Fender PX-2208 DJ Equipment User Manual

-1-
Návod k obsluze FERGUSON HF 8800 HD ,
HF 8900 HD USB PVR
-2OBSAH
Úvod
3
Bezpečnostní informace
4
1. Předtím než začnete
1.1. Vlastnosti
1.2. Příslušenství
6
6
7
2. Ovládání a funkce
2.1 Přední panel
2.2 Zadní panel
2.3 Dálkové ovládání
8
8
9
10
3. Připojení
3.1 Připojení do TV
3.2 Připojení k sat.parabole
12
12
16
4. Přehled menu
4.1 Menu instrukce
4.2 Menu pomoc
4.3 Menu struktura
18
18
18
19
5. Menu provozu
5.1 První instalace
5.2 Instalace
5.3 Nastavení systému
5.4 Kanál
5.5 Pokročilý
5.6 Stav
5.7 PVR (pouze pro PVR ready)
20
20
21
27
30
32
34
34
6. Běžné informace ke sledování
6.1 Hlavní informace
6.2 Výběr TV & Rádia
6.3 TV nebo Rádio kanálové listy
6.4 Možnosti
6.5 A/V +
6.6 Favoritní
6.7 A-Z
6.8 EPG
36
36
37
37
41
41
41
41
41
7. PVR (pouze pro PVR ready)
7.1 Seznam souborů
7.2 PVR Banner
43
43
44
A.1 Řešení problémů
A.2 Technické popisy
A.3 Vysvětlení pojmů
47
48
49
-3ÚVOD
Čtěte tento manuál pečlivě a ujistěte se, že rozumíte poskytnutým informacím. Pro Vaši
bezpečnost, zabraňte důsledkům různých činností.
Varování, Upozornění a Poznámky.
Během celého manuálu, platí speciální upozornění následujících značek, které značí možnost
rizika pro Vaše zdraví.
Upozornění
Vyznačuje situaci, které když se nevyhnete, může způsobit vážné poranění.
Varování
Vyznačuje narazení situaci, které když se nevyhnete, můžete způsobit vážné
poranění.
Poznámka
Vyznačuje dodatečné informace uživateli, aby si byl vědom možných
problémů a informací a jiných důležitostí, které mu pomohou porozumět,
užívat a provádět instalaci.
-4BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento digitální přijímač byl vyroben za mezinárodních bezpečnostních podmínek.
Prosím čtěte následující bezpečnostní opatření pečlivě.
Bezpečnostní instrukce a opatření
Vyhněte se pokládání těžkých věcí a blokování místa pro
ventilátor. (Blokování může způsobit požár).
Vyhněte se čištění povrchu benzin.nebo těkavou
látkou.Můžete poškodit barvu.
Vypojte napájení a anténu, když zař.dlouho nepoužíváte
nebo během bouřky.
Vyhněte se pádům nebo poškozováním dálk.ovladače.
Jestliže se ze zař.kouří , vypněte a odpojte okamžitě
zařízení. Kontaktujte Vaše prodejce.
Vyhněte se pokládání zařízení na kluzký nebo šikmý
povrch.
Udržujte daleko od vody.
-5Uklízejte nečistoty. Nečistoty a metalické částečky uvnitř
zařízení mohou způsobit požár a elektrický šok.
Vyhněte se rozmontování a montáži.Neotvírejte zařízení.
Nechytejte za kabel při odpojování. Nehýbejte se
zařízením, zatímco napájecí kabel je v zásuvce.
Udržujte přístroj co nejdále od magnetických věcí a
audio nahrávačů
Umístěte zařízení na dobře větrané místo a mimo dosah
přímého slunce a vlhkosti.
Vyhněte se teplotám nad 30C a pod 5C.
-61 PŘEDTÍM NEŽ ZAČNETE
1.1 Vlastnosti
Brilliant On Screen Graphic
MPEG-2 & MPEG-4 Fully DVB Compliant
MPEG-2 Video (MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1,Layer2
LNB Controlling Logic
SCPC/MCPC Receivable from C / Ku-Band Satellites
Digital Tuner with Loop-through
HDMI, Component, 2 Scarts, Composite Video, Audio L/R
Wide Symbol Rate 1~45Mbps & Frequency Input 950 ~ 2150MHz
DiSEqC 1.2 Supported
S/PDIF AC3 Audio
User friendly OSD Menu with Full Function
256 Color Graphic User Interface
Multi-language menu
4-digit 7-segment LED Display
Variable Aspect Ratio (4.3, 16:9) with Pan Vector or Letter Box
EPG(Electronic Program Guide) for On-screen Channel Information
Teletext and Subtitle Supported (VBI & OSD)
Installation by Easy Setup Guide
Capacity for Storing Multi Channel (4000 Channels, 500 Transponders)
Favorite Channel and Parental Lock Function
Variable Aspect Ratio (4.3, 16:9) with Pan Vector or Letter Box
EPG(Electronic Program Guide) for On-screen Channel Information
Teletext and Subtitle Supported (VBI & OSD)
Installation by Easy Setup Guide
Capacity for Storing Multi Channel (4000 Channels, 500 Transponders)
Favorite Channel and Parental Lock Function
RS232C Port for Upgrading System Software
Recording / Playback in STB or PC (PVR Ready Model Only)
S/W / Channel data transfer through USB 2.0 (PVR Ready Model Only)
Bookmarking & jump function (PVR Ready Model Only)
-71.2. Příslušenství
•
•
•
•
•
video kabel
HDMI kabel
Provozní instrukce (tento manual)
Dálkový ovladač
AAA suché články baterii 2x
-82
. OVLÁDÁNÍ A FUNKCE
2.1 Přední panel
2.2 Zadní panel
-9-
- 10 2.3 Dálkové ovládání
Všechny typy přijímačů mohou být vybaveny dálkovým ovládáním.
- 11 -
- 12 3. PŘIPOJENÍ
3.1 Připojení do TV
<Připojení do digitální TV, která umí podporovat HD rozlišení (1080i,720p480p&480i) užívá
YPbPr port>
1. Spojí STB YPbPr výstup a audio L/R výstup do YPbPR vstupu a audio L/R nebo TV.
2. Nastaví STB režim výstupu do 1080i nebo 720p nebo 480p užíváním FUNC klíče
dálkového ovladače.
Prosím projděte TV uživatelský manuál pro metodu detailního připojení YPbPr portu
vstupu.
- 13 < Příjímač k TV a VCR se Scart kabelem>
1. Spojí Video a Audio z TV do Vide a Audio. Připojte červený a bílý konektor do Audio
R a Audio L, a žlutý do Video portu navzájem.
2. Spojí TV Scart z TV do spodního Scart konektoru s plně zapojeným Scart kabelem.
3. Spojí VCR Scart z VCR do horního Scart konektoru s plně zapojeným Scart kabelem.
4. Jdi do sekce 3.2, Připojení k parabole, potom připojte Vaši parabolu (satelit).
- 14 < Připojení do PC monitoru nebo digitální TV která má HDMI vstup >
1. Spojí STB HDMI výstup do HDMI vstupu monitoru nebo TV.
2. Nastaví STB video výstup režim do 1080i nebo 720p nebo 480p užitím FUNC klíče
dálkového ovladače.
Pro nejlepší příjem do HD programů v nejvyšším možném rozlišení, použijte tuto metodu
zapojení.
- 15 < Připojení do A/V přijímače (Dolby digital zesilovač) >
1. Spojí STB optický digitální audio výstup do A/V přijímače.
2. Jděte do TV menu výstupu a nastavte možnost „Dolby Digital (DD) „
- 16 3.2 Připojení k satelitní parabole
< Parabola >
Připojete kabel satelitní antény do vstupu DISH IN.
< Připojení parabol používajících DiSEqC přepínač >
Připojte výstup z DISEqC 1.0 do DISH IN na přijímači
- 17 < Motorizovaná parabola použivající DiSEqC 1.2 >
Připojte výstup DiSEqC 1.2 do vstupu DISH IN na přijímači.
- 18 4. PŘEHLED MENU
4.1 Menu instrukce
Zmáčkněte Menu tl. k zobrazení hlavního menu. Můžete si vybrat podmenu užitím V / ^ /
< / > tlačítek. Vybrané menu se stane zvýrazněné.
Když jste si už vybrali pod menu, které chcete, zmáčkněte OK tl.
Když se chcete vrátit do předchozího menu, zmáčkněte EXIT tl.
Když se chcete vrátit na živý obraz, zmáčkněte Menu tl.
4.2 Menu pomoci
V tomto menu se zobrazují krátké informace na spodní části obrazovky.
- 19 4.3 Struktura menu
V tomto menu se zobrazují krátké informace na spodní částí obrazovky.
Instalace
Parabola : Vyberte Parabola a LNB nastavení pro hledaný kanál.
Auto Scan : Vyhledává celé kanály automaticky bez vložených speciálních parametrů.
Manual: Vyhledává kanál ručně se zadanými parametry uživatele.
Možnosti
TV výstup: Vyberte video nebo audio výstup.
Jazyk : Vyberte jazyk display, audio jazyk, a jazyk titulků.
Nastavení času: Nastavte současný čas.
Rodičovská kontrola: Změňte heslo a vyberte roztříděnou cenzuru.
OSD Display : Nastavte OSD čas displaye a průhlednost.
Kanál
Třídění : Vyberte typ tříděného kanálu, jako je Transponder, Network, CAS.
Rezervace: Rezervuje kanály, které chcete nahrát v požadovaném čase.
Vymazat : Vymažete kanály jako je Oblíbený, TV/Radia CAS, atd.
Pokročilé
Reset výrobního standardu: Obnoví přijímač do standardních hodnot.
Nahrání kanálu : Přenese programy z přijímače do přijímače nebo PC.
S/W nahrání : Přenese software z přijímače do přijímače nebo PC.
Status
Informace : zkontrolujte verzi satelitního přijímače.
PVR
Nastavení nahrávání : Nastavuje požadovaný čas nahrávání.
HDD Infomace: Zkontroluje kapacitu HDD
Formát HDD : Zformátuje okamžitě HDD
- 20 5, PROVOZNÍ MENU
5.1 První instalace
Pro Vaši výhodu můžete instalovat přijímač užitím První instalace .
„První instalace“ Vám poskytne nastavení Vašeho přijímače užitím jednoduché
procedury.
1.Vyberte požadovaný jazyk užitím v / ^ tlačítka.
2.Zmáčkněte OK tlačítko k potvrzení a jděte na
další krok.
1.Vyberte požadovaný satelit užitím v / ^ tl.
2.Zmáčkněte OK tl. k potvrzení a jděte na další krok.
1.Vyberte LNB typ užitím v / ^ tl.
2.Zmáčkněte OK tl. k potvrzení a jděte na další krok.
1.Jestliže používáte DiSEqC 1.0 vypínač, vyberte
DiSEqC
volbu užitím v / ^ tl.
2.Zmáčkněte OK tl. k potvrzení a jděte na další krok
- 21 1.Po všech nastavení je hotovo. Zmáčkněte tlačítko
k začátku skenování.
Jestliže chcete znát více popsaných detailů o jiné proceduře, prosím přejděte na následující
instalační část v 5.2
•
•
Tl. předchozího kroku : Jestliže chcete jít na předchozí krok, zmáčkněte Opt.tl. a
potom můžete vyresetovat (obnovit) volby.
Tl. Vymazat a Opustit : Jestliže chcete přeskočit „První instalaci“ , zmáčkněte Exit tl.
5.2. INSTALACE
5.2.1. Parabola
1.Zmáčkněte tl. Menu ke zobrazení hlavní nabídky.
2.Zmáčkněte tl. OK v pod menu. Objeví se okno hesla.
Všechna pod menu jako Parabola, Auto prohlížení,
ruční prohlížení, a Transponder úprava v instalaci jsou
uzamčeny heslem. Standardní heslo je „ 0000“.
Použijte tl. ^/v k pohybu nahoru a dolu v tomto
režimu.V jiné položce, jako je Parabola, Satelit,
Transponder, atd. jestli se chcete podívat na detaily,
použijte tl. </>.
- 22 -
1.Zmáčkněte tl. </>, pravá obrazovka ukáže
přednastavených 32 satelitních listů.
2.Vyberte požadovaný satelit a zmáčkněte tl. OK.
Potom změněný sloupec satelity bude požadovat jméno
satelitu.
Jestliže nemůžete najít požadovaný satelit, vyberte
jakýkoliv satelit a zmáčkněte tl. OK.
1 Zmáčkněte tl. </> abyste se podívali na před
programované listy. Zmáčkněte tl. OK k návratu do
současného satelitu s vybraným satelitem.
1.Zmáčkněte tl. </>, pravá obrazovka Vám ukáže
odpovídající seznam transpordérů.
2.Zmáčkněte tl. OK k výběru dalších odpovídajících.
Jestliže si vyberete jedno z jmen alternativních satelitů,
odpovídající transporder se změní automaticky podle
vybraného jména satelitu
1.Vyberte jeden LNB typ napájení užitím tl. </> Můžete
si vybrat LNB napájení hodnoty 13/18V normálně,
nebo jestliže je rozdíl mezi anténou a přijímačem delší
než 60m, můžete si vybrat LNB napájení hodnoty jako
je 14/19V.
- 23 1..Vyberte hodnotu LNB typu.
Jestliže jste si již vybrali Single uživatele nebo Dual
uživatele , vstupte do LNB frekvence hodnoty přímo, a
zmáčkněte tl. OK. Jestliže jste si vybrali hodnotu typu
LNB jako je 9750/10600,9750/10750 nebo Dual
uživatele, 22KHz hodnota je daná pro auto režim,
v jiném případě si
můžete vybrat hodnotu závisející na užití 22KHz tónu
vypínače.
1.Vyberte typ přepínače DISEqC jestli je používán.
2.Jestliže používáte DiSEqC 1.0 přepínač, vyberte
DiSEqC dle typu přepínače..
3.Vyberte jeden z DiSEqC vstupů z nabídky.
1.Vyberte typ přepínače.
2.Jestliže používáte DiSEqC 1.1 přepínač, , vyberte
SMATV v meu přepínače.
3.Vložte hodnotu s číselným klíčem ( 950 nebo 2150)
1.Vyberte typ přepínače.
2.Jestli používáte DiSEqC 1.2 motor, vyberte typ
přepínač Motor.
3.Změňte pozici Vašeho motoru pomocí Možnosti.
- 24 DiSEqC 1.2 Možnosti
•
•
•
•
•
•
•
Pohyb západ – východ : zmáčkněte tl. </> k pohybu motoru.
Uložit pozici : zmáčkněte tl. OK k uložení současné pozice.
Jdi na pozici : zmáčkněte tl. OK k pohybu motoru na uloženou pozici.
Jdi na odkaz : zmáčkněte tl. OK k pohybu motoru do pozice 0.
Nastavení západního limitu : zmáčkněte tl. OK k uložení západního limitu.
Nastavení východního limitu : zmáčkněte tl. OK k uložení východního limitu
Volný limit : zmáčkněte tl. OK ke změně limitu.
(Nastavení západního & Nastavení východního limitu může být možné s vyřazeným
limit.statusem)
1.Vyberte typ vypínače.
2.Jestli používáte USALS motor, vyberte z typu
vypínače
užitím tl. </>
3.Změňte pozici Vašeho USALS motoru přes
Možnosti.
•
Jdi na pozici : zmáčkněte tl. OK k pohybu motoru do pozice vypočítanou zeměpisnou
šířkou a délkou.
5.2.2 Auto hledání
Můžete hledat nabízené kanály pomocí satelitu, pro který Vaše antena byla nastavena.
1.Vyberte satelit pro hledání užitím tl. v/^
a zmáčkněte tl. OK.
2.Kontrola značení ukazuje, který satelit byl
označen pro vyhledávání.
3.Zmáčkněte tl. </>, vyberte možnost vyhledávání
použítím tl. ^/v a zmáčkněte tl. OK.
4.Jestli chcete vyhledat satelit, přejděte na „Začít hledat“
a zmáčkněte tl. OK.
1.Vyberte Free+CAS nebo CAS užítím tl. ^/v/</>
2.Zmáčkněte tl. Možnosti, CAS objeví se okno CAS.
3.Vyberte druh CAS užitím tl. v/^
4.Zmáčkněte tl. OK.
5.Jestliže chcete vyhledat satelit,přejděte na “Začít
hledat” a zmáčkněte tl. OK.
- 25 1.Levé okno ukáže TV kanály a pravé okno ukáže
Radiové kanály během vyhledávacího procesu.Bílé
jména kanálů jsou stáhnuté nové kanály do Vašeho
přijímače. Černé jména
kanálů jsou už exustující kanály.
1.Jestli zmáčknete tl. OK, když vyhledáváte kanály,
objeví se okno.
2.Když dokončíte vyhledávání kanlánu,objeví se podobné
okno menu.
3.Jestli chcete uložit nové načtené nakány,vyberte”ANO”.
5.2.3 Ruční vyhledávání
1.Změňte určené hodnoty, které chcete hledat.
2.Zmáčkněte tl. OK k začátku ručního hledání.
Parabola : Vyberte satelit pro ruční hledání
Frekvence : Frekvence transpordéru, který chcete ručně najít.
Polarita : Polarita transpordéru, který chcete najít.
Symbol rychlost : Symbol rychlost transpordéru, který chcete najít
Modulace : Vyběr modulace (DVB-S QPSK,DVB-S2 QPSK a DVB-S2 8PSK)
Pilot : DVB-S2 parametr (pouze DVB-S2 modulační režim )
- 26 Korekce chyb : Korekce chyb transpordéru, který chcete najít
Vyhledávací režim : Ve volných kanálech přijímač vyhledává všechny kanály bez
zakódováaní.
Servis typu : Výběr TV , Radia a TV&Radio.
Systémové hledání : Když je to umožněno, přijímač vyhledá vice transpordérů dle NITNetwork Index table.
PID hledání : Vyhledáváním užitím Auto PID, Ruční Dec, Ruční Hex.
1.Když vyberete Ruční Dec možnost, objeví se okno.
2.Vlože hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID
číselného klíče.
3.Zmáčkněte tl. OK k hledání PIDem nebo zmáčkněte
tl. OK ke zmizení okna.
1.Když vyberete Ruční Hex možnost,objeví se okno.
2.Vložte hodnotu Video PID, Audio PID a PCR PID
pomocí klávesnice ,která se Vám objeví.
3.Zmáčkněte “ Done” na okně klávesnice k uložení
PIDs nebo zmáčkněte tl. Exit k výstupu z menu.
- 27 5.2.4 Úprava transpordéru
1.Zmáčkněte tl. Možnosti k výběru satelitu
na levé obrazovce nebo zprostředkovač na pravé
obrazovce.
2.Vyberte jedno z Vymaza,Upravit nebo Přidat z okna.
(Satelit a transpordér nelze vymazat, jestliže
kanály vybraného satelitu již byly uloženy
3.Jestli zmáčknete tl. OK, současné postavení bude
uloženo a zavřeno.
5.3 NASTAVENÍ SYSTÉMU
5.3.1 A/V výstup nastavení
1.Vyberte TV výstup možnosti užítím tl. ^/v/</>
2.Jestli zmáčknete tl. OK, změné postavení bude
uloženo a zavřeno.
•
•
TV obrazovka
Dolby digital (DD)
: Vyberte formát obrazovky vaší TV (4:3,4:3 letter box,16:9)
: Vyberte kanál k zobrazení audio nebo video signálu na vaší TV
- 28 5.3.2 Jazyk
1.Vyberte možný jazyk užitím tl. ^/v/</>
2.Zmáčkněte tl. OK ke změně vybraného jazyka.
•
•
•
Display : Změňte jazyk užitý v OSD a Menu.
Audio 1-2 : Změňte jazyk, který slyšíte v audiu.
Titulky 1-2 : Změňte jazyk, který vidíte v titulkách.
5.3.3 Nastavení času
1.Nastavte současný čas užitím tl. ^/v/</>
2.Zmáčkněte tl. OK ke změně vybraného jazyka.
•
•
•
•
•
Režim času ( TDT, Uživatel). TDT : Přijímá čas z vysílače.
Uživatel : Nastaven čas přímo uživatelem.
Vyrovnání : Nastaví rozdíl času mezi GMT a místním časem.
Uložení denního času : Uložení denního času bude pracovat jen v případě
„Enable“mode.
Začátek dne : Uložení denního času začátku dne.
Konec dne : Uložení denního času konce dne.
- 29 -
5.3.4 Nastavení bezpečnosti
1.Jestli chcete změnit heslo, zmáčkněte tl.
</>,objeví se zpráva požadující nové heslo.
2.Změňte heslo v jednom novém užitím
číselných tlačítek.
3.K ochraně Vašeho hesla, vložte heslo ještě
jednou.
1.Vyberte Vaši požadovanou úroveň hodnot
užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.
Požadovaný režim Vám dovolí zablokovat
kanály podle věku co jste nastavili.
• Sledovat vše : Všechny kanály můžou být sledovány.
• 7 : Kanály jsou zablokovány pod věk 7
• 12 : Kanály jsou zablokovány pod věk 12
• 15 : Kanály jsou zablokovány pod věk 15
• 18 : Kanály jsou zablokovány pod věk 18
Musíte vložit heslo ke sledování kanálů, které jsou zablokovány dle věku.
5.3.5 OSD nastavení
1.Vyberte možností užitím tl. ^/v/</>
2.Jestli zmáčkněte tl. OK,současné měnící
postavení bude uloženo a zavřeno.
- 30 •
•
•
Ukazatel času : Ukazatel se objeví po nastavení uplynulého času (1 nebo 9)
Spořič obrazovky : Spořič obrazovky je funkce k ochraně Vaší TV v případě stavu
Radia nebo v Menu. (Prodleva : 5,10,20,30,60,120 minut)
OSD průhlednost: Vybere OSD typ průhlednosti (nízký,střední,vysoký).
5.4 Kanál
5.4.1 Třídění
1.Vyberte typ Třídění užitím tl. </>
2.Jestli zmáčknete tl. OK, současné měnící
postavení bude uloženo a zavřeno.
•
•
•
Transporder : Kanály jsou tříděny do nabídky transporderu.
Systém : Kanály jsou tříděny do servisu nabídky poskytovatele.
CAS : Kanály jsou tříděny do Smíšených kanálů a Volných kanálů nabídky.
5.4.2 Rezervace
Můžete si rezervovat kanál ve Váš požadovaný
čas. V tomto režimu si můžete rezervovat až 8
kanálů.
1.Zmáčkněte tl. Možnosti k upravení
rezervovaného kanálů. A potom užitím tl.
^/V/</> nastavte detaily pro Vaší rezervaci.
1.K přidání další, zmáčkněte tl. A/V +.
Zmáčkněte tl. Fav k vymazání rezervace.
2.Po všech nastaveních je hotovo, zmáčkněte
tl. k uložení a zavření.
- 31 Jesltiže je vytvořena kopie s časovou zónou, bylo
to již zaznamenáno v registru rezervačního listu a
objeví se alarmující zpráva, že není možné zadat
do registru.V tomto případě musíte zadat
rezervaci do jiné časové zóny.
Symboly…
: Jen jedna časová akce (Po akci bude vymazáno z listu)
: Akce provedena v týdnu
: Akce provedena o víkendu
: Akce prováděna týdně
: Akce prováděna každý den
: stanice Radia (FTA, CI)
: stanice Radia (PVR jen)
: stanice TV (FTA,CI)
: stanice (PVR jen)
5.4.3 Vymazat
Můžete mazat kanály. Můžete si vybrat ne jenom režim jako je Kanál a Oblíbený, ale také
Možnosti jako je TV , Radio atd.
1.Vyberte Režim a Možnosti ,které kanály
chcete vymazat, užitím tl.^/v/</>
2.Zmáčkněte tl. OK k vymazání a zavření.
- 32 5.5 POKROČILÝ
5.5.1
Znovuobnovení výrobního standardu
1.Jestli chcete změnit nastaveni do standardních
hodnot, zmáčkněte tl. OK. Objeví se následně
potvrzující okno.
2.Jesltli vyberete “ ANO”, system obnoví prvotní
nastavení jako nového přijímače.
5.5.2
Upload kanálu
1.Připojte přijímač s jiným přijímačem nebo PC
přes RS-232 kabel.
2.Pro cílový přijímač vypojte AC napětí., potom
zapojte znovu.
3.Můžete sledovat status přenosu software.
5.5.3
Upload S/W
1.Připojte přijímač s jiným přijímačem nebo PC
přes RS-232 kabel.
2.Pro cílový přijímač vypojte AC napětí., potom
zapojte znovu.
3.Můžete sledovat status přenosu software.
- 33 5.5.4 USB Přenos (Pouze model PVR)
Jestliže Váš STB má USB konektor na předním panelu, můžete přenášet kanál.data nebo
systém softwaru mezi STB a USB drive.
1. Vyberte typ dat a zdroj & cíl (USB-STB nebo STB-USB), a zmáčkněte tlač. OK.
1. Jestliže jsou v cílovém souboru obsažena data, budou odstraněna a nahrazena novými.
1 Jestliže jsou v cílovém souboru obsažena data, na TV obrazovce se objeví okno. Jestliže
vyberete ANO, data budou přenesena. Okno se na obrazovce TV objeví zatímco jsou data
přenášena. Měli byste nechat zapojené USB dokud není ukončen přenos.
- 34 -
1. Potom co jsou data přenesena, objeví se na obrazovce TV okno.
5.6 STAV
5.6.1
Informace systému
1.Můžete vidět informace o systému jako je Model ID, Hardware verze,Software verze a
Loader verze.
5.7 PVR
5.7.1 Nastavení nahrávání
1. Můžete nastavit požadovaný čas nahrávání
mezi 5 min. a 10 hod.
- 35 -
5.7.2 Informace oHDD
1. Můžete sledovat údaje o HDD jako je
Celková velikost, Volné místo, Použítá
velikost a Typ a model HDD.
5.7.3 Formátování HDD
1. Když zmáčknete tlačítko, můžete nastálo
vymazat všechna data na HDD.
- 36 6.. BĚŽNÉ INFORMACE KE SLEDOVÁNÍ
6.1 Informace ukazatele
1.Kdykoliv zmáčknete tl. INFO, objeví se okno
ukazatele informaci na několik sekund.
1.Jestli zmáčknete tl. INFO znovu na ukazateli,
objeví se detailní EPG okno.
2.Jestli zmáčknete tl. OK, informace
a EPG okno zmizí.
3.Zmáčněte tl. P + - a potom můžete
měnit kanály.
4.Jestli tl. > existuje na ukazateli, zmáčkněte
tl. </> a potom můžete sledovat další EPG.
- 37 6.2 Výběr TV & Radio
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, můžete si vybrat TV nebo radio užitím
TV/Rad. tlačítka.
6.3 TV NEBO RADIO KANÁLOVÝ LIST
- 38 6.3.1 Režim sledování
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, můžete se podívat na kanálový list.
Zmáčkněte tl. OK k zobrazení kanálového listu. Můžete vidět běžné ikony na spodní části
kanálového listu.
Jiné ikony mají speciální a vhodné funkce pro uživatele. Jestli chcete změnit režim,
zmáčkněte tl. Možnosti k přechodu na požadovanou ikonu.
1.Zmáčkněte tl. OK nebo A-Z tl. Jestli chcete
videt tříděný
list kanálu, zmáčkněte tl. A-Z.
2.Zmáčněte tl. ^/v k pohybu kurzorem.
3.Zmáčkněte tl. OK ke sledování požadovaného
kanálu.
4.Jestli chcete skrýt kanálový list, zmáčkněte
tlačítko.
•
•
•
Když chcete třídit kanály, zmáčkněte tl.
A-Z
Když chcete měnit TV/Radio režim,
zmáčkněte TV/Rad tl.
Když chcete sledovat další nebo předchozí kanál,zmáčkněte P+ - tl.
1.Zmáčkněte tl. INFO ke sledování
informací vybraného kanálu.
2.Zmáčkněte tl. EXIT ke skrytí informací.
1.Jestli znáte správné číslo kanálu ke
sledování, zmáčkněte číslo použitím
číselných tl.
- 39 -
1.Jestli chcete jít na abecední pohyb, musíte
změnit kanálový list do tříděného stavu. To
se stane zmáčknutím tl. A-Z na kanálovém
listu nebo na „živém“ obraze.
2.Zmáčkněte číselné tl. Objeví se abecední
blok.
3.Můžete si vybrat abecedu užitím číselného
klíče (1-9)/^/v/</> tl.
4.Zmáčkněte tl. OK. Jestli vybraný kanál
uživatelem vložených písmem
neexistuje,proběhne změna.
6.3.2 Režim mazání
1.Vyberte ikonu Vymazat užitím tl. Možnosti.
2.Vyberte kanál, který chcete vymazat užitím tl.
^/v. Zmáčkněte tl.OK. Zkontrolovaný znak
bude vyznačen na pravé straně kanálového
listu.
3.Zmáčkněte tl. Exit k uložení a zavření.
6.3.3 Režim přesunu
1.Vyberte ikonu Přesunu užitím tl. Možnosti.
2.Vyberte kanál, který bude umístěn v jiné
pozici.
3.Zmáčkněte tl. OK a potom znak, který
vyznačuje „pohyb“ bude vyznačen na pravé
straně jména kanálu.
4.Nastavte novou pozici užitím tl. ^/v
5.Jestli chcete dokončit přesun análu,zmáčkněte
tl. OK. Potom znak „přesunu“ zmizí na pravé
straně jména kanálu.
6.Zmáčkněte tl. Exit k uložení a zavření.
6.3.4 Režim přejmenování
1.Vyberte ikonu Přejmenování užitím tl.
Možnosti.
2.Vyberte kanál k přejmenování a zmáčkněte tl.
OK.
A potom se zobrazí malé okno k upravení
jména.
3.Můžete napsat jiný popis jména kanálu užitím
- 40 tl. ^/v/</> a tl. OK.
4.Po přejmenování je hotovo, vyberte tl. Done
a potom zmáčkněte tl. OK.
5.Zmáčkněte tl. Exit k zavření.
Můžete změnit název Oblíbené skupiny.
1.Vyberte požadovanou skupinu.
2.Změňte jméno skupu podle výše uvedených kroků.
<Poznámka>
Je možné že Vymazat & funkce Skupina může být
změna v režimu skupin.
• Mezera
: Psaní mezí dvěma znaky.
• Zpět
: Maže znaky
• Vel.písmena : Změna mezi velkými písmeny a malými.
• Hotovo
: Ukládá změny
• Zrušit
: Zavře přejmenovaný režim
6.3.5 Režim uzamknutí
1.Vyberte ikonu Zámek užitím tl. Možnosti.
2.Vyberte kanál, který bude zamčen a zmáčkněte tl.
OK.
3.Nastavte heslo. Značka zámku se objeví na levé
straně jména kanálu. Ke zrušení toho, zmáčkněte tl.
OK.
4.Zmáčkněte tl. Exit k uložení a zavření.
6.3.6 Režim skupina
Můžete vytvorit skupina až osmi skupin. To může umístit až 100 kanálů v jedné skupině.
Tak můžete dostat 800 oblíbených kanálů.
1.Vyberte ikonu Skupina užitím tl. Možnosti.
2.Vyberte kanály, které chcete dát do oblíbeného
listu.
3.Zmáčkněte tl. OK a potom se objeví male okno
oblíbených na pravé straně obrazovky.
4.Vyberte číslo skupin užitím tl. ^/v a zmáčkněte
tl. OK.
Ke zrušení zmáčkněte opět tl. OK.
5.Jestli chcete vybrat jiný kanál v současné
skupině, zmáčkněte tl. </> A potom zvýrazněný
kanál se ukáže na kanálovým listě.
6.Zmáčkněte tl. OK k nastavení skupiny s vybranou
skupinou užitím tl.</>
7.Zmáčkněte tl.Exit k uložení a zavření.
- 41 6.4 MOŽNOSTI
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte tl. Možnosti. Můžete sledovat malé
okno. Můžete vybrat možnost (audio jazyk,teletext jazyk,jazyk titulek) Jestli chcete změnit
možnost režimu, zmáčkněte tl. </>.
6.4.1 Jazyk audia
1.Vyberte „Audio“ užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k výběru požadovaného
jazyka audia.
3.Zmáčkněte tl. OK ke změně audio jazyka.
6.4.2 Zavření titulku
1.Vyberte „Zavření titulku“ užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k výběru odblokování.
3.Zmáčkněte tl. OK.
4.Můžete vidět „Zavření titulku“v jazyce,jestli je
to možné.
6.5 A/V +
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radío,
zmáčkněte A/V + tl. Můžete vidět malé okno.
Vyberete možnost (audio režim,video režim).
Jestli chce změnit možnost režimu, zmáčkněte tl.
</>
6.5.1 Režim audio
1.Vyberte „Režim audio“ užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k nastavení přímého výstupu
pro reproduktory.(stereo,vlevo,vpravo,připojit).
3.Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.
6.5.2 Režim video
1.Vyberte „Režim video“ užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k nastavení formátu
obrazovky Vaší TV.
3.Zmáčkněte tl. OK k uložení a zavření.
- 42 6.6 FAVORITNÍ
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio, zmáčkněte tl. Fav. Můžete vidět male okno.
Vyberte Oblíbenou skupinu.
6.6.1 Satelit
1.Vybert “Satelit” užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k výběru Satelitu.
3.Zmáčkněte tl. OK, potom můžete vidět kanálový
list vybraného satelitu.
6.6.2 Oblíbené
1.Vyberte “Oblíbené” užitím tl. </>
2.Zmáčkněte tl. ^/v k výběru skupiny.
3.Zmáčkněte tl. OK, potom můžete vidět
kanálový list vybrané skupiny.
6.7 A-Z
Zatímco sledujete TV nebo posloucháte Radio,
zmáčkněte tl. A-Z. Můžete vidět vytříděný
kanálový list.
6.8 EPG
Zmáčkněte tl. EPG a elektronický kanálový průvodce se objeví, pokud je použitelný.
Časové intervaly jsou uspořádány v řadě a kanálový list se ukazuje ve sloupci.
6.8.1 EPG Informace
1.Zmáčkněte tl. </> ke změně časového intervalu.
2.Zmáčkněte tl. </> ke sledování průvodce o kanále
a potom zmáčkněte tl. INFO, objeví se detailní
okno EPG.
3.Zmáčkněte tl. OK k zavření.
•
•
Zmáčkněte tl. Možnosti k rezervaci kanálů s událostmi. Jestli chcete znát detailní
popis o rezervaci, přejděte na popis rezervace v kapitole 5.4.2.
Zmáčkněte tl. INFO ke sledování detailu EPG.
- 43 -
7. PVR
7.1 SEZNAM SOUBORÚ
<Popis ikon>
: AV formát souboru nahraných kanálů
: Radio formát souboru
7.1.1. PLAYBACK REŽIM
1.Zmáčkněte LIST tlač., zobraží se seznam
souborů.
2.Vyberte nahrané data užitím červeného tlač.
3. Vyberte nahrané a potom se spustí soubor.
4. Zmáčkněte EXIT nebo LIST tlač.k zavření
seznamu soboru.
7.1.2. REŽIM MAZÁNÍ
1.Vyberte „režim mazání“ užitím červeného tlač.
2. Vyberte data k vymazání užitím
Tlač.
3.Jestliže jste rozhodnuti vymazat data, zmáčkněte
ANO v příslušném okně.
4. Zmáčkněte EXIT tlač. k uzavření.
- 44 -
7.1.3 REŽIM PŘEJMENOVÁNÍ
1. Vyberte „ Režim přejmenování“ užitím
červeného tlač.
2. Vyberte data k přejmenování zmáčknutím
tlač. a potom se objeví malé okno k upravení
jména.
3. Můžete napsat jiný název názvu dat užitím
Tlač. číselnými tlač. a
tlačítkem.
4. Po přejmenování vyberte „ Hotovo“ a potom
zmáčkněte tlač.
5. Zmáčkněte EXIT tlač. k uzavření.
7.2 PVR Banner
tlač.
K přístupu PVR Banner, zmáčkněte
<Popis ikon>
7.2.2 NAHRÁVÁNÍ
pro
1. Zmáčkněte tlač Nahrávání
nahrávání kanálu, který sledujete.
2. Nahrávací režim nemůže být zrušen
jakýmkoliv ovladačem jako změna kanálu
atd., kromě zmáčknutí tlač.
.
Max.délka nahrávání je nastavena standartně
nahrávacím časem, který se nastaví v Menu.
(minim: 5min., Max: 10hod).
Jestli že chcete změnit délku, zmáčkněte tlač
Nahrávejte více než 30 sec. Nahrané data za méně než 30 sec budou automaticky vymazána.
- 45 -
7.2.3 PŘEHRÁVÁNÍ
1.Zmáčkněte tlač. LIST k otevření seznamu
souborů.
2. Vyberte data, na které se chcete podívat užitím
tlač
3. Zmáčkněte tlač.
nebo
PLAY
1.Zmáčkněte tlač.EXIT k uzavření seznamu
tlač.
souborů. Zmáčněte
Jestliže chcete zkontrolovat stav nahrávání.
1.Zmáčkněte číselné tlač. na režim přehrávání.
2. Jiná čísla znamenají procento čísla do deseti.
Když zmáčknete číslo 3, pozice ovladače bude
umístěna na 30% postupové pozice .
SKOK V PŘEHRÁVACÍM REŽIMU
1. Můžete určit pozici ovladače v požadované pozici užitím
pokračuje z této pozice.
2. Spuštěním
tlač., nahrávání pokračuje z této pozice.
tlač., přehrávání
- 46 ZÁLOŽKA
Pro Vaše pohodlí, funkce záložky Vám umožní nastavit záložky bez souborů medii
k pokračování nebo cílovou speciální pozici v seznamu medií.
1. Spusťte soubor, na který se chcete dívat.
2. Přesuňte pozici ovladače na oblíbenou
pozici užitím tlač
Potom zmáčkněte
tlač. a malý bílý kousek bude umístěn na
pozici.
přesuňte pozici
3. K vymazání záložky
ovladače a potom se okamžitě změní
v černou, zmáčkněte MARK tlač.
4. Zmáčkněte tlač. JUMP a pozice ovladače
skočí na další pozici záložky a nahrávání
začně z tohoto bodu.
Max.počet záložek je 20 ve složce.
První záložka je na začáteční pozici složky.
- 47 A.1 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Mohou vzniknout různé problémy při použití přijímače. Zkontrolujte přijímač podle procedur
popsaných níže.
Jestli nemůžete řešit Vaše problémy dokonce i po následující proceduře řešení problémů,
prosím kontaktujte dealera. Neotevírejte přijímač. Může to způsobit nebezpečnou situaci.
Příznak
Příčina
Náprava
Přední panel nezobrazuje žádnou zprávu.Obraz nebo zvuk.
Kabel napájení není v zásuvce
Zkontrolujte, že napájecí kabel je v
síťové zásuvce .
Špatné připojení Audio/Video výstupu přijímače do TV.
Připojte Audio/Video výstup
přijímače do TV správně.
Špatné připojení antény.
Připojte správně kabel antény.
Objevuje se zpráva žádný nebo špatný signal.
Zkontrolujte další připojení
zařízení mezi anténou a
přijímačem, nebo nastavte pozici
antény.
Audio muting
Zmáčkněte tl. MUTE
TV napájení
Zapněte TV.
Není obraz
Přijímač nemůže přijímat signal.
Zkontrolujte anténní kabel,
vyměňte kabel, nebo připojte kabel
do přijímače pevně.
Nesprávné hodnoty parametrů některého tuneru.
Nastavte hodnoty parametru tuneru
správně. Přejděte na instalační
menu.
Žádný nebo špatný signal
UHF anténa není nasměrovaná.
Nastavte anténu.
Signál je příliš silný.
Připojte zeslabovač signálu do
vstupu signálu
Anténa je příliš malá.
Vyměňte za větší anténu.
Dálkový ovladač nefunguje Baterie dálk.ovladače nejsou vloženy nebo jsou vybité.
Zkontrolujte zda jsou baterie
vloženy správně ve Vašem
dálk.ovladači. Zkontrolujte a
vyjměnte baterie.
Slabá kvalita obrazu
připojení koax.kabelem.
Změňte napájení antény v
Menu Antény
Málo kanálů ve hledání.
- 48 -
A.2 TECHNICKÉ PARAMETRY
- 49 -
A.3 VYSVĚTLENÍ POJMU
DiSEqC
Digital. satelit.vybavení
EPG
Elektronický programový průvodce. Software, který umožní prohlížejícím navigovat
jednoduše mezi širokým výběrem poskytnutých kanálů digitální technologií a vybrat
službu,kterou požadují.
FEC
Korekce chyb
LNB (Low-Noise Block converter)
LNB je elektronická jednotka na sat.parabole. Přijímá signály odrážené parabolou a
převádí je do signálů, které mohou být použity satelit.přijímačem.
Rodičovská kontrola
Vyznačuje se,že dovolí rodičům zamknout kanály, které uznají za nevhodné pro jejich
děti. Zamknutý kanál nebo program může být odemknut heslem.
PIN kod
Osobní identifikační číslo. Čtyř číselný digitální kód, který je užíván pro
zamknutí/odemknutí programů a kanálů jako v rodič.kontrole.
Polarizace
Zaměření povoluje, aby běžné programy byly umístěny na stejné frekven.pásmo.
Signály ze satelitu jsou přenesené buď lineárně nebo kruhově.
RS 232
Běžný komunikační data port.
- 50 -
Download PDF

advertising