Garmin 3 1 0 X T GPS Receiver User Manual

brugervejledning
FORERUNNER® 310XT
MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062,
USA
Tlf. (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House,
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 8501241 (udenfor Storbritannien)
eller på 0808 2380000 (kun Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 8501251
Alle rettigheder forbeholdes. Med mindre der udtrykkeligt
er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken
helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres,
udbredes, downloades eller gemmes på noget medie
uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt
samtykke fra Garmin. Garmin giver hermed tilladelse
til download af en enkelt kopi af denne vejledning på
en harddisk eller andet elektronisk lagringsmedie til
visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og
eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske
eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele
denne meddelelse om ophavsret og med den betingelse,
at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af
vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Oplysningerne i denne vejledning kan ændres uden varsel.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre
sine produkter og til at ændre indholdet uden at være
forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer
til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted
(www.garmin.com) for at få aktuelle opdateringer og
yderligere oplysninger om brug og betjening af dette og
andre Garmin-produkter.
Maj 2009
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County,
Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax + 886 2 2642 9099
Garmin®, Garmin-logoet, Forerunner®, Dynastream®,
Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner® er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. Garmin Connect™,
ANT™, ANT Agent™, ANT+™, GSC™ 10 og USB ANT
Stick™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden
udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Firstbeat og Analyzed by Firstbeat er registrerede
eller uregistrerede varemærker tilhørende Firstbeat
Technologies Ltd. Dette produkt blev fremstillet under
følgende amerikanske patenter og deres udenlandske
modstykker.
EP1507474 (A1), US7460901, EP1545310 (A1),
US7192401 (B2) og U20080279. WO03099114(A1)
(anmeldt patent), EP1507474 (A1), US7460901(B2),
WO2004016173 (A1) (anmeldt patent), EP1545310 (A1)
(anmeldt patent), U20080279 (anmeldt patent)
Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne
tilhører de respektive ejere.
Delnummer 190-01064-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Introduktion
Advarsel: Konsulter altid din
læge, inden du starter eller ændrer
et træningsprogram. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet
for at se produktadvarsler og andre
vigtige oplysninger.
Introduktion
Tak, fordi du har købt et Garmin®
Forerunner® 310XT GPS-aktiveret
sportsur.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis
du har spørgsmål omkring brugen af din
Forerunner. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support
eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin
(Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
I Europa skal du gå til www.garmin.com
/support og klikke på Contact Support
for at få support i det land, hvor du bor,
eller du kan kontakte Garmin (Europe)
Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 8501241.
Produktregistrering
Hjælp os med at give dig bedre
support ved at gennemføre vores
onlineregistrering i dag. Gå til
http://my.garmin.com. Opbevar den
originale købskvittering eller en kopi
af den på et sikkert sted.
Forerunner 310XT brugervejledning
Introduktion
Sisällysluettelo
Introduktion................................ i
Produktregistrering.............................i
Kontakt Garmin..................................i
Pleje af Forerunner...........................iv
Gratis software.................................iv
Flere oplysninger..............................iv
Sådan kommer du i gang......... 1
Knapper............................................ 1
Baggrundsbelysning......................... 2
Trin 1: Oplad batteriet....................... 3
Trin 2: Tænd for din Forerunner....... 4
Trin 3: Find satellitsignaler................ 6
Trin 4: Parring af pulssensoren
(valgfri)........................................... 6
Trin 5: Tilpas dine
sportsindstillinger (valgfrit)............. 8
Trin 6: Kom i gang med at træne!..... 8
Trin 7: Download gratis software...... 8
Trin 8: Send træningsdata til din
computer........................................ 9
Nulstilling af Forerunner................... 9
ii
Træning................................... 10
Om siden Træning.......................... 10
Sportstilstand.................................. 10
Auto Lap®.................................................................... 10
Auto Pause®..............................................................11
Automatisk rullefunktion................. 12
Puls................................................ 12
Virtual Partner® .............................. 13
Alarmer........................................... 14
Træning.......................................... 15
Baner.............................................. 18
Multisport-træning.......................... 19
Automatisk multisport-træning........ 20
Historik.................................... 22
Vis og slet historik........................... 22
Vis og slet totaler............................ 23
Sletning af historik.......................... 23
Navigation............................... 24
Visning af kortet.............................. 24
Markering af positioner................... 24
Tilbage til Start................................ 26
Visning af GPS-oplysninger............ 27
Forerunner 310XT brugervejledning
Introduktion
Indstillinger............................. 28
Datafelter........................................ 28
System............................................ 31
Brugerprofil..................................... 33
ANT+.............................................. 33
Brug af tilbehør....................... 35
Parring af tilbehør........................... 35
Pulssensor...................................... 36
Vedligeholdelse af pulssensoren.... 37
Fodsensor...................................... 37
Cykeloplysninger............................ 39
Energimåler.................................... 39
GSC 10........................................... 40
Specifikationer................................ 42
Softwarelicensaftale....................... 44
Overensstemmel-seserklæring
(DoC)........................................... 44
Fejlfinding....................................... 45
Pulszonetabel................................. 46
Indeks...................................... 47
Appendiks............................... 41
Nulstilling af Forerunner................. 41
Sletning af brugerdata.................... 41
Opdatering af software til
Forerunner med Garmin
Connect....................................... 41
Batterioplysninger........................... 42
Forerunner 310XT brugervejledning
iii
Introduktion
Advarsel: Dette produkt
indeholder et litiumionbatteri,
som ikke kan udskiftes. Se guiden
Vigtige oplysninger om sikkerhed
og produkter i æsken med produktet
for at få vigtige oplysninger om
batterisikkerhed.
Pleje af Forerunner
Rens Forerunner og den valgfri
pulssensor med en klud fugtet med en
skånsom rengøringsmiddelopløsning. Tør
den af. Undgå kemiske rengøringsmidler
og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Lad være med at opbevare din
Forerunner, hvor der kan opstå langvarig
udsættelse for ekstreme temperaturer
(som f.eks. i bagagerummet), da der kan
opstå permanent skade.
iv
Brugeroplysninger, f.eks. historik,
placeringer og spor, gemmes på ubestemt
tid i enhedens hukommelse uden behov
for ekstern strøm. Tag sikkerhedskopier
af vigtige brugerdata ved at overføre dem
til Garmin Connect. Se side 9.
Gratis software
Gå til www.garmin.com/products
/forerunner310xt for at få oplysninger om
Garmin Connect™-webbaseret software.
Brug denne software til at gemme og
analysere dine træningsdata.
Flere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger om
tilbehør på http://buy.garmin.com eller
ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer
du i gang
Knapper
➊
➋ mode
• Tryk for at få vist timersiden
og menusiden. Kortsiden og
kompassiden vises også, hvis
de er aktive.
• Tryk for at forlade en menu eller en
side. Dine indstillinger gemmes.
• Tryk og hold nede for at skifte
sportstilstand.
lap/reset
➏ ➌
• Tryk for at oprette en ny omgang.
➎ • Tryk og hold nede for at nulstille
➋
➌
➍
➊ Tænd/sluk
• Tryk og hold nede for
at tænde eller slukke for
Forerunner.
• Tryk for at tænde og justere
baggrundsbelysningen. En
statusside vises.
timeren.
start/stop
➍
Tryk for at starte eller stoppe
timeren.
➎ enter
Tryk for at vælge funktioner og
bekræfte meddelelser.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
➏
-pile (op/ned)
• Tryk for at rulle gennem menuer og
indstillinger.
Tip: Tryk på og hold
nede for
at rulle hurtigt gennem indstillingerne.
• Tryk for at rulle gennem
træningssiderne under en træning.
• Tryk og hold nede for at justere
farten for Virtual Partner på siden
Virtual Partner®.
Baggrundsbelysning
Tryk på
for at tænde for
baggrundslyset i 15 sekunder. Brug
til at justere niveauet for
baggrundslyset. I dette vindue kan også
vises flere statusikoner.
Ikoner
GPS er tændt, og
Forerunner modtager
satellitsignaler.
GPS er slukket for indendørs
brug.
Timeren kører.
Pulssensoren er aktiv.
Fodsensoren er aktiv.
Hastigheds- og
kadencesensoren er aktiv.
Energisensoren er aktiv.
Batteriniveau.
Batteriet oplader.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 1: Oplad batteriet
Bemærk: For at forebygge
korrosion skal du tørre
opladningskontakterne og det
omkringliggende område før
opladning.
TIP: Forerunner kan ikke oplades,
hvis temperaturen er under 0 °C eller
over 50 °C.
1. Sæt USB-stikket fra opladerclip’en i
AC-adapteren.
2. Sæt AC-adapteren i en almindelig
stikkontakt.
3. Indstil opladerclip’en efter kontakterne
bag på Forerunner.
Kontakter
4. Sæt opladeren sikkert fast på
oversiden af Forerunner.
Opladerclip
Et fuldt opladet batteri holder op til
20 timer, alt afhængigt af anvendelsen.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 2: ��������������
Tænd for din
Forerunner
Sådan konfigurerer du Forerunner:
Forerunner anvender de informationer,
som du angiver om dig selv, til at
beregne kalorieforbruget.
1. Følg instruktionerne på skærmen for
at konfigurere Forerunner og indstille
din brugerprofil.
2. Tryk på
for at få vist
valgmuligheder og ændre
standardvalgene.
3. Tryk på enter for at foretage et valg.
Hold
nede for at tænde for din
Forerunner.
Forerunner anvender din brugerprofil
til at beregne nøjagtige kaloriedata.
Se side 5 for at få oplysninger om
aktivitetsniveau og sportsmand hele livet.
Hvis du bruger en ANT+-pulssensor,
skal du vælge Ja under konfigurationen,
så pulssensoren kan parres (forbindes)
med Forerunner. Se side 6 for at få flere
oplysninger.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Når du tænder Forerunner første gang og
udfører den guidede opsætning, skal du
bruge tabellen nedenfor til at angive dit
aktivitetsniveau. Angiv, om du har været
sportsmand hele livet.
En, der har været sportsmand hele
livet, er en person, der har trænet
intensivt i mange år (undtagen i kortere
skadeperioder), og som har en hvilepuls
på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Tabel for aktivitetsniveau
Træning
Beskrivelse
Træning
Frekvens
Træningstid pr. uge
0
Ingen motion
-
-
1
Lejlighedsvis, let
motion
En gang hver 14. dag
Under 15 minutter
2
3
4
5
6
Regelmæssig
motion og
træning
7
8
9
Daglig træning
15 til 30 minutter
En gang om ugen
Ca. 30 minutter
2 til 3 gange om ugen
Ca. 45 minutter
45 minutter til 1 time
1 til 3 timer
3 til 5 gange om ugen
3 til 7 timer
Næsten daglig
7 til 11 timer
Daglig
11 til 15 timer
10
Mere end 15 timer
Tabellen for aktivitetsniveau er udformet af Firstbeat Technologies Ltd., og dele af den er baseret på Jackson et al.
Prediction of functional aerobic capacity without exercise testing. Medicine and Science in Sports & Exercise
22:863:870, 1990.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 3: Find satellitsignaler
Det kan tage 30–60 sekunder at finde
satellitsignaler. Gå udendørs i et åbent
område. Den bedste modtagelse fås ved
at sikre, at forsiden af Forerunner peger
mod himlen.
Når Forerunner har modtaget
satellitsignaler, vises træningssiden
med satellitikonet ( ) øverst.
bemærk: Indstillingerne på
din Forerunner opdaterer som
standard tiden og den korrekte
tidszone automatisk i henhold til
satellitoplysningerne.
Trin 4: Parring af
pulssensoren (valgfri)
Når pulssensoren forsøger at oprette
forbindelse til Forerunner første gang,
skal du flytte dig væk (10 m) fra andre
pulssensorer.
Sådan bruger du pulssensoren
Pulssensoren står på standby og er klar
til at sende data. Pulssensoren skal bæres
direkte på huden, lige under brystbenet.
Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor
den er, under din aktivitet.
1. Fastgør den ene ende af remmen til
pulssensoren.
2. Gør begge elektroderne bagpå
pulssensorens rem våde for at sikre
en stærk forbindelse mellem dit bryst
og senderen.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Pulssensor-modul (forside)
Fastgørelse
Pulssensor-modul (bagside)
Elektroder
Pulssensor-rem (bagside)
3. Spænd remmen rundt om din
brystkasse, og fastgør den til den
anden side af modulet.
Bemærk: Garmin-logoet skal vende
den højre side opad.
4. Bring Forerunner inden for rækkevidde
(3 m) af pulssensoren.
Forerunner 310XT brugervejledning
Bemærk: Hvis pulsdata er
sporadiske eller ikke vises, er det
muligvis nødvendigt at stramme
remmen om brystet eller varme op i
5-10 minutter.
5. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Kør Indstillinger > Puls > ANT+ puls
> Ja.
Sådan kommer du i gang
Pulsindstillinger
For at få de mest nøjagtige kaloriedata
skal du angive din maksimale puls og din
hvilepuls. Du kan angive fem pulszoner
til at måle og øge dit hjerte-/karsystems
styrke. Hvis du har konfigureret din
enhed i guiden til opsætning til at
inkludere en pulssensor, er dette trin
unødvendigt.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger
> Løbeindstillinger > Puls >
Pulszoner.
2. Følg vejledningen på skærmen.
Bemærk: Tryk på og hold mode
nede, og rediger sportsindstillingerne.
Følg trin 1 og 2 for at konfigurere dine
pulsindstillinger for cykel og andre
sportstilstande.
Trin 5: Tilpas dine
sportsindstillinger
(valgfrit)
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Vælg sportsindstillingen.
Vælg Datafelter for at tilpasse op til fire
datasider for din aktivitet, se side 28.
Trin 6: Kom i gang med at
træne!
1. Tryk på mode for at få vist
træningssiden.
2. Tryk på start for at starte timeren.
3. Når du er færdig med din aktivitet,
skal du trykke på stop.
Trin 7: Download gratis
software
1. Gå til www.garmin.com
/forerunner310xt/owners.
2. Klik på Garmin Connect, og opret en
gratis myGarmin™-konto.
3. Følg vejledningen på skærmen.
1. Tryk på og hold mode nede for at
ændre sportstilstanden.
Forerunner 310XT brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Trin 8: Send træningsdata
til din computer
Bemærk: Du skal downloade
software som beskrevet i Trin 7, så de
nødvendige USB-drivere er installeret,
før du tilslutter USB ANT Stick™ til
din computer.
Nulstilling af Forerunner
Hvis din Forerunner ikke fungerer
korrekt, skal du trykke på mode og
lap/reset samtidig, indtil skærmen bliver
tom. Dette sletter ikke dine data eller
indstillinger.
1. Slut USB ANT Stick til en ledig USBport på computeren.
2. Placer din Forerunner inden for din
computers rækkevidde (5 m).
3. Følg vejledningen på skærmen.
4. Sørg for, at parring er aktiveret.
5. Garmin Connect bruges til at vise og
analysere data.
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
Træning
Bemærk: Konsulter altid din
læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Du kan bruge din Forerunner til at
indstille alarmer, træne med Virtual
Partner™, programmere intervaltræning
eller brugerdefineret træning og
planlægge baner på baggrund af
eksisterende aktiviteter. Forerunner har
mange træningsfunktioner og valgfri
indstillinger.
Om siden Træning
Tryk på mode for at se siden med
træning. Brug
til at rulle gennem
de tilgængelige sider.
Hvis du vil tilpasse datafelterne på
træningssiderne, skal du se side 28.
Sportstilstand
Tryk på mode, og hold den nede for at
ændre sportstilstand. Alle indstillinger
er specifikke for den aktuelle sport,
du har valgt.
Auto Lap®
Du kan bruge Auto Lap til automatisk
at markere en omgang ved en bestemt
position, eller når du har tilbagelagt
en bestemt distance. Denne indstilling
er nyttig, hvis du vil sammenligne din
præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. for hver 2 km eller hver større
bakke).
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillinger (afhænger
af din aktuelle sportstilstand) >
Auto Lap.
10
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
2. I feltet Auto omgang registrer vælges
Efter distance for at indsætte en
værdi eller Efter position for at vælge
en funktion:
• Omg. kun v/tryk - aktiverer
omgangstælleren, hver gang du
trykker på lap, og hver gang du
passerer en af disse positioner
igen.
• Start og omg. - aktiverer
omgangstælleren ved GPSpositionen, når du trykker på
start, samt ved alle positioner
under turen hvor du har trykket
på lap.
• Mærke og omg. - aktiverer
omgangstælleren ved GPSpositionen, når du vælger denne
indstilling samt ved alle positioner
under turen, hvor du har trykket
på lap.
Auto Pause
®
Auto Pause er nyttig, hvis der på din rute
er lyskryds eller andre steder, hvor du
skal sætte farten ned eller stoppe.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Vælg Auto Pause.
3. Vælg en af følgende indstillinger:
• Fra
• Når stoppet - sætter automatisk
timeren på pause, når du holder
op med at bevæge dig.
• Brugerdefineret tempo - sætter
automatisk timeren på pause, når
din fart falder til under en angivet
værdi.
Bemærk: Når du løber en bane (se
side 18), skal du bruge Efter position
for at markere omgange ved alle de
positioner, der er markeret på banen.
Forerunner 310XT brugervejledning
11
Træning
Automatisk rullefunktion
Brug den automatiske rullefunktion til at
navigere automatisk gennem alle siderne
med træningsdata, mens timeren kører.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Vælg Automatisk rullefunktion.
3. Vælg en visningshastighed:
Langsom, Medium eller Hurtig.
Puls
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Vælg Puls.
ANT+ puls - aktiver eller deaktiver
parring med den valgfri pulssensor.
12
Pulszoner - starter guiden til
konfiguration af pulszone. Følg
vejledningen på skærmen.
Pulszoner
Advarsel: Tal med din læge for at
fastlægge pulszoner/-mål, der passer til
din kondition og sundhedstilstand.
Mange atleter bruger pulszoner til at
måle og øge deres hjerte-/karsystems
styrke og forbedre deres kondition.
En pulszone er et givet interval af
hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5
efter den øgede intensitet. Forerunner
indstiller intervallerne for pulszonen
(se tabellen på side 46) på baggrund af
den maksimalpuls og hvilepuls, der er
angivet i din brugerprofil (se side 33).
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
Du kan tilpasse dine pulszoner i din
Garmin Connect-brugerprofil og derefter
overføre data til din Forerunner.
Hvordan påvirker pulszoner
dine konditionsmål?
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe
til at måle og forbedre konditionen ved at
forstå og anvende disse principper:
• Pulsen er en god indikator for
træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte
pulszoner kan hjælpe med at forbedre
hjerte-/karsystemets kapacitet og
styrke.
• Kendskab til dine pulszoner kan
forebygge overtræning og nedsætte
risikoen for skader.
Forerunner 310XT brugervejledning
Virtual Partner
®
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Vælg Virtual Partner > Til.
Din Virtual Partner er et enestående
redskab til at hjælpe dig med at nå dine
træningsmål. Virtual Partner konkurrerer
med dig, hver gang du og timeren er i
gang.
Hvis du ændrer på tempoet/farten for
Virtual Partner, inden du starter timeren,
er det de ændringer, der bliver gemt. Hvis
du foretager ændringer af Virtual Partner
under turen, når timeren er startet, vil
ændringerne ikke blive gemt, når timeren
nulstilles. Hvis du foretager ændringer
under en tur, vil Virtual Partner anvende
det nye tempo fra din position.
13
Træning
Sådan ændres tempoet for Virtual
Partner (VP):
1. Tryk på mode for at få vist
træningssiden.
2. Brug
for at få vist siden Virtual
Partner.
Virtual
Partner
Dig
3. Tryk på og hold
nede for at øge
eller sænke VP-tempoet.
4. Hvis du vil gemme ændringerne, skal
du trykke på mode for at afslutte eller
vente på sidens timeout.
Alarmer
Brug dine Forerunner-alarmer til at træne
mod bestemte mål for tid, distance og
puls. Du kan indstille separate alarmer i
hver sportstilstand.
14
bemærk: Alarmer fungerer
ikke under intervaltræning eller
brugerdefineret træning.
1. Tryk på mode > vælg Træning >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Brug
, og tryk på enter for at
indtaste oplysninger for følgende
alarmer:
• Tids alarm - gør dig opmærksom
på, hvornår du har løbet i en
bestemt tidsperiode.
• Distance alarm - gør dig
opmærksom på, hvornår du
har løbet en bestemt distance.
• Kalorie alarm - gør dig
opmærksom på, hvornår du
har forbrændt et bestemt antal
kalorier.
• Puls alarm - gør dig opmærksom
på, hvis din puls kommer over
eller under et bestemt antal slag
pr. minut (bpm).
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
Bemærk: For at bruge Puls alarmer
skal du have en Forerunner 310XT og
en pulssensor.
•
Kadence alarm - gør dig
opmærksom på, hvis din kadence
kommer over eller under et
bestemt antal omdrejninger for
pedalarmen pr. minut (rpm).
Bemærk: For at bruge
kadencealarmer skal du have en
Forerunner 310XT og en fodsensor
eller sensor til cykelkadence.
•
Energi alarm - gør dig
opmærksom på, hvis din
energi kommer over eller under
en bestemt værdi i Watt.
bemærk: For at bruge
energialarmer skal du have en
Forerunner 310XT og en energimåler.
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
Tryk på mode > vælg Træning >
Træning for at vælge den ønskede type
træning.
bemærk: Når du udfører din
træning, kan du trykke på
for
at få vist flere datasider.
Når du har fuldført alle trin i din træning,
vises beskeden “Træning afsluttet”.
Intervaltræning
Du kan oprette en intervaltræning baseret
på tid eller distance og hviletid fordelt
på træningen. Du kan kun oprette én
intervaltræning ad gangen. Hvis du
opretter en ekstra intervaltræning, bliver
den tidligere træning overskrevet.
Sådan sammensættes en
intervaltræning:
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Træning > Interval.
15
Træning
Vælg Type for intervaltræning.
Angiv en værdi for Varighed.
Vælg Type hvil.
Angiv en værdi for Varighed.
Vælg Flere, og indtast værdien for
Gentag.
7. Vælg Opvarmning Ja og Nedkøling
Ja (valgfrit).
8. Vælg Start træningen.
9. Tryk på start.
2.
3.
4.
5.
6.
Sådan afsluttes en træning før tid:
1. Tryk på stop.
2. Tryk og hold reset inde.
Hvis du laver opvarmning eller
nedkøling, skal du klikke på lap efter
din opvarmning for at starte dit første
interval. Ved slutningen af dit sidste
interval starter Forerunner automatisk en
nedkølingsomgang. Når du færdig med
nedkølingen, skal du trykke på lap for at
afslutte din træning.
16
Når du nærmer dig slutningen af
intervallet, er der en alarm, der tæller
ned, indtil et nyt interval begynder. Hvis
du vil stoppe et interval tidligere, skal du
trykke på knappen lap/reset.
Brugerdefineret træning
Brugerdefineret træning kan indeholde
mål for hvert træningstrin og forskellige
distancer, tider og kalorier. Brug Garmin
Connect til at oprette og redigere
træningsture, og overfør dem til din
Forerunner. Du kan også planlægge
træningsture ved hjælp af Garmin
Connect. Du kan planlægge træningsture
på forhånd og gemme dem på din
Forerunner.
bemærk: Du kan finde flere
oplysninger om at overføre data til din
Forerunner på side 9.
Sådan oprettes en brugerdefineret
træning ved hjælp af Forerunner:
1. Tryk på mode > Træning > Træning
> Brugerdefineret.
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
2. Vælg Ny.
3. Indtast et træningsnavn i det øverste
felt.
4. Vælg 1. Åbn Intet mål, og vælg
derefter Rediger trin.
5. I feltet Varighed skal du vælge, hvor
længe dette trin skal vare. Hvis du
vælger Åben, kan du afslutte trinnet
under træning ved at trykke på lap.
6. Under Varighed skal du indtaste den
værdi, hvor trinnet skal slutte.
7. I feltet Mål skal du vælge dit mål på
dette trin (fart, puls, kadence, energi
eller ingen).
8. Under Mål skal du indtaste en
målværdi for dette trin (hvis det
er nødvendigt). Hvis dit mål f.eks.
er en bestemt puls, kan du vælge
en pulszone eller indsætte et
brugerdefineret interval.
9. Når du er færdig med dette trin, skal
du trykke på mode.
10.Hvis du vil tilføje et andet trin, skal
du vælge <Tilføj nyt trin>. Gentag
trin 5-9.
Forerunner 310XT brugervejledning
11. Hvis du vil markere nogen af trinene
som pause, skal du vælge trinnet.
Vælg derefter Marker som pause
fra menuen. Pauserne noteres i din
træningshistorik.
Sådan gentages trin:
1. Vælg <Tilføj nyt trin>.
2 I feltet Varighed vælges Gentag.
3. I feltet Tilbage til trin vælges det trin,
du ønsker at gentage.
4. I feltet Antal gentagelser indsættes
antallet af gentagelser.
5. Tryk på mode for at fortsætte.
Sådan startes en brugerdefineret
træning:
1. Tryk på mode > Træning > Træning
> Brugerdefineret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Start træningen.
4. Tryk på start.
Når du er startet på en brugerdefineret
træning, viser Forerunner hvert trin af
træningen, herunder navnet på trinnet,
17
Træning
målet (hvis der er valgt et) samt aktuelle
træningsdata.
Når du nærmer dig slutningen af hvert
trin, er der en alarm, der tæller ned, indtil
et nyt trin begynder.
Sådan afsluttes et brugerdefineret
træningstrin før tid:
Tryk på lap/reset.
Sådan slettes en brugerdefineret
træning:
1. Tryk på mode > Træning > Træning
> Brugerdefineret.
2. Vælg træning.
3. Vælg Slet træning > Ja.
Baner
En anden måde at bruge Forerunner til
tilpasset træning er at følge baner baseret
på en tidligere registreret aktivitet. Du
kan følge banen for at prøve at nå eller
slå tidligere præstationer. Du kan også
konkurrere med Virtual Partner, når du
træner på baner.
18
Sådan opretter du baner
Brug Garmin Connect til at oprette baner
og banepunkter, og overfør dem til din
Forerunner.
bemærk: Du kan finde flere
oplysninger om at overføre data til din
Forerunner på side 9.
Sådan oprettes en bane ved hjælp af
Forerunner:
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Baner > Ny.
2. Fra siden Historik skal du vælge en
post, som banen skal baseres på.
3. Indtast et navn til banen.
4. Tryk på mode for at afslutte.
Sådan starter du en bane:
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Start på banen.
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
4. Tryk på start. Historikken registreres,
selvom du ikke befinder dig på banen.
Hvis du vil afslutte en bane manuelt, skal
du trykke på stop > trykke på reset og
holde den nede.
Begynde en bane
Man kan angive en opvarmning før
banen. Tryk på start for at begynde på
banen, og varm derefter op. Hold dig fra
banen, mens du varmer op. Når du er
klar til at starte din bane, skal du begive
dig mod banen. Når du kommer ind på
banen, viser Forerunner meddelelsen “På
banen”.
Når du starter en bane, vil din Virtual
Partner også starte banen. Hvis du
varmer op og ikke er på banen, vil din
Virtual Partner genstarte banen fra din
aktuelle position, når du kommer ind på
banen første gang.
Forerunner 310XT brugervejledning
Hvis du forvilder dig væk fra banen,
viser Forerunner meddelelsen
“Afvigelse”. Brug navigationssiden
til at finde tilbage til banen.
Sådan slettes en bane:
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Baner.
2. Vælg en bane på listen.
3. Vælg Slet banen.
4. Vælg Ja for at slette banen.
5. Tryk på mode for at afslutte.
Multisport-træning
Triatlon- og duatlonudøvere og andre
multisport-konkurrenter kan drage fordel
af Forerunners multisport-træning. Når
du indstiller en multisport-træning, kan
du skifte mellem sportstilstande og stadig
se din samlede tid og distance for alle
sportsaktiviteterne. Du kan f.eks. skifte
19
Træning
fra tilstanden Cykling til Løb og se din
samlede tid og distance for cykling og
løb i løbet af hele træningen.
Forerunner gemmer multisport-træning
i historik og inkluderer samlet tid,
distance, gennemsnitlig puls og kalorier
for alle sportsaktiviteterne i træningen.
Den indeholder også bestemte detaljer
for hver sportsaktivitet.
Du kan bruge multisport-træning
manuelt, eller du kan forudindstille
multisport-træning for løb og andre
begivenheder.
Brug af Multisport manuelt
Du kan oprette en manuel multisporttræning ved at skifte sportstilstand under
træningen uden at nulstille timeren. Når
du skifter sportstilstande, skal du trykke
på
for at se siden Multisport Timer.
20
Sådan oprettes en multisporttræning manuelt:
1. Start og gennemfør en træning i en
hvilken som helst sportsaktivitet. Tryk
på stop for at afslutte din træning,
men undlad at nulstille timeren.
2. Tryk på og hold mode nede, indtil
menuen Skift sport vises.
3. Vælg en anden sport.
4. Tryk på start for at starte din træning i
den nye sport.
Automatisk multisporttræning
Hvis du deltager i et løb eller en
begivenhed, kan du indstille en
automatisk multisport-træning, der
indeholder hver sport i begivenheden.
Du kan også medtage skiftetid fra én
sport til en anden. Flyt uden problemer
fra sport til sport ved at trykke på lapknappen.
Forerunner 310XT brugervejledning
Træning
Sådan oprettes en automatisk
multisport-træning:
1. Tryk på mode > vælg Træning >
Automatisk multisport.
2. Hvis du vil ændre en sportstilstand på
listen, skal du vælge sporten.
3. Vælg en indstilling fra menuen.
Rediger etape ændrer denne
sportstilstand til en anden sport.
Indsæt etape indsætter en anden
sportstilstand før denne sport. Fjern
etape fjerner denne sportstilstand fra
listen.
4. Hvis du vil tilføje en sportstilstand
i slutning af listen, skal du vælge
<Tilføj sport>.
5. Hvis du vil medtage skiftetid mellem
hver sportstilstand, skal du vælge
Medtag skift.
6. Hvis du vil starte din træning, skal du
vælge Start multisport.
Tryk på lap igen for at afslutte skiftetiden
og begynde den næste sport.
Sådan standses Automatisk
multisport:
Tryk på mode > vælg Træning > Stop
multisport. Du kan også rydde en
multisport-træning ved at trykke på stop
og derefter trykke på og holde reset nede
for at nulstille timeren.
Svømning med Forerunner
Forerunner-uret er vandtæt ved svømning
nær overfladen. Brug timeren til at
registrere din svømmetid. Der kan
muligvis ikke registreres GPS-data,
mens du svømmer.
Advarsel: Dykning med
Forerunner kan skade produkterne,
og garantien vil bortfalde.
Hvis du vil skifte fra én sportstilstand til
en anden, skal du trykke på lap. Hvis du
har medtaget skiftetid, skal du trykke på
lap, når du er færdig med én sport for at
starte skiftetiden.
Forerunner 310XT brugervejledning21
Historik
Historik
Din Forerunner gemmer automatisk
din historik, når du starter timeren.
Forerunner kan registrere op til 1000
omgange og ca. 20 timers detaljerede
sporlogdata (når der registreres ca.
1 punkt på sporet hvert 4. sekund).
Sporlogdata omfatter din GPS-position
(hvis denne er tilgængelig) og ekstra data
som f.eks. pulsdata.
Når Forerunner-hukommelsen er fuld,
vises en fejlmeddelelse. Overfør din
historik til Garmin Connect med jævne
mellemrum for at holde styr på alle dine
data (se side 8).
Bemærk: Din Forerunner vil ikke
automatisk slette eller overskrive dine
data. Se side 23 for at finde ud af,
hvordan du sletter omgangsdata.
22
Vis og slet historik
Du kan få vist følgende data på din
Forerunner: tid, distance, gennemsnit for
tempo/fart, kalorier, gennemsnitlig puls
og gennemsnitlig kadence.
Sådan får du vist aktivitetshistorik:
1. Tryk på mode > vælg Historik >
Aktiviteter.
2. Brug
til at rulle gennem
aktiviteterne. Vælg Se flere til at
se Gennemsnit og Maks. Vælg Se
flere > Se omgange for at få vist
oversigtsdata for omgange.
Sådan sletter du
aktivitetshistorikken:
1. Tryk på mode > vælg Historik > Slet.
2. Vælg en funktion:
• Individuelle aktiviteter - slet
individuelle aktiviteter.
• Alle aktiviteter - slet alle
aktiviteter fra historikken.
Forerunner 310XT brugervejledning
Historik
•
•
Gamle aktiviteter - slet aktiviteter,
der er registreret for mere end en
måned siden.
Resultater - nulstil alle dine
resultater.
Vis og slet totaler
Forerunner registrerer den samlede
distance, der er tilbagelagt, og den tid, du
har trænet med din Forerunner.
Du kan få vist historikken ved at
trykke på mode > vælg Historik >
Resultater > vælg sportsgrenen.
Sletning af historik
Når du har overført din historik
til Garmin Connect, kan du slette
historikken fra din Forerunner.
1. Tryk på mode > vælg Historik > Slet.
2. Vælg en funktion:
• Individuelle aktiviteter
• Alle aktiviteter - slet alle
aktiviteter fra historikken.
• Gamle aktiviteter - slet aktiviteter,
der er registreret for mere end en
måned siden.
• Resultater - nulstil alle dine
resultater.
Forerunner 310XT brugervejledning23
Navigation
Navigation
Brug GPS-navigationsfunktionerne på
din Forerunner til at se din sti på et kort,
gemme positioner, du vil huske, og finde
hjem.
Hvis du vil zoome ind og ud på kortet,
skal du trykke på
.
Peger mod nord
Dig
Visning af kortet
Inden du bruger navigationsfunktionerne,
kan det være en fordel at konfigurere
Forerunner til at vise siden Kort.
Sådan tilføjer du siden Kort:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Kort.
2. Vælg Ja i feltet Vis kort.
Tryk på mode for at se timeren og få
vist siderne Hovedmenu. Når du starter
timeren og begynder at bevæge dig, vises
en lille stiplet linje på kortet, som viser
præcis, hvor du har været. Den stiplede
linje kaldes et spor.
24
Zoomniveau
Kort
Markering af positioner
En position er et hvilket som helst punkt,
du gemmer i hukommelsen. Hvis du vil
huske seværdigheder eller vende tilbage
til et bestemt sted, kan du markere en
position der. Positionen vises på kortet
med et navn og et symbol. Du kan til
enhver tid finde, se og gå til positioner.
Sådan markerer du din position:
1. Gå til det sted, hvor du vil markere en
position.
Forerunner 310XT brugervejledning
Navigation
2. Tryk på mode > vælg GPS > Gem
Position.
3. Indtast et navn i det øverste felt.
4. Vælg OK.
Sådan markerer du en position
ved hjælp af koordinaterne for
længde-/breddegrad:
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gem
Position.
2. Vælg feltet Position. Indtast længdeog breddegrade for den position, du
vil markere.
3. Foretag om nødvendigt andre
ændringer, og vælg OK.
Sådan finder og går du til en
position:
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gå til
position.
2. Alle dine gemte positioner vises.
3. Tryk på
for at finde en position
på listen, og tryk på enter for at
vælge.
4. Vælg Gå til. Følg linjen på kortet til
positionen.
Når du går til en position, bliver siderne
Kort og Kompas automatisk tilføjet. Tryk
på mode for at se disse sider. På siden
Kompas peger pilen hen mod positionen.
Gå i retning af pilen for at komme til
positionen. Siden Kompas viser også
distancen og resterende tid, indtil du
kommer til positionen.
Kompas
Sådan holder du op med at gå til en
position:
Tryk på mode > vælg GPS >
Stop gå til.
Forerunner 310XT brugervejledning25
Navigation
Sådan redigerer eller sletter du en
position:
1. Tryk på mode > vælg GPS > Gå til
position.
2. Vælg den position, som du vil
redigere.
3. Rediger oplysningerne efter behov.
Hvis du vil slette positionen, skal du
vælge Slet.
Tilbage til Start
Der vises en linje på kortet fra din
aktuelle position til dit udgangspunkt.
Følg linjen tilbage til dit
udgangspunkt.
Hvis du vil vende tilbage til
udgangspunktet, kan Forerunner tage
dig tilbage langs den nøjagtige sti, du
tilbagelagde, ved hjælp af Tilbage til
Start.
Sådan går du tilbage til dit
udgangspunkt:
Tryk på mode > vælg GPS > Tilbage
til Start.
26
Forerunner 310XT brugervejledning
Navigation
Visning af GPSoplysninger
Siden Satellit viser oplysninger om
de GPS-signaler, Forerunner aktuelt
modtager. Tryk på mode > vælg GPS >
Satellitter for at se siden Satellit.
Tryk på
på siden Satellit for at få
vist oplysninger om satellitstyrken. De
sorte søjler repræsenterer styrken af hvert
modtaget satellitsignal (nummeret på
satellitten vises under hver søjle).
Hver GPS-satellit i rummet har et
specifikt nummer. Numrene på flere
GPS-satellitter vises på den runde graf.
Nummeret svarer til den aktuelle position
af den pågældende satellit i rummet.
Hvert fremhævet nummer på grafen
svarer til en satellit, hvor fra Forerunner i
øjeblikket modtager signaler.
Forerunner 310XT brugervejledning27
Indstillinger
Indstillinger
Tryk på mode > vælg Indstillinger.
TIP: Når du er færdig med at vælge
indstillinger eller angive værdier på
din Forerunner, skal du trykke på
mode for at gemme indstillingen.
Datafelter
Du kan vise/skjule de følgende sider
og tilpasse op til fire datafelter på fire
sportsspecifikke sider.
Bemærk: Du kan kun se siderne
for den sportstilstand, du har valgt i
øjeblikket (se side 10).
Sådan indstilles datafelter:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
vælg sportsindstillingen (afhænger af
din aktuelle sportstilstand, se side 10).
2. Vælg Datafelter.
3. Vælg en af træningssiderne.
4. Tryk på
for at vælge antallet af
datafelter.
28
Indstillinger for datafelter
* Angiver et datafelt, som viser statute
eller metriske måleenheder.
** Kræver tilbehør.
Datafelt
Beskrivelse
Kadence **
Trin pr. minut
eller pedalarmens
omdrejninger pr. minut.
Kadence gnsn. **
Gennemsnitlig kadence
for hele din aktuelle tur.
Kadence omgang **
Gennemsnitlig kadence
for den aktuelle
omgang.
Kalorier
Antal forbrændte
kalorier.
Distance *
Den tilbagelagte
distance på den aktuelle
løbetur.
Dist. omgang *
Tilbagelagt distance
i den nuværende
omgang.
Forerunner 310XT brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Distance Nautisk
Distance i nautiske mil.
Puls %HRR **
Højde *
Højde over/under
havets overflade.
Procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
GPSnøjagtighed
*
Fejlmargen for din
nøjagtige position.
F.eks. er din GPSposition nøjagtig ned
til +/- 5,7 m.
Puls gennemsnit
**
Gennemsnitspuls for
turen.
Puls gennemsnit
%Maks. **
Stigning
Beregning af stigning
fordelt på distancen.
Hvis du f.eks. for
hver 10 fod stigning
(højde) flytter dig
200 fod (distance),
er din stigning 5 %.
Gennemsnitlig
procentdel af den
maksimale puls for
turen.
Puls gennemsnit
%HRR **
Gennemsnitlig
procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for
turen.
Puls **
Puls i hjerteslag pr.
minut (bpm).
Puls omgang **
Gennemsnitspuls for
omgangen.
Puls %Maks. **
Procentdel af
maksimale puls
Puls
- omgang
%Maks. **
Gennemsnitlig
procentdel af den
maksimale puls for
omgangen.
Forerunner 310XT brugervejledning29
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Puls omgang
%HRR **
Gennemsnitlig
procentdel af heart rate
reserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for
omgangen.
Tempo omgang *
Gennemsnitstempo for
den aktuelle omgang.
Hastighed *
Aktuel hastighed.
Pulsgraf **
Linjegraf, der viser din
aktuelle pulszone (1-5).
Hastighed gnsn. *
Gennemsnitlig
hastighed for turen.
Hastighed i knob.
Pulszone **
Aktuelt interval for puls
(1-5). Standardzonerne
er baseret på din
brugerprofil, maksimale
puls og hvilepuls.
Hastighed Nautisk
Hastighed omgang *
Gennemsnitlig
hastighed for den
aktuelle omgang.
Kurs
Den aktuelle retning for
din tur.
Effekt**
Aktuel effekt i watt eller
% FTP.
Omgange
Antal tilbagelagte
omgange.
Effekt Gennemsnit
**
Gennemsnitlig effekt
for hele din aktuelle
køretur.
Tempo *
Aktuelt tempo.
Tempo gnsn. *
Gennemsnitstempo for
turen.
Effekt Kilojoule **
Den totale
(akkumulerede)
effekt målt i kilojoule.
Effekt Omgang **
Gennemsnitlig effekt i
den aktuelle omgang.
30
Forerunner 310XT brugervejledning
Indstillinger
Datafelt
Beskrivelse
Datafelt
Beskrivelse
Effekt Maks. **
Den højeste effekt
opnået under den
aktuelle tur.
Tid tilbagelagt
løb
Effekt Zone **
Aktuelt interval for
effekt (1-7) baseret
på din FTP eller dine
brugerdefinerede
indstillinger.
Den samlede tid fra
start til slut af aktiviteten
(inklusive eventuelle
pauser eller stop).
Klokkeslæt
Solopgang
Tidspunktet for
solopgang på din
GPS-position.
Aktuel tid baseret
på tidsindstillinger
(se side 33).
Standardindstillingerne
opdaterer automatisk
tidsoplysningerne.
Solnedgang
Tidspunktet for
solnedgang på din
GPS-position.
Tid
Stopur tid.
Tid - gnsn.
omgang
Gennemsnitlig tid til at
gennemføre omgange
indtil nu.
Tid omgang
Tid i den aktuelle
omgang.
Forerunner 310XT brugervejledning
System
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System.
Sprog - rediger det tekstsprog, der
anvendes på skærmen. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget for
brugerindtastede data, f.eks. banenavne,
ikke.
Hvis du vil downloade et sprog, der
ikke findes på enheden, skal du gå til
31
Indstillinger
www.garmin.com/forerunner310xt
/owners og klikke på Garmin Connect.
Din enhed kan kun indeholde ét
downloadet sprog ad gangen.
Sådan slås alarmer for
meddelelsestoner eller -vibrationer
til eller fra:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Toner og vibration.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
• Tastetoner - slå tastetoner til
eller fra.
• Meddelelsestoner - slå
meddelelsestoner til eller fra.
• Meddelelsesvibration - slå
meddelelsesvibration til eller fra.
Sådan ændres displayindstillinger:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Display.
32
2. Vælg mellem følgende muligheder:
• Baggrundslys Timeout - vælg,
hvor længe baggrundslyset
skal forblive tændt. Brug en kort
indstilling for baggrundslyset for at
spare batterikapacitet.
• Kontrast - vælg mængden af
skærmkontrast.
Sådan ændres kortindstillinger:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Kort.
2. Hvis du vil ændre retningen af kortet,
skal du trykke på enter og vælge en
indstilling.
• Nord op - viser kortet med nord
øverst på skærmen.
• Spor op - viser kortet med din
rejses retning øverst på skærmen.
3. Hvis du vil vise/skjule waypoints på
kortet, skal du vælge Vis eller Skjul i
feltet Brugerpositioner.
Forerunner 310XT brugervejledning
Indstillinger
4. Hvis du vil se siden Kort som en del af
sideløkken, skal du vælge Ja i feltet
Vis kort.
Om - se softwareversionen, GPSversionen og enheds-ID’et.
Enheder - vælg Statute eller Metrisk
for måleenhederne.
Sådan ændres måleenheder:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Enheder.
2. Vælg måleenheder for distance,
højde, vægt/højde, tempo/fart og
position.
Sådan ændres tidsindstillinger:
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
System > Tid.
2. Vælg et tidsformat og en tidszone.
Forerunner 310XT brugervejledning
Brugerprofil
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Brugerprofil. Forerunner anvender de
informationer, som du angiver om dig
selv, til at beregne kalorieforbruget.
Guiden til opsætning hjælper dig også
med at konfigurere din profil, inden du
begynder at bruge Forerunner.
Kalorieforbrug og pulsanalyseteknologi
udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have
flere oplysninger, skal du gå til
http://www.firstbeattechnologies.com
/files/Energy_Expenditure_Estimation.
ANT+
Tilslutning til fitnessudstyr
ANT+-teknologi forbinder pulssensoren
med fitnessudstyr, så du kan se din
puls på træningsudstyrets display. Hold
øje med logoet
ANT+ Link Here
på kompatibelt
fitnessudstyr. Du
kan finde flere
33
Indstillinger
instruktioner om tilslutning på
www.garmin.com/antplus.
Tilbehør
Se side 35 for at få oplysninger om
tilbehør.
Computer
Gå væk (10 m) fra andet ANT+-udstyr,
mens Forerunner prøver at blive parret
med computeren for første gang.
1. Kontroller, at computeren er indstillet
til dataoverførsel, og at parring er
aktiveret i ANT Agent. Se side 9.
2. Tryk på mode > vælg Indstillinger
> System > Dataoverførsel >
Computer.
3. Vælg Parring > Til.
4. Placer din Forerunner inden for
computerens rækkevidde (3 m).
5. Når ANT Agent finder Forerunner,
viser ANT Agent et enheds-ID og
spørger, om den skal parres. Vælg ja.
34
6. Forerunner bør vise det samme
nummer som ANT Agent. Tryk i
givet fald på ja på Forerunner for at
gennemføre parringen.
Bemærk: Hvis du vil forhindre
overførsel af data til/fra en hvilken
som helst computer, også en computer,
den er parret med, skal du trykke på
mode > Indstillinger > System >
Dataoverførsel > Computer >
Aktiveret > Nej.
Send alle data
Som standard sender din Forerunner kun
nye data til din computer. Hvis du vil
sende alle data til din computer igen, skal
du trykke på mode > Historik > Tving
afsendelse > Ja.
Forerunner 310XT brugervejledning
Brug af tilbehør
Brug af tilbehør
Følgende ANT+-tilbehør er kompatibelt
med Forerunner 310XT:
• Pulssensor
• Fodsensor
• GSC™ 10 hastigheds- og
kadencesensor til cykel
• USB ANT Stick (se side 9 og
side 34)
• ANT+-energimålere
Du kan købe tilbehør på
http://buy.garmin.com eller ved at
kontakte din Garmin-forhandler.
Parring af tilbehør
Parring er tilslutning af ANT+-tilbehør,
f.eks. en pulssensor, til din Forerunner.
Parringsprocessen tager kun få sekunder,
når tilbehøret er aktiveret og fungerer
korrekt. Når de er parret, modtager din
Forerunner kun data fra dit tilbehør,
også selvom du er i nærheden af andet
tilbehør.
Når du har parret første gang, vil din
Forerunner automatisk genkende dit
tilbehør, hver gang tilbehøret aktiveres.
Tip: Tilbehøret skal afsende
data for at kunne gennemføre
parringsprocessen. Du skal have
pulssensoren på dig, tage et skridt
med din fodsensor på eller dreje
pedalen på din cykel med GSC 10.
Hvis du har købt tilbehør med trådløs
ANT+-teknologi, skal du parre den med
din Forerunner.
Forerunner 310XT brugervejledning
35
Brug af tilbehør
Statusikoner
Tryk på
og slip for at se
statusikonerne.
Pulssensor aktiv
Hastighed- og kadencesensor
aktiv
Fodsensor aktiv
Energisensor aktiv
Pulssensor
Der findes oplysninger om montering af
pulssensoren på side 6.
Tip til pulssensor
Hvis du oplever unøjagtige eller
uregelmæssige pulsdata, kan du afprøve
følgende tip.
• Sørg for, at pulssensoren sidder tæt
mod kroppen.
• Fugt elektroderne med vand, spyt
eller elektrodegel.
36
• Rengør elektroderne. Rester af
snavs eller sved kan forstyrre
pulssignalerne.
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt
din trøje, hvis det er muligt til din
aktivitet. Syntetiske stoffer, der
gnider eller slår mod pulssensoren,
kan skabe statisk elektricitet, der
forstyrrer pulssignalerne.
• Gå væk fra kilder til stærke
elektromagnetiske felter og visse
2,4 GHz trådløse sensorer, som
kan forstyrre din pulssensor. Andre
forstyrrende kilder kan være elledninger med meget høj spænding,
elektriske motorer, mikrobølgeovne,
2,4 GHz trådløse telefoner og LANadgangspunkter.
Batteri til pulssensor
Pulssensoren indeholder et CR2032batteri, som kan udskiftes af brugeren.
Forerunner 310XT brugervejledning
Brug af tilbehør
Bemærk: Følg de lokale
retningslinjer for bortskaffelse af
batterier.
Sådan udskiftes batteriet:
1. Brug en lille stjerneskruetrækker til
at fjerne de fire skruer på modulets
bagside.
2. Fjern dækslet og batteriet. Vent 30
sekunder. Sæt det nye batteri i med
den positive side opad.
Bemærk: Vær forsigtig med ikke
at beskadige eller miste dækslets
tætningsring.
3. Sæt dækslet og de fire skruer tilbage
på plads.
Forerunner 310XT brugervejledning
Vedligeholdelse af
pulssensoren
Bemærk: Tag remmen af modulet,
før den rengøres.
For at forlænge pulssensorens levetid
skal remmen skylles, hver gang den er
blevet brugt.
Håndvask remmen i koldt vand tilsat
mildt rengøringsmiddel, hver gang
den er blevet brugt fem gange. Kom
ikke remmen i vaskemaskinen eller
tørretumbleren.
Fodsensor
Din Forerunner er kompatibel med en
fodsensor. Du kan bruge din fodsensor til
at sende data til din Forerunner, når du
træner indendørs, eller når dit GPS-signal
er svagt, eller du mister satellitsignalerne.
Fodsensoren er på standby og klar til
at sende data (ligesom pulssensoren).
Du skal parre din fodsensor med din
Forerunner.
37
Brug af tilbehør
Sådan kalibrerer du fodsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din fodsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden. Der er tre måder at justere
kalibreringen på: distance, GPS og
manuelt.
Distancekalibrering
For at få de bedste resultater bør
fodsensoren kalibreres ved at bruge den
inderste bane i en standardomgang. En
standardomgang (2 omgange = 800 m)
er mere nøjagtig end et løbebånd.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Sportsindstillinger > Fodsensor.
2. Vælg Ja i feltet for fodsensor
tilgængelig.
3. Vælg kalibrering.
4. Vælg Efter distance.
5. Vælg en distance.
6. Vælg fortsæt.
7. Tryk på start for at begynde
registreringen.
8. Løb eller gå distancen.
9. Tryk på stop.
38
GPS-kalibrering
Du skal have GPS-signaler for at kunne
kalibrere fodsensoren vha. GPS.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Sportsindstillinger > Fodsensor.
2. Vælg Ja i feltet for fodsensor
tilgængelig.
3. Vælg kalibrering.
4. Vælg Efter GPS.
5. Indtast en distance i feltet Vælg
distance.
6. Vælg Fortsæt.
7. Tryk på Start.
8. Løb eller gå. Forerunner giver dig
besked, når du er nået langt nok.
Manuel kalibrering
Hvis du synes fodsensordistancen er
lidt for lang eller lidt for kort, når du
løber, kan du justere kalibreringsfaktoren
manuelt.
Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Løbeindstillinger > Fodsensor >
Kalibreringsfaktor. Juster kalibreringsfaktoren. Øg kalibrerings-faktoren,
Forerunner 310XT brugervejledning
Brug af tilbehør
hvis din distance er for kort, og sænk
kalibreringsfaktoren, hvis din distance
er for lang.
Cykeloplysninger
Hvis du vil indtaste specifikke
oplysninger om din cykel for at kalibrere
dine sensorer mere nøjagtigt, skal du
udføre følgende trin:
1. Tryk på og hold mode nede for at
vælge cykelsportstilstand.
2. Tryk på mode > Indstillinger >
Cykelindstillinger > cykelnavn >
Cykel oplysninger.
3. Rediger oplysningerne i felterne Navn,
Vægt og Triptæller.
4. Du kan vælge brugerdefineret i feltet
Hjulstørrelse for manuelt at indtaste
din hjulstørrelse.
Energimåler
Hvis du vil have en liste over kompatible
energimålere fra tredjeparter, skal du gå
til www.garmin.com.
Energikalibrering
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cykelnavn >
ANT+-energi.
2. Vælg Ja i feltet Energimåler
tilgængelig?.
3. Vælg Kalibrer.
Hvis du vil have specifikke
kalibreringsinstruktioner til din
energimåler, skal du se producentens
instruktioner.
Bemærk: Den automatiske
standard i feltet Hjulstørrelse beregner
automatisk din hjulstørrelse ved hjælp
af GPS-distance.
Forerunner 310XT brugervejledning
39
Brug af tilbehør
Energizoner
1. Tryk på og hold mode nede for at
vælge cykeltilstanden.
2. Vælg Indstillinger >
Cykelindstillinger > cykelnavn >
Energizoner.
Der kan indstilles syv tilpassede
energizoner (1=lavest, 7=højest). Hvis
du kender din FTP-værdi (functional
threshold power: funktionelle
grænseenergi), kan du indtaste den og
lade enheden beregne dine energizoner
automatisk. Du kan også indtaste dine
energizoner manuelt.
40
GSC 10
Din Forerunner er kompatibel med
hastigheds- og kadencesensoren GSC 10
til cykler. Du skal parre GSC 10 med din
Forerunner.
Kalibrering af cykelsensoren
Det er valgfrit, om du vil kalibrere
din cykelsensor, men det kan forbedre
nøjagtigheden.
1. Tryk på mode > vælg Indstillinger
> Cykelindstillinger > cykelnavn >
ANT+Spd/Cad.
2. Vælg JA i feltet Cykelsensor
tilgængelig?.
3. Hvis det er nødvendigt, kan du
trykke på Flere for avanceret
sensorkonfiguration.
Forerunner 310XT brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Nulstilling af Forerunner
Hvis din Forerunner ikke fungerer
korrekt, skal du trykke på og holde mode
og lap/reset nede på samme tid, indtil
skærmen bliver tom (ca. 7 sekunder) for
at nulstille Forerunner. Dette sletter ikke
dine data eller indstillinger.
Sletning af brugerdata
advarsel: Dette sletter alle
brugerindtastede oplysninger,
inklusive historik.
Opdatering af software til
Forerunner med Garmin
Connect
Gå til www.garmin.com/products
/forerunner310xt for at få oplysninger
om opdatering af Forerunner-software og
Garmin Connect-webbaseret software.
Hvis der er ny software til rådighed,
vil Garmin Connect bede dig om at
opdatere softwaren til Forerunner. Følg
instruktionerne for at opdatere softwaren.
Sørg for, at din enhed er i nærheden af
computeren under opdateringsprocessen.
1. Sluk Forerunner.
2. Tryk og hold mode og
nede, indtil
meddelelsen vises.
3. Vælg Ja for at rydde alle brugerdata.
Forerunner 310XT brugervejledning41
Appendiks
Batterioplysninger
Den faktiske batterilevetid afhænger
af brugen af følgende elementer:
GPS, baggrundslys og ANT+computertilslutning.
Datalagring: ca. 20 timers data (når der
registreres ca. 1 punkt på sporet hvert
4. sekund).
Hukommelse: op til 1000 omgange,
100 brugerpositioner (waypoints).
Med et fuldt opladet batteri kan
Forerunner fungere i op til 20 timer
med GPS tændt.
Computergrænseflade: USB ANT Stick
Specifikationer
Batterilevetid: op til 20 timer, normal
brug.
Forerunner
Urstørrelse, uden remme:
B × L × D: 2,13 × 2,20 × 0,75"
(54 × 56 × 19 mm)
Vægt: 2,5 oz. (72 g)
Display: 1,3 × 0,8" (33 × 21 mm),
opløsning på 160 × 100 pixel, med
LED-baggrundslys.
Vandtæt: svømning ved overfladen
42
Batteritype: 700 mA genopladeligt
litiumionbatteri
Arbejdstemperatur: fra -20 °C til 60 °C
Opladningstemperaturområde:
Fra -0 °C til 50 °C
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT+ trådløs
kommunikationsprotokol
GPS-antenne: indbygget
GPS-modtager: højfølsom, integreret
Forerunner 310XT brugervejledning
Appendiks
USB ANT Stick
Fysisk størrelse: L × B × D: 2,32 ×
0,71 × 0,28" (59 × 18 × 7 mm)
Bemærk: Dette produkt kan ikke
sende pulsdata til din GPS-enhed
under svømning.
Vægt: 0,01 lbs. (6 g)
Rækkevidde: ca. 9,8 ft. (3 m)
Rækkevidde: Ca. 16,4 ft. (5 m)
Batteri: CR2032 (3 volt), kan udskiftes
af brugeren
Driftstemperatur: Fra 14 °F til 122 °F
(fra -10°C til 50°C)
Radiofrekvens/protokol:
2,4 GHz/Dynastream ANT trådløs
kommunikationsprotokol
Strømkilde: USB
Pulssensor
Fysisk størrelse (modul): B × H × D:
2,4 × 1,3 × 0,4” (62 × 34 × 11 mm)
Remmens længde: kan udvides fra 21”
til 29,5” (kan udvides fra 533,4 mm til
749,3 mm)
Perkloratmateriale – særlig
håndtering kan være nødvendig. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste
/perchlorate.
Batterilevetid: Ca. 4,5 år (1 time pr. dag)
Driftstemperatur: fra 23 °F til 122 °F
(fra -5 °C til 50 °C)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT
trådløs kommunikationsprotokol
Systemkompatibilitet: ANT+
Vægt: 1,6 oz. (45 g)
Vandtæt: 30 m
Forerunner 310XT brugervejledning43
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE FORERUNNER
ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS
DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed
(“Softwaren”) i binær udførbar
form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren
forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører
Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale
aftaler om ophavsret. Endvidere
bekræfter du, at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde
forretningshemmeligheder, ejet af
Garmin, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed,
der forbliver Garmins ejendom. Du
accepterer, at hverken softwaren eller
44
nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar
form, og at du ikke må skabe enheder,
der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer, at du ikke må
eksportere eller reeksportere produktet
til noget land i strid med USA’s love om
eksportregulering.
Overensstemmelseserklæring (DoC)
Garmin erklærer, at denne Forerunner
overholder de grundlæggende krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen vedr. dit Garmin-produkt,
kan du besøge Garmins websted:
www.garmin.com.
Forerunner 310XT brugervejledning
Appendiks
Fejlfinding
Problem
Løsning/svar
Tryk på mode > vælg GPS > GPS-status. Kontroller, at GPS
Min Forerunner får
er aktiveret. Tag din Forerunner med udenfor og væk fra høje
aldrig satellitsignaler.
bygninger. Stå stille i flere minutter.
Min batteriindikator
Lad din Forerunner aflade helt, og oplad den herefter helt
synes ikke at være
(uden at afbryde opladningen).
præcis.
Hold dig 10 m fra andet ANT+-tilbehør under parringen. Bring
Pulssensoren,
Forerunner inden for rækkevidde (3 m) af pulssensoren under
fodsensoren eller
parring. Genstart scanningen efter tilbehør (se side 35). Sørg
GSC 10 kan ikke
for, at tilbehøret afsender data (f.eks. skal du bære pulssensoren
parres med min
på dig). Hvis problemet fortsætter, skal du udskifte batteriet i
Forerunner.
tilbehøret.
Pulsdata er
Se side 36.
unøjagtige.
Remmen på
Man kan købe en elastisk rem, der er mindre. Gå til
pulssensoren
http://buy.garmin.com.
er for stor.
Nogle af mine data
Forerunner vil ikke længere registrere data, hvis du ikke
findes ikke i min
overfører dataene til din computer. Overfør data regelmæssigt
Forerunner.
for at undgå at miste data.
Forerunner 310XT brugervejledning45
Appendiks
Pulszonetabel
1
% af den
maksimale puls
eller hvilepuls
50-60%
2
60-70%
3
70-80%
4
80-90%
5
90-100%
46
Opfattet anstrengelse
Fordele
Afslappet, behageligt tempo;
rytmisk åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
Behageligt tempo; lidt dybere
Grundlæggende
åndedræt, muligt at snakke
kredsløbstræning;
pulsen falder hurtigt igen
Moderat tempo; mere besværligt Forbedret aerob kapacitet;
at snakke
optimal kredsløbstræning
Hurtigt tempo og lettere
Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret åndedræt kapacitet og tærskel;
forbedret hastighed
Sprintertempo, kan ikke
Anaerob og muskulær
opretholdes i længere tid;
udholdenhed; øget styrke
besværet åndedræt
Forerunner 310XT brugervejledning
Indeks
Indeks
A
aktivitetsniveau 5
alarmer 14
Auto Lap 10
Automatisk
rullefunktion 12
Auto Pause 11
B
baggrundsbelysning 32
baner 18
slette 19
starte 18
batteri
information 42
opladning 3
brugerprofil 33
C
computerparring 34
cykel
mode 20
D
data, sende 34
data, slette bruger 41
datafelter 28
distancedatafelter 28
E
energi
kalibrering 39
måler 39
zoner 40
enheder 33
enheds-ID 33
F
fejlfinding 45
Firstbeat Technologies
Ltd 33
fodsensor 37
kalibrering 38
G
Garmin Connect iv, 8,
32, 41
Garmins produktsupport i
gå til position 25
GPS 24–27
GSC 10 40
H
hastighedsdatafelter 30
historik 22
slette 23
højdedatafelter 29
I
ikoner 36
intervaltræning 15
K
kadencedatafelter 28
kalibrering
cykelsensor (GSC
10) 40
fodsensor 38
kalorier 28
knapper, ur 1
kompas 25
kort 24
Forerunner 310XT brugervejledning47
Indeks
L
licensaftale 44
litiumionbatteri 42
lys 32
M
multi-sport-træning 19–21
Multisport, Automatisk 20
N
navigation 24–27
O
omgang 1
opdater software 41
P
placeringer
finde 25
markere 24
slette 26
produktregistrering i
produktsupport i
profil, bruger 33
48
puls
datafelter 29
indstillinger 8
zoner 12, 46
pulssensor 36
batteri 36
tip 36
softwarelicensaftale 44
softwareopdatering 41
softwareversion 33
specifikationer 42
sportstilstand 10
sprog 31
statusikoner 36
stigning 29
R
registrering i
rengør Forerunner iv
resultater 23
S
satellitsignaler
indsamle 6
send alle data 34
siden Satellit 27
skærmkontrast 32
slette
avanceret træning 18
baner 19
historik 23
slette data 41
slette oplysninger 41
softwaredownload iv, 8
T
tekniske specifikationer 42
tidsdatafelter 31
tidszone, ændre 33
tilbehør 34, 35–40
toner 32
træning 10, 15
brugerdefineret 16
interval 15
tving afsendelse 34
U
USB ANT Stick 9
Forerunner 310XT brugervejledning
Indeks
V
vibration, alarmer 32
Virtual Partner 13, 14, 18
W
waypoints, Se placeringer
Z
zoner
energi 40
zoner, puls 12
Forerunner 310XT brugervejledning49
For at få de nyeste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit
Garmin-produkts levetid skal du besøge Garmins hjemmeside
på adressen www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Maj 2009
Delnummer 190-01064-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Download PDF

advertising