Brother HL-4040CN Car Stereo System User Manual

Laserprinter
Hurtig installationsvejledning
HL-4040CN
HL-4050CDN
Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne
Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning om opsætning og installation.
Trin 1
Opsætning af maskinen
Trin 2
Installation af printerdriveren
Installation udført!
Se brugsanvisningen på CD-ROM’en
for vejledning i brug af printer.
Opbevar altid Hurtig installationsvejledning og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du
hurtigt og let kan få fat i den.
Bemærk: Ikke alle modeller fås i alle lande.
Version 1
1
Symboler i denne brugsanvisning
Advarsel
Elektrisk fare
Varm overflade
Forsigtig
Advarsler fortæller dig, hvad
du skal gøre for at undgå
eventuel personskade.
Elektriske faresymboler advarer
om risiko for elektrisk stød.
Ikoner om varme overflader
betyder, at du skal undgå at
berøre varme maskindele.
Forsigtig angiver procedurer,
du skal følge eller undgå for
at forhindre eventuelle
skader på printeren eller
andre genstande.
Forkert opsætning
Bemærk
Symboler for forkert opsætning
advarer dig om enheder og
operationer, der ikke er
kompatible med printeren.
Bemærkninger fortæller dig,
hvordan du skal reagere i en
given situation, eller giver tip
om, hvordan den aktuelle
funktionsmåde virker med
andre funktioner.
Brugsanvisning
Netværksbrugsanvisning
Angiver reference til
brugsanvisningen eller
netværksbrugsanvisningen
på den medfølgende cd-rom.
Indholdsfortegnelse
Sikkerhedsforanstaltninger .......................................................................................................................... 2
Sikker brug af printeren .......................................................................................................................... 2
Bestemmelser ........................................................................................................................................ 4
Sådan kommer du i gang
Hvad er der i kassen? ................................................................................................................................. 7
Kontrolpanel ................................................................................................................................................ 8
Medfølgende cd-rom ................................................................................................................................... 9
TRIN 1 - Opsætning af maskinen
Sæt cd-rom’en i cd-rom-drevet ................................................................................................................. 10
Fjern emballagen fra printeren .................................................................................................................. 11
Installation af tonerpatroner ...................................................................................................................... 12
Læg papir i papirbakken ............................................................................................................................ 12
Udskriv en testside .................................................................................................................................... 13
Indstil sprog på kontrolpanelet .................................................................................................................. 14
TRIN 2 - Installation af printerdriveren
Windows®
For brugere af USB-interfacekabler ..............................................................................................................
For brugere af parallelle interfacekabler (HL-4050CDN-brugere) .................................................................
Brugere af netværksinterfacekabler ..............................................................................................................
For brugere af peer-to-peer-netværksprintere ....................................................................................
Brugere af delte netværksprintere ......................................................................................................
16
18
19
19
21
Macintosh®
For brugere af USB-interfacekabler .............................................................................................................. 23
Brugere af netværksinterfacekabler .............................................................................................................. 25
Netværksbrugere
BRAdmin Light (for Windows®-brugere) ................................................................................................... 27
BRAdmin Light (for Mac OS® X-brugere) ................................................................................................. 28
Web Based Management (webbrowser) ................................................................................................... 29
Standardindstillinger for netværk .............................................................................................................. 29
Udskriv printerens indstillinger .................................................................................................................. 29
Forbrugsstoffer og ekstraudstyr
Ekstraudstyr .............................................................................................................................................. 30
Forbrugsstoffer .......................................................................................................................................... 30
Andre oplysninger
Forsendelse af printeren ........................................................................................................................... 31
Fejlfinding
Kapitel 7 i brugsanvisningen på cd-rom'en
1
Sikkerhedsforanstaltninger
Sikker brug af printeren
Advarsel
Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke
for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten.
Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød.
Fikseringsenheden bliver meget varm under brug. Vent, til den er kølet tilstrækkeligt ned, før du udskifter
forbrugsstoffer. Advarselsmærkaterne på eller omkring fikseringsenheden må IKKE fjernes eller beskadiges.
Der MÅ IKKE anvendes brandfarlige materialer eller nogen form for spray til at rengøre maskinen indvendigt
eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se brugsanvisningen for at få vejledning i
rengøring af maskinen.
2
Sikkerhedsforanstaltninger
Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren,
og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i
henhold til lokale bestemmelser.
Hvis printeren bliver varm, ryger eller afgiver mærkelige lugte, skal du straks slukke den med afbryderen og
tage den ud af stikkontakten. Ring til en Brother-forhandler eller Brother Kundeservice.
Hvis der kommer metalgenstande, vand eller andre væsker ind i printeren, skal du straks slukke den med
afbryderen og tag den ud af stikkontakten. Ring til en Brother-forhandler eller Brother Kundeservice.
Printeren er tung og vejer ca. 29,1 kg. For at undgå personskader skal denne printer løftes af mindst to
personer. Pas på, at du ikke får fingrene i klemme, når du sætter printeren ned igen.
3
Sikkerhedsforanstaltninger
Bestemmelser
Federal Communications Commission (FCC)
Declaration of Conformity (kun USA)
Responsible
Party:
Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700
declares, that the products
Product name:
Laser Printer HL-4040CN and
HL-4050CDN
Model number:
HL-40C
Product option:
Nedre papirbakke LT-100CL
comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device
may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received,
including interference that may cause undesired
operation.
This equipment has been tested and found to comply
with the limits for a Class B digital device, pursuant to
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful
interference in a residential installation. This
equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful
interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause
harmful interference to radio or television reception,
which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following
measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment
and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is
connected.
Consult the dealer or an experienced radioTV
technician for help.
Important
A shielded interface cable should be used in order to
ensure compliance with the limits for a Class B digital
device.
Changes or modifications not expressly approved by
Brother Industries, Ltd. could void the user’s authority
to operate the equipment.
Industry Canada Compliance Statement (kun
Canada)
This Class B digital apparatus complies with
Canadian ICES-003.
4
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à
la norme NMB-003 du Canada.
Radiostøj (kun 220-240 volt-model)
Denne printer overholder EN55022 (CISPR
Publication 22)/Class B.
Før dette produkt anvendes, skal det sikres, at et af
følgende interfacekabler anvendes.
1 Et afskærmet interfacekabel med parsnoede
ledere, der er mærket som værende ”kompatibelt
med IEEE 1284”. (For HL-4050CDN-brugere)
2 Et USB-kabel.
Kablet må ikke være mere end 2 meter langt.
Sikkerhedsforanstaltninger
EU-overensstemmelseserklæring
Anvendte harmoniserede standarder:
Sikkerhed
EN60950-1:2001+A11: 2004
EMC EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasse B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
År for første påsætning af CE-mærke: 2006
Udgivet af:
Dato:
Sted:
Underskrift:
Brother Industries, Ltd.
1st September, 2006
Nagoya, Japan
____________
Junji Shiota
Direktør
Kvalitetsstyringsafdelingen
Printing & Solutions Company
EU-overensstemmelseserklæring
Producent
Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561,
Japan
Fabrik
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, Kina
Erklærer hermed, at:
Produktbeskrivelse:
Produktnavn:
Modelnummer:
Lasersikkerhed (kun 110-120 volt-modellen)
Denne printer er certificeret som et Klasse 1laserprodukt som defineret i specifikationerne i IEC
60825-1+A2: 2001 i henhold til U.S. Department of
Health and Human Services (DHHS) Radiation
Performance Standard i medfør af Radiation Control
for Health and Safety Act of 1968. Det betyder, at
denne printer ikke frembringer farlig laserstråling.
Da stråling, der udsendes inden i printeren, holdes
indespærret med et beskyttende hus og udvendig
beklædning, kan laserstrålen ikke slippe ud fra
maskinen på noget tidspunkt under brug.
FDA-regler (kun 110-120 volt-modellen)
U.S. Food and Drug Administration (FDA) har indført
bestemmelser for laserprodukter, der er fremstillet
efter den 2. august 1976. Overholdelse af disse
bestemmelser er obligatorisk for produkter, der
markedsføres i USA. Følgende label bag på printeren
indikerer overholdelse af FDA-reglerne og skal være
påsat laserprodukter, der markedsføres i USA.
Laserprinter
HL-4040CN, HL-4050CDN
HL-40C
er i overensstemmelse med bestemmelserne i
følgende direktiver: EU-direktiv 73/23/EØF (som
ændret ved 93/68/EØF) om lavspænding og EUdirektiv 89/336/EØF (som ændret ved 91/263/EØF,
92/31/EØF og 93/68/EØF) om elektromagnetisk
kompatibilitet.
5
Sikkerhedsforanstaltninger
MANUFACTURED:
Brother Technology (Shenzhen) Ltd.
NO6 Gold Garden Ind., Nanling Buji, Longgang,
Shenzhen, China
This product complies with FDA performance standards
for laser products except for deviations pursuant to Laser
Notice No.50, dated July 26, 2001.
Forsigtig
Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller
udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i
denne anvisning, kan medføre farlig usynlig stråling.
IEC 60825-1-specifikation (kun 220-240 voltmodellen)
Denne printer er et Klasse 1-laserprodukt som
defineret i specifikationerne IEC 60825-1+A2: 2001.
Mærkaten herunder sidder på produktet i de lande,
hvor det er påkrævet.
CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Denne printer indeholder en klasse 3B-laserdiode,
som udsender usynlig laserstråling i laserenheden.
Du bør under ingen omstændigheder åbne
laserenheden.
Forsigtig
Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller
udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i
denne installationsanvisning, kan medføre farlig
stråling.
Kun Finland og Sverige
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Forlængerledninger, der anvendes sammen med
printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt
tilsluttet for at sikre korrekt jording.
Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan
forårsage personskader og beskadige apparatet.
Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder
det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at
installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld
skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i
tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet.
Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde, der
ligger inden for det område, der er angivet på
mærkeetiketten. Slut det IKKE til en jævnstrømskilde.
Hvis du ikke er sikker, skal du kontakte en kvalificeret
elektriker.
Maschinenlärminformations- Verordnung 3.
GPSGV (kun Tyskland)
Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder
weniger gemäß EN ISO 7779.
Afbryder
Denne printer bør placeres tæt på en stikkontakt, der
er let at komme til. I nødstilfælde skal du tage
ledningen ud af stikkontakten for at afbryde
strømmen helt.
Forsigtighedsregler for lokalnetstik
Slut dette produkt til et lokalnetstik, som ikke
udsættes for overspænding.
IT-strømsystem (kun for Norge)
Dette produkt er også designet til IT-strømsystemer
med fase-fase-spænding på 230 V.
Wiring information (kun Storbritannien)
Important
If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is
approved by ASTA to BS1362 with the same rating as
the original fuse.
Always replace the fuse cover. Never use a plug that
does not have a cover.
Warning - This printer must be earthed.
The wires in the mains lead are coloured in line with
the following code:
Green and Yellow: Earth
Varning
Om apparaten används på annat sätt än i denna
Bruksanvisning specificerats, kan användaren
utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider
gränsen för laserklass 1.
Intern laserstråling
Maksimal strålingshårdhed:
25 mW
Bølgelængde:
780 - 800 nm
Laserklasse:
Klasse 3B
VIGTIGT – for din sikkerheds skyld
For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik
kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet
gennem de normale elektriske installationer.
6
Blue:
Neutral
Brown:
Live
If in any doubt, call a qualified electrician.
Sådan kommer du i gang
1
1
Hvad er der i kassen?
Kassens indhold kan variere fra land til land.
Gem al emballage og printerens kasse, hvis du får brug for at sende printeren.
1
8
7
2
3
4
6
5
9
6
7
8
9
1
2
3
4
5
Frontlågets udløserknap
Kontrolpanel 1
Direkte USB-interface
Frontlåg
Papirbakke
1
Du kan indstille vinklen på LCD-displayet ved at vippe det op eller ned.
Cd-rom
(inklusive
Brugsanvisning)
Hurtig
installationsvejledning
Tonerpatroner (sort, cyan, magenta og gul)
Strømkabler
Til Danmark
Til andre
Strømafbryder
Udskriftsside ned-bakke
Udskriftsside ned-bakkens støtteplade (støtteplade)
Universalbakke (MP-bakke)
Bælteenhed
(for-installeret)
Tromleenhed (forinstalleret)
Spildtonerbeholder
(for-installeret)
Indlægsark og
plastikpose til
nedpakning
Brugere i Danmark:
Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det
jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis
du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.
Brugere i Sverige, Norge og Finland:
Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i
enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Denne
maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker.
For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet
gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give
anledning til høj elektrisk støjemission.
Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det korrekte kabel til den interface, du har tænkt dig at bruge.
USB-kabel
Brug ikke et USB-interfacekabel, der er længere end 2,0 meter.
Slut ikke USB-kablet til en USB-hub uden strømforsyning eller et Macintosh®-tastatur.
Sørg for at slutte det til computerens USB-stik.
Parallel kabel (for HL-4050CDN-brugere)
Brug ikke et parallelt interfacekabel, der er længere end 2,0 meter.
Brug et afskærmet interfacekabel, der er IEEE 1284-kompatibelt.
Netværkskabel
Brug et straight-through Category5 (eller større) parsnoet kabel til 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast
Ethernet-netværk.
7
Sådan kommer du i gang
2
Kontrolpanel
7
6
1
2
5
3
4
1 Menuknapper
+
Rul baglæns gennem menuer og tilgængelige funktioner.
Rul forlæns gennem menuer og tilgængelige funktioner.
OK
Vælg kontrolpanelmenuen.
Vælg de valgte menuer og indstillinger.
Back
Gå ét niveau tilbage i menustrukturen.
2 Knappen Reprint
Vælg genudskrivningsmenuen.
3 Knappen Go
Slet fejlmeddelelser.
Afbryd midlertidigt og fortsæt udskrivning.
4 Knappen Cancel
Stop og annuller den aktuelle printerhandling.
Afslut fra en menu (kontrolpanelmenuen,
genudskrivningsmenuen eller menuen til direkte udskrivning)
5 Lysdiode for direkte udskrivning: Blå
Tændt
USB-Flash-hukommelse er sat i det direkte USB-interface.
Fra
USB-Flash-hukommelse er ikke sat i det direkte USB-interface.
Knappen Direct Print
Skift til tilstanden for direkte udskrivning, når USB-Flashhukommelsen er sat i det direkte USB-interface.
6 LCD-baggrundslys
Fra
Printeren er slukket eller i dvale.
Grøn (generel)
Klar til at udskrive / Udskriver / Varmer op
Rød (fejl)
Der er et problem med printeren.
Orange (indstilling)
Vælg en menu (kontrolpanelmenuen,
genudskrivningsmenuen eller menuen til direkte udskrivning)
eller Pause
LCD-meddelelser
Meddelelsen på LCD'en viser den aktuelle printerstatus under
normal drift.
o-mærkerne angiver statussen for toneren i tonerpatronerne.
Når o-mærket blinker (n), er den angivne toner næsten tom. Når
toneren bliver tom, forsvinder indikatoren o helt.
7 Lysdioden Data: Gul
Tændt
Der er data i printerens hukommelse.
Blinker
Modtager / behandler data
Fra
Der er ingen data tilbage i hukommelsen.
Se kapitel 4 i brugsanvisningen på cd-rom'en for at få yderligere oplysninger om kontrolpanelet.
8
Sådan kommer du i gang
3
Medfølgende cd-rom
Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger.
Windows®
Macintosh®
Indledende opsætning
Instruktionsfilm om opsætning af printeren.
Installer printerdriver
Installer printerdriveren.
Installer andre drivere/hjælpeprogrammer
Installer valgfrie drivere, hjælpeprogrammer og
netværksadministrationsværktøjer.
Dokumentation
Se printerens brugsanvisning og
netværksbrugsanvisningen i HTML-format.
Du kan også se vejledningerne i PDF-format ved at
gå til Brother Solutions Center.
Brugsanvisningen og netværksbrugsanvisningen i
HTML-format installeres automatisk, når driveren
installeres. Klik på knappen Start, Alle programmer 1,
din printer (f.eks. Brother HL-4040CN) og derefter
brugsanvisningen. Hvis du ikke vil installere
brugsanvisningen, skal du vælge Tilpasset installation
i Installer printerdriver og fravælge Brugsanvisninger
i HTML-format, når du installerer driveren.
1
Programmer for Windows® 2000-brugere
Online-registrering
Registrer produktet online.
Brother Solutions Center
Brother Solutions Center
(http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan
finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din
printer. Download de seneste drivere og
hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte
stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær
mere om udskrivningsløsninger.
Oplysninger om forbrugsstoffer
Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på http://www.brother.com/original/
Indledende opsætning
Instruktionsfilm om opsætning af printeren.
Installer printerdriver
Installer printerdriveren.
Dokumentation
Se printerens brugsanvisning og
netværksbrugsanvisningen i HTML-format.
Du kan også se brugsanvisningen i PDF-format ved
at gå til Brother Solutions Center.
Online-registrering
Registrer produktet online.
Brother Solutions Center
Brother Solutions Center
(http://solutions.brother.com) er stedet, hvor du kan
finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din
printer. Download de seneste drivere og
hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte
stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær
mere om udskrivningsløsninger.
Oplysninger om forbrugsstoffer
Besøg vores websted med originale/ægte Brotherforbrugsstoffer på http://www.brother.com/original/
Bemærk!
Til brug for svagtseende brugere har vi inkluderet
HTML-filen på den medfølgende cd-rom:
readme.html. Denne fil kan læses af Skærmlæser
’tekst-til-tale’-software.
9
Trin 1
Opsætning af maskinen
1
1
Sæt cd-rom’en i cd-rom-drevet
Windows®-brugere
Macintosh®-brugere
Forkert opsætning
Forkert opsætning
Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet
skal tilsluttes, når driveren installeres.
1
2
Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet
skal tilsluttes, når driveren installeres.
1
Tænd computeren. (Du skal være logget på
med administratorrettigheder). Indsæt den
medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet.
Åbningsskærmbilledet vises automatisk.
Vælg din printermodel og sprog.
Klik på Indledende opsætning på
menuskærmen.
2
3
Klik på Indledende opsætning på
menuskærmen.
Du kan læse instruktionerne for indledende
opsætning og følge trinene på næste side.
3
10
Tænd din Macintosh®. Læg den medfølgende
cd-rom i cd-rom-drevet, og dobbeltklik derefter
på ikonet HL4040_4050 på skrivebordet.
Dobbeltklik på ikonet Start Here. Følg
instruktionerne på skærmen.
Du kan læse instruktionerne for indledende
opsætning og følge trinene på næste side.
Opsætning af maskinen
2
Fjern emballagen fra
printeren
3
Tag fat i det grønne håndtag på
tromleenheden. Løft tromleenheden op, og
træk den derefter ud, indtil den standser.
Vigtigt!
Gem al emballage og kassen, i tilfælde af at du
får brug for at sende printeren.
Forkert opsætning
Sæt IKKE strømkablet i endnu.
1
Tryk på frontlågets udløserknap, og åbn
derefter frontlåget.
4
2
Fjern det orange emballagemateriale som vist i
nedenstående illustration.
Fjern de fire stykker orange emballagemateriale
som vist i nedenstående illustration.
11
Trin 1
Opsætning af maskinen
3
1
2
3
Installation af tonerpatroner
5
Monter tromleenheden i printeren.
6
Luk printerens frontlåg.
Pak tonerpatronerne ud, og vip hver
tonerpatron 5-6 gange.
Fjern beskyttelsesdækslet.
Hold fast i håndtaget på tonerpatronen, og
skub den ned i tromleenheden. Kontroller, at
tonerpatronfarven svarer til farvemærkatet på
tromleenheden, og sørg for at folde håndtaget
på tonerpatronen (1) ned, når tonerpatronen er
på plads.
4
1
Læg papir i papirbakken
Træk papirbakken helt ud af printeren.
1
1
2
1
2
3
4
4
12
1
C — Cyan
2
M — Magenta
3
Y — Gul
4
K — Sort
Gentag trin 1 til 3 for de resterende
tonerpatroner.
Juster papirstyrene, så de passer til
papirstørrelsen, mens du trykker på
papirstyrets grønne udløserhåndtag(1).
Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne.
1
Opsætning af maskinen
3
4
Luft papirstakken grundigt for at undgå
papirstop og fejlindføring.
1
Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret
ligger plant i papirbakken, og at det er under
maksimummærket.
2
5
5
Løft LCD-displayet, og indstil det i den bedste
synsvinkel.
Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for,
at den er sat helt ind i printeren.
Udskriv en testside
3
Træk støttepladen ud.
Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt.
Fjern mærkatet over stikket til strømkablet.
4
Slut strømkablet til printeren.
5
Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for printeren.
Forkert opsætning
Tilslut IKKE interfacekablet endnu.
13
Trin 1
6
7
Opsætning af maskinen
Når printeren har varmet op, vises
meddelelsen Ready i LCD-displayet.
6
Indstil sprog på
kontrolpanelet
Tryk på Go. Printeren udskriver en testside.
Kontroller, at testsiden udskrives korrekt.
1
Tryk på knappen + eller –, indtil der står
General Setup på LCD-displayet.
Tryk på OK.
Select ab or OK
General Setup
2
General Setup
Local Language
Bemærk!
• Hvis du trykker på Reprint, udskriver printeren en
duplextestside. (HL-4050CDN)
• Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har
sendt det første udskriftsjob fra computeren.
Tryk på OK igen.
3
Tryk på knappen + eller – for at vælge dit
sprog. Tryk på OK for at acceptere.
Local Language
Dansk
14
Trin 2
Installation af printerdriveren
Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface.
For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions
Center gennem CD-ROM'en / driveren eller gå til http://solutions.brother.com.
Windows®
For brugere af USB-interfacekabler ............................................................................. 16
For brugere af parallelle interfacekabler (HL-4050CDN-brugere) ............................. 18
Brugere af netværksinterfacekabler ............................................................................ 19
For brugere af Brother peer-to-peer-netværksprintere ................................................................... 19
Brugere af delte netværksprintere .................................................................................................... 21
Macintosh®
For brugere af USB-interfacekabler ............................................................................. 23
Brugere af netværksinterfacekabler ............................................................................ 25
Skærmbillederne til Windows® i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows® XP.
Skærmbillederne til Mac OS® X i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Mac OS® X 10.4.
15
Trin 2
Installation af printerdriveren
Windows®
1
1
For brugere af USB-interfacekabler
Windows®
USB
Bemærk!
3
Klik på Brugere af USB-kabler.
For HL-4040CN-brugere:
Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din
computer, skal du klikke på Annuller.
For HL-4050CDN-brugere:
Installation af driveren og tilslutning af printeren
til din computer
1
Kontroller, at USB-interfacekablet IKKE er
sluttet til printeren, og begynd derefter at
installere driveren. Hvis du allerede har
tilsluttet kablet, skal du fjerne det.
Bemærk!
Windows Vista™: Når skærmen
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på
Fortsæt.
2
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
4
16
Når vinduet med licensaftalen vises, skal du
klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen.
Installation af printerdriveren
Når dette skærmbillede vises, skal du
kontrollere, at printeren er tændt.
Tilslut USB-interfacekablet til computeren og
derefter til printeren. Klik på Næste.
Windows®
USB
5
Windows®
6
Klik på Udfør.
Bemærk!
• Hvis du vil registrere produktet online, skal du
afkrydse Kør onlineregistrering.
• Hvis du ikke vil indstille din printer som
standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg
standardprinter.
Installationen er nu gennemført.
17
Trin 2
2
Installation af printerdriveren
Windows®
For brugere af parallelle interfacekabler (HL-4050CDN-brugere)
Bemærk!
3
Når vinduet med licensaftalen vises, skal du
klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen.
Windows®
-parallel
Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din
computer, skal du klikke på Annuller.
Installation af driveren og tilslutning af printeren
til din computer
1
4
Klik på Udfør.
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
Bemærk!
2
Klik på Brugere af parallelle kabler.
• Hvis du vil registrere produktet online, skal du
afkrydse Kør onlineregistrering.
• Hvis du ikke vil indstille din printer som
standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg
standardprinter.
5
6
Sluk for printeren vha. afbryderen.
Slut det parallelle interfacekabel til computeren
og derefter til printeren.
Bemærk!
Windows Vista™: Når skærmen
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på
Fortsæt.
7
Tænd for printeren.
Installationen er nu gennemført.
18
Installation af printerdriveren
3
Windows®
Brugere af netværksinterfacekabler
For brugere af peer-to-peer-netværksprintere
Windows
R
2
Macintosh
R
Klik på Brugere af netværkskabel.
For HL-4040CN-brugere:
2
1
1
Router
2
Netværksprinter
TCP/IP
For HL-4050CDN-brugere:
Bemærk!
Windows®
-netværk
TCP/IP
• Hvis printeren skal tilsluttes et netværk, anbefaler
vi, at du kontakter systemadministratoren før
installation eller ser netværksbrugsanvisningen på
cd-rom'en.
• Før installation skal du deaktivere din personlige
firewallsoftware (f.eks. Windows Firewall).
Tilslutning af printeren til dit netværk og
installation af driveren
1
Bemærk!
Windows Vista™: Når skærmen
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på
Fortsæt.
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
3
4
Sluk for printeren vha. afbryderen.
Forbind netværksinterfacekablet til printeren
og derefter til en ledig port på hub'en.
19
Trin 2
5
6
Installation af printerdriveren
Tænd for printeren.
Windows®
10 Klik på Udfør.
Når vinduet med licensaftalen vises, skal du
klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen.
Bemærk!
Windows®
-netværk
7
Vælg Brother peer-to-peer-netværksprinter,
og klik derefter på Næste.
• Hvis du vil registrere produktet online, skal du
markere Kør onlineregistrering.
• Hvis du ikke vil indstille din printer som
standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg
standardprinter.
Installationen er nu gennemført.
8
Vælg Søg på netværket efter enheder, og
vælg fra en liste med de fundne enheder
(Anbefalet). Eller indtast printerens IP-adresse
eller nodenavn. Klik på Næste.
Bemærk!
Kontakt din administrator for at få oplyst printerens
IP-adresse eller nodenavn.
9
20
Vælg din printer, og klik derefter på Næste.
Installation af printerdriveren
Windows®
Brugere af delte netværksprintere
Windows
2
R
Windows
R
Klik på Brugere af netværkskabel.
For HL-4040CN-brugere:
4
TCP/IP
3
2
Windows
For HL-4050CDN-brugere:
1
Netværksdeling
2
Også kaldet “server” eller “printernetkort”
3
Printer
4
TCP/IP, USB eller parallelt
Windows®
-netværk
1
R
Bemærk!
Hvis du vil etablere forbindelse til en delt printer på
netværket, anbefaler vi, at du beder
systemadministratoren om oplysninger om kø
eller delenavn for printeren før installationen.
Bemærk!
Windows Vista™: Når skærmen
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på
Fortsæt.
Installation af driveren og valg af den korrekte
printerkø eller det korrekte delenavn
1
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
3
Når vinduet med licensaftalen vises, skal du
klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen.
21
Trin 2
4
Vælg Netværksdelt printer, og klik derefter på
Næste.
Vælg printerens kø, og klik derefter på OK.
Windows®
-netværk
5
Installation af printerdriveren
Bemærk!
Kontakt administratoren, hvis du ikke er sikker på
printerens placering eller navnet på netværket.
6
Klik på Udfør.
Bemærk!
• Hvis du vil registrere produktet online, skal du
afkrydse Kør onlineregistrering.
• Hvis du ikke vil indstille din printer som
standardprinter, skal du fjerne markeringen i Vælg
standardprinter.
Installationen er nu gennemført.
22
Windows®
Installation af printerdriveren
4
For brugere af USB-interfacekabler
Tilslutning af printeren til din Macintosh® og
installation af driveren
1
Macintosh®
5
Slut USB-interfacekablet til din Macintosh®, og
slut det derefter til printeren.
Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende
skærm.
Bemærk!
Hvis der er mere end én printer, vises følgende
liste. Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og
klik derefter på OK.
Forkert opsætning
Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port
eller til en USB-hub uden strømforsyning.
3
Sørg for, at printeren er tændt.
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
Macintosh®
USB
2
6
Når denne skærm vises, skal du klikke på OK.
Brugere af Mac OS®X 10.3 eller nyere:
Installationen er nu gennemført.
4
Klik på Brugere af USB-kabler, og følg
instruktionerne på skærmen. Genstart din
Macintosh®.
7
Når denne skærm vises, skal du klikke på
Tilføj.
Brugere af Mac OS®X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 7.
Brugere af Mac OS®X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 5.
23
Trin 2
Installation af printerdriveren
8
Vælg USB.
9
Vælg din printer, og klik derefter på Tilføj.
10 Klik på Printercentral og derefter på Slut
Macintosh®
USB
printercentral.
Brugere af Mac OS®X 10.2.4 til 10.2.8:
Installationen er nu gennemført.
24
Macintosh®
Installation af printerdriveren
5
Brugere af netværksinterfacekabler
Tilslutning af printeren til din Macintosh® og
installation af driveren
1
Macintosh®
5
Brother-softwaren søger efter Brotherprinteren. Mens dette sker, vises følgende
skærm.
Forbind netværksinterfacekablet til printeren
og derefter til en ledig port på hub'en.
Bemærk!
Hvis der er mere end én printer, vises følgende
liste. Vælg den printer, du ønsker at tilslutte, og
klik derefter på OK.
3
Tænd for printeren.
Klik på Installer printerdriver på
menuskærmen.
• Hvis der er tilsluttet mere end én printer af
samme model til netværket, vises Ethernetadressen (MAC-adressen) efter modelnavnet.
6
4
Når denne skærm vises, skal du klikke på OK.
Macintosh®
-netværk
2
Klik på Brugere af netværkskabler, og følg
instruktionerne på skærmen. Genstart din
Macintosh®.
Brugere af Mac OS®X 10.3 eller nyere:
Installationen er nu gennemført.
7
Når denne skærm vises, skal du klikke på
Tilføj.
Brugere af Mac OS®X 10.2.4 til 10.2.8:
Gå til trin 7.
Brugere af Mac OS®X 10.3 eller nyere:
Gå til trin 5.
25
Trin 2
Installation af printerdriveren
8
Vælg følgende.
9
Vælg din printer, og klik derefter på Tilføj.
Bemærk!
Hvis der er tilsluttet mere end én printer af samme
model til netværket, vises Ethernet-adressen
(MAC-adressen) efter modelnavnet.
10 Klik på Printercentral og derefter på Slut
Macintosh®
-netværk
printercentral.
Brugere af Mac OS®X 10.2.4 til 10.2.8:
Installationen er nu gennemført.
26
Macintosh®
Netværksbrugere
1
1
BRAdmin Light (for Windows®-brugere)
BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også
søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger
som f.eks. IP-adressen.
Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at gå til http://solutions.brother.com.
Bemærk!
• Hvis du har brug for mere avanceret printerstyring, skal du bruge den seneste version af Brother BRAdmin
Professional, der kan downloades fra http://solutions.brother.com.
• Hvis du bruger personlig firewallsoftware (f.eks. Windows Firewall), skal du deaktivere den. Når du er sikker
på, at du kan udskrive, kan du genstarte din personlige firewallsoftware.
Installation af BRAdmin Light
Bemærk!
Indstilling af IP-adresse,
undernetmaske og gateway vha.
BRAdmin Light
Standardadgangskoden til printernetkortet er ’access’.
Du kan ændre adgangskoden i BRAdmin Light.
1
Bemærk!
Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i
netværket, behøver du ikke at udføre følgende
procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IPadresse automatisk.
Klik på Installer andre
drivere/hjælpeprogrammer på
menuskærmen.
1
2
Klik på BRAdmin Light, og følg instrukserne
på skærmen.
2
3
Bemærk!
Start BRAdmin Light. Programmet søger nu
automatisk efter nye enheder.
Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.
Vælg STATIC for Boot-metode. Skriv IPadresse, Undernetsmaske og Gateway, og
klik derefter på OK.
Windows Vista™: Når skærmen
Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Tillad.
4
Adresseoplysningerne gemmes i printeren.
27
Netværksbrugere
2
BRAdmin Light (for Mac OS® X-brugere)
BRAdmin Light er et hjælpeprogram til den indledende installation af netværkstilsluttede enheder. Det kan også
søge efter Brother-produkter på dit netværk, vise statussen og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger
som f.eks. IP-adressen fra en computer med Mac OS® X 10.2.4 eller nyere.
BRAdmin Light-softwaren installeres automatisk, når printerdriveren installeres. Hvis du allerede har installeret
printerdriveren, behøver du ikke installere den igen. Du kan få yderligere oplysninger om BRAdmin Light ved at
gå til http://solutions.brother.com.
Indstilling af IP-adresse,
undernetmaske og gateway vha.
BRAdmin Light
3
Dobbeltklik på filen BRAdminLight.jar, og kør
softwaren. BRAdmin Light søger derefter
automatisk efter nye enheder.
Bemærk!
• Hvis du har en DHCP/BOOTP/RARP-server i
netværket, behøver du ikke at udføre følgende
procedure. Printernetkortet henter nemlig sin IPadresse automatisk.
• Sørg for, at version 1.4.1_07 eller nyere Java™klientsoftware er installeret på din computer.
• Standardadgangskoden til printernetkortet er
‘access’. Du kan ændre adgangskoden i
BRAdmin Light.
1
4
Dobbeltklik på ikonet Macintosh HD på
skrivebordet.
5
2
Vælg STATIC for BOOT Method. Skriv IP
Address, Subnet Mask og Gateway, og klik
derefter på OK.
Vælg Bibliotek, Printere, Brother og derefter
Hjælpeprogrammer.
6
28
Dobbeltklik på den ukonfigurerede enhed.
Adresseoplysningerne gemmes i printeren.
Netværksbrugere
3
Web Based Management
(webbrowser)
Brother-printernetkortet er udstyret med en
webserver, der giver dig mulighed for at overvåge
statussen eller ændre visse konfigurationsindstillinger
vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).
Bemærk!
• Brugernavnet er ’admin’, og
standardadgangskoden er ’access‘. Du kan bruge
en webbrowser til at ændre denne adgangskode.
• Vi anbefaler Microsoft Internet Explorer 6.0® (eller
nyere) eller Firefox® 1.0 (eller nyere) til Windows®
og Safari™ 1.0 til Macintosh®.
Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er
aktiveret, uanset hvilken browser du bruger.
Vi anbefaler, at du opgraderer til Safari™ 1.2 eller
nyere for at aktivere JavaScript. Hvis du vil
anvende en webbrowser, skal printernetkortet
have tildelt en IP-adresse.
4
Standardindstillinger for
netværk
Følg nedenstående trin for at tilbagestille det interne
printernetkorts netværksindstillinger til
fabriksindstillinger.
1
Tryk på knappen + eller – for at vælge LAN.
Tryk på OK.
Vælg ab eller OK
LAN
2
Tryk på knappen + eller – for at vælge
Fabrik.nulst..
Tryk på OK.
LAN
Fabrik.nulst.
3
Tryk på OK igen.
Fabrik.nulst.
OK?
5
Udskriv printerens
indstillinger
Siden med printerindstillinger viser alle aktuelle
printerindstillinger, herunder netværksindstillingerne.
Hvis du ønsker at udskrive en side med printerens
indstillinger, skal du:
1
1
Skriv http://printer_ip_addresse/ i
browseren.
(printer_ip_addresse er IP-adressen eller
printernetkortets navn).
Eksempel: http://192.168.1.2/
(hvis printerens IP-adresse er 192.168.1.2).
Tryk på knappen + eller – for at vælge
Maskin-info.
Tryk på OK.
Vælg ab eller OK
Maskin-info
2
Tryk på OK igen.
Maskin-info
Udskriv indstil.
3
Tryk på OK igen for at udskrive siden med
printerindstillingerne.
Se kapitel 2 i netværksbrugsanvisningen.
29
Forbrugsstoffer og ekstraudstyr
1
1
Ekstraudstyr
Printeren har følgende ekstraudstyr. Du kan øge printerens funktionsduelighed ved at tilføje disse enheder.
Se kapitel 5 i brugsanvisningen på cd-rom'en.
Nedre papirbakke (kun HL-4050CDN)
DIMM-hukommelse
LT-100CL
Den nedre papirbakke kan indeholde op til 500 ark papir. Når
den nedre papirbakke er installeret, udvides printerens
samlede papirkapacitet til op til 800 ark.
2
Du kan udvide hukommelsen ved at installere
hukommelsesmodulet (144-pin DIMM).
Forbrugsstoffer
Når det er tid til at udskifte forbrugsstoffer, vises en fejlmeddelelse på LCD-displayet.
Besøg http://solutions.brother.com, eller kontakt din lokale Brother-forhandler for at få yderligere oplysninger om
forbrugsstoffer til printeren.
Tonerpatron
Tromleenhed
Bælteenhed (BU-100CL)
Spildtonerbeholder (WT-100CL)
Se kapitel 6 i brugsanvisningen på cd-rom'en.
30
Andre oplysninger
1
1
Forsendelse af printeren
Forsigtig
• Når printeren er konfigureret og taget i brug, fraråder vi, at den flyttes eller sendes, medmindre det er
absolut nødvendigt.
• Farvelaserprintere er avancerede udskriftsenheder. Hvis printeren flyttes eller sendes, uden at installerede
forbrugsstoffer fjernes, kan det medføre ALVORLIG beskadigelse af printeren. Det kan betyde, at printeren
ikke fungerer korrekt bagefter.
• Hvis det bliver absolut nødvendigt at sende printeren, er der detaljerede, trinvise anvisninger i, hvordan
printeren forberedes til transport, på det medfølgende indlægsark eller på http://solutions.brother.com.
• Hvis printeren ikke forberedes korrekt til forsendelse i overensstemmelse med anvisningerne på
http://solutions.brother.com kan det GØRE GARANTIEN UGYLDIG.
• Hvis du er nødt til at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under
forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være
tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt.
31
Varemærker
Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.
Apple og Macintosh er registrerede varemærker og Safari er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre
lande.
Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sun Microsystems
Inc. i USA og andre lande.
Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Hurtig installationsanvisning, er registrerede
varemærker tilhørende de respektive virksomheder.
Udarbejdelse og publikation
Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser
og specifikationer.
Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.
Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes
ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men
ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen.
Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug.
Copyright og licens
© 2007 Brother Industries, Ltd.
© 1998-2007 TROY Group, Inc.
© 1983-2007 PACIFIC SOFTWORKS INC.
Dette produkt indeholder softwaren ”KASAGO TCP/IP”, der er udviklet af Elmic Systems, Inc.
© 2007 Devicescape Software, Inc.
Dette produkt indeholder RSA BSAFE Cryptographic-software fra RSA Security Inc. ALLE RETTIGHEDER
FORBEHOLDES.
DAN
Download PDF

advertising