Roland | VK-8M | VK-8m használati útmutató

VK-8M
Roland
VK-8M
sználati utasítás
Gratulálunk, hogy a Roland VK-8M orgona modulra esett a választása.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a „A készülék biztonságos
használata (2. oldal)” illetve „Fontos tudnivalók” (3. 4. oldal) fejezeteket. Ezek a
részek fontos információkat tartalmaznak a készülék szakszerű használatához.
Annak érdekében, hogy az új készülék összes előnyét kihasználja, kérjük olvassa
el figyelmesen a használati utasítást. Javasoljuk, hogy őrizze meg a gépkönyvet,
referenciaként a későbbiekre nézve.
A gépkönyvben használt jelölések
● A gomb elnevezések zárójelben jelennek meg pl: (REVERB) gomb.
● A gépkönyv a következő módon jeleníti meg a harmonikus regisztereket: 1-1/3’0;2-2/3’.
● Az (1)-(6) annyit jelent, hogy az (1)-(6) gombok valamelyikét kell megnyomnunk.
● A gomb indikátorok sötét, világító és villogó státuszát a gépkönyv az alábbiak szerint jeleníti meg.
Copyright © ROLAND CORPORATION
Az összes jog fenntartva. Ez a kiadvány semmilyen formában nem másolható a Roland Corporation írásos
beleegyezése nélkül.
1
A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA
INSTRUKCIÓK TŰZ, ÁRAMÜTÉS ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSÉRE.
A WARNING és CAUTION figyelmeztetőkről:
WARNING
CAUTION
Olyan instrukciók esetén használják, melyek
figyelmeztetik a felhasználót, hogy a készülék
helytelen használata súlyos sérülésekhez, vagy
halálhoz vezethet.
Figyelmezteti a felhasználót a sérülés vagy
anyagi károsodás veszélyére a készülék
helytelen használata esetén.
* Az anyagi károsodás vonatkozik az otthonra
és annak felszereléseire, valamint a
háziállatokra is.
A szimbólumokról:
A ∆ szimbólum, fontos instrukciókra és veszélyekre
figyelmezteti a használót. A szimbólum specifikus
jelentését a háromszögben található jelkép határozza
meg. A baloldalon látható jelkép esetében ez általános
figyelmeztetést jelent.
A szimbólum olyan dolgokra figyelmezteti a használót,
melyek tilosak. A tiltott dolog szimbóluma a kör
közepében található.
A n szimbólum olyan dolgokra figyelmez-tet, amiket
mindig végre kell hajtani.
-----------------------------------MINDIG FIGYELJEN A KÖVETKEZŐKRE----------------------------------
WARNING
A készülék használata előtt olvassa el az alábbi instrukciókat és
a Használati Utasítást.
…………………………………………..……………………………..
Ne nyissa fel a készüléket, és ne végezzen semmiféle belső
módosítást rajta.
…………………………………….…………………………………….
Ne próbálja meg saját maga javítani a hangszert, vagy kicserélni
bármilyen alkatrészt benne. A javítási munkákkal mindig
forduljon szakemberhez, vagy a legközelebbi Roland partnerhez.
…………………………………….…………………………………….
Soha ne használja, vagy tárolja a hangszert olyan helyen, amely:
•
Extrém hőmérsékleti értékeknek van kitéve (pl. direkt
napsütés egy autó belsejében, vagy egy hőt előállító
készülék tetején, stb.)
•
Nedves (pl.: fürdőszoba, nedves padló, stb.)
•
Esőnek van kitéve.
•
Poros, vagy
•
Nagymértékben rázkódik.
…………………………………….…………………………………….
2
WARNING
Ha a készüléket a Roland által javasolt állvánnyal, vagy rack-kel
használja, mindig sima felületre helyezze azt. Ha nem használ
állványt, akkor is mindig sima felületre helyezze a hangszert,
hogy az ne billegjen.
…………………………………….…………………………………….
A készüléket mindig csak a működtetési leírásban megadott,
vagy a készüléken feltűntetett típusú hálózathoz csatlakoztassa.
…………………………………….…………………………………….
A hálózati kábelt óvja a meghibásodástól. Ne nyújtsa ki, ne
lépjen rá, ne tegyen rá nehéz tárgyakat, stb. A sérült kábel
könnyen vezethet áramütéshez, vagy tűzhöz. Soha ne
használjon sérült hálózati kábelt.
WARNING
…………………………………….…………………………………….
CAUTION
A hangszer, akár egyedül, akár erősítőkkel, vagy fejhallgatóval
összekötve, tartós halláskárosodáshoz vezető hangerő szintek
előállítására képes. Ne működtesse hosszú időn keresztül nagy
hangerőn. Amennyiben bármilyen halláskárosodást, vagy
fülcsengést észlel, azonnal függessze fel a játékot és
konzultáljon fül szakorvosával.
…………………………………….…………………………………….
A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátoljuk a megfelelő
hűtést.
…………………………………….…………………………………….
Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön a készülék belsejébe semmilyen
tárgy, vagy folyadék.
…………………………………….…………………………………….
Próbálja meg védeni a kábeleket a megtöréstől. Továbbá, úgy
helyezze el a kábeleket és vezetékeket, hogy azokat gyermek ne
tudja elérni.
…………………………………….…………………………………….
Gyermekes családokban mindig legyen szülői felügyelet, amíg a
gyermek el nem sajátítja a készülék biztonságos
működtetésének minden csínját.
Ne kösse a készülék hálózati kábelét túl sok másik
berendezéssel egy konnektorba. Legyen különösen óvatos, ha
hosszabbítót használ – a hosszabbítóba kötött készülékek által
használt összes áram nem haladhatja meg a hosszabbító
áramarányát (watt/amper).
…………………………………….…………………………………….
Mielőtt külföldön használná a hangszert, konzultáljon a
legközelebbi Roland szervizzel vagy Roland kereskedővel.
Bedugáskor és kihúzáskor soha ne a kábelt rángassa, mindig a
csatlakozót megfogva történjen a csatlakoztatás.
…………………………………….…………………………………….
Soha ne helyezzen nehéz tárgyat a hangszer tetejére.
…………………………………….…………………………………….
Soha ne nyúljon a hálózati kábelhez, és annak csatlakozóihoz
vizes kézzel, a hálózati aljzathoz való csatlakoztatáskor.
…………………………………….…………………………………….
Ha el kell mozdítania a hangszert, akkor az alábbi
figyelmeztetéseket ellenőrizze. A készülék biztonságos
emeléséhez legalább két személy szükséges. Mindig figyeljen
oda a biztos fogásra, így megvédheti magát és a hangszert is a
sérülésektől.
•
Ellenőrizze, hogy nem lazultak-e meg a hangszert az
állványhoz rögzítő csavarok. Ha igen húzza meg azokat.
•
Húzza ki a hálózati kábelt.
•
Húzza ki az összes kábelt.
•
Vegye le a kottatartót.
…………………………………….…………………………………….
A hangszer tisztítása előtt kapcsolja ki azt, és húzza ki a hálózati
kábelt.
…………………………………….…………………………………….
Ha a környéken villámlás várható, húzza ki a hálózati kábelt a fali
aljzatból.
…………………………………….…………………………………….
3
FONTOS TUDNIVALÓK
A „készülék biztonságos használata” fejezet mellet kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat
Hálózati ellátás
z Ne használjuk a készüléket közös hálózati körön olyan
berendezésekkel, melyek vonalzajt okozhatnak ( Pl: elektromos
motorok, világítás rendszerek.)
z Az AC adapter melegedése hosszabb használat mellet,
üzemszerűnek tekinthető.
z Mielőtt a hangszert más készülékekhez csatlakoztatnánk,
kapcsoljuk ki az összes berendezést a meghibásodás illetve a
hangszórók károsodásának elkerülése érdekében.
Elhelyezés
z Amennyiben a készüléket erősítő közelében vagy más nagy
teljesítményű transzformátort tartalmazó berendezés mellett
használjuk, zajt tapasztalhatunk. Gondoskodjunk arról, hogy a
hangszert megfelelő távolságban helyezzük el ezektől a
berendezésektől.
z Ne használjuk a készüléket rádió vagy televízió közvetlen
közelében, mert interferenciát okozhat.
z Óvjuk a hangszert a közvetlen napsütéstől és egyéb túlzott
hőhatásoktól. Napsütésben ne hagyjuk a készüléket zárt
autóban. A túlzott hőhatás a hangszer meghibásodásához illetve
elszíneződéséhez vezethet.
z A meghibásodás elkerülésének érdekében ne használjuk a
berendezést túl nedves környezetben, ne érje eső vagy egyéb
közvetlen nedvesség.
z Ne tároljunk különböző tárgyakat a készülék tetején, mert
meghibásodáshoz vezethet.
z Két hétnél tovább ne tároljuk a hangszert az oldalára felállítva,
mert meghibásodhat a billentyűzet.
z Különböző ragasztók és matricák megsérthetik a hangszer
felületét.
Karbantartás
z A hangszer mindennapos tisztán tartását, száraz vagy éppen
hogy nedves, puha törlő kendővel végezzük. A durvább
szennyeződéseket egy általános tisztítószerrel ( nem maró)
enyhén beitatott kendővel végezzük, majd töröljük szárazra.
z Tisztításhoz ne használjunk benzint, alkoholt vagy egyéb maró
anyagokat, mert elszíneződést vagy deformációt okozhatnak.
4
További óvintézkedések
z Megfelelő óvatossággal kezeljük a hangszer nyomógombjait,
potmétereit és csatlakozóit. A durva kezelés meghibásodáshoz
vezethet.
z A kijelzőt soha ne tegyük ki ütésnek vagy erős nyomásnak.
z Kerüljük el a túl nagy hangerőt vagy használjunk fejhallgatót
(különösen késő este) amennyiben zavarhatja környezetünket.
z A csatlakozók és kábelek megóvása érdekében soha ne
rángassuk a kábeleket csatlakoztatáskor vagy kihúzáskor.
z Szállításkor gondoskodjunk a megfelelő csomagolásról vagy
biztonságos hangszertokról.
z Kizárólag a külön megvásárolható Roland EV-5 hangerő
pedált használjuk. Az egyéb hangerő pedálok használata a
készülék meghibásodásához vezethet.
z Amennyiben a hangszer csatlakoztatásához nem Roland
kábeleket használunk ügyeljünk az alábbiakra.
Csatlakoztatáshoz ne használjunk ellenállást tartalmazó
kábeleket. Ezek használata drasztikusan lecsökkentheti a
hangerőt. További információkért vegyük fel a kapcsolatot a
csatlakozó kábel gyártójával.
Tartalomjegyzék
A gépkönyvben használt jelölések…………………………………………………………………….. 1
A készülék biztonságos használata………………………………………………………
Fontos tudnivalók……………………………………………………………………………
Fő tulajdonságok…………………………………………………………………………….
Panel leírás……………………………………………………………………………………
Előlap…………………………………………………………………………..
Hátlap…………………………………………………………………………..
A VK-8M működése…………………………………………………………………………
2
4
7
8
8
10
11
A virtuális Tone Wheeel hanggenerátor…………………………………………………….
Az orgona hang létrehozása………………………………………………………………….
A memória………………………………………………………………………………………
11
11
12
Mielőtt játszani kezdünk…………………………………………………………………… 13
Az AC adapter csatlakoztatása………………………………………………………………………..
Külső billentyűzet csatlakoztatása…………………………………………………………………….
A VK-8M hangszínek megszólaltatása külső billentyűzetről………………………………
A külső billentyűzet és a VK-8M hangjainak összekeverése……………………………..
Erősítő, hangszóró és fejhallgató csatlakoztatás……………………………………………………
A készülék bekapcsolása………………………………………………………………………………
A készülék kikapcsolása………………………………………………………………………
A gyári beállítások visszahívása………………………………………………………………………
A Demo dalok meghallgatása…………………………………………………………………………
Az orgona megszólaltatása……………………………………………………………….
A különböző hangszínek meghallgatása……………………………………………………………
Az orgona hangszínekről……………………………………………………………………………..
A hangszínek valós idejű módosítása………………………………………………………………
Az orgona hang megváltoztatása……………………………………………………………………
Ütős hangszer hangzás hozzáadása……………………………………………………………….
Moduláció hozzáadása……………………………………………………………………………….
A COSM Rotary hangszóró hatás…………………………………………………………………….
Az erősítő típus kiválasztása………………………………………………………………………….
A D Beam használata az általános orgona effektek létrehozásához……………………………
A D Beam vezérlő érzékenységének beállítása…………………………………………..
Akusztikus tér hozzáadása…………………………………………………………………………….
Külső billentyűzet hangszínek és VK-8M orgona hangszínek keverése………………………….
Az aktív expression funkció használata……………………………………………………..
Az Expression pedál használata……………………………………………………………………….
13
14
14
14
15
16
16
17
18
19
19
20
21
24
25
28
29
30
31
33
34
35
35
36
A beállítások elmentése…………………………………………………………………….. 37
Regisztráció mentése azonos bankba……………………………………………………….. 38
Regisztráció mentése egy másik bankba……………………………………………………. 38
Regisztráció másolása…………………………………………………………………………. 38
5
Haladó felhasználás…………………………………………………………………………. 39
Az editálási módok……………………………………………………………………………… 39
Alap eljárás……………………………………………………………………………………… 39
A teljes rendszer számára menthető beállítások……………………………………………………… 41
Rotary vonatkozású beállítások……………………………………………………………….. 41
Click zaj és ütős hangzás beállítások………………………………………………………….. 43
MIDI vonatkozású beállítások………………………………………………………………… 44
Equalizer és egyéb beállítások……………………………………………………………….. 47
Az elmenthető paraméterek…………………………………………………………………………….. 48
Reverb és egyéb beállítások……………………………………………………………………………. 48
A VK-8M csatlakoztatása külső egységekhez………………………………………….. 49
Külső billentyűzet és pedál billentyűzet csatlakoztatása……………………………………………..
Külső sequencer használata a felvételhez és lejátszáshoz………………………………………….
A VK-8M beállítások mentése külső sequencer-re……………………………………………………
A külső sequencerre rögzített adatok visszatöltése………………………………………….
49
50
51
51
Hibaelhárítás…………………………………………………………………………………… 52
Hibaüzenetek…………………………………………………………………………………… 54
Műszaki adatok………………………………………………………………………………. 55
Regisztrációs lista (Angol gépkönyv)…………………………………………………… 55
Editálás paraméterek (Angol gépkönyv)………………………………………………..
56
MIDI implementáció (Angol gépkönyv) …………………………………………………. 57
Inex (Angol gépkönyv)………………………………………………………………………. 64
6
Fő tulajdonságok
Az orgona tulajdonságai
Virtuális Tonewheel hanggenerátor
A VK-8M orgona egy virtuális Tonewheeel hanggenerátorral rendelkezik, amely tökéletesen szimulálja a
tradicionális tonewheel orgonák hangkeltés mechanizmusát. A hanggenerátor gyors reakciója különösen jól
kihasználható, amikor karakteres orgona játéktechnikákat (Pl: glissando) használunk. Mivel az összes part
(upper, lower, pedal) polifonikus, hangvesztés nélkül használhatunk bármilyen játéktechnikát.
Erősítő modellezés (COSM)
Ez a technológia analizálja a legnépszerűbb erősítők karakterisztikáit és képes reprodukálni a meleg, csöves
erősítőkre és azokhoz tartozó hangszórókra jellemző hangzásokat. Összesen négy erősítő típus
használható különböző hangzásokkal.
Rotary hangzás
A Roland COSM technológiáját használó effekt algoritmussal létrehozhatunk rotary hangszóró szimulációt,
amely nélkülözhetetlen a valósághű orgona hangzásokhoz. A Rotary hangzások megszólaltatásához
egyszerűen csatlakoztassunk egy billentyű erősítőt (KC szária) vagy aktív monitor hangszórókat (DS széria)
az orgonához.
Integrált vezérlők
A harmonikus regiszterek (HARMONIC bars), (ROTARY SLOW/ FAST) gombok és OVERDRIVE gombok
közvetlenül vezérlik a hangmodult. Amikor a készülékhez billentyűzetet csatlakoztatunk, nem kell
vesződnünk csatlakoztatási problémákkal a valósághű orgona hangzások eléréséhez.
Bemeneti jack csatlakozó
Az egység tartalmaz egy bemeneti audio jack csatlakozót, amelyen keresztül a készülék külső billentyűzetről
érkező hangokat is képes fogadni. Az Input Mix funkcióval külső keverő egység nélkül összekeverve
küldhetjük ki a külső billentyűzetről és a VK-8M-ről érkező hangot. Használhatjuk továbbá az expression
pedált, és az aktív expression funkciót is.
Új expression pedál funkció (Active Expression)
Az expression pedál egy nélkülözhetetlen funkció az orgona előadáshoz. Amikor az orgona hangját és egy
külső forrából érkező bemeneti hangot együtt használunk, az expression pedál lenyomásával az orgona
hang hangerejét megnövelhetjük. Az Active Expression funkció használatakor a bemeneti hang hangereje
egy hirtelen ugrással a közeli maximum szintre vált. Mivel az expression pedál nem csak a hangerő
megváltoztatására szolgál, hanem magát a hangot is megváltoztatja, használatával nagyon kifejező
előadásokat hozhatunk létre.
D Beam vezérlő
A beépített D Beam vezérlő segítségével összesen hat speciális effektet vezérelhetünk (Pl: rotary hangszóró
sebesség stb.)
Valódi fa külső
A hangszer háza fából készült, hogy igazodjon a tradicionális tonewheel orgonák kiviteléhez. A VK-8M
készülék gyönyörűen felületkezelt természetes fa külsővel rendelkezik, amely hosszú életet garantál a
berendezésnek.
Egyéb tulajdonságok
● A hátlapon két MIDI IN csatlakozó található, melyek lehetővé teszik egy másik billentyűzet és egy pedál
billentyűzet csatlakoztatását. Ezáltal két manuált és egy pedál billentyűzetet használhatunk egyszerre.
● A Regisztrációs memória lehetővé teszi, hogy 36 különböző saját panel beállítást tároljunk.
7
Panel leírás
Előlap
1. (Headphone) jack csatlakozó
Külön
megvásárolható
fejhallgatót
csatlakoztathatunk erre az aljzatra (15. oldal)
5. Reverb (LEVEL) gomb
A reverb effekt intenzitásának beállítása (34.
oldal).
2. MIDI indikátor
Az indikátor villog, amikor a készülék külső MIDI
egységről érkező adatokat fogad.
■ INPUT
3. (MASTER VOLUME) gomb
A készülék központi hangerejét szabályozza. (16.
oldal)
■ REVERB
4. (REVERB) gomb
A Reverb effekt típus kiválasztása. (34. oldal)
6. (INPUT) gomb
Az
INPUT
jack
meghatározása.
csatlakozó
funkciójának
7. INPUT (VOLUME) gomb
Az Input Jack csatlakozón beérkező jel hangereje.
(35. oldal)
■ VIBRATO és CHORUS
8. (VIBRATO AND CHORUS) gomb
A vibrato és chorus effekt típus meghatározása
(28. oldal)
9. VIBRATO AND CHORUS (ON) gomb
A vibrato és chorus effekt ki és bekapcsolása. (28.
oldal)
■ AMPLIFIER
8
10. (OVERDRIVE) gomb
Az overdrive intenzitásának beállítása. (30. oldal)
11. (AMPLIFIER) gomb
A virtuális erősítő frekvenciájának és az
erősítőhöz tartozó hangfal rezonanciájának
beállítása. (30. oldal)
12. (TONE) gomb
Az orgona hang tonális karakterének beállítása.
(30. oldal)
Az ütős hang lecsengés idejének beállítása (27.
oldal)
■ TONE WHEEL
13. (TONE WHEEL) gomb
A virtuális Tonewheel kiválasztása (24. oldal)
14. (LEAKAGE) gomb
Speciális tonewheel zaj hozzáadása. (24. oldal)
Indikátor A part, melynek beállításait
színe
a harmonikus regiszterek
befolyásolják.
Upper Part
Vörös
Amikor
a
regisztereket
mozgatjuk az Upper part
hangszín változik. (20. oldal)
Lower Part
Zöld
Amikor
a
regisztereket
mozgatjuk a Lower part
hangszín változik. (20. oldal)
Pedal Part
Sárga
Amikor
a
regisztereket
mozgatjuk a Pedal part
hangszín változik. (20. oldal)
Upper Part
Sötét
Amikor
a
regisztereket
mozgatjuk az Upper part
hangszín változik. (20. oldal)
■ D BEAM
15. D BEAM vezérlő
Módosíthatjuk a hangot a kezünket a D Beam
vezérlő felett mozgatva. (31. oldal)
16. D BEAM (ON) gomb
A D Beam vezérlő ki és bekapcsolása. (31. oldal)
17. D Beam gomb
A D Beam által vezérelni kívánt effekt
kiválasztása. (31. oldal)
■ ROTARY SOUND
18. (BRAKE) gomb
A rotáció ki és bekapcsolása. (29. oldal)
19. (SLOW/ FAST) gomb
A rotary hang sebességének kiválasztása. (29.
oldal)
20. SPEED indikátor
A jobb és bal indikátor felváltva villog jelezve a
rotary hatás sebességét. (29. oldal)
ROTARY SPEED indikátor
Gyors villogás
Lassú villogás
Leírás
Gyors rotáció
Lassú rotáció
■ PERCUSSION
21. (2ND/3RD) gomb
A parcussion (ütős hangszer) típus kiválasztása.
(25. oldal)
Indikátor
2ND
3RD
A harmonikus regiszter beállítások által
befolyásolt part
Egy második ütős hangzás hozzáadása
az orgona hanghoz.
Egy harmadik ütős hangzás hozzáadása
az orgona hanghoz.
Indikátor
A harmonikus regiszter
beállítások
által
befolyásolt part
A 2ND és 3RD indikátorok Nincs ütős hanzás.
sötétek
22. (SOFT) gomb
Az ütős hang hangerejének beállítása (26. oldal)
23. (SLOW) gomb
9
■ REGISTRATION
24. (H-BAR PART) gomb
Ezzel a gombbal kiválaszthatjuk azt a part-ot,
melynek beállításait a harmonikus regiszterek
befolyásolni fogják.
MIDI
csatlakozó
funkció
SEQUENCER
mód
SEQUENCER
mód
SEQUENCER
mód
SINGLE
KEYBOARD
mód
SEQUENCER mód
A part-ok szólamait a megszólaltatott MIDI küldő
csatorna határozza meg.
SINGLE KEYBOARD MODE
Az Upper part szólam hallható. Függetlenül a
MIDI küldő csatorna által meghatározott partoktól. (OMNI ON)
25. (H-BAR MANUAL) gomb
Amikor ezt a funkciót használjuk a regiszter
beállítások a harmonikus regiszter pozíciók
regisztrálásának megfelelően alakulnak (20. oldal)
26. (WRITE) gomb
A panel beállítások regisztrációként
mentése. (37. 38. oldal)
történő
27. (BANK) gomb
A regisztrációs bank kiválasztása. (19. 37. 38.
oldal)
28. (1)-(6) gomb
Az (1)-(6) gombokkal válthatjuk a regisztrációkat.
29. Harmonikus regiszter
Ezekkel a regiszterekkel hozhatjuk létre az orgona
hangot. A hang valós időben módosítható. (21.
oldal)
Hátlap
30. Security Slot
http:// www.kensington.com/
31. INPUT R jack
32. INPUT L (MONO) jack
Külső billentyűzet csatlakoztatására szolgáló
aljzat. Az itt beérkező hangot összekeverhetjük a
VK-8M saját hangjával.
33. MIDI IN csatlakozó
Külső MIDI billentyűzet csatlakoztatására szolgáló
aljzat. Külső sequencert is csatlakoztathatunk erre
az aljzatra, hogy a sequencer-ről érkező
adatokkal megszólaltassuk a VK-8M egységet.
(50 .oldal)
34. MIDI Out csatlakozó
Egy külső MIDI egységet csatlakoztathatunk erre
az aljzatra, hogy adatokat fogadjon a VK-8M
készülékről.
35. OUTPUT R jack
37. OUTPUT L (MONO) jack
Erősítő,
aktív
hangfal,
keverő
stb.
csatlakoztatható erre az aljzatra. Mono használat
esetén válasszuk az L (MONO) aljzatot. (15.
oldal)
38. (POWER) kapcsoló
A készülék ki és bekapcsolására szolgál. (16.
oldal)
39. DC IN csatlakozó
A tartozék AC adaptert csatlakoztathatjuk erre az
aljzatra. (13. oldal)
40. Kábel horog
Az adapter kábel rögzítésére szolgál. (13. oldal)
10
A VK-8M működése
■ A virtuális tonewheel hanggenerátor
A tradicionális tonewheel orgonák 91 fogazott tárcsa segítségével szólaltatják meg a hangot. Ezeket
nevezzük „Tonewheel”-eknek. Minden egyes tonewheel különböző hangmagasságokat hoz létre. Egy motor
mozgatja a fogazott tárcsákat (tonewheels) elektromágneses tekercsekben. Ahogy az egyes tárcsák
fogazása áthalad a hozzá tartozó elektromágneses tekercsen , audio jel jön létre. A regiszterek
kombinációjával és a leütött hangokkal kiválaszthatjuk a megszólaltatni kívánt orgona hangot.
A VK-8M egység virtuális hanggenerátora digitális technológiát használ, hogy tökéletesen reprodukálja a
tonewheel orgonák hangkeltési mechanizmusát. A 91 fogazott tárcsa digitális értelemben folyamatosan
forog és bármelyik pillanatban képes a hangkeltésre. A virtuális tárcsákkal megszólaltatott hangot a
regiszterek állása és a billentyűzeten leütött hangok határozzák meg, pontosan megfelelve a tradicionális
orgonáknak.
■ Az orgona hang létrehozása
Tone Wheels
A tárcsák (tonewheels) folyamatosan forognak és csak akkor adnak hangot, hogyha leütünk egy billentyűt. A
VK-8M virtuális tonewheel hanggenerátora szintén folyamatosan létrehozza a hangokat, amely egy nagyon
gyors reakciót tesz lehetővé, amikor leütünk egy hangot. Ez a gyors reakció különösen akkor hasznos,
amikor speciális orgona technikákat (Pl: glissando) alkalmazunk.
Az orgona hang egy alap hangból és annak nyolc felharmonikusából tevődik össze. Ezeknek a kombinációja
a regiszterek beállításától függ. A regiszterekkel játék közben is módosíthatjuk a hangot, ami nagyfokú
szabadságot jelent a zenei kifejezésben.
Percussion
A tonewheel percussion-t akkor használjuk, amikor a megszólaltatott hangokhoz szeretnénk egy ütős
hangszer jellegű, kopogós hangzást hozzárendelni. A leütött hang hangmagasságához viszonyítva
meghatározhatjuk a megszólaló ütős hangzás hangmagasságát (SECOND vagy THIRD), valamint
csökkenthetjük az ütős hangzás hangerejét (SOFT) és az ütős hangzás lecsengésének hosszúságát
(SLOW).
A tonewheel orgonákon megszólaló ütős hangzást „single-trigger”-nek nevezzük, ami annyit jelent, hogy az
ütős hangzás csak az először leütött hanghoz kerül kijelölésre. Hogyha elengedjük az éppen leütött billentyűt
az ütős hangzás megszólal a következő leütött hangra. Hogyha a hangokat legato szólaltatjuk meg az ütős
hangzás csak a legato dallam első hangján fog megszólalni. Staccato játékmód esetén az ütős hangzás a
staccato dallam összes hangjára megszólal. Amennyiben az ütős hangzást igénybe véve gyorsan játsszunk
előfordulhat, hogy az ütős hangzás nem tud lépést tartani a játék tempójával, ezért az ütős hangzás
tompábbá válik. Habár a VK-8M hangszer lehetővé teszi, hogy beállítsuk az ütős hangzás követésének
sebességét, lehetővé téve ezzel a gyors játékot is (44. oldal). A tonewheel orgonákon az ütős hangzás
kijelölésének módja egy nagyon fontos eleme, ami erőteljesen befolyásolja a zenei kifejező erőt.
A tonewheel orgonák az 1’ regisztert használták az ütős hangzás létrehozásához. Ez annyit jelent, hogy ütős
hangzás létrehozásakor az 1’ regiszter hangja a továbbiakban nem hallható. Az ütős hangzás csak az Upper
Part-ra kerül kijelölésre.
Tonewheel orgonákon a percussion (SOFT) gomb kikapcsolásakor az orgona hangerő csökken. A VK-8M
orgonán beállíthatjuk, hogy az orgona hangerő ne csökkenjen a (SOFT) gomb ki és bekapcsolásáva (43.
oldal).
Billentyű zaj (Click)
Az első generációs tonewheel orgonákon az ütős hangzástól függetlenül egy speciális billentyű zaj jött létre
a billentyű leütésekor, illetve elengedésekor. Eleinte ez a zaj problémaként jelent meg, majd a blues és rock
zenészek beépítették az előadásba, így később ez a fajta zaj elengedhetetlen részévé vált az orgona
előadásoknak. A VK-8M készülékkel függetlenül beállíthatjuk a billentyű zajt a billentyű lenyomására és
felengedésére (43. oldal).
11
Vibrato és Chorus
A hagyományos tonewheel orgonák összesen hant különböző effektet tartalmaznak: három különböző
vibrato (V1, V2, V3) és három különböző chorus (C1, C2, C3).
A vibrato effekt ciklikusan modulálja a hangmagasságot a chorus pedig kiszélesíti és teltebbé teszi a
hangzást.
Harmonikus regiszterek
A tonewheel orgonák harmonikus regiszterei a hangmagasság alapján, balról jobbra növekvő sorba vannak
rendezve. A sípos orgonáktól átvéve a regisztereket láb „feet” mértékegységben jelölik. Az alap hangot a 8’
jelenti.
Balról a második 5-1/3’ regiszter kivételt képez a regiszterek sorrendjében. A hangmagasság sorrend
alapján ennek a regiszternek balról a harmadiknak kellene lennie. Mivel azonban az 5-1/3’ felhangja a 16’nak és egy elegyet képez azzal, elhelyezés szempontból a 16’ mellé került.
A regiszterek három különböző hanggal vannak megjelölve. Azok a regiszterek fehér színűek, melyek a 8’
regiszterrel oktáv kapcsolatban vannak. Azok a regiszterek fekete színűek, melyek nem oktáv kapcsolatban
vannak a 8’ regiszterrel. A mélyebb hangmagasság tartományok barna színűek. Tonewheel orgonákon a
legmagasabb regiszter megismétlésre kerül a felső billentyű tartományban, a legmélyebb regiszter pedig
megismétlésre kerül az alsó billentyű tartományban. Ezt nevezzük „fold-back”-nek. A „fold-back” célja, hogy
a tonewheel orgonán a felső és alsó tartomány kiegyenlített hangzással szólaljon meg.
Erősítő típus
A VK-8M készülék négy erősítő típussal rendelkezik, melyek reprodulkálják a csöves erősítők és a hozzájuk
tartozó hangszórók hangkarakterisztikáit.
Akár billentyű erősítőt vagy monitor hangfalat használunk az erősítő modellezéssel létrehozhatjuk a
különböző rotary hangszóró vagy gitár erősítő hangzásokat. Továbbá beállíthatjuk a rotary hangszóró
hangerejét, valamint a rotáció sebességét és függetlenül elvégezhetjük a magas (tweeter) és mély (woofer)
hangszóró beállításokat.
Reverb
Ezzel az effektel zengetést adhatunk a hanghoz. A ROOM, HALL, CHURCH effekt típusokkal különböző
méretű akusztikus teret rendelhetünk a hanghoz. A SPRING effekt típus a hagyományos orgonákon
található rugós zengetőt szimulálja.
A VK-8M lehetővé teszi a reverb idő beállítását (48. oldal), valamint a (REVERB) gombbal beállíthatjuk a
reverb effekt hangerejét. (34. oldal)
■ A memóriákról
Rendszer memória (System memory)
Ezek a beállítások a teljes VK-8M egységre vonatkoznak.
Regisztrációs memória (Registration memory)
A készülék összesen 36 regisztrációs memóriával rendelkezik. Valamennyi regisztrációs memória editálható.
12
Mielőtt játszani kezdünk
Az AC adapter csatlakoztatása
1. Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy a VK-8M készülék
kikapcsolt állapotban legyen.
Megjegyzés:
A működési hibák, illetve a
hangszórók
sérülésének
elkerülése
érdekébe
csatlakoztatás előtt minden
esetben kapcsoljuk a ki a
csatlakoztatni
kívánt
egységeket.
2. Csatlakoztassuk a tartozék AC kábelt a tartozék AC
adapterhez.
Megjegyzés:
Csak a tartozék AC adaptert
és AC kábelt használjuk.
3. Csatlakoztassuk a hálózati kábelt megfelelő végét a VK-8M
egységhez a kábel másik végét pedig a fali aljzatra.
* A hálózati kábel készülékből történő véletlen szerű kirántásának
elkerülése érdekében, valamint a kábel és csatlakozó aljzat
sérülésének elkerülése érdekében, használjuk az ábrán látható kábel
horgot a hálózati kábel rögzítéséhez.
A környezettől függően, ahol a készüléket használjuk, bizonyos esetekben a készülék
előlapjának megérintése megbizsergetheti az ujjvégeket. Ez egy teljesen ártalmatlan
elektromos töltés eredménye. Amennyiben ezt zavarónak érezzük csatlakoztassuk a
készüléken található Ground Terminal-t egy külső földeléshez. Amikor a készüléket
leföldeltük némi zajt tapasztalhatunk a működés közben. Amennyiben bizonytalanok
vagyunk a földeléssel kapcsolatosan vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi Roland
szervizzel vagy kereskedővel.
Nem megfelelő helyek a csatlakoztatásra
Víz csövek (áramütést okozhat)
Gáz csövek (tüzet vagy robbanást okozhat)
Telefon vonal földelés
13
Külső billentyűzet csatlakoztatása
■ A VK-8M hangszínek
billentyűzetről
megszólaltatása
külső
1. Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes készülék
kikapcsolt állapotban legyen.
2. Használjunk külön megvásárolható MIDI kábelt, hogy a külső
billentyűzet MIDI OUT csatlakozóját összekapcsoljuk a VK-8M
egység MIDI IN csatlakozójával.
3. Kapcsoljuk be a billentyűzetet.
4. Kapcsoljuk be a VK-8M egységet.
■ A külső billentyűzet és a VK-8M hangjainak
összekeverése
1. Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes készülék
kikapcsolt állapotban legyen.
2. Használjunk külön megvásárolható audio kábelt, hogy a külső
billentyűzet OUTPUT csatlakozóit összekapcsoljuk a VK-8M
egység INPUT csatlakozóival.
3. Kapcsoljuk be a billentyűzetet.
4. Kapcsoljuk be a VK-8M egységet.
14
Megjegyzés:
A működési hibák, illetve a
hangszórók
sérülésének
elkerülése
érdekébe
csatlakoztatás előtt minden
esetben kapcsoljuk a ki a
csatlakoztatni
kívánt
egységeket.
Erősítő,
hangszóró
csatlakoztatás
és
fejhallgató
A VK-8M egység nem rendelkezik beépített erősítővel, illetve
hangszórókkal. A készülék megszólaltatásához csatlakoztassuk a
VK-8M-et külső erősítőhöz, aktív hangfalhoz vagy használjunk
fejhallgatót.
1. Csatlakoztatás előtt ellenőrizzük, hogy az összes készülék
kikapcsolt állapotban legyen.
Megjegyzés:
A működési hibák, illetve a
hangszórók
sérülésének
elkerülése
érdekébe
csatlakoztatás előtt minden
esetben kapcsoljuk a ki a
csatlakoztatni
kívánt
egységeket.
2. Csatlakoztassuk az alábbi ábra szerint a VK-8M egységet
erősítő/ hangszóró rendszerhez vagy használjunk fejhallgatót.
Feljegyzés:
Hogy kihasználjuk a VK-8M
készülék összes lehetőségét,
használjunk stereo erősítő
rendszereket.
Mono
rendszerek használata esetén
a csatlakoztatáshoz válasszuk
az OUTPUT L (MONO) jack
csatlakozót.
Használjunk audio kábeleket az audio egységek (erősítő, aktív
hangszóró stb.) csatlakoztatásához. Amennyiben fejhallgatót
használunk csatlakoztassuk a PHONES jack aljzatra.
15
Feljegyzés:
A készülék nem tartalmaz
audio
kábeleket,
illetve
fejhallgatót.
Ezek
külön
megvásárolhatóak.
A készülék bekapcsolása
1. Mielőtt bekapcsoljuk a készüléket ellenőrizzük az alábbiakat.
-
Ellenőrizzük, hogy a VK-8M egységet megfelelően
csatlakoztattuk-e a periférikus egységekhez.
Ellenőrizzük, hogy a VK-8M egység, illetve a csatlakoztatott
egyéb egységek hangereje a minimum szinten legyen.
2. A VK-8M bekapcsolásához, nyomjuk meg a hárlapon található
(POWER) gombot.
A bekapcsolást követően az előlapon található (REVERB) gomb és
egyéb gombok világítani kezdenek.
Mejgyzés:
Miután
a
készülékek
csatlakoztatását elvégeztük,
ügyeljünk,
hogy
a
berendezéseket a megfelelő
sorrendben kapcsoljuk be.
Ellenkező esetben működési
hibák léphetnek fel vagy
megsérülhetnek a hangszórók
és egyéb egységek.
Megjegyzés:
A készülék védelmi áramkörrel
van
ellátva
ezért
a
bekapcsolást
követően
néhány másodperc telik el az
üzemszerű működésig.
3. Kapcsoljuk be a csatlakoztatott egységeket.
4. A (MASTER VOLUME) gombbal állítsuk be a VK-8M egység
hangerejét.
5. Állítsuk be a többi csatlakoztatott egység hangerejét.
■ A készülék kikapcsolása
Megjegyzés:
Ügyeljünk a hangerő szint
megfelelő
beállítására.
Ellenkező
esetben
megsérülhetnek a hangszórók
vagy fejhallgató használata
esetés
hallás
károsodást
szenvedhetünk.
1. Mielőtt kikapcsoljuk a készüléket, ellenőrizzük az alábbiakat
- Ellenőrizzük, hogy a VK-8M egység, illetve a csatlakoztatott
egyéb egységek hangereje a minimum szinten legyen.
- Ellenőrizzük, hogy a létrehozott hang adatok mentésre
kerültek-e.
2. Kapcsoljuk
berendezéseket.
ki
a
VK-8M
egységhez
csatlakoztatott
3. A VK-8M kikapcsolásához nyomjuk meg a hátlapon található
(POWER) gombot.
16
Megjegyzés:
Hogyha editálási műveleteket
követően
mentés
nélkül
kapcsoljuk ki a készüléket a
beállításokat
elveszítjük.
Hogyha szeretnénk megőrizni
a módosított beállításokat a
kikapcsolás előtt végezzük el
a mentés műveletet. (37.
oldal)
A gyári értékek visszaállítása (Factory Reset)
Ezzel a művelettel visszaállíthatjuk a VK-8M eredeti gyári beállításait.
1. Ellenőrizzük, hogy
pozícióban legyen.
a
készülék
hangereje
a
minimum
2. Kapcsoljuk ki a készüléket a hátlapon található (POWER)
kapcsolóval.
Megjegyzés:
A Factory Reset funkció
elvégzésével az összes belső
memóriában
tárolt
adatot
elveszítjük. Amennyiben a
készülék
fontos
adatokat
tartalmaz, mentsük azokat
külső sequencer-re a Bulk
Dump
művelettel,
mielőtt
elvégezzük a Factory Reset
műveletet.
3. Miközben lenyomva tartjuk a (BANK) gombot, (WRITE) gombot
és (H-BAR MANUAL) gombot kapcsoljuk be a készüléket a
hátlapon található (POWER) gombbal.
4. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombot, (WRITE) gombot és (HBAR MANUAL) gombot, ameddig az összes előlap indikátor
világít.
Ezzel az összes beállítást visszaállítottuk az eredeti gyári értékekre.
Miután a készülék elvégezte a Factory Reset műveletet az összes
előlap indikátor felvillan egy pillanatra.
17
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
készüléket a Factory Reset
művelet
végrehajtása
közben.
A demo dalok meghallgatása
A VK-8M egység négy demo dalt tartalmaz. Az alábbiakban
bemutatjuk, hogyan hallgassuk meg a demo dalokat a különböző
orgona hangokkal és effektekkel.
1. Nyomjuk meg egyszerre a (H-BAR PART) és (H-BAR MANUAL)
gombokat.
Ezzel demo módba lépünk.
2. Nyomjuk meg a REGISTRATION (1)-(4) gombok valamelyikét a
megszólaltatni kívánt demo dal kiválasztásához.
A demo dalok folyamatosan egymás után szólalnak meg a
kiválasztott dallal kezdődően. Miután az összes dal megszólalt a
lejátszás az első dallal kezdődően folytatódik.
3. Nyomjuk meg a (H-BAR PART) gombot.
A demo dal lejátszás megáll.
Ezzel kilépünk a demo módból.
Demo dal száma
1
2
3
4
18
Dal elnevezése
Sister Mum
Blue Forest
Make Holy
Sunset Blvd
Copyright
© 2002 Roland Corporation
© 2002 Roland Corporation
© 2002 Roland Corporation
© 2002 Roland Corporation
Megjegyzés:
Az összes jog fenntartva. A
zenei anyag engedély nélküli
felhasználása (kivéve privát
felhasználás)
törvénybe
ütközik.
Megjegyzés:
A demo dal adatok nem
jelennek meg a MIDI OUT
csatlakozón a lejátszáskor.
Az orgona megszólaltatása
Különböző hangszínek megszólaltatása
A VK-8M összesen 36 regisztrációval (gyári hangszín beállítás)
rendelkezik. Az alábbiakban bemutatjuk a különböző regisztrációk
váltását.
A hat regisztrációs bank egyenként hat hangszínt tartalmaz.
Hallgassuk meg a hangszíneket.
1. Csatlakoztassunk egy billentyűzetet a VK-8M egységhez. (14.
oldal)
2. A regisztrációs bank kiválasztásához, tartsuk lenyomva a
(BANK) gombot, majd nyomjuk meg az (1)-(6) gombokat a bank
számának meghatározásához.
3. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombokat a regisztrációs szám
kiválasztásához.
A kiválasztott gomb indikátor világítani kezd.
4. nyomjuk meg a (H-BAR PART) gombot, hogy kialudjon.
5. Kezdjünk el játszani a billentyűzeten a kiválasztott hangszín
megszólaltatásához.
A kiválasztott regisztráció Upper Part hangja szólal meg.
Példa:
- A 11-16-ig regisztrációk kiválasztásához: Nyomjuk meg
a (6)-os gombot.
- A 11-35-ig regisztrációk kiválasztásához: Tartsuk
lenyomva a (BANK) gombot és nyomjuk meg a (3)-as
gombot. Engedjük el a (BANK) gombot és a (3)-as gombot,
majd nyomjuk meg az (5)-ös gombot.
19
Feljegyzés:
Hogyha
ugyan
abból a
bankból
szeretnénk
egy
regisztrációt kiválasztani a 2.
lépés nem szükséges.
Feljegyzés:
Miközben lenyomva tartjuk a
(BANK) gombot a kiválasztott
bank indikátor világít.
Feljegyzés:
A VK-8M és a csatlakoztatott
billentyűzet MIDI csatorna
beállításaival
megszólaltathatjuk a Lower,
illetve Pedal part-ot is a külső
billentyűzetről.
Az orgona hangszínekről
Egy orgona hangszín három részből tevődik össze: Upper Part,
Lower Part és Pedal Part. Egy külső billentyűzet csatlakoztatásával
megszólaltathatjuk ezeket a part-okat. Az Upper, Lower illetve Pedal
part-okat a regiszterek mozgatásával editálhatjuk.
1. Csatlakoztassunk
egységhez. (14. oldal)
egy
külső
billentyűzetet
a
VK-8M
2. Végezzük el a VK-8M és a csatlakoztatott egység MISI
csatorna beállításait. (46. oldal)
Feljegyzés:
A csatlakoztatott billentyűzet
MIDI csatorna beállításaival
kapcsolatos
részleteket
a
billentyűzet
használati
utasításában találhatunk.
3. Nyomjuk meg a (H-BAR PART) gombot és válasszuk i a partot, melynek hangját szeretnénk megváltoztatni.
Valahányszor megnyomjuk a (H-BAR PART) gombot a gomb színe
megváltozik.
(H-BAR PART) A
regiszter
gomb szín
beálltások által
vezérelt part
Vörös
Upper Part
Zöld
Lower Part
Sárga
Padal Part
Sötét
Upper Part
MIDI csatlakozó funkció
(MIDI IN FUNCTION)
SEQUENCER mód
SEQUENCER mód
SEQUENCER mód
SINGLE KEYBOARB mód
SEQUENCER MODE
A part-ok hangjait a MIDI küldő csatorna beállítások határozzák meg.
SINGLE KEYBOARD MODE
Az Upper part hangszín szólal meg függetlenül a küldő MIDI csatorna
beállításoktól. (Omni On).
4. Nyomjuk meg a (H-BAR MANUAL) gombot, hogy kijelöljük a
regiszter beállításokat a hangra.
A regiszter beállítások kijelölésre kerülnek a hangra.
5. Mozgassuk a regisztereket a hang módosításához. (21. oldal)
20
Feljegyzés:
A pedal part létrehozásához
csak a 16’ és 8’ regiszterek
használhatóak.
Feljegyzés:
Az
editált
beállítások
elmenthetőek regisztrációként
(37. oldal).
A hangszínek
(Harmonic Bars)
valós
idejű
módosítása
A harmonikus regiszterek olyan vezérlők, melyekkel létrehozhatjuk az
orgona hang alap struktúráját. A kilenc regiszter mozgatásával
számos hangzást elérhetünk.
A regisztereken található számok megkönnyítik, hogy könnyen elérjük
a kívánt regiszter beállítást. Hogyha az adott regisztert teljesen
betoljuk a hangereje nulla értékre csökken és nem szólal meg.
Hogyha az adott regisztert teljesen kihúzzuk a maximum hangerővel
szólaltathatjuk meg azt.
Az egyes regiszterekre különböző hangmagasságú szinusz
hullámformák vannak kijelölve. Ezeknek a szinusz hullámoknak az
összekeverésével különböző orgona hangszíneket hozhatunk létre.
21
Feljegyzés:
Amikor az ütős hangzás
(percussion)
bekapcsolt
állapotban van az 1’ regiszter
nem szólal meg (25. oldal).
A percussion hang csak az
Upper Part-ra kerül kijelölésre.
A regiszter szabályzók alatt létható nyomtatott számok (16’, 5-1/3’
stb.) az adott regiszter hangmagasságát adják meg láb „feet”
mértékegységben. A regiszterek hangmagassága fontos szerepet
játszik a hangok létrehozásában. A 8’-as regiszter hangmagaság
jelenti a hang alap hangmagasságát és ez képezi a hang
létrehozásának alapját.
Az alábbi ábra mutatja be a regiszterek hangmagasságát.
Amikor a középső C (C4) hangot szólaltatjuk
meg az egyes regiszterek az alábbi hangokat
szólaltatják meg.
22
Mit nevezünk „feet”-nek?
Eredetileg a regiszterek „feet” („ ’ ” szimbólum) megjelölése a
sípos templomi orgonáknál a sípok hosszát adta meg láb (feet)
mértékegységben. A referencia hangmagasságot meghatározó síp
hossza nyolc láb volt. A síp hosszúságát a felére csökkentve egy
oktávval magasabb hangot kapunk, ellenkező esetben pedig egy
oktávval mélyebbet. Azt a sípot, amely a referencia
hangmagasságnál (8’) egy oktávval mélyebb hangot hozott létre
elnevezték 16’-nak. Amelyik síp a referencia hangmagasságnál
egy oktávval magasabb hangot hozott létre a 4’ elnevezést kapta.
A referencia hangmagasságnál két oktávval magasabb hangot
létrehozó síp a 2’ elnevezést kapta.
Tonewheel orgonákon az előző oldalon bemutatott hangmagasság
ábra egy meghatározott billentyű tartományra nem igaz (22. oldal)
A billentyűzet magas tartományában a magas „feet” beállítások
egy oktávval lejjebb szólalnak meg, a mély „feet” beálltások pedig
egy oktávval magasabban. Ezt „fold back”-nek nevezzük. Ezáltal
elkerülhetjük, hogy a magas frekvenciás hangok bántóan élesek
legyenek, illetve, hogy a mély frekvenciás hangok zavarosan
„dörmögjenek”. A VK-8M készülék tökéletesen szimulálja ezt a
karakterisztikát.
Az előző oldalon található ábrán észre vehetjük, hogy az 5-1/3’
hangmagasság megjelölés nem illeszkedik a hangmagasság
sorrendbe. Ennek az oka, hogy az 5-1/3’ nem a 8’ felhangjaként
szólal meg, hanem a 16’ felhangjaként. Az akusztikus
hangszereken megszólaltatott hang frekvenciája tartalmaz felhang
frekvenciákat is. Ezeket „felharmonikusoknak” nevezzük. Az alap 8’
hangmagassághoz viszonyítva az 5-1/3’ nem szerepel
felharmonikusként ezért nem is cseng azzal össze.
Az 5-1/3’ hangmagasság a 16’ hangmagasság felharmonikusa és
ezzel cseng össze. Mivel a regiszterek a 16’-el indulnak és az 51/3’ ennek a felharmonikusa, ezért ez a két regiszter külön szín
megjelöléssel egymás mellett kapott helyet.
23
Az orgona hang megváltoztatása (Wheel Type,
Leakage Level)
A Tonewheel és Leakage zajok fontos részét képezik a tonewheel
orgona hangoknak.
Tone Wheel
Tone Wheels-nek azt a 91 fém tárcsát nevezzük, melyek a hang
létrehozását végzik a tonewheel orgonáknál. Minden egyes tárcsa
fogazással van ellátva. A tárcsák meghatározott sebességgel
forognak egy elektromágneses tekercsben, ahol a hang létrejön. A
VK-8M egység digitálisan szimulálja a tonewheel orgonák tárcsáinak
mechanizmusát és ezzel tökéletesen szimulálja ezeket a
hangszereket.
A hagyományos tonewheel orgonákon a tárcsák által létrehozott hang
nem tökéletes szinusz hullámforma, a tárcsák gyártásának
precizitása és az analog áramkörök karakterisztikája miatt. Mégis
ezek a hullámforma tökéletlenségek adnak a tonewheel orgonák
megszólalásának egy különleges karaktert.
Leakage zaj
A hagyományos tonewheel orgonákon a billentyűk leütése és
elengedése egy speciális zajt hozott létre az audio szignálban.
Kezdetben a gyártók egy problémának tekintették ezt, majd később
ez a zaj beépült a vintage orgona hangzásba és fontos elemévé vált
annak.
Tone Wheel típus
Válasszuk ki a tone wheel típust.
1. Nyomjuk meg a (TONE WHEEL) gombot a tone wheel típus
kiválasztásához.
Valahányszor megnyomjuk a (TONE WHEEL) gombot a beállítás az
alábbiak szerint változik.
Típus
VINTAGE 1
VINTAGE 2
CLEAN
Leírás
A
70-es évek tonewheel orgona hangzásának
szimulálása.
A
60-es évek tonewheel orgona hangzásának
szimulálása.
Tonewheel hangzás leakage zaj nélkül.
Leakage zaj
Függetlenül a Tone Wheel típusokkkal kiválasztott leakage zajtól
függetlenül is hozzáadhatunk a hanghoz leakage zajt.
2. Forgassuk a (LEAKAGE) gombot.
A gombot balra forgatva csökkenthetjük a leakage zaj mértékét, az
ellenkező irányban pedig növelhetjük.
24
Megjegyzés:
Hogyha a VINTAGE1 vagy
VINTAGE2 típusok kerülnek
kiválasztásra, némi leakage
zajt akkor is tapasztalhatunk,
amikor a (LEAKAGE) gomb
teljesen balra van elforgatva.
Ütős hangszer hangzás hozzáadása (Percussion)
Ezzel az effekttel egy ütős hangszer jellegű hangzást rendelhetünk
hozzá az orgona hangzáshoz, amely kopogóssá teszi leütött
hangokat. Amikor legato játsszunk az ütős hangzás csak az először
leütött hanggal szólal meg. Staccato játék mód esetén az ütős
hangzás az összes lejátszott hanggal megszólal.
Feljegyzés:
A percussion hangzás csak az
upper part-hoz adható hozzá.
(2nd/ 3rd) (Second Percussion/ Third Percussion) gomb
Az ütős hangszer effekt kapcsolása.
Kijelző
Leírás
2nd
3rd
2nd
3rd
Az ütős hang ugyan
abban
a
hangmagasságban szólal
meg, mint a 4’ regiszter.
A Third Percussion nem
szólal meg.
Az ütős hang ugyan
abban
a
hangmagasságban szólal
meg, mint a 2-2/3’
regiszter.
A Second Percussion
nem szólal meg.
2nd
Nincs ütős hangzás.
3rd
25
Feljegyzés:
Amikor a percussion effekt
aktív az 1’ regiszter nem szólal
meg. A percussion hang csak
az
upper
part-ra
kerül
kijelölésre.
(SOFT) (Soft Percussion) gomb
Az ütős hangzás hangerejét állíthatjuk be.
Gomb
Leírás
SOFT
A percussion hang halkabb.
SOFT
A
percussion
hang
hangerővel szólal meg.
normál
Amikor a (SOFT) gombot kikapcsoljuk, hogy a percussion hang
erőteljesebb legyen, az orgona hang is hangosabb lesz. Ez
egyike a tone wheel orgonák alap tulajdonságainak. Amennyiben
az orgona hang lecsökkent a (SOFT) gomb kikapcsolásával, a
44. oldalon leírtak szerint beállíthatjuk a hangerőt. Lehetőségünk
van meghatározni a Percussion Normal/ Soft beállításoknál a
Percussion hangerőket. (43. oldal)
26
(SLOW) (Slow Percussion) gomb
A percussion hang lecsengésének hosszúságát állíthatjuk be.
Gomb
Leírás
SLOW
A percussion hang lassan
halkul el.
A percussion hang felfulása
kevéssé meredek.
A percussion hang gyorsan
elhalkul.
A percussion hang flfutása
meredek.
Percussion hangzás a tone wheel orgonákon
(Single Trigger Algorithm)
Tone Wheel orgonákon a percussion hangzás nem az
összes leütött hanghoz kerül hozzárendelésre. Amikor
hangokat legato (a hangok egymáshoz kötve szólalnak
meg) játsszuk a percussion effekt csak a legato első
hangján hallható. Amikor a hangokat staccato ( minden
hang elválasztva, röviden szólal meg) játsszuk a
percussion hangzás az összes leütött hangra kijelölésre
kerül. Ezt a metódust nevezzük „single trigger algorithm”nek, ami nagyon fontos eleme az orgona hangzásnak.
Tone wheel orgonákon a percussion hangot egy analog
áramkör hozta létre. Ezért gyors játék esetén a percussion
áramkör nem tudott tökéletesen feltöltődni, így a
percussion hangzás elhalkult. A VK-8M egység képes
szimulálni ezt a hatást, illetve beállíthatjuk az áramkör
feltöltési idő karakterisztikáját. (44. oldal)
27
Feljegyzés:
Beállíthatjuk a percussion
hang
lecsengésének
hosszúságát. (43. oldal)
Moduláció hozzáadása a hanghoz (Vibrato and
Chorus)
A vibrato effekt ciklikusan modulálja az orgona hang
hangmagasságát. A chorus effekt összekeveri a normál orgona
hangot, azzal a hanggal, melyre a vibrato hatás kijelölésre került.
Ezáltal egy gazdag, telt hangzás jön létre.
1. Nyomjuk meg a VIBRATO AND CHORUS (ON) gombot, hogy
világítson.
A vibrato vagy chorus effekt kijelölésre kerül az orgona hangra.
2. A (VIBRATO AND CHORUS) gombbal válasszuk ki a vibrato
vagy chorus effekt típusát.
A kiválasztott vibrato vagy chorus effekt típus indikátora világítani
kezd.
Összesen 3 vibrátó és 3 chorus effekt típus választható ki.
V1, V2, V3
Ezekkel a beállításokkal választhatjuk ki a vibrato effekt típust. Az
érték növelésével intenzívebb effekt hatás érhető el.
C1, C2, C3
Ezekkel a beállításokkal választhatjuk ki a chorus effekt típust. Az
érték növelésével intenzívebb effekt hatás érhető el.
28
Megjegyzés:
A chorus és vibrato effektek
egyszerre nem jelölhetőek ki
az orgona hangra. Az Upper
és Lower part-ra különböző
vibrato és chorus effektek nem
jelölhetőek ki.
Megjegyzés:
Vibrato és chorus effektek
nem jelölhetőek az ütős
percussion hangzáshoz.
A COSM Rotary hangszóró hatás (Rotary Sound)
A Rotary effekttel egy speciális moduláció adhatunk az orgona
hanghoz, mintha az orgonát rotary hangszórókkal használnánk. A
legtöbb rotary hangszórón a magas és mély frekvenciás hangszórók
különböző sebességgel „forognak”. A VK-8M készülék képes
szimulálni ezt az összetett modulációt.
(SLOW/ FAST) gomb
A Rotary hangszóró sebességét kapcsolhatjuk. Valahányszor
megnyomjuk a (SLOW/FAST) gombot a lassú, illetve gyors
hangszóró sebesség között válthatunk.
Amikor a sebesség indikátor gyorsan villog a rotary effekt a FAST
(gyors) módban van. Amikor a sebesség indikátor lassan villog a
rotary effekt a SLOW (lassú) módban van. A forgási sebesség
megváltozása folyamatos, amikor a FAST és a SLOW mód között
váltunk.
(BRAKE) gomb
A gomb megnyomásával ideiglenesen megállíthatjuk a rotary
hangzást.
Indikátor
Vagy a bal vagy a jobb
SPEED indikátor világít
A jobb és bal SPEED
indikátor felváltva világít.
Leírás
A forgási sebesség folyamatosan
lelassul, majd a forgás megáll.
A megállított státuszról a forgás
folyamatosan felgyorsul.
SPEED indikátor
A jobb és a bal indikátor felváltva villognak, jelezve a rotary
hangszóró sebességét.
Amikor megnyomjuk a (BRAKE) gombot a rotary hangszóró forgása
megáll és az indikátoroknak csak az egyike világít.
29
Feljegyzés:
A VK-8M egység COSM
technológián alapuló effekt
algoritmust használ, amely
képes
tökéletesen
reprodukálni az aktuális rotary
hangszóró forgását, valamint a
forgás egyenetlenségeit is.
Továbbá beállíthatjuk, hogy a
VK-8M milyen erősítő és
hangfal
karakterisztikát
szimuláljon
(30
.oldal),
valamint
szimulálhatjuk
a
hangfal
előtt
elhelyezett
mikrofon távolságát is (42.
oldal).
Feljegyzés:
A rotary hangszórók SLOW és
FAST beállítását a D Beam
vezérlő
segítségével
is
kapcsolhatjuk. Részletek a 31.
oldalon találhatóak.
Feljegyzés:
A SPEED indikátor világítását
szinkronizálhatjuk a magas
vagy
mély
frekvenciás
hangszórók
forgási
sebességéhez (42. oldal)
Az erősítő típus kiválasztása (Amp Type, Overdrive,
Tone)
A virtuális erősítő megváltoztatása
Megváltoztathatjuk a virtuális erősítő frekvencia átvitelét valamint az
erősítőhöz tartozó hangládák rezonanciáját.
1. Nyomjuk meg az (AMPLIFIER) gombot, hogy kiválasszuk a
virtuális erősítő típusát.
Valahányszor megnyomjuk az (AMPLIFIER) gombot az erősítő típus
vált.
Típus
TYPE I
TYPE II
TYPE III
TYPE IV
Leírás
A
leggyakrabban
használt
rotary
hangszóró
karakterisztikája.
A 70-es évek Angol hard rock zenéjében használt nagy,
csöves erősítőinek
karakterisztikája, melyet a
későbbiekben a legtöbb hard rock gitáros használt.
A rock orgonához leggyakrabban használt rotary
hangszóró karakterisztikája.
Ezzel a rotary hangszóró karakterisztikával beállíthatjuk
a tiszta hangzást és az erőteljesen torzított hangzást is.
Továbbá egy új rendszer típus használata lehetővé
teszi, hogy a torzítás mértékének megváltoztatása nem
befolyásolja a hangerőt.
Torzítás hozzáadása a hanghoz - Overdrive
Az overdrive effekt a hang torzítására szolgál. A hang torzításával
egy intenzív orgona hangzást hozhatunk létre, amely a rock zenében
legtöbbször használatos.
2. Forgassuk az (OVERDRIVE) gombot a torzítás mértékének
beállításához.
Forgassuk teljesen jobbra: Maximum torzítás
Forgassuk teljesen balra: Minimum torzítás
A hang karakter megváltoztatása
Az orgona hang tonális karakterének megváltoztatása.
3. A (TONE) gombbal állíthatjuk be a hang tonális karakterét.
A gombot balra forgatva az orgona hangzás „vastagabb” lesz.
A gombot jobbra forgatva az orgona hangzás fényesebb lesz.
30
A D Beam használata az általános orgona effektek
létrehozásához
Az orgona hanghoz, különböző effekteket rendelhetünk hozzá a
kezünket a VK-8M előlapján található D Beam vezérlő felett
mozgatva.
1. Nyomjuk meg a D BEAM (ON) gombot, hogy világítson.
Ezzel bekapcsoltuk a D Beam vezérlőt.
2. A (D BEAM) gombbal válasszuk ki a D Beam vezérlő által
működtetni kívánt effektet.
Valahányszor megnyomjuk a gombot a D Beam vezérlőre kijelölt
effekt vált.
A „GLISS” effekt kiválasztásához tartsuk lenyomva a D Beam gombot
néhány másodpercig, amíg a D Beam indikátor világítani kezd.
Az alábbi effektek jelölhetőek ki a D Beam vezérlőre:
Effektek
CRESCENDO
Leírás
A kezünket a D Beam vezérlő felé mozgatva
a regiszterek hangereje folyamatosan
növekszik. Amikor a kezünk a legközelebb
van a D Beam vezérlőhöz a hangerő a
maximum szinten áll és a FAST rotary effekt
hallható.
Valahányszor a kezünket a D Beam vezérlő
RT SPEED
felé helyezzük a rotary effekt a FAST és
(ROTARY SPEED)
SLOW között vált.
A kezünket a D Beam vezérlő felé helyezve
RING MOD
(RING MODULATOR) aktiváljuk a ring modulator-t. (32. oldal) A
kezünket a D Beam vezérlő felé mozgatva a
ring modulator intenzitása növekszik.
A kezünket a D Beam vezérlő felé helyezve
TW BRAKE
(TONE
WHEEL aktiváljuk a tone wheel brake hatást. (32.
oldal) Amikor a kezünket elvesszük a D
BRAKE)
Beam vezérlőtől a wheel brake hatást
kikapcsoljuk.
A kezünket a D Beam vezérlő felé helyezve
SPRING SHOCK
aktiváljuk a rugós reverb effekt hatást. (32.
oldal)
GLISS (GLISSANDO) A kezünket a D Beam vezérlő felé helyezve
aktiváljuk a glissando effektet a mély
hangoktól a magas hangok felé.
31
Feljegyzés:
Hogyha a ROTARY SPEED
effektet jelöljük ki a D Beam
vezérlőre a kezünket a vezérlő
felett mozgatva a FAST és
SLOW rotary hatás között
felválva kapcsolhatunk. (48.
oldal)
Feljegyzés:
A SPRING SHOCH effekt
intenzitását
a
(REVERB)
gombbal állíthatjuk be. Ez az
effekt akkor hatásos, hogyha
reverb effekt típusként a
„SPRING” kerül kiválasztásra.
(34. oldal)
3. Miközben a billentyűzeten játsszunk, helyezzük a kezünket a D
Beam vezérlő fölé.
A hang megváltozik, amikor a kezünket a D Beam felett mozgatjuk.
Az effektekről
A rock orgona történelem alatt az előadók számos különleges
effektet fejlesztettek ki és építették be a zenéjükbe. A VK-8M
készülék számos ilyen effektet képes szimulálni, de átvesz
effekteket egyéb hangszerektől is.
Fémes hangzás hozzáadása a hanghoz (Ring Modulator)
A
ring
modulator
belső
oszcillátor
frekvenciájának
megváltoztatásával egy harang szerű, fémes karaktert adhatunk
az orgona hangnak.
A korai hard rock zenékben gyakran használták ezt az effektet. A
rock orgonisták ezekkel a hatásokkal próbáltak lépést tartani a
radikális elektromos gitár előadás technikákkal és hangzásokkal.
A ring modulátor használatával egy komplex harmomikus
struktúrát hozhatunk létre, melyet az eredeti audio jel nem
tartalmaz. Ennek eredményeként egy harang szerű hangzás jön
létre. A „ring” (gyűrű) elnevezés onnan ered, hogy a régi orgonák
analog ring modulator áramköre gyűrű alakú volt.
A Tone Wheel-ek forgásának megállítása (Wheel Brake)
A hagyományos tone wheel orgonákon lehetséges volt a tárcsák
forgásának megállítása. Ez egy sajátságos hanghatást keltett. A
hangmagasság addig csökkent, amíg a hang teljesen el nem
halt.
Ezt a technikát a hagyományos tone wheel orgonákon
fejlesztették ki, ahol a csöves erősítő kikapcsolását követősen a
hang még egy darabig hallható volt. Az erősítő kikapcsolásakor a
tárcsák még egy darabig lassuló mozgással forogtak, majd a
hang teljesen elhalt. Az akkori előadók használták ezt a hatást is
a zenéjükben.
Spring Reverb Shock
A régi orgonák rugós zengető egységgel voltak ellátva. Hogyha
az erősítőt egy mechanikus lökés érte a rogók összesúrlódtak
egymással, ami egy jellegzetes zajt eredményezett. Néhány
orgona előadó kedvelt effektként alkalmazta ezt a hanghatást.
A VK-8M egység képes visszaadni ezt az effekt hatást.
32
Feljegyzés:
A D BEAM (ON) gomb színe
megváltozik amikor a D Beam
vezérlő használatban van.
Megjegyzés:
Amikor a „SPRING SHOCK”
funkciót jelöljük ki a D Beam
vezérlőre, tartsuk szem előtt,
hogy
a
reverb
szint
növelésével a hangerő ugrás
szerűen megnövekszik. A
megfelelő
hangerő
beállításához
a
REVERB
(LEVEL) gombbal állítsuk be a
reverb szintet. (34. oldal)
■ A D Beam vezérlő érzékenységének beállítása
Miután a készüléket bekapcsoltuk, beállíthatjuk a D Beam vezérlő
érzékenységét.
Figyelmeztetés
Tartsuk szem előtt, hogy a D Beam vezérlő nem működtethető olyan
környezetben, ahol túl nagy mennyiségű infra vörös fény van jelen.
A D Beam vezérlő érzékenységének automatikus beálltása
1. Tartsuk lenyomva a D BEAM (ON) gombot, hogy a (VIBRATO
AND CHORUS) gombok indikátorai villogjanak, majd nyomjuk
meg a VIBRATO AND CHORUS (ON) gombot.
Ezzel a készülék automatikusan beállítja a D Beam vezérlő
érzékenységét.
A REVERB és AMPLIFIER indikátorok jelzik a D Beam
érzékenységet.
Megjegyzés:
Ne helyezzünk semmilyen
tárgyat és ne takarjuk el a
kezünkkel a D Beam vezérlőt,
amikor
az
érzékenység
automatikus
beállítását
végezzük.
A D Beam vezérlő érzékenységének beállítása mentésre kerül,
maikor a kezünket elvesszük a D BEAM (ON) gombról. A mentés
közben az előlapon található összes gomb világít.
A D Beam vezérlő érzékenységének manuális beálltása
1. Miközben lenyomva tartjuk a D Beam (ON) gombot, a
(VIBRATO AND CHORUS) gombbal állítsuk be a D Beam vezérlő
érzékenységét.
A D Beam vezérlő érzékenységének beállítása mentésre kerül,
maikor a kezünket elvesszük a D BEAM (ON) gombról. A mentás
közben az előlapon található összes gomb világít.
33
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
készüléket
miközben
mentés van folyamatban.
Akusztikus tér hozzáadása (REVERB)
A Reverb effekttel zengetést adhatunk a hanghoz.
1. A REVERB (LEVEL) gombbal állíthatjuk be a kijelölt reverb
effekt mértékét.
A gombot teljesen jobbra forgatva: Maximum reverb intenzitás
A gombot teljesen balra forgatva: Minimum reverb intenzitás
A Reverb típus megváltoztatása
A reverb típus megváltoztatásával különböző méretű akusztikus teret
szimulálhatunk a megszólaló hang köré.
2. Nyomjuk meg a (REVERB) gombot az effekt típus
kiválasztásához.
Valahányszor megnyomjuk a (REVERB) gombot az effekt típus vált.
Típus
ROOM
HALL
CHURCH
SPRING
34
Leírás
Egy szoba akusztikájának szimulálása.
Egy nagy koncert terem akusztikájának szimulálása.
Egy templom akusztikájának szimulálása.
Egy
rugós
zengető
egység
hangzásának
szimulálása. (32.oldal)
Megjegyzés:
Amikor a „SPRING SHOCK”
funkciót jelöljük ki a D Beam
vezérlőre, tartsuk szem előtt,
hogy
a
reverb
szint
növelésével a hangerő ugrás
szerűen megnövekszik. A
megfelelő
hangerő
beállításához
a
REVERB
(LEVEL) gombbal állítsuk be a
reverb szintet. (34. oldal)
Külső billentyűzet hangszínek és VK-8M orgona
hangszínek keverése
Egy külső billentyűzet hangjait megszólaltathatjuk a VK-8M egység
INPUT jack csatlakozóján keresztül. Ezzel a megoldással keverő
egység nélkül szólaltathatjuk meg a billentyűzetről érkező hangot
összekeverve az orgona hangokkal.
1. Csatlakoztassuk a billentyűzetet a VK-8M egység INPUT jack
csatlakozójára. (14. oldal)
2. Az INPUT (VOLUME) gombbal állítsuk be a csatlakoztatott
billentyűzet hangerejét.
Megjegyzés:
Az expression pedál funkciója
megváltoztatható (következő
rész).
A billentyűzet hangerő csökkentéséhez forgassuk a gombot a MIN
pozíció felé.
A billentyűzet hangerő növeléséhez forgassuk a gombot a MAX
pozíció felé.
■ Az aktív expression funkció használata
A VK-8M egységgel megváltoztathatjuk az expression pedál
funkcióját, amikor egy billentyűzetet csatlakoztatunk az INPUT jack
aljzatra.
3. Nyomjuk meg az (INPUT) gombot az expression pedál
funkciójának megváltoztatásához.
Valahányszor megnyomjuk az (INPUT) gombot az expression pedál
funkció vált.
Típus
ACTIVE EXP
EXP
MIX
35
Leírás
Az aktív expression funkcióval az expression pedált
kissé megnyomva a VK-8M orgona hang szólal meg,
a pedált tovább mozgatva pedig az orgona hanghoz
hozzáadódik az INPUT jack aljzaton beérkező hang.
Az expression pedál hatás kijelölésre kerül a VK-8M
orgona hangra és a beérkező hangra.
Az expression pedál hatás csak a VK-8M orgona
hangokra kerül kijelölésre. (A beérkező hangra nem)
Feljegyzés:
Az
Active
Expression
beállítások tárolhatóak az
egyes regisztrációkra (37.
oldal)
Az Expression pedál használata
A hangerő beállításához a készülék hátlapján található
EXPRESSION PEDAL jack csatlakozóra csatlakoztathatjuk az
expression pedált. A pedált magunktól eltolva a hangerő növekszik, a
pedált magunk felé húzva pedig csökken.
Feljegyzés:
Az orgona hang akkor sem
csökken a nulla szintre,
hogyha a pedál teljesen
magunk feléhúzzuk.
Feljegyzés:
Használhatjuk
az
Active
Expression funkciót is. (35.
oldal)
Megjegyzés:
Csak
a
meghatározott
expression pedált (EV-7, külön
megvásárolhatü) használjuk.
Egyéb
pedál
típusok
használata működési hibákat
eredményezhet.
36
A beállítások elmentése
Az orgona hangok és egyéb előlap beállítások együtt menthetőek el a
REGISTRATION (1)-(6) gombokkal. A kedvenc beállítások
regisztrációként történő mentésével a későbbiekben könnyen
előhívhatjuk
ezeket
a
REGISTRATION
(1)-(6)
gombok
megnyomásával.
A VK-8M összesen 36 különböző regisztráció tárolására képes. Ezek
hat
csoportba
vannak
rendszerezve,
csoportonként
hat
regisztrációval.
Egy regisztráció az alábbi beállításokat tartalmazza
● A regiszter beállításokhoz tartozó UPPER Part, LOWER Part és
PEDAL Part hanszínek.
● ROTARY (BRAKE) gomb beállítás.
● ROTARY(SLOW/FAST) gomb beállítás.
● (TONE WHEEL) gomb beállítás.
● (LEAKAGE) gomb beállítás.
● (AMPLIFIER) gomb beállítás.
● (OVERDRIVE) gomb beállítás.
● (TONE) gomb beállítás.
● (REVERB) gomb beállítás.
● REVERB (LEVEL) gomb beállítás.
● PERCUSSION (2ND/3RD) gomb beállítás.
● PERCUSSION (SOFT) gomb beállítás.
● PERCUSSION (SLOW) gomb beállítás.
● VIBRATO AND CHORUS (ON) gomb beállítás.
● (VIBRATO AND CHORUS) gomb beállítás.
● D BEAM (ON) gomb beállítás.
● (D BEAM) gomb beállítás.
● (INPUT) gomb beállítás.
● Reverb és egyéb beállítások (48. oldal)
37
Feljegyzés:
A VK-8M egység önmagában
36
regisztráció
tárolására
képes.
Amikor
egy
regisztrációt
mentünk
a
mentési cél hely (kiválasztott
memória hely szám) adatai
felülíródnak. A felülírt memória
hely adatai visszaállíthatóak a
Factory Reset művelettel (17.
oldal).
■ Regisztráció mentése azonos bankba
1. Végezzük el az előlapon azokat a beálltásokat, melyeket
szeretnénk regisztrációként menteni.
2. Tartsuk lenyomva a (WRITE) gombot és az (1)-(6) gombokkal
határozzuk meg a mentési cél regisztrációt.
Miközben a készülék regisztrációt ment a kiválasztott regisztrációs
számhoz tartozó gomb villog. Amikor a mentés befejeződött a gomb
folyamatosan kezd világítani.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
készüléket
miközben
regisztrációt
ment.
Ellenkező
esetben
az
egység meghibásodhat.
■ Regisztráció mentése egy másik bankba
1. Végezzük el az előlapon azokat a beálltásokat, melyeket
szeretnénk regisztrációként menteni.
2. Tartsuk lenyomva a (WRITE) gombot és nyomjuk meg a
(BANK) gombot, majd az (1)-(6) gombok valamelyikét.
Ezzel kiválasztottuk a mentési cél bankot.
3. Tartsuk lenyomva a (WRITE) gombot és az (1)-(6) gombokkal
határozzuk meg a mentési cél regisztrációt.
Miközben a készülék regisztrációt ment a kiválasztott regisztrációs
számhoz tartozó gomb villog. Amikor a mentés befejeződött a gomb
folyamatosan kezd világítani.
■ Regisztráció másolása
A másolási forrás regisztráció kiválasztása
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombot és nyomjuk meg egyikét
az (1)-(6) gomboknak, hogy kiválasszuk a forrás bankot.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
készüléket
miközben
regisztrációt
ment.
Ellenkező
esetben
az
egység meghibásodhat
Feljegyzés:
A (BANK) gomb lenyomva
tartása közben a kiválasztott
bank indikátora világít.
2. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombokat, hogy kiválasszuk a forrás
regisztráció számát a másoláshoz.
A kiválasztott gomb indikátora világítani kezd.
A másolási cél regisztráció kiválasztása
3. Tartsuk lenyomva a (WRITE) gombot és nyomjuk meg a
(BANK) gombot, majd az (1)-(6) gombok valamelyikét, hogy
kiválasszuk a másolási cél regisztrációt.
A kiválasztott gomb indikátora világítani kezd.
4. Tartsuk lenyomva a (WRITE) gombot és az (1)-(6) gombokkal
határozzuk meg a másolási cél regisztráció számát.
Miközben a készülék regisztrációt másol a kiválasztott regisztrációs
számhoz tartozó gomb villog. Amikor a másolás befejeződött a gomb
folyamatosan kezd világítani.
38
Feljegyzés:
Amennyiben azonos bankba
szeretnénk
menteni
egy
regisztrációt a 3. lépés nem
szükséges.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
készüléket
miközben
regisztrációt
ment.
Ellenkező
esetben
az
egység meghibásodhat.
Haladó felhasználás
Az Edit mód segítségével a VK-8M funkcióinak
legtöbbjét még részletesebben editálhatjuk.
Ebben a fejezetben bemutatjuk az editálható
funkciókat. Ebben a használati utasításban a
beálltások módosítását „editálás”-nak nevezzük, a
megváltoztatott adatokat pedig „paraméter”eknek.
■ Az editálási módokról
A készülék két editálási móddal rendelkezik. Az
egyik editálási móddal függetlenül menthetjük a
beálltásokat az egyes regisztrációkra. A másik
editálási módnál egy önálló érték beállítása a
teljes készülékre vonatkozik.
Rendszer memória
A teljes rendszerre vonatkozó paraméterek.
- Orgona rotary beállítások (41. oldal)
- Billentyűzet zaj és percussion beállítások (43.
oldal)
- MIDI beállítások (44. oldal)
- Equalizer és egyéb beállítások (47. oldal)
Regisztrációs memória
At egyes regisztrációkra függetlenül menthető
paraméterek.
- Regiszter és egyéb előlap beállítások (37. oldal)
- Reverb és egyéb beállítások (48. oldal)
Megjegyzés:
Amennyiben a módosítjuk egy adott regisztráció
beállításait, majd mentés művelet nélkül
kikapcsoljuk a készüléket, az editált értékeket
elveszítjük.
■ Alap eljárás
Az alábbiakban bemutatjuk az egyes editálási
módok alap eljárásait.
→ Részletek az egyes editálási módok leírásánál
találhatóak.
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombot és
nyomjuk meg a (***) gombot.
Az (1)-(6) gombok indikátorai villogni kezdenek.
Feljegyzés:
A (***) gomb a beállítani kívánt edit módtól
függően különböző gomb lehet.
2. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombok
valamelyikét az editálni kívánt paraméter
kiválasztásához.
Hogyha több mint hat paraméterre van
szükségünk, nyomjuk meg a (H-BAR PART)
gombot. A gombok színe megváltozik és lehetővé
válik az összes paraméter kiválasztása.
3. A (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
módosíthatjuk a beállításokat.
A ki és bekapcsolható paramétereknél (ON/OFF)
a (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra
forgatva bekapcsoljuk a paramétert az ellenkező
irányba pedig kikapcsoljuk.
A beállítási értékekkel rendelkező paramétereknél
a (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra
forgatva az értékek növekednek, az ellenkező
irányban pedig csökkennek.
Ebben a pillanatban az AMPLIFIER típus és
REVERB típus indikátorok hozzávetőleges
beállítási értéket mutatnak. (40. oldal)
Feljegyzés:
Hogyha megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a beállítások visszatérnek az eredeti
értékre.
4. Hogyha azonos edit módban egy másik
paramétert szeretnénk módosítani, nyomjuk
meg a (H-BAR PART) gombot és az (1)-(6)
gombok valamelyikével válasszuk ki a
paramétert, majd a (VIBRATO AND CHORUS)
gombbal editáljuk az értéket.
Hogyha szeretnénk befejezni az editálást,
nyomjuk meg a (BANK) gombot.
5.
A
(WRITE)
gomb
megnyomásával
rögzíthetjük a paraméterek beállításait.
A paraméter beállítások mentésre kerülnek.
Miközben a készülék a mentést végzi az (1)-(6)
gombok indikátorai villognak.
6. Az egyes regisztrációkra függetlenül
editálható
paraméterek
a
regisztráció
részeként kerülnek mentésre. (37. oldal)
39
Az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok státusza EDIT módban.
○ Amikor a beállítás: „0-127”, „0-10”, „0-15” vagy „0-31.”
Hogyha az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok közül egy sem világít, ez annyit jelent, hogy a
beálltások a minimum („0”) értéken vannak. Hogyha az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok
közül az összes világít, ez annyit jelent, hogy a beálltások a maximum értéken vannak. Az értékek
növelésével az AMPLIFIER indikátorok fokozatosan kigyulladnak, alulról indulva.
A beálltások növekedni kezdenek, amikor a (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra forgatjuk és
csökkennek, amikor a gombot balra forgatjuk.
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS (ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
○ Hogyha „ON” vagy „OFF” beállításról van szó
Hogyha az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok közül egy sem világít, ez annyit jelent, hogy az
„OFF” beálltás aktív. Hogyha az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok közül az összes világít, ez
annyit jelent, hogy az „ON” beálltás aktív.
Amikor a (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra forgatjuk az „ON” beállítás lesz aktív, az ellenkező
irányban pedig az „OFF” beállítás.
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS (ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
○ Amikor a beállítás: „-5-0-+5”vagy „-100-0-+100.”
Az AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátorok kivilágítása megközelítőleg megadja az adott beállítási
értéket. Például: A „0” beállítási érték esetén a REVERB típus alatti SPRING indikátor és az AMPLIFIER
típus alatti TYPE 1 indikátor egyszerre világítanak. Az AMPLIFIER típus indikátor jeleníti meg a negatív
értékeket, a REVERB típus indikátor jeleníti meg a pozitív értékeket.
A beálltások növekedni kezdenek, amikor a (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra forgatjuk és
csökkennek, amikor a gombot balra forgatjuk.
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS (ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
40
A teljes rendszer számára menthető
beállítások
■ Rotary vonatkozású beállítások
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombot és
nyomjuk meg a ROTARY (SLOW/FAST)
gombot.
Az (1)-(6) gombok (1-3 gombok) villogni
kezdenek.
2. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombok (1-3
gombok) valamelyikét az editálni kívánt
paraméter kiválasztásához.
Összesen 15 rotary vonatkozású paraméter
állítható
be.
A
(H-BAR
PART)
gomb
megnyomásával a gombok színe megváltozik és
az összes paraméter kiválasztása lehetővé válik.
Az egyes gombokra az alábbi paraméterek
vannak kijelölve.
A (H-BAR PART) gomb vörösen világít
Gomb
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paraméter
ROTARY WOOFER LEVEL
ROTARY TWEETER LEVEL
ROTARY WOOFER RISE TIME
ROTARY
TWEETER
RISE
TIME
ROTARY WOOFER FALL TIME
ROTARY
TWEETER
FALL
TIME
Oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
A (H-BAR PART) gomb zölden világít
Gomb
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
41
Paraméter
ROTARY WOOFER SPREAD
ROTARY TWEETER SPREAD
ROTARY WOOFER SPEED
SLOW
ROTARY TWEETER SPEED
SLOW
ROTARY WOOFER SPEED
FAST
ROTARY TWEETER SPEED
FAST
Oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
A (H-BAR PART) gomb sárgán világít
Gomb
(1)
(2)
(3)
Paraméter
ROTARY MIC DISTANCE
ROTARY RANDOMIZE
ROTARY INDICATOR SYNC
SOURCE
Oldal
42. oldal
42. oldal
42. oldal
3. A (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
változtathatjuk meg a beállítást.
Feljegyzés:
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
4. Hogyha egy másik paramétert szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg a (H-BAR PART)
gombot és az (1)-(6) gombok valamelyikét,
hogy kiválasszuk a paramétert, majd a
(VIBRATO
AND
CHORUS)
gombbal
változtassuk meg a beállítást.
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot a rotary
vonatkozású
paraméter
beálltás
jóváhagyásához.
A paraméter beállítások mentésre kerülnek.
A mentés közben az (1)-(6) gombok villognak.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miküzben
a mentés folyamatban van.
○ ROTARY WOOFER LEVEL (0-127)
○ ROTARY WOOFER SPREAD (0-10)
A mély frekvenciás hangszóró (woofer) hangerejét
határozza meg. A rotary effekt tartalmaz egy mély
frekvenciás hangszórót (woofer) és egy magas
frekvenciás
hangszórót
(tweeter),
melyek
hangereje függetlenül beállítható.
Meghatározhatjuk
a
magas
frekvenciás
hangszóró (tweeter) megszólalásának tér hatását.
A jobb és bal oldali térhatást állíthatjuk be a rotary
hangszóróra.
Az
érték
növelésével
megnövelhetjük a sztereó érzetet.
○ ROTARY TWEETER LEVEL (0-127)
○ ROTARY WOOFER SPEED SLOW (0127)
A magas frekvenciás hangszóró (tweeter)
hangerejét határozza meg. A rotary effekt
tartalmaz egy mély frekvenciás hangszórót
(woofer) és egy magas frekvenciás hangszórót
(tweeter),
melyek
hangereje
függetlenül
beállítható.
○ ROTARY WOOFER RISE TIME (0-127)
Meghatározhatjuk a SLOW és FAST rotary hatás
közötti váltás sebességét a mély frekvenciás
hangszóróra (woofer). A beállítási értékek
növelésével a váltás egyre gyorsabb lesz.
○ ROTARY TWEETER RISE TIME (0-127)
Meghatározhatjuk a SLOW és FAST rotary hatás
közötti váltás sebességét a magas frekvenciás
hangszóróra (tweeter). A beállítási értékek
növelésével a váltás egyre gyorsabb lesz.
○ ROTARY WOOFER FALL TIME (0-127)
Meghatározhatjuk a rátát, amelynél a mély
frekvenciás hangszóróra (woofer) a FAST rotary
hatásról a SLOW rotary hatásra vált.. A beállítási
értékek növelésével a váltás egyre gyorsabb lesz.
○ ROTARY TWEETER FALL TIME (0-127)
Meghatározhatjuk a rátát, amelynél a magas
frekvenciás hangszóróra (tweetwr) a FAST rotary
hatásról a SLOW rotary hatásra vált.. A beállítási
értékek növelésével a váltás egyre gyorsabb lesz.
Feljegyzés:
A ROTARY RISE TIME és ROTARY FALL TIME
paraméterek nem csak a (SLOW/FAST) gombbal
létrehozott hatást befolyásolják, hanem azt a rátát
is amelynél a (BRAKE) gomb megállítja vagy
elindítja a rotációt.
○ ROTARY WOOFER SPREAD (0-10)
Meghatározhatjuk a mély frekvenciás hangszóró
(woofer) megszólalásának tér hatását.
A jobb és bal oldali térhatást állíthatjuk be a rotary
hangszóróra.
Az
érték
növelésével
megnövelhetjük a sztereó érzetet.
42
A rotary hangszóró SLOW beállításának a forgási
sebességét
határozhatjuk
meg.
A
mély
frekvenciás
hangszóró
(woofer)
forgási
sebességét határozhatjuk meg. A beállítási
értékek növelésével a sebesség növekszik.
○ ROTARY TWEETER SPEED SLOW (0127)
A rotary hangszóró SLOW beállításának a forgási
sebességét határozhatjuk meg. A magas
frekvenciás
hangszóró
(tweeter)
forgási
sebességét határozhatjuk meg. A beállítási
értékek növelésével a sebesség növekszik.
○ ROTARY WOOFER SPEED FAST (0-127)
A rotary hangszóró FAST beállításának a forgási
sebességét
határozhatjuk
meg.
A
mély
frekvenciás
hangszóró
(woofer)
forgási
sebességét határozhatjuk meg. A beállítási
értékek növelésével a sebesség növekszik.
○ ROTARY TWEETER SPEED FAST (0127)
A rotary hangszóró SLOW beállításának a forgási
segességét határozhatjuk meg. A magas
frekvenciás
hangszóró
(tweeter)
forgási
sebességét határozhatjuk meg. A beállítási
értékek növelésével a sebesség növekszik.
○ ROTARY MIC DISTANCE (0-10)
A rotary hangszóró és mikrofon közötti távolságot
határozhatjuk meg. Az értékek növelésével a
mikrofon távolodik a rotary hangszórótól, így a
hangerő kevésbé lesz módosítható.
○ ROTARY RANDOMIZE (0-10)
Beállíthatjuk
a
rotary
hangszóró
forgási
egyenetlenségének
mértékét.
Az
értékek
növelésével a forgás egyenetlensége növekszik.
○ ROTARY INDICATOR SYNC SOURCE
(TWEETER: OFF, WOOFER: ON)
Beállíthatjuk, hogy a ROTARY SPEED indikátor a
magas frekvenciás hangszóró (tweeter: OFF)
vagy mély frekvenciás hangszóró (woofer: ON)
forgási sebességével szinkronban jelezzen.
■ Click zaj és ütős hangzás beállítások
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombot és
nyomjuk meg a PERCUSSION (2ND/3RD)
gombot.
Az (1)-(2) gomb indikátorok (1-6 gombok) villogni
kezdenek.
2. Nyomjuk meg az (1)-(2) gombok (1-6
gombok) valamelyikét, hogy kiválasszuk az
editálni kívánt paramétert.
Összesen nyolc Click zaj és Percussion
vonatkozású
paraméter
beállítására
van
lehetőség.
A (H-BAR PART) gomb megnyomásával a
gombok színe megváltozik és az összes
paraméter kiválasztása lehetővé válik.
Az egyes gombokra az alábbi paraméterek
vannak kijelölve.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miközben
a mentés folyamatban van.
○ ON CLICK LEVEL (0-31)
Határozzuk meg a billentyű leütésekor keletkező
zaj szintjét. Az érték növelésével a zaj szint
növekszik.
○ OFF CLICK LEVEL (0-31)
Határozzuk meg a billentyű elengedésekor
keletkező zaj szintjét. Az érték növelésével a zaj
szint növekszik.
○ PERCUSSION SOFT LEVEL (0-15)
A (H-BAR PART) gomb vörösen világít
Gomb Paraméter
(1)
ON CLICK LEVEL
(2)
OFF CLICK LEVEL
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot a Click zaj
és
Percussion
vonatkozású
paraméter
beálltások jóváhagyásához.
A paraméter beállítások mentésre kerülnek.
A mentés közben az (1)-(2) gombok villognak.
Oldal
43. oldal
43. oldal
Amikor a Soft percussion beállítás aktív (a SOFT
gomb világít) határozzuk meg az ütős hangzás
mértékét. Az érték növelésével az ütős hangzás
mértéke növekszik.
○ PERCUSSION NORMAL LEVEL (0-15)
A (H-BAR PART) gomb zölden világít
Gomb Paraméter
(1)
PERCUSSION SOFT LEVEL
(2)
PERCUSSION
NORMAL
LEVEL
(3)
PERCUSSION SLOW TIME
(4)
PERCUSSION FAST TIME
(5)
PERCUSSION
RECHARGE
TIME
(6)
PERCUSSION H-BAR LEVEL
Oldal
43. oldal
43. oldal
43. oldal
43. oldal
44. oldal
44. oldal
3. A (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
változtathatjuk meg a beállítást.
Feljegyzés:
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
4. Hogyha egy másik paramétert szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg a (H-BAR PART)
gombot és az (1)-(2) gombok valamelyikét,
hogy kiválasszuk a paramétert, majd a
(VIBRATO
AND
CHORUS)
gombbal
változtassuk meg a beállítást.
Hogyha szeretnénk megállítani
nyomjuk meg a (BANK) gombot.
43
az
editálást,
Amikor a Normal percussion beállítás aktív (a
SOFT gomb nem világít) határozzuk meg az ütős
hangzás mértékét. Az érték növelésével az ütős
hangzás mértéke növekszik.
○ PERCUSSION SLOW TIME (0-127)
Amikor a Slow percussion beállítás aktív (a SLOW
gomb világít) határozzuk meg az ütős hangzás
lecsengésének sebességét. Az érték növelésével
az ütős hangzás lecsengése lassabb lesz.
○ PERCUSSION FAST TIME (0-127)
Amikor a Fast percussion beállítás aktív (a SLOW
gomb nem világít) határozzuk meg az ütős
hangzás lecsengésének sebességét. Az érték
növelésével az ütős hangzás lecsengése lassabb
lesz.
○ PERCUSSION RECHARGE TIME (0-10)
Határozzuk meg a percussion feltöltési időt, ami
meghatározza a billentyű elengedésétől a
percussion újra feltöltéséig eltelt időt. A beállítási
értékek
növelésével
meghosszabbodik
a
percussion feltöltési ideje. Ezáltal gyors játéknál a
percussion hangzás halkabb lesz.
A tone wheel orgonákon a percussion hangzást
egy analog áramkör hozta létre. Ez annyit jelent,
hogyha két hangot gyorsan szólaltattunk meg
egymás után a percussion áramkör nem tudott
teljesen feltöltődni, ezért a percussion hangzás
halkabb lett. A PERCUSSION CHARGE TIME
paraméterrel ezt a feltöltési időt állíthatjuk be.
○ PERCUSSION H-BAR LEVEL (0-127)
Beállíthatjuk a regiszterek hangerejét, amikor a
percussion a normál beállításon van (A SOFT
gomb nem világít). Az értékek növelésével a
regiszterek hangját kevésbé befolyásolja a
percussion hangzás.
A tone wheel orgonákon a percussion hangzás
bekapcsolásával a regiszterek hangereje
átfogóan csökkent. Ez annak köszönhető,
hogy a tone wheel orgonák percussussion
hanggja nincs hangerő arányban a teljes
orgonával. A VK-8M lehetővé teszi, hogy
beállítsuk a hangerő arány változást.
■ MIDI vonatkozású beállítások
○ MIDI beállítások
csatornák)
(kivéve
MIDI
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombokat és
nyomjuk meg a (TONE WHEEL) gombot.
Az (1)-(6) gomb indikátorok (1-3 gombok) villogni
kezdenek.
2. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombok (1-3
gombok) valamelyikét, hogy kiválasszuk az
editálni kívánt paramétert.
Összesen kilenc MIDI vonatkozású paraméter
állítható be.
A (H-BAR PART) gomb megnyomásával a
gombok színe megváltozik és az összes
paraméter kiválasztása lehetővé válik.
Az egyes gombokra az alábbi paraméterek
vannak kijelölve.
A (H-BAR PART) gomb vörösen világít
Gomb Paraméter
(1)
MIDI THRU
(2)
CONTROL MIDI CH.
(Control MIDI Channel)
(3)
UPPER ORGAN MIDI CH.
(Upper Organ MIDI Channel)
(4)
LOWER ORGAN MIDI CH.
(Lower Organ MIDI Channel)
(5)
PEDAL ORGAN MIDI CH.
(Pedal Organ MIDI Channel)
(6)
SPRING SHOCK MIDI CH.
(Spring Shock MIDI Channel)
A (H-BAR PART) gomb zölden világít
Gomb Paraméter
(1)
MIDI SOUND CONTROLLERS
SWITCH
(2)
MIDI
GENERAL
CONTROLLERS SWITCH
(3)
MIDI PROGRAM CHANGE
SWITCH
Oldal
45. oldal
45. oldal
45. oldal
45. oldal
45. oldal
45. oldal
Oldal
45. oldal
45. oldal
45. oldal
3. A (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
változtathatjuk meg a beállítást.
Feljegyzés:
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
4. Hogyha egy másik paramétert szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg az (1)-(6) gombok (1-3
gombok) valamelyikét, hogy kiválasszuk a
paramétert, majd a (VIBRATO AND CHORUS)
gombbal változtassuk meg a beállítást.
44
Az editálás megállításához, nyomjuk meg a
(BANK) gombot.
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot a MIDI
vonatkozású
paraméter
beállítás
jóváhagyásához.
A paraméter beállítások mentésre kerülnek.
A mentés közben az (1)-(6) gombok villognak.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miközben
a mentés folyamatban van.
MIDI THRU funkció hozzárendelése a MIDI
OUT csatlakozóhoz
Ezzel a funkcióval a MIDI IN csatlakozón
beérkező adatok változatlan formában kerülnek
továbbításra a MIDI OUT csatlakozóról. A MIDI
Thru beállítás automatikusan kikapcsol (OFF),
valahányszor bekapcsoljuk a VK-8M egységet.
OFF
Leírás
Az összes MIDI IN csatlakozón
beérkező
adat
változatlan
formában kerül továbbításra a MIDI
OUT csatlakozóról.
A MIDI Thru funkció kikapcsolt
állapotban van.
Megjegyzés:
Hogyha a VK-8M egység túl nagy mennyiségű
MIDI adatot vagy Exclusive adatot fogad
egyszerre elképzelhető, hogy az adatok fogadása
hibás lesz. Amennyiben ezt tapasztaljuk,
csökkentsük a külső egységről egyszerre kiküldött
adatok mennyiségét vagy kisebb egységekben
küldjük ki az Exclusive adatokat.
○
MIDI
SOUND
SWITCH (ON/OFF)
CONTROLLERS
Ezzel a beállítással ki és bekapcsolhatjuk a
regiszter adatok fogadását MIDI üzenetek által. A
(VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra
forgatva bekapcsoljuk a beállítást, az ellenkező
irányba forgatva pedig kikapcsoljuk a beállítást. A
gyári beállítás szerint ez a paraméter az „ON”
státuszban van.
Beállítás
ON
OFF
45
Leírás
A
regiszter
adatok
fogadása
lehetséges MIDI üzenetek által.
A regiszter adatok fogadása nem
lehetséges MIDI üzenetek által.
CONTROLLER
Meghatározhatjuk, hogy a készülék kiküldjön és
fogadjon-e Wheel Brake, Rotary Speed és Rotary
Brake általános célú MIDI adatokat.
A (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra
forgatva bekapcsoljuk a beállítást, az ellenkező
irányba forgatva pedig kikapcsoljuk a beállítást. A
gyári beállítás szerint ez a paraméter az „ON”
státuszban van.
Beállítás
ON
OFF
○ MIDI THRU (ON/OFF)
Beállítások
ON
○ MIDI GENERAL
SWITCH (ON/OFF)
Leírás
A készülék kiküld és fogad Wheel
Brake, Rotary Speed és Rotary Brake
általános célú MIDI adatokat.
A készülék nem küld ki és nem fogad
Wheel Brake, Rotary Speed és Rotary
Brake általános célú MIDI adatokat.
○ MIDI PROGRAM CHANGE SWITCH
(ON/OFF)
Meghatározhatjuk, hogy a készülék kiküldjön és
fogadjon-e regisztráció kiválasztásra szolgáló
adatokat.
A (VIBRATO AND CHORUS) gombot jobbra
forgatva bekapcsoljuk a beállítást, az ellenkező
irányba forgatva pedig kikapcsoljuk a beállítást. A
gyári beállítás szerint ez a paraméter az „ON”
státuszban van.
Beállítás
ON
OFF
Leírás
A
készülék
fogad
és
kiküld
regisztráció kiválasztásra szolgáló
adatokat.
A készülék nem küld ki és nem fogad
kiválasztásra szolgáló adatokat.
○ MIDI csatorna beállítások
A MIDI rendszer összesen 16 MIDI csatornát
használ. Hogyha szeretnénk megszólaltatni a
csatlakoztatott külső egységet a küldő és fogadó
MIDI csatornát azonos csatorna számra kell
beállítani.
A
VK-8M
MIDI
csatorna
beállításánál
csatlakoztassunk egy külső billentyűzetet MIDI
kábel segítségével az egységhez, majd
változtassuk meg a beállítást a billentyűzetről.
Feljegyzés:
A „MIDI Implementation” táblázatban találhatunk
részleteket arról, hogy a Factory Reset művelet
hogyan befolyásolja a MIDI küldő és fogadó
csatorna beálltásokat. (Angol gépkönyv 57. oldal)
1. A kezdés előtt csatlakoztassunk egy
billentyűzetet az egységhez. (14. oldal)
2. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombokat és
nyomjuk meg a (TONE WHEEL) gombot.
Az (1)-(6) gomb indikátorok villogni kezdenek.
3. Az (1)-(6) gombokkal válasszuk ki azt a Partot, melynek MIDI csatornáját szeretnénk
megváltoztatni.
Összesen 9 MIDI vonatkozású paraméter állítható
be. A (H-BAR PART) megnyomásával a gombok
színe megváltozik és az összes paraméter
kiválasztása lehetségessé válik. Összesen öt
paraméterrel változtathatjuk meg a MIDI
csatornát.
Feljegyzés:
Részletek
az
egyes
gombokre
kijelölt
paraméterekről a 44. oldalon találhatóak.
4. Nyomjuk meg a C2-D#3 billentyűket a külső
billentyűzeten a MIDI csatornák beállításához.
○ UPPER ORGAN MIDI CH. (Upper
Organ
MIDI
Channel)(1-16)(Gyári
beállítás: 1-es csatorna)
Beállíthatjuk a MIDI csatornát, amelyen keresztül
az Upper orgona hang számára az adatok
kiküldésre és fogadásra kerülnek.
○ LOWER ORGAN MIDI CH. (Lower
Organ
MIDI
Channel)(1-16)(Gyári
beállítás: 3-as csatorna)
Beállíthatjuk a MIDI csatornát, amelyen keresztül
az Lower orgona hang számára az adatok
kiküldésre és fogadásra kerülnek.
○ PEDAL ORGAN MIDI CH. (Pedal
Organ
MIDI
Channel)(1-16)(Gyári
beállítás: 2-es csatorna)
Beállíthatjuk a MIDI csatornát, amelyen keresztül
az Pedal orgona hang számára az adatok
kiküldésre és fogadásra kerülnek.
○ SPRING SHOCK MIDI CH. (Spring
Shock MIDI Channel)(Gyári beállítás:
9-es csatorna)
Beállíthatjuk a MIDI csatornát, amelyen keresztül
a Spring Reverb Shock adatok kiküldésre és
fogadásra kerülnek.
Megjegyzés:
Jelöljünk ki különböző MIDI csatornákat az Upper,
Lower, Pedal és Spring Shock part-okra.
Különböző típusú adatokra nem lehet kiválasztani
ugyan azt a MIDI csatornát. Már kijelölt MIDI
csatorna kiválasztása nem lehetséges.
Megjegyzés:
Használjunk különböző MIDI csatornákat a
Control MIDI és Spring Shock vezérélésre. Már
kijelölt MIDI csatorna kiválasztása itt sem
lehetséges.
MIDI csatorna gyors beállítás
Hogyha Roland „Atelier szériás”, „VK száriás”
vagy Rodgers orgonákat csatlakoztatunk könnyen
beállíthatjuk a VK-8M egységen és a
csatlakoztatott egységen a MIDI csatornát.
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot, hogy
rögzítsük a MIDI csatorna beállításokat.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a
paraméterek mentése közben.
készüléket
a
○ CONTROL MIDI CH. (Control MIDI
Channel)
Válasszuk ki a VK-8M egységet vezérlő fogadó és
küldő MIDI csatornát. Ez a csatorna használható
a VK-8M regisztrációk kiválasztására és az
orgona
hang
hangerejének
(expression)
vezérlésére stb.
46
Csatlakoztatott
egység
Atelier széria
VK széria
Rodgers orgonák
Eljárás
MIDI csatorna
(BANK)+(H-BAR
PART)→
PERCUSSION
(SOFT)
(BANK)+(H-BAR
PART)→
PERCUSSION
(2ND/3RD)
(BANK)+(H-BAR
PART)→
PERCUSSION
(SLOW)
UPPER:13
LOWER:12
PEDAL:14
UPPER:1
LOWER:3
PEDAL:2
UPPER:2
LOWER:1
PEDAL:3
Megjegyzés:
A MIDI csatornát közvetlenül megváltoztatható a
csatlakoztatott egységen.
■ Equalizer és egyéb beállítások
○ EQ BASS (-5-0-+5)
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombokat és
nyomjuk meg az (AMPLIFIER) gombot.
Az (1)-(6) gomb indikátorok villogni kezdenek.
Állítsuk be az orgona hang mély tartományának
hangminőségét. A (VIBRATO AND CHORUS)
gombot jobbra forgatva kiemeljük a mély
frekvenciás tartományt, az ellenkező irányban
pedig csökkentjük azt.
2. Nyomjuk meg az (1)-(6) gombok
valamelyikét az editálni kívánt paraméterek
kiválasztásához.
Összesen hat equalizer és egyéb beállítás
választható ki.
A következő paraméterek vannak kiválasztva az
egyes gombokra.
Gomb
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Paraméter
EQ BASS
EQ MIDDLE
EQ TREBLE
MASTER TUNE
LIGHT MODE
AUTO COLOR MODE
Oldal
47. oldal
47. oldal
47. oldal
47. oldal
47. oldal
47. oldal
○ EQ MIDDLE (-5-0-+5)
Állítsuk be az orgona hang közép tartományának
hangminőségét. A (VIBRATO AND CHORUS)
gombot jobbra forgatva kiemeljük a közép
frekvenciás tartományt, az ellenkező irányban
pedig csökkentjük azt.
○ EQ TREBLE (-5-0-+5)
Állítsuk be az orgona hang magas tartományának
hangminőségét. A (VIBRATO AND CHORUS)
gombot jobbra forgatva kiemeljük a magas
frekvenciás tartományt, az ellenkező irányban
pedig csökkentjük azt.
3. Forgassuk a (VIBRATO AND CHORUS)
gombot a beálltás megváltoztatásához.
Feljegyzés:
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
4. Hogyha egy másik paramétert szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg az (1)-(6) gombok
valamelyikét, hogy kiválasszuk a paramétert,
majd a (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
változtassuk meg a beállítást.
A
hangolás
hangszerekhez
egyéb
○ MASTER TUNE(-100cent-0-+100cent)
Ez a VK-8M hangjának finom beállítása. A teljes
VK-8M hangmagasságát állíthatjuk be 1 cent
lépésekben az A4 (középső A hang= 440.0Hz)
hangmagasságához viszonyítva. (100cent=egy fél
hang)
○ LIGHT MODE (NORMAL, MULTI)
Beállíthatjuk, hogy a D Beam gomb hogyan
világítson.
Az editálás megállításához, nyomjuk meg a
(BANK) gombot.
Beállítás
NORMAL
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot
beállítások jóváhagyásához.
A paraméter beállítások mentésre kerülnek.
A mentés közben az (1)-(6) gombok villognak.
MULTI
a
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miközben
a mentés folyamatban van.
beállítása
Leírás
A (D BEAM) gomb ugyan úgy világít
függetlenül a D Beam típustól. A D
Beam
színe
minden
esetben
megváltozik, amikor a kezünket a
vezérlő fölé helyezzük.
A (D BEAM) gomb színe a D Beam
típustól függően változik. A D Beam
típustól függően a szín vagy
folyamatosan változik, vagy amikor a
kezünket a D Beam fölé helyezzük.
○ AUTO COLOR MODE (OFF, 1-10)
Beállíthatjuk úgy a hangszert, hogy a (D Beam)
gomb színe automatikusan kezdjen el világítani
egy meghatározott időtartamot követően, akkor is
hogyha közben nem használtunk gombokat
(beleértve a D Beam gombot is)
Beállítási értékek: OFF, 1(20 másodperc), 2-10
(1perc-9 perc)
47
A
regisztrációként
paraméterek
tárolt
■ Reverb és egyéb beállítások
1. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombokat és
nyomjuk meg az (D BEAM) gombot.
Az (1)-(2) gomb indikátorok villogni kezdenek.
2. Nyomjuk meg az (1)-(2) gombok
valamelyikét az editálni kívánt paraméterek
kiválasztásához.
Összesen két effekt vonatkozású beállítás
választható ki.
A következő paraméterek vannak kiválasztva az
egyes gombokra.
Gomb
(1)
(2)
Paraméter
Oldal
REVERB TIME
48. oldal
D BEAM ROTARY 48. oldal
SPEED MODE
3. Forgassuk a (VIBRATO AND CHORUS)
gombot a beállítás megváltoztatásához.
Feljegyzés:
Amikor megnyomjuk a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a gyári értékek állnak vissza.
4. Hogyha egy másik paramétert szeretnénk
beállítani, nyomjuk meg az (1)-(2) gombok
valamelyikét, hogy kiválasszuk a paramétert,
majd a (VIBRATO AND CHORUS) gombbal
változtassuk meg a beállítást.
Az editálás megállításához, nyomjuk meg a
(BANK) gombot.
5. Nyomjuk meg a (WRITE) gombot
beállítások jóváhagyásához.
Az effekt beállítások mentésre kerülnek.
a
6.
Mentsük
a
jóváhagyott
paraméter
beállításokat regisztrációként. (37. oldal)
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miközben
a mentés folyamatban van.
48
○ REVERB TIME (0-127)
Állítsuk be a Reverb idő hosszúságát. A
magasabb beállítási értékek hosszabb zengetést
tesznek lehetővé.
○ D BEAM ROTARY SPEED MODE
(SLOW/FAST, CONTINUOS)
Határozzuk meg a D Beam funkcióját, amikor a
ROTARY SPEED kerül kijelölésre a D Beam-re.
A (VIBRATO AND CHORUS) gombot balre
forgatva a (SLOW/FAST) beállítás választható ki,
az ellenkező irányban pedig a CONTINUOUS
beállítás.
Gomb
SLOW/FAST
Leírás
A rotary effet a gyors és lassú
státusz között vált, valahányszor
a kezünket a D Beam vezérlő
felett mozgatjuk.
CONTINUOUS A rotary effekt folyamatosan
gyorsul, amikor a kezünket a D
Beam vezérlő felé mozgatjuk.
Megjegyzés:
Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket miközben
a mentés folyamatban van.
A VK-8M csatlakoztatása külső egységekhez
A MIDI-ről?
A MIDI szó a Musical Instrument Digital Interface
rövidítése. Ez egy nemzetközi szabványt takar,
amely lehetővé teszi, különböző digitális
berendezések és számítógépek egymás közötti
kommunikációját.
A VK-8M rendelkezik MIDI csatlakozókkal, melyek
lehetővé teszik a MIDI adatok cseréjét, külső
egységekkel. Ezáltal kiszélesíthetjük a hangszer
felhasználási lehetőségeit.
MIDI IN csatlakozó: MIDI üzenetek fogadása
külső MIDI egységekről.
MIDI OUT csatlakozó: MIDI üzenetek kiküldése
külső MIDI egységekre.
A MIDI csatornák
A MIDI segítségével nagy mennyiségű MIDI
adatot küldhetünk ki és fogadhatunk egyetlen
kábel segítségével. Ennek érdekében a MIDI
rendszer csatornákat használ (hasonlóan a TV
csatornákhoz) és az adatok fogadása csak akkor
lehetséges, hogyha a küldő és fogadó egység
MIDI csatorna beállítása megegyezik.
Hogyha csatlakoztatunk egy külső billentyűzetet
vagy pedál billentyűzetet, megszólaltathatjuk az
Upper, Lower és Pedal partokat. A VK-8M egység
három MIDI csatlakozóval rendelkezik.
Megjegyzés:
Amikor PK-7 expression pedált használunk a
pedál
és
a
VK-8M
csatlakoztatásához,
használjunk 1/4" Phone kábelt.
3. Kapcsoljuk be a pedál billentyűzetet és a
külső billentyűzetet.
4. Kapcsoljuk be a VK-8M egységet.
5. Válasszuk ki a külső billentyűzet és pedál
billentyűzet MIDI csatornákat.
Külső
billentyűzet
vagy
billentyűzet csatlakoztatása
pedál
Külső billentyűzet csatlakoztatásával a VK-8M
hangjait
megszólaltathatjuk
egy
külső
billentyűzettel.
Megjegyzés:
Csatlakoztatás előtt kapcsoljuk ki a VK-8M és a
csatlakoztatott egyéb egységeket. Ellenkező
esetben
a
csatlakoztatott
egységek
és
hangszórók megsérülhetnek vagy működési hibák
léphetnek fel.
1.
Külön
megvásárolható
MIDI
kábel
segítségével
csatlakoztassuk
a
külső
billentyűzet MIDI OUT csatlakozóját a VK-8M
egység MIDI IN csatlakozójához.
2.
Külön
megvásárolható
MIDI
kábel
segítségével
csatlakoztassuk
a
külső
billentyűzet MIDI IN csatlakozóját a VK-8M
egység MIDI OUT csatlakozójához.
49
Megjegyzés:
A külső billentyűzet MIDI csatorna beállításával
kapcsolatban tanulmányozzuk az adott egység
használati utasítását.
Külső
sequencer
használata
felvételehez és lejátszáshoz
a
A VK-8M egységhez történő külső sequencer
csatlakoztatásával felvehetjük a játékunkat. A
sequencer MIDI adatok formájában fogja tárolni a
VK-8M egység előadást. A sequenceren rögzített
adatokat visszaküldhetjük a VK-8M egységre,
hogy megszólaltassuk azokat.
→ Néhány sequencer képes rögzíteni a VK-8M
regisztráció és trendszer beálltásait is.
A felvétel előkészületek
- Csatlakoztassuk a VK-8M egység MIDI IN
csatlakozóját
a
billentyűzet
MIDI
OUT
csatlakozójához.
- Csatlakoztassuk a VK-8M egység MIDI OUT
csatlakozóját
a
sequencer
MIDI
IN
csatlakozójához.
- Csatlakoztassuk a billentyűzet MIDI IN
csatlakozóját
a
sequencer
MIDI
OUT
csatlakozójához.
5. Kapcsoljuk be a külső billentyűzetet,
sequencer-t és VK-8M egységet.
1. Ellenőrizzük, hogy a VK-8M és a sequencer
kikapcsolt állapotban legyenek.
6. Kapcsoljuk ki a sequencer THRU funkcióját.
Ezzel lehetővé tesszük a visszahallgatást felvétel
készítés közben. A THRU funkció kikapcsolásával
a hangok nem fognak megduplázva megszólalni.
Megjegyzés:
Csatlakoztatás előtt kapcsoljuk ki a VK-8M
egységet és a csatlakoztatni kívánt egyéb
berendezéseket. Ellenkező esetben működési
hibák léphetnek fel és vagy meghibásodhatnak a
csatlakoztatott hangszórók.
Megjegyzés:
A sequencer THRU funkciójának beállításával
kapcsolatos részleteket az adott sequencer
használati utasításában találhatunk.
2.
Külön
megvásárolható
MIDI
segítségével
csatlakoztassuk
a
egységet külső billentyűzethez.
kábel
VK-8M
3.
Külön
megvásárolható
MIDI
segítségével
csatlakoztassuk
a
egységet külső sequencer-hez.
kábel
VK-8M
4.
Külön
megvásárolható
MIDI
kábel
segítségével csatlakoztassuk a billentyűzete a
sequencer-hez.
7. Kapcsoljuk be a THRU funkciót a külső
billentyűzeten.
Megjegyzés:
A külső billentyűzet THRU funkciójának
beállításával kapcsolatos részleteket az adott
billentyűzet használati utasításában találhatunk.
8. Kapcsoljuk be a VK-8M egység MIDI Thru
funkcióját.
Végezzük el a felvétel készítést
Miután befejeztük a felvétel előkészületeket
indítsuk el a felvételt a sequencer-en és rögzítsük
az előadást.
9. Indítsuk el a felvételt a sequencer-en.
10. Állítsuk be a regisztereket vagy válasszunk
hangszínt amennyiben szükséges, majd
kezdjünk el játszani az orgonán.
11. Miután a játékot befejeztük, állítsuk meg a
felvételt a sequencer-en.
Az előadás visszajátszása
12. Indítsuk el a lejátszást a sequencer-en.
50
A VK-8M beállítások mentése külső
sequencer-el (Bulk Dump)
A beállítások mentése
A VK-8M egység regisztráció és rendszer
beállításait elmenthetjük egy külső sequencer-re.
Ezt a funkciót „Bulk Dump”-nak nevezzük.
5. Tartsuk lenyomva a (BANK) gombokat és
nyomjuk meg a D BEAM (ON) gombot.
A (VIBRATO AND CHORUS) gomb indikátorok
villogni kezdenek.
Csatlakoztassuk a Vk-8M egységet egy
külső sequencer-hez.
6. Kezdjük el a felvételt a sequencer-en.
1.
Ellenőrizzük,
hogy
csatlakoztatáskor
mindkét egység kikapcsolt állapotban legyen.
Megjegyzés:
Csatlakoztatás előtt kapcsoljuk ki a VK-8M
egységet és a csatlakoztatni kívánt egyéb
berendezéseket. Ellenkező esetben működési
hibák léphetnek fel és vagy meghibásodhatnak a
csatlakoztatott hangszórók.
2.
Külön
megvásárolható
MIDI
kábel
segítségével
csatlakoztassuk
a
VK-8M
berendezést egy külső sequencer-hez.
7. Nyomjuk meg a VIBRATO AND CHORUS
(ON) gombot a beállítások mentésének
elindításához.
Amikor a mentés befejeződött az összes
AMPLIFIER típus és REVERB típus indikátor
villog.
8. Nyomjuk meg a D BEAM (ON) gombot.
9. Állítsuk meg a felvételt a sequencer-en.
■ A sequencer-re mentett adatok
visszatöltése a VK-8M egységre.
1.
Ellenőrizzük,
hogy
csatlakoztatáskor
mindkét egység kikapcsolt állapotban legyen.
Megjegyzés:
Csatlakoztatás előtt kapcsoljuk ki a VK-8M
egységet és a csatlakoztatni kívánt egyéb
berendezéseket. Ellenkező esetben működési
hibák léphetnek fel és vagy meghibásodhatnak a
csatlakoztatott hangszórók.
2.
Külön
megvásárolható
MIDI
kábel
segítségével
csatlakoztassuk
a
VK-8M
berendezést egy külső sequencer-hez.
- Csatlakoztassuk a VK-8M egység MIDI IN
csatlakozóját
a
sequencer
MIDI
OUT
csatlakozójához.
3. Kapcsoljuk be a külső sequencert, majd a
VK-8M készüléket.
- Csatlakoztassuk a VK-8M egység MIDI OUT
csatlakozóját
a
sequencer
MIDI
IN
csatlakozójához.
3. Kapcsoljuk be a külső sequencert, majd a
VK-8M készüléket.
4. Kapcsoljuk ki a THRU funkciót a sequenceren.
51
4. Indítsuk el a sequencer-en a lejátszást.
Miután a lejátszás befejeződött a VIBRATO AND
CHORUS összes indikátora és a VIBRATO AND
CHORUS (ON) gomb villogni kezdenek.
5. Miután a külső sequencer befejezte a
lejátszást, nyomjuk meg a VIBRATO AND
CHORUS (ON) gombot.
A külső sequencer-ről érkező adatok betöltésre
kerülnek a VK-8M egységre.
Hibaelhárítás
Probláma
Hiba lehetőség
A készülék nem kapcsol Az AC adapter csatlakoztatása nem
megfelelő.
be
Nincs bekapcsolva a csatlakoztatott
egység.
Nincs
hang/
nem
megfelelő hangerő
A csatlakoztatott erősítő vagy mixer
hangereje nincs felcsavarva.
A VK-8M hangereje túl alacsony.
A
csatlakoztatott
billentyűzet,
erősítő vagy hangszórók ki vannak
kapcsolva.
Az
expression
pedál
nincs
lenyomva.
Megoldás
Ellenőrizzük az AC adapter
csatlakoztatását.
Kapcsoljuk
be
a
csatlakoztatott erősítőt vagy
mixert.
Csavarjuk
fel
a
csatlakoztatott erősítő vagy
mixer hangerejét.
Csavarjuk
a
(MASTER
VOLUME) gombot a „Max”
felé.
Csavarjuk
fel
a
csatlakoztatott erősítő vagy
mixer hangerejét.
A
hangerő
beállításnál
nyomjuk meg az expression
pedált.
Ellenőrizzük még egyszer a
csatlakoztatáshoz használt
kábeleket.
Hogyha nincs hang a fejhallgatóban,
lehetséges
hogy
a
csatlakoztatáshoz használt kábelek
sérültek vagy a csatalakoztatott
egységeknél működési hiba lépett
fel.
Az orgona hang nem A regiszterek teljesen ki vannak Húzzuk ki a regisztereket.
húzva.
szólal meg
A wheel brake funkció aktív.
Kapcsoljuk ki a Wheel Brake
funkciót lábkapcsolóval vagy
a D Beam vezérlővel.
A bemeneti hang nem A bemeneti hang szintje túl A hangerő beállításoknál
alacsony.
csavarjuk fel az INPUT
szólal meg
(VOLUME) gombot.
Az (INPUT) gomb beállítás az A
hangerő
beállításnál
„Active Exp,” és az expressionn nyomjuk meg az expression
pedál nincs lenyomva.
pedált.
tartalmazó
kábelt Használjunk olyan kábelt,
A VK-8M egységhez Ellenállást
amely
nen
tartalmaz
csatlakoztatott készülék használunk a csatlakoztatáshoz.
ellenállást.
hangereje túl alacsony
A
regiszterek
nem A regiszter beállításokra vonatkozó Nyomjuk meg a (H-BAR
part kiválasztása nem megfelelő.
PART)
gombot,
hogy
működnek
kiválasszuk
a
regiszter
beállításra vonatkozó partot.
hagyományos
tone
wheel A billentyűzet zaj hanereje
Zaj
tapasztalható
a A
billentyűk leütésekor és orgonákon egy sajátságos zaj beálltható az „ON CLIKK
hallható a billentyűk leütésekor és LEVEL” és „OFF CLICK
elengedésekor
felengedésekor. Ez a zaj az idők LEVEL” paraméterekkel.
folyamán az orgona hangzás
részévé vált. A VK-8M egység
tökéletesen
szimulálja
ezt
a
hanghatást.
Állítsuk be a referencia
A hangmagasság nem A hangolás nem megfelelő.
hangmagasságot.
megfelelő
Az orgona hangra ring modulator A D Beam vezérlővel
van kijelölve.
kapcsoljuk
ki
a
ring
modulator-t.
52
Oldal
(13. oldal)
15. oldal
15. oldal
16. oldal
15. oldal
36.oldal
15. oldal
21. oldal
31. oldal
35. oldal
36. oldal
----20. oldal
43. oldal
47. oldal
31. oldal
Probláma
Hiba lehetőség
A torzító nem szólal Az overdrive szint túl
alacsony
meg
Az
expression
pedál
teljesen
vissza
van
húzva.
reverb
szint
túl
A reverb nem szólal A
alacsony.
meg
(BRAKE)
gomb
A rotary effekt nem A
lenyomott állapotban van.
szólal meg
(A SPEED led megáll)
A MIDI csatorna nem Az adott csatorna már ki
van jelölve egy másik part
állítható be.
MIDI csatornájaként.
A
MIDI
üzenetek
kiküldése és fogadása
nem megfelelő
Az 1’ regiszter
szólal meg
nem
A
rotary
effekt
váratlanul begyorsul
A D Beam érzékenység
nem megfelelő
A
memória
elveszett
53
regisztrációs
tartalma
Megoldás
Oldal
Az (OVERDRIVE) gombbal állítsuk be 30. oldal
a torzítás szintjét.
A hangerő beállításnál nyomjuk meg 36. oldal
az expression pedált.
A (REVERB) gombbal állítsuk be a
zengetés szintjét.
Nyomjuk meg a (BRAKE) gombot vagy
a (SLOW/FAST) gombot a rotary effekt
engedélyezéséhez.
Vagy válasszunk olyan MIDI csatornát,
amely nincs másik part-ra kijelölve,
vagy válasszunk másik MIDI csatornát
arra a part-ra, amely a beállítandó MIDI
csatornát használja.
Az egyes part-ok MIDI Állítsuk be megfelelően a MIDI
csatornái
nincsenek csatornát.
megfelelően beállítva.
A Control MIDI csatorna Ellenőrizzük, hogy a VK-8M egység
nincs
megfelelően program change és expression adatai
beállítva.
a megfelelő MIDI csatornán kerülnek-e
kiküldésre.
A sequencer lejátszás A sequencer ugyan abban a tempóban
tempója
nincs játssza le az adatokat, mint amit az
megfelelően beállítva.
exclusive
adatokat
felvételekor
használtunk.
A
PERCUSSION Ez nem működési hiba.
bekapcsolt
állapotban
van.
Amikor
a
PERCUSSION
bekapcsolt
állapotban
van a 1’ regiszter nem
szólal meg.
A D Beam vezérlőre a Hogyha elvesszük a kezünket a D
„CRESCENDO” funkció Beam vezérlőtől a rotary effekt
van kijelölve. Amikor a D visszaáll a lassú státuszra.
Beam
vezérlőre
a
„CRESCENDO” funkció
van
kijelölve
és
a
(SLOW/FAST) gomb a
„FAST” státuszban van a
kezünket a D Beam felé
közelítve a rotary effekt
begyorsul.
A D Beam érzékenység Állítsuk be ismét a D Beam
beállítása nem megfelelő. érzékenységét.
Olyan
környezetben A D Beam nem működik megfelelően
használjuk a készüléket, olyan
környezetben,
ahol
nagy
ahol nagy mennyiségű mennyiségű infra vörös fény van jelen.
infra vörös fény van jelen.
A
készüléket Soha ne kapcsoljuk ki a készüléket
kikapcsoltuk,
miközben mentés közben.
adatokat
mentett
a
regisztrációs memóriába.
34. oldal
29. oldal
46. oldal
46. oldal
46. olda
50. oldal
25. oldal
31. oldal
33. oldal
33. oldal
------
■ Hibaüzenetek
Amikor nem megfelelően végzünk egy műveletet vagy a készülék nem tudja megfelelően elvégezni az adott
feladatot a VK-8M egység előlapján található összes indikátor felvillan egy néhány másodpercre. A hibák két
kategóriába sorolhatóak:
- A készülék bekapcsolásakor előforduló problémák
- A normál működtetés közben előforduló problémák
Bekapcsoláskor előforduló problémák
Az összes indikátor felvillan egy néhány másodpercre.
A backup memória visszatért az eredeti állapotára a gyárilag beállított értékekkel. Ez akkor fordulhat elő,
amikor adat mentés közben kapcsoljuk ki a készüléket.
Normál működtetés közben előforduló problémák
Az összes indikátor felvillan egy néhány másodpercre.
Probléma 1: A MIDI kábel csatlakozás megszakadt vagy hibás a MIDI kábel.
Megoldás : Ellenőrizzük a MIDI kábel csatlakoztatást.
Probléma 2: A készülék egyszerre túl nagy mennyiségű MIDI adatot fogadott.
Megoldás : Csökkentsük a készülékre egyszerre kiküldött MIDI adatok mennyiségét.
Probléma 3: A készülék nem megfelelően fogadta a system exclusive adatokat.
Megoldás : Ellenőrizzük a küldő egység beállításait és az elküldött adatokat.
54
Műszaki adatok
VK-8M orgona modul:
● Hanggenerátor
Virtuális Tone Wheel metódus
● Part
Három part (Upper, Lower, Pedal)
● Maximum polifónia
Teljesen polifónikus.
● Orgona
Tone Wheel:
VINTAGE1, VINTAGE2, CLEAN
REVERB
(REVERB) gomb, REVERB (LEVEL) gomb
PERCUSSION
(2ND/3RD) gomb, (SOFT) gomb, (SLOW) gomb
ROTARY SOUND
(BRAKE) gomb, (SLOW/FAST) gomb
REGISTRATION
(H-BAR PART) gomb, (H-BAR MANUAL) gomb,
(WRITE) gomb, (BANK) gomb, (1)-(6) gombok
INPUT
(INPUT) gomb, INPUT (VOLUME) gomb,
(MASTER VOLUME) gomb
● Csatlakozók
Vibrato and Chorus
V1, V2, V3, C1, C2, C3
OUTPUT jack csatlakozók: 1/4 típus L(MONO/ R)
INPUT jack csatlakozók: 1/4 típus L(MONO/ R)
PHONES jack csatlakozó: mini
EXPRESSION PEDAL jack csatlakozó
MIDI csatlakozók: IN, OUT
AC Adaptor jack csatlakozó: (DC 9V)
PERCUSSION
SECOND, THIRD, SLOW, FAST
● Hálózati ellátás
Amp Simulator
TYPE I, TYPE II, TYPE III, TYPE IV
● Áram felvétel
Leakage Level
Overdrive
AC adapter (PSB-1U)
700 mA
● Kivitel
Tone
Oldallapok eredeti fából készültek
Reverb
ROOM, HALL, CHURCH, SPRING
● Méretek
D Beam
CRESCENDO,
ROTARY
SPEED,
RING
MODULATOR, TONE WHEEL BRAKE, SPRING
SHOCK, GLISSANDO
● Súly
● Belső memória
Használati utasítás, Edit Mode gyors összegzés,
AC adapter, AC kábel
36 regisztrációs memória (User memória)
● Vezérlők
Harmonikus regiszter:
16’, 5-1/3’, 8’, 4’, 2-2/3’, 2’, 1-3/5’, 1-1/3’, 1’
TONE WHEEL
(LEAKAGE) gomb, (TONE WHEEL) gomb
VIBRATO AND CHORUS
VIBRATO AND CHORUS (ON) gomb
(VIBRATO AND CHORUS) rotary gomb
D BEAM
D Beam vezérlő, D BEAM (ON) gomb, (D BEAM)
gomb
AMPLIFIER
(OVERDRIVE) gomb, (AMPLIFIER) gomb,
(TONE) gomb
55
233 x 275 x 77
1.7 kg
● Tartozékok
* A hangszer fejlesztés érdekében a berendezés
külső megjelenése és műszaki paraméterei
változtatás tárgyát képezik előzetes bejelentés
nélkül.
Download PDF

advertising