Philips | 190X7FB/00 | User`s manual | Agilent Technologies 6000 Series Respiratory Product User Manual

e-Manual
Philips LCD Monitor Electronic User’s Manual
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/index.htm2006-12-06 2:40:36 PM
Veiligheid en Oplossen van Problemen
• Voorzorgsmaatregelen
en onderhoud
Veiligheid en Oplossen van Problemen
• Installatielocaties
• FAQ's
• Problemen opsporen
en oplossen
• Informatie over
voorschriften
• Overige verwante
informatie
Voorzorgsmaatregelen en onderhoud
WAARSCHUWING: Het gebruik van andere regelaars, afstellingen of
procedures dan in deze documentatie uiteengezet kan blootstelling aan
schokken, elektrische gevaren en/of mechanische gevaren tot gevolg
hebben.
Lees en volg deze instructies bij het aansluiten en gebruiken van uw computermonitor.:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Oefen geen overmatige druk uit op het lcd-scherm om uw monitor te beschermen tegen
eventuele beschadiging. Wanneer u de monitor verplaatst, licht deze dan aan het frame op
en niet door uw hand of vingers op het lcd-scherm te plaatsen.
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact als u deze voor langere tijd niet gaat
gebruiken.
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact wanneer u deze met een enigszins
vochtige doek gaat schoonmaken. U kunt het scherm met een droge doek afvegen wanneer
de stroom is uitgeschakeld. Gebruik echter nooit alcohol, oplosmiddelen of op ammoniak
gebaseerde vloeistoffen.
Raadpleeg een onderhoudsmonteur als de monitor niet normaal werkt wanneer u de
instructies in deze handleiding hebt gevolgd.
De behuizing mag uitsluitend door bevoegd onderhoudspersoneel worden geopend..
Houd de monitor weg uit direct zonlicht en uit de buurt van kachels of andere
warmtebronnen.
Verwijder alle voorwerpen die in de ventilatieopeningen zouden kunnen vallen of de juiste
koeling van de elektronica van de monitor zouden kunnen belemmeren.
Blokkeer de ventilatiegaten in de kast niet.
Houd de monitor droog. Stel de monitor niet bloot aan regen of buitensporige vochtigheid om
elektrische schok te voorkomen.
Zorg dat de stekker en het stopcontact gemakkelijk te bereiken zijn wanneer u de plaats van
de monitor bepaalt.
Als u de monitor uitschakelt door het netsnoer of het gelijkstroomsnoer los te koppelen,
wacht dan 6 seconden en sluit het netsnoer of gelijkstroomsnoer weer aan voor normale
werking.
Stel de monitor niet bloot aan regen of buitensporige vochtigheid om het risico voor een
schok of permanente schade aan het toestel te voorkomen.
BELANGRIJK: Activeer tijdens uw applicatie altijd een screensaver-programma. Als een
stilstaand beeld met een hoog contrast gedurende lange tijd op het scherm blijft staan, kan
een zogeheten 'nabeeld' of 'spookbeeld' op de voorzijde van het scherm achterblijven. Dit is
een bekend verschijnsel dat wordt veroorzaakt door tekortkomingen die inherent zijn aan de
lcd-technologie. In de meeste gevallen zal het nabeeld na het uitschakelen van de spanning
langzaam verdwijnen. Houd u er rekening mee dat het nabeeldverschijnsel geen fout is die
kan worden gerepareerd en niet onder de garantie valt.
Waarschuwing voor het optillen van de monitor - Gebruik niet het gedeelte onder de logoafdekplaat om de monitor vast te pakken of op te tillen. Als er gewicht op de logo-afdekplaat
komt te rusten, kan deze afbreken waardoor de monitor zou kunnen vallen. Plaats bij het
optillen van de monitor één hand onder het frame van de monitor.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAFETY.HTM (1 of 2)2006-12-06 2:40:39 PM
Veiligheid en Oplossen van Problemen
Raadpleeg een onderhoudsmonteur als de monitor niet normaal werkt wanneer de
bedieningsinstructies in deze handleiding zijn gevolgd.
TERUG NAAR BOVEN
Installatielocaties
●
●
●
●
Vermijd hitte en extreme kou.Sla de lcd-monitor niet op en gebruik deze niet op plaatsen die
blootgesteld zijn aan hitte, direct zonlicht of extreme kou.Vermijd verplaatsen van de lcdmonitor tussen plaatsen met grote temperatuurverschillen. Kies een plek die binnen het
volgende temperatuur- en vochtigheidsbereik valt.
❍ Temperatuur: 0-35°C [32-95°F]
❍ Vochtigheid: 20-80% RV
Stel de lcd-monitor niet bloot aan zware trilling of omstandigheden van hoge impact. Zet de
lcd-monitor niet in de kofferruimte van een auto.
Wees voorzichtig en behandel het product niet verkeerd door er tegen te stoten of het te
laten vallen tijdens het gebruik of vervoer.
Sla de lcd-monitor niet op en gebruik deze niet op plaatsen die blootgesteld zijn aan hoge
vochtigheid of in een stoffige omgeving. Laat ook geen water of andere vloeistoffen morsen
op of in de lcd-monitor.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAFETY.HTM (2 of 2)2006-12-06 2:40:39 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
• Veiligheid en
problemen
oplossen
• Algemene FAQ's
• Scherminstellingen
FAQ's (Veel gestelde vragen)
Algemene FAQ's
• Compatibiliteit
met andere
V: Wat doe ik als ik mijn monitor installeer en het scherm zegt 'Cannot display this video
randapparatuur
mode' [Kan deze videomodus niet weergeven]?
• Lcdschermtechnologie
A: Geadviseerde videomodus voor Philips 19": 1280x1024 / 60Hz.
• Ergonomie,
ecologie en
1. Neem alle kabels los en sluit uw pc vervolgens aan op de eerder gebruikte
veiligheidsnormen
monitor waarbij de weergave correct was.
2. Ga naar het Start-menu van Windows en kies ‘Settings/Control Panel’.
• Problemen
Dubbelklik op het ‘Display’ pictogram. Kies onder ‘Display Properties’ het
opsporen en
tabblad ‘Settings’. Zet hier de Desktop-schuifbalk op 1280x1024 pixels (19").
oplossen
3.
Open ‘Advanced Properties’, stel de ‘Refresh Rate’ in op 60 Hz en klik op OK.
• Informatie over
4. Start de computer opnieuw op en herhaal de stappen 2 en 3 om te controleren
voorschriften
of uw pc is ingesteld op 1280x1024@60Hz.
• Overige verwante
5. Sluit uw computer af, verwijder de oude monitor en sluit uw lcd-monitor van
informatie
Philips aan.
6. Zet achtereenvolgens de monitor en de pc aan.
V: Wat betekent 'beeldverversingsfrequentie' voor mij bij een lcd-monitor?
A: Voor lcd-monitors is de beeldverversingsfrequentie veel minder belangrijk. Lcdmonitors geven een stabiel, flikkervrij beeld bij 60 Hz. Er zijn geen zichtbare
verschillen tussen 85 Hz en 60 Hz.
V: Waartoe dienen de .inf- en .icm-bestanden op de CD-ROM? Hoe installeer ik de drivers (.
inf en .icm)?
A: Dit zijn de driverbestanden voor uw monitor. Volg de instructies in de handleiding
om de drivers te installeren. Uw computer kan vragen om monitordrivers (.inf- en .icmbestanden) of een driverdisk als u uw monitor voor het eerst installeert. Volg de
instructies voor het plaatsen van de (bijbehorende CD-ROM) die zich eveneens in de
verpakking bevindt. Monitordrivers (.inf- en .icm-bestanden) worden automatisch
geïnstalleerd.
V: Hoe pas ik de resolutie aan?
A: Uw videokaart/grafische driver en monitor bepalen samen de beschikbare
resoluties. U kunt de gewenste resolutie selecteren in het Windows®
Configuratiescherm onder "Eigenschappen voor Beeldscherm".
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (1 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
V: Wat moet ik doen als ik bij het instellen van mijn monitor niet verder kan?
A: U drukt dan gewoon op de OK-knop en selecteert vervolgens 'Reset'. Alle
oorspronkelijke fabrieksinstellingen worden dan hersteld.
V: Wat is de Auto-functie?
A: De AUTO afsteltoets herstelt de optimale schermpositie, fase- en klokinstellingen
met het indrukken van één enkele toets – zonder door OSD(On Screen Display)menu's en bedieningstoetsen te hoeven navigeren.
Opm.: Auto functie is alleen beschikbaar in een selectie van modellen van D-subinvoer.
V: Mijn monitoren krijgt geen stroom (De stroom-LED gaat niet aan) ? Wat moet ik doen?
A: Zorg ervoordt het netsnoer is aangesloten tussen de monitor en het stopcontact
en druk op een toets of de muis om de computer tot leven te brengen.
V: Kan de LCD-monitor een ‘interlaced’ signaal in combinatie met een PC aan?
A: Nee. Als er een interlaced signaal wordt gebruikt, geeft het scherm tegelijkertijd
zowel even als oneven horizontale scanninglijnen weer, waardoor het beeld wordt
vervormd.
V: Wat betekent beeldverversingsfrequentie voor lcd?
A: In tegenstelling met CRT-beeldschermtechnologie, waar de snelheid waarmee de
elektronenbundel van de bovenkant naar de onderkant van het scherm strijkt het
flakkeren bepaalt, gebruikt een active matrixbeeldscherm een actief element (TFT)
om elke afzonderlijke pixel te besturen en de beeldschermverversingsfrequentie is
derhalve niet werkelijk van toepassing op lcd-technologie.
V: Is het lcd-scherm bestand tegen krassen?
A: Er is een beschermende laag aangebracht op het oppervlak van het lcd, die
duurzaam is tot een bepaalde mate van hardheid (ongeveer tot de hardheid van een
2H potlood). In het algemeen verdient het aanbeveling het oppervlak van het scherm
niet bloot te stellen aan bovenmatige schokken of krassen.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (2 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
V: Hoe moet ik het oppervlak van het lcd schoonmaken?
A: Gebruik voor normaal schoonmaken een zachte, schone doek. Gebruik voor
uitgebreid schoonmaken isopropylalcohol. Gebruik geen andere oplosmiddelen zoals
ethylalcohol, ethanol, aceton, hexaan enz.
V:Kan ik de kleurinstelling van de monitor veranderen?
A:Ja, u kunt de kleurinstelling veranderen met het OSD-menu. Dat gaat als volgt:
1. Druk op "OK" om het OSD-menu (On Screen Display) op te roepen
2. Druk op "Down arrow (Pijl omlaag)" om de optie "color (kleur)" te selecteren. Druk
daarna weer op "OK". Er zijn vijf instellngen mogelijk.
a. Oorspronkelijk; de standaard kleurtoon wordt daqn getoond (de
werkelijke kleurtemperatuur is enigszins afhankelijk van de fabrikant
van het paneel*)
b. 9300K; het scherm heeft dan een blauwachtige kleurtoon.
c. 6500K; het scherm heeft dan een roodachtige kleurtoon.
d. sRGB; dit is een standaardinstelling om te verzekeren dat kleuren op
verschillende apparaten hetzelfde uiterlijk hebben. Bijvoorbeelde (e.g.
digital camera's, monitoren, printers, scanners enzovoort.)
e. Eigen instellng; de gebruiker kan zijn/haar eigen voorkeur instellen
door rood, groen en blauw apart in te stellen.
*Een meting van de lichtkleur die wordt uitgestraald door een zwart lichaam als het verhit wordt. Deze
metng wordt uitgedrukt als een absolute temperstuur (in Kelvin). Een lage temperatuur zoals 2004K is
rood; een hoge temperatuur als 9300K is nblauw. Een neutrale temperatuur is wit, ongeveer 6504K.
V: Kan de Philips LCD-monitor tegen de muur worden gemonteerd?
A: Ja, de Brilliance lcd-monitoren van Philips hebben deze mogelijkheid als optie.
Vier gestandaardiseerde VESA-montagegaten aan de achterzijde maken het mogelijk
de Philips-monitor te monteren op de meeste VESA-standaardarmen of toebehoren.
Neem contact op met uw Philips-vertegenwoordiger voor meer informatie.
TERUG NAAR BOVEN
Scherminstellingen
V: Wat is het FPadjust programma op de installatiediskette en cd-rom?
A: Het FPadjust programma genereert uitlijnpatronen waarmee u monitorinstellingen
zoals contrast, helderheid, horizontale positie, verticale positie, fase en klok voor
optimale prestatie in kunt stellen.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (3 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
V: Hoe kan ik er bij het installeren voor zorgen dat ik de beste prestaties uit mijn monitor
haal?
A:
1. Voor optimale prestaties dient u ervoor te zorgen dat het beeldscherm wordt
ingesteld op 1280x1024 bij 60Hz voor 19 inch. Opm.: U kunt de huidige
scherminstellingen controleren door één keer op de OSD-knop 'OK' te
drukken. De huidige weergavemodus wordt getoond bij productinformatie in de
OSD onder Belangrijkste functies.
2. Om het Flat Panel Adjust (FP-adjust) programma te installeren dat op de
installatie-cd-rom van de monitor staat, dient u de cd-rom te openen en te
dubbelklikken op symbool FP_setup4.3.exe. Het FP-Adjust programma wordt
dan automatisch geïnstalleerd en er wordt een snelkoppeling op uw
bureaublad geplaatst.
3. Voer FPadjust uit door op de snelkoppeling te dubbelklikken. Volg de
instructies stapsgewijs om de beeldprestatie met de videocontroller van uw
systeem te optimaliseren.
V: Wat is het verschil tussen lcd's en CRT's wat betreft straling?
A: Omdat lcd's geen elektronenkanon gebruiken, genereren ze niet dezelfde
hoeveelheid straling bij het schermoppervlak.
TERUG NAAR BOVEN
Compatibiliteit met andere randapparatuur
V: Kan ik mijn lcd-monitor op elke pc, werkstation of Mac aansluiten?
A: Ja, alle Philips lcd-monitoren zijn volledig compatibel met standaard pc, Mac en
werkstation. Het kan zijn dat u een kabeladapter nodig heeft om de monitor op uw
Mac-systeem aan te sluiten. Neem contact op met uw leverancier/wederverkoper
voor details.
V: Zijn de LCD-monitors van Philips geschikt voor Plug & Play?
A: Jazeker, de monitors zijn compatibel voor Plug & Play onder Windows® 95, 98,
2000, XP en Vista.
V: Mijn monitor geeft na het opstarten van de computer geen beeld als hij is aangesloten op
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (4 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
een analoog DVI-I w/-signaal van de computer via een DVI-D SUB-kabel. Wat moet ik doen?
A: Probeer het met een digitaal DVI-I w/-signaal via een DVI-kabel en herstart de
computer. De DVI-I-standaard combineert in principe analoog en digitaal in een
enkele connector. De monitor bevat ook beide typen analoge en digitale EDID.
Digitaal EDID wordt als standaard gekozen en er wordt automatisch omgeschakeld
naar analoog EDID als het signaal analoog is. Het is mogelijk dat uw computer het
EDID-type leest voordat hij beslist of analoog of digitaal moet verzenden via de DVI-Iaansluiting. Dit probleem doet zich echter zelden voor met een computer, werkstation
of Mac.
V: Wat is USB (Universele Seriële Bus)?
A: Beschouw USB als een intelligente stekker voor pc-randapparatuur. USB bepaalt
automatisch bronnen (zoals stuurprogramma's en busbandbreedte)die
randapparatuur nodig heeft. USB stelt de nodige bronnen beschikbaar zonder
tussenkomst van de gebruiker. Er zijn drie belangrijke voordelen verbonden aan
USB. USB elimineert 'kastangst', de angst voor het verwijderen van de computerkast
voor het installeren van printplaten -- waar vaak het afstellen van gecompliceerde
IRQ-instellingen voor nodig is -- voor uitbreidingsrandapparatuur. USB elimineert ook
'poortblokkering'. Zonder USB zijn pc's gewoonlijk gewoonlijk beperkt tot één printer,
twee Compoorten (normaal een muis en een modem), één uitgebreide
parallelpoortuitbreiding (bijvoorbeeld voor een scanner of videocamera) en een
joystick. Er komt elke dag steeds meer randapparatuur voor multimedia in de handel.
Met USB kunnen tot en met 127 apparaten gelijktijdig op één computer werken. USB
maakt ook 'hot plug-in' mogelijk. Uitschakelen, insteken, opnieuw starten en setup
uitvoeren is niet nodig voor het installeren van randapparatuur. Kortom, USB
hervormt het huidige 'Plug-and-Pray' (insteken en bidden) tot daadwerkelijk Plug-andPlay (insteken en spelen)!
Zie de verklarende woordenlijst voor meer informatie over USB.
V: Wat is een USB hub ?
A: Een USB hub verschaft extra aansluitingen op de Universele Seriële Bus. De
stroomopwaartse poort sluit een hub aan op de host, gewoonlijk een pc. Meerdere
stroomafwaartse poorten in een hub maken aansluiting op een andere hub of een
ander apparaat, zoals een USB toetsenbord, camera of printer, mogelijk.
V: Wat kan ik doen als mijn USB-randapparatuur niet werkt met de USB-hub van mijn
monitor?
A: Als dit probleem optreedt, koppelt u de USB-hubkabel tussen de pc en uw monitor
los en sluit u de kabel opnieuw aan. Vernieuw vervolgens het apparaatbeheer van uw
pc (Start > Instellingen > Configuratiescherm > Systeem > Hardware >
Apparaatbeheer > Vernieuwen) of start u pc opnieuw op zodat het probleem kan
worden opgelost door de bovenstaande procedures.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (5 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
TERUG NAAR BOVEN
Lcd-schermtechnologie
V: Wat is Liquid Crystal Display (Vloeibare kristallenscherm)?
A: Een vloeibare kristallenscherm (Liquid Crystal Display, lcd) is een optisch
instrument dat gewoonlijk gebruikt wordt om ASCII tekens en beelden op digitale
artikelen zoals horloges, rekenmachines, draagbare spelletjesconsoles enz. weer te
geven. Lcd is de technologie die gebruikt wordt voor beeldschermen van notebooks
en andere kleine computers. Net als de technologie voor licht afgevende diodes en
gas-plasma, maakt lcd een veel dunner beeldscherm mogelijk dan de CRT (cathode
ray tube) technologie. Lcd verbruikt veel minder stroom dan LED en gasweergave
beeldschermen omdat ze werken op het principe van het blokkeren in plaats van het
afgeven van licht.
V: Wat onderscheidt passive matrix lcd's van active matrix lcd's?
A: Een lcd wordt met hetzij een passive matrix of een active matrix
beeldschermraster gemaakt. Een active matrix heeft een transistor bij elke
pixelkruising, waardoor minder stroom nodig is om de helderheid van een pixel te
regelen. Om die reden kan de stroom in een active matrix beeldscherm vaker aan- en
uitgeschakeld worden, hetgeen de verversingsfrequentie verbetert (uw muisaanwijzer
lijkt bijvoorbeeld gelijkmatiger over het scherm te gaan). De passive matrix lcd heeft
een raster van geleiders met pixels op elke kruising in het raster.
V: Wat zijn de voordelen van TFT lcd vergeleken met CRT?
A: In een CDT-monitor schiet een kanon elektronen en algemeen licht door
gepolariseerde elektronen op fluorescerend gas te laten botsen. CRT-monitoren
werken derhalve in de grond met een analoog RGB-signaal. Een TFT lcd-monitor is
een apparaat dat een invoerbeeld weergeeft door het bedienen van een vloeibaar
kristallenscherm. De TFT heeft een fundamenteel andere structuur dan een CRT:
elke cel heeft een active matrix structuur en onafhankelijke actieve elementen. Een
TFT lcd heeft twee glazen panelen en de ruimte ertussen is gevuld met vloeibare
kristallen. Wanneer elke cel aangesloten is op elektroden en er wordt spanning
aangelegd, wordt de moleculaire structuur van de vloeibare kristallen veranderd en
dit regelt de hoeveelheid licht dat wordt doorgelaten voor het weergeven van
beelden. Een TFT lcd heeft een aantal voordelen ten opzichte van een CRT, daar het
heel dun kan zijn en het flikkert niet omdat het geen scanmethode gebruikt.
V: Verticale frequentie van 60 Hz is optimaal voor een lcd-monitor, waarom?
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (6 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
A: In tegenstelling tot een CRT-monitor heeft het TFT lcd-scherm een vaste resolutie.
Een XGA-monitor heeft bijvoorbeeld 1024x3 (R, G, B) x 768 pixels en het kan zijn dat
een hogere resolutie niet beschikbaar is zonder aanvullende softwareverwerking. Het
scherm is ontworpen om weergave voor 65 MHz dotklok, een van de normen voor
XGA beeldschermen, te optimaliseren. Daar de verticale/horizontale frequentie voor
deze dotklok 60Hz/48kHz is, is de optimale frequentie voor deze monitor 60 Hz.
V: Welke groothoek technologie is beschikbaar? Hoe werkt die?
A: Het TFT lcd-scherm is een element dat de inlaat van een achtergrondverlichting
regelt/weergeeft met gebruik van de dubbelbreking van vloeibare kristallen. Door de
eigenschap te gebruiken dat de projectie van inlaatlicht breekt in de richting van de
hoofdas van het vloeibare element, regelt het de richting van inlaatlicht en geeft dit
weer. Daar de breekverhouding van inlaatlicht op vloeibare kristallen varieert met de
inlaathoek van het licht, is de kijkhoek van een TFT veel smaller dan die van een
CRT. Gewoonlijk verwijst kijkhoek naar het punt waar de contrastverhouding 10 is. Er
worden op dit moment een groot aantal manieren ontwikkeld om de kijkhoek te
vergroten. De meest gebruikte aanpak is het gebruik van een brede kijkhoekfilm die
de kijkhoek vergroot door de breekverhouding te variëren. Ook wordt IPS (In Plane
Switching) of MVA (Multi Vertical Aligned) gebruikt voor een grotere kijkhoek. De
Philips 181AS gebruikt geavanceerde IPS-technologie.
V: Waarom flikkert een lcd-monitor niet?
A: Technisch gesproken flikkeren lcd's wel, maar de oorzaak van het fenomeen
verschilt van dat van een CRT-monitor -- en heeft geen invloed op het kijkgemak.
Flikkeren in een lcd-monitor is toe te schrijven aan gewoonlijk niet waarneembare
helderheid die veroorzaakt wordt door het verschil tusen positieve en negatieve
spanning. Aan de andere kant komt flikkeren in een CRT, dat het menselijke oog
irriteert, wanneer de aan/uit-actie van het fluorescerende voorwerp zichtbaar wordt.
Daar de reactiesnelheid van vloeibaar kristal in een lcd-scherm veel langzamer is, is
deze vervelende vorm van flikkeren niet aanwezig in een lcd-scherm.
V: Waardoor produceert een lcd-monitor weinig elektromagnetische interferentie?
A: In tegenstelling tot een CRT heeft een lcd-monitor geen belangrijke onderdelen
die elektromagnetische storing, in het bijzonder magnetische velden, opwekken. Daar
lcd-schermen betrekkelijk weinig stroom gebruiken, is de stroomtoevoer ook
uitermate stil.
TERUG NAAR BOVEN
Ergonomie, ecologie en veiligheidsnormen
V: Wat is een CE-merk?
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (7 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
FAQ's (Veel gestelde vragen)
A: Het CE (Conformité Européenne) merk moet worden weergegeven op
geregulariseerde producten die op de Europese markt te koop worden aangeboden.
Dit merk 'CE' betekent dat een product voldoet aan een van toepassing zijnde
Europese richtlijn. Een Europese richtlijn is een Europese 'wet' die betrekking heeft
op de gezondheid, veiligheid, het milieu en de bescherming van de consument, op
dezelfde manier als de Amerikaanse nationale richtlijnen voor elektriciteit en de ULnormen.
V: Voldoet het lcd-monitor aan algemene normen voor de veiligheid?
A: Ja. Philips lcd-monitoren voldoen aan de richtlijnen van MPR-II- en TCO 99/03normen voor het beheer van radiatie, elektromagnetische golven,
energievermindering, elektrische veiligheid in de werkomgeving en
recycleerbaarheid. De pagina met specificaties geeft gedetailleerde gegevens over
veiligheidsnormen.
In het hoofdstuk Informatie over voorschriften staat meer informatie.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/SAF_FAQ.HTM (8 of 8)2006-12-06 2:40:43 PM
Problemen opsporen en oplossen
Problemen opsporen en oplossen
• Veiligheid en problemen
oplossen
• FAQ's
• Algemene problemen
• Beeldvormingsproblemen
• Informatie over
voorschriften
• Overige verwante
informatie
Op deze pagina staan problemen vermeld die door de gebruiker kunnen worden opgelost. Blijft het
probleem nadat u deze oplossingen hebt geprobeerd, neem dan contact op met de klantenservice
van Philips.
Algemene problemen
Heeft u dit probleem
Controleer dan dit
●
Geen beeld
●
(Stroom-LED brandt niet)
●
●
Geen beeld
●
(Stroom-LED is oranje of geel)
●
Er staat op het scherm
●
●
●
Er staat op het scherm
●
●
●
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/saf_troub.htm (1 of 3)2006-12-06 2:40:44 PM
Overtuig u ervan de het netsnoer op het
stopcontact en de achterkant van de
monitor is aangesloten.
De hoofdschakelaar aan de voorkant
van de monitor moet eerst in de OFF(uit) stand zijn en vervolgens weer
worden ingedrukt naar de ON- (aan)
stand.
Zorg dat de computer aan is.
Overtuig u ervan dat de signaalkabel op
de juiste manier op uw computer is
aangesloten.
Controleer of de pennen van de
monitorkabel gebogen zijn.
Het kan zijn dat de energiebesparing
geactiveerd is
Overtuig u ervan dat de monitorkabel
op de juiste manier op uw computer is
aangesloten. (Raadpleeg ook de
Snelstartgids).
Controleer of de pennen van de
monitorkabel gebogen zijn.
Zorg dat de computer aan is.
Let erop dat de verticale synchronisatie
van het ingangssignaal tussen 56 en 75
Hz ligt
Stel de rasterfrequentie binnen 10
minuten in tussen 56 en 75Hz
Zet de monitor weer aan om de
onvoltooide instellingen te hervatten als
u de verversingsfrequentie niet binnen
10 minuten hebt veranderd.
Problemen opsporen en oplossen
●
●
De AUTO-knop werkt niet goed
●
De Auto-functie is bestemd voor
gebruik op een standaard Macintosh of
IBM-compatibele pc met Microsoft
Windows.
Het kan zijn dat de knop niet goed
werkt als een niet-standaard pc of
videokaart wordt gebruikt.
De AUTO-functie werkt niet als de
digitale invoer voor weergave gebruikt
wordt.
Beeldvormingsproblemen
●
●
De positie van het beeld is incorrect
●
Het beeld trilt op het scherm
Druk op de Auto-knop.
Stel de beeldligging in met behulp van
HORIZONTAL POSITION en/of
VERTICAL POSITION onder ADJUST
POSITION in het OSD-menu MAIN
CONTROLS.
Controleer dat de signaalkabel op de
juiste manier op de graphics-kaart of pc
is aangesloten.
Het beeld flikkert verticaal
●
●
Druk op de Auto-knop.
Elimineer de verticale balken met Fase/
Klok of Meer instellingen in het
hoofdmenu van het OSD.
Het beeld flikkert horizontaal
●
●
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/saf_troub.htm (2 of 3)2006-12-06 2:40:44 PM
Druk op de Auto-knop.
Elimineer de verticale balken met Fase/
Klok of Meer instellingen in het
hoofdmenu van het OSD.
Problemen opsporen en oplossen
●
Het scherm is te helder of te donker
●
Er verschijnt een nabeeld
●
Er blijft een nabeeld nadat de stroom is
uitgeschakeld.
●
Groene, rode, blauwe, donkere, en witte
stippen blijven achter
Stel het contrast en de helderheid in
met behulp van BRIGHTNESS &
CONTRAST in het OSD-menu MAIN
CONTROLS. (De
achtergrondverlichting van de lcdmonitor heeft een vastgestelde
levensduur. Wanneer het scherm
donker wordt of begint te flikkeren,
neem dan contact op met uw
leverancier.
Als er voor langere tijd een beeld
achterblijft op het scherm, kan het zijn
dat het op het scherm is afgedrukt en
een nabeeld achterlaat. Dit verdwijnt
gewoonlijk na een paar uur.
Dit is een kenmerk van vloeibaar kristal
en wordt niet veroorzaakt door een
defect of verslechtering van het
vloeibaar kristal. Het nabeeld verdwijnt
na een bepaalde tijd.
De achterblijvende stippen zijn een
normaal kenmerk van het vloeibare
kristal dat in de huidige technologie
wordt gebruikt.
Raadpleeg de lijst met Klantinformatiecentra en neem contact op met een vertegenwoordiger
van de klantendienst van Philips voor meer informatie.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/saf_troub.htm (3 of 3)2006-12-06 2:40:44 PM
Regulatory Information
CE Declaration
of Conformity
Energy Star
•
Declaration
•Federal
Communications
Commission
(FCC) Notice (U.
S. Only)
•FCC Declaration
of Conformity
•Commission
Federale de la
Communication
(FCC
Declaration)
•EN 55022
Compliance
(Czech Republic
Only)
•VCCI Class 2
Notice (Japan
Only)
•MIC Notice
(South Korea
Only)
•Polish Center
for Testing and
Certification
Notice
•North Europe
(Nordic
Countries)
Information
•BSMI Notice
(Taiwan Only)
•Ergonomie
Hinweis (nur
Deutschland)
•Philips End-ofLife Disposal
Information for
•
UK only
Waste Electrical
and Electronic
•
EquipmentWEEE
•China RoHS
•
Regulatory Information
Model ID: 190X7
Model No: HNX7190P
CE Declaration of Conformity
Philips Consumer Electronics declare under our responsibility that the product is in conformity with
the following standards
- EN60950-1:2001 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:1998 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2000 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
following provisions of directives applicable
- 73/23/EEC (Low Voltage Directive)
- 89/336/EEC (EMC Directive)
- 93/68/EEC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive)
and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.
The product also comply with the following standards
- ISO9241-3, ISO9241-7, ISO9241-8 (Ergonomic requirement for CRT Monitor)
- ISO13406-2 (Ergonomic requirement for Flat Panel Display)
- GS EK1-2000 (GS specification)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)
- TCO'99, TCO'03 (Requirement for Environment Labelling of Ergonomics, Energy, Ecology and
Emission, TCO: Swedish Confederation of Professional Employees) for TCO versions
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Energy Star Declaration
This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display
Power Management Signaling (DPMS) standard. This means that the monitor must be
connected to a computer which supports VESA DPMS. Time settings are adjusted from the
system unit by software.
NUTEK
VESA State
LED Indicator
Power Consumption
Normal operation
ON (Active)
Green
< 36W (typ.)
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (1 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
•Troubleshooting
Other Related
•
Information
•Frequently
Asked
Questions
(FAQs)
Power Saving
Alternative 2
One step
OFF (Sleep)
Amber
<1W
Switch Off
OFF
<1W
As an ENERGY STAR® Partner, PHILIPS has determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy
and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:
●
●
●
●
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a
computer device.
To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (2 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
excessive moisture.
THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN
INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
FCC Declaration of Conformity
Trade Name: Philips
Responsible Party: Philips Consumer Electronics North America
P.O. Box 671539
Marietta , GA 30006-0026
1-888-PHILIPS (744-5477)
Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo, United States Only
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)
Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques
de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues
de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le
cadre d'une installation résidentielle. CET appareil produit, utilise et peut émettre des
hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes
données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio.
Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une
installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la
réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant
l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de
corriger la situation en prenant les mesures suivantes:
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (3 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
●
●
●
●
Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.
Toutes modifications n'ayant pas reçu l'approbation des services compétents en
matière de conformité est susceptible d'interdire à l'utilisateur l'usage du présent
équipement.
N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.
CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU
REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
VCCI Notice (Japan Only)
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference
(VCCI) for Information technology equipment. If this equipment is used near a radio or television
receiver in a domestic environment, it may cause radio Interference. Install and use the equipment
according to the instruction manual.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (4 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
Class B ITE
RETURN TO TOP OF THE PAGE
MIC Notice (South Korea Only)
Class B Device
Please note that this device has been approved for non-business purposes and may be used in any
environment, including residential areas.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Polish Center for Testing and Certification Notice
The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong
socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the
same power supply source.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (5 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit
protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).
To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power
supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.
A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage
requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/E-06251.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
North Europe (Nordic Countries) Information
Placering/Ventilation
VARNING:
FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR
DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (6 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
Placering/Ventilation
ADVARSEL:
SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT
ER NEMT TILGÆNGELIGE.
Paikka/Ilmankierto
VAROITUS:
SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI
IRROTTAA PISTORASIASTA.
Plassering/Ventilasjon
ADVARSEL:
NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR
STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
BSMI Notice (Taiwan Only)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (7 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden
durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.
Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der
Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5
Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.
Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten,
daß
1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.
Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem
Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem
Zeichenkontrast wären die Folge).
Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.
ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß
NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
End-of-Life Disposal
Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can
recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be
disposed of.
Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor from your local
Philips dealer.
(For customers in Canada and U.S.A.)
This product may contain lead and/or mercury. Dispose of in accordance to local-state and federal
regulations.
For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative)
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (8 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
Information for UK only
WARNING - THIS APPLIANCE MUST BE
EARTHED.
Important:
This apparatus is supplied with an approved
moulded 13A plug. To change a fuse in this type
of plug proceed as follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fit new fuse which should be a BS 1362 5A,A.
S.T.A. or BSI approved type.
3. Refit the fuse cover.
If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate 3pin plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should
have a value of 5A. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5A.
Note: The severed plug must be destroyed to
avoid a possible shock hazard should it be
inserted into a 13A socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured in
accordance with the following code:
BLUE - "NEUTRAL" ("N")
BROWN - "LIVE" ("L")
GREEN & YELLOW - "EARTH" ("E")
1. The GREEN AND YELLOW wire must be
connected to the terminal in the plug which is
marked with the letter "E" or by the Earth symbol
or coloured GREEN or GREEN AND
YELLOW.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (9 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
2. The BLUE wire must be connected to the
terminal which is marked with the letter "N" or
coloured BLACK.
3. The BROWN wire must be connected to the
terminal which marked with the letter "L" or
coloured RED.
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the three wires.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE
Attention users in European Union private households
This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European
Directive 2002/96/EG governing used electrical and electronic appliances, this product may not be
disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment
through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the
locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office,
the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the
product.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (10 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Regulatory Information
RETURN TO TOP OF THE PAGE
China RoHS
The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling
Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products
including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China
RoHS request.
RETURN TO TOP OF THE PAGE
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/REGS/REGULAT.HTM (11 of 11)2006-12-06 2:40:46 PM
Overige verwante informatie
Overige verwante informatie
• Veiligheid
en
problemen
oplossen
• FAQ's
Informatie voor gebruikers in de V.S.
Voor op 115 V ingestelde toestellen:
• Problemen
opsporen
en oplossen
• Informatie
over
voorschriften
• Informatie
voor
gebruikers
in de V.S.
• Informatie
voor
gebruikers
buiten de V.
S.
Gebruik een door UL goedgekeurd snoer bestaande uit minimaal 18 AWG, type SVT of SJT driegeleidersnoer, maximaal 5 m (15 feet) lang met een geaarde stekker met parallelle pen,
classificatie 15 A, 125 V.
Voor op 230 V ingestelde toestellen:
Gebruik een door UL goedgekeurd snoer bestaande uit minimaal 18 AWG, type SVT of SJT driegeleidersnoer, maximaal 5 m (15 feet) lang met een geaarde stekker met tandem pen, classificatie
15 A, 250 V.
Informatie voor gebruikers buiten de VS.
Voor op 230 V ingestelde toestellen:
Gebruik een snoer bestaande uit minimaal 18 AWG geleiders met een geaarde stekker,
classificatie 15 A, 250 V. Het snoer moet de van toepassing zijnde goedkeuringen hebben voor het
land waar de apparatuur wordt geïnstalleerd en/of voorzien zijn van het HAR-merk.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/SAFETY/saf_other.htm2006-12-06 2:40:47 PM
Informatie Over Deze Handleiding
• Over deze
handleiding
• Beschrijving
van notaties
Over Deze Handleiding
Over deze handleiding
Deze elektronische handleiding is bestemd voor iedere gebruiker van de Philips lcd monitor. Zij
beschrijft de kenmerken, systeemstructuur, bediening en verdere relevante gegevens van deze lcd
monitor. De inhoud van deze handleiding is identiek aan de informatie die de gedrukte versie bevat.
De handleiding bevat de volgende hoofdstukken:
●
●
●
●
●
●
●
●
Informatie over veiligheid en probleemoplossing verschaft adviezen en oplossingen voor
veel voorkomende problemen en andere daarmee samenhangende informatie die u van pas
kan komen.
Over deze elektronische handleiding geeft een overzicht van de informatie die deze
handleiding bevat, evenals beschrijvingen van notatiepictogrammen en andere
naslagdocumentatie.
Productinformatie verstrekt een overzicht van de kenmerken en de technische specificaties
van deze monitor.
Uw monitor installeren beschrijft de eerste installatieprocedures en verschaft een
samenvatting van de gebruiksmogelijkheden van de monitor.
Schermweergave levert informatie over het wijzigen van de instellingen van uw monitor.
Klantenservice en garantie bevat een lijst van alle Philips Consumer Information Centers
wereldwijd, alsmede telefoonnummers van helpdesks en informatie over de garantie die op
uw product van toepassing is.
Woordenlijst verklaart de technische terminologie.
Optie Downloaden en Afdrukken kopieert deze handleiding in haar geheel naar uw harde
schijf om het raadplegen te vergemakkelijken.
TERUG NAAR BOVEN
Beschrijving van notaties
In de volgende paragrafen worden de notatiemethodieken beschreven die in dit document worden
gebruikt.
Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen
In deze handleiding kunt u tekstblokken aantreffen die zijn voorzien van een pictogram en waarin
de tekst vet of cursief is weergegeven. Deze alinea’s bevatten opmerkingen, voorzorgsmaatregelen
of waarschuwingen. Zij worden als volgt gebruikt:
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/ABOUT/ABOUT.HTM (1 of 2)2006-12-06 2:40:51 PM
Informatie Over Deze Handleiding
OPMERKING: Dit pictogram vestigt de aandacht op belangrijke gegevens en
adviezen die u kunnen helpen uw computersysteem effectiever te gebruiken.
VOORZICHTIG: Dit pictogram wijst u op informatie waarin u wordt verteld hoe
u mogelijke hardwarebeschadiging of dataverlies kunt vermijden.
WAARSCHUWING: Dit pictogram attendeert op risico’s van lichamelijk letsel
en op informatie over het voorkomen van zulke problemen.
Sommige waarschuwingen zijn in een andere lay-out weergegeven en niet van een pictogram
voorzien. In zulke gevallen betreft het waarschuwingen die worden vermeld omdat dit door een
regulerende instantie is voorgeschreven.
TERUG NAAR BOVEN
©2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden. Het reproduceren, kopiëren, gebruiken, wijzigen, huuren of verhuren, publiekelijk
tentoonstellen, elektronisch overdragen en/of uitzenden van dit document, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan,
behoudens met schriftelijke toestemming van Philips Electronics N.V.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/ABOUT/ABOUT.HTM (2 of 2)2006-12-06 2:40:51 PM
Productinformatie
• Productkenmerken
• SmartImage Lite
Productinformatie
• Loodvrij product
• Technische
gegevens
• Resolutie &
Productkenmerken
vooraf ingestelde
modi
190X7
• Beleid van Philips
m.b.t.
● Uitstekende beeldprestaties
pixeldefecten
❍ SmartImage Lite voor een verbeterde LCD-kijkervaring
• Automatische
❍ Optimaliseer de responstijd voor verschillende weergavevereisten
energiebesparing
❍ Snelle responstijd voor een betere weergave van bewegende beelden
• Fysieke
❍ Geen kapotte pixels meer met, conform ISO 13406-2 Class I.
specificatie
❍ DVI-D-invoer met HDCP-ondersteuning
• Pintoewijzing
● Ontwerp dat perfect past bij elk interieur
• Productaanzichten
❍ Ultramoderne SmartTouch-bediening
❍ Innovatief, hypermodern ontwerp dat staat voor allure!
• Fysieke Functies
● Optimaal gebruiksgemak
• Perfect Panel❍ USB-poort voor gemakkelijke externe aansluiting
garantie
❍ Ttweevoudige ingang geschikt voor analoge VGA-signalen en digitale DVI-signalen
• SmartManage
❍ Multimediaplezier via de ingebouwde luidsprekers
❍ Ingebouwde voeding maakt externe adapter overbodig
❍ CableGuide voor geordende kabels en een opgeruimd bureau
Opmerking: dit model biedt ondersteuning voor HDCP-verificatie via de DVI-poort wanneer u
met HDCP gecodeerde inhoud van uw pc afspeelt.
TERUG NAAR BOVEN
SmartImage Lite
Inleiding
Philips SmartImage Lite-functies met Philips LightFrame-technologie om de prestaties van uw
beeldscherm op basis van het inhoudstype te verbeteren. De helderheids- en contrastprofielen
worden gewijzigd om de kleur van het beeld te verrijken en de tekst te verscherpen. Philips
SmartImage Lite biedt u altijd de beste kijkervaring, ongeacht of uw toepassing over tekstverwerking
gaat of over het bekijken van foto's of video's.
SmartImage Lite inschakelen
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (1 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
1. Druk op
om het OSD van SmartImage Lite te starten;
2. Houd
ingedrukt om te schakelen tussen Office Work (kantoorwerk), Internet, Image
Viewing (Fotoweergave), Video Playback (Videoweergave), Gaming(Spelletjes) en Off (Uit);
3. Het OSD van SmartImage Lite zal gedurende 5 seconden op het scherm blijven. U kunt ook
op "OK" drukken om uw keuze te bevestigen.
om omlaag te schuiven, kunt u ook op de knoppen
Naast het gebruik van de knop
drukken om uw selectie te maken. Druk vervolgens op "OK" om de selectie te bevestigen en sluit
het OSD van SmartImage Lite af.
U hebt de keuze tussen zes standen:
1. Office Work (kantoorwerk): selecteer deze stand voor algemene kantoortoepassingen,
zoals tekstverwerking, rekenbladen en e-mail. Het scherm wordt overheerst door tekst.
2. Internet: selecteer deze stand voor Internet-toepassingen, vooral voor het surfen op het web.
Het scherm is een combinatie van tekst en foto's.
3. Image Viewing (Fotoweergave): selecteer deze stand voor fotoweergavetoepassingen,
vooral bij diavoorstellingen. Het scherm wordt overheerst door foto's.
4. Video Playback (Videoweergave): selecteer deze stand voor videotoepassingen, zoals
Microsoft Media Player of Real Player. Het scherm wordt overheerst door video.
5. Gaming(Spelletjes): Selecteer deze modus voor pc-spelletjes. Het scherm wordt overheerst
door artistieke animaties met rijke kleuren.
6. Off (Uit): Geen optimalisatie door SmartImage Lite.
SmartResponse
Wat betekent het?
SmartResponse is een exclusieve technologie van Philips die de responstijd op
toepassingsvereisten aanpast zodat een snelle responstijd voor spelletjes en video's of een betere
kleurverzadiging voor het weergeven van foto's en stilstaande beelden wordt geboden.
Waarom heb ik dit nodig?
U wilt een optimale weergave voor elk toepassingstype: Statische of stabiele beeldweergave zonder
'ruis' , kleurafwijkingen, vage beelden of schaduwbeelden bij het bekijken van actiefilms of video's.
Hoe kan ik dit gebruiken?
Selecteer het weergaveprofiel voor video's en spelletjes om de responstijd te versnellen zodat u kunt
rekenen op een weergave van snel bewegende beelden in actiefilms of video's zonder wazige of
schaduwbeelden. Selecteer het weergaveprofiel voor afbeeldingen voor de optimale weergave van
stilstaande of statische beelden zonder "ruis" of kleurafwijking wanneer u met beeldweergave- of
andere toepassingen voor meerdere doeleinden werkt.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (2 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
Waar zal dit effectief zijn?
1. Wanneer u SmartImage Lite-profielen selecteert via de knop SmartImage, worden bepaalde
vooraf ingestelde profielen geconfigureerd met een geschikte SmartResponse-instelling.
a. Internet - SmartResponse wordt ingeschakeld met een verbetering op laag niveau om
bewegingsvervaging te verminderen terwijl u bladert door de webpagina.
b. Videoweergave - SmartResponse wordt ingeschakeld met een verbetering op gemiddeld niveau
om bewegingsvervaging te verminderen.
c. Spelletjes - SmartResponse wordt ingeschakeld met een verbetering op hoog niveau om een
gamer de snelste respons van het LCD-scherm te bieden.
d. Andere profielinstellingen zoals "Office Work" (Kantoorwerk), "Image Viewing" (Fotoweergave) en
"Off" (Uit), schakelen "SmartResponse " uit om optimale kleurprestaties te bieden.
2. U kunt de functie ook handmatig in- en uitschakelen via OSD/More Settings (Meer instellingen)/
SmartResponse. De standaardinstelling is "off" (uit).
TERUG NAAR BOVEN
Loodvrij product
Philips heeft een eind gemaakt aan het gebruik van giftige stoffen, zoals lood, in zijn
beeldschermen. Loodvrije beeldschermen dragen bij aan de bescherming van uw
gezondheid en bevorderen een milieuvriendelijke verwerking en verwijdering van
afval uit elektrische en elektronische apparatuur. Philips voldoet aan de strenge
RoHS-richtlijn van de Europese Gemeenschap betreffende beperking van het gebruik
van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Bij Philips kunt u
erop vertrouwen dat uw beeldscherm niet schadelijk is voor het milieu.
Technische gegevens*
LCD-SCHERM
• Type
TFT lcd
• Schermmaat
19"/ 48,3 cm diagonaal
• Pixel pitch
0,294 x 0,294 mm
• Lcd-schermtype
1280 x 1024 pixels
R.G.B. verticale streep
Antiglans polarisator hardheid
• Effectieve beelddiameter
376,3 x 301,1 mm
SANNING
• Video dotsnelheid
56 Hz-76 Hz
• Video dotsnelheid
30 kHz-83 kHz
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (3 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
VIDEO
• Video dotsnelheid
140 MHz
• Ingangsimpedantie
- Video
75 Ohm
- Sync
2,2K Ohm
• Ingangssignaalniveaus
0,7 Vpp
• Sync ingangssignaal
Afzonderlijke sync
Composiete sync
Sync on green
• Sync polariteiten
Positief en negatief
• Video-interface
Twee ingangen: De gebruiker kan kiezen tussen D-Sub
(analoog) en DVI-D (digitaal)
• SmartImage Lite
Verbetering van helderheid, contrast, kleur en scherpte
Audio
• Luidsprekers
6W Stereoweergave (3W/kanaal RMSx2, 250 Hz-15 kHz, 8
ohm, THD=10%, PMPO 80 watt)
• Hoofdtelefoonaansluiting
ministekker 3,5 mm
• Aansluiting ingangssignaal
ministekker 3,5 mm
• Afzonderlijke audioweergave
Als er audio-invoer is, functioneert de audio-uitgang altijd,
ook zonder beeldweergave.
OPTISCHE KENMERKEN
• Maximale contrasthoek
6 uur
• Witkleurkwaliteit
x: 0,283 y: 0,297 (op 9300° K)
x: 0,313 y: 0,329 (op 6500° K)
x: 0,313 y: 0,329 (op sRGB)
*Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
TERUG NAAR BOVEN
Resolutie & vooraf ingestelde modi
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (4 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
• Maximum
1280 x 1024 bij 75 Hz (Analoge ingang)
1280 x 1024 bij 75 Hz (Digitale ingang)
• Aanbevolen
1280 x 1024 bij 60 Hz (Digitale ingang)
16 door de gebruiker te definieren modi
19 door de fabriek ingestelde modi:
H. freq (kHz)
Resolutie
V. freq (Hz)
31.5
720*400
70
31.5
640*480
60
37.9
640*480
73
37.5
640*480
75
35.1
800*600
56
37.9
800*600
60
48.0
800*600
72
46.9
800*600
75
48.4
1024*768
60
56.4
1024*768
70
60.0
1024*768
75
67.5
1152*864
75
60.0
1280*960
60
64.0
1280*1024
60
80.0
1280*1024
75
35.0
640*480
67
49.7
832*624
75
68.7
1152*870
75
71.8
1152*900
76
TERUG NAAR BOVEN
Automatische energiebesparing
Als er een videokaart of software op uw pc is geïnstalleerd is die aan de VESA DPMS standaard
conformeert kan de monitor automatisch het stroomverbruik verminderen wanneer hij niet in gebruik
is. Als invoer van een toetsenbord, muis of een ander invoerapparaat wordt waargenomen, wordt de
monitor automatisch 'wakker'. De onderstaande tabel geeft het stroomverbruik en de signalering van
dit automatische energiebesparingskenmerk weer:
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (5 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
Energiebeheerdefinitie
VESA Modus
Video
H-sync
V-sync
Energieverbruik
LED-kleur
Actief
AAN
Ja
Ja
< 36 W (typ.)
Groen
Sleep
UIT
Nee
Nee
<1W
Oranje
Uitgeschakeld
UIT
-
-
<1W
UIT
Deze monitor voldoet aan de vereisten van het ENERGY STAR® -programma. Als ENERGY
STAR®Partner, heeft PHILIPS vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY
STAR®richtlijnen voor energie-efficiëntie.
TERUG NAAR BOVEN
Fysieke specificaties
• Afmeting (BxHxD)
444 x 436 x 181 mm (in laagste stand)
• Gewicht
7,2 kg
• kantelen/draaien
-5° - 25°
• Stroomtoevoer
100 — 240 V wisselstroom, 60 - 50Hz
• Stroomverbruik
36 W* (typ.)
• Temperatuur
Bedrijfstemperatuur: 0°C - 35°C
Opslagtemperatuur: -20°C - 60°C
• Relatieve vochtigheid
20 % tot 80 %
• Systeem MTBF
50k uur(inclusief CCFL 40K uur)
• Kleur behuizing
190X7FB: Zwart
* Deze informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.
*Resolutie 1280 x 1024, standaardmaat, helderheid bij max. contrast 50%, 6500° K, volledig wit
patroon, zonder Audio/USB.
.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (6 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
Signaalpentoewijzing
De connector voor uitsluitend digitaal bevat 24 signaalcontacten die in drie rijen van acht contacten
zijn gerangschikt. De signaalpentoewijzingen staan vermeld in Tabel:
Pen
Signaaltoewijzing
nr.
Pen
Signaaltoewijzing
nr.
Pen nr. Signaaltoewijzing
1
TMDS Data 2-
9
TMDS Data 1-
17
TMDS Data 0-
2
TMDS Data 2+
10 TMDS Data 1+
18
TMDS Data 0+
3
TMDS Data 2/4
scherm
11
TMDS Data 1/3
scherm
19
TMDS Data 0/5
scherm
4
Geen aansluiting
12 Geen aansluiting
20
Geen aansluiting
5
Geen aansluiting
13 Geen aansluiting
21
Geen aansluiting
6
DDC klok
14 +5V Voeding
22
TMDS klokscherm
7
DDC Data
15 Aarde (+5V)
23
TMDS klok+
8
Geen aansluiting
16 Hot Plug Detect
24
TMDS klok-
.
De 15-pins D-subconnector (male) van de signaalkabel:
.
.
Pen
nr.
Signaaltoewijzing
Pen
nr.
Signaaltoewijzing
1
Rood - video-ingang
9
+5V
2
Groen - video-ingang/SOG
10
Logische massa
3
Blauw - video-ingang
11
Massa
4
Sense (GND)
12
Seriële data-ingang (SDA)
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (7 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Productinformatie
5
Hot Plug Detect
13
H. Sync / H+V
6
Rode video-aarde
14
V. Sync (VCLK for DDC)
7
Groene video-aarde
15
Datakloklijn (SCL)
8
Blauwe video-aarde
TERUG NAAR BOVEN
Aanzichten
Volg de koppelingen voor de verschillende aanzichten van de monitor en de componenten ervan.
Vooraanzicht productbeschrijving
TERUG NAAR BOVEN
Fysieke Functies
1) Verstelbaar om
horizontale as
TERUG NAAR BOVEN
.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PRODUCT.HTM (8 of 8)2006-12-06 2:40:56 PM
Het beleid van Philips m.b.t. Pixeldefecten
Het beleid van Philips m.b.t. Pixeldefecten
• Productkenmerken
• Technische
gegevens
• Resolutie & vooraf
ingestelde modi
• Automatische
stroombesparing
• Fysieke
specificatie
• Pentoewijzing
Het beleid van Philips m.b.t. pixeldefecten in platte beeldschermen
Philips streeft ernaar producten van de hoogste kwaliteit te leveren. Wij gebruiken een aantal van de
meest geavanceerde productieprocessen in de branche en oefenen strikte kwaliteitscontrole uit.
Pixel- of subpixeldefecten in de TFT lcd-panelen die gebruikt worden voor platte
beeldschermmonitoren kunnen soms echter niet worden vermeden. Geen enkele fabrikant kan
garanderen dat alle panelen vrij van pixeldefecten zijn, maar Philips garandeert dat elke monitor die
een onaanvaardbaar aantal defecten heeft onder garantie zal worden gerepareerd of vervangen.
Deze mededeling geeft een uitleg van de verschillende soorten pixeldefecten en definieert het
• Productaanzichten aanvaardbare defectenniveau voor elk soort. Om voor reparatie of vervanging onder garantie in
aanmerking te komen, moet het aantal pixeldefecten in een TFT lcd-paneel deze aanvaardbare
• Perfect Panelniveaus overschrijden. Niet meer dan 0,0004 % van de subpixels in een interlaced XGA monitor
garantie
bijvoorbeeld mag defect zijn. Omdat sommige soorten of combinaties van pixeldefecten eerder
opgemerkt worden dan anderen, stelt Philips bovendien de kwaliteitsnormen daarvoor zelfs hoger.
Deze garantie is wereldwijd geldig.
Pixels en subpixels
Een pixel, of beeldelement, is samengesteld uit drie subpixels in de hoofdkleuren rood, groen en
blauw. Een groot aantal pixels tezamen vormen een beeld. Wanneer alle subpixels van een pixel
verlicht zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als een enkele witte pixel. Wanneer ze
allemaal donker zijn, verschijnen de drie gekleurde subpixels samen als een enkele zwarte pixel.
Andere combinaties van verlichte en donkere subpixels verschijnen als enkele pixels van andere
kleuren..
Soorten pixeldefecten
Pixel- en subpixeldefecten verschijnen op verschillende manieren op het scherm. Er zijn twee
categorieën pixeldefecten en een aantal verschillende soorten subpixeldefecten in elke categorie.
Bright Dot-defecten Bright dot-defecten doen zich voor als pixels of subpixels die altijd verlicht of
'aan' zijn. Dat wil zeggen, een bright dot is een subpixel die duidelijk afsteekt op het scherm als de
monitor een donker patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke soorten bright dot-defecten:
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (1 of 3)2006-12-06 2:41:00 PM
Het beleid van Philips m.b.t. Pixeldefecten
Eén verlichte rode,
groene of blauwe
subpixel
Twee naast elkaar gelegen verlichte subpixels:
Drie naast elkaar
- rood + blauw = paars
gelegen verlichte
- rood + groen = geel
subpixels (één witte
- groen + blauw = cyaan (lichtblauw)
pixel)
Een rode of blauwe bright dot moet meer dan 50 procent helderder zijn dan
aangrenzende punten, terwijl een groene bright dot 30 procent helderder is dan
aangrenzende punten.
Black Dot-defecten Black dot-defecten doen zich voor als pixels of subpixels die altijd donker of 'uit'
zijn. Dat wil zeggen, een black dot is een subpixel die duidelijk afsteekt op het scherm als de
monitor een licht patroon weergeeft. Dit zijn de mogelijke soorten black dot-defecten:
Eén donkere subpixel
Twee of drie naast elkaar gelegen donkere subpixels
Nabijheid van pixeldefecten
Omdat pixel- en subpixeldefecten van hetzelfde soort die dicht bij elkaar in de buurt zijn eerder
opgemerkt kunnen worden, specificeert Philips ook de toleranties voor de nabijheid van
pixeldefecten.
Perfect Panel
Geen kapotte pixels meer met Perfect Panel™, conform ISO 13406-2 Class I.
HELDERE PUNTDEFECTEN
MODEL
ACCEPTABEL NIVEAU
190X7
1 helder subpixel
0
2 heldere subpixels naast elkaar
0
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (2 of 3)2006-12-06 2:41:00 PM
Het beleid van Philips m.b.t. Pixeldefecten
3 heldere subpixels naast elkaar (een wit pixel)
0
Afstand tussen twee heldere punten*
0
Totaal aantal heldere punten van alle soorten
0
ZWARTE PUNTEN
ACCEPTABEL NIVEAU
190X7
MODEL
1 donkere subpixel
0
2 donkere subpixels naast elkaar
0
3 donkere subpixels naast elkaar
0
Afstand tussen twee zwarte punten*
0
Totaal aantal zwarte punten van alle types
0
TOTAAL AANTAL DEFECTE PUNTEN
ACCEPTABEL NIVEAU
190X7
MODEL
Totaal aantal heldere punten van alle types
Opmerking:
* 1 of 2 defecte subpixels naat elkaar komen overeen met 1 defect punt
Uw Philips-monitor voldoet aan ISO13406-2
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/PIXEL.HTM (3 of 3)2006-12-06 2:41:00 PM
0
Perfect Panel-garantie
• Productkenmerken
• Beleid van Philips
m.b.t.
pixeldefecten
Perfect Panel-garantie
Dankzij de Philips Perfect Panel™-garantie is uw nieuwe
Philips-beeldscherm vrij van heldere en donkere defecte
pixels *, en bent u zeker van een onovertroffen
productkwaliteit. Met de Philips Perfect Panel™-garantie
zal het garantieservicenetwerk van Philips, dat bekend
staat als het beste in dit segment, ieder scherm dat een
heldere of donkere pixel heeft, repareren of vervangen *.
De Philips Perfect Panel™-garantie geldt een jaar lang
vanaf de aankoopdatum van uw beeldscherm.
* Pixeldefecten zoals gedefinieerd in de ISO 13406-2
Klasse I norm.
Opmerking: De wereldwijde servicecentra van Philips hebben het
recht beeldschermen die voor reparatie of vervanging worden
teruggebracht, te retourneren wanneer deze vrij van defecten blijken
te zijn conform de voorwaarden van de Philips Perfect Panel-garantie.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/perfect.HTM2006-12-06 2:41:01 PM
SmartManage
• Productinformatie
SmartManage
• Het beleid van
Philips m.b.t.
Pixeldefecten
• Introductie
• Eigenschappen
en Voordelen
• Philips
SmartControl
• V&A
Introductie
Philips SmartManage is een geavanceerde oplossing voor gebruikers, in het bijzonder voor ITbeheerders in bedrijven/instellingen, voor het beheer van Philips-monitors als onderdeel van de
moderne asset-managementomgeving. De oplossing bestaat uit drie essentiële componenten,
Philips SmartManage Administrator, Philips SmartControl en Philips SmartManage Agent.
Philips SmartManage is een oplossing die gezamenlijk door Philips en Altiris Inc. is ontwikkeld.
Eigenschappen en Voordelen
Philips SmartManage is een IT-beheersysteem om informatie te verkrijgen over het toezicht op en
de controle van de veiligheid van monitors, daarover te rapporteren en om snel berichten te
versturen naar monitorgebruikers.
De Philips SmartManage bevat de volgende hoofdkenmerken:
1. Extra beveiligingsmaatregel voor gebruikers binnen het bedrijf om hun investering veilig te
stellen.
2. Energiebesparing ter vermindering van het stroomverbruik en de mankracht om de monitors
aan en uit te zetten.
3. SmartControl biedt een extra mogelijkheid om de prestaties en instellingen van de monitors
te wijzigen.
4. Ingebouwde rapporten ter vermindering van mankracht voor controle/onderhoud,
doorlooptijd en kosten.
U kunt een proefversie van SmartManage downloaden van
http://www.altiris.com/philips
Neem voor meer informatie over Philips SmartManage contact op met de Philipsvertegenwoordiger in uw land.
SmartManage is speciaal voor bedrijfsomgevingen ontwikkelde software. Particuliere
gebruikers hoeven SmartManage normaal gesproken niet te gebruiken.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/SMART.HTM (1 of 5)2006-12-06 2:41:02 PM
SmartManage
Philips SmartControl
SmartControl en SmartManage Agent worden geïnstalleerd en gebruikt in computers die gebruik
maken van Philips-monitors. SmartControl en SmartManage Agent maken interactie mogelijk
tussen monitors en PC’s enerzijds en de beheerder met zijn vragen anderzijds. Omdat
SmartControl op een individuele PC werkt kunnen eindgebruikers SmartControl ook gebruiken om
de instellingen van de monitor aan te passen en te optimaliseren.
1. Eisen
●
●
●
Grafische kaarten met nVIDIA (TNT2, GeForce, Quadro of nieuwer) en ATI (Radeon of
nieuwer) grafische chipsets die de DDC/CI-interface ondersteunen.
Microsoft Windows 2000 en XP.
Alle Philips-monitors die een DDC/CI-interface ondersteunen.
2. Installatie
Instructies voor het downloaden van het bestand "SmartControl Installation":
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ga naar http:// www.philips.com
Selecteer uw land en taal
Klik op "Contactgegevens & ondersteuning"
Voer uw model/typenummer in
Voer "Software & stuurprogramma" pagina in
Selecteer "SmartControl Software"; hier kunt u SmartControl en de bijbehorende driver voor
installatie downloaden.
Volg de stappen in het installatieprogramma van SmartControl.
3. Toegang tot SmartControl
●
●
●
Klik met de rechtermuistoets op het bureaublad van uw PC en selecteer Eigenschappen in
het menu dat verschijnt.
Klik op Instellingen en vervolgens op Geavanceerd.
Klik op Philips SmartControl.
4. Opties in SmartControl
●
Beeldscherm en geluid
Door de schuifregelaar naar links of rechts te bewegen, kunnen gebruikers helderheid,
contrast, geluids volume (mits van toepassing), videogeluid (niet van toepassing bij gebruik
van de DVI-D-ingang) en kleurtemperaturen aanpassen.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/SMART.HTM (2 of 5)2006-12-06 2:41:02 PM
SmartManage
●
●
Positie
Gebruikers kunnen de horizontale en verticale positie van het beeld aanpassen door de
schuifregelaar naar links en rechts te bewegen. Deze functie is niet mogelijk als u de DVI-D
(igitale) ingang gebruikt.
Productinformatie
Klik links in het venster op Productinformatie om de productinformatie te bekijken die is
opgeslagen in het geheugen van de monitor.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/SMART.HTM (3 of 5)2006-12-06 2:41:02 PM
SmartManage
●
Algemeen
Klik op "General" voor algemene informatie, zoals driverinformatie, apparatuurinformatie, en
monitorregeling.
In Monitor Control kunnen gebruikers klikken op Auto Setup om optimale prestaties van de monitor
te krijgen of op Factory Reset om de parameters van de monitor terug te zetten. Deze keuzes zijn
niet mogelijk als u de DVI-D-ingang gebruikt.
V&A
V1. Wat is het verschil tussen SmartManage en SmartControl?
A. SmartManage is een programma voor IT-beheerders om netwerkmonitors op afstand te beheren.
SmartControl is een verlenging van het controlepaneel, waarmee gebruikers de prestaties en
instellingen van de monitor softwarematig kunnen aanpassen in plaats van met de knoppen op de
monitor.
V2. Ik wissel de monitor bij een PC om voor een andere en de SmartControl is plotseling
onbruikbaar. Wat moet ik doen?
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/SMART.HTM (4 of 5)2006-12-06 2:41:02 PM
SmartManage
A. Start uw PC opnieuw op en kijk of SmartControl functioneert. Zo niet, dan zult u SmartControl
moeten verwijderen en herinstalleren om ervoor te zorgen dat de juiste driver is geïnstalleerd.
V3. De SmartControl functioneert in eerste instantie wel, maar ik kan er niet mee werken. Wat moet
ik doen?
A. Als de volgende handelingen zijn verricht, is het mogelijk dat de monitordriver opnieuw
geïnstalleerd moet worden.
●
●
●
●
●
De grafische videoadapter inwisselen voor een andere
De videodriver updaten
Handelingen aan besturingssysteem, zoals service pack
Windows Update en update voor monitor- en/of videodriverlaten draaien
Windows werd opgestart met een uitgeschakelde monitor.
Om dit te achterhalen, klik met de rechtermuistoets op Deze Computer en achtereenvolgens op
Eigenschappen -> Hardware -> Apparaatbeheer.
Als u onder Monitor “Plug and Play Monitor" ziet staan, moet u het programma herinstalleren.
Verwijder SmartControl en installeer het programma opnieuw.
V4. Nadat SmartControl is geïnstalleerd, verschijnt er na enige tijd niets op het scherm wanneer op
het tabblad SmartControl wordt geklikt, of er verschijnt een foutmelding. Wat is er aan de hand?
A. Het zou kunnen zijn dat uw grafische adapter niet compatibel is met SmartControl. Als uw
grafische adapter overeenkomt met een van de bovengenoemde merken, probeer dan de nieuwste
grafische-adapterdriver te downloaden van de website van de betreffende onderneming. Installeer
de driver. Verwijder SmartControl en installeer het opnieuw.
Als e.e.a. nog steeds niet werkt, betekent dit helaas dat uw grafische adapter niet wordt
ondersteund. Houd de Philips-website in de gaten voor een eventueel beschikbare update van de
SmartControl driver.
V5. Als ik klik op Product Information, verschijnt er maar een deel van de informatie. Wat is er aan
de hand?
A. Het zou kunnen zijn dat de driver van uw grafische adapter niet de nieuwste versie is die de
DDC/CI-interface volledig ondersteunt. Probeer in dat geval de nieuwste grafische-adapterdriver te
downloaden van de website van de betreffende onderneming. Installeer de driver. Verwijder
SmartControl en installeer het opnieuw.
V6. In een monitor met de SmartImage Lite-functie, reageert het sRGB-schema van de
kleurtemperatuurfunctie in SmartControl niet. Hoe komt dit?
A. Als SmartImage Lite wordt ingeschakeld, wordt het sRGB-schema automatisch uitgeschakeld.
Als u sRGB wilt gebruiken, moet u SmartImage Lite uitschakelen met de knop
van uw monitor.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/PRODUCT/SMART.HTM (5 of 5)2006-12-06 2:41:02 PM
op de voorzijde
Installeren van de LCD Monitor
Installeren van de lcd Monitor
Beschrijving
•
vooraanzicht
Aansluiten van uw
•
monitor
Vooraanzicht
• Opstarten
Het
• functioneringsniveau
optimaliseren
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/INSTALL.HTM (1 of 5)2006-12-06 2:41:03 PM
Installeren van de LCD Monitor
1
Met de AAN/UIT knop zet u uw monitor aan en uit.
2
Power LED
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/INSTALL.HTM (2 of 5)2006-12-06 2:41:03 PM
Installeren van de LCD Monitor
3
.De OK knop. Wanneer deze is ingedrukt, brengt hij u bij de
OSD-instellingen.
4
Voor het instellen van de OSD van uw monitor worden
OMHOOG en OMLAAG knoppen gebruikt.
5
BRIGHTNESS Hot key. When the UP and DOWN arrow
buttons are pressed, the adjustment controls for the
BRIGHTNESS will show up.
6
Naast de OMHOOG en OMLAAG knoppen worden er voor
het instellen van de OSD van uw monitor ook LINKS en
RECHTS knoppen gebruikt.
7
VOLUME
Volumeregeling. Als u op de linker- en rechterpijltjestoets
drukt, kunt u het volume instellen.
8
Automatisch instellen van de horizontake en verticale
beeldpositie, de fase- en klokinstelling.
9
Sneltoets voor het schakelen tussen de SmartImage Liteverbeteringsmodi.
10
Aansluiting voor oortelefoon (aan zijkant)
11
USB-poort voor veelzijdige verbinding met randapparatuur.
TERUG NAAR BOVEN
Achteraanzicht
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/INSTALL.HTM (3 of 5)2006-12-06 2:41:03 PM
Installeren van de LCD Monitor
1
USB upstream-poort
2
VGA-ingang
3
DVI-D-ingang
4
Ingang netvoeding
5
PC-audio-ingang
6
Kensington-antidiefstalslot
TERUG NAAR BOVEN
Het functioneringsniveau optimaliseren
●
Voor het best mogelijke functioneren van de monitor dient u zich ervan te verzekeren dat de schermresolutie is ingesteld
op 1280x1024 bij 60Hz.
Opmerking: Druk eenmaal op de knop 'OK' om de huidige weergaveresolutie
te controleren. De huidige weergavestand wordt op het OSD weergegeven.
Als de weergaveinstelling niet is geoptimaliseerd, verschijnt het
waarschuwingsbericht "USE 1280X1024 FOR BEST RESULT" (GEBRUIK
1280X1024 VOOR HET BESTE RESULTAAT) in het OSD-menu.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/INSTALL.HTM (4 of 5)2006-12-06 2:41:03 PM
Installeren van de LCD Monitor
●
U kunt ook het ”Flat Panel Adjust” (FP Adjust) programma installeren, een programma dat op deze cd te vinden is en
waarmee u de best mogelijke prestaties uit uw monitor haalt. Er is een stap-voor-stap installatiewizard bijgeleverd, die u
door de installatieprocedure leidt. Klik op de link om meer over dit programma te vernemen.
Meer weten over het
FP_setup4.3.exe
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/INSTALL.HTM (5 of 5)2006-12-06 2:41:03 PM
Aansluiten Op Uw PC
Aansluiten Op Uw PC
• Beschrijving
vooraanzicht
• Accessoireset
Accessoireset
Pak alle onderdelen uit.
• Aansluiten op uw pc
• Opstarten
• Het
functioneringsniveau
optimaliseren
Netsnoer
VGA signaalkabel
E-DFU pakket
Kabel voor Audio in
(Kleur groen)
USB kabel
DVI kabel
TERUG NAAR BOVEN
Aansluiten op uw pc
1)
2)
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/CONNECT.HTM (1 of 3)2006-12-06 2:41:10 PM
Aansluiten Op Uw PC
3)
Kabelgeleiding
4)
5) Aansluiten op PC
(1)
Zet de computer uit en trek de netkabel uit het stopcontact.
(2)
Sluit de signaalkabel aan op de videoconnector achterop de computer.
(3)
Sluit de voedingskabel van de computer en de monitor aan op een stopcontact.
(4)
USB-steker
(a) Sluit de USB-upstreampoort aan op de monitor en de USB-poort op de pc door
middel van een USB-kabel.
(b) Op de USB-downstreampoort kan nu elk USB-apparaat worden aangesloten
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/CONNECT.HTM (2 of 3)2006-12-06 2:41:10 PM
Aansluiten Op Uw PC
(5)
Zet de computer en de monitor aan. Er verschijnt een beeld op de monitor de
installatie is voltooid.
Opmerking: The USB-steker is een doorlusverbinding; of deze USB 1.1 of USB 2.0 kan
ondersteunen, hangt af van de specificatie van uw pc.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/CONNECT.HTM (3 of 3)2006-12-06 2:41:10 PM
Opstarten
Opstarten
Uw LCD monitor :
• Beschrijving
vooraanzicht
• Aansluiten van uw
monitor
• Opstarten
Opstarten
Gebruik de informatiefile ( .inf)onder Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista of later
Philips monitoren die gebouwd zijn met VESA DDC2B om te voldoen aan Plug & Play van
• Het
Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista. Om de monitor in het dialoogvenster van Windows®
functioneringsniveau 95/98/2000/Me/XP/Vista in te stellen en de Plug & Play-toepassing te activeren moet u deze
optimaliseren
informatiefile (.inf) installeren. De installatieprocedure, gebaseerd op Windows® 95 OEM
Release 2 , 98 , 2000, Me, XP en Vista, is als volgt,
Onder Windows® 95
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Start Windows® '95.
Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
Kies de knop 'Monitor', wijs naar 'Change...' en klik op 'Have Disk...'.
Klik op de knop 'Browse...', kies het cd-station en klik op de knop 'OK'.
Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor en klik op 'OK'.
Klik op de knop 'Close'.
Onder Windows® 98
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start Windows® 98.
Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
Kies de knop 'Monitor', wijs naar 'Change...' en klik op 'Next'
Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver
you want.", klik op 'Next' en daarna op 'Have Disk...'.
7. Klik op de knop 'Browse...', kies het cd-station en klik op de knop 'OK'.
8. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals
op 'Next'.
9. Klik op de knop 'Finish' en tenslotte op 'Close'.
Onder Windows® 2000
1.
2.
3.
4.
5.
Start Windows® 2000.
Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
Kies 'Monitor'
- Is de knop 'Properties' niet actief, dan is uw monitor goed geconfigureerd. U kunt de
installatie beëindigen.
- Is de knop 'Properties' actief, klik dan op de knop 'Properties' en volg de volgende
stappen.
6. Klik op 'Driver', daarna op 'Update Driver...' en dan op de knop 'Next'.
7. Kies "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/GT_START.HTM (1 of 3)2006-12-06 2:41:11 PM
Opstarten
8.
9.
10.
11.
driver", klik op 'Next' en op 'Have disk...'.
Klik op de knop 'Browse...' en kies het cd-station.
Klik op de knop 'Open' en op de knop 'OK'.
Kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals op 'Next'.
Klik op de knop 'Finish' en daarna op de knop 'Close'.
Ziet u het venster "Digital Signature Not Found", klik dan op de knop 'Yes'.
Onder Windows® Me
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Start Windows® Me.
Klik op 'Start', wijs naar 'Settings', en klik op 'Control Panel'.
Klik twee keer op het pictogram 'Display'.
Kies de tab 'Settings' en klik op 'Advanced...'.
Kies de knop 'Monitor' en klik op de knop 'Change...'.
Kies "Specify the location of the driver(Advanced)" en klik op de knop 'Next'.
Kies "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver
you want.", klik op 'Next' en klik op 'Have Disk...'.
8. Klik op de knop 'Browse...', kies het cd-station en klik op de knop 'OK' button.
9. Klik op de knop 'OK', kies het model van de monitor, klik op de knop 'Next' en nogmaals
op 'Next'
10. Klik op de knop 'Finish' en tenslotte op 'Close'.
Onder Windows® XP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Start Windows® XP.
Klik op 'Start' en daarna op 'Control panel’.
Klik op de categorie 'Printers and Other Hardware'.
Klik op 'Display'.
Kies het tabblad 'Settings' en klik op de knop 'Advanced'.
Kies het tabblad 'Monitor'.
- Als de knop 'Properties' inactief is, betekent dit dat uw monitor goed geconfigureerd is.
De installatie dient dan te worden gestopt.
- Als de knop 'Properties' actief is, klikt u op de knop 'Properties' en dient u de
onderstaande stappen uit te voeren.
Klik op het tabblad 'Driver' en vervolgens op 'Update Driver...'.
Kies de drukknop 'Install from a list or specific location [advanced]' en klik daarna op
'Next'.
Kies de drukknop 'Don't Search. I will choose the driver to install' en klik daarna op 'Next'.
Klik op 'Have disk...' en daarna op 'Browse...'. Kies vervolgens de correcte drive (F: als
dit de CD-ROM drive is).
Klik op 'Open', daarna op 'OK'.
Kies uw monitormodel en klik op 'Next'.
- Indien u de melding 'has not passed Windows® Logo testing to verify its compatibility
with Windows® XP' te zien krijgt, klikt u op 'Continue Anyway'.
Klik op 'Finish', daarna op 'Close'.
Klik op 'OK', en daarna nogmaals op 'OK' om het dialoogvenster Display_Properties te
sluiten.
Onder Windows® Vista
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Start Windows® Vista
Klik op de knop Start; selecteer en klik op 'Configuratiescherm'.
Selecteer en klik op 'Hardware en geluid
Selecteer 'Apparaatbeheer' en klik op 'Apparaatstuurprogramma's bijwerken'.
Selecteer 'Monitor' en klik vervolgens met de rechtermuisknop op 'Generic PnP Monitor'.
Klik op 'Apparaatstuurprogramma bijwerken'.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/GT_START.HTM (2 of 3)2006-12-06 2:41:11 PM
Opstarten
7. Selecteer 'Op mijn computer zoeken naar apparaatstuurprogramma's'.
8. Klik op de knop 'Bladeren' en kies het station waar u de schijf hebt geplaatst.
Bijvoorbeeld :(cd-romstation:\\Lcd\PC\drivers\).
9. Klik op de knop 'Volgende'.
10. Wacht enkele minuten tot het stuurprogramma is geïnstalleerd en klik vervolgens op de
knop 'Sluiten'.
Hebt u een andere versie van Windows® 95/98/2000/Me/XP/Vista, of hebt u meer gegevens
nodig over de installatie, lees dan de gebruikershandleiding van Windows® 95/98/2000/Me/XP/
Vista.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/INSTALL/GT_START.HTM (3 of 3)2006-12-06 2:41:11 PM
On-Screen Display
On-Screen Display (Instellingen op het scherm)
• Beschrijving
van OnScreen
Display
Beschrijving van On-Screen Display
De OSD•
boom
Wat is On-Screen Display?
OSD (On-Screen Display) is een functie in alle Philips LCD-monitors. Met deze functie kan een
eindgebruiker de schermprestaties aanpassen of functies van de monitors direct op een
instructievenster op het scherm selecteren. Een gebruiksvriendelijke OSD-interface wordt hieronder
weergegeven:
Fundamentele en eenvoudige instructie voor de besturingstoetsen.
In het hierboven weergegeven OSD, kunt u op de knoppen
monitor drukken om de cursor te verplaatsen, op
op
aan de rechterzijde van de
om de keuze of wijziging te bevestigen en
om de wijziging aan te passen of te selecteren.
TERUG NAAR BOVEN
De OSD-boom
Hieronder staat een algemeen overzicht van de structuur van On-Screen Display. U kunt dit als
verwijzing gebruiken als u later met de verschillende bijstellingen bezig bent.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/OSD/OSDDESC.HTM (1 of 5)2006-12-06 2:41:23 PM
On-Screen Display
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/OSD/OSDDESC.HTM (2 of 5)2006-12-06 2:41:23 PM
On-Screen Display
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/OSD/OSDDESC.HTM (3 of 5)2006-12-06 2:41:23 PM
On-Screen Display
Opm.: sRGB is een standaard ter waarborging van een juiste uitwisseling van kleuren tussen
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/OSD/OSDDESC.HTM (4 of 5)2006-12-06 2:41:23 PM
On-Screen Display
verschillende apparaten (bijv. digitale camera’s, monitors, printers, scanners, enz.)
Als u gebruik maakt van één standaard kleurenruimte zal sRGB ertoe bijdragen dat beelden die
worden geproduceerd door een met sRGB compatibel apparaat correct worden weergegeven op
uw voor sRGB geschikte Philips-monitor. Op die manier worden de kleuren geijkt en kunt u ervan
op aan dat de op uw scherm getoonde kleuren de juiste kleuren zijn.
Belangrijk bij het gebruik van sRGB is dat de helderheid en het contrast, alsmede het
kleurenspectrum van uw monitor vastliggen op een van tevoren gedefinieerde instelling. Het is
daarom belangrijk de sRGB-instelling te selecteren in de OSD van de monitor.
Open daarvoor het OSD-menu door de OK-knop aan de zijkant van de monitor aan te raken. Ga
met het pijltje omlaag naar Color en selecteer door OK aan te raken. Gebruik het pijltje naar rechts
om sRGB te selecteren. Ga dan met het pijltje omlaag en raak OK weer aan om het OSD-menu te
verlaten.
Het is belangrijk dat u hierna de helderheids- en contrastinstellingen van uw monitor niet meer
verandert. Als u een van beide toch wijzigt, gaat de monitor uit de sRGB-stand naar een
kleurtemperatuurinstelling van 6500 K.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/OSD/OSDDESC.HTM (5 of 5)2006-12-06 2:41:23 PM
Customer Care and Warranty
Klantenzorg en garantie
KIES A.U.B. UW LAND / REGIO OM DE GARANTIEDEKKING TE LEZEN:
West-Europa: Oostenrijk • België • Cyprus • Denemarken • Frankrijk • Duitsland •
Griekenland • Finland • Ierland • Italië • Luxemburg • Nederland • Noorwegen • Portugal •
Zweden • Zwitserland • Spanje • Engeland
Oost-Europa: Tsjechië • Hongarije • Polen • Rusland • Slowakije • Slovenië • Turkije
Latijns-Amerika: Nederlandse Antillen • Argentinië • Brazilië • Chili • Colombia • Mexico •
Paraguay • Peru • Uruguay • Venezuela
Noord-Amerika: Canada • Verenigde Staten
De Pacific: Australië • Nieuw-Zeeland
Azië: Bangladesh • China • Hongkong • India • Indonesië • Japan • Korea • Maleisië •
Pakistan • Filipijnen • Singapore • Taiwan • Thailand
Afrika: Marokko • Zuid-Afrika
Midden-Oosten: Dubai • Egypte
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/warranty.htm2006-12-06 2:41:27 PM
Uw Philips F1rst Choice Garantie
Uw Philips F1rst Choice Garantie
Hartelijk dank voor het aanschaffen van deze Philips-monitor.
Alle monitoren van Philips worden volgens strenge normen ontworpen en
gemaakt. Het zijn gebruiksvriendelijke en gemakkelijk te installeren
kwaliteitsproducten. Mocht u bij de installatie of het gebruik van dit product
problemen ondervinden, neem dan contact op met de helpdesk van Philips
zodat u kunt profiteren van uw Philips F1rst Choice Garantie. Deze drie jaar
durende servicegarantie geeft u het recht uw monitor om te ruilen als blijkt dat
het apparaat defect is. Philips streeft ernaar de monitor binnen 48 uur na
ontvangst van de telefonische melding op het door u opgegeven adres om te
ruilen.
Wat valt onder de garantie?
De Philips F1rst Choice Garantie geldt in Andorra, Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken,
Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Finland, Ierland, Italië, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco,
Nederland, Noorwegen, Portugal, Zweden, Zwitserland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en de
garantie is uitsluitend van toepassing op monitoren die oorspronkelijk ontworpen, gemaakt,
goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn om in genoemde landen te worden gebruikt.
De garantie gaat in op de dag van aankoop. In de drie jaren daarna wordt uw monitor omgeruild
voor minimaal een gelijkwaardige monitor wanneer sprake is van een defect waarop de
garantiebepalingen van toepassing zijn.
De omgeruilde monitor blijft van u en Philips houdt de defectgeraakte/oorspronkelijke monitor. De
omgeruilde monitor heeft dezelfde garantieperiode als uw oorspronkelijke monitor, namelijk 36
maanden vanaf de aankoopdatum van uw oorspronkelijke monitor.
Wat valt niet onder de garantie?
De Philips F1rst Choice Garantie is van toepassing mits het product op de juiste wijze gebruikt is
overeenkomstig het doel waartoe het bestemd is, met inachtneming van de gebruiksaanwijzing en
na overlegging van de originele factuur of aankoopbon met daarop de datum van aankoop, de
naam van de leverancier en het model-- en productienummer.
De Philips F1rst Choice Garantie kan vervallen indien:
●
●
●
●
De documenten op enigerlei wijze gewijzigd of onleesbaar gemaakt zijn;
Het model- of productienummer gewijzigd, uitgewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt is;
Reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd door daartoe niet-bevoegde serviceorganisaties of
personen;
Schade is ontstaan door een ongeluk, inclusief maar niet beperkt tot blikseminslag, water of
vuur, onjuist gebruik of verwaarlozing;
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_1st.htm (1 of 3)2006-12-06 2:41:31 PM
Uw Philips F1rst Choice Garantie
●
●
●
●
Sprake is van ontvangstproblemen vanwege signaalcondities of een kabel- of
antennesysteem dat zich buiten het apparaat bevindt;
Sprake is van een defect als gevolg van misbruik of onjuist gebruik van de monitor;
Wijzigingen of aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat het product voldoet aan
lokale of nationale technische normen die gelden in landen waarvoor het product
oorspronkelijk niet ontworpen, gemaakt, goedgekeurd en/of geautoriseerd is. Controleer
daarom altijd of een product in een bepaald land kan worden gebruikt.
Bedenk dat de Philips F1rst Choice Garantie niet van toepassing is op producten die
oorspronkelijk niet ontworpen, gemaakt, goedgekeurd en/of geautoriseerd zijn om in de
Philips F1rst Choice-landen te worden gebruikt.
Even klikken is voldoende
Mocht u problemen ondervinden, raden wij u aan de gebruiksaanwijzing goed te lezen of naar de
website www.philips.com/support te gaan voor aanvullende ondersteuning.
Even bellen is voldoende
Om onnodig ongemak te voorkomen, raden wij u aan voordat u contact opneemt met de Philipshelpdesk de gebruiksaanwijzing goed te lezen of naar de website www.philips.com/support te gaan
voor aanvullende ondersteuning.
Om u snel van dienst te kunnen zijn, wordt u verzocht de volgende gegevens bij de hand te hebben
als u de helpdesk belt:
●
●
●
●
●
Philips-typenummer
Philips-serienummer
Aankoopdatum (kopie van de aankoopbon kan nodig zijn)
PC-omgeving Processor:
❍ 286/386/486/Pentium Pro/Intern geheugen
❍ Besturingssysteem (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
❍ Fax/Modem/Internetprogramma?
Overige geïnstalleerde kaarten
Zorg dat u ook de volgende informatie bij de hand hebt:
●
●
Uw aankoopbewijs met daarop: aankoopdatum, naam van de leverancier, modelnummer en
serienummer van het product.
Het volledige adres waar de defecte monitor opgehaald en het vervangende apparaat
bezorgd dient te worden.
Philips heeft over de hele wereld helpdesks. Klik voor verdere informatie op F1rst Choice Contact
Information.
U kunt ons ook bereiken op onze website: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_1st.htm (2 of 3)2006-12-06 2:41:31 PM
Uw garantie in Midden- en Oost-Europa
Uw garantie in Midden- en Oost-Europa
Geachte klant,
Wij danken u voor de aankoop van dit Philips-product, dat volgens de strengste kwaliteitsnormen is
ontworpen en gefabriceerd. Voor het geval er onverhoopt iets mis mocht gaan met dit product
garandeert Philips kosteloze reparatie, inclusief eventueel te vervangen onderdelen, gedurende
een periode van 36 maanden na aankoopdatum.
Wat valt er onder de garantie?
Deze Philips-garantie voor Midden- en Oost-Europa geldt binnen de Tsjechische Republiek,
Hongarije, Slowakije, Slovenië, Polen, Rusland en Turkije, en alleen voor monitors die
oorspronkelijk zijn ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd voor gebruik binnen
deze landen.
De garantie geldt vanaf de dag waarop u uw monitor hebt gekocht. Gedurende drie jaar na deze
datum zal uw monitor worden gerepareerd in geval van defecten die onder de garantie vallen.
Wat valt er niet onder de garantie?
De Philips-garantie geldt op voorwaarde dat het product zorgvuldig wordt gebruikt voor het
beoogde doel, in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en op vertoon van de originele
factuur of aankoopbon met vermelding van de aankoopdatum, naam van de handelaar, alsmede
model en productienummer van het product.
De Philips-garantie is mogelijk niet geldig als:
●
●
●
●
●
●
●
de documenten op enigerlei wijze veranderd zijn of onleesbaar zijn gemaakt;
het model- of productienummer op het product veranderd, doorgehaald, verwijderd of
onleesbaar gemaakt werd;
reparaties of productwijzigingen en —veranderingen uitgevoerd werden door
ongeautoriseerde servicebedrijven of —personen;
schade veroorzaakt werd door ongevallen, inclusief maar niet beperkt tot weerlicht, water of
brand, dan wel misbruik of verwaarlozing.
Ontvangstproblemen veroorzaakt door signaalcondities of kabel- of antennesystemen buiten
het apparaat;
Defecten veroorzaakt door onvoorzichtig of verkeerd gebruik van de monitor;
Het product dient te worden gewijzigd of aangepast om te kunnen voldoen aan lokale of
nationale technische normen die gelden in landen waarvoor het product niet oorspronkelijk is
ontworpen, gefabriceerd, goedgekeurd en/of geautoriseerd. U dient daarom altijd te
controleren of een product in een bepaald land kan worden gebruikt.
Wij wijzen u erop dat het product onder deze garantie niet als defect kan worden beschouwd indien
het dient te worden gewijzigd om te kunnen voldoen aan lokale of nationale technische normen die
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WAR_EE.HTM (1 of 2)2006-12-06 2:41:32 PM
Uw garantie in Midden- en Oost-Europa
gelden in landen waarvoor het product niet oorspronkelijk is ontworpen en/of gefabriceerd. U dient
daarom altijd te controleren of een product in een bepaald land kan worden gebruikt.
Maar één muisklik van u verwijderd
In geval van problemen adviseren wij u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen of naar
website www.philips.com/support te gaan voor aanvullende ondersteuning.
Maar één telefoontje van u verwijderd
Om onnodig ongemak te voorkomen adviseren wij u de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen
alvorens contact op te nemen met onze dealers of informatiecentra.
Indien uw Philips-product niet goed functioneert of defect is, gelieve u contact op te nemen met uw
Philips-dealer of rechtstreeks met een van de service- en consumenteninformatiecentra van Philips.
Website: http://www.philips.com/support
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WAR_EE.HTM (2 of 2)2006-12-06 2:41:32 PM
Uw internationale garantie
Uw internationale garantie
Geachte klant,
Hartelijk dank voor uw aankoop van dit Philips-product, dat ontworpen en vervaardigd werd volgens
de hoogste kwaliteitsnormen.
Als er jammer genoeg echter iets mis zou gaan met dit product garandeert Philips kosteloze arbeid
en vervangingsonderdelen, ongeacht het land waar het product gerepareerd wordt, gedurende een
periode van 12 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze internationale garantie van Philips vult de
bestaande nationale garantieverplichtingen aan u aan door de dealers en door Philips in het land
van aankoop, en is niet van invloed op uw wettelijke rechten als klant.
Deze Philips-garantie is van toepassing, op voorwaarde dat het product op de juiste wijze gebruikt
werd, in overeenstemming met de bedieningsinstructies en na overhandiging van de
oorspronkelijke factuur of het reçu dat de datum van aankoop, de naam van de dealer en het
productienummer van het product aangeeft.
De Philips-garantie is mogelijk niet geldig als:
●
●
●
●
de documenten op enigerlei wijze veranderd zijn of onleesbaar zijn gemaakt;
het model- of productienummer op het product veranderd, doorgehaald, verwijderd of
onleesbaar gemaakt werd;
reparaties of productwijzigingen en —veranderingen uitgevoerd werden door
ongeautoriseerde servicebedrijven of —personen;
schade veroorzaakt werd door ongevallen, inclusief maar niet beperkt tot weerlicht, water of
brand, dan wel misbruik of verwaarlozing.
Wij willen u erop wijzen dat het product niet als defect wordt beschouwd onder deze garantie voor
het geval wijzigingen noodzakelijk zijn zodat het product voldoet aan plaatselijke of nationale
technische normen, die van toepassing zijn in landen waarvoor het product oorspronkelijk niet werd
ontworpen en/of vervaardigd. Er moet daarom altijd worden gecontroleerd of een product in een
bepaald land kan worden gebruikt.
Als uw Philips-product niet goed werkt of defect is, neem dan a.u.b. contact op met uw Philipsdealer. Als u service nodig mocht hebben terwijl u zich in een ander land bevindt, kan de
Klantenhulp van Philips u een dealeradres, verstrekken in dat land; het telefoon- en faxnummer
daarvan kunnen in het desbetreffende gedeelte van dit boekje worden gevonden.
Om onnodig ongemak te voorkomen raden wij u aan de bedieningsinstructies zorgvuldig te lezen,
alvorens contact op te nemen met uw dealer. Als u vragen hebt die uw dealer niet kan
beantwoorden, of andere relevante vragen neem dan a.u.b. contact op met de Philips
klanteninformatiecentra, of met de web-site:
Website: http://www.philips.com
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_intl.htm (1 of 2)2006-12-06 2:41:32 PM
United States Guarantee
LIMITED WARRANTY (Computer Monitor)
Three Years Free Labor/Three Years Free Service on Parts
*This product must be shipped in at your expense for service.
WHO IS COVERED?
You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales receipt or other document
showing that you purchased the product is considered proof of purchase. Attach it to this owner's
manual and keep both nearby.
WHAT IS COVERED?
Warranty coverage begins the day you buy your product. For three years thereafter, all parts will be
repaired or replaced, and labor is free. After three years from the day of purchase, you pay for the
replacement or repair of all parts, and for all labor charges.
All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for the original warranty period.
When the warranty on the original product expires, the warranty on all replaced and repaired
products and parts also expires.
WHAT IS EXCLUDED?
Your warranty does not cover:
●
●
●
●
●
●
labor charges for installation or setup of the product, adjustment of customer controls on the
product, and installation or repair of antenna systems outside of the product.
product repair and/or part replacement because of misuse, accident, unauthorized repair or
other cause not within the control of Philips Consumer Electronics.
reception problems caused by signal conditions or cable or antenna systems outside the
unit.
a product that requires modification or adaptation to enable it to operate in any country other
than the country for which it was designed, manufactured, approved and/or authorized, or
repair of products damaged by these modifications.
incidental or consequential damages resulting from the product. (Some states do not allow
the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply
to you. This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether copyrighted or not
copyrighted.)
the model or production number on the product has been altered, deleted, removed or made
illegible.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_usa.htm (1 of 3)2006-12-06 2:41:33 PM
United States Guarantee
Where IS SERVICE AVAILABLE?
Warranty service is available in all countries where the product is officially distributed by Philips
Consumer Electronics. In countries where Philips Consumer Electronics does not distribute the
product, the local Philips service organization will attempt to provide service (although there may be
a delay if the appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily available).
Where CAN I GET MORE INFORMATION?
For more information, contact the Philips Customer Care Center by calling (877) 835-1838 (U.S.A.
customers only) or (919) 573-7855.
Before Requesting Service...
Please check your owner's manual before requesting service. Adjustments of the controls
discussed there may save you a service call.
TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS...
Contact the Philips Customer Care Center phone number listed below for product assistance and
procedures for servicing:
Philips Customer Care Center
(877) 835-1838 or (919) 573-7855
(In U.S.A., Puerto Rico and U.S. Virgin Islands, all implied warranties, including implied warranties
of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the duration of this
express warranty. But, because some states do not allow limitations on how long an implied
warranty may last, this limitation may not apply to you.)
REMEMBER... Please record the model and serial numbers found on the product below.
MODEL # ________________________________________________
SERIAL # ________________________________________________
This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state/
province to state/province.
Before contacting Philips, please prepare the following details so we can solve your problem
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_usa.htm (2 of 3)2006-12-06 2:41:33 PM
United States Guarantee
quickly.
●
●
●
●
Philips type number
Philips serial number
Purchase date (copy of purchase may be required)
PC environment Processor:
❍
❍
❍
●
●
●
286/386/486/Pentium Pro/Internal memory
Operating system (Windows, DOS, OS/2, Apple Macintosh)
Fax/Modem/Internet program?
Other cards installed
Having the following information available will also help speed up the process:
Your proof of purchase indicating: date of purchase, dealer name, model and product serial
number.
The full address to which the swap model should be delivered.
Just a phone call away
Philips’ customer help desks are located worldwide. Within the U.S. you can contact Philips
customer care Monday-Friday from 8:00 AM-9:00 PM Eastern Time (ET) and on Saturdays from
10:00 AM-5:00 PM ET hrs by using one of the contact phone numbers.
For more information on this and more great Philips products visit our website at:
Website: http://www.philips.com
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/war_usa.htm (3 of 3)2006-12-06 2:41:33 PM
F1rst Choice Contact Information
F1rst Choice Contact Information
Land
Telefoonnummer
Tarief
Austria
0820 901115
0.20
Belgium
070 253 010
0.17
Cyprus
800 92256
Gratis
Denmark
3525 8761
Lokaal telefoontarief
Finland
09 2290 1908
Lokaal telefoontarief
France
08 9165 0006
0.23
Germany
0180 5 007 532
0.12
Greece
00800 3122 1223
Lokaal telefoontarief
Ireland
01 601 1161
Lokaal telefoontarief
Italy
199 404 042
0.25
Luxembourg
26 84 30 00
Lokaal telefoontarief
The Netherlands
0900 0400 063
0.20
Norway
2270 8250
Lokaal telefoontarief
Portugal
2 1359 1440
Lokaal telefoontarief
Spain
902 888 785
0.15
Sweden
08 632 0016
Lokaal telefoontarief
Switzerland
02 2310 2116
Lokaal telefoontarief
United Kingdom
0906 1010 017
£0.15
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/warfirst.htm2006-12-06 2:41:39 PM
Consumer Information Centers
Consumer Information Centers
Antilles • Argentina • Astline • Australia • Bangladesh • Bosnia & Herzegovina• Brasil •
Canada • Chile • China • Colombia • Belarus • Bulgaria • Croatia • Czech Republic • Estonia
• Dubai • Hong Kong • Hungary • India • Indonesia • Korea • Latvia • Lithuania • Macedonia
• Malaysia • Mexico • Morocco • New Zealand • Pakistan • Paraguay • Peru • Philippines •
Poland • Romania • Russia • Serbia & Montenegro • Singapore • Slovakia • Slovenia •
South Africa • Taiwan • Thailand • Turkey • Ukraine • Uruguay • Venezuela
Eastern Europe
BELARUS
Technical Center of JV IBA
M. Bogdanovich str. 155
BY - 220040 Minsk
Tel: +375 17 217 33 86
ASTLINE
Petrus Brovky str. 17-101
BY - 220072 Minsk
Tel: +375 17 284 02 03
BULGARIA
LAN Service
140, Mimi Balkanska Str.
Office center Translog
1540 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 960 2360
Email: office@lan-service.bg
www.lan-service.bg
CZECH REPUBLIC
Xpectrum
Lužná 591/4
CZ - 160 00 Praha 6 Tel: 800 100 697
Email:info@xpectrum.cz
www.xpectrum.cz
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (1 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
BOSNIA & HERZEGOVINA
Megatrend d.o.o.
Bosnia & Herzegovina
Džemala Bijedica 2/11
BA - 7100 Sarajevo
Tel: +387 33 613 166
Email: info@megatrend.ba
www.megatrend.ba
CROATIA
Renoprom d.o.o.
Ljubljanska 4
HR - 10431 Sv. Nedjelja
Tel: +385 1 333 0999
Email: renoprom@renoprom.hr
www.renoprom.hr
ESTONIA
FUJITSU SERVICES OU
Akadeemia tee 21G
EE-12618 Tallinn
Tel: +372 6519900
www.ee.invia.fujitsu.com
HUNGARY
Profi Service
Hungary
Külso-Váci út 123
HU - 1044 Budapest
Tel: +36 1 814 8080
Email: ugyfelszolgalat@psc.hu
www.psc.hu
LATVIA
ServiceNet LV
Jelgavas iela 36
LV - 1055 Riga,
Tel: +371 7460399
Email: serviss@servicenet.lv
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (2 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
MACEDONIA
AMC - Computers
kej Dimitar Vlahov bb
MK - 1000 Skopje
Tel: +389 2 3125097
www.amc.com.mk
LITHUANIA
ServiceNet LT
Gaiziunu G. 3
LT - 3009 KAUNAS
Tel: +370 7400088
Email: servisas@servicenet.lt
www.servicenet.lt
ROMANIA
Blue Ridge Int'l Computers SRL
115, Mihai Eminescu St., Sector 2
RO - 020074 Bucharest
Tel: +40 21 2101969
Email: tehnic@blueridge.ro
www.blueridge.ro
SERBIA & MONTENEGRO
Tehnicom Service d.o.o.
Bulevar Vojvode Misica 37B
YU - 11000 Belgrade
Tel: +381 11 30 60 881
Email: tehnicom-service@tehnicom.com
www.tehnicom-service.com
SLOVAKIA
Datalan Servisne Stredisko
Puchovska 8
SK - 831 06 Bratislava
Tel: +421 2 49207155
Email: servis@datalan.sk
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (3 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
SLOVENIA
PC HAND
Brezovce 10
SI - 1236 Trzin
Tel: +386 1 530 08 24
Email: servis@pchand.si
POLAND
Zolter
ul.Zytnia 1
PL - 05-500 Piaseczno
Tel: +48 22 7501766
Email: servmonitor@zolter.com.pl
www.zolter.com.pl
RUSSIA
Tel: +7 095 961-1111
Tel: 8-800-200-0880
Website: www.philips.ru
TURKEY
Türk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi
2.Cadde No:22
34776-Umraniye/Istanbul
Tel: (0800)-261 33 02
UKRAINE
Comel
Shevchenko street 32
UA - 49030 Dnepropetrovsk
Tel: +380 562320045
www.csp-comel.com
Latin America
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (4 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
ANTILLES
Philips Antillana N.V.
Kaminda A.J.E. Kusters 4
Zeelandia, P.O. box 3523-3051
Willemstad, Curacao
Phone: (09)-4612799
Fax : (09)-4612772
ARGENTINA
Philips Antillana N.V.
Vedia 3892 Capital Federal
CP: 1430 Buenos Aires
Phone/Fax: (011)-4544 2047
BRASIL
Philips da Amazônia Ind. Elet. Ltda.
Rua Verbo Divino, 1400-São Paulo-SP
CEP-04719-002
Phones: 11 21210203 -São Paulo & 0800-701-0203-Other Regions without São Paulo City
CHILE
Philips Chilena S.A.
Avenida Santa Maria 0760
P.O. box 2687Santiago de Chile
Phone: (02)-730 2000
Fax : (02)-777 6730
COLOMBIA
Industrias Philips de Colombia
S.A.-Division de Servicio
CARRERA 15 Nr. 104-33
Bogota, Colombia
Phone:(01)-8000 111001 (toll free)
Fax : (01)-619-4300/619-4104
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (5 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
MEXICO
Consumer Information Centre
Norte 45 No.669
Col. Industrial Vallejo
C.P.02300, -Mexico, D.F.
Phone: (05)-3687788 / 9180050462
Fax : (05)-7284272
PARAGUAY
Av. Rca. Argentina 1780 c/Alfredo Seiferheld
P.O. Box 605
Phone: (595 21) 664 333
Fax: (595 21) 664 336
Customer Desk:
Phone: 009 800 54 1 0004
PERU
Philips Peruana S.A.
Customer Desk
Comandante Espinar 719
Casilla 1841
Limab18
Phone: (01)-2136200
Fax : (01)-2136276
URUGUAY
Rambla O'Higgins 5303 Montevideo
Uruguay
Phone: (598) 619 66 66
Fax: (598) 619 77 77
Customer Desk:
Phone: 0004054176
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (6 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
VENEZUELA
Industrias Venezolanas Philips S.A.
Apartado Postal 1167
Caracas 1010-A
Phone: (02) 2377575
Fax : (02) 2376420
Canada
CANADA
Philips Electronics Ltd.
281 Hillmount Road
Markham, Ontario L6C 2S3
Phone: (800) 479-6696
Pacific
AUSTRALIA
Philips Consumer Electronics
Consumer Care Center
Level 1, 65 Epping Rd
North Ryde NSW 2113
Phone: 1300 363 391
Fax : +61 2 9947 0063
NEW ZEALAND
Philips New Zealand Ltd.
Consumer Help Desk
2 Wagener Place, Mt.Albert
P.O. box 1041
Auckland
Phone: 0800 477 999 (toll free)
Fax : 0800 288 588
Asia
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (7 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
BANGLADESH
Philips Service Centre
100 Kazi Nazrul Islam
Avenue Kawran Bazar C/A
Dhaka-1215
Phone: (02)-812909
Fax : (02)-813062
CHINA
SHANGHAI
Rm 1007, Hongyun Building, No. 501 Wuning road,
200063 Shanghai P.R. China
Phone: 4008 800 008
Fax: 21-52710058
HONG KONG
Philips Electronics Hong Kong Limited
Consumer Service
Unit A, 10/F. Park Sun Building
103-107 Wo Yi Hop Road
Kwai Chung, N.T.
Hong Kong
Phone: (852)26199663
Fax: (852)24815847
INDIA
Phone: 91-20-712 2048 ext: 2765
Fax: 91-20-712 1558
BOMBAY
Philips India
Customer Relation Centre
Bandbox House
254-D Dr. A Besant Road, Worli
Bombay 400 025
CALCUTTA
Customer Relation Centre
7 justice Chandra Madhab Road
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (8 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
Calcutta 700 020
MADRAS
Customer Relation Centre
3, Haddows Road
Madras 600 006
NEW DELHI
Customer Relation Centre
68, Shivaji Marg
New Dehli 110 015
INDONESIA
Philips Group of Companies in Indonesia
Consumer Information Centre
Jl.Buncit Raya Kav. 99-100
12510 Jakarta
Phone: (021)-7940040 ext: 2100
Fax : (021)-794 7511 / 794 7539
KOREA
Philips Consumer Service
Jeong An Bldg. 112-2
Banpo-dong, Seocho-Ku
Seoul, Korea
Customer Careline: 080-600-6600
Phone: (02) 709-1200
Fax : (02) 595-9688
MALAYSIA
After Market Solutions Sdn Bhd,
Philips Authorised Service Center,
Lot 6, Jalan 225, Section 51A,
46100 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.
Phone: (603)-7954 9691/7956 3695
Fax: (603)-7954 8504
Customer Careline: 1800-880-180
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (9 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
PAKISTAN
Philips Consumer Service
Mubarak manzil,
39, Garden Road, Saddar,
Karachi-74400
Tel: (9221) 2737411-16
Fax: (9221) 2721167
E-mail: care@philips.com
Website: www.philips.com.pk
PHILIPPINES
PHILIPS ELECTRONICS & LIGHTING, INC.
Consumer Electronics
48F PBCOM tower
6795 Ayala Avenue cor VA Rufino St.
Salcedo Village
1227 Makati City, PHILS
Phone: (02)-888 0572, Domestic Toll Free: 1-800-10-PHILIPS or 1-800-10-744 5477
Fax: (02)-888 0571
SINGAPORE
Accord Customer Care Solutions Ltd
Authorized Philips Service Center
Consumer Service
620A Lorong 1 Toa Rayoh
Singapore 319762
Tel: +65 6882 3999
Fax: +65 6250 8037
TAIWAN
Philips Taiwan Ltd.
Consumer Information Centre
13F, No. 3-1 Yuan Qu St., Nan Gang Dist.,
Taipei 115, Taiwan
Phone: 0800-231-099
Fax : (02)-3789-2641
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (10 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Consumer Information Centers
THAILAND
Philips Electronics (Thailand) Ltd.
26-28th floor, Thai Summit Tower
1768 New Petchburi Road
Khwaeng Bangkapi, Khet Huaykhwang
Bangkok10320 Thailand
Tel: (66)2-6528652
E-mail: cic Thai@philips.com
Africa
MOROCCO
Philips Electronique Maroc
304,BD Mohamed V
Casablanca
Phone: (02)-302992
Fax : (02)-303446
SOUTH AFRICA
PHILIPS SA (PTY) LTD
Customer Care Center
195 Main Road
Martindale, Johannesburg
P.O. box 58088
Newville 2114
Telephone: +27 (0) 11 471 5194
Fax: +27 (0) 11 471 5123
E-mail: customercare.za@philips.com
Middle East
DUBAI
Philips Middle East B.V.
Consumer Information Centre
P.O.Box 7785
DUBAI
Phone: (04)-335 3666
Fax : (04)-335 3999
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/warranty/WARCIC.HTM (11 of 12)2006-12-06 2:41:45 PM
Begrippenlijst
Begrippenlijst
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
A
Active Matrix
Dit is een soort LCD-structuur waarin schakelende transistors zijn bevestigd aan elke pixel voor de
besturing van de aan/uitspanning. Active Matrix zorgt voor een helderder en scherper beeld met
een bredere gezichtshoek dan een beeldscherm op basis van ‘passive matrix’. Zie ook TFT (Thin
Film Transistor).
Amorf silicium (a-Si)
Een halfgeleidermateriaal dat wordt gebruikt voor het maken van de TFT-laag van een Active
Matrix-LCD.
Aspect Ratio
De verhouding tussen breedte en hoogte van het actieve deel van een beeldscherm. Over het
algemeen hebben de meeste monitors een aspect ratio van 4:3 of 5:4. Breedbeeldmonitors of
breedbeeldtelevisies hebben een aspect ratio van 16:9 of 16:10.
TERUG NAAR BOVEN
B
Helderheid (Brightness)
De dimensie van kleur die verwijst naar een achromatische schaal, variërend van zwart naar wit,
ook ‘brightness’ of ‘lichtopbrengst’ genoemd. Vanwege de verwarring met verzadiging dient het
gebruik van deze term te worden ontmoedigd.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (1 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
TERUG NAAR BOVEN
C
CCFL (cold cathode fluorescent light – koude-kathodefluorescentielamp)
Dit zijn de fluorescentiebuislampen die het licht voor de LCD-module verzorgen. Deze buislampen
zijn met hun diameter van ca. 2 mm doorgaans erg dun.
Kleurkwaliteit (Chromaticity)
Het deel van de kleurspecificatie dat geen betrekking heeft op de verlichtingssterkte. Kleurkwaliteit
is tweedimensionaal en wordt gespecificeerd door getallenparen zoals dominante golflengte en
zuiverheid.
CIE (Commission International de I'Eclairage)
De internationale verlichtingscommissie, de belangrijkste internationale organisatie die zich
bezighoudt met kleur en kleurmeting.
Kleurtemperatuur (Color temperature)
Een maat voor de kleur van licht dat wordt uitgestraald door een object als dit wordt verwarmd. De
kleurtemperatuur wordt uitgedrukt volgens de absolute temperatuurschaal (graden kelvin). Lagere
kelvintemperaturen zoals 2400 K zijn rood; hogere temperaturen zoals 9300 K zijn blauw. De
neutrale temperatuur is wit, bij 6504 K. Philips-monitors leveren doorgaans 9300 K, 6500 K en
gebruikersspecifieke temperaturen.
Contrast
De variatie in luminantie tussen lichte en donkere gebieden in een beeld.
Contrastverhouding
De verhouding van de luminantie tussen het helderste witte patroon en het donkerste zwarte
patroon.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (2 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
TERUG NAAR BOVEN
D
D-SUB
Een VGA-connector voor analoge invoer. Uw monitor wordt geleverd met een D-Sub-kabel.
Digital Visual Interface (DVI) (Digitale visuele interface)
De Digital Visual Interface (DVI)-specificatie verschaft een digitale verbinding van hoge snelheid
voor visuele gegevenstypes, die onafhankelijk zijn van display-technologie. De interface
concentreert zich voornamelijk op het leveren van een verbinding tussen een computer en de
bijbehorende display. De DVI-specificatie voldoet aan de behoeften van alle secties in de pcindustrie (werkstation, desktop, laptop, enz.) en maakt het mogelijk voor deze verschillende secties
zich rondom één monitor-interfacespecification te scharen.
De DVI-interface maakt het volgende mogelijk:
1. dat de inhoud in het verliesvrije digitale domein blijft bestaan vanaf zijn creatie totdat het
gebruikt wordt.
2. display-technologie-onafhankelijkheid.
3. plug-and-play via “hot plug”-waarneming, EDID en DDC2B.
4. digitale en analoge ondersteuning in een enkele connector.
TERUG NAAR BOVEN
E
Energy Star Computers-programma
Een energiebesparingsprogramma dat door het US Environmental Protection Agency (EPA)
(Amerikaanse Milieubeschermingsinstantie) werd ingevoerd met als voornaamste doel de
vervaardiging en marketing van energie-efficiënte kantoorautomatiseringsapparatuur te bevorderen.
Bedrijven die aan dit programma deel willen nemen moeten bereid zijn één of meer producten te
vervaardigen die op een lage energiestand kunnen worden ingesteld (< 30 W), nadat er op of met
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (3 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
deze producten enige tijd niet is gewerkt, of na een door de gebruiker gekozen en vooraf bepaalde
tijd.
TERUG NAAR BOVEN
G
Gamma
Schermluminantie als functie van videospanning volgt bij benadering een wiskundige functie van
het vermogen van het ingangsvideosignaal, waarvan de exponent gamma wordt genoemd.
Grijsschaal
Een achromatische schaal variërend van zwart via een reeks van geleidelijk lichter wordende
grijstinten tot wit. Een dergelijke serie kan zijn opgebouwd uit stappen, die op gelijke afstand van
elkaar lijken te liggen. Als de analoog/digitaalomzetter 8 bits is, kan de monitor maximaal 28 = 256
niveaus weergeven. Voor een kleurenmonitor heeft elke RGB-kleur 256 niveaus. Dus het totale
aantal kleuren dat kan worden weergegeven is 256x256x256= 16,7 miljoen.
TERUG NAAR BOVEN
H
Kleurtoon (Hue)
Het belangrijkste kenmerk van een kleur dat deze kleur onderscheidt van andere. Een kleur kan
bijvoorbeeld een groene, gele of paarse kleurtoon hebben. Kleuren die worden gedefinieerd als in
het bezit van kleurtoon worden chromatische kleuren genoemd. Wit, zwart en de grijstinten bezitten
geen kleurtoon.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (4 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
I
Ingebouwde voeding
Een ingebouwde voeding is een adapter die in het beeldscherm is geïntegreerd, waardoor een
grote externe adapter onnodig is.
IPS (In Plane Switching)
Een techniek voor het verbeteren van de gezichtshoek van een LCD waarbij de vloeibare
kristalmoleculen in het vlak van de LCD-laag worden geschakeld en niet er loodrecht op.
TERUG NAAR BOVEN
L
LCD (liquid crystal display)
Een beeldscherm dat is samengesteld uit vloeibare kristallen die zijn opgehangen tussen twee
transparante platen. Het scherm wordt samengesteld uit duizenden pixels die met behulp van
elektrische stimulatie kunnen worden in- of uitgeschakeld. Zo kunnen afbeeldingen/teksten in kleur
worden gegenereerd.
Vloeibare kristal (Liquid crystal)
De verbinding die wordt gebruikt in LCD-schermen. Vloeibare kristallen reageren voorspelbaar als
zij elektrisch worden gestimuleerd. Hierdoor is een vloeibare kristal de ideale verbinding om LCDpixels "aan" of "uit" te zetten. Vloeibaar kristal wordt soms afgekort als LC (liquid crystal).
Luminantie
Een maat voor de helderheid of intensiteit van licht, doorgaans uitgedrukt in de eenheid candela per
vierkante meter (cd/m2) (of ook wel in foot Lamberts, waarbij 1 fL=3,426 cd/m2).
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (5 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
N
Nit
Een eenheid van luminantie gelijk aan 1 cd/m2 of 0,292 ftL.
TERUG NAAR BOVEN
P
Pixel
PICture ELement ofwel beeldelement; het kleinste element in een afbeelding op een CRT
(beeldbuis) en een LCD en dus het kleinste element van een beeldscherm.
Polarisator
Een lichtfilter dat alleen lichtgolven met een bepaalde verdraaiing doorlaat. In LCD’s wordt voor de
insluiting van de vloeibare kristallen gebruik gemaakt van gepolariseerd materiaal met verticale
filtering. De vloeibare kristallen worden vervolgens gebruikt als het medium dat de lichtgolven 90°
draait om ervoor te zorgen dat het licht erdoor kan of niet.
TERUG NAAR BOVEN
R
Opfrisfrequentie (Refresh rate)
Het aantal keren per seconde dat het scherm wordt ververst of opnieuw wordt getekend. Dit aantal
wordt doorgaans uitgedrukt in Hz (hertz) of cycli per seconde. Een frequentie van 60 Hz is gelijk
aan 60 keer verversen per seconde.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (6 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
Reactietijd
De reactietijd is de tijd die een vloeibaar-kristalcel nodig heeft om van actief (zwart), inactief (wit) en
weer actief (zwart) te worden. Deze tijd wordt gemeten in milliseconden. Sneller is beter: Een
lagere reactietijd betekent snellere overgangen, en daardoor minder artefacten in snel bewegende
beelden.
TERUG NAAR BOVEN
S
SmartControl
PC-software voor het afstemmen van beeldweergave en instellingen. Philips biedt gebruikers twee
manieren om de beeldscherminstellingen aan te passen. Navigeer met de knoppen aan de zijkant
van het beeldscherm door het meervoudige OSD-menu of gebruik de Philips SmartControlsoftware, waarmee de verschillende beeldscherminstellingen op een eenvoudige manier aangepast
kunnen worden.
SmartTouch-bediening
De SmartTouch-bediening bestaat uit intelligente, contactgevoelige bedieningselementen die
reageren op aanraking, zodat uitstekende knoppen overbodig zijn. Ze reageren op de lichtste
aanraking en dienen om de monitor aan te zetten of om het beeld helderder en scherper te maken
met LightFrame™. Als de SmartTouch-elementen actief zijn, lichten ze op om te laten zien dat de
opdracht verwerkt wordt.
Stand-alone audiofunctie
Ingebouwde geavanceerde firmware die geluid weergeeft van externe apparatuur zoals een
cassette-, cd- of mp3-speler, zelfs als er geen video-invoer is.
sRGB
sRGB is een standaard ter waarborging van een juiste uitwisseling van kleuren tussen
verschillende apparaten (bijv. digitale camera’s, monitors, printers, scanners, enz.)
Als u gebruik maakt van één standaard kleurenruimte zal sRGB ertoe bijdragen dat beelden die
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (7 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
worden geproduceerd door een met sRGB compatibel apparaat correct worden weergegeven op
uw voor sRGB geschikte Philips-monitor. Op die manier worden de kleuren geijkt en kunt u ervan
op aan dat de op uw scherm getoonde kleuren de juiste kleuren zijn.
Belangrijk bij het gebruik van sRGB is dat de helderheid en het contrast, alsmede het
kleurenspectrum van uw monitor vastliggen op een van tevoren gedefinieerde instelling. Het is
daarom belangrijk de sRGB-instelling te selecteren in de OSD van de monitor.
Open daarvoor het OSD-menu door de OK-knop aan de zijkant van de monitor aan te raken. Ga
met het pijltje omlaag naar Color en selecteer door OK aan te raken. Gebruik het pijltje naar rechts
om sRGB te selecteren. Ga dan met het pijltje omlaag en raak OK weer aan om het OSD-menu te
verlaten.
Het is belangrijk dat u hierna de helderheids- en contrastinstellingen van uw monitor niet meer
verandert. Als u een van beide toch wijzigt, gaat de monitor uit de sRGB-stand naar een
kleurtemperatuurinstelling van 6500 K.
TERUG NAAR BOVEN
T
TFT (Thin Film Transistor)
Doorgaans gemaakt van amorf silicium (a-Si) en gebruikt als schakelaar voor een
ladingsopslageenheid die zich bevindt onder elke subpixel op een Active Matrix-LCD.
Tweevoudige ingang
De tweevoudige ingang maakt het mogelijk zowel een analoge VGA-verbinding als een digitale DVIverbinding te gebruiken.
TERUG NAAR BOVEN
U
USB-aansluiting
Vanwege de snelle verbinding is USB (Universal Serial Bus) het meest gebruikte standaardprotocol
voor de aansluiting van randapparatuur aan computers. Voor het gebruik van USB-apparaten is
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (8 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Begrippenlijst
een snelle USB 2.0-aansluiting op een praktische en goed zichtbare plek in de behuizing van het
beeldscherm geïntegreerd.
TERUG NAAR BOVEN
V
Verticale beeldverversingsfrequentie (Vertical refresh rate)
Uitgedrukt in Hz, dit is het aantal frames (volledige beelden) die elke seconde op het scherm
worden geschreven.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/190x7/GLOSSARY/GLOSSARY.HTM (9 of 9)2006-12-06 2:41:53 PM
Downloaden en afdrukken
Downloaden en afdrukken
• Het
stuurprogramma
voor de lcd
monitor
Het stuurprogramma van de lcd monitor installeren
installeren
• Download- en
Systeemvereisten:
afdrukinstructies
Het FPadjust
● Pc met Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP,
• programma
Windows® Vista of nieuwer
installeren
● Zoek uw driver '.inf/.icm/.cat' bij : lcd\pc\drivers
Lees het 'Readme.txt' bestand alvorens het programma te installeren .
Deze pagina geeft u de optie de handleiding in .pdf formaat te lezen. De PDF-bestanden kunnen op
uw harde schijf worden gedownload en vervolgens met Acrobat Reader of in uw browser worden
bekeken en uitgedrukt.
Als Adobe® Acrobat Reader niet op uw computer geïnstalleerd is, klik dan op de link om de
toepassing te installeren. Adobe® Acrobat Reader voor pc / Adobe® Acrobat Reader voor Mac.
Downloadinstructies:
Een bestand downloaden:
1. Houd de muisknop op het onderstaande pictogram ingedrukt. (Voor Win95/98/2000/Me/XP/Vista
gebruikers de rechtermuisknop)
Download
190X7.pdf
2. Kies uit het menu dat verschijnt 'Save Link As...' [Koppeling opslaan als..., 'Save Target
As...' [Doel opslaan als...] of 'Download Link to Disk' [Koppeling naar schijf downloaden].
3. Kies waar u het bestand wilt opslaan; klik op 'Save' [Opslaan] (als u wordt gevraagd om het
bestand als hetzij 'text' [tekst] of 'source' [bron] op te slaan, kies dan 'source' [bron]).
Afdrukinstructies:
De handleiding afdrukken:
1. Volg terwijl de handleiding open is de instructies van uw printer en druk de gewenste pagina’s af.
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/download/download.htm (1 of 2)2006-12-06 2:41:59 PM
Downloaden en afdrukken
TERUG NAAR BOVEN
Het FPadjust programma installeren
Het FP Adjust programma genereert uitlijnpatronen waarmee u de instellingen van de monitor zoals
CONTRAST, HELDERHEID, HORIZONTALE & VERTICALE POSITIE, FASE-verschuiving en
KLOK-snelheid kunt afstellen.
Systeemvereisten:
●
Pc met Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000, Windows® Me, Windows® XP,
Windows® Vista of nieuwer
Het PFadjust programma installeren:
●
●
Klik op de koppeling of het pictogram om het FPadjustment programma te installeren.
of
Houd de muisknop op het pictogram ingedrukt. (Voor Win95/98/2000/Me/XP/Vista
gebruikers de rechtermuisknop)
Download
●
●
●
FP_setup4.3.exe
Kies uit het menu dat verschijnt 'Save Link As...' [Koppeling opslaan als...] , 'Save Target
As...' [Doel opslaan als...] of 'Download Link to Disk' [Koppeling naar schijf downloaden].
Kies waar u het bestand wilt opslaan; klik op 'Save' [Opslaan] (als u gevraagd wordt of u het
bestand als hetzij 'text' [tekst] of 'source' [bron] wilt opslaan, kies dan 'source' [bron]).
Sluit uw browser af en installeer het FPadjust programma.
Lees het 'FP_Readme4.3.txt' bestand alvorens het programma te installeren.
TERUG NAAR BOVEN
file:///D|/My%20Documents/dfu/190X7/dutch/download/download.htm (2 of 2)2006-12-06 2:41:59 PM
Download PDF

advertising