Acer | XD1270 | Zde - Projektory

Manuál pro
Promítací stroj Acer série XD1170/XD1270/XD1280
Instrukce pro užívaní a likvidaci
zařízení
Při likvidaci neodhazujte toto elektronické zařízení do odpadu. Na znížení
možného znečištění životního prostředí a pro zabezpečení co nejvyšší míry
jeho ochrany toto zařízení, prosím, recyklujte.
USA
Pro elektronické výrobky obsahující monitor nebo displej LCD/CRT, nebo lampu se špeciálně vysokotlakovou rtutí:
Lampa(y) uvnitř tohoto výrobku obsahuje(í) rtuť, a proto musí být tento výrobek
recyklován anebo zlikvidován podle místních, státních anebo federálních
zákonů. Víc informací získáte, když se kontaktujete na Alianci elektronického
průmyslu (Electronic Industries Alliance) na internetové stránce www.eiae.org.
Pro získaní specifických infomací o likvidaci lamp navštívte internetovoustránku
www.lamprecycle.org.
Obsah
Obsah............................................................................................................ 1
Upozornění.................................................................................................... 2
Opatření................................................................................................................2
Úvod.............................................................................................................. 4
Vlastnosti výrobku.................................................................................................4
Přehled balení.......................................................................................................5
Přehled výrobku....................................................................................................6
Hlavní jednotka...............................................................................................................6
Kontrolní panel................................................................................................................7
Pøipojovací otvory..........................................................................................................8
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem.....................................................................9
Instalace...................................................................................................... 10
Připojení projektoru.............................................................................................10
Zapnutí/vypnutí projektoru...................................................................................11
Zapnutí projektoru......................................................................................................... 11
Zapnutí projektoru.........................................................................................................12
Varovné indikátory........................................................................................................12
Nastavení promítaného obrazu...........................................................................13
Nastavení výšky promítaného obrazu...........................................................................13
Nastavení objektivu / ohniska projektoru......................................................................14
Nastavení velikosti promítaného obrazu.......................................................................14
Ovládání...................................................................................................... 15
Kontrolní panel & dálkové ovládání.....................................................................15
Menu...................................................................................................................19
Jak obsluhovat..............................................................................................................19
Color (Barva) (počítačový/video mód)..........................................................................20
Image (Obraz) (počítačový/video mód).........................................................................22
Managemant (Správa) (počítačový/video mód)............................................................24
Audio (Zvuk) (počítačový/video mód)...........................................................................30
Timer (Časomíra) (počítačový/video mód)....................................................................31
Language (Jazyk) (počítačový/video mód)...................................................................32
Dodatky....................................................................................................... 33
Odstranění problémů...........................................................................................33
Výmìna lampy......................................................................................................37
Specifikace..........................................................................................................38
Kompatibilní režimy.............................................................................................40
Regulace a bezpečnostní oznámení............................................................41
... čestina
Upozornění
Opatření
Řiďte se všemi varováními, opatřeními a údržbou, jak je doporučováno v této
uživatelské nápovědě k co největší životnosti Vašeho přístroje.
Varování- N
edívejte se do objektivu projektoru, když lampa svítí.
Světlo může poškodit Vaše oči.
Varování-K omezení rizika ohně nebo zasažení elektrickým
prou dem nevystavujte výrobek vlivu deště či
vlhkosti.
Varování-Neotvírejte nebo nerozebírejte výrobek kvůli
možnému zasažení elektrickým proudem.
Varování-Když měníte lampu, umožněte jednotce ochlazení
ařiďte se instrukcemi.
Varování-Tento výrobek sám zjistí závadu lampy. Při výměně
lampy se prosím ubezpečte, že zobrazuje výstražné
zprávy.
Varování-Poté co vyměníte modul lampy, obnovte v menu
funkci “Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)” ve
pod menu “Management (Správa)” (odkaz na stranu
26).
Varování-Když vypnete projektor, zajistìte prosím pøed
odpojením energie, aby projektor dokonèil svùj
chladící cyklus.
Varování-Nejprve zapněte projektor a potom zdroj.
Varování-Nenasazujte víčko na objektiv, když je projektor v
provozu.
Varování-Když lampa docílí ke konci své životnosti, vyhoří a
ožná hlasitě bouchne. Jestliže se toto stane, projektor
se novu nerozsvítí, dokud modul lampy nebude
vyměněn. výměny lampy se řiďte postupem, který je
v kapitole “Výměna lampy”.
čestina ...
Upozornění
Proveďte:
řed čištěním výrobek vypněte.
 P
očištění krytu použijte jemný hadřík mírně navlhčený čistícím
 K
rostředkem.
dpojte kabel ze zásuvky, jestliže není výrobek dlouho
 O
používán.
Nedělejte:
ablokujte otvory na jednotce sloužící k větrání.
 Z
čištění jednotky používejte drsné čistící prostředky, vosky ebo
 K
rozpouštědla.
oužívejte přístroj v následujících podmínkách:
 P
-V extrémně teplém, studeném nebo vlhkém prostředí.
-V oblastech náchylných k nadměrnému prachu a špíně.
-Blízko přístrojů, které vytváří silné magnetické pole.
-Místo na přímém slunečním světle.
... čestina
Úvod
Vlastnosti výrobku
Tento výrobek je SVGA (XD1170) / XGA (XD1270, XD1280)
čip 0,55” DLPTM projektor.
Vynikající charakteristika zahrnuje:
uPravý SVGA, 800 x 600 adresovatelných pixelů (pouze
pro řadu XD1170)
Pravý XGA, 1024 x 768 adresovatelných pixelů (pouze
pro řadu XD1270, XD1280)
uČip DLPTM technologie
uKompatibilní s NTSC3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a
HDTV (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i)
uNejmodernější připojení DVI pro digitální signál s
funkcí HDCP a podporou rozlišení 480p, 576p, 720p a
1080i (Volitelné)
uPlně funkční dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
(vyjma řady XD1170 / japonských modelů)
uPro uživatele přátelské vícejazyčné menu
uPokročilý digitální základ a vysoká kvalita obrazu
uPro uživatele přátelský kontrolní panel
uSXGA+, SXGA komprese a VGA sstanovení rozměrů
uMac kompatibilní
čestina ...
Úvod
Přehled balení
Tento projektor má části zobrazené níže. Zkontrolujte,
da je Váš přístroj kompletní. Jestliže nějaká část chybí,
kontaktujte okamžitě Vašeho prodejce.
Projektor s víčkem na
objektiv
Napájecí šňůra 1,8m
VGA kabel 1,8m
Kombinovaný video kabel
1,8m
USB kabel 2,0m
S-video kabel 2,0m
Zvukový kabel s
konektory jack / jack 2,0m
VGA komponent/
HDTV adaptér
Dálkové ovládání
2 x baterie
Přenosná taška
Nápověda pro uživatele
Karta rychlého startu
... čestina
Úvod
Přehled výrobku
Hlavní jednotka
1
2
4
3
7
4
5
6
8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
čestina ...
Kroužek ohniska
Kroužek objektivu
Transfokátor
Přijímač dálkového ovládání
Tlačítko zdviže
Zdvižná noha
Energetická zdířka
Připojovací otvory
Kontrolní panel
9
Úvod
Kontrolní panel
5
4
6
3
7
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1
Pomocný indikátor
Indikátor lampy
Zdroj a Indikátor LED (Power LED)
Zdroj
Synchronizace
Čtyři směrové klávesy výběru
Menu
... čestina
Úvod
Připojovací otvory
1
2
3
4
5
6
7
Jen pro typ
XD1170/
XD1270
10
8
9
1.Vstupní konektor DVI (pro digitální signál s funkcí HDCP)
(Volitelné)
2.PC analogový signál/HDTV/Vstupní video konektor
3.Zvukový vstupní konektor
4.S-video vstupní konektor
5.Otvor k monitoru-přes výstupní konektor (Výstup VGA)
6.USB konektor
7.RS232 konektor
8.KensingtonTM otvor
9.Infračervený přijímač dálkového ovladače
10.Výstupní zdířka 5V = (pro připojené hardwarové zařízení)
(Jen pro typ XD1170/XD1270)
čestina ...
Úvod
Dálkové ovládání s laserovým ukazatelem
1
24
2
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
26
27
13
14
16
15
17
18
19
20
21
22
23
pro řadu XD1170/japonskou
modelovou řadu
1.laserové ukazovátko
2.Zapnutí
3.Opakovaná synchronizace
4.Zdroj
5.Zmrazení
6. Skrytí
7.Aspekční poměr
8.Zrušení hlasitosti
9.Základ/Čtyři směrové
klávesy výběru
10.Zpět
11.Menu
12.Digitální zoom
13.Zplnomocňující klávesa
14.Hlasitost +
28
29
pro řadu XD1270/XD1280
15.Hlasitost 16.Page Up
17.Page Down
18.VGA
19.S-Video
20.Komponent
21.Video
22.DVI
23.Jazyk
24.Laserové ukazovátko
25.Laser tlačítko
26.Levé kliknutí myší
27.Pravé kliknutí myší
28.Myš
29.Bezdrátový
... čestina
Instalace
Připojení projektoru
1
USB
5
DVI
Jen pro typ
XD1170/
XD1270
7
VGA
2
RS232
3
9
10
DVD přehrávač, Settop
Box, HDTV přijímač
6
8
4
Video výstup
S-video výstup
1............................................................................................... Napájecí šňůra
2....................................................................DVI kabel (Doplňková funkce)
3...................................................................................................... VGA kabel
4................................................................................................. S-Video kabel
5........................................................................................................USB kabel
6...............................................................VGA komponent/HDTV adaptér
7...................................................... Zvukový kabel s konektory jack / jack
8........................................................................... Kombinovaný video kabel
9.....................................................................................................RS232 kabel
10................... Výstupní zdířka 5V = pro připojené hardwarové zařízení
(Jen pro typ XD1170/XD1270)
vAby projektor správně fungoval s počítačem, musí být časování
čestina ... 10
režimu zobrazení kompatibilní s projektorem. Odkaz na kapitolu
“Kompatibilní režimy” na stranì 40.
Instalace
Zapnutí/vypnutí projektoru
Zapnutí projektoru
1.Odstraňte víčko na objektivu.
2.Zajistěte, aby byla napájecí šňůra a signální kabel správně
připojeny. Indikátor zapnutí se zableskne červeně.
3.Zapněte lampu stisknutím tlačítka “Zapnutí” na kontrolním
panelu.A indikátor zapnutí se rozsvítí modrou.
4.Zapněte Váš zdroj (počítač, notebook, videopřehrávač, atd.).
Projektor najde Váš zdroj automaticky.
vJestliže se ukáže na obrazovce “No Signal (Žádný signál)”, ujistěte
se, že jsou signální kabely správně připojeny.
vJestliže připojujete více zdrojů ve stejnou dobu, použijte tlačítko
“Zdroj” na dálkovém ovládání nebo na kontrolním panelu.
1
Zapnutí
Nejprve zapněte
projektor a potom
zdroje signálu.
11 ... čestina
Instalace
Vypnutí projektoru
1.K vypnutí projektorové lampy ztiskněte tlačítko “Zapnutí”,
uvidíte zprávu “Please press power button again to complete the
shutdown process. Warning: DO NOT unplug while the projector
fan is still running. (Stiskněte prosím znovu tlačítko Zapnutí k
dokončení vypínacího procesu. Varování: NEVYPÍNEJTE, dokud
projektorový větrák ještě pracuje.)” zobrazenou na projektorovém
plátně. Ztiskněte znovu tlačítko “ Zapnutí” k potvrzení, jinak
zpráva zmizí po 5 sekundách.
2.Chladící ventilátory poběží přibližně 30 sekund do konce
chladícího intervalu a indikátor napájení začne rychle blikat
červeně. Jakmile indikátor napájení začne blikat pomalu,
projektor se nachází v pohotovostním režimu. Jestliže si přejete
projektor znovu zapnout, musíte počkat, dokud projektor úplně
nedokončí chladící cyklus a nevstoupí do pohotovostního režimu.
K opětovnému spuštění projektoru stiskněte v pohotovostním
režimu tlačítko “Zapnutí”.
3.Odpojte napájecí šňůru ze zásuvky a projektoru.
4.Nezapínejte okamžitě projektor při proceduře vypnutí.
Varovné indikátory
dyž svítí “Indikátor lampy” červeně, projektor bude
 K
automaticky vypnut. Kontaktujte prosím Vašeho lokálního
distributora nebo servisní centrum.
Když svítí “Pomocný indikátor” červeně po dobu 20 sekund,
ukazuje, že se projektor přehřívá. Na projektorovém plátně uvidíte
zprávu “Projector Overheated. Lamp will automatically turn
off soon. (Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky
vypnuta.)”. Projektor se sám automaticky vypne.
Za normálních okolností se může projektor znovu zapnout,
poté co vychladne. Jestliže problém zůstává, kontaktujte Vašeho
prodejce nebo naše servisní centrum.
Když bliká “Pomocný indikátor”červeně po dobu 30 sekund,
na projektorovém plátně uvidíte zprávu “Fan fail. Lamp will
automatically turn off soon. (Větrák selhává. Lampa bude brzy
automaticky vypnuta.)”. kontaktujte prosím Vašeho prodejce
nebo naše servisní centrum.
čestina ... 12
Instalace
Nastavení promítaného obrazu
Nastavení výšky promítaného obrazu
K nastavení výšky obrazu je projektor vybaven zdvyžnou
nohou.
Zvýšení obrazu:
1. Ztiskněte tlačítko zdvyže .
2.Zvyšte obraz na požadovanou výšku  , k zablokování
pozice zdvyžné nohy uvolněte tlačítko.
3. Použijte  k doladění úhlu obrazu.
Snížení obrazu:
1. Ztiskněte tlačítko zdvyže.
2.Snižte obraz, k zablokování pozice zdvyžné nohy
uvolněte tlačítko.
3. Použijte  k doladění úhlu obrazu.
1
Tlaèítko
zdvyže
2
Zdvyžná noha
3
Kolo nastavení sklonu
13 ... čestina
Instalace
Nastaveníobjektivu/ohniskaprojektoru
K zvětšení nebo zmenšení obrazu můžete otáčet kroužkem objektivu.
K zaostření obrazu otáčejte kroužkem ohniska, dokud nebude obraz
čistý. Projektor zaostřuje ve vzdálenosti 4,9 až 39,4 stop (1,5 až 12,0
metrů).
Kroužek objektivu
Kroužek ohniska
Nastavenívelikostipromítanéhoobrazu
Obraz
(diagonála)
Velikost
obrazu
Vzdálenost
Tato tabulka je uživatelské doporuèení.
čestina ... Ovládání
Kontrolní panel & dálkové ovládání
Zde jsou dva způsoby, jak můžete ovládat funkce:
dálkové ovládání a kontrolní panel.
Kontrolní panel
Dálkové ovládání
Používání kontrolního panelu
Zapnutí
Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách 11,
12.
Resync (Opakovaná synchronizace)
Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
Source (Zdroj)
Druk op “Zdroj” om te kiezen uit de bronnen RGB,
Component-p, Component-i, S-Video, Composiet Video, DVI-D
(optioneel) en HDTV.
Menu
Ztiskněte “Menu” ke spuštění (OSD) menu. K ukončení OSD,
ztiskněte znovu “Menu”.
Potvrďte Váš výběr položky.
Čtyři směrové klávesy výběru
Použijte
k výběru nebo přizpůsobení položek.
15 ... čestina
Ovládání
Používání dálkového ovládání
Zapnutí
Odkaz na kapitolu “Zapnutí/vypnutí projektoru” na stranách
11, 12.
Laser tlačítko
(pouze pro řadu XD1270/XD1280)
Zaměřte ovládání na promítaný obraz, ztiskněte a držte toto
tlačítko k aktivování laserového ukazatele.
Resync (Opakovaná synchronizace)
Automaticky synchronizuje projektor se vstupním zdrojem.
Source (Zdroj)
Druk op “Zdroj” om te kiezen uit de bronnen RGB,
Component-p, Component-i, S-Video, Composiet Video,
DVI-D (optioneel) en HDTV.
Freeze (Zmrazení)
Ztiskněte “Zmrazení” k zastavení obrazu.
Hide (Skrytí)
Okamžitě vypne obraz. Ztiskněte “Skrytí” ke skrytí obrazu,
ztiskněte znovu pro obnovení obrazu.
Aspect Ratio (Aspekční poměr)
Použijte tuto funkci na výběr aspekčního poměru podle vašich
požadavků (Auto/4:3/16:9)
Mute (Zrušení hlasitosti)
Použijte tuto klávesu pro zrušení hlasitosti.
Čtyři směrové klávesy výběru
Použijte
pro výběr položek anebo změnu ve
vámi vybraných položkách pro ovládání ponuky (menu) OSD.
Keystone
Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (±
16 stupňů).
Menu
Ztiskněte “Menu” ke spuštění menu. K ukončení OSD,
ztiskněte znovu “Menu”.
Zoom
Přiblížit / oddálit.
Back (Zpět)
Návrat na předchozí krok pro ovládání ponuky (menu) OSD.
čestina ... 16
Ovládání
Mouse (Myš) / Mouse Right Click (Pravé kliknutí myší) /
Mouse Left Click (Levé kliknutí myší)
Tyto funkce jsou rovnaké jak při použití myší u počítačů typu
PC (osobní počítač) tak u typu Mac.
Empowering Key (Zplnomocňující klávesa)
Klávesa pro umožní Acer poskytuje tři unikátní funkce Acer,
kterými jsou “Acer eView Management” (Řízení Acer eView),
“Acer eTimer Management” (Řízení Acer eTimer) and “Acer
eOpening Management” (Řízení Acer eOpening). Stlačte klávesu
“e” po dobu delší než jedna sekunda, čím se spustí displej hlavní
ponuky na obrazovce pro modifikaci této funkce.
Acer eView Management
Stisknutím “e” spustíte podnabídku “Acer
eView Managemet”.
“Acer eView Managemet” slouží k výběru
režimu zobrazení. Další podrobnosti jsou k
dispozici v části Nabídka na obrazovce (OSD).
Acer eTimer Management
Stisknutím “e” spustíte podnabídku “Acer
eTimer Management”.
“Acer eTimer Management” nabízí funkci
upozorňování pro řízení času prezentace. Další
podrobnosti jsou k dispozici v části Nabídka na
obrazovce (OSD).
Acer eOpening Management
Stisknutím “e” spustíte podnabídku “Acer
eOpening Management”.
“Acer eOpening Management” umožňuje
uživateli nastavit jako úvodní obrazovku vlastní
obrázek. Další podrobnosti jsou k dispozici v
části Nabídka na obrazovce (OSD).
Volume (Hlasitost)
 Zvýšit/Znížit hlasitost.
Page Up (pouze počítačový mód)
Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku nahoru. Tato funkce
je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB
kabel.
17 ... čestina
Ovládání
Page Down (pouze počítačový mód)
Použijte toto tlačítko ke skoku o stránku dolů. Tato funkce
je dostupná, když je projektor připojen k počítači přes USB
kabel.
VGA
4Stlačte klávesu “VGA”, čím změníte zdroj na VGA-In
konektor (přípojku). Tento konektor podporuje Analogový
RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a
RGBsync.
Video
4Stlačte klávesu “Video”, čím změníte současný zdroj na zdroj
Kompozitního Videa.
Component (Komponent)
4Stlačte klávesu “Komponent”, čím změníte současný
komponent na komponent konektoru. Tento konektor
podporuje YPbPr (480p/576p/720p/1080i) a YCbCr
(480i/576i).
DVI
4Stlačte klávesu “DVI”, čím změníte zdroj na DVI konektor.
Tento konektor podporuje digitální RGB, Analogový RGB,
YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) a HDCP
signál.
Language (Jazyk) (pouze pro XD1170/japonskou
modelovou řadu)
4Zvolte vícejazyční ponuku (menu) OSD.
čestina ... 18
Ovládání
Menu
Projektor má vícejazyčné menu, které Vám umožňuje úpravu
obrazu a rozmanité nastavení. Projektor automaticky nalezne
zdroj.
Jak obsluhovat
1.Chcete-li otevřít nabídku obrazovky, stiskněte tlačítko “Menu”
(Nabíd ka) na dálkovém ovládání nebo na ovládacím panelu.
2. Když se OSD zobrazí, použijte
klávesy k výběru v
hlavním menu. Po výbìru požadované položky v hlavním
menu, ztiskněte
3. Použijte
k otevření podmenu.
klávesy k výběru požadované položky a
upravte nastavení pomocí
kláves.
4. Zvolte další položku zobrazenou v podmenu a nastavte stejně,
jak je popsáno výše.
5.Stlačte klávesu “Ponuka” anebo klávesu “Zpět” na dálkovém
řízení anebo kontrolném panelu a obrazovka se vrátí do
hlavní ponuky (menu).
6.Na zrušení OSD, stlačte znovu “Ponuka” anebo “Zpět” na
dálkovém řízení anebo kontrolném panelu. Ponuka OSD se
zavře a promítací stroj automaticky uloží nová nastavení. OSD
menu se zavře a projektor automaticky uloží nové nastavení.
Hlavní menu
Nastavení
Podmenu
19 ... čestina
Ovládání
Color (Barva)
(počítačový / video
mód)
Display mode(Mód zobrazení)
Zde je mnoho firemních předvoleb optimalizovaných na různé typy
obrazu.
Bright (Jasnost) : Slouží pro optimalizaci jasu.
PC : pro poèítaè nebo notebook.
Video : pro přehrávání videa v jasně osvětleném prostředí.
Theater (Domácí kino): p ro používání systému domácího kina v
temné místnosti.
sRGB : Slouží pro optimalizaci vyladění barev.
User (Uživatel) : zapamatování uživatelského nastavení.
Brightness (Jasnost)
Nastavte jasnost obrazu.
Stiskněte ke ztemnění obrazu.
 Stiskněte k zesvětlení obrazu.
Contrast (Kontrast)
Kontrast reguluje stupeň odlišnosti mezi nejsvětlejší a ejtmavší částí
obrazu. Nastavení kontrastu mění množství černé a bílé v obrazu.
 Stiskněte ke snížení kontrastu.
 Stiskněte ke zvýšení kontrastu.
Color Temperture (Teplotní zabarvení)
Nastavení teplotního zabarvení. Při vyšší teplotě vypadá obrazovka
chladněji; při nižší teplotě vypadá obrazovka tepleji.
čestina ... 20
Ovládání
Color (Barva)
(počítačový / video
mód)
White Segment (Bílý segment)
Použijte bílý segment k nastavení nejvyšší úrovně DMD čipu. 0
je pro minimální segment a 10 je pro maximální segment. Jestliže
preferujete ostřejší obraz, nastavte na maximum. Pro hladký a
přirozenější obraz nastavte na minimum.
Degamma
Způsobí tmavou scenérii. S vyšší gamma hodnotou bude vypadat
tmavá scenérie jasněji.
Color R (Barva R)
Nastavení červené barvy.
Funkce “Saturation”
(Sytost) a “Tint” (Zbarvení) nejsou
podporovány v
počítačovém nebo DVI módu.
Color G (Barva G)
Nastavení zelené barvy.
Color B (Barva B)
Nastavení modré barvy.
Saturation (Sytost)
Nastaví obraz z černé a bílé k úplně syté barvě.
4Stiskněte ke snížení množství barvy v obraze.
4 Stiskněte ke zvýšení množství barvy v obraze.
Tint (Zbarvení)
Nastaví barevnou rovnováhu červené a zelené.
 Stiskněte
 Stiskněte
ke zvýšení množství zelené v obraze.
ke zvýšení množství èervené v obraze.
21 ... čestina
Ovládání
Image (Obraz)
(počítačový / video
mód)
Keystone (Základ)
Upraví zkreslení obrazu způsobené nakláněním projektoru (± 16
stupňů).
Aspect Ratio (Poměr stran obrazu)
Použijte tuto funkci ke zvolení požadovaného poměru stran.
 Auto : Udržuje obraz podle originálního poměru a maximalizuje
obraz podle původních horizontálních nebo vertikálních
pixelů.
 4:3 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal rozměrům
promítací obrazovky a stane sa z něj poměr 4:3.
 16:9 : Vstupní zdroj bude naškálován tak, aby zodpovídal šířce
obrazovky a zužen na výšku tak, aby se zobrazovaný obraz
přiblížil poměru 16:9.
Projection (Projekce)
čestina ... 22
4
Přední desktop
Předem nastavené.
4
Přední strop
Když zvolíte tuto funkci, pro stropní projekci otočí projektor
obraz vzhůru nohama.
4
Zadní desktop
Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí obraz tak, že
můžete promítat za průsvitné plátno.
4
Zadní strop
Když zvolíte tuto funkci, projektor obrátí a otočí obraz
vzhůru no hama ve stejnou dobu. Můžete promítat za
průsvitné plátno při stropní projekci.
Ovládání
Image (Obraz)
(počítačový / video
mód)
H. Position (Vodorovná poloha)
Ztiskněte k pohybu obrazu doleva.
 Ztiskněte k pohybu obrazu doprava.
V. Position (Svislé poloha)
 Ztiskněte
k pohybu obrazu dolù.
Funkce “H. Positio
Ztiskněte
k pohybu obrazu nahoru.
“ (Vodorovná poloha), 
”V. Position“ (Svislé
Frequency (Frekvence)
poloha), ”Frequency”
“Frequency” (Frekvence) mění frekvenci obrazových dat tak, aby
(Frekvence) a “Trackse shodovala s frekvencí Vaší počítačové grafické karty. Vertikální
ing” (Seřizování) nejsou
blikající lišta slouží k nastavení této funkce.
podporovány v režimu
DVI a Video.
Tracking (Seřizování)
“Tracking” (Seřizování) synchronizuje signální načasování obrazu s
grafickou kartou. Jestliže máte kolísavý nebo blikající obraz, použijte
tuto funkci k nápravě.
23 ... čestina
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
ECO Mode (ECO mód)
Zvolte “On” (Zapnuto) ke ztlumení projektorové lampy, která
bude mít nižší spotřebu energie, zvětšuje životnost lampy a snižuje
hluk. Zvolte ”Off” (Vypnuto) k návratu k normálnímu módu.
Auto Shutdown (Automatické vypnutí)(minuty)
Není-li po nastaveném času k dispozici žádný vstupní signál,
projektor se automaticky vypne.
Source Lock (Zdroj zamknutí)
Když je zdroj zamknutí vypnutý, promítací stroj bude vyhledávat
jiné signály, jestli se ztratil současný vstupní signál. Když je zdroj
zamknutí zapnutý, zamkne “Zámek” současný kanál zdroje
dříve, než stlačíte klávesu “Zdroj” na dálkovém řízení pro uložení
nasledujícího kanálu.
Menu Location (Ponuka (Menu))
Zvolte pozici ponuky (menu) na obrazovce displeje.
Startup Screen (Počáteční Obrazovka)
Použijte tuto funkci pro výběr počáteční obrazovky podle vlastní
žádosti. Jestliže změníte nastavení, projeví se nové nastavení po
ukončení nabídky OSD.
4 Acer : S tandardní počáteční obrazovka promítacího stroje Acer.
4 User (Uživatel) : P očáteční obrazovka přizpůsobena uživateli,
stáhnuta z osobního počítače do promítacího
stroje pomocí kablu USB (univerzální
sériová přípojka) a pomůcky Acer eOpening
Management (zmínka v nížeuvedené části).
čestina ... 24
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Pomůcka Acer eOpening Management je
pomůckou osobního počítače určenou pro
uživatele na změnu standardní počáteční
obrazovky na promítacím stroji Acer pro
žádané zobrazení. Nástroj Acer eOpening
Management můžete nainstalovat z dodaného
disku CD. Připojte projektor k počítači
prostřednictvím dodaného kabelu USB,
spusťte nástroj Acer eOpening Management
a stáhněte požadovaný obrázek z počítače
do projektoru. Než začne přenos obrazu,
projektor musí nejdříve vstoupit do re žimu
“Režim stahování”. Řid’te se následujícími
pokyny pro spuštění režimu “Režim
stahování”.
1.Jestliže byl projektor zapnut, vypněte jej dvojitým stisknutím
hlavního vypínače.
2.Odpojte napájecí kabel od projektoru.
3. Stiskněte a podržte současně tlačítka “Nabídka” a “ ” a potom
připojte napájecí kabel k projektoru.
4. Po rozsvícení indikátorů Temp (Teplota) a Lamp (Lampa)
uvolněte obě tlačítka a projektor přejde do režimu stahování.
5. Mezi počítačem a projektorem musí být připojen kabel USB.
Lamp Hour Elapse (Vypršení doby lampy)
Zobrazí uplynulý provozní čas lampy (v hodinách).
Lamp Reminding (Upozornění lampy)
Zvolte tuto funkci, aby se ukázala nebo skryla varovná zpráva,
pokud se zobrazí zpráva pro výměnu lampy. Zpráva se objeví 30
hodin před koncem životnosti.
25 ... čestina
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Lamp Hour Reset (Obnovení hodin lampy)
Ztiskněte
tlačítko a poté zvolením “Yes ”(Ano) otáčejte
hodinové počítadlo lampy do 0 hodin.
Security (Zabezpečení)
Stisknutím tlačítka
přejděte na nastavení “Security”
(Zabezpečení). Pokud je funkce “Security” (Zabezpečení)
aktivována,před nastavením zabezpečení musíte zadat
“Administratorassword” (Heslo správce).
Security (Zabezpečení)
Tento projektor je vybaven skvělou funkcí
zabezpečení, která správci umožňuje řídit používání
požadavků projektoru.
Výběrem možnosti “On” (Zapnuto) aktivujete
funkci zabezpečení. Uživatel musí zadat heslo
v závislosti na režimu “Security Mode” (Režim
zabezpečení). Podrobnosti viz část “User Password ”
(Uživatelské heslo).
Výběrem možnosti “Off” (Vypnuto) může uživatel
zapnout projektor bez hesla.
čestina ... 26
Po aktivaci funkce zabezpečení projektor po zapnutí
požádá uživatele o zadání hesla. Pro tento dialog lze
použít uživatelské heslo “User Password” (Uživatelské
heslo) i heslo správce “Administrator Password”
(Heslo správce).
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Timeout(Min.) (Časový limit (min.))
Po aktivaci funkce “Security”(zabezpečení) může
správce nastavit časový limit.
Stisknutím tlačítka nebo vyberte délku
časového limitu.
R
 ozsah časového limitu je 10 až 990 minut.
Po vypršení časového limitu projektor znovu požádá
uživatele o zadání hesla.
Tovární nastavení položky “Timeout(Min.)” (Časový
limit (min.)) je “Off” (Vypnuto).
User Password (Uživatelské heslo)
Stisknutím tlačítka
můžete změnit uživatelské
heslo “User Password” (Uživatelské heslo).
Pomocí tlačítek
,
,
nebo
vyberte znak a
potvrďte stisknutím tlačítka “MENU”.
Stisknutím tlačítka odstraňte znak po potvrzení
vybraného znaku.
 Stisknutím tlačítka “MENU” dokončete nastavení
hesla.
 Zadejte heslo znovu do pole “Confirm Password”
(Potvrzení hesla).
 Heslo může obsahovat 4 - 8 znaků.
27 ... čestina
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Projektor nabízí dvě možnosti režimu “Security
Mode” (Režim zabezpečení).
Vyberete-li možnost “Request password only
after
plugging power cord” (Požadovat heslo
pouze po připojení napájecího kabelu), bude
projektor požadovat po uživateli heslo pouze při
prvním připojení napájecího kabelu projektoru.
Vyberete-li možnost “Always request password
while
projector turns on” (Požadovat heslo při
každém spuštění projektoru), bude uživatel
muset zadat heslo při každém spuštění
projektoru.
Administrator Password (Heslo správce)
“Administrator Password” (Heslo správce) lze zadat
v dialogovém okně “Enter Administrator Password”
(Zadejte heslo správce) i “Enter Password” (Zadejte
heslo).
 Stisknutím tlačítka můžete změnit
“Administrator Password” (Heslo správce).
čestina ... 28
 Tovární nastavení “Administrator Password”
(Hesla správce) je “1234”.
Ovládání
Management (Správa)
(počítačový / video
mód)
Pokud správce zapomene “Administrator Password”
(Heslo správce), zjistěte “Administrator Password”
(Heslo správce) podle následujících pokynů:
1.Je-li zobrazeno dialogové okno “Enter Password”
(Zadejte heslo) nebo “Enter Administrator Password”
(Zadejte heslo správce), stiskněte a podržte tlačítko
“MENU” déle než 4 sekundy.
Reset
2.Zapište si ID pro odemknutí a kontaktujte servisní
středisko Acer. Vydají vám nové heslo správce podle
”Unlock ID” (odblokovacího ID).
3.Po zadání nového “Administrator Password” (Hesla
správce) poskytnutého střediskem Acer do projektoru
bude staré “Administrator Password” (Heslo správce)
nahrazeno novým heslem správce.
Stlačte klávesu po zvolení klávesy “Yes”(Ano), čím se vrátíte na
parametry displeje ve všech ponukách na výrobní standardní
nastavení.
29 ... čestina
Ovládání
Audio (Zvuk)
(počítačový / video
mód)
Volume (Hlasitost)
Stisknutím tlačítka
Stisknutím tlačítka
Mute (Ztlumit)
snížíte hlasitost.
zvýšíte hlasitost.
Funkci zapněte volbou “On” (Zapnuto).
Funkci vypněte volbou “Off” (Vypnuto).
Power On/Off Volume (Hlasitost při zapnutí/vypnutí)
Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti při zapnutí/vypnutí.
Alarm Volume (Hlasitost výstrahy)
Slouží k nastavení hlasitosti, dojde-li k chybám projektoru.
čestina ... 30
Ovládání
Timer (Časomíra)
(počítačový / video
mód)
Timer Start (Spuštění časovače)
Stisknutím to start/stop timer.
Timer Period (Doba časovače)
Stisknutím Timer Period (Doba časovače).
Timer Volume (Hlasitost časovače)
Tato funkce slouží k nastavení hlasitosti, když je aktivována
funkce časovače a vyprší nastavený čas.
Timer Display (Zobrazení časovače)
Stisknutím zvolte režim zobrazení časovače na obrazovce.
Timer Location (Umístění časovače)
Zvolte umístění časovače na obrazovce.
31 ... čestina
Ovládání
Language (Jazyk)
(počítačový / video
mód)
Language (Jazyk)
Zvolte vícejazyčné OSD menu. Použijte
zvolení Vámi preferovaného jazyka.
Stlačte klávesu
čestina ... 32
nebo
, čím potvrdíte volbu.
klávesy ke
Dodatky
Odstranění problémů
Jestliže máte potíže s projektorem, podívejte se na
následu jící informace. Pokud problém přetrvává,
kontaktujte prosím Vašeho lokálního distributora nebo
servisní centrum.
Problém: Žádný obraz se neobjevuje na plátně.
Ujistěte se, že jsou všechny kabely a spojení správně a pevně
připojeny, jak je popsáno v kapitole “Instalace”.
Ujistěte se, že nejsou hroty konektorů ohnuté nebo zlomené.
Zkontrolujte, zda je projekční lampa správně nainstalovaná.
Podívejte se prosím do kapitoly “Výměna lampy”
Ujistěte se, že jste sundali víčko na objektiv a zda je projektor zap
nutý.
Ujistěte se, že není zapnuta vlastnost “Hide” (Skrytí).
Problém: Neúplný, rolující nebo nesprávný obraz.
Ztiskněte tlačítko “Opakovaná synchronizace” na dálkovém ov
ládání.
Jestliže používáte PC:
Pokud je rozlišení Vašeho počítače vyšší než 800 x 600. Následu jte
kroky popsané níže.
Pro Windows 3.x:
1.Klikněte na ikonu “Windows Setup”v hlavní skupině.
2.Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 800
x 600.
Pro Windows 95,98,2000,XP:
1.Otevřete ikonu “Můj počítač”, složku “Ovládací panely” a
potom dvakrát klikněte na ikonu “Obrazovka”.
2. Zvolte “Nastavení”.
3.Ve složce “Oblast obrazovky” naleznete nastavení rozlišení.
Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení menší nebo stejné s 800
x 600.
Pokud projektor ještě nepromítá celý obraz, potřebujete tedy
změnit obra zovku monitoru, který používáte. Následujte tyto
kroky.
33 ... čestina
Dodatky
4.Postupujte podle kroků 1-2. Klikněte na tlačítko “Upřesnit”.
5.Zvolte tlačítko “Změnit” ve složce “Monitor”.
6.Klikněte na “Ukaž zařízení”. Potom zvolte “Standardní
typy monitorů” v položce “Výrobci”; zvolte rozlišení, které
potřebujete v položce “Typy”.
7.Překontrolujte, že je nastaveno rozlišení monitoru menší nebo
stejné s 800 X 600.
Jestliže používáte notebook:
1.Potřebujete nejprve provést stejné kroky jako u nastavení
rozlišení počítače.
2.Přepněte displej notebooku do módu “external display only”
nebo “CRT only”.
Pokud máte potíže se změnou rozlišení nebo zamrznutím moni
toru, restartujte všechna zařízení a projektor.
Problém: Obrazovka notebooku nebo PowerBook počítač
nezobrazuje Vaší prezentaci.
Jestliže používáte notebook:
Některé notebooky mohou deaktivovat své obrazovky, když je
druhé zařízení v činnosti. Podívejte se do dokumentace počítače
na informace, jak reaktivovat displej monitoru.
Jestliže používáte Apple PowerBook:
V ovládacích panelech otevřete PowerBook Display a zvolíte vid
eozrcadlení na “On”.
Problém: Obraz má vertikální blikající pruh
Použijte “Tracking (Seřizování)” k seřízení. Podívejte se na stranu
23.
Změňte barevné nastavení monitoru na Vašim počítači.
Problém: Obraz má vertikální blikající pruh
Použijte “Frequency (Frekvence)” k seřízení. Podívejte se na
stranu 23.
Zkontrolujte a změňte zobrazovací mód Vaší grafické karty tak,
aby byl kompatibilní s výrobkem. Podívejte se na stranu 25.
Problém: Obraz je nezaostřený
Upravte podle potřeby kroužek ohniska. Podívejte se na stranu 14.
Ujistěte se, že je promítací obrazovka v požadované vzdálenosti 4,9
až 39,4 stop (1,5 až 12,0 metrů) od projektoru.
čestina ... 34
Dodatky
Problém: Obraz je roztáhnutý v zobrazení 16:9 DVD.
Projektor automaticky najde 16:9 DVD a nastaví poměr stran
na celou obrazovku s původním nastavením 4:3.
Jestliže je obraz ještě roztáhnutý, potřebujete tedy nastavit poměr
stran následovně:
Zvolte prosím poměr stran 4:3 na Vašem DVD přehrávači, jestliže
přehráváte v 16:9 DVD.
Pokud nemůžete zvolit poměr stran 4:3 na Vašem DVD
přehrávači, zvolte prosím poměr stran 4:3 v menu.
Problém: Obraz je obrácený.
Zvolte “Image (Obraz)” v OSD a upravte. Podívejte se na stranu
22.
Problém: Lampa vyhořela nebo praskla
Když lampa dospěje ke konci své životnosti, vyhoří nebo hlasitě
praskne. Pokud se toto stane, projektor nebude svítit, dokud
se lampa nevymění. K výměně lampy následujte procedury v
kapitole “Výměna lampy”. Podívejte se na stranu 37.
Problém: Zprávy indikátorů
Zpráva
Pohotovost
(vstupní napájecí šňůr)
Power dioda
Červené
Modré
Temp
dioda
Lamp dioda
Bliká pomalu
Lampa svítí
Zapnutí
Vypnutí (chlazení)
Bliká rychle
Chyba (lampa nefunguje)
Chyba (termika nefunguje)
Chyba (větrák nefunguje)
Blikání
Chyba (nadměrná teplota)
Chyba (porucha lampy)
=>svítí
=>nesvítí
35 ... čestina
Dodatky
Problém: Zprávové upozornění
“Lamp is approaching the end of its useful life in full power
operation. Replacement Suggested! (Lampa se blíží ke konci
životnosti v plné výkonnosti. Navrhnutí výměny!)” Zobrazí se
okolo 10 sekund, poté co je životnost lampy ukončena.
“Projector Overheated. Lamp will automatically turn off soon.
(Projektor se přehřívá. Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)”
Zobrazí se, pokud je teplotní systém přehříván.
“Fan fail. Lamp will automatically turn off soon.(Větrák selhává.
Lampa bude brzy automaticky vypnuta.)” Zobrazí se, pokud je
větrák mimo provoz.
čestina ... 36
Dodatky
Výměna lampy
Varování:
Komora lampy
je horká! Před
výměnou lampy ji
nechte vychladit!
Projektor sám zjistí životnost lampy. Zobrazí se varovná zpráva
“Lamp is approaching the end of its useful life in full power
operation. Replacement suggested!” (Končí životnost lampy
vplném provozu. Doporučujeme vyměnit lampu!) Když uvidíte
tuto zprávu, vyměňte okamžitě lampu. Před výměnou lampy se
ujistěte, že se projektor v posledních 30 minutách ochladil.
1
3
2
4
Procedura výměny lampy:
Varování: K
omezení rizika
zranění neupusťte
modul lampy
nebo nesahejte na
žárovku lampy.
Žárovka se může
rozbít a způsobit
zranění.
1.Vypněte projektor ztisknutím tlačítka Zapnutí.
2.Nechte projektor v posledních 30 minutách vychladit.
3.Odpojte napájecí šňůru.
4.Použijte šroubovák k odstranìní šroubù z krytu.
5.Sundejte kryt. 
6.Odstraňte 2 šrouby z modulu lampy.
7. Vyndejte modul lampy. 
K vrácení modulu lampy obraťte předchozí kroky.
37 ... čestina
Dodatky
Specifikace
Specifikace upřesněné níže podléhají změně bez oznámení. Ve věci konečných specifikací se odvolávejte na marketingové specifikace firmy Acer.
Lehký ventil
- Čip DLPTM technologie z Texas Instruments
Lampa
- 200W výmìnná lampa
(pro řadu XD1170/XD1270)
- 230W výmìnná lampa
Počet pixelů
(pro řadu XD1280 )
- 800 pixelů(H) X 600 linií(V) (pouze pro řadu XD1170)
- 1024 pixelů(H) X 768 linií(V)
(pro řadu XD1270/XD1280)
Barva displeje
- 16,7M barev
Poměr kontrastu
- 2000 : 1 (Full On/Full Off)
Jednotnost
- 85%
Stupeň hluku
- 31dB(A)(standardní mód/27dB(A)(ECO mód)
(pro řadu XD1170/XD1270)
- 33dB(A)(standardní mód/30dB(A)(ECO mód)
(pro řadu XD1280)
Promítací objektiv
- F/2,7~3,0 f=21,83~23,81mm s 1.1x manuální zoom
čočka
Velikost promítací obrazovky - 34,7 až 304,9 stop (0,88 až 7,75 metrů) diagonálně
Vzdálenost projekce
- 4,9 až 39,4 stop (1,5 to12,0 metrů)
Video kompatibilita
- NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL/SECAM a HDTV kompatibilní
- Kombinované video & S-video způsobilost
H. frekvence
- 31,5kHz~100kHz horizontálnì
V. frekvence
- 56Hz~85Hz vertikálně
Zdroj energie
- Univerzální AC vstup 100-240V; Vstupní frekvence
50/60Hz
čestina ... 38
Dodatky
I/O konektory
- Zdroj: AC vstupní zásuvka
- VGA vstup:


Jeden DVI-konektor pro digitální signál s HDCP
(Jen pro typ XD1170D/XD1270D/XD1280D)
Jeden 15-pin D-sub pro VGA, komponent a HDTV
signál
- VGA výstup: Jeden 15-pin D-sub pro VGA výstup
- Video vstup:

Jeden kombinovaný video RCA vstup

Jden S-video vstup
- 1x výstupní zdířka 5V = pro připojené hardwarové zařízení (Jen pro typ XD1170/XD1270 )
- konektor RS232
- USB: jeden konektor USB
- Audio vstup: Telefonní konektor pro audio vstup
Váha
- 4,85 lbs (2,2kg)
Rozměry (W x H x D)
- 9,1x 9,4 x 4,8 palců (230 x 238 x 122,8 mm)
Prostředí
- Operaèní teplota: 41~95oF (5~ 35oC)
Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
- Skladná teplota: -4~140oF (-20~60oC)
Vlhkost: 80% maximum (nekondenzování)
Bezpečnostní směrnice
- FCC Class B, CE, VCCI, UL, cUL, TÜV-GS, C-tick, PSB, PSE, CB Report, CCC
39 ... čestina
Dodatky
Kompatibilní režimy
čestina ... 40
Mód
Rozlišení
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA VGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA SVGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA XGA
VESA SXGA
VESA SXGA
VESA SXGA
MAC LC 13”
MAC II 13”
MAC 16”
MAC 19”
MAC
MAC G4
i MAC DV
i MAC DV
640 x 350
640 x 350
640 x 400
640 x 480
640 x 480
640 x 480
640 x 480
720 x 400
720 x 400
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 864
1280 x 1024
640 x 480
640 x 480
832 x 624
1024 x 768
1152 x 870
640 x 480
1024 x 768
1152 x 870
(ANALOGOVÉ)
(DIGITÁLNÍ)
V.frekvence H.frekvence V.frekvence H.frekvence
(Hz)
(kHz)
(Hz)
(kHz)
70
31,5
70
31,5
85
37,9
85
37,9
85
37,9
85
37,9
60
31,5
60
31,5
72
37,9
72
37,9
75
37,5
75
37,5
85
43,3
85
43,3
70
31,5
70
31,5
85
37,9
85
37,9
56
35,2
56
35,2
60
37,9
60
37,9
72
48,1
72
48,1
75
46,9
75
46,9
85
53,7
85
53,7
60
48,4
60
48,4
70
56,5
70
56,5
75
60,0
75
60,0
85
68,7
85
68,7
70
63,8
***
***
75
67,5
***
***
60
63,98
60
63,98
66,66
34,98
***
***
66,68
35
***
***
74,55
49,725
***
***
75
60,24
***
***
75,06
68,68
***
***
60
31,35
***
***
75
60
***
***
75
68,49
***
***
Dodatky
Regulace a bezpečnostní oznámení
Tento dodatek uvádí všeobecné oznámení pro váš promítací stroj Acer.
Oznámení Federální komise pro komunikaci
Toto zařízení bylo testováno a zjistilo se, že se podřizuje limitu určeném pro
Třídu B digitálních zařízení podle Kapitoly 15 podmínek Federální komise pro
komunikaci. Tyto limity se stanovují na to, aby zabezpečili přiměřenou ochranu
proti škodlivému zasahování v instalacích pro místní obyvatelstvo. Toto zařízení
vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a může způsobovat
škodlivé zasahování do rádiové komunikace, jestli není nainstalováno a
používáno podle instrukcí.
Neexistuje však ani žádné ubezpečení, že zasahování se nevyskytne v určité
instalaci. Jestliže toto zařízení způsobí škodlivé zasahování do rádiového
nebo televizního příjmu, což je možné skontrolovat vypnutím nebo zapnutím
zařízení, uživateli sa doporučuje opravit zasahování jedním z následujících
kroků:
• Změňte polohu přijímací antény.
• Zvětšte vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do zásuvky na obvodě jiném než tom, na kterém je
připojený přijímač.
• Poraďte se s distributorem nebo zkušeným technikem – opravářem
na rádiá a televizní přijímače, který vám poskytne pomoc.
Oznámení: Kryté kably
Všechny spojení na jiné počítačové zařízení se musí uskutečnit použitím krytých
kablů tak, aby se zabezpečila souladovost s předpisy Federální komise pro
komunikaci.
Upozornění
Změny nebo modifikace, které nejsou vysloveně odsouhlaseny výrobcem,
můžou zrušiť právomoci uživatele na používání tohoto počítače, které jsou
udělovány Federální komisí pro komunikaci.
41 ... čestina
Dodatky
Podmínky pro užívání
Toto zařízení se podřizuje Části 15 v Ustanoveních Federální komise pro
komunikaci. Užívání se podřizuje následujícím dvěm podmínkám:
1. toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé zasahování, a
2. toto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně zasahování,
které může způsobovat nežádoucí používání.
Notice: Canadian users
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Remarque à l’intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du
Canada.
Prohlášení shody pro členské státy EU
Acer timto prohlašuje, že tento promítací stroj Acer je v souladu se základními
požadavkami a ostatními patřičnými nařízeními Směrnice 1999/5/EC. (Další
informace získáte na internetové stránce http:// global.acer.com.)
Соответствует сертификатам,
обязательным в РФ
čestina ... 42
Dodatky
Důležité bezpečnostní instrukce
Pečlivě si přečtěte tyto instrukce. Uschovejte je pro budoucí použití.
1.Řiďte se všemi výstrahami a instrukcemi uvedenými na tomto
výrobku.
2.Odpojte tento výrobek ze zásuvky v stěne předtím, než začněte
s jeho čištěním. Nepoužívejte těkuté čistící prostředky nebo
aerosolové čističe. Při čištění používejte hadr navlhčený ve vodě.
3. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.
4.Neklaďte tento výrobek na neustálený vozík, stojan nebo stůl. Při
pádu může být výrobek poškozen.
5.S tímto výrobkem by se mělo manipulovat z příkonního zdroje
označeného na obalu výrobku. Jestli si nejste jisti příkonovým
typem, poraďte se s vaším distributorem nebo místní firmou
síťové komunikace.
6.Zabraňte, aby jakékoliv předměty leželi na elektrickém drátě.
Neumístňujte tento výrobek v blízkosti oblastí, kde lidi běžně
chodí a mohli by šlápnout na elektrický drát.
7.Nikdy násilím nevtlačujte předměty jakéhokoli druhu do štěrbin
v krytu. Mohlo by dojít ke kontaktu s nebezpečnými částmi pod
napětím nebo ke zkratu a tím ke vzniku nebezpečí ohně nebo
elektrického šoku. Nikdy nepolévejte výrobek žádným druhem
tekutiny.
8.Nepokoušejte se sami o opravu výrobku, protože otevřením nebo
odejmutím krytu se vystavujete nebezpečí kontaktu s vysokým
napětím a jiným nebezpečím. Všechny opravy přenechejte
servisním technikům.
9.Odpojte výrobek od sítě a přenechejte opravy kvalifikovaným
servisním technikům, jde-li o tyto případy :
a. Síťový kabel nebo zástrčka jsou poškozeny nebo rozedřeny.
b. Do výrobku se vylila tekutina.
c. Výrobek byl vystaven vodě nebo dešti.
d.Výrobok nepracuje správně, přestože byly dodrženy všechny
provozní instrukce. Nastavte pouze ty ovládací prvky, které
jsou popsány v provozních instrukcích, protože nesprávné
nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo mít za následek
poškození výrobku, přičemž uvedení výrobku do původního
stavi velmi často vyžaduje intenzivní páci kvalifikovaného
technika.
e.Výrobek spadl na zem nebo byl poškozen jeho obal. Výrobek
vykazuje výrazné změny v provozu, které naznačují nutnost
opravy.
10.Na zabránění rizika nečekaného elektrického šoku používejte
adaptér střídavého proudu jenom v případě, kdy je zásuvka v
stěne bezpečně uzemněna.
43 ... čestina
Dodatky
Regulační oznámení pro rádiové zařízení
POZNÁMKA: Nížeuvedené regulační informace jsou jen pro modely s
bezdrátovými lokálními sítěmi (LAN).
Všeobecné informace
Tento výrobek je v souladu se standardními předpisy pro rádiovou frekvenci
a bezpečnost v kterékoli zemi původu, kde bylo jeho bezdrátové užívání
povoleno. Nížeuvedené informace jsou určeny pro výrobky s těmito zařízeními.
Evropská unie (EU)
Toto zařízení je v souladu se základními požadavky nížeuvedených Směrnic
vydaných Evropskou radou:
Směrnice 73/23/EEC o Nízkém napětí
• EN 60950
Směrnice 89/336/EEC o Elektromagnetické slučitelnostii (kompatibilitě) (EMC)
• EN 55022
• EN 55024
• EN 61000-3-2/-3
Směrnice 99/5/EC O terminálním vybavení pro rádia a telekomunikace (R&TTE)
• Článek 3.1a) EN 60950
• Článek 3.1b) EN 301 489 -1/-17
• Článek 3.2) EN 300 328-2
Seznam statů, na které se tyto směrnice a právní
články vztahují
Členské státy EU od května 2004: Belgicko, Dánsko, Německo, Řecko,
Španělsko, Francouzsko, Irsko, Itálie, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko,
Finsko, Švédsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estónsko,
Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko,
Cyprus a Malta. Užívání je povoleno v členských státech EU jako i v Norsku,
Švýcarsku, na Islandě a v Lichtenštejnsku. Toto zařízení se musí používat podle
přísných nařízení a omezení v té-které krajině použití. Další informace získáte,
když se nakontaktujete na místní úřady v krajině používaní tohoto zařízení.
čestina ... 44
Dodatky
Bezpečnostní požadavky na RF vydané Federální
komisí pro komunikaci
Vyzařovaný výkon zdroje energie minikarty PCI bezdrátové LAN (lokální sítě)
ani zdaleka nepřesahuje limit vystavení rádiovým frekvencím stanoveným
Federální komisí pro komunikaci. Přesto je potenciální riziko lidského kon taktu
při použití Acer-u během normálního zacházení minimalizované takto:
• Nesprávná instalace nebo nepovolené používaní můžou způsobit
škodlivé zasahování do rádiové komunikace. Jakékoliv nesprávné
zacházení nebo zneužívání interní antény taky zruší certifikaci
Federální komise pro komunikaci a vaši záruku.
• Na vyhovění požadavkům RF na zářivé vystavění stanovených
Federální komisí pro komunikaci je důležité udržovat vzdálenost
alespoň 20 cm (8 palců) mezi tímto zařízením a jakýmikoli jinými
anténami nebo vysílačemi.
Kanada — Zařízení pro rádiovou komunikaci s
nízkým příkonem, které se nepodřizují licenčním
požadavkům (RSS-210)
a.B ěžné informační zařízení se podřizuje následujúcím dvěm
podmínkám:
1.Toto zařízení nesmí způsobovat zasahování, a
2.T oto zařízení musí přijat jakékoliv zasahování, včetně
zasahování, které může způsobovat nežádoucí řízení tohoto
zařízení.
b.Ř ízení v pásmu 2,4 GHz pro zabránění rádiového zasahování
do licenčního poskytování služeb, toto zařízení je určeno pro
užívání vevnitř a na instalování venku, podřizujíc se licenčním
požadavkům a nařízením.
45 ... čestina
Download PDF

advertising