Beninca CLR Logica24 Control Panel User Guide

Add to my manuals
6 Pages

advertisement

Beninca CLR Logica24 Control Panel User Guide | Manualzz
L8542402
Rev. 10/07/01
$&/53"-&%*$0."/%0
$0/530-6/*5
45&6&3&*/)&*5
$&/53"-&%&$0.."/%&
$&/53"-%&."/%0
$&/53"-,"45&308"/*"
$-3-PHJDB
-JCSPJTUSV[JPOJ
0QFSBUJOHJOTUSVDUJPOT
#FUSJFCTBOMFJUVOH
-JWSFUEJOTUSVDUJPOT
.BOVBMEFJOTUSVDDJPOFT
,TJŕƒFD[LB[JOTUSVLDKBNJ
6/*0/&/";*0/"-&$045365503*
"650."5*4.*1&3$"/$&--*1035&
4&33"/%&&%"''*/*
Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of confirmity
EG-Konformitatserklarung
Déclaration CE de conformité
Declaracion CE de conformidad
Deklaracja UE o zgodności
Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto
We hereby declare that our product
Hiermit erklaren wir, dass unser Produkt
Nous déclarons par la présente que notre produit
Por la presente declaramos que nuestro producto
Niniejszym oświadczamy że nasz produkt
LOGICA
24
CLR
LOGICA24
è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
complies with the following relevant provisions:
folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
correspond aux dispositions pertinentes suivantes:
satisface las disposiciones pertinentes siguientes:
zgodny jest z poniżej wyszczególnionymi rozporządzeniami:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(89/336/CCE, 93/68/CEE)
EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE)
(Compatibilité électromagnétique)
Reglamento de compatibilidad electromagnética
(89/336/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie zdolności współdziałania elektromagnetycznego (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Benincà Luigi, Responsabile legale.
Sandrigo, 05/10/2005.
2
Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)
Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)
Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie niskiego napięcia (73/23/EWG,
93/68/EWG)
Automatismi Benincà SpA
Via Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)
ITALIA
/ -
5"
'
7.05
-
7.05
/
'"
'
฀
1(.
5$"
$-4
01/
฀
3"%*0
".1$
฀
%"4
฀
฀
7BD )[ /
.
.
4$"
8NBY
-".1
7ED
7BD
"NBY
"/5
0/
".10
11
1)05
48
4501
48
4)*&-%
"/5
-JHIU
4FSWJDF
.
.
480QFO
48$MPTF
4501
1)05
01&/
$-04&
11
$-3-PHJDB$POUSPMVOJU
5IFFMFDUSPOJDDPOUSPMVOJU$-3-PHJDBDBOCFVTFEUPDPOUSPMPSNPUPSTXJUIBQPXFSOPUFYDFFEJOH88
*.1035"/54IPVMEUXPNPUPSTCFVTFEDPOOFDUUIFMJNJUTXJUDIFTPGPOFTJOHMFNPUPSUPUIFDPOUSPMVOJU
(&/&3"-8"3/*/(4
B
5IFXJSFDPOOFDUJPOTBOEUIFPQFSBUJOHMPHJDTIPVMECFJODPNQMJBODFXJUISFHVMBUJPOTJOGPSDF
C
5IFDBCMFTGFBUVSJOHEJGGFSFOUWPMUBHFTIPVMECFEFUBDIFEPSBEFRVBUFMZJOTVMBUFECZBOBEEJUJPOBMJOTVMBUJPOPGBUMFBTUNN
D
5IFDBCMFTTIPVMECFGVSUIFSGBTUFOFEJOQSPYJNJUZUPUIFUFSNJOBMT
E
$IFDLBMMDPOOFDUJPOTCFGPSFQPXFSJOHUIFVOJU
F
$IFDLUIBUTFUUJOHPGUIF%JQ4XJUDIFTBSFUIFSFRVJSFEPOFT
G
/PSNBMMZ$MPTFEJOQVUTXIJDIBSFOPUJOVTFTIPVMECFTIPSUDJSDVJUFE7"$oLFFQUPQIBTFOFVUSBM
*/165065165'6/$5*0/4
$-3-PHJDB$POUSPM6OJU
5FSNJOBM/P 'VODUJPO
%FTDSJQUJPO
1PXFSTVQQMZ
*OQVU7"$)[1IBTF/FVUSBM
'MBTIJOHMJHIU
$POOFDUJPOPGnBTIJOHMJHIU7ED8NBY
-JHIU.PUPS
$POOFDUJPOUPUIFDPVSUFTZMJHIUPGNPUPS
$0.
$PNNPOGPSMJNJUTXJUDIBOEBMMDPOUSPMJOQVUT
480
*OQVU01&/MJNJUTXJUDI/$DPOUBDU
48$
*OQVU$-04&MJNJUTXJUDI/$DPOUBDU
4501
*OQVU4501QVTICVUUPO/$DPOUBDU
1)05
*OQVUDPOOFDUJPOUPTBGFUZEFWJDFT/$DPOUBDU
FH1IPUPDFMMT
01&/
*OQVU01&/QVTICVUUPO/0DPOUBDU
$-04&
*OQVU$-04&QVTICVUUPO/0DPOUBDU
4UFQCZ4UFQ
*OQVUTUFQCZTUFQQVTICVUUPO/0DPOUBDU
.PUPS
$POOFDUJPOUPNPUPS
.PUPS
$POOFDUJPOUPNPUPS
5PCFVTFEPOMZXIFONPUPSTBSFJOVTF
7BD
0VUQVUQPXFSTVQQMZPGBDDFTTPSJFT7BD"NBY
4$"
'SFFDPOUBDU/0GPSPQFOEPPSXBSOJOHMJHIU
$045"
*OQVUTBGFUZFEHFDPOUBDU
3FTJTUJWFFEHF$MPTFEi%"4wKVNQFS
.FDIBOJDBMFEHF0QFOi%"4wKVNQFS
*GUIFTBGFUZFEHFJTBDUJWBUFEJOUIFPQFOJOHQIBTFUIFHBUFTUPQT
*O UIF DMPTJOH QIBTF UIF HBUF TUPQT BOE UIF QFSGPSNT B NPWFNFOU SFWFSTJPO PQFOT
GPS
T
"FSJBM
$POOFDUJPOUPUIFSBEJPSFDFJWFSDBSEPGUIFBFSJBMTDSFFOTJHOBM
7.05
4FDPOEBSZ
$POOFDUJPOXJOEJOHPGTFDPOEBSZUSBOTGPSNFS
-/
1SJNBSZ
$POOFDUJPOXJOEJOHPGQSJNBSZUSBOTGPSNFS
+
3BEJPSFDFJWFS
$POOFDUPSGPSSBEJPSFDFJWFS
3&."3,4
5IFDPVSUFTZMJHIUTUBZTPOGPSBCPVUTBUFBDIPQFSBUJPO
5IFTBGFUZ&%(&TIPVMECFDPOOFDUFEPOMZUPUIFTQFDJBMJOQVUT5XPUZQFTPG&%(&DBOCFVTFE
*GBTBGFUZFEHFJTVTFEXJUI,SFTJTUBODFUIFi%"4wKVNQFSTIPVMECFDMPTFE
*GBNFDIBOJDBMTBGFUZFEHFXJUI/$DPOUBDUJTVTFEUIFi%"4w+VNQFSTIPVMECFPQFOFE
*GOPFEHFJTVTFEUFSNJOBMTTIPVMECFTIPSUDJSDVJUFEUIFi%"4w+VNQFSTIPVMECFPQFOFE
50"%+6455)&-*.*548*5$)&4
6
1PXFSUIFDPOUSPMVOJU
.BOVBMMZSFMFBTFUIFTZTUFNBOEDPNQMFUFMZPQFOUIFEPPS
"EKVTUUIFPQFOJOHMJNJUTXJUDIDBNUIF480-&%UVSOTPGG
4IVUUIFEPPSDPNQMFUFMZ
"EKVTUUIFDMPTJOHMJNJUTXJUDIDBNUIF48$-&%UVSOTPGG
$VUPGGQPXFSTVQQMZ
.PWFUIFEPPSIBMGXBZBOEMPDLJUBHBJO
3FTFUQPXFSTVQQMZ5IF45011)05480BOE48$-&%TTIPVMEMJHIUVQ
(JWFBTUFQCZTUFQDPOUSPMTJHOBMCZQSFTTJOHUIFBQQSPQSJBUFCVUUPOPSVTJOHUIFSFNPUFDPOUSPM
5IFEPPSTIPVMENPWFJOUIFPQFOJOHQIBTF*OUIFOFHBUJWFJUJTTVGmDJFOUUPJOWFSUUIFTQFFEXJSFT
PGUIFNPUPSBOE
UIFMJNJUTXJUDIJOQVUT48048$
"EKVTU5JNFUIF0QFSBUJOH-PHJTUJDTBTXFMMBTUIF.PUPSTQFFE
50"%+64541&&%
8"3/*/(5IJTBEKVTUNFOUBGGFDUTUIFTBGFUZMFWFMPGUIFBVUPNBUJDTZTUFN
.BLFTVSFUIBUUIFGPSDFBQQMJFEPOUPUIFHBUFXJOHDPNQMJFTXJUISFHVMBUJPOTJOGPSDF
5IFTVQQMZUSBOTGPSNFSJTQSPWJEFEXJUIB'BTUPO7.05
DPOOFDUPSXIJDIQFSNJUTUPBEKVTUUIFNPUPSTQFFEBUUISFFEJGGFSFOUMFWFMT
8IFOUIF'BTUPO7.05
JTPOUIFTQFFEJTBUNJOJNVN8IFOUIF'BTUPOJTNPWFEUPUIFNBYJNVNTQFFEJTPCUBJOFE
'6/$5*0/0'53*..&34
".105IJTUSJNNFSBMMPXTUPBEKVTUUIFBDUJWBUJPOUISFTIPMEPGUIFDVSSFOUTFOTPSJOUIFPQFOJOHQIBTF
8IFOUIFTFOTPSJTUSJHHFSFEJOUIFPQFOJOHQIBTFUIFNPUPSTUPQT
".1$5IJTUSJNNFSBMMPXTUPBEKVTUUIFBDUJWBUJPOUISFTIPMEPGUIFDVSSFOUTFOTPSJOUIFDMPTJOHQIBTF
5IF TFOTPS BDUJWBUJPO JO UIF DMPTJOH QIBTF DBVTFT UIF UPUBM SFPQFOJOH PG UIF EPPS " OFX DMPTJOH PQFSBUJPO JT UIFO
JNNFEJBUFMZTUBSUFE
*OUIFFWFOUPGBOFXBNQFSPNFUSJDBDUJWBUJPOUIFPQFSBUJPOJTDBSSJFEPVUBHBJO*GOPOFPGUIFUISFFDMPTVSFPQFSBUJPOTJT
DPNQMFUFEUIFEPPSXJMMTUBZDPNQMFUFMZPQFO
/#"UUIFCFHJOOJOHPGUIFDMPTJOHPQFSBUJPOUIFNPUPSPQFSBUFTBUNBYJNVNUPSRVFGPSBQQSPYw*OUIJTQIBTFUIF
BNQFSPNFUSJDTFOTPSJTEJTBCMFEBOESFNBJOTEJTBCMFEVOUJMUIF480PQFOJOHMJNJUTXJUDIJTSFMBTFE
5$"
*UBMMPXTUPBEKVTUUIFBVUPNBUJDDMPTVSFUJNF$IFDL%JQ4XJUDI/¡0O
5IFBEKVTUNFOUWBSJFTGSPNTNJOJNVNUPTNBYJNVN
%*148*5$)'6/$5*0/4
%*1i5$"w
5IFBVUPNBUJDDMPTVSFJTFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GGEJTBCMFEBVUPNBUJDDMPTVSF
0OFOBCMFEBVUPNBUJDDMPTVSF
%*1i1SFMBNw
'PSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIUFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GGEJTBCMFEGPSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIU
0OFOBCMFEGPSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIU5IFnBTIJOHMJHIUJTBDUJWBUFETCFGPSFUIFTUBSUJOHPGUIFNPUPS
%*1i)53w
5IF4FSWJDF.BOGVODUJPOJTFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GG"VUPNBUJDPQFSBUJPO
0O4FSWJDF.BOPQFSBUJPO
5IF01&/$-04&QVTICVUUPOTTIPVMECFLFQUQSFTTFEGPSUIFFOUJSFPQFSBUJOHUJNF
%*1i11.PEw
5IFPQFSBUJOHNPEFPGi111VTICVUUPOwBOEPGUIFUSBOTNJUUFSBSFTFMFDUFE
0GG0QFSBUJPO01&/4501$-04&4501
0O0QFSBUJPO01&/$-04&01&/
%*1i50326&w
5IFNBYUPSRVFBWBJMBCMFJTTFMFDUFEXJUIUIJT%JQ4XJUDI
0GG5PSRVFBUSFHVMBSPQFSBUJPO
0O3FEVDFEUPSRVFJOUIFDMPTJOHQIBTF
%*1i$POEw
5IFNVMUJnBUGVODUJPOJTFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GGEJTBCMFENVMUJnBUGVODUJPO
0O FOBCMFE NVMUJnBU GVODUJPO 5IF 11 4UFQCZTUFQ
JNQVMTF PS UIF JNQVMTF PG UIF USBOTNJUUFS IBWF OP
FGGFDUJOUIFPQFOJOHQIBTF
%*1
/"
%*1
/"
-&%%*"(/045*$4
5IFDPOUSPMTZTUFNIBTBTFSJFTPGTFMGEJBHOPTUJDT-&%TXIJDIBMMPXUPDIFDLBMMGVODUJPOT
48-&% *UTXJUDIFTPGGXIFOUIF480PQFOJOHMJNJUTXJUDIJTUSJHHFSFE
48-&% *UTXJUDIFTPGGXIFOUIF48$DMPTJOHMJNJUTXJUDIJTUSJHHFSFE
4501-&% *UTXJUDIFTPGGXIFOUIF4501QVTICVUUPOJTQSFTTFE
1)05-&% *UTXJUDIFTPGGXIFOUIFQIPUPDFMMTBSFOPUBMJHOFEPSJGPCTUBDMFTBSFQSFTFOU
01/-&% *UTXJUDIFTPOXIFOUIF01&/QVTICVUUPOJTQSFTTFE
$-4-&% *UTXJUDIFTPOXIFOUIF$-04&QVTICVUUPOJTQSFTTFE
11-&%
*UTXJUDIFTPOXIFOUIF11QVTICVUUPOJTQSFTTFE
1(.-&% *UnBTIFTUPTIPXUIFDPSSFDUPQFSBUJPOPGUIFDPOUSPMVOJU
RVJDLnBTIFTGPMMPXFECZBQBVTFPG-&%1(.JOEJDBUFUIFBDUJWBUJPOPGUIFTBGFUZFEHF
7
1SFNFSFMFBMFUUFTVJmBODIJQFSTHBO 1SFTTFSMFTEFVYBJMFUUFTMBUÏSBMFTQPVS
EÏDSPDIFSMFTEFVYDBDIFWJT
DJBSFMFEVFNBTDIFSFDPQSJWJUJ
3JNVPWFSFMFEVFWJUJTVMMBUPEJBQFSUV &OMFWFS MFT EFVY WJT TVS MF DÙUÏ
EPVWFSUVSFEÏTJSÏ
SBEFTJEFSBUP
"MMFOUBSF MF EVF WJUJ DPO GVO[JPOF EJ %FTTFSSFSMFTEFVYWJTGBJTBOUGPODUJPO
EFDIBSOJÒSFTBOTMFTFOMFWFSEFNB
DFSOJFSBTFO[BSJNVPWFSMFJONPEPEB
OJÒSF Ë QFSNFUUSF MPVWFSUVSF EV DPV
DPOTFOUJSFMBQFSUVSBEFMDPQFSDIJP
WFSDMF
1SFTTUIFUBCTPOUIFTJEFTUPSFMFBTF 1SFTJPOBS MBT BMFUBT FO MPT MBEPT QBSB
EFTFOHBODIBS MBT EPT UBQBT DVCSFUPS
UIFUXPNBTLTUIBUDPWFSUIFTDSFXT
OJMMPT
3FNPWFUIFUXPTDSFXTPOUIFEFTJSFE
&YUSBFS MPT EPT UPSOJMMPT EFM MBEP EF
PQFOJOHTJEF
BQFSUVSBEFTFBEP
4MBDLFO UIF UXP TDSFXT UIBU BDU BT B
IJOHFXJUIPVUSFNPWJOHUIFNTPBTUP "nPKBSMPTEPTUPSOJMMPTDPOGVODJØOEF
CJTBHSB TJO FYUSBFSMPT B mO EF QPEFS
BMMPXPQFOJOHPGUIFDPWFS
BCSJSMBUBQB
"VG EJF TFJUMJDIFO -BTDIFO ESàDLFO /BDJTOįİ CPD[OF LMBQLJ X DFMV PEIB
D[FOJB EXØDI NBTFL OBLSZXBKįDZDI
TPEBTTEJFCFJEFO4DISBVCFOCMFOEFO
ŔSVCZ
CFGSFJUXFSEFO
%JF CFJEFO 4DISBVCFO BO EFS HF 8ZDJįHOįİEXJFŔSVCZQPXZCSBOFKEP
PUXJFSBOJBTUSPOJF
XàOTDIUFO½GGOVOHTTFJUFBVTCBVFO
;VMFU[U EJF CFJEFO BMT 4DIBSOJFS EJF 1PMV[PXBİ EXJF ŔSVCZ CMPLVKįDF CF[
XZDJįHBOJB JDI X TQPTØC VNPŤMJ
OFOEFO4DISBVCFOMPDLFSOBCFSOJDIU
XJBKįDZPUXBSDJFOBLSZXLJ
BVTCBVFO EBNJU EFS %FDLFM HFÚGGOFU
XFSEFOLBOO
"650."5*4.*#&/*/$®4Q"7JB$BQJUFMMP4BOESJHP7*
5FMSB'BY
AUTOMATISMI BENINCÀ SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement