Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / cover_0_Vorlage.fm / 20.06.2003
s
Budi inspirisan
BOXTER
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / covers_I-II.fm / 20.06.2003
Izgled slusalice
Dugme za uspostavu veze
Gornji deo:
◆ Odgovor na poziv
◆ Otpoceti biranje
Donji deo:
◆ Prebacivanje na
interfon
◆ Svetlo u pozadini:
Aktiviran interfon
◆ Blinka: Dolazeci poziv
Dugme za poruke
◆ Udji u listu sa: porukama
email, lista poziva
telefonska sekretarica
(samo C250)
◆ Blinka: novi SMS,
poruka, pozivi
Otvoriti imenik
Dugme 1
Izabrati telefonsku sekretaricu
(C 250 samo)/email
(pritisnuti
oko 2 sekunde)
Zvezdica
◆ Zvono
pali/gasi
(drzati 2 sekunde)
Displej
Indikator punjenja
U puna
punjenje
= blinka: baterija je
skoro prazna ili puni
Dispej tasteri
= prazna
U
Û u vMENU
Ispod tastera je oznacena
funkcija koju izvrsava
Zavrsetak veze
On/Off dugme
◆ Zavrsetak razgovora
◆ Otkazati funkciju
◆ Povtatak jedan korak
unazad
◆ Paljenje/Gasenje
slusalice
Taraba
Zakljucavanje tastature
drzati 1 sekundu
Lista brzog biranja
Otvoriti listu kratkim
pritiskom na dugme
Mikrofon
Recall dugme
Ubacivanje kratke pauze
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / starting.fm / 20.06.2003
Priprema za koriscenje telefona
Pakovanje sadrzi:
◆ jednu Gigaset C 200 ili C 250 bazu,
◆ jednu Gigaset C 2 slusalicu,
◆ jedan adapter,
◆ jedan telefonski kabl,
◆ jedan klipser za slusalicu,
◆ dve baterije,
◆ uputstvo.
Instalacija baze
Hints on installing
Baza je fabricki predvidjena da radi na suvom yatvorenom prostoru u temperaturi od
+5 °C to +45 °C. Bazu staviti u centralni deo stana radi boljeg prijema.
◆ Ne
izlagati
ga
suncu
i
visokoj
temperaturi.
W
Domet
Baza ima domet od 300 m do 50 m u zavisnosti od prostorije.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / starting.fm / 20.06.2003
Prikljucivanje baze
Telefonski prikljucak
Mesto za kabl
1.
Telefonski dzek i telefonski
kabl
Zadnji deo baze
1.
◆ Staviti dzek u oznaceno
◆ Staviti kabl na svoje mesto,
◆ Staviti dzek u uticnicu.
mesto,
Uticnica
Mesto za kabl
2.
Trafo za 230V
Zadni deo baze
2.
◆ Staviti mali dzek u
◆ Staviti kabl u svoje
◆ Staviti trafo u uticnicu.
dzek ya telefonsku liniju
.
3
2
1
mesto predvidjeno
mesto,
4
5
6
1
2
3
4
5
6
za
a
b
njega
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / starting.fm / 20.06.2003
Priprema za rad slusalice
Skinuti zastitni film sa displeja
Displej je yasticen filmom
Uklonite ga!
Stavljanje baterije
◆ Stavivite
◆ Da
W
baterije
otvorite
kako
poklopac
je
oznaceno
pritisnite
na
kako
slusalici.
je
oznaceno.
Koristite samo punjive baterije koje je Siemens predvideo.
Koriscenje nepunjivih baterija moglo bi trajno da osteti vas telefon
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / starting.fm / 20.06.2003
Stavljanje slusalice u bazu i punjenje baterija
Kada stavite slusalicu na bazu ona ce se automatski registrovati na nju
To izgleda ovako:
1. Stavite slusalicu na bazu sa displejom na gore.
2. Sacekajte da se slusalica registruje na bazu ( to traje oko 1 minut).
Kada se registruje na displeju ce ispisati svoj interni broj.
3. Ostavite slusalicu na bazi da se puni.
=
e
W
Prazna
baterija
Baterija 1/3 napunjena
V
U
Baterija 2/3 napunjena
Bat. kompletno napunjena
BATERIJU TREBA FORMIRATI 3 PUTA PO 12 SATI
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / starting.fm / 20.06.2003
Stavljanje klipsera
Stavite klipser na zadnji deo slusalice kako je naznaceno i pritisnite ga na dole.
Paljenje/gasenje slusalice
Da aktivirate slusalicu drzite pritisnito dugme 'zavrsetak veze' a . Cucete bip kada se
aktivira.
Da ugasite slusalicu, pritisnite 'zavrsetak veze' dugme a i drzi te ga
i
Slusalica se aktivira automatski kad se stavi na bazu
Zakljucavanje tastature
Mozete zakljucati tastaturu radi zastite.
Drzite pritisnuto dugme. (zacuce se bip signal).
Pojavice se Ø ikonica.
Da je otkljucate ponovite postupak
◆ Tastatura se automatski otkljucava kada vas neko poziva
i
◆ Kada je tastatura zakljucana mozete birati broj za hitne pozive
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / guidance.fm / 20.06.2003
Rukovanje telefonom
Dugmici
Dugme za uspostavljanje veze i dugme za interfon
Dugme d ima dve funkcije. Pritiskom gornjeg dela dugmeta uspostavljate vezu kada
vas neko poziva a pritiskom na donji deo dugmeta palite ili gasite interfon.
Gornji deo dugmeta = Uspostavlja vezu
Donji deo dugmeta = Pali interfon
Displej tasteri
To su digmici koji se nalaze ispod displeja. Oni nemaju stalno istu funkciju nefo imaju
funkciju koja je u trenutku pritiska dugmeta nacrtana na displeju.
Primer
Û
u vMENU
Displej tasteri
Promenjive funkcije su prikazane iznad Displej tastera:
Displej ikone
[__________]
•
[________]
INT
[_______]
OK
[______________]
MENU
Kada
ih
INT dugme: Dobijate listu prijavljenih slusalica koje mozete zvati.
OK dugme: potvrdjujete funkciju.
Menu dugme: Otvarate meni telefona
Gore dole dugme
¼
[_______]
Û
pritisnete
REDIJAL: Imate mogucnost 10 poslednjih biranih brojeva.
levo desno dugme
Prihvatiti budjenje
Dugme za brisanje
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / guidance.fm / 20.06.2003
Podesavanje jacine zvuka interfona
1. MENU
Pritisnite
2. s
Pritisnite dugme u nadjite Audio Settings
3. OK
Potvrdite
4. s
Pritisnite i nadjite Handsfree Volume
5. OK
Potvrdite
7. OK
Potvrdite
8. a
Pritisnite i drzite dok ne izajete iz menija.
dugme.
6. u v Izaberite jacinu zvuka interfona (1–5).
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / TimeCalendar.fm / 20.06.2003
Datum i Vreme
Podesavanje datuma i vremena
Podesavanje datuma i vremena je neophodno ako zelite da znate kada ste zvali nekoga
ili kada je on vas zvao,(C 250) kada je primnjena poruka na sekretarici.
[_______________]
MENU
Udjite u meni
[__________] [_____________________________________________________________]
Calender/Clock
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Date/Time
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite
Ukucajte datum:
[_______]
OK
ukucajte dan/mesec/godinui potvrdite.
Primer: Za 20.05.2003, ukucajte
2QQ5QI.
Ukucajte Vreme:
[_______]
OK
Ukucajte sate/minute i potvrdite.
Primer: Za 9.35, ukucajte QOI5.
Samo kada je izabrano 12-sati:
[__________] [OK
_________]
Izaberite a.m. ili p.m. i potvrdite.
Dugim pritiskom vracate se na pocetak.
¼ prikazace se na displeju
Promena vremenskog moda
Mozete izabrati da vam pokazuje 12 sati ili 24 sata na displeju
[_______________]
MENU
Otvorite meni
[__________] [_____________________________________________________________]
Calender/Clock
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite
[__________] [_____________________________________________________________]
Time Mode
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite
[__________] [_____________________________________________________________]
24 hour
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite (‰ = On).
ili ...
[_____________________________________________________________]
[__________]
12 hour
OK
Potvrdite (‰ = On).
Drzati stisnuto i izaci iz menija
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / TimeCalendar.fm / 20.06.2003
Podesavanje budilnika
Mozete ga koristiti i kao budilnik
Uslov: Podesili ste vreme i datum
Aktiviranje/deaktiviranje budilnika i podesavanje vremena za budjenje
Aktiviranje:
[_____]
¼
Pritisnite displej taster.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Alarm Clock
OK
Potvrditi (‰ = On).
Podesavanje vremena:
[_______]
OK
Ukucajte sate/minute i potvrdite.
Primer: Za 7.15, kucajte QM15. Na vrhu
ekrana ce se pojaviti ikonica ¼.
Kada je podesen mod 12-sati pokazivanja:
[__________] [_____________________________________________________________]
am
[_________
OK ]
ili ...
[_____]
¼
[_____________________________________________________________]
[__________]
Alarm Clock
OK
Izaberite a.m. ili p.m. i potvrdite(‰ = On), e.g. am.
Ugasite budilnik:
Pritisnite displej dugme.
Potvrdite (‰ nestace).
Dugo drzite i izadjite iz menija
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / TimeCalendar.fm / 20.06.2003
Gasenje tona za budjenje
Kada vas zvuk za budjenje, koji ste sami izabrali probudi mozete ga ugasiti pritiskom na
bilo koje dugme na slusalici.
Podesavanje potsetnika
Mozete koristiti vasu slusalicu i kao potsetnik.
Aktiviranje/deaktiviranje potsetnika
[_______________]
MENU
Otvorite meni.
[__________] [_____________________________________________________________]
Calender/Clock
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Set Appointment
OK
Potvrdite (‰ = On).
[________]
OK
Potvrdite ponovo ako je ugaseno.
Ubacite datum:
[_______]
OK
Ubacite vreme:
[_______]
OK
Ukucajte tekst:
[_______]
OK
Ukucajte tekst (do 16 karaktera) i potvrdite
Drzite dugo i izadjite iz menija.
Pokazace vam se na displeju ikonica ¼.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / TimeCalendar.fm / 20.06.2003
Deaktiviranje zvona potsetnika
Kada cujete melodiju za potsetnik koju ste izabrali sami:
[_______]
OK
Pritisnite displej taster. Ikonica ¼ ce nestati
kada nije aktiviran budilnik.
Deaktiviranje potsetnika
[______________]
MENU
Otvorite meni.
[__________] [_____________________________________________________________]
Calender/Clock
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Set Appointment
OK
Potvrdite (‰ nestace).
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / telephony.fm / 20.06.2003
Making calls
Aktiviranje/deaktiviranje otvorenog slusanja
( samo C 250 )
Mozete ukljuciti funkciju da svi u sobi slusaju preko baze sta vi pricate i sta pozivac prica.
Uslov: Razgovor je u toku.
Otvorite meni.
[______________]
MENU
Aktivirajte
[__________] [_____________________________________________________________]
Open Listening On
[_________
OK ]
ili ...
Izaberite i potvrdite.
Deaktivirajte
[_____________________________________________________________]
[__________]
Open Listening Off
OK
Potvrdite.
Drzite dugo i izadjite
i
◆ Mozete podesavati jacinu zvuka sa ð i
ñ dugmicima na bazi
Funkcija "Mute"
Mozete iskljuciti mikrovon na vasoj slusalici kako pozivac nebi cuo sta pricate sa drugom osobom
u sobi. Tada on cuje melodiju za cekanje.
[_______]
INT
Pritisnite.Palite funkciju.
Povratak:
[______________]
MENU
[__________] [_____________________________________________________________]
******Back******
[_________
OK ]
Pritisnite.
Izaberite i potvrdite, ili pritisnite da zavrsite razgovor a.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Koriscenje telefonskog imenika
Imenik i lista brzog biranja
Mozete memorisati 100 telefonskih brojeva sa imenom.
Lista brzog biranja je specijalan imenik u koji mozete snjimiti vama vazne brojeve
koje cesto zovete.
U tu listu ulazite na dugme C .
Mozete kreirati imenik i listu brzog biranja po vasoj zelji. Mozete slati liste na druge slusalice
i
◆ Mozete
ukucati
do
32 karaktera za broj i 16 slova za ime.
Unos imena u imenik
Otvorite imenik.
[_______________]
MENU
Otvorite meni.
[_____________________________________________________________]
[__________]
New Entry
OK
Potvrditi.
[_______]
OK
Ubacite broj i potvrdite.
[______________]
MENU
Ubacite ime i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Save Entry
OK
Potvrdite. Unos je snimnjen.
Drzati dugo i izaci.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Snimanje imena u listu za brzo biranje
Mozete memorisati do devet dugmica za brzo biranje (0, 2–9) . Kada stisnete i drzite dugme,
npr. '3', i stisnete gornji deo dugmeta d telefon ce birati broj koji je memorisan pod
brojem 3.
Otvorite listu brzog biranja.
[MENU
______________]
Pritisnite i otvorite meni.
[_____________________________________________________________]
[__________]
New Entry
OK
Potvrdite
[OK
_______ ]
Ukucajte broj i potvrdite
[______________
MENU]
U k ucajte ime i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Save Entry
OK
Potvrdite.
[______________]
MENU
Pritisnite dugme i otvorite meni
[__________] [_____________________________________________________________]
Shortcut
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Shortcut: 2
[_________
OK ]
Izaberite dugme i potvrdite
Drzati dugo i izaci.
i
Nemoze se memorisati dva imena na istom broju.
Biranje iz imenika/liste brzog pozivanja
ili
onda ...
Otvorite imenik ili listu brzog biranja.
Nadjite ime:
Izaberite
Pritisnite dugme. Pocinje biranje
ili ...
Ukucajte prvo slovo:
Ukucajte prvo slovo zeljenog imena
Pritisnite dugme. Biranje pocinje
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Prepravljanje imena ili broja
ili
Otvoriti imenik ili listu brzog biranja.
[__________] [______________]
MENU
Izaberite
[__________] [_____________________________________________________________]
Edit Entry
[_________]
OK
Izaberite
[_______]
OK
Pronadjite ime i potvrdite
Prepravite ime.
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Save Entry
OK
Potvrdite
Drzite i izadjite
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Dodeljivanje VIP oznake
Mozete dodeliti VIP
(Very Important Person) oznaku imenima iz imenika. Tada mu mozete i dodeliti posebno zvono.
USLOV: Imate pustenu identifikaciju od strane poste
Otvorite imenik.
[_________] [______________
MENU]
[__________] [_____________________________________________________________]
VIP Entry
[_________
OK ]
[_________] [_________]
OK
Izaberite ime i pritisnite meni dugme.
Izaberite i potvrdite (‰ = On).
Cucete trenutnu melodiju. Izaberite sami (1–10)
i potvrdite.
Drzite i izadjite
Brisanje iz imenika
ili
[_________] [______________
MENU]
either ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete Entry
[_________
OK ]
or ...
Otvorite.
Izaberite
Obrisite jedno ime:
I zaberite ime i potvrdite
Izbrisite ceo imenik/listu:
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete List
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite.
[_______]
OK
Pritisnite i potvrdite.
... onda
Drzite dugo i izadjite
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Snimanje glasovnog biranja ( samo C 250 )
Snimite vasu rec za glasovno biranja...
Korak 1: Otvorite imenik sa glasovno-aktiviranim
biranjem:
Pritisnite dugme za imenik dva puta.
[_______]
OK
Potvrdite
[__________] [_____________________________________________________________]
User 2
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite, npr. User 2.
Korak 2: Izaberite ime za snimanje vase reci:
Izaberite ime koje nema usnimanu vasu rec.
Korak 3: Snimanje reci:
[______________]
MENU
Pritisnite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Record Word
OK
Potvrdite. Ime se pojavilo na displeju.
[_______]
OK
Potvrdite. Cucete kratak ton za pocetak snimanja.
Tada recite vasu rec. Cucete drugi put potvrdni ton i
nakon toga ce te cuti vasu rec u zvucniku.
Drzite dugo i izadjite
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Lista poslednjih biranih poziva
Lista poslednjih biranih poziva sadrzi 10 poslednjih biranih poziva. Ako te brojeve imate
snimnjene u imeniku pod imenime onda ce u listi pisati imena.
Biranje telefonskog brija iz liste biranih brojeva
[__________]
•
Otvorite listu.
Izaberite broj i pritisnite dugme.
Pocinje biranje.
snimite ili promenite broj, pritisnite MENU dugme
Use Number sa OK.
◆ Da snimite broj iz liste u imenik
Copy to Directory OK.
pritisnite dugme MENU,
◆ Da
i
Brisanje jednig broja ili cele liste
[__________]
•
Otvorite listu.
[__________] [______________]
MENU
Izeberite broj.
onda ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete Entry
[_________]
OK
Obrisite jedan broj:
Izaberite opciju.
Ako i dalje ostaje na listi, pritisnite i drzite
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete List
[_________]
OK+
Obrisite celu listu:
Izeberite opciju i potvrdite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / Directories.fm / 20.06.2003
Lista poziva i telefonska sekretarica ( samo C 250 )
Poslednjih 30 poziva snima se u memoriju vaseg telefona. Nakon tog broja stari brojevi
se automatski brisu a na njihovo mesto dolaze novi.
Preduslov: Imate ukljucenu opciju identifikacije poziva od strane Telekoma
Mozete podesiti da vam se prikazuju SVI POZIVI ili PROPUSTENI POZIVI.
Takodje mozete podesiti da vam se prikazuju isti brojevi samo jednom ili vise puta:
◆ Vise puta
◆ Jednom i
kada je setovano SVI POZIVI,
samo poslednji put kada je setovano
Primer kako izgleda na displeju:
PROPUSTENI
Broj novih brojeva u listi
Calls List: 01+05
Broj starih, pregledanih brojeva u listi
Mozete koristiti answering machine list da preslusate vase poruke na sekretarici
Vreme snimanja poruke napisano je ako imate upaljuenu uslugu identifikacije
dolazecih poziva.
Kada jednom preslusate novu poruku ona prlazi u grupu preslusanih poruka.
Primer kako izgleda na displeju:
Answering Mach.: 01+05
Broj novih poruka
Broj starih poruka
Podesavanje liste poziva
Otvorite listu.
[__________] [_____________________________________________________________]
Calls List: 01+02
[_________]
OK
Izaberite opciju i potvrdite.
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Calls List Settings
[_________]
OK
Izaberite opciju
onda ...
[_____________________________________________________________]
[__________]
Missed Calls
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
All Calls
[_________]
OK
Samo propusteni pozivi:
Potvrdite.
Svi pozivi:
Izaberite i potvrdite
Drzati i izaci.
POZ.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Koriscenje telefonske sekretarice
Gigaset C 250 u sebi ima sekretaricu kojom mozete upravljati:
◆ sa baze,
◆ sa slusalice,
◆ daljinskim putem.
Ako dte podesili vreme na slusalici onda ce aparat registrovati u koje vreme je
ostavljena poruka.
Rukovanje sa baze
Mozete rukovati preko baze:
Podesavanje jacine
ð = slabije; ñ = jace.
Povratak na pocetak poruke (pritisnite jednom) ili
na predhodnu poruku (pritisnite dva puta).
Playback/Stop Dugme: Preslusavanje poruka
ili prekidanje preslusavanja.
Prevacivanje na kraj poruke (pritisnite jednom) ili na sledecu poruku
(pritisnite dva puta).
On/Off Dugme: Aktiviranje/deaktiviranje sekretarice.
Blinka dok god ima novih poruka.
Brisanje trenutne poruke.
Registraciono/Pejdzing Dugme
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Rukovanje sa slusalice
Interfon na slusalici se automatski aktivira ako primite poruku dok upravljate sa sekretaricom preko nje. Pritisnite gornji deo dugmeta da ga deaktivirat.
d
Aktiviranje/deaktiviranje sekretarice
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Answer Machine
[_________]
OK
Izabrtite i potvrdite (‰ = On).
Kada aktivirate sekretaricu, bicete obavesteni o preostalom vremenu za snimanje
i na displeju ce biti prikazan znak × . Dugme ö na bazi ce svetliti. Ako je memorija
puna i jedno obavestenje predstavljeno, tada ce se sekretarica automatsi prebaciti na
obavestenje. Ako nema obavestenja ona ce se automatski iskljuciti.
Obrisite u ovom slucaju stare poruke. sekretarica ce se automatsi tada vratiti na
pocetno stanje.
Snimanje sopstvenog obavestenja
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Announcements
[OK
_________ ]
Izaberite i potvrdite.
onda ...
[_____________________________________________________________]
[__________]
Record Announcement
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Record Announce Only
[_________]
OK
... onda
Snimiti sopstveno obavestenje:
Potvrditi.
Snimiti samo obavestenje:
Izaberite opciju i potvrdite.
Na displeju je prikazano da je spremno za snimanje:
[________]
OK
Potvrdite. Cucete signal kada da otpocnete sa
[________]
OK
Potvrdite.Cucete poruku da vidite da li da je snimite
Snimanjem vase poruke.
ili ne.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
◆ Snimanje se automatski prekida kada poruka koja se snima traje duze
od 170 sekundi ili je napravljena pauza u snimanju duza od 2 sekunde
prekinuti snimanje pritiskom na a
i ponovo snimiti pritiskom na dugme OK na displeju.
◆ Ako prekinete u toku snimanja:
– u modu Answer and Record , predhodno snimnjeno obavestenje
se moze koristiti ponovo,
– u modu Announce Only sekretarica se deaktivira.
◆ Mozete
i
Preslusavanje obavestenja
[______________]
MENU
Pritisnite dugme i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Announcements
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
onda ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Play Announcement
[_________
OK ]
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Play Announce Only
[_________
OK ]
Preslusajte vase obavestenje:
Izaberite opciju i potvrdite.
Preslusajte samo obavestenje:
Izaberite i potvrdite.
Brisanje obavestenja
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Announcements
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete Announcement
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[_______]
OK
Pritisnite dugme.
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete Announce Only
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[_______]
OK
Pritisnite dugme.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Preslusavanje poruka
Vreme i datu kada je bilo koja poruka stigla je oznaceno ako je podeseno vreme i datum.
Ako imate aktiviranu identifikaciju bice vam prikazan i broj telefona ili ime ako ga imate
u imeniku.
Ako imate nove poruke koje nisu preslusane pojavice vam se pismo na displeju,
na bazi ce blinkati dugme ö i na slusalici ce blinkati dugme f .
Pritiskom na f pocinje preslusavanje sa prvom novom porukom. Ako nema novih
poruka, pocece preslusavanje starih poruka. Kada preslusate nove poruke cucete prvu
staru poruku.
Ako zelite ponovo da preslusate poruke morate ih izabrati u listi poruka.
Otvorite listu.
[__________] [_____________________________________________________________]
Answering Mach.: 01+02
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite. Pocinje preslusavanje.
Aktiviran je interfon.
Zaustavite i prebacite poruku u toku preslusavanja
onda ...
1. Koristeci tastaturu:
Zaustavite preslusavanje:
[______________]
MENU
Zaustavite:
[_____________________________________________________________]
[__________]
Continue
OK
Potvrdite za nastavak.
Prebacujte poruke:
[_________ ]
Na pocetak trenutne poruke.
2 x [________]
Na predhodnu.
[_________ ]
Na sledecu.
2 x [________]
Na prvu posle sledece.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Obelezavanje stare poruke kao nova
Ako zelite da obelezite staru preslusanu poruku kao novu nepreslusanu to mozete
uraditi na sledeci nacin: U toku preslusavanja:
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Mark as New
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
Snimanje telefonskog broja iz poruke u telefonski imenik
Mozete dodati brij telefona u tel. imenik: U toku preslusavanja:
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Copy to Directory
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
Upisite ime
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Save Text
OK
Potvrdite.
Brisanje poruka
Mozete obrisati samo jednu poruku ili sve odjednom.
Brisanje svih starih poruka
U toku preslusavanja ili u toku pauze:
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete all
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[________]
OK
Pritisnite dugme.
i
Nova poruka se mora preslusati min. 3 sekunde da bi postala stara
i moze se obrisati.
Pojedinacno brisanje preslusanih poruka
Dok preslusavate poruku koju ce te obrisati:
onda ...
[________]
Û
Pritisnite dugme.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Pozivanje vase sekretarice i daljinsko preslusavanje poruka
Pozovite vas broj telefona.
Nakon sto ste culi vase obavestenje:
Pritisnite broj 9 i ukucajte PIN kod.
Sekretarica ce vam reci da li imate novih poruka
Posle toga ce poceti preslusavanje. Mozete rukovati preko na dva nacina:
◆ preko dugmica,
◆ glasovnim putem.
Rukovanje uy pomoc dugmica
Morate biti na digitalnom biranju.
Broj
Doci na pocetak poruke
Skociti na prethodne preslusane (pritiskati vise puta).
Zaustaviti. Pritisnuti ponovo za nastavak.
Skociti na sledecu poruku.
Prelaziti na sledece poruke (pritiskati vise puta).
Obeleziti kao nepreslusana.
Obrisati trenutnu poruku.
Aktiviranje telefonske sekretarice daljinskim putem
Ako ste zaboravili da aktivirate sekretaricu mozete je aktivirati daljinskim putem.
Pozovite vas broj telefona preko vaseg mobilnog telefona ili nekim drugim digitalnim
aparatom i pustite da znoni oko 1 minut. Cucete: “Please enter PIN”.
Preduslov: PIN kod ne sme biti 0000.
Ukucajte PIN kod
Vasa sekretarica je aktivirana. Reci ce vam koliko imate mesta u memoriji.
i
Sekretaricu NEMOZETE deaktivirati daljinskim putem.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Podesavanje sekretarice na C 250
Bazi
Sekretarica je fabricki podesena. Vi je takodje mozete podesiti po vasoj zelji.
Vreme aktiviranja
Mozete podesiti posle kog vremena ce se sekretarica aktivirati.
Mozete podesiti i da se pali automatski i to:
◆ posle 10 sekundi ako ima novih poruka;
◆ posle 20 sekundi ako nema novih poruka.
Posle 15 sekundi vi ce te znati, kada preslusavate daljinskim putem, da li ima novih
poruka ili ne.
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________]
OK
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Ring Delay
[_________]
OK
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_________]
OK
Izaberite Auto, 10 sec, 20 sec, 30 sec ili Immediately
i potvrdite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / answering_m.fm / 20.06.2003
Podesavanje duzine poruke i kvaliteta
Mozete podesavati duzinu snimanja poruke ili kvalitet snimanja
Povecavanjem kvaliteta smanjujete duzinu snimana poruka na vasoj sekretarici.
Ukupno vreme za snimanje iznosi do 9 minuta u visokom kvalitetu snimka ili
do 15 minuta u niskom kvalitetu snimka.
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Records
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Message Length
[_________
OK ]
Potvrdite.
onda ...
[_________] [_________]
OK
Izaberite duzinu snimanja (30 sec, 60 sec, 120 sec
ili Maximum) i potvrdite.
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Record Quality
[_________
OK ]
Izaberite kvalitet snimanja poruka.
[_________] [_________]
OK
Izaberite Long Play ili High Quality i potvrdite.
Slusanje poruke koja se snima
Dok se poruka snima, mozete je cuti na interfonu bilo koje slusalice ili na vasoj bazi.
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Voice Mail
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Call Screening
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
onda ...
[_____________________________________________________________]
[__________]
Handset
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Base
[_________
OK ]
Aktivirajte interfon na slusalicama:
Potvrdite (‰ = On).
Aktivirajte interfon na vasoj bazi:
Izaberite opciju i potvrdite (‰ = On).
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Prijavljivanje i odjavljivanje slusalica
Mozete prijaviti do 6 slusalica na vasu bazu.
Gigaset C 2 slusalica koja nikada nije prijavljena na neku bazu moze se automatski
prijaviti, dok neke druge kao npr. Gigaset 1000, 2000, 3000, 4000 serija i slusalice
drugih proizvodjaca se moraju manuelno prijaviti.
Jedna Gigaset C 2 slusalica se moze prijaviti na do 4 baze.
Automatsko prijavljivanje: Gigaset C 2 na Gigaset C 200 ili C 250
Ako slusalica nije prijavljivana ni na jednu bazu, moze se automatsi prijaviti.
Da je prijavite po prvi put stavite je u bazu na mesto punjenja sa displezom nagore.
Registracija ce trajati oko 1 minut. Dok je registracija u toku na displeju ce se pojaviti
Registering i Base 1 ce blinkati. Slusalici ce se automatski dodeliti prvi slobodan
interni broj (1–6). Videcete taj broj na displeju nakon registracije.
Ako je na bazu vec prijavljeno 6 slusalica onda ce se slusalica sa internim brojem 6
automatski odjaviti a na njeno mesto ce se prijaviti nova slusalica.
◆ Automatsko prijavljivanje se nemoze izvrsiti ako se preko baze
i
u tom trenutku vrsi razgovor.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Manuelno prijavljivanje: Gigaset C 2 na Gigaset C 200 ili C 250
Morate izvrsiti registraciju i na bazi i na slusalici.
1. Na slusalici
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Handset Settings
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Register Handset
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base 2
[_________
OK ]
Izaberite bazu (1–4) i potvrdite, npr. Base 2.
[_______]
OK
Unesite PIN kod vase baze (fabricki je 0000)
i potvrdite.
Base 2 blinka na displeju slusalice nakon unosenja pin koda.
2. Na bazi
Pritisnite Dugme na bazi dok nezacujete ton signal
(drzati oko 3 sekunde)
Trazenje baze se prekida posle 60 sekundi. Ako registrovanje nije kompletirano u tom
roku ponovite prijavljivanje.
Kada je prijava uspesnal, slusalici se automatski dodeljuje prvi slobodan interni broj.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Manuelno prijavljivanje:
Gigaset 1000 do 4000 i druge GAP slusalice
Ovde mozete videti kako se moze manuelno prijaviti neka od GAP slusalica. To su npr.
Gigaset A 2, C 1, S 1 ili slusalice neke druge serije, kao i nekog drugog proizvodjaca.
1. Na slusalici
Pocnite proceduru prijavljivanja kako je dato u uputstvu vase slusalice.
2. Na bazi
Pritisnite dugme na bazi dok god necujete
signal (oko 3 sekunde drzanja).
Tada ce posle odredjenog vremena (do 1min) vasa slusalica biti prijavljena na vasu
bazu. Interni broj ce se automatski dodeliti.Ako nema na bazi slobodnih internih brojeva
automatski ce se dodeliti broj 6 a slusalica pod tim brojem bice odjavljena.
Odjavljivanje slusalice
Mozete odjaviti vasu slusalicu sa baze.
Otvoritelistu slusalica.
[________]
INT
[__________] [______________]
MENU
[__________] [_____________________________________________________________]
De-register Handset
[_________]
OK
[_______]
OK
[________]
OK
Izaberite slusalicu koju zelite da odjavite
Vasa je oznacena ‰ . Pritisnite MENI dugme.
Izaberite opciju i potvrdite.
Ukucajte pin kod (fabricki je
0000) i potvrdite.
Pritisnite i potvrdite.
Pejdzing
Ako ste zaturili negde slusalicu po stanu i nemozete da je nadjete nozete je naci pritiskom na Pejdzing dugme. Tada ce vam se ona oglasiti. Dugme se nalazi na bazi.
Pritisnite dugme na bazi.
Sve prijavljene slusalice ce se oglasiti.
Kraj Pejdzinga:
Pritisnite Pejdzing dugme na bazi
ili pritisnite gornji deo dugmeta c .
i
◆ Pejdzing se automatski gasi posle 30 sekundi.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Promena baze
Kada je vasa slusalica prijavljena na vise baza vi mozete menjati bazu.
◆ Mozete podesiti da bude samo na jednoj zeljenoj bazi
◆ Ili podesiti na (Best Base). Tada ce slusalica biti prijavljena na bazu koja ima
trenutno najjaci signal.
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Handset Settings
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite
[__________] [_____________________________________________________________]
Select Base
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[_________] [_________]
OK
Izaberite odredjenu bazu ili Best Base i potvrdite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Koriscenje vise slusalica
Interni pozivi, zavrsetak poziva.
Interni pozivi su pozivi izmedju vise prijavljenih slusalica na istu bazu. Ovi pozivi su
besplatni.
Pozivanje odredjene slusalice ili svih zajedno.
Izabrati slusalicu ( vasa je oznacena ‰).
[________]
INT
dalje ...
Pozvati odredjenu slusalicu:
Izabrati i pritisnuti Talk/Handsfree dugme.
ili ...
Pozvati sve slusalice (grupni poziv):
Pritisnuti zvezdicu. Zvone sve slusalice.
... onda
zavtsiti poziv:
Pritisnuti dugme za zavrsetak razgovora.
◆ Da pozovete odredjenu slusalicu, takodje mozete pritiskanjem dugmeta
INT pa npr.
i
2.
Promena imena slusalice
Imena 'INT 1', 'INT 2' npr. se dodeljuju automatski. Bilo kada vi mozete promeniti to
ime u neko drugo ime, npr. 'Ana' (10 karaktera maksimum). Promenjeno ime ce se
prikazati na listi svih slusalica.
[________]
INT
Otvoriti listu slusalica.
[__________] [______________]
MENU
I zabrati slusalicu i pritisnuti dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Change Handset Name
[_________]
OK
I zabrati opciju i potvrditi.
Obrisati staro ime sa Û.
[_______]
OK
Ukucati novo ime i potvrditi.
Pritisnuti dugme za kraj.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Promena internog broja slusalice
Slusalica automatski dobija prvi sledeci upaznjen interni broj kada se prijavi na bazu.
Taj interni broj mozete menjati.
(1–6).
[_______]
INT
Otvoriti listu slusalica.
[______________]
MENU
Pritisnuti dugme.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Edit Handset Number
OK
Naci opciju.
Izabrati slusalicu.
[_______]
OK
Trenutni broj blinka. Ukucajte novi INT broj
od (1–6) i potvrdite. Stari broj je prepravljen.
Pritisnuti dugme i izaci.
i
Cucete negativan ton ako ukucate vec postojeci Interni broj.
Ponovite proceduru unoseci slobodan broj.
Prebacivanje veze na drugu slusalicu
Mozete prebaciti vezu na neku drugu slusalicu:
[_______]
INT
Otvorite listu slusalica
Pozivac cuje melodiju.
Izaberite odredjenu slusalicu ili Calling all.
Pritisnite godnji deo dugmeta. Kada se ona javi
najavite poziv.
Pritisnite dugme. Ekterna veza je prosledjena na
drugu slusalicu.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Interna konsultacija
Mozete pozvati internu slusalicu dok imate eksternu vezu npr. radi konsultacije.
Kada zavrsite interni razgovor automatski se vrcate na eksterni poziv.
[________]
INT
Otvorite listu slusalica.
Pozivac cuje melodiju na cekanju.
Izabrati slusalicu i pritisnuti gornji deo dugmeta.
Zavrsetak konsultacije:
[_______________]
MENU
Pritisnuti dugme.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Back
OK
Potvrditi. Vracen vam je ekterni poziv.
Prihvatanje/odbijanje call waiting u toku internog poziva
Ako vas neko pziva u toku internog razgovora, zacucete kratak signal.
Prikazace vam se broj ili ime pozivaca ako imae upaljenun identifikaciju.
onda ...
Zavrsite interni poziv, prihvatite eksterni:
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Accept Call Waiting
OK
Izabrati opciju i potvrditi. Interni razgovor je zavrsen
Prebaceni ste na externu vezu.
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Reject Call Waiting
[_________]
OK
Odbite eksterni poziv:
Izaberite opciju i potvrdite. Call waiting
ton je deaktiviran. Ostala vam je interna veza.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Call Director (Posledjivanje na odredjene slusalice) (samo C 250)
Mozete podesiti vas telefon tako da odredjeni pozivi budu prosledjeni na odredjene slusalice.
Morate aktivirati Call Director funkciju.Kada on pozove vas broj telefona pozivac dobija
pitanje da izabere broj osobe sa kojom zeli da razgovar.
Nakon pitanja pozivac ima 5 sekunde da izabere broj odejedjene slusalice.
Preduslov: Opcija Call Director je aktivirana.
Aktiviranje/deaktiviranje Call Director opcije (samo C 250)
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________]
OK
Izabrati opciju i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
Call Director
[_________]
OK
Izabrati opciju.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Call Director Activation
OK
Aktivirati ili deaktivirati funkciju Call Director (‰
= On).
Dugo pritisnuti (povratak)
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-176-19 / registration.fm / 20.06.2003
Snimanje Call Director pitanja (samo C 250 )
Ovo je tipicno snimanje Call Director pitanja: 'Da pricate sa Vladom pritisnite 1,da pricate
sa Popom pritisnite 2. Ako necete da razgovarate nisakim posebno, pritisnite dugme
>zvezdica< .
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________
OK ]
Izaberite opciju.
[__________] [_____________________________________________________________]
Call Director
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Record Announcement
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[_______]
OK
Potvrdite. Cucete ton da je spremno.
[_______]
OK
Potvrdite. Snimak se ponavlja da bi ga culi i proverili.
Sada snimite vase pitanje.
◆ Ako
i
pritisnete
◆ Snimanje
u
prestaje
prestanka govora.
toku
posle
snimanja a nece biti memorisano
170
seconds ili 2 sekunde nakon
Preslusavanje/brisanje Call Director pitanja ( samo 250 )
[______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Call Director
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
Ako je potrebno aktivirajte interfon.
onda ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Play Announcement
[_________
OK ]
ili ...
Preslusajte vase pitanje:
Izaberite meni i potvrdite.
Obrisite vase pitanje:
[__________] [_____________________________________________________________]
Delete Announcement
[_________
OK ]
Izaberite opciju i potvrdite.
[_______]
OK
Pritisnite da bi potvrdili.
Dug pritisak (povratak).
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje slusalice
Podesavanje jezika
[_______________]
MENU
Pritisnite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Handset Settings
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Language
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite. Trenutan jezik
je oznacen ‰ (fabricki je Nemacki).
[__________] [_________]
OK
Izaberite jezik i potvrdite.
Pritisnite dugo i potvrdite.
◆ Ako ukucate pogresan jezik promenite ga sa MENU M 2. Tada
i
izaberite odgovarajuci jezik s i potvrdite OK .
Aktiviranje automatskog javljanja
ako vam je aktivirana ova funkcija kada vas neko poziva a slusalica vam se nalazi na
bazi nemorate pritiskati gornji deo dugmeta c
vec jednostavno podignite slusalicu sa baze.
[_______________]
MENU
Pritisite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Handset Settings
[_________]
OK
Izaberite meni i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Auto Answer
OK
Potvrdite.
Drzite dugo i izadjite
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje jacine interfona
Mozete podesavati jacinu slusalice u tri nivoa (1–3) i jacinu interfona u pet nivoa
(1–5).
[______________]
MENU
Pritisnuti.
[__________] [_____________________________________________________________]
Audio Settings
[_________
OK ]
Izabrati i potvrditi.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Earpiece Volume
OK
Potvrditi. Cucete trenutnu jacinu.
[_________] [_________]
OK
Izaberite jacinu i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Handsfree Volume
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite.
[_________] [_________]
OK
Izaberite jacinu i potvrdite.
Drzite dugo i izadjite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje jacine zvona
Mozete podesavati jacinu zvona za interne i externe pozive
◆ 6 nivoa jacina zvona:
– 5 nivoa jacine (1–5; npr. jacina 2 = ˆ),
– 'Crescendo' poziv (6; polako raste jacina zvona = ‰).
◆ 10 melodija (1-10; melodije 1–3 su klasicna zvona).
Podesavanje
[_______________]
MENU
Pritisnuti
[__________] [_____________________________________________________________]
Audio Settings
[_________]
OK
Izabrati i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
Ringer Melody
[_________]
OK
Izabrati i potvrditi.
pa ...
[_____________________________________________________________]
[__________]
External Calls
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Internal Calls
[_________]
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Appointment
[_________]
OK
ili ...
[__________] [_____________________________________________________________]
Alarm Clock
[_________]
OK
Za externe pozive:
Potvrditi.
Za interne pozive:
Izabrati i potvrditi
Za potsetnik:
Izabrati i potvrditi
Za budilnik:
Izabrati i potvrditi.
... onda
[_____________________________________________________________]
[__________]
Melody 1
OK
potvrditi melodiju, npr. MELODY 1 (‰ = On).
Drzati dugi i izaci.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje jacine zvona
[______________]
MENU
Pritisnuti displej taster.
[__________] [_____________________________________________________________]
Audio Settings
[_________
OK ]
Izabreti i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
Ringer Volume
[_________
OK ]
Izabreti i potvrditi.
[_________] [_________]
OK
Cucete trenutnu jacinu. Izaberite i potvrdite.
Drzite dugo i izadjite
Aktivirati/deaktivirati zvono
Drzati pritisnuto ovo dugme.
Zvono je ugaseno.
Na displeju vam je nacrtana ikonica Ú
Aktiviranje:
Ponoviti postupak.
Zvono se ne moze ugasiti ako vas neko poziva
i
Da ga ugasite dok vas neko poziva, pritisnite MENU
i onda Silent.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Prvo zvono upali/ugasi
Mozete ugasiti prvo zvono kako vas nebi uznemiravalo dok vam stize tekstualna
poruka. Takodje ga mozete i upaliti.
[_______________]
MENU
Pritisnite.
Pritisnite.
pa ...
Hocete da cujete prvo zvono:
ili ...
Necete da cujete prvo zvono:
Pritisnite.
Pritisnite.
[________]
OK
Potvrdite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Resetovanje slusalice
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme
[__________] [_____________________________________________________________]
Handset Settings
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Reset Handset
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[________]
OK
Pritisnite da bi potvrdili.
Drzite dugo i izadjite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje baze
Zastita telefona od nezeljenih osoba
Mozete zastititi vas telefon kako niko drugi osim vas ne mose menati ono sto ste vi podesili.
To je moguce ubacivanjem pin koda u vas telefon.
VAZNO!!!!!!!!!!
Pin kod se ne sme zaboraviti. Siemens ne daje garanciju na PROMENU PIN KODA!!!
Promena PIN koda
Mozete promeniti vas PIN kod i to 4 cifre (fabricki je 0000)
[______________]
MENU
Pritisnuti dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________
OK ]
Izabrati i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
System PIN
[_________
OK ]
Izabrati i potvrditi.
[_______]
OK
Ubacite stari pin kod. Fabricki je 0000
[_______]
OK
iz sigurnosnih razloga se prikazuje
(****).
Ubacite novi PIN kod
[_______]
OK
Ponovite novi PIN kod i potvrdite.
Drzite dugo i izadjite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / settings_bs_hs.fm / 20.06.2003
Podesavanje jacine i vrste zvona na bazi ( samo C 250 )
Mozete podesavati na samoj bazi i to>
Kada zvoni telefon, pritisnite ñ (za jace) ili ð (za slabije) .
Podesavanje jacine i vrste zvona preko slusalice:
[______________]
MENU
Pritisnite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Audio Settings
OK
Potvrdite.
izaberite ...
Jacinu z vona:
[__________] [_____________________________________________________________]
Ringer Volume
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite. Cucete trenutnu jacinu
[_________] [_________]
OK
Izaberite jacinu (0–6) i potvrdite.
'0'-om gasite zvono.
ili ...
Melodiju z vona:
[__________] [_____________________________________________________________]
Ringer Melody
[_________
OK ]
Izaberite i potvrdite. Cucete trenutnu melodiju
[__________] [_____________________________________________________________]
Melody 1
[_________
OK ]
Izaberite melodiju (1–10) i potvrdite, npr.Melody 1.
... onda
Drzite dugo i izadjite.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / pabx.fm / 20.06.2003
Podesavanje nacina biranja
Korak 1: Promena nacina biranja
Postoje sledeci nacini biranja:
◆ Tonsko biranje (DTMF),
◆ Pulsno biranje (DP),
◆ DTMF earth (country-specific).
[_______________]
MENU
Pritisnite dugme.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[__________] [_____________________________________________________________]
Additional Features
[_________]
OK
Izaberite i potvrdite.
[_____________________________________________________________]
[__________]
Dialling Mode
OK
Potvrdite.
[__________] [_________]
OK
Izaberite mid i potvrdite.
Drzati dugo i izaci.
Korak 2: Setovanje recall-a
[_______________]
MENU
Pritisnuti.
[__________] [_____________________________________________________________]
Base Settings
[_________]
OK
Izabreti i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
Additional Features
[_________]
OK
Izabrati i potvrditi.
[__________] [_____________________________________________________________]
Recall
[_________]
OK
Izabrati i potvrditi.
[__________] [_________]
OK
Izabrati RECALL i potvrditi.
Drzati dugo i izaci.
Gigaset C250 / englisch / A31008-C250-J101-1-7619 / pabx.fm / 20.06.2003
Podesavanje pauze
Promena duzine pauze
[______________]
MENU
Pritisnuti .
Pritisnuti.
[_______]
OK
Pritisnuti broj za duzinu pauze
(1 = 1 sec.; 2 = 3 sec.; 3 = 7 sec.; 4 = 2.5 sec.)
i potvrditi.
Promena duzine pauze posle recall-a
[______________]
MENU
Pritisnite
Pritisnite.
[_______]
OK
Pritisnite broj za duzinu pauze
(1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms) i potvrdite
Promena pauze biranja
[______________]
MENU
Pritisnuti
Pritisnuti
[_______]
OK
Pritisnuti broj za duzinu pauze
(1 = 1 sec.; 2 = 2 sec.; 3 = 3 sec.; 4 = 6 sec.)
i potvrditi.
Download PDF

advertising