Litteraturforslag

Litteraturforslag
Den romerske forbindelse – Litteraturforslag
Nedenstående litteraturforslag er til den historielærer, der får lyst til uddybende læsning.
Udstillingen

Karsten Kjer Michaelsen: Den romerske Forbindelse. Gudme-Lundeborg og Romerriget i jernalderen.
Odense Bys Museer, 2015

Drejebog til udstillingen ”Den romerske forbindelse” link

Karsten Kjer Michaelsen fortæller om udstillingen ”Den Romerske forbindelse” i 4 små videoer
på youtube
https://www.youtube.com/watch?v=2tSxsk6DPGg&index=1&list=PLVIXKEmfPg7U4BjU1GVa8Dhj
V2ThAPiDI
Romanisering

Tønnes Bekker-Nielsen: Romanisering – en idé og dens historie, 2005
http://www.pontos.dk/publications/papers-presented-orally/oral-presentations-a-d
En begrebshistorisk gennemgang af romaniseringsdiskussionen siden Rostovtzeff. Pdf fra det nu
lukkede Center for Sortehavsstudier. 8 sider.

Søren Tillisch: Romaniseringen af dansk jernalder, 2005
http://www.pontos.dk/publications/papers-presented-orally/oral-presentations-s-a
Her findes kilder i oversættelse til romernes viden om den skandinaviske del af de ”nordeuropæiske
stammeområder. Pdf fra det nu lukkede Center for Sortehavsstudier. 7 sider.
Tacitus

Tacitus: Germania. http://klassisk.ribekatedralskole.dk/personer/tacitus/tacitus.htm (1901-1902
oversættelsen). Ribe Katedralskoles fine hjemmeside til de klassiske fag.

Publius Cornelius Tacitus: Germaniens historie, geografi og befolkning. Udgivet af Niels W. Bruun
og Allan A. Lund, Bind I og II. Wormianum 1974.
”Ny” oversættelse og realkommentarer. Forfatterne ønsker at påpege Tacitus anvendelighed som
kilde.
Varusslag og historiebrug

Nis Hardt og Karsten Kjer Michaelsen: "Giv mig mine legioner tilbage!" Sfinx 1994, nr.1, ss. 25-30
http://www.tidsskriftetsfinx.dk/butik/henttidsskrifter/henttidsskrifter.asp
Den romerske forbindelse – Fyn og Rom i jernalderen. Stx og hf. Litteraturforslag
1

Deutsche Geschichte: Mythos einer Schlacht Arminius’ Triumph, Varus’ Untergang: Wie der Sieg
der Germanen über die Römer vor 2000 Jahren die deutsche Geschichte bestimmt hat – bis zum
heutigen Tag von Tillmann Bendikowski. http://www.zeit.de/2008/45/DOS-varus-schlacht
Historiebrug for fuld udblæsning!

Vaterland in der Vitrine Von Matussek, Matthias und Schulz, Matthias Der Generaldirektor des
Deutschen Historischen Museums Berlin, Hans Ottomeyer, über die Lücken im kulturellen
Gedächtnis der Nation, Wallensteins Degen und die neue Großschau zur 2000-jährigen Geschichte
der Deutschen Varus slaget i tysk historiebevidsthed efter genforeningen.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-47004661.html
Romerriget og Danmark

Erik Christiansen: Romerriget og Danmark. http://danmarkshistorien.dk/leksikon-ogkilder/vis/materiale/romerriget-og-danmark-1/

Erik Christiansen: Cimbrerne (Kimbrerne) http://danmarkshistorien.dk/leksikon-ogkilder/vis/materiale/cimbrerne-kimbrerne-1/

Erik Christiansen: Myte: Kom cimbrerne fra Himmerland? http://danmarkshistorien.dk/leksikonog-kilder/vis/materiale/myte-kom-cimbrerne-fra-himmerland/

Peter Ørsted: Danmark før Danmark. Romerne og os. Samleren. 1999.
Levende historiefortælling, desværre med megen vægt på en fejloversættelse af ”Gargilius´
kontrakt” om kvæghandel.

Peter Ørsted: Romere og germanere. Sejrens triumf. Norden i skyggen af det romerske Imperium.
Nationalmuseet, 2003.
Undervisningsmateriale til Nationalmuseets daværende udstilling.

Gudme og Lundeborg, haller og markedspladser. Pdf´er med illustrerede skilte kan findes på
kulturstyrelsen hjemmeside (2014): Illustreret geografisk nedslag
http://www.kulturstyrelsen.dk/index.php?id=21319

http://historiskatlas.dk/ Giver mulighed for at finde lokale udgravningsrapporter
Arkæologi, perspektivering til nutiden

Sofie Laurine Albris m. fl.: `Smattens´ arkæologi. Arkæologer på Roskilde Festival. Siden Saxo nr. 2,
2009

Anna S. Beck m. fl. : Festival-arkæologi. Arkæologi som kilde til moderne kulturhistorie. Arkæologisk
Forum nr. 16, maj 2007
Den romerske forbindelse – Fyn og Rom i jernalderen. Stx og hf. Litteraturforslag
2
Museologi

Sally Thorhauge og Ane Hejlskov Larsen: Museumsgrundbogen. Kunsten at læse et museum.
Systime, 2008
Kan fint støtte inddragelse af museets historieformidling i undervisningen.
Eksamensbilag

Eksempel på eksamensbilag i historie om temaet romerne og germanerne. Pdf fra EMU
http://www.emu.dk/sites/default/files/Eksempler%20p%C3%A5%20eksamensbilag.pdf
Den romerske forbindelse – Fyn og Rom i jernalderen. Stx og hf. Litteraturforslag
3
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement