SHOWTEC | Lite-4 Pro | Light Desk Pro - RF Systems Professioneel Licht & Geluid

Light Desk Pro
ORDERCODE 50432
Proficiat!
U heeft een groot, innovatief produkt gekocht van Showtec.
De Showtec Light Desk Pro brengt enthousiasme naar iedere gelegenheid. Of U nou een simpele
plug-&-play aktie of een geavanceerde DMX show wil, dit produkt brengt het gewenste effect.
U kunt op Showtec vertrouwen voor meer geweldige licht produkten.
Wij ontwerpen en bouwen professionele licht apparatuur voor de entertainment industrie.
Nieuwe produkten worden regelmatig geintroduceerd. We werken hard om U, onze klant, tevreden te
houden.
Voor meer informatie: iwant@showtec.info
U kunt de beste prijs/ kwaliteit verhouding krijgen van Showtec.
Dus de volgende keer, kijk eerst naar Showtec voor meer geweldige licht apparatuur.
Zorg dat u het beste krijgt--met Showtec !
Dank U!
Showtec
Showtec Light Desk Pro™ Produkt Handleiding
Waarschuwing..…........................................................................…………………………………………..
Veiligheidsvoorschriften...………………………………………………………………………………….….
Gebruiksvoorschriften………………………………………………………………………………………….
3
3
4
Beschrijving.…..............................................................................……….…………………………………
Features………………………………………………………………………………….………………….….
Omschrijving apparaat………………………………………………………………….………………….….
Overzicht apparaat…………………………………………………...…………………………………..……
5
5
6
8
Installation..................................................................……………………………..…………………………
8
Set Up en Werking....................................................……………………………..………………………….
8
Setup Menu................................................................................................................................….....….
- Internal Library.................................................………….........................…………………….......
- Create New Fixture...............................................................................….....…………...............
- Total DMX Channel…........................….........................................................……………….......
- LCD Effect-Label……....................................…………………………..........................................
- Internal Patch.......................................………………………………………………..……..….......
- Pan/Tilt Patch...............................................…………………………............………....................
- Hard/Soft Patch.................................………………………………………………………..….....…
- Fixture Name.....................................………………………………………………………..….....…
- Reset/Lamp Values...........................………………………………………………………..….....…
- Dip-Switch-Configuration...................………………………………………………………..….....…
- Control Type......................................………………………………………………………..….....…
- Dimmer-Patch....................................………………………………………………………..….....…
- Edit Existing Fixture...........................………………………………………………………..….....…
- Delete Fixture....................................………………………………………………………..….....…
- Hint! – About error messages............………………………………………………………..….....…
Patch…………........................................................................................................................……....…
- Fixture-Patch.…………………...........………………………………………………………..….....…
- Par Patch............……………………………………………..………………………………..….....…
- Strobe-Patch…………………............………………………………………………………..….....…
- Smoke-Patch............………………………………...………………………………………..….....…
MIDI-Channel…......................................................................................................................……......
Strobe-Type ….......................................................................................................................……......
Gooseneck-Dimmer ...............................................................................................................……......
View Free Memory ................................................................................................................……......
Send Data File........................................................................................................................……......
Help – RS-232 connection and Windows Configuration ........................................................……......
Load Data File .......................................................................................................................……......
Update Software ....................................................................................................................……......
Save to Card …......................................................................................................................……......
Load From Card .....................................................................................................................……......
9
9
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
15
15
15
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
22
22
23
24
1
Recording Functions............................................................................................................……....…..
- Recording Shows.……………..............................................................……………………….....
- Active Effects.....................................................…..………………....……………………........
- Edit Steps.................................……………………….................…………………………….....
- Step’s Time......................................……………………………..…………………………….....
- Recording Chases...…….............……………………………………………..…………………......
- Recording Scenes……………………………………………………..………………………..…......
Playback mode............................................................................................................…….…………....
- Playing Scenes/ Chases/ Shows......................................................…………………….……....
- Multi Playback …….........................................................................................…............…...….
Strobe Light Programs...............................................................................................…….…………....
Choose Fixtures...............................................................………...............................…….………….....
- Select a Fixture .….……….........................……………………………………….......………........
- Group of Fixtures ….……….........................………………………………………......……......….
Utility Controls...........…...................................................………...............................…….………….....
- Times …...….………….........................………………………………………............…………..…
- Copy …....….………….........................………………………………………............…………..…
- Reset …...….………….........................………………………………………............…………..…
- Lamp …...….………….........................………………………………………............…………..…
MIDI Ausfuhrung........…...................................................………...............................…….………….....
25
25
25
26
27
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
Onderhoud....................................................................................………..………….…….……………...
33
Problemen........................………..................................................………………….………………….….
33
Produkt Specificaties....................…...........................................……………….…….………………….
34
2
WAARSCHUWING
PAS OP!
Stel dit apparaat niet bloot aan regen en vocht!
LEES DEZE HANDLEIDING EERST AANDACHTIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT AANSLUIT
DIT IS VOOR UW EIGEN VEILIGHEID !
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Iedereen die zich bezighoud met de installatie, de bediening en het onderhoud van dit apparaat moet :
Gekwalificeerd zijn
De richtlijnen in deze handleiding volgen
PAS OP! Wees voorzichtig met je handelingen.
Als je de draden aanraakt, kun je een gevaarlijke schok
oplopen!
Voordat u begint, controleer eerst of er geen schade is ontstaan door transport. Is er een beschadiging,
raadpleeg uw dealer en gebruik uw apparaat niet.
Om een perfecte conditie en veilig gebruik te waarborgen, is het absoluut noodzakelijk voor de gebruiker om
de veiligheidsvoorschriften en de waarschuwingen in deze handleiding te volgen.
Let erop dat schade ontstaan door zelf uitgevoerde modificaties, niet onder de garantie vallen.
Dit apparaat bevat geen onderdelen, die de gebruiker zelf kan vervangen. Laat het onderhoud over aan
gekwalificeerde technici.
BELANGRIJK:
De fabrikant accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door, het niet volgen van de
handleiding of niet toegestane modificaties aan het apparaat.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laat de stroomkabel nooit in contact komen met andere kabels! Behandel de stroomkabel en alle
andere aansluitingen met uiterste voorzichtigheid!
Verwijder nooit informatieve of waarschuwingslabels van het apparaat.
Bedek nooit het aarde contact.
Steek nooit objecten in de ventilatie openingen.
Sluit dit apparaat niet aan op een dimmerpack.
Zet het apparaat niet kort achter elkaar aan en uit, aangezien dit de levensduur verkort.
Gebruik het apparaat alleen binnenshuis, vermijd contact met water of andere vloeistoffen.
Vermijd vlammen en zet het apparaat niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact, als het apparaat niet gebruikt wordt of voordat het
schoongemaakt wordt! Trek nooit aan het netsnoer, maar altijd aan de stekker.
Let erop dat het beschikbare voltage niet hoger is, dan aangegeven op de achterzijde apparaat.
Let erop dat de stroomkabel niet gesmolten of beschadigd is. Controleer het apparaat en de
stroomkabel van tijd tot tijd.
Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact, als het systeem gevallen is. Laat een
gekwalificeerde technicus het systeem nakijken, voordat het opnieuw in gebruik wordt genomen.
3
•
•
Als het apparaat blootgesteld is aan drastische temperatuurverschillen (bv. na transport), schakel
het apparaat onmiddellijk uit. De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Laat het
apparaat uitgeschakeld, totdat het apparaat kamertemperatuur heeft bereikt.
Reparaties, onderhoud en aansluiting van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een
gekwalificeerde technicus.
GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
Dit apparaat is niet bedoeld voor continu gebruik. Consequente pauzes zorgen ervoor, dat u lange tijd
plezier van dit apparaat kunt hebben.
Als dit apparaat gebruikt wordt op een andere manier dan beschreven in deze handleiding, kan het produkt
beschadigen en vervalt de garantie.
Ander gebruik kan leiden tot kortsluiting, brand, elektrische schokken, crash enz.
U brengt uw eigen veiligheid in gevaar en die van anderen!
Ondeskundige installatie kan ernstige verwondingen en beschadigingen veroorzaken !
4
Beschrijving
Omschrijving apparaat
De Light Desk Pro is een controller van Showtec voor 512 DMX Kanalen:
• Snelle en eenvoudige programmering van scanners en moving heads.
• DMX-512 lichtcontroller voor 44 DMX units(16 scanners + 24 Parcans + 4 Strobes (en 1 DMX
rookmachine).
• 20 preset strobe programma’s en 48 programmeerbare scenes.
• 48 vrij programmeerbare Sannerprogramma’s (max. 48 stappen)
• 48 vrij programmeerbare Parcan Programma’s (max. 48 stappen)
• Master fader voor Parcans.
• Interne apparaatbibliotheek met de bekenste scans, colorchangers, movingheads enz.
• Toegang tot de CF Kaart om programma’s op te slaan (CF kaart niet inbegrepen).
• De apparaatbibliotheek en programma’s kunnen gedownload of geupload worden naar een PC.
• Gegevens en programma’s kunnen geupload en gedownload worden van een PC via een RS-232
aansluiting.
• Sound to light funktie door middel van ingebouwde microfoon met audiogevoeligheidsregeling.
• USB aansluiting voor snakelight (5V, 1W), met Dimmerfunctie.
• Joystick voor Pan / Tilt instelling van de scanners.
• Master Blackout.
• Mono jack aansluiting voor up/down voetpedaal om programma’s op te roepen.
• Twee LCD Displays, met 40x2 karakters en twee 4-digit LED displays.
• DMX-512 uitgang met vier 3-pin female XLR aansluitingen.
• MIDI In/ Thru/ Out aansluitingen.
• AC 120V / AC 230V Schakelaar.
OPMERKING: Een goede kennis van MIDI en DMX word aanbevolen om dit apparaat zonder problemen te
kunnen bedienen.
Overzicht apparaat
Fig 1.
5
Light Desk Pro vooraanzicht.
Fig 2.
1) AAN / UIT Schakelaar
2) CF Card
3) USB Light
4) Page (1-8, 9-16, 17-24, 25-32)
5) Black-Out-toets
Met deze toets kunt u alle scanners aktivieren of de-aktivieren.
6) Grand Master Fader
Deze fader veranderd de gezamelijke output van de hele mixer proportioneel, behalve wanneer de
flashtoets geactiveerd is.
7) Preset Fader(1-8)
Deze 8 faders veranderen het voorheen ingestelde output-level proportioneel.
8) Choose
9) Play
10) Pause
Met deze toets kunt u de lopende sequence of show onderbreken.
11) Menu
12) Up
13) Down
14) Full On
15) Stand By
16) Function-Fader (1-6)
Deze 6 faders spelen dezelfde rol als de cursor-toetsen.
17) Function-toets (1-6)
18) Select (Left – Right)
Met deze beide toetsen kunt u door alle Dialoogboxen navigeren, die op het LCD verschijnen.
19) Cursor toetsen (Up – Down – Left – Right)
6
Deze vier toetsen worden voor de Menu-funkties gebruikt.
20) Pan / Tilt
Met deze twee toetsen wordt de Pan- of Tilt besturing van de joystick geactiveerd of gedeaktiveerd.
21) Joystick
Met deze Joystick kan de Pan- of Tilt-bewegingen van de scanners gestuurd worden.
22) Channel toetsen(1-12, 13-24)
Met deze toets kunt U switchen tussen de kanalen van twee pagina’s, de eerste pagina met 1-12
kanalen en de tweede pagina met 13-24 kanalen.
23) Flash Page (1-12, 13-24, 25-36, 37-48)
Samen met de flash-toetsen wordt deze toets gebruikt om door de 4 pagina’s en 12 scenes of
stappen van de chases of shows te bladeren.
24) Dimmer-Fader (1-12)
Deze 12 faders zorgen in combinatie met de channel-toetsen voor de besturing van de 24 kanalen voor
parcans e.d.
25) Flash-Tasten (1-12)
Met deze12 toetsen kunt U ieder kanaal “full-on “ laten branden. U kunt ze ook in combinatie met de
Flash-Page-toetsen gebruiken, om een scene of een stap-nummer van een chase of een show op te
roepen. „Latch“ kan geaktiveerd worden, als U de toets 2 seconden ingedrukt houdt.
26) Dimmer Master Fader
Met deze fader kunt U de intensiteit van alle 24 kanalen proportioneel veranderen.
27) Set Up
Met deze toets kunt u het Setup-Menu oproepen.
28) Copy
29) Enter
30) Audio
Met deze toets kunt U de gesynchroniseerde audio sturing van de gekozen scenes, chases, shows
of strobe-programma’s aktiveren of de-aktiveren.
31) Fog Machine
32) Lamp
33) Reset
34) Chase
35) Record
Met deze toets kunt U het record menu oproepen.
36) Show
37) Scene
38) Store
39) Fixture
Met de fixture toets in combinatie met de Fixture-toetsen (42), kunt U de fixtures aanzetten die
handmatig gestuurd gaan worden.
40) Step
41) Times
42) Fixure Nummer 1-16
Deze 16 toetsen aktiveren of deaktiveren de fixtures in de patch.
7
Light Desk Pro achteraanzicht
Fig. 3
1) 4 X DMX OUT: Deze aansluiting zend het DMX-signaal naar een DMX-apparaat of naar een DMXdimmerpack.
2) DMX polarity select: Hiermee kunt u de DMX-polariteit omschakelen.
3) MIDI In: MIDI-aansluiting
4) MIDI Out: MIDI- aansluiting
5) MIDI Thru: MIDI- aansluiting
6) RS-232: Aansluiting voor PC of Notebook
7) Audio Input: Deze jack aansluiting akcepteerd een line-level-audio-ingangssignaal binnen een
bereik van 100 mV tot 1Vpp.
8) Powerselect: 120V-230V
9) Power Input.
10) Zekering: 500mA
Installatie.
Installeren van de Light Desk Pro.
Verwijder alle verpakkingsmaterialen en verbind alle kabels.
Trek de stekker altijd uit het stopcontact, voordat de hazer wordt schoongemaakt of als er
onderhoud wordt gepleegd.
Schade veroorzaakt door het niet volgen van de handleiding, valt niet onder de garantie.
Set Up en Werking
Voordat het apparaat wordt aangesloten, moet ervoor gezorgd worden, dat het geleverde voltage gelijk is
aan het voltage op het produkt specificatie label. Probeer niet om een 120V produkt aan te sluiten op 230V,
of vice versa.
8
Setup-Menu
Als u het apparaat aanzet, start het apparaat automatisch de Fixture-Modus op (de Fixture-LED gaat aan).
Om het setup-menu op te roepen, drukt u op de Setup-toets. De setup-LED knippert kort en het menu
verschijnt in het rechter LCD scherm.
Het setup-menu heeft 11 opties: Internal-Library, Patch, MIDI-Channel, Strobe-Type, Gooseneck-Dimmer,
View-Free-Memory, Send-Data-File, Load-Data-File, Update-Software, Save-to-Card en Load-from-Card.
Internal Liberary
Gebruik de Up/Down-toetsen of fader F4, om door het menu te bladeren [Internal Library].
CONFIGURATION & SETUP MENU esc SELECT [ INTERNAL LIBRARY
] ok Druk op de Select-toets met de pijl naar rechts, om het menu Internal Library op te roepen. Het internallibrary-menu bestaat uit drie (3) opties; Create-New-Fixture, Edit-Existing-Fixture en Delete-Fixture.
Create New Fixture
Gebruik de cursortoetsen Up/Down of de fader F5, om door het menu Internal-Library te scrollen
[CREATE NEW FIXTURE].
- - - - INTERNAL LIBRARY CONFIGURATION - - - Select ITEM - - - - [ CREATE NEW FIXTURE
]
In het Create-New-Fixture-Menu, kunt u iedere nieuwe fixture en zijn configuratie toevoegen. Let op, de
Library kan maximaal 255 scannertypen opslaan. De Create-New-Fixture functie heeft verschillende opties
voor scannerconfiguraties, zoals: Total-DMX-Channel, LCD Effect-Label, Internal-Patch, Pan/Tilt-Patch,
Hard/Soft-Cross, Fixture-Name, Reset/Lamp-Values, Dip-Switch-Configuration, Control-Type en DimmerPatch.
Total DMX Channel
Als U zich in het menu Create-New-Fixture-Menü bevindt, scroll met de cursor-toets UP/DOWN of fader F5
naar [TOTAL DMX CHANNEL]. Druk op de select-toets met de rechter pijl, dan kunt u instellingen ingeven.
Als u de toets met de linker pijl drukt, gaat u terug naar het vorige menu.
Select feature to configure for
esc FIXTURE NAME - [ TOTAL DMX CHANNEL ] ok Total channels occupied on dmx
FIXTURE NAME - [ 1 ]
esc ok In dit Menu kunt u instellen, hoeveel kanalen de nieuwe fixture nodig heeft. U kunt een insteling tussen 1 en
36 gebruiken. Leg de waarde vast, die tussen de haakjes moet staan. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN
of fader F5. Bevestig uw keuze door de Select-toets met de rechter pijl in te drukken.
9
LCD Effect-Label
Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F5 in het Create-New-Fixture-Menu, om naar [LCD EFFECT
LABEL] te scrollen.
Select feature to configure for
esc FIXTURE NAME - [ LCD EFFECT LABEL ]
ok In dit menu kunt U de definitielijst van de nieuwe scanner en zijn mogelijkheden instellen, die op het LCD
aangegeven worden. Als u de Select-toets met de rechter pijl drukt, kunnen de instellingen vastgelegd
worden. Als u de toets met de linker pijl drukt, gaat u terug naar het vorige Menu. Een nieuw dialoogvenster
verschijnt op het LCD scherm.
Enter number of lcd pages
FIXTURE NAME [1]
esc ok Het cijfer tussen de haakjes geeft de hoeveelheid bladzijden aan, met de mogelijkheden van uw fixture
zoals gobo color prisma enz. Het aantal bladzijden ligt tussen 1 en 5. U kunt de waarde met de cursortoetsen of fader F5 vastleggen.
Bevestig uw instelling, door de toets met de rechter pijl in te drukken. Een nieuw Dialoogvenster verschijnt
op het LCD scherm.
Enter the string for effects
more
------------------------------P1
Iedere bladzijde bevat 6 stippellijnen,die elk bestaan uit maximaal 6 tekens.Met de cursor-toetsen
UP/DOWN kunt U door de beschikbare effecten scrollen en met de LEFT/RIGHT-toetsen kunt U de
verschillende kanalen kiezen. In het geheugen staan op alfabetische volgorde alle mogelijkheden voor U
opgeslagen. Staat het woord wat U zoekt er niet bij, dan kunt U dit met de cursortoetsen zelf aanmaken en
opslaan. In ons voorbeeld:
Enter the string for effects
more
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR P1
Als U op de Select-toets met de rechter pijl drukt, word bladzijde 2 opgeroepen. Met de linker pijl gaat U
terug naar het vorige menu. Het apparaat slaat automatisch uw instellingen op.
Internal Patch
Als U zich in het Create-New-Fixture-Menu bevindt, gebruik dan de cursor UP/DOWN-toets of de fader F5,
om naar [INTERNAL PATCH] te scrollen.
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ INTERNAL PATCH ]
esc ok 10
Druk op de toets met de rechter pijl, een waarschuwing verschijnt. U word erop gewezen dat U niet
meerdere functies met hetzelfde DMX kanaal kunt geven. Met „Ok“ bevestigt U deze aktie, en uw
ontworpen Effect pagina verschijnt weer in het LCD scherm.
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR [ -- ]
-----P1
In dit Menu kunt U de DMX-Kanalen van de fixture patching-effecten toewijzen. Met de cursor-toetsen
UP/DOWN geeft U de waarde aan van dit kanaal, met LEFT/RIGHT kunt U van effect naar effect wisselen.
Ook kunt U met de F1-F6-toetsen de waarde invoeren.
In ons voorbeeld:
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR
[ 5 ]
6
7
8
9
10
P1
Druk op de select-toets met de rechter pijl, dan gaat U naar bladzijde twee. Met de linker pijl kunt U terug
naar het vorige menu. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen.
Pan/Tilt Patch
In Create-New-Fixture-Menu kunt U met de cursor-toetsen UP/DOWN of met fader F5 naar [PAN/TILT
PATCH] scrollen.
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ PAN/TILT PATCH ]
esc ok Druk op de toets met de rechter pijl, dan verschijnt een Waarschuwing die U eraan herrinnerd dat elk X- of
Y-kanaal uniek is. Met „Ok“ bevestigd U deze aktie, een nieuw scherm verschijnt.
X (PAN)
H [ -- ] L -- Y (TILT)
H -- L --
PAN / TILT
OUTPUT
esc ok In dit menu kunt U de DMX-Kanalen van de fixure een Patching-Pan/Tilt-Funktie toewijzen. De meeste
scanners werken zowel met het 8- als met het 16-bit-control, slechts enkele met 8-Bit. In de 16-bit-modus
gebruikt de Pan/Tilt-beweging twee kanalen. In de 8-Bit-Modus is voor Pan/Tilt maar één kanaal nodig.
Gebruik de UP/DOWN-toetsen, om de waarde in te geven. Met LEFT/RIGHT kunt U van effekt naar effekt
wisselen. U kunt ook de F1-F4-toetsen gebruiken om de waarden in te geven.
Als U de select-toets met de rechter pijl indrukt wordt uw instelling bevestigd.
Hard/Soft Patch
Als U zich in het Create-New-Fixture-Menu bevindt, scroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of met de fader
F5 naar [HARD/SOFT CROSS].
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ HARD / SOFT CROSS ]
esc ok 11
Met „Ok“ bevestigt U deze aktie. De in het LCD-Effect-Label ontworpen Effect-bank verschijnt nog een keer.
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR
[ HARD ] HARD HARD HARD HARD HARD
P1
In dit menu kan men de snelheid vastleggen, waarmee de fixture van het ene naar het andere effekt
overschakelt. „Hard“ betekend snel (Fade-Time gedeaktiveerd), „Soft“ is de snelheid die u invoert (FadeTime geaktiveerd). Kies met de cursor-toetsen UP/DOWN tussen Hard en Soft en met LEFT/RIGHT, om
van effect naar effect te wisselen.
Druk op de select-toets met de rechter pijl, dan gaat U naar bladzijde twee. Met de linker pijl kunt U terug
naar het vorige menu. Uw instellingen worden automatisch opgeslagen
Fixture Name
Bevindt U zich in het Create-New-Fixture-Menu, scroll dan met de cursor-toetsen UP/DOWN of met de
fader F5 naar [FIXTURE NAME].
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ FIXTURE NAME ]
esc ok Druk op de select-toets met de rechter pijl, om toegang te krijgen tot het scherm waar U een naam kunt
geven aan uw fixture. Het volgende scherm verschijnt.
Enter/ modify the name of the fix.:
- FIXTURE NAME -
esc ok In dit menu kunt U een naam geven aan uw nieuwe fixture. Met de cursor-toetsen UP/DOWN kunt U door
de beschikbare karakters scrollen. Met de LEFT/RIGHT-toetsen kunt U de posities wisselen. Ook kunt U de
fader F4 gebruiken, om de gewenste karakters te kiezen.
Als U de select-toets met de rechter pijl indrukt wordt uw instelling bevestigd.
Reset/Lamp Values
Scroll in het Create-New-Fixture-Menu met de cursor-toetsen UP/DOWN of met de fader F5 [RESET/LAMP
VALUES].
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ RESET / LAMP VALUES]
esc ok Als U de toets met de rechter pijl drukt, verschijnt er een waarschuwing met de mededeling, niet opnieuw
hetzelfde DMX-kanaal voor verschillende effecten te gebuiken. Met „Ok“ bevestigt U uw instelling en een
nieuw scherm verschijnt.
RESET OFF ON
[ -- ]
---
LAMP OFF ON
----
esc ok Dit menu geeft U de mogelijkheid, Remote Reset en Remote Lamp ON / OFF in te stellen, als uw fixture
over deze mogelijkheid beschikt.
Deze instellingen worden voor Reset- en Lamp-Funkties gebruikt. Geef de waarde met de cursor-toetsen
12
UP/DOWN in, met LEFT/RIGHT kunt u van element naar element wisselen. U kunt ook de F1-F6-faders in
combinatie met LEFT/RIGHT gebruiken om de waarde in te geven. Reset en Lamp kunnen dezelfde of
verschillende kanalen gebruiken.
In ons voorbeeld:
RESET OFF ON
[ 12 ]
0 255
LAMP OFF ON
----
esc ok Deze waarde geeft aan, dat het Remote-Reset-Kanaal op kanaal 12 staat. Druk de toets met de rechter pijl
om uw instellingen te bevestigen.
Dip-Switch-Configuration
Scroll in het Create-New-Fixture-Menu met de cursor-toetsen UP/DOWN of met de fader F5 naar [DIPSWITCH CONFIG.].
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ DIP – SWITCH CONFIG.]
esc ok Met „Ok“ kunt U bevestigen, een nieuw scherm verschijnt.
ENTER THE DIP-SWITCH CONFIGURATION
n.dip = [ - ]
1st channel = - = -
esc ok In dit menu kunt U het Adress-System instellen, dat verscheidene fabrikanten gebruiken. Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN, om de waarde in te stellen. Met LEFT/RIGHT kunt u van parameter naar parameter
wisselen.
Als U de select-toets met de rechter pijl indrukt wordt uw instelling bevestigd.
Control Type
Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of de fader F5, als U zich in het Create-New-Fixture-Menu bevindt om
naar [CONTROL TYPE] te scrollen.
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ CONTROL TYPE ]
esc ok Bevestig met „Ok“. De Effekt-balk verschijnt weer op het LCD-scherm.
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR
[ LIN ]
LIN
LIN
LIN
LIN
LIN
P1
In dit menu kunt U Channel-Effects-Control-Mode kiezen. De beschikbare stuur mogelijkheden zijn Linear
(LIN) en Tabular (TAB): De eerste geeft Proportioneel-Controle, de tweede voor het snelle oproepen van de
voor ingestelde waarde. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN, om tussen LIN en TAB te kiezen. Met
LEFT/RIGHT kunt u van effect naar effect wisselen.
13
In ons voorbeeld:
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT - - [ TAB ]
LIN
LIN
LIN
LIN - - -
P1
Deze functie geeft aan, dat de tabulator-control alleen voor het kleurenkanaal gebruikt wordt.
Om de parameter van de tabel in te stellen drukt u de funktie-toets in, die bij COLOR hoort. Het volgende
scherm verschijnt.
PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[1]
Pset
1
VALUE
0
esc ok TOT.Pset heeft betrekking op de waarde van de parameter, die in de tabel (Maximaal 50) ingevoerd kan
worden. Pset geeft het aantal van de aktuele parameter aan.
In ons voorbeeld:
PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
1
VALUE
0
esc ok Gebruik de UP/DOWN-toetsen, om de waarde in te geven. Met LEFT/RIGHT kunt U van het ene element
naar het andere wisselen. U kunt ook met de fader F3, F5 en F6 een waarde ingeven.
PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
2
VALUE
25
esc ok PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
3
VALUE
99
esc ok PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
4
VALUE
101
esc ok PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
5
VALUE
250
esc ok PAGE_1
EFFECT_1
TOT.Pset
[6]
Pset
6
VALUE
255
esc ok Druk de toets met de rechter pijl, om deze waarden te bevestigen. Keer terug naar het Effect-scherm door
de toets met de linker pijl te gebruiken.
14
Dimmer-Patch
Gebruik in Create-New-Fixture-Menu de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5, om naar [DIMMER PATCH]
te scrollen.
Select feature to configure for
FIXTURE NAME - [ DIMMER PATCH ]
esc ok Druk op de toets met de rechter pijl, er verschijnt een waarschuwing. U word erop gewezen, dat U niet
dezelfde kanalen kunt gebruiken, die u al voor X (Pan), Y (Tilt), Reset of Lamp gebruikt heeft. Met „Ok“
bevestigt U uw instelling en een nieuw scherm verschijnt.
Enter dimmer channel
FIXTURE NAME -
[ --]
esc ok Scroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of met fader F5 naar het kanaal, dat U als dimmer-Kanaal
gebruiken wilt. Druk de select-toets met de rechter pijl, om deze instelling te bevestigen.
Edit Existing Fixture
Gebruik in Internal-Library-Menu de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5, om naar [EDIT EXISTING
FIXTURE] te scrollen.
- - - - INTERNAL LIBRARY CONFIGURATION - - - Select ITEM - - - - [ EDIT EXISTING FIXTURE
]
Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu op te roepen. Een nieuw scherm verschijnt.
Select fixture to config. in libr.
[ Ypoc 250 ]
esc ok Scroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4 naar de fixure, die U wilt aanpassen. Als U dit gedaan
hebt, druk de toets met de rechter pijl (ok). U heeft nu toegang tot de edit-mode. Als de toets met de linker
pijl drukt (esc) keert U terug. In dit menu kunt U de parameters van de fixture, die al in de Library staan,
aanpassen. Voor het aanpassen van een fixture, kunt U hoofdstuk Create Fixture raadplegen.
Delete Fixture
Scroll in Internal-Library-Menu met de cursor-toetsen UP/DOWN of met fader F5 naar [DELETE FIXTURE].
- - - - INTERNAL LIBRARY CONFIGURATION - - - Select ITEM - - - - [ DELETE FIXTURE
]
Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu op te roepen. Het volgende scherm verschijnt:
Select fixture to erase from libr.
[ Ypoc 250 ]
esc ok Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om naar de fixture te scrollen die U wilt verwijderen. Als
U de fixture uitgezocht hebt, druk dan op de toets met de rechter pijl (ok). En het volgende scherm
verschijnt.
15
Ypoc - SELECTED!
Do you want to erase it?
quit <no> yes Als U er zeker van bent, dat U de aangegeven fixture wilt verwijderen, druk op „yes“ om deze fixture met al
zijn gegevens te wissen. Druk op de toets met de linker pijl, om dit menu opnieuw op te roepen, met „no“
(F6-toets) keert U terug naar het vorige menu.
Hint! – About error messages
Als U de voorgaande stappen juist heeft uitgevoerd, zult U verder geen waarschuwing krijgen en kunt U uw
procedure gewoon vervolgen. Maar mocht U een fout gemaakt hebben, zoals een kanaal dubbel gebruiken
of iets niet ingevuld, krijgt U het volgende scherm te zien.
CONFIGURATION MISHMASH!
Do you want to exit or retry ?
retry exit Druk de select-toets met de linker pijl, om alle parameters na te lopen en te corrigeren. Druk de toets met de
rechter pijl, om alle instellingen, die U hiervoor gemaakt heeft, terug te zetten.
Als U veranderingen aanbrengt aan een reeds bestaande fixture, verschijnt het volgende scherm:
FIXTURE NAME - ALREADY EXIST!
Do you want to replace it ?
quit <no> yes Druk de toets met de rechter pijl (yes), om de verandering van de reeds bestaande fixture te bevestigen.
Met de F6-toets (no) keert U terug naar het vorige menu. Met de toets met de linker pijl (quit) kunt U
Opnieuw in het Parameter-Modification-Menu komen.
De Library kan een maximum van 256 fixtures onthouden. Als er al 256 fixtures in het geheugen staan en U
probeert een nieuwe scanner toe te voegen, verschijnt het volgende scherm.
ALL LIBRARY HAVE BEEN USED!
esc ok Als U de toets met de rechter pijl (ok) drukt, verdwijnt de Error-Message.
Als U een fixture wilt verwijderen die in de Patch gebruikt wordt, verschijnt het volgende scherm.
THIS FIXTURE IS CURRENTLY USED IN
PATCH
esc ok Als U de toets met de rechter pijl (ok) drukt, verdwijnt de Error-Message.
Bevindt zich bij het verzoek om een fixture te verwijderen, geen fixture in de Library, verschijnt het volgende
scherm.
NO FIXTURE!
esc ok Als U de toets met de rechter pijl (ok) drukt, verdwijnt de Error-Message.
16
Patch
In het setup-menu word U erop gewezen het bestand aan te geven, wat U wil bewerken. Scroll met de
cursor-toetsen UP/DOWN of met fader F4 naar [PATCH].
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ PATCH
]
esc ok Als U de select-toets met de rechter pijl drukt, kunt U de instellingen invullen die U wilt gebruiken. Een
nieuw scherm verschijnt en geeft U de opdracht, AUTO(ON) of MANUAL(OFF) bij Patching in te stellen.
DMX CHANNEL AUTO PATCH
SELECT [ ON
]
esc ok Kies met de cursortoetsen UP/DOWN of met fader F5 tussen Auto-Patch (ON) en Manual-Patch (OFF). In
Auto-Patch-Modus worden de DMX-Kanalen 1-479 van de fixture toegewezen, 480-503 de parcans, 504511 de strobes en 512 voor de rookmachine. In Manual-Patch-Modus staan alle DMX-Kanalen tot uw
beschikking.
Verandert U ON in OFF en OFF in ON, dan verschijnt het volgende scherm.
DMX CHANNEL AUTO PATCH - ON
Do you want t o change It ?
quit <no> yes of
DMX CHANNEL AUTO PATCH – OFF
Do you want t o change It ?
quit <no> yes Druk de select-toets (yes) met de rechter pijl, om de verandering in de Patch-Mode te bevestigen en de
Patch instellingen op te roepen. Met de F6-toets (no) keert U terug naar vorige menu. Met de toets met de
linker pijl (quit) kunt U terug in het parameter-modification-menu.
De Light-Desk-Pro heeft 512 DMX-Kanalen voor het aansturen van 44 apparaten, waaronder 16 scanners,
24 parcans en 4 strobes. Om de 44 apparaten aan te kunnen sturen, moet men deze eerst handmatig
invoeren en patchen.
Fixture-Patch
Scroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5 naar [Fixture Patch].
DMX CHANNEL AUTO PATCH – ON
SELECT [ FIXTURE PATCH
]
esc ok Drukt de toets met de rechter pijl, om in het instellingsmenu te komen. Het volgende schem verschijnt.
Fix.
[1]
TYPE
----
FROM - - - < DEL > TO - - - -
1 - - cod - - 10
Wij raden U aan, de fixture-toetsen 1-16 te gebruiken, om de scanners toe te wijzen. Met fader F2 kunt U
het scannertype uitzoeken, dat in de Library beschikbaar is. Als U de toets F4-toets drukt, die bij <DEL>
hoort, wordt de vorige ingave gewist. In auto-patch-mode worden de DMX-kanalen, die aan de scanner zijn
17
toegewezen, automatisch gepatcht. Gebruik in manual-patch-mode de cursor-toets, om de parameters toe
te wijzen. Let op dat de patch-adressen van de scanners zich niet overlappen, dit om foutmeldingen te
voorkomen.
Fix.
[1]
TYPE
FROM
1
[ Ypoc 250 ] < DEL > TO -- 14
1 - - cod - - 10
-------------
In het bovenstaande voorbeeld is scanner 1 een YPOC 250. Deze YPOC 250 heeft 14 DMX-kanalen nodig,
waarvan 1 zijn startadres is. De stippellijn rechts onder in de hoek geeft aan, dat er geen dipswitchconfiguratie tijdens de scanner-setup aangemaakt is. Als er een dip-switch code voor de scanner aanwezig
is, verschijnt in plaats van een stippellijn rechts onder in de hoek, 10 kleine vierkantjes die de dip-switch
standen aangeven.
Par Patch
Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5, om naar [PAR PATCH] te scrollen.
DMX CHANNEL AUTO PATCH – ON
SELECT [ PAR PATCH
]
esc ok Druk de toets met de rechter pijl, om toegang tot deze modus te krijgen. Het volgende scherm verschijnt.
PAR DMX CHANNEL
FROM [ 480 ] TO 503
esc ok In auto-patch-mode worden de DMX-Kanalen 480-503 automatisch aan de parcans toegewezen. In manualpatch-mode kan men de waarde van het start-kanaal van de parcans met de cursor-toetsen UP/DOWN of
fader F2 invoeren. Met „ok“ bevestigt U deze invoer.
Er zijn altijd 24 kanalen voor de parcans.
Strobe-Patch
Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5, om naar [STROBE PATCH] te scrollen.
DMX CHANNEL AUTO PATCH – ON
SELECT [ STROBE PATCH
]
esc ok Druk de toets met de rechter pijl, dan krijgt U toegang tot deze modus. Het volgende scherm verschijnt.
STROBE DMX CHANNEL
FROM [ 504 ] TO 511
esc ok In auto-patch-mode, worden de DMX-kanalen 504-511 automatisch aan de strobe effecten toegewezen.
Gebruik in manual-patch-mode de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F2, om de waarde voor het startkanaal van de strobe in te voeren. Met „ok“ bevestigt U deze invoer.
Er zijn altijd 8 kanalen voor de strobes gereserveerd, 2 kanalen per strobe.
18
Smoke-Patch
Scroll met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F5 naar [SMOKE PATCH].
DMX CHANNEL AUTO PATCH – ON
SELECT [ SMOKE PATCH
]
esc ok Druk de toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
SMOKE DMX CHANNEL
FROM [ 512 ] TO 512
esc ok In auto-patch-mode word het DMX-Kanaal 512 automatisch aan de parcans toegewezen. In auto-patchmode kan men met de cursor-toetsen UP/DOWN of met fader F2 een kanaal voor de rookmachine
uitzoeken. Met „ok“ bevestigt U deze instelling.
MIDI-Channel
In het setup-menu kunt U de functie midi-channel kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4,
om naar [MIDI CHANNEL] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ MIDI CHANNEL
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
MIDI CHANNEL
[1]
esc ok Met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4 kunt U een waarde kiezen tussen 1 en 16 voor het MIDIkanaal. Met „ok“ bevestigt U uw ingave. De „esc“(toets met de linker pijl) brengt U terug naar menu keuze.
Strobe-Type
In het setup-menu kunt u de strobe instellen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om naar
[STROBE TYPE] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ STROBE TYPE
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
STROBE TYPE
[ SPQ - 2 ]
esc ok Er zijn 2 mogelijkheden voor strobe types, SPQ-2 en SP-1500/ SP-750/ SP-200H. Gebruik de Up/Downtoetsen of fader F4, om het strobe type te kiezen. Met „ok“ bevestigt U uw ingave. De „esc“(toets met de
linker pijl) brengt U terug naar menu keuze.
Om deze Controller aan te passen, moeten we enkele extra instellingen voor de strobe invullen. Let bij de
SPQ-2 op, dat er een passend DMX adres gekozen wordt. Zet de Functie Dip Switches 1 en 2 op ON en de
andere op OFF. Let bij de andere strobes op, dat de controller in DMX-Pack-Mode staat.
19
Gooseneck-Dimmer
In het setup-menu kunt U de functie Gooseneck Dimmer kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of
fader F4, om naar [GOOSENECK DIMMER] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ GOOSENECK NECK
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
GOOSENECK DIMMER
[1]
esc ok Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om een waarde tussen de 0 en 16 voor het dimmen van
de USB DJ-Lamp in te geven. 0 betekent geen output (OFF), 16 betekent volledige output ( maximaal
dimmen). Met „ok“ bevestigt U uw ingave. De „esc“(toets met de linker pijl) brengt U terug naar menu keuze.
View Free Memory
In het setup-menu kunt u de geheugen instellen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om naar
[VIEW FREE MEMORY] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ VIEW FREE MEMORY
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
FREE MEMORY: FIXTURE LIB: 122
SHOW: 48 CHASE: 48 SCENE: 48
esc ok In dit menu kunt U bekijken hoeveel geheugen er nog vrij is voor nieuwe apparaten of de opname van
scenes, chases of shows. In dit geval kunnen we er van uitgaan dat er 122 scanners zijn, die aan de
bibliotheek toegevoegd kunnen worden; 48 shows, 48 chases en 48 scenes zijn er nodig voor de opname.
Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorige scherm.
Send Data File
Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F4 in het Configuration & Set Up-Menu, om naar [SEND
DATA FILE] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ SEND DATA FILE
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
Send data file to PC port
SELECT [ LIBRARY
]
esc ok In dit menu kunt U als backup, uw bibliotheek, het geheugen of de setup naar een PC sturen via een RS232 port. Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F4 om een gedeelte te kiezen, wat U naar de PC wilt
20
sturen. Voordat U de select-toets met de rechter pijl indrukt (om te beginnen met het sturen van data), moet
U ervoor zorgen dat de verbinding tussen de Light Desk Pro en uw PC tot stand gebracht is. Verder moet
de Windows configuratie goed functioneren. Het duurt ongeveer 5 minuten om bibliotheek data te sturen, 12
minuten voor het geheugen en slechts enkele seconden om de Set Up data te sturen.
Help – RS-232 connection and Windows Configuration
Voor de aansluiting aan een PC heeft U een seriele kabel nodig die in elke computerzaak te koop is. Een
standard RS-232 kable is niet geschikt. Verbindt de RS-232 poort van de Light Desk Pro via de kabel met
de seriele „com“-poort van uw computer.
U heeft een PC met Windows® 95/98 of hoger nodig om op uw Light Desk Pro aan te sluiten. Windows heeft
een zogenaamde Hyper-Terminal, die via de PC’s „com“-poort met de Light Desk Pro kan communiceren. U
moet aangeven welke „com“-poort U wilt gebruiken. COM 1 wordt normaal voor de muis gebruikt, daarom is
het raadzaam om daarom COM 2 te gebruiken. Bij nieuwe systemen is de muis niet op de „com“-poort
aangesloten, de nieuwste randapparatuur wordt meesstal via USB aangesloten. Dus zijn alle „com“-poorten
vrij.
U moet eerst de Hyper-Terminal configureren om met de Light Desk Pro te werken. Start het HyperTerminal programma, door op „Start“ in Windows® te klikken, dan op „Programs“, „Accessories“, „Hyper
Terminal“ en „Hypertrm“. Als de Hyper-Terminal niet geinstalleerd is, installeer het programma dan vanaf uw
Windows® CD. Ga naar het Control Panel, kies Add/Remove Programs, Windows Setup en dan
Communication. Volg de aanwijzigingen om te installatie te voltooien.
Als het Hyper-Terminal programma gestart is, wordt U gevraagd om een naam en een icoon uit te kiezen.
Gebruik de naam “Light Desk Pro” , zoek een icoon uit en klik op OK. Ga naar het volgende scherm en kies
„Connect to“ en dan „Direct to COM2“. Vul het telefoonnummer en de andere instellingen niet in en klik op
OK. Zet in het volgende scherm Dialogbox Bits per seconde op 38400, Data Bits op 8, Parity op None,
Stops Bits op 1, Flow-Control op None en klik dan op OK. Het Hyper-Terminal programma wordt gestart,
klik op het File-menu in de linker bovenhoek van het beeldscherm en vervolgens op „Properties“. Kies de
„Settings’-Tabel en klik op „ASCII Setup“. In het volgende scherm moet U alle instellingen zo laten als ze
zijn (niets intypen/veranderen), klik dan op OK. Sluit de Hyper-Terminal af en er wordt gevraagd of je de
wijzigingen will opslaan. Klik op YES, om de gegevens op te slaan. Er onstaat ddan een programma
genaamd Light Desk Pro.ht. Als U van plan bent om uw PC vaak te gebruiken met uw Light Desk Pro kunt
U een snelkoppeling op uw bureaublad plaatsen. Op deze manier kunt U snel de Hyper-Terminal opstarten
en uw data naar de harddisk kopieren.
Sluit alles goed aan en start de Hyper-Terminal op. Klik op „Transfer“ in de bovenste menubalk en kies
vervolgens „Capture Text“. Een venster verschijnt, waarin U een Map en een Naam kunt kiezen voor de
data die U wilt opslaan. Gebruik bv. de naam „Light Desk Prolib.txt“. Let er op dat U een naam kiest, die nog
niet in deze map bestaat. De oude file wordt niet overschreden, maar de nieuwe data wordt aan de oude file
toegevoegd. Klik op „Start“, de Hyper-Terminal is nu klaar om data van de Light Desk Pro te ontvangen.
Ga nu naar de menu-instelling van de Light Desk Pro en kies de data die verzonden moet worden. Klik op
„ok“, om de overdracht te starten. Op het scherm verschijnt “please wait”
Send data file to PC port
SELECT [ LIBRARY
Sending LIBRARY file to PC port
Please wait......
]
esc ok esc ok Tijdens deze data-overdracht is het niet raadzaam dit proces te onderbreken. Eeen onderbreking kan voor
onnodige problemen zorgen.
21
Het scherm geeft aan als het process voltooid is. Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorige scherm.
LIBRARY SEND COMPLETED!
esc ok Nadat de data verzonden is, kunt U de Hyper-Terminal sluiten of terug gaan naar het „Capture Text“ PullDown-Menu en daar „Stop“ kiezen. De data wordt automatisch opgeslagen.
Load Data File
Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F4 in het Configuration & Set Up-Menu, om naar [LOAD
DATA FILE] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ LOAD DATA FILE
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
Load data file to PC port
SELECT [ LIBRARY
]
esc ok In dit menu kunt U Library, Memory en Setup van uw PC via de RS-232-Port downloaden. Gebruik de
cursortoetsen UP/DOWN of fader F4 on de gewenste file uit te kiezen. Als U de file gekozen hebt, druk op
„ok“. Een nieuw venster verschijnt. Uw Light Desk Pro is nu klaar om data van uw PC te ontvangen.
Loading LIBRARY file to PC port
Please wait......
esc ok Start de Hyper-Terminal op. Klik op „Transfer“ in de bovenste menubalk en kies vervolgens „ Send Text
File“. Een venster verschijnt en U kunt „Send Text File“ kiezen. In het volgende venster kunt u de tekst-file
kiezen die U hebt opgeslagen als backup kopie van de Light Desk Pro. Zoek de drive (bv. C:) en de map,
waar de backup-data staat. Kies de file en klik op „Open“. De Hyper-Terminal begint met de overdracht van
de data. Als alle data verzonden is, verschijnt de volgende tekst in het LCD.
LIBRARY RECEIVE COMPLETED!
esc ok Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorige scherm. Als er fouten optreden, zal dit in het LCD
aangegeven worden. Controleer de aansluitingen en probeer het opnieuw. Het duurt ongeveer 5 minuten
om bibliotheek data te sturen, 12 minuten voor het geheugen en slechts enkele seconden om de Set Up
data te sturen.
Update Software
Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN of fader F4 in het Configuration & Set Up-Menu, om naar [UPDATE
SOFTWARE] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ UPDATE SOFTWARE
]
esc ok 22
Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
Update software
Please wait......
exit Uw Light Desk Pro is nu klaar om ge-update te worden. Start de Hyper-Terminal op. Klik op „Transfer“ in de
bovenste menubalk en kies vervolgens „ Send Text File“. Een venster verschijnt en U kunt „Send Text File“
kiezen. In het volgende venster kunt u de tekst-file kiezen die voorgeprogrammeerd is (wij bieden U de
nieuwste versie van de software als Text-Type-File). Zoek de drive (bv. C:) en de map, waar de data staat.
Kies de file en klik op „Open“. De Hyper-Terminal begint met de overdracht van de data. Dit duurt ongeveer
2 minuten. Als alle data verzonden is, wordt het systeem geboot en start opnieuw. Als er fouten optreden,
zal dit in het LCD aangegeven worden. Controleer de aansluitingen en probeer het opnieuw.
Save to Card
In het setup-menu kunt U de functie Save to Card kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4,
om naar [SAVE TO CARD] te scrollen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om naar [SAVE
TO CARD] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ SAVE TO CARD
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
SAVE TO CARD MENU
SELECT – [ 4 ] Fcc - 2 lib
esc ok In dit menu kunt U Backup kopieën van uw bibliotheek, van het geheugen of de setup maken. Gebruik
hiervoor een CF-Card (32MB Compact Flash). Met fader F3 kunt U een waarde kiezen tussen 1 en 15 voor
de CF-Card en met fader F5 kunt U het bereik benoemen. Met de cursor-toetsen LEFT/RIGHT kunt U van
effect naar effect te wisselen. Met de cursor-toetsen UP/DOWN kunt U de waardes instellen.
Wanneer U op „Ok“ drukt, verschijnt het volgende scherm.
Save data file from Console to Card
SELECT [ LIBRARY
]
esc ok Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, kunt U Bibliotheek, Geheugen of Setup kiezen. Wanneer
U op „Ok“ drukt, verschijnt de voortgang van de handeling.
Save LIBRARY file from Console to Card
Please wait…..
Als de CF-Card niet of niet goed in de Light Desk zit, verschijnt het scherm de volgende tekst.
NO CARD!
PLEASE INSERT CARD AND RETRY
esc ok 23
Als de Light Desk klaar is met het opslaan van de gegevens, verschijnt het volgende scherm. Met „ok“ of
„esc” keert U terug naar het vorige scherm.
SAVE LIBRARY COMPLETED!
esc ok Load From Card
In het setup-menu kunt U de functie Load From Card kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader
F4, om naar [LOAD FROM CARD] te scrollen.
CONFIGURATION & SETUP MENU
SELECT [ LOAD FROM CARD
]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
LOAD FROM CARD MENU
SELECT – [ 4 ] Fcc - 2 lib
esc ok In dit menu kunt U de Bibliotheek-, Geheugen- of Setup-instelling van de CF-Card terughalen. Gebruik de
cursor-toetsen UP/DOWN of fader F3, om het bereik van de CF-Card te kiezen. Wanneer U op „Ok“ drukt,
verschijnt het volgende scherm.
Load data file from Console to Card
SELECT [ LIBRARY
]
esc ok Kies Bibliotheek, Geheugen of Setup met de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4. Bevestig met „Ok“, op
het scherm verschijnt een bericht dat de data geladen worden. Let op dat de bestaande data op de CF-Card
niet door de nieuwe data overschreven wordt.
Load data file from Console to Card
Please wait…..
Als de CF-Card niet of niet goed in de Light Desk zit, verschijnt het scherm de volgende tekst.
NO CARD!
PLEASE INSERT CARD AND RETRY
esc ok De CF-Card moet de eerste keer door uw Light Desk Pro beschreven, voordat U data kan laden van de
kaart. Als dit niet gebeurd, volgt er een error melding en wordt U verzocht een andere kaart te nemen.
CARD DATA ERROR! PLEASE INSERT ANOTHER esc CARD AND RETRY
ok 24
Als de Light Desk klaar is, verschijnt het volgende scherm. Met „ok“ of „esc” keert U terug naar het vorige
scherm.
LOAD LIBRARY COMPLETED!
esc ok Recording Functions
In dit menu wordt de uitvoering voor het ontwerpen van Scenes, Chases en Shows nog duidelijker
gespecificeerd. Hier kunt U beslisssen hoe U een opname kunt starten, een Show voor scanners of effecten
kunt ontwerpen of opslaan en hoe U Chases of stappen kunt ontwerpen of bewerken, enz.
Om met de opname te starten, druk op de Record-toets, de LED begint snel te knipperen. Op het schem
wordt gevraagd wat U wilt opnemen. In dit hoofdstuk bedoelen wij het rechter display, wanneer we het over
het scherm hebben.
Select what you want to record!
esc ok U kunt 3 opties kiezen om een show, chase of scene op te nemen.
Recording Shows
Er zijn 48 beschikbare shows voor de scanners, elk met maximaal 48 stappen. Druk op „Show“ in de
Record-Modus , de LED gaat aan en U kunt de bladzijde en de show uitkiezen. De Page-LED gaat aan en
toont de aktuele Show-Page.
Select page and show number
esc Kies met de Page- en Flash-Toetsen 1-12 de Show nummers. Het volgende scherm verschijnt.
SHOW
01
STEPS
[ -- ]
esc edit Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F2, om een stap uit te kiezen. Er kunnen 48 stappen gekozen
worden. Druk de select-toets met de rechter pijl, om het Edit menu te openen. Het volgende scherm
verschijnt.
EDIT MENU
[ ACTIVE EFFECTS ]
esc ok Het Edit menu bevat 3 opties: Active-Effects, Edit-Steps en Step’s-Time.
Active Effects (zie Blz. 6)
In het Edit-menu kunt U de functie Active Effects kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4,
om [ACTIVE EFFECTS] te kiezen.
EDIT MENU
[ ACTIVE EFFECTS ]
esc ok 25
Druk de select-toets met de rechter pijl, om het Edit menu te openen. Als U nog geen scanners voor de
show gekozen heeft, wordt U verzocht actieve scanners of effecten op te zoeken.
- - - - - - - - - - - - - - SELECT FIXTURE - - - - - - - - - - - - - - Select active fixtures / effects
Gebruik de scanner-toetsen 1-16 (Blz. 6 nr. 42), om de scanners uit te kiezen, die in de Setup toegewezen
zijn. De betreffende LED knippert kort en geeft aan dat hij een gedeelte van de show is. U kunt meerdere
scanners tegelijk kiezen, waarbij alleen de meest aktuele (waarvan de LED knippert) voor de show
geaktiveerd is (dit is anders als bij Group of fixtures). Gebruik de toetsen F1-6 (Blz. 6 nr. 17) en de Tilt- en
Pan-toetsen om de effecten op het scherm te tonen (met de betreffende DMX-kanalen, die in de Internal
Patch ingesteld zijn). De betreffende Leds branden.
COLOR GOBOS G. ROT
Select active fixtures / effects
PRISM
SHUTT
DIMMR
U kunt meerdere scanners tegelijk kiezen, om een groep op te bouwen. Maximaal 6 groepen kunnen
ingesteld worden. Houdt de fixture-toets ingedrukt, kies de betreffende groep met de toetsen 1-6. De
desbetreffende LED gaat branden. Kies vervolgens meerdere scanners, hun LEDs gaan gelijktijdig branden,
dit geeft aan dat ze bij dezelfde groep horen en voor de show geaktiveerd zijn.
Select other fixtures to make a group
GPR1
GPR2
GPR3
GPR4
GPR5
GPR6
Denk er altijd aan, dat de gekozen scanner hetzelfde moet zijn, anders krijgt U een mededeling dat U een
andere scanner moet kiezen.
Different fixture: no effect controls
Select active fixtures / effects
Als U klaar bent met het instellen, druk dan op de toets met de linker pijl om terug te keren naar het Editmenu.
Edit Steps
In het Edit-menu kunt U de functie Edit Steps kiezen. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om
naar [EDIT STEPS] te scrollen.
EDIT MENU
[ EDIT STEPS ]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Als U nog geen scanner gekozen heeft,
wordt U op het scherm erop gewezen dit te doen. Gebruik de scanner-toetsen 1-16 om een scanner te
kiezen. Let op, de meest aktuele scanner is geaktiveerd. De Group-functie is ook voor deze instelling
beschikbaar.
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR 0
0
120
0
0
0
255 999
26
Gebruik de faders 1-6 en de joystick ( de Pan- en Tilt-LEDs gaan branden), om de waardes in te stellen. U
kunt ook de cursor-toetsen gebruiken bij het instellen, mits een van de Functie-toetsen 1-6 geaktiveerd is.
Het volgende scherm verschijnt, als de Store-toets gedrukt wordt. Houdt de Store-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd een van de Page- en Flash-toetsen 1-12 om een nieuwe stap op te slaan.
Select destination step
U kunt de stappen direct oproepen of bewerken, als U op de Step-toets drukt. Het volgende scherm
verschijnt en vraagt welke stap bewerkt moet worden.
Select step to edit
Bewerk de stap met de Page- of Flash-toetsen 1-12. Sla de stap op en vervang de oude stap of sla hem op
als een nieuwe stap. Als U dit gedaan heeft, druk dan de toets met de linker pijl drukt, om terug te gaan
naar het Edit-Menu.
Step’s Time
Als U zich in het Edit-menu bevindt, gebruik dan de cursor-toetsen UP/DOWN of fader F4, om naar [STEP’S
TIME] te scrollen.
EDIT MENU
[ STEP’S TIME ]
esc ok Druk de select-toets met de rechter pijl, om dit menu te openen. Het volgende scherm verschijnt.
SHOW
-1-
STEP
[2]
CROSS%
50
TIME
2S
ok Met deze functie kunt U de Duration-Time (Time) en Running-Time (Cross%) voor elke stap van de show
instellen. Gebruik hiervoor Fader 2 - 4 of de cursor-toetsen UP/DOWN om de waarde in te stellen. STEP
toont de lopende stap, die tussen 1 - 48 ligt. De tijd ligt tussen 0 - 1 minuut en 39,9 seconden. Cross ligt
tussen 0 – 100%.
U kunt meerdere scanners met dezelfde parameters tegelijk instellen, als U een groep van stappen instelt.
Kies meerder stappen (die door de LEDs aangegeven worden), door de Step-toets in te drukken en druk
tegelijkertijd een van de Page- en Flash-toetsen 1-12.
SHOW
-1-
STEP
[ GR ]
CROSS%
***
TIME
******
ok Geef de waardes in zoals hiervoor beschreven is. Wanneer U „Ok“ drukt, keert U terug naar het Edit-menu.
27
Als U de opname beeindigd heeft, druk dan de toets met de linker pijl om dit menu te verlaten. U wordt
verzocht om op ENTER te drukken om uw opname op te slaan.
Show 01 will be updated!
Press ENTER to store
quit <ESC>
Druk op de ENTER toets, dan worden alle wijzigingen opgeslagen. Als U de F6-toets (onder F6 fader) drukt,
wordt de opname afgebroken ( <ESC> op het scherm). De toets met de linker pijl (QUIT) maakt het mogelijk
weer terug te keren naar dit menu.
Recording Chases
Er zijn in totaal 48 Chases beschikbaar voor de parcans. Druk op de Chase-toets in de RECORD-Modus.
De desbetreffende LED gaat branden en U kunt de bladzijde en de chase uitkiezen. De Page-LED gaat
branden en geeft de huidige chase aan.
Select page and chase number
esc Een nieuw Dialoogvenster verschijnt op het LCD scherm, als U met de Page- of Flash-toetsen 1-12 een
nieuwe chase kiest. Met „esc” kunt U dit menu verlaten.
CHASE
-1-
STEP
[5]
CROSS%
50
TIME
2S
esc ok In dit menu kunt U de volgende instellingen ingeven: lengte van een stap, een cross-waarde in % en de
chase-tijd. Tevens kunt U de stappen bewerken. Gebruik Fader F2, F4 en F5 of de cursor-toetsen
UP/DOWN om de waardes in te stellen: Step (0-48), Cross% (0-100%) en Time (0 - 1 Minuut en 39.9
seconden).
Vervolgens kunt U alle stappen (vanaf stap 1) bewerken. Gebruik de kanalen en de Flash-faders 1-12 om
een stap (scene) te ontwerpen. Druk de Store-toets om de stap aan de aktuele chase toe te voegen. Ga zo
verder totdat alle gewenste stappen opgeslagen zijn.
Als de Step-toets gedrukt wordt, krijgt U meteen toegang tot de stap. Houdt de Step-toets ingedrukt en druk
tegelijkertijd een van de Page- en Flash-toetsen 1-12. Zo kunt U een stap, die U wilt bewerken, opzoeken.
Als U met de chase klaar bent, druk op „ok“ om uw wijzigingen te bevestigen. Hierna keert U terug naar het
menu.
Nu kunt U beslissen, of U verder wilt met het opnemen van chases, of U kunt dit menu met „esc“ verlaten.
Recording Scenes
Als U met de Page- en Flash-toetsen 1-12 een stap uitkiest, verschijnt een nieuw scherm. Met „esc“ verlaat
U dit scherm.
SCENE
-1-
TIME
[ 3S ]
esc ok Met dit menu kunt U lichtscenes ontwerpen en de tijd ingeven die elke scene nodig heeft om in te faden. U
kunt de tijd (tussen 0 - 1 minuut en 39,9 seconden) kiezen met de F2 fader of de cursor-toetsen UP/DOWN.
28
Ontwerp een lichtscene met de Flash-toetsen 1-12 of de Channel-toets. Druk vervolgens op de Store-toets
om de scene op te slaan. Met „ok“ bevestigt U de gewijzigde scene en keert U terug naar het menu.
Herhaal deze handelingen voor elke scene die U wilt wijzigen.
Als U met de scenes klaar bent, druk op „esc“ om dit menu te verlaten.
Playback mode
Dit hoofdstuk laat zien hoe U de Scenes, Chases en Shows, die U in het vorige hoofdstuk hebt
aangemaakt, kunt kiezen, afspelen en onderbreken. Een scene is een opname van gekozen kanaal-levels
van lichteffecten, een chase is een opeenvolging van stappen (scenes) met enkele veranderingen aan de
voorgeprogrammeerde snelheid voor parcans, een show is een opeenvolging van scenes voor de effect
sturing van de scanners.
In dit hoofdstuk bedoelen wij het linker display, wanneer we het over het scherm hebben. Dit scherm geeft
real-time de Playback-status aan.
De volgende opties zijn in het schem beschikbaar:
Option
En
Ch
Go & 01 - 48
Pu & 01 - 48
SH & 01 - 48
CA & 01 - 48
SC & 01 - 48
Meaning
Abbrevation for enter
Abbrevation for choose
Playback & step 01 - 48
Pause & step 01 - 48
Abbrevation for show 01 - 48
Abbrevation for chase 01 - 48
Abbrevation for scene 01 - 48
Playing Scenes/ Chases/ Shows
Druk op de Choose-toets, om te Choose-modus te starten. „Ch“ verschijnt onderaan het scherm. Gebruik de
Go/Pause-toetsen om naar de scene, chase of show te scrollen. Druk vervolgens de Choose-toets om de
Enter-modus te starten. „En“ verschijnt onderaan het scherm
Als U in de Enter-modus op de Go-toets drukt, kunt U weer met afspelen beginnen. Als U op de Pause-toets
drukt wordt het afsplelen onderbroken.
Multi Playback
Er zijn 32 voorinstellingen voor 4 pagina’s beschikbaar (8 per pagina’s). Zo’n verzameling van presets is
gemakkelijk om meerdere presets af te spelen. U kunt 4 Scenes, 4 Chases en 4 Shows tegelijk oproepen
en afspelen.
Als meerdere shows gekozen worden kunt U, in geval van een overlapping, met LTP (Latest Take
Precedence) de scanner sturen.
SH01 CA48 SC01 SC48 SH20 SH48 CA37 CA48
En01 Ch01 Go01 Go48 Pu01 Pu48 Ch01 En01
29
Strobe Light Programs
Er zijn 20 programma’s , waarmee U in totaal 4 strobe-effecten kunt aansturen. Met de menu-toets kunt U
door de Program-, Speed- en Dimmer-instellingen scrollen.
Als U zich in het Program menu bevindt, kunt U met de cursor-toetsen UP/DOWN een van de 20
programma’s uitkiezen. Stel in het Speed menu met de cursor-toetsen UP/DOWN de waarde voor de
snelheid van de chase in (01 is de langzaamste snelheid, 99 de hoogste snelheid). Gebruik de cursortoetsen UP/DOWN in het Dimmer menu om de lichtintesiteit in te stellen(01 is de laagste intensiteit, 99 de
hoogste intensiteit).
Met de Full On-toets kan de output op maximaal worden gezet. Deze functie wordt geactiveerd, als U op de
Full On-toets drukt. Als U nog eens drukt is de fuctie gedeactiveerd. Druk op de Stand-By-toets om te
functie te activeren. Als U nog eens drukt is de fuctie gedeactiveerd. Als Full On en Stand-By beide
geactiverd zijn, heeft Full On de voorrang.
Choose Fixtures
De Light Desk Pro kan 16 scanners, die U in het Fixture-Patch-Menu heeft aangemaakt, aansturen. De
scanner heeft toegang tot de direkte aansturing van de scanner kanalen, maar reageert ook op de shows.
Dit zorgt voor een grote flexibiliteit.
Select a Fixture
Als U zich in fiture-modus bevindt (Fixture-LED brand), kies de toets (scanner 1-16), waarvan U de scanner
in het Fixture-Patch-Menu ingesteld hebt. Het rechter LCD scherm toont de effecten en hun waardes. Als
geen scanner type aan een scanner nummer toegewezen is, kan hij ook niet gekozen worden.
Gebruik Fader F1-6 om de waardes van de effecten in te stellen. Met de 2 Select-toetsen (linker- en rechterpijl) kunt U door de bladzijden met scanner effecten scrollen (scrollen per groep van 6 tegelijk). Als de Pan
en Tilt LED branden, kan de joystick gebruikt worden om de X (Pan)- und Y (Tilt) bewegingen te sturen.
Als U een van de F1-6 toetsen drukt, kunt U met de cursor-toetsen UP/DOWN de instellingen van de
effecten gebruiken. Dit is volgens de instelling van het Control-Type menu.
COLOR GOBOS G. ROT PRISM SHUTT DIMMR 0
0
120
0
0
0
255 999
Group of Fixtures
Als de Fixture-toets ingedrukt wordt, is de Group-of-Fixtures geactiveerd. U kunt meedere scanners tegelijk
uitkiezen, om een groep op te bouwen. Tot maximaal 6 groepen kunnen ontworpen worden. Het volgende
dialoogvenster verschijnt op het LCD scherm, als U de Fixture-toets indrukt..
Select other fixtures to make a group
GPR1
GPR2
GPR3
GPR4
GPR5
GPR6
Als de Fixture-toets ingedrukt wordt, druk dan op een van de F 1-6 toetsen, om een groepsnummer te
kiezen. Het groepsnummer komt overeen met het groepsnummer in het LCD scherm. Kies vervolgens een
aantal dezelfde scanners. De LEDs knipperen tegelijk, dit geeft aan dat ze tot dezelfde groep behoren.
In de Fixture-modus kunt U een bestaande groep oproepen door op de F-toets te drukken, die de
betreffende groep vertegenwoordigd.
30
Om een scanner uit een groep te verwijderen moet U op een van de Fixture-toetsen drukken, terwijl de
groep aktief is. Het desbetreffende LED gaat uit, dit betekent dat die scanner uit de groep verwijderd is.
Utility Controls
Times
Met deze functie kunt U de Fade In en Fade Out snelheid verrmenigvuldigen, die bij recording ingesteld is.
U kunt dus de snelheid verlagen of verhogen. In Fixture-modus verschijnt er een nieuw venster en de
Times-LED licht even op als de Times-toets ingedrukt wordt.
- - - SELECT SHOW - - - SPEED %
*01* - -- -[ 25 ]
esc ok In deze modus, kunt U de Show-, Chase- of Scene-Modus kiezen, als U de Show-, Chase- of Scene-toets
indrukt. U kunt 4 Scenes, 4 Chases en 4 Shows tegelijk oproepen en afspelen. Het getal met 2 sterretjes
ernaast kan ingesteld worden. Gebruik de cursor-toetsen UP/DOWN om van element naar element te
scrollen. Gebruik hierna de F5 fader of de cursor-toetsen UP/DOWN om de waarde van het huidige element
in te stellen. De waarde kan ingesteld worden van 25% tot 400%. Met "Ok" bevestig je de wijziging en
verlaat je het menu, met "esc" wordt de instelling niet gewijzigd.
In deze modus is het ook mogelijk een bepaalde stap in een chase op te roepen, door de Flash-toetsen 112 in combinatie met de Flash-Page-Toetsen te gebruiken.
Copy
Als U de Copy-toets drukt, wordt de copy fuctie gestart. De copy LED licht even op en een nieuw venster
verschijnt in het rechter LCD.
COPY OBJECT FROM TO
Show
[1]
2
esc ok Met de Show-, Chase- of Scene-toetsen kan men de Shows, Chases of Scenes kopieren. Gebruik de faders
F3 en F4 of de cursor-toetsen UP/DOWN om bron- en doel-elementen te kiezen. Druk „ok“, een
waarschuwing verschijnt op het scherm.
Show 02 will be updated!
Press ENTER to store
quit <ESC>
Druk op ENTER, om de kopie te bevestigen, sla hem vervolgens op in het geheugen. Wanneer U drukt op
de F6-toets (<ESC> op het scherm), wordt de opname afgebroken en blijven de instelllingen onveranderd.
Met de toets met de linker pijl (quit) kunt U opnieuw in het menu komen.
Reset
Met de Reset-functie kunt U uw Light Desk Pro gebruiken, inplaats gebruik te maken van uw scanners. Druk
op de Reset-toets om deze functie te starten. De desbetreffende LED licht even op en het volgende scherm
verschijnt.
PUSH FIXTURE’S KEYS TO SEND RESET
esc ok 31
Druk op de Scanner-toetsen 1-16 om de Reset-fuctie van de gekozen scanner uit te voeren. Voordat U
deze fuctie kunt uitvoeren, moet een Reset/Lamp instelling in de Scanner Library ingevoerd zijn.
Lamp
Met deze functie kan de scannerlamp in- en uitgeschakeld worden. Als de Lamp-toets ingedrukt wordt, gaat
de desbetreffende LED even aan en het volgende Dialoogvenster verschijnt.
SWITCH LAMPS BY HOLDING DOWN KEYS
esc ok Om de lamp in- en uit te schakelen, moet U de Scanner-toetsen 1-16 enkele seconden ingedrukt houden.
De LED gaat aan en geeft aan dat de lamp aan is. Gaat de LED uit, dan gaat de lamp ook uit. Voordat U
deze fuctie kunt uitvoeren, moet een Reset/Lamp instelling in de Scanner Library ingevoerd zijn.
MIDI Implementation
Om de MIDI-besturing te activeren, moet U eerst een MIDI kanaal kiezen, dat identiek is met het MIDIKeyboard of de Sequencer. De Light Desk Pro stuurt en ontvangt MIDI-programma veranderingen volgens
de onderstaande tabel:
NOTE
0 – 47 (00H – 2FH)
48 – 95 (30H – 5FH)
96 – 115 (60H – 73H)
116 – 125 (74H – 7DH)
126 (7EH)
127 (7FH)
FUNCTION
SHOW 01 - 48
CHASE 01 - 48
SCENE 01 - 48
STROBE PROGRAM 01 -10
SMOKE
BLACK OUT
32
Onderhoud
De Showtec Light Desk Pro heeft bijna geen onderhoud nodig. Het apparaat moet echter wel schoon
gehouden worden. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de behuizing af met een vochtige doek.
Dompel het apparaat niet onder in vloeistof. Gebruik nooit alcohol of oplosmiddelen om het apparaat
schoon te maken.
Houd de aansluitingen schoon. Trek de stekker uit het stopcontact en veeg de DMX en audio aansluitingen
schoon met een vochtige doek (Pas op : te veel vocht zorgt voor corrosie). Let erop dat de aansluitingen
geheel droog zijn, voordat het systeem aangesloten wordt en voordat de stroom ingeschakeld wordt.
Problemen
Showtec Light Desk Pro
Deze bladzijde is bedoeld om simpele problemen op te lossen.
Als een probleem ontstaat, volg dan onderstaande stappen, totdat een oplossing gevonden is. Als het
apparaat eenmaal fatsoenlijk werkt, volg de verdere stappen dan niet !
1. Als de lichteffecten of de Light Desk Pro niet of niet goed functioneren, moet U het apparaat uitzetten en
de stekker uit het stopcontact trekken.
2. Controleer de zekering, de aansluitingen en de stroomvoorziening.
3. Als alle bovenstaande zaken in orde lijken te zijn, sluit het apparaat weer aan.
4. Als er na 30 seconden nog niets gebeurd, zet uw Light Desk Pro uit en trek de stekker uit het stopcontact.
5. Breng het apparaat terug naar uw Showtec dealer voor onderhoud.
33
Produkt Specificatie
Model: Showtec Light Desk Pro
Voltage: AC 230V-50Hz (CE)
DMX-Output: 3-pin XLR Female connector
MIDI-Signal: 5-pin Standard-Interface
Audio Input: 100 mV~1 Vpp
Zekering: FO.5A 250V 5x20 mm
Afmetingen : 650 x 400 x 115 mm (LxBxH)
Gewicht : 8,5 kg
Ontwerp en produkt specificaties kunnen zonder aankondiging veranderen.
34
2004 Showtec.
Download PDF

advertising