Dell 0U3142A00 Personal Computer User Manual

Set Up Your Computer First
Stil først computeren op | Asenna tietokone ensin | Installer datamaskinen først | Iordningställ din dator först
CAUTION:
Before you set up and operate your
Dell™ computer, read and follow the
safety instructions in your Product
Information Guide.
NOTE: If you ordered a Microsoft®
Windows® XP Media Center Edition
operating system, connect the components
as described in the Media Center setup
instructions that came with your computer.
1
NOTE: If the integrated video connector is
covered by a cap, do not remove the cap
to connect the monitor, or the monitor will
not function.
BEMÆRK : Hvis den integrerede
videokonnektor er dækket med en hætte,
må hætten ikke fjernes for at tilslutte
skærmen. Skærmen kan ikke fungere.
HUOMAUTUS : Jos integroitu videoliitin on
peitetty suojuksella, sitä ei saa poistaa
monitorin yhdistämistä varten. Monitori ei
toimi.
MERK : Hvis den integrerte videokontakten
er dekket av en hette, må hetten ikke
fjernes ved tilkobling til monitoren.
Monitoren vil ikke fungere
ANMÄRKNING : Om den integrerade
grafikkontakten är täckt av en kåpa bör du
inte ta bort kåpan när du ansluter
bildskärmen. I så fall fungerar inte skärmen
PAS PÅ:
VAARA:
OBS:
VARNING:
Før du opstiller og betjener Dell™
computeren, bør du læse og følge
sikkerhedsinstruktionerne i din
Produktinformationsvejledning.
Ennen kuin asennat ja käytät Dell™tietokonetta, lue Tuotetieto-opas ja ja
noudata siinä annettuja turvaohjeita.
Før du setter opp og bruker Dell™datamaskinen, må du lese følgende
sikkerhetsinstruksjoner i Veiledning for
produktinformasjon.
Läs igenom och följ
säkerhetsinstruktionerna i
Produktinformationsguiden innan du börjar
använda din Dell™-dator.
MERK: Hvis du bestilte operativsystemet
Microsoft® Windows® XP Media Center
Edition, kobler du til komponentene i følge
installasjonsanvisningene for Media Center
som ble levert sammen med datamaskinen.
ANMÄRKNING: Om du beställde
operativsystemet Microsoft® Windows® XP
Media Center Edition ansluter du
komponenterna enligt
installationsanvisningarna för Media Center
som följer med datorn.
BEMÆRK: Hvis du har bestilt Microsoft®
Windows® XP Media Center Editionoperativsystemet, skal komponenterne
tilsluttes som beskrevet i de Media Centerinstallationsinstruktioner, der fulgte med
computeren.
HUOMAUTUS: Jos tilasit Microsoft®
Windows® XP Media Center Edition
-käyttöjärjestelmän, liitä oheislaitteet
tietokoneeseen tietokoneen mukana
toimitettujen Media Center
-asennusohjeiden mukaisesti.
Do not remove cap
Fjern ikke hætten.
Älä poista suojusta.
Hetten må ikke fjernes.
Du får inte ta bort kåpan.
video card connector
integrated video connector
videokort-konnektor
integreret videokonnektor
videokorttiliitin
integroitu videoliitin
videokortkobling
integrert videokontakt
grafikkortskontakt
integrerad grafikkontakt
If your computer has a video card connector, connect your monitor to the connector.
If your computer has only an integrated video connector, connect your monitor to that connector.
Hvis computeren har en videokort-konnektor, skal skærmen tilsluttes konnektoren.
Jos tietokoneessasi on videokorttiliitin, yhdistä näyttö siihen.
Hvis din datamaskin har en videokortkontakt, kobler du monitoren til kontakten.
Om datorn har en grafikkortskontakt kan du ansluta bildskärmen till kontakten.
Hvis computeren kun har en integreret videokonnektor, skal skærmen tilsluttes konnektoren.
Jos tietokoneessasi on ainoastaan videoliitin, yhdistä näyttö siihen.
Hvis din datamaskin bare har en integrert videokontakt, kobler du monitoren til kontakten.
Om datorn bara har en integrerad grafikkontakt kan du ansluta bildskärmen till kontakten.
PS/2
2
3
USB
Connect a keyboard and a mouse.
If you have a network device, connect a network cable (not included) to the network connector.
Tilslut et tastatur og en mus.
Liitä näppäimistö ja hiiri.
Tilkoble et tastatur og en mus.
Anslut ett tangentbord och en mus.
Hvis du har netværksudstyr, forbindes et netværkskabel (ikke vedlagt) til netværkskonnektoren.
Jos sinulla on verkkoon liitettävä laite, liitä verkkokaapeli (ei sisälly toimitukseen) verkkoliittimeen.
Hvis du har en nettverksenhet, kobler du en nettverkskabel (følger ikke med) til nettverkskontakten.
Om du har en nätverksenhet ansluter du en nätverkskabel (medföljer ej) till nätverkskontakten.
4
NOTE: Not all modems have
two connectors.
BEMÆRK: Ikke alle modemer har to
konnektorer.
HUOMAUTUS: Joissakin modeemeissa ei
ole kahta liitintä.
MERK: Ikke alle modemer har to kontakter.
ANMÄRKNING: Inte alla modem har två
kontakter.
5
If you have a modem, connect a telephone cable to either of the modem connectors.
Connect the computer and monitor to electrical outlets.
Hvis du har et modem, skal der tilsluttes et telefonkabel i et af modemstikkene.
Jos tietokone on varustettu modeemilla, liitä puhelinjohto jompaankumpaan modeemin liittimeen.
Hvis du har et modem, kobler du en telefonledning til én av modemkontaktene.
Om du har ett modem ansluter du en telefonkabel till någon av modemkontakterna.
Slut computeren og skærmen til elnettet.
Liitä tietokoneen ja näytön virtajohdot pistorasiaan.
Sett strømledningen til datamaskinen og skjermen i en stikkontakt.
Anslut datorn och bildskärmen till elnätet.
www.dell.com | support.dell.com
0U3142A00
Continued | Fortsættes | Jatkuu | Forts | Fortsättning
➔
Set Up Other Devices Last
Stil andet udstyr op til sidst | Asenna muut laitteet viimeiseksi | Installer andre enheter til slutt | Iordningställ kringutrustning sist
6
Turn on the computer and monitor.
Connect other devices according to their documentation.
Tænd for computer og skærm.
Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön.
Slå på datamaskinen og skjermen.
Slå på datorn och bildskärmen.
Tilslut andet udstyr i henhold til den relevante dokumentation.
Liitä tietokoneeseen muut laitteet niiden oppaissa annettujen ohjeiden mukaan.
Tilkoble andre enheter som beskrevet i dokumentasjon for dem.
Anslut kringutrustning i enlighet med dess dokumentation.
If your integrated sound connectors are covered by a cap,
connect your speakers to the optional sound-card connectors.
Do not remove the cap.
Hvis de integrerede lyd-konnektorer er dækket med en hætte, tilsluttes højttalerne
i konnektorerne til det valgfrie lydkort. Fjern ikke hætten.
Jos integroidut ääniliittimet on peitetty kannella, yhdistä kaiuttimet valinnaisiin
äänikortin liittimiin. Älä poista suojusta.
Hvis de integrerte lydkontaktene er dekket av en hette, kobler du høyttalerne til de
alternative lydkortkontaktene. Hetten må ikke fjernes.
Om de integrerade ljudkontakterna är täckta av en kåpa bör du ansluta högtalarna
till kontakterna för extra ljudkort. Du får inte ta bort kåpan.
integrated sound
optional floppy drive
integreret lyd
valgfrit diskettedrev
integroitu ääni
valinnainen levykeasema
integrert lyd
ekstra diskettstasjon
integrerat ljud
valfri diskettstation
front/back USB 2.0 connectors
optional sound card
forside/bagside USB 2.0 stikforbindelse
valgfrit lydkort
etu-/takapaneelin USB 2.0 -liittimet
valinnainen äänikortti
foran/bak USB 2.0-tilkoblinger
alternativt lydkort
headphone connector
kontakter för USB 2.0 på fram- och
baksida
valfritt ljudkort
stikforbindelse til hovedtelefon
paneelin kuulokeliitin
tilkobling for hodetelefon
hörlurskontakt
Help and Support
Hjælp og support | Ohjeet ja tuki | Hjelp og støtte | Hjälp och support
See your Owner’s Manual for additional
setup instructions, including how to
connect a printer.
Se brugerhåndbogen for at få yderligere
installationsinstruktioner, inklusive
oplysninger om hvordan en printer tilsluttes.
Lisätietoja tietokoneen asentamisesta,
käytöstä ja vianmäärityksestä on Omistajan
oppaassa.
Du finner mer utfyllende
installasjonsanvisninger i brukerhåndboken,
inkludert hvordan du skal tilkoble en skriver.
I instruktionsboken finns ytterligare
installationsanvisningar, bland annat för hur
du ansluter en skrivare.
To access support and educational tools,
double-click the Dell Solution Center icon
on the Microsoft Windows desktop. You can
also access Dell through support.dell.com.
Dobbeltklik på ikonet Dell Solution Center
på skrivebordet Microsoft Windows
for at få adgang til support og
indlæringsværktøjer. Du kan også få
adgang til Dell gennem support.dell.com.
Voit käyttää tuki- ja opetustyökaluja
kaksoisnapsauttamalla Dell Solution Center
-kuvaketta Microsoft Windowsin
työpöydällä. Delliin voit ottaa yhteyttä myös
osoitteessa support.dell.com.
Dobbeltklikk på ikonet for Dell Solution
Center på skrivebordet i Microsoft
Windows for å få tilgang til støtte- og
undervisningsverktøy. Du får også tilgang til
Dell på support.dell.com.
För att nå support och
undervisningsverktyg, dubbelklicka på
ikonen Dell Solution Center på skrivbordet i
Microsoft Windows. Du kan även nå Dell
genom support.dell.com.
For yderligere oplysninger om computeren,
klik på knappen Start og klik Hjælp og
support.
Lisätietoja tietokoneesta saat
napsauttamalla Käynnistä-painiketta ja
napsauttamalla sitten Help and Support.
Klikk på Start-knappen og deretter på Hjelp
og støtte hvis du vil vite mer om
datamaskinen.
För ytterligare information om datorn klickar
du på Start-knappen och sedan på Hjälp
och support.
• For at få adgang til hjælpefilen Dell™
Dimension™ Help, klik på User and
system guides, klik på User's guides, og
klik derefter på Dell Dimension Help.
• For at få hjælp til Windows
operativsystemet, klik på Microsoft
Windows XP Tips.
• Voit käyttää Dell™ Dimension™ Help
-ohjetiedostoa napsauttamalla ensin User
and system guides, napsauttamalla sitten
User's guides ja napsauttamalla lopuksi
Dell Dimension Help.
• Lisätietoja Windows-käyttöjärjestelmästä
saat napsauttamalla Microsoft Windows
XP Tips.
• Du får tilgang til hjelpefilen Dell™
Dimension™ Help ved å klikke på User
and system guides, User's guides, og
endelig på Dell Dimension Help.
• Klikk Microsoft Windows XP Tips hvis du
trenger hjelp med Windowsoperativsystemet.
• För att nå Dell™ Dimension™ Helphjälpfilen klickar du på User and system
guides. Klicka sedan på User's guides
och slutligen på Dell Dimension Help.
• För hjälp med operativsystemet Windows
klickar du på Microsoft Windows XP Tips.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående
advarsel.
© 2004 Dell Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
© 2004 Dell Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.
Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret uten at det blir gitt
noen beskjed om dette.
© 2004 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdes.
Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående
meddelande.
© 2004 Dell Inc. Alla rättigheter förbehålles.
For additional information about your
computer, click the Start button and click
Help and Support:
• To access the Dell ™ Dimension™ Help file,
click User and system guides, click
User's guides, and then click Dell
Dimension Help.
• For help with the Windows
operating system, click Microsoft
Windows XP Tips.
Information in this document is subject to change without notice.
© 2004 Dell Inc. All rights reserved.
Reproduction in any manner whatsoever without the written
permission of Dell Inc. is strictly forbidden.
Dell, the DELL logo, and Dimension are trademarks of Dell Inc.;
Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft
Corporation. Dell disclaims proprietary interest in the marks and
names of others.
Printed in Ireland.
Gengivelse på nogen som helst måde uden skriftlig tilladelse fra
Dell Inc. er strengt forbudt.
Dell, DELL logo og Dimension er varemærker tilhørende Dell Inc.;
Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende
Microsoft Corporation. Dell frasiger sig ejerinteresse i andres mærker
og navne.
April 2004
Kaikki kopiointi millä tahansa tavalla ilman Dell Inc:n kirjallista lupaa
on ankarasti kielletty
Dell, DELL-logo ja Dimension ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä;
Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muiden yritysten tavaramerkit ja tuotenimet eivät ole
Dellin omaisuutta.
All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt
forbudt.
Dell, DELL logoen og Dimension er varemerker tilhørende Dell Inc.;
Microsoft og Windows er rtegistrerte varemerker for Microsoft
Corporation. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andre merker og
navn.
Huhtikuu 2004
april 2004
All kopiering är strängt förbjuden utan skriftligt tillstånd från Dell Inc.
Dell, DELL-logotypen och Dimension är varumärken som tillhör
Dell Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation. Dell avsäger sig alla anspråk på märken
och namn som inte är företagets egna.
April 2004
April 2004
Download PDF

advertising