Brother FAX-T94 Fax Machine User Manual

BRUGSANVISNING
FAX-T94
FAX-T96
DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN
TOTRÅDET ANALOG TELEFONLEDNING MONTERET I ET
PASSENDE STIK.
GODKENDELSESOPLYSNINGER
Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere korrekt i
andre lande end dem, produktet oprindeligt er købt i, og der gives
ikke nogen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes til
offentlige telefonlinjer i et andet land.
Bemærkning om kompilering og publikation
Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne
brugsanvisning blevet kompileret og publiceret til at dække de
nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.
Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette
produkt er underlagt ændringer uden varsel.
Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden varsel i
specifikationerne og materialet indeholdt heri og vil ikke være
ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som følge af tillid til
det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til
typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationen.
i
ii
EC-konformitetserklæring i henhold til R & TTE-direktivet
Producent
Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
Produktionsanlæg
Brother Industries (Johor) Sdn. Bhd.
No.6 Jalan Firma 1,
Kawasan Perindustrian Tebrau,
81100 Johor Bahru, Johor Darul, Takzim, Malaysia
Erklærer hermed:
Produktbeskrivelse:
: Faxmaskine
Type
: Gruppe 3
Modelnavn
: FAX-T94, FAX-T96
overholder betingelserne i R & TTE-direktiv (1999/5/EC), og vi erklærer herved
overensstemmelse med de følgende standarder:
Sikkerhed : EN60950:2000
EMC
: EN55022:1998 Klasse B + A1:2000
EN55024:1998
EN61000-3-2:1995 + A14:2000
EN61000-3-3:1995
År, hvor CE-markeringen første gang blev påsat: 2003
Udstedt af
: Brother Industries, Ltd.
Dato
: 21. maj 2003
Sted
: Nagoya, Japan
iii
Sikkerhedsforanstaltninger
Sådan bruges faxmaskinen sikkert
Gem disse instruktioner til senere reference.
ADVARSEL
Der findes
højspændingselektroder indeni
faxmaskinen. Før du rengør
faxmaskinen eller udreder et
papirstop, skal du sikre, at
netledningen er taget ud af
stikkontakten.
Rør ikke ved stikket med våde
hænder. Dette kan give
elektrisk stød.
Pas på, at du ikke skærer dig
på de skarpe kanter på
metaldelene, som vist på
illustrationen.
Skarp kant
Når du lige har brugt
faxmaskinen, er der visse indre
dele, der er meget VARME! Så
vær forsigtig.
iv
ADVARSEL
■ Vær forsigtig ved installation eller ændring af telefonlinjer. Berør
aldrig telefonledninger eller -stik, der ikke er isolerede,
medmindre telefonlinjen er afbrudt ved vægstikket. Installér
aldrig telefonledninger under tordenvejr. Installér aldrig et
telefonvægstik på et vådt sted.
■ Installér udstyret med en netledning i nærheden af en stikkontakt
med nem adgang.
■ Brug ikke en telefon i nærheden af en gaslækage til at rapportere
lækagen.
Forsigtig
■ Lynnedslag og spændingsspidser kan beskadige dette produkt!
Vi anbefaler, at du anvender en overspændingsbeskyttelse af
god kvalitet på netledningen og telefonlinjen eller trækker
stikkene ud under tordenvejr.
■ Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger
vand, i våde kældre eller i nærheden af en swimmingpool.
■ Undgå at bruge andre typer telefoner end trådløse under
tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved
lynnedslag.
v
Valg af placering
Anbring faxmaskinen på et fladt, stabilt underlag, der er fri for
vibrationer og stød, f.eks. et skrivebord. Anbring faxmaskinen i
nærheden af et telefonstik og en almindelig jordforbundet
stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen holder sig mellem
10° og 35° C.
Forsigtig
■ Undgå at anbringe faxmaskinen i et befærdet område.
■ Undgå at anbringe den i nærheden af varmeapparater,
klimaanlæg, vand, kemikalier eller køleskabe.
■ Undgå at udsætte faxmaskinen for direkte sollys, stærk varme,
fugtighed eller støv.
■ Undgå at tilslutte faxmaskinen til stikkontakter, der styres af
vægafbrydere eller automatiske tidsure.
■ Afbrydelse af strømmen kan slette oplysningerne i faxmaskinens
hukommelse.
■ Tilslut ikke faxmaskinen til stikkontakter på samme kredsløb som
store apparater eller andet udstyr, der kan forstyrre
strømforsyningen.
■ Undgå interferenskilder, som f.eks. højttalere eller basisenheder
til trådløse telefoner.
vi
Hurtig referencevejledning
Afsendelse af
faxmeddelelser
Automatisk transmission
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en (op
til 10 sider).
2 Indtast det faxnummer, du
vil kalde op til.
3 Tryk på Fax Start.
Gemme numre
Gemme enkelt
tryk-opkaldsnumre
1 Tryk på Menu/Set, 6, 1.
2 Tryk på en enkelt tryk-tast,
hvor du vil gemme
nummeret.
3 Indtast et nummer (op til 20
cifre), og tryk derefter på
Menu/Set.
4 Indtast et navn (op til 15
tegn), eller lad det være
tomt, og tryk derefter på
Menu/Set.
5 Tryk på eller for at
vælge nummertypen, og
tryk på Menu/Set.
6 Tryk på Stop/Exit.
Gemme hurtigopkaldsnumre
1 Tryk på Menu/Set, 6, 2.
2 Indtast et tocifret
hurtigopkaldsnummer
(00-99).
3 Tryk på Menu/Set.
4 Indtast et nummer (op til 20
cifre), og tryk derefter på
Menu/Set.
5 Indtast et navn (op til 15
tegn), eller lad det være
tomt, og tryk derefter på
Menu/Set.
6 Tryk på eller for at
vælge nummertypen, og
tryk på Menu/Set.
7 Tryk på Stop/Exit.
vii
Opkaldsfunktioner
Tage kopier
Enkelt tryk-opkald
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på den enkelt tryk-tast
til den modtager, du vil kalde
op til.
3 Tryk på Fax Start.
Tage en enkelt kopi
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Kopi/Rapport to
gange.
Hurtigopkald
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Søg/Lyd Fra, tryk
derefter på # og det tocifrede
hurtigopkaldsnummer.
3 Tryk på Fax Start.
Søge
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Søg/Lyd Fra, og
brug opkaldstastaturet til at
indtaste det første bogstav i
det navn, du søger.
3 Tryk på eller for at
søge i hukommelsen.
4 Tryk på Fax Start, når
displayet viser det navn, du
vil kalde op til.
viii
Sortere flere kopier
1 Anbring dokumentet med
forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Kopi/Rapport.
3 Indtast det antal kopier, du
vil udskrive (op til 99).
4 Tryk på Menu/Set.
5 Tryk på eller for at
vælge SORT, og tryk
derefter på Kopi/Rapport.
Indholdsfortegnelse
1
2
3
4
Introduktion .......................................................................... 1-1
Anvendelse af denne brugsanvisning............................... 1-1
Sådan finder du oplysninger....................................... 1-1
Symboler anvendt i denne brugsanvisning................. 1-1
Komponentnavne og funktioner.................................. 1-2
FAX-T94-kontrolpaneloversigt ........................................ 1-4
FAX-T96-kontrolpaneloversigt .......................................... 1-6
Om faxmaskiner ............................................................... 1-8
Faxtoner og handshake.............................................. 1-8
ECM (Error Correction Mode)..................................... 1-9
Tilslutninger .................................................................... 1-10
Tilslutte en ekstern telefon ....................................... 1-10
Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) ................... 1-11
Rækkefølge .......................................................... 1-11
Tilslutninger .......................................................... 1-12
Indspille OGM (udgående meddelelse) på en
ekstern TAD ..................................................... 1-13
Multi-linjetilslutninger (PABX) ................................... 1-14
Hvis du installerer faxmaskinen til at fungere
sammen med en PABX .................................... 1-14
Tilpasse funktioner på telefonlinjen .......................... 1-14
Papir ...................................................................................... 2-1
Om papir........................................................................... 2-1
Håndtere og bruge Almindeligt papir .......................... 2-1
Papirspecifikationer for papirmagasinet ................. 2-1
Ilægning af papir......................................................... 2-2
Sådan ilægges papir .............................................. 2-2
Programmering på displayet .............................................. 3-1
Brugervenlig programmering ............................................ 3-1
Menutabel................................................................... 3-1
Lagre i hukommelse ................................................... 3-1
Navigationstaster.............................................................. 3-2
Startopsætning .................................................................... 4-1
Godt i gang ....................................................................... 4-1
Indstille dato og klokkeslæt ........................................ 4-1
Indstille Afsender-ID’en .............................................. 4-2
Indtaste tekst .......................................................... 4-3
Indsætte mellemrum............................................... 4-4
ix
Foretage rettelser ................................................... 4-4
Gentage bogstaver ................................................. 4-4
Specialtegn og symboler ....................................... 4-4
Indstille bipperlydstyrken ............................................ 4-5
Indstille højttalerlydstyrken ........................................ 4-5
Indstille ringelydstyrken .............................................. 4-5
PABX og OVERFØRSEL............................................ 4-6
Indstille PABX......................................................... 4-6
Indstille klokkeslætsændringen................................... 4-7
Melodiindstillinger (kun for FAX-T96) ............................... 4-8
Indstille ringemønster ................................................ 4-8
Sætte musik i venteposition........................................ 4-8
5
x
Indstille modtagelse ............................................................ 5-1
Grundlæggende modtagelse ............................................ 5-1
Vælge modtagelsestilstand......................................... 5-1
Sådan vælges eller ændres svartilstanden ............ 5-3
Indstille Forsinket opkald ........................................... 5-4
Indstille F/T ringetid (kun FAX/TLF-tilstand) ............... 5-5
Optage Fax/Tlf-udgående annoncering (F/T BESKED)
(kun FAX-T96) ........................................................ 5-6
Fax Detekt .................................................................. 5-7
Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse....... 5-8
Modtagelse i hukommelsen ........................................ 5-9
Modtage en faxmeddelelse ved afslutningen af en
samtale ................................................................... 5-9
Avancerede modtagelsesfunktioner ............................... 5-10
Anvendelse fra ekstratelefoner ................................. 5-10
Kun for FAX/TLF-tilstand .......................................... 5-10
Overførsel af fjernopkald .......................................... 5-11
Sådan overføres telefonopkaldet til faxmaskinen.....5-11
Ændre fjernkoder ...................................................... 5-12
Sådan ændres fjernkoder .....................................5-12
Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen
(kun FAX-T94) ...................................................... 5-12
Polling ....................................................................... 5-13
Sikker polling ........................................................5-13
Indstille pollingmodtagelse ................................... 5-13
Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode ....5-14
Indstille forsinket pollingmodtagelse..................... 5-14
Sekventiel polling...................................................... 5-15
Telefontjenester .............................................................. 5-16
Nummervisning......................................................... 5-16
Fordele ved nummervisning .....................................5-16
For firmaer............................................................ 5-16
Privat .................................................................... 5-16
Slå nummervisning TIL............................................. 5-17
Hvordan fungerer nummervisning? .......................... 5-17
Nummeret på den, der kalder op, vises, når din
telefon ringer .................................................... 5-17
Nummeret på den, der kalder op, gemmes i
faxmaskinens hukommelse .............................. 5-18
Vælge et nummer, der er kaldt op fra, i hukommelsen
til besvarelse ........................................................ 5-19
Sådan aktiveres visse netværkstjenester ved
besvarelse af opkald ........................................ 5-20
Besvarelse af DDI-numre via opkalds-ID ............. 5-21
Slette den opkalds-ID, der er gemt i hukommelsen
(kun FAX-T96).................................................. 5-21
Udskrive listen med numre, der er kaldt op fra..... 5-21
Nummerbestemt ringning ............................................... 5-22
Hvordan vil telefaxen behandle de to numre? .......... 5-22
Hvordan fungerer funktionen Nummerbestemt
ringning?............................................................... 5-23
Indstilling af funktionen Nummerbestemt ringning.... 5-24
6
Indstille afsendelse .............................................................. 6-1
Sådan kaldes op............................................................... 6-1
Manuelt opkald ........................................................... 6-1
Enkelt tryk-opkald ....................................................... 6-1
Hurtigopkald ............................................................... 6-1
Søg ............................................................................. 6-2
Sådan faxes...................................................................... 6-3
Automatisk transmission............................................. 6-3
Manuel transmission................................................... 6-4
Sende en faxmeddelelse ved afslutningen af en samtale ... 6-4
Grundlæggende afsendelse ............................................. 6-5
Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger.... 6-5
Kontrast ...................................................................... 6-5
Faxopløsning .............................................................. 6-6
Afsendelse med flere opløsninger .............................. 6-6
Manuelt og automatisk faxgenopkald ......................... 6-7
Annullere et job under scanning, kalde op og sende
dokumentet............................................................. 6-7
Annullere et planlagt job ............................................. 6-8
Avanceret afsendelse ....................................................... 6-9
Elektronisk forside ...................................................... 6-9
Kun forside til den næste faxmeddelelse ............. 6-10
xi
Send altid forside.................................................. 6-11
Bruge en trykt forside ........................................... 6-12
Oprette dine egne kommentarer........................... 6-12
Oversøisk-tilstand ..................................................... 6-13
Opkaldsreservation...................................................6-13
Udskrive prøve på tilbageringningsmeddelelse....6-14
Forsinket fax ............................................................. 6-15
Indstille til pollingtransmission (standard) ................. 6-16
Indstille pollingmodtagelse med sikkerhedskode......6-17
Sikker polling ............................................................ 6-18
Hukommelsestransmission....................................... 6-18
Meddelelsen Hukommelse fuld................................. 6-19
Rundsendelse........................................................... 6-19
Afbryde forsinket faxmeddelelse og pollede
afsendelsesjob...................................................... 6-20
TX-låsesystem.......................................................... 6-20
Bruge TX-låsesystemet ............................................6-21
Indstille TX-låsesystemet den første gang ...........6-21
Ændre adgangskode for TX-låsesystemet ...........6-22
Slå TX-låsesystemet TIL ...................................... 6-22
Slå TX-låsesystemet FRA .................................... 6-23
7
8
xii
Hurtigopkaldsnumre og opkaldsfunktioner ...................... 7-1
Gemme numre til let opkald.............................................. 7-1
Gemme enkelt tryk-opkaldsnumre.............................. 7-1
Gemme hurtigopkaldsnumre ...................................... 7-3
Ændre enkelt tryk- og hurtigopkaldsnumre................. 7-4
Indstille grupper til rundsendelse ................................ 7-5
Opkaldsfunktioner............................................................. 7-6
Manuelt opkald ........................................................... 7-6
Opkald med røret lagt på ............................................ 7-6
Enkelt tryk-opkald ....................................................... 7-7
Hurtigopkald................................................................ 7-7
Søge ........................................................................... 7-8
Pause ......................................................................... 7-8
Ingen lyd ..................................................................... 7-8
Besvarelse af opkald med Højttaler tlf (Kun FAX-T96)...... 7-9
Genopkald (tlf) ............................................................ 7-9
Genopkald (fax) ........................................................7-10
Fjernfaxfunktioner ............................................................... 8-1
Programmere et faxvideresendelsesnummer............. 8-1
Indstille Faxlager............................................................... 8-2
Backup af udskrift ....................................................... 8-2
Indstille din fjernadgangskode .......................................... 8-3
Fjernmodtagelse............................................................... 8-4
Bruge din fjernadgangskode ...................................... 8-4
Fjernkommandoer ...................................................... 8-5
Modtage faxmeddelelser ............................................ 8-6
Ændre dit faxvideresendelsesnummer ....................... 8-6
9
Message Manager ................................................................ 9-1
Message Manager-tilstand ............................................... 9-1
Opsætte Message Manager ....................................... 9-1
Fleksible hukommelsesindstillinger (Message Store) ..... 9-2
Indstille Message Store. ......................................... 9-3
Indspil den udgående meddelelse i Message Manager
(TAD BESKED) ..................................................... 9-4
Lytte til den udgående meddelelse (OGM)............. 9-4
Slette den udgående meddelelse (OGM)............... 9-5
Aktivere Message Manager-tilstand ........................... 9-5
Meddelelsesindikator.................................................. 9-6
Hvad sker der, når hukommelsen er fuld…............ 9-6
Afspille talebeskeder .................................................. 9-7
Udskrive en faxmeddelelse ........................................ 9-8
Backup af udskrift ....................................................... 9-8
Slette meddelelser...................................................... 9-9
Sådan slettes talebeskeder individuelt ................... 9-9
Sådan slettes alle meddelelser på én gang ........... 9-9
Indstille maksimal tid for indgående meddelelser..... 9-10
Indstille takstbesparelsen ......................................... 9-10
ICM Recording Monitor ............................................ 9-11
Optage en samtale ................................................... 9-11
Faxvideresendelse/personsøgning ................................ 9-12
Programmere et faxvideresendelsesnummer........... 9-12
Indspille en udgående meddelelse til personsøger
(OGM) .................................................................. 9-13
Programmering af personsøgernummer .................. 9-13
Fjernmodtagelse............................................................. 9-14
Bruge fjernadgangskoden ........................................ 9-14
Ændre fjernadgangskoden ....................................... 9-15
Fjernkommandoer .................................................... 9-16
Hente hukommelsesstatuslisten............................... 9-18
Hente faxmeddelelser............................................... 9-18
Ændre dit faxvideresendelsesnummer ..................... 9-19
xiii
10
11
12
13
O
S
14
15
xiv
Udskrive rapporter ............................................................. 10-1
Faxindstillinger og -aktivitet ............................................10-1
Tilpasse transmissionsbekræftelsesrapporten
(transmissionsrapport).......................................... 10-1
Indstille journalintervallet .......................................... 10-2
Udskrive rapporter .................................................... 10-3
Sådan udskrives en rapport...................................... 10-3
Tage kopier ......................................................................... 11-1
Bruge faxmaskinen som kopimaskine ............................ 11-1
Kopifunktioner ................................................................ 11-1
Tage en enkelt kopi .................................................. 11-2
Kopifunktioner: Enkelte eller flere kopier, sorter/stak,
reducer/forstør ...................................................... 11-2
Vigtige oplysninger ............................................................ 12-1
Vigtige sikkerhedsinstruktioner ....................................... 12-1
Varemærker.................................................................... 12-4
Fejlfinding og regelmæssig vedligeholdelse ..................13-1
Fejlfinding ....................................................................... 13-1
Fejlmeddelelser ........................................................13-1
Printerstop eller papirstop......................................... 13-3
Dokumentstop ...................................................... 13-3
Papirstop .............................................................. 13-4
Hvis du har problemer med faxmaskinen ................. 13-6
Sådan forbedres udskriftskvaliteten................................ 13-8
Rensning af printhovedet...................................... 13-8
Regelmæssig vedligeholdelse ...................................... 13-10
Udskiftning af farvebåndet ...................................... 13-10
Rengøring af scanneren ......................................... 13-14
Pakning og forsendelse af maskine’en ......................... 13-15
Ordliste ................................................................................ O-1
Specifikationer .................................................................... S-1
Generelt ........................................................................... S-1
Kopier .............................................................................. S-1
Fax................................................................................... S-2
Indeks .....................................................................................I-1
Tilbehørsliste ........................................................................T-1
1
Introduktion
Anvendelse af denne brugsanvisning
Tak for købet af en Brother faxmaskine. Denne faxmaskine er enkel
at bruge med vejledning på displayet til programmering af den. Du
får mest ud af faxmaskinen ved at bruge nogle få minutter på at læse
denne brugsanvisning.
Sådan finder du oplysninger
Alle kapiteloverskrifter og underordnede overskrifter findes i indholds
fortegnelsen. Du vil kunne finde oplysninger om en bestemt facilitet
eller funktion ved at se i indekset bagerst i denne brugsanvisning.
Symboler anvendt i denne brugsanvisning
I hele denne brugsanvisning finder du symboler, der henleder
opmærksomheden på vigtige advarsler, bemærkninger og
handlinger. For at gøre tingene tydeligere og hjælpe dig med at
trykke på de rigtige taster, har vi anvendt en speciel skrifttype og
tilføjet nogle meddelelser, der vises på displayet.
Fed
Fed skrift identificerer bestemte taster på
faxmaskinens kontrolpanel.
Kursiv
Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller
henviser til et relateret emne.
Courier New
Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser
på displayet på faxmaskinen.
Advarsler giver dig besked om, hvordan du undgår
personskade.
Forsigtighedsforanstaltninger angiver procedurer, du skal følge
eller undgå for at forhindre eventuel beskadigelse af maskinen.
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation,
der kan opstår, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktion
virker med andre faciliteter.
Forkert opsætning gør opmærksom på enheder og funktioner,
der ikke er kompatible med faxmaskinen.
INTRODUKTION 1 - 1
Komponentnavne og funktioner
■ Set forfra
3 Trådforlænger
4Papirmagasin
1 Telefonrør
5 Papirstyr
2 Sammenrullet
ledning til rør
6 Kontrolpanel
7 Håndtag til
åbning af låg
Nr.
Navn
Beskrivelse
1
Telefonrør
Du kan ringe til nogen ved at bruge dette.
2
Sammenrullet ledning til rør
Til forbindelse mellem faxmaskinen og
telefonrøret.
3
Trådforlænger
Understøtter papiret.
4
Papirmagasin
Læg papir i her.
5
Papirstyr
Tryk ned på papirstyret, så det passer til
dokumentbredden.
6
Kontrolpanel
Brug tasterne og displayet til at styre
faxmaskinen.
7
Håndtag til åbning af låg
Løft dette håndtag for at åbne toplåget.
1 - 2 INTRODUKTION
■ Set bagfra
8 Telefonlinjestik
Nr.
Navn
Beskrivelse
8
Telefonlinjestik
Sæt stikket til telefonlinjen i her.
INTRODUKTION 1 - 3
FAX-T94-kontrolpaneloversigt
1
13
2
12
3
11
4
5
1LCD (Liquid Crystal Display)
Viser meddelelser på displayet som
hjælp til opsætning og brug af
faxmaskinen.
2Tlf
Bruges til at skifte mellem røret og
højttaleren til medhør.
3Tastgruppe
Bruges til opkald til telefon- og
faxnumre og som tastatur til
indtastning af information i
faxmaskinen.
4Genopk/Pause
Foretager genopkald til det sidst
kaldte nummer. Indsætter også en
pause i auto-opkaldsnumre.
5Søg/Lyd Fra
Giver dig mulighed for at gemme
telefonnumre ved at trykke på # og
et tocifret nummer. Gør det også
muligt at søge efter numre, der er
gemt i opkaldshukommelsen. Du
kan også sætte opkald i
venteposition.
1 - 4 INTRODUKTION
6
7
8
9
10
6R
Brug denne tast for at få adgang til
en udgående linje og/eller kalde op
igen til omstillingen eller overføre et
opkald til et andet lokalnummer, der
er forbundet til en PABX.
7Modtage Mode
Bruges til at vælge, hvordan
faxmaskinen håndterer indgående
opkald.
8Opløsning
Indstiller opløsningen, når du
sender en faxmeddelelse eller tager
en kopi.
9Stop/Exit
Stopper en faxmeddelelse,
annullerer en funktion eller afslutter
menufunktionen.
:Fax Start
Starter en funktion, f.eks.
afsendelse af en faxmeddelelse.
AKopi/Rapport
Med dokument i ADF’en (arkføder):
Tager en kopi.
Uden dokument i ADF’en: Giver
adgang til menuen Rapporter, så du
kan vælge en rapport at udskrive:
HJÆLP, HURTIG OPKALD,
JOURNAL, AFS BEKRÆFT,
TEL.INDEKS, SYSTEM INDST. og
HUKOMM.STATUS.
BEnkelt tryk-opkaldstaster
Disse fire taster giver omgående
adgang til tidligere gemte
telefonnumre.
CNavigationstaster:
Menu/Set (Menu/Indstil)
Giver adgang til menu- og
programmeringsfunktionen og
gemmer indstillingerne i
faxmaskinen.
eller
Tryk for at rulle fremad eller tilbage
for at indstille et menuvalg.
Du kan også bruge disse taster til at
foretage en alfabetisk søgning efter
navne svarende til gemte numre.
eller
Tryk for at rulle gennem menuerne
og indstillingerne.
—ELLER—
Du kan trykke på disse taster for at
justere ringe- eller
højttalerlydstyrken.
INTRODUKTION 1 - 5
FAX-T96-kontrolpaneloversigt
17
16
15
1
14
2
13
12
3
11
4
5
1 LCD (Liquid Crystal Display)
Viser meddelelser på displayet som
hjælp til opsætning og brug af
faxmaskinen.
2 Højttaler tlf
Gør det muligt at tale med personen
i den anden ende og kalde op til
telefon- og faxnumre uden at løfte
røret.
3 Tastgruppe
Bruges til opkald til telefon- og
faxnumre og som tastatur til
indtastning af information i
faxmaskinen.
4 Genopk/Pause
Foretager genopkald til det sidst
kaldte nummer. Indsætter også en
pause i auto-opkaldsnumre.
6
7
8
9
10
5 Søg/Lyd Fra
Giver mulighed for at gemme
telefonnumre ved at trykke på # og
et tocifret nummer. Gør det også
muligt at søge efter numre, der er
gemt i opkaldshukommelsen. Du
kan også sætte opkald i
venteposition.
6R
Brug denne tast for at få adgang til
en udgående linje og/eller kalde op
igen til omstillingen eller overføre et
opkald til et andet lokalnummer, der
er forbundet til en PABX.
7 Modtage Mode
Bruges til at vælge, hvordan
faxmaskinen håndterer indgående
opkald.
8 Opløsning
Indstiller opløsningen, når du
sender en faxmeddelelse eller tager
en kopi.
1 - 6 INTRODUKTION
9 Stop/Exit
Stopper en faxmeddelelse,
annullerer en funktion eller afslutter
menufunktionen.
: Fax Start
Starter en funktion, f.eks.
afsendelse af en faxmeddelelse.
A Kopi/Rapport
Med et dokument i ADF’en
(arkføder): Tager en kopi.
Uden et dokument i ADF’en: Giver
adgang til menuen Rapporter, så du
kan vælge en rapport at udskrive:
HJÆLP, HURTIG OPKALD,
JOURNAL, AFS BEKRÆFT,
TEL.INDEKS, SYSTEM INDST. og
HUKOMM.STATUS.
B Enkelt tryk-opkaldstaster
Disse fire taster giver omgående
adgang til tidligere gemte
telefonnumre.
G Navigationstaster:
Menu/Set (Menu/Indstil)
Giver adgang til menu- og
programmeringsfunktionen og
gemmer indstillingerne i
faxmaskinen.
eller
Tryk for at rulle fremad eller tilbage
for at indstille et menuvalg.
Du kan også bruge disse taster til at
foretage en alfabetisk søgning efter
navne svarende til gemte numre.
eller
Tryk for at rulle gennem menuerne
og indstillingerne.
—ELLER—
Du kan trykke på disse taster for at
indstille ringe- eller
højttalerlydstyrken.
C Slet
Giver dig mulighed for at slette
talebeskeder, faxmeddelelser eller
alle meddelelser.
D Afspil/Optag
Giver dig mulighed for at lytte til
talebeskeder og udskrive
faxmeddelelser, der er gemt i
hukommelsen. Du kan også optage
telefonopkald.
E Mik (mikrofon)
Modtager din stemme, når du taler
med modparten ved hjælp af
højttalertelefonen.
F DIGITAL TAD
Gør det muligt at aktivere Message
Manager. Giver også besked på, at
du har talebeskeder eller
faxmeddelelser i hukommelsen.
INTRODUKTION 1 - 7
Om faxmaskiner
Faxtoner og handshake
Når nogen sender en faxmeddelelse, sender faxmaskinen
faxkaldetoner (CNG-toner). Disse er stille bip hvert fjerde sekund. Du
vil høre dem, når du har kaldt op og trykker på Fax Start, og de
fortsætter i ca. 60 sekunder efter opkaldet. Inden for dette tidsrum
skal den opkaldende faxmaskine påbegynde "handshake" med den
modtagende faxmaskine.
Hver gang du bruger automatiske procedurer til at sende en
faxmeddelelse, sender du CNG-toner via telefonlinjen. Du lærer
snart at lytte til disse stille bip, hver gang du tager en telefon på
faxlinjen, så du ved, hvornår du modtager en faxmeddelelse.
Den modtagende fax svarer med faxmodtagelsestoner, der er høje
hyletoner. En modtagende fax sender hyletoner over telefonlinjen i
ca. 40 sekunder, og displayet viser MODT..
Hvis faxmaskinen er indstillet til KUN FAX-tilstand, besvarer den
automatisk hvert opkald med faxmodtagelsestoner. Hvis modparten
lægger på, fortsætter faxmaskinen med at sende hyletoner i ca. 40
sekunder, og displayet viser fortsat MODT.. Tryk på Stop/Exit for at
annullere.
Faxens 'handshake' er det tidsrum, hvor den sendende faxmaskines
CNG-toner og den modtagende faxmaskines hyletoner overlapper.
Dette tidsrum skal være mindst 2-4 sekunder, så faxmaskinerne kan
forstå, hvordan hver af dem sender og modtager faxmeddelelsen.
Handshake kan ikke begynde, før opkaldet er besvaret, og
CNG-tonerne varer kun i ca. 60 sekunder efter opkald til nummeret.
Så det er vigtigt, at den modtagende faxmaskine besvarer opkaldet
inden for så få ringninger som muligt.
Når du har en ekstern telefonsvarer (TAD - Telephone
Answering Device) på faxlinjen, vil den afgøre antallet af
ringninger, før opkaldet besvares.
Vær specielt opmærksom på instruktionerne i tilslutning af en
TAD i dette kapitel. (Se Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD)
på side 1-11).
1 - 8 INTRODUKTION
ECM (Error Correction Mode)
ECM (Error Correction Mode) er en måde, hvorpå faxmaskinen kan
checke en faxtransmission, mens den er i gang.
ECM-transmissioner er kun mulige mellem faxmaskiner, der begge
har denne funktion. Hvis de har det, kan du sende og modtage
faxmeddelelser, der konstant checkes af faxmaskinen.
Din faxmaskine skal have tilstrækkelig hukommelse, hvis denne
funktion skal fungere.
INTRODUKTION 1 - 9
Tilslutninger
Tilslutte en ekstern telefon
Du kan tilslutte en separat telefon til faxmaskinen som vist nedenfor.
.
Ekstratelefon
Ekstern telefon
Hver gang denne eksterne telefon (eller TAD) bruges, viser displayet
EKST. TLF I BRUG, og, hvis faxrøret er taget af, høres en alarm.
Hvis du vil afbryde opkaldet til den eksterne telefon og skifte til
faxmaskinen, skal du løfte røret og trykke på Tlf (kun for FAX-T94)
eller Højttaler tlf (kun for FAX-T96).
1 - 10 INTRODUKTION
Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD)
Rækkefølge
Du kan vælge at tilslutte en telefonsvarer. Når du har en ekstern
TAD på den samme telefonlinje som faxmaskinen, besvarer TAD'en
imidlertid alle opkald, og faxmaskinen "lytter" efter faxopkaldstoner
(CNG-toner). Hvis den hører dem, overtager faxmaskinen opkaldet
og modtager faxmeddelelsen. Hvis den ikke hører CNG-toner, lader
faxmaskinen TAD'en fortsætte med at afspille din udgående
meddelelse, så den, der kalder op, kan lægge en talebesked.
TAD'en skal svare inden for fire ringninger (den anbefalede indstilling
er to ringninger). Faxmaskinen kan ikke høre CNG-toner, før TAD'en
har besvaret opkaldet, og med fire ringninger er der kun 8-10
sekunder CNG-toner tilbage til faxens "handshake". Sørg for
omhyggeligt at følge instruktionerne i denne brugsanvisning til
indspilning af den udgående meddelelse. Vi kan ikke anbefale brug
af den takstbesparende funktion i den eksterne telefonsvarer, hvis
den overstiger fem ringninger.
Hvis du ikke modtager alle dine faxmeddelelser, skal du
reducere indstillingen Forsinket opkald på din eksterne TAD.
INTRODUKTION 1 - 11
Du må ikke tilslutte en TAD andre steder på den samme
telefonlinje (medmindre du har Nummerbestemt ringning).
TAD
TAD
Tilslutninger
Den eksterne TAD skal tilsluttes som vist ovenover.
1 Indstil din eksterne TAD til en eller to ringninger. (Faxmaskinens
Forsinket opkald-indstilling er ikke relevant).
2 Indspil den udgående meddelelse i din eksterne TAD.
3 Indstil TAD'en til at besvare opkald.
4 Indstil modtagelsestilstanden til TAD:TELEFONSVAR. (kun for
FAX-T94). Indstil modtagetilstanden på FAX-T96 til TAD:BSK
MGR.
(Se Vælge modtagelsestilstand på side 5-1).
1 - 12 INTRODUKTION
Indspille OGM (udgående meddelelse) på en ekstern TAD
Timing er vigtigt ved indspilning af denne meddelelse. Meddelelsen
indstiller den måde, som både manuel og automatisk faxmodtagelse
foregår på.
1 Indspil 5 sekunders stilhed i begyndelsen af din meddelelse.
(Dette gør det muligt for faxmaskinen at lytte til
fax-CNG-tonerne ved automatiske transmissioner, før de
stopper).
2 Begræns din besked til 20 sekunder.
3 Afslut din 20 sekunders meddelelse med at give din
faxmodtagelseskode til personer, der sender manuelle
faxmeddelelser. F.eks.:
“Læg en besked efter tonen, eller send en fax ved at trykke
51 og Start."
Vi anbefaler, at du begynder din udgående meddelelse med 5
sekunders tavshed, da faxmaskinen ikke kan høre faxtoner
samtidig med en stemme med genlyd eller en høj stemme. Du kan
forsøge at udelade denne pause, men hvis faxmaskinen har
besvær med at modtage, skal du indspille din udgående
meddelelse med denne pause.
INTRODUKTION 1 - 13
Multi-linjetilslutninger (PABX)
De fleste kontorer bruger et centralt telefonsystem. Selvom det ofte
er relativt enkelt at tilslutte faxmaskinen til et hovedsystem eller en
PABX (Private Automatic Branch Exchange), foreslår vi, at du
kontakter det firma, der har installeret telefonsystemet og anmoder
dem om at tilslutte faxmaskinen for dig. Det tilrådes at have en
separat linje til faxmaskinen. Du kan herefter efterlade faxmaskinen
i KUN FAX-tilstand, så den kan modtage faxmeddelelser når som
helst dag eller nat.
Hvis faxmaskinen er forbundet til et multi-linjesystem, skal du
anmode den, der installerer det, om at tilslutte enheden til den sidste
linje i systemet. Dette forhindrer enheden i at blive aktiveret, hver
gang der modtages et telefonopkald.
Som med alle faxenheder skal faxmaskinen være tilsluttet et
totrådet system. Hvis din ledning indeholder mere end to tråde,
kan faxmaskinen ikke tilsluttes korrekt.
Hvis du installerer faxmaskinen til at fungere sammen med
en PABX
1
2
Der er ingen garanti for, at enheden vil fungere korrekt under
alle omstændigheder med en PABX. Alle problemer skal først
rapporteres til det firma, der har ansvaret for PABX'en.
Hvis alle indgående opkald besvares af en telefonomstilling,
anbefales det, at modtagelsesfunktionen indstilles til MANUEL.
Alle indgående opkald skal i første omgang betragtes som
telefonopkald.
Tilpasse funktioner på telefonlinjen
Hvis du har Talebesked, Ventende opkald, RingMaster, en
telefonsvarertjeneste, et alarmsystem eller en anden tilpasset
funktion på én telefonlinje, kan det give problemer med din
faxmaskine. (Se Tilpasse funktioner på en enkelt linje. på side 13-7).
1 - 14 INTRODUKTION
2
Papir
Om papir
Håndtere og bruge Almindeligt papir
■ Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket.
Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme.
Papirspecifikationer for papirmagasinet
Størrelse:
A4
Vægt:
64 til 90 g/m2
Tykkelse:
0,08 til 0,10 mm
Kapacitet:
op til 30 ark
Faxmaskinen kan kun scanne en billedbredde på 208 mm,
uanset hvor bredt papiret er.
Brug ikke papir:
■ der er meget skinnende eller har en kraftig struktur
■ der tidligere er udskrevet på en printer
■ der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning
■ der er fremstillet med korte fibre
■ der er krøllet, rynket, foldet eller forrevet, hæftet, er forsynet
med papirclips, sammenklistret eller forsynet med tape.
■ F.eks. karton, avispapir eller stof.
PAPIR 2 - 1
Ilægning af papir
Sådan ilægges papir
1
Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl.
Stød papirstakken, så
kanterne er jævne.
2
Sæt forsigtigt papiret i.
Den side, der skal udskrives på, skal vende nedad.
edistn
irP
Papir
2 - 2 PAPIR
3
Programmering på displayet
Brugervenlig programmering
Faxmaskinen er designet til at være brugervenlig med
programmering på displayet ved hjælp af navigationstasten. Den
brugervenlige programmering hjælper dig med at få det fulde udbytte
af alle de menuvalg, faxmaskinen har.
Da programmeringen udføres på displayet, har vi fremstillet en
trinvis vejledning på displayet som hjælp til at programmere
faxmaskinen. Alt hvad du behøver, er at følge vejledningen, da den
fører dig gennem alle menuvalgene og
programmeringsmulighederne.
Menutabel
Du kan sandsynligvis programmere faxmaskinen uden
brugsanvisningen. Men brug menutabellen på side 3-4 som hjælp til
at forstå menuvalgene og -indstillingerne i
faxmaskineprogrammerne.
Du kan programmere faxmaskinen ved at trykke på Menu/Set
efterfulgt af menunumrene.
Indstil f.eks. OPLØSNING til FIN:
Tryk på Menu/Set, 3, 4 og
eller
for at vælge FIN.
Tryk på Menu/Set.
Lagre i hukommelse
Hvis der opstår et strømsvigt, mister du ikke menuindstillingerne,
fordi de er gemt permanent. Midlertidige indstillinger (f.eks. Kontrast,
Oversøisk-tilstand osv.) går tabt. Det kan også være nødvendigt at
genindstille dato og klokkeslæt.
PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET 3 - 1
Navigationstaster
* Adgang til menuen
* Gå til det næste
menuniveau
* Acceptér et valg
* Rul gennem det aktuelle
menuniveau
* Gå tilbage til det forrige
menuniveau
* Gå frem til det næste
menuniveau
* Afslut menuen
Du kan få adgang til menutilstanden ved at trykke på Menu/Set.
Når du kommer ind i menuen, ruller displayet. VÆLG ↑ ↓ & SET
Tryk på 1 for grundindstillingsmenuen
—ELLER—
Tryk på 2 for modtageindstillingsmenuen
—ELLER—
Tryk på 3 for afsendeindstillingsmenuen
—ELLER—
Tryk på 4 for Annuller job-menuen.
—ELLER—
Tryk på 5 for Afbryd-menuen
—ELLER—
Tryk på 6 for hurtigopkaldsmenuen
—ELLER—
Tryk på 7 for rapportindstillingsmenuen
—ELLER—
Tryk på 8 for fjernfaxfunktionsmenuen
(kun FAX-T94)
Tryk på 8 for TAD-indstillingsmenuen (kun
FAX-T96)
—ELLER—
Tryk på 9 for melodiindstillingsmenuen
(kun FAX-T96)
—ELLER—
Tryk på 0 for Diverse-menuen
3 - 2 PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET
1.GRUNDINDST.
2.MODTAGEINDST.
3.AFSENDERINDST.
4.ANNULLER
5.AFBRYD
6.HURTIG OPKALD
7.RAPPORTINDSTIL
8.ANDEN FAX
(FAX-T94)
8.INDSTIL TAD
(FAX-T96)
9.SETUP MELODI
(FAX-T96)
0.DIVERSE
Du kan rulle hurtigere gennem hvert menuniveau ved at trykke på
piletasterne
eller
. Du kan derefter vælge en indstilling ved at
trykke på Menu/Set, når indstillingen vises på displayet.
Derefter viser displayet det næste menuniveau.
Tryk på
eller
for at rulle til det næste menuvalg.
Tryk på Menu/Set.
Når du er færdig med at indstille en funktion, viser displayet
ACCEPTERET.
Brug
til at rulle tilbage, hvis du er kommet forbi det ønskede
eller vil spare tasteanslag.
PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET 3 - 3
Tryk på menunumrene.
(f.eks. tryk på 1, 2 for DATO/TID)
—ELLER—
for at vælge
for at vælge
for at acceptere
for
at afslutte
Hovedmenu
Menuvalg
Funktioner
Beskrivelser
1. GRUNDINDST.
1. Ikke i brug på
denne model
—
—
—
2. DATO/TID
—
Indtast dato og klokkeslæt
på displayet til udskrivning
på faxafsendelser.
4-1
3. AFSENDER ID
—
Programmér dit navn, fax
nummer, så det vises på
hver side, der sendes.
4-2
4. BIPPER
FRA
LAV
HØJ
Indstil lydstyrken for
bipperen, når du trykker på
en tast, begår en fejl, eller
når et dokument er sendt
eller modtaget.
4-5
5.PBX
TIL
FRA
Slå denne funktion til, hvis
faxmaskinen er tilsluttet en
PABX (Private Automatic
Branch Exchange).
4-6
6.KLO.SL. ÆNDR
SOMMER
VINTER
Justerer faxmaskinens ur
med én time ved
sommer-/vintertid.
4-7
1. FORS. OPK.
01/02/03/04/05
Indstiller antallet af
ringninger, før
faxmaskinen svarer i
FAX/TLF-, KUN FAX- eller
TAD-tilstand (Message
Manager).
I FAX-T96 kan du indstille
takstbesparelsesfunktionen.
5-4
2. F/T RINGETID
70
40
30
20
Indstiller tiden for
“FAX/TLF-pseudo-ring” i
FAX/TLF-tilstanden (F/T).
5-5
3. FAX DETEKT
TIL
SEMI
FRA
Modtag faxmeddelelser
uden at trykke på tasten
Fax Start.
5-7
2. MODTAGEINDST.
Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.
3 - 4 PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET
Side
Tryk på menunumrene.
(f.eks. tryk på 1, 2 for DATO/TID)
—ELLER —
for at vælge
for at vælge
for at acceptere
for
at afslutte
Hovedmenu
Menuvalg
Funktioner
Beskrivelser
2. MODTAGEINDST.
(fortsat)
4. FJERNKODE
TIL
( 51, #51,
FRA
Indtast koden for at
aktivere eller deaktivere
faxmaskinen fra en ekstern
lokation eller for at
overføre samtaleopkald fra
en trådløs telefon til din
faxmaskine.
5-12
3. AFSENDERINDST.
81)
Side
5. REDUKTION
AUTO
100%
93%
87%
75%
Reducerer størrelsen af
billedet.
5-8
6.HUK.MODTAGELSE
TIL
FRA
Gemmer automatisk
eventuelle indgående
faxmeddelelser i
hukommelsen, hvis
faxmaskinen løber tør for
papir.
5-9
7. POLLING MODT.
STANDARD
SIKKER
TIMER
Indstiller faxmaskinen til at
polle en anden
faxmaskine.
5-13
1. FORSI.OPSÆTNNG
KUN NÆSTE FAX
TIL
FRA
UDSKRIV PRØVE
Sender automatisk en
programmerbar forside
eller udskriver en prøve på
en forside.
6-9
2. FORSIDE NOTAT
—
Programmer en
brugerdefineret
meddelelse til faxforsiden.
6-12
3. KONTRAST
AUTO
LYS
MØRK
Ændrer lyst og mørkt for en
faxmeddelelse, du sender.
6-5
4. OPLØSNING
STANDARD
FIN
S.FIN
FOTO
Giver mulighed for at
ændre opløsningerne side
for side.
6-6
5. OVERSØISK FAX
TIL
FRA
Speciel indstilling for
internationale
faxafsendelser.
6-13
Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.
PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET 3 - 5
Tryk på menunumrene.
(f.eks. tryk på 1, 2 for DATO/TID)
—ELLER—
for at vælge
for at vælge
for at acceptere
for
at afslutte
Hovedmenu
Menuvalg
Funktioner
Beskrivelser
3. AFSENDERINDST.
(fortsat)
6.OPKALDSRESERV.
TIL
FRA
UDSKRIV PRØVE
Du kan sende en
faxmeddelelse og derefter
tale eller tage en
prøveudskrift om
tilbageringning.
6-13
7. TIMER
—
Indstil faxmaskinen til at
sende dine dokumenter
senere.
6-15
8. POLLING AFS.
STANDARD
SIKKER
Indstil faxmaskinen med et
dokument, der skal hentes
fra en anden faxmaskine.
6-16
9. HUKKOMM TX
KUN NÆSTE FAX
TIL
FRA
Du kan sende faxmeddelelser
fra hukommelsen.
6-18
4. ANNULLER
—
—
Annullerer forsinket faxeller pollingopgave.
5. AFBRYD
—
—
Send en faxmeddelse nu,
selvom du har indstillet
faxmaskinen til at sende
en faxmeddelelse senere,
eller hvis du har indstillet
den til polling.
6-20
6. HURTIG OPKALD
1. ENKELTTAST OPK
—
Kald op til numre, der er
gemt i hukommelsen ved
tryk på en enkelt tast.
7-1
2. TOTASTOPKALD
—
Kald op til numre, der er
gemt i hukommelsen ved
tryk på blot fire taster.
7-3
3.INDST. GRUPPER
—
Indstil et gruppenummer til
rundsendelse.
7-5
1. BEKRÆFTELSE
TIL
FRA
10-1
2. JOURNAL INTERV
FOR HVER 30 FAX
HVER 6. TIME
HVER 12. TIME
HVER 24. TIME
HVER 2. DAG
HVER 7. DAG
FRA
Startopsætning for
transmissionsbekræftelse
srapport og
faxjournalperiode.
7. RAPPORTINDSTIL
Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.
3 - 6 PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET
Side
6-7
10-2
Tryk på menunumrene.
(f.eks. tryk på 1, 2 for DATO/TID)
—ELLER —
for at vælge
for at vælge
for at acceptere
for
at afslutte
Hovedmenu
Menuvalg
Funktioner
Beskrivelser
8. ANDEN FAX
(kun FAX-T94)
1. FAX FREMSEND.
TIL
FRA
Indstil faxmaskinen til at
videresende
faxmeddelelser.
8-1
2. FAX LAGER
TIL
FRA
Gem indgående
faxmeddelelser i
hukommelsen til
faxvideresendelse og
fjernmodtagelse.
8-2
3. FJERNKONTROL
---
Indstil kode til modtagelse
af faxmeddelelser.
8-3
4. PRINT DOKUMENT
—
Udskriv indgående
faxmeddelelser fra
hukommelsen.
5-12
1. BSK HUKOMMELSE
DOK:TIL
DOK:FRA
BESKD:TIL
BESKD:EXT
BESKD:FRA
Vælg, om faxmeddelelse,
tale eller begge dele skal
gemmes i hukommelsen.
9-3
2. BACKUP PRINT
TIL
FRA
Udskriver automatisk en
kopi af modtagne
faxmeddelelser, der
gemmes i hukommelsen.
9-8
3. UDG. BESKED
TAD BESKED
F/T BESKED
SØGNING
UDG.BSK.
Afspil/Indspil udgående
meddelelse.
9-4
4. MAX TID
I.BESK
20 - 60(30)
sekunder
Vælg maksimal længde for
indgående meddelelser.
9-10
5. IKB.BSK.MONITR
TIL
FRA
Vælg TIL eller FRA for
talebeskeder, efterhånden
som de kommer ind.
9-11
6. VIDERESENDELSE
FRA
SEND FAX
SØGNING
Indstil faxmaskinen til at
videresende
faxmeddelelser - ELLER til at kalde op til din
personsøger.
9-12
7. FJERNKONTROL
---
Indstil kode til modtagelse
af meddelelser.
9-14
8. INDSTIL TAD
(kun FAX-T96)
Side
Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.
PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET 3 - 7
Tryk på menunumrene.
(f.eks. tryk på 1, 2 for DATO/TID)
—ELLER—
for at vælge
for at vælge
for at acceptere
for
at afslutte
Hovedmenu
Menuvalg
Funktioner
Beskrivelser
9. SETUP MELODI
(kun FAX-T96)
1. RINGEMØNSTER
SIGNAL
MELODI1
MELODI2
MELODI3
MELODI4
Vælger ringemønster.
4-8
2. MUSIK PÅ VENT
FRA
MELODI1
MELODI2
MELODI3
MELODI4
Vælger musiktype eller
slukker for musik i
venteposition.
4-8
1. TX LÅS
—
Forbyder de fleste
funktioner bortset fra
faxmeddelelser.
6-20
2. OPKALDS-ID
TIL
FRA
DISPLAY#
UDSKRIV RAPPORT
Få vist og ring tilbage til
eller udskriv en liste med
30 opkaldsnumre, der er
gemt i hukommelsen.
5-17
3. NUMMERBESTEMT
TIL
FRA
Bruges sammen med
telefonselskabets service
med valg af
nummerbestemt ringning
for at vælge ringemønstret
med telefaxen.
5-22
0. DIVERSE
Fabriksindstillingerne vises med fed skrift.
3 - 8 PROGRAMMERING PÅ DISPLAYET
Side
4
Startopsætning
Godt i gang
Indstille dato og klokkeslæt
Din faxmaskine viser dato og klokkeslæt og udskriver det på alle
faxmeddelelser, du sender, hvis du indstiller din Afsender-ID. Hvis der
opstår strømsvigt, skal du indstille dato og klokkeslæt igen. Alle
andre indstillinger påvirkes ikke.
1 Tryk på Menu/Set, 1, 2.
2.DATO/TID
2 Indtast de to sidste cifre i året.
Tryk på Menu/Set.
3 Indtast de to cifre i måneden.
Tryk på Menu/Set.
(F.eks. 09 for september eller 10 for oktober).
4 Indtast to cifre for dagen.
Tryk på Menu/Set.
(Indtast f.eks. 06).
5 Indtast klokkeslættet i 24-timers format.
Tryk på Menu/Set.
(Indtast f.eks. 15:25 for 3:25 P.M.)
6 Tryk på Stop/Exit.
Displayet viser den dato og det klokkeslæt, du har angivet, hver
gang faxmaskinen er på Standby.
STARTOPSÆTNING
4-1
Indstille Afsender-ID’en
Du bør gemme dit navn eller firmanavn og faxnummer, så det kan
blive udskrevet på alle de faxsider, du sender.
Det er vigtigt, at du indtaster fax- og telefonnumrene i det
internationale standardiserede format, dvs. i overensstemmelse med
følgende præcise rækkefølge:
■ Tegnet “+” (plus) (ved at trykke på tasten )
■ Din landekode (f.eks. “45” for Danmark og “41” for Schweiz)
■ Dit områdenummer minus eventuelle foranstillede “0” (“9” i
Spanien)
■ Et mellemrum
■ Dit nummer på den lokale central med mellemrum for at gøre det
mere læseligt.
Hvis faxmaskinen f.eks. er installeret i Danmark, og den samme linje
bruges til både fax- og samtaleopkald, og dit nationale
telefonnummer er 12345678, skal du indstille delene af fax- og
telefonnummeret på din Afsender-ID som:
+45 12345678.
1 Tryk på Menu/Set, 1, 3.
3.AFSENDER ID
2 Indtast dit faxnummer (op til 20
cifre).
Tryk på Menu/Set.
Du skal indtaste et faxnummer for at fortsætte (op til 20 cifre).
Hvis du ikke indtaster et faxnummer, kan du ikke indtaste flere
oplysninger.
Du kan ikke indtaste en bindestreg.
3
Indtast dit telefonnummer (op til 20 cifre).
Tryk på Menu/Set.
(Hvis dit telefonnummer og faxnummer er det samme, skal du
indtaste det samme nummer igen).
Telefonnummeret vises på de forsider, du sender.
4 - 2 STARTOPSÆTNING
4
5
Brug tastgruppen til at indtaste dit navn (op til 20 tegn).
Tryk på Menu/Set.
(Se Indtaste tekst på side 4-3).
Tryk på Stop/Exit.
Displayet viser dato og klokkeslæt.
Hvis Afsender-ID allerede er blevet programmeret, vil displayet
anmode dig om at trykke på 1 for at foretage en ændring eller 2
for at afslutte uden ændring.
Indtaste tekst
Når du indstiller visse funktioner, f.eks. Afsender-ID, har du muligvis
behov for at indtaste tekst i faxmaskinen. De fleste nummertaster har
tre eller fire bogstaver påtrykt nedenunder. Tasterne for 0, # og
er ikke forsynet med trykte bogstaver, da de bruges til specialtegn.
Ved at trykke gentagne gange på den relevante nummertast får du
adgang til det ønskede tegn.
Tryk på
tasten
én gang
to gange
tre gange
fire gange
2
A
B
C
2
3
D
E
F
3
4
G
H
I
4
5
J
K
L
5
6
M
N
O
6
7
P
Q
R
S
8
T
U
V
8
9
W
X
Y
Z
STARTOPSÆTNING
4-3
Indsætte mellemrum
Hvis du vil indsætte et mellemrum, skal du trykke på
mellem tal og to gange mellem tegn.
én gang
Foretage rettelser
Hvis du har indtastet et bogstav forkert og vil ændre det, skal du
trykke på
for at flytte markøren til efter det sidste korrekte
bogstav. Tryk derefter på Stop/Exit. Alle bogstaverne over og til
højre for markøren slettes. Indtast det korrekte tegn igen. Du kan
også gå tilbage og overskrive forkerte bogstaver.
Gentage bogstaver
Hvis du har behov for at indtaste et tegn, der findes på den samme
tast som det foregående tegn, skal du trykke på
for at flytte
markøren til højre.
Specialtegn og symboler
Tryk på , # eller 0, og tryk derefter på
eller
for at flytte
markøren hen under det specialtegn eller symbol, du ønsker. Tryk
derefter på Menu/Set for at vælge det.
Tryk på
for
(mellemrum) ! " # $ % & ’ ( )
Tryk på #
for
:;<=>?@[]^_
Tryk på 0
for
ÄËÖÜÆØÅÑ0
4 - 4 STARTOPSÆTNING
+,-./
Indstille bipperlydstyrken
Du kan ændre bipperlydstyrken. Standardindstillingen (original) er
LAV. Når bipperen er slået til, bipper faxmaskinen, hver gang du
trykker på en tast eller begår en fejl, og når en faxmeddelelse er
sendt eller modtaget.
1 Tryk på Menu/Set, 1, 4.
4.BIPPER
(LAV, HØJ eller FRA)
2 Tryk på eller for at vælge din indstilling.
3 Når displayet viser den ønskede indstilling.
Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit.
Indstille højttalerlydstyrken
Du kan ændre højttalerlydstyrken. Du skal løfte røret og derefter
trykke på Tlf (kun for FAX-T94) eller Højttaler tlf (kun for
FAX-T96), før du kan justere lydstyrken. Tryk på
eller
for at
justere lydstyrken. Displayet viser de indstillinger, du vælger. Hvert
tastetryk ændrer lydstyrken til den næste indstilling. Hvis du vil
afslutte, skal du trykke på Tlf (kun for FAX-T94) eller Højttaler tlf
(kun for FAX-T96). Den nye indstilling bevares, indtil du ændrer den
igen.
Indstille ringelydstyrken
Du kan indstille lydstyrken, når faxmaskinen er ledig. Du kan vælge
et lydstyrkeniveau, eller trykke, indtil ringningen er slået fra.
Tryk på
eller
for at justere lydstyrken. Ved hvert tastetryk
ringer faxmaskinen, så du kan høre den aktuelle indstilling, og
displayet viser den indstilling, du vælger. Hvert tastetryk ændrer
lydstyrken til den næste indstilling. Den nye indstilling bevares, indtil
du ændrer den igen.
STARTOPSÆTNING
4-5
PABX og OVERFØRSEL
Faxmaskinen er oprindelig indstillet til tilslutning til PSTN-linjer
(Public Switched Telephone Network - almindelig telefon). Mange
kontorer anvender imidlertid et centralt telefonsystem eller PABX
(Private Automatic Branch Exchange). Faxmaskinen kan tilsluttes de
fleste typer PABX. Genopkaldsfunktionen i faxmaskinen
understøtter kun TBR (Timed Break Recall - tidsindstillet
afbrydelse-genopkald). PABX’er kan normalt arbejde med dette for
at opnå adgang til en udgående linje eller for at overføre et opkald til
et andet lokalnummer: Funktionen virker, når du trykker på tasten R.
Indstille PABX
Hvis faxmaskinen er tilsluttet et PABX-system, skal PBX:TIL. Hvis
ikke, skal den indstilles til FRA.
1 Tryk på Menu/Set, 1, 5.
5.PBX
2 Tryk på eller for at vælge
TIL (eller FRA).
3 Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit.
Du kan programmere et tryk på R som en del af et nummer, der
er gemt i et enkelt tryk- eller hurtigopkaldsnummer. Når du
programmerer enkelt tryk- eller hurtigopkaldsnumre
(Funktionsmenu 6-1 eller 6-2), skal du først trykke på R
(displayet viser "!"), og derefter indtaste telefonnummeret. Hvis
du gør dette, behøver du ikke at trykke på R hver gang før
opkald ved hjælp af et enkelt tryk- eller hurtigopkaldsnummer.
(Se Enkelt tryk-opkald på side 6-1 og Hurtigopkald på side 6-1).
Hvis PABX imidlertid er indstillet til FRA, kan du ikke bruge det
enkelt tryk- eller hurtigopkaldsnummeret, som et tryk på R er
programmeret i.
4 - 6 STARTOPSÆTNING
Indstille klokkeslætsændringen
Du kan nemt stille faxmaskinens ur én time frem eller tilbage med
denne funktion.
1 Tryk på Menu/Set, 1, 6.
6.KLO.SL. ÆNDR
2 Tryk på eller for at vælge
TIL SOMMERTID? (eller TIL VINTERTID?).
3 Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på 1 for at skifte til vintertid eller sommertid.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden ændringer.
STARTOPSÆTNING
4-7
Melodiindstillinger (kun for FAX-T96)
Indstille ringemønster
Du kan vælge et ringemønster blandt signal (almindeligt
ringemønster) eller 4 typer melodier.
Standardindstillingen er SIGNAL.
1 Tryk på Menu/Set, 9, 1.
1.RINGEMØNSTER
2
3
Tryk på
eller
for at vælge
SIGNAL, MELODI1, MELODI2, MELODI3 eller MELODI4, og tryk
på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Hvis du vælger en melodi for ringning, kan F/T pseudo-ringning
ikke ændres til melodien.
Sætte musik i venteposition
Du kan sætte musikken i venteposition. Du kan også slå musikken
FRA.
1 Tryk på Menu/Set, 9, 2.
2 Tryk på eller for at vælge MELODI1, MELODI2, MELODI3
eller MELODI4 eller FRA.
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
4 - 8 STARTOPSÆTNING
5
Indstille modtagelse
Grundlæggende modtagelse
Vælge modtagelsestilstand
Der findes fire forskellige modtagelsestilstande i faxmaskinen. Du
kan vælge den tilstand, som passer bedst til dit behov.
LCD
Sådan virker den
Hvornår skal den bruges
KUN FAX
(automatisk
modtagelse)
Faxmaskinen besvarer
automatisk alle opkald
som en faxmaskine.
Til dedikerede faxlinjer.
FAX/TLF*
(fax og telefon)
Faxmaskinen styrer
linjen og besvarer
automatisk alle opkald.
Hvis opkaldet er en
faxmeddelelse,
modtager den
faxmeddelelsen. Hvis
opkaldet ikke er en
faxmeddelelse, ringer
faxmaskinen
(pseudo-/dobbeltringnin
g), så du kan besvare
opkaldet.
Brug denne tilstand, hvis du forventer at modtage
mange faxmeddelelser og få telefonopkald. Du kan
ikke have en telefonsvarer på den samme linje,
selvom den anvender et separat vægstik på den
samme linje. Du kan ikke bruge telefonselskabets
talebeskedtjeneste i denne tilstand.
TAD:TELEFONSVAR.
(med en ekstern
telefonsvarer)
(kun FAX-T94)
Den eksterne
telefonsvarer (TAD)
besvarer automatisk alle
opkald.
Talemeddelelser
gemmes i den eksterne
TAD. Faxmeddelelser
udskrives.
Brug denne tilstand, hvis du har en ekstern
telefonsvarer på telefonlinjen.
TAD-indstillingen fungerer kun med en ekstern
telefonsvarer. Forsinket opkald og F/T ringetid
fungerer ikke ved denne indstilling.
MANUEL
(manuel modtagelse)
Du styrer telefonlinjen og
skal besvare alle opkald
selv.
Brug denne tilstand, når du anvender et
computermodem på den samme linje, eller hvis du
ikke modtager mange faxmeddelelser eller med
nummerbestemt ringning.
Hvis du hører faxtoner, skal du vente indtil
faxmaskinen overtager opkaldet og derefter lægge
på. (Se Fax Detekt på side 5-7).
TAD:BSK MGR
(kun FAX-T96)
Faxmaskinen besvarer
automatisk alle opkald.
Talebeskeder gemmes i
den rækkefølge, de
ankommer i.
Brug denne tilstand til at optage talebeskeder eller
faxmeddelelser i faxmaskinens hukommelse. (Se
Message Manager på side 9-1).
* I FAX/TLF-tilstand skal du indstille Forsinket opkald og F/T ringetid.
Hvis du har ekstratelefoner på linjen, skal du bevare indstillingen af
Forsinket opkald som 4 ringninger.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 1
FAX-T94
09/06 15:25
FAX
Aktuel modtagelsestilstand
FAX-T96
09/06 15:25
TAD
Aktuel modtagelsestilstand
5 - 2 INDSTILLE MODTAGELSE
MAN:MANUEL
FAX:KUN FAX
F/T:FAX/TLF
TAD:TELEFONSVAR.
(kun FAX-T94)
MAN:MANUEL
FAX:KUN FAX
F/T:FAX/TLF
TAD:BSK MGR
(kun for FAX-T96)
Sådan vælges eller ændres svartilstanden
1 Tryk på Modtage Mode.
Displayet viser dit aktuelle valg.
Indstillingerne for FAX-T94 er:
KUN FAX
FAX/TLF
TAD:TELEFONSVAR.
MANUEL
Indstillingerne for FAX-T96 er:
KUN FAX
FAX/TLF
MANUEL
2
Eller, hvis TAD-funktionen er slået
TAD:BSK MGR
TIL ved at trykke på
(tasten
DIGITAL TAD). Den ignorerer din
Svar-tilstand, så displayet viser:
Fortsæt med at trykke på Modtage Mode, indtil dit nye valg
vises. Efter to sekunder vender displayet tilbage til visning af
dato og klokkeslæt sammen med din nye Svar-tilstand.
Hvis du ændrer Svar-tilstanden under en anden funktion,
vender displayet tilbage til visning af den aktuelle funktion.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 3
Indstille Forsinket opkald
Forsinket opkald indstiller det antal gange, som faxmaskinen ringer,
før den svarer i tilstanden KUN FAX eller FAX/TLF.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 1.
Hvis du har en FAX-T94, skal du gå til Trin 3.
2 Tryk på eller for at vælge FORS. OPK, og tryk på
Menu/Set.
3 Tryk på eller for at vælge, hvor mange gange, linjen skal
ringe, før faxmaskinen svarer, og tryk på Menu/Set, når
displayet viser dit valg.
4 Tryk på Stop/Exit.
(kun FAX-T96)
Når takstbesparelsen er slået TIL, tilsidesættes din indstilling af
Forsinket opkald. Takstbesparelsen skal være slået fra, hvis
faxmaskinen skal bruge din indstilling af Forsinket opkald. (Se
Indstille takstbesparelsen på side 9-10).
5 - 4 INDSTILLE MODTAGELSE
Indstille F/T ringetid (kun FAX/TLF-tilstand)
Hvis du har indstillet modtagetilstanden til FAX/TLF, skal du beslutte,
hvor længe faxmaskinen skal give signal med den specielle
pseudo-/dobbeltringning, når der kommer et samtaleopkald. (Hvis det
er en faxmeddelelse, udskriver faxmaskinen meddelelsen). Denne
ringning forekommer efter den første ringning fra telefonselskabet. Det
er kun faxmaskinen, der ringer (i 20, 30, 40 eller 70 sekunder), og der
er ingen andre telefoner på den samme linje, der ringer med den
specielle pseudo-/dobbeltringning. Du kan imidlertid besvare opkaldet
fra enhver ekstratelefon (i et separat vægstik) på den samme linje som
faxmaskinen. (Se Anvendelse fra ekstratelefoner på side 5-10).
1 Tryk på Menu/Set, 2, 2.
2.F/T RINGETID
2 Tryk på eller for at vælge,
hvor lang tid faxmaskinen vil ringe for at gøre dig opmærksom
på et samtaleopkald.
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Selv om den, der kalder op, lægger på under en
pseudo-/dobbeltringning, fortsætter faxmaskinen med at ringe i
det angivne tidsrum.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 5
Optage Fax/Tlf-udgående annoncering (F/T
BESKED) (kun FAX-T96)
Denne annoncering afspilles af din faxmaskine (ikke en ekstern
TAD), når nogen kalder op, og din faxmaskine er indstillet til
F/T-tilstand. Selv om den, der kalder op, kan høre din annoncering,
kan der ikke lægges besked.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3.
2 Tryk på eller for at vælge F/T BESKED, og tryk på
Menu/Set.
3 Tryk på
eller
for at vælge OPTAG BSK, og tryk på
Menu/Set. Løft derefter røret for at indspille en meddelelse (op
til 20 sekunder).
4 Læg røret på igen. Din annoncering afspilles.
5 Tryk på Stop/Exit.
Det er ikke nødvendigt at have en udgående meddelelse.
F/T-funktionen fungerer fint uden. Det er kun for at hjælpe den,
der kalder op, med at forstå din faxmaskines status.
Du kan f.eks. indspille en meddelelse, der siger:
"Hallo, vent venligst, mens vi forsøger at stille om. Hvis du vil sende
en faxmeddelelse, skal du vente, til du hører en faxtone, og trykke på
Start-tasten, eller trykke
5 1 (din trecifrede fjernaktiveringskode),
og derefter trykke på Start-tasten." (Se Slette den udgående
meddelelse (OGM) på side 9-5 angående vejledning i sletning af
annonceringen.)
5 - 6 INDSTILLE MODTAGELSE
Fax Detekt
Når du bruger denne funktion, behøver du ikke at trykke på Fax
Start eller faxmodtagelseskoden
5 1, når du besvarer et
faxopkald. Valg af TIL gør det muligt for faxmaskinen at modtage
faxopkald automatisk, selvom du løfter røret på en ekstratelefon eller
en ekstern telefon. Når du ser MODT. på displayet, eller når du hører
hyletoner i røret på en ekstratelefon, der er forbundet til et andet
vægstik, skal du blot lægge røret på, hvorefter faxmaskinen klarer
resten. SEMI lader kun faxmaskinen modtage opkaldet, hvis du har
besvaret det fra faxmaskinen. Valg af FRA betyder, at du selv skal
aktivere faxmaskinen ved at løfte røret på faxmaskinen eller en
ekstern telefon og derefter trykke på Fax Start på faxmaskinen
5 1, hvis du ikke er ved faxmaskinen.
—ELLER—ved at trykke
(Se Anvendelse fra ekstratelefoner på side 5-10).
Hvis denne funktion er slået TIL, men faxmaskinen ikke
opretter forbindelse ved et faxopkald, når du løfter røret, skal du
5 1.
trykke faxmodtagelseskoden
Ved faxmaskinen skal du løfte røret og derefter trykke på Fax
Start.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 3.
Brug
eller
til at vælge TIL,
SEMI eller FRA.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
3.FAX DETEKT
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 7
Udskrive en reduceret indgående faxmeddelelse
Hvis du vælger AUTO, reducerer faxmaskinen automatisk en
indgående fax, så den passer til én A4-side, uanset originalens
papirstørrelse.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 2, 5.
5.REDUKTION
Brug
eller
til at vælge det
ønskede reduktionsforhold - AUTO, 100%, 93%, 87% eller 75%.
Vælg 100%, hvis du ikke ønsker en reduktion.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
■ Hvis du modtager faxmeddelelser, der er delt over to sider,
skal du slå denne indstilling til.
■ Når du bruger automatisk reduktion til at reducere
indgående dokumenter, så de passer til papiret, kan du kun
gøre dette, så længe det originale dokument ikke er længere
end 35 cm. Hvis originalen er længere end 35 cm, reduceres
data ikke og udskrives på næste side.
■ Når du bruger automatisk reduktion og modtager et
indgående dokument, som er mindre end dit papir, sker der
ingen reduktion, og du får den samme størrelse som
originalen.
5 - 8 INDSTILLE MODTAGELSE
Modtagelse i hukommelsen
Så snart papirmagasinet bliver tomt under faxmodtagelse, viser
displayet CHECK PAPIR. Læg papir i papirmagasinet. (Se Hurtig
installationsanvisning).
Hvis hukommelsesmodtagelse er slået TIL på dette tidspunkt…
Hvis der er tilstrækkelig hukommelse, fortsætter den aktuelle
faxmodtagelse. Efterfølgende indgående faxmeddelelser gemmes
også i hukommelsen, indtil denne er fuld, hvorefter der ikke besvares
flere indgående faxmeddelelser automatisk. Hvis du vil udskrive alle
de faxmeddelelser, der er gemt i hukommelsen, skal du lægge papir
i papirmagasinet.
Hvis hukommelsesmodtagelse er slået FRA på dette
tidspunkt…
Den aktuelle faxmodtagelse fortsætter, hvis der er tilstrækkelig
hukommelse, mens de resterende sider gemmes i hukommelsen
afhængigt af den tilgængelige hukommelse. Efterfølgende
indgående faxopkald besvares ikke automatisk, før der er lagt nyt
papir i papirmagasinet.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 6.
6.HUK.MODTAGELSE
2 Brug eller for at vælge TIL
(eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Modtage en faxmeddelelse ved afslutningen af en
samtale
Ved afslutningen af en samtale kan du bede modparten om at faxe
oplysninger til dig, før du lægger røret på.
1
2
3
Bed modparten om at anbringe dokumentet i sin faxmaskine og
trykke på Start-tasten. Bed modparten om at vente, indtil din
faxmaskine sender modtagetoner (hyletoner), før
vedkommende lægger røret på.
Når du hører faxmaskinens CNG-toner (bip), skal du trykke på
Fax Start.
Displayet viser:
MODT.
Læg røret på igen.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 9
Avancerede modtagelsesfunktioner
Anvendelse fra ekstratelefoner
Hvis du besvarer et faxopkald fra en ekstratelefon eller en ekstern
telefon i det rigtige stik i faxmaskinen, kan du få den til at modtage
opkaldet ved hjælp af faxmodtagelseskoden. Når du trykker
5 1, begynder faxmaskinen at modtage en
faxmodtagelseskoden
faxmeddelelse.
(Se Tilslutte en ekstern telefon på side 1-10 og Fax Detekt på side
5-7).
Hvis faxmaskinen besvarer et samtaleopkald og
pseudo-/dobbeltringer, fordi du skal overtage opkaldet, skal du bruge
telefonsvarerkoden # 5 1 for at modtage opkaldet via en
ekstratelefon. (Se Indstille F/T ringetid (kun FAX/TLF-tilstand) på
side 5-5).
Hvis du besvarer et opkald, og der ikke er nogen på linjen, skal du
antage, at du modtager en manuel faxmeddelelse.
5 1 fra en ekstratelefon (i et separat telefonstik i
■ Tryk
væggen), vent på faxmodtagelsestonerne (hyletoner), og læg
derefter røret på.
5 1 fra en ekstern telefon (forbundet til det rigtige stik),
■ Tryk
og vent på, at telefonforbindelsen afbrydes, før du lægger røret
på (displayet viser MODT.).
Den, der kalder op, skal trykke på Start for at sende faxmeddelelsen.
Kun for FAX/TLF-tilstand
Når faxmaskinen er i FAX/TLF-funktion, bruger den F/T ringetid
(pseudo-/dobbeltringning) som en meddelelse til dig om at modtage
et samtaleopkald.
Hvis du står ved en ekstratelefon eller ekstern telefon, skal du løfte
røret under F/T ringetid og derefter trykke # 5 1 mellem de dobbelte
ringninger. Hvis der ikke er nogen på linjen, eller hvis nogen vil sende
en faxmeddelelse, skal du sende opkaldet tilbage til faxmaskinen
5 1.
ved at trykke
5 - 10 INDSTILLE MODTAGELSE
Overførsel af fjernopkald
Hvis du vil indstille faxmodtagelsen, skal du først indstille Menu/Set,
2, 4 FJERNKODE til TIL. (Se Ændre fjernkoder på side 5-12).
Denne funktion fungerer, hvis du modtager det indgående
samtaleopkald på en trådløs ekstern DECT-telefon, som er tilsluttet
faxmaskinen. (Se Tilslutte en ekstern telefon på side 1-10). Du kan
overføre samtaleopkaldet til faxmaskinen. Men du kan ikke overføre
det indgående samtaleopkald fra faxmaskinen til den trådløse
DECT-telefon.
Sådan overføres telefonopkaldet til faxmaskinen.
Når du løfter røret på den eksterne DECT-telefon og modtager et
samtaleopkald og gerne vil overføre det til faxmaskinen, skal du
1 trykke på aktiveringskoden 8 1 på den eksterne trådløse
telefon.
2 Faxmaskinen ringer (pseudo-ringning som den aktuelle
F/T-ringning), og displayet viser “LØFT RØRET AF”.
3 Løft røret, og tryk på Tlf (FAX-T94).
—ELLER—
Tryk blot på Højttaler tlf (FAX-T96) på faxmaskinen for at
overføre samtaleopkaldet til faxmaskinen.
Læg ikke røret på den trådløse telefon, før samtaleopkaldet er
overført til faxmaskinen. Du ved, hvornår dette sker, fordi du
ikke længere kan høre eller tale med den, der kalder op via den
trådløse telefon. Hvis du ikke venter, indtil dette tidspunkt, før du
lægger røret på den trådløse telefon, afbrydes opkaldet.
Hvis ingen svarer ved faxmaskinen, stopper pseudo-ringningen efter
30 sekunder. I dette tilfælde er det fortsat muligt at tale med den, der
kalder op, fra den trådløse telefon. Samtale mellem faxmaskinen og
den trådløse telefon (= intercom) er ikke mulig.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 11
Ændre fjernkoder
Fjernkoder virker muligvis ikke med visse telefonsystemer. Den
5 1. Den forudindstillede
forudindstillede faxmodtagelseskode er
telefonsvarerkode er # 5 1. Den forudindstillede aktiveringskode er
8 1.
Hvis du altid er uden forbindelse ved fjernadgang til din eksterne
51
TAD, kan du forsøge at ændre faxmodtagelseskoden fra
til # # # og telefonsvarerkoden fra # 5 1 til 1 1 1. Du kan ikke
bruge det samme nummer for faxmodtagelseskoden og
telefonsvarerkoden.
Sådan ændres fjernkoder
1 Tryk på Menu/Set, 2, 4.
2
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på
Menu/Set, når displayet viser den ønskede indstilling.
3
4
5
6
Hvis du ønsker det, kan du indtaste en ny faxmodtagelseskode,
og derefter trykke på Menu/Set.
Hvis du ønsker det, kan du indtaste en ny telefonsvarerkode, og
derefter trykke på Menu/Set.
Hvis du ønsker det, kan du indtaste en ny eaktiveringskode, og
derefter trykke på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit for at afslutte.
Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen (kun
FAX-T94)
Hvis du har slået faxlageret TIL for fjernmodtagelse, kan du fortsat
udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen, når du er ved
faxmaskinen. (Se Indstille Faxlager på side 8-2).
1 Tryk på Menu/Set, 8, 4.
4.PRINT DOKUMENT
2 Tryk på Fax Start.
3 Når udskrivningen er afsluttet.
4 Tryk på Stop/Exit.
5 - 12 INDSTILLE MODTAGELSE
Polling
Polling er den proces, der består i at hente faxmeddelelser fra en
anden faxmaskine. Du kan bruge din faxmaskine til at 'polle' andre
faxmaskiner, eller nogen kan polle din faxmaskine.
Alle, der er involveret i polling, har behov for at indstille deres
faxmaskiner til polling. Når nogen poller din faxmaskine til at
modtage en faxmeddelelse, betaler de for opkaldet. Hvis du poller
nogens faxmaskine til at modtage en faxmeddelelse, betaler du for
opkaldet.
Visse faxmaskiner svarer ikke på polling.
Sikker polling
Sikker polling er en måde at forhindre, at dine og andres dokumenter
falder i de forkerte hænder, mens faxmaskinen er indstillet til polling.
Du kan kun bruge sikker polling sammen med en anden
Brother-faxmaskine. Enhver, der poller for at modtage en
faxmeddelelse, skal indtaste pollingsikkerhedskoden.
Indstille pollingmodtagelse
Pollingmodtagelse foregår, når du kalder op til en anden faxmaskine
for at modtage en faxmeddelelse fra den.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 7.
7.POLLING MODT.
2 Tryk på eller for at vælge
STANDARD.
Tryk på Menu/Set.
3 Indtast det faxnummer, du vil polle.
Tryk på Fax Start.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 13
Indstille til pollingmodtagelse med sikkerhedskode
Du skal være sikker på, at du bruger den samme sikkerhedskode
som modparten.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 7.
2 Tryk på eller for at vælge SIKKER.
Tryk på Menu/Set.
3 Indtast en firecifret sikkerhedskode.
Dette er den samme som sikkerhedskoden for den faxmaskine,
du poller.
4 Tryk på Menu/Set.
5 Indtast det faxnummer, du vil polle.
6 Tryk på Fax Start.
Indstille forsinket pollingmodtagelse
Du kan indstille faxmaskinen til at begynde pollingmodtagelse på et
senere tidspunkt.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 7.
2 Tryk på eller for at vælge TIMER.
Tryk på Menu/Set.
3 Displayet anmoder dig om at indtaste det tidspunkt, hvor du vil
påbegynde polling.
4 Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil
påbegynde polling.
Indtast f.eks. 21:45 for 9:45 P.M.
5 Tryk på Menu/Set.
6 Displayet anmoder dig om at indtaste det faxnummer, du vil
polle, og derefter trykke på Fax Start.
Faxmaskinen foretager pollingopkaldet på det tidspunkt, du har
indtastet.
Du kan kun indstille én forsinket polling.
5 - 14 INDSTILLE MODTAGELSE
Sekventiel polling
Din faxmaskine kan anmode om dokumenter fra flere faxmaskiner i
en enkelt aktivitet. Du skal blot angive flere destinationer i Trin 4.
Herefter udskrives en sekventiel pollingrapport.
1 Tryk på Menu/Set, 2, 7. Displayet
POLLING:STANDARD
viser:
2 Tryk på eller for at vælge STANDARD, SIKKER eller
TIMER, og tryk derefter på Menu/Set, når displayet viser den
ønskede indstilling.
3 Hvis du har valgt STANDARD, skal du gå til Trin 4.
■ Hvis du har valgt SIKKER, skal du indtaste et firecifret
nummer og trykke på Menu/Set og derefter gå til Trin 4.
■ Hvis du har valgt TIMER, skal du indtaste det tidspunkt (i
24-timers format), hvor du vil påbegynde polling, og trykke
på Menu/Set og derefter gå til Trin 4.
4 Angiv de destinationsfaxmaskiner, som du vil polle ved hjælp af
enkelt tryk, Hurtigopkald, søg efter en gruppe. F.eks. skal du for
enkelt tryk- 3 og hurtigopkaldsnummeret 09 trykke på enkelt
tryk-tasten 3, Søg/Lyd Fra, # og 09. (Se Sådan kaldes op på
side 6-1).
5 Tryk på Fax Start.
6 Din faxmaskine poller hvert nummer eller gruppenummer efter
tur for at hente et dokument.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 15
Telefontjenester
Din faxmaskine understøtter nummervisning, der tilbydes af visse
telefonselskaber.
Nummervisning
Nummervisning er en telefontjeneste, der giver abonnenten
mulighed for at få vist telefonnummeret på den, der kalder op, når
telefonen ringer. Det er en hurtig måde at kontrollere dine opkald på.
Du kan svare hurtigt på opkald, du ikke har modtaget, fordi
nummeret modtages og gemmes i faxmaskinens hukommelse. Ud
over de almindelige nummervisningsfunktioner kan du vælge et
nummer og få faxmaskinen til at kalde op til nummeret for dig.
■ Sådan får du nummervisning: Abonner på nummervisning
hos dit telefonselskab, hvis tjenesten er til rådighed.
■ Til PABX-brugere:
Nummervisningssignaler leveres normalt ikke til din Brother
faxmaskine, hvis den er tilsluttet efter en PBX (Private
Branch Exchange) eller en anden fordelingsenhed.
Fordele ved nummervisning
For firmaer
Alle firmaer har fordele af en hurtigere besvarelse af kundeopkald.
Privat
Private kunder kan beskytte sig mod uønskede opkald ved at se på
navnet eller nummeret på den, der kalder op, før de besvarer
opkaldet.
5 - 16 INDSTILLE MODTAGELSE
Slå nummervisning TIL
Hvis du har nummervisning for din linje, skal denne funktion slås TIL
for at få vist telefonnummeret på den, der kalder op, på
faxmaskinens display, når telefonen ringer.
1 Tryk på Menu/Set, 0, 2.
2.OPKALDS-ID
2 Tryk på eller for at vælge
TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Hvordan fungerer nummervisning?
Nummeret på den, der kalder op, vises, når din telefon
ringer
Når telefonen ringer, viser displayet telefonnummeret på den, der
kalder op. Hvis navnet på den, der kalder op, er gemt i din
faxmaskine som hurtigopkalds- eller One Touch-nummer, vises
navnet på den, der kalder op. Når du løfter røret, forsvinder
nummervisningen. TELEFON/FAX vises på displayet.
■ Hvis der vises INTERNATIONAL på displayet, betyder det, at
opkaldet kommer fra et sted uden for dit
nummervisningsområde. *
■ Hvis der vises ANONYM på displayet, betyder det, at visning
af nummeret med vilje er blokeret af den, der kalder op.
■ Hvis der ikke sendes noget nummer til din faxmaskine, vises
LØFT RØRET AF fortsat på displayet.
* Afhænger af netværksfunktionen.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 17
Nummeret på den, der kalder op, gemmes i faxmaskinens
hukommelse
Faxmaskinen kan maksimalt gemme de sidste 30 nummer i
hukommelsen sammen med dato og klokkeslæt for modtagelsen.
Opkald nr. 31 sletter det ældste nummer.
Oplysningerne om nummeret gemmes i hukommelsen og kan
bruges til følgende.
■ Vælge et nummer, der er kaldt op fra, i hukommelsen til
besvarelse.
Du kan rulle gennem numrene på displayet og vælge det, du vil
have faxmaskinen til at kalde op til. (Se nedenfor)
■ Udskrive listen med numre, der er kaldt op fra.
Du kan få vist de opkald, du har modtaget, ved at checke dem i
hukommelsen. Denne rapport angiver dato, klokkeslæt,
telefonnummer (der er kaldt op fra) og typen af opkald
(kommentar).
Du skal indstille antallet af ringninger til mere end 02 i Forsinket
opkald (se Indstille Forsinket opkald på side 5-4), før du bruger
det nummer, der er kaldt op fra. Hvis du indstiller antallet af
ringninger til 01, kan du ikke modtage nummeret på den, der
kalder op.
5 - 18 INDSTILLE MODTAGELSE
Vælge et nummer, der er kaldt op fra, i
hukommelsen til besvarelse
Du kan få vist de numre, der er kaldt op fra, og som er gemt i
hukommelsen, og vælge det, du vil have faxmaskinen til at kalde op
til. Besvarelse af opkald er en praktisk funktion, hvor din Brother
faxmaskine kan ringe tilbage som svar på et samtale/faxopkald “med
røret lagt på” til den modpart, der er knyttet til et vist nummer, som er
gemt i hukommelsen. Herved slipper du for at kopiere og kalde op til
nummeret manuelt.
1 Tryk på Menu/Set, 0, 2.
2 Tryk på eller for at vælge
DISPLAY#
DISPLAY#, og tryk derefter på
Menu/Set.
Nummeret fra det seneste opkald vises på displayet. Hvis der
ikke er gemt noget nummer, høres bipperen, og der vises
INGEN OPKALDS-ID på displayet.
3 Tryk på eller for at rulle gennem opkalds-ID’erne i
hukommelsen, og tryk på Menu/Set for at kalde op til
nummeret automatisk. Vent, indtil displayet viser, at du skal
trykke på tasten Fax Start.
4 Tryk på Fax Start.
KALDER OP
Hvis du vil sende en faxmeddelelse,
TELEFON
skal du lægge dokumentet i
ADF’en. Tryk derefter på Fax Start.
Hvis du vil annullere besvarelsen af opkaldet (hvis du f.eks. har valgt
den forkerte opkalds-ID), skal du blot trykke på Stop/Exit og starte
forfra. Opkalds-ID’et går ikke tabt.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 19
Sådan aktiveres visse netværkstjenester ved besvarelse
af opkald
Du ønsker muligvis (for at kunne aktivere visse
netværkstjenester) at indsætte et specielt præfiks foran
opkalds-ID’et, når du bruger besvarelsesfunktionen. F.eks.:
- Din udgående opkalds-ID holdes tilbage
Det nødvendige præfiks, typisk seks cifre (inkl. # og -symboler),
kan blive indsat efter den ønskede opkalds-ID i Trin 3 på forrige side.
(Du kan indtaste et præfiks på op til 20 tegn på faxmaskinen). Den
komplette streng af tal inkl. præfiks vil derefter blive brugt til opkald,
når du trykker på Fax Start.
Vælg den ønskede opkalds-ID, vent 2
25)09/11 15:25
sekunder, indtil du kan se datoen og
TAST:TRYK START
klokkeslættet for den modtagne
opkalds-ID.
Indtast præfikset ved hjælp af de numeriske taster op til 20 cifre.
■ Displayet slettes derefter, når du trykker på enhver af de
numeriske taster.
■ Hvis du vil annullere præfikset (f.eks. hvis du har indtastet det
forkerte nummer), skal du blot trykke på Stop/Exit.
Displayet vender tilbage til den valgte opkalds-ID.
■ Hvis du trykker på Stop/Exit igen, vender faxmaskinen tilbage
til visning af aktuel dag og klokkeslæt. Du er ikke længere i
tilstanden til besvarelse af opkald.
■ Eventuelle problemer eller forespørgsler i forbindelse med brug
af netværkstjenester bør stilles til din netværksoperatør(er).
■ Ved besvarelse af opkald fungerer automatisk genopkald ikke i
de tilfælde, hvor den, der kaldes op til, er optaget eller ikke
svarer.
5 - 20 INDSTILLE MODTAGELSE
Besvarelse af DDI-numre via opkalds-ID
Opkald, der stammer fra en opkalds-ID til modtagere, som er
forbundet til et privat omstillingsbord “Direct Dial Inward (DDI)”, kan
muligvis ikke udføres eller besvares i første omgang fra
omstillingsbordet det sted, der kaldes op til, i stedet for af
lokalnummeret. Brother kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle
takstmæssige udgifter.
Slette den opkalds-ID, der er gemt i hukommelsen
(kun FAX-T96)
For at udnytte hukommelsen effektivt anbefales det, at du sletter den
opkalds-ID, der er gemt i hukommelsen, ved at trykke på Slet, når
nummeret vises på displayet.
Udskrive listen med numre, der er kaldt op fra.
1 Tryk på Menu/Set, 0, 2.
2
3
Tryk på
eller
for at vælge UDSKRIV RAPPORT, og tryk
derefter på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 21
Nummerbestemt ringning
Nummerbestemt ringning er en service, som telefonnettet tilbyder,
og som gør det muligt for dig at have et ekstra nummer på én enkelt
telefonlinje med sit eget ringemønster. Dvs. det giver dig både to
uafhængige formålsbestemte telefon- og telefaxnumre på samme
telefonlinje uden den ekstra omkostning ved en ekstra telefonlinje.
Du bedes kontakte TeleDanmark for yderligere information om
denne service.
Hvordan vil telefaxen behandle de to numre?
Så længe du har sat Nummerbestemt ringning TIL og har valgt
ringemønster for det dedikerede telefax (andet) nummer, vil
telefaxen automatisk kun svare det sekundære nummer. Når der
kommer et opkald til dit dedikerede telefonnummer (hovednummer),
vil både den eksterne telefon eller TAD og telefax ringe, indtil du eller
TAD’en svarer opkaldet. TAD’en skal indstilles til maks. antal ring
(mindst 4 ring). I modsat fald vil den evt. svare det telefaxdedikerede
(ekstra) nummer, før telefaxen genkender ringemønstret.
Når du har slået Nummerbestemt ringning TIL (BHM), indstilles
modtagetilstanden automatisk til manuel. Du kan ikke ændre
modtagetilstanden til en anden tilstand, mens Nummerbestemt
ringning er slået TIL.
5 - 22 INDSTILLE MODTAGELSE
Hvordan fungerer funktionen Nummerbestemt
ringning?
Når der er tændt for Nummerbestemt ringning, selv hvis en ekstern
telefon eller TAD ringer, vil telefaxen altid være stille en tid, mens den
prøver at genkende ringemønstret. Når telefaxen genkender
ringemønstret, vil displayet vise INDGÅENDE OPKALD-meddelelsen.
Du må ikke løfte røret i den tid. Hvis opkaldet er til det
telefaxdedikerede (ekstra) nummer, vil den eksterne telefon eller
TAD’en holde op med at ringe, og telefaxen vil automatisk modtage
faxen. Hvis opkaldet er til det telefondedikerede (hoved)nummer, vil
den eksterne telefon eller TAD og telefaxen fortsætte med at ringe,
og så kan du løfte røret.
Oversigt over indgående opkald med Nummerbestemt ringning
Indgående opkald
Selv om den eksterne telefon eller
TAD ringer, forbliver telefaxen tavs.
Nummerbestemt
ringning
Hovednummeret
Telefaxen modtager
automatisk og udskriver
faxmeddelelsen
Telefaxen begynder
også at ringe
Du svarer opkaldet på
faxmaskinen eller det
eksterne telefonrør
Telefonsvareren
(TAD) svarer opkaldet
INDSTILLE MODTAGELSE 5 - 23
Indstilling af funktionen Nummerbestemt ringning
Denne funktion er en engangsprocedure, hvor du indstiller
Nummerbestemt ringning (sekundært) mønster på din faxmaskine.
Din telefax vil svare det sekundære nummer automatisk, og simulere
telefaxtilstand på en dedikeret telefaxlinje. Du kan kun vælge ét
mønster enten MØNSTER:1 eller MØNSTER:2 til modtagelse af fax.
Faxmaskinen vil først da svare på ringemønstret, der er valgt. Du må
kun slå Nummerbestemt ringning TIL, hvis du abonnerer på
Nummerbestemt ringning hos dit telefonselskab, ellers kan du ikke
modtage faxmeddelelser.
Når der er tændt for Nummerbestemt ringning, er der slukket for
begge tilstand-indikatorer på kontrolpanelet. Du kan ignorere valg af
tilstand, når du sætter Nummerbestemt ringning til TIL.
1 Tryk på Menu/Set, 0, 3. Displayet
3.NUMMERBESTEMT
viser:
NUMMERBESTEM:FRA
VÆLG ↑ ↓ & SET
2
3
4
5
Tryk på
eller
for at vælge
NUMMERBESTEM:TIL
TIL.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Menu/Set når displayet
MØNSTER:1
viser det, du ønsker.
F.eks.: MØNSTER:1
Tryk på Stop/Exit for at gå ud.
Selv om der et to tilladte nummerbestemte ringningsmønstre, vil
MØNSTER:1 som regel blive valgt.
5 - 24 INDSTILLE MODTAGELSE
6
Indstille afsendelse
Sådan kaldes op
Der er fire måder at kalde op på.
Manuelt opkald
Tryk alle cifrene i telefon- eller faxnummeret.
Enkelt tryk-opkald
Tryk enkelt tryk-tasten til den modtager, du vil kalde op til.
Hurtigopkald
Tryk på Søg/Lyd Fra, # og derefter det tocifrede
hurtigopkaldsnummer. (Se Gemme hurtigopkaldsnumre på side
7-3).
tocifret nummer
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 1
Søg
Du kan søge efter navne, der er gemt i hukommelsen med enkelt
tryk- og hurtigopkaldsnumre. Tryk på Søg/Lyd Fra. Hvis du vil søge
numre alfabetisk efter navn, kan du bruge opkaldstastaturet til at
indtaste det første bogstav i navnet. Tryk på
eller . (Se Gemme
hurtigopkaldsnumre på side 7-3).
Sådan søges numerisk
Sådan søges alfabetisk
6 - 2 INDSTILLE AFSENDELSE
Sådan faxes
Automatisk transmission
Dette er den nemmeste måde at sende en faxmeddelelse på.
VIGTIGT! Løft ikke røret, og tryk ikke på Højttaler tlf (kun
FAX-T96).
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad og med den øverste
kant først i ADF'en.
2 Indstil papirstyrene, indtil de passer til dokumentets bredde.
Papirstyr
3
4
Indtast faxnummeret ved brug af enkelt tryk, Hurtigopkald, Søg
eller tastgruppen.
(Se enkelt tryk-opkald, Hurtigopkald og Søg på side 6-1 til 6-2).
Tryk på Fax Start.
ADF’en kan indeholde op til 10 sider og fremfører hvert ark
enkeltvis gennem faxmaskinen. Brug standard 64 g/m2~ 90
g/m2 papir ved brug af ADF’en. Hvis du bruger kraftigere papir,
skal du lægge hvert ark papir i enkeltvis for at forhindre
papirstop.
Tryk på Opløsning (før du sender faxmeddelelsen) for at
vælge opløsningen for det dokument, du sender. Hvis du vil
sende med STANDARD opløsning, dvs. en almindelig
faxmeddelelse uden grafik, er standarden STANDARD, og du
behøver ikke trykke på tasten til opløsning. (Se Faxopløsning på
side 6-6).
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 3
Manuel transmission
Manuel transmission gør det muligt at høre opkaldet, ringningen og
faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Løft røret, og lyt efter en opkaldstone.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96), og lyt efter en
opkaldstone.
3 Indtast det faxnummer, du vil kalde op til. (Du kan indtaste
cifrene ved hjælp af opkaldstastaturet eller bruge en One
Touch-tast eller et hurtigopkaldsnummer, eller du kan kalde op
ved hjælp af Søg/Lyd Fra.)
(Se Enkelt tryk-opkald på side 7-7).
4 Når du hører faxtonen,
SENDER
skal du trykke på Fax Start.
5 Hvis du bruger røret, skal du lægge på.
Sende en faxmeddelelse ved afslutningen af en
samtale
Ved afslutningen af en samtale kan du sende en faxmeddelelse til
modparten, før du lægger røret på.
1
2
3
Bed modparten om at vente på faxtoner (bip), og tryk derefter
på Start, før du lægger røret på.
Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
Tryk på Fax Start.
Displayet viser:
SENDER
Læg røret på igen.
6 - 4 INDSTILLE AFSENDELSE
Grundlæggende afsendelse
Sende faxmeddelelser ved hjælp af flere
indstillinger
Når du sender en faxmeddelelse, kan du vælge enhver kombination
af disse indstillinger: kontrast, opløsning, oversøisk-tilstand,
forsinket fax-timer, pollingtransmission eller
hukommelsestransmission. Når hver indstilling er accepteret,
spørger displayet, om du vil indtaste flere indstillinger:
Tryk på 1 for at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage til
menuen AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til
næste trin.
Kontrast
Hvis dokumentet er meget lyst eller meget mørkt, ønsker du måske at
indstille kontrasten.
Brug LYS til at gøre dokumentet mørkere.
Brug MØRK til at gøre dokumentet lysere.
1 Anbring dokumentet med forsiden
3.KONTRAST
nedad i ADF'en.
Tryk på Menu/Set, 3, 3.
2 Tryk på eller for at vælge AUTO, LYS eller MØRK.
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på 1, hvis du vil vælge flere
ACCEPTERET
indstillinger, hvorefter displayet
NÆSTE
vender tilbage til menuen
AFSENDERINDST..
1.JA 2.NEJ
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger for denne
side, og gå derefter til Trin 4.
4 Indtast et faxnummer.
5 Tryk på Fax Start for at sende faxmeddelelsen.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 5
Faxopløsning
Når du har et dokument i ADF'en, kan du bruge tasten Opløsning
til at ændre indstillingen midlertidigt (kun for denne faxmeddelelse).
Tryk på Opløsning gentagne gange, indtil displayet viser den
indstilling, du ønsker.
STANDARD
Egnet til de fleste maskinskrevne
dokumenter.
FIN
God til lille skrift og transmitterer lidt
langsommere end Standard-opløsningen.
S.FIN
God til lille skrift eller stregtegning og
transmitterer lidt langsommere end
Fin-opløsningen.
FOTO
Bruges, når dokumentet har varierende
gråtoner. Denne giver den længste
transmissionstid.
Afsendelse med flere opløsninger
Brug denne funktion til at vælge separate opløsningsindstillinger for
hver enkelt side i den fax, du vil sende. Det kan være meget nyttigt,
hvis du sender en fax, der omfatter foto og bogstaver, eller nogle
sider med små typer og andre med normale typer.
Opløsningsindstillingen vender tilbage til STANDARD, når faxen er
sendt.
1 Sæt dokumentet i arkføderen, og tryk på Menu/Set, 3, 4.
2 Brug eller til at vælge opløsning for side 1, tryk derpå på
Menu/Set.
3 Gentag trin 2 for de efterfølgende
ACCEPTERET
sider. Tryk på Stop/Exit, når du er
NÆSTE
færdig. Skærmen viser:
1.JA 2.NEJ
6 - 6 INDSTILLE AFSENDELSE
4
5
Tryk på 1, hvis du ønsker at vælge flere indstillinger. Displayet
vender tilbage til Klargør afsendelsesmenu.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til
trin 5. Skærmen beder dig indtaste det telefaxnummer, du
ønsker at ringe til.
Indtast telefaxnummeret, du ønsker at ringe til, og tryk på Fax
Start.
Hvis du ønsker at kopiere et dokument med flere opløsninger,
skal du trykke på Kopi/Rapport i trin 5.
Manuelt og automatisk faxgenopkald
Hvis du sender en faxmeddelelse manuelt, og linjen er optaget, skal
du trykke på Genopk/Pause og derefter trykke på Fax Start for at
forsøge igen. Hvis du vil foretage endnu et opkald til det sidst kaldte
nummer, kan du spare tid ved at trykke på Genopk/Pause og Fax
Start.
Genopk/Pause virker kun, hvis du har kaldt op fra
betjeningspanelet.
Hvis du sender en faxmeddelelse automatisk, og linjen er optaget,
kalder faxmaskinen automatisk op igen tre gange efter fem minutter.
Annullere et job under scanning, kalde op og
sende dokumentet.
Du kan annullere et job, mens du scanner det ind i hukommelsen,
ved at trykke på Stop/Exit.
Du kan også annullere et job, mens faxmaskinen kalder op eller
sender dokumentet, ved at trykke på Stop/Exit.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 7
Annullere et planlagt job
Du kan annullere et faxjob, der venter i hukommelsen.
1 Tryk på Menu/Set, 4.
4.ANNULLER
Alle ventende job vises på
displayet.
2 Hvis der venter mere end ét job, skal du trykke på eller
for at vælge det job, du vil annullere.
Tryk på Menu/Set.
—ELLER—
Hvis der kun venter ét job, skal du gå til Trin 3.
3 Tryk på 1 for at annullere.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at annullere.
Hvis du annullerer et andet job, skal du gå til Trin 2.
4 Tryk på Stop/Exit.
6 - 8 INDSTILLE AFSENDELSE
Avanceret afsendelse
Elektronisk forside
Forsiden sendes til den modtagende parts faxmaskine. Din forside
indeholder det navn, der er gemt i hukommelsen til One Touch eller
Hurtigopkald, hvis du har brugt et hurtigopkaldsnummer til at
foretage opkaldet.
Forsiden viser, at faxmeddelelsen er fra din Afsender-ID og det antal
sider, du sender. Hvis du har slået FORSI.OPSÆTNNG (se Send altid
forside på side 6-11), forbliver antal sider på forsiden tomt.
Du kan vælge en kommentar til din
1.BEMÆRKN. FRA
faxforside, eller du kan vælge
2.RING VENLIGST
1.BEMÆRKN. FRA, hvis du ikke ønsker
3.HASTER
at inkludere en kommentar.
4.FORTROLIGT
Ud over at bruge en af de kommentarer,
der er vist til højre, kan du også indtaste
op til to brugerdefinerede meddelelser, hver på 27 tegn.
(Se Oprette dine egne kommentarer på side 6-12).
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 9
Kun forside til den næste faxmeddelelse
Sørg for, at din Afsender-ID er indstillet. (Se Indstille Afsender-ID’en
på side 4-2). Denne funktion fungerer ikke uden Afsender-ID.
Du kan indstille faxmaskinen til at sende en forside sammen med et
bestemt dokument. Denne forside inkluderer antallet af sider i dit
dokument.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 1.
1.FORSI.OPSÆTNNG
3 Tryk på Menu/Set, når displayet
viser KUN NÆSTE FAX.
4 Tryk på eller for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på
Menu/Set.
5 Tryk på eller for at få vist
1.BEMÆRKN. FRA
udvalget af kommentarer.
2.RING VENLIGST
6 Tryk på Menu/Set, når displayet
3.HASTER
viser den ønskede indstilling.
4.FORTROLIGT
7 Indtast to cifre for at vise det antal
5. (brugerdefineret)
sider, du sender. (Indtast 00 for at
6. (brugerdefineret)
lade antallet af sider være tomt).
Hvis du begår en fejl, skal du trykke
på
for at gå tilbage og indtaste antallet af sider igen.
8 Tryk på Menu/Set. Displayet viser: ACCEPTERET
9 Tryk på 1 for at vælge flere
NÆSTE
indstillinger. Displayet vender
1.JA 2.NEJ
tilbage til menuen Afsenderindst.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til
Trin 10.
10 Indtast det faxnummer, du vil kalde op til, og tryk derefter på
Fax Start.
6 - 10 INDSTILLE AFSENDELSE
Send altid forside
Sørg for, at din Afsender-ID er indstillet. (Se Indstille Afsender-ID’en
på side 4-2). Denne funktion fungerer ikke uden Afsender-ID.
Du kan indstille faxmaskinen til at sende en forside, hver gang du
sender en faxmeddelelse. Antallet af sider i din faxmeddelelse
medtages ikke, når du bruger denne indstilling.
1 Tryk på Menu/Set, 3, 1.
1.FORSI.OPSÆTNNG
2 Tryk på eller for at vælge
TIL (eller FRA).
3 Tryk på Menu/Set, når displayet viser FORSIDE:TIL. (Hvis du
vælger TIL, sendes der altid en forside, når du sender en fax).
4 Hvis du har valgt TIL, viser
1.BEMÆRKN. FRA
displayet udvalget af kommentarer
2.RING VENLIGST
til forsiden. Tryk på
eller
for
3.HASTER
at få vist udvalget af kommentarer.
4.FORTROLIGT
5. (brugerdefineret)
6. (brugerdefineret)
5
6
Tryk på Menu/Set, når displayet
ACCEPTERET
viser den ønskede indstilling.
NÆSTE
Displayet viser:
1.JA 2.NEJ
Tryk på 1 for at vælge flere
indstillinger. Displayet vender
tilbage til menuen Afsenderindst.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte, hvis du er færdig med at vælge
indstillinger.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 11
Bruge en trykt forside
Hvis du foretrækker at bruge en trykt forside, som du kan skrive på,
kan du udskrive en prøveside og hæfte den ved din faxmeddelelse.
1 Tryk på Menu/Set, 3, 1.
1.FORSI.OPSÆTNNG
2 Tryk på eller for at vælge
UDSKRIV PRØVE, og tryk derefter på Menu/Set.
Oprette dine egne kommentarer
1 Tryk på Menu/Set, 3, 2. Displayet
2
3
4
5
2.FORSIDE NOTAT
viser:
Brug
eller
til at vælge 5 eller 6 til din brugerdefinerede
kommentar.
Tryk på Menu/Set.
Brug tastgruppen til at indtaste din tilpassede kommentar.
(Se Indtaste tekst på side 4-3).
Tryk på Menu/Set. Displayet viser:
ACCEPTERET
Tryk på 1 for at vælge flere
NÆSTE
indstillinger. Displayet vender
1.JA 2.NEJ
tilbage til menuen Afsenderindst.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte, hvis du er færdig med at vælge
indstillinger.
6 - 12 INDSTILLE AFSENDELSE
Oversøisk-tilstand
Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en
oversøisk destination på grund af mulig interferens på telefonlinjen,
anbefaler vi, at du slår Oversøisk til. Når du sender en faxmeddelelse
ved hjælp af denne funktion, slår den selv fra.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 5.
5.OVERSØISK FAX
3
4
5
6
Tryk på
eller
for at vælge
ACCEPTERET
TIL (eller FRA).
NÆSTE
Tryk på Menu/Set.
1.JA 2.NEJ
Tryk på 1, hvis du vil vælge flere
indstillinger, hvorefter displayet
vender tilbage til menuen AFSENDERINDST..
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå
derefter til Trin 5.
Indtast det faxnummer, du vil kalde op til.
Tryk på Fax Start.
Opkaldsreservation
Du kan sende en faxmeddelelse og lade modparten vide, at du
ønsker at tale med ham, når afsendelsen er afsluttet. Den anden
faxmaskine ringer, som om den modtager et telefonopkald. Hvis den
anden part løfter røret, ringer din faxmaskine. Løft røret for at tale.
Hvis du slår opkaldsreservation og tilbageringningsmeddelelse TIL,
lægger din faxmaskine en besked, hvis modparten ikke svarer.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 6.
6.OPKALDSRESERV.
Displayet viser den aktuelle
indstilling for opkaldsreservation.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 13
3
4
5
6
7
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set, når displayet viser den ønskede indstilling.
Hvis du slår din opkaldsreservation TIL, viser displayet den
aktuelle indstilling for tilbageringningsmeddelelsen.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set, når displayet
ACCEPTERET
viser den ønskede indstilling.
NÆSTE
Displayet viser:
1.JA 2.NEJ
Tryk på 1 for at vælge flere
indstillinger. Displayet vender
tilbage til menuen AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til
Trin 6. Displayet anmoder dig om at indtaste det faxnummer, du
vil kalde op til.
Indtast faxnummeret, og tryk på Fax Start.
Hvis du har slået opkaldsreservation til, skal du løfte røret, hvis
din faxmaskine ringer.
Du kan ikke bruge automatisk genopkald med
opkaldsreservation. Du kan ikke bruge opkaldsreservation
sammen med forsinket transmission eller polling. Du skal
registrere din Afsender-ID for at kunne slå
tilbageringningsmeddelelse TIL.
Udskrive prøve på tilbageringningsmeddelelse
1 Tryk på Menu/Set, 3, 6.
6.OPKALDSRESERV.
2
Tryk på
eller
for at vælge
UDSKRIV PRØVE.
Tryk på Menu/Set.
6 - 14 INDSTILLE AFSENDELSE
Forsinket fax
Du kan bruge denne funktion til at sende en faxmeddelelse op til 24
timer senere.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 7.
7.TIMER
3
4
5
6
7
Indtast det klokkeslæt (i 24-timers
ACCEPTERET
format), hvor du vil påbegynde
NÆSTE
polling.
1.JA 2.NEJ
Tryk på Menu/Set.
(Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 P.M.)
Tryk på 1 for at vælge DOK, hvis du ønsker at faxmaskinen skal
scanne det udskrevne dokument ved afsendelsen
—ELLER—
Tryk på 2 for at vælge HUKOMMLS.
Tryk på 1, hvis du vil vælge flere indstillinger, hvorefter displayet
vender tilbage til menuen AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå derefter
til Trin 5.
Indtast faxnummeret.
Tryk på Fax Start. Faxmaskinen venter til det tidspunkt, du har
angivet til afsendelse af faxmeddelelsen.
Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af
mængden af data, som er trykt på hver side.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 15
Indstille til pollingtransmission (standard)
Pollingtransmission er, når du indstiller faxmaskinen til at vente med
et dokument, så en anden faxmaskine kan hente det.
1 Anbring det dokument, der skal hentes, i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 8. Displayet
8.POLLING AFS.
viser:
3 Tryk på eller for at vælge STANDARD, og tryk derefter på
Menu/Set.
4 Tryk på 1 for at vælge DOK, hvis du
1.DOK 2.HUKOMMLS
ønsker at faxmaskinen skal scanne
ACCEPTERET
det udskrevne dokument på
tidspunktet for pollingen.
—ELLER—
Tryk på 2 for at vælge HUKOMMLS.
5 Tryk på 1 for at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage
til menuen AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at
NÆSTE
vælge indstillinger, og gå til Trin 6.
1.JA 2.NEJ
6 Tryk på Fax Start.
Hvis du ikke gemmer det pollede dokument i hukommelsen i
Trin 4, forbliver det i ADF’en, indtil faxmaskinen polles. Du kan
imidlertid “afbryde” den for at sende en anden faxmeddelelse.
(Se Afbryde forsinket faxmeddelelse og pollede afsendelsesjob
på side 6-20).
Dokumentet i ADF’en kan kun polles én gang, medmindre det
er gemt i hukommelsen.
6 - 16 INDSTILLE AFSENDELSE
Indstille pollingmodtagelse med sikkerhedskode
Når du slår POLLING:SIKKER TIL, skal enhver, der poller
faxmaskinen, indtaste polling-ID-nummeret.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 8.
3 Tryk på eller for at vælge
8.POLLING AFS.
SIKKER, og tryk på Menu/Set.
4 Indtast et firecifret nummer, og tryk på Menu/Set.
5 Tryk på 1 for at vælge DOK, hvis du ønsker at faxmaskinen skal
scanne det udskrevne dokument på tidspunktet for pollingen.
—ELLER—
Tryk på 2 for at vælge HUKOMMLS.
1.DOK 2.HUKOMMLS
6 Tryk på 1 for at vælge flere
ACCEPTERET
indstillinger. Displayet vender
tilbage til menuen AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at
NÆSTE
vælge indstillinger, og gå til Trin 7.
1.JA 2.NEJ
7 Tryk på Fax Start, og vent på at
faxen bliver pollet.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 17
Sikker polling
Sikker polling er en måde at forhindre, at dine dokumenter ”falder i
de forkerte hænder”, mens faxmaskinen er indstillet til polling. Du
kan kun bruge sikker polling sammen med en anden
Brother-faxmaskine. Dit firecifrede ID-nummer skal indtastes på den
faxmaskine, som poller efter dine dokumenter.
Visse faxmaskiner svarer ikke på polling.
Hukommelsestransmission
Denne funktion giver faxmaskinen mulighed for at scanne en
faxmeddelelse ind i hukommelsen og sende den, så snart
scanningen er afsluttet. På denne måde behøver du ikke vente på,
at hele faxmeddelelsen sendes, før du henter dit dokument.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 9.
9.HUKKOMM TX
3 Hvis du vil ændre
HUKKOMM TX:TIL
standardindstillingen, skal du trykke
VÆLG ↑ ↓ & SET
på
eller
for at vælge TIL
(eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
Gå til Trin 5.
—ELLER—
Hvis det kun gælder den næste faxmeddelelse, skal du trykke
på
eller
for at vælge KUN NÆSTE FAX.
Tryk på Menu/Set.
4 For kun den næste faxmeddelelse, tryk på eller for at
vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
5 Tryk på 1 for at vælge flere indstillinger. Displayet vender tilbage
til menuen
AFSENDERINDST.
—ELLER—
Tryk på 2, hvis du er færdig med at vælge indstillinger, og gå til
Trin 6.
6 Indtast faxnummeret, og tryk på Fax Start.
6 - 18 INDSTILLE AFSENDELSE
Meddelelsen Hukommelse fuld
Hvis du får meddelelsen HUKOMMELSE FULD under scanning af den
første side, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere scanningen.
Hvis du får meddelelsen HUKOMMELSE FULD under scanning af en
efterfølgende side, kan du trykke på Fax Start for at sende de sider,
som er scannet indtil nu, eller trykke på Stop/Exit for at annullere
funktionen.
Afhængigt af dine typiske faxmeddelelser kan fejlen
HUKOMMELSE FULD forekomme hyppigt. Hvis det sker, skal du
sætte indstillingen for afsendelse fra hukommelsen tilbage til
FRA.
Rundsendelse
Ved hjælp af de numre, du har gemt i grupper, One Touch- og
hurtigopkaldshukommelsen, kan du “rundsende” faxmeddelelser
automatisk til maksimalt 104 forskellige steder i nogle få enkle trin.
Når rundsendelsen er afsluttet udskrives en Rundsendelsesrapport,
så du kender resultaterne.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Menu/Set, 3, 9.
3 Hvis du vil ændre standardindstillingen, skal du trykke på
eller
for at vælge TIL.
Tryk på Menu/Set.
4 Indtast One Touch- og hurtigopkaldsnumre (den ene efter den
anden), søge- eller gruppenumre, du har gemt.
5 Tryk på Fax Start. Faxmaskinen gemmer dokumentet i
hukommelsen og sender det derefter til alle de numre, du har
indtastet. Hvis linjen er optaget, foretager faxmaskinen
genopkald.
Tryk på Stop/Exit under afsendelse for at annullere den
aktuelle faxrundsendelse.
Tryk på Menu/Set, 4 for at annullere alle modtagere. (Se
Annullere et planlagt job på side 6-8).
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 19
Afbryde forsinket faxmeddelelse og pollede
afsendelsesjob
Du kan sende en faxmeddelelse eller tage en kopi nu, selvom du har
indstillet faxmaskinen til at sende en faxmeddelelse senere, eller
hvis du har indstillet den til polling. Du kan imidlertid ikke bruge
automatisk genopkald eller menufunktionen.
1 Tryk på Menu/Set, 5.
5.AFBRYD
2 Vent 2 sekunder, og fjern derefter
de dokumenter, som venter i ADF’en.
3 Anbring det dokument, du vil sende nu, i ADF'en.
4 Indtast nummeret på den faxmeddelelse, du vil sende nu, og
tryk på Fax Start.
5 Når afsendelsen er afsluttet, skal du anbringe det første
dokument i ADF’en.
6 Tryk på Menu/Set, 5 for at gendanne den forsinkede
faxmeddelelse.
Hvis du har indstillet forsinket fax eller pollet transmission ved
hjælp af hukommelsen (dvs. hvis du allerede her scannet
dokumentet ind i faxmaskinens hukommelse og vil sende det
herfra), behøver du ikke at afbryde for at sende en
faxmeddelelse eller tage en kopi.
TX-låsesystem
Denne funktion gør det muligt at forhindre uautoriseret adgang til
faxmaskinen. Når den er slået TIL, forhindrer TX-låsesystemet de
fleste funktioner. De følgende funktioner er tilgængelige, mens
TX-låsesystemet er slået TIL.
■ Modtage faxmeddelelser
■ Besvare opkald
■ Planlagt forsinket transmission*
■ Polling*
■ Faxvideresendelse*
■ Fjernmodtagelse
* Forudsat, at den var indstillet, før TX-låsesystemet blev slået TIL.
6 - 20 INDSTILLE AFSENDELSE
Bruge TX-låsesystemet
Du skal bruge en adgangskode for at slå TX-låsesystemet TIL og
FRA.
Indstille TX-låsesystemet den første gang
1 Tryk på Menu/Set, 0, 1.
NYT PASSWD:---Displayet anmoder dig om at
ENTER & SET
indtaste en adgangskode og
derefter trykke på Menu/Set.
2 Indtast et firecifret nummer som den nye adgangskode.
3 Tryk på Menu/Set.
VERIFICER:---Displayet anmoder dig om at
ENTER & SET
indtaste adgangskoden igen.
4 Indtast adgangskoden igen, og tryk på Menu/Set.
5 Displayet viser:
SÆT TX LÅS
6 Tryk på eller for at vælge
SÆT PASSWD
SÆT TX LÅS.
7 Tryk på Menu/Set. Displayet
PASSWORD:---anmoder dig om at indtaste
ENTER & SET
adgangskoden.
8 Indtast en firecifret adgangskode efterfulgt af Menu/Set.
Dette er den samme som den adgangskode, faxmaskinen
allerede har gemt.
Displayet viser ACCEPTERET i 2 sekunder efterfulgt af
TX LÅS MODE - TX-låsesystemet er nu slået TIL.
Hvis den adgangskode, du indtaster i Trin 8, er forkert, viser
displayet FORKERT PSWD. Efter 2 sekunder vender displayet
tilbage til valgmenuen for funktion 0. Derefter skal du igen prøve
at slå TX-låsesystemet TIL.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 21
Ændre adgangskode for TX-låsesystemet
1 Tryk på Menu/Set, 0, 1.
SÆT TX LÅS
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på
eller
for at vælge
SÆT PASSWD
SÆT PASSWD.
Tryk på Menu/Set.
GL PASSWD:---Displayet anmoder dig om at
ENTER & SET
indtaste den gamle adgangskode.
Indtast den nuværende adgangskode.
Tryk på Menu/Set.
NYT PASSWD:---Displayet anmoder dig om at
ENTER & SET
indtaste den gamle adgangskode.
Indtast et firecifret nummer som den nye adgangskode.
Tryk på Menu/Set.
VERIFICER:---Displayet anmoder dig om at
ENTER & SET
indtaste den nye adgangskode
igen.
Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
Slå TX-låsesystemet TIL
1 Tryk på Menu/Set, 0, 1.
SÆT TX LÅS
2
Tryk på
eller
for at vælge
SÆT PASSWD
SÆT TX LÅS.
3 Tryk på Menu/Set. Displayet
PASSWORD:---anmoder dig om at indtaste
ENTER & SET
adgangskoden.
4 Indtast en firecifret adgangskode efterfulgt af Menu/Set.
Dette er den samme som den sikkerhedsadgangskode,
faxmaskinen allerede har gemt.
Displayet viser ACCEPTERET i 2 sekunder efterfulgt af
TX LÅS MODE - TX-låsesystemet er nu slået TIL.
Hvis den adgangskode, du indtaster i Trin 4, er forkert, viser
displayet FORKERT PSWD. Efter 2 sekunder vender dispalyet
tilbage til valgmenuen for funktion 0. Derefter skal du igen prøve
at slå TX-låsesystemet TIL fra Trin 1.
6 - 22 INDSTILLE AFSENDELSE
Slå TX-låsesystemet FRA
1
2
Når TX-låsesystemet er slået TIL,
PASSWORD:---skal du trykke på Menu/Set.
ENTER & SET
Displayet anmoder dig om at
indtaste en adgangskode og derefter trykke på Menu/Set.
Indtast en firecifret adgangskode, og tryk på Menu/Set.
Displayet viser ACCEPTERET i 2 sekunder, hvorefter displayet
vender tilbage til normal. TX-låsesystemet er nu slået FRA.
■ Hvis den adgangskode, du indtaster i Trin 2, er forkert, viser
displayet FORKERT PSWD. Efter 2 sekunder vender displayet
tilbage til at vise TX LÅS MODE. Du skal derefter starte fra
Trin 1 for at slå TX-låsesystemet FRA.
■ Hvis du glemmer adgangskoden til TX-låsesystemet, skal du
kontakte Brother-forhandleren for at få assistance.
INDSTILLE AFSENDELSE 6 - 23
7
Hurtigopkaldsnumre og
opkaldsfunktioner
Gemme numre til let opkald
Du kan indstille din faxmaskine til at foretage tre typer lette opkald:
Enkelt tryk, Hurtigopkald og grupper til rundsendelse af
faxmeddelelser.
Hvis der sker en strømafbrydelse, går hurtigopkaldsnumrene i
hukommelsen ikke tabt.
Gemme enkelt tryk-opkaldsnumre
Du kan gemme fire fax/telefonnumre, som du kan kalde op til ved at
trykke på én tast. Du kan også gemme navne sammen med disse
numre. Når du trykker på en enkelt tryk-tast, viser displayet navnet
eller nummeret, når der kaldes op. (Se Enkelt tryk-opkald på side
7-7).
Enkelt tryk-taster er ikke taster på opkaldstastaturet. Det er de
fire taster (tallene 1-4) til højre for navigationstasterne.
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 6, 1.
1.ENKELTTAST OPK
Tryk på den enkelt tryk-tast, hvor du
vil gemme nummeret. Displayet viser den modtager, du har
valgt.
Indtast nummeret (op til 20 cifre).
Tryk på Menu/Set.
Hvis du vil indtaste en pause i opkaldssekvensen (f.eks. for at få
adgang til en ”udgående linje”), skal du trykke på
Genopk/Pause, når du indtaster cifrene. Tryk på
Genopk/Pause indsætter en 3,5 sekunders pause, når der
kaldes op til nummeret, og der vises en bindestreg (-) på
displayet.
7 - 1 HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER
4
5
6
Brug tastgruppen til at indtaste
NAVN:
navnet (op til 15 tegn).
Tryk på Menu/Set. Du kan bruge skemaet som hjælp til at
indtaste bogstaver. (Se Indtaste tekst på side 4-3).
—ELLER—
Tryk på Menu/Set for at gemme nummeret uden et navn.
Tryk på
eller
for at vælge nummertypen, og tryk på
Menu/Set.
FAX
kun et faxnummer
TLF
et telefonnummer (samtale)
F/T
både et fax- og et telefonnummer (samtale)
Gå til Trin 2 for at gemme et andet enkelt tryk-nummer.
—ELLER—
Tryk på Stop/Exit for at afslutte.
Når du indtaster et enkelt tryk-nummer, viser displayet det navn,
du har gemt, eller hvis du ikke har gemt et navn, det nummer du
har gemt.
HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER 7 - 2
Gemme hurtigopkaldsnumre
Du kan gemme hurtigopkaldsnumre, så du kun behøver at anvende
nogle få taster, når du kalder op (Søg/Lyd Fra, #, det tocifrede
nummer og Fax Start). Faxmaskinen kan gemme 100
hurtigopkaldsnumre.
1
2
3
4
5
6
Tryk på Menu/Set, 6, 2.
2.TOTASTOPKALD
Brug tastgruppen til at indtaste et
#05:
tocifret hurtigopkaldsnummer
ENTER & SET
(00-99).
(Tryk f.eks. på 0 5).
Tryk på Menu/Set.
Indtast nummeret (op til 20 cifre).
Tryk på Menu/Set.
Brug tastgruppen til at indtaste
NAVN:
navnet (op til 15 tegn).
Tryk på Menu/Set.
(Du kan bruge skemaet på side 4-3 som hjælp til at indtaste
bogstaver).
—ELLER—
Tryk på Menu/Set for at gemme nummeret uden et navn.
Tryk på
eller
for at vælge nummertypen, og tryk på
Menu/Set.
FAX
kun et faxnummer
TLF
et telefonnummer (samtale)
F/T
både et fax- og et telefonnummer (samtale)
Gå til Trin 2 for at gemme et andet hurtigopkaldsnummer.
—ELLER—
Tryk på Stop/Exit.
7 - 3 HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER
Ændre enkelt tryk- og hurtigopkaldsnumre
Hvis du forsøger at gemme et One Touch- eller
hurtigopkaldsnummer, hvor der allerede er gemt et nummer, viser
displayet det navn, som er gemt der (eller nummer), og spørger, om
du vil gøre ét af følgende:
1 Tryk på 1 for at ændre det gemte nummer.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden ændringer.
2 Indtast et nyt nummer.
Tryk på Menu/Set.
■ Hvis du vil slette hele nummeret eller hele navnet, skal du
trykke på Stop/Exit, når markøren befinder sig under det
første ciffer eller bogstav. Tegnene over og til højre for
markøren slettes.
■ Hvis du vil ændre et tegn, skal du bruge
eller
til at
placere markøren under det tegn, du vil ændre, og
overskrive det.
3 Følg vejledningen i begyndelsen af Trin 4 under Gemme One
Touch- og hurtigopkaldsnumre.
HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER 7 - 4
Indstille grupper til rundsendelse
Grupper giver dig mulighed for at sende den samme faxmeddelelse
til mange faxnumre ved blot at trykke på én enkelt tryk-tast
(rundsendelse). Først skal du gemme hvert faxnummer som et
enkelt tryk- eller hurtigopkaldsnummer. Derefter kan du kombinere
dem i en gruppe. Hver gruppe optager en One Touch-tast. Endelig
kan du have op til fire små grupper, eller du kan knytte op til 103
numre til én stor gruppe. (Se Gemme enkelt tryk-opkaldsnumre på
side 7-1, Gemme hurtigopkaldsnumre, side 7-3 og Rundsendelse på
side 6-19.)
1 Tryk på Menu/Set, 6, 3.
3.INDST.GRUPPER
2 Vælg den One Touch-tast, hvor du
vil gemme nummeret. (Tryk f.eks. på One Touch-tasten 2 for at
gemme en gruppe).
3 Brug tastgruppen til at indtaste
INDST.GRUPPE:G0
gruppenummeret, og tryk på
ENTER & SET
Menu/Set.
(Tryk f.eks. på 1 for Gruppe 1).
4 Hvis du vil medtage One Touch- eller hurtigopkaldsnumre i
gruppen, skal du indtaste dem som ved opkald. F.eks. for One
Touch-tast 3, skal du trykke på One-Touch-tast 3. For
hurtigopkaldsnummeret 09 skal du trykke på Søg/Lyd Fra og
derefter trykke 0, 9 på opkaldstastaturet.
Displayet viser 03, #09.
G01:*03#09
5
6
7
Tryk på Menu/Set for at acceptere
numrene til denne gruppe.
Brug tastgruppen til at indtaste et
navn til gruppen, og tryk på
Menu/Set.
(Indtast f.eks. NYE KUNDER).
(Se Indtaste tekst på side 4-3).
Tryk på Stop/Exit.
NAVN:
ENTER & SET
Du kan udskrive en liste over alle One Touch- og
hurtigopkaldsnumrene (Se Udskrive rapporter på side 10-3).
7 - 5 HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER
Opkaldsfunktioner
Du kan bruge faxmaskinen til at foretage samtaleopkald manuelt
eller ved hjælp af Søg, One Touch- eller hurtigopkaldshukommelsen.
Du kan bruge telefonrøret til at foretage og modtage opkald.
Når du kalder op ved hjælp af et hurtigopkaldsnummer, viser
displayet det navn, du har gemt, eller hvis du ikke har gemt et navn,
det faxnummer, du har gemt.
Manuelt opkald
Manuelt opkald betyder blot, at du selv trykker alle tallene i
telefonnummeret.
1 Løft røret.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
2 Når du hører en opkaldstone, skal du kalde op ved hjælp af
tastgruppen.
3 Læg på ved at lægge røret på igen.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Opkald med røret lagt på
1
2
Indtast nummeret ved hjælp af tastgruppen eller
hurtigopkaldstasterne.
Det nummer, du kalder op til, eller det navn, du har gemt for One
Touch eller Hurtigopkald, vises på displayet.
For FAX-T94 skal du trykke på Fax Start og løfte røret, når du
hører opkaldet blive besvaret i højttaleren. Hvis du trykker på
Tlf, før du løfter røret, afbrydes forbindelsen. Læg røret på igen
for at afslutte opkaldet.
For FAX-T96 skal du trykke på Fax Start, og når opkaldet
besvares, kan du nu tale med modparten uden at løfte røret.
Tryk på Højttaler tlf, når du er færdig med samtalen.
HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER 7 - 6
Enkelt tryk-opkald
1
2
3
Løft røret.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Tryk på One Touch-tasten til den modtager, du vil kalde op til.
Læg på ved at lægge røret på igen.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Hvis du forsøger at bruge et One Touch-nummer uden noget
nummer gemt heri, hører du en advarselslyd, og displayet viser
IKKE REGISTR.. Displayet vender tilbage til normal efter 2
sekunder.
Hvis du sender en faxmeddelelse, skal du trykke på Fax Start,
når du har trykket på One Touch-tasten. Hvis du har løftet røret
eller trykket på Højttaler tlf (kun FAX-T96), skal du trykke på
Fax Start, når den modtagende faxmaskine svarer med
faxtoner.
Hurtigopkald
1
2
3
Løft røret.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Tryk på Søg/Lyd Fra, og tryk derefter på # og det tocifrede
hurtigopkaldsnummer. (Se Gemme hurtigopkaldsnumre på side
7-3).
Læg på ved at lægge røret på igen.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Hvis du sender en faxmeddelelse, skal du trykke på Fax Start,
når du har angivet hurtigopkaldsnummeret. Hvis du har løftet
røret eller trykket på Højttaler tlf (kun FAX-T96), skal du trykke
på Fax Start, når den modtagende faxmaskine svarer med
faxtoner.
7 - 7 HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER
Søge
Du kan søge efter navne, der er gemt i hukommelsen med One
Touch- og hurtigopkaldsnumre. (Se Gemme enkelt
tryk-opkaldsnumre på side 7-1 og Gemme hurtigopkaldsnumre på
side 7-3).
1 Løft røret.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
2 Tryk på Søg/Lyd Fra, og indtast derefter det første bogstav i
det navn, du søger, ved hjælp af opkaldstastaturet.
3 Tryk på eller for at søge i de navne, som vises alfabetisk.
4 Når displayet viser det navn, du vil kalde op til, skal du trykke på
Fax Start for at påbegynde opkaldet.
5 Læg på ved at lægge røret på igen.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
Pause
Tryk på Genopk/Pause for at indsætte en pause på 3,5 sekunder
mellem numrene. Hvis du kalder op til et oversøisk nummer, kan du
trykke på Genopk/Pause så mange gange, det er nødvendigt for
at forlænge pausen.
Ingen lyd
1
Tryk på Lyd fra/Bekræft for at sætte en samtale i
venteposition.
2 Du kan lægge røret uden at afbryde samtalen.
3 Løft apparatets rør eller tryk på Højttaler tlf (Kun FAX-T96) for
at frigøre opkaldet fra Hold.
Hvis du trykker på Lyd Fra/Søg uden at løfte røret eller trykker på
Højttaler tlf (Kun FAX-T96), fungerer denne tast som søgetasten.
Du kan vælge at afspille eller ikke afspille musik under et opkald
i venteposition. (Se Sætte musik i venteposition på side 4-8.)
HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER 7 - 8
Besvarelse af opkald med Højttaler tlf
(Kun FAX-T96)
Når apparatet ringer kan du i stedet for at løfte røret af trykke på
Højttaler tlf. Tal tydeligt i retning mod telefonen. Tryk på Højttaler
tlf igen, når du vil afslutte samtalen.
Hvis du har fået en dårlig forbindelse, eller hvis samtalepartneren
hører ekkoer af din stemme, kan du prøve at ringe op igen,
—ELLER—løfte røret af.
Genopkald (tlf)
Hvis du kalder op til nogen, og linjen er optaget, kan du gentage
opkaldet ved at trykke på Genopk/Pause.
1 Løft røret.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
2 Tryk på Genopk/Pause.
3 Læg på ved at lægge røret på igen.
—ELLER—
Tryk på Højttaler tlf (kun FAX-T96).
7 - 9 HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER
Genopkald (fax)
Hvis du sender en faxmeddelelse manuelt, og linjen er optaget, skal
du trykke på Genopk/Pause for at forsøge igen. Hvis du vil
foretage endnu et opkald til det sidst kaldte nummer, kan du spare
tid ved at trykke på Genopk/Pause.
Hvis du sender en faxmeddelelse automatisk, og linjen er optaget,
kalder faxmaskinen automatisk op igen tre gange med fem minutters
mellemrum efter transmissionen.
HURTIGOPKALDSNUMRE OG OPKALDSFUNKTIONER 7 - 10
8
Fjernfaxfunktioner
(kun FAX-T94)
Dette kapitel drejer sig om model FAX-T94. Hvis du har model
FAX-T96, håndteres dine fjernfaxfunktioner via Message Manager.
Programmere et faxvideresendelsesnummer
Når Faxvideresendelse er slået TIL, gemmer faxmaskinen
modtagne faxmeddelelser i hukommelsen. Derefter kalder den op til
det faxnummer, du har programmeret, og videresender
faxmeddelelsen.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 1.
1.FAX FREMSEND.
2 Tryk på eller for at vælge TIL
(eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
Displayet anmoder dig om at indtaste det faxnummer, som
faxmeddelelserne skal videresendes til.
3 Indtast nummeret til videresendelse (op til 20 cifre).
Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit.
8 - 1 FJERNFAXFUNKTIONER
Indstille Faxlager
Hvis Faxmodtagelse er slået TIL, kan du hente faxmeddelelser fra et
andet sted ved hjælp af Faxvideresendelse eller Fjernmodtagelse.
Displayet viser, når der er gemt en faxmeddelelse i hukommelsen.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 2.
2.FAX LAGER
Tryk på
eller
for at vælge
TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
2 Tryk på Stop/Exit.
Hvis der er faxmeddelelser i hukommelsen, når du slår Faxlager
FRA, spørger displayet, om du vil slette faxmeddelelserne i
hukommelsen.
Hvis du trykker på 1, slettes alle faxdata,
SLET ALLE DOK?
og Faxlager slås fra.
1.JA 2.NEJ
Hvis du trykker på 2, slettes
faxmeddelelserne ikke, og Faxlager
forbliver slået til.
(Se Udskrive en faxmeddelelse fra hukommelsen (kun FAX-T94) på
side 5-12).
Backup af udskrift
Hvis du har slået FAX LAGER:TIL, udskriver faxmaskinen
automatisk faxmeddelelserne, efterhånden som de modtages i
hukommelsen.
Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, så du ikke
mister dine meddelelser.
FJERNFAXFUNKTIONER 8 - 2
Indstille din fjernadgangskode
Fjernadgangskoden giver dig adgang til
fjernmodtagelsesfunktionerne, når du er væk fra faxmaskinen. Før
du kan bruge fjernadgangs- og modtagelsesfunktionerne, skal du
have indstillet din egen kode. Standardkoden er en inaktiv kode
(--- ).
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3.
3.FJERNKONTROL
2 Indtast et trecifret nummer fra
000 til 999.
Tryk på Menu/Set. (“ ” kan ikke ændres).
Brug ikke de samme cifre, som forekommer i din
faxmodtagelseskode ( 51) eller telefonsvarerkode (#51) eller
aktiveringssamtalekode ( 81) (Se Anvendelse fra
ekstratelefoner på side 5-10).
3
Tryk på Stop/Exit.
Du kan når som helst ændre din kode ved at indtaste en ny. Hvis
du vil gøre din kode inaktiv, skal du trykke på Stop/Exit i Trin 2
for at gendanne den inaktive indstilling (--- ).
8 - 3 FJERNFAXFUNKTIONER
Fjernmodtagelse
Du kan kalde op til faxmaskinen fra enhver telefon eller faxmaskine
med trykknaptelefon og derefter bruge fjernadgangskoden og
fjernkommandoerne til at hente faxmeddelelser. Klip Adgangskort til
fjernmodtagelse på sidste side ud, og gem det i din pung som hjælp.
Bruge din fjernadgangskode
1
2
3
4
5
6
Kald op til faxnummeret fra en telefon eller en anden
faxmaskine med trykknaptelefon.
Når faxmaskinen svarer, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ).
Faxmaskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser:
1 langt bip - faxmeddelelser
Ingen bip - ingen faxmeddelelser
Faxmaskinen giver to korte bip, hvilket fortæller, at du kan
indtaste en kommando. Faxmaskinen lægger på, hvis du venter
med at indtaste en kommando i mere end 30 sekunder.
Faxmaskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig
kommando.
Tryk 90 for at nulstille faxmaskinen, når du er færdig.
Læg på.
FJERNFAXFUNKTIONER 8 - 4
Fjernkommandoer
Følg nedenstående kommandoer for at få adgang til funktioner, når
du er væk fra faxmaskinen. Når du kalder op til faxmaskinen og
indtaster din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ), giver
systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en fjernkommando.
Fjernkommandoer
95
Betjeningsoplysninger
Ændre indstillinger til
faxvideresendelse
1 FRA
2 Faxvideresendelse
4 Faxvideresendelses
nummer
6 Faxlager TIL
Hvis du hører ét langt bip, er ændringen
accepteret. Hvis du hører tre korte bip, kan du
ikke foretage en ændring, fordi betingelserne ikke
er opfyldt (f.eks. registrering af et
faxvideresendelsesnummer). Du kan registrere
dit faxvideresendelsesnummer ved at indtaste 4.
Faxvideresendelsesnummer (se side 8-6). Når
du har registreret nummeret, skifter faxmaskinen
til tilstanden FAX FRM:TIL.
Du kan indstille FAX LAGER til TIL (eller FRA,
når du har modtaget eller slettet alle dine
meddelelser).
7 Faxlager FRA
96
97
Hente en faxmeddelelse
1 Udskriv en
hukommelsesstatusliste
Indtast nummeret på den eksterne
faxmaskine for at udskrive en
hukommelsesstatusliste.
2 Hente alle faxmeddelelser
Indtast nummeret på den eksterne
faxmaskine, der skal modtage de gemte
faxmeddelelser. (Se side 8-6).
3 Slette faxmeddelelser fra
hukommelsen
Hvis du hører ét langt bip, kan du slette
faxmeddelelser fra hukommelsen.
Kontrollere
modtagelsesstatus
1 Fax
98
Du kan kontrollere, om faxmaskinen har
modtaget nogen faxmeddelelser. Hvis den
har, hører du ét langt bip. Hvis den ikke har,
hører du tre korte bip.
Ændre
modtagelsestilstand
1 TAD:ANSWER MACH.
2 FAX/TLF
Hvis du hører ét langt bip, kan du ændre
modtagelsestilstanden.
3 KUN FAX
90
Afslutte
8 - 5 FJERNFAXFUNKTIONER
Efter et langt bip kan du afslutte
fjernmodtagelse.
Modtage faxmeddelelser
1
2
3
4
Kald op til dit faxnummer.
Når faxmaskinen svarer, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt
bip, har du meddelelser.
Så snart du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at
trykke 962.
Vent på det lange bip, og brug derefter tastgruppen til at kalde
op til nummeret på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal
modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af ## (op til 20 cifre).
Du kan ikke bruge
og # som opkaldsnumre. Du kan imidlertid
trykke på #, hvis du vil gemme en pause.
5
Læg på, når du hører faxmaskinen bippe. Faxmaskinen kalder
op til den anden faxmaskine, som derefter udskriver dine
faxmeddelelser.
Ændre dit faxvideresendelsesnummer
Standardindstillingen eller et faxvideresendelsesnummer, der
tidligere er blevet gemt, kan ændres fra en anden telefon eller
faxmaskine ved hjælp af en trykknaptelefon.
1 Kald op til dit faxnummer.
2 Når faxmaskinen svarer, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ). Hvis du hører ét langt
bip, har du meddelelser.
3 Når du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at trykke
954.
4 Vent på det lange bip, og brug derefter tastgruppen til at indtaste
det nye nummer på den eksterne faxmaskine, du ønsker skal
modtage dine faxmeddelelser, efterfulgt af ## (op til 20 cifre).
Du kan ikke bruge
og # som opkaldsnumre. Du kan imidlertid
trykke på #, hvis du vil gemme en pause.
5
Læg på, når du hører faxmaskinen bippe.
FJERNFAXFUNKTIONER 8 - 6
9
Message Manager
(kun for FAX-T96)
Dette kapitel drejer sig om model FAX-T96. (Hvis du har en
FAX-T94, skal du se i kapitel 8 angående fjernfaxfunktioner).
Message Manager-tilstand
Message Manager-tilstand giver dig mulighed for at gemme
indgående faxmeddelelser og talebeskeder i en fleksibel
hukommelse. I hukommelsen kan gemmes 15 minutters tale eller op
til 20 sider faxmeddelelser. Det aktuelle antal sider, der kan gemmes
i hukommelsen, varierer med indholdet og den anvendte opløsning.
Hukommelsen deles mellem faxmeddelelser og talebeskeder, som
gemmes i den rækkefølge, de ankommer i. Enhver talebesked eller
faxmeddelelse kan hentes ved fjernbetjening.
Du skal indspille en udgående meddelelse for at kunne anvende
Message Manager-tilstand. (Se Indspil den udgående meddelelse i
Message Manager (TAD BESKED) på side 9-4).
Opsætte Message Manager
Du skal opsætte Message Manager i denne rækkefølge:
1 Indstil Message Store.
2 Indspille den udgående meddelelse i Message Manager (TAD
BESKED).
3 Aktiver Message Manager-tilstand (TAD) ved at trykke på .
9 - 1 MESSAGE MANAGER
Fleksible hukommelsesindstillinger (Message
Store)
Message Manager-tilstand giver dig seks fleksible
hukommelsesindstillinger, så du kan beslutte, hvilken type
meddelelser du vil modtage.
1. DOK:TIL, BESKD:TIL Både talebeskeder og faxmeddelelser gemmes. Du kan
bruge faxvideresendelses- eller
personsøgerfunktionerne og hente talebeskeder og
faxmeddelelser via fjernbetjening.
2. DOK:TIL, BESKD:EXT Du har brug for en ekstern telefonsvarer, som er
forbundet til faxmaskinen, til denne indstilling. (Se
Tilslutte en ekstern telefonsvarer (TAD) på side 1-11).
Faxmeddelelser gemmes i hukommelsen i Message
Manager, men talebeskeder gemmes i den eksterne
telefonsvarer. Hente talebeskeder fra den eksterne
telefonsvarer. Du kan ikke bruge personsøgerfunktionen
til talebeskeder med denne indstilling.
3. DOK:TIL, BESKD:FRA Hele hukommelsen bruges til at gemme faxmeddelelser
- der gemmes ingen talebeskeder.
4. DOK:FRA, BESKD:TIL Hele hukommelsen bruges til at gemme talebeskeder der gemmes ingen faxmeddelelser. Indgående
faxmeddelelser udskrives på papir. Du kan bruge
personsøgerfunktionen til at hente talebeskeder via
fjernbetjening.
5. DOK:FRA, BESKD:EXT Du har brug for en ekstern telefonsvarer, som er
forbundet til faxmaskinen, til denne indstilling.
Indgående faxmeddelelser gemmes ikke i
hukommelsen, men udskrives på papir. Talebeskeder
gemmes i den eksterne telefonsvarer.
6. DOK:FRA, BESKD:FRA Indgående faxmeddelelser gemmes ikke i
hukommelsen, men udskrives på papir. Samtaleopkald
gemmes ikke i hukommelsen.
MESSAGE MANAGER 9 - 2
Indstille Message Store.
Vælg denne indstilling blandt beskrivelserne i “Fleksible
hukommelsesindstillinger”.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 1. Displayet anmoder dig om at vælge en
DOK-indstilling (Dokument).
2 Tryk på eller for at vælge TIL (eller FRA), og tryk på
Menu/Set.
3 Displayet anmoder dig om at vælge en BESKD-indstilling.
Tryk på
eller
for at vælge din indstilling i listen (TIL, FRA
eller EXT).
Tryk på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit.
9 - 3 MESSAGE MANAGER
Indspil den udgående meddelelse i Message
Manager (TAD BESKED)
Indspilning af den udgående meddelelse i Message Manager (TAD
BESKED) er det andet trin, du skal udføre, før du kan slå Message
Manager til. Sørg for, at din OGM (udgående meddelelse) er mindre
end 20 sekunder lang.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3. Displayet giver dig besked på at vælge
en udgående meddelelse.
2 Tryk på eller for at vælge TAD BESKED.
Dette er den eneste indstilling, du kan vælge, hvis du vil slå
Message Manager til.
3
4
5
6
7
Tryk på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge OPTAG BSK.
Tryk på Menu/Set.
Løft røret for at indspille en meddelelse.
F.eks.: Goddag. Vi kan ikke modtage Deres opkald på
nuværende tidspunkt. Vær venlig at lægge en besked efter
tonen. Hvis du vil sende en faxmeddelelse, skal du trykke
5
1, vente på faxtoner og derefter trykke på knappen Start på
faxmaskinen.
Tryk på Stop/Exit, og læg røret på. Message Manager afspiller
din OGM.
Tryk på Stop/Exit.
Lytte til den udgående meddelelse (OGM)
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3.
2
3
4
Tryk på
eller
for at vælge TAD BESKED (eller F/T
BESKED eller SØGNING UDG.BSK.).
Tryk på Menu/Set, når displayet viser den ønskede indstilling.
Tryk på
eller
for at vælge AFSPIL BSK, og tryk derefter
på Menu/Set. Indstil lydstyrken ved at trykke på
eller
.
Tryk på Stop/Exit.
MESSAGE MANAGER 9 - 4
Slette den udgående meddelelse (OGM)
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3.
2
3
4
5
Tryk på
eller
for at vælge TAD BESKED (eller F/T
BESKED eller SØGNING UDG.BSK.).
Tryk på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge SLET BSK.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på 1 for at slette OGM’en.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at slette.
Tryk på Stop/Exit.
Aktivere Message Manager-tilstand
Tryk på , og hold den nede, indtil den lyser, og displayet viser
TAD:BSK MGR.
Når lampen er slukket, er Message Manager slået fra. (Se
Opsætte Message Manager på side 9-1).
9 - 5 MESSAGE MANAGER
Meddelelsesindikator
Lampen
blinker, når du har nye beskeder og/eller
faxmeddelelser, som venter på at blive læst.
Displayet viser det totale antal
BESKD:03 DOK:02
talebeskeder (inkl. optagne samtaler)
og/eller faxmeddelelser, der er gemt i Message
Manager-hukommelsen.
Hvis du trykker på den blinkende
for
PRINT DOKUMENT?
at slå Message Manager fra, før du
1.JA 2.NEJ
henter dine nye meddelelser, går de ikke
tabt. De nye meddelelser vises
automatisk, og displayet anmoder dig om at bekræfte de nye
faxmeddelelser:
Tryk på 1 for at udskrive (og slette automatisk) faxmeddelelserne fra
hukommelsen.
—ELLER—
Tryk på 2 for at gemme faxmeddelelserne i hukommelsen, indtil det
er praktisk at udskrive dem.
Hvad sker der, når hukommelsen er fuld…
Hvis hukommelsen bliver fuld, når du har indstillet faxmaskinen
til Message Manager-tilstand, skifter faxmaskinen automatisk til
F/T-tilstand. I denne tilstand kan faxmaskinen acceptere
indgående faxmeddelelser automatisk. Hvis faxmaskinen
derefter løber tør for papir, skifter svarfunktionen automatisk til
manuel tilstand. I manuel tilstand besvares opkaldet ikke, så
den, der kalder op, ved at der skal prøves igen.
Mangler papir og hukommelse fuld
[Svar-tilstand]
Message Manager-tilstand
F/T-tilstand
Hukommelse fuld
Manuel tilstand
Mangler papir
og hukommelse fuld
Udskriv hukommelsesstatuslisten, og vælg det element, der skal
slettes. Dette rydder plads til at gemme nye beskeder og
faxmeddelelser i hukommelsen. (Se Udskrive rapporter på side
10-3.)
MESSAGE MANAGER 9 - 6
Afspille talebeskeder
Følg nedenstående trin for at lytte til talebeskeder.
1 Tryk på Afspil/Optag. Indstil lydstyrken ved at trykke på
eller
.
Alle nye beskeder afspilles i den rækkefølge, de er indspillet i.
Displayet viser nummeret på den aktuelle besked og det totale
antal beskeder.
Hvis der er modtaget oplysninger om opkalds-ID, bipper
faxmaskinen under beskeden og viser opkalds-ID’et i ét sekund.
Under afspilning viser displayet klokkeslæt og dato for
indspilning af beskeden.
2 Tryk på (RWD) ved afslutningen af beskeden for at gentage
den. Brug # (FWD) for at gå videre til den næste besked. Du kan
trykke på
og # gentagne gange, indtil du når frem til den
besked, du vil afspille.
3 Tryk på Stop/Exit.
9 - 7 MESSAGE MANAGER
Udskrive en faxmeddelelse
Når du har udskrevet en ny faxmeddelelse fra hukommelsen, slettes
den automatisk fra hukommelsen.
1 Tryk på Afspil/Optag. Efter to sekunder begynder
faxmaskinen at afspille talebeskeder.
2 Når du afspiller talebeskeder,
PRINT DOKUMENT?
spørger displayet, om du vil
1.JA 2.NEJ
udskrive faxmeddelelser, der er i
hukommelsen. Der vises ikke
noget, hvis der ikke er nogen faxmeddelelser.
3 Tryk på 1 for at udskrive faxmeddelelserne.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at udskrive.
Backup af udskrift
Når du vælger DOK:TIL i Message Manager-tilstanden, gemmes
alle indgående faxmeddelelser i den tilgængelige hukommelse, hvor
de kan hentes. Slå denne indstilling til for at udskrive en backup-kopi
automatisk.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 2. Displayet anmoder dig om at vælge en
indstilling.
2 Tryk på eller for at få vist TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
MESSAGE MANAGER 9 - 8
Slette meddelelser
Hvis du vælger at slette alle faxmeddelelser, udskriver faxmaskinen
alle ikke-udskrevne faxmeddelelser, før de slettes fra hukommelsen.
Faxmeddelelser kan ikke slettes enkeltvis.
Du kan slette talebeskeder enkeltvis eller alle på én gang.
Sådan slettes talebeskeder individuelt
1 Tryk på Afspil/Optag. Faxmaskinen bipper og begynder at
2
3
4
afspille beskeden. Før hver besked høres ét langt bip, og efter
beskeden høres to korte bip.
Hvis du vil slette en bestemt
SLET DENNE BSK?
besked, skal du trykke på Slet
1.JA 2.NEJ
umiddelbart efter de to korte bip,
eller mens beskeden afspilles.
Displayet spørger:
Tryk på 1 for at slette beskeden.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at slette.
Tryk på Stop/Exit.
Sådan slettes alle meddelelser på én gang
1 Tryk på Slet. Displayet anmoder
SLET INDK. BESK?
2
3
dig om at vælge, hvilken type
VÆLG ↑ ↓ & SET
meddelelser du vil slette.
Tryk på
eller
for at vælge at
slette alle talebeskeder (ALLE TALE), alle
dokumentmeddelelser (ALLE DOK.) eller alle meddelelser både tale og fax - (ALLE BESK.).
Tryk på Menu/Set.
Tryk på 1 for at slette.
—ELLER—
Tryk på 2 for at afslutte uden at slette.
9 - 9 MESSAGE MANAGER
Indstille maksimal tid for indgående meddelelser
Standardtidsintervallet for modtagelse af talebeskeder er op til 30
sekunder. Du kan ændre denne indstilling til en vilkårlig længde fra
20 til 60 sekunder i trin af 5 sekunder.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 4. Displayet anmoder dig om at vælge et
maksimalt tidsinterval.
2 Tryk på eller for at vælge den maksimale tidsindstilling
for indgående beskeder.
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Indstille takstbesparelsen
Når du indstiller takstbesparelsesfunktionen, svarer faxmaskinen
efter fem ringninger, hvis du ikke har meddelelser, og efter tre
ringninger, hvis du har meddelelser. På denne måde ved du, at hvis
faxmaskinen ringer fire gange, når du kalder op til den, så har du
ingen meddelelser og kan lægge røret på og undgå at betale for
opkaldet.
Når takstbesparelsen er slået TIL, tilsidesættes din indstilling af
Forsinket opkald. Takstbesparelsen skal være slået fra, hvis
faxmaskinen skal bruge din indstilling af Forsinket opkald. (Se
Indstille Forsinket opkald på side 5-4).
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 2, 1.
Tryk på
eller
for at vælge GEBYRSPARE.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på
eller
for at vælge TIL (eller FRA).
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
MESSAGE MANAGER 9 - 10
ICM Recording Monitor
Denne funktion giver dig mulighed for at slå højttalerlydstyrken for
talebeskeder FRA (eller TIL). Når du slår medhør FRA, hører du ikke
beskederne, efterhånden som de ankommer.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 5.
2 Tryk på eller for at vælge FRA (eller TIL).
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på Stop/Exit.
Optage en samtale
Du kan optage en telefonsamtale ved at trykke på Afspil/Optag,
mens den foregår. Din optagelse kan have op til samme længde som
den maksimale tid for en indgående besked. Modparten vil høre et
kort bip hvert 15. sekund under optagelsen. Du kan ikke optage en
samtale ved hjælp af højttalertelefonen.
9 - 11 MESSAGE MANAGER
Faxvideresendelse/personsøgning
Når personsøgning er slået TIL, kalder faxmaskinen op til det
personsøgernummer, du har programmeret, og når der er
forbindelse, gentages den udgående meddelelse, som du har
indspillet, i 60 sekunder. Dette aktiverer din personsøger og giver dig
besked på, at du har en faxmeddelelse eller en talebesked i
Message Manager-hukommelsen.
Når faxvideresendelse er slået TIL, kalder faxmaskinen op til det
telefonnummer, du har programmeret og videresender eventuelle
modtagne faxmeddelelser.
Du kan ikke bruge personsøgning og faxvideresendelse
samtidigt.
Programmere et faxvideresendelsesnummer
1
2
Tryk på Menu/Set, 8, 6.
Tryk på
eller
, indtil displayet viser SEND FAX.
Tryk på Menu/Set.
Displayet anmoder dig om at indtaste det nummer, som
faxmeddelelserne skal videresendes til.
3 Indtast nummeret til videresendelse (op til 20 cifre), og tryk
derefter på Menu/Set.
4 Tryk på Stop/Exit.
Du kan ændre et nummer til faxvideresendelse via fjernbetjening.
MESSAGE MANAGER 9 - 12
Indspille en udgående meddelelse til personsøger
(OGM)
Du skal indspille en udgående meddelelse til personsøger, før
personsøgning kan fungere.
1 Tryk på Menu/Set, 8, 3. Displayet giver dig besked på at vælge
en OGM.
2 Tryk på eller for at vælge SØGNING UDG.BSK.
Tryk på Menu/Set.
3 Tryk på eller for at vælge OPTAG BSK.
Tryk på Menu/Set.
4 Løft røret for at indspille en meddelelse.
5 Tryk på Stop/Exit, og læg røret på igen. Message Manager
afspiller din OGM.
6 Tryk på Stop/Exit.
Du kan slette eller afspille personsøgermeddelelsen på samme
måde som en TAD-meddelelse. (Se Indspil den udgående
meddelelse i Message Manager (TAD BESKED) på side 9-4).
Programmering af personsøgernummer
1
2
3
4
Tryk på Menu/Set, 8, 6.
Tryk på
eller
, indtil displayet viser SØGNING.
Tryk på Menu/Set.
Displayet anmoder dig om at indtaste dit personsøgernummer.
Indtast dit personsøgernummer på op til 20 cifre.
Tryk på Menu/Set.
Dette er det telefonnummer, som din faxmaskine skal kalde op
til.
Tryk på Stop/Exit.
Du kan ikke ændre et nummer til personsøgning via
fjernbetjening.
9 - 13 MESSAGE MANAGER
Fjernmodtagelse
Du kan kalde op til din faxmaskine fra enhver trykknaptelefon (eller
ekstern Gruppe 3 faxmaskine indstillet til tone) og bruge
fjernadgangskoden og fjernkommandoerne til at hente talebeskeder
(og faxmeddelelser). Du kan også programmere og ændre visse
indstillinger til din Message Manager.
Bruge fjernadgangskoden
1
2
3
4
5
6
Kald op til dit faxnummer fra en trykknaptelefon.
Når faxmaskinen svarer og bipper, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode.
Faxmaskinen signalerer, hvilken type meddelelser den har
modtaget:
1 langt bip - faxmeddelelse(r)
2 lange bip - talebesked(er)
3 lange bip - faxmeddelelse(r) og talebesked(er)
Ingen bip - ingen meddelelser
Faxmaskinen giver to korte bip, hvilket fortæller, at du kan
indtaste en kommando. Faxmaskinen lægger på, hvis du venter
med at indtaste en kommando i mere end 30 sekunder.
Faxmaskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig
kommando.
Tryk 9 0 for at nulstille faxmaskinen, når du er færdig.
Læg på.
MESSAGE MANAGER 9 - 14
Ændre fjernadgangskoden
Fjernadgangskoden giver dig adgang til
fjernmodtagelsesfunktionerne, når du er væk fra faxmaskinen. Før
du kan bruge fjernadgangs- og modtagelsesfunktionerne, skal du
have indstillet din egen kode. Standardkoden er en inaktiv kode
(--- ).
1 Tryk på Menu/Set, 8, 7.
2 Indtast et trecifret nummer ved hjælp af nummertasterne 0-9,
og #.
Tryk på Menu/Set.
kan ikke ændres. Brug ikke de samme cifre, som
forekommer i din faxmodtagelseskode, telefonsvarerkode eller
samtaleaktiveringskode.
3 Tryk på Stop/Exit.
Du kan når som helst ændre din kode ved at indtaste en ny. Hvis
du vil gøre din kode inaktiv, skal du trykke på Stop/Exit i Trin 2
for at gendanne den inaktive indstilling (--- ).
9 - 15 MESSAGE MANAGER
Fjernkommandoer
Brug nedenstående kommandoer til fjernadgang. Når du kalder op til
faxmaskinen og indtaster din fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af
), giver systemet to korte bip, hvorefter du skal indtaste en
fjernkommando.
Fjernkommandoer
91 Afspille talebeskeder
Detaljeret betjening
Efter ét langt bip afspiller faxmaskinen
indgående meddelelser.
1 Gå tilbage
Tryk på 1, mens du lytter til en indgående
meddelelse for at gentage den. Hvis du trykker på
1 før en meddelelse, hører du den forrige
meddelelse.
2 Gå til næste
Du kan gå til den næste meddelelse, mens du
afspiller indgående meddelelser.
9 STOP afspilning
Stop afspilning af den indgående meddelelse.
93 Slet alle indgående
meddelelser
]Hvis du hører ét langt bip, er sletningen accepteret.
Hvis du hører tre korte bip, kan du ikke slette, fordi
alle talebeskeder ikke er blevet afspillet, eller der
ikke er nogen talebesked at slette.
*Denne kode sletter alle indspillede beskeder ikke én ad gangen.
94 Afspille og indspille udgående
meddelelser i hukommelsen
1
1 TAD BESKED
Afspil
2 F/T BSK
Faxmaskinen afspiller den valgte udgående
meddelelse. Du kan stoppe afspilning af
udgående meddelelser ved at trykke på 9.
3 PERSONSØGERBSK
2
1 TAD BESKED
Indspil
2 F/T BSK
Efter ét langt bip kan du indspille den valgte
udgående meddelelse. Du vil høre meddelelsen
blive afspillet én gang. Du kan stoppe afspilning
3 PERSONSØGERBSK af meddelelsen ved at trykke på 9.
Hvis du hører ét langt bip, er ændringen accepteret.
95 Ændre indstilling for
faxvideresendelse/personsøg Hvis du hører tre korte bip, kan du ikke foretage en
ændring, fordi betingelserne ikke er opfyldt (f.eks.:
ning
registrering af personsøgernummer).
1 FRA
Du kan registrere dit faxvideresendelsesnummer
2 Faxvideresendelse
ved at indtaste 4.FAX FRSND NR. (Se Ændre dit
faxvideresendelsesnummer på side 9-19). Når du
3 Personsøgning
har registreret nummeret, skifter faxmaskinen
4 Faxvideresendelsesnummer automatisk til tilstanden ”FAX FREMSEND:TIL”.
Hent derefter en hukommelsesstatusliste ved at
indtaste 9 6 1 for at sikre, at det
faxvideresendelsesnummer, du har registreret,
vises korrekt i listen.
MESSAGE MANAGER 9 - 16
Fjernkommandoer
Detaljeret betjening
96 Hente faxmeddelelse
Indtast nummeret på den eksterne
1 Hukommelsesstatusliste faxmaskine, der skal modtage en rapport eller
gemte faxmeddelelser. (Se Hente
2 Hent alle
hukommelsesstatuslisten på side 9-18 og
faxmeddelelser
Hente faxmeddelelser på side 9-18).
3 Slet alle
faxmeddelelser fra
hukommelsen
97 Kontrollere
modtagelsesstatus
1 Dokument
2 Tale
98 Ændre Svar-tilstand
1 TAD
2 FAX/TLF
3 FAX
90 Afslutte
9 - 17 MESSAGE MANAGER
Hvis du hører ét langt bip, kan du slette
faxmeddelelsen fra hukommelsen.
Du kan kontrollere, om faxmaskinen har
modtaget dokumenter eller talebeskeder.
Hvis den har, hører du ét langt bip. Hvis den
ikke har, hører du tre korte bip.
Hvis du hører ét langt bip, kan du ændre
Svar-tilstanden. Hvis du hører tre korte bip,
kan du ikke ændre den. (F.eks.: Der er ingen
TAD BSK, når du ønsker at skifte til
TAD-tilstand).
Efter et langt bip kan du afslutte
fjernmodtagelse.
Hente hukommelsesstatuslisten
Du kan hente hukommelsesstatuslisten fra en ekstern faxmaskine
for at se, om du har nogen faxmeddelelser.
1 Kald op til dit faxnummer.
2 Når du hører bippet, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ).
3 Når du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at trykke
9 6 1.
4 Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine ved hjælp af
opkaldstastaturet (op til 20 cifre), som du vil have
hukommelsesstatuslisten sendt til, og tryk derefter på # #.
Du kan ikke bruge
og # som opkaldsnumre. Du kan imidlertid
trykke på #., hvis du vil gemme en pause.
5
Læg på og vent, når du har hørt bippet fra din faxmaskine.
Din faxmaskine kalder op til den eksterne faxmaskine og sender
hukommelsesstatuslisten. Den eksterne faxmaskine udskriver
listen.
Hente faxmeddelelser
1
2
3
4
Kald op til dit faxnummer.
Når du hører bippet, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ).
Så snart du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at
trykke 9 6 2.
Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine ved hjælp af
opkaldstastaturet (op til 20 cifre), som du vil have dine
faxmeddelelser videresendt til, og tryk derefter på # #.
Du kan ikke bruge
og # som opkaldsnumre. Du kan imidlertid
trykke på #., hvis du vil gemme en pause.
5
Læg røret på og vent, når du har hørt bippet fra din faxmaskine.
Din faxmaskine kalder op til den eksterne faxmaskine og sender
de gemte dokumenter. Den eksterne faxmaskine udskriver
faxmeddelelserne.
MESSAGE MANAGER 9 - 18
Ændre dit faxvideresendelsesnummer
Standardindstillingen eller et faxvideresendelsesnummer, der
tidligere er blevet gemt, kan ændres fra en ekstern faxmaskine.
1 Kald op til dit faxnummer.
2 Når du hører bippet, skal du straks indtaste din
fjernadgangskode (3 cifre efterfulgt af ).
3 Når du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at trykke
9 5 4.
4 Indtast det nye nummer på den eksterne faxmaskine, som du vil
have dine faxmeddelelser videresendt til, og tryk derefter på # #.
Du kan ikke bruge
og # som opkaldsnumre. Du kan imidlertid
trykke på #, hvis du vil gemme en pause. Hvis faxmaskinen er
tilsluttet til en PABX, kan du også trykke på # før faxmaskinens
nummer. # fungerer såvel som tasten R.
5
6
7
8
Når du hører to korte bip, skal du bruge tastgruppen til at trykke
9 6 1 for at hente hukommelsesstatuslisten.
Indtast nummeret på den eksterne faxmaskine ved hjælp af
opkaldstastaturet (op til 20 cifre), og tryk derefter på # #.
Læg røret på og vent, når du har hørt bippet fra din faxmaskine.
Din faxmaskine kalder op til den eksterne faxmaskine. Din
faxmaskine sender derefter hukommelsesstatuslisten, som
viser det nye videresendelsesnummer på den eksterne
faxmaskine.
Kontrollér videresendelsesnummeret.
Hvis videresendelsesnummeret er forkert, skal du gå tilbage til
Trin 1 for at indstille det igen.
9 - 19 MESSAGE MANAGER
10 Udskrive rapporter
Faxindstillinger og -aktivitet
Du skal opsætte transmissionsbekræftelsesrapporten og
journalintervallet i menutabellen.
Tryk på Menu/Set, 7, 1.
1.BEKRÆFTELSE
—ELLER—
2.JOURNAL INTERV
Tryk på Menu/Set, 7, 2.
Tilpasse transmissionsbekræftelsesrapporten
(transmissionsrapport)
Du kan bruge transmissionsrapporten som bevis på, at du har sendt
en faxmeddelelse. Denne rapport viser klokkeslæt og dato for
transmissionen, og hvorvidt transmissionen lykkedes (OK). Hvis du
vælger TIL, udskrives rapporten for hver faxmeddelelse, du sender.
Når funktionen er slået FRA, udskrives rapporten kun, hvis der
opstår en transmissionsfejl. (NG).
1
2
3
Tryk på Menu/Set, 7, 1.
Tryk på
eller
for at vælge
TIL eller FRA.
Tryk på Menu/Set.
Tryk på Stop/Exit.
1.BEKRÆFTELSE
UDSKRIVE RAPPORTER 10 - 1
Indstille journalintervallet
Du kan indstille faxmaskinen til at udskrive faxjournalen med bestemte
intervaller (for hver 30 faxmeddelelser, 6, 12 eller 24 timer, 2 eller 7
dage). Hvis du har slået journalintervallet FRA, kan du udskrive
rapporten ved at følge trinnene på næste side.
Standardindstillingen er FOR HVER 30 FAX.
1 Tryk på Menu/Set, 7, 2.
2.JOURNAL INTERV
2 Tryk på eller for at vælge et
journalinterval.
Tryk på Menu/Set.
(Hvis du vælger 7 dage, anmoder displayet dig om at vælge en
dag, der skal være starten på 7-dages nedtællingen).
3 Indtast klokkeslættet for start på udskrivningen i 24-timers
format.
Tryk på Menu/Set.
(F.eks.: indtast 19:45 for 7:45 P.M.).
4 Tryk på Stop/Exit.
Hvis du vælger 6, 12, 24 timer, 2 eller 7 dage, udskriver
faxmaskinen rapporten på det valgte tidspunkt og sletter
derefter alle job i hukommelsen. Hvis faxmaskinens
hukommelse løber fuld med 30 jobs, før det valgte tidsrum er
forløbet, udskriver faxmaskinen journalen tidligere og sletter
derefter alle job fra hukommelsen. Hvis du vil udskrive en ekstra
rapport før tiden, skal du udskrive den uden at slette jobbene i
hukommelsen.
10 - 2 UDSKRIVE RAPPORTER
Udskrive rapporter
Du kan udskrive de følgende lister og rapporter:
1.HJÆLP
Viser grundlæggende betjeningstrin og menuvalg.
2.HURTIG OPKALD
Giver en oversigt over de navne og numre, der er
gemt i One Touch- og
hurtigopkaldshukommelsen, i numerisk
rækkefølge.
3.JOURNAL
Journalen viser oplysninger om de sidste 30
indgående og udgående faxmeddelelser. TX
betyder transmission. RX betyder modtagelse.
4.AFS BEKRÆFT
Udskriver en Transmissionsbekræftelsesrapport
for den sidste transmission.
Disse oplysninger bliver der, indtil du løfter røret
eller trykker på Højttaler tlf (kun for FAX-T96).
5.TLF.INDEKS
Giver en oversigt over de navne og numre, der er
gemt i One Touch- og hurtigopkaldshukommelsen,
i alfabetisk rækkefølge.
6.SYSTEM INDST.
Viser indstillinger for GRUNDINDST.,
MODTAGEINDST., AFSENDERINDST.,
RAPPORTINDSTIL, ANDEN FAX (kun for
FAX-T94) og DIVERSE.
7.HUKOMM.STATUS
Viser oplysninger om og mængden af optaget
hukommelse.
Sådan udskrives en rapport
1
2
3
Kontroller, at der ikke er lagt et dokument i ADF’en.
Tryk på Kopi/Rapport, og indtast derefter nummeret (se
ovenstående liste) på den rapport, du vil udskrive. Tryk f.eks. på
6 for at udskrive SYSTEM INDST.
Tryk på Stop/Exit.
UDSKRIVE RAPPORTER 10 - 3
11 Tage kopier
Bruge faxmaskinen som kopimaskine
Du kan bruge faxmaskinen som kopimaskine. Sørg altid for at have
papir i papirmagasinet, før du tager kopier.
Kopitast
Indgående faxmeddelelser kan ikke modtages på papir eller i
hukommelsen, mens faxmaskinen kopierer.
Kopifunktioner
Hvis du vil tage en enkelt kopi, der ikke er reduceret, forstørret eller
sorteret, behøver du kun at trykke på én tast. Husk, at faxmaskinen
ikke kan scanne noget, der er nærmere end 4 mm fra kanten af
papiret.
4 mm
Ikke scanbart
område
4 mm
4 mm
4 mm
11 - 1 TAGE KOPIER
Tage en enkelt kopi
1
2
Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
Tryk på Kopi/Rapport to gange.
Tryk på Stop/Exit for at annullere.
Træk IKKE i papiret, mens kopieringen er i gang.
Standardopløsningen for en enkelt kopi er S.FIN. Indstil
opløsningen til FOTO for fotografier ved at bruge tasten
Opløsning.
Kopifunktioner: Enkelte eller flere kopier,
sorter/stak, reducer/forstør
Du kan vælge ekstra kopifunktioner. Du skal først vælge antallet af
kopier. Derefter kan du vælge, om flere kopier skal STAKKES (alle
kopier af side 1, derefter alle kopier af side 2 osv.) eller SORTERET
(samlet). Til slut kan du vælge de følgende forstørrelses- eller
reduktionsforhold. Hvis du automatisk vil reducere kopien til den
papirstørrelse, du har indstillet for papirmagasinet, skal du vælge
AUTO. Hvis du vil reducere kopien med en fast procent, skal du vælge
93%, 87%, 75% eller 50%. Eller, hvis du vil forstørre kopien, skal du
vælge 150%, 125% eller 120%. Hvis du vil kopiere et dokument i dets
originale størrelse, skal du vælge 100%.
1 Anbring dokumentet med forsiden nedad i ADF'en.
2 Tryk på Kopi/Rapport.
ANT KOPIER:01
3 Indtast det antal kopier, du vil
SÅ KOPI ELL SET
udskrive (1-99).
Hvis du vil starte kopieringen nu, skal du trykke på
Kopi/Rapport.
Hvis du vil vælge flere kopiindstillinger, f.eks. SORT,
FORST/REDUK (forstør eller reducer), skal du trykke på
Menu/Set.
TAGE KOPIER 11 - 2
4
Tryk på
eller
for at vælge SORT eller STAK
Hvis du vil starte kopieringen nu uden at forstørre eller
reducere, skal du trykke på Kopi/Rapport.
Hvis du vil reducere eller
FORST/REDUK:100%
forstørre billedet, skal du trykke på
VÆLG ↑ ↓ & SET
Menu/Set.
5
Tryk på
eller
for at vælge et forstørrelses- eller
reduktionsforhold.
Tryk på Kopi/Rapport.
6
Hvis du tager flere kopier og får meddelelsen HUKOMMELSE
FULD under scanning af den første side, skal du trykke på
Stop/Exit for at annullere scanningen. Tag derefter en enkelt
kopi Hvis du har valgt SORT og får meddelelsen HUKOMMELSE
FULD under scanning af de efterfølgende sider, kan du trykke på
Kopi/Rapport for at kopiere den del, der er i hukommelsen,
eller trykke på Stop/Exit for at annullere funktionen. Hvis du vil
starte igen med mindre forbrug af hukommelse, skal du trykke
på Kopi/Rapport for stakkede kopier.
Standardopløsningen for flere kopier eller reduktion og
forstørrelse af kopier er FIN. Indstil opløsningen til S.FIN for
små kopier eller kunstværker og FOTO for fotografier ved at
bruge tasten Opløsning. Opløsningerne S.FIN og FOTO
bruger mere hukommelse end FIN.
11 - 3 TAGE KOPIER
12 Vigtige oplysninger
Vigtige sikkerhedsinstruktioner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Læs alle disse instruktioner.
Gem dem til senere reference.
Følg alle advarsler og instruktioner angående produktet.
Tag netledningen til faxmaskinen ud af vægstikket før
rengøring. Brug en fugtig klud til at rengøre faxmaskinen
udvendig, brug ikke væske- eller sprayrengøringsmidler.
Angående indvendig rengøring, se Regelmæssig
vedligeholdelse på side 13-10.
Brug ikke dette produkt i nærheden af vand.
Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabilt stativ
eller bord. Produktet kan falde ned og blive alvorligt beskadiget.
Åbningerne i kabinettet og på bagsiden eller bunden er
beregnet til ventilation. Disse åbninger må ikke blokeres eller
tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt.
Åbningerne må aldrig blokeres ved at anbringe produktet på en
seng, sofa, tæppe eller tilsvarende underlag. Dette produkt må
aldrig anbringes i nærheden af eller over en radiator eller et
varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre
der sørges for korrekt ventilation.
Dette produkt skal forsynes med strøm fra den type
strømforsyning, der er angivet på mærkaten. Hvis du er i tvivl
om typen af strøm, der er til rådighed, skal du kontakte
forhandleren eller det lokale elværk.
Dette produkt er forsynet med et 3-polet, jordforbundet stik.
Dette stik passer kun i en jordforbundet stikkontakt. Dette er en
sikkerhedsfunktion. Hvis du ikke kan sætte stikket i
stikkontakten, skal du tilkalde en elektriker for at få udskiftet din
forældede stikkontakt. Formålet med det jordforbundne stik må
ikke omgås.
VIGTIGE OPLYSNINGER 12 - 1
10
11
12
13
14
15
16
Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette
produkt, hvor man kan komme til at træde på ledningen.
Hvis der anvendes en forlængerledning til dette produkt, skal du
sikre, at den totale strømstyrke for de produkter, der er
forbundet til forlængerledningen ikke overskrider den nominelle
strømstyrke for forlængerledningen. Sørg også for, at den totale
strømstyrke for alle de produkter, der er forbundet til
stikkontakten eller gulvstikket, ikke overskrider stikkontaktens
nominelle værdi.
Du må ikke anbringe noget foran faxmaskinen, der kan blokere
modtagne faxmeddelelser. Du må ikke anbringe noget, der kan
blokere vejen for modtagne faxmeddelelser.
Berør ikke et dokument under udskrivning.
Stik aldrig nogen form for genstande ind i dette produkt gennem
åbningerne i kabinettet, da de kan berøre punkter med farlig
spænding eller kortslutte dele, hvorved der er risiko for brand
eller elektrisk stød. Spild aldrig væske af nogen art på produktet.
Du må ikke selv forsøge at vedligeholde dette produkt, da du
ved åbning eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig selv for
farlig spænding og/eller andre risici. Overlad al vedligeholdelse
til servicepersonale.
Dette produkt er ikke forsynet med en netafbryder. Derfor er det
meget vigtigt, at adgangen til stikket og til den stikkontakt, som
stikket er sat i, aldrig blokeres, hvis der af en eller anden grund
opstår behov for hurtigt at trække stikket ud.
12 - 2 VIGTIGE OPLYSNINGER
17
18
Træk stikket til dette produkt ud af vægstikket og telefonstikket,
og overlad al vedligeholdelse til kvalificeret servicepersonale
under følgende omstændigheder:
■ Når netledningen er beskadiget eller flosset.
■ Hvis der er spildt væske i produktet.
■ Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.
■ Hvis produktet ikke fungerer normalt, når
betjeningsanvisningerne følges. Brug kun de
kontrolfunktioner, som er omfattet af
betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre
kontrolfunktioner kan forårsage skader, og det vil ofte kræve
omfattende arbejde for en kvalificeret tekniker at reetablere
produktet til normal funktion.
■ Hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er blevet
beskadiget.
■ Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det
trænger til service.
Hvis du vil beskytte produktet yderligere mod overspænding,
anbefaler vi brug af en enhed til overspændingsbeskyttelse.
Denne enhed leveres ikke sammen med dette produkt og kan
findes i enhver velanskrevet el-forretning.
VIGTIGE OPLYSNINGER 12 - 3
Varemærker
Brother logoet er et registreret varemærke ejet af Brother Industries,
Ltd.
Brother er et registreret varemærke ejet af Brother Industries, Ltd.
© Copyright 2003 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder
forbeholdes.
Alle andre varemærker og produktnavne, nævnt i denne
brugsanvisning, er registrerede varemærker ejet af deres
respektive selskaber.
12 - 4 VIGTIGE OPLYSNINGER
og regelmæssig
13 Fejlfinding
vedligeholdelse
Fejlfinding
VIGTIGT!
Teknisk assistance får du ved at ringe til det land, hvor du har købt
faxmaskinen. Kald skal foretages fra selve landet.
Fejlmeddelelser
Som ethvert avanceret kontorprodukt kan der opstå fejl. Hvis dette
sker, identificerer maskine’en problemet og viser en fejlmeddelelse.
De mest almindelige fejlmeddelelser er vist nedenfor.
FEJLMEDDELELSER
FEJLMEDDELE
LSE
ÅRSAG
HANDLING
CHECK PATRON
maskine’en mangler farvebånd, eller
printpatronen er ikke installeret korrekt.
Installer printpatronen igen. (Se
Udskiftning af farvebåndet på side
13-10).
CHECK
DOKUMENT
Dokumenterne er ikke placeret rigtigt,
fremføres ikke korrekt eller er for lange. (Se
Dokumentstop på side 13-3).
Placér dokumentet igen.
CHECK PAPIR
Faxmaskinen mangler papir.
Læg papir i, og tryk derefter på
Fax Start.
KOMM. FEJL
Dårlig telefonlinjekvalitet har forårsaget en
kommunikationsfejl.
Prøv at kalde op igen. Hvis
problemet fortsat opstår, skal du
kontakte telefonselskabet og
anmode dem om at kontrollere din
telefonlinje.
FORBIND. FEJL
Du har forsøgt at polle en faxmaskine, der
ikke er i en tilstand, hvor den venter på
polling.
Check den anden faxmaskines
polling-opsætning.
KØLER NED
Printhovedet er overophedet.
Vent 30 minutter på, at det køler
ned.
LÅGET ER
ÅBENT
Låget er ikke helt lukket.
Luk låget.
AFBRUDT
Den anden person eller persons faxmaskine
stoppede opkaldet.
Prøv at sende eller modtage igen.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
13 - 1
FEJLMEDDELELSER
FEJLMEDDELE
LSE
ÅRSAG
HANDLING
MASKINFEJL XX
Der er opstået et mekanisk problem i
faxmaskinen.
Træk stikket til faxmaskinen ud.
Kontakt Brother-forhandleren for at
få service.
INTET
SVAR/OPT.
Det nummer, du har kaldt op til, svarer ikke
eller er optaget.
Kontroller nummeret, og prøv igen.
HUKOMMELSE
FULD
Dataene er for store til faxmaskinens
hukommelse.
(Se Meddelelsen Hukommelse fuld
på side 6-19).
PAPIRSTOP
Der er papirstop i faxmaskinen.
(Se Printerstop eller papirstop på
side 13-3).
13 - 2 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
Printerstop eller papirstop
Dokumentstop
Dokumenterne er ikke sat rigtigt i eller fremføres ikke korrekt, eller er
for lange.
1 Tag alt det papir ud af ADF'en, der ikke sidder fast.
2 Åbn toplåget ved at løfte håndtaget på højre side af låget.
3 Træk dokumentet mod fronten af maskine’en.
4 Luk toplåget.
Tryk ned på begge sider af toplåget, indtil det klikker.
Toplåg
Dokumentet sidder fast.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
13 - 3
Papirstop
Der er papirstop i maskine’en.
1 Tag alt det papir ud, der ikke sidder fast.
2
Åbn toplåget ved at løfte håndtaget på højre side af låget.
Toplåg
13 - 4 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
3
Træk forsigtigt den fastsiddende udskrift ud af papirmagasinet
mod fronten af faxmaskinen. Hvis udskriften sidder fast, skal du
trække den mod fronten af faxmaskinen.
NEJ!
Udskriften sidder fast.
JA!
4
5
6
7
Fjern printpatronen, og drej spolen for at stramme farvebåndet.
Installér patronen (Se Udskiftning af farvebåndet på side 13-10).
Luk toplåget.
Tryk ned på begge sider af toplåget, indtil det klikker.
Sæt papiret i papirmagasinet igen.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
13 - 5
Hvis du har problemer med faxmaskinen
Hvis du tror, at der er et problem med den måde dine faxmeddelelser
ser ud på, skal du først tage en kopi. Hvis kopien er i orden, findes
problemet sandsynligvis ikke i faxmaskinen. Se nedenstående
skema, og følg fejlfindingstip.
PROBLEM
FORSLAG
Udskrivning eller modtagelse af faxmeddelelser
Sammentrukket udskrift og
hvide striber tværs over siden
eller sætningerne foroven og
forneden er afskåret.
Hvis dine kopier ser godt ud, har du sandsynligvis en dårlig forbindelse
med statisk støj eller interferens på telefonlinjen. Hvis dine kopier ikke
ser godt ud, skal du rense scanneområdet. Kontakt derefter Brother
eller forhandleren for at få service, hvis problemet fortsat opstår.
Lodrette sorte linjer ved
modtagelse.
Afsenderens scanner kan være snavset. Anmod afsenderen om at tage
en kopi for at se, om problemet findes på den faxmaskine, der sender.
Prøv at modtage fra en anden faxmaskine.
Kontakt derefter Brother eller forhandleren for at få service, hvis
problemet fortsat opstår.
Telefonlinje eller -forbindelser
Faxmaskinen svarer ikke, når
der kaldes op til den.
Sørg for, at faxmaskinen er i den rigtige modtagelsesfunktion til din
opsætning. (Enten KUN FAX eller F/T). Kontroller, at der er en
opkaldstone. Ring op til faxmaskinen for at høre besvarelsen, hvis det
er muligt. Hvis der stadigvæk ikke er noget svar, skal du kontrollere
telefonledningens forbindelse. Tilslut et standardtelefonrør til
faxmaskinens telefonstik. Hvis der ikke er nogen ringning, når du ringer
til faxmaskinen, skal du anmode telefonselskabet om at kontrollere
linjen.
Telefonsvareren (TAD) svarer
ikke, når der kaldes op til den.
Sæt telefonledningen fra din TAD i det rigtige stik. Kontrollér, at TAD'en
er indstillet til at besvare opkald. (Se Tilslutte en ekstern telefonsvarer
(TAD) på side 1-11).
Der høres ingen opkaldstone i
røret.
Tryk på Højttaler tlf (kun for FAX-T96) - ELLER - løft røret. Hvis du ikke
hører en opkaldstone, skal du kontrollere telefonlinjens forbindelse til
faxmaskinen og vægstikket. Kontrollér, at røret er forbundet til
faxmaskinens telefonrørsstik. Test vægstikket med en anden
enkeltlinjetelefon. Hvis der ikke er nogen opkaldstone i vægstikket, skal
du kontakte telefonselskabet.
13 - 6 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
PROBLEM
FORSLAG
Afsendelse af faxmeddelelser
Dårlig sendekvalitet.
Prøv at ændre opløsningen til FIN eller S.FIN. Tag en kopi for at
kontrollere faxmaskinens scanningsfunktion.
Opkald virker ikke
Check alle linjeforbindelser.
Check alle netledningsforbindelser.
Send en manuel faxmeddelelse ved at trykke på Højttaler tlf (kun for
FAX-T96) eller ved at løfte røret og kalde op til nummeret. Vent til du
hører faxmodtagelsestonerne, før du trykker på Fax Start.
Lodrette sorte linjer ved
afsendelse.
Bruge faxmaskinen til at tage en kopi. Hvis kopien har samme problem,
er scanningsområdet snavset. Løft toplåget, og kontrollér
dokumentbanen. Rens scannerens hvide rulle og glasstrimlen under
rullen med sprit på en blød, fnugfri klud. (Se Rengøring af scanneren på
side 13-14).
Håndtere indgående opkald
Dobbeltringning i
FAX/TLF-tilstand
Faxmaskinen ved, at det indgående opkald ikke er en faxmeddelelse,
så den signalerer, at du skal besvare telefonopkaldet. Løft røret til
faxmaskinen, eller besvar via en ekstratelefon, og indtast derefter
faxmaskinens telefonsvarerkode (standardindstillingen er #51). (Se Kun
for FAX/TLF-tilstand på side 5-10).
Sådan overføres et opkald til
faxmaskinen
Hvis du har besvaret opkaldet via faxmaskinens telefonrør, skal du
trykke på Fax Start og lægge på med det samme.
Hvis du har besvaret opkaldet fra en ekstratelefon, skal du indtaste din
Faxmodtagelseskode (standardindstillingen er 51). Når faxmaskinen
svarer, skal du lægge røret på.
Faxmaskinen ”hører” tale som
faxtone
Hvis faxmaskinen er indstillet til Nem modtagelse, er den mere følsom
over for lyde. Faxmaskinen kan fejlagtigt fortolke visse stemmer eller
musik på linjen som en opkaldende faxmaskine og svare med
faxmodtagelsestoner. Deaktivér faxmaskinen ved at trykke #51, hvis du
er ved en ekstratelefon, eller trykke på Stop/Exit, hvis du er ved
faxmaskinen eller en ekstern telefon.
Prøv at undgå dette problem ved at sætte FAX DETEKT til FRA.
(Se Fax Detekt på side 5-7).
Transmissionsbekræftelsesra
pport viser ”Resultat: FEJL”
Der er sandsynligvis midlertidig støj eller statisk støj på telefonlinjen.
Prøv at sende faxmeddelelsen igen. Hvis problemet fortsat opstår, skal
du kontakte telefonselskabet og anmode dem om at kontrollere din
telefonlinje.
Tilpasse funktioner på en
enkelt linje.
Hvis du har Ventende opkald, Ring Master, Talebesked, et alarmsystem
eller en anden tilpasset funktion på én telefonlinje sammen med
faxmaskinen, kan det give problemer med at sende eller modtage
faxdata.
F.eks.: Hvis du sender eller modtager en faxmeddelelse, mens der
kommer et tilpasset signal gennem linjen, kan signalet midlertidigt
afbryde eller forstyrre faxdataene. Brother’s ECM-funktion skulle hjælpe
med at løse dette problem. Denne tilstand har relation til
telefonsystemindustrien og er fælles for alle enheder, som sender og
modtager data på en enkelt fælles linje med tilpassede funktioner. Hvis
det er afgørende for din virksomhed at undgå en mindre afbrydelse,
anbefaler vi en separat telefonlinje uden tilpassede funktioner.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
13 - 7
Sådan forbedres udskriftskvaliteten
Rensning af printhovedet
ADVARSEL
Når du lige har brugt faxmaskinen, er der visse indre dele i den,
der er meget VARME!. Så vær forsigtig.
1
2
3
Træk el-ledningen ud af sikkerhedshensyn.
Åbn toplåget ved at løfte håndtaget på højre side af låget.
Tag printpatronen ud.
Pas på, at du ikke skærer dig på de skarpe kanter på
metaldelene, som vist på illustrationen.
Skarp kant
13 - 8 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
4
Rens faxmaskinens printhoved ved at tørre det af med en blød,
fnugfri, tør klud, eller en klud fugtet med sprit.
5
6
Vent til spritten på printhovedet er helt tør.
Installér printpatronen. (Se Udskiftning af farvebåndet på side
13-10).
Luk toplåget.
Tryk ned på begge sider af toplåget, indtil det klikker.
7
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
13 - 9
Regelmæssig vedligeholdelse
Udskiftning af farvebåndet
1
Åbn toplåget ved at løfte håndtaget på højre side af låget.
Skarp kant
Pas på, at du ikke skærer dig på de skarpe kanter på
metaldelene, som vist på illustrationen.
2
Fjern den printpatron, som indeholder det brugte farvebånd, og
vend den på hovedet med det blå gear i øverste venstre hjørne.
Blåt gear
13 - 10 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
3
Tag det brugte farvebånd ud af patronen:
1 Tag den øverste hvide spole ud af clipsen, og lad rullen glide
ud af det blå gear. (Fjern ikke det blå gear)
2 Løft den nederste rulle ud.
Blåt gear
Brugt farvebånd
Øverste hvide spole
Hvidt gear
Patron
Nederste hvide spole
4
5
Lad den hvide elastik glide af de nye refilruller, og læg dem ned
med den fulde rulle nederst. (Farvebåndets skinnende side skal
vende nedad).
Fjern det hvide gear og spolerne i enderne af de brugte
papkerner. Indsæt dem derefter på samme måde i de nye
kerner.
Hvidt gear
Hvid spole
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 13 - 11
6
Installér det nye farvebånd i patronen:
1Sæt den nederste rulle ind i patronholderne.
2 Lad den øverste papkerne glide índ i det blå gear i patronen,
og sæt den øverste rulle ind i patronholderne.
Blåt gear
Den skinnende side skal vende nedad.
Hvid spole
7
Drej den øverste højre hvide spole med uret for at stramme
farvebåndet som vist.
13 - 12 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
8
Vend patronen om, og sæt den i faxmaskinen igen: Sæt den
prægede
i først, og anbring patronen i dens fire holdere.
9
Tryk ned på begge sider af toplåget for at lukke det helt.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 13 - 13
Rengøring af scanneren
1
2
3
Træk el-ledningen ud af sikkerhedshensyn.
Åbn toplåget ved at løfte håndtaget på højre side af låget.
Rens den hvide stang og glasstrimlen under stangen med sprit
på en blød, fnugfri klud. Pas på ikke at tabe noget ned i
maskinen.
Hvid stang
Glasstrimmel
4
Luk toplåget.
Tryk ned på begge sider af toplåget, indtil det klikker.
13 - 14 FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE
Pakning og forsendelse af maskine’en
Hver gang du transporterer faxmaskinen, skal du anvende den
emballage, den blev leveret i. Hvis maskine’en ikke emballeres
korrekt, kan den blive beskadiget, og sådanne skader dækkes ikke
af garantien.
1 Træk netstikket til maskinen ud af stikkontakten.
2 Fjern trådforlængeren, telefonledningen, printpatronen og røret,
og pak dem sammen.
3 Pak maskine’en ind i plastikposen, og anbring den i den
originale kasse med den originale emballage.
FEJLFINDING OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE 13 - 15
O Ordliste
ADF (automatisk dokumentfremfører) Henviser til det antal sider,
der kan anbringes i dokumentfremføreren, og fremfører
automatisk én side ad gangen.
Afsender-ID De gemte oplysninger, som vises øverst på de faxede
sider. De indeholder afsenderens navn og faxnummer.
Annuller job Annullerer et programmeret job, f.eks. Forsinket fax
eller Polling.
Auto reduktion Reducerer størrelsen på indgående
faxmeddelelser.
Automatisk faxtransmission Sende en faxmeddelelse uden at
løfte røret, eller trykke på Højttaler tlf (kun for FAX-T96).
Backup af udskrift Indstiller faxmaskinen til at udskrive en kopi af
alle faxmeddelelser, der modtages og lagres i hukommelsen.
Dette er en sikkerhedsfunktion, så du ikke mister meddelelser
under strømsvigt.
Bipper Den lyd, som tasterne giver, når de trykkes ned, en fejl
opstår, eller der modtages eller sendes et dokument.
CNG-toner De specielle toner (bip), som faxmaskinen sender under
automatisk transmission for at fortælle den modtagende
faxmaskine, at de kommer fra en faxmaskine.
ECM (Error Correction Mode) Registrerer fejl under en
faxtransmission og sender de sider i dokumentet, hvor der opstod
en fejl, igen.
F/T ringetid Det tidsrum, hvor Brother-faxmaskinen ringer (når
modtagelsestilstanden er indstillet til FAX/TLF) for at gøre
opmærksom på, at du skal løfte røret til en samtale, den har
besvaret.
FAX/TLF Du kan modtage faxmeddelelser og telefonopkald. Du kan
ikke bruge denne tilstand, hvis du anvender en telefonsvarer
(TAD).
O - 1 ORDLISTE
Faxlager Du kan udskrive gemte faxmeddelelser senere eller
modtage dem fra et andet sted ved hjælp af funktionerne
Faxvideresendelse, Personsøgning eller Fjernmodtagelse.
Faxmodtagelseskode Indtast denne kode ( 5 1) når du
besvarer et faxopkald fra en ekstratelefon eller en ekstern telefon.
Faxtoner De signaler, som faxmaskiner, der sender og modtager
oplysninger, bruger.
Faxvideresendelse Sender en faxmeddelelse, der er modtaget i
hukommelsen, til et andet forudprogrammeret faxnummer.
Fin opløsning Opløsningen er 203 x 196 dpi. Den bruges til små
udskrifter og grafer.
Fjernadgangskode Din egen firecifrede kode (--- ), der giver dig
mulighed for at kalde op og få adgang til din faxmaskine fra en
ekstern lokation.
Forside Udskriver en forside med afsenderens og modtagerens
navn og faxnummer, antal sider og kommentar på modpartens
faxmaskine. Du kan generere en elektronisk forside hos
modparten med forud programmerede oplysninger fra
hukommelsen, eller du kan udskrive en forside, som kan faxes
sammen med dit dokument.
Forsinket fax Sender din faxmeddelelse på et senere tidspunkt på
dagen.
Forsinket opkald Antallet af ringninger, før faxmaskinen svarer i
KUN FAX- og FAX/TLF-tilstand.
Fotoopløsning En indstilling af opløsningen, som anvender
varierende gråtoner til den bedste gengivelse af fotografier.
Gruppenummer En kombination af One Touch- og/eller
hurtigopkaldsnumre, der er gemt som et One Touch- og/eller
hurtigopkaldsnummer til rundsendelse.
Hurtigopkald Et forudprogrammeret nummer til nemt opkald. Tryk
på tasten Søg/Lyd Fra og derefter på # og den tocifrede kode
for at starte opkaldet.
Kommunikationsfejl (eller Komm. fejl) En fejl under
faxafsendelse eller -modtagelse, som normalt forårsages af
linjestøj eller statisk støj.
ORDLISTE O - 2
Kontrast Indstilling til kompensation for mørke eller lyse
dokumenter ved at gøre mørke dokumenter lysere eller lysere
dokumenter mørkere.
LCD (Liquid Crystal Display) Displayet på faxmaskinen, der viser
aktive meddelelser under On-Screen-programmering og viser
dato og klokkeslæt, når faxmaskinen er ledig.
Manuel fax Når du løfter røret eller trykker Højttaler tlf (kun for
FAX-T96), så du kan høre den modtagende faxmaskine svarer
med faxtoner, før du trykker på
Fax Start for at påbegynde transmissionen.
Menutilstand Programmeringstilstand til ændring af faxmaskinens
indstillinger.
Modtagelse uden papir Modtager faxmeddelelser i faxmaskinens
hukommelse, når faxmaskinen mangler papir.
Nem modtagelse Sætter faxmaskinen i stand til at reagere på
CNG-toner, hvis du afbryder et faxopkald for at besvare det.
One Touch Taster på faxmaskinens kontrolpanel, hvor du kan
gemme numre til nemt opkald. Du skal bruge en separat tast for
hvert nummer.
Opkalds-ID En tjeneste, der købes af telefonselskabet, hvor du kan
få vist nummeret (eller navnet) på den, der ringer op.
Opkaldsreservation Giver dig mulighed for at sende en
faxmeddelelse og derefter ved afslutningen af transmissionen tale
med modparten.
Opløsning Antallet af lodrette og vandrette linjer pr. tomme. Se:
Standard, Fin, Superfin og Foto.
Oversøisk-tilstand Foretager midlertidige ændringer af faxtonerne
så støj og statisk støj på oversøiske linjer, kan klares.
Pause Gør det muligt at anbringe en forsinkelse på 3,5 sekunder i
opkaldssekvensen i hurtigopkaldsnumre.
Personsøgning En funktion, der sætter faxmaskinen i stand til at
kalde op til din personsøger, når der er modtaget en
faxmeddelelse i hukommelsen (kun for FAX-T96).
Polling Den proces, hvor en faxmaskine kalder op til en anden
faxmaskine for at modtage ventende faxmeddelelser.
O - 3 ORDLISTE
Reservation af næste fax Accepterer det næste dokument i
ADF'en til transmission, mens faxmaskinen stadig modtager.
Rundsendelse Evnen til at sende den samme faxmeddelelse til
mere end én modtager.
Søge En elektronisk, alfabetisk liste over gemte One-Touch-,
hurtigopkalds- og gruppenumre.
Standardopløsning 203 x 98 dpi. Den bruges til tekst i almindelig
størrelse og den hurtigste transmission.
Superfin opløsning 203 x 391 dpi. Bedst til meget små udskrifter
og stregtegninger.
ORDLISTE O - 4
S
Specifikationer
Generelt
Type
Faxmaskine til skrivebordet
Hukommelseskapacitet
512 KB
Papirmagasin
64 g/m2 - 90 g/m2: op til 30 ark
Printertype
Linjeterminal med farvebånd
LCD (Liquid Crystal Display)
16 tegn x 1 linje
Driftsmiljø
10 -35 °C
Bedste udskriftskvalitet
20 -33 °C
Strømkilde
220-240V AC 50/60 Hz
Energiforbrug
Standby: under 5 W
Drift: under 170 W
Dimensioner
334 (B) x 301 (D) x 281 (H) (mm)
Vægt
3,5 kg
Kopier
Forstør/Reducer
S - 1 SPECIFIKATIONER
50% til 150%
Fax
Kompatibilitet
ITU-T-gruppe 3
Kodningssystem
Modificeret Huffman (MH)
Modemhastighed
9600/7200/4800/2400.
Automatisk fallback (FAX-T94)
14400/12000/9600/7200/4800/2400.
Automatisk fallback (FAX-T96)
Dokumentstørrelse
Dokumentinputbredde 148 mm til 216 mm
Papirstørrelse
A4
ADF (automatisk
dokumentfremfører)
Op til 10 sider
Gråskala
64 niveauer (udjævnet)
Pollingtyper
Standard, sekventiel, Sikker, Forsinket fax
Kontrastregulering
Automatisk/Lys/Mørk
(manuel indstilling)
Opløsning
• Vandret 8 dot/mm
• Lodret - standard - 3,85 linjer/mm
Fin, foto - 7,7 linjer/mm
Superfin, foto (kopi) - 15,4 linjer/mm
One Touch-opkald
4 modtagere
Hurtigopkald
100 modtagere
Rundsendelse
Op til 4 grupper
Automatisk genopkald
3 gange efter 5 minutter
Auto-svar
1, 2, 3, 4 eller 5 ringninger
Højttalertype
Monitor (FAX-T94) fuld dupleks, Digital (FAX-T96)
Kommunikationskilde
Offentligt telefonnet
Hukommelsestransmission
Op til 20 sider*
Modtagelse uden papir
Op til 25 sider*
* "Sider" henviser til "ITU-T-Testskema nr. 1" (ved manglende papir i ECM-tilstand). Specifikationer og trykt
materiale kan ændres uden forudgående varsel.
SPECIFIKATIONER S - 2
Indeks
Elementerne med store bogstaver repræsenterer displaymeddelelser.
A
Afbryde ............................. 6-21
Afspille talebeskeder .......... 9-7
Annullere
et planlagt faxjob ............. 6-8
faxvideresendelse ............ 8-5
under scanning af en
faxmeddelelse ................ 6-8
Automatisk
automatisk transmission ... 6-3
faxgenopkald ................... 6-7
faxmodtagelse ................. 5-1
kalde op ........................... 7-6
Automatisk dokumentfremfører
........................................... 6-3
B
Backup af udskrift ............... 9-8
Brugerindstillingsliste ........ 10-3
D
Dato og klokkeslæt ............. 4-1
E
ECM
(Error Correction Mode) .... 1-9
Ekstern telefon ................. 1-10
Enkelt tryk-opkald ............... 7-7
F
F/T (Fax/Tlf) udgående
annoncering (OGM) .......... 5-6
FAX DETEKT ..................... 5-7
Fax, stand-alone
modtage ........................... 5-1
forsinket opkald, indstille ... 5-4
I - 1 INDEKS
modtage fra et
eksternt sted ................ 8-6
polling .......................... 5-13
problem ....................... 13-6
reducere, så det passer
til papiret ...................... 5-8
ved afslutning af samtale
..................................... 5-9
videresende ................... 8-5
sende
flere indstillinger ............ 6-5
forsinket ....................... 6-15
fra hukommelsen
(faxgenopkald) ............. 6-7
genopkald .................... 7-10
Hukommelsestransmission
................................... 6-18
kontrast ......................... 6-5
manuel transmission ..... 6-4
opløsning ....................... 6-6
oversøisk ..................... 6-13
polle ............................. 6-16
ved afslutning af samtale
..................................... 6-4
specifikationer ..................S-1
FAX/TLF-tilstand ................. 5-1
besvarelse af ekstratelefoner
...................................... 5-10
dobbeltringning
(samtaleopkald) .............. 5-5
Fax Detekt ........................ 5-7
Indstille F/T ringetid .......... 5-5
Indstille Forsinket opkald ... 5-4
modtage faxmeddelelser
...................................... 5-10
Telefonsvarerkode ......... 5-10
Faxjournal ......................... 10-3
Faxkoder
Faxmodtagelseskode ..... 5-10
Fjernadgangskode ........... 8-3
Telefonsvarerkode ......... 5-10
Faxlager (kun FAX-T94) ..... 8-2
aktivere ............................. 8-2
Backup af udskrift ............. 8-2
udskrive fra hukommelsen
...................................... 5-12
Faxmodtagelseskode
.........................5-6, 5-10, 5-12
Faxvideresendelse ............ 9-12
ændre eksternt ..........8-5, 8-6
programmere et nummer ... 8-1
Fejlfinding .......................... 13-1
fejlmeddelelser på
displayet ....................... 13-1
hvis du har problemer
afsendelse af
faxmeddelelser .......... 13-7
indgående opkald ........ 13-7
telefonlinjeproblemer ... 13-6
udskrive eller modtage
faxmeddelelser .......... 13-6
Fejlmeddelelser på displayet
......................................... 13-1
CHECK PAPIR ............... 13-1
HUKOMMELSE FULD ... 13-2
KOMM. FEJL .................. 13-1
Fjernadgangskode ...9-14, 9-15
Fjernkode .......................... 5-12
Fjernkommandoer .............9-16
Fjernmodtagelse ........8-4, 9-14
adgangskode .............8-3, 8-4
ændre koden .................... 8-3
få dine faxmeddelelser ..... 8-6
kommandoer .................... 8-5
Fleksible
hukommelsesindstillinger ... 9-2
Forlængerledning .............. 12-2
Forside ...................... 6-9–6-12
Forsinket fax ......................6-15
Forsinket opkald, indstille ....5-4
Forskellige opløsninger .......6-6
Funktionsvalgskema .... 3-4–3-8
G
Genopk/Pause .....................6-7
Gråskala ............................. S-2
Grupper ...............................7-5
H
HJÆLP ..............................10-3
Højttalertelefon ....................7-9
Hukommelsesstatusliste ....10-3
Hurtigopkald ......... 1-4, 1-6, 7-7
ændre ...............................7-4
gemme ...................... 7-1, 7-3
Hurtigopkaldsliste ..............10-3
I
ICM Recording Monitor .....9-11
Indtaste tekst .......................4-3
Ingen lyd ..............................7-8
Internationale opkald .........6-13
K
Kalde op
automatisk faxgenopkald ...6-7
en pause ...........................7-8
Grupper ..........................6-20
Hurtigopkaldsnumre .........7-7
manuel ..............................7-6
Kontrolpanel ................ 1-4–1-7
Kontrolpaneloversigt .... 1-4, 1-6
Kopier
enkelt ..............................11-2
flere .................................11-2
funktioner ........................11-1
reducer/forstør ................11-2
INDEKS I - 2
sorter ............................. 11-2
specifikationer .................. S-1
L
Lagre i hukommelse ........... 3-1
LCD (Liquid Crystal Display)
............................. 1-4, 1-6, 3-1
Lyd fra ......................... 1-4, 1-6
Lydstyrke, indstille
bipper ............................... 4-5
Opkaldsreservation
................................ 6-13, 6-14
Opløsning
fax (Standard, Fin, Superfin,
Foto) ...............................S-2
indstille for næste
faxmeddelelse ................ 6-6
Opsætning
Afsender-ID (faxhoved) .... 4-2
Dato og klokkeslæt .......... 4-1
Optage en samtale ........... 9-11
M
Maksimal meddelelsestid ... 9-10
Manuel
kalde op ........................... 7-6
modtage ........................... 5-1
transmission .................... 6-4
Melodi ................................. 4-8
Menutilstand ....................... 3-1
Message Manager-tilstand ... 9-1
Message Store ................... 9-2
Midlertidig forside ............. 6-10
Modtagelsestilstand
EKSTERN TAD ............... 5-1
FAX/TLF .......................... 5-1
KUN FAX ......................... 5-1
MANUEL .......................... 5-1
Multi-linjetilslutninger (PABX)
......................................... 1-14
N
Nummervisning ................ 5-16
O
OGM (udgående meddelelse)
.................................. 9-4, 9-13
One Touch-opkald .............. 7-1
Opkalds-ID ....................... 5-21
I - 3 INDEKS
P
PABX .................................. 4-6
Papir ................................... 2-1
kapacitet ........................... 2-1
Personsøgning .................. 9-12
Polle
sende ............................. 6-16
Polling
modtage ......................... 5-13
R
Rapporter .................10-1, 10-3
Brugerindstillinger .......... 10-3
Faxjournal ...................... 10-3
Journalinterval ............. 10-2
Hukommelsesstatus ....... 10-3
Hurtigopkaldsliste ........... 10-3
Transmissionsbekræftelse
...................................... 10-1
Recording Monitor ............ 9-11
Reducere
lange faxmeddelelser ....... 5-8
Rengøring .............. 13-8, 13-14
Ringelydstyrken .................. 4-5
Ringemønster ..................... 4-8
Rundsendelse ............ 6-20, 7-5
S
U
Sekventiel polling .............. 5-15
Sikkerhedsinstruktioner
.................................... iv, 12-1
Slette meddelelser .......9-5, 9-9
Søge ................................... 7-8
Stik
EXT.-stik
ekstern telefon .............1-10
TAD (telefonsvarer) ..... 1-11
Stop ...................................13-3
Strøm ............... 12-1–12-3, S-1
svigt .................................. 3-1
Svar-tilstand ........................ 5-3
Udskrive
fax fra hukommelsen
(kun FAX-T94) ..............5-12
Forbedre kvaliteten .........13-8
problem ...........................13-6
stop .................................13-3
V
Vedligeholdelse, regelmæssig
.......................................13-10
Venteposition ............... 4-8, 7-8
T
TAD (Telephone Answering
Device), ekstern .......1-11, 5-1
Modtagelsestilstand ......... 5-1
tilslutte ............................1-10
TAD BESKED ..................... 9-4
Takstbesparelse ................ 9-10
Tekst, indtaste ..................... 4-3
Specialtegn ...................... 4-4
Telefonlinje
multi-linje (PABX) ........... 1-14
problemer ....................... 13-6
tilslutninger ..................... 1-12
Telefonsvarerkode ............ 5-12
Tilbageringningsmeddelelse
......................................... 6-14
Tilpasse telefonfunktioner
................................1-14, 13-7
Tilslutte
ekstern TAD ................... 1-11
ekstern telefon ................ 1-10
TX Lås ......................6-22–6-25
INDEKS I - 4
Tilbehørsliste
Modelnavn
Beskrivelse
PC-70
Printpatron (1 sæt pr. æske)
PC-71RF
1 refill til brug i PC-70-printpatronen
PC-72RF
2 refiller til brug i PC-70-printpatronen
PC-74RF
4 refiller til brug i PC-70-printpatronen
*For at opnå den optimale printkvalitet og produktydelse inden for de
angivne specifikationer skal du bruge det korrekte Brother-farvebånd
ved udskiftning.
TILBEHØRSLISTE T - 1
T - 2 TILBEHØRSLISTE
Denne maskine er kun godkendt til brug i det land, hvor den er købt. Lokale
Brother-afdelinger eller -forhandlere yder kun support til maskiner, der er købt
i deres eget land.
DEN
Download PDF

advertising