Daewoo | DP-HG22 | DAEWOO ELECTRONICS PLASMANÄYTTÖ

DAEWOO ELECTRONICS
PLASMANÄYTTÖ
KÄYTTÖOHJE
DT-4280NH
Tukipuhelimen numero: 0870 100 2525
Oikea käyttö takaa pitkän käyttöiän.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
kuin alat käyttää tuotetta.
Ominaisuudet
• 42 tuuman VGA-laajakuvaplasmanäyttö
• Sisäänrakennettu analoginen viritin
Plasmanäytössä on sisällä analoginen viritin maanpäällisten lähetysten katsomiseksi ilman erillistä
viritintä.
• DVD:n suora liittäminen / erinomainen kuvanlaatu
digisovittimen kautta
DVD voidaan liittää yksikköön suoraan, joten voit katsoa selkeää digitaalista kuvaa. Vielä paremman
kuvanlaadun saat, kun liität laitteeseen digisovittimen, jolla voit katsella digikanavia.
• PC:n suora liittäminen
PC:n voi liittää plasmanäyttöön ilman lisälaitteita ja näyttöä voi käyttää tietokoneen näyttönä
esimerkiksi esitysten näyttämiseen erilaisissa tapahtumissa ja messuilla.
• Katselualue 160o:n laajakulma
• Litteä näyttö, jossa ei ole vääristymiä tai värin epäterävyyttä
Koska plasmatelevisiossa ei ole vääristymiä, epäterävyyttä tai välkkymistä, kuten kuvaputkella
varustetuissa laitteissa, voit nauttia elokuvateatteritasoisesta kuvanlaadusta ja äänestä.
• Erilaisia kuvansäätötoimintoja
Asetusten näyttö ruudulla 18 kielellä
20-vaiheinen näytön zoomaustoiminto
Koko ruudun pysäytyskuva
Erilaiset kuvasuhteet (16:9, panoraama, normaali, laajennettu letterbox, laajennettu letterbox
tekstityksellä)
• Jännitteensäätö (100–240 V, 50/60 Hz)
• DVI (Digital Visual Interface) -liitäntä
Kun näyttö on liitetty PC:hen, voit vastaanottaa DVI-digitaalisignaaleja sekä analogisia signaaleja
käyttämällä DVI- ja D-Sub-sisääntuloja. Lisäksi, kun käytät DVI-sisääntuloa, voit vastaanottaa
digitaalista signaalia suoraan tietokoneesta. Tämä tekee näytön kuvasta paljon selkeämmän ja
raikkaamman.
• CCF (Capsulated Colour Filter) -tekniikka takaa luonnollisen
värin
CCF-tekniikka tekee kuvasta selkeämmän säätämällä kolmen eri värisuotimen kirkkautta.
• MDI (Meta Digital Image) -toiminnallisuus
MDI on Daewoo Electronicsin kehittämä kuvanparannustekniikka, jolla kuvasta saadaan selkeämpi ja
tarkempi.
Tässä käyttöohjeessa on turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käyttöä varten.
Kun olet lukenut ohjeen huolellisesti, käytä tuotetta turvallisesti.
Pidä tämä käyttöohje saatavilla.
Jos sähkölaitteiden turvallista käyttöä koskevia varoituksia ei noudateta, seurauksena
saattaa olla tulipalo tai loukkaantuminen.
2
Turvaohjeet
NOUDATA AINA KAIKKIA TURVAOHJEITA.
•
Kaikki turva- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä. Jos jotain epäilyttävää
tapahtuu, irrota tuotteen virtajohto pistorasiasta.
•
Älä pura televisiota tai vaihda mitään sen osia.
Vie televisio huoltoliikkeeseen korjattavaksi.
VAROITUS!
Jos et noudata näitä ohjeita, seurauksena voi olla hengenvaara tai vakava
loukkaantuminen.
VIRTA
Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosella tai jos laite on valvomatta tai käyttämättä pitkän
aikaa.
•
Laite voi syttyä palamaan.
Kun irrotat television virtajohdon, ota kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan ulos pistorasiasta.
•
Vaurioitunut virtajohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Tämä tuote on maadoitettava kunnolla.
•
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa vian tai sähköiskun.
•
Jos kunnollinen maadoitus ei ole mahdollista, asenna suojakatkaisin.
•
Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, vesiputkeen, ukkosenjohdattimeen tai puhelinlinjaan.
Irrota television virtajohto pistorasiasta ukkosella äläkä koske antenniin.
•
Siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
ASENNUS
Älä käytä tätä tuotetta kylvyn tai suihkun lähellä.
•
Siitä voi seurata sähköisku tai tulipalo.
Älä aseta televisiota epävakaaseen kärryyn tai telineeseen tai epävakaalle pöydälle.
•
Tuote ja teline voivat kaatua ja vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa loukkaantumisen.
3
KÄYTTÖ
Älä avaa kantta (tai takaosaa), koska television sisällä on korkea jännite.
•
Siitä voi seurata sähköisku.
Älä koskaan työnnä mitään television sisälle sen takana olevista aukoista.
•
Siitä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Laitteen päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa nestettä eikä mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esim.
maljakoita, saa asettaa sen päälle.
•
Roiskunut neste voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
Älä anna lasten leikkiä televisiolla tai roikkua siinä.
•
Se saattaa kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisen.
Älä aseta kynttilää tai palavaa savuketta television päälle.
•
Näiden putoaminen television sisälle saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
Älä pura paristoja äläkä jätä niitä näkyville, etteivät lapset nielaise niitä.
•
Raskasmetallit saattavat saastuttaa ympäristöä ja olla haitallisia ihmisten terveydelle. (Jos lapsi
nielaisee pariston, menkää sairaalaan tai ottakaa yhteys lääkäriin.)
•
Väärinasennetut paristot voivat räjähtää.
•
Aseta paristot kotelon sisäpuolella olevien merkintöjen (+) ja (-) mukaisesti.
Älä suihkuta vettä television päälle tai pyyhi sitä kostealla rievulla.
•
Siitä voi seurata sähköisku tai tulipalo.
Jos huomaat savua tai outoa hajua, irrota television virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
•
Jos televisioon jätetään virta tässä tilanteessa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
4
Turvaohjeet
NOUDATA AINA KAIKKIA TURVAOHJEITA.
•
Kaikki turva- ja käyttöohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttämistä.
VAROITUS!
Voit loukkaantua tai tämä tuote tai jokin muu omaisuus voi vahingoittua, jos et noudata
ohjeita.
VIRTA
Kun siirrät televisiota, irrota virtajohto, antennijohto ja kaapelit. Television siirtämiseen tarvitaan
kaksi henkilöä.
•
Tämän ohjeen noudattamatta jättämisestä voi seurata sähköisku tai loukkaantuminen.
Älä kosketa virtajohtoon märin käsin, kun irrotat sen pistorasiasta tai liität siihen.
•
Siitä voi seurata sähköisku.
ASENNUS
Älä aseta tuotetta paikkaan, jossa on öljyä, höyryjä, kosteutta tai pölyä, koska laite voi vioittua.
•
Laite voi vioittua.
Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpatteri tai hella.
•
Laite voi vioittua.
Riittävän tuuletuksen takaamiseksi älä aseta tuotetta seinään kiinni, vaan jätä vähintään 10 cm:n väli.
•
Jos lämpötila television sisällä nousee, siitä voi seurata tulipalo.
Vähintään tarvittava tila laitteen ympärillä riittävän tuuletuksen takaamiseksi.
•
Jos lämpötila television sisällä nousee, siitä voi seurata tulipalo.
Jos haluat asentaa tuotteen seinälle tai kattoon, ota yhteyttä ammattilaiseen.
•
Jos et tee niin, seurauksena voi olla tuotteen vahingoittuminen tai jonkun loukkaantuminen.
Kun käytät ulkoantennia, älä asenna sitä sähkölinjojen läheisyyteen.
•
Jos antenni koskettaa sähkölinjaa, seurauksena voi olla sähköisku.
5
KÄYTTÖ
Plasmanäyttö koostuu pienistä kennoista. Vaikka valmistetuissa näytöissä on yli 99,9 prosenttia
aktiivisia kennoja, näytössä voi olla joitakin kennoja jotka eivät tuota valoa tai pysy valaistuina.
Älä jätä liikkumatonta kuvaa näytölle pitkäksi aikaa, koska tämä saattaa jättää plasmanäytölle
pysyvän haamukuvan.
Esimerkkejä liikkumattomasta kuvasta ovat logot, videopelit, tietokonekuvat, teksti-tv ja 4:3-kuvasuhteella
näytetyt kuvat.
Takuu ei kata liikkumattoman kuvan näyttämisestä aiheutuneita vahinkoja.
Kun television sisäpuoli vaatii puhdistusta, ota yhteys huoltoon.
•
Jos televisiota ei puhdisteta pitkään aikaan, pöly saattaa aiheuttaa tulipalon tai vian.
Älä pyyhi televisiota liuottimeen (bensiini, tinneri, yms.) kostutetulla rievulla.
•
Television pinta saattaa kärsiä. (Irrota virtajohto pistorasiasta ja pyyhi pehmeällä rievulla.)
Älä aseta television päälle mitään esineitä tai suojusta.
•
Jos tuuletus on riittämätön, televisio kuumenee ja voi aiheuttaa tulipalon.
Älä aseta painavia esineitä tai lämmönlähteitä virtajohdon päälle.
•
Se voi vahingoittaa virtajohtoa, mistä voi seurata tulipalo tai sähköisku.
Kun katsot televisiota, etäisyys televisioruudun ja silmiesi välillä tulisi olla 5–7 kertaa televisioruudun
halkaisija.
•
Television pitkäaikainen katsominen voi vahingoittaa näköä.
Kun televisio on asetettu kärryyn tai pöydälle, sen etuosa ei saisi työntyä reunan yli.
•
Epätasapaino voi aiheuttaa television putoamisen, mistä voi seurata loukkaantuminen tai laitteen
vahingoittuminen.
Älä ota kiinni kaiuttimista, kun siirrät televisiota, jossa on kaiuttimet.
•
Jos otat kiinni kaiuttimista televisiota siirtäessäsi, kaiuttimet voivat irrota televisiosta sen painon
vuoksi ja seurauksena voi olla loukkaantuminen.
6
Lisävarusteiden tarkistaminen
Mukana toimitettavat lisävarusteet
Huomautus
Tarkista, että seuraavat osat ovat plasmanäyttösi
pakkauksessa.
Kaukosäädin
1 kpl
Ferriittisydän
1 kpl
Komponenttikaapeli
1 kpl
Koaksiaalikaapeli
1 kpl
A/V-kaapeli
2 kpl
Virtajohto
7
1 kpl
Huomautus
Seuraavat osat ovat valinnaisia lisävarusteita. Valinnaisten lisävarusteiden ostamiseksi ota yhteyttä Daewoo
Electronicsin paikalliseen jälleenmyyjään tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
VALINNAISET LISÄVARUSTEET
Kaiuttimet
DPE-P20JS
- Kaiuttimen pääyksikön mitat:
100 (L) x 628 (K) x 83 (S) mm
- Mitat mukaan lukien kaiuttimen teline:
170 (L) x 729 (K) x 194 (S) mm
- Äänenvahvistin: 10 W + 10 W
- Impedanssi: 8
- Paino: 6,4 kg
Pöytäteline
DPE-T20GS
- Mitat: 667(L) x 212 (K) x 320 (S) mm
- Paino: 7 kg
Seinäteline
DSP/DP-HG10, DSP/DP-HG20,
DSP/DP-HG22
- Erilaiset kulmat:
0o, 10o, 15o, 20o
- Mitat:
601(L) x 592(K) x 35(S) mm
23,66(L) x 23,31(K) x 1,9(S) tuumaa
- Paino:
4,5 kg
8
SISÄLLYS
VALMISTELU
3
7
10
11
12
Turvaohjeet
Lisävarusteiden tarkistaminen
Näytön säätimet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen asetus
LIITÄNNÄT
13
16
18
24
26
28
30
32
34
36
38
Antennin liittäminen
Television katsominen
Kanavien asettaminen
Digitaalisten lähetysten katsominen
Kaapelikanavien katsominen
Satelliittikanavien katsominen
DVD:n katsominen
Videokuvan katsominen
Videokameran/pelikonsolin kuvan katsominen
PC:n liittäminen (15-nastainen D-sub)
PC:n (DVI) liittäminen
KÄYTTÄMINEN
41
42
44
46
48
50
51
52
55
56
57
59
61
63
65
67
68
Kuvatilan valinta
Kuvan säätäminen
Kuvan koon säätäminen
Kuvan koon säätäminen (PC, DVI)
Kuvan suurentaminen
Pysäytyskuvan katsominen
Automaattisen äänitilan säätäminen
Äänitilan säätäminen
Tulosignaalin valinta
Käytössä olevan tulosignaalin tarkistaminen
Tausta, kieli ja lapsilukko
MDI (Meta Digital Image)
Ajan asetus
ISM (Image Sticking Minimisation)
Tehdasasetusten palautus
Uniajastimen asetus
Teksti-tv
MUUTA
70
71
Ennen yhteydenottoa huoltoon
TEKNISET TIEDOT
9
Näytön säätimet
ETUPANEELI, TAKAPANEELI, KAUKOSÄÄDIN
* Toiminnot, joilla on sama nimi plasmanäytössä ja kaukosäätimessä, toimivat samalla tavalla.
Etuosa
Virta
Valmiustila: Pun.-Valmiustila,
Vihreä - Virta
Virtapainike
Äänensäätö tai MENU-toiminnon
valinta/säätäminen.
Valikko tai kanavatoiminnoissa liikkuminen
Takaosa
DVI-D-tulo PC-tulo
(15-nastainen
D-sub)
COMPONENT A/V
(DTV/DVD-tulo)
SCART, A/V-tulo/lähtö
kaapelivastaanottimen
tulo-/lähtöliitännät
10
Antenni
S-VIDEO Valmistajan
A/V-tulo
käyttöön
kaapelivast.
tuloliitännät
Ulk.
kaiutin
Virta
Kaukosäädin
* Suluissa oleva numero kertoo, millä sivulla kunkin painikkeen toiminto on selitetty tarkemmin.
Huomautus
•
•
•
Käytä kahta AAA-paristoa.
Varmista, että vaihtoparistot ovat samaa tyyppiä kuin alkuperäiset.
Pariston käyttöikä määräytyy sen mukaan, paljonko sitä käytetään.
Virtapainike [17]
Näytön saa valmiustilaan painamalla sen
virtapainiketta. (Punainen valo palaa valmiustilan
ilmaisimessa.) Jos painat tällöin kaukosäätimen
virtapainiketta, näyttöön kytkeytyy virta (ja
ilmaisimessa palaa vihreä valo).
Still [50]
Näyttää pysäytyskuvan katsottaessa liikkuvaa
kuvaa (ääni kuuluu).
Multimedia [55]
Tällä toiminnolla valitaan videotulo. Se vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä
PC->DVI->Component 1->Component 2 ->PC
PR-painike / Vaihtaa kanavaa.
Volume-painike / Säätää äänenvoimakk.
Screen Size -painike [44]
Säätää kuvan kokoa (normaali, 16:9, jne.)
TV/VIDEO(DVD)/SAT/CATV
Kanavanumero (0-9)
[17] Suora kanavien valinta 0-9
[56] RECALL
Näyttää nykyisen tilan ja tarkkuuden.
[55]
Tällä toiminnolla valitaan videotulo.
Se vaihtuu seuraavassa järjestyksessä:
TV -> AV1 -> AV2 -> AV3
[48] ZOOM-painike
Käytetään zoomaukseen. Suurenna
painamalla (+) ja palauta aiempaan tilaan
painamalla (-). (Zoomaustila: Zoom 0-20)
[18] Menu-painike
Näyttää halutun valikon.
Previous Program -painike
Palauttaa edelliselle kanavalle.
Mute-painike
Mykistää äänen.
[41] Picture Mode -painike
Kun painiketta painetaan, tila vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä.
Normal -> User -> Cinema -> Dynamic
[51] Sound Mode -painike
Kun painiketta painetaan, tila vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Normal -> User -> News -> Movie -> Music
Kun käytät kaukosäädintä:
• Huolehdi siitä, ettei kaukosäädin pääse
putoamaan tai kastumaan.
• Pidä se poissa kuumista ja kosteista paikoista.
Sleep Timer [67]
Aina kun painat tätä painiketta, eri tila tulee näkyviin.
Järjestys on seuraava: 15Min.->30Min.->60Min.->90Min.>120Min.->OFF. Kun aika on valittu, televisio siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
Teksti-tv [68]
l - ll
- Valitsee kielen kaksikielisen lähetyksen aikana.
- Valitsee monoäänen stereolähetyksen aikana.
VIDEO/DVD-toiminnot
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen:
• Työnnä kaukosäätimen kansi auki.
• Aseta paristot paristokoteloon, kun olet tarkistanut että navat
ovat oikein päin, ja sulje kansi.
11
Kaukosäätimen asetus
KAUKOSÄÄDIN TUKEE USEITA ERIMERKKISIÄ LAITTEITA.
-
Kaukosäädin on suunniteltu Daewoo-plasmanäytön käyttämiseen.
Sillä voi kuitenkin ohjata myös muun merkkistä kaapelivastaanotinta, videonauhuria, DVD-soitinta ja
satelliittivastaanotinta sen jälkeen, kun asetus on tehty.
Huomautukset
-
Kaikki ennalta asetetut koodit häviävät, kun paristot vaihdetaan. Tässä tapauksessa sinun on tehtävä
asetus uudelleen.
-
Jotkin tuotteet voivat olla yhteensopimattomia, koska ne käyttävät erilaista signaalijärjestelmää.
-
Kaukosäätimellä voi käyttää vain laitteiden perustoimintoja.
KAUKOSÄÄTIMEN ASETTAMINEN MUIDEN LAITTEIDEN KÄYTTÖÄ VARTEN
•
Kytke virta laitteeseen. (Kaapelivastaanotin, videonauhuri, DVD-soitin tai satelliittivastaanotin)
•
Paina kaukosäätimen laitevalintapainiketta kunnes se välkkyy. Tämä vie noin 3 sekuntia.
•
Näppäile laitteen kolminumeroinen koodi kaukosäätimen numeropainikkeilla samalla kun osoitat
kaukosäädintä kohti laitteen infrapunavastaanotinta. Koodinumeron löydät alta. Kun painat
numeropainiketta, laitevalintapainike välähtää kerran.
•
Jos koodi on asetettu oikein, laite sammuu automaattisesti. Jos ei, toista kohta 3.
•
Kun laite sammuu, paina kaukosäätimen välkkyvää laitevalintapainiketta kerran. Painikkeen valo
sammuu.
•
Nyt laitetta voi ohjata Daewoo-plasmanäytön kaukosäätimellä.
Kaukosäätimen asetuskoodit
Video (vakio: 002)
Valmistaja
DAEWOO
JVC
MITSUBISHI
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
SHARP
SONY
DVD
DAEWOO
LG
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
Koodinumero (3 numeroa)
002 008 060 062 063 067
068
003 006 009 043 044 046
084 089
111 114 124
046 052 075 122
016 070 087 088 106
005 040 042 045 048 049
053 064
078 081 090 108
041 055 056 059 061 065
066 091 095
048 049 057 074
047 050 051 076 080
152 160
150 168 169
157 170
155
151 163 16
12
Satelliitti (vakio: 002)
Valmistaja
DAEWOO
PANASONIC
PHILIPS
SAMSUNG
Koodinumero (3 numeroa)
002
030
018 031 032
079
Lisää laitekoodeja saat ottamalla yhteyden
Daewoon asiakaspalveluun.
Antennin liittäminen
SISÄANTENNIN LIITTÄMINEN
KUN KUVA EI OLE SELKEÄ
Epäselvä kuva ja huono vastaanotto saattavat
johtua väärästä antenniasennuksesta. Tarkista
antennin suunta ja sijainti.
1. Liitä antenni television takaosaan.
Antennitulo
13
YHTEISANTENNIN LIITTÄMINEN
Usein käytettävissä on yhteisantenni.
KUN KÄYTETÄÄN KOAKSIAALIKAAPELIA
Liitä koaksiaalikaapeli tukevasti antenniliitäntään.
On suositeltavaa käyttää laitteen mukana tulevaa koaksiaalikaapelia.
Antenniliitäntä seinässä
Antenniliitäntä plasmanäytön takana
Mukana tuleva koaksiaalikaapeli
KUN KÄYTETÄÄN SYÖTTÖJOHTOA
Antenniliitäntä seinässä
Antenniliitäntä plasmanäytön takana
Syöttöjohdon liittäminen sovittimeen
14
ULKOANTENNIN LIITTÄMINEN
Ulkoantennin asentaminen (VHF ja/tai UHF) saattaa olla tarpeen omakotitaloissa
YKSI ANTENNILIITÄNTÄ
VHF-antenni
UHF-antenni
ERILLISTEN ANTENNIEN LIITTÄMINEN
UHF-antenni
Käytössä koaksiaalikaapeli
Käytössä syöttöjohto
Antennit yhdistävä
sovitin
(ostettava erikseen)
15
Television katsominen
TELEVISION KATSOMINEN
Plasmanäytön painikkeet, joilla on sama nimi kuin kaukosäätimen painikkeilla, suorittavat samat toiminnot
kuin kaukosäätimen painikkeet.
Paina plasmanäytön ON/OFF-painiketta.
•
Kaukosäätimen PR -painikkeet ja virtapainike
sekä plasmanäytön painikkeet toimivat vain kun
plasmanäyttöön on kytketty virta. Muuten
kaukosäätimen tai plasmanäytön painikkeita ei voi
käyttää plasmanäytön käynnistämiseen.
Kun painat kanavapainiketta
•
Valitse kaksi numeroa, jos käytät
numeropainikkeita kanavan valintaan.
Jos esimerkiksi haluat katsoa kanavaa 9, paina
numeropainikkeita 0 ja 9.
Jos painat vain numeroa 9, kanavanvalinta kestää
kauemmin kuin kahta numeroa painettaessa.
Äänen mykistäminen
1. Paina
-painiketta.
2. Ääntä ei kuulu, jos näytöllä näkyy teksti MUTE.
3. Ääni kuuluu taas, kun painat
-painiketta
uudestaan.
Voit käyttää tätä painiketta esimerkiksi jos puhelin
soi tai jos vieras saapuu, kun olet katsomassa
televisiota.
Television tilan tarkistaminen
•
Kun painat Recall-painiketta, parhaillaan
katsottavan kanavan tai lähetyksen tila tai videotulo
näytetään näytöllä.
Automaattinen sammutus
•
Kun televisiolähetys päättyy, televisio sammuu
automaattisesti noin 30 minuutin kuluttua. Kuitenkin
jos Off-time- tai Sleep time -toiminto on käytössä,
noudatetaan sen asetusta. Tämä automaattinen
sammutus toimii vain televisiotilassa.
16
1. Paina ON/OFF-painiketta.
•
Paina plasmanäytön ON/OFF-painiketta.
•
Plasmanäytön merkkivalo muuttuu
punaiseksi.
•
Paina PR -painiketta, kaukosäätimen
virtapainiketta tai mitä tahansa
plasmanäytön painiketta.
•
Plasmanäytön merkkivalo muuttuu vihreäksi
ja televisio aukeaa.
•
Kun haluat katsoa analogista
televisiolähetystä, valitse oikea tulo eli PR
näytön näyttöruudussa.
2. Valitse kanava.
•
Valitse haluttu kanava painamalla
painiketta tai numeropainiketta.
PR -
Esim. kanava 09
3. Säädä äänenvoimakkuus.
•
Ääntä vähennetään
•
Ääntä lisätään VOL
VOL-painikkeella.
-painikkeella.
4. Sammuta televisio painamalla virtapainiketta.
•
Televisio sammuu ja plasmanäytön
merkkivalo muuttuu punaiseksi.
17
Kanavien asettaminen
AUTOMAATTINEN ASETTAMINEN
-
Tällä toiminnolla asetetaan kanavat television muistiin. Jos Auto Setup on tehty, voit hakea kanavia
PR -painikkeilla, eikä sinun tarvitse valita niitä painamalla kanavanumeroita.
Televisioon voidaan tallentaa enintään 100 kanavaa kanavanumeroilla (0 - 99). Kun olet asettanut
kanavat, voit käyttää PR -painiketta tai numeropainikkeita kanavien selaamiseen. Kanavat voidaan
virittää Auto Setup-toiminnolla tai manuaalisesti.
1. Paina Menu-painiketta.
•
Seuraava valikkonäyttö tulee esiin.
•
Paina
2. Paina
PR -painiketta ja valitse Install.
VOL -painiketta.
3. Valitse Auto Setup.
•
Valitse Auto Setup käyttämällä
painiketta.
•
Paina sitten
PR
-
VOL -painiketta.
18
4. Valitse Country.
•
Valittavana on 18 maata. Valitse haluamasi
maa ennen haun aloittamista.
•
Jos sopivaa maata ei löydy, valitse Others.
5. Valitse Search.
•
Aloita haku painamalla VOL -painiketta.
•
Kanavat etsitään automaattisesti oikealla
näytetyn mukaisesti.
•
Jos painat haun aikana Menu-painiketta,
automaattinen kanavahaku pysähtyy. Siihen
mennessä löytyneet kanavat tallennetaan.
6. Automaattinen haku on valmis.
•
Jos haku on valmis, näkyviin tulee Editvalikko oikealla näytetyn mukaisesti.
•
Katso Edit-valikon ohjeet seuraavilta sivuilta.
•
Tallennettujen kanavien järjestys saattaa
vaihdella eri maissa.
19
Edit-valikko
1. Kanavan poistaminen.
•
Aseta valintapalkki poistettavan
kanavan kohtaan käyttämällä PR
painiketta.
•
Paina poistopainiketta (keltainen).
•
Poistettu kanava siirretään paikkaan 99,
josta sen voi palauttaa.
-
2. Kanavan paikan vaihtaminen
•
Aseta valintapalkki siirrettävän kanavan kohtaan.
•
Paina siirtopainiketta (vihreä).
•
Kanava on valmis siirrettäväksi, kun se näytetään vihreänä.
•
Siirrä kanava.
•
Lopeta painamalla siirtopainiketta (vihreä) uudelleen.
3. Kanavien yli hyppääminen
•
Paina punaista painiketta valitun kanavan yli hyppäämiseksi. Voit merkitä muita kanavia
väliinjätettäviksi siirtymällä niiden kohdalle PR -painikkeella.
•
Kanavat, jotka on merkitty ympyrällä ( O ), jätetään väliin.
20
Manuaalinen asetus
1. Paina numeropainikkeita (0-9) tai
kanavanumeron.
VOL -painiketta valitaksesi haluamasi
2. Etsi haluamasi kanava.
•
Käytä VOL -painiketta tai
numeropainikkeita haluamasi kanavan
suoraan valintaan.
•
Voit vaihtaa C- ja S-kanavien välillä
painamalla punaista teksti-tv-painiketta.
3. Anna kanavalle nimi.
•
Käytä VOL -painiketta ja siirry
kohtaan, johon haluat kirjoittaa merkin.
•
Valitse haluamasi merkki käyttämällä
PR -painiketta.
•
Käytettävissä ovat merkit A-Z, +, ., /, ja
0-9.
•
Kun olet kirjoittanut nimen, voit poistua
painamalla Menu-painiketta.
21
4. Tarkista System- ja Fine Tune -asetukset.
•
Voit valita maan käyttämällä System-toimintoa.
Jos käytit aiemmin Auto Setup -toimintoa, järjestelmän maa valitaan automaattisesti.
•
Jos et saa hyvää kuvaa tai ääntä heikon signaalin vuoksi, voit säätää sitä Fine Tune
-toiminnolla, josta kerrotaan seuraavalla sivulla.
5. Hae haluttu kanava Search-toiminnolla.
•
Kun valitse Search-toiminnon, voit
hakea haluamasi kanavan, mutta haku
etsii vain yhtä kanavaa toisin kuin Auto
Search -toiminto.
•
Kun lähin kanava löytyy, haku pysähtyy
automaattisesti.
6. Lisää kanava muistiin.
•
Kanavaa ei tallenneta, jos sitä ei lisätä
muistiin.
•
Lisää kanava muistiin painamalla
VOL -painiketta, kun olet valinnut
Memory OK.
22
Fine Tune -toiminto
Jos et saa hyvää kuvaa tai ääntä heikon signaalin vuoksi, voit säätää sitä Fine Tune -toiminnolla.
1. Siirrä valintapalkki Fine Tune -toiminnon kohtaan ja paina
jotka aktivoivat hienosäädön ylös tai alas.
2. Huomaa, että se toimii, kun
•
VOL -painikkeita,
VOL -painiketta pidetään alhaalla.
Säätö tallennetaan vasta, kun valitset Memory-kohdassa OK.
23
Digitaalisten lähetysten katsominen
DIGITAALISTEN LÄHETYSTEN KATSOMINEN
Digitaalisten lähetysten katsomiseksi:
-
Osta erillinen digisovitin (digiboksi).
Liitä plasmanäyttö digisovittimeen alla näytetyllä tavalla.
1. Liitä digisovitin plasmanäyttöön
•
Ota esiin mukana tulleet A/V-kaapelit.
•
Liitä kaapelit digisovittimen lähtöliitännästä plasmanäytön tuloliitäntään (Component 1, 2).
•
Kun liität kaapeleita, varmista että kaapelin ja liitännän värit täsmäävät.
Digisovitin (digiboksi)
24
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja digisovittimeen.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [Component 1 tai Component 2] painamalla kaukosäätimen Multimedia-painiketta tai
käyttämällä plasmanäytön INPUT SELECT -painiketta.
•
Aina kun painat Multimedia-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
4. Valitse haluttu kanava ja toiminto
•
Valitse haluttu kanava ja toiminto käyttämällä digisovittimen kaukosäädintä.
Huomautukset
1) Mahdolliset digitaalisen lähetyksen signaalit: 1080i, 720p, 480p.
2) Antenniliitäntä:
Huoneisto: Tarkista, vastaanottaako yhteisantenni digilähetyksiä.
Omakotitalot: Aseta sisällä/ulkona oleva UHF-antenni digitaalisen lähetyksen tulosuuntaan.
3) Tarkemmat tiedot liittämisestä löydät digisovittimen käyttöohjeesta.
4) Mikä ovat komponentit (component)?: Signaaleja, joita käyttämällä kirkkaus (luminanssi) ja värikkyys
(krominanssi) erotetaan, jotta saadaan terävä kuva.
5) Jos digisovittimessa on PC- tai DVI-lähtöliitäntä, liitä kaapeli plasmanäytön takana olevaan PC INPUTtai DVI INPUT -tuloliitäntään.
Kun signaali tulee plasmanäyttöön PC- tai DVI-tulon kautta, näytön ylä- ja alareunassa saattaa näkyä
häiriöitä. Säädä tässä tapauksessa kuvaa valitsemalla [Menu] --> [Screen] --> [V. Size].
25
Kaapelikanavien katsominen
KAAPELIKANAVIEN KATSOMINEN
•
Kun haluat katsoa kaapelikanavia, tilaa palvelu paikalliselta kaapelitelevisioyhtiöltä ja liitä sitten
kaapelivastaanotin plasmanäyttöön oikealla näytetyllä tavalla.
1. Liitä kaapelivastaanotin plasmanäyttöön.
•
Ota esiin A/V-kaapeli.
•
Liitä vastaanotin (Output) plasmanäyttöön (Video Input) alla näytetyllä tavalla.
•
Kun käytät liittämiseen Scart-kaapelia, aseta ferriittisydän kaapelin keskelle sähkömagneettisten
häiriöiden estämiseksi.
Ferriittisydän
Kaapelivastaanotin
26
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja vastaanottimeen.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [AV 1(Scart) tai AV 2(Scart)] painamalla kaukosäätimen [
plasmanäytön INPUT SELECT -painiketta.
•
Aina kun painat [
]-painiketta tai
]-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
4. Valitse haluttu kanava ja toiminto
•
Valitse haluttu kanava ja toiminto käyttämällä kaapelivastaanottimen kaukosäädintä.
Huomautukset
1) Jos paikallinen kaapelitelevisioyhtiö lähettää digilähetyksiä, voit katsoa normaaleja lähetyksiä ja
digilähetyksiä samanaikaisesti. Lisätietoja saat paikallisesta kaapelitelevisioyhtiöstä.
2) Valitun kanavan signaali tulee Scart-liitäntöjen A/V OUTPUT -liitännästä.
27
Satelliittikanavien katsominen
SATELLIITTIKANAVIEN KATSOMINEN
•
Kun haluat katsoa satelliittikanavia, tilaa digitaalinen satelliittikanavapalvelu ja liitä sitten
satelliittivastaanotin plasmanäyttöön oikealla näytetyllä tavalla.
1. Liitä satelliittivastaanotin plasmanäyttöön.
•
Ota esiin A/V-kaapeli.
•
Liitä vastaanotin (Output) plasmanäyttöön (Video Input) alla näytetyllä tavalla.
•
Kun liität ulkoisen AV-lähteen, varmista, että kaapelin ja liitännän värit täsmäävät.
•
Kun käytät liittämiseen Scart-kaapelia, aseta ferriittisydän kaapelin keskelle sähkömagneettisten
häiriöiden estämiseksi.
Ferriittisydän
Satelliittivastaanotin
28
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja vastaanottimeen.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [AV 1(Scart) tai AV 2(Scart)] painamalla kaukosäätimen [
plasmanäytön INPUT SELECT -painiketta.
•
Aina kun painat [
]-painiketta tai
]-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
4. Valitse haluttu kanava ja toiminto
•
Valitse haluttu kanava ja toiminto käyttämällä satelliittivastaanottimen kaukosäädintä.
29
DVD:n katsominen
DVD:N KATSOMINEN
•
Component-tulo on asetettu 480i- ja 480p-tilaan.
•
Vedä kaapeli DVD:n Video-lähtöliitännästä (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) plasmanäytön takana olevaan
Component-tuloliitäntään ja vedä kaapeli DVD:n Audio-lähtöliitännästä (Left, Right)
plasmanäytön takana olevaan Audio-tuloliitäntään.
1. Liitä DVD-soitin plasmanäyttöön.
•
Ota esiin AV-kaapeli.
•
Liitä DVD (Output) plasmanäyttöön (Component- tai Video-tulo) alla näytetyllä tavalla.
•
Kun liität ulkoisen AV-lähteen, varmista, että kaapelin ja liitännän värit täsmäävät.
•
Kun käytät liittämiseen Scart-kaapelia, aseta ferriittisydän kaapelin keskelle sähkömagneettisten
häiriöiden estämiseksi.
Ferriittisydän
30
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja DVD-soittimeen.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [Component 1 tai Component 2, AV1(Scart), AV2(Scart) tai AV3(S-Video)] painamalla
-painiketta tai plasmanäytön INPUT SELECT kaukosäätimen MULTIMEDIA- tai
painiketta.
•
Aina kun painat MULTIMEDIA- tai
seuraava:
•
MULTIMEDIA-painike
•
-painike
-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on
4. Valitse haluttu ohjelma ja toiminto
•
Valitse haluttu ohjelma ja toiminto käyttämällä DVD-soittimen kaukosäädintä.
Huomautukset
1) Y/Cb/Cr, joka on Component Video DVD -soittimen lähtöliitäntä, voi olla kirjoitettu myös Y/B-Y/R-Y,
Y/Pb/Pr sen mukaan, millaisesta DVD-soittimesta on kysymys.
2) DVD liitetään plasmanäyttöön seuraavasti:
Y <---> Y Cb <---> Pb, B-Y, Cr <---> Pr, R-Y
3) DVD-lähtö voi olla Video, S-Video ja/tai Component Video sen mukaan, millainen DVD-laite on
kyseessä. Lähtötiloja on erilaisia, joten muista tarkistaa asia ennen laitteen ostamista.
4) Kun S-Video ja Video liitetään samanaikaisesti, vain S-Video näytetään näytöllä, koska se on etusijalla.
31
Videokuvan katsominen
VIDEOKUVAN KATSOMINEN
•
Video voi käyttää joko Video- tai S-Video-liitäntää.
1. Liitä videonauhuri plasmanäyttöön.
•
Ota esiin AV-kaapeli.
•
Liitä videonauhuri (Output) plasmanäyttöön (Video Input) alla näytetyllä tavalla.
•
Kun käytät liittämiseen Scart-kaapelia, aseta ferriittisydän kaapelin keskelle sähkömagneettisten
häiriöiden estämiseksi.
Ferriittisydän
Videonauhuri
32
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja videonauhuriin.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [AV 1(Scart), AV 2(Scart) tai AV 3] painamalla kaukosäätimen [
plasmanäytön INPUT SELECT -painiketta.
•
Aina kun painat [
]-painiketta tai
]-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
4. Valitse haluttu ohjelma ja toiminto
•
Valitse haluttu ohjelma ja toiminto käyttämällä videonauhurin kaukosäädintä.
Huomautukset
1) Videonauhuria liitettäessä S-Video-liitännästä saadaan parempi kuva kuin Video-liitännästä.
2) Kun käytetään Video-liitäntää, liitä 3 värillistä AV-kaapelia (video, left audio, right audio) plasmanäyttöön.
S-Video-liitäntää käytettäessä liitä Audio-liitännät (Left, Right) samalla tavalla ja liitä S-Video-kaapeli
(myydään erikseen).
3) Kun sekä Video- että S-Video-liitäntä ovat samanaikaisesti käytössä, käytetään S-Video-liitäntää. Voit
tarkistaa tämän kaukosäätimen Recall-painikkeella.
33
Videokameran/pelikonsolin kuvan katsominen
VIDEOKAMERAN/PELIKONSOLIN KUVAN KATSOMINEN
•
Voit katsoa videokameralla tallennettua kuvaa tai pelikonsolin kuvaa, kun olet liittänyt laitteen
plasmanäyttöön.
1. Liitä videokamera/pelikonsoli plasmanäyttöön.
•
Ota esiin AV-kaapeli.
•
Liitä videokamera (Output) plasmanäyttöön (Video Input) alla näytetyllä tavalla.
•
Kun liität ulkoisen AV-lähteen, varmista, että kaapelin ja liitännän värit täsmäävät.
•
Kun käytät liittämiseen Scart-kaapelia, aseta ferriittisydän kaapelin keskelle sähkömagneettisten
häiriöiden estämiseksi.
Ferriittisydän
Pelikonsoli/videokamera
34
2. Paina virtapainikkeita
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja videokameraan/pelikonsoliin.
3. Sisääntulon valinta
•
Valitse [AV 1(Scart), AV 2(Scart) tai AV 3] painamalla kaukosäätimen [
plasmanäytön INPUT SELECT -painiketta.
•
Aina kun painat [
]-painiketta tai
]-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
4. Valitse toiminto
•
Valitse toiminto käyttämällä videokameran tai pelikonsolin kaukosäädintä.
Huomautukset
1) Videokuvaa näyttävää laitetta liitettäessä S-Video-liitännästä saadaan parempi kuva kuin Videoliitännästä.
2) Kun käytetään Video-liitäntää, liitä 3 värillistä AV-kaapelia (video, left audio, right audio) plasmanäyttöön.
S-Video-liitäntää käytettäessä liitä Audio-liitännät (Left, Right) samalla tavalla ja liitä S-Video-kaapeli
(myydään erikseen).
3) Komponentin liittäminen kuvataan kohdassa "DVD:n katsominen".
35
PC:n liittäminen (15-nastainen D-sub)
PC:N LIITTÄMINEN
•
Tämä tuote tukee näyttötarkkuuksia VGA, SVGA, XGA, SXGA.
•
Aseta PC:n näyttötarkkuus ennen plasmanäytön liittämistä.
1. Aseta PC:n näyttötarkkuus ennen plasmanäytön liittämistä.
•
Avaa PC:ssä ASETUKSET-OHJAUSPANEELI-NÄYTÖN OMINAISUUDET (SETUP-CONTROL
PANEL-DISPLAY PROPERTIES).
•
Valitse NÄYTTÖ (DISPLAY) -valikosta ASETUKSET (SETTINGS) -välilehti.
•
Valitse ASETUKSET (SETTINGS) -valikosta 640 x 480 tai 800 x 600.
2. Liitä PC plasmanäyttöön.
•
Ota esiin PC-kaapeli (15-nastainen D-sub) ja PC:n äänikaapeli (myydään erikseen).
•
Liitä PC (Output) plasmanäyttöön (Input) alla näytetyllä tavalla.
15-nastainen D-sub Audio
36
3. Paina virtapainikkeita.
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja PC:hen.
4. Sisääntulon valinta
•
Valitse [PC] painamalla kaukosäätimen tai plasmanäytön MULTIMEDIA-painiketta.
•
Aina kun painat MULTIMEDIA-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
5. Nauti dynaamisesta näytöstä käyttämällä PC:n näppäimistöä tai hiirtä.
Huomautukset
1) PC:n näytön näyttötarkkuus on paras tarkkuudella 640 x 480 (VGA).
2) Jos PC:n Näyttö (Display) -valikossa on Pystytaajuus (Vertical Frequency) -asetus, aseta sen arvoksi
60 Hz.
3) Jos PC:n näyttötarkkuus on liian suuri, kirjaimia voi olla vaikea lukea. Valitse sopiva näyttötarkkuus.
37
PC:n (DVI) liittäminen
PC:N LIITTÄMINEN
•
Tämä tuote tukee näyttötarkkuuksia VGA, SVGA, XGA ja SXGA.
•
Aseta PC:n näyttötarkkuus ennen plasmanäytön liittämistä.
•
Tämä tuote tukee Plug and Play -ominaisuutta vain DVI-tilassa.
1. Aseta PC:n näyttötarkkuus ennen plasmanäytön liittämistä.
•
Avaa PC:ssä ASETUKSET-OHJAUSPANEELI-NÄYTÖN OMINAISUUDET (SETUP-CONTROL
PANEL-DISPLAY PROPERTIES).
•
Valitse NÄYTTÖ (DISPLAY) -valikosta ASETUKSET (SETTINGS) -välilehti.
•
Valitse ASETUKSET (SETTINGS) -valikosta 640 x 480 tai 800 x 600.
2. Liitä PC plasmanäyttöön.
•
Ota esiin DVI-kaapeli ja PC:n äänikaapeli (myydään erikseen).
•
Liitä PC (Output) plasmanäyttöön (Input) alla näytetyllä tavalla.
38
3. Paina virtapainikkeita.
•
Kytke virta plasmanäyttöön ja PC:hen.
4. Sisääntulon valinta
•
Valitse [DVI] painamalla kaukosäätimen MULTIMEDIA-painiketta tai plasmanäytön Inputpainiketta.
•
Aina kun painat MULTIMEDIA-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
5. Nauti dynaamisesta näytöstä käyttämällä PC:n näppäimistöä tai hiirtä.
Huomautukset
1) PC:n näytön näyttötarkkuus on paras tarkkuudella 640 x 480 (VGA).
2) Jos PC:n Näyttö (Display) -valikossa on Pystytaajuus (Vertical Frequency) -asetus, aseta sen arvoksi 60
Hz.
3) Jos PC:n näyttötarkkuus on liian suuri, kirjaimia voi olla vaikea lukea. Valitse sopiva näyttötarkkuus.
4) DVI-sisääntulo vastaanottaa vain digitaalisignaalia.
5) Sen mukaan, millainen näyttökortti PC:ssä on, DVI-liitännän irrottamisen ja uudelleen liittämisen jälkeen
näyttö ei ehkä näytä kuvaa oikein. Jos näin tapahtuu, käynnistä tietokone uudelleen.
39
Plasmanäytössä käytettävissä olevat PC:n ja DVI:n
näyttötarkkuudet
•
Sen mukaan, millainen näyttökortti PC:ssä on, sellaisia ongelmia kuten signaalin katoaminen tai
linjahurina voi esiintyä. Jos näitä ongelmia esiintyy, ota yhteyttä näyttökortin valmistajaan.
Näyttötarkkuus
640x350
640x400
640x480
720x400
720x480
720x576
800x600
832x624
1024x768
1152x864
1152x900
1280x720
1280x960
1280x1024
Vaakataajuus (kHz)
31,469
37,861
24,823
30,48
31,469
37,861
31,469
35
37,861
37,5
39,375
43,269
31,47
31,469
37,927
31,54
15,63
35,156
35,16
37,879
48,077
46,875
53,674
49,726
48,193(48,077)
48,363
53,95
56,476
60,241
60,023
68,677
80,66
70,84
54
63,851
67,5
77,094
61,796
71,713
45
60
75
85,938
46,433
63,981
70,66
Pystytaajuus (Hz)
70,1
85,1
56,4
60,0
70,1
85,1
59,9
66,7
72,8
75,0
75,0
85,0
60,1
70,1
85,1
60,0
25,0
56,3
57,2
60,3
72,2
75,0
85,1
74,0
59,3(59,8)
60,0
66,1
70,1
74,9(74,6)
75,0
85,0
100,0
84,0
60,0
70,0
75,0
85,0
66,0
76,0
60,0
60,0
75,0
85,0
43,4
60,0
66,5
40
Huomautus
IBM
VESA
NEC
PGA
IBM (DOS)
VESA
DOS
Macintosh
VESA
VESA
IBM
VESA
VGA
IBM
VESA
480P
PAL
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
Macintosh
Macintosh (OAK)
VESA
XGA
HP & VESA
Macintosh
VESA
VESA
Fujitsu
SUN
VAX
VESA
VESA
VESA
SUN
SUN
720P
VESA
VESA
VESA
VESA
VESA
VAX
DVI
PC
Kuvatilan valinta
KUVATILAN VALINTA
•
Valitse kuvatila, joka sopii katsottaville kuville, ja nauti kuvista.
1. Kuvatilan valinta
•
Paina kaukosäätimen [PICTURE MODE] -painiketta.
•
Kun painat [PICTURE MODE] -painiketta ensimmäisen kerran, käytössä oleva kuvatila
näytetään.
2. Jokainen painikkeen painallus valitsee yhden neljästä kuvatilasta.
•
Aina kun painat painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on seuraava:
* Normal:
Terävä kuva normaalisti valaistussa huoneessa
* Dynamic: Selkeä, korkeakontrastinen kuva urheilun katsomiseen
* Cinema:
Elokuvan katsomiseen
* User:
Käyttäjä voi määrittää haluamansa asetukset.
3. Näyttövalikko katoaa näkyvistä.
•
Halutun kuvatilan valitsemisen jälkeen näyttövalikko katoa näkyvistä.
•
Tilat Normal, Dynamic ja Cinema ovat tehdasasetuksia.
Jos haluat muokata kuvatiloja, katso seuraavaa sivua.
Huomautukset
1) Tilat Normal, Dynamic ja Cinema ovat tehdasasetuksia.
2) Kun teet säätöjä alivalikoissa ja tila on Normal, Dynamic tai Cinema, kuvatilaksi vaihdetaan
automaattisesti User ja muutokset tehdään.
3) [Features]-valikon asetus [Initialise] palauttaa kirkkauden, kontrastin jne. tehdasasetuksiin.
41
Kuvan säätäminen
KUVAN SÄÄTÄMINEN
•
Voit säätää värisävyä ja kirkkautta haluamiksesi.
1. Paina MENU-painiketta.
•
2. Paina
•
Esiin tulee oheinen valikko.
PR -painiketta.
Kun olet valinnut vaihtoehdon [Picture]
käyttäen PR -painikkeita, paina
VOL -painiketta. Kohdan [Picture]
alivalikko näytetään.
3. Valitse User-tila.
•
Valitse [Mode]-kohdassa vaihtoehto
[User] käyttämällä VOL painikkeita.
42
4. Valitse User-tilan säädöt
•
Kun olet tilassa [Picture Mode – User],
valitse haluamasi säätö PR painikkeilla.
5. Kuvan tilan säätö
•
Säädä haluamaasi asetusta
painikkeilla.
VOL -
Huomautukset
1) PC- tai DVI INPUT -tilassa voit säätää vain kirkkautta (Brightness), kontrastia (Contrast), terävyyttä
(Sharpness) ja värilämpötilaa (Colour Temp).
2) Kun säädät kirkkautta, kontrastia ja väriä (Colour) DTV-tilassa tai kirkkautta ja kontrastia PC-ja DVItilassa, kuvaa voi hienosäätää.
3) Muutetut arvot tallennetaan jokaiseen tilaan erikseen.
4) Värisävyn (Tint) säätöä käytetään, kun tulosignaali on NTSC. Jos tulosignaali on NTSC, Tint-asetus on
näkyvissä Picture-valikossa.
5) Värilämpötilan valinta vaikuttaa yleisilmeeseen: normaali, lämmin (warm) tai kylmä (cold).
43
Kuvan koon säätäminen (Component, AV, TV)
SÄÄTÄMINEN SCREEN SIZE -PAINIKKEELLA
•
Voit säätää kuvan koon tai kuvasuhteen haluamaksesi.
1. Paina SCREEN SIZE -painiketta.
•
Aina kun painat kaukosäätimen SCREEN SIZE -painiketta, kuvan koko muuttuu.
Järjestys on seuraava:
•
Nykyinen kuvan koko näkyy näytöllä.
Huomautukset
1) Kuvan näyttäminen 4:3-tilassa pitkän aikaa voi aiheuttaa plasmanäytön fosforin kiinnipalamista. Vältä
siis kuvan näyttämistä 4:3-tilassa pitkiä aikoja.
2)
16:9
4:3
Panorama
Auto
Enlarge LB
Enlarge LBS
:
:
:
:
:
:
Elokuvateatterimainen 16:9-kuvasuhde
Analogista televisiota vastaava 4:3-kuvasuhde
16:9-kuvasuhde panoraamaefektillä
Näyttää kuvan alkuperäisessä kuvakoossa.
Laajentaa kuvan niin, että ylä- ja alareunan musta osa katoavat.
Laajentaa kuvan ja siirtää sitä ylöspäin, jolloin näet ohjelmassa mahdollisesti olevan
tekstityksen.
3) Jos kuva on epäselvä käytettäessä 480P Component -tuloa, kokeile vaihtaa näyttötarkkuus Screen
Mode -toiminnolla.
44
SÄÄTÄMINEN SCREEN-VALIKOSTA
•
Käytettävät näyttötilat
Tulo
DVI
PC
Component
(480i)
AV
TV
Component
(480p tai suurempi)
Käytettävissä oleva tila
H, V Size
H, V Size ja Position, Phase, Frequency
16:9, 4:3, Auto,
Enlarge LB,
Enlarge LBS,
Panorama
16:9
4:3
1. Paina MENU-painiketta.
•
Paina kaukosäätimen [MENU]painiketta.
2. Valitse Screen.
•
Paina PR -painiketta ja valitse
Screen.
3. Valitse kuvan koko.
•
Valitse kuvan koko käyttämällä
VOL -painikkeita.
45
Kuvan koon säätäminen (PC, DVI)
KUVAN PAIKAN JA KOON SÄÄTÄMINEN
•
Voit säätää kuvan paikan ja koon haluamiksesi.
1. Paina MENU-painiketta.
•
2. Paina
•
Esiin tulee oheinen valikko.
PR -painiketta.
Paina PR -painiketta ja valitse
Screen.
46
3. Paina
VOL -painikkeita.
•
Siirry Screen-alavalikkoon käyttämällä
VOL -painikkeita.
•
Kun olet Screen-tilassa, valitse
haluamasi asetus painamalla PRtai PR -painiketta ja säädä sitten
asetusta painamalla VOL- tai
VOL -painiketta.
Huomautukset
1) Vaaka-/pystykokoa ja paikkaa voi säätää vain [PC]-tilassa ja [DVI]-tilassa taas ovat käytettävissä vain
vaaka-/pystykoon asetukset.
2) H. Size: Kun arvo suurenee, näytön leveys kasvaa.
3) V. Size: Kun arvo suurenee, näytön korkeus kasvaa.
4) H. Position: Kun arvo suurenee, näyttö siirtyy oikealle.
5) V. Position: Kun arvo suurenee, näyttö siirtyy ylöspäin.
6) Phase: Jos kuva tärisee tai se on epäselvä, säädä tätä arvoa.
7) Frequency: Jos kuva tärisee tai se on epäselvä, säädä tätä arvoa.
8) DVI-tilassa vain vaaka- ja pystykokoa voi säätää.
9) Kaukosäätimen Screen Size -painikkeella voit säätää vaaka- ja pystykokoa suoraan PC- tai DVI-tilassa.
47
Kuvan suurentaminen
KUVAN SUURENTAMINEN
•
Tällä toiminnolla voit katsoa suurennettua kuvaa.
1. Paina ZOOM+-painiketta.
•
ZOOM+-painiketta painamalla näet kuvan nykyisen koon.
•
Aina kun painat ZOOM+-painiketta, kuvan koko kasvaa asteittain asteikolla 0 - 20.
•
Jos haluat pienentää kuvan kokoa, käytä painiketta ZOOM-.
48
2. Kuvan paikan siirtäminen.
•
Kun olet Zoom-tilassa, voit siirtää kuvaa
vasemmalle/oikealle.
PR - ja
VOL -painikkeilla asteittain ylös/alas ja
Huomautukset
1) Kun kuva on suurennettu, näytön pikseleistä voi tulla suurempia ja himmeitä.
2) Kun zoomaustason näyttävä teksti näkyy, voit siirtää kuvaa.
Jos teksti häviää, paina Zoom-painiketta ja siirrä kuvaa.
3) Voit suurentaa kuvan pysäytystilassa.
49
Pysäytyskuvan katsominen
PYSÄYTYSKUVAN KATSOMINEN
•
Voit katsoa pysäytyskuvaa tällä toiminnolla. Saman kuvan, esimerkiksi pysäytyskuvan,
näyttäminen pitkiä aikoja voi kuitenkin aiheuttaa kuvan kiinnipalamista.
1. Paina STILL-painiketta.
•
Jos haluat pysäyttää kuvan, paina
STILL-painiketta. Voit yhä kuulla
äänen.
•
Peruuta pysäytystoiminto painamalla
STILL-painiketta uudestaan.
•
Jos haluat laajentaa kuvaa, käytä
ZOOM+-painiketta.
2. Siirrä kuvan paikkaa.
•
Kun olet Still-tilassa, voit siirtää kuvaa
PR - ja VOL -painikkeilla
asteittain ylös/alas ja
vasemmalle/oikealle.
Huomautukset
1) Saman kuvan, esimerkiksi pysäytyskuvan, näyttäminen pitkiä aikoja voi aiheuttaa kuvan kiinnipalamista.
2) Tässä tapauksessa "kiinnipalanut" kuva voi heikentyä, jos myöhemmin näytetään liikkuvaa kuvaa pitkän
aikaa.
3) Kuvan kiinnipalaminen voi kuitenkin olla pysyvää ja vahingoittaa plasmanäyttöä, joten kannattaa välttää
saman kuvan näyttämistä pitkän aikaa.
4) Käytä [ISM]-toimintoa liikkumattoman kuvan näyttämiseen pitkiä aikoja tämän riskin vähentämiseksi.
ISM (on tai off) löytyy Feature-valikosta.
50
Automaattisen äänitilan säätäminen
AUTOMAATTISEN ÄÄNITILAN SÄÄTÄMINEN
•
Voit nauttia erilaisista äänitiloista valitsemalla haluamasi äänitilan katsomasi ohjelman mukaan.
1. Valitse SOUND MODE.
•
Paina kaukosäätimen SOUND MODE -painiketta.
•
Kun painat SOUND MODE -painiketta ensimmäisen kerran, käytössä oleva äänitila näytetään.
2. Jokainen painikkeen painallus vaihtaa tilaa.
•
Aina kun painat painiketta, eri tila tulee näkyviin.
Järjestys on seuraava:
* Normal
* User
* News
* Movie
* Music
: Sopii minkä tahansa elokuvan katsomiseen
: Käyttäjä voi määrittää haluamansa asetukset.
: Ihmisäänet kuuluvat selkeämmin.
: Valitse tämä tila, kun haluat elokuvateatterimaisen äänen
: Sopii musiikin kuunteluun
3. Valikko häviää näkyvistä.
•
Kun olet valinnut haluamasi äänitilan, näyttövalikko häviää näkyvistä 2-3 sekunnin kuluttua.
•
Tilat Movie, Music ja News ovat tehdasasetuksia. Jos haluat muokata äänitiloja, katso
seuraavaa sivua.
51
Äänitilan säätäminen
ÄÄNITILAN SÄÄTÄMINEN
•
Tällä toiminnolla käyttäjä voi säätää asetusta mieleisekseen.
1. Paina MENU-painiketta.
•
2. Paina
•
Esiin tulee oheinen valikko.
PR -painiketta.
Valitse vaihtoehto [Sound] käyttäen
PR -painikkeita, paina sitten
VOL -painiketta, joka näyttää
seuraavan.
3. Valitse balanssi.
•
Valitse [Balance] käyttämällä
-painikkeita ja säädä sitä.
VOL
52
4. Valitse Effect-tila.
•
Valitse [Effect] käyttäen PR painikkeita ja valitse sitten ON/OFF
painamalla VOL -painiketta.
•
[Effect]: Käytetään tehostamaan
stereovaikutelmaa.
5. Valitse Sound Mode.
•
Valitse äänitila käyttäen PR painikkeita ja säädä sitä painamalla
VOL -painikkeita.
* Normal
* Music
* Movie
* News
* User
: Sopii minkä tahansa elokuvan katsomiseen
: Sopii musiikin kuunteluun
: Valitse tämä tila, kun haluat elokuvateatterimaisen äänen
: Ihmisäänet kuuluvat selkeämmin.
: Käyttäjä voi määrittää haluamansa asetukset.
Huomautukset
1) User-tila: Käytetään ekvalisaattorina, jolla käyttäjä voi säätää äänen taajuuden haluamakseen.
2) Jos säädät äänen taajuutta automaattisessa äänitilassa (News, Movie, Music jne.), tilaksi vaihtuu
automaattisesti User.
3) Realistisen äänen saamiseksi alle 120 Hz ja yli 10 kHz ääniä korostetaan.
4) Jos liität MONO-äänen vasempaan Audio-tuloon, ääni kuuluu molemmista kaiuttimista.
5) AVC-toiminto: Tämä toiminto säätää äänenvoimakkuuden asetetulle tasolle automaattisesti.
Äänenvoimakkuus voi kuitenkin vaihdella äänen lähteen mukaan, koska eri äänilähteillä
on erilaiset aloitustasot.
53
KIELEN VALINTA KAKSIKIELISESSÄ LÄHETYKSESSÄ
Jos ohjelma lähetetään kahdella eri kielellä (kaksikielinen lähetys), voit vaihtaa tilojen Dual I, Dual II ja F
Mono välillä painelemalla kaukosäätimen I/II-painiketta.
Dual I
Dual I lähettää ensisijaisen lähetyskielen kaiuttimiin.
Dual II
Dual II lähettää toissijaisen lähetyskielen kaiuttimiin.
F Mono
F Mono lähettää monoäänen kaiuttimiin.
54
Tulosignaalin valinta
TULOSIGNAALI
•
Käytetään plasmanäyttöön liitetyn ulkoisen laitteen tulosignaalin valintaan.
1. Paina MULTIMEDIA-painiketta tai
-painiketta.
•
Valitse haluttu tulosignaali painamalla kaukosäätimen tai plasmanäytön MULTIMEDIA- tai
-painiketta.
•
Aina kun painat MULTIMEDIA- tai
seuraava:
•
-painike
•
MULTIMEDIA-painike
-painiketta, eri tila tulee näkyviin. Järjestys on
Huomautukset
1) Jos ulkoista laitetta ei ole kytketty tai tulosignaalia ei ole, näyttöön tulee varoitus (No Signal).
2) Tarkista tässä tapauksessa, onko ulkoinen laite liitetty ja että sen liitännät ovat kunnolla kiinni.
3) Voit myös valita tulon käyttämällä plasmanäytön [INPUT SELECT] -painiketta. Valintajärjestys on
seuraava:
AV1 --> AV2 --> AV3 --> TV --> PC --> DVI -->
Component1 --> Component2 --> AV1
55
Käytössä olevan tulosignaalin tarkistaminen
KÄYTÖSSÄ OLEVAN TULOSIGNAALIN TARKISTAMINEN
•
Käytetään käytössä olevan tulosignaalin tilan, näyttötarkkuuden, taajuuden (vain video) jne.
tarkistamiseen.
1. Paina RECALL-painiketta.
•
Paina kaukosäätimen [RECALL]painiketta.
1. Jos katsot Component-, PC- tai DVI-kuvaa:
Component 1 -> Näyttää mikä tuloliitäntä on käytössä ja ilmoittaa tulosignaalin tilan.
1920 x 1080 -> Näyttää käytössä olevan tulosignaalin vaaka- ja pystysuoran tarkkuuden.
2. Jos katsot TV-kuvaa:
PR22 PR Name -> Näyttää kanavan numeron ja nimen.
PAL Time
-> Näyttää käytössä olevan äänitilan ja ajan.
3. Jos katsot videokuvaa:
PR 57 AV1 -> Näyttää kanavan numeron ja käytössä olevan tuloliitännän.
PAL
Time -> Näyttää tilan ja ajan.
Huomautukset
1) Tämä tuote voi vastaanottaa PAL, SECAM, yms. signaaleja.
2) Tulosignaalina näytetty 1920 x 1080 ei ole näytön näyttötarkkuus, vaan digisovittimesta tulevan signaalin
tarkkuus.
56
Tausta, kieli ja lapsilukko
KIELTEN VALINTA
•
Käytetään läpinäkyvän valikkotaustan valitsemiseen ja valikossa käytetyn kielen valitsemiseen.
1. Paina MENU-painiketta.
•
2. Paina
•
Esiin tulee oheinen valikko.
PR -painiketta.
Valitse [Features] painamalla
painiketta.
PR -
3. Valitse kohta Background.
•
Valitse valikko [Background]
painamalla VOL -painiketta.
•
Kun olet Background-kohdassa,
jokainen VOL -painikkeen painallus
vaihtaa taustan läpinäkyväksi
(Translucent) tai läpinäkymättömäksi
(Opaque).
57
4. Valitse LANGUAGE painamalla
PR -painiketta.
•
Valitse LANGUAGE painamalla
PR -painiketta.
•
Kun olet LANGUAGE-kohdassa,
jokainen VOL -painikkeen painallus
vaihtaa kielen toiseksi.
Huomautukset
* Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, SELECT LANGUAGE -tila tulee näkyviin ja siitä valitaan haluttu
kieli käyttämällä VOL -painiketta. (Näytetään vain kerran)
5. Lapsilukon asetus
•
Valitse [Child Lock] painamalla
PR -painikkeita.
•
Kun VOL -painiketta painetaan,
lukon tila vaihtuu tilojen On (päällä) ja
Off (pois) välillä.
•
Kun lapsilukko on käytössä etkä ole
katkaissut plasmanäytöstä virtaa,
kaikki painikkeet toimivat normaalisti.
Kun plasmanäytöstä sitten katkaistaan
virta, siihen ei saa virtaa
plasmanäytön painikkeilla, vaan
ainoastaan kaukosäätimellä.
58
MDI (Meta Digital Image)
MDI on Daewoo Electronicsin kehittämä kuvanparannustekniikka, jolla kuvasta saadaan selkeämpi ja
tarkempi.
MDI DEMO
•
Kun [MDI] on asetettu Demo-tilaan,
puolet näytöstä näytetään MDI-tilassa ja
toinen puoli ilman MDI:tä.
•
Kun [MDI] on pois käytöstä (Off),
kuvatilan terävyyttä ei voi säätää.
* MDI Demo -tila
MDI
ON
1. Paina MENU-painiketta.
•
Esiin tulee oheinen valikko.
2. Valitse Features
•
Valitse [Features] painamalla
painiketta.
PR -
3. MDI Demo -asetus
•
Valitse alavalikko painamalla VOL
painiketta.
•
Valitse [MDI] painamalla
painiketta.
•
Valitse [MDI] On (päällä), Off (pois) tai
Demo-tila käyttämällä VOL -painiketta.
-
PR -
59
MDI
OFF
Auto Power -asetus
VIRRAN/VALMIUSTILAN ILMAISIN
Etupaneelin merkkivalot
•
Kun virta on kytketty: vihreä.
•
Kun laite on valmiustilassa: punainen.
1. Auto Power -asetus
•
Valitse [Auto Power] painamalla
PR -painiketta [Features]valikossa.
•
Valitse [Auto Power] ON (päällä) tai
OFF (pois) käyttämällä VOL painiketta.
Auto Power
1) ON: Kun virta on kytketty, televisio aukeaa automaattisesti ilman kaukosäätimen virtapainikkeen
painamista.
AC POWER ON
PDP SET ON
Automaattisesti
2) OFF: Kun virta on kytketty, televisio aukeaa painamalla kaukosäätimen virtapainiketta tai etupaneelin
painiketta.
AC POWER ON
STANDBY MODE
PDP SET ON
Kaukosäätimellä tai
etupaneelin painikkeella.
60
Ajan asetus
AJAN ASETUS
•
Nykyinen aika on asetettava ennen muiden aika-asetusten määrittämistä.
1. Paina MENU-painiketta.
•
Esiin tulee oheinen valikko.
2. Valitse Features
•
Valitse [Features] painamalla
painiketta.
PR -
3. Valitse Time Setting
•
Valitse alavalikko painamalla VOL
painiketta.
•
Valitse [Time setting] käyttämällä
PR -painiketta.
•
Siirry [Time Setting] -asetuksiin
painamalla VOL -painiketta.
-
61
4. Off-Time- ja Wake time -asetukset
•
Valitse Functions painamalla PR painiketta. Aseta ensin nykyinen aika
[Clock] ja sitten voit asettaa Off-Time
(sammutusaika)- ja Wake time
(herätysaika) -asetukset.
Ajan asetuksen toiminnot
1) Tämä ajastintoiminto avaa ja sulkee television automaattisesti haluttuina aikoina. Kun asetus on otettu
käyttöön, se toimii joka päivä, kunnes se poistetaan tai television verkkojohto irroitetaan pistorasiasta.
Niinpä tätä toimintoa voi käyttää herätyskellona asettamalla Wake Timerin päälle (On) ja määrittämällä
sille ajan.
2) Jos kuitenkin katkaiset virran plasmanäytön virtapainikkeesta, Time Setting -asetukset nollataan.
62
ISM (Image Sticking Minimisation)
ISM
•
Minimoi kuvan kiinnipalamisen.
•
Liikkumattoman kuvan, kuten PC-näytön, näyttäminen pitkiä aikoja aiheuttaa näytön kuvan
kiinnipalamista.
•
ISM-toiminto vähentää tätä.
1. Paina MENU-painiketta.
•
2. Paina
•
Esiin tulee oheinen valikko.
PR -painiketta.
Valitse [Features] painamalla
painiketta.
PR -
3. Valitse ISM.
•
Valitse alavalikko painamalla VOL
painiketta.
•
Valitse [ISM] painamalla
painiketta.
•
Paina VOL
kohdassa.
-
PR -
-painiketta ISM-
63
4. Valitse Functions.
•
Jokainen VOL -painikkeen painallus
sen jälkeen, kun on valittu Functions
PR -painiketta käyttäen, vaihtaa
ON/OFF-tilojen välillä.
Huomautukset
* Pixel Shift: Koko kuva siirtyy ylös/alas, vasemmalle/oikealle 20 sekunnin välein kuvan kiinnipalamisen
minimoimiseksi.
* Low Bright: Kun näytetään liikkumatonta kuvaa tai samaa kuviota pitkän aikaa, kirkkaus vähenee
kiinnipalamisen minimoimiseksi.
64
Tehdasasetusten palautus
TAKAISIN ALKUASETUKSIIN
•
Voit palauttaa valikossa säätämäsi asetukset takaisin tehdasasetuksiin.
1. Paina MENU-painiketta.
•
Esiin tulee oheinen valikko.
2. Valitse Features
•
Valitse [Features] painamalla
painiketta.
PR -
65
3. Asetusten palautus
•
Valitse alavalikko painamalla VOL -painiketta.
•
Valitse [Initialise] painamalla
•
Vahvistus näytetään näytöllä.
•
Palauta asetukset valitsemalla [YES]
•
Palaa valikkoon painamalla MENU-painiketta.
PR -painiketta ja paina sitten VOL -painiketta.
PR -painikkeella ja painamalla sitten VOL -painiketta.
Kun asetukset on palautettu:
1) Kun asetukset on palautettu, User-tilassa asetetut [SCREEN MODE]- ja [SOUND MODE] -arvot
palautuvat tehdasasetuksiin.
2) Asetusten palautusta ei voi perua.
3) Myös [SCREEN]-valikon asetukset PC- ja DVI INPUT -tilassa palautetaan (eli H. Size, V. Size, H.
Position, V. Position, Phase, Frequency jne.).
4) Kielen, kanavan, ajan, äänenvoimakkuuden, näyttövalikon taustan ja tulotilan asetuksia ei palauteta.
66
Uniajastimen asetus
UNIAJASTIMEN ASETUS
•
SLEEP TIMER sulkee plasmanäytön määritetyn ajan jälkeen.
1. Paina SLEEP-painiketta.
•
Paina kaukosäätimen SLEEP-painiketta.
•
Ensimmäinen SLEEP-painikkeen painallus näyttää käytössä olevan SLEEP TIMER -asetuksen.
•
Peruuta SLEEP TIMER valitsemalla SLEEP-painikkeella vaihtoehto OFF.
Huomautukset
1) Näytöllä näkyvät tiedot häviävät näkyvistä, jos et tee mitään noin kahteen sekuntiin SLEEP-painikkeen
painamisen jälkeen.
2) Jos katkaiset plasmanäytöstä virran uniajastimen asettamisen jälkeen, asetus poistetaan.
67
Teksti-TV
Teksti-tv päälle/pois
•
Paina tekstipainiketta ( ). Hakemistosivu tai viimeksi katsottu sivu tulee näkyviin. Paina
tekstipainiketta uudestaan palataksesi TV-tilaan.
Värilliset painikkeet TOP/FLOF-teksti-tv:ssä
•
Näytön alareunassa näkyy punainen, vihreä, keltainen ja syaani kenttä. Jos asema lähettää
TOP- tai FLOF-teksti-tv-lähetystä, vastaavanväristä kaukosäätimen painiketta painamalla pääset
halutulle sivulle helposti.
Sivujen valitseminen
•
Sivunvalintapainikkeita 0 - 9 käytetään sivunumeron näppäilemiseen.
Valittu sivunumero näkyy näytön yläreunassa ja haluttu sivu aukeaa hetken kuluttua.
tai
) ja alas ( tai
) lisäävät tai vähentävät nykyistä sivunumeroa
Painikkeet ylös (
yhdellä.
Hakemistosivu
•
Voit vaihtaa suoraan kanavan katseluun (TOP-teksti-tv:ssä) tai katsomasi kanavan
hakemistosivulle painamalla hakemistopainiketta ( ).
Sivun pito
•
Yhden sivunumeron alla voi olla useita alasivuja, jotka vaihtuvat televisiokanavan määrittämin
aikavälein.
Alasivujen olemassaolosta kertoo esimerkiksi kellonajan alla oleva merkintä 3/6, joka tarkoittaa,
että katsot sivua 3 kokonaisuudesta, jossa on 6 sivua.
Jos haluat katsoa alasivua pitemmän aikaa, paina pitopainiketta ( ).
Alasivun sisältöä ei nyt päivitetä tai vaihdeta seuraavaan sivuun.
Kun painat pitopainiketta uudelleen, nykyinen alasivu tulee näkyviin.
Alasivun suora haku
•
Paina alasivupainiketta ( ). Alasivun numero näkyy näytön alareunassa. Vaihda alasivua
painamalla punaista (-) / vihreää (+) painiketta.
Näppäile haluamasi alasivun numero sivunvalintapainikkeilla 0-9, esimerkiksi 2. sivu, näppäile
0002.
Haluttu alasivu näytetään näytöllä ja se pysyy siinä.
Paina tätä painiketta uudestaan, kun haluat poistua toiminnosta.
68
Television katsominen teksti-tv-tilassa
•
Joitakin sivuja päivitetään jatkuvasti, esimerkiksi pörssitietoja, urheilutuloksia, viimeisimpiä
uutisia.
Jos haluat katsoa televisiota ja seurata näitä tietoja samaan aikaan, paina päivityspainiketta
( ).
Normaali ohjelma on yhä näkyvissä ja teksti-tv:n sivunumero näkyy näytön yläreunassa.
Painamalla päivityspainiketta saat näkyviin päivitetyn teksti-tv:n sivun.
Vastauksen paljastaminen
•
Tätä toimintoa voi käyttää joillakin sivuilla kysymysten ratkaisujen näyttämiseen. Paina
vastauspainiketta ( ), niin näet piilotetun vastauksen. Paina sitä uudelleen piilottaaksesi
vastauksen.
Merkkikoon kaksinkertaistaminen
•
Kokopainikkeen ( ) peräkkäiset painallukset kaksikertaistavat merkkikoon seuraavassa
järjestyksessä. Sivun yläosa --> sivun alaosa --> paluu normaalikokoon
Yhdistelmä
•
Voit katsoa televisiota ja teksti-tv:tä yhtäaikaa painamalla yhdistelmäpainiketta (
tilassa.
69
) teksti-tv-
Ennen yhteydenottoa huoltoon
Oire
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.
Tarkista
• Tarkista, ettei kaukosäätimen ja näytön välissä ole esteitä.
• Tarkista, etteivät paristot ole tyhjiä ja että ne ovat oikein päin.
• Tarkista, että sinulla on oikea kaukosäädin.
Toimi
• Poista esteet kaukosäätimen ja näytön välistä.
• Vaihda paristot ja aseta ne navat (+) ja (-) oikein päin.
• Käytä malliin tarkoitettua kaukosäädintä.
Oire
Näytöstä kuuluu napsahduksia.
Tarkista
• Tarkista, että kuvat ja ääni ovat normaaleja.
Toimi
• Ääni johtuu huoneen lämpötilan vaihteluista.
• Tämä ääni ei tarkoita, että näytössä on vikaa, jos kuvat ja ääni näkyvät ja kuuluvat
kunnolla.
Oire
Näytön ylä- ja alareunassa on tyhjää tilaa.
Tarkista
• Tarkista, onko kuva leveämpi kuin 16:9 kuvasuhteessa (elokuvateatterissa käytetty
koko).
Toimi
• Jos kuva on leveämpi kuin 16:9 kuvasuhteessa, näytön ylä- ja alareunassa saattaa
näkyä tumma alue.
Oire
Kuvassa on pilkkuja tai kuva pyörii.
Tarkista
• Tarkista, johtuvatko häiriöt autojen, voimalinjojen, neonvalojen tai muiden
mahdollisten häiriölähteiden aiheuttamista häiriöistä.
Oire
Kuvan koko muuttuu yhtäkkiä.
Tarkista
• Videokuvan koko ei välttämättä ole saman kuin tumman aloitusruudun koko.
Toimi
Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tarkista seuraavat asiat vielä kerran.
• Tarkista käyttämällä toista videonauhaa.
70
TEKNISET TIEDOT
NÄYTTÖ
Halkaisija
Kuvasuhde
Näyttötarkkuus
Kuvapisteen koko
Mitat
Paino
Virtalähde
106 cm
16 : 9
853 (V) x 480 (P) pistettä
1,08 (V) x 1,08 (P) mm
1044 (L) x 631 (K) x 89 (S) mm
30,2 kg
AC 100-240 V-, 50/60 Hz
* Tuotteen ulkonäköä ja ominaisuuksia saatetaan muuttaa tuotteen parantamiseksi ilman etukäteisilmoitusta.
LIITÄNNÄT
ULKOISTEN
LAITTEIDEN
TULOLIITÄNNÄT
LIITÄNNÄT
DVI-tulo
PC-tulo
Component-tulo
AV 1, 2
AV 3
TV
ÄÄNI
KUVA
ÄÄNI
Vain digitaalinen DVI-D-liitin
(VASEN/OIKEA)
yksi 15-nastainen D-sub-liitin
(VASEN/OIKEA)
kaksi Y, Pb/Cb, Pr/Cr RCA 2 x (VASEN/OIKEA)
liitintintä
SCART-liitin
(VASEN/OIKEA)
(Video sisään/ulos, RGB sisään) (sisään/ulos)
RCA-liitin, S-VHS
(VASEN/OIKEA)
Vakio: PAL/SECAM, B/G, D/K, I, H, L
Vastaanottokanava:
VHF matala: kanavat E2 - S6 (48,25 MHz - 140,25 MHz)
VHF korkea: kanavat S7 - S36 (147,25 MHz - 423,25 MHz)
UHF: kanavat S37 E69 (431,25 MHz - 855,25 MHz)
L'-SECAM: FB, FC1, FC
KAIUTINLÄHTÖ (8 Ohm)
71
20W (10W + 10W)
Download PDF

advertising