PRESIDENT | Tommy | Tommy ASC - President Electronics Poland Sp. z oo

TOMMY
Manuel d’utilisation / Manual del usuario
Owner’s manual / Instrukcja obsługi
Votre PRESIDENT TOMMY ASC en un coup d’œil
Your PRESIDENT TOMMY ASC at a glance
Un vistazo a vuestro PRESIDENT TOMMY ASC
Twój PRESIDENT TOMMY ASC
UWAGA!
ZANIM ZACZNIESZ UŻYTKOWAĆ RADIO, UWAŻAJ,
ABY NIE NADAWAĆ BEZ PODŁĄCZONEJ ANTENY
(PRZYŁĄCZE „B” NA TYLNEJ ŚCIANCE URZĄDZENIA),
ANI BEZ SPRAWDZENIA SWR ANTENY (WSPÓŁCZYNNIK
FALI STOJĄCEJ), W PRZECIWNYM RAZIE RYZYKUJESZ
ZNISZCZENIEM WZMACNIACZA MOCY, CO NIE JEST
OBJĘTE GWARANCJĄ.
URZĄDZENIE SPEŁNIA WYMAGANE PRAWEM NORMY!
ZOBACZ FUNKCJA „F” NA STRONIE 42 ORAZ TABELĘ KONFIGURACJI NA
STRONIE 50.
Polski
38
WAŻNE
Możliwość korzystania z CB Radia bez pozwolenia i opłat za użytkowanie określa ustawa z dnia
16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne poz. 1800 oraz Rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. poz. 972. W Polsce obowiązują identyczne normy jak w Hiszpanii, 4 W
dla emisji AM i FM oraz do 12 W dla SSB. Aby nadawać i odbierać należy ustawić na wyświetlaczu zakupionego przez Państwa radiotelefonu pozycję „E”. W Polsce zwyczajowo przyjęta
jest praca radiotelefonu z końcówką częstotliwości „0”. Aby skorzystać z tej możliwości należy
przełączyć radio CB na wyświetlaczu na pozycję „PL”. W tej pozycji będziecie Państwo mogli
porozumiewać się z ogółem użytkowników na terenie naszego kraju. Życzymy miłej podróży z
„PRESIDENTEM”. Dziękujemy za wybór naszej marki.
Przytwierdzenie obejmy
mocującej
b) Przed montażem sprawdź, czy położenie nie przeszkadza i nie zagraża kierowcy lub pasażerom samochodu. Zabrania się montowania stacji w okolicy nóg pasażera bądź kierowcy,
jak również w sposób mogący doprowadzić do jej uwolnienia w chwili wypadku komunikacyjnego.
c) Należy sprawdzić sposób przeprowadzenia i zabezpieczenia różnych kabli zasilania i złączy akcesoriów, aby w żaden sposób nie przeszkadzały w prowadzeniu samochodu, ani nie
powodowały innych niebezpiecznych sytuacji.
d) Do montażu należy użyć obejmy mocującej dostarczanej wraz z radiem. Należy ją przytwierdzić solidnie przy pomocy śrub dostarczonych z radiem (średnica otworu 3,2mm) należy przy tym uważać, aby w czasie wiercenia tablicy rozdzielczej, nie uszkodzić instalacji
elektrycznej samochodu.
e) Pamiętaj również o podłożeniu gumowych podkładek (3) pomiędzy CB radio, a uchwyt montażowy ponieważ absorbują one drgania oraz utrzymują radio w wybranej pozycji
f) Należy przewidzieć również miejsce na uchwyt mikrofonu. Jego usytuowanie nie może przeszkadzać w prowadzeniu pojazdu jak też odwracać uwagi kierowcy.
WSTĘP
Witamy w świecie nowej generacji radiotelefonów CB. Nowa gama radiotelefonów
PRESIDENT daje możliwość dostępu do sprzętu CB o najwyższej jakości. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii, która gwarantuje wysoką jakość komunikacji, Twój President
TOMMY ASC jest najtrafniejszym wyborem satysfakcjonującym najbardziej wymagających użytkowników CB Radio. Aby właściwie wykorzystać jego możliwości prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi jeszcze przed zainstalowaniem i używaniem Twojego radiotelefonu PRESIDENT TOMMY ASC.
A) INSTALOWANIE
1) WYBÓR USYTUOWANIA I MONTAŻ STACJI SAMOCHODOWEJ
a) Zaleca się montaż i dostrojenie stacji oraz anteny w profesjonalnym warsztacie. W celu wykonania montażu stacji należy znaleźć miejsce najbardziej dostosowane do prostego, praktycznego i bezpiecznego użytkowania Twojej stacji przewoźnej.
Uwaga: Twój radiotelefon posiada wejście mikrofonu na ściance przedniej i może być zabudowany w tablicy rozdzielczej samochodu. W tym przypadku, zalecane jest przyłączenie
zewnętrznego głośnika (przyłącze EXT.SP - C umieszczone na ściance tylnej urządzenia).
39
Polski
GWARANCJA NA RADIOTELEFON JEST WAŻNA TYLKO W KRAJU ZAKUPU TOWARU.
-
Anteny strojone fabrycznie stosuje się w miejscach z dobrą powierzchnią masy.
Anteny do strojenia mają znacznie większy zakres zastosowania i pozwalają osiągnąć dobre wyniki nawet przy mniej korzystnym usytuowaniu anteny (patrz pkt. 5, Regulacja SWR)
W przypadku anteny mocowanej w wywierconym otworze, konieczne jest uzyskanie dobrego kontaktu anteny z masą. W tym celu należy lekko oskrobać lakier z blachy w miejscu
przylegania śruby i podkładki trójkątnej.
Prowadząc kabel koncentryczny 50 Ω , należy uważać, aby go nie zacisnąć lub nie uszkodzić (ryzyko zwarcia).
Po spełnieniu w/w warunków, należy podłączyć antenę do wtyku (B).
c) Antena bazowa
-
Musi być maksymalnie odsłonięta. W przypadku montowania na maszcie, maszt należy umocować odciągami.
Anteny i akcesoria President są tak skonstruowane, aby osiągały maksymalną sprawność
przy współpracy z każdym radiotelefonem tej
firmy.
3) PODŁĄCZENIE ZASILANIA
President TOMMY ASC jest wyposażony w układ chroniący przed zmianą biegunowości.
Mimo to, przed włączeniem go sprawdź połączenia. Radio powinno być zasilane przez źródło prądu stałego o napięciu 12V. Aktualnie, większość samochodów osobowych i ciężarowych funkcjonuje z minusem na masie. Można się o tym upewnić sprawdzając czy zacisk
„-” akumulatora jest podłączony do nadwozia. W przeciwnym przypadku, należy skonsultować się ze sprzedawcą.
2) INSTALOWANIE ANTENY
a) Wybór anteny
-
Im wyższa jest antena, tym większy jest jej zasięg. Zasięgnij opinii fachowego sprzedawcy.
Więcej na stronie www.president.com.pl
b) Antena samochodowa
-
Polski
-
Charakterystyka promieniowania anteny w
zależności od miejsca montażu
Uwaga: Samochody ciężarowe posiadają generalnie dwa akumulatory i instalację elektryczną 24V. Będzie więc konieczne włączenie w obwód elektryczny przetwornicy 24/12V (np. typ
President CV 24/12). Wszystkie czynności podłączenia powinny być wykonane po odłączeniu kabla zasilającego radiotelefon.
Należy ją instalować w miejscu samochodu, gdzie jest największa powierzchnia metaliczna (powierzchnia masy), unikając mocowania do szyby ochronnej i zewnętrznego lusterka
wstecznego. Jeśli jakaś antena jest już wcześniej zamontowana, antena CB powinna być
zainstalowana wyżej od niej.
Istnieją dwa typy anten: anteny strojone fabrycznie i anteny do strojenia.
40
5) REGULACJA SWR PRZY UŻYCIU MIERNIKA ZEWNĘTRZNEGO
(TYP PRESIDENT TOS-1)
a) Upewnij się, że zasilanie ma rzeczywiście napięcie 12V.
b) Sprawdź, który zacisk akumulatora jest „+”, a który „-”
(+ czerwony, - czarny). W przypadku, gdy byłoby konieczne przedłużenie kabla zasilającego, użyj kabla o podobnym lub większym przekroju.
c) Konieczne jest podłączenie do „+” i „-”na stałe. Radzimy podłączyć przewód zasilający bezpośrednio do akumulatora (podłączenie do kabla radia samochodowego, albo do innych elementów instalacji elektrycznej, może w wielu przypadkach powodować emisję sygnałów pasożytniczych).
d) Podłącz czerwony kabel „+” do zacisku dodatniego akumulatora, a czarny kabel „-” do zacisku ujemnego.
e) Podłącz kabel zasilający do Twojego CB radio.
Uwaga: Regulacja ta jest obowiązkowa przy pierwszym podłączeniu radia, i przy każdorazowej zmianie anteny.
*
Zaleca się wykonanie tej regulacji w otwartej przestrzeni.
a) Podłączenie miernika:
- Podłącz miernik między radiem a anteną możliwie najbliżej radia (użyj w tym celu kabla
40cm max. końcówkami PL259).
b) Regulacja miernika:
- Ustaw radio na kanale 20.
- Ustaw przełącznik miernika w pozycji CAL (kalibrowanie).
- Naciśnij na przycisk mikrofonu, aby przejść na nadawanie.
- Za pomocą pokrętła CAL, naprowadź wskazówkę miernika na indeks ▼
- Ustaw przełącznik na pozycję SWR (odczytanie wartości SWR). Wartość odczytana na mierniku powinna wynosić około 1.
W przeciwnym razie, należy ponownie ustawić antenę tak, aby wartość na mierniku była
maksymalnie zbliżona do 1 (akceptuje się wartość miernika zawartą między 1 a 1,8).
- Konieczna jest powtórna kalibracja miernika przy każdorazowym ustawianiu anteny.
Uwaga: Nie wolno zastępować oryginalnego bezpiecznika (2A) bezpiecznikiem innej wartości.
4) OPERACJE PODSTAWOWE DO WYKONANIA, BEZ PRZECHODZENIA NA
NADAWANIE (BEZ NACISKANIA NA PRZYCISK MIKROFONU)
Uwaga: Aby uniknąć strat w kablach łączących radio z akcesoriami, President rekomenduje używanie kabla krótszego niż 3m.
a) Podłącz mikrofon do wtyku.
b) Sprawdź podłączenie anteny do wtyku (B).
c) Włącz radio: przekręć pokrętło głośności (1) w kierunku ruchu wskazówek zegara, aż do
momentu, kiedy usłyszysz „klick”.
d) Obróć pokrętło SQ (3) na minimum (do pozycji M).
e) Ustaw komfortowy dla Ciebie poziom głośności
f) Przełącz radio na kanał 20 za pomocą przełącznika kanałów (4).
Polski
Jeżeli jest wszystko ustawione odłącz TOS-1 podłączając antenę bezpośrednio do wtyku B.
Teraz Twoje radio jest gotowe do pracy.
41
B) UŻYTKOWANIE RADIOTELEFONU
4) POKRĘTŁO ZMIANY KANAŁÓW (od 1 do 40)
Zmianę kanałów uzyskujemy przez przekręcanie pokrętłem zmiany częstotliwości. Kanał roboczy jest wyświetlany na wyświetlaczu umieszczonym na płycie czołowej radiotelefonu. Z
każdą zmianą kanału słyszany jest dźwięk „beep”, jeśli funkcja KEY BP jest włączona. Zobacz funkcję KEY BP.
1) REGULACJA GŁOŚNOŚCI + WYŁĄCZNIK RADIOTELEFONU - ON/OFF - VOLUME
Ustawienie tego pokrętła w lewym skrajnym położeniu (zatrzask) powoduje wyłączenie radiotelefonu. Pokrętło to służy do regulacji głośności odbioru.
5) F ~ KEY BP
2) WYŚWIETLACZ
F - WYBÓR PASMA CZĘSTOTLIWOŚCI
-
Wyświetla wszystkie funkcje.
3) ASC (Automatic Sguelch Control) / SQUELCH
-
Polski
a) ASC: Automatyczna Kontrola Szumów
- ustawienie pokrętła (2) w pozycji ASC sprawia, że funkcja blokady szumów działa automatycznie poprawiając komfort nasłuchu. „ASC” pojawi się wtedy na wyświetlaczu.
Przekręcając pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara uaktywniamy ręczną blokadę
szumów. ASC przestaje działać i ikonka „ASC” zniknie z wyświetlacza.
b) Manualny SQUELCH
Blokada szumów umożliwia komfortowy nasłuch, gdyż tłumi szum słyszalny między transmisjami innych stacji. Pokręcając pokrętło blokady szumów w prawo do punktu w którym szum
słyszalny z głośnika zostaje gwałtownie przerwany, uzyskujemy dobre ustawienie tego regulatora. Przy ustawieniu go w prawym skrajnym położeniu będą słyszalne tylko pobliskie,
silne stacje.
-
(konfiguracja: E, d, EU, PL)
Zakres pracy radia musi być dostosowany do przepisów, które obowiązują w danym kraju.
Zobacz konfiguracje/tabele częstotliwości na stronie 48 ~ 50.
Aby wybrać odpowiednią konfigurację parametrów należy:
wyłączyć radio
włączyć radio naciskając jednocześnie przycisk F, na wyświetlaczu pojawi się migające oznaczenie «F» oraz ikona danej konfiguracji
przy użyciu przycisków zmiany kanałów na przednim panelu radia lub na mikrofonie wybieramy odpowiednią konfigurację - po wybraniu odpowiedniego ustawienia wciskamy i przytrzymujemy przycisk F, ikona «F» oraz ikona danej konfiguracji na wyświetlaczu powinna
przestać migać.
wyłączamy radio
włączone ponownie radio ma już zaprogramowane uprzednio parametry
Zobacz tabelę na stronie 50.
KEY BP Sygnał „beep” przy zmianie kanałów, funkcji itp. (długie naciśnięcie)
Aby aktywować tą funkcję należy nacisnąć i przytrzymać przez ok. 1 sek. Przycisk KEY BP.
Na wyświetlaczu pojawi się symbol „BP“. Aby wyłączyć ponownie przytrzymaj klawisz „KEY
BP“ przez ok. 1 sek. Z wyświetlacza zniknie ikona „BP“.
42
C) DANE TECHNICZNE
6) LOCK
Pozwala zablokować wszystkie klawisze na panelu przednim oraz gałkę zmiany kanałów.
Kiedy funkcja LOCK jest włączona i chcemy nacisnąć klawisz, słyszany będzie błędny sygnał „beep”. Krótkie naciśnięcie na klawisz LOCK aktywuje/dezaktywuje funkcję LOCK. Kiedy funkcja ta jest aktywna, na wyświetlaczu pojawi się symbol .
Nadawanie oraz odbiór pozostają aktywne.
1) OGÓLNE
-
7) GNIAZDO MIKROFONOWE 6 PIN
Zobacz diagram na stronie xx.
8) PRZYCISK NADAWANIA PTT
Liczba kanałów
Rodzaje emisji
Zakres częstotliwości
Impedancja anteny
Napięcie zasilania
Wymiar
Ciężar
Akcesoria
- Filtry
Wciskamy przycisk w celu nadawania i zwalniamy by przejść na odbiór. W momencie nadapojawia się na wyświetlaczu.
wania
:
:
:
:
:
:
:
:
40
AM
od 26,960 do 27,410 MHz
50 Ohm
13,2 V
125 (Dł.) x 150 (Szer.) x 45 (Wys.)
około 0,7 kg
mikrofon z uchwytem,uchwyt samochodowy,
kabel zasilający z bezpiecznikiem 2A
: ANL (Automatic Noise Limiter)
2) NADAJNIK
-
FILTR ANL (Automatic Noise Limiter)
Odbiornik wyposażony jest w automatyczny filtr, który redukuje szumy tła i niektóre zakłócenie powstałe w modulacji AM.
TYLNA PŁYTA
Tolerancja częstotliwości
Moc nadajnika
Emisja sygnałów pasożytniczych
Pasmo przenoszenia
Czułość mikrofonu
Pobór prądu
Zniekształcenia nieliniowe
:
:
:
:
:
:
:
+/- 200 Hz
4 W AM
mniej niż 4nW (-54dBm)
300 Hz do 3 kHz
7 mV
1,7 A (z modulacją)
max 1,8 %
3) ODBIORNIK
-
B) GNIAZDO ANTENOWE (SO-239)
C) GNIAZDO DO PODŁĄCZENIA ZEWNĘTRZNEGO GŁOŚNIKA
(8 Ω, Ø 3,5 mm)
Czułość przy 20 dB SINAD m.cz. audio :
Pasmo przenoszenia
:
Selektywność międzykanałowa
:
Moc wyjściowa audio
:
Czułość blokady szumów
:
- Tłumienie częstotliwości lustrzanej
- Odporność na intermodulację
- Pobór prądu
43
0,5 μV -113 dBm
300 Hz do 3 kHz
60dB
2W
min. 0,2 μV-120 dBm
max 1 mV – 47 dBm
: 60 dB
: 70 dB
: 300 mA nominalna/ 750 mA max
Polski
A) KABEL ZASILAJĄCY (13,2V)
D) INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
PROBLEMÓW Z RADIEM
-
1) TWOJE RADIO NIE NADAJE LUB JAKOŚĆ NADAWANIA JEST
NIESATYSFAKCYNUJĄCA
F) SŁOWNIK
-
Sprawdź, czy antena jest właściwie podłączona i czy SWR jest właściwie ustawiony.
Sprawdź, czy mikrofon jest dobrze podłączony.
Sprawdź, czy zaprogramowana częstotliwość jest odpowiednia (zobacz na stronie 50)
Poniżej znajdziesz parę najczęściej używanych zwrotów stosowanych w języku CB. Pamiętaj, że to jest tylko ciekawostka i w żaden sposób nie jesteś zobligowany do używania tych
zwrotów. W sytuacji bezpieczeństwa należy wyrażać się jasno i prosto.
2) BRAK ODBIORU LUB JAKOŚĆ ODBIORU JEST
NIESATYSFAKCJONUJĄCA:
-
Międzynarodowy alfabet fonetyczny
A
B
C
D
E
F
G
Sprawdź, czy blokada szumów jest właściwie ustawiona.
Sprawdź, czy zaprogramowana częstotliwość jest odpowiednia (zobacz na stronie 50)
Sprawdź, czy poziom natężenia głośności jest odpowiednio ustawiony.
Sprawdź, czy mikrofon jest odpowiednio podłączony.
Sprawdź, czy antena jest właściwie podłączona i czy SWR jest właściwie ustawiony.
3) TWOJE RADIO NIE WŁĄCZA SIĘ:
-
Sprawdź, zasilanie i bezpiecznik na kablu zasilającym CB Radio.
Sprawdź, czy nie zostały zamienione bieguny przy połączeniu.
Sprawdź bezpiecznik w Twoim samochodzie.
Polski
-
Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrott
Golf
H
I
J
K
L
M
N
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
SŁOWNIK TECHNICZNY
AM
CB
CH
CW
DW
FM
GMT
HF
E) JAK NADAWAĆ I ODBIERAĆ INFORMACJE
-
Naciśnij przycisk PTT i przekaż informację.
Jeśli używasz kanału wywoławczego 19 i nawiązałeś łączność, najlepiej przejdź na inny kanał, aby nie blokować kanału wywoławczego.
Po przeczytaniu instrukcji upewnij się, czy Twój radiotelefon jest gotowy do działania (tzn.
sprawdź czy antena jest podłączona).
Wybierz kanał 19.
Wybierz modulację AM, która musi być zgodna z modulacją Twojego korespondenta.
44
:
:
:
:
:
:
:
:
Modulacja amplitudy
Pasmo obywatelskie
Kanał
Telegrafía
Podwójny nasłuch
Modulacja częstotliwości
Czas Greenwich
Wysoka częstotliwość
O
P
Q
R
S
T
U
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
V
W
X
Y
Z
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
5. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzęt zostanie bezpłatnie naprawiony, lub w przypadku trzykrotnej naprawy tego samego podzespołu - wymieniony przez Gwaranta na taki sam,
wolny od wad. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do wyboru innego sprzętu o podobnych walorach
i specyfikacji. Ewentualna różnica pieniężna zostanie uregulowana przez Gwaranta, bądź
przez reklamującego, w zależności od kosztu wybranego przez reklamującego przedmiotu
w porównaniu do ceny reklamowanego urządzenia.
6. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. Jeżeli w wykonaniu swoich
obowiązków Gwarant dostarczył uprawnionemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od
wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na
nowo, od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. wymienił jedynie część podzespołów, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionych, których gwarancja biegnie na nowo.
Czynności związane z uruchomieniem gwarancji
7. Naprawy gwarancyjnej dokonuje punkt sprzedaży, w którym dokonano zakupu. Dotyczy to
również sprzedaży na odległość (internet, telefon) oraz poza lokalem (sprzedaż bezpośrednia). W większości wypadków autoryzowany sprzedawca jest w stanie zrealizować wszelkie
usługi gwarancyjne w swoim oddziale, co dodatkowo wpływa na szybkość i wygodę procedury gwarancyjnej. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie zapewnia serwis gwarancyjny w przypadku, gdy autoryzowany sprzedawca zaprzestał działalności lub kontakt z nim jest znacznie utrudniony bądź, jeżeli sprzedawca uzna,
że jest to konieczne. W ostatnim przypadku następuje to za jego pośrednictwem.
8. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy dostarczyć produkt do punktu sprzedaży
wraz z ważną kartą gwarancyjną (pkt. 3), dowodem zakupu (faktura, paragon) oraz z podaniem numeru fabrycznego radia, znajdującego się na opakowaniu oraz na tablicy znamionowej radia (nie dotyczy innych produktów). Po wykonaniu naprawy produkt zostanie odesłany reklamującemu na koszt Gwaranta.
9. Reklamujący powinien dostarczyć produkt odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem
w czasie transportu. Reklamujący odpowiada za zaginięcie towaru w czasie do dostarczenia do punktu sprzedaży. Punkt sprzedaży lub Gwarant zobowiązują się dostarczyć naprawiony sprzęt do reklamującego i odpowiadają za zaginięcie w czasie transportu.
Niska częstotliwość
Wstęga dolna SSB
Odbiornik
System modulacji jednowstęgowej
Współczynnik fali stojącej
Nasłuchowiec
Krótkie fale
Nadajnik
Pasmo częstotliwości UHF
Wstęga górna SSB
Pasmo bardzo wysokiej częstotliwości
ZOBOWIĄZANIA GWARANTA
1. PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Jagiellońska 67/71 (zwany - Gwarantem) zapewnia najwyższą jakość i sprawne działanie swojego
sprzętu nabytego w handlu detalicznym lub w każdym innym punkcie dystrybucyjnym posiadającym autoryzację PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o..
2. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
3. Gwarancji udziela się na okres 5 lat (60 miesięcy) od daty sprzedaży sprzętu, potwierdzonej
na niniejszej umowie gwarancyjnej podpisem oraz wyraźnym oznaczeniem osoby sprzedającej, jak i podmiotu, który dokonał sprzedaży (np. pieczęć punktu sprzedaży oraz pieczęć
imienna).
4. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych
od daty dostarczenia wadliwego sprzętu pod adres firmy dokonującej sprzedaży. W przypadku konieczności usunięcia wady przez PRESIDENT ELECTRONICS POLAND Sp. z o.o. lub
GROUP PRESIDENT we Francji, okres ten może być wydłużony maksymalnie o dodatkowe 45 dni roboczych.
45
Polski
LF
LSB
RX
SSB
SWR
SWL
SW
TX
UHF
USB
VHF
Utrata uprawnień z tytułu gwarancji
10.Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzętu wynikłe w trakcie poprawnej eksploatacji lub
spowodowane defektami produkcyjnymi i nie stosuje się do systemów mocowania CB-Radia,
materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego.
11. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych na skutek:
a. Samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw,
przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, w tym usuwania plomb zabezpieczających oraz montażu i zestrajania radia z anteną.
b. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzętu, w szczególności poprzez spalenie stopnia końcowego wysokiej częstotliwości w skutek
nieprofesjonalnego montaży czy zestrojenia z anteną.
c. Przechowywania i konserwacji oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.
d. Obniżanie się jakości produktu spowodowane naturalnym procesem zużycia np. ścieranie
się zewnętrznej powłoki produktu, zarysowanie, pęknięcia itp.
e. Uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także użytkowania sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
12.W przypadku utraty uprawnień z niniejszej umowy naprawa będzie dokonywana odpłatnie
za zgodą Reklamującego.
13.Niniejsza gwarancja dotyczy produktów zakupionych na terenie RP tylko od Gwaranta, który jest wyłącznym importerem, oraz za pośrednictwem jego sieci dystrybucyjnej. Nie dotyczy ona towarów zakupionych na innych obszarach celnych. W przypadku stwierdzenia, że
towar narusza przepisy prawa (w szczególności gdy okaże się, że jest towarem podrobionym) podlega on zatrzymaniu i przekazaniu odnośnym organom.
Polski
46
47
Polski
Jean-Gilbert MULLER
Dyrektor Generalnyt
Balaruc 2009-06-15
EN 300 433-1 V1.1.3 (2000-12)
EN 300 433-2 V1.1.2 (2000-12)
EN 301 489-1 V1.7.1 (2007-4)
EN 301 489-13 V1.2.1 (2002-8)
EN 60215 ( 1996)
jest zgodny z zasadniczymi wymogami zawartymi w Dyrektywie 1999/5/CE (Artykuł 3) dostosowanymi do prawa narodowego jak i do
następujących Standardów Europejskich:
Marka: PRESIDENT
Model: TOMMY
Wyprodukowany w Chinach
Deklarujemy, na własną odpowiedzialność, że
radiotelefon CB
My GROUPE PRESIDENT ELECTRONICS,
Route de Sete BP 100-34540 Balaruc-Francja
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
TABLEAU DES FRÉQUENCES pour EU / E / d
TABLA DE FRECUENCIAS para EU / E / d
FREQUENCY TABLE for EU / E /d
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA EU / E / d
48
N° du canal
Nº Canal
Channel
Kanał
Fréquences
Frecuencia
Frequency
Częstotliwość
N° du canal
Nº Canal
Channel
Kanał
Fréquences
Frecuencia
Frequency
Częstotliwość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26,965 MHz
26,975 MHz
26,985 MHz
27,005 MHz
27,015 MHz
27,025 MHz
27,035 MHz
27,055 MHz
27,065 MHz
27,075 MHz
27,085 MHz
27,105 MHz
27,115 MHz
27,125 MHz
27,135 MHz
27,155 MHz
27,165 MHz
27,175 MHz
27,185 MHz
27,205 MHz
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
27,215 MHz
27,225 MHz
27,255 MHz
27,235 MHz
27,245 MHz
27,265 MHz
27,275 MHz
27,285 MHz
27,295 MHz
27,305 MHz
27,315 MHz
27,325 MHz
27,335 MHz
27,345 MHz
27,355 MHz
27,365 MHz
27,375 MHz
27,385 MHz
27,395 MHz
27,405 MHz
TABLEAU DES FRÉQUENCES pour PL
TABLA DE FRECUENCIAS para PL
FREQUENCY TABLE for PL
TABELA CZĘSTOTLIWOŚCI DLA PL
PRISE MICRO 6 BROCHES
CONEXIÓN DEL MICRO 6 PINS
6-PIN MICROPHONE PLUG
WTYK MIKROFONU 6-PIN
N° du canal
Nº Canal
Channel
Kanał
Fréquences
Frecuencia
Frequency
Częstotliwość
N° du canal
Nº Canal
Channel
Kanał
Fréquences
Frecuencia
Frequency
Częstotliwość
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26,960
26,970
26,980
27,000
27,010
27,020
27,030
27,050
27,060
27,070
27,080
27,100
27,110
27,120
27,130
27,150
27,160
27,170
27,180
27,200
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
27,210
27,220
27,250
27,230
27,240
27,260
27,270
27,280
27,290
27,300
27,310
27,320
27,330
27,340
27,350
27,360
27,370
27,380
27,390
27,400
49
1 Modulation
Modulación
Modulation
Modulacja
2 RX
RX
RX
RX
3 TX
TX
TX
TX
4-
-
-
-
5 Masse
Masa
Ground
Masa
6 Alimentation
Alimentación
Power Supply
Zasilanie
NORMES EUROPÉENNES - NORMAS EUROPEAS - EUROPEAN NORMS - NORMY EUROPEJSKIE
La bande de fréquence et la puissance d’émission de votre appareil doivent correspondre à la configuration autorisée dans le pays où il est utilisé.
La banda de frecuencias y la potencia de emisión de su aparato deben corresponder a la configuración autorizada en el país donde él es utilizado.
The frequency band and the transmission power of your transceiver must correspond with the configuration authorized in the country where it is used.
Częstotliwość oraz moc nadawania Twojego radiotelefonu musi być zgodna z wymaganiami kraju, w którym jest on używany.
50
51
0966/07-09
SIEGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE - Route de Sète - BP 100 - 34540 BALARUC
Site Internet : http://www.president-electronics.com
UTZZ01380ZZ(0)
E-mail : groupe@president-electronics.com
Download PDF

advertising