Creative | E-MU 1212M PCIE | 1616 PCI(e) - Sound Import

Polska instrukcja obsługi
E-MU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m
PCIe
Podręcznik użytkownika
© 2006 E-MU Systems
All Rights Reserved
Software Version: 1.8
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Instrukcja obsługi do Dźwiękowego Systemu Cyfrowego
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
1- Wprowadzenie........................................................................................................................4
Witamy!...............................................................................................................................4
W skład wszystkich systemów wchodzą:........................................................................6
E-MU 1212M System.....................................................................................................6
E-MU MicroDock...................................................................................................................6
PatchMix DSP.........................................................................................................................7
2 - Instalacja................................................................................................................................7
Przygotowanie Cyfrowego Systemu Audio........................................................................7
Typy gniazd i wtyczek (konektorów)..............................................................................9
Instalacja karty E-MU 1010 PCI ........................................................................................9
Instalacja karty Sync Daughter Card lub 0202 Daughter Card *......................................10
Podłączanie MicroDock....................................................................................................12
Typy gniazd i wtyczek (konektorów)................................................................................12
3 – Karta PCI i Interfejsy..........................................................................................................13
Karta E-MU 02 – opcjonalna karta kupowana osobno, służy do podłączenia MicroDock
do laptopa..........................................................................................................................13
Podłączenia...................................................................................................................14
Karta E-MU 1010 PCI (standardowo)..............................................................................15
Połączenia.....................................................................................................................15
The 0202 Daughter Card ..................................................................................................16
Podłączenia...................................................................................................................17
MicroDock............................................................................................................................17
Gniazda na przednim panelu.............................................................................................19
Gniazda na tylnym panelu.................................................................................................22
4- PatchMix DSP Mixer............................................................................................................25
Przegląd miksera...............................................................................................................26
Okno miksera................................................................................................................27
Pasek narzędzi - Toolbar...................................................................................................28
Ikona E-MU na pasku obok zegara...................................................................................29
Sesja - Session...................................................................................................................30
2
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
New Session – Nowa sesja............................................................................................30
Open Session – otwórz sesję.........................................................................................31
Save Session – zapisz sesję...........................................................................................31
Session Settings – ustawienia sesji...............................................................................31
Input Mixer Strips – wejściowy panel miksera.................................................................35
Tworzenie paneli miksera ................................................................................................36
Insert Section – sekcja insertów....................................................................................38
Praca z insertami...........................................................................................................38
Aby ustawić poziomy wejściowe panelu......................................................................43
Sekcja Aux ...................................................................................................................45
Kontrolki Level, Pan, Solo i Mute................................................................................48
Main Section – główna sekcja...........................................................................................49
Ekran TV i Selektory....................................................................................................51
Auxiliary Effects & Returns (efekty i wejścia pomocnicze).........................................54
Wskaźniki próbkowania synchronizacji.......................................................................55
Output Section – sekcja wyjść......................................................................................56
5 – Effects - efekty....................................................................................................................57
Przegląd.............................................................................................................................57
The Effects Palette – paleta efektów.................................................................................58
FX Insert Chains – łańcuchy insertów efektowych.......................................................59
FX Edit Screen – Ekran edycji efektów............................................................................61
User Preset Section – sekcja gotowych ustawień użytkownika....................................62
Core Effects and Effects Presets – Efekty core i presety..............................................64
Lista efektów Core ...........................................................................................................64
Wykorzystanie zasobów DSP.......................................................................................64
Opisy efektów Core ..........................................................................................................65
1-Band Para EQ.............................................................................................................65
1-Band Shelf EQ...........................................................................................................66
3-Band EQ.....................................................................................................................66
4-Band EQ.....................................................................................................................68
Auto-Wah......................................................................................................................69
Chorus - chór.................................................................................................................70
Compressor - kompresor...............................................................................................70
Distortion - zniekształcenia...........................................................................................72
Flanger...........................................................................................................................73
Freq Shifter – zmiana częstotliwości............................................................................74
Leveling Amp – wzmacniacz niwelujący.....................................................................75
Lite Reverb - pogłos......................................................................................................75
Mono Delays - 100, 250, 500, 750, 1500, 3000............................................................77
3
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Phase Shifter – zmienianie faz......................................................................................78
Rotary - obrót................................................................................................................78
Speaker Simulator – symulator głośnika.......................................................................79
Stereo Delays - 100, 250, 500, 750, 1500.....................................................................79
Stereo Reverb – pogłos stereo.......................................................................................80
Vocal Morpher .............................................................................................................82
E-MU PowerFX................................................................................................................83
Automatyzacja E-MU PowerFX...................................................................................85
......................................................................................................................................86
Przesyłanie Audio z E-MU PowerFX...............................................................................86
Użycie E-MU PowerFX z WaveLab i SoundForge......................................................87
E-MU VST E-Wire...........................................................................................................87
E-Delay Compensator...................................................................................................89
6 – Używanie wysokich częstotliwości próbkowania...............................................................91
Przegląd.............................................................................................................................91
System E-MU 1616 na 176kHz lub 192kHz.................................................................92
WDM Recording and Playback – nagrywanie i odtwarzanie WDM............................95
7 – Specyfikacja techniczna......................................................................................................96
1- Wprowadzenie
Witamy!
Dziękujemy za zakup cyfrowego systemu dźwiękowego E-MU 1616m PCIe, lub 1616 PCIe, lub 1212m PCIe.
Twój komputer za chwilę zmieni się profesjonalnej jakości stację roboczą przetwarzania dźwięku.
Zaprojektowaliśmy go, aby był logiczny, intuicyjny, a przede wszystkim aby dawał czysty dźwięk wysokiej
jakości. System ten zapewnia nagrywanie i odtwarzanie wielokanałowe ze studyjną jakością dźwięku 24-bit/96,
192KHz za przystępną cenę dla każdego komputera PC wyposażonego w PCIe.
4
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Komponenty cyfrowego systemu E-MU 1616m PCIe i 1616 PCIe
E-MU 1616m PCIe i 1616 PCIe
· Karta E-MU 1010 PCIe
· E-MU MicroDock (lub MicroDock M) (panel zewnętrzny)
· Kabel EDI (E-MU Digital Interface Cable)
Kabel przejściowy MIDI
Zasilacz +48V do MicroDock
- Karta synchronizacyjna (tylko 1616m PCIe)
· Płyty CD
· Ten podręcznik użytkownika
Inputs & Outputs (wejścia i wyjścia)
(8) Wejścia cyfrowe optyczne ADAT
(8) Wyjścia cyfrowe optyczne ADAT
(2) Kanały wejścia cyfrowego S/PDIF
(2) Kanały wyjścia cyfrowego S/PDIF
(2) Wejścia i wyjścia MIDI (32 kanały MIDI)
(4) 24-bitowe symetryczne wejścia liniowe
(6) 24-bitowe symetryczne wyjścia liniowe
(2) Wejścia przedwzmacniaczy line/microphone (z napięciem fantomu +48V)
(2) Wejścia gramofonowe (z equalizowanym przedwzmacniaczem RIAA)
(1) Stereofoniczne wyjścia słuchawkowe (z pokrętłem głośności)
(3) Stereofoniczne wyjścia dla głośników komputerowych (dla podłączenia aktywnych głośników)
(1) We/wy WordClock (tylko 1616m PCIe)
(1) We/Wy SMPTE (Tylko 1616m PCIe)
E-MU 1212M
· E-MU 1010 PCIe Card
· E-MU 0202 I/O Daughter Card
· 0202 I/O Card Cable
· (2) kable przejściowe MIDI
· Płyty CD
· Ten podręcznik użytkownika
· Szybki Przewodnik
Inputs & Outputs (wejścia i wyjścia)
5
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
(8) kanałów ADAT Optical In (we)
(8) kanałów. ADAT Optical Out (wy)
(2) kanałów. S/PDIF Digital In
(2) kanałów. S/PDIF Digital Out
(1) MIDI Input & Output
(2) 24-bit Bal. Line Inputs (symetr)
(2) 24-bit Bal. Line Outputs
W skład wszystkich systemów wchodzą:
Karta E-MU 1010 PCIe jest sercem wszystkich trzech systemów. Jej potężny sprzętowy procesor DSP pozwala
ci na jednoczesne używanie ponad 16 sprzętowych efektów, co zapewnia minimalne zużycie procesora głównego
komputera. Karta E-MU 1010 PCIe ma także 8-kanałowe wejście i wyjście cyfrowe optyczne ADAT, a także
wyjście i wejście cyfrowe stereofoniczne S/PDIF.
Program PatchMix DSP jest dołączony do wszystkich systemów. Dostarcza on wielkich możliwości przy
kierowaniu dźwięku pomiędzy fizycznymi wejściami i wyjściami, wejściami i wyjściami wirtualnymi
(ASIO/WAVE) i wewnętrznymi sprzętowymi efektami i busami – nie potrzeba zewnętrznego miksera.
Ponieważ efekty i miksowanie są realizowane sprzętowo, nie ma latencji przy nagrywaniu. Możesz nawet
nagrywać sygnał czysty monitorując jednocześnie sygnał z efektami. Ustawienia miksera mogą być zapisywane i
wywoływane dla szczególnych celów takich jak nagrywanie, miksowanie, używanie efektów specjalnych, lub
ogólne cele komputerowe.
E-MU 1212M System
E-MU 1212M zawiera kartę dodatkową 0202 Dauther Card, która posiada 2 liniowe, symetryczne analogowe
wejścia, 2 liniowe, symetryczne analogowe wyjścia, oraz wejście i wyjście MIDI. Jest to interfejs audio o bardzo
wysokiej jakości przetworników A/D i D/A 24-bit/192kHz, który dostarcza zakres dynamiczny 120dB.
E-MU MicroDock
W skład obydwóch systemów wchodzi E-MU MicroDock. Jest to interfejs zewnętrzny o wymiarach 1/2 rack.
MicroDock dodaje następujące wejścia i wyjścia: dwa wejścia mic/line z profesjonalnymi studyjnej klasy
przedwzmacniaczami mikrofonowymi, 4 symetryczne liniowe wejścia analogowe, stereofoniczny
przedwzmacniacz gramofonowy RIAA, 6 symetrycznych wyjść liniowych, wyjście słuchawkowe z regulacją
głośności, dwa zestawy portów MIDI I/O, cyfrowe optyczne wejście i wyjście S/PDIF , Dodatkowo dostępne są
trzy stereofoniczne wyjścia dla aktywnych głośników. Masz w sumie 16 wejść i wyjść !
6
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
UWAGA: Kiedy używasz MicroDock lub MicroDockM, wejście i wyjścia cyfrowe na karcie 1010 PCIe są
niedostępne.
E-MU 1616 System
E-MU 1616 zawiera panel zewnętrzny MicroDock, opisany powyżej
E-MU 1616M System
E-MU 1616m zawiera MicroDockM, który zapewnia jeszcze lepszą dynamikę na poziomie studyjnym, niż
MicroDock – 120dB.
E-MU1616m zawiera też kartę synchronizacyjną Sync Daughter Card, która może być również dokupiona
opcjonalnie przez użytkowników E-MU 1616 i 1212m. Karta synchronizacyjna dodaje Word Clock (wejście i
wyjście) dla synchronizacji z zewnętrznymi urządzeniami cyfrowymi audio, oraz wejście i wyjście sygnału
SMPTE. Oddzielny port wyjściowy MTC eliminuje zakłucenia w synchronizacji danych MIDI.
PatchMix DSP
PatchMix DSP zapewnia dużą swobodę przy kierowaniu dźwięku pomiędzy fizycznymi wejściami/wyjściami,
wirtualnymi wejściami/wyjściami (ASIO/WAVE), wewnętrznymi sprzętowymi efektami i bus'ami. Nie potrzeba
zewnętrznego miksera. Możesz dodawać cyfrowe efekty, EQ, wskaźniki, kontrolki poziomu gdziekolwiek w
łańcuchu sygnałowym.
Można nagrywać z użyciem efektów z prawie zerową latencją. Można nawet nagrywać sygnał bez efektów
monitorując jednocześnie sygnał z efektami! Ustawienia miksera mogą być zapisywane i natychmiast
wczytywane dla określonych celów jak nagrywanie, miksowanie, efekty specjalne.
2 - Instalacja
Przygotowanie Cyfrowego Systemu Audio
Jest sześć podstawowych kroków potrzebnych do zainstalowania twojego systemu E-MU:
Wyciągnij wszystkie inne karty dźwiękowe, jakie masz zainstalowane w komputerze. (Kiedy upewnisz
się, że karta E-MU działa poprawnie, możesz ponownie zainstalować swoją starą kartę dźwiekową).
1.
Zainstaluj kartę E-MU 1010 PCIe w twoim komputerze.
2.
Zainstaluj kartę 0202 Daughter Card lub kartę synchronizacyjną (jeśli je masz).
7
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
3.
Podłącz MicroDock (jeśli go masz).
4.
Zainstaluj program PatchMix DSP na twoim komputerze.
5.
Podłącz kable audio, MIDI i synchronizacyjne pomiędzy system E-MU a pozostałe twoje
urządzenia.
Noty dotyczące instalacji
•
JEŚLI W CZASIE INSTALACJI STWIERDZISZ BRAK REAKCJI PROGRAMU:
Użyj kombinacji klawiszy Alt+Tab, aby wybrać aplikację. Jedną z nich może być ostrzeżenie o
podpisie cyfrowym Microsoft Digital Signature warning. Jest możliwe, że to ostrzeżenie
pojawi się za oknem instalacji (z tyłu).
•
Upewnij się, że w systemie jest zainstalowany najnowszy Service Pack Firmy Microsoft.
(Windows 2000 - SP 4, Windows XP - SP 1 lub nowszy).
•
Wyłącz kartę dźwiękową zintegrowaną na płycie głównej i odinstaluj wszystkie inne karty
dźwiękowe. (Jeśli chcesz używać kilku kart dźwiękowych w systemie, zainstaluj je po
zainstalowaniu systemu E-MU i stwierdzeniu, że działa normalnie).
•
InstallShield „IKernel Application Error” (błąd programu Kernel) w Windows XP: Podczas
instalowania tego oprogramowania na Windows XP, możesz napotkać „kernel error” (błąd
kernel” na końcu instalacji. To wynik programu InstallShield, który jest używany do
instalowania programów na komputerze. Proszę się tym nie przejmować, gdyż to nie jest
szkodliwe.
2.
Na razie nie ma obsługi wielu kart E-MU w jednym komputerze.
Proszę przeczytać następną sekcję dotyczącą instalacja karty 1010 w systemie, zwracając
uwagę na ostrzeżenia.
Przed instalacją sprzętu proszę przepisać 18-cyfrowy numer seryjny z karty E-MU 1010,
zapisując go w innym miejscu. Ten numer może ułatwić pracę serwisowi pomocy technicznej
EMU w rozwiązaniu problemu, który napotkasz. Nie będziesz musiał później otwierać komputera.
Przy instalacji
sprzętu miej na
uwadze ogólne
zasady
bezpieczeństwa,
aby nie uszkodzić
swojego sprzętu.
Bezpieczeństwo!
· Należy wyłączyć całkowicie komputer, wyłączając kabel zasilający z gniazdka w ścianie.
Uważaj na ładunki elektrostatyczne, które mogą uszkodzić części komputera. Przy trzymaniu elektronicznych urządzeń
·
stosuj się do poniższych wskazówek:
Przy trzymaniu i dotykaniu części elektronicznych unikaj niepotrzebnych ruchów, jak pocieranie nogą. To może
·
powodować dodatkowe ładunki.
Kartę należy wyciągnąć z antystatycznego opakowania dopiero przed włożeniem jej do komputera. Należy używać
· antystatycznej opaski na nadgarstek podczas dotykania elektronicznych części. Jeśli nie posiadamy takiej, należy przed
instalacją dotknąć czegoś metalowego i niemalowanego, na przykład obudowy komputera.
8
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
· Kartę chwytać tylko za jej brzegi, a nie za układy lub styki.
Typy gniazd i wtyczek (konektorów)
Takie typy gniazd i wtyczek są używane w sprzętowych komponentach E-MU 1010. Będziemy się do nich
odwoływać po nazwie widocznej w pierwszej kolumnie poniższego wykresu:
Nazwa
Opis
Służy do połączenia
Card/External (Karta/Zewnętrzna)
CAT5 Connector
Karta 1010 PCIe i MicroDock
S/PDIF In (wejście)
RCA Connector
Cyfrowe urządzenia audio S/PDIF
S/PDIF Out (wyjście)
RCA Connector
Cyfrowe urządzenia audio S/PDIF
ADAT Optical In (optyczne wejście) TOSLINK Optical Connector Cyfrowe urządzenia audio ADAT (lub S/PDIF)
ADAT Optical Out
TOSLINK Optical Connector Cyfrowe urządzenia audio ADAT (lub S/PDIF)
" Uwaga: Karta E-MU 1010 PCIe została zaprojektowana do użytku z niedrogimi standardowymi kablami
komputerowymi, aby ułatwić ci znalezienie kabli zamiennych w przypadku zagubienia lub uszkodzenia
oryginalnych kabli. Jednak, ponieważ standardowe typy kabli są używane do innych celów, musisz zachować
ostrożność, aby nie podłączyć ich nieprawidłowo. Przed włączeniem komputera należy upewnić się, że wszystkie
kable są podłączone do właściwych komponentów.
Instalacja karty E-MU 1010 PCIe
Instalacja jest bardzo prosta, jednak jeśli nie znasz się na instalowaniu urządzeń peryferyjnych komputera,
skontaktuj się z autoryzowanym dealerem E-MU Systems lub z dobrym serwisem komputerowym, aby
przeprowadzić instalację.
Aby zainstalować kartę 1010 PCIe w komputerze
Upewnij się, że włącznik zasilania komputera jest wyłączony.
WAŻNE: Odłącz wtyczkę zasilającą z gniazdka !
1.
Dotknij metalowej powierzchni komputera (obudowy), aby rozładować zgromadzone na tobie
ładunki elektrostatyczne.
2.
W celu otwarcia obudowy komputera postępuj według wskazówek jej producenta.
Nota: Niektóre obudowy komputerowe nie wymagają śrubek do zabezpieczania kart PCIe. W tym przypadku
postępuj według instrukcji obsługi komputera.
3.
Wyjmij metalowe śledzie (zaślepki) z dwóch sąsiadujących ze sobą portów PCIe. Jeśli masz system EMU 1616 (nie M) powinieneś wyciągnąć tylko jednego śledzia. Odłóż śrubki na bok..
4.
Włóż kartę E-MU 1010 PCIe, dociskając ją solidnie lecz ostrożnie do slotu.
9
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
5.
Nie wpychaj karty na siłę do slotu. Sprawdź, czy złote złącza na karcie pasują do łącza PCIe na
twojej płycie. Jeśli nie da się właściwie włożyć, wyciągnij kartę i spróbuj ponownie.
6.
Zabezpiecz kartę w slocie używając jednej ze śrubek, którą wcześniej odłożyłeś na bok.
Instalacja karty Sync Daughter Card lub 0202 Daughter Card *
•
E-MU 1616 – Jeśli planujesz używać Word Clock, MTC lub synchronizacji SMPTE, rozpakuj
kartę synchronizacyjną i przygotuj się do instalacji. Jeśli nie potrzebujesz tych opcji, lub nie
masz pustego slotu PCI(e), możesz pominąć następne kilka kroków.
•
E-MU 0202 – Odpakuj kartę 0202 Daughter Card i przygotuj się do instalacji.
Podłącz taśmowy kabel znajdujący się w zestawie pomiędzy kartę E-MU 1010 a kartę 0202 Daughter
lub kartę synchronizacyjną Sync Daughter, jak pokazano na rysunkach 3 i 4. Kable są oznaczone, aby
nie mogły być włożone niewłaściwie. Włóż wtyczki solidnie do gniazd i rozmieść kable wygodnie.
1.
Włóż kartę Sync lub kartę 0202 Daughter do slotu i wciśnij ją solidnie ale ostrożnie.
2.
Nie wpychaj party na siłę do slotu. Sprawdź, czy złote złącza na karcie pasują do łącza PCI(e) na
twojej płycie. Jeśli nie da się właściwie włożyć, wyciągnij kartę i spróbuj ponownie.
3.
Zabezpiecz kartę w slocie używając jednej ze śrubek, którą wcześniej odłożyłeś na bok.
E-MU 0202 i MicroDock
Jeśli masz i kartę E-MU 0202 i MicroDock, zalecamy nie podłączać ich obydwóch do tej samej karty E-MU
1010 PCIe.
Podłącz MicroDock do karty 1010. Opisano to w instrukcji kilka stron dalej.
Instalacja oprogramowania
Instalacja sterowników E-MU 1010
Po pierwszym uruchomieniu komputera po instalacji karty E-MU 1010 PCIe musisz zainstalować program
PatchMix DSP i sterowniki do karty E-MU 1010 PCIe.
Windows XP
Program nie jest kompatybilny z innymi wersjami Windows.
Serial Number - Podczas procesu rejestracji będziesz zapytany o 18-cyfrowy numer seryjny. Numer seryjny znajduje
się z tyłu opakowania i na karcie 1010 PCIe.
Po zainstalowaniu Cyfrowego Systemu E-MU włącz komputer. Windows automatycznie wykryje
cyfrowy System E-MU i zacznie szukać sterowników.
1.
Naciśnij przycisk Anuluj, kiedy zostaniesz poproszony o sterowniki audio.
10
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
2.
Włóż płytę CD E-MU do napędu CD-ROM. Jeśli program nie uruchomi się automatycznie, kliknij
Start->Uruchom i wpisz d:\setup.exe (zastępując d:\ aktualną literką twojego napędu CD-ROM.
3.
Pojawi się okno instalatora. Postępuj według instrukcji na tym ekranie, aby wykonać instalację.
4.
Wybierz „Kontynuuj” kiedy napotkasz ostrzeżenie „Windows Logo Testing”.
5.
Kiedy zostaniesz poproszony, uruchom ponownie komputer.
Nota na temat testowania logo Windows
Kiedy instalujesz sterowniki do urządzenia E-MU, zobaczysz okno dialogowe informujące, że ten sterownik nie
przeszedł testowania Windows Logo.
Sterowniki cyfrowego systemu dźwiękowego E-MU nie są podpisane, ponieważ nie obsługują niektórych cech
consumer audio, wymaganych przez program podpisujący sterowniki Microsoft, Digital Rights Management.
Jednak sterowniki do urządzeń E-MU zostały bardzo rygorystycznie testowane z użyciem tych samych procedur,
których wymagają podpisane sterownik, i przeszły pomyślnie przez wszystkie ważne kategorie, włączając te
mierzące względną stabilność sterownika. Więc instalowanie tych sterowników na twoim komputerze jest bardzo
bezpieczne.
Odinstalowanie wszystkich sterowników audio i aplikacji
Możesz potrzebować odinstalować lub ponownie zainstalować jeden, lub wszystkie sterowniki karty dźwiękowej
aby rozwiązać problemy, zmienić konfigurację lub uaktualnić sterowniki. Przed rozpoczęciem odinstalowywania
należy zamknąć wszystkie aplikacje audio.
1.
Kliknij Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania.
2.
Kliknij dwukrotnie na ikonie Dodaj/Usuń Programy.
3.
Kliknij zakładkę Install/Uninstall (lub przycisk Usuń/Zmień).
4.
Wybierz pozycję o nazwie podobnej do E-MU ......... i kliknij przycisk Usuń/Zmień.
5.
W kreatorze instalacji wybierz opcję Remove (Usuń).
6.
Kliknij przycisk Yes (Tak). Kiedy będziesz poproszony, zrestartuj komputer.
7.
Możesz teraz instalować ponownie sterowniki te same, lub uaktualnione do karty E-MU.
Podłączanie MicroDock
1. Podłącz dołączony kabel EDI pomiędzy kartę 02 CardBus i MicroDock.
2. Podłącz dołączony zasilacz +48V DC do gniazda na tylnej ściance MicroDock.
Zobacz rysunek po prawej stronie.
3. Podłącz wejścia i wyjścia audio do MicroDock.
4. Włącz MicroDock poprzez obrócenie kontrolki Headphone Volume.
11
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Typy gniazd i wtyczek (konektorów)
Takie typy gniazd i wtyczek są używane w sprzętowych komponentach E-MU MicroDock. Będziemy się do nich
odwoływać po nazwie widocznej w pierwszej kolumnie poniższego wykresu:
Nazwa
Opis
Służy do połączenia
EDI
CAT5 Connector
Karta 02 CardBus i MicroDock
S/PDIF In (wejście)
RCA Connector
Cyfrowe urządzenia audio S/PDIF
S/PDIF Out (wyjście)
RCA Connector
Cyfrowe urządzenia audio S/PDIF
ADAT Optical In (optyczne wejście) TOSLINK Optical Connector Cyfrowe urządzenia audio ADAT (lub S/PDIF)
ADAT Optical Out
TOSLINK Optical Connector Cyfrowe urządzenia audio ADAT (lub S/PDIF)
Mic/Line Inputs (wejścia)
Gniazda XLR lub 1/4”
(symetryczne lub
niesymetryczne)
XLR: podłączenie do mikrofonu
1/4”: wejścia dla instrumentu lub liniowe
Line In/Out (wejścia/wyjścia
liniowe)
gniazda 1/4”
Łączy z symetrycznymi lub niesymetrycznymi
wejściami i wyjściami.
UWAGA: Karta E-MU 02 CardBus została zaprojektowana do użytku z ogólnie dostępnymi i niedrogimi
standardowymi kablami komputerowymi. Dlatego łatwo jest znaleźć kabel zamienny w przypadku uszkodzenia
lub zgubienia. Jednak standardowe kable są dla innych celów, dlatego należy uważać, aby nie podłączyć ich
nieprawidłowo. NIE podłączaj nigdy dołączonego kabla EDI do gniazda sieciowego w Twoim komputerze.
3 – Karta PCIe i Interfejsy
Karta E-MU 02 – opcjonalna karta kupowana osobno, służy do
podłączenia MicroDock do laptopa
12
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Karta E-MU 02 CardBus jest sercem systemu i zawiera potężny układ E-MU E-DSP. Potężny procesor
sprzętowy DSP na tej karcie pozostawia więcej dostępnej mocy w twoim CPU dla dodatkowych plug-in’ów i
innych zadań.
UWAGA: KARTA PCMCIA JEST SPRZEDAWANA OSOBNO !!!
Podłączenia
CardBus Connector
Łączy kartę E-MU 02 CardBus do komputera.
Wyjmowanie karty CardBus
Przed wyciągnięciem karty CardBus musisz wybrać „Bezpieczne usuwanie urządzeń” z paska zadań. Inaczej
kanały ASIO pozostaną przyporządkowane do Cyfrowego Systemu Audio, a programy mogą się zawieszać.
1. Z paska zadań wybierz ikonę
Pojawi się okno dialogowe „Bezpieczne usuwanie sprzętu”.
2. Kliknij OK, a następnie wciśnij przycisk Eject na slocie CardBus, aby wyjść kartę.
EDI Connector
Łączy do MicroDock używając dołączonego kabla EDI. Ten kabel zapewnia dwukierunkową transmisję danych
pomiędzy E-MU 02 i MicroDock.
13
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Monitor Output – wyjście do monitorowania
Wyjście do monitorowania jest zaprojektowane do podłączenia słuchawek lub do wejścia liniowego. Poziom
wyjścia monitor reguluje się w programie PatchMix DSP.
Karta E-MU 1010 PCIe (standardowo)
Karta PCIe E-MU 1010 PCIe jest sercem systemu i zawiera potężny układ E-MU E-DSP. Potężny procesor
sprzętowy DSP na tej karcie pozostawia więcej dostępnej mocy w twoim CPU dla dodatkowych plug-in’ów i
innych zadań.
Połączenia
14
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Uwaga: Port FireWire nie jest już wbudowywany w nowe wersje kart E-MU
EDI Connector
Łączy do AudioDock używając dołączonego kabla EDI. Ten kabel zapewnia dwukierunkową transmisję danych
pomiędzy E-MU 1010 i AudioDock, a także dostarcza zasilania do AudioDock.
S/PDIF Digital Audio Input & Output – wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF
15
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Jack’i RCA są standardowymi łączami używanymi dla połączeń S/PDIF. Każdy Jack przenosi dwa kanały
dźwięku cyfrowego. E-MU 1010 odbiera dane cyfrowe z długością słowa do 24-bitów. Dane są zawsze
transmitowane na 24 bitach.
Wejście/wyjście cyfrowe S/PDIF może być używane do odbierania i wysyłania danych cyfrowych z/do
zewnętrznych urządzeń cyfrowych takich jak zewnętrzny przetwornik analogowo cyfrowy DAT, lub zewnętrzny
procesor sygnałowy wyposażony w cyfrowe wejścia i wyjścia.
Wyjście S/PDIF out może być skonfigurowane w tryb Professional lub Consumer w menu Session Settings.
Karta 1010 PCIe może także wysyłać i odbierać cyfrowy dźwięk AES/EBU przez użycie kabla przejściowego.
Wejście i wyjście S/PDIF są dostępne przy próbkowaniach 44.1kHz, 48kHz i 96kHz, a są wyłączone przy
próbkowaniu 192kHz. Word Clock zawarty w wejściowym strumieniu danych może być użyty jako źródło Word
Clock.
ADAT Optical Digital Input & Output – optyczne cyfrowe wejście i wyjście ADAT
Ważne: Przy używaniu któregoś z typów wejść/wyjść cyfrowych, jak S/PDIF lub ADAT, musisz zsynchronizować
obydwa te urządzenia.
Łącza optyczne ADAT wysyłają i odbierają 8 kanałów 24-bitowego dźwięku używając formatu ADAT typów 1 i
2. Word Clock zawarty w strumieniu danych wejściowych może być użyty jako źródło Word Clock. Upewnij się,
ze używasz wysokiej jakości kabli światłowodowych dla połączeń dłuższych niż 1,5 m.
Przy próbkowaniach 96kHz i 192kHz, przemysłowy standard S/MUX jest używany dla wejścia i wyjścia ADAT.
S/MUX używa dodatkowych kanałów ADAT dla uzyskania pożądanej szerokości pasma. Dla dalszych
informacji zobacz poniższy wykres.
Sample Rate (próbkowanie)
Liczba kanałów audio
44kHz/48kHz
8 channels of 24-bit audio (8 kanałów dźwięku 24-bit)
96kHz
4 channels of 24-bit audio, używając standardu S/MUX
192kHz
2 channels of 24-bit audio, używając standardu S/MUX
The 0202 Daughter Card
Karta 0202 Daughter jest dodatkiem do systemów E-MU 1010, które nie posiadają AudioDock. Karta 0202
dostarcza 1 pary 24-bitowych symetrycznych analogowych wejść i 1 pary 24-bitowych symetrycznych
analogowych wyjść, oraz wejścia i wyjścia MIDI.
Podłączenia
Analogowe wejścia i wyjścia
16
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Karta 0202 Daughter Card dostarcza dwóch symetrycznych,
analogowych wejść i dwóch symetrycznych liniowych analogowych
wyjść. Wejścia mogą być podłączone do każdego stereofonicznego
sygnału liniowego z odtwarzacza CD, magnetofonu, itd. Te wejścia
analogowe są przypisane do panela miksera (mixer strip) w programie
mikser.
Wyjścia można podłączyć do każdego wejścia o poziomie liniowym,
jak stół mikserski, wejście pomocnicze (aux) w twoim zestawie stereo
lub zestawie głośników aktywnych. Wyjścia liniowe nie są
skonstruowane do bezpośredniego podłączenia słuchawek.
Można użyć kabli albo symetrycznych TRS, albo niesymetrycznych TS.
Kable symetryczne zapewniają lepszą odporność na zakłócenia i
poziom sygnału wyższy o +6dB. Liniowy poziom wyjściowy może być
ustawiony dla standardu –10dBV consumer, lub standardu pro audio
+4dBu w ekranie I/O okna dialogowego Session Settings.
MIDI In/Out – wejście/wyjście MIDI
Porty wejściowy i wyjściowy MIDI mogą być przypisywane w twoich
specyficznych programach MIDI. Podłącz przejściówkę MIDI, która
jest w zestawie z kartą 0202 do gniazd mini-DIN używanych w
większości klawiatur i syntezatorów. Podłącz port wyjściowy MIDI Out
do portu wejściowego MIDI In twojego syntezatora.
MicroDock
MicroDock łączy się z kartą E-MU 1010 PCIe lub E-MU 02 CardBus poprzez kabel EDI.
MicroDock można włączać i wyłączać, kiedy komputer jest załączony.
MicroDock zapewnia wiele wejść i wyjść audio i MIDI.
17
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Dobrze jest wyciszyć wejścia gramofonowe w programie PatchMix DSP, kiedy nic nie jest do nich
podłączone. Przedwzmacniacze gramofonowe mogą wytwarzać dużo szumu.
Wejścia są skonfigurowane w następujący sposób
2 wejścia mikrofonowe/liniowe (2 wejścia)
2 stereofoniczne pary wejść liniowych (4 wejścia)
1 stereofoniczna para wejść cyfrowych S/PDIF / AES (2 wejścia)
4 stereofoniczne pary kanałów ADAT na optycznych wejściach ADAT (8 wejść)
Wzmacniane RIAA wejście gramofonowe pozwalające na podłączenie gramofonu bez używania
zewnętrznych przedwzmacniaczy. Uwaga: Te wejścia są automatycznie rozłączane, kiedy do wejść 2L
1 i 2 R włożone są wtyczki.
2 Porty wejściowe MIDI korzystające z dołączonego kabla
Wyjścia są skonfigurowane w następujący sposób
3 stereofoniczne pary wyjść liniowych
1 stereofoniczna para wyjść dla słuchawek (to samo kierowanie jak Line Out 1L/1R)
1 stereofoniczna para wyjść cyfrowych S/PDIF / AES
4 stereofoniczne pary kanałów ADAT na optycznych wyjściach ADAT
stereofoniczne 1/8” wyjścia dla głośników komputerowych. Te wyjścia dają te same sygnały, jak trzy
3 stereofoniczne wyjścia liniowe.
2 Porty wyjściowe MIDI korzystające z dołączonego kabla
18
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Gniazda na przednim panelu
Sekcja przedwzmacniaczy
Uwaga: Niektóre mikrofony nie mogą mieć podawanego zasilania fantomu i mogą zostać uszkodzone. Sprawdź
specyfikację mikrofonu przed użyciem zasilania fantomu.
UWAGA: Przed podłączeniem mikrofonu pojemnościowego zasilanego fantomem +48V
należy upewnić się, że na pewno podłączany on jest kablem symetrycznym. Nie wolno
używać w tym przypadku kabli niesymetrycznych.
Monofoniczne wejścia Mic/Line A i B na przednim panelu mogą być użyte jako symetryczne wejścia
mikrofonowe, wejścia gitarowe hi-Z, lub wejścia liniowe. Jack Neutrik akceptuje mikrofony używające
standardowych łączy XLR lub poziomów line/hi-Z używających łączy 1/4 calowych TRS/TS.
Wspaniale brzmiące przedwzmacniacze mikrofonowe są zaprojektowane przez TF Pro®. Każdy
przedwzmacniacz ma kontrolkę poziomu, która ustawia wzmocnienie przedwzmacniacza od 0dB do +65dB dla
wejścia XLR, i od –15dB do +50dB dla wejścia liniowego. Znaczniki liniowe wokół pokrętła są skalibrowane w
przedziałach wzrostu o 10dB.
Przełącznik Phantom Power włącza zasilanie fantomu +48 wolt dla obydwóch mikrofonów. Czerwona dioda
LED świeci sygnalizując, że zasilanie fantomu jest włączone.
Uwaga nr 2: Po wyłączeniu zasilania fantomu, poczekaj dwie pełne minuty przed nagrywaniem, aby wyrównał się
DC bias.
Kiedy zasilanie fantomu jest włączane, dźwięk wycisza się na minutę.
Każde wejście mikrofonowe ma swój własny wskaźnik poziomu wejściowego i przesterowania. Diody zielone
wskazują obecność sygnału poniżej –12dB przed przesterowaniem. Czerwona dioda wskazuje przesterowanie
sygnału. Te diody LED monitorują sygnał bezpośrednio na przetwornikach AD i przed przetwarzaniem przez
resztę systemu. Czerwone diody LED nie powinny nigdy się zaświecać.
S/PDIF Digital Audio Input & Output – wejście i wyjście cyfrowe S/PDIF
Jack’i RCA są standardowymi łączami używanymi dla połączeń S/PDIF. Każdy Jack przenosi dwa kanały
dźwięku cyfrowego. E-MU MicroDock wysyła i odbiera dane cyfrowe z próbkowaniem 44.1k, 48k, 88.2k, 96k,
176.4k lub 192k. Dane są zawsze transmitowane na 24 bitach.
19
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Wejście/wyjście cyfrowe S/PDIF może być używane do odbierania i wysyłania danych cyfrowych z/do
zewnętrznych urządzeń cyfrowych takich jak zewnętrzny przetwornik analogowo cyfrowy DAT, lub zewnętrzny
procesor sygnałowy wyposażony w cyfrowe wejścia i wyjścia.
Wyjście S/PDIF out może być skonfigurowane w tryb Professional lub Consumer w menu Session Settings.
MicroDock może także wysyłać i odbierać cyfrowy dźwięk AES/EBU przez użycie kabla przejściowego.
Word Clock zawarty w wejściowym strumieniu danych może być użyty jako źródło Word Clock.
ADAT Optical Digital Input & Output – optyczne cyfrowe wejście i wyjście ADAT
Ważne: Przy używaniu któregoś z typów wejść/wyjść cyfrowych, jak S/PDIF lub ADAT, musisz zsynchronizować
obydwa te urządzenia.
Łącza optyczne ADAT wysyłają i odbierają 8 kanałów 24-bitowego dźwięku używając formatu ADAT typów 1 i
2. Word Clock zawarty w strumieniu danych wejściowych może być użyty jako źródło Word Clock. Upewnij się,
ze używasz wysokiej jakości kabli światłowodowych dla połączeń dłuższych niż 1,5 m.
Przy próbkowaniach 88.2k, 96kHz, 176,2k i 192kHz, przemysłowy standard S/MUX jest używany dla wejścia i
wyjścia ADAT. S/MUX używa dodatkowych kanałów ADAT dla uzyskania pożądanej szerokości pasma. Dla
dalszych informacji zobacz poniższy wykres.
Sample Rate (próbkowanie)
Liczba kanałów audio
44kHz/48kHz
8 channels of 24-bit audio (8 kanałów dźwięku 24-bit)
96kHz
4 channels of 24-bit audio, używając standardu S/MUX
192kHz
2 channels of 24-bit audio, używając standardu S/MUX
Headphone Output i Volume Control
Wyjście słuchawkowe daje stereofoniczny sygnał dla słuchawek, a pokrętło reguluje głośność słuchania.
Wzmacniacz słuchawkowy obsługuje słuchawki z minimalną impedancją 24ohm. Na tym wyjściu jest bardzo
czysty sygnał i może być użyty jako dodatkowe wyjście stereofoniczne.
20
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
21
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Gniazda na tylnym panelu
Line Level Analog Inputs – analogowe wejścia liniowe
Znajdują się tu cztery symetryczne 24-bitowe liniowe analogowe wejścia (1-2). Mogą być one użyte do
wprowadzania każdego sygnału o poziomie liniowym z klawiatury, odtwarzacza CD, magnetofonu, itd. Wejścia
analogowe są przypisane do paneli miksera w aplikacji miksera. Poziom wejść liniowych może być ustawiony
dla przystosowania do standardu consumer –10dBV, lub pro audio +4dBu, w ekranie I/O w oknie dialogowym
Session Settings.
Maksymalny poziom wejściowy w trybie pro (profesjonalnym) to 18dBV (=20.2dBu). Maksymalny poziom
wyjściowy w trybie consumer to 6dBV.
Mogą być użyte kable symetryczne TRS, oraz niesymetryczne TS. Wszystkie wejścia liniowe są servo-balanced,
umożliwiając ci wewnętrzną konwersje sygnałów niesymetrycznych do sygnałów symetrycznych, aby
zredukować szum.
Wejścia gramofonowe (Turntable Inputs) i Ground Lug
Dobrym pomysłem jest wyciszenie wejść 2L/2R w mikserze PatchMix DSP, kiedy nic nie jest podłączone, bo może to
powodować dodatkowy szum.
Wejścia gramofonowe RCA zasilają equalizowane przedwzmacniacze RIAA skonstruowane do obsługi
poruszających się magnetycznych igieł. Wejścia gramofonowe są wspólne z wejściami liniowymi 2L i 2R.
Włożenie wtyczki do Line Input 2 (wejście liniowe 2) rozłącza przedwzmacniacz gramofonowy z tego kanału.
Podłącz wyprowadzenie uziemienia z gramofonu do ground lug, aby zapobiec buczeniu.
Ważne: NIE podłączaj sygnałów liniowych do wejść gramofonowych.
22
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Wyjścia liniowe analogowe – Line Level Analog Outputs
Znajduje się tu sześć symetrycznych, 24-bitowych liniowych analogowych wyjść (1-3). Para wyjść 1 jest
zaprojektowana jako wyjście Monitor i jest na nie podawany monitor bus w aplikacji PatchMix DSP.
Sugerujemy podłączyć tutaj głośniki. Wszystkie analogowe wyjścia mogą być swobodnie przypisywane w
aplikacji miksera. Specjalny obwód anti-pop wycisza analogowe, kiedy zasilanie jest włączane lub wyłączane.
Jak w przypadku wejść liniowych analogowych, można tu użyć kabli symetrycznych TRS lub niesymetrycznych
TS. Poziom można ustawić jako consumer lub pro audio.
Maksymalne poziomy wejść i wyjść liniowych dopasowane, kiedy ustawienia wyjść i wejść są ustawione do
takiego samego trybu (pro lub consumer) w ekranie właściwości I/O.
UWAGA:
NIE używaj symetrycznych kabli (TRS), kiedy łączysz symetryczne wyjścia do niesymetrycznych wejść. To
może zwiększyć szum i wprowadzić buczenie.
Wyjścia analogowe głośników komputerowych – Computer Speaker Analog Outputs
Te stereofoniczne mini-jack’i (3.5 mm) duplikują liniowe wyjścia 1-3 z niższym poziomem wyjścia, aby
pasowały do głośników. Te liniowe wyjścia są skonstruowane do łatwego podłączenie głośników ze
wzmacniaczem.
Wyjście głośników
1 L/R
2 L/R
3 L/R
Duplikuje wyjście liniowe
Tip = 1L Ring = 1R
Tip = 2L Ring = 2R
Tip = 3L Ring = 3R
Tip = końcówka, Ring = pierścień
MIDI 1 & 2 In/Out – we/wy MIDI 1 i 2
Drugi niezależny zestaw portów wejściowych/wyjściowych MIDI, które mogą być przypisane w aplikacji MIDI.
Sterowniki MIDI zostały zainstalowane przy instalowanie programu PatchMix DSP. Porty MIDI będą widoczne
w panelu sterowania jako „Urządzenia Audio”. Są to dwa całkowicie niezależne zestawy portów wejściowych i
wyjściowych MIDI.
Podłącz kabel przejściowy MIDI do gniazda D-connector na MicroDock. Podłącz wyjście MIDI Out do portu
MIDI In w twoim synteratorze, a wyjście MIDI Out twojego syntezatora do wejścia MIDI In na kablu MIDI
MicroDock.
EDI Connector (karta)
Łączy MicroDock do karty E-MU 1010 przy użyciu kabla komputerowego CAT5. Kabel znajdujący się w
zestawie z MicroDock jest specjalnie ekranowany, aby zapobiec zakłóceniom.
23
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
24
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
4- PatchMix DSP Mixer
PatchMix DSP Mixer to wirtualna konsola, która wykonuje wszystkie funkcje typowego sprzętowego miksera, a
nawet dodaje kilka nowych trików. PatchMix DSP znacznie ułatwia operacje na dźwięku takie jak ASIO/WAVE
routing, regulacja głośności, regulacja panoramy stereo, equalizację, procesor efektów, efekty send/return
(wysyłanie/odbieranie), regulacje miksu i monitorowania, bez konieczności używania innego oprogramowania.
To jest proste i działa bardzo dobrze!
Aby wywołać PatchMix DSP Mixer
25
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
1.
Kliknij lewym przyciskiem myszy raz na ikonie
PatchMix DSP.
obok zegara Windows. Pojawi się okno miksera
Przegląd miksera
26
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Okno miksera
Mikser składa się z czterech głównych części.
27
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Application Toolbar
Pozwala zarządzać sesjami i pokazywać/ukrywać różne widoki.
(pasek narzędzi
aplikacji)
Kontroluje wszystkie główne poziomy, busy aux i ich inserty. Ta sekcja posiada także „TV”, który
Main Section
pokazuje parametry bieżąco wybranego efektu i wejścia/wyjścia patchbay. Pokazuje także bieżące
(Główna sekcja)
próbkowanie sesji i czy System Cyfrowy jest ustawiony na zegar wewnętrzny, czy zewnętrzny.
Ta sekcja znajduje się z lewej strony głównej sekcji i pokazuje wszystkie bieżące panele miksera. Panele
miksera mogą reprezentować fizyczne (Physical) wejścia analogowe/cyfrowe, lub wejścia Host, takie jak
Mixer Strips
ASIO lub Direct Sound. Panele Miksera mogą być dodawane lub kasowane w zależności od potrzeby.
(Panele miksera)
Można zmieniać rozmiar tej sekcji poprzez przeciągnięcie lewego brzegu ramki.
To rozwijalne okno wywoływane jest przez naciśnięcie przycisku FX na pasku narzędzi. Reprezentacje
gotowych ustawień wszystkich efektów są tutaj pokazane za pomocą ikon, zorganizowane w kategorie.
Effects Palette
Z tego okna można przeciągać i upuszczać gotowe ustawienia (preset’s) efektów do dostępnych slotów
(paleta efektów)
insertów na panelu miksera i w głównej sekcji busów aux i gównych insertach.
Poniżej pokazany został uproszczony schemat miksera.
Pre Fader czy Post Fader (fader=suwak)
Przy tworzeniu nowego panela miksera, mamy wybór, aby Aux Sends były Post Fader (obydwa Aux Sends będą
po suwaku kanałów) lub Pre Fader (obydwa Aux Sends będą przed suwakiem kanałów). Opcja Pre-Fader
pozwala na używanie każdego Aux Sends jako inny mix bus, który jest niezmieniany przez suwak kanałów.
Pasek narzędzi - Toolbar
28
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
New Session (nowa sesja)
Open Session (otwórz sesję)
Save Session (zapisz sesję)
Show/Hide Effects (pokaż/ukryj
efekty)
Session Settings (ustawienia sesji)
Global Preferences (ustawienia
globalne)
Sync Settings (ustawienia
synchronizacji)
About PatchMix DSP (o PatchMix
DSP)
Wywołuje okno dialogowe "New Session" (nowa sesja)
Wywołuje standardowe okno "Open" (otwórz), pozwalając na wczytanie zapisanej
sesji
Wywołuje standardowe okno "Save" lub "Save As..." (zapisz, zapisz jako...),
pozwalając zapisać sesję.
Pokazuje lub ukrywa paletę efektów
Wywołuje okno Sessions Settings (ustawienia sesji).
Wywołuje okno Global Preferences (ustawienia globalne)
Wywołuje okno SMPTE (jeśli zainstalowana jest karta synchronizacyjna)
Wyświetla okno informacyjne pozwalające dowiedzieć się na przykład o wersji
PatchMix DSP.
Ikona E-MU na pasku obok zegara
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie E-MU, aby wywołać następujące menu.
29
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Sesja - Session
Bieżący stan miksera PatchMix DSP (ustawienia suwaków, kierowanie efektów.....) można zapisać jako sesja.
Jeśli chcesz utworzyć lub zmodyfikować ustawienia miksera, wszystko co musisz zrobić to zapisać sesję, aby
móc wywołać ją później.
Przed rozpoczęciem korzystania z PatchMix DSP musisz go ustawić, aby był kompatybilny z innymi
programami, które będziesz uruchamiał. Najważniejszą sprawą jest próbkowanie. PatchMix DSP i inne programy
czy też inne cyfrowe urządzenia muszą pracować na tym samym próbkowaniu.
PatchMix DSP może pracować na 44.1kHz, 48kHz, 96kHz lub 192Hz, ale procesor
Ważne: Przy używaniu
efektów jest dostępny tylko na 44.1kHz i 48kHz.
jakiejkolwiek formy wejść
Kiedy rozpoczynasz nową sesję w PatchMix DSP, najpierw musisz wybrać
próbkowanie (sample rate). Jeśli już je ustawisz, możesz z łatwością przełączyć
pomiędzy 44.1kHz i 48kHz. Nie możesz przełączać pomiędzy 44/48kHz i 96/192kHz.
To jest spowodowane liczbą wejść i wyjść miksera, która znacznie zmienia się na tak
wysokim próbkowaniu. W przypadku takiej zmiany musisz rozpocząć nową sesję.
cyfrowych należy
zsynchronizować Cyfrowy
system dźwiękowy E- MU z
zewnętrznym urządzeniem
(S/PDIF / ADAT), lub
zsynchronizować wszystkie
urządzenia z użyciem Word
Clock.
Możesz także ustawić zewnętrzne źródło synchronizacji, uzyskując próbkowanie z
innego urządzenia lub aplikacji. Zewnętrzną synchronizację można uzyskać z wejścia
S/PDIF lub z karty synchronizacyjnej (word clock). Jeśli sesja jest ustawiona na
44.1kHz lub 48kHz, a zewnętrzne źródło zegara jest w 96kHz, wskaźnik Sync Indicator będzie zgaszony, ale
PatchMix będzie próbował odbierać zewnętrzne dane. Jeśli wskaźnik Sync jest zgaszony (Off), dwa urządzenia
nie są zsynchronizowane i powinieneś poprawić te warunki, aby otrzymać czysty dźwięk.
PatchMix DSP ma kilka szablonów sesji do wyboru. Przy tworzeniu nowej sesji możesz utworzyć pustą sesję,
opartą na wybranym próbkowaniu, lub wybrać punkt początkowy z listy. Zawsze sprawdzaj wskaźnik
„LOCKED”, kiedy używasz cyfrowego interfejsu.
W sesji PatchMix DSP liczba paneli w mikserze jest dynamicznie konfigurowalna. To pozwala na tworzenie
potrzebnych ci panali aż do liczby ograniczonej przez zasoby DSP i dostępne wejścia.
New Session – Nowa sesja
Możesz tworzyć nową sesję klikając na przycisk "New Session" na pasku zadań PatchMix DSP. Pojawi się
następujące okno.
30
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Teraz możesz wybrać jeden z fabrycznych szablonów sesji. Fabryczne szablony są wstępnie programowane za
pomocą specyficznych ustawień, takich jak nagrywanie i miksowanie. Tabele dzielą szablony sesji (Template
Sessions) na dwie grupy oparte na próbkowaniu 44.1kHz/48kHz lub 96/192kHz.
Możesz tworzyć swoje własne szablony poprzez proste skopiowanie lub zapisanie sesji w folderze "Session
Templates" (Program Files\Creative Professional\E-MU PatchMix DSP\Session Templates). Numer modelu
systemu (1212 / 1820) musi poprzedzać nazwę szablonu, aby ten był rozpoznany jako szablon.
„Session Path” pozwala Ci wybrać miejsce docelowe dla twojej sesji. Domyślny folder „My Sessions” znajduje
się w folderze „Moje Dokumenty”.
Jest także miejsce na komentarz, który możesz dodać do sesji.
Open Session – otwórz sesję
Aby otworzyć zapisaną sesję, kliknij na przycisku Open Session. Pojawi się okno dialogowe pozwalające na
wybór jednej z zapisanych sesji.
Save Session – zapisz sesję
Aby zapisać sesję kliknij na przycisku Save Session. Pojawi się okno dialogowe pozwalające wybrać lokalizację,
gdzie zapisać sesję.
Session Settings – ustawienia sesji
System Settings – ustawienia systemowe
Przyciśnięcie przycisku Session Settings na pasku narzędzi wywołuje okno System Settings pokazane poniżej.
Kliknij na zakładkach, aby wybrać opcje systemu lub I/O.
31
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Nota: jeśli ustawisz na
“External” nie mając
obecnego zewnętrznego
źródła zegara, PatchMix
DSP powróci do
domyślnego zegara
wewnętrznego 48kHz.
Ustawienia System zawierają:
· Internal/External Clock (zegar wewn/zewn.)
Wybiera pomiędzy źródłem zegara wewnętrznym i zewnętrznym.
· Sample Rate (próbkowanie)
Wybiera próbkowanie z użyciem wewnętrznego zegara.
Do wyboru: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz 96kHz, 176.4kHz,, 192kHz
· External Clock Source (zewnętrzne źródło zegaratylko zegar zewnętrzny)
Wybierz ADAT lub S/PDIF jako zewnętrzne źródło próbkowania.
Używanie zewnętrznego zegara
Kiedy łączysz dwa lub więcej urządzeń korzystając z łącz cyfrowych, jedno z urządzeń musi mieć nadrzędne
źródło zegara (master) w stosunku do pozostałych. Ten zegar master ma próbkowanie systemowe (44.1, 48, 96,
lub 192kHz) i może być rozprowadzany za pomocą odpowiedniego kabla, może być osadzony w strumień
danych, jak ADAT lub S/PDIF. Powszechnymi symptomami niezsynchronizowanego dźwięku cyfrowego są:
przypadkowe kliki, błędy w rozpoznaniu strumienia dźwięku. Zawsze sprawdzaj obecność wskaźnika
„LOCKED” kiedy używasz interfejsu cyfrowego.
Jeśli zewnętrzny zegar zostanie przerwany lub przełączony po utworzeniu sesji (z wyjątkiem przełączenia
pomiędzy 44.1k  48k), wskaźnik zgaśnie i PatchMix DSP będzie próbował odbierać zewnętrzne dane. Dwa
urządzenia nie będą zsynchronizowane i powinieneś naprawić ten problem.
I/O Settings – ustawienia wejść / wyjść
32
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Karta E-MU jest zoptymalizowana do poziomu sygnału –10dBV (consumer standard) dla wejść i wyjść
analogowych. Poziomy –10dBV są kompatybilne z większością domowego sprzętu audio.
Ustawienie prawidłowych poziomów wejść i wyjść jest ważne! Możesz zmierzyć poziom wejścia poprzez
wstawienie miernika do pierwszej lokalizacji efektu w panelu. Reguluj wyjścia twoich zewnętrznych urządzeń
dla optymalnego poziomu sygnału.
33
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
- Wejścia (inputs) +4 lub -10
Wybiera pomiędzy poziomem Comsumer (-10dBV) lub Professional
(+4dBu) dla wejść. (Użyj ustawienia -10dBV, jeśli twoje wejście jest za
słabe)
- Wyjścia (outputs) +4 lub -10 Wybiera pomiędzy poziomem Comsumer (-10dBV) lub Professional
(+4dBu) dla wyjść. (Użyj ustawienia -10dBV, jeśli twoje wyjścia mają zbyt
mocny sygnał)
- Optical Input Select
Wybiera pomiędzy ADAT i optycznym S/PDIF dla wejścia ADAT w
MicroDock. Wejście coaxial S/PDIF jest niedostępne, kiedy wybrane jest
S/PDIF optical.
- Microphone Input Soft
Limiting
Wejścia Mic/Hi-Z mają wbudowane „soft limetery”, które automatycznie
wyciszają sygnał, jeśli jest on bliski przesterowania. Soft limiter pozwala ci
nagrywać głośny i silny sygnał bez obawy, że wystąpi przesterowanie. Ta
kontrolka włącza i wyłącza Soft Limiter.
- Optical Output Select
Wybiera pomiędzy ADAT i optycznym S/PDIF dla wyjścia ADAT w
MicroDock. Wyjście coaxial S/PDIF jest niedostępne, kiedy wybrane jest
S/PDIF optical.
- S/PDIF Output Format
Wybiera pomiędzy formatem S/PDIF lub AES/EBU dla S/PDIF. To ustawia
status bitowy S/PDIF-AES, lecz nie ma wpływu na poziom sygnału.
34
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Input Mixer Strips – wejściowy panel miksera
Liniowe wejściowe panele miksera w PatchMix DSP dla wejść MicroDock Mic/Line są monofoniczne. Panele
WAVE i S/PDIF są stereofoniczne. Każdy panel wejściowy mixera można podzielić na 4 główne sekcje.
· Insert Section (sekcja insertów)
Efekty, EQ, External/Host Sends i Returns mogą być dodane do ścieżki.
· Pan Controls (regulacja panoramy) Pozycjonowanie sygnału na polu stereo.
· Aux Sends
·
Volume Control (regulacja
głośności)
Używane do wysyłania sygnałów do łańcucha efektów lub do tworzenia oddzielnych
miksów.
Reguluje poziom wyjściowy kanału.
35
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Input Type – typ wejścia
Na górze panelu jest etykieta mono lub stereo, która
wyświetla typ przypisanego wejścia. Wejściowe
panele miksera można dodawać i konfigurować do
wejścia tak:
Physical input (fizyczne wejście)
(Analog/SPDIF)
· Host Input (wejście aplikacji)
(Direct Sound, WAV, ASIO source)
Inserts - inserty
Możesz przeciągnąć i upuścić efekt z palety
efektów.
Pan Controls – regulacja panoramy
Te kontrolki pozwalają na pozycjonowanie kanałów
na polu stereo. Podwójne kontrolki na panelu stereo
pozwalają ci na pozycjonowanie każdej strony
niezależnie.
Aux Sends
Te kontrolki wysyłają sygnał do procesorów efektów
sidechain, jak reverb i delay. Mogą być też użyte do
stworzenia oddzielnych miksów dla wykonawcy lub
dla nagrania.
Volume Control – regulacja głośności
Reguluje poziom wyjściowy panela do miksu bus’a
głównego/monitorowania.
Mute/Solo Buttons – przyciski wycisz/solo
Te wygodne przyciski pozwalają ci wyciszyć lub
ustawić w tryb solowy wybrany kanał.
Scribble Strips – nazwa panela
Kliknij wewnątrz pola i wpisz nazwę do 8 znaków.
This screen shows a mono strip on
the left and a stereo strip on the right.
Tworzenie paneli miksera
PatchMix DSP jest dynamicznie konfigurowalnym
mikserem. Każda sesja miksera może zawierać
liczbę paneli aż do ilości dostępnych źródeł wejściowych i dostępnych zasobów DSP.
Aby dodać nowy panel:
36
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
1.
Kliknij na przycisku New Mixer Strip.
2.
Pojawi się okno dialogowe Assign Mixer Strip:
Użyj panela WAVE
do odtwarzania płyt
CD, Windows Media
Player, i aplikacji
dźwiękowych nieASIO.
3.
Wybierz pożądane wejście do miksera z następujących :
Stereofoniczne analogowe lub cyfrowe wejście karty (Analog lub S/PDIF)
· Physical Source:
· Host - ASIO Source input Streaming dźwięku z aplikacji ASIO
Źródła dźwięku Windows--WAVE, WDM, CD
· Host - WAVE input
Mixer Strip Type (typ
panela)
Physical: Dock Mic/Line
Physical: Dock In
Physical: Dock S/PDIF
Physical: Dock ADAT
Host: WAVE L & R
Host: From ASIO Out
4.
5.
Function (funkcja)
24-bitowe monofoniczne analogowe wejście z MicroDock.
24-bitowe stereofoniczne analogowe wejście z MicroDock
2-kanałowy dźwięk z wejścia S/PDIF input na MicroDock.
2-kanałowy (x4 panele) dźwięk cyfrowy z wejścia ADAT input na MicroDock.
Direct Sound, WDM, Windows Media (dźwięk generowany przez Windows, jak dźwięk z gier, CD
player, dźwięki PC speakera, itd.).
2 kanałowy cyfrowy dźwiek ze źródła ASIO (program).
Wybierz Pre-Fader Aux Sends lub zostaw pole niezaznaczone dla Post-Fader Aux Sends.
Kliknij OK dla utworzenie panelu, lub Cancel dla anulowania.
Aby usunąć panel miksera:
1.
Kliknij górną część panelu, który chcesz usunąć. Wokół panelu pokaże się czerwone obramowanie.
37
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
2.
Kliknij na przycisku Delete Mixer Strip.
Insert Section – sekcja insertów
Następna jest sekcja insertów. Efekty PatchMix DSP mogą być wybierane z palety efektów i upuszczane do
lokalizacji insertów. W seriach można wstawiać dowolną liczbę efektów.
Inserty mają także unikatową możliwość kierowania do ASIO/WAVE i zewnętrznego sprzętu. Specjalne inserty,
ASIO/WAVE Sends, External Sends i External Sends/Return mogą być upuszczone do sekcji insertów, aby
kierować sygnał tam, gdzie chcemy.
Insert/Patch Bay jest bardzo elastyczny. Jeśli chcesz przesłać panel do twojego audio recordera, po prostu wstaw
ASIO send do sekcji insertów i wybierz parę ASIO którą chcesz. To wszystko. To wejście jest dostępne w twoim
programie ASIO.
Wybrane mogą być następujące typy insertów.
Reverb, EQ, Compressor, Flanger, itd. używanie efektów PatchMix DSP nie obciąża procesora
CPU.
Rozdziela sygnał i wysyła do wejścia host ASIO takiego jak program nagrywający lub
ASIO Send
cokolwiek używające ASIO.
Wysyła sygnał do wybranego wejścia ASIO host, następnie sygnał powraca z wybranego
ASIO Direct Monitor
wyjścia do łańcucha.
Wysyła sygnał do wybranego wyjścia zewnętrznego, a następnie sygnał powraca do łańcucha
Ext. Send/Return
przez fizyczne wejście.
(zewnętrzny)
External Send (zewnętrzny) Wysyła sygnał do zewnętrznego wyjścia.
Wskaźniki szczytu pozwalają na monitorowanie poziomu sygnału w obojętnie jakim miejscu w
Peak Meter (wskaźnik
łańcuchu.
szczytu)
Możesz wstawić regulację wzmocnienia lub wyciszenia o 30dB. Dostępne są także wskaźnik
Trim Pot
szczytowy i inwertor fazowy.
Ten specjalny insert wysyła skalibrowaną falę sinusoidalną lub źródło szumu, co może być
Test Tone (ton testowy)
użyte do wykrywania problemów z dźwiękiem.
Hardware Effect (efekt
sprzętowy)
Praca z insertami
Inserty to jedna z najpotężniejszych cech systemu PatchMix DSP, gdyż pozwalają konfigurować mikser dla
wielu różnych aplikacji.
Aby dodać efekt do lokalizacji inserta:
1.
Naciśnij przycisk FX. Pojawi się paleta efektów.
2.
Efekty są organizowane w kategorie. Kliknij na folderze aby go otworzyć.
3.
Wybierz efekt który chcesz, przeciągnij go po sekcji insertów, następnie upuść go do lokalizacji inserta.
4.
Aby zmienić kolejność efektów, po prostu przeciągnij i upuść je w żądanej kolejności.
38
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
The Insert Menu – menu Insert
Kliknięcie prawym przyciskiem na sekcji insertów wywołuje menu
rozwijalne zawierające opcje insertów ułatwiających zarządzanie i
kontrolę nad insertami.
Aby dodać Send Insert:
Ten typ insertów wysyła rozdzielony na punkcie insertu sygnał do
wybranego celu. („ASIO Send” staje się wejściem w twojej aplikacji
nagrywającej, „Physical Out” idzie do pary wyjść typu jack. Sygnał także idzie w dół panela do Aux Sends i
głównych wyjść miksera).
1.
Kliknij prawym przyciskiem na sekcji Insert. Pokaże się okno rozwijalne.
2.
Wybierz „Insert Send (to ASIO/WAVE or other)” z listy opcji. Pokaże się następujące okno
dialogowe.
3.
Wybierz jeden z Send Outputs (wyjścia Send). Kliknij na przeznaczeniu, aby je wybrać.
4.
Kliknij OK., aby wybrać wyjście, lub Cancel aby anulować operację.
Aby dodać Send/Return Insert:
Ten typ inserta wysyła sygnał z punktu insert do wybranego celu, jak zewnętrzny procesor efektów. Sygnał
źródłowy powraca do panel po przetworzeniu.
1.
Kliknij prawym przyciskiem na sekcji insertów. Pokaże się okno rozwijalne.
2.
Wybierz „Insert Send/Return” z listy opcji. Pokaże się następujące okno dialogowe.
39
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
3.
Wybierz jeden z wyjść Send Outputs. Kliknij na „destination” (przeznaczenie, miejsce docelowe)
aby wybrać.
4.
Wybierz jedno z wejść Return Inputs. Kliknij na „source” (źródło), aby wybrać.
5.
Kliknij OK aby wybrać Send i Return (tłum: Wysyłanie / Powrót), lub Cancel aby anulować
operację.
ASIO Direct Monitor Send/Return
Ten typ insertów wysyła sygnał na punkcie insert przesyłając go do wejścia ASIO Host Input (jak Cubase lub
Logic). Wybrany jest także sygnał źródłowy powracający do panela z ASIO Host Output.
ASIO Direct Monitor Send/Return jest unikatowy w tym, że wykorzystuje monitorowanie ASIO 2.0 o zerowej
latencji. Aby wykorzystać tę cechę, opcja Direct Monitoring musi być załączona w aplikacji nagrywającej.
W czasie nagrywania, Direct Monitor Send/Return kieruje sygnał do aplikacji nagrywającej, ale monitoruje
bezpośrednio z wejścia aby wyeliminować latencję. W czasie odtwarzania, aplikacja nagrywająca automatycznie
przełącza Direct Monitor Send/Return do monitorowania nagrywanej ścieżki.
40
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Direct Monitor Send/Return pozwala także na regulowanie głośności i panoramy w aplikacji nagrywającej.
Normalnie, przy używaniu nagrywania z bezpośrednim monitorowaniem będziesz chciał regulować głośność i
panoramę w aplikacji nagrywającej. W tym przypadku ustaw kontrolki stereo pan w PatchMix DSP całkiem w
lewo i całkiem w prawo, kontrolkę mono pan na środek, a suwak na 0dB.
Aby dodać ASIO Direct Monitor Send/Return:
1.
Kliknij prawym przyciskiem na sekcji insert. Pojawi się okno rozwijalne.
2.
Wybierz „Insert ASIO Direct Monitor” z listy opcji. Pojawi się następujące okno dialogowe.
41
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
3.
Wybierz jeden z wyjść Send Outputs. Kliknij na „destination” (miejsce docelowe) aby wybrać.
4.
Wybierz jeden z Return Inputs. Kliknij na „source” (źródło) aby wybrać.
5.
Kliknij OK aby wybrać Send / Return, lub Cancel aby anulować operację.
Meter Inserts - wskaźniki
W każdym systemie audio, analogowym i cyfrowym, bardzo ważne jest utrzymanie poziomów sygnału. Chcesz
utrzymać poziomy sygnałów bardzo blisko maksimum, aby uzyskać największą rozdzielczość i niski szum. Z
drugiej strony, chcesz uniknąć przesterowania. Aby pomóc w osiągnięciu optymalnego poziomu sygnału,
dołączyliśmy Peak Level Meter, który można upuścić na każdą lokalizację inserta.
Wskaźniki insertów są typu „peak hold”, gdzie najwyższa kreska zostaje na miejscu przez sekundę aby
umożliwić dobre zaobserwowanie wartości. Odczyt numeryczny powyżej suwaka pokazuje wartość najwyższą
(zatrzymanej najwyższej kreski) w dB.
Wskaźniki szczytu są kolorowe, czym wskazują siłę sygnału. Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie kolorów.
Należy unikać świecenia się najwyższej czerwonej kreski, gdyż to powoduje zniekształcenia.
Kolor wskaźnika
Czerwony
Żółty
Zielony
Znaczenie
Przesterowanie
Dobry silny poziom sygnału
Sygnał jest obecny
Jednym z najbardziej oczywistych celów używania wskaźnika to ustawianie poziomów wejściowych. Na
wejściach analogowych przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC) jest jednym z najważniejszych punktów na
ścieżce sygnału. Chcesz do ADC kierować sygnał 24-bit na jego maksymalnym zakresie bez przesterowania.
Odczyt 0dB na wskaźniku wejściowym wskazuje przesterowanie sygnału.
Każdy pasek reprezentuje 1dB. Żółte paski zaczynają się -12dB poniżej pełnej skali.
Wskaźniki insertów są także użyteczne przy monitorowaniu dochodzących sygnałów cyfrowych jak ASIO lub
S/PDIF, aby się upewnić, że mikser otrzymuje właściwy poziom sygnału. Są dobre dla rozwiązywania
problemów, gdyż można je umieszczać prawie gdziekolwiek w mikserze.
Aby wstawić wskaźnik
1.
Kliknij prawym przyciskiem na lokalizacji inserta w panelu. Pojawi się rozwijalne menu.
2.
Wybierz „Insert Peak Meter”. Stereofoniczny wskaźnik pojawi się w lokalizacji inserta.
3.
Wybierz FX w Main Section (główna sekcja), następnie kliknij lewym przyciskiem na wskaźniku.
Teraz wskaźniki są pokazane w wysokiej rozdzielczości na ekranie TV.
42
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Aby ustawić poziomy wejściowe panelu
1.
Wybierz najwyższą pozycję Insert na panelu miksera i wskaźnik insert (zobacz powyżej).
2.
Kliknij lewym przyciskiem na wskaźniku, aby zobaczyć wskaźnik na ekranie TV.
3.
Wpuść sygnał audio na wejście w panelu miksera. Wskaźnik powinien teraz pokazywać poziom
sygnału.
4.
Wyreguluj poziom wyjściowy zewnętrznego urządzenia (syntezator, instrument, preamp, itd.), które
daje sygnał do karty E-MU. Wskaźnik powinien być przez większość czasu na żółtym polu,
okazjonalnie zaświecając czerwone. Jeżeli wskaźnik przesterowania się zaświeci, zmniejsz poziom
sygnału.
Jak zrobić najlepsze nagranie?
Zrobienie dobrego cyfrowego nagrania jest łatwiejsze niż kiedykolwiek, dzięki 24-bitowym przetwornikom A-D
w twoim systemie cyfrowym E-MU. Te przetworniki są dużo bardziej „wyrozumiałe” niż 12-bitowe i 16-bitowe
przetworniki z przeszłości. Nawet pomimo tego, aby uzyskać najlepszą jakość należy postępować według kilku
podstawowych wskazówek.
Po pierwsze, kiedy wprowadzasz sygnał analogowy do systemu cyfrowego E-MU, upewnij się, że dostarczasz do
przetworników A-D optymalny poziom sygnału. Jeśli poziom na wejściu analogowym jest za niski, tracisz
rozdzielczość, jeśli za wysoki – na przetwornikach A-D wystąpi przesterowanie.
Aby zmierzyć poziom wejściowy, po prostu dodaj wskaźnik do panelu kanału w PatchMix DSP. Te wskaźniki są
dokładnie skalibrowane do wyświetlania 1dB na każdy pasek (kreska) na wskaźniku. Możesz zwiększyć widok
wskaźnika klikając na wskaźniku w panelu i wybrać przycisk „Effect” na górze ekranu TV.
„I/O Settings” (ustawienia wejść/wyjść) w cyfrowym systemie dźwiękowym E-MU pozwalają ci ustawiać
poziomy wejściowe do –10dBV (poziom w sprzęcie domowym) lub +4dBu (poziom sprzętu profesjonalnego)
dla każdego analogowego wejścia. Ta kontrolka ustawia całkowity poziom wejściowy tak, aby dopasować go do
innych urządzeń, ale żeby uzyskać możliwie najlepsze nagrywanie musisz później doregulować ten poziom.
43
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Aby dostarczyć właściwy poziom wejściowy, musisz doregulować wyjście twojego analogowego źródła
(instrument elektroniczny lub preamp) tak aby poziom wejściowy był bliski 0dB bez przekraczania tego
poziomu.
Włącz sygnał źródłowy obserwując jednocześnie wskaźnik inserta w panelu. Ten sygnał powinien być na żółtym
polu często, ale nigdy nie na czerwonym. Reguluj poziom aż do uzyskania dobrego poziomu. Jeśli sygnał jest za
silny lub za słaby, być może musisz wrócić i wyregulować ustawienia I/O Settings. Wybierz „-10” jeśli sygnał
wejściowy jest za słaby i „+4” jeśli sygnał jest zbyt silny.
Dźwięk cyfrowy nie ma obszaru headroom powyżej 0dBFS (FS = pełna skala) i przy przekroczeniu 0dB będzie
„mocne przesterowanie”. Mocne przesterowanie brzmi źle i zniszczy twoje nagranie. Mocne przesterowanie
spowodowane jest tym, że na 0dBFS wszystkie 24 bity są wykorzystane i AD nie może mierzyć wyższego
poziomu. Taśma analogowa, w przeciwieństwie do cyfrowej, może być doprowadzona do poziomu ponad 0dB,
jednak jest pewna degradacja sygnału.
System cyfrowy E-MU posiada kontrolki „Trim Pot”, ale one regulują poziom sygnału już zdigitalizowanego i
nie naprawią utraty rozdzielczości. Dużo lepiej jest ustawić właściwy poziom wejściowy w poprzednim miejscu.
„Trim Pot” mogą być użyte w wyjątkowych sytuacjach, jeśli nie ma sposobu na uzyskanie dobrego sygnału
wejściowego, ale są one zaprojektowane do regulacji poziomów dla plug-in’ów efektowych.
Inserty Trim Pot
Inserty Trim Pot pozwalają na regulowanie poziomu sygnału w lokalizacji insertu. Trim Pot umożliwia
wzmocnienie/wyciszenie aż do +/- 30dB i odwracacz fazowy. Trim Pot ma także wbudowany stereofoniczny
wskaźnik szczytu po regulacji.
Możesz użyć kontrolki Trim Pot do wzmocnienia lub zciszenia sygnału wysyłanego do lub powracającego z
zewnętrznego efektu. Pewne efekty takie jak Kompresor, Zniekształcenia lub Auto-Wah są bardzo uzależnione
od poziomu i dobrze jest im wprowadzić dobry i silny poziom wejściowy. Jeśli pracujesz na słabym sygnale,
możesz zwiększyć jakość tych efektów wstawiając Trim Pot i wzmacniając sygnał.
Kontrolki Trim Pot mogą być użyte do wzmocnienia poziomu analogowych wejść liniowych, ale najlepiej zrobić
wzmocnienie już wcześniej, przed przetworzeniem sygnału przez przetworniki A/D.
44
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Przełącznik odwracania fazowego zmienia polaryzację sygnału. Generalnie używa się tego do korygowania
mikrofonów, które są sprzężone zwrotnie.
Test Tone/Signal Generator Insert
Insert test tone/signal generator (generator sygnału testowego), jest poręczną pomocą przy
rozwiązywaniu problemów, która daje na wyjściu falę sinusoidalną, biały szum lub różowy
szum. To narzędzie, w połączeniu z wskaźnikiem insert pozwala na dokładne mierzenie
wzmocnienia lub wyciszenia sygnału w wewnętrznych lub zewnętrznych urządzeniach. Ton
testowy (test tone) może być bardzo przydatny przy kalibracji muzycznych instrumentów.
Musical Note Freq.
A = 440 Hz
B = 493.88 Hz
C = 523.25 Hz
D = 587.33 Hz
E = 659.26 Hz
F = 698.46 Hz
G = 783.99 Hz
Częstotliwość oscylatora fali sinusoidalnej to 20Hz-20kHz. Poziom jest zróżnicowany od
zera do +30dB.
Biały szum (white noise) to mieszanina wszystkich częstotliwości w spektrum dźwięku na tym samym średnim
poziomie (analogicznie do białego światła w spektrum widzialnym).
Różowy szum (pink noise) dostarcza równej mocy na oktawę. (Biały szum ma więcej mocy na wysokich
oktawach). Różowy i biały szum są użyteczne jako szerokopasmowe źródła dźwięku.
Sekcja Aux
Auxiliary Sends kierują sygnał z paneli kanałów i sumują je razem przed wysłaniem miksu do sekcji Auxiliary
Effects. W tradycyjnej konsoli mikserskiej, aux sends są używane do wysyłania części sygnału to zewnętrznych
urządzeń efektowych, a następnie sygnał z efektem powraca z powrotem do miksu z użyciem Effect Returns. To
nazywa się „sidechain routing” ponieważ sygnały aux przechodzą przez efekt zanim zostaną znów zsumowane do
głównego miksu. Efekty sidechain są zazwyczaj efektami które chciałbyś dodać do kilku kanałów, jak reverb
(pogłos).
Przypadkowo, mix wet/dry efektów w Aux Sends powinien normalnie być ustawiony do 100% wet. Jest tak,
ponieważ będziesz regulował ilość efektu używając kontrolki Aux Return. Jeśli masz więcej niż jeden efekt w
Aux Bus, zignoruj poprzednią poradę, gdyż kontrolki wet/dry mogą być użyte do miksowania ilości wielu
efektów.
Busy aux 1 i 2 mogą być także użyte jako busy wyjściowe dodatkowych submiksów jak główne wyjście. Po
prostu upuść External Send Insert lub ASIO do łańcucha, a bus stereofoniczny będzie wysyłany. Wyłącz Return
Amount jeśli nie chcesz, aby submix był włączony do głównego miksu.
Wartości Aux Send i Return mogą także być zmieniane poprzez bezpośrednie wpisanie do wyświetlaczy.
45
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Inne sposoby wykorzystania Aux Sends
Możesz myśleć o Aux Sends jako o dwóch dodatkowych busach miksujących ponieważ to jest dokładnie to,
czym one są. Te dwa miksy mogą być kierowane gdziekolwiek, jak na przykład do wyjścia fizycznego lub pary
ASIO. Możesz kierować jeden z busów Aux do wyjścia Monitor, aby stworzyć miks monitorowania w czasie
wysyłania głównego miksu do aplikacji nagrywającej.
Pre lub Post Fader Aux Sends
Kiedy tworzysz New Mixer Strip (nowy panel miksera) masz wybór umieszczenia
obydwóch Aux Sends po suwaku głośności i kontrolce mute, albo możesz umieścić je przed
suwakiem i mute. Post-Fader zmniejsza poziom sygnału wysyłanego przy zmniejszaniu
głośności panela. Przy wybranym Pre-Fader możesz wciąż słyszeć sygnał z efektem
powracający z jednego z Aux Bus przy ściszonym suwaku głośności.
Przy zaznaczonej opcji Pre-Fader, na poziomy Aux Sends w ogóle nie mają wpływu
ustawienia suwaka poziomu (Level Fader) i Mute. Ustawienie Pre-Fader pozwala ci
stworzyć dwa kompletnie różne miksy z użyciem bus’ów Aux, bo poziomy sygnałów tego
miksu nie będą zmienione przez ustawienia suwaka.
46
Żeby zmienić panel
z pre-fader na postfader lub odwrotnie
należy go usunąć i
stworzyć nowy.
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
47
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Kontrolki Level, Pan, Solo i Mute
Kontrolka Pan (panorama) jest przed Level Control (regulacja
poziomu) i Aux Sends na lini przepływu sygnału. W panelach
stereo możemy użyć niekonwencjonalnej sekcji pan z dwoma
pokrętłami panoramy – jedno dla lewej części sygnału, a drugi dla
prawej części sygnału. Ta cecha pozwala na niezależne
pozycjonowanie obydwóch stron sygnału stereo. Wygodna
regulacja balansu stereo pozwala tylko na ściszanie jednej lub
drugiej strony.
Przycisk Mute wycisza dany kanał.
Przycisk Solo pozwala ci na słuchanie tylko danego kanału,
wyciszając resztę. Jeśli kilka kanałów będzie miało wciśnięty
przycisk Solo, słychać będzie tylko te kanały, a pozostałe będą
wyciszone.
Status mute jest pamiętany, jeśli kanał wyciszony (mute) będzie
miał włączone solo. Po wyłączeniu Solo kanał powraca do stanu
mute.
Level Control (kontrolka poziomu) panela jest regulacją
ściszania/wzmacniania zapewniającą wzmocnienie aż do +12dB. 0dB
to ustawienie równości. Możesz także wpisać numeryczną wartość, aby
ustawić poziom.
Na samym dole jest pole tekstowe – etykieta panela. Tu można wpisać
krótką nazwę panela, n.p. „wokal”, „bas”.
48
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Main Section – główna sekcja
49
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Sekcja główna zawiera wszystkie kontrolki do sterowania elementami głównego miksu a także „ekranem TV” dla
oglądania parametrów bieżąco wybranego inserta.
Trzy przyciski wzdłuż góry głównej sekcji wybierają, co ma być pokazywane na ekranie TV. Kierowanie wejść i
wyjść jest wyświetlane graficznie. Kiedy wybrany jest insert (poprzez kliknięcie na insercie), ekran pokazuje
dostępne parametry dla bieżąco wybranego inserta.
50
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Poniżej ekranu TV jest sekcja Aux Bus, gdzie efekty, łańcuchy efektów czy inne inserty mogą być przypisane do
dwóch aux busów. Poziomy send i return mogą być osobno regulowane dla każdego z dwóch Aux Bus’ów.
Busy Aux 1 i Aux 2 dostają sygnał od dwóch Aux Sends na każdym panelu mixera. Kontrolka Master Send
Level na Aux bus 1 i 2 może być użyta do ściszenia lub zgłośnienia sygnału biegnącego do Auxiliary Inserts. Jest
tu także kontrolka Master Return Level do regulowania ilości sygnału z efektem, który wróci do głównego
miksu.
Main Bus (główny bus) może mieć także wstawiony łańcuch insertów. (Możesz wstawiać tutaj efekt EQ aby
skorygować cały mix lub dodać ASIO lub WAVE send aby nagrywać mix.) Zauważ, że regulator poziomu Main
Output jest przed Monitor Level (poziom monitorowania), więc możesz regulować poziom monitorowania bez
zmieniania poziomu twojego miksu nagrywania lub głównego miksu. Jest tu także stereofoniczny wskaźnik
szczytu, który wskazuje siłę sygnału dla głównego miksu.
Sekcja Monitor ma regulatory głośności, balansu i mute dla wyłączenia wyjścia monitorowania.
Ekran TV i Selektory
„Ekran TV” na górze głównej sekcji jest wielofunkcyjnym wyświetlaczem i centrum sterowania dla kierowania
wejśc i wyjść i regulacji efektów. Te trzy przyciski na górze wyświetlacza wybierają bieżącą funkcję
wyświetlacza – Effect, Inputs lub Outputs (efekt, wejścia lub wyjścia).
Effect -efekt
Wybierz Effect display view (widok efektu) w głównej sekcji, następnie kliknij na Effect Insert, aby wyświetlić
parametry efektu. Jeśli insert effect nie jest wybrany, wyświetlacz będzie pokazywał „No Insert”.
Większość efektów ma parametr wet/dry mix do regulacji stosunku ilości efektu do czystego sygnału. Ustawienie
wet/dry jest przechowywane z preset’ami FX (gotowymi ustawieniami efektów).
51
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Kiedy insert Send lub Send/Return jest wybrany z załączonym wyświetlaczem FX, ekran TV pokazuje ci, gdzie
biegnie Send i skąd przychodzi Return. Przyciski na górze wyświetlacza pozwalają ominąć lub włączyć solo
insertowi Send/Return.
Input - wejście
Po wybraniu widoku Input zobaczymy graficzną reprezentację wejść miksera PatchMix DSP. Ten ekran jest
tylko wyświetlaczem w przeciwieństwie do ekranów Effects i Outputs, które pozwalają na dokonywanie zmian
przy kierowaniu. Zmiany przy kierowaniu wejść robi się tylko przez dodawanie panelów miksera.
Kierowania wejść są dzielone na dwie kategorie: Physical Inputs (wejścia fizyczne) i Host Inputs (wejścia
programów). Wybierz jedną z tych kategorii klikając przycisk Physical lub Host. Kliknięcie na jednym z
kierowań input routing w ekranie TV podświetla odpowiadający panel miksera (mixer strip).
Widok wejść fizycznych
Widok wejść host
52
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Output - wyjście
Wyświetlacz Output pokazuje graficzną reprezentację wyjść miksera PatchMix DSP. Kierowania wyjść są
podzielone na dwie kategorie. Physical Outputs (fizyczne wyjścia) i Host Outputs (Wyjścia programów).
Wybierz którąś kategorię klikając na przycisk Physical lub Host.
Widok wyjść fizycznych
Widok wyjść host
53
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Wyświetlacz wyjść Host pokazuje wszystkie kierowania insertów oraz kierowania głównego miksu i wyjścia
monitorowania. Kliknij na żądanym rzędzie aby utworzyć lub przerwać połączenie fizycznego wejścia.
Ekran Physical Output wyświetla i umożliwia na podłączanie wyjść Main i Monitor w miksera do fizycznych
wyjść analogowych i cyfrowych. Kliknij na kwadracie w obszarze mix lub monitor aby utworzyć (lub przerwać)
połączenie.
Ekran Host Output wyświetla i pozwala na zobaczenie wyjść miksera Host (ASIO lub WAVE).
Auxiliary Effects & Returns (efekty i wejścia pomocnicze)
Ta sekcja zaraz pod ekranem TV jest miejscem, gdzie można przypisać efekt
pomocniczy. W tradycyjnej konsoli mikserskiej, wyjścia efektów pomocniczych są
używane do wysyłania części sygnału do zewnętrznych urządzeń efektów, a następnie
powracają one znów do miksu używając effect return. To nazywa się sidechain routing,
ponieważ sygnały aux przechodzą przez efekt zanim zostaną znów zsumowane do
głównego miksu.
Ustawienie wet/dry mix w
efekcie powinno być
normalnie ustawione do
100%, kiedy efekt jest
wstawiany do efektu
sidechain. Jest tak dlatego,
ponieważ kontrolka Aux
Return Amount będzie
regulowała wet/dry mix.
Efekty sidechain są efektami, które zazwyczaj chcesz dodawać do kilku kanałów, jak
reverb pogłos. Efekty takie jak EQ i kompresory zazwyczaj nie są używane jako efekty
sidechain, ponieważ mogą spowodować nieprzewidywalne rezultaty po powrocie do głównego busa.
54
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Możesz także używać Auxiliary Sends jako dwóch dodatkowych mix bus’ów.
Wskaźniki próbkowania synchronizacji
Wskaźniki Sync/Sample rate pokazują bieżące próbkowanie sesji i czy ono jest wewnętrzne, czy z zewnętrznego
źródła. Diody LED wskazują, które próbkowanie jest obecnie w efekcie. Jeśli zostało użyte zewnętrzne źródło,
wyświetlacz Source wskaże „EXTERNAL”.
Kiedy korzystamy z zewnętrznego źródła zegara, zegar może wahać się lekko lub zmieniać gwałtownie (np.
przerwa w działaniu lub odłączenie źródła master). PatchMix DSP jest odporny na mniejsze wahania w zakresie
obsługiwanego próbkowania 44.1kHz, 48kHz, 96kHz i 192kHz, ale jeśli próbkowanie wyjdzie poza ten zakres,
dioda „LOCKED” zgaśnie.
Jeśli zewnętrzne źródło zegara ma silne zmiany od niższych próbkowań ( 44.1k/48K do wyższych – 96k, 192k
sprzęt automatycznie przełączy się to wewnętrznego zegara 48kHz, aż do czasu przywrócenia właściwego
zewnętrznego próbkowania. Dioda „LOCKED” będzie zgaszona dopóki obydwa urządzenia się nie
zsynchronizują.
55
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Output Section – sekcja wyjść
Main Inserts – główne inserty
Główne inserty pozwalają na dodawanie efektów do głównego sygnału stereofonicznego wychodzącego z
miksera (i głównego i monitora). Tutaj możesz dodać EQ lub kompresor. Te inserty działają jak inne efekty – po
prostu przeciągnij i upuść efekt z palety efektów lub kliknij prawym przyciskiem i dodaj Send, Send/Returd, itd.
Main Output Fader – główny suwak wyjściowy
Główny suwak wyjściowy reguluje poziom głównego wyjścia (a także wyjścia monitorowanie jeśli jest on tu
wypuszczany). Normalne ustawienie dla tej kontrolki to jedność lub 0dB, ale ta kontrolka pozwala na dodanie aż
do 12dB wzmocnienia. Wysokie poziomy wyjściowe mogą powodować przesterowania na zewnętrznych
wzmacniaczach lub w innym sprzęcie.
56
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Output Level Meters – wskaźniki poziomu wyjściowego
Ten stereofoniczny wyświetlacz słupkowy odzwierciedla poziom cyfrowy na wyjściu miksera.
Czerwony najwyższy pasek reprezentuje 0dB lub pełną skalę cyfrowego sygnału. Słupki
zatrzymują się na moment tak, aby można był monitorować krótkie zmiany. Każda kreska to
1dB.
Monitor Output Level - poziom wyjściowy monitorowania
Ten regulator zmienia poziom wyjściowy monitorowania. Miej na uwadze, że jeśli regulacja
poziomu monitorowania ma miejsce po głównym suwaku wyjścia (Main Output Fader), nic nie
usłyszysz z monitorów jeśli główny poziom jest wyłączony.
Monitor Balance Control – regulacja balansu monitorowania
Ta kontrolka ustawia względną głośność stereofonicznych wyjść monitorowania i działa tak jak
regulacja balansu w twoim domowym systemie muzycznym. Ta kontrolka jest pierwotnie
używana do wyrównania głośności każdego głośnika, jeśli nie siedzisz dokładnie po środku dwóch głośników.
Monitor Output Mute – wyciszanie wyjścia monitorowania
Ten przycisk całkowicie odcina wyjścia monitorowania i daje wygodny sposób na natychmiastowe wyłączenie
całego dźwięku bez konieczności ponownej regulacji poziomu monitorowania później. Kiedy dzwoni telefon,
naciśnij „monitor mute” dla wyciszenia dźwięku.
5 – Effects - efekty
Przegląd
PatchMix DSP ma wiele efektów core DSP włączając kompresory, opóźnienia, chóry, flangery, pogłosy. Każdy
32-bitowy efekt ma różne parametry do edycji, a także gotowe ustawienia fabryczne.
Zapisanie sesji
Możesz także tworzyć i zapisywać swoje własne ustawienia.
“defragmentuje” zasoby
Ponieważ efekty są wykonywane na karcie, nie obciążają one komputera. To pozwala
ci na wykorzystywanie cennych cykli CPU dla innych aplikacji i programowych pluginów. Te efekty są dostępne tylko na próbkowaniach 44.1 i 48kHz.
efektów I DSP. Jeśli
wykorzystałeś wszystkie
efekty, a potrzebujesz
następnych, spróbuj
zapisać sesję.
Jest skończona granica ilości efektów, które można używać jednocześnie. Kiedy
używasz zasobów PatchMix DSP, pewne efekty będą „wyblakłe” (niedostępne) i nie
będzie można dodać ich do miksera. Kompleksowe efekty takie jak reverb (pogłos) używają więcej zasobów
DSP niż na przykład „1-Band EQ”. Jeśli wciąż dodajesz efekty, wszystkie zasoby DSP będą w końcu zajęte.
57
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
The Effects Palette – paleta efektów
Kliknij na przycisku FX na pasku narzędzi aby wywołać paletę efektów. Paleta efektów zawiera dwa typy
folderów. Folder „Core Effects” zawiera algorytmy efektów. Tego foldera nie można modyfikować. Pozostałe
foldery zawierają „łańcuchy efektów” składające się z dwóch lub więcej efektów zgrupowanych razem. Możesz
także dodawać, usuwać lub modyfikować łańcuchy efektów (Effect Chain) i foldery zawierające je.
Aby wybrać efekt
1.
Kliknij przycisk FX aby wywołać paletę efektów. Paleta efektów zawiera wiele folderów
zawierających gotowe ustawienia efektów.
58
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
2.
3.
Wybierz efekt który chcesz używać przez kliknięcie na nim lewym przyciskiem
myszy i trzymając wciśnięty przycisk myszy przeciągnij efekt do danej
lokalizacji w ekranie miksera PatchMix DSP, następnie zwolnij przycisk
myszy. Multi efekty zawierają kilka efektów wraz z ich ustawieniami
parametrów.
Jeśli chcesz zmienić kolejność efektów, kliknij lewym przyciskiem i przeciągnij
efekt do żądanej lokalizacji. Przeciągaj efekty do obszaru powyżej lub poniżej
miejsca docelowego i zwolnij przycisk myszy aby przenieść efekt.
Aby edytować efekt
1.
Kliknij na lokalizacji insertów zawierającej efekt, który chcesz edytować.
Kontrolki efektów pojawią się teraz na ekranie TV.
2.
Edytuj parametry efektu.
Kolejność efektów w
łańcuchu ma duże
znaczenie dla
dźwięku.
Taka ikona
pokaże się, kiedy
będziesz mógł
przeciągnąć efekt do
nowego miejsca.
Aby usunąć efekt
1.
Kliknij prawym przyciskiem na lokalizacji inserta zawierającego efekt, który chcesz usunąć;
pojawi się rozwijalna lista.
2.
Wybierz „Delete Insert(s)” z góry listy. Efekty zostaną usunięte.
FX Insert Chains – łańcuchy insertów efektowych
Łańcuchy Insertów FX mogą być użyte do zapisania jednego lub kilku efektów i ich ustawień do jednego Multiefektu. Kiedy łańcuch efektów jest wybrany i umieszczony w lokalizacji insertu, wszystkie efekty z ustawieniami
są skopiowane jako jedna całość. Po upuszczeniu do lokalizacji insertu, efekty są całkowicie oddzielne tak,
jakbyś umieścił je osobno.
Aby zapisać łańcuch efektów
1.
Wybierz jeden lub kilka efektów i umieść je w lokalizacji inserta w mikserze.
2.
Ustaw parametry efektów, włączając ustawienia wet/dry mix.
3.
Kliknij prawym przyciskiem, aby wywołać listę opcji.
4.
Wybierz "Save FX Insert Chain". Pojawi się okno dialogowe New FX preset.
5.
Wybierz folder kategorii, gdzie będzie umieszczony twój preset, następnie wpisz nazwę preseta dla
twojego łańcucha FX
59
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
6.
Wybierz folder, gdzie będzie zapisany twój nowy preset, a następnie wpisz nazwę preset’a i kliknij
OK. Twój preset zostanie zapisany.
Tworzenie, zmienianie nazwy i kasowanie kategorii i prreset’ów
Jest kilka narzędzi, które pomogą ci organizować twoje presety efektów.
Aby stworzyć nową kategorię presetów.
Możesz utworzyć swoje własne foldery kategorie, które pomogą ci w organizowaniu presetów efektów.
1.
Kliknij lewym przyciskiem myszy na ikonie New Folder na górze palety efektów. Pojawi się okno
dialogowe z zapytaniem „Enter the Name of the New Category” (wpisz nazwę nowej kategorii).
2.
Wpisz nazwę dla nowego foldera.
3.
Kliknij OK aby utworzyć nowy folder, lub Cancel aby anulować operację.
Aby usunąć kategorię efektów lub Preset
1.
Kliknij prawym przyciskiem na folderze kategorii którą chcesz usunąć. Pojawi się okno
wyboru ostrzegające, że ta czynność usunie wszystkie presety w folderze.
2.
Wybierz „Delete Category”. Pojawi się okno.
3.
Kliknij OK, aby usunąć folder, lub Cancel aby anulować operację.
Aby zmienić nazwę kategorii efektów
1.
Kliknij prawym przyciskiem na folderze kategorii, któremu chcesz zmienić nazwę.
60
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
2.
Wybierz „Rename Category”. Pojawi się okno rozwijalne z pytaniem "Enter New Category
Name."
3.
Kliknij OK aby zmienić nazwę foldera, lub Cancel, aby anulować operację.
FX Edit Screen – Ekran edycji efektów
Kliknij na insercie FX aby wyświetlić parametry dla danego efektu. Jeśli nie jest wybrany efekt insertowy,
wyświetlacz FX będzie wyświetlał „No Insert”.
Większość efektów ma parametr wet/dry mix (stosunek sygnału przetworzonego (z efektem) wet do sygnału
czystego dry (bez efektu)) do regulacji stosunku efektu do czystego sygnału. To ustawienie wet/dry jest
przechowywane z presetem FX. Parametry efektów różnią się w zależności od typu efektu. Generalnie, jeśli efekt
jest umieszczony w Aux Send, wet/dry mix w efekcie powinien być ustawiony na 100% wet, gdyż kontrolki Aux
Return regulują, ile efektu ma być dodanego.
Sekcja User Preset jest zlokalizowana na dole ekranu FX Edit. Presety użytkownika są wariacjami głównych
efektów i mogą być edytowane, usuwane, nadpisywane, lub mogą mieć zmienianą nazwę.
Aby ominąć (bypass) insert:
Inserty można omijać (bypass) jeśli chcesz chwilowo usłyszeć dźwięk bez efektu czy inserta. Opcja bypass może
być też użyta do wyłączenia Send Insert.
Metoda #1
1.
Kliknij na insercie (w sekcji insertów).
2.
Kliknij przycisk Bypass w wyświetlaczu TV.
61
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Metoda #2
1.
Kliknij prawym przyciskiem na insercie, który chcesz ominąć (bypass) (w sekcji insertów).
Pojawi się menu rozwijalne.
2.
Wybierz „Bypass Insert” z listy opcji. Nazwa efektu stanie się „wyblakła” aby pokazać, że
efekt jest pominięty.
Aby ustawić insert w tryb solo:
Inserty mogą być także w stanie solo. Solo wycisza wszystkie inne inserty w panelu i pozwala słuchać tylko
dźwięku z danego efektu. To jest bardzo użyteczna cecha przy regulowaniu parametrów efektów.
Metoda #1
1.
Kliknij na insercie (w sekcji insertów).
2.
Kliknij przycisk Solo w wyświetlaczu TV.
Metoda #2
1.
Kliknij prawym przyciskiem na Insercie efektu, który chcesz ustawić w stan Solo (w sekcji
insertów). Pojawi się menu rozwijalne.
2.
Wybierz „Solo Insert” z listy opcji. Pozostałe nazwy Insertów efektów w tym panelu staną się
„wyblakłe” aby pokazać, że są pominięte.
Aby ominąć wszystko (Bypass ALL)
Wszystkie inserty w panelu mogą być pominięte za pomocą jednego polecenia.
1.
Kliknij prawym przyciskiem na jakimkolwiek efekcie w sekcji efektów. Pojawi się menu rozwijalne.
2.
Wybierz „Bypass All Inserts” z listy opcji. Nazwy wszystkich insertów staną się „wyblakłe”
sygnalizując, że są ominięte.
Aby cofnąć ominięcie wszystkich insertów (Un-Bypass ALL)
Można także za pomocą jednego polecenia cofnąć ominięcie wszystkich insertów w panelu. To polecenie działa
nawet, jeśli tylko niektóre efekty są pominięte.
1.
Kliknij prawym przyciskiem na którymś efekcie w sekcji insertów.
2.
Wybierz „Un-Bypass All Inserts” z listy opcji. Nazwy wszystkich efektów się zaświecą wskazując, że są
aktywne.
User Preset Section – sekcja gotowych ustawień użytkownika
Każdy efekt core ma zestaw ustawień użytkownika User Presets, który możesz użyć do zachowywania twoich
ulubionych ustawień parametrów. Dołączyliśmy dobrą kolekcję gotowych ustawień (presets) użytkownika, abyś
mógł zacząć pracę. Do tych presetów użytkownika można mieć dostęp poprzez pasek na dole ekranu TV. Menu
edycyjne presetów użytkownika pozwala na wybieranie zachowanych efektów, tworzenie nowych presetów,
62
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
zmienianie nazwy i usuwanie, lub nadpisywanie istniejących presetów. Presety użytkownika pozostają w
programie miksera bez względu na to, która sesja jest otwarta.
Aby wybrać preset użytkownika
1.
Wybierz wyświetlacz FX w ekranie TV.
2.
Wybierz żądany efekt insertowy podświetlając go. Paramerty efektu pojawią się w ekranie TV.
3. Kliknij ikonę
4.
w menu preset. Pojawi się rozwijalna lista preset.
Wybierz preset z listy.
Aby stworzyć nowy preset użytkownika (New User Preset)
1.
Wybierz wyświetlacz FX w ekranie TV.
2.
Wybierz żądany efekt insertowy podświetlając go. Parametry efektu pojawią się w oknie TV.
3.
Kliknij na przycisku Edit. Rozwinie się menu.
4.
Wybierz New (nowy). Pojawi się okno z pytaniem o nazwę dla nowego preset’a.
5.
Nazwij preset i kliknij OK. Twój nowy preset jest teraz zapisany.
Aby usunąć preset użytkownika
1.
Wybierz preset użytkownika który chcesz usunąć z menu presetów.
2.
Kliknij na przycisk Edit. Rozwinie się menu.
3.
Wybierz Delete. Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o potwierdzenie czynności.
4.
Kliknij OK aby usunąć preset, lub No albo Cancel aby anulować operację.
Aby zmienić nazwę presetu użytkownika
1.
Wybierz preset któremu chcesz zmienić nazwę z menu presetów.
2.
Kliknij na przycisku Edit. Pojawi się menu rozwijalne.
3.
Wybierz Rename. Pojawi się okno z zapytaniem.
4.
Wpisz nową nazwę preseta, następnie wciśnij OK do zmienienia nazwy, lub Cancel do anulowania
operacji.
Aby zapisać lub nadpisać preset użytkownika
Ta operacja pozwala ci nadpisać istniejący preset nowszą jego wersją.
63
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
1.
Wybierz preset który chcesz modyfikować i zrób zmiany jakie chcesz.
2.
Kliknij na przycisk Edit. Pojawi się menu rozwijalne.
3.
Wybierz Overwrite/Save. Bieżący preset zostanie zastąpiony nowymi ustawieniami.
Core Effects and Effects Presets – Efekty core i presety
Efektów Core nie można usuwać. Presety efektów (przechowywane w "C:\Program Files\Creative
Professional\E-MU PatchMix DSP\Effect Presets") można kopiować, wysyłać mailem itd.
Wskazówka: Otwórz Notatnik lub inny procesor tekstu aby zobaczyć i edytować parametry i nazwę.
Lista efektów Core
Stereo Reverb
Lite Reverb
Compressor
Leveling Amp
Chorus
Flanger
Distortion
Speaker Sim
Rotary
Frequency Shifter
Auto-Wah
1-Band Para EQ
1-Band Shelf EQ
3-Band EQ
4-Band EQ
Mono Delay 100
Mono Delay 250
Mono Delay 500
Mono Delay 750
Mono Delay 1500
Mono Delay 3000
Stereo Delay 100
Stereo Delay 250
Stereo Delay 550
Stereo Delay 750
Stereo Delay 1500
tłumaczenie:
Reverb
Compressor
Chorus
frequency
Delay
shifter
pogłos
kompresor
chór
częstotliwość
opóźnienie
przesuwacz
Wykorzystanie zasobów DSP
Są dwa czynniki przesądzające o liczbie efektów dostępnych do użytku w danym czasie: Tank Memory (zapas
pamięci) i instrukcje DSP. Zbytnie wykorzystanie któregoś z tych zasobów
spowoduje, że efekty w menu FX będą niedostępne. W dodatku, same panele
Wskazówka: Zapisanie
używają instrukcji DSP, więc twórz panele tylko te które potrzebujesz.
sesji „defragmentuje”
Tank memory to pamięć używana do efektów typu delay, takich jak pogłos i digital
delay. Wszystkie pogłosy i efekty delay używają różnych ilości tank memory.
Instrukcje DSP są używane przez wszystkie efekty. Efekty z wieloma etapami, jak
multi-band EQ lub speaker simulator zużywają więcej instrukcji DSP niż 1-Band
EQ.
64
zasoby efektów/DSP. Jeśli
zabrakło już miejsca na
efekty a chcesz użyć
następnych, spróbuj
zapisać sesję.
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Tank memory zużywa się zazwyczaj szybciej, więc dostarczyliśmy wiele efektów linii delay aby pozwolić na
maksymalną konserwację tego cennego zasobu.
Poniższy wykres pokazuje trzy możliwe kombinacje efektów. Zostały one utworzone przez zużycie zasobów
pogłosu najpierw. Możliwa jest nawet większa liczba jednoczesnych efektów, jeśli będzie mniej pogłosów i
zostaną użyte krótsze opóźnienia.
Przykłady użycia efektów (z WAVE, ASIO Return & 2 Inputs)
Przykład 1
No.
Przykład 2
No.
Przykład 3
No.
Stereo Reverb
2
Lite Reverb
5
Stereo Reverb
1
4-Band EQ
4
3-Band EQ
5
Lite Reverb
2
3-Band EQ
2
1-Band EQ
4
Stereo Delay 1500 1
1-Band EQ
6
Compressor
1
Mono Delay 250
1
Compressor
6
Mono Delay 1500 1
Compressor
6
Chorus
1
Mono Delay 250 1
Chorus
2
Auto-Wah
Flanger
2
4-Band EQ
3
3-Band EQ
3
Total Effects
21
Mono Delay 1500 1
Total Effects
22
Total Effects
1
18
Opisy efektów Core
1-Band Para EQ
Ten jednopasmowy equalizer parametryczny i użyteczny, kiedy chcesz
wzmocnić lub wyciąć pewien pojedynczy zakres częstotliwości. Na
przykład, jeśli chcesz rozjaśnić trochę główny wokal, możesz wybrać ten
equalizer. Ten EQ pozwala na wzmocnienie/wycięcie do ±15dB.
Parametr
Gain
Opis
Ustawia ilość wzmocnienia (+) lub obcinania (-) z wybranego pasma częstotliwości. Zakres –15dB
do +15dB.
65
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Center Frequency
(częstotliwość
środkowa)
Ustawia zakres częstotliwości do obcięcia lub wzmocnienia za pomocą Gain control. Zakres: 80Hz
do 16kHz.
Bandwidth
(szerokość pasma)
Ustawia długość zakresu częstotliwości dla środkowej częstotliwości, która ma być obcięta lub
wzmocniona.
Zakres: 1 semitone do 36 semitones (półtony)
1-Band Shelf EQ
Ten jednopasmowy equalizer półkowy jest użyteczny kiedy chcesz wzmocnić lub wyciszyć jeden zakres
częstotliwości na górnym lub dolnym końcu spektrum. Na przykład, jeśli chcesz dodać trochę więcej basu, nie
musisz korzystać z 3-Band EQ. Wybierz tylko dolną półkę i doreguluj wzmocnienie i częstotliwość. Ten EQ
oferuje wyciszenie lub wzmocnienie do ±15dB.
Parametr
Opis
Shelf Type
(typ półki)
Pozwala ci wybrać equalizacje niskopółkową lub wysokopółkową.
Gain
Ustawia ilość wzmocnienia (+) lub obcinania (-) z wybranego pasma częstotliwości. Zakres –15dB do
+15dB.
Corner Frequency
(częstotliwość
rogowa)
Ustawia częstotliwość, przy której sygnał zaczyna być obcinany lub wzmacniany za pomocą Gain
control.
3-Band EQ
Ten wszechstronny equalizer dostarcza dwóch filtrów półkowych na wysokim i niskim końcu zakresu
częstotliwości i w pełni parametryczne pasmo po środku.
66
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Nota: Kontrolka
Wet/Dry Mix na
equalizerze powinna
normalnie być
ustawiona na 100%
wet. W przesiwnym
razie mogą wystąpić
nieprzewidywalne
rezultaty.
Ustawienie parametrycznego EQ.
1.
Włącz wzmocnienie (gain) na paśmie na którym pracujesz. To pozwala ci na łatwe usłyszenie efektu
filtra.
2.
Zredukuj długość pasma jeśli pracujesz z mid-band (średnie pasmo).
3.
Teraz reguluj częstotliwość centralną (Center Frequency) do „zero-in” na częstotliwościach które
chcesz wzmocnić lub wyciąć.
4.
Ustaw wzmocnienie (gain) bo wartości dodatniej aby wzmocnić częstotliwości, lub do wartości ujemnej
aby obciąć częstotliwości.
5.
Rozszerz pasmo aby stworzyć bardziej naturalny dźwięk.
6.
Doreguluj, jeśli to konieczne.
Parametr
Opis
High Shelf Gain
(wzmocnienie
górnej półki)
Ustawia ilość obcinania (-) lub wzmocnienia (+) wysokiej półki częstotliwości. Zakres –24dB do
+24dB.
High Corner Freq.
(Częstotliwość
wysokiego brzegu)
Ustawia częstotliwość, przy której sygnał zaczyna być obcinany lub wzmacniany za pomocą
kontrolki High Gain. Zakres: 4kHz do 16kHz
Mid Gain
(wzmocnienie
środkowe)
Ustawia ilość obcinania (-) lub wzmacniania (+) pasma częstotliwości środkowej. Zakres: -24dB do
+24dB.
Mid Center Freq.
(średnia środkowa
częstotl.)
Ustawia zakres częstotliwości do obcięcia lub wzmocnienia za pomocą kontrolki Mid Gain. Zakres:
200Hz do 3kHz.
Mid Bandwidth
(szerokość pasma
średniego)
Ustawia szerokość pasma częstotliwości dla pasma średniej środkowej częstotliwości, która będzie
obcięta lub wzmocniona przez Mid Gain control. Zakres: 1 semitone (półton) do 1 oktave.
67
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Low Shelf Gain
(wzmocnienie
dolnej półki)
Ustawia ilość obcinania (-) lub wzmocnienia (+) niskiej półki częstotliwości. Zakres –24dB do
+24dB.
Low Corner Freq.
(Częstotliwość
niskiego brzegu)
Ustawia częstotliwość, przy której sygnał zacznie być obcinany lub wzmacniany za pomocą
kontrolki Low Gain. Zakres: 50Hz do 800Hz.
4-Band EQ
Ten 4-pasmowy equalizer dostarcza dwóch filtrów półkowych na końcach wysokim i niskim zakresu
częstotliwości i dwóch w pełni parametrycznych pasm w środku. Na każde pasmo dostępne jest
wzmocnienie/wyciszenie do ±24dB.
Nota: Kontrolka Wet/Dry mix powinna normalnie być ustawiona na 100% wet.
Parametr
Opis
High Shelf Gain
(wzmocnienie
górnej półki)
Ustawia ilość obcinania (-) lub wzmocnienia (+) wysokiej półki częstotliwości. Zakres –24dB do
+24dB.
High Corner Freq.
(Częstotliwość
wysokiego brzegu)
Ustawia częstotliwość, przy której sygnał zaczyna być obcinany lub wzmacniany za pomocą
kontrolki High Gain. Zakres: 4kHz do 16kHz
Mid 2 Gain
Ustawia ilość wzmocnienia (+) lub wyciszenia (-) pasma Mid 2 Frequency. Zakres: od –24dB do
(wzmocnienie środkowe) +24dB.
Mid 2 Center Freq.
Ustawia zakres częstotliwości do obcięcia lub wzmocnienia za pomocą kontrolki Mid 2
Frequency. Zakres: 1kHz do 8kHz
Mid 2 Bandwidth
Ustawia szerokość pasma częstotliwości dla pasma Mid 2 Center Frequency, która będzie obcięta
lub wzmocniona za pomocą kontrolki Mid 2 Gain. Zakres: .01 octave do 1 octave (oktawa)
Mid 1 Gain
Ustawia ilość wzmocnienia (+) lub wyciszenia (-) pasma Mid 1 Frequency. Zakres: od –24dB do
(wzmocnienie środkowe) +24dB.
68
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Mid 1 Center Freq.
Ustawia zakres częstotliwości, które mają być wyciszone lub wzmocnione regulatorem Mid 1
Gain. Zakres: 200Hz do 3kHz.
Mid 1 Bandwidth
Ustawia zakres częstotliwości dla pasma Mid 1 Center Frequency, które będzie obcięte lub
wzmocnione przez regulator Mid 1 Gain. Zakres .01 octave do 1 octave (oktawa).
Low Shelf Gain
(wzmocnienie
niskiej półki)
Ustawia ilość wytłumienia) (-) lub wzmoznienia (+) półki niskiej częstotliwości. Zakres: -24dB do
+24dB.
Low Corner Freq.
Ustawia częstotliwość, przz której sygnał zaczyna być obcinany lub wzmacniany za pomocą
regulatora Low Gain. Zakres 50Hz do 800Hz.
Auto-Wah
Ten efekt tworzy dźwięk pedału gitary wah-wah. Filter „Wah” jest automatycznie uruchamiany z obwiedni
amplitudy dźwięku wejściowego. Auto-wah działa lepiej z dźwiękami takimi jak gitara czy bas.
Auto-Wah jest filtrem pasmowo-przepustowym, którego częstotliwość może być rozciągana w górę lub w dół za
pomocą efektu envelope folower, który wyciąga kontur głośności z sygnału wejściowego. Ustawienie Envelope
Sensitivity (czułość obwiedni) pozwala ci ustawić właściwie envelope folower, aby odbierał szeroką
różnorodność sygnałów wejściowych. Ta obwiednia (‘envelope’), lub kontur głośności reguluje częstotliwość
filtra pasmowo-przepustowego tak, że przesuwa on się w górę i w dół o każdą nową nutę. Attack kontroluje
prędkość przesuwania po nutach. Kiedy dźwięk wejściowy zanika, filtr ten przyciąga go z powrotem z
prędkością określoną przez ustawienie Release.
Kierunek wah (direction) pozwala, aby filtr był zmieniany w częstotliwości w górę lub w dół. Użyj wyższego
ustawienia Center Frequency kiedy kierunek wah jest niski.
Parametr
Wah Direction (kierunek)
Opis
Pozwala ci przesuwać wah w górę lub w dół.
69
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Env. Sensitivity (czułość
obwiedni)
Kontroluje, jak blisko wah sweep (przesuwanie) postępuje za sygnałem wejściowym. Zakres
–12dB do +18dB.
Env. Attack Time
Range: 0ms to 500ms Ustawia początkową wartość „wah” sweep. Zakres :0ms do 500 ms.
Env. Release Time
Ustawia zakończenie „wah” sweep. Zakres 10ms do 1000ms.
Sweep Range (zakres
przesuwania)
Reguluje ilość „wah” sweep (przesuwania). Zakres: 0% do 100%.
Center Frequency
(częstotliwość środkowa)
Ustawia początkową częstotliwość filtra pasmowo-przepustowego. Zakres: 80Hz do 2400Hz.
Bandwidth (szerokość pasma)
Ustawia szerokość filtra pasmowo-przepustowego. Zakres: 1Hz do 800Hz
Chorus - chór
Opóźnienie dźwięku w zakresie 15-20 milisekund jest za krótkie aby być echem, ale jest słyszalne przez ucho
jako wyraźnie odrębne dźwięki. Jeśli urozmaicimy czas opóźnienia w tym przedziale, utworzymy efekt o nazwie
chór. który daje złudzenie wielu źródeł dźwięku. Mała ilość sprzężenia zwrotnego służy do wzmocnienia efektu.
Bardzo wolna prędkość LFO jest zazwyczaj najlepsza dla efektów realistycznych, a szybsze prędkości LFO są
zazwyczaj najlepsze dla realistycznych efektów, ale szybsze prędkości LFO mogą być użyteczne z minimalnymi
głębiami LFO (.2). Ponieważ jest to chór stereo, parametr fazy LFO może być użyty do rozszerzenia obrazu
stereo.
Parametr
Opis
Delay
(opóźnienie)
Ustawia długość opóźnienia. Zakres 0ms do 20ms.
Feedback
(sprzężenie
zwrotne)
Ustawia ilość opóźnionego sygnału, który będzie ponownie przechodził przez linię opóźnienia. Zakres:
0% do 100%.
LFO Rate
(prędkość)
Ustawia częstotliwość oscylatora niskiej częstotliwości. Zakres .01Hz do 10Hz
LFO Depth
(głębia)
Ustawia, jak bardzo LFO wpływa na linię opóźnienia. Zwiększa animację i ilość efektu chóru. Zakres:
0% do 100%.
LFO Waveform
Wybór pomiędzy falą Sine (sinusoidalną) a Triangle (trójkątną)
LFO L/R Phase
Reguluje szerokość stereo poprzez regulację różnic fazowych waveforma LFO pomiędzy kanałami lewym
i prawym. Zakres: -180° - +180°
Compressor - kompresor
W najprostszej formie, kompresor dźwieku to automatyczny regulator wzmocnienia. Kiedy głośność staje się za
głośna, kompresor automatycznie ją ścisza. Kompresory są użyteczne przy aplikacjach muzycznych ponieważ
pozwalają one na nagrywanie głośniejszych sygnałów bez przeciążenia urządzenia nagrywającego.
Ponieważ kompresor zmniejsza siłę sygnału, możesz zastanawiać się, jak może on zrobić poziom sygnału
silniejszym. Regulator Post Gain pozwala ci wzmacniać poziom wyjściowy kompresora w celu uzupełnienia strat
z redukcji siły dźwięku. Całkowity poziom jest wyższy i ściszany tylko wtedy, gdy poziom sygnału staje się zbyt
głośny. Ten poziom jest nazywany Threshold (próg), co jest najważniejszą kontrolką z kompresorze.
70
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Basic Controls – podstawowe kontrolki
Trzy główne kontrolki kompresora to kontrolka Ratio (współczynnik), Threshold (próg) i Gain (wzmocnienie).
Jeśli sygnał spada poniżej progu (Threshold), nie ma miejsca żadne przetwarzanie. Sygnał przekraczający
Threshold będzie miał zastosowaną redukcję mocy tak, jak ustawione jest przez kontrolkę ratio. Ta ważna
kontrolka pozwala ci określić zakres amplitud, które chcesz pozostawić. Na przykład, jeśli próbujesz wyciąć
tylko głośne szczyty, ustaw próg tak, żeby wskaźnik gain reduction pokazywał tylko kompresję podczas tych
szczytów. Jednym z największych błędów przy używaniu kompresora jest ustawienie za niskiego progu. To
dodaje szum, gdyż kompresor będzie zawsze redukował głośność.
Regulator Ratio określa, jak duży wpływ na sygnał będzie miał kompresor. Im wyższa wartość Ratio, tym
większa redukcja będzie zastosowana. Jeśli współczynnik Ratio jest wystarczająco wysoki, (powyżej 10:1),
sygnał będzie efektywnie ograniczany przed zgłośnieniem. W tej sytuacji kompresor będzie działał jak Limiter,
umieszczając górny limit na poziomu sygnału. Ogólnie, współczynniki 2:1 do 6:1 to kompresja, a wyższe
współczynniki powyżej 10:1 to limitowanie.
Kontrolka Post Gain wzmacnia sygnał po jego skompresowaniu, aby odzyskał swoją głośność. Jeśli nie
zwiększasz wzmocnienia, skompresowany sygnał będzie o wiele cichszy.
Kolejne dwie ważne kontrolki to Attack i Release (atak i zwolnienie). Attack reguluje, jak szybko siła sygnału
ma być zmniejszona po przekroczeniu poziomu progu. Release reguluje, jak szybko wzmocnienie powraca do
swojego normalnego ustawienia po wyciszeniu sygnału do poziomu poniżej progu. Ustawienie attack o około 10
milisekund opóźni napad kompresji wystarczająco długo, aby ochronić chwilowe dźwięki w gitarze, basie,
perkusji, pozwalając jednocześnie na zatrzymanie porcji dźwięku do kompresji. Dłuższe czasy release są ogólnie
stosowane do zredukowania tak zwanych efektów „pumping” kiedy kompresor załącza się i wyłącza. Nie rób
czasu release zbyt długiego, gdyż kompresor nie będzie miał czasu na przygotowanie się do następnego
uderzenia. Ogólnie, kontrolki Attack i Release są używane do wygładzania akcji kompresora, ale mogą być także
użyte do stworzenia efektów specjalnych.
71
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Parametr Pre-Delay pozwala detektorowi poziomu „śledzić sygnał który dopiero nadejdzie” aż do 4 milisekund,
żeby przewidzieć nadchodzące szczyty w sygnale. To jest realizowane oczywiście przez wstawienie opóźnienia
na ścieżce sygnału. Ta technika lookahead pozwala na użycie wolniejszych czasów attack bez tracenia szczytów
sygnału. Ten parametr jest szczególnie efektywny przy perkusji.
Wskaźnik wejścia Input Meter pozwala na monitorowanie siły sygnału wejściowego. Próbuj zawsze wzmacniać
sygnał przed kompresorem, jeśli możesz.
Wskaźnik kompresji Compression Meter pokazuje ilość redukcji sygnału, która jest dodawana. Ponieważ ten
wskaźnik wyświetla, jak duże jest tłumienie sygnału, wskaźnik przesuwa się z prawej do lewej, a nie z lewej do
prawej jak normalny wskaźnik.
Parametr
Opis
Threshold
(próg)
Próg ustawia poziom sygnału wejściowego powyżej którego kompresja zakresu dynamicznego będzie miała
miejsce. Wszystko powyżej tego progu będzie ściszone. Zakres: -60dB do +12dB
Ratio
(stosunek)
Ustawia stosunek poziomu sygnału wejściowego do poziomu sygnału wyjściowego, lub jak duża kompresja
będzie zastosowana Zakres: 1:1 do ∞:1
Post Gain
Wzmacnia sygnał zanim zostanie on skompresowany, aby podnieść jego głośność. Zakres –60dB do +60dB.
Attack Time
Reguluje, jak szybko siła dźwięku jest ściszana po tym jak sygnał przekroczy próg. Zakres: .1ms do 500ms
Reguluje jak szybko wzmacnianie/ściszanie wraca do swojego normalnego ustawienia po ściszeniu sygnału do
Release Time poziomu poniżej progu.
Zakres: 50ms do 3000ms
Pre-Delay
Pozwala na użycie wolniejszych czasów attack bez tracenia szczytów sygnałów.
Zakres: 0ms do 3 ms
Input Meter (wskaźnik wejścia) Pozwala na monitorowanie siły sygnału wejściowego.
Gain Reduction Meter
Pokazuje ilość redukcji, która jest dodawana.
(wskaźnik redukcji siły sygnału)
Distortion - zniekształcenia
Większość procesorów dźwięku ma na celu zapewnienie małych zniekształceń, ale nie ten. Jedynym celem tego
efektu jest dodanie zniekształceń. Ten efekt dodaje zniekształceń przesterowania w stylu „fuzz box”, co jest
szczególnie efektywne przy gitarze, basie, organach, pianinie elektrycznym lub czymkolwiek.
Sygnał wejściowy najpierw przechodzi przez filtr dolnoprzepustowy. Filtr dolnoprzepustowy Cutoff Frequency
(obcinanie częstotliwości) pozwala ci kontrolować liczbę nowych harmonicznych, które będą wygenerowane
poprzez element zniekształceń. Element zniekształceń ma kontrolkę Edge, która reguluje „jak dużo”
zniekształceń będzie dodanych. Filtr pasmowo-przepustowy postępuje za elementem zniekształceń. Kontrolka
EQ Center pozwala ci wybrać szczególne pasmo częstotliwości, które mają być wyprowadzane. EQ Bandwidth
(szerokość pasma EQ) reguluje szerokość pasma centralnej częstotliwości. Gain control pozwala ci na
nadrobienie każdej straty głośności przy efektach.
Użyj kontrolki Wet/Dry Mix w połączeniu z regulatorem Edge aby zredukować ilość zniekształceń.
72
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Parametr
Opis
Pre EQ LP Cutoff
Reguluje ilość dźwięku wysokich częstotliwości wpuszczonych do zniekształceń. Zakres: 80Hz do
24kHz.
Edge
Ustawia generowanych zniekształceń i nowych harmonicznych. Zakres: 0-100
Gain
Ustawia głośność wyjściową efektu. Zakres: -60dB do 0dB
Post EQ Center
Freq.
Ustawia częstotliwość wyjścia filtra pasmowo-przepustowego. Zakres: 80Hz do 24kHz
Post EQ Bandwidth
Ustawia szerokość wyjścia filtra pasmowo-przepustowego.
Zakres: 80Hz do 24kHz
Flanger
Flanger to bardzo krótka linia opóźnienia, którego wyjście jest zmiksowane znów z oryginalnym dźwiękiem.
Miksowanie sygnałów oryginalnego i opóźnionego powodują wielokrotne wytłumianie częstotliwości, znane
jako filtr grzebieniowy. Ponieważ flanger jest typem filtra, działa najlepiej z bogatymi harmonicznie dźwiękami.
73
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Oscylator niskiej częstotliwości jest włączony dla powolnej zmiany czasu opóźnienia. To tworzy bogaty efekt
przesuwania, gdy stopnie skali (notch) przesuwają się w górę i w dół po zakresie częstotliwości. Ilość sprzężenia
zwrotnego pogłębia stopnie, intensyfikując efekt. Możesz odwrócić sygnał sprzężenia zwrotnego poprzez
wybranie ujemnej wartości sprzężenia zwrotnego. Odwrócenie sygnału sprzężenia zwrotnego tworzy szczyty w
filtrze notch i pogłębia efekt.
Parametr
Delay (opóźnienie)
Opis
Ustaw początkowe opóźnienie flangera z przyrostach 1/100 milisekundowych. Ten parametr pozwala
ci „dostroić” flanger do specyficznego zakresu częstotliwości. Zakres: .01ms do 4ms.
Feedback (sprzężenie Kontroluje, jak wiele sygnału powraca poprzez linię opóźnienia i zwiększa rezonans. Zakres 0% do
zwrotne)
100%
LFO Rate
Ustawia szybkość przesuwania się flangera. Zakres .01Hz do 10Hz
LFO Depth
Ustawia, jak bardzo LFO wpływa na czas opóźnienia. Zwiększa animację i ilość efektu flangera.
Zakres 05 to 100%
LFO Waveform
Do wyboru pomiędzy falą Sine (sinusoidalną) lub Triangle (trójkątną).
LFO L/R Phase
Range: -180° to +180° Reguluje szerokość stereo poprzez regulowanie różnicy fazowej pomiędzy
łukami lewym i prawym. Zakres -180° do +180°
Freq Shifter – zmiana częstotliwości
Ten niezwykły efekt jest nazywany czasami „spectrum shifter” lub „single sideband modulation”. Przesuwanie
częstotliwości przesuwa każdą harmoniczną w sygnale przez ustaloną liczbę Hz, co powoduje tracenie
normalnych związków między harmonicznymi. Bardziej popularny pitch shifter, dla kontrastu, zachowuje relacje
harmonicznych w sygnale i bardziej pasuje do tworzenia „muzycznych” harmonii.
Nie można powiedzieć, że przesuwacz częstotliwości nie może być użyty muzycznie. Małe przedziały
przesuwania częstotliwości (1 Hz i poniżej) mogą tworzyć piękne bujne efekty chóru i fazowe. Dla dziwacznych
efektów przesunięć fazowych po prostu przekręć gałkę częstotliwości. Częstotliwości mogą być przesuwane w
górę lub w dół o każdą określoną wartość od .1 Hz do 24 kHz. Możesz także przesunąć wysokość tonu z jednej
strony w górę lub z drugiej strony w dół jeśli sobie życzysz.
74
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Porównanie pomiędzy Pitch i Frequency Shifting (przesuwanie wysokości tonu i częstotliwości)
Pitch Shifted Frequency Shifted
Harmonic Original (Hz)
(100 Hz)
(100 Hz)
1
200
300
300
2
400
600
500
3
600
900
700
4
800
1200
900
5
1000
1500
1100
6
1200
1800
1300
7
1400
2100
1500
8
1600
2400
1700
Parametr
Opis
Frequency
(częstotliwość)
Ustawia liczbę Hz, która będzie dodana lub odjęta z każdą harmoniczną w sygnale. Zakres .01Hz
do 24kHz.
Left Direction
Ustawia zmianę wysokości tonu w górę lub w dół dla lewego kanału.
Right Direction
Ustawia zmianę wysokości tonu w górę lub w dół dla prawego kanału.
Leveling Amp – wzmacniacz niwelujący
Pierwsze kompresory wyprodukowane w latach 1950-tych oparte były na wolno-działających optycznych
komórkach wzmacniających, które były zdolne do regulowania poziomu sygnału w bardzo subtelny muzyczny
sposób. Ten efekt jest cyfrową rekreacją wzmacniaczy niwelujących z przeszłości.
Wzmacniacz niwelujący (leveling amp) używa dużej ilości „lookahead delay” (opóźnienie naprzód), aby dodać
delikatną redukcję siły sygnału. Z powodu tego opóźnienia, wzmacniacz niwelujący nie jest odpowiedni dla
aplikacji potrzebujących monitorowania sygnału w czasie rzeczywistym. Łagodny i delikatny kompresor jest
skonstruowany do użytku w sytuacjach, gdzie opóźnienie nie powoduje problemu, jak mastering miksu czy
kompresowanie nagranego już materiału stereo.
Jedynym regulatorem we wzmacniaczu niwelującym jest Post Gain. Ta kontrolka służy do nadrabiania strat
głośności powstałych przy kompresji. Stosunek kompresji (Compression Ratio) jest ustawione na około 2.5:1.
Jeśli napotkany zostanie duży peak (szczyt), efekt automatycznie zwiększy stosunek kompresji, aby kontrolować
wyjście dźwięku.
Wskaźnik redukcji wielkości sygnału pokazuje, jak wielka redukcja poziomu jest stosowana. Ponieważ wskaźnik
redukcji poziomu wyświetla, jak wielka siła sygnału jest wyciszana, wskaźnik przesuwa się z prawej do lewej, a
nie w lewej do prawej jak w większości wskaźników.
Post Gain Wzmacnia sygnał po jego skompresowaniu, aby podnieść jego głośność.
Lite Reverb - pogłos
Pogłos (reverb) to symulacja naturalnej przestrzeni, takiej jak pokoju lub hali. Algorytm Lite Reverb jest
zaprojektowany do symulowania różnych pomieszczeń i pogłosów przy użyciu mniejszych zasobów DSP niż
Stereo Reverb. Jednocześnie można użyć aż do 5 efektów Lite Reverb.
75
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Czas Decay (zanikanie) określa czas potrzebny na całkowite zaniknięcie dźwięku odbitego od pomieszczenia.
Diagram poniżej pokazuje uogólnioną obwiednię pogłosu.
Po krótkich okresach pre-delay, echa od najbliższych ścian lub sufitu są słyszalne. Te pierwsze echa, lub
pierwsze odbicia (Early Reflection), bardzo różnią się w zależności od typu pomieszczenia. Czasami po
zakończeniu się ciągu pierwszych odbić, rozpoczyna się aktualny pogłos (Gęsta chmura odbić od ścian), i zanika
zgodnie z czasem ustawionym przez parametr Decay Time. Parametr Reverberance reguluje gęstość i zlewanie
się pierwszych odbić oraz i chmury odbić.
Energia wysokich częstotliwości ma tendencje do zanikania jako pierwsza, kiedy dźwięk rozprasza się po
pokoju. High Frequency Decay Factor reguluje czas potrzebny na zaniknięcie energii wysokich częstotliwości i
stąd zmiana charakterystyk pomieszczenia. Pomieszczenia z łagodnymi, twardymi powierzchniami są bardziej
odbijające i mają niższe tłumienie wysokich częstotliwości. Pomieszczenia wypełnione w materiały absorbujące
dźwięk, jak firany czy ludzie, mają większe tłumienie wysokich częstotliwości.
Parametr Low Frequency Decay Factor reguluje czas potrzebny na zanik niskich częstotliwości.
Parametr
Opis
Decay Time (czas
zanikania)
Ustawia czas zanikania pogłosu. Zakres: 0% do 100%.
HF Decay Factor
(czynnik zanikania
wysokich
częstotliwości)
Ustawia szybkość (stosunek) z którą zanikają wysokie częstotliwości. Wysokie częstotliwości trwają
dłużej kiedy zwiększy się wartość procentową. Zakres 0% do 100%.
LF Decay Factor
Ustawia szybkość (stosunek) z którą zanikają niskie częstotliwości. Niskie częstotliwości trwają
(czynnik zanikania
dłużej kiedy zwiększy się wartość procentową. Zakres 0% do 100%.
niskich częstotliwości)
Early Reflections
(pierwsze odbicia)
Ustawia głośność pierwszych odbić od ściany. Zakres: 0% do 100%
Reverberance (pogłos) Ustawia ilość rozpraszania się pierwszych odbić i chmury pogłosu. Zakres: 0% do 100%
76
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Mono Delays - 100, 250, 500, 750, 1500, 3000
Linia opóźnienia tworzy kopię nadchodzącego dźwięku, zatrzymuje ją w pamięci, a następnie odtwarza ją
ponownie po określonym czasie. Liczba opóźnienia odpowiada maksymalnemu czasowi opóźnienia, które może
być wytworzone przez linię czasu. Sześć długości, od 100ms do 3 sekund pozwalają na tworzenie najbardziej
wydajnego efektu.
Długie opóźnienia wytwarzają echo, krótkie opóźnienia mogą być użyte do podwojenia efektów klasków. Bardzo
krótkie opóźnienia mogą być użyte do wytworzenie rezonansu flangera i efektu filtra grzebieniowego, lub do
stworzenia monotonowego efektu o brzmieniu robota (Wskazówka: użyj sprzężenia zwrotnego). Sygnały stereo
są sumowane przed wejściem do Mono Delay.
Jest tutaj także ścieżka sprzężenia zwrotnego do wysyłania opóźnionego dźwięku z powrotem przez linię
opóźnienia. Przy tworzeniu efektów echo, sprzężenie zwrotne reguluje, jak wiele ech zostanie wytworzonych.
Przy krótkich opóźnieniach, sprzężenie zwrotne (feedback) działa jak kontrola rezonansu, zwiększając ilość
filtrowania grzebieniowego wytworzonego przez linię opóźnienia.
Filtr High Frequency Rolloff na ścieżce sprzężenia zwrotnego wycina trochę energii wysokich częstotliwości za
każdym razem kiedy dźwięk przechodzi przez linię opóźnienia. To symuluje naturalną absorpcję wysokich
częstotliwości w pomieszczeniu, i może być także użyty do symulowania jednostek echo opartych na taśmie.
Kontrolki Wet/Dry mix regulują, jak głośne są echa w stosunku do oryginalnego sygnału.
Parametr
Opis
Delay Time (czas
opóźnienia)
Ustawia długość opóźnienia w milisekundach
(.01ms. to minimalna wartość zmiany)
Mono Delay 100
Mono Delay 250
Mono Delay 500
Mono Delay 750
Mono Delay 1500
Mono Delay 3000
Zakres: 1 millisecond do 100 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 250 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 500 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 750 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 1.5 seconds
Zakres: 1 millisecond do 3 seconds
Feedback (sprzężenie
zwrotne)
Określa ilość opóźnionego sygnału, który będzie ponownie przechodził przez linię opóźnienia.
Zakres: 0% do 100%
77
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
High Freq. Rolloff
Wytłumia wysokie częstotliwości na ścieżce sprzężenia zwrotnego.
Zakres 0% do 100%
Phase Shifter – zmienianie faz
Przesuwacz fazowy tworzy określoną liczbę szczytów i dolin w spektrum dźwięku, które mogą być przesuwane
w górę i w dół częstotliwości za pomocą oscylatora niskiej częstotliwości (LFO). To tworzy zawirowany,
eteryczny dźwięk z harmonicznie bogatymi źródłami dźwięku typu przesuniętą wysokością tonu. Przesuwacz
fazowy został wynaleziony w latach 70-tych i charakterystyczny dźwięk tego urządzenia rozbudza emocje tej
muzycznej ery.
Przez ustawienie LFO Depth na zero i wystrojenie LFO Center, tworzony jest stały filtr multi-notch.
Parametr
Opis
LFO Center
Ustawia początkowe przesunięcie (offset) LFO i zmienia pozycję szczytów i dolin.
Zakres: 0% do 100%
Feedback (sprzężenie
zwrotne)
Zwiększa głębię „dolin” i wysokość „szczytów”.
Zakres: 0% do 100%
LFO Rate
Reguluje częstotliwość zmian oscylatora niskiej częstotliwości (LFO).
Zakres: .01Hz do 10Hz
LFO Depth
Reguluje, jak mocno częstotliwość środkowa (Center Frequency) jest przesuwana przez LFO.
Zakres: 0% do 100%.
Waveform
Wybiera falę sinusoidalną lub trójkątną dla LFO
LFO L/R Phase
Reguluje szerokość stereo przez zmienianie różnic fazowych pomiędzy przesunięciami lewym i
prawym. Zakres -180° do +180°
Rotary - obrót
To jest symulacja obracającego się głośnika używana przy organach. Obracający się głośnik został wymyślony,
aby dać statycznym tonom organów pewien typ animacji, ale ten charakterystyczny dźwięk stał się legendą.
78
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Obracanie dźwięku wokół pomieszczenia tworzy efekt Dopplera wraz z wieloma innymi kompleksowymi i
przyjemnymi muzycznie efektami.
Efekt Rotary łączy w sobie przyspieszenie i zwolnienie jakbyś przełączał pomiędzy dwiema prędkościami.
Parametr
Speed
(prędkość)
Opis
Przełącza pomiędzy wolną lub szybką prędkością obracania z akceleracją i deceleracją przy zmianach
prędkości.
Speaker Simulator – symulator głośnika
Efekt Speaker Simulation zapewnia realistyczne oddźwięki głośnika gitary i jest zaprojektowany do użytku z
gitarami, basami lub syntezatorami. Wymodelowanych jest 12 popularnych charakterystyk głośnikowych
wzmacniaczy gitarowych.
Jest tu tylko jeden parametr. Wybierz tylko głośnik którego chcesz słuchać. Normalnie efekt ten powinien być
używany z kontrolką Mix ustawioną na 100%.
Speaker Type (typ głośnika)
Opis
British Stack 1 & 2
Modeled from a British 8-speaker high power amplifier stack.
British Combo 1-3
Modeled from a British 2-speaker combo amplifier.
Tweed Combo 1-3
Modeled from an American, 1950's era, 2-speaker combo amplifier.
2 x 12 Combo
Modeled from an American, 1960's era, 2-speaker combo amplifier.
4 x 12 Combo
Modeled from an American, 1960's era, 4-speaker amplifier set.
Metal Stack 1 & 2
Modeled from a modern era, power amplifier stack.
Stereo Delays - 100, 250, 500, 750, 1500
Stereo Delays (opóźnienia stereo) to prawdziwe linie opóźnienia stereo, w których kanały lewy i prawy są
trzymane całkowicie oddzielnie. Liczba delay odnosi się do maksymalnego czasu opóźnienia, które może być
wytworzone na liniach opóźnienia. Pięć różnych długości, od 100ms do 1,5 sekundy pozwalają na stworzenie
najwydajniejszego użycia zasobów pamięci efektu.
Ponieważ kanały lewy i prawy mogą mieć różne czasy opóźnienia, możesz utworzyć efekty zmiany panoramy
poprzez ustawienie jednego opóźnienia dłuższego niż drugiego. Bardzo krótkie czasy opóźnienia w połączeniu z
dużymi ilościami sprzężenia zwrotnego mogą być użyte do stworzenia efektów dźwięku robotów. Poprzez użycie
dłuższych opóźnień stereo możesz „nałożyć” (overdub) linie muzyczne jedna na drugiej z włączoną funkcją
sprzężenia zwrotnego.
79
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Parametr
Opis
Left Delay Time (lewe
opóźnienie)
Ustawia długość opóźnienia dla lewego kanału w milisekundach.
Right Delay Time (prawe
opóźnienie)
Ustawia długość opóźnienia dla prawego kanału w milisekundach.
Delay Time (L & R)
Stereo Delay 100
Stereo Delay 250
Stereo Delay 550
Stereo Delay 750
Stereo Delay 1500
.01ms. minimalna wartość zmiany)
Zakres: 1 millisecond do 100 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 250 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 550 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 750 milliseconds
Zakres: 1 millisecond do 1.5 seconds
Feedback
(sprzężenie zwrotne)
Ustawia ilość opóźnionego sygnału, który będzie ponownie przechodził przez linię delay.
Zakres: 0% do 100%.
High Freq. Rolloff
Wytłumia wysokie częstotliwości na ścieżce sprzężenia zwrotnego.
Zakres: 0% do 100%
Stereo Reverb – pogłos stereo
Pogłos to symulacja naturalnej przestrzeni, jak pokój czy korytarz. Algorytm stereo reverb został zaprojektowany
do symulacji różnych korytarzy, pokojów.
Czas Decay określa, po jakim czasie dźwięk odbity ma zaniknąć. Poniższy diagram pokazuje uogólnioną
obwiednie pogłosu.
80
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Po krótkich okresach pre-delay, echa od najbliższych ścian lub sufitu są słyszalne. Te pierwsze echa, lub
pierwsze odbicia (Early Reflection), bardzo różnią się w zależności od typu pomieszczenia. Czasami po
zakończeniu się ciągu pierwszych odbić, rozpoczyna się aktualny pogłos (Gęsta chmura odbić od ścian), i zanika
zgodnie z czasem ustawionym przez parametr Decay Time. Parametr Reverberance reguluje gęstość i zlewanie
się pierwszych odbić oraz i chmury odbić.
Energia wysokich częstotliwości ma tendencje do zanikania jako pierwsza, kiedy dźwięk rozprasza się po
pokoju. High Frequency Decay Factor reguluje czas potrzebny na zaniknięcie energii wysokich częstotliwości i
stąd zmiana charakterystyk pomieszczenia. Pomieszczenia z łagodnymi, twardymi powierzchniami są bardziej
odbijające i mają niższe tłumienie wysokich częstotliwości. Pomieszczenia wypełnione w materiały absorbujące
dźwięk, jak firany czy ludzie, mają większe tłumienie wysokich częstotliwości.
Parametr Low Frequency Decay Factor reguluje czas potrzebny na zanik niskich częstotliwości.
Parametr
Opis
Decay Time (czas zanikania)
Ustawia długość Late Reverb. Zakres 1.5 do 30 sekund.
Early Reflections Level
(poziom pierwszych odbić)
Ustawia głośność pierwszych odbić. Zakres: 0% do 100%
Early/Late Reverb Bal
Reguluje balans pomiędzy pierwszymi odbiciami a późniejszym pogłosem. Zakres: 0% do
100%
Late Reverb Delay
(opóźnienie późnych odbić)
Ustawia czas pomiędzy pierwszymi odbiciami a nadejściem chmury późniejszego pogłosu.
Zakres: 1ms do 350ms
Diffusion
(rozpraszanie)
Ustawia ilość rozpraszania się chmury późniejszego pogłosu. Zakres: 0% do 100%
High Freq. Damping
(tłumienie wysokich
częstotliwości)
Ustawia stopień, z jakim będą zanikały wysokie częstotliwości. Zakres –10.0 do +3.0
damping factor
Low Freq. Damping
(tłumienie niskich
częstotliwości)
Ustawia stopień, z jakim będą zanikały niskie częstotliwości. Zakres –10.0 do +3.0 damping
factor
81
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Vocal Morpher
Ten unikatowy efekt pozwala ci na wybranie dwóch fonemów wokalnych i zrobienie między nimi płynnego
przyjścia z użyciem LFO. Fonemy są spółgłoskami i samogłoskami, których używamy w wyraźnej mowie i te
dźwięki są bardzo wyraźne. Dostępnych jest 30 różnych fonem, które mogą mieć zwiększaną lub obniżaną
wysokość tonu dla jeszcze większej liczby efektów.
Aby użyć Vocal Morpher, wybierz po prostu Phoneme A i Phoneme B z listy 30-stu. Teraz LFO automatycznie
dokona przejścia w tył i wprzód pomiędzy dwiema wybranymi fonemami., tworząc interesujące artykulacje
wokalne. Stopień LFO można regulować, więc możesz wybierać pomiędzy waveformami Sine (sinusoidalnymi),
Triangle (trójkątnymi) oraz Sawtooth (piłokształtnymi). Fale sinusoidalne i trójkątne przechodzą delikatnie. Fala
piłokształtna przechodzi powoli, następnie gwałtownie się wraca.
Kiedy częstotliwość fonem A i B jest przesuwana w górę lub w dół, może zostać stworzony całkiem nowy efekt.
Te kontrolki częstotliwości mogą być także użyte do strojenia częstotliwości fonemy do zakresu dźwięku, który
przetwarzasz.
Lista dostępnych fonem
A
E
I
O
U
AA
AE
AH
AO
EH
ER
IH
IY
UH
UW
B
D
F
G
J
K
L
M
N
P
R
S
T
V
Z
Parametr
Phoneme A
Opis
Wybierz którąś z dostępnych fonem dla fonemy A.
82
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Phoneme A
Tuning
Dopasowuje częstotliwość fonemy A 2 oktawy w górę lub w dół w przedziałach półtonowych. Zakres: -24
semitones (półton) do +24 semitones
Phoneme B
Wybierz którąś z dostępnych fonem dla fonemy B.
Phoneme B
Tuning
Dopasowuje częstotliwość fonemy B 2 oktawy w górę lub w dół w przedziałach półtonowych. Zakres: -24
semitones (półton) do +24 semitones
LFO Rate
Reguluje, jak szybko fonemy przechodzą jedna w drugą i z powrotem. Zakres: .01Hz do 10Hz.
LFO Waveform
Selects the waveform for the morph: Sinusoid, Triangle, Sawtooth Wybiera waveform dla przejścia:
Sinusoidalny, Trójkątny i Piłokształtny
E-MU PowerFX
Sprzętowo wspierane efekty Cyfrowego Systemu Dźwiękowego E-MU mogą być także użyte
jako inserty VST w Cubase. E-MU PowerFX pozwala na korzystanie z efektów PatchMix
DSP w Cubase, bez obciążania procesora CPU.
Efekty PowerFX nie
są dostępne na
96kHz i 192kHz.
E-MU PowerFX posiada elegancką technologię wyrównywania czasu, która automatycznie
rekompensuje latencję systemowe i zapewnia właściwą synchronizację dźwięku w łańcuchu VST (jeśli aplikacje
host obsługują tę cechę).
83
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Parametr
Opis
PowerFX On/Off
Włącza lub omija PowerFX.
FX Palette
Wybiera pojedynczy efekt „Core” lub Multi- Efekt
Signal Present LEDs
Te indykatory zmieniają kolor na niebieski aby pokazać obecność sygnałów wejściowych i
wyjściowych.
FX Parameters
Wybiera żądany efekt w centralnej sekcji insertów, a następnie reguluje wet/dry mix i parametry
dla efektu.
FX Presets (gotowe
ustawienia efektów)
Wybierz tutaj z listy wstępnie zaprogramowanych presetów efektów
Preset Editing (edycja
presetów)
Kliknij tutaj, aby zapisać, usunąć, zmienić nazwę, lub nadpisać efekt użytkownika.
Menu preferences pozwala na:
· Włączać lub wyłączać podpowiedzi do narzędzi
· Extra Buffers Sprawdź to pole, jeśli występuje „jąkanie” podczas używania PowerFX w twojej
Preferences (właściwości)
aplikacji VST Host. Ten kwadrat powinien być zaznaczony przy użyciu Fruity Loops.
· Render Mode - Wywołuje renderowanie w aplikacjach, które nie obsługują renderowania w
czasie rzeczywistym (Wave Lab, SoundForge).
Aby skonfigurować i używać E-MU PowerFX:
Używanie każdego innego sterownika niż „E-MU ASIO” może wytwarzać niepożądane rezultaty przy korzystaniu z
E-MU PowerFX.
Ustawienie Cubase lub Cubasis
Uruchom Cubase lub Cubasis.
1.
Wstaw E-MU PowerFX w lokalizację Inserta lub Auz Send w Cubase (idź do foldera EMU w
VST plug-ins).
2.
Naciśnij przycisk Effect Edit w Cubase, aby wywołać okno E-MU PowerFX plug-in.
E-MU PowerFX
3.
4.
Naciśnij czerwony przycisk (zaświeć go) aby włączyć E-MU Power FX. Zaświecą się niebieskie
indykatory „Signal Present”, jeśli E-MU PowerFX prawidłowo kierowane w signal path.
Przeciągnij żądane efekty z palety efektów do środka panela Insert Strip
84
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
5.
Kliknij na efekcie, który chcesz edytować w środku Insert Strip (będzie podświetlony na żółto),
następnie doreguluj parametry efektów w prawej stronie okna.
6.
Możesz także wybrać lub edytować User Presets (presety użytkownika) z sekcji poniżej
parametrów FX.
Delay Compensation
Jeśli używasz Cubase VST 5.1, będziesz musiał wstawić E-Delay Compensator do jakichś ścieżek audio, aby
były one wyrównane w czasie.
Po prostu wstaw E-Delay Compensator plug-in do tej samej lokalizacji inserta, której użyłeś dla E-MU
PowerFX na którejś z pozostałych ścieżek audio.
Automatyzacja E-MU PowerFX
E-MU PowerFX może być automatyzowany w Cubase (lub innym programie nagrywającym) podobnie jak
każdy inny efekt VST. Kiedy w Cubase aktywne jest „Write Automation”, zmiany kontrolek zrobione w oknie
PowerFX podczas odtwarzania będą nagrane na specjalnej ścieżce „Audio Mix” zlokalizowanej na dole okna
Arrange. Kiedy aktywne jest „Automation Read”, nagrane zmiany kontrolek będą odtwarzane.
Aby nagrać zmiany parametrów PowerFX w Cubase VST
Nagrywanie ścieżki w Cubase używając E-MU PowerFX jako Channel Insert.
1.
Dodaj E-MU PowerFX jako Channel Insert
2.
Przewiń piosenkę wstecz i włącz „Automation Write” przez wciśnięcie przysisku WRITE w VST
Channel Mixer, zaświecając go.
3.
Przysuń okno E-MU PowerFX na wierzch i wybierz efekt, który chcesz automatyzować. Parametry
efektu pojawią się w ekranie TV. Upewnij się, że świeci się czerwony przycisk „On”.
4.
Naciśnij przycisk Play w przyciskach sterowania w Cubase. Piosenka zacznie być odtwarzana.
5.
Reguluj kontrolki E-MU PowerFX, aby uzyskać pożądany efekt. Przewiń piosenkę wstecz, kiedy
skończysz.
6.
Wyłącz „Automation Write” i włącz „Automation Read”. Odtwórz piosenkę aby usłyszeć i
zobaczyć zmiany.
Kiedy nagrałeś już automatyzację, nie usuwaj ani nie przenoś efektów z panelu Insert. To może spowodować
nieprzewidziane zachowanie.
6.
7.
Aby edytować Automatyzację, najpierw włącz "Automation Write" i "Automation Read"
naciśnij Play. Cubase zacznie nadpisywać piosenkę kiedy tylko zmienisz kontrolkę.
i
Jeśli nie podobają ci się rezultaty i chcesz spróbować ponownie, przejdź do dołu okna Arrange,
wybierz ścieżkę „Audio Mix” i wciśnij klawisz „Delete”.
85
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Nota: To wymazuje całą ścieżkę kontrolną z każdą automatyzacją. Szczegóły znajdziesz w
instrukcji obsługi do Cubase.
Wykres kompatybilności E-MU PowerFX
Nazwa programu
Kompatybilny?
Steinberg Cubase VST 5.1
Yes (tak)
Steinberg Cubase SX 1
Yes
Nota
Instrument Freeze triggers error if
not in render mode.
Render Extra Buffers
Off
Off
Off
Off
Off
Off
Steinberg Cubase SX 2
Yes
Steinberg Cubase LE
Yes
Off
Off
Steinberg Cubase SL
Yes
Off
Off
Steinberg WaveLab 4
Yes
On
Off
Steinberg WaveLab Lite (ver 4) Yes
On
Off
On
Either
Pops & clicks may occur.
(Try 8 buffers at 1024)
Steinberg WaveLab 5
No (nie)
Sony Acid 4
Yes
On
Off
Sony Vegas 5
Yes
On
Off
Sony SoundForge 7
No
Power FX crashes when launched.
On
Off
Adobe Audition 1.5
No
Audio distortion & immediate lockup.
Any
Any
FruityLoops Studio 4.5
Yes
Off
On
Abelton Live 3.5
No
Distortion when FX parameters are changed. On
Off
Cakewalk Sonar 3
Yes
Off
Off
Przesyłanie Audio z E-MU PowerFX
Przesyłanie (czasami nazywane Eksportowaniem) jest procesem zmiksowywania (mixdown) przeprowadzanym
przez aplikację host, która tworzy nowy cyfrowy plik audio z wielościeżkowej piosenki. Przesyłanie (rendering)
pozwala na dosłownie nieograniczoną liczbę efektów VST do użycia, ponieważ przetwarzanie dźwięku nie jest
wykonywane w czasie rzeczywistym.
E-MU PowerFX i efekty PatchMix DSP są procesami czasu rzeczywistego. Kiedy E-MU PowerFX są użyte
podczas renderowania dźwięku, proces renderowania musi przebiegać z szybkością czasu rzeczywistego.
Niektóre aplikacje host nie zostały skonstruowane do obsługi renderowania w czasie rzeczywistym i to może
powodować problemy. E-MU PowerFX może być używane z tymi aplikacjami, jeśli będziesz się trzymał
następujących wskazówek.
Ogólne wskazówki na temat przesyłania z użyciem PowerFX
•
Jeśli wyskakuje komunikat o błędzie, zwiększ ustawienie „ASIO Buffer Latency” znajdujące się w
oknie dialogowym Device Setup. W zależności od konfiguracji, być może będziesz musiał
zwiększyć lub zmniejszyć ustawienie Buffer Latency, aby znaleźć działające ustawienie.
86
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
•
Zamiast renderować z E-MU Power FX, zrzuć ścieżki przetworzone przez E-MU PowerFX to
innej ścieżki w czasie rzeczywistym.
•
Zaznacz „Realtime Render” w polu dialogowym Render kiedy używasz Cubase SX2 lub Cubase
SL2. To ustawienie powinno dać najlepsze rezultaty.
Wskazówki na temat użycia trybu Freeze Mode w Cubase SX2
•
Zrób długości projektów tak krótkie jak to możliwe. Freeze zawsze renderuje całą długość
projektu, nawet jeśli renderowana ścieżka MIDI jest krótka.
•
Co jakiś czas pomijaj (bypass) E-MU PowerFX (i każdy inny efekt) nawet podczas operacji
„Freeze” na innej ścieżce.
Użycie E-MU PowerFX z WaveLab i SoundForge
Jąkanie w dźwięku może występować podczas Renderowania w SoundForge lub każdej wersji Steinberg
WaveLab. Ten problem jest spowodowany przez nieciągłości w paru pierwszych buforach, gdyż są one
napędzane przez WaveLab do E-MU PowerFX. Ten problem może być wyeliminowany przez następujące
czynności:
•
Zaznacz kwadrat „Render Mode” we właściwościach E-MU PowerFX.
•
Zalecamy używanie sterowników MME/WAVE E-DSP Wave [xxxx] tylko.
•
Zredukuj „Buffer Size” w oknie dialogowym WaveLab, Audio Preferences. To przesuwa jąkanie
do początku pliku.
•
Dodaj ciszę to początku (i/lub końca) twojego pliku audio (od 0.5 do kilku sekund, w zależności
od pliku). Ta czynność powoduje występowanie nieciągłości bufora przed rozpoczęciem piosenki.
E-MU VST E-Wire
E-Wire jest specjalnym mostkiem VST/ASIO, który pozwala ci kierować dźwięk cyfrowy przez ASIO do
PatchMix i znów z powrotem.
E-Wire VST ma w sobie inteligentną technologię wyrównywania czasu, która automatycznie kompensuje
latencje systemu i zapewnia właściwą synchronizację dźwięku w całym łańcuchu VST. Dodatkowo, E-Wire
pozwala także na wstawianie zewnętrznych urządzeń audio do środowiska VST.
Uwaga: Łatwiej jest używać E-MU PowerFX zamiast E-Wire, kiedy chcesz używać sprzętowych efektów.
(E-Wire był prekursorem E-MU PowerFX.) Jednak E-Wire może być bardzo użyteczny ponieważ pozwala na
kierowanie insertów VST lub Send’ów do fizycznych wejść i wyjść przez PatchMix DSP.
E-Wire ma 3 główne komponenty:
•
Plug-in VST, który obsługuje kierowanie audio do PatchMix DSP.
•
Panel mixera ASIO w PatchMix DSP skonfigurowany do kierowania dźwięku do plug-in’u EWire. Po prostu upuść efekty, które chcesz użyć w tym panelu.
87
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
•
Dla hostów nie obsługujących automatycznej kompensacji opóźnień, można wstawić manualny
plug-in delay-compensation do ścieżek Cubase lub kanałów nie używających E-Wire, aby
skompensować opóźnienia ASIO.
Poniższy diagram może dać ci lepsze pojęcie na temat działania E-Wire:
E-Wire łata lukę pomiędzy wejściami/wyjściami fizycznymi a światem VST. Plug-in E-Wire VST wysyła dźwięk
do panelu zawierającego żądany efekt. ASIO Send kieruje ten dźwięk z powrotem do E-Wire VST.
Aby ustawić i użyć E-Wire:
Ustawienia PatchMix DSP
Otwórz aplikacje PatchMix DSP.
1.
Wstaw panel miksera ASIO Input do PatchMix DSP. (Alternatywnie, możesz wybrać „New
Session”, „E-Wire Example” i przeskoczyć do kroku 6.)
2.
Wycisz (mute) ten panel lub przesuń suwak całkowicie w dół.
3.
Wstaw plug-in ASIO Send do jednego z insertów w twoim panelu ASIO.
4.
Nazwij swój panel ASIO jako panel E-Wire.
5.
Wstaw żądane efekty PatchMix DSP do slotów powyżej ASIO Send.
88
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
6.
Zapisz sesję.
Ustawienia Cubase
1.
Uruchom Cubase.
2.
Wstaw E-Wire VST w lokalizację Insert lub Aux Send w Cubase.
3.
Edytuj plug-in E-Wire i aktywuj plug-in przez przyciśnięcie czerwonego przycisku.
4.
Ustaw ASIO Send i Return w plug-in’ie E-Wire, aby pasował do panelu, który ustawiłeś dla EWire.
5.
Gotowe.
E-Delay Compensator
Kiedy dźwięk jest przesyłany tam i z powrotem pomiędzy aplikacjami VST host i urządzeniem E-MU, w
strumieniach audio występuje opóźnienie. Normalnie, do opóźnienie jest rekompensowane automatycznie przez
aplikacje host, ale nie wszystkie aplikacje VST obsługują tą automatyczną kompensację.
Host będzie obsługiwał plug-in delay compensation PowerFX i E-Wire, jeśli obsługuje on cechę SetInitialDelay
specyfikacji VST 2.0.
Obecnie automatyczna kompensacja opóźnienia jest obsługiwana przez rodzinę Steinberg 2.0 (Nuendo 2.x,
Cubase SX 2.0, Cubase LE 2.0), Magix Samplitude 7.x i Sonar (używając Cakewalk VST adapter 4.4.1), ale nie
przez Cubase VST 5.1 i Cubasis.
Plug-in E-Delay Compensator jest używany do manualnej kompensacji opóźnienia transferu dla hostów nie
obsługujących plug-in’u delay compensation.
Plug-in E-Delay Compensator jest używany do opóźniania ścieżek „dry” (bez insertów efektowych PowerFX lub
E-Wire), lub kanałów pomocniczych (send). Dodaj plug-in E-Delay Compensator do każdej ścieżki lub send’a,
aby ją wyrównać w czasie.
89
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Użycie E-Delay Compensator
Dla aplikacji host, które nie obsługują automatycznej kompensacji
opóźnienia.
1. E-Delay Compensator powinien być używany, kiedy
nieprzetworzone ścieżki audio są odtwarzane obok ścieżek
używających plug-in’u E-Wire.
2. Po prostu wstaw E-Delay Compensator do każdej ścieżki,
która nie uzywa E-Wire send.
E-Delay Units Parameter – parametr Units
Wartość Units w oknie dialogowym E-Delay powinna być ustawiona na liczbę, ile razy wysyłasz ASIO do
miksera PatchMix DSP i z powrotem do jednej ścieżki. Łańcuch z jednym insertem PowerFX z obojętnie jaką
liczbą efektów wymaga tylko jednej jednostki delay, ponieważ jest tu tylko jedno przejście drogi do urządzenia i
z powrotem. Jeśli używasz dwóch insertów Cubase na ścieżce używającej PowerFX lub E-Wire, powinieneś
ustawić ten parametr na 2 na wszystkich pozostałych ścieżkach audio. Każde przejście drogi do PatchMix DSP i
z powrotem do Cubase to jedna jednostka (unit).
90
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Ponieważ ścieżka 1 (track 1) używa dwóch insertów PowerFX/E-Wire, opóźnienie pozostałych ścieżek musi być
równe 2. Track 2 ma 1 insert PowerFX/E-Wire, więc dodajemy jedną jednostkę E-Delay, aby ją wyrównać.
Track 3 nie używa insertów, więc potrzebne są tu 2 jednostki E-Delay.
Grupowanie ścieżek
Kiedy kilka ścieżek wymaga zastosowania E-Delay Compensation, możesz wysłać wyjście każdej ze ścieżek do
grupy lub bus’a i użyć jednego E-Delay Compensator na wyjściu tej grupy lub bus’a.
•
E-MU Digital Audio System i PatchMix DSP musza być zainstalowane.
•
E-Wire jest kompatybilny z Cubase SX/SL/LE, Cubase VST, Wavelab i Cakewalk Sonar
(przez DirectX-VST adapter).
6 – Używanie wysokich częstotliwości próbkowania
Przegląd
Podczas pracy na próbkowaniu 176.4k i 192k, funkcjonalność miksera i liczba kanałów
wejściowych/wyjściowych jest zredukowana. Te zmiany są wypisane w poniższych tabelach. Wszystkie wejścia i
wyjścia S/PDIF są niedostępne na 192kHz. Liczba kanałów ADAT przy 88k/96k i 176/192kHz jest także
ograniczona (zgodnie z ograniczeniem szerokości pasma komponentów optycznych).
Na próbkowaniach 88.2k, 96kHz, 176.4kHz i 192kHz:
91
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Procesory efektów są niedostępne. (Wyjściowe sends & returns są wciąż
dostępne.)
Na 192kHz światłowód ADAT jest ograniczony do 2 kanałów, a na 96kHz
·
– do 4 kanałów.
Kanały ASIO są ograniczone do 8 stereofonicznych kanałów ASIO na
88k/96k, i 4 stereofoniczne kanały ASIO na 176k/192k.
Na 176.4kHz i 192kHz liczba fizycznych wejść i wyjść jest także
·
ograniczona
·
Optyczny interfejs ADAT został oryginalnie zaprojektowany do przenoszenia 8 kanałów na próbkowaniu 48kHz.
Używamy standardu Sonorus® S/MUX do kodowania dźwięku z wyższymi próbkowaniami do światłowodu
ADAT. W tym multipleksowym schemacie, dwa kanały ADAT są używane do przenoszenia strumieni 192kHz, a
cztery kanały ADAT są używane do przenoszenia strumieni 88.2k / 96kHz. Aby używać interfejsu ADAT na
tych próbkowaniach, musisz mieć urządzenie obsługujące standard Sonorus S/MUX.
System E-MU 1616 na 176kHz lub 192kHz
Przy próbkowaniu 176.4kHz i 192kHz masz 4 wejścia i 10 wyjść (kanały).
To są trzy możliwe konfiguracje wejść podczas używania E-MU 1616 na tych próbkowaniach
1. Zachowaj wszystkie analogowe I/O, ale strać S/PDIF
2. Zachowaj wszystkie analogowe I/O, ale strać ADAT
3. Zachowaj S/PDIF i ADAT, ale strać Line Inputs (wejścia liniowe) 2L/2R i wyjścia liniowe 3L/3R.
Wybieranie Sesji 176/192k
Te trzy możliwe konfiguracje we/wy są dostępne poprzez wybranie szablonu sesji zawierającej żądaną
konfigurację I/O w oknie New Session.
1. Wybierz New Session.
2. Wybierz zakładkę 176k / 192k
3. Wybierz szablon odpowiadający twoim potrzebom.
92
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
93
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
94
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
WDM Recording and Playback – nagrywanie i odtwarzanie WDM
Nagrywanie i odtwarzanie WDM jest obsługiwane na wszystkich próbkowaniach PatchMix DSP. Zachowanie
tego sterownika w odniesieniu do próbkowania PatchMix jest opisane poniżej.
Kiedy PatchMix i zawartość WDM audio (Plik .WAV, ustawienie w WaveLab, itd.) są uruchomione razem na
tym samym próbkowaniu, oraz kiedy panel Wave lub send jest obecny w konfiguracji miksera PatchMix, dźwięk
WDM będzie odtwarzany lub nagrywany „bit accurate” (zgodnie z bitami) bez konwersji próbkowania lub
obcinania bitów.
Kiedy uruchomimy PatchMix na 44/48kHz, jeśli będzie niezgodność pomiędzy próbkowaniem odtwarzania
dźwięku WDM i PatchMix, zostanie przeprowadzona konwersja próbkowania, tak aby dźwięk WDM był zawsze
słyszany lub nagrywany. Także dźwięk o niestandardowym próbkowaniu będzie obcięty do 16-bit.
Kiedy PatchMix DSP jest uruchomiony na 88.2k, 96kHz, 176.4kHz lub 192kHz, nagrywanie lub odtwarzanie
dźwięku WDM musi być uruchomione na tym samym próbkowaniu co PatchMix. Jeśli próbkowania nie są
zgodne, nie będzie odtwarzanego ani nagrywanego dźwięku. Nie będzie wykonywanej żadnej konwersji
próbkowania.
95
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
7 – Specyfikacja techniczna
Spe cification s: 1616 m PCIe System
GEN E R A L
Sa mple Rates 44.1 kHz. 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz from internal crystal
Accepts externally supplied clock from S/PDIF or ADAT
Bit Depth 16 or 24-bits
Hardw are DSP 100MIPs custom audio DSP.
Zero-latency direct hardware monitoring with effects
Converters & OpAmp s ADC - AK5394 (AKM)
DAC - CS4398 (Cirrus Logic)
OpAmp - NJM2068M, NJM2122, NJM2082 (JRC)
WD M Drivers 2-in/8-out at 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
2-in/4-out at 176.4kHz & 192kHz
MicroDo c k m Power Use .32A @ +48VDC 15.4 Watts
ANAL O G LIN E INPU T S
Type Servo-balanced, DC- coupled, low-noise input circuitry
Level (software selectable) Professional: 18 dBV maximum (balanced)
Consumer: 6 dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e 20 Hz - 20 kHz, +0.0/-0.03 db
THD + N -110 dB (.0003%) (-1 dBFS, 20kHz BW)
SN R 120 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range 120 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Channel Cros st al k -120 dB, (1 kHz)
Commo n- mode Rejection -79 dB at 60Hz
Input Impedance 10K ohm
ANAL O G LIN E OUTP U T S
Type Balanced, low-noise, 2-pole low-pass differential filter,
AC-coupled
Level (software selectable) Professional: 18 dBV maximum (balanced)
Consumer: 6 dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e 20 Hz - 20 kHz, +0.0/-0.03 dB
THD + N -105 dB (.0005%) (-1dBFS, 20kHz BW)
SN R 120 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range 120 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Stereo Cros s t al k < -115 dB, 1kHz
Output Impedan ce 560 ohms
96
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
MI C PRE A M P/LI N E INP U T
HI- Z LINE INP U T
Gain Range: -15 to +51 dB
Max Level: 19 dbV (21.2 dBu)
THD+N: -105 dB (.00056%), -1 dBFS, 20kHz BW
SN R: 118 dB, (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range: 118 dB, (A-weighted, 20kHz BW)
Cros s t al k: Minimum Gain: -140 dB (1kHz)
Maximum Gain: -80 dB (1kHz)
Frequency Respon s e: +0.10/-0.00 dB, 20 Hz - 20 kHz
Input Impedance: 1M ohm
CM R R: -44 dB (60Hz)
MIC R O P H O N E PRE A M P
Gain Range: -1.3 to +65 dB
Max Level: -5.6 dbV (7.8 dBu)
THD+N: Min Gain: -112dB (.00025%), (1kHz, -1 dBFS, 20kHz BW)
40dB Gain: -96dB (.0015%)
60dB Gain: -75dB (.017%)
SN R: 119 dB (A-weighted, min. gain)
Frequency Respon s e: 20 Hz - 20 kHz ±0.08 dB (20Hz - 20kHz, gain +40dB)
Input Impedance: 1.5 Kohm
CM R R: -95 dB (60Hz, 35 dB gain, -1 dBFS)
Cros s t al k: -100 dB (1 kHz, 40 dB gain, -1 dBFS)
HEAD P H O N E S
Frequency Respon s e: +0.0/-0.07 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: (1 kHz, max. level) 24 ohm load: -85 dB (0.018%)
600 ohm load: -94 dB (0.002%)
SN R: 118 dB (A-weighted)
Dynami c Range: 118.5 dB (A-weighted)
Stereo Cros s t al k: 24 ohm load: < -43 dB (1kHz at 0 dBFS)
600 ohm load: < -100 dB (1kHz at 0 dBFS)
Max Output Power: 100 mW (24 Ω load)
Output Impedan ce: 22 ohms
Gain Range: 85 dB
CAR D HEA D P H O N E AMP
Frequency Respon s e: +0.05/-0.0 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: 24 ohm load: -80 dB (0.01%)
65 ohm load: -85 dB (0.0056%)
600 ohm load: -96 dB (0.0016%)
SN R: 116 dB (A-weighted, 22kHz BW)
Dynami c Range: 116 dB (A-weighted, 22kHz BW)
97
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Stereo Cros s t al k: -99 dB (1kHz at -1 dBFS, 660 ohm load)
Max Output Power: 50 mW (24 Ω load)
Output Impedan ce: 22 ohms
TURN T A B L E INPU T RIAA equalized phono input
Frequency Respon s e: +/-0.5 dB, 50 Hz - 20 kHz
Deviation from RIAA +0.2/-0.3 dB (50Hz to 15kHz)
THD+N: -92 dB (.0025%) (20kHz BW, unbalanced)
SN R: 107 dB (A-wt, 20kHz BW)
Stereo Cros s t al k: < -80 dB (1kHz at -1 dBFS)
Maxi mum Level: Professional: 60 mV RMS
Consumer: 15 mV RMS
Input Capa citance: 220 pF
Input Impedance: 47K ohm
DIGIT A L I/O
S/PDIF • 2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
• 2 in/2 out optical (software switchable with ADAT)
• AES/EBU or S/PDIF (switchable under software control)
ADAT • 8 channels, 24-bit @ 44.1/48 kHz
• 4 channels, 24-bit @ 96 kHz
• 2 channels, 24-bit @ 192 kHz
MID I 2 MIDI in, 2 MIDI out
SY N C H R O N I Z A T I O N
Internal Crystal Sync: 44.1kHz, 48 kHz, 88.2kHz, 96 kHz, 176.4kHz, 192 kHz
ADAT, S/PDIF (optical or coaxial)
RM S JITTE R @ 44.1K
(Measured via Audio Precision 2)
SRSync SourceRM S jitter in picoseconds
44.1 kHz internal Crystal 596ps
44.1 kHz Optical Input 795ps
Spe cification s: 1616 PCIe System
GEN E R A L
Sa mple Rates 44.1 kHz. 48 kHz, 88.2kHz, 96 kHz, 176.4kHz & 192 kHz
from internal crystal.
Accepts externally supplied clock from S/PDIF or ADAT
Bit Depth 16 or 24-bits
Hardw are DSP 100MIPs custom audio DSP.
Zero-latency direct hardware monitoring with effects
Converters & OpAmp s ADC - PCM1804 (TI)
DAC - CS4392 (Cirrus Logic)
OpAmp - NJM2068M, NJM2122, NJM2082 (JRC)
WD M Drivers 2-in/8-out at 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
2-in/4-out at 176.4kHz & 192kHz
MicroDo c k Power Use .20A @ +48VDC 10 Watts
ANAL O G LIN E INPU T S
98
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Type Servo-balanced, DC- coupled, low-noise input circuitry
Level (software selectable) Professional: 18 dBV maximum (balanced)
Consumer: 6 dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e 20 Hz - 20 kHz, +0.05/-0.05 db
THD + N -102 dB (.0007%) -1 dBFS, 20kHz BW
SN R 110 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range 110 dB (A-weighted, 20kHz SPCL)
Channel Cros st al k < -120 dB, (1 kHz)
Commo n- mode Rejection -50 dB at 60Hz
Input Impedance 10K ohm
ANAL O G LIN E OUTP U T S
Type Balanced, low-noise, 2-pole low-pass differential filter,
AC-coupled
Level (software selectable) Professional: 18 dBV maximum (balanced)
Consumer: 6 dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e 20 Hz - 20 kHz, +0.0/-0.08 dB
THD + N -98 dB (.0012%) (-1dBFS, 20kHz BW)
SN R 112 dB (A-weighted, 20kHz BW SPCL)
Dynami c Range 112 dB (A-weighted, 20kHz SPCL)
Stereo Cros s t al k < -115 dB, 1kHz
Output Impedan ce 560 ohms
MI C PRE A M P/LI N E INP U T
HI- Z LINE INP U T
Gain Range: -15 dB to +51 dB
Max Level: 19.5 dbV
THD+N: -101 dB (.0009%), -1 dBFS, 20kHz BW
SN R: 110 dB, (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range: 110 dB, (A-weighted, 20kHz BW)
Cros s t al k: Minimum Gain: -140 dB (1kHz)
Maximum Gain: -80 dB (1kHz)
Frequency Respon s e: +0.0/-0.06 dB, 20 Hz - 20 kHz
Input Impedance: 1M ohm
CM R R: -75 dB (60Hz)
MIC R O P H O N E PRE A M P
Gain Range: -2 dB to +64 dB
Max Level: -6.5 dbV
THD+N: Min Gain: -102 dB (.0008%), (1kHz, -1 dBFS, 20kHz BW)
40dB Gain: -91dB (.0029%)
60dB Gain: -69 dB (.035%)
SN R: 110 dB (A-weighted, min. gain)
Frequency Respon s e: 20 Hz - 20 kHz ±0.08 dB (20Hz - 20kHz, gain +40dB)
Input Impedance: 1.5 Kohm
CM R R: -67 dB (60Hz, 35 dB gain, -1 dBFS)
99
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
Cros s t al k: -100 dB (1 kHz, 40 dB gain, -1 dBFS)
HEAD P H O N E AM P
Frequency Respon s e: +0.0/-0.07 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: (1 kHz, max. level) 24 ohm load: -80 dB (0.01%)
600 ohm load: -94 dB (0.002%)
SN R: 112 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Dynami c Range: 112 dB (A-weighted, 20kHz BW)
Stereo Cros s t al k: 24 ohm load: < -43 dB (1kHz at 0 dBFS)
600 ohm load: < -90 dB (1kHz at 0 dBFS)
Max Output Power: 100 mW (24 Ω load)
Output Impedan ce: 22 ohms
Gain Range: 85 dB
CAR D HEA D P H O N E AMP
Frequency Respon s e: +0.05/-0.0 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD+N: 24 ohm load: -80 dB (0.01%)
65 ohm load: -85 dB (0.0056%)
600 ohm load: -96 dB (0.0016%)
SN R: 116 dB (A-weighted, 22kHz BW)
Dynami c Range: 116 dB (A-weighted, 22kHz BW)
Stereo Cros s t al k: -99 dB (1kHz at -1 dBFS, 660 ohm load)
Max Output Power: 50 mW (24 Ω load)
Output Impedan ce: 22 ohms
TURN T A B L E INPU T RIAA equalized phono input
Frequency Respon s e: +/-0.5 dB, 50 Hz - 20 kHz
Deviation from RIAA +0.2/-0.3 dB (50Hz to 15kHz)
THD+N: -90 dB (.003%) (20kHz BW, unbalanced)
SN R: 96 dB (A-wt, 20kHz BW)
Stereo Cros s t al k: < -80 dB (1kHz at -1 dBFS)
Maxi mum Level: Professional: 60 mV RMS
Consumer: 15 mV RMS
DIGIT A L I/O
S/PDIF • 2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
• 2 in/2 out optical (software switchable with ADAT)
• AES/EBU or S/PDIF (switchable under software control)
ADAT • 8 channels, 24-bit @ 44.1/48 kHz
• 4 channels, 24-bit @ 96 kHz
• 2 channels, 24-bit @ 192 kHz
MID I 2 MIDI in, 2 MIDI out
SY N C H R O N I Z A T I O N
Internal Crystal Sync: 44.1kHz, 48 kHz, 88.2kHz, 96 kHz, 176.4kHz, 192 kHz
ADAT, S/PDIF (optical or coaxial)
100
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
RM S JITTE R @ 44.1K
(Measured via Audio Precision 2)
SRSync SourceRM S jitter in picoseconds
44.1 kHz internal Crystal 596ps
44.1 kHz Optical Input 795ps
Spe cification s: 1212 m
PCIe
System
GEN E R A L
Sa mple Rates 44.1 kHz. 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4kHz, 192 kHz from
internal crystal. Externally supplied clock from S/PDIF, ADAT
(or word clock with optional Sync Card)
Bit Depth 16 or 24-bits
Hardw are DSP 100MIPs custom audio DSP.
PCIe Bus-Mastering DMA subsystem reduces CPU usage.
Zero-latency direct hardware monitoring with effects
Converters & OpAmp s ADC - AK5394 (AKM)
DAC - CS4398 (Cirrus Logic)
OpAmp - NJM2068M (JRC)
WD M Drivers 8 channels — operational at 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz,
96kHz, 176.4kHz & 192kHz
ANAL O G LIN E INPU T S
Type Servo-balanced, DC- coupled, low-noise input circuitry
Level (software selectable) Professional: +4 dBu nominal, 20 dBu maximum (balanced)
Consumer: -10 dBV nominal, 6 dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e +/- .05dB, 20 Hz - 20 kHz
THD + N -110 dB (.0003%) 1kHz at -1 dBFS
SN R 120 dB (A-weighted)
Dynami c Range 120 dB (A-weighted)
Channel Cros st al k < -115 dB, (1 kHz signal at -1 dBFS)
Commo n- mode Rejection > 40 dB at 60Hz
Input Impedance 10K ohm
ANAL O G LIN E OUTP U T S
Type Balanced, low-noise, 2-pole low-pass differential filter
Level (software selectable) Professional: +4dBu nominal, 20dBu (balanced)
Consumer: -10dBV nominal, 6dBV maximum (unbalanced)
Frequency Respon s e +0.0/-0.35 dB, 20 Hz - 20 kHz
THD + N -105 dB (.0006%) 1kHz signal at -1dBFS
SN R 120 dB (A-weighted)
Dynami c Range 120 dB (A-weighted)
Stereo Cros s t al k < -120 dB, 1kHz
Output Impedan ce 560 ohms
DIGIT A L I/O
S/PDIF • 2 in/2 out coaxial (transformer coupled)
• 2 in/3 out optical (software switchable with ADAT)
• AES/EBU or S/PDIF (switchable under software control)
101
EMU 1616m PCIe, 1616 PCIe, 1212m PCIe
SOUND IMPORT
ADAT • 8 channels, 24-bit @ 44.1/48 kHz
• 4 channels, 24-bit @ 96 kHz
• 2 channels, 24-bit @ 192 kHz
Firewire 400 IEEE 1394a port (6-pin)
Compatible with DV cameras or HDs
MID I 1 MIDI in, 1 MIDI out (16 channels)
SY N C H R O N I Z A T I O N
Internal Crystal Sync: 44.1kHz, 48 kHz, 88 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz
ADAT, S/PDIF (optical or coaxial)
Word Clock (sync card only) - (75 ohm termination,
switchable)
RM S JITTE R @ 44.1K
(Measured via Audio Precision 2)
SRSync SourceRM S jitter in picoseconds
44.1 kHz Internal Crystal 596ps
44.1 kHz Optical Input 795ps
Dimensions & Weight
MicroDo c k
MicroDo c k Weight: 2.27 lb / 1.03 kg
Dimensions: W : 7.25" H : 1.625" L : 7.75"
W : 184 mm H : 41 mm L : 196 mm
1010 PCIe Card
Weight: 0.30lb / 0.14kg
Dimensions: L : 6.7" / 170.2mm
0202 Daughter Card
Weight: 0.25lb / 0.10kg
Dimensions: L : 5.04" / 128mm
102
Download PDF

advertising