eMachines G525 Laptop User Manual

eMachines G725/G525 Series
Hurtigguide
Copyright © 2009. Acer Incorporated.
Med enerett.
Hurtigguide for eMachines G725/G525 Series
Opprinnelig utgave: 02/2009
Dette selskapet fremsetter ingen påstander og gir ingen garantier, verken uttrykte eller
underforståtte, om innholdet i dette dokumentet, og fraskriver seg bestemt enhver
underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Selv om det er lagt
ned betydelig arbeid for å sikre nøyaktighet, kan ikke dette selskapet holdes ansvarlig for
noen feil (for eksempel feilstaving av ord eller faktafeil) i denne publikasjonen.
Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan finne sted uten varsel. Slike endringer
vil innarbeides i nye utgaver av denne håndboken eller supplerende dokumenter og
publikasjoner. Dette firmaet gir ingen garantier, verken uttrykte eller impliserte, med hensyn
til innholdet i dette dokumentet og fraskriver seg spesifikt impliserte garantier om salgbarhet
eller egnethet for et bestemt formål.
Registrer modellnummeret, serienummeret, innkjøpsdatoen og informasjon om innkjøpssted i
plassen som er angitt nedenfor. Serienummeret og modellnummeret blir registrert på
etiketten som er festet til datamaskinen din. All korrespondanse om enheten bør omfatte
serienummeret, modellnummeret og innkjøpsinformasjon.
Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, lagres i et arkivsystem eller overføres
på noe vis – elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, innspilling eller på andre måter – uten å
innhente skriftlig tillatelse på forhånd fra Acer Incorporated.
eMachines G725/G525 Series Notebook-PC
Modellnummer: ___________________________________
Serienummer: _____________________________________
Innkjøpsdato: _____________________________________
Innkjøpssted: ______________________________________
eMachines og eMachines-logoen er registrerte varemerker som tilhører Acer Incorporated.
Andre selskapers produktnavn eller varemerker brukes i dette dokumentet kun for
identifiseringsformål og tilhører de respektive selskapene.
3
Begynne med begynnelsen
Vi vil gjerne takke deg for at du har valgt en eMachines-notebook til dine
mobile databehandlingsbehov.
Dine veiledere
Som hjelp til bruk av eMachines-notebooken har vi utformet et sett av
veiledere:
Til å begynne med vil plakaten Før vi begynner... hjelpe deg med å komme i
gang med oppsettet av datamaskinen.
Den generiske håndboken for eMachines-serien inneholder nyttig informasjon
om alle modeller i eMachines-produktserien. Den dekker grunnleggende emner
som eMachines Recovery Management, bruk av tastaturet, lyd, osv. Vennligst
merk at både den generiske håndboken og eMachinesSystem User Guide som er
nevnt nedenfor, fra tid til annen vil referere til funksjoner eller egenskaper som
bare finnes på visse modeller, men ikke nødvendigvis på modellen du kjøpte.
Slike forekomster er markert i teksten med kommentarer som "bare for visse
modeller".
I den Hurtigguide får du en innføring i de grunnleggende egenskapene og
funksjonene til den nye datamaskinen. Hvis du vil vite mer om hvordan
datamaskinen kan gjøre deg mer produktiv, kan du slå opp i eMachinesSystem
User Guide. Denne håndboken inneholder detaljert informasjon om emner som
systemverktøy, datagjenvinning, utvidelsesalternativer og feilsøking/
problemløsing. I tillegg finner du garantiopplysninger, generell informasjon og
sikkerhetsmerknader for notisbokmaskinen din. Boken er tilgjengelig som PDFfil (Portable Document Format) og leveres forhåndslastet på maskinen. Følg
disse trinnene for å åpne den:
1 Klikk på
Start, Alle Programmer, eMachinesSystem.
2 Klikk på eMachinesSystem User Guide.
Merk: Visning av filen krever at du har Adobe Reader installert. Hvis Adobe
Reader ikke er installert på datamaskinen din, vil klikking på
eMachinesSystem User Guide føre til at installeringsprogrammet for Adobe
Reader kjøres i stedet. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
installeringen. Hvis du vil vite hvordan du bruker Adobe Reader, åpner du
menyen Hjelp og Støtte.
4
Norsk
En omvisning i eMachinesnotebooken
Når du har satt opp datamaskinen som vist på plakaten Før vi begynner..., la oss
ta en omvisning i din nye eMachines-datamaskin.
Visning ovenfra
5
#
Ikon
Beskrivelse
1
Integrert
webkamera
Webkamera til videokommunikasjon
(bare for visse modeller).
2
Skjerm
Kalles også LCD-skjerm (Liquid-Crystal Display;
LCD), viser utdata fra datamaskinen.
3
Berøringsplate
av/på
Slår den interne berøringsplaten av og på.
Av/på-knapp
Slår datamaskinen av og på.
Knapp / indikator
for trådløs LAN
kommunikasjon
Aktiverer/deaktiverer trådløst nettverk Lyser
for å vise status for kommunikasjon i trådløst
LAN.
4
Høyttalere
Venstre og høyre høyttaler leverer stereolyd.
5
Tastatur
Legger inn data i datamaskinen.
6
Berøringsplate
Pekeenhet som reagerer på berøring og
fungerer som en mus.
7
Klikkeknapper
(venstre og høyre)
Venstre og høyre knapp fungere på samme
måte som venstre og høyre museknapp.
8
Håndleddshviler
Komfortabelt støtteområde for hendene når
du bruker datamaskinen.
9
HDD
Lyser når harddisken er aktiv.
Num Lock
Lyser når Num Lock er aktivert.
Caps Lock
Lyser når Caps Lock er aktivert.
Hurtigtaster
Datamaskinen bruker hurtigtaster eller tastekombinasjoner for tilgang til de
fleste av maskinens funksjoner, f.eks. skjermens lysstyrke og lydvolumet.
Når du skal aktivere hurtigtaster, trykker du holder inne <Fn>-tasten før du
trykker på den andre tasten i en hurtigtastkombinasjon.
Hurtigtast
Ikon
Funksjon
Beskrivelse
<Fn> + <F4>
Søvn
Setter datamaskinen i dvalemodus.
<Fn> + <F5>
Skjermbytte
Bytter mellom visning på vanlig
skjerm, ekstern skjerm (hvis tilkoblet)
eller begge deler.
Norsk
Element
6
Norsk
Hurtigtast
Ikon
Funksjon
Beskrivelse
<Fn> + <F6>
Blank skjerm
Slå av skjermens bakgrunnsbelysning
for å spare strøm. Trykk på en
hvilken som helst tast for å gå
tilbake.
<Fn> + <F8>
Høyttaler av/på Slår høyttalerne av og på.
<Fn> + < >
Volum opp
Øker lydvolumet.
<Fn> + < >
Volum ned
Reduserer lydvolumet.
<Fn> + < >
Lysstyrke opp
Øker skjermens lysstyrke.
<Fn> + < >
Lysstyrke ned
Reduserer skjermens lysstyrke.
Lukket frontvisning
#
1
Ikon
Element
Strømindikator
Beskrivelse
1
Angir datamaskinens strømstatus.
Batteriindikator1 Angir datamaskinens batteristatus.
1. Lading: Lampen lyser gult når batteriet
lades.
2. Helt oppladet: Lampen lyser blått i
nettstrømmodus.
2
5-i-1-kortleser
Godtar Secure Digital (SD), MultiMediaCard
(MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro
(MS PRO) og xD-Picture Card (xD).
Merk: Skyv inn for å fjerne/installere kortet.
Bare ett kort kan operere til enhver tid.
1. Frontpanelindikatorene er synlige selv når skjermen er lukket.
7
Bakre visning
Norsk
#
Element
Beskrivelse
1
Ventilasjonsåpninger
Gir datamaskinen mulighet til å holde seg kjølig,
selv etter lang tids bruk.
Venstre visning
#
Ikon
Element
Beskrivelse
1
Strømtilkobling
Kobler til en batterieliminator.
2
Ethernet-port (RJ-45) Kobler til et Ethernet 10/100-basert
nettverk.
3
Port for ekstern
skjerm (VGA)
Kobler til en skjermenhet (f.eks. ekstern
skjerm, LCD-projektor).
4
USB 2.0-port
Kobler til USB 2.0-enheter (f.eks. USB-mus,
USB-kamera).
5
Mikrofonplugg
Mottar inndata fra eksterne mikrofoner.
Hodetelefon/
høyttalere/
line-out-port
Kobles til utdataenheter for lyd
(f.eks. høyttalere, hodetelefon).
8
Norsk
Høyre visning
#
Ikon
Element
Beskrivelse
1
Optisk stasjon
Intern optisk stasjon. Godtar CDer og DVDer.
2
Tilgangsindikator
for optisk disk
Lyser når den optiske stasjonen er aktiv.
3
Utløserknapp for
optisk stasjon
Løser ut den optiske disken fra stasjonen.
4
Nødutløserhull
Løser ut platen i den optiske stasjonen når
datamaskinen er slått av.
Merk: Sett en binders i nødutløserhullet hvis
du må løse ut den optiske stasjonen når
datamaskinen er av.
5
Spor for
Kensington-lås
Kobler til en Kensington-kompatibel
sikkerhetslås for datamaskinen.
Merk: Koble en sikkehetslåskabel rundt et
ubevegelig objekt som et bord eller
håndtaket på en låst skuff. Sett inn låsen i
sporet og vri om nøkkelen for å låse. Noen
nøkkelløse modeller er også tilgjengelige.
9
Bunnvisning
Norsk
#
Element
Beskrivelse
1
Ikon
Batterirom
Huser datamaskinens batterier.
2
Batterfrigivelsesbolt
Frigir battteriet for fjerning
3
Batterilås
Låser batteriet på plass.
4
Harddiskplass-sekundær Huser datamaskinens harddisk (sikret
med skruer) (bare for visse modeller).
5
Harddiskplass-hoved
Huser datamaskinens harddisk (sikret
med skruer).
6
Minnerom
Huser datamaskinens hovedminne
7
Ventilasjonsåpninger og Gir datamaskinen mulighet til å holde
kjølevifte
seg kjølig, selv etter lang tids bruk.
Merk: Ikke dekk til eller blokker viftens
åpning.
10
Spesifikasjoner
•
Ekte Windows Vista®
Plattform
•
Intel® Pentium® mobile prosessor*
•
Intel® Celeron® mobile prosessor*
•
Mobile Intel® GL40 Express-brikkesett
•
IEEE 802.11b/g
•
Dobbeltkanalstøtte
•
Opptil 2 GB DDR2-minne (667 MHz). Kan
oppgraderes til 4 GB med to soDIMM-moduler
•
17" HD+ 1600 x 900
•
16:9-sideforhold
Grafikk
•
Mobile Intel® GL40 Express-brikkesett
Lagringssystem
•
2,5" harddisk
•
DVD-Super Multi tolags
•
5-i-1-kortleser
•
To innebygde stereohøyttalere
•
Støtte for høydefinert lyd
•
MS-Sound-kompatibel
•
Integrert webkamera*
•
WLAN: IEEE 802.11b/g
•
LAN: Fast Ethernet; Wake-on-LAN-klargjort
•
410,5 (W) x 268 (D) x 26,8/39,6 (H) mm
(16 x 10,45 x 1,04/1,54 tommer)
•
3,30 kg (7,29 lbs.) med én harddisk og 6-cellers
batterisett
•
BIOS bruker-, tilsyns- og HDD-passord
•
Spor for Kensington-lås
•
ACPI 3.0
•
48,8 W 4400 mAh
•
3-pinners 65 W batterieliminator
•
ENERGY STAR® 4.0*
Norsk
Operativsystem
Systemminne
Skjerm
Lyd
Kommunikasjon
Dimensjon
Personvernkontroll
Strømsystem
11
•
99-/100-/103-tasters tastatur
•
Berøringspute-pekeenhet
Inn/ut-grensesnitt
•
USB 2.0-port
•
Port for ekstern skjerm (VGA)
•
Hodetelefon/høyttalere/line-out-port
•
Mikrofonplugg
•
Ethernet-port (RJ-45)
•
Kontakt for batterieliminator
•
Temperatur:
•
Drift: 5 °C til 35 °C
•
Ikke i bruk: -20 °C til 65 °C
•
Luftfuktighet (ikke-kondenserende):
•
Drift: 20% til 80%
•
Ikke i bruk: 20% til 80%
Miljø
Merk: * Bare for visse modeller.
Merk: Spesifikasjonene ovenfor er kun for referanseformål.
PCens eksakte konfigurasjon avhenger av den kjøpte modellen.
Norsk
Spesialtaster og
kontroller
Download PDF

advertising