Roland | KR-177 | KR-177 - Roland Central Europe

r
mg
KR-177
DIGITAL Intelligent PIANO
Handleiding
Bedankt voor uw aankoop van de Roland KR-177
Digital Intelligent Piano.
• Functies voor het wijzigen van opgenomen materiaal
Uitstekende klanken, een eenvoudige bediening en
automatische begeleidingsmogelijkheden maken van
de KR-177 een instrument voor mensen die “spelplezier” hoog in hun vaandel dragen. Dat plezier wordt er
alleen maar groter op wanneer u even de tijd neemt
om deze handleiding door te lezen.
• Style Converter
Voornaamste kenmerken
❏ Drie instrumenten in één
Met een simpele knopdruk verandert u de KR-177 in
een piano, orgel of een “Intelligent Piano” (m.a.w. een
synthesizer met automatische begeleidingen).
❏ 270 Tones (klanken) en 111 Styles (begeleidingen)
“Tones” slaat op de klanken van de KR-177 – en het
aantal mag echt wel indrukwekkend worden genoemd.
Ook op het vlak van de Styles (automatische begeleidingen) bent u niet zo snel uitgeteld: u kunt er namelijk ook van diskette laden en zo het aantal onbeperkt
uitbreiden.
❏ Stereo piano-samples met digitale effecten
De pianoklanken voor de KR-177 hebben we in stereo
opgenomen, wat sterk bijdraagt tot hun realisme. Dat
laatste kan ook worden gezegd van de ingebouwde
digitale effecten.
❏ 64 stemmen
De KR-177 kan tot 64 stemmen tegelijk weergeven.
Ook hier geen reden tot klagen dus!
• Style Composer
❏ GM/GS-compatibel
• General MIDI System m
Het General MIDI System is een geheel van specificaties (of voorschriften) waarmee de werking van MIDIcompatibele klankbronnen wordt gestandardiseerd.
Klankbronnen en ander MIDI-materiaal (ook Songs
op diskette) met dit logo behartigen de voorschriften
van General MIDI. Eén en ander betekent dat u dergelijke Songs meteen kunt afspelen en dat ze op alle GMcompatibele klankbronnen ongeveer hetzelfde klinken.
• GS-formaat g
Het door Roland ontwikkelde GS-formaat gaat nog
een stap verder dan GM door nog meer dingen voor te
schrijven en bijgevolg te uniformiseren. De KR-177
kan dus ook Standard MIDI Files met het GS-logo
naar behoren weergeven.
U hoeft daar niet echt van wakker te liggen omdat GS
alles kan wat GM kan. Wat dus voor een GM instrument geprogrammeerd is, kunt u zonder problemen
op de KR-177 weergeven.
❏ Leest en schrijft SMF-data
De KR-177 kan Standard MIDI Files (in de handel
verkrijgbaar als “SMF Music Data”) weergeven en ook
muziek in dit formaat opnemen (op 720 KB/1,44 MB
3.5 inch-diskettes).
❏ Ingebouwde Composer, eenvoudig en toch veelzijdig
Met de ingebouwde Composer kunt u eenvoudige
opnames maken, in de handel verkrijgbare muziekdata weergeven, en nog heel wat meer – getuige de
opties van het Composer-menu:
• 16 Track Sequencer
• Chord Sequencer
Copyright © 2000 ROLAND EUROPE spa. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden verveelvoudigd of
op gelijk welke manier openbaar worden gemaakt zonder de schriftelijke toestemming van ROLAND EUROPE spa.
1
KR-177 Handleiding—Inhoud
Inhoud
1. Voorzorgsmaatregelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
10.Function-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2. Voorzieningen op de panelen . . . . . . . . . . . . 4
10.1 Functies op de pianopagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
10.2 Functies op de orgelpagina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
10.3 Functies op het basisscherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
3. Voordat u aan de slag gaat . . . . . . . . . . . . . . 7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Muziekstandaard installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Netsnoer aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
In- en uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hoofdtelefoons gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KR-177 met externe geluidsapparatuur verbinden . . . .
7
7
7
7
7
4. Basiswerking/display-informatie . . . . . . . . . . 8
5. Overzicht van de KR-177 . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5.1
5.2
5.3
5.4
Voorstelling van de functies — [DEMO] . . . . . . . . . . . . . 9
Spelen op de KR-177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Songs van diskette weergeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pitch Bend en transpositie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
6. Tones en aanverwante functies . . . . . . . . . . 15
6.1 Tones kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Drum- en effectklanken — [DRUMS/SFX] . . . . . . . . . . . . . 15
Tones van effecten voorzien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Octave Shift (in octaven transponeren) . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.2 ‘Modes’ voor het klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7. Spelen met begeleiding (Arranger) . . . . . . . 19
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
Wat is een Arranger? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Music Styles kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Style starten en stoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tempo aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volumebalans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Andere Style-arrangementen (divisies) kiezen. . . . . . .
Eenvoudige vingerzetting (Chord Intelligence) . . . . . .
Harmonieën toevoegen: Melody Intelligence . . . . . . .
19
20
21
22
22
23
23
24
8. Opnemen en weergeven. . . . . . . . . . . . . . . . 25
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
Opname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weergave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weergave van bepaalde sporen tijdelijk uitschakelen
Weergave zonder tempoverandering. . . . . . . . . . . . . .
Opname wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnames op diskette bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
27
27
27
27
28
9. Composer Menu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
2
16trk Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chord Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Opnamemethode kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskettes formateren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Style Composer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Style Converter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
User Styles op diskette bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Songs editen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
29
30
30
31
32
33
33
11.User Programs, Pad-knoppen, pedalen. . . . .39
11.1 Registraties opslaan: User Programs. . . . . . . . . . . . . . . .39
11.2 Functies aan de Pad-knoppen toewijzen . . . . . . . . . . . .40
11.3 Functie van de voetschakelaars. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
12.Utility-menu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
12.1 Hoe werkt het Utility menu?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
12.2 Utility-functies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Stemmen (Master Tune) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Aanslaggevoeligheid/Transponeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Maatsoort en volume van de metronoom . . . . . . . . . . . . . . . 43
Reverb- en Chorus-type kiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Expansion Tone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Lyric: liedjesteksten in/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Pitch Bend Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Klanken kiezen op een extern MIDI-instrument (Program
Change) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MIDI-zendkanaal/Local Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Arranger Update-snelheid voor User Programs . . . . . . . . . . 45
Memory Backup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Fabrieksinstellingen laden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Link to 16TRK Sequencer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
13.Aansluiten op een MIDI-instrument . . . . . . .46
14.Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.1 Overzicht van DSP-effecten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
14.2 Specificaties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Tones, Drum Sets, Music Styles. . . . . . . . . . .48
KR-177 –
1. Voorzorgsmaatregelen
❏ Voeding
• Schakel de KR-177 en de overige instrumenten altijd uit
voordat u ze op elkaar aansluit.
• Sluit de KR-177 nooit aan op een stopcontact waar
andere apparaten, die brom of ruis veroorzaken (b.v.
dimmers, motoren enz.) of veel vermogen trekken, op
zijn aangesloten.
❏ Plaatsing
• Gebruik, voor het reinigen van het instrument, enkel een
zachte, droge of lichtjes bevochtigde doek. Om hardnekkig vuil te verwijderen, gebruikt u een neutraal reinigingsmiddel. Wrijf de KR-177 daarna droog met een
zachte doek.
• Gebruik nooit oplosmiddelen zoals bv. verfverdunners
want deze kunnen de behuizing beschadigen.
❏ Herstellingen en uw data
❏ Andere voorzorgsmaatregelen
• Het zou kunnen dat de geheugeninhoud onder invloed
van een foute bediening of een defect van de KR-177 verloren gaat. Om uzelf te beschermen tegen het verlies van
data schrijft u belangrijke instellingen het best weg naar
een hoogwaardige diskette (floppy). Het is echter denkbaar dat de data op een diskette niet meer kunnen worden gelezen. Ook hiervoor wijst Roland elke aansprakelijkheid af.
• Behandel de KR-177 zachtjes.
• Sla nooit op het display.
• Pak tijdens het aansluiten of het verbreken van aansluitingen altijd de stekkers van een kabel vast. Trek nooit
aan de kabel zelf om de aders niet te beschadigen en kortsluitingen te voorkomen.
• Wacht, wanneer u de KR-177 van een koude plaats (bv.
een auto) naar een warme brengt, ongeveer één uur voordat u de drive gebruikt. Gebruik de drive nooit op vochtige plaatsen omdat een hoge vochtigheidsgraad de werking van de drive in de war kan brengen. Soms leidt dit
zelf tot een beschadiging van de diskette.
• Om een diskette in de drive te stoppen moet u ze voorzichtig, maar volledig in de drive drukken tot ze vastklikt.
Druk op de uitwerptoets om de diskette weer uit de drive
te kunnen halen.
• Haal de diskette nooit uit de drive wanneer de indicator
van de drive oplicht.
• Haal de diskette uit de drive voordat de KR-177 in- of
uitschakelt.
• Om schade aan de koppen van de drive te voorkomen
moet u de diskette altijd vlak houden (dus niet onder een
hoek) wanneer u ze in de drive stopt of ze uitwerpt.
❏ Behandeling van diskettes
• Diskettes bevatten een plastic schijfje met een magnetisch
oppervlak. De opslag en het lezen van de data vereisen
een microscopische nauwkeurigheid. Daarom neemt u
het best de volgende dingen in acht:
• Raak het magnetisch oppervlak binnenin de behuizing
van een diskette nooit aan.
• Laat diskettes e.d. nooit op vuile of stoffige plaatsen liggen.
• Stel uw floppies nooit bloot aan temperaturen beneden
de 10° en boven de 50°C.
• Stel een diskette nooit bloot aan sterke magnetische velden, zoals bv. in de buurt van een luidspreker.
• Diskettes zijn van een beveiligingsnokje voorzien. Laat dit
zo vaak mogelijk in de PROTECT-stand staan. Kies de
WRITE-stand enkel wanneer u nieuwe data naar de diskette wilt wegschrijven.
Achterkant v.d. diskette
WRITE
(u kunt er data naar wegschrijven)
Beveiligingsnokje
PROTECT
(de diskette is beveiligd)
3
English
• Houd a.u.b. in de gaten dat de geheugeninhoud tijdens
een herstelling verloren kan gaan. Schrijf belangrijke data
dus altijd zo snel mogelijk weg naar een diskette of noteer
ze (indien dat mogelijk is). Tijdens herstelingswerken
wordt er getracht de geheugeninhoud te bewaren, maar
een garantie hiervoor is er niet. Roland wijst elke aansprakelijkheid m.b.t. dataverlies tijdens herstellingen af.
❏ Disk-drive
English
❏ Onderhoud
Alvorens diskettes te gebruiken
English
• Dit instrument zou de ontvangst van een radio of televisie kunnen storen. Stel de KR-177 daarom nooit in de
buurt van dergelijke apparaten op.
• Stel de KR-177 nooit in de buurt van sterke magnetische
velden (bv. grote luidsprekers) op.
• Plaats het instrument altijd op een stevig en effen oppervlak.
• Stel de KR-177 niet bloot aan overmatige trillingen terwijl de disk drive werkt.
• Zorg dat de KR-177 nooit in het directe zonlicht staat.
Laat hem bovendien nooit op warme plaatsen staan c.q.
in een gesloten auto waar de zon op schijnt. Overdreven
warmte kan voor verkleuringen en vervorming van de
ombouw zorgen.
• Tijdens het gebruik wordt dit instrument warm. Dat is
volkomen normaal.
• Om uw buren niet te storen gebruikt u ‘s avonds laat of ‘s
ochtends vroeg het best een hoofdtelefoon. Ook op
andere uren van de dag houdt u het volume het best binnen aanvaardbare perken.
• Voor het transport van de KR-177 gebruikt u het best de
originele verpakking of een speciaal hiervoor gemaakte
koffer.
NEDERLANDS
Lees alle voorzorgsmaatregelen en dienaangaande
instructies alvorens met de KR-177 te werken. Behartig bovendien de volgende punten:
KR-177 Handleiding—Voorzieningen op de panelen
• Diskettes met belangrijke muziekgegevens voor dit
instrument moet u altijd beveiligen (d.w.z. de PROTECT-stand van het beveiligingsnokje kiezen) alvorens ze
in de drive van een ander instrument te stoppen (met uitzondering van de PR-300, of een instrument van de
HP-G-, MT-, KR- of Atelier-serie). Anders kan het namelijk gebeuren dat het betreffende instrument (c.q. de
computer) een handeling uitvoert die de diskette voor de
KR-177 onleesbaar maakt.
• Kleef de sticker altijd volledig op de diskette. Ga dit even
na alvorens de diskette in de drive te stoppen. Doet u dat
namelijk niet, dan kan het gebeuren dat u de diskette op
zekere dag niet meer uit de drive kunt halen.
• Leg een diskette na gebruik altijd weer in haar doosje of
beschermhoes. Laat ze niet zomaar ergens liggen.
2. Voorzieningen op de panelen
2.1 Frontpaneel
A Part Volume ACCOMP- en KEYBOARD-knoppen
Met deze knoppen roept u twee display-pagina’s op
waar u respectievelijk het volume kunt regelen van de
begeleidingspartijen [ACCOMP] en van de partijen die
u op het klavier speelt [KEYBOARD].
B DEMO-knop
Met deze knoppen kunt u de hulpfunctie oproepen.
Deze bevat verklaringen van de belangrijkste functies
evenals een aantal spelletjes voor het herkennen van
akkoorden enz. Bovendien kunt u via deze knop de
demosongs beluisteren.
C UTILITY-knop
Deze knop biedt u toegang tot verschillende functies
die nergens anders thuishoren (zie “Utility-menu” op
blz. 42).
D MUSIC STYLE-knoppen
Hiermee kiest u een Music Style-groep. “Interne
Music Styles en Styles op diskette” op blz. 51.
E VOLUME-regelaar
Hiermee bepaalt u het totaalvolume van het instrument.
F USER PROGRAM-knop
Deze knop gebruikt u om zelfgemaakte instellingen op
te slaan en achteraf weer te laden.
G TEMPO-knoppen
Met deze knoppen kunt u het tempo van de geselecteerde Music Style of Song instellen.
4
H PAD-knoppen
Deze knoppen kunnen verschillende functies hebben,
die u zelf kunt definiëren (zie “Functies aan de Padknoppen toewijzen” op blz. 40).
I FILL IN-knoppen
Deze knoppen hebben twee functies: u kunt ze gebruiken om een begeleidingspatroon van de geselecteerde
Music Style op te roepen of om van een begeleidingspatroon naar een overgang (Fill-In) over te schakelen.
J SYNC-knop
Als u op deze knop drukt, start de begeleiding zodra u
op het klavier begint te spelen.
K INTRO/ENDING-knop
Hiermee kunt u de weergave laten beginnen met een
intro en laten eindigen met een slot.
L START/STOP-knop
Hiermee start of stopt u de weergave van een Music
Style.
KR-177 – Frontpaneel
NEDERLANDS
N HOLD-knop
In de meeste gevallen verdwijnt de geselecteerde display-pagina na een aantal seconden weer. Druk op
deze knop om het display te “vergrendelen”, zodat de
pagina’s niet meer automatisch verdwijnen. Druk nog
een keer op deze knop om de Hold-functie weer uit te
schakelen, of op [EXIT] om deze pagina meteen te verlaten.
O Tempo-/telindicators
Deze indicators knipperen in de maat van de geselecteerde Music Style of Song en geven op die manier dus
de maat en het tempo van de weergave aan. Naar
gelang de maatsoort kan het gebeuren dat de laatste
indicator verschillende keren knippert (zo bv. bij een
6/8-maat).
English
M Display en bijbehorende knoppen
Hier vindt u nuttige informatie omtrent de bediening
van de KR-177. Met de knoppen links en rechts naast
het display (hun functie verschilt naar gelang de gekozen display-pagina) kunt u de afgebeelde functies
selecteren.
P LCD Contrast-regelaar
Gebruik deze regelaar om het contrast van het display
te veranderen als u het maar moeilijk kunt lezen.
Q EXIT-knop
Druk op deze knop om terug te keren naar de vorige
display-pagina of naar de Master-pagina.
English
X Netschakelaar POWER (links)
Druk op deze knop om de KR-177 in en uit te schakelen.
S KEYBOARD MODE-knoppen (Whole, Lower, Upper)
Met deze knoppen bepaalt u of u één klank (Tone) via
het volledige klavier wilt aansturen (“Whole”), of één
met de linkerhand en een andere met de rechterhand.
Y Disk-drive (rechts)
Via deze drive kunt u op diskette opgenomen muziek
weergeven en Song/instellingen naar een diskette wegschrijven of van een diskette laden.
T COMPOSER-sectie
Met deze knoppen bedient u de ingebouwde sequencer (die heet bij de KR-177 Composer).
Z PHONES-aansluitingen (links, onder het klavier)
Hierop kunt u twee stereo-hoofdtelefoons aansluiten
(bij voorkeur een Roland RH-25 of RH-50). Als u een
hoofdtelefoon aansluit, wordt het geluid van de ingebouwde luidsprekers uitgeschakeld.
U ONE TOUCH PROGRAM-knoppen
Eén druk op één van deze knoppen volstaat om de
KR-177 voor een bepaalde situatie te configureren.
V MELODY INTELLIGENCE-knop
Druk op deze knop om uw melodieën van een automatische tweede stem (of harmonie) te voorzien.
W TRANSPOSE [ ]/[ ] -knoppen
Hiermee kiest u een andere toonaard.
5
English
R TONE-knoppen
Hiermee kiest u de Tone-groep (zie “Tones kiezen” op
blz. 15).
KR-177 Handleiding—Voorzieningen op de panelen
2.2 Achterpaneel
A MIDI-connectors (IN/OUT)
Via deze connectors kunt u de KR-177 verbinden met
andere MIDI-instrumenten.
B PEDAL-aansluiting
Sluit hier de pedaalkabel van de bijgeleverde stand
aan.
C INPUT R/L (MONO) ingangen
Hier kunt u de audio-uitgangen van een externe signaalbron (MIDI-instrument, audio-uitgangen, CDspeler, cassettedeck enz.) aansluiten. Die signalen worden dan eveneens via de luidsprekers van de KR-177
weergegeven.
6
D OUTPUT R/L (MONO) uitgangen
Deze connectors dienen om het uitgangssignaal van de
KR-177 naar een externe versterker of een bandopnemer te sturen (zie “Geluid naar externe apparatuur
sturen” op blz. 7).
E AC IN
Sluit hier het bijgeleverde netsnoer aan.
3. Voordat u aan de slag gaat
De muziekstandaard kan heel eenvoudig worden ingesteld door hem op te tillen en te zorgen dat hij door de
flappen wordt gesteund. Om hem weer neer te klappen moet u hem even naar u toe trekken, de flappen
naar de achterkant drukken en het geheel laten zakken.
3.4 Hoofdtelefoons gebruiken
Op de PHONES-uitgangen kunt u twee stereo-hoofdtelefoons (zoals de Roland RH-25, RH-50 enz.) aansluiten. Deze uitgangen leveren hetzelfde signaal als de
OUTPUT R/L (MONO) uitgangen. Zodra u een
hoofdtelefoon aansluit, komt er geen geluid meer uit
de luidsprekers. Er zijn twee hoofdtelefoon-aansluitingen.
NEDERLANDS
3.1 Muziekstandaard installeren
KR-177 – Muziekstandaard installeren
3.2 Netsnoer aansluiten
2. Verbind het bijgeleverde netsnoer met de AC INaansluiting op de achterzijde van de KR-177 en steek
de stekker in een stopcontact.
Opgelet: Verbreek de aansluiting op het lichtnet als u van
plan bent de KR-177 een tijdlang niet te gebruiken.
3.3 In- en uitschakelen
U kunt twee hoofdtelefoons
aansluiten
Het volume van de hoofdtelefoons regelt u met de
[VOLUME]-regelaar.
Opgelet: Gebruik best een stereo-hoofdtelefoon, bij voorkeur
een Roland RH-50 of RH-25.
Opgelet: U mag een hoofdtelefoon nooit overdreven luid
zetten en er ook niet te lang ononderbroken naar luisteren,
anders riskeert u tijdelijk of permanent gehoorverlies.
English
1. Vóór u de KR-177 inschakelt, moet u de [VOLUME]regelaar op het frontpaneel in de minimumstand zetten.
LINKER KANT
(onder het klavier)
English
1. Zorg dat de [POWER]-schakelaar op het frontpaneel
(links) is uitgeschakeld.
3.5 KR-177 met externe
geluidsapparatuur verbinden
Als u het geluid van uw KR-177 extra wilt versterken,
moet u de OUTPUT-uitgangen met een externe
installatie verbinden.
Geluid naar externe apparatuur sturen
Indrukken om het instrument in te schakelen.
AAN
UIT
Nog een keer indrukken om het weer uit te schakelen.
Enkele seconden later is het instrument beschikbaar
en hoort u geluid als u op het klavier speelt.
Om het geluid van de KR-177 via externe luidsprekers
te versterken of op te nemen op een cassetterecorder
moet u de OUTPUT R/L (MONO)-connectors verbinden met de AUX IN-, LINE IN- of CH IN-aansluitingen van de externe mixer/versterker.
Opgelet: De KR-177 is uitgerust met een beveiligingscircuit.
Daarom hoort u pas enkele seconden na het inschakelen
geluid.
Naar de AUX IN/LINE IN-aansluitingen
van een externe versterker, een mengpaneel e.d.
Opgelet: Gaat het om mono-apparatuur, sluit dan enkel de
OUTPUT L (MONO) connector van de KR-177 aan.
7
English
2. Daarna mag u op de [POWER]-schakelaar links van
het klavier drukken.
Vóór het maken of verbreken van audio-aansluitingen
moet u zowel de KR-177 als het externe apparaat uitschakelen.
KR-177 Handleiding—Basiswerking/display-informatie
Opgelet: Om de KR-177 met een cassetterecorder of een
HiFi-installatie te verbinden hebt u speciale kabels nodig
met mono-jacks aan het ene einde en RCA/cinch-stekkers
aan het andere einde.
Zie de uitleg hierboven voor de aansluitingen. Hier
moet u de LINE OUT-connectors e.d. van het externe
apparaat echter op de INPUT-connectors van de
KR-177 aansluiten.
Zodra u alles hebt aangesloten, mag u de verschillende
apparaten in de hieronder beschreven volgorde
inschakelen:
1. Schakel de KR-177 in.
2. Schakel het mengpaneel, de versterker enz. (in deze
volgorde) in.
Audiosignalen van externe apparaten versterken
Van de LINE OUT-connectors e.d.
van een extern instrument, CD-speler enz.
U kunt de audio-uitgangen van een extern MIDIinstrument, CD-speler e.d. op de INPUT-connectors
aansluiten. De signalen van dat instrument/apparaat
worden dan eveneens via de luidsprekers van de
KR-177 versterkt.
4. Basiswerking/display-informatie
De KR-177 is uitgerust met een groot display dat u op de hoogte houdt van de status en bovendien toegang biedt tot
functies waarvoor er geen regelaars of knoppen zijn.
Over de typografie in deze handleiding
Even een paar afspraken maken over de manier waarop we één en ander typografisch onderscheiden:
[≈]— Hiermee duiden we een knop of regelaar aan die
zich op het bedieningspaneel bevindt.
Bijvoorbeeld: “Druk op TONE [PIANO].”
< >— Hiermee duiden we items aan die in het display
worden afgebeeld. Om zo’n item te kiezen drukt u op
de overeenkomstige knop die zich (eventueel schuin)
onder de afgebeelde functie bevindt.
Bijvoorbeeld: Druk op <Layer> (zie hieronder).
Het basisscherm
Meestal bevindt u zich op het basisscherm, dat er als volgt uitziet (u kunt dit ook te voorschijn halen door op One
Touch Program [ARRANGER] te drukken):
Tempo
Gekozen Style
Maatsoort
Huidige maat
Metronoom aan/uit
Tone-naam
(Upper of Whole)
Ander Style-niveau
kiezen
Functie toewijzen aan
de [PAD]-knoppen of
de pedalen
U kunt twee
klanken samen
bespelen
Oproepen v.h. Function-menu
Opgelet: U kunt ook de helderheid van het display aanpassen. Gebruik hiervoor de contrastregelaar op het frontpaneel.
8
KR-177 – Voorstelling van de functies — [DEMO]
Werken met en via het display
Naar de volgende pagina
Display-pagina’s kiezen — <√√PAGE> en
<PAGE®®>
Display “vergrendelen”— [HOLD]
Heel wat pagina’s worden maar tijdelijk afgebeeld; na
enkele seconden keert u terug naar de vorige pagina of
naar het basisscherm. U kunt dit vermijden (dus op de
huidige pagina blijven) door op [HOLD] te drukken.
Terugkeren naar de vorige pagina of naar het basisscherm — [EXIT]
Door op [EXIT] te drukken keert u terug naar de vorige
pagina of naar het basisscherm.
Het display van de KR-177 kan u een rondleiding
geven langs de verschillende functies van de KR-177.
Dat gaat als volgt:
2. Met de <▲> en <▼> knoppen rechts van het display kunt u naar andere pagina’s gaan.
De verschillende pagina’s geven u een omschrijving
van het gebruik van verschillende functies.
4. Druk nogmaals op [DEMO] om de Demo-pagina te
verlaten.
Even de klanken en Styles beluisteren —
<Sound>/<Style>
4. Door nogmaals op <Demo> (of op <Next>) te
drukken kunt u naar de tweede demosong luisteren.
De weergave stopt automatisch aan het einde van alle
songs.
5. Druk op <Exit> of <To Menu> om de weergave
weer te stoppen.
Opgelet: Alle rechten voorbehouden. Het ongeoorloofde
gebruik van deze demosongs voor andere doeleinden dan
het privégebruik vormt een inbreuk op de wetgeving.
Opgelet: De data van de demosongs worden niet naar de
MIDI OUT-connector gezonden.
English
3. Kies met de knoppen onder het display de gewenste
functie.
U komt nu terecht op een pagina waar functie en werking van het geselecteerde item worden gedemonstreerd.
3. Kies met de knoppen naast het display het gewenste
instrument of druk op <Next> om naar de volgende
Music Style te gaan.
U krijgt nu een stukje muziek te horen dat gebruik
maakt van de geselecteerde Tone of Style. Hoeveel
demosongs er beschikbaar zijn hangt een beetje af van
het gekozen instrument. Zodra een Song afgelopen is,
begint de volgende.
English
1. Druk op [DEMO].
U komt nu op de Demo-pagina terecht, die uit drie
pagina’s bestaat.
English
5. Overzicht van de KR-177
5.1 Voorstelling van de functies
— [DEMO]
NEDERLANDS
Naar de vorige pagina
Een aantal functies beslaan meerdere pagina’s. Deze
kiest u met <PAGE®®> (volgende pagina) en
<√√PAGE> (vorige pagina).
Taal kiezen (<Language> functie)
Het basisscherm en een deel van het Demo-menu
kunnen in verschillende talen worden afgebeeld.
U kunt de KR-177 ook een stukje muziek laten spelen
om een indruk te krijgen van de klanken (Tones) en
begeleidingen (Styles) die zich aan boord bevinden.
1. Druk in de Demo-pagina op <Language>.
1. Druk op de Demo-pagina op <Sound> voor een
demonstratie van de Tones of op <Styles> voor een
demonstratie van de Music Styles.
Opgelet: Nadat u de KR-177 hebt uitgeschakeld wordt
opnieuw de originele taal gekozen. Wilt u dat de taal die u
hebt gekozen na het uitschakelen bewaard blijft, zie dan
“Memory Backup” op blz. 45.
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
taal.
2. Druk op <Demo> rechtsonder in het display.
9
KR-177 Handleiding—Overzicht van de KR-177
<Game> functie
Door <Game> te selecteren kunt u een spelletje
“noten-raden” of “akkoorden-raden” spelen.
In het display verschijnt een afbeelding van een piano,
u kunt nu over het volledige klavier piano spelen met
de klank “Grand Piano 1”.
Metronoom
1. Kies op de Demo-pagina de optie <Game>.
2. Kies met de knoppen onder het display het
gewenste spelletje.
De opties zijn, van links naar rechts: “noten raden”,
“akkoorden raden” en “akkoorden oefenen”.
Noten raden — Probeer te raden welke noten de
KR-177 voor u speelt.
Akkoorden raden — Probeer te raden uit welke noten
het akkoord bestaat dat de KR-177 voor u speelt.
Akkoorden oefenen — Bekijk het akkoord en probeer
het te spelen.
De spelletjes werken als volgt:
3. Kies met de knoppen onder het display “Beginner”
(beginner) of “Advanced” (gevorderd).
Het display beeldt de opdracht af.
Enkele seconden later verschijnt de eerste tip
(in het midden van het display).
Weer enkele seconden later krijgt u een tweede tip.
Probeer te antwoorden voordat uw tijd op is.
Hoe sneller u het juiste antwoord geeft, hoe hoger uw score..
5.2 Spelen op de KR-177
One Touch Program: “instrumenttype”
kiezen
Met de One Touch Program-knoppen kunt u op elk
moment de juiste instellingen kiezen voor een aantal
gebruikssituaties. Als u piano wilt spelen, moet u op
[PIANO] drukken. Wilt u uw KR-177 omtoveren in een
orgel, druk dan op [ORGAN]. Om gebruik te maken
van de Arranger, moet u op [ARRANGER] drukken. We
gaan even kijken wat dat voor elk van de drie knoppen
inhoudt.
Piano spelen — One Touch Program [PIANO]
De instellingen die u met One Touch Program [PIANO]
kiest zijn ook de standaardinstellingen die de KR-177
kiest na het inschakelen.
1. Druk op One Touch Program [PIANO].
10
Klep openen
en sluiten
Functie
■ Klep openen en sluiten
We hebben het hier over de “virtuele” klep van de
vleugelpiano die door de KR-177 wordt nagebootst.
Het openen of sluiten van de klep bij een vleugelpiano
heeft een grote invloed op de klank van het instrument. Deze klankkleurverschillen kunt u met de
KR-177 simuleren.
2. Druk op One Touch Program [PIANO] om naar de
pianopagina te gaan.
Met <▲Open> en <▼Close> kunt u de klep van de
vleugel openen en sluiten.
Bij iedere druk op <▲Open> gaat de klep in het display iets verder open en wordt de pianoklank helderder.
Bij iedere druk op <▼Close> gaat de klep in het display iets verder dicht en wordt de pianoklank iets doffer.
■ Metronoom inschakelen
De KR-177 beschikt over een ingebouwde metronoom. Die kunt u gebruiken om bij het oefenen de
maat te houden. In het display ziet u een afbeelding
van een metronoom. Met de knop rechts daarvan
schakelt u hem in en uit.
Het tempo kunt u aanpassen met TEMPO [+] en [–].
Door tegelijk op TEMPO [+] en [–] te drukken kiest u
opnieuw het standaardtempo.
Opgelet: U kunt ook het volume en de maatsoort van de
metronoom aanpassen. Hoe dat in zijn werk gaat leggen we
uit op “Maatsoort en volume van de metronoom” op
blz. 36.
Opgelet: Op dit moment zijn maatsoort en tempo van de
metronoom gelijk aan die van de momenteel geselecteerde
Style.
KR-177 – Spelen op de KR-177
Soft-pedaal
(kan ook andere
functies hebben)
Demperpedaal
Demperpedaal (rechts) — Als u dit pedaal indrukt,
blijven alle noten doorklinken.
Opgelet: In de Split- en Arranger-mode heeft het SOFTpedaal (links) andere functies. Zie “Functie van de voetschakelaars” op blz. 41.
Opgelet: Nadat u de KR-177 hebt uitgeschakeld wordt
opnieuw het type “Jazz Organ 1” gekozen.
■ Functiemenu —<Func...>
Dit menu bevat verschillende functies die verband
houden met orgel spelen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder “Function-menu” op blz. 36.
Spelen met begeleiding — One Touch Program
[ARRANGER]
De KR-177 is uitgerust met een krachtige begeleidingsautomaat, die uw solo’s kan voorzien van aangepaste orkestarrangementen. Die arrangementen
noemen we Music Styles. Er zijn 111 ingebouwde
Styles voor zowat alle muziekgenres. Vindt u tussen de
ingebouwde Styles niet uw gading, dan kunt u extra
Styles van diskette laden of uw eigen Styles creëren.
English
■ Functiemenu — <Func...>
Dit menu bevat verschillende functies die verband
houden met piano spelen. Meer gedetailleerde informatie vindt u onder “Function-menu” op blz. 36.
Naast de pianoklank waarmee we op dit moment werken biedt de KR-177 natuurlijk nog veel meer klanken.
Hoe u die kunt kiezen leest u onder “Tones kiezen” op
blz. 15.
■ Type orgel kiezen
Met <√Type> en <Type®> kiest u het gewenste type
orgelklank. Telkens wanneer u op One Touch Program
[ORGAN] drukt, kunt u met deze orgelklank spelen tot
u de KR-177 uitschakelt.
English
SOFT-pedaal (links) — Als u op dit pedaal drukt,
wordt de klank doffer.
■ Rotary-effect (draaiende luidspreker) bedienen
De Jazz Organ-klank is voorzien van een Rotaryeffect. Dit effect simuleert de klank van een ronddraaiende luidspreker die voor de typische klank van het
orgel zorgt.
Druk op de knop naast deze display-functie om afwisselend de snelle (“F”) en de trage (“S”) draaisnelheid
te kiezen.
NEDERLANDS
■ Functies van de pedalen
De KR-177 is voorzien van een PEDAL-aansluiting
waarop u de kabel van de stand moet aansluiten. Na
inschakelen of wanneer u op One Touch Program
[PIANO] drukt hebben de pedalen in de stand de volgende functie:
Orgel spelen — One Touch Program [ORGAN]
Snelheid van het
Rotary-effect kiezen
Metronoom
aan/uit
Andere orgelklank kiezen
Function-menu
■ Spoedcursus ‘Arranger gebruiken’
Ziehier wat u moet doen om met de Arranger te kunnen werken:
1. Druk op One Touch Program [ARRANGER].
Het klavier is nu verdeeld in twee helften. De grens ligt
bij de noot F#3.
F#3
In de linker klavierhelft (“Lower”) kunt u de klank
“Lower Organ 1” spelen, terwijl de standaardkeuze
voor de bovenste klavierhelft het “Jazz Organ 1” is.
Deze twee klanken vormen samen de “Jazz Organ”klank. Verderop komt u te weten hoe u nog andere
types kunt kiezen.
Linkerhand:
begeleiding
Rechterhand:
melodie
2. Kies een Music Style (zie “Music Styles kiezen” op
blz. 20).
3. Speel een akkoord op de linker klavierhelft om de
begeleiding te starten.
11
English
Druk op One Touch Program [ORGAN].
In het display verschijnt een afbeelding van een orgel
en het klavier van de KR-177 wordt bij de F#3 in een
onder- (linkerhand) en een bovenmanuaal (rechterhand) verdeeld.
De Arranger is interactief: hij past de toonaard van de
begeleiding altijd aan de gespeelde akkoorden aan (zie
“Wat is een Arranger?” op blz. 19).
KR-177 Handleiding—Overzicht van de KR-177
Eerst hoort u een intro, daarna begint de “normale”
begeleiding waarover u de melodie kunt spelen. Met
de TEMPO-knoppen kunt u het tempo van de begeleiding aanpassen.
Dit zijn de akkoorden die u nodig hebt voor “When
The Saints…”:
Het spelen van akkoorden kunt u op de volgende
manier vereenvoudigen:
• Voor majeurakkoorden hoeft u enkel de grondtoon te
spelen (zie “Eenvoudige vingerzetting (Chord Intelligence)” op blz. 23).
• Eens u een akkoord hebt gespeeld, mag u de betreffende toetsen loslaten. De begeleiding gaat dan op
basis van het gespeelde akkoord door tot u het volgende akkoord aanslaat.
4. Zodra het stuk is afgelopen, drukt u op
[INTRO/ENDING].
Om één en ander wat duidelijker te maken gaan we
“When The Saints Go Marching In” proberen te spelen met een passende begeleiding.
Praktijkvoorbeeld: “When The Saints Go
Marching In”
1. Druk op One Touch Program [ARRANGER].
U komt nu op de basispagina terecht. Tijdens het spelen met begeleiding kunt u hier zien hoe de akkoorden
heten die u in het Lower-klaviergedeelte speelt.
C
G
Rechts
Links
F
Het tempo kunt u aanpassen met TEMPO [+]- en [–].
Door tegelijk op TEMPO [+] en [–] te drukken kiest u
opnieuw het standaardtempo van de Jazz Band Style.
5. Druk op [INTRO/ENDING] zodra het stuk is afgelopen.
Wilt u het stuk nog een keer spelen, druk dan op
[SYNC]. Zodra u dan op de linker klavierhelft een toets
aanslaat, begint de begeleiding opnieuw te spelen.
Opgelet: U kunt de begeleiding op verschillende manieren
starten en stoppen (zie “Style starten en stoppen” op
blz. 21).
Eens u een beetje vertrouwd bent met het stuk, mag u
proberen op de plaatsen waar in de partituur “To Variation” staat op Fill In [TO≈VARIATION] te drukken.
Luister hoe de begeleiding verandert. Later zullen we
zien welke mogelijkheden de Arranger nog allemaal
biedt.
Akkoordengrafiek
When The Saints Go Marching In
Amerikaans volkslied
C
Rechts
Links
8
( 8 maten Intro )
C
E
F
C
E
F
G
C
E
C-akkoord
2. Druk op STYLE [BIG≈BAND].
3. Selecteer in de lijst met Styles in het display de
optie <Jazz Band>.
Rechts G
Links
G
Rechts D
Links G-akkoord
4. Zodra u nu een noot in de linker klavierhelft aanslaat, begint de begeleiding. Speel de noot C (do),
want dat is de grondnoot van het eerste akkoord uit
“When The Saints…”.
Die grondnoot volstaat om het volledige akkoord te
spelen (dit is één van de “hulpmiddeltjes” waar we het
daarnet over hadden).
E
E
D
Eerst hoort u een intro van acht maten, daarna mag u
de melodie beginnen spelen.
12
C
C-akkoord
C
Rechts G F
Links F-akkoord
E
F
1. C
Rechts C
Links C-akkoord
C
E
E
G
C
F
U hebt nu de Style “Jazz Band” gekozen. Na enkele
seconden keert u terug naar de basispagina.
E
G
G
E
C-akkoord
C
G
C
D
G-akkoord
2. C
C
E
F
C
C-akkoord
To Variation
Intro/Ending
F
KR-177 – Songs van diskette weergeven
5.3 Songs van diskette
weergeven
Opgelet: Lees vóór het gebruik van diskettes eerst de voorzorgsmaatregelen onder “Alvorens diskettes te gebruiken” op
blz. 3.
1. Steek een diskette met muziekdata in de drive.
2. Druk op [SONG].
Als u op [RESET] drukt, wordt de opname niet alleen
gestopt maar ook teruggespoeld naar het begin (de
eerste maat).
Alle Songs weergeven
6. Druk op <All Song>.
Alle Songs van de diskette worden in volgorde weergegeven. De weergave wordt bovendien herhaald tot u ze
stopt.
Voor- en terugspoelen
English
7. Druk op <STOP■> of [STOP] om de weergave te
stoppen.
Als u op [RESET] drukt, wordt niet alleen de opname
gestopt maar wordt er ook teruggespoeld naar het
begin (de eerste maat).
NEDERLANDS
De KR-177 is uitgerust met een disk drive die toelaat
om in de handel verkrijgbare (Standard MIDI Files)
weer te geven of om nummers te beluisteren die u zelf
opgenomen en naar een diskette weggeschreven hebt.
Ziehier hoe u die beluistert:
5. De weergave stopt automatisch aan het einde van
de Song.
Om eerder te stoppen drukt u op <STOP■> of [STOP].
Met [FWD] en [BWD] kunt u vooruit- en terugspoelen
door de maten van de song.
U komt nu bij de “Song Select”-functie terecht.
Opgelet: Naar gelang de omvang van de Song neemt het
voor- en terugspoelen nogal wat tijd in beslag.
Opgelet: U kunt de weergave van bepaalde instrumenten
(sporen) uitschakelen en daar zelf iets voor in de plaats spelen. Zie “Weergave van bepaalde sporen tijdelijk uitschakelen” op blz. 27.
Opgelet: U kunt een stukje markeren en laten herhalen. Dat
is handig als u een moeilijke passage wilt oefenen. Meer
gedetailleerde informatie vindt u onder “Markeerpunten:
bepaalde passages herhalen” op blz. 37.
English
Opnames in het interne geheugen van de KR-177 worden gewist zodra u een Song van diskette laadt. Als er
een opname in de KR-177 aanwezig is, die nog niet
werd opgeslagen, krijgt u, bij het drukken op [SONG]
de volgende melding te zien:
Bij iedere druk op één van deze knoppen gaat u één
maat vooruit of terug. Door één van de knoppen ingedrukt te houden gaat u doorlopend vooruit of terug.
English
Druk op <OK> als u de Song wilt wissen. Wilt u die
opname bewaren, druk dan op <Cancel> en zie
“Opnames op diskette bewaren” op blz. 28.
Songs kiezen en weergeven
3. Kies met knoppen naast het display de Song die u
wilt horen.
Zijn er meer Songs te kiezen dan op één pagina passen, gebruik dan <√√PAGE> en <PAGE®®> om
naar de overige pagina’s te gaan.
4. Druk op <Play®> of op [PLAY] om de weergave van
die Song te starten.
Na enkele seconden gaat u terug naar de vorige pagina.
Opgelet: Als de song in het midden van een maat begint
beeldt het display eerst “PU” (pickup) af en vervolgens het
maatnummer.
13
KR-177 Handleiding—Overzicht van de KR-177
5.4 Pitch Bend en transpositie
Met het linker pedaal van de KR-177 kunt u de
gespeelde noten buigen. Hiervoor moet u echter eerst
de Pitch Bend-functie aan het pedaal toewijzen (zie
“Functie van de voetschakelaars” op blz. 41) en aangeven of de noten opwaarts (“Bend Up”) of neerwaarts
(“Bend Down”) moeten worden verschoven. Bovendien moet u het Pitch Bend-interval instellen (zie
blz. 43), d.w.z. bepalen hoeveel halve tonen de toonhoogte verschuift wanneer u het pedaal intrapt.
Als u bv. een C speelt en wilt dat de toonhoogte bij het
intrappen van het pedaal naar D verhuist, moet u voor
Pitch Bend Range de waarde “2” instellen (twee halve
tonen) en “Bend Up” voor Pedal Assign kiezen. Om de
toonhoogte naar de G onder de C te buigen moet u de
Range-waarde op “5” zetten en voor Pedal Assign
“Bend Down” kiezen. (Stel “7” en “Bend Up” in om de
toonhoogte naar de G boven de C te buigen.)
Ligt de toonaard van de begeleiding u niet, dan kunt u
deze verhogen of verlagen met TRANSPOSE [#] en
[b].
Bij iedere druk op de [#]-knop gaat de toonaard een
halve stap omhoog, bij iedere druk op de []-knop gaat
hij een halve stap omlaag. Door tegelijk op deze twee
knoppen te drukken kiest u opnieuw de originele
toonaard van de Song.
Opgelet: Het transpositie-interval kunt u ook via het display instellen. Zie “Aanslaggevoeligheid/Transponeren” op
blz. 42.
14
6. Tones en aanverwante functies
De KR-177 heeft een groot aantal Tones (klanken) aan
boord. Deze Tones zijn onderverdeeld in acht groepen
(volgens familie).
1. Druk op [UTILITY] en ga met de <√√PAGE> of
<PAGE®®> knoppen naar de onderstaande pagina.
NEDERLANDS
6.1 Tones kiezen
KR-177 – Tones kiezen
“Normale” Tones kiezen
1. Druk op de gewenste TONE-knop.
De indicator van die knop licht op en in het display
verschijnt nu een Tone Select-pagina (bijvoorbeeld
Whole Mode Tone).
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
Tone.
Aan het einde van deze handleiding vindt u een overzicht van de beschikbare Expansion Tones.
Drum- en effectklanken — [DRUMS/SFX]
Iedere groep bevat een groot aantal Tones, zodat u
steeds de mogelijkheid hebt om een Tone te kiezen die
past bij het nummer dat u speelt.
Als u op [DRUMS/SFX] drukt kunt u een reeks drumen effectklanken op het klavier spelen.
Druk op [DRUMS/SFX] (de indicator licht op).
Opgelet: Wilt u verschillende Tones uit één groep de revue
laten passeren, druk dan op [HOLD] om het Tone Select
scherm te “vergrendelen”, zodat u niet steeds opnieuw op de
groepknop hoeft te drukken.
Opgelet: Zie “Rechtstreeks selecteerbare Tones” op blz. 48
voor een overzicht van de beschikbare klanken.
Opgelet: Onder “Tones kiezen voor de Upper- en LowerPart” op blz. 17 komt u te weten hoe u in de Split-mode
klanken kiest.
Opgelet: Een overzicht van de slagwerkklanken zoals ze over
het klavier verspreid liggen vindt u onder “Drum Sets”, aan
het einde van deze handleiding.
Om terug te keren naar de vorige pagina drukt u nogmaals op [DRUMS/SFX] of op [EXIT].
Drums of geluidseffecten
Expansion Tones kiezen
Expansion Tones kunt u enkel aan de Upper-Part toewijzen (Whole Keyboard-, Split- en Arranger-mode).
Opgelet — De keuze van een Expansion Tone is maar
tijdelijk. Als u een andere mode kiest (u gaat bijvoorbeeld van de Whole Keyboard naar de Split mode) dan
wordt opnieuw de laatst geselecteerde “normale” Tone
gekozen. U kunt de Expansion Tones niet in een Usergeheugen opslaan (zie blz. 39).
1. Druk eventueel weer op [DRUMS/SFX] (de indicator
licht op).
2. Druk op <SFX>.
U komt nu op de SFX-pagina terecht. Met de verschillende toetsen op het klavier kunt u verschillende
effectgeluiden spelen. In het display ziet u afbeeldingen van de verschillende effecten.
3. Als u nu op <Drums> drukt, keert u terug naar de
Drum-pagina.
Zoals u intussen hebt begrepen kunt u met één knop
wisselen tussen drum- en effectgeluiden.
15
English
We spreken hier van “normale” (of rechtstreeks selecteerbare) Tones omdat u daarnaast ook nog een aantal
Expansion Tones kunt kiezen (zie hieronder).
U komt nu op de Drum-pagina terecht. Met de toetsen op het klavier kunt u verschillende drumklanken
aansturen. In het display ziet u afbeeldingen van de
verschillende slagwerkinstrumenten.
English
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
Tone.
De naam van de geselecteerde Tone wordt geïnverteerd afgebeeld. Speel enkele noten op het klavier om
de gekozen Tone te beluisteren.
Er zijn uiteraard nog meer Tones binnen deze groep
dan de vier die u nu in het display ziet. Met
<√√PAGE> en <PAGE®®> kunt u andere
pagina’s kiezen.
English
Opgelet: U kunt deze Tones ook gebruiken om de melodie op
te nemen met de Composer (zie blz. 28).
KR-177 Handleiding—Tones en aanverwante functies
Drum Set Type kiezen
Druk op <√Type> of <Type®>.
Bij iedere druk op één van deze twee knoppen kiest u
een andere Drum Set, wat ook in het display wordt
aangegeven.
Opgelet: Er is maar één SFX-set.
Tones van effecten voorzien
Galm (REV)
Het Reverb-effect voorziet het geluid van galm, wat de
de indruk wekt dat u in een concertzaal zit te spelen.
1. Druk op [UTILITY].
2. Stel met <▲> en <▼> links van het display het
volume van het Reverb-effect in.
Als u de waarde “100” kiest, hoort u de galm op het
maximumvolume. De waarde “0” betekent dat u geen
galm hoort. Let wel: de REV-parameter geldt enkel
voor de klank die u op het klavier speelt, niet voor de
begeleiding. Met andere woorden: de regelaar bepaalt
in welke mate de klank die u op het klavier speelt naar
het Reverb-effect wordt gezonden. Het werkt zoals in
een kerk: als u harder zingt, hoort u meer galm, m.a.w.
door harder te zingen verhoogt u het volume dat door
de akoestiek van de kerk wordt omgezet in galm. Het
totale effectvolume (de kerk) blijft echter steeds hetzelfde.
Het voordeel van deze werkwijze is dat u, door de
REV-parameter in de minimumstand te zetten, het
effect niet weghaalt van de begeleidingspartijen.
Opgelet: U kunt kiezen uit verschillende types Reverb. Zie
“Reverb-types” op blz. 43.
Opgelet: Het galmaandeel van de Arranger-Parts en de partijen van de Composer kunt u niet veranderen.
Andere effecten (DSP)
Onder “DSP” (Digital Signal Processor) zitten een aantal effecten gegroepeerd die een interessante aanvulling vormen op het Reverb-effect. U kunt telkens één
DSP-effect gebruiken, maar er zijn wel verschillende
types. Een volledig overzicht van de DSP-effecten
vindt u onder “Overzicht van DSP-effecten” op
blz. 47.
1. Kies op de Tone Select-pagina <DSP…>.
U krijgt nu de onderstaande pagina te zien.
2. Kies met de knoppen links van het display het
gewenste effecttype en stel met de knoppen rechts van
het display de gewenste effectdiepte in.
Wilt u geen DSP effect gebruiken, kies dan “OFF” voor
DSP Type.
Opgelet: Het is niet mogelijk om verschillende DSP-effecten
tegelijk te gebruiken.
Opgelet: Als u het Rotary-effect kiest, kunt u de snelheid
van het effect regelen met de knop linksboven in het display.
Chorus
Het Chorus-effect maakt het geluid breder en “vetter”.
1. Nadat u op de Tone Select-pagina op <DSP…>
hebt gedrukt kiest u <PAGE®®>.
U krijgt nu de onderstaande pagina te zien.
2. Met de knoppen links van het display schakelt u het
effect in en uit en met de knoppen rechts van het display stelt u de gewenste effect-diepte in.
Na enkele seconden keert u terug naar de vorige
pagina.
Opgelet: U kunt kiezen uit verschillende types Chorus. Zie
“Chorus-types” op blz. 43.
Octave Shift (in octaven transponeren)
We hebben het hier over een functie waarmee u de
toonhoogte van Tones in stappen van één octaaf kunt
transponeren. Octave Shift kunt u apart instellen voor
de Lower- en Upper-Part.
Laten we dit even aan de hand van een voorbeeld
bekijken. Stel dat u dezelfde Tone (E.Piano 1) aan
zowel het Lower- als het Upper-gedeelte van het klavier toewijst. Aangezien het om twee aparte secties
gaat kunt u de octaaftransponering ervan eveneens
apart instellen. Voor de Lower-Part zou u Octave Shift
bv. op “+1” kunnen zetten om voor een overlapping te
zorgen in de octaven links (Lower) en rechts (Upper)
van het splitpunt. Dat laat dan weer toe om bijzonder
complexe partijen te spelen.
1. Kies op de Tone Select-pagina de Tone waarvan u
de octaafligging wilt wijzigen (zie blz. 15).
2. Druk op <Octave> om de gewenste octaafligging te
kiezen.
U kunt de toonhoogte maximaal twee octaven verhogen of verlagen. Na enkele seconden keert u terug naar
de basispagina.
Opgelet: Bij het inschakelen van de KR-177 krijgt iedere
Tone opnieuw zijn oorspronkelijke octaafligging toebedeeld.
U kunt de zelf ingestelde octaafliggingen echter wel opslaan.
Zie hiervoor “Memory Backup” op blz. 45.
16
KR-177 – ‘Modes’ voor het klavier
De indicators van Split [UPPER] en [LOWER] lichten op
en het klavier wordt bij de F#3 in twee helften
gesplitst.
NEDERLANDS
Opgelet: Soms gebeurt het dat heel hoge noten een octaaf te
laag worden weergegeven. Dat heeft te maken met het feit
dat elke Tone een bovengrens heeft en vanaf dat punt niet
meer hoger kan.
Opgelet: In de Whole Keyboard Play-mode kunt u de
octaafligging niet wijzigen (zie hieronder).
F#3
6.2 ‘Modes’ voor het klavier
Eén Tone over het volledige klavier
(Whole)
Upper-Part:
andere klank
Als u nu op het klavier speelt, hoort u verschillende
Tones voor de linker- en rechterhandpartij. De Tones
voor Lower (LW) en Upper (UP) worden in het display afgebeeld.
Lower Tone
Upper Tone
English
In de Whole-mode is één klank aan het volledige klavier toegewezen, zodat u met de linker- en rechterhand piano- en vergelijkbare partijen kunt spelen. Dat
verklaart waarom Whole automatisch wordt gekozen
zodra u op de One Touch Program [PIANO]-knop
drukt.
Lower-Part:
één klank
De Upper Tone is aanvankelijk de Tone die u het laatst
in de Whole-mode hebt gekozen (zie hierboven). Als
Lower Tone wordt bij inschakelen “Strings” gekozen.
Tones kiezen voor de Upper- en Lower-Part
Opgelet: Door tijdens het gebruik van de Arranger op
[WHOLE] te drukken kiest u de Piano Style Arranger-mode
(zie blz. 19).
Verschillende Tones met de linker- en rechterhand spelen (Split)
Druk op SPLIT [LOWER] of [UPPER].
2. Druk op de gewenste TONE-knop.
In het display verschijnt de Tone Select-pagina.
3. Kies de gewenste Tone.
Na enkele seconden keert u terug naar het basisscherm.
Opgelet: Als de (®) zich reeds op de Part bevindt waarvoor
u een Tone wilt kiezen, hoeft u niet meer op de overeenkomstige Part-knop te drukken.
Opgelet: Desgewenst kunt u een ander splitpunt kiezen. Zie
“Lower Tone in- en uitschakelen/splitpunt” op blz. 38.
Opgelet: In de Split-mode kunt u in de linker- of rechterhand soms andere toonhoogtes horen dan u speelt. Dit is
een automatische correctie van de KR-177 waarmee wordt
voorkomen dat de gespeelde noten “onnatuurlijk” (hoog of
laag) klinken.
Twee Tones tegelijk spelen (Layer)
U kunt niet alleen twee Tones naast elkaar spelen
(Split), maar ze ook op elkaar stapelen. Dat noemen
we dan Layer. Op die manier kunt u bijvoorbeeld
piano spelen met een “strijkerstapijt” eronder.
Opgelet: In de Layer-mode blijft de Lower Tone buiten
gebruik.
We gaan even het voorbeeld van daarnet aanhouden
en proberen een piano- en strijkersklank op elkaar te
stapelen.
1. Druk op TONE [PIANO] en kies de gewenste Tone.
17
English
U kunt het klavier vanaf een bepaalde (vrij te kiezen)
toets in een linker- en rechterhelft splitsen en dus twee
verschillende klanken bespelen. Die verdeling noemen
we een Split, en de toets die op de grens tussen de helften ligt noemen we het splitpunt. Het splitpunt kunt u
zelf kiezen. Wanneer u de KR-177 uitschakelt, kiest hij
echter weer de noot F#3. Nog even dit: de als splitpunt
fungerende noot is de hoogste noot van de LowerPart.
Het klavier wordt automatisch gesplitst wanneer u op
One Touch [ORGAN] drukt en “Jazz Organ” kiest.
English
Druk op [WHOLE] (de indicator licht op).
De Tone die u voor de Upper Part gekozen hebt wordt
nu aan het volledige klavier toegewezen.
1. Druk op de knop van de Part (Lower of Upper)
waarvoor u een Tone wilt kiezen.
Uw keuze wordt aangeduid door het pijltje (®).
KR-177 Handleiding—Tones en aanverwante functies
2. Druk, op het basisscherm, op <Layer>.
Upper Tone
Layer Tone
3. Druk op TONE [STRINGS].
De indicator boven de knop van een geselecteerde
Tone-groep licht op. Als u op het klavier speelt, hoort
u de twee Tones tegelijk. De Tones worden in het display afgebeeld als “Upper Tone” en “Layer Tone”.
Als u wilt, kunt u nu een andere klank van de Stringsgroep kiezen. Als u na het kiezen van een Layer Tone
besluit om een andere Upper Tone te gebruiken, moet
u nog een keer op <Layer> drukken (om de Layermode te verlaten) en de gewenste klank kiezen (zie
hierboven).
Opgelet: U kunt de Layer-mode ook activeren door tegelijk
op de twee TONE-knoppen te drukken die u wilt stapelen.
18
7. Spelen met begeleiding (Arranger)
De drumpatronen van een Music Style kunt u ook
gebruiken in de overige One Touch Program-modes
(Piano en Organ). Om deze patronen te starten en te
stoppen gaat u op dezelfde manier te werk als voor de
Music Styles. Zie “Style starten en stoppen” op blz. 21.
Arranger instellen
Druk op One Touch Program [ARRANGER].
English
De Music Styles van de Arranger zijn in wezen een
orkest dat voor een begeleiding zorgt. De onderstaande afbeelding laat zien dat dit niet zo’n boude
bewering is als u op het eerste gezicht zou denken. De
KR-177 kan namelijk verschillende “variaties” (we
noemen dit divisies) van een begeleiding spelen. Het is
aan u om te beslissen in welke stijl er gespeeld zal worden: salsa, rhumba, pop-rock of big band…
U bent de orkestleider, dus moet u de orkestleden vertellen wat ze moeten spelen. Met andere woorden: u
moet uitleggen hoeveel maten de verschillende delen
van het nummer tellen en hoe u wilt dat de begeleiding van de melodie of solo klinkt.
De bas- en akkoordpartijen maken gebruik van de
akkoorden of noten die u in het akkoord-herkenningsgebied van het klavier speelt (dit is het gebied links van
het splitpunt).
Er zijn er twee hoofdniveaus: Basic en Advanced, die
elk de keuze bieden uit twee divisies (Original en Variation).
Typische structuur van een nummer
1e strofe
2e strofe
1e refrein
3e strofe
2e refrein
Basic
Original
Basic/
Variation
Advanced/
Original
Basic/
Variation
Advanced/
Variation
Iedere begeleiding kan bestaan uit maximaal vijf partijen (Parts):
Rhythm — Speelt de drum- en percussiepartijen.
Bass — Deze Part speelt de baslijn van de geselecteerde Music Style.
Accomp. 1~3 — Dit zijn melodische begeleidingspartijen. Hoeveel er actief zijn en wat ze spelen hangt af
van de geselecteerde Music Style. Het kan gaan om een
pianolijntje, een gitaarriff, enz.
• De Sync Start-functie wordt geactiveerd (de Arranger
begint te spelen zodra u met de linkerhand iets speelt).
• De Intro-functie wordt geactiveerd: de weergave van
de Style wordt hierdoor voorafgegaan door een passende inleiding.
• Het klavier wordt gesplitst op de toets F#3. Met de
toetsen links daarvan stuurt u de begeleiding aan, met
de toetsen rechts ervan speelt u de melodie.
• Er wordt een geschikt tempo gekozen, alsook een Tone
die bij de rechterhand-partij past.
■ Bijkomende opmerkingen
• U kunt het splitpunt ook op een andere noot leggen.
Zie “Lower Tone in- en uitschakelen/splitpunt” op
blz. 38.
• Net zoals in de Split-mode kiest de Arranger automatisch de meest geschikte toonhoogte voor de Tone die
u aan de Upper-Part hebt toegewezen. Wilt u een
andere octaafligging kiezen, zie dan “Octave Shift (in
octaven transponeren)” op blz. 16.
• U kunt een andere Style kiezen met behoud van Tones
en tempo. Hoe dat gaat leest u onder “Arranger-instellingen wijzigen (Auto)” op blz. 38.
Piano Style Arranger — akkoordherkenning over
het volledige klavier
Door tijdens het gebruik van de One Touch Arrangerfunctie op [WHOLE] te drukken zorgt u dat de KR-177
akkoorden over de volledige breedte van het klavier
herkent. Op die manier kunt u piano spelen zoals u
dat normaal doet –zonder rekening te houden met het
splitpunt– en toch een automatische begeleiding aansturen. Dit noemen we de Piano Style Arranger-mode.
19
English
Er zijn nog meer “bouwstenen” die uw arrangement
extra kracht kunnen verlenen. Fill In To Variation en
To Original zijn korte patronen die de overgang van
bv. strofe naar refrein wat extra luister kunnen bijzetten.
Onder “Andere Style-arrangementen (divisies) kiezen”
op blz. 23 gaan we nog verder in op het kiezen van
begeleidingspatronen.
Voor de geselecteerde Music Style worden dan de volgende instellingen gemaakt:
English
Zoals de naam aangeeft is Basic de “normale” begeleiding, dus een sober arrangement. Op het Advancedniveau komen er wat instrumenten/partijen bij, zodat
het geheel wat drukker gaat klinken. Op elk van deze
niveaus (Basic en Advanced) kunt u kiezen tussen twee
versies: Original en Variation. Variation voegt doorgaans één of twee partijen toe aan het origineel.
Door te jongleren met de blokjes uit de onderstaande
afbeelding vertelt u uw muzikanten wat ze moeten
spelen en wanneer ze dat moeten doen. Een goede
opbouw van een nummer kan er bijvoorbeeld zo uitzien (hierbij wordt de begeleiding steeds complexer):
NEDERLANDS
7.1 Wat is een Arranger?
KR-177 – Wat is een Arranger?
KR-177 Handleiding—Spelen met begeleiding (Arranger)
In dat geval wordt elk akkoord voor de transpositie
van de Arranger gebruikt – waar u het ook speelt. Om
een akkoord te horen, moet u echter minstens een
drieklank spelen (d.w.z. drie noten die deel uitmaken
van het akkoord). U kunt ook meer dan drie noten
spelen, maar twee noten zorgen er niet voor dat de
toonaard van de Arranger verandert.
Opgelet: In deze mode kunt u geen vereenvoudigde vingerzettingen (Chord Intelligence, blz. 23) gebruiken.
7.2 Music Styles kiezen
De KR-177 heeft 111 Music Styles (begeleidingen) aan
boord. Deze Styles zijn onderverdeeld in acht groepen,
volgens genre (de genres kunt u aflezen van de MUSIC
STYLE-knoppen op het frontpaneel).
1. Druk op de gewenste MUSIC STYLE-knop (indicator licht op).
Opgelet: Zolang de weergave van de Style niet loopt, wordt
de linker klavierhelft verbonden met de Chord- en BassPart. U kunt hier dan akkoorden en basnoten spelen. Die
kunt u voor het spelen van overgangen gebruiken. Zie ook
“Andere akkoord- en basklank” op blz. 39 voor het toewijzen van de gewenste klanken aan deze partijen.
Style-diskette
De KR-177 wordt geleverd met één diskette die bijkomende Styles en 16 “akoestische” Styles bevat. Zo een
Style moet u eerst in het interne geheugen laden. Bij
het uitschakelen van de KR-177 wordt hij echter weer
gewist.
Opgelet: Een overzicht van de namen en nummers van de
Styles vindt u aan het einde van deze handleiding.
Opgelet: Als u al een User Style geladen hebt en daarna een
andere Style van een diskette laadt, dan wordt die User
Style overschreven! Houd hier rekening mee en schrijf de
interne User Style eventueel eerst weg naar een diskette. Zie
“User Styles op diskette bewaren” op blz. 33.
1. Steek de Style Disk in de disk drive.
2. Druk op [DISK/USER].
In het display verschijnt nu de Music Style-pagina.
De namen van de Styles worden in het display afgebeeld.
3. Kies met de knoppen naast het display een Style.
De naam van de geselecteerde Style wordt geïnverteerd
afgebeeld.
Nu kunt u een begeleiding (Music Style) van deze
groep kiezen.
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
Style.
De naam van de geselecteerde Music Style wordt geïnverteerd afgebeeld. Speel enkele noten op het klavier
om de gekozen Style te beluisteren. Er zijn uiteraard
nog meer Styles binnen deze groep dan de vier die u
nu in het display ziet. Met <√√PAGE> en
<PAGE®®> kunt u andere pagina’s kiezen.
Na enkele seconden keert u terug naar de basispagina.
Wilt u verschillende Styles uit één groep de revue laten
passeren, druk dan op [HOLD] om de Style Selectpagina te “vergrendelen”, zodat u niet steeds opnieuw
op de groepknop hoeft te drukken.
Opgelet: Het aantal Styles is niet voor alle groepen hetzelfde.
3. Speel op de linker klavierhelft.
De begeleiding begint te lopen. Druk op [START/STOP]
om de weergave te stoppen.
20
Eens de Style is geladen blijft de DISK/USER-indicator
branden. Druk op [DISK/USER] om de User Style te
selecteren.
Opgelet: Bij stroomuitval (of wanneer u de KR-177 uitschakelt), wordt de Style, die u met [DISK/USER] hebt geladen,
gewist.
Opgelet: Als u de diskette niet uit de drive haalt, wordt bij
inschakelen van de KR-177 automatisch de Style “Easy Listen” geladen.
Opgelet: In tegenstelling tot de interne Styles kiezen de
Styles van diskette niet automatisch een Upper Tone.
KR-177 – Style starten en stoppen
7.3 Style starten en stoppen
Zoals we reeds hebben vermeld, kiest de KR-177 automatisch een aantal instellingen wanneer u op One
Touch Program [ARRANGER] drukt. Eén daarvan is
Sync Start. Laten we het daar eerst over hebben.
Automatisch starten met Sync Start
■ Met Intro
U kunt een Style laten voorafgaan door een korte intro
(net als een echt orkest). De lengte van deze intro
hangt af van de geselecteerde Style.
1. Druk op [SYNC].
Hier bepaalt u zelf wanneer de Arranger begint te spelen. Er zijn twee opties:
■ Met Intro
1. Druk, indien nodig, op [SYNC] om de Sync Startfunctie uit te schakelen.
Nu kunt u uw eigen akkoorden en basnoten spelen.
Daar dienen de Chord- en Bass-Part namelijk voor.
Deze worden automatisch aan de linker klavierhelft
toegewezen.
2. Druk op [INTRO/ENDING]. De Style start met een
intro.
NEDERLANDS
Starten
Manueel starten
English
De indicator van [SYNC] licht op en de telindicators
onder het display en de [INTRO/ENDING]-indicator
beginnen te knipperen.
Nu hoeft u enkel nog een noot of een akkoord in het
akkoord-herkenningsgebied te spelen om de weergave
te starten.
Om de Sync Start-functie uit te schakelen drukt u
nogmaals op [SYNC].
■ Zonder Intro
1. Druk op [SYNC].
De indicator op de [SYNC]-knop licht op en de telindicators onder het display en de [INTRO/ENDING]-indicator beginnen te knipperen.
2. Druk op [INTRO/ENDING] (de indicator dooft).
3. Zodra u op de linker klavierhelft toetsen aanslaat,
begint de Style te lopen.
Stoppen
De Style-weergave kan op twee manier worden
gestopt.
Met coda (Ending)
Een Ending is het “slotstuk” (einde, coda) van een
nummer. Dit is waarschijnlijk de meest muzikale
manier om een stuk af te sluiten. Ook in de popmuziek stopt een nummer niet zomaar. En daarom precies biedt de KR-177 een Ending-functie:
Druk op [INTRO/ENDING].
Tijdens die slotfrase licht de [INTRO/ENDING]-indicator
op. Deze dooft zodra de slotfrase is afgelopen.
Ook de lengte van de Ending verschilt naar gelang de
gekozen Music Style.
■ Wilt u een kort en eenvoudig slot? Ga dan als
volgt te werk:
• Druk op Fill In [TO≈ORIGINAL] (de indicator begint te
knipperen).
• Druk, terwijl de [TO ORIGINAL]-indicator knippert, op
[START/STOP].
Zonder slot
Druk gewoon op [START/STOP]. De Style stopt dan
onmiddellijk.
Alternatieven voor het starten en stoppen van de
Music Style-weergave
Met een PAD-knop of pedaal kunt u de weergave met
een Fade In starten (het volume komt stilaan op) en
met een Fade Out beëindigen (het volume vermindert
21
English
■ Wilt u een korte en eenvoudige intro? Ga dan
als volgt te werk:
• Druk op [SYNC] (de indicator licht op).
• Druk op Fill In [TO≈ORIGINAL] (de indicator begint te
knipperen).
• Zodra u op de linker klavierhelft toetsen aanslaat,
begint de Style, na een korte intro, te lopen.
■ Zonder Intro
1. Druk, indien nodig, op [SYNC] om de Sync Startfunctie uit te schakelen.
2. Druk op [START/STOP] om de Style te starten.
English
2. Zodra u op de linker klavierhelft een (aantal)
toets(en) aanslaat, wordt de intro weergegeven,
waarna de Style begint te lopen.
Tijdens de intro licht de [INTRO/ENDING]-indicator op.
Zodra die is afgelopen dooft deze indicator.
Tijdens de intro licht de [INTRO/ENDING]-indicator op.
Zodra de intro is afgelopen dooft deze indicator.
KR-177 Handleiding—Spelen met begeleiding (Arranger)
geleidelijk aan). Zie “Functies aan de Pad-knoppen
toewijzen” op blz. 40 en “Functie van de voetschakelaars” op blz. 41.
Volume van Rhythm, Bass, Accomp en
Chord/Bass Tone
Deze Tones zijn allemaal gekoppeld aan de Arranger
(de automatische begeleiding).
Elke Style bevat een voorgeprogrammeerd tempo. Dat
kunt u echter op de volgende manier tijdelijk veranderen:
1. Druk op Part Volume [ACCOMP].
U krijgt nu voor iedere Part in het display een niveaumeter en een numerieke waarde te zien. De namen in
het display stemmen overeen met de volgende partijen:
Door op TEMPO [+] te drukken versnelt u het tempo,
door op TEMPO [–] te drukken vertraagt u het.
Zodra u het tempo wijzigt, verschijnt de nieuwe tempowaarde linksboven in het display. U kunt het tempo
ook volgen aan de hand van de telindicators onder het
display.
<Rhythm> — Slagwerkpartijen
<Bass> — Bas van de begeleiding en Bass Tone
<Accomp> — Overige begeleidingspartijen (1~3).
<Chord> — De Tone waarmee akkoorden worden
weergegeven (zie “Andere akkoord- en basklank” op
blz. 39 voor meer details over de Chord- en BassTone).
7.4 Tempo aanpassen
7.5 Volumebalans
Globale balans
U kunt u de volumebalans tussen de begeleiding en de
melodie (die u in het Upper-klaviergedeelte speelt)
aanpassen.
2. Kies met de knoppen onder het display de groep
waarvan u het volume wilt aanpassen.
3. Kies met <▲> en <▼> het gewenste volume.
Met <▲> verhoogt u het volume, met <▼> verlaagt u
het.
Partijen die u op het klavier speelt
1. Druk op Part Volume [KEYBOARD].
U krijgt nu voor iedere Part in het display een niveaumeter en een numerieke waarde te zien.
Druk op [UTILITY] en gebruik <▲> en <▼> rechts
naast het display om de balans in te stellen.
Volume van de Parts wijzigen
Met de BAL-functie kunt u het volume van individuele Parts binnen de begeleiding aanpassen. Daarvoor
dienen de Part Volume-knoppen [ACCOMP] en
[KEYBOARD]. [ACCOMP] biedt toegang tot de volumes
van de begeleidingspartijen, terwijl [KEYBOARD] u
naar de volumeparameters van de partijen brengt die
u op het klavier speelt.
De namen in het display stemmen overeen met de volgende partijen:
<Drs/SFX> — Drums en SFX (geluidseffecten)
<Lower> — Lower
<Layer> — Layer
<Upper> — Upper
2. Kies met de knoppen onder het display de Part
waarvoor u het volume wilt aanpassen.
3. Kies met <▲> en <▼> het gewenste volume.
22
KR-177 – Andere Style-arrangementen (divisies) kiezen
7.6 Andere Style-arrangementen
(divisies) kiezen
Probeer het eens uit: druk eerst op [TO≈VARIATION],
daarna op [TO≈ORIGINAL].
Opgelet: Arranger-functies kunt u ook toewijzen aan PADknoppen. Zie “Functies aan de Pad-knoppen toewijzen” op
blz. 40.
Niveau: Basic/Advanced
Er zijn twee types arrangementen: Advanced en Basic.
Bij het inschakelen van de KR-177 wordt steeds
“Advanced” gekozen.
Basic — Basic staat voor een eenvoudiger arrangement met minder instrumenten.
Ziehier hoe u het benodigde niveau kiest:
Druk, op het basisscherm, op <Advnc√Basic> of
<Advnc®Basic> staat.
de overeenkomst tussen de niveaus en wat u in het display ziet luidt als volgt:
<Advnc®Basic>
Verschijnt wanneer het Advanced-arrangement is geselecteerd. Druk op de knop om
naar het Basic-arrangement te gaan.
Begeleidingspatroon kiezen
De KR-177 biedt voor iedere Style twee begeleidingspatronen: Original en Variation. U kunt één van deze
twee kiezen vóór u de Style start. Bij het inschakelen
wordt het Original-patroon gekozen. Zie “Wat is een
Arranger?” voor meer details.
Fill-In’s
Ook in de loop van een nummer kunt u andere begeleidingspatronen kiezen, bijvoorbeeld om een brug of
een nieuw deel extra in de verf te zetten. Om naar een
ander patroon toe te gaan, gebruikt u een zogenaamde
Fill-in. Dat is een overgangsfrase die in het verlengde
ligt van de geselecteerde Style. De twee knoppen doen
telkens twee dingen tegelijk:
In de Original-mode
In de Variation-mode
Original Fill wordt
weergegeven.
Original Fill wordt
weergegeven en mondt uit in
het Original-patroon.
Variation Fill wordt
weergegeven en mondt uit in
het Variation-patroon.
Variation Fill wordt
weergegeven.
Opgelet: Als u One Touch Arranger gebruikt, kiest de
KR-177 weer de Original-begeleiding zodra u de Style stopt.
7.7 Eenvoudige vingerzetting
(Chord Intelligence)
Tijdens het gebruik van een Style speelt u de akkoorden van de begeleiding met de linkerhand. De KR-177
biedt u daarbij de mogelijkheid om zeven basisakkoordtypes met een vereenvoudigde vingerzetting te
spelen.
Voor majeurakkoorden volstaat één noot, voor
mineurakkoorden twee en meer complexe akkoorden
kunt u met drie noten spelen. Het systeem zit bovendien logisch in elkaar: het aanleren van de “intelligente” akkoorden vormt een goede basis om de
“volledige” akkoorden te leren spelen. Bijvoorbeeld:
een C-akkoord speelt u normaal met de noten C (do),
E (mi) en G (sol). Op de KR-177 hoeft u echter enkel
de grondnoot van het akkoord (do) te spelen, de overige twee toetsen mag u vergeten. Deze functie noemen we Chord Intelligence.
Opgelet: De Chord Intelligence-functie is normaal ingeschakeld, maar u kunt ze ook uitschakelen. Zie “Arrangerinstellingen wijzigen (Auto)” op blz. 38.
Hieronder vindt u een overzicht van de vingerzetting
voor verschillende akkoordtypes. Alle afbeeldingen
gaan uit van de grondnoot C (do). Voor andere
akkoorden verwijzen we u naar het einde van deze
handleiding.
23
English
Druk, op het basisscherm, op <To Variation> of op
<To Original>.
Fill-Ins duren in de regel één maat, maar u kunt ze
inkorten: druk tussen de eerste en de voorlaatste tel
van de huidige maat op [TO≈VARIATION] of
[TO≈ORIGINAL] (bij een 4/4-maat zijn dat de tellen 1, 2
of 3, bij een 3/4-maat tel 1 en 2 enz.) om de Fill-In
meteen te starten. Als u op de laatste tel van een maat
op [TO≈VARIATION] of [TO≈ORIGINAL] drukt, begint de
Fill-In op de eerste tel van de volgende maat.
English
<Advnc√Basic>
Verschijnt wanneer het Basic-arrangement
is geselecteerd. Druk op de knop om naar
het Advanced-arrangement te gaan.
De Fill-In is het moment waarop de drummer eindelijk eens mag roffelen, terwijl ook de bassist en de toetsenist even van hun normaal patroon mogen afwijken.
English
Advanced — Advanced bevat een complexer arrangement met meer instrumenten.
NEDERLANDS
Iedere Style biedt bepaalde opties voor de orkestratie
en de partijen van de begeleiding. Die opties kunt u
zowel vóór als tijdens de weergave van een Style aanspreken.
KR-177 Handleiding—Spelen met begeleiding (Arranger)
■ Majeurakkoorden (maj):
Chord Intelligence
7.8 Harmonieën toevoegen:
Melody Intelligence
Normal
■ Mineur akkoorden (min):
Chord Intelligence
We hebben het hier over de Melody Intelligence-functie, waarmee u harmonieën kunt toevoegen aan de
melodie die u met de rechterhand speelt. Deze extra
stemmen zijn gebaseerd op de akkoorden die u met de
linkerhand speelt.
Normal
■ Septiemakkoorden (7):
Chord Intelligence
Normal
■ Majeur-zeven-akkoorden (maj7):
Chord Intelligence
Normal
■ Mineur-zeven-akkoorden (min7):
Chord Intelligence
1. Met [MELODY≈INTELLIGENCE] schakelt u de harmonie (of tweede stem) in en uit.
Als de harmonie is ingeschakeld brandt de indicator
op de knop, anders niet. Zodra u de functie inschakelt,
krijgt u het onderstaande display te zien:
Normal
2. Kies met de knoppen naast het display het gewenste
type harmonie.
Dit scherm bestaat uit vijf pagina’s, die u kunt kiezen
met <√√PAGE> en <PAGE®®>. Dit zijn de opties
voor de harmonie (u merkt het al: er bestaan heel wat
mogelijkheden):
■ Verminderde akkoorden (dim):
Chord Intelligence
Normal
■ Mineur majeur zeven akkoorden (mM7):
Chord Intelligence
Normal
Opgelet: Ook in de Chord Intelligence-mode kunt u de
akkoorden op de gewone manier spelen. In dat geval kan het
echter gebeuren dat de afgebeelde naam niet meer klopt (of
wel klopt, maar op een ander akkoord slaat).
24
Na enkele seconden keert u terug naar de vorige
pagina.
Opgelet: Als u “Full Auto” of “Tempo Lock” hebt geactiveerd
(zie “Arranger-instellingen wijzigen (Auto)”), dan kan het
gebeuren dat de Melody Intelligence-optie bij het kiezen van
een andere Style plots verandert.
Opgelet: Wanneer u bijzonder hoge of lage melodienoten
speelt, is het mogelijk dat niet alle harmoniestemmen worden weergegeven.
8. Opnemen en weergeven
Normale opname
De KR-177 beschikt over een ingebouwde opnamefunctie, de Composer. Deze werkt ongeveer zoals een
bandopnemer: u kunt opnemen wat u zelf speelt, of in
de handel verkrijgbare muziek weergeven. Let wel: de
Composer neemt geen geluid op, maar enkel instructies (zgn. MIDI-commando’s) die beschrijven welke
noten u speelt, enz. Vandaar dat u bijvoorbeeld uw
zang niet kunt opnemen met de Composer.
Whole, Layer
Lower
2. Start de opname.
• Als u ook de Music Style-begeleiding wilt opnemen,
wordt de opname gestart zodra u de Arranger start
(zie “Starten”).
• Neemt u op zonder begeleiding, dan moet u op [PLAY]
drukken.
Opgelet: Tijdens de opname van een piano- of orgelpartij
kunt u zich door de drums en percussie van de gekozen
Music Style laten begeleiden.
U hoort de metronoom dan twee maten aftellen,
waarna de opname begint. Zodra de opname loopt,
blijft de indicator van de [PLAY]-knop branden.
Accompaniment
and bass
Upper
Wat zijn “sporen”?
Attentie… opname!
1. Druk op [REC] om de KR-177 klaar voor opname te
maken.
De indicator van de [REC]-knop licht nu op en die van
de [PLAY]-knop begint te knipperen.
Ook de sporen die u gaat opnemen worden automatisch geselecteerd, wat u merkt aan de knipperende
indicators op de spoorknoppen.
Opmerkingen in verband met de opname
Als u de KR-177 na de opname uitschakelt, verliest u
alles wat u reeds hebt opgenomen. Wilt u de gemaakt
opnames op diskette bewaren, zie dan “Opnames op
diskette bewaren” op blz. 28.
Wilt u slechts één bepaald spoor (uitgezonderd het ritmespoor) opnemen? Dat kan, maar enkel in de Whole
Keyboard-mode. Het spoor dat in deze mode het
laatst werd geselecteerd wordt het spoor voor opname.
U kunt echter niet op het Rhythm-spoor opnemen.
25
English
Bij een gewone stereo-bandopnemer neemt u het
geluid voor het linker- en het rechterkanaal apart op
twee “sporen” (tracks in het Engels) op. Analoog met
dit principe worden de vijf partijen van de KR-177 op
vijf sporen opgenomen (we hebben het bij de KR-177
uiteraard wel over het opslaan van computercommando’s, in tegenstelling tot het optekenen van spanningsverschillen op magneetband bij een
bandopnemer!).
Opgelet: De opname stopt ook als u de weergave van de
Style onderbreekt (zie boven) door op [INTRO/ENDING] of
[START/STOP] te drukken.
Opgelet: Misschien hebt u liever niet dat de opname begint
zodra u iets op het klavier speelt, of misschien wilt u dat
opname blijft lopen nadat u ophoudt met spelen. Dat is
allemaal mogelijk, zie “Opnamemethode kiezen” op blz. 30.
Opgelet: Nadat u een Song in de KR-177 hebt opgenomen
kunt u geen Songs meer van diskette laden. Is dat toch de
bedoeling, dan moet u de Song in het inter ne geheugen
eerst naar een andere diskette wegschrijven (zie blz. 28) en
hem vervolgens wissen (zie “Opname wissen” op blz. 27).
Of ziehier een alternatief: druk op <OK> zodra de melding
“User Song will be erased. Are you sure?” verschijnt.
Opgelet: Zoals u weet, kunt u verschillende types DSP-effecten niet combineren. het zou dus kunnen dat uw Song niet
helemaal klinkt zoals u misschien zou verwachten.
English
3. Als u klaar bent met opnemen drukt u op [STOP] of
[RESET].
De indicators van de spoorknoppen waarvoor u iets
hebt opgenomen knipperen nu niet meer – ze blijven
branden.
Rhythm
English
De KR-177 biedt plaats aan één Song, die u naar een
diskette kunt wegschrijven. Tijdens de opname wordt
wat u speelt automatisch verdeeld over vijf sporen. In
de onderstaande afbeelding ziet u de vijf sporen en de
bijbehorende knoppen:
Opgelet: Indien er een diskette in de drive steekt of als u uw
eigen muziek opneemt nadat u muziek van een diskette hebt
weergegeven, druk dan op [SONG] om naar de Song Selectpagina te gaan. Kies daar <U: User Song>, linksboven in
het display. Deze Song is namelijk gereserveerd om uw eigen
muziek op te nemen. Eens u deze Song hebt gekozen mag u
op [REC] drukken en naar de volgende stap gaan.
NEDERLANDS
8.1 Opname
KR-177 – Opname
KR-177 Handleiding—Opnemen en weergeven
Minus One-opname
Deze mogelijkheid is vooral interessant als u kant-enklare muziekdiskettes hebt gekocht en daarvan
bepaalde partijen zelf wilt opnemen. U schakelt dan
gewoon het spoor uit dat de betreffende partij bevat
en u speelt er zelf iets voor in de plaats. Deze manier
van werken noemen we bij Roland Minus One. De
partij die u hierbij speelt hoeft u trouwens niet op te
nemen, zie “Weergave van bepaalde sporen tijdelijk
uitschakelen” op blz. 27.
Opname overdoen
Foutje gespeeld? Geen probleem, op de volgende
manier kunt u de gemaakte opname overdoen:
1. Steek de diskette met muziekdata in de drive.
2. Druk op [SONG].
U komt nu bij de Song Select-functie terecht.
3. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
song. Ga eventueel met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar een andere Song Select-pagina.
4. Druk op [REC] (de indicator licht op).
Nu moet u het spoor kiezen waarop u wilt opnemen.
2. Druk op de knop van het spoor dat u opnieuw wilt
opnemen.
De indicators van die knop en van [PLAY] beginnen te
knipperen.
3. Druk op [PLAY].
Na twee maten aftellen start de opname.
5. Zie verderop voor de knop die u moet indrukken.
Zoals u weet zijn de beschikbare Parts nauw verbonden met de klaviermodes. Daarom moet u verschillende handelingen uitvoeren om er zeker van te zijn
dat de juiste klank voor de opname wordt gebruikt.
5. Druk op [STOP] of [RESET] zodra u klaar bent met
opnemen.
[Whole] — Druk op One Touch Program [PIANO].
Aanvullende opmerkingen
[Lower], [Upper] — Druk op SPLIT [LOWER] om de
Split-mode te activeren.
[Rhythm] — Druk op [DRUMS/SFX] en kies <Drum
Set> of <SFX>.
Opgelet: Op het Bass/Accomp-spoor kunt u niet opnemen.
Opgelet: Als u een andere Part kiest, wordt er niets op het
betreffende spoor opgenomen. Houd er bovendien rekening
mee dat de Minus One-opname alle data van het gekozen
spoor wist.
6. Druk op de knop van het spoor waarop u wilt opnemen (indicator begint te knipperen).
7. Druk op [PLAY].
De metronoom tikt twee maten af, daarna begint de
opname.
8. Zodra u klaar bent met opnemen, drukt u op [STOP]
of [RESET].
De indicator van het spoor waarvoor u iets hebt opgenomen knippert nu niet meer, maar blijft branden.
Opgelet: Zie ook “Opnames op diskette bewaren” op blz. 28.
Sommige Standard MIDI Files bevatten een copyrightbeveiliging en laten niet toe om het betreffende bestand
naar een diskette weg te schrijven.
Opgelet: Als u op het [WHOLE]-spoor opneemt, kan het
gebeuren dat de Tone die u voor dat spoor had gekozen plots
wordt vervangen. Dit is het gevolg van de zogenaamde
“programmakeuze-commando’s” in de Standard MIDI File
die de begeleiding verzorgt.
26
1. Druk op [REC] (de indicator licht op).
4. Speel de gewenste versie van de betreffende partij.
• Als uw nieuwe opname korter is dan de originele
opname, blijft het resterende deel van het origineel op
het betreffende spoor aanwezig. Wilt u dat resterende
deel kwijt, dan rest er u niets dan de volledige opname
te wissen en over te doen. Zie “Data van een spoor
wissen (Erase)” op blz. 34 en ga terug naar stap (1).
• U bent natuurlijk niet verplicht om de opname bij het
begin te starten. U kunt ook met [BWD] en [FWD] naar
een andere maat gaan en daar de opname starten.
Daar aangekomen drukt u op [REC], dan op [PLAY]. De
opname begint na twee maten aftel.
• Normaal wordt de vorige opname gewist (overschreven) door de nieuwe opname. U kunt echter ook de
nieuwe opname “bovenop” de oude stapelen, zodat ze
uiteindelijk allebei te horen zijn. Zie “Opnamemethode kiezen” op blz. 30 voor meer details.
KR-177 – Weergave
8.2 Weergave
2. Druk op [PLAY] om de weergave te starten.
Heel wat nummers op in de handel verkrijgbare diskettes bevatten tempoveranderingen. Als u niet precies
weet waar die zitten, kan dat storend werken bij het
opnemen van een Minus One-partij. U kunt die
tempoveranderingen dan best even uitschakelen,
zodat u rustig kunt opnemen. Dat gaat als volgt:
NEDERLANDS
1. Druk op [RESET] om terug te spoelen naar het begin
van de eerste maat.
Met [RESET] keert u terug naar de eerste maat van de
Song. Dit werkt dus op dezelfde manier als de SKIPfunctie van een CD-speler.
8.4 Weergave zonder
tempoverandering
Houd de [STOP]-knop van de Composer ingedrukt en
druk op TEMPO [+] of [–].
Het tempo in het display wordt geïnverteerd afgebeeld.
Opgelet: Kiest u nu een andere Song, of voert u de bovenstaande stap nogmaals uit, dan zijn de tempoveranderingen
opnieuw actief.
3. De weergave stopt automatisch aan het einde van
het stuk.
Wilt u eerder stoppen, druk dan op [STOP] of [RESET].
English
Het huidige maatnummer wordt afgebeeld in het display. Met [FWD] en [BWD] kunt u voor- en terugspoelen
in de Song.
8.5 Opname wissen
Met de volgende procedure wist u alle opgenomen
data. Begin hier nooit aan voordat u een Song, die u
wilt bewaren op diskette, hebt opgeslagen (zie hieronder).
Starten met een metronoomaftel
English
Als u bij het starten van de weergave [STOP] ingedrukt
houdt terwijl u op [PLAY] drukt, telt de metronoom
twee maten af vóór het begin van de weergave.
8.3 Weergave van bepaalde
sporen tijdelijk uitschakelen
U kunt de weergave van individuele sporen tijdelijk
uitschakelen, zodat u bijvoorbeeld die partij zelf kunt
spelen.
2. Druk op <OK> als u de data wilt wissen.
Druk op <Cancel> als u dat niet wilt.
Na het wissen van de data komt u op de Song Selectpagina terecht.
3. Druk op <U: User Song> linksboven in het display.
Druk op de knop van het spoor dat u wilt uitschakelen (de indicator dooft).
Zolang de indicator uit is, wordt het spoor niet weergegeven. U kunt ook verschillende sporen uitschakelen.
Door nogmaals op de spoorknop te drukken doet u de
indicator opnieuw branden en hoort u het spoor weer.
27
English
Deze mogelijkheid is vooral interessant als u kant-enklare muziekdiskettes hebt gekocht en daarvan
bepaalde partijen zelf wilt instuderen. U schakelt dan
gewoon het spoor, waarop de betreffende partij staat,
uit en u speelt er zelf iets voor in de plaats. Deze
manier van werken noemen we bij Roland Minus One.
De partij die u hierbij speelt kunt u ook opnemen, zie
“Minus One-opname” op blz. 26.
1. Druk op [SONG].
Als u de data nog niet op diskette hebt opgeslagen,
verschijnt er een prompt die u vraagt of u de data in
het interne geheugen wel degelijk wilt wissen.
KR-177 Handleiding—Composer Menu
8.6 Opnames op diskette
bewaren
U komt op de Song Save-pagina terecht.
De muziek die u opneemt gaat verloren zodra u de
KR-177 uitschakelt. Om uw opname op diskette te
zetten moet u de onderstaande stappen uitvoeren.
Het aantal nummers dat u op een diskette kwijt kunt
hangt af van de hoeveelheid data in elk van de nummers. Het maximum aantal Songs dat u naar een diskette kunt wegschrijven is 99.
Opgelet: Een nieuwe diskette of een diskette die reeds op een
ander apparaat werd gebruikt kunt u niet zomaar in de
KR-177 gebruiken. U moet die diskette eerst formateren.
Hoe dat in zijn werk gaat leggen we uit onder “Diskettes
formateren” op blz. 30.
1. Zorg dat het wisbeveiligingsnokje van de diskette in
de stand “WRITE” staat en steek de diskette in de
drive.
De volgende diskettes komen in aanmerking:
• Nieuwe diskettes die u op de KR-177 hebt geformatteerd.
• Diskettes die reeds Songs van een KR-177, KR-75,
E-300 of E-500 bevatten.
2. Druk op Composer [SAVE].
3. Kies met <▲> en <▼> het songnummer waaronder u de data wilt opslaan.
Het songnummer wordt in het display afgebeeld. U
kunt gelijk welk Song-nummer van 1 tot 99 kiezen.
Song-nummers waarvoor er reeds data op de diskette
staan worden geïnverteerd afgebeeld. Kiest u één van
deze nummers, dan worden de aanwezige data overschreven.
4. Gebruik <√> en <®> onder het display en <▲>
en <▼> naast het display om een naam voor de Song
in te stellen.
U kunt de volgende tekens gebruiken:
Blank ! “ # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}|~
5. Om de Song op te slaan drukt u op <Save>.
Wilt u de hele procedure annuleren zonder iets op te
slaan, druk dan op [EXIT].
9. Composer Menu
Hoe werkt het Composer Menu?
1. Druk op Composer [MENU].
U komt nu in het Composer Menu terecht.
9.1 16trk Sequencer
De Composer van de KR-177 heeft een ingebouwde
16-sporen sequencer, die toelaat om tot 16 onafhankelijke partijen op evenveel sporen op te nemen. Op die
manier kunt u Part voor Part opnemen en zo geleidelijk aan een complex arrangement bij elkaar “stapelen”.
Opgelet: Misschien wilt u eerst de functie “Link to 16TRK
Sequencer” op blz. 45 instellen.
Het Composer-menu bevat zeven opties, waarvan u er
telkens één kunt kiezen.
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
optie.
De opties zijn verdeeld over twee display-pagina’s,
waartussen u kiest met <√√PAGE> en
<PAGE®®>.
Druk op [EXIT] om het menu te verlaten en terug te
keren naar de vorige display-pagina.
28
1. Druk in het Composer Menu op <16trk Sequencer>.
U komt nu op de volgende pagina terecht.
KR-177 – Chord Sequencer
2. Kies met <√> en <®> rechts onder het display
het spoor dat u wilt opnemen.
Het geselecteerde spoor wordt geïnverteerd afgebeeld.
Opgelet: Drum- of SFX-partijen kunt u enkel opnemen op
het “D” of “S” spoor.
3. Maak de nodige voorbereidingen voor de opname.
Opgelet: Aan het “D”-spoor kunt u enkel Drum Sets toewijzen. Het “S”-spoor stuurt enkel geluidseffecten aan.
9.2 Chord Sequencer
De Chord Sequencer-functie stelt u in staat om een
reeks akkoorden één voor één in te voeren en deze dan
de begeleiding voor hun rekening te laten nemen.
Achteraf kunt u dan de melodie over de aldus ontstane
begeleiding inspelen. Op die manier kunt u complexe
arrangementen maken, zelfs als u klaviertechnisch niet
zo goed uit de voeten kunt.
NEDERLANDS
Part [WHOLE] licht op om aan te geven dat de KR-177
zich in de Whole Keyboard-mode bevindt. De sequencer werkt op een één-Tone-per-spoor basis, wat tot
gevolg heeft dat u in de Split- of Layer-mode niet kunt
opnemen.
1. Druk in het Composer Menu op <Chord Sequencer>.
U komt nu op de volgende display-pagina terecht.
Huidige maat
Pas eventueel het volume van de sporen aan met de
<VOL+> en <VOL–> knoppen links van het display.
4. Druk op [REC] en vervolgens op [PLAY].
Er wordt twee maten afgeteld en daarna start de
opname.
English
Opgelet: U kunt de gewijzigde volumewaarden opslaan
door op [RESET] te drukken terwijl u [REC] ingedrukt houdt.
Akkoordnaam
Divisie
(Meer informatie over divisies vindt u onder “Parts
binnen een divisie uitschakelen” op blz. 32.)
6. Herhaal stap 2~5 als u nog meer sporen wilt opnemen.
De data van het geselecteerde spoor kunt u wissen
door op <CLR> te drukken.
2. Kies met de MUSIC STYLE-knoppen de gewenste
Style.
Na enkele seconden keert u terug naar de Chord
Sequencer-pagina.
Wilt u de opname vanaf een bepaalde maat starten,
gebruik dan [BWD] en [FWD] om naar die maat te gaan.
3. Maak met <INS> het gewenste aantal maten aan
waarin u akkoorden wilt plaatsen.
Sporen uitschakelen of soleren
4. Breng de cursor (▲) met <√> en <®> rechts
onder het display of met [BWD] en [FWD] op de plaats
waar u een akkoord of een divisie wilt invoeren.
<Mute>
Als u een spoor kiest en op <Mute> drukt, wordt de
weergave van dat spoor uitgeschakeld. Naast het uitgeschakelde spoor verschijnt dan een vierkant in stippellijn. Bij iedere druk op <Mute> schakelt u het spoor
afwisselend in en uit.
<Solo>
Nadat u op <Solo> hebt gedrukt hoort u enkel nog de
weergave van het geselecteerde spoor; alle andere
sporen worden uitgeschakeld. Bij iedere druk op
<Solo> schakelt u de Solo-functie afwisselend in en
uit.
Sporen en MIDI-kanalen
De overeenkomst tussen sporen en MIDI-kanalen ziet
er als volgt uit:
Spoor
MIDI-kanaal
5. Speel het akkoord dat u wilt invoeren op de linker
klavierhelft.
In het display wordt het akkoord dat u speelt afgebeeld, zodat u kunt controleren of u wel het juiste
akkoord aanslaat.
English
Opgelet: Zoals u weet, kunt u niet verschillende DSP-types
tegelijk gebruiken. Wees dus niet verbaasd als het originele
effect dat bij een Tone hoorde plots niet meer opduikt wanneer u op meerdere sporen opneemt.
■ Ziehier wat u nog kunt invoeren:
• Intro of Ending: Druk op [INTRO/ENDING].
• Arrangement-type: Druk op <Advnc®Basic> (of
<Advnc√Basic>).
• Fill-In: Druk op een Fill In-knop.
(Divisies zoals “Break” kunt u invoeren wanneer u ze
koppelt aan een pedaal of PAD-knop.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 D S 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Opgelet: Als u de 16trk Sequencer-functie gebruikt, verliezen de vijf spoorknoppen van de Composer hun functie.
Opgelet: Kies, voordat de u 16Trk Sequencer-functie activeert, de gewenste maatsoort voor de metronoom. De
sequencer neemt namelijk steeds de laatst gekozen maatsoort van de metronoom over.
English
5. Druk op [STOP] zodra u de opname hebt voltooid.
Naast het opgenomen spoor verschijnt een “❏”.
Met <INS>, <DEL> en <CLR> naast het display kunt
u maten invoegen en wissen.
<INS> — Hiermee voegt u op de plaats van de cursor
een lege maat in.
<DEL> — Hiermee wist u de maat op de plaats van de
cursor. De daaropvolgende maten schuiven één
plaatsje naar voor.
29
KR-177 Handleiding—Composer Menu
<CLR> — Hiermee wist u de informatie (akkoorden
en divisies) op de plaats van de cursor, de maat zelf
blijft echter bestaan.
Opgelet: Om akkoorden zoals “Fm/C” in te voeren moet u
de Leading Bass-functie gebruiken. Zie “Functies aan de
Pad-knoppen toewijzen” op blz. 40.
6. Druk op Composer [PLAY] om het resultaat te
beluisteren.
U hoort nu de begeleiding die u hebt gemaakt, te
beginnen vanaf de plaats van de cursor.
Zodra u genoeg hebt gehoord drukt u op [STOP].
7. Eens u de begeleiding hebt afgewerkt, drukt u op
<EXEC> rechts van het display.
Na enkele seconden keert u terug naar het Composer
Menu.
8. Druk op Composer [PLAY].
U hoort nu de begeleiding die u hebt gemaakt, dus
kunt u nu proberen de melodie erbij te spelen.
Opgelet: Eens u op <EXEC> hebt gedrukt kunt u de ingevoerde data niet meer wijzigen. Zorg dus dat alles klopt
voordat u op <EXEC> drukt.
Opgelet: Een Intro kunt u enkel invoeren aan het begin van
een Song, terwijl u een Ending enkel aan het einde kunt
plaatsen. Wanneer u een Intro kiest, wordt automatisch het
aantal maten ingevoegd dat nodig is om deze Intro te plaatsen.
9.3 Opnamemethode kiezen
U kunt kiezen op welke manier er wordt opgenomen
en hoe u de opname kunt stoppen.
1. Druk in het Composer Menu op
<Recording Mode>.
U komt nu op de volgende display-pagina terecht.
Opgelet: Als u Mix gebruikt om noten toe te voegen aan een
melodie, mag u niet vergeten de Link-functie in te schakelen
(zie blz. 45). Anders gebruikt het spoor namelijk eventueel
plots een andere klank.
Punch In/Out — Tijdens de weergave van een stuk
kunt u op de gewenste plaats in opname gaan door op
een voetschakelaar (of PAD-knop) te drukken. Door
nogmaals op het pedaal (of de PAD-knop) te drukken
gaat u weer uit opname. Op die manier kunt u een
stukje van een opname overdoen (bijvoorbeeld wanneer u een foutje hebt gemaakt).
Voorwaarde voor deze manier van opnemen is wel dat
u “Punch In/Out” hebt gekozen als functie voor het
pedaal (of de PAD-knop). Dat moet u dus doen voordat u aan de opname begint. De volledige gang van
zaken kunt u nalezen onder “Functie van de voetschakelaars” op blz. 41 en “Functies aan de Pad-knoppen
toewijzen” op blz. 40.
Opgelet: Voor alle duidelijkheid: bij een Punch-In opname
worden de data, waar u overheen gaat, gewist.
Methode om de opname te stoppen (Rec Stop)
Arranger Stop — De opname eindigt zodra de Arranger stopt.
Composer Stop — De opname eindigt zodra u op
Composer [STOP] drukt. Tot dat moment kunt u ook
opnemen, zelfs als de Style reeds eerder werd gestopt.
9.4 Diskettes formateren
Nieuwe diskettes of diskettes die reeds in andere apparaten/instrumenten werden gebruikt moet u eerst formateren voordat u ze met de KR-177 kunt gebruiken.
Opgelet: Tijdens het formateren gaan alle op de diskette
aanwezige data verloren. Kies dus enkel diskettes waarvan u
zeker bent dat u de inhoud kunt missen!
1. Zorg dat het wisbeveiligingsnokje van de diskette in
de stand “WRITE” staat en steek de diskette in de
drive.
2. Kies met de knoppen links van het display de
gewenste opnamemethode (Rec Mode) en met de
knoppen rechts van het display hoe u de opname wilt
stoppen (Rec Stop).
2. Druk in het Composer-menu op <Disk Format>.
U komt nu op de volgende display-pagina terecht.
Opnamemethode (Rec Mode)
Replace — Dit is de normale opnamemethode.
Bestaande opnames worden hierbij steeds overschreven door nieuwe opnames op hetzelfde spoor. (Dit is
zelfs het geval wanneer u de opname start en helemaal
niets speelt. In dat geval wordt namelijk het overeenkomstige aantal rusten opgenomen.)
Mix — De data van de nieuwe opname worden bij de
reeds op dat spoor aanwezige data gevoegd. Dit is de
aangewezen methode om bijvoorbeeld een slagwerkpartij op te nemen, omdat u kunt beginnen met basdrum en Snare, terwijl u de tweede keer de HiHat en
de cymbalen toevoegt.
30
3. Om de diskette te formateren drukt u op <OK>.
De diskette wordt nu geformatteerd. Het verloop kunt
u volgen aan de hand van de aftel in het display.
Om het formateren te annuleren drukt u op Cancel of
op [EXIT].
Opgelet: Probeer nooit de diskette tijdens het formateren te
verwijderen, want dat kan schade opleveren.
KR-177 – Style Composer
9.5 Style Composer
Opgelet: Zodra u de KR-177 uitschakelt, gaat uw User Style
verloren. Onder “User Styles op diskette bewaren” op blz. 33
leest u hoe u hem kunt bewaren.
U kunt de gemaakte Style opslaan door op Composer
[REC] te drukken. Wilt u terugkeren zonder de Style
vast te leggen, druk dan op [EXIT].
Opgelet: U kunt ook kiezen of u een Basic- of Advancedarrangement wilt. Dat doet u met <Advnc®Basic> of
<Advnc√Basic> links onder het display.
Opgelet: Bij de keuze van de partijen moet u wel “binnen de
familie” blijven. U kunt bijvoorbeeld geen baspartij toewijzen aan “A1”.
English
1. Druk in het Composer-menu op <Style Composer>.
De ritmepartij van de geselecteerde Style wordt weergegeven en u komt nu op de volgende display-pagina
terecht.
5. Zodra de Style naar uw wens klinkt, drukt u op
<EXEC> of op Composer [REC].
Deze user Style bevindt zich tijdelijk in het geheugen
dat u via [DISK/USER] kunt kiezen (indicator licht op).
Zie ook “Style-diskette” op blz. 20.
NEDERLANDS
Alle Styles aan boord van de KR-177 zijn opgebouwd
uit vijf Parts: “Rhythm”, “Bass”, “Accompaniment 1”,
“Accompaniment 2” en “Accompaniment 3”. Met de
Style Composer kunt u partijen van verschillende
Styles combineren tot een nieuwe Style. Een Style die u
op die manier maakt (of met de Style Converter, zie
“Style Converter” op blz. 32), noemen we een User
Style. Het tempo van zo’n User Style wordt bepaald
door het Style-tempo van de Rhythm Part. Maar u
kunt het wijzigen.
4. Herhaal stap 2 en 3 om de overige Parts in te stellen
(met andere woorden: kies voor iedere Part, die u toevoegt, de gewenste Style).
Met <VOL+> en <VOL-> links van het display kunt u
het volume van ieder spoor aanpassen.
Onthoud ook dat niet elke Style altijd van alle Parts
gebruik maakt. Soms bevat een Part dus geen data.
Bevat een bepaald spoor dus geen data, kunt u een
ander spoor kopiëren. Omgekeerd hoeven niet alle
sporen van de nieuwe Style data te bevatten.
User Style wijzigen
De overeenkomst tussen spoorknoppen en Parts ziet
er als volgt uit:
Part
Display
Rhythm
R
Bass
Bass
Accompaniment 1 A1
Accompaniment 2 A2
Accompaniment 3 A3
Spoorknop
[RHYTHM]
[BASS/ACCOMP]
[LOWER]
[UPPER]
[WHOLE]
Opgelet: U kunt geen partijen van een User Style gebruiken
(want de KR-177 heeft maar één User-geheugen).
2. Kies met de MUSIC STYLE-knoppen en de knoppen naast het display de gewenste Rhythm Style.
Telkens wanneer u een andere Style kiest, hoort u het
nieuwe ritme. Na enkele seconden keert u terug naar
de Style Composer-pagina.
1. Druk in het Composer menu op <Style Composer>.
U hoort nu de weergave van de User Style, waarbij de
indicators op de spoorknoppen aanduiden welke Parts
actief zijn.
2. Kies met <√> en <®> onder het display de Part
die u wilt wijzigen.
U kunt de Part ook kiezen door op de overeenkomstige spoorknop te drukken (de indicator licht op).
3. Kies met de MUSIC STYLE-knoppen en de knoppen naast het display de gewenste Style.
Telkens wanneer u een andere Style kiest hoort u de
nieuwe Part.
4. Kies met <√> en <®> rechts onder het display de
volgende Part die u wilt wijzigen.
5. Herhaal stap 2~4 om de overige Parts in te stellen.
Met <CLR> kunt u de geselecteerde Part uitschakelen.
6. Zodra de Style naar wens klinkt, drukt u op
<EXEC>. U kunt de gemaakte Style opslaan door op
Composer [REC] te drukken.
3. Kies het ritme en selecteer daarna met <√> en
<®> rechts onder het display de volgende partij.
U kunt de partij ook kiezen door op de overeenkomstige spoorknop te drukken (zie boven). Naast het
ritme hoort u nu ook de zonet geselecteerde partij.
31
English
Het tempo van een “samengestelde” Style wordt
bepaald door het tempo van het “R”-spoor. U kunt dit
echter, zoals steeds, met TEMPO [+]/[–] aanpassen.
Welke spoorknoppen met welke Parts overeenkomen
kunt u aflezen in de tabel hierboven.
English
De namen van de Parts worden in het midden van het
display afgebeeld. De geselecteerde Part wordt geïnverteerd afgebeeld.
KR-177 Handleiding—Composer Menu
Parts binnen een divisie uitschakelen
We hebben het al enkele keren over divisies gehad (zie
“Wat is een Arranger?” op blz. 19). We bedoelen daarmee de verschillende onderdelen van een Style-arrangement, te weten: Intro, Original, Variation, Fill In To
Variation/To Original, Ending.
De KR-177 biedt u de mogelijkheid om voor iedere
divisie van een User Style bepaalde Parts uit te schakelen (zodat u ze niet meer hoort).
Laten we bij wijze van voorbeeld eens zorgen dat tijdens de Variation-begeleiding de Accompaniment 1partij niet meer te horen is.
9.6 Style Converter
Zonet hebben we getoond hoe u op basis van
bestaande Styles een nieuwe Style kunt maken. U kunt
echter ook een stukje knippen uit een opname die u
zelf hebt gemaakt met de 16Trk Sequencer (zie blz. 28)
en daarvan een nieuwe Style maken!
1. Neem met de 16-sporen sequencer een stukje
muziek op met een majeur-, mineur- of septiemakkoord.
Niet alle sporen kunnen als bron voor Style-data dienen. Volg daarom de onderstaande spoorverdeling.
1. Druk in het Composer menu op
<Style Composer>.
U hoort nu de weergave van de User Style, waarbij de
indicators op de spoorknoppen aanduiden welke Parts
actief zijn.
2. Druk op Fill In [TO≈VARIATION].
Gaat het om een divisie van korte duur (Intro, Ending
of Fill-in), dan moet u er snel bij zijn en de volgende
stap nog tijdens de weergave van de divisie uitvoeren.
3. Kies met <√> en <®> rechts onder het display de
“A1” Part en druk op <Mute>.
(U kunt ook een andere Part kiezen en dan op
<Mute> drukken.)
De Accompaniment 1-partij wordt nu uitgeschakeld,
de indicator op [UPPER] dooft. Bij iedere druk op
<Mute> schakelt u de geselecteerde Part afwisselend
in en uit.
Een alternatieve werkwijze is om Composer [FWD]
ingedrukt te houden en dan op de spoorknop te drukken die overeenkomt met de Part die u wilt uitschakelen. Bij iedere druk op die spoorknop schakelt u de
Part afwisselend in (indicator brandt) en uit (indicator
dooft).
4. Zodra de Style naar wens klinkt, drukt u op
<EXEC>. U kunt de gemaakte Style opslaan door op
Composer [REC] te drukken.
Spoor
2
7
8
9
D
Style-Part
Bass
Accomp1
Accomp2
Accomp3
Rhythm
Om een boeiende Style te creëren neemt u best ook
partijen op die als Intro, Ending en Fill-in kunnen dienen.
Opgelet: Misschien wilt u de Song-data nog een beetje
“schoonmaken” alvorens er een User Style van te maken.
Zie “Songs editen” verderop.
2. Druk in het Composer menu op <Style Converter>.
U komt nu op de volgende display-pagina terecht.
3. Kies voor iedere divisie de maten die u uit de
opname wilt knippen, de toonaard (Key), het
akkoordtype (Type) enz.
Kies met <√> en <®> onder het display het item dat
u wilt instellen en stel met de knoppen links van het
display de gewenste waarde in.
Druk op <CLR> om een bepaalde parameter uit te
schakelen.
Division:
Type begeleidingspatroon.
From:
Maat waar het te knippen fragment moet beginnen.
For:
Aantal maten dat vanaf de startmaat moet worden
geknipt.
Key:
Toonaard van het geknipte fragment.
Chord:
Akkoordtype van het geknipte fragment (Major,
Minor of Seventh).
4. Druk op Composer [PLAY] om het geknipte fragment te beluisteren.
5. Eens u alle divisies hebt gemaakt die u in de Style
wilde onderbrengen, drukt u op <EXEC>.
Deze Style wordt aan [DISK/USER] toegewezen.
Opgelet: Voor meer uitleg over divisies kunt u terecht op
blz. 19.
32
KR-177 – User Styles op diskette bewaren
De Styles die u zelf maakt kunt u opslaan op een diskette. Achteraf kunt u ze dan op dezelfde manier laden
als Styles van in de handel verkrijgbare diskettes.
1. Steek de diskette waarop u uw Style wilt opslaan in
de drive.
U komt nu op de “Song Select”-pagina terecht.
Opgelet: Het is niet altijd mogelijk om wijzigingen in de
data te annuleren. Daar moet u mee uitkijken, want vooral
als u data edit die met de Arranger werden opgenomen kan
het resultaat al eens tegenvallen (de timing van de begeleiding klopt bijvoorbeeld niet meer, of de begeleiding zelf is
onherstelbaar gewijzigd). We raden u daarom aan om de
data die u wilt editen steeds eerst op diskette te bewaren.
Algemene werkwijze
1. Druk in het Composer menu op <Song Edit>.
U komt nu op de volgende display-pagina terecht.
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
editfunctie.
De opties zijn verdeeld over twee display-pagina’s die
u met <√√PAGE> en <PAGE®®> kiest. Dit zijn
de functies waaruit u kunt kiezen:
1. Tempo en volume van opgenomen muziek – Setup.
2. Noten quantiseren (timing aanpassen) – Quantize
3. Alle data van een spoor wissen – Erase
4. Een maat kopiëren – Copy
5. Een maat wissen – Delete
6. Lege maten invoegen – Insert
7. Transponeren – Transpose
8. Sporen verwisselen en kopiëren – Track Exchange/
Track Copy
English
2. Druk op [DISK/USER].
Voor het editen van opnames, die u met de KR-177
hebt gemaakt, staan er acht functies tot uw beschikking:
English
9.7 User Styles op diskette
bewaren
9.8 Songs editen
NEDERLANDS
Opgelet: We hebben daarnet gezien dat enkel bepaalde sporen als bron voor Style-data kunnen dienen. Gaat het om
een opname die u met de Composer hebt gemaakt, of bevinden de data zich niet op de juiste sporen, gebruik dan de
Track Exchange-functie om de data te verplaatsen. Zie
blz. 35.
Opgelet: Als u voor de “Division”-parameter “Fill To Variation” of “Fill To Original” hebt gekozen kunt u maar één
maat knippen.
Opgelet: Divisies waarvoor u niets selecteert gebruiken
standaardpatronen.
Opgelet: Converteer enkel de volgende soorten data als Style
data (als u andere soorten gebruikt kan dat tot onvoorspelbare resultaten leiden): data die u met het klavier hebt ingespeeld (noten en pedaaldata); Reverb-aandeel; Chorusaandeel.
Opgelet: Eens u op <EXEC> hebt gedrukt, kunt u de vorige
instellingen niet meer terughalen.
Opgelet: Druk op [EXIT] als u een editfunctie wilt verlaten.
3. Druk op <Save>.
5. Gebruik <√> en <®> onder het display en <▲>
en <▼> naast het display om een naam voor de Style
te kiezen.
De lijst met beschikbare karakters vindt u op blz. 28.
6. Druk op <Save>.
Opgelet: Om de operatie te annuleren drukt u op [EXIT].
Ga als volgt te werk als u data van diskette wilt editen:
steek de betreffende diskette in de drive en start de
weergave door op [PLAY] te drukken. U kunt nu beginnen editen.
Tempo en volume aanpassen (Setup)
Hiermee kunt u het tempo en volume van een
opname wijzigen. Het voordeel van tempo en volume
via de editfuncties in te stellen zit hem in het feit dat
deze instellingen deel uitmaken van de opname en als
dusdanig bewaard blijven. Dat is niet het geval wanneer u deze instellingen enkel met de Tempo- en Part
Volume-knoppen maakt.
Stel, voordat u naar de Song Edit-pagina gaat, het
gewenste tempo in met de TEMPO-knoppen en stel
op de 16Trk Sequencer-pagina het volume in van het
spoor dat u wilt wijzigen.
33
English
4. Kies met <▲> en <▼> links van het display het
nummer waaronder u de User Style wilt wegschrijven.
Het nummer wordt in het display afgebeeld. U kunt
gelijk welk nummer van 1 tot 99 kiezen. Nummers
waarvoor er reeds data op de diskette staan worden
geïnverteerd afgebeeld. Kiest u één van deze nummers,
dan worden de aanwezige data overschreven.
KR-177 Handleiding—Composer Menu
1. Druk op de Edit-pagina op <Setup>.
U komt dan op onderstaande pagina terecht.
“Track”, “From”, “For”: zie stap (2) onder “Noten
quantiseren (Quantize)”.
Event naar de data die worden gewist:
• All: alle data
• Note: enkel nootinformatie
2. Druk op <Execute>.
Het tempo en het volume dat u daarnet hebt gekozen
worden nu vastgelegd.
Opgelet: U kunt ook op [RESET] drukken terwijl u [REC]
ingedrukt houdt.
Noten quantiseren (Quantize)
• Except Note: alle data uitgezonderd nootdata (dus wel:
pedaalbewegingen enz.).
• Tempo: alle tempowaarden met uitzondering van het
voorgeprogrammeerde tempo. Dit slaat altijd op alle
tempodata. Welk spoor u kiest is dan ook van weinig
belang.
U kunt de timing van de noten in een opname achteraf nog wijzigen. Dat noemen we quantiseren. De
bedoeling van deze functie is in eerste instantie om
noten die u iets “naast de tijd” hebt gespeeld recht te
trekken. Bij het quantiseren kiest u een nootwaarde
die overeenkomt met de kortste nootwaarde van de
betreffende partij.
3. Druk op <EXEC> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
1. Druk op <Quantize>.
Opgelet: De eventueel aanwezige data op de kopieerbestemming worden tijdens het kopiëren gewist.
Maten kopiëren (Copy)
U kunt data van een bepaalde maat naar een andere
maat op hetzelfde spoor kopiëren. Dat is vooral interessant wanneer u een bepaalde frase een aantal keren
wilt herhalen.
1. Druk op <Copy>.
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
gewenste waarde in.
Track — Spoornummer; met “All” kiest u alle sporen.
From — Eerste maat.
For — Aantal maten vanaf de startmaat; met “All”
kiest u de maten vanaf de startmaat tot aan het einde
van de Song.
Resolution — Nootwaarde voor de correctie. Kies de
lengte van de kortste noot (of zelfs korter) uit de
opname die u wilt bewerken.
3. Druk op <EXEC> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
Data van een spoor wissen (Erase)
Met de hieronder beschreven procedure wist u een
deel van de Song, zonder de maten zelf te verwijderen.
Deze blijven “leeg” achter, zodat er u nieuwe dingen in
kunt opnemen. Gebruik daarvoor de Punch In/Outmethode (zie blz. 30).
Opgelet: De gewiste noten kunt u niet meer herstellen.
1. Druk op <Erase>.
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
waarde in.
“Track”, “From”, “For”: zie stap (2) onder “Noten
quantiseren (Quantize)”.
To — De maat waar de eerste van de gekopieerde
maten moet terechtkomen. Met “End” kiest u het
einde van de Song.
Times — Het aantal kopieën dat u wilt maken.
3. Druk op <Execute> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
Maten wissen (Delete)
Met deze functie kunt u bepaalde maten wissen (hierbij worden zowel de data als de maten zelf gewist). U
kunt dan ook geen datatype kiezen.
De data die op de gewiste maat/maten volgen worden
naar voren geschoven om “het gat te vullen”.
Opgelet: Eens u dit hebt gedaan kunt u de originele data
niet meer herstellen.
1. Druk op <Delete>.
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
gewenste waarde in.
34
KR-177 – Songs editen
Sporen uitwisselen en kopiëren (Track Exchange/
Track Copy)
U kunt sporen een ander nummer geven of de inhoud
van een spoor naar een ander spoor kopiëren.
1. Druk op <Trk Exchng/Copy>.
3. Druk op <Execute> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
Lege maten toevoegen (Insert)
Met deze functie kunt u lege maten invoegen in een
bestaande opname. Dat gebeurt steeds voor alle sporen tegelijk. De aanwezige data worden “opgeschoven”,
zodat er plaats vrijkomt voor nieuwe data, die u kunt
opnemen met “Punch In/Out” (zie blz. 30) of kopiëren vanuit andere maten.
1. Druk op <Insert>.
3. Druk op <Execute> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
Opgelet: Eventueel aanwezige data op de kopieerbestemming worden tijdens het kopiëren gewist.
English
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
waarde in.
“Track”, “From”: zie stap (2) onder “Noten quantiseren (Quantize)”.
English
Opgelet: Hier is er geen “To”-parameter. U kunt echter met
“For” het aantal in te voegen maten instellen. Zo betekent
“For 2” bv. “2 maten invoegen”.
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
gewenste waarde in.
Mode — Hiermee kiest u of u sporen wilt uitwisselen
(Track Exchange) of kopiëren (Track Copy).
NEDERLANDS
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
waarde in.
“Track”, “From”, “For”: zie stap (2) onder “Noten
quantiseren (Quantize)” op blz. 34.
For — Aantal maten vanaf de startmaat.
3. Druk op <Execute> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
Toonaard wijzigen (Transpose)
U kunt de toonaard van ieder spoor aanpassen in stappen van een halve toon.
1. Druk op <Transpose>.
English
2. Kies met <√> en <®> onderaan het display de
gewenste parameter en stel met <+> en <–> de
gewenste waarde in.
“Track”, “From”, “For”: zie stap (2) onder “Noten
quantiseren (Quantize)”.
Bias — Aantal halve tonen hoger of lager (–24~+24).
3. Druk op <Execute> zodra u alle parameters hebt
ingesteld.
35
KR-177 Handleiding—Function-menu
10. Function-menu
Voor de basis-, piano- en orgelpagina staan nog een reeks handige functies ter beschikking.
Wekwijze voor het Function-menu
1. Druk op <Func...>.
U komt nu in het functiemenu terecht.
U komt op het onderstaande pagina terecht. Rechts
wordt de gekozen aanslaggevoeligheid afgebeeld. Het
metertje links geeft de kracht aan waarmee u de toetsen aanslaat.
2. Kies met de knoppen onder het display de
gewenste functie.
3. Stel met de knoppen naast het display de parameters van de functie in.
Wilt u opnieuw de originele instellingen kiezen,
druk dan tegelijk op <▲> en <▼>. Enkele seconden
nadat u een functie hebt ingesteld keert u automatisch terug naar de vorige pagina. U kunt ook sneller
terugkeren door op [EXIT] te drukken.
Terugkeren zonder iets te wijzigen kan enkel door op
[EXIT] te drukken alvorens een parameter te wijzigen.
10.1 Functies op de pianopagina
Maatsoort en volume van de metronoom
1. Druk op <Metronome>.
U krijgt nu de metronoom te horen en de parameters
“Volume” en “Beat” (maatsoort) verschijnen in het
display. Het volume kunt u instellen van 1~10.
2. Plaats “▼” met de knoppen rechts van het display
op de gewenste aanslaggevoeligheid.
In de onderstaande tabel ziet u waar de vijf opties van
Light tot Heavy voor staan.
Light
U hoeft niet zo hard aan te slaan als op een echte
piano om fortissimo te spelen, wat deze optie onder
andere geschikt maakt voor kinderen die (nog) niet
veel kracht in de vingers hebben.
Heavy
U moet harder aanslaan dan normaal om fortissimo te
kunnen spelen. Het klavier voelt dus “zwaarder” aan.
(Midden)
Met deze optie kiest u een aanslag die het dichtst bij
die van een akoestische piano ligt.
Opgelet: U kunt de aanslaggevoeligheid ook instellen in het
Utility-menu (zie blz. 42).
Stemming van het klavier wijzigen – Tuning
U kunt kiezen volgens welke methode u het klavier
van de KR-177 wilt stemmen.
1. Druk op <Tuning>.
2. Met de knoppen naast het display kunt u het
volume en de maatsoort kiezen.
Opgelet: Bij het inschakelen van de KR-177 wordt automatisch het volume “5” gekozen.
Beschikbare maatsoorten: 0/4, 2/4, 3/4~7/4, 3/8, 6/8,
9/8, 12/8. Zodra u een Style start, maakt de zelf gekozen maatsoort plaats voor de maatsoort die bij die
Style hoort. Een Style kiezen kan dus ook een manier
zijn om de gewenste maatsoort in te stellen.
Opgelet: Tijdens de weergave van de Arranger c.q. het
gebruik van de Composer kunt u de maatsoort niet wijzigen.
Aanslaggevoeligheid van het klavier aanpassen
Het klavier van de KR-177 reageert op de kracht waarmee u de toetsen aanslaat door het volume van de
gespeelde noten te variëren. U kunt de gevoeligheid
van het klavier in vijf stappen variëren.
1. Druk op <Key Touch>.
36
■ Stretch Tuning
Met de Stretch Tuning-functie kunt u de werkwijze
nabootsen die een pianostemmer bij het stemmen van
een akoestisch instrument volgt. De lage tonen worden “iets te laag” en de hoge tonen “iets te hoog”
gestemd. Dat “te” laag/hoog bedoelen we in vergelijking met de absolute toonhoogte die de betreffende
noten mathematisch gezien zouden moeten hebben.
Door deze “afwijkingen” gaan akkoorden enz. echter
zuiverder klinken, wat uw muziek uiteraard ten goede
komt. Bij het inschakelen van de KR-177 wordt
“Stretch Tuning” automatisch ingeschakeld.
2. Schakel Stretch Tuning met de knoppen links van
het display in (ON) of uit (OFF).
ON— Net zoals op een akoestische piano staat de bas
iets te laag en de diskant iets te hoog gestemd.
OFF — Alle noten zijn wetenschappelijk juist
gestemd.
KR-177 – Functies op de pianopagina
Markeerpunten: bepaalde passages herhalen
U kunt een punt in de Song markeren. Eens u dat hebt
gedaan kunt u de weergave vanaf dat punt laten starten. Bovendien kunt u het fragment tussen twee markeerpunten herhaald laten weergeven.
Markeerpunten komen steeds terecht aan het begin
van een maat.
1. Druk op <Marker>.
NEDERLANDS
U kunt twee punten in een Song markeren en de weergave vanaf één van deze punten laten beginnen.
Voorbeeld: de weergave moet vanaf maat 5 beginnen.
2. Ga met [FWD] en [BWD] naar het begin van de maat
die u wilt markeren.
Het nummer van die maat verschijnt rechtsboven in
het display.
English
3. Zodra u bij de vijfde maat bent aanbeland drukt u
op <Mark A>.
In plaats van <Mark A> ziet u nu “A:5” staan.
4. Druk op [PLAY].
De weergave begint nu vanaf maat 5.
5. Druk op <A:5>.
De weergave wordt herhaald vanaf maat vijf.
<Mark A> kunt u vóór, tijdens en na de weergave
gebruiken.
English
De KR-177 onthoudt altijd het begin van de eerstkomende maat. Als u dus op de vierde tel van maat 4 op
<Mark A> drukt, wordt maat “5” gememoriseerd. Om
nauwkeuriger te werk te gaan zou u de weergave kunnen stoppen en naar de gewenste plaats kunnen voorof terugspoelen om <Mark A> te programmeren.
■ Herhaald weergeven
Bijvoorbeeld: maat 5~8 herhaald weergeven.
6. Zie stap (2) en (3) hierboven.
7. Ga met [FWD] en [BWD] naar het begin van de maat
waar de lus moet eindigen.
Het nummer van de huidige maat verschijnt rechtsboven in het display. Kies maat 9.
8. Druk op <Mark B>.
Ziehier wat u net hebt geprogrammeerd:
Marker A bevindt zich hier
Marker B bevindt zich hier
Fragment dat herhaald wordt
Opgelet: De stemming die u hier kiest wordt toegepast op
alle klanken (ook op de Song-partijen van een diskette).
Measure
9. Druk op <Repeat>.
37
English
■ Temperament
Uw KR-177 laat toe om klassieke muziek (bijvoorbeeld barok) te spelen met de stemming die in de periode, waaruit de muziek stamt, gangbaar was.
Bij het componeren en uitvoeren van hedendaagse
muziek wordt steeds uitgegaan van de gelijkzwevende
stemming. Enkele eeuwen geleden werden echter ook
andere stemmingen gebruikt. Door de muziek uit die
tijd met de oorspronkelijk bedoelde stemming te spelen hoort u opnieuw de natuurlijke kleur van de
akkoorden.
3. Kies met de knoppen rechts van het display de
gewenste stemming.
U kunt kiezen uit de volgende stemmingen:
EQUAL — Deze stemming verdeelt het octaaf in 12
gelijke intervallen. Alle toonhoogtes wijken daarbij in
dezelfde, lichte, mate af van hun “absolute” waarde.
PYTHAGOREAN — Deze stemming werd oorspronkelijk bedacht door de oude Grieken. Ze lost de ambiguïteit van kwarten en kwinten op. De terts wijkt
weliswaar lichtjes af, toch klinken melodieën in deze
stemming erg zuiver.
JUST (MAJOR) — Deze stemming lost de ambiguïteit
van kwarten en tertsen op. Akkoorden klinken daarom
erg mooi, maar voor melodieën is deze stemming
minder geschikt, om dat de toonzetting uit balans is.
JUST (MINOR) — Heeft dezelfde voor- en nadelen als
de vorige, maar ditmaal geoptimaliseerd voor mineur.
MEAN TONE — Deze stemming voegt een aantal
compromissen toe aan de JUST- stemming, waardoor
ze makkelijker te transponeren is.
WERCKMEISTER — Deze stemming combineert
MEAN TONE en PYTHAGORAS en is daarom in
iedere toonaard te gebruiken.
KIRNBERGER — Dit is in feite het resultaat van verbeteringen aan de MEAN TONE- en JUST-stemming.
Deze stemming kunt u in alle toonaarden gebruiken,
want ze laat zich relatief probleemloos transponeren.
Als u met een andere stemming dan de gelijkzwevende
speelt moet u de grondnoot (“C” voor majeur en “A”
voor mineur) aanpassen in functie van de toonaard
waarin u wilt spelen.
Houd hier ook rekening mee wanneer u met andere
instrumenten samenspeelt: zorg dat ieder instrument
vanuit dezelfde grondnoot is gestemd, anders klopt
het geheel niet.
4. Om de grondnoot in te stellen drukt u op Key terwijl u <Tuning> ingedrukt houdt (enkel wanneer u
een andere stemming dan EQUAL kiest).
KR-177 Handleiding—Function-menu
U komt nu terecht aan het begin van maat 5, de plaats
van Mark A.
10. Druk op [PLAY].
De maten 5~8 worden nu herhaald weergegeven.
Opgelet: Hebt u enkel Mark A gedefinieerd, dan zorgt de
<Repeat>-functie voor een herhaalde weergave tussen
Mark A en het einde van de song. Hebt u enkel Mark B
gedefinieerd, dan wordt het stuk tussen het begin van de
Song en Mark B herhaald.
■ Markeringen wissen
Houd <Clear> ingedrukt en druk op <A:(maatnummer)> of <B:(maatnummer)>.
10.2 Functies op de orgelpagina
Ook hier kunt u de markeerfunctie gebruiken, maar
daar hebben we het net over gehad.
Opgelet: U kunt ook in stap 1 hierboven de <Split> knop
ingedrukt houden en op de toets drukken waarvan u het
splitpunt wilt maken.
10.3 Functies op het basisscherm
Opgelet: De uitleg over de split- en markeerfuncties
(blz. 37) is ook hier van toepassing.
Arranger-instellingen wijzigen (Auto)
Als u een Style kiest, worden normaal automatisch het
juiste tempo en de juiste Upper-Tone geselecteerd en
wordt de Chord Intelligence-functie ingeschakeld. U
kunt deze automatische keuzes echter ook uitschakelen.
1. Druk op <Auto>.
Arranger-functie
Als u op de orgelpagina op [START/STOP] of
[INTRO/ENDING] drukt, hoort u normaal enkel het
ritme van de Style. Desgewenst kunt u echter ook met
een volledige begeleiding en instelbaar splitpunt (B1~
B6) spelen.
Lower Tone in- en uitschakelen/splitpunt
■ One Touch Prg
Full Aut — Als u een Style kiest, worden automatisch
de optimale Upper Tone, tempo en andere functies
gekozen (zie “Arranger instellen” op blz. 19).
Tone Lock — Als u een Style kiest, verandert de gekozen Tone niet.
Tempo Lock — Als u een Style, kiest blijft het huidige
tempo behouden.
Tone, Tempo Lock — Als u een Style kiest, blijven de
huidige Tone en het tempo behouden.
OFF — Als u een Style kiest, worden er verder geen
automatische keuzes gemaakt (zie “Arranger instellen”
op blz. 19).
U kunt de Lower Tone uitschakelen en het splitpunt
instellen op gelijk welke noot tussen B1 en B6.
Opgelet: Bij het inschakelen van de KR-177 wordt steeds de
optie “Full Auto” gekozen.
1. Druk op <Split>.
■ Chord Intelligence in-/uitschakelen
3. Schakel de Chord Intelligence-functie met de knop
rechts van het display in of uit.
Volgens de standaardinstellingen is de Chord Intelligence-functie ingeschakeld. Uitgebreide informatie
over deze functie vindt u onder “Eenvoudige vingerzetting (Chord Intelligence)” op blz. 23.
1. Druk op <Arranger>.
2. Schakel de Arranger met de knoppen naast het display in of uit.
Bij het inschakelen is de Arranger steeds uitgeschakeld
(OFF).
■ Lower Tone in-/uitschakelen
Schakel met de knop links van het display de Lower
Tone in of uit.
■ Splitpunt instellen
Kies met de knop rechts van het display het gewenste
splitpunt.
Bij iedere druk op deze knop schuift het splitpunt één
toets op.
38
2. Kies met de knop links van het display de gewenste
optie.
KR-177 – Registraties opslaan: User Programs
Andere akkoord- en basklank
Deze Tones maken deel uit van de Style die u kiest,
maar via de onderstaande stappen kunt u er uw eigen
klanken voor in de plaats zetten.
1. Druk op <Chord>.
2. Kies met de knoppen links van het display de
gewenste Bass Tone en met de knoppen rechts van het
display de gewenste Chord Tone.
Wilt u één van deze Tones (of beide) niet horen, kies
dan “OFF”.
Opgelet: Voor een aantal Tones kunt u de Hold-functie
gebruiken. Als u dat doet, worden de laatst gespeelde noten
aangehouden tot u de volgende noten speelt.
Opgelet: Bij het inschakelen van de KR-177 wordt als
Chord Tone steeds “Soft E.Piano” en als Bass Tone steeds
“Fretless Bs” gekozen.
Opgelet: Zie ook “Volume van Rhythm, Bass, Accomp en
Chord/Bass Tone” op blz. 22.
NEDERLANDS
Als u zich in de Arranger-mode bevindt, terwijl de
weergave van de Style niet loopt, kunt u met de linkerhand akkoorden spelen. De klank die u dan hoort
noemen we de Chord Tone. De grondnoot van het
akkoord dat u speelt wordt in dat geval weergegeven
met de Bass Tone.
English
11. User Programs, Pad-knoppen, pedalen
U kunt de instellingen die u op het frontpaneel van de
KR-177 maakt bewaren in een zogenaamd User Program (daarvan zijn er in totaal 32). Deze instellingen
kunt u achteraf erg eenvoudig opnieuw oproepen.
Voor instellingen die u vaak nodig hebt maakt u dan
ook best van deze mogelijkheid gebruik.
1. Maak de instellingen zoals u ze wilt opslaan.
2. Druk op [USER≈PROGRAM].
Opgelet: De KR-177 bevat al een aantal User Programs die
u als uitgangspunt voor uw eigen instellingen kunt gebruiken. U kunt die geheugens echter ook overschrijven en er uw
eigen instellingen voor in de plaats opslaan. De User Programs kunt u ook naar een diskette wegschrijven.
Opgelet: U kunt de naam van een User-programma wijzigen (zie hieronder).
English
11.1 Registraties opslaan: User
Programs
Instellingen oproepen met [USER PROGRAM]
1. Druk op [USER≈PROGRAM].
U komt nu op de User Program-pagina (zie de afbeelding links) terecht.
2. Kies met de knoppen naast het display het gewenste
User Program-geheugen.
U komt nu op de User Program-pagina terecht.
3. Houd <Write> ingedrukt en kies met de knoppen
naast het display het gewenste User Program-nummer.
Daarna keert u terug naar de vorige pagina.
Opgelet: Onder <Manual> kunt u geen instellingen
opslaan.
39
English
Opgelet: Met <Manual> kiest u de instellingen die de
KR-177 had voordat u een User Program koos.
Opgelet: De snelheid waarmee instellingen voor een Style
worden geladen kunt u wijzigen. Zie “Arranger Updatesnelheid voor User Programs” op blz. 45.
KR-177 Handleiding—User Programs, Pad-knoppen, pedalen
Naam van een User Program wijzigen
User Programs van diskette laden
1. Houd op de User Program-pagina
[USER≈PROGRAM] ingedrukt en kies het User-geheugen.
1. Steek de diskette met de benodigde instellingen in
de drive.
2. Druk op [USER≈PROGRAM].
U komt nu op de User Program-pagina terecht.
3. Druk op <Disk...>.
4. Kies met <▲> en <▼> rechts van het display het
gewenste nummer.
2. Gebruik <√> en <®> onderaan het display en
<▲> en <▼> links van het display om de gewenste
naam te definiëren.
Een lijst met alle beschikbare karakters vindt u op
blz. 28.
5. Om de instellingen te laden drukt u op <Load>
onderaan het display.
Opgelet: Vergeet niet dat bij het laden van een User Program Set alle 32 interne geheugens worden overschreven.
Misschien wilt u deze eerst opslaan (zie hierboven)…
Opgelet: Druk op [EXIT] als u toch liever niets wilt laden.
3. Druk op <Execute>.
User Programs op diskette bewaren
In de KR-177 kunt u 32 User Programs kwijt (inclusief
de Manual-instellingen). Deze 32 programma’s vormen één “Set”. Een diskette biedt plaats aan 99 dergelijke sets.
Denk eraan: u kunt enkel voor de KR-177 geformatteerde diskettes gebruiken. Als u een nieuwe diskette
wilt gebruiken, moet u die eerst formatteren (zie
blz. 30).
11.2 Functies aan de Padknoppen toewijzen
Aan de twee Pad-knoppen op het frontpaneel kunt u
functies toewijzen die u tijdens het spelen vaak nodig
hebt. Als u een functie hebt toegewezen, volstaat een
simpele knopdruk om ze te activeren.
1. Zorg dat het schrijfbeveiligingsnokje op de diskette
in de stand “Write” staat en steek de diskette in de
drive.
2. Druk op [USER≈PROGRAM].
U komt nu op de User Program-pagina terecht.
3. Druk op <Disk...>.
1. Druk in het basisscherm op <PAD/PEDAL>.
4. Kies met <▲> en <▼> het gewenste nummer.
U kunt gelijk welk nummer van 1 tot 99 kiezen. Nummers waarvoor er reeds data op de diskette staan worden geïnverteerd afgebeeld. Kiest u één van deze
nummers, dan worden de aanwezige data overschreven.
2. Kies met <▲> en <▼> naast het display de functies voor “Pad 1” en “Pad 2”.
Druk op [EXIT] als u deze pagina wilt verlaten zonder
een functie te kiezen.
5. Gebruik <√> en <®> onderaan het display en
<▲> en <▼> links van het display om de gewenste
naam te definiëren.
Een lijst met alle beschikbare karakters vindt u op
blz. 28.
Leading Bass — Schakelt de Leading Bass-functie in
of uit. Tijdens de weergave van de Arranger gebruikt
de begeleiding normaal de grondnoot van het
gespeelde akkoord als basnoot. Schakelt u de Leading
Bass-functie in, dan wordt de laagste noot, die u op
het linker klaviergedeelte aanslaat, gebruikt als basnoot. Telkens als u een andere inversie van het
akkoord speelt, krijgt u dus een andere basnoot te
horen.
6. Druk op <Save> rechts onder het display.
Opgelet: Druk op [EXIT] om het opslagcommando te annuleren.
Hieronder krijgt u een overzicht van de mogelijke
functies:
Opgelet: Als u deze functie aan een pedaal toewijst, is ze
alleen actief wanneer u het pedaal intrapt.
40
KR-177 – Functie van de voetschakelaars
Break — Als u tijdens de Arranger-weergave op de
Pad-knop drukt, wordt de weergave gedurende één
maat onderbroken.
Fill In To Original — De Pad-knop waarvoor u deze
functie kiest werkt op dezelfde manier als Fill In
[TO≈ORIGINAL].
U kunt ook de functie van het SOFT-pedaal (links)
wijzigen.
NEDERLANDS
Fill In To Variation — De Pad-knop waarvoor u deze
functie kiest krijgt dezelfde werking als Fill In
[TO≈VARIATION].
11.3 Functie van de
voetschakelaars
1. Druk op het basisscherm op <Pad/Pdl>.
2. Druk op <Page>.
3. Kies met <▲> en <▼> naast het display de
gewenste functie voor de SOFT-voetschakelaar.
Fill In — Hiermee stuurt u een Fill-in aan die uitmondt in dezelfde begeleiding als vóór de Fill-in.
Original/Variation — U wisselt tussen Original en
Variation zonder dat er een Fill-in wordt tussengelast.
Basic/Advanced — Heeft hetzelfde effect als wanneer
u op <Advnc√Basic> of <Advnc®Basic> drukt.
Naast de functies die in de tabel onder “Functies aan
de Pad-knoppen toewijzen” aan bod kwamen kunnen
de pedalen ook nog de volgende functies hebben.
Melody Intelligence — Heeft hetzelfde effect als
[MELODY≈INTELLIGENCE].
Soft for Upper — Het pedaal wordt een Soft-pedaal
(dat werkt op de Upper- of de Whole-Part).
Arranger Intro/Ending — Heeft hetzelfde effect als
[INTRO/ENDING].
Sostenuto for Upper — Het pedaal wordt een Sostenuto-pedaal (dat werkt op de Upper- of de WholePart).
Arranger Start/Stop — Heeft hetzelfde effect als
[START/STOP].
Chorus ON/OFF — Hiermee schakelt u het Choruseffect voor de Whole- of Upper-Tone in of uit.
Rotary Speed Fast/Slow — Hiermee wijzigt u de snelheid van het Rotary-effect.
DSP ON/OFF — Hiermee schakelt u het DSP-effect in
of uit.
Composer Play/Stop — Dezelfde functie als Composer [PLAY] of [STOP].
Metronome ON/OFF — Hiermee schakelt u de
metronoom in of uit.
Punch In/Out — U kunt de Pad-knop gebruiken om
in opname te gaan. Zie blz. 30 voor meer details.
Bend Up — Kies deze functie om het linker pedaal te
gebruiken voor het opwaarts buigen van de noten die
u aan het spelen bent. Het interval stelt u in met “Pitch
Bend Range” (zie blz. 43). Om van een “C” naar de
“G” boven de “C” te gaan moet u daar “7” instellen en
hier “Bend Up” kiezen. Deze instelling kiest u waarschijnlijk vaker dan de volgende.
Bend Down— Kies deze functie om het linker pedaal
te gebruiken voor het neerwaarts buigen van de noten
die u aan het spelen bent. Het interval stelt u in met
“Pitch Bend Range”. Om van een “C” naar de “G”
onder de “C” te gaan moet u daar “5” instellen en hier
“Bend Down” kiezen. Deze instelling kiest u waarschijnlijk vaker dan de volgende.
Na enkele seconden keert u terug naar de vorige
pagina.
Opgelet: Zodra u op One Touch Program [PIANO] drukt,
krijgen de voetschakelaars weer hun “officiële” functie (Soft
en Sustain).
41
English
Glide — Zodra u op de knop drukt, gaat de toonhoogte even naar omlaag om daarna geleidelijk naar
de originele toonhoogte te stijgen. Dit effect werkt
vooral goed op Hawaïaanse gitaarklanken en dergelijke.
Damper for Lower — Het pedaal wordt een demperpedaal (dat enkel werkt op de Lower-Part).
English
Fade In/Out — Deze functie kunt u gebruiken om een
Style te beginnen met een Fade-In (geleidelijk toenemend volume) of hem te laten eindigen in een FadeOut (geleidelijk dalend volume).
English
Simple Intro/Ending — Door op de Pad-knop te
drukken kiest u een eenvoudige intro of slot.
KR-177 Handleiding—Utility-menu
12. Utility-menu
12.1 Hoe werkt het Utility menu?
1. Druk op [UTILITY].
Opgelet: De referentietoonhoogte geldt voor alle klanken,
dus ook voor de partijen die u van diskette weergeeft.
Aanslaggevoeligheid/Transponeren
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
U komt nu in het Utility-menu terecht. Kies nu de
parameter die u wilt instellen. Het Utility-menu bevat
veertien opties, verdeeld over evenveel pagina’s.
2. Kies met <√√PAGE> en <PAGE®®> de
gewenste pagina (en dus functie).
3. Maak met de knoppen naast en onder het display
de gewenste instellingen voor de gekozen functie.
Om opnieuw de originele instellingen van een functie
te kiezen, drukt u tegelijk op <▲> en <▼> naast het
display.
Als u enkele seconden niets meer aan de instellingen
verandert, keert het display automatisch terug naar de
originele pagina. Wilt u sneller terugkeren, druk dan
op [EXIT].
Opgelet: Terugkeren zonder iets te wijzigen kan enkel wanneer u op [EXIT] drukt voordat u de parameters hebt ingesteld.
12.2 Utility-functies
Stemmen (Master Tune)
Als u de KR-177 gebruikt om andere instrumenten te
begeleiden, zal u de toonhoogte misschien lichtjes
moeten bijregelen om niet “vals” te staan ten opzichte
van uw medemuzikanten. (In feite zijn zij het dan die
vals staan, want de KR-177 is op de referentietoonhoogte 440.0 Hz gekalibreerd) Dat “bijregelen” noemen we stemmen en het gebeurt normaal op basis van
een referentietoonhoogte in Hz, meestal de middelste
A (die 440.0Hz van daarnet). Tijdens het inschakelen
wordt automatisch A4= 440Hz gekozen.
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Kies met de knoppen naast het display de gewenste
standaardtoonhoogte. U kunt dit doen binnen het
bereik 415,3~466,2Hz.
42
■ Aanslaggevoeligheid wijzigen
Met uitzondering van het feit dat u hier vijf opties
hebt, is deze functie identiek aan “Aanslaggevoeligheid
van het klavier aanpassen” op blz. 36.
2. Kies met de knoppen links van het display de
gewenste aanslaggevoeligheid.
Voor een uitleg over “Light”, “Medium” en “Heavy”, zie
blz. 36.
Super Light — Bij deze optie volstaat een vederlichte
aanslag om fortissimo te spelen.
Super Heavy — U moet enorm hard aanslaan om fortissimo te kunnen spelen. Dat levert u wel meer dynamiek op. Deze optie is aan te bevelen als u gewend
bent om erg hard aan te slaan of als u wat meer kracht
in uw vingers wilt krijgen.
■ Transponeren (Key Transpose)
Door de toonhoogte van de KR-177 te transponeren
kunt u een stuk in een andere toonaard spelen zonder
dat u daarvoor een andere vingerzetting hoeft te
gebruiken! Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld van
pas komen als u wilt meespelen (Minus One) met
SMF-data in een moeilijke toonaard (eentje met veel
mollen of kruisen). U kunt de begeleiding dan in de
originele toonaard laten spelen en de partij die u meespeelt transponeren zodat u de vingerzetting van een
makkelijke toonaard kunt gebruiken.
Deze functie werkt op dezelfde manier als de TRANSPOSE-knoppen. Hier ziet u echter welke waarde er
wordt ingesteld.
3. Kies met de knoppen rechts van het display de
gewenste transpositie.
Het display beeldt het ingestelde waarde (–12~0~12)
af. U kunt transponeren in stappen van een halve
toon.
KR-177 – Utility-functies
Bijvoorbeeld: u kiest de waarde “2” en u transponeert
het volgende fragment:
Dit speelt u…
…en dit hoort u
Opgelet: Tijdens de weergave van een Style wordt de begeleiding naar dezelfde toonaard getransponeerd als de rechterhand-partij.
Opgelet: Het gewenste interval kunt u ook met TRANSPOSE [+] en [–] kiezen. Door tegelijk op deze knoppen te
drukken heft de transpositie weer op.
Maatsoort en volume van de metronoom
Opgelet: Het effect dat u op deze manier instelt wordt op
alle Tones toegepast.
Expansion Tone
Zie “Expansion Tones kiezen” op blz. 15.
Lyric: liedjesteksten in/uitschakelen
Als u op de KR-177 muziekdata weergeeft die liedjesteksten bevatten, worden deze teksten in het display
afgebeeld. Stelt u dat niet op prijs, dan kunt u die teksten op de volgende manier uit het display weren.
English
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
NEDERLANDS
Transpose +2
■ Chorus-types
Chorus 1 — lichte Chorus met trage zwevingen.
Chorus 2 — lichte Chorus met snelle zwevingen.
Chorus 3 — vette Chorus met trage zwevingen.
Chorus 4 — vette Chorus met snelle zwevingen.
Feedback Cho. — zacht Flanger effect.
Flanger — extreem Flanger effect.
Short Delay — Delay met korte vertragingstijd.
Short Dly (FB) — Delay met lange vertragingstijd.
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Kies met de knoppen links en rechts van het display
het gewenste volume en de gewenste maatsoort.
Reverb- en Chorus-type kiezen
2. Kies met de knoppen naast het display of u al (ON)
dan niet (OFF) liedjesteksten wilt zien.
Druk vervolgens op gelijk welke knop van het frontpaneel om de reeds afgebeelde tekst te wissen. Druk vervolgens op [PLAY] om verder te spelen.
U kunt kiezen welk type Reverb- of Chorus-effect u
het best bevalt.
Pitch Bend Range
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
Hiermee bepaalt u hoeveel halve tonen de toonhoogte
verschuift wanneer u ze met het Soft-pedaal buigt. Dit
interval wordt enkel gehanteerd wanneer u de functie
“Bend Up” of “Bend Down” aan het pedaal toewijst
(zie blz. 41).
English
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Kies met de knoppen links van het display het
gewenste Reverb-type en met de knoppen rechts van
het display het gewenste Chorus-type.
■ Reverb-types
Room 1 — galm van een vergaderzaal
Room 2 — galm van een kleine club
Room 3 — galm van een grote, open kamer
Hall 1 — galm van een grote concertzaal
Hall 2 — galm van een kleine concertzaal
Plate — heldere, metalige galm
Delay — Delay met veel herhalingen
Panning Delay — Delay waarbij de herhalingen afwisselend van links en van rechts komen.
English
Opgelet: Zodra u een Style start, maakt de maatsoort die u
hebt ingesteld plaats voor de maatsoort die bij die Style
hoort.
Opgelet: U kunt de maatsoort niet wijzigen tijdens de weergave van een Style of tijdens het gebruik van de Composer.
2. Kies met de knoppen naast het display het gewenste
bereik.
U kunt het bereik instellen tussen 0 en 12 (in stappen
van een halve toon, dus maximaal één octaaf).
43
KR-177 Handleiding—Utility-menu
Klanken kiezen op een extern MIDI-instrument
(Program Change)
“Programmakeuze-commando’s” zijn het stukje
MIDI-taal dat verantwoordelijk is voor het kiezen van
klanken. De KR-177 kan dit soort commando’s zenden. Hebt u dus een extern MIDI-instrument met de
KR-177 verbonden, dan kunt u vanuit uw Intelligent
Keyboard klanken kiezen op dat externe instrument.
(*) In feite komen er bij het kiezen van klanken ook
nog “bankkeuze-commando’s” te pas. Laten we
daarom afspreken dat we de combinatie van programmakeuze en bankkeuze vanaf nu “klankkeuze” noemen.
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Kies met <√> en <®> links onder het display de
gewenste parameter.
3. Stel met <▲> en <▼> naast het display de
gewenste waarde in.
Display
CC#00
CC#20
PC
Parameter
Bankkeuze MSB
Bankkeuze LSB
Programmakeuze
Waarde
0~127
0~127
1~128
Telkens als u met <▲> of <▼> een waarde verandert,
wordt er een commando via MIDI verzonden. Stel de
nummers altijd in de volgorde in die in het display
wordt gehanteerd: begin met CC00, stel daarna CC20
in en tenslotte de PC-waarde.
Opgelet: Veruit de meeste instrumenten begrijpen het
CC20-commando niet. Dat hoeft u dus lang niet altijd in te
vullen.
Opgelet: De op deze pagina verzonden klankkeuze-commando’s worden door de KR-177 zelf niet uitgevoerd.
44
MIDI-zendkanaal/Local Control
1. Ga in het Utility Menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
■ MIDI-zendkanaal kiezen
Twee instrumenten kunnen via het MIDI-systeem met
elkaar communiceren op voorwaarde dat ze op hetzelfde MIDI-kanaal zijn ingesteld. Als dat het geval is,
kunt u met het klavier van de KR-177 het klankgedeelte van een extern instrument aansturen, alsook
klanken kiezen op dat instrument.
2. Kies met de knoppen links van het display het
MIDI-zendkanaal.
Het gekozen kanaal (1~16) wordt in het display afgebeeld.
Opgelet: MIDI-commando’s van externe instrumenten
worden door de KR-177 op alle kanalen ontvangen. Alle
data van het klavier (Upper-, Layer-, Lower-, Chord- en
Bass Tone-noten) worden op hetzelfde MIDI-kanaal verzonden.
Opgelet: De Composer- en Music Style-partijen worden niet
via MIDI verzonden.
■ Local Control
De instelling van Local Control is van belang wanneer
u een ander MIDI-instrument aanstuurt. Local Control bepaalt of de nootinformatie van wat u op het klavier speelt al (ON) dan niet (OFF) naar het interne
klankgedeelte van de KR-177 wordt gezonden.
Als u de KR-177 in combinatie met een sequencer
gebruikt, moet u Local Control op “Off ” en de Soft
Thru-functie van de sequencer op “On” zetten. De
informatie van uw klavier gaat dan naar de sequencer
en van daaruit naar de klankbron van de KR-177.
Hiervoor moet u de MIDI OUT-connector van de
sequencer echter aansluiten op de MIDI IN-connector
van de KR-177.
Laat u in deze configuratie Local Control ingeschakeld, dan worden de noten niet alleen via de sequencer, maar ook nog eens rechtstreeks naar de klankbron
gezonden. U hoort dan alle noten “dubbel” – en dat is
niet echt mooi.
Deze nootinformatie wordt wél steeds naar MIDI
OUT gezonden, ongeacht de instelling van Local Control.
3. Schakel Local Control met de knoppen rechts van
het display in of uit.
KR-177 – Utility-functies
Arranger Update-snelheid voor User Programs
1. Ga in het Utility-menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
Fabrieksinstellingen laden
Met deze functie stelt u alle parameters van de KR-177
opnieuw in op de waarden die ze hadden toen u het
instrument kocht.
Opgelet: Ook de User Programs krijgen opnieuw hun originele instellingen. Zorg daarom dat User Programs die u
dierbaar zijn intussen een plaatsje op een diskette hebben
gevonden, anders bent u ze kwijt!
NEDERLANDS
Met deze functie bepaalt u de snelheid waarmee de
instellingen van een User Program naar de Arranger
worden gestuurd, zodra u dat User Program selecteert
(zie blz. 39).
1. Ga in het Utility-menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Druk op <Execute>.
Delayed — De Arranger-instellingen worden opgeroepen als u de knop waarmee u het User Programnummer kiest enkele seconden indrukt.
3. Druk op <OK>.
Alle parameters worden nu opnieuw op hun fabriekswaarden ingesteld.
Opgelet: Alle andere programmeerbare instellingen worden
onmiddellijk opgeroepen.
Opgelet: Druk op <Cancel> als u de operatie wilt annuleren.
Opgelet: Schakel de KR-177 nooit uit voor u de bovenstaande stappen hebt afgewerkt (het display meldt “Reset
Complete”).
Memory Backup
De volgende parameters worden hierbij opgeslagen:
• Taalkeuze op de basis- en demopagina
• Stretch Tuning, Temperament
• Octave Shift
• Type en effectdiepte van de DSP-effecten voor iedere
Tone.
Deze functie kan van pas komen als u met de 16-sporen sequencer werkt. De functie verbindt het geselecteerde spoor van de Composer met het klavier van de
KR-177. Bijgevolg worden de noten die u op het klavier speelt steeds weergegeven met de Tone die voor
het geselecteerde spoor is gekozen.
Normaal (bijvoorbeeld wanneer u Minus One
gebruikt) kunt u de Link-functie beter uitgeschakeld
laten. Op die manier kiest u gewoon de Tone waar u
op dat moment zin in hebt. Als Link is ingeschakeld,
wordt die keuze u “uit handen genomen” door de
Composer.
1. Ga in het Utility-menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
1. Ga in het Utility-menu met <√√PAGE> of
<PAGE®®> naar de onderstaande pagina.
2. Druk op <Execute>.
2. Schakel Link met de knoppen naast het display in of
uit.
3. Druk op <OK>.
Opgelet: Druk op <Cancel> als u de operatie wilt annuleren.
Opgelet: Schakel de KR-177 nooit uit voor u de bovenstaande stappen hebt afgewerkt (het display meldt “Backup
Complete”).
45
English
• Aan/uit status van het Chorus-effect voor iedere Tone.
Link to 16TRK Sequencer
English
Heel wat parameters krijgen opnieuw hun fabriekswaarde nadat u de KR-177 hebt uitgeschakeld. Met de
Memory Backup-functie kunt u uw eigen instellingen
van deze parameters opslaan en opnieuw over deze
waarden beschikken wanneer u de KR-177 de volgende keer gebruikt.
English
2. Kies met de knoppen links van het display de
gewenste snelheid.
Instant — De Arranger-instellingen worden opgeroepen op het moment dat u het User Program-nummer
kiest.
KR-177 Handleiding—Aansluiten op een MIDI-instrument
13. Aansluiten op een MIDI-instrument
MIDI is de afkorting van Musical Instruments Digital
Interface. MIDI staat voor heel wat dingen, maar het
meest voor de hand liggen natuurlijk de connectors
waarmee u instrumenten en effectapparaten kunt verbinden. Telkens wanneer u op de KR-177 speelt, zendt
hij MIDI-commando’s naar de MIDI OUT-connector.
Als u deze verbindt met de MIDI IN-poort van een
ander instrument kan dat instrument de noten “dubbelen” die u op de KR-177 speelt.
MIDI is een taal die alles wat u op een muziekinstrument doet vertaalt in binaire codes die kunnen worden verzonden via een MIDI-kabel. Het is een
universele standaard, wat inhoudt dat de data kunnen
worden verzonden en ontvangen door instrumenten
van verschillende merken en types. Bovendien kunt u
via MIDI uw KR-177 verbinden met een computer of
hardware sequencer.
Er zijn drie types MIDI-connectors, elk met een
andere functie, zoals hieronder wordt uitgelegd:
• MIDI IN: Ontvangt MIDI-commando’s vanuit
externe MIDI-instrumenten. De KR-177 zal op deze
commando’s reageren door bijvoorbeeld bepaalde
noten te spelen of een andere klank te kiezen.
• MIDI OUT: Van hieruit wordt alle informatie van de
KR-177 naar andere instrumenten gezonden (bijvoorbeeld gegevens over wat u speelt).
• MIDI THRU: Deze connector zendt alle informatie
die via de MIDI IN wordt ontvangen opnieuw naar
buiten. (De KR-177 biedt geen MIDI THRU-aansluiting.)
Op de onderstaande afbeelding ziet u hoe u de MIDIconnectors met elkaar moet verbinden (gebruik hiervoor enkel speciale MIDI-kabels). Vergeet niet beide
kabels aan te sluiten en Local Control op “Off ” te zetten (zie blz. 44) wanneer u met een sequencer werkt.
KR-177
46
Extern MIDI-instrument
Opgelet: In bepaalde gevallen kan één MIDI-kabel volstaan. Het hangt er van af hoe u de instrumenten wilt
gebruiken (één- of tweerichtingsverkeer van data). Kijk
gewoon naar de pijlen in de afbeelding om uit te maken
welke aansluitingen u moet kiezen.
■ Opgelet
De KR-177 zendt enkel “Realtime” MIDI-data. Het
gaat dus enkel om de noten die u speelt en om Pitch
Bend-, Modulatie- en pedaalcommando’s (Arrangeren Composer-data worden niet gezonden). Wilt u de
data van een Music Style (noten en klankkeuzecommando’s) naar uw computer sturen, dan moet u ze
opnemen (zie blz. 25), op diskette bewaren en ze vervolgens in uw sequencer (software) laden.
Tijdens het gebruik van de Composer kan de KR-177
geen SysEx-commando’s ontvangen.
KR-177 – Overzicht van DSP-effecten
14. Appendix
14.1 Overzicht van DSP-effecten
Overdrive: Milde vervorming
Distortion: Zware vervorming
Phaser: Modulatie-effect (“waaierend” geluid) met een sterke kleuring.
Enhancer: Versterkt de hogetonen in het geluid en maakt het dus helderder.
Auto Wah: Zorgt voor een cyclisch terugkerende klankkleurverandering.
Compressor: Beperkt het dynamisch bereik door signaalpieken in te dijken.
Gate Reverb: Galm-effect dat abrupt wordt uitgeschakeld.
Rotary: Het geluid van een draaiende luidspreker.
Hexa Chorus: Maakt het geluid vetter en breder;
Tremolo Chorus: Voorziet het geluid van een tremolo-effect.
Stereo Chorus: Een normale stereo Chorus.
Stereo Flanger: Stereo modulatie-effect met een metalige resonantie.
Step Flanger: Een Flanger-effect waarbij de toonhoogte stapsgewijs verandert;
Stereo Delay: Een Delay (echo) effect met herhalingen links en rechts.
Modulation Delay: Een Delay met zwevingen.
Triple Tap Delay: Een Delay met drie vertragingslijnen.
English
17 Quadruple Tap Delay: Een Delay met vier vertragingslijnen.
18 2-Voice Pitch Shifter: Voegt twee getransponeerde signalen toe aan het
originele signaal.
19 Feedback Pitch Shifter: Voegt één transpositie toe aan het originele signaal.
20 Overdrive→ Chorus: De Overdrive- en Chorus-effect zijn in serie geschakeld.
21 Overdrive→ Flanger Overdrive en Flanger in serie geschakeld.
22 Overdrive→ Delay: Overdrive en Delay in serie geschakeld.
23 Distortion→ Chorus: Distortion en Chorus in serie geschakeld.
24 Distortion→ Flanger: Distortion en Flanger in serie geschakeld.
25 Distortion→ Delay: Distortion en Delay in serie geschakeld.
26 Enhancer→ Chorus: Enhancer en Chorus in serie geschakeld.
27 Enhancer→ Flanger: Enhancer en Flanger in serie geschakeld.
28 Enhancer→ Delay: Enhancer en Delay zijn in serie geschakeld.
29 Chorus→ Delay: Chorus en Delay in serie geschakeld.
30 Flanger→ Delay: Flanger en Delay in serie geschakeld.
31 Chorus→ Flanger: Chorus en Flanger zijn in serie geschakeld.
32 Sympathetic Resonance: Zodra u op het demperpedaal drukt hoort u een
effect dat de resonantie van de snaren op een akoestische piano simuleert.
NEDERLANDS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
14.2 Specificaties
Disk drive/opslagmedia
88 gewogen toetsen (TP-23)
3.5” Micro Floppy Disk Drive
Disketteformaat: 720 Kbytes (2DD), 1,44 Mbytes (2HD)
Songs: maximaal 99
Nootcapaciteit: ± 120.000 noten (2DD), ± 240.000 noten (2HD)
Keyboard-modes
Whole, Split, Layer, Split Arranger, Piano Style Arranger, Manual
Drum/SFX
Aanslaggevoeligheid
Super Light, Light, Medium, Heavy, Super Heavy
Maximale polyfonie
64 stemmen
Tones
8 groepen, 124 variaties
(Tone Expansion Mode: 270 variaties)
Music Styles
Intern: 111, Diskette: 32 (bijgeleverd)
Extra Music Styles kunt u laden van Music Style Diskettes
(MSA)
Liedjesteksten
Ja
Talen
4 talen (Engels, Duits, Frans en Japans)
Display
AGD (Animated Graphic Display) 240 x 64 punten, grafisch
LCD met CFL achtergrondverlichting
Vermogen
20W x 2
Voeding
117/230/230VE/240VA, netsnoer (bijgeleverd)
Luidsprekers
Drum Set: 8/SFX Set: 1
2 x 160mm
Programmeerbare Music Styles
Afmetingen
Ja
1388 (B) x 495 (D) x 857 (H) mm
Effecten
Opties
Reverb (8 types), Chorus (8 types), DSP (32 types)
MSA Music Style-diskettes, SMF-muziekdata
Hoofdtelefoon (RH-25/50)
LVC-1 Lyrics-to-Video Converter
18 types
User Programs
Intern: 32 geheugens, Disk: max. 99 sets
Composer
Sporen: 16 (Easy Mode: 5), Songs: 1;
Nootcapaciteit: ±30.000 noten, Tempo: = 20~250
Resolutie: 120 stappen/
Opnamemethode: Realtime of Step (met de Chord Sequencer)
Weergave: Standard MIDI File (Formaat 0/1), KR Songs
Opslaan: Standard MIDI File (Formaat 0)
Edit: Setup, Copy, Quantize, Erase, Delete, Insert, Transpose,
Track Exchange, Track Copy
English
Manual Drum/SFX Sets
Melody Intelligence
English
Klavier
Gewicht
40 kg + 15 kg
Accessoires
Handleiding, Music Style/Acoustic Style-diskette
Stand
Netkabel
Opgelet: Wijzigingen van de specificaties en de afwerking
van dit instrument zonder voorafgaande kennisgeving
voorbehouden.
47
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Tones, Drum Sets, Music Styles
Rechtstreeks selecteerbare Tones
Piano
Grand Piano 1
Grand Piano 2
Upright Piano
Rock Piano
Honky-tonk 1
Honky-tonk 2
MIDI Piano 1
MIDI Piano 2
E.Piano
E.Piano 1
Soft E.Piano
E.Piano 2
Hard E.Piano
60’s E.Piano
Clav.
Harpsichord 1
Harpsichord 2
Vibes
Vibraphone
Celesta
Marimba
Xylophone
Glockenspiel
Music Box
Tubular-bell
Santur
Steel Drums
Kalimba
Barafon
Vibra Bells
Organ
Jazz Organ 1
Jazz Organ 2
Full Organ 1
Full Organ 2
Lower Organ 1
Lower Organ 2
Church Organ
Organ Flute
Theater Org.
Trem.Flute
Rock Organ 1
Rock Organ 2
Jazz Organ 3
Jazz Organ 4
Full Organ 3
48
Full Organ 4
Pop Organ
VS Orgn
Accordion
Harmonica
Fr.Horn Solo
Brass1
French Horn
Synth Brass 1
Synth Brass 2
Guitar
Nylon Guitar
Gut Guitar
Steel Guitar
12str Guitar
Mandolin
Banjo
Hawaiian Gt.
Muted Gt.
JC E.Guitar
Jazz Guitar
Overdrive Gt.
Distortion Gt.
Power Guitar
Rock Rhythm
Shamisen
Koto
Fantasia
Fantasia
Brightness
Harpvox
Polysynth
CC Solo
Square Wave
Saw Wave
Saw
Doctor Solo
Syn.Calliope
Charang
Bass & Lead
Pan Flute
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Metal Pad
Sweep Pad
Soundtrack
Atmosphere
Crystal
Sitar
Orchestra Hit
Pizzicato Str.
Acoustic Bs.
A.Bass+Cymbl
Fingered Bs.
Picked Bass
Fretless Bs.
Slap Bass 1
Organ Bass
Synth Bass 101
Strings
Slow Strings
Strings
Violin
Cello
Choir
Choir Oohs
Pop Voice
Syn Vox
Harp
Orchestra
Syn.Strings 1
Warm Pad
Sax
Blow Sax
Soprano Sax
Alto Sax
Oboe
Bassoon
Clarinet
Flute
Blow Pipe
Trumpet
Muted Trumpet
Trombone
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
Expansion Tones
Nr.
Grand Piano1
Grand Piano2
UprightPiano
MIDI Piano1
MIDI Piano2
Piano 1
Piano 2
Piano 3
EG+Rhodes 1
EG+Rhodes 2
Rock Piano
Honky-tonk 1
Honky-tonk 2
E.Piano 1
E.Piano 2
E.Piano 3
Hard Rhodes
Detuned EP 1
Detuned EP 2
Soft E.Piano
FM+SA EP
60's E.Piano
Hard E.Piano
St.FM EP
Hard FM EP
E.Piano 1
E.Piano 1v
GS E.Piano2
E.Piano 2v
Harpsichord1
Harpsichord2
Harpsichord
Coupled Hps.
Harpsi.o
Clav.
Analog Clav.
Celesta
Glockenspiel
Music Box
Vibraphone
Marimba
Barafon
Xylophone
Tubular-bell
Santur
Jazz Organ 1
Jazz Organ 2
Jazz Organ 3
08
08
16
00
00
00
00
00
00
00
08
08
08
16
16
00
00
08
08
08
16
24
00
08
08
00
16
00
16
00
08
00
08
24
00
00
00
00
00
00
08
08
00
00
00
32
32
08
001
002
001
001
002
001
002
003
003
003
003
004
004
005
006
006
005
005
006
005
005
005
006
006
006
005
005
006
006
007
007
007
007
007
008
008
009
010
011
012
013
013
014
015
016
018
018
018
* 049
* 050
* 051
* 052
* 053
* 054
* 055
056
057
* 058
* 059
060
061
062
* 063
* 064
065
066
* 067
* 068
069
* 070
* 071
072
* 073
* 074
075
076
* 077
078
079
* 080
* 081
082
083
084
* 085
086
* 087
088
089
* 090
091
* 092
093
* 094
095
* 096
64
64
64
65
65
00
00
00
65
66
64
64
00
64
64
65
65
00
00
64
02
00
64
64
66
00
00
00
00
64
64
00
00
00
00
64
00
00
00
64
00
64
00
00
64
00
64
64
Tone naam
CC CC
0 32
PC#
Nr.
Jazz Organ 4
Full Organ 1
Full Organ 2
Full Organ 3
Full Organ 4
Lower Organ1
Lower Organ2
Organ 1
Organ 2
Pop Organ
VS Organ
Metalic Org.
Detuned Or.1
Detuned Or.2
Rock Organ 1
Rock Organ 2
Rotary Org.S
Rotary Org.F
Organ Flute
Church Organ
Digi Church
Theater Org.
Trem.Flute
Pipe Org. Bs
Organ Bass
Accordion
Accordion Fr
Accordion It
Harmonica
GS Harmonica
Bandoneon
Nylon Guitar
Gut Guitar
GS Nylon Gt.
Ukulele
Nylon Gt.o
Steel Guitar
Steel-str.Gt
12str Guitar
12-str.Gt
Nylon+Steel
Mandolin
GS Mandolin
Jazz Guitar
Mellow Gt.
Hawaiian Gt.
GS Hawaiian
JC E.Guitar
00
00
08
16
32
00
08
00
00
18
32
32
08
08
00
00
00
00
00
08
00
16
08
32
40
00
00
08
00
00
00
00
00
00
08
16
00
00
08
08
08
16
16
00
01
08
08
00
018
017
017
017
017
017
017
017
018
017
017
017
017
018
019
019
019
019
020
020
021
020
020
018
017
022
022
022
023
023
024
025
025
025
025
025
026
026
026
026
026
026
026
027
027
027
027
028
097
098
* 099
100
101
102
* 103
* 104
105
106
* 107
108
109
110
* 111
112
113
114
* 115
* 116
117
* 118
119
* 120
121
122
* 123
124
* 125
126
127
128
129
130
* 131
132
133
* 134
135
136
137
* 138
139
140
141
* 142
* 143
144
65
65
65
65
65
66
66
00
00
00
64
66
00
00
64
00
65
66
64
65
64
64
64
65
02
64
00
00
64
00
00
64
65
00
00
00
64
00
64
00
65
64
00
00
02
64
00
64
Tone naam
CC CC
0 32
PC#
Clean Gt.
Chorus Gt.
Muted Gt.
Muted Dis.Gt
Funk Gt.
Funk Gt.2
Overdrive Gt
DistortionGt
GS Dist.Gt.
Dazed Guitar
Rock Rhythm
Rock Rhythm2
Feedback Gt.
Feedback Gt2
Power Guitar
Power Gt.2
5th Dist.
Gt.Harmonics
Acoustic Bs.
A.Bass+Cymbl
GS Ac.Bass
Fingered Bs.
GS Fing.Bass
Picked Bass
GS Picked Bs
Mute PickBs.
Fretless Bs.
Mr.Smooth
Slap Bass 1
Slap Bass 2
Synth Bass 1
Synth Bass 2
Synth Bass 3
Synth Bass 4
SynthBass101
Reso SH Bass
SH101 Bass
Violin
GS Violin
Slow Violin
Viola
Cello
GS Cello
Contrabass
Tremolo Str
PizzicatoStr
Harp
GS Harp
00
08
00
00
08
16
00
00
00
00
08
00
08
09
08
08
18
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
05
00
00
00
00
08
08
01
16
16
00
00
08
00
00
00
00
00
00
00
00
028
028
029
029
029
029
030
031
031
031
031
031
031
031
031
031
031
032
033
033
033
034
034
035
035
035
036
036
037
038
039
040
039
040
039
039
040
041
041
041
042
043
043
044
045
046
047
047
00
00
00
64
00
00
00
64
00
65
66
66
00
02
65
64
02
00
64
65
00
64
00
64
00
65
00
02
00
00
00
00
00
00
00
02
64
64
00
00
00
64
00
00
00
00
64
00
REFERENTIE
Nr.
ENGLISH
PC#
ENGLISH
CC CC
0 32
ENGLISH
* 001
* 002
* 003
* 004
* 005
006
007
008
009
010
* 011
* 012
* 013
* 014
* 015
016
017
018
019
* 020
021
* 022
* 023
024
025
026
027
028
029
* 030
* 031
032
033
034
* 035
036
* 037
* 038
* 039
* 040
* 041
* 042
* 043
* 044
* 045
* 046
* 047
* 048
Tone naam
49
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Nr.
145
* 146
147
* 148
149
150
* 151
152
* 153
154
155
* 156
* 157
* 158
* 159
* 160
* 161
162
* 163
164
165
* 166
* 167
* 168
* 169
170
* 171
* 172
173
174
175
* 176
177
* 178
* 179
180
181
* 182
183
184
* 185
* 186
187
188
* 189
190
* 191
* 192
50
Tone naam
CC CC
0 32
PC#
Nr.
Timpani
Strings
GS Strings
Slow Strings
GS Sl.Str
Warm Strings
Orchestra
Choir Str.
Syn.Strings1
Syn.Strings2
Syn.Strings3
Choir
Pop Voice
SynVox
Choir Oohs
OrchestraHit
Trumpet
GS Trumpet
Trombone
Trombone 2
Tuba
MutedTrumpet
French Horn
Fr.Horn Solo
Brass 1
Brass 2
Synth Brass1
Synth Brass2
Synth Brass3
Synth Brass4
Soft Brass
Soprano Sax
GS Sop.Sax
Alto Sax
Blow Sax
Tenor Sax
Baritone Sax
Oboe
GS Oboe
English Horn
Bassoon
Clarinet
Piccolo
GS Flute
Flute
Recorder
Pan Flute
Blow Pipe
00
00
00
00
00
09
08
11
00
00
08
32
00
00
00
00
00
00
00
01
00
00
00
00
00
08
00
00
08
08
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
048
049
049
050
050
050
049
049
051
052
051
053
054
055
055
056
057
057
058
058
059
060
061
061
062
062
063
064
063
064
064
065
065
066
067
067
068
069
069
070
071
072
073
074
074
075
076
076
193
* 194
* 195
* 196
* 197
198
* 199
200
201
202
203
* 204
* 205
206
207
* 208
209
210
* 211
212
213
214
* 215
216
217
218
219
* 220
221
* 222
223
* 224
225
* 226
227
228
229
230
* 231
232
233
* 234
235
236
237
* 238
* 239
* 240
00
64
00
64
00
02
00
02
00
00
00
00
00
00
64
00
64
00
64
00
00
00
00
64
00
00
00
00
00
00
02
64
00
00
64
00
00
64
00
00
00
00
00
00
64
00
00
64
Tone naam
CC CC
0 32
PC#
Nr.
Bottle Blow
Shakuhachi
Whistle
Ocarina
Square Wave
Syn.Square
CC Solo
Square
FM Lead 1
FM Lead 2
JP8 Square
Saw Wave
Saw
Mg Lead
P5 Saw Lead
Doctor Solo
Rhythmic Saw
Waspy Synth
Syn.Calliope
JP8 Pulse
Chiffer Lead
Cheese Saw
Charang
Reso Saw
Solo Vox
RAVE Vox
5th Saw Wave
Bass & Lead
Fat & Perky
Fantasia
Fantasia 2
Warm Pad
Soft Pad
Polysynth
P5 Poly
Space Voice
Heaven II
Bowed Glass
Metal Pad
Halo Pad
JP8 Sqr Pad
Sweep Pad
Sweep Pad 2
Converge
Ice Rain
Soundtrack
Crystal
Vibra Bells
00
00
00
00
00
00
00
01
01
00
08
00
01
00
01
08
08
16
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
02
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
077
078
079
080
081
081
081
081
081
088
081
082
082
082
082
082
082
082
083
083
084
084
085
085
086
086
087
088
088
089
089
090
090
091
091
092
092
093
094
095
095
096
096
096
097
098
099
099
241
242
243
244
* 245
* 246
247
248
* 249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
* 260
* 261
* 262
* 263
* 264
265
266
267
268
* 269
270
00
00
00
00
00
64
65
00
64
64
64
00
00
64
64
00
64
02
00
64
00
64
00
64
00
64
00
00
02
00
64
00
64
00
64
00
64
00
00
00
64
00
64
66
00
00
00
64
Tone naam
CC CC
0 32
PC#
Clear Bells
Soft Crystal
Digi Bells
Syn Mallet
Atmosphere
Harpvox
Nylon Harp
Nylon+Rhodes
Brightness
Goblin
Echo Drops
Echo Bell
Big Panner
Ai-yai-a
Echo Bell
Echo Pan
Echo Pan 2
Big Panner
Star Theme
Sitar 2
Banjo
Shamisen
Koto
Kalimba
Bagpipe
Fiddle
Shanai
Tinkle Bell
Steel Drums
Falling Down
00
02
09
01
00
00
00
00
00
00
00
01
00
01
01
02
02
04
00
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00
07
099
099
099
099
100
100
100
100
101
102
103
103
103
103
103
103
103
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
115
126
65
02
02
00
00
64
65
66
00
00
00
00
64
64
65
00
64
02
00
00
00
64
00
00
00
00
00
00
00
64
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
Interne Music Styles en Styles op diskette
POP/BALLAD
BIG BAND/SWING
PIANO STYLE
PianoBallad1
PianoBallad2
PianoBallad3
PianoBallad4
Piano Boogie
Stride Piano
Club Piano
Classic 1
Classic 2
= 60, 4/4
= 60, 4/4
= 55, 4/4
= 135, 4/4
= 165, 4/4
= 130, 4/4
= 106, 4/4
= 107, 4/4
= 115, 3/4
LATIN
Bossa Nova 1
Fast Bossa
Rhumba
Bossa Nova 2
Beguine
Mambo
Cha Cha
Salsa
Merengue
Tango 1
Tango 2
Bossa Nova 3
Samba
New Bossa
Rio
= 120, 4/4
= 120, 4/4
= 109, 4/4
= 120, 4/4
= 124, 4/4
= 120, 4/4
= 125, 4/4
= 95, 4/4
= 122, 4/4
= 125, 4/4
= 120, 4/4
= 140, 4/4
= 110, 4/4
= 92, 4/4
= 130, 4/4
01) 50's Ballad1
02) ClassicCntry
03) 16BtShuffle
04) 30's Jazz
05) 50's Ballad2
06) 50's Pop
07) Anthem
08) Big Band2
09) PianoBallad5
10) Blues2
11) Cinema
12) Cntry Blues
13) Rock5
14) Easy Listen1
15) Easy Listen2
16) Easy Listen3
17) Easy Listen4
18) Easy Listen5
19) Easy Listen6
20) Five
21) Funk1
22) Funk2
23) Gt Arpeggio
24) Gospel2
25) Gospel3
26) Rock Ballad
27) G Ballad (A)
28) G Bossa (A)
29) G FstPop (A)
30) G Pop (A)
31) G Slow (A)
32) G SlRock (A)
33) Light Fusion
34) Revival
35) Nickel Odeon
36) Festival
37) P Ballad (A)
38) P Fusion (A)
39) P Jazz (A)
40) P Night (A)
41) P Pop (A)
42) P RagTim (A)
43) P Rock'N (A)
44) P Shuffl (A)
45) P Slow (A)
46) P Waltz (A)
47) Rock'N'Shffl
48) Schlager
49) SCountry
50) Showtime1
51) Showtime2
52) Standard
53) Blues1
54) Swing Waltz
55) Vlk Music
56) Waltz
= 120, 4/4
= 120, 4/4
= 115, 2/4
= 127, 4/4
= 180, 3/4
= 130, 4/4
= 108, 4/4
= 180, 4/4
= 120, 4/4
= 140, 4/4
= 110, 3/4
TRAD/WORLD
Broadway
Foxtrot
Hawaiian
Gospel
Dixieland
Slow Foxtrot
Charleston
Twist
70’s Disco
Screen 1
Screen 2
Chapel
Techno
House
Triplet Enka
Fusion
Enka
8 Beat Enka
16 Beat Enka
Kayou
= 125, 4/4
= 184, 4/4
= 110, 4/4
= 88, 3/4
= 180, 4/4
= 98, 4/4
= 210, 4/4
= 150, 4/4
= 112, 4/4
= 80, 4/4
= 104, 4/4
= 70, 4/4
= 126, 4/4
= 130, 4/4
= 80, 4/4
= 116, 4/4
= 77, 4/4
= 85, 4/4
= 90, 4/4
= 100, 4/4
REFERENTIE
= 127, 4/4
= 122, 4/4
= 82, 4/4
= 117, 4/4
= 152, 4/4
= 114, 4/4
= 140, 4/4
= 120, 3/4
= 86, 3/4
= 90, 4/4
= 72, 4/4
= 74, 4/4
= 88, 3/4
= 176, 3/4
= 180, 3/4
= 192, 3/4
= 84, 3/4
= 120, 3/4
= 120, 3/4
March 6/8
March 4/4
March 2/4
German Polka
German Waltz
Polka
Fanfare
Kids 1
Kids 2
Kids 3
Kids Waltz
ENGLISH
= 140, 4/4
= 113, 4/4
= 130, 4/4
= 114, 4/4
= 155, 4/4
= 160, 4/4
= 190, 4/4
= 114, 4/4
COUNTRY/WALTZ
Cntry Swing
TwoStep
Cntry Ballad
Hoedown
Bluegrass
New Country
Train Beat
Cntry Waltz1
Cntry Waltz2
Western
Country Folk
Easy Country
Slow Waltz 1
Waltzing
Vienna Waltz
Musette
Slow Waltz 2
Pop Waltz
Jazz Waltz
MUSIC STYLE DISK
= 124, 4/4
= 109, 4/4
= 74, 4/4
= 164, 4/4
= 85, 4/4
= 130, 4/4
= 112, 4/4
= 109, 4/4
= 181, 4/4
= 60, 4/4
= 176, 4/4
= 140, 4/4
MARCH/KIDS
ROCK
Rock 1
Rock 2
UK Rock
Rock 3
Rock 4
Rock’n Roll1
Rock’n Roll2
R&B
Jazz Band
BigBnd Swing
BigBnd Bld 1
Boogie
BigBnd Bld 2
Big Band
Vocal Swing
Medium Swing
Shuffle
Slow Swing
Brush Swing
Combo
ENGLISH
= 120, 4/4
= 130, 4/4
= 120, 4/4
= 115, 4/4
= 108, 4/4
= 85, 4/4
= 120, 4/4
= 131, 4/4
= 121, 4/4
= 82, 4/4
= 60, 4/4
= 95, 4/4
= 78, 4/4
= 95, 4/4
= 50, 4/4
= 85, 4/4
= 72, 4/4
ENGLISH
Pop 1
Pop 2
Pop 3
Pop 4
Rollin’
Swing Pop
16 Beat Pop
50’s
70’s
Slow Dance
Ballad 1
Ballad 2
16Bt Ballad1
16Bt Ballad2
Love Songs
60’s Ballad
Torch Song
51
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Drum Sets
PC#
CC32
Type
25
26
28
29
27
30
31
32
33
34
35
C2 36
37
38
40
41
39
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
52
53
51
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
64
65
63
66
67
68
69
70
71
C5 72
73
74
76
77
75
78
79
80
81
82
83
C6 84
85
86
88
52
87
1
64
STANDARD
Bar Chime
Finger Snap
High Q
Slap
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Std Kick 2
Std Kick 1
Side Stick
Std Snr 1
Hand Clap
Std Snr 2
Low Tom 2
Closed Hi-hat 1 [EXC1]
Low Tom 1
Pedal Hi-hat 1 [EXC1]
Mid Tom 2
Open Hi-hat 1 [EXC1]
Mid Tom 1
High Tom 2
Crash Cymbal1
High Tom 1
Ride Cymbal 1
Chinese Cymbal
Ride Bell
Tambourine
Splash Cymbal
Cowbell
Crash Cymbal 2
Vibra-slap
Ride Cymbal 2
High Bongo
Low Bongo
Mute High Conga
Open High Conga
Low Conga
High Timbale
Low Timbale
High Agogo
Low Agogo
Cabasa
Maracas
Short Hi Whistle [EXC2]
Long Low Whistle [EXC2]
Short Guiro [EXC3]
Long Guiro [EXC3]
Claves
High Wood Block
Low Wood Block
Mute Cuica [EXC4]
Open Cuica [EXC4]
Mute Triangle [EXC5]
Open Triangle [EXC5]
Shaker
Jingle Bell
Bell Tree
Castanets
Mute Surdo [EXC6]
Open Surdo [EXC6]
-----
17
0
POWER
9
64
ROOM
---------
25
0
ELECTRONIC
Std Kick 1
Room Kick
Kick 2
MONDO Kick
Kick 2
Elec BD
Room Snr 1
Gated SD
Elec SD
Std Snr 1
Room Low Tom 2
Snare 2
Room Mid Tom 1
Room Hi Tom 2
Open Hi-hat 2 [EXC1]
Room Mid Tom 1
Room Hi Tom 2
Gated SD
Elec Low Tom 2
Closed Hi-hat 2 [EXC1]
Elec Low Tom 1
Pedal Hi-hat 2 [EXC1]
Elec Mid Tom 2
Open Hi-hat 2 [EXC1]
Elec Mid Tom 1
Elec Hi Tom 2
Room Hi Tom 1
Room Hi Tom 1
Elec Hi Tom 1
Closed Hi-hat 2 [EXC1]
Room Low Tom 1
Pedal Hi-hat 2 [EXC1]
Room Mid Tom 2
26
0
TR-808
Kick 2
808 Bass Drum 1
808 Rim Shot
808 Snare Drum
Snare 2
808 Low Tom 2
808 CHH [EXC1]
808 Low Tom 1
808 CHH [EXC1]
808 Mid Tom 2
808 OHH [EXC1]
808 Mid Tom 1
808 Hi Tom 2
808 Cymbal
808 Hi Tom 1
Reverse Cymbal
808 Cowbell
808 High Conga
808 Mid Conga
808 Low Conga
808 Maracas
808 Claves
-----
-----
-----
-----
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
● SFX Set
41
64
BRUSH
26
64
DANCE
49
0
ORCHESTRA
25
40
26
28
29
Close Hi-hat [EXC1]
Pedal Hi-hat [EXC1]
Open Hi-hat [EXC1]
Ride Cymbal
27
30
Dance Snr 1
31
37
40
39
42
43
44
45
46
47
C3 48
49
50
52
53
Std Kick 1
808 Bass Drum 2
808 Rim Shot
TR-909 Snr
Dance Snr 2
808 Low Tom 2
808 CHH [EXC1]
808 Low Tom 1
808 CHH [EXC1]
808 Mid Tom 2
808 OHH [EXC1]
808 Mid Tom 1
808 Hi Tom 2
808 Cymbal
808 Hi Tom 1
Kick 2
Kick 1
Concert BD 2
Concert BD 1
Brush Tap
Brush Slap
Brush Swirl
Brush Low Tom 2
Closed Hi-hat 2 [EXC1]
Brush Low Tom 1
Pedal Hi-hat 2 [EXC1]
Brush Mid Tom 2
Open Hi-hat 2 [EXC1]
Brush Mid Tom 1
Brush Hi Tom 2
Concert SD
Castanets
Concert SD
Timpani F
Timpani F#
Timpani G
Timpani G#
Timpani A
Timpani A#
Timpani B
Timpani c
Timpani c#
Timpani d
Timpani d#
Timpani e
Timpani f
Brush Hi Tom 1
51
54
55
56
57
58
59
C4 60
61
62
64
65
63
66
67
70
Concert Cymbal 2
Concert Cymbal 1
71
C5 72
73
74
61
62
63
76
808 High Conga
808 Mid Conga
808 Low Conga
77
75
78
79
80
66
81
67
82
68
83
69
70
71
808 Maracas
C6 84
85
High Q
Slap
Scratch Push [EXC7]
Scratch Pull [EXC7]
Sticks
Square Click
Metronome Click
Metronome Bell
Guitar sliding Finger
Guitar cutting noise (down)
Guitar cutting noise (up)
String slap of double bass
Fl.Key Click
Laughing
Screaming
Punch
Heart Beat
Footsteps1
Footsteps2
Applause
Door Creaking
Door
Scratch
Wind Chimes
Car-Engine
Car-Stop
Car-Pass
Car-Crash
Siren
Train
Jetplane
Helicopter
Starship
Gun Shot
Machine Gun
Lasergun
Explosion
Dog
Horse-Gallop
Birds
Rain
Thunder
Wind
Seashore
Stream
Bubble
Cat
ENGLISH
58
59
C5 72
53
51
68
808 Cowbell
57
65
52
69
56
64
49
50
54
55
C4 60
C3 48
57
0
SFX
ENGLISH
41
44
47
34
38
42
43
46
32
C2 36
41
39
45
33
35
PC#
CC32
Type
ENGLISH
PC#
CC32
Type
73
74
77
75
808 Claves
PC# : MIDI-programmanummer.
CC32 : Waarde voor controlecommando CC32
* Deze waarde luidt "0".
78
79
80
81
Spatie : Zelfde slagwerkklank als in de
Standard Set.
Geen klank.
----- :
[EXC] : Geluiden van eenzelfde EXC-groep
kunt u nooit samen gebruiken.
82
83
C6 84
85
86
88
REFERENTIE
76
87
-----
-----
Applause
53
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Chord Intelligence
54
C
C#
D
E
E
F
CM7
C#M7
DM7
E M7
EM7
FM7
C7
C#7
D7
E 7
E7
F7
Cm
C#m
Dm
E m
Em
Fm
Cm7
C#m7
Dm7
E m7
Em7
Fm7
CmM7
C#mM7
DmM7
E mM7
EmM7
FmM7
Cdim
C#dim
Ddim
E dim
Edim
Fdim
Cm7 ( 5 )
C#m7 ( 5 )
Dm7 ( 5 )
E m7 ( 5 )
Em7 ( 5 )
Fm7 ( 5 )
Caug
C#aug
Daug
E aug
Eaug
Faug
Csus4
C#sus4
Dsus4
E sus4
Esus4
Fsus4
C7sus4
C#7sus4
D7sus4
E 7sus4
E7sus4
F7sus4
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
B
B
F#M7
GM7
A M7
AM7
B M7
BM7
F#7
G7
A 7
A7
B 7
B7
F#m
Gm
A m
Am
B m
Bm
F#m7
Gm7
A m7
Am7
B m7
Bm7
F#mM7
GmM7
A mM7
AmM7
B mM7
BmM7
F#dim
Gdim
A dim
Adim
B dim
Bdim
F#m7 ( 5 )
Gm7 ( 5 )
A m7 ( 5 )
Am7 ( 5 )
B m7 ( 5 )
Bm7 ( 5 )
F#aug
Gaug
A aug
Aaug
B aug
Baug
F#sus4
Gsus4
A sus4
Asus4
B sus4
Bsus4
F#7sus4
G7sus4
A 7sus4
A7sus4
B 7sus4
B7sus4
REFERENTIE
A
ENGLISH
A
ENGLISH
G
ENGLISH
F#
55
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
MIDI Implementation Chart
Transmitted
Recognized
Remarks
Function…
Basic
Channel
Default
Changed
1
1 — 16
1 — 16
1 — 16
Mode
Default
Messages
Altered
Mode 3
OMNI OFF, POLY
****************
Mode 3
Mode 3, 4 (M = 1)
True Voice
0—127
****************
0 — 127
0 — 127
Velocity
Note ON
Note OFF
O
X 8n v = 64
O
X
After
Touch
Key’s
Ch’s
X
X
O
O
*1
*1
O
O
*1
O
X
X
X
O
X
X
O
X
O
O
O
O
O
X
X
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O (Reverb)
O (Chorus)
O
O
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
0—127
****************
O
0 — 127
*1
O
O
: Song Pos
: Song Sel
: Tune
X
X
X
X
X
X
: Clock
: Commands
X
X
X
X
X
X
X
X
O
X
O (120, 126, 127)
O
O
O (123 — 127)
O
X
Note
Number :
Pitch Bend
0, 32
1
5
6, 38
7
10
11
64
65
66
67
84
91
93
98, 99
100, 101
Control
Change
Prog
Change
: True #
System Exclusive
System
Common
System
Real Time
: All Sounds OFF
Aux
: Reset All Controllers
Message : Local ON/OFF
: All Notes OFF
: Active Sensing
: System Reset
Notes
*2
Bank Select
Modulation
Portamento time
Data entry
Volume
Panpot
Expression
Hold 1
Portamento
Sostenuto
Soft
Portamento control
Effect 1 depth
Effect 3 depth
NRPN LSB, MSB
RPN LSB, MSB
Program Number 1 — 128
* 1 O X is selectable
* 2 Recognize as M = 1 even if M ≠ 1
Mode 1 : OMNI ON, POLY
Mode 2 : OMNI ON, MONO
O : Yes
Mode 3 : OMNI OFF, POLY
Mode 4 : OMNI OFF, MONO
X : No
56
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
Notes
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
REFERENTIE
57
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Notes
58
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
Notes
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
REFERENTIE
59
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Notes
60
KR-177 – Tones, Drum Sets, Music Styles
Notes
ENGLISH
ENGLISH
ENGLISH
REFERENTIE
61
KR-177 Handleiding—Tones, Drum Sets, Music Styles
Distributeurs
62
Download PDF

advertising