DeWalt DWE4597 Grinder User Manual

402112-29 RO
Traducere a instrucţiunilor originale
DWE4557
DWE4559
DWE4579
DWE4579R
DWE4597
DWE4599
Figura 1
f
c
a
g
e
d
u
2
b
Figura 2
Figura 3
l
d
m
i
h
k
j
Figura 4
Figura 5
n
A
n
o
o
l
m
l
p
B
n
o
l
m
m
3
Figura 6
q
e
r
Figura 7
Figura 8
t
s
4
POLIZOARE UNGHIULARE DWE4557, DWE4559,
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Felicitări!
Aţi ales o unealtă DEWALT. Anii de experienţă, cercetarea şi inovarea minuţioase în ceea ce priveşte
produsul fac din DEWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice
profesionale.
Specificaţii tehnice
Tensiune
Numai pentru Regatul
Unit şi Irlanda
Tip
Putere absorbită QS
LX
Viteză în gol/nominală
Diametru disc
Diametru ax
Greutate
DWE4557
230
DWE4597
230
DWE4559
230
DWE4579
230
DWE4599
230
DWE4579R
230
230/115
1
2400
2200
8500
180
M14
5,45
230/115
1
2600
230/115
1
2600
230/115
1
2600
230/115
1
2600
8500
180
M14
5,61
230/115
1
2400
2200
6500
230
M14
5,69
6500
230
M14
5,86
6500
230
M14
6,24
6500
230
M14
5,91
dB(A)
dB(A)
DWE4557
QS/LX
96/97
3
DWE4597
QS/LX
96/94
3
DWE4559
QS/LX
97/97
3
DWE4579
QS/LX
96/96
3
DWE4599
QS/LX
96/94
3
DWE4579R
QS/LX
96/95
3
dB(A)
dB(A)
107/108
3
107/105
3
108/108
3
107/107
3
107/105
3
107/106
3
4,5/4,5
1,5
7,0/7,0
1,5
–
–
2,5/2,5
1,5
V
V
W
W
min-1
mm
kg
* greutatea include mânerul lateral şi apărătoarea
LPA
KPA
LWA
KWA
(presiune sonoră)
(marjă presiune
sonoră
(putere sonoră)
(marjă presiune
sonoră)
Valorile totale ale vibraţiilor (suma vectoriala pe trei axe) determinată conform cu EN 60745:
Valoarea emisiilor de vibraţii ah polizarea suprafeţelor
m/s²
8,5/9,0
8,5/8,0
7,0/7,0
7,0/7,0
ah,AG =
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
1,5
1,5
Valoarea emisiilor de vibraţii ah şlefuirea cu disc
ah,DS =
m/s²
2,5/2,5
2,5/2,5
–
–
Marjă K =
m/s²
1,5
1,5
–
–
Nivelul vibraţiilor menţionat în această fişă de
informaţii a fost măsurat conform cu un test
standardizat prevăzut de standardul EN 60745 şi
poate fi folosit pentru compararea uneltelor. Poate
fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.
AVERTISMENT: Nivelul declarat
al vibraţiilor este valabil pentru
principalele aplicaţii ale uneltei.
Totuşi, în cazul în care unealta este
utilizată pentru aplicaţii diferite, cu
accesorii diferite sau întreţinute
necorespunzător, emisia de vibraţii
poate diferi. Acest fapt poate mări
semnificativ nivelul de expunere
de-a lungul întregii perioade de lucru.
De asemenea, trebuie luată în
considerare o estimare a nivelului
de expunere la vibraţii în cazurile în
care unealta este oprită sau atunci
când funcţionează însă nu efectuează
practic nicio operaţie. Acest fapt
poate reduce semnificativ nivelul de
expunere de-a lungul întregii perioade
de lucru.
Identificaţi măsuri suplimentare de
siguranţă pentru a proteja operatorul
5
de efectele vibraţiilor, cum ar fi:
efectuaţi întreţinerea uneltei şi
a accesoriilor, păstraţi mâinile calde,
organizarea modelelor de lucru.
Siguranţe
Europa
Unelte la 230 V 10 Amperi, reţea electrică
Marea Britanie şi Irlanda
Unelte la 230 V 13 Amperi, ştechere introduse
Definiţii: Instrucţiuni de
siguranţă
Definiţiile de mai jos descriu nivelul de severitate al
fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiţi
manualul şi să fiţi atenţi la aceste simboluri.
PERICOL: Indică o situaţie periculoasă
imediată care, dacă nu este evitată,
va determina decesul sau vătămarea
gravă.
AVERTISMENT: Indică o situaţie
potenţial periculoasă care, dacă nu
este evitată, ar putea determina
decesul sau vătămarea gravă.
ATENŢIE: Indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată,
poate determina vătămări minore
sau medii.
OBSERVAŢIE: Indică o practică
necorelată cu vătămarea personală
care, dacă nu este evitată, poate
determina daune asupra bunurilor.
Denotă riscul de electrocutare.
Denotă riscul de incendiu.
Declaraţia de conformitate CE
DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DWE4557, DWE4559, DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599
DEWALT declară că aceste produse descrise în
Specificaţia tehnică sunt conforme cu normele:
2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-3.
Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu
Directivele 2004/108/CE şi 2011/65/UE. Pentru
informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
DEWALT la următoarea adresă sau să consultaţi
coperta din spate a manualului.
6
Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea
dosarului tehnic şi face această declaraţie în
numele DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepreşedinte Inginerie şi
Dezvoltarea Produsului
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.07.2012
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
vătămării, citiţi manualul de instrucţiuni.
Avertizări generale de siguranţă privind uneltele electrice
AVERTISMENT! Citiţi toate
avertizările de siguranţă şi toate
instrucţiunile. Nerespectarea
avertizărilor şi a instrucţiunilor poate
conduce la electrocutare, incendii şi/
sau vătămări grave.
PĂSTRAŢI TOATE AVERTIZĂRILE ŞI
INSTRUCŢIUNILE PENTRU CONSULTARE
ULTERIOARĂ
Termenul „unealtă electrică” din avertismente se
referă la unealta electrică (cu cablu) alimentată
de la reţeaua principală de energie sau la unealta
electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.
1) SIGURANŢA ÎN ZONA DE LUCRU
a) Păstraţi zona de lucru curată şi bine
iluminată. Zonele dezordonate sau
întunecate înlesnesc accidentele.
b) Nu operaţi uneltele electrice în atmosfere
inflamabile, cum ar fi în prezenţa
lichidelor, gazelor sau pulberilor
explozive. Uneltele electrice generează
scântei ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
c) Ţineţi la distanţă copiii şi persoanele din
jur în timp ce operaţi o unealtă electrică.
Distragerea atenţiei poate conduce la
pierderea controlului.
2) SIGURANŢA ELECTRICĂ
a) Ştecherele uneltelor electrice trebuie să
se potrivească cu priza. Nu modificaţi
niciodată ştecherul în vreun fel. Nu
folosiţi adaptoare pentru ştechere
împreună cu uneltele electrice
împământate (legate la masă). Ştecherele
b)
c)
d)
e)
f)
nemodificate şi prizele compatibile vor
reduce riscul de electrocutare.
Evitaţi contactul corpului cu suprafeţele
împământate precum ţevi, radiatoare,
cuptoare şi frigidere. Există un risc sporit
de electrocutare în cazul în care corpul dvs.
este în contact cu suprafeţele împământate
sau legate la masă.
Nu expuneţi uneltele electrice la ploaie
sau condiţii de umezeală. Apa ce intră
într-o unealtă electrică va spori riscul de
electrocutare.
Nu manipulaţi necorespunzător cablul.
Nu utilizaţi niciodată cablul pentru
transportarea, tragerea sau scoaterea
din priză a uneltei electrice. Ţineţi cablul
departe de căldură, ulei, muchii ascuţite
sau componente în mişcare. Cablurile
deteriorate sau încurcate sporesc riscul
electrocutării.
Atunci când operaţi o unealtă de lucru
în aer liber, utilizaţi un prelungitor
pentru exterior. Utilizarea unui cablu
adecvat pentru exterior reduce riscul de
electrocutare.
În cazul în care operarea unei unelte
electrice într-un spaţiu cu umiditate nu
poate fi evitată, utilizaţi o alimentare cu
protecţie pentru dispozitivele de curent
rezidual (RCD). Utilizarea unui dispozitiv
RCD reduce riscul electrocutării.
3) SIGURANŢA PERSONALĂ
a) Fiţi precauţi, fiţi atenţi la ceea ce faceţi
şi respectaţi regulile de bun simţ atunci
când operaţi o unealtă electrică. Nu
utilizaţi o unealtă electrică atunci când
sunteţi obosiţi sau când vă aflaţi sub
influenţa drogurilor, alcoolului sau
medicaţiei. Un moment de neatenţie în
timpul operării uneltelor electrice poate
conduce la vătămări personale grave.
b) Utilizaţi echipamentul de protecţie
personală. Purtaţi întotdeauna ochelari
de protecţie. Echipamentul de protecţie
precum măştile anti-praf, încălţămintea de
siguranţă antiderapantă, căştile sau dopurile
pentru urechi utilizate pentru anumite
condiţii de lucru vor reduce vătămările
personale.
c) Preîntâmpinaţi pornirea accidentală.
Asiguraţi-vă că întrerupătorul se află
în poziţia oprit înainte de conectarea la
sursa de alimentare şi/sau la acumulator,
înainte de ridicarea sau transportarea
uneltei. Transportarea uneltelor electrice
ţinând degetul pe întrerupător sau
alimentarea cu tensiune a uneltelor electrice
d)
e)
f)
g)
ce au întrerupătorul în poziţia pornit
înlesnesc producerea accidentelor.
Îndepărtaţi orice cheie sau cleşte
de reglare înainte de a porni unealta
electrică. O cheie sau un cleşte rămas
ataşat la o componentă rotativă a uneltei
electrice poate conduce la vătămări
personale.
Nu vă întindeţi pentru a apuca unealta
de lucru. Menţineţi-vă întotdeauna
stabilitatea şi echilibrul. Acest lucru
permite un control mai bun al uneltei
electrice în situaţii neaşteptate.
Îmbrăcaţi-vă corespunzător. Nu purtaţi
îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Păstraţivă părul, îmbrăcămintea şi mănuşile
departe de componentele în mişcare.
Îmbrăcămintea largă, bijuteriile sau părul
lung pot fi prinse în componentele în
mişcare.
În cazul în care dispozitivele prezintă
posibilitatea conectării de accesorii
pentru aspiraţia şi colectarea prafului,
asiguraţi-vă că aceste accesorii
sunt conectate şi utilizate în mod
corespunzător. Utilizarea dispozitivelor de
colectare a prafului poate reduce pericolele
impuse de existenţa acestuia.
4) UTILIZAREA ŞI ÎNGRIJIREA UNELTELOR
ELECTRICE
a) Nu forţaţi unealta electrică. Utilizaţi
unealta electrică adecvată pentru
aplicaţia dvs. Unealta de lucru adecvată
va efectua lucrarea mai bine şi în mod mai
sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
b) Nu utilizaţi unealta electrică în cazul
în care întrerupătorul nu comută în
poziţia pornit şi oprit. Orice unealtă
electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul
întrerupătorului este periculoasă şi trebuie
să fie reparată.
c) Deconectaţi ştecherul de la sursa de
alimentare şi/sau acumulatorul de la
unealta electrică înaintea efectuării
oricăror reglaje, modificării accesoriilor
sau depozitării uneltelor electrice. Aceste
măsuri preventive de siguranţă reduc riscul
pornirii accidentale a uneltei electrice.
d) Nu depozitaţi uneltele electrice în stare
inactivă la îndemâna copiilor şi nu
permiteţi persoanelor nefamiliarizate
cu unealta de lucru sau cu aceste
instrucţiuni să o utilizeze. Uneltele
electrice sunt periculoase în mâinile
utilizatorilor neinstruiţi.
e) Efectuaţi întreţinerea uneltelor electrice.
Verificaţi alinierea necorespunzătoare
7
f)
g)
sau blocarea componentelor în mişcare,
ruperea componentelor şi orice altă
stare ce ar putea afecta operarea
uneltelor electrice. În cazul deteriorării,
prevedeţi repararea uneltei electrice
înainte de utilizare. Multe accidente sunt
cauzate de unelte electrice întreţinute
necorespunzător.
Păstraţi uneltele de tăiat ascuţite şi
curate. Este puţin probabil ca uneltele de
tăiat cu tăişuri ascuţite şi întreţinute în mod
corespunzător să se blocheze, acestea fiind
mai uşor de controlat.
Utilizaţi unealta electrică, accesoriile
şi cuţitele uneltei etc. conform acestor
instrucţiuni, ţinând cont de condiţiile
de lucru şi de lucrarea ce trebuie să fie
efectuată. Utilizarea uneltei de lucru pentru
operaţii diferite de cele conforme destinaţiei
de utilizare ar putea conduce la situaţii
periculoase.
5) SERVICE
a) Prevedeţi repararea uneltei de lucru
de către o persoană calificată, folosind
exclusiv piese de schimb identice. Astfel,
vă asiguraţi că este păstrată siguranţa
uneltei electrice.
REGULI SUPLIMENTARE DE
SIGURANŢĂ
Instrucţiuni de siguranţă
pentru toate operaţiile
a) Această unealtă electrică poate fi utilizată
ca polizor, maşină de şlefuit (DWE4557
şi DWE4597), perie de sârmă sau unealtă
de debitare. Citiţi toate avertizările de
siguranţă, instrucţiunile, ilustraţiile şi
specificaţiile furnizate împreună cu această
unealtă electrică. Nerespectarea tuturor
instrucţiunilor enumerate în continuare poate
conduce la electrocutare, incendii şi/sau
vătămări grave.
b) Operaţiunile precum şlefuirea şi lustruirea
(DWE4559, DWE4579, DWE4579R şi
DWE4599) nu sunt recomandate pentru a fi
efectuate cu această unealtă. Operaţiunile
pentru care nu a fost concepută unealta
electrică pot da naştere la pericole şi pot
cauza vătămări personale.
c) Nu utilizaţi accesorii care nu sunt special
concepute şi recomandate de către
producătorul uneltei. Simplul fapt că un
accesoriu poate fi ataşat la unealta dvs.
electrică nu asigură operarea în siguranţă.
8
d) Viteza nominală a accesoriului trebuie
să fie cel puţin egală cu viteza maximă
marcată pe unealta electrică. Accesoriile
ce funcţionează mai repede decât viteza lor
nominală se pot rupe şi pot ricoşa.
e) Diametrul exterior şi grosimea accesoriului
trebuie să se încadreze în capacităţile
specifice uneltei dvs. electrice. Accesoriile
dimensionate incorect nu pot fi supravegheate
sau controlate în mod adecvat.
f) Dimensiunea axului discurilor, flanşelor,
tălpilor sau a oricăror alte accesorii trebuie
să se potrivească perfect cu axul uneltei
electrice. Accesoriile cu orificii pentru ax ce
nu se potrivesc cu elementele metalice de
montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
g) Nu utilizaţi un accesoriu deteriorat. Înainte
de fiecare utilizare, inspectaţi accesoriul,
cum ar fi discurile abrazive pentru
depistarea aşchiilor formate şi a fisurilor,
tălpile pentru depistarea fisurilor, rupturilor
sau uzurii excesive, periile de sârmă pentru
depistarea sârmelor desprinse sau crăpate.
În cazul în care unealta electrică sau
accesoriul este scăpat pe jos, inspectaţi-l
pentru a depista eventualele deteriorări sau
montaţi un accesoriu nedeteriorat. După
inspectarea şi instalarea unui accesoriu,
poziţionaţi-vă şi dvs. şi persoanele din
jur la distanţă faţă de planul accesoriului
rotativ şi utilizaţi unealta electrică la viteză
maximă în gol timp de un minut. În mod
normal, accesoriile deteriorate se vor rupe în
timpul acestei perioade de testare.
h) Purtaţi echipament de protecţie personală.
În funcţie de aplicaţie, utilizaţi o mască
pentru faţă, ochelari sau vizoare de
protecţie. Dacă este cazul, purtaţi măşti
anti-praf, dopuri pentru urechi, mănuşi şi
salopetă care să vă protejeze de micile
fragmente abrazive sau de fragmente
provenind de la piesa de prelucrat.
Echipamentul de protecţie pentru ochi trebuie
să aibă capacitatea de a opri reziduurile
proiectate, rezultate în urma diverselor
operaţiuni. Masca anti-praf sau masca
de protecţie respiratorie trebuie să aibă
capacitatea de a filtra particulele generate în
urma operaţiei dvs. Expunerea prelungită la
zgomot de înaltă intensitate poate determina
pierderea auzului.
i) Ţineţi persoanele din jur la distanţă faţă
de zona de lucru. Orice persoană care
pătrunde în zona de lucru trebuie să
poarte echipament de protecţie personală.
Fragmentele din piesa de prelucrat sau
rezultate în urma ruperii accesoriului pot fi
proiectate şi pot cauza vătămări în afara zonei
imediate de lucru.
j) Ţineţi unealta electrică exclusiv pe
suprafeţele izolate pentru prindere atunci
când efectuaţi o operaţie în care accesoriul
de debitat poate atinge cabluri ascunse
sau propriul cablu de alimentare. Tăierea
unui cablu sub tensiune de către accesoriul
de debitat ar putea determina scurgerea
curentului în componentele metalice expuse
ale uneltei electrice şi ar putea electrocuta
operatorul.
k) Poziţionaţi cablul la distanţă faţă de
accesoriul care se roteşte. În cazul în care
pierdeţi controlul, cablul poate fi tăiat sau
agăţat şi mâna sau braţul dvs. poate fi trasă
înspre accesoriul care se roteşte.
l) Nu lăsaţi niciodată unealta de lucru jos
până când accesoriul nu se opreşte
complet. Accesoriul care se roteşte poate
prinde suprafaţa de sprijin şi poate determina
mişcarea necontrolată a uneltei electrice.
m) Nu puneţi unealta electrică în funcţiune în
timp ce o căraţi pe lângă corp. Contactul
accidental cu accesoriul care se roteşte
poate determina agăţarea hainelor, trăgând
accesoriul înspre corp.
n) Curăţaţi regulat orificiile de ventilare ale
uneltei electrice. Ventilatorul motorului
va aspira praful în interiorul carcasei, iar
acumularea excesivă de pulbere metalică
poate cauza pericole electrice.
o) Nu operaţi unealta electrică lângă materiale
inflamabile. Scânteile pot aprinde astfel de
materiale.
p) Nu utilizaţi accesorii ce necesită agenţi de
răcire lichizi. Utilizarea apei sau a altor agenţi
de răcire lichizi pot cauza electrocutarea.
INSTRUCŢIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANŢĂ PENTRU
TOATE OPERAŢIILE
Cauzele şi măsurile de
precauţie adoptate de operator
pentru recul
Reculul este o reacţie bruscă determinată de
blocarea sau agăţarea discului rotativ, a plăcii
de suport, a periei sau a oricărui alt accesoriu.
Blocarea sau agăţarea determină oprirea rapidă
a accesoriului rotativ, fapt ce cauzează, în schimb,
împingerea necontrolată a uneltei electrice în
direcţia opusă sensului de rotaţie a accesoriului în
momentul blocării.
Spre exemplu, dacă un disc abraziv este agăţat
sau ciupit de piesa de prelucrat, marginea discului
ce intră în contact poate săpa în suprafaţa
materialului, determinând discul să alunece sau
să ricoşeze de pe suprafaţa de lucru. Discul
poate sări înspre operator sau departe de acesta,
în funcţie de direcţia de deplasare a discului
în momentul blocării. De asemenea, discurile
abrazive se pot rupe în astfel de situaţii.
Reculul este rezultatul utilizării greşite şi/sau
procedurilor sau condiţiilor incorecte de operare
a uneltei şi pot fi evitate adoptând măsurile de
precauţie menţionate în continuare:
a) Ţineţi bine unealta electrică şi poziţionaţivă corpul şi braţul astfel încât să faceţi
faţă forţei de recul. Utilizaţi întotdeauna
mânerul auxiliar, dacă este furnizat, pentru
un control maxim în caz de recul sau de
reacţie de cuplare în momentul pornirii.
Operatorul poate controla reacţia de cuplare
sau forţele de recul dacă sunt adoptate măsuri
adecvate de protecţie.
b) Nu puneţi niciodată mâna în apropierea
accesoriului rotativ. Accesoriul poate ricoşa
înspre mâna dvs.
c) Nu poziţionaţi niciodată corpul în zona
în care se va deplasa unealta electrică în
cazul unui recul. Reculul va propulsa unealta
în direcţia opusă sensului de deplasare
a discului în momentul agăţării.
d) Fiţi foarte atenţi atunci când prelucraţi
colţuri, margini ascuţite etc. Evitaţi
balansarea şi agăţarea accesoriului.
Colţurile, marginile ascuţite sau balansarea
au tendinţa de a agăţa accesoriul rotativ şi de
a cauza pierderea controlului sau reculul.
e) Nu ataşaţi un disc de ferăstrău pentru
prelucrarea lemnului sau un disc de
ferăstrău cu dinţi. Astfel de discuri generează
reculul şi pierderea controlului în mod frecvent.
Avertizările de siguranţă
specifice operaţiilor de
polizare şi tăiere abrazivă
a) Utilizaţi exclusiv tipuri de discuri
recomandate pentru unealta dvs. electrică
şi apărătoarea special concepută pentru
discul ales. Discurile pentru care unealta
electrică nu a fost concepută nu pot fi protejate
în mod adecvat şi sunt nesigure.
9
b) Apărătoarea trebuie ataşată fix pe unealta
electrică şi poziţionată pentru siguranţă
maximă, astfel încât o suprafaţă minimă
a discului să fie expusă înspre operator.
Apărătoarea contribuie la protejarea
operatorului împotriva fragmentelor de
discuri rupte, contactului accidental cu discul
şi împotriva scânteilor ce ar putea aprinde
îmbrăcămintea.
c) Discurile trebuie să fie utilizate numai
pentru aplicaţiile recomandate. Spre
exemplu: nu polizaţi cu partea laterală
a discului de debitat. Discurile abrazive
de debitat sunt destinate pentru polizarea
periferică, forţele laterale aplicate acestor
discuri putând determina sfărâmarea acestora.
d) Utilizaţi întotdeauna flanşe de disc
nedeteriorate, cu dimensiunile şi formele
corespunzătoare pentru discul pe care l-aţi
ales. Flanşele de disc adecvate susţin discul,
reducând astfel posibilitatea ruperii acestuia.
Flanşele pentru discurile de debitat pot diferi
de flanşele pentru discurile de polizat.
e) Nu utilizaţi discuri uzate de la unelte
electrice mai mari. Discurile destinate
uneltelor electrice mai mari nu sunt adecvate
pentru viteza superioară a unei unelte mici şi
pot exploda.
Avertizări suplimentare de siguranţă specifice operaţiunilor
de tăiere abrazivă
a) Nu "blocaţi" discul de debitat sau nu
apăsaţi excesiv pe acesta. Nu încercaţi să
efectuaţi o tăiere cu o adâncime excesivă.
Suprasolicitarea discului măreşte sarcina şi
probabilitatea de răsucire şi blocare a discului
în tăietură, precum şi posibilitatea producerii
reculului sau a ruperii discului.
b) Nu poziţionaţi corpul pe aceeaşi linie şi în
spatele discului rotativ. În timpul operării,
atunci când discul de deplasează în direcţia
opusă corpului dvs., eventualul recul ar
putea propulsa discul ce se roteşte şi unealta
electrică direct înspre dvs.
c) Atunci când discul se îndoaie sau când
se întrerupe debitarea pentru orice
fel de motiv, opriţi unealta electrică şi
ţineţi-o nemişcată până când discul se
opreşte complet. Nu încercaţi niciodată să
scoateţi discul de debitat din tăietură în
timp ce acesta se află în mişcare; în caz
contrar, va surveni reculul. Examinaţi şi
adoptaţi măsuri de corecţie pentru a elimina
cauza blocării discului.
10
d) Nu reluaţi operaţiunea de tăiere în piesa de
prelucrat. Lăsaţi discul să ajungă la turaţie
maximă şi reporniţi cu atenţie operaţiunea.
Discul se poate bloca, poate aluneca în sus
sau poate ricoşa înapoi dacă unealta de lucru
este repornită atunci când discul se află în
tăietura din piesa de prelucrat.
e) Susţineţi panourile sau orice piesă de
lucru supradimensionată pentru a minimiza
riscul de agăţare sau recul al discului.
Piesele mari de prelucrat au tendinţa de a se
îndoi sub propria greutate. Suporturile trebuie
să fie poziţionate sub piesa de prelucrat,
aproape de linia de debitare şi aproape de
marginea piesei de prelucrat în raport cu
fiecare parte laterală a discului.
f) Fiţi foarte atenţi atunci când
efectuaţi decupaje în pereţi sau în alte
zone fără vizibilitate. Discul ce pătrunde în
suprafaţa de debitat poate tăia ţevi de gaze
sau de apă, cabluri electrice sau alte obiecte,
fapt ce poate cauza reculul.
Avertizări de siguranţă specifice operaţiunilor de şlefuit
NUMAI PENTRU DWE4557, DWE4597
a) Nu folosiţi discuri de şmilgher
supradimensionate. Respectaţi
recomandările producătorului atunci când
alegeţi şmirghelul. Şmirghelul mai mare, care
depăşeşte suportul de şlefuit prezintă un risc
de rănire şi poate cauza agăţarea, ruperea
discului sau reculul.
Avertizări de siguranţă
specifice operaţiunilor de
frecare cu perii de sârmă
a) Reţineţi că firele de sârmă sunt proiectate
din perie chiar şi în timpul operării
obişnuite. Nu suprasolicitaţi periile de
sârma aplicând o sarcină excesivă asupra
unealta. Firele de sârmă pot penetra cu
uşurinţă îmbrăcămintea subţire şi/sau pielea.
b) Dacă se recomandă utilizarea unei
apărători pentru frecarea cu perie de
sârmă, nu permiteţi contactul discului sau
al periei de sârmă cu apărătoarea. Discul de
sârmă îşi poate mări diametrul datorită lucrării
şi forţelor centrifuge.
Reguli suplimentare de
siguranţă pentru polizoare
• Montarea prin înfiletare a accesoriilor trebuie
să fie compatibilă cu filetul de pe axul
polizorului. Pentru accesoriile cu montare cu
flanşe, orificiul axului accesoriului trebuie să
se potrivească cu diametrul flanşei. Accesoriile
ce nu se potrivesc cu elementele metalice
de montare ale uneltei electrice vor funcţiona
neechilibrat, vor vibra în mod excesiv şi pot
cauza pierderea controlului.
• Suprafaţa de polizare a discurilor cu
centru concav trebuie să fie montată
sub nivelul marginii apărătorii. Un disc
montat necorespunzător care iese în afara
planului buzei apărătorii nu poate fi protejat
corespunzător.
• Nu utilizaţi discuri de Tip 11 (oală conică)
cu această unealtă. Utilizarea unor accesorii
nepotrivite poate conduce la vătămări.
• Utilizaţi întotdeauna mânerul lateral.
Strângeţi mânerul bine. Mânerul lateral
trebuie utilizat întotdeauna pentru a menţine
controlul asupra uneltei în orice moment.
Riscuri reziduale
În ciuda aplicării regulamentelor de siguranţă
corespunzătoare şi implementării dispozitivelor
de siguranţă, anumite riscuri reziduale nu pot fi
evitate. Acestea sunt:
– Afectarea auzului.
– Riscul de vătămări personale datorat
particulelor proiectate.
– Riscul de arsuri cauzate de accesoriile
încălzite pe durata operării.
– Riscul de vătămări personale datorat utilizării
prelungite.
Conţinutul ambalajului
Ambalajul conţine:
1 Polizor unghiular
1 Apărătoare
1 Mâner lateral
1 Set de flanşe
1 Flanşă rapidă (numai DWE4579R)
1 Cheie de piuliţe (numai DWE4579R)
1 Cheie cu două ştifturi
1 Manual de instrucţiuni
1 Schemă explodată
• Verificaţi eventualele deteriorări ale uneltei, ale
componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut
surveni în timpul transportului.
• Acordaţi timpul necesar pentru a citi integral
şi pentru a înţelege acest manual înaintea
utilizării.
Descriere (fig. 1)
AVERTISMENT: Nu modificaţi
niciodată unealta electrică sau vreo
componentă a acesteia. Acest fapt
ar putea conduce la deteriorări sau
vătămare corporală.
a. Întrerupător de pornire/oprire
b. Comutator de deblocare
c. Buton de blocare a axului
d. Apărătoare
e. Mâner lateral
Marcajele prezente pe unealtă
f. Indicator cu LED (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
Pictogramele următoare sunt afişate pe unealtă:
g. Buton de blocare (DWE4579, DWE4579R,
DWE4597, DWE4599)
Citiţi manualul de instrucţiuni înainte de
utilizare.
DESTINAŢIA DE UTILIZARE
Purtaţi echipament de protecţie pentru
urechi.
Polizoarele unghiulare pentru regim greu
DWE4557, DWE4597 au fost concepute pentru
aplicaţii profesionale de polizare, debitare, şlefuire
şi lustruire cu peria de sârmă.
Purtaţi echipament de protecţie pentru
ochi.
AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ
(FIG. 1)
Codul pentru dată (u), care include, de asemenea,
anul de fabricaţie este imprimat pe carcasă.
Exemplu:
2012 XX XX
Anul fabricaţiei
Polizoarele unghiulare pentru regim greu
DWE4559, DWE4579, DWE4599, DWE4579R
au fost concepute pentru aplicaţii profesionale de
polizare şi debitare.
NU utilizaţi alte discuri de polizor decât cele cu
zona centrală adâncită şi discuri lamelare.
NU utilizaţi în condiţii de umezeală sau în prezenţa
lichidelor sau a gazelor inflamabile.
Aceste polizoare unghiulare pentru regim greu sunt
unelte electrice profesionale.
11
NU permiteţi copiilor să intre în contact cu unealta.
Este necesară supravegherea atunci când unealta
este folosită de operatori neexperimentaţi.
Sistem de evacuare a prafului
Sistemul de evacuare a prafului îndepărtează
resturile care ar putea fi dăunătoare pentru motor
şi permite pătrunderea aerului curat în acesta.
Sistemul TOUGHCORD™
Sistemul TOUGHCORD™ reduce cantitatea de
cablu scoasă.
Protecţie la suprasarcină
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Alimentarea cu energie a motorului va fi oprită
în cazul în care acesta este suprasolicitat.
Alimentarea va reveni la normal imediat ce unealta
s-a răcit la o temperatură adecvată pentru utilizare.
Ambreiajul electronic
DWE4579, DWE4579R, DWE4597
Ambreiajul electronic de limitare a cuplului reduce
reacţia de cuplu maxim transmisă operatorului în
cazul blocării discului. Această dotare previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Nivelul ambreiajului electronic a fost setat
din fabrică şi nu poate fi modificat.
Indicatorul cu LED (fig. 1)
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Lumina indicatorului cu LED (f), montat în capătul
mânerului, acţionează ca şi sistem de avertizare
în cazul activării dispozitivelor electronice ale
uneltei descrise mai sus. Lumina se va activa
şi va rămâne constantă atunci când una dintre
componentele menţionate mai sus, ambreiajul
sau dispozitivul de protecţie la suprasarcină,
sunt activate. Odată ce unitatea a fost resetată
prin eliberarea butonului sau a fost lăsată să se
răcească, lumina se va dezactiva. Dacă indicatorul
cu LED clipeşte constant, vă rugăm să consultaţi
agentul local de reparaţii DEWALT.
Buton de deconectare
automată la căderea de
tensiune
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Întrerupătorul pornit/oprit dispune de o funcţie de
deconectare automată la căderea de tensiune.
Dacă unealtă este deconectată de la sursa de
alimentare din orice motiv, butonul trebuie reactivat
în mod automat.
12
Pornirea lentă
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Funcţia de pornire lentă permite creşterea treptată
a vitezei, pentru a evita smuciturile iniţiale la
pornire. Această caracteristică este foarte utilă
atunci când se lucrează în spaţii înguste.
Funcţia de auto-echilibrare
NUMAI DWE4599
Funcţia de auto-echilibrare echilibrează continuu
unealta pentru a reduce vibraţia acesteia în timpul
funcţionării. Acest lucru îmbunătăţeşte confortul
utilizatorului în timpul operării şi este utilă, în
mod deosebit, atunci când unealta este utilizată
perioade lungi de timp.
Ambreiajul electromecanic
NUMAI DWE4599
Ambreiajul de limitare a cuplului reduce reacţia
de cuplu maxim transmisă operatorului în cazul
blocării discului. Această dotare previne, de
asemenea, blocarea angrenajului şi a motorului
electric. Ambreiajul de limitare a cuplului a fost
setat din fabrică şi nu poate fi ajustat.
Siguranţa electrică
Motorul electric a fost conceput pentru a fi
alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificaţi
întotdeauna ca alimentarea cu energie să
corespundă tensiunii de pe plăcuţa cu specificaţii.
Unealta dvs. DEWALT prezintă izolare
dublă în conformitate cu standardul
EN 60745; prin urmare, nu este
necesară împământarea.
AVERTISMENT: Unităţile de 115 V
trebuie să fie operate printr-un
transformator de izolare de siguranţă,
cu ecrane conectate la împământare
între bobina principală şi cea
secundară.
În cazul în care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu
special pregătit, disponibil la unitatea de service
DEWALT.
Înlocuirea ştecherului de
alimentare (numai pentru
Regatul Unit şi Irlanda)
Dacă trebuie instalat un ştecher de alimentare nou:
• Eliminaţi în siguranţă ştecherul vechi.
• Conectaţi conductorul maro la borna sub
tensiune din priză.
• Conectaţi conductorul albastru la borna
neutră.
AVERTISMENT: Nu trebuie
efectuată nicio conexiune la borna de
împământare.
2. Demontaţi flanşa de susţinere (i).
3. Aşezaţi corect talpa de susţinere din cauciuc
pe arbore (m).
4. Aşezaţi foaia de şlefuit pe placa de suport din
cauciuc.
Urmaţi instrucţiunile de montaj furnizate împreună
cu ştecherele de bună calitate. Siguranţă
recomandată: 13 A.
5. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (n) pe
arbore. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare
trebuie să fie orientat spre talpa de susţinere
din cauciuc.
Utilizarea unui cablu
prelungitor
6. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi rotiţi
axul (m) până când se blochează pe poziţie.
În cazul în care este necesar un cablu prelungitor,
utilizaţi un cablu prelungitor aprobat, cu
3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită
a acestei unelte (consultaţi secţiunea Specificaţii
tehnice). Dimensiunea minimă a conductorilor
este 1,5 mm2; lungimea maximă este 30 m.
7. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (n) cu ajutorul
cheii cu două ştifturi.
8. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
9. Pentru a demonta talpa de susţinere din
cauciuc, slăbiţi piuliţa filetată de fixare (n) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi.
Atunci când utilizaţi un tambur cu cablu,
desfăşuraţi întotdeauna complet cablul.
Montarea unei perii de sârmă
ASAMBLARE ŞI REGLAJE
Înşurubaţi peria de sârmă tip oală direct pe ax, fără
a utiliza distanţierul şi flanşa de susţinere.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Fixarea mânerului lateral
(fig. 6)
AVERTISMENT: Înainte de a utiliza
unealta, verificaţi dacă mânerul este
strâns bine.
Pentru efectuarea operaţiunilor de polizare,
înşurubaţi bine mânerul lateral (e) într-unul din
orificiile (q) de pe părţile laterale ale cutiei de
angrenaj (fig. 6).
Pentru efectuarea operaţiunilor de debitare,
înşurubaţi bine mânerul lateral (e) în orificiul
superior (r) sau într-unul din orificiile (q) de pe
părţile laterale ale cutiei de angrenaj.
Montarea şi demontarea tălpii
de susţinere/foii de şlefuit
(fig. 4)
1. Poziţionaţi unealta pe o masă sau pe
o suprafaţă plană, cu apărătoarea orientată în
sus.
Montarea si demontarea
apărătorii (fig. 2)
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
ATENŢIE: Trebuie să utilizaţi apărători
împreună cu acest polizor.
Atunci când utilizaţi polizorul DWE4557,
DWE4597, DWE4559, DWE4579, DWE4599
sau DWE4579R pentru debitarea metalului sau
a zidăriei, TREBUIE utilizată o apărătoare TIP 1.
Apărătorile Tip 1 sunt disponibile pentru un cost
suplimentar la reprezentanţii DEWALT.
NOTĂ: Vă rugăm să consultaţi Tabelul
accesoriilor de polizat şi debitat de la sfârşitul
acestei secţiuni pentru a vedea alte accesorii ce
pot fi utilizate împreună cu aceste polizoare.
1. Poziţionaţi polizorul unghiular pe o masă, cu
axul orientat în sus.
2. Eliberaţi dispozitivul de prindere (h) şi ţineţi
apărătoarea (d) deasupra uneltei, conform
ilustraţiei.
3. Aliniaţi găurile filetate (i) cu canelurile (j).
13
5. Dacă este necesar, măriţi forţa de prindere
strângând şurubul (k).
Montarea şi demontarea unui
disc de polizat sau debitat cu
flanşă rapidă (fig. 7, 8)
6. Strângeţi închizătoarea de prindere.
NUMAI DWE4579R
4. Apăsaţi apărătoarea în jos şi rotiţi-o în poziţia
necesară.
Pentru a scoate apărătoarea, desfaceţi
închizătoarea de prindere.
ATENŢIE: Nu utilizaţi unealta dacă
apărătoarea nu poate fi strânsă de la
şurubul de reglare. Pentru a reduce
riscul de vătămări corporale, duceţi
unealta şi apărătoarea la un centru
de service pentru a repara sau înlocui
apărătoarea.
Montarea şi demontarea unui
disc de polizat sau debitat
(fig. 3-5)
AVERTISMENT: Nu utilizaţi un disc
deteriorat.
1. Aşezaţi unealta pe o masă, cu apărătoarea în
sus.
2. Montaţi corect flanşa de susţinere (l) pe ax (m)
(fig. 3).
3. Poziţionaţi discul (o) pe flanşa de susţinere (l)
(fig. 4). Atunci când montaţi un disc cu zonă
centrală în relief, asiguraţi-vă că zona centrală
în relief (p) este orientată către flanşa de
susţinere (l).
4. Înşurubaţi piuliţa filetată de fixare (n) pe ax (m)
(fig. 5):
a. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (n)
trebuie să fie orientat către disc atunci când
se montează un disc de polizat (fig. 5A);
b. Inelul de pe piuliţa filetată de fixare (n)
trebuie să fie orientat în direcţia opusă
discului atunci când se montează un disc
de debitat (fig. 5B).
5. Apăsaţi butonul de blocare a axului (c) şi rotiţi
axul (m) până când se blochează pe poziţie
(fig. 4).
6. Strângeţi piuliţa filetată de fixare (n) cu
ajutorul cheii cu două ştifturi din dotare.
NOTĂ: Consultaţi secţiunea Montarea şi
demontarea unui disc de polizat sau
debitat cu flanşă rapidă atunci când utilizaţi
DWE4579R.
7. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
8. Pentru a scoate discul, slăbiţi piuliţa filetată de
fixare (n) cu ajutorul cheii cu două ştifturi.
14
1. Efectuaţi paşii 1-5 din secţiunea Montarea
şi demontarea unui disc de polizat sau
debitat.
2. Strângeţi flanşa rapidă filetată (s) rotind-o ferm
cu mâna în sensul acelor de ceasornic.
(Utilizaţi numai o flanşă rapidă fără defecte.)
a. Asiguraţi-vă că partea imprimată a flanşei
rapide este cu faţa spre dumneavoastră.
b. Săgeata trebuie să fie orientată spre
semnul indexului (fig. 7).
3. Eliberaţi butonul de blocare a axului.
O flanşă rapidă nedeteriorată poate fi slăbită cu
mâna,rotind inelul flanşei în sens invers acelor de
ceasornic.
OBSERVAŢIE: Nu slăbiţi NICIODATĂ
o flanşă rapidă strânsă cu patentul.
Utilizaţi întotdeauna cheia cu două
ştifturi (t) (fig. 8).
Înainte de utilizare
• Instalaţi apărătoarea şi discul sau roata
corespunzătoare. Nu utilizaţi excesiv discurile
sau roţile uzate.
• Asiguraţi-vă că flanşa internă şi cea externă
sunt montate corect.
• Asiguraţi-vă că discul sau roata se roteşte în
direcţia săgeţilor de pe accesoriu şi unealtă.
OPERARE
Instrucţiuni de utilizare
AVERTISMENT: Respectaţi
întotdeauna instrucţiunile de siguranţă
şi reglementările aplicabile.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
AVERTISMENT:
• Asiguraţi-vă că toate materialele de
polizat sau debitat sunt fixate pe poziţie.
• Asiguraţi şi sprijiniţi piesa de
prelucrat. Utilizaţi cleşti sau
o menghină pentru a fixa şi sprijini
piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Este important să fixaţi şi
să sprijiniţi bine piesa de prelucrat
pentru a preveni mişcarea acesteia
şi pierderea controlului. Deplasarea
piesei de prelucrat sau pierderea
controlului pot crea un pericol şi pot
cauza vătămări corporale.
• Aplicaţi o presiune uşoară asupra
uneltei. Nu exercitaţi o presiune
laterală asupra discului.
• Evitaţi suprasolicitarea. În cazul
în care unealta devine fierbinte,
lăsaţi-o să funcţioneze câteva minute
în gol.
Poziţia corectă a mâinilor
(fig. 1)
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, adoptaţi
ÎNTOTDEAUNA o poziţie corectă
a mâinilor, conform ilustraţiei.
AVERTISMENT: Pentru a reduce riscul
de vătămări personale grave, ţineţi
ÎNTOTDEAUNA ferm unealta, fiind
pregătiţi pentru o reacţie neaşteptată.
Poziţia corectă a mâinilor presupune ca o mână să
fie ţinută pe mânerul lateral (e) şi cealaltă mână să
fie ţinută pe corpul uneltei, conform ilustraţiei din
figura 1.
Pornirea şi oprirea (fig. 1)
Întrerupătorul de pornire/oprire este prevăzut cu un
comutator de deblocare.
Pentru a pune unealta în funcţiune, apăsaţi
comutatorul de deblocare (b) şi apoi acţionaţi
întrerupătorul de pornire/oprire (a).
reglementare tipărite pe plăcuţa de identificare
a uneltei. Îndepărtarea dispozitivului de blocare
trebuie efectuată de un centru de service DEWALT.
Dispozitivul de blocare
a axului (fig. 1)
Dispozitivul de blocare a axului (c) este prevăzut
pentru a preîntâmpina axul să se rotească în
timpul montării sau demontării discurilor. Acţionaţi
blocarea axului numai atunci când unealta este
oprită, deconectată de la sursa de energie şi atunci
când se opreşte complet.
OBSERVAŢIE: Pentru a reduce riscul
de deteriorare a uneltei, nu acţionaţi
dispozitivul de blocare a axului în
timp ce unealta este în funcţiune. Se
va produce deteriorarea uneltei şi
accesoriul ataşat se poate desprinde în
timpul rotirii, cauzând vătămări.
Pentru a acţiona dispozitivul de blocare, apăsaţi
butonul de blocare a axului şi rotiţi axul până când
nu îl mai puteţi mişca.
Aplicaţiile cu metale
Atunci când utilizaţi unealta pentru aplicaţii cu
metale, asiguraţi-vă că a fost introdus un dispozitiv
de protecţie la curent rezidual (RCD) pentru a evita
riscurile reziduale cauzate de şpanul metalic.
În cazul în care alimentarea este oprită de RCD,
duceţi unealta la un agent de reparaţii autorizat
DEWALT.
AVERTISMENT: În condiţii extreme
de lucru, pulberile conductibile se
pot acumula în interiorul carcasei
maşinii atunci când se lucrează cu
metale. Acest lucru poate conduce la
degradarea izolaţiei de protecţie din
maşină, existând un risc posibil de şoc
electric.
Eliberaţi comutatorul de deblocare (b). Pentru
a opri unealta, eliberaţi butonul.
Pentru a evita acumularea şpanului metalic în
interiorul maşinii, vă recomandăm să curăţaţi
zilnic fantele de aerisire. Consultaţi secţiunea
Întreţinere.
Buton de blocare
Utilizarea discurilor lamelare
DWE4579, DWE4579R, DWE4597, DWE4599
Pentru o funcţionare continuă, apăsaţi butonul de
blocare (g) şi eliberaţi întrerupătorul de pornire/
oprire.
Pentru a opri unealta, apăsaţi din nou
întrerupătorul de pornire/oprire.
Butonul de blocare poate fi îndepărtat permanent
fără a compromite conformitatea cu instituţiile de
AVERTISMENT: Depunerea de
pulberi metalice. Utilizarea frecventă
a discurilor lamelare pentru aplicaţiile
de prelucrare a metalelor poate
conduce la un potenţial sporit de
electrocutare. Pentru a reduce acest
risc, introduceţi o protecţie pentru
curentul rezidual (RCD) înainte de
utilizare şi curăţaţi fantele de ventilare
15
zilnic suflând aer comprimat în
acestea, conform instrucţiunilor de
întreţinere de mai jos.
ÎNTREŢINEREA
Unealta dumneavoastră DEWALT a fost concepută
pentru a opera o perioadă îndelungată de timp,
cu un nivel minim de întreţinere. Funcţionarea
satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea
corespunzătoare a uneltei şi de curăţarea în mod
regulat.
AVERTISMENT: Pentru a reduce
riscul de vătămări personale grave,
opriţi unealta şi deconectaţi-o de
la sursa de alimentare înainte
de a efectua orice reglaje sau de
a scoate/instala ataşamente sau
accesorii. Înainte de a reconecta
unealta, apăsaţi şi eliberaţi
întrerupătorul de pornire pentru a vă
asigura că unealta este oprită.
Periile uzate
Motorul va fi oprit în mod automat indicând că
periile din carbon sunt aproape consumate şi
că unealta necesită operaţii de service. Periile
de carbon nu pot fi reparate de utilizator. Duceţi
unealta la un agent de reparaţii DEWALT autorizat.
Lubrifierea
Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere
suplimentară.
Curăţarea
AVERTISMENT: Suflaţi murdăria
şi praful din carcasa principală cu
aer uscat de îndată ce se strânge
murdărie în interiorul şi în jurul orificiilor
de aerisire. Purtaţi echipament de
protecţie aprobat pentru ochi şi
o mască aprobată de praf atunci când
efectuaţi procedura următoare.
AVERTISMENT: Nu utilizaţi
niciodată solvenţi sau alte produse
chimice puternice pentru curăţarea
componentelor nemetalice ale
uneltei. Aceste produse chimice pot
deprecia materialele utilizate în aceste
componente. Folosiţi o cârpă umezită
16
doar cu apă şi cu săpun delicat.
Nu permiteţi niciodată pătrunderea
vreunui lichid în unealtă; nu scufundaţi
niciodată vreo parte a uneltei în lichid.
Accesorii opţionale
AVERTISMENT: Deoarece accesoriile,
altele decât cele oferite de DEWALT,
nu au fost testate pentru acest produs,
folosirea unor astfel de accesorii cu
această unealtă poate fi periculoasă.
Pentru a reduce riscul de vătămare,
trebuie utilizate exclusiv accesorii
recomandate DEWALT împreună cu
acest produs.
Consultaţi reprezentantul dvs. pentru informaţii
suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.
Protejarea mediului
înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs
nu trebuie să fie aruncat împreună cu
gunoiul menajer.
În cazul în care constataţi că produsul dvs.
DEWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu
vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună cu
gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă
pentru acest produs.
Colectarea selectivă a produselor uzate
şi a ambalajelor permite reciclarea şi
refolosirea materialelor. Reutilizarea
materialelor reciclate contribuie la
prevenirea poluării mediului înconjurător
şi reduce cererea de materii prime.
Este posibil ca regulamentele locale să prevadă
colectarea selectivă a produselor electrice de
uz casnic la centrele municipale de deşeuri sau
de către comerciant atunci când achiziţionaţi un
produs nou.
DEWALT pune la dispoziţie o unitate pentru
colectarea şi reciclarea produselor DEWALT
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de
funcţionare. Pentru a beneficia de acest serviciu,
vă rugăm să returnaţi produsul dvs. la orice agent
de reparaţii autorizat care îl va colecta pentru dvs.
Puteţi verifica localizarea celui mai apropiat agent
de reparaţii autorizat contactând biroul DEWALT
la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ,
o listă a agenţilor de reparaţii DEWALT autorizaţi
şi detalii complete despre operaţiile de service
post-vânzare şi despre datele de contact sunt
disponibile pe Internet la adresa:
www.2helpU.com.
Stanley Black & Decker
Phoenicia Business Center
Strada Turturelelor, nr 11A, Etaj 6, Modul 15,
Sector 3 Bucuresti
Telefon: +4021.320.61.04/05
zst00188456 - 16-10-2012
17
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
Tip apărătoare
APĂRĂTOARE
TIP 27
Accesoriu
Descriere
Disc de
polizat cu
zonă centrală
adâncită¨
Modalitate de montare pe
polizor
Apărătoare Tip 27
Disc lamelar
Flanşă de susţinere
Discuri cu perii
Disc cu zonă centrală adâncită
Tip 27
Piuliţă filetată de fixare
Discuri cu perii
şi piuliţă filetată
Apărătoare Tip 27
Disc cu perii
Perie tip oală
cu piuliţă
filetată
Apărătoare Tip 27
Perie de sârmă
Talpă de
susţinere/ foaie
de şlefuit
Apărătoare Tip 27
Talpă de susţinere din cauciuc
Disc de şlefuit
Piuliţă filetată de fixare
18
TABELUL ACCESORIILOR DE POLIZAT ŞI DEBITAT
(continuare)
Tip apărătoare
Accesoriu
Descriere
Modalitate de montare pe
polizor
Disc debitare
zidărie, cu liant
APĂRĂTOARE
TIP 1
Apărătoare Tip 1
Disc debitare
metal, cu liant
Flanşă de susţinere
Discuri
diamantate
debitare
APĂRĂTOARE
TIP 1
Disc debitare
SAU
Piuliţă filetată de fixare
APĂRĂTOARE
TIP 27
19
Download PDF

advertising