Instruction manual | Broilmaster H3XPK-1 Gas Grill User Manual

SyncMaster 913N/915N/912T/913T/913B
Het niet-naleven van instructies die aangegeven worden met dit symbool, kan lichamelijk
letsel of schade aan de apparatuur veroorzaken.
Verboden
Goed lezen
Niet demonteren
Trek de stekker uit het stopcontact
Niet aanraken
Aarden om een elektrische schok te
voorkomen
Elektriciteit
Als u de monitor regelmatig enige tijd niet gebruikt, is het handig om op de pc de
DPMS instelling voor energiebeheer van de monitor aan te zetten. Wanneer u
een schermbeveiliging (screensaver) gebruikt, schakel dan bij de instellingen
hiervan de energiebesparende functies in.
Gebruik geen beschadigde of niet goed bevestigde stekker.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Trek de stekker niet aan de kabel uit het stopcontact en raak de stekker
nooit aan met natte handen.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Gebruik alleen een stekker en stopcontact die zijn voorzien van een
aardeaansluiting.
z
Wanneer het apparaat niet goed is geaard, kan dit leiden tot schokken
of schade aan het apparaat.
Sluit het netsnoer goed aan, zodat deze niet losraakt.
z
Een slechte aansluiting kan brand veroorzaken.
Voorkom knikken en beschadigingen van de kabel en de stekker door
ze niet te ver te buigen en er geen voorwerpen op te plaatsen.
z
Wanneer u zich hier niet aan houdt, kan dit leiden tot elektrische
schokken en brand.
Sluit niet teveel verlengsnoeren aan op hetzelfde stopcontact.
z
Hierdoor kan brand ontstaan.
Installatie
Neem contact op met een geautoriseerd servicentrum als u de monitor
installeert in een omgeving waar veel stof, hoge of lage temperaturen of hoge
vochtigheid voorkomt, op een plaats waar gewerkt wordt met chemische
oplossingen of waar de monitor 24 uur per dag in werking is, zoals een
vliegveld of treinstation.
Als u dit niet doet, kan er schade aan het apparaat ontstaan.
Zet uw monitor in een ruimte met een lage luchtvochtigheid en zo weinig
mogelijk stof.
z
Zo voorkomt u kortsluiting en brand in de monitor.
Laat de monitor niet vallen wanneer u hem verplaatst.
z
Dit kan leiden tot schade aan het apparaat en persoonlijke ongelukken.
Zorg er bij het plaatsen van het voetstuk van de monitor voor dat het
voetstuk geheel op de plank of kast past en er niks uitsteekt.
z
Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of
persoonlijk letsel veroorzaken.
Plaats het product niet op een onstabiele of kleine ondergrond.
z
Plaats het product op een gelijke en stabiele ondergrond, zodat het niet
omvalt en letsel veroorzaakt bij een voorbijganger, vooral kinderen.
Plaats het product niet op de vloer.
z
Iemand, vooral kinderen, zou er over kunnen struikelen.
Zorg dat het product niet in aanraking komt met brandbare objecten,
zoals kaarsen, insecticiden of sigaretten.
z
Als u dit niet doet, kan er brand ontstaan.
Zorg dat het netsnoer niet in aanraking komt met
verwarmingsapparatuur.
z
Een gesmolten isolatiehuls kan elektrische schokken of brand
veroorzaken.
Installeer het product niet op een plek met slechte ventilatie, zoals
bijvoorbeeld een boekenplank of kast.
z
Verhoging van de temperatuur binnenin het product kan brand
veroorzaken.
Zet de monitor voorzichtig op zijn plaats.
z
Zo voorkomt u schade aan de monitor.
Leg de monitor nooit met de voorkant omlaag.
z
Het oppervlak van de beeldbuis kan anders beschadigd raken.
Het installeren van een wandbeugel moet door een deskundig persoon
uitgevoerd worden.
z
z
Als dit echter niet door een kundig persoon wordt uitgevoerd, kan dit
resulteren in schade of letsel.
Gebruik altijd het montagegereedschap dat beschreven staat in de
gebruiksaanwijzing.
Als u het product installeert, zorg dan voor genoeg ruimte tussen muur
en product (meer dan 10 cm) voor een goede ventilatie.
z
Slechte ventilatie kan een verhoogde temperatuur binnenin het product
veroorzaken, wat een verkorte levensduur van de componenten en een
slechtere prestatie ten gevolge heeft.
Reinigen
Reinig de behuizing van de monitor en/of het oppervlak van de beeldbuis van de
TFT-LCD met een licht vochtig, zacht doekje.
Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de monitor.
z
Dit kan leiden tot schade, elektrische schokken en brand.
Gebruik een aanbevolen schoonmaakmiddel en een zachte doek.
Als er stof of vuil tussen de pootjes van de stekker zit, moet u dit
zorgvuldig verwijderen met een droge doek.
z
Vuil tussen de stekker kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Controleer dat het netsnoer uit het stopcontact is gehaald voordat u het
product reinigt.
z
Anders kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.
Haal het netsnoer uit het stopcontact en veeg het product schoon met
een zachte, droge doek.
z
Gebruik geen chemische middelen zoals boenmiddel, benzeen, alcohol,
verdunners, insecticide, luchtverfrisser, smeermiddel of wasmiddel.
Neem contact op met een service center of customer center om de
binnenzijde van het apparaat jaarlijks te laten reinigen.
z
Houd de binnenzijde van het product schoon. Stof dat zich in de loop
der tijd heeft opgehoopt binnenin het apparaat kan storingen of brand
veroorzaken.
Overige
Verwijder de beschermkap (of de achterkant) niet.
z
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Laat reparatie over aan een gekwalificeerde servicemonteur.
Als uw monitor niet normaal werkt - met name bij ongewone geluiden of
geuren - moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en
contact opnemen met een geautoriseerde dealer of servicecentrum.
z
Dit kan leiden tot elektrische schokken en brand.
Zorg ervoor dat het product niet op een plaats staat die wordt
blootgesteld aan olie, rook of vocht. Installeer het niet in een voertuig.
z
z
Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of
kan er brand uitbreken.
Zorg er met name voor dat u de monitor niet gebruikt in de buurt van
water of wordt blootgesteld aan sneeuw of regen.
Als u de monitor laat vallen of de behuizing beschadigd is, moet u de
monitor uitschakelen en het netsnoer eruit halen. Neem aansluitend
contact op met het Servicecentrum.
z
Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Schakel de stroom niet in als het buiten onweert en bliksemt of maak
gedurende een langere periode geen gebruik van de monitor.
z
Een defecte monitor kan een elektrische schok of brand veroorzaken.
Probeer de monitor niet te verplaatsen door aan de stroomkabel of de
signaalkabel te trekken.
z
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge
van schade aan de kabel.
Probeer de monitor niet te draaien door aan de stroomkabel of de
signaalkabel te trekken.
z
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schokken en brand ten gevolge
van schade aan de kabel.
Zorg dat de ventilatieopeningen in de behuizing van de monitor vrij
toegankelijk blijven.
z
Onvoldoende ventilatie kan leiden tot storingen of brand.
Zet geen beker met water, chemicaliën of andere kleine metalen
voorwerpen op de monitor.
z
z
Hierdoor kan een defect optreden, een elektrische schok ontstaan of
kan er brand uitbreken.
Mocht er een vreemd voorwerp in uw monitor terecht komen, trek dan
de stekker uit het stopcontact en neem contact op met het
Servicecentrum.
Zorg dat het product niet in aanraking komt met ontvlambare chemische
sprays of brandbare substanties.
z
Dit kan leiden tot brand en explosies.
Steek nooit voorwerpen door de openingen in de behuizing van de
monitor.
z
Zeker bij metalen voorwerpen kan dit leiden tot elektrische schokken,
brand en persoonlijke ongelukken.
Stop geen metalen objecten zoals pennen, draad en boortjes of licht
ontvlambare objecten zoals papier en lucifers in de ventilator, de poort
voor de hoofdtelefoon of de AV-poorten.
z
Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Als er vloeistoffen
of water het product invloeien, zet het product dan uit, haal de stekker
uit het stopcontact en neem contact op met het Servicecentrum.
Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht
"inbranden".
z
Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u
gedurende langere tijd de monitor niet gebruikt.
Stel de resolutie en de frequentie in op de gewenste niveaus van het
model.
z
Een niet geschikte resolutie en frequentie kan uw gezichtsvermogen
letsel toebrengen.
17 inch - 1280 X 1024
Stel het volume van de hoofdtelefoon op een geschikt niveau in.
z
Als het volume te hard staat, kan hierdoor schade aan het gehoord
ontstaan.
Als u gedurende lange tijd te dicht op de monitor zit, kan dit schade aan
uw ogen veroorzaken.
Neem minstens een pauze van 5 minuten, na ieder uur dat u gebruik
maakt van de monitor, om de vermoeidheid van de ogen te ontlasten.
Installeer het product niet op een onstabiele, ongelijke ondergrond of op
een plaats waar trillingen voorkomen.
z
Als u het product laat vallen, kan dit schade aan het product of
persoonlijk letsel veroorzaken. Als u het product gebruikt op een plaats
waar veel trillingen voorkomen, kan dit de levensduur van het product
verkorten of het product kan vlam vatten.
Zet de monitor uit en trek de stekker uit het stopcontact als u de monitor
verplaatst.
Zorg dat alle kabels, inclusief de antennekabel en met andere apparatuur
verbonden kabels, zijn losgekoppeld voordat u de monitor verplaatst.
z
Indien u een kabel niet loskoppelt, kan deze beschadigd raken. Dit kan
leiden tot brand of een elektrische schok.
Houd het product uit de buurt van kinderen. Zij zouden het product
kunnen beschadigen door er aan te zitten.
z
Een vallend product kan schade, of zelfs de dood, veroorzaken.
Als u het product gedurende lange tijd niet gebruikt, verbreek dan de
stroomtoevoer.
z
Als u dit niet doet, kan dit warmteafgifte van het verzameld vuil of een
verslechterde isolatie veroorzaken, wat tot elektrische schokken of
brand kan leiden.
Plaats favoriete speeltjes van kinderen ( of iets anders dat verleidelijk
kan zijn) nooit op het product.
z
Kinderen kunnen proberen op het product te klimmen om een object te
pakken. Daardoor kan het product omvallen en fysieke schade of zelfs
de dood veroorzaken.
SyncMaster 913N
Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.
Uitpakken
Optioneel 1
Monitor met eenvoudige voet
Optioneel 2
Monitor met draaivoet
Handleiding
Onderaan
Snelstart
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
D-Sub-kabel
Stroomkabel
Gebruiksaanwijzing,
monitor stuurprogramma,
Natural Color-software,
MagicTune™-software,
MagicRotation-software
Kabel
Voorkant
1.
2.
Menu-knop [ ]
MagicBright-knop [
Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om
het OSD-menu af te sluiten of om terug te keren naar het vorige
menu.
] MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort
afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke
weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar:
Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen
vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u
gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop te
drukken.
1) Custom
Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici
zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde
waarden niet prettig vindt voor uw ogen.
IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast
aanpassen met behulp van het OSD-menu.
2) Text : normale helderheid
Voor documenten of het werken met veel tekst.
3) Internet : gemiddelde helderheid
Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst
en grafische voorstellingen.
4) Entertain : hoge helderheid
Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of
VCD.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
3.
Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op
de knop om de helderheid in te stellen.
Brightness knop [ ]
2,3. Instel-knoppen [
]
Met deze knoppen kunt u onderdelen in het menu selecteren en
aanpassen.
4.
Enter knop [ ]
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren.
5.
Automatische knop
Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
6.
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor aan of uit te zetten.
7.
Aan/uit-lampje
Dit lampje wordt groen tijdens normale bewerkingen en gaat
knipperen als de monitor uw aanpassingen opslaat.
Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop
Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet
meer gebruikt.
Achterkant
(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren. )
1.
Netaansluiting
2.
15-pin D-Sub-poort
3.
Kensingtonslot
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw
monitor.
Verbind de signaal met de 15-pin D-Sub -stekker aan de achterkant
van uw computer.
Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om het
systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte. (Het slot
dient apart aangeschaft te worden. )
Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.
SyncMaster 915N
Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.
Uitpakken
Monitor met eenvoudige voet
Onderaan
Handleiding
Snelstart
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
D-Sub-kabel
Stroomkabel
Kabel
Gebruiksaanwijzing,
monitor stuurprogramma,
Natural Color-software,
MagicTune™-software,
Voorkant
1.
Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om
het OSD-menu af te sluiten of om terug te keren naar het vorige
menu.
Menu-knop [ ]
2.
MagicBright-knop [
3.
Brightness knop [ ]
2,3. Instel-knoppen [
] MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort
afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke
weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar:
Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen
vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u
gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop te
drukken.
1) Custom
Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici
zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde
waarden niet prettig vindt voor uw ogen.
IAls dit het geval is, kunt u de helderheid en het contrast
aanpassen met behulp van het OSD-menu.
2) Text : normale helderheid
Voor documenten of het werken met veel tekst.
3) Internet : gemiddelde helderheid
Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst
en grafische voorstellingen.
4) Entertain : hoge helderheid
Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een DVD of
VCD.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op
de knop om de helderheid in te stellen.
]
Met deze knoppen kunt u onderdelen in het menu selecteren en
aanpassen.
4.
Enter knop [ ]
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren.
5.
Automatische knop
Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
6.
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor aan of uit te zetten.
7.
Aan/uit-lampje
Dit lampje wordt groen tijdens normale bewerkingen en gaat
knipperen als de monitor uw aanpassingen opslaat.
Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop
Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet
meer gebruikt.
Achterkant
(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren. )
1.
Netaansluiting
2.
15-pin D-Sub-poort
3.
Kensingtonslot
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw
monitor.
Verbind de signaal met de 15-pin D-Sub -stekker aan de achterkant
van uw computer.
Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om het
systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte. (Het slot
dient apart aangeschaft te worden. )
Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.
SyncMaster 912T
Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.
Uitpakken
Monitor met draaivoet
Handleiding
Snelstart
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
Gebruiksaanwijzing,
monitor stuurprogramma,
Natural Color-software,
MagicTune™-software,
MagicRotation-software
D-Sub-kabel
Stroomkabel
DVI-kabel
Kabel
Voorkant
1.
2.
MagicBright-knop [
3.
Brightness knop [ ]
2,3. Instel-knoppen [
4.
Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om
het OSD-menu af te sluiten of om terug te keren naar het vorige
menu.
Menu-knop [ ]
Enter knop [ ] /
Source-knop
] MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort
afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke
weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar:
Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen
vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u
gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop te
drukken.
1) Custom
Although the values are carefully chosen by our engineers, the
pre-configured values may not be comfortable to your eyes
depending on your taste.
If this is the case, adjust the Brightness and Contrast by using
the OSD menu.
2) Text : Normal Brightness
For documentations or works involving heavy text.
3) Internet : Medium Brightness
For working with a mixture of images such as text and
graphics.
4) Entertain : High Brightness
For watching motion pictures such as a DVD or VCD.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op
de knop om de helderheid in te stellen.
]
Met deze knoppen kunt u onderdelen in het menu selecteren en
aanpassen.
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren. /
Als u de Source-knop indrukt terwijl de OSD uitstaat, wordt de
ingangsbron (analoog/digitaal) afgewisseld. (Als u op de Source knop drukt om de ingangsbron te wijzigen of de monitor in te
schakelen, verschijnt er midden op uw beeldscherm een bericht dat
aangeeft dat de huidige ingangsbron -- analoog of digitaal is.)
Opmerking: Als u de digitalemodus selecteert, moet u uw monitor
met een DVI-kavel aansluiten op de digitale poort van de grafische
kaart.
5.
Automatische knop
Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
6.
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor aan of uit te zetten.
7.
Aan/uit-lampje
Dit lampje wordt groen tijdens normale bewerkingen en gaat
knipperen als de monitor uw aanpassingen opslaat.
Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop
Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet
meer gebruikt.
Achterkant
(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren. )
1.
Netaansluiting
2.
DVI-poort
3.
15-pin D-Sub-poort
4.
Aan/uit-knop
(optioneel)
Kensingtonslot
5.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw
monitor.
Sluit aan de achterkant van uw computer de DVI-kabel aan op de DVIpoort.
Verbind de signaal met de 15-pin D-Sub -stekker aan de achterkant
van uw computer.
Gebruik deze knop om de monitor aan of uit te zetten.
Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om het
systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte. (Het slot
dient apart aangeschaft te worden. )
Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.
SyncMaster 913T / 913B
Kijk of de volgende items zijn meegeleverd met uw monitor.
Als er iets ontbreekt, contact your dealer.
Neem dan contact op met uw dealer.
Uitpakken
Optioneel 1
Monitor met eenvoudige voet
Optioneel 2
Monitor met draaivoet
Handleiding
Onderaan
Snelstart
installatiehandleiding
Garantiekaart
(Niet overal verkrijgbaar)
D-Sub-kabel
Stroomkabel
Gebruiksaanwijzing,
monitor stuurprogramma,
Natural Color-software,
MagicTune™-software,
MagicRotation-software
Kabel
Voorkant
1.
2.
Menu-knop [ ]
MagicBright-knop [
Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om
het OSD-menu af te sluiten of om terug te keren naar het vorige
menu.
] MagicBright is een nieuwe functie, die afhankelijk van de soort
afbeelding waarnaar uw bekijkt, een zo optimaal mogelijke
weergave produceerd. Momenteel zijn er drie opties beschikbaar:
Tekst, Internet en Entertainment. Iedere optie heeft zijn eigen
vooraf ingestelde helderheidswaarde. Iedere optie kunt u
gemakkelijk selecteren door op de betreffende MagicBright-knop te
drukken.
1) Custom
Although the values are carefully chosen by our engineers, the
pre-configured values may not be comfortable to your eyes
depending on your taste.
If this is the case, adjust the Brightness and Contrast by using
the OSD menu.
2) Text : Normal Brightness
For documentations or works involving heavy text.
3) Internet : Medium Brightness
For working with a mixture of images such as text and
graphics.
4) Entertain : High Brightness
For watching motion pictures such as a DVD or VCD.
>>Klik hier om een animatiefilmpje te bekijken.
3.
Als het OSD-menu niet geactiveerd is op het scherm, druk dan op
de knop om de helderheid in te stellen.
Brightness knop [ ]
2,3. Instel-knoppen [
]
Met deze knoppen kunt u onderdelen in het menu selecteren en
aanpassen.
4.
Enter knop [ ] /
Source-knop
De optie wordt gebruikt om het OSD-menu te selecteren. /
Als u de Source-knop indrukt terwijl de OSD uitstaat, wordt de
ingangsbron (analoog/digitaal) afgewisseld. (Als u op de Source knop drukt om de ingangsbron te wijzigen of de monitor in te
schakelen, verschijnt er midden op uw beeldscherm een bericht dat
aangeeft dat de huidige ingangsbron -- analoog of digitaal is.)
Opmerking: Als u de digitalemodus selecteert, moet u uw monitor
met een DVI-kavel aansluiten op de digitale poort van de grafische
kaart.
5.
Automatische knop
Druk op deze knop om de OSD automatisch aan te passen.
6.
Aan/uit-knop
Gebruik deze knop om de monitor aan of uit te zetten.
7.
Aan/uit-lampje
Dit lampje wordt groen tijdens normale bewerkingen en gaat
knipperen als de monitor uw aanpassingen opslaat.
Meer informatie over het besparen van energie treft u aan in de handleiding, onder de knop
Energiebeheer. U bespaart energie als u uw monitor UITSCHAKELT wanneer u hem niet
meer gebruikt.
Achterkant
(De configuratie aan de achterkant van de monitor kan van product tot product variëren. )
1.
Netaansluiting
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw
monitor.
2.
DVI-poort
3.
15-pin D-Sub-poort
4.
Kensingtonslot
Sluit aan de achterkant van uw computer de DVI-kabel aan op de DVIpoort.
Verbind de signaal met de 15-pin D-Sub -stekker aan de achterkant
van uw computer.
Het Kensingtonslot is een instrument dat gebruikt wordt om het
systeem vast te zetten bij gebruik in een openbare ruimte. (Het slot
dient apart aangeschaft te worden. )
Zie Aansluiten voor meer informatie over het aansluiten van kabels.
SyncMaster 913N
1.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.
2-1.
De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
2-2.
Aansluiten op een Macintosh
Sluit de monitor aan op de Macintosh computer met de D-Sub-verbindingskabel.
2-3.
Als u een oude Macintosh heeft, moet u de monitor op de Macintosh aansluiten met een
speciale Mac adaptor.
3.
Zet uw computer en monitor aan. Als er een beeld op de monitor verschijnt, bent u klaar met
de installatie.
Het in elkaar zetten van de monitor
Monitor en voet
Draaivoet
A. Pin om standaard vast te zetten
De voet vastmaken
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 100 mm x 100 mm (conform VESA).
Eenvoudige voet
A. Monitor
Draaivoet
B. Montagebeugel
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een
zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Zorg er voor dat de vier gaatjes in de montagebeugel gelijkvallen met de vier gaatjes van de
bevestigingsplaats en draai de vier schroeven hierin vast, die samen geleverd worden met
de wandmontagebeugel of andere soorten bevestigingsbeugels.
SyncMaster 915N
1.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.
2-1.
De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
2-2.
Aansluiten op een Macintosh
Sluit de monitor aan op de Macintosh computer met de D-Sub-verbindingskabel.
2-3.
Als u een oude Macintosh heeft, moet u de monitor op de Macintosh aansluiten met een
speciale Mac adaptor.
3.
Zet uw computer en monitor aan. Als er een beeld op de monitor verschijnt, bent u klaar met
de installatie.
Het in elkaar zetten van de monitor
Monitor en voet
De voet vastmaken
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 100 mm x 100 mm (conform VESA).
A. Monitor
B. Montagebeugel
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een
zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Zorg er voor dat de vier gaatjes in de montagebeugel gelijkvallen met de vier gaatjes van de
bevestigingsplaats en draai de vier schroeven hierin vast, die samen geleverd worden met
de wandmontagebeugel of andere soorten bevestigingsbeugels.
SyncMaster 912T
1.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.
2-1.
De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
2-2.
De D-Sub-stekker (digitaal) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de DVI-kabel aan op de DVI-poort.
2-3.
Aansluiten op een Macintosh
Sluit de monitor aan op de Macintosh computer met de D-Sub-verbindingskabel.
2-4.
Als u een oude Macintosh heeft, moet u de monitor op de Macintosh aansluiten met een
speciale Mac adaptor.
3.
Zet uw computer en monitor aan. Als er een beeld op de monitor verschijnt, bent u klaar met
de installatie.
Draaivoet
A. Pin om standaard vast te zetten
De voet vastmaken
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 100 mm x 100 mm (conform VESA).
A. Monitor
B. Montagebeugel
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een
zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Zorg er voor dat de vier gaatjes in de montagebeugel gelijkvallen met de vier gaatjes van de
bevestigingsplaats en draai de vier schroeven hierin vast, die samen geleverd worden met
de wandmontagebeugel of andere soorten bevestigingsbeugels.
SyncMaster 913T / 913B
1.
Sluit het netsnoer aan op de netaansluiting aan de achterkant van uw monitor.
Steek de netstekker van de monitor in een stopcontact.
2-1.
De D-Sub-stekker (analoog) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de signaalkabel aan op de 15-pin D-Sub-stekker.
2-2.
De D-Sub-stekker (digitaal) gebruiken op uw videokaart.
Sluit aan de achterkant van uw monitor de DVI-kabel aan op de DVI-poort.
2-3.
Aansluiten op een Macintosh
Sluit de monitor aan op de Macintosh computer met de D-Sub-verbindingskabel.
2-4.
Als u een oude Macintosh heeft, moet u de monitor op de Macintosh aansluiten met een
speciale Mac adaptor.
3.
Zet uw computer en monitor aan. Als er een beeld op de monitor verschijnt, bent u klaar met
de installatie.
Het in elkaar zetten van de monitor
Monitor en voet
Draaivoet
A. Pin om standaard vast te zetten
De voet vastmaken
Op deze monitor kunt u een montagebeugel aansluiten van 100 mm x 100 mm (conform VESA).
Eenvoudige voet
A. Monitor
Draaivoet
B. Montagebeugel
1. Zet uw monitor uit en trek het netsnoer eruit.
2. Leg het beeldscherm van de LCD-monitor op een vlakke ondergrond en plaats hieronder een
zacht kussen om het beeldscherm te beschermen.
3. Verwijder de vier schroeven en vervolgens de voet van de LCD-monitor.
4. Zorg er voor dat de vier gaatjes in de montagebeugel gelijkvallen met de vier gaatjes van de
bevestigingsplaats en draai de vier schroeven hierin vast, die samen geleverd worden met
de wandmontagebeugel of andere soorten bevestigingsbeugels.
Het stuurprogramma van de monitor installeren (Automatisch)
Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm
vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De
installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen
hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.
U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van
de hieronder aangegeven Internet website.
z
Website :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
Windows ME
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op "Windows ME Driver".
3. Selecteer uw monitor in de lijst en klik vervolgens op de knop "OK".
4. Klik op de knop "Install", in het dialoogvenster "Warning".
5. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Windows XP/2000
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. Klik op "Windows XP/2000 Driver".
3. Selecteer in de lijst uw monitor en klik vervolgens op de knop "OK".
4. Klik op de knop "Install", in het dialoogvenster "Warning".
5. Als u het dialoogvenster "Message" krijgt te zien, klikt u op de knop "Continue Anyway" en
vervolgens op de knop "OK".
Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade
aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerd stuurprogramma wordt op de Samsung
Monitor Homepage geplaatst.
http://www.samsung.com/.
6. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Het stuurprogramma van de monitor installeren (Handleiding)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Wanneer het besturingssysteem naar het stuurprogramma voor het beeldscherm
vraagt, doet u de meegeleverde cd in het cd-rom-station van de computer. De
installatieprocedure van het stuurprogramma is niet voor alle besturingssystemen
hetzelfde. Volg de aanwijzingen van het besturingssysteem dat u gebruikt.
U kunt ook een lege diskette klaarleggen en het stuurprogramma (driver) downloaden van
de hieronder aangegeven Internet website.
z
Website :
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Korea)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)
besturingssysteem Microsoft® Windows® XP
1. Leg de cd in het cd-rom-station.
2. klik op "Start" —> "Configuratiescherm" en aansluitend op het pictogram "Appearance
and Themes".
3. Klik op het pictogram "Beeldscherm" en selecteer het tabblad "Instellingen" en klik
aansluitend op "Geavanceerd...".
4. Klik op de knop "Eigenschappen" van het tabblad "Monitor" en selecteer het tabblad
"Stuurprogramma".
5. Klik op "Bijwerken...", selecteer "Install from a list or.." en klik aansluitend op knop
"Volgende".
6. Selecteer de optie "Don't search, I will..", klik op "Volgende" en klik vervolgens op
"Diskette".
7. Klik op de knop "Bladeren", selecteer het A:(D:\station) en selecteer uit de lijst uw monitor,
klik aansluitend op de knop "Volgende".
8. Als u het dialoogvenster "Message" krijgt te zien, klikt u op de knop "Continue Anyway" en
vervolgens op de knop "OK".
Het stuurprogramma van deze monitor is een geregistreerd MS-logo en kan geen schade
aan uw systeem veroorzaken. Het geregistreerde stuurprogramma wordt op de Samsung
Monitor Homepage geplaatst
http://www.samsung.com/.
9. Klik op de knop "Sluiten" en daarna een paar keer op "OK".
10. Het stuurprogramma is succesvol geïnstalleerd.
Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 2000
Als het bericht "Kan digitale handtekening niet vinden" niet verschijnt op uw
monitor, volg dan de volgende stappen.
1. Klik op de knop "OK" in het venster "Schijf plaatsen".
2. Klik op de knop "Bladeren" in het venster "File needed".
3. Selecteer A:(D:\station), klik op de knop "Openen" en aansluitend op de knop "OK".
Hoe te installeren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm".
Dubbelklik op het pictogram "Beeldscherm".
Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op "Geavanceerd..".
Selecteer de optie "Monitor".
1e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" niet toegankelijk is, betekent dit dat uw
monitor op de juiste wijze geconfigureerd is. Stop dan de installatie.
2e voorbeeld: Als de knop "Eigenschappen" wel toegankelijk is, klikt u op
"Eigenschappen" en volgt u de volgende stappen.
Klik op "Stuurprogramma", vervolgens op "Bijwerken..." en aansluitend op "Volgende".
Selecteer de optie "Een lijst met bekende stuurprogramma's voor dit apparaat
weergeven, zodat ik een specifiek stuurprogramma kan kiezen". Klik vervolgens op
"Volgende" en aansluitend op "Diskette...".
Klik op "Bladeren" en selecteer A:(D:\station).
Klik op "Openen" en aansluitend op "OK".
Selecteer de gewenste monitor en klik tweemaal achter elkaar op "Volgende".
Klik op "Voltooien" en tenslotte op "Sluiten".
Als u het venster "Kan digitale handtekening niet vinden" wel te zien krijgt, klikt u op
de knop "Ja" en achtereenvolgens op "Voltooien" en "Sluiten".
Het besturingssysteem Microsoft® Windows® Millennium
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm".
Dubbelklik op het pictogram "Weergave".
Selecteer het tabblad "Instellingen" en klik aansluitend op de knop "Geavanceerd...".
Selecteer het tabblad "Monitor".
Klik op de knop "Wijzigen".
Selecteer de optie "De locatie van het stuurprogramma opgeven" en klik op "Volgende".
Selecteer de optie "Een lijst van alle stuurprogramma's op een speciale locatie..." en klik
vervolgens op de knop "Volgende".
Klik op de knop "Diskette".
Specificeer A:\(D:\station) en klik aansluitend op de knop "OK".
Selecteer de optie "Alle hardware weergeven", selecteer de gewenste monitor en klik op
"OK".
Klik op "Sluiten" en aansluitend op "OK". Sluit het dialoogvenster "Eigenschappen voor
Beeldscherm" af.
Het besturingssysteem Microsoft® Windows® NT
1. Klik achtereenvolgens op "Start", "Instellingen", "Configuratiescherm" en dubbelklik
aansluitend op het pictogram "Beeldscherm".
2. Klik in het venster Display Registration Information op het tabblad "Instellingen" en
aansluitend op "All Display Modes".
3. Selecteer een instelling die u wenst te gebruiken (Resolutie, Aantal kleuren en Verticale
frequentie) en klik op "OK".
4. Klik, nadat u op test heeft geklikt, op de knop "Toepassen" als het beeld goed is. Als het
beeld niet goed is, verander dan de instelling (lagere resolutie, kleur of frequentie).
Als u geen instellingsmogelijkheid heeft bij All Display Modes, selecteer dan de
resolutie en verticale frequentie volgens de Scherminstellingen in de
gebruiksaanwijzing.
Het besturingssysteem Linux
Om het X-Venster te kunnen uitvoeren, dient u eerst het X86Config-bestand aan te maken. Dit is
een soort systeeminstellingsbestand.
1. Druk bij het eerste en tweede scherm op de Enter-toets, nadat het X86Config-bestand is
uitgevoerd.
2. In het derde scherm stelt u uw muis in.
3. Selecteer een muis voor uw computer.
4. In het volgende scherm selecteert u een toetsenbord.
5. Selecteer een toetsenbord voor uw computer.
6. In het volgende scherm stelt u uw monitor in.
7. Stel eerst de horizontale frequentie voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen
invoeren.)
8. Stel de verticale frequentie voor uw monitor in. (U kunt de frequentie meteen invoeren.)
9. Voer het type monitor in. Deze informatie heeft geen invloed op de uitvoering van het XVenster.
10. U bent klaar met het instellen van uw monitor.
Voer het X-Venster uit nadat u eventuele andere hardware instellingen heeft ingesteld.
Natuurlijke kleuren
Natuurlijke kleuren met Natural Color programma
Een vrij nieuw probleem is dat de kleuren van afdrukken, gescande afbeeldingen en foto's uit
een digitale camera kunnen afwijken van de kleuren die door een monitor worden
weergegeven.
Het programma Natural Color is de oplossing voor dit probleem. Dit kleurbeheer systeem is
ontwikkeld door Samsung Electronics in samenwerking met het Korea Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Dit systeem is alleen verkrijgbaar voor
Samsung monitoren en zorgt ervoor dat de kleuren van de monitor gelijk zijn aan die van de
ingelezen en afgedrukte afbeeldingen.
Zie voor meer informatie de keuze Help (F1) in het programma Natural Color.
Zo installeert u Natural Color
Doe de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station. Het eerste venster
van het installatieprogramma verschijnt. Klik in dit venster op Natural Color om het programma
te installeren.
Wanneer de cd niet automatisch start, kunt u het installatieprogramma ook zelf starten: Doe
de bij uw Samsung monitor geleverde cd-rom in het cd-rom-station, klik op de [Start] knop van
Windows en selecteer [Uitvoeren].
Toets in: D:\color\eng\setup.exe en druk op de <Enter> toets.
(Als het cd-rom-station een andere letteraanduiding heeft, gebruikt u die in plaats van D:\)
Zo verwijdert u Natural Color
Selecteer in het Windows [Start] menu [Instellingen] > [Configuratiescherm] en dubbelklik op
de keuze [Software].
Selecteer Natural Color in de lijst en klik op de knop [Toevoegen/verwijderen],
[Wijzigen/verwijderen] of [Verwijderen].
SyncMaster 913N / 915N
1. Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om het OSD-menu af te sluiten
of om terug te keren naar het vorige menu.
2. Items in het menu instellen
3. Items in het menu instellen
4. Openen en vervolgens een menu-onderdeel te activeren.
5. Druk hierop als u zelf het binnenkomende signaal wilt aanpassen. De waarden voor fine
(fijn),coarse (basis) en position (positie) worden automatisch aangepast.
AUTO
Menu
AUTO
Beschrijving
Als de knop AUTO is ingedrukt, verschijnt het scherm automatische
instelling, zoals is weergegeven in het midden van het scherm.
Druk hierop als u zelf het binnenkomende signaal wilt aanpassen. De
waarden voor fine (fijn),coarse (basis) en position (positie) worden
automatisch aangepast.
Om de automatische-aanpassingsfunctie nauwkeuriger af te stemmen,
moet u de "Auto"-functie aanzetten terwijl de AUTO PATTERN aan staat.
(Druk hierop om de Auto Adjustment Animation Clips te bekijken.)
z
z
Als de automatische regeling niet correct werkt, drukt u nogmaals op
de knop "Auto" om het beeld nauwkeurig te regelen.
Als u de resolutie in het regelpaneel wijzigt, wordt de functie "Auto"
automatisch gestart.
MagicBright™
Menu
MagicBright™
Beschrijving
Druk nogmaals op de MagicBright-knop om de beschikbare opties te
bekijken.
- vier verschillende instellingen (Custom/Text/Internet/Entertain)
Brightness
Menu
Beschrijving
Helderheid instellen.
Brightness
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
5. Setup
6. Information
Image Reset
Color Reset
Picture
Menu
Beschrijving
Brightness
Helderheid instellen.
Directe bedieningsfuncties: Als het OSD-menu niet
geactiveerd is op het scherm, druk dan op de knop om
de helderheid in te stellen.
Contrast
Afspelen/Stoppen
Contrast instellen.
Color
Menu
Beschrijving
Color Tone
De kleurtint kan aangepast worden en u kunt een van
de vier instellingen selecteren koud, normaal, warm en
aangepast.
Color Control
Volg de volgende stappen om de afzonderlijke R,G,B
kleuren in te stellen.
Afspelen/Stoppen
Gamma
Selecteer een van de drie vooraf ingestelde gammas.
Image
Menu
Beschrijving
Coarse
Verwijdert ruis, zoals verticale strepen. Door een
Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden
verschoven. Met het menu Horizontal Control kunt u
dit gebied weer naar het midden terugplaatsen.
Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen. Indien de
ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig
blijft,
herhaalt u deze procedure na het instellen van de
frequentie (kloksnelheid).
Fine
Sharpness
Volg deze instructies om de helderheid van het beeld
aan te passen.
H-Position
Volg deze aanwijzingen om de horizontale positie van
het gehele beeldscherm aan te passen.
V-Position
Volg deze aanwijzingen om de verticale positie van het
gehele beeldscherm aan te passen.
OSD
Afspelen/Stoppen
Menu
Beschrijving
Language
Volg de volgende stappen als u de taal in het menu
wilt aanpassen. U kunt een keuze maken uit zeven
talen. (Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans,
Zweeds, Russisch)
NB: De taal die u geselecteerd heeft is alleen van
toepassing op de OSD. Het heeft invloed op de
software die op uw computer draait.
H-Position
U kunt de horizontale positie van het OSD-menu
veranderen.
V-Position
U kunt de verticale positie van het OSD-menu
veranderen.
Transparency
Verander de transparante achtergrond van de OSD.
Display Time
Het menu wordt automatisch uitgeschakeld als er
geen instellingen worden veranderd gedurende een
bepaalde periode.
Deze periode kunt u zelf instellen.
Setup
Afspelen/Stoppen
Menu
Beschrijving
Image Reset
De beeldparameters worden vervangen door de
standaard fabrieksinstellingen.
Color Reset
De kleurparameters worden vervangen door de
standaard fabrieksinstellingen.
Afspelen/Stoppen
Information
Menu
Information
Beschrijving
Deze optie geeft een videobron aan (weergave modus op het OSDscherm).
SyncMaster 912T / 913T / 913B
1. Hiermee opent u het OSD-menu. Deze optie wordt ook gebruikt om het OSD-menu af te sluiten
of om terug te keren naar het vorige menu.
2. Items in het menu instellen
3. Items in het menu instellen
4. Openen en vervolgens een menu-onderdeel te activeren.
5. Druk hierop als u zelf het binnenkomende signaal wilt aanpassen. De waarden voor fine
(fijn),coarse (basis) en position (positie) worden automatisch aangepast.
AUTO
Menu
Beschrijving
Als de knop AUTO is ingedrukt, verschijnt het scherm automatische
instelling, zoals is weergegeven in het midden van het scherm.
(Alleen beschikbaar in de analoog-modus)
AUTO
Druk hierop als u zelf het binnenkomende signaal wilt aanpassen. De
waarden voor fine (fijn),coarse (basis) en position (positie) worden
automatisch aangepast.
Om de automatische-aanpassingsfunctie nauwkeuriger af te stemmen,
moet u de "Auto"-functie aanzetten terwijl de AUTO PATTERN aan staat.
(Druk hierop om de Auto Adjustment Animation Clips te bekijken.)
z
z
Als de automatische regeling niet correct werkt, drukt u nogmaals op
de knop "Auto" om het beeld nauwkeurig te regelen.
Als u de resolutie in het regelpaneel wijzigt, wordt de functie "Auto"
automatisch gestart.
MagicBright™
Menu
Beschrijving
Druk nogmaals op de MagicBright-knop om de beschikbare opties te
MagicBright™
bekijken.
- vier verschillende instellingen (Custom/Text/Internet/Entertain)
Brightness
Menu
Brightness
Beschrijving
Helderheid instellen.
Source
Menu
Beschrijving
Source
Als u de Source-knop indrukt terwijl de OSD uitstaat, wordt de ingangsbron
(analoog/digitaal) afgewisseld.
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
5. Setup
6. Information
Auto Source
Image Reset
Color Reset
Picture
Menu
Beschrijving
Brightness
Helderheid instellen.
Directe bedieningsfuncties: Als het OSD-menu niet
geactiveerd is op het scherm, druk dan op de knop om
de helderheid in te stellen.
Contrast
Color
Contrast instellen.
Afspelen/Stoppen
Menu
Beschrijving
Color Tone
De kleurtint kan aangepast worden en u kunt een van
de vier instellingen selecteren koud, normaal, warm en
aangepast.
Color Control
Volg de volgende stappen om de afzonderlijke R,G,B
kleuren in te stellen.
Gamma
Selecteer een van de drie vooraf ingestelde gammas.
Afspelen/Stoppen
Image
Menu
Beschrijving
Coarse
Verwijdert ruis, zoals verticale strepen. Door een
Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden
verschoven. Met het menu Horizontal Control kunt u
dit gebied weer naar het midden terugplaatsen.
Afspelen/Stoppen
(Alleen beschikbaar in de analoog-modus)
Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen. Indien de
ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig
blijft,
herhaalt u deze procedure na het instellen van de
frequentie (kloksnelheid).
(Alleen beschikbaar in de analoog-modus)
Fine
Sharpness
Volg deze instructies om de helderheid van het beeld
aan te passen.
H-Position
Volg deze aanwijzingen om de horizontale positie van
het gehele beeldscherm aan te passen.
(Alleen beschikbaar in de analoog-modus)
V-Position
Volg deze aanwijzingen om de verticale positie van het
gehele beeldscherm aan te passen.
(Alleen beschikbaar in de analoog-modus)
OSD
Menu
Beschrijving
Language
Volg de volgende stappen als u de taal in het menu
wilt aanpassen. U kunt een keuze maken uit zeven
talen. (Engels, Duits, Spaans, Frans, Italiaans,
Zweeds, Russisch)
NB: De taal die u geselecteerd heeft is alleen van
toepassing op de OSD. Het heeft invloed op de
software die op uw computer draait.
H-Position
U kunt de horizontale positie van het OSD-menu
veranderen.
V-Position
U kunt de verticale positie van het OSD-menu
veranderen.
Transparency
Verander de transparante achtergrond van de OSD.
Display Time
Het menu wordt automatisch uitgeschakeld als er
geen instellingen worden veranderd gedurende een
bepaalde periode.
Afspelen/Stoppen
Deze periode kunt u zelf instellen.
Setup
Menu
Beschrijving
Auto Source
Selecteer de optie Auto Source , om automatisch de
signaalbron voor de monitor te selecteren.
Image Reset
De beeldparameters worden vervangen door de
standaard fabrieksinstellingen.
Color Reset
De kleurparameters worden vervangen door de
standaard fabrieksinstellingen.
Information
Afspelen/Stoppen
Menu
Information
Beschrijving
Deze optie geeft een videobron aan (weergave modus op het OSDscherm).
Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Samenvatting
Wat is MagicTune™
De prestatie van de monitor is afhankelijk van de grafische kaart, de host-computer, de lichtomstandigheden en
andere omgevingsfactoren. Om de mooiste afbeeldingen op een monitor te krijgen, moet u de monitor zo
optimaal mogelijk instellen. Om echter met behulp van de beschikbare instellingen de afbeelding in te stellen, is
vaak een uitdaging. Om een afbeelding goed te kunnen instellen (afstellen), heeft u een gemakkelijk te
gebruiken programma nodig, dat via een stap-voor-stap-proces leidt tot de beste beeldkwaliteit.
Zelfs bij eenvoudige instellingen zoals helderheid of contrast, is het lastig om via de niveaus van het on-screendisplay-menu (OSD), deze opties zo optimaal mogelijk in te stellen. Bovendien is er geen feedback om u te
helpen, bij het zo optimaal mogelijk instellen van de monitor. MagicTune™ is een softwarehulpprogramma, dat
u stap-voor-stap begeleidt en helpt bij het instellen van de monitor, door het geven van gemakkelijke instructies
en achtergrondpatronen. De scherminstellingen voor iedere gebruiker kunnen worden opgeslagen, hierdoor is
het gemakkelijk om de eigenschappen van de schermweergave in een multi-gebruikers-omgeving te selecteren.
Bovendien kan een enkele gebruiker de diverse verschillende door hem ingestelde eigenschappen gebruiken,
die gebaseerd zijn op de inhoud en het omgevingslicht.
Basisfuncties
MagicTune™is een softwarehulpprogramma waarmee u de monitor kunt instellen en de kleur, met behulp van
het Display Data Channel Command Interface (DDC/CI) protocol. Alle instellingen van het scherm
verlopen via de software, om te voorkomen dat u het on-screen-display-menu (OSD) van de monitor nodig
heeft. MagicTune supports MagicTune ondersteunt Windows 98SE, Me, 2000, XP Home en XP Professional.
Met MagicTune kunt u snel en nauwkeurig uw monitor instellen. Bovendien kunt u de voor u meest geschikte
monitorconfiguratie eenvoudig opslaan en gebruiken.
OSD-modus
Met de OSD-modus kunt u de monitorinstellingen eenvoudig wijzigen zonder het nemen van vooraf
gedefinieerde stappen. U komt gemakkelijk bij de menuoptie die u wilt instellen.
Samenvatting | Installeren | OSD-modus |
Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Installeren
1.
Plaats de installatie-cd in het Cd-romstation.
2.
Klik op het installatiebestand van MagicTune.
3.
Selecteer de taal voor de installatie en klik op "Next".
4.
Wanneer het venster InstallShield Wizard verschijnt, klikt u op "Next."
5.
Selecteer "I accept the terms of the license agreement" om de licentieovereenkomst te accepteren.
6.
Kies een map waarin u het programma MagicTune wilt installeren.
7.
Klik op "Install".
8.
Het venster "Installation Status" verschijnt.
9.
10.
Klik op "Finish".
Zodra de installatie is voltooid, verschijnt het uitvoerbare pictogram MagicTune 3.5 op uw bureaublad.
Dubbelklik op het pictogram om het programma te starten.
Het kan zijn dat het pictogram MagicTune niet verschijnt als gevolg van de specificaties
van de pc of monitor. Druk in dit geval op F5.
Installatieproblemen
De installatie van MagicTune 3.5 kan worden beïnvloed door diverse factoren, zoals videokaart, moederbord en
netwerkomgeving.
Zie "Probleemoplossing" indien zich tijdens de installatie problemen voordoen.
Systeemvereisten
Besturingssystemen
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
z
Windows XP Professional
Hardware
z
z
32MB geheugen of meer
25MB vaste-schijfruimte of meer
* Breng een bezoek aan de MagicTune website voor meer informatie.
Samenvatting | Installeren | OSD-modus |
Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Met MagicTune kunt u snel en nauwkeurig uw monitor instellen. Bovendien kunt u de
voor u meest geschikte monitorconfiguratie eenvoudig opslaan en gebruiken.
z
z
z
De OSD-modus kan afwijken van de beschrijving in de handleiding
aangezien de specificaties per monitor kunnen verschillen.
Indien Pivot actief is, kan het zijn dat onderdelen van het MagicTune
programma niet goed werken.
De MagicTune controlemodus verschilt per monitormodel.
OSD-modus
In de OSD-modus kunt u de instellingen op alle monitoren eenvoudig wijzigen. Indien geselecteerd, geeft elk
tabblad bovenaan het bedieningsvenster de algemene beschrijvingen van de opties van submenu´s weer om
instellingen te wijzigen. Zodra u een tabblad selecteert, wordt een lijst met menu´s op het tabblad weergegeven.
Voor een snelle aanpassing van de monitorinstellingen, verschaft de OSD-modus voor een snelle en handige
toegang tot alle opties van de tabbladen en submenu´s.
Beschrijving van de knoppen
OK [OK]
Alle wijzigingen worden uitgevoerd en MagicTune wordt afgesloten.
Reset [Reset]
Herstelt de in het actieve venster weergegeven monitorwaarden naar de door de fabrikant
aanbevolen waarden.
Cancel
[Annuleren]
MagicTune wordt afgesloten zonder de gemaakte wijzigingen door te voeren.
Indien u geen wijzigingen in het bedieningsvenster heeft aangebracht, heeft het klikken
op "Cancel" geen gevolg.
Beschrijving van het tabblad Picture
Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden.
j Resolution n
k
l
m
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
j MagicBright
k
l
m
Brightness
Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden. Maakt het
gehele scherm lichter of donkerder. De gedetailleerde gegevens van de beelden in de
donkere gebieden kunnen verloren gaan als de helderheid niet op het juiste niveau staat
ingesteld. Pas de helderheid aan voor een optimale beeldweergave.
Contrast
Hier kan de gebruiker de scherminstellingen afstellen tot de gewenste waarden. Maakt het
gehele scherm lichter of donkerder. De gedetailleerde gegevens van de beelden in de
donkere gebieden kunnen verloren gaan als de helderheid niet op het juiste niveau staat
ingesteld. Pas de helderheid aan voor een optimale beeldweergave. Past het verschil aan
in helderheid tussen de lichte en donkere gedeelten van het scherm. Bepaalt de scherpte
van de beelden.
Resolution
[Resolutie]
Weergave van alle beeldschermresoluties die door het programma worden ondersteund.
MagicBright™ is een nieuwe functie die de optimale omstandigheden voor het bekijken
van beelden verschaft, geheel aangepast op de afbeelding die u bekijkt. Momenteel zijn er
vier verschillende modi beschikbaar: Tekst, Internet, Entertainment en Voorkeur. Elke
modus heeft een vooraf geconfigureerde helderheidswaarde. U kunt heel gemakkelijk een
van de vier instellingen selecteren door de knop MagicBright™ in te drukken.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text: [Tekst] Voor documenten of voor het werken met veel tekst.
Internet: [Internet] Voor het werken met een combinatie van beelden zoals tekst
en grafische voorstellingen.
Entertain: [Entertainment] Voor het bekijken van bewegende beelden zoals een
DVD of VCD.
Custom: [Voorkeur] Ondanks het feit dat de waarden zorgvuldig door onze technici
zijn geselecteerd, kan het zijn dat u de voorgeconfigureerde waarden niet prettig
vindt voor uw ogen. Als dit het geval is, kunt u de Brightness [Helderheid] en het
Contrast [Contrast] aanpassen met behulp van het OSD-menu.
Beschrijving van het tabblad Color
Stelt de "warmte" van de achtergrondkleuren of van de kleuren van de afbeeldingen in.
n Color Tone m
i
j
k
l
m
n Color Control m
j
k
l
n Calibration
j
k
l
Color Tone
[Kleurtint]
De tint van de kleur kan worden gewijzigd.
z
z
Color Control
[Kleurregeling]
Past de beeldkleuren van de monitor aan.
U kunt de monitorkleur wijzigen al naar gelang uw eigen voorkeur.
z
Calibration
[Calibratie]
Warm - Normal - Cool
Custom
R- G - B
Het proces waarmee de door u gewenste kleuren worden geoptimaliseerd en onderhouden.
U zal MagicTune met name bijzonder handig vinden als u tot diegenen behoort die
afbeeldingen willen bekijken met weergave van alle nauwkeurig bijgewerkte gegevens –
inclusief webpagina´s en beelden die zijn geproduceerd door een digitale camera of
scanner.
Beschrijving van het tabblad Image
De waarden voor fine (fijn),coarse (basis) en position (positie) worden aangepast.
i Image Setup n
j
k
l
m
n
j Position
k
l
m
z
Image Setup
z
z
Position [Positie]
Fine [Fijn]: Verwijdert ruis, zoals horizontale strepen.
Indien de ruis zelfs na Fine tuning (fijnafstemming) aanwezig blijft, herhaalt u deze
procedure na het instellen van de frequentie (kloksnelheid).
Coarse [Grof]: Verwijdert ruis, zoals verticale strepen.
Door een Coarse-aanpassing (grof) kan het beeldgebied worden verschoven. Met
het menu Horizontal Control [Horizontale regeling] kunt u dit gebied weer naar het
midden terugplaatsen.
Auto Setup : De waarden voor fine (fijn),coarse (basis) en position (positie)
worden automatisch aangepast.
Volg deze aanwijzingen om de horizontale, verticale positie van het gehele beeldscherm
aan te passen.
Beschrijving van het tabblad Option
U kunt MagicTune configureren met gebruik van de volgende opties.
Laadt het dialoogvenster Preferences [Voorkeuren]. Bij de voorkeuren die in gebruik zijn,
is een "V" in het aankruisvakje geplaatst. Om een Voorkeur in of uit te schakelen, plaatst u
de cursor op het vakje en klikt u met de muis.
Preferences
[Voorkeuren]
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu(Taakbalkmenu activeren) .
- Klik op het pictogram in de [taakbalk] om toegang te krijgen tot de MagicTune
menu´s.
De menu´s worden niet weergegeven als de optie [Enable System Tray] niet is
geselecteerd in [Options] ' [Basic Settings].
Select Language (Taal selecteren) – De gekozen taal is alleen van toepassing op
de OSD-opties.
Analog
Digital
Beschrijving van het tabblad Support
Geeft de Asset-ID en het versienummer van het programma weer en geeft u toegang tot de Help-functie.
Help [Help]
Ga naar de MagicTune website of klik op deze knop om de Help-bestanden
(gebruiksaanwijzing) te openen indien u hulp nodig heeft bij het installeren of gebruiken
van MagicTune. De gebruiksaanwijzing wordt geopend in een standaard browservenster.
Asset ID
[Asset-ID]
U kunt de server gebruiken om het client-beeldscherm te controleren.
(Het serverprogramma dient geïnstalleerd te zijn om dit programma als client te kunnen
gebruiken)
Version [Versie]
User Name
Geeft de gebruikersnaam weer die geregistreerd is op de pc.
User ID
Geeft de gebruikers-ID weer die geregistreerd is op de pc.
Server IP
Schrijf de server-IP op.
Department
Schrijf de afdeling op.
Location
Schrijf de locatie op.
Geeft het versienummer van MagicTune.
Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Color Calibration (Kleurcalibratie)
1. Color Calibration (Kleurcalibratie)
Met de optie “Kleurcalibratie” kunt u de optimale kleuren voor uw monitor instellen.
Volg de onderstaande vijf stappen om de perfecte kleurcondities voor uw monitor te verkrijgen.
1.
2.
3.
4.
5.
Verander de waarde op de “Brightness control bar(Helderheidsbalk)” om de helderheid van de
kleurcontrole en de helderheid van het achtergrondpatroon op elkaar af te stemmen.
Wanneer u een specifieke kleur in de “Control patch(Kleurcontrole)” ontdekt, verplaats dan de cursor
naar de kleur volgens de “Color reference Circle(Kleurencirkel)”.
=> Wanneer de aanpassing juist is uitgevoerd, ziet u geen kleur meer in de kleurcontrole.
Wanneer u de aanpassingen voor stap 1 heeft uitgevoerd, klikt u op de knop “Next” [Volgende].
Herhaal de procedures 1), 2), 3) voor de overgebleven stappen 2 tot 5.
U kunt het effect van de kleurcalibratie eenvoudig bekijken door te drukken op de knop
“Preview” [Voorbeeld]!
Hoe meerdere gebruikers aangepaste kleurwaarden kunnen gebruiken
Definitie
Als de monitor door meerdere gebruikers wordt gebruikt, kunnen de kleurwaarden die via de optie
Kleurcalibratie zijn gewijzigd, voor alle gebruikers worden opgeslagen en door hen worden gebruikt. Maximaal 5
gebruikers kunnen de opgeslagen kleurwaarden gebruiken.
1.
2.
De aangepaste kleurwaarden opslaan:
Druk op Next [Volgende] om de optie te wijzigen in Apply [Toepassen] en vervolgens kunt u de
aangepaste kleurwaarden opslaan. Er kunnen maar liefst 5 waarden worden opgeslagen.
De opgeslagen kleurwaarden toepassen:
Druk op de knop Multi User [Multi-gebruiker] op het hoofdscherm om een van de opgeslagen
kleurwaarden te selecteren en te gebruiken.
2. Preview(Voorbeeld)
Druk op de knop “Preview” [Voorbeeld] in het scherm “Kleurcalibratie “.
De bovenstaande afbeelding verschijnt
1.
2.
Druk op de knop “View Calibrated” [Calibratie bekijken] voor een voorbeeldvan de door u aangepaste
calibratie.
Druk op de knop “View Uncalibrated” [Origineel bekijken] voor een voorbeeldvan het oorspronkelijke
beeld.
Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Deïnstalleren
Het programma MagicTune kan alleen worden verwijderd met de optie "Programma´s toevoegen of
verwijderen" in het Configuratiescherm van Windows.
Voer de volgende stappen uit om MagicTune van uw systeem te verwijderen.
1.
Ga naar [Taakbalk] ' [Start] ' [Instellingen] en selecteer [Configuratiescherm] in het menu. Als het
programma onder Windows XP draait, gaat u naar [Configuratiescherm] in het menu [Start].
2.
Klik op het pictogram "Programma´s toevoegen of verwijderen" in het Configuratiescherm.
3.
Blader door de lijst in het scherm "Programma´s toevoegen of verwijderen" om het programma
"MagicTune" te vinden. Klik hierop om het programma te selecteren.
4.
Klik op de knop [Wijzigen/verwijderen] om het programma te verwijderen.
5.
Klik op "Ja" om het programma te verwijderen.
6.
Wacht totdat het dialoogvenster "Deïnstallatie voltooid" verschijnt.
Ga naar de MagicTune website voor technische ondersteuning bij MagicTune, FAQs (vragen en antwoorden)
en nieuwere versies van softwareprogramma´s.
Samenvatting | Installeren | OSD-modus | Kleurcalibratie | Deïnstalleren | Probleemoplossing
Probleemoplossing
Het kan voorkomen dat MagicTune niet werkt wanneer de monitor is verplaatst of wanneer het
stuurprogramma of de grafische kaart wordt bijgewerkt terwijl MagicTune actief is. Start in dit geval de
computer opnieuw op.
Probleem
Voer een controle
uit wanneer
MagicTune niet
goed werkt.
Checklist
De functie MagicTune vindt u
alleen op een pc (VGA) met
een Windowsbesturingssysteem dat Plug
en Play ondersteunt.
Oplossingen
* Als u wilt weten of u de functie
MagicTune op uw pc kunt gebruiken,
volgt u de onderstaande stappen (deze
zijn voor Windows XP):
Configuratiescherm -> Prestaties en onderhoud
-> Systeem -> Hardware -> Apparaatbeheer ->
Monitors -> Nadat u de Plug en Play-monitor
hebt verwijderd, zoekt u naar 'Plug en Playmonitor' wanneer u naar nieuwe hardware
zoekt.
MagicTune is an additional software for the
monitor. Some graphic cards may not support
your monitor. When you have a problem with
the graphic card, visit our website to check the
compatible graphic card list provided.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ werkt
niet goed.
Heeft u uw PC of grafische
kaart veranderd?
Download het nieuwste programma. Het
programma kan worden gedownload van
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
z
z
Bezoek onze website en download the installatiesoftware voor Magic Tune MAC.
Ga naar de MagicTune website voor technische ondersteuning bij MagicTune, FAQs (vragen en
antwoorden) en nieuwere versies van softwareprogramma´s.
Overzicht |
Installation <Installatie>
| Interface | Verwijderen |
Problemen oplossen
Overzicht
What is the MagicRotation? (Wat is MagicRotation?)
Gewoonlijk werden gegevens op het scherm alleen in de modus Landscape (Liggend) weergegeven.
In het huidige informatietijdperk is het voor steeds meer gebruikers een noodzaak in hun dagelijkse leven
documenten, webpagina's, e-mails, etc. te bekijken. Hiervoor is het gebruiksvriendelijker om informatie in de
modus Portrait (Staand) weer te geven, waarbij de gehele inhoud op het scherm te zien is. Dit verhoogt de
productiviteit van de gebruiker aanzienlijk, waarbij hij gemakkelijk tussen de verschillende modi kan
wisselen.
De MagicRotation-software van Samsung Electronics, Inc. bevat een rotatiefunctie (0, 90, 180, 270)
waarmee optimaal gebruik kan worden gemaakt van het computerbeeldscherm, die een hogere
beeldkwaliteit oplevert en de productiviteit van de gebruiker verhoogt.
Basisfunctie
MagicRotation ondersteunt Windows™ 98 SE, Me, 2000, XP Home, NT 4.0 en XP Professional.
* Windows™ is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation,Inc.
Overzicht |
Installation <Installatie>
| Interface | Verwijderen |
Problemen oplossen
Installation <Installatie>
1.
Plaats de installatiecd in het CD-ROM-station.
2.
Klik op het MagicRotation-installatiebestand.
3.
Selecteer de installatietaal en klik op "Next" (Volgende).
4.
Als het Installation Shield Wizard-scherm wordt weergegeven, klikt u op "Next" (Volgende).
5.
Selecteer "I agree to the terms of the license agreement" (Ik ga akkoord met de voorwaarden van
deze licentie-overeenkomst) om de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.
6.
Kies een map waarin het programma MagicRotation moet worden geïnstalleerd.
7.
Click "Install." (Installeren)
8.
Het venster "Installation Status" (Installatiestatus) verschijnt.
9.
Klik op "Finish" (Voltooien)
U moet het systeem opnieuw starten om MagicRotation goed te laten werken.
10.
Als de installatie voltooid is, wordt het icoon MagicRotation weergegeven op uw bureaublad.
Installatieproblemen
De installatie van MagicRotation kan worden beïnvloed door factoren als de videokaart, het moederbord en
de netwerkomgeving.
Zie "Problemen oplossen" als u problemen ondervindt bij de installatie.
Beperking
1.
Het schermstuurprogramma moet goed zijn geladen om MagicRotation correct te laten werken.
Het geïnstalleerde schermstuurprogramma moet de meest recente versie zijn die door de fabrikant is
geleverd.
2.
Indien sommige toepassingen, zoals Windows Media Player, Real Player, etc., filmbestanden niet
goed weergeven in 90-, 180- en 270-richtingen, moet u het volgende doen:
{ Sluit de toepassing.
{ Selecteer de richting (90, 180, 270) waarin u de toepassing wilt weergeven.
{ Start de toepassing opnieuw.
In de meeste gevallen wordt het probleem hiermee opgelost.
3.
Gebruikerstoepassing die OpenGL en DirectDraw (3D-tekenen) gebruiken, zullen niet functioneren in
de geselecteerde richtingmodus (90, 180, 270).
Bijvoorbeeld 3D-spellen.
4.
DOS-gebaseerde toepassingen in de modus Volledig scherm zullen niet functioneren in de
geselecteerde richtingmodus (90, 180, 270).
5.
Dual wordt niet ondersteund in Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6.
MagicRotation ondersteunt geen 24 bits per pixel (bitdiepte/kleurkwaliteit).
7.
Als u uw grafische kaart vervangt, is het raadzaam dat u de MagicRotation-software eerst verwijdert.
Systeemeisen
Besturingssysteem
z Windows™ 98 SE
z Windows™ Me
z Windows™ NT 4.0
z Windows™ 2000
z Windows™ XP Home Edition
z Windows™ XP Professional
Hardware
z 128MB geheugen of hoger (aanbevolen)
z 25MB of meer ruimte op de vaste schijf
Service Packs
z Het wordt aanbevolen dat u de meest recente Service Pack op uw systeem installeert.
z Voor Windows™ NT 4.0 wordt het aanbevolen Internet Explorer 5.0 en hoger te installeren met het
onderdeel Active Desktop.
* Voor meer informatie kunt u de MagicRotation website bezoeken.
* Windows™ is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation,Inc.
Overzicht |
Installation <Installatie>
| Interface | Verwijderen |
Problemen oplossen
Interface
Het menu op de taakbalk
Het menu-popupvenster dat u opent met de
rechtermuisknop.
Rotate (draaien): Het beeld wordt met 90 graden gedraaid
Rotate to 0 (Draaien naar 0) : Het beeld wordt naar 0 graden gedraaid vanuit de huidige
hoek.
Rotate to 90 (Draaien naar 90) : Het beeld wordt naar 90 graden gedraaid vanuit de huidige
hoek.
Rotate to 180 (Draaien naar 90) : Het beeld wordt naar 180 graden gedraaid vanuit de
huidige hoek.
Rotate to 270 (Draaien naar 90) : Het beeld wordt naar 270 graden gedraaid vanuit de
huidige hoek.
Hot key(Sneltoets) : Hot key(Sneltoets) zijn standaard beschikbaar en kunnen door de
gebruiker worden gewijzigd.
Deze kunnen rechtstreeks door de gebruiker worden toegewezen via het toetsenbord door de
bestaande sneltoetsen te wijzigen. De gebruiker kan de sneltoets creëren met een combinatie
van Shift, Ctrl, Alt en algemene toetsen. Wanneer een algemene toets wordt ingedrukt, wordt
deze toegewezen als Alt+algemene toets.
Help : Hiermee wordt de HELP van het programma MagicRotation weergegeven.
About (Over) : Hiermee wordt de versie en de copyright van het programma weergegeven.
Exit (Afsluiten) : Hiermee wordt het programma MagicRotation afgesloten.
Overzicht |
Installation <Installatie>
| Interface | Verwijderen |
Problemen oplossen
Verwijderen
MagicRotation kan alleen worden verwijderd met behulp van de optie Program Add/Remove (programma
toevoegen/verwijderen) op het Configuratiescherm van Windows.
Voer de volgende stappen uit om MagicRotation te verwijderen.
1.
Ga naar het Start-menu op de taakbalk, selecteer Instellingen en vervolgens Configuratiescherm.
Als het programma wordt uitgevoerd onder Windows™ XP gaat u naar het Configuratiescherm in het
Start-menu.
2.
Klik in het configuratiescherm op het pictogram Software.
3.
Blader in het volgende scherm naar "MagicRotation".
Klik hierop om het te selecteren.
4.
Klik op de knop "Wijzigen/Verwijderen" om het programma te verwijderen.
5.
Klik op "Ja" om het verwijderingsproces te starten.
6.
Wacht totdat het dialoogvenster "Verwijdering voltooid" verschijnt.
7.
Na de verwijdering moet u het systeem opnieuw starten.
Bezoek de MagicRotation website voor technische ondersteuning voor MagicRotation, FAQ's (vaakgestelde
vragen en antwoorden) en software upgrades.
* Windows™ is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation,Inc.
Overzicht |
Installation <Installatie>
| Interface | Verwijderen |
Problemen oplossen
Problemen oplossen
Voordat u de afdeling Technische ondersteuning belt
z De MagicRotation-software werkt met het geïnstalleerde schermstuurprogramma dat door de
fabrikant van uw grafische kaart is geleverd voor schermrotatiefuncties. Als het geïnstalleerde
schermstuurprogramma niet goed werkt of fouten bevat, zullen deze fouten blijven optreden nadat
MagicRotation is geïnstalleerd.
Elk onjuist/willekeurig gedrag dat voortvloeit uit fouten in het geïnstalleerde schermstuurprogramma
is niet aan de MagicRotation-software te wijten.
Om te controleren of er een probleem is met het geïnstalleerde schermstuurprogramma, kunt u de
volgende diagnostische stappen uitvoeren:
1.
2.
3.
Controleer of het probleem optreedt in zowel de 0-richting (Landscape) en de 90-richting
(Portrait).
Controleer of het probleem optreedt bij verschillende kleurdiepten (8/16/32 bits per pixel) en
verschillende resolutiemodi (800 x 600, 1024 x 768).
Controleer of het probleem optreed waneer de MagicRotation-software niet is geïnstalleerd.
Als het probleem zich herhaalt in een van de of alle scenario's, dan kan het een probleem zijn met
het geïnstalleerde schermstuurprogramma:
Om het probleem op te lossen, moet u de volgende stappen uitvoeren:
1.
2.
3.
4.
Verwijder de MagicRotation-software.
Download de meest recente versie van het schermstuurprogramma bij de fabrikant van uw
grafische kaart.
De laatste versies van de schermstuurprogramma's van ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL, etc.
zijn eenvoudig te downloaden van hun respectievelijke websites.
Installeer de meest recente versie van het schermstuurprogramma.
Installeer de MagicRotation-software. In de meeste gevallen wordt het probleem hiermee
opgelost.
z MagicRotation werkt mogelijk niet wanneer de monitor wordt vervangen of het stuurprogramma van
de grafische kaart wordt bijgewerkt terwijl MagicRotation wordt uitgevoerd.
Als dit het geval is, moet u het systeem opnieuw starten.
website voor technische ondersteuning voor MagicRotation, FAQ's
(vaakgestelde vragen en antwoorden) en software upgrades.
z Bezoek de MagicRotation
SyncMaster 913N / 915N
Voordat u de serviceafdeling belt, moet u eerst de informatie in dit hoofdstuk raadplegen
om te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u werkelijk hulp nodig hebt, kunt u
contact opnemen via het telefoonnummer op de garantiekaart, via het telefoonnummer uit
het hoofdstuk Informatie of met uw dealer.
Probleem
Het scherm geeft geen
beeld. Ik krijg de
monitor niet aan.
Checklist
Oplossingen
Is de stroomkabel
goed aangesloten?
Kijk of de stroomkabel goed is
aangesloten en of het stopcontact
goed werkt .
Ziet u de melding
"Check Signal Cable"
op het scherm?
Controleer of de computer goed is
aangesloten.
Als de monitor wel van
stroom wordt voorzien
maar het beeld geheel
zwart blijft, start dan
de computer opnieuw
om te kijken of het
opstartscherm
zichtbaar is.
Als het opstartscherm wel te zien is,
moet u de computer opstarten in
een speciale stand waarin u de
instellingen van de videokaart kunt
aanpassen (bij Windows
ME/2000/XP is dit de Veilige
modus). Stel de resolutie en
frequentie van de videokaart in op
de maximale waarden waarvoor de
monitor geschikt is.
(Zie ook Voorkeurinstellingen)
NB: Als er ook geen opstartscherm
verschijnt, neem dan contact op met
een service center of uw dealer.
Ziet u de melding Not
Optimum Mode.
Recommended mode
1280 x 1024 60Hz op
het scherm?
Als u deze deze melding ziet, staat
de videokaart ingesteld op een
resolutie en/of frequentie die te
hoog zijn voor de monitor.
Stel de resolutie en frequentie van
de videokaart in op de maximale
waarden waarvoor de monitor
geschikt is.
If the display exceeds SXGA or
75Hz, a "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz" message is displayed. If the
display exceeds 85Hz, the display
will work properly but the "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz" message
appears for one minute and then
disappears.
Please change to the recommended
mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if
the system is rebooted.)
Het beeld bevat
vreemde kleuren of is
zwart/wit.
Het beeld heeft opeens
een andere vorm.
Blijft het beeld geheel
zwart en knippert de
aan/uit indicator van
de monitor met
tussenpozen van 1
seconde?
De monitor staat in een
energiebesparende stand.
Geeft de monitor maar
1 kleur weer, alsof u
door gekleurd glas
kijkt?
Kijk of de signaalkabel goed is
aangesloten.
Ging er iets mis met
de kleuren toen u een
bepaald programma
gebruikte of nadat een
programma een
foutmelding gaf of was
vastgelopen?
Start de computer opnieuw.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
Hebt u een andere
videokaart of een
ander
stuurprogramma in uw
computer
geïnstalleerd?
Pas de grootte en plaats van het
beeld aan via het OSD
schermmenu.
Hebt u op de
computer de resolutie
of frequentie van het
beeldscherm
veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie Voorkeurinstellingen).
Druk op een toets van het
toetsenbord of beweeg de muis om
de monitor te activeren zodat u weer
beeld hebt.
Zorg dat de videokaart van de
computer goed op zijn plaats zit
(computer eerst uitschakelen!).
De vorm van het beeld kan ook worden beïnvloed door de frequentie
van het signaal van de videokaart. Pas de grootte en plaats van het
beeld aan via het OSD schermmenu.
Het beeld is onscherp
of het OSD
schermmenu kan niet
worden veranderd.
Hebt u op de monitor
de resolutie of de
frequentie veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie Voorkeurinstellingen).
Een gedeelte van het
beeld is vervormd of
heeft afwijkende
kleuren.
Is de frequentie goed
ingesteld wanneer u in
het menu de Display
Timing kijkt?
Kies de juiste frequentie voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart en de
Voorkeurinstellingen.
(De maximale frequentie hangt af
van de gekozen resolutie en het
betreffende product.)
De monitor geeft maar
16 kleuren weer.
Andere kleuren na
installatie van een
andere videokaart op
de computer.
Is het aantal kleuren
goed ingesteld onder
Windows?
Windows ME/2000/XP:
Kies het gewenste aantal kleuren in
Configuratiescherm (Control
Panel), Beeldscherm (Display),
Instellingen (Settings).
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
De computer geeft de
foutmelding
"Onbekende monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor niet
gevonden" (Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found).
Hebt u het
stuurprogramma van
de monitor
geïnstalleerd?
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de aanwijzingen
in Stuurprogramma installeren.
Kijk in de handleiding
van de videokaart of
Plug & Play (VESA
DDC) wordt
ondersteund.
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de aanwijzingen
in Stuurprogramma installeren.
Voer een controle uit
wanneer MagicTune
niet goed werkt.
De functie MagicTune
vindt u alleen op een
pc (VGA) met een
Windowsbesturingssysteem
dat Plug en Play
ondersteunt.
* Als u wilt weten of u de functie
MagicTune op uw pc kunt
gebruiken,
volgt u de onderstaande
stappen (deze zijn voor Windows
XP):
Configuratiescherm -> Prestaties en
onderhoud -> Systeem -> Hardware
-> Apparaatbeheer -> Monitors ->
Nadat u de Plug en Play-monitor
hebt verwijderd, zoekt u naar 'Plug
en Play-monitor' wanneer u naar
nieuwe hardware zoekt.
MagicTune is an additional software
for the monitor. Some graphic cards
may not support your monitor. When
you have a problem with the graphic
card, visit our website to check the
compatible graphic card list
provided.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ werkt
niet goed.
Heeft u uw PC of
grafische kaart
veranderd?
Download het nieuwste programma.
Het programma kan worden
gedownload van
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Bezoek onze website en download the installatiesoftware voor Magic Tune MAC.
Controleer de onderstaande items bij problemen met de monitor.
1. Kijk of de stroomkabel en de signaalkabel goed zijn aangesloten op de computer.
2. Luister of de computer tijdens het opstarten meer dan 3 pieptoontjes geeft.
(Als dat zo is, moet het moederbord van de computer waarschijnlijk worden nagekeken.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of de monitor op een andere pc hebt
aangesloten, kijk dan of u de juiste stuurprogramma's voor de videokaart en de monitor hebt
geïnstalleerd.
4. Kijk op de computer of de scanfrequentie van het beeldscherm op 56 of 75 Hz staat ingesteld.
(Ga niet hoger dan 75 Hz als u de maximale resolutie gebruikt.)
5. Als u problemen hebt bij het installeren van het stuurprogramma van de videokaart, start de
computer dan op in de Veilige modus (Safe Mode), verwijder het beeldscherm in
Configuratiescherm (Control Panel), Syste(e)m, Apparaatbeheer (Device Administrator) en
start de computer opnieuw op om het stuurprogramma van de videokaart opnieuw te installeren.
Als het probleem blijft terugkeren, neem dan contact op met een geautoriseerd service
center.
Vraag & antwoord
Vraag
Hoe kan ik de frequentie
veranderen?
Antwoord
De frequentie kan worden veranderd bij de instellingen van de
videokaart op de computer.
De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van de
kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het
stuurprogramma.
(Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart voor
details.)
Hoe kan ik de resolutie
veranderen?
Windows ME/2000/XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal
kleuren in Configuratiescherm (Control Panel), Beeldscherm
(Display), Instellingen (Settings).
* Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van de
videokaart.
Hoe kan ik gebruik maken van
energiebeheer?
Windows ME/2000/XP: U kunt de energiebesparende functies
instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of
onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de
handleiding van Windows of van uw computer).
Hoe kan ik de buitenkant van de
behuizing en het oppervlak van
de beeldbuis reinigen?
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig de
monitor met een zachte doek bevochtigd met wat reinigingsmiddel
en water.
Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en
voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak. Zorg
beslist dat er geen water e.d. in de monitor terecht kan komen.
Zelftest
Zelftest | Meldingen | Omgeving | Nuttige tips
Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed
werkt.
Zelftestk
1. Zet zowel uw computer als de monitor uit.
2. aal de video signaalkabel uit de connector van de computer.
3. Zet de monitor aan.
Als de monitor goed werkt, ziet u het onderstaande venster met rode rand en meldingstekst
(de drie rechthoekjes in het venster horen rood, groen en blauw te zijn):
Wanneer de gekleurde rechthoekjes niet alledrie zichtbaar zijn, is er een probleem met uw
monitor. Dit meldingsvenster verschijnt ook tijdens normaal gebruik als de videokabel
losraakt of beschadigd wordt.
4. Zet uw monitor uit en sluit de video signaalkabel weer aan. Zet vervolgens de computer en de
monitor weer aan.
Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de
computer. Uw monitor is dan in orde.
Meldingen
Als er iets mis is met het ingangssignaal, verschijnt er een melding op het beeldscherm of
het beeldscherm blijft leeg, ondanks dat het aan/uit-lampje aan is. De melding kan
inhouden dat de monitor onvoldoende scanbereik heeft of dat u de signaalkabel moet
controleren.
Omgeving
De plaats en richting van de monitor kunnen invloed hebben op de beeldkwaliteit en
andere eigenschappen van de monitor.
Plaats de monitor niet in de buurt van een lagetonenluidspreker (woofer). Zet de
luidspreker zo nodig in een andere ruimte.
z
Plaats geen elektrische apparaten binnen een straal van 1 meter rond de monitor,
bijvoorbeeld radio's, ventilators, klokken en telefoons.
z
Nuttige tips
z
z
Een monitor geeft visuele signalen weer van een computer. Daarom kan door een probleem met
de computer of de videokaart het beeld van de monitor zwart worden, de kleurweergave
verminderen, ruis optreden, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en neem
dan contact op met een service center of uw dealer.
Controle of de monitor goed werkt
Als u geen beeld hebt of een melding als "Not Optimum Mode","Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" verschijnt, koppel dan de signaalkabel los van de computer terwijl u de monitor aan
laat staan.
{ Als er een melding verschijnt of het scherm wit wordt, betekent dit dat de monitor goed
werkt.
{ In dat geval is de computer de bron van het probleem en moet u deze controleren.
SyncMaster 912T / 913T / 913B
Voordat u de serviceafdeling belt, moet u eerst de informatie in dit hoofdstuk raadplegen
om te kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Als u werkelijk hulp nodig hebt, kunt u
contact opnemen via het telefoonnummer op de garantiekaart, via het telefoonnummer uit
het hoofdstuk Informatie of met uw dealer.
Probleem
Het scherm geeft geen
beeld. Ik krijg de
monitor niet aan.
Checklist
Oplossingen
Is de stroomkabel
goed aangesloten?
Kijk of de stroomkabel goed is
aangesloten en of het stopcontact
goed werkt .
Ziet u de melding
"Check Signal Cable"
op het scherm?
(Aansluiten met de D-sub-kabel)
Controleer of de computer goed is
aangesloten.
(Aansluiten met de DVI-kabel) Als
u nog steeds een foutmelding te
zien krijgt op het beeldscherm,
ondanks het feit dat u de monitor
goed heeft aangesloten, moet u
controleren of de monitor wel
ingesteld is op de stand analoog
Als de monitor wel van
stroom wordt voorzien
maar het beeld geheel
zwart blijft, start dan
de computer opnieuw
om te kijken of het
opstartscherm
zichtbaar is.
Als het opstartscherm wel te zien is,
moet u de computer opstarten in
een speciale stand waarin u de
instellingen van de videokaart kunt
aanpassen (bij Windows
ME/2000/XP is dit de Veilige
modus). Stel de resolutie en
frequentie van de videokaart in op
de maximale waarden waarvoor de
monitor geschikt is.
(Zie ook Voorkeurinstellingen)
NB: Als er ook geen opstartscherm
verschijnt, neem dan contact op met
een service center of uw dealer.
Ziet u de melding Not
Optimum Mode.
Recommended mode
1280 x 1024 60Hz op
het scherm?
Als u deze deze melding ziet, staat
de videokaart ingesteld op een
resolutie en/of frequentie die te
hoog zijn voor de monitor.
Stel de resolutie en frequentie van
de videokaart in op de maximale
waarden waarvoor de monitor
geschikt is.
Als het scherm de SXGA-norm of de
75 Hz overschrijdt, verschijnt het
bericht "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz" op het beeldscherm. Als het
scherm de 85 Hz overschrijdt, werkt
het scherm correct, maar verschijnt
het bericht "Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz" een minuut op uw
beeldscherm. Stel a.u.b., tijdens
deze periode van een minuut, de
aanbevolen modus in. (Dit bericht
verschijnt nog eens op het
beeldscherm, als het systeem is
opgestart.)
Het beeld bevat
vreemde kleuren of is
zwart/wit.
Het beeld heeft opeens
een andere vorm.
Blijft het beeld geheel
zwart en knippert de
aan/uit indicator van
de monitor met
tussenpozen van 1
seconde?
De monitor staat in een
energiebesparende stand.
Aansluiten met de
DVI-kabel?
Het kan zijn dat u een zwart beeld te
zien krijgt als u uw computer
opstart, voordat u de DVI-kabel
heeft aangesloten of tijdens het eruit
en daarna weer aansluiten van de
DVI-kabel op uw computer, terwijl
deze nog aanstond. Bepaalde
videokaarten kunnen namelijk geen
videosignalen uitzenden. Sluit de
DVI-kabel aan op uw computer en
start uw computer opnieuw op.
Geeft de monitor maar
1 kleur weer, alsof u
door gekleurd glas
kijkt?
Kijk of de signaalkabel goed is
aangesloten.
Ging er iets mis met
de kleuren toen u een
bepaald programma
gebruikte of nadat een
programma een
foutmelding gaf of was
vastgelopen?
Start de computer opnieuw.
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
Hebt u een andere
videokaart of een
ander
stuurprogramma in uw
computer
geïnstalleerd?
Pas de grootte en plaats van het
beeld aan via het OSD
schermmenu.
Hebt u op de
computer de resolutie
of frequentie van het
beeldscherm
veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie Voorkeurinstellingen).
Druk op een toets van het
toetsenbord of beweeg de muis om
de monitor te activeren zodat u weer
beeld hebt.
Zorg dat de videokaart van de
computer goed op zijn plaats zit
(computer eerst uitschakelen!).
De vorm van het beeld kan ook worden beïnvloed door de frequentie
van het signaal van de videokaart. Pas de grootte en plaats van het
beeld aan via het OSD schermmenu.
Het beeld is onscherp
of het OSD
schermmenu kan niet
worden veranderd.
Hebt u op de monitor
de resolutie of de
frequentie veranderd?
Kies een andere resolutie en/of
frequentie voor de videokaart
(zie Voorkeurinstellingen).
Een gedeelte van het
beeld is vervormd of
heeft afwijkende
kleuren.
Is de frequentie goed
ingesteld wanneer u in
het menu de Display
Timing kijkt?
Kies de juiste frequentie voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart en de
Voorkeurinstellingen.
(De maximale frequentie hangt af
van de gekozen resolutie en het
betreffende product.)
Is het aantal kleuren
goed ingesteld onder
Windows?
Windows ME/2000/XP:
Kies het gewenste aantal kleuren in
Configuratiescherm (Control
Panel), Beeldscherm (Display),
Instellingen (Settings).
Is de videokaart goed
ingesteld?
Kies de juiste instellingen voor de
videokaart met behulp van de
handleiding van de videokaart.
De computer geeft de
foutmelding
"Onbekende monitor,
Plug & Play (VESA
DDC) monitor niet
gevonden" (Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found).
Hebt u het
stuurprogramma van
de monitor
geïnstalleerd?
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de aanwijzingen
in Stuurprogramma installeren.
Kijk in de handleiding
van de videokaart of
Plug & Play (VESA
DDC) wordt
ondersteund.
Installeer het stuurprogramma van
de monitor volgens de aanwijzingen
in Stuurprogramma installeren.
Voer een controle uit
wanneer MagicTune
niet goed werkt.
De functie MagicTune
vindt u alleen op een
pc (VGA) met een
Windowsbesturingssysteem
dat Plug en Play
ondersteunt.
* Als u wilt weten of u de functie
MagicTune op uw pc kunt
gebruiken,
volgt u de onderstaande
stappen (deze zijn voor Windows
XP):
De monitor geeft maar
16 kleuren weer.
Andere kleuren na
installatie van een
andere videokaart op
de computer.
Configuratiescherm -> Prestaties en
onderhoud -> Systeem -> Hardware
-> Apparaatbeheer -> Monitors ->
Nadat u de Plug en Play-monitor
hebt verwijderd, zoekt u naar 'Plug
en Play-monitor' wanneer u naar
nieuwe hardware zoekt.
MagicTune is an additional software
for the monitor. Some graphic cards
may not support your monitor. When
you have a problem with the graphic
card, visit our website to check the
compatible graphic card list
provided.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ werkt
niet goed.
Heeft u uw PC of
grafische kaart
veranderd?
Download het nieuwste programma.
Het programma kan worden
gedownload van
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Bezoek onze website en download the installatiesoftware voor Magic Tune MAC.
Controleer de onderstaande items bij problemen met de monitor.
1. Kijk of de stroomkabel en de signaalkabel goed zijn aangesloten op de computer.
2. Luister of de computer tijdens het opstarten meer dan 3 pieptoontjes geeft.
(Als dat zo is, moet het moederbord van de computer waarschijnlijk worden nagekeken.)
3. Als u een nieuwe videokaart hebt geïnstalleerd of de monitor op een andere pc hebt
aangesloten, kijk dan of u de juiste stuurprogramma's voor de videokaart en de monitor hebt
geïnstalleerd.
4. Kijk op de computer of de scanfrequentie van het beeldscherm op 56 of 75 Hz staat ingesteld.
(Ga niet hoger dan 75 Hz als u de maximale resolutie gebruikt.)
5. Als u problemen hebt bij het installeren van het stuurprogramma van de videokaart, start de
computer dan op in de Veilige modus (Safe Mode), verwijder het beeldscherm in
Configuratiescherm (Control Panel), Syste(e)m, Apparaatbeheer (Device Administrator) en
start de computer opnieuw op om het stuurprogramma van de videokaart opnieuw te installeren.
Als het probleem blijft terugkeren, neem dan contact op met een geautoriseerd service
center.
Vraag & antwoord
Vraag
Hoe kan ik de frequentie
veranderen?
Antwoord
De frequentie kan worden veranderd bij de instellingen van de
videokaart op de computer.
De mogelijkheden van de videokaart hangen niet alleen van de
kaart af, maar ook van de gebruikte versie van het
stuurprogramma.
(Zie de handleiding van de computer en/of de videokaart voor
details.)
Hoe kan ik de resolutie
veranderen?
Windows ME/2000/XP: Kies de gewenste resolutie en het aantal
kleuren in Configuratiescherm (Control Panel), Beeldscherm
(Display), Instellingen (Settings).
* Voor details kunt u contact opnemen met de fabrikant van de
videokaart.
Hoe kan ik gebruik maken van
energiebeheer?
Windows ME/2000/XP: U kunt de energiebesparende functies
instellen in het BIOS-SETUP programma van de computer of
onder Windows bij Schermbeveiliging (Screensaver) (zie de
handleiding van Windows of van uw computer).
Hoe kan ik de buitenkant van de
behuizing en het oppervlak van
de beeldbuis reinigen?
Haal de stekker van de monitor uit het stopcontact en reinig de
monitor met een zachte doek bevochtigd met wat reinigingsmiddel
en water.
Zorg dat er geen resten reinigingsmiddel achterblijven en
voorkom krassen op de behuizing en het schermoppervlak. Zorg
beslist dat er geen water e.d. in de monitor terecht kan komen.
Zelftest
Zelftest | Meldingen | Omgeving | Nuttige tips
Uw monitor beschikt over een zelftest functie waarmee u kunt controleren of de monitor goed
werkt.
Zelftestk
1. Zet zowel uw computer als de monitor uit.
2. aal de video signaalkabel uit de connector van de computer.
3. Zet de monitor aan.
Als de monitor goed werkt, ziet u het onderstaande venster met rode rand en meldingstekst
(de drie rechthoekjes in het venster horen rood, groen en blauw te zijn):
Wanneer de gekleurde rechthoekjes niet alledrie zichtbaar zijn, is er een probleem met uw
monitor. Dit meldingsvenster verschijnt ook tijdens normaal gebruik als de videokabel
losraakt of beschadigd wordt.
4. Zet uw monitor uit en sluit de video signaalkabel weer aan. Zet vervolgens de computer en de
monitor weer aan.
Als u geen beeld hebt maar de bovenstaande zelftest wel lukt, controleer dan de videokaart en de
computer. Uw monitor is dan in orde.
Meldingen
Als er iets mis is met het ingangssignaal, verschijnt er een melding op het beeldscherm of
het beeldscherm blijft leeg, ondanks dat het aan/uit-lampje aan is. De melding kan
inhouden dat de monitor onvoldoende scanbereik heeft of dat u de signaalkabel moet
controleren.
Omgeving
De plaats en richting van de monitor kunnen invloed hebben op de beeldkwaliteit en
andere eigenschappen van de monitor.
Plaats de monitor niet in de buurt van een lagetonenluidspreker (woofer). Zet de
luidspreker zo nodig in een andere ruimte.
z
Plaats geen elektrische apparaten binnen een straal van 1 meter rond de monitor,
bijvoorbeeld radio's, ventilators, klokken en telefoons.
z
Nuttige tips
z
z
Een monitor geeft visuele signalen weer van een computer. Daarom kan door een probleem met
de computer of de videokaart het beeld van de monitor zwart worden, de kleurweergave
verminderen, ruis optreden, enz. Controleer in dit geval eerst de bron van het probleem en neem
dan contact op met een service center of uw dealer.
Controle of de monitor goed werkt
Als u geen beeld hebt of een melding als "Not Optimum Mode","Recommanded mode 1280 x
1024 60Hz" verschijnt, koppel dan de signaalkabel los van de computer terwijl u de monitor aan
laat staan.
{ Als er een melding verschijnt of het scherm wit wordt, betekent dit dat de monitor goed
werkt.
{ In dat geval is de computer de bron van het probleem en moet u deze controleren.
Algemeen
Algemeen
Model
SyncMaster 913N
LCD-scherm
Afmeting
19,0 inch diagonaal
Beeldgrootte
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel Pitch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Zichtbaar beeld
a-si TFT active matrix
Synchronisatie
Horizontaal
30 ~ 81 kHz
Verticaal
56 ~ 75 Hz
Beeldschermkleur
16.194.277
Resolutie
Optimale resolutie
1280 x 1024@60 Hz
Maximale resolutie
1280 x 1024@75 Hz
Ingangssignaal, Afgebroken
RGB Analoog 0,7 Vpp, positief bij 75 Ohm,
Gescheiden H/V synchronisatie, Composite,Sync-On-Green
TTL-niveau positief of negatief.
Maximale pixelfrequentie
140 MHz
Aansluitwaarden
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalkabel
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar
Energieverbruik
Minder dan 38W
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht (Eenvoudige voet)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm / 16,4 x 8,5 x 16,7 inch(with Basic Stand) / 5,6 kg
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht (Draaivoet)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm / 16,4 x 7,9 x 16,6 inch(with Basic Stand) / 7,2 kg
VESA Feste Schnittstelle
100 mm x 100 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)
Omgevingsfactoren
In bedrijf
Temperatuur: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag
Temperatuur: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en
de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit
automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Energiebeheer
De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand
waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende
langere niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de
monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem
langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die
in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.
Status
Normaal gebruik
De uitstand EPA/ENERGY
Uitzetten
(Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje
Groen
Groen, Knipperen
Zwart
Stroomverbruik
Minder dan 38W
Minder dan 1W
(Uitschakelstand)
Minder dan 1W
(120Vac)
Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000
normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA
DPMS functionaliteit.
Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit
product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik.
Voorkeurinstellingen
Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende
voorkeurinstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het
scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de
videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.
Tabel 1. Instellingen
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Synchronisatie
Polariteit
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Weergavemodus
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat
per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale
frequentie, met kHz als eenheid.
Verticale frequentie
Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen
het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen).
Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz
als eenheid.
Algemeen
Algemeen
Model
SyncMaster 915N
LCD-scherm
Afmeting
19,0 inch diagonaal
Beeldgrootte
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel Pitch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Zichtbaar beeld
a-si TFT active matrix
Synchronisatie
Horizontaal
30 ~ 81 kHz
Verticaal
56 ~ 75 Hz
Beeldschermkleur
16.194.277
Resolutie
Optimale resolutie
1280 x 1024@60 Hz
Maximale resolutie
1280 x 1024@75 Hz
Ingangssignaal, Afgebroken
RGB Analoog 0,7 Vpp, positief bij 75 Ohm,
Gescheiden H/V synchronisatie, Composite,Sync-On-Green
TTL-niveau positief of negatief.
Maximale pixelfrequentie
140 MHz
Aansluitwaarden
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalkabel
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar
Energieverbruik
Minder dan 38W
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm / 16,4 x 8,5 x 16,7 inch(with Basic Stand) / 5,6 kg
VESA Feste Schnittstelle
100 mm x 100 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)
Omgevingsfactoren
In bedrijf
Temperatuur: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag
Temperatuur: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en
de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit
automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Energiebeheer
De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand
waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende
langere niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de
monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem
langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die
in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.
Status
Normaal gebruik
De uitstand EPA/ENERGY
Uitzetten
(Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje
Groen
Groen, Knipperen
Zwart
Stroomverbruik
Minder dan 38W
Minder dan 1W
(Uitschakelstand)
Minder dan 1W
(120Vac)
Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000
normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA
DPMS functionaliteit.
Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit
product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik.
Voorkeurinstellingen
Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende
voorkeurinstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het
scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de
videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.
Tabel 1. Instellingen
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Synchronisatie
Polariteit
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Weergavemodus
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat
per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale
frequentie, met kHz als eenheid.
Verticale frequentie
Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen
het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen).
Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz
als eenheid.
Algemeen
Algemeen
Model
SyncMaster 912T
LCD-scherm
Afmeting
19,0 inch diagonaal
Beeldgrootte
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel Pitch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Zichtbaar beeld
a-si TFT active matrix
Synchronisatie
Horizontaal
30 ~ 81 kHz
Verticaal
56 ~ 75 Hz
Beeldschermkleur
16.777.219
Resolutie
Optimale resolutie
1280 x 1024@60 Hz
Maximale resolutie
1280 x 1024@75 Hz
Ingangssignaal, Afgebroken
RGB Analoog 0,7 Vpp, positief bij 75 Ohm, Digitale RGB volgens DVI-norm.
Gescheiden H/V synchronisatie, Composite,Sync-On-Green
TTL-niveau positief of negatief.
Maximale pixelfrequentie
140 MHz
Aansluitwaarden
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalkabel
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar
DVI-D naar DVI-D-kabel, verwisselbaar
Energieverbruik
Minder dan 38W
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm / 16,4 x 7,9 x 16,6 inch(with Basic Stand) / 7,2 kg
VESA Feste Schnittstelle
100 mm x 100 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)
Omgevingsfactoren
In bedrijf
Temperatuur: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag
Temperatuur: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en
de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit
automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Energiebeheer
De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand
waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende
langere niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de
monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem
langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die
in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.
Status
Normaal
gebruik
De uitstand EPA/ENERGY
Uitzetten
(Aan/uitknop)
Uitzetten
(stroomschakelaar)
(optioneel)
Aan/uit-lampje
Groen
Groen, Knipperen
Zwart
Zwart
Stroomverbruik
Minder dan
38W
Minder dan 1W
(Uitschakelstand)
Minder dan
1W
(120Vac)
Minder dan 0W
Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000
normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA
DPMS functionaliteit.
Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit
product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik.
Voorkeurinstellingen
Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende
voorkeurinstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het
scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de
videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.
Tabel 1. Instellingen
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Synchronisatie
Polariteit
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Weergavemodus
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat
per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale
frequentie, met kHz als eenheid.
Verticale frequentie
Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen
het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen).
Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz
als eenheid.
Algemeen
Algemeen
Model
SyncMaster 913T / 913B
LCD-scherm
Afmeting
19,0 inch diagonaal
Beeldgrootte
376,32mm (H) x 301,056mm (V)
Pixel Pitch
0,294mm (H) x 0,294mm (V)
Zichtbaar beeld
a-si TFT active matrix
Synchronisatie
Horizontaal
30 ~ 81 kHz
Verticaal
56 ~ 75 Hz
Beeldschermkleur
16.194.277
Resolutie
Optimale resolutie
1280 x 1024@60 Hz
Maximale resolutie
1280 x 1024@75 Hz
Ingangssignaal, Afgebroken
RGB Analoog 0,7 Vpp, positief bij 75 Ohm, Digitale RGB volgens DVI-norm.
Gescheiden H/V synchronisatie, Composite,Sync-On-Green
TTL-niveau positief of negatief.
Maximale pixelfrequentie
140 MHz
Aansluitwaarden
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 60/50 Hz ± 3Hz
Signaalkabel
15 pin-naar-15 pin D-sub-kabel, verwisselbaar
DVI-D naar DVI-D-kabel, verwisselbaar(optioneel)
Energieverbruik
Minder dan 38W
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht (Eenvoudige voet)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 215,2 x 424,6 mm / 16,4 x 8,5 x 16,7 inch(with Basic Stand) / 5,6 kg
Afmetingen (BxHxD)/Gewicht (Draaivoet)
416,6 x 60,2 x 349,4 mm / 16,4 x 2,4 x 13,8 inch (Exclusief voet)
416,6 x 200,0 x 420,6 mm / 16,4 x 7,9 x 16,6 inch(with Basic Stand) / 7,2 kg
VESA Feste Schnittstelle
100 mm x 100 mm (voor het gebruik van een speciale armmontagebeugel)
Omgevingsfactoren
In bedrijf
Temperatuur: 10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vochtigheid: 10% ~ 80%, zonder condensatie
Opslag
Temperatuur: -20°C ~ 45°C(-4°F ~113°F)
Vochtigheid: 5% ~ 95%, zonder condensatie
Plug-and-play mogelijkheden
Deze monitor kan op alle Plug en Play compatibele systemen worden aangesloten. De monitor en
de computer zoeken dan samen de beste instellingen uit. In de meeste gevallen gebeurt dit
automatisch, tenzij de gebruiker zelf andere instellingen wil kiezen.
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
Energiebeheer
De PowerSaver op deze monitor bespaart energie door uw monitor over te schakelen naar een stand
waarin hij minder stroom verbruikt. Deze functie wordt ingeschakeld als u de monitor gedurende
langere niet gebruikt. Als u een toets van het toetsenbord indrukt of met de muis beweegt, wordt de
monitor weer automatisch geactiveerd. Als u energie wilt besparen, zet dan uw monitor UIT als u hem
langere tijd niet meer nodig heeft. Het PowerSaver-systeem werkt met een VESA DPMS-videokaart die
in uw computer is geïnstalleerd. Deze functie kunt u instellen met de software op uw computer.
Status
Normaal gebruik
De uitstand EPA/ENERGY
Uitzetten
(Aan/uit-knop)
Aan/uit-lampje
Groen
Groen, Knipperen
Zwart
Stroomverbruik
Minder dan 38W
Minder dan 1W
(Uitschakelstand)
Minder dan 1W
(120Vac)
Deze monitor voldoet aan de EPA ENERGY STAR® en ENERGY2000
normen bij aansluiting op een computer die beschikt over VESA
DPMS functionaliteit.
Als ENERGY STAR® Partner heeft SAMSUNG vastgesteld dat dit
product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik.
Voorkeurinstellingen
Als het signaal dat van de computer wordt ontvangen gelijk is aan een van de volgende
voorkeurinstellingen, wordt de monitor hier automatisch op ingesteld. Bij afwijkende signalen kan het
scherm leeg blijven ondanks dat de aan/uit LED indicator brandt. Zie de handleiding van de
videokaart en stel het beeldscherm als volgt in.
Tabel 1. Instellingen
Horizontale
frequentie
(kHz)
Verticale
frequentie
(Hz)
Pixelfrequentie
(MHz)
Synchronisatie
Polariteit
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Weergavemodus
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat
per seconde kan worden afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale
frequentie, met kHz als eenheid.
Verticale frequentie
Net als een tl-buis moet ook een monitor om flikkeren te voorkomen
het beeld een groot aantal keren per seconde herhalen (verversen).
Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz
als eenheid.
Service
Het adres en telefoonnummer van het bedrijf kan gewijzigd worden zonder tegenbericht.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.com/monitor/
Woordenlijst
Dotpitch (puntafstand)
Het beeld op een monitor bestaat uit rode, groene en blauwe puntjes. Hoe kleiner de puntjes
en hoe dichter ze bij elkaar staan, hoe hoger de resolutie. De afstand tussen twee puntjes met
dezelfde kleur wordt dot pitch genoemd, met mm als eenheid.
Verticale frequentie
Om flikkeren te voorkomen moet een monitor het beeld een aantal malen per seconde
herhalen (verversen). Dit wordt aangeduid als verticale frequentie of refresh rate, met Hz als
eenheid.
Bijvoorbeeld:
Als hetzelfde beeld 60 keer per seconde wordt herhaald, wordt dit uitgedrukt
als 60 Hz.
Horizontale frequentie
Het aantal horizontale lijnen over de hele breedte van het scherm dat per seconde kan worden
afgebeeld, wordt aangeduid als horizontale frequentie, met kHz als eenheid.
Interlaced en non-interlaced methodes
Wanneer de horizontale lijnen een voor een van boven naar beneden worden afgebeeld wordt
dit non-interlaced genoemd. Afwisselend afbeelden van alle even en alle oneven lijnen heet
interlaced. Bijna alle monitoren gebruiken de non-interlaced methode voor een heldere
weergave. De interlaced methode wordt in tv's gebruikt.
Plug en Play
Dankzij deze functie heeft de gebruiker altijd de beste weergave, doordat de computer en de
monitor automatisch informatie met elkaar kunnen uitwisselen. De Plug en Play functie van
deze monitor werkt volgens de internationale VESA DDC standaard.
Resolutie
Het aantal horizontale en verticale beeldpunten waaruit het beeld kan worden opgebouwd
heet resolutie. De resolutie geeft de precisie van de monitor aan. Een hoge resolutie is prettig
wanneer verschillende programma's tegelijk worden gebruikt, omdat het scherm dan meer
informatie kan bevatten.
Bijvoorbeeld: Bij een resolutie van 1280 x 1024 wordt het beeld opgebouwd uit 1280 lijnen
(verticale resolutie) die ieder bestaan uit 1024 horizontale beeldpunten
(horizontale resolutie).
Voor een betere weergave
1. Stel de resolutie en de refresh rate (herhalingsfrequentie) in via het configuratiescherm van
de computer, om een zo optimaal mogelijke beeldkwaliteit te krijgen.
{
{
Resolutie: 1280 x 1024
Verticale frequentie (refresh rate): 60 Hz
2. Als u de monitor en het beeldscherm wilt schoonmaken, zorg er dan voor dat u de
aanbevolen hoeveelheid schoonmaakmiddel gebruikt en een zachte droge doek. Veeg zacht
en behoedzaam over het LCD-scherm. Als u te hard over het beeldscherm veegt, kan er een
vlek ontstaan.
3. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het beeld, kunt het beste de "Autoaanpassingsfunctie" activeren. Als uw beeldscherm dan nog steeds ruis vertoont, maak dan
gebruik van de FINE/COARSE-aanpassingsfunctie.
4. Als het beeld gedurende langere tijd stilstaat, kan de afbeelding licht "inbranden".
Zet de monitor in de spaarstand of activeer een screensaver, als u gedurende langere tijd de
monitor niet gebruikt.
Authority
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Reproductie op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Samsung Electronics
Co., Ltd. is uitdrukkelijk verboden.
Samsung Electronics Co., Ltd. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in dit
document of voor rechtstreekse, indirecte of gevolgschade die samenhangt met de verstrekking,
kwaliteit of gebruik van dit materiaal.
Samsung is een gedeponeerd handelsmerk van Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft,
Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation; VESA,
DPMS en DDC zijn gedeponeerde handelsmerken van Video Electronics Standard Association;
naam en logo van ENERGY STAR® zijn gedeponeerde handelsmerken van U.S. Environmental
Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR® Partner heeft Samsung Electronics Co., Ltd.
vastgesteld dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR® richtlijnen voor efficiënt
energiegebruik. Alle overige in dit document genoemde productnamen kunnen (gedeponeerde)
handelsmerken van de betreffende eigenaars zijn.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
electronics components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
z
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
ADDRESS
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
PRODUCTINFORMATIE (bestand tegen beeld vasthouden)
LCD-monitoren en tv´s kunnen het beeld vasthouden bij het overschakelen van een beeld naar
een ander beeld, met name na een langdurige weergave van een stilstaande afbeelding.
In deze handleiding wordt het juiste gebruik van LCD-producten beschreven om het vasthouden,
oftewel het ´inbranden´ van beeld te voorkomen.
Wat is beeld vasthouden?
Tijdens normaal gebruik van een LCD-scherm komt het vasthouden van pixels
nagenoeg niet voor. Als hetzelfde beeld echter langdurig wordt weergegeven, hoopt
een licht verschil in elektrische lading zich op tussen de twee elektroden waardoor de
vloeibare kristallen worden omringd. Hierdoor kunnen de vloeibare kristallen zich
opstapelen in bepaalde delen van het display. En dus wordt het vorige beeld
vastgehouden wanneer naar een nieuw videobeeld wordt overgeschakeld Bij alle
beeldschermen, waaronder ook LCD-producten, kan vasthouden van beeld
ontstaan.Dit is geen productfout.
Volg de onderstaande instructies op om uw LCD-scherm tegen beeld vasthouden te
beschermen.
Power Off [Uit], Screen Saver of Power Save Mode [Energiebesparing]
Bijvoorbeeld)
z Schakel het scherm uit bij gebruikmaking van een stilstaand patroon.
- Schakel het scherm 4 uur uit nadat het 24 uur in gebruik is geweest
- Schakel het scherm 2 uur uit nadat het 12 uur in gebruik is geweest
z Gebruik indien mogelijk een screen saver
- Gebruik bij voorkeur een screen saver bestaande uit één kleur of uit
bewegende beelden.
z Stel de monitor in op Power off [Uit] in de optie Power Scheme
[Energiebeheerschema´s] van de beeldschermeigenschappen van de pc.
Aanwijzingen voor specifieke toepassingen
Luchthavens, stations, effectenbeurzen, banken en regelsystemen
Wij raden u aan het systeemprogramma van uw beeldscherm als volgt in te
stellen:
Beeldscherminfo samen met logo of bewegend beeld in een cyclus.
Bijvoorbeeld) Cyclus: beeldscherminfo gedurende 1 uur gevolgd door een
beeldschermlogo of bewegend beeld gedurende 1 minuut.
Wijzig de kleurinformatie regelmatig (gebruik 2 verschillende kleuren).
Bijvoorbeeld) Roteer de kleurinformatie met 2 kleuren om de 30 minuten.
Voorkom het gebruik van een combinatie van tekens en achtergrondkleuren met
een groot verschil in luminantie.
Voorkom het gebruik van grijskleuren die het vasthouden van beeld juist
veroorzaken.
Voorkom: kleuren met een groot verschil in luminantie (zwart en wit, grijs)
Bijvoorbeeld)
z
Aanbevolen instellingen: heldere kleuren met weinig verschil in luminantie
- Wijzig de kleuren van tekst en achtergrondkleur om de 30 minuten
Bijvoorbeeld)
z
- Wijzig de tekst om de 30 minuten met beweging.
Bijvoorbeeld)
De beste manier om uw monitor te beschermen tegen vasthouden van beeld, is
op uw pc of systeem een screen saver programma te activeren wanneer u de pc
of het systeem niet gebruikt.
Vasthouden van het beeld mag zich niet voordoen wanneer het LCD-panel onder
normale omstandigheden wordt gebruikt.Onder normale omstandigheden wordt
verstaan: zich continu wijzigende videobeelden.Wanneer het LCD-panel langdurig met
een vast patroon wordt gebruikt (-langer dan 12 uur-), dan kan er een licht verschil in
voltage ontstaan tussen elektroden die het vloeibare kristal (LC) in een pixel
omvormen. Het verschil in voltage tussen elektroden neemt na verloop van tijd toe
waardoor de vloeibare kristallen gaan ´leunen´. Wanneer dit zich voordoet, blijft het
vorige beeld zichtbaar wanneer het patroon wordt gewijzigd.
Om dit te voorkomen, moet de opeenhoping van het verschil in voltage worden
verlaagd.
Onze LCD-monitor voldoet aan ISO13406-2 pixelfoutenklasse II.
Correcte verwijdering van dit product
(elektrische & elektronische afvalapparatuur) - Alleen Europa
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt
erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan
het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de
menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te
voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een
verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van
materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze
dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product
moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Download PDF

advertising