English
Deutsch
Nederlands
Français
UB 10.0
11
36
64
91
2
UB 10.0
13
10
9
8
4
6
7
5
3
15
14
11
A
UB 10.0
2
1
11
12
3
B
4
UB 10.0
EN
16 (8x)
M5*15
17 (12x)
M8*16
18 (12x)
M8
19 (12x)
M8*20
20 (4x)
M4*10
C
100 CM
100 CM
100 CM
100 CM
D0
UB 10.0
5
17
18
19
18 17
16
17
18
19
18 17
D1
6
UB 10.0
D2
D3
UB 10.0
7
D4
17
18
19
D5
8
18 17
UB 10.0
20
D6
16
16
D7
UB 10.0
9
D8
16
D9
10
UB 10.0
NL
Inhoud
FIETSTRAINER
Welkom in de wereld van Tunturi Fitness!
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Tunturi-toestel. Tunturi biedt een grote
verscheidenheid aan professionele toestellen zoals crosstrainers, loopbanden,
fietstrainers, roeimachines en trilplaten. Het Tunturi-toestel is geschikt voor de hele
familie, onafhankelijk van de conditie. Meer informatie vindt u op de website
www.tunturi.com
Veiligheidswaarschuwingen
WAARSCHUWING
– Lees de veiligheidswaarschuwingen en de instructies. Het niet
opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen en de instructies kan
persoonlijk letsel of beschadiging van het toestel veroorzaken.
Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en instructies voor
toekomstig gebruik.
WAARSCHUWING
– Hartslagbewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig
trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig
voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
▪
▪
▪
▪
64
Het toestel is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk en professioneel gebruik
(bijv. ziekenhuizen, brandweerkazernes, hotels, scholen, etc.). Het maximum
gebruik is beperkt tot 6 uur per dag. Het toestel is niet geschikt voor volledig
commercieel gebruik (bijv. grote sportscholen).
Het gebruik van dit toestel door kinderen of personen met fysieke, sensorische,
geestelijke of motorische handicaps, of met gebrek aan ervaring en kennis kan
gevaar veroorzaken. De personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid
moeten uitdrukkelijke instructies geven of toezicht houden op het gebruik van het
toestel.
Laat uw gezondheid door een arts controleren voordat u met uw training begint.
Als u misselijkheid, duizeligheid of andere abnormale symptomen ervaart, stop
dan onmiddellijk met uw training en raadpleeg een arts.
UB 10.0
NL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Om spierpijn en te zware belasting te voorkomen, moet u elke training beginnen
met een warming-up en eindigen met een cooling-down. Vergeet niet om uw
spieren te strekken aan het einde van de training.
Het toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis. Het toestel is niet
geschikt voor gebruik buitenshuis.
Gebruik het toestel alleen in een omgeving met voldoende ventilatie. Gebruik het
toestel niet in een tochtige omgeving om geen kou te vatten.
Gebruik het toestel alleen in een omgeving met een omgevingstemperatuur
tussen 10 °C en 35 °C. Berg het toestel alleen op bij een omgevingstemperatuur
tussen 5 °C en 45 °C.
Gebruik het toestel niet in een vochtige omgeving. Berg het toestel niet op in een
vochtige omgeving. De luchtvochtigheid mag nooit meer zijn dan 80%.
Gebruik het toestel alleen voor het doel waarvoor het gemaakt is. Gebruik het
toestel niet voor andere doelstellingen dan beschreven in de handleiding.
Gebruik het toestel niet als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt.
Raadpleeg uw dealer als een onderdeel is beschadigd of niet goed werkt.
Houd uw handen, voeten en andere lichaamsdelen uit de buurt van de
bewegende delen.
Houd uw haar uit de buurt van de bewegende delen.
Draag geschikte kleding en schoenen.
Houd kleding, sieraden en andere voorwerpen uit de buurt van de bewegende
delen.
Zorg ervoor dat het toestel slechts door één persoon tegelijk wordt gebruikt. Het
toestel mag niet worden gebruikt door personen die meer dan 150 kg (330 lbs)
wegen.
Maak het toestel niet open zonder eerst uw dealer te raadplegen.
Elektrische veiligheid (uitsluitend voor toestellen met elektrisch
vermogen)
▪
▪
▪
▪
Controleer voor gebruik altijd of de netspanning gelijk is aan de spanning op het
typeplaatje van het toestel.
Gebruik geen verlengsnoer.
Houd het snoer uit de buurt van warmte, olie en scherpe randen.
Verander of wijzig het snoer of de stekker niet.
UB 10.0
65
NL
▪
Gebruik het toestel niet als het snoer of de stekker beschadigd is of niet goed
werkt. Als het snoer of de stekker is beschadigd of niet goed werkt, raadpleeg
dan uw dealer.
Rol het snoer altijd helemaal uit.
Laat het snoer niet onder het toestel door lopen. Laat het snoer niet onder een
kleed door lopen. Plaats geen voorwerpen op het snoer.
Zorg ervoor dat het snoer niet over de rand van een tafel hangt. Zorg ervoor dat
niemand per ongeluk achter het snoer kan blijven haken of erover kan struikelen.
Laat het toestel niet onbewaakt achter wanneer de stekker in het stopcontact zit.
Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt halen.
Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het toestel niet in gebruik is,
vóór montage of demontage en vóór reiniging en onderhoud.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Inhoud van de verpakking (fig. B & C)
▪
▪
De verpakking bevat de onderdelen zoals aangegeven in fig. B.
De verpakking bevat de bevestigingsmiddelen zoals aangegeven in fig. C.
Raadpleeg het gedeelte “Beschrijving”.
LET OP
– Raadpleeg uw dealer als een onderdeel ontbreekt.
Beschrijving (fig. A)
Uw fietstrainer is een stationair fitnesstoestel dat wordt gebruikt voor het nabootsen
van fietsen zonder dat de gewrichten te veel belast worden.
66
UB 10.0
NL
1
Pedaal
8
Fleshouder
2
Pedaalriem
9
Handgreep
3
Hoofdbehuizing
10
Handgreepsensor
4
Zadel
11
Steunvoet
5
Stelknop zadel
12
Transportwiel
6
Zadelpen
13
Console
7
Stelknop zadelpen
14
Transformatorsokkel
15
Label serienummer
Bevestigingsmiddelen (fig. C)
16
Schroef (M5*12)
18
Ring (M8)
17
Ring (M8)
19
Schroef (M8*20)
20
Schroef (M4*12)
21
Schroef (M5*15)
Assemblage (fig. D)
WAARSCHUWING
– Monteer het apparaat in de aangegeven volgorde.
– Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.
VOORZICHTIG
– Zet het toestel op een stevige, vlakke ondergrond.
– Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade aan
het vloeroppervlak te voorkomen.
– Houd rondom de apparatuur ten minste een bewegingsruimte van
100 cm.
▪
Raadpleeg de illustraties voor de juiste assemblage van het toestel.
UB 10.0
NL
Trainingen
De training moet licht genoeg zijn, maar wel langdurig. Aerobische training is
gebaseerd op verbetering van de maximale zuurstofopname van het lichaam, die
dan het uithoudingsvermogen en de conditie weer verbetert. U moet tijdens de
training wel transpireren, maar u mag niet buiten adem raken.
Voor het bereiken en in stand houden van een basisconditie moet u minstens drie
keer per week steeds 30 minuten trainen. Verhoog het aantal trainingssessies ter
verbetering van uw conditie. Het is de moeite waard om regelmatige
lichaamsbeweging met gezonde voeding te combineren. Iemand die zich goed aan
een dieet houdt, zou elke dag moeten trainen te beginnen met 30 minuten of korter,
en de dagelijkse trainingsduur geleidelijk opvoeren tot één uur. Begin uw training bij
een lage snelheid en een lage weerstand om te voorkomen dat uw hart en
bloedvaten te sterk belast worden. Naarmate uw conditie verbetert, kunnen snelheid
en weerstand geleidelijk worden verhoogd. De doelmatigheid van uw training kan
worden gemeten door uw hartslag.
Hartslagmeting (handgreepsensoren)
De hartslag wordt gemeten door sensoren in de handgrepen wanneer de gebruiker
beide sensoren tegelijkertijd aanraakt.
WAARSCHUWING
– Hartslagbewakingssystemen kunnen onnauwkeurig zijn. Overmatig
trainen kan leiden tot ernstig letsel of de dood. Als u zich duizelig
voelt, stop dan onmiddellijk met trainen.
Voor de meest nauwkeurige hartslagmeting moet de huid enigszins vochtig zijn en
moet u de handgreepsensoren voortdurend aanraken. Bij een te droge of te vochtige
huid kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.
LET OP
– Gebruik de handgreepsensoren niet in combinatie met een
hartslagborstband.
– Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een
alarm wanneer deze wordt overschreden.
68
UB 10.0
NL
Hartslagmeting (hartslagborstband)
De meest nauwkeurige hartslagmeting wordt bereikt met een hartslagborstband. De
hartslag wordt gemeten met een hartslagontvanger in combinatie met een band die
de hartslag verzendt. Voor een nauwkeurige hartslagmeting moeten de elektroden
op de borstband enigszins vochtig zijn en de huid constant aanraken. Bij te droge of
te natte elektroden kan de hartslagmeting minder nauwkeurig worden.
WAARSCHUWING
– Als u een pacemaker hebt, moet u het eerst met uw dokter
bespreken voordat u een hartslagborstband gebruikt.
VOORZICHTIG
– Als er verscheidene hartslagmeetapparaten naast elkaar staan,
zorg er dan voor dat de tussenafstand minstens 2 meter is.
– Als er slechts één hartslagontvanger en verscheidene
hartslagzenders zijn, zorg dan dat er slechts één persoon met een
zender in het zendbereik is.
UB 10.0
69
NL
LET OP
– Gebruik de hartslagborstband niet in combinatie met de
handgreepsensoren.
– Draag de hartslagborstband altijd onder uw kleding, direct op uw
huid. Draag de hartslagborstband niet boven uw kleding. Als u de
hartslagborstband boven uw kleding draagt, zal er geen signaal
komen.
– Als u een hartslaglimiet hebt ingesteld voor uw training, klinkt er een
alarm wanneer deze wordt overschreden.
– De zender verzendt de hartslag naar de console tot over een
afstand van 1,5 meter. Als de elektroden niet vochtig zijn, verschijnt
de hartslag niet op de display.
– Sommige vezels in kleding (bijv. polyester, polyamide) produceren
statische elektriciteit die een nauwkeurige hartslagmeting kan
hinderen.
– Mobiele telefoons, televisies en andere elektrische apparaten
creëren een elektromagnetisch veld dat een nauwkeurige
hartslagmeting kan hinderen.
Maximale hartslag (tijdens de training)
De maximale hartslag is de hoogste hartslag die iemand veilig kan bereiken door de
belasting van de training. De volgende formule wordt gebruikt voor het berekenen
van de gemiddelde maximale hartslag: 220 - LEEFTIJD. De maximale hartslag
varieert van persoon tot persoon.
WAARSCHUWING
– Zorg ervoor dat u tijdens uw training niet boven uw maximale
hartslag komt. Als u bij een risicogroep hoort, moet u een arts
raadplegen.
70
UB 10.0
NL
Categorie
Hartslagzone
Uitleg
Beginner
50-60% van de maximale
hartslag
Geschikt voor beginners, mensen die
willen afvallen, herstellende patiënten en
personen die lange tijd niet getraind
hebben. Train minstens drie keer per
week, 30 minuten per keer.
Gevorderd
60-70% van de maximale
hartslag
Geschikt voor personen die hun conditie
willen verbeteren en in stand houden.
Train minstens drie keer per week, 30
minuten per keer.
Expert
70-80% van de maximale
hartslag
Geschikt voor de fitste personen die
gewend zijn aan langdurige duurtraining.
Gebruik
Afstellen van de steunvoeten
Het toestel is voorzien van 4 steunvoeten. Als het toestel niet stabiel is, kunnen de
steunvoeten worden versteld.
1. Draai de steunvoeten zo ver in of uit als nodig is om het toestel in een stabiele
positie te krijgen.
2. Draai de borgmoeren vast om de steunvoeten te vergrendelen.
LET OP
Het toestel is het meest stabiel wanneer alle steunvoeten volledig zijn
ingedraaid. Nivelleer het toestel eerst door alle steunvoeten volledig in
te draaien alvorens de nodige steunvoeten uit te draaien om het toestel
te stabiliseren.
Afstellen van de horizontale zadelpositie
De horizontale zadelpositie kan worden afgesteld door het zadel in de gewenste
positie te zetten.
1. Draai de stelknop voor het zadel los.
2. Zet het zadel in de gewenste positie.
3. Draai de stelknop voor het zadel vast.
UB 10.0
71
NL
Afstellen van de verticale zadelpositie
De verticale zadelpositie kan worden afgesteld door de zadelpen in de gewenste
positie te zetten. Met een bijna gestrekt been moet de boog van de voet het pedaal
op zijn laagste punt raken.
1. Draai de stelknop voor de zadelpen los.
2. Zet de zadelpen in de gewenste positie.
3. Draai de stelknop voor de zadelpen vast.
Console (fig. E)
1
2
3
Programs
T-Ride
5
T - Road
4
T-Music
Fitness Test
E1
1
Display
4
BRIGHTNESS +/- knop
2
ON/OFF-knop
5
Knoppen op scherm
3
VOLUME +/- knop
72
UB 10.0
NL
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Programs
T-Ride
T - Road
T-Music
Fitness Test
E2
6
TRAINING-knop
11
BACK/STOP-knop
7
USER-knop
12
ZOOM-knop
8
INTERNET-knop
13
KEYBOARD-knop
9
E-BOOK READER-knop
14
MEDIA-knop
10
WIFI-knop
UB 10.0
73
NL
VOORZICHTIG
– Houd de console uit de buurt van direct zonlicht.
– Droog het oppervlak van de console wanneer het met
zweetdruppels is bedekt.
– Leun niet op de console.
– Raak de display alleen met uw vingertop aan. Raak de display niet
aan met uw nagels of een scherp voorwerp.
LET OP
– De console gaat naar standby wanneer het toestel gedurende 5
minuten niet wordt gebruikt.
74
UB 10.0
NL
Uitleg van de knoppen
Knop
Uitleg
ON/OFF
Druk op de knop om de console in te schakelen. Druk
nogmaals op de knop om de console uit te schakelen.
VOLUME +/-
Druk op de pijlknop naar links om het volume te
verlagen. Druk op de pijlknop naar rechts om het
volume te verhogen.
BRIGHTNESS +/-
Druk op de pijlknop naar links om de helderheid te
verminderen. Druk op de pijlknop naar rechts om de
helderheid te vermeerderen.
TRAINING
Raak de knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Menu-items: QUICK START / MANUAL / TARGET
HR / WATT CONTROL / PROGRAMS / T-RIDE / TROAD / T-MUSIC / OWN TRAINING / FITNESS TEST.
USER
Raak de knop aan om naar het gebruikersmenu te
gaan.
Menu-items: CREATE USER / CHANGE USER /
SETTINGS / EDIT USER / DELETE USER / USER
LOG.
INTERNET
Raak de knop aan om het internet te gebruiken (alleen
WiFi, geen flashplayer beschikbaar).
E-BOOK READER
Raak de knop aan om de E-Book reader te openen. De
console herkent E-Books die op uw USB-stick zijn
opgeslagen.
Ondersteunde formaten: ePub, FictionBook (fb2),
Plucker, Open E-Book, Open Reader, Palmdoc, Psion
Text, Mobipocket, TXT (platte tekst). Geen PDF
beschikbaar.
WIFI
Raak de knop aan om uw netwerkverbinding in te
stellen.
UB 10.0
75
NL
Knop
Uitleg
BACK/STOP
Voor gebruik: Raak de knop aan om terug te keren
naar het hoofdmenu.
Tijdens gebruik: Raak de knop nogmaals aan om de
training te pauzeren (max. 4 minuten). Raak de knop
nogmaals aan om met de training verder te gaan.
Houd de knop vast om de training te stoppen.
ZOOM
Raak de knop aan om het formaat van de getoonde
profielafbeelding te vergoten of te verkleinen.
Zoomopties: 1x / 2x / 4x / 8x / 16x.
KEYBOARD
Druk op de knop om het toetsenbord te tonen of te
verbergen.
MEDIA
Raak de knop aan om de mediaspeler te openen. De
console herkent muziek en films die op uw USB-stick
zijn opgeslagen.
Ondersteunde formaten: MP3, WAV, WMP (muziek);
MPEG-1, MPEG-4, AVI, DivX (films).
Uitleg van menu-items
Raadpleeg het gedeelte “Trainingsmenu”.
Gebruikersmenu
De console kan een maximum van 20 gebruikers opslaan.
Aanmaken van een gebruiker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
76
Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.
Scrol door de lijst om CREATE USER te selecteren. Raak het menu-item aan om
te bevestigen.
Scrol door de lijst om de taal te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Voer uw naam in. Raak ENTER aan om te bevestigen.
Scrol door de lijst om het metrische systeem of het imperiale systeem als
standaard meetsysteem in te stellen. Raak het menu-item aan om te bevestigen.
Scrol door de lijst om in te stellen of de display moet optellen of aftellen tijdens
trainingen. Raak het menu-item aan om te bevestigen.
UB 10.0
NL
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Scrol door de lijst om uw geslacht in te stellen. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Beweeg de schuifknop om uw leeftijd in te stellen. Raak het menu-item aan om
te bevestigen.
Beweeg de schuifknop om uw lengte in te stellen. Raak SELECT aan om te
bevestigen.
Beweeg de schuifknop om uw gewicht in te stellen. Raak SELECT aan om te
bevestigen.
Beweeg de schuifknop om de hartslaglimiet in te stellen. Raak SELECT aan om
te bevestigen.
Beweeg de schuifknop om de anaërobe hartslag in te stellen. Raak SELECT aan
om te bevestigen.
Beweeg de schuifknop om de aërobe hartslag in te stellen. Raak SELECT aan
om te bevestigen.
Selecteren van een gebruiker
1.
2.
3.
Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.
Scrol door de lijst om CHANGE USER te selecteren. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
Scrol door de lijst om de gebruiker te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Wijzigen van een gebruiker
1.
2.
3.
4.
Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.
Selecteer de gebruiker. Raadpleeg het gedeelte “Selecteren van een gebruiker”.
Scrol door de lijst om EDIT USER te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Scrol door de lijst om gebruikersgegevens te wiijzigen. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
Verwijderen van een gebruiker
1.
2.
3.
4.
Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.
Selecteer de gebruiker. Raadpleeg het gedeelte “Selecteren van een gebruiker”.
Scrol door de lijst om DELETE USER te selecteren. Raak het menu-item aan om
te bevestigen.
Scrol door de lijst om de huidige gebruiker te verwijderen. Raak YES aan om te
bevestigen.
UB 10.0
77
NL
Gebruikerslog
1.
2.
3.
4.
Raak de USER-knop aan om naar het gebruikersmenu te gaan.
Selecteer de gebruiker. Raadpleeg het gedeelte “Selecteren van een gebruiker”.
Scrol door de lijst om USER LOG te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen. De display toont de gegevens van de laatste trainingssessie van de
huidige gebruiker. De display toont de gegevens van alle trainingssessies van
alle gebruikers.
Raak de BACK/STOP-knop aan om terug te keren naar het gebruikersmenu.
Instellingen
Trainingsmenu
Het trainingsmenu bevat 10 trainingsopties.
QUICK START
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Scrol door de lijst om QUICK START te selecteren. Raak het menu-item aan om
te bevestigen.
Breng het toestel in beweging om de training te starten.
Verander handmatig de weerstand tijdens de training: Beweeg de schuifknop om
de weerstand (1-58 Nm) in te stellen.
Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
MANUAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
78
Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Scrol door de lijst om MANUAL te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Raak het bijbehorende menu-item aan om de tijd, de afstand of het
energieverbruik in te stellen.
Beweeg de schuifknop om de waarde voor het geselecteerde menu-item te
wijzigen. Raak SELECT aan om te bevestigen.
Breng het toestel in beweging om de training te starten. Als u streefwaarden
heeft ingesteld, beginnen de waarden op of af te tellen.
Verander handmatig de weerstand tijdens de training: Beweeg de schuifknop om
de weerstand in te stellen.
UB 10.0
NL
7.
8.
9.
Als u de streefwaarden heeft bereikt, zal er een alarm klinken. U kunt doorgaan
met uw training.
Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
TARGET HR
Het programma vereist hartslagmeting.
1. Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
2. Scrol door de lijst om TARGET HR te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
3. Beweeg de schuifknop om de doelhartslag in te stellen. Raak SELECT aan om
te bevestigen.
4. Raak het bijbehorende menu-item aan om de tijd, de afstand of het
energieverbruik in te stellen.
5. Beweeg de schuifknop om de waarde voor het geselecteerde menu-item te
wijzigen. Raak SELECT aan om te bevestigen.
6. Breng het toestel in beweging om de training te starten. Als u streefwaarden
heeft ingesteld, beginnen de waarden op of af te tellen.
7. Verander handmatig de doelhartslag tijdens de training: Beweeg de schuifknop
om de doelhartslag in te stellen.
8. Als u de streefwaarden heeft bereikt, zal er een alarm klinken. U kunt doorgaan
met uw training.
9. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
10. Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
WATT CONTROL
1.
2.
3.
4.
5.
Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Scrol door de lijst om WATT CONTROL te selecteren. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
Beweeg de schuifknop om de weerstand in te stellen. Raak SELECT aan om te
bevestigen.
Raak het bijbehorende menu-item aan om de tijd, de afstand of het
energieverbruik in te stellen.
Beweeg de schuifknop om de waarde voor het geselecteerde menu-item te
wijzigen. Raak SELECT aan om te bevestigen.
UB 10.0
79
NL
6.
Breng het toestel in beweging om de training te starten. Als u streefwaarden
heeft ingesteld, beginnen de waarden op of af te tellen.
7. Verander handmatig de weerstand tijdens de training: Beweeg de schuifknop om
de weerstand in te stellen.
8. Als u de streefwaarden heeft bereikt, zal er een alarm klinken. U kunt doorgaan
met uw training.
9. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
10. Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
PROGRAMS
Het programma bevat 10 vooraf ingestelde trainingsprofielen. Profielen P1-P5 zijn
wattcontroleprogramma's. Profielen P6-P10 zijn hartslagcontroleprogramma's die
hartslagmeting vereisen.
De trainingsprofielen worden aangepast aan het conditieniveau van de gebruiker:
Beginner
P1
P2
x
x
Alle
P3
P4
x
Fit
P5
P6
P7
x
x
x
x
P1 Rolling Hills
P10
x
x
P2 Hill Climb
225
200
200
175
175
150
Watt
Watt
P9
x
225
125
100
75
150
125
100
75
50
50
25
25
0
Duration
80
P8
0
Duration
UB 10.0
NL
P4 Stamina
225
200
200
175
175
150
150
Watt
Watt
P3 Cross Country
225
125
100
125
100
75
75
50
50
25
25
0
0
Duration
Duration
P6 Fatburner 1
225
200
200
175
175
150
150
Watt
Watt
P5 Power Interval
225
125
100
125
100
75
75
50
50
25
25
0
0
Duration
Duration
P8 Cardio Climb
225
225
200
200
175
175
150
150
Watt
Watt
P7 Fatburner 2
125
100
125
100
75
75
50
50
25
25
0
0
Duration
UB 10.0
Duration
81
NL
P9 Cardio Climb
P10 Cardio Interval
225
225
200
200
175
150
125
Watt
Watt
175
100
75
150
125
100
75
50
50
25
25
0
Duration
0
Duration
1.
2.
Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Scrol door de lijst om PRESET PROGRAMS te selecteren. Raak het menu-item
aan om te bevestigen.
3. Scrol door de lijst om een trainingsprofiel te selecteren. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
4. Raak het bijbehorende menu-item aan om de tijd of de afstand in te stellen.
5. Beweeg de schuifknop om de waarde voor het geselecteerde menu-item te
wijzigen. Raak SELECT aan om te bevestigen.
6. Breng het toestel in beweging om de training te starten. Als u streefwaarden
heeft ingesteld, beginnen de waarden op of af te tellen.
7. Verander handmatig de weerstand tijdens de training: Beweeg de schuifknop om
de weerstand in te stellen.
8. Als u de streefwaarden heeft bereikt, zal er een alarm klinken. U kunt doorgaan
met uw training.
9. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
10. Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
T-RIDE
1.
2.
3.
4.
82
Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
Scrol door de lijst om T-RIDE te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Scrol door de lijst om het terrein te selecteren. Raak het menu-item aan om te
bevestigen.
Beweeg de rode balk aan de linkerkant naar de gewenste positie om het
beginpunt voor uw training in te stellen. Raak SET START aan om te bevestigen.
UB 10.0
NL
5.
Beweeg de rode balk aan de rechterkant naar de gewenste positie om het
eindpunt voor uw training in te stellen. Raak SET END aan om te bevestigen.
6. Breng het toestel in beweging om de training te starten.
7. Verander handmatig de versnelling tijdens de training: Beweeg de schuifknop
om de versnelling in te stellen.
8. Als u het eindpunt heeft bereikt, zal er een alarm klinken.
9. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
10. Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
T-ROAD
BELANGRIJK:
U kunt alleen een T-ROAD trainingssessie verrichten wanneer de memory stick zich
in de meter bevindt. T-ROAD is gelijk aan T-RIDE, maar tijdens een T-ROAD
trainingssessie kunt u uw progressie ook op een video zien. Tijdens het trainen kunt
u het hoogteprofiel of de hoogtevideo met behulp van het keuzewiel weergeven.
T-MUSIC
BELANGRIJK:
U kunt alleen een T-MUSIC trainingssessie verrichten wanneer de memory stick zich
in de meter bevindt. T-MUSIC programma's worden gereguleerd door de hartslag.
Tijdens het trainen verandert het tempo van de muziek naargelang het
inspanningsniveau van de trainingssessie. Het T-MUSIC programma duurt 40
minuten. U kunt het geselecteerde hartslagniveau tijdens de training niet wijzigen.
Het programma vereist hartslagmeting.
1. Selecteer T-MUSIC.
2. Scrol door de lijst om een programma (1–3) te selecteren. Druk op de keuzebalk
om uw selectie te bevestigen.
3. Begin met trappen om het programma te starten. Tijdens het trainen kunt u de
inspanning of de hartslag weergeven met behulp van de knop aan de onderkant
van het scherm.
4. Na 40 minuten zal de meter piepen en de trainingssessie eindigen.
5. Druk op de BACK/STOP-knop om de trainingssessie te stoppen. Selecteer EXIT
om de sessie te stoppen, SAVE AND EXIT om de sessie in het geheugen op te
slaan of CONTINUE om verder te gaan met uw trainingssessie.
UB 10.0
83
NL
OWN TRAINING
De console kan een maximum van 100 trainingen van langer dan 10 minuten
opslaan. U kunt alleen trainingen opslaan na het selecteren van een gebruiker.
U kunt een eerder opgeslagen training herhalen (REPLAY), de tijdsduur van een
eerder opgeslagen training wijzigen (EDIT) of een wedstrijd houden tegen een eerder
opgeslagen training (RACE). U kunt ook een eerder opgeslagen training verwijderen
(DELETE).
1. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
2. Raak SAVE AND EXIT aan om de training op te slaan en te stoppen.
3. Voer de naam van het trainingsprogramma in. Raak ENTER aan om te
bevestigen.
4. Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
5. Scrol door de lijst om OWN TRAINING te selecteren. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
6. Scrol door de lijst om het trainingsprogramma te selecteren. Raak het menu-item
aan om te bevestigen.
7. Raak het bijbehorende menu-item aan om REPLAY, EDIT of RACE te
selecteren. Raak SELECT aan om te bevestigen.
8. Als u EDIT selecteert, beweeg dan de schuifknop om de tijd in te stellen. Raak
SELECT aan om te bevestigen.
9. Als u RACE selecteert, scrol dan door de lijst om de racemodus te selecteren:
TIME (afstand die u in een bepaalde tijd kunt afleggen) of DISTANCE (tijd waarin
u een bepaalde afstand kunt afleggen). Raak SELECT aan om te bevestigen. De
display toont een eerder opgeslagen training. De stippellijn geeft aan of u
voorloopt of achterloopt op de benchmark-training (meest recent opgeslagen
training met behulp van dit trainingsprogramma). De blauwe verticale stippellijn
toont de eerder opgeslagen training. De zwarte verticale stippellijn toont uw raceinspanning.
10. Breng het toestel in beweging om de training te starten.
11. Verander handmatig de weerstand tijdens de training: Beweeg de schuifknop om
de weerstand in te stellen.
12. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen.
13. Raak EXIT aan om de training te stoppen. Raak SAVE AND EXIT aan om de
training op te slaan en te stoppen.
84
UB 10.0
NL
FITNESS TEST
Het programma is een meerstapsfitnesstest waarin met een laag inspanningsniveau
wordt begonnen en de snelheid en de weerstand, naargelang het geselecteerde
testtype, geleidelijk toenemen. De meerstapstest is een veilig en betrouwbaar middel
om iemands fysieke conditieniveau te meten. De test gaat door totdat de
proefpersoon de individuele hartslagstreefwaarde (85% van de maximale hartslag)
heeft bereikt. De test vereist een hartslagborstband.
De console toont drie conditiecategorieën:
▪ ATHLETIC = actieve training, goede of uitstekende fysieke conditie;
▪ ACTIVE = regelmatige lichaamsbeweging, gemiddelde of goede fysieke conditie;
▪ INACTIVE = geen regelmatige lichaamsbeweging, slechte fysieke conditie.
Voor elke conditiecategorie toont de display het geschikte testtype: STEP TIME =
tijdsduur van verschillende inspanningsniveaus; FIRST STEP = eerste
inspanningsniveau; STEP POWER = inspanningsniveau van elke stap.
1. Raak de TRAINING-knop aan om naar het trainingsmenu te gaan.
2. Scrol door de lijst om FITNESS TEST te selecteren. Raak het menu-item aan om
te bevestigen.
3. Scrol door de lijst om de conditiecategorie in te stellen. Raak het menu-item aan
om te bevestigen.
4. Beweeg de schuifknop om de doelhartslag in te stellen. Raak SELECT aan om
te bevestigen.
5. Breng het toestel in beweging om de training te starten.
6. Verander handmatig de doelhartslag tijdens de training: Beweeg de schuifknop
om de weerstand in te stellen.
7. Als u de doelhartslag heeft bereikt, zal er een alarm klinken. Het wordt
aanbevolen uw training te stoppen.
8. Raak de BACK/STOP-knop aan om de training te stoppen. De display toont de
testresutaten.
VOORBEREIDEN VOOR DE TEST
1. Zorg ervoor dat de gegevens onder uw gebruikersnaam worden bijgewerkt - de
meter gebruikt de gebruikersgegevens als basis voor de fitnesstest.
2. Selecteer FITNESS TEST.
UB 10.0
85
NL
3.
4.
5.
6.
7.
Selecteer de voor u meest geschikte conditiecategorie met behulp van het
keuzewiel: a. Inactive = geen regelmatige lichaamsbeweging, slechte fysieke
conditie; b. Active = regelmatige lichaamsbeweging, gemiddelde of goede
fysieke conditie; c. Athletic = actieve training, goede of uitstekende fysieke
conditie
Voor elke conditiecategorie toont de display het geschikte testtype:
– Step time = tijdsduur van verschillende inspanningsniveaus in de test
– First step = eerste inspanningsniveau
– Step power = inspanningsniveau van stappen (in Watt), de test bevat
verscheidene stappen
Druk op het keuzewiel om uw selectie te bevestigen.
Uk kunt indien nodig de waarde van uw doelhartslag aanpassen met behulp van
het keuzewiel. Bevestig uw instellingen met behulp van het keuzewiel.
De display informeert u dat u met de test kunt stoppen zodra u de doelhartslag
voor de test heeft bereikt. Druk op het keuzewiel om de start te testen.
VERRICHTEN VAN DE TEST
1. 1. De display toont het geselecteerde testtype. Begin met trappen om de test te
starten. Een rood diagram dat wordt bijgewerkt naargelang uw progressie
vertegenwoordigt uw hartslag. Een rode doorbroken lijn geeft uw doelhartslag
aan.
2. 2. Zodra u uw doelhartslag heeft bereikt, zal de meter een geluidssignaal geven
en een bericht tonen. Het wordt aanbevolen hier de test te stoppen, tenzij u een
betrekkelijk goede conditie heeft. Als u uw doelhartslag juist heeft ingesteld
(d.w.z., als u uw maximale hartslag voldoende nauwkeurigheeft berekend), zal
de voortzetting van de test voorbij dit punt de nauwkeurigheid van het resultaat
niet vergroten. Als u uw maximale hartslag overschat, zal uw conditieniveau ook
worden overschat. Als u uw maximale hartslag onderschat, zal uw
conditieniveau ook worden onderschat.
3. 3. Druk op de BACK/STOP-knop of stop met trappen om de test te stoppen
zodra u uw doelhartslag heeft bereikt. De meter schakelt over naar het
testresultaatdisplay:
– A) Aërobe conditie = een schatting van uw conditieniveau in uw reguliere
inspanningszone, die de beste indicatie geeft van de toestand van uw
gezondheidsgerelateerde fitheid.
– B) MET-waarde = een lezing die de veelvoud van uw maximale
zuurstofopname bij volledige rust toont.
86
UB 10.0
NL
– C) Ml/kg/min = een lezing die vertelt hoeveel milliliter zuurstof per kilogram
lichaamsgewicht uw lichaam per minuut verbruikt.
– D) L/min = een lezing die vertelt hoeveel zuurstof u in liters per minuut
opneemt. In tegenstelling tot de bovengenoemde waarden houdt l/min geen
rekening met het lichaamsgewicht van de gebruiker.
– E) Wmax = een schatting van uw maximale bewegingsvermogen, gemeten
in Watt.
– F) Watt/kg = de verhouding van uw maximale bewegingsvermogen tot uw
gewicht.
MANNEN / MAXIMALE
ZUURSTOFOPNAME (VO2MAX)
1 = ZEER SLECHT - 7 = UITSTEKEND
LEEFTIJ 1
D
2
3
4
5
6
7
18-19
<33
33-38
39-44
45-51
52-57
58-63
> 63
20-24
<32
32-37
38-43
44-50
51-56
57-62
> 62
25-29
<31
31-35
36-42
43-48
49-53
54-59
>59
30-34
<29
29-34
35-40
41-45
46-51
52-56
> 56
35-39
<28
28-32
33-38
39-43
44-48
49-54
> 54
40-44
<26
26-31
32-35
36-41
42-46
47-51
> 51
45-49
<25
25-29
30-34
35-39
40-43
44-48
>48
50-54
<24
24-27
28-32
33-36
37-41
42-46
>46
55-59
<22
22-26
27-30
31-34
35-39
40-43
> 43
60-65
<21
21-24
25-28
29-32
33-36
37-40
>40
MEDIA
Deze monitor ondersteunt 2 USB-poorten (FAT/FAT32-formaat), voor het afspelen
van mediabestanden. Ondersteunde bestandstypen: MP3, AAC (MP4), Ogg Vorbis,
WAV, MPEG-1, MPEG-4 AVI, DivX, Ogg Theora, AVI, MKV, Ogg, MOV. Het
afspelen van DRM-beveiligde bestanden wordt niet ondersteund. Er is ook een (30UB 10.0
87
NL
pins) iPod/iPhone-aansluiting aanwezig, waarop de meeste Apple-producten kunnen
worden aangesloten. U kunt de MEDIA-knop gebruiken om door de muziek op uw
iPod/iPhone te bladeren en de muziek af te spelen. Video kan niet worden
afgespeeld via deze aansluiting. U vindt de muziekbestanden van uw iPod/iPhone in
de map user/Apple.
Druk op de + knop om uw keuze aan de afspeellijst toe te voegen. Druk op de - knop
om uw keuze uit de afspeellijst te verwijderen.
LET OP
Deze monitor biedt de mogelijkheid om uw iPod/iPhone aan te sluiten. Tunturi is niet
aansprakelijk voor schade aan de hardware of de software van uw iPod/iPhone
ontstaan door aansluiten. ON SCREEN
Reiniging en onderhoud
Defecten en storingen
Ondanks voortdurende kwaliteitscontrole kan het gebeuren dat het toestel door
individuele onderdelen defect is of niet goed werkt. In de meeste gevallen zal het
voldoende zijn om het defecte onderdeel te vervangen.
1. Als het toestel niet goed werkt, neem dan onmiddellijk contact op met de dealer.
2. Geef het modelnummer en serienummer van het toestel op aan de dealer. Vertel
wat de aard van het probleem is, hoe het toestel wordt gebruikt en wanneer u
het toestel heeft gekocht.
Transport en opslag
WAARSCHUWING
– Draag en verplaats het toestel met minstens twee personen.
1.
Blijf aan weerskanten aan de voorkant van het toestel staan en pak de
handgrepen stevig vast. Til de voorkant van het toestel op zodat de achterkant
van het toestel op de wielen komt te rusten. Verplaats het toestel en zet het
voorzichtig neer. Zorg voor een beschermende laag onder het toestel om schade
aan het vloeroppervlak te voorkomen.
88
UB 10.0
NL
2.
3.
Verplaats het toestel voorzichtig over een ongelijke ondergrond. Breng het
toestel niet met behulp van de wielen naar boven, maar draag het toestel bij de
handgrepen.
Berg het toestel op een droge plaats op met zo weinig mogelijk
temperatuurwisselingen.
Technische gegevens
Parameter
Meeteenheid
Waarde
Vliegwiel / Roterende massa
9kg/16kg
Uitgangsvermogen
440W/60RPM
Lengte
cm
inch
106
42
Breedte
cm
inch
56,5
22
Lengte
cm
inch
143
57
Gewicht
kg
lbs
54
119
Max. gewicht gebruiker
kg
lbs
150
300
Adapter
26V/3,46A
Garantie
Het product heeft een garantie vanaf de datum van aflevering (gedocumenteerd op
de factuur of de leverbon). Verdere informatie over de garantievoorwaarden kunt u
verkrijgen bij uw plaatselijke dealer. De garantievoorwaarden kunnen variëren tussen
landen onderling. Schade veroorzaakt door normale slijtage, overbelasting of
verkeerd gebruik is van de garantie uitgesloten. Schade veroorzaakt door materiaalof fabricagefouten valt onder de garantie en wordt gratis gerepareerd of vervangen.
UB 10.0
89
NL
Verklaring van de fabrikant
Tunturi Fitness BV verklaart dat het product voldoet aan de volgende normen en
richtlijnen: EN 957 (HA), 89/336/EEG. Het product is derhalve voorzien van het CElabel.
10-2012
Tunturi Fitness BV
Postbus 60001
1320 AA Almere
Nederland
Disclaimer
© 2012 Tunturi Fitness BV
Alle rechten voorbehouden.
Het product en de handleiding zijn aan veranderingen onderhevig. Specificaties
kunnen zonder verdere kennisgeving worden veranderd.
90
UB 10.0
Tunturi Fitness BV
PO Box 60001
1320 AA Almere
The Netherlands
Tel: +31 36 5397102
Fax:+31 36 5460055
E-mail: Info@tunturi-fitness.com
For contact information and manuals in other languages, check our website:
www.tunturi.com
Download PDF

advertising