficient cleaning LCD displays. In handy plastic box
Zestaw do czyszczenia ekranów LCD zawierający 3-boczną
gąbkę pokrytą nano-fibrą, płyn antystatyczny (12ml), w poręcznym plastikowym opakowaniu
MT2625
NOTEBOOK KEYBOARD PROTECTOR MT2624
Silicone mebrane (315x137mm) for standard notebook keyboard to protect against liquids, dust & dirt
Silikonowa membrana (315x137mm) na klawiaturę standardowego notebooka zabezpieczająca przed płynami, brudem
i kurzem
MT2624
DISC REPAIR KIT MT2621
Machine to repair damaged optical discs, semiautomatic
remove scratches from disc bottom side and make it readable, works with all optical disc types, contains sandpaper and
polishing knobs and cleaning liquid and polishing cream, no
need electric power
Urządzenie do naprawy uszkodzonych płyt optycznych, w
sposób półautomatyczny usuwa rysy z dolnej części dysku
i umożliwiając odczyt danych, nadaje się do naprawy wszystkich typów dysków optycznych, zestaw zawiera gałki ścierne
i polerskie, płyn czyszczący i krem polerski, nie wymaga zasilania elektrycznego
MT2621
18
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
DVD CAMCORDER CLEANING KIT MT2618
Set of mini cleaning DVD disc, cleaning sticks, fiber cloth, mini brush
and cleaning liquid, complete solution for cleaning video camcorders, DVD camcorders and HDD camcorders, suitable to clean
also other delicate devices.
Zestaw do czyszczenia kamer video, kamer zapisujących na DVD
-R i twardym dysku, zawiera mini płytę czyszczącą DVD, patyczki
czyszczące, szmatkę z fibry, pędzelek oraz płyn czyszczący, nadaje
się również do czyszczenia innych delikatnych urządzeń
MT2618
LCD CLEANING FOAM MT2610
Foam for cleaning crystal displays in laptops, palmtops and screens. Foam doesn’t draw surface and leaves trails. Antistatic and
biodegradable (100ml)
Pianka do czyszczenia wyświetlaczy ciekłokrystalicznych LCD w
laptopach, palmtopach i monitorach. Nie rysuje powierzchni i nie
pozostawia smug. Ma właściwości antystatyczne i bakteriobójcze,
ulega biodegradacji (100ml)
MT2610
LCD CLEANER MT2609
Highly effective cleaner to use on plasma/LCD monitor, notebook,
PDA, cellular phones screens and others (100ml)
Wysokowydajny, antystatyczny płyn do czyszczenia ekranów plazmowych i LCD monitorów, notebooków, PDA, telefonów i podobnych (100ml)
MT2609
UNIVERSAL DRY WIPES MT2608
Multipurpose lint-free drying wipes (100pcs)
Uniwersalne ściereczki do czyszczenia powierzchni szklanych,
metalowych i plastikowych (100szt)
MT2608
19
NOTEBOOK PROTECTION OCHRONA KOMPUTERÓW
AIR DUSTER MT2607
Compressed gas (in form of liquid) in spray for removing dust
and dirt from inaccessible areas of office equipment (400ml)
Sprężony gaz (w stanie płynnym) w sprayu do usuwania
metodą ciśnieniową kurzu i brudu z trudno dostępnych miejsc
w urządzeniach biurowych (400ml)
MT2607
SURFACE CLEANER MT2605
Atomizer spray 250ml antistatic for plastic and metal surfaces
Antystatyczny płyn w butelce z atomizerem do czyszczenia
powierzchni plastikowych i metalowych
MT2605
LCD WET TISSUES MT2601
Technical tissues impregnated with special cleaning liquid for
cleaning LCD displays, 100 pieces
100 szt. technicznych ściereczek nasączonych specjalnym
płynem czyszczącym do czyszczenia powierzchni ekranów
ciekłokrystalicznych LCD
MT2601
TECHNICAL WET TISSUES MT2600
Technical tissues impregnated with special cleaning liquid for
cleaning plastic and metal surfaces, 100 pieces
100 szt. technicznych ściereczek nasączonych specjalnym
płynem czyszczącym do powierzchni metalowych i plastikowych
MT2600
20
SPEAKERS GŁOŚNIKI
SPEAKERS SET 2.1 MT3325
3-channel speakers set, wooden woofer, wired remote controller
with volume control, total RMS 21W
3-kanałowy zestaw głośnikowy, głośnik basowy w obudowie drewnianej, regulacja głośności w pilocie kablowym, całkowita moc
RMS 21W
MT3325
TUMBA MT3138
Stereo speakers powered from USB port, RMS 5W, volume control
Głośniki stereofoniczne zasilane z portu USB, RMS 2W, regulacja
głośności
MT3138
CABRIOLE MT3136
Stereo 2.0 speakers, USB powered, 6W RMS output power
Głośniki stereofoniczne 2.0 zasilane z portu USB, moc 6W RMS
MT3136
BONITA MT3135
USB powered stereo speakers 5W, modern compact design
Zasilane z USB głośniki stereofoniczne 5W, nowoczesna, kompaktowa budowa
MT3135
21
SPEAKERS GŁOŚNIKI
VOLCANO MT3129
Stereo 2.0 speakers, USB powered, 6W RMS output power
Głośniki stereofoniczne 2.0 zasilane z portu USB, moc 6W RMS
MT3129
FUNKY PRO MT3130
Small stereo PC speakers, great bass sound quality, magnetically shielded, amplified speakers, RMS 6W, frequency response: 120 ~ 18000Hz, powered from USB port
Zasilane z USB głośniki stereofoniczne, wysoka jakość dźwięku,
odczuwalny bass, ekranowane magnetycznie, głośniki aktywne, moc RMS 6W, zasilane z portu USB
MT3130B
MT3130R
CUBE MT3120
Stereo 2.0 speakers, 4W RMS, powered from USB port, volume
control
Głośniki stereofoniczne 2.0 o mocy 4 W RMS, zasilanie z portu
USB, regulacja głośności
MT3120
CASTA MT3134
ZOUK 2.0 MT3127
USB powered stereo speakers
4W, headphones socket
Active stereo speakers, volume
control, headphones socket,
power 3W RMS
Zasilane z USB głośniki stereofoniczne 4W, wbudowane gniazdo słuchawek
MT3134
22
Aktywne głośniki stereofoniczne,
regulacja głośności, gniazdo słuchawkowe, moc RMS 3W
MT3127
AUDIO AUDIO
AUDIENCE MT3144
Two way stereo speakers, for smart boards, projectors and audio
systems, USB sound card built-in, active hub USB, analog audio
input RMS 20W
Zestaw dwudrożnych kolumn stereofonicznych do zastosowania
z tablicami edukacyjnymi, projektorami, w systemach audio, wbudowana karta dźwiękowa i hub USB, wejścia analogowe audio,
drewniana obudowa, RMS 20W
MT3144
LAVOLTA BT MT3133
Portable, Bluetooth stereo speakers powered by lithium battery,
AVRCP & A2DP protocols supported
Przenośne, bezprzewodowe głośniki stereofoniczne z interfejsem
Bluetooth, z wbudowanym akumulatorem litowo-jonowym, obsługa protokołów AVRCP i A2DP
MT3133
E-ZONE LT MT3132
Mobile speakers with FM radio and MP3 player, SD cards and USB
drives supported, LCD display, powered by lithium battery
Przenośne głośniki z wbudowanym radiem FM i odtwarzaczem
MP3, obsługa kart SD i dysków USB, wyświetlacz LCD, zasilanie akumulatorem litowo-jonowym
MT3132
E-ZONE MT3131
Mobile speakers with FM radio and MP3 player, SD cards and USB
drives supported, LCD display, dual power of AAA or lithium battery
Przenośne głośniki z wbudowanym radiem FM i odtwarzaczem
MP3, obsługa kart SD i dysków USB, wyświetlacz LCD, dualne zasilanie z baterii AAA lub akumulatora jonowego
MT3131
23
HEADSETS & EARPHONES SŁUCHAWKI
REGULUS MT3551
2.4GHz wireless headphones, built in FM radio, extremely clear
and powerfull sound in PLL technology, perfect for home HI-FI
and cinema
Bezprzewodowe słuchawki 2.4GHz, wbudowane radio FM,
czysty i wyraźny dźwięk w technologii PLL, baza ładująca akumulatory, idealne do zestawu domowego
MT3551
SIRIUS MT3525
Wireless headphones with FM radio, monitoring function, mcrophone in receiver
Bezprzewodowe słuchawki z wbudowanym radiem FM, mikrofonem i funkcją monitorowania
MT3525
EPSILION MT3549
Stereo headset with microphone, 40mm driver units, volume
control on cable module
Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem, głośniki 40mm, regulacja głośności na kablu
MT3549
NEBULA MT3548
Stereo headset with microphone, 40mm driver units, volume
control on cable module
Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem, głośniki 40mm, regulacja głośności na kablu
MT3548
24
HEADSETS & EARPHONES SŁUCHAWKI
PULSAR PRO MT3547
2,4GHz wireless stereo headset, microphone built-in, lithium-polymer battery powered
Bezprzewodowe stereofoniczne słuchawki 2,4GHz z wbudowanym
mikrofonem, zasilane akumulatorem litowo-polimerowym
MT3547
BALANCE MT3546
Stereo headset with independent volume control for every channel and microphone built-in
Stereofoniczne słuchawki z wbudowanym mikrofonem i niezależną regulacją głośności każdego z kanałów
MT3546
URSA MT3541
Stereo headset with microphone in rubber cover
Słuchawki stereofoniczne z wytrzymałym mikrofonem w gumowej
obudowie
MT3541
STEREO HEADSET MT3531
Stereo headphones with microphone and volume control
Słuchawki stereofoniczne z mikrofonem i regulacją głośności
MT3531
25
HEADSETS & EARPHONES SŁUCHAWKI
MOBIPHONE MT3545
Universal set of earphones with microphone, adaptors supporting most of cell phones, PDA and tablets, IPAD, IPOD, IPHONE,
BLACKBERRY
Uniwersalny zestaw słuchawek dousznych z mikrofonem, końcówkami do większości PDA, telefonów i tabletów, IPAD, IPHONE, IPOD, BLACKBERRY
MT3545B
MT3545O
MT3545R
BLUETOOTH CLIP-ON EARSET MT3535
Bluetooth clip-on earset with built-in microphone, EDR supported, powered by lithium-pollymer battery
Zestaw słuchawkowy Bluetooth z wbudowanym mikrofonem,
klips do przypięcia do odzieży, obsługa EDR, zasilany akumulatorem litowo-polimerowym
MT3535
BLUETOOTH NECKLACE EARSET MT3534
Necklace, stereo Bluetooth earset with built-in microphone,
EDR and A2DP, powered by lithium-pollymer battery, option
to use as BT receiver for home and car audio
Naszyjnikowy zestaw Bluetooth stereo z wbudowanym mikrofonem, obsługa EDR i A2DP, zasilany akumulatorem litowo-polimerowym, opcja wykorzystania jako odbiornika BT do zestawu audio w domu i samochodzie
MT3534
BLUETOOTH EARSET MT3528
Super mini, Bluetooth earset with built-in microphone, powered by lithium-pollymer battery
Super mała, słuchawka douszna Bluetooth z wbudowanym
mikrofonem, zasilana akumulatorem litowo-polimerowym
MT3528
26
HEADSETS & EARPHONES SŁUCHAWKI
DELPHINI MT3515
Stereophonic headphones with high quality driver units and microphone
Słuchawki stereofoniczne z wysokiej jakości głośnikami i mikrofonem
MT3515
INDUS MT3505
Headphones with microphone and soft velour ear cups cushions
Słuchawki z mikrofonem i miękkimi welurowymi poduszkami usznymi
MT3505
CORONA MT3504
Headphones with a high quality microphone
Słuchawki z wysokiej jakości mikrofonem
MT3504
27
MULTIMEDIA MULTIMEDIA
PRO-DIVE MT831
MP3 player with FM radio for swimming, water resistance IPx8,
4GB built-in memory
Odtwarzacz MP3 z radiem FM do pływania, klasa wodoszczelności IPx8, 4GB pamięci
MT831
3MOTION MT830
Backhead earphones with MP3 player built-in, soft, silicon earcushions, lithium rechargeable battery, t-flash (micro SD) memory card supported
Potyliczne słuchawki douszne z wbudowanym odtwarzaczem
MP3, miękkie, wygodne silikonowe poduszki, akumulator litowo-jonowy, współpraca z kartami pamięci T-flash (micro SD)
MT830
BOXES
28
OPAKOWANIA
MICROPHONES MIKROFONY
MICMEDIA MT394
High quality desk microphone with ON/OFF switch
Wysokiej jakości mikrofon biurkowy z przełącznikiem ON/OFF
MT394
MICCO SFX MT393
High quality mini desk microphone with ON/OFF button
Mini mikrofon biurkowy wysokiej jakości z przyciskiem ON/OFF
MT393
MICCO MT392
SFX PRO 2 MICROPHONE MT391
High quality mini desk microphone with ON/OFF button
Desk microphone with headphones socket and MUTE
switch
Mini mikrofon biurkowy wysokiej jakości z przyciskiem ON/
OFF
MT392
Mikrofon biurkowy z gniazdem słuchawek i przełącznikiem MUTE
MT391
CLIP MICROPHONE PRO MT390
Clip-on microphone
Mikrofon z klipsem do przypięcia do odzieży
MT390
29
HD CAMERAS KAMERY HD
TRINIUM HD MT4039
Digital video camera FULL HD 1080p, zoom 5x/4x (optical/digital), compact size, unique dual memory card system SDHC
and Micro SDHC (up to 64GB), lithium battery, HDMI output,
touch LCD display for preview and settings
Cyfrowa kamera wideo FULL HD 1080p, zbliżenie 5x/4x (optyczne/cyfrowe), niewielkie kompaktowe rozmiary, system dwóch
kart pamięci SDHC i Micro SDHC (do 64GB), bateria litowojonowa, wyjście HDMI, dotykowy ekran LCD do podglądu i
ustawień
MT4039
D-MENTION MT4038
Digital video camera 3D FULL HD 1080p, making also 2D movies, digital zoom 6,8x/10x (3D/2D) compact size, up to 32GB
SDHC memory card support, lithium battery, HDMI output, 3D
LCD display for preview
Cyfrowa kamera wideo 3D FULL HD 1080p z możliwością kręcenia filmów 2D, zbliżenie cyfrowe 6,8x/10x (3D/2D), kompaktowe rozmiary, nagrywanie na kartę pamięci SDHC, bateria
litowo-jonowa, wyjście HDMI, trójwymiarowy ekran LCD do
podglądu
MT4038
CAR CAMCORDERS REJESTRATORY SAMOCHODOWE
U-DRIVE LITE MT4037
Car video recorder VGA, video and audio recording during
car ride with 640x480ppi resolution, still photos 5MPix, color
LCD display, lithium rechargeable battery
Samochodowy rejestrator trasy VGA, rejestracja obrazu
i dźwięku podczas jazdy samochodem w rozdzielczości
640x480ppi, zdjęcia 5Mpix, kolorowy wyświetlacz LCD, bateria
litowo-jonowa
MT4037
U-DRIVE DVR MT4036
Car video recorder HD ready, video and audio recording during car ride with 720p resolution, still photos 5MPix, color LCD
display, lithium rechargeable battery, infrared frontlight
Rejestrator samochodowy HD ready, rejestracja obrazu i
dźwięku podczas jazdy samochodem w rozdzielczości 720p,
zdjęcia 5Mpix, kolorowy wyświetlacz LCD, bateria litowo-jonowa, podświetlenie podczerwone
MT4036
30
CAMERAS KAMERY
@CTIVE CAM MT4035
LED flashlight with built-in VGA video camera, powered with lithium
battery
Latarka LED z wbudowaną kamerą VGA z zapisem na karcie T-Flash
i trybem kamery PC
MT4035
PENCAM MT4032
Ballpen with built-in PVR camera, voice and picture recording on
T-Flash memory card, PC cam mode, VGA resolution
Długopis z wbudowaną kamerą PVR, zapis obrazu i dźwięku na
karcie T-flash, tryb kamery PC, rozdzielczość VGA
MT4032
WEBCAMS KAMERY INTERNETOWE
EOS PHONIC MT4033
MT4033
COMMUNICATION DUO MT4024
Set: PC VGA camera, 16Mpix
interpolation for still images,
glass lens + stereo headset
Set of 300Kpix webcam with
LED frontlight and headset
with microphone
Zestaw: kamera PC VGA,
interpolacja 16Mpix dla stałych obrazów, szklany obiektyw + słuchawki stereofoniczne z mikrofonem
Zestaw do komunikacji VOIP:
kamera 300Kpix z podświetleniem diodowym i słuchawki z
mikrofonem
MT4024
COMQ MT4028
Webcam with optical resolution 2 Mpix (1600x1200 dpi), microphone, 5 layer glass lens, manual focus, USB 2.0 interface
Kamera PC o rozdzielczości optycznej 2 Mpix (1600x1200 dpi),
wbudowany mikrofon, 5 warstwowy szklany obiektyw, manualna
ostrość, interfejs USB 2.0, wysokiej jakości panel przedni oraz podstawa wykonana ze stali
MT4028
31
WEBCAMS KAMERY INTERNETOWE
EOS HD MT4031
VGA PC camera for notebooks and desktop computers, USB
interface
Kamera VGA do notebooków i komputerów stacjonarnych,
interfejs USB
MT4031
VISOR HD MT4030K
VGA camera with microphone for notebooks and desktop
computers, black color
Kamera VGA z mikrofonem dla notebooków i komputerów
stacjonarnych, kolor czarny
MT4030K
Z-CAM MT4029
VGA camera with microphone for notebooks and desktop
computers
Kamera VGA z mikrofonem dla notebooków i komputerów
stacjonarnych
MT4029B
MT4029R
WATCHER LT MT4023
VGA camera with microphone for notebooks and desktop
computers
Kamera VGA z mikrofonem dla notebooków i komputerów
stacjonarnych
MT4023
32
SCANNERS SKANERY
SLIDE SCANNER MT4092
5Mpix slide, negative and positive films scanner, powered by lithium
rechargeable battery, scanning directly to SD memory card
Skaner do slajdów, negatywów i pozytywów, rozdzielczość 5 Mpix,
zasilany akumulatorem litowo-jonowym, skanowanie obrazów bezpośrednio na kartę pamięci SD
MT4092
SCANLINE PRO MT4091
Automatic, color line scanner for A4 and smaller documents, optical resolution 600 dpi, scan recording on T-flash memory card, powered by 4 x AA batteries
Automatyczny, kolorowy skaner liniowy do dokumentów A4 i mniejszych, rozdzielczość 600 dpi, zapis skanów na karcie T-Flash, zasilanie z 4 baterii AA
MT4091
SCANLINE MT4090
Hand operated, color line scanner for A4 and smaller documents,
optical resolution 600 dpi, scan recording on T-flash memory card,
powered by 2 x AA batteries
Liniowy, ręczny, kolorowy skaner dokumentów A4 i mniejszych, rozdzielczość 600 dpi, zapis skanów na karcie T-Flash, zasilanie z 2 baterii AA
MT4090
AWARDS
Excellent performance of relation „price / quality” of Media-Tech brand has
been confirmed by numerous awards
in rankings prepared by prestigious and
respected trade publications and information portals. In addition, several foreign magazines and portals tested our
products, evaluating them highly
WYRÓŻNIENIA
Doskonała relacja parametrów „cena/
jakość” w odniesieniu do urządzeń marki
Media-Tech została potwierdzona licznymi nagrodami w rankingach przygotowywanych przez renomowane wydawnictwa branżowe
33
NETWORKING URZĄDZENIA SIECIOWE
WLAN REPEATER MT4212
Very easy to configure wireless WLAN Repeater / AP, standard
802.1 b/g/n, data transfer up to 300Mbps
Bardzo łatwy w konfiguracji bezprzewodowy WLAN Repeater/
punkt dostępowy, standard 802.1 b/g/n, transmisja danych
do 300Mbps
MT4212
3G HSPA MULTIMODEM USB MT4211
Wireless 3G HSPA modem 7.2Mbps with USB interface, t-flash
card reader, compatibility with Android systems
Bezprzewodowy modem 3G HSPA 7.2Mbps z interfejsem USB,
czytnik kart pamięci t-flash, zgodność z większością urządzeń
z systemem Android
MT4211
3G HSDPA MODEM USB MT4210
Wireless 3G HSDPA modem with USB interface
Bezprzewodowy modem 3G HSDPA z interfejsem USB
MT4210
VIDEO GRABBER MT4169
Device to capturing & converting analog audio/video Signal
from sources such as: VHS, direct burning on DVD/VCD optical
disk, I-Pod, PSP direct conversion, YOUTUBE publishing
Urządzenie do przechwytywania i konwersji analogowego
sygnału audio/video np. z VHS do formatu VCD, DVD, MP4
(I-Pod, PSP), możliwość publikacji na YOUTUBE
MT4169
34
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
PCI EXPRESS USB 3.0 CARD MT5085
PCI EXPRESS card with two USB 3.0 ports for desktop computers,
data transfer up to 5Gbps
Karta PCI EXPRESS z 2-portowym interfejsem USB 3.0 do komputerów stacjonarnych, transfer danych do 5Gb/s
MT5085
EXPRESS USB 3.0 CARD MT5084
EXPRESS 34 card with one USB 3.0 port for laptops and notebooks,
data transfer up to 5Gbps
Karta EXPRESS 34 dla laptopów i notebooków z 1-portowym interfejsem USB 3.0, transfer danych do 5Gb/s
MT5084
PROFITEC ADVANT 3.0 MT5083
2,5” SATA HDD enclosure with USB 3.0 interface, built-in cable, data
transfer up to 95MB/s, style sleeve
Obudowa na twardy dysk SATA 2.5” z wbudowanym interfejsem
i kablem USB 3.0, transmisja danych do 95MB/s, stylowa obwoluta
MT5083
UNIVERSAL NOTEBOOK DOCKING STATION MT5082
Universal USB docking station with Ethernet network card, 5-port
USB hub and sound card for mobile computers
Uniwersalna stacja dokująca USB z kartą sieciową Ethernet,
5-portowym koncentratorem i kartą dźwiękową dla komputerów
przenośnych
MT5082
35
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
USB BIG FAN MT5038
Desk USB fan powered from USB port, 2 rotation speed, safe
rotor cover, adjustable airflow angle
Wentylator biurkowy podłączany do portu USB, 2 prędkości
nawiewu, bezpieczna osłona rotora, regulowany kąt nawiewu
MT5038
USB FAN MT5037
Desk fan powered from USB port, 2 rotating speeds, safe soft
wings, stable base and flexible arm
Wentylator biurkowy podłączany do portu USB, 2 prędkości
nawiewu, bezpieczne miękkie skrzydełka, stabilna podstawka
i elastyczne ramię
MT5037
USB LAMP BIG MT5036
Portable LED lamp USB, flexible arm, own base, 10 white LEDs,
manual switch
Lampka diodowa USB, elastyczne ramię, podstawka, 10 białych diod LED, wyłącznik manualny
MT5036
USB LAMP MT5035
Portable LED lamp USB, flexible arm, 2 white LEDs, manual
switch
Lampka diodowa USB, elastyczne ramię, 2 białe diody LED,
wyłącznik manualny
MT5035
36
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
7-PORT USB 3.0 SWITCH MT5033
7-port, switchable 3.0 and 2.0 USB hub, powered from additional
USB port, port activity LEDs
7-portowy przełączalny koncentrator USB 3.0 i 2.0, zasilanie z dodatkowego portu USB, sygnalizacja aktywności poszczególnych
portów
MT5033
BLUETOOTH 3.0 NANO STICK MT5032
Nano size BLUETOOTH 3.0 with USB 2.0 connector, 8-times faster
data transmission, backward compatibility with previous version
Super mały interfejs BLUETOOTH 3.0 ze złączem USB 2.0, 8-krotnie
szybsza transmisja danych, wsteczna zgodność ze starszymi wersjami
MT5032
HURRICANE MT5031
Ultrafast USB 3.0 multi card reader with double SD/T-Flash/MMC
sockets
Ultraszybki multiczytnik kart pamięci z podwójnymi gniazdami SD/
T-Flash/MMC, interfejs USB.3.0
MT5031
TINY READER MT5030
50 in 1 small size multicard reader (SDHC /MS/T-flash /M2), supports
over 50 types and capacities of memory cards, high speed & capacity compatible, 4 slots, “no-adaptor” support for M2 and T-Flash
cards
Mały, przenośny czytnik kart pamięci, obsługuje ponad 50 typów
kart pamięci (SDHC/MS/T-flash/M2), zgodność z kartami pamięci
o wysokiej pojemności i szybkiej transmisji danych, 4 sloty, brak konieczności stosowania przejściówek dla kart M2 i T-flash
MT5030
37
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
MOBILE COMBO MT5029
All in one card reader, 3-ports active USB 2.0 hub, sticky, antislide mobile phone pad, color black
Czytnik kart pamięci „wszystko w jednym”, 3 - portowy, aktywny koncentrator USB 2.0, przylegająca podstawka pod telefon
komórkowy, kolor czarny
MT5029
SMART COMBO MT5028
Combo card reader (SDHC/MS/T-flash/ M2) with integrated +
active 3-port USB 2.0 HUB in aluminum case
Czytnik kart (SDHC/MS/ T-flash/M2) ze zintegrowanym aktywnym, 3-portowym koncentratorem USB 2.0 w aluminiowej obudowie
MT5028
SPIDER HUB MT5027
4-ports active USB 2.0 HUB, 3 USB A sockets, 1 mini USB plug +
micro USB adaptor
4-portowy, aktywny koncentrator USB 2.0, 3 gniazda USB A,
1 wtyk mini USB + przejściówka micro USB
MT5027
POWER 7 MT5025
7-ports, active USB 2.0 HUB, small dimensions
7-portowy, aktywny koncentrator USB 2.0, niewielkie wymiary
MT5025
38
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
TIMEHUB MT5024
4-ports USB.2.0 hub integrated with digital clock, alarm, calendar
and thermometer
4-portowy koncentrator USB 2.0 z wbudowanym cyfrowym zegarkiem, budzikiem, termometrem i kalendarzem
MT5024
COLOR USB HUB MT5023
Universal color USB 2.0 hub, 4 USB ports, over-current protection,
adjustable direction of USB ports
Uniwersalny kolorowy koncentrator USB 2.0, 4 porty USB, ochrona
przeciwprzeciążeniowa, regulowany kierunek portów USB
MT5023
INDESK SUPER COMBO 80 MT5022
3-port active USB hub, card reader and media-hub for in-desk standard 80mm hole
3-portowy, aktywny koncentrator USB, czytnik kart pamięci i media-hub do montażu w blacie w otworze 80mm
MT5022
60 IN 1 SMART STATION MT5019
Small, portable memory card reader 60 in 1, supports the newest
standards and types of memory cards
Niewielki, przenośny czytnik kart pamięci 60 w 1, współpraca z najnowszymi typami i standardami kart pamięci
MT5019
39
USB ACCESSORIES AKCESORIA USB
13-PORT USB SWITCH MT5017
13-port USB 2.0 hub, powered from additional USB port, port
activity LEDs
13-portowy przełączalny koncentrator USB 2.0, zasilanie z dodatkowego portu USB, sygnalizacja aktywności poszczególnych portów
MT5017
80 in 1 COMBO TERMINAL MT5012
80 in 1 card reader with 2 USB 2.0 ports hub and secured storage for memory cards
Czytnik kart pamięci 80 w 1, wbudowany 2-portowy koncentrator USB 2.0, praktyczny, zamykany schowek na karty pamięci różnych typów
MT5012
BLUETOOTH NANO STICK MT5005
Nano size BLUETOOTH 2.0 Class 2 interface with USB 2.0 connector
Super mały interfejs BLUETOOTH 2.0 Class 2 ze złączem USB 2.0
MT5005
TRAVEL USB HUB 2.0 MT5001
Universal 4 ports USB 2.0 hub
Uniwersalny koncentrator USB 2.0 z 4 portami USB
MT5001
40
SURGE PROTECTORS LISTWY ZASILAJĄCE
SURGE PROTECTOR MT6104
5 grounded sockets surge protector, German or French type,
150cm/300cm/500cm long cable, 10A
Przeciwprzepięciowa listwa zasilająca, 5 gniazdek typu niemieckiego lub francuskiego kabel 150cm/300cm/500cm, 10A
MT6104
MT6104
MT6104
MT6104
MT6104
NOTEBOK POWER PROTECTOR MT6103
Notebook surge protector with modem or network card communication line protection, max. load 10A
Przeciwprzepięciowy filtr zabezpieczający notebook oraz port komunikacyjny modemu lub karty sieciowej, maks. obciążenie 10A,
niewielkie rozmiary
MT6103
TRAVEL POWER PROTECTOR MT6102
Travel surge protector, 2 grounded sockets French or German type,
2 USB +5V ports, efficiency 10A
Podróżna listwa zasilająca przeciwprzepięciowa, 2 gniazda z uziemieniem typu francuskiego lub niemieckiego, 2 porty USB +5V, wytrzymałość 10A, niewielkie rozmiary
MT6102
MT6102
PRESS
We are present in branch press and
specialized media in Poland and
abroad
PRASA
Jesteśmy obecni na łamach prasy
branżowej i specjalistycznej w Polsce
i za granicą
41
CHARGERS ŁADOWARKI
DUAL USB POWER SUPPLY MT6266
+5V 2 x 1A USB AC/DC power adaptor
2-portowy zasilacz AC/DC +5V 2 x 1A do urządzeń USB
MT6266
MINI USB POWER SUPPLY MT6263
+5V 1A USB AC/DC power adaptor
Zasilacz AC/DC +5V 1A do urządzeń USB
MT6263
DUAL CAR USB CHARGER MT6217
2-port USB car charger +5V 2 x 1A for mobile devices, car
lighter plug 12V, charging also Ipad, Iphone and Ipod device
with their own cable
2-portowa ładowarka USB +5V 2 x 1A dla urządzeń mobilnych,
wtyczka do gniazda zapalniczki 12V, ładuje także Ipad i Ipod
przez kabel własny urządzenia
MT6217
CAR SOCKET SPLITTER 12/24V MT6216
Universal car lighter socket splitter 12/24v with 2-port USB +5V
2A charger
Samochodowy rozdzielacz gniazda zapalniczki 12/24V z wbudowanym 2-portowym zasilaczem USB +5v 2A
MT6216
42
CHARGERS ŁADOWARKI
MICRO CAR USB CHARGER MT6215
Micro USB car charger +5V 1A for mobile devices, car lighter plug
12V, charging also Ipad, Iphone and Ipod device with their own
cable
Mikro ładowarka USB +5V 1A dla urządzeń mobilnych, wtyczka do
gniazda zapalniczki 12V, ładuje także Ipad i Ipod przez kabel własny urządzenia
MT6215
USB TRAVELLER SUPPORT MT6212
Universal charging travel adapter which incudes almost all standards of power plugs and sockets, with USB+5V charges built- in
Uniwersalna, podróżna przejściówka wtyczek elektrycznych, zgodna z większością standardowych wtyczek, gniazd elektrycznych
z wbudowaną ładowarka USB+5V
MT6212
M-LOAD MT6211
Multicable 8 in 1 for charging various models of mobile phones,
PDA and tablets
8 w 1 multikabel USB ładujący telefony komórkowe, PDA i tablety
MT6211
MPOWER MT6210
Universal set of two chargers +5V (car + wall), 8 plugs for charging
variable mobile phones, MP3/4 players, GPS, etc. charging Ipod,
Iphone and Blackberry
Uniwersalny zestaw dwóch zasilaczy 5V (samochodowy + 230V),
8 wtyczek ładujących większość telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3/4, GPS, itd. Ładuje również Iphone, Ipod i Blackberry
MT6210
43
AC/DC ADAPTERS ZASILACZE
90W AUTOMATIC NOTEBOOK
POWER ADAPTOR MT6265
Universal notebook power adapter 90W with MEDIA-SENSE automatic voltage setting technology and +5V USB power
port
Uniwersalny zasilacz 90W do większości komputerów przenośnych z technologią automatycznego ustawiania napięcia
MEDIA-SENSE i portem USB +5V
MT6265
120W UNIVERSAL NOTEBOOK
POWER SUPPLY MT6264
120W universal power adaptor for most of mobile computers,
+5V USB port built-in
Zasilacz uniwersalny 120W do większości komputerów przenośnych, wbudowany port USB +5V
MT6264
CAR UNIVERSAL NETBOOK
POWER ADAPTOR 12V MT6262
Voltage switching universal power adaptor for mobile computers, MEDIA-SENSE technology for automatic and safe setting output voltage, compatible with most popular type of car
lighter sockets, built-in USB +5V power port
Zmienno-napięciowy uniwersalny zasilacz do netbooków,
technologia Media-Sense - automatyczne dostosowanie napięcia wejściówek, zgodność w najpopularniejszymi typami
zapalniczek samochodowych, wbudowane gniazdo USB +5V
do zasilania różnego rodzaju urządzeń multimedialnych
MT6262
90W UNIVERSAL NOTEBOOK
POWER ADAPTOR PRO MT6260
Ultrarthin universal notebook power adapter 90W with MEDIASENSE - automatic voltage setting technology and +5V USB
power port
Ultra-płaski zasilacz uniwersalny 90W do większości komputerów przenośnych z technologią automatycznego ustawiania
napięcia MEDIA-SENSE i portem USB +5V
MT6260
44
AC/DC ADAPTERS ZASILACZE
48W NETBOOK UNIVERSAL
POWER ADAPTOR MT6259
48W voltage switching universal power adaptor for netbook type
computers , overload & short circuit protection, 8 easy detachable
& durable power plugs
Uniwersalny zasilacz 48W do netbooków z 8 wymiennymi końcówkami i bezpiecznym przełącznikiem
MT6259
90W NOTEBOOK UNIVERSAL
POWER ADAPTOR MT6254
90W Universal power adaptor for mobile computers, 7 voltages,
USB +5V output port for charging multimedia devices, 9 easy detachable & durable power plugs
Zasilacz uniwersalny 90W do większości komputerów przenośnych,
7 napięć, dodatkowy port USB dostarczający napięcia 5V do zasilania i ładowania urządzeń multimedialnych, 9 trwałych i zmienianych wtyczek zasilania
MT6254
2 IN 1 NOTEBOOK UNIVERSAL
POWER ADAPTOR MT6253
2 in 1 notebook universal power adaptor 90W, dual powering - from
100-240V wall outlet or from 12V car lighter, USB +5V output port for
charging multimedia devices, 9 easy detachable & durable power
plugs
Uniwersalny zasilacz 90W do większości komputerów przenośnych,
podłączany do gniazda 230V i samochodowego gniazda zapalniczki 12V, dodatkowy port USB dostarczający napięcia +5V do
zasilania i ładowania urządzeń multimedialnych, 9 trwałych i zmienianych wtyczek zasilania
MT6253
CAR UNIVERSAL
POWER ADAPTOR 12V MT6250
Car universal power adaptor to use with most of mobile computers
types
Samochodowy zasilacz uniwersalny do większości komputerów
przenośnych
MT6250
45
ENGAGE HQ PRO MT7001
Multimedia enetratinment device based on Android 2.3 OS,
WIFI, LAN, 2 x USB, SD/MS/MMC card reader, HDMI, full size
remote controller can be upgraded to DVB-T STB with dongle
MT4163
Multimedialne centrum rozrywki oparte na systemie operacyjnym Android 2.3 , WIFI, LAN, 2 x USB, czytnik kart SD/MS/MMC,
HDMI, pełnowymiarowy pilot, może pracować jako odbiornik
telewizji cyfrowej DVB-T po podłaczeniu DVB-T dongle MT4163
IMPROVE YOUR TV
USPRAWNIJ SWOJĄ TELEWIZJĘ
ENGAGE HQ MT7002
Multimedia enetratinment device based on Android OS, WIFI,
LAN, 2 x USB, SD/MS/MMC card reader, HDMI
Multimedialne centrum rozrywki oparte na systemie operacyjnym Android, WIFI, LAN, 2 x USB, czytnik kart SD/MS/MMC,
HDMI
46
www.media-droid.com
Media-Tech offers a wide range of high quality computer accessories perfectly suited to the needs of
business customers. The company provides favorable conditions of cooperation, high margins, and a
number of after-sales services. The high quality and efficiency of customer service, as well as professionalism in every detail make Media-Tech a company you can trust – a fact well known by our longtime
business partners.
Media-Tech company was established in 1993 and is present in Europe, South America and Asia. Our
strategy to provide more ergonomic, more comfortable and easier to use products at reasonable
prices has been very successful. All Media-Tech products are designed with end-user convenience
and enjoyment in mind.
Our strong assets: quick and flexible deliveries, high product quality, reasonable price, warranty, technical service.
Media-Tech oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości akcesoriów komputerowych idealnie nadających się do potrzeb klientów biznesowych. Firma zapewnia korzystne warunki współpracy, wysoką
marżę i szereg usług po sprzedaży. Wysoki poziom świadczonych usług i profesjonalizm połączony ze
sprawną obsługą klienta są godne zaufania, o czym wiedzą nasi wieloletni Partnerzy.
Firma Media-Tech powstała w 1993 roku z myślą o sprzedaży asortymentu na rynku krajowym. Dziś
marka jest obecna w krajach Europy, Ameryki Południowej i Azji. Nasza strategia polegająca na dostarczaniu na rynek produktów o ulepszonej ergonomii, wygodzie i łatwości użycia sprzedawanych w
rozsądnych cenach nieustannie przynosi sukcesy. Wszystkie produkty Media-Tech projektowane są z
myślą o wygodzie i przyjemności klienta.
Naszym silnym atutem są: dostarczanie towaru szybko i kompleksowo, wysoka jakość produktów, rozsądna cena, gwarancja,
serwis.
LOOK HOW WE ARE CHANGING
SPÓJRZ JAK SIĘ ZMIENIAMY
OLD DESIGN
DOTYCHCZASOWY DESIGN
NEW DESIGN
NOWY DESIGN
47
TUNERS TUNERY
DVB-T NAVIGATOR DUO MT4168
Dual USB DVB-T dongle, one channel recording during watching
another channel, MPEG 4, h.264, Arcsoft Totalmedia software
included
Dualny tuner DVB-T USB, nagrywanie jednego kanału podczas
oglądania innego, MPEG 4, h.264, oprogramowanie Arcsoft Totalmedia
MT4168
MICRO DVB-T STICK MT4167
DVB-T tuner dongle, high picture resolution, telescope antenna,
intuitive user interface, Arcsoft Totalmedia software, USB 2.0
Tuner do odbioru cyfrowych telewizji i radia DVB-T, wysoka rozdzielczość obrazu, antena teleskopowa, intuicyjny interfejs użytkownika, oprogramowanie Arcsoft Totalmedia, interfejs USB 2.0
MT4167
U-SCREEN STICKER MT4166
DVB-T settop box with built in multimedia player, PVR function via
USB connected external HDD/Flash drive, EPG program guide,
TimeShift function
Odbiornik naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z wbudowanym
odtwarzaczem multimediów, funkcja nagrywarki programów
po podłączeniu zewnętrznej pamięci masowej do portu USB, EPG,
funkcja TimeShift
MT4166
U-SCREEN LITE MT4165
DVB-T receiver with built in multimedia player, PVR function via USB
connected external HDD/Flash drive, EPG program guide, TimeShift function
Odbiornik bezpłatnej, naziemnej TV cyfrowej DVB-T z wbudowanym odtwarzaczem multimediów, funkcja nagrywarki programów
po podłączeniu zewnętrznej pamięci masowej do portu USB, EPG,
funkcja TimeShift
MT4165
TUNERS TUNERY
U-SCREEN MT4164
Digital settop box receiver for terrestrial TV signal in DVB-T h.264
and advanced multimedia player
Tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej w standardzie DVB-T
h.264 i zawansowany odtwarzacz multimediów
MT4164
DVB-T NAVIGATOR MT4163
DVB-T tuner dongle, high picture resolution, antenna, remote controller, intuitive user interface, USB 2.0, compatible with Multimedia
Fun Center MT7001
Tuner do odbioru cyfrowych telewizji i radia DVB-T, wysoka rozdzielczość obrazu, antena, pilot, intuicyjny interfejs użytkownika, interfejs USB 2.0, współpraca z Multimedia Fun Center MT7001
MT4163
NANO DVB-T STICK MT4161
DVB-T tuner dongle, high picture resolution, magnetic antenna,
intuitive user interface, USB 2.0
Tuner do odbioru cyfrowych telewizji i radia DVB-T, wysoka rozdzielczość obrazu, antena z magnetyczną podstawką, intuicyjny interfejs użytkownika, interfejs USB 2.0
MT4161
CINEMA HQ MT4160
Multifunctional multimedia files player MP3, h.264 and MPEG in HD
1080p resolution with integrated DVB-T tuner and recording / TimeShift function
Wielofunkcyjny odtwarzacz plików multimedialnych, MP3, h.264
i MPEG4 w rozdzielczości HD 1080p z zintegrowanym tunerem DVB-T
z możliwością nagrywania oraz funkcją TimeShift
MT4160
MEDIA - TECH POLAND
Brzeziny 13B,
05 - 074 Halinów
Tel: +48 22 760 39 99
Fax: +48 22 760 39 60
offi [email protected]
© 2011 Media-Tech. All right reserved. Media-Tech. The Media-Tech logo and other Media-Tech marks are owned by Media-Tech and may beregistered.
The pictures and products descriptions placed on catalogue are only general information for customers rather than a trade offer asdefined by the art.66 § 1Polish Civil Code.
© 2011 Media-Tech. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa, logotyp i inne znaki towarowe Media-Tech są własnością Media-Tech i mogą być
zarejestrowane. Zdjęcia i opisy produktów umieszczone w katalogu mają poglądowy charakter i mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
Zawarte w katalogu informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 § 1Kodeksu Cywilnego.
Znaki fi rmowe wydawnictw i stron są ich własnością i zostały użyte w katalogu jedynie w celach informacyjnych
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement