Beninca CPMS4 Control Panel Instructions

Add to my manuals
8 Pages

advertisement

Beninca CPMS4 Control Panel Instructions | Manualzz
L8542396
Rev. 01/08/03
$&/53"-&%*$0."/%0
$0/530-6/*5
45&6&3&*/)&*5
$&/53"-&%&$0.."/%&
$&/53"-%&."/%0
$&/53"-,"45&308"/*"
$1.4
-JCSPJTUSV[JPOJ
0QFSBUJOHJOTUSVDUJPOT
#FUSJFCTBOMFJUVOH
-JWSFUEJOTUSVDUJPOT
.BOVBMEFJOTUSVDDJPOFT
,TJıŦFD[LB[JOTUSVLDKBNJ
6/*0/&/";*0/"-&$045365503*
"650."5*4.*1&3$"/$&--*1035&
4&33"/%&&%"''*/*
Dichiarazione CE di conformità
Déclaration CE de conformité
EC declaration of confirmity
EG-Konformitatserklarung
Declaracion CE de conformidad
Deklaracja UE o zgodności
Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto
We hereby declare that our product
Hiermit erklaren wir, dass unser Produkt
Nous déclarons par la présente que notre produit
Por la presente declaramos que nuestro producto
Niniejszym oświadczamy że nasz produkt
CP.MS4
è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:
complies with the following relevant provisions:
folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:
correspond aux dispositions pertinentes suivantes:
satisface las disposiciones pertinentes siguientes:
zgodny jest z poniżej wyszczególnionymi rozporządzeniami:
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(89/336/CCE, 93/68/CEE)
EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)
EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE)
(Compatibilité électromagnétique)
Reglamento de compatibilidad electromagnética
(89/336/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie zdolności współdziałania elektromagnetycznego (89/336/EWG, 93/68/EWG)
Benincà Luigi, Responsabile legale.
Sandrigo, 01//200.
2
Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)
Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)
Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)
Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)
Wytyczna odnośnie niskiego napięcia (73/23/EWG,
93/68/EWG)
Automatismi Benincà SpA
Via Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)
ITALIA
$0.
11
1)05
4501
1&%
1)05
$0.
L
%"4
7BD
N"NBY
1(.
&/$0%&3
$0.
7
7
7BD
"/5
%"4
'
%-
0''
0/
+%"4
$MPTF
%"4,
5"
4)*&-%
"/5
48$
5$"
18
3"%*0
480
&/$0%&3
+%"4
0QFO
%"4/$
5$"
T
T
0GG
'"
'
-
#/-
#
-".1
7BD8NBY
5"
'
-
(/%
-
/
7BD
/
7BD
)[
3
$PMMFHBNFOUPEJTQPTJUJWJEJTJDVSF[[BWFSJmDBUJ
$POOFDUJPOPGUFTUFETBGFUZEFWJDFT
"OTDIMVTTHFQSàGUFS4JDIFSIFJUTWPSSJDIUVOHFO
#SBODIFNFOUEJTQPTJUJGTEFTÏDVSJUÏWÏSJmÏT
$POFYJØOEFMPTEJTQPTJUJWPTEFTFHVSJEBEWFSJmDBEPT
1P’ıD[FOJBTQSBXE[BOZDIVS[ıE[FŌCF[QJFD[FŌTUXB
59
39
7BD
7BD $0. /$
59
39
7BD
7BD $0. /$
0/
4
1)05
$0.
'PUP5&45
0''
1)05
7BD
N"NBY
$POUSPMVOJUT$1.4
5IFDPOUSPMVOJUDBOCFVTFEUPDPOUSPM7BDNPUPSTXJUIQPXFSOPUFYDFFEJOH8
(&/&3"-36-&4
B
5IFFMFDUSJDBMJOTUBMMBUJPOBOEPQFSBUJOHMPHJDNVTUDPNQMZXJUITUBUVUPSZSFHVMBUJPOT
C
$BCMFT PG EJGGFSFOU WPMUBHFT NVTU CF QIZTJDBMMZ TFQBSBUFE PS PUIFSXJTF BEFRVBUFMZ TDSFFOFE XJUI
TFDPOEBSZJOTVMBUJPOPGBUMFBTUNN
D
$BCMFTNVTUCFTFDVSFECZBEEJUJPOBMDMBNQTOFYUUPUIFJSUFSNJOBMT
E
$POUSPMBMMXJSJOHDPOOFDUJPOTBSFDPSSFDUCFGPSFQPXFSJOH
F
$IFDLUIF%JQ4XJUDITFUUJOHTBSFDPSSFDU
G
6OVTFE/$JOQVUTNVTUCFKVNQFSFE
*/165065165'6/$5*0/4
8
5FSNJOBMT 'VODUJPO
%FTDSJQUJPO
1PXFSTVQQMZ
"OUFOOB
$0.
4UFQCZ4UFQ
1&%
4501
1)05
1)05
$0.
$045"
7BD
4$"**¡DI
480
48$
$0.
4FDPOEBSZ
.PUPS7
$BQBDJUPS
'MBTIFS
1SJNBSZ
*OQVU7$")[/FVUSBM1IBTF(/%
$POOFDUJPOSBEJPSFDFJWFSCPBSEBOUFOOBTJHOBMTDSFFO
$PNNPOUPDPOUSPMJOQVUT
*OQVU TUFQCZTUFQ CVUUPO /0 DPOUBDU
PQFSBUJPO QSFTFUUBCMF CZ %JQ
4XJUDI
*OQVU 1&%&453*"- QVTICVUUPO /0 DPOUBDU
PQFOT GPS BCPVU TFD
POET
*OQVU4501QVTICVUUPO/$DPOUBDU
*OQVUDPOOFDUJPOUPTBGFUZEFWJDFT/$DPOUBDUFHQIPUPDFMMT
5IJTJOQVUJTBDUJWBUFEPOMZEVSJOHDMPTVSF
8IFOUIFDPOUBDUJTPQFOUIFNPUPSTUPQTBOEJNNFEJBUFMZSFWFSTFTJUT
NPWFNFOUUIFHBUFPQFOT
*OQVUDPOOFDUJPOPGTBGFUZEFWJDFT/$DPOUBDU
FHQIPUPDFMMT
*OQVUBDUJWBUFEJOUIFPQFOJOHBOEDMPTJOHQIBTFT
%VSJOHPQFOJOHXIFOUIFDPOUBDUJTPQFOUIFNPUPSTUPQTBOEXIFOUIF
QIPUPDFMMJTOPMPOHFSEBSLFOFEUIFNPUPSSFTUBSUTJOUIFPQFOJOHQIBTF
%VSJOHDMPTVSFXIFOUIFDPOUBDUJTPQFOUIFNPUPSTUPQTBOEXIFOUIF
QIPUPDFMMJTOPMPOHFSEBSLFOFEUIFNPUPSNPWFNFOUJTSFWFSTFEUIFHBUF
PQFOT
$PNNPOUPQIPUPDFMMJOQVUT
*OQVUTFOTJUJWFTBGFUZFEHF
3FTJTUJWFFEHF+VNQFSi%"4wDMPTFE
.FDIBOJDBMTBGFUZFEHF+VNQFSi%"4wPQFO
8IFOUIFTBGFUZFEHFJTBDUJWBUFEUIFHBUFNPWFNFOUJTTUPQQFEBOEUIF
NPWFNFOUSFWFSTFEGPSBCPVUTFD
*GUIFTBGFUZFEHFJTOPUJOVTFi%"4w+VNQFSPQFOBOEKVNQFSCFUXFFO
UFSNJOBMT
0VUQVU7$""NBYQPXFSTVQQMZPGBDDFTTPSJFT
0VUQVU/0DPOUBDU*UDBOCFQSFTFUBTPQFOHBUFJOEJDBUPSMJHIUOESBEJP
DIBOOFMUISPVHI%*11IPUPDFMMQPXFSTVQQMZJO'PUP5FTUNPEFCZ%*1
0''BOE%*10/
*OQVU01&/*/(MJNJUTXJUDI/$DPOUBDU
*OQVU$-04*/(MJNJUTXJUDI/$DPOUBDU
$PNNPOMJNJUTXJUDI
$POOFDUJPOXJOEJOHPGTFDPOEBSZUSBOTGPSNFS7
777
$POOFDUJPOUPNPUPS01&/$0.$-04&
$POOFDUJPOUPDBQBDJUPS
$POOFDUJPOPGnBTIFS7$"8NBY
$POOFDUJPOXJOEJOHPGQSJNBSZUSBOTGPSNFS-/
50$)&$,$0//&$5*0/4
$VUPGGQPXFSTVQQMZ
.BOVBMMZSFMFBTFUIFXJOHNPWFJUUPBQQSPYIBMGTUSPLFBOEMPDLJUBHBJO
3FTFUQPXFSTVQQMZ
4FOEBTUFQCZTUFQDPOUSPMTJHOBMCZQSFTTJOHUIFCVUUPOPSUIFSFNPUFDPOUSPMLFZ
5IFXJOHTIPVMETUBSUBOPQFOJOHNPWFNFOU*GUIJTJTOPUUIFDBTFJOWFSUUIFNPWFNFOUXJSFT
PGUIFNPUPSBOEUIFMJNJUTXJUDIXJSFT48048$
"EKVTU5JNF0QFSBUJOH-PHJDBOE.PUPS1PXFS
'6/$5*0/0'53*..&34
&/$
5IF TFOTJUJWJUZ UP PCTUBDMF EFUFDUJPO PG UIF PQUJDBM TFOTPS JT BEKVTUFE JO CPUI PQFOJOH BOE
DMPTJOH QIBTFT "EKVTUNFOU TIPVME CF DBSSJFE PVU JO DPNQMJBODF XJUI SFHVMBUJPOT JO
GPSDF
*GBOPCTUBDMFJTEFUFDUFEUIFNPWFNFOUJTTUPQQFEBOESFWFSTFEGPSBCPVUTFD
18
.PUPSUPSRVFJTBEKVTUFE
"EKVTUNFOUTIPVMECFDBSSJFEPVUJODPNQMJBODFXJUISFHVMBUJPOTJOGPSDF
5$"
5IFBVUPNBUJDDMPTJOHUJNFDBOCFBEKVTUFECZUIJTUSJNNFS
"EKVTUNFOUSBOHFTGSPNTFDNJOJNVNUPTFDNBYJNVN
5PEJTBCMFUIFBVUPNBUJDDMPTVSFTFUUIFUSJNNFSUPUIFNBYJNVNWBMVF
%*1 i4$"**¡DIw
%*1 i13&-".w
%*1 i#-*w
%*148*5$)'6/$5*0/
5IFPQFSBUJOHNPEFPGUIF4$"**¡DIPVUQVUUPUFSNJOBMTJTBEKVTUFE
0GG0VUQVUJTTFUBT4$"PQFOHBUFJOEJDBUPSMJHIU
PSBT'PUP5FTUJG%*1JT0/
0O0VUQVUJTQSFTFUBTOEDITFDPOESBEJPDIBOOFM
'PSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIUFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GGEJTBCMFEGPSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIU
0OFOBCMFEGPSFXBSOJOHnBTIJOHMJHIU5IFnBTIJOHMJHIUJTBDUJWBUFETFDCFGPSF
UIFTUBSUJOHPGUIFNPUPS
5IF11JOQVU4UFQCZ4UFQ
JTFOBCMFEPSEJTBCMFEJOUIFPQFOJOHQIBTF
0GG%VSJOHPQFOJOHBMMDPOUSPMTBSFSFHVMBSMZDBSSJFEPVU
0O %VSJOH PQFOJOH UIF 11 JOQVU JT EJTBCMFE )FODF BMTP DPOUSPMT TFOU CZ UIF
DPOUSPMVOJUBSFEJTBCMFE
5IFPUIFSJOQVUTBSFUIFSFGPSFTUJMMBDUJWF
%*1 i11.PEw
5IFi11QVTICVUUPOwBOEUIFUSBOTNJUUFSPQFSBUJOHNPEFTBSFTFMFDUFE
0GG0QFSBUJPO01&/4501$-04&4501
0O0QFSBUJPO01&/$-04&01&/
%*1 i5FTU%.w
5IF'PUP5FTUGVODUJPOTBOEUIFTJOHMFGBVMUDPOUSPMBSFBDUJWBUFEPSEFBDUJWBUFEJO
DPNQMJBODFXJUI%JSFDUJWFPO.BDIJOFSZ$&
0GG%JTBCMFEGVODUJPOT
0O&OBCMFEGVODUJPOT#FGPSFBOZPQFSBUJPOPGUIFMJNJUTXJUDIFTUIFDPOUSPMVOJU
DBSSJFTPVUBDIFDLPGTJOHMFGBJMVSFTBOEDPSSFDUPQFSBUJPOPGQIPUPDFMMT
*ODBTFPGGBVMUZPQFSBUJPOOPNPWFNFOUJTDBSSJFEPVUBOE-&%%-nBTIFTBT
JOEJDBUFEJOQBSBHSBQIi-&%%JBHOPTUJDTw
1PXFSUIFQIPUPDFMMUSBOTNJUUFST59
UISPVHI4$"PVUQVUTBTQFSXJSFEJBHSBNBU
QBHF
%*1 i4-8%w
#SBLJOHJTFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GG#SBLJOHJTEJTBCMFE
0O#SBLJOHJTFOBCMFE
'PSNPUPSTFRVJQQFEXJUIPQUJDBMTFOTPSFODPEFS
BOE%*1POMZ0/5IFDPOUSPM
VOJUDBSSJFTPVUUIFmOBMQIBTFPGUIFPQFOJOHBOEDMPTJOHNPWFNFOUTBUSFEVDFE
TQFFEBQQSPYDNPGTUSPLF
i8"3/*/( FYUFSOBM NFDIBOJDBM GBDUPST FH XFJHIU BOE GSJDUJPO PO UIF
TMJEJOH NPWFNFOU PG UIF EPPS MFBG BT XFMM BT FOWJSPONFOUBM GBDUPST FH
UFNQFSBUVSF BOE XFBUIFS BHFOUT NBZ BGGFDU UIF QFSGPSNBODF PG CSBLJOH
5IFSFGPSF UIJT GVODUJPOT SFRVJSFT B TUSVDUVSF JO HPPE DPOEJUJPOT BOE
BEFRVBUFNBJOUFOBODFw
9
%*1 i&/$w
%*1 i3BEJPw
5IFPQUJDBMTFOTPSJTFOBCMFEPSEJTBCMFE&ODPEFS
0GG%JTBCMFEPQUJDBMTFOTPS%FUFDUJPOPGPCTUBDMFTBOECSBLJOHOPUFOBCMFE
0O&OBCMFEPQUJDBMTFOTPS5ISPVHIUIF&/$USJNNFSUIFTFOTJUJWJUZPGPCTUBDMF
EFUFDUJPOJTBEKVTUFEJODPNQMJBODFXJUISFHVMBUJPOTJOGPSDF
1SPHSBNNBCMFDPEFUSBOTNJUUFSTBSFFOBCMFEPSEJTBCMFE
0GG 3FDFJWFS FOBCMFE GPS WBSJBCMF DPEF USBOTNJUUFST SPMMJOHDPEF
BOE
QSPHSBNNBCMFUSBOTNJUUFSTTFMGMFBSOJOHBOEEJQTXJUDIFT
0O3BEJPSFDFJWFSFOBCMFEPOMZGPSWBSJBCMFDPEFSPMMJOHDPEF
USBOTNJUUFST
-&"3/*/(0'01&/*/("/%$-04*/(104*5*0/4
4IPVMEBCSBLJOHGVODUJPOCFBDUJWBUFE%*10/
UIFmSTUPQFSBUJPOTBSFDBSSJFEPVUBUOPSNBMTQFFE
XJUIPVUCSBLJOHJOPSEFSUPBMMPXGPSUIFMFBSOJOHPGUIFHBUFTUSPLF
0ODFUIFTUSPLFJTSFDPSEFEUIFDPOUSPMVOJUXJMMDPOUSPMBVUPNBUJDBMMZUIFCSBLJOHQIBTFTEVSJOHPQFOJOH
BOEDMPTVSF5IJTMFBSOJOHQIBTFJTQFSGPSNFEBMTPJODBTFPGQPXFSGBJMVSF
-&%%*"(/045*$4
5IFDPOEJUJPOTPGUIFDPOUSPMVOJUJTJOEJDBUFECZUIFOVNCFSPGnBTIFTPG-&%%-
nBTIXJUITFDJOUFSWBM 5IFDPOUSPMVOJUJTQPXFSFEBOEJTPQFSBUJOHSFHVMBSMZ
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM *OQVUPQFO4501
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM *OQVUPQFO1)05
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM *OQVUPQFO1)05
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM *OQVUPQFO%"4
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM "MBSN%.5FTU$IFDLUIFDPSSFDUPQFSBUJPOPGQIPUPDFMMT
nBTIFTXJUITFDJOUFSWBM "MBSNPQUJDBMTFOTPSBDUJWBUJPO
$0/'*(63"5*0/8*5)#6*-5*/3&$&*7&3
5IFDPOUSPMVOJUJTmUUFEXJUIBCVJMUJOSBEJPNPEVMFGPSSFDFJWJOHSFNPUFDPOUSPMTCPUIXJUImYFEDPEFT
BOEWBSJBCMFDPEFTTFFEJQTXJUDIGVODUJPOT
XJUIBGSFRVFODZPG.)[
'PS B USBOTNJUUFS UP CF VTFE UIF NPEVMF mSTU IBT UP TFMGMFBSO JUT DPEF 5IF NFNPSJTF QSPDFEVSF JT
JMMVTUSBUFECFMPXUIFNPEVMFDBONFNPSJTFVQUPEJGGFSFOUDPEFT
.FNPSJTJOHBOFXUSBOTNJUUFSCZBDUJWBUJOHUIF11GVODUJPO
1SFTTUIF1(.CVUUPOPODFGPSTFDBOEUIF1PXFS-&%XJMMTUBSUCMJOLJOHBUTFDJOUFSWBMT
1SFTTUIFUSBOTNJUUFSCVUUPOXJUIJOTFDUPNFNPSJTFXJUIUIF114UFQCZTUFQ
GVODUJPO
5PFYJUUIFQSPHSBNNJOHQSPDFEVSFXBJUTFDPSQSFTTUIF1(.CVUUPOGPSTFD
5PNFNPSJTFBOFXUSBOTNJUUFSDPEFXJUIBDUJWBUJPOPGOESBEJPDIBOOFMPVUQVU%*10/
1SFTTQVTICVUUPO1(.UXJDFFBDIUJNFGPSBUMFBTUTFDPOET-&%%-TXJUDIFTPOXJUImYFEMJHIU
8JUIJO UIF GPMMPXJOH TFDPOET QSFTT UIF USBOTNJUUFS QVTICVUUPO UP CF NFNPSJTFE XJUI OE SBEJP
DIBOOFMGVODUJPO
8BJUGPSTFDPSQSFTT1(.QVTICVUUPOGPSTFDPOEUPFYJUUIFQSPHSBNNJOHNPEF
3FNPUF-FBSOJOHPGBUSBOTNJUUFS
*G POF USBOTNJUUFS IBT BMSFBEZ CFFO NFNPSJTFE PUIFST DBO CF NFNPSJTFE XJUIPVU IBWJOH UP BDDFTT UIF
DPOUSPMVOJUBTGPMMPXT
1SFTTUIFIJEEFOLFZPOUIFUSBOTNJUUFSBMSFBEZTUPSFEJONFNPSZUIFnBTIJOHMJHIUTUBSUTnBTIJOH
0OUIFBMSFBEZNFNPSJTFESFNPUFDPOUSPMQSFTTUIFLFZDPSSFTQPOEJOHUPUIFGVODUJPOXIJDINVTUCF
DPQJFE
8JUIJOTFDQSFTTUIFLFZPGUIFOFXUSBOTNJUUFSUPXIJDIUIFGVODUJPOTIPVMECFBTTJHOFE
&HPOLFZPG59i"wUIF11GVODUJPOJTTUPSFEUIJTGVODUJPOTIPVMECFBTTJHOFEUPLFZPGUIFOFX
59i#w)FODFQSFTTJOTFRVFODFIJEEFOLFZPG59"LFZPG59"LFZPG59#
$BODFMMJOHBMMUSBOTNJUUFSTGSPNUIFNFNPSZ
,FFQ UIF 1(. LFZ QSFTTFE GPS TFD UIF %- -&% BOE UIF DPVSUFTZ MJHIU TUBSU nBTIJOH SBQJEMZ BOE
TXJUDIPGGBUDPNQMFUJPOPGDBODFMMBUJPO
3FMFBTFUIF1(.LFZBOEUIFNFNPSZJTOPXFSBTFE
/#'PSTBGFUZSFBTPOTUSBOTNJUUFSTDBOOPUCFNFNPSJTFEEVSJOHUIFPQFODMPTFDZDMFTPGUIFNPUPS
8IFOFOUFSJOHUIFNFNPSJTFUSBOTNJUUFSQSPDFEVSFJGUIF1PXFS-&%HJWFTBQSPMPOHFECMJOLBOEUIFO
HPFTPVUUIJTTJHOBMTUIBUUIFSFDFJWFSNFNPSZJTGVMMBOEOPPUIFSUSBOTNJUUFSTDBOCFNFNPSJTFEPSUIBU
UIFUSBOTNJUUFSJTOPUDPNQBUJCMF
10
AUTOMATISMI BENINCÀ SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement