CAD-391
PTY
AF
3
5
3 TA
7
6 0
PTY
BRUKSANVISNING
AF
TA
BILRADIO- CD/CDR/CDRW/MP3/WMA SPELARE
MED PLL FM STEREO, RDS
8
9 0 3 4 4
5
6 9
5
Mobiltelefonens
Bluetooth-funktion
4 (-6)
TRÅDLÖST BLUETOOTH-HEADSET
NEDFÄLLBAR/ AVTAGBAR FRONT PANEL
RESET
KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION
3
5
3 7
6 0
PTY
AF
8
9
0
3
4 (-6)
4
4
5
TA
6
9
5
PTY
3
AF
POWER
ENTER
SEL
9
TA
VOL
MODE
1. PÅ OCH AV KNAPP ( )
2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA
SÖK/MASK DPI/AUDIO DSP/LJUDSTYRKA/ESP/CD
MULTI/
VOL
3 5
3 BAND
7
6 0
0
BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL
MP3
3. VOL UPP/VOL NED FÖR BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA
AS/PS
1
2
3
SEEK/MASK/DPI/RETUNE/ADIO DSP/LJUDSTYRKA/ESP/CD
MULTI/BEEP/SEEK/STEREO/LOKAL
4
5
6
4. FÖRINSTÄLLDA STATIONER (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. ‘AF’ FUNKTION (ALTERNATIVA FREKVENSER)
6. ‘TA’ FUNKTION (TRAFIKMEDDELANDE)
3 7. ‘PTY’ FUNKTION
6 (PROGRAMTYP)
7
8. DISPLAY KNAPP (DISP)
8
3 4 4
5
6 9
5
8 9 0 7
9. FUNKTIONS-KNAPP (MODE)
9
0 3 8
10.FM (BND)
4 (-6)
4 4 11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING
(-6)
(FREKV. UPP
ELLER FREKV. NED
)
12.AUTOMATISK SÖKNINGS- KNAPP (A/PS)
13.AUTOMATISK TUNING-KNAPP (SCN)
14.MUTE-KNAPP (MUTE)
15.LCD DISPLAY
8
9 0
16.PANEL AVSTAGNINGS-KNAPP (
)
17.CD-ÖPPNING
6
7
18.CD UT-KNAPP (
)
19.PAUS KNAPP
8
7
20.INTRO KNAPP (snabbavspelning av alla spår)
21.REPETERA KNAPP
22.TILLFÄLLIG KNAPP
23. 24. + 10 SPÅRS SÖKNING FRAMÅT/BAKÅT
25.BÄRBART TRÅDLÖST BLUETOOTH-HEADSET
26.ÅTERSTÂLL KNAPP
27.LEDINDIKATOR FÖR STRÖM
TUNE/SEEK
DISP
PAUSE
INT
RPT
PTY
RDM
RESET
AF
TA
RESET
RESET
SW
6
7
5
4 (
ISO ANSLUTARE
RCA LINE OUT:
: RÖD (HÖGER)
: VIT (VÄNSTER)
RCA LINE IN:
: RÖD (HÖGER)
: VIT (VÄNSTER)
A
B
ANSLUTARE A
1.
4 3
4 3
2.
3.
6 5
6 5
4. MINNE + 12V
5. AUTO ANTENN
8 7
8 7
6.
7. +12V (TILL TÄNDNING)
8. JORD
Anmärkning: (anslutare A nr. 7) måste anslutas till tändningen för att undvika att bilbatteriet
urladdas om inte används under en längre period.
ANSLUTARE B
1. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (+)
2. BAKRE HÖGER HÖGTALARE (-)
3. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (+)
4. FRÄMRE HÖGER HÖGTALARE (-)
5. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (+)
6. FRÄMRE VÄNSTER HÖGTALARE (-)
7. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (+)
8. BAKRE VÄNSTER HÖGTALARE (-)
Skötsel
Byta säkring
Om säkringen går, kontrollera strömanslutningen och ersätt säkringen. Om detta händer en gång till efter
att du bytt ut säkringen kan det bero på ett inre fel. I så fall kontakta din närmaste radio/TV verkstad.
Varning
Använd säkring med rekommenderad strömstyrka. Om du använderen säkring med högre strömstyrka
kan du orsaka allvarlig skada.
INSTALLATION
Säkerhetsanvisningar
• Välj noga var du ska montera radion så att installationen inte påverkar de normala
funktionerna för bilkörning.
• Undgå att installera enheten där den kan utsättas för hög temperatur från tex solljus eller
värme från fläkten eller där enheten utsätts för damm, smuts eller extrem vibration.
• Använd endast medföljande monteringsutrustning för att säkra att denna blir korrekt
utförd.
182mm
• Ta bort fronten innan du installerar enheten.
ANMÄRKNING: Hällningen för bilradion får inte överstiga 30° då
53mm
fronten annars inte kan tas av.
loss skruvarna och ta
11 skruva
2
bort hållaren
3
3
8mm
4
53mm
2
böj dessa
om nödvändigt
Anmärkning: Behåll verktyget till borttagning av enheten i fall du behöver ta bort denna i
framtiden.
SW
MONTERING AV ENHET
3
Instrumentbräda
1. ENHET
2. HÅLLARE
3. INSTRUMENTBRÄDA
4. MUTTER
5. SÄKRINGSRING
6. SÄKRINGSRING
7. BILDEL
8. STÖDREM
9. SKRUV
10. M5x15 BULTAR
4
4
6
5
8
0
7
5
4
6
9
Avtagning och påsättning av fronten
Enhetens front kan tas bort för att förebygga att radion blir stulen.
Fälla ned och ta av/sätta på fronten
Innan du tar bort fronten, tryck på
knappen (1) först för att stänga av radion. Tryck härefter
på knapp
(16) och låt fronten hamna i horisontellt läge och ta bort denna genom att dra
den emot dig enligt bilden.
<10°
1
2
Anmärkningar:
• Tryck inte på fronten hårt när du sätter dit den. Den sätts på försiktigt genom ett lätt
tryck.
•När du tar med dig fronten, se till att förvara den i medföljande fodral.
• Tryck inte hårt på frontens display när du sätter på fronten.
SW
1. PÅ OCH AV (
)
Genom att trycka på denna knapp sätter du på eller stänger av radion. Enheten kan också aktiveras genom
tryck på vilken som helst knapp.
2. FUNKTIONS-KNAPP: BAS/DISKANT/BALANS/FADER/TA SÖK/MASK DPI/RETUNE/AUDIO DSP/
LJUDSTYRKA/ESP/CD MULTI/BEEP/SÖK/STEREO/LOKAL
Vrid på VOL knappen (3) åt höger eller vänster för att inställa önskad funktion, denna ses på displayen. Figur
1 visar hur hur kontroll funktionerna väljs via VOL knappen.
1
2
2
3
2
4
2
5
2
6
Fig. 1 Val av ljud kontroll funktioner
1. VOL 2. SEL 3. BAS 4. TRE 5. BAL 6. FADER
Vrid på VOL knappen till höger eller vänster för att öka eller sänka volymen enligt följande
Dessa knappar kan användas för justering av Bas, diskant, balans och fader.
VOLVOL
VOL
eller
VOL
.
TA SÖK/TA ALARM (2)
När du trycker på SEL knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen.
TA SÖK funktionen eller TA ALARM funktionen inställs med VOL eller
VOL
VOL
VOL knappen.
sek.
SEL
TA SEEK
VOL
TA SEEK / TA ALARM
- TA SÖK funktionen:
sek.
Om
en station du just valt inte mottar TP information
inom 5 sekunder inställs nästa station som inte har samma
VOL
SEEK
MASK DPI men
MASK DPITP
/ MASK
ALL
SEL (PI)TA
SEL
station
som
den senaste
stationen
innehåller
information.
I TA sökfunktionenkan aktuell station inställas till en helt annan station då enheten söker TP station när fältstyrkan
ärsek.
svag för aktuell station eller när den inte har någon TP signal.
VOL
- TA
funktion:SEL
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SELALARM
SEL
Den
automatiska tuningfunktionen är inte aktiverad, endast ett pip-ljud hörs.
sek.
TA SEEK
TA SEEK / TA ALARM
SEL
MASK
sek. DPI
När
du trycker
på SELSEL
knappen
i mer
sekunder
aktiveras SEL
funktionen.
TA SEEK
MASK
DPIän 2 SEL
DSP ON
SEL
RETUNE
VOL
sek.
SEL
VOL
VOL
TA SEEK
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
SEL
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF
MASK
sek. DPI: täcker endast AF som har olika PI.
sek.
MASK
ALL:
somTA
har
annorlunda
PI och ingen RDSVOLsignal med fältstyrka.
TAtäcker
SEEK AFVOL
SEEK
/ TA ALARM
SEL
sek.
SEL
sek.
SEL
TA SEEK
TA SEEK
SEL
SEL
MASK DPI
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
DSP
RETUNE
L/SSEEK
knappar
VOL (2)TA SEEK / TA ALARM
TA
SEL
sek.
När
du trycker på SEL knappen i merän 2 sekunder aktiveras Retune funktionen.
sek.
VOL
TA SEEK
MASK
DPItid för
MASK DPI TA
/ MASK
ALL
SEL
sek.
RETUNE
L:
Väljer 90 SEL
sekunder
som
automatisk
sökning.
TA SEEK
MASK DPI
DSP ON
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
sek.
TA Väljer
SEEK 30 SEL
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
RETUNE
S:
sekunder.
VOL
TA SEEK
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
SEL
SEL
sek.
sek.
VOL
SEL
SEL
VOL
sek.
SEL
TA
SEEK
TA
ALARM
TASEEK
SEEK
MASK
SEL
SEL
POP
M
--- ROCKVOL
M ---TA
CLASS
M/ DPI
--- FLAT
M --- DSPRETUNE
OFF
ESP12 / ESP 45
TA SEEK
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
sek.
sek.
SEL
sek.
VOL
SEL
SEL
SEL
VOL
sek.
sek.
sek.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
RETUNE
SEL
VOL
CDCLASS
MULTI
MULTI
POP
M
--- ROCK
M --MON/OFF
--- FLATSEL
M --- DSP
OFF
TA
SEEK
MASK
DPI
RETUNE
SEL
TA
SEEK
MASK
DPI
SEL
RETUNE
SEL
RETUNE L / RETUNE S
VOL
RETUNE L / RETUNE S
DSP ON
SEL
SELRETUNE
DSPL / RETUNE
SEL S
VOL
VOL
/ ESP 45
TA SEEK
SEL ESP12
SEL
MASK DPI
SEL
TA SEEK VOL SELCD MULTI
MASKON/OFF
DPI
SEL
MULTI
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
VOL
ESP12
/ ESP 45 SEL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
SEL
sek.
SEL
ESP12 / ESP 45
TA SEEK
SEL
TA SEEK
SEL
TA SEEK
SEL
sek.
LOUD
inställsSEL
med
sek.
SEL PÅ/AV
MULTI
sek.
VOL
SEL
SEL
SEL
sek.
LOUD
LOUD
LOUD
SEL
VOL
SEL
SEL
ON/OFF
ESP
ON/OFF
ESP
ESP
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT M --- DSP OFF
RETUNE
SEL
DSP
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
TA SEEK
MASK
DPI
DSP ON
SEL
SEL
RETUNE
SEL
DSP
med VOLSEL
och
knappen.
VOL
VOL VOL
sek.inställs
POP
M---DSP
TA SEEKM---CLASS---FLAT
MASK DPI
SEL M---ROCK
SEL
SEL
sek.
DSP
SEL OFFRETUNE
VOL
sek.
ON/OFF
SEL
SEL
MULTI
BEEP
VOL
TA
SEEK
MASK
DPIFLAT M
SEL
SEL
DSP
SEL
--- (2)
ROCK SEL
M --- CLASS
M ----- DSPRETUNE
OFF
TAMSEEK
MASK
DPI
SEL POP
SEL
SEL
LJUDSTYRKA
RETUNE
DSP
SEL
sek.
När
du
trycker
på
SEL
knappen
i
mer
än
2
sekunder
aktiveras
funktionen.
sek.
VOL
LOUD
VOL
sek.
sek.
AUDIO
sek. DSP knapp (2)
sek.
VOL
TA
SEEK
MASK
DPI
MASK
DPI
/ MASK ALL
SEL
TA
MASK
DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
När
du trycker
på SELSEL
knappen
i mer
sekunder
aktiveras
funktionen.
TASEEK
SEEK
MASK
DPIän 2SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP ON SEL
SEL
SEL
TA
SEEK
MASK
DPI
DSP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
LOUD
och
SEL
SEL
SEL
DSP
DSP
DSP
LOUD
LOUD
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
VOL och diskanten inställs härmed.
knappen.
SEEK Basen
SEEK1 / SEEK 2
VOL
VOL VOL VOL
BEEP
SEL
MASK DPI
MASK DPI
MASK DPI
RETUNE
RETUNE
RETUNE
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
RETUNE
SEL
SEL
DSP
DSP
SEL
RETUNE
SEL
DSP
SEL
SEL
LOUD
LOUD
VOL
SEL
VOL
SEL
SEL
SEL
SEL
VOL
SEL
SEL
ESP
ON/OFF
ON/OFF
ESP
ESP
ESP
ESP
ON/OFF
ESP
ESP
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
SEL
ESP
SEL
ESP funktion (2)
TA SEEK
MASK DPIVOL SELkan 12
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
LOUD
När
du trycker
sek.
ON/OFF sekunder eller 45 sekunder för ESP funktionen väljas.
SEL
SELknappen
MULTIpå SEL
BEEPi 2 sekunder
VOL
CD MULTI ON/OFF
SEL
MULTI
VOL
ESP 45 SEL
TA /SEEK
MASK DPI
SEL ESP12
SEL
sek.
sek.
sek.
SEL
SEL
SEL
SEL
sek.
SEL
SEL
sek.
SEL
MULTI
TA
SEEK
MULTI
TA
SEEK
TA
SEEK
TA SEEK
MULTI
CD MULTI ON/OFF
MASK DPI SELSEL SEEK
SEL
RETUNE
SWSEL
BEEP
SEL
MASKDPI
DPI
SEL
RETUNE
SEL
MASK
SEL
RETUNE
SEL
SEL
LOUD
SEL
ESP
VOL
SEL
SEL
SEL
MASK DPI
RETUNE
SEL
VOL
BEEP
SEEK
SEL
VOL
ON/OFF
SEL
DSP
STEREO
SEL
DSP
SEL
DSP
SEL
DSP
SEEK1 / SEEK 2
VOL
SEL
SELSTEREO/MONO
LOUD
SEL
SEL
LOUD
SEL
SEL
LOUD
SEL
LOUD
SEL
ESP
ESP
ESP
ESP
sek.
sek.
SEL
VOL
SEL
SEL
sek.
sek.
SEL
sek.
SEL
sek.
sek.
SEL
SEL
sek.
SEL
VOL
SEL
sek.
sek.
sek.
SEL
VOL
TA SEEK
SEEKM
/ TA
POP
M --- ROCK M ---TA
CLASS
--- ALARM
FLAT M --- DSP OFF
TA
MASK
TASEEK
SEEK
MASKDPI
DPI
RETUNE
SEL
RETUNE
SEL
SEL
SEL
S LOUD
SEL RETUNE
SEL
DSP L / RETUNE
VOL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
SEL
VOL
TA SEEK
TA SEEK / TA ALARM
VOL
TA
MASK
MASK DPI / MASK ALL
SEL
TASEEK
SEEK
MASKDPI
DPI
SEL
SEL
RETUNE
SEL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
SEL
POP
--- ROCK M
--- CLASS
M --FLAT M
--- DSP RETUNE
OFF
TAMSEEK
MASK
DPI
SEL
SEL
SEL
ON/OFF
VOL
DSP ON
SEL
DSP
DSP
SEL
DSP ON
LOUD
LOUD
DSPON
DSP
LOUD
VOL
SEL
ON/OFF
ESP
VOL
TA SEEK
MASK DPI
MASK DPI / MASK ALL
SEL
VOL
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
VOL
ESP12
ESP 45 SEL
TA /SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
ESP
SEL
POP M --- ROCK M --- CLASS M --- FLAT SEL
M --- DSP OFF
VOL
sek.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
LOUD
ON/OFF
VOL
sek.
TA SEEK
MASK DPI
RETUNE
RETUNE L / RETUNE S
SEL
SEL
sek.
VOL
ESP12
/ ESP 45 SEL
sek. CD
MULTI
(2)
TA
SEEK
MASK
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
LOUD
TAfunktion
SEEK
MASK DPI
DPI
DSP ON SEL
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
sek.
VOL
TA SEEK
MASK
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
LOUD
ON/OFF
När
du trycker
på SELSEL
knappen
i 2 DPI
sekunderaktiveras
denna funktion.
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
LOUD
SEL
SEL
ESP
SEL
sek.
SEL
sek.
VOL
sek.
VOL SEL
VOL
MULTI
ON/OFF
SEL
TAM
SEEK
MASK
DPI
MULTI
SEL POP
RETUNE
SEL
--- ROCK
M CD
--- CLASS
M DPI
--FLATSEL
M
--- DSPRETUNE
OFF
TA
SEEK
MASK
SEL
SEL
sek.
VOL
ESP 45 SEL
TA /SEEK
MASK DPI
SEL ESP12
RETUNE
SEL
sek.
sek.
SEL
VOL
SEL
SEL
SEL
VOL
MULTIMON/OFF
MULTI
POP
M --- ROCK M ---CD
CLASS
--- FLAT M --- DSP OFF
TA
MASK
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
sek.
TA SEEK
SEEK
MASK DPI
DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL
VOL
ESP12
/
ESP
45
VOL
VOL
VOL knappen.
CD
MULTI
PÅ/AV
funktionen
väljsDPI
via VOL
TA
SEEK
MASK
SEL
SEL
SEL
RETUNE
SEL eller
sek.
sek. OFF: Avläser endast första avsnittet.
MULTI
sek.
SEL
SEL
SEL
sek.
VOL
TA SEEK
MASK DPI
SEL
MULTI
TA SEEK SEL
MASK DPI
SEL BEEP
RETUNE
SEL
ON/OFF RETUNE
SEL
SEL
SEL
RETUNE
RETUNE
RETUNE
SEL
SEL
SEL
SEL
ESP
ESP
ON/OFF
SEL
SEL
LOUD
LOUD
DSP
DSP
SEL
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
LOUD
ESP
SEL
VOL
ON/OFF
ESP
SEL
ESP
SEL
DSP
DSP
DSP
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
SELSEL ESPESP
ESP
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
LOUD
LOUD
LOUD
SEL
SEL
SEL
SEL
sek.
När
du trycker på SEL knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen.
sek.
ESP
SEL
LOUD
DSP
DSP
TA SEEK SEL
MASK DPISEL SELSEEK RETUNE
VOL
SEL
SEL BEEP
SEL/ SEEK
DSP
sek.
SEL
MULTI
SEEK1
2
VOL
sek.
ESP12
/ ESP 45
TA SEEK SEL
MASK DPIVOL SEL
SEL
SEL BEEP
SEL
DSP
ON/OFFRETUNE
SEL
MULTI
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
VOL
SEL
MULTI
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK 2
SEL
SEL
sek.
sek.
sek.
SEL
MULTI
TA
SEEK VOLSEL
MASKON/OFF
DPI VOL SEL
SEL
SELCD MULTI
SEL
RETUNE
DSP
SEL
TA
SEEK
MASK
DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
ON/OFF
SEL
SEL
MULTI
BEEP
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SÖKFUNKTION
SEL
SELVOL
CDDSP
MULTISEL
ON: Avläser
på en CD.
ESP CD
LOUD alltSEL
TA SEEK VOL
MASK
DPI
SEL FUNKTION
SELCD MULTI
SEL
RETUNE
DSP
SEL
ON/OFF
SEL
MULTI
BEEP
TA SEEK (2) SEL
MASK
DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
När
du trycker
i mer VOL
än 2 sekunder
sek.
ON/OFF aktiveras funktionen.
SEL
SELknappen
MULTIpå SEL
BEEP
sek.
TA
SEEK
MASK
DPI
SEL
SEL
VOL
sek.
ESP12
/ ESP 45VOLSEL
TA
SEEK
MASKON/OFF
DPI
SEL
SEL CD MULTI
SEL
SEL
MULTI
TA SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
sek.
SEL
DSP
LOUD
ESP
SEL
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
CD MULTI
ON/OFF
MASK
DPI
SEL
SEL
RETUNE
DSP VOL SEL
SEL
SEL
LOUD
STEREODSP
SEL
SEL
STEREO/MONO
VOL
MASK DPI SEL
SEL BEEP
SEL
SEL SEEKRETUNE
SEL
SEL
LOUD
2
SEL
MASK DPISEL SELSEEKRETUNE SEEK1
SEL BEEP
SEL/ SEEK
DSP
SEL
SEL
LOUD
sek.
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
MULTI
TA SEEK
MULTI
TA
SEEK
MULTI
TA SEEK
sek.
SEL
sek.
SEL
SEL
sek.
SEL
SEL
SEL
MULTI
MULTI
TA
SEEK
MULTI
TA SEEK
TA SEEK
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL
BEEP
STEREO
SEEK
SEL
SEL
ON/OFFRETUNE
BEEP
MASK DPIVOL SEL
SEL
DSP
VOL
BEEP
SEEK
SEEK1 / SEEK
2
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
DSP
SEL
MASK DPI
SEL
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
SEL
MULTI
MULTI
TA
SEEK
SEL
SEL
SEL
VOL
BEEP
BEEP
STEREO
SEEK
/ SEEK
SELSEL SEEK
SEL SEEK1
MASK DPI SEL
SEL
RETUNE
DSP2
VOL
VOL
STEREO/MONO
SEL
SEL
LOUD
SEL
SEL
LOUD
SEL
SEL
LOUD
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
SÖKNING
1: När SEEK 1 funktionen VOL
aktiveras, avbryts den automatiska sökningen när en station inställs även
sek.
sek.
ON/OFF
SEL
SEL knappen.
MULTIpå SEEK
BEEP
om
du trycker
TA
MASK
ESP
TASEEK
SEEK
MASKDPI
DPI
SEL
SEL
SEL
ESP
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
RETUNE
DSP
SEL
SEL
SEL
SEL
SEL LOUD
LOUD VOLSEL
sek.
SEL
MULTI
BEEP
LOCAL/DX
SEL omLOCAL
SEEKinte även
SEL
SEL avbryts
SEL fastSTEREO
VOL
SÖKNING
2:
Den
automatiska
sökningen
en station
hittas
duLOUD
trycker på
SEEK-knapSEL
MULTI
BEEP
STEREO
SEL
STEREO/MONO
TA SEEK SEL
MASK DPISEL SELSEEKRETUNE
ESP
SEL
SEL
SEL
DSP
SEL
SEL
sek.När du släpper SEEK-knappen avbryts sökningen när en kanal inställs.
pen.
sek.
STEREO/MONO
SEL
MULTI
BEEP
STEREO
SEEK
SEL
SEL
SEL
TA SEEK
MASK
DPI än 2SEL
SELdu trycker
SEL
RETUNE
DSP
När
på SELSEL
knappen
i mer
sekunder
aktiveras
funktionen.
VOL
SEL
sek.
MULTI
SEL
BEEP
SEL
SEEK
SEL
sek.
SEL
SEL
TA SEEK
MULTI
TA SEEK
SEL
SEL
SEL
MASK DPI
RETUNE
SEL
BEEP
SEEK
SEL
SEL
MASK DPI
RETUNE
SEL
SEL
SEL
SEL
MULTI
TA
SEEK
MULTI
SEL
SEL
SEL
BEEP
SEL
MASK DPI SEL SEL SEEK
RETUNE
BEEP
SEEK
SEL
SEL
SEL
sek.
MULTI
SEL
BEEP
SEL
SEL
MULTI
TA
SEEK
SEL
SEL
BEEP
SEL
MASK DPI SEL SEL SEEK
RETUNE
SEL
MULTI
SEL
BEEP
sek.
VOL
LOCAL
ESP
SEL LOCAL/DX
LOUD
STEREO/MONO
ESP
SEL
SEL
LOUD
SEL
SEL
VOL
SEEK1 / SEEK 2
SEL
DSP
SEL
LOUD
LOCAL
SEL
STEREO
SEL
DSP
SEL
LOUD
STEREO
SEL
DSP
STEREO
ESP
LOCAL/DX
ESP
SEL
SEL
VOL
STEREO/MONO
ESP
SEL
SEL
LOUD
VOL
LOCAL
LOCAL/DX
SEL
VOL
När en mottagningen av en FM station är dålig kan den förbättras genom att välja MONO.
SEL
SEEK
SEL
STEREO
LOKAL/DX
TA (2)
SEEK
MASK DPI
SEL
SEL
SEL
RETUNE
DSP
SEL
När du trycker på SEL knappen i mer än 2 sekunder aktiveras funktionen.
sek.
SEL
SEEK
SEL
STEREO
SEL
DSP
STEREO
VOL
STEREO/MONO
SEL
SEL
LOUD
SELSEL LOCAL
LOUD
SEL
LOCAL
ESP
ESP
SEL LOCAL/DX
VOL
VOL
LOCAL/DX
Denna inställning gör att endast de stationer med god mottagning kan inställas (lokala stationer). ”LOC” ses
på displayen. Välj DISTANT när du vill motta alla stationer i områden där siganlen är svag.
4. Förinställda stationer (1, 2, 3, 4, 5, 6)
Genom att trycka lätt på knappen väljs en station direkt. Om du trycker på respektive knapp i längre tid än 1
sekund sparas aktuell station i minnet. När du väljer PTY funktion (programtyp) ändras denna enligt följande:
PTY musik----PTY röst---AV
MUSIK
RÖST
1. POP M, ROCK M
1. NYHETER, AFFÄRER, INFO
2. EASY M, LIGHT M
2. SPORT, UTBILDNING, DRAMA
3. CLASSICS, OTHER M
3. KULTUR, VETENSKAP, ANNAT
4. JAZZ, COUNTRY
4. VÄDER, FINANS, BARN
5. MATION M, OLDIES
5. SOCIALT, RELIGION, TELEFON
6. FOLK M
6. RESOR, NÖJE, DOKUMENTAR
CD/MP3/WMA SPELAR FUNKTION
1. PAUS
2. INTRO
3. REPETITION
4. TILLFÄLLIG
SW
ANVÄNDA RDS FUNKTIONEN
Vad är RDS?
RDS (Radio Digital System) är ett digitalt informations-system som är utvecklat av EBU (European Broadcast Union).
Utsänt via normala FM sändningar erbjuder RDS ett antal informationstjänster och automatiska återinställnings
funktioner för RDS-kompatibla bilradios. 1988 blev RDS tillgängligt i England, Frankrike, Västtyskland, Irland och
Sverige. Testsändningar utförs i många andra europiska länder. Det förväntas att RDS blir tillgängligt nästan hela
västeuropa inom när framtid.
5. ‘AF/REG’ funktion (ALTERNATIVA FREKVENSER)
När du trycker kort på knappen har du valt AF/REG funktionen. När du har valt denna kontrollerar radion
signalstyrkan för alternativa frekvenser hela tiden. Om du trycker länge på knappen aktiveras eller inaktiveras
lokalfunktionen.
– Regionalfunktionen PÅ:
AF eller PI SöK är implementerat i de stationer där alla PI koder är de samma som aktuell station. REG ses på
displayen.
– Regionalfunktionen AV:
Regionskoden för PI ignoreras när AF eller PI SöK implementeras.
6. ‘TA’ funktion (TRAFIK INFORMATION)
Genom att trycka kortvarigt på knappen aktiveras eller inaktiveras Tafunktionen. När TA funktionen är aktiverad
hörs trafikmeddelanden på radion.
- När radion är inställd till att spela CD/MP3 aktiveras radiofunktionen.
- Om volymen är under en specifik gräns ökar volymen vid ett trafikmeddelande
- När trafikinformation mottas ses TP på displayen.
7. ‘PTY’ funktion (PROGRAMTYP)
PTY MUSIK----PTY RÖST----PTY AV
När du väljer PTY är valet beroende av tidigare inställningar. När du valt PTY börjar radion söka efter programtyps- information och avbryter där tillsvarande PTY information finnes.
8. DISPLAY (DISP)
Tryck på DISP-knappen för att växla mellan displayinformation som t.ex. radiofrekvens, klocka, spår och annan
information beroende på spel-LÄGE.
9. FUNKTIONS-KNAPP (MODE)
Genom att trycka på denna knapp kan du välja AUX / TUNER / CD-MP3 eller BT.
10. FM (BND)
Ändrar mellan FM1---FM2---FM3.
11. AUTOMATISK ELLER MANUELL TUNING (FREKV. UPP
ELLER FREKV. NED
)
(A) RADIOFUNKTION
Genom ett lätt tryck på knapparna används de för att aktivera manuell sökningsfunktion. Om du trycker längre
än 1 sekund aktiveras den automatiska sökfunktionen.
(B) CD /MP3/WMA SPELAR FUNKTION
Om du trycker lätt på knapparna ändrar du spår fram och tillbaka. Om du trycker längre än 1 sekund spolar du
inom spåret.
12. AUTOMATISK SÖK-TUNING (A/PS)
Genom ett lätt tryck på knappen påbörjas sökning efter förinställda stationer. När frekvensen är högre än det
lägsta gränsvärdet avbryts sökningen i 5 sekunder så att man kan höra vad som sänds på stationen varefter
sökningen fortsätter. Genom att trycka på knappen i mer än 1 sekund sparas de 6 bäst mottagna stationerna
som respektive knappnummer. Härefter kan de förinställda stationerna användas.
13. AUTOMATISK AVSÖKNINGS KNAPP (SCN)
Denna knapp används som radio sökning. Funktionen liknar vanlig sökning men med denna avbryts sökningen
i 5 sekunder för varje station som hittas.
14. MUTE KNAPPEN (MUTE)
Genom att trycka på denna knapp försvinner ljudet. Tryck på knappen en gång till för att lyssna på radion
igen.
15. LCD DISPLAY
Den flytande kristall displayen visar radions aktuella status.
16. FRONTAVTAGNINGS-KNAPP
Tryck på (
) knappen varefter fronten kan tas bort.
CD/MP3/WMA knapparnas placering
SW
SPÅR/SÖK KNAPP (11)
SPOLNING FRAMÅT OCH BAKÅT (eller byte av låt)
Tryck på SKIP knappen (
eller
) under avspelning för att gå till önskat spår (låt).
....BAKÅT
....FRAMÅT
Tryck på och håll SKIP knappen (
eller
) nede för att spola under avspelning med hög hastighet. När
önskat musikstycke hittas, släpp knappen varefter normal avspelning återupptas.
17. CD ÖPPNING
18. CD UT-KNAPPEN
Tryck på EJECT
knappen för att ta ut CD skivan.
19. PAUS KNAPP
Tryck på PAU knappen under avspelning för att avbryta avspelning temporärt. Tryck på samma knapp igen för
att återuppta avspelning.
20. INTRO KNAPP (Avspelar en del av alla låtar)
Tryck på knappen i mindre än 1 sekund varefter ‘INT ON’ses på displayen och de första 10 sekunderna från
varje spår avspelas i ordningsföljd. Om du vill avbryta INTRO funktionen tryck på INT varefter ‘INT ON’ försvinner från displayen och avspelning avbryts.
21. REPETITIONS-KNAPP
När du trycker på RPT knappen ses ‘RPT ON’ på diplayen. Det valda spåret avspelas tills repetitionsfunktionen
avbryts genom att trycka på ‘RPT’ knappen (21) en gång till. ‘RPT’ försvinner från displayen.
22. BLAND KNAPP ‘RDM’
När du trycker på RDM knappen ses ‘RDM ON’ på displayen och varje spår på skivan avspelas i tillfällig ordningsföljd. För att avbryta avspelningen och återgå till normal avspelning, tryck på ‘RDM’ knappen (22) en gång
till.
23, 24. VAL AV 10 SPÅR FRAMÅT/BAKÅT (Vid MP3/WMA avspelning)
M5: 10 spår framåt/M6: 10 spår bakåt
Hur du väljer en MP3/WMA fil
1.
2.
3.
Söka spår:
• Tryck på ”A/PS” varefter spårsökning aktiveras.
• Tryck på ”VOL” varefter första siffran blinkar.
• AnvändVOL
VOL VOL /VOL VOL förVOL
att välja den första siffran.
• Tryck på ”VOL” varefter den första siffran fixeras och den andra siffran blinkar.
• AnvändVOL
VOL VOL /VOL VOL förVOL
inställning
•Härefter startar avspelning av det spår du har valt.
Söka filnamn:
• Tryck två gånger på ”A/PS” varefter filsökningen aktiveras.
• Tryck på ”VOL” varefter den första katalogen ses.
• Välj katalog medVOL
VOL VOL /VOL VOL . VOL
• Tryck på ”VOL” en gång till varefter katalogen fixeras och det första filnamnet visas.
• Välj fil medVOL
VOL VOL /VOL VOL . VOL
• Tryck på ”VOL” för att starta avspelning av den låt du valt.
Söka bokstav:
• Tryck på ”A/PS” tre gånger varefter bokstavssökningen aktiveras.
• Tryck på ”VOL” knappen varefter A ses på displayen.
• AnvändVOL
VOL VOL /VOL VOL förVOL
att välja bokstav.
• Tryck på ”VOL” knappen i längre tid än 2 sekunder.
• Låt som börjar med den bokstav du valt ses på displayen.
• AnvändVOL
VOL VOL /VOL VOL förVOL
att välja låt.
• Tryck på ”VOL” för att påbörja avspelning.
SW
25. TRÅDLÖST BLUETOOTH-HEADSET
HUR MAN ANVÄNDER BLUETOOTH I BILSTEREON
1. 2. 3. 4. 5
6. 7. 3
FRIGÖR BLUETOOTH-LUREN
SVARA PÅ / RING ETT SAMTAL
VOLYM +
VOLYM LED-BELYSNING
MIKROFON
ÖRONCLIPS
1
4
Innan du kan använda Bluetooth-headsetet måste du först utföra PARNING.
Parning är en procedur som används för att ansluta 2 Bluetooth-enheter till
varandra.
1. Tryck och håll ned knappen
tills de röda och blå LED-indikatorerna
7
5
6
2
blinkar växelvis. Detta är parningsläget.
2. Aktivera Bluetooth-funktionen på din mobiltelefon. Utför Lägg till Bluetoothenhet. Mobilen kommer att söka efter alla Bluetooth-enheter inom räckvidd. Välj ”BT” och ange lösenordet:
“0000” för att ansluta till bilstereon. (Se instruktionerna för bluetooth-parning i handboken för din mobiltelefon.
Din mobiltelefon måste ha Bluetooth-funktion för att parning ska kunna göras).
3. Efter att parningen är klar kommer telefonens blå LED-indikator att blinka var 3:e sekund. Enheten är nu i aktivt
läge.
4. Vid inkommande samtal, tryck helt enkelt på knappen
för att ta emot samtalet.
5. Medan du pratar kan du justera telefonens volym genom att trycka på +/- högst upp till vänster/höger på telefonen.
6. Tryck på knappen
en gång för att avsluta samtalet.
7. För att ringa samtal, ring från din mobiltelefon. Ljudet överförs automatiskt till headsetet.
Observera:
• För att sätta på headsetet, tryck och håll ned knappen
tills den blå LED-indikatorn tänds. Om ingen
ansluten enhet hittas kommer den blå LED-indikatorn att blinka var 10:e sekund.
• För att stänga av headsetet, tryck och håll ned knappen
tills LED-indikatorn släcks.
• Tryck på
2 gånger efter varandra för att ringa upp det senast ringa numret.
• “Ring upp senast ringda nummer igen” kommer att ringa upp det senast ringda numret från mobiltelefonen.
LADDA BLUETOOTH-HEADSETET
När Bluetooth-headsetets batteristatus är ”lågt” eller ”utan ström”, sätt tillbaka headsetet på den främre panelen så
kommer den automatiskt att laddas upp av huvudenheten. Under laddning kommer den röda LED-indikatorn att
lysa hela tiden. När batteriet är fulladdat släcks den röda LED-indikatorn.
3 Observera: Vid laddning är det rekommendabelt att ladda batteriet fullt innan det tas bort från den främre panelen.
Följande är en lista över nuvarande mobiltelefoner med Bluetooth:
Nokia 3230
Nokia 3250
Nokia 5200
Nokia 5300
Nokia 6021
Nokia 6103
Nokia 6230
Nokia 6233
Nokia 6280
Nokia 6311
Nokia 6600
Nokia 6670
Nokia 6680
Nokia 7610
Nokia 8800
Nokia E50
Nokia E60
Nokia E61
Nokia E70
Nokia N70
Nokia N71
Nokia N72
Nokia N90
Nokia N91
Samsung D508
Samsung D608
Samsung D800
Samsung D908
Samsung E370
Samsung E648
Samsung E870
Samsung E900
Samsung P300
Samsung Z400
Samsung Z510
26. ÅTERSTÂLL
RESET (återställa) knappen finns på frontpanelen.
RESET knappen ska aktiveras om följande sker:
- Första installation när alla anslutningar är genomförda.
- När alla funktionsknappar inte fungerar.
- Om ett felmeddelande ses på displayen.
Sony Ericsson 810C
Sony Ericsson K750i
Sony Ericsson K800i
Sony Ericsson T610
Sony Ericsson W810i
Sony Ericsson Z550C
Sony Ericsson Z710i
8
Motorola E1
Motorola E680
Motorola L2
Motorola L6
Motorola L7
Motorola V3
Motorola V3I
Motorola V360I
9 0
4 (
RESET
27. LEDINDIKATOR FÖR STRÖM
LED-indikatorn blinkar när spelaren sätts på.
6
SW
5
7
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
CD/MP3/WMA SPELARE
S/N grad
Kanalseparation
Frekvensrespons
>60 dB
>50 dB(1kHz)
20 Hz-20kHz
TUNER (FM)
Frekvensområde
Mittfrekvens
Sensitivitet
Stereoseparation
S/N grad
Kanalsteg
87,5-108 MHz
10,7 MHz
2,8 µV
30 dB
50 dB
50 kHz
LINE UT
Ut
Impedans
350 mV
10k ohm
INGÅNG
Frekvensrespons Sensitivitet Impedans 20Hz - 20kHz
775 mV
20k Ohm
GENERELLT
Strömförsörjning
Högtalarimpedans
Uteffekt
Säkring
12V DC (10,8-15,6V tillåtet)
4 eller 8 ohm
40W x 4 KANALER
10A
Anmärkning: Specifikationer eller design kan ändras utan ytterligare varsel.
Miljöinformation
När enheten ska slängas, kasta inte denne tillsammans med köksskräpet. Lämna den på en återvinningsstation
som mottar elektriskt utrustning. Symbolen på produkten, bruksanvisningen eller förpackningen informerar om
bortskaffelsen.
Material som kan återvinnas är markerade med tillsvarende symbol. Genom att återvinna, materiaåtervinna eller att
bortskaffa gammel utrustning på korrekt sätt bidrar du till att skydda miljön.
Var vänlig att kontrollera dina lokala regler för bortskaffelse av packningsmaterial batterier och gammel utrustning.
ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
024022
www.denver-electronics.com
SW
Download PDF

advertising