Roland PM-30 User manual

Roland PM-30 User manual
Gebruikershandleiding
Gefeliciteerd met uw keuze voor de Roland PM-30 Personal Monitor.
Voordat u dit apparaat in gebruik neemt, raden wij u aan de volgende secties
zorgvuldig door te lezen:
•‘’BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES’ (pagina 2)
•‘’HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN’ (pagina 3-5)
•‘’BELANGRIJKE OPMERKINGEN’ (pagina 5)
Daarnaast dient deze gebruikershandleiding in zijn geheel gelezen te worden, zodat u
een goed beeld krijgt van alle mogelijkheden van dit nieuwe apparaat. Bewaar deze
handleiding om er later aan te kunnen refereren.
Hoofdkenmerken
• De PM-30 is een professionele stereo monitor versterker die speciaal ontwikkeld is
voor gebruik met de V-drums van Roland.
Dit 2.1-kanaal systeem heeft een vermogen van 200 watt om een drumgeluid te
produceren met een verbazingwekkende accuratesse.
• Het hoofdapparaat bevat een woofer van 12 inches (30 cm) met een tweeter.
Het ontwerp stelt u in staat te monitoren, en voorziet in zowel een dynamisch
gevoel als een geweldige monitor functie.
Bovendien heeft de PM-30 verwisselbare ‘SUBWOOFER‘en ‘FULL RANGE’
standen (ranges) en een woofer control functie die u in staat stelt om het
volumeniveau met behulp van de satelliet speakers te regelen.
• Elke satelliet speaker bevat een full-range speaker van 4-inches (10 cm) van hoge
kwaliteit. Met de authentieke houten kasten voorzien deze units in een zuiver,
natuurlijk stereo geluid. Bovendien worden er speciale standaards bij geleverd,
waarmee de speakers op verschillende manieren kunnen worden opgesteld.
• Het systeem bevat speciaal daartoe aangewezen kanalen om het hele VDrumgeluid te reproduceren. Samen met de superieure basis specificaties leveren
de V-Drums kanalen ook geweldige extra functies, zoals de PUNCH schakelaar,
die een nog krachtiger drumgeluid produceert en een V-Drums input, die het
mogelijk maakt om een V-Drums geluidsmodule aan te sluiten met behulp van
slechts een enkel stereo (TRS) snoertje op de V-Drums koptelefoon output.
• Het apparaat heeft een 3-kanaals stereo mixer functie voor een optimale systeem
uitbreiding. Behalve een V-Drums geluidsmodule kunt u ook meerdere apparaten
aansluiten en gelijktijdig monitoren, zoals extra geluidsmodules en CD spelers,
MP3 spelers en andere externe audiobronnen.
Tevens is een 3-bands equalizer inbegrepen, om het geluid verder te vormen en
een LINE OUT jack om het systeem uit te breiden.
• Met handvat en wieltjes voor gemakkelijk transport.
Copyright © 2007 ROLAND CORPORATION
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag zonder schriftelijke toestemming
van ROLAND CORPORATION op enigerlei wijze gereproduceerd worden.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
ATTENTION: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR
WAARSCHUWING: VERWIJDER HET DEKSEL (OF DE
ACHTERKANT) NIET, OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE
SCHOK TE REDUCEREN. BINNENIN BEVINDEN ZICH GEEN
ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN
KUNNEN WORDEN. LAAT HET ONDERHOUD AAN ERKEND
ONDERHOUDSPERSONEEL OVER.
Het symbool van de bliksemflits met pijl, binnen een
gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker te
waarschuwen voor de aanwezigheid van niet geïsoleerd,
’gevaarlijk voltage’ binnenin het apparaat, welke krachtig
genoeg kan zijn om een elektrische schok bij personen te
veroorzaken.
Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is
bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de
aanwezigheid
van
belangrijke
bedieningsen
onderhoudsinstructies in de literatuur behorende bij het
product.
INSTRUCTIES MET BETREKKING TOT HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK
OF VERWONDINGEN AAN PERSONEN.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
WAARSCHUWING – Tijdens het gebruik van elektrische producten moeten de voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden,
inclusief de volgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen serieus.
Volg alle instructies.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Maak dit apparaat alleen met een droge doek schoon.
De ventilatie openingen mogen niet geblokkeerd worden.
Installeer in overeenstemming met de instructies van de
fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen,
zoals radiatoren, kachelschuiven, kachels of andere
apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Bescherm het netsnoer, zodat er niet overheen gelopen kan
worden. Zorg dat het snoer, in het bijzonder bij de stekkers,
stopcontactdozen en op het punt waar zij uit het apparaat
komen, niet gedraaid of in elkaar gedrukt wordt.
10. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde
aanhangsels of accessoires.
2
11. Gebruik het apparaat met een door de
fabrikant gespecificeerde of bij het
apparaat geleverde kar, standaard,
statief, console of tafel. Voorzichtigheid is
geboden tijdens het verplaatsen van de
kar/apparaat combinatie, zodat deze niet
kan omvallen en daardoor stuk gaat.
12. Tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een
langere periode niet gebruikt zal worden, haalt u de stekker
uit het stopcontact.
13. Laat al het onderhoud aan erkend onderhoudspersoneel
over. Onderhoud is vereist, wanneer het apparaat op
enigerlei wijze beschadigd is, bijvoorbeeld als het netsnoer
of de stekker beschadigd is, er vloeistof of objecten in het
apparaat terecht zijn gekomen, als het apparaat aan regen
of vochtigheid heeft blootgestaan, niet normaal functioneert
of is gevallen.
USING THE UNIT SAFELY
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN
INSTRUCTIES OM BRAND, ELEKTRISCHE SCHOK OF LICHAMELIJK LETSEL TE VOORKOMEN
Over
WAARSCHUWING en
WAARSCHUWING
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG opmerkingen
Over de symbolen
Het
symbool wijst de gebruiker op belangrijke
instructies of waarschuwingen. De specifieke betekenis
van het symbool wordt bepaald door het teken, dat zich
binnen de driehoek bevindt. Het symbool, dat zich in dit
geval aan de linkerkant bevindt, betekent dat dit teken
voor algemene voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen,
of aanduidingen van gevaar wordt gebruikt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van overlijden of zwaar letsel,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Wordt gebruikt bij instructies, waarbij
de gebruiker attent gemaakt wordt op
het risico van letsel of materiële schade,
wanneer het apparaat niet op juiste
wijze gebruikt wordt.
Het
symbool wijst de gebruiker op onderdelen, die
nooit verplaatst mogen worden (verboden). De
specifieke handeling, die niet uitgevoerd mag worden,
wordt aangegeven door het symbool, dat zich binnen
de cirkel bevindt. Het symbool, dat zich in dit geval aan
de linkerkant bevindt, betekent dat het apparaat nooit
uit elkaar gehaald mag worden.
* Materiële schade verwijst naar schade
of andere ongunstige effecten, die ten
aanzien van het huis en al het
aanwezige meubilair, en tevens aan
huisdieren kunnen optreden.
Het
wijst de gebruiker op onderdelen, die verwijderd
moeten worden. De specifieke handeling, die uitgevoerd
moet worden, wordt door het symbool binnen de cirkel
aangegeven. Het symbool, dat zich in dit geval aan de
linkerkant bevindt, geeft aan dat het netsnoer uit de
daarvoor bestemde aansluiting getrokken moet worden.
NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT
WAARSCHUWING
WAARSCHUWING
001
009
• Voordat u het apparaat in gebruik neemt, leest u
onderstaande instructies en de gebruikershandleiding.
• Het apparaat mag alleen aangesloten worden op het
type stroomtoevoer beschreven in de handleiding of
zoals aangegeven op het apparaat zelf.
..........................................................................................................
008a
002a
• Buig of draai het netsnoer niet overmatig, en plaats er
geen zware objecten bovenop. Hierdoor kan het snoer
beschadigen, waardoor afgebroken elementen en
kortsluiting geproduceerd kan worden. Beschadigde snoeren
betekenen een risico op brand en schokken!
• Maak het apparaat niet open, en voer geen interne
modificaties uit.
..........................................................................................................
003
• Tracht het apparaat niet te repareren of onderdelen te
vervangen (behalve wanneer deze handleiding u
specifieke instructies geeft om dat wel te doen). Ga
voor alle onderhoud naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde
Roland Service Centrum of een erkende Roland distributeur,
die u op de ‘Informatie’ pagina kunt vinden.
..........................................................................................................
004
• Gebruik of berg het apparaat nooit op, op plaatsen die:
• aan extreme temperaturen onderhevig zijn (bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een afgesloten voertuig,
dichtbij een warmtekanaal of bovenop warmte
genererende apparatuur of die
• vochtig zijn (bijvoorbeeld badkamers, wasruimtes of natte
vloeren of plaatsen die
• aan regen worden blootgesteld of die
• stoffig zijn of die
• aan een hoge mate van vibratie onderhevig zijn.
..........................................................................................................
007
• Zorg ervoor dat de locatie die u kiest om het apparaat
op te zetten, waterpas staat zodat het apparaat goed
ondersteund wordt. Plaats het apparaat nooit op
standaards die kunnen wiebelen of een hellen.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
..........................................................................................................
010
• Dit apparaat, op zichzelf staand of in combinatie met
een versterker en koptelefoon of luidsprekers, kan
geluidsniveaus produceren die in staat zijn permanent
gehoorsverlies te veroorzaken. Werk nooit lange tijd achter
elkaar op een hoog of oncomfortabel volumeniveau. Wanneer
u een bepaalde mate van gehoorsverlies of een piep in de oren
bemerkt, moet u het apparaat direct uitzetten en een oorarts
consulteren.
..........................................................................................................
011
• Zorg dat er geen objecten (bijvoorbeeld brandbaar
materiaal, munten of spelden) of vloeistoffen (water,
frisdrank, enz.) in het apparaat terechtkomen.
..........................................................................................................
012a
• Plaats geen voorwerpen die water bevatten (zoals
vazen) op het apparaat. Vermijd ook het gebruik van
insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spraybussen
etc. in de nabijheid van het apparaat. Veeg onmiddellijk elke
vloeistof die op het apparaat lekt weg met behulp van een
droge, zachte doek.
..........................................................................................................
3
WAARSCHUWING
013
• Zet direct de stroom uit, haal het netsnoer uit het
stopcontact en breng het apparaat voor onderhoud
naar uw handelaar, het dichtstbijzijnde Roland
Service Centrum of een erkend Roland distributeur, te vinden
op de ‘Informatie’ pagina, indien:
• Het netsnoer of de stekker is beschadigd, of
• Er rook of een ongewone geur optreedt
• Er objecten of vloeistof in het apparaat terecht zijn
gekomen, of
• Het apparaat in de regen heeft gestaan (of op andere wijze
nat is geworden), of
• Het apparaat niet normaal schijnt te functioneren of een
duidelijke verandering in werking laat zien.
..........................................................................................................
• In huishoudens met kleine kinderen moet een
volwassene toezicht houden, totdat het kind in staat is
de regels die essentieel zijn voor een veilige bediening
van het apparaat, op te volgen.
..........................................................................................................
014
• Bescherm het apparaat tegen zware schokken. (Laat
het niet vallen!)
..........................................................................................................
015
• Steek het netsnoer van dit apparaat niet in een
stopcontact, waar een buitensporig aantal andere
apparaten gebruik van maakt. Wees in het bijzonder
voorzichtig bij het gebruik van verlengsnoeren – de totale
hoeveelheid stroom die door alle aangesloten apparaten
wordt gebruikt, mag nooit de stroom classificatie (watts/
ampères) van het verlengsnoer overschrijden. Door
overmatige ladingen kan de isolatie van het snoer verhit
raken, en uiteindelijk smelten.
..........................................................................................................
016
• Voordat u dit apparaat in het buitenland gaat
gebruiken, neemt u contact op met uw verkoper, het
dichtstbijzijnde Roland Service Centrum of een
erkend Roland distributeur. Deze zijn te vinden op de
‘Informatie’ pagina.
..........................................................................................................
026
• Plaats geen voorwerpen die water bevatten (zoals
vazen) op het apparaat. Vermijd ook het gebruik van
insecticiden, parfums, alcohol, nagellak, spuitbussen
etc. in de nabijheid van het apparaat. Veeg onmiddellijk alle
vloeistof die op het apparaat lekt weg met behulp van een
droge, zachte doek.
104
• Probeer het in elkaar verwikkeld raken van snoeren
en kabels te voorkomen. Bovendien zouden alle
snoeren en kabels buiten het bereik van kinderen
geplaatst moeten worden..
..........................................................................................................
WAARSCHUWING
Plaatsing
351
• Het gebruik van dit apparaat in de nabijheid van versterkers
(of andere apparatuur, die grote stroomtransformatoren
bevat) kan tot een brom leiden. Om dit probleem op te heffen,
verandert u de richting van dit apparaat of zet u het verder
van de storingsbron af.
• Dit apparaat kan de ontvangst van radio of televisie verstoren.
Gebruik dit apparaat niet in de nabijheid van dit soort
ontvangers.
• Ruis kan geproduceerd worden, wanneer draadloze communicatie apparaten, zoals mobiele telefoons, in de buurt van dit
apparaat worden gebruikt. Een dergelijke storing kan
optreden tijdens bellen of gebeld worden of tijdens het praten.
Als u dit soort problemen ondervindt, moet u de draadloze
apparaten op meer afstand van dit apparaat plaatsen of deze
uitzetten.
• Stel dit apparaat niet aan direct zonlicht bloot, plaats het niet
bij apparaten die warmte verspreiden, laat het niet in een
afgesloten voertuig achter, en stel het niet aan extreme temperaturen bloot. Daarnaast dient u verlichting die u normaliter
dichtbij het apparaat plaatst (zoals een pianolampje) of sterke
spots niet voor langere periodes op één plaats te laten
schijnen. Door overmatige hitte kan het apparaat vervormen
of verkleuren.
• Wanneer het apparaat naar een andere locatie wordt
verplaatst, waar de temperatuur en/of vochtigheid verschilt
van de vorige locatie, kunnen binnen het apparaat waterdruppels (condensatie) gevormd worden. Als u het apparaat
in deze staat gebruikt, kunnen schade of storingen ontstaan.
Voordat u het apparaat op de nieuwe locatie gaat gebruiken,
laat u het enige uren acclimatiseren, totdat de condensatie
volledig is verdampt.
• Laat rubber, vinyl of vergelijkbare materialen niet voor
langere periodes op het apparaat staan. Dergelijke objecten
kunnen verkleuren of op een andere manier de lak aantasten.
• Afhankelijk van het materiaal en de temperatuur van het
oppervlak waarop u het apparaat plaatst, kunnen de rubberen
voetjes verkleuren of het oppervlak ontsieren.
U kunt een stukje vilt of stof leggen onder de rubberen voetjes
om dit te voorkomen. Wanneer u dit doet, dient u er zeker van
te zijn dat het apparaat niet per ongeluk wegglijdt of
verschuift.
..........................................................................................................
VOORZICHTIG
101a
• Het apparaat dient op een zodanige wijze geplaatst te
worden, dat er voldoende ventilatieruimte
beschikbaar is.
..........................................................................................................
101d
• De bijgesloten stangen zijn alleen bedoeld voor
gebruik met de PM-30. Wanneer u deze in combinatie
met andere apparaten gebruikt, kan dit resulteren in
instabiliteit en mogelijk letsel veroorzaken.
..........................................................................................................
102a
• Pak altijd de stekker vast van het snoer wanneer u de
stekker in het stopcontact steekt of er uit haalt.
..........................................................................................................
4
VOORZICHTIG
103a
• U dient regelmatig de stekker uit het stopcontact te
halen en deze schoon te maken met gebruikmaking
van een droge doek om alle stof te verwijderen en
andere opeenhopingen weg te halen. U dient de stekker ook
uit het stopcontact te halen wanneer het apparaat voor langere
tijd niet gebruikt wordt. Elke opeenhoping van stof tussen de
stekker en het stopcontact kan leiden tot slechte isolatie en
vormen een risico op brand.
..........................................................................................................
121
• Verwijder de luidspreker en bescherming nooit. De
speaker kan niet door de gebruiker worden
vervangen. Op onderdelen binnen het apparaat staat
een gevaarlijk hoge spannng.
..........................................................................................................
VOORZICHTIG
VOORZICHTIG
108a
108a
• Als het apparaat niet veilig kan worden verplaatst, dienen alle
wieltjes verwijderd te worden op het moment dat het apparaat
geïnstalleerd is of wanneer het in een voertuig staat.
• Voordat u het apparaat gaat verplaatsen, haalt u het
snoer uit het stopcontact, en koppelt u alle snoeren
van externe apparaten los.
..........................................................................................................
106
..........................................................................................................
• Ga nooit boven op dit apparaat staan, en plaats er
geen zware objecten op.
109a
• Voordat u het apparaat gaat schoonmaken, zet u de
stroom uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.
..........................................................................................................
..........................................................................................................
107a
110a
• Raak het snoer of de stekker nooit met natte handen
aan, wanneer u deze in het stopcontact steekt of uit
het stopcontact haalt.
..........................................................................................................
• Indien er onweer in uw omgeving wordt verwacht,
trekt u de stekker uit het stopcontact.
..........................................................................................................
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Naast de onderdelen die onder ‘BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES’ en ‘HET APPARAAT OP EEN VEILIGE
MANIER GEBRUIKEN’ op pagina’s 2, 3, 4 en 5 worden genoemd, raden wij u aan het volgende te lezen en in acht nemen:
Stroomvoorziening
• Sluit dit apparaat niet aan op hetzelfde stopcontact als deze
gebruikt wordt door een andere elektrische toepassing die
bestuurd wordt door een omzetter (zoals een koelkast,
wasmachine, magnetronoven of airconditioner) of die een
motor heeft. Afhankelijk van de manier waarop de elektrische
toepassing gebruikt wordt, kan het geluid dat geproduceerd
wordt bij het aanvoeren van stroom ervoor zorgen dat dit
apparaat slecht functioneert of bijgeluiden produceert. Als het
niet praktisch is om een apart stopcontact te gebruiken, plaats
dan een filter tussen dit apparaat en het stopcontact.
• Voordat u dit apparaat aansluit op andere apparaten, dient u
de stroom van alle apparaten uit te zetten. Dit zal storingen
en/of schade aan speakers of andere apparaten helpen
voorkomen.
• Ook al is de LED uitgeschakeld wanneer de POWER knop uit
staat, betekent dit niet dat het apparaat helemaal uitgeschakeld staat. Als u de stroomtoevoer helemaal uit wilt
zetten, dient u eerst de POWER knop uit te zetten en dan de
stekker uit het stopcontact te halen. Om deze reden dient het
stopcontact, waarvan u de stekker wilt verwijderen, gemakkelijk en snel binnen bereik te bereiken zijn.
Onderhoud
• Voor het dagelijks schoonmaken van het apparaat gebruikt u
een droge, zachte doek of één die enigszins vochtig is. Voor
het verwijderen van hardnekkig vuil gebruikt u een doek met
een mild, niet schurend schoonmaakmiddel. Daarna veegt u
het apparaat met een zachte, droge doek goed af.
• Tijdens het aansluiten en/of loskoppelen van alle kabels,
houdt u deze bij de aansluiting zelf vast – trek nooit aan de
kabel. Op deze manier vermijd u kortsluiting of schade aan de
interne elementen van de kabel.
• Er zal een kleine hoeveelheid warmte van het apparaat af
komen tijdens normale werking.
• Om te vermijden, dat u uw buren stoort, probeert u het
volume van dit apparaat op een redelijk niveau te houden. U
kunt ervoor kiezen om een koptelefoon te gebruiken, zodat u
zich geen zorgen om de personen in uw naaste omgeving
hoeft te maken (‘s nachts in het bijzonder.)
• Wanneer u het apparaat moet vervoeren, verpakt u het in de
originele doos (inclusief schokabsorberend materiaal). Anders
zult u soortgelijk verpakkingsmateriaal moeten gebruiken.
• Gebruik een Roland kabel om de aansluiting te maken. Als u
een kabel van een ander merk gebruikt, neem dan notitie van
onderstaande voorzorgsmaatregelen.
• Sommige aansluitkabels bevatten weerstanden. Gebruik
voor het aansluiten van dit apparaat geen kabels die
weerstanden hebben. Bij gebruik van dit soort kabels, kan
het geluidsniveau extreem laag of zelfs niet hoorbaar zijn.
Informatie over kabelspecificaties kunt u bij de fabrikant
van de kabel verkrijgen.
• Wikkel het snoer rond het snoerhaakje wanneer u het
apparaat vervoert of opbergt.
• Gebruik nooit wasbenzine, verdunners, alcohol of oplosmiddelen om de mogelijkheid van verkleuring en/of misvorming
te voorkomen.
Aanvullende
voorzorgsmaatregelen
• Behandel de knoppen, schuifregelaars of andere regelaars van
dit apparaat met gepaste voorzichtigheid.Dit geldt ook voor
het gebruik van de stekkers en aansluitingen. Ruwe behandeling kan tot storingen leiden.
5
De inhoud van de verpakking controleren
De PM-30 wordt geleverd met de volgende onderdelen. Nadat u de doos heeft geopend, dient u alle onderdelen te
controleren. Als er een onderdeel mist, dient u contact op te nemen met de verkoper.
❏ Hoofdapparaat
❏ Klem x 2
❏ Speakersnoer x 2
❏ Satelliet speaker x 2
❏ Wieltjes x 4
❏ Standaard x 2
❏ Handleiding (deze handleiding)
Correct gebruik van de wieltjes
De PM-30 is voorzien van wieltjes, waardoor hij makkelijk kan worden verplaatst.
De wieltjes plaatsen en verwijderen
U kunt de wieltjes plaatsen of verwijderen, zoals weergegeven in de illustratie
die hier rechts staat afgebeeld.
Zorg ervoor dat u alle wieltjes verwijdert wanneer toevallige
verplaatsing gevaarlijk kan zijn, zoals wanneer u de PM-30 op het
podium opstelt of wanneer u deze in een voertuig transporteert.
Dit is een zwaar apparaat. Om letsel te voorkomen dienen twee of
meer mensen het apparaat te dragen.
Als de wieltjes op de versterker zijn bevestigd, dient u ervoor te
zorgen dat deze op een stabiel, recht oppervlak staat.
6
De standaards en klemmen bevestigen
1. Zoals in de illustratie wordt weergegeven, dient u de
satelliet speakers om te draaien en ze op de vloer te
plaatsen, en dan de standaards vast te schroeven.
* Om de buitenkant van de satelliet speakers tegen beschadiging
te beschermen, dient u een lap stof of stuk papier tussen de
speakers en de vloer te leggen als u de standaards bevestigt.
* U hoeft minder kracht te gebruiken om de standaards vast te
schroeven als u een schroevendraaier in het gat van de
standaard steekt en de schacht vast pakt om in de schroefgaten
te draaien.
4. Pak de satelliet speakers met de standaard er aan
bevestigd en steek de uiteinden van de standaard in de
klemmen die net in stap 3 voorlopig zijn vastgedraaid.
5. Draai de schroeven langzaam aan om de klemmen goed
vast te zetten.
2. Maak de bijgeleverde klemschroeven los om de
klemmen te openen.
3. Bevestig de klemmen aan de standaard die gebruikt
wordt om de satelliet speakers (diameter 38.1 mm) vast
te zetten en schroef ze vast genoeg om te voorkomen,
dat ze naar beneden glijden (voorlopige bevestiging).
mm
20 r
e
e
m
of
* Om te voorkomen dat de opstelling uit elkaar valt, dient u de
standaards zodanig vast te zetten, dat de uiteinden van de
standaards minimaal 20 mm uitsteken.
Om te voorkomen dat de satelliet speakers vallen, laat u ze pas los op het moment dat u er zeker van bent dat
ze goed vast zitten.
Om ervoor te zorgen dat de speakers niet omvallen, dient u ze zo te plaatsen dat ze loodrecht op de vloer staan.
Zorg ervoor, dat handen of vingers niet klem komen te zitten wanneer u de onderdelen bevestigt of
verwijdert.
7
Paneelbeschrijvingen
Hoofdapparaat: Voorkant paneel
1
2
3
4
5
6
V-DRUMS/CH1
1. PUNCH schakelaar
Deze knop op ON te zetten produceert een dynamisch drumgeluid, terwijl u de kracht van het geluid vergroot. Zet dit
aan, wanneer u dit nodig heeft.
* Het effect van deze functie wordt toegepast op het apparaat dat
op V-DRUMS/CH1 aangesloten is.
2. VOLUME knop
Regelt het volume van het apparaat dat op V-DRUMS/CH1
aangesloten is.
* Als u een geluidsmodule met een hoog output niveau aansluit,
kan vervorming optreden, wanneer u het volumeniveau te hoog
zet. Wees voorzichtig.
CH2
7
8
9
10
11
6. VOLUME knop
Regelt het volume van het hoofdapparaat.
U kunt dit gebruiken om een volumebalans te bereiken tussen de hoofdspeaker en de satelliet speakers.
* Dit heeft geen invloed op de geluiden, die uitgevoerd worden
vanaf de SPEAKER OUT, koptelefoons en LINE OUT outputs.
* Er wordt geen geluid uitgevoerd via de speakers van de PM-30,
wanneer de WOOFER CONTROL VOLUME knop op 0 ingesteld staat .
MASTER
EQUALIZER
7. EQUALIZER (BASS) knop
Regelt de toonkwaliteit van de lage frequentie.
3. VOLUME knop
8. EQUALIZER (MIDDLE) knop
Regelt het volume van het apparaat dat op CH2 aangesloten is.
Regelt de toonkwaliteit van de midrange frequentie.
CH3
4. VOLUME knop
Regelt het volume van het apparaat dat op CH3 aangesloten is.
WOOFER CONTROL
5. MODE SELECT schakelaar
Hiermee verandert u het bereik van het uitgevoerde geluid
van het hoofdapparaat.
SUBWOOFER: Alleen geluiden in het lage frequentie gebied
worden uitgevoerd. Wanneer u dit tegelijk met de satelliet
speakers gebruikt, produceert deze stand een drumgeluid
die sterk aanwezig is. Dit is optimaal, wanneer V-Drums
standaards worden gebruikt.
FULL RANGE: Hiermee wordt een krachtig, vol geluid
geproduceerd, van de lage tot de hoge frequenties. Hiermee
is het apparaat ook geschikt om bij kleinere ensemble uitvoeringen als hoofd speaker voor de V-Drums gebruikt te worden.
* Dit heeft geen invloed op de geluiden, die uitgevoerd worden vanaf
de SPEAKER OUT, koptelefoons en LINE OUT outputs.
‘Voorbeelden van setup’ (p.12)
8
12
9. EQUALIZER (TREBLE) knop
Regelt de toonkwaliteit van de hoge frequentie.
10. VOLUME knop
Regelt het volume van het hele systeem.
* Wanneer een koptelefoon is aangesloten, regelt u hiermee het
volume van de koptelefoon.
* Dit heeft geen invloed op de output naar LINE OUT.
11. PHONES jack
Sluit de koptelefoon hier op aan.
* Er worden geen geluiden uitgevoerd via de speaker van het
hoofdapparaat of satelliet speakers als de koptelefoon is aangesloten.
12. POWER knop
Hiermee zet u het systeem aan en uit.
* Als u het apparaat helemaal uit wilt zetten, dient u eerst de
POWER knop uit te zetten en dan de stekker uit het stopcontact
te halen. Bekijk ‘Stroomtoevoer’ (p.5).
* Om schade aan het systeem en andere aangesloten apparaten te
voorkomen, dient u de stroomtoevoer aan en uit te zetten, zoals
voorgeschreven is in ‘De stroomtoevoer aan en uitzetten’ (p.10).
* Dit apparaat is voorzien van een beschermingscircuit. Het duurt
even (een paar seconden) voordat het apparaat, nadat u het aan
heeft gezet, normaal zal functioneren.
Paneelbeschrijvingen
Hoofdapparaat: Achterkant paneel
18
17
16
15
13
14
V-DRUMS/CH1
SPEAKER OUT
13. V-DRUMS Input jack
18. SPEAKER OUT (L, R) Jack
Gebruik een enkel stereo kabeltje (apart verkrijgbaar) om de
output van de geluidsmodule PHONES OUT van de
V-Drums op deze input jack aan te sluiten.
Voor meer gedetailleerde informatie met voorbeelden van
het gebruik van V-Drums input, dient u ‘Aansluitingen’
(p. 10) bekijken.
Gebruik de meegeleverde kabel om de satelliet speakers hier
op aan te sluiten.
* Zorg ervoor, dat u de meegeleverde speaker kabels als aansluitkabels gebruikt.
* Sluit de ingesloten satelliet speakers aan.
* Om schade aan de apparatuur te voorkomen, dient u altijd de
speaker kabels aan te sluiten en los te koppelen, wanneer het
apparaat uitstaat.
14. LINE IN (L/MONO, R) jack
Sluit V-Drums geluidsmodules en andere line-level apparaten hier op aan. Sluit apparaten met mono output aan op
de L/MONO jack.
CH2
Satelliet speaker:
Achterkant paneel
15. LINE IN (L/MONO, R) Jack
Sluit line-level apparaten (zoals synthesizers en geluidsmodules) hier op aan. Sluit apparaten met mono output aan op
de L/MONO jack.
CH3
19
16. LINE IN (L/MONO, R) Jack
Sluit line-level apparaten (zoals recorders, CD/MP3 spelers)
hier op aan.
Deze input bevat ook RCA koptelefoon inputs, geschikt voor
het aansluiten van CD spelers en vergelijkbare apparaten.
Sluit apparaten met mono output aan op de L/MONO jack.
LINE OUT
19. INPUT jack
Gebruik de meegeleverde speaker kabels om de satelliet
speaker op de SPEAKER OUT jacks van het hoofdapparaat
aan te sluiten.
17. LINE OUT (L/MONO, R) Jack
Sluit deze output aan op de PA, opname-apparatuur of
andere vergelijkbare apparatuur.
* De MODE SELECT schakelaar, equalizer en MASTER
VOLUME hebben hier geen effect op.
9
Aansluitingen
Voorbeelden van setup 1
Digitale percussie
V-Drums geluidsmodule
CD speler
Recorder
Ritme machine
or
of
Meegeleverde kabel
PM-30 satelliet speakers
Mixer
* Wanneer aansluitkabels met weerstand worden gebruikt, kan het
zijn dat het volumeniveau van apparatuur aangesloten op de inputs
te laag is. Als dit gebeurt, dient u aansluitkabels te gebruiken die
geen weerstand bevatten, zoals die uit de Roland PCS series.
Het apparaat aan en uitzetten
Wanneer de aansluitingen gemaakt zijn, dient u de stroomtoevoer naar uw verschillende apparaten in de gespecificeerde volgorde aan te zetten. Wanneer u apparaten in de
verkeerde volgorde aanzet, kan dit een slecht functioneren
en/of schade aan speakers en andere apparaten tot gevolg
hebben.
1. Zorg ervoor, dat alle volumeregelaars op de PM-30 en
aangesloten apparaten op 0 staan.
2. Zet alle apparaten aan die aangesloten zijn op de input
jacks van de PM-30.
* Om een slecht functioneren en/of schade aan speakers of andere
apparaten te voorkomen, dient u altijd het volume naar beneden te
draaien en de stroomtoevoer naar alle apparaten uit te zetten,
voordat u een aansluiting maakt.
Over volume instellingen
Om een goed geluid te krijgen als u de PM-30 gebruikt, dient
u het volume in te stellen, zoals hieronder wordt aangegeven.
1
Stel de V-DRUMS/CH1-CH3 VOLUME knoppen, de
WOOFER CONTROL VOLUME knop en de
EQUALIZER knoppen in op de centrumposities en stel
de MASTER VOLUME knop op 0. Stel de PUNCH
functie en WOOFER MODE in zoals gewenst.
2
Speel of gebruik de apparaten aangesloten op de VDRUMS/CH1-CH3 inputs om geluid in te voeren (speel
de V-Drums demo, een CD etc.) naar de PM-30.
3
Draai aan de MASTER VOLUME knop om een
additioneel volumeniveau te bereiken, wat verdere
aanpassing van de volume instellingen en tonen
gemakkelijker maakt.
4
Draai aan de V-DRUMS/CH-1CH3 VOLUME knoppen
om de volumebalans tussen de aangesloten apparaten
aan te passen.
5
Draai aan de WOOFER CONTROL VOLUME knop om
het volume van het hoofdapparaat aan te passen,
terwijl u voor balans met het volume van de satelliet
speakers zorgt.
3. Zet de PM-30 aan.
4. Zet alle apparatuur aan die aangesloten is op de LINE
OUT jack van de PM-30.
5. Pas de volumeniveaus voor de apparaten aan.
6. Voordat u de stroomtoevoer uitzet, dient u het volume
van elk van de apparaten in uw systeem lager te zetten
en dan de apparaten UIT TE ZETTEN in de
omgekeerde volgorde als waarin ze aan gezet werden.
* Dit apparaat is voorzien van een beschermingscircuit. Het duurt
even (een paar seconden), voordat het apparaat normaal functioneert. Om te beschermen tegen een plotseling hard geluid, dient u
ervoor te zorgen dat het volumeniveau op zijn laagst staat voordat
u het apparaat aanzet. Zelfs met het volume op zijn laagst, zult u
wellicht nog wat geluid horen wanneer u het apparaat aan en uitzet, maar dit is normaal, en duidt niet op een slecht functioneren.
* Als u de stroomtoevoer helemaal uit moet zetten, dient u eerst de
POWER schakelaar uit te zetten en dan de stekker uit het stopcontact te halen. Bekijk ‘Stroomtoevoer’ (p.5).
10
Aansluitingen
6
Draai aan de BASS, MIDDLE en TREBLE knoppen om
de, over het geheel genomen, toon aan te passen.
7
Pas het totale volume aan met behulp van de MASTER
VOLUME knop.
* Als het geluid vervormt, dient u de MASTER VOLUME knop, de VDRUMS/CH1-CH3 VOLUME koppen en de volumeknoppen van de
apparaten die aangesloten zijn op de V-DRUMS/CH1-CH3 inputs naar
beneden te draaien, om het volume zo aan te passen dat het geluid niet
meer wordt vervormd.
Voorbeelden van setup 2 (Wanneer u de PM-30 als
podium monitor gebruikt)
Dit voorbeeld laat u zien, hoe u het arsenaal aan input en output aansluitingen maximaal kunt gebruiken, wanneer u het apparaat
als podium monitor gebruikt.
U kunt de V-Drums geluiden en geluiden van andere bronnen allemaal gelijktijdig monitoren.
Een ander voordeel van deze setup is dat het gebruik van de V-DRUMS stereo input u in staat stelt om het volumeniveau van de
monitor (PM-30) aan te passen met behulp van de PHONES knop geluidsmodule van de V-Drums, terwijl u het output niveau
van de PA hetzelfde laat.
PA systeem
MONITOR OUT
INPUT
Pas het monitor volume (Vocal, Bass,
Keyboard, etc.) gemakkelijk aan!
MASTER OUT
PHONES
Pas het V-Drums monitor
volumeniveau aan m.b.v.
de PHONES knop
V-Drums
Geluidsmodule
Stereo kabel
Pas het monitor volume aan voor
de metronoom en andere geluiden!
Meegeleverde
kabel
PM-30 satelliet speakers
Metronoom
11
Voorbeelden van setup
Opstelling met V-Drums standaards
Satelliet speaker (L)
Satelliet speaker (R)
VH-12
Roland
Hoofdapparaat
MODE SELECT: SUBWOOFER
* Afhankelijk van de instellingen, kunnen de geluiden uitgevoerd door de PM-30 de V-Drums pads per ongeluk triggeren of op een andere
manier incorrect werken. Als dit gebeurt, kunt u het probleem oplossen door ofwel de PM-30 en de V-Drums pads verder van elkaar te positioneren, of door de gevoeligheidsinstelling op de V-Drums geluidsmodule lager te zetten.
De PM-30 is niet alleen een monitor voor gebruik met de V-Drums, maar kan ook gebruikt worden als monitor voor diverse
andere apparatuur en kan zelfs gebruikt worden als een eenvooudige PA in kleinere ruimtes.
Hier volgen wat specifieke voorbeelden van de verschillende manieren, waarop het systeem gebruikt kan worden.
Satelliet speakers vastgezet aan het handvat van het hoofdapparaat
Net zoals u de satelliet speakers aan de V-Drums standaard bevestigt, kunnen de satelliet speakers ook aan het bovenste handvat
van het hoofdapparaat vastgezet worden, teneinde een integraal monitor systeem te creëren.
Bij spelen in kleinere studio's kunt u een soortgelijk effect als akoestische drums produceren door de PM-30 achter de V-Drums
speler te plaatsen, en daarmee de andere bandleden de mogelijkheid geven om het V-Drums geluid op elk moment te monitoren.
De PM-30 als een V-Drums
hoofdspeaker gebruiken voor spelen
in kleine studio's
Om te voorkomen dat de satelliet speakers omvallen,
dient u ze zo neer te zetten dat ze loodrecht op de
vloer staan.
L
R
MODE SELECT: FULL RANGE
12
Voorbeelden van setup
Voorbeelden van toepassingen 2
De PM-30 als een monitor voor
digitale percussie gebruiken
L
Voorbeelden van toepassingen 3
Gebruik de PM-30 als een simpele PA
R
Publiek
R
MODE SELECT: FULL RANGE
L
MODE SELECT: FULL RANGE
Satelliet speakers bevestigd
op microfoon standaards
Satelliet speakers geplaatst
op een bureau of tafel
U kunt de standaards van de satelliet speakers verwijderen
en deze speakers op microfoon standaards bevestigen (optioneel). Hiermee heeft u de mogelijkheid om de satelliet
speakers te scheiden en nadruk te leggen op de stereo effecten en heeft u ook een grotere vrijheid bij het opstellen van
de speakers.
U kunt de standaards van de satelliet speakers verwijderen
en de speakers plaatsen op een bureau of tafel. Dit geeft u de
mogelijkheid om de PM-30 gebruiken als een 2.1-kanaals
monitor met een grotere spreiding dan wanneer u synthesizers of soortgelijke instrumenten bespeelt.
• Plaats nooit op standaards die wiebelen of op hellende
oppervlakken.
• De PM-30 is niet ontworpen om magnetische
bescherming te bieden.
120 cm
of minder
L
R
63 cm of minder
De satelliet speakers kunnen met twee verschillende
schroefmaten gebruikt worden. Gebruik de maat die compatibel
is met de microfoon standaards.
Formaat 2: 5/8 inch
Formaat 1: 3/8 inch
13
Blokdiagram
Hoofdapparaat
L
R
V-DRUMS
L/MONO
LINE OUT
V-DRUMS/CH1
L/MONO
R
PUNCH
LINE IN
R
WOOFER CONTROL
VOLUME
LPF
LEVEL
ON/OFF
WOOFER
L/MONO
CH2
LINE IN
MODE SELECT
R
TREBLE
L
VOLUME
SPEAKER OUT
MIDDLE
R
MASTER
L/MONO
BASS
LINE IN
EQUALIZER
R
CH3
(AMP MUTE CONTROL)
VOLUME
L
PHONES
LINE IN
R
DSP
* Er worden geen geluiden via het hoofdapparaat
en de satelliet speakers afgespeeld als de PHONES
jack in gebruik is.
Satelliet speakers
Problemen oplossen
Er komt geen geluid uit de hoofdspeaker
❏ Staat de WOOFER CONTROL VOLUME knop misschien ingesteld op 0?
→ Draai aan de WOOFER CONTROL VOLUME knop om het volume hoger te zetten.
14
INPUT
SATELLIET
INPUT
SATELLIET
Algemene specificaties
● Gemeten vermogen
● Aansluitingen
Hoofdapparaat
200 W (hoofdapparaat 100 W +
satelliet speaker 50 W x 2)
<V-DRUMS/Kanaal1>
● Nominaal ingangsniveau (1 kHz)
INPUT
Kanaal1 (V-DRUMS):
(LINE IN):
Kanaal2 (LINE IN):
Kanaal3 (LINE IN):
-10-+4 dBu
-20-+4 dBu
-20 -+4 dBu
-10-+ 4 dBu
● Nominaal uitgangsniveau
LINE OUT:
+4 dBu
SPEAKER OUT: 50 W / 4 Ω
V-DRUMS INPUT jack (stereo 1/4")
LINE IN jack (1/4")
<Kanaal2>
LINE IN jack (1/4")
<Kanaal3>
LINE IN jack (1/4" / stereo tulpstekker)
LINE OUT jack (1/4")
SPEAKER OUT jack (1/4")
PHONES jack (stereo 1/4")
Satelliet speaker
● Luidsprekers
Hoofdapparaat
Satelliet speaker:
INPUT jack (1/4")
30 cm x 1 (Woofer)
7.7 cm x 1 (Tweeter)
10 cm x 2 (Full Range)
● Regelaars
<V-DRUMS/Kanaal1>
PUNCH schakelaar
Volumeknop
<Kanaal2>
● Stroomvoorziening
AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V (50 / 60 Hz)
AC 220 V (60 Hz)
● Stroomverbruik
63 W
● Afmetingen
Hoofdapparaat: (Exclusief wieltjes)
451 (W) x 482 (D) x 482(H) mm
VOLUME knop
(Inclusief wieltjes)
451 (W) x 482 (D) x 533 (H) mm
<Kanaal3>
Mode select schakelaar
Volumeknop
<Woofer regeling>
Mode Select schakelaar
Volumeknop
<MASTER>
BASS knop (Equalizer)
MIDDLE knop (Equalizer)
TREBLE knop (Equalizer)
VOLUME knop
POWER schakelaar
● Indicatoren
POWER
Satelliet speaker: 152 (W) x 158 (D) x 209 (H) mm
● Gewicht
Hoofdapparaat: (Exclusief wieltjes)
24.3 kg
Inclusief wieltjes)
25.0 kg
Satelliet speaker: 2.2 kg (elk)
● Accessoires
Standaard x 2
Klem x 2
Speaker kabel (3.5 m) x 2
Wieltjes x 4
Handleiding
* 0 dBu = 0.775 Vrms
In het belang van productverbetering kunnen de
specificaties en/of het uiterlijk van dit apparaat aan
verandering onderhevig zijn.
15
Voor EU-Landen
Dit product voldoet aan de voorwaarden van Europese Richtlijnen EMC 89/336/EEC en LV3/23/EEC.
Dit product dient te worden weggegooid
via de lokale vuilverwerking.
Niet weggooien in een normale vuilnisbak.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement