Yamaha MCR-330 käyttöohje
MCR-330
CRX-332 CD-vastaanotin
NS-BP101/111 Kaiuttimet
KÄYTTÖOHJE
Julkaisija:
Yamaha
Kaikki oikeudet pidätetään.
Käyttöohjeen tiedot perustuvat sen tekohekellä oleviin tuotetietoihin.
Ominaisuus- tai varustemuutokset ovat mahdollisia. Emme vastaa muutoksista.
VAROITUS! LUE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
i Fi
Lue tämä käyttöohje tarkkaan. Niin opit käyttämään
laitteen hienoimpiakin toimintoja. Säilytä käyttöohje
tulevaa tarvetta varten.
Sijoita laite hyvin ilmastoituun, viileään, kuivaan ja
puhtaaseen paikkaan. Suojaa laite auringonpaisteelta,
kuumuudelta, tärinältä, pölyltä, kosteudelta ja kylmältä.
Riittävän ilmanvaihdon ja ilman kiertämisen
turvaamiseksi CRX-332-laitteen joka puolelle on
jätettävä tilaa vähintään seuraavasti:
Päälle: 20 cm
Taakse: 10 cm
Sivuille: 10 cm
Älä sijoita laitetta lähelle muita sähkölaitteita,
moottoreita tai muuntajia. Ne aiheuttavat hurinaa.
Älä altista laitetta äkilliselle lämpötilan vaihtumiselle
(kylmästä kuumaan). Älä sijoita laitetta kosteaan tilaan
(esim. huoneeseen, jossa on ilmankostutin). Kosteus
kondensoituu laitteen sisälle ja voi aiheuttaa sähköiskun
tai tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen käyttäjää.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa sen päälle voi pudota
jokin esine, tippuvettä tai roiskevettä. Älä sijoita laitteen
päälle:
– muita laitteita, koska ne voivat vahingoittaa ja värjätä
laitteen pintaa
– palavia esineitä (esim. kynttilöitä), koska ne voivat
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää
– astioita joissa on nestettä, koska ne voivat aiheuttaa
sähköiskun laitteen käyttäjälle tai vahingoittaa laitetta.
Älä peitä laitetta paperilla, kankaalla, verholla tms. Se
estää lämmön poistumisen laitteesta. Jos lämpötila
laitteen sisällä kohoaa liikaa, seurauksena voi olla
tulipalo tai vahinko laitteelle tai sen käyttäjälle.
Älä kytke laitetta pistorasiaan, ennen kuin olet tehnyt
kaikki kytkennät.
Älä käännä käytössä olevaa laitetta ylösalaisin. Laite voi
ylikuumentua ja seurauksena voi olla laitevaurio.
Käsittele kytkimiä, säätimiä ja johtoja varovaisesti.
Kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta, vedä
pistotulpasta, älä vedä johdosta.
Älä puhdista laitetta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne
voivat vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite
puhtaalla, kuivalla liinalla.
Käytä vain tähän laitteeseen merkittyä jännitettä.
Suuremman jännitteen syöttäminen on vaarallista ja voi
aiheuttaa tulipalon tai vahingoittaa laitetta tai sen
käyttäjää. YAMAHA ei ole vastuussa vahingoista, jotka
aiheutuvat muun kuin sallitun jännitteen käyttämisestä.
Estä salamoista aiheutuvat vahingot: irrota verkkojohto ja
ulkoantennit pistorasiasta tai laitteesta ukkosen ajaksi.
Älä yritä muuttaa tai korjata laitetta. Jos laite tarvitsee
huoltoa, ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon.
Älä avaa laitteen suojakuorta missään tapauksessa.
Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos laitetta ei aiota
käyttää pitkään aikaan (esim. loman ajaksi).
Lue vianmääritysohjeet käyttöohjeen lopusta, ennen kuin
toteat laitteen vialliseksi.
17 Ennen kuin siirrät laitetta, kytke laite valmiustilaan
painamalla -painiketta. Irrota sitten verkkojohto
pistorasiasta.
18 Soittimeen tiivistyy kosteutta, jos ympäristön lämpötila
muuttuu nopeasti. Irrota verkkojohto pistorasiasta ja anna
laitteen kuivua itsekseen.
19 Pitkän käytön aikana laite voi lämmetä. Sammuta virta ja
anna laitteen jäähtyä.
20 Sijoita laite lähelle pistorasiaa niin, että verkkojohto
voidaan irrottaa helposti.
21 Suojaa paristot kuumuudelta, kuten auringonpaisteelta ja
tulelta.
22 Liiallinen äänenpaine kuulokkeista voi aiheuttaa kuulon
menetyksen.
Kun verkkojohto on kytkettynä pistorasiaan, laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laite olisi kytketty pois toimintatilasta painikkeella. Laite on silloin valmiustilassa. Tässä toimintatilassa
laite kuluttaa vähän sähköä.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite ei saa kastua eikä
kostua.
LASERTURVALLISUUS
Laitteessa on laser. Silmävaurioiden vaaran vuoksi laitteen
suojakuoren saa avata ja laitetta saa yrittää huoltaa vain
valtuutettu huolto.
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
Avoinna ollessaan laite säteilee näkyvää lasersäteilyä. Vältä
katsomasta suoraan säteeseen. Kun laite on kytkettynä
verkkosähköön, älä katso sisään levyaukosta tai muista aukoista.
LASER
Tyyppi
Aallonpituus
Antoteho
Puolijohdelaser GaAs/GaAlAs
790 nm
10 mW
VAROITUS VAKAVASTA VAARASTA
ÄLÄ KOSKE LAITETTA, JOS ÄÄNENVOIMAKKUUS ON
OLLUT PITKÄÄN VOIMAKAS, KOSKA SILLOIN LAITTEEN
POHJA SAATTAA KUUMETA. SEURAUKSENA VOI OLLA
PALOVAMMA TMS.
SISÄLTÖ
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET ........ 2
TOISTOKELPOISET LEVYFORMAATIT....... 3
KYTKENNÄT ........................................................ 4
Kaiuttimien/antennin/subwooferin kytkentä ............. 4
Verkkojohto ............................................................... 5
Muut kytkennät ......................................................... 5
KAUKO-OHJAIN ................................................. 6
ETULEVYN NÄYTTÖ.......................................... 7
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS.................................................13
Yleistä ...................................................................... 13
iPod/iPad.................................................................. 14
USB/iPad ................................................................. 15
Radio........................................................................ 15
Levyjen toisto .......................................................... 16
Kauko-ohjain .......................................................... 16
VALMISTELU
KÄYTTÖÖNOTTO
CD-LEVYJEN KÄSITTELY...............................17
TEKNISET TIEDOT ...........................................17
KÄYTTÖ
KÄYTTÖ
ETULEVY JA PERUSKÄYTTÖ ........................ 8
MUSIIKIN KUUNTELU ....................................... 9
Toisto ......................................................................... 9
Muut toiminnot ........................................................ 10
FM-RADIO ........................................................... 11
LISÄTIETOA
Radioaseman viritys................................................. 11
Radioasemien tallennus ........................................... 11
Muistipaikka-asema................................................. 11
RDS-tiedon valinta .................................................. 11
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA ...................... 12
OPTION-valikko ..................................................... 12
Uniajastin................................................................. 12
■ Tietoja käyttöohjeesta
• Tässä laitteessa kuvattu “iPod” voi viitata myös “iPhone”-laitteeseen.
• Tässä käyttöohjeessa neuvotaan ohjaamaan toimintoja kauko-ohjaimella paitsi silloin, kun sitä ei voi käyttää. Joitakin
toimintoja voi käynnistää myös etulevyn painikkeilla.
• Merkki ☞ tarkoittaa viittausta kyseiselle sivulle.
• Huomautuksissa on tärkeää tietoa turvallisuudesta ja käyttöohjeista. ! tarkoittaa vinkkiä.
• Käyttöohje painetaan ennen laitteen tuotantoa. Muotoilu ja tekniset tiedot voivat muuttua parannusten ja muiden
vastaavien muutosten myötä. Jos käyttöohjeen ja laitteen välillä on eroja, noudata ensisijaisesti laitteen antamia
vaihtoehtoja.
suomi
1 En
KÄYTTÖÖNOTTO
MUKANA TOIMITETUT TARVIKKEET
Tarkasta, että sait seuraavat tarvikkeet.
Kauko-ohjain
FM-antenni
Dock-telakkaliittimen
suoja
USB-liittimen suoja
SLEEP
CD
iPod
TUNER
AUX
USB
FOLDER
MENU
ENTER
OPTION
DISPLAY
VOLUME
MUTE
TUNING
MEMORY
PRESET
VAROITUS
(CR2032-paristo)
Säilytä USB-liittimen suoja lasten
ulottumattomissa. Lapsi voi yrittää
niellä sen.
■ Kauko-ohjaimen käyttö
Kauko-ohjain toimii enintään 6 m päässä tästä
laitteesta. Osoita sillä suoraan kauko-ohjaussignaalien
vastaanotinta.
Huom!
VOLUME
INPUT
PHONES
• Älä kaada nestettä kauko-ohjaimen päälle.
• Älä pudota kauko-ohjainta.
• On kiellettyä säilyttää kauko-ohjainta edes vähän aikaa
seuraavissa olosuhteissa:
– kuumassa tai kosteassa paikassa, kuten lähellä lämmitintä
tai kylpyhuoneessa
– erittäin kylmässä paikassa
– pölyisessä paikassa
PRESET
Enintään 6 m
(20’)
SLEEP
CD
iPod
TUNER
AUX
USB
FOLDER
MENU
ENTER
OPTION
DISPLAY
VOLUME
MUTE
TUNING
MEMORY
PRESET
Pariston eristävä kalvo:
Poista ennen käyttöä.
■ Kauko-ohjaimen paristojen vaihtaminen
Kun työnnät lukitsinta suuntaan , työnnä pariston
pidikettä suuntaan .
Mikäli kauko-ohjaimen toimintaetäisyys lyhenee,
vaihda paristo.
1
CR2032 paristo
Huom!
2
3
2 Fi
• Kun paristot alkavat olla tyhjät, kauko-ohjaimen
toimintaetäisyys lyhenee huomattavasti. Vaihda silloin
paristo mahdollisimman pian.
• Tyhjät paristot saattavat vuotaa. Hävitä vuotaneet paristot
heti. Jos paristo on vuotanut, älä koske aineeseen äläkä tahri
siihen esimerkiksi vaatteitasi. Puhdista paristotila
huolellisesti, ennen kuin laitat sinne uuden pariston.
• Pidä paristo lasten ulottumattomissa. Jos lapsi nielee
pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
• Jos et aio käyttää kauko-ohjainta pitkään aikaan, poista siitä
paristo.
• Älä lataa tai pura mukana toimitettua paristoa.
TOISTOKELPOISET LEVYT JA TIEDOSTOFORMAATIT
■ ToistokelpoisetMP3- ja WMA-tiedostot
Käytä CD-levyjä, joissa on jokin seuraavista merkeistä.
MP3
....
CD (digital audio)
....
CD-R, CD-RW digitaaliset
audiolevyt
• CD-R tai CD-RW -levyt, joissa on yksi
seuraavista merkeistä.
FOR CONSUMER
FOR CONSUMER USE
FOR MUSIC USE ONLY
• Viimeistelty CD-R- tai CD-RW-levy
Formaatti
MPEG 1 Audio Layer-3
32-320*1
32/44.1/48
MPEG 2 Audio Layer-3, 2
8-160*1
16/22.05/24
*1 Laite tukee vaihtuvaa bittinopeutta (VBR).
WMA
• Version 8
• Version 9 (Laite tukee normaalia ja vaihtuvaa
bittinopeutta. Laite ei tue tiedostotyyppejä Professional
ja Lossless ).
Huom
Tämä laite ei välttämättä pysty toistamaan
joitakin CD-R/CD-RW-levyjä eikä levyjä,
joiden tallennusvaiheessa on tapahtunut virhe.
....
CD-TEXT-levyt
Bittinopeus Näytetaajuus
(kbps)
(kHz)
KÄYTTÖÖNOTTO
■ Levyt, joita voi toistaa
Profiili
Bittinopeus Näytetaajuus
(kbps)
(kHz)
High Profile
32-320*2
32/44.1/48
Mid Profile
16-32
22.05
*2 Laite tukee vakiobittinopeutta (CBR) ja vaihtuvaa
bittinopeutta (VBR).
Huom!
8 cm:n CD-levyn toisto
Laita levy kelkan sisempään syvennykseen. Älä laita
tavallista (12 cm) CDlevyä 8 cm:n CD-levyn päälle.
Laitteen virhetoiminnon estäminen
• Älä laita soittimeen
erikoismuotoiltua levyä (esim.
sydämenmuotoista). Se voi
vaurioittaa laitetta.
• Älä laita soittimeen levyä, jos levyn pinnassa on
teippiä, tarraa tai liimaa. Levy voi jäädä kiinni
soittimeen ja rikkoa sen.
Huom!Älä puhdista linssinpuhdistimella, koska se voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
• Datalevyn toisto alkaa tiedostojen aakkosjärjestyksessä.
• USB-toisto alkaa luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjestyksessä.
• Kopiosuojattu WMA-tiedosto (DRM) ei soi tässä soittimessa.
• Levyn on oltava ISO 9660-yhteensopiva.
• Tiedostojen ja kansioiden ensimmäislukumäärät on ilmoitettu
seuraavassa.
Datalevy
USB
Tiedostojen ja kansioiden
ensimmäislukumäärä *3
512
9,999
Kansioiden enimmäismäärä*3
255
999
Tiedostojen enimmäismäärä
kansiossa
511
255
*3 Root (juuri) lasketaan yhdeksi kansioksi.
suomi
3 Fi
KYTKENTÄ
Kaiuttimien/antennin/subwooferin kytkentä
Kytke kaiuttimet ja FM-antenni tämän ohjeen mukaisesti tähän laitteeseen. Kaiuttimista on lisätietoja kaiuttimien
käyttöohjeessa.
Jos subwoofer on kytketty, matalataajuiset audiosignaalit siirtyvät eteenpäin SUBWOOFER OUT-liittimeen.
VAROITUS
Kytke verkkojohto vasta sitten, kun kaikki muut kytkennät on kytketty.
FM-antenni
Huom!
• Antenni pitää suoristaa.
• Jos käytät ulkoantennia mukana toimitetun FM-antennin
sijasta, vastaanotto paranee.
• Jos kuuluvuus on huono, muuta antennin sijaintikorkeutta,
suuntausta tai sijoitusta.
Subwoofer
(myydään
erikseen).
Subwooferkaapeli
(myydään erikseen).
Poista eristettä jokaisen
kaiutinkaapelin päästä.
Huom!
• Jos kytket subwooferin, käytä sellaista subwooferia, jossa on sisäänrakennettu vahvistin.
• Tee kytkentä vasemmasta kanavasta vasempaan (L), oikeasta oikeaan (R), plussasta plussaan (+, punainen) ja miinuksesta miinukseen
(-, musta). Jos teet kytkennät väärin, kaiuttimista ei kuulu ääntä. Jos kaiutinkytkentöjen napaisuus on väärä, ääni kuulostaa
luonnottomalta ja siitä puuttuu basso.
• Älä anna paljaiden kaiutinjohtojen koskea toisiinsa tai tämän laitteen metalliosiin. Tämä laite ja/tai kaiuttimet voivat mennä rikki.
• Käytä kaiuttimia, joiden impedanssi on yli 6 Ω.
• On mahdollista, että liian lähelle tiettyä katodisädeputkitekniikkaa käyttävää televisiota (CRT Braun-putkitelevisio) sijoitetut
kaiuttimet vääristävät televisiokuvan värejä. Mikäli niin käy, siirrä kaiuttimet kauemmas televisiosta.
4 Fi
KYTKENTÄ
Verkkojohdon kytkeminen
Voit kytkeä tai irrottaa iPad-laitteen milloin tahansa
haluat.
KÄYTTÖÖNOTTO
Kun olet tehnyt kaikki kytkennät, kytke tämän laitteen
verkkojohto pistorasiaan.
■ iPadin kytkentä
Pistorasiaa
n
USB
IPod
!
Kun tämä laite on kytketty toimintatilaan ja ohjelmalähteeksi on
valittu USB, kytketty iPad ei lataudu.
Muut kytkennät
Huom!
■ iPodin kytkentä
Voit laittaa iPod-laitteen tai ottaa sen pois milloin tahansa
haluat.
!
iPod latautuu, kun se on iPod-telakassa.
Kun tämä laite on kytketty toimintatilaan ja ohjelmalähteeksi on
valittu USB, iPod ei lataudu.
• Käytä telakka-USB-kytkentäkaapelia, joka on toimitettu iPadin
mukana.
• Kun et käytä iPadia tai USB-laitetta, laita USB-liittimen kansi
USB-liittimen suojaksi.
■ USB-laitteen kytkentä
Voit kytkeä USB-laitteen tai ottaa sen pois milloin tahansa
haluat.
Huom!
Tämä laite tukee laitemalleja iPod classic, iPod nano (2.
sukupolvi ja uudemmat), iPod touch ja iPhone.
USB
IPod
!
Telakkasovitin
Kun tämä laite on kytketty toimintatilaan ja ohjelmalähteeksi on
valittu USB, kytketty USB-laite ei lataudu.
iPod -telakka
USB
IPod
Huom!
Huom!
• Varmista hyvä kytkentä kiinnittämällä iPod-laitteen mukana
toimitettu yhteensopiva telakkasovitin tai (erikseen myytävä)
iPod-yleistelakkasovitin ja poistamalla iPodin suojakuori.
• Jos käyttämäsi sovitin on epäyhteensopiva tai et käytä sovitinta
lainkaan, kytkentä voi olla huono tai löysä ja vahingoittaa
liitintä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Lisätietoja
telakkasovittimista saat Applen virallisilta verkkosivuilta.
• Jos kytket laitteeseen suojakotelossaan olevan iPodin väkisin,
liitin voi vahingoittua. Poista suojakotelo ennen iPodin
kytkemistä.
• Kiinnitä telakan suojakansi iPod-telakkaan, ellet käytä sitä.
• Tämä laite tukee USB-massamuistilaitteita (esim. flashmuisteja tai kannettavia audiosoittimia), jotka on alustettu
FAT16- tai FAT32-tiedostojärjestelmään.
• Älä kytke soittimeen muita kuin USB-massamuistilaitteita
(kuten USB-latureita, USB-keskitintä, tietokoneita),
tietokoneita, kortinlukijoita, ulkoista kiintolevyä tms.
• Salausta käyttävää USB-laitetta ei voi käyttää.
• Kun et käytä iPadia tai USB-laitetta, laita USB-liittimen kansi
USB-liittimen suojaksi.
■ Erillislaitteen kytkentä
Kytke kannettava audiolaite erikseen myytävällä 3,5 mmminiliitinkaapelilla (1/8").
suomi
5 Fi
KAUKO-OHJAIN
1
2
0
SLEEP
1
Infrapunasignaalien lähetin
2
SLEEP: Uniajastin (☞ s. 12)
3
Ohjelmalähdepainikkeet: Vaihda ohjelmalähdettä.
4
FOLDER (Data-CD/USB-toiston aikana): Valitse kansio.
5
CD
iPod
6
AUX
7
3
TUNER
4
5
USB
A
ENTER
6
7
B
OPTION
DISPLAY
C
MUTE
D
9
PRESET
(Uusintatoisto) (☞ s. 10)
PRESET (radiolähetyksen kuuntelun aikana): Valitse
muistipaikka-asema kuuluviin (☞ s. 11)
10
11
TUNING
F
(Satunnaistoisto),
9
E
MEMORY
OPTION: Avaa OPTION-valikon. (☞ s. 12)
TUNING (radiolähetyksen kuuntelun aikana): Radioasemien
viritys kuuluviin (☞ s. 11)
VOLUME
8
: Selaa kohteita iPodin näytössä.
8
FOLDER
MENU
,
12
: valmiustila/toimintatila
,
(toiston aikana): Hyppy taakse- ja eteenpäin/ Pidä
painettuna: pikahaku taakse- ja eteenpäin
MENU: Palaa edelliselle iPod-valikkotasolle.
: Toisto/Tauko
S/T/W/X (OPTION-valikon aikana): Muuttaa asetusta
ENTER
(iPodin käytön aikana): Valitse ryhmä/ käynnistä toisto
(OPTION-valikon aikana): Vahvista asetus.
: Toiston lopetus.
13 DISPLAY: Valitsee etulevyn näytön tietueen . (☞ s. 10)
14 MUTE: Äänen mykistäminen/palauttaminen kuuluviin.
15 VOLUME: Säädä äänenvoimakkuutta.
16 MEMORY: Tallenna radioasema muistipaikalle. (☞ s. 11)
6 Fi
ETULEVYN NÄYTTÖ
2
3
4
5
SLEEP PRESET STEREO AUTO
TUNED MEMORY
6
7
SHUFFLE REPEAT PS PTY RT CT
ARTISTS ALBUMS SONGS
8
MUTE
VOLUME
C
INPUT
PHONES
PRESET
9
0
A
KÄYTTÖÖNOTTO
1
B
1
SLEEP -merkkivalo: Palaa uniajastimen käytön
aikana (☞ s. 12).
2
PRESET -merkkivalo: Palaa radioasemien tallennuksen
aikana (☞ s. 11).
3
STEREO -merkkivalo: Viritin vastaanottaa hyvin
kuuluvaa FM-stereolähetystä.
4
AUTO -merkkivalo: Automaattiviritys on käynnissä (☞ s.
11).
5
SHUFFLE -merkkivalo: Palaa, kun olet valinnut
iPod/iPad/CD/USB: satunnaistoisto (☞ s. 10).
12 Vaihtuvan tiedon ilmaisin: Näyttää, mikä musiikkitieto
on parhaillaan näkyvissä vaihtuvan tiedon näytössä (☞ s.
10).
6
REPEAT -merkkivalo: Palaa, kun olet valinnut
iPod/iPad/CD/USB: uusintatoisto (☞ s. 10).
13 Toimintoilmaisin: Näyttää, mitä painikkeita voit käyttää
parhaillaan valittuna olevan OPTION-valikon säätämisessä.
7
RDS-merkit: Viritettynä olevan RDS-aseman tarjoamat
RDS-tiedot (☞ s. 11).
8
MUTE -merkkivalo: Ääni on mykistetty.
9
Vaihtuvan tiedon näyttö: Vaihtuvaa tietoa.
10 TUNED -merkkivalo: Radioasema on viritetty (☞ s. 11).
11 MEMORY -merkkivalo: Vilkkuu, kun automaattinen
asemahaku hakee radioasemia muistipaikoille. Radioasemien
tallennus käynnissä (automaattitallennus tai käyttäjän
ohjaama tallennus) (☞ s. 11).
suomi
7 Fi
KÄYTTÖ
ETULEVY JA PERUSKÄYTTÖ
!
• Kytke laite valmiustilaan painamalla . Mikään etulevyn näytön tieto ei näy valmiustilassa. Tämä saattaa vähentää virrankulutusta.
Käynnistä laite painamalla etulevyn painiketta ,
tai
. Jos painat
, ohjelmalähteeksi valikoituu CD, iPod tai
USB sen mukaan, mikä on ollut ohjelmalähteenä viimeksi. Toisto alkaa, jos ohjelmalähteenä on CD tai USB.
USB-liitin:
☞ s. 5, 9
iPod -telakka
USB
IPod
:
Laite valmiustilaan/
toimintatilaan
Levykelkka
:
Levykelkan avaus /
sulku
VOLUME
INPUT
PHONES
:
PRESET
Toisto / toiston
keskeytys (pause)
:
Lopettaa toiston
3,5 mm (1/8") mini-plugikaapeli
(toiston aikana):
Ohitus ja haku taakse/eteen
PRESET (Radiolähetyksen
kuuntelun aikana):
Kauko-ohjaussignaalien
vastaanotin:
Valitse muistipaikka-asema kuuluviin.
Vastaanottaa kauko-ohjaussignaalit.
VOLUME
VOLUME
Alas
INPUT-painike:
Valitse ohjelmalähde painelemalla painiketta riittävän monta kertaa.
CD
iPod
AUX
USB
FM
!
PHONES:
Kuulokkeet
Kaiuttimet eivät toista ääntä silloin,
kuulokkeet on kytketty.
8 Fi
Jos haluat kuunnella erillislaitetta, valitse
AUX ja käynnistä toisto erillislaitteesta.
Ylös
MUSIIKIN KUUNTELU
Toisto
Ohjaa musiikin toistoa alla olevien ohjeiden mukaan.
1 Valmistele ohjelmalähde
2 Valitse
ohjelmalähde
3 Valitse musiikki ja käynnistä toisto
KÄYTTÖ
Telakkasovitin
iPod
iPod*1
Vieritä listaa
USB
IPod
☞ s. 5
MENU
ENTER
Ohjausvalikko
iPad*1
USB
USB
IPod
☞ s. 5
Hyppää edellisen/seuraavan kansion
ensimmäiseen tiedostoon MP3 tai
WMA*3
USB*2
USB
IPod
FOLDER
☞ s. 5
MENU
ENTER
CD
CD
VOLUME
INPUT
PHONES
PRESET
OPTION
suomi
*1 iPodin/iPadin malli ja ohjelmistoversio saattavat estää joidenkin toimintojen käytön.
*2 . Jotkin laitteet eivät välttämättä toimi, vaikka ne täyttäisivät tekniset vaatimukset.
. Kaikkien USB-laitteiden käyttö ja virransyöttö ei ole taattua.
. Tunnistaminen saattaa kestää yli 30 sekuntia (se johtuu tiedostojen/kansioiden lukumäärästä).
. Yamaha ja sen jälleenmyyjät eivät ole vastuussa datasta, joka on kadonnut tähän laitteeseen kytketystä USB-laitteesta.
Suosittelemme, että teet tiedostoista varmuuden vuoksi turvakopiot.
*3 . Jos painat näitä painikkeita, kansion nimi näkyy etulevyn näytössä tietyn ajan.
· ROOT näkyy juurikansion kohdalla, jos hakemistossa on toistokelpoisia tiedostoja.
9 Fi
MUSIIKIN KUUNTELU
Muu toiminta
■ Toiston ohjaus
■ Näyttötietueen valinta
1
2
MENU
Voit valita etulevyn näytön tietueen. Erikoismerkit eivät
välttämättä näy oikein.
1
2
ENTER
Toiston aikana
DISPLAY
OPTION
Toiston aikana
: Hyppy eteenpäin/ Pidä painettuna: pikahaku
eteenpäin
: Hyppy taaksepäin/ Pidä painettuna: haku taaksepäin
: AY, PAUSE.
: Stop
Painele painiketta.
iPod/iPad
Kappaleen numero ja toistoon kulunut aika
(perusasetus)
↓
Kappaleen numero ja jäljellä oleva toistoaika
↓
Huom!
• Datalevyn toisto alkaa tiedostojen aakkosjärjestyksessä.
• USB-toisto alkaa luomispäivän ja -ajan mukaisessa
järjestyksessä.
• Jos painat
-painiketta toiston aikana, seuraavalla
kuuntelukerralla toisto alkaa viimeksi kuuntelemasi raidan
alusta. Jos painat
-painiketta uudelleen toiston lopettamisen
jälkeen, seuraavalla kerralla CD/USB-toisto alkaa
ensimmäisestä raidasta.
• Tämä laite kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan, jos laite on
ollut toimintatilassa 1 tunnin ajan toistotoimintoa tai mitään
muutakaan toimintoa käyttämättä (automaattinen
valmiustilatoiminto).
■ Satunnaistoisto
Käynnistä satunnaistoisto.
Painele painiketta.
Kappaleen nimi
↓
Esittäjän nimi
↓
Albumin nimi
↓
Perusasetuksen palautus
Huom!
Tämä toiminto on käytettävissä laitemalleille iPod classic, iPod
nano (2. sukupolvi ja uudemmat), iPod touch, iPhone ja iPad.
Näissäkin iPod/iPad-malleissa ohjelmistoversio saattaa estää
toiminnon käytön.
CD/USB:
Raidan/tiedoston numero ja parhaillaan soivan
kappaleen toistoon kulunut aika (perusasetus)
↓
iPod/iPad
Raidan numero ja parhaillaan soivan kappaleen
jäljellä oleva toistoaika *4
↓
*1 Et voi valita SHUFFLE ALBUMS, jos käytössä on iPod
touch, iPhone tai iPad.
Levyn kokonaistoistoaika*4
CD/USB:
Levyn jäljellä oleva toistoaika*4
↓
↓
Tiedoston nimi*5
*2 Jos valitun musiikkilähteen audioformaatti on MP3/WMA,
valittavissa on myös SHUFFLE FOLDER.
↓
Raidan nimi*6
↓
■ Uusintatoisto
Voit käynnistää uusintatoiston.
Painele painiketta.
iPod/iPad
CD/USB:
10
Fivalitun musiikkilähteen audioformaatti on MP3/WMA,
*3 Jos
valittavissa on myös REPEAT FOLDER.
Esittäjän nimi*6
↓
Albumin nimi*6
↓
Perusasetuksen palautus
*4 Vain Audio CD -levyille
*5 Vain MP3/WMA -tiedostoille
*6 Vain jos valitulla raidalla on tieto
FM-RADIO
Radioaseman viritys
1
Muistipaikka-aseman kuuntelu
2
TUNING
TUNER
Paina TUNERpainiketta.
Valitse FM-muistipaikkaasema kuuluviin.
Pidä painettuna.
Automaattiviritys alkaa.
PRESET
!
Huom!
RDS-tiedot
1
2
Jos virität aseman viritystaajuuden itse, viritin valitsee käyttöön
monoäänen.
DISPLAY
Kuuntelun aikana
Radioasemien tallennus
↓
■ Automaattiviritys muistipaikoille
PTY (ohjelmatyyppi)
2
MEMORY
Painele painiketta.
PS (asemanimi)
Voit tallentaa FM-suosikkiasemasi muistipaikoille.
1
KÄYTTÖ
Jos asemalta vastaanotettava signaali on heikko, ohjaa
virittämistä itse painelemalla TUNING-painikkeita.
ENTER
Pidä painettuna MEMORY 2
Käynnistä
sekuntia tai pidempään,
automaattitallennus.
kun ohjelmalähteenä on
FM.
↓
RT (radioteksti)
↓
CT (kellonaika)
↓
Taajuus
!
Jos haluat perua kanavien automaattisen tallennuksen, paina
uudestaan MEMORY, mutta älä paina ENTER vaiheessa 2.
↓
Takaisin kohtaan PS
Huom!
Huom!
Kun käynnistät automaattisen asematallennuksen, kaikki
muistipaikat tyhjenevät ja laite tallentaa muistipaikoille uudet
asemat.
Jos RDS-aseman signaali on heikko, tämä laite ei välttämättä
pysty vastaanottamaan RDS-dataa kunnolla. Etenkin RT
(radioteksti) vie laajan kaistanleveyden, joten sen vastaanotto
saattaa olla heikompaa muihin datatyyppeihin verrattuna.
■ Käyttäjän ohjaama asemahaku
1
2
MEMORY
TUNING
Paina MEMORYpainiketta.
Viritä kuuluviin
haluamasi
radioasema.
3
4
MENU
ENTER
ENTER
Valitse muistipaikka,
jolle haluat tallentaa
aseman.
Vahvista tallennus.
!
suomi
• Voit tallentaa muistiin enintään 30 FM-asemaa.
• Jos haluat keskeyttää manuaalisen tallennuksen muistipaikan
valintavaiheessa, paina uudelleen MEMORY.
• Voit poistaa muistiin tallennetun aseman valitsemalla OPTION
→ nuoli S/T → ENTER -painikkeella PRESET DELETE.
11 Fi
HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA
OPTION-valikko
OPTION-valikon voi avata etulevyn näyttöön painamalla OPTION. Voit säätää erilaisia hyödyllisiä toimintoja valikon
kautta.
Option-valikko
Asetusvaihtoehdot tai säätöalue
Sivu
PRESET DELETE
(Näkyy vain, kun ohjelmalähteenä on FM.)
11
DIMMER
DIMMER OFF (kirkkain)/DIMMER 1/DIMMER 2 (himmein)
Tämä sivu
TREBLE
-10 - +10
Tämä sivu
BASS
-10 - +10
Tämä sivu
BALANCE
L+5 - CENTER - R+5
Tämä sivu
AUTO POWER OFF
TIME OFF/ TIME 8H/ TIME 4H
AUTO POWER OFF kytkee laitteen valmiustilaan, ellei mitään
toimintoa ole käytetty asetukseen määritetyn ajan kuluessa.
Tämä sivu
1
2
3
4
MENU
OPTION
ENTER
Paina OPTIONpainiketta.
Valitse haluamasi
OPTION-valikko.
5
6
MENU
ENTER
ENTER
Vahvista
painamalla
ENTER.
OPTION
ENTER
Muuta asetusta.
Vahvista
asetus. *1
Sulje
OPTIONvalikko.
*1 Jos haluat muuttaa muitakin asetuksia, toista vaiheet 2 - 5.
!
Jos haluat perua asetuksen säätämisen kesken toiminnon, paina OPTION.
■ Himmennin, sävyn/tasapainon säätö
DIMMER: Etulevyn näytön kirkkaus.
TREBLE*2: Korkeiden taajuuksien kuuluvuus.
BASS*2: Matalien taajuuksien kuuluvuus.
BALANCE: Säätää vasemman ja oikean äänikanavan välistä äänenvoimakkuuseroa.
*2 Vaikuttaa myös kuulokkeiden käytön aikana.
Uniajastin
Uniajastin kytkee laitteen valmiustilaan määrätyn ajan kuluttua.
SLEEP
Painele painiketta.
SLEEP tulee etulevyn näyttöön (☞ s. 7).
12 Fi
30min
60min
90min
120min
OFF
LISÄTIETOA
VIANMÄÄRITYS
Lue taulukko, ellei laite toimi kunnolla. Mikäli vikaa ei ole mainittu luettelossa tai ohjeista ei ole apua, kytke laite
valmiustilaan, irrota verkkojohto ja ota yhteys lähimpään valtuutettuun Yamaha-huoltoon.
Yleistä
Syy
Vahvistin ei kytkeydy
toimintatilaan, tai se
asettuu valmiustilaan
pian
virrankytkeytymisen
jälkeen.
Verkkojohto ei ole kytketty tai sitä ei ole
kytketty kunnolla.
Kytke verkkojohto kunnolla.
5
Laite on altistunut voimakkaalle
ulkoiselle sähköiskulle (esim. salama tai
voimakas staattinen sähköisyys).
Pidä painettuna
5 sekuntia tai pidempään, niin
järjestelmään palautuvat perusasetukset. Ellei
ongelma ratkea, kytke laite valmiustilaan, irrota
verkkojohto pistorasiasta ja kytke se takaisin 30
sekunnin kuluttua. Laitteen pitäisi nyt toimia
normaalisti.
—
Ohjelmaa toistavaa laitetta ei ole valittu
vahvistimen ohjelmalähteeksi.
Valitse oikea tulolähde etulevyn INPUT-valitsimella
(tai kauko-ohjaimessa olevalla tulolähteen
valintapainikkeella).
—
Kaiutinjohdot on kytketty huonosti.
Kytke kaapelit kunnolla.
4
Äänentoisto on mykistetty.
Kytke toiminto pois käytöstä.
6
Äänenvoimakkuus on säädetty kiinni.
Lisää äänenvoimakkuutta.
8
Ohjelmalähteestä tulee sellaista signaalia,
esim. CD-ROM-levyltä, jota laite ei pysty
käsittelemään.
Valitse vain sellaisia ohjelmia, joita tämä laite pystyy
toistamaan.
3
Uniajastin on sammuttanut laitteen.
Se on normaalia. Kytke tämä laite toimintatilaan ja
käynnistä ohjelman toisto.
—
AUTO POWER OFF on lauennut.
Jos valitset AUTO POWER OFF - TIME OFF, laite
voi toistaa ohjelmaa keskeytyksettä.
12
Ääni kuuluu vain
kaiutinparin toisesta
kaiuttimesta.
Väärät kaapelikytkennät.
Kytke kaapeli oikein. Jos ongelma ei häviä, kaapelit
voivat olla vialliset.
4
Digitaali- tai
radiotaajuuslaite
aiheuttaa häiriöitä
ääneen.
Laite on liian lähellä digitaalista tai
suurtaajuista laitetta.
Siirrä tämä laite kauemmas siitä.
—
Laite ei toimi
normaalisti.
Ei ääntä.
Virta sammuu
yllättäen.
Laite on ollut toimintatilassa 1 tunnin
niin, ettei ohjelmaa ole toistettu eikä
mitään toimintoa ole käytetty.
Mitä pitää tehdä?
Sivu
LISÄTIETOA
Ongelma
suomi
13 Fi
VIANMÄÄRITYS
iPod/iPad
Huom!
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta iPod/iPadin kytkentä (5).
Toimintatilan viesti
Mitä pitää tehdä?
Sivu
iPod Connecting
iPod Charging
Laite muodostaa parhaillaan yhteyttä
iPod-soittimeen.
Syy
Jos viesti tulee uudelleen etulevyn näyttöön, irrota ja
kytke iPod uudestaan.
5
Unknown iPod
Vahvistimen ja iPod-soittimen välisellä
signaalitiellä on jokin ongelma.
Kytke iPod uudelleen.
5
Laite ei tunnista kyseistä iPod-soitinta.
Tuettuja ovat vain seuraavat laiteversiot: iPod
classic, iPod nano (2. sukupolvi ja uudemmat), iPod
touch ja iPhone.
—
iPod
Laite on tunnistanut iPodin, mutta se ei
pysty vastaanottamaan siitä tietoja kuten
toistoon kulunutta aikaa.
iPod Unplugged
iPod on irrotettu.
Kytke iPod uudelleen.
5
Over Current
Laite ei tunnista kyseistä iPod-soitinta.
Irrota iPod, ja kytke tämä laite hetkeksi pois
toimintatilasta. Kytke sitten tuettu iPod uudelleen.
5
iPod on kytketty vinosti.
* Yllä olevat viestit tulevat näkyviin vain, jos iPod-liittimeen on kytketty laite.
Ongelma
Ei ääntä.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Sivu
Laite on pois toimintatilasta.
Kytke verkkojohto oikein.
—
iPod/iPadin ohjelmistoversiota ei ole
päivitetty.
Lataa verkosta uusin iTunes-ohjelmisto ja päivitä
iPod/iPad-ohjelmisto uusimpaan mahdolliseen.
—
iPod/iPad on parhaillaan muodostamassa
yhteyttä tähän laitteeseen.
Odota vähän aikaa.
—
iPod/iPad on väärinpäin.
Irrota iPod/iPad tästä laitteesta, ja kytke se sitten
uudestaan.
5
iPod/iPadin ääni
kuuluu, mutta sitä ei
voi ohjata tästä
laitteesta tai kaukoohjaimella.
iPod/iPad on väärinpäin.
Irrota iPod/iPad tästä laitteesta, ja kytke se sitten
uudestaan.
5
Toimintaa ei voi
ohjata iPod/iPadista.
iPod/iPad on väärinpäin.
Irrota iPod/iPad tästä laitteesta, ja kytke se sitten
uudestaan.
5
Toistotieto ei näy
etulevyn näytössä.
Kyseinen iPod/iPad ei pysty näyttämään
toistotietoja.
Tuettuja ovat vain seuraavat laiteversiot: iPod
classic, iPod nano (2. sukupolvi ja uudemmat), iPod
touch, iPhone ja iPad.
5
iPod/iPad ei lataudu.
iPod/iPad on väärinpäin.
Irrota iPod/iPad tästä laitteesta, ja kytke se sitten
uudestaan.
5
Yllättäen musiikin
toisto keskeytyy ja
laite vaihtaa
toistettavaa raitaa,
vaikka et käyttänyt
mitään toimintoa.
iPodin "Shake to Shuffle" -toiminto on
käytössä.
Sammuta "Shake to Shuffle" -toiminto iPodin
asetuksista.
—
14 Fi
VIANMÄÄRITYS
USB/iPad
Huom!
Jos huomaat tiedonsiirtovirheen eikä etulevyn näyttöön tule viestiä, tarkasta USB-laitteen kytkentä (5).
Toimintatilan viesti
Syy
Mitä pitää tehdä?
Sivu
Kytke USB-laite uudelleen.
5
Unknown USB
Tämä laite ei pysty toistamaan ohjelmaa
kytkettynä olevasta USB-laitteesta.
Kytke USB-laite, jota tämä laite pystyy toistamaan.
5
Tiedostonimi on liian pitkä.
Tiedostonimessä ei saa olla yli 250 merkkiä.
—
Over Current
USB-laite on kytketty vinosti.
Irrota USB-laite, ja kytke tämä laite hetkeksi pois
toimintatilasta. Kytke sitten uudestaan USB-laite,
jota tämä laite pystyy toistamaan.
5
No Files
USB-laite ei sisällä toistokelpoisia
tiedostoja.
Käytä USB-laitetta, joka sisältää toistokelpoisia
tiedostoja.
3
Kytketty USB-laite ei ole yhteensopiva
tähän laitteeseen.
Sammuta tämä laite ja kytke USB-laite uudelleen
tähän laitteeseen. Elleivät edellä mainitut ratkaisut
poista ongelmaa, USB-laite ei ole toistokelpoinen
tässä laitteessa.
—
Tiedostoja/kansioita on liian paljon.
Poista joitakin tiedostoja/kansioita. Katso
lukumäärärajoitukset tästä käyttöohjeesta.
3
USB Time Out
Ongelma
MP3/WMA-tiedosto ei
toistu USB-laitteesta.
Syy
Tämä laite ei tunnista USB-laitetta.
Mitä pitää tehdä?
LISÄTIETOA
USB Unplugged
USB-laitetta ei ole kytketty kunnolla.
Sivu
Kytke USB-laite uudelleen.
5
Kytke verkkolaite, jos sellainen on toimitettu
erillislaitteen mukana.
—
Formatoi USB-laite ja kopioi tiedostot uudestaan.
—
USB-laitekytkentä on virheellinen.
Kytke USB-laite uudelleen.
5
MP3- tai WMA-formaatti ei ole
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
Korvaa tiedosto tiedostolla, joka on tallennettu
sellaisella tavalla, jonka tämä laite tunnista.
3
Elleivät edellä mainitut ratkaisut poista
ongelmaa, USB-laite ei ole
toistokelpoinen tässä laitteessa.
Kokeile, toimiiko jokin muu USB-laite
—
Radio
Ongelma
FM-radio kohisee
voimakkaasti.
Syy
Mitä pitää tehdä?
Sivu
Tarkasta antennikytkennät.
4
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
—
Viritä asema kuuluviin itse.
11
Automaattinen
viritystoiminto ei
löydä asemaa.
Aseman lähetyssignaali on heikko.
Käytä korkealaatuista, suuntaavaa FM-antennia.
—
Viritä asema kuuluviin itse.
11
Muistipaikalle
tallennettu asema ei
kuulu.
Muisti on tyhjentynyt.
Tallenna radioasemat uudelleen muistipaikoille.
11
Ääni säröytyy eikä
hyvää ääntä saa
hyvälläkään FMantennilla tai
ulkoantennilla.
Monitiesäröä tai muuta radiohäiriötä on
havaittavissa.
Muuta antennin korkeutta, suuntausta tai sijoitusta
—
suomi
Antenni on kytketty väärin.
Johtuu FM-stereolähetyksestä. Esiintyy
joskus, kun lähetysasema on kaukana tai
antenni vastaanottaa heikkoa signaalia.
15 Fi
VIANMÄÄRITYS
Levyn toisto
Ongelma
Syy
Mitä pitää tehdä?
Sivu
Ei ääntä tai
säröytynyt ääni.
MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus ei
välttämättä ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.
Tarkasta, että MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus on
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
3
Levyn toisto ei
käynnisty.
Käyttämääsi CD-R/RW-levyä ei ehkä ole
viimeistelty.
Viimeistele CD-R/RW-levy.
—
Levy voi olla väärin päin.
Levyn etikettipuolen on oltava ylöspäin.
—
Levy voi olla käyttökelvoton.
Yritä toistaa jotakin toista levyä. Mikäli ongelma ei
toistu, ensimmäiseksi toistamasi levy on viallinen.
—
MP3/WMA-levy ei sisällä riittävästi
toistettavia musiikkitiedostoja.
Tarkasta, että MP3/WMA-levy sisältää vähintään
5 MP3/WMA-musiikkitiedostoa. Mikäli tiedostojen
lukumäärä on riittämätön, laite ei välttämättä
tunnista levyä.
—
MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus ei
välttämättä ole yhteensopiva tämän
laitteen kanssa.
Tarkasta, että MP3/WMA-tiedoston näytetaajuus on
yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
3
Painike ei toimi.
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Poista levy ja tarkasta, tukeeko tämä laite kyseistä
levytyyppiä.
3
Toisto ei käynnisty
heti, kun painat
(laitteessa) tai
(kaukoohjaimessa).
Levy voi olla likainen.
Puhdista levy.
—
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee.
3
Laite on siirretty kylmästä lämpimään, ja
siksi sen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Anna laitteen palautua huoneenlämpöiseksi tunnin
tai kahden tunnin ajan. Yritä sitten uudestaan.
—
Levytyyppi ei ole yhteensopiva
laitteeseen.
Käytä levyä, jota tämä laite tukee.
3
Levy voi olla likainen.
Ota levy pois laitteesta ja puhdista se.
—
Levy voi olla väärin päin.
Ota levy pois laitteesta. Laita se takaisin niin, että
etikettipuoli on ylöspäin.
—
“No Disc” tulee
näkyviin näyttöön,
vaikka levykelkassa
on levy.
Kauko-ohjain
Ongelma
Kauko-ohjain ei
toimi.
16 Fi
Mitä pitää tehdä?
Sivu
Kauko-ohjainta yritetään käyttää liian
kaukana laitteesta.
Syy
Lisätietoa kauko-ohjaimen toimintaetäisyydestä, ks.
"Kauko-ohjain".
2
Tämän laitteen kauko-ohjaussignaalien
vastaanottimeen paistaa aurinko tai
lamppu.
Muuta valaistusta tai käännä tätä laitetta.
—
Paristo on tyhjä.
Vaihda paristo.
2
Kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan
signaalivastaanottimen välissä on este.
Poista esteet.
—
CD-LEVYJEN KÄSITTELY
• Käsittele levyä aina varovaisesti niin, ettei toistopuoli
naarmuunnu. Älä väännä levyä.
• Puhdista laite pyyhkimällä sitä puhtaalla, kuivalla
liinalla. Älä puhdista levyä millään
levynpuhdistusaineella, sumutteella tai muulla
kemikaalilla.
• Levy on suojattava pitkäaikaiselta altistumiselta
suoralle auringonpaisteelle, kuumuudelle ja
kosteudelle.
• Pyyhkäise keskeltä suoraan kohti reunaa. Älä hankaa
pyörivin liikkein.
• Kirjoita levyn etikettipuolelle pehmeäkärkisellä
TEKNISET TIEDOT
iPod
• Tuetut iPod-laitteet (joulukuu 2011) ..........................iPod classic,
iPod nano (2. sukupolvi ja uudemmat), iPod touch, iPhone ja iPad.
CD
• Media ...................................................................... CD, CD-R/RW
• Audioformaatti.......................................... Audio CD, MP3, WMA
USB
• Audioformaatti.............................................................MP3, WMA
AUX
• Tuloliitin ..................... STEREO L/R: 3.5 mm STEREO miniliitin
VAHVISTINOSA
• Lähtötehon maksimi ..................................................20 W + 20 W
(6 Ω 1 kHz, 10% THD)
• Tuloimpedanssi (AUX) .........................................................73 kΩ
• Maksimitulotaso (AUX) .........................................................2,2 V
• Harmoninen kokonaissärö
CD jne. 1 kHz/8 W .............................................................. 0.04 %
iPod, iPhone, iPad
LISÄTIETOA
SOITINOSA
“Made for iPod”, “Made for iPhone” ja “Made for iPad”
tarkoittavat, että elektroniikkalaite on suunniteltu kytkettäväksi
iPod, iPhone tai iPad-laitteeseen merkinnän mukaisesti ja että
valmistaja on sertifioinut laitteen täyttämään Applen
suoritusstandardit.
Apple ei ole vastuussa tämän laitteen käytöstä eikä sen
yhteensopivuudesta turvallisuus- ja muihin standardeihin.
Huomaathan, että tämän laitteen käyttö iPodin, iPhoneen tai
iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod
touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
VIRITINOSA
• Viritysalue
[U.S.A., Canada].............................................. 87,5 - 107,9 MHz
[muut mallit] ................................................ 87.50 - 108.00 MHz
YLEISTÄ
suomi
• Virransyöttö
[Europe] ............................................................AC 230 V, 50 Hz
[U.S.A., Canada] ............................................. AC 120 V, 60 Hz
[Asia] .................................................. AC 220-240 V, 50/60 Hz
[Taiwan]................................................... AC 110/-120 V, 60 Hz
[Australia] .........................................................AC 240 V, 50 Hz
[U.K.]................................................................AC 230 V, 50 Hz
[China] .............................................................AC 220 V, 50 Hz
[Korea]..............................................................AC 220 V, 60 Hz
• Virrankulutus ..........................................................................32 W
• Virrankulutus valmiustilassa ........................ 0,3 W tai vähemmän
• Mitat (l x k x s) .......................................... 180 × 118 × 318,2 mm
(7 1/8 × 4 5/8 × 12 1/2 in)
• Paino .................................................................... 2,95 kg (6,5 lbs.)
Teknisiä ominaisuuksia saatetaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
17 Fi
suomi
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
ja käytetyt paristot
Nämä merkit tuotteessa, pakkausmateriaalissa ja/tai dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyä sähkö- ja
elektroniikkalaitetta sekä paristoja/akkuja ei saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet ja käytetyt paristot käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän
tarkoitukseen suunniteltuun keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä
2002/96/EC ja 2006/66/EC.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään
ihmisten terveydelle ja ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely
voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta,
paikallisesta jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Nämä merkit ovat käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
Huomautus paristossa olevasta merkistä (kaksi alinta esimerkkiä):
Tämä symboli saattaa olla kemiallisen merkin yhteydessä. Siinä tapauksessa se vastaa kyseiseen aineeseen
liittyvän direktiivin vaatimuksia.
Français
Information concernant la collecte et le traitement des piles usagées et
des déchets d’équipements électriques et électroniques
Les symboles sur les produits, l’emballage et/ou les documents joints signifient que les produits électriques
ou électroniques usagés ainsi que les piles ne doivent pas être mélangés avec les déchets domestiques
habituels.
Pour un traitement, une récupération et un recyclage appropriés des déchets d’équipements électriques et
électroniques et des piles usagées, veuillez les déposer aux points de collecte prévus à cet effet,
conformément à la réglementation nationale et aux Directives 2002/96/EC et 2006/66/EC.
En vous débarrassant correctement des déchets d’équipements électriques et électroniques et des piles
usagées, vous contribuerez à la sauvegarde de précieuses ressources et à la prévention de potentiels effets
négatifs sur la santé humaine qui pourraient advenir lors d’un traitement inapproprié des déchets.
Pour plus d’informations à propos de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et
électroniques et des piles usagées, veuillez contacter votre municipalité, votre service de traitement des
déchets ou le point de vente où vous avez acheté les produits.
[Information sur le traitement dans d’autres pays en dehors de l’Union Européenne]
Ces symboles sont seulement valables dans l’Union Européenne. Si vous souhaitez vous débarrasser de
déchets d’équipements électriques et électroniques ou de piles usagées, veuillez contacter les autorités
locales ou votre fournisseur et demander la méthode de traitement appropriée.
Note pour le symbole « pile » (les deux symboles du bas) :
Ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique. Dans ce cas il respecte les
exigences établies par la Directive pour le produit chimique en question.
i
Deutsch
Verbraucherinformation zur Sammlung und Entsorgung alter
Elektrogeräte und benutzter Batterien
Befinden sich diese Symbole auf den Produkten, der Verpackung und/oder beiliegenden Unterlagen, so
sollten benutzte elektrische Geräte und Batterien nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgt werden.
In Übereinstimmung mit Ihren nationalen Bestimmungen und den Richtlinien 2002/96/EC und 2006/66/
EC, bringen Sie bitte alte Geräte und benutzte Batterien zur fachgerechten Entsorgung,
Wiederaufbereitung und Wiederverwendung zu den entsprechenden Sammelstellen.
Durch die fachgerechte Entsorgung der Elektrogeräte und Batterien helfen Sie, wertvolle Ressourcen zu
schützen und verhindern mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die
Umwelt, die andernfalls durch unsachgerechte Müllentsorgung auftreten könnten.
Für weitere Informationen zum Sammeln und Wiederaufbereiten alter Elektrogeräte und Batterien,
kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Stadt- oder Gemeindeverwaltung, Ihren Abfallentsorgungsdienst oder
die Verkaufsstelle der Artikel.
[Entsorgungsinformation für Länder außerhalb der Europäischen Union]
Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union. Wenn Sie solche Artikel ausrangieren
möchten, kontaktieren Sie bitte Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der
sachgerechten Entsorgungsmethode.
Anmerkung zum Batteriesymbol (untere zwei Symbolbeispiele):
Dieses Symbol kann auch in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden. In diesem
Fall entspricht dies den Anforderungen der Direktive zur Verwendung chemischer Stoffe.
Svenska
Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal
utrustning och använda batterier
De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda
elektriska och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall.
För rätt handhavande, återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen
medtag dessa till lämpliga insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven
2002/96/EC samt 2006/66/EC.
Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla
resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna
uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din
lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala
myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer
den med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.
ii
Italiano
Informazioni per gli utenti sulla raccolta e lo smaltimento di vecchia
attrezzatura e batterie usate
Questi simboli sui prodotti, sull’imballaggio, e/o sui documenti che li accompagnano significano che i
prodotti e le batterie elettriche e elettroniche non dovrebbero essere mischiati con i rifiuti domestici
generici.
Per il trattamento, recupero e riciclaggio appropriati di vecchi prodotti e batterie usate, li porti, prego, ai
punti di raccolta appropriati, in accordo con la Sua legislazione nazionale e le direttive 2002/96/CE e 2006/
66/CE.
Smaltendo correttamente questi prodotti e batterie, Lei aiuterà a salvare risorse preziose e a prevenire
alcuni potenziali effetti negativi sulla salute umana e l’ambiente, che altrimenti potrebbero sorgere dal
trattamento improprio dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e il riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, prego contatti la Sua
amministrazione comunale locale, il Suo servizio di smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove Lei ha
acquistato gli articoli.
[Informazioni sullo smaltimento negli altri Paesi al di fuori dell’Unione europea]
Questi simboli sono validi solamente nell’Unione europea. Se Lei desidera disfarsi di questi articoli, prego
contatti le Sue autorità locali o il rivenditore e richieda la corretta modalità di smaltimento.
Noti per il simbolo della batteria (sul fondo due esempi di simbolo):
È probabile che questo simbolo sia usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è
conforme al requisito stabilito dalla direttiva per gli elementi chimici contenuti.
Español
Información para usuarios sobre recolección y disposición de
equipamiento viejo y baterías usadas
Estos símbolos en los productos, embalaje, y/o documentación que se acompañe significan que los
productos electrónicos y eléctricos usados y las baterías usadas no deben ser mezclados con desechos
domésticos corrientes.
Para el tratamiento, recuperación y reciclado apropiado de los productos viejos y las baterías usadas, por
favor llévelos a puntos de recolección aplicables, de acuerdo a su legislación nacional y las directivas
2002/96/EC y 2006/66/EC.
Al disponer de estos productos y baterías correctamente, ayudará a ahorrar recursos valiosos y a prevenir
cualquier potencial efecto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente, el cual podría surgir de un
inapropiado manejo de los desechos.
Para más información sobre recolección y reciclado de productos viejos y baterías, por favor contacte a su
municipio local, su servicio de gestión de residuos o el punto de venta en el cual usted adquirió los
artículos.
[Información sobre la disposición en otros países fuera de la Unión Europea]
Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Si desea deshacerse de estos artículos, por favor
contacte a sus autoridades locales y pregunte por el método correcto de disposición.
Nota sobre el símbolo de la batería (ejemplos de dos símbolos de la parte inferior):
Este símbolo podría ser utilizado en combinación con un símbolo químico. En este caso el mismo obedece
a un requerimiento dispuesto por la Directiva para el elemento químico involucrado.
iii
Nederlands
Informatie voor gebruikers van inzameling en verwijdering van oude
apparaten en gebruikte batterijen
Deze tekens op de producten, verpakkingen en/of bijgaande documenten betekent dat gebruikte elektrische
en elektronische producten en batterijen niet mogen worden gemengd met algemeen huishoudelijk afval.
Breng alstublieft voor de juiste behandeling, herwinning en hergebruik van oude producten en gebruikte
batterijen deze naar daarvoor bestemde verzamelpunten, in overeenstemming met uw nationale wetgeving
en de instructies 2002/96/EC en 2006/66/EC.
Door deze producten en batterijen juist te rangschikken, helpt u het redden van waardevolle rijkdommen en
voorkomt u mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en de omgeving, welke zich zou
kunnen voordoen door ongepaste afvalverwerking.
Voor meer informatie over het inzamelen en hergebruik van oude producten en batterijen kunt u contact
opnemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt waar u de
artikelen heeft gekocht.
[Informatie over verwijdering in ander landen buiten de Europese Unie]
Deze symbolen zijn alleen geldig in de Europese Unie. Mocht u artikelen weg willen gooien, neem dan
alstublieft contact op met uw plaatselijke overheidsinstantie of dealer en vraag naar de juiste manier van
verwijderen.
Opmerking bij het batterij teken (onderkant twee tekens voorbeelden):
Dit teken wordt mogelijk gebruikt in combinatie met een chemisch teken. In dat geval voldoet het aan de
eis en de richtlijn, welke is opgesteld voor het betreffende chemisch product.
Ðóññêèé
Èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ïî ñáîðó è óòèëèçàöèè ñòàðîé àïïàðàòóðû è
èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê
Ýòè çíàêè íà àïïàðàòóðå, óïàêîâêàõ è â ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòàõ óêàçûâàþò íà òî, ÷òî ïîäåðæàííûå
ýëåêòðè÷åñêèå è ýëåêòðîííûå ïðèáîðû è áàòàðåéêè íå äîëæíû âûáðàñûâàòüñÿ âìåñòå ñ îáû÷íûì äîìàøíèì ìóñîðîì.
Äëÿ ïðàâèëüíîé îáðàáîòêè, õðàíåíèÿ è óòèëèçàöèè ñòàðîé àïïàðàòóðû è èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê, ïîæàëóéñòà
ñäàâàéòå èõ â ñîîòâåòñòâóþùèå ñáîðíûå ïóíêòû, ñîãëàñíî âàøåìó íàöèîíàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è äèðåêòèâ
2002/96/EC è 2006/66/EC.
Ïðè íàäëåæàøåé óòèëèçàöèè ýòèõ òîâàðîâ è áàòàðååê, âû ïîìîãàåòå ñîõðàíÿòü öåííûå ðåñóðñû è
ïðåäîòâðàùàòü âðåäíîå âëèÿíèå íà çäîðîâüå ëþäåé è îêðóæàþùóþ ñðåäó,
êîòîðîå ìîæåò âîçíèêíóòü èç-çà íåñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ñáîðå è óòèëèçàöèè ñòàðûõ òîâàðîâ è áàòàðååê, ïîæàëóéñòà îáðàùàéòåñü â
âàøó ëîêàëüíóþ àäìèíèñòðàöèþ, â âàø ïðè¸ìíûé ïóíêò èëè â ìàãàçèí ãäå âû ïðèîáðåëè ýòè òîâàðû.
[Èíôîðìàöèÿ ïî óòèëèçàöèè â äðóãèõ ñòðàíàõ çà ïðåäåëàìè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà]
Ýòè çíàêè äåéñòâèòåëüíû òîëüêî íà òåððèòîðèè Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Åñëè âû õîòèòå èçáàâèòüñÿ îò ýòèõ
ïðåäìåòîâ, ïîæàëóéñòà îáðàòèòåñü â âàøó ëîêàëüíóþ àäìèíèñòðàöèþ èëè ïðîäàâöó è ñïðîñèòå î ïðàâèëüíîì
ñïîñîáå óòèëèçàöèè.
Îáðàòèòå âíèìàíèå íà çíàê äëÿ áàòàðååê (äâà çíàêà íà çàäíåé ñòîðîíå):
Ýòîò çíàê ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êîìáèíàöèè ñî çíàêîì óêàçûâàþùèì î ñîäåðæàíèè õèìèêàëèé.  ýòîì ñëó÷àå ýòî
óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûìè Äèðåêòèâîé ïî èñïîëüçîâàíèþ õèìèêàëèé.
iv
CAUTION
Use of controls or adjustments or performance of procedures
other than those specified herein may result in hazardous
radiation exposure.
The laser component in this product is capable of emitting radiation
exceeding the limit for Class 1.
AVERTISSEMENT
L’utilisation de commandes et l’emploi de réglages ou de
méthodes autres que ceux décrits ci-dessous, peuvent
entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.
Die Laser-Komponente in diesem Produkt kann eine Strahlung
abgeben, die den Grenzwert der Klasse 1 übersteigt.
VORSICHT
Die Verwendung von Bedienelementen oder die Einstellung
bzw. die Ausführung von anderen als in dieser Anleitung
beschriebenen Vorgängen kann zu Gefährdung durch
gefährliche Strahlung führen.
Il laser contenuto in questo prodotto è in grado di emettere
radiazioni eccedenti i limiti fissati per la Classe 1.
OBSERVERA
Användning av reglage eller justeringar eller utförande av
åtgärder på annat sätt än så som beskrivs häri kan resultera i
farlig strålning.
Le laser de cet appareil peut émettre un rayonnement dépassant les
limites de la classe 1.
Laserkomponenten i denna apparat kan avge en strålning som
överskrider gränsvärdet för klass 1.
El componente láser de este producto es capaz de emitir radiación
que sobrepasa el límite establecido para la clase 1.
De laser component in dit product is in staat stralen te produceren
die de limiet voor Klasse 1 overstijgen.
Ëàçåðíûé êîìïîíåíò äàííîãî èçäåëèÿ ìîæåò âûäåëÿòü ðàäèàöèþ, ïðåâûøàþùóþ
îãðàíè÷åííûé óðîâåíü ðàäèàöèè äëÿ Êëàññà 1.
ATTENZIONE
L’uso di controlli, regolazioni, operazioni o procedure non
specificati in questo manuale possono risultare in esposizione
a radiazioni pericolose.
PRECAUCIÓN
El uso de los controles, los ajustes o los procedimientos que
no se especifican enste manual pueden causar una exposición
peligrosa a la radiación.
LET OP
Gebruik van bedieningsorganen, instellingen of procedures
anders dan beschreven in dit document kan leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke stralen.
ÏÐÅÄÎÑÒÅÐÅÆÅÍÈÅ
Èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ èëè ïðîèçâåäåíèå íàñòðîåê èëè
âûïîëíåíèå ïðîöåäóð, íå óêàçàííûõ â äàííîé èíñòðóêöèè, ìîæåò
îòðàçèòüñÿ íà âûäåëåíèè îïàñíîé ðàäèàöèè.
DIRECT EXPOSURE TO THE BEAM
DANGER: AVOID
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
NOT STARE INTO BEAM
CAUTION:DO
INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN
v
VAROITUS
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten
muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilylle tai muille
vaarallisille toiminnoille.
DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for
stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder
ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.
N
Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den
innebygdenetdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat sättþän i denna
bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig
laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Strömbrytaren är sekundärt kopplad och inte bryter
inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför
ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja
roiskevedelle.
■ For U.K. customers
If the socket outlets in the home are not suitable for the plug
supplied with this appliance, it should be cut off and an
appropriate 3 pin plug fitted. For details, refer to the instructions
described below.
Note
The plug severed from the mains lead must be destroyed, as a
plug with bared flexible cord is hazardous if engaged in a live
socket outlet.
■ Special Instructions for U.K. Model
IMPORTANT
THE WIRES IN MAINS LEAD ARE COLOURED IN
ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE:
Blue: NEUTRAL
Brown: LIVE
As the colours of the wires in the mains lead of this
apparatus may not correspond with the coloured markings
identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
The wire which is coloured BLUE must be connected to the
terminal which is marked with the letter N or coloured
BLACK. The wire which is coloured BROWN must be
connected to the terminal which is marked with the letter L
or coloured RED.
Make sure that neither core is connected to the earth
terminal of the three pin plug.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se
kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on
pistorasiassa.
VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA
OLET ALTTIINA NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
ÄLÄ KATSO SÄ TEESEEN.
VARNING!
OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD OCH SPÄRREN ÄR URKOPPLAD. BETRAKTA
EJ STRÅLEN.
OBSERVERA
Apparaten kopplas inte bort från växelströmskällan (nätet) så
länge som den är ansluten till vägguttaget, även om själva
apparaten har stängts av.
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålæenge
netledningen siddr i en stikkontakt, som er t endt - også selvom
der or slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko
laitetta verkosta.
vi
KÄYTTÖOHJE
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
Deutsch
Kaiuttimet
Package Enceintes
KYTKENNÄT
CONNEXION
ANSCHLUSS
CONEXIÓN
连接
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Espan
˜ ol
NS-BP101
1
中文
2
3
Kaiutin, vasen (L)
Enceinte (Gauche)
Lautsprecher (L)
Altavoz (I)
扬声器 (L)
Колонка (L)
4
Русский
Kaiutin, oikea (R)
Enceinte (Droite)
Lautsprecher (R)
Altavoz (D)
扬声器 (R)
Колонка (R)
Franc¸ ais
NS-BP101/
NS-BP111
suomi
TG
NS-BP111
1
3
2
5
4
Jos käytössä banaaniliitin
Lorsqu’une fiche banane est utilise´e
Bei Verwendung von Bananensteckern
Cuando utilice una clavija tipo banana
Vahvistin
Re´ cepteur
Receiver
Receptor
Использование вилки штекерного типа
2
Banaaniliitin
Fische Banane
Bananenstecker
Clavija tipo banana
Ресивер
1
Kaiutinlähtöliittimet
Borne de sortie d’enceinte
Lautsprecherausgangsklemme
Terminal de salida para altavoz
扬声器输出端
Выходной терминал колонок
Вилка штекерного
типа
1
suomi
Franc¸ ais
VAROITUKSIA
• Asenna kaiuttimet viileään, kuivaan ja puhtaaseen paikkaan.
Sijoita ne vakaasti paikalleen vaakasuoraan.
• Estät sähköiskun, tulipalon, henkilövahinkojen,
kaiutinvaurioiden ja kaiutinkotelon värjäytymisen riskin, kun et
sijoita kaiuttimia lähelle ikkunaa, lämpöä säteilevää laitetta tai
tärisevää laitetta ja suojaat kaiuttimet pölyltä, kosteudelta,
kylmältä, sateelta, vedeltä, putoavilta esineiltä ja kohinalta
(muuntajilta, moottoreilta jne.) sekä suoralta auringonpaisteelta.
• Älä työnnä kättäsi tai mitään esinettä sisään kaiuttimen aukosta
äläkä nosta kaiutinta aukosta, sillä seurauksena voi olla
henkilövahinko tai kaiutinvaurio.
• Mikäli huomaat äänen säröytyvän, säädä äänenvoimakkuus
hiljaisemmaksi keskusyksiköstä. Älä anna äänen "leikkautua" eli
yliohjautua. Kaiuttimet saattavat vioittua.
• Mikäli vahvistimen nimellislähtöteho on suurempi kuin
kaiuttimien nimellistehonkesto, on oltava tarkkana, ettei
kaiuttimien suurinta sallittua tehoa ylitetä.
• Älä puhdista kaiutinta kemiallisilla puhdistusaineilla. Ne voivat
vahingoittaa laitteen pintaa. Puhdista laite puhtaalla, kuivalla
liinalla.
• Älä yritä muuttaa tai korjata kaiutinta. Jos laite tarvitsee huoltoa,
ota yhteys valtuutettuun YAMAHA-huoltoon. Älä avaa laitteen
suojakuorta missään tapauksessa.
• Laitteen tukeva sijoittaminen on käyttäjän vastuulla.
YAMAHA ei vastaa vahingoista, jotka ovat seurausta
vääränlaisesta sijoittamisesta.
LISÄVARUSTEET
Tarkasta ensin, että sait seuraavat tarvikkeet laitteen mukana.
Kaiutinkaapeli (2 m) x 2 / Etulevy x 2
ETULEVYN KIINNITYS
Kun haluat kiinnittää etulevyn, kohdista
etulevyn sisäpinnan kolme reikää
kaiuttimessa olevaan kolmeen
kiinnitystappiin ja työnnä varovasti.
Huom!
Älä koske kaiutinelementteihin kädelläsi. Käytä työkaluja
varoen.
KYTKENTÄ
KESKUSYKSIKKÖÖN
ENNEN KUIN TEET KYTKENTÖJÄ, KYTKE
KESKUSYKSIKÖSTÄ VIRTA POIS.
Kun kaiuttimet on kytketty keskusyksikköön, lue myös
keskusyksikön käyttöohjeet.
Kytkentäohjeet (s. 1).
2 Fi
KAIUTTIMIEN
SIJOITTAMINEN
• Laita kaiutin vakaalle, tärisemättömälle alustalle. Bassot eivät
toistu hyvin, mikäli kaiuttimet sijoitetaan lattialle. Laita
kaiuttimen alle jokin koroke.
• Stereokuva paranee, kun suuntaat kaiuttimet hiukan
kuuntelupaikkaa kohti.
Huom!
Tämän laitteen sijoittaminen liian lähelle
katodisädeputkitelevisiota voi aiheuttaa värivääristymiä
kuvaan tai surisevaa ääntä. Mikäli niin käy, siirrä kaiutin
kauemmas televisiosta.
TEKNISET TIEDOT
Tyypi.................................... Bassorefleksikoteloidut 2-tiekaiuttimet
Ei magneettisuojattu
Elementti........................................................ 11 cm (4”) bassokartio
2.5 cm (1”) balansoitu diskanttikalotti
Impedanssi ................................................................................... 6Ω
Taajuusvaste ............................................... 60 Hz - 38 kHz (-10 dB)
70 kHz (-30 dB)
Tehonkesto (nimellinen) ............................................................30 W
Tehonkesto (enintään) ...............................................................90 W
Herkkyys ..................................................................84 dB/2.83 V/m
Jakotaajuus ...............................................................................8 kHz
Mitat (l x k x s)
<NS-BP101> .................................................. 123 x 200 x 298 mm
(4-7/8” x 7-7/8” x 11-3/4”)
<NS-BP111>................................................... 123 x 200 x 299 mm
(4-7/8” x 7-7/8” x 11-3/4”)
Paino
<NS-BP101> .......................................................... 2.1 kg (4.7 lbs.)
<NS-BP111>........................................................... 2.3 kg (5.1 lbs.)
* Tuoteparannusten seurauksena teknisiä ominaisuuksia saatetaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Edellä mainittuja tehonkeston arvoja ei saa ylittää.
suomi
Tietoa kuluttajalle - Kerääminen ja hävitys: vanhat laitteet
Tämä merkki tuotteessa, pakkauksessa ja/tai dokumenteissa tarkoittaa, että käytettyä sähkö- ja elektroniikkalaitetta ei
saisi hävittää sekajätteenä.
Vanhat tuotteet käsitellään, kerätään ja kierrätetään oikein, jos toimitat ne tähän tarkoitukseen suunniteltuun
keräyspisteeseen niin kuin on säädetty kansallisessa laissa ja direktiiveissä 2002/96/EC.
Kun hävität tuotteet asianmukaisesti, autat säästämään arvokkaita luonnonvaroja ja estämään ihmisten terveydelle ja
ympäristölle mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Lisätietoa vanhojen tuotteiden keräyksestä ja kierrätyksestä saat paikallisviranomaisilta, paikallisesta
jätehuoltoyhdistyksestä ja tämän laitteen myyjältä.
EU:n ulkopuolella
Tämä merkki on käytössä vain EU:ssa. Kysy oikea jätteenhävitystapa viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.
3
© 2011 Yamaha Corporation
Printed in Indonesia WY89700-1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement