ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2015

ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2015
ODENSE BYS MUSEER
Teknisk Årsberetning 2015
TEKNISK ÅRSBERETNING 2015
Indhold
1. Gennemførte aktiviteter .................................................................................................................... 2
2. Regnskab .......................................................................................................................................... 45
3. Nøgletal ............................................................................................................................................ 51
3.1. Besøgstal ........................................................................................................................... 51
3.1.1. Museer .................................................................................................................... 51
3.1.2. Digitalt ..................................................................................................................... 52
3.1.3. Undervisning ........................................................................................................... 52
3.2. Arrangementer .................................................................................................................. 53
3.3. Åbningstimer ..................................................................................................................... 53
3.4. Henvendelser .................................................................................................................... 53
3.4.1. Servicehenvendelser ............................................................................................... 53
3.4.2. Faglige henvendelser .............................................................................................. 54
3.5. Forskning ........................................................................................................................... 56
3.6. Publikationer ..................................................................................................................... 58
3.6.1. Forlag ....................................................................................................................... 58
3.6.2. Undervisning ........................................................................................................... 59
3.6.3. Forskning ................................................................................................................. 59
3.6.4. Øvrige ...................................................................................................................... 60
3.7. Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning .............................................................. 63
3.8. PR & markedsføring .......................................................................................................... 77
3.8.1. PR & pressekontakt ................................................................................................. 77
3.8.2. Interviews, workshops, messer mv. ........................................................................ 77
3.9. Erhvervelser....................................................................................................................... 82
3.10. Konservering ................................................................................................................... 83
3.11. Samlinger og arkiver ........................................................................................................ 83
3.12. Personale ......................................................................................................................... 84
3.12.1. Deltagelse i seminarer, kongresser og konferencer ............................................. 84
3.12.2. Repræsentation i eksterne udvalg og eksternt samarbejde ................................. 91
3.12.3. Personaleoversigt .................................................................................................. 96
1
1. Gennemførte aktiviteter
Projekttype:
Forskning
Fra immigrant til ægte amerikaner - teori og empiri om skandinavernes
assimilering i det amerikanske samfund
ProjektID: 3772
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
01.11.2015
Startår: 2013
Med afsæt i bøgerne Dannebrog på den amerikanske prærie (2000), Danske i USA 1850-2000 (2005)
og Skandinaviske efterkommere i USA (2010) er det målet at udarbejde et sammenfattende videnskabeligt manuskript, der sætter fokus på forløbet af skandinavernes integration i det amerikanske
samfund. Artiklen vil give et overblik over udviklingen i teoridannelsen om assimilering, belyse
denne på grundlag af empirisk materiale og påvise sammenhæng mellem assimilering og en række
faktorer som f.eks. uddannelse, ægteskab, valg af bosted og brud med egen etnisk baggrund. Artiklen vil være en teoretisk overbygning og sammenfatning på mere end 10 års studier i
danske/skandinaviske udvandrere og deres efterkommeres liv i USA.
Anne Marie og Carl Nielsens hjem. Kunst i et kunstnerhjem. Forskning
ProjektID: 4225
Startdato:
01.11.2013
Slutdato:
01.06.2015
Startår: 2013
Anne Marie og Carl Nielsen havde en større samling af kunstværker, som i vid udstrækning kom til
huse i form af udveksling med andre kunstnere eller af gaver fra hendes venner og kolleger. Mange
af disse værker befinder sig i dag i parrets mindestuer på Carl Nielsen Museet, hvor de er meget lidt
synlige, eller i magasinet, hvor de er usynlige for menigmand. Forskningsprojektet sigter mod at
finde frem til alle disse værker og belyse deres historie og relation til Carl Nielsen-parret.
Ph.d. projekt. Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et
bebyggelseshistorisk regionalstudie.
ProjektID: 5320
Startdato:
01.09.2013
Slutdato:
31.08.2015
Startår: 2013
"Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i 1. årtusinde" er et tværvidenskabeligt forskningsprojekt.
I projektet udføres en samlet analyse af periodens arkæologiske bopladsmateriale; i skrivende stund
omfatter dette mere end 170 forskellige lokaliteter, hvorfra der er udskilt ca. 1.250 agrare langhuse,
fordelt på mere end 80 ejerlav.
I projektet inddrages hermed for første gang den samlede mængde af de senere årtiers eksplosive
vækst af udgravningsdata. Analysearbejdet vil derfor have et, i en dansk kontekst, unikt og stærkt
kvantitativt såvel som kvalitativt datagrundlag.
Projektets overordnede metode må beskrives som en arkæologisk tilgang baseret på en sammenstilling af arkæologiske udgravningsdata, et omfattende antal 14C-dateringer samt kartografiske
studier af de digitale O1-kort.
2
Projekttype:
Publikation
Kritisk revideret udgave af Min fynske Barndom
ProjektID: 3161
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
09.06.2015
Startår: 2011
Udgivelse af Carl Nielsens barndomserindringer i en kritisk revideret udgave med noter.
Carl Nielsen og Fyn - en antologi om den fynske baggrund
ProjektID: 3986
Startdato:
01.01.2014
Slutdato:
09.06.2015
Startår: 2014
Udgivelse af antologi om Carl Nielsen og Fyn i anledning af 150-året for Nielsens fødsel i 2015.
Anne Marie og Carl Nielsens hjem. Kunst i et kunstnerhjem. Evt. udg. I serien
Fynske Fortællinger
ProjektID: 5335
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
01.06.2015
Startår: 2015
Publicering af indhøstede resultater fra projektet ’Anne Marie og Carl Nielsens hjem. Kunst i et
kunstnerhjem’.
Odense Bys Museer 2015 (Fynske Minder)
ProjektID: 5478
Startdato:
01.01.2014
Slutdato:
01.04.2015
Startår: 2014
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
01.09.2015
Startår: 2015
Anderseniana 2015
ProjektID: 5575
Carl Nielsen-parret - deres hjem og kunstsamling
ProjektID: 5588
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
3
Projekttype:
Udstilling
Den romerske forbindelse - Roman Connection
ProjektID: 5513
Startdato:
01.01.2014
Slutdato:
30.08.2015
Startår: 2014
Udstillingen ”Den romerske forbindelse” handler om forholdet imellem Romerriget og Sydskandinavien med særlig fokus på Fyn i århundrederne omkring Kr. f. I perioden fra omkring 500 f.Kr. til 500
e.Kr. blev den moderne civilisation og Europa som begreb født i den antikke verden.
Gæsten får i en dramatisk udstillingsscenografi af projektioner, lys og lyd mulighed for at foretage
en rejse i oldtiden fra Rom til Gudme på Fyn. På rejsen møder man kulturforskelle og ligheder mellem de to oldtidssamfund i form af både originale genstande, kopier, kort og kildetekster.
Udstillingen er opbygget tematisk med emner, der trækker tråde til nutidige problemstillinger som
centrum og periferi.
Det fineste fynske sølvtøj - en miniudstilling
ProjektID: 5566
Startdato:
20.06.2014
Slutdato:
22.02.2015
Startår: 2014
I 1800-tallet udspillede der sig et rigt liv på herregården Christiansdal (Dalum Kloster) tæt på
Odense. Ejerne, familien von Benzon, modtog venner og borgere fra Odense til middage, hvor der
ofte var 30-40 gæster ad gangen. Og der blev dækket op med fine glas, porcelæn, og ikke mindst
sølvtøj.
Den meget dygtige sølvsmedemester Niels Christoffer Clausen fra Odense var en flittig leverandør af
sølvterriner, sauceskåle, te- og kaffekander, lysestager og bestik.
Dukkemagerens Magiske Værksted
ProjektID: 5579
Startdato:
26.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Besøg dukkemager Patricie Homolovas fortryllende dukkemagerværksted på Møntergården i den
gamle, smukke Østerbys Gård. Kom og se flotte, sjove og uhyggelige marionetdukker, som har været brugt til alverdens forestillinger. Er I heldige, møder I dukkemageren selv, når hun arbejder på
nye dukker. Få en snak om det gamle, fascinerende håndværk, der har rødder i billedskærertraditionen langt tilbage i tiden.
Scenografi
ProjektID: 5613
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Kostumer
ProjektID: 5614
4
Fyrtøjets Fortælleskole
ProjektID: 5616
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
H. C. Andersen havde helt fra han var barn en lidenskab for balletdans. Han blev en hyppig gæst når
store balletforestillinger blev vist rundt omkring på Europas teatre, dansende figurer vævede sig ind
og ud af hans klip, og dans spillede også en vigtig rolle i flere af hans eventyr.
Marks of Metal - logodesign og visualitet i Heavy Metal
ProjektID: 5662
Startdato:
01.12.2014
Slutdato:
31.05.2015
Startår: 2014
Marks of Metal tager udgangspunkt i den visuelle side af en musikgenre, der for mange er forbundet med larmende guitarer og sortklædte mænd: metalmusik. Ikke desto mindre findes der en
stærk designtradition og -kultur inden for denne genre. I metalmusik er logoerne i front og artisterne i baggrunden.
Mediemuseet samarbejder med den berømte logodesigner og selvudnævnte "Lord of the Logos",
Christophe Szpajdel fra Belgien, der har lavet logoer for bands som Emperor, Moonspell og Old
Man's Child. Igennem årene har Szpajdel designet mere end 8000 logoer til metal bands, og flere af
hans værker vil være at finde på udstillingen.
Derudover viser udstillingen, hvordan logoer på forskellig vis benyttes på fx pladecovers og t-shirts,
samt hvordan disse visuelle udtryk bliver til samlerobjekter for dedikerede fans. Udstillingen kommer forbi temaer som den kreative proces, typografi og kalligrafi og afsøger de mange referencer til
designhistorien, der findes inden for metallogoer.
Udsmykning af byggeplads
ProjektID: 5673
Startdato:
01.09.2014
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2014
I anledning af jubilæumsåret, og det store byggeri oppe omkring museet/Thomas B. Thriges Gade opsat fotostater/stofbannere el. lign. ved hegnet til byggepladsen, med motiver af Carl Nielsen.
Ligbrænding i romersk jernalder - en miniudstilling
ProjektID: 5688
Startdato:
24.02.2015
Slutdato:
14.06.2015
Startår: 2015
Fra Fyn kendes ca. 5000 grave fra romersk jernalder, og i mere end 80 % af disse er den afdøde blevet kremeret før gravlæggelsen. Ud over de brændte knogler fra den afdøde rummer gravene ofte
gravgods i form af lerkar, smykker eller våben. Genstandene bærer som regel præg af at have været
med på bålet - og mange ting har endvidere været ude for en hårdhændet behandling. Gravene giver således indsigt i de ritualer, som man praktiserede ved en ligbrænding og begravelse i århundrederne lige efter Kristi fødsel - men hvordan selve ligbrændingen foregik, hvor meget træ der skulle
til, hvor lang tid den tog etc., har vi hidtil ikke haft meget viden om. Derfor er der gennemført fire
ligbrændingsforsøg (dog med en gris som stand-in for mennesker!) - og disse eksperimenter har givet os meget ny viden om, hvordan det gik for sig, når fynboerne tog ud på den sidste rejse for 2000
år siden.
5
Guldkorn fra fynske jernalderhuse - en miniudstilling
ProjektID: 5696
Startdato:
16.06.2015
Slutdato:
01.11.2015
Startår: 2015
Samtidig med, at man i Romerriget opførte storslåede byggerier i sten, byggede danske jernalderbønder deres huse i træ, tørv og ubrændt ler. I dag er det kun aftryk af husenes jordgravede stolper,
der er tilbage, men de udgør en uvurderlig kilde til vores viden om livet i jernalderen.
Miniudstillingen sætter de nyeste arkæologiske udgravninger under lup. Utallige småfund fra stolpehuller og nye videnskabelige metoder giver spændende viden om livet på Fyn for 2000 år siden.
Med sit fokus på dansk, romersk jernalder relaterer mini-udstillingen sig tidsmæssigt til Møntergårdens aktuelle særudstillingen "Den romerske forbindelse".
Juletræet med sin pynt - en miniudstilling
ProjektID: 5704
Startdato:
03.11.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Juleaften 1808 tændtes lysene på det første danske juletræ, og stille og roligt bredte den nye skik
sig i hele Danmark. Skikken kom oprindelig fra Sydvesttyskland, hvor man allerede før år 1600 pyntede grantræer med godter til børnene. Det kære juletræ har altså dybe rødder, og dets smukke
pynt gemmer på en skønsom blanding af hedenske, kristne, folkelige og nationale symboler og traditioner. Se det fine, gamle julepynt fra museets samling og bliv klogere på de mange historier, det
gemmer på. Du kan garanteret genkende noget fra dit eget juletræ - og fra sangene.
Drømme om frihed
ProjektID: 5717
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Miniudstilling i Den Fynske Landsby, Carl Nielsen og Fyn
ProjektID: 5720
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Udstilling - Bondekonens farvegryder
ProjektID: 5776
Startdato:
14.06.2015
Farver har altid fascineret mennesket ikke mindst i forhold til klædedragt - og forfængelighed. Før
industrialiseringen og opfindelsen af de såkaldte anilinfarver i midten af 1800-tallet foregik farvning
af tekstiler først og fremmest med planter. Denne udstilling viser med udgangspunkt i Den Fynske
Landsbys farvehave og udsagn fra folkemindesamler Christine Reimers bøger ”Norfynsk Bondeliv i
Mands Minde I – V”, som udkom i perioden 1010 - 1919, hvordan bondekonen tidligere har hjemmefarvet. Udstillingen trækker desuden tråde op til nutiden og til plantefarvningen i dag.
”Kvinderne kom hos smeden og fik de sorte spåner fra Esse og Ambolt og det gule affald fra Slibestenen og deri farvede de”.
”Mangfoldige ting blev hjemmefarvede på forskellige Maader. Købstadsfarvet blev kun de bedste
ting”.
”Islættet farvede kvinderne ofte selv, og hertil var Bladene, men især de grønne skaller af valnødder
meget benyttet. De fleste havde et valnøddetræ”.
6
Årets Bedste Bogarbejde 2015 - De smukkeste bøger fra 2014
ProjektID: 5808
Startdato:
31.08.2015
Slutdato:
01.11.2015
Startår: 2015
Hvert år præmierer Foreningen for Boghaandværk de smukkeste bogudgivelser og præsenterer de
udvalgte bøger i en udstilling. På Mediemuseet vil vi også gerne hylde det gode håndværk og de
stærke faglige traditioner. Vi vil også gerne tilbyde vores publikum nye oplevelser med bøger. Derfor bliver Årets Bedste Bogarbejde præsenteret i en ny og anderledes opsætning i samarbejde med
studerende fra Det Fynske Kunstakademi.
Mediemuseet på tour - Marks of Metal på COPENHELL
ProjektID: 5809
Startdato:
17.06.2015
Slutdato:
22.06.2015
Startår: 2015
Mediemuseet præsenterer med stor glæde et uddrag af udstillingen "Marks of Metal - logodesign
og visualitet i heavy metal" for gæsterne på den københavnske metalfestival COPENHELL.
Udstillingen er i perioden 16. januar til 31. maj 2015 blevet vist på Mediemuseet i Odense og rejser
nu videre over Storebælt for at blive sat op på COPENHELL i dagene 18-20. juni, hvor årets store metalmusik festival løber af stablen. Udstillingen når dermed et publikum, der forventes at have en
særlig interesse for emnet. Metalfans vil bl.a. kunne se, hvordan logoer benyttes til at skabe identitet og kommunikere musikkens indhold på fx pladecovers. Udstillingen kommer også forbi temaer
som den kreative proces, typografi og kalligrafi og afsøger de mange referencer til designhistorien,
der findes inden for metallogoer.
7
Projekttype:
International aktivitet
Carl Nielsen-vandreudstilling på international turné
ProjektID: 3899
Startdato:
01.09.2012
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2012
I forbindelse med fejringen af Carl Nielsen-året i 2015 er skabt en multimedie-vandreudstilling, som
i lyd, tekst, film, billeder og lys giver en introduktion til Carl Nielsens musik og liv. Udstillingen skal
sendes rundt internationalt i forbindelse med koncertopførelser m.m.
HCA Festivals
ProjektID: 5618
Startdato:
01.08.2015
Slutdato:
31.08.2015
Startår: 2015
Internationale Fortælledage.
Igen i år fejrer Odense Bys Museer den mundtlige fortællekunst under H. C. Andersen Festivals.
Professionelle udenlandske og danske fortællere samles i tre dage omkring temaet ”Tingenes
Magi”. Fra USA kommer den fremragende fortæller Laura Smith, som også er kunstnerisk leder af H.
C. Andersen Storytelling Centre i New York, ligesom også Tyskland, Irland og Norge vil være repræsenteret.
8
Projekttype:
Arrangement
Teater i Den Fynske Landsby: Klods Hans
ProjektID: 4034
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2013
Eventyret kan man finde hvor som helst! De to skuespillere fra John Doe Teatret, Jesper Dupont og
Michael Grønnemose, finder det i år i en gammel kiste på Fjelstedgårdens gårdsplads. Fra kistens
dyb dukker H.C. Andersens gamle fortælling om Klods Hans op, men det er i nye klæder, for når
John Doe Teatret optræder er det med deres helt egen version af det velkendte eventyr.
Forestillingen er en genopsætning af John Doe Teatrets succesfulde egen fortolkning af H.C. Andersens eventyr 'Klods Hans', som første gang opførtes i Den Fynske Landsby i 2007.
Forestillingen foregår på Fjelstedgårdens toppede brosten, og den er for både små og store museumsgæster.
Museumsklubben - Smag på 1800-tallet i Den Fynske Landsby
ProjektID: 5325
Startdato:
19.05.2015
Slutdato:
19.05.2015
Startår: 2015
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2014
26.04.2015
Startår: 2014
Eventyrlige rundvisninger
ProjektID: 5558
Startdato:
Danmarks Oldtid i Landskabet - Lusehøj
ProjektID: 5569
Startdato:
01.03.2014
Matinekoncerter ved Odense Symfoniorkester
ProjektID: 5571
Startdato:
05.10.2014
Slutdato:
Gratis matinékoncert i Carl Nielsen Museet tilrettelagt af Odense Symfoniorkester.
Medvirkende er musikere fra Odense Symfoniorkester og gæster. Programmet byder typisk på værker, som musikerne selv har valgt at opføre.
H.C. Andersen Festspillene - Fyrtøjet
ProjektID: 5578
Startdato:
15.07.2015
Slutdato:
08.08.2015
Startår: 2015
Sommeren 2015 slår H.C. Andersen Festspillene dørene op til den festlige eventyrmusical "Fyrtøjet".
En forestilling fyldt med sprudlende dramatik, spænding og iørefaldende musik.
Rammen om forestillingen er friluftsscenen i Den Fynske Landsby, der er en af landets smukkeste
udendørs amfiteatre.
9
Mærk historien - aktiviteter for børn på Møntergården
ProjektID: 5582
Startdato:
01.09.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
På Møntergården kan børn og barnlige sjæle altid få en god dag - ligesom de voksne! Prøv middelalderkostumer, skriv med ægte fjerpen, leg tøndebånd, stylter og andre gamle lege i den brolagte
Møntestræde og prøv spiltorvet i udstillingen "Fyn -midt i verden" med de tre interaktive historiespil - "Gabestokken", "Forsvar Fyn" og "Carl Nielsen Hero".
Naturens Dag, historien om Hindsgavl
ProjektID: 5591
Startdato:
14.09.2015
Slutdato:
14.09.2015
Startår: 2015
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
H.C. Andersens Fødselsdag
ProjektID: 5594
Startdato:
Jul i Barndomshjemmet
ProjektID: 5596
Startdato:
Tag en saks med og kom ned i H.C. Andersens barndomshjem, hvor der hygges og klippes og klistres
til den store guldmedalje lige indtil juleaften. Klip og dekorer juletræspynt ligesom H.C. Andersen
gjorde det, eller nøjagtig som du selv har lyst til.
Der er julegodter til børn og voksne, og på juletræet kan du hænge et kræmmerhus med et hemmeligt juleønske inden i.
Aftenåbninger
ProjektID: 5597
Startdato:
01.03.2015
Slutdato:
01.10.2015
Startår: 2015
01.03.2015
Slutdato:
15.06.2015
Startår: 2015
Min Carl - vores Carl 150 år
ProjektID: 5598
Startdato:
Min Carl - vores Carl 150 år
Traditionen tro fejrer vi Carl Nielsens fødselsdag ved komponistens barndomshjem i Nr. Lyndelse,
og dette jubilæumsår er selvfølgelig ingen undtagelse.
Der var et ganske særligt bånd imellem Carl Nielsen og fynboerne og omvendt. Vi har derfor inviteret en række venner af Carl Nielsen og Carl Nielsens Barndomshjem til at komme og være med til at
hylde Danmarks gennem tiderne største komponist på denne helt særlige dag. I ord og toner ser vi
nærmere på, hvilken betydning barndommens mange indtryk havde for hans virke som moden
komponist, og hvilken betydning Carl Nielsen har for os 150 år efter.
Medvirkende: sopran Tine Jarl, operachef Jesper Buhl, pianist Hanne Bramsen Buhl, trompetist Dorthe Zielke, organist Søren Johannsen, professor Johs. Nørregaard Frandsen, tidligere museumsvært
Hanne Christensen og museumsinspektør Ida-Marie Vorre.
10
Julestemning i Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 5599
Startdato:
01.10.2015
Slutdato:
21.11.2015
Startår: 2015
Julestemning i Carl Nielsens Barndomshjem.
Traditionen tro fyldes Carl Nielsens Barndomshjem med stemning og atmosfære, når vi sammen lader op til den travle julemåned. Det musikalske indslag leveres af Monica Schmidt Andersen (blokfløjte) og Nicolas Koch-Simms (drejelire), der tilsammen udgør duoen Krydsfelt. Duoen opererer –
som også Carl Nielsen ofte gjorde – i et krydsfelt mellem klassisk musik og folkemusik. Herudover
ser vi tilbage på Carl Nielsen jubilæumsåret, synger julesange og -salmer og hygger med gløgg, klejner og hjemmebag.
Koncerter ved Det Fynske Sangselskab
ProjektID: 5601
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
I samarbejde med Det Fynske SangSelskab indbyder Carl Nielsen Museet i løbet af 2015 til en række
spændende koncerter.
Fynsk Forår: Åbningskoncert
ProjektID: 5604
Startdato:
01.01.2014
Slutdato:
27.02.2015
Startår: 2014
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Atelieraktiviteter 2015
ProjektID: 5606
Startdato:
Fyrtøjets atelier:
I Fyrtøjets atelier er der god mulighed for at fordybe sig i kreativ aktivitet. Vi har mange forskellige
materialer til rådighed og atelierets arbejdsborde bugner med forslag og hjælp til at skabe egen
kunst for både store og små børn. Aktiviteterne i atelieret er inspireret af eventyret om Den standhaftige tinsoldat og ligeledes årets gang i almindelighed. Alt hvad du laver i atelieret, må du naturligvis tage med hjem.
Skumringsture
ProjektID: 5610
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Tag med på Skumringstur i Den Fynske Landsby. I skumringstimen viser museumsinspektøren rundt
og fortæller om livet i 1800-tallets fynske landsbyer ud fra forskellige emner.
11
HCA fødselsdag
ProjektID: 5611
Startdato:
02.04.2015
Slutdato:
02.04.2015
Startår: 2015
28.03 – 06.04. Påskeferie og H.C. Andersens fødselsdag.
Påskeferie i Fyrtøjet med mange timers leg i tinsoldatens verden. Indtag tinsoldatens borg og spring
som trolden af æsken afsted i hans flotte buskede kostume. Ballerinaens papirslot står i al sin ynde
og der findes et væld af kostumer og mulighed for ansigtsmaling.
I atelieret er materialer og smukke skabeloner gjort klar til fintklippede gækkebreve. Rim og vers og
sirlige klip er alt sammen med til at gøre et gækkebrev. Der er ligeledes mulighed for at lave fine forårsblomster og påskepynt som lam, kyllinger og påskeharer.
Hver dag i påskeferien fortæller vi eventyret om Den standhaftige tinsoldat kl.12.00 og kl.14.00.
Den 2. april fejrer vi H.C. Andersens fødselsdag med gratis entre.
Mød Smeden
ProjektID: 5624
Startdato:
28.03.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Mød smeden og få en snak om 1800-tallets smedearbejde. Hør om smedens vilkår i en Landsby og
se, hvordan han arbejdede ved sin esse.
Kokkepigerne
ProjektID: 5625
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Du møder kokkepigerne på Præstegården, hvor de enten laver mad efter Frk. Jensens kogebog 1901
eller arbejder i rullerummet med "stryg og vask".
Mød Karlen på gården
ProjektID: 5626
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
I huggehuset arbejder gårdskarlen med at reparere redskaber og lave nye af træ.
Uldkonerne
ProjektID: 5627
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Se hvordan Uldkonerne arbejder med ulden fra fårene i Den Fynske Landsby. Nogle dage bliver ulden kartet og spundet, så der kan strikkes og væves bånd af det. Nogle dage farves det færdig
spundne garn med planter fra haven.
Frøkenerne og deres håndarbejde
ProjektID: 5628
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
På Fjelstedgården sidder frøkener og fruer og arbejder med det fineste håndarbejde.
12
Landsbyens bi-holdere
ProjektID: 5629
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Landsbyens mindste husdyr - bierne - har en fantastisk livscyklus og bidrager til den daglige husholdning med både honning, voks og propolis.
Landsbyens Vævere
ProjektID: 5630
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
I Væverhuset holder Landsbyens vævere til. Det er dem, der væver stofferne til bl.a. dragter, gardiner og sengeforhæng.
Kaperkørsel
ProjektID: 5631
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Oplev Den Fynske Landsby med en tur i hestevogn. Kusken fortæller undervejs om Landsbyens historie, om huse og gårde, samt dyrene og dagens aktiviteter.
Behandling af Hør
ProjektID: 5632
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Som et af de eneste steder i Danmark kan du her opleve det gamle håndværk - behandling af hør. Vi
bryder og hegler og skætter - og så spinder vi og væver - det er en omstændig proces, men hele arbejdet værd.
Landsbyens Kniplepiger
ProjektID: 5633
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Kig indenfor i Kniplepigernes hyggelige lokale i Præstegårdens Enkesæde. De knipler hyldeborter,
kraver og hovedtøj og naturligvis masser af mellemværk. Se også deres lille fine udstilling.
Landsbyens Ølbryggere
ProjektID: 5634
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
I Den Fynske Landsby er det Ølbryggerne, der brygger vores øl. Mød dem når de renser tønder og
kar, når de brygger, eller når de fortæller om og deler ud af, den smagfulde bryg.
13
Oplev arbejdet i Teglværket
ProjektID: 5635
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
I teglværk og tørrelade kan du følge den spændende proces fra ler til mursten, når teglværksarbejderen fortæller om og viser, hvordan der laves mursten. Leret graves ud, og æltes i æltegraven. Siden køres leret hen til et strygebord, hvor man former stenene i det fugtige ler, så skal de lægges til
tørre, for senere at blive brændt.
Sommerliv
ProjektID: 5636
Startdato:
30.06.2015
Slutdato:
16.08.2015
Startår: 2015
Oplev dagligdagen i et 1800-tals landsbymiljø når storvask, bagedag, garnfarvning, kartegilde, madlavning og meget mere bliver levendegjort - I nogle af arbejdsgangene er det muligt selv at prøve
kræfter med bondemanden eller bondekonens arbejde.
Mød Landsbyens Håndværkere
ProjektID: 5637
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Mød Landsbyens håndværkere, når de er i gang med at restaurere og vedligeholde de gamle huse
og gårde.
Koen malkes
ProjektID: 5638
Startdato:
16.06.2015
Slutdato:
16.08.2015
Startår: 2015
Koen malkes - nogle dage malker vi med malkemaskine, andre dage håndmalker vi.
Sommeraktiviteter for børn
ProjektID: 5641
Startdato:
01.07.2015
Slutdato:
16.08.2015
Startår: 2015
Alle dage fra 30. juni til 16. august kan børn deltage i aktiviteter i forbindelse med Levende Historie.
Tilbuddene er forskellige fra dag til dag, f.eks. kan man komme på knipleskole, lave dukker af halm,
filte en bold, deltage i musik og gamle lege - eller noget helt andet sjovt.
På legepladsen, ved skolen, er der en masse ting som du kan lege med: Der er kæpheste (pas på, for
de kan løbe rigtig stærkt), der er stylter og nede i skoven kan du lege gemme eller jorden er giftig,
prøv om du kan komme hele vejen rundt, uden at falde i.
Familiedag i Den Fynske Landsbyen
ProjektID: 5642
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Masser af oplevelser for hele familien med alt det bedste Den Fynske Landsbyen kan byde på. Aktiviteter før børn, smagsprøver i køkkenerne, formidlerne fra Levende Historie, gammeldags håndværk og husflid. En dag hvor Landsbyen bare skal opleves og nydes.
14
Efterårsferie - Kartoffelferie
ProjektID: 5643
Startdato:
12.10.2015
Slutdato:
16.10.2015
Startår: 2015
I løbet af ugen er der forskellige ting, som du kan være med til. F.eks. kan du støbe lys, lave roemænd eller bage kardemommekager i den store bageovn. Hos Kniplepigerne på Præstegården kan
du lære at kniple - det er ikke så svært, som det ser ud til. I køkkenet kan du følge med i kokkepigernes forberedelser i en stor landhusholdning og mon ikke, at der er en lille smagsprøve undervejs.
Det er ikke en rigtig efterårsferie uden en kartoffelhøst. Derfor kan du også komme med i marken
og grave dine egne kartofler op, nøjagtig sådan som børn gjorde det, dengang man kaldte det for
Kartoffelferie og ikke efterårsferie.
Som traditionen byder, skal grisen slagtes. Efteråret er tiden hvor man begyndte at forberede sig til
de lange vintermåneder og den sulemad, der skulle spises i juledagene. I efterårsferien slagter vi
derfor en gris onsdag den 14., og sammen med en slagter og Landsbyens landmænd kan alle interesserede følge med i forløbet. Før grisen slagtes, holdes et kort oplæg om slagtningen i et historisk
perspektiv. Da slagtning godt kan være en lidt voldsom oplevelse for nogle, skal børn følges med en
voksen.
Bededag og morgenvækning af Landsbyens dyr
ProjektID: 5644
Startdato:
01.05.2015
Slutdato:
01.05.2015
Startår: 2015
I 1686 blev den almindelige Faste-, Bods-og Bededag indstiftet. Den skulle falde fredag i den 4. uge
efter påsken, og den skulle afløse de mange faste- og bededage, der faldt året rundt.
Store Bededag var førhen især et købstadsfænomen med en fridag til alle. Også til bagerne som
fandt på at sælge hvedeknopper dagen før, som så kunne varmes derhjemme.
På bededagen skulle alt arbejde og rejseaktivitet indstilles, og alt spil og leg var forbudt.
I løbet af dagen byder kokkepigerne indenfor på Præstegården, til en kaffetår og lune
hveder med hjemmelavet syltetøj.
Landsbyens får bliver klippet
ProjektID: 5645
Startdato:
26.04.2015
Slutdato:
26.04.2015
Startår: 2015
I Den Fynske Landsby bliver vores får klippet én gang om året - med en uldsaks - på helt traditionel
vis.
Førhen gik de fattigste koner rundt og tiggede sig til lidt uld i "klippetiden" - på den måde kunne de,
ad åre, samle uldtotter nok til en ny kjole.
På Landsbyens klippedag viser vi også, hvordan man sorterer ulden og efterfølgende teser, karter og
spinder af den.
Forårspløjning
ProjektID: 5646
Startdato:
12.04.2015
Slutdato:
12.04.2015
Startår: 2015
Den Fynske Landsbys marker og agre bliver pløjet og gjort klar til at bonden kan så. På denne dag
arbejdes der både med æsler og heste, som er spændt for plove og harver.
15
Kæpheste, kvashugning og brændekløvning
ProjektID: 5649
Startdato:
06.04.2015
Slutdato:
06.04.2015
Startår: 2015
Motor -og Veterantraktorklubben Fyn viser motorer og traktorer fra 1950’erne frem. De arbejder
med at save træstammer op på motortrukne rundsave og kvashugger, så der også i kommende år,
er brænde nok til komfurerne.
Børnene opfordres til at prøve kræfter med selv at lave reb. Det er en aktivitet, der førhen var noget, der foregik på langt de fleste selvforsynende gårde. Karlene lavede snore, reb og tove af halm,
hamp siv og humleranker - ja selv hestehår og dyretarme lavede man reb af. Rebet, børnene laver,
kan de bruge til tømme på den kæphest, de også skal lære at lave sammen med Landsbyens huggehusfolk.
Høstdag i Landsbyen
ProjektID: 5650
Startdato:
08.08.2015
Slutdato:
08.08.2015
Startår: 2015
På denne festlige dag, bliver der høstet i Den Fynske Landsby. På markerne høstes der skiftevis med
le, hvor karle og piger binder op med selvbinder og med bugseret mejetærsker med hjælp fra Motor- og Veterantraktorklubben Fyn. Hele dagen kan man opleve masser af motorer og traktorer og
tærskeværk af ældre dato.
Når markerne er mejet, og pigerne har bundet en Høstkælling af det sidste neg, bliver kornet kørt
ind.
På pladsen foran Præstegården sluttes dagen af med masser af musik, sang og dans, når de gamle
høst-traditioner holdes i hævd og Folkedans Fyn spiller op til dans. Først stryger bønderne for kål så giver madmor en "lille en", og så skal høstkællingen træde den første dans med en af karlene.
Det er ikke kun korn, der høstes på denne årstid. Landsbyen bugner af mange spiselige afgrøder som Landsbyens gartner Jens Ole Storm Pedersen viser rundt i. Hør også om kornets kulturhistoriske udvikling, præsenteret af tidl. landmand Erling Lykke.
I køkkenerne byder madmoder på sødsuppe og andet godt, og så er der tilrettelagt aktiviteter særligt for børn, som kan lave den fineste høstdukke af halm.
Efterårspløjning
ProjektID: 5651
Startdato:
20.09.2015
Slutdato:
20.09.2015
Startår: 2015
Landsbyens marker bliver pløjet igennem med hest og plov, så næste års afgrøder kan sås.
Påsketraditioner i Den Fynske Landsby
ProjektID: 5652
Startdato:
28.03.2015
Slutdato:
06.04.2015
Startår: 2015
Den Fynske Landsby åbner for påskeløjer 28. marts.
Kokkepigerne byder indenfor i køkkenet på Præstegården, hvor de laver traditionel påskemad, Smeden byder indenfor i sin Smedje, og så kan du også køre en tur i hestevognen. Undervejs fortæller
kusken gerne om Landsbyens historie, husene og gårdene, dagens aktiviteter og om dyrene.
16
Dansens Dag
ProjektID: 5653
Startdato:
26.04.2015
Slutdato:
26.04.2015
Startår: 2015
Hele Landet danser, og i Landsbyen skal formidlerne i Levende Historie lære at danse nogle af de
gode gamle traditionelle folkedanse. De samles foran én af gårdene med et par instruktører og folkemusikere, og så skal der danses. Alle er velkomne til at deltage, og lære helt enkle dansetrin. Vi
får besøg af spillemænd fra Fynboerne, som spiller masser af folkedansevenlig musik.
1. april - gæk og gætterier
ProjektID: 5654
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
01.04.2015
Startår: 2015
Midt i "påskeugen" er det 1. april, og det fejrer vi i Den Fynske Landsby med lidt ekstra sjov og spas.
Aprilsnar er en gammel tradition, der i nordisk sammenhæng, går helt tilbage til 1600 tallet., hvilket
betød at 1. april måtte man "drive gæk" og drille andre.
Æbledag i Landsbyen
ProjektID: 5655
Startdato:
04.10.2015
Slutdato:
04.10.2015
Startår: 2015
På denne dag er der særligt fokus på de mange forskellige æblesorter som Bred Vemmenæs, Broholm, Arreskov, Sildig Sandholt, Svindinge, der findes i Den Fynske Landsby.
Kom med rundt sammen med Gartner Jens Ole Storm Pedersen og få et indblik i æblets historie og
dets betydning i bondekulturen.
Smag på forskellige typer æbler - også i forarbejdet form - i maden.
Håndværkets Dag
ProjektID: 5656
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
I år er det Bygningshåndværkets år. I Den Fynske Landsby byder vi derfor indenfor til en dag, hvor
man har mulighed for selv at prøve kræfter med det gamle værktøj, og få en god snak og gode råd,
når murer, tømrer og tagtækker, fortæller og demonstrerer deres håndværk, mens de arbejder i en
af Den Fynske Landsbys gårde.
I dag er både vejr og vind hårdt ved bygningerne i Den Fynske Landsby - især fordi husene er ubeboede. Det er et stort arbejde at vedligeholde og restaurere Den Fynske Landsbys 26 bygninger, og det
er et arbejde, der hele tiden er i gang. Ofte opdager Landsbyens gæster slet ikke, at håndværkerne
arbejder på husene, men det er noget af det vigtigste arbejde, for uden de smukke gamle huse og
gårde - er der ingen Landsby.
I samarbejde med KALK og en række bevaringsforeninger, deltager Landsbyen i år i en landsdækkende kampagne - "Vi Kalker". Med kampagnen ønsker man at sætte fokus på et traditionelt nordisk håndværk, som desværre er ved at gå i glemmebogen.
17
Carl Nielsens 150 års fødselsdag
ProjektID: 5658
Startdato:
01.09.2014
Slutdato:
09.06.2015
Startår: 2014
Carl Nielsens 150 års fødselsdag.
Odense Bys Museer er vært ved flere fødselsdagsfester for Carl Nielsen. Fejringen vil foregå såvel i
Carl Nielsen Museet som i Carl Nielsens Barndomshjem og vil indeholde mange spændende indslag
og aktiviteter for såvel børn som voksne.
Gratis lørdagsomvisning
ProjektID: 5659
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Kombinér din torvetur med en gratis omvisning i Carl Nielsen Museet. I 2015 fejres komponisten
Carl Nielsens 150 år såvel i Danmark som i udlandet. Mange steder opleves en stigende interesse for
Carl Nielsens finurlige musik, og hvad den var rundet af. Ved omvisningen vil du få lejlighed til at
komme tættere ind på livet af både manden Carl Nielsen og komponisten Carl Nielsen. Turen varetages af omviser Jette Klingbech.
Teater for børn: Et sted som ingen ser
ProjektID: 5663
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
15.04.2015
Startår: 2015
Teater Gyda præsenterer "Et sted som ingen ser".
Teaterforestilling om Gudrun, der har en hemmelig have bag et gammelt plankeværk. Hun synger
og taler til sine blomster og pludselig en dag, er der en blomst, der svarer hende.
Carl Nielsen i Børnehøjde (3-8 år):
Efter forestillingen fortælles lidt om Carl Nielsen, ophavsmanden til forestillingens dejlige kompositioner, og sammen synger vi en sang eller 2.
Afslutningskoncert/Odense Musikskoles klassiske talentlinje
ProjektID: 5664
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Afslutningskoncert.
Kom og oplev afslutningskoncerten for Odense Musikskoles klassiske Talentlinje.
Talentlinjen er et tilbud til elever, som arbejder ihærdigt og engageret, og som viser stor interesse
og flair for klassisk musik.
18
Film (OFF Limits)
ProjektID: 5665
Startdato:
01.10.2014
Slutdato:
26.08.2015
Startår: 2014
Odense International Film Festival fejrer, i samarbejde med Carl Nielsen Museet og Den Fynske
Landsby, Carl Nielsens 150 års jubilæum med film i det fynske forår.
Tirsdag den 12. maj inviterer OFF og Den Fynske Landsby til visning af filmen Min Fynske Barndom
(1994), instrueret af Erik Clausen, der selv vil være til stede under arrangementet.
Min Fynske Barndom er baseret på Carl Nielsens selvbiografi af samme navn og skildrer hans opvækst i en fynsk landsby, hvor han gik fra at være gåsedreng og violinist med landsbyens spillemænd frem til hans optagelse på musikkonservatoriet i København.
Undervejs fortælles historien om en ulykkelig kærlighed, der endte med at blive musikalsk inspiration.
Efter filmen fortæller Erik Clausen om sit arbejde med filmen og om at forholde sig til biografien
som genre. Publikum vil desuden få mulighed for at stille spørgsmål efter foredraget.
Arrangementet bliver afholdt i Den Fynske Landsby, hvor filmen er optaget. Carl Nielsen Trio byder
gæsterne velkommen med nytænkte versioner af Carl Nielsens klassiske sange. Herefter bliver publikum inviteret på en rundvisning på museet med særlig fokus på de lokaliteter, der blev brugt i Min
Fynske Barndom. Endelig vil gæsterne blive vist ind i museets biograf til filmfremvisning og foredrag.
Om OFF Limits:
Der findes et utal af uventede stemningsfællesskaber mellem Odenses gader og filmklassikere gennem tiden. Med OFF Limits bryder Odense International Film Festival rammerne for filmvisning og
inviterer året rundt til gode film i overraskende omgivelser.
Kammermusikfestival - Fyraftenskoncert
ProjektID: 5666
Startdato:
20.11.2015
Slutdato:
20.11.2015
Startår: 2015
Fyraftenskoncert i Carl Nielsen Museet.
Arrangeret af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole.
Igen i år lægger Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles.
Kammermusikfestival vejen forbi Carl Nielsen Museet. Festivalen spiller for femte år i træk. Koncerterne er spækket med værker, der giver et bredt indblik i den klassiske musiks mange nuancer. Festivalens arrangør Niels Ullner, som er cellist og professor ved Syddansk Musikkonservatorium &
Skuespillerskole, vil være til stede ved koncerten og fortælle de gode historier, som knytter sig til
værkerne.
Spoken Word
ProjektID: 5667
Startdato:
01.09.2014
Slutdato:
18.08.2015
Startår: 2014
Samarbejde mellem Spoken Word Festival og Carl Nielsen Museet. Et arrangement, som knytter sig
til festivalen, i sin form, hvor Carl Nielsen Museet danner ramme.
19
Sommersang i Landsbyen
ProjektID: 5671
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Få en hyggestund i Landsbyen og nyd den dejlige stemning, når Fioniakoret synger sommeren i
møde sammen med Vulcan smedekor.
Koncert - åbningsarrangement for Marks of Metal
ProjektID: 5675
Startdato:
15.01.2015
Slutdato:
15.01.2015
Startår: 2015
Mini-koncert med den københavnske black metal-kvartet Solbrud. I forbindelse med åbningen af
Mediemuseets udstilling "Marks of Metal - logodesign og visualitet i Heavy Metal" gæster Solbrud
for første gang Odense og sætter lyd på udstillingen med deres episke og stemningsfulde kompositioner. Inden koncerten bliver udstillingen præsenteret og åbnet af den belgiske logokunstner Christophe Szpajdel, også kendt som Lord of the Logos.
Vinterferie 2015 på Mediemuseet - tegn dit eget heavy metal logo
ProjektID: 5676
Startdato:
09.02.2015
Slutdato:
13.02.2015
Startår: 2015
Kom forbi Mediemuseet mandag-fredag kl. 12-17 i uge 7 og prøv at designe dit eget metal logo. Skal
du selv, dit metal band eller hunden have et nyt logo i det helt rigtige metal design, så kom forbi det er gratis!
Den erfarne tegner Søren Bo Østerkjærhuus står klar til at vejlede dig, og du kan hente inspiration i
Mediemuseets aktuelle udstilling Marks of Metal - logodesign og visualitet i heavy metal. Her kan du
bl.a. se nogle af de logoer, som den berømte logodesigner og selvudnævnte "Lord of the Logos"
Christophe Szpajdel fra Belgien, har designet til metal bands.
MUSEUMSKLUBBEN - Fra Lyd til Logo: Et foredrag om bandlogoer og visuel stil i
heavy metal
ProjektID: 5677
Startdato:
26.03.2015
Slutdato:
26.03.2015
Startår: 2015
Fra Lyd til Logo: Et foredrag om bandlogoer og visuel stil i heavy metal ved adjunkt, Ph.d. Vitus Vestergaard, Medievidenskab/SDU. Vitus Vestergaard giver en præsentation af heavy metal som musikalsk genre og visuelt udtryk. Vitus tager udgangspunkt i den aktuelle særudstilling på Mediemuseet
"Logos of Darkness - visualitet og branding i metal musik".
Sensationsskriblerier med Rita Rivejern - efterårsferie på Mediemuseet
ProjektID: 5681
Startdato:
16.10.2015
Slutdato:
17.10.2015
Startår: 2015
Harry Potter festival på Mediemuseet: Workshop i løgn, sensationer og fiktive skriblerier med Rita
Rivejern De kommende sensationsjournalister skal skrive en fælles historie under kyndig vejledning
af Rita Rivejern og vælge billeder til at illustrere historien. Historien sættes op på forsiden af Profettidende af Mediemuseets typografer og trykkes, så deltagerne kan få en sensationel forside med
hjem. Workshoppen henvender sig til børn i alderen 10-14.
20
Kulturnat 2015 på Mediemuseet
ProjektID: 5682
Startdato:
02.10.2015
Slutdato:
02.10.2015
Startår: 2015
Mediemuseet holder åbent på Kulturnatten til kl. 22 - de arbejdende værksteder er bemandede
mellem kl. 18 og 22. Besøg vores aktuelle særudstilling Årets Bedste Bogarbejde 2015 og nyd de
smukke bøger. I udstillingen kan du hvile og dvæle ved skønlitteratur og kunst. Du kan opdage eksotiske lande og fremmede steder eller andægtigt stille dig ret for de store værker. Du kan søge praktisk hjælp eller lege dig ind i bøgernes verden.
Julekalender
ProjektID: 5683
Startdato:
16.11.2015
Slutdato:
20.12.2015
Startår: 2015
Fra den 24. november til 20. december åbnes der hver dag en låge i Mediemuseets julekalender, og
et nyt afsnit fra en af de højt elskede tv-julekalendere vises i Mediemixerens biograf. Så kom forbi
og vær med til at tælle ned til juleaften med 24 forskellige julekalendere af både ældre og nyere
dato - egnet for større børn og voksne.
Museumsklubben - Filmaften: KØS Danmarkstour satte H. C. Andersen til debat
ProjektID: 5687
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
KØS Museum for kunst i det offentlige rum har i maj og juni været på en landsdækkende tour rundt
til 10 udvalgte danske mindesmærker for at debattere danskernes forhold til mindesmærker. Med
journalist Torben Steno som gennemgående vært og i samarbejde med lokale partnere, er debatterne foregået i et møde mellem i alt 40 forskellige gæster ombord på det omrejsende KØS-museum: Kunstnere, forfattere, musikere, komikere, forskere, politikere og lokale borgere fra de forskellige byer har deltaget på scenen sammen med de mange mennesker, der lokalt mødte op.
Turen gik også til Odense, hvor der som bekendt står mange mindesmærker for og om H.C. Andersen. En stor del af selve byens identitet er bygget op omkring digteren, der vægter tungt i odenseanernes selvforståelse. Men hvordan ville Odense se ud uden H.C. Andersen? Og hvem eller hvad fortjener også at blive mindet? Sådan spurgte Torben Steno, da KØS Danmarkstour i samarbejde med
Odense Bys Museer tog debatten op på Brandts Torv. Hvad med et mindesmærke over byens tidligere status som Danmarks førende industriby? Eller et mindesmærke over det nu lukkede Lindøværft i form af et skib på højkant? Der var stærke meninger i spil i debatten mellem museumsinspektør Henrik Lübker fra Odense Bys Museer, Katarina Le Müller fra This is Odense og komiker og
skuespiller Jacob Haugaard. Simon Jul, redaktør og vært på Radio24Syv, sluttede debatten af med
underholdende anekdoter fra provinsen.
Kom til filmaften torsdag 19. januar kl. 19 på Møntergården og se highlights fra turen.
Christine Buhl Andersen, direktør på KØS, og medvært Torben Steno præsenterer filmen og fortæller om KØS Danmarkstour.
21
Ligbrænding i romersk jernalder. Aftenåbent med mini-foredrag.
ProjektID: 5689
Startdato:
25.02.2015
Slutdato:
25.02.2015
Startår: 2015
Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen holder foredrag i relation til mini-udstillingen "Ligbrænding i romersk jernalder". Kom og hør om hans spændende forskning og forsøg med brændte grise!
Aftenåbent på Møntergården kl. 19-21.
Fra Fyn kendes ca. 5000 grave fra romersk jernalder, og i mere end 80 % af disse er den afdøde blevet kremeret før gravlæggelsen. Ud over de brændte knogler fra den afdøde rummer gravene ofte
gravgods i form af lerkar, smykker eller våben. Genstandene bærer som regel præg af at have været
med på bålet - og mange ting har endvidere været for en hårdhændet behandling. Gravene giver således indsigt i de ritualer, man praktiserede ved en ligbrænding og begravelse i århundrederne lige
efter Kristi fødsel - men hvordan selve ligbrændingen foregik, hvor meget træ der skulle til, hvor
lang tid den tog etc., har vi hidtil ikke haft meget viden om. Derfor er der gennemført fire ligbrændingsforsøg (dog med en gris som stand-in for mennesker!) - disse eksperimenter har givet os meget
ny viden om, hvordan det gik for sig, når fynboerne tog ud på den sidste rejse for 2000 år siden.
Roman Night - åbningsfest
ProjektID: 5690
Startdato:
06.02.2015
Slutdato:
06.02.2015
Startår: 2015
Kom til et brag af en aftenfest, når vi åbner udstillingen "Den romerske forbindelse".
Vinbar, romersk brydning, fodbad, loungestemning, legionærer, fatboys og vindruer, jernalderfolk,
Romerrigets Fald -film med Sophia Loren og Christoffer Plummer, smagsprøver, Herakles-selfie og
DJ.
Kom i toga eller andet romersk skrud og få et gratis glas vin eller mjød.
Romersk Jernalder LIVE! Vinterferie på Møntergården
ProjektID: 5692
Startdato:
07.02.2015
Slutdato:
15.02.2015
Startår: 2015
Se udstillingen ”Den romerske forbindelse” og mød levende jernalderfolk, prøv dragter, spil jernalderspil, rids runer, skriv latin og lav andre hyggelige og sjove jernalderaktiviteter. Hvad kan man få
ud af uld, korn og knogler?
Laves i samarbejde med Jernalderlandsbyen i Næsby.
Bliv foreviget som guden Herakles - tag en selfie!
Tag også på rejse med pigen Groa fra Gudme og drengen Titus fra Rom i særudstillingen "Den romerske forbindelse". Rejsen er et undervisningsmateriale, der også kan bruges af børn i samarbejde
med forældre eller bedsteforældre.
22
Ta´ med til Rom - børneaktiviteter på Møntergården i påsken
ProjektID: 5693
Startdato:
28.03.2015
Slutdato:
06.04.2015
Startår: 2015
Se de spændende 2000 år gamle ting i udstillingen ”Den romerske forbindelse” og lav små prøvselv-aktiviteter: Skriv latin med blæk og romersk skrivepen, prøv en toga, rids en runestav, hjælp arkæologen og saml et romersk lerkar, lav flotte mosaikbilleder som romerne, spil knoglespil med
ægte knogler eller bliv fotograferet som statuen af guden Herakles.
Du kan også tage med Groa fra Gudme og Titus fra Rom på opgavejagt i udstillingen "Den romerske
forbindelse". Opgavehæftet er for børn, som følges med en voksen.
Romerriget og Gudme i jernalderen. Aftenåbent med miniforedrag
ProjektID: 5694
Startdato:
18.02.2015
Slutdato:
18.02.2015
Startår: 2015
Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen giver en introduktion til den aktuelle særudstilling "Den
romerske forbindelse". Kom og hør om hans tanker bag udstillingen og store viden om forholdet
mellem Romerriget og Danmark/ Gudme i jernalderen.
Aftenåbent på Møntergården kl. 19-21.
Forskningens Døgn på Møntergården
ProjektID: 5695
Startdato:
23.04.2015
Slutdato:
26.04.2015
Startår: 2015
Forskningens Døgn på Møntergården.
Lørdag d. 25. april inviterer museet indenfor til Forskningens Døgn på Møntergården - og temaet i
år er Odenses historie fra vikingetiden til i dag. En dag fyldt med viden og aktiviteter for både børn
og voksne.
Guldkorn om jernalderens huse - aftenforedrag med ny viden og spændende fund.
ProjektID: 5697
Startdato:
17.06.2015
Slutdato:
17.06.2015
Startår: 2015
Arkæolog Michael Borre Lundø sætter de nyeste arkæologiske udgravninger og dagliglivet i romersk
jernalder på Fyn under lup.
Mens man i Romerriget opførte storslåede byggerier i sten, byggede danske jernalderbønder deres
huse i træ, tørv og ubrændt ler, og i dag er det kun aftryk af husenes jordgravede stolper, der er tilbage. Utallige småfund fra stolpehullerne og nye videnskabelige metoder giver spændende viden
om livet på Fyn for 2000 år siden.
Til arrangementet vises et lille udvalg af de spændende arkæologiske fund frem.
Aftenåbent på Møntergården kl. 19-21.
Foredraget og en tilhørende mini-udstilling relaterer sig med sit fokus på dansk, romersk jernalder
til museets aktuelle særudstillingen "Den romerske forbindelse", som løber indtil d. 30. august
2015.
23
Sommer på Møntergården
ProjektID: 5698
Startdato:
27.06.2015
Slutdato:
09.08.2015
Startår: 2015
01.07.2015
Slutdato:
18.07.2015
Startår: 2015
Jody - verdens mindste cirkus
ProjektID: 5699
Startdato:
Oplev klovnen Jody optræde på den lille udendørsscene i Møntergårdens hyggelige gårdrum. Jody
fascinerer sit publikum - store som små - med et poetisk og humoristisk show, der leder tankerne
hen på stumfilm og Charlie Chaplin, men som har sit eget helt specielle liv.
Bag klovnen Jody:
Inde i klovnen Jody gemmer sig Arne Bjørk, som er uddannet på Odense Teaters Skuespillerskole.
Sin debut som klovn fik han i Cirkus Benneweis i 1971, og fra 1983 - 1987 var han ligeledes i Cirkus
Benneweis i Cirkusbygningen i København og på turne.
Han har desuden turneret i Sverige, Tyskland, Ungarn og Japan.
Oscarvindende gladiator-storfilm med Russell Crowe
ProjektID: 5700
Startdato:
26.08.2015
Slutdato:
26.08.2015
Startår: 2015
Fup, fakta og storfilm.
I anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse" og Odense Filmfestival viser Møntergården oscarvindende gladiator-storfilm med Russell Crowe.
Køb et glas italiensk vin og nyd en romersk snack, mens historiestuderende ved Syddansk Universitet med deres store viden om Romerriget introducerer filmen - hvad er fup og hvad er fakta?
Gru, Gris, Grød og Gravøl - Kulturnat på Møntergården
ProjektID: 5702
Startdato:
02.10.2015
Slutdato:
02.10.2015
Startår: 2015
Kom med ind i mørket til "Det Grufulde Akademi", hvor museets inspektører hver halve time serverer en ny grum genstand og historie - et barnelig fra Mønterstræde, en mystisk troldkvindegrav, et
moseligsskelet og andre saftige sager. Hør også beretningen om "Mordet på det gamle gasværk" og
se kuglen fra offerets hjerne, gerningsvåbnet mm., som politimuseets udsendte viser frem.
Få smagsprøver på gravøl, grød og grillet gris, hør skumle sagn og deltag i en klam quiz.
Gyselig ansigtsmaling til børn - bliv malet som skelet eller pestsyg.
Besøg også dukkemagerens værksted og oplev uhyggelige dukker i mørket og sort teaterteknik for
voksne og modige børn. Teatret Svanen og dukkemager Patricie Homolova præsenterer et gyseligt
indblik i og bag dukketeatrets scene og viser særlige, sorte dukkefilm af den berømte, tjekkiske animator Jan Svankmajer.
24
Jagten på historiens visdom - efterårsferie på Møntergården
ProjektID: 5708
Startdato:
10.10.2015
Slutdato:
18.10.2015
Startår: 2015
Tag din familie med på Møntergården i efterårsferien og deltag i en sjov jagt efter historisk viden
om Odense, Fyn og verden - så bliver du klog som de gamle guders vise konge, Odin.
Vi byder dig velkommen med 7 spørgsmål, som du og din familie kan finde svar på i Møntergårdens
udstillinger. Undervejs skaffer du materialer til at lave din helt egen kopi af Odins altgennemborende spyd "Gungner" - et symbol på din store visdom, som du kan tage med hjem.
Historisk baby-lounge
ProjektID: 5709
Startdato:
04.11.2015
Slutdato:
04.11.2015
Startår: 2015
Historisk baby-lounge på Møntergården.
Lider du af et akut tilfælde af ammehjerne (og ja- det spørgsmål gælder også mænd).
Trænger mødregruppen til andet at tale om end mos og lortebleer? Så er her muligheden for både
at få nyt input og få vækket de små grå fra deres dvale. Forhallen i den nye udstillingsbygning tager
imod med bløde møbler og kaffe - og der må savles, kravles og larmes. Museumsinspektør Camilla
Schjerning fortæller lidt om barndommens historie, og viser derefter rundt i den nye udstilling.
Historisk cruise på Fjordens Dag
ProjektID: 5711
Startdato:
13.09.2015
Slutdato:
13.09.2015
Startår: 2015
Sejl en tur over fjorden med skibet Berta K. og hør om fjordens historie set fra søsiden serveret af
museumsinspektør Dyveke Skov Larsen. Hør fortællingen om fjordens lange liv som ramme om historiske begivenheder på turen mellem Klintebjerg og Lindøterminalen.
Byvandring Bedre Byggeskik - dengang og nu
ProjektID: 5712
Startdato:
08.06.2015
Slutdato:
27.06.2015
Startår: 2015
"Emma Gad - vi gider ikke" var titlen på en moderne kogebog, der udkom i 1986.
Emma Gad var én blandt flere, som talte mod "smagens forfald", og det var ikke madens smag hun
hentydede til, men hele den forarmelse og smagløshed, som efter hendes smag prægede navnlig de
nye stationsbyer i starten af 1900-tallet. Hun var en del af en strømning, der var medvirkende til at
skabe bevægelsen "Bedre Byggeskik Foreningen”, der blev stiftet på et møde, afholdt den 27. juni
1915 klokken 13.30 i Fyns Forsamlingshus.
Kogebogens titel er måske meget sigende om den måde, som byen nogen steder behandles. Den
omhu, der blev lagt i udformningen af byens huse og detaljer, synes nogle steder at være fraværende. Gammelt godt erstattes af ringe nyt. Vi gider ikke ofre det, der skal til for at skabe eller bevare kvalitet.
Trænger vi igen til nogen, der tør være smagsdommere og mene noget om vore fælles omgivelser?
25
Koncerter på Friluftsscenen
ProjektID: 5722
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Startdato:
15.06.2015
Slutdato:
15.06.2015
Startår: 2015
Flagdag
ProjektID: 5723
Flagfest i Den Fynske Landsby kl.19.00
Adgang igennem den gamle port ved Sortebro Kro - porten åbnes kl.18.00.
Talen for flaget holdes af biskop Tine Lindhardt.
Hjemmeværnets musikkorps Syd spiller under ledelse af Peter Holling.
Solister Mette Uhrnfeldt og Søren Okholm.
Byvandring: Kriminalitetens historie
ProjektID: 5728
Startdato:
08.04.2015
Slutdato:
08.04.2015
Startår: 2015
I kriminalitetens fodspor.
En kriminalitetshistorisk vandring gennem byen med fokus på en række mere eller mindre grumme
og blodige forbrydelser op igennem byens historie. Hvad har man til forskellige tider opfattet som
kriminelle handlinger, hvorfor begik folk disse handlinger, hvordan blev de straffet - og hvordan kan
kriminalitetens marginale eksistenser ikke blot skræmme og fascinere i dag, men også gøre os meget klogere på byens historie?
Byvandring med barnevogn
ProjektID: 5729
Startdato:
06.05.2015
Slutdato:
06.05.2015
Startår: 2015
Byvandring med barnevogn.
Lider du af et akut tilfælde af ammehjerne (og ja- det spørgsmål gælder også mænd).
Trænger mødregruppen til andet at tale om end mos og lortebleer? Så er her muligheden for både
at få frisk luft og at få vækket de små grå fra deres dvale. Vi tager en tur gennem byens historie ad
en rute som er infrastrukturelt velegnet til barnevogne, vi standser ved kaffenære destinationer og
guiden er i stand til at overdøve selv den mest insisterende barnegråd - og alternativt kan indlægges
en gråddæmpende fællessang af historisk tilsnit.
Hank op i dig selv og din mødre- eller fædregruppe, d. 6. maj kl. 13 (det er en onsdag, men du er nok
ligeglad, eftersom du sandsynligvis er på barsel) og mød op ved den nye museumsbygning i Møntestræde 1.
Aftenåbent på Møntergården - hver onsdag
ProjektID: 5732
Startdato:
06.02.2015
Slutdato:
31.08.2015
Startår: 2015
Hvorfor altid sidde i sofaen? Drik din aftenkaffe på Møntergården og oplev aftenstemningen på museet. I anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse" holder vi ekstra åbent alle onsdage
kl. 19-21. Nogle aftener vil der være miniforedrag, oplæg eller andre arrangementer.
26
Bedre Byggeskik på Nordfyn
ProjektID: 5733
Startdato:
27.08.2015
Slutdato:
27.08.2015
Startår: 2015
18.08.2015
Startår: 2015
Bogenses Bymidte, bygninger og bevaringsværdier
ProjektID: 5734
Startdato:
18.08.2015
Slutdato:
Byvandring i Bogense.
Bogense er en af de bedst bevarede købstæder i Danmark. Hvad er de bærende værdier, og hvordan holder man fast i dem? Hvad betyder de kulturhistoriske værdier for bosætning og turisme. Turleder museumsinspektør Ellen Warring, Odense Bys Museer.
Grundlovsfejring
ProjektID: 5735
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
19.04.2015
Slutdato:
19.04.2015
Startår: 2015
Slip køerne løs med Carl Nielsen
ProjektID: 5741
Startdato:
Slip køerne løs med Carl Nielsen.
Kom til Økodag på Søbysøgård og kig forbi Carl Nielsens Barndomshjems stand. Hør bl.a. om komponistens barndom i Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Du kan også købe lækre ting fra museumsbutikken.
Sæsonåbning i Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 5744
Startdato:
01.05.2015
Slutdato:
01.05.2015
Startår: 2015
Sæsonåbning i Carl Nielsens Barndomshjem.
Kom og vær med til at åbne dørene til en ny sæson i Carl Nielsens Barndomshjem. Carl Nielsen Skolens kor, under ledelse af Anette Lynghøj, optræder og synger for til fællessang. Vi spiser fedtemadder, lytter til Fynsk Forår samt historier om Carl Nielsens barndom og ungdom i det midtfynske. Arrangeres i samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds.
OFF Erik Clausen præsenterer Min fynske Barndom i Den Fynske Landsby
ProjektID: 5747
Startdato:
12.05.2015
Slutdato:
12.05.2015
Startår: 2015
OFF Erik Clausen præsenterer Min fynske Barndom i Den Fynske Landsby arrangeret af OFF i samarbejde med Odense Bys Museer. En alsidig aften med musik ved Carl Nielsen Trioen, servering af
Fynsk Forår og grød, rundvisning i Den Fynske Landsby samt visning af filmen Min fynske Barndom
fra 1994. Filmens instruktør, Erik Clausen, introducerer og svarer på spørgsmål.
27
Asfaltbal ved Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 5748
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
06.06.2015
Startår: 2015
Kom og vær med, når foreningen Fynsk Forår byder op til fællesspisning og dans. Med udgangspunkt i Carl Nielsens rødder i et frodigt spillemandsmiljø på Midtfyn er der nemlig asfaltbal på parkeringspladsen foran komponistens barndomshjem.
Medbring din egen madkurv og drikkevarer, din sangstemme - hvor rusten den end må være - dit
gode humør og dine dansesko. Vi sørger for borde, stole, forsanger, bands og kulørte lamper.
Børnefødselsdag ved Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 5749
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
09.06.2015
Startår: 2015
I hjertet af Carl Nielsens fantastiske musik finder vi inspirationen fra barndommen på Fyn. Denne
formiddag fejrer vi det glade, nysgerrige og lyttende barnesind med kreative musikalske indslag og
spændende aktiviteter.
Det er lagt i hænderne på multikunstneren Sigurd Barrett at underholde børnene i Carl Nielsens
ånd. En slagtøjsmusiker vil desuden tage børnene med på en musikalsk opdagelsesrejse. De skal
lægge øret til jorden og lytte til den fynske klang – i det hele taget få fornemmelsen af, at man kan
høre og opleve musik i alting og alle vegne, præcis som Carl Nielsen gjorde det, da han var barn. Endelig vil børnene møde operasang fra Carl Nielsens Maskarade, de skal selv synge Carl Nielsen sange
og lave grimasser inspireret af komponisten selv. Afslutningsvis bydes der på saftevand og kagemand.
Målet er, for det første at vi alle går glade hjem – klogere på Danmarks største komponist, der
trådte sine barnesko i Nr. Lyndelse – for det andet at få sunget fødselsdagssangen så højt, at Carl
Nielsen må sidde i sin himmel og glæde sig derover, selv 150 år efter sin fødsel!
Byvandring i Carl Nielsens fodspor
ProjektID: 5752
Startdato:
11.06.2015
Slutdato:
11.08.2015
Startår: 2015
Byvandring i Carl Nielsens fodspor.
Tag med overinspektør Anders Myrtue og museumsinspektør Ida-Marie Vorre på vandring i Carl Nielsens fodspor i Odense. Hvordan så Odense ud på Carl Nielsens tid?
Hvor boede han? Hvilke steder havde betydning for ham?
Koncert med talentlinjerne fra Svendborg Musikskole
ProjektID: 5755
Startdato:
16.11.2015
Slutdato:
16.11.2015
Startår: 2015
Koncert i Carl Nielsen Museet.
Elever fra talentlinjerne ved Svendborg Musikskole.
Eleverne fremfører et blandet Carl Nielsen repertoire. Introduktion til koncerten ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre.
28
Kammermusikfestival/ Fyraftenskoncert
ProjektID: 5756
Startdato:
20.11.2015
Slutdato:
20.11.2015
Startår: 2015
Fyraftenskoncert i Carl Nielsen Museet.
Arrangeret af Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole.
Igen i år lægger Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskoles Kammermusikfestival vejen
forbi Carl Nielsen Museet. Festivalen spiller for femte år i træk. Koncerterne er spækket med værker, der giver et bredt indblik i den klassiske musiks mange nuancer. Festivalens arrangør Niels Ullner, som er cellist og professor ved Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, vil være til
stede ved koncerten og fortælle de gode historier, som knytter sig til værkerne.
Ferier i Fyrtøjet
ProjektID: 5760
Startdato:
13.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
03.11.2015
Startår: 2015
Folkeuniversitetsforedrag på Carl Nielsen Museet
ProjektID: 5763
Startdato:
20.10.2015
Slutdato:
Foredragsrække i Carl Nielsen Museet om Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens hjem og kunstsamling. Arrangeret af Odense Bys Museer i samarbejde med Folkeuniversitetet.
Seniorforsker Anne Christiansen fortæller om parrets kunstsamling, som udgøres af ca. 200 malerier, grafiske arbejder, skulpturer og kunsthåndværk af forskellig art. Mange af værkerne er skabt af
parrets venner, og de kan derfor bruges som udgangspunkt for en lang række fortællinger om deres
indbyrdes relationer.
Introduktion til udstillingen "Den romerske forbindelse"
ProjektID: 5765
Startdato:
07.02.2015
Slutdato:
13.02.2015
Startår: 2015
Kom og få en introduktion til særudstillingen "Den romerske forbindelse" i vinterferien.
Både for børn og voksne - museumsformidleren tager højde for alderen fra gang til gang.
MUSEUMSKLUBBEN - Billeder, børn og sorte blækklatter
ProjektID: 5766
Startdato:
05.02.2015
Slutdato:
05.02.2015
Startår: 2015
MUSEUMSKLUBBEN. Den Romerske Forbindelse - The Roman Connection
ProjektID: 5767
Startdato:
18.02.2015
Slutdato:
18.02.2015
Startår: 2015
MUSEUMSKLUBBEN. Bagom Møntergårdens udviklingsprojekter
ProjektID: 5768
Startdato:
04.03.2015
Slutdato:
04.03.2015
Startår: 2015
29
MUSEUMSKLUBBEN. Fra Lyd til Logp
ProjektID: 5769
Startdato:
26.03.2015
Slutdato:
26.03.2015
Startår: 2015
MUSEUMSKLUBBEN. Et kig ind i det arkæologiske maskinrum
ProjektID: 5771
Startdato:
13.08.2015
Slutdato:
13.08.2015
Startår: 2015
Slutdato:
20.09.2015
Startår: 2015
Slutdato:
30.10.2015
Startår: 2015
MUSEUMSKLUBBEN. Da Voldtofte var verdens centrum
ProjektID: 5772
Startdato:
20.09.2015
MUSEUMSKLUBBEN. Carl Nielsen 150 år
ProjektID: 5773
Startdato:
30.09.2015
MUSEUMSKLUBBEN. Eventyrhus - hvorfor nu det?
ProjektID: 5774
Startdato:
18.11.2015
Slutdato:
18.11.2015
Startår: 2015
Startdato:
27.09.2015
Slutdato:
27.09.2015
Startår: 2015
Gildedag
ProjektID: 5777
Vi fejrer nogle af de gilder, der i 1800-tallets bondesamfund var en tilbagevendende begivenhed, år
efter år. Når en arbejdsgang - der ofte var blevet løst i fællesskab, var gjort færdig holdt man et
gilde. Måske du kender; humlegilde og kartegilde men hvem kender ornegilde, ruskegilde eller fokkegilde?
På denne dag er der omvisninger, og man møder nogle af de "gilder" der var i en landsby.
Broholmerhunde indtager Landsbyen
ProjektID: 5778
Startdato:
26.04.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Broholmeren er en hunderace med en meget spændende historie - og så er den "ægte" fynsk.
Mød hundene og deres mennesker og hør om denne "gamle moderne hund", som næsten uddøde i
1900 tallet, men genopstod igen i 1970érne.
Der findes mange historier om hundene, en af de mere kulørte handler om Kong Frederik VII og
Grevinde Danner, der havde flere broholmere. Det siges, at 10 minutter før kongens sengetid blev
én af hundene sendt ind i soveværelset, og når kongen var klar til at gå i seng, havde broholmeren
manet alle spøgelserne ud.
30
Åbent studiegruppemøde: Tacitus
ProjektID: 5779
Startdato:
27.02.2015
Slutdato:
27.02.2015
Startår: 2015
Studiegruppen for Antikkens Historie på Historiestudiet, SDU, inviterer sammen med Møntergården
alle interesserede til en diskussion af den romerske historiker Cornelius Tacitus’ værk Germanerne.
Værket er en af hovedkilderne til, hvordan Roms intellektuelle elite opfattede de germanske folk og
har således stor betydning for vores forståelse af mødet mellem romerne og den germanske verden. Mødet åbner med en kort fremlæggelse af stud. mag. Christina Holst Johansen, hvorefter vi i
fællesskab diskuterer det billede, Tacitus tegner af germanerne.
Alsang
ProjektID: 5780
Startdato:
06.05.2015
Slutdato:
06.05.2015
Startår: 2015
Alsang.
Denne aften hylder vi den danske sang. Koret Cantabile under ledelse af Yvonne Schouenborg synger sange af Carl Nielsen og andre danske komponister, og de synger også for til fællessang. Undervejs vil der være fortælling om Carl Nielsen ved museumsinspektør Ida-Marie Vorre.
Cantabile er Odense Musikskoles klassiske ungdomskor. Cantabile blev dannet i 2005, og består af
25-30 sangere i alderen fra 16 til ca. 22 år. Koret har koncertvirksomhed i såvel ind- som udland.
En romers syn på folk i nord
ProjektID: 5781
Startdato:
11.03.2015
Slutdato:
11.03.2015
Startår: 2015
Gratis miniforedrag og aftenkaffe.
Den romerske historieskriver Tacitus var del af den romerske elite. Omkring 100 e.Kr. skrev han malende om germanerne - de folkeslag og stammer, der boede nord for Romerriget - selvom han aldrig
selv havde været i Nord- og Mellemeuropa. Hvordan var Tacitus´ og den romerske elites forestilling
om germanerne? Og kan vi overhovedet bruge hans beskrivelser til noget? Hvilke andre romerske
forfattere har vi skrevne kilder fra? Og hvilke udfordringer er der ved at bruge dem?
Stud.mag. Peter Skovgaard Kampp og Christina Holst Johansen giver os et spændende oplæg i anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse".
Varus! Giv mig mine legioner tilbage!
ProjektID: 5782
Startdato:
25.03.2015
Slutdato:
25.03.2015
Startår: 2015
I sensommeren år 9 e.Kr. blev romerske styrker lokket i baghold af germanske stammer.
Efter et tre dage langt blodbad med op mod 30.000 dræbte tabte romerne til germanerne mod alle
odds. Slaget stod ved Kalkriese nær Osnabrück og er kendt under navnet Varusslaget. Det er et af de
mest centrale slag i både Romerrigets og Europas historie.
Men hvordan kunne romernes velsmurte militærmaskine dog blive overvundet af en flok barbarer
fra Germanien? Og hvilke konsekvenser havde det?
Stud.mag. i historie ved SDU, Mads Ortving Lindholmer, giver os et spændende oplæg i anledning af
særudstillingen "Den romerske forbindelse", hvor man kan se originale fund fra Varusslaget.
31
Den romerske forbindelse - hvilken forbindelse??
ProjektID: 5783
Startdato:
27.05.2015
Slutdato:
27.05.2015
Startår: 2015
Romere og germanere havde forbindelse med hinanden. Men hvilken forbindelse var der tale om?
Var germanerne og fynboerne i direkte kontakt med romere? Eller var forbindelsen en indirekte
handelsrelation? Hvordan var kontakten henover grænsen mellem Romerriget og den germanske
verden? Hvilken funktion havde Limes-grænsen?
Stud.mag. i historie ved SDU, Christina Holst Johansen, giver os et spændende oplæg i anledning af
særudstillingen "Den romerske forbindelse", hvor man kan se flere originale genstande, der netop
relaterer sig til kontakten mellem de to forskellige kulturer.
H.C. Andersens fødselsdag med havfruen på havets bund
ProjektID: 5785
Startdato:
02.04.2015
Slutdato:
02.04.2015
Startår: 2015
Kom og vær med, når vi fejrer H.C. Andersens fødselsdag sammen med havfruen på havets bund. I
fællesskab pynter vi først fortællehulen med flotte fisk og havplanter, og så kan eventyret begynde.
Efter fortællingen besøger vil udstillingen "Forvandlinger", der også baserer sig på eventyret om
Havfruen.
Carl Nielsen-parrets hjem- FU-foredragsrække
ProjektID: 5786
Startdato:
20.10.2015
Slutdato:
03.11.2015
Startår: 2015
Med afsæt i seniorforsker Anne Christiansens bog "Carl Nielsen-parrets hjem og kunstsamling", der
udkommer i sommeren 2015, fortæller forfatteren om såvel kunstværkerne som kunstnerne bag og
deres relation til Carl Nielsen-parret. Deres samling rummede bl.a. værker af Anna og Michael Ancher, P.S. Krøyer, Joakim, Niels og Suzette Skovgaard, Harald Slott-Møller og J.F. Willumsen.
Agricola - En romerske statholder i det nordlige Europa
ProjektID: 5787
Startdato:
15.04.2015
Slutdato:
15.04.2015
Startår: 2015
Omkring 100 e.Kr. skrev den romerske historieskriver Tacitus om sin svigerfar AGRICOLA og hans
bedrifter i norden. Agricolas rolle som statholder i Britannien fra år 77 til 85 giver et indblik i romernes syn på folk i Nordeuropa og på livet i Britannien på dette tidspunkt. Men hvor meget af det kan
vi regne med er sandt? Hvilken funktion havde en beretning som denne i Rom? Og hvilken funktion
havde en romersk statholder egentlig?
Stud.mag. i historie ved SDU, Dorte Vest Munk Thomsen, giver os et spændende oplæg i anledning
af særudstillingen "Den romerske forbindelse".
32
Romersk og germansk magi
ProjektID: 5788
Startdato:
29.04.2015
Slutdato:
29.04.2015
Startår: 2015
Hekse, trolde og skræmte landsbyboere - ordet "magi" sætter gang i tankerne hos de fleste. Ofte
synes man, at magien hører hjemme i mere primitive samfund, men ikke desto mindre var hele det
sofistikerede Romerrige gennemsyret af både brugen af og troen på magi. Det sætter spørgsmålstegn ved den meget bastante afgrænsning mellem romernes rationalitet og de nordlige folkeslags
"primitive" overtro, som i lang tid har hersket.
Stud.mag. i historie ved SDU, Mads Ortving Lindholmer, giver os et magisk oplæg i anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse".
Religion i Romerriget
ProjektID: 5789
Startdato:
10.06.2015
Slutdato:
10.06.2015
Startår: 2015
Gudinden Isis fra Egypten, Den store moder fra Lilleasien, Mithras fra Persien og Herakles fra Grækenland. Romerne var utrolig tolerante over for forskellige religioner, og skabte én religion, hvor de
adopterede guder fra trosretninger i de omkringliggende områder. Hør mere om romernes religion
og deres sammenblandede, religiøse skikke, og hvordan de så på guderne i det nordlige Europa og
omvendt.
Stud.mag. i historie ved SDU, Peter Skovgaard Kampp, giver os et spændende indføring i romersk
religion i anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse".
Antikke studier holder offentlig studiegruppe
ProjektID: 5790
Startdato:
10.04.2015
Slutdato:
10.04.2015
Startår: 2015
Studiegruppen for antikkens historie på historiestudiet, SDU, inviterer sammen med Møntergården
alle interesserede til åbent studiegruppemøde i Møntergårdens nye bygning.
Tema for dagens studiegruppe ligger inden for romersk historie.
Vel mødt - også bare hvis du vil "være med på en lytter".
Roman Slam!
ProjektID: 5792
Startdato:
24.04.2015
Slutdato:
24.04.2015
Startår: 2015
Fem historikere. Ét Romerrige. Én dyst - SLAM! Hvem vælger det bedste og mest bizarre tema?
Hvem serverer viden mest originalt? Hvem får de største bifald? Hvem laver den bedste performance? Hvem ved mest? Og kan de holde sig inden for tiden? Hvem er publikums favorit? DU er
med til at afgøre den faglige, men let gakkede konkurrence.
Kom til en festlig og utraditionel aften på museet Møntergården fredag d. 24. april kl. 19-22. Her bliver du klogere på Romerriget samtidig med, at du har en fest. Udstillingen "Den romerske forbindelse" vil være åben.
33
Klods-Hans på gårdspladsen
ProjektID: 5794
Startdato:
16.08.2015
Slutdato:
23.08.2015
Startår: 2015
Oplev en eventyrlig og uhøjtidelig teaterforestilling ud over det sædvanlige, når eventyret om
´Klods-Hans´ vækkes til live af John Doe Teatret i Møntergårdens gamle, atmosfærefyldte gårdrum.
Med en gammel trækiste som omdrejningspunkt udfolder der sig et vaskeægte eventyr i fuld firspring henover de toppede brosten. For øjnene af publikum trækkes den ene rekvisit efter den anden op af kisten og skaber tilsammen historien om bondedrengen, der bevæbnet med krage og
pludder, vinder kongedatterens hjerte.
De to skuespillere Michael Grønnemose og Jesper Dupont, som spiller samtlige roller i dette nye teaterstykke, har år efter år begejstret både børn og voksne med deres forskellige nyfortolkninger af
H.C. Andersens eventyr. Gå ikke glip af en finurlig og humoristisk oplevelse!
Koncert med Carl Nielsen Folk Band i Carl Nielsens Barndomshjem
ProjektID: 5795
Startdato:
17.05.2015
Slutdato:
17.05.2015
Startår: 2015
Carl Nielsen Folk Band blev dannet i januar 2015 som et led i Odense Symfoniorkesters fejring af
Carl Nielsens 150 år. Odense Symfoniorkesters Carl Nielsen Artist 2015, Harald Haugaard, har sammensat orkestret af medlemmer fra sit eget band og musikere fra Odense Symfoniorkester.
Harald Haugaard er violinist, komponist, ensembleleder og festivalarrangør, og har gjort den traditionelle musik til sit speciale. Med sit eget ensemble har han indspillet cd’er og turneret over det meste af verden, bl.a. i USA og Japan.
Carl Nielsens musikalske rødder er den traditionelle musik, som han fik ind under huden allerede
som lille dreng, hvor han på sin lille violin ledsagede sin far, når han tog rundt på Fyn og spillede til
bryllupper og andre festlige begivenheder. Carl Nielsen Folk Band træder i disse fodspor og byder på
en meget underholdende koncert med traditionel musik fra Carl Nielsens hjemegn, blandet med
nye kompositioner af Harald Haugaard.
Koncert: Les Petits Chanteurs du Mont Royal
ProjektID: 5799
Startdato:
25.06.2015
Slutdato:
25.06.2015
Startår: 2015
Koncert i Carl Nielsen Museet med det franske drengekor: Les Petits Chanteurs du Mont Royal.
Gladiatorkamp på Møntergården
ProjektID: 5801
Startdato:
06.06.2015
Slutdato:
02.08.2015
Startår: 2015
En gruppe romerske gladiatorer i fuld udrustning slår lejr på Møntergården. Se deres drabelige
shows med masser af action og god underholdning. I deres lejr kan du høre mere om teknikker og
prøve udstyr, og børnene kan komme i gladiatorskole og kæmpe med en af deres gladiatorer for
sjov. Kampene er baseret på de kampe, man ville have set i arenaer i det romerske rige, og I vil
møde klassiske gladiatorer som Retiarius, der kæmper med net og trefork, eller Thraex, som bærer
en hjelm prydet af en grif og kæmper med en sica - et krumt sværd.
Gladiatorerne gæster museet i anledning af særudstillingen "Den romerske forbindelse".
34
Teater - Svinedrengen og Pigboy
ProjektID: 5802
Startdato:
17.08.2015
Slutdato:
22.08.2015
Startår: 2015
Eliteteater havde sidste år under H.C. Andersen Festivals stor succes med sin skøre fortolkning af et
af H.C. Andersens eventyr. Nu kommer de atter til Møntergården med et nyt og crazy show.
Handling: H.C. Andersen holder stadig, men han mangler noget mørk kant og noget street! Det mener i hvert fald den unge filminstruktør Bobby, som har fået støtte til at lave en moderne ungdomsfilm, baseret på gode gamle H.C.'s eventyr. Det skal være actionpacked og det skal være crazy, vi taler superhelte og biljagter, eksplosioner og babes.
Bobby kan godt lide at arbejde utraditionelt. Der skal være ægte forbindelser mellem skuespillerne
og realistiske reaktioner. For at skabe den helt rigtige stemning har han sat nogle af skuespillere i
stævne for at improvisere karaktererne og handlingen frem. Men det går ikke helt som planlagt...
Oplev den vilde jagt efter action-eventyret i den satiriske vanvidsforestilling "Svinedrengen & Pigboy” på H.C. Andersen Festivalen. Vi glæder os til at se jer!
Koncert med klaverstuderende fra konservatoriet i Krakow
ProjektID: 5803
Startdato:
13.05.2015
Slutdato:
13.05.2015
Startår: 2015
De 11 studerende præsenterer et program, bestående af polsk klavermusik.
W. Lutoslawski: 2 etuder (Roksana Florczyk)
F. Chopin: Valse op. 64 (Ida Nystad)
J. Zarebski: Polonaise i fis-dur op. 6 (Karolina Lindert)
F. Chopin: Scherzo i h-mol op. 31 (Agnieszka Kopec)
K. Serocki: 3 preludier (Magnus Most)
F. Chopin: Nocturne i cis-mol op. 27 (Ewa Baranowska)
F. Chopin: Polonaise i cis-mol op. 26 (Emilia Strecha)
M. Moszkowski: Spansk capricio (Katarzyna Vernet)
F. Chopin: 4 preludier fra op. 28 (Malwina Musiol)
K. Szymanowski: 3 preludier op. 1 (Joanna Zdebska)
H.C. Andersen Paraden i Lotzes Have
ProjektID: 5804
Startdato:
27.06.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
H.C. Andersen Paraden begynder sæsonen 27. juni i Lotzes Have med tre daglige
forestillinger kl. 11, 13 og 15. Frem til lørdag, den 8. august spilles mandag til lørdag.
35
Magi på gadeplan
ProjektID: 5805
Startdato:
28.07.2015
Slutdato:
06.08.2015
Startår: 2015
Glæd dig - tryllekunstner Henrik Christensen præsenterer en ny gadeforestilling med tryllerier som i
gamle dage. Forestillingen byder på morsomme tryllerier udført udelukkende med rekvisitter, som
man brugte før i tiden, tilsat en masse sjov og situationskomik.
Før i tiden blev trylleri udført af tryllekunstnere på gaden og på markedspladser inden kunsten bevægede sig ind på teatrene. Henrik Christensen vender nu tilbage til den originale magiske kunstform og laver et virkeligt "old school" trylleshow som en hyldest til den kunstart, han holder så meget af.
Arrangeret i samarbejde med Odense Kommunes By- og Kulturudvalg.
Kertinge Nor som søvej og handelsvej - kajaktur til Kulturhistorien 2015
ProjektID: 5806
Startdato:
25.07.2015
Slutdato:
25.07.2015
Startår: 2015
Kertinge Nor som en handelsvej tænker man ikke lige på i dag. Men i 2012 dukkede stor og rig bebyggelse med tydelige tegn på internationale kontakter op mellem Noret og Odense Fjord. Det har
givet en helt ny forståelse af vikingeskibsgraven i Ladby, som har ligget direkte ud til en vigtig sejlrute og ikke som nu isoleret i norets smalleste del. I middelalderen overtager Odense og Kerteminde pladsens funktioner og noret beholder kun en lokal betydning. Men storhedstiden kan endnu
genfindes i de lokale stednavne.
På turen er der landgang ved Kerteminde, Ladbyskibet og Kølstrup kirke.
Foredrag i anledning af 100-året for Grundloven af 1915
ProjektID: 5807
Startdato:
01.04.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Den 5. juni 2015 er det 100 år siden, at Danmark fik en ny grundlov, som for alvor indførte demokratiet, idet kvinder og tjenestefolk uden egen husstand nu opnåede politisk medborgerskab på nationalt plan.
Odense Bys Museer vil naturligvis også markere dette jubilæum med et særligt fokus på kvindernes
valgret, kampen for ligestilling og kvindehistorie i et fynsk og odenseansk perspektiv.
Fejringen, som sker i samarbejde med Historiens Hus og Institut for Historie på Syddansk Universitet, tager form af foredrag, udstillinger, byvandringer, debatarrangementer og happenings.
H.C. Andersen Festivals: Trækfugl - en rejseprojektion i lyd og lys
ProjektID: 5810
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Det var i Odense, H.C. Andersen blev født, men det var også herfra, hans verden gik.
Under H.C. Andersen Festivals forvandler indgangspartiet i H.C. Andersens Hus sig til et mystisk rejsefartøj. Kom med på en sanselig og poetisk lys- og projektionsrejse ind i H.C. Andersens klippeunivers, hvor fantasiens former bliver til i konstant bevægelse og forandring - en Udenlands Reise i Lotzes Have.
36
Skoleelev for en dag
ProjektID: 5812
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Selv i sommerferien kan børnene gå i skole. I Den Fynske Landsby kan alle børn fra 9 år, blive elever
i Den Gamle Landsbyskole.
Du mødes med Lærerinden eller Overlæreren, og bliver klædt om til bondepige eller Bondedreng.
Skoletimen starter, og så er det spændende, om eleverne kan huske morgensangen, hvordan man
skriver med en griffel på sin tavle eller kan huske den lille Katekismus.
Forløbet omfatter også en spadseretur til Torupgården eller Præstegårdens køkken, hvor eleverne
smager på "dagens ret".
Gratis omvisning i Den Fynske Landsby
ProjektID: 5813
Startdato:
02.07.2015
Slutdato:
13.08.2015
Startår: 2015
Miniomvisning i Den Fynske Landsby. Hver torsdag i højsæsonen kan du komme med på en kort omvisning med en af Den Fynske Landsbys medarbejdere. Mød op ved flagstangen kl 11.30 og tag med
på vandring med tømreren, landmanden eller en af de andre landsbyfolk.
Byvandring på sporet af kvindesagen
ProjektID: 5815
Startdato:
25.06.2015
Slutdato:
25.06.2015
Startår: 2015
Byvandring: På sporet af kvindesagen og Odenses markante kvinder op gennem historien.
Vi går en tur i fodsporene af nogle af de mere eller mindre kendte kvinder, der har sat deres præg
på byens historie, og taler om kvindeliv og kvindesag fra renæssancen og frem til i dag.
Vi starter kl. 18.30 ved Historiens Hus, hvor der inden turen vil være mulighed for at se den nyåbnede udstilling "Kvindestemmer".
Byvandring: Kvindeliv i Odense
ProjektID: 5817
Startdato:
24.08.2015
Slutdato:
24.08.2015
Startår: 2015
Byvandring: Kvindeliv i Odense.
I anledning af 100-året for kvinders stemmeret sættes fokus på de kvinder, som ofte har været
overset i byhistorien. På turen vil vi tale om kvinders livsvilkår og hverdagsliv i byen fra middelalderen til det 20. århundrede.
Turleder: Museumsinspektør, historiker Camilla Schjerning.
37
Eventyret om Dronning Dagmar - dukketeater
ProjektID: 5867
Startdato:
13.10.2015
Slutdato:
17.10.2015
Startår: 2015
En musikalsk dukkefortælling om den bøhmiske prinsesse Drakomira, der bliver giftet bort til en
konge fra et land højt mod nord. Et land fyldt med eventyr, fare og forhindringer, men også kærlighed. Ta´ med på en rejse tilbage i tiden og oplev en teatertur med god musik, livligt dukkespil og en
drejelig scene forklædt som middelalderligt slot. Forestillingen bygger på den folkelige myte om den
danske kong Valdemar Sejr og dronning Dagmar.
Medvirkende: Patricie Homolová & Kim Westi, Teatret Svanen.
Forestillingen har fået 5 stjerner i Børneteateravisen.
Historisk jul på Møntergåden
ProjektID: 5869
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Foredrag - Julens dufte og smage
ProjektID: 5951
Startdato:
01.01.2015
Traditioner og traditionelle måltider er nogle af de oplevelser, som er stærkest til at vække erindringer. Duften og smagen af en ret kan på ingen tid bringe os tilbage i vores bedstemoders køkken og
minde os om mennesker og begivenheder, som vi troede, vi havde glemt for længst. Julen og julens
måltider er nok de bedste eksempler, og det gælder på tværs af alderstrin og sociale skel. Hør professor, dr.scient., Ole G. Mouritsen og lektor emeritus, Carl Th. Pedersen fortælle om julens dufte og
smage, når Folkeuniversitetet deltager i årets H.C. Andersen-Julemarked i Odense midtby.
5/12 og 13/12: Smagen af jul v. professor, dr.scient. Ole G. Mouritsen, SDU Saftig ande-, gåse- eller
flæskesteg med sprødt skind. Brunede og hvide kartofler, rødkål og den brune sovs. Julevinen, risengrød, risalamande og kirsebærsauce. Smagen af maden skal helst være præcis, som vi husker det fra
tidligere, ellers bliver det ikke rigtig jul.
Kom og hør om, hvordan og hvorfor det hele bliver, som det skal være.
6/12 og 12/12: Julens krydderier v. lektor emeritus, dr.phil. Carl Th. Pedersen, SDU. Julen forbindes
med mange ting, men i modsætning til andre højtider er julen især forbundet med nogle helt bestemte dufte. Før jul er det duften af julebag, der skyldes en række krydderier, som for de flestes
vedkommende ikke bruges så meget resten af året.
Det er krydderier som kardemomme, kanel, allehånde, muskat, vanilje og ikke mindst nelliker, som
alle indgår i de kager, der bages til jul og den gløgg, der drikkes inden jul.
Nelliker bliver også stukket ind i appelsiner og hængt op i stuen for at skabe juleduft.
Alle disse dufte er med til at skabe forventningen om jul.
38
Koncert med The Carl Nielsen Masterclass
ProjektID: 5954
Startdato:
13.11.2015
Slutdato:
13.11.2015
Startår: 2015
Midt i november samles danske og internationale musikstuderende (klaver og sang) i Assens til
workshops og masterclass'es med Christina Bjørkøe, Tove Lønskov og Helene Gjerris.
Programmet er Carl Nielsen og Jean Sibelius.
Eventyrlig Kogebog
ProjektID: 5958
Startdato:
01.12.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Mød forfatterne til Eventyrlig kogebog, Søstrene Gercke, når de tilbereder smagsprøver fra kogebogen i H.C. Andersens Hus søndag den 6. december kl. 14 og kl. 15.
10 af H.C. Andersens mest elskede eventyr pakket ind i spændende madopskrifter og kreative gørdet-selvprojekter. En inspirerende familiebog med mange timers god underholdning.
39
Projekttype:
IT
Webshop 2.0
ProjektID: 3296
Startdato:
01.01.2011
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2011
Odense Bys Museum har brug for en ny online museumsbutik. Målsætningen er at udskifte den eksisterende tekniske platform mhp. øget brugervenlighed, lettere administration og øget salg.
40
Projekttype:
Bygninger og inventar
Skiltegennemgang og nye skilte i Den Fynske Landsby
ProjektID: 4009
Startdato:
01.01.2013
Slutdato:
31.03.2015
Startår: 2013
41
Projekttype:
Udviklingsarbejde
Fejring af Carl Nielsen i 2015
ProjektID: 2695
Startdato:
01.01.2010
Slutdato:
01.07.2015
Startår: 2010
I 2015 fylder komponisten Carl Nielsen 150 år. Dette vil blive markeret såvel nationalt som internationalt. Odense ønsker at være et af de steder, hvor jubilæet fejres på mest markant vis. Af denne årsag er der nedsat en arbejdsgruppe på tværs af byens kulturinstitutioner, som skal udvikle et koncept til denne fejring. Ønsket er bl.a. at etablere en Carl Nielsen Festival.
Odense Bys Museer indgår i et nationalt netværk med store danske kulturinstitutioner: Danmarks
Radio, Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Musikkonservatorium, Det Kgl. Teater, Odense Symfoniorkester,
Syddansk Musikkonservatorium, Udenrigsministeriet og Dacapo. Odense Bys Museer bidrager bl.a.
med international vandreudstilling, pressemodtagelse, bogudgivelser m.m.
I regi af Danmarks Radio er skabt en medieplatform, som i løbet af 2014 vendes ud mod et internationalt publikum som grundlag for fejringen af Carl Nielsen i 2015.
42
Projekttype:
Undervisning
Fortællekunst
ProjektID: 5619
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
Fortællekunst.
Børnekulturhuset Fyrtøjet har indledt et samarbejde med UCL omkring mundtlig formidling.
Der afholdes seminar for lærerstuderende, der kaster lys på fortællekunsten, både gennem praksisøvelser og teori. Samtidig får de mulighed for at stifte bekendtskab med Fyrtøjets formidlingsmetode og skoletjeneste. Undervisningen planlægges i samarbejde med lektorer på UCL.
Fyrtøjets billedskole
ProjektID: 5715
Startdato:
01.01.2015
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2015
43
Projekttype:
Kulturrum
Thomas B. Thriges Gade - arkæologisk og historisk formidling
ProjektID: 3789
Startdato:
01.08.2011
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2011
Projektet sikrer, at der med afsæt i den omfattende omlægningen af Thomas B. Thriges Gade tilrettelægges en konkret formidlingsstrategi med efterfølgende gennemførelse af en række konkrete
museale formidlingstiltag med anvendelse af en bredt spektrum af relevante medier og netværkssamarbejder. Den ene del af projektet handler om at sætte byudviklingen i et historisk perspektiv,
den anden at formidle de omfattende arkæologiske undersøgelser samtidig med gennemførelsen.
Formidlingsaktiviteter i forbindelse med arkæologien ved Thomas B. Thriges Gade.
Vers. 2
ProjektID: 5362
Startdato:
01.01.2014
Slutdato:
31.12.2015
Startår: 2014
44
2. Regnskab
Regnskab 2015 Odense Bys Museer
Udgifter
Indtægter
Statsrefusion
Netto
74.198.116
-43.414.316
-4.905.162
25.878.638
REGNSKAB FORDELING:
DRIFTSUDVIKLING 2015
Fast, udg.
Fast, indt.
Løst, indt. Dagpenge
Flex, udg.
Flex, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Telefongodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter/velfærd, udg.
Personaleaktiviteter/Drift, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation Drift, udg.
Møder, rejser, repræsentation OBM, udg.
Møder, rejser, repræsentation OBM indt.
Fast ejendom, udg.
Fast ejendom, indt.
Forsikringer, udg.
Forsikringer, indt.
Biler, udg.
Friluftsscenen, udg.
Friluftsscenen, indt.
Telefonforbindelser, udg.
Kontorhold, udg.
Kontorhold, indt.
Kontormaskiner og inventar, udg.
IT-drift samt IT og AV i udstillinger, udg.
APV, udg.
APV, indt.
Andre udgifter
Andre indtægter
Afledt drift, refusionsarkæologi, indt.
2015
5.357.655
-702.249
-166.418
244.000
-3.938
2.989
2.304
14.246
123.779
56.482
8.440
10.864
106.473
-11.380
2.879.354
-1.533.224
250.533
-2.800
129.660
170.889
-461.823
70.423
202.676
-51.411
68.031
214.325
36.101
-10.800
464.655
-198.146
-253.588
45
Rettigheder, udg.
Rettigheder, indt.
Fordelingspuljen
Markedsføring, udg.
Markedsføring, indt.
Projekt Teglværket i Den Fynske Landsby, indt.
Projekt Foreningen Historisk Atlas, udg.
Projekt Foreningen Historisk Atlas, indt.
Projekt Eventyret i papir, udg.
Projekt Eventyret i papir, indt.
Projekt Dit Historiske Atlas, udg.
Projekt HCA-Event Guangzhou, udg.
Projekt HCA-Event Guangzhou, indt.
Projekt Carl Nielsen vandreudstillinger, udg.
Projekt Carl Nielsen vandreudstillinger, indt.
Projekt Haveomlægning H.C. Andersens Barndomshjem, udg.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., løn indt.
Ledelse og adm., uddannelse, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
Drift netto
Formidling og satsning 2015
Fast løn, udg.
Fast løn. Indt.
Løs løn , indt.
Fleksjob, udg.
Fleksjob, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Ejendomme, vedligehold Den Fynske Landsby, udg.
Kontorhold, udg.
Formidling, udg.
Formidling, indt.
Formidling, momsreg. virksomhed, udg.
Formidling, momsreg. virksomhed, indt.
Andre udg./indtægter, udg.
Børn og unge, udg.
Børn og unge, indt.
Landbrug og dyrehold, udg.
33.110
-466
-399.948
702.554
-30.930
-10.295
37.330
-37.330
2.285.047
-2.523.245
7.122
60.720
-59.900
281.414
-278.783
206.135
3.108.579
-282.243
4.133
25.835
16.755.614
-6.608.674
10.146.940
2015
8.464.651
-150.000
-28.103
1.003.725
-693.109
5.944
34.072
5.133
33.108
29.228
310.247
112
1.105.095
-271.803
178
-5.050
45
522.782
-634.445
141.538
46
Landbrug og dyrehold, indt.
Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, udg.
Projekt Kulturhistorisk udstilling Møntergården, indt.
Projekt Møntergården, fase 2, udg.
Projekt Kultur i Bevægelse, udg.
Projekt En Landsby fra H.C. Andersens tid, udg.
Projekt En Landsby fra H.C. Andersens tid, indt.
Projekt Space Invaders, udg.
Projekt Space Invaders, indt.
Projekt H.C. Andersens Eventyrhus, udg.
Projekt H.C. Andersens Eventyrhus, indt.
Projekt Romerske Forbindelser, udg.
Projekt Romerske Forbindelser, indt.
Projekt I H.C. Andersens Fodspor, udg.
Projekt I H.C. Andersens Fodspor, indt.
Projekt H.C. Andersens-festivals, udg.
Projekt H.C. Andersens-festivals, indt.
Projekter - fælles, udg.
Projekt Maderup Vindmølle, DFL, udg.
Projekt Maderup Vindmølle, DFL, indt.
Projekt Børnenes Landsby, udg.
Projekt Børnenes Landsby, indt.
Projekt Børnenes By, udg.
Projekt Børnenes By, indt.
Projekt Børnenes Laboratorium, indt.
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
Publikum 2015
Fast løn, udg.
Fast løn, indt.
Løn fleksjob, udg.
Løn fleksjobrefusion
Vagtplaner, udg.
Vagtplaner, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Formidlingsrammen, udg.
Formidlingsrammen, indt.
-39.916
137.829
-137.829
-114.812
-17.686
16.270
-16.270
36.343
-102.000
2.981.652
-2.980.668
1.935.333
-2.071.348
87.975
-87.975
138.472
-139.033
-150.000
1.339.742
-1.000.000
12.500
-12.500
320.326
-320.326
-70.000
726.613
2.835
18.476.849
-8.127.975
10.348.874
2015
2.155.929
-25.338
103.007
-55.751
5.752.201
-72.338
1.185
42.919
13.838
22.083
25.136
263.752
-200.000
47
Museumsklubben, udg.
Museumsklubben, indt.
Andre udgifter
Salgsvirksomhed, udg.
Salgsvirksomhed, indt.
Entré, udg.
Entré, indt.
Forlagsvirksomhed, udg.
Forlagsvirksomhed, indt.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), udg.
Kassemellemregning (herunder kreditkortgebyrer), indt.
Merindtjening, udlejning, udg.
Merindtjening, udlejning, indt.
Tilskud, Kulturregion
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser udland, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
Kulturarv 2015
Fast løn, udg.
Fast løn, indt.
Fleksjob, udg.
Fleksjob, refusion
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Uddannelse/konferencer, indt.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Bevaring, udg.
Bevaring, indt.
Kontorhold, udg.
Samlinger, bibliotek samt regin
Arkæologiske undersøgelser, udg.
Historiske undersøgelser, udg.
Historiske undersøgelser, indt.
Fredede fortidsminder, udg.
Fredede fortidsminder, indt.
Kulturarvsopgaver for kommuner, udg.
Kulturarvsopgaver for kommuner, indt.
Formidling, momsreg. virksomhed, udg.
252.729
-478.841
47.667
1.901.715
-2.725.428
125.884
-9.103.718
482.174
-730.761
8.793.927
-8.646.545
29.387
-66.029
-389.251
636.273
9.574
0
12.012.834
-13.847.455
-1.834.621
2015
9.108.771
-204.000
2.147.937
-1.919.260
1.535
11.855
11.949
84.965
-44.225
32.090
-2.388
-192.857
-32.578
2.594
16.603
19.996
25.558
-3.000
28.889
-106.825
2.063
-150.000
172
48
Formidling, momsreg. virksomhed, indt.
Andre udgifter
Andre indtægter
Erhvervelser, udg.
Projekt: Thrigeformidling, udg.
Projekt: Odense Stålskibsværft, udg.
Projekt: Odense Stålskibsværft, indt.
Projekt: Arkæologiske projekter, udg.
Projekt: Centrality and growth on Funen, udg.
Projekt: Centrality and growth on Funen, indt.
Landsbypuljen, udg.
Landsbypuljen, indt.
Projekt Lindø-publikation, udg.
Projekt Lindø-publikation, indt.
Projekt Odenses Opståen, udg.
Projekt Odenses Opståen, indt.
Projekt Særlige uddannelsestiltag, udg.
Projekt Særlige uddannelsestiltag, indt.
Projekt Gennemgang af landbrugssamlingen, udg.
Projekt Gennemgang af landbrugssamlingen, indt.
Venneforeningen Mediemuseet, indt.
Tilskud til Mediemuseet
Ledelse og adm., løn udg.
Ledelse og adm., uddannelse, møder og rejser i DK, udg.
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
-6.685
3.300
-1.000
7.131
14.018
2.021.787
-2.020.553
7.756
531.263
-531.263
17.865
-17.865
15.559
-15.559
54.029
-54.029
132.000
-156.000
165.087
-165.087
-34.200
-50.000
668.816
57.505
14.181.857
-4.698.136
9.483.721
Arkæologisk udgravningsvirksomhed 2015
Fast løn, udg.
Løst løn, udg.
Løst løn, indt.
Kørselsgodtgørelse, udg.
Beklædning, udg.
Personaleaktiviteter, udg.
Uddannelse/konferencer, udg.
Møder, rejser, repræsentation, udg.
Møder, rejser, repræsentation, indt.
Arkæologiske undersøgelser m. ref, udg.
Arkæologiske undersøgelser m. ref, indt.
Efterbearbejdning, indt.
Udgifter til elektronisk udstyr, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, udg.
Øvrige udgifter og indtægter, indt.
Arkæologiske undersøgelser m. købsmoms, udg.
2015
991.927
4.803.256
-18.350
1.119
11.355
0
27.370
25.479
-1.179
3.404.710
-7.110.657
986.014
89.100
224.258
-69.398
1.722.470
49
Arkæologiske undersøgelser m. købsmoms, indt.
Afledte driftsudgifter
I alt udgifter
I alt indtægter
I alt netto
-2.932.492
483.905
12.770.962
-10.132.076
2.638.886
50
3. Nøgletal
3.1. Besøgstal
3.1.1. Museer
Besøgstal for 2015
Opgørelse over antal brugere, der besøgte museet eller deltog i museets annoncerede
arrangementer:
HCA-museerne
129.130
CN-museerne
15.104
DFL + koncerter
109.637
Møntergården + rundvisninger
88.415
Fyrtøjet
18.522
Mediemuseet
24.698
Thrige
Total
143
385.649
Af de 385.649 personer deltog 8524 i offentlige og annoncerede arrangementer, der
foregik andre steder end på museets adresser.
51
3.1.2. Digitalt
Besøg på museum.odense.dk
334.788
Besøg på Historisk Atlas,
inkl. mobil apps.
299.976
Følgere på Youtube
66.851
Følgere på Facebook
9.200
Følgere på Twitter
652
Følgere på Instagram
448
3.1.3. Undervisning
Ved Odense Bys Museer har der i alt været 695 rundvisninger eller forløb for eksterne gæster
i 2015 (heraf 402 fra skoler eller institutioner).
Fordeling af rundvisninger og forløb på museerne:
Carl Nielsen Museet:
37
Den Fynske Landsby:
202
Fyrtøjet:
107
H.C. Andersens Hus:
170
Mediemuseet:
77
Møntergården:
102
Total
695
52
3.2. Arrangementer
Ved Odense Bys Museer blev der i 2015 afholdt 302 arrangementer på museets adresser.
Endvidere blev der afholdt 152 arrangementer andre steder end på museets adresser f.eks. byvandringer.
3.3. Åbningstimer
Antal annoncerede åbningstimer efter kl. 16.00:
1.217 timer
Antal annoncerede åbningstimer i weekends før kl. 16.00:
3.888 timer
3.4. Henvendelser
3.4.1. Servicehenvendelser
Servicesekretariatet har behandlet 23.550 henvendelser i løbet af året, opgjort på henvendelser på
telefon, mail samt personlige henvendelser.
Henvendelserne er af vidt forskellig karakter og varighed, nogle er ganske korte og drejer sig blot
om man ”må tage sin hund med i Den Fynske Landsby”, andre er komplekse og kræver mere kommunikation. Dette er især gældende ved booking af besøg på vore museer, hvad enten det er en turistgruppe eller en skole, der ønsker at booke omvisning eller lignende, eller et firma der ønsker at
anvende vore mødefaciliteter.
Ovennævnte tal dækker kun eksterne henvendelser, hvis der medregnes interne henvendelser vil
tallet være omkring 50.000.
53
3.4.2. Faglige henvendelser
Kulturarv:
H.C. Andersen fagområdet modtog gennemsnitlig 4-5 eksterne henvendelser/dag/medarbejder via
e-mail har enhedens medarbejdere modtaget ca. 3000 eksterne elektroniske henvendelser i 2015.
Hertil kommer telefoniske henvendelser samt henvendelser pr. post. Langt fra alle henvendelser har
blivende værdi og arkiveres.
Arkæologi fik i 2016 samlet henvendelse om mere end 7.500 byggesager, landzonetilladelser mm.
fra Odense, Nordfyns, Middelfart og Assens kommuner. Enheden har desuden stået for udarbejdelse af diverse udtalelser til offentlige og private, udarbejdelse af budgetter og følgebreve i forbindelse med forundersøgelser og undersøgelser samt møder med diverse bygherrer.
Arkæologi har i 2015 modtaget flere hundrede henvendelser fra borgere, amatørarkæologer, virksomheder, studerende mv. med spørgsmål om alt fra lokale oplysninger om fund til anmodning om
bestemmelse af genstande eller bistand til udarbejdelse af opgaver og afhandlinger. Henvendelserne kommer ikke kun fra museets ansvarsområde, men reelt fra hele verden! Ca. 50 forespørgsler
har medført egentlig research i museets arkiver og samlinger i et omfang, der varierer fra en time til
flere dages arbejdsindsats, ikke sjældent med bistand fra Bevaring, fotograf mv. Særligt arbejdskrævende er forespørgsler fra inden- og udenlandske forskere, der ønsker adgang til og oplysninger om
fund fra museets samling i forbindelse med udarbejdelse af universitetsafhandlinger eller gennemførelse af forskningsprojekter. Arbejdet giver imidlertid ofte et væsentligt feed back, da det afslører
ny viden om museets samlinger og arkiver.
Der foruden har mere end 90 henvendelser været rettet mod tegnestuen i Arkæologi med henblik
på undervisning i bl.a. Mapinfo og løsning af diverse tekniske problemer.
Historie fik henvendelse om 4-5.000 bygnings-, og andre sager og ca. 100 plansager fra Odense,
Nordfyn og Fyn som helhed. Det var kun påkrævet at tage initiativer i forbindelse med et lille mindretal af dem. Museets særlige fokus lå (som tidligere) på byomdannelse i Odense, nedrivningssager
i Odense- og Nordfyns Kommune samt sager vedrørende bevaringsværdige bygninger. Derudover
kom der flere tusinde henvendelser pr. mail og telefon vedrørende genstande, samlinger og almene
historiske forespørgsler.
Formidling & satsninger:
Carl Nielsen Museet:
Der har i anledning af Carl Nielsens 150 års jubilæum været flere henvendelser end normalt. Der er
blevet besvaret ca. 150-200 henvendelser. Ca. ¾ vedrørte spørgsmål om komponistens liv og virke.
De resterende hans hustru, Anne Marie Carl-Nielsen. Derudover ca. 100-150 henvendelser vedr. fotomateriale af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen.
54
Børn & Unge:
25 henvendelser med varierende indhold dog primært henvendelser vedr. undervisningsprogram og
strategien i forhold til undervisning og skoler. Det drejer sig både om henvendelser fra studerende,
andre museer og skoler.
Den Fynske Landsby:
Ca. 35 faglige henvendelser, primært om genstande til Den Fynske Landsby, forslag til samarbejder
om formidlingsprojekter, efterlysning af viden om pestens historie i Danmark, efterlysning af viden
om 1800-tallets historie/landbygninger.
H. C. Andersens Hus og barndomshjem:
I 2015 modtog H.C. Andersen-området 72 formidlingsrelaterede henvendelser. Hovedparten af
disse forespurgte udstillingssamarbejder, forretningssamarbejder eller viden om H.C. Andersen og
hans eventyr.
Møntergården:
21 henvendelser. Hovedsageligt spørgsmål i forbindelse med skole-, formidlings- eller universitetsopgaver og -undersøgelser, tilbud om rekvisitter/ genstande eller historier, rundvisninger, udstillinger og samarbejder i forbindelse med formidling eller arrangementer.
Børnekulturhuset Fyrtøjet:
Børnekulturhuset Fyrtøjet har i 2015 modtaget ca. 100 henvendelser af følgende art: Indbydelse til
faglige netværk og sparring med andre institutioner i Odense Kommune + fagpersoner/institutioner
fra øvrige Danmark. Forespørgsler om afvikling af forløb til særlige målgrupper (voksne, gymnasieelever, internationale studerende, personer med fysiske/psykiske handicap m.m.). Henvendelser
med henblik på salg af koncerter, teaterforestillinger, fortællinger, udstillinger m.m. til afholdelse i
Fyrtøjet. Henvendelser fra udenlandske fortællere mh. på samarbejde. Forespørgsler på velgørenhedsarrangementer. Ønsker om lokalelån til afholdelse af faglige møder og arrangementer. Forespørgsler på udlån af kostumer. Dertil løbende henvendelser med ønske om ad-hoc rundvisning,
især i forbindelse med turismefremstød i Odense. Keiko Karsbæk har løbende modtaget henvendelser fra forskellige aktører med forbindelse til Japan (H.C. Andersen Park i Funabashi, H.C. Andersen
Priskomité vedr. konkurrencer med japansk deltagelse, Den Japanske Ambassade, rejsebureauer).
55
3.5. Forskning
Forskningsprojekter
(Jannie Amsgaard Ebsen, Jens Gregers Aagaard)
2015-2017: Mannitol projekt: Udvikling af omkostnings- og tidseffektiv konserveringsmetode til
vanddrukkent arkæologisk træ.
Kandidatspeciale ”Tetraethylsilikaters (TEOS) egenskaber og effektivitet til stabilisering af porøse
sedimenter”.
(Jesper Hansen)
Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde -et bebyggelseshistorisk regionalstudie.
Ph.d.-projekt indleveret på Syddansk Universitet, Odense.
(Kirstine Haase)
Deltagelse i UMM: Urbaniseringens Møder og Mennesker - Migration, identitet og byudvikling i det
middelalderlige og tidligt moderne Skandinavien i et arkæologisk perspektiv.
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
Post.doc.-projekt Centralitet og vækst på Fyn i yngre jernalder og vikingetid (Finansieret af Det Frie
Forskningsråd / Kultur og Kommunikation.)
Nationalmuseets Jellingprojekt, landskabsgruppen. Samarbejde med seniorforsker Anne Pedersen,
Nationalmuseet, førsteamanuensis Almut Schülke, Universitetet i Oslo, museumsinspektør Charlotta Lindblom, Vejlemuseerne, & lektor Rikke Steenholt Olesen, Københavns Universitet.
Redigering af fagfællebedømt workshop-rapport (Huseby-workshop. Status quo, open questions and
perspectives. Samarbejdspartnere: Dr. Thorsten Lemm, Schloss Gottorf, Slesvig & seniorforsker
Anne Pedersen, Nationalmuseet, København.
Udvikling af forsknings- og formidlingsprojektet ”From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer” (sammen med Mads T. Runge).
(Mads T. Runge)
Udførende på forskningsprojektet: ”Odenses opståen. Nye aspekter af urbanisering i Sydskandinavien” (Støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Sammen med Mogens Bo Henriksen).
Museets tovholder på forsknings- og formidlingsprojektet ”Urbaniseringens møder og mennesker.
Migration, identitet og byudvikling i det middelalderlige og tidligt moderne Skandinavien i et arkæologisk perspektiv” (Støttet af Velux Fonden. Sammen med Københavns Museum, Statens Historiska
Museer, Bohusläns Museum, Göteborgs Stadsmuseum, Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ
og Skoletjenesten samt Center for Urban Networks (Urbnet) ved Institut for Kultur og Samfund på
Aarhus Universitet).
56
Projektleder på udviklingen af forsknings- og formidlingsprojektet ”From Central Space to Urban
Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer” (sammen med Nordjyllands Historiske Museum, Østfyns Museer, Moesgård Museum og Syddansk Universitet).
(Mogens Bo Henriksen)
Udførende på forskningsprojektet: ”Odenses opståen. Nye aspekter af urbanisering i Sydskandinavien” (Støttet af Kulturministeriets Forskningsudvalg. Sammen med Mads T. Runge).
Bålets Betydning - ligbrænding i Danmarks Oldtid belyst ved arkæologiske fund og ligbrændingseksperimenter. Ph.d.-projekt i samarbejde med Københavns Universitet.
(Anders Myrtue)
Carl Nielsen i Odense.
Dronning Louises Jernbanes anlæggelse.
(Christian Hviid Mortensen)
Patterns of interaction: Exploring the institutional communication of museums on Facebook (udbytte: artikel i fagfællebedømt tidskrift. Pt. I review hos Museum & Society).
Covered in Heavy Metal. A longitudinal study of visual communication and identity in a music fanzine (udbytte: artikel i fagfællebedømt tidsskrift).
Indholdsanalyse af tegneserien Transmetropolitan. Mediekritik samt fremstillingen af journalister og
journalistik i populærkulturen (udbytte: kapitel i antologien Crank up the Resolution og artikel i det
fagfællebedømte tidsskrift The Image of the Journalist in Popular Culture Journal).
The Legacy of Mediatization: When Media Became Cultural Heritage (udbytte: kapitel i antologien
Dynamics of Mediatization).
Reflections and reminiscences: Tactile encounters with vintage media technology in the museum
(udbytte: artikel fagfællebedømt tidsskrift eller antologi).
Mediemuseer (udbytte: opslag i Dansk Medie- og Kommunikationsleksikon Online).
Unges syn på museer. Analyse af kvalitative data fra DREAM Survey 2015 om Unges medie- og museumsbrug (udbytte: artikel i fagfællebedømt tidsskrift).
(Camilla Schjerning)
Forskningsprojekt om Forestillede geografier, finansieret af Kulturministeriets Forskningsråd. Ti
mdrs. frikøb 2015-2016.
Særudstilling – og andre aktiviteter - i samarbejde med Historiens Hus i anledning af grundlovsjubilæet 5. juni.
Indsamling og særudstilling om 2. Verdenskrigs genstande fra Nonnebakken.
Billedredaktion, Bogværk om Odense Staalskibsværft.
57
(Jens Toftgaard)
Afslutning af bogværket ”Odense Staalskibsværfts historie 1918-2012”.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Migrations- og assimilationsstudier af de skandinaviske immigranter og efterkommere i Amerika.
3.6. Publikationer
3.6.1. Forlag
Udgivelser Forlaget Odense Bys Museer 2015:
Den romerske forbindelse. Gudme-Lundeborg og Romerriget i jernalderen
Karsten Kjer Michaelsen
Årbog 2015
Redaktion Asger Halling Lorentzen, Jens Toftgaard, Ejnar Stig Askgaard og Merete Schultz
Fyrtøjet
Redaktion Merete Schultz
The Tinder Box
Editor Merete Schultz
I Fyn er alting anderledes – en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund
Redaktion Ida-Marie Vorre, Dorthe Markussen, Solveig Brunholm og Merete Schultz
Min fynske Barndom – kommenteret udgave med forord, efterskrift og registre
Redaktion Ejnar Stig Askgaard og Thomas Søndergaard Estrup Iversen
Carl Nielsen-parrets kunstsamling
Anne Christiansen
Odense Bys Museer 2015 – organisation og strategier
Redaktion Tina Hagenberg
Eventyrlig kogebog
Vibeke Gercke og Ulrikke Gercke
Anderseniana 2015
Redaktion Ejnar Stig Askgaard
58
3.6.2. Undervisning
Undervisningsmateriale til nye undervisningsforløb og rundvisninger:
(Mette Stauersbøl Mogensen)
Børnerundvisning og fordybelsesforløb til H.C. Andersens Hus med Mette Kiilerich
Nye opgaveark til Den Fynske Landsby
Undervisningsmateriale ”Jagten på 1800-tallet” til Den Fynske Landsby
Involverende rundvisning ”Arkæologi og Odenses opståen” til Møntergården/TBT-udgravningen –
afvikles pr. 2016
3.6.3. Forskning
Fagfællebedømte publikationer:
Christensen, Lisbeth Eilersgaard: ”Stednavne og arkæologi omkring Jelling i Østjylland”, i: Eggert, B.
& Olesen, R.S. under medvirken af Bent Jørgensen (red.) Navne og skel – Skellet mellem navne. Rapport fra Den femtende nordiske navneforskerkongres på Askov Højskole 6.-9. juni 2012. NORNArapporter 91 (to bind), Uppsala 2015, s. 59-80.
Henriksen, Mogens Bo og (H. W. Horsnæs): ”Problems associated with the interpretation of metaldetector finds from the plough soil”, I: L. Larsson, F. Ekengren, B. Helgesson & B. Söderberg (red.):
Small Things – Wide Horizons. Studies in Honour of Birgitta Hårdh, s. 237-244. Oxford.
Henriksen, Mogens Bo: ”Kenotafer, ødelagte grave eller ofringer? Deponeringer og andre aktiviteter
på ældre jernalders gravpladser”, I: P. Foss & N. Algreen Møller (red.): De dødes landskab. Grav og
gravskik i ældre jernalder i Danmark. Beretning fra et colloquium i Ribe 19.-20. marts 2013. Arkæologiske Skrifter 13, s. 183-214. København.
Henriksen, Mogens Bo: ”Udgravninger (i Ræveskov)”, ”Udgravninger (i Tårup Lund)”, ”Kulturlandskabsanalyser: Tårup Lund, Ræveskov og (Åsum) Kohave”, ”, ”Opsamling og overvejelser. Datering
af oldtidsagre”, artikler i Viggo Nielsen & Niels-Chr. Clemmensen (red.): Oldtidsagre i Danmark. Fyn
og Langeland. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 86.
Haase, Kirstine og (Hanna Dahlstrøm): ”Urbaniseringens Møder og Mennesker – introduktion til et
forsknings- og formidlingsprojekt”, Arkæologisk Forum, 33, 2015 s. 8-16.
59
Mortensen, Christian Hviid og Kapper, Lise: “Beyond simple nostalgia: Transforming visitors’ experience of retro-gaming and vintage computing in the museum”, Aktuel Forskning. Institut for Kulturvidenskaber. Særnummer: Deltagelse som transformation i kunst og kultur. December 2015, s. 63-74.
Myrtue, Anders: ”Dronning Louises Jernbane, Anlæggelsen”, Jernbanehistorie, 2015. 30 s.
Prangsgaard, Kirsten, (T. Douglas Price, Marie Kanstrup, Pia Bennike & Karin Margarita Frei):
”Galgedil: isotopic studies of a Viking cemetery on the Danish island of Funen, AD 800-1050”, Danish Journal of Archaeology, 2014, 3,2 (2015), s. 129-144.
Schjerning, Camilla: ”Følelsesgeografier og fællesskaber i København 1771-1800”, Temp, s. 26-49.
Schjerning, Camilla og Ann Ammons: ”Fire fynske kvinder på Tinge”, Fynske Årbøger 2015.
Toftgaard, Jens: “Marketplaces and central spaces: markets and the rise of competing spatial ideals
in Danish city centres, c. 1850–1900”, Urban History, 2015, 19 s.
Ph.d.-afhandlinger
Hansen, Jesper: Landsbydannelse og bebyggelsesstruktur i det 1. årtusinde - et bebyggelseshistorisk
regionalstudie. Ph.d.-projekt afleveret på Syddansk Universitet, Institut for Historie, Odense, 2015.
3.6.4. Øvrige
(Kirsten Prangsgaard)
”Julievej i Middelfart”, Vends 2015, s. 70-85. Vends Herreds Udgiverselskab, Middelfart Museum.
(Henrik Lübker)
”H.C. Andersens Odense – en international provinsby” i Odense Bys Museer 2015.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
”I den globale verden” i Odense Bys Museer Årbog 2015.
”Fra skandinavisk immigrant til amerikaner. Teori og empiri om assimilationsprocessen i det amerikanske samfund” (indleveret som disputats til Syddansk Universitet november 2015, udgivelse forventes i 2016).
(Flemming Steen Nielsen)
”Mediemuseet – et nyt skud på stammen”, Odense Bys Museer 2015, s. 69-86.
60
(Anders Myrtue)
”Carl Nielsens Odense”, i ’I Fyn er alting anderledes’, Odense Bys Museer 2015, s. 96-118.
(Ellen Warring)
Antologi Carl Nielsen, ”I Fyn er alting anderledes”, afsnit Barndommens land, Odense Bys Museer
2015.
(Christian Hviid Mortensen)
Mortensen, C.H.: Anne Hjerslev (2014): Reality tv, MedieKultur (boganmeldelse).
(Camilla Schjerning)
Færdiggørelse af artikel ”Behind thin walls” (Routledge).
Artikel til Fynske Minder 2016: ”Begravet i kålhaven: Barneliget i Møntestræde”.
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
’Anmeldelse af: Sofie Laurine Albris: At bo, at benævne. Arkæologi og stednavne i jernalderens og
vikingetidens landskab. Eksempler fra Sydvestsjælland’, KUML. S. 275-277.
’Stednavne omkring Ringe’, Ræthingeposten 2015. S. 12-18.
(Mogens Bo Henriksen)
”En glemt skat – eller et værre rod”. Fynboer og Arkæologi nr. 2, s. 18-21.
”Kystens kultpladser – vikingernes rituelle aktiviteter ved havet”, Odense Bys Museer, s. 201-220.
”Meget nyt fra arkæologien på Odense Bys Museer”, Fynboer og Arkæologi nr. 1, s. 22-26.
”Tilbage til fortiden. Hvordan jeg fik interesse for arkæologi og historie i Espe. Del 1”, Espe-Posten
nr. 2, 2015, s. 26-30. http://www.espeposten.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=103
Del 2. Espe-Posten nr. 3, 2015, s. 26-30. http://www.espeposten.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=103
Bronzealderens ligbrændingssteder og brandgrave. Bidrag til Kulturstyrelsens strategi for bronzealderen. http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/arkaeologiske-strategier/bronzealder/gravfund-i-bronzealder/
(Dyveke Skov Larsen)
Artikel i Årbogen 2015: Pernille Lykkes Boder – en gammel fattigstiftelse i nye klæder.
(Ida-Marie Vorre)
Carl Nielsen – årets fynske jubilar, Forlaget Odense Bys Museer, Årbogen 2015, s. 128-43.
Spillemænd på Midtfyn, Forlaget Odense Bys Museer, artikel i antologien ”I Fyn er alting anderledes
– en antologi om Carl Nielsen og hans fynske baggrund”, s. 56-77.
61
(Lise Gerda Knudsen)
”Landsbyskolen. Frederik Juels Skole i Den Fynske Landsby”, i: Odense Bys Museer 2015, s. 174-197.
(Ejnar Stig Askgaard)
Efterskrift til ”Fyrtøjet”, illustreret af Claus Bekker, Forlaget Odense Bys Museer, 2015, p. 37-41.
(Ejnar Stig Askgaard og Johs. Nørregaard Frandsen)
”H.C. Andersens ’Psychen’ på Knuthenborg: Historien om et fund og dets betydning”, i Lolland Falsters Historiske Samfunds Årbog, 2015.
(Jakob Bonde og Jakob Tue Christensen)
”Når brikkerne falder på plads – Næsbyhoveds historie belyst arkæologisk gennem tre århundreder”, Odense Bys Museer 2015, s. 53-68.
(Jakob Tue Christensen, Maria Elisabeth Lauridsen og Mikael Manøe Bjerregård)
”Hvo som brygge skal – om ølbrygning i Odense”, Skalk 5. s. 7-13.
(Jesper Hansen og Michael Borre Lundø)
”Nærå og Njords Høj – boplads, gravplads og samlingsplads”, Odense Bys Museer 2015, s. 27-52.
”Vævning i senneolitikum”, Fynboer og Arkæologi. Nr. 2. August 2015. s. 22-27.
(Maria E. Lauridsen og Mikael Manøe Bjerregaard)
”Gildets saltkar”, Skalk 2, april 2015. s. 26-30.
(Mads Runge og Maria E. Lauridsen)
”Arkæologi og byomdannelse”, Odense Bys Museer 2015, s. 159-174.
(Lise Kapper og Christian Hviid Mortensen)
Marks of Metal – da metalkulturen kom på museum, Fynske Minder Årbog, Odense Bys Museer.
62
3.7. Foredrag, omvisninger og ekstern undervisning
(Rikke Jahn Svinding)
07.01:
Rundvisning Nicolai for Børn.
18.02:
Rundvisning Syddansk Universitet.
03.03:
Rundvisning Sprogcenter Midt (uledsagede unge flygtninge, Horsens).
06.05:
Rundvisning for nordiske/baltiske lærere.
29.05:
Åbning af udstilling, Drømme og Frihed. HCAH.
23.06:
Rundvisning faggruppe fra Tårnby Naturskole.
18.08:
Vært ved Internationale Fortælledage.
19.08:
Vært ved Internationale Fortælledage.
20.08:
Vært ved Internationale Fortælledage.
03.10:
Workshop på plejebørnenes dag.
07.10:
Undervisning på fortælleseminar for studerende ved UCL.
08.10:
Rundvisning Kinesisk delegation Quingdao/Jens Toftgaard, Ejnar Askgaard, Lone W.
21.10:
Rundvisning koreanske Global Edutainment-aktører fra DuCogen – UniWise.
02.11:
Rundvisning UCL.
10.11:
Rundvisning englænder vedr. børn, læring og leg. Martin Besford.
17.11:
Rundvisning Erhvervsakademiet Lillebælt.
03.12:
Rundvisning for private aktører/Mutter Grip, Sjælland.
Afvikling af 78 fortællinger fredage, weekend og ferier, 10 teaterworkshops med sommergæster.
(Lise Marie Nedergaard)
09.03:
Rundvisning Kinesisk TV-hold CCTV/Lone Weidemann.
10.03:
Rundvisning Kinesisk delegation Quingdao/Jens Toftgaard, Ejnar Askgaard, Lone W.
29.05:
Rundvisning undervisere fra UCL.
28.07:
Workshop forud-booket forløb for Chinese Summer camp.
05.08:
Workshop forud-booket forløb for Chinese Summer camp.
18.08:
Vært ved og arrangør af Internationale Fortælledage.
19.08:
Vært ved og arrangør af Internationale Fortælledage.
20.08:
Vært ved og arrangør af Internationale Fortælledage.
07.10:
Undervisning på fortælleseminar for studerende ved UCL.
26.10:
Rundvisning Pædagogstuderende, Horsens.
02.12:
Rundvisning UCL, Æstetiske Læreprocesser.
10.12:
Rundvisning Kenyanske studerende/Oure Skolerne.
Afvikling af 80 fortællinger fredage, weekender, og ferier, samt 17 teaterworkshops med sommergæster.
63
(Dorrit Lillesøe)
05.02:
Foredrag for Museumsklubben
Afvikling af 34 fortællinger fredage, weekender og ferier, samt 24 teaterworkshops med sommergæster.
(Keiko Karsbæk)
05.02:
Atelierworkshop for Museumsklubben.
27.02:
Deltage i møde med ambassadør Suei, Den Japanske Ambassade i København.
05.-11.03: Deltage i afviklingen af OMB-medarbejderes besøg i H.C.A. Park, Funabashi, Japan.
07.03:
Deltage i møde med direktører (Takaki og Yoshida) for Andersen Bakery, Tokyo.
08.03:
Atelierworkshop for medarbejdere på Børnemuseet, H.C.A-Park, Japan.
09.03:
Deltage i møde med chefen for administrationen på Ghibli Museum, Tokyo.
10.03:
Deltage i møde med borgmester Matsudo, Funabashi, Japan.
01.-02.04: Deltagelse i arrangement omkr. H.C. Andersen Pris med repræsentanter fra Funabashi.
H.C.Andersen Park.
29.05:
Tale ved åbningen af udstilling, Drømme og Frihed. HCAH.
03.08:
Rundvisning/fernisering vedr. japansk papirklipsudstilling i Fyrtøjet.
11.-17.08: Tolk og vært ved arrangementerne omk. H.C. Andersen Parks besøg i Odense.
18.08:
Deltage i møde med embedsmænd fra Funabashi kommune, Japan.
Afvikling af 22 Atelier workshops samt 36 undervisningsgange i henholdsvis forår og efterår for billedskolens ca. 50 elever, herunder også 2 offentlige ferniseringer med ca. 150 gæster pr. gang som
afslutning på billedskolens sæson.
(Jakob Bonde)
16.11:
Arkæologi langs den vestfynske motorvej. Foredrag for Middelfart og Omegns Lokalhistoriske Forening.
(Jakob Tue Christensen)
18.02:
TBT gravningen. Nye resultater og arkæologiens indflydelse på Odenses historie. Søndersø Lokalhistoriske forening.
25.04:
Forskningens Døgn: Præsentation af ”Gildeøllet”.
25.07:
Kajaktur til kulturhistorien: ”Kertinge Nor som søvej”.
12.09:
Odense i Middelalderen. Højskoledag i Fredens Kirke.
01.10:
Thomas B. Thriges Gade og arkæologien. BKF Teknikerklubben.
02.10:
Kulturnat. Spædbarnet i brandtomten.
01.11:
Bispegraven i Skt. Albans Domkirke. Land og By.
04.11:
Arkæologens Odense – lige nu! Odense Vor Frue Kirke.
07.12:
Nye træk af Odenses tidligste historie. DSOM, Nationalmuseet.
64
(Kirstine Haase)
11.11:
Folkeuniversitetsforedrag, Nordjyllands Historiske Museum, Ålborg Museum: Den forsvundne karré i hjertet af Odense – Resultater og perspektiver efter 1½ års undersøgelse.
(Kristine Stub Precht)
27.01:
MapInfo kursus, Svendborg Museum.
25.04:
Undervisning 4.semester arkæologi, Saxo Instituttet, Københavns Universitet.
09.04:
GPS undervisning, Vikingeskibsmuseet, Ladby.
27.05:
Oplæg for den Belgiske Kulturstyrelse.
13.08:
Arkæologens maskinrum, Museumsklubben.
26.-28.08: MapInfo kursus for 7 eksterne kursister.
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
01.10:
Arrangør af og chair på tværnordisk og tværfagligt seminar, Bebyggelseskontinuitet og
stednavne, afholdt ved Odense Bys Museer.
(Mads T. Runge)
21.5:
Oplæg om det første årtusind f.Kr. i Tietgenbyen på forskningsmødet “Regional and
transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean spheres in the
first Millennium BC”. Kiel.
12.11:
New takes on landscape use and settlement organisation in LBA-EIA. Seminaret
“Tracking Cultural Changes 1.0. – The beginning of the Iron Age”. Aarhus Universitet.
07.12:
Nye træk af Odenses tidligste historie. Bispegraven i Skt. Albani Kirke & vikingeborgen
Nonnebakken (sammen med Jakob Tue Christensen). Dansk Selskab for Oldtid og Middelalder, Københavns Universitet.
(Michael Borre Lundø)
28.01:
Skovgård i Sdr. Nærå – alle tiders gravning. Foredrag i amatørarkæologisk forening
Harja.
11.06:
Fortiden under Herluf Trolles Vej. Foredrag ved beboerforeningen i Søheltekvarteret.
24.06:
”Guldkorn” fra fynske jernalderhuse. Foredrag i forbindelse med åbning af miniudstilling i forhalsmontren.
08.10:
Fra fortidsminde til formidling. Tale i forbindelse med den officielle åbning af rekonstruktionen af et jernalderhus fra Bellinge.
(Maria E. Lauridsen)
19.03:
Foredrag for Rotary, Odense Sct. Knud. Resultaterne fra Thomas B. Thriges Gade udgravningen.
09.12:
Foredrag ved Harja: Årets udgravninger.
65
(Jesper Hansen)
01.10:
Bebyggelseskontinuitet og stednavnekontinuitet. Præsentation af en model for bebyggelses- og navnedynamik. Foredrag afholdt ved Netværket for bebyggelsesnavneforskning.
(Mikael Manøe Bjerregaard)
04.06:
Svedebad og sjælebad. Middelalderens danske badstuer. På seminaret: Den (u)rene
by: Praksis, teknologier og sociale geografier. Odense Bys Museer og Dansk Center for
Byhistorie, Aarhus Universitet.
25.11:
Rundvisning i udgravning for 4. klasse Holluf Pile Skole.
(Mogens Bo Henriksen)
09.01:
Odense Bys Museer: Digitalisering af Odense Bys Museers protokoller 1860-1972 (80).
19.02:
DR-Fyn/P3-klubben: Min vej til arkæologien (55 + radioudsendelse).
25.02:
Nationalmuseet, Miljøarkæologi og Materialeforskning: Brændsel til bålet (25).
25.02:
Odense Bys Museer: Ligbrænding i Danmarks oldtid (5).
26.02:
SDU/Folkeuniversitetet: Hvad er en grav? (18).
03.03:
Københavns Universitet/Folkeuniversitetet: Ny viden om Fyn i vikingetiden (35).
26.02:
SDU/Folkeuniversitetet: Dødens mange ansigter (arrangør). (20).
05.03:
SDU/Folkeuniversitetet: Dødens mange ansigter (arrangør). (20).
12.03:
SDU/Folkeuniversitetet: Dødens mange ansigter (arrangør). (20).
19.03:
SDU/Folkeuniversitetet: Dødens mange ansigter (arrangør). (20).
26.03:
SDU/Folkeuniversitetet: Dødens mange ansigter (arrangør). (20).
14.03:
Øxnehallen, Historiske Dage: Forsøg med oldtidens ligbrænding (20).
25.03:
Arkæologiens Hus, Harja. 18 kg jernalderguld fra Fyn - hvordan skal guldskattene forstås? (35)
06.05:
Arkæologiens Hus, Harja. Forårsstatus fra OBM – samt gode råd og ønsker (35).
20.05:
Hollufgård, AC-klubben. Academia.edu. ”Akademisk facebook” - eller anvendeligt
værktøj? (10).
27.05:
Lusehøj/Barløse Lokalhistoriske Forening. Voldtoftes bronzealderfyrster og deres gravhøje. (35).
16.08:
Lusehøj/Historisk Samfund for Fyn: Da Voldtofte var verdens centrum (49).
10.09:
Odense Bys Museer. Fynske oldtidsagre – præsentation af et forskningsprojekt og en
bog. (35).
20.09:
Lusehøj/Odense Bys Museers museumsklub. Da Voldtofte var Verdens centrum (23).
23.09:
Tobaksgården/Assens, Folkeuniversitetet: Vikingetiden på Sydvestfyn (108).
04.11:
Arkæologiens Hus, Harja: Efterårsstatus fra Odense Bys Museer (25).
16.11:
Comwell, Kolding, ODM-årsmøde: Pløjelagsfund og formationsprocesser. Problemer
med tolkning af detektorfund fra dyrket mark (250).
21.12:
Højby Skole. Jul og nisser i gamle dage (28).
66
(Jannie Amsgaard Ebsen)
14.04:
Ekstern undervisning i arkæologisk feltkonservering på Saxo Instituttet, KU.
05.-12.05: Ekstern undervisning i arkæologisk feltkonservering for Konservatorskolen, KADK.
24.09:
Ekstern undervisning for superbrugere i Odense Kommunes kemikaliedatabase.
06.10:
Ekstern undervisning i arkæologisk feltkonservering på Islands Universitet (HÍ), Reykjavik.
17.11:
Indlæg om TEOS og arkæologiske sedimenter/præparater. ODM´s faglige orienteringsmøde, konservatorgruppen, Kolding.
10.12:
Ekstern undervisning for superbrugere i Odense Kommunes kemikaliedatabase og
kemiapp.
(Pia Hansen)
06.10:
Omvisning TL-klubben BKF.
(Jens Gregers Aagaard)
16.-17.11: ODM´s faglige orienteringsmøde, Kolding foredrag TBT /arkæologisk.
(Ejnar Stig Askgaard)
20.01:
Kinesisk delegation fra Guangdong. Mr. Zhang Wei, Director of Medical Administration
Division, Guangdong Health and Family Planning Commission m.fl.
18.02:
Rundvisning, den italienske vicekulturminister Francesca Barracciu.
09.03:
Rundvisning, kinesisk CCTV, deputy chief-editor, Mr. Zhu Tong med følge.
10.03:
Rundvisning delegation fra Qingdao, Kina.
11.03:
Besøg Interreg 4a Dk-Ty-museum.
17.03:
Rundvisning den indiske forfatter Ms. Namita Gokhale, leder og skaber af Indiens største litteratur festival ’Jaipur Litterature Festival’.
17.03:
Generalforsamling H.C. Andersen Samfundet – Odense.
18.03:
Foredrag Folkeuniversitetet: ”H.C. Andersen som paria på det litterære parnas”.
22.03:
Generalforsamling i Samrådet for litterære selskaber i Danmark.
31.03:
Den engelske forfatter Paul Binding.
01.04:
H.C. Andersen Priskomite og prismodtagere.
02.04:
Arrangement: H.C. Andersens fødselsdag.
08.04:
Rundvisning, medarbejdere i H.C. Andersens Hus.
16.04:
Rundvisning Helena Brezinova, Tjekkiet. Gæsteforsker H.C. Andersen Centret.
17.04:
Rundvisning Helena Brezinova, Tjekkiet. Gæsteforsker H.C. Andersen Centret.
03.05:
Rundvisning, kinesisk VIP-delegation.
05.05:
Årsmøde H.C. Andersens Fond.
07.05:
Rundvisning engelske kulturjournalister.
08.05:
Rundvisning Foreningen Pierre la Cours slægt.
12.05:
Rundvisning Munch ARTsenter i Kragerø, Telemark.
20.05:
Besigtigelse af manuskript Knuthenborg.
31.05:
Ekskursion H.C. Andersen Samfundet: Lolland-Falster.
08.06:
Tale i anl. af Carl Nielsen-bogudgivelsen Min fynske Barndom.
67
08.06:
09.06:
10.06:
12.06:
17.06:
23.06:
27.06:
03.05:
12.08:
13.08:
18.08:
18.08:
19.08:
20.08:
21.08:
15.09:
29.09:
08.10:
19.10:
25.10:
28.10:
30.10:
19.11:
20.11:
16.12:
Rundvisning den tyske ambassadør, Claus Krumrei, kultur- og pressereferent Marko
Naoki Lin og honorarkonsul Christian Benne.
Rundvisning Yasumichi KUNIYA, DNP Art Communications Co., Ltd, Japan.
Rundvisning engelske journalister.
Rundvisning danskstuderende ved Universität Zürich, v. professor Klaus Müller-Wille.
Rundvisning Mads Sohl. Post.doc. v. H.C. Andersen Centret.
Rundvisning, Mari Ohno, japansk illustrationskunstner.
Bestyrelsesmøde ICLM, Dubrovnik.
Rundvisning, Norden.
Rundvisning, kinesiske tourguider.
Rundvisning, eliteelever Shanghai.
Rundvisning, Cooperation with China.
Rundvisning, Fortæller Laura Simms.
Foredrag, ”Nissen hos Spekhøkeren”, H.C. Andersen Festivals.
Rundvisning, Yue Minjun, kone og assistent samt Helle Sangild, Brandts.
Foredrag, ”Nissen hos Spekhøkeren”, H.C. Andersen Festivals.
Rundvisning VIP fra Qingdao, Kina.
Foredrag, HTX.
Rundvisning, Qingdao.
Foredrag, seminar Universität Zürich.
Rundvisning, delegation fra Kina.
Rundvisning, Maarja Waino, Association of Estonian Writers' Museums.
Rundvisning Københavns Murerlaug v. Rene Godthåb Larsen.
Rundvisning Skt. Knuds Gymnaium v. Lise Haugsted.
Rundvisning børnebogsforfatteren Keiko Kasza.
Rundvisning, tysk journalist og madskribent.
(Anders Myrtue)
13.01:
Elever fra Odense Erhvervsskole. Bygninger, Møntergården, 10 deltagere.
24.02:
Rundvisning, Odense Slot, 38 deltagere.
06.03:
Byvandring, Odense, OK-HR, 30 deltagere.
09.03:
DFL, kinesiske gæster, 6 deltagere.
25.03:
Foredrag, Fyns Historie, Døvblinde-forening, 20 deltagere.
25.04:
Forskningens døgn. Bygningshistorie. 25. deltagere. S.m. Jan Bo Jensen.
28.04:
Byvandring, Odense, SDU. Teknologi og Innovation, 40 deltagere.
26.05:
Skumringstur, DFL, 25 deltagere.
03.06:
Nordfyns Kommune, Teknik og Miljø, Røde Mølle. 60 deltagere.
10.06:
Bellinge Menighedsråd, Carl Nielsen byvandring, 30 deltagere. S.m. Ida-Marie Vorre.
11.06:
Carl Nielsen byvandring, 30 deltagere. S.m. Ida-Marie Vorre.
06.08:
HF og VUC-Fyn, workshop om Havnen, ’Byen som kilde (to gange)’, 70 deltagere.
11.08:
Carl Nielsen byvandring, 30 deltagere. S.m. Ida-Marie Vorre.
23.09:
Natur- og Miljøankenævnet, Fredning af Wedellsborg Banker, 20 deltagere.
25.09:
Gæster fra Nivå Teglværk. Bladstrup Teglværk og DFL. 4 deltagere.
02.10:
Rundvisning, Odense Slot (to gange), 80 deltagere.
68
(Ellen Warring)
13.01:
Bygningskultur –kulturarv eller skrot?, foredrag Historiens Hus, 17 deltagere.
17.01:
Rigsarkiv Odense, foredrag. Historisk Samfund, Fredningspolitik i Danmark, 20 deltagere.
28.01:
Ukendte Odense film, Bolbro Skole, Slægtshistorisk Forening, 35 deltagere.
12.03:
”200 året for indførelsen af Fyens Guvernement, 2 forelæsninger Folkeuniversitet, 28
deltagere.
19.03:
”200 året for indførelsen af Fyens Guvernement, 2 forelæsninger Folkeuniversitet, 28
deltagere.
20.03:
Rundvisning ”Fyn midt i verden” for tidligere Byrådsmedlemmer, ca. 30 deltagere.
25.04:
Udstilling og foredrag, Just Andersen, Møntergården, 150 deltagere.
29.04:
Rundvisning Mønten, Tommerup Lokalhistoriske Forening.
04.05:
AOF Nyborg, ” Kulturarven under pres”, 25 deltagere.
20.05:
Foredrag Mønten ”Da kvinderne fik valgret af mændene” 8 deltagere.
21.05:
Arkivrådet Assens Kommune, ”To fynske guvernører”, 23 deltagere.
04.06:
Rundvisning Søholm Voldsted, 75 deltagere.
05.06:
Grundlovstale Flemløse” Da kvinderne fik valgret”, 35 deltagere.
05.06:
Grundlovstale Maugstrup ”Kvindestemmer i Sønderjylland”, 150 deltagere.
18.08:
Guidet tur ”Bogenses Bymidte, bygninger og bevaringsværdier. 9 deltagere.
27.08:
Bustur, Bedre Byggeskik på Nordfyn, 18 deltagere.
04.10:
Odense Slot Kulturnat ca. 65 deltagere.
21.10:
”Statsmand og fynbo, foredrag om Klaus Berntsen, Assens menighedshus, ca.45 deltagere.
23.10:
Bygningskulturens hus, Oplæg på vegne af ODM til Erhvervs- og Vækstministeren,
vedr. ny planlov, ca. 100.
(Flemming Steen Nielsen)
04.02:
Undervisning af 4 studerende fra SDU i Mediemuseets på Brandts.
28.05:
Aftenarrangement for Grafisk Arbejdsgiverforening i Mediemuseet på Brandts.
17.06:
Foredrag og seminar om kassation for kolleger fra Museum Lolland/Falster på OBM.
10.09:
Aftenarrangement for Rotary i Mediemuseet på Brandts.
(Jan Bo Jensen)
04.03:
Omvisning for Odd Fellow, Odense (24 pers.).
26.03:
Foredrag om Odens Slot i Folkeuniversitetet (14 pers.).
25.04:
Forskningens Døgn, Møntergården.
27.06:
Byvandring, Bedre Byggeskik (20 pers.).
69
(Christian Hviid Mortensen)
25.02:
Undervisning i multimodalitet, medievidenskabstuderende på Mediemuseet (15 deltagere).
17.04:
Omvisning i Marks of Metal, kolleger fra Rockmuseet (5 deltagere).
07.05:
Omvisning i Marks of Metal, HK Grafisk (15 deltagere).
15.08:
Oplæg på konferencen NordMedia 2015: Covered in Heavy Metal. A longitudinal study
of visual communication and identity in a popular music fanzine.
22.09:
Oplæg og omvisning for gruppe af mediehistorikere fra Lund, Mediemuseet (15 deltagere).
01.10:
Oplæg på Mediatization seminar, KU: The Mediatization of Museums and the Musealization of Media.
26.11:
Omvisning på Mediemuseet for Medie-afdelingen/Kulturstyrelsen (15 deltagere).
(Camilla Schjerning)
08.04:
Kriminalitetshistorisk byvandring (55 pers.).
15.04:
Byvandring om psykiatriens historie (Region Syddanmark – 20 pers.).
06.05:
Byvandring med barnevogn (25 pers – 20 barnevogne).
25.06:
Byvandring: På sporet af kvindesagen (35 personer).
24.08:
Byvandring: Kvindeliv i Odense fra middelalderen til i dag (17 pers).
29.09:
Fire fynske kvinder på tinge - Foredrag i forbindelse med Grundlovsjubilæum, Nyborg
slot (8 pers).
31.10:
Byvandring (Gitte Winther – 8 pers).
04.11:
Barselslounge på Møntergården.
19.11:
Gæsteundervisning om følelsernes historie, Aarhus universitet.
(Inger Heldbjerg Busk)
04.05:
Omvisning i arkivet på MØ af ”H.C. Frydendahls Samlinger” for 3 generationer af Frydendahls nærmeste efterkommere: i alt 5 personer.
(Jens Toftgaard)
13.08:
”Ejerskabet til byens rum”, seminaret Retten til byen, Aarhus Universitet (20 deltagere).
17.09:
”Retail trade and the shopping window”, seminaret Shop and Consumption, OBM, (60
deltagere).
(Asger Halling Lorentzen)
07.03:
Foredrag i Funabashi.
70
(Benedikte Jeppesen)
28.02:
Oplæg for LH – Infodag.
27.04:
Omvisning Måltidspuljen – 20 deltagere.
19.05:
Klubarrangement ”køkken, bryggers…..” m Lise G. Knudsen, 51 deltagere.
28.05:
Bondelivsomvisning for DFL omvisere.
28.05:
Omvisning for klub af gotiske skriftlæsere.
01.06:
Oplæg:” Ledelse af frivillige” – Landbrugspuljemøde.
07.06:
”Kvindens arbejdsopgaver i 1800-tallet” – 21 deltagere.
09.07:
Miniomvisning DFL – ”Kvindens arbejdsopgaver i 1800-tallet” – 12 deltagere.
30:11:
”Bondens juleforberedelser” – Odense Friskole.
30:11:
”Bondens juleforberedelser” – Skrillingeskolen.
03:12:
”Bondens juleforberedelser” – Forlev Friskole.
10:12:
”Bondens juleforberedelser” – Skt. Klemens.
(Dyveke Skov Larsen)
09.01:
Rundvisning af lærerstuderende ved UCL.
03.02:
Praktikant fra SDU (6 måneder).
26.02:
Oplæg ved seminar på Odense Centralbibliotek.
04.03:
Foredrag i Museumsklubben.
07.12:
Besøg af Børnehjælpsdagen i forbindelse med arrangement for udsatte børn.
(Ida-Marie Vorre)
12.01:
Oplæg ved internationalt pressemøde ang. Nielsen-satsningen i Berlin.
14.01:
Heldagsseminar for Seniorhøjskolen Odense, Carl Nielsen Museet: Carl Nielsen og hustru sammen med Anne Christiansen.
15.01:
Foredrag, Odense Højskoleforening: Komponisten Carl Nielsen – 150 år.
19.02:
Foredrag, Odense Centralbibliotek: Carl Nielsen – en verdensberømt Fynbo.
25.02:
Foredrag, Ringe Bibliotek: Carl Nielsen og Fyn med udgangspunkt i Min fynske Barndom og den nye antologi.
06.03:
Foredrag, Løgumkloster: Carl Nielsen og Fyn med udgangspunkt i Min fynske Barndom
og antologien I Fyn er alting anderledes.
10.03:
Foredrag, Silkeborg Højskoleforening: Komponisten Carl Nielsen – 150 år.
12.03:
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Kulturkonsulent + designer ved Odense Kommune
med fokus på Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens stil inden for beklædning.
19.03:
Foredrag, Næsby Kirke: Komponisten Carl Nielsen – 150 år.
31.03:
Introduktion til Carl Nielsen og Odense Bys Museers jubilæumsaktiviteter i samarbejde
med Odense Musikbibliotek og Kulturmaskinen. Oplæg før koncert med Zenobia.
02.04:
Oplæg + musik ved H.C. Andersens fødselsdag i H.C. Andersens Hus.
06.04:
Deltagelse i + omvisning i forbindelse med teater for børn i Carl Nielsen Museet.
06.04:
2 x omvisning, Carl Nielsen Museet: Seniorhøjskolen fra Nyborg Strand.
15.04:
Foredrag, Vejen Kunstmuseum: Carl Nielsen og Jeppe Aakjær.
71
16.04:
27.04:
27.04:
06.05:
12.05:
13.05:
17.05:
17.05:
21.05:
03.06:
06.06:
08.06:
09.06:
09.06:
10.06:
10.06:
10.06:
11.06:
25.06:
25.06:
26.06:
30.06:
28.07:
11.08:
12.08:
14.08:
Koncertintroduktion, Stockholm Konserthus: Carl Nielsens barndom og ungdom, Carl
Nielsen museerne + 1. symfoni. I samarbejde med John Fellow og Mats Engstrøm.
Omvisning, Carl Nielsens Barndomshjem: Pressebesøg fra Tyskland.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Pressebesøg fra Tyskland.
Introduktion og oplæg, Carl Nielsen Museet: Alsangsaften i samarbejde med Odense
Musikskole (koret Cantabile, dirigent Yvonne Schouenborg og musikskoleleder Uffe
Most).
Filmaften med koncert og omvisning, Den Fynske Landsby: Min fynske Barndom med
introduktion ved Erik Clausen, Carl Nielsen Trio og omvisning ved Lise Gerda Knudsen
og Ida-Marie Vorre. Arrangeret i samarbejde mellem OFF Odense Filmfestival og
Odense Bys Museer.
Introduktion ved koncert, Carl Nielsen Museet: Klaverstuderende fra konservatoriet i
Krakow spiller polsk klavermusik.
Omvisning, Carl Nielsens Barndomshjem: Kor fra Midtfyn.
Koncert, Carl Nielsens Barndomshjem: Carl Nielsen Folk Band (Harald Haugaard Band +
musikere fra Odense Symfoniorkester) spiller musik fra Carl Nielsens rødder.
Foredrag, Vejgaard Sognehus: Carl Nielsen – en fynsk verdensberømthed.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Kolding Senior Højskole.
Havefest, Carl Nielsens Barndomshjem med klassisk underholdning samt fællesspisning, spillemandsmusik og dans.
Bogrelease, Carl Nielsen Museet: præsentation af Min fynske Barndom og antologien I
Fyn er alting anderledes… samt spillemandsmusik.
Carl Nielsens 150 års fødselsdag i børnehøjde, Carl Nielsens Barndomshjem: med operachef Jesper Buhl og entertainer Sigurd Barrett.
Fødselsdagsfest: Min Carl – vores Carl 150 år, Carl Nielsens Barndomshjem.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Pressebesøg fra England.
Omvisning, Carl Nielsens Barndomshjem: Pressebesøg fra England.
Byvandring, i Carl Nielsens fodspor i Odense, i samarbejde med Anders Myrtue: for
Fangel Menighedsråd.
Byvandring, i Carl Nielsens fodspor i Odense, i samarbejde med Anders Myrtue.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Optagelser til online undervisning Danes Worldwide.
Koncert (introduktion og omvisning), Carl Nielsen Museet: Les Petits Chanteurs du
Mont Royal.
CD-release party, Carl Nielsen Museet: Koncert med duoen Spillemand og reception.
Foredrag, Carl Nielsens Barndomshjem: Foredrag med udgangspunkt i de to nye udgivelser: Min fynske Barndom og antologien I Fyn er alting anderledes.
Aftenvandring, Sortelung: Min fynske Barndom hvor det skete… med Hanne Christensen og Nikolaj Forskov Eriksen, violin.
Byvandring, i Carl Nielsens fodspor i Odense, i samarbejde med Anders Myrtue.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Kolding Senior Højskole.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Louise Bang Jespersen, dansk ambassadør i Belgien.
72
18.08:
18.08:
18.08:
22.08:
24.08:
25.08:
25.08:
27.08:
01.09:
02.09:
03.09:
09.09:
14.09:
21.09:
22.09:
23.09:
24.09:
29.09:
30.09:
03.10:
05.10:
21.10:
26.10:
27.10:
29.10:
02.11:
03.11:
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Dansk Folkemindesamling v. Anders Christensen og
gæster fra Sverige.
Omvisning, Carl Nielsens Barndomshjem: Dansk Folkemindesamling v. Anders Christensen og gæster fra Sverige.
Skumringstur, Den Fynske Landsby: med udgangspunkt i Min fynske Barndom. I samarbejde med Lise Gerda Knudsen.
Foredrag, StudieStuen: Inspirationsoplæg til skrivekursus med udgangspunkt i Carl Nielsens skabertrang. I samarbejde med SpokenWord festival.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Ulle Bjørn Bengtsson.
Omvisning, Carl Nielsens Barndomshjem: Journalist fra P1 + pressemedarbejder fra
Baggårdsteatret (vedr. teaterkoncerten Carl).
Foredrag, Carl Nielsens Barndomshjem: Aftenåbning med fokus på En Snes danske Viser.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Norsk delegation af musikhistorikere ved Einar Solbu.
Foredrag, Museet på Sønderskov: Så syng da, Danmark! om Carl Nielsens sange og
Højskolesangbogens historie.
Foredrag, Skalborg Kirke: Komponisten Carl Nielsen – 150 år.
Foredrag, Seden Kirke: Carl Nielsens sange.
Tale ved udstillingsåbning, Philharmonien, Berlin: Carl Nielsen – Music is Life.
Omvisning, Carl Nielsen – Music is Life, Philharmonien, Berlin.
Foredrag, Musikhuset i Svendborg: Introduktion til Carl Nielsen for elever fra Svendborg Musikskole med familie.
Foredrag, Vesthimmerlands Musikhus ALFA: Komponisten Carl Nielsen – 150 år i samarbejde med DUO Askou/Andersen.
Foredrag, Broderloge nr. 103, Odense: Komponisten Carl Nielsen – 150 år.
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Studerende fra SDU/kultur og formidling m. underviser Karen Hvidtfeldt Madsen.
Aftenåbning, Carl Nielsens Barndomshjem: Det, du endnu ikke vidste om Carl Nielsen…
Foredrag for Odense Bys Museers Museumsklub, Carl Nielsen Museet sammen med
Torben Grøngaard Jeppesen.
Foredrag, Dalum Kirke: heldagsseminar om Carl Nielsens sange, salmer og kirkemusik.
Foredrag, Lemvig Valgmenighed: Komponisten Carl Nielsen 150 år.
Foredrag/koncert, Nr. Lyndelse Kirke: i samarbejde med violinist Hanne Askou og
Frode Andersen, accordeon (Duo Askou/Andersen).
Foredrag, Vor Frue Kirke, Svendborg: Komponisten Carl Nielsen 150 år.
Foredrag, Jysk Musikteater, Silkeborg: Anne Marie og Carl Nielsen – et kunstnerægteskab. En del af Kristendoms-kulturuge med overordnet tema ”Kamp må der til” arrangeret af KK44.
Foredrag/sangaften, Højby Sognehus: Komponisten Carl Nielsen 150 år.
Foredrag, Jebjerg Efterskole: Komponisten Carl Nielsen 150 år arrangeret af Salling Kirkehøjskole.
Foredrag, Paarup Sognegård: Carl Nielsen og den runde dag.
73
08.11:
09.11:
12.11:
13.11:
13.11:
16.11:
16.11:
20.11:
21.11:
14.12:
15.12:
Foredrag, Fanø Sognegård: Komponisten Carl Nielsen 150 år.
Koncertintroduktion, Musikkens Hus, Svendborg: Introduktion til Carl Nielsens liv og
værk i forbindelse med koncert med talentlinjen ved Svendborg Musikskole.
Foredrag, Den Hirschsprungske Samling: Carl og Anne Marie Carl-Nielsen – et kunstnerægteskab (Københavns Folkeuniversitet).
Omvisning, Carl Nielsen Museet: Danske og kinesiske deltagere/undervisere fra Carl
Nielsen Masterclass.
Koncertintroduktion/koncert, Carl Nielsen Museet: Carl Nielsen Masterclass (sangere
og pianister).
Omvisning, Carl Nielsen Museet: elever og lærere fra talentlinjen fra Svendborg Musikskole.
Koncertintroduktion, Carl Nielsen Museet: Introduktion til Carl Nielsens liv og værk i
forbindelse med koncert med talentlinjen ved Svendborg Musikskole.
Fyraftenskoncert, Carl Nielsen Museet: Studerende ved Syddansk Musikkonservatorium.
Julestemning, Carl Nielsens Barndomshjem: Arrangeret i samarbejde med Carl Nielsens Vennekreds og Duo Krydsfelt.
Foredrag og koncertintroduktion, Royal Irish Academy of Music, Dublin.
Foredrag, Den danske ambassade i Dublin: Gløgg med Carl Nielsen – introduktion til
Carl Nielsen med sang.
(Lise Gerda Knudsen)
03.04:
Omvisning for Sydvestjyske Arkiver (21 pers.)
08.04:
Omvisning af kinesiske journalister (7 pers.)
16.04:
Skumringstur i Den Fynske Landsby, m. Nikolaj Halck Krause (45 pers.)
05.05:
Omvisning for OK Klubben, Præstø (25 pers.)
12.05:
Omvisning i forbindelse med Odense Film Festivals arrangement ’Film og foredrag med
Erik Clausen’ i Den Fynske Landsby, m. Ida-Marie Vorre (50 pers.)
19.05:
Museumsklubarrangement. Omvisning i Den Fynske Landsby, m. Benedikte Jeppesen
(51 pers.)
22.05:
Omvisning i Den Fynske Landsby, lærerstuderende (17 pers.)
01.06:
Oplæg i museernes Landbrugspulje (18 pers.)
09.06:
Skumringstur i Den Fynske Landsby (32 pers.)
02.07:
Miniomvisning i Den Fynske Landsby (ca. 17 pers.)
08.08:
Omvisning for Folkedans Fyn (ca. 25 pers.)
03.09:
Omvisning udenlandske journalister om filmturisme (1864) (8 pers.)
74
(Mette Stauersbøl Mogensen)
19.03:
Rundvisning, UCL.
07.06:
Åben skole forløb m. H.C. Andersen Skolen.
18.06:
Åben skole forløb m. H.C. Andersen Skolen.
19.06:
Åben skole forløb m. H.C. Andersen Skolen.
16.06:
Udviklingsworkshop for eksterne konsulenter, Børnenes By.
17.09:
Rundvisning, Lillebælt Academy.
(Karsten Kjer Michaelsen)
06.02-30.08: Udstillingen ”Den romerske forbindelse – The Roman Connection”. I forb. hermed talrige omvisninger.
16.03:
”Gudme-Lundeborg og Romerriget”. Foredrag i Gudme dagcenter.
16.03:
”Gudme-Lundeborg og Romerriget”. Foredrag i regi af Svendborg Bibliotek (Skårup).
03.11:
”Gudme-Lundeborg og Romerriget”. Foredrag i Gudme lokalhistoriske forening.
11.11:
”Museumsgenstande – bevismateriale”. SDU/historiestudiet.
31.12:
Omvisninger i udstillingen ”Fyn – midt i verden”.
(Henrik Lübker)
14.01:
Rundvisning: Udvikling Fyn.
15.01:
Rundvisning: Belgisk logodesigner Christophe Szpajdel.
22.01:
Rundvisning: Filadelfia, gæster fra Europa.
12.02:
Rundvisning: Danske rejsejournalister.
13.02:
Rundvisning: Russiske turoperatører i samarbejde med Legoland.
03.03:
Rundvisning: Skrivekunst – Skriftkulturens medieformer.
12.03:
Rundvisning: H.C. Andersen og Slesvig.
14.03:
Historiske Dage: Oplæg x2.
27.03:
Foredrag på universitet omkring museumsinklusion.
01.04:
Rundvisning: BBC.
08.04:
Rundvisning: Kinesiske journalister.
27.04:
Rundvisning: Tysk presse i anledning af Carl Nielsen-jubilæum.
09.05:
Rundvisning: Pierre la Cour slægtens forening.
11.05:
Rundvisning: Nye omvisere.
08.10:
Oplæg: The Andersen Gardens. Delegation fra Qingdao, Kin.
12.10:
Rundvisning: Pernille Illum.
16.10:
Oplæg: H.C. Andersen-Formidlingen, Skien Norge.
21.10:
Rundvisning: børneformidlere fra Korea.
31.10:
Rundvisning: Skoleledere, Kina.
17.11:
Rundvisning: Mediemuseets frivillige.
75
(Lone Weidemann)
19.02:
Rundvisning: Danske Rejsejournalister med HCA Airport.
09.03:
Rundvisning: CCTV 65th anniversary Broadcast.
12.05:
Rundvisning: Malaysian Airlines - Inflight Magazine/ Lola Akinmade Åkerström.
17.07:
Rundvisning: CCTV-14 (kinesisk tv-kanal).
18.07:
Rundvisning: China Weather Channel program.
08.09:
Rundvisning: Erhvervsakademiet Lillebælt / 70 studerende.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
21.01:
Forelæsning på Københavns Universitet om det skandinaviske indslag i USA.
19.02:
Oplæg om Odenses DNA – direktørgruppen i Odense.
08.03.
Overrækkelse af HCA-pris i Japan.
13.03:
Foredrag om danske udvandrere i USA, Dreslette.
26.03:
Foredrag om danske udvandrere i USA, Svanninge.
28.05:
Foredrag om H.C. Andersen-satsningen, Rotary Odense.
11.06:
Indlæg ved Nordic Heritage Symposium, København.
27.06:
Åbningstale ved Princess’ House, Qingdao, Kina.
03:12:
Åbningstale ved HCA-udstilling i Seoul, Sydkorea.
76
3.8. PR & markedsføring
3.8.1. PR & pressekontakt
PR & Presse 01.01 til 31.12 2015
Kvantitet – konstateret PR & Presse omtaler
H.C. Andersens Hus + Barndomshjem
63
Fyrtøjet
11
Carl Nielsen Museet + Barndomshjem
26
Den Fynske Landsby
37
Mediemuseet
21
Møntergården
46
Møntergården - Den Romerske Forbindelse
35
Møntergården – Arkæologi
47
Forlaget
5
Forskning
7
Odense Bys Museer – diverse
Total
13
311
3.8.2. Interviews, workshops, messer mv.
(Børnekulturhuset Fyrtøjet)
21.01:
Interview til Fyns Stiftstidende vedr. Fortælleskolen.
25.03:
Interview til Radioklubben vedr. Fyrtøjets tilbud for børn.
21.05:
Interviews i forbindelse med udstillingen Drømme om Frihed til Fyns Stiftstidende.
18.08:
Interview til Kristeligt Dagblad i forbindelse med Internationale Fortælledage.
Børnekulturhuset Fyrtøjet har i 2015 lavet rundvisninger for kinesiske TV-selskaber.
77
(Ejnar Stig Askgaard)
20.05:
Interview TV2, TV2 Øst, TV2 Fyn, DR1 vedr. ”Psychen”-manuskriptet.
08.06:
Interview Fyens Stiftstidende, Carl Nielsen: Min fynske Barndom.
(Anders Myrtue)
26.01:
TV2Fyn, fynske herregårde.
02.06:
Tysk Radio, Carl Nielsen i Odense. S.m. Ida-Marie Vorre.
(Ellen Warring)
04.01:
TV2 Fyn, Fyn Retro.
15.08:
Fyens Stiftstidende, Interview om Bogenses bygningskulturarv.
(Flemming Steen Nielsen)
23.-24.09: Arrangement og deltagelse i messe ”Sign&Print” i Odense Congress center.
(Christian Hviid Mortensen)
Diverse statusopdateringer til Mediemuseets Facebookside.
(Camilla Schjerning)
April:
Presse vedrørende Forskningens Døgn.
August:
Presse vedrørende genstande fra 2. Verdenskrig på Nonnebakken.
Interview til KBH Læser om kærlighed og ægteskab i Henrich Callisens Physisk-Medicinske betragtninger.
December: Interview og research til DR, historiedokumentar om straffens historie.
(Jan Bo Jensen)
29.04:
Ugeavisen, medvirken i artikler om døre og porte.
07.07:
Ugeavisen, medvirken i artikler om boliger i forskellige ti-år.
10.07:
Ugeavisen, medvirken i artikler om boliger i forskellige ti-år.
22.10:
TV-2, Interview om vejrhaner.
(Jens Toftgaard)
20.08:
H.C. Andersen i Qingdao, Kinarapporten, Radio 24syv.
(Jakob Bonde)
Juni 2015: PR-tiltag v. OBM6561, Natskyggen (Artikel i ugeavisen + indslag i Tv2-Fyn).
20.08-10.09: Fyens Stiftstidende. To Artikler om udgravning ved Søndersø.
00.09:
Tv2 Fyn. Indslag om forundersøgelser ved OBM 5525, etape 7.
78
(Jakob Tue Christensen)
01.01-31.12: Diverse interview i forbindelse med Thomas B. Thriges Gade projektet.
(Mads T. Runge)
August:
I forbindelse med de arkæologiske undersøgelser ved vikingeborgen Nonnebakken i
Odense er der lavet flere rundvisninger og interviews med forskellige medier mv.
(Michael Borre Lundø)
08.10:
Interview ved Fyns Stiftstidende samt TV2 Fyn ved den officielle åbning af ”Bellingehuset” i Jernalderlandsbyen i Næsby.
(Mikael Manøe Bjerregaard)
16.10:
P4 Fyn om bispegrav.
22.10:
Videnskab.dk om bly i middelalder skeletter.
10.11:
Lokalavisen om massegrav på Albani Torv.
(Kirstine Haase)
19.-20.03: Deltagelse i Organisationen Danske Museers koordinatormøde for det årlige orienteringsmøde, koordinator for middelaldersessionen (møde i Korsør).
24.03:
Netværksmøde, Odense Bys Museer, om anvendelse af droner og 3D-foto i arkæologi.
27.05:
Deltagelse i PowerPoint-kursus, Odense Kommune: Den Gode PowerPoint Præsentation 2013.
15.06:
Deltagelse i workshop, OBM: Pressehåndtering.
(Benedikte Jeppesen)
03.03:
Kinesisk TV – CCTV.
19.03:
Fyens Stifttidende – teglværket og flere frivillige.
23.03:
Radio Klubben – påske og sæsonstart.
30.03:
Stiften – påskeæg og oprindelsen.
18.04:
BBC4 exploring the Art of Scandinavia.
10.06:
Kinesisk VIP.
16.06:
Fyens Stifttidende - Sæsonstart, LH.
14.06:
Medie-workshop – OBM.
08.07:
Idéudveksling – Herregården Hessel.
18.07:
CCTV Weather Channel (Kina – og dk ambassadør).
09:10:
DR1 “Vores vejr”.
(Maria E. Lauridsen)
15.03:
Historiske dage, Øksnehallen.
79
(Dyveke Skov Larsen)
03.09:
Interview Fyens Stiftstidende ang. Børnenes By.
04.09:
Interview TV2 Fyn ang. Børnenes By.
09.11:
Interview i forbindelse med juleudstilling.
Facebook – løbende status på årets arrangementer, begivenheder og aktiviteter på Møntergården.
(Ida-Marie Vorre)
15.01:
Sara Marie Røjkjær Knudsen/DR Kultur Århus (P1).
14.-15.03: Historiske Dage, Øksnehallen: oplæg, opstilling og pasning af Odense Bys Museers
stand.
25.03:
Bodil Maroni Jensen/NRK P2.
24.05:
Deltager på P4 Fyn Søndagsholdet – Carl Nielsen Special styret af Ruth Kabel.
02.06:
Tom Service og Juan-Carlos Jaramillo/BBC Radio 3.
02.06:
TV2 FYN.
02.06:
Marcus Stäbler/WDR III og NDR Kultur Radio.
09.06:
Thomas Mengers Karstensen/TV2 Fyn.
09.06:
Signe Ryge/TV2 Fyn.
25.08:
P1.
28.08:
Søren Schauser/Berlingske Tidende.
12.11:
Casper, Sanam og Sofie fra 6B/Carl Nielsen Skolen, Nørre Lyndelse.
(Lise Gerda Knudsen)
04.02:
Deltager i Danmarks Radios historiequiz på DR K.
04.03:
Deltager i Danmarks Radios historiequiz på DR K.
23.10:
Interview til Fynske Mediers julemagasin med fokus på Dalum.
29.12:
Deltager i Danmarks Radios historiequiz på DR K.
3 henvendelser fra TV2 Vejret i løbet af året.
(Henrik Lübker)
02.04:
Fyens Stiftstidende: En dejlig tid for en Andersen-formidler.
17.04:
Interview TV: BBC, The Art of Scandinavia.
22.04:
H.C. Andersen Festivals: Præsentation af program.
29.04:
Interview tysk Intersport, Udvikling Fyn.
17.06:
Interview TV: CCTV, That’s Cool.
18.06:
Interview TV: China Weather Channel: Ambassador show the world.
16.08:
Interview Fyens Stiftstidende: Trækfugl, H.C. Andersen Festivals.
03.12:
Interview TV: TV2 Fyn: H.C. Andersen og julen.
80
(Mette Stauersbøl Mogensen)
21.06:
Interview til P4 Fyn.
10.06:
Workshop for lærere i Odense Kommune.
03.09:
Interview til Tv2 Fyn.
(Lone Weidemann)
24.-29.01: Scandinavian workshop Kina.
20.02:
Messe: Ferie For Alle, Herning.
10.06:
Workshop for lærere i Odense Kommune.
13.-14.10: Workshop: Gourmet event Norge - Destination Fyn.
04.-05.11: Workshop: Gourmet event Tyskland - Destination Fyn.
21.-28.11: Scandinavian workshop Kina.
(Karsten Kjer Michaelsen)
06.02-30.08: Udstillingen ”Den romerske forbindelse – The Roman Connection”. I forb. hermed talrige interviews til forsk. medier.
14.-15.03: ”Historiske dage”. Øksnehallen i København.
(Torben Grøngaard Jeppesen)
Lang række interviews til dansk og udenlandsk TV, radio og aviser vedr. HCA-satsning, udstillinger i
Kina og Sydkorea, den skandinaviske udvandring til Amerika, migration- og assimilering samt museumspolitiske emner, herunder fordeling af statstilskud m.m.
81
3.9. Erhvervelser
Kulturarv:
Historie:
16 bygningselementer: munkesten, jernankre, fra Kirsten Munks – nu nedrevne – hospital, Østerågade 7 i Nørre Broby. Stammer fra 1600-tallet.
Ni bøger og fotografier af Johanne Korch, (Morten Korchs søster).
Prospekt over Odense, ca. 1830. Købt på auktion.
15 sølvgenstande (bestik og service) fra Kristiansdal. 1800-tallet. Smeden var Niels Christoffer Clausen fra Odense. Købt for midler doneret af NM. Knudsens Fond.
Ni automater fra Wittenborg, ca. 1930 – 2013.
En Hitachi svejserobot fra Odense Staalskibsværft, Lindø.
En pengekiste fra Odense Havn.
Et maleri af arbejdet i Odense Glasværk. Harald Lønborg.
14 billeder og arkivalier fra/vedr. Maderup Vindmølle.
Hertil en række fotografier og daguerreotypier. Bl.a. et fotoalbum og diverse enkeltfotos af Harald
Lønborg, fotos fra Odense Offentlige Slagtehuse, en serie billeder af familien Blumensaadt,
Hjemtagning af arkivalier fra Politikens Medarbejderforening (Mediemuseet).
Arkæologi:
6396 inventarnumre registeret i 2015.
H.C. Andersen:
Ingen erhvervelser i 2015.
82
3.10. Konservering
1.442 genstande konserveret, fordelt på det grafiske, kulturhistoriske og arkæologiske område.
3.11. Samlinger og arkiver
Kulturarv:
Bevaring:
Opsætning/nedtagning af udstillinger: Romerske forbindelser, miniudstillinger i forhal.
I alt 23.778 sager er behandlet i Odense Bys Museers magasindatabase. Her drejer det sig om nye
registreringer, nyplaceringer, omplaceringer og redigeringer. Størstedelen af genstande kommer fra
gennemgang af Mediemuseets samlinger; i alt 10.631 genstande.
Arkæologi:
For nogle år siden blev den store samling af oldsager fra det åbne magasin på Hollufgård fotograferet, registreret og nedpakket, og fra denne proces henlå en mindre samling af genstande, der ikke
kunne identificeres, fordi de manglede genstandsnumre. I 2015 lykkedes det ved en sand detektivindsats fra Peter Birch Jensen at få mange af genstandene korrekt identificeret i forhold til protokolnumre, og dette arbejde kunne især gennemføres, fordi oldsagsprotokollerne nu er tilgængelige i
digital og dermed søgbar form. Særligt vigtigt var identifikationen af en sølvarmring, der i ca. 100 år
har ligget uden fundoplysninger i museets udstilling; opklaringsarbejdet fik fastslået, at den var fundet i en stedfæstet have i Birkende på Østfyn!
I 2015 påbegyndte Anette Guldager Boye scanning af ca. 4.000 kartotekskort over museets oldsagssamling fra årene 1860-1971. På kortene findes detaljerede beskrivelser og i mange tilfælde fotos af
de genstande, som i ældre protokoller som regel kun er omtalt med en meget kortfattet tekst. Når
scanningsarbejdet er afsluttet, kan materialet tilgængeliggøres på museets hjemmeside og således
fungere som et uddybende supplement til de digitaliserede protokoller. Hermed foreligger et fantastisk redskab for inden- og udenlandske forskere, lokalhistorikere, amatørarkæologer eller studerende, der vil have en dybere indsigt i museets omfattende oldsagssamling. Parallelt med scanningen foregår en ompakning i tidssvarende og mindre pladskrævende emballage.
83
3.12. Personale
3.12.1. Deltagelse i seminarer, kongresser og konferencer
(Anne Katrine Thaastrup-Leth)
14.-15.03: Historiske Dage i Øksnehallen, København.
(Jette Hovgård)
29.01:
Formland.
23.-25.11: Inspirationstur til julemarkeder, Berlin.
(Karsten Stenderup)
13.-15.02: Historiske dage i Øksnehallen, København.
23.-25.11: Inspirationstur til julemarkeder, Berlin.
(Merete Schultz)
29.01:
Formland.
13.-14.03: Historiske Dage.
28.-29.05: Arctic Paper, Sverige.
23.-25.11: Inspirationstur til julemarkeder, Berlin.
(Ejnar Stig Askgaard)
10.-18.01: Kina, Xian, Hangzhou, Qingdao, kurertransport samt planlægningsmøde med Princess
House, Qingdao.
26.-28.06: Bestyrelsesmøde ICLM.
12.06:
Seminar: Iisjomfruen, H.C. Andersen Centret.
29.06-03.07: Udstillingsmøde Qingdao.
22.-27.08: Kurertransport Yinchuan til Beijing, Kina.
19.-22.10: Seminar Universität Zürich: ”H.C. Andersen og den visuelle kultur”.
28.-04.12: Kurertransport, udstillingsopbygning Seoul.
(Pernille Pia Christensen)
03.06:
Kursus i ØS.
28.09:
Kursus i restancelister.
(Susanne Kromann)
27.08:
Opstart SBSYS.
14.09:
Kursus SBSYS.
28.09:
Kursus SBSYS.
20.10:
Kursus SBSYS.
84
(Joan Marianne Mikkelsen)
03.06:
Kursus i ØS.
(Anders Myrtue)
16.04:
Seminar, Gartnerihistorie, OBM, arrangør.
08.05:
Landbohistorisk Selskab, Årsmøde, Sanderumgård.
09.-10.05: By og Land, Årsmøde, Kgs. Lyngby.
01.06:
Møde i landbrugspuljen, DFL.
23.-26.08: AEOM-konference, Maihaugen, Lillehammer og Oslo. S.m. Lise Gerda Knudsen.
16.-17.11: Museernes faglige årsmøde, Kolding.
(Vibeke Sielemann)
28.-29.05: Parternes Uddannelsesfællesskab: Akademidage.
03.06:
Kursus i ØS.
26.-27.10: Parternes Uddannelsesfællesskab: Den ny MED-uddannelse.
30.10:
SBSYS.
(Jan Bo Jensen)
08.01:
Frilandsmuseum-forum.
05.03:
Bygningskulturens værdi, Bygningskultur 2015.
25.08:
Studierejse til Astrid Lindgrens Näs.
26.08:
Studierejse til Astrid Lindgrens Näs.
28.09:
Møde i Frilandsmuseum-Forum, Hjerl hede.
(Christian Hviid Mortensen)
19.-20.01: DREAM Skriveworkshop, Hindsgavl Slot.
03.-04.03: DREAM Seminar Hindsgavl Slot.
05.03:
Mediehistorisk workshop, Lund Universitet.
07.05:
DREAM Seminar, SDU.
29.05:
Transnational Radio Encounters workshop, KUA.
01.-02.06: Seminar: Public history and memory studies, RUC.
13.-15.08: Konference: NordMedia 2015, KU.
27.-28.08: DREAM konference, Videnskabernes selskab.
21.09:
DREAM Seminar, RUC.
01.-02.10: International Mediatization seminar, KU.
06.11:
RUCMUS konference, Vikingeskibsmuseet.
16.-17.11: DREAM afslutningssymposium, Hindsgavl Slot.
85
(Gordana Rajic)
03.06:
Kursus i ØS.
(Camilla Schjerning)
21.01:
Deltagelse i seminar: ”Mind the Gap”, LFF. Odense.
12.03:
Deltagelse med paper i internationalt seminar om ”Political History of Emotions”
(SDU).
20.-22.05: Konference med paper: ”Law and emotions”, Berlin Max Planck Universitet.
04.06:
Arrangør af seminar: ”Den (u)rene by” på Møntergården (50 pers).
13.08:
Konference med paper: ”Retten til byen”, Århus universitet.
17.09:
Seminar: ”Shop, consumer, city”.
23.09:
Oplæg om forskningsprojekt ”Forestillede geografier”, Årsmøde, dansk Komité for Byhistorie.
08.-09.10: Netværksmøde: Kriminalhistorisk netværk (FKK), Nyborg.
29.10:
Paper til Byhistorisk seminar om ”Liv og arbejde i 1700-tallets København”.
26.-27.11: Konference med paper ”Gender and status competition” Umeå, Sverige.
(Flemming Steen Nielsen)
29.05:
Deltagelse i Industripuljens møde i Helsingør.
16.11:
Deltagelse i ODM Orienteringsmøde i Kolding.
(Inger Heldbjerg Busk)
16.04:
Handelsgartnerier. Seminar i Odense.
04.06:
Den (u)rene by: Praksis, teknologier og sociale geografier. Seminar i Odense.
(Jens Toftgaard)
13.-18.01: Rejse til Qingdao med henblik på udstillingssamarbejde vedr. Princess House.
29.-30.05: Industripuljemøde i Helsingør.
04.06:
Seminaret Den urene by, OBM.
24.-29.06: Rejse til Qingdao, museumsåbning Princess House.
03.-05.07: Association of Business History Conference, Exeter.
29.09:
Forskning på danske museer, Unimus, Aalborg.
16.-17.11: ODM fagligt orienteringsmøde, Kolding.
(Jannie Amsgaard Ebsen)
28.01:
NKF-Emnegruppemøde vanddrukne organiske materialer, Odense Bys Museer.
10.-11.09: Nordisk workshop i digitale røntgenanalyser, Riksantikvarembetet, Visby, Gotland.
16.-17.11: ODM´s faglige orienteringsmøde, konservatorgruppen, Kolding.
86
(Kim Simonsen)
November: ODM's årsmøde i Kolding.
(Jakob Bonde)
27.04:
Borgforskerforum i Helsingborg med oplæg om Udgravningerne ved Hedvigslund.
27.05:
Talegenkendelseskursus v. Odense Kommune.
17.09:
Landsbypuljemøde ved OBM.
28.10:
Neolitisk Netværksmøde i Hillerød.
16.-17.11: Årsmøde-ODM i Kolding.
(Jakob Tue Christensen)
26.03:
Borgkonference: Middelalderborge i Region Midtjylland. Nr. Vosborg.
27.04:
Borgforskermøde. Helsingborg.
11.05:
Byarkæologisk Møde. Ribe.
04.06:
Den urene by. Møntergården.
30.10:
Land og By Seminar. Skanderborg.
10.11:
Slægt og Memoria 1400-1600. SDU.
(Jens Gregers Aagaard)
16.-17.11: ODM´s faglige orienteringsmøde, konservatorgruppen, Kolding. (Koordinator).
(Jesper Hansen)
21.05:
Digital Heritage: 3D representation. Århus Universitet.
01.10:
Bebyggelseskontinuitet og stednavne. Workshop og netværksmøde om praktisk anvendelse af stednavne i museumsarbejde og forskning. Netværket for bebyggelsesnavneforskning. Odense Bys Museer.
16.-17.11: Kultur- og Naturhistorisk orienteringsmøde i Kolding.
02.12:
Fosfatanalyse som arkæologisk metode. Temadag ved Arkæologi Haderslev.
(Kristine Stub Precht)
25.03:
Metode udvikling, Museum Lolland-Falster.
19.03:
Geo Fyn netværk, Søndersø Kommune.
11.06:
Arkæologisk GIS forum, Aarhus Universitet, med oplæg.
05.10:
Møde om 3D urban modellering, Odense Kommune.
22.10:
Geo Fyn netværket, Kerteminde Kommune, med oplæg.
16.-17.11: ODM årsmøde, ODM.
09.12:
MapInfo Mødet, Århus Kommune.
10.12:
Drone seminar, Arkæologisk IT, Aarhus Universitet.
87
(Kirstine Haase)
25.02:
Ekskursion til Museum Lolland-Falster/ Femern projektet, med henblik på erfaringsudveksling i forhold til 3D-registrering af genstande og i felt.
13.-14.04: Centre for Urban Network Evolutions, Open Audition. Deltagelse med oplæg: Life in
the town - urban practices, networks and identity in Odense from AD 1100-1500.
11.-12.05: 28. Byarkæologisk møde i Ribe. Deltagelse med oplæg sammen med Hanna Dahlstrøm
(Københavns Museum): Nær og Fjern – indfaldsvinkler til netværksstudier i middelalderens København og Odense.
04.06:
Den (u)rene By – Praksis, Teknologier og Sociale Geografier, seminar ved Odense Bys
Museer og Dansk Center for Byhistorie. Deltagelse med oplæg: Lugt og latrin.
21.08:
Dronningemagt i middelalderen. Et symposium til ære for Anders Bøgh.
02.-06.09: 21th EAA Annual Meeting, Glasgow, Skotland. European Association of Archaeologists.
16.-18.11: Organisationen Danske Museers Årsmøde.
Deltagelse med oplæg (med Peter Mose Jensen og Susanne Østergaard, Moesgård
Museum på Middelaldersessionen): Thomas B. Thriges Gade – naturvidenskabelige
analyser og resultater.
Deltagelse med oplæg (med Jens Gregers Aagaard OBM, på Konservatorsessionen):
Thomas B. Thriges Gade – Arkæologi og Bevaring.
Deltagelse med poster (Middelaldersessionen): Thomas B. Thriges Gade – redeponerede lag.
(Kirsten Prangsgaard)
29.05:
Undersøgelser af ældre stenalder i Danmark 2014-2015. Moesgård Museum.
04.06:
Den (u)rene by: praksis, teknologier og sociale geografier. Odense Bys Museer.
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
16.-18.04: Nordic TAG 2015, Københavns Universitet.
08.05:
Tværfaglige Vikingesymposium, Københavns Universitet.
02.-05.09: 21th EAA Annual Meeting, Glasgow, Skotland. European Association of Archaeologists.
01.10:
Bebyggelseskontinuitet og stednavne, Odense Bys Museer.
16.-17.11: ODM-årsmøde, Kolding.
(Mads T. Runge)
21.-22.05: Regional and transregional interaction between the Baltic and the Mediterranean
spheres in the first Millennium BC. Forskningsmøde i Kiel.
02.-05.09: 21th EAA Annual Meeting, Glasgow, Skotland. European Association of Archaeologists.
01.10:
Bebyggelseskontinuitet og stednavne, Seminar. Odense Bys Museer.
16.-17.11: Kulturhistorisk orienteringsmøde 2014. Organisationen af Danske Museer.
12.11:
“Tracking Cultural Changes 1.0. – The beginning of the Iron Age”. Aarhus Universitet.
88
(Kenneth Hviid)
05.-30.01: Restaureringsuddannelse Modul 1, Center for bygningsrestaurering.
(Maria E. Lauridsen)
04.06:
Den (u)rene by: Praksis, teknologier og sociale geografier. Odense Bys Museer og
Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet.
17.09:
Landsbypuljen 2015: Den middelalderlige landbebyggelse - Den nationale strategi i forundersøgelser og praksis.
16.11:
Organisationens Danske Museers Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde.
(Michael Borre Lundø)
18.-19.05: Ledelse af museale projekter. Kursus ved ODM.
16.-17.11: Kultur og Naturhistorisk orienteringsmøde i Kolding.
02.12:
Fosfatanalyse som arkæologisk metode. Temadag ved Arkæologi Haderslev.
(Mikael Manøe Bjerregaard)
04.06:
Den (u)rene by: Praksis, teknologier og sociale geografier. Odense Bys Museer og
Dansk Center for Byhistorie, Aarhus Universitet.
16.-17.11: Organisationen Danske Museers Kultur-, naturhistorisk og kunstfagligt orienteringsmøde.
(Mogens Bo Henriksen)
14.-15.02: Øxnehallen, København. Deltagelse i messen Historiske Dage.
02.-05-09: 21th EAA Annual Meeting, Glasgow, Skotland. European Association of Archaeologists.
11.-12.11: Københavns Universitet, ph.d.-skolen: Research Integrity.
16.11:
Comwell, Kolding. ODMs årsmøde.
(Peter Birch Jensen)
01.10:
Netværket for bebyggelsesnavneforskning. Bebyggelseskontinuitet og stednavne.
(Benedikte Jeppesen)
19:01:
Pitstop for Odense Kommunes Civilsamfundsstrategi.
27.04:
Måltidspuljemøde – Den Fynske Landsby.
01.06:
Landbrugspuljemøde – Den Fynske Landsby.
08.07:
Networking – Herregården Hessel.
(Dyveke Skov Larsen)
16.02:
Skolekonference i Århus.
04.-06.08: Studierejse til England i forbindelse med projekt Børnenes By.
89
(Ida-Marie Vorre)
16.-19.04: Carl Nielsen og Jean Sibelius Festival i Stockholm.
09.-15.09: Musikfestival, Berlin.
11.11:
Netværksmøde for personmuseer, Skovgaard Museet, Viborg.
16.11:
Intern workshop om udstillingstekster; oplæg ved Ida Bennicke.
11.-16.12: Fejring af Carl Nielsen i Dublin.
(Mette Stauersbøl Mogensen)
16.02:
Konference om den åbne skole.
26.02:
Involverende rundvisninger, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
09.-11.03: ODM’s formidlingsseminar.
28.03:
Før, under og efter – kvalificering af forløb, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
17.04:
Involverende rundvisninger, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
04.05:
Involverende rundvisninger, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
07.05:
Konference om danske unges medie- og museumsbrug.
11.06:
Temadag: Folkeskolens nye virkelighed.
04.-08.08: Studierejse, England.
08.-10.09: Studierejse, Berlin (MID).
24.09:
Personmuseerne i skolen, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
06.10:
Personmuseerne i skolen, Studiegruppe v. Skoletjenestenetværk.
(Lise Gerda Knudsen)
23.-26.08: Deltagelse i AEOM-konference i Maihaugen, Norge.
09.11:
Deltagelse i Kulturstyrelsens Årsmøde i Nyborg.
(Asger Halling Lorentzen)
05.-11.03: Japan, Funabashi.
25.-30.03: Sverige, Astrid Lindgren.
(Rikke Marie Reimann)
26.01:
Diplom enkeltfaget ’Tal til øjet – ord og billeder i sammenhæng’ ved Danmarks Medieog Journalisthøjskole.
(Lone Weidemann)
16.01:
DI’s turismekonference ”Genstart dansk turism.
02.10:
Sharing is Caring 2015: Right to Remix?
08.10:
Destination Fyn Årstræf.
13.11:
Kend din Kerneopgave.
90
(Karsten Kjer Michaelsen)
08.-10.04: Studietur til Tyskland – romertidsudstillinger i Trier og Stuttgart.
15.12:
"Historier om Danmark". Kulturstyrelsen//DR. Dagseminar.
(Henrik Lübker)
07.03:
Deltagerinvolverende scenekunst, Teater Momentum.
09.-11.03: ODM Formidlerseminar.
08.-09.10: Kulturstyrelsens årsmøde.
24.-25.11: The Fantastic – in a Transmedia Era m paper.
(Rikke Jahn Svinding)
25.-26.08: Studietur til Sverige i forbindelse med HOF.
(Keiko Yada Drasbæk)
06.-08.11: Konference, Landsforening Børn, Kunst og Billeder.
3.12.2. Repræsentation i eksterne udvalg og eksternt samarbejde
(Ejnar Stig Askgaard)
Bestyrelsesmedlem af ICLM
Formand i H.C. Andersen Samfundet – Odense
Sekretær i bestyrelsen for H.C. Andersens Fond
Medlem af MASKOT
Rådgiver i House of Fairy tale – konkurrencen
(Solveig Brunholm)
Sekretær i H.C. Andersen Samfundet – Odense
Forskningsassistent ved H.C. Andersen Centret
(Susanne Kromann)
Netværkssamarbejde BKF personale
Netværkssamarbejde BKF SD-løn
Netværkssamarbejde BMF – Forhandling og Løn
Netværkssamarbejde BMF – SBSYS
91
(Vibeke Sielemann)
Netværkssamarbejde BKF personale
Netværkssamarbejde BKF SD-løn
Netværkssamarbejde BMF – Forhandling og Løn
Fynske Attraktioner – økonomi/personale
MED-underviser – udvikling af nye kurser i relation til Odense Kommunes overordnede personaleog arbejdsmiljøindsatsområder i samarbejde med HR – Strategi og Udvikling
(Anders Myrtue)
Brugerrådet, Naturstyrelsen Fyn
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bestyrelsen og Planudvalget
Det Grønne Råd, Odense Kommune
Museernes Landbrugspulje
Arbejdsgruppe om danske frilandsmuseer
Landbohistorisk Selskab
Fonden til Fynske Kulturminders Bevarelse, bestyrelsesmedlem
AEOM. Association of European Open air Museums, medlem
Arbejdsgruppen ’Gartnerihistorie’
(Ellen Warring)
Formand Kulturmiljøråd Fyn
Bestyrelsesmedlem KulturarvFYN
Landbohistorisk Selskab
Museernes dragt- og tekstilsamarbejde (tidligere pulje)
Fynske museers repræsentant i Rigsarkivet, Odense, brugerrådet
(Flemming Steen Nielsen)
Bestyrelsesmedlem i Forening for Boghaandværk, Fynsafdelingen
Medlem af Industripuljen
Repræsentant for Mediemuseet i AEPM (Association of European Printing Museums)
(Christian Hviid Mortensen)
Deltager i projektgruppen for forskningsprojektet DREAM
Medlem af redaktionen for det fagfællebedømte tidsskrift MedieKultur: Journal of Media and Communication Research (siden august)
Forskningsgruppe om Kulturel Transformation, SDU
92
(Camilla Schjerning)
Medlem Byhistorisk komité
Deltager i Kriminalitetshistorisk netværk
Medlem af redaktion på tidsskriftet Kulturstudier
Medlem af selskabet for udgivelse af kilder til dansk historie
(Inger Heldbjerg Busk)
Arbejdsgruppen ’Gartnerihistorie’
(Jens Toftgaard)
Styregruppe for FKK-netværket Shop, Consumer, City
Dansk Komité for Byhistorie
Tidsskriftet Temps videnskabelige panel
Referencegruppe i forsøgsprojekt ”Kassation til nyt liv”, Svendborg Museum
Medlem af styregruppen for MASKOT-samarbejdet mellem Syddansk Universitet, Rigsarkivet i
Odense, Odense Stadsarkiv og Odense Bys Museer
(Dorte Gramtorp)
Repræsentation i Bevaringsnetværket og Samlingsnetværket under Organisationen Danske Museer
(Jannie Amsgaard Ebsen)
Koordinator i Arkæologisk Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund
Koordinator i Digital Røntgen Emnegruppe, Nordisk Konservatorforbund
(Jens Gregers Aagaard)
Webmaster på Konservatorernes Efteruddannelsespuljes hjemmeside
ODM koordinator – konservatorgruppen
NKF Koordinator i Analysegruppen, Nordisk Konservatorforbund
Ekstern konservator for Brandts
Konsulent for Jernbanemuseets magasinklima (nyindretning)
(Pia Hansen)
Koordinator i papirgruppen, Nordisk Konservatorforbund
(Poul Rasmussen)
Repræsentant i Konservatorernes Efteruddannelses udvalg for møbelkonservatorer og restaureringshåndværkere idenfor byggeri og tilhørende håndværk
93
(Jakob Bonde)
Repræsentation i nationalt fagligt netværk: Neolitisk Netværk
(Jakob Tue Christensen)
Censor ved Århus Universitet
Hovedbestyrelsesmedlem ved Center for Middelalderstudier på Syddansk Universitet
Kulturstyrelsens strategigruppe for Middelalder og Nyere tids byarkæologi
Følgegruppen for Nyborg Slot
Fagkonsulent for Trap Danmark 6. udg.
(Jesper Hansen)
Koordinationsgruppen for Landsbypuljen, et fagligt netværk med fokus på landsbyforskningen i perioden vikingetid-middelalder
Hovedbestyrelsesmedlem ved Center for Middelalderstudier på Syddansk Universitet
Bestyrelsesmedlem for Tværfaglige Vikingesymposier på vegne af Syddansk Universitet
(Kirstine Haase)
Koordinator for Middelaldersessionen ved Organisationen Danske Museers Kulturhistoriske Orienteringsmøde
(Kristine Stub Precht)
SARA-referencegruppe, Kulturstyrelsen
TR-netværksmøde for museer, Dansk Magisterforening
MUD-bestyrelsen
(Lisbeth Eilersgaard Christensen)
Netværkskoordinator for Netværket for bebyggelsesnavneforskning
Deltager i arbejdsgruppe til planlægning af Viking Congress i Danmark i 2017
(Mads T. Runge)
Formand for Den Arkæologiske Arbejdsgruppe under Kulturstyrelsen
Medlem af Kulturstyrelsen strategigruppe for ældre jernalder
Medlem af Organisation Danske Museers referencegruppe vedr. Arkæologi og Museumslovens kapitel 8
(Mogens Bo Henriksen)
Deltager i Nationalmuseets dialoggruppe vedr. danefæ og sagsbehandling (2 møder i 2015)
Mitglied des Internationalen Sachsensymposions. Arbeitsgemeinschaft zur Archäologie der Sachsen
und ihrer Nachbarvölker in Nordwesteuropa
94
(Dyveke Skov Larsen)
Samarbejde med dukkemager Patricie Homolova og Teateret Svanen
Samarbejde med studerende ved SDU i forbindelse med aftenåbent-arrangementer og særudstillingen Den romerske forbindelse
Samarbejde med Jernalderlandsbyen Næsby ved diverse arrangementer i forbindelse med særudstillingen Den romerske forbindelse
Samarbejde med HJ Hansen-Vine om vinaften
Samarbejde med HC Andersenskolen i forbindelse med projekt Børnenes By
(Asger Halling Lorentzen)
H.C. Andersen Festivals, Kulturformidlingskomité
Kulturledernetværket
Letbane netværk
MASKOT
(Ida-Marie Vorre)
Bestyrelsen for foreningen ”Fynsk Forår”, fejring af Carl Nielsens 150 år i Faaborg-Midtfyn og omegn
Udvalg for fejring af Carl Nielsen-jubilæet 2015 (samarbejde med bl.a. Odense Kommune og Odense
Symfoniorkester)
Eksternt samarbejde:
Carl Nielsens Vennekreds
Carl Nielsen Skolen, Nr. Lyndelse/Irene Larsen
Nr. Lyndelse Kirke
Carl Nielsen Selskabet/Knud Ketting
Det kgl. Bibliotek
Carl Nielsen Brevudgaven/John Fellow
Odense Symfoniorkester/Finn Schumacher og Lotte Toftemark
Carl Nielsen Konkurrencerne og -festival
Faaborg-Midtfyn Kommune
Det Fynske SangSelskab/Yvonne Schouenborg
Den Fynske Opera/Jesper Buhl
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole
Carl Nielsen Selskabet i UK/Jack Lawson
Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Lyndelse og Nr. Søby
Dorthe Zielke/trompetist
Mathias Hammer/P2
Odense Blomsterfestival/Henrietta Rasmussen
Odense Kommune/kulturkonsulent Henrik Kragh + Sigrid Skjøde Bolet
Fra Gade til By/Signe Wæhrens + Christina Wendelboe
95
(Mette Stauersbøl Mogensen)
Samarbejde om lejrskoler i Odense: Danmarks Jernbanemuseum og Brandts
Samarbejde om nyt undervisningsforløb: Museet for Søfart, Museet på Koldinghus, Dansk Sprognævn
Projekt om børnekultur, UCL Pædagoguddannelse, UCL læreruddannelsen, National Videncenter for
historie- og kulturarvsformidling
Repræsentant i udvalg: Pædagogisk Museologi
(Lise Gerda Knudsen)
Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund for Fyn
Redaktør af Fynske Årbøger
Museernes Landbrugspulje
Næstformand i Foreningen Historisk Atlas
Medlem af Danske Frilandsmuseers Netværk
(Lone Weidemann)
De Fynske Attraktioner
Styre-og investorgruppen / Udvikling Fyn
BKF's kommunikationsnetværk
(Henrik Lübker)
Associate Editor: The International Journal of the Inclusive Museum
Rådgiver for Juryen, Ærens tornevej; Odense Kommune
Leder af forhandlingsudvalg, Indholdskonkurrence, House of Fairytales
Rådgiver for Juryen, Indholdskonkurrence, House of Fairytales
Rådgiver for Juryen, Projektkonkurrence, House of Fairytales
(Benedikte Jeppesen)
Måltidpuljen
MID – formidlernetværket under ODM
Landbrugspuljen
Medlem af Danske Frilandsmuseers Netværk
96
3.12.3. Personaleoversigt
Ansatte ved Odense Bys Museer pr. 31. december 2015.
Museumschef
Torben Grøngaard Jeppesen
Driftsudvikling
Driftschef/souschef
Hanne Plechinger
IT-udvikling
Teamkoordinator
Rasmus Halling Lorentzen
IT-udvikler
Dan Henrik Andreasen
IT-udvikler
Andriy Volkov
IT-supporter
Andreas Dalegaard Szomlaiski
IT-medarbejder
Bodil Cronin
Økonomi og Personale
Teamleder
Vibeke Sielemann
Løn- og personalekonsulent
Susanne Kromann
Assistent
Gordana Rajic
Assistent
Joan M. Mikkelsen
Assistent
Pernille P. Christensen
Projektteam By
Tilsynsførende
Stig Nørgaard Olsen
Håndværker
Finn Balsby Sørensen
Museumsassistent
Stig Bjørn Clausen
97
Museumsassistent
Søren Dupont Rasmussen
Museumsassistent
Evald Pedersen
Rengøringsassistent
Anne Elisabeth Byrum
Projektteam Land
Forvalter
Alex E. Hansen
Gartner/landbrugs-
Chris Nielsen
medhjælper
Marketing og turisme
Marketingkoordinator
Lone Weidemann
Grafisk designer/AD
Rikke Marie Reimann
Marketingsmedarbejder
Lone Jung
Formidling & satsninger
Formidlingschef
Asger Halling Lorentzen
Overinspektør
Lise Gerda Knudsen
Museumsinspektør
Karsten Kjer Michaelsen
Museumsinspektør
Ida-Marie Vorre
Museumsinspektør
Henrik Lübker
Museumsinspektør
Dyveke Skov Larsen
Museumsinspektør
Lise Kapper
Museumsinspektør
Mette Stauersbøl Mogensen
Formidlingskoordinator
Rikke Jahn Svinding
Formidler
Lise Marie Nedergaard
98
Formidler
Dorrit Marianne Lillesøe
Formidler
Keiko Karsbæk
Kostumesyerske
Trine Sørensen
Arkitekt
Elsa Marianne Schrøder
Museumsassistent
Tina Damgaard Hagenberg
Håndværker
Kasper Jensen
Den Fynske Landsby
Snedker
Helge John Jørgensen
Murer
Jan Osther
Maler
Charlotte Lisa Trebbien
Gartner
Jens Bjørn Clausen
Gartner
Jens Ole Storm Pedersen
Gartnerelev
Anja Bonde Cline
Gartnermedhjælper
Jenny Bager
Tømrer
Nikolaj Halck Krause
Landmand
Morten Birkely Ottendal
Landmand
Randi Mose Hansen
Landbrugsmedhjælper
Natalie Sejer Sørensen
Landbrugsmedhjælper
Dorthe Valborg Elmholt
Medhjælp
Claus Søndergaard Nielsen
Formidlingsleder
Benedikte Jeppesen
Specialarbejder
Hans Bendtsen
99
Omvisere
Omviser
Alexander Styhr Kristensen
Omviser
Anne Horsted Møller
Omviser
Bjerne Juhl Frederiksen
Omviser
Camilla Bergstrand-Christensen
Omviser
Frede Bent Madsen
Omviser
Inaam Nabil Abou-Khadra
Omviser
Jette Klinkbech
Omviser
Joachim Allouche
Omviser
Maibritt Popp Stuckert Jørgensen
Omviser
Lasse Heldbjerg Offersen
Omviser
Marie Yvonne Liv Rasmussen
Omviser
Michael Brødsgaard Andersen
Omviser
Stine Juul Andersen
Omviser
Mette Vedel Kiilerich
Publikumschef
Merete Schultz
Koordinator
Bo Gregersen
Assistent
Jette Hovgård Johansen
Assistent
Tina Hassing
Assistent
Birgitte Dyhrberg Rasmussen
Kontorassistent
Mia Grøndal Jensen
Publikum
100
Møntergården:
Museumsvært/forvalter
Karsten Bøg Stenderup
Museumsvært
Ingrid Hovgaard Rasmussen
Museumsvært
Kirsten Margrethe Ohmstede
Museumsvært
Mikkel Fjederholdt Nielsen
Museumsvært
Alexander Styhr Kristensen
Museumsvært
Katrin Bøttger
H.C. Andersens Hus:
Museumsvært
Charlotte Øxenholt
Museumsvært
Finn Bangshåb
Museumsvært
Ann Vibeke Frederiksen
Museumsvært
Annette Nellemose Hansen
Museumsvært
Hanne Aabo
Museumsvært
Thea Traun
Museumsvært
Simone Krogh Bebe
Museumsvært
Patrick Løndal Jørgensen
Museumsvært
Stine Lindegaard
H.C. Andersens Barndomshjem:
Museumsvært
Anne Elisabeth Byrum
Museumsvært
Marie Yvonne Liv Rasmussen
Museumsvært
Jette Engel Osbahr
101
Carl Nielsen Museet:
Museumsvært
Knud Walther Knudsen
Museumsvært
Ulla Pind
Carl Nielsens Barndomshjem (sæson):
Museumsvært
Hanne Osbirk
Museumsvært
Lene Christensen
Den Fynske Landsby (sæson):
Museumsvært
Maria Friis Jensen
Museumsvært
Ann-Didde Holt
Museumsvært
Sara Højgaard Jørgensen
Museumsvært
Christian Hovgård Johansen
Museumsvært
Ejnar Brund Gensø
Museumsvært
Linda Holm Nielsen
Museumsvært
Frede Holm Madsen
Museumsvært
Silas Tobias Bojesen
Mediemuseet:
Museumsvært
Jane Burhøj
Museumsvært
Carsten Bjerre
Museumsvært
Birgitte Monefeldt
Museumsvært
Fehka Cirkinagic
Museumsvært
Vivi Treldal
Museumsvært
Susanne Nielsen
Formidler
Hans Thomsen Lydiksen
102
Børnekulturhuset Fyrtøjet (sæson):
Eventyrpilot
Nanna Møllegård Madsen
Eventyrpilot
Ida Balle Hansen
Eventyrpilot
Kathrine Aarøe Jørgensen
Eventyrpilot
Thea Madsen
Kulturarvschef
Jens Toftgaard
Kulturarv
Historie:
Overinspektør
Anders Skriver Myrtue
Museumsinspektør
Ellen Warring
Museumsinspektør
Flemming Steen Nielsen
Museumsinspektør
Camilla Pryds Schjerning
Bygningskonstruktør
Carsten Dalegaard
Museumsinspektør
Christian Hviid Mortensen
Museumsinspektør/arkitekt
Jan Bo Jensen
Arkivmedarbejder
Inger Busk
Videnskabelig medarbejder
Bent Richardt Rasmussen
Registrator
Lasse Top-Jensen
Akademisk medarbejder
Kim Simonsen
Akademisk medarbejder
Per Seesko
Kontorassistent
Pia Lenda Kaltoft Jensen
Kontorassistent
Anne-Louise Lund Jensen
Bibliotekar
Gitte Andersen
Magister
Ole Selmer Hjernø
103
H.C. Andersen og Carl Nielsen:
Overinspektør
Ejnar Stig Askgaard
Museumsassistent
Solveig Brunholm
Videnskabelig assistent
Thomas Søndergaard Estrup Iversen
Arkæologi:
Centerleder
Mads Thagård Runge
Overinspektør
Jesper Hansen
Museumsinspektør
Mogens Bo Henriksen
Museumsinspektør
Jakob Tue Christensen
Museumsinspektør
Jakob Bonde
Museumsinspektør
Michael Borre Lundø
Museumsinspektør
Maria Elisabeth Lauridsen
Museumsassistent
Nermin Hasic
Museumsassistent
Peter Birch Jensen
Videnskabelig medarbejder
Anette Guldager Boye
Post.doc.
Lisbeth Eilersgaard Christensen
Arkæolog
Kirsten Prangsgaard
Arkæolog
Kirstine Haase
Arkæolog
Mikael Manøe Bjerregaard
Arkæolog
Kristine Stub Precht
Arkæolog
Andréa Rozsa Inger Borgius
Arkæolog
Anine Madvig Struer
Arkæolog
Anne E. Larsen
Arkæolog
Bente Bech
104
Arkæolog
Charlotte Kaastrup Kolmos
Arkæolog
Christina Marie Lütken
Arkæolog
Disa Lundsgård Simonsen
Arkæolog
Esben Klinker Hansen
Arkæolog
Jesper Brodal
Arkæolog
Kristi Pedersen
Arkæolog
Kristine Haase
Arkæolog
Klaus Risskov Pedersen
Arkæolog
Line Borre Lundø
Arkæolog
Mette Rabitz Johansen
Arkæolog
Mikkel Fruergaard Thomsen
Arkæolog
Niels Henrik Konstantin-Hansen
Arkæolog
Oliver Bjerregaard Fagerholt
Arkæolog
Simon Gehlert Nissen
Arkæolog
Steen Knudsen
Arkæolog
Syver Smukkestad
Arkæolog
Søren Davidsen
Arkæolog
Thor Wium Giversen
Bevaring:
Overinspektør
Dorte Gramtorp
Cand.scient.cons.
Jannie Amsgaard Ebsen
Cand.scient.cons.
Jens Gregers Aagaard
Kons.tekn.
Pia Irene Hansen
Kons.tekn.
Poul Erling Rasmussen
Kons.tekn.
Unn Gelting
105
Museumsassistent
Kenneth Hviid
Medhjælper
John Holbæk Jensen
Håndværker
Hans-Ulrich Hansen
Specialarbejder
Henning Michael Erlingsen
106
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement