Brother HL-1030 Computer Drive User Manual

Brother Laserskriver
HL-1030/1240/1250
Bruksanvisningen
Les denne håndboken nøye før du tar i bruk skriveren. Du kan når som helst skrive ut eller
lese denne håndboken fra CD-ROMen. Oppbevar CD-ROMen på et hensiktsmessig sted slik
at det hele tiden er lett å finne den og å slå opp i den.
INNHOLD
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Hva skal kartongen inneholde
1-1
Komponenter
1-1
Om skriveren
1-2
Skriverens funksjoner
1-3
Hvilke skriveralternativer er tilgjengelige
1-7
Plassering av skriveren
1-8
Strømforsyning
Omgivelser
Systemkrav for Brother Printing Solution for Windows
1-8
1-8
1-9
Hva slags papir kan brukes
1-10
Hvordan legge papir i papirkassetten
1-15
Hvordan mate inn papirark manuelt
1-18
Hvordan skrive på begge sider av arket (Manuell dupleks)
1-24
Hva betyr LED-indikeringene
1-27
Klar (Papir)-indikator
Data (Toner)-indikator
Trommel-indikator
Alarm-indikator
Kontrollpanelknappen
Andre kontrollfunksjoner
1-28
1-29
1-31
1-31
1-32
1-33
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
Ekstrautstyr og rekvisita
2-1
Nedre brett (Gjelder kun HL-1250)
2-2
Hvordan bruke det SERIELLE GRENSESNITTET (RS-100M) (Gjelder
kun HL-1250)
2-3
Hvordan velge RS-232C (IBM) seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250)
Hvordan stille inn seriegrensesnitt-parametrene
Hvordan koble til seriegrensesnitt-kabelen
Hva er Brother skriverserver (NC-2010p)?
Egenskaper
Hvordan legge til ekstra minne (Gjelder kun HL-1250)
2-4
2-5
2-8
2-10
2-10
2-11
KAPITTEL 3 VEDLIKEHOLD
Hvordan bytte tonerkassett
3-3
Hvordan bytte trommelenheten
3-9
Hvordan rengjøre skriveren
Rengjøre skriveren utvendig
Hvordan rengjøre skriveren innvendig og trommelenheten
3-14
3-14
3-16
KAPITTEL 4
FEILSØKING
Identifisere problemet
4-1
Indikeringer på betjeningspanelet
4-2
Operatørindikeringer og hvordan de slettes
Service-indikeringer
4-2
4-4
Feilmeldinger i Status Monitor
4-6
Utskrift av feilmeldinger
4-8
Papirhåndtering
4-10
FASTKJØRT PAPIR og hvordan man løsner det
4-11
Annet
4-16
For utskrift med seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250)
For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250)
For iMac og Power Mac med USB port (Gjelder kun HL-1240/1250)
4-16
4-16
4-17
Forbedre utskriftskvaliteten
4-18
Hvordan ta riktig utskrift
4-24
For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250)
4-25
TILLEGG
Tekniske spesifikasjoner skriver
Utskrift
Funksjoner
Elektrisk og Mekanisk
T-1
T-1
T-3
T-4
Parallelle grensesnittspesifikasjoner
T-5
USB (Universal seriebus-grensesnitt)(Gjelder kun HL-1240/1250)
T-7
Innebygde fonter (Gjelder kun HL-1240/1250)
T-8
HL-1240: Bitmap-fonter
HL-1250: Bitmap-fonter
Skalerbare fonter
Symbolsett / Tegnsett (Gjelder kun HL-1240/1250)
OCR symbolsett (gjelder kun HL-1250)
HP LaserJet IIP modus (HL-1240)
HP LaserJet 6P Mode (HL-1250)
EPSON modus (gjelder kun HL-1250)
IBM modus (gjelder kun HL-1250)
REGULATIONS
T-8
T-8
T-9
T-10
T-10
T-10
T-10
T-11
T-11
T-17
Definisjon av Advarsel, Forsiktig og Merk
Følgende konvensjoner er brukt i denne bruksanvisningen:
Advarsel
Indikerer advarsler som må overholdes for å hindre mulig personskade.
!
Forsiktig
Indikerer advarsler som må overholdes for å sikre riktig bruk av skriveren og
forhindre at den ødelegges.
✒ Merk
Indikerer kommentarer og nyttige tips som man bør huske når man bruker
skriveren.
Sikker bruk av skriveren
Advarsel
• Når skriveren nettopp har vært i bruk, er noen av delene inne i den
ekstremt varme. Når du åpner dekselet i front eller bak på skriveren
må du aldri berøre de skraverte delene som vist i illustrasjonen
nedenfor.
Høy temperatur
Front
Bak
• Inne i skriveren er det elektroder med høy spenning. Før du rengjør
skriveren, må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og
trukket nettkabelen ut av stikkontakten.
Slå av nettbryteren og trekk ut støpslet
Transport av skriveren
Hvis du av en eller annen grunn må transportere skriveren, må du emballere skriveren
omhyggelig for å unngå at den skades under transport. Vi anbefaler at du tar vare på og bruker
originalemballasjen. Skriveren bør også forsikres av speditøren.
!
Forsiktig
Ved transport av skriveren må man ta TROMMELENHETEN, inklusive
TONERKASSETTEN ut av skriveren og legge den i plastposen. Hvis man ikke tar ut denne
og legger den i plastposen under transport, vil det føre til alvorlige ødeleggelser på
skriveren og GARANTIEN GJELDER IKKE.
1
Ta ut toner/trommel enheten.
3 Fjern nettkabelen fra skriveren. Pakk inn
skriveren.
2
Legg den i plastposen og lukk posen helt
igjen.
(Gjelder kun USA & CANADA)
For technical and operational assistance, please call:
In USA
In CANADA
1-800-276-7746
1-800-853-6660
514-685-6464
(within US)
(within Montreal)
If you have comments or suggestions, please write us at:
In USA
In CANADA
Printer Customer Support
Brother International Corporation
15 Musick
Irvine, CA 92618
Brother International Corporation (Canada), Ltd.
- Marketing Dept.
1, rue Hôtel de Ville
Dollard-des-Ormeaux, PQ, Canada H9B 3H6
BBS
For downloading drivers from our Bulletin Board Service, call:
In USA
1-888-298-3616
In CANADA
1-514-685-2040
Please log on to our BBS with your first name, last name and a four digit number for
your password. Our BBS supports modem speeds up to 14,400, 8 bits no parity, 1 stop
bit.
Fax-Back System
Brother Customer Service has installed an easy to use Fax-Back System so you can get
instant answers to common technical questions and product information for all Brother
products. This is available 24 hours a day, 7 days a week. You can use the system to
send the information to any fax machine, not just the one you are calling from.
Please call 1-800-521-2846 (U.S.A) or 1-800-681-9838 (Canada) and follow the voice
prompts to receive faxed instructions on how to use the system and your index of FaxBack subjects.
DEALERS/SERVICE CENTERS (USA only)
For the name of an authorized dealer or service center, call 1-800-284-4357.
SERVICE CENTERS (Canada only)
For service center addresses in Canada, call 1-800-853-6660
INTERNETT-ADRESSE
For tekniske spørsmål og nedlasting av drivere: http://www.brother.com
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Kapittel 1
OM SKRIVEREN
Hva skal kartongen inneholde
Komponenter
Når du pakker ut skriveren må du kontrollere om alt følger med. Kartongen skal
inneholde følgende:
Trommelenhet
(inklusive tonerkassett)
Nettkabel
Skriver
Dokumenter
CD-ROM
Diskett
Fig. 1-1 Komponenter som skal være i kartongen
Komponentene kan variere fra ett land til et annet.
1-1
Om skriveren
Utmatingsbrett
Forlengelsesbrett
Betjeningspanel
Frontdeksel
Papirkassett
Manuell matespalte
Manuelle papirmatingsførere
Fig. 1-2 Sett forfra
Bakrdeksel
Bakrdeksel
Modular plugg for
bunnskuff
Strømbryter
Strømbryter
Stikkontakt
Stikkontakt
Parallell grensesnitt kontakt
Parallell grensesnitt kontakt
USB(Universal Serial Bus Interface) kontakt
(Gjelder kun HL-1240/1250)
Fig. 1-3 HL-1030/1240 Sett bakfra
Fig. 1-4 HL-1250 Sett bakfra
1-2
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Skriverens funksjoner
❏ Høy oppløsning og høy utskriftshastighet
HL-1030 :
600 x 600 punkter pr.tomme(dpi) (GDI modus), med mikrofin toner og opp
til 10 sider per minutt (ppm) utskriftshastighet (A4 eller Letter papir).
HL-1240 :
Ekte 600 X 600 punkter pr. tomme (dpi) (GDI-modus) , Ekte 300 X 300
punkter pr. tomme (dpi) (PCL-modus) med mikrofin toner og
utskriftshastighet (A4 eller Letter format) på inntil 12 sider pr. minutt (ppm).
HL-1250 :
Ekte 600 X 600 punkter pr. tomme (dpi) og 1200 x 600 dpi for grafikk med
mikrofin toner og utskriftshastighet (A4 eller Letter format) på inntil 12 sider
pr. minutt (ppm).
❏ Betjening forfra
Skriveren kan betjenes fra frontpanelet.
❏ Allsidig papirhåndtering
Denne skriveren mater inn papir automatisk fra papirkassetten. Du kan legge inn
A4, letter, B5 og Executive papirstørrelser i arkskuffen. Den manuelle
matespalten kan du mate inn enkeltark slik at du kan bruke mange forskjellige
papirtyper. For mer informasjon se "Hva slags papir kan brukes” i Kapittel 1.
❏ Forbedret utskrift og brukervennlig betjening fra Windows®
®
®
De spesielle skriverdriverne for Microsoft Windows 95/98 , Windows 3.1 og
Windows NT 4.0 finner du på CD-ROMen som følger med skriveren. Det er enkelt
å installere dem i Windows ved hjelp av installasjonsprogrammet som følger med.
Driveren støtter vår unike kompresjonsmodus for å øke utskriftshatigheten i
Windows-applikasjoner, og du kan velge ulike skriverinnstillinger, inklusive
tonersparefunksjon, tilpasse papirstørrelsen, hvile-funksjon, justering av gråtone,
oppløsning og mange layout-funksjoner. Det er enkelt å stille inn disse
utskriftsalternativene fra Skriveroppsett-menyen.
1-3
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
❏ Hurtig skriveroppsett
Det er enkelt å forandre ofte brukte innstillinger i en liten dialogboks på skjermen.
❏ Eksernt Skriverkonsoll-program for DOS
(Gjelder kun HL-1240/1250)
Det Eksterne Skriverkonsoll) hjelpeprogrammet (RPC) finner du på CD-ROMen
som fulgte med skriveren. Når du bruker datamaskinen i DOS (Disk Operating
System), kan du forandre innstillingene til skriveren, som f.eks. fonter, sideoppsett
og emuleringer, fra dette programmet.
Dette programmet har også et status-overvåkingsprogram, som er et Terminate-andStay Resident (TSR) program. Det kan overvåke skriverens status mens det går i
bakgrunnen, og rapporterer gjeldende status eller feil på dataskjermen din.
❏ Populær støtte for skriveremulering
(Gjelder kun HL-1240/1250)
Disse skriverne støtter følgende populære skriveremulerings- modus.
HL-1240 støtter HP LaserJet IIP (PCL4).
HL-1250 støtter HP LaserJet 6P (PCL6), Epson FX-850 og IBM Proprinter XL.
Når du bruker DOS-program eller Windows versjon 3.0 eller eldre, kan du velge
hvilken som helst av disse emuleringene. Skriveren støtter også automatisk
emulering mellom HP og Epson eller HP og IBM. Hvis du ønsker å velge
skriveremulering, kan du også gjøre det ved hjelp av det Eksterne
Skriverkonsollprogrammet.
❏ Overvåking av skriverstatus med toveis parallelt grensesnitt
Skriverdriveren kan overvåke status til skriveren ved hjelp av toveis parallell
kommunikasjon. IEEE-1284 toveis parallell skriverkabel anbefales.
Programmet for overvåking av skriverstatus viser skriverens status. Ved utskrift
kommer dialogboksen fram på skjermen for å vise hvilken utskriftsprosess som
er i gang. Hvis det oppstår en feil, kommer det fram en dialogboks slik at du får
vite hva du skal korrigere. Eksempel: når skriveren er tom for papir viser
dialogboksen “Tomt for papir” og du får beskjed om hva du skal gjøre.
1-4
❏ USB grensesnitt (For Win 98, iMac og Power Mac G3 med USB
brukere) (Gjelder kun HL-1240/1250)
Denne skriveren kan kobles opp mot datamaskiner via USB (Universal Serial
Bus-grensesnitt) . Drivere for kommunikasjon med USB-porten finner du på
CD-ROMen som fulgte med skriveren.
❏ Høyoppløsnings-kontroll & Avansert fotoskaleringsteknologi
(Gjelder kun HL-1250)
Høyoppløsnings-kontroll (HRC) teknologi gir tydelige og skarpe utskrifter.
Bruk denne funksjonen til å få jevn utskriftskvalitet på teksten.
Avansert fotoskalaeringsteknologi (APT - Advanced Photoscale Technology)
gjør at skriveren kan skrive grafikk i 256 gråskalaer, noe som gir nesten
fotografisk kvalitet. Bruk denne funksjonen når du ønsker å skrive ut
fotografiske bilder.
❏ Forbedret minnehåndtering
Skriveren bruker sin egen datakompresjonsteknologi i skriverens maskinvare, og
medfølgende drivere. Dette kan automatisk komprimere grafikk og fontdata inn i
skriverens minne. Med skriverens standardminne kan du unngå minnefeil og
skrive ut nesten alle fullsiders 600 dpi grafikk- og tekstdata-sider, inklusive
større fonter.
1-5
❏ Miljøvennlig
Økonomi utskriftsmodus
Denne funksjonen reduserer utskriftskostnadene ved å spare toner. Funksjonen
er nyttig ved utskrift av kladdkopier for korrekturlesing. Fra Windows
skriverdriveren som fulgte med skriveren kan du velge mellom to økonomimodus — 25% tonersparing og 50% tonersparing.
Hvile-modus (Power Save)
Når skriveren ikke er i bruk en stund, reduserer hvile-modus automatisk
strømforbruket. HL-1030/1240 forbruker mindre enn 5 Watt, og HL-1250 mindre
enn 6 Watt i hvilemodus.
Lave driftskostnader
Fordi tonerkassetten er atskilt fra trommelenheten, trenger du kun å bytte
tonerkassetten etter ca. 3000 sider, noe som både er økonomisk og
miljøbesparende. (I denne skriveren kan man også bruke en ekstra
høykapasitets tonerenhet som kan skrive ut inntil 6000 sider).
Det virkelige antall sider man kan skrive ut med en tonerkassett kan variere,
avhengig av hvordan den gjennomsnittlige utskriftsjobben er. Beregningene er
basert på 5% dekning på hver side.
Med trommelenheten kan du skrive ut inntil 20 000 sider. Det er imidlertid
mange faktorer som påvirker levetiden til trommelen.
❏ Strekkode utskrift (Kun HL-1250)
Denne skriveren kan skrive ut følgende strekkoder:
•
•
•
•
•
•
Code 39
Interleaved 2 of 5
EAN-8
EAN-13
UPC-A
EAN-128
•
•
•
•
•
UPC-E
Codabar
US-PostNet
ISBN
Code 128
1-6
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Hvilke skriveralternativer er tilgjengelige
❏ Ekstern skriverserver (Brother NC-2010p)
En ekstra nettverks skriverserver Brother NC-2010p kan leveres. Denne gjør at
skriveren kan kobles til nettverket via det parallelle grensesnittet. Se “Hva er
Brother skriverserver (NC-2010p)” i Kapittel 2
Nedre brett (LT-400) (Kun HL-1250)
Et nedre brett øker kapasiteten til papirmagasinet. Du kan legge i ekstra papir og
skifte mellom øvre og nedre papirmagasin automatisk. Se “Nedre brett” i
Kapittel 2.
❏ Serielt grensesnitt (RS-100M) (Kun HL-1250)
Hvis du ønsker å koble skriveren til en datamaskin eller en Unix arbeidsstasjon med
serielt grensesnitt eller til en Apple Macintosh maskin, må du installere et ekstra
grensesnittkort (RS-100M). Se “Slik bruker du SERIELT GRENSESNITT (RS100M) ” i Kapittel 2.
❏ SIMM (Minne) (Kun HL-1250)
Skriveren har 4.0 Mbyte standard minne og en kortplass for ekstra minne.
Minnet kan utvides til 36 Mbyte ved at man installerer enkle in-line
minnemoduler (SIMM). Vi anbefaler ekstra minne hvis du skriver ut grafikk
med høy oppløsning.
1-7
Plassering av skriveren
Merk deg følgende før du tar i bruk skriveren.
Strømforsyning
• Bruk skriveren innenfor spesifisert spenningsområde.
AC:
±10% av klassifisert nettspenning i landet
Frekvens:
50 Hz (220 V– 240 V) eller 50/60 Hz (110–120 V)
• Nettkabel, inklusive skjøteledninger, må ikke være lenger enn 5 meter (16.5 fot).
• Bruk ikke samme strømkrets som andre apparater som trenger høy startstrøm,
dette gjelder spesielt luftkjølingsanlegg, kopimaskiner, makuleringsmaskiner o.l.
Hvis du blir nødt til å bruke skriveren sammen med slikt utstyr, anbefaler vi at
du bruker en skilletransfomator eller et høyfrekvens støyfilter.
• Bruk en spenningsregulator hvis strømkilden ikke er stabil.
Omgivelser
• Skriveren bør settes i nærheten av en stikkontakt, som er lett tillgjengelig.
• Bruk skriveren kun innenfor følgende temperatur- og fuktighetsområder.
Omgivelsestemperatur: 10°C til 32.5°C (50°F til 90.5°F)
Fuktighet:
20% til 80% (ikke kondenserende)
• Rommet der skriveren står må ha tilfredsstillende ventilasjon.
• Sett skriveren på et flatt, horisontalt underlag..
• Hold skriveren ren. Plasser ikke skriveren hvor det er mye støv.
• Ikke plasser skriveren slik at ventilasjonen for skriveren blir tilldekket. Hold en
avstand på ca. 10 cm mellom ventilasjonshullene og veggen.
• Utsett ikke skriveren for direkte sollys. Bruk persienne eller en annen tett gardin
for å beskytte skriveren mot direkte sollys hvis den må plasseres i nærheten av et
vindu.
• Plasser ikke skriveren i nærheten av apparater som inneholder magneter eller
genererer magnetiske felter.
• Utsett ikke skriveren for kraftige fysiske støt eller vibrasjoner.
• Utsett ikke skriveren for åpne flammer eller salte eller etsende gasser.
• Sett ikke gjenstander oppå skriveren.
• Plasser ikke skriveren i nærheten av en luftbehandlingsenhet.
Hold skriveren horisontalt når den skal transporteres.
• Ikke dekk til sporene på toppdekselet
1-8
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Systemkrav for Brother Printing Solution for Windows
Kontroller følgende systemkrav for å kunne bruke skriveren med Brother Printing
Solution for Windows:
• IBM PC eller kompatibel med 80486 SX eller høyere CPU.
• 10 MB tillgjengelig på hardddisken for skriverdriveren og alle skrifttypene
• Microsoft Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 eller Windows NT 4.0
1-9
Hva slags papir kan brukes
Type media
Øvre papirkassett
Papirtype
enkeltark
Manuell matespalte
enkeltark
konvolutt
ark for
tidsplanleggere
Etiketter
andre størrelser
Ekstra nedre papirkassett
(Gjelder kun HL-1250)
enkeltark
Papirstørrelse
letter, A4, ISO B5, Executive,
A5, A6,
legal (gjelder kun US og Canada)
og transparenter
letter, A4, B5 (JIS/ISO),
Executive, A5, A6, legal
COM 10, Monarch, C5, DL and
ISO B5
®
Day-Timer J, K, L
A4, Letter
A4, Letter
70-216 x 116-356 mm,
2.75-8.5 x 4.5-14 tommer
letter, A4, ISO B5, Executive, A5
og legal (gjelder kun US og
Canada)
Papirspesifikasjon
Papirkassett
Basisvekt
Caliper
Fuktighetsinnhold
Enkeltark
2
64 til 105 g/m
0.08 til 0.13 mm
4% til 6% vektprosent
Manuell matespalte
Vekt
Enkeltark
2
64 til 158 g/m
Caliper
0.08 til 0.2 mm
Fuktighetsinnhold
4% til 6% vektprosent
1-10
Konvolutt
2
75 til 90 g/m enkel
tykkelse
0.084 til 0.14 mm
enkel tykkelse
4% til 6% vektprosent
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Merk
• Vi anbefaler at du bruker etiketter eller transparenter som er beregnet for
laserskrivere.
• For å unngå at skriveren blir ødelagt kan utskriftshastigheten forandre seg,
avhengig av hvilken papirstørrelse og papirtype som brukes.
Papirkapasitet
Øvre papirkassett
A4/Letter papir:
Ca. 250 ark på 80 g/m
Transparenter
10 ark
2
Inntil 27 mm (1.06 tommer)
høyt (opp til merket)
Utskrift til utmatingsbrettet (med forsiden ned)
A4/Letter papir
Ca. 150 ark på 80 g/m
2
Utskrift med forsiden opp bak på skriveren
Tykkere papir:
Enkeltark med tykkere papir
Anbefalt papir
Enkeltark:
Xerox 4200 (i USA) /
Xerox 80 Premier Paper (i Europa) eller
tilsvarende
Etiketter:
Avery laseretiketter eller tilsvarende
Transparenter:
3M CG3300 eller tilsvarende
1-11
Kommentarer
Vi anbefaler at du tester papiret på skriveren før du kjøper store kvanta. Dette
gjelder spesielt spesialstørrelser og spesielle papirtyper og tungt papir.
Unngå å bruke belagt papir, som f.eks. vinylbelagt papir.
Unngå å bruke forhåndstrykt eller svært profilert papir.
For å få et optimalt resultat bør man bruke anbefalt papirtype, spesielt gjelder dette
vanlig papir og transparenter. Hvis du ønsker mer informasjon om
papirspesifikasjoner, kan du ta kontakt med nærmeste autoriserte salgsrepresentant
eller der du kjøpte skriveren.
Hvis det er problemer med å mate papiret fra papirkassetten, kan du bruke den
manuelle matespalten og forsøke på nytt.
Bruk nøytralt papir. For å unngå å skade skriverens trommelenhet bør man ikke
bruke syreholdig papir.
For å få et best mulig resultat bør du forsikre deg om at du har valgt riktig papirtype
i skriverdriveren.
Utskriftskvaliteten kan forringes eller trommelenhetens levetid kan reduseres hvis
skriveren brukes til.
Spesielt langvarige utskriftsjobber (f.eks. utskrift av navnekort e.l.)
Enkeltark
Vi anbefaler at du bruker langfibret papir for å få best mulig utskriftskvalitet.
Hvis du bruker kortfibret papir, kan det føre til at papiret kjører seg fast.
Etiketter / Transparenter
Unngå å mate inn etiketter med underlagsarket åpent, da det kan ødelegge skriveren.
Vi anbefaler at du bruker etiketter eller transparenter som er beregnet på
laserskrivere.
1-12
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Spesialpapir
Før du bruker papir med hull, som f.eks. tidsplanleggerark, må du lufte bunken godt
for å unngå at papiret kjører seg fast og mates inn feil.
Bruk ikke tidsplanleggerark som henger sammen. Limet som er brukt kan ødelegge
skriveren.
Før du bruker noe som helst papir må du forsikre deg om at det ikke er krøllet. Hvis
det er krøllet, må du rette ut papiret mest mulig. Hvis man mater inn krøllet papir
kan det føre til at papiret kjører seg fast og mates inn feil.
Fig. 1-5 Luft papiret og
rett det ut
Man må ikke legge inn forskjellige papirtyper i materen samtidig, det kan føre til at
papiret kjører seg fast eller mates inn feil.
1-13
Konvolutter
Følgende konvolutter anbefales ikke.
• Ødelagt, krøllete, brettede, eller konvolutter med forskjellig fasong
• Svart blanke eller svært profilerte konvolutter
• Konvolutter med hekter
• Konvolutter med selvklebende fliker
• Posete konvolutter
• Konvolutter som ikke er skarpt brettet
• Pregede konvolutter
• Konvolutter som allerede er påskrevet med laserskriver
• Konvolutter som er forhåndstrykt på innsiden
• Konvolutter som ikke kan legges jevnt når de legges i en stabel
Fig. 1-6 Konvolutter
Skrivbart område
Figuren nedenfor viser det fysisk skrivbare området.
6.35 mm
(0.25 in.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
4.2 mm
(0.17 in.)
,,
,,
,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,
,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,
,,
,,
,,
,,,,,,,
,,
,,
,,,,,,,
,
,,,,,,
,,
,
,
5.1 mm
(0.20 in.)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ikke skrivbart område
Fig. 1-7 Skrivbart område
1-14
4.2mm
(0.17 in.)
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Hvordan legge papir i papirkassetten
1.
Dra papirkassetten helt ut av skriveren.
Fig. 1-8 Dra ut papirkassetten
2.
Juster papirførerne til høyre og bak på papirkassetten slik at de passer til
papirstørrelsen du ønsker å bruke. Kontroller at papirførerene sitter i sporene sine.
Fig. 1-9 Juster papirførerne
1-15
3.
Legg papir i papirkassetten. Forsikre deg om at papiret ligger flatt i kassetten i alle
fire hjørnene.
Fig. 1-10 Legg i papir
✒ Merk
2
Legg ikke mer enn 250 ark (80 g/m ) i kassetten, ellers kan papiret sette seg fast.
2
Papiret (80 g/m ) legges opp til strekene på papirføreren.
Fig. 1-11 Papir streker
1-16
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
4.
Sett papirkassetten inn i skriveren. Forsikre deg om at den er satt helt inn i
skriveren.
Merk
Forleng forlengelsesbrettet for å forhindre at papiret glir av.
Fig. 1-12 Trekk ut forlengelsesbrettet
•
Vi anbefaler at utskriftene fjernes med en gang etter utskrift hvis du ikke bruker
forlengelsesbrettet.
!
Forsiktig
Fjern hvert ark med en gang, spesielt når du bruker transparenter.
Fig. 1-13 Ta bort ark
1-17
Hvordan mate inn papirark manuelt
Merk
• Legg papiret i den manuelle matespalten med begge hender.
• Skriveren slår på manuell mating automatisk når du legger papir i den manuelle
matespalten.
• Om papiret du benytter er i størrelsen mellom A4 og A6, 64g/m2 og 105g/m2,
anbefaler vi bruk av arkmateren.
Du kan også se hvordan du legger i ett papirark manuelt på instruksjonsvideoen på
CD-ROMen som fulgte med.
1-18
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
1.
Velg manuell mating fra skriverdriveren.
<Windows 95 / 98 and Windows 3.1>
1-19
<Windows NT4.0>
Fig. 1-14 Velg manuell mating
2.
Send utskriftsdataene til skriveren.
Merk
Meldingen “MANGLER PAPIR” vises i Statusmonitoren inntil du legger inn papir
i den manuelle matespalten.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 1-15 Mangler papir
1-20
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
3.
Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten slik at den passer til
papiret. Bruk begge hendene.
Fig. 1-16 Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten
4.
Bruk begge hender og før papiret inn i den manuelle matespalten til framkanten av
papiret berører papirmaterullen. Hold papiret i denne stillingen til skriveren
automatisk mater inn papiret et lite stykke og slipp deretter papiret.
Fig. 1-17 Sett inn papiret
5.
Når skriveren har kjørt ut den skrevne siden, setter du inn neste ark slik som
beskrevet i punkt 4 over. Skriveren venter til du setter inn neste ark. Gjenta dette så
mange ganger det er nødvendig for det antall sider du skal skrive ut.
1-21
Skrive på tykt papir og kort
Når bakdekslet er løftet opp, har skriveren rett papirbane fra den manuelle
matespalten til baksiden av skriveren. Bruk denne typen papirmating og
utskriftsmetode når du ønsker å skrive på tykt papir eller kort.
1.
Velg manuell mating i skriverdriveren.
2.
Løft opp bakdekslet bak på skriveren.
Fig. 1-18 Løft opp bakdekslet
3.
Send skriverdata som vanlig.
Merk
Meldingen “MANGLER PAPIR” vises i Statusmonitoren inntil du legger inn papir
i den manuelle matespalten.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 1-19 Mangler papir
1-22
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
4.
5.
6.
7.
Still inn bredden på papirførerne til den manuelle matespalten slik at de passer til
bredden på papiret du ønsker å bruke. Bruk begge hender.
Før papiret inn i den manuelle matespalten med begge hender til framkanten av
papiret berører papirmaterullen. Hold papiret i denne stillingen til skriveren
automatisk mater inn papiret et lite stykke og slipp deretter papiret.
Når skriveren har kjørt ut siden, setter du inn neste ark slik som beskrevet i punkt 5
over. Skriveren venter til du setter inn neste ark. Gjenta dette så mange ganger som
nødvendig for det antall sider du ønsker å skrive ut.
Lukk bakdekslet på skriveren.
!
Forsiktig
• Ta bort hvert ark umiddelbart etter utskrift. Hvis arkene hoper seg opp
kan det føre til at de krøller seg eller at transparentene kjører seg fast.
Fig. 1-20 Ta bort hvert ark med en gang
1-23
Hvordan skrive på begge sider av arket
(Manuell dupleks)
Alle skriverdriverne for Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 som
følger med muliggjør manuell dupleks utskrift. Se hjelpetekstene i skriverdriveren
for å få mer informasjon om hvordan du foretar innstillingene.
Veiledning for utskrift på begge sider av arket
1 Hvis papiret er for tynt kan det krølle seg.
2 Hvis papiret er krøllet, må det tas ut og ikke brukes på nytt.
3 Bruk vanlig papir. Bruk ikke belagt papir.
4 Når man legger papir inn i papirkassetten, må man først tømme brettet. Deretter
legger man inn kun det skrevne papiret, med den skrevne siden opp. (Legg ikke
det skrevne papiret på toppen av den uskrevne papirbunken.
5 Hvis papiret ikke mates inn riktig, kan det hende at papiret er krøllet. Ta ut papiret
og sett i nytt.
1-24
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Ta utskrift på begge sider av arket fra papirkassetten
1.
Velg manuell dupleks utskriftsmodus fra driveren.
2.
Skriveren skriver automatisk ut alle sider med partall på én side av arket først.
3.
Ta de skrevne partallsidene ut av utmatingsbrettet og legg dem inn i papirkassetten.
Legg papiret med siden det skal skrives på (svart side) vendt ned, og den øverste
kanten mot deg. Følg instruksene på dataskjermen.
Fig. 1-21 Papirorientering for papirkassetten
4.
Nå vil skriveren automatisk skrive ut alle oddetallsidene på baksiden av arket.
1-25
Å skrive på begge sider av arket fra den manuelle matespalten
!
Forsiktig
• Før du setter inn ark, må du rette opp papiret for å unngå feilmating.
• Bruk av veldig tykt eller veldig tynnt papir er ikke anbefalt.
• Når du bruker manuell dupleks, kan papirstans oppstå eller utskriftskvaliteten
ikke er tilfredsstillende. Hvis papirstans oppstår kan du lese mer om det under
'PAPIR STANS’ i Kapittel 4.
1.
2.
3.
Velg ønsket manuell /dupleks utskriftsmodus fra driveren.
Bruk begge hender og sett inn arket i den manuelle matespalten med den siden det
skal skrives på først vendt opp.
Følg instruksene på dataskjermen.
Gjenta dette til du har skrevet ut alle sidene med like tall.
Ta de skrevne partallsidene av utmatingsbrettet og sett dem i rekkefølge inn i den
manuelle matespalten. Legg arket med den siden det skal skrives på (svart side)
vendt opp, og den øverste kanten mot skriveren. Følg instruksene på dataskjermen.
Fig. 1-22 Papirhåndtering for den manuelle matespalten
4.
Gjenta punkt 3 til du har skrevet ut alle oddetallsidene på baksiden av arkene.
1-26
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Hva betyr LED-indikeringene
Denne delen tar for seg følgende lysdioder og knapper på skriverens
betjeningspanel.
Lysdiode indikasjonene som er brukt i illustrasjonene er vist i tabellen under.
❍
Lysdiode er AV.
Lysdiode blinker.
Lysdiode er PÅ.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 1-23 Lysdioder og knapper på betjeningspanelet
✒ Merk
Når nett-bryteren er av eller skriveren befinner seg i hvile-modus, er alle
lysdiodene, inklusive Klar slukket.
1-27
Klar (Papir)-indikator
Lampen Klar viser skriverens status.
LED
Av
❍
Blinker
På
Skriverstatus
Nett-bryteren er av eller skriveren befinner seg i hvile-modus. Hvis
skriveren er i hvile-modus, reagerer den automatisk når den mottar
data eller når du trykker på knappen.
(Blinker med 1 sekunds intervaller)
Skriveren varmer opp.
Skriveren kjøles ned og slutter å skrive til temperaturen inne i
skriveren blir lavere.
(Blinker med 2 sekunds intervaller)
Skriveren er klar til å ta utskrift.
●
Denne lysdioden fungerer også som Papir-indikering sammen med Alarmlysdioden. De blinker samtidig for å indikere papirfeil
Lysdiode
Feil
Fastkjørt papir
Tiltak
Løsne papiret som har kjørt seg fast. Se
kapittel 4 “FASTKJØRT PAPIR” og trykk på
betjeningsknappen hvis skriveren ikke
fortsetter utskriften automatisk.
Tomt for papir
Legg papir i skriver i henhold til ”Hvordan
mate legge papir i papirkassetten” i kapittel 1
og trykk på betjeningsknappen.
Legg i papiret på nytt og trykk på
betjeningsknappen.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Feilmating
1-28
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Data (Toner)-indikator
Lysdioden Data viser status til datautskriftsprosessen.
LED
Av
❍
Blinker
På
Skriverstatus
Skriveren har ingen data å skrive ut.
Skriveren mottar data fra datamaskinen eller skriveren behandler
data i minnet.
Det ligger igjen utskriftsdata i skriverens minne. Hvis lysdioden
Data lyser lenge og ingenting er skrevet ut, må du trykke på
betjeningsknappen for å skrive ut dataene som er igjen i minnet.
1-29
Denne lysdioden fungerer også som Toner-indikator med Alarm-lysdioden. De
blinker samtidig for å indikere tonerfeil. Se “Hvordan bytte tonerkassetten” i
Kapittel 3 .
Lysdiode
Feil
Lite toner
Tiltak
Indikerer at tonerkassetten er nesten tom.
Klargjør en ny tonerkassett og ha den klar når
det blir tomt for toner.
Tomt for toner
Bytt tonerkassetten i. Se kapittel 3.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Blinkende hvert
5. Sekund
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
1-30
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Trommel-indikator
Lysdioden Trommel indikerer at trommelenheten nesten er utbrukt.
LED
Av
Skriverstatus
Trommelenheten kan brukes.
❍
På
●
Trommelenheten er nesten utbrukt. Vi anbefaler å skaffe en ny
trommelenhet for å erstatte den som blir brukt. Se “Hvordan bytte
trommelenhet” i Kapittel 3.
Alarm-indikator
Lysdioden Alarm blinker (uten at andre lysdioder lyser) for å indikere skriverfeil
som f.eks. “DEKSEL ÅPENT” eller “MINNE FULLT.” Hvis det oppstår andre feil,
indikerer skriveren feilen ved å blinke med Alarm-indikatoren sammen med en
annen lysdiode, eller ved å skrive ut en feilrapport. For mer informasjon, se
“Kontrollpanelindikasjoner” i kapittel 4.
1-31
Kontrollpanelknappen
Kontrollpanelknappen brukes til følgende, avhengig av situasjonen.
Avbryt utskrift
Hvis du trykker på betjeningsknappen under utskrift, stopper utskriften
umiddelbart og papiret kjøres ut.
Oppvåkning
Hvis skriveren befinner seg i hvile-modus og du trykker på betjeningsknappen,
settes skriveren i klar-stilling. Det vil ta inntil 45 sekunder før skriveren er i Klarstilling.
Sidemating
Hvis lysdioden Data lyser, trykk på betjeningsknappen. Skriveren skriver ut
data som er igjen i skriverens minne: denne operasjonen kalles “Form Feed”
(arkmating).
Feilretting
Hvis det oppstår en feil, vil skriveren automatisk rette enkelte feil. Hvis feilen ikke
forsvinner, trykker du på betjeningsknappen for å fjerne feilen og fortsette
utskriften.
1-32
KAPITTEL 1 OM SKRIVEREN
Andre kontrollfunksjoner
Skriveren har følgende nyttige funksjoner:
Hvile-modus
Når skriveren ikke mottar data i løpet av et visst tidsrom (tidsavbrudd), går den inn i
hvile-modus. Hvile-modus fungerer som om skriveren er avslått. Standard
tidsavbrudd er 5 minutter, og den justeres automatisk til det som passer best,
avhengig av hvor ofte skriveren brukes (Intelligent hvile-modus). Når skriveren
befinner seg i hvile-modus, er alle lysdiodene slukket og det er som om den er
avslått. Skriveren kan fortsatt ta imot data fra datamaskinen. Hvis den mottar en
utskriftsfil eller et dokument, reagerer den automtatisk og begynner å skrive ut.
Skriveren reagerer også hvis man trykker på betjeningsknappen.
✒ Merk
• Når skriveren går i hvile-modus, stopper ikke viften før motoren har kjølt seg
ned.
• I hvile-modus kjøles motoren ned. Temperaturen i rommet og hvor lenge
skriveren har vært i hvile-modus påvirker oppvarmingstiden. Oppvarmingen kan
ta 45 sekunder. Klar-lampen blinker for å indikere at skirveren holder på å
varme opp.
• Du kan endre tidsavbrudd for hvile-modus ved hjelp av skriverdriveren som
fulgte med (alle modeller) eller Eksternt Skriverkonsoll-program. Se avsnittet
Hjelp i skriverdriveren eller RPC-programmet for å få mer informasjon om
innstilling av hvile-modus.
1-33
Testutskrift
Skriveren har følgende testutskrift-funksjon. Gå fram på følgende måte:
1.
2.
Forsikre deg om at frontdekslet er lukket.
Hold ned kontrollpanelknappen og slå på strøm-bryteren. Hold
kontrollpanelknappen nede til Trommel-lampen tennes.
Trommel-lampen begynner å lyse for å indikere at skriveren befinner seg i
testutskrift-funksjon.
3.
Slipp og så trykk på knappen igjen for å utføre test utskriften, eller hold tasten nede
for å velge et annet alternativ fra tabellen nedenfor.Slipp så knappen ved den valgte
alternativet.
Tent LED
Trommel
Ready
Alarm
Data
Valg
Test utskrift
Funksjon
Skriveren skriver ut en testside. Skriveren
går tilbake til klar-status etter utskrift.
Skriv ut
Skriveren skriver ut gjeldende
konfigurasjon og
konfigurasjon og en liste med de innebygde
interne skrifttyper
fontene.
Skriveren går tilbake til klar-status etter
utskrift.
Fabrikkinnstillinger Skriveren er gjenopprettet til
fabrikkinnstillingene og permanente fonter
og makroer slettes.
Skriveren går tilbake til klar-status etter
utskrift.
Hex Dump utskrift Skriveren kan skrive ut data som
heksadesimale verdier slik at du kan sjekke
datafeil og problemer. For å gå ut av denne
modusen må du slå av skriveren.
1-34
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
Kapittel 2
EKSTRAUTSTYR
Ekstrautstyr og rekvisita
Denne skriveren har følgende ekstrautstyr og rekvisita som øker skriverens
bruksområde.
Rekvisita
1
2
3
Artikkel
Tonerkassett
Trommelenhet
Skriverserver
Informasjon
Se side 3-3
Se side 3-9
Se side 2-9
1
2
<Gjelder kun HL-1250 >
Artikkel
1
Nedre brett
1
2
Serielt grensesnitt
3
SIMM
3
Funksjon
Papirmater og
Papirmagasin med plass til 250
ark
Koble skriveren til
datamaskinens serieport eller til
en Unix arbeidsstasjon.
Minnet kan utvides inntil 36
Mbyte
2
3
2-1
Informasjon
Se side 2-2.
Se side 2-3
Se side 2-10
Nedre brett (Gjelder kun HL-1250)
Det nedre brettet fungerer som et tredje papirmagasin. Det har plass til maksimum
2
250 ark (80 g/m ).
Ta kontakt med forhandleren eller forretningen der du kjøpte skriveren hvis du
ønsker å installere ekstra nedre brett.
Fig. 2-1 Legge papir på det nedre brettet
Hvis du har installert det nedre brettet, legger du papiret inn i nedre papirkassett på
nøyaktig samme måte som du legger papir i den øvre papirkassetten.
Som vist nedenfor er papirformatene som kan brukes i den nedre papirkassetten ikke
de samme som for den øvre kassetten.
Papirtype
Enkeltark
!
Tilgjengelige formater
letter, A4, ISO B5, Executive, A5
og legal (Gjelder kun US og
Canada)
Vekt og kapasitet
2
64 til 105 g/m vanlig
papir
250 ark
forsiktig
Hvis papiret stanser når du bruker den nedre papirkassetten, bør du kontrollere at
du har installert den korrekt.
2-2
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
Hvordan bruke det SERIELLE GRENSESNITTET (RS100M) (Gjelder kun HL-1250)
Hvis du ønsker å koble skriveren til en DOS-maskin med serielt grensesnitt, må du
installere ekstra seriegrensesnitt-kort (RS-100M). Når du har installert
seriegrensesnittet, kan du dele skriveren mellom to datamaskiner (to IBM
kompatible PCer) og bruke det parallelle og serielle grensesnittet samtidig.
Automatisk valg av grensesnitt er standardfunksjon.
✒ Merk
Seriegrensesnitt for denne skriveren er ekstrautstyr, men i enkelte land kan det være
installert fra fabrikken eller av forhandleren.
Seriegrensesnittet er montert på hovedkontroller-kortet inne i skriveren. Hvis du
ønsker mer informasjon om installasjon, se bruksanvisningen som følger med
kortetet.
2-3
Hvordan velge RS-232C (IBM) seriegrensesnitt (Gjelder kun
HL-1250)
✒ Merk
Denne delen er kun beregnet for skrivermodeller med seriegrensesnittet installert.
!
Forsiktig
Husk at du må velge type seriegrensesnitt som passer til datamaskinen din:
• For IBM kompatible PCer du må flytte bryteren til IBM (RS-232C)-stilling.
Hvis nødvendig velger du type grensesnitt på følgende måte:
1.
2.
Forsikre deg om at skriveren står off-line.
Velg RS-232C(IBM) grensesnitt ved å skyve seriegrensesnitt-bryteren til
høyre for å velge IBM(RS-232C).
Fig. 2-2 Velge RS-232C (IBM) seriegrensesnitt
2-4
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
Hvordan stille inn seriegrensesnitt-parametrene
✒ Merk
Denne delen gjelder kun skrivermodeller som har seriegrensesnittet installert.
!
Forsiktig
Husk å stille parametrene slik at de passer til datamaskinen:
• Still RS-232C parametrene slik at de passer til din maskin. Du kan endre de
serielle innstillingene for PCen din på forskjellige steder i DOS-applikasjonen, i
Windows Skrivere (gjelder kun Windows-applikasjoner) eller i
AUTOEXEC.BAT filen ved å bruke MODE-kommandoer. Se bruksanvisningen
til datamaskinen eller programmet for å få mer informasjon om seriegrensesnittparametre.
Hvis nødvendig stiller du inn seriegrensesnitt-parametrene som følger:
1.
2.
Forsikre deg om at skriveren står off-line.
Still inn de nye parametrene for grensesnittet iht. Tabell 1 nedenfor ved å
flytte DIP-bryterne opp (på) eller ned (av). Standardinnstillingene for både RS422A og RS-232C modus er at alle bryterne står i OFF (ned).
ON
12 3 4 5 6 78
Fig. 2-3 Innstilling av seriegrensesnitt-parametrene
2-5
Tabell 1: Seriegrensesnitt-parametre
Velgerbryter
1
2
3
4
5
6
7
8
Parametre
Baudhastighet
Baudhastighet
Datalengde
Stopp-bit
Paritet
Paritet
Protokoll
Robust Xon
På (opp)
Se Tabell 2
Se Tabell 2
7 bit
2 bit
Se Tabell 3.
Se Tabell 3.
Xon/Xoff + DTR
On
Av (ned)
DTR only
Off
Velgerbryter 2
Av
Av
På
På
For RS-422A
57600
9600
1200
19200
For RS-232C
9600
4800
1200
19200
Velgerbryter 6
På
Av
Av
Paritet
Ulik (Odd)
Lik (Even)
Ingen
8 bits
1 bit
Tabell 2: Baudhastighet
Velgerbryter 1
Av
På
Av
På
Tabell 3: Paritet
Velgerbryter 5
På
På
Av
✒ Merk
• Fabrikkinnstillingene er vist i fet skrift ( alle brytere AV ).
• Hvis robust Xon-innstillingen er slått på med velgerbryter 8, sender skriveren
Xon-signaler med intervaller på 1 sekund til den tilkoblede datamaskinen til den
mottar data. Funksjonen er aktiv kun hvis velgerbryter 7 står i stilling På for
Xon/Xoff pluss DTR-innstillingen.
2-6
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
RS-100M Grensesnittkontakt
8
7
6
5
4
3
2
1
Fig. 2-4 Grensesnittkontakt
Pin angivelse
Pin nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Signal
IBM(RS-232C)
Apple(RS-422A)
DTR
DTR
DSR
DSR
TxD
TxD0V
0V
RxD
RxDTxD+
N.C.
RxD+
2-7
Hvordan koble til seriegrensesnitt-kabelen
✒ Merk
Denne delen gjelder kun skrivermodeller som har seriegrensesnittet installert.
Du trenger en seriegrensesnitt-kabel med en 8-pins kontakt av DIN-typen for å
koble skriveren til datamaskinen.
✒ Merk
• Ta kontakt med forhandleren din for å få tak i en seriegrensesnitt-kabel.
• Når du bruker PC, må du kjøpe en spesiell seriekabel hos forhandleren din. Hvis
du har en 9-pins kontakt på datamaskinen din, må du velge en kabel merket
“IBM AT to ImageWriter II”. Hvis du har en 25-pins kontakt, må du velge en
kabel merket “DB25 to ImageWriter II.” Sannsynligvis finner du disse kablene
hos en Apple Macintosh-forhandler. Hvis du ønsker mer informasjon om
grensesnittspesifikasjonen, kan du kontakte forhandleren din.
Du kan koble til en parallell og en seriell grensesnittkabel samtidig. Med automatisk
omkobling mellom grensesnittene kan du dele skriveren mellom to datamaskiner.
Hvis du ønsker å gjøre dette må du koble til den parallelle grensesnittkabelen og
deretter den serielle grensesnittkabelen som følger:
2-8
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
1.
Forsikre deg om at strøm-bryteren er slått av.
!
Forsiktig
Husk å slå av strøm-bryteren før du kobler til og fra grensesnittkablene, ellers kan
skriveren bli ødelagt.
2.
3.
4.
Sett inn og sikre den parallelle grensesnittkontakten fra datamaskinen i den
parallelle grensesnittporten på skriveren.
Sett inn og sikre den serielle grensesnittkontakten fra datamaskinen i den serielle
grensesnittporten på skriveren.
Slå på strøm-bryteren.
2-9
Hva er Brother skriverserver (NC-2010p)?
En ekstra skriverserver for nettverk type Brother NC-2010p kan leveres. Ved hjelp
av denne kan skriveren din kobles til nettverket via det parallelle grensesnittet.
Brother skriverservere gjør det mulig for flere vertsmaskiner å dele en Brotherskriver på et 10 Mbit Ethernet nettverk. Enhver bruker kan skrive ut sine jobber som
om skriveren var koblet direkte til datamaskinen deres. Ingen spesiell programvare
er nødvendig på vertsmaskinene, og brukerne av DEC, UNIX, Novell, AppleTalk,
LAN Server/Warp Server, Windows NT, Windows 95/98, NetBIOS og Banyan
VINES maskiner har tilgang til den samme skriveren samtidig.
Egenskaper
Brother skriverservere tilbyr et stort utvalg av funksjoner, inklusive:
• LAT, TCP/IP, Netware, AppleTalk, NetBIOS, Banyan VINES og DLC/LLC
protokoller
• Kompatibel med følgende operativsystemer for nettverk:
-
Digital Equipment Corporation nettverk, inklusive PATHWORKS og
DECprint server
UNIX-systemer som enten støtter Berkeley lpr/lpd utskriftsprotokoll, skriver
direktekte til en TCP-port
Novell Netware V2.15 eller nyere, V3.xx, eller V4.xx, inklusive støtte for
NetWare Directory Services (NDS)
AppleTalk Phase 2
Windows NT4.0 og NT3.5x
IBM LAN Server V4.0 eller nyere, eller tidligere versjon som har IBM
TCP/IP V2.xx
Windows 95/98 (Peer-to-Peer eller klient-modus)
• Meget høy ytelse
• Overlegen håndtering av nettverk og skriver::
-
BRAdmin og BRAdmin32 Windows-basert Management hjelpesystemer.
SNMP MIB I og MIB II over IP eller IPX
Ekstern konsollhåndtering via DEC NCP, TELNET eller NetWare.
HTTP web leser administrajson
• Ipd-Plus egenskap for å tilby flere tjenester med kundespesifisert oppsett og
nullstillingsstrenger pluss tekst-til-PostScript konvertering
• Flash-minne for enkel oppdatering av firmware
2-10
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
Hvordan legge til ekstra minne (Gjelder kun HL-1250)
Skriveren HL-1030/1240 har 2 Mbyte standardminne og kan ikke oppgraderes
med ekstra minne.
Skriveren HL-1250 har 4 Mbyte standardminne og ett spor for ekstra minne.
Minnet kan utvides til totalt 36 Mbyte ved å installere en enkel in-line minnemodul
(SIMM).
Ekstra minne er nyttig og kan være nødvendig hvis du bruker funksjonen
Sidebeskyttelse (Page Protection).
Anbefalt minimum minne (inklusive fast minne)
Sidebeskyttelse = AUTO eller Av
Letter/A4
Legal
300 dpi
2 MB
2 MB
600 dpi
2 MB
2 MB
Sidebeskyttelse = Letter, A4 eller Legal
Letter/A4
Legal
300 dpi
2 MB
3 MB
600 dpi
6 MB
6 MB
Denne skriveren kan bruke minne SIMM med følgende spesifikasjoner:
Hastighet
Pin type
Høyde
Ytelse
60 nsec - 80 nsec
72 pin
25.40 mm (1.00”) eller
mindre
32 bit eller 36 bit
2-11
✒ Merk
HL-1250 kan også støtte en oppløsning på ekte 600 dpi og 1200 x 600 dpi under
Windows 95/98, Windows 3.1 og Windows NT 4.0 med skriverdriveren som følger
med. Vi anbefaler at du utvider skriverens minne for å unngå at minnet går fullt.
✒ Merk
Skriveren har kun ett spor for SIMM oppgradering. Hvis du ønsker å øke skriverens
minne på nytt etter at du allerede har installert en SIMM-modul, må du først ta ut
SIMM-kortet som allerede er installert. Hvis du f.eks.øker skriverens minne fra
standard 4MB til 12MB ved å legge til en 8MB SIMM og du senere ønsker å øke
det totale minnet til 36 MB, må du ta ut det installerte 8MB SIMM-kortet og
installere en ny 32MB SIMM i skriveren.
Hvordan installere ekstra SIMM-minne
Slik installerer du SIMM:
1.
Slå av strøm-bryteren og trekk nettkabelen ut av stikkontakten. Koble
grensesnittkabelen (skriverkabel) fra skriveren.
Fig. 2-5 Trekk ut nettkabelen
og koble fra grensesnittkabelen
2-12
KAPITTEL 2 EKSTRAUTSTYR
!
Forsiktig
Husk å slå av strømbryteren og trekke ut nettkabelen av skriveren før du installerer
eller tar ut SIMM-kortet fra hovedkortet.
2. Åpne bakdekselet. Skru ut skruene som fester dekslet og ta det bort.
Fig. 2-6 Ta ut hovedkortet
3.
Pakk ut SIMM-kortet og hold det i kanten.
!
Forsiktig
Svært lite statisk elektrisitet kan ødelegge et SIMM-kort. Ta ikke i minnebrikkene
eller i overflaten på kortet. Før du tar i kortet og før du tar det ut, må du bruke
antistatisk mansjettstropp, eller berøre overflaten til den antistatiske pakken eller
udekket metall på skriveren ofte.
2-13
4.
Installer SIMM-kortet i sporet i vinkel og skyv det deretter forsiktig vertikalt til det
klikker på plass.
Fig. 2-7 Installere SIMM
5.
Installer dekslet.
6.
Fest desklet med de to skruene. Lukk bakdekselet.
7.
8.
Koble til grensesnittkabelen på nytt (skriverkabelen). Plugg nettkabelen inn i
stikkontakten og slå på strømbryteren.
For å kontrollere at SIMM-kortet er riktig installert, bør du skrive ut testutskriften
“Print Configuration”, som viser total minnestørrelse.
✒ Merk
Hvis du allerede har installert seriegrensesnittet (RS-100M), må du ta det ut før du
installerer SIMM.
2-14
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Kapittel 3
VEDLIKEHOLD
Følgende er vedlikeholdsmeldinger og indikeres med lysdiodene (LED). Disse
meldingene ber deg å skifte de forskjellige rekvisitaene før de blir tomme.
LED vedlikeholdsmelding
Tomt for toner
Rekvisita som
må byttes
Tonerkassett
Hvordan bytte
3000 sider *
(standard tonerkassett)
Se 3-3
6000 sider *
(tonerkassett med høy
kapasitet)
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Trommelens
levetid
Ca. levetid
Trommelenhet
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
3-1
Inntil 20 000 sider *
Se 3-9
Deler som krever periodisk vedlikehold
For å opprettholde utskriftskvaliteten, bør fikseringsenheten byttes når følgende
antall sider er skrevet ut.
Artikkel
Fikseringsenhet
Separasjons plate (Pad)
Inntrekksvalse
Ca. levetid
50 000 sider *
50 000 sider *
50 000 sider *
Hvordan kjøpe nytt
Ringe til kundestøtte
Ringe til kundestøtte
Ringe til kundestøtte
* Det virkelige antall sider kan variere, avhengig av gjennomsnittlig utskriftsjobb og
papirtype. Beregningene er basert på 5% dekning pr. side.
3-2
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Hvordan bytte tonerkassett
Når tonerkassett med standard kapasitet er brukt, kan skriveren skrive ca. 3000 sider
med 5% dekning på A4/Letter papir med én tonerkassett. Når man bruker
tonerkassett med høy kapasitet, kan skriveren skrive ca. 6000 sider under de samme
forholdene. Når tonerkassetten holder på å gå tom, blinker lysdiodene Alarm og
Data (Toner) en gang hvert 5. sekund for å indikere at det er lite toner igjen.
✒ Merk
• Virkelig antall sider vil variere avhengig av den gjennomsnittlige utskriften.
(dvs.: standard brev, detaljert grafikk, etc.)
• Vi anbefaler at du alltid har en ny tonerkassett klar til bruk i tilfelle du får
melding om at det er lite toner igjen.
• Kast den brukte tonerkassetten i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker
på disse reglene, ta kontakt med din lokale forhandler. Husk å lukke
tonerkassetten godt, slik at det ikke søles tonerpulver.
• Vi anbefaler at du rengjør skriveren når du bytter tonerkassett. Se “Hvordan
rengjøre skriveren” i dette kapitlet, du kan også se på videoen på CDen.
• Det er mange faktorer som bestemmer den virkelige levetiden til toneren, som
f.eks. temperatur, fuktighet, hvilken papirtype du bruker, antall sider pr.
utskriftsjobb, etc. Under ideelle forhold, vil en toner kunne skrive ca. 3000 sider
(eller 6000 sider hvis du benytter en høykapasitets toner). Det faktiske antall
sider som din toner kan produsere, kan være betydelig mindre enn dette anslaget.
Fordi vi ikke har kontroll over de mange faktorene som bestemmer den virkelige
levetiden til toneren, kan vi ikke garantere at et minimum antall sider kan skrives
ut med din toner.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 3-1 Indikering av at det er lite toner igjen
3-3
!
Note
Både Alarm og Data (Toner) vil blinke kontinuerlig for å indikere at det er nesten
tomt for toner. Blinkingen vil ikke stoppe før du har installert en ny toner kassett.
Du bytter tonerkassett på følgende måte. Du kan også se hvordan du bytter
tonerkassett på instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med:
1.
Åpne frontdekslet. Trekk ut trommelenheten .
Fig. 3-2 Ta ut trommelenheten
!
Forsiktig
• Vi anbefaler at du legger trommelenheten på et papir eller en klut i tilfelle det
søles toner.
• Ikke berør elektrodene som vist under. Det kan forårsake statisk elektrisitet og
ødelegge skriveren.
Fig 3-3 Elektroder
3-4
CHAPTER 3 MAINTENANCE
2.
Legg trommelenheten med den gamle tonerkassetten på et flatt underlag, trekk
tonerkassetten ut av trommelenheten mens du skyver låsehendelen ned med høyre
hånd.
Fig. 3-3 Ta ut den gamle tonerkassetten
!
Forsiktig
Vær forsiktig når du håndterer tonerkassetten. Hvis du får toner på hendene eller
klærne, må du umiddelbart tørke eller vaske av med kaldt vann.
3.
Pakk ut den nye tonerkassetten. Rist den forsiktig fra side til side 5 til 6 ganger, hold
den flatt.
Fig. 3-4 Riste tonerkassetten
3-5
4.
Ta bort det beskyttende dekselet.
Fig.3-6 Ta bort dekselet
!
Forsiktig
• Pakk ut tonerkassetten like før du skal montere den i skriveren. Hvis
tonerkassetten blir liggende utpakket i lengre tid, vil den ikke vare så lenge som
vanlig.
• Hvis en uinnpakket trommelenhet utsettes for direkte sollys eller kunstig lys, kan
den bli ødelagt.
• Bruk kun originale Brother tonerkassetter som er spesiallaget for å sikre topp
utskriftskvalitet.
• Hvis man tar utskrift med uoriginal toner eller tonerkassett, reduseres ikke bare
utskriftskvaliteten, men også kvaliteten og levetiden til selve skriveren. Det kan
også føre til alvorlig skade på ytelsen og levetiden til en original Brother
trommelenhet. Garantien dekker ikke problemer som skyldes bruk av uoriginale
toner- eller tonerkassetter.
• Hvis man tar utskrift med en uoriginal trommelenhet eller OPC-trommel kan det
redusere både utskriftskvaliteten og kvaliteten på, og levetiden til selve
skriveren. Det kan også redusere ytelsen og levetiden i forhold til en original
Brother trommelenhet. Garantien dekker ikke problemer eller skade som
skyldes bruk av en uoriginal trommelenhet eller OPC-trommel.
• Installer tonerkassetten umiddelbart etter at du har tatt av beskyttelsesdelen.
Berør ikke den skraverte delen som er vist nedenfor.
Fig. 3-5 Fremkallingsenhet
3-6
Fig. 3-6 OPC-trommel
CHAPTER 3 MAINTENANCE
5.
Installer den nye tonerkassetten i trommelenheten. Du skal høre et klikk når den er
på plass. Når tonerkassetten er korrekt installert, låses den automatisk.
X
Fig. 3-7 Installere tonerkassett
i trommelenheten
!
Forsiktig
Kontroller at tonerkassetten er korrekt installert, hvis ikke kan tonerkassetten løsne
fra trommelenheten når du holder i toner/trommel enheten.
3-7
6.
Rengjør koronaviren inne i trommelen. Skyv forsiktig den blå haken til høyre og
venstre flere ganger. Still haken tilbake til utgangsstilling før du installerer
trommelenheten på nytt.
Utgangsstilling (▲)
Fig. 3-8 Rengjøre koronaviren
!
Forsiktig
Forsikre deg om at du stiller haken tilbake til utgangsstilling (▲ merket) før du
installerer toner/trommel enheten i skriveren på nytt, ellers kan sidene få loddrette
striper.
7.
Sett toner/trommel enheten på plass i skriveren og lukk frontdekslet.
Fig 3-11 Installer trommel/toner enheten
3-8
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Hvordan bytte trommelenheten
Skriveren bruker en trommelenhet til å lage utskriftsbildene på papir. Hvis Drumindikatoren lyser, indikerer det at trommelenheten nesten er utslitt. Vi anbefaler at
du skaffer deg en ny trommelenhet og bytter den gamle. Selv om Drum-indikatoren
lyser, kan du fortsette å ta utskrift en stund uten å bytte trommelenhet. Hvis
utskriftskvaliteten er merkbart dårlig også før Drum-indikatoren lyser, må
trommelenheten byttes.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 3-9 Trommelenheten er nesten utslitt
!
Forsiktig
• Når du tar ut trommelenheten må du behandle den forsiktig, da det kan være
toner på den.
• Du bør rengjøre skriveren når du bytter trommelenhet. Se “Hvordan rengjøre
skriveren” i dette kapitel og på instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte
med.
✒ Merk
• Trommelenheten er forbruksvare, og den må byttes med jevne mellomrom.
• Det er mange faktorer som bestemmer den virkelige levetiden til trommelen,
som f.eks. temperatur, fuktighet, hvilken papirtype og toner du bruker, antall
sider pr. utskriftsjobb, etc. Fordi vi ikke har kontroll over de mange faktorene
som bestemmer den virkelige levetiden til trommelen, kan vi ikke garantere at et
minimum antall sider kan skrives ut med trommelen din.
• Bruk original toner fra Brother for å få best mulig ytelse. Produktet bør kun
brukes i et rent, støvfritt miljø, med tilstrekkelig ventilasjon.
3-9
Gå fram på denne måten når du skal bytte trommelenhet. Du kan også se på
instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med skriveren.
1.
Åpne frontdekslet på skriveren og dra ut den toner/trommel enheten.
Fig. 3-11 Fjerne trommelenheten
!
Forsiktig
Ikke rør elektrodene som vist under. Dette for å unngå ødeleggelse av skriveren
p.g.a. statiskelektrisitet.
Fig 3-14 Elektroder
3-10
CHAPTER 3 MAINTENANCE
2.
Legg toner/trommel enheten på et flatt underlag og ta tonerkassetten ut av
toner/trommel enheten mens du skyver låsehendelen ned med høyre hånd.
Fig. 3-12 Fjerne tonerkassetten
✒ Merk
• Kast den brukte trommelenheten i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er
usikker på disse reglene, ta kontakt med din lokale forhandler. Husk å dekke
trommelenheten godt slik at det ikke blir sølt tonerpulver.
• Vi anbefaler at du legger trommelenheten på et papir eller en klut i tilfelle det
ved et uhell blir sølt toner.
• Behandle tonerkassetten forsiktig da den inneholder toner. Hvis du får toner på
hendene eller klærne, tørk eller vask umiddelbart med kaldt vann.
3.
Pakk ut den nye trommelenheten.
!
Forsiktig
• Pakk ut trommelenheten like før du skal installere den i skriveren. Hvis en
utpakket trommelenhet utsettes for direkte sollys eller vanlig lys, kan den
ødelegges.
• Vær forsiktig når du behandler trommelenheten. Hvis det kommer toner på
hendene eller klærne dine, tørk eller vask det av med kaldt vann umiddelbart.
3-11
4.
Sett tonerkassetten inn i den nye trommelenheten. Du skal høre et klikk når den er
på plass. Når tonerkassetten er korrekt installert, vil den låses fast automatisk.
!
Forsiktig
Kontroller at tonerkassetten er korrekt installert, hvis ikke kan tonerkassetten løsne
fra trommelenheten når du holder i toner/trommel enheten.
X
Fig.3-16 Installer tonerkassetten i trommelenheten
5.
Installer den nye toner/trommel enheten i skriveren.
Fig. 3-13 Installere trommelenheten
Forsikre deg om at skriveren er slått på, at frontdekslet er åpent og at lysdiodene
Drum og Alarm lyser.
3-12
CHAPTER 3 MAINTENANCE
6.
Nullstill sidetelleren i henhold til veiledningen som følger med trommelenheten.
!
Forsiktig
Ikke nullstill sidetelleren nå du bytter tonerkassett.
7.
Lukk frontdekslet.
8.
Forsikre deg om at Drum-indikatoren ikke lyser.
3-13
Hvordan rengjøre skriveren
Rengjør skriveren utvendig og innvendig med jevne mellomrom. Hvis utskriften
har flekker av toner, må du rengjøre skriveren innvendig, samt trommelenheten.
Rengjøre skriveren utvendig
✒ Merk
Rengjør skriveren utvendig ved å følge instruksene nedenfor. Dette er også vist i
instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med.
1.
Slå av strøm-bryteren og trekk ut nettkabelen.
Advarsel
Inne i skriveren er det elektroder med høy spenning. Før du rengjør skriveren
må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og at du har trukket
nettkabelen ut av stikkontakten
Fig. 3-14 Slå av bryteren og trekk ut støpslet
2.
Bruk en fuktig klut til rengjøring.
3-14
CHAPTER 3 MAINTENANCE
!
Forsiktig
Bruk vann eller nøytralt vaskemiddel til rengjøring. Rengjøring med flyktige væsker
som f.eks. tynnere eller benzen vil ødelegge overflaten på skriveren.
3.
4.
Tørk skitt og støv av skriverens eksteriør med en fuktig klut og la skriveren bli helt
tørr før du slår på strømmen igjen.
Plugg inn nettkabelen.
3-15
Hvordan rengjøre skriveren innvendig og trommelenheten
✒ Merk
Rengjør skriveren innvendig og trommelenheten slik som beskrevet nedenfor. Dette
er også vist på instruksjonsvideoen på CD-ROMen som fulgte med.
1.
Slå av strøm-bryteren og trekk ut nettkabelen.
Advarsel
Inne i skriveren er det elektroder med høy spenning. Før du rengjør skriveren
må du forsikre deg om at du har slått av strømbryteren og at nettkabelen er
trukket ut av stikkontakten
Fig. 3-15 Slå av bryteren og trekk ut nettkabelen
2.
Åpne skriverens frontdeksel.
3.
Ta toner/trommel enheten ut av skriveren og legg den til side.
3-16
CHAPTER 3 MAINTENANCE
Advarsel
Når skriveren nettopp har vært i bruk, er noen av de innvendige delene
ekstremt varme. Når du åpner frontdekslet på skriveren må du aldri komme
borti de skraverte delene som er vist på tegningen nedenfor.
Høy temperatur
Forsiden
Baksiden
Fig. 3-16 Skriveren innvendig
4.
Tørk forsiktig av scanner-vinduet med en myk, tørr klut.
Scannervindu
Fig. 3-17 Rengjøring av scanner-vinduet
!
Forsiktig
• Berør ikke scanner-vinduet med fingrene.
• Tørk ikke av scanner-vinduet med alkohol (isophorol).
• Behandle trommelenheten forsiktig da den inneholder toner. Hvis du får toner på
hendene eller klærne, tørk eller vask med kaldt vann umiddelbart.
✒ Merk
Vi anbefaler at du legger trommelenheten på et papir eller en klut i tilfelle det ved et
uhell søles toner.
3-17
5.
Rengjør koronaviren inne i trommelenheten ved å skyve haken forsiktig til høyre og
venstre flere ganger.
Utgangsstilling (▲)
Fig. 3-18 Rengjøre koronaviren
6.
Sett haken tilbake til utgangsstilling (▲ merket) før du setter toner/trommel enheten
på plass i skriveren.
!
Forsiktig
Husk å sette haken i utgangsstilling, ellers kan utskriften få loddrette striper.
7.
Installer toner/trommel enheten i skriveren.
Se avsnittet “Hvordan bytte trommelenhet” tidligere i dette kapitlet.
8.
Lukk frontdekslet.
9.
Plugg inn nettkabelen og slå på strøm-bryteren.
3-18
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Kapittel 4
FEILSØKING
Identifisere problemet
Kontroller følgende først:
•
•
•
•
•
•
•
•
At støpslet er riktig tilkoblet og at skriveren er slått på.
At alle beskyttelsesdelene er fjernet.
At tonerkassetten og trommelenheten er riktig installert.
At frontdekslet er helt lukket
At papiret er lagt riktig inn i papirkassetten.
At grensesnittkabelen er sikkert koblet mellom skriveren og datamaskinen.
At den riktige skriverdriveren er installert og valgt.
At PCen er satt opp til den riktige skriverporten.
Skriveren skriver ikke
Hvis du ikke fikk løst problemene dine ved hjelp av kontrollene over, kan du finne feilen i listen
nedenfor. Slå opp i kapitlet det refereres til.
• Lysdiodene på skriveren blinker
Se ‘Indikeringer på betjeningspanelet’ på
side 4-2
• Melding om Status Monitor feil
kommer fram
Se ‘Status Monitor feilindikeringer’ på side
4-6
• Utskrevne feilmeldinger
Se ‘Utskrevne feilmeldinger’ på side 4-8
• Papirhåndtering
Se ‘Papirhåndtering’ på side 4-10, eller
‘FASTKJØRT PAPIR og hvordan løsne det’
på side 4-11
• Annet
Se ‘Annet' på side 4-16.
Det skrives ut sider, selv om det er feil på dem:• Utskriftskvalitet
Se ‘Forbedre utskriftskvaliteten’ på side 4-18
• Feil på utskriften
Se ‘Hvordan skrive ut riktig’ på side 4-24
4-1
Indikeringer på betjeningspanelet
Operatørindikeringer og hvordan de slettes
LED-indikeringene som er brukt i illustrasjonene i dette kapitlet er vist i tabellen
nedenfor.
❍
LED er AV.
LED blinker.
●
LED er PÅ.
Hvis det oppstår en opprettelig feil, gir skriveren operatøren et varsel’ ved hjelp av
LED-indikeringene som er vist i tabellen nedenfor.
Finn feilen ut fra tabellen nedenfor og foreta den korrigeringen som er beskrevet.
Skriveren retter automatisk de fleste feil, men det kan hende at du må nullstille
skriveren med panel-knappen som beskrevet nedenfor.
For eksempel vises følgende indikeringer når det er lite toner igjen.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-1 LED-indikeringer når det er lite toner igjen
4-2
KAPITTEL 4 FEILSØKING
LED
Feil
Fastkjørt papir
Tiltak
Løsne papiret som har kjørt seg fast, se
neste avsnitt “FASTKJØRT PAPIR
og hvordan man løsner det”. Trykk på
panel-knappen hvis skriveren ikke
fortsetter utskriften automatisk.
Tomt for papir
Legg papir i skriveren. Se Kapittel 1
og trykk på panel-knappen.
Sett inn papiret på nytt og trykk på
panel-knappen.
Indikerer at tonerkassetten er nesten
tom. Kjøp en ny tonerkassett for å
være forberedt når du får meldingen
Tomt for toner.
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Feilmating
Lite toner
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
(hvert 5. sekund)
Tomt for toner
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
4-3
Bytt tonerkassetten i en ny som
forklart i Kapittel 3.
Service-indikeringer
Hvis det oppstår en uopprettelig feil, vil skriveren indikere at det er behov for
service. Alle lysdiodene lyser og deretter følgende kombinasjoner vekselvis:
Man får følgende indikeringer hvis det f.eks. oppstår en feil på fremkallingsenheten.
Drum
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-2 LED-indikeringer forårsaket av feil på en sikring???
Service
Feil på
sikring
Feil på
Laser BD
Drum
Feil på
scanner
ROM feil
❍
❍
Ready
❍
Alarm
❍
❍
❍
Data
❍
❍
❍
❍
Service
D-RAM feil
Service A
Service B
Motor
grensesnitt
feil
❍
❍
Drum
Ready
❍
❍
❍
Alarm
❍
Data
❍
❍
Service
NV-RAM
feil
Feil på
hovedmotor
❍
Drum
Ready
❍
Alarm
Data
4-4
❍
Feil på CPU
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Hvis du ser noen av disse service-indikeringene, må du slå av strømbryteren, vente i
noen få sekunder og slå på skriveren igjen og forsøke å ta utskrift på nytt.
Hvis du ikke er i stand til å fjerne feilen og du fortsatt får samme service-indikering
når du har slått på skriveren, må du kontakte forhandleren din eller vår autoriserte
servicerepresentant. Noter deg indikeringen og rapporter feilstatus og problem ved
hjelp av tabellen ovenfor.
✒ Merk
Forsikre deg om at frontdekslet er helt lukket før du tilkaller service.
4-5
Feilmeldinger i Status Monitor
Status Monitor vil rapportere problemer med skriveren som vist i tabellen nedenfor.
Gjør som beskrevet for å korrigere disse feilene.
Feilmelding
DEKSEL ÅPENT
TOMT FOR PAPIR eller
FEILMATING
FASTKJØRT PAPIR
LITE TONER
TOMT FOR TONER
UTSKRIFTSFEIL
Action
• Lukk skriverens frontdeksel..
• Papirkassetten kan være tom for papir eller feil installert. Hvis
den er tom, legger du i en ny bunke papir.
• Hvis det er papir i papirkassetten, må du forsikre deg om det
er glatt. Noen ganger kan det hjelpe å ta ut papiret, snu
bunken og legge den tilbake i papirbrettet.
• Legg mindre papir i papirkassetten og forsøk på nytt.
• Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller Brothers
anbefalte papirspesifikasjoner. Se “Hva slags papir kan jeg
bruke” i Kapittel 1.
• Se ‘FASTKJØRT PAPIR og hvordan løsne det’.
• Kjøp en ny tonerkassett slik at du er forberedt når du får
melding om at det er lite toner igjen.
• Se ‘Hvordan bytte tonerkassett’ i Kapittel 3 eller se på
instruksjonsvideoen på CD-ROMen.
• Trykk på panel-knappen for å skrive ut dataene som er igjen i
skriveren.
• Hvis feilen fortsatt eksisterer, må du redusere kompleksiteten
til dokumentet eller redusere skriveroppløsningen.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å sette inn en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2. Still
sidebeskyttelse på ON ved hjelp av Windows-driveren eller
RPC-programmet som følger med.
• Gjelder kun HL-1250
Endre følgende innstillinger i Windows-driveren og forsøk på
nytt. Hva som er den beste kombinasjonen av innstillinger
nedenfor vil variere avhengig av dokumentet ditt.
Grafikk-modus
True TypeTM modus
Bruk Printer True TypeTM font
4-6
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Feilmelding
MINNE FULLT
OPPLØSNING TILPASSET
(Skriveren har skrevet ut
dokumentet med redusert
oppløsning.)
FEIL PÅ FUSER
FEIL PÅ LASER BD
FEIL PÅ SCANNER
FEIL PÅ D-RAM
FEIL PÅ NV-RAM
FEIL PÅ HOVEDMOTOR
FEIL PÅ
MOTORGRENSESNITT
Tiltak
• Trykk på panel-knappen for å skrive ut dataene som er igjen i
skriveren.
• Reduser skriveroppløsningen eller reduser kompleksiteten til
dokumentet.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å motnere en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2.
• Reduser kompleksiteten til dokumentet før du skriver ut, for å
unngå å redusere oppløsningen.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen.
• La skriveren stå i 10 minutter med strømmen på. Hvis feilen
inntreffer igjen må du kontakte forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte
forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte
forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte
forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte
forhandleren.
• Slå av strømbryteren, vent i noen sekunder og slå den deretter
på igjen. Hvis feilen oppstår på nytt må du kontakte
forhandleren.
4-7
Utskrift av feilmeldinger
Skriveren vil rapportere feil ved å skrive ut en feilmelding som vist i tabellen
nedenfor. Rett feilene som beskrevet.
Feilmelding
MINNE FULLT
UTSKRIFTSFEIL
OPPLØSNING TILPASSET
(Skriveren har skrevet ut
dokumentet med redusert
oppløsning)
RAMMEFEIL PÅ
SERIEGRENSESNITTET
(Gjelder kun HL-1250)
PARITETSFEIL PÅ
SERIEGRENSESNITTET
(Gjelder kun HL-1250)
Tiltak
• Trykk på panel-knappen for å skrive ut data som er igjen i
skriveren.
• Reduser skriveroppløsningen eller reduser kompleksiteten til
dokumentet.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2.
• Trykk på panel-button for å skrive ut data som er igjen i
skriveren.
• Hvis feilen fortsatt eksisterer, må du redusere kompleksiteten
til dokumentet eller redusere skriveroppløsningen.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2. Still
sidebeskyttelse på ON ved hjelp av Windows-driveren eller
RPC-programmet som følger med.
• Gjelder kun HL-1250
Endre følgende innstillinger i Windows-driveren og forsøk på
nytt. Den beste kombinasjonen av innstillinger nedenfor
varierer avhengig av dokumentet.
Grafikk-modus
True TypeTM modus
Bruk Printer True TypeTM font
• Reduser kompleksiteten til dokumentet før du skriver ut, for å
unngå å redusere oppløsningen.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se
‘Hvordan legge til ekstra minne’ i Kapittel 2. in
• Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette
utskriften.
• Kontroller at innstillingene til kommunikasjonsparameteret
som f.eks. baudhastighet og stopp-bit er like både på
datamaskinen og skriveren.
• Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette
utskriften.
• Kontroller at innstillingene til kommunikasjonsparameteret,
som f.eks. bit-lengde og paritet, er like både på datamaskinen
og skriveren.
4-8
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Feilmelding
UTSKRIFTSFEIL PÅ
SERIEGRENSESNITTET
(Gjelder kun HL-1250)
BUFFER FULLT
SEREGRENSESNITT
(Gjelder kun HL-1250)
Tiltak
• Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette
utskriften.
• Hvis feilen oppstår på nytt, kan grensesnittkortet være ødelagt.
Ta kontakt med forhandleren.
• Trykk på knappen på betjeningspanelet for å fortsette
utskriften.
• Kontroller at innstillingene til kommunikasjonsparameteret,
som f.eks. handshake-protokoll, er lik både på datamaskinen
og skriveren.
• Hvis feilen oppstår på nytt, kan grensesnittkortet være ødelagt.
Ta kontakt med forhandleren.
4-9
Papirhåndtering
Først må du forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller papirspesifikasjonene som anbefales
av Brother. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel 1.
Problem
Skriveren mater ikke inn papir.
Skriveren mater ikke inn papir
fra den manuelle matespalten.
Skriveren vil ikke mate inn
konvolutter.
Papiret har kjørt seg fast.
Skriveren skriver ikke ut til
utmatingsbrettet.
Skriveren skriver ikke ut på
papiret du bruker.
(Gjelder kun HL-1250 med
ekstra Nedre brett)
Forslag
• Hvis det er papir i papirkassetten, må du forsikre deg om at det
er glatt. Hvis papiret er krøllet, må du rette det ut før du tar
utskrift. Noen ganger hjelper det å ta ut papiret, snu bunken og
legge den tilbake på papirbrettet.
• Reduser mengden papir i papirkassetten. Forsøk på nytt.
• Sjekk at manuell mating ikke er valgt i skriverdriveren.
• Sett inn papiret på nytt, ett ark om gangen.
• Forsikre deg om at manuell mating er valgt i skriverdriveren.
• Skriveren kan mate konvolutter fra den manuelle matespalten.
Programmet ditt må være satt opp riktig for å skrive på den
konvoluttstørrelsen du bruker. Vanligvis gjøres dette i
sideoppsett- eller dokumentoppsett-menyen i programmet ditt.
Se i håndboken til programmet.
• Løsne papiret som har kjørt seg fast. Se “FASTKJØRT PAPIR
og hvordan man løsner det” eller instruksjonsvideoen på CDROMen.
• Lukk det bakdekslet.
• Forsikre deg om at kabelen er koblet til skriveren
• Forsikre deg om at riktig skriverdriver er valgt.
4-10
KAPITTEL 4 FEILSØKING
FASTKJØRT PAPIR og hvordan man løsner det
Når papiret har kjørt seg fast, indikerer skriveren dette med følgende indikatorer.
Drum
Drum
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Ready
Paper
Alarm
Toner
Data
Fig. 4-3 LED-indikering når papiret har kjørt seg fast
Advarsel
Når skriveren nettopp har vært i bruk er enkelte av delene inne i skriveren
ekstremt varme. Når du åpner frontdekslet eller det bakre dekslet, må du aldri
komme borti de skraverte delene som er vist i figuren nedenfor.
Høy temperatur
Sett forfra
Sett bakfra
Fig. 4-4 Skriveren innvendig
4-11
Løsne papiret som har kjørt seg fast. Følg beskrivelsen nedenfor eller du kan se på
instruksjonsvideoen på CD-ROMen.
Hvis du har fjernet det fastkjørte papiret slik som beskrevet nedenfor, kan du lukke
papirkassetten først og frontdekslet, og skriveren vil fortsette utskriften automatisk.
Hvis skriveren ikke fortsetter utskriften automatisk, trykker du på knappen på
betjeningspanelet. Hvis skriveren fortsatt ikke skriver, må du undersøke om virkelig
alt papiret er fjernet fra skriveren. Deretter forsøker du å ta utskrift igjen.
✒ Merk
• Hvis papirstans oppstår når du bruker nedre papirkassett må du kontrollere at du
har installert papirkassetten korrekt.
• Ta ut alt papiret fra papirkassetten for å lufte/rette på papiret. Dette hjelper til
for å unngå at flere ark blir matet samtidig.
☛ 1.
Ta papirkassetten helt ut av skriveren.
Fig. 4-5 Ta ut papirkassetten
4-12
KAPITTEL 4 FEILSØKING
☛ 2.
Trekk det fastkjørte papiret opp og ut av skriveren.
Fig. 4-6 Trekk det fastkjørte papiret opp og ut
☛ 3.
Åpne frontdekslet.
4-13
☛ 4.
Ta ut trommelenheten. Trekk det fastkjørte papiret opp og ut av skriveren. På dette
punktet skal du ikke bruke ekstra krefter på å ta ut trommelenheten hvis den er
vanskelig å få ut. Isteden skal du dra i kanten på det fastkjørte papiret fra
papirkassetten.
Fig. 4-7 Ta ut trommelenheten
Fig. 4-8 Dra ut det fastkjørte papiret
4-14
KAPITTEL 4 FEILSØKING
!
Forsiktig
Ikke berør elektrodene som vist under. Dette for å unngå at statisk elektrisitet skal
ødelegge skriveren.
Fig. 4-9 Elektroder
☛ 5.
Åpne det bakre dekslet og dra det fastkjørte papiret ut av fuserenheten.
Hvis du må dra papiret bakover mot skriveren, kan fuseren bli tilsmusset av
tonerpulver og det kan føre til det kommer toner på de neste sidene som skrives ut.
Skriv ut noen testsider til det ikke kommer mer tonersøl på sidene.
Fig. 4-9 Trekk ut det fastkjørte papiret
☛ 6.
Lukk det bakre dekslet.
☛ 7.
installer toner/trommelenheten og lukk frontdekslet.
4-15
Annet
Problem
Skriveren skriver ikke.
Feilmeldingen “Det oppstod en
feil ved skriving til LPT1:
(eller BRUSB) .” kommer fram
på PCen.
Forslag
• Sjekk at skriverkabelen ikke er ødelagt eller brukket.
• Forsikre deg om at riktig skriver er valgt hvis du har en
skrivervelger tilkoblet.
For utskrift med seriegrensesnitt (Gjelder kun HL-1250)
Problem
Ikke i stand til å skrive fra
programmet.
Forslag
• Hvis du bruker seriegrensesnittet, må du forsikre deg om at
skyvebryteren til seriegrensesnittet står i riktig stilling og at
grensesnittinnstillingene er satt opp riktig med DIP-bryterne.
For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250)
Problem
Ikke i stand til å skrive fra
programmet.
Forslag
• Sjekk at DOS programinnstillingene stemmer med innstillingene
i skriveren din : Hvis du f.eks. bruker en parallell skriverkabel,
vil du sannsynligvis stille DOS-program skriverporten på LPT1.
• Sjekk om skriveren har noen skriveralarmer.
• Sjekk om riktig skriver er valgt i programmet.
• Gjelder kun HL-1250
Hvis seriegrensesnittet brukes, må du forsikre deg om at RS232C seriegrensesnittet er valgt med skyvebryteren. Forsikre
deg om at grensesnittinnstillingene er riktig satt opp med de
riktige DIP-bryterne. Pass på at serieparametrene til
baudhastighet, paritet og stopp-bit stemmer mellom
applikasjons-programmet og skriveren.
4-16
KAPITTEL 4 FEILSØKING
For iMac og Power Mac med USB port (Gjelder kun HL-1240/1250)
Problem
HL-1240/1250 dukker ikke opp
i velger.
Recommendation
• Kontroller at skriver er på.
• Kontroller at USB kabel er festet i begge ender.
• Kontroller at skriver driver er korrekt installert.
4-17
Forbedre utskriftskvaliteten
!
Forsiktig
Hvis Drum-lampen lyser, kan du løse problemet med utskriftskvaliteten ved å bytte
trommelenheten i en ny. Drum lysdioden indikerer at trommelenheten er utslitt.
Denne delen tar for seg følgende emner:
Eksempel på feil
ABCDEFGH
CDEF
abcdefghijk
defg
ABCD
abcde
01234
Svakt
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Grå bakgrunn
Forslag
• Sjekk omgivelsene skriveren står i. Forhold som fuktighet, høy
temperatur, etc. kan føre til at denne feilen oppstår.
• Hvis hele siden er for lys, kan funksjonen spar toner være på.
Deaktiver funksjonen spar toner under fliken Skriveregenskaper
i driveren.
• Forsøk å installere en ny tonerkassett. Se “Hvordan bytte
tonerkassett” i Kapittel 3.
• Forsøk å installere en ny trommelenhet. Se "Hvordan bytte
trommelenhet" i Kapittel 3.
• Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller anbefalte
spesifikasjoner fra Brother. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i
Kapittel 1.
• Sjekk omgivelsene skriveren står i; høy temperatur og høy
fuktighet kan forsterke den grå bakgrunnen.
• Installer ny tonerkassett. Se "Hvordan bytte tonekassett" i
Kapittel 3.
• Installer ny trommelenhet. Se "Hvordan bytte trommelenhet" i
Kapittel 3.
4-18
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Eksempel på feil
Forslag
• Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller
spesifikasjonene. Papir med ru overflate, papir som har sugt til
seg fuktighet eller tykke media kan gi dette problemet.
• Forsikre deg om at du velger riktig mediatype i skriverdriveren.
Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel 1.
• Forsøk å installere ny trommelenhet. Se “Hvordan bytte
trommelenhet” i Kapittel 3.
Skygge
•
ABCDEFGH
abcdefghijk
•
ABCD
abcde
01234
Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller
spesifikasjonene. Papir med ru overflate kan gi dette problemet.
Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel 1.
Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
Tonerflekker
•
•
•
Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller
spesifikasjonene. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel
1.
Velg ‘Modus for tykt papir” i skriverdriveren, eller bruk
tynnere papir.
Kontroller omgivelsene til skriveren. Forhold som for eksempel
høy luftfuktighet kan forårsake denne type feil.
hullete utskrift
• Rengjør koronaviren til trommelenheten. Se "Hvordan rengjøre
skriveren innvendig og trommelenheten".
• Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
Helt sort
4-19
Eksempel på feil
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Forslag
• Hvis problemet ikke er løst etter å ha skrevet ut noen sider, kan
trommelenheten ha fått lim fra etiketter på overflaten av
trommelen.
Rengjør trommelen som følger
1. Legg utskriften i front av trommelenheten og finn posisjonen
for feilen.
Hvite flekker
Utskriften har hvite flekker i svart
tekst og grafikk med intervall på
94 mm.
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Fig.4-11 Finn posisjonen for feilen
2. Vri på trommeldrevet men hånden, mens du ser på overflaten av
trommelen.
Svarte flekker
Utskriften har svarte flekker med
intervall på 94 mm.
Fig. 4-12 Vri på trommeldrevet
3. Når du har funnet merket på trommelen tørker du trommelen
med en myk bomullsklut til merket blir borte.
Fig. 4-13 Rengjør overflaten på trommelen
4-20
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Eksempel på feil
Forslag
!
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Hvite flekker
Forsiktig
Ikke rengjør overflaten på trommelen med skarpe gjenstander som
for eksempel en penn
•
Trommelenheten kan vøre ødelagt. Installer en ny
trommelenhet. Se “Hvordan bytte trommelenheten ” i Kapittel
3.
Utskriften har hvite flekker i svart
tekst og grafikk med intervall på
94 mm.
94 mm
(3.7 in.)
94 mm
(3.7 in.)
Svarte flekker
Utskriften har svarte flekker med
intervall på 94 mm.
4-21
Eksempel på feil
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Svarte, horisontale feil som
gjentar seg
Tonerflekker på utskriften.
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Hvite horisontale striper
ABCDEFGH
abcdefghijk
Forslag
• Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
• Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller
spesifikasjonene. Se “Hva slags papir kan jeg bruke” i Kapittel
1.
✒ Merk
• Hvis du bruker etikettark for laserskrivere, kan limet fra
etikettene feste seg på overflaten av trommelen.
• Ikke bruk papir som har stifter eller binders festet på seg. Dette
kan skade trommelen.
• Hvis en ny trommelenhet blir utsatt for sterkt lys kan den bli
ødelagt.
• Forsikre deg om at du bruker papir som tilfredsstiller
spesifikasjonene. Papir med ru overflate eller tykke media kan gi
dette problemet.
• Forsikre deg om at du velger riktig mediatype i skriverdriveren.
• Problemet kan forsvinne av seg selv. Skriv ut flere sider for å bli
kvitt problemet, dette gjelder spesielt hvis skriveren ikke har
vært brukt på en stund.
• Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
• Rengjør skriveren innvendig samt corona tråden i
trommelenheten. Se "Hvordan rengjøre skriveren" i Kapittel 3.
• Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
ABCD
abcde
01234
Horisontale linjer
ABCDEFGH
abcdefghijk
ABCD
abcde
01234
Svarte vertikale linjer
Utskriften har tonerflekker eller
vertikale striper.
• Rengjør koronaviren til trommelenheten. Se "Hvordan rengjøre
skriveren innvendig og trommelenheten".
• Forsikre deg om at rengjøringsklossen for koronaviren står i
utgangsstilling.
• Trommelenheten kan være ødelagt. Installer ny trommelenhet.
Se "Hvordan bytte trommelenhet" i Kapittel 3.
• Tonerkassetten kan være ødelagt. Installer ny tonerkassett. Se
"Hvordan bytte tonerkassett" i Kapittel 3. Sjekk at det ikke
ligger igjen istykkerrevet papir inne i skriveren som dekker
scannervinduet.
• Fikserenheten kan være tilsmusset. Ta kontakt med service.
4-22
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Eksempel på feil
.
ABCDEFGH
abcdefghijk
Forslag
• Du kan bli kvitt problemet ved å tørke av scanner-vinduet med
en myk klut. Se “Hvordan rengjøre skriveren” i Kapittel 3.
• Tonerkassetten kan være ødelagt. Installer ny tonerkassett. Se
"Hvordan bytte tonerkassett" i Kapittel 3.
ABCD
abcde
01234
Hvite, vertikale streker
•
FGH
ABCDE
hijk
fg
e
d
abc
ABCD
abcde
01234
•
•
•
Skjev side
•
•
•
•
Forsikre deg om at papiret eller annet media er lagt riktig på
papirbrettet og at førerne ikke står for tett eller for langt unna
papirbunken.
Sett papirførerene riktig. Kontroller at papirførerene sitter i
sporene sine. Se “Hvordan mate papir i papirkassetten ” i
Kapittel 1.
Hvis du bruker den manuelle matespalten, se "Hvordan legge i
ett papirark manuelt" i Kapittel 1.
Papirmagasinet kan være for fullt. Se "Hvordan legge papir i
papirkassetten".
Sjekk papirtypen og kvaliteten. Se "Hva slags papir kan jeg
bruke" i Kapittel 1.
Sjekk papirtype og kvalitet. Både høy temperatur og fuktighet
kan føre til at papiret krøller seg. Se “Hva slags papir kan jeg
bruke” i Kapittel 1.
Hvis du bruker skriveren sjelden, har muligens papiret ligget
for lenge i papirkassetten. Snu papirbunken. Forsøk også å
rotere papiret 180° i papirkassetten.
Forsøk å ta utskrift ved å bruke direkteutmatingssporet. Se
"Hvordan legge i ett papirark manuelt" i Kapittel 1.
Krøllet eller bølget
•
B DEFGH
abc efghijk
A CD
bcde
1 34
•
•
•
Forsikre deg om at papiret er lagt inn riktig. Se "Hvordan legge
papir i papirkassetten" i Kapittel 1.
Sjekk papirtype og kvalitet. Se “Hva slags papir kan jeg
bruke” i Kapittel 1.
Forsøk å ta utskrift ved å bruke direkteutmatingssporet. Se
"Hvordan legge i ett papirark manuelt" i Kapittel 1.
Snu papirbunken eller forsøk å rotere papiret 180° i
papirbrettet.
Skrukker eller bretter
4-23
Hvordan ta riktig utskrift
Problem
Skriveren skriver ut uventet
eller bare tull.
Skriveren kan ikke skrive ut
hele sider i et dokument.
Feilmeldingen
“UTSRKIFTSFEIL" kommer
fram.
Skriveren kan ikke skrive ut
hele sider i et dokument
Feilmeldingen "MINNE
FULLT" kommer fram.
Forslag
• Kontroller om skriverkabelen er for lang. Vi anbefaler at du
bruker en parallellkabel som ikke er mer enn 2 meter (6.6 fot)
lang.
• Kontroller om skriverkabelen er ødelagt eller brukket.
• Hvis du bruker en skrivervelger, må du fjerne den og koble
datamaskinen direkte til skriveren og forsøke på nytt.
• Sjekk at riktig skriverdriver er valgt som Standard.
• Sjekk at skriveren ikke er koblet til den samme porten som
lagringsenheter eller en scanner.
Fjern alt annet utstyr og koble porten kun til skriveren.
Slå av "skriverstatus rapportering" under fliken "utstyrsvalg" i
skriverdriveren.
• Trykk på knappen på panelet for å skrive ut dataene som er igjen
i skriveren.
• Hvis feilen fortsatt eksisterer, må du redusere kompleksiteten til
dokumentet eller redusere skriveroppløsningen.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se ‘Hvordan
legge til ekstra minne’ i Kapittel 2. Still sidebeskyttelse på ON
ved hjelp av Windows-driveren eller RPC-programmet som
følger med.
• Gjelder kun HL-1250
Forandre følgende innstillinger i Windows-driveren og forsøk på
nytt. Den beste kombinasjonen av innstillingene nedenfor
varierer avhengig av dokumnetet ditt.
Grafikk-modus
True TypeTM modus
•
Bruk Printer True TypeTM fonter
• Trykk på knappen på panelet for å skrive ut dataene som er igjen
i skriveren.
• Reduser skriveroppløsningen eller reduser kompleksiteten til
dokumentet.
• Gjelder kun HL-1250
Utvid minnet i skriveren ved å montere en SIMM. Se ‘Hvordan
legge til ekstra minne’ i Kapittel 2.
4-24
KAPITTEL 4 FEILSØKING
Problem
Topp- og bunntekst vises når
jeg ser på dokumentet på
skjermen, men kommer ikke
fram på utskriften.
(For tilkobling ved å bruke
RS-232C/422A grensesnittet
Gjelder kun HL-1250)
Skriveren skriver ut de første
par sidene riktig, men så
mangler noen av sidene tekst.
Forslag
• De fleste laserskrivere har et begrenset område som det ikke kan
skrives på. Vanligvis kan ikke de to første og to siste linjene på
siden skrives ut (det er igjen 62 skrivbare linjer). Juster topp- og
bunnmargene i dokumentet slik at dette går.
• Dette er et problem som vanligvis gjelder seriegrensesnitt.
Datamaskinen din gjenkjenner ikke når skriverens inn-buffer er
fullt. gnal. Årsaken kan være feil seriekabel (feil koblet eller for
lang) eller feil innstilling av datamaskinens seriegrensesnitt.
For DOS-brukere (Gjelder kun HL-1240/1250)
Problem
Skriveren skriver, men den
skriver ut feil informasjon.
Noen ganger skriver den ut et
par tegn og kjører deretter ut
siden, etc.
Forslag
• Dette er en indikasjon på at innstillingen av skriver-emuerlingen
ikke stemmer. Sjekk i programmet hvilken skriver du har valgt
for å være sikker på at skriveren er satt opp riktig. Husk at
skriveren emulerer vanlig brukte skrivervalg. HL-1240 (HP
LaserJet IIP) / HL-1250 (HP LaserJet 6P, Epson FX-850 og
IBM Proprinter XL). Forsøk å stille skriveren på HP emulering
og velg deretter HP LaserJet IIP (for HL-1240) eller HP LaserJet
6P (for HL-1250) skriver i ditt program.
4-25
TILLEGG
TILLEGG
Tekniske spesifikasjoner skriver
Utskrift
Utskriftsmetode
Elektrofotografisk med
halvleder laserstråle scanning
Laser
Bølgelengde:
Effekt:
780 nm
Maks. 5 mW
Oppløsning
HL-1030:
600 punkter/tomme
(GDI)
HL-1240:
600 punkter/tomme
(GDI)
300 punkter/tomme
(under DOS og andre operativsystemer)
HL-1250:
1200 (H) x 600 (V) punkter/tomme
(for Windows DIB grafikk)
600 (H) x 600 (V) punkter/tomme
(for Windows og DOS)
600 (H) x 600 (V) punkter/tomme
(bruker Apple Macintosh med USB)
300 (H) x 300 (V) punkter/tomme
(bruker Apple Macintosh med ekstra RS100M)
Utskriftskvalitet
Normal utskriftsmodus
Økonomi utskriftsmodus (opp til 25% og
50% tonerbesparelse)
A-1
Utskriftshastighet
HL-1030:
Opp til 10 sider pr. minutt
HL-1240/1250:
Opp til 12 sider pr. minutt
(Når A4 eller letter-format papir mates inn
fra papirbrettet)
MERK:
Man oppnår maksimal utskriftshastighet
ved å skrive ut flere kopier av den samme
siden. Utskriftshastigheten kan variere
avhengig av grensesnittype, emulering,
datamaskinens prosesseringskraft, minnet
som er tildelt utskriftsjobben,
papirstørrelse og grafikkvalitet.
Oppvarmingstiden avhenger av
omgivelsestemperaturen og fuktigheten.
Oppvarming
Maks. 45 sekunder ved 23°C
(73.4°F)
Første utskrift
15 sekunder
Utskriftsmedia
Tonerkassett:
6000 sider/tonerkassett med
høy kapasitet
3000 sider/standard
tonerkassett
Forventet levetid:
Når A4 eller letter-format papir mates inn
fra papirkassetten
MERK:
Forventet levetid:
Når man bruker A4- eller letter-format
papir med 5% dekning.
Hvor lenge toneren varer vil variere
avhengig av den gjennomsnittlige
utskriftsjobben.
Trommelenhet:
Gjennomsnittlig 20 000 sider
MERK:
Det er mange faktorer som er med på å
bestemme hvor lenge trommelen egentlig
vil vare, som f.eks. temperatur, fuktighet,
hvilken type papir og toner du bruker,
antall sider pr. utskriftsjobb, etc.
A-2
TILLEGG
Funksjoner
TrueType fonter
på CD
Du finner TrueType-kompatible program-fonter for Windows på CDen som
fulgte med.
Antall fonter er 35.
Emulering
HL-1030:
HL-1240:
HL-1250:
Skriverdriver
Grensesnitt
Brother Printing Solution for Windows
Brother Printing Solution for Windows
HP LaserJet IIP (PCL 4)
Brother Printing Solution for Windows
Automatisk valg av emulering mellom HP LaserJet6P (PCL 6), EPSON FX850 eller IBM Proprinter XL
Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 og Windows NT 4.0 driver, støtter
Brother Native Compression modus.
Windows 3.1/3.11, Windows 95/98 driver som støtter to-vis kommunikasjon
iMac, Power Macintosh G3 med USB skriver driver (Gjelder kun HL1240/1250)
Ekstra Macintosh driver tilgjengelig for System 6.0.7 eller nyere (HL-1250
med RS100M)
Toveis parallelt
USB-grensesnitt (Gjelder kun HL-1240/1250)
Et RS-422A/RS 232C seriegrensesnitt (RS-100M) er tillegsutsyr.
(Kun HL-1250)
Minne
HL-1030/1240 :
2 MB
HL-1250::
4 MB
Diagnoser
Selv-diagnostiserende
program
Kan utvides opp til 36 MB ved å installere
en industristandard SIMM
A-3
Elektrisk og Mekanisk
Strømkilde
U.S.A. og Canada:
Europa og Australia:
AC 110 til 120 V, 50 / 60 Hz
AC 220 til 240 V, 50 /60 Hz
Strømforbruk
Utskrift (gjennomsnitt):
340 W eller mindre
Stand-by:
Hvile (HL-1030/1240):
Hvile (HL-1250):
Støy
Utskrift:
Hvile:
80 W eller mindre
5 W eller mindre
6 W eller mindre
(Når viften stopper)
49 dB A eller mindre
27 dB A eller mindre
Temperatur
Drift:
Ikke aktiv:
10 til 32.5°C (50 til 90.5°F)
0 til 40°C (38 til 104°F)
Fuktighet
Drift:
Lagring:
20 til 80% (uten kondensering)
10 til 85% (uten kondensering)
Mål
(B x D x H)
A4 papirkassett:
360 x 370 x 235 mm
(14.2 x 14.6 x 9.3 tommer)
360 x 430 x 235 mm
(14.2 x 16.9 x 9.3 inches)
Legal papirkassett:
(Kun USA og Canada)
Ca. 9.5 kg (20.9 lbs) inklusive
trommelenhet og fremkallingsenhet
Vekt
A-4
TILLEGG
Parallelle grensesnittspesifikasjoner
✒ Merk
• For å sikre best mulig kvalitet benyttes en IEEE 1284 kompatibel parallellkabel
mellom skriveren og datamaskinen. Kun IEEE 1284-kabler støtter alle de
avanserte utskriftsmulighetene, som toveis kommunikasjon. Disse kablene vil
være tydelig merket med “IEEE-1284”.
• Vi anbefaler å bruke en parallellkabel på 2.0 meter (6.6 fot) eller koftere.
Grensesnittkontakt
Skriverside:
Amphenol 57RE-40360-730B (D12)
eller tilsvarende
Skjermet kabel bør brukes.
Pinneangivelse
Pin nr..
Signal
Retning
Pin nr..
Signal
Retning
1
DATA STROBE
Input
19
0V (S.G.)
–
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DATA 1
DATA 2
DATA 3
DATA 4
DATA 5
DATA 6
DATA 7
DATA 8
ACKNLG
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Input
Output
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
0V (S.G.)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
11
12
13
BUSY
PE
SLCT
Output
Output
Output
29
30
31
0V (S.G.)
0V (S.G.)
INPUT PRIME
–
–
Input
14
AUTO FEED
Input
32
FAULT
Output
15
16
17
18
N.C.
0V (S.G.)
0V (S.G.)
+5V
–
–
–
–
33
34
35
36
N.C.
N.C.
N.C.
–
–
–
Input
A-5
SLCT IN
✒ Merk
Hvis man skal bruke toveis kommunikasjon, må man bruke en grensesnittkabel som
har pin-tilkoblingene ovenfor.
Pin
1
18
2
19
3
Pin
1
19
2
20
3
21
4
22
5
23
6
24
7
25
8
26
9
27
10
28
11
29
12
17
13
15
14
30
31
33
32
34
36
35
18
16
4
20
5
6
21
7
8
22
9
10
24
11
23
12
13
14
25
16
15
17
Shield
Shield
Fig. A-1 Parallell grensesnittkabel
A-6
TILLEGG
USB (Universal seriebus-grensesnitt) (Gjelder
kun HL-1240/1250)
Grensesnittkontakt
2
1
4
3
Fig. A-2 USB grensesnittkontakt
Pinneangivelse
Pin No.
1
2
3
4
Signal
Vcc (+5V)
- Data
+ Data
Jord
A-7
Serial Data Serial Data +
Innebygde fonter (Gjelder kun HL-1240/1250)
Følgende bitmap-fonter er innebygd i denne skriveren.
HL-1240: Bitmap-fonter
Brougham 10 (12 punkter)
Brougham 12 (10 punkter)
Letter Gothic 16.66 (8.5 punkter)
Stående/normal
Stående /bold
Kursiv/normal
Kursiv /bold
Stående /normal
Stående /bold
Kursiv /normal
Kursiv /bold
Stående /normal
Stående /bold
Kursiv /normal
Kursiv /bold
(Både Stående og Liggende er tilgjengelig for
ovenstående fonter.)
HL-1250: Bitmap-fonter
Denne skriveren har følgende bitmap-fonter. De kan brukes i
HP LaserJet 6P, EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL modus. De har følgende
kjennetegn.
•
•
•
Letter Gothic 16.66 Normal, Italic, Bold, BoldItalic (Portrait & Landscape)
OCR-A(Portrait & Landscape)
OCR-B(Portrait & Landscape)
A-8
TILLEGG
Skalerbare fonter
Følgende skalerbare fonter kan brukes i HP LaserJet 6P,
EPSON FX-850 og IBM Proprinter XL modus.
Intellifont kompatible fonter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alaska (Extrabold)
Antique Oakland (Oblique, Bold)
Brougham (Oblique, Bold, BoldOblique)
Cleveland Condensed
Connecticut
Guatemala Antique (Italic, Bold, BoldItalic)
Letter Gothic (Oblique, Bold)
Maryland
Oklahoma (Oblique, Bold, BoldOblique)
PC Tennessee Roman (Italic, Bold, BoldItalic)
PC Brussels Light (Italic, Demi, DemiItalic)
Utah (Oblique, Bold, BoldOblique)
Utah Condensed (Oblique, Bold, BoldOblique)
Microsoft Windows 3.1 TrueType kompatible fonter
•
•
•
•
BR Symbol
Helsinki (Oblique, Bold, BoldOblique)
Tennessee Roman (Italic, Bold, BoldItalic)
W Dingbats
A-9
Symbolsett / Tegnsett (Gjelder kun HL-1240/1250)
OCR symbolsett (gjelder kun HL-1250)
Når OCR-A eller OCR-B fonter er valgt, brukes alltid tilsvarende symbolsett.
•
•
OCR-A
OCR-B
HP LaserJet IIP modus (HL-1240)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO14 JIS ASCII
ISO57 Chinese
ISO11 Swedish
HP Spanish
ISO17 Spanish
ISO10 Swedish
ISO16 Portuguese
ISO84 Portuguese
ISO85 Spanish
PC-8
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PC-8 D/N
PC-8 Turkish
PC-850
PC-852
PC-860
PC-863
PC-865
Roman 8
ISO Latin 1 (ECMA-94)
Windows Latin 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO60 Norwegian 1
ISO61 Norwegian 2
ISO4 UK
ISO25 French
ISO69 French
HP German
ISO21 German
ISO15 Italian
ISO6 ASCII
Legal
ISO2 IRV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ISO6 ASCII
ISO10 Swedish
ISO11 Swedish
ISO14 JIS ASCII
ISO15 Italian
ISO16 Portuguese
ISO17 Spanish
ISO21 German
ISO25 French
ISO57 Chinese
ISO60 Norwegian1
ISO61 Norwegian2
ISO69 French
ISO84 Portuguese
ISO85 Spanish
HP German
HP Spanish
HP LaserJet 6P Mode (HL-1250)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Roman 8 (8U)
ISO Latin1 (0N)
ISO Latin2 (2N)
ISO Latin5 (5N)
ISO Latin6 (6N)
PC-8 (10U)
PC-8 D/N (11U)
PC-850 (12U)
PC-852 (17U)
PC-775 (26U)
PC-1004 (9J)
PC-8 Turkish (9T)
Windows Latin1 (19U)
Windows Latin2 (9E)
Windows Latin5 (5T)
Windows Baltic (19L)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Legal (1U)
Ventura Math (6M)
Ventura Intl (13J)
Ventura US (14J)
PS Math (5M)
PS Text (10J)
Math-8 (8M)
Pi Font (15U)
MS Publishing (6J)
Windows 3.0 (9U)
Desktop (7J)
MC Text (12J)
Symbol (19M)
Windings (579L)
ISO2 IRV
ISO4 UK
A-10
TILLEGG
EPSON modus (gjelder kun HL-1250)
•
•
•
•
•
•
•
•
US ASCII
PC-8
PC-8 D/N
PC-850
PC-852
PC-860
PC-863
PC-865
•
•
•
•
•
•
•
•
PC-8 Turkish
German
UK ASCII I
French I
Danish I
Italy
Spanish
Swedish
•
•
•
•
•
•
•
Japanese
Norwegian
Danish II
UK ASCII II
French II
Dutch
South African
•
•
PC-865
PC-8 Turkish
IBM modus (gjelder kun HL-1250)
•
•
•
PC-8
PC-8 D/N
PC-850
•
•
•
PC-852
PC-860
PC-863
✒ Merk
Hvis du ønsker å vite hvilke tegn som finnes i hvert symbol/tegnsett, skriver du ut
CHARSETS.PRN-filen fra alternativet “Print form” i Direct Access Menu i det
eksterne skriverkonsollprogrammet.
A-11
❏ HP LaserJet IIP / HP LaserJet 6P
(gjelder kun HL-1250)
A-12
TILLEGG
Tabellen nedenfor viser hvilke tegn som er tilgjengelig bare i det tilhørende
tegnsettet. Tallene øverst i tabellen er kodeverdier som tegn på erstattes med i
tegnsettet Roman 8. For andre tegn, se tegnsettet Roman 8.
A-13
❏ HP LaserJet IIP/6P, EPSON FX-850, IBM Proprinter XL
❏ EPSON FX-850
A-14
TILLEGG
Tabellen nedenfor viser tegn som er tilgjengelig bare i det tilhørende tegnsettet.
Tallene øverst i tabellen er kodeverdier som tegn på erstattes med i tegnsettet US
ASCII. For andre tegn, se tegnsettet US ASCII.
A-15
Varemerker
Brother-logoen er et registrert varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.
Apple, Apple-logoen og Macintosh er varemerker, registrert i USA og andre land,
og TrueType er et varemerke som tilhører Apple Computer, Inc.
Epson er et registrert varemerke og FX-80 og FX-850 er varemerker som tilhører
Seiko Epson Corporation.
Hewlett Packard er et registrert varemerke og HP LaserJet 6P, 6L, 5P, 5L, 4, 4L 4P,
III, IIIP, II og IIP er varemerker som tilhører Hewlett-Packard Company.
IBM, IBM PC og Proprinter er registrerte varemerker som tilhører International
Business Machines Corporation.
Microsoft og MS-DOS er registrerte varemerker som tilhører Microsoft
Corporation. Windows er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation
i USA og andre land.
ENERGY STAR er et merke registrert i USA.
Alle andre merker og produktnavn som blir omtalt i denne håndboken er registrerte
varemerker til sine respektive selskaper.
Utarbeidelse og offentliggjøring
Denne håndboken er utarbeidet og offentliggjort under oppsyn av Brother Industries
Ltd., og den inneholder beskrivelser og spesifikasjoner for de nyeste produktene.
Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene til dette produktet kan endres uten
varsel.
Brother forbeholder seg retten til uten varsel å foreta endringer i spesifikasjonene og
innholdet i denne håndboken, og er ikke ansvarlig for skader (inklusive følgeskader)
forårsaket av det presenterte materialet, inklusive, men ikke begrenset til
typografiske eller andre feil i denne publikasjonen.
©1999 Brother Industries Ltd.
A-16
TILLEGG
REGULATIONS
Federal Communications Commission(FCC) Declaration of Conformity
(For USA Only)
Responsible Party : Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911, USA
TEL : (908) 704-1700
declares, that the products
Product Name :
Brother Laser Printer HL-1030, HL-1240, HL-1250
Model Numbers : HL-12
Product Options : ALL
complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any
interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is
no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important
A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a
Class B digital device.
Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the
user’s authority to operate the equipment.
A-17
Industry Canada Compliance Statement (For Canada Only)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
International ENERGY STAR Konformitetserklæring
Hensikten med det internasjonale ENERGY STAR programmet er å fremme utviklingen og
populariseringen av energieffektivt kontorutstyr, som omfatter datamaskiner, skjermer,
skrivere, faksmaskiner og kopimaskiner verden over.
Som en internasjonal ENERGY STAR partner har Brother Industries, Ltd. bestemt at dette
produktet tilfredsstiller retningslinjene til programmet.
Radiostøy (Gjelder kun modell 220-240 V)
Denne skriveren tilfredsstiller EN55022(CISPR Publication 22)/Class B.
Før du tar i bruk skriveren må du forsikre deg om at du bruker en dobbeltskjermet
grensesnittkabel med tvunnet par ledere og at den er merket “IEEE 1284 compliant”. Vi
anbefaler å bruke en parallellkabel som er 2.0 meter (6.6 fot) eller kortere.
Lasersikkerhet (Gjelder kun modell 110–120 V)
Denne skriveren er sertifisert som et Class I laserprodukt under USAs Department of Health
and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard i henhold til Radiation Control
for Health and Safety Act av 1968. Det betyr at skriveren ikke produserer skadelig
laserstråling.
Siden stråling inne i skriveren er fullstendig avgrenset innenfor beskyttelseskapslingen og
eksterne deksler, kan ikke laserstrålen slippe ut fra maskinen når skriveren er i bruk.
A-18
TILLEGG
FDA-forskrifter (Gjelder kun modell 110-120 V)
U.S. Food and Drug Administration (FDA) har innført forskrifter for laserprodukter produsert i
og etter 2. august 1976. Produkter markedsført i USA skal tilfredsstille disse kravene. En av
følgende etiketter på baksiden av skriveren indikerer overensstemmelse med FDA-forskrifter
og må festes til laserprodukter som markedsføres i USA.
PRODUSENT:
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA
Dette produktet tilfredsstiller FDAs strålingsstandarder, 21 CFR Underkapittel J
PRODUSENT:
BROTHER INDUSTRIES (USA) INC.
2950 Brother Blvd., Bartlett, TN 38133, U.S.A.
Dette produktet tilfredsstiller FDAs strålingsstandarder, 21 CFR Underkapittel J
PRODUSENT:
BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
Dette produktet tilfredsstiller FDAs strålingsstandarder, 21 CFR Underkapittel J
Forsiktig
Kontroll, justering eller trimming annen enn den som er spesifisert i denne håndboken kan føre
til farlig stråling.
Konformitetserklæring (For Europa)
Vi,
Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
erklærer at dette produktet er i samsvar med følgende EU-direktiver.
Sikkerhet
EMC:
EN 60950,
EN 60825
EN 55022 Class B,
EN 55024
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
og iht. bestemmelsene i Lavspenningsdirektivet 73/23/EEC og det Elektromagnetiske
kompatibilitetsdirektivet 89/336/EEC (med endringer 91/263/EEC og 92/31/EEC).
Utstedt av:
Brother Industries, Ltd.
Printer Products Division
A-19
IEC 825 spesifikasjon (Gjelder kun modell 220–240 V)
Skriveren er et Class 1 laserprodukt som definert i IEC 825 spesifikasjonene. Etiketten
nedenfor festes på produktet i land der det er nødvendig.
CLASS 1LASER PRODUCT
APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Denne skriveren har en Class 3B laserdiode som sender ut usynlig laserstråling i
scannerenheten. Scannerenheten må ikke under noen omstendigheter åpnes.
Forsiktig
Kontroll, justering eller trimming annen en den som er angitt i denne håndboken kan føre til
farlig stråling.
( Gjelder Sverige og Finland )
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Varning – Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.
A-20
TILLEGG
VIKTIG - For din sikkerhet
For å oppnå sikker drift må det jordete elektriske støpslet som følger med, kun settes inn i en
standard jordet stikkontakt, som er jordet på normal måte.
Forlengelsesledninger som brukes sammen med utstyret må være av samme jordete type for å
gi skikkelig jording. Forlengelsesledninger med feil utførelse kan føre til personskade og skade
på utstyret.
Det faktum at utstyret fungerer tilfredsstillende betyr ikke at jordingen fungerer og at
installasjonen er fullstendig sikker. Hvis du er i tvil om jordingen, kan du for din egen
sikkerhets skyld kontakte en kvalifisert elektriker.
Koble fra skriveren
Denne skriveren må installeres i nærheten av en lett tilgjengelig stikkontakt. I nødstilfeller må
du trekke nettkabelen ut av stikkontakten for å slå av strømmen helt.
Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (Gjelder kun Tyskland)
Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2
A-21
IMPORTANT - Wiring Information (Gjelder kun Storbritannia)
If the power cord supplied with this printer is not suitable for your electrical outlet, remove the
plug from the mains cord and fit an appropriate three pin plug. If the replacement plug is
intended to take a fuse then fit a fuse with the same rating as the original.
If a moulded plug is severed from the power cord then it should be destroyed because a plug
with cut wires is dangerous if plugged into a live socket outlet. Do not leave it where a child
might find it.
In the event of replacing the plug fuse, fit a fuse approved by ASTA to BS1362 with the same
rating as the original fuse.
Always replace the fuse cover. Never use a plug with the cover omitted.
WARNING - THIS PRINTER MUST BE PROPERLY EARTHED.
The wires in the mains cord are coloured in accordance with the following code:
Green and yellow:
Blue:
Brown:
Ground
Neutral
Live
The colours of the wiring in the power lead of this printer may not correspond with the
markings which identify the terminals in your plug. If you need to fit a different plug, proceed
as follows.
Remove a length of the cord outer sheath, taking care not to damage the coloured insulation of
the wires inside.
Cut each of the three wires to the appropriate length. If the construction of the plug permits,
leave the green and yellow wire longer than the others so that, in the event that the cord is
pulled out of the plug, the green and yellow wire will be the last to disconnect.
Remove a short section of the coloured insulation to expose the wires.
The wire which is coloured green and yellow must be connected to the terminal in the plug
which is marked with the letter “E” or by the earth symbol or coloured green or green and
yellow.
The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the
letter “N” or coloured black or blue.
The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the
letter “L” or coloured red or brown.
The outer sheath of the cord must be secured inside the plug. The coloured wires should not
hang out of the plug.
A-22
STIKKORD
STIKKORD
høyoppløsnings-kontroll
HRC
hurtigoppsett på skjermen
hvile-modus
-AAlarm LED
1-31
Alarm-lampe
4-2
APT
1-5
angivelse av parallell grensesnitt-pinne T-5
auto-emulation switching
1-4
avansert fotoskalaeringsteknologi
1-5
-IIBM
innebygd font
-Bbakre deksel
bakre papirfører
baudhastighet
betjeningspanel
bitmap-font
Klar
knapp
knapper
koronavire
kortstabel
-D1-29
1-5
2-6
2-5
2-3
1-3
2-6
1-24
LED
lysdioder
manuell matespalte
manuell papirmatingsfører
manuelt matespalte
minne
minne SIMM
1-10, 1-18
1-2
1-2
T-3
2-11
-Nnedre brett
nedre papirkassett
nettverks skriverserver
-F1-34
1-28
4-2
4-4
1-28, 4-3
1-2
1-7, 2-2
1-10
1-7
-Oøkonomi-modus
operatørindikering
oppløsning
oppvarming
overvåking av skriverstatus
øvre papirkassett
-Ggrensesnitt
1-27
1-27
-M-
1-4
1-4, T-3
Factory Reset
fastkjørt papir
feil opprettelig
feil uopprettelig
feilmating
frontdeksel
1-28
1-32
1-27
3-8, 3-18
1-22
-L-
-EEkstern skriverkonsoll
emulering
2-4
T-8
-K1-2
1-2
2-6
1-2, 1-27
T-8
Data LED
datakompresjonsteknologi
datalengde
DIP-bryter
DOS
dpi
DTR
dupleks utskrift
1-5
1-5
1-4
1-6, 1-33
1-6
4-2
1-3, T-1
T-2
1-4
1-10, 1-11
T-3
-P-
-Hhex dump print
høykapasitets tonerkassett
papir
papir
fastkjørt
1-34
1-6
S-1
1-28
4-3
tomt
papir anbefalt
papirfører for manuell matespalte
papirførere
papirkapasitet
papirkassett
papirstørrelse
papirtype
parallell grensesnittspesifikasjon
parallelt grensesnitt
paritet
ppm
Print Config
Print Fonts I
protokoll
stopp-bit
symbolsett
4-3
1-11
1-21
1-15
1-11
1-15
1-10
1-10
T-5
1-2
2-6
1-3
1-34
1-34
2-6
-Ttegnsett
test sample page
testutskrift
tidsavbrudd
tomt for papir
toner
lite
tomt
toner LED
tonerkassett
tonerkassettens levetid
trommelenhet
trommelenhetens levetid
Trommel
tykt papir
-Rrobust
RPC
RS-232C
RS-422A
2-6
1-4
2-4
2-4
T-11
1-34
1-34
1-33
1-28
1-30, 4-3
1-30, 4-3
1-29
3-3
T-2
3-9
T-2
1-31
1-22
-Uuniversal Serial Bus-grensesnitt
USB grensesnitt
utskriftskvalitet
utskriftsmetode
-Sscanner-vindu
seriegrensesnitt-bryter
seriegrensesnitt-parameter
serielt grensesnitt
serigrensesnitt-kabel
service-indikering
SIMM
skalerbar font
skrivbart område
skriverdriver
skriverserver for nettverk
stikkontakt
2-6
T-10, T-11
3-17
2-4
2-6
2-3
2-8
4-4
2-11
T-9
1-14
T-3
2-10
1-2
1-5, T-7
1-2
T-1
T-1
-WWindows DIB-grafikk
T-1
-XXon/Xoff
S-2
2-6
Download PDF

advertising