TROJA TOPRO www.topro.no 3 5

TROJA TOPRO www.topro.no 3 5
TOPRO
TROJA
NO Bruksanvisning
EN User manual
DE Bedienungsanleitung
FR Manuel d'utilisation
NL Gebruiksaanwijzing
www.topro.no
3-5
6-8
9-11
12-14
15-17
TOPRO
TROJA
A 814728
M
S
X
B 814059
M
S
X
C 814025
M
S
X
D 814765
M
S
X
E 814622
M
S
X
F 814046
M
S
X
G 814009
M
S
X
H 814043
M
S
X
I 814024
M
S
X
J 814023
M
S
X
K 814141
M
S
X
L 814014
M
S
X
M 814032
M
S
X
N 814729
M
S
www.topro.no
814730
X
TOPRO
TROJA
TOPRO TROJA M
TOPRO TROJA S
TOPRO TROJA X
814749
814742
814741
1
A
3
6
E
A
B
D
F
E
C
B
O
E
F
H
B
C
A
I
B
D
C
C
G
7
D
J
CLICK
K
C
B
4
L
A
P
A
N
M
D
C
2
8
A
B
B
A
B
5
A
D
C
B
C
D
E
A
www.topro.no
9
A
Velkommen som bruker av et TOPRO HJELPEMIDDEL
Alle TOPRO Hjelpemidler er utviklet, designet og fremstilt i Norge. Avansert produksjonsutstyr, kvalitets- og miljøsikring
gir stor nøyaktighet og maksimal kvalitet i alle ledd av produksjonen.
Produktet er samsvarsvurdert iht. 93/42/EØF-direktiv om medisinsk utstyr.
Meld fra umiddelbart til din hjelpemiddelsentral eller forhandler hvis produktet er skadet ved mottak.
Garanti
TOPRO TROJA GÅBORD er garantert fri for feil og mangler i 7 år. Unntatt er skader forårsaket av feil bruk og deler
som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsevaier, hjul, sete, kurv og håndtak). Reparasjoner i
garantitiden skal henvises til din hjelpemiddelsentral eller forhandler. Garantien bortfaller dersom det er benyttet
uoriginale reservedeler eller tilbehør som ikke er godkjent av TOPRO.
Røde nummererte felt nedenfor refererer til nummererte illustrasjoner på innsiden av innbretten.
Bli kjent med ditt TOPRO TROJA GÅBORD
A
B
C
D
E
P
Underarmstøtte
F Setestag
K Kurv
Bremsehendel
G Sete
L Sideramme
Bremsespak
H Låsebøyle
M Bremsekloss / kantavviser
Håndtaksrør
I Stropp for sammenfolding
N Vippefunksjon
Bremsevaier
J Låseratt for høydejustering
O Støttesnor
Merket på innsiden av røret viser gåbordets modellbenevnelse og
Maks brukervekt
Maks bredde på gåbordet
Maks høyde på gåbordet
Mål og vekt
Modell/størrelse
Farge
Anbefalt brukerhøyde
Høyde støttepunktene
Største lengde
Største bredde
Mellom støttepunktene
Setehøyde
Snudiameter
Diameter hjul
Bredde hjul
Gripedistanse kjørebrems
Høyde sammenlagt
Bredde sammenlagt
Lengde sammenlagt
Vekt gåbord
Maks brukervekt
Maks belastning kurv
TOPRO TROJA M
Mørk grå
CM
150 - 185
98 - 117
65
63
45
62
84
20
3,6
6,5
102
33
65
KG
10,1
135
5
TOPRO TROJA S
Sølvgrå
CM
130 - 170
84 - 100
65
63
45
54
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,8
125
5
TOPRO TROJA X
Sølvgrå
CM
130 - 160
84 - 96
65
53
35
50
79
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,3
80
5
Tiltenkt formål
TOPRO TROJA Gåbord er designet og godkjent for bruk innendørs på plant underlag. Gåbordet gir støtte til personer
med svekket balanse og/eller nedsatt mobilitet.
Viktig å vite om sikkerhet før bruk
•
•
•
•
•
•
•
Vær oppmerksom på klemfaren ved utfolding og sammenfolding.
Kontroller at bremsene fungerer før hver gangs bruk, og at gåbordet går i lås i utfoldet posisjon.
Maks brukervekt må ikke overskrides (se tabell over).
Må ikke brukes til transport av tung last eller personer.
Gåbordet er ikke et leketøy.
Kontroller at låseratt for høydejustering av underarmstøttene er godt tilskrudd.
OBS! Hvis gåbordet blir utsatt for ekstrem temperatur kan noen deler kjennes varme eller kalde.
Viktig å vite om sikkerhet i bruk
• Ved stopp eller parkering bruk alltid parkeringsbrems, begge sider A
• Parkeringsbrems, begge sider, må være på før bruk av sete A
3
• Ikke bøy deg bakover eller til sidene når du sitter på setet.
• Kjørebremsene kan klemmes litt inn B for å bremse farten, men må ikke være i låst posisjon
når gåbordet kjøres.
• For riktig støtte og trygg gange må gåbordet holdes nær kroppen C
• Gå oppreist, se fremover og hold baken inn D. Da er det lettest å holde balansen.
• Ikke skyv gåbordet langt foran kroppen. Det kan medføre feilbelastning og fall.
• Pass på at ikke vide skjørt eller bukser setter seg fast mellom bremseklossen og hjulet eller vippestussen. Det kan
føre til fall. Vi fraråder derfor bruk av lange eller vide klær.
Montering / innstilling
TOPRO TROJA GÅBORD leveres ferdig montert. Før bruk må det foldes ut. Høyden på underarmstøttene må tilpasses
brukeren.
Utfolding / sammenfolding
Utfolding: Løsne stroppen mellom putene A. Løsne låsebøylen på setestaget B. Press setestagene ned og utover C.
Siderammene glir fra hverandre og setestagene presses ned til det høres en klikkelyd. Gåbordet er nå låst i utfoldet
posisjon. Fest stroppen A.
Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet D og press siderammene sammen. Press låsebøylen E over setestaget.
Justering av håndtak og høydeinnstilling/senking av underarmstøtter
Justering av håndtak: Skru håndtaksrattet A ut til håndtaket kan beveges, juster til ønsket posisjon og skru rattet til
igjen. Gjøres individuelt på hver side. Det er ikke mulig å trekke håndtaket helt ut, da det er fysiske stopper begge veier.
Høydeinnstilling: Løsne låseratt B (ca 4-5 omdreininger). Juster håndtaksrøret til passende høyde og dra litt opp og ned
C til det låses med en klikkelyd. Skru låseratt B godt til igjen. Juster begge håndtaksrørene til samme høyde.
Senking: Løsne låseratt B (ca 4-5 omdreininger). Skyv håndtaksrørene ned til de stopper. Skru låseratt B til igjen.
Anbefalt høyde: Stå med avslappede skuldre og 90 graders vinkel i albu, se fig. 2.
Høydeinnstilling med minne
Når gåbordet har vært transportert eller lagret er det ved bruk av minnefunksjonen enkelt å finne igjen riktig høyde på
håndtaksrøret. Bestem høyden på underarmstøttene. Tell antall hull som er synlige bak på håndtaksrøret. Skru låseratt
A helt ut. Dra håndtaksrøret B helt ut av siderammen. Festestykket C vil følge røret ut. Skyv festestykket C på røret B
slik at det over festestykket er igjen riktig antall hull. Fest hukommelsesstykket D i første ledige hull under festestykket
C. Skyv håndtaksrøret B ned i siderammen slik at festestykket C faller på plass i plaststykket E på toppen av
rammerøret. Sett låseratt A på plass og skru det ca. halvt inn. Dra håndtaksrøret B opp til det stopper og skru låserattet
A godt til. Nå vil en automatisk finne igjen den forhåndsinnstilte høyden ved å dra håndtaksrørene fra nedsenket
posisjon og oppover til de stopper.
Innstilling / kontroll og vedlikehold av bremser
Innstilling/kontroll: Løsne låsemutter A ved bremsen. Stram bremsevaieren B med justeringsskruen C. Juster begge
bremseklosser slik at avstanden til hjulbanen blir ca. 1 mm D. Bremsene må ikke strammes så mye at de presses for
hardt inn i dekkenes gummi når parkeringsbremsen er på. Vedlikehold: Rengjør jevnlig bremsekloss E og bremsefjær
F. Hjulene kan skiftes ved feil eller slitasje.
Bruk av bremser
Kontroller at bremsene fungerer før hver tur. Hver av bremsespakene A og bremsehendlene B virker på hvert sitt
bakhjul.
Gåbordets hjul har dekk i en spesiell, myk gummikvalitet som gir optimale bremseegenskaper på glatte gulv. Feil bruk
kan medføre utrygge situasjoner og skader på gåbordet: Gåbordet skal ikke kjøres eller skyves med makt når
kjørebrems er klemt inn eller når hjulene er helt eller delvis låst av parkeringsbrems. Dette betegnes som uriktig
bruk og kan medføre slitasje som gjør dekkenes og bremsenes egenskaper dårligere.
Parkeringsbrems: Skyv begge bremsespakene A fremover til de låses. Begge bakhjul er nå låst. Trekk begge
bremsespakene tilbake for å oppheve parkeringsbremsen. Kjørebrems: Klem inn begge bremsehendlene B for å
bremse farten. Må ikke brukes kontinuerlig mens gåbordet kjøres.
Sete og kurv
Før bruk av setet A må parkeringsbrems aktiveres. Skyv begge bremsespakene B fremover til de låses.
Begge bakhjul er nå låst. Sitt med ryggen til kurven C. Kurven D tåler frakt av varer på opp til 5 kg. Kurven kan taes av
og vaskes separat og skånsomt (håndvask 40ºC).
4
Kantavviser og vippefunksjon
Kantavviser: Bremseklossen A som er foran bakhjulene hindrer at bakhjulet blir hengende fast på utstikkende hjørner,
dørkarmer og lignende.
Vippefunksjon: Trå på vippefunksjonen B som sitter på festet for bakhjul. Vipp gåbordet over terskler, kanter og
lignende.
Bæring av gåbordet
Gåbordet skal ikke bæres i stroppen på setet eller i bremsewirene. Slå sammen gåbordet som vist på illustrasjonen.
Gåbordet skal bæres i de samlede setestagene A.
Materiale / Resirkulering
Gåbordet er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og stoff av plast og polyester. De fleste deler kan
resirkuleres.
Renhold
Gåbordet kan steames, spyles og vaskes med vanlige rengjøringsmidler.
Desinfeksjon skal kun utføres av fagpersonell
Overflaten pusses med et desinfeksjonsmiddel som inneholder 70-80% etanol. Vi fraråder bruk av klor og fenolholdige
midler. Skader og sår som evt. oppstår ved desinfeksjon utført av uautorisert personell eller etter bruk av skadelige
midler kan ikke belastes produsenten.
Oppbevaring
Gåbordet bør oppbevares stående. Kan oppbevares utendørs, helst under tak.
Ettersyn / Vedlikehold / Gjenbruk
Det anbefales at generelt ettersyn og vedlikehold utføres og at disse punktene sjekkes jevnlig: Rør, ramme, håndtak,
håndtaksrør, bremser, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også hvis gåbordet skal klargjøres for gjenbruk. Se detaljert
informasjon i denne brukerveiledningen for kontroll av bremser samt renhold av gåbordet.
Hvis gåbordet ikke virker som det skal
Kontroller at gåbordet er riktig utfoldet. Sjekk at begge bremsespakene står i forventet posisjon.
Tilbehør
For bilder, se innbrett. Ettermontert tilbehør kan påvirke stabiliteten og må brukes med forsiktighet.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Brett
Antisklimatte for ny type brett
Krykkeholder
Ryggstøtte
Handlebag
Veske bak, med glidelås
Kurv for oksygenflaske(kun komprimert, ikke flytende)
Flaskeholder
Navneskilt
Lås
Dekor klistremerke, sett à fire merker
Styrehåndtak for ledsager til f.eks svaksynte
Slepebrems (par)
Avstiverstag
(M og S)
(X)
TOPRO ART.NR.
814728
814059
814025
814765
814622
814046
814009
814043
814024
814023
814141
814014
814032
814729
814730
HMS ART. NR.
176148
176090
157201
024301
172663
157202
157198
157206
157205
176103
176154
198887
198888
Bestilles separat og gir mulighet for å komponere et TOPRO TROJA GÅBORD som passer for den enkelte brukers
behov. Vi har her gjort et utvalg, kontakt TOPRO for oppdatert oversikt over tilbehør eller besøk våre hjemmesider
www.topro.no
Ved feil eller spørsmål, kontakt din hjelpemiddelsentral eller forhandler.
5
Welcome as a user of a TOPRO PRODUCT
Every TOPRO product is developed, designed and manufactured in Norway. Due to advanced manufacturing by
using the best equipment we are able to offer great accuracy and maximum quality in all levels of our production.
This product conforms to the Medical Device Directive 93/42/EEC.
It is tested and approved according to ISO 11199-3:2005. On receipt of the goods please check your product, if
you have any quires please contact your mobility shop or dealer immediately.
Guarantee
TOPRO TROJA WALKER is guaranteed free of faults and defects for a period of 7 years.
An exception is if the damage is caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (such
as e.g. brake block, brake cable, wheel, seat, basket and handgrip). For repairs during the guarantee period,
please contact your local mobility shop or dealer. The guarantee is void if unauthorised spare parts and
accessories have been or are being used on the product.
The red numbered squares below refer to the numbered illustrations on the inside of the cover.
Get to know your TOPRO PRODUCT
A
B
C
D
E
P
Forearm support
F Seat bars
K Basket
Brake handle
G Seat
L Side frame
Brake lever
H Lock clamp
M Brake block / Edge guard
Forearm support tube
I Strap for folding
N Tilt function
Brake wire
J Lock wheel for the handle
O Supporting cord
The label on the rear side of the tube under the seat shows the product name/model and
Maximum weight of user
Maximum width of rollator
Maximum height of rollator
Measurements
Model/size
Colour
Recommended user height
Height of support points
Maximum length
Maximum width
Between support points
Seat height
Turning diameter
Diameter wheels
Width wheels
Grip distance driving brake
Height when folded
Width when folded
Length when folded
Weight walker
Maximum weight of user
Maximum load basket
TOPRO TROJA M
Dark grey
CM
150 - 185
98 - 117
65
63
45
62
84
20
3,6
6,5
108
33
65
KG
10,1
135
5
TOPRO TROJA S
Silver grey
CM
130 - 170
84 - 100
65
63
45
54
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,8
125
5
TOPRO TROJA X
Silver grey
CM
130 - 160
84 - 96
65
53
35
50
79
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,3
80
5
Intended use
The TOPRO Troja Walker is designed and approved to be used indoors on plain foundation.
The walker safely supports users with poor balance and/or poor mobility.
Important to know about safety before use
•
•
•
•
•
•
•
6
Take care when folding and unfolding, do not trap your fingers.
Check the brakes every time before use, and that the rollator locks into position when opened.
Not to be used by persons over maximum user weight (see table).
Do not use to transport heavy loads or persons.
The walker is not a toy.
Make sure that the lock wheel for height adjustment for the handles is locked tight.
Be aware! Some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.
Important to know about safety when in use
•
•
•
•
•
•
•
•
When stationary or parked, always use the parking brakes on both sides A
Before sitting on the seat, make sure the parking brakes on both sides are in the locked position A
Do not lean or bend sideways or over the back of the rollator whilst in the seated position.
The driving brakes can be held in a little B to reduce speed, but must not be in locked position when the
walker is in motion.
To give the right support and a safety, make sure the walker is kept as close to your body as possible C
Walk straight, look forward and hold your backside in D. That is the easiest way to keep your balance.
Do not push the walker too far from your body as this can cause unnecessary strain and you could fall.
Be careful of flared skirts and trousers as they could get caught between the brake block and wheel,
which could lead to falling. We therefore recommend not wearing flared/wide clothing.
Assembling / adjusting
TOPRO TROJA is delivered assembled. Before use, you must unfold the rollator. The height of the handlebar
tubes will then need adjusting to suit the users needs.
Unfolding / folding
Unfolding: Loosen the strap between the forearm supports A. Loosen the lock clamp that is over the seat bars B.
Press the seat bars down and out C The side frames will slide apart. Press down the seat bars. You will hear a
clicking sound. The rollator is now locked in its open position. Fasten the strap A.
Folding: Pull the strap on the seat D and press the side frames together. Lock the clamp E over the seat bars.
Adjusting the handles and height adjustment of the forearm supports
Adjusting the handles: Unscrew the lock wheel A until the handle can be moved, adjust to the wanted position
and tighten the lock wheel again. It is done separately on each side. It is not possible to pull the handles all the
way out; there are physical stops both ways. Height adjustment: Unscrew the lock wheel B (approx. 4-5 turns).
Adjust the forearm support tubes to a suitable height, then pull them slightly up and down C until you hear a
clicking sound. Tighten the lock B again. Adjust both handlebars to the same height. Recommended height:
Stand with relaxed shoulders with your elbows in a 90 degree angle, see illustration 2.
Height adjustment using the memory function
You have the opportunity to set the height of the forearm supports at a standard setting fitting to your height so
that you easily can find the same height again. This can be necessary when the walker is being transported or
stored as compact as possible. Decide the height of the forearm support tube. Count visible holes at the back of
the tubes. Unscrew the lock wheel A. Pull the tube B out of the frame. The attached part C will now follow the
tube. Move the attached part C on the tube B so there are equal holes as counted earlier. Fit the memory chip D
on the tube in the first available hole under the attached part C. Push the tube B down and into the side frame E
until the attached part is locked. Screw the lock wheel A half in. Pull the tube B up until it stops, and then tighten
the lock wheel A properly. From now on, when the forearm support tubes are in the lowest position, they will stop
in the preset position automatically when pulled up.
Adjusting / checking and maintaining the brakes
Adjusting / checking: Loosen the nut A beside the brake. Tighten the brake wire B with the adjustment screw C.
Adjust both brake blocks so the distance to the wheel surface is approximately 1 mm D. Make sure the brakes
are not adjusted too tight and pressing into the rubber when the parking brake is on.
Maintaining: Clean the brake block E and the brake spring F frequently. The wheels can be changed if they are
worn out or damaged.
Using the brakes
Make sure the brakes work before each trip. Each brake handle A works on each of the rear wheels.
The rollator wheels are made of a special soft rubber which gives an optimal braking capacity on slippery floor.
Wrong use can cause unsafe situations and damage to the walker: The walker must not be driven or pushed
with force when the parking brakes are on or when the wheels are partly locked using the brakes. This
indicates incorrect use and can cause wear and tear which makes the tires and brake quality weaker.
Parking brakes: Push both brake levers A forwards until they lock. Both rear wheels are now locked. Pull the
brake levers back to release the parking brakes. Driving brakes: Squeeze both brake handles B upwards to
reduce speed. Do not use continuously while the walker is in motion.
7
Seat and basket
The parking brakes must be on before using the seat A. Push both brake levers B forwards until they lock. Both
rear wheels are now locked. Sit with your back towards the basket C. The basket D can carry goods up to 5 kg. It
can be removed and washed separately and gently (handwash 40°C).
Edge guard and tilt function
Edge guard: The brake blocks A which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on
corners, door frames etc. Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down on the tilt
pedal B which is beside the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc.
Carrying the walker
The walker must not be carried by the seat strap or the brake wires. Fold the rollator together as shown on the
illustration. Carry the walker by the folded seat bars A.
Material / Recycling
The rollator is made of plastic coated aluminium pipes, plastic couplings and material of plastic and polyester.
Most parts can be recycled.
Cleaning
The rollator can be steamed, hosed and washed with normal household detergents.
Disinfection must only be carried out by trained personnel
The surface must be cleaned with a disinfection that contains 70-80% ethanol. We advise against disinfection
that contains chlorine and phenol. The manufacturer can not be held responsible for any damage or wounds that
might occur by the use of harmful disinfection or disinfection carried out by unauthorized personnel.
Storage
The rollator should be stored in an upright position. It can be stored in and outside, if stored outside then under
cover.
Inspection / Maintenance / Re-use
It is recommended that general inspection and maintenance is carried out and that the items below are checked
on a regular basis: Tubes and frame, handlebars and handlebar tubes, brakes, wheels, seat and accessories.
This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions in this user
manual about maintenance of the brakes and cleaning and disinfection of the rollator.
If the walker does not work properly
Make sure the rollator is unfolded correctly and that both brake handles are in expected position.
Accessories
For pictures and TOPRO article numbers see the inside of the cover. Accessories mounted on the rollator may
influence stability, we therefore advise you to use them carefully.
A Tray
H Bottle holder
B Anti slip mat for tray
I Nameplate
C Crutch holder
J Lock
D Back support
K Flower stickers, set with 4 stickers
E Shopping bag
L Guiding handle for e.g. visually impaired
F Rear bag with zipper
M Drag brake (pair)
G Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid)
N Stabilizer bar
The accessories are to be ordered separately to give the possibility to compose a TOPRO TROJA WALKER that
suits the individual users need. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of the
accessories, or visit our homepage www.topro.no
In case of faults or questions please contact your mobility shop or dealer.
8
Wir begrüßen Sie als Nutzer eines TOPRO HILFSMITTELS
Alle TOPRO Hilfsmittel sind in Norwegen entwickelt, designet und hergestellt.
Mit neuester Produktionsausrüstung, Qualitäts- und Umweltsicherung erreichen wir ein hohes Maß an Genauigkeit und
optimale Qualität in allen Bereichen der Produktion. Dieses Produkt ist konform mit der EG-Richtlinie 93/42/EWG für
Medizinprodukte. Sollten Sie einen Schaden entdecken, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren zuständigen
Fachhändler / Sanitätshaus.
Garantie
TOPRO TROJA MIT UNTERARMAUFLAGEN hat 7 Jahre Garantie. Ausgenommen von der Garantie sind
Montageaufwand, natürlicher Verschleiß und Schäden, die durch unsachgemässen Gebrauch entstanden sind.
Als Verschleißteile sind z.B. Bremsklotz, Bremsseil, Rad, Sitznetz, Korb und Handgriff zu verstehen. Für Reparaturen in
der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Sanitätshaus. Die Garantie erlischt, wenn keine OriginalErsatzteile und -zubehör am Produkt verwendet werden.Bitte registrieren Sie Ihr Produkt unter www.topro.de
Beachten Sie bitte die Darstellungen auf der Innenseite der Abdeckung. Die Zahlen in den roten Kästchen sind
identisch mit den Nummern in der Illustration.
Lernen Sie Ihr TOPRO HILFSMITTEL kennen
A
B
C
D
E
P
Unterarmauflagen
F Seitenstangen
K Korb
Bremsgriff
G Sitzfläche
L Seitenrahmen
Bremshebel
H Verriegelung
M Bremsklotz / Kantenabweiser
Handgriffrohr
I Greifschnur für Klappmechanismus
N Ankipphilfe
Bremsseil
J Sternschraube zur Höheneinstellung
O Stützband
Der Aufkleber auf der Rückseite des Rahmens zeigt den Produktnamen/ das Model sowie
Maximales Nutzergewicht
Maximale Breite des Rollators
Maximale Höhe des Rollators
Abmessungen
Modelle/Größe
Farbe
Empfohlene Körpergröße
Höhe der Stützpunkte
Größte Länge
Größte Breite
Zwischen den Stützpunkten
Sitzhöhe
Drehdurchmesser
Durchmesser Vorder-/Hinterrad
Breite Vorder-/Hinterrad
Abstand Fahrbremse
Höhe zusammengeklappt
Breite zusammengeklappt
Länge zusammengeklappt
Gewicht Rollator
Max. Benutzergewicht
Max. Ladung Korb
TOPRO TROJA M
Dunkelgrau
CM
150 - 185
98 - 117
65
63
45
62
84
20
3,6
6,5
102
33
65
KG
10,1
135
5
TOPRO TROJA S
Silbergrau
CM
130 - 170
84 - 100
65
63
45
54
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,8
125
5
TOPRO TROJA X
Silbergrau
CM
130 – 160
84 – 96
65
53
35
52
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,3
80
5
Zweckbestimmung
TOPRO TROJA MIT UNTERARMAUFLAGEN ist für den Gebrauch drinnen auf flacher Ebene designed und geprüft. Er
soll u.a. Menschen mit Gleichgewichtsproblemen und Einschränkungen beim Gehen unterstützen.
Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch
•
•
•
•
•
•
•
Achtung beim Auseinanderfalten und Zusammenfalten auf die Gefahr von Einklemmen und Quetschen.
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen und das sichere Einrasten der
Faltfunktion.
Muss nicht von Personen über max. Körpergewicht lt. Tabelle benutzt werden.
Nicht für den Transport schwerer Lasten oder Personen geeignet.
Der Rollator ist kein Spielzeug.
Prüfen Sie, dass die Sternschrauben zur Höheneinstellung der Armauflagen gut festgeschraubt sind.
Achtung: Einige Teile des Rollators können sich bei extremen Außentemperaturen warm oder kalt anfühlen.
9
Sicherheitshinweise beim Gebrauch
•
•
•
•
•
•
•
•
Beim Anhalten oder Parken immer die Standbremse auf beiden Seiten benutzen A
Die Standbremse auf beiden Seiten muss bei Nutzung des Sitzes gedrückt werden A
Es ist nicht erlaubt, sich auf dem Troja sitzend nach hinten oder seitwärts zu lehnen oder aber nach hinten unten zu
beugen.
Die Fahrbremse B kann etwas angedrückt werden, um die Geschwindigkeit zu verringern. Achtung: Während des
Gehens sollte nicht die Standbremse genutzt oder die Fahrbremsen permanent gezogen werden.
Für eine gute Stütze und einen sicheren Gang muss der Rollator dicht am Körper gehalten werden C
Ein aufrechter Gang und den Blick vorwärts gerichtet, hilft die Balance zu halten D
Den Rollator nicht weit vor sich her schieben, da dann die Gefahr für eine falsche Belastung
besteht und die Sturzgefahr erhöht ist - stets im Rollator laufen.
Achten Sie stets darauf, dass sich ihre Hose/ ihr Rock nicht zwischen Bremsklotz und Rad beim Bremsen oder an
der Ankipphilfe einklemmt. Es besteht sonst Sturzgefahr. Wir empfehlen deshalb das Tragen auf weite und lange
Kleidung zu verzichten.
Montage / Einstellung
TOPRO TROJA wird standardmäßig komplett montiert geliefert. Er muss lediglich vor dem Gebrauch auseinander
gefaltet und auf die Handgriffhöhe des Nutzers angepasst werden.
Auseinanderfalten / Zusammenfalten
Auseinanderfalten: Das Band zwischen den Unterarmauflagen lösen A. Die Verriegelung an den Seitenstangen lösen
B. Die Seitenstangen nach unten und außen schieben C. Die Seitenrahmen gleiten nun auseinander. Die
Seitenstangen nach unten drücken bis ein hörbarer >Klick< erfolgt. Der Rollator ist nun in der entfalteten Position
eingerastet. Das Band befestigen A. Zusammenfalten: Das Band zwischen den Unterarmauflagen lösen A. Die
Greifschnur in der Mitte des Sitzes D nach oben ziehen und die Seitenstangen zusammen drücken. Die Verriegelung E
wieder schließen.
Justierung der Handgriffe und Höheneinstellung der Unterarmauflagen
Justierung der Handgriffe: Die Schraube A lösen, bis der Handgriff bewegbar ist. Den Handgriff in der gewünschten
Position justieren und die Schraube wieder festschrauben. Es befinden sich in beide Richtungen Endanschläge, so
dass es nicht möglich ist, die Handgriffe komplett herauszuziehen. Höheneinstellung: Die Sternschrauben B lösen
(etwa 4-5 Umdrehungen). Die Handgriffrohre in der gewünschten Höhe justieren und ein wenig hoch und runter
bewegen C, bis ein Einrasten mit einem >Klick< erfolgt. Die Sternschraube B wieder gut festschrauben.
Einschieben: Die Sternschrauben B lösen (etwa 4-5 Umdrehungen) und die Handgriffrohre bis zum Anschlag in die
Rahmenrohre schieben. Die Sternschrauben B wieder festschrauben.
Höheneinstellung mit Memoryfunktion
Wenn der Rollator transportiert oder gelagert wurde, ist ein automatisches Wiederfinden der einmal vorgenommenen
Höheneinstellung durch die Memoryfunktion möglich. Zunächst die optimale Höhe der Unterarmauflagen bestimmen.
Dann die sichtbaren Rasterlöcher am Handgriffrohr zählen. Die Sternschraube A ganz herausschrauben. Das
Handgriffrohr B ganz aus dem Rahmenrohr herausziehen. Das Befestigungsstück C folgt mit dem Rahmenrohr. Das
Befestigungsstück C in eine Position schieben, dass darüber genau so viele Rasterlöcher frei sind, wie vorher
ausgezählt. Den Memorystick D im ersten Rasterloch unter dem Befestigungsstück C anbringen. Schieben Sie das
Handgriffrohr B in das Rahmenrohr, so dass das Befestigungsstück C sich in dem Kunststoffteil E am oberen
Rahmenrohr verschließt. Die Sternschraube A wieder anbringen und auf ca. halber Einschubtiefe festschrauben. Das
Rohe B bis zum Anschlag hochziehen und die Sternschraube A fest anschrauben. Wenn Sie jetzt die Handgriffrohre
ganz nach unten schieben und wieder hochziehen, wird automatisch die vorher eingestellte Höhe erreicht.
Einstellung / Kontrolle und Wartung der Bremsen
Einstellung / Kontrolle: Die Kontermutter A an der Bremse lösen. Danach das Bremsseil B mit der Justierschraube C
einjustieren. Justieren Sie beide Bremsklötze so, dass der Abstand zu der Radoberfläche ca. 1 mm beträgt D Die
Bremsen sollen nicht so stramm eingestellt sein, dass sie sich in das Gummi der Radoberfläche pressen, wenn die
Standbremse eingestellt ist. Wartung: Reinigen Sie regelmäßig die Bremsklötze E und Bremsfedern F Die Räder
können bei Mängel oder Verschleiß ausgewechselt werden.
Gebrauch der Bremsen
Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion der Bremsen. Jede der Bremshebel A und Bremsgriff B
bremst das entsprechende Hinterrad. Die Räder des Rollators haben eine Radbahn mit einer besonders weichen
Gummiqualität, die optimale Bremseigenschaften auf glattem Boden geben.
Unsachgemässer Gebrauch kann unsichere Situationen herbeiführen und Schäden am Rollator verursachen: Der
Rollator soll nicht mit Gewalt gefahren oder geschoben werden, wenn die Fahrbremsen fest angezogen sind
10
oder die Räder durch die Standbremse blockiert sind. Dieses bezeichnet unsachgemässen Gebrauch und
verursacht den Verschleiß der Radbahn und der Bremseffekt wird schlechter. Standbremse: Die Bremshebel A
auf beiden Seiten nach vorne drücken, bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind jetzt blockiert. Ziehen Sie beide
Bremshebel zurück, um aufzuheben. Fahrbremse: Die Bremsgriffe B auf beiden Seiten andrücken, um den Rollator zu
bremsen. Diese Bremsen sind NICHT geeignet für ein permanentes „Anbremsen“ während der Nutzung.
Sitzfläche und Korb
Vor dem Gebrauch des Sitzes A beide Bremshebel B nach vorne drücken, bis diese einrasten. Beide Hinterräder sind
jetzt blockiert. Die Sitzposition mit dem Rücken zum Korb einnehmen C. Der Korb D darf mit maximal 5 kg belastet
werden. Er kann abgenommen und separat und schonend gewaschen werden (Handwäsche 40°C).
Kantenabweiser und Ankipphilfe
Kantenabweiser: Die Kantenabweiser A, die sich vor den Hinterrädern befinden, verhindern ein Hängenbleiben an
vorstehenden Kanten, Türrahmen oder ähnlichem. Ankipphilfe: Treten Sie auf die Ankipphilfe B, welche sich an der
Befestigung des Hinterrades befindet. Sie können nun Schwellen, Kanten oder ähnliches überwinden.
Tragen des Rollators
Falten Sie den Rollator wie auf der Abbildung dargestellt zusammen und tragen Sie ihn an den beiden Seitenstangen
A. Der Rollator soll NICHT an der Greifschnur am Sitz oder den Bremsseilen getragen werden.
Material / Wiederverwertung
Der Rollator besteht aus kunststoffbelegten Aluminiumsrohren, Kunststoffverbindungen sowie aus
Kunststoff und Polyester. Die meisten Teile kann recycelt werden.
Reinigung
Der Rollator kann abgespült, abgespritzt und mit allen handelsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.
Desinfektion unterliegt autorisiertem Fachpersonal
Die Oberfläche des Rollators mit einem Desinfektionsmittel abwischen, dass 70-80% Ethanol enthält. Von dem
Gebrauch eines chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmittels wird abgeraten. Schäden und Verletzungen, die durch
unsachgemäße Handhabung durch unautorisierte Personen entstehen oder durch den Gebrauch von schädlichen
Mitteln, unterliegen nicht der Haftung des Herstellers.
Aufbewahrung
Der Rollator soll stehend aufbewahrt werden. Er kann draußen abgestellt werden, am besten unter Dach.
Inspektion / Wartung / Wiedereinsatz
Wir empfehlen, dass eine generelle Kontrolle und Wartung der unten aufgeführten Punkte regelmäßig durchgeführt
wird: Rollatorrahmen, Handgriffe, Unterarmauflagen und Rohre, Bremsen, Räder, Sitz und Zubehör.
Beim Wiedereinsatz sind die hier genannten Teile am Rollator ebenfalls zu kontrollieren und gegebenenfalls
auszutauschen bzw. einzustellen. Beachten Sie hierzu bitte auch die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zum
Thema Wartung der Bremsen sowie Reinigung und Desinfektion.
Wenn der Rollator nicht funktioniert wie er soll
Kontrollieren Sie, ob der Rollator richtig entfaltet ist. Untersuchen Sie, ob beide Bremshebel in der gewünschten
Position sind.
Zubehör
Auf der Innenseite der Abdeckung finden Sie Darstellungen und die TOPRO Artikelnummern. Am Rollator montiertes
Zubehör kann die Stabilität des Rollators beeinflussen. Wir empfehlen Ihnen daher, dieses sorgfältig einzusetzen.
A Tablett
H Flaschenhalter
B Antirutsch-Matte für neues Tablett
I Namensschild
C Stockhalter
J Schloss
D Rückengurt
K Dekorsticker Blumenmuster, Satz mit 4
E Einkaufstasche
L Führungsgriff für Begleitperson
F Tasche klein hinten, mit Reißverschluss
M Scleifbremse (Paar)
G Korb für Sauerstoffflasche (nur komprimiert, nicht flüssig)
N Stabilisatorstange
Die Zubehöre müssen separat bestellt werden und ermöglicht, den TOPRO TROJA individuell zu gestalten und den
Bedürfnissen der Nutzer anzupassen. Kontaktieren Sie Ihren Fachhändler/Ihr Sanitätshaus oder TOPRO für die
neueste Übersicht, oder sehen Sie www.topro.no
Bei Mängeln oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler / Ihr Sanitätshaus.
11
Bienvenue comme utilisateur d’un produit TOPRO
Les produits Topro sont développés, conçus et fabriqués en Norvège. Des équipements de production de qualité, la qualité
et la sécurité de l’environnement apportent une grande précision et une qualité maximale à tous les niveaux de production.
Troja est déclaré conforme à la Directive des Dispositifs Médicaux 93/42/EEC. Il a été testé selon la norme ISO 111993:2005. Si le déambulateur TOPRO TROJA arrive endommagé, prévenez immédiatement votre revendeur.
Garantie
Le déambulateur TOPRO TROJA est garantie 7 ans contre tout défaut de fabrication. Tout dommage causé par une
utilisation abusive, ou toute pièce exposée à une usure naturelle (par exemple le bloc de frein, la roue, le siège, le panier ou
la poignée) sont exclus de la garantie. Pour toute réparation durant la période de garantie, prière de contacter votre
revendeur.
La garantie est non valable si vous utilisés des pièces de rechanges ou accessoires qui ne sont pas originales oux
approuvèes par TOPRO.
Les pavés numérotés ci dessous se réfèrent aux illustrations numérotées à l’intérieur de la couverture.
Apprendre à connaître votre déambulateur Troja
A
B
C
D
E
P
Support d’avant bras
F Barres de maintien du siège
K Panier
Frein à main
G Siège
L Coté du châssis
Levier de frein
H Pince de verrouillage
M Bloc de frein /protection des roues
Tube de support d’avant bras
I Sangle de pliage du siège
N Pédale monte trottoir
Câble de frein
J Molette de blocage de la poignée
O Sangle inter-support d’avant bras
L’étiquette à l’arrière du tube indique le nom du modèle ainsi que
Poids maximum de l’usager
Pargeur maximum du déambulateur
Hauteur maximum du déambulateur
Dimensions
Modèle/ Taille
Couleur
Stature de l’usager
Hauteur des points d’appui
Longueur maximum
Largeur maximum
Entre les 2 poignées
Hauteur d’assise
Diamètre de rotation
Diamètre des roues
Largeur des roues
Course de la poignée de frein
Hauteur plié
Largeur plié
Longueur plié
Poids du déambulateur
Poids maximum de l’usager
Charge maximale le panier
TOPRO TROJA M
Mørk grå
CM
150 - 185
98 - 117
65
63
45
62
84
20
3,6
6,5
102
33
65
KG
10,1
135
5
TOPRO TROJA S
Sølvgrå
CM
130 - 170
84 - 100
65
63
45
54
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,8
125
5
TOPRO TROJA X
Sølvgrå
CM
130 - 160
84 - 96
65
53
35
50
79
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,3
80
5
Indication d’utilisation
TOPRO TROJA Walker est conçu et agréé pour une utilisation en intérieur en uniquement de manière. Le déambulateur
soutient en toute sécurité des utilisateurs ayant un faible équilibre et une faible mobilité.
Important à savoir sur la sécurité avant utilisation
•
•
•
•
•
•
•
Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.
Avant chaque utilisation, vérifiez systématiquement les freins ainsi que le blocage en position dépliée du déambulateur.
Ne doit pas être utilisé par une personne de poids dépassant la charge maximale (voir le tableau).
Ne pas utiliser pour transporter des charges ou des personnes lourdes.
Le déambulateur n’est pas un jouet.
S’assurer que la molette de verrouillage du réglage en hauteur des poignées est fermement serrée.
À savoir: certaines parties du déambulateur peuvent donner une sensation de froid ou de chaud si ce dernier
est exposé à des températures extrêmes.
12
Important à savoir sur la sécurité durant l’utilisation
•
•
•
•
•
•
•
•
Lorsque vous vous arrêtez ou stationnez, toujours actionner les freins de stationnement des 2 cotés A
Avant de s’asseoir, s’assurer que les freins de stationnement sont bien enclenchés des 2 cotés A
Pour des raisons de sécurité, ne pas se pencher ou s’appuyer sur un coté ou le dossier du déambulateur roulant en
position assise.
Le frein de conduite peut être légèrement maintenu B pour réduire la vitesse, mais ne doit pas être en position verrouillée
lorsque le déambulateur est en mouvement.
Pour un appui convenable et une déambulation en toute sécurité, s’assurer que le déambulateur est maintenu le plus près
possible de votre corps C.
Marchez tout droit, regardez vers l’avant et tenez votre dos comme en D qui est le moyen le plus simple pour garder votre
équilibre.
Ne pas pousser le déambulateur trop loin de votre corps, afin d’éviter tout effort inutile ainsi que le risque de chute.
Attention au risque de prendre les jupes longues et pantalons larges entre la roue et le bloc frein, ceci pouvant entrainer
la chute. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas porter de vêtements amples et évasés.
Assemblage / réglage
TOPRO TROJA est livré assemblé. Avant utilisation, le déambulateur doit être déplié. La hauteur des poignées de poussée
doit être réglée en fonction de l’utilisateur.
Dépliage / pliage
Dépliage : Desserrer la sangle se trouvant entre les 2 supports d’avant bras A. desserrer le crochet qui est au dessus des
barres de siège B Appuyer vers le bas et vers l’extérieur sur les barres du siège C. Les cotés du châssis glissent de chaque
coté. Appuyer sur les barres de siège vers le bas. Vous entendez un clic sonore. Le déambulateur est maintenant verrouillé
en position dépliée. resserer la sangle A. Pliage: tirez la sangle placée sur le siège D et rassembler les 2 cotés du châssis.
Verrouiller avec le crochet E par dessus les barres du siège.
Abaissement et réglage en hauteur des supports d’avant bras
Réglage des poignées : dévisser la molette A jusqu’à ce qu’on puisse tirer la poignée, régler à la position souhaitée et
resserrer de nouveau la molette. Ceci se fait de chaque coté séparément. Il n’est pas possible de positionner les poignées de
frein complètement vers l’extérieur : une butée est en place à cet effet des deux cotés.
Réglage en hauteur : devisser la molette B (approximativement 4ou 5 tours). Régler les tubes support d’avant bras à la
hauteur souhaitée, puis les tirer doucement vers le haut et vers le bas C jusqu(à entendre un clic sonore. Resserrer la molette
B. Régler les 2 poignées à la même hauteur. Hauteur recommandée : c’est la hauteur des coudes à 90° d’une personne
debout avec les épaules relaxées. Voir illustration 2.
Réglage de la hauteur et utilisation de la fonction mémoire
Vous avez la possibilité de régler la hauteur des supports d’avant bras comme une norme de sorte que vous pourrez
facilement trouver la hauteur une fois que vous l’avez fixée. Cela peut être nécessaire lorsque le déambulateur est transporté
ou rangé de manière à être aussi compact que possible. Décidez la hauteur des supports d’avant bras. Comptez les trous
visibles à l’arrière des tubes, dévisser la molette A. Tirez le tube B hors du châssis. La partie C suit le tube. Déplacez la
partie C sur le tube B pour qu’il y ait le nombre de trous souhaités. Placer la goupille de mémoire D dans le tube, dans le
premier trou se trouvant sous la partie C. Remettre le tube B en poussant vers le bas dans le tube latéral du châssis E
jusqu’à ce que l’ensemble soit verrouillé. Visser à moitié la molette A. Tirer le tube B vers le haut jusqu’à ce qu’il s’arrête puis
resserrer correctement la molette A. A partir de maintenant, lorsque les supports d’avant bras seront dans la position la plus
basse, ils s’arrêteront dans la position, préréglée automatiquement lorsqu’ils seront tirés vers le haut.
Réglage / Vérification des freins
Réglage / Vérification : desserrer la molette A près du frein. Serrer le câble de frein B avec la vis de réglage de frein C. Régler
les 2 blocs de frein de sorte que la distance à la surface des roues soit d’environ de 1 mm D. Assurez vous que les freins ne
sont pas trop serrés et n’appuient pas trop sur le caoutchouc de la roue lorsque le frein de stationnement est enclenché.
Entretien : Nettoyer fréquemment le bloc de frein E et le ressort de frein F. Les roues peuvent être remplacées si elles sont
usées ou endommagées.
Utilisation des freins
Assurez vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque frein au niveau des poignées A fonctionne sur
chacune des roues arrière.
Les roues du déambulateur sont en caoutchouc tendre ce qui donne une capacité optimale de freinage sur un sol glissant.
L’utilisation incorrecte peut provoquer des situations dangereuses et/ou endommager le déambulateur : Le déambulateur ne
doit pas être poussé avec force lorsque les freins de stationnement sont enclenchés ou lorsque les roues sont
partiellement bloquées par l’utilisation des freins. Cela implique un usage incorrect qui peut causer une usure prématurée
ainsi qu’une baisse de performance des pneus et des freins. Freins de stationnement : Appuyer vers l’avant sur les 2 leviers
13
de frein A jusqu’à ce qu’ils se verrouillent. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. Tirer les 2 leviers de frein vers
l’arrière pour libérer le frein de stationnement. Freins de conduite : Serrer les 2 poignées de frein B vers le haut pour réduire
la vitesse. Ne pas utiliser les freins de façon continue lorsque le déambulateur est en mouvement.
Siège et panier
Le frein de stationnement doit être enclenché avant l’utilisation du siège A. Poussez les 2 leviers de frein vers l’avant jusqu’à
leur verrouillage. Les 2 roues arrière sont maintenant bloquées. S’asseoir avec le dos vers le panier C. Le panier D peut
supporter jusqu’à 5 kg. Le panier peut être retiré et lavé séparément à basse température (lavage main à 40°C)
Protection des roues et monte trottoir
Protection des roues: la forme du bloc de frein A placé devant les roues arrière empêche les roues arrière de se prendre
dans les coins, dans les chambranles de portes etc… Pédale monte – trottoir: appuyer avec le pied sur la pédale B se
trouvant à coté de la roue arrière. Incliner le déambulateur pour passer des seuils, des marches, etc.
Transport du déambulateur
Le déambulateur ne doit pas être transporté par la sangle du siège ni par le câble du frein. Plier le déambulateur comme
indiqué sur l’illustration. Transportez le déambulateur par les barres de maintien du siège. A.
Materiau / Recyclage
Le déambulateur est composé de tubes en aluminium revêtus de plastique, de pièces de jointure en ABS, de plastique et de
polyester. La plupart des pièces peuvent être recyclées.
Nettoyage
Le déambulateur peut être nettoyé à la vapeur, arrosé, et lavé avec des détergents ménagers ordinaires.
La désinfection ne doit être faite que par un personnel qualifié
La surface doit être nettoyé avec un désinfectant contenant 70-80% d’éthanol. Les produits contenant du chlore ou du phénol
sont déconseillés. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable de tout dommage ou blessure qui pourrait survenir suite à
l’utilisation de détergent nocif ou à une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.
Rangement
Le déambulateur doit être rangé en position verticale. Il peut être rangé à l’extérieur.
Inspection / Maintenance / Reutilisation
Il est recommandé de d’inspecter de façon générale et d’entretenir le déambulateur, et plus particulièrement de vérifier les
points suivants de manière régulière : Tubes et châssis, poignées et tubes de poignées, freins, roues, siège est accessoires.
Ceci s’applique également lorsque le déambulateur est ré-attribué. Merci de regarder les instructions détaillées dans cette
notice d’utilisation en ce qui concerne l’entretien des freins ainsi que le nettoyage et la désinfection du déambulateur.
Si le déambulateur ne fonctionne pas correctement
Assurez vous qu’il est correctement déplié. Assurez vous que les 2 poignées de frein sont dans la position souhaitée.
Accessoires
Voir les photos et les références des accessoires, à l’intérieur de la couverture. Les accessoires montés sur le déambulateur
peuvent avoir une influence sur la stabilité de ce dernier. C’est pourquoi nous vous recommandons de les utiliser avec
précautions.
A Tablette
H Porte bouteille
B Revêtement anti dérapant pour tablette
I Plaque d’identité
C Porte canne
J Cadenas
D Dossier
K Jeu de 4 décalcomanis fleurs
E Sac à provision
L Poignée-guide pour malvoyants
F Petit panier avec fermeture à glissière
M Frein réglable (en couple)
G Panier pour bouteille d’oxygène (uniquement comprimé, pas liquide)
N Barre de renforcement
Les accessoires doivent être commandés séparément pour donner la possibilité de composer un TOPRO TROJA convenant
aux besoins individuel de chaque utilisateur. Contactez votre revendeur pour avoir un aperçu de la mise à jour des
accessoires ou visitez la page du site www.topro.no
Pour tout défaut ou question, prière de contactez votre revendeur.
14
Wij heten u welkom als gebruiker van en TOPRO produkt
Elk product van TOPRO is ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd in Noorwegen. Het geavanceerde
productiemateriaal, de kwaliteit en milieuvriendelijkheid, geeft een grote nauwkeurigheid en maximum kwaliteit aan het
totale productieproces. Dit product is in overeenstemming met de richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEC. Het is
getest en akkoord bevonden in overeenstemming met ISO 11199-3:2005. Controleert bij ontvangst meteen uw product.
Bij enige gebreken verzoeken wij u direct contact op te nemen met uw dealer.
Garantie
TOPRO TROJA WALKER heeft een garantieperiode van 7 jaar. Voor reparaties in de garantieperiode dient u contact
op te nemen met uw dealer. Er wordt geen garantie gegeven als de schade wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of
aan slijtage onderhevige onderdelen (zoals o.a. remblok, remkabel, wielen, zitje, boodschappennetje en handvatten).
De garantie zal komen te vervallen indien er reserve onderdelen en/of accessoires zijn gebruikt of worden gebruikt die
niet zijn geproduceerd door TOPRO AS.
De onderstaande nummers in het rode vierkant corresponderen met de nummers zoals te zien op de
binnenkant van de omslag.
Leer uw TOPRO WALKER kennen
A
B
C
D
E
M
Onderarmschalen
F Transporthandvat
K Boodschappennetje
Remhendel
G Zitje
L Zijframe
Parkeerrem
H Fixatieklem
M Remmechaniek/stootrand
Duwstang
I Opklapkoord
N Drempelhulp
Remkabel
J Duwstang fixatieknop
O Verbindingskoord
Het etiket aan de achterkant van het frame geeft de produktnaam/model weer alsmede
Maximum gebruikersgewicht
Maximum breedte van de rollator
Maximum hoogte van de rollator
Technische gegevens
Model/maat
Kleur
Aanbevolen lengte van de gebruiker
Hoogte handgrepen
Maximum lengte
Maximum breedte
Tussen de handgrepen
Zithoogte
Draai diameter
Diameter wielen
Breedte wielen
Grijpafstand remhendel
Hoogte opgevouwen
Breedte opgevouwen
Lengte opgevouwen
Gewicht walker
Maximum gebruikersgewicht
Maximum belasting netje
TOPRO TROJA M
Donkergrijs
CM
150 - 185
98 -117
63
61
45
62
84
20
3,6
6,5
102
33
65
KG
10,1
135
5
TOPRO TROJA S
Lichtgrijs
CM
130 - 170
84 -100
63
61
45
54
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,8
125
5
TOPRO TROJA X
Lichtgrijs
CM
130 - 160
84 - 96
53
52,5
35
52
84
20
3,6
6,5
88
33
65
KG
9,3
80
5
Het beoogde gebruik
De TOPRO TROJA Walker is ontworpen en goedgekeurd voor binnen gebruik op een vlakke ondergrond. De rollator is
veilig in gebruik voor gebruikers met evenwichtsproblemen en/of slechte mobiliteit.
Veiligheid voor u begint
•
•
•
•
•
•
•
Let er op bij het in- en uitklappen dat uw vingers niet bekneld raken.
Controleer voor gebruik altijd de remmen.
De walker is niet geschikt voor gebruikers boven het maximum gebruikersgewicht (zie bovenstaande tabel).
Gebruik de walker niet voor zware goederen of vervoer van andere personen.
De walker is geen speelgoed.
Zorg ervoor dat de duwstang fixatieknop goed vast zit.
Waarschuwing! Sommige onderdelen van de rollator kunnen warm of koud aanvoelen wanneer deze worden
blootgesteld aan extreeme temperaturen.
15
Belangrijk om te weten bij gebruik
•
•
•
•
•
•
•
•
Wanneer u de walker niet gebruikt, gebruik dan altijd de parkeerremmen aan beide zijde A.
Zorg ervoor dat beide parkeerremmen geblokkeerd staan bij het gaan zitten of weer opstaan A.
Wij raden om veiligheidsredenen af om zittend op de rollator achterover te leunen of zijwaarts te buigen.
De remmen kunnen licht ingeknepen worden B om snelheid te verminderen, maar mogen niet voortdurend in de
rempositie staan tijdens het lopen.
Zorg dat u zo dicht mogelijk bij de walker loopt voor de juiste steun en veiligheid C.
Loop recht, kijk vooruit en houdt uw rug recht D. Dat is de makkelijkste manier om uw balans te behouden.
Duw de walker niet te ver van u af omdat dit teveel onnodige spanning kan veroorzaken en u kunt vallen.
Past u bij het dragen van wijde broeken of rokken op dat deze niet klem raakt tussen het remblok en het
wiel. U kunt hierdoor ten val komen. Wij adviseren u daarom bij het gebruik van de walker geen wijde
kleding te dragen.
Assembleren / aanpassen
De TOPRO TROJA WALKER wordt gebruiksklaar afgeleverd. U hoeft hem alleen uit te pakken, uiteen te klappen en de
duwhandvatten op uw hoogte in te stellen.
Uitklappen/inklappen
Uitklappen: maak het koord tussen de onderarmschalen los A. Open de fixatieklem en duw beide zitstangen
tegelijkertijd naar beneden en naar buiten B. De zijframes vouwen uit elkaar. De zitstangen moeten naar beneden
geduwd worden tot deze vast zitten. U hoort een klik. De walker is nu vergrendeld in een uitgeklapte positie. Bevestig
het verbindingskoord A.
Inklappen: trek aan koord D en klap de zijframes naar elkaar toe. Fixeer de walker doormiddel van fixatieklem E.
Verlagen en hoogte-verstelling van de duwhandvatten
Verstellen van de duwhandvatten: schroef de fixatieknop A los, zet het duwhandvat in de juiste stand en schroef de
fixatieknop weer vast. Herhaal dit aan de andere zijde. Het is niet mogelijk de handgrepen er geheel uit te trekken.
Hoogte verstelling: schroef de duwstang fixatieknop B los (4-5 slagen). Plaats de duwstangen in de gewenste hoogte
en beweeg deze daarna een stukje omhoog en omlaag tot u een klik hoort C. Draai de duwstang fixatieknop B vast.
Stel beide handvatten op gelijke hoogte af.
Aanbevolen hoogte: sta rechtop met ontspannen schouders en buig uw ellebogen in een hoek van 90°, zie
afbeelding 2.
Hoogte verstelling met geheugenfunctie
U heeft de mogelijkheid de handvathoogte in te stellen als standaard afstelling, zodat u altijd automatisch uw ingestelde
hoogte krijgt. Dit kan nodig zijn wanneer u de walker vervoert of deze zo klein mogelijk opgeklapt dient te worden.
Bepaal de hoogte van de duwhandvatten. Tel de zichtbare gaten aan de achterzijde van het duwhandvat. Draai de
duwstang fixatieknop A er volledig uit en trek de duwstang B uit het frame. Het vaste gedeelte C komt nu met het
handvat uit het frame. Verplaats het vaste gedeelte zodat het aantal gewenste gaten bereikt is. Plaats het
memoryblokje D in het gatenprofiel in het eerste gat onder het vaste gedeelte C. Duw het duwhandvat naar beneden E
tot het vaste gedeelte vast zit. Draai de handvat fixatieknop A half aan, trek de duwhandvatten B omhoog tot ze
stoppen en draai de handvat fixatieknop volledig aan A.
Vanaf nu zullen de duwstangen altijd in de gewenste hoogte stoppen wanneer u deze uit het frame omhoog trekt.
Aanpassen/controleren van de remmen
Aanpassen/controleren: draai de moer naast de rem los A. Breng de remkabel B op spanning door de stelschroef C te
verstellen. Pas beide remblokken aan zodat de afstand tot het wieloppervlak ongeveer 1 mm is D. Zorg ervoor dat de
remmen niet te strak worden afgesteld waardoor ze mogelijk strak in het rubber drukken als de parkeerrem wordt
gebruikt.
Onderhoud van de remmen: maak regelmatig het remblok E en de remveer F schoon. De wielen kunnen worden
vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.
Het gebruik van de remmen
Controleer altijd de remmen voor gebruik. De remhendel A aan de linker en rechterzijde, remmen aan de
overeenkomstige zijde op het achterwiel. De wielen zijn gemaakt van een speciaal rubber dat een optimale
remcapaciteit geeft op gladde oppervlakten. Verkeerd gebruik kan onveilige situaties en schade aan de
walker veroorzaken. De walker mag niet met kracht worden geduwd als de remmen in parkeerrempositie staan
of de remmen gedeeltelijk in werking zijn. Dit wijst op onjuist gebruik en kan slijtage en scheuringen veroorzaken
aan de rem en wielen waardoor de kwaliteit verminderd. Parkeerremmen: duw beide hendels A naar beneden tot ze
vast staan. Beide achterwielen staan nu geblokkeerd. Trek beide hendels omhoog om de parkeerremmen weer vrij te
geven.
16
Remmen: om te remmen terwijl u rijdt, dient u de handremgrepen B op te trekken. Gebruik de remmen niet
voortdurend terwijl u zich met de walker voortbeweegt. Dit veroorzaakt ongewenste slijtage aan de wielen.
Zitting en netje
De parkeerremmen moeten in rempositie staan voordat u gebruik maakt van de zitting A. Duw beide hendels B naar
beneden tot ze vast staan. Beide achterwielen zijn nu geblokkeerd. De zitting geeft u de mogelijkheid te gaan zitten met
uw rug naar het boodschappennetje C. Het boodschappennetje D kan belast worden tot 5 kg. Het netje kan verwijderd
en schoongemaakt worden (handwas 40°C).
Anti stootrand en drempelhulp functie
De stootrand A is geplaatst voor de achterwielen en voorkomt dat u blijft hangen achter de deurpost, meubels etc. Om
een stoep of drempel te overbruggen, zet u uw voet op de steun B aan het achterwiel en duwt u uw voet naar beneden.
Hierdoor zullen de voorwielen omhoog gaan en kunt u eenvoudig uw weg vervolgen.
Het vervoeren van de walker
De walker dient niet te worden opgetild bij het opklapkoord of de remkabel. Vouw de walker samen zoals getoond in de
illustratie. Til de walker op bij de opgevouwen transporthandvatten A.
Materiaal / Afvoeren van de walker
De walker is gemaakt van aluminium, plastic en polyester. De meeste delen kunnen gerecycled worden.
Reinigen
De walker kan gestoomd, afgespoten en gewassen worden met normale schoonmaakmiddelen.
Reinigen met een desinfectiemiddel dient u aan de daartoe bevoegde personen
over te laten
Voor het desinfecteren van de walker dient u desinfectiemiddel te gebruiken dat 70 – 80 % Ethanol bevat. Wij raden u
af om desinfectiemiddelen te gebruiken die chloor of fenol bevatten.
De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er schade ontstaat door verkeerd reinigen, desinfecteren of
reiniging uit gevoerd door onbevoegde personen.
Opslag
De walker moet in staande positie worden opgeslagen. Hij kan ook buiten onder een afdak opgeslagen worden.
Inspectie / Onderhoud / Hergebruik
Het wordt aangeraden om regelmatig een algemene inspectie en onderhoud uit te voeren op onderstaande punten:
Duwstangen en frame, duwhandvatten met hendels, remmen, wielen, zitting en accessoires.
Dit geldt ook bij hergebruik van de walker. In deze gebruikershandleiding vind U meer informatie over het onderhoud
van de remmen en het reinigen en desinfecteren van de walker.
Als de walker niet goed functioneert
Zorg ervoor dat de walker correct wordt geopend. Zorg ervoor dat de remhendels in de juiste positie staan.
Accessoires
Voor afbeeldingen en artikelnummer van TOPRO zie de binnenkant van deze folder. De accessoires die zijn
gemonteerd op de walker kunnen invloed hebben op de stabiliteit, wij adviseren u dan ook om deze zorgvuldig te
gebruiken.
A
B
C
D
E
F
G
Dienblad
Anti slip mat voor dienblad
Stokhouder
Ruggesteun
Boodschappentas
Kleine opbergtas met rits
Zuurstoffleshouder
H
I
J
K
L
M
N
Fleshouder
Naamplaatje
Slot
Stickers met bloemen, set met 4 stickers
Geleidend handvat voor b.v. slechtzienden
Sleep rem (paar)
Stabilisatie stang
Desgewenst kunt u de TOPRO TROJA WALKER uitbreiden naar uw persoonlijke wens. Hiervoor is een breed
assortiment accessoires beschikbaar. Voor een actueel overzicht en verkoopprijzen kunt u contact opnemen met uw
dealer of breng een bezoek aan onze website www.topro.no
In geval van gebreken of mankementen verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer.
17
TOPRO
Art. nr. denne bruksanvisningen: 100926 Vers. 08
TROJA
TOPRO Industri AS
Adr.: PB 428
2803 Gjøvik, Norway
Tel:
(+47) 61 13 46 00
customerservice@topro.no
www.topro.no
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising