Brother HL-5030 Printer User Manual

Installatie
Uw printer
Stap 1
De printer installeren
Windows®
USB
Stap 2
Windows®
Parallel
De driver installeren
Parallel
pagina 12
pagina 14
(Niet
beschikbaar
op de
HL-5030)
USB
Mac®
OS 8.6 – 9.2
Mac®
OS X 10.1 –
10.2
pagina 20
Macintosh®
USB
USB
De driver installeren
Installatiehandleiding
HL-5030/5040/5050 series
Leest u deze installatiehandleiding voordat u de printer in gebruik
neemt.
U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas
dan kunt u de printer gebruiken.
HL-5030
HL-5040
pagina 16
HL-5050
pagina 17
Setup is voltooid!
Vanaf de cd-rom of de printer driver kunt u rechtstreeks naar het Brother Solutions Center gaan,
waar u de meest recente driver kunt ophalen en de beste oplossingen voor problemen of vragen
kunt opzoeken. U vindt deze informatie ook op http://solutions.brother.com
Bewaart u deze installatiehandleiding en de meegeleverde cd-rom op een veilige plaats, zodat u
ze wanneer nodig snel even kunt raadplegen.
Version 1
Veiligheidsmaatregelen
Veilig gebruik van de printer
Waarschuwing
Duidt op een waarschuwing
waarmee rekening moet
worden gehouden teneinde
eventuele persoonlijke
ongelukken te voorkomen.
Opmerking
Duidt op een waarschuwing
waarmee rekening moet
worden gehouden teneinde
zeker te stellen dat de
printer op juiste wijze wordt
gebruikt of om te voorkomen
dat de printer wordt
beschadigd.
Hint
Dit zijn opmerkingen of
nuttige wenken die u van
pas kunnen komen bij het
gebruik van de printer.
Gebruikershandleiding
Een verwijzing naar de
gebruikershandleiding op de
meegeleverde cd-rom.
Waarschuwing
Binnen in deze printer bevinden zich elektroden waar hoge
spanning op staat. Zorg dat u de printer hebt uitgezet en de
stekker uit het stopcontact hebt gehaald alvorens inwendige
onderdelen te vervangen, de printer te reinigen of
vastgelopen papier te verwijderen.
Hanteer de stekker nooit met natte handen. U kunt dan
namelijk een elektrische schok krijgen.
Nadat de printer gebruikt is, zijn sommige onderdelen in het
inwendige van de printer zeer heet. Wanneer u het
voorpaneel of de achterklep van de printer opent, mag u de
onderdelen die in afbeelding gearceerd zijn nooit aanraken.
Binnen in de printer
(Vooraanzicht)
Maak de face-up uitvoerlade open
(Achteraanzicht)
Inhoudsopgave
Reguleringen ................................................................................................................................... 2
■ Aan de slag
Onderdelen in de doos ................................................................................................................... 4
Het bedieningspaneel ..................................................................................................................... 5
Meegeleverde cd-rom ..................................................................................................................... 6
De printer installeren
Stap 1
1.
2.
3.
4.
Stap 2
Plaats de cd-rom in het cd-rom-station. ......................................................................... 7
De drumkit installeren ...................................................................................................... 8
Papier in de papierlade plaatsen ..................................................................................... 9
Een testpagina afdrukken .............................................................................................. 10
De driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel ............................................................. 12
1. De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten
2. Uw printer als de standaardprinter instellen (alleen bij gebruik van Windows® 2000/XP)
Bij gebruik van de parallelle interfacekabel
(alleen voor de HL-5040/5050) ................................................................................. 14
De printer op uw pc aansluiten en de driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel ............................................................. 16
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 (voor de HL-5030/5040) ..................................... 16
De driver installeren en de printer op uw Macintosh aansluiten
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 (voor de HL-5050) .............................................. 17
1. De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren
2. Uw printer als de standaardprinter instellen
■ Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 t/m 10.2 ...................................................................... 20
De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren
■ Andere informatie
Vervoer van de printer .................................................................................................................. 22
Toebehoren .................................................................................................................................... 23
■ Problemen oplossen
Gebruikershandleiding Hoofdstuk 6
1
Reguleringen
Federal Communications Commission (FCC) Declaration of
Conformity (alleen voor de VS)
Responsible Party:
Brother International Corporation
100 Somerset Corporate Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911
USA
Telephone: (908) 704-1700
declares, that the products
Product name:
Model number:
Product options:
Laser Printer HL-5030, 5040, 5050 and HL-5070N
HL-50
Lower Tray Unit LT-5000/DIMM
"EC" Conformiteitsverklaring
Producent
Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
Fabriek
Brother Corporation (Asia) Ltd.,
Brother Buji Nan Ling Factory,
Golden Garden Ind., Nan Ling Village,
Buji Rong Gang Shenzhen, China
complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2)
this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Verklaren hierbij dat:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a
Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the
instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
voldoet aan de bepalingen in de van toepassing zijnde directieven: het
directief inzake Lage Spanning 73/23/EEC (zoals geamendeerd door
93/68/EEC) en het directief inzake Elektromagnetische Compatibiliteit
89/336/EEC (zoals geamendeerd door 91/263/EEC en 92/31/EEC en
93/68/EEC).
–
–
–
–
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to
which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Productomschrijving:
Productnaam:
Modelnummer:
Laserprinter
HL-5030, HL-5040, HL-5050, HL-5070N
HL-50
Toegepaste normen:
Geharmoniseerd:
Veiligheid:
EN60950: 2000
EMC:
EN55022: 1998 klasse B
EN55024: 1998
EN61000-3-2: 1995 + A1: 1998 + A2 : 1998
EN61000-3-3: 1995
Jaar waarin CE-certificatie voor het eerst was toegekend: 2002
Important
A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with
the limits for a Class B digital device.
Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd.
could void the user's authority to operate the equipment.
Uitgegeven door: Brother Industries, Ltd.
Datum:
2 september 2002
Plaats:
Nagoya, Japan
Handtekening:
Industry Canada Compliance Statement (alleen voor Canada)
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
Radiostoring (alleen voor modellen van 220-240 volt)
Deze printer voldoet aan EN55022 (CISPR Publication 22)/Klasse B.
Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met een dubbel afgeschermde
twisted-pair kabel met de IEEE1284 certificatie. De kabel mag niet langer zijn
dan 2 meter.
Koichi Asai
Manager
Quality Audit Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company
Naleving van de bepalingen van het internationale
ENERGY STAR®-programma
Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is het wereldwijd
bevorderen van de ontwikkeling en het gebruik van energiebesparende
kantoorapparatuur.
Brother Industries, Ltd. is een partner in het ENERGY STAR®-programma en
verklaart dat dit product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR® inzake
energiebesparing.
Laser Safety (alleen voor modellen van 100–120 volt)
This printer is certified as a Class I laser product under the U.S. Department
of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard
according to the Radiation Control for Health and Safety Act of 1968. This
means that the printer does not produce hazardous laser radiation.
Since radiation emitted inside the printer is completely confined within
protective housings and external covers, the laser beam cannot escape from
the machine during any phase of user operation.
2
FDA Regulations (alleen voor modellen van 100-120 volt)
U.S. Food and Drug Administration (FDA) has implemented regulations for
laser products manufactured on and after August 2, 1976. Compliance is
mandatory for products marketed in the United States. One of the following
labels on the back of the printer indicates compliance with the FDA
regulations and must be attached to laser products marketed in the United
States.
MANUFACTURED:
Brother Industries, Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho Mizuho-ku Nagoya, 467-8561 Japan
This product complies with FDA radiation performance standards, 21
CFR subchapter J.
MANUFACTURED:
Brother Corporation (Asia) Ltd. Brother Buji Nan Ling Factory
Gold Garden Ind., Nan Ling Village, Buji, Rong Gang, Shenzhen, CHINA
This product complies with FDA radiation performance standards, 21
CFR Subchapter J
☛ Let op:
Het uitvoeren van handelingen en/of aanpassingen of het
volgen van procedures anders dan die welke in deze
handleiding worden beschreven, kan blootstelling aan
gevaarlijke straling tot gevolg hebben.
IEC 60825 specificatie (alleen voor modellen van 220-240 volt)
Deze printer is een laserproduct van klasse 1, zoals uiteengezet in de
specificaties van IEC 60825. Onderstaand label is aangebracht in landen
waar dit vereist is.
Waarschuwing m.b.t. batterijen
De batterij mag niet worden vervangen. Als de batterij op onjuiste wijze wordt
vervangen, kan dit explosiegevaar opleveren. De batterij niet uit elkaar
halen, opnieuw opladen of in vuur werpen. Verbruikte batterijen moeten in
overeenstemming met plaatselijk geldende reguleringen worden
weggeworpen.
Waarschuwing bij aansluiting op een LAN
Dit product moet worden aangesloten op een LAN-aansluiting die niet aan
overspanning onderhevig is.
IT voedingssysteem (alleen voor Noorwegen)
Dit product is tevens ontworpen voor IT-voedingssytemen met fase naar fase
spanning van 230 volt.
Opmerking / Oplaadbare Batterij Recycle Informatie (alleen
voor Nederland)
Bij dit product zijn batterijen geleverd. Wanneer deze
leeg zijn, moet u ze niet weggooien maar inleveren als
Klein Chemisch Afval.
Geräuschemission / Acoustic Noise Emission (alleen voor
Duitsland)
Lpa < 70 dB (A) DIN 45635-19-01-KL2
Wiring information (alleen voor het VK)
CLASS 1LASERP RODUCT
APPAREIL Å LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
Deze printer is uitgerust met een laserdiode van klasse 3B, die in de scanner
onzichtbare laserstraling afgeeft. De scanner mag onder geen beding
worden geopend.
☛ Let op:
Het uitvoeren van handelingen en/of aanpassingen of het
volgen van procedures anders dan die welke in deze
handleiding worden beschreven, kan blootstelling aan
gevaarlijke straling tot gevolg hebben.
Voor Finland en Zweden
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
Important
If the mains plug that is supplied with this printer is not suitable for your plug
socket, remove the plug from the mains lead and fit an appropriate three-pin
plug. If the replacement plug needs a fuse, fit the same fuse as the original.
If a moulded plug comes off the mains lead, you should destroy it because a
plug with cut wires is dangerous if it is put in a live plug socket. Do not leave
it where a child might find it!
If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to
BS1362 with the same rating as the original fuse.
Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover.
Warning - This printer must be earthed.
The wires in the mains lead are coloured in line with the following code :
☛ Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa
mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle
lasersäteilylle.
Green and Yellow:
Blue:
Brown:
☛ Varning
Om apparaten används på annat sätt än i denna
Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för
laserklass 1.
The colours of the wires in the mains lead of this printer may not match the
coloured markings identifying the terminals in your plug.
Interne laserstraling
Maximale stralingsvermogen:
Golflengte:
Laserklasse:
5 mW
760 - 810 nm
Klasse IIIb
(in overeenstemming met 21 CFR
Part 1040.10)
Klasse 3B
(in overeenstemming met IEC 60825)
BELANGRIJK - Voor uw eigen veiligheid
Voor een veilige werking moet de meegeleverde geaarde stekker in een
normaal geaard stopcontact worden gestoken dat via het huishoudelijk net
geaard is.
Gebruik alleen een daarvoor geschikt verlengsnoer met de juiste bedrading,
zodat een goede aarding verzekerd is. Verlengsnoeren met de verkeerde
bedrading kunnen persoonlijke ongelukken veroorzaken en de apparatuur
beschadigen.
Het feit dat dit apparaat naar tevredenheid werkt, betekent niet per se dat de
voeding is geaard en dat de installatie volkomen veilig is. Voor uw eigen
veiligheid raden wij u aan om in twijfelgevallen altijd een bevoegd elektricien
te raadplegen.
Earth
Neutral
Live
If you need to fit a different plug, you should do the following.
Remove a bit of the outer cover of the lead, taking care not to damage the
coloured insulation of the wires inside.
Cut each of the three wires to the appropriate length. If you can, leave the
green and yellow wire longer than the others so that, if the lead is pulled out
of the plug, the green and yellow wire will be the last to disconnect.
Remove a short section of the coloured insulation to expose the wires.
The wire which is coloured green and yellow must be connected to the
terminal in the plug which is marked with the letter “E” or the safety earth
symbol
, or coloured green or green and yellow.
The wire, which is coloured blue, must be connected to the terminal, which is
marked with the letter “N” or coloured black or blue.
The wire, which is coloured brown, must be connected to the terminal, which
is marked with the letter “L” or coloured red or brown.
The outer cover of the lead must be secured inside the plug. The coloured
wires should not hang out of the plug.
De voeding van het apparaat afsluiten
Deze printer moet in de buurt van een makkelijk toegankelijk stopcontact
worden geïnstalleerd. In noodgevallen moet het netsnoer uit het stopcontact
worden getrokken, zodat de netvoeding van de printer volledig is afgesloten.
3
■ Aan de slag
Onderdelen in de doos
Printer
2
1
7
1 Steun face-down uitvoerlade (steun)
2 Het bedieningspaneel
3 Knop voor het openen van de voorklep
4 Lade van handinvoer (HL-5030/5040)
Multifunctionele lade (HL-5050)
5 Papierlade
6 Voorklep
7 Face-down uitvoerlade (bovenste uitvoerlade)
3
4
5
CD-ROM
(inclusief
Gebruikershandleiding)
6
Installatiehandleiding
Drumkit
(inclusief tonercartridge)
Netsnoer
Welke onderdelen er worden geleverd, kan van land tot land verschillen.
Bewaar alle verpakkingsmateriaal en de doos.
■ De interfacekabel wordt niet standaard meegeleverd. U dient een interfacekabel te kopen die geschikt is voor de
interface die u gaat gebruiken (parallel of USB).
De parallelle interfacekabel kan niet worden gebruikt op de HL-5030.
■ Het wordt aanbevolen om een parallelle interfacekabel of een USB-interfacekabel te gebruiken die niet langer is
dan 2 meter.
■ Bij gebruik van de parallelle interface dient een afgeschermde kabel te worden gebruikt die voldoet aan
IEEE 1284.
■ Zorg dat u een snelle USB 2.0 gecertificeerde kabel gebruikt als uw computer een snelle USB 2.0 interface
gebruikt.
■ Sommige afbeeldingen zijn gebaseerd op de HL-5050.
4
Het bedieningspaneel
1
2
1 Toner
LED geeft een indicatie wanneer de toner bijna of
helemaal op is.
2 Drum
LED geeft een indicatie wanneer de drum aan
vervanging toe is.
3 Paper
LED geeft een indicatie wanneer het papier is
vastgelopen.
4 Status
De LED knippert en verandert van kleur, afhankelijk
van de printerstatus.
3
4
5 De toets Job Cancel
Stopt en annuleert de huidige printerbewerking.
5
6 De toets Go
Afdrukken pauzeren/hervatten.
6
Indicatie van LED’s op de printer
: Knippert
LED op
printer
Slaap / UIT
: AAN
: UIT
Printer
warmt op.
Gereed
Er worden
gegevens
ontvangen
Resterende
gegevens
Groen
Groen
Geel
Geel
Toner
Drum
Papier
Status
LED op
printer
Toner
Toner
bijna op
Toner op
Geel *1
Geel
Drum
Drum op
Gebruikershandleiding
Klep open
Servicemelding
Geel
Geel*1
Papier
Status
Geen
papier/
Papier
vastgelopen
Geel
Geel*2
Geel
Groen
Rood
Groen
Rood
Rood
Rood
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 6
*1 De LED knippert in het volgende patroon: 2 seconden AAN en dan 3 seconden UIT.
*2 De LED knippert snel.
5
Meegeleverde cd-rom
Op deze cd-rom staat een schat aan informatie.
Bij gebruik van
Mac® OS 8.6
t/m 9.2
3
1
Bij gebruik van
Mac® OS X
10.1 t/m 10.2
4
5
6
3
2
4
7
5
1
2
6
7
1 Voorbereidende installatie
Filmpje met instructies voor de installatie van de printer en de driver.
2 Software-installatieprogramma
Installeert de printer driver en hulpprogramma’s.
3 Documentatie
De gebruikershandleiding en netwerkhandleiding in PDF-formaat bekijken.
(Viewer bijgevoegd)
4 Meer aan de weet komen
Instructievideo bekijken om meer aan de weet te komen over het gebruik van de Brother-printer.
5 Brother Solutions Center
Op het Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) vindt u alle benodigde informatie over
deze printer. Download de meest recente drivers en hulpprogramma’s voor uw printers, lees de
veelgestelde vragen en de tips voor het oplossen van problemen, of zoek speciale informatie op over
het afdrukken met deze printers.
6 Uitleg over het onderhoud
Filmpje met instructies voor het onderhoud van de printer.
7 On line registratie
Registreer dit product on line.
Voor slechtzienden staan er twee HTMLbestanden op de meegeleverde cd-rom:
index_win.html and index_mac.html. Deze
bestanden kunnen door de software Screen
Reader ‘text-to-speech’ worden gelezen.
6
Stap 1
De printer installeren
Bij gebruik van Windows®
Installatie
Uw printer
1 Plaats de cd-rom in het cd-rom-station
Bij gebruik van Macintosh®
Sluit de interfacekabel nog NIET aan.
De interfacekabel wordt aangesloten
wanneer de driver wordt geïnstalleerd.
Windows®
USB
Sluit de interfacekabel nog NIET aan.
De interfacekabel wordt aangesloten
wanneer de driver wordt geïnstalleerd.
1
Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station.
Dubbelklik op het pictogram Start Here of Start
Here OS X.
Volg de instructies op uw computerscherm.
Bij gebruik
van. Mac®
OS 8.6 t/m
9.2
3
Bij gebruik
van Mac®
OS X 10.1
t/m 10.2
Klik in het scherm met het menu op het
pictogram van de voorbereidende installatie.
2
Klik in het scherm met het menu op het
pictogram van de voorbereidende installatie.
3
U kunt de instructies voor de voorbereidende
installatie bekijken en de stappen op pagina 8
t/m 11 volgen.
Macintosh®
USB
2
Windows®
Parallel
Plaats de cd-rom in uw cd-rom-station. Het
eerste scherm wordt automatisch geopend.
Volg de instructies op uw computerscherm.
De driver installeren
1
U kunt de instructies voor de voorbereidende
installatie bekijken en de stappen op pagina 8
t/m 11 volgen.
7
Stap 1
De printer installeren
2 De drumkit installeren
Sluit de interfacekabel nog NIET aan.
De interfacekabel wordt aangesloten
wanneer de driver wordt geïnstalleerd.
1
3
Schud de drum voorzichtig enkele malen keer
heen en weer om de toner gelijkmatig te
verdelen.
4
Plaats de drumkit in de printer.
5
Sluit de voorklep van de printer.
Maak de voorklep open door op de knop voor
het openen van de voorklep te drukken.
Knop voor openen
van voorklep
Voorklep
2
Pak de drumkit uit.
Verwijder de transportbescherming.
Drumkit
Transportbescherming
8
Blader de stapel papier goed door; dit om te
voorkomen dat papier vastloopt of scheef wordt
ingevoerd.
4
Plaats het papier in de papierlade.
Controleer dat het papier plat in de lade ligt en
niet boven de markering uitsteekt.
Windows®
Parallel
Houd de vrijgavehendel van de papiergeleider
ingedrukt en stel de geleiders af op het gebruikte
papierformaat.
Controleer dat de geleiders goed in de sleuven
passen.
Windows®
USB
3
tot hier.
Vrijgavehendel van
papiergeleider
5
Plaats de papierlade weer goed in de printer.
Macintosh®
USB
2
Trek de papierlade helemaal uit de printer.
De driver installeren
1
Installatie
Uw printer
3 Papier in de papierlade plaatsen
Bij gebruik van Legal-papier moet u de
universele vrijgaveknop voor de
papiergeleiders indrukken en de
achterkant van de papiercassette
uitschuiven.
Universele vrijgaveknop
van papiergeleider
Ga door naar de
volgende pagina
9
Stap 1
De printer installeren
4 Een testpagina afdrukken
Sluit de interfacekabel nog NIET aan.
De interfacekabel wordt aangesloten
wanneer de driver wordt geïnstalleerd.
3
Nadat de printer is opgewarmd, stopt het status
lampje met knipperen en blijft het met een groen
lichtje branden.
Vouw de steun uit.
1
Controleer dat de printer uitstaat.
Sluit het netsnoer aan op de printer.
4
2
Druk op Go. De printer zal een testpagina
afdrukken.
Controleer dat er geen fouten op de testpagina
staan.
Steek de stekker van het netsnoer in het
stopcontact.
Zet de printer aan.
Ga naar de volgende pagina
om de driver te installeren.
10
Stap 2
De driver installeren
Installatie
Uw printer
Volg de instructies op deze pagina die betrekking hebben op uw besturingssysteem en op uw
interfacekabel.
De schermen voor Windows® in deze installatiehandleiding zijn afkomstig uit Windows® XP.
De schermen voor Mac® OS X in deze installatiehandleiding zijn op basis van Mac® OS X 10.1
Windows®
Parallel
Windows®
USB
Bij gebruik van de USB-interfacekabel .......................... Ga naar pagina 12
Bij gebruik van de parallelle interfacekabel................... Ga naar pagina 14
Macintosh®
USB
(alleen voor de HL-5040/5050)
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 (voor de HL-5030/5040)..............Ga naar pagina 16
■ Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 (voor de HL-5050).......................Ga naar pagina 17
■ Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 t/m 10.2 ..............................................Ga naar pagina 20
11
Stap 2
De driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
1. De driver installeren en de printer op uw pc aansluiten
Als de Wizard Nieuwe hardware gevonden op
uw scherm verschijnt, klikt u op Annuleren.
N
E
R
E
L
U
N
N
A
1
2
12
Controleer eerst dat de USB-interfacekabel
NIET op de printer is aangesloten, pas dan mag
u de driver gaan installeren. Als u deze kabel
reeds had aangesloten, dient u hem nu los te
koppelen.
Klik op Sluit de interfacekabel aan en
installeer de driver/het hulpprogramma in het
menu Voorbereidende installatie.
3
Selecteer de USB-interface.
(Als u de HL-5030 hebt, wordt dit scherm niet
weergegeven.)
4
Klik op Installeren.
5
Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw computerscherm.
Installatie
Uw printer
Als dit scherm wordt geopend, moet u
controleren dat de printer aanstaat.
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw pc aan
en vervolgens op uw printer.
Klik op de knop Volgende.
2. Uw printer als de standaardprinter
instellen
(alleen bij gebruik van Windows®
2000/XP)
1
Klik op Start en Printers en faxapparaten.
2
Selecteer het pictogram van de
Brother HL-50xx series.
3
Klik op het menu Bestand en selecteer Als
standaardprinter instellen.
De driver installeren
Windows®
USB
6
7
Klik op de knop Voltooien.
De installatie is nu voltooid.
Bij gebruik van Windows® 98 / Me:
De installatie is nu voltooid.
Bij gebruik van Windows® 2000/XP:
Ga naar “2. Uw printer als de
standaardprinter instellen”.
13
Stap 2
De driver installeren
Bij gebruik van de parallelle interfacekabel (alleen voor de HL-5040/5050)
De printer op uw pc aansluiten en de driver installeren
1
Klik op De interfacekabel aansluiten en de
driver/het hulpprogramma installeren in het
menu Voorbereidende installatie.
2
Selecteer de Parallelle interface.
3
5
Als de Wizard Nieuwe hardware gevonden op
uw scherm verschijnt, klikt u op Annuleren.
N
E
R
E
L
U
N
N
A
Zet de printer uit.
6
4
14
Sluit de parallelle interfacekabel eerst op uw pc
aan en vervolgens op uw printer.
Zet de printer aan.
Klik op de knop Volgende wanneer het filmpje is
afgelopen.
8
Klik op Volgende.
Volg de instructies op uw computerscherm.
9
Klik op de knop Voltooien.
Installatie
Uw printer
Klik op Installeren.
De driver installeren
Windows®
Parallel
7
De installatie is nu voltooid.
15
Stap 2
De driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2 (voor de
HL-5030/5040)
De driver installeren en de printer op uw Macintosh aansluiten
1
2
3
Klik op De interfacekabel aansluiten en de
driver/het hulpprogramma installeren in het
menu Voorbereidende installatie.
4
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw
Macintosh aan en vervolgens op uw printer.
Sluit de USB-kabel niet aan op de
USB-connector van het toetsenbord of een
USB-hub zonder voeding.
Volg de instructies op uw scherm en start de
Macintosh opnieuw op.
5
Open de Kiezer via het Apple-menu.
6
Klik op de Brother Laser en selecteer de
HL-5000 series.
Sluit de Kiezer.
Controleer dat de printer aanstaat.
De installatie is nu voltooid.
16
Installatie
Uw printer
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2
(voor de HL-5050)
1. De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren
1
Controleer dat de printer aanstaat.
4
Klik op Installeren en volg de instructies-op uw
scherm.
2
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw
Macintosh aan en vervolgens op uw printer.
5
Open het pictogram van de Macintosh HD.
6
Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.04:
Open de map Apple extra's.
Open de map Apple LaserWriter
programmatuur.
Klik op De interfacekabel aansluiten en de
driver/het hulpprogramma installeren in het
menu Voorbereidende installatie.
Bij gebruik van Mac® OS 9.1 t/m 9.2:
Open de map Applications (Mac® OS 9).
Open de map Hulpprogramma's.
Macintosh®
USB
3
De driver installeren
Sluit de USB-kabel niet aan op de
USB-connector van het toetsenbord of een
USB-hub zonder voeding.
* De schermen zijn afkomstig uit Mac® OS 9.04.
Ga door naar de
volgende pagina
17
Stap 2
De driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
Bij gebruik van Mac® OS 8.6 t/m 9.2
(voor de HL-5050)
7
Open het pictogram van het hulpprogramma
Bureaubladprinterbeheer.
8
Selecteer Printer (USB), en klik op OK.
9
0
Klik bij Selectie USB-printer op de knop
Wijzig….
Selecteer Brother HL-5050 series en klik
op OK.
A
Klik op Maak aan….
B
Voer de naam van de printer in (HL-5050 series)
en klik op de knop Bewaar.
C
Selecteer in het menu Archief van de Macintosh
de optie Stop.
Klik bij PostScriptTM printerbeschrijvingsbestand (PPD) op de
knop Wijzig….
Selecteer Brother HL-5050 series en klik op
Selecteer.
Ga door naar de
volgende pagina
18
Installatie
Uw printer
Klik op uw bureaublad op het pictogram van de
HL-5000 series.
2
Selecteer in het menu Print de optie
Standaardprinter.
De installatie is nu voltooid.
Macintosh®
USB
1
De driver installeren
2. Uw printer als de standaardprinter instellen
19
Stap 2
De driver installeren
Bij gebruik van de USB-interfacekabel
Bij gebruik van Mac® OS X 10.1 t/m 10.2
De printer op uw Macintosh aansluiten en de driver installeren
1
Klik op De interfacekabel aansluiten en de
driver/het hulpprogramma installeren in het
menu Voorbereidende installatie.
2
Controleer dat de printer aanstaat.
3
Sluit de USB-interfacekabel eerst op uw
Macintosh aan en vervolgens op uw printer.
4
Klik op Installeren en volg de instructies-op uw
scherm.
5
Selecteer Programma’s in het menu Ga.
6
Open de map Utilities.
7
Open het pictogram met het Print Center.
Sluit de USB-kabel niet aan op de
USB-connector van het toetsenbord of een
USB-hub zonder voeding.
20
Klik op de knop Voeg printer toe....
9
Selecteer USB.
A
Installatie
Uw printer
8
Selecteer in het menu Afdrukbeheer de optie
Stop ‘Afdrukbeheer’.
Selecteer de HL-5050 series en klik op Voeg
toe.
Macintosh®
USB
0
De driver installeren
De installatie is nu voltooid.
21
■ Andere informatie
Vervoer van de printer
Als u de printer moet vervoeren, is het raadzaam om hem zorgvuldig in de oorspronkelijke verpakking
te verpakken; dit om eventuele beschadiging van het apparaat te voorkomen. Wij raden u met klem aan
om het originele verpakkingsmateriaal te bewaren. Zorg er bovendien voor dat de printer tijdens vervoer
voldoende verzekerd is.
Neem de DRUMKIT en de TONERCARTRIDGE uit de printer voordat u hem gaat vervoeren en
plaats deze in de folie zak. Wanneer u nalaat de drumkit uit het apparaat te halen en in de folie
zak te bewaren, kan de printer ernstig worden beschadigd en kan de GARANTIE VERVALLEN.
1
Zet de printer uit en haal vervolgens de stekker
uit het stopcontact.
2
Neem de drumkit uit de printer.
Plaats de drum in de plastic zak en sluit de zak
goed af.
3
Pak de printer weer in.
Handelsmerken
Het Brother-logo is een wettig gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Windows® en Windows NT® zijn handelsmerken van Microsoft Corporation die in de VS en andere landen geregistreerd zijn.
Apple Macintosh, iMac, LaserWriter en AppleTalk zijn handelsmerken van Apple Computer, Inc.
Adobe PostScript® en PostScript3TM zijn handelsmerken van Adobe Systems Incorporated.
ENERGY STAR is een merk dat in de VS geregistreerd is.
Alle andere merk- en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van
de desbetreffende eigenaars.
Samenstelling en publicatie
Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder supervisie van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en
specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de
daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.
Dit product is bedoeld voor gebruik in een professionele omgeving.
22
Installatie
Uw printer
Toebehoren
Voor deze printer zijn de volgende toebehoren verkrijgbaar. Door deze artikelen toe te voegen, kunt u
de capaciteit van de printer verhogen.
Gebruikershandleiding Hoofdstuk 4.
Tweede onderste papierbak breidt de totale
invoercapaciteit uit tot 250 vel.
U kunt het geheugen uitbreiden door
Als u de printer op uw netwerk gaat
(100-pins DIMM) geheugenmodules te
aansluiten, dient u de los verkrijgbare
installeren.
netwerkkaart aan te schaffen. Raadpleeg
voor nadere informatie de
netwerkhandleiding op de cd-rom die met de
externe afdrukserver werd geleverd (niet de
cd-rom van de printer).
Windows®
USB
NC-2010p/NC-2100p
(Verkrijgbaarheid kan van land
tot land verschillen)
Windows®
Parallel
LT-5000
DIMM-geheugen
(alleen voor de HL-5040/5050)
Macintosh®
USB
Externe afdrukserver
(alleen voor de HL-5040/5050)
De driver installeren
Onderste papierbak
(alleen voor de HL-5040/5050)
23
©2003 Brother Industries, Ltd.
Download PDF

advertising