iPAQ Data Messenger Producthandleiding

iPAQ Data Messenger Producthandleiding

iPAQ Data Messenger

Producthandleiding

© Copyright 2009 Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

HP iPAQ producten maken gebruik van

Microsoft ® Windows Mobile ® 6.1 met het

Messaging and Security Feature Pack.

Microsoft, Windows, het Windows-logo,

Outlook, Windows Mobile Device Center en

ActiveSync zijn handelsmerken van

Microsoft Corporation in de Verenigde

Staten en andere landen.

Java en alle op Java gebaseerde handelsmerken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc.

in de Verenigde Staten en andere landen.

Het SD-logo is een handelsmerk van de desbetreffende houder.

Bluetooth ® is een handelsmerk van de desbetreffende houder en wordt door

Hewlett-Packard Development Company,

L.P. onder licentie gebruikt.

Google en Google Maps™ zijn handelsmerken van Google Inc.

Alle overige productnamen in deze publicatie kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve houders.

Hewlett-Packard Company aanvaardt geen aansprakelijkheid voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.

De informatie wordt verstrekt zonder garantie van welke aard dan ook en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De garanties voor producten van

Hewlett-Packard staan vermeld in de uitdrukkelijke garantievoorwaarden bij de desbetreffende producten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende garanties worden ontleend.

De informatie in deze publicatie is auteursrechtelijk beschermd. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Hewlett-Packard Development Company,

L.P. niet toegestaan enig deel van deze publicatie te fotokopiëren, te vermenigvuldigen of te vertalen.

Eerste Editie, Januari 2009

Artikelnummer van document: 500161-331.

Inhoudsopgave

1 Welkom bij de HP iPAQ

2 Inhoud van de doos

3 Onderdelen

Onderdelen aan de voorkant ................................................................................................................ 3

Onderdelen aan de boven- en onderkant ............................................................................................. 4

Onderdelen aan de linker- en rechterkant ............................................................................................ 5

Onderdelen aan de achterkant ............................................................................................................. 6

4 De HP iPAQ gebruiksklaar maken

Stap 1: het afdekplaatje van de accu verwijderen en de SIM-kaart plaatsen ....................................... 7

Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje terugplaatsen ................................................................ 9

Stap 3: de accu opladen ....................................................................................................................... 9

Stap 4: de HP iPAQ inschakelen ........................................................................................................ 10

Stap 5: de aanwijspen zoeken ........................................................................................................... 11

Stap 6: het toetsenbord gebruiken ..................................................................................................... 12

5 Aan de slag met de HP iPAQ

Het scherm Vandaag .......................................................................................................................... 14

Aan de slag starten ............................................................................................................................ 14

Statuspictogrammen .......................................................................................................................... 15

Aanraakscherm gebruiken ................................................................................................................. 15

Snelmenu's gebruiken ........................................................................................................................ 16

Vijfvoudige optische navigatietoets gebruiken ................................................................................... 16

Hoofdknoppen op de HP iPAQ gebruiken .......................................................................................... 16

Toets Opnemen/Verzenden ............................................................................................... 17

Toets Einde / Aan/uit ......................................................................................................... 17

Toets Windows .................................................................................................................. 17

Toets ok ............................................................................................................................. 17

Toets Volume omhoog/omlaag .......................................................................................... 17

Cameratoets ...................................................................................................................... 17

Toetsenbord ....................................................................................................................... 17

Toets Enter ........................................................................................................................ 17

Toets Backspace ............................................................................................................... 18

Shift-toets ........................................................................................................................... 18

Optietoets .......................................................................................................................... 18

iii

Toets Symbool ................................................................................................................... 18

Schermtoetsenbord gebruiken ........................................................................................................... 18

Toetsenbescherming gebruiken ......................................................................................................... 19

Kennismaken met het apparaat ......................................................................................................... 19

Informatie over de HP iPAQ vinden ................................................................................... 20

Programma's openen ......................................................................................................... 21

Informatie over het besturingssysteem weergeven ........................................................... 21

De HP iPAQ aanpassen ..................................................................................................................... 21

Apparaatnaam maken ....................................................................................................... 21

Gegevens over de eigenaar opgeven ................................................................................ 21

Landinstellingen wijzigen ................................................................................................... 22

Volume aanpassen ............................................................................................................ 22

Beltoon en waarschuwingsgeluiden aanpassen ................................................................ 23

Schakelaar Beltoon/Geluid gebruiken ............................................................................... 23

Scherminstellingen aanpassen .......................................................................................... 24

Instellingen voor energiebeheer wijzigen ........................................................................... 24

Instellingen voor helderheid aanpassen ............................................................................ 25

Aansluiten op een computer .............................................................................................. 25

Programma's installeren en verwijderen ............................................................................ 26

Alarmsignalen en klokken instellen .................................................................................... 26

Klok weergeven in de titelbalk ........................................................................................... 27

Sneltoets aanpassen ......................................................................................................... 27

Schuifsnelheid voor lijsten aanpassen ............................................................................... 28

Nabijheidssensor gebruiken .............................................................................................. 28

De HP iPAQ beveiligen met een wachtwoord .................................................................................... 28

Tips voor het besparen van accuvoeding ........................................................................................... 29

Energiebesparende stand .................................................................................................................. 30

6 De HP iPAQ gebruiken

Verbinding en signaalsterkte controleren ........................................................................................... 31

Gespreksfuncties ................................................................................................................................ 31

Bellen ................................................................................................................................. 31

Contacten bellen ................................................................................................................ 31

Bellen vanuit het scherm Vandaag ................................................................... 31

Bellen vanuit Contacten .................................................................................... 32

Nummer herhalen .............................................................................................................. 32

Oproepen beantwoorden ................................................................................................... 32

Geluid uitschakelen tijdens een telefoongesprek .............................................................. 32

Gesprek in de wachtstand plaatsen ................................................................................... 32

Wachtstand gebruiken ....................................................................................................... 33

Alarmnummers bellen ........................................................................................................ 33

Bellen via snelkeuzenummers ........................................................................................... 33

Voicemail gebruiken .......................................................................................................... 34

iv

Luidspreker gebruiken ....................................................................................................... 34

Gegevensoproepen plaatsen ............................................................................................. 34

Bellen via een hyperlinktelefoonnummer ........................................................................... 34

Internationale nummers kiezen .......................................................................................... 35

Telefonische vergaderingen houden ................................................................................. 35

Oproepgeschiedenis .......................................................................................................................... 35

Bellen via de oproepgeschiedenis ..................................................................................... 35

Details van een oproep weergeven ................................................................................... 36

De SIM-pincode wijzigen .................................................................................................................... 36

Service-instellingen wijzigen .............................................................................................................. 37

Oproepen doorschakelen .................................................................................................. 37

Gesprek in wachtstand ...................................................................................................... 37

Nummerweergave configureren ........................................................................................ 38

Oproepen blokkeren .......................................................................................................... 38

Nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter instellen ............................................. 38

Ondersteunde frequentiebanden ........................................................................................................ 39

Kanalen configureren ......................................................................................................................... 39

7 Contacten

Contacten maken ............................................................................................................................... 40

Contactgegevens wijzigen .................................................................................................................. 40

Contacten verwijderen ........................................................................................................................ 40

Categorieën maken en toewijzen ....................................................................................................... 41

Contacten kopiëren ............................................................................................................................ 41

Contacten zoeken .............................................................................................................................. 42

E-mailbericht verzenden vanuit Contacten ......................................................................................... 42

SMS-bericht naar een contactpersoon verzenden ............................................................................. 42

Afbeelding toevoegen en verwijderen ................................................................................................ 43

Lijst met contacten gebruiken ............................................................................................................. 43

8 Berichten

Maptypen ............................................................................................................................................ 45

E-mail synchroniseren ........................................................................................................................ 46

Berichtenaccounts instellen ................................................................................................................ 47

E-mail instellen via Exchange Server ................................................................................ 47

Internet-e-mail .................................................................................................................... 47

POP3- of IMAP4- account maken ..................................................................... 48

Downloadopties voor e-mail wijzigen ................................................................ 49

Account verwijderen .......................................................................................... 50

SMS-berichten ................................................................................................................... 50

MMS .................................................................................................................................. 50

MMS opstellen ................................................................................................................... 51

Berichten gebruiken ........................................................................................................................... 51

v

E-mailberichten opstellen en verzenden ............................................................................ 51

Berichten beantwoorden of doorsturen .............................................................................. 52

Bijlagen toevoegen aan berichten ..................................................................................... 52

Bijlagen ontvangen ............................................................................................................ 52

Vergaderverzoeken ontvangen .......................................................................................... 53

Handtekening maken of wijzigen ....................................................................................... 53

Berichten downloaden ....................................................................................................... 54

Berichten downloaden van een server .............................................................................. 54

Online adresboek installeren .............................................................................................................. 54

9 Agenda

Afspraak maken ................................................................................................................................. 56

Categorieën maken en toewijzen ....................................................................................................... 56

Weergave van de werkweek wijzigen ................................................................................................ 56

Standaardherinnering voor alle nieuwe afspraken instellen ............................................................... 57

Afspraak bijwerken ............................................................................................................................. 57

Afspraak annuleren ............................................................................................................................ 57

10 Taken

Taken maken ...................................................................................................................................... 58

Categorieën maken en toewijzen ....................................................................................................... 58

Begin- en einddatum van een taak instellen ...................................................................................... 58

Begin- en einddatums weergeven in de takenlijst .............................................................................. 59

Opties instellen voor de weergave van taken in het scherm Vandaag ............................................... 59

Taken als voltooid markeren .............................................................................................................. 59

11 Camera

Camera gebruiken .............................................................................................................................. 60

Foto's en video's weergeven ............................................................................................. 60

Camera-instellingen ........................................................................................................................... 60

Basisinstellingen ................................................................................................................ 61

Foto-instellingen ................................................................................................................ 61

Videocamera ...................................................................................................................................... 62

Video-instellingen .............................................................................................................. 62

Opties voor foto- en videocamera ...................................................................................................... 62

Beelden overzetten ............................................................................................................................ 63

MMS gebruiken .................................................................................................................. 63

Bluetooth gebruiken ........................................................................................................... 63

E-mail gebruiken ................................................................................................................ 64

12 Opslagkaarten

Opslagkaarten plaatsen ..................................................................................................................... 65

Opslagkaarten verwijderen ................................................................................................................. 66

vi

Inhoud van een opslagkaart weergeven ............................................................................................ 68

13 Verbindingen

Draadloos beheer gebruiken .............................................................................................................. 69

HSPA/GPRS/EDGE ........................................................................................................................... 69

HSPA ................................................................................................................................. 69

GPRS/EDGE ..................................................................................................................... 70

Verschillen tussen de GSM-technologie en de GPRS/EDGE/WCDMA/HSPAtechnologie ........................................................................................................................ 70

Bluetooth ............................................................................................................................................ 70

Bluetooth-terminologie ....................................................................................................... 70

Bluetooth-instellingen openen ........................................................................................... 71

Bluetooth-headset gebruiken ............................................................................................. 71

Bluetooth-partnerverband maken ...................................................................................... 71

Bluetooth-partnerverband beëindigen ............................................................................... 72

Bluetooth-partnerverband accepteren ............................................................................... 72

Bluetooth-partnerverband bewerken ................................................................................. 73

Verbinding maken met een computer via Bluetooth .......................................................... 73

De HP iPAQ gebruiken als draadloze modem met Bluetooth ........................................... 73

Profielen voor Bluetooth-apparaten ................................................................................... 74

Toegang krijgen tot services .............................................................................................. 74

COM-poort voor inkomende of uitgaande Bluetooth-communicatie instellen .................... 74

Bluetooth-verbinding verbreken ......................................................................................... 75

Wi-Fi ................................................................................................................................................... 75

Wi-Fi-terminologie .............................................................................................................. 75

Wi-Fi-instellingen openen .................................................................................................. 76

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk ......................................................................... 76

Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk ....................................................... 76

IP-adres zoeken ................................................................................................................. 77

Een Wi-Fi-netwerk verwijderen .......................................................................................... 77

Geavanceerde instellingen ................................................................................................................. 78

Verbinding maken met intranet-URL's ............................................................................... 78

Intranet-URL wijzigen ........................................................................................................ 78

Automatische keuze voor verbindingen instellen ............................................................... 78

WAP-gateway instellen ...................................................................................................... 78

Geavanceerde proxyinstellingen configureren .................................................................. 79

Geavanceerde verbindingsinstellingen .............................................................................. 80

VPN-serververbinding instellen ......................................................................................... 80

Verbinding verbreken ......................................................................................................... 81

14 Synchronisatie

Synchronisatiesoftware ...................................................................................................................... 82

Synchronisatiesoftware instellen ........................................................................................................ 82

vii

Gegevens synchroniseren en bestanden kopiëren ............................................................................ 83

Gegevens migreren naar Microsoft Windows Mobile 6.1 ................................................................... 84

Synchronisatieproblemen oplossen ................................................................................................... 84

Aangepaste koppelingen in WMDC ................................................................................................... 86

15 Toepassingen

ArcSoft Streaming Player ................................................................................................................... 87

Klantenfeedback ................................................................................................................................. 87

Spellen ............................................................................................................................................... 88

Bubble Breaker .................................................................................................................. 88

Solitaire .............................................................................................................................. 88

GPS (Global Positioning System) op de HP iPAQ ............................................................................. 88

De HP iPAQ voorbereiden ................................................................................................. 88

Internettoegang controleren ............................................................................................... 89

Datum en tijd controleren ................................................................................................... 89

Gegevensbestand voor Hulpprogramma GPS-verbinding downloaden ............................ 89

Compatibiliteit met de HP iPAQ controleren ...................................................................... 90

GPS-software configureren en beheren voor automatische verbinding met de GPSontvanger op de HP iPAQ ................................................................................................. 90

COM-poort voor GPS-ontvanger identificeren ................................................................... 90

Trage GPS-verbinding verbeteren ..................................................................................... 90

Problemen met verlies van GPS-signaal oplossen ............................................................ 91

Veelvoorkomende oorzaken van interferentie bij het gebruik van GPS-software .............. 91

Google Maps™ voor mobiele apparaten ............................................................................................ 91

Google Search ................................................................................................................................... 92

HP Asset Viewer ................................................................................................................................ 92

Certificaten ......................................................................................................................................... 93

HP Enterprise Mobility Suite ............................................................................................................... 93

HP iPAQ DataConnect ....................................................................................................................... 94

HP Photosmart Mobile ....................................................................................................................... 94

Afbeeldingen en video's op de HP iPAQ of een geheugenkaart weergeven ..................... 94

Spraaknotitie aan een afbeelding toevoegen .................................................................... 95

Afbeeldingen afdrukken ..................................................................................................... 95

Diavoorstellingen weergeven ............................................................................................. 96

Afbeeldingen verzenden via e-mail .................................................................................... 96

Afbeeldingen koppelen aan contactpersonen .................................................................... 96

Afbeelding instellen als achtergrond van het scherm Vandaag ......................................... 96

Foto's uploaden naar Snapfish .......................................................................................... 97

Documenten verfraaien ..................................................................................................... 97

Schermbeveiliging instellen ............................................................................................... 98

Afbeeldingen ordenen ........................................................................................................ 98

Afbeeldingen naar het klembord kopiëren ......................................................................... 99

Video's afspelen ................................................................................................................. 99

Gedeelde internetverbinding .............................................................................................................. 99

viii

Verbinding maken met een computer via een USB-gegevensverbinding ......................... 99

Verbinding maken met een computer via een Bluetooth-gegevensverbinding ................ 100

Java Virtual Machine ........................................................................................................................ 100

Jetcet PDF 5 ..................................................................................................................................... 101

Jetcet Print 5 .................................................................................................................................... 102

Microsoft® Office Mobile .................................................................................................................. 103

Word Mobile gebruiken .................................................................................................... 103

Excel Mobile gebruiken .................................................................................................... 104

PowerPoint Mobile gebruiken .......................................................................................... 104

OneNote Mobile gebruiken .............................................................................................. 105

Notities ............................................................................................................................................. 105

Notities schrijven .............................................................................................................. 105

Spraaknotities .................................................................................................................. 106

Spraaknotities maken ...................................................................................... 106

Spraaknotities verwijderen .............................................................................. 106

Spraaknotities beluisteren ............................................................................... 107

Naam van spraaknotities wijzigen ................................................................... 107

Kopie van een notitie maken ........................................................................................... 107

Notities maken tijdens een oproep .................................................................................. 108

Opera browser .................................................................................................................................. 108

Pocket Internet Explorer ................................................................................................................... 109

Extern bureaublad mobiel ................................................................................................................ 109

Zoeken ............................................................................................................................................. 110

SIM Manager .................................................................................................................................... 110

Taakbeheer ...................................................................................................................................... 111

Voice Commander ............................................................................................................................ 111

Windows Live ................................................................................................................................... 112

Windows Media Player ..................................................................................................................... 114

Lijst Afspelen wissen ....................................................................................................... 115

Bibliotheek bijwerken ....................................................................................................... 115

Windows Update .............................................................................................................................. 115

16 Productspecificaties

Systeemspecificaties ........................................................................................................................ 116

Afmetingen en gewicht ..................................................................................................................... 117

Omgeving ......................................................................................................................................... 117

17 Richtlijnen voor onderhoud

De HP iPAQ correct gebruiken ......................................................................................................... 118

De HP iPAQ reinigen ........................................................................................................................ 118

De HP iPAQ dragen of bewaren ...................................................................................................... 118

Accessoires gebruiken ..................................................................................................................... 118

ix

18 Veelgestelde vragen

Accu ................................................................................................................................................. 119

Verbinding ........................................................................................................................................ 121

Synchronisatie .................................................................................................................................. 123

Diversen ........................................................................................................................................... 124

19 Optionele accessoires

20 Veiligheidsinformatie

Algemene voorzorgsmaatregelen .................................................................................................... 127

Veiligheidsvoorschriften voor netsnoeren en accessoires ............................................................... 128

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen en accu's ........................................................................... 129

Veiligheidsvoorschriften voor houders ............................................................................................. 129

Veiligheidsvoorschriften voor producten met draadloze apparaten ................................................. 129

Veiligheidsvoorschriften voor producten met modems, telecommunicatie-accessoires of LANaccessoires (Local Area Network) .................................................................................................... 129

21 Internationale kennisgevingen

Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission) ............................................... 131

Wijzigingen ...................................................................................................................... 131

Kabels .............................................................................................................................. 131

Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-logo (alleen voor de Verenigde

Staten) ............................................................................................................................. 132

Kennisgeving voor Canada .............................................................................................................. 132

Kennisgeving voor Canada .............................................................................................................. 132

Kennisgeving voor Europese Unie ................................................................................................... 132

Producten met 2,4 GHz draadloze LAN-apparaten ......................................................... 134

Frankrijk .......................................................................................................... 134

Waarschuwing met betrekking tot de accu ....................................................................................... 134

Recycling van accu's ........................................................................................................................ 134

Accu weggooien ............................................................................................................................... 134

Chemische stoffen ............................................................................................................................ 134

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privégebruikers ........................................................ 135

Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur ............................................................................. 135

Geluidswaarschuwing ...................................................................................................................... 135

Luchtvaartbeperkingen ..................................................................................................................... 136

Medische elektronische apparatuur ................................................................................................. 136

SAR-kennisgeving ............................................................................................................................ 136

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het apparaat .................................................................... 137

Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur ............................................................................... 137

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor de Verenigde Staten ......................... 137

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor Canada ............................................. 137

Kennisgeving voor Brazilië .............................................................................................. 138

x

Kennisgeving voor Singapore omtrent draadloze apparatuur ......................................... 138

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor Thailand ............................................ 138

22 Naslaggids

Acroniemen ...................................................................................................................................... 139

Gebruikte pictogrammen .................................................................................................................. 140

Index ................................................................................................................................................................. 143

xi

xii

1 Welkom bij de HP iPAQ

Welkom en gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP iPAQ Data Messenger.

In deze producthandleiding vindt u de instructies die u nodig hebt voor het instellen en gebruiken van uw nieuwe HP iPAQ. Voordat u de HP iPAQ gebruikt, dient u de gebruikersinstructies in deze producthandleiding door te lezen. In deze producthandleiding vindt u een uitgebreide beschrijving van alle functies en voorzieningen van de HP iPAQ Data Messenger, zodat u de mogelijkheden ervan optimaal kunt benutten.

OPMERKING:

Naast de instructies in deze producthandleiding vindt u meer productinformatie op http://www.hp.com/support .

Als u uw nieuwe HP iPAQ registreert bij Hewlett-Packard, kunt u:

● toegang krijgen tot ondersteuning en services en optimaal gebruikmaken van de HP producten,

● zich aanmelden voor gratis ondersteuningsberichten, software-updates en nieuwsbrieven die op u zijn toegespitst.

Ga naar http://www.register.hp.com

om de HP iPAQ te registreren of om wijzigingen in uw post- of e-mailadres door te voeren nadat u zich hebt geregistreerd. Voer uw gebruikers-id en registratiewachtwoord in om uw online profiel te wijzigen. Nadat u de HP iPAQ bij Hewlett-Packard hebt geregistreerd, ontvangt u een e-mailbericht over speciale aanbiedingen en promotieacties.

OPMERKING:

Registratie wordt niet in alle landen/regio's ondersteund.

1

2 Inhoud van de doos

U vindt de volgende onderdelen in de doos van de HP iPAQ.

(1)

(2)

(7)

(8)

(9)

(3)

(4)

(5)

(6) iPAQ

iPAQ

Dat

Welcom

Welcom e e

Getting

Getting

Starte

HP iPAQ

Data M r

For d istrib ution

only

All rig

Do n hts re ot len serve d or m d. ake il

200 www

a W lega

8 M

.hp.c

l cop icroso om ies o ft Co obile f this rpora

®-pow

softw tion.

ered are.

devic e.

iPAQ Data Messenger

Aanwijspen

OPMERKING:

Draai de HP iPAQ om en bekijk de achterkant. De aanwijspen bevindt zich aan de achterkant, in de rechterbenedenhoek van de HP iPAQ.

Verwisselbare/oplaadbare lithium-polymeeraccu van 1140 mAh

Welkomstgids

Aan de slag

Netadapter

OPMERKING:

De netadapter die wordt geleverd bij de HP iPAQ kan verschillen per land/regio.

Micro-USB-synchronisatiekabel

Niet-draadloze 2,5-mm stereoheadset

De cd Getting Started (Aan de slag) met aanvullende software

2 Hoofdstuk 2 Inhoud van de doos

3 Onderdelen

In dit hoofdstuk worden de onderdelen en functies van de HP iPAQ beschreven, zodat u de mogelijkheden ervan optimaal kunt benutten.

Onderdelen aan de voorkant

iPAQ

Onderdeel

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Beschrijving

Nabijheidssensor

Lichtsensor

Ontvanger

Aanraakscherm

QWERTY-toetsenbord

Toets Einde / Aan/uit

Toets ok

Functie

Dit onderdeel detecteert of de telefoon in gebruik is. Als dat het geval is, wordt het scherm vergrendeld en de schermverlichting uitgeschakeld.

Dit onderdeel past de toetsenbordverlichting aan het omgevingslicht aan op basis van de instellingen hiervoor.

Hiermee luistert u naar telefoongesprekken, geluiden en meldingen.

Hiermee bekijkt u de inhoud op het scherm. Gebruik de aanwijspen om items te selecteren, door menu's te navigeren, instellingen te wijzigen en spelletjes te spelen.

Gebruik de toetsen op het toetsenbord om tekst in te voeren of nummers te kiezen.

OPMERKING:

De toetsenbordindeling kan verschillen per land/ regio.

Druk op de toets om een telefoongesprek of gegevensoproep te beëindigen.

Houd deze toets één seconde ingedrukt om het apparaat in de standbystand te zetten of te activeren vanuit de standbystand.

Houd de toets vijf seconden ingedrukt om de HP iPAQ in en uit te schakelen.

Bevestig uw selectie door te drukken op de toets ok of te tikken op het pictogram Venster sluiten in de linkerbovenhoek van het scherm.

Onderdelen aan de voorkant 3

Onderdeel

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

Beschrijving

Vijfvoudige optische navigatietoets met middelste selectieknop

Toets Windows

Microfoon

Toets Opnemen/Verzenden

Lampjes

Functie

Navigeer omhoog, omlaag, naar links en naar rechts op het scherm met de vijfvoudige optische navigatietoets. Blader door uw duim of vinger in de gewenste richting te schuiven.

Druk op de middelste selectieknop om het item te selecteren dat op het scherm is gemarkeerd.

Hiermee opent u het menu Start.

U gebruikt de microfoon voor telefoongesprekken, spraaknotities of spraakopdrachten.

Hiermee beantwoordt u een oproep, verzendt u een SMS of geeft u het

Telefoonscherm weer.

Deze geven de status van de accu, het netwerk of het apparaat aan.

● Continu rood: opladen

Knipperend rood

◦ Constant: accu bijna leeg

Driemaal: opladen is niet mogelijk

◦ Driemaal om de vijf seconden: accutemperatuur is te hoog

Continu groen: accu volledig opgeladen en aangesloten op de voedingsbron

Knipperend oranje: netwerk niet gedetecteerd of SIM-kaart niet aanwezig

Onderdelen aan de boven- en onderkant

Onderdeel

(1)

Beschrijving

Schakelaar Beltoon/Geluid

Functie

Hiermee schakelt u de beltoon voor binnenkomende oproepen en waarschuwingsgeluiden van het systeem uit.

4 Hoofdstuk 3 Onderdelen

Onderdeel

(2)

(3)

Beschrijving

GPS-antenne

Aanwijspen

Functie

Dit onderdeel detecteert GPS-signalen.

OPMERKING:

Dit onderdeel is niet zichtbaar aan de buitenkant.

Gebruik deze pen om elementen op het scherm te selecteren en gegevens in te voeren.

Schuif omlaag om de aanwijspen uit te nemen.

Schuif omhoog om de aanwijspen terug te plaatsen.

Onderdelen aan de linker- en rechterkant

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Onderdeel

(1)

Beschrijving

Toetsenbescherming

Volume omhoog/omlaag

Berichten

Aanwijspen

Micro-USB-connector

Connector voor stereohoofdtelefoon (2,5 mm)

Cameratoets

Functie

Druk hierop om de toetsenbescherming in te schakelen.

Met de toetsenbescherming worden de toetsen en het aanraakscherm van de HP iPAQ uitgeschakeld om te voorkomen dat er per ongeluk een nummer wordt gekozen.

Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.

Druk eenmaal om de beltoon en waarschuwingsgeluiden tijdelijk te dempen.

Druk op deze toets om het programma Berichten te starten.

Gebruik deze pen om elementen op het scherm te selecteren en gegevens in te voeren.

Hierop sluit u de micro-USB-oplaad-/synchronisatiekabel aan.

OPMERKING:

Open het beschermende klepje om bij de connector te komen.

Hierop sluit u de hoofdtelefoon aan.

OPMERKING:

Open het beschermende klepje om bij de connector te komen.

Hiermee start u de camera, zodat u foto's en video's kunt maken.

Onderdelen aan de linker- en rechterkant 5

Onderdelen aan de achterkant

(1)

(8)

(7)

(2)

(3)

123456789

1234567890123456

(9)

(6)

(4)

(3)

(4)

(5)

(6)

(8)

(9)

Onderdeel

(1)

(2)

(5)

(7)

Beschrijving Functie

Camera met een resolutie van

3,1 megapixel

Bluetooth- en Wi-Fi-antenne

SIM-kaartsleuf

Aanwijspen

Luidspreker

WCDMA-antenne

MicroSD-sleuf

Cameraflitser

Afdekplaatje

Met de camera van 3,1 megapixel kunt u foto's maken. Dek de lens niet af wanneer u foto's maakt.

Detecteert Bluetooth- en Wi-Fi-signalen.

OPMERKING:

Dit onderdeel is zichtbaar aan de buitenkant.

Plaats een SIM-kaart met de metalen contacten omlaag in de sleuf om te kunnen bellen.

Gebruik deze pen om elementen op het scherm te selecteren en gegevens in te voeren.

Schuif omlaag om de aanwijspen uit te nemen.

Schuif omhoog om de aanwijspen terug te plaatsen.

Gebruik de luidspreker om naar muziek te luisteren of om het apparaat te gebruiken als telefoon met luidspreker.

Detecteert WCDMA-signalen.

OPMERKING:

Dit onderdeel is zichtbaar aan de buitenkant.

Plaats een MicroSD-opslagkaart (Micro Secure Digital) voor gegevensopslag met het etiket omhoog.

OPMERKING:

Open het afdekplaatje om bij de sleuf te komen.

Gebruik de cameraflitser om het onderwerp te verlichten wanneer u foto's maakt.

Dekt de accu, de SIM-kaart en de microSD-kaart af. Raadpleeg De

HP iPAQ gebruiksklaar maken op pagina 7 en

Opslagkaarten op pagina 65 voor meer informatie over het installeren van deze

onderdelen.

6 Hoofdstuk 3 Onderdelen

4 De HP iPAQ gebruiksklaar maken

Volg de onderstaande stappen om de HP iPAQ gebruiksklaar te maken. Haal de HP iPAQ en alle onderdelen voorzichtig uit de doos voordat u de HP iPAQ gebruiksklaar maakt.

OPMERKING:

Als u het apparaat met het scherm omlaag op een hard oppervlak legt, kan dit krassen op het scherm veroorzaken.

Stap 1: het afdekplaatje van de accu verwijderen en de

SIM-kaart plaatsen

1.

Schuif het afdekplaatje van de HP iPAQ af.

2.

Lijn de SIM-kaart uit met de SIM-kaartsleuf.

Stap 1: het afdekplaatje van de accu verwijderen en de SIM-kaart plaatsen 7

3.

Schuif de SIM-kaart in de SIM-kaartsleuf.

OPMERKING:

De SIM-kaart wordt geleverd door een serviceprovider.

Als de accu al is geplaatst, verwijdert u de accu voordat u de SIM-kaart plaatst. Let er ook op dat de metalen contactpunten omlaag zijn gericht en dat de schuine hoek op de kaart zich aan de juiste zijde bevindt. Als de SIM-kaart niet correct in de HP iPAQ is geplaatst en u de HP iPAQ inschakelt, verschijnt het pictogram (Geen SIM-kaart geïnstalleerd) op de titelbalk in de rechterbovenhoek van het scherm.

4.

Schuif de schakelaar boven de accu naar rechts om de SIM-kaart te vergrendelen.

8 Hoofdstuk 4 De HP iPAQ gebruiksklaar maken

Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje terugplaatsen

1.

Lijn de connectoren op de accu uit met de pinnen in het accucompartiment en plaats de accu in het compartiment.

2.

Plaats het afdekplaatje terug en schuif het dicht totdat het vastklikt.

Stap 3: de accu opladen

VOORZICHTIG:

Lijn alle metalen connectoren correct uit voordat u de HP iPAQ aansluit om zo schade aan het apparaat of de netadapter te voorkomen.

De accu voorziet de HP iPAQ van voeding. Gebruik de netadapter om de accu in de HP iPAQ op te laden.

Het duurt ongeveer twee tot vier uur om de accu de eerste keer volledig op te laden. Het opladen kan langer duren als de HP iPAQ is aangesloten op een computer of als u accessoires van een andere fabrikant dan HP gebruikt.

Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje terugplaatsen 9

U laadt de accu als volgt op:

1.

Sluit de netadapter (invoer: 100-240 V wisselstroom, 47-63 Hz, uitvoer: 5 V gelijkstroom, 1 A) aan op een stopcontact.

2.

Open het beschermende klepje op de HP iPAQ.

3.

Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de micro-USB-poort op de HP iPAQ. De kabelconnector past maar op één manier in de poort. Als de connector niet gemakkelijk in de poort gaat, draait u de connector om.

TIP:

Laad de accu op door de HP iPAQ met de micro-USB-synchronisatiekabel aan te sluiten op een USB-poort op de computer. Het programma Microsoft ® ActiveSync ® of WMDC verschijnt op het scherm als u de HP iPAQ aansluit op een computer waarop deze software al is geïnstalleerd.

Als u opladen via USB wilt inschakelen op de HP iPAQ, tikt u op Start > Instellingen >

Systeem > Energie > Opladen via USB. In het scherm Energie schakelt u het selectievakje

Opladen via USB in, selecteert u de optie Snel opladen en tikt u op ok.

Stap 4: de HP iPAQ inschakelen

Houd de toets (Einde / Aan/uit) vijf seconden ingedrukt om de HP iPAQ in te schakelen. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te voltooien. Tik op het toetsenbordpictogram op het scherm als u het schermtoetsenbord wilt gebruiken. U kunt ook het toetsenbord gebruiken om informatie

op te geven. Voor meer informatie over het toetsenbord raadpleegt u Stap 6: het toetsenbord gebruiken op pagina 12 .

OPMERKING:

Het duurt enkele minuten voordat de HP iPAQ volledig functioneel is. Het toetsenbord is niet actief gedurende deze tijd.

10 Hoofdstuk 4 De HP iPAQ gebruiksklaar maken

Stap 5: de aanwijspen zoeken

Met de aanwijspen kunt u tikken op het scherm en tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. U kunt de aanwijspen ook gebruiken om items op het scherm te selecteren.

U neemt de aanwijspen als volgt uit:

1.

Zoek de aanwijspen aan de achterkant van de HP iPAQ.

2.

Druk de aanwijspen omlaag zodat deze uitschuift.

3.

Trek de aanwijspen uit het apparaat.

OPMERKING:

Duw de aanwijspen terug om deze terug te plaatsen nadat u klaar bent.

Stap 5: de aanwijspen zoeken 11

Stap 6: het toetsenbord gebruiken

De HP iPAQ is uitgerust met een volwaardig QWERTY-toetsenbord. Schuif het toetsenbord uit om tekst, getallen en symbolen op de HP iPAQ in te voeren. De inhoud op het scherm schakelt automatisch over op de liggende weergave. Schuif het toetsenbord in de HP iPAQ om terug te keren naar de staande weergave.

OPMERKING:

De toetsenbordindeling kan verschillen per land/regio.

Schuif de onderste helft van de HP iPAQ naar rechts, zodat het toetsenbord zichtbaar wordt.

iPAQ

Schuif de onderste helft van de HP iPAQ naar links om het toetsenbord te sluiten.

iPAQ

De manier waarop de toetsen zijn ingedeeld op de HP iPAQ verschilt per land/regio. In de onderstaande tabel worden de verschillende toetsenbordindelingen weergegeven.

Toetsenbordindeling

QWERTY-indeling

~

Q

(

A

@

W

)

S

*

Z

SHIFT

7

1

4

E

D

X

8

0

2

5

R

F

C

9

3

6

T

G

V

#

+

-

Y

H

B

\

_

U

J

=

N

I

&

TAB

K

M

%

?

$

,

O

L

:

!

;

/

P

.

SYM

12 Hoofdstuk 4 De HP iPAQ gebruiksklaar maken

Toetsenbordindeling

QWERTZ-indeling

~

Q

(

A

@

W

)

*

Y

SHIFT

S

1

E

2

4

7

D

X

5

8

0

R

F

C

3

6

9

V

T

G

+

-

Z

#

H

B

=

\

_

U

J

N

&

TAB

I

K

M

%

?

$

,

O

L

:

!

/

;

P

.

SYM

AZERTY-indeling

~

A

(

Q

@

Z

)

S

*

W

SHIFT

1

4

7

E

D

X

8

2

5

0

R

F

C

3

6

9

T

G

V

+

-

Y

#

H

B

=

\

_

U

J

N

&

TAB

I

K

M

%

?

$

,

O

L

:

!

/

;

P

.

SYM

Stap 6: het toetsenbord gebruiken 13

5 Aan de slag met de HP iPAQ

In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over het scherm Vandaag en het programma Aan de slag.

Het scherm Vandaag

Het scherm Vandaag geeft de datum en tijd weer en toont informatie over komende afspraken, gemiste oproepen en nummers, en ongelezen e-mail en SMS-berichten. Boven in het scherm Vandaag worden de verbindingspictogrammen, de volume-indicator en de acculading weergegeven.

Vanuit het scherm Vandaag hebt u toegang tot de volgende functies en informatie:

Datum en tijd: de huidige datum en tijd worden weergegeven. Tik hierop om de instellingen voor de klok en alarmsignalen te openen. Raadpleeg

Alarmsignalen en klokken instellen op pagina 26 voor meer informatie.

Informatie over eigenaar: hier worden uw gegevens weergegeven die zijn opgeslagen op de

HP iPAQ. Tik erop als u de gegevens wilt wijzigen. Raadpleeg Gegevens over de eigenaar opgeven op pagina 21 voor meer informatie.

Agenda: hier kunt u komende afspraken bekijken. Tik erop om het programma Agenda te openen.

Raadpleeg Agenda op pagina 56 voor meer informatie.

Berichten: het aantal nieuwe ontvangen e-mailberichten wordt weergegeven. Tik erop om het

e-mailprogramma te openen. Raadpleeg Berichten op pagina 45

voor meer informatie.

Aan de slag: tik hierop om te leren hoe u veelgebruikte taken uitvoert en hoe u de HP iPAQ instelt.

Raadpleeg Aan de slag starten op pagina 14 voor meer informatie.

Taken: hier worden geplande taken weergegeven. Tik erop om het programma Taken te openen.

Raadpleeg Taken op pagina 58 voor meer informatie.

Draadloos beheer: hier worden de Wi-Fi- en Bluetooth-status weergegeven. Tik erop om

Draadloos beheer te starten. Raadpleeg

Draadloos beheer gebruiken op pagina 69

voor meer informatie.

U past het scherm Vandaag als volgt aan:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Vandaag.

2.

Ga naar het tabblad Weergave en selecteer het gewenste thema voor de achtergrond van het scherm Vandaag.

3.

Selecteer op het tabblad Items de items die u in het scherm Vandaag wilt weergeven.

4.

Tik op ok.

TIP:

Als u de volgorde van de items wilt wijzigen, tikt u op een item om het te selecteren en tikt u vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Aan de slag starten

Gebruik Aan de slag om te leren hoe u taken uitvoert en hoe u de HP iPAQ instelt. U start het programma door te tikken op Aan de slag in het scherm Vandaag of door te tikken op Start > Programma's > Aan

de slag. Tik op de taak waarover u meer wilt weten.

14 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

Statuspictogrammen

Op het scherm van de HP iPAQ worden statuspictogrammen weergegeven. In de volgende tabel worden veelvoorkomende statuspictogrammen weergegeven met hun betekenis.

Pictogram Pictogram Status

Gemiste oproep

Gesprek in wachtstand

Fout met SIM-kaart

Nieuwe e-mail of SMS

Accu bijna leeg

Accuniveau

Stille stand aan

Wi-Fi aan

Wi-Fi-verbinding

Stereoheadset gedetecteerd

GPRS (General Packet Radio Service) beschikbaar

GPRS verbinden

EDGE (Enhanced Data Rates for GSM

Evolution) beschikbaar

EDGE verbinden

Alleen GSM-service

Status

Spraakoproep actief

Geen SIM-kaart geïnstalleerd

Nieuwe voicemail

Expresbericht ontvangen

Accu wordt opgeladen

Trilstand aan

Luidspreker aan

Wi-Fi aan en netwerk gedetecteerd

Monoheadset gedetecteerd

Roamen

GPRS beschikbaar tijdens roamen

GPRS in gebruik

EDGE beschikbaar tijdens roamen

Antenne uitgeschakeld

3G verbinden

HSDPA (High Speed Download Packet

Access) beschikbaar

HSDPA in gebruik

Melding ontvangen

ActiveSync verbonden

Bluetooth verbonden

EDGE in gebruik

Telefoonverbinding niet beschikbaar of netwerkfout

3G-service beschikbaar

3G in gebruik

HSDPA verbinden

Herinneringsalarm

Energiebesparende stand ingeschakeld

ActiveSync inactief

HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) beschikbaar

Aanraakscherm gebruiken

De HP iPAQ heeft een aanraakscherm. Met de aanwijspen kunt u items selecteren, door menu's navigeren, instellingen wijzigen en spelletjes spelen. Tik op een optie op het scherm om het item te selecteren. Tik en laat de aanwijspen staan om het snelmenu te openen. Tik, laat de pen staan en versleep een schuifbalk om te navigeren in een venster. U kunt ook tekenen en tekst schrijven met het programma Notities.

Statuspictogrammen 15

TIP:

Tik op om het online toetsenbord weer te geven. Tik in een tekstvak en tik op de letters op het toetsenbord om tekst in te voeren. U kunt de tekstinvoermethode aan uw wensen aanpassen.

Raadpleeg Schermtoetsenbord gebruiken op pagina 18 voor meer informatie.

Wanneer u de HP iPAQ voor het eerst start, moet u de instellingen van de HP iPAQ configureren.

Gebruik de aanwijspen om de vereiste instellingen te definiëren. U wordt ook gevraagd het scherm uit te lijnen door erop te tikken. Volg de aanwijzingen op het scherm om het scherm uit te lijnen. Raadpleeg

Scherminstellingen aanpassen op pagina 24 voor meer informatie over schermuitlijning.

Snelmenu's gebruiken

U kunt een snelmenu weergeven door op een item te tikken en de aanwijspen te laten staan. Dit menu bevat de meest gebruikte opdrachten voor een bepaald item. Met opdrachten in een snelmenu kunt u bijvoorbeeld een afspraak verwijderen of een SMS-bericht naar een contactpersoon sturen. Wanneer het snelmenu wordt weergegeven, tikt u op de actie die u wilt uitvoeren.

Als u een snelmenu wilt sluiten zonder een opdracht uit te voeren, tikt u buiten het menu.

Vijfvoudige optische navigatietoets gebruiken

Q

A

Z

iPAQ

U gebruikt de vijfvoudige optische navigatietoets om te navigeren op het scherm en in e-mail, berichten, menu's en instellingen en om items te selecteren, instellingen te wijzigen of spelletjes te spelen. Beweeg uw duim of vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts over de optische navigatietoets in de richting waarin u wilt schuiven.

Druk op de middelste selectietoets om een selectie op het scherm te maken.

Hoofdknoppen op de HP iPAQ gebruiken

U gebruikt de toetsen op de HP iPAQ om basistaken uit te voeren, zoals tekst invoeren of een programma openen. Raadpleeg

Onderdelen op pagina 3 voor meer informatie over de toetsen. Schuif

het toetsenbord uit als u gegevens, opdrachten en berichten wilt invoeren.

16 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

Toets Opnemen/Verzenden

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het scherm Telefoon te openen, om te bellen en om gesprekken aan te nemen. U kunt deze toets ook gebruiken om de lijst met recente oproepen weer te geven.

Toets Einde / Aan/uit

Druk op de toets (Einde / Aan/uit) om een oproep te beëindigen en het scherm Telefoon te sluiten.

Houd deze toets één seconde ingedrukt om het apparaat in de standbystand te zetten of te activeren vanuit de standbystand. Houd de toets (Einde / Aan/uit) circa vijf seconden ingedrukt om de

HP iPAQ in of uit te schakelen.

Toets Windows

Raak de toets (Windows) aan om het menu Start te openen. Vervolgens kunt u de geïnstalleerde programma's en software openen via het menu Start.

Het menu Start bevat snelkoppelingen naar programma's en een lijst met recent gebruikte programma's.

Toets ok

Raak de toets (ok) aan om een selectie te bevestigen. U kunt de toets (ok) ook aanraken om bepaalde programma's te sluiten of om een programma naar de achtergrond te verplaatsen.

Toets Volume omhoog/omlaag

Druk op de toets Volume omhoog/omlaag om het geluidsvolume van de HP iPAQ te verhogen of te verlagen.

Cameratoets

Druk op de cameratoets om de camera te starten. Met de camera kunt u foto's maken en video's

opnemen. Raadpleeg Camera op pagina 60 voor meer informatie.

Toetsenbord

U gebruikt het toetsenbord om tekst, getallen en symbolen in te voeren. De toetsen zijn ingedeeld volgens een indeling die lijkt op een computertoetsenbord.

~

Q

(

A

@

W

)

*

Z

SHIFT

S

1

4

7

E

D

2

X

5

8

0

R

F

C

3

6

9

T

G

V

+

-

Y

H

#

B

=

\

_

U

J

N

I

&

TAB

K

M

%

?

$

,

O

L

:

!

/

;

P

.

SYM

OPMERKING:

De toetsenbordindeling van de HP iPAQ kan verschillen per land/regio. Voor meer informatie over de verschillende toetsenbordindelingen raadpleegt u

Stap 6: het toetsenbord gebruiken op pagina 12 .

Toets Enter

Selecteer een programma en druk op de toets (Enter) om het programma te openen. U kunt ook bellen of naar de volgende regel gaan terwijl u tekst invoert door op de toets (Enter) te drukken.

Hoofdknoppen op de HP iPAQ gebruiken 17

Toets Backspace

Druk op de toets (Backspace) om de cursor naar links te verplaatsen en daarbij tekst of tekens te wissen. Als u webpagina's bekijkt met Internet Explorer

®

, navigeert u naar de vorige webpagina door te drukken op de toets (Backspace) wanneer de cursor zich niet in een invoerveld bevindt.

Shift-toets

Druk op deze toets om het bijbehorende teken in te voeren. Als u tekens in hoofdletters wilt invoeren, drukt u op de toets (Shift) en drukt u vervolgens op de gewenste lettertoets op het toetsenbord. Druk tweemaal op de toets (Shift) om Caps Lock in te schakelen. De toetsenbordaanduiding op het scherm geeft het pictogram (Shift Lock) weer om aan te geven dat tekens worden ingevoerd in hoofdletters.

Druk eenmaal op de toets (Shift) om Caps Lock uit te schakelen en weer kleine letters in te voeren.

Optietoets

Sommige toetsen bevatten tekens in superscript. Als u het superscriptteken wilt invoeren, drukt u op

(Optietoets) en drukt u vervolgens op de gewenste tekentoets. Druk tweemaal op (Optietoets) om

Function Lock in te schakelen. De toetsenbordaanduiding op het scherm geeft het pictogram

(Options Lock) weer om aan te geven dat de superscripttekens worden ingevoerd. Druk eenmaal op

(Optietoets) om Options Lock uit te schakelen en weer normale tekens in te voeren.

Toets Symbool

Houd de toets (Symbool) ingedrukt om de symbolentabel op het scherm weer te geven. Navigeer vervolgens door de tabel om het gewenste symbool te selecteren.

Als u op de toets (Symbool) drukt nadat u een letter hebt ingevoerd, schuift u door de verschillende opties voor die letter.

Schermtoetsenbord gebruiken

Afhankelijk van uw voorkeur kunt u het schermtoetsenbord of een functie voor handschriftherkenning zoals Blokherkenning, Toetsenbord, Letterherkenning, Symbool of Transcriber gebruiken om tekst in te voeren.

OPMERKING:

Transcriber is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

U selecteert als volgt het type tekstinvoer:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Invoer.

2.

Selecteer een tekstinvoermethode op het tabblad Invoermethode en stel de gewenste opties in.

3.

Tik op ok.

U kunt nu naar een programma (zoals Notities) gaan en tekst invoeren.

Tekstinvoermethode

Blokherkenning

Toetsenbord

Letterherkenning

Omschrijving

U schrijft in één beweging letters, cijfers, symbolen en leestekens, die vervolgens worden omgezet in getypte tekst.

U tikt op de toetsen op het toetsenbord om tekst in te voeren.

U schrijft afzonderlijke letters, cijfers en leestekens, die vervolgens worden omgezet in getypte tekst.

18 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

Tekstinvoermethode

Symbool

Transcriber

Omschrijving

U gebruikt de tabel om symbolen te selecteren en in te voeren.

U schrijft in schuinschrift, in blokletters of in een combinatie hiervan, waarna de tekst wordt omgezet in getypte tekst.

OPMERKING:

Deze functie is mogelijk niet in alle landen/ regio's beschikbaar.

TIP:

U kunt de tekstinvoermethode vanuit elk programma wijzigen door op de pijl (Invoerselectie) te tikken en vervolgens een invoermethode te selecteren.

Aanduiding

ABC

123

Beschrijving

Druk op een tekentoets op het toetsenbord om het gewenste teken in te voeren.

In deze modus voert u cijfers en symbolen in.

Toetsenbescherming gebruiken

Het programma Toetsenbescherming deactiveert de toetsen en het aanraakscherm van de HP iPAQ, zodat het apparaat of een van de functies van het apparaat niet per ongeluk worden ingeschakeld. Als het scherm wordt uitgeschakeld of de time-out voor de verlichting wordt geactiveerd, vergrendelt deze functie automatisch de HP iPAQ. Voor het instellen van de time-out voor de verlichting, raadpleegt u

Instellingen voor helderheid aanpassen op pagina 25 .

Als u de HP iPAQ wilt vergrendelen, houdt u de knop Toetsenbescherming twee seconden ingedrukt.

Dit is de eerste knop op de linkerkant van de HP iPAQ. Wanneer de HP iPAQ is vergrendeld, wordt het bericht Toetsenbescherming is actief. Middelste selectieknop: ontgrendelen op het scherm weergegeven. Het scherm wordt na vijf seconden uitgeschakeld en de HP iPAQ wordt in de slaapstand gezet.

U kunt de HP iPAQ activeren uit de slaapstand door op een willekeurige toets en direct daarna op de

middelste selectieknop te drukken.

OPMERKING:

Als u de toetsenbescherming wilt activeren nadat u het toetsenbord hebt gesloten, drukt u op de knop Toetsenbescherming of schakelt u de slaapstand van het apparaat in.

OPMERKING:

Wanneer u wordt gebeld, blijft de Toetsenbescherming actief en kunt u de oproep beantwoorden.

Als u een noodnummer wilt bellen terwijl Toetsenbescherming actief is, voert u het noodnummer binnen vijf seconden in met behulp van het toetsenbord. Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het nummer te bellen. Druk op een willekeurige andere toets om de ingevoerde cijfer(s) te wissen.

Als u een alarmnummer kiest, wordt dit vergeleken met de lijst met alarmnummers op de SIM-kaart en in de database van HP. Als het ingevoerde nummer niet wordt herkend als noodnummer, kunt u het nummer niet bellen.

Kennismaken met het apparaat

Bekijk de HP iPAQ en zoek het serienummer en informatie over het besturingssysteem op. Start en gebruik de verschillende programma's die op de HP iPAQ zijn geïnstalleerd om uw productiviteit te verhogen en u te helpen met uw dagelijkse activiteiten.

Toetsenbescherming gebruiken 19

Informatie over de HP iPAQ vinden

U kunt het serienummer en het modelnummer van de HP iPAQ met het apparaat zelf vinden. Tevens kunt u informatie opvragen over de hardware en software die op HP iPAQ is geïnstalleerd.

U geeft als volgt het serienummer weer:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > HP Asset Viewer.

2.

Ga naar het tabblad Identiteit om het serienummer weer te geven.

3.

Tik op ok.

U geeft als volgt het modelnummer weer:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > HP Asset Viewer.

2.

Ga naar het tabblad Systeem om het modelnummer van de HP iPAQ weer te geven.

3.

Tik op ok.

U kunt het serienummer en het modelnummer ook op de HP iPAQ zelf vinden.

1.

Verwijder het afdekplaatje van de accu.

2.

Verwijder de accu.

3.

Zoek het etiket dat is bevestigd op de achterzijde van de HP iPAQ onder de accu. Op dit etiket worden de product-id en het serienummer weergegeven.

U geeft als volgt gedetailleerde informatie over de HP iPAQ weer:

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Info.

20 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

Op het scherm wordt belangrijke informatie weergegeven over het apparaat, zoals het type processor en de hoeveelheid geheugen die is geïnstalleerd.

Programma's openen

U hoeft een programma niet af te sluiten om een ander programma te kunnen openen. U opent een programma door het menu Start te openen en vervolgens op het gewenste programma in de lijst te tikken. Als het gewenste programma niet zichtbaar is, tikt u op Start > Programma's.

U sluit een programma als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Taakbeheer.

2.

Tik op het programma dat u wilt sluiten en tik op Beëindigen.

Informatie over het besturingssysteem weergeven

Behalve informatie over het besturingssysteem kunt u informatie over de processor, het geheugen en de uitbreidingssleuven van de HP iPAQ weergeven.

U geeft de informatie over het besturingssysteem als volgt weer op de HP iPAQ:

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Info.

De versie van het besturingssysteem wordt weergegeven op het scherm.

De HP iPAQ aanpassen

U kunt instellingen wijzigen om de HP iPAQ aan uw wensen aan te passen.

Apparaatnaam maken

De apparaatnaam wordt gebruikt om de HP iPAQ te identificeren in de volgende situaties:

● wanneer de HP iPAQ wordt gesynchroniseerd met een computer;

● wanneer de HP iPAQ verbinding maakt met een netwerk;

● wanneer een Bluetooth-koppeling (detecteerbaar) voor het apparaat wordt ingesteld.

OPMERKING:

Als u meerdere apparaten synchroniseert met dezelfde computer, maakt u voor elk apparaat een unieke naam.

U wijzigt de apparaatnaam als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Info > Apparaat-id.

2.

Voer een naam in voor het apparaat. De apparaatnaam moet beginnen met een letter en kan de letters A-Z, de cijfers 0-9 en het onderstrepingsteken (_) bevatten. De apparaatnaam mag geen spaties bevatten.

3.

Tik op ok.

Gegevens over de eigenaar opgeven

U kunt uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en adres, invoeren op de HP iPAQ, zodat deze aan u kan worden geretourneerd als u het apparaat verliest of kwijtraakt.

De HP iPAQ aanpassen 21

U geeft als volgt gegevens over de eigenaar op:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Informatie over eigenaar.

2.

Voer uw persoonlijke gegevens in op het tabblad Identificatie.

3.

Op het tabblad Notities voert u opmerkingen of tekst in die op het scherm moet worden weergegeven wanneer het apparaat wordt gestart of wordt geactiveerd uit de standbystand.

4.

Op het tabblad Opties selecteert u het selectievakje voor de gegevens die op het scherm moeten worden weergegeven wanneer het apparaat wordt gestart of wordt geactiveerd uit de standbystand.

5.

Tik op ok.

TIP:

U kunt de gegevens over de eigenaar rechtstreeks vanuit het scherm Vandaag wijzigen. Dit is alleen mogelijk als u het selectievakje Gegevens eigenaar had ingeschakeld toen u het scherm

Vandaag aanpaste. Raadpleeg Het scherm Vandaag op pagina 14 voor meer informatie.

Landinstellingen wijzigen

U kunt de weergave van getallen, valuta's, de tijd en de datum instellen via de landinstellingen.

U wijzigt de landinstellingen als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Landinstellingen.

2.

Ga naar de verschillende tabbladen om de gewenste instellingen te bewerken.

3.

Tik op ok.

TIP:

Als u de optie Regio wijzigt, veranderen automatisch de bijbehorende instellingen. Vervolgens kunt u deze instellingen desgewenst verder aanpassen.

OPMERKING:

Als u een andere taal selecteert in Landinstellingen (indien beschikbaar), kan dit ertoe leiden dat persoonlijke gegevens en instellingen verloren gaan.

Volume aanpassen

U kunt het geluidsvolume van de HP iPAQ aanpassen. U kunt het volume verhogen of verlagen voor de beltoon en voor het klikgeluid dat u hoort wanneer u programmanamen en menuopties selecteert.

U past het volume als volgt aan:

1.

Tik op het pictogram (Luidspreker) boven in het scherm.

2.

Verplaats de schuifknop voor het systeemvolume op het scherm met de aanwijspen of druk op de toets Volume omhoog/omlaag van de HP iPAQ om het gewenste volumeniveau in te stellen.

3.

Als u de systeemgeluiden wilt uitschakelen, tikt u op Uit.

TIP:

Als u de systeemgeluiden tijdelijk wilt dempen, drukt u eenmaal op de toets Volume omhoog/omlaag op de zijkant van het apparaat.

U kunt ook een bepaald geluid voor een bepaalde gebeurtenis instellen.

22 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

U stelt geluiden als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Geluiden en meldingen.

2.

Geef op het tabblad Geluiden op hoe u wilt worden gewaarschuwd door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen.

3.

Tik op de naam van een gebeurtenis in de lijst Gebeurt op het tabblad Meldingen en kies hoe u op de hoogte wilt worden gesteld van de gebeurtenis door de desbetreffende selectievakjes in te schakelen. U kunt kiezen uit verschillende opties, zoals een speciaal geluid, een bericht of een knipperend lampje.

OPMERKING:

U kunt accuvoeding besparen door geluiden en meldingen via het lampje uit te schakelen.

Beltoon en waarschuwingsgeluiden aanpassen

U kunt de beltoon en systeemgeluiden voor binnenkomende oproepen, waarschuwingen en berichtmeldingen wijzigen.

U wijzigt de beltoon en het beltoontype als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik in het scherm Telefoon op Menu > Opties… > Telefoon.

3.

Tik op de lijst Beltoontype of Beltoon.

4.

Selecteer het geluid dat u wilt gebruiken.

5.

Tik op ok.

Schakelaar Beltoon/Geluid gebruiken

U kunt de schakelaar Beltoon/Geluid gebruiken om de HP iPAQ in de trilstand te zetten. U ontvangt dan nog steeds meldingen en oproepen op de HP iPAQ. Alle geluiden, met inbegrip van de ingebouwde luidspreker, worden echter uitgeschakeld.

U schakelt de trilstand als volgt in:

Schuif de schakelaar Beltoon/Geluid naar rechts om de trilstand in te stellen.

U schakelt de trilstand als volgt uit:

Schuif de schakelaar Beltoon/Geluid naar links om de normale stand in te stellen.

De HP iPAQ aanpassen 23

Scherminstellingen aanpassen

U kunt de scherminstellingen van de HP iPAQ aanpassen. U kunt de schermstand wijzigen, problemen met tikken en de schermuitlijning corrigeren, lettertypen verzachten en de tekengrootte aanpassen.

OPMERKING:

De schermweergave wordt automatisch overgeschakeld op de liggende stand wanneer u het toetsenbord uitschuift. De staande stand wordt automatisch hersteld wanneer u het toetsenbord sluit.

U wijzigt de stand van het scherm als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Scherm > Algemeen.

2.

Selecteer een stand.

3.

Tik op ok.

U corrigeert de schermuitlijning als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Scherm > Algemeen.

2.

Tik op Scherm uitlijnen.

3.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

4.

Tik op ok.

U verzacht lettertypen als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Scherm > ClearType.

2.

Schakel het selectievakje ClearType inschakelen in.

3.

Tik op ok.

U past de tekengrootte als volgt aan:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Scherm > Tekengrootte.

2.

Verplaats de schuifknop op het scherm om de gewenste tekengrootte in te stellen.

3.

Tik op ok.

Instellingen voor energiebeheer wijzigen

Met behulp van Energie kunt u de resterende acculading bekijken. Met het programma Energie kunt u ook de standbytijd instellen, instellen hoe lang het duurt voordat het apparaat wordt uitgeschakeld en de USB-oplaadsnelheid voor de HP iPAQ instellen.

U wijzigt de energie-instellingen als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Energie.

2.

Tik op Geavanceerd, schakel een selectievakje in en selecteer de duur waarna het apparaat wordt uitgeschakeld als dit niet wordt gebruikt.

3.

Tik op Opladen via USB en schakel het selectievakje Opladen via USB in om opladen via USB in te schakelen.

Selecteer een van de volgende opties:

Langzaam opladen: opladen met 100 mA.

Snel opladen: opladen met 500 mA.

24 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

OPMERKING:

Als u het selectievakje App. uit als het niet wordt gebruikt voor op het tabblad

Geavanceerd uitschakelt, blijft de HP iPAQ altijd aan en raakt de accu sneller leeg. Raadpleeg

Tips voor het besparen van accuvoeding op pagina 29 voor meer informatie over het verlengen van de

gebruiksduur van de accu.

Instellingen voor helderheid aanpassen

U kunt opgeven dat de schermverlichting na een bepaalde periode van inactiviteit wordt gedimd.

U dimt de verlichting als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Verlichting.

2.

Tik op Accustroom of Externe energie.

3.

Selecteer de gewenste opties voor de verlichting.

OPMERKING:

Als u het selectievakje Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt

gedurende op het tabblad Accustroom of Externe energie uitschakelt, blijft de verlichting altijd

aan en raakt de accu sneller leeg. Raadpleeg Tips voor het besparen van accuvoeding op pagina 29 voor meer informatie over het verlengen van de gebruiksduur van de accu.

4.

Tik op ok.

U kunt ook de helderheid van het scherm verhogen of verlagen.

U past de helderheid van het scherm als volgt aan:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Verlichting > Helderheid.

2.

Selecteer het helderheidsniveau in de vervolgkeuzelijst.

3.

Tik op ok.

OPMERKING:

Als u het helderheidsniveau instelt op Auto, wordt de lichtsensor ingeschakeld.

De HP iPAQ zal de helderheid van het scherm vervolgens automatisch aanpassen op basis van het omgevingslicht.

U schakelt de toetsenverlichting als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Verlichting > Geavanceerd.

2.

Schakel het selectievakje Toetsenverlichting wordt ingeschakeld in.

3.

Selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst.

4.

Tik op ok.

Aansluiten op een computer

U kunt de HP iPAQ aansluiten op een computer en basisfuncties uitvoeren, zoals bestanden kopiëren tussen de HP iPAQ en de computer. U kunt ook geavanceerde functies uitvoeren, zoals de HP iPAQ als modem gebruiken of de HP iPAQ synchroniseren met de computer. U kunt de HP iPAQ zo instellen dat u hiermee basisfuncties kunt uitvoeren als u de HP iPAQ aansluit op een computer waarop

ActiveSync of WMDC niet is geïnstalleerd.

Doe het volgende als u basisfuncties wilt uitvoeren:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > USB aan pc.

2.

Schakel het selectievakje Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen uit.

3.

Tik op ok.

De HP iPAQ aanpassen 25

Doe het volgende als u geavanceerde functies wilt uitvoeren:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > USB aan pc.

2.

Schakel het selectievakje Geavanceerde netwerkfunctionaliteit inschakelen uit.

3.

Tik op ok.

Programma's installeren en verwijderen

U kunt programma's installeren op en verwijderen van de HP iPAQ. U kunt geheugenruimte vrijmaken op de HP iPAQ door ongebruikte programma's te verwijderen.

OPMERKING:

U moet WMDC of ActiveSync (WMDC voor Windows Vista en ActiveSync voor

Windows XP) op de computer installeren voordat u programma's installeert met behulp van een micro-USB-kabel.

U installeert programma's als volgt:

1.

Gebruik WMDC of ActiveSync om de HP iPAQ te verbinden met de computer.

2.

Volg de aanwijzingen in de installatiewizard van het programma dat u wilt installeren.

3.

Kijk op het scherm van de HP iPAQ of er verdere stappen vereist zijn om de installatie van het programma te voltooien.

TIP:

U kunt ook een installatieprogramma naar een microSD-kaart kopiëren en dit uitvoeren op de

HP iPAQ. Bovendien is het mogelijk om programma's rechtstreeks te downloaden en te installeren vanaf internet via GPRS.

U verwijdert programma's als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Programma's verwijderen.

2.

Selecteer het programma dat u wilt verwijderen en tik op Verwijderen.

OPMERKING:

U kunt alleen programma's verwijderen die na aankoop zijn geïnstalleerd. U kunt de standaardprogramma's van de HP iPAQ niet verwijderen.

Als programma's om welke reden dan ook van de HP iPAQ worden verwijderd, kunt u de meeste ervan opnieuw installeren met behulp van de synchronisatiesoftware. Open de synchronisatiesoftware op de computer en klik op Extra > Software. Selecteer het programma dat u wilt toevoegen en klik op OK.

Kijk op het scherm van de HP iPAQ of er verdere stappen vereist zijn om de installatie van het programma te voltooien.

Alarmsignalen en klokken instellen

U kunt de tijd wijzigen en alarmsignalen instellen op de HP iPAQ.

U stelt de tijd als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Klok en alarmsignalen > Tijd.

2.

Selecteer Thuis om de tijdzone, de lokale tijd en de datum in te stellen wanneer u in uw eigen land bent. Selecteer Op bezoek om deze opties in te stellen wanneer u op reis bent.

3.

Tik op ok.

U stelt als volgt een alarm in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Klok en alarmsignalen > Alarm.

2.

Tik op <Beschrijving> om een naam voor het alarmsignaal in te voeren.

26 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

3.

Tik op de dag van de week voor het alarmsignaal. U kunt meerdere dagen selecteren door een voor een op de gewenste dagen te tikken.

4.

Tik op de tijdweergave die verschijnt naast de naam van het alarm en stel de tijd in voor het alarmsignaal.

5.

Tik op het pictogram (Alarmsignaal) om het type alarmsignaal op te geven. U kunt een geluidssignaal eenmalig of herhaald laten afspelen.

6.

Als u een geluid wilt afspelen, tikt u op de lijst naast het selectievakje Geluid afspelen en tikt u op het geluid dat u wilt instellen. Tik vervolgens op ok.

7.

Ga naar het tabblad Meer en schakel het selectievakje Alarmsignaal laten horen, ook al is het

apparaat ingesteld op stil of trillen in.

8.

Tik op ok.

U schakelt een alarm als volgt uit:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Klok en alarmsignalen > Alarm.

2.

Schakel het selectievakje naast de naam van het alarm uit.

3.

Tik op ok.

Klok weergeven in de titelbalk

De klok die in het scherm Vandaag wordt weergegeven, is mogelijk niet zichtbaar wanneer u programma's opent. U kunt de HP iPAQ zo instellen dat de klok in de titelbalk van alle andere programma's dan het scherm Vandaag wordt weergegeven.

U geeft de klok als volgt weer in de titelbalk van alle programma's:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Klok en alarmsignalen.

2.

Ga naar het tabblad Meer en tik op het selectievakje De klok in alle programma's op de titelbalk

weergeven om dit in te schakelen.

3.

Tik op ok.

Sneltoets aanpassen

U kunt de derde knop op de linkerkant aanpassen door er een programma aan toe te wijzen. Vervolgens kunt u deze knop gebruiken om het programma snel te openen.

OPMERKING:

Standaard opent de sneltoets het programma Berichten. U kunt de Camera-knop bovendien aanpassen.

U past de sneltoets als volgt aan:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Knoppen > Programmaknoppen.

2.

Selecteer een programma in de vervolgkeuzelijst Wijs een programma toe.

3.

Tik op ok.

De HP iPAQ aanpassen 27

Schuifsnelheid voor lijsten aanpassen

U wijzigt de schuifsnelheid als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Knoppen > Omhoog/omlaag-knop.

2.

Verplaats de schuifknop onder Vertraging vóór eerste herhaling om de tijd die moet worden gewacht voordat het schuiven begint te verkorten of te verlengen.

3.

Verplaats de schuifknop onder Herhalingssnelheid om in te stellen hoe lang het duurt om van het ene item naar het volgende item te schuiven.

4.

Tik op ok.

Nabijheidssensor gebruiken

De HP iPAQ is voorzien van een nabijheidssensor. De nabijheidssensor voorkomt dat u per ongeluk op het scherm tikt wanneer u belt. Wanneer u de HP iPAQ dicht bij uw oor houdt terwijl u belt, wordt dit gedetecteerd door de nabijheidssensor en wordt het scherm vergrendeld. Tevens wordt het scherm uitgeschakeld. Het scherm wordt automatisch ontgrendeld en ingeschakeld wanneer u de HP iPAQ niet meer bij uw oor houdt.

De HP iPAQ beveiligen met een wachtwoord

U kunt gegevens op de HP iPAQ beveiligen door een wachtwoord in te stellen. Telkens wanneer u de

HP iPAQ aanzet, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren om het apparaat te ontgrendelen. U kunt ook het scherm vergrendelen om te voorkomen dat u per ongeluk op een toets drukt.

U schakelt wachtwoordbeveiliging als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Vergrendeling.

2.

Schakel het selectievakje Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende in en selecteer een tijdsduur.

3.

Selecteer het type wachtwoord dat u wilt gebruiken in de lijst Type wachtwoord. Voer vervolgens het wachtwoord in en voer het ter bevestiging nogmaals in.

4.

Voer op het tabblad Geheugensteun een geheugensteuntje voor het wachtwoord in. Zorg dat onbevoegden het geheugensteuntje niet kunnen gebruiken om uw wachtwoord te raden. Het geheugensteuntje wordt weergegeven nadat vijfmaal achtereen een onjuist wachtwoord is ingevoerd.

5.

Tik op ok en tik op Ja wanneer u daarom wordt gevraagd. De volgende keer dat u de HP iPAQ opstart of dat de HP iPAQ gedurende de ingestelde tijd ongebruikt blijft, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren.

TIP:

Voer de voorgaande stappen ook uit als u het wachtwoord wilt wijzigen of opnieuw instellen.

U schakelt de wachtwoordbeveiliging als volgt uit:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Vergrendeling.

2.

Voer uw wachtwoord in en tik op Ontgrendelen.

3.

Schakel het selectievakje Bericht indien apparaat niet gebruikt gedurende uit.

4.

Tik op ok en tik vervolgens op Ja.

28 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

Tips voor het besparen van accuvoeding

U kunt de instellingen van de HP iPAQ aan uw wensen aanpassen en er zo tevens voor zorgen dat de accu in het apparaat langer kan worden gebruikt. Hier volgen enkele tips voor het besparen van accuvoeding:

Sluit de HP iPAQ aan op netvoeding. Laat de HP iPAQ zo mogelijk altijd aangesloten op netvoeding wanneer u het apparaat niet gebruikt. HP levert verschillende accessoires waarmee u kunt voorkomen dat de accu van de HP iPAQ leeg raakt wanneer u lange tijd niet op kantoor bent.

Voorbeelden hiervan zijn de micro-USB-synchronisatiekabel en de reisadapter.

Belangrijk: Gebruik altijd originele accu's en opladers van HP om de HP iPAQ op te laden. Het gebruik van andere accu's of opladers kan ertoe leiden dat het apparaat minder goed functioneert en kan mogelijke veiligheidsrisico's met zich meebrengen.

Schakel Bluetooth en Wi-Fi uit. Schakel Bluetooth en Wi-Fi altijd uit als u er geen gebruik van maakt. Als u Bluetooth en Wi-Fi wilt uitschakelen, tikt u op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beheer en tikt u vervolgens op de desbetreffende optie om deze uit te schakelen.

Pas de frequentie voor e-mailsynchronisatie aan. Telkens wanneer de HP iPAQ e-mail verzendt en ontvangt, wordt de accu gebruikt. Verhoog de tijdsduur tussen de synchronisatiecycli, zodat de

HP iPAQ minder vaak synchroniseert met de e-mailserver. Raadpleeg

Downloadopties voor e-mail wijzigen op pagina 49

als u de tijdsduur wilt wijzigen.

Pas de ActiveSync-instellingen aan. ActiveSync kan zo worden geconfigureerd dat e-mail met regelmatige tussenpozen wordt gesynchroniseerd of op het moment dat items binnenkomen indien het push-e-mailprotocol wordt gebruikt. Als push-e-mail wordt gebruikt, wordt het apparaat automatisch gesynchroniseerd met de Exchange-e-mailserver, zelfs als het apparaat in standby staat. Dit kan ertoe leiden dat de accu onverwacht leeg raakt als de gebruiker niet weet dat deze service actief is. U kunt ActiveSync ook zo configureren dat het apparaat met regelmatige tussenpozen wordt gesynchroniseerd. Deze configuratie kan echter leiden tot onnodig stroomverbruik als het apparaat wordt gesynchroniseerd terwijl er geen nieuwe e-mail is binnengekomen.

De beste configuratie hangt af van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt. Als u weinig e-mail ontvangt, kunt u het apparaat het beste zo instellen dat e-mail wordt gesynchroniseerd wanneer items binnenkomen. Als u echter veel e-mail ontvangt, kunt u de prestaties mogelijk verbeteren door het apparaat met regelmatige tussenpozen te synchroniseren. U past de instellingen aan door te tikken op Start > Programma's > ActiveSync > Menu > Schema.

Schakel geluiden uit. Telkens wanneer u een melding krijgt over een gebeurtenis of alarmsignaal, wordt er accuvoeding verbruikt. Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Geluiden en

meldingen om onnodige waarschuwingsgeluiden uit te schakelen.

Dim de verlichting. Tik op Start > Instellingen > Systeem > Verlichting. Pas de helderheidsinstellingen op het tabblad Helderheid aan tot een aanvaardbaar niveau.

Schakel de verlichting automatisch uit. Tik op Start > Instellingen > Systeem > Verlichting.

Stel een korte wachttijd in, zodat de verlichting na korte tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Stel op het tabblad Accustroom de optie Verlichting uit als app. niet wordt gebruikt gedurende in op tien seconden.

Tips voor het besparen van accuvoeding 29

Gebruik de Energiebesparende stand. In de Energiebesparende stand wordt accuvoeding

bespaard, met name als de accu bijna leeg is. Raadpleeg Energiebesparende stand op pagina 30 voor meer informatie.

Gebruik de lichtsensor. Gebruik de lichtsensor om de helderheid van de verlichting automatisch

aan te passen en zo de accu te sparen. Raadpleeg Instellingen voor helderheid aanpassen op pagina 25 voor meer informatie.

Als u de acculading wilt controleren, tikt u op Start > Instellingen > Systeem > Energie of tikt u op het pictogram (Accu) in het scherm Vandaag.

OPMERKING:

Als de accu leeg raakt, gaan alle gegevens op de HP iPAQ die niet zijn opgeslagen verloren. HP raadt u daarom aan ervoor te zorgen dat de accu van de HP iPAQ altijd volledig is opgeladen.

WAARSCHUWING!

Als de accu uit de HP iPAQ wordt verwijderd voordat u het apparaat hebt uitgeschakeld, kunnen gegevens op de HP iPAQ beschadigd raken.

Energiebesparende stand

Als u de Energiebesparende stand activeert, zorgt u dat de HP iPAQ accuvoeding bespaart tot de volgende laadcyclus. De Energiebesparende stand wordt geactiveerd wanneer de accu een lading van 25% van de volledige lading bereikt, waarbij een waarschuwing op het scherm wordt weergegeven.

Als u deze waarschuwing annuleert, wordt er nog een waarschuwing weergegeven wanneer de acculading 10% van de volledige lading bereikt, waarna het apparaat in de Energiebesparende

stand wordt gezet.

In de Energiebesparende stand wordt het pictogram boven in het scherm weergegeven. De

Energiebesparende stand wordt automatisch uitgeschakeld nadat de acculading meer dan 25% heeft bereikt. Alle aangepaste systeeminstellingen worden dan weer hersteld.

U schakelt de Energiebesparende stand als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Energiebesparende stand.

2.

Stel de optie Energiebesparende stand in op Aan.

3.

Tik op ok.

U configureert de Energiebesparende stand als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Energiebesparende stand.

2.

Selecteer de gewenste instellingen en tik op ok.

TIP:

U kunt ook op Geavanceerd tikken om geavanceerde instellingen voor de

Energiebesparende stand aan te passen.

U schakelt de Energiebesparende stand als volgt uit:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Energiebesparende stand.

2.

Stel de optie Energiebesparende stand in op Uit.

3.

Tik op ok.

OPMERKING:

U kunt de Energiebesparende stand ook afsluiten door middel van de waarschuwingen op de HP iPAQ wanneer deze in de Energiebesparende stand staat.

30 Hoofdstuk 5 Aan de slag met de HP iPAQ

6 De HP iPAQ gebruiken

U kunt de HP iPAQ gebruiken om te bellen en oproepen te beantwoorden. U kunt ook telefonische vergaderingen houden en internationale nummers bellen. Daarnaast kunt u gegevensoproepen plaatsen, oproepen doorschakelen en de netwerk- en kanaalinstellingen wijzigen.

Verbinding en signaalsterkte controleren

Wanneer u de SIM-kaart in de HP iPAQ schuift en het apparaat inschakelt, maakt het automatisch verbinding met het netwerk van uw serviceprovider. Het pictogram (Signaalsterkte) geeft aan dat u bent verbonden. Hoe meer verticale balken worden weergegeven, des te beter de verbinding is.

Gespreksfuncties

Met de gespreksfuncties van de HP iPAQ kunt u bellen, oproepen beantwoorden, een gesprek in de wachtstand zetten, snelkeuzenummers gebruiken en voicemail beluisteren.

OPMERKING:

Mogelijk moet u contact opnemen met uw serviceprovider om sommige van deze services te kunnen activeren en gebruiken.

Bellen

U belt als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Gebruik het scherm Telefoon om het nummer te kiezen dat u wilt bellen.

3.

Tik op Kies.

TIP:

U kunt ook bellen door het nummer te kiezen met het toetsenbord via het scherm Vandaag, het scherm Telefoon of de lijst Contacten en vervolgens op de toets (Enter) te drukken.

Contacten bellen

U kunt een nummer bellen dat is opgeslagen in de lijst met contacten. Terwijl u de naam van een contactpersoon invoert, zoekt de HP iPAQ in de lijsten Contacten, Oproepgeschiedenis en

Snelkeuze en op de SIM-kaart naar overeenkomstige namen en nummers.

Bellen vanuit het scherm Vandaag

U belt als volgt vanuit het scherm Vandaag:

1.

Voer de naam of het nummer van de contactpersoon in met het toetsenbord.

2.

Als er meer dan één contactpersoon met dezelfde naam is, selecteert u de gewenste contactpersoon.

3.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het nummer te bellen.

Verbinding en signaalsterkte controleren 31

Bellen vanuit Contacten

U belt als volgt vanuit de lijst met contacten:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Blader naar de naam van de contactpersoon.

3.

Blader naar het nummer en druk op de toets (Opnemen/Verzenden) of tik tweemaal op de contactpersoon om het nummer te bellen.

TIP:

Als u een lange lijst met contacten hebt, voert u de eerste letters van de naam van een contactpersoon in. De HP iPAQ zoekt dan in de hele lijst met contacten en geeft de naam weer.

U kunt ook op de lettergroepen boven de lijst met contacten tikken om de contacten in die lettergroep weer te geven.

Nummer herhalen

U kunt het laatstgekozen nummer opnieuw kiezen door de toets (Opnemen/Verzenden) tweemaal in te drukken.

Oproepen beantwoorden

U beantwoordt een oproep door op de toets (Opnemen/Verzenden) te drukken.

Als u een oproep ontvangt, kunt u deze oproep beantwoorden of negeren. Als de telefoon niet meer overgaat, is de beller mogelijk doorgeschakeld naar de voicemail, afhankelijk van de instellingen die uw serviceprovider biedt. U kunt de oproep negeren door te tikken op Negeren in het dialoogvenster voor de inkomende oproep of door op de toets (Einde / Aan/uit) te drukken.

Geluid uitschakelen tijdens een telefoongesprek

U kunt tijdens een gesprek het geluid van de microfoon uitschakelen. Wanneer u het geluid uitschakelt tijdens een telefoongesprek, wordt de microfoon uitgeschakeld. De persoon met wie u praat, kan dan niet horen wat u zegt. U kunt echter wel horen wat de beller/gebelde zegt.

U schakelt de microfoon als volgt uit tijdens een gesprek:

1.

Tik op Dempen in het scherm Telefoon.

2.

U kunt de optie Dempen uitschakelen door te tikken op Dempen uit in het scherm Telefoon.

Gesprek in de wachtstand plaatsen

Tijdens een gesprek kunt u dit in de wachtstand plaatsen en een ander nummer kiezen of een binnenkomende oproep beantwoorden. Als u meer dan één oproep op de lijn heeft, kunt u overschakelen tussen oproepen.

● U kunt een gesprek in de wachtstand plaatsen door op In wachtstand te tikken.

U kunt schakelen tussen gesprekken door op Wisselen te tikken.

OPMERKING:

De functie Wisselen is alleen beschikbaar als er al een gesprek in de wachtstand is geplaatst.

Deze knoppen zijn alleen beschikbaar in het scherm Telefoon van de telefoon.

32 Hoofdstuk 6 De HP iPAQ gebruiken

Wachtstand gebruiken

U kunt de wachtstand gebruiken als u een melding wilt krijgen van binnenkomende oproepen terwijl u een gesprek voert. U kunt het nummer bekijken van de persoon die u belt, de huidige beller in de wachtstand zetten en de binnenkomende oproep beantwoorden. Raadpleeg

Gesprek in wachtstand op pagina 37 voor meer informatie over het inschakelen van de wachtstand.

U gebruikt de wachtstand als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het huidige telefoongesprek in de wachtstand te zetten.

2.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om de binnenkomende oproep te beantwoorden of tik op Negeren als u de oproep niet wilt beantwoorden.

3.

Tik op Wisselen om te schakelen tussen de gesprekken.

Alarmnummers bellen

U kunt altijd alarmnummers bellen, zelfs als de SIM-kaart en/of de HP iPAQ is vergrendeld. Uw serviceprovider heeft een of meer alarmnummers voorgeprogrammeerd, die u te allen tijde kunt bellen.

OPMERKING:

U moet de telefoonverbinding inschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. U schakelt de telefoonverbinding in door te tikken op het pictogram (Draadloos beheer) en vervolgens op Telefoon.

U kiest een alarmnummer als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Gebruik het toetsenbord om het lokale alarmnummer te kiezen.

3.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het nummer te bellen.

OPMERKING:

Alarmnummers verschillen per land/regio. De voorgeprogrammeerde alarmnummers van de HP iPAQ werken mogelijk niet op alle locaties en soms kan een alarmnummer niet worden gebeld als gevolg van netwerkproblemen, omgevingsfactoren of storingen.

Bellen via snelkeuzenummers

U kunt snel telefoonnummers kiezen door snelkeuzenummers toe te wijzen. U kunt snelkeuzenummers kiezen van 2-99. Het snelkeuzenummer 1 is vaak gereserveerd voor het instellen of kiezen van de voicemail na de eerste instellingen.

OPMERKING:

De snelkeuzefunctie is alleen beschikbaar voor telefoonnummers die zijn opgeslagen in de lijst met contacten.

U maakt als volgt een snelkeuzenummer:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) > Snelkeuze.

2.

Tik op Menu > Nieuw.

3.

Tik op een nummer, selecteer een snelkeuzenummer tussen 2 en 99 in het vak Locatie en tik op

ok.

OPMERKING:

U kunt een snelkeuzenummer ook toewijzen door te tikken op Start > Contacten, een contactpersoon te selecteren, het nummer te selecteren en Menu > Aan snelkeuze toevoegen... te kiezen.

TIP:

U kunt ook snelkeuzenummers toewijzen aan webadressen en e-mailadressen die zijn opgeslagen in Contacten op de HP iPAQ.

Gespreksfuncties 33

U belt als volgt een nummer via snelkeuze:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Houd op het toetsenbord de cijfertoets ingedrukt die u als snelkeuzenummer hebt toegewezen. Bij snelkeuzenummers van twee cijfers drukt u op het eerste cijfer, laat u deze toets los en houdt u vervolgens het tweede cijfer van het nummer ingedrukt.

Voicemail gebruiken

U kunt een beller doorschakelen naar de voicemail als u in gesprek bent of de oproep niet kunt beantwoorden. De beller kan dan een bericht voor u opnemen dat u later kunt beluisteren.

U belt de voicemail als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Houd 1 op het toetsenbord ingedrukt om automatisch de voicemail te bellen.

OPMERKING:

Mogelijk moet u contact opnemen met uw serviceprovider om voicemail te activeren en in te stellen. Raadpleeg

Nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter instellen op pagina 38 voor meer informatie.

Luidspreker gebruiken

U kunt de luidspreker inschakelen tijdens een gesprek.

Tik in het scherm Telefoon op Luidspreker aan om de luidspreker in te schakelen en de ontvanger uit te schakelen.

Gegevensoproepen plaatsen

Gebruik de beschikbare opties door te tikken op Start > Instellingen > Verbindingen >

Verbindingen om GPRS- (General Packet Radio Service), inbel-, VPN- (Virtual Private Network), proxy- en Wi-Fi-verbindingen in te stellen, zodat u verbinding kunt maken met internet of uw bedrijfsnetwerk. Via een gegevensverbinding kunt u surfen op internet, e-mail downloaden of synchroniseren met een server zonder kabels te hoeven gebruiken.

De netwerkverbindingstijd die mogelijk in rekening wordt gebracht, is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat u verbinding maakt met het netwerk van de serviceprovider en het moment waarop u de gegevensoproep beëindigt door op de toets (Einde / Aan/uit) te drukken. Deze tijd omvat ook de bezettoon en de beltoon. De tijdsduur van de netwerkverbinding die wordt weergegeven op de timer, komt mogelijk niet overeen met de tijdsduur die in rekening wordt gebracht door uw serviceprovider.

Neem contact op met de serviceprovider voor informatie over uw factuur.

OPMERKING:

De HP iPAQ is vooraf zodanig geconfigureerd dat u kunt surfen en chatten. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over services voor mobiel internet, configuratie van e-mail of draadloze synchronisatie met een server.

Bellen via een hyperlinktelefoonnummer

U kunt een telefoonnummer in de vorm van een hyperlink gebruiken om snel een telefoonnummer te kiezen vanuit een e-mail- of SMS-bericht. Een hyperlinktelefoonnummer is onderstreept, net als het adres van een website.

U kiest als volgt een hyperlinktelefoonnummer vanuit een e-mail- of SMS-bericht:

1.

Tik op het telefoonnummer.

2.

Tik op Kies om het nummer te kiezen.

34 Hoofdstuk 6 De HP iPAQ gebruiken

Internationale nummers kiezen

Als u een internationaal nummer wilt bellen, voert u een landnummer in vóór het telefoonnummer:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik in het scherm Telefoon op 0 en laat de pen staan totdat het plusteken (+) wordt weergegeven.

3.

Kies het land- en telefoonnummer.

OPMERKING:

U kunt ook een plusteken (+) toevoegen aan het telefoonnummer van een contactpersoon, zodat u dit snel kunt kiezen.

Telefonische vergaderingen houden

U houdt als volgt een telefonische vergadering:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Gebruik het scherm Telefoon om het gewenste nummer te kiezen.

3.

Tik op Kies.

4.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, tikt u op In wachtstand.

5.

Kies het tweede nummer en tik vervolgens op Kies.

6.

Nadat u verbinding hebt gemaakt, tikt u op Menu > Vergadering.

OPMERKING:

U kunt meer personen toevoegen aan de telefonische vergadering door elk nummer te kiezen, verbinding te maken en vervolgens op Menu > Vergadering te tikken.

Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis toont de tijd en duur van alle binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen, geeft een overzicht van alle oproepen en biedt eenvoudig toegang tot notities die tijdens een gesprek zijn gemaakt.

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden) > Oproepen om de geschiedenis van alle gekozen nummers en ontvangen oproepen te bekijken.

2.

Tik op Menu > Filter en selecteer een andere weergave als u de weergave van de oproepgeschiedenis wilt wijzigen.

OPMERKING:

Tik op Menu > Oproeptimers… als u de duur van oproepen wilt bekijken. De timer Alle oproepen kan niet worden teruggezet.

3.

Tik op Oproepen > Menu > Alle oproepen verwijderen als u de hele oproepgeschiedenis wilt leegmaken.

Bellen via de oproepgeschiedenis

Gebruik de oproepgeschiedenis als u snel iemand wilt bellen die u onlangs heeft gebeld of die onlangs door u is gebeld.

Oproepgeschiedenis 35

U belt als volgt via de oproepgeschiedenis:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op het Telefoonscherm op Oproepen.

3.

Tik op het gewenste nummer en tik op Bellen of druk op de toets (Opnemen/Verzenden) om het nummer te bellen.

Details van een oproep weergeven

U geeft de details van een oproep als volgt weer:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op het Telefoonscherm op Oproepen.

3.

Tik op het telefoonnummer van de contactpersoon om de details weer te geven.

De datum, tijd en duur van de oproep worden weergegeven.

De SIM-pincode wijzigen

Uit veiligheidsoverwegingen wordt gebruikgemaakt van een SIM-pincode die de HP iPAQ beschermt tegen toegang door onbevoegden. U kunt een wachtwoord toewijzen om uw HP iPAQ en gegevens te beveiligen. De eerste pincode wordt geleverd door uw serviceprovider.

U wijzigt de SIM-pincode als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties…

3.

Tik onder Beveiliging op Pincode wijzigen.

4.

Voer uw oude pincode in.

5.

Tik op Enter.

6.

Voer de nieuwe pincode in en bevestig deze.

7.

Tik op ok.

OPMERKING:

Als u een pincode wilt invoeren voordat u de telefoon gebruikt, schakelt u het selectievakje Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt in.

Alarmnummers kunnen altijd worden gebeld zonder dat een pincode moet worden ingevoerd.

Als u de pincode vergeet of driemaal achtereen een onjuiste pincode invoert, wordt de SIM-kaart vergrendeld. Neem contact op met uw serviceprovider om de pincode opnieuw in te stellen en de SIMkaart te ontgrendelen.

U schakelt de SIM-pincode als volgt uit:

1.

Voer de pincode in om toegang te krijgen tot de HP iPAQ.

2.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

3.

Tik op Menu > Opties… > Beveiliging.

4.

Schakel het selectievakje Pincode vereist als telefoon wordt gebruikt uit en tik op ok.

36 Hoofdstuk 6 De HP iPAQ gebruiken

Service-instellingen wijzigen

U kunt de service-instellingen van de telefoon wijzigen en zo bepaalde soorten binnenkomende en/of uitgaande oproepen blokkeren, binnenkomende oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer, meldingen van binnenkomende oproepen ontvangen tijdens telefoongesprekken of anderen laten weten wie u bent wanneer u ze belt.

U wijzigt de service-instellingen voor de telefoon als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik in het scherm Telefoon op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op de service die u wilt wijzigen en tik op Instellingen ophalen…

4.

Breng de gewenste wijzigingen aan en tik op ok.

OPMERKING:

Sommige van deze services kunnen kosten met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

Oproepen doorschakelen

Als u geen oproepen wilt ontvangen op de HP iPAQ, kunt u oproepen doorschakelen naar een ander nummer.

U stelt het doorschakelen van oproepen als volgt in:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op Oproep doorschakelen > Instellingen ophalen…

4.

Schakel het selectievakje Alle inkomende oproepen doorschakelen in.

5.

Voer het telefoonnummer in waarnaar de gesprekken moeten worden doorgeschakeld.

U kunt alle inkomende oproepen doorschakelen of nummers instellen voor de volgende situaties:

Geen antw.: de oproep kan niet worden beantwoord.

OPMERKING:

Selecteer een tijdsduur in de lijst Doorsturen na.

Niet besch.: de telefoon staat uit.

Bezet: de lijn is bezet.

6.

Tik op ok.

Gesprek in wachtstand

U kunt aangeven of u een melding wilt ontvangen van binnenkomende oproepen terwijl u in gesprek bent.

U stelt deze functie als volgt in:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op Gesprek in wachtstand > Instellingen ophalen…

Service-instellingen wijzigen 37

4.

Selecteer de gewenste instelling:

Selecteer Waarschuwen om deze functie in te schakelen.

Selecteer Niet waarschuwen om deze functie uit te schakelen.

5.

Tik op ok.

Nummerweergave configureren

Configureer nummerweergave als u wilt dat het telefoonnetwerk uw identiteit weergeeft op het scherm van degene die u belt.

U configureert nummerweergave als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op Nummerweergave > Instellingen ophalen…

4.

Geef op bij wie uw identiteit moet worden weergegeven en tik op ok.

TIP:

Als u wilt voorkomen dat anderen uw identiteit kunnen zien, tikt u op Geen.

Oproepen blokkeren

Als u geen oproepen wilt ontvangen van bepaalde nummers, kunt u deze nummers blokkeren op de

HP iPAQ.

U blokkeert oproepen als volgt:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op Oproep blokkeren > Instellingen ophalen…

4.

Selecteer het type oproepen dat u wilt blokkeren en tik op ok.

Nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter instellen

Als u voicemail wilt gebruiken of SMS-berichten wilt verzenden, geeft u het juiste nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter op in de telefooninstellingen.

OPMERKING:

Het is met niet alle telefoonabonnementen mogelijk om SMS-berichten te verzenden.

Vraag uw serviceprovider of deze service deel uitmaakt van uw abonnement.

U stelt als volgt het nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter in:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op Menu > Opties… > Services.

3.

Tik op Voicemail en SMS-berichten > Instellingen ophalen…

4.

Geef het nummer voor voicemail of het SMS-servicecenter op in het daarvoor bestemde vak.

5.

Tik op ok.

Als u de juiste nummers voor voicemail of het SMS-servicecenter niet weet, neemt u contact op met uw serviceprovider.

38 Hoofdstuk 6 De HP iPAQ gebruiken

Ondersteunde frequentiebanden

De HP iPAQ beschikt over een ingebouwde GSM-/GPRS-/EDGE-functie die vier verschillende frequentiebanden (850/900/1800/1900) ondersteunt voor internationaal roamen. De HP iPAQ ondersteunt ook WCDMA/HSPA via drie verschillende frequentiebanden (900/1900/2100). Als u reist tussen verschillende landen en/of aanbieders van draadloze netwerken, worden met deze functie automatisch de verbindingsinstellingen voor frequentiebanden gewijzigd als de thuisband niet beschikbaar is. Deze functie is de standaardinstelling op de HP iPAQ.

OPMERKING:

Bij roamen in een ander land kan het, afhankelijk van de omgeving, enkele minuten duren voordat de HP iPAQ voor het eerst verbinding maakt met het netwerk.

U kunt problemen voorkomen wanneer u in het buitenland bent door u aan de volgende tips te houden voordat u vertrekt:

● Ga naar de website van uw serviceprovider om te kijken of hun service beschikbaar is in het land van bestemming.

Controleer of uw account voor mobiele telefonie is ingesteld voor internationaal roamen en of er extra kosten in rekening worden gebracht.

Kanalen configureren

Schakel deze functie in als u real-time nieuws en informatie wilt ontvangen, zoals verkeersinformatie en weerberichten. Neem contact op met uw serviceprovider voor de beschikbare kanalen in uw gebied.

U configureert de zendkanalen voor telefonie als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Telefoon > Cell Broadcast.

2.

Schakel het selectievakje Cell Broadcast-bericht ontvangen in.

3.

Tik op Instelling…

4.

Schakel het selectievakje Index ontvangstkanaal in.

5.

Selecteer een taal in de lijst Taal.

6.

Tik op Toevoegen… en voer de naam en het nummer van het kanaal in.

7.

Tik op ok in het scherm Kanaal om het kanaal toe te voegen.

8.

Tik op ok in het scherm Instellingen voor Cell Broadcast om de instellingen toe te passen.

OPMERKING:

Als u een kanaal wilt bewerken of verwijderen, tikt u op de kanaalnaam in de lijst

Geselecteerde items en laat u de pen staan.

Ondersteunde frequentiebanden 39

7 Contacten

U kunt contactpersonen opslaan op de HP iPAQ. Hierbij kunt u contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, bedrijf en afdeling, opslaan. U kunt ook een beltoon en een afbeelding toewijzen aan een contactpersoon.

Contacten maken

U maakt als volgt een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op Nieuw en typ de contactgegevens in Outlook-contact of in SIM-contact.

3.

Wanneer u klaar bent, tikt u op ok.

OPMERKING:

Als u een categoriefilter voor contactpersonen hebt geactiveerd, wordt die categorie automatisch toegewezen aan de nieuwe contactpersoon.

Als de meeste contacten die u maakt telefoonnummers met hetzelfde netnummer hebben, tikt u in

Contacten op Menu > Opties…, geeft u het netnummer op in het vak Netnummer en tikt u op ok.

Als u wordt gebeld door een nummer dat niet in Contacten voorkomt, kunt u dit nummer vanuit de oproepgeschiedenis opslaan als contactpersoon.

OPMERKING:

Voor meer informatie over Contacten opent u Contacten en tikt u op Start > Help.

Contactgegevens wijzigen

U wijzigt contactgegevens als volgt:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op de contactpersoon die u wilt bewerken.

3.

Tik op Menu > Bewerken en voer de wijzigingen in.

OPMERKING:

Als u SIM-contacten wilt bewerken, gebruikt u SIM Manager. Raadpleeg

SIM

Manager op pagina 110 voor meer informatie.

4.

Wanneer u klaar bent, tikt u op ok.

Contacten verwijderen

U verwijdert een contactpersoon als volgt:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op de contactpersoon die u wilt verwijderen.

3.

Tik op Menu > Contact verwijderen.

40 Hoofdstuk 7 Contacten

OPMERKING:

Als u SIM-contacten wilt verwijderen, gebruikt u SIM Manager. Raadpleeg

SIM

Manager op pagina 110 voor meer informatie.

4.

Tik op Ja.

Categorieën maken en toewijzen

U kunt categorieën gebruiken om uw contacten te ordenen en te groeperen.

U kunt als volgt een categorie maken en toewijzen:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Voor een nieuwe contactpersoon maakt u eerst de contactpersoon en selecteert u vervolgens

Categorieën.

● Voor bestaande Contacten opent u de contactpersoon en tikt u op Menu > Bewerken >

Categorieën.

OPMERKING:

Als u een categorie wilt toewijzen aan een contactpersoon, moet de contactpersoon worden opgeslagen in het telefoongeheugen.

3.

Schakel het gewenste selectievakje in (Persoonlijk, Seizoensgebonden, Vakantie of Zakelijk) om de categorie toe te wijzen.

4.

Tik op ok om terug te keren naar de contactpersoon.

OPMERKING:

Als u een nieuwe categorie wilt maken, tikt u op Nieuw en wijst u een naam toe aan de categorie voor de contactpersoon. De nieuwe categorie wordt automatisch toegewezen aan de contactpersoon.

Contacten kopiëren

U kopieert een contactpersoon als volgt:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Laat de aanwijspen staan op de contactpersoon die u wilt kopiëren.

3.

Tik op Contact kopiëren.

OPMERKING:

Als u SIM-contacten wilt kopiëren, gebruikt u SIM Manager. Raadpleeg

SIM

Manager op pagina 110 voor meer informatie.

4.

Tik op de gekopieerde contactpersoon.

5.

Tik op Menu > Bewerken.

6.

Wijzig desgewenst de gegevens van de contactpersoon en tik op ok.

OPMERKING:

De standaardcategorie wordt automatisch toegewezen aan de nieuwe contactpersoon.

Categorieën maken en toewijzen 41

Contacten zoeken

U zoekt een contactpersoon als volgt:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Als het scherm Naam niet wordt weergegeven, tikt u op Menu > Weergeven op > Naam.

3.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Typ de eerste tekens van een naam of telefoonnummer in het tekstvak totdat de gewenste contactpersoon wordt weergegeven. Als u alle contacten weer wilt weergeven, tikt u op het tekstvak en wist u de tekst, of drukt u op de toets Backspace.

Gebruik de alfabetische index die boven aan de lijst met contacten wordt weergegeven.

● Filter de lijst op een categorie. Tik in de lijst met contacten op Menu > Filter. Tik vervolgens op een categorie die u aan een contactpersoon hebt toegewezen. Als u alle contacten weer wilt weergeven, selecteert u Alle contacten.

OPMERKING:

Als u een contactpersoon wilt zoeken door een naam of telefoonnummer in te voeren of met behulp van de alfabetische index, moet de weergave Naam actief zijn.

E-mailbericht verzenden vanuit Contacten

U verzendt als volgt een e-mailbericht vanuit Contacten:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op de contactpersoon waarnaar u een bericht wilt verzenden.

3.

Tik op het adres waarnaar u een bericht wilt verzenden.

4.

Tik op de account waarvan u het bericht wilt verzenden.

5.

Tik op Verzenden.

OPMERKING:

Als u snel het adres van een contactpersoon aan een nieuw bericht wilt toevoegen, tikt u op de regel Aan, CC of BCC en vervolgens op Menu > Geadresseerde toevoegen. Tik op de contactpersoon naar wie u het bericht wilt verzenden en selecteer zo nodig het adres.

SMS-bericht naar een contactpersoon verzenden

U verzendt als volgt een SMS-bericht naar een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Berichten > SMS/MMS.

2.

Tik op Menu > Nieuw > SMS.

3.

Voer het telefoonnummer van een of meer geadresseerden in, gescheiden door een puntkomma.

U kunt de telefoonnummers in Contacten gebruiken door te tikken op Aan en de contactpersoon te selecteren.

4.

Voer het bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op Menu > Mijn tekst en tikt u op het gewenste bericht.

OPMERKING:

Als u symbolen wilt invoeren, tikt u op Shift op het schermtoetsenbord of drukt u op de toets (Symbool) op het toetsenbord.

42 Hoofdstuk 7 Contacten

5.

U kunt de spelling controleren door op Menu > Spelling controleren te tikken.

6.

Tik op Verzenden.

Als u een SMS-bericht verzendt en wilt weten of het is ontvangen, tikt u voordat u het bericht verzendt op Menu > Berichtopties… Schakel het selectievakje Ontvangstbevestiging van bericht vragen in.

Afbeelding toevoegen en verwijderen

U voegt als volgt een afbeelding toe aan de gegevens van een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op de contactpersoon.

3.

Tik op Menu > Bewerken.

4.

Tik op Afbeelding.

5.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Kies een bestaande afbeelding om toe te voegen.

● Tik op Camera en maak een nieuwe foto.

6.

Tik op ok.

OPMERKING:

Voer dezelfde stappen uit als u de afbeelding in Contacten wilt wijzigen.

U verwijdert een afbeelding als volgt uit de gegevens van een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Tik op de contactpersoon.

3.

Tik op Menu > Bewerken.

4.

Tik op Menu > Afbeelding verwijderen.

5.

Tik op Ja.

6.

Tik op ok.

Lijst met contacten gebruiken

U kunt de lijst met contacten op verschillende manieren gebruiken en aanpassen. U kunt ook bellen of een bericht verzenden vanuit een geopende contactpersoon.

U past de lijst met contacten als volgt aan:

1.

Tik op Start > Contacten.

2.

Voer een van de volgende handelingen uit in de lijst met contacten:

Als u wilt zoeken naar een contact door de naam in te voeren of met behulp van de alfabetische index, typt u de naam in het vak Voer een naam in...

Als u een lijst wilt weergeven met contacten die voor een bepaalde naam of een bepaald bedrijf werken, tikt u op Menu > Weergeven op > Naam of Bedrijf.

Afbeelding toevoegen en verwijderen 43

Als u een overzicht van de gegevens van een contactpersoon wilt weergeven, tikt u op de contactpersoon. Van daaruit kunt u ook bellen of een bericht verzenden.

Als u een lijst met alle beschikbare acties voor een contactpersoon wilt weergeven, tikt u op de contactpersoon en laat u de aanwijspen staan.

TIP:

Als u een groter aantal contacten op het scherm wilt weergeven, tikt u op Menu > Opties…, schakelt u het selectievakje Alleen contacten weergeven in en schakelt u het selectievakje

Alfabetische index weergeven uit.

44 Hoofdstuk 7 Contacten

8 Berichten

Als u e-mailberichten wilt verzenden en ontvangen via een e-mailaccount, maakt u verbinding met internet via GPRS of met het bedrijfsnetwerk.

U kunt berichten in diverse indelingen verzenden en ontvangen:

Microsoft

®

Office Outlook

®

Mobile-e-mail

● internet-e-mail

SMS-/MMS-berichten

U kunt ook via een VPN-verbinding toegang krijgen tot de e-mail van uw werk. Raadpleeg

VPNserververbinding instellen op pagina 80

voor meer informatie.

E-mail in de Outlook-e-mailaccount wordt verzonden en ontvangen door het apparaat te synchroniseren met een computer via synchronisatiesoftware of door rechtstreekse draadloze synchronisatie met een

Exchange-server. Raadpleeg Synchronisatie op pagina 82 voor meer informatie.

Internet-e-mail wordt verzonden en ontvangen door verbinding te maken met een POP3- (Post Office

Protocol 3) of IMAP4-e-mailserver (Internet Message Access Protocol 4). Internettoegang via een

GSM-, GPRS-, EDGE- of 3G-provider is vereist als u verbinding wilt maken met een POP3- of IMAP4server. U kunt verbinding maken met internet via Wi-Fi, een computer of een Bluetooth-apparaat. Als u via de HP iPAQ verbinding wilt maken met internet, gebruikt u een mobiele telefoon met een gegevensverbinding.

SMS-berichten worden verzonden en ontvangen via uw serviceprovider voor draadloze communicatie waarbij een telefoonnummer wordt gebruikt als adres voor het bericht.

Maptypen

Elke berichtenaccount maakt gebruik van een reeks mappen met vijf standaard berichtenmappen:

Postvak IN

Postvak UIT

Verwijderde items

Concepten

Verzonden items

De berichten die u via de account ontvangt en verzendt, worden in deze mappen opgeslagen. Het is ook mogelijk om voor elke account extra mappen te maken.

De werking van de mappen verschilt per accounttype:

Als u een Outlook-e-mailaccount gebruikt, worden e-mailberichten in de map Postvak IN van

Outlook automatisch gesynchroniseerd met de HP iPAQ. U kunt ook andere mappen selecteren om te synchroniseren. De mappen die u maakt en de berichten die u verplaatst, worden vervolgens ook op de e-mailserver gemaakt en verplaatst.

● Als u een MMS-account of een SMS-account gebruikt, worden berichten opgeslagen in de map

Postvak IN.

Maptypen 45

Toets

O

D

L

S

R

K

H

A

F

M

Als u een POP3-account gebruikt en e-mailberichten verplaatst naar een map die u hebt gemaakt, wordt de koppeling tussen de berichten op de HP iPAQ en de kopieën op de e-mailserver verbroken. Wanneer u verbinding maakt, wordt via de e-mailserver gedetecteerd dat de berichten niet aanwezig zijn in de map Postvak IN op de HP iPAQ en worden de berichten van de e-mailserver verwijderd. Zo worden duplicaten van berichten voorkomen, maar dit betekent ook dat u geen toegang meer hebt tot de berichten.

Als u een IMAP4-account gebruikt, worden de mappen die u maakt en de e-mailberichten die u verplaatst, ook op de e-mailserver gemaakt en verplaatst. Dat wil zeggen dat ze op beide plaatsen aanwezig zijn. Deze berichten zijn daarom beschikbaar vanaf elke locatie of elk apparaat. De mappen worden gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt met de e-mailserver en wanneer u nieuwe mappen maakt, de naam van mappen wijzigt of mappen verwijdert terwijl u verbinding hebt. U kunt ook verschillende downloadopties voor elke map instellen.

Houd een sneltoets op het toetsenbord ingedrukt om bepaalde taken sneller uit te voeren vanuit een map.

Taak

Sneltoetsen weergeven

Allen beantwoorden

Beantwoorden

Berichten markeren als gelezen of ongelezen

Markeren

Verplaatsen

Doorsturen

Verwijderen

Bericht downloaden

Verzenden en ontvangen

E-mail synchroniseren

Wanneer u Outlook-e-mail op een computer synchroniseert met de HP iPAQ, gebeurt het volgende met de e-mailberichten:

● Berichten in de map Postvak IN op de computer of in Exchange Server worden gekopieerd naar de map Postvak IN van de Outlook-e-mailaccount op de HP iPAQ.

Berichten in de map Postvak UIT op de HP iPAQ worden overgezet naar de Exchange-server of

Outlook en vervolgens verzonden vanuit die programma's.

● Als u een bericht op de HP iPAQ verwijdert, wordt dit tijdens de volgende synchronisatie ook van de computer of van de Exchange-server verwijderd.

Bij de standaard synchronisatie-instellingen worden alleen de berichten van de afgelopen drie dagen gesynchroniseerd en wordt de eerste 0,5 kB van elk nieuw bericht gedownload.

Bestandsbijlagen worden niet gedownload.

46 Hoofdstuk 8 Berichten

OPMERKING:

Raadpleeg de Help bij de synchronisatiesoftware op de computer voor meer informatie over het starten van de synchronisatie van Outlook-e-mail of het wijzigen van de synchronisatieinstellingen.

SMS-berichten worden niet via synchronisatie ontvangen. SMS-berichten worden via uw serviceprovider naar de HP iPAQ verzonden.

U kunt de synchronisatie-instellingen wijzigen om de grootte van gedownloade berichten en het downloaden van bijlagen in te stellen.

Raadpleeg

Synchronisatie op pagina 82

voor meer informatie over synchronisatiesoftware.

Berichtenaccounts instellen

Als u e-mailberichten wilt verzenden of ontvangen, moet u eerst een e-mailaccount instellen op de

HP iPAQ. Vraag de vereiste gegevens voor de configuratie van uw zakelijke e-mailaccount op via

Exchange Server. U vindt de benodigde instellingen voor de configuratie van uw e-mailaccount op de website van de internetprovider van de e-mailservice.

E-mail instellen via Exchange Server

1.

Tik op Start > Berichten > E-mail instellen.

2.

Geef uw e-mailadres op in het vak E-mailadres, typ het wachtwoord in het vak Wachtwoord en tik daarna op Volgende.

3.

Schakel het selectievakje E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet uit.

OPMERKING:

Schakel het selectievakje E-mailinstellingen automatisch ophalen van

internet in als u de configuratie-instellingen voor e-mail automatisch van internet wilt ophalen.

4.

Tik op Volgende.

5.

Selecteer de optie Exchange Server in de lijst Uw e-mailprovider.

6.

Tik op Volgende.

7.

Tik op Volgende om Outlook te synchroniseren met de Exchange-e-mailserver van uw bedrijf.

8.

Controleer uw e-mailadres en tik op Volgende.

9.

Voer in het vak Serveradres het adres van de Outlook Web Access-server in en tik op

Volgende.

OPMERKING:

Schakel het selectievakje Deze server vereist een versleutelde verbinding

(SSL) in als u wilt dat e-mail van deze account altijd via een SSL-verbinding wordt verzonden.

10.

Vul de velden Gebruikersnaam, Wachtwoord en Domein in.

11.

Tik op Volgende.

12.

Schakel het selectievakje in voor alle items die u wilt synchroniseren en tik op Voltooien.

Internet-e-mail

U kunt e-mailberichten instellen, verzenden en ontvangen via een internet-e-mailaccount. Mogelijk moet u de benodigde instellingen voor de configuratie van uw e-mailaccount opgeven en ophalen op de website van de internetprovider van de e-mailservice.

Berichtenaccounts instellen 47

POP3- of IMAP4- account maken

Voordat u e-mail kunt verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen. Dit kan een account zijn die u bij een internetprovider hebt of een account die u via een VPN-serververbinding gebruikt

(meestal een account van uw werk).

U maakt als volgt een POP3- of IMAP4- account:

1.

Tik op Start > Berichten > E-mail instellen.

2.

Voer de accountnaam en het wachtwoord in en tik op Volgende.

3.

Schakel het selectievakje E-mailinstellingen automatisch ophalen van internet uit.

OPMERKING:

Schakel het selectievakje E-mailinstellingen automatisch ophalen van

internet in als u de configuratie-instellingen voor e-mail automatisch van internet wilt ophalen.

4.

Tik op Volgende.

5.

Selecteer de optie Internet-e-mail in de lijst Uw e-mailprovider en tik op Volgende.

6.

Geef uw naam en de vereiste accountnaam op en tik op Volgende.

7.

Voer de naam van de server voor inkomende e-mail in en selecteer het vereiste accounttype,

POP3 of IMAP4.

8.

Geef in de volgende schermen de vereiste gegevens op en tik op Voltooien.

U kunt ook de volgende functies uitvoeren:

● het tijdsinterval voor het downloaden van nieuwe berichten wijzigen;

● bijlagen downloaden;

● het aantal berichten dat wordt gedownload beperken.

In de volgende tabel worden de instellingen weergegeven die handig zijn bij het instellen van uw e-mailaccount.

Instelling

Gebruikersnaam

Wachtwoord

Domein

Accounttype

Weergavenaam voor account

Server voor inkomende e-mail

Server voor uitgaande e-mail

SSL vereisen voor inkomende e-mail

Beschrijving

Voer de gebruikersnaam in die door de internetprovider of netwerkbeheerder is toegewezen. Dit is vaak het eerste gedeelte van uw e-mailadres, vóór het apenstaartje (@).

Maak een sterk wachtwoord. U kunt uw wachtwoord opslaan, zodat u het niet telkens hoeft in te voeren wanneer u verbinding maakt met de e-mailserver.

Deze instelling is niet vereist voor een account bij een internetprovider, maar kan vereist zijn voor een bedrijfsaccount.

Selecteer POP3 of IMAP4.

Voer een unieke naam in voor de account, bijvoorbeeld Werk of Thuis. U kunt deze naam achteraf niet wijzigen.

Voer de naam van uw e-mailserver in (POP3 of IMAP4).

Voer de naam van uw server voor uitgaande e-mail in (SMTP).

Selecteer deze optie als u e-mail van deze account altijd via een SSL-verbinding wilt ontvangen. Dit is veiliger. Als u deze optie selecteert en uw internetprovider geen SSL-verbinding ondersteunt, kunt u mogelijk geen e-mail ontvangen.

48 Hoofdstuk 8 Berichten

Instelling

SSL vereisen voor uitgaande e-mail

Uitgaande server vereist bevestiging

Dezelfde naam en hetzelfde wachtwoord gebruiken voor het verzenden van e-mail

Beschrijving

Selecteer deze optie als u e-mail van deze account altijd via een SSL-verbinding wilt verzenden. Dit is veiliger. Als u deze optie selecteert en uw internetprovider geen SSL-verbinding ondersteunt, kunt u mogelijk geen e-mail verzenden.

Selecteer deze optie als voor uw server voor uitgaande e-mail

(SMTP) verificatie vereist is. Hiervoor zijn de bovenstaande gebruikersnaam en wachtwoord vereist.

Selecteer deze optie als voor uw server voor uitgaande e-mail dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord worden gebruikt die u eerder hebt opgegeven.

TIP:

Naast de e-mailaccount van Outlook kunt u verschillende andere e-mailaccounts instellen. U kunt echter geen nieuwe account toevoegen terwijl u verbinding hebt met een e-mailserver. Tik op Menu >

Verzenden/ontvangen stoppen om de verbinding te verbreken.

Downloadopties voor e-mail wijzigen

U kunt de volgende downloadopties aanpassen voor elke e-mailaccount die u bij een internetprovider hebt of voor een account die u via een VPN-serververbinding gebruikt (meestal een account van uw werk).

U kunt de volgende opties instellen:

● of berichten automatisch worden gedownload;

● het aantal e-mailberichten dat wordt gedownload;

● of en hoe bijlagen worden gedownload (alleen IMAP4).

U wijzigt als volgt de downloadopties voor e-mail voor een POP3- of IMAP4- e-mailaccount:

1.

Tik op Start > Berichten > Menu > Opties.

2.

Tik op de e-mailaccount om deze te selecteren.

3.

Tik in het scherm Inhoud op Accountinstellingen bewerken.

4.

Voer de gewenste wijzigingen in op de volgende schermen en tik op Voltooien.

U wijzigt als volgt de downloadopties voor e-mail voor een Outlook-e-mailaccount:

1.

Tik op Start > Berichten > Menu > Opties.

2.

Tik op de account Outlook e-mail om deze te selecteren.

3.

Voer de gewenste wijzigingen in op de volgende schermen en tik op Voltooien.

TIP:

Als u berichten automatisch wilt verzenden en ontvangen, tikt u op Planning voor verzenden/

ontvangen en stelt u een interval in. Als u automatisch verbinding maakt, kunnen de verbindingskosten hoger worden. Bovendien wordt hierdoor veel accucapaciteit verbruikt en neemt de standbytijd af.

Als u geheugen wilt besparen, kunt u het aantal e-mailberichten beperken dat naar de HP iPAQ wordt gedownload door het aantal dagen dat wordt weergegeven, te verlagen.

Als u wilt selecteren welke gegevens worden gesynchroniseerd voor een Outlook-account via

ActiveSync, tikt u op Start > Programma's > ActiveSync > Menu > Opties.

Berichtenaccounts instellen 49

Account verwijderen

U verwijdert een account als volgt:

1.

Tik op Start > Berichten > Menu > Opties.

2.

Tik op de accountnaam, laat de aanwijspen staan en tik op Verwijderen.

OPMERKING:

U kunt uw accounts voor SMS- en MMS-berichten, Outlook-e-mail en Windows Live niet verwijderen.

SMS-berichten

SMS-berichten zijn korte tekstberichten die worden verzonden van en naar een mobiele telefoon. Eén

SMS-bericht kan uit niet meer dan 160 alfanumerieke tekens bestaan.

OPMERKING:

Het aantal tekens dat wordt ondersteund, is afhankelijk van uw serviceprovider.

Het verzenden van SMS-berichten kan extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de serviceprovider.

SMS-berichten die u beantwoordt of doorstuurt, worden toegevoegd aan het oorspronkelijke bericht.

Berichten die meer dan 160 alfanumerieke tekens bevatten, worden als meer dan één bericht verzonden. Terwijl u een SMS-bericht opstelt (via Nieuw/Beantwoorden/Doorsturen), wordt het aantal tekens weergegeven. Er wordt ook aangegeven hoeveel SMS-berichten worden gegenereerd als het bericht wordt verzonden.

Het telefoonnummer voor het SMS-servicecenter wordt verstrekt door uw serviceprovider. Nadat u uw account hebt geactiveerd, kunt u SMS-berichten verzenden. Als u het gebruikte nummer wilt controleren of het telefoonnummer van het SMS-servicecenter wilt wijzigen, drukt u op de toets (Opnemen/

Verzenden) > Menu > Opties… > Services > Voicemail en SMS-berichten > Instellingen ophalen…

U verzendt als volgt een SMS-bericht naar een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Berichten > SMS/MMS.

2.

Tik op Menu > Nieuw > SMS.

3.

Voer het telefoonnummer van een of meer geadresseerden in, gescheiden door een puntkomma.

U kunt de telefoonnummers in Contacten gebruiken door te tikken op Aan en de contactpersoon te selecteren.

4.

Voer het bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op Menu > Mijn tekst en tikt u op het gewenste bericht.

5.

U kunt de spelling controleren door op Menu > Spelling controleren te tikken.

6.

Tik op Verzenden.

Als u een SMS-bericht verzendt en wilt weten of het is ontvangen, tikt u voordat u het bericht verzendt op Menu > Berichtopties… Schakel het selectievakje Ontvangstbevestiging van bericht vragen in.

MMS

MMS is een methode om foto's, videoclips, geluidsbestanden en korte tekstberichten te verzenden via draadloze netwerken.

OPMERKING:

Het verzenden van MMS-berichten kan extra kosten met zich meebrengen, afhankelijk van de serviceprovider.

50 Hoofdstuk 8 Berichten

MMS opstellen

Met het MMS-programma kunt u uw eigen MMS-berichten maken en delen met anderen. U kunt ook foto's, video's, tekst en audiobestanden aan uw MMS-berichten toevoegen.

U opent het MMS-programma door te tikken op Start > Berichten > SMS/MMS.

U maakt als volgt een MMS-bericht:

1.

Tik op Menu > Nieuw > MMS.

2.

Als u een foto of video aan het bericht wilt toevoegen, tikt u op het veld Foto/videoinvoegen en tikt u op de gewenste foto of video.

3.

Als u tekst in het bericht wilt invoegen, tikt u op het veld Tekst hier invoegen en typt u de gewenste tekst.

OPMERKING:

U kunt ook een smiley invoegen door op het pictogram (Smiley) te tikken, een favoriete webkoppeling invoegen door op het pictogram (Favorieten) te tikken, en sjablonen die zijn opgeslagen in Mijn tekst invoegen door op het pictogram (Tekst) te tikken.

4.

Als u een geluidsclip aan een bericht wilt toevoegen, tikt u op Audio invoegen en tikt u op de gewenste geluidsclip.

5.

Als u een voorbeeld van het MMS-bericht wilt bekijken, tikt u op het pictogram (Afspelen) linksonder in het scherm.

OPMERKING:

Als u een beschikbare SMS-sjabloon wilt gebruiken, tikt u op Menu > Sjabloon > een

sjabloon selecteren > OK. Schakel het selectievakje Altijd aangepast kiezen in om automatisch een leeg bericht weer te geven. U kunt ook foto's, video's en tekst toevoegen door naar het gewenste bestand te gaan en op Selecteren te tikken.

Berichten gebruiken

E-mailberichten opstellen en verzenden

U kunt als volgt e-mailberichten opstellen en verzenden:

1.

Tik op Start > Berichten om het berichtenprogramma te openen.

2.

Tik op een account in de berichtenlijst om deze te selecteren.

3.

Tik op Menu > Nieuw.

4.

Voer het e-mailadres van een of meer geadresseerden in, waarbij u deze scheidt door een puntkomma. Als u adressen uit Contacten wilt gebruiken, tikt u op Aan of tikt u op Menu >

Geadresseerde toevoegen.

5.

Voer het bericht in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op Menu > Mijn tekst en tikt u op het gewenste bericht.

6.

U kunt de spelling controleren door op Menu > Spelling controleren te tikken.

7.

Tik op Verzenden.

TIP:

Als u de prioriteit wilt instellen, tikt u op Menu > Berichtopties…

Als u offline werkt, worden e-mailberichten verplaatst naar de map Postvak UIT en worden deze verzonden wanneer u de volgende keer verbinding maakt.

Berichten gebruiken 51

Berichten beantwoorden of doorsturen

U kunt een bericht als volgt beantwoorden of doorsturen:

1.

Tik op het bericht om het te openen en tik op Menu > Beantwoorden > Beantwoorden, Allen

beantwoorden of Doorsturen.

2.

Voer uw antwoord in. Als u snel een standaardbericht wilt toevoegen, tikt u op Menu > Mijn

tekst en tikt u op het gewenste bericht.

3.

U kunt de spelling controleren door op Menu > Spelling controleren te tikken.

4.

Tik op Verzenden.

Bijlagen toevoegen aan berichten

U voegt als volgt een bijlage toe aan een bericht:

1.

Tik op Menu > Invoegen in een geopend bericht en selecteer het type bijlage: Afbeelding,

Spraaknotitie of Bestand.

2.

Selecteer het bestand dat u wilt bijvoegen of neem een spraaknotitie op.

OPMERKING:

Ingesloten bestanden kunnen niet worden bijgevoegd bij berichten.

Bijlagen ontvangen

Een bijlage die bij een e-mailbericht wordt verzonden of van de server wordt gedownload, wordt weergegeven als paperclip naast een bericht. Wanneer u het bericht opent, wordt de bijlage weergegeven onder het onderwerp van het bericht. Wanneer u op de bijlage tikt, wordt de bijlage geopend als deze volledig is gedownload of wordt de bijlage gemarkeerd voor downloaden en wordt deze gedownload wanneer u de volgende keer e-mail verzendt en ontvangt. U kunt bijlagen bij uw berichten ook downloaden via uw Outlook- of IMAP4-e-mailaccount.

Als u een Outlook-e-mailaccount hebt, gaat u als volgt te werk op de computer:

1.

Klik op Start > Programma's > Microsoft ActiveSync.

2.

Kies Extra > Opties…

3.

Klik op E-mail > Instellingen en schakel het selectievakje Bestandsbijlagen bijvoegen in.

Als u een IMAP4-e-mailaccount bij een internetprovider hebt of een account die u via een VPNserververbinding gebruikt (meestal een account van uw werk):

1.

Tik op Start > Berichten om het berichtenprogramma te openen.

2.

Tik op Menu > Opties.

3.

Tik op de naam van de IMAP4-account.

4.

Tik op Instellingen voor downloadgrootte en selecteer een optie in de lijst Bijlagen

downloaden.

5.

Tik tweemaal op Gereed en tik vervolgens op ok.

52 Hoofdstuk 8 Berichten

TIP:

Ingesloten afbeeldingen en objecten kunnen niet als bijlage worden ontvangen.

Een ingesloten bericht kan als bijlage worden weergegeven wanneer u IMAP4 gebruikt om e-mail te ontvangen. Deze functie werkt echter niet als TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) is ingeschakeld, zodat u vergaderverzoeken kunt ontvangen.

Als u bijlagen wilt opslaan op een opslagkaart in plaats van op de HP iPAQ, tikt u op Start >

Berichten > Menu > Opties > Opslag en schakelt u het selectievakje Indien beschikbaar, gebruikt

u deze opslagkaart om op te slaan in.

Vergaderverzoeken ontvangen

Als u e-mailberichten via ActiveSync ontvangt, kunt u ook vergaderverzoeken ontvangen. Als u rechtstreeks verbinding maakt met een e-mailserver, kunt u alleen vergaderverzoeken ontvangen als op de server Microsoft Exchange Server 5.5 of hoger wordt gebruikt.

Als de server Microsoft Exchange Server 2000 of hoger gebruikt, ontvangt u vergaderverzoeken automatisch in de map Postvak IN. Ga als volgt te werk als u vergaderverzoeken wilt ontvangen via

Microsoft Exchange Server 5.5:

Vraag of de systeembeheerder ondersteuning van RTF (Rich Text Format) en TNEF voor uw account activeert.

Als TNEF is ingeschakeld, ontvangt u geen berichten die als bijlage in andere berichten zijn opgenomen en kunt u pas zien of een bericht een bijlage heeft nadat u het volledige bericht hebt ontvangen. Bovendien kan de downloadtijd langer zijn.

Wijzig de downloadopties voor e-mail als uw account niet is geconfigureerd voor het ontvangen van bijlagen.

Ga als volgt te werk nadat uw account is geconfigureerd voor het ontvangen van vergaderverzoeken:

1.

Open het vergaderverzoek.

2.

Tik op Accepteren, op Menu > Voorlopig of op Menu > Weigeren. Desgewenst kunt u ook een bericht bij het antwoord voegen. De volgende keer dat u een synchronisatie uitvoert of verbinding maakt met de e-mailserver, wordt het antwoord verzonden en wordt de agenda op de HP iPAQ bijgewerkt.

Handtekening maken of wijzigen

U maakt of wijzigt een handtekening als volgt:

1.

Tik op Start > Berichten om het berichtenprogramma te openen.

2.

Tik op Menu > Opties > Handtekeningen…

3.

Selecteer de account waarvoor u een handtekening wilt maken of wijzigen.

4.

Schakel het selectievakje Gebruiken voor deze account in als dit nog niet is ingeschakeld.

5.

Schakel indien gewenst het selectievakje Gebruiken bij beantwoorden en doorsturen in.

6.

Voer in het vak een handtekening in.

7.

Tik op ok.

TIP:

Als u een handtekening niet meer wilt gebruiken, schakelt u het selectievakje Gebruiken voor

deze account uit.

U kunt voor elke berichtenaccount een andere handtekening gebruiken.

Berichten gebruiken 53

Berichten downloaden

De manier waarop u berichten downloadt, is afhankelijk van het type account dat u hebt:

Als u e-mail voor een Outlook-e-mailaccount wilt verzenden en ontvangen, moet u uw e-mailaccount synchroniseren via ActiveSync.

U kunt SMS-berichten ontvangen als de HP iPAQ is ingesteld op de telefoonmodus. Als de

HP iPAQ is uitgeschakeld (in de vliegtuigmodus), worden berichten vastgehouden door de serviceprovider totdat u de HP iPAQ weer inschakelt.

TIP:

Standaard worden de berichten die u verzendt niet opgeslagen op de HP iPAQ om geheugen te besparen. Als u kopieën van verzonden berichten wilt bewaren, tikt u in de berichtenlijst op Menu >

Opties > Bericht en schakelt u het selectievakje Kopie van verzonden items opslaan in de map

Verzonden items in.

Als u een Outlook-e-mailaccount of IMAP4-account hebt, geeft u ook op dat de map Verzonden items moet worden gesynchroniseerd. Tik hiervoor op Start > Berichten > Outlook-e-mail, tik op Menu >

Extra > Mappen beheren… en schakel het selectievakje naast de map Verzonden items in.

Berichten downloaden van een server

U downloadt als volgt berichten van een server:

1.

Tik vanuit een account op Menu > Ga naar en tik op de account die u wilt gebruiken.

2.

Tik op Menu > Verzenden/ontvangen.

De berichten op de HP iPAQ en de e-mailserver worden gesynchroniseerd. Nieuwe berichten worden gedownload naar de map Postvak IN op de HP iPAQ, berichten in de map Postvak UIT op de HP iPAQ worden verzonden en berichten die van de server zijn verwijderd, worden verwijderd uit de map Postvak IN op de HP iPAQ.

TIP:

Als u het hele bericht wilt lezen, tikt u op Menu > Bericht downloaden in het berichtvenster.

U kunt ook tikken op het bericht in de berichtenlijst, de pen laten staan en op Bericht downloaden tikken. De volgende keer dat u e-mail verzendt en ontvangt, wordt het bericht gedownload.

Berichtbijlagen worden ook gedownload als u de desbetreffende opties hebt ingesteld op het moment dat u de e-mailaccount hebt ingesteld.

De kolom met de grootte in de berichtenlijst geeft de grootte van een bericht op het apparaat en op de server aan. Deze getallen kunnen verschillen, omdat de grootte van een bericht op de server kan afwijken van de grootte op de HP iPAQ.

Online adresboek installeren

Op veel e-mailservers, waaronder servers waarop Exchange Server wordt uitgevoerd, kunnen namen worden vergeleken met een online adresboek. Dit wordt een adreslijstservice genoemd. Als u een e-mailaccount maakt, wordt de adreslijstservice van de e-mailserver toegevoegd aan het adresboek.

Voer de volgende stappen uit als u een adreslijstservice wilt inschakelen of aanvullende services wilt gebruiken:

1.

Als u een nieuwe account toevoegt, neemt u contact op met de netwerkbeheerder om de naam van de adreslijstservice en de server op te vragen.

2.

Tik in de berichtenlijst op Menu > Opties > Adres.

3.

Selecteer in de lijst In Contacten e-mailadressen ophalen van het e-mailadresboek dat moet worden gecontroleerd in Contacten. Contacten wordt eerst gecontroleerd, tenzij u Geen selecteert.

54 Hoofdstuk 8 Berichten

4.

Als de e-mailserver al wordt weergegeven, schakelt u het selectievakje voor de adreslijstservice van de server in om deze te activeren en tikt u op ok.

5.

Als de e-mailserver niet wordt weergegeven, tikt u op Toevoegen…

6.

Voer in de vakken Naam directory en Server de naam van de adreslijst en de server in.

7.

Vraag de netwerkbeheerder of verificatie is vereist voor de server. Als verificatie is vereist, schakelt u het selectievakje Verificatie is vereist op deze server in en voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

8.

Als u deze service wilt gebruiken, schakelt u Naam verifiëren met deze server in.

9.

Tik op OK.

TIP:

Als u een service wilt verwijderen, tikt u op de service, laat u de aanwijspen staan en tikt u op

Verwijderen.

Wanneer u uw Outlook-e-mailaccount synchroniseert, schakelt u alle geïnstalleerde adreslijstservices uit door het selectievakje Naam verifiëren met deze server uit te schakelen. Hierdoor voorkomt u dat er foutberichten verschijnen doordat het programma Berichten probeert namen te verifiëren met een service waarmee het apparaat niet is verbonden.

Online adresboek installeren 55

9 Agenda

Met Agenda kunt u afspraken plannen, zoals vergaderingen en andere activiteiten. U kunt afspraken voor vandaag weergeven in het scherm Vandaag. U kunt de agenda synchroniseren met behulp van

ActiveSync of WMDC. Raadpleeg

Synchronisatie op pagina 82

voor meer informatie.

U opent Agenda door te tikken op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag of op

Start > Agenda.

Afspraak maken

U maakt als volgt een afspraak in Agenda:

1.

Open Agenda door te tikken op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Tik op Menu > Nieuwe afspraak om een afspraak te maken.

3.

Geef de vereiste gegevens op voor de taak en tik op ok.

Categorieën maken en toewijzen

U kunt categorieën gebruiken om uw afspraken te ordenen en te groeperen.

U kunt als volgt een categorie maken en toewijzen:

1.

Tik op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Voor een nieuwe afspraak maakt u het item en selecteert u vervolgens Categorieën.

Voor een bestaand item opent u de afspraak en tikt u op Menu > Bewerken >

Categorieën.

3.

Schakel het gewenste selectievakje in (Persoonlijk, Seizoensgebonden, Vakantie of Zakelijk) om de categorie toe te wijzen.

4.

Tik op ok om terug te keren naar de afspraak.

OPMERKING:

Als u een nieuwe categorie wilt maken, tikt u op Nieuw en wijst u een naam toe aan de categorie voor de afspraak. De nieuwe categorie wordt automatisch toegewezen aan de afspraak.

Weergave van de werkweek wijzigen

U kunt de agenda aanpassen, zodat de werkweek op zondag of op maandag begint. U kunt de

agenda aanpassen, zodat de werkweek vijf, zes of zeven dagen bevat.

56 Hoofdstuk 9 Agenda

U wijzigt de weergave van de werkweek als volgt:

1.

Tik op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Tik op Menu > Extra > Opties…

● Selecteer desgewenst een weergave in de lijst Beginnen in.

Als u de eerste dag van de week wilt opgeven, selecteert u zondag of maandag in het vak

Eerste dag van de week.

Als u het aantal dagen in een werkweek wilt opgeven, selecteert u 5-daagse week, 6-daagse

week of 7-daagse week in het vak Weekweergave.

3.

Tik op ok.

Standaardherinnering voor alle nieuwe afspraken instellen

U stelt als volgt in dat automatisch een herinnering voor alle nieuwe afspraken wordt weergegeven:

1.

Tik op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Tik op Menu > Extra > Opties… > Afspraken.

3.

Schakel het selectievakje Herinneringen instellen voor nieuwe items in.

4.

Stel de duur van de herinnering in.

5.

Tik op ok.

Afspraak bijwerken

U werkt een afspraak als volgt bij in Agenda:

1.

Tik op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Tik op de afspraak om deze te openen en tik op Menu > Bewerken.

3.

Tik op Alles, Eén of Annuleren.

4.

Breng de benodigde wijzigingen aan en tik op ok.

OPMERKING:

De opties Alles en Eén worden alleen weergegeven bij terugkerende afspraken. Voor terugkerende afspraken kunt u alle terugkerende afspraken of slechts één afspraak bijwerken.

Afspraak annuleren

Als u een afspraak in de agenda op de HP iPAQ verwijdert, wordt de afspraak bij de volgende synchronisatie ook van de computer verwijderd. Als de afspraak niet is gesynchroniseerd met een computer, wordt de afspraak alleen van de HP iPAQ verwijderd.

U annuleert een afspraak als volgt:

1.

Tik op het pictogram (Agenda) in het scherm Vandaag.

2.

Selecteer in de weergave Agenda de afspraak die u wilt verwijderen.

3.

Tik op Menu > Verwijderen.

4.

Tik op Ja om de afspraak te verwijderen.

Standaardherinnering voor alle nieuwe afspraken instellen 57

10 Taken

Met het programma Taken kunt u eenvoudig een takenlijst maken. U kunt taken categoriseren en ze desgewenst markeren als voltooid. Ook kunt u taken configureren om uzelf te herinneren aan komende afspraken.

Taken maken

U maakt als volgt een taak:

1.

Tik op Start > Programma's > Taken.

2.

Tik op Menu > Nieuwe taak.

OPMERKING:

U kunt ook tikken op Tik hier voor nieuwe taak en een beschrijving voor de taak invoeren om een taak te maken.

3.

Geef de vereiste gegevens op voor de taak en tik op ok.

Categorieën maken en toewijzen

U kunt categorieën gebruiken om taken te ordenen en te groeperen.

U kunt als volgt een categorie maken en toewijzen:

1.

Tik op Start > Programma's > Taken.

2.

Voer een van de volgende handelingen uit:

Voor een nieuwe taak maakt u de taak en selecteert u vervolgens Categorieën.

● Voor een bestaande taak opent u de taak en tikt u op Bewerken > Categorieën.

3.

Schakel het gewenste selectievakje in (Persoonlijk, Seizoensgebonden, Vakantie of Zakelijk) om de categorie toe te wijzen.

4.

Tik op ok om terug te keren naar de taak.

OPMERKING:

Als u een nieuwe categorie wilt maken, tikt u op Nieuw en wijst u een naam toe aan de categorie voor een taak. De nieuwe categorie wordt automatisch toegewezen aan de taak.

Begin- en einddatum van een taak instellen

U stelt als volgt datums in voor een taak:

1.

Tik op Start > Programma's > Taken.

2.

Tik op de taak waarvoor u een begin- en einddatum wilt instellen.

3.

Tik op Bewerken en voer een van de volgende handelingen uit:

Tik op Begint om de begindatum van de taak op te geven.

Tik op Einddatum om de einddatum van de taak op te geven.

4.

Tik op ok.

58 Hoofdstuk 10 Taken

Begin- en einddatums weergeven in de takenlijst

U geeft als volgt datums weer voor een taak in de takenlijst:

1.

Tik op Start > Programma's > Taken.

2.

Tik op Menu > Opties…

3.

Schakel het selectievakje Begindatum en einddatum weergeven in.

4.

Tik op ok.

Opties instellen voor de weergave van taken in het scherm

Vandaag

Als u een groot aantal taken hebt, kunt u opgeven welk type taken in het scherm Vandaag moet worden weergegeven.

U schakelt de weergave van taken op het scherm Vandaag als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Persoonlijk > Vandaag.

2.

Tik op Items en schakel het selectievakje Taken in.

3.

Tik op Taken om de opties te openen en tik vervolgens op Opties…

4.

Selecteer onder Toon aantal het type taken dat u in het scherm Vandaag wilt weergeven.

5.

Geef in de lijst Categorie op of u alle taken wilt weergeven of alleen taken die zijn toegewezen aan een specifieke categorie.

6.

Tik op ok.

Taken als voltooid markeren

U markeert als volgt een taak als voltooid:

1.

Tik op Start > Programma's > Taken.

2.

Schakel in de takenlijst het selectievakje in naast de taak die u als voltooid wilt markeren.

U markeert als volgt een taak als voltooid nadat u de taak hebt geopend:

1.

Tik op Bewerken.

2.

Selecteer Voltooid in de lijst Status.

OPMERKING:

U kunt ook een taak selecteren en op Voltooid tikken om de taak als voltooid te markeren. Als u een voltooide taak wilt activeren, selecteert u de voltooide taak en tikt u op

Activeren.

Begin- en einddatums weergeven in de takenlijst 59

11 Camera

Met de ingebouwde camera van 3,1 megapixels kunt u videoclips opnemen en foto's maken, weergeven en opslaan op de HP iPAQ.

OPMERKING:

Voor een betere stabiliteit wanneer u foto's maakt, houdt u de HP iPAQ horizontaal met de cameraknop omhoog gericht.

Houd de HP iPAQ stil totdat u het sluitergeluid hoort. Het sluitergeluid geeft aan dat de foto is genomen.

Camera gebruiken

U kunt foto's maken en deze opslaan op de HP iPAQ of een opslagkaart.

OPMERKING:

U kunt de camera niet gebruiken als de acculading minder dan 20% bedraagt.

U maakt als volgt foto's:

1.

Druk op de toets Camera of tik op Start > Programma's > Camera.

2.

Tik op het scherm en verplaats de verticale schuifknop omlaag om uit te zoomen of omhoog om in te zoomen.

OPMERKING:

U kunt niet in- of uitzoomen als de camera wordt gebruikt met de resolutie 3M.

3.

Tik op het scherm en verplaats de horizontale schuifknop naar links om de helderheid te verlagen of naar rechts om de helderheid te verhogen.

4.

Druk de toets Camera half in om automatisch scherp te stellen op de persoon of het onderwerp.

5.

Druk de toets Camera helemaal in om een foto te maken en deze op te slaan in Start >

Programma's > Verkenner > My Documents > Mijn afbeeldingen.

OPMERKING:

Tik op het pictogram (Flits) om de flitser in te schakelen wanneer u foto's maakt.

Foto's en video's weergeven

U geeft gemaakte foto's of video's als volgt weer op de HP iPAQ:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Selecteer de foto of video die u wilt weergeven.

3.

Tik tweemaal om de foto of video weer te geven.

Camera-instellingen

Als u de camera-instellingen wilt wijzigen, tikt u op het pictogram (Instellingen).

60 Hoofdstuk 11 Camera

Basisinstellingen

U kunt basisopties instellen voor de camera. De instellingen op het tabblad Algemeen worden gebruikt wanneer u foto's maakt en videoclips opneemt.

Sluitergeluid inschakelen: selecteer deze optie als u het sluitergeluid wilt afspelen wanneer u een foto maakt.

Voorvoegsel fotobestand: geef een voorvoegsel op voor de foto's die u maakt.

Voorvoegsel videobestand: geef een voorvoegsel op voor de videoclips die u opneemt.

Bestand opslaan naar: geef een locatie op de HP iPAQ op waar u foto's en video's wilt opslaan.

U kunt aanvullende functies gebruiken, zoals Witbalans, Effect, Contrast en Knipperen, om het uiterlijk van uw foto's of video's te verbeteren.

Foto-instellingen

Ga naar het tabblad Foto om de gewenste instellingen voor het maken van foto's te configureren.

Opnamemodus: hiermee kunt u de modus voor het maken van foto's wijzigen.

Normaal: lijn het scherpstelkader uit met het onderwerp en druk op de toets Camera aan de rechterkant van de HP iPAQ. Wanneer het scherpstelkader groen wordt, drukt u nogmaals op de toets Camera om de foto te maken.

OPMERKING:

Dit is de standaardmodus voor het maken van foto's.

Timer: gebruik deze modus om zelfportretten te maken. Nadat u op de toets Camera hebt gedrukt, wordt een vertraging van 10 seconden weergegeven in het scherpstelkader.

Burst: gebruik deze modus om een reeks van vijf foto's te maken door op de toets Camera te drukken.

Frame: gebruik deze modus om foto's met decoratieve kaders te maken.

Horizontaal panorama: gebruik deze modus om horizontale panoramabeelden vast te leggen, zoals uitgestrekte landschappen of de skyline van een stad. Druk op de toets

Camera om eerst de foto uiterst links te maken. Wanneer u de volgende foto maakt, wordt een derde van de vorige foto links in het scherm weergegeven. Dit helpt u de volgende foto uit te lijnen met de vorige foto. Nadat u alle foto's hebt gemaakt, tikt u op het pictogram

(Samenvoegen) om de foto's samen te voegen.

Verticaal panorama: gebruik deze modus om verticale panoramabeelden vast te leggen, zoals monumenten en hoge gebouwen. Druk op de toets Camera om eerst de bovenste foto te maken. Wanneer u de volgende foto maakt, wordt een derde van de vorige foto boven in het scherm weergegeven. Dit helpt u de volgende foto uit te lijnen met de vorige foto. Nadat u alle foto's hebt gemaakt, tikt u op het pictogram (Samenvoegen) om de foto's samen te voegen.

Resolutie: selecteer een resolutie voor uw foto's uit de beschikbare opties: QVGA – 320 X 240,

VGA – 640 X 480, 1M – 1280 X 960, 1,3M – 1280 X 1024, 2M – 1600 X 1200 en 3M –

2048 X 1536.

Kwaliteit foto: selecteer Laag, Normaal of Hoog als optie voor de kwaliteit van de foto.

Camera-instellingen 61

Videocamera

U kunt de ingebouwde videocamera van de HP iPAQ gebruiken om korte video's te maken en deze te delen met vrienden en familie.

U neemt video's als volgt op:

1.

Tik op Start > Programma's > Camera.

TIP:

U kunt ook drukken op de toets Camera op de rechterkant om het programma Camera te starten.

2.

Tik op het pictogram (Camera) om de videomodus te activeren.

3.

Druk op de toets Camera om de opname te starten. Druk nogmaals op de toets Camera om de opname te stoppen.

Video-instellingen

U configureert de instellingen voor het opnemen van video's als volgt:

1.

Tik op het pictogram (Instellingen).

2.

Ga naar het tabblad Video.

3.

Configureer de volgende instellingen:

Video-indeling: selecteer de video-indeling.

Resolutie: selecteer een resolutie voor uw video's uit de beschikbare opties: QCIF

(176 X 144) of QVGA(320 X 240).

Spraak opnemen: schakel dit selectievakje in als u geluid wilt opnemen bij de video.

Aanpassen aan MMS: schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat de opgenomen video de maximale bestandsgrootte voor een MMS niet overschrijdt.

Opties voor foto- en videocamera

Pictogram Beschrijving

Apparaat: dit pictogram toont een getal in de linkerbovenhoek van het scherm dat aangeeft hoeveel foto's u kunt opslaan op het huidige opslagapparaat. De beschikbare opslagapparaten zijn het telefoongeheugen en de externe opslagkaart.

Flits uit: tik hierop om de flitser in te schakelen.

Flits aan: tik hierop om de flitser uit te schakelen.

Resolutie: tik hierop om de resolutie te wijzigen.

Afsluiten: tik hierop om het programma te sluiten.

HP Photosmart Mobile: tik hierop om HP Photosmart Mobile te starten en de gemaakte foto's te bekijken.

Video: tik hierop om over te schakelen naar de cameramodus.

Instellingen: tik hierop om de instellingen te wijzigen.

62 Hoofdstuk 11 Camera

Pictogram Beschrijving

Zoomen: verplaats de schuifknop om in of uit te zoomen.

OPMERKING:

U moet op het scherm tikken als de camera is ingeschakeld om de schuifknop

Zoomen weer te geven.

U kunt niet in- of uitzoomen als de camera wordt gebruikt met de resolutie 3M.

Helderheid: verplaats de schuifknop om de helderheid aan te passen.

OPMERKING:

U moet op het scherm tikken als de camera is ingeschakeld om de schuifknop

Helderheid weer te geven.

Panorama: dit pictogram wordt weergegeven tijdens het maken van foto's voor een horizontaal of verticaal panorama.

Samenvoegen: tik hierop om de foto's in een panorama samen te voegen nadat u een reeks foto's hebt gemaakt in de modus Panorama.

Camera: tik hierop om over te schakelen naar de videomodus.

Verzenden als: tik op dit pictogram om gemaakte foto's te verzenden per MMS.

Verwijderen: tik hierop om de huidige foto te verwijderen.

Afspelen: tik hierop om huidige videoclip af te spelen.

U kunt de video stoppen, onderbreken of afspelen door op de bedieningspictogrammen te tikken.

De tijdbalk geeft de voortgang van de weergave aan.

Beelden overzetten

U kunt de foto's en video's die u met de HP iPAQ maakt, overzetten naar een e-mailaccount, een mobiele telefoon of een computer.

MMS gebruiken

Wanneer de antenne van de telefoon voor het eerst wordt ingeschakeld, detecteert het programma

HP iPAQ DataConnect de serviceprovider en worden de MMS-instellingen automatisch op de HP iPAQ aangebracht.

OPMERKING:

Hiervoor moet een SIM-kaart met gegevensondersteuning in de HP iPAQ zijn geïnstalleerd.

U verzendt afbeeldingen als volgt via MMS:

1.

Tik op Start > Berichten > SMS/MMS > Menu > Nieuw > MMS.

2.

Tik op Foto/videoinvoegen en tik op de afbeelding of video die u wilt bijvoegen.

3.

Geef de gegevens van de ontvanger op in het vak Aan.

4.

Tik op Verzenden.

Bluetooth gebruiken

U kunt afbeeldingen overzetten van de HP iPAQ naar andere apparaten.

Beelden overzetten 63

U zet afbeeldingen als volgt over via Bluetooth:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Blader naar een afbeelding en selecteer deze.

3.

Tik op Weergeven.

4.

Tik op Menu > Verzenden… > Bluetooth.

5.

Tik op Volgende.

6.

Selecteer het apparaat en tik op Tik voor verz.

E-mail gebruiken

U kunt de foto's en video's die u met de HP iPAQ maakt, verzenden als bijlage bij een e-mailbericht.

U kunt als volgt afbeeldingen verzenden via e-mail:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuur die u per e-mail wilt verzenden en tik op Weergeven.

3.

Tik op Menu > Verzenden… > E-mailbijlage.

4.

Schakel het selectievakje Verzonden foto verkleinen tot in en selecteer de gewenste afname van de resolutie.

5.

Tik op Volgende.

6.

Voer het gewenste e-mailadres in of gebruik Contacten door op Menu > Geadresseerde

toevoegen te tikken.

7.

Voer de overige gegevens in, zoals een onderwerp en een bericht.

8.

Tik op Verzenden.

64 Hoofdstuk 11 Camera

12 Opslagkaarten

Gebruik een optionele opslagkaart om:

● het geheugen van de HP iPAQ uit te breiden;

● afbeeldingen, videoclips, muziek en programma's op te slaan.

OPMERKING:

Opslagkaarten worden niet meegeleverd met de HP iPAQ en moeten apart worden aangeschaft.

Voor meer informatie over opslagkaarten gaat u naar http://www.hp.com

. Klik vervolgens op Home and

Home office > Handhelds & Calculators > iPAQ accessories.

Opslagkaarten plaatsen

U plaatst een opslagkaart als volgt:

1.

Open het afdekplaatje.

2.

Schuif de opslagkaart in de microSD-sleuf, waarbij het metalen gedeelte omlaag is gericht en als eerste in de HP iPAQ wordt geplaatst.

Opslagkaarten plaatsen 65

3.

Duw de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.

4.

Sluit het afdekplaatje.

Als u problemen ondervindt bij het plaatsen van een opslagkaart, probeert u het volgende:

Let erop dat u de kaart niet schuin houdt wanneer u deze plaatst.

● Zorg dat u het metalen gedeelte eerst plaatst en dat dit omlaag is gericht.

Opslagkaarten verwijderen

U verwijdert een microSD-opslagkaart als volgt uit de sleuf van de HP iPAQ:

1.

Sla uw wijzigingen op en sluit alle actieve programma's.

66 Hoofdstuk 12 Opslagkaarten

2.

Open het afdekplaatje.

3.

Duw de kaart in de sleuf om deze te ontgrendelen.

OPMERKING:

De kaart komt een stukje naar voren wanneer u deze ontgrendelt.

4.

Verwijder de opslagkaart uit de kaartsleuf.

Opslagkaarten verwijderen 67

5.

Sluit het afdekplaatje.

Inhoud van een opslagkaart weergeven

Gebruik Verkenner om de bestanden op de opslagkaart weer te geven.

U geeft de inhoud van een opslagkaart als volgt weer:

1.

Tik op Start > Programma's > Verkenner.

2.

Tik op Omhoog.

3.

Tik op Opslagkaart in de bestandenlijst die wordt weergegeven om een lijst met bestanden en mappen op de opslagkaart weer te geven.

Als de opslagkaart niet wordt herkend door de HP iPAQ, probeert u het volgende:

Installeer eventuele stuurprogramma's die zijn meegeleverd met de opslagkaart.

Stel de HP iPAQ opnieuw in door de accu te verwijderen en terug te plaatsen.

OPMERKING:

Sla uw gegevens op voordat u een reset uitvoert.

68 Hoofdstuk 12 Opslagkaarten

13 Verbindingen

Met de HP iPAQ kunt u verbinding maken en gegevens uitwisselen met andere handheld-apparaten, computers en andere netwerken. U kunt verbinding maken via:

Wi-Fi

Bluetooth

Telefoon

OPMERKING:

U kunt de HP iPAQ ook gebruiken als een draadloze modem. Raadpleeg

Gedeelde internetverbinding op pagina 99

voor meer informatie.

U maakt verbinding door te tikken op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of door te tikken op

Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beh.

Draadloos beheer gebruiken

Met Draadloos beheer kunt u de draadloze verbindingen voor Wi-Fi, Bluetooth en de telefoon in- en uitschakelen.

OPMERKING:

Als de telefoonverbinding is uitgeschakeld, kunt u niet bellen of worden gebeld en kunt u dus ook geen alarmnummers bellen.

U gebruikt Draadloos beheer door te tikken op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of door te tikken op Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beheer.

Optie

Alles

Wi-Fi

Bluetooth

Telefoon

Beschrijving

Tik op Alles als u de Wi-Fi-, Bluetooth- en Telefoon verbinding wilt in- of uitschakelen.

Tik op Wi-Fi als u de Wi-Fi-verbinding wilt in- of uitschakelen.

Tik op Bluetooth als u de Bluetooth-verbinding wilt in- of uitschakelen.

Tik op Telefoon als u de Telefoon verbinding wilt in- of uitschakelen.

In de vliegtuigmodus worden alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

HSPA/GPRS/EDGE

De HP iPAQ is een 3.5G-apparaat dat hoge en betere gegevensdoorvoer ondersteunt. Het biedt ondersteuning voor HSPA (ook bekend als 3.5G) voor het gelijktijdig verzenden van spraak en gegevens, WCDMA (ook bekend als 3G) voor het gelijktijdig verzenden van spraak en gegevens, EDGE

(ook bekend als 2.75G) voor het verzenden van gegevens, GPRS (ook bekend als 2.5G) voor het verzenden van gegevens en GSM (ook bekend als 2G) voor het verzenden van spraak.

HSPA

HSPA (High Speed Packet Access), ook wel 3.5G genoemd, is een verbetering van het op de 3Gtechnologie gebaseerde WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access) en biedt betere

Draadloos beheer gebruiken 69

gegevensdoorvoer. De HP iPAQ ondersteunt HSPA van 3,6 tot 7,2 Mbps voor een hoge downloadsnelheid en 2 Mbps voor een hoge uploadsnelheid. HP iPAQ ondersteunt ook WCDMA via drie verschillende frequentiebanden (900/1900/2100). Als WCDMA of HSPA beschikbaar is, gebruikt de HP iPAQ deze technologie. Als WCDMA of HSPA niet beschikbaar is, gebruikt de HP iPAQ GSM/

GPRS/EDGE. De HP iPAQ ondersteunt ook WCDMA/HSPA via drie verschillende frequentiebanden

(900/1900/2100).

GPRS/EDGE

De GPRS/EDGE-technologie maakt het mogelijk het mobiele telefoonnetwerk te gebruiken om berichten te verzenden of om toegang te krijgen tot internet of een bedrijfsnetwerk.

OPMERKING:

EDGE is een verdere verbetering van de GPRS-technologie en levert gegevensverbindingen met een hogere snelheid dan GPRS. Dit betekent snellere multimediamogelijkheden voor de telefoon, zoals het verzenden en ontvangen van SMS- en MMSberichten en het delen van videoclips. Vraag uw serviceprovider of deze de EDGE-technologie ondersteunt. Als uw serviceprovider het EDGE-netwerk niet ondersteunt, gebruikt de HP iPAQ standaard GPRS.

Verschillen tussen de GSM-technologie en de GPRS/EDGE/WCDMA/HSPAtechnologie

De GSM-technologie wordt gewoonlijk gebruikt voor spraakoproepen en SMS-berichten, terwijl de

GPRS/EDGE/WCDMA/HSPA-technologie een gegevensverbinding met het mobiele telefoonnetwerk biedt die kan worden gebruikt om te surfen op internet, MMS-berichten te verzenden of toegang te krijgen tot bedrijfsnetwerken.

OPMERKING:

Als gegevensservices worden gebruikt, worden meestal extra kosten in rekening gebracht naast de standaardkosten van de mobiele telefoonservice. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over gegevensservices en kosten.

Neem contact op met uw serviceprovider als u problemen ondervindt met de verbinding.

Bluetooth

Via Bluetooth is draadloze communicatie met andere Bluetooth-apparaten mogelijk. Via Bluetooth kunt u bestanden van het ene naar het andere apparaat verzenden over een afstand van 10 meter. U kunt

Bluetooth ook gebruiken om verbinding te maken met computers met Bluetooth-functionaliteit,

Bluetooth-headsets en -carkits, en andere Bluetooth-apparaten.

Bluetooth-terminologie

Het wordt aanbevolen de volgende termen aandachtig te bestuderen voordat u met de

Bluetooth-technologie gaat werken.

Term

Verificatie

Autorisatie

Koppelen (gekoppelde apparaten)

Omschrijving

Controle van een numerieke wachtwoordcode voorafgaand aan een verbinding of activiteit.

Goedkeuring van een verbinding, toegangspoging of activiteit voordat deze kan worden voltooid.

Een vertrouwde verbinding tussen uw apparaat en een ander apparaat tot stand brengen. Nadat een koppeling tot stand is gebracht, zijn de twee apparaten gekoppeld. Voor een gekoppeld apparaat is geen verificatie of autorisatie vereist.

70 Hoofdstuk 13 Verbindingen

Term

Apparaatadres

Apparaatdetectie

Apparaat-id

Coderen/versleutelen

Wachtwoordcode

PIM (Personal Information Manager)

Profiel

Servicedetectie

Omschrijving

Het unieke elektronische adres van een Bluetooth-apparaat.

Het vinden en herkennen van een ander Bluetooth-apparaat.

De naam die door een Bluetooth-apparaat wordt doorgegeven wanneer dat apparaat door een ander apparaat wordt gedetecteerd.

Een methode om gegevens te beveiligen.

Een code die u invoert om verbindingen of activiteiten te verifiëren die door het andere apparaat worden aangevraagd.

Een verzameling programma's voor het beheren van dagelijkse zakelijke activiteiten, zoals Contacten, Agenda en

Taken.

Een verzameling Bluetooth-instellingen.

Bepalen welke programma's ook op andere apparaten worden gebruikt.

Bluetooth-instellingen openen

U opent Bluetooth-instellingen als volgt:

1.

Tik op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tik op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beh.

2.

Tik op Menu > Bluetooth-instellingen.

Bluetooth-headset gebruiken

U maakt als volgt verbinding met een Bluetooth-headset:

1.

Schakel de headset in en plaats deze op ongeveer een meter van de HP iPAQ.

2.

Stel de headset in op zichtbaar. Raadpleeg hiervoor de documentatie bij de headset. Hierdoor kan de HP iPAQ de headset detecteren en een verbinding tot stand brengen.

3.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

4.

Tik op Nieuw app. toevoegen… Er wordt gezocht naar andere apparaten met

Bluetooth-mogelijkheden en op de HP iPAQ verschijnt een lijst met gevonden apparaten.

5.

Tik op de naam van de headset, tik op Volgende en volg de aanwijzingen op het scherm om een verbinding tot stand te brengen.

Bluetooth-partnerverband maken

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de HP iPAQ en een ander apparaat met Bluetoothmogelijkheden, maakt u eerst een Bluetooth-partnerverband tussen de HP iPAQ en het Bluetoothapparaat.

OPMERKING:

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen twee Bluetooth-apparaten, zorgt u dat Bluetooth op beide apparaten is ingeschakeld. De apparaten moeten zichtbaar zijn.

Bluetooth 71

U maakt als volgt een Bluetooth-partnerverband:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

2.

Tik op Nieuw app. toevoegen… Er wordt gezocht naar andere apparaten met Bluetoothmogelijkheden en op de HP iPAQ verschijnt een lijst met gevonden apparaten.

3.

Tik op de naam van het andere apparaat en tik vervolgens op Volgende.

4.

Als u een wachtwoordcode wilt instellen, hetgeen wordt aanbevolen uit oogpunt van veiligheid, geeft u een alfanumerieke code van met minimaal één teken en maximaal zestien tekens op in het vak Wachtwoordcode en tikt u daarna op Volgende. Als u geen code wilt instellen, laat u de code leeg en tikt u op Volgende.

OPMERKING:

Als u een partnerverband met een mobiele telefoon tot stand wilt brengen, moet u een numerieke wachtwoordcode opgeven.

5.

Voer op het andere apparaat dezelfde code in.

6.

Tik op Gereed.

Als u een ander apparaat niet kunt detecteren, probeert u het volgende:

Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld.

● Plaats de apparaten dichter bij elkaar.

Zorg dat het apparaat waarmee u verbinding probeert te maken, is ingeschakeld en zichtbaar is voor andere apparaten.

Bluetooth-partnerverband beëindigen

U verwijdert een Bluetooth-partnerverband als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

2.

Tik op het partnerverband dat u wilt verwijderen en laat de pen staan.

3.

Tik op Verwijderen.

4.

Tik op Ja.

Bluetooth-partnerverband accepteren

U accepteert een Bluetooth-partnerverband als volgt:

1.

Zorg dat de HP iPAQ zichtbaar is en zich binnen het bereik (tot tien meter) van het andere apparaat bevindt.

a.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth > Modus.

b.

Schakel het selectievakje Dit apparaat zichtbaar maken voor andere apparaten in.

c.

Tik op ok.

2.

Als wordt gevraagd of u een partnerverband wilt accepteren met het apparaat dat de verbinding heeft aangevraagd, tikt u op Ja.

3.

Als een wachtwoordcode is vereist, geeft u een alfanumerieke code van minimaal één teken en maximaal 16 tekens op in het vak Wachtwoordcode en tikt u op Volgende. Voer dezelfde code in op het apparaat dat het partnerverband aanvraagt. Een code biedt een betere beveiliging.

4.

Tik op Gereed.

72 Hoofdstuk 13 Verbindingen

Bluetooth-partnerverband bewerken

U wijzigt als volgt de naam van een Bluetooth-partnerverband:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Bluetooth.

2.

Tik op het partnerverband dat u wilt bewerken en laat de pen staan.

3.

Tik op Bewerken.

4.

Voer in het vak Weergavenaam een nieuwe naam in voor het partnerverband.

5.

Tik op Opslaan.

Verbinding maken met een computer via Bluetooth

U kunt verbinding maken met een computer met Bluetooth via ActiveSync of WMDC. Raadpleeg

Synchronisatie op pagina 82

voor meer informatie over ActiveSync en WMDC.

U maakt als volgt via Bluetooth verbinding met een computer met behulp van ActiveSync:

1.

Volg de aanwijzingen in de Help van de synchronisatiesoftware op de computer om Bluetooth zo te configureren dat ActiveSync wordt ondersteund.

2.

Tik op de HP iPAQ op Start > Programma's > ActiveSync.

3.

Tik op Menu > Verbinden via Bluetooth. Zorg dat de HP iPAQ en de computer zich bij elkaar in de buurt bevinden.

4.

Als dit de eerste keer is dat u via Bluetooth verbinding met deze computer maakt, voert u de wizard

Bluetooth op de HP iPAQ uit en stelt u een Bluetooth-partnerverband met de computer in.

5.

Tik op Synchr.

6.

Tik op Menu > Bluetooth-verbinding verbreken om de Bluetooth-verbinding te verbreken als u deze niet meer nodig hebt.

TIP:

Schakel Bluetooth uit wanneer u dit niet gebruikt om zo accuvoeding te besparen. Het wordt aanbevolen de HP iPAQ met een USB-kabel op de computer aan te sluiten en een synchronisatie uit te voeren voordat u verbinding maakt via Bluetooth.

U maakt als volgt via Bluetooth verbinding met een computer met behulp van WMDC:

1.

Volg de aanwijzingen in de Help van de synchronisatiesoftware op de computer om Bluetooth te configureren.

2.

Tik op de HP iPAQ op Start > Programma's > ActiveSync.

3.

Tik op Menu > Verbinden via Bluetooth. Zorg dat de HP iPAQ en de computer zich bij elkaar in de buurt bevinden.

4.

Als wordt gevraagd of u een partnerverband tot stand wilt brengen, tikt u op Ja.

5.

Klik op de computer op Klik op dit bericht als u deze verbinding wilt toestaan als u het bericht krijgt dat een Bluetooth-apparaat verbinding probeert te maken met de computer.

6.

Als u de verbinding wilt verbreken, tikt u op Menu > Verbinding verbreken.

De HP iPAQ gebruiken als draadloze modem met Bluetooth

U kunt de HP iPAQ gebruiken als een draadloze modem om een computer met Bluetooth-ondersteuning met internet te verbinden. Raadpleeg

Verbinding maken met een computer via een Bluetoothgegevensverbinding op pagina 100 voor meer informatie.

Bluetooth 73

Profielen voor Bluetooth-apparaten

De functies die Bluetooth ondersteunt, worden services of profielen genoemd. U kunt alleen communiceren met Bluetooth-apparaten die ten minste een van de volgende profielen ondersteunen:

ActiveSync via Bluetooth

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

GAP (Generic Access Profile)

● HFP (Hands-Free Profile)

Headsetprofiel (HSP)

GOEP (Generic Object Exchange Profile)

OPP (Object Push Profile)

SPP (Serial Port Profile)

PBAP (Phone Book Access Profile) voor Bluetooth

FTP (File Transfer Profile) (alleen voor FTP-servers)

PAN-profiel (Personal Area Networking)

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

DUN-profiel (Dial-up Networking)

Toegang krijgen tot services

Als u ervoor kiest autorisatie te vereisen voor toegang tot services, moet elke verbinding worden geautoriseerd. U wordt dan altijd gevraagd of de verbinding is toegestaan.

U stelt als volgt autorisatie in voor toegang tot services:

1.

Tik op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tik op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beh.

2.

Tik op Menu > Bluetooth-instellingen.

3.

Configureer de service die u wilt inschakelen met behulp van de opties die worden weergegeven op de verschillende tabbladen.

4.

Tik op ok.

COM-poort voor inkomende of uitgaande Bluetooth-communicatie instellen

U stelt als volgt een COM-poort voor inkomende of uitgaande Bluetooth-communicatie in:

1.

Zorg dat de HP iPAQ via Bluetooth is verbonden met het andere apparaat.

2.

Tik op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tik op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beh.

3.

Tik op Menu > Bluetooth-instellingen.

4.

Tik op COM-poorten.

5.

Tik op Nieuwe inkomende poort of Nieuwe uitgaande poort.

OPMERKING:

Nieuwe uitgaande poort is alleen beschikbaar als er ten minste één Bluetoothapparaat is dat een seriële (COM-)verbinding ondersteunt.

74 Hoofdstuk 13 Verbindingen

6.

Selecteer het nummer van een COM-poort in de lijst.

OPMERKING:

Als de poort niet kan worden gemaakt, is deze al in gebruik. Selecteer een poort met een ander nummer.

7.

Als u de communicatie via deze COM-poort wilt beperken tot apparaten waarmee de HP iPAQ een

Bluetooth-partnerverband heeft, schakelt u het selectievakje Beveiligde verbinding in.

8.

Tik op Voltooien.

Bluetooth-verbinding verbreken

Verbreek een Bluetooth-verbinding wanneer u deze niet meer gebruikt om zo de bronnen van de

HP iPAQ vrij te maken en accuvoeding te besparen.

U verbreekt een Bluetooth-verbinding als volgt:

1.

Tik op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tik op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beh.

2.

Tik op Menu > Bluetooth-instellingen.

3.

Tik op de verbinding die u wilt verwijderen en laat de pen staan.

4.

Tik op Verwijderen.

Wi-Fi

Met de Wi-Fi-functie van de HP iPAQ kunt u een draadloze internetverbinding tot stand brengen. Dit is een effectieve vervanging voor bekabelde verbindingen. Bij Wi-Fi worden gegevens via toegangspunten verzonden en ontvangen. De HP iPAQ kan verbinding maken met een 802.11b/g Wi-Fi-netwerk of rechtstreeks met andere Wi-Fi-apparaten.

OPMERKING:

Met de letters na 802.11 worden de gebruikte frequentie, de snelheid waarmee de gegevensoverdracht plaatsvindt en het signaalbereik voor het Wi-Fi-apparaat bepaald.

U gebruikt Wi-Fi voor de volgende taken:

Toegang tot internet.

E-mail verzenden en ontvangen.

Toegang tot gegevens in een bedrijfsnetwerk.

VPN's gebruiken voor beveiligde externe toegang.

Hotspots gebruiken voor draadloze verbindingen.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi.

OPMERKING:

Als u via een inbelnetwerk of draadloos netwerk toegang wilt krijgen tot een bedrijfsnetwerk, e-mailtoepassingen of andere draadloze communicatiemiddelen zoals Bluetoothapparaten, hebt u mogelijk speciale hardware nodig samen met een Wi-Fi-infrastructuur en een servicecontract.

Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en dekking van het netwerk in uw gebied. Het is mogelijk dat niet alle webinhoud beschikbaar is. Voor bepaalde webinhoud moet mogelijk extra software worden geïnstalleerd.

Wi-Fi-terminologie

Bestudeer de volgende termen aandachtig voordat u met Wi-Fi gaat werken.

Wi-Fi 75

Term Omschrijving

802.11-standaard

Apparaat-naar-computer of ad hoc

Een verbindingsmodus waarbij geen toegangspunten worden gebruikt. Hiermee kunnen onafhankelijke peer-to-peer-verbindingen in een draadloos LAN tot stand worden gebracht.

DNS (domeinnaamsysteem)

Een goedgekeurde standaardspecificatie voor radiotechnologie van het Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) die wordt gebruikt voor draadloze lokale netwerken (Wi-Fi).

Coderen/versleutelen

De manier waarop internetdomeinnamen worden gezocht en omgezet in IP-adressen. Een

DNS-naam is een gemakkelijk te onthouden naam voor een internetadres. Elke website heeft een eigen IP-adres op internet.

Een alfanumeriek (letters en/of cijfers) conversieproces dat voornamelijk wordt gebruikt om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot bepaalde gegevens.

Hotspots

Infrastructuur

Openbare ruimten of privé-ruimten waarin u toegang hebt tot een Wi-Fi-service. U vindt hotspots bijvoorbeeld in bibliotheken, internetcafés, hotels, vliegvelden of congrescentra.

Deze service kan gratis zijn, hoewel soms kosten in rekening worden gebracht.

In deze verbindingsmodus wordt via draadloze toegangspunten verbinding gemaakt met netwerken.

Wi-Fi-instellingen openen

Via Wi-Fi-instellingen kunt u Wi-Fi-verbindingen op de HP iPAQ toevoegen, bewerken en verwijderen.

U opent Wi-Fi-instellingen als volgt:

1.

Tik op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tik op Start > Instellingen >

Verbindingen > Draadloos beh.

2.

Tik op Menu > Wi-Fi-instellingen.

3.

Bewerk de instellingen die u wilt wijzigen.

4.

Tik op ok.

Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk, detecteert de HP iPAQ automatisch Wi-Finetwerken die signalen uitzenden. Als uw Wi-Fi-netwerk geen signalen uitzendt, moet u handmatig verbinding maken met dit netwerk. Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk waarvoor verificatie is vereist, neemt u contact op met de netwerkbeheerder voor de gegevens en voert u de correcte verificatiegegevens in.

U maakt als volgt verbinding met een Wi-Fi-netwerk:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beheer > Wi-Fi.

2.

Wanneer op de HP iPAQ een Wi-Fi-netwerk is gedetecteerd, wordt u gevraagd of u verbinding wilt maken. Selecteer het netwerk waarmee u verbinding wilt maken en tik op Verbinden.

Handmatig verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

U kunt een draadloos netwerk handmatig configureren door de vereiste instellingen voor het netwerk in te voeren.

U maakt als volgt handmatig verbinding met een Wi-Fi-netwerk:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi.

2.

Tik op Draadloos > Menu > Nieuw toevoegen…

76 Hoofdstuk 13 Verbindingen

3.

Voer de naam van het netwerk in.

4.

Selecteer Internet als u verbinding wilt maken met internet via een internetprovider of selecteer

Werk als u verbinding wilt maken met een bedrijfsnetwerk in de lijst Maakt verbinding met.

OPMERKING:

Kies de optie Werk alleen als een proxyserver is vereist voor het netwerk.

5.

Schakel het selectievakje Dit is een verborgen netwerk in als u verbinding wilt maken met een verborgen netwerk.

6.

Schakel het selectievakje Dit is een apparaat-naar-apparaat verbinding (tijdelijke

verbinding) in als u verbinding wilt maken met een tijdelijk netwerk.

7.

Tik op Volgende.

Als u verificatie wilt gebruiken, selecteert u een verificatiemethode in de lijst Verificatie.

● Als u gegevensversleuteling wilt gebruiken, selecteert u een coderingsmethode in de lijst

Gegevensversleuteling.

Als u automatisch een netwerksleutel wilt gebruiken, tikt u op het selectievakje De sleutel

wordt automatisch verkregen. U kunt ook de netwerksleutel en sleutelindex invoeren.

8.

Tik op Volgende.

9.

Selecteer Netwerktoegangsbeheer IEEE 802.1x gebruiken en selecteer vervolgens het EAP-

type in de lijst.

10.

Tik op Voltooien.

IP-adres zoeken

U moet uw IP-adres bepalen om er zeker van te zijn dat er een adres aan het netwerk is toegewezen en dat de HP iPAQ toegang tot het netwerk heeft.

U zoekt het IP-adres als volgt:

1.

Maak automatisch of handmatig verbinding met een netwerk door op Start > Instellingen >

Verbindingen > Wi-Fi > Netwerkadapters te tikken.

2.

Selecteer een adapter in de lijst Tik op een adapter om de inst. te wijzigen. Het IP-adres voor

Wi-Fi wordt weergegeven in het vak IP-adres.

Een Wi-Fi-netwerk verwijderen

U kunt handmatig ingevoerde netwerken verwijderen. U kunt automatisch gedetecteerde netwerken echter niet verwijderen.

U verwijdert een bestaand of beschikbaar draadloos netwerk als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Wi-Fi.

2.

Tik op Draadloos.

3.

Selecteer het Wi-Fi-netwerk dat u wilt verwijderen in het vak Draadloze netwerken

configureren.

4.

Tik op Menu > Instellingen verwijderen.

Wi-Fi 77

Geavanceerde instellingen

Als uw netwerk zich achter een firewall bevindt, moet u de geavanceerde instellingen configureren voor verbinding met internet of voor toegang tot beveiligde intranetsites.

Verbinding maken met intranet-URL's

Als u verbinding wilt maken met intranetsites waarvan de URL punten bevat (zoals intranet.bedrijfsnaam.com), voegt u deze sites toe aan de lijst Bedrijfs-URL-uitzonderingen.

U maakt als volgt verbinding met een intranet-URL:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Geavanceerd > Uitzonderingen…

2.

Tik op Nieuwe URL toevoegen…

3.

Voer de intranet-URL in bij Bedrijfs-URL.

4.

Tik op ok.

OPMERKING:

Als u veel URL's met dezelfde bedrijfsnaam moet toevoegen, kunt u

*.bedrijfsnaam.com invoeren, zodat u de URL's niet een voor een hoeft in te voeren.

Intranet-URL wijzigen

U wijzigt een intranet-URL als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Geavanceerd > Uitzonderingen…

2.

Tik op de intranet-URL-uitzondering die u wilt wijzigen en breng de benodigde wijzigingen aan.

3.

Tik op ok.

OPMERKING:

Als u een bedrijfs-URL-uitzondering wilt verwijderen, tikt u op de URL in de lijst en laat u de aanwijspen staan. Tik vervolgens op Verwijderen.

Automatische keuze voor verbindingen instellen

Als u meerdere verbindingen hebt gemaakt, kunt u op de HP iPAQ instellen dat automatisch de beste beschikbare verbinding wordt gekozen.

U stelt als volgt een automatische keuze voor verbindingen in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Taken.

2.

Tik bij Mijn ISP of Mijn Werk-netwerk op Een nieuwe modemverbinding toevoegen om een nieuwe verbinding te maken.

3.

Nadat u een nieuwe verbinding hebt gemaakt, tikt u bij Mijn ISP of Mijn Werk-netwerk op

Bestaande verbindingen beheren.

4.

Tik op Automatisch kiezen.

OPMERKING:

De optie Automatisch kiezen is pas beschikbaar als u over meer dan één verbinding beschikt.

5.

Tik op ok.

WAP-gateway instellen

Als u met Pocket Internet Explorer toegang wilt tot WAP-sites (Wireless Access Point), configureert u de HP iPAQ voor het gebruik van een WAP-gateway.

78 Hoofdstuk 13 Verbindingen

Voordat u begint, vraagt u de volgende gegevens op bij uw internetprovider of netwerkbeheerder:

Gebruikersnaam

Wachtwoord

● Telefoonnummer van server van internetprovider

IP van WAP-gatewayserver

Poortnummer

U stelt een WAP-gateway als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Geavanceerd > Netwerken

selecteren > Bewerken… om iPAQ WAP te bewerken in de lijst Programma's die autom. verb.

maken met internet moeten gebruikmaken van. Als er geen proxyserver is ingesteld, tikt u op

Nieuw…

2.

Schakel op het tabblad Proxyinstellingen de selectievakjes Dit netwerk heeft verbinding met

internet en Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet in.

3.

Geef zo nodig de naam van de proxyserver op in het vak Proxyserver.

4.

Tik op Geavanceerd > WAP.

5.

Voer in het vak Server de naam in van de WAP-gatewayserver. Geef onder Poort het poortnummer op. De GPS-poort wordt standaard al weergegeven.

6.

Voer zo nodig de aanmeldingsgegevens voor de WAP-gatewayserver in.

7.

Tik op ok.

Geavanceerde proxyinstellingen configureren

U configureert geavanceerde proxyinstellingen als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Geavanceerd > Netwerken

selecteren > Bewerken… om iPAQ WAP te bewerken in de lijst Programma's die autom. verb.

maken met internet moeten gebruikmaken van. Als er geen proxyserver is ingesteld, tikt u op

Nieuw…

2.

Schakel op het tabblad Proxyinstellingen de selectievakjes Dit netwerk heeft verbinding met

internet en Dit netwerk gebruikt een proxyserver om verbinding te maken met internet in.

3.

Geef zo nodig de naam van de proxyserver op in het vak Proxyserver.

4.

Voer de naam van de proxyserver en de poort in voor het gewenste servertype.

5.

Voer zo nodig de aanmeldingsgegevens voor de verbinding met de proxyserver in.

6.

Tik op Geavanceerd > Socks.

7.

Selecteer Socks 4 of Socks 5. Als u Socks 5 gebruikt, voert u de aanmeldingsgegevens voor de verbinding met de proxyserver in.

Geavanceerde instellingen 79

Geavanceerde verbindingsinstellingen

U stelt als volgt geavanceerde verbindingen in:

1.

Als u verbinding wilt maken met een netwerk, tikt u op Start > Instellingen > Verbindingen >

Verbindingen > Geavanceerd > Netwerken selecteren.

2.

Selecteer Mijn ISP als u verbinding met internet wilt maken via een internetprovider (ISP) of selecteer Mijn Werk-netwerk als u verbinding wilt maken met een bedrijfsnetwerk. Selecteer de optie Mijn Werk-netwerk alleen als een proxyserver is vereist voor het netwerk. Als u een netwerknaam wilt wijzigen of maken, tikt u op Bewerken… of op Nieuw… Tik daarna op ok.

3.

Tik in het scherm Verbindingen op Geavanceerd > Kiesregels…

4.

Schakel het selectievakje Kiesregels gebruiken in als u wilt voorkomen dat voor elke locatie een nieuwe verbinding wordt gemaakt.

OPMERKING:

U kunt een kiesregel bewerken door te tikken op Bewerken in het scherm

Kiesregels. Vervolgens voert u gegevens in zoals Naam, Landnummer en Netnummer.

5.

Als u URL-uitzonderingen wilt maken, tikt u in het scherm Verbindingen op

Uitzonderingen… > Nieuwe URL toevoegen, geeft u de URL op en tikt u op ok.

VPN-serververbinding instellen

Met behulp van een VPN-verbinding kunt u via internet veilig verbinding maken met een bedrijfsnetwerk.

OPMERKING:

Neem contact op met de IT-afdeling voor het instellen van een VPN-verbinding.

Vraag voordat u begint de volgende gegevens op bij de netwerkbeheerder:

Gebruikersnaam

● Wachtwoord

Domeinnaam

● TCP/IP-instellingen

Hostnaam of IP-adres van de VPN-server

U stelt als volgt een VPN-serververbinding in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Verbindingen > Taken.

2.

Tik onder Mijn Werk-netwerk op Een nieuwe VPN-serververbinding toevoegen en volg de aanwijzingen in de wizard Nieuwe verbinding.

3.

Normaal gesproken hoeft u de geavanceerde instellingen niet te wijzigen. In de volgende gevallen moet u de geavanceerde instellingen echter wijzigen:

● U maakt verbinding met een server die niet met dynamisch toegewezen adressen werkt. Voer de TCP/IP-instellingen in.

U moet de DNS- of WINS-instellingen wijzigen. U kunt deze opvragen bij uw netwerkbeheerder.

Als een van deze situaties van toepassing is, tikt u in het scherm Mijn VPN op Geavanceerd en geeft u de gewenste gegevens op. Tik op ok om de wijzigingen op te slaan en terug te keren naar het scherm Mijn VPN.

4.

Als u aanvullende informatie over een bepaald scherm in de wizard wilt weergeven wanneer u de instellingen wijzigt, tikt u op Help.

80 Hoofdstuk 13 Verbindingen

Verbinding verbreken

Verbreek actieve verbindingen op de HP iPAQ als deze niet worden gebruikt. Hiermee kunt u besparen op de kosten van de internetverbinding en tevens accuvoeding besparen.

Als de HP iPAQ is aangesloten via een kabel, koppelt u de kabel los van de HP iPAQ.

Als u verbinding hebt via Bluetooth, tikt u op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tikt u op Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beheer. Tik vervolgens op Bluetooth om

Bluetooth uit te schakelen.

Als u verbinding hebt via Wi-Fi, tikt u op Draadloos beheer in het scherm Vandaag of tikt u op

Start > Instellingen > Verbindingen > Draadloos beheer. Tik vervolgens op Wi-Fi om Wi-Fi uit te schakelen.

Als u verbinding hebt via GPRS, drukt u op de toets (Einde / Aan/uit).

Geavanceerde instellingen 81

14 Synchronisatie

Sluit de HP iPAQ aan op de computer, zodat u e-mails, taken en gegevens van contactpersonen kunt synchroniseren tussen de HP iPAQ en de computer. Als de HP iPAQ is aangesloten, kunt u bestanden van de computer overbrengen naar het apparaat. U kunt ook gegevens die op de HP iPAQ zijn opgeslagen, overbrengen naar de computer. Zo kunt u e-mails, taken en gegevens van contactpersonen synchroniseren tussen de HP iPAQ en een computer.

Synchronisatiesoftware

Als op uw computer Windows XP of een eerdere versie van Windows is geïnstalleerd, worden de synchronisatie-instellingen beheerd door Microsoft ActiveSync. U vindt Microsoft ActiveSync 4.5 op de cd Getting Started (Aan de slag) of op http://www.microsoft.com/windowsmobile . Klik op Starting Out om de meest recente versie van Microsoft ActiveSync te downloaden.

Als op uw computer Windows Vista is geïnstalleerd, worden de synchronisatie-instellingen beheerd door het Windows Mobile Apparaatcentrum (WMDC - Windows Mobile Device Center). U vindt WMDC 6.1

op de cd Getting Started (Aan de slag) of op http://www.microsoft.com/windowsmobile . Klik op Starting

Out om de meest recente versie van WMDC te downloaden.

OPMERKING:

Voordat u de HP iPAQ op de computer aansluit, moet Microsoft ActiveSync of WMDC zijn geïnstalleerd.

Synchronisatiesoftware instellen

Nadat u de synchronisatiesoftware hebt geïnstalleerd, kunt u de HP iPAQ configureren met behulp van de wizard Instellingen synchronisatie.

U configureert de HP iPAQ als volgt met de wizard Instellingen synchronisatie:

1.

Sluit de HP iPAQ via de micro-USB-synchronisatiekabel aan op de computer en wacht totdat de synchronisatiesoftware is gestart (WMDC voor Windows Vista of ActiveSync voor Windows XP).

2.

Wanneer de wizard Instellingen synchronisatie wordt weergegeven, klikt u op Volgende.

3.

Selecteer een van de volgende opties:

● Schakel het selectievakje Rechtstreeks synchroniseren met een server met Microsoft

Exchange. Als u dit nu wilt doen, hebt u het serveradres en uw aanmeldgegevens

nodig. in en klik op Volgende. Voer in het volgende scherm de vereiste gegevens in als u uw e-mailaccount wilt configureren met behulp van Exchange Server.

Als u uw HP iPAQ wilt synchroniseren met de e-mailaccount van Outlook op uw computer, schakelt u het selectievakje Rechtstreeks synchroniseren met een server met Microsoft

Exchange. Als u dit nu wilt doen, hebt u het serveradres en uw aanmeldgegevens

nodig. uit en klikt u op Volgende.

4.

Selecteer de items die u wilt synchroniseren in de lijst Informatietype en kies in de lijst Bron de optie Windows-pc (Deze pc) of Microsoft Exchange.

5.

Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien om de wizard af te sluiten.

82 Hoofdstuk 14 Synchronisatie

OPMERKING:

U hoeft de synchronisatiesoftware slechts één keer te configureren. Nadat de instellingen zijn voltooid, wordt de HP iPAQ automatisch gesynchroniseerd wanneer u verbinding maakt met de computer.

Nadat u de synchronisatiesoftware hebt geïnstalleerd, kunt u Outlook, contactpersonen, e-mail, agendaitems, taken en dergelijke synchroniseren. U kunt bovendien bestanden van en naar de computer kopiëren met ActiveSync of WMDC.

Gegevens synchroniseren en bestanden kopiëren

U kopieert als volgt bestanden wanneer u de synchronisatiesoftware instelt:

1.

Sluit de HP iPAQ via de micro-USB-synchronisatiekabel aan op de computer en wacht totdat de synchronisatiesoftware is gestart (WMDC voor Windows Vista of ActiveSync voor Windows XP).

2.

Wanneer de wizard Instellingen synchronisatie wordt weergegeven, klikt u op Volgende.

3.

Selecteer een van de volgende opties:

Schakel het selectievakje Rechtstreeks synchroniseren met een server met Microsoft

Exchange. Als u dit nu wilt doen, hebt u het serveradres en uw aanmeldgegevens

nodig. in en klik op Volgende. Voer in het volgende scherm de vereiste gegevens in als u uw e-mailaccount wilt configureren met behulp van Exchange Server.

● Als u uw HP iPAQ wilt synchroniseren met de e-mailaccount van Outlook op uw computer, schakelt u het selectievakje Rechtstreeks synchroniseren met een server met Microsoft

Exchange. Als u dit nu wilt doen, hebt u het serveradres en uw aanmeldgegevens

nodig. uit en klikt u op Volgende.

4.

Selecteer de items die u wilt synchroniseren in de lijst Informatietype. Als u bestanden wilt kopiëren, selecteert u Bestanden. Als u mediabestanden wilt kopiëren, selecteert u Media.

5.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

6.

Klik op Volgende en klik vervolgens op Voltooien om de wizard af te sluiten.

U kunt bestanden als volgt kopiëren met ActiveSync zonder gebruik te maken van de wizard Instellingen synchronisatie:

1.

Sluit de HP iPAQ via de micro-USB-synchronisatiekabel aan op de computer en wacht totdat de synchronisatiesoftware is gestart (WMDC voor Windows Vista of ActiveSync voor Windows XP).

2.

Nadat de wizard Instellingen synchronisatie is gestart, klikt u op Annuleren, waarna u bestanden kunt kopiëren zonder de wizard te gebruiken.

3.

Ga op de computer naar het menu Start > Microsoft ActiveSync.

4.

Selecteer in het venster ActiveSync de optie Verkennen.

5.

Dubbelklik op Mijn op Windows Mobile gebaseerd apparaat en selecteer de bestanden die u van of naar de computer wilt kopiëren.

6.

Open Windows Verkenner op de computer en ga naar de bestanden die u van of naar de HP iPAQ wilt kopiëren.

7.

Sleep de bestanden van de HP iPAQ naar de computer of omgekeerd. ActiveSync converteert de bestanden indien nodig, zodat ze in Microsoft ® Office Mobile-programma's kunnen worden gebruikt.

OPMERKING:

Vooraf geïnstalleerde bestanden en systeembestanden kunnen niet worden gekopieerd.

Gegevens synchroniseren en bestanden kopiëren 83

U kopieert bestanden als volgt met WMDC:

1.

Sluit de HP iPAQ aan op de computer en wacht totdat WMDC automatisch wordt gestart.

2.

Klik op Bestandsbeheer om de map Mobiel apparaat voor het apparaat te openen.

3.

Ga in de map Mobiel apparaat naar het bestand dat u op het apparaat of op de computer wilt kopiëren en selecteer dit.

Verplaats de bestanden rechtstreeks naar de map Mijn documenten of naar een onderliggende map in Mijn documenten op de HP iPAQ.

Gegevens migreren naar Microsoft Windows Mobile 6.1

Als u gebruikmaakte van een ander apparaat voordat u de HP iPAQ aanschafte, kunt u de gegevens van het betreffende apparaat migreren naar Microsoft Windows Mobile 6.1.

U migreert gegevens als volgt naar Microsoft Windows Mobile 6.1:

1.

Zorg dat Microsoft Outlook 98 of hoger op de computer is geïnstalleerd.

OPMERKING:

Als u wilt synchroniseren, moet Microsoft Outlook zijn ingesteld als het standaardprogramma voor e-mail. Als u deze instellingen wilt wijzigen, opent u Microsoft Outlook en klikt u op Extra > Opties > Overige. Schakel vervolgens het selectievakje Outlook instellen

als standaardprogramma voor e-mail, contactpersonen en agenda in. Klik op Toepassen >

OK en start de computer opnieuw op.

2.

Stel de synchronisatiesoftware in voor het gebruik van Outlook. Raadpleeg daarvoor de documentatie bij het apparaat.

3.

Synchroniseer het andere apparaat met Outlook.

OPMERKING:

Gebruik de meest recente synchronisatiesoftware om uw andere apparaat met

Outlook te synchroniseren. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor informatie over synchronisatie met Outlook.

4.

Synchroniseer de gegevens in Outlook met de HP iPAQ.

OPMERKING:

Verbreek de verbinding met het andere apparaat voordat u de HP iPAQ synchroniseert.

Synchronisatieproblemen oplossen

De volgende symptomen wijzen mogelijk op synchronisatieproblemen in Windows Vista:

● WMDC wordt niet gestart, zelfs niet nadat het is geïnstalleerd.

De volgende symptomen wijzen mogelijk op synchronisatieproblemen in Windows XP:

● Er worden geen ActiveSync-geluidssignalen weergegeven (of het pictogram wordt grijs weergegeven) en er gebeurt niets in het venster van ActiveSync op de computer.

Er worden ActiveSync-geluidssignalen weergegeven en het ActiveSync-pictogram op de computer ( ) verandert in een ronddraaiend groen pictogram. Op de computer verschijnt een bericht dat aangeeft dat de instellingen worden opgehaald, maar de ActiveSync-verbinding wordt verbroken voordat de synchronisatieverbinding tot stand wordt gebracht.

ActiveSync probeert verbinding te maken, maar deze wordt niet tot stand gebracht. (Het groene pictogram op de computer blijft ronddraaien.)

84 Hoofdstuk 14 Synchronisatie

Er is een synchronisatieverbinding tussen de HP iPAQ en de computer tot stand gebracht, maar de verbinding wordt verbroken. (Het groene pictogram op de computer stopt met ronddraaien en wordt grijs.)

Er verschijnt een bericht van de firewallsoftware of van andere netwerkbeveiligingssoftware als

ActiveSync toegang probeert te krijgen tot het netwerk of tot internet.

De volgende lijst bevat enkele mogelijke oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden wanneer u de HP iPAQ en de computer synchroniseert.

Kijk welk besturingssysteem op de computer is geïnstalleerd voordat u gegevens gaat synchroniseren tussen de HP iPAQ en de computer. Welke synchronisatiemethode u kunt gebruiken, hangt af van het besturingssysteem op de computer.

Als op uw computer Windows XP of een eerdere versie van Windows is geïnstalleerd, worden de synchronisatie-instellingen beheerd door Microsoft ActiveSync. U vindt Microsoft ActiveSync 4.5

op de cd Getting Started (Aan de slag) . Voor meer informatie of als u de meest recente versie van

Microsoft ActiveSync wilt downloaden, gaat u naar http://www.microsoft.com/windowsmobile en klikt u op Starting Out.

Als op uw computer Windows Vista is geïnstalleerd, worden de synchronisatie-instellingen beheerd door WMDC. U vindt WMDC 6.1 op de cd Aan de slag. Ga naar http://www.microsoft.com/ windowsmobile en klik op Starting Out als u de meest recente versie van Windows Mobile

Apparaatcentrum (WMDC - Windows Mobile Device Center) wilt downloaden.

OPMERKING:

HP biedt geen garantie dat programma's van derden correct functioneren.

● Als u ActiveSync 4.5 of hoger gebruikt in combinatie met firewallsoftware op de computer, voegt u ActiveSync toe aan de lijst met uitzonderingen van het firewallprogramma.

De synchronisatie kan worden geblokkeerd door firewallsoftware, zoals Sygate Personal Firewall,

TrendMicro PC-cillin Internet Security 2005, Norton Personal Firewall, McAfee Personal Firewall of Zone Alarm Security Suite. Raadpleeg de documentatie bij het firewallprogramma voor informatie over het toevoegen van ActiveSync 4.5 of hoger aan de lijst met uitzonderingen van het programma. Meer informatie over het oplossen van problemen met een firewallprogramma en het inschakelen van ActiveSync 4.5 of hoger vindt u op http://www.microsoft.com/windowsmobile .

Als het selectievakje Microsoft Exchange Server tijdens de installatie van ActiveSync was ingeschakeld en u niet van plan bent om een verbinding met een Exchange-server tot stand te brengen, gaat u als volgt te werk:

Sluit de HP iPAQ aan op de computer. Controleer of er een ActiveSync-verbinding tot stand wordt gebracht.

Klik op de computer op Start > Microsoft ActiveSync.

Klik op Extra > Opties.

◦ Schakel de selectievakjes voor de synchronisatie-items in de groep Server uit.

Schakel in de groep Computer de selectievakjes in voor de items die u wilt synchroniseren.

Koppel de HP iPAQ los van de computer en wacht totdat een ActiveSync-bericht verschijnt dat aangeeft dat het apparaat niet meer is verbonden. Sluit de HP iPAQ opnieuw aan op de computer.

Wacht even om te controleren of er een verbinding tussen de HP iPAQ en de computer tot stand wordt gebracht.

Selecteer Bestand > Verbindingsinstellingen in ActiveSync op de computer. Controleer of USB is geselecteerd als mogelijke verbindingsmethode.

Sluit de HP iPAQ aan op een andere USB-poort van de computer.

Synchronisatieproblemen oplossen 85

Controleer de micro-USB-synchronisatiekabel.

Probeer te synchroniseren via een Bluetooth-verbinding.

Koppel de HP iPAQ los van de computer en sluit deze vervolgens opnieuw aan.

● Verwijder ActiveSync van de computer en installeer het programma vervolgens opnieuw. Als u

ActiveSync van de computer wilt verwijderen, klikt u op Start > Configuratiescherm >

Software > Microsoft ActiveSync. Vervolgens klikt u op Verwijderen > Ja.

Nadat de hardwarematige reset is voltooid, kunt u uw toepassingen opnieuw op de HP iPAQ installeren met behulp van ActiveSync op de pc. Nadat de HP iPAQ is gesynchroniseerd, gaat u naar

ActiveSync op de computer en selecteert u Extra > Software. Vervolgens selecteert u de programma's die u opnieuw wilt installeren.

Aangepaste koppelingen in WMDC

U kunt uw apparaat zo instellen dat uw Outlook-contactpersonen, e-mail en andere informatie op uw apparaat automatisch worden gesynchroniseerd. U kunt echter ook gewoon het apparaat aansluiten en de instelprocedure overslaan.

Nadat het apparaat een verbinding met de computer tot stand heeft gebracht, worden de volgende koppelingen weergegeven op de computer:

Programma's en services

Afbeeldingen, muziek en video

Bestandsbeheer

Instellingen voor mobiel apparaat

U kunt een lijst met aangepaste koppelingen bekijken door naar Programma's en services te gaan.

Klik op meer>> om extra koppelingen weer te geven voor de verschillende services van HP en klik op <<vorige om terug te gaan naar het vorige scherm.

86 Hoofdstuk 14 Synchronisatie

15 Toepassingen

De HP iPAQ is voorzien van verschillende gespecialiseerde programma's. Daarmee kunt u allerlei taken uitvoeren op het apparaat. Zo kunt u uw favoriete MP3-muziek beluisteren met Windows Media

®

Player

Mobile. U kunt ook spraakopnames maken en die als bijlage naar familie en vrienden sturen. Bovendien kunt u met de Office Mobile-programma's presentaties, spreadsheets en documenten weergeven. In dit hoofdstuk maakt u kennis met enkele programma's. In de producthandleiding op de cd Getting

Started (Aan de slag) vindt u een uitgebreide lijst met toepassingen.

ArcSoft Streaming Player

Met ArcSoft Streaming Player kunt u streaming muziek- en videobestanden van internet afspelen. Bij streaming kunt u het video- of geluidsbestand al afspelen tijdens het downloaden en hoeft u niet te wachten totdat het volledige bestand is gedownload.

U speelt een streaming mediabestand op internet als volgt af:

1.

Tik op Start > Programma's > Streaming Player.

2.

Tik op Menu > Openen.

3.

Selecteer een website in de lijst Recente geschiedenis of geef in het vak Voer URL in de URL op van het bestand dat u wilt streamen.

OPMERKING:

Geef de volledige URL inclusief de bestandsnaam en de extensie op.

4.

Tik op Verbinden.

U sluit de speler als volgt af:

Tik op Menu > Afsluiten.

Klantenfeedback

Het programma Klantenfeedback verzamelt informatie over uw apparaat. U kunt het apparaat toestemming geven om de verzamelde gegevens naar Microsoft te versturen teneinde de systeemsoftware te verbeteren. Hierbij worden geen persoonlijke gegevens verzameld.

U schakelt klantenfeedback als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Klantenfeedback.

2.

Lees de informatie op het scherm door.

3.

Selecteer een optie.

a.

Feedback verzenden: klantenfeedback inschakelen.

b.

Geen feedback verzenden: klantenfeedback uitschakelen.

4.

Tik op ok.

ArcSoft Streaming Player 87

Spellen

Bubble Breaker

Bij Bubble Breaker moet u zoveel mogelijk ballen met dezelfde kleur van het scherm verwijderen. Hoe minder ballen u overhoudt, des te hoger is uw score.

Solitaire

Bij Patience moet u alle kaarten in het pak gebruiken om stapels met de vier kleuren aan te leggen in oplopende volgorde, beginnend met de azen. U wint het spel als u erin slaagt alle kaarten op de stapels te leggen.

GPS (Global Positioning System) op de HP iPAQ

Met de HP iPAQ kunt u signalen van GPS-satellieten ontvangen en uw locatie op aarde nauwkeurig vaststellen. Bovendien kunt u kaarten downloaden van internet.

Raadpleeg de gedetailleerde instructies van de leverancier van de navigatiesoftware voor het gebruik van het navigatieprogramma. Dit verschilt per land/regio.

OPMERKING:

Software voor nauwkeurige navigatieaanwijzingen moet apart worden aangeschaft.

WAARSCHUWING!

Wanneer u hardware- en softwarematige navigatiehulpmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld in een voertuig, bent u er zelf voor verantwoordelijk deze hulpmiddelen te plaatsen, te bevestigen en te gebruiken op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of zaakschade veroorzaakt en uw uitzicht niet belemmert. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan voorschriften met betrekking tot veiligheid in het verkeer. Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden.

Parkeer het voertuig eerst. De GPS-navigatieoplossing van de HP iPAQ is alleen bedoeld voor gebruik in de auto.

Als u langere tijd in uw voertuig gebruik gaat maken van navigatie via GPS, is het aan te raden de

HP iPAQ op te laden met behulp van een autoadapter. Als u geen autoadapter hebt, kunt u deze bestellen op http://www.hp.com

.

Ga naar http://www.hp.com

voor meer informatie over andere GPS-accessoires of andere bevestigingsoplossingen voor de HP iPAQ.

De HP iPAQ voorbereiden

Volg de installatie-instructies in de gebruikershandleiding bij het product en maak verbinding met de computer.

Voer de volgende stappen uit:

De SIM-kaart (Subscriber Identity Module) installeren;

De accu installeren en opladen;

De HP iPAQ synchroniseren met uw computer;

Een partnerverband instellen tussen de HP iPAQ en uw computer;

88 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Internettoegang controleren

U controleert de internettoegang op de HP iPAQ als volgt:

Ga naar een website, bijvoorbeeld http://www.hp.com

. Als u geen internetverbinding of GPRSservice hebt, verschijnt er een foutbericht in Internet Explorer. Informeer bij uw serviceprovider of aanbieder van draadloze diensten of de gegevensverbinding 1, 2, 3 op uw apparaat is ingeschakeld 1, 2, 3 .

OPMERKING:

1. Voor draadloze communicatie hebt u mogelijk het volgende nodig: een standaard

GSM-/GPRS-/EDGE-/UMTS-/HSPA-infrastructuur, Wi-Fi of andere Bluetooth-apparaten, apart aangeschafte apparatuur en een abonnement bij een aanbieder van draadloze communicatiediensten.

Voor draadloos internet is een apart abonnement bij een internetaanbieder vereist. Informeer bij uw serviceprovider naar de beschikbaarheid en dekking in uw omgeving. Het is mogelijk dat niet alle webinhoud beschikbaar is. De snelheid van draadloze gegevensoverdracht kan variëren, afhankelijk van de netwerkmogelijkheden en andere omstandigheden. De totstandbrenging en voortzetting van een draadloze verbinding is afhankelijk van de beschikbaarheid van het netwerk, de ondersteuning door de aanbieder en de signaalsterkte.

2. EDGE is een standaard voor draadloze wide-area gegevenscommunicatie die wereldwijd in hoog tempo door GSM-aanbieders wordt ingevoerd. De daadwerkelijke downloadsnelheid kan variëren. De dekking is onder andere afhankelijk van overdrachtsbeperkingen, het terrein en de systeemcapaciteit.

Niet alle modellen en serviceopties zijn in alle gebieden beschikbaar.

3. Voor telefonieservices is een apart abonnement bij een telefonieaanbieder vereist met dekking in uw servicegebied. Voor sommige voorzieningen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. Neem hiervoor contact op met uw serviceprovider.

Datum en tijd controleren

Controleer of de juiste datum en tijd zijn ingesteld op de HP iPAQ. Als de datum en tijd niet juist zijn, tikt u op het klokpictogram in het scherm Vandaag om de datum en tijd in te stellen.

Gegevensbestand voor Hulpprogramma GPS-verbinding downloaden

Met de GPS-navigatiesoftware op de HP iPAQ kunt u uw beginpositie bepalen, informatie ophalen van

GPS-satellieten en navigeren. Het kan even duren voordat de GPS-software uw beginpositie vaststelt.

Met het Hulpprogramma GPS-verbinding kunt u de tijd tot de eerste plaatsbepaling (TTFF: Time To

First Fix) verkorten. Het Hulpprogramma GPS-verbinding downloadt informatie van internet en slaat deze op de HP iPAQ op. De GPS-navigatiesoftware kan deze informatie gebruiken om uw beginpositie snel te bepalen.

OPMERKING:

Het Hulpprogramma GPS-verbinding downloadt nieuwe gegevens wanneer de laatst gedownloade gegevens zijn verlopen. De gegevens verlopen na 24 uur.

Houd er rekening mee dat er mogelijk extra kosten voor de gegevensverbinding zijn verbonden aan het gebruik van het Hulpprogramma GPS-verbinding.

U schakelt het Hulpprogramma GPS-verbinding als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Hulpprogr GPS-verb.

2.

Schakel het selectievakje Automatische update in.

3.

Tik op Gereed.

Zodra het gegevensbestand van het Hulpprogramma GPS-verbinding is gedownload, kunt u verbeteringen zien in de prestaties van de GPS-functie, omdat de TTFF (Time-To-First-Fix) afneemt.

GPS (Global Positioning System) op de HP iPAQ 89

U schakelt het Hulpprogramma GPS-verbinding als volgt uit:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > Hulpprogr GPS-verb.

2.

Schakel het selectievakje Automatische update uit.

3.

Tik op Gereed.

Compatibiliteit met de HP iPAQ controleren

Als u aanvullende GPS-navigatiesoftware op de HP iPAQ wilt aanschaffen, informeert u eerst bij de leverancier van de GPS-software of deze compatibel is met uw specifieke HP iPAQ model voordat u

GPS-navigatiesoftware aanschaft, downloadt of installeert.

Nadat u de compatibiliteit heeft gecontroleerd, kunt u een kaart aanschaffen en op de HP iPAQ of de geheugenkaart installeren om gebruik te maken van de GPS-navigatietechnologie.

OPMERKING:

U wordt geadviseerd om alle GPS-kaarten te downloaden naar een geheugenkaart die compatibel is met de HP iPAQ die u gebruikt. Hiermee voorkomt u dat u de kaartgegevens kwijtraakt in geval van een eventuele stroomstoring of als u een hardwarematige reset van de HP iPAQ moet uitvoeren.

GPS-software configureren en beheren voor automatische verbinding met de GPS-ontvanger op de HP iPAQ

De HP iPAQ met GPS-functie gebruikt Microsoft Windows Mobile 6.1, zodat het besturingssysteem de toegang tot de GPS-ontvanger op de HP iPAQ automatisch beheert en gelijktijdige toegang tot de GPSgegevens mogelijk maakt voor meerdere programma's.

Alle programma's die gebruikmaken van GPS, moet weten welke communicatiepoorten moeten worden gebruikt voor toegang tot GPS-gegevens. Op de HP iPAQ is de GPS-poort al standaard ingesteld voor de GPS-software die bij het apparaat wordt geleverd. Als u aanvullende GPS-programma's installeert op de HP iPAQ met GPS-functie, is het echter mogelijk dat u de GPS-poort handmatig moet opgeven in de instellingen van het GPS-programma. Raadpleeg de documentatie bij de aanvullende GPSsoftware voor meer informatie over handmatige instellingen.

COM-poort voor GPS-ontvanger identificeren

De GPS-ontvanger op de HP iPAQ met GPS-functie is ingesteld op de standaardconfiguratie.

U controleert de instellingen als volgt: tik op Start > Instellingen > Systeem > External GPS.

Trage GPS-verbinding verbeteren

Als u de GPS-prestaties van de HP iPAQ met GPS-functie wilt verbeteren, kunt u het nieuwste gegevensbestand van het Hulpprogramma GPS-verbinding downloaden.

Zelfs als de GPS-ontvanger op de HP iPAQ signalen ontvangt van de GPS-satellieten zonder dat het

Hulpprogramma GPS-verbinding is ingeschakeld, kan het enkele minuten langer duren (tot vijf minuten) om de satellieten op te sporen als u geen gebruikmaakt van dit hulpprogramma.

Omdat de bestanden met bijgewerkte GPS-satellietgegevens klein zijn, heeft het downloaden weinig of geen effect op de prestaties van het apparaat. Voordat u deze toepassing kunt gebruiken, moet u echter een abonnement voor draadloze gegevens (GPRS, EDGE, UMTS, HSPA of Wi-Fi) afsluiten bij uw serviceprovider. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht voor de GPRS-verbinding. Informeer bij uw serviceprovider of er extra kosten in rekening worden gebracht.

90 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Problemen met verlies van GPS-signaal oplossen

U verbetert de ontvangst van satellietsignalen op de HP iPAQ met GPS-functie door naar buiten te gaan en de GPS-navigatiesoftware te starten. Plaats de HP iPAQ zodanig dat deze onbelemmerd zicht op de hemel heeft of op het dashboard van een voertuig dat geen ramen van thermisch glas heeft. Er mogen zich geen obstakels bevinden tussen de HP iPAQ en de GPS-satellieten, zodat informatie van de satellieten kan worden ontvangen.

OPMERKING:

Er kunnen zich storingen voordoen in de buurt van hoge gebouwen, grote bomen en bij een zwaarbewolkte lucht: hierdoor kan het satellietsignaal niet goed worden ontvangen op de

HP iPAQ. Probeer deze omstandigheden te vermijden wanneer u de GPS gebruikt.

Veelvoorkomende oorzaken van interferentie bij het gebruik van GPSsoftware

Type storing Hoe u dit kunt voorkomen

Voertuigen met ramen en voorruiten van thermisch glas.

Plaats de HP iPAQ zodanig dat deze onbelemmerd zicht op de hemel heeft of plaats het apparaat op het dashboard van een voertuig dat geen ramen van thermisch glas heeft.

Apparatuur die radiofrequente energie (RF) of sterke elektromagnetische straling uitzendt, bijvoorbeeld magnetrons, krachtige draadloze telefoons, CB-radio's, walkietalkies, HAM-apparatuur of röntgen- en MRI-apparaten.

Ga op afstand staan van storingsbronnen of schakel de storingsbron uit.

Hoge gebouwen, grote bomen en een zwaarbewolkte lucht.

Ga ergens anders staan waar onbelemmerd zicht op de hemel is.

Google Maps™ voor mobiele apparaten

Google Maps™ biedt wegenkaarten, een routeplanner en een bedrijvengids.

OPMERKING:

Als u geen of een beperkt gegevensabonnement hebt, kan uw serviceprovider extra kosten in rekening brengen voor het gebruik van dit programma. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

WAARSCHUWING!

Wanneer u hardware- en softwarematige navigatiehulpmiddelen gebruikt, bijvoorbeeld in een voertuig, bent u er zelf voor verantwoordelijk deze hulpmiddelen te plaatsen, te bevestigen en te gebruiken op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of zaakschade veroorzaakt en uw uitzicht niet belemmert. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u voldoet aan voorschriften met betrekking tot veiligheid in het verkeer. Bedien dit product niet terwijl u een voertuig bestuurt. Parkeer het voertuig eerst.

Google Maps™ biedt de volgende functies die handig zijn onderweg:

Real-time traffic: hier kunt u zien hoe druk het is op de wegen in grote Amerikaanse steden.

OPMERKING:

Deze feature is mogelijk niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Routebeschrijvingen: hiermee kunt u routekaarten weergeven met stapsgewijze routeaanwijzingen voor in de auto of te voet.

Geïntegreerde zoekresultaten: hiermee kunt u plaatselijke bedrijven en contactgegevens op de kaart weergeven.

Google Maps™ voor mobiele apparaten 91

Eenvoudig te verplaatsen kaarten: hiermee kunt u in- en uitzoomen op kaarten. U kunt alle kanten opschuiven, zodat u zich visueel kunt oriënteren.

Satellietbeelden: hiermee kunt u bepaalde locaties van bovenaf bekijken.

U start Google Maps™ als volgt:

1.

Tik op Start > Google Maps.

2.

Tik in het scherm Gebruiksvoorwaarden op Accepteren.

3.

Tik in het scherm Info op ok.

U navigeert als volgt met Google Maps™:

1.

Tik op Start > Google Maps.

2.

Tik op Menu > Route...

3.

Geef uw huidige locatie op in het vak Vertrekpunt en uw bestemming in het vak Eindpunt.

4.

Tik op OK om het zoeken te starten.

OPMERKING:

De functie Mijn locatie is momenteel niet beschikbaar.

OPMERKING:

Voor meer informatie klikt u op Start > Google Maps > Menu > Help > Tips.

Google Search

Met Google Mobile Web Search kunt u naar websites zoeken die speciaal zijn ontworpen voor mobiele telefoons en apparaten.

U start Google Search als volgt:

1.

Tik op Start > Google Search.

2.

Geef de zoekcriteria op in het vak Zoeken.

3.

Tik op Zoeken om het zoeken te starten.

OPMERKING:

Als u deze toepassing gebruikt, kan de accu sneller leegraken.

HP Asset Viewer

Gebruik HP Asset Viewer als u informatie wilt weergeven over de HP iPAQ, de geïntegreerde modules en de aangesloten accessoires.

U opent HP Asset Viewer als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > HP Asset Viewer.

2.

Tik op de betreffende tabbladen om aanvullende systeeminformatie weer te geven.

● Het tabblad Identiteit geeft - het serienummer en de gebruikersgegevens weer.

Het tabblad Geheugen geeft - de grootte van het ROM- en RAM-geheugen van de HP iPAQ weer. Ook wordt informatie weergegeven over het ROM-flashgeheugen, het type flashchip, de blokgrootte van het flashgeheugen en de versie van het PSM-stuurprogramma.

Het tabblad Versie geeft - informatie over het productrevisieniveau, de ROM-datum, de ROMrevisie, de versie van het besturingssysteem, de BootLoader-versie en de XIP-versie.

92 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Het tabblad Beeldscherm geeft - instellingen weer zoals schermkleur, horizontale en verticale pixels, kleurendiepte en scherm- en venstertype.

Het tabblad Systeem geeft - informatie weer over de fabrikant, product-id, model-id, type processor, revisie processor, taal, land-id en UUID.

Op het tabblad Camera wordt - informatie weergegeven over de camera, zoals de geïnstalleerde module, de hardwarerevisie, de versies van hardware- en softwarestuurprogramma's, de softwareversie, de versie van de camera-API-interface en camera-informatie.

Het tabblad Toetsenbord geeft - informatie over de aanwezige module, de versie van de firmware, de hardwarerevisie, de versie van het stuurprogramma en de versie van de software.

Het tabblad Bluetooth geeft - informatie over de aanwezige radio, de versie van de firmware, de hardwarerevisie, de versie van het stuurprogramma, de versie van de software en het

MAC-adres.

Op het tabblad Wi-Fi wordt - informatie weergegeven over de geïnstalleerde zender, de firmwareversie, de hardwarerevisie, de versie van het stuurprogramma, de versie van de software, en de IP- en MAC-adressen.

Het tabblad GSM geeft - informatie over de aanwezige radio, de radiofirmwareversie en het

IMEI-nummer.

Op het tabblad GPS wordt - informatie weergegeven over de aanwezige GPS-module, de status, de fabrikant, het revisieniveau, de versie van het stuurprogramma, de versie van de firmware en de versie van de software.

Certificaten

Certificaten is een uitgebreide beveiligingsfunctie voor het ophalen en registreren van nieuwe certificaten. Met deze toepassing kunt u een gebruikerscertificaat aanvragen van een certificaatserver.

OPMERKING:

Via Certificaten worden de certificaattypen opgehaald uit Active Directory en de gegevensopslag van HP iPAQ. Voor het ophalen van het certificaat moet u een servernaam en, indien vereist, een geldige gebruikersnaam en een wachtwoord invoeren.

U opent Certificaten als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Certificaten.

2.

Via het schermtoetsenbord kunt u de servernaam, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. Tik op Ophalen om het downloaden van het certificaat van de server te starten.

3.

Wanneer het certificaat is opgehaald, tikt u op Menu > Annuleren om het programma af te sluiten.

OPMERKING:

Tik op Menu > Info om een korte beschrijving weer te geven van de toepassing, de toepassingnaam, het versienummer en de auteursrechtverklaring. Tik in het scherm Enroll

Certificates (Certificaten inschrijven) op Start > Help voor meer informatie over de toepassing

Certificate Enroller (Certificaatinschrijving).

HP Enterprise Mobility Suite

HP Enterprise Mobility Agent is onderdeel van de HP Enterprise Mobility Suite (EMS). Hiermee kunt u de HP iPAQ extern configureren en beheren.

HP Enterprise Mobility Agent is niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Certificaten 93

OPMERKING:

HP Enterprise Mobility Agent kan op afstand worden geactiveerd door een gemachtigde server met HP Enterprise Mobility, dat apart verkrijgbaar is. Als u HP Enterprise Mobility

Agent wilt downloaden, tikt u op Start > Programma's > HP EMS. Ga naar http://www.hp.com/go/ ems voor meer informatie of neem contact op met uw IT-beheerder als uw bedrijf momenteel gebruikmaakt van de HP Enterprise Mobility Suite. De HP Enterprise Mobility Suite biedt de mogelijkheid om op afstand mobiele services te configureren, een diagnose van apparaten te stellen, toepassingen toe te voegen of te verwijderen, apparaten te blokkeren en te deblokkeren en apparaten te wissen in geval van diefstal of verlies.

HP iPAQ DataConnect

De eerste keer dat u uw SIM-kaart gebruikt, worden het telefoonnet en de telefoonaanbieder automatisch door HP iPAQ DataConnect gedetecteerd en worden de GPRS-verbindingsgegevens ingesteld. Als uw serviceprovider echter verschillende abonnementtypen biedt, wordt er in HP iPAQ

DataConnect een lijst met de verschillende beschikbare abonnementen weergegeven. Selecteer uw abonnement en tik op Selecteren voor HP iPAQ DataConnect om de verbindingsparameters voor het mobiele netwerk automatisch in te stellen. U kunt deze instellingen altijd aan uw voorkeuren aanpassen of uw eigen netwerkinstellingen maken.

U definieert de gegevensinstellingen als volgt handmatig:

1.

Tik op Start > Instellingen > Verbindingen > HP iPAQ DataConnect.

2.

Selecteer een land en telefoonaanbieder en tik op Selecteren om de netwerkinstellingen voor de geselecteerde aanbieder te configureren.

3.

De gegevensinstellingen worden elke keer opgehaald wanneer u via GPRS verbinding probeert te maken met internet.

VOORZICHTIG:

Het wordt afgeraden de netwerkparameters te wijzigen, tenzij u hierbij wordt geholpen door uw serviceprovider.

HP Photosmart Mobile

Met HP Photosmart Mobile kunt u het volgende doen:

● afbeeldingen en video's weergeven die op de HP iPAQ of een geheugenkaart zijn opgeslagen;

● spraak- of tekstnotities aan afbeeldingen toevoegen;

● afbeeldingen afdrukken;

● diavoorstellingen bekijken;

● afbeeldingen versturen via MMS, als e-mailbijlage of via Bluetooth;

● afbeeldingen koppelen aan contactpersonen;

● een afbeelding toewijzen als achtergrond van het scherm Vandaag;

JPEG-afbeeldingen uploaden naar Snapfish.

Afbeeldingen en video's op de HP iPAQ of een geheugenkaart weergeven

U kunt foto's en video's die zijn opgeslagen op de HP iPAQ of een externe opslagkaart, weergeven met behulp van HP Photosmart Mobile.

94 Hoofdstuk 15 Toepassingen

U geeft foto's en video's als volgt weer:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op Menu > Map openen.

3.

Blader naar de map waarin u de foto's of video's hebt opgeslagen.

4.

Tik op ok.

5.

Tik tweemaal op de foto of video om deze weer te geven.

OPMERKING:

Videobestanden worden afgespeeld met Windows Media Player.

6.

Tik op ok.

Spraaknotitie aan een afbeelding toevoegen

Ga als volgt te werk om een spraaknotitie aan een afbeelding toe te voegen:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuurafbeelding waaraan u een spraaknotitie wilt toevoegen.

3.

Tik op het pictogram (Geluid).

4.

Tik op het pictogram (Opnemen) op de werkbalk voor geluid.

5.

Spreek in de microfoon om de spraaknotitie op te nemen en tik op het pictogram (Stoppen) wanneer u gereed bent.

6.

Tik op het pictogram (Afspelen) om de spraaknotitie af te spelen.

7.

Tik op het pictogram (Verwijderen) om de opgenomen spraaknotitie te verwijderen.

8.

Tik nogmaals op het pictogram (Geluid) om de werkbalk voor geluid te sluiten.

Afbeeldingen afdrukken

U druk afbeeldingen als volgt af:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuurweergave van de afbeelding die u wilt afdrukken.

3.

Tik op Menu > Afdrukken...

4.

Selecteer een optie in de lijst Kies een methode.

Opslagkaart: de afbeeldingen die u wilt afdrukken, worden opgeslagen op een opslagkaart.

JETCET PRINT 5: hiermee kunt u bestanden afdrukken op een Wi-Fi-, Bluetooth- of USBprinter.

5.

Tik op Volgende en volg de instructies op het scherm om af te drukken.

OPMERKING:

Niet alle printers ondersteunen afdrukken vanaf een opslagkaart.

U moet de printer instellen voordat u begint met het afdrukken van foto's vanaf een opslagkaart. De instellingsinstructies variëren van printer tot printer.

U moet de printer instellen voordat u foto's gaat afdrukken via JETCET PRINT 5. Raadpleeg Jetcet Print

5 op pagina 102 voor meer informatie.

HP Photosmart Mobile 95

Diavoorstellingen weergeven

U geeft een diavoorstelling als volgt weer:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op het pictogram (Diavoorstelling) onder in het scherm.

3.

Tik op het scherm om de pictogrammen (Volgende), (Vorige), (Stoppen) en (Pauzeren) weer te geven.

TIP:

U kunt bovendien uw vinger over het scherm bewegen om de vorige of volgende afbeelding weer te geven.

Afbeeldingen verzenden via e-mail

OPMERKING:

U moet uw e-mailaccount configureren voor het verzenden van afbeeldingen via e-mail.

U kunt als volgt afbeeldingen verzenden via e-mail:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuurafbeelding die u per e-mail wilt verzenden en tik vervolgens op Weergeven.

3.

Tik op Menu > Verzenden… > E-mailbijlage.

4.

Schakel het selectievakje Verzonden foto verkleinen tot in en selecteer de gewenste verlaging van de resolutie.

5.

Tik op Volgende.

6.

Voer het gewenste e-mailadres in of gebruik Contacten door op Menu > Geadresseerde

toevoegen te tikken.

7.

Voer de overige gegevens in, zoals een onderwerp en een bericht.

8.

Tik op Verzenden.

Afbeeldingen koppelen aan contactpersonen

U koppelt afbeeldingen als volgt aan een contactpersoon:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuurafbeelding die u wilt koppelen aan een contact.

3.

Tik op Menu > Toewijzen aan > Contactpersoon.

TIP:

U kunt ook de aanwijspen vasthouden op de afbeelding en vervolgens Toewijzen aan >

Contactpersoon selecteren.

4.

Tik op de naam in de lijst met contacten.

5.

Tik op ok.

Afbeelding instellen als achtergrond van het scherm Vandaag

U stelt een afbeelding als volgt in als achtergrond voor het scherm Vandaag:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuurafbeelding die u wilt toewijzen aan het scherm Vandaag.

96 Hoofdstuk 15 Toepassingen

3.

Tik op Menu > Toewijzen aan > Achtergrond Vandaag.

TIP:

U kunt ook de aanwijspen vasthouden op de afbeelding en vervolgens Toewijzen aan >

Achtergrond Vandaag selecteren.

4.

Tik op Ok.

Foto's uploaden naar Snapfish

Met de functie Uploaden naar Snapfish kunt u JPEG-afbeeldingen van de HP iPAQ uploaden naar uw

Snapfish-account.

OPMERKING:

Als u afbeeldingen naar een Snapfish-account wilt uploaden, hebt u een actieve internetverbinding nodig.

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op de miniatuur van de afbeelding die u via Snapfish wilt versturen en tik op Weergeven.

3.

Tik op Menu > Verzenden... > Snapfish.

4.

Schakel het selectievakje Verzonden foto verkleinen tot in en selecteer de gewenste verlaging van de resolutie.

5.

Tik op Volgende.

6.

Geef uw e-mailadres en wachtwoord voor Snapfish op en tik op Verzenden.

TIP:

Schakel het selectievakje Wachtwoord onthouden in als u het wachtwoord voor het e-mailadres wilt opslaan. De volgende keer dat u een foto uploadt, wordt het wachtwoord automatisch ingevuld.

7.

Tik op Gereed wanneer de upload is voltooid.

OPMERKING:

Als de accountnaam of het wachtwoord onjuist is, wordt er een foutbericht weergegeven en moet u de accountnaam en het wachtwoord opnieuw invoeren.

Als u geen Snapfish-account hebt, gaat u op de HP iPAQ naar http://m.snapfish.com/ en meldt u zich aan voor een account.

Documenten verfraaien

Met de functie Document verfraaien kunt u een foto van een document die u met de camera hebt gemaakt, zoals een foto van een visitekaartje, tijdschrift of krant, bewerken alsof deze met een scanner is gemaakt.

U gebruikt de functie Document verfraaien als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Selecteer een afbeelding.

3.

Tik op Menu > Extra > Document verfraaien.

HP Photosmart Mobile 97

4.

U kunt de volgende opties selecteren:

Rechttrekken en bijsnijden: gebruik deze optie om de randen van een document te detecteren en het originele document bij te snijden tot een rechthoekige vorm.

OPMERKING:

Het document moet vier duidelijk zichtbare randen of randen met hoog contrast hebben.

Belichtings- en kleurcorrectie: gebruik deze optie om eventuele schaduweffecten en ongelijke belichting van het document weg te werken.

5.

Tik op Start om de verwerking van het document te starten.

OPMERKING:

De functie Document verfraaien is alleen geschikt voor JPEG-afbeeldingen.

Schermbeveiliging instellen

U kunt een diavoorstelling van uw afbeeldingen instellen als schermbeveiliging van de HP iPAQ.

U stelt de schermbeveiliging als volgt in:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op Menu > Extra > Schermbeveiliging.

3.

Tik op het selectievakje Schermbeveiliging weergeven en geef op na hoeveel tijd u de schermbeveiliging wilt activeren in de lijst Schermbeveiliging starten na.

4.

Ga naar het tabblad Effecten en schakel het selectievakje Overgangseffecten gebruiken in als u een overgangseffect wilt selecteren.

5.

Tik op het tabblad Datum/Tijd om de weergaveoptie voor datum en tijd te selecteren.

6.

Tik op ok.

OPMERKING:

HP Photosmart Mobile geeft automatisch de diavoorstelling weer die u heeft geselecteerd, als uw HP iPAQ inactief is terwijl het is aangesloten op de computer en de synchronisatiesoftware is ingeschakeld.

Afbeeldingen ordenen

U kunt de HP iPAQ gebruiken om een reeks afbeeldingen te beheren of te ordenen door afzonderlijke afbeeldingen of een reeks afbeeldingen te verplaatsen, te kopiëren of te verwijderen.

U ordent uw afbeeldingen als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Tik op Menu > Ordenen.

3.

Tik op de afbeeldingen die u wilt ordenen of tik op Menu > Selecteren > Alles om alle afbeeldingen te selecteren.

4.

Als u op Menu > Verplaatsen/kopiëren tikt, worden er opties weergegeven waarmee u de geselecteerde afbeeldingen naar een kaart of naar een andere map op de HP iPAQ kunt verplaatsen of kopiëren.

5.

Tik op Menu > Selecteren > Bereik om een bereik van afbeeldingen te selecteren. Tik daarna op de eerste en vervolgens op de laatste afbeelding.

6.

Tik op Menu > Verwijderen om de geselecteerde bestanden te verwijderen.

98 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Afbeeldingen naar het klembord kopiëren

U kunt een afbeelding naar het klembord kopiëren, zodat u deze afbeelding kunt gebruiken in andere programma's.

U kopieert als volgt een afbeelding naar het klembord:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Houd de aanwijspen vast op de miniatuur van een afbeelding.

3.

Tik in het menu op Verplaatsen/kopiëren > Kopiëren naar Klembord en kies de juiste schaalfactor.

U plakt de gekopieerde afbeelding als volgt:

1.

Open het document of de notitie waarin u de afbeelding wilt plakken.

2.

Tik op Menu > Plakken.

Video's afspelen

Met het programma HP Photosmart kunt u ook video's afspelen.

U speelt video's als volgt af:

1.

Tik op Start > Programma's > HP Photosmart Mobile.

2.

Selecteer de miniatuurweergave van de video en tik op Weergeven.

Gedeelde internetverbinding

U kunt de HP iPAQ gebruiken als een draadloze modem. De toepassing Gedeelde

internetverbinding op de HP iPAQ helpt u een verbinding te maken. Plaats een SIM-kaart met gegevensondersteuning in de HP iPAQ voordat u Gedeelde internetverbinding instelt. Mogelijk moet u ook softwarestuurprogramma's op uw laptop installeren. Voordat u kunt beginnen met Gedeelde

internetverbinding, moet u een mobiele verbinding hebben. Als u geen actieve verbinding hebt, kunt u Gedeelde internetverbinding niet starten.

Verbinding maken met een computer via een USB-gegevensverbinding

Wanneer een apparaat met Windows Mobile voor het eerst wordt aangesloten op de computer, wordt het stuurprogramma geïnstalleerd om Gedeelde internetverbinding via USB of RNDIS mogelijk te maken. Wanneer de computer de HP iPAQ niet automatisch toevoegt als nieuw modem, moet u de

HP iPAQ handmatig instellen voor Gedeelde internetverbinding.

U stelt als volgt een USB-modemverbinding in:

1.

Zorg dat de HP iPAQ niet is verbonden met uw computer.

2.

Tik op Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding.

3.

Blader naar USB en selecteer dit in de lijst Pc-verbinding.

4.

Blader naar het type GPRS-verbinding dat u wilt gebruiken in de lijst Netwerkverbinding en selecteer dit.

5.

Sluit de HP iPAQ aan op de computer met de mini-USB-synchronisatiekabel en tik op

Verbinden.

Gedeelde internetverbinding 99

Verbinding maken met een computer via een Bluetoothgegevensverbinding

Volg de aanwijzingen in de Help van de synchronisatiesoftware om Bluetooth te configureren op de computer.

Ga als volgt te werk om een verbinding met een Bluetooth-modem in te stellen:

1.

Zorg dat de HP iPAQ niet is verbonden met de computer.

2.

Tik op Start > Programma's > Gedeelde internetverbinding.

3.

Blader naar Bluetooth PAN en selecteer dit in de lijst Pc-verbinding.

4.

Blader naar het type GPRS-verbinding dat u wilt gebruiken in de lijst Netwerkverbinding en selecteer dit.

5.

Maak de HP iPAQ zichtbaar en detecteerbaar. Verbind het Bluetooth-PAN met de computer en maak een partnerverband tussen de twee.

6.

Kies Verbinden zodra het partnerverband tot stand is gebracht.

Java Virtual Machine

Met Java Virtual Machine kunt u Java-programma's op de HP iPAQ installeren en gebruiken. U kunt de installatiebestanden met de extensie *.jar van internet naar de computer downloaden en ze vervolgens overbrengen naar de HP iPAQ. 'U kunt de installatiebestanden ook rechtstreeks downloaden via de

GPRS-verbinding van de HP iPAQ.

U installeert Java-programma's als volgt met behulp van de computer:

1.

Sluit de HP iPAQ aan op de computer.

2.

Kopieer het *.jar-bestand van de computer naar de HP iPAQ.

3.

Tik op Start > Programma's > SUN Java.

4.

Tik op Menu > Installeren > Installeren vanaf apparaat.

5.

Selecteer het JAR-bestand.

6.

Tik op Menu > Installeren en accepteer bevestigingen van het installatieprogramma.

U kunt ook de geïnstalleerde Java-toepassingen beheren.

OPMERKING:

Voor bepaalde software hebt u mogelijk de GPRS-/3G-/HSPA-verbinding van het apparaat nodig om taken te kunnen uitvoeren. Als u de internetverbinding wilt configureren, tikt u op

Menu > Netwerkopties en selecteert u de GPRS-verbinding die u wilt gebruiken. Hoewel de verbinding iPAQ GPRS wordt weergegeven, kan de werkelijke gegevensverbinding GPRS, 3G of HSPA zijn.

Download en installeer alleen inhoud van vertrouwde websites die compatibel is met de HP iPAQ.

Doel…

Programma's starten

Programma's verwijderen

Programma's bijwerken

Programma's naar een map verplaatsen

'Namen van programma's wijzigen

Stappen…

Tik op het programma of kies Menu > Bewerking > Starten.

Tik op Menu > Bewerking > Verwijderen.

Tik op Menu > Bewerking > Bijwerken.

Tik op Menu > Bewerking > Verplaatsen.

Tik op Menu > Bewerking > Naam wijzigen.

100 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Doel…

Programma's activeren

Details over een programma weergeven

GPRS-machtigingen voor een programma instellen

Stappen…

Tik op Menu > Bewerking > Activeren.

Tik op Menu > Bewerking > Informatie.

Tik op Menu > Bewerking > Machtigingen instellen.

Jetcet PDF 5

U kunt PDF-bestanden (Portable Document File) bekijken op de HP iPAQ.

U geeft bestanden als volgt weer:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PDF 5.

2.

Selecteer een map in de lijst Map.

3.

Tik op het bestand in de lijst.

OPMERKING:

Als u een bestand wilt openen terwijl er al een ander bestand is geopend, tikt u op

Openen en bladert u naar het gewenste bestand.

TIP:

Gebruik de schuifbalken of de navigatietoetsen om door het bestand te bladeren.

U stelt het zoomniveau als volgt in:

1.

Tik op Menu > Beeld > Hulpmiddelen.

2.

Hier kunt u zoomen of het gewenste zoomniveau opgeven in het vak.

TIP:

Tik op het instellingenpictogram op het scherm en kies een zoomniveau.

U drukt bestanden als volgt af:

1.

Tik op Menu > Afdrukken...

2.

Selecteer de printer en het papierformaat en tik op Volgende. Volg de aanwijzingen op het scherm om het bestand af te drukken.

U stelt de voorkeuren voor Jetcet PDF als volgt in:

1.

Tik op Menu > Voorkeuren...

2.

Stel de gewenste voorkeuren in.

3.

Tik op Gereed.

U sluit bestanden als volgt:

Tik op Menu > Sluiten.

U geeft als volgt informatie over Jetcet PDF weer:

Tik op Menu > Info…

U sluit Jetcet PDF als volgt:

Tik op Menu > Afsluiten.

Jetcet PDF 5 101

Jetcet Print 5

Met Jetcet Print 5 kunt u informatie op de HP iPAQ via Bluetooth, Wi-Fi of USB afdrukken op een compatibele printer. Het is mogelijk om bestanden met de extensie .doc, .xls, .jpg, .bmp en .html af te drukken. Daarnaast kunt u printers configureren en afdruktaken beheren.

OPMERKING:

Zorg dat Wi-Fi is ingeschakeld voordat u een netwerkprinter configureert. Voor informatie over het inschakelen van Wi-Fi met behulp van Draadloos beheer, gaat u naar

Draadloos beheer gebruiken op pagina 69

.

U configureert een W-Fi-printer als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PRINT 5.

2.

Tik op Netwerkprinter toevoegen.

3.

Voer in het vak IP-adres of domeinnaam printer het IP-adres of het domeinnaam van de printer in.

4.

Tik op Volgende.

5.

Configureer de vereiste instellingen en tik vervolgens op Gereed.

Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld voordat u een Bluetooth-printer configureert. Voor informatie over

het inschakelen van Bluetooth met Draadloos beheer, gaat u naar Draadloos beheer gebruiken op pagina 69 .

U configureert een Bluetooth-printer als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PRINT 5.

2.

Tik op Bluetooth-printer toevoegen.

3.

Selecteer Zoeken...

4.

Selecteer de gewenste printer en tik op Volgende.

5.

Configureer de vereiste instellingen en tik vervolgens op Gereed.

Zorg dat de HP iPAQ met de micro-USB-kabel is aangesloten op de printer voordat u een USB-printer configureert.

U configureert een USB-printer als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PRINT 5.

2.

Tik op USB-printer toevoegen.

3.

Geef de naam van de printer op in het tekstvak Naam printer.

4.

Tik op Ja om een testpagina af te drukken.

5.

Tik op Voltooien.

U drukt documenten als volgt af met Jetcet Print:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PRINT 5.

2.

Tik op Menu > Ga naar...

102 Hoofdstuk 15 Toepassingen

3.

Selecteer het type bestand dat u wilt afdrukken:

Documenten: hiermee kunt u documenten afdrukken die zijn opgeslagen op de HP iPAQ of op de geheugenkaart.

Afbeeldingen: hiermee kunt u afbeeldingen afdrukken die zijn opgeslagen op de HP iPAQ of op de geheugenkaart.

Berichten: hiermee kunt u berichten afdrukken die u hebt ontvangen op de HP iPAQ.

4.

Selecteer het bestand dat u wilt afdrukken en tik op Afdrukken.

OPMERKING:

Als u een e-mailbericht wilt afdrukken, downloadt u het volledige bericht op de HP iPAQ voordat u het bericht afdrukt.

U kunt de stuurprogramma's en de spool-map als volgt bijwerken of wijzigen:

1.

Tik op Start > Programma's > JETCET PRINT 5.

2.

Tik op Menu > Hulpmiddelen.

3.

Selecteer Stuurprogramma's bijwerken als u de stuurprogramma's op de HP iPAQ wilt bijwerken of selecteer Spoolmap als u de locatie van de spool-map wilt wijzigen.

U geeft als volgt informatie over Jetcet Print weer:

Tik op Menu > Help >Info...

U sluit Jetcet Print als volgt:

Tik op Menu > Afsluiten.

Microsoft

®

Office Mobile

Op de HP iPAQ zijn programma's van Office Mobile geïnstalleerd. U kunt op de HP iPAQ werken met bestanden voor Microsoft ® Office Word ® Mobile, Microsoft ® Office Excel ® Mobile, Microsoft ® Office

PowerPoint ® Mobile en Microsoft ® Office OneNote ® Mobile. Word- en Excel-bestanden kunt u maken en bewerken. PowerPoint-bestanden kunt u echter alleen weergeven.

Word Mobile gebruiken

Met Word Mobile kunt u documenten en sjablonen bekijken en bewerken.

U kunt Word Mobile gebruiken voor de volgende taken:

● Word-documenten en -sjablonen bewerken;

Pocket Word-documenten (*.psw) openen en bewerken.

Tik op Start > Programma's > Office Mobile > Word Mobile om Word Mobile te openen.

Met de opties in het menu kunt u de volgende taken uitvoeren:

● nieuwe documenten maken of bestaande documenten bewerken;

● documenten opmaken;

● het aantal woorden in een document tellen en de spelling ervan controleren;

● documenten opslaan, verplaatsen, verwijderen of de naam ervan wijzigen;

● documenten verzenden via e-mail of Bluetooth.

Microsoft® Office Mobile 103

Excel Mobile gebruiken

Met Excel Mobile kunt u werkmappen en sjablonen bekijken en bewerken op de HP iPAQ.

U kunt Excel Mobile gebruiken voor de volgende taken:

● grafieken en afbeeldingen weergeven, bewerken en maken (in een afzonderlijk werkblad of als ingesloten objecten in een werkblad);

● formules en functies invoeren en gegevens filteren om een subset van de gegevens weer te geven;

● vensters splitsen om verschillende gedeelten van een werkblad tegelijkertijd weer te geven;

● het bovenste deelvenster en het linkerdeelvenster in een werkblad blokkeren, zodat de rij- en kolomlabels of andere gegevens altijd zichtbaar zijn wanneer u door het werkblad schuift.

Tik op Start > Programma's > Office Mobile > Excel Mobile om Excel Mobile te openen.

Open een werkblad en tik op Menu om de opties voor het indelen en opmaken van een werkblad weer te geven. Naast de opties Knippen, Kopiëren en Plakken zijn in het menu opties beschikbaar waarmee u de volgende taken kunt uitvoeren:

● cellen plakken met Bewerken > Plakken speciaal…

● de inhoud en opmaak van cellen wissen;

● nieuwe cellen, grafieken, symbolen en functies invoegen en namen in een werkmap definiëren;

● afmetingen voor rijen en kolommen instellen; cellen uitlijnen, het lettertype en de stijl voor de tekst instellen, en de randen van cellen instellen;

● nieuwe werkbladen maken en bestaande werkbladen opslaan, verwijderen of de naam ervan wijzigen;

● werkbladen verzenden via e-mail of Bluetooth.

PowerPoint Mobile gebruiken

Met PowerPoint Mobile kunt u diapresentaties weergeven.

U kunt PowerPoint Mobile gebruiken voor de volgende taken:

● presentaties openen vanuit een e-mailbericht;

● presentaties downloaden van internet;

● presentaties naar de opslagkaart in de HP iPAQ kopiëren.

OPMERKING:

Op de HP iPAQ kunt u diavoorstellingen in de indeling *.ppt of *.pps weergeven die zijn gemaakt met PowerPoint 97 of hoger.

De volgende PowerPoint-functies worden niet ondersteund op de HP iPAQ:

● Notities bij dia's zijn niet zichtbaar.

Met PowerPoint Mobile kunt u uitsluitend documenten weergeven. Het is niet mogelijk om dia's te verplaatsen of te bewerken.

Tik op Start > Programma's > Office Mobile > PowerPoint Mobile om PowerPoint Mobile te openen.

104 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Met de opties in het menu kunt u de volgende taken uitvoeren:

● diavoorstellingen instellen;

● presentaties verplaatsen, verwijderen, kopiëren of de naam ervan wijzigen;

● presentaties verzenden via e-mail of Bluetooth.

OneNote Mobile gebruiken

Met OneNote Mobile kunt u notities maken en bewerken op de HP iPAQ.

U kunt OneNote Mobile gebruiken voor de volgende taken:

● tekst in notities opmaken;

● tekst, afbeeldingen of geluid aan uw notities toevoegen.

Tik op Start > Programma's > Office Mobile > OneNote Mobile om OneNote Mobile te openen.

Met de opties in het menu kunt u de volgende taken uitvoeren:

● notities verwijderen, de naam ervan wijzigen en sorteeropties instellen;

● bewerkingen die u hebt uitgevoerd tijdens het werken aan een notitie ongedaan maken of opnieuw uitvoeren;

● inhoud in een notitie of toepassing kopiëren of knippen en in een andere notitie of toepassing plakken;

● ingevoegde tekst in een notitie opmaken;

● genummerde lijsten en opsommingen invoegen in een notitie;

● afbeeldingen invoegen met de camera of van de HP iPAQ;

● spraakopnames invoegen in een notitie.

Notities

U kunt gegevens in de vorm van notities opslaan op de HP iPAQ.

Notities schrijven

U schrijft als volgt een notitie:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Tik op Nieuw.

3.

Voer met het toetsenbord de tekst in op het scherm.

4.

Wanneer u gereed bent, tikt u op Gereed om terug te keren naar de lijst met notities.

Als u handgeschreven tekst wilt selecteren, houdt u de aanwijspen vast naast de tekst. Zodra op het scherm stippen verschijnen, sleept u snel over de handgeschreven tekst voordat de stippen een cirkel vormen.

Als een letter over drie lijntjes heen gaat, wordt deze als tekening en niet als tekst beschouwd.

Notities 105

Spraaknotities

Met het programma Notities kunt u spraaknotities en memo's opnemen, bewaren en verzenden. U kunt een afzonderlijke opname maken, waarbij een notitie wordt opgenomen zonder u dat een notitie hoeft te schrijven, of u kunt een opname toevoegen aan een notitie.

Spraaknotities maken

U kunt een afzonderlijke opname (spraaknotitie) maken of een opname aan een notitie toevoegen in het programma Notities.

U maakt als volgt een afzonderlijke opname (spraaknotitie):

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Ga naar de lijst met notities en tik op het pictogram (Opnemen).

OPMERKING:

Als de werkbalk Opnemen niet wordt weergegeven, tikt u op Menu >

Opnamewerkbalk weergeven.

3.

Spreek in de microfoon.

4.

Nadat u de notitie heeft opgenomen, tikt u op het pictogram (Stoppen) op de werkbalk

Opnemen.

U voegt als volgt een opname toe aan een notitie:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Maak of open een notitie en tik vervolgens op het pictogram (Opnemen).

OPMERKING:

Als de werkbalk Opnemen niet wordt weergegeven, tikt u op Menu >

Opnamewerkbalk weergeven.

3.

Spreek in de microfoon.

4.

Nadat u de notitie heeft opgenomen, tikt u op het pictogram (Stoppen) op de werkbalk

Opnemen.

5.

Tik op ok.

OPMERKING:

Als u een opname maakt in een geopende notitie, wordt het pictogram

(Spraaknotitie) weergegeven in de notitie. Als u een afzonderlijke opname maakt, wordt het pictogram

(Opgenomen spraaknotitie) weergegeven naast de notitie in de lijst met notities.

U kunt ook spraaknotities maken met het programma HP Photosmart Mobile en deze aan een afbeelding toevoegen.

Spraaknotities verwijderen

U verwijdert afzonderlijke spraaknotities als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Ga naar de lijst met notities en houd de aanwijspen vast op de notitie.

3.

Tik op Verwijderen.

4.

Tik op Ja.

106 Hoofdstuk 15 Toepassingen

U verwijdert opnames in een notitie als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Open de notitie met een gekoppelde spraakopname.

3.

Selecteer het pictogram (Spraaknotitie). Als u het pictogram wilt selecteren, houdt u de aanwijspen vast naast het pictogram. Zodra op het scherm stippen verschijnen, sleept u snel over het pictogram voordat de stippen een cirkel vormen.

4.

Houd de aanwijspen vast op het pictogram (Spraaknotitie).

5.

Tik op Wissen.

Spraaknotities beluisteren

U beluistert spraaknotities als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Tik op het pictogram (Opgenomen spraaknotitie) om de notitie te beluisteren.

Naam van spraaknotities wijzigen

U wijzigt de naam van spraaknotities als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Houd de aanwijspen vast op de notitie waarvan u de naam wilt wijzigen.

3.

Tik op Naam wijzigen/verplaatsen.

4.

Geef de nieuwe naam op in het vak Naam.

5.

Tik op ok.

Kopie van een notitie maken

U kopieert notities als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Notities.

2.

Open de notitie die u wilt kopiëren.

3.

Selecteer de tekst op het scherm en tik op Menu > Kopiëren.

4.

Open de gewenste notitie in de lijst met notities of open een nieuwe notitie waarnaar u de geselecteerde inhoud wilt kopiëren.

5.

Tik op Menu > Plakken.

6.

Tik op ok.

Als u de inhoud in een nieuwe notitie plakt, wordt een kopie van de notitie weergegeven in de lijst met notities.

TIP:

Het is ook mogelijk om de aanwijspen vast te houden op een notitie en vervolgens Kopie

maken te selecteren als u een notitie wilt kopiëren.

Notities 107

Notities maken tijdens een oproep

U maakt als volgt notities tijdens een oproep:

1.

Tik tijdens een oproep op Menu > Notitie maken.

2.

Voer uw tekst in.

3.

Tik op ok.

U kunt notities die u hebt gemaakt tijdens een oproep als volgt openen:

1.

Druk op de toets (Opnemen/Verzenden).

2.

Tik op het Telefoonscherm op Oproepgeschiedenis.

3.

Houd de aanwijspen vast op de naam of het nummer van de telefoonoproep die de notitie bevat.

4.

Tik op Notitie bekijken.

Een notitie die tijdens een oproep is gemaakt, kan ook worden geopend in het programma Notities. De titel van de notitie is de naam van de contactpersoon of het telefoonnummer waarmee u verbinding had tijdens het schrijven van de notitie.

Opera browser

Met de browser Opera kunt u webpagina's bekijken op de HP iPAQ. U kunt op internet zoeken naar informatie, uw e-mail online controleren en software downloaden op de HP iPAQ. De browser Opera heeft een interface met tabbladen, zodat u in meerdere webpagina's tegelijk kunt navigeren.

OPMERKING:

Deze functie is mogelijk niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Tik op Start > Programma's > Opera Browser.

U bekijkt webpagina's als volgt:

Tik op het pictogram (Home) om naar de startpagina te gaan.

OPMERKING:

Als u de startpagina wilt instellen, tikt u op > Instellingen > Startpagina.

Als u naar een website wilt gaan, voert u in de adresbalk het webadres in en druk u op de toets

(Enter) op het toetsenbord.

Als u een favoriet wilt openen, tikt u op en selecteert u de favoriet in de lijst die wordt weergegeven.

Als u naar de vorige webpagina wilt gaan, tikt u op .

U gebruikt de tabfunctie als volgt:

Tik op > Nieuw tabblad om een nieuw tabblad te openen.

Tik op om naar een ander tabblad te gaan.

Als u een tabblad wilt sluiten, gaat u naar het desbetreffende tabblad en tikt u op .

U werkt als volgt met de browser:

Als u een webpagina wilt bekijken in de modus Full screen (Volledig scherm), tikt u met de aanwijspen op het scherm en sleept u het beeld in de gewenste richting.

● Tik op om terug te keren naar de standaardmodus.

Als u de instellingen wilt aanpassen, tikt u op > Instellingen en kiest u de gewenste instellingen.

108 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Als u downloads wilt beheren, tikt u op > Downloads.

Als u informatie over de huidige webpagina wilt weergeven, tikt u op > Pagina-info.

Als u de geschiedenis wilt weergeven, tikt u op > Geschiedenis.

● Als u opgeslagen pagina's wilt weergeven, tikt u op > Opgeslagen pagina's.

Als u Help wilt weergeven, tikt u op > Help.

Als u de browser wilt afsluiten, tikt u op > Afsluiten.

Pocket Internet Explorer

Met Internet Explorer kunt u webpagina's weergeven en downloaden, websites bekijken via een synchronisatieverbinding of internetverbinding, en verbinding maken met internet. Websites die u vaak bezoekt, kunt u opslaan op de pagina Favorieten.

U opent koppelingen op de pagina Favorieten als volgt:

1.

Tik op Start > Programma's > Internet Explorer om Pocket Internet Explorer te openen.

2.

Tik op Favorieten en tik op de gewenste koppeling.

3.

Tik op Menu > Favorieten… om een lijst met al uw favoriete sites weer te geven en tik op

Menu > Toevoegen aan favorieten… om een nieuwe URL aan uw lijst met favorieten toe te voegen.

4.

Tik op Menu > Extra > Geschiedenis… om de geschiedenis weer te geven.

OPMERKING:

Tik op Menu > Extra > Opties… om algemene instellingen en geheugen- en beveiligingsinstellingen te wijzigen.

U kunt elke willekeurige URL verzenden als SMS-, MMS- of e-mailbericht door te tikken op Menu >

Extra > Koppeling verzenden…

Voor meer informatie over Pocket Internet Explorer tikt u op Start > Help > Inhoud > Bladeren op

het web.

Extern bureaublad mobiel

Gebruik de toepassing Extern bureaublad mobiel om u aan te melden bij een Windows Terminal

Server. Met deze functie kunt u alle programma's gebruiken die op de server zijn geïnstalleerd.

U meldt zich als volgt aan bij een Terminal Server:

1.

Tik op Start > Programma's > Extern bureaublad mobiel.

2.

Geef in het vak Computer de naam of het TCP/IP-adres op van een Terminal Server.

3.

Geef uw gebruikersnaam, wachtwoord en domein op.

4.

Tik op Verbinden.

Tik op Opties > Beeld om de kleurenopties in te stellen: 256 kleuren of Hoge kleuren (16 bits). U kunt de Weergave extern op het volledige scherm weergeven of u kunt het externe bureaublad in uw

HP iPAQ-beeldscherm passen.

OPMERKING:

Wanneer u verbinding hebt met de Terminal Server, selecteert u de optie Volledig

scherm om het programma op het volledige scherm weer te geven.

Pocket Internet Explorer 109

Tik op Opties > Bronnen om de opties Geluid extern bureaublad in te stellen. U kunt ervoor kiezen het geluid te dempen, het geluid af te spelen op de externe computer of het geluid af te spelen op de

HP iPAQ.

U verbreekt als volgt de verbinding met een Terminal Server:

Tik op Verbinding verbreken.

Zoeken

Met de functie Zoeken kunt u zoeken naar bestanden die op de HP iPAQ zijn opgeslagen. U kunt zoeken naar bestanden in Agenda, Contacten, Excel Mobile, Help, Berichten, Notities, Outlook Mobile, Taken en Word Mobile. U kunt ook zoeken naar bestanden die groter zijn dan 64 KB.

U zoekt als volgt naar bestanden:

1.

Tik op Start > Programma's > Zoeken.

2.

Typ de gedeeltelijke of volledige naam van het bestand in het tekstveld Zoek naar.

3.

Selecteer een criterium in de lijst Type.

4.

Tik op Zoeken.

5.

Tik op een bestand in de zoekresultaten om het bestand te openen.

SIM Manager

Met SIM Manager kunt u de contactgegevens die zijn opgeslagen op uw SIM- of USIM-kaart (3G SIM) weergeven en beheren. U kunt contacten op de telefoon kopiëren naar de SIM/USIM of andersom. Tik op Start > Programma's > SIM Manager om de SIM Manager te openen.

Met SIM Manager kunt u uw contacten beheren.

Kies Nieuw om een nieuwe contactpersoon te maken.

Als u contactgegevens wilt weergeven, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op

Opties > Openen.

Als u contactgegevens wilt bewerken, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op

Opties > Bewerken.

Als u een contactpersoon wilt verwijderen, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op

Opties > Verwijderen. Tik vervolgens op Ja.

Tik op Opties > Alles selecteren om alle contacten te selecteren.

Als u een contactpersoon naar de telefoon wilt kopiëren, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op Opties > Kopiëren naar Contacten.

Als u alle contacten op de SIM/USIM naar de telefoon wilt kopiëren, tikt u Opties > Alles

selecteren. Tik vervolgens op Opties > Kopiëren naar Contacten.

Als u een contactpersoon wilt bellen, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op

Opties > Selectie bellen. Als er meer dan één nummer is ingesteld voor een contactpersoon, selecteert u het gewenste nummer en tikt u op Opties > Selectie bellen.

Als u een bericht wilt verzenden naar een contactpersoon, selecteert u de gewenste contactpersoon en tikt u op Opties > SMS verzenden.

110 Hoofdstuk 15 Toepassingen

Als u uw persoonlijke mobiele nummer op de SIM/USIM wilt opslaan, tikt u op Opties > Mijn

mobiele nummers.

Als u SIM Manager wilt afsluiten, tikt u op Opties > Stoppen.

Taakbeheer

Met Taakbeheer kunt u de taken die op de HP iPAQ worden uitgevoerd bekijken en beheren. Bovendien kunt u het geheugen- en CPU-gebruik weergeven.

Als u Taakbeheer wilt openen, tikt u op Start > Instellingen > Systeem > Taakbeheer.

Doel…

Een programma sluiten

Programma's openen die actief zijn in het geheugen

Alle geopende programma's sluiten

Alle programma's weergeven die actief zijn in het geheugen

Alle processen weergeven die actief zijn in het geheugen

Sorteervolgorde wijzigen

De lijst vernieuwen

Taakbeheer afsluiten

Stappen…

Selecteer het programma en tik vervolgens op Taak

Beëindigen.

OPMERKING:

U kunt geen actieve processen beëindigen.

Selecteer het programma en tik vervolgens op Menu >

Activeren.

Tik op Menu > Alle taken beëindigen.

Tik op Menu > Weergeven > Toepassingen.

Tik op Menu > Weergeven > Processen.

Tik op Menu > Sorteren op en tik vervolgens op het gewenste veld.

TIP:

U kunt ook bovenaan op de kolomnaam tikken om op de betreffende kolom te sorteren.

Tik op Menu > Vernieuwen.

Tik op Menu > Afsluiten.

OPMERKING:

Het is mogelijk dat niet alle actieve programma's worden weergegeven. Sommige programma's kunnen op de achtergrond actief zijn en processorcapaciteit en geheugen in beslag nemen.

TIP:

Als uw HP iPAQ traag is, controleert u Taakbeheer en sluit u toepassingen die u niet gebruikt af.

Voice Commander

Met het programma Voice Commander kunt u contacten opzoeken, een contactpersoon bellen op naam, agendagegevens ophalen, muziek afspelen en beheren, en programma's op de HP iPAQ starten.

TIP:

Tik op Start > Programma's > Voice Commander of druk op de knop Voice Commander om

Voice Commander te starten.

Doel

Een contactpersoon bellen die is opgeslagen in de lijst met contacten

Laatst gekozen nummer opnieuw kiezen

Commando

Bel gevolgd door de naam van de contactpersoon, en de locatie Home/Work/Mobile (thuis/werk/mobiel)

Opnieuw bellen / Terugbellen

Taakbeheer 111

Doel Commando

Een nummer kiezen via snelkeuze

Een nieuw e-mail- of SMS-bericht opstellen

Berichten of e-mails lezen

Voicemail controleren en oproepgeschiedenis weergeven

Snelkeuze gevolgd door het nummer dat aan het gewenste telefoonnummer is toegekend

<SMS/Email/gesproken bericht> maken voor (contact)

Lees <SMS/e-mail>

Bel berichten box / Belverloop historie (Voicemail bellen/

Oproepgeschiedenis)

Afspraken weergeven

Oproep plannen

Herinneringen maken of een gesproken notitie opnemen

Herinnering/Opname starten

Een contact zoeken dat is opgeslagen in de lijst met contacten Toon <Contact> gevolgd door de naam van de contactpersoon

Tijd weergeven

Programma's starten

Hoe laat is het?

Start gevolgd door de naam van het programma

Muziek afspelen, onderbreken en/of hervatten

Een bestaand muziekbestand afspelen

Het voorgaande of volgende nummer in de afspeellijst afspelen

De mogelijke opdrachten weergeven

Het programma Voice Commander afsluiten

<vandaag/morgen/deze week> om uw afspraken weer te geven voor vandaag, morgen en deze week

Een gesprek met [contactpersoon] plannen om een contactpersoon te bellen

Muziek afspelen/Pauzeren/Hervatten

Speel gevolgd door de naam van het muziekbestand

Volgende / Vorige

Wat kan ik zeggen?

Afsluiten

Windows Live

U kunt Windows Live op uw telefoon gebruiken om informatie te zoeken, uw e-mail te controleren en expresberichten te verzenden. Windows Live biedt dezelfde e-mail- en chatomgeving als Windows Live op de computer.

Met Windows Live kunt u het volgende doen:

● op internet zoeken naar informatie;

● e-mails verzenden en ontvangen;

● expresberichten verzenden en ontvangen;

● uw eigen status wijzigen of de status van anderen in uw lijst bekijken;

● anderen uitnodigen om te chatten;

● bepaalde contacten blokkeren, zodat ze uw status niet kunnen zien en u geen berichten kunnen sturen.

Tik op Start > Programma's > Windows Live om het programma Windows Live te openen.

Als u Windows Live wilt gebruiken, hebt u een Microsoft.NET Passport-account nodig, tenzij u al een

Windows Live-account hebt. Als u een Microsoft.NET Passport-account wilt instellen, gaat u naar http://www.passport.net

. Zodra u een account hebt, kunt u Windows Live gebruiken.

112 Hoofdstuk 15 Toepassingen

U meldt zich als volgt aan bij Windows Live:

1.

Tik op Start > Programma's > Windows Live.

2.

Tik op Aanmelden bij Windows Live.

3.

Tik op Accepteren.

4.

Geef uw e-mailadres op in het vak E-mailadres.

5.

Selecteer een webserver in de lijst.

6.

Voer uw wachtwoord in.

7.

Tik op Volgende.

8.

Tik op Volgende.

9.

Schakel het selectievakje E-mail synchroniseren in.

10.

Tik op Volgende.

11.

Tik op Gereed.

Wanneer u bent aangemeld, hebt u toegang tot de zoekfunctie en services van Windows Live™ vanaf het scherm Vandaag.

U zoekt als volgt naar informatie:

1.

Tik op het scherm Vandaag op Live Search.

2.

Geef de gewenste zoekterm op.

3.

Druk op de toets (Enter) op het toetsenbord.

U kunt als volgt uw e-mail controleren:

1.

Ga naar het scherm Vandaag en tik op de balk Windows Live Services op de pijl naar rechts of naar links totdat uw e-mailaccount wordt weergegeven.

2.

Tik op het e-mailbericht om uw Postvak IN te openen.

U meldt zich als volgt aan bij Messenger:

1.

Tik op het scherm Vandaag op de pijl naar rechts of naar links op de balk Windows Live

Services totdat Messenger wordt weergegeven.

2.

Tik op Tik hier om aan te melden.

3.

Selecteer uw online status in de lijst.

4.

Tik op Aanmelden.

Als u zich niet afmeldt bij Windows Live, houdt u een gegevensverbinding in stand en kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht door uw serviceprovider. De sessie wordt niet gesloten door een time-out of op een andere manier beëindigd, tenzij een van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt:

De gebruiker beëindigt de expresberichtensessie.

De gebruiker accepteert een binnenkomende spraakoproep.

Er wordt een uitgaande spraakoproep geplaatst.

De HP iPAQ wordt uitgeschakeld of raakt buiten bereik van het netwerk.

Windows Live 113

U meldt zich als volgt af bij Messenger:

Tik op Menu > Afmelden.

Met Windows Live kunt u expresberichten verzenden aan contacten in de lijst met contacten in

Messenger. U verzendt als volgt expresberichten:

1.

Tik op de persoon aan wie u een expresbericht wilt sturen.

2.

Voer uw bericht in en tik op Verzenden.

Daarnaast kunt u uw contacten beheren en hun zichtbaarheid bepalen. U beheert uw contacten in

Windows Live als volgt:

Tik op Menu > Contact toevoegen om een nieuw contact te maken.

Tik op Menu > Opties voor contact > Contact verwijderen om een bestaande contactpersoon te verwijderen.

Tik op Menu > Opties voor contact > Blokkeren/Blokkering opheffen om de geselecteerde contacten te beletten of toe te staan uw status te zien en u expresberichten te sturen.

OPMERKING:

Tik op Menu > Opties > Deelnemer toevoegen als u een contactpersoon wilt uitnodigen voor een actieve chatsessie. U kunt ook zien wie er met u spreekt en wisselen tussen chatsessies door te tikken op Menu > Opties > Deelnemers weergeven.

U kunt desgewenst uw status in Windows Live Messenger wijzigen. U wijzigt uw status als volgt:

1.

Tik op uw naam in de lijst met contacten en selecteer deze.

2.

Tik op Menu > Status wijzigen en selecteer de gewenste status.

U meldt zich als volgt aan als een andere gebruiker:

1.

Tik op het scherm Vandaag op de pijl naar rechts of naar links op de balk Windows Live

Services totdat Windows Live wordt weergegeven.

2.

Tik op uw weergavenaam.

3.

Tik op Menu > Accountinstellingen > Andere Windows Live ID.

4.

Tik op Ja.

5.

Ga verder met de configuratiewizard om u aan te melden.

Windows Media Player

Gebruik Windows Media Player om plezier te beleven aan uw digitale media, zowel thuis als onderweg.

Met Windows Media Player kunt u geluids- en videobestanden afspelen die op uw telefoon of op een geheugenkaart zijn opgeslagen.

OPMERKING:

Als u lange tijd achter elkaar een headset op hoog volume gebruikt, loopt u risico op gehoorbeschadigingen. Gebruik een headset niet te lang op hoog volume om het risico van gehoorbeschadiging te beperken. HP adviseert om gebruik te maken van de HP iPAQ Wired Stereoheadset, onderdeelnummer 486112-001, die bij de HP iPAQ is geleverd.

Tik op Start > Programma's > Windows Media om de toepassing Windows Media Player te openen.

Als u muziek op de opslagkaart wilt afspelen, tikt u op Start > Programma's > Windows Media >

Menu > Bibliotheek...

114 Hoofdstuk 15 Toepassingen

OPMERKING:

Beveiligde bestanden zijn digitale mediabestanden die zijn beveiligd met een licentie om te voorkomen dat ze door onbevoegden worden gebruikt of afgespeeld. Licenties worden gemaakt en beheerd door middel van de DRM-technologie. Voor meer informatie over Windows Media DRM 10, beveiligde bestanden en andere voorzieningen raadpleegt u de Help-informatie op het scherm door te tikken op Start > Help > Inhoud > Windows Media Player Mobile gebruiken.

Lijst Afspelen wissen

Tik op Start > Programma's > Windows Media > Menu > Bibliotheek... en selecteer Nu afspelen.

De lijst Nu afspelen bevat het bestand dat momenteel wordt afgespeeld en de bestanden die in de rij staan om te worden afgespeeld. U kunt snel alle bestanden uit de afspeellijst verwijderen door de lijst

Nu afspelen te wissen.

U wist de lijst Nu afspelen als volgt:

Tik in het scherm Nu afspelen op Menu > Huidige lijst wissen.

Bibliotheek bijwerken

Meestal worden uw bibliotheken automatisch bijgewerkt door Windows Media Player. U kunt een bibliotheek echter ook handmatig bijwerken om ervoor te zorgen dat de bibliotheek koppelingen bevat naar eventuele nieuwe bestanden die u onlangs hebt gekopieerd naar de HP iPAQ of een verwisselbare opslagkaart.

U werkt een bibliotheek als volgt bij:

1.

Als het scherm Bibliotheek nog niet wordt weergegeven, tikt u op Menu > Bibliotheek…

2.

Tik in het scherm Bibliotheek op Menu > Bibliotheek bijwerken…

3.

Wacht tot de bestanden zijn toegevoegd en tik vervolgens op Gereed.

Windows Update

Microsoft publiceert updates en patches voor Windows Mobile. Deze updates en patches verbeteren de veiligheid en functionaliteit van de HP iPAQ. Met het programma Windows Update kunt u de beschikbare updates en patches downloaden van internet en installeren op de HP iPAQ.

OPMERKING:

Het programma maakt gebruik van uw gegevensverbinding en er zijn mogelijk kosten verbonden aan het gebruik van deze service.

U stelt Windows Update als volgt in:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Windows Update.

2.

Volg de aanwijzingen op het scherm.

3.

Tik op Voltooien.

OPMERKING:

U kunt de instellingen weergeven en wijzigen in Menu > Schema wijzigen.

U gebruikt Windows Update als volgt:

1.

Tik op Start > Instellingen > Systeem > Windows Update.

2.

Kies Nu controleren.

Windows Update 115

16 Productspecificaties

Systeemspecificaties

OPMERKING:

Niet alle modellen zijn in alle landen/regio's beschikbaar. Tik op de HP iPAQ op

Start > Instellingen > Systeem > HP AssetViewer voor meer informatie over de specificaties van uw model.

Systeemvoorziening

Processor

Informatie over het besturingssysteem

Geheugen

Externe voedingsbron

Beeldscherm

SD-sleuf

Connector voor hoofdtelefoon

Ondersteunde netwerken

Antenne

GPS

Accu

Bluetooth

Wi-Fi

Telefoon/modem

Camera

Beschrijving

Qualcomm 7201 A 528 MHz ARM 11

Microsoft

®

Windows Mobile 6.1 Professional

128 MB SDRAM en 256 MB NAND Flash-ROM

OPMERKING:

De werkelijke hoeveelheid beschikbaar geheugen kan variëren.

Voedingsadapter: invoer 90–264 Vac, 200 mA, 50 tot 60 Hz en uitvoer +5 Vdc, 1 A

USB-oplader: 5 V gelijkstroom, 100/500 mA

2,8 inch 240x320 TFT met LCD-aanraakscherm

Voor microSD-geheugen tot 8 GB, inclusief SDHC

Connector voor niet-draadloze stereoheadset (2,5 mm)

Quad-band GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz),

Tri-band UMTS (900/1900/2100 MHz), HSPA 3,6/7,2 Mbps/

HSUPA 2,0 Mbps

Interne penta-band antenne (850/900/1800/1900/2100)

Geïntegreerde ondersteuning voor XTRA, SUPL en externe accessoires

Verwisselbare/oplaadbare lithium-polymeeraccu van

1140 mAh

Bluetooth 2.0 met 10 meter bereik voor snelle en energiezuinige draadloze communicatie over korte afstand met andere Bluetooth-apparatuur

IEEE 802.11b/g

HSDPA (3.5G/3G) - 900/1900/2100

EDGE/GPRS/GSM (2.75G/2.5G/2G) -

850/900/1800/1900/2100

3,1 megapixel

● Autofocus (10 cm tot oneindig)

5x digitale zoom met LED-flits

● Video-opnamen met geluid (max. QVGA)

116 Hoofdstuk 16 Productspecificaties

Afmetingen en gewicht

Lengte

Breedte

Diepte

Gewicht

Metrisch

114,5 mm

57 mm

17,4 mm

Met accu: 160 g

● Zonder accu: 133 g

Omgeving

Temperatuur

Relatieve luchtvochtigheid

In gebruik

Niet in gebruik

In gebruik

Niet in gebruik

Metrisch

0 tot 45 °C

-40 tot 85 °C

90% RH

90% RH

V.S.

4,51 inch

2,24 inch

0,69 inch

Met accu: 5,64 oz

● Zonder accu: 4,69 oz

V.S.

32 tot 113 °F

-40 tot 185 °F

90% RH

90% RH

Afmetingen en gewicht 117

17 Richtlijnen voor onderhoud

Het wordt aanbevolen deze richtlijnen op te volgen om zo de gebruiksduur van de HP iPAQ te verlengen.

De HP iPAQ correct gebruiken

Gebruik de HP iPAQ niet in stoffige omgevingen of bij extreem hoge of lage temperaturen.

Zorg dat er geen water op de HP iPAQ terechtkomt en gebruik het apparaat niet in de regen.

Verwijder de accu nooit zonder de HP iPAQ eerst uit te schakelen.

Oefen geen grote kracht uit op de HP iPAQ en behandel het toestel met zorg.

Houd de HP iPAQ en de bijbehorende accessoires buiten het bereik van kinderen.

Steek geen metalen voorwerpen in de micro-USB-poort van de HP iPAQ. Hierdoor kan kortsluiting in de accu ontstaan.

De HP iPAQ reinigen

Gebruik een zachte, schone, licht bevochtigde doek om de HP iPAQ schoon te maken. Voorkomt dat de HP iPAQ in contact komt met water.

● Gebruik nooit bijtende vloeistoffen of schurende voorwerpen om de HP iPAQ schoon te maken.

Hierdoor kan de behuizing beschadigd raken.

De HP iPAQ dragen of bewaren

Laat de HP iPAQ nooit achter in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen.

Verwijder de accu uit de HP iPAQ als u deze gedurende langere tijd niet zult gebruiken. Bewaar de HP iPAQ en de accu op een koele, donkere en droge plaats.

Voorkom dat het beeldscherm breekt; draag de HP iPAQ niet in uw achterzak.

Accessoires gebruiken

Gebruik originele accu's en opladers van HP om de HP iPAQ op te laden.

Gebruik de accu en oplader van de HP iPAQ niet voor andere doeleinden.

Voor meer informatie over accessoires voor de HP iPAQ gaat u naar http://www.hp.com

. Klik vervolgens op Home and Home office > Handhelds & Calculators > iPAQ accessories.

118 Hoofdstuk 17 Richtlijnen voor onderhoud

18 Veelgestelde vragen

Accu

Gebruikers komen vaak dezelfde problemen tegen. Hier vindt u een lijst met veelvoorkomende problemen en oplossingen. U wordt aangeraden om deze lijst door te nemen voordat u contact opneemt met de klantenservice of uw apparaat opstuurt voor vervanging.

Vraag

Ik kan mijn HP iPAQ niet inschakelen. Wat kan ik hieraan doen?

Antwoord

Er lijkt een probleem te zijn met de accu van de HP iPAQ.

Controleer het volgende:

Is de accu opgeladen? Een rood knipperend lampje op de HP iPAQ geeft aan dat de accu bijna leeg is. Het wordt aanbevolen de accu volledig op te laden. Als het lampje groen brandt, geeft dit aan dat de accu volledig is opgeladen.

Is de accu op de juiste manier geplaatst? Zorg dat de connectoren op de accu zijn uitgelijnd met de pinnen in het accucompartiment. Raadpleeg

Stap 2: de accu plaatsen en het afdekplaatje terugplaatsen op pagina 9

voor meer informatie.

Zijn de connectoren op de accu en de pinnen in het accucompartiment schoon? Neem bij verontreinigde contactpunten contact op met de leverancier om de contactpunten te laten reinigen.

Probeer de accu op te laden met de netadapter.

Raadpleeg

Stap 3: de accu opladen op pagina 9

voor meer informatie.

Accu 119

Vraag Antwoord

Hoe kan ik de standbyduur en gespreksduur van de HP iPAQ verbeteren?

Volg de volgende richtlijnen op om de standby- en gespreksduur van de HP iPAQ te verbeteren.

Wanneer de signaalsterkte zwak is, gebruikt de HP iPAQ mogelijk meer stroom. Probeer naar buiten te gaan wanneer u de HP iPAQ gebruikt.

● Als de push-e-mailservice is ingeschakeld, schakelt u deze uit. Deze functie, waarbij doorlopend wordt gecontroleerd of er e-mails op de webserver beschikbaar zijn, gebruikt veel accucapaciteit en verkort de standbyduur.

Als u een nieuwe accu gebruikt, is het mogelijk dat deze een aantal malen moet worden opgeladen en ontladen voordat de accu de optimale capaciteit bereikt. Gebruik de HP iPAQ nadat de accu volledig is opgeladen. Als het lampje groen brandt, geeft dit aan dat de accu volledig is opgeladen.

● Zorg ervoor dat u de accu niet teveel oplaadt en dat de accu nooit helemaal leeg raakt. Hierdoor kan de accu beschadigd raken en wordt de standby-duur en de gespreksduur verkort.

Als de accu erg oud is, vervangt u deze door een nieuw exemplaar.

● Vermijd het gebruik van de HP iPAQ in omgevingen met extreem hoge of lage temperaturen. Het rendement van een accu kan nadelig worden beïnvloed door extreme temperatuursomstandigheden. Raadpleeg

Omgeving op pagina 117 voor meer informatie over de

bedijfstemperaturen van de HP iPAQ.

Ik kan de accu niet opladen. Wat kan ik hieraan doen?

Als u problemen ondervindt bij het opladen van de accu, controleert u het volgende:

● Is de acculader op de juiste manier aangesloten op de

micro-USB-connector van de HP iPAQ? Raadpleeg Stap

3: de accu opladen op pagina 9 voor meer informatie over

het opladen van de accu.

Is het netsnoer van de acculader beschadigd?

● Wordt de accu langzaam opgeladen? Wanneer dit het geval is, stelt u de HP iPAQ in op Snel opladen.

Raadpleeg

Instellingen voor energiebeheer wijzigen op pagina 24

voor meer informatie.

Is de accu erg oud? Vervang de accu in dat geval door een nieuwe en probeer het opnieuw.

● Controleer het acculampje op de HP iPAQ. Als de accu bijna leeg is en de HP iPAQ wordt opgeladen, brandt het lampje rood.

Controleer het acculampje op de HP iPAQ. Als de accutemperatuur te hoog of te laag is, brandt het lampje oranje. Dit duidt op een apparaatfout.

120 Hoofdstuk 18 Veelgestelde vragen

Verbinding

Vraag Antwoord

Ik kan niet bellen of worden gebeld. Wat kan ik hieraan doen? Als u niet kunt bellen of worden gebeld, controleert u het volgende:

Is de SIM-kaart correct geplaatst? Verwijder de SIM-kaart en plaats deze opnieuw in de HP iPAQ.

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of

ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31 voor meer

informatie.

Is het netwerk correct ingesteld? Zo nodig kunt u proberen het netwerk handmatig te selecteren.

Hebt u wellicht de functies Vaste nummers,

Doorschakelen of Oproep blokkeren geactiveerd? Als dat het geval is, schakelt u ze tijdelijk uit.

● Gebruikt u twee SIM-kaarten, één met de functie SIM-

pincode inschakelen ingeschakeld en de andere met de functie SIM-pincode inschakelen uitgeschakeld? Als dat het geval is, schakelt u de functie SIM-pincode

inschakelen tijdelijk uit. Raadpleeg

De SIM-pincode wijzigen op pagina 36 voor meer informatie.

● Staat de HP iPAQ in de vliegtuigmodus? Als dat het geval is, schakelt u deze modus uit. Raadpleeg

Draadloos beheer gebruiken op pagina 69 voor meer informatie.

Waarom worden mijn oproepen steeds verbroken?

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een zwak signaal. Als dit probleem optreedt, controleert u het volgende:

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of

ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31 voor meer

informatie.

● Probeer het netwerk handmatig te selecteren.

Neem contact op met uw serviceprovider om te controleren of het netwerk correct is ingesteld en of de vereiste services beschikbaar zijn.

Ik kan geen verbinding maken met internet. Wat kan ik hieraan doen?

Als u problemen ondervindt wanneer u verbinding maakt met internet, controleert u het volgende:

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of

ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31 voor meer

informatie.

Controleer of u een abonnement hebt op een gegevensservice bij uw serviceprovider.

Zorg dat de juiste instellingen zijn ingevoerd in het gegevensprofiel, zoals het VPN- en IP-adres.

Als u gebruikmaakt van Wi-Fi, gaat u dichter bij het hotspot staan en controleert u de instellingen bij uw netwerkbeheerder.

Verbinding 121

Vraag

Ik kan gesprekken niet goed verstaan. Wat kan ik hieraan doen?

Wanneer ik oproepen beantwoord op de HP iPAQ, kan mijn gesprekspartner mijn stem niet goed horen. Wat zou het probleem kunnen zijn?

Ik kan geen SMS- of MMS-berichten verzenden. Wat kan ik hieraan doen?

Ik kan sommige oproepfuncties niet gebruiken. Wat kan ik hieraan doen?

Antwoord

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg

Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31

voor meer informatie.

Als u gesprekken niet goed kunt verstaan, controleert u of het volume niet te laag staat. Verhoog het volume.

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg

Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31

voor meer informatie.

Als de persoon die belt tijdens een gesprek uw stem niet goed kan horen, controleert u of de functie Dempen tijdens de oproep is uitgeschakeld.

Als er problemen optreden bij het verzenden van SMS- of

MMS-berichten, controleert u het volgende:

● Het wordt aanbevolen om minimaal 1,5 tot 2 MB geheugenruimte vrij te laten om de HP iPAQ efficiënt te kunnen laten werken. Als u de hoeveelheid vrije geheugenruimte wilt controleren, tikt u op Start >

Instellingen > Systeem > Geheugen.

Is de ontvangst van het netwerksignaal goed? Mogelijk bevindt u zich in een afgesloten ruimte. Ga naar buiten of

ga dichter bij een raam staan. Raadpleeg Verbinding en signaalsterkte controleren op pagina 31 voor meer

informatie.

● Probeer het netwerk handmatig te selecteren.

Neem contact op met uw serviceprovider om te controleren of de service beschikbaar is in uw land/regio.

Controleer bovendien het gegevensabonnement dat u bij uw serviceprovider hebt afgesloten en zorg dat het juiste netwerk is ingesteld.

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde geavanceerde functies voor oproepen, zoals Oproep doorschakelen en

Oproep blokkeren, moet u mogelijk een abonnement nemen op deze diensten bij uw serviceprovider. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

122 Hoofdstuk 18 Veelgestelde vragen

Vraag

Waarom hoor ik geluid op de achtergrond tijdens een telefoongesprek?

Welke factoren leiden tot een verslechtering van het GPSsignaal en tot minder accurate resultaten?

Antwoord

U kunt geluid op de achtergrond horen als u de HP iPAQ gebruikt in de nabijheid van elektronische apparatuur, zoals een magnetron, luidsprekers of een televisie. Vermijd gebruik van de HP iPAQ in de nabijheid van dit soort apparaten om nadelige gevolgen voor de geluidskwaliteit te voorkomen.

De onderstaande situaties hebben een negatieve invloed op het GPS-signaal:

● Het signaal wordt weerkaatst door objecten zoals hoge gebouwen of hoge bergen voordat het signaal het ontvangstapparaat bereikt. De prestaties worden nadelig beïnvloed wanneer de HP iPAQ zich in een voertuig bevindt met ruiten van thermisch glas. Het thermische glas blokkeert het GPS-signaal zodat dit de HP iPAQ niet goed kan bereiken.

U bevindt zich binnen, onder water of onder de grond.

● U voert meerdere programma's uit terwijl u verbinding maakt.

Synchronisatie

Vraag

Ik kan de HP iPAQ niet synchroniseren met mijn computer.

Wat kan ik hieraan doen?

De HP iPAQ had verbinding toen ik WMDC installeerde.

Waarom start WMDC niet nadat het is geïnstalleerd?

Kan ik voor het eerst een actieve verbinding tussen de

HP iPAQ en een computer instellen via Bluetooth?

Antwoord

Als u de functie ActiveSync wilt gebruiken met Windows XP, zorgt u dat uw computer is voorzien van de nieuwste versie van ActiveSync. Het gebruik van ActiveSync versie 4.5 of hoger wordt aanbevolen.

Als u de functie WMDC wilt gebruiken met Windows Vista, zorgt u dat uw computer is voorzien van de nieuwste versie van WMDC. Het gebruik van WMDC versie 6.1 of hoger wordt aanbevolen.

Ga naar http://www.microsoft.com/downloads voor de nieuwste versies.

Controleer of geavanceerde functies zijn ingeschakeld in het programma dat u gebruikt om het apparaat via USB met de PC

te verbinden. Raadpleeg Aansluiten op een computer op pagina 25 voor meer informatie.

In sommige gevallen moet de HP iPAQ na een upgrade worden losgekoppeld en opnieuw worden aangesloten voordat WMDC kan worden gestart.

Nee, de eerste verbinding tussen de HP iPAQ en de computer kan alleen tot stand worden gebracht met behulp van een micro-USB-synchronisatiekabel en ActiveSync voor Windows

XP of WMDC voor Windows Vista. Nadat u de eerste keer op deze manier verbinding hebt gemaakt, kunt u Bluetooth instellen voor toekomstige verbindingen.

Synchronisatie 123

Diversen

Vraag

Waarom is de HP iPAQ af en toe erg langzaam?

Antwoord

Het wordt aanbevolen om minimaal 1,5 tot 2 MB geheugenruimte vrij te laten om de HP iPAQ efficiënt te kunnen laten werken. Als u de hoeveelheid vrije geheugenruimte wilt controleren, tikt u op Start > Instellingen > Systeem >

Geheugen.

Verwijder of verplaats e-mailberichten en afbeeldingen van de

HP iPAQ naar uw computer om geheugen vrij te maken.

Als u meerdere toepassingen tegelijkertijd gebruikt op de

HP iPAQ, kunt u enkele toepassingen afsluiten om geheugen vrij te maken. Raadpleeg

Programma's openen op pagina 21

voor meer informatie.

124 Hoofdstuk 18 Veelgestelde vragen

Vraag Antwoord

De HP iPAQ wordt erg warm tijdens het gebruik. Wat is er aan de hand?

Het is normaal dat de HP iPAQ bij langdurig gebruik een beetje warm wordt, met name bij lange gesprekken of wanneer de

HP iPAQ door gebruik van GPS zwaar wordt belast. De

HP iPAQ kan ook enigszins warm worden tijdens het opladen.

Hoe voer ik een reset uit op mijn HP iPAQ?

Als uw HP iPAQ niet reageert wanneer u op een knop drukt of op het scherm tikt, moet u mogelijk een reset uitvoeren. Op de

HP iPAQ kunt u een softwarematige reset uitvoeren, of een hardwarematige reset waarbij de fabrieksinstellingen worden hersteld.

Bij een softwarematige reset worden alle actieve programma's gestopt, maar worden geen programma's of opgeslagen gegevens gewist. Sla alle niet-opgeslagen gegevens van actieve programma's op voordat u een softwarematige reset uitvoert.

Als u een hardwarematige reset uitvoert, gaan alle instellingen, programma's en gegevens van de gebruiker verloren en worden de fabrieksinstellingen van de HP iPAQ hersteld. Zorg ervoor dat belangrijke gegevens naar een externe geheugenbron zijn opgeslagen, voordat u een hardwarematige reset uitvoert, aangezien bij een hardwarematige reset alle gegevens worden gewist.

VOORZICHTIG:

Als u een hardwarematige reset uitvoert en de fabrieksinstellingen herstelt, gaan alle gegevens verloren die op de HP iPAQ zijn opgeslagen.

U voert als volgt een softwarematige reset uit:

Verwijder de accu uit de HP iPAQ en plaats deze terug.

Er gaan geen gegevens verloren tijdens een softwarematige reset. Zet de HP iPAQ weer aan na een softwarematige reset.

U voert als volgt een hardwarematige reset uit om de fabrieksinstellingen te herstellen:

Houd tegelijkertijd de toetsen

Verzenden),

(Opnemen/

(Einde) en de cameratoets ingedrukt wanneer u de HP iPAQ inschakelt.

De HP iPAQ wordt opnieuw gestart en ingeschakeld. Als de hardwarematige reset is geslaagd, worden de woorden Clean boot (Schoon opstarten) weergegeven wanneer het HP-logo verschijnt.

U kunt ook tikken op Start > Instellingen > Systeem >

Fabrieksinstellingen herstellen. Volg de aanwijzingen op het scherm om een hardwarematige reset uit te voeren zodat de fabrieksinstellingen worden hersteld.

Diversen 125

19 Optionele accessoires

Accessoires zoals langwerkende accu's, beschermende hoezen en autohouders zijn aantrekkelijk en verhogen het gebruiksgemak van de HP iPAQ. Mocht een van de accessoires die bij het apparaat zijn meegeleverd kwijt of beschadigd raken, dan kunt u deze ook los aanschaffen. Ga voor meer informatie naar http://www.hp.com

.

Accessoire Beschrijving

iPAQ Data Messenger langwerkende accu iPAQ Data Messenger standaardaccu

Voeding en synchronisatie

Als u altijd over een reserveaccu beschikt, komt u onderweg nooit zonder stroom te zitten.

● Deze langwerkende accu biedt extra vermogen om zo de gebruiksduur van de HP iPAQ tussen laadmomenten te verlengen.

Deze verwisselbare, oplaadbare lithium-polymeeraccu is een origineel HP product waarop u kunt vertrouwen.

HP iPAQ micro-USB-synchronisatiekabel/-oplaadkabel

Als u altijd over een reserveaccu beschikt, komt u onderweg nooit zonder stroom te zitten.

● Deze verwisselbare, oplaadbare lithium-polymeeraccu is een origineel HP product waarop u kunt vertrouwen.

Houd uw HP iPAQ ook onderweg opgeladen en gesynchroniseerd.

● Met deze draagbare oplossing kunt u de HP iPAQ opladen en synchroniseren via de computer.

Audio

1

HP iPAQ niet-draadloze stereoheadset (2,5 mm) x

Voer gesprekken zonder dat iedereen kan meeluisteren of luister naar muziek of video's op de HP iPAQ.

● Hoogwaardig geluid voor de muziek en video's op de

HP iPAQ.

x

Als u lange tijd achter elkaar op hoog volume naar persoonlijke geluidsapparatuur luistert, loopt u kans op gehoorbeschadiging. Beperk het risico op gehoorbeschadiging door het volume lager te zetten en de duur van het gebruik te beperken.

126 Hoofdstuk 19 Optionele accessoires

20 Veiligheidsinformatie

U kunt de risico's van persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur beperken door de veiligheidsvoorschriften in dit document in acht te nemen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Neem de servicevoorschriften in acht: voer zelf geen reparaties uit aan het product tenzij anders is aangegeven in de bijbehorende documentatie. Als u afdekplaatjes opent of verwijdert waarop de markering staat, kunt u een elektrische schok krijgen. Neem contact op met de klantenservice voor informatie over het repareren van onderdelen die zich in deze compartimenten bevinden.

Service aanvragen voor een beschadigd product: schakel het product uit, trek de stekker uit het stopcontact en neem in de volgende gevallen contact op met een servicepartner:

Het netsnoer of de stekker is beschadigd.

Er is vloeistof op het product gemorst.

Er is een voorwerp in het product gevallen.

Het product is blootgesteld aan regen of water.

Het product is gevallen of beschadigd.

Er zijn merkbare tekenen dat het product oververhit is geweest.

Het product werkt niet naar behoren als u de gebruiksaanwijzing volgt.

Vermijd warme omgevingen: houd het product uit de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, ventilatieroosters, kachels en andere producten (bijvoorbeeld versterkers) die warmte afgeven.

Laat het product afkoelen: laat het product afkoelen voordat u deksels verwijdert en interne onderdelen aanraakt.

Vermijd vocht: gebruik het product nooit in een vochtige omgeving.

Steek geen voorwerpen in het product: steek nooit voorwerpen in sleuven of andere openingen in het product.

Blokkeer de ventilatieopeningen niet: sleuven en openingen dienen ter ventilatie. Voorkom dat het product oververhit raakt. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Als u een computer op een zacht oppervlak gebruikt, zoals een kussen, deken, tapijt of dikke kleding, kan de luchtcirculatie worden beperkt.

Reinig het product op de juiste wijze: trek de stekker van het product uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of middelen in een spuitbus.

Gebruik een zachte doek die licht met water is bevochtigd om de onderdelen aan de buitenkant te reinigen, maar breng NOOIT water rechtstreeks in aanraking met het product of met een LCD-scherm.

Gebruik de aanbevolen accessoires voor bevestiging: gebruik het product niet op een onstabiele tafel, wagen, standaard, driepoot of beugel. Bevestig het product volgens de instructies van de fabrikant en gebruik het bevestigingsaccessoire dat door de fabrikant is aanbevolen.

Gebruik het product met goedgekeurde apparatuur: gebruik het product alleen met de computers en accessoires die zijn aangeduid als geschikt voor gebruik met het product.

Algemene voorzorgsmaatregelen 127

Regel het geluidsvolume: zet het volume zachter voordat u een headset of ander audioapparaat gebruikt.

Veiligheidsvoorschriften voor netsnoeren en accessoires

WAARSCHUWING!

Gebruik voor de stroomvoorziening van het product geen universele omvormer voor huishoudelijke apparatuur. Dit kan elektrische schokken, brand of schade aan het apparaat veroorzaken.

Gebruik de juiste externe voedingsbron: een product mag alleen worden gebruikt met het type voedingsbron dat staat vermeld op het etiket met elektrische gegevens. Als u niet zeker weet welk type voedingsbron is vereist, neemt u contact op met de klantenservice, uw servicepartner of uw plaatselijke elektriciteitsbedrijf. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van producten die accu's, batterijen of andere voedingsbronnen gebruiken.

Voorkom overbelasting van het elektriciteitssysteem: voorkom overbelasting van een stopcontact, contactdoos of snoercentrale. De totale systeembelasting mag niet hoger zijn dan 80% van de toegestane waarde voor het deelcircuit. Als u gebruikmaakt van contactdozen met schakelaars, mag de belasting niet hoger zijn dan 80% van de toegestane ingangswaarden van de contactdoos.

Neem de voorschriften voor verlengsnoeren in acht: als u gebruikmaakt van een verlengsnoer of contactdoos, moet u controleren of deze geschikt is voor het product en of het totaal van de ampèrewaarden van alle producten die op het verlengsnoer of de contactdoos zijn aangesloten, niet groter is dan 80% van de maximale ampèrewaarde voor het verlengsnoer of de contactdoos.

Gebruik een goedgekeurde netadapter: alleen de netadapter die bij het product wordt geleverd, een vervangende netadapter van HP of een netadapter die als accessoire bij HP is aangeschaft, mag met het product worden gebruikt.

Gebruik een goedgekeurd netsnoer: als er geen netsnoer werd geleverd bij uw product, moet u een netsnoer aanschaffen dat is goedgekeurd voor gebruik in uw land/regio.

Het netsnoer moet zijn goedgekeurd voor het product en voor het voltage en de stroomsterkte die zijn aangegeven op het elektriciteitsetiket van het product. Het toegestane voltage en de toegestane stroomsterkte van het netsnoer moeten hoger zijn dan het maximale voltage en de stroomsterkte zoals aangegeven op het product. Bovendien moet de doorsnede van het snoer minimaal 0,75 mm²/18 AWG bedragen en moet het snoer minimaal 1,5 en maximaal 2 meter lang zijn. Als u vragen hebt over het type netsnoer dat u kunt gebruiken, neemt u contact op met de klantenservice.

Plaats het netsnoer zorgvuldig: plaats het netsnoer zo dat er niet overheen wordt gelopen of gestruikeld en dat het niet bekneld raakt onder of naast voorwerpen die erop of ertegenaan worden geplaatst. Wees vooral voorzichtig met de stekker, het stopcontact en de plaats waar het netsnoer uit het product komt.

Steek het netsnoer in het juiste stopcontact: steek de stekker van het apparaat in een elektrisch stopcontact dat te allen tijde gemakkelijk toegankelijk is. Als het product is uitgerust met een driepinsstekker met randaarde, moet u de stekker aansluiten op het juiste type stopcontact met randaarde. Verwijder de stekker met randaarde niet, aangezien dit een belangrijke veiligheidsvoorziening is.

Haal het netsnoer op de juiste wijze uit het stopcontact: schakel de voeding naar het product uit door het netsnoer uit het stopcontact te halen. Trek niet aan snoeren of kabels. Als u het netsnoer uit een stopcontact wilt halen, houdt u dit bij de stekker vast en trekt u het aan de stekker uit het stopcontact.

128 Hoofdstuk 20 Veiligheidsinformatie

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen en accu's

WAARSCHUWING!

Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u geen kortsluiting tussen de externe contactpunten veroorzaakt en voorkomt dat de accu in aanraking komt met water of vuur. Zo beperkt u het risico van brand en brandwonden. Stel een accu niet bloot aan temperaturen boven de 60 ºC. Vervang de accu alleen door accu's die zijn goedgekeurd voor dit product.

WAARSCHUWING!

Er is explosiegevaar als een accu op onjuiste wijze wordt vervangen. Vervang de accu alleen door accu's die zijn goedgekeurd voor dit product.

WAARSCHUWING!

Houd accu's uit de buurt van kinderen.

Behandel de accu's voorzichtig: vervang een accu alleen door accu's die zijn goedgekeurd voor dit product. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over het verwijderen van de accu.

Gooi de accu niet weg met het gewone huishoudelijke afval, wanneer deze niet meer bruikbaar is.

Houd u aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering van computeraccu's.

In Europa kunt u accu's inleveren of laten recyclen bij de gemeentelijke afvaldiensten of retourneren aan HP, uw servicepartner of hun dealers.

Veiligheidsvoorschriften voor houders

Vermijd plaatsing op onstabiele oppervlakken: plaats geen beeldscherm met een onstabiele voet of een beeldscherm dat zwaarder is dan 25 kilo op een beeldschermstandaard, tenzij de beeldschermstandaard een draagvermogen heeft dat overeenkomt met het gewicht van het beeldscherm. Plaats het beeldscherm in plaats daarvan op een werkoppervlak naast de houder.

Veiligheidsvoorschriften voor producten met draadloze apparaten

WAARSCHUWING!

Blootstelling aan radiofrequente straling. het uitgestraalde vermogen van dit draadloze apparaat ligt onder de limieten die de FCC stelt voor blootstelling aan radiofrequente straling.

Toch moet dit apparaat zodanig worden gebruikt dat menselijk contact bij normale werking tot een minimum wordt beperkt. Vermijd mogelijke overschrijding van de limieten van de FCC voor blootstelling aan radiofrequente straling door ervoor te zorgen dat personen zich niet binnen 20 cm van de antenne bevinden tijdens normaal gebruik van het apparaat.

Veiligheidsvoorschriften voor producten met modems, telecommunicatie-accessoires of LAN-accessoires (Local

Area Network)

WAARSCHUWING!

U kunt de risico's van brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel tijdens het gebruik van dit apparaat beperken door onder andere de volgende veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

● Gebruik dit product niet in de nabijheid van water, zoals in de buurt van een bad, wasbak, gootsteen of wastobbe, in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.

Gebruik dit product niet tijdens onweer. Er is een zeer kleine kans op een elektrische schok door bliksem.

Veiligheidsvoorschriften voor batterijen en accu's 129

Gebruik dit product niet om een gaslek te rapporteren terwijl u zich in de nabijheid van het gaslek bevindt.

Koppel de modemkabel altijd los voordat u de behuizing van het apparaat opent of niet-geïsoleerde kabels, stekkers of interne onderdelen aanraakt.

Als dit product niet is geleverd met een telefoonsnoer, gebruikt u alleen een telefoonsnoer nr.

26 AWG of hoger om zo het risico van brand te beperken.

● Steek geen modem- of telefoonkabel in de RJ-45-connector (netwerk).

130 Hoofdstuk 20 Veiligheidsinformatie

21 Internationale kennisgevingen

Kennisgeving van de FCC (Federal Communications

Commission)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

Wijzigingen

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ fccid after searching on FCC ID: B94HHC19C.

Kabels

To maintain compliance with FCC Rules and Regulations, connections to this device must be made with shielded cables having metallic RFI/EMI connector hoods.

Kennisgeving van de FCC (Federal Communications Commission) 131

Verklaring van conformiteit voor producten met het FCC-logo (alleen voor de Verenigde Staten)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 2 conditions:

1.

This device may not cause harmful interference.

2.

This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have questions about the product that are not related to this declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 530113

Houston, TX 77269-2000 or call 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836)

For questions regarding this FCC declaration, write to

Hewlett-Packard Company

P. O. Box 692000, Mail Stop 510101

Houston, TX 77269-2000 or call HP at +1-281-514-3333

To identify your product, refer to the part, series, or model number located on the product.

Kennisgeving voor Canada

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment

Regulations.

Kennisgeving voor Canada

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Kennisgeving voor Europese Unie

Producten voorzien van de markering CE voldoen aan de volgende EU-richtlijnen:

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG

EMC-richtlijn 2004/108/EG

Het CE-keurmerk voor dit product geldt alleen als het product wordt gevoed via de juiste, door HP geleverde netvoedingsadapter die is voorzien van het CE-keurmerk.

Als dit product beschikt over voorzieningen voor telecommunicatie, voldoet het ook aan de essentiële vereisten van de volgende richtlijn van de EU:

R&TTE-richtlijn 1999/5/EG

Navolging van deze richtlijnen impliceert conformiteit aan geharmoniseerde Europese standaarden

(Europese normen) die zijn vermeld in de EU-conformiteitsverklaring die door HP voor dit product of

132 Hoofdstuk 21 Internationale kennisgevingen

deze productfamilie is afgegeven. Het feit dat aan deze norm(en) wordt voldaan, wordt aangegeven door middel van een van de volgende conformiteitsmarkeringen op het product.

Deze CE-markering geldt voor niet-telecommunicatieproducten en voor op EU-niveau geharmoniseerde telecommunicatieproducten (zoals Bluetooth

®

).

● Deze CE-markering geldt voor niet op EU-niveau geharmoniseerde telecommunicatieproducten.

*Indien van toepassing wordt een nummer van een aangemelde instantie gebruikt. Zie het label met kennisgevingen op dit product.

Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Duitsland

De telecommunicatievoorziening van dit product mag in de volgende landen van de EU en EVA worden gebruikt:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,

Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen,

Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk,

Zweden en Zwitserland.

De officiële EU CE-verklaring van conformiteit voor dit apparaat kunt u vinden op http://www.hp.com/ go/certificates .

Kennisgeving voor Europese Unie 133

Producten met 2,4 GHz draadloze LAN-apparaten

Frankrijk

L'utilisation de cet équipement (2,4 GHz Wireless LAN) est soumise a certaines restrictions : Cet

équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400 à

2483,5 MHz (Chaîne 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, les fréquences comprises entre 2400-2454 MHz (Chaîne 1-9) peuvent être utilisées. Pour les dernières restrictions, voir http://www.arcep.fr

.

Voor gebruik van dit product in een 2,4 GHz draadloos LAN gelden bepaalde beperkingen. Dit product mag binnenshuis worden gebruikt in de volledige bandbreedte van 2400-2483,5 MHz (kanaal 1-13). Bij gebruik buitenshuis mogen uitsluitend de kanalen 1-9 (2400-2454 MHz) worden gebruikt. Zie voor de meest recente eisen http://www.arcep.fr

.

Waarschuwing met betrekking tot de accu

WAARSCHUWING!

Deze HP iPAQ bevat een oplaadbare lithium-polymeeraccu. Probeer de accu niet uit elkaar te halen, te pletten of te doorboren, zorg dat u geen kortsluiting tussen de externe contactpunten veroorzaakt en laat de accu niet in aanraking komen met water of vuur. Zo beperkt u het risico van brand en brandwonden. Vervang de accu alleen door een reserveaccu van HP.

VOORZICHTIG:

Er is explosiegevaar als de accu wordt vervangen door een accu van een onjuist type. Gooi afgedankte batterijen en accu's weg volgens de instructies.

Recycling van accu's

HP stimuleert het recyclen van gebruikte elektronica, originele HP printcartridges en oplaadbare accu's.

Raadpleeg http://www.hp.com/recycle voor meer informatie over recyclingprogramma's.

Accu weggooien

WAARSCHUWING!

Gooi de accu, wanneer deze niet meer bruikbaar is, niet weg met het gewone huishoudelijke afval. Houd u aan de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot afvalverwijdering van computeraccu's.

Chemische stoffen

HP doet er alles aan om klanten informatie te verschaffen over de chemische stoffen in onze producten, om zo te voldoen aan juridische vereisten zoals REACH (EG-richtlijn nr. 1907/2006 van het Europese

Parlement en de Raad). Een rapport met chemische informatie over dit product is beschikbaar op: http://www.hp.com/go/reach .

134 Hoofdstuk 21 Internationale kennisgevingen

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privégebruikers

Waarschuwing met betrekking tot de apparatuur

WAARSCHUWING!

U kunt het risico van persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand en schade aan de apparatuur als volgt beperken:

Steek de netvoedingsadapter in een stopcontact dat altijd gemakkelijk toegankelijk is.

Schakel de voeding naar de apparatuur uit door de netadapter uit het stopcontact te halen of door de synchronisatiekabel uit de hostcomputer te halen.

Plaats niets op het netsnoer of op een van de andere kabels. Leg de kabels zo neer dat niemand er per ongeluk op kan gaan staan of erover kan struikelen.

Trek niet aan snoeren of kabels. Pak het snoer bij de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact haalt. Houd de netadapter vast wanneer u die uit het stopcontact haalt.

Gebruik voor de HP iPAQ geen adaptersets die voor andere apparaten zijn bedoeld.

Geluidswaarschuwing

WAARSCHUWING!

Wanneer u langdurig op een hoog volume naar het apparaat luistert, kan dit leiden tot gehoorbeschadiging. Om het risico van gehoorbeschadiging te beperken, verdient het aanbeveling om het volume te verlagen tot een veilig, comfortabel niveau en zo weinig mogelijk naar hard geluid te luisteren.

● Stel voor uw eigen veiligheid het volume altijd opnieuw in voordat u een headset of hoofdtelefoon gebruikt. Sommige hoofdtelefoons zijn luider dan andere, zelfs als hetzelfde volume is ingesteld.

Wanneer u de standaardinstelling voor audio of voor de equalizer wijzigt, kan dit leiden tot een hoger volume. Ga hierbij voorzichtig te werk.

● Headsets of oortelefoons die in combinatie met dit product worden gebruikt, dienen te voldoen aan de limieten die zijn gedefinieerd in EN 50332-2.

HP raadt het gebruik aan van de hoofdtelefoon die bij de iPAQ wordt meegeleverd (artikelnummer

455673-001), die voldoet aan EN 50332-1.

Verwijdering van afgedankte apparatuur door privégebruikers 135

Luchtvaartbeperkingen

Elke luchtvaartmaatschappij heeft eigen regels ten aanzien van het gebruik van elektronische apparatuur aan boord van vliegtuigen.

Medische elektronische apparatuur

Als u in verband met een medische aandoening een pacemaker, hoortoestel of een ander soort medisch elektronisch apparaat gebruikt, wordt u aangeraden de fabrikant van het apparaat te vragen of het medische apparaat is beschermd tegen radiofrequente energie. Raadpleeg bovendien uw arts over de mogelijke gevolgen van radiofrequente interferentie van de HP iPAQ met de medische apparatuur die u gebruikt. Schakel de HP iPAQ uit in gezondheidszorginstellingen of ziekenhuizen wanneer dat daar staat aangegeven.

SAR-kennisgeving

DIT APPARAAT VOLDOET AAN INTERNATIONALE RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT

BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN.

Het mobiele apparaat verzendt en ontvangt radiogolven. Het apparaat is zo ontworpen en geconstrueerd dat de limieten voor blootstelling aan radiofrequentie, die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden (ICNIRP). Deze limieten maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane limieten van RF-energie vast voor alle personen. De richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties op basis van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. De richtlijnen hanteren een ruime veiligheidsmarge om de veiligheid van alle personen te garanderen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De standaard voor toelaatbare blootstelling voor mobiele apparaten gebruikt een maateenheid die bekend staat als het specifieke absorptietempo of SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet is in de internationale richtlijnen vastgesteld op 2,0 W/kg*. Tijdens SAR-tests worden telefoons onder normale gebruiksomstandigheden getest waarbij het apparaat met maximale signaalsterkte radiogolven uitzendt op alle geteste frequentiebanden. Het SAR wordt vastgesteld bij het maximale vermogen van de telefoon. Het daadwerkelijke SAR van het apparaat tijdens het gebruik kan echter ver onder de maximumwaarde liggen. Het apparaat is namelijk ontworpen om met variabele signaalsterkten te kunnen werken, zodat alleen het vermogen wordt gebruikt dat nodig is om het netwerk te kunnen bereiken.

In het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, hoe lager de signaalsterkte van het apparaat is. Voordat een telefoonmodel op de markt wordt gebracht, moet worden aangetoond dat het voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Een van de belangrijkste vereisten in deze richtlijn is dat de gezondheid en veiligheid van de gebruiker en anderen worden beschermd. De hoogste niet-FCC

SAR-waarde voor dit apparaat tijdens het tests voor gebruik aan het oor is 0,59 W/kg (10 g). De hoogste niet-FCC SAR-waarde voor dit apparaat tijdens het testen voor gebruik op het lichaam is 1,2 W/kg (10 g).

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven wanneer het wordt gebruikt onder normale gebruiksomstandigheden waarbij de telefoon tegen het oor wordt gehouden of wanneer de telefoon zich op enige afstand van het lichaam bevindt. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een andere draagtas, riemclip of houder dan de riemclip van HP die bij het product wordt geleverd, mogen deze voorwerpen geen metaal bevatten.

* De niet-FCC SAR-limiet voor mobiele apparaten die door personen worden gebruikt, is 2,0 watt/ kilogram (W/kg), gemiddeld genomen per tien gram lichaamsgewicht. De richtlijnen houden een ruime veiligheidsmarge in acht voor extra bescherming voor personen en om mogelijke meetafwijkingen te

136 Hoofdstuk 21 Internationale kennisgevingen

compenseren. SAR-waarden kunnen uiteenlopen omdat ze afhankelijk zijn van nationale rapportagevereisten en de betreffende netwerkband.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het apparaat

Houd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om blootstelling aan radiofrequente (RF) velden te beperken:

De mobiele telefoon moet onder goede ontvangstomstandigheden worden gebruikt.

Het gebruik van headsets wordt aanbevolen om de mobiele telefoon op afstand van het hoofd en lichaam te houden.

● De mobiele telefoon moet op afstand van het lichaam worden gehouden tijdens de zwangerschap.

Kinderen en adolescenten moeten de telefoon op afstand van het onderlichaam houden.

Kennisgevingen omtrent draadloze apparatuur

In sommige omgevingen kan het gebruik van draadloze apparatuur aan beperkingen onderhevig zijn.

Dergelijke beperkingen kunnen bijvoorbeeld gelden aan boord van vliegtuigen, in ziekenhuizen, in de buurt van explosieven en op gevaarlijke locaties. Indien u niet zeker weet welk beleid voor het gebruik van dit apparaat geldt, wordt u aangeraden toestemming te vragen voordat u het gaat gebruiken.

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor de Verenigde Staten

WARNING!

Exposure to Radio Frequency (RF) Radiation The radiated output power of this device is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the

Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

To avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna should be minimized. No metallic body accessories are allowed and 1.5 cm spacing between this equipment and the body must be maintained to satisfy RF Exposure.

This equipment has been tested and demonstrated compliance when Bluetooth, WLAN, and mobile phone are transmitting simultaneously. The highest FCC SAR value for this device when tested for use at the head is 1.04 W/kg and when tested for use at the body is 1.26 W/kg. This equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor Canada

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik van het apparaat 137

Kennisgeving voor Brazilië

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este equipamento atende aos limites de Taxa de Absorção Específica referente à exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüências adotados pela ANATEL.

Kennisgeving voor Singapore omtrent draadloze apparatuur

Switch off your cellular telephone when in an aircraft. The use of cellular telephones in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the cellular network, and is illegal. Failure to observe this instruction may lead to suspension or denial of cellular services to the offender, or legal action or both.

Users are advised not to use the equipment when at a refueling point.

Users are reminded of the need to observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, chemical plants, or where blasting operations are in progress.

The use of the Alert device to operate a vehicle's lights or horn on public roads is not permitted.

It is advised that a handheld microphone or telephone handset should not be used by the driver while the vehicle is moving, except in an emergency. Speak only into a fixed, neck slung or clippedon microphone when it would not distract your attention from the road.

As with other mobile radio transmitting equipment, users are advised that for satisfactory operation of the equipment and for the safety of personnel, it is recommended that no part of the human body be allowed to come too close to the antenna during operation of the equipment.

Kennisgeving omtrent draadloze apparatuur voor Thailand

ࡳ࠻࡚࡮ࡻࡤ࠾ࡵࡎ࡚࠻ࡘࡐࡩ࠻ࡘࡴ࡜ࡧࡤ࡯ࡒ࠸࡚ࡊࡿࡐ࡬ࡼ

ࡘ࡬࠻࡞ࡩࡘࡡࡤࡋ࠻࡜ࡼࡤ࠾ࡌࡩࡘ࠹ࡼࡤ࠸ࡪࡢࡐࡋ࠹ࡤ࠾ ࠸ࡎࡁ

138 Hoofdstuk 21 Internationale kennisgevingen

22 Naslaggids

Acroniemen

Acroniem

HFP

HSDPA

HSP

ICNIRP

IEEE

IMAP4

ISP

LAN microSD

MMS

OPP

OS

DUN

EDGE

EMS

FTP

GAP

GOEP

GPRS

GPS

A2DP

AGC

AVRCP

CCX

CDRH

CTM

DNS

DRM

Betekenis

Advanced Audio Distribution Profile

Automatic Gain Control

Audio/Video Remote Control Profile

Cisco Compatible Extensions

Center for Devices and Radiological Health

Cellular Text Telephone Modem

Domain Name Server

Digital Rights Management

Dial-up Networking-profiel

Enhanced Data Rates for GSM Evolution

Enterprise Mobility Suite

File Transfer Profile

Generic Access Profile

Generic Object Exchange Profile

General Packet Radio Service

Global Positioning System

Hands-Free Profile

High Speed Download Packet Access

Handset Profile

International Council on Non-Ionizing Radiation Protection

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Internet Message Access Protocol 4

Internet Service Provider

Local Area Network

Micro Secure Digital

Multimedia Messaging Service

Object Push Profile

Operating System

Acroniemen 139

Acroniem

SMS

SMS-CB

SMTP

SPP

STK

TNEF

VPN

WAP

RF

RTF

SAR

SIM

PAN

PBAP

PIM

POP3

WCDMA

Wi-Fi

WLAN

WMDC

Betekenis

Personal Area Networking Profile

Phone Book Access Profile voor Bluetooth

Personal Information Manager

Post Office Protocol 3

Radiofrequentie

Rich Text Format

Specific Absorption Rate

Subscriber Identification Module

Short Messaging Services

Short Message Service Cell Broadcast

Simple Mail Transfer Protocol

Serial Port Profile

SIM Toolkit

Transport Neutral Encapsulation Format

Virtual Private Network

Wireless Access Point

Wideband Code Division Multiple Access

Wireless Fidelity

Wireless Local Area Network

Windows Mobile Device Center

Gebruikte pictogrammen

Hieronder vindt u een lijst met pictogrammen die u kunt tegenkomen op de HP iPAQ en die worden gebruikt in deze handleiding.

Pictogrammen in het scherm Vandaag

Pictogram Pictogram Beschrijving

Luidspreker

Draadloos beheer

Beschrijving

Alarm

Agenda

Camera pictogrammen

Pictogram Beschrijving

Resterende afbeeldingen / opnametijd

Pictogram Beschrijving

Resterende afbeeldingen / opnametijd

140 Hoofdstuk 22 Naslaggids

Pictogram Beschrijving

Flits uit

Resolutie

HP PhotoSmart Mobile

Instellingen

Helderheid

Afbeeldingen samenvoegen

Volgende

Afbeelding verzenden

Afspelen

Pictogram

HP PhotoSmart Mobile-pictogrammen

Pictogram Beschrijving

Diavoorstelling

Verwijderen

Pictogram

MMS-pictogrammen

Pictogram Beschrijving

Voorbeeld afspelen

Favorieten

Pictogram

Pictogrammen voor Notities

Pictogram Beschrijving

Spraaknotitie

Algemene pictogrammen

Pictogram Beschrijving

EMS

Volgende

Stoppen

Opnemen

Invoerselectie

Pictogram

Pictogram

Beschrijving

Flits aan

Afsluiten

Videomodus

Zoomen

Panorama

Vorige

Cameramodus

Verwijderen

Beschrijving

Geluid

Beschrijving

Smiley

Chatten

Beschrijving

Opgenomen spraaknotitie

Beschrijving

Vorige

Afspelen

Stoppen (tijdens diavoorstelling)

Pauze

Shift

Gebruikte pictogrammen 141

Pictogram Beschrijving

Shift Lock

Function Lock

Pictogram Beschrijving

Functie

142 Hoofdstuk 22 Naslaggids

Index

Symbolen en getallen

2,4-GHz draadloze LAN-

apparatuur 134

A

Aan de slag

HP iPAQ aanpassen 21

kennismaken met het

apparaat 19

scherm Vandaag 14

Aan de slag starten 14

Aanraakscherm gebruiken 15

Aanwijspen 2, 6

Accu

bespaartips 29

opladen 9 plaatsen 9

verwijderen 7

Accu's weggooien,

kennisgeving 134

Accuvoeding besparen

Energiebesparende stand 30

Acroniemen 139

Afdekplaatje 6

Afmetingen en gewicht 117

Agenda

afspraak annuleren 57

afspraak maken 56

afspraken bijwerken 57

standaardherinneringen

instellen 57

weergave van werkweek 56

Alarmsignalen en klokken

instellingen 26

Apparaatnaam

aanpassen 21

B

Beelden overzetten

Bluetooth gebruiken 63

e-mail gebruiken 64

MMS gebruiken 63

Berichten

Berichten gebruiken 51

bijlagen ontvangen 52

e-mailaccount maken 48

e-mail synchroniseren 46

handtekening maken of

wijzigen 53

Instellen 47

mappen gebruiken 45

MMS 50

online adresboek 54

SMS-berichten 50

vergaderverzoeken

ontvangen 53

Berichten gebruiken

beantwoorden 52

berichten downloaden 54

berichten downloaden van een

server 54

bijlage toevoegen 52 doorsturen 52

opstellen 51 verzenden 51

Besturingssysteem, informatie

over 21

Bluetooth

apparaatprofielen 74

COM-poort 74

headset 71

HP iPAQ gebruiken als

draadloze modem 73

instellingen 71

partnerverbanden

accepteren 72

partnerverbanden

beëindigen 72

partnerverbanden

bewerken 73

partnerverbanden maken 71

services 74

terminologie 70

verbinding maken met

computer 73

verbinding verbreken 75

Brazilië, kennisgeving 138

C

Camera

Beelden overzetten 63

camera gebruiken 60

Camera-instellingen 60 foto's weergeven 60 video's weergeven 60

videocamera gebruiken 62

Camera-instellingen

basisinstellingen 61 foto 61

opties voor foto- en

videocamera 62 video 62

Cameratoets

HP iPAQ gebruiken 17

Canada, kennisgeving 137

Canada, kennisgevingen 132

Categorieën maken en toewijzen

instellingen 41, 56, 58

Contacten afbeelding toevoegen of

verwijderen 43

contactgegevens wijzigen 40

e-mailbericht verzenden 42

kopiëren 41

lijst met contacten 43

maken 40

SMS-bericht verzenden 42

verwijderen 40

zoeken 42

D

Draadloze LAN-apparatuur 137

E

E-mail

account maken 48

Energiebeheer

helderheid aanpassen 25

instellingen 24

Europese Unie,

kennisgevingen 132

Index 143

F

Favorieten 109

Federal Communications

Commission

kabels 131 kennisgeving 131 wijzigingen 131

Foto's 60

Frankrijk, 2,4-GHz draadloze LAN-

apparatuur 134

G

Geavanceerde instellingen automatische keuze voor

verbindingen 78

geavanceerde proxyinstellingen

configureren 79

intranet-URL wijzigen 78

verbinding maken met intranet-

URL's 78

WAP-gateway 78

Gedeeld internet verbinding maken met een

computer via Bluetooth 100

verbinding maken met een

computer via USB 99

Gegevens over eigenaar

aanpassen 21

Gespreksfuncties

alarmnummers 33

bellen 31

bellen vanuit Contacten 32

bellen vanuit scherm

Vandaag 31

bellen via een

hyperlinknummer 34

contactpersoon bellen 31

gegevensoproepen 34

geluid uitschakelen tijdens

telefoongesprek 32 gesprek in wachtstand 32

internationaal nummer

kiezen 35

nummer herhalen 32 oproep beantwoorden 32

Oproepgeschiedenis 35

snelkeuzenummers 33

telefonische vergadering 35

wachtstand gebruiken 33

Google Maps

Google Search 92

Google Maps™ voor mobiele

apparaten 91

GPS configureren op de HP iPAQ

apparaat voorbereiden 88

bestand bijwerken 89

compatibiliteit controleren 90

COM-poort identificeren 90

datum en tijd controleren 89

GPS-software configureren en

beheren 90

internet controleren 89

problemen met verlies van GPS-

signaal oplossen 91

trage GPS-verbinding

verbeteren 90

veelvoorkomende oorzaken van

GPS-interferentie 91

H

Hoofdtoetsen gebruiken

HP iPAQ gebruiken 16

HP iPAQ beveiligen met een wachtwoord

instellingen 28

HP iPAQ gebruiken

HP Photosmart Mobile 94

HP iPAQ registreren 1

HP Photosmart Mobile

afbeeldingen e-mailen 96

afbeeldingen ordenen 98

afbeeldingen weergeven 94

afbeelding toevoegen aan

contactpersoon 96

afbeelding toevoegen aan

scherm Vandaag 96

afdrukken 95

diavoorstelling weergeven 96

documenten verfraaien 97

klembord gebruiken 99

schermbeveiliging instellen 98

Snapfish 97

spraaknotitie aan een afbeelding

toevoegen 95

video-ondersteuning 99

HP toepassingen

Certificaten 93

HP Asset Viewer 92

I

Inhoud van de doos 2

Installatie-cd 2

Installatie-instructies

inschakelen 10

locatie van aanwijspen 11

Toetsenbord 12

Instellen e-mail via Exchange

Server 47 internet-e-mail 47

Internationale

kennisgevingen 131

Internet-e-mail

account verwijderen 50

K

HP iPAQ DataConnect 94

Jetcet Print 102

downloadopties voor e-mail

wijzigen 49

Kennisgevingen

Kennisgevingen voor weggooien

Klok weergeven

L

accu 134

Brazilië 138

Canada 132, 137

Europese Unie 132

Federal Communications

Commission 131

Thailand 138

accu 134

instellingen 27

Landinstellingen wijzigen

instellingen 22

Lens van HP digitale camera 6

Luidspreker 6

Luidspreker gebruiken 34

M

Micro-USB-synchronisatiekabel 2

MMS

MMS opstellen 51

Modelnummer, plaats van 20

N

Nabijheidssensor 28

Naslaggids 139

144 Index

Netadapter 2

Niet-draadloze stereoheadset 2

Notities

kopie maken 107

schrijven 105

Spraaknotities 106

O

Office Mobile-toepassingen

Excel Mobile 104

OneNote Mobile 105

PowerPoint Mobile 104

Word Mobile 103

Omgevingsspecificaties 117

Onderdelen

achterkant 6

bovenkant 4

linker- en rechterkant 5

onderkant 4

voorkant 3

Onderhoud

Richtlijnen 118

Opera browser 108

Oproepgeschiedenis

bellen 35

details van oproep

weergeven 36

Opslagkaarten inhoud van opslagkaart

weergeven 68

plaatsen 65

verwijderen 66

Optietoets 18

Optionele accessoires 126

P

Pictogrammen 140

Programma's

installeren en verwijderen 26

openen en sluiten 21

R

Registreren 1

Richtlijnen

accessoires gebruiken 118

HP iPAQ dragen of

bewaren 118

HP iPAQ gebruiken 118

HP iPAQ reinigen 118

S

Scherminstellingen

lettertypen verzachten 24 schermstand 24 tekengrootte aanpassen 24

Schuifsnelheid

instellingen 28

Serienummer, plaats van 20

Shift-toets 18

SIM-kaart plaatsen 7

Snapfish 97

Snelmenu's

instellingen 16

Sneltoets aanpassen

instellingen 27

Specificaties

afmetingen en gewicht 117 omgeving 117

systeem 116

Spellen spelen

Bubble Breaker 88

Solitaire 88

Spraaknotities

naam wijzigen 107 spraaknotities beluisteren 107

spraaknotities maken 106

spraaknotities

verwijderen 106

Statuspictogrammen 15

Synchroniseren

bestanden kopiëren 82

gegevens migreren 84

koppelingen in WMDC 86

problemen oplossen 84

software 82

Systeemspecificaties 116

T

Taken

datums toewijzen 58

datums weergeven 59 taak als voltooid markeren 59

taken maken 58

weergaveopties instellen 59

Telefooninstellingen

beltoon wijzigen 23

blokkeren van oproepen 38

frequentieband selecteren 39

gesprek in wachtstand 37

internationaal roamen 39 kanalen configureren 39

notities maken 108

nummerweergave 38 oproepen blokkeren 38

oproepen doorschakelen 37

schakelaar Beltoon/Geluid 23

service-instellingen

wijzigen 37

SIM-pincode 36

telefoonnummers voor SMS-

berichten invoeren 38

telefoonnummers voor

voicemail invoeren 38

USB aan pc 25

verbinding en signaalsterkte

controleren 31

waarschuwingsgeluiden

wijzigen 23

Thailand, kennisgeving 138

Toepassingen

ArcSoft Streaming Player 87

Extern bureaublad mobiel 109

Gedeeld internet 99

HP Enterprise Mobility

Suite 93

Java Virtual Machine 100

Jetcet PDF 101

Klantenfeedback 87

Office Mobile 103

Opera browser 108

Pocket Internet Explorer 109

SIM Manager 110

Spellen spelen 88

Taakbeheer 111

Voice Commander 111

Windows Live 112

Windows Media Player 114

Windows Update 115

Zoeken 110

Toets Backspace 18

Toets Einde / Aan/uit

HP iPAQ gebruiken 17

Toetsen

Cameratoets 5

Einde 3

Terug 3

toetsenbordvergrendeling 5

verzenden 3

Toetsenbescherming gebruiken

instellingen 19

Index 145

Toetsenbord

HP iPAQ gebruiken 17

Toetsenbordverlichting 25

Toets Enter 17

Toets OK

HP iPAQ gebruiken 17

Toets Opnemen/Verzenden

HP iPAQ gebruiken 17

Toets Symbool 18

Toets Windows

HP iPAQ gebruiken 17

V

Veelgestelde vragen 119

Verbindingen

Bluetooth 70

Draadloos beheer 69

Geavanceerde instellingen 78

geavanceerde verbindingsinstellingen

gebruiken 80

GPRS/EDGE 70

HSPA 69

verbinding verbreken 81

verschillen 70

VPN's gebruiken 80

Wi-Fi 75

Verklaring van conformiteit 132

Verlichting 25

Verwisselbare/oplaadbare accu 2

Vijfvoudige optische

navigatietoets 16

Voicemail

voicemail 34

Volume

beltoonvolume aanpassen 22

Volumetoetsen

HP iPAQ gebruiken 17

W

Welkomstgids 2

Wi-Fi draadloos netwerk

verwijderen 77

handmatig verbinding

maken 76 instellingen 76

IP-adres zoeken 77

terminologie 75

verbinding maken 76

Wijzigingen, Federal

Communications

Commission 131

Windows Media Player

bibliotheek bijwerken 115 lijst Afspelen wissen 115

146 Index

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Table of contents