Drayton | RF701 | vertaling RF 3 Drayton RF701 22092

Drayton
Digistat +3 RF
Programmeerbare draadloze ruimte/ kamerthermostaat
5-2 dage/ 7 dagen.
Model : RF 701/ 22092
Spanningsvoorziening:
Thermostaat
: Batterij
Ontvanger
: 230 V
Gebruikersinstructies.
Uw Digistat +3 RF
De Digistat +3 is een programmeerbare thermostaat, voor zowel ,5 en 2 / of 7 dagen. Bij de 5-2 dagen settings programmeert u de week en het weekend
verschillend. Bij de 7 dagen functie, kunt u alle dagen verschillend programmeren. Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 schakeltijden per dag
in te stellen.
Klok instellingen
De +3RF thermostaat is voorzien van een real time klok, die is ingesteld in de fabriek. Daarom hoeft de klok in te stellen. Een bijkomend voordeel is ,
dat u niet zelf hoeft te wijzigen bij de zomer en wintertijden, maar dit wordt automatisch door deze klok gedaan.
Algemene werking
Als de thermostaat in de auto mode staat, ( de kleine pijl onder de tijdsaanduiding staat daar dan op auto), dan kan de temperatuur voor een korte tijd
worden veranderd, t.o.v. de geprogrammeerde temperatuur. Dit kan dan door de + en de – knop in te drukken naar de door u gewenste temperatuur. De
temperatuur zal weer worden veranderd, wanneer de klok de eerst volgende wijzigingstijd bereikt. De thermostaat zal dan weer volgens het
geprogrammeerde programma verder functioneren. De door u nu ingesteld, verschijnt tijdelijk in de display en na enige tijd als het geheel is gewijzigd,
zal de werkelijke ruimtetemperatuur weer in de display verschijnen en zal het vlam symbool aangeven dat de verwarming is ingeschakeld.
Een knipperend vlammetje in de display geeft aan dat de thermostaat in een tijdelijk programma is gestart, (zie het speciale aandacht punt)
Hoe ziet u dat de batterijen moeten worden vervangen?
Als de batterij functie op een te laag niveau komen, om alle functies die deze thermostaat vereist, te waarborgen, zal er links in de display een batterij
icon gaan knipperen ( zie fig. 1), u heeft nog enige dagen de tijd om ze te vervangen.
Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6 (batterijen AA) Alkaline batterijen. Alleen Alkaline om de functies goed te laten werken.
Wanner het batterij icoon niet meer knippert,maar continue brandt en alleen nog in de display brandt, dan dient u per direct de batterijen te vervangen.
De programma’s kunnen dan niet meer goed functioneren. Vervangen ze en het geheel zal weer werken zo als is ingesteld.
Hoe vervangt u de batterijen??
Gebruik bij het verwijderen van het dekseltje, waar de batterijen achter liggen, een muntstuk. Vervang de batterijen door 2 nieuwe , 1,5 V IEC LR 6
(batterijen AA) Alkaline batterijen en let op dat u de batterij ligging, + en – in de juiste richting plaatst. En vervolgens plaatst u het deksel en druk het
geheel goed dicht. (Zie fig. 3)
Basis instellingen
De Digistat +3RF is een programmeerbare thermostaat, 5-2 dagen/ 7 daags product. 5-2 geeft u de mogelijkheid om de werkweek en het weekend
gescheiden te programmeren. Het 7 daags programma stelt u in staat om alle dagen een eigen, wisselende temperatuur en tijdssetting te bepalen.
Elk programma geeft u de mogelijkheid om 6 x de tijd te wijzigen en de temperatuur in te stellen.
Voor ingesteld programma van af de fabriek +3 RF
Your +
Event 1 2 3 4 5 6
Time 6:30 8:30 12:00 14:00 16:30 22:30
Temperature 20.0 16.0 16.0 16.0 21.0 7.0
Event 1 2 3 4 5 6
Time 7:00 9:00 12:00 14:00 16:00 23:00
Temperature 20.0 18.0 21.0 18.0 21.0 7.0
Zoals u ziet , om 6:30 , de verwarming schakelt in, om tot 20° C te verwarmen. Om 8:30 schakelt de temperatuur instelling over naar 16° C en zal de
gehele dag op dit niveau blijven.Om16:30 wordt de temperatuur instelling gewijzigd naar 21° C en zal daarna op een gegeven instelling zakken tot de
ingestelde nacht temperatuur.
Dit zal dan elke dag het zelfde programma zijn.
Zoals u ziet de verwarming zal aangaan om 7:00 om te gaan verwarmen tot 20° C en wordt om 9:00 gewijzigd in 18° C en dit blijft tot 12:00.Dan wordt
de temperatuur gewijzigd naar 21° C tot 14:00. en zal daarna dalen naar 18° C .Om 16:30 wordt de verwarming ingeschakeld om naar 21° C te
verwarmen en om 23:00 zal de verwarming in de ingestelde nachtverlaging worden geschakeld. Daarna zal om 7:00 het geheel weer van voor af aan
beginnen .Zie boven de grafieken
Het instellen van de tijden en temperaturen voor de 5-2 instelling
1.
2.
3.
4.
5.
Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
Nadat de week is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze het weekend gaan programmeren. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
Het instellen van de tijden en temperaturen voor een week
1.
2.
3.
4.
5.
Als de thermostaat in de automode staat druk 1 x op > knop en druk dan op de + knop totdat de display knippert en dit laat zien.
Druk nogmaals op de > knop en de display laat het volgende zien, de tijd knippert, gebruik de + en – knop om de 1e tijd in te stellen.
Druk vervolgens weer op de > knop en druk daarna op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen.( temp. Knippert). Druk vervolgens
weer op de knop om de temp en tijd te bevestigen en ga zo naar de volgende tijd temperatuur periode. Bevestig iedere keer de tijd en temperatuur
door de > knop in te drukken. Zo kunt u maximaal 6 periodes programmeren. Herhaal dit voor de in te stellen dag , maximaal 6 periodes,( de dag die
u instelt, is de dag die u boven in de display ziet staan met het pijltje er onder. Begint op maandag)
Nadat de maandag is geprogrammeerd, kunt op de zelfde wijze alle dagen gaan programmeren. Herhaal de stappen 2-3 totdat u alle 7 dagen heeft
geprogrammeerd. Ook nu kunt u maximaal 6 periodes programmeren.
Wanneer u de laatste temperatuur heeft geprogrammeerd, druk op de > knop en vervolgens druk nog verscheidene keren op de > of < knoppen, om
het programma te verlaten, totdat u het pijltje links onder de tijd weer op auto staat.
Gefeliciteerd
De Thermostaat is nu correct geprogrammeerd volgens de door u gewenste tijden en temperaturen.
Temperatuur wijzigen voor een korte periode
Druk +of- knop in naar de gewenste temperatuur. De dan ingestelde temperatuur knippert dan.
Na 5 seconden zal de ingestelde temperatuur setting verdwijnen en gaat de thermostaat de nieuwe instelling verwerken en in de display verschijnt nu
een 2e pijltje onder de tijd, op man( handbediening), waaraan u kunt zien dat de thermostaat buiten zijn programma werkt.
3. Om de tijdelijke instelling te annuleren druk op de > knop en wacht op de verwerking van uw commando en middels het verdwijnen van het 2e pijtje
wat was verschenen bij de tijdelijke wijziging.
1.
2.
Hand bediening om constante ruimte temperatuur in te stellen.
Druk op de < knop en de temperatuur aanduiding gaat knipperen.
Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Het knipperen stopt na 5 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde
gaan verwerken.
3. Om de hand bediening uit te schakelen, druk op de > knop en keert daarna weer terug in de automatische stand, regeling.
1.
2.
Vakantie instelling.
Druk 2 keer op de < knop, de display laat de tijd knipperen. Tijd periodes 1- 23 uur en 1-199 dagen kunnen worden ingesteld.
Druk op de + of – knop om de gewenste tijd die u weg bent in te stellen en druk daarna nogmaals op de > knop,waarna de temperatuur aanduiding
gaat knipperen..
3. Druk op de + of – knop om de gewenste temperatuur in te stellen. Druk nogmaals op de > knop om de vakantie tijd te starten. Het knipperen stopt na
10 seconden en de thermostaat zal de nu ingestelde waarde gaan verwerken. De display toont nu de nog overige tijd en de ingetselde ruimte
temperatuur.
4. Om het vakantie programma te verlaten, druk op de < of > knop om naar auto programma te te gaan.
1.
2.
Thermostaat uitschakelen.
Druk de + en - tegelijk in en houd deze gedurende 5 seconden vast, totdat OFF in de display komt te staan.
De thermostaat en het verwarmingssysteem zullen beide niet meer werken, totdat de temperatuur is gedaald tot 7° C , in de ruimte waarin de
thermostaat is gemonteerd. Dit is de temperatuur van de vorst bescherming .Let u er op dat dit geen effect heeft de warmwatervoorziening.
Om de thermostaat weer in te schakelen, drukt u op een willekeurige knop.
Gebruikers opties
Als u de wens heeft om de fabrieksinstellingen te wijzigen, dan kan dat door de < en > knop gedurende 3 seconden vast te houden, gelijktijdig.
Dan bereikt u de gebruikers functies, menu ( fig.4)Druk op > en zo kunt u door het programma gaan en middels de + en – knop kunt u alle opties
wijzigen, naar wens van u zelf. Druk op > en bevestig de wijzigingen ga naar de volgende optie. Om het fabrieksmenu te verlaten druk gelijktijdig op
de < en > knop gedurende 3 seconden. Alternatief is om gedurende 2 minuten geen knop aan te raken, bedienen en dan zal de thermostaat weer
terugschakelen naar het automatische programma.( fig. 5) Laat zien de optie01 24 ( 24 uur klok).
Alleen geselecteerde opties die door op de > knop zullen worden gewijzigd.
Gebruikers
Opties
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Wat is deze optie
min
max.
Wijzigen klok in 12 of 24
Wijzigen pre set programma
Wijzigen aantal schakeltijden
Zomer/ winter tijd automatisch
Instellen datum en tijd
Wijzigen weergave temp.
Terug zetten vooringestelde programma
Toestaan uitzetten thermostaat
Toegang tot beschermingsslot
12
24
1
3
2, 4, 6
Aan
Uit
fabriek instelling
-5
5
Aan
Uit
Aan
Uit
Aan
Uit
Instelling
24
1
6
Aan
0
Uit
Aan
Uit
Tabel 1.
(Optie 01)
Hoe te wijzigen van 24 in 12 uur klok.
Geef de gebruikers optie 01 in, en gebruik de + en – knop om de gewenste optie 12= 12 uur en 24 = 24 uur. Druk op > om de wijziging te bevestigen.
(Optie 02)
Hoe wijzigt u een reeds voor geprogrammeerd programma??
Voer de gebruikers optie in, kies optie 02 en gebruik de + en – knop om het gewenst programma 1,2,of 3. 1 = programma 1, 2 is programma 2 en 3 =
programma 3. Druk op de > knop om het geheel te bevestigen.
Vooringestelde programma’s 2 en 3 zijn hier onder weergegeven.
Pre-set programma 2( thuis voor de lunch)
Maandag – Vrijdag
Schakeling
1
Tijd
6:30
Temperatuur
21.0
2
8:30
16.0
3
12:00
21.0
4
14:00
16.0
5
16:30
21.0
6
22:30
10.0
Zaterdag- Zondag
Schakeling
1
Tijd
7:00
Temperatuur
21.0
2
9:00
18.0
3
12:00
21.0
4
14:00
18.0
5
16:30
21.0
6
23:00
10.0
Werkdagen ( maandag-vrijdag)
Zoals u ziet, om 6:30, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 16° C en het blijft dan staan op 16° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 16° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
Weekend ( Zaterdag en Zondag)
Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 10° C tot
7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
Pre-set programma 3( thuiswerker)
Maandag – Vrijdag
Schakeling
1
Tijd
6:00
Temperatuur
21.0
2
8:30
19.0
3
12:00
21.0
4
14:00
19.0
5
17:30
21.0
6
22:30
10.0
Zaterdag- Zondag
Schakeling
1
Tijd
7:00
Temperatuur
21.0
2
9:00
18.0
3
12:00
21.0
4
14:00
18.0
5
16:30
21.0
6
23:00
10.0
Werkdagen ( maandag-vrijdag)
Zoals u ziet, om 6:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
Om 8:30, wordt de temperatuur ingesteld op 19° C en het blijft dan staan op 19° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 19° C. Om 17:30 wordt de verwarming weer
ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 22:30. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
6:30, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
Weekend ( Zaterdag en Zondag)
Zoals u ziet, om 7:00, de verwarming zal beginnen te verwarmen tot 21° C.
Om 9:00, wordt de temperatuur ingesteld op 18° C en het blijft dan staan op 18° C tot 12:00 en zal dan weer gaan verwarmen tot 21° C. De temperatuur
zal dan op 21° C blijven tot 14:00 en daarna wordt de temperatuur weer terug geschakeld naar 18° C. Om 16:30 wordt de verwarming weer
ingeschakeld op naar 21° C te gaan verwarmen tot 23:00. Hier wordt de nacht temperatuur ingeschakeld en de temperatuur zal afzakken tot 16° C tot
7:00, wanneer de ingestelde cyclus weer zal beginnen.
(Optie 01)
Hoe het aantal schakeltijden wijzigen??
Voer de gewenste optie, 03, in en gebruik de + en – knop om bij de gewenste optie te komen. 2 = 2 schakeltijden,4 = 4 schakeltijden en 6 = 6
schakeltijden per dag. Druk op de > knop om de gewenste instelling te bevestigen.
(Optie 04)
Hoe de automatische zomer wintertijd omschakeling aan- uit te zetten.
Twee keer per jaar wordt automatisch de tijd gewijzigd in zomer en wintertijd. De ingestelde functie is AAN. Indien u deze functie wilt uitschakelen/
inschakelen, en voer de gewenst optie 4 in en druk op de + en/ of – knop om de gewenste instelling te kiezen. . Druk op de > knop om de gewenste
instelling te bevestigen.
Datum en tijd instellingen
Digistat+3RF wordt met een pre set klok geleverd, welke ook automatisch de zomer en wintertijd wijzigt. Dit is in de fabriek standaard
geprogrammeerd. In principe zou deze setting niet gewijzigd hoeven worden, maar indien toch gewenst, is toch mogelijk dit te wijzigen en dit is
beschreven onder optie 5.
(Optie 05)
Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 05. ( fig. 6)
Om het jaar te wijzigen, druk op 1 x ( fig. 7)
Om de maand te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 8)
Om de dag te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 9)
Om de tijd te wijzigen, druk op > nogmaals, ( fig. 10)
Als u bij het te wijzigen item ( jaar, maand, dag, tijd) bent gekomen, kunt u door op de + en of – knop naar de gewenste instelling gaan. Om dit te
bevestigen drukt u op de > knop.
Om optie 06 te selecteren druk op > totdat optie 06 is getoond, (fig. 11)
(Optie 06)
Wijzigen weergave temperatuur in de display.
Indien de weergegeven temperatuur in de display niet klopt met andere temperatuur weergaves, in de ruimte waarin deze hangt, kunt u deze wijzigen in
deze optie door het verschil te corrigeren.
Voer de gewenste optie van wijzigen in, kies optie 06. De temperatuur wijziging kan plaats vinden binnen +/- 5 ° C, door op de + en of – knop te
drukken. Druk op om te bevestigen.
(Optie 07)
Het weer instellen van de fabriek instellingen
Ga naar de gebruikers opties, kies optie 07 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen. OFF = huidige programma behouden. On =
terug gaan naar de fabriek instelling. Druk op > om te bevestigen. De optie 07 laat automatisch zien om te terug te keren naar OFF. Houd rekening met
het feit, dat als u alles terug zet, alle wijziging door u aangebracht, worden verwijderd.
(Optie 08)
Hoe de aan- uit functie wijzigen.
Ga naar de gebruikers opties, kies optie 08 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie te komen, OFF. Druk op > om dit te bevestigen. Nu is
het niet mogelijk om de Digistat +3 RF uit , middels de + en – knop , zoals reeds is beschreven. Om dit wel te kunnen doen ga weer naar optie 08 en
kies ON. Bevestig dit door op > knop te drukken.
(Optie 09)
Hoe de Digistat te vergrendelen?
De functie vergrendeling geeft u de mogelijkheid, dat de thermostaat instellingen, door niemand kunnen worden gewijzigd, zonder toestemming. Om de
Digistat te vergrendelen, ga naar de gebruikers opties, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, ON, te komen. Bevestig dit
door op > knop te drukken.
Nu zijn alle knoppen buitenwerking gesteld. Om dit uit te schakelen, kies optie 09 en gebruik de + en of – knop om bij de gewenste optie, OFF, te
komen. Bevestig dit door op > knop te drukken.
Nu zijn alle knoppen weer te gebruiken.
Speciaal aandachtspunt.
Het volgende is alleen van toepassing als de installateur de optimiser heeft ingesteld.
Als de vertraagde opstart is werkende, wordt dit weergegeven door knipperend vlammetje in de display (fig. 12), indien er een knop wordt ingedrukt,
zal de Digistat automatisch naar het geprogrammeerde programma gaan wat er voor dat moment is ingesteld en zal pas bij het volgende schakelpunt/
tijdschakeling weer terugkeren naar de optimiser toestand. Anders ingestelde dagen, zoals vakantie, handbediening, override of OFF instellingen,
zorgen er voor dat de dan de optimiser functie niet wordt ingeschakeld.
Wijzigingen in de programma’s moeten dan worden gedaan , zonder dat het vlamsymbool knippert.
Wat is een optimiserfunctie??
Dit is een energie besparende functie, en bespaart energie.
Door de opwarmsnelheid van de ruimte vast te houden in het programma, zal de thermostaat zich automatisch aan de ruimte aanpassen en de gewenste
tijd/ temperatuur in een rekenmodule verwerken, wat de meest optimale tijd is, om te begonnen met verwarmen, om de ruimte op de gewenst
temperatuur te hebben op de gewenste tijd.
Download PDF

advertising