Panasonic DMCXS3EG Operating instructions

Panasonic DMCXS3EG Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
voor geavanceerde kenmerken
Digitale Camera
Model Nr.
DMC-XS3
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
VQT5D16
F0813MR0
until
2013/09/03
Inhoud
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera ................................................................................ 5
Standaard accessoires ............................................................................................... 6
Namen en functies van de componenten ................................................................. 7
Voorbereiding
Opladen van de Batterij .............................................................................................. 9
• De Batterij erin doen ........................................................................................... 10
• Opladen ...............................................................................................................11
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering....................................... 14
Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel)............................................... 16
Over het ingebouwde geheugen/de kaart ............................................................... 17
• Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd ............ 19
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)......................................................... 20
• De klokinstelling veranderen............................................................................... 21
Tips om mooie opnamen te maken.......................................................................... 22
• Doe de polsriem om en houdt het toestel voorzichtig vast ................................. 22
• Golfstoring (camerabeweging)............................................................................ 22
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus ........................................................................... 23
Beelden maken m.b.v. de automatische functie (Intelligent Auto Modus)........... 24
• Veranderen van de instellingen .......................................................................... 27
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(Normale beeldfunctie) ............................................................................................. 28
Het focussen.............................................................................................................. 29
Opname Bewegend Beeld ........................................................................................ 31
• Foto’s maken terwijl u een video maakt.............................................................. 33
Afspelen ..................................................................................................................... 34
• Meervoudige schermen afbeelden (Meervoudig terugspelen) ........................... 35
• De terugspeelzoom gebruiken............................................................................ 35
Beelden wissen ......................................................................................................... 36
• Om een enkele opname uit te wissen................................................................. 36
• Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen ................... 36
Menu instellen ........................................................................................................... 37
• Menuonderdelen instellen................................................................................... 37
• Gebruik van het snelle menu .............................................................................. 39
Over het set-up Menu................................................................................................ 40
Opnemen
Over de LCD-monitor ................................................................................................ 46
Gebruik van de Zoom................................................................................................ 47
• Optische zoom.................................................................................................... 47
• Extra optische zoom (EZ) ................................................................................... 48
-2-
• Intelligente Zoom ................................................................................................ 48
• Digitale zoom ...................................................................................................... 48
Beelden maken met de ingebouwde flits ................................................................ 49
• Naar de geschikte flitsinstelling schakelen ......................................................... 49
Opnamen maken met de zelfontspanner ................................................................ 53
Belichtingscompensatie ........................................................................................... 54
Beelden opnemen met Auto Bracket....................................................................... 55
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten (Creative Control modus).......... 56
• [Expressief] ......................................................................................................... 57
• [Retro] ................................................................................................................. 57
• [Vroeger] ............................................................................................................. 57
• [Overbelichting]................................................................................................... 57
• [Donker] .............................................................................................................. 58
• [Sepia]................................................................................................................. 58
• [Dynamisch zwart/wit] ......................................................................................... 58
• [Expressieve indruk] ........................................................................................... 58
• [Hoge dynamiek]................................................................................................. 59
• [Kruisproces]....................................................................................................... 59
• [Speelgoedcam.effect] ........................................................................................ 59
• [Miniatuureffect] .................................................................................................. 60
• [Kleuraccent]....................................................................................................... 60
Panoramafoto’s maken (Panoramamodus) ............................................................ 61
Beelden maken die met de scène die opgenomen wordt overeenkomen
(Scènemodus)............................................................................................................ 64
• [Portret] ............................................................................................................... 65
• [Gave huid] ......................................................................................................... 65
• [Landschap] ........................................................................................................ 65
• [Sport] ................................................................................................................. 65
• [Nachtportret] ...................................................................................................... 66
• [Nachtl.schap] ..................................................................................................... 66
• [Nachtop. uit hand].............................................................................................. 66
• [Voedsel] ............................................................................................................. 66
• [Baby1]/[Baby2] .................................................................................................. 67
• [Huisdier]............................................................................................................. 67
• [Zonsonderg.]...................................................................................................... 67
• [H. gevoeligh.]..................................................................................................... 67
• [Sterrenhemel] .................................................................................................... 68
• [Achter glas Mode].............................................................................................. 68
• [Foto frame] ........................................................................................................ 68
Gebruik van het [Opname] Menu ............................................................................. 69
• [Fotoresolutie] ..................................................................................................... 69
• [Kwaliteit] ............................................................................................................ 70
• [Gevoeligheid]..................................................................................................... 71
• [Witbalans] .......................................................................................................... 72
• [AF mode] ........................................................................................................... 74
• [Quick AF] ........................................................................................................... 75
• [i. Exposure]........................................................................................................ 76
-3-
• [Korte sluitert.]..................................................................................................... 76
• [I.resolutie] .......................................................................................................... 77
• [Dig. zoom].......................................................................................................... 77
• [Burstfunctie]....................................................................................................... 78
• [Kleurfunctie]....................................................................................................... 80
• [AF ass. lamp]..................................................................................................... 80
• [Rode-ogencorr].................................................................................................. 81
• [Stabilisatie]......................................................................................................... 81
• [Datum afdr.] ....................................................................................................... 82
• [Klokinst.] ............................................................................................................ 82
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu ............................................................... 83
• [Opn. kwaliteit] .................................................................................................... 83
• [Continu AF]........................................................................................................ 84
Afspelen/Bewerken
Diverse afspeelmethoden......................................................................................... 85
• [Diashow] ............................................................................................................ 86
• [Afspelen filteren] ................................................................................................ 88
• [Kalender] ........................................................................................................... 90
Plezier met gemaakte beelden (retoucheren) ......................................................... 91
• [Auto retouche] ................................................................................................... 91
• [Schoonheidseffect] ............................................................................................ 92
• [Creatieve retouche] ........................................................................................... 94
Gebruik van het [Afspelen] Menu ............................................................................ 95
• [Retouche] .......................................................................................................... 95
• [Splits video]........................................................................................................ 96
• [Nw. rs.]............................................................................................................... 97
• [Bijsnijden] .......................................................................................................... 98
• [Favorieten]......................................................................................................... 99
• [Print inst.]......................................................................................................... 100
• [Beveiligen] ....................................................................................................... 102
• [Kopie]............................................................................................................... 103
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden terugspelen op een TV-scherm ............................................................... 104
Bewaren van foto’s en films op uw PC.................................................................. 106
Beelden afdrukken .................................................................................................. 109
• Een enkel beeld selecteren en het afdrukken....................................................110
• Meervoudige beelden selecteren en afdrukken.................................................110
• Afdrukinstellingen .............................................................................................. 111
Overige
Schermdisplay..........................................................................................................114
Waarschuwingen op het scherm ............................................................................116
Problemen oplossen ................................................................................................118
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik .................................................................. 127
-4-
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de LCD-monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij
gebruik onder de volgende omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet
wordt opgenomen, indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Gaan zitten met het toestel in uw broekzak of het toestel in een volle of
smalle tas forceren, enz.
– Bevestigen van artikelen, zoals accessoires, aan de riem die aan het
toestel bevestigd is.
– Hard duwen op de lens of op de LCD-monitor.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd het dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof,
water, zand enz., aanwezig is.
• Vloeistoffen, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de
lens, de knoppen, enz., terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit
niet alleen storingen kan veroorzaken, maar het toestel ook
onherstelbaar kan beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit apparaat zoals
wanneer u het gebruikt op een regenachtige dag of op het strand.
∫ Over condens (Als de lens beslagen is)
• Condens doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of
vochtigheid wijzigt. Op condens letten omdat het vlekken op de lens,
schimmel of storing veroorzaakt.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende
2 uur uit laten staan. De mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer
de temperatuur van het toestel in de buurt komt van de
kamertemperatuur.
-5-
Voor Gebruik
Standaard accessoires
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn voordat u het toestel gebruikt.
• De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het gebied waar u
de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires “Beknopte gebruiksaanwijzing”.
• Batterijpak wordt aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst.
• De microSD-geheugenkaart en de microSDHC-geheugenkaart worden in de tekst aangeduid als
kaart.
• De kaart is optioneel.
U kunt beelden maken of terugspelen met het ingebouwde geheugen als u geen kaart
gebruikt.
• Raadpleeg uw verkoper of Panasonic als u de bijgeleverde accessoires verliest. (u kunt de
accessoires apart aanschaffen.)
-6-
Voor Gebruik
Namen en functies van de componenten
1
2
3
Flits (P49)
Zelfontspannerlampje (P53)
AF-lamp (P80)
Lens (P5, 128)
1
4
5
6
7
8
9
10
LCD-monitor (P46, 114, 128)
[MODE] knop (P23, 85)
Opladen lamp (P11)
Zoomknop (P47)
Bewegend beeldknop (P31)
[MENU/SET] knop (P37)
[Q.MENU]-knop (P39)
[
] (Wis/Annuleer)-knop (P36)
11 [(] (Weergave) knop (P34)
4
2
3
5 6 7
8
9
12 11 10
12 Cursorknoppen
A: 3/[È] (Belichtingscompensatie/Auto
bracket) (P54, 55)
B: 4/[DISP.] (P46)
C: 2/[ë] (Zelfontspanner) (P53)
D: 1/[‰] (Flitsinstelling) (P49)
In deze handleiding, worden de cursorknoppen beschreven als afgebeeld in de figuur
hieronder of beschreven met 3/4/2/1.
b.v.: Wanneer u op de 4 (beneden) knop drukt
of
Druk op 4
-7-
Voor Gebruik
13 Lusje voor draagriem (P22)
• Om vallen te voorkomen, moet u de
13
14
bijgeleverde polsriem aan uw pols bevestigen.
14 Objectiefcilinder
15 Luidspreker (P41)
• Pas op de luidspreker niet te bedekken met uw
15
vinger. Dat zou het geluid moeilijk hoorbaar
kunnen maken.
16 Microfoon
• Pas op dat u de microfoon niet afdekt met uw
16
vingers.
17 Camera [ON/OFF] knop (P20)
18 Sluitertoets (P24, 28)
17
19 Montagedeel statief
• Wanneer een statief met een schroeflengte
19 20
18
21
van 5,5 mm of meer gebruikt wordt, kan deze
dit toestel beschadigen.
20 [AV OUT/DIGITAL]-aansluiting (P11, 104,
107, 109)
• Deze aansluiting wordt ook voor het laden van
de batterij gebruikt.
• Stel het stopcontact niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
21 Kaart/Batterijklep (P10, 16)
22 Vrijgavehendeltje (P10, 16)
-8-
22
Voorbereiding
Opladen van de Batterij
Gebruik de gewijde netadapter (bijgeleverd), USB-aansluitkabel (bijgeleverd) en batterij.
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij alleen op wanneer deze in de camera zit.
Camera-omstandigheden
Opladen
Uitgeschakeld
≤
Ingeschakeld
—
∫ Over batterijen die u kunt gebruiken met dit apparaat
Het dient te worden opgemerkt dat namaak batterijpakken die zeer op het echte
product lijken in omloop gebracht worden op bepaalde markten. Niet alle
batterijpakken van dit soort zijn op gepaste wijze beschermd met interne
bescherming om te voldoen aan de eisen van geschikte veiligheidstandaards. Er is
een mogelijkheid dat deze batterijpakken tot brand of explosie kunnen leiden. U dient
te weten dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele ongelukken of storingen die
als een gevolg van het gebruik van een namaak batterijpak gebeuren. Om er voor te
zorgen dat er veilige producten gebruikt worden, raden we het gebruik aan van
originele batterijpakken van Panasonic.
∫ Over de stroomtoevoer
Als u de Netadapter (bijgeleverd) gebruikt wanneer de batterij in dit toestel zit, kunt u stroom
toevoeren vanaf een stopcontact via de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• The batterij kan opgaan tijdens opname.
De camera zal uitgaan als de batterijstroom op is.
• Zet het toestel uit voordat u de netadapter (bijgeleverd) aan- of afsluit.
-9-
Voorbereiding
De Batterij erin doen
1
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/
kaartklep.
• Altijd originele Panasonic batterijen
gebruiken.
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen
wij de kwaliteit van dit product niet.
2
3
Pas op in welke richting u de batterij
erin doet, zorg ervoor dat deze er
geheel inzit en controleer vervolgens
dat deze vergrendeld is door het
hendeltje A.
Om de batterij te verwijderen dient u
aan het hendeltje A te trekken in de
richting van de pijl.
1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
• Voordat u de batterij eruit haalt, het toestel uitzetten en wachten totdat de “LUMIX” display op de
LCD-monitor geheel uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen
worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
- 10 -
Voorbereiding
Opladen
• Het wordt aanbevolen de batterij op te laden in ruimtes met een omgevingstemperatuur
tussen 10 oC en 30 oC (dezelfde als de batterijtemperatuur).
Controleer dat dit toestel uitstaat.
Naar stopcontact
Netadapter (bijgeleverd)
PC (Ingeschakeld)
USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
E De markeringen uitlijnen en erin doen.
F Opladen lamp
A
B
C
D
(Opladen vanaf het stopcontact)
Verbind de netadapter (bijgeleverd) en deze camera met de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd) en steek de netadapter (bijgeleverd) in het stopcontact.
- 11 -
Voorbereiding
(Opladen vanaf een computer)
Verbind de computer en deze camera met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• Het opladen zou niet mogelijk kunnen zijn, afhankelijk van de computerspecificaties.
• Als de computer in stand-by gaat tijdens het opladen van de batterij, zal het opladen stoppen.
• Het verbinden van deze camera aan een notebook die niet aangesloten is op een stopcontact zal
ervoor zorgen dat de batterij van de notebook sneller leeg raakt. Laat de camera niet gedurende
lange periodes verbonden.
• Zorg er voor altijd de camera aan een USB-aansluiting van de computer te verbinden.
Verbind de camera niet aan een monitor, toetsenbord of USB-aansluiting van een printer of een
USB-hub.
∫ Over de oplaadlamp
Aan:
Uit:
Opladen.
Opladen is voltooid.
(Wanneer het opladen voltooid is, de camera loskoppelen van het
stopcontact of computer.)
∫ Oplaadtijd
Wanneer u de netadapter gebruikt (bijgeleverd)
Oplaadtijd
Ongeveer 150 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt.
De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is.
De oplaadtijd voor de batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet
gebruikt is zou langer kunnen zijn dan anders.
• De oplaadtijd wanneer er aangesloten is op de computer hangt af van de prestatie van de
computer.
∫ Batterijaanduiding
De batterijaanduiding verschijnt op de LCD-monitor.
• De aanduiding wordt rood en knippert als de
resterende batterijstroom op is. Laad de batterij op of
vervang deze met een geheel opgeladen batterij.
- 12 -
Voorbereiding
• Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de
stroomplug. Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden
door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
• Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
• Gebruik geen USB-extensiekabel.
• De netadapter (bijgeleverd) en USB-aansluitkabel (bijgeleverd) zijn alleen voor deze camera.
Gebruik deze niet met andere inrichtingen.
• Verwijder de batterij na gebruik.
(Een volle batterij raakt leeg als u deze lang niet gebruikt.)
• De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera wordt warm
tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
• De batterij kan opnieuw geladen worden wanneer deze nog enigszins opgeladen is, maar het wordt
niet aangeraden dat de batterijlading vaak aangevuld wordt terwijl de batterij nog helemaal
opgeladen is.
(Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)
• Als er zich een probleem voordoet in het stopcontact, zoals een stroomuitval, zou het opladen niet
normaal voltooid kunnen worden. Als dit zich voordoet, koppel de USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
dan los en verbind die opnieuw.
• Als het laadlampje niet ingeschakeld wordt of gaat knipperen wanneer u de (bijgeleverde)
netadapter of PC aansluit, betekent dit dat het laden gestopt is omdat het toestel zich niet binnen het
temperatuurbereik bevindt dat geschikt is voor het laden. Het duidt niet op een defect.
Sluit de (bijgeleverde) USB-aansluitkabel opnieuw aan in een plaats waar de
omgevingstemperatuur (en de temperatuur van de batterij) binnen een bereik van 10 oC tot 30 oC ligt
en probeer opnieuw te laden.
- 13 -
Voorbereiding
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
∫ Stilstaande beelden opnemen
Aantal beelden
Ongeveer 230 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 115 min
Volgens CIPA-standaard in
normale beeldfunctie
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de LCD-monitor aan staat.
• Met een Panasonic microSDHC-geheugenkaart.
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opnemen begint 30 seconden nadat de fotocamera aangezet is.
(Als de optische beeldstabilisator ingesteld is op [ON].)
• Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
• Veranderen van de zoomvergroting, van Tele naar Wide of omgekeerd, bij iedere opname.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen afgekoeld
zijn.
Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
[Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
∫ Opname bewegende beelden
Als [Opn. kwaliteit] op [FHD/25p] staat
Opneembare tijd
Ongeveer 60 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 30 min
• Deze tijden gelden voor een omgevingstemperatuur van 23 oC en een vochtigheid van 50%RH.
Gelieve erop letten dat deze tijden bij benadering gelden.
• De huidige opneembare tijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het
in- en uitschakelen van dit toestel, het starten/stoppen van de opname, de bediening van de zoom,
enz. herhaald worden.
• De maximum continue opnametijd van een enkele film varieert en is afhankelijk van [Opn. kwaliteit].
Er kan een bestand met een grootte tot 4 GB opgenomen worden.
Opname
kwaliteitsinstelling
Tijd
[FHD/25p]
Tot 20 minuten
[HD/25p]/[VGA/25p]
Tot 29 minuten en 59 seconden
- 14 -
Voorbereiding
∫ Terugspelen
Terugspeeltijd
Ongeveer 180 min
• De uitvoertijden en aantal te maken beelden zullen verschillen afhankelijk van de omgeving
en de gebruiksaanwijzing.
In de volgende gevallen worden de gebruikstijden bijvoorbeeld korter en wordt het aantal te maken
beelden verminderd.
– In omgevingen met lage temperatuur, zoals skihellingen.
– Wanneer operaties zoals flits en zoom herhaaldelijk gebruikt worden.
• Wanneer de bedrijfstijd van de camera extreem kort wordt zelfs als de batterij goed opgeladen is,
zou de levensduur van de batterij aan zijn eind kunnen zijn. Koop een nieuwe batterij.
- 15 -
Voorbereiding
Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel)
• Controleer of het toestel uit staat.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
1
2
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/
kaartklep.
Duw er net zolang tegen tot u een
“klik” hoort en let op de richting
waarin u de kaart plaatst.
Om de kaart uit te nemen, op de kaart
duwen tot deze erin klikt en de kaart
vervolgens rechtop uitnemen.
A: De verbindingsuiteinden van de kaart niet
aanraken.
3
1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
• Voordat u de kaart eruit haalt, het toestel uitzetten en wachten totdat de “LUMIX” display op de
LCD-monitor geheel uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen
worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
- 16 -
Voorbereiding
Over het ingebouwde geheugen/de kaart
De volgende operaties kunnen uitgevoerd worden m.b.v. dit apparaat.
Wanneer er geen kaart ingedaan is
Er kunnen beelden gemaakt op het ingebouwde
geheugen en deze kunnen afgespeeld worden.
Wanneer er een kaart ingedaan is
Er kunnen beelden gemaakt op de kaart en
deze kunnen afgespeeld worden.
• Als u het ingebouwde geheugen gebruikt:
k>ð (toegangindicatie¢)
2
5
• Als u de kaart gebruikt:
(toegangaanduiding¢)
¢ De kaartaanduiding wordt rood weergegeven als er opnames op het interne
geheugen (of de kaart) worden gemaakt.
Ingebouwd geheugen
• U Kunt de opgenomen beelden naar een kaart kopiëren. (P103)
• Geheugengrootte: Ongeveer 200 MB
• De toegangstijd voor het ingebouwde geheugen kan langer zijn dan de toegangstijd voor een kaart.
Kaart
De volgende kaarten, die overeenstemmen met de SD-standaard, kunnen gebruikt worden met
dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Opmerkingen
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklassen¢ met “Klasse 4” of
microSD-geheugenkaart
hoger wanneer u bewegende beelden maakt.
(64 MB tot 2 GB)
• microSDHC-geheugenkaarten kunnen alleen gebruikt worden met
microSDHC-geheugenkaart compatibele apparatuur.
(4 GB tot 32 GB)
• Alleen de kaarten met de links vermelde capaciteit kunnen gebruikt
worden.
¢ SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het etiket
op de kaart, enz.
b.v.:
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
- 17 -
Voorbereiding
• Tijdens toegang (beeld schrijven, lezen en wissen, formatteren enz.) dit toestel niet uitzetten,
niet de batterij of de kaart verwijderen en niet de netadapter (bijgeleverd) loskoppelen. Verder
het toestel niet blootstellen aan vibratie, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat zou
niet langer normaal kunnen werken.
Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie opnieuw
uitvoeren.
• De gegevens op het ingebouwde geheugen of de kaart kunnen beschadigd raken of verloren gaan
door elektromagnetische golven of statische elektriciteit of omdat het toestel of de kaart stuk is. We
raden aan belangrijke gegevens op een PC enz. op te slaan.
• Formatteer de kaart niet op de PC of andere apparatuur. Formatteer de kaart alleen op het toestel
zelf zodat er niets kan mislopen. (P45)
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
- 18 -
Voorbereiding
Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd
∫ Over de weergave van het aantal opneembare beelden en de beschikbare opnametijd
• Schakel de display (aantal te maken beelden,
beschikbare opnametijd enz.) door op 4 te drukken.
(P46)
• Het aantal mogelijke opnamen en de opnametijd zijn
correct bij benadering.
(Ze wijzigen afhankelijk van de opnamecondities en
het kaarttype.)
Aantal opnamen
25p
Beschikbare
opnametijd
25p
5
R1m10s
∫ Aantal opnamen
• [i99999] wordt weergegeven als er meer dan 100.000 foto’s gemaakt kunnen worden.
Kwaliteit [A]
Beeldgrootte
14M (4:3)
5M (4:3)
0,3M (4:3)
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 200 MB)
36
71
1100
2 GB
4 GB
32 GB
330
650
10020
670
1300
20050
5390
10440
160140
∫ Beschikbare opnametijd (om bewegende beelden op te nemen)
• “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
Opname
kwaliteitsinstelling
[FHD/25p]
[HD/25p]
[VGA/25p]
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 200 MB)
j
j
5m00s
2 GB
4 GB
32 GB
12m00s
23m00s
51m00s
24m00s
47m00s
1h44m00s
3h19m00s
6h21m00s
13h59m00s
• De opneembare tijd is de totale tijd van alle films die opgenomen zijn.
• De maximum continue opnametijd van een enkele film varieert en is afhankelijk van [Opn. kwaliteit].
Er kan een bestand met een grootte tot 4 GB opgenomen worden.
Opname
kwaliteitsinstelling
Tijd
[FHD/25p]
Tot 20 minuten
[HD/25p]/[VGA/25p]
Tot 29 minuten en 59 seconden
- 19 -
Voorbereiding
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
1
Druk op de [ON/OFF] knop van de
camera.
• Als het taalselectiescherm niet wordt afgebeeld,
overgaan op stap 4.
2
3
4
5
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om de taal te kiezen en dan op [MENU/SET].
Op [MENU/SET] drukken.
Op 2/1 drukken om de items (jaar, maand,
dag, uur, minuut, displayvolgorde afbeelden of
formaat tijddisplay) te selecteren en dan op
3/4 drukken om in te stellen.
A: De tijd in uw woongebied
B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied
• De instelling van de klok kan gewist worden door op
[
6
7
] te drukken.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
Op [MENU/SET] drukken.
- 20 -
Voorbereiding
De klokinstelling veranderen
Selecteer [Klokinst.] in het [Opname] of [Set-up] menu, en druk op [MENU/SET]. (P37)
• De klok kan opnieuw ingesteld worden zoals afgebeeld wordt in de stappen 5 en 6.
• De klokinstelling wordt gedurende 20 maanden gehandhaafd met de ingebouwde
klokbatterij, zelfs zonder batterij
(laat de geladen batterij gedurende ongeveer 10 minuten in het toestel om de ingebouwde
batterij te laden).
• Als de klok niet ingesteld is, kan de correcte datum niet afgedrukt worden als u een fotostudio
opdracht geeft om de foto af te drukken, of als u de datum op de beelden wilt afdrukken met [Datum
afdr.].
• Als de klok wel is ingesteld, kan de juiste datum worden afgedrukt, zelfs als de datum niet op het
scherm van de camera wordt weergegeven.
- 21 -
Voorbereiding
Tips om mooie opnamen te maken
Doe de polsriem om en houdt het toestel voorzichtig vast
Het toestel voorzichtig vasthouden met beide handen, armen stil houden en
uw benen een beetje spreiden.
• Zwaai het toestel niet hard en trek niet hard aan het toestel als de riem eraan vast zit. De riem zou
kunnen breken.
• Houd de camera stil als u de ontspanknop indrukt.
• Zorg ervoor dat u de flitser, de AF-assistlamp, de microfoon, de luidspreker, de lens, enz., niet met
uw vingers aanraakt.
A Speaker
B Microfoon
C Flits
D Draagriem
E AF assistentielamp
∫ Richtingfunctie ([Scherm roteren])
Beelden die opgenomen zijn met een verticaal gehouden toestel worden verticaal (gedraaid)
afgespeeld.
(Alleen wanneer [Scherm roteren] (P44) ingesteld is)
• Als het toestel verticaal gehouden wordt en omhoog en omlaag gekanteld wordt om beelden op te
nemen, kan het zijn dat de functie voor richtingsdetectie niet correct werkt.
• Bewegende beelden die met een verticaal gehouden toestel gemaakt zijn worden niet verticaal afgebeeld.
Golfstoring (camerabeweging)
Wanneer de beeldbibber alert [
] verschijnt, [Stabilisatie] (P81), een statief of de
zelfontspanner (P53) gebruiken.
• De sluitertijd zal vooral in de volgende gevallen langzamer zijn. Houdt het toestel stil vanaf het
moment dat u de ontspanknop indrukt totdat het beeld op het scherm verschijnt.
– Langzame synchr/Reductie rode-ogeneffect
– [Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
– Als de sluitertijd langzamer wordt in [Korte sluitert.]
- 22 -
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus
1
2
3
Druk op [MODE].
Druk op 3/4/2/1 om de gewenste
Opnamefunctie te kiezen.
Op [MENU/SET] drukken.
∫ Lijst van Opnamefuncties
¦
Intelligent Auto Modus (P24)
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
gebruikt worden door het toestel.
!
Normale beeldfunctie (P28)
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
Creative Control modus (P56)
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
Panoramamodus (P61)
Met deze modus kunt u panoramafoto's maken.
Û
Scènemodus (P64)
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
• Wanneer de functie geschakeld is van Afspeelfunctie naar Opnamefunctie, zal de eerder ingestelde
Opnamefunctie ingesteld worden.
- 23 -
Basiskennis
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto Modus)
Opnamefunctie:
Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de opnamecondities.
Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de instellingen wenst
over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.
• De volgende functies worden automatisch geactiveerd.
– Scènedetectie
– Compensatie van de achtergrondverlichting
– Intelligente ISO-gevoeligheidbediening
– Automatische witbalans
– Gezichtsdetectie
– [Quick AF]
– [i. Exposure]
– [I.resolutie]
– [i.ZOOM]
– [AF ass. lamp]
– [Rode-ogencorr]
– [Stabilisatie]
– [Continu AF]
• Beeldkwaliteit is vastgesteld op [A].
1
Druk op [MODE].
A Sluiterknop
2
Op 3/4/2/1 drukken om [Intelligent auto] te
kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
- 24 -
Basiskennis
3
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
B
• De focusaanduiding B (groen) gaat branden als het
onderwerp scherp gesteld is.
• De AF-zone C wordt door de Gezichtsherkenningsfunctie
rondom het gezicht van het onderwerp weergegeven. In
andere gevallen wordt het weergegeven op het punt van
het onderwerp dat scherpgesteld is.
• De minimumafstand (hoe dicht u bij het onderwerp kunt
komen) zal veranderen afhankelijk van de zoomfactor.
Controleer dit aan de hand van het opnamebereik dat op
het scherm weergegeven wordt. (P29)
4
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
- 25 -
C
Basiskennis
Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon van de scène in kwestie in
het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode
kleur.
Fotograferen
¦
>
[i-Portret]
[i-Landschap]
[i-Macro]
[i-Nachtportret]¢1
[i-Nachtl.schap]
[iHandh. nachtop.]¢2
[i-Zonsonderg.]
¢1 Alleen weergegeven als de flitser op [
] gezet is.
¢2 Alleen weergegeven als [iHandh. nachtop.] op [ON] staat.
Wanneer u bewegende beelden opneemt
¦
>
[i-Portret]
[i-Landschap]
[i-Zacht licht]
[i-Macro]
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen ingesteld
zijn.
• Wanneer [
] of [ ] geselecteerd is, zal de camera automatisch een gezicht detecteren en het
brandpunt en de belichting bijstellen. (Gezichtsdetectie)
• Als bijvoorbeeld een statief gebruikt wordt en het toestel merkt dat het schudden minimaal is
wanneer de scènedetectie geïdentificeerd is als [ ], zal de sluitertijd ingesteld worden op een
maximum van 8 seconden. Let op het toestel niet te bewegen terwijl u beelden maakt.
• Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scène geïdentificeerd
worden voor hetzelfde onderwerp.
– Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het
onderwerp, De kleur van het onderwerp, De afstand tot het onderwerp, Het contrast van het
onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt
– Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, Onder omstandigheden van geringe
helderheid, Wanneer het toestel geschud (bewogen) wordt, Wanneer de zoom gebruikt wordt
• Om beelden te maken in een bedoelde scène, wordt het aangeraden dat u beelden maakt in de
juiste opnamefunctie.
Tegenlichtcompensatie
Bij tegenlicht ziet het onderwerp er donkerder uit en zal de camera automatisch proberen om
dit te corrigeren door de helderheid van het beeld te verhogen.
In de Intelligent Auto modus werkt de tegenlichtcompensatie automatisch. [ ] wordt op het
scherm weergegeven als tegenlicht gedetecteerd wordt.
(Afhankelijk van de omstandigheden van het tegenlicht kan het zijn dat dit niet correct
gedetecteerd wordt).
- 26 -
Basiskennis
Veranderen van de instellingen
De volgende menu’s kunnen ingesteld worden.
Menu
Onderdeel
¢
[Opname]
[Fotoresolutie] /[Burstfunctie]¢/[Kleurfunctie]¢/[Anti blur]/[iHandh.
nachtop.]
[Bewegend beeld]
[Opn. kwaliteit]
[Set-up]
[Online handleiding]/[Klokinst.]/[Wereldtijd]/[Toon]¢/[Taal]/
[O.I.S.-demo]
• Andere menu-items dan die hiervoor opgesomd zijn, worden niet
weergegeven maar u kunt ze in andere opnamemodussen instellen.
• Raadpleeg voor de instellingsmethode van het menu P37.
¢ De beschikbare instellingen kunnen anders zijn voor andere opnamemodussen.
Menu’s die specifiek zijn voor de Intelligent Auto modus
∫ [Kleurfunctie]
De kleurinstelling van [Happy] is beschikbaar in [Kleurfunctie].
Het is mogelijk om een foto te maken die automatisch een hoger glansniveau heeft voor de
helderheid en de levendigheid van de kleur.
∫ [Anti blur]
Wanneer [Anti blur] ingesteld is op [ON], wordt [ ] afgebeeld op het opnamescherm.
De camera stelt automatisch een optimale sluitertijd in afhankelijk van de beweging van het
onderwerp om de wazigheid op het onderwerp te verminderen.
(In een dergelijk geval zou het aantal pixels verminderd kunnen worden).
• Het is aanvankelijk op [ON] op het toestel ingesteld.
∫ [iHandh. nachtop.]
Als [iHandh. nachtop.] op [ON] staat en [ ] gedetecteerd wordt terwijl nachtelijke beelden
handheld opgenomen worden, zullen deze nachtbeelden gemaakt worden met een hoge
burst-snelheid en in een enkel beeld samengevat worden.
Deze modus is nuttig als u prachtige nachtopnames wilt maken met zo weinig mogelijk
beweging en ruis van het toestel en zonder een statief te gebruiken.
Als het toestel op een statief geplaatst wordt, of op een ander soort staander, zal [ ] niet
gedetecteerd worden.
• Het is aanvankelijk op [ON] op het toestel ingesteld.
Over de flitser (P49)
• Wanneer [
] geselecteerd is, wordt [
], [
], [
] of [
] ingesteld afhankelijk van het type
onderwerp en helderheid.
• Wanneer [
], [
] ingesteld wordt, is [Rode-ogencorr] ingeschakeld.
• De Sluitertijd zal langzamer zijn tijdens [
] of [
].
- 27 -
Basiskennis
Het maken van beelden met uw favoriete
instellingen (Normale beeldfunctie)
Opnamefunctie:
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van het
object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [Opname] menu te
veranderen.
1
Druk op [MODE].
A Sluiterknop
2
3
4
Op 3/4/2/1 drukken om [Normale foto] te
kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
Richt de AF-zone op het punt waar u op wilt scherpstellen.
Druk de ontspanknop half in om scherp te
stellen en druk de knop helemaal in om de
opname te maken.
ISO
B ISO-gevoeligheid
C Lensopening
D Sluitertijd
F2.8
1/60
BC D
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden rood
weergegeven als de correcte belichting niet bereikt wordt.
(tenzij een flitser gebruikt wordt)
- 28 -
Basiskennis
Het focussen
A
Richt de AF-zone op het onderwerp en druk de
sluiterknop tot halverwege in.
B
ISO
Wanneer er scherpgesteld is
op het object
Focus
F2.8
1/60
Wanneer er niet
scherpgesteld is op het
object
Focusaanduiding A
Aan
Knippert
AF-zone B
Wit>Groen
Wit>Rood
Geluid
Biept 2 keer
Biept 4 keer
• De AF-zone zou niet groter afgebeeld kunnen worden voor bepaalde zoomvergrotingen en op
donkere plekken.
∫ Over het focusbereik
Het focusbereik wordt weergegeven als de zoom bediend wordt.
• Het focusbereik wordt rood weergegeven als geen scherpstelling
plaatsvindt nadat de sluiterknop tot halverwege ingedrukt is.
Het focusbereik kan geleidelijk veranderen, afhankelijk van de zoompositie.
bv.: focusbereik tijdens de Intelligent Auto Mode
W
T
5 cm
1m
- 29 -
0.05m W
∞
T 1X
Basiskennis
∫ Als het onderwerp niet scherp gesteld is (zoals wanneer het bijvoorbeeld niet in het
midden van het beeld staat dat u wilt opnemen)
1 De AF-zone op het onderwerp richten en
vervolgens de ontspanknop tot de helft
indrukken om de focus em belichting vast te
zetten.
2 De ontspanknop half ingedrukt houden als u
het toestel beweegt om het beeld samen te
stellen.
• U kunt herhaaldelijk de acties in stap 1 opnieuw proberen voordat u de ontspanknop volledig
indrukt.
∫ Onderwerp en opnameomstandigheid waarop het moeilijk is scherp te stellen
• Snelbewegende onderwerpen, extreem helderen onderwerpen of onderwerpen zonder contrast
• Wanneer u onderwerpen opneemt door ramen of in de buurt van glimmende voorwerpen
• Wanneer het donker is of wanneer er zich beeldbibber voordoet
• Wanneer het toestel zich te dicht bij het onderwerp bevindt of wanneer u een beeld maakt van zowel
onderwerpen ver weg als onderwerpen dichtbij
- 30 -
Basiskennis
Opname Bewegend Beeld
Toepasbare modi:
1
Start het opnemen door op de
bewegend beeldknop te drukken.
A Beschikbare opnametijd
B Verstreken opnametijd
• U kunt video’s maken die bij elke Opnamefunctie passen.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
• De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.
• Voor het instellen van [Opn. kwaliteit], P83 raadplegen.
2
A
C
R1m07s
3s
B
Stop het opnemen door weer op de bewegend
beeldknop te drukken.
∫ De zoom
De optische zoomvergroting kan niet veranderd worden nadat u begonnen bent met het
opnemen van filmbeelden. De Intelligente Zoom kan echter gebruikt worden door [I.resolutie]
(P77) in het [Opname] menu in te stellen op [i.ZOOM]. Tevens kan de Digitale Zoom gebruikt
worden door de [Dig. zoom] (P77) in het [Opname]-menu op [ON] te zetten.
Voor details over het zoombereik, raadpleegt u P47.
Als de filmopname begonnen is binnen de optische zoomruimte, keert de zoominstelling terug
naar de originele vergroting wanneer de beeldopname beëindigd is.
∫ Over het opnameformaat voor het opnemen van bewegende beelden
Dit apparaat kan video's maken in MP4-formaat.
MP4:
Dit is een eenvoudiger videoformaat dat het best gebruikt kan worden wanneer een
uitgebreide bewerking nodig is, of als u de video’s naar het internet upload.
∫ Over de compatibiliteit van de opgenomen bewegende beelden
Zelfs als er een compatibel MP4-afspeelinrichting gebruikt wordt, zou de video- of
geluidskwaliteit van de gemaakte video slecht kunnen zijn of zouden de video's niet
afgespeeld kunnen worden. Het zou tevens kunnen gebeuren dat de opgenomen gegevens
niet juist afgebeeld worden. Als u met dit soort problemen te maken krijgt, gelieve de video op
deze camera afspelen.
- 31 -
Basiskennis
• Afhankelijk van het type kaart, kan de kaartaanduiding even verschijnen na het maken van
bewegende beelden. Dit is geen storing.
• Het scherm zou tijdelijk zwart kunnen worden of het apparaat zou lawaai op kunnen nemen wegens
statische elektriciteit of elektromagnetische golven enz. afhankelijk van de omgeving van de
bewegende beeldopname.
• Plaats of verwijder de kaart niet tijdens het opnemen van films
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen
worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
• Zelfs als de aspectratio-instelling hetzelfde is in foto's en video's, zou de gezichtshoek aan het begin
van de video-opname anders kunnen zijn.
Wanneer [Video Opn.gebied] (P42) ingesteld is op [ON], wordt de gezichtshoek tijdens
video-opname afgebeeld.
• Als de Extra optische zoom gebruikt wordt voordat u op de filmknop gedrukt heeft, zullen deze
instellingen geannuleerd worden. Het bereik zal aanzienlijk veranderen.
• Het zal opgenomen worden in de volgende categorieën voor bepaalde Scènefuncties. Een
filmopname die overeenkomt met elke scène zal uitgevoerd worden voor die, die niet hieronder
opgenoemd worden.
Geselecteerde scènefunctie
Scènefunctie terwijl u bewegend beeld opneemt
[Baby1]/[Baby2]
Portret
[Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Nachtop. uit
hand]/[Sterrenhemel]
Weinig licht functie
[Sport]/[Huisdier]/[Foto frame]
Normaal bewegend beeld
- 32 -
Basiskennis
Foto’s maken terwijl u een video maakt
Er kunnen ook wanneer u een video maakt foto's gemaakt worden. (simultane opname)
Druk de sluiterknop tijdens de opname van de video volledig in om een foto te
maken.
• Het beeld wordt onder de volgende omstandigheden bewaard.
Opname kwaliteitsinstelling
Beeldgrootte
[FHD/25p]/[HD/25p]
3,5 M (16:9)
• U kunt tot 2 foto’s per filmopname maken.
• In het volgende geval is het niet mogelijk gelijktijdig foto’s en films te maken:
– Als [Opn. kwaliteit] op [VGA/25p] staat
• Als u de ontspanknop tot de helft indrukt om een beeld te maken tijdens het maken van een video,
zal de camera opnieuw scherp stellen de zal de beweging van het opnieuw scherpstellen op de
video opgenomen worden.
Om de prioriteit aan het videobeeld te geven, wordt aanbevolen foto's te maken door de
ontspanknop geheel in te drukken.
• Het beeldformaat en het opneembare aantal beelden worden weergegeven door de sluiterknop tot
halverwege in te drukken.
• Opnemen van bewegend beeld zal doorgaan na het maken van het stilstaande beeld.
• Het werkgeluid van de sluiterknop kan opgenomen worden als tijdens het opnemen van een video
een foto gemaakt wordt.
• De flitsinstelling wordt vastgesteld op [Œ].
- 33 -
Basiskennis
Afspelen
1
Druk op [(].
2
Druk op 2/1 om de beelden te selecteren.
A
A Bestandsnummer
B Beeldnummer
• Als u 2/1 ingedrukt houdt, kunt u de beelden achter elkaar
afspelen.
• De snelheid van vooruit/achteruit spoelen van de beelden is
afhankelijk van de afspeelstatus.
∫ Films afspelen
Druk op 2/1 om een beeld met een filmicoon te
selecteren (zoals [
]), en druk vervolgens op 3 om het
af te spelen.
100-0001
A
B
1/5
B
3s
A Video-icoon
B Bewegende-beeldenopname
• Als u voor het afspelen beelden gefilterd heeft met gebruik van
[Diashow] (P86) of [Afspelen filteren] (P88), zal het
selectiescherm verschijnen.
Druk op 3/4 om [Video weergeven] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd op het scherm weergegeven.
Bijvoorbeeld, 8 minuten en 30 seconden wordt afgebeeld als [8m30s].
• Bediening tijdens het afspelen van films
25p
3
Afspelen/Pauzeren
[MENU/SET] Stop
2
Snel achteruit¢/
Frame-by-frame terugspelen (tijdens
pauze)
1
Snel vooruit¢/
Frame-by-frame vooruitspelen (tijdens
pauze)
¢ De snelheid van het vooruit/achteruit afspelen neemt toe als u opnieuw op 1/2 drukt.
– U kunt het volume met de zoomknop regelen.
- 34 -
Basiskennis
• Dit toestel voldoet aan de DCF-norm “Design rule for Camera File system” die vastgesteld is door
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” en met Exif
“Exchangeable Image File Format”. De bestanden die niet aan de DCF-norm voldoen, kunnen niet
worden afgespeeld.
• De body van de lens wordt ongeveer 15 seconden nadat van Opnamemodus naar Afspeelmodus
geschakeld is, ingetrokken.
• Dit toestel werd ontworpen voor het afspelen van bewegende beelden met de formaten MP4 en
QuickTime Motion JPEG.
Meervoudige schermen afbeelden (Meervoudig terugspelen)
Druk op de [W] van de zoomknop.
1/26
1 scherm>12 schermen>30 schermen>Schermdisplay
A Het aantal gekozen beelden en het totaal opgenomen beelden
• Druk op de [T] van de zoomknop om terug te keren naar het
vorige scherm.
• Beelden die afgebeeld worden m.b.v. [ ] kunnen niet
afgespeeld worden.
∫ Om terug te keren naar normaal terugspelen
Druk op 3/4/2/1 om een opname te kiezen en druk dan op [MENU/SET].
De terugspeelzoom gebruiken
Druk op de [T] van de zoomknop.
1k>2k>4k>8k>16k
• Wanneer u op de [W] van de zoomknop drukt, nadat het beeld
2X
vergroot is, zal de vergroting kleiner worden.
• Wanneer u de uitvergroting verandert, verschijnt de indicatie van
de zoompositie B ongeveer 2 seconden lang en kan de positie
van de vergrootte sectie verplaatst worden door op 3/4/2/1 te
drukken.
• Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe slechter de kwaliteit ervan
wordt.
- 35 -
B
A
Basiskennis
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
• Beelden op het ingebouwde geheugen of de kaart, die afgespeeld worden zullen gewist worden.
• Beelden die geen deel uitmaken van de DCF-standaard of die beschermd zijn, kunnen niet gewist worden.
Om een enkele opname uit te wissen
Selecteer het te wissen beeld en druk
vervolgens op [
].
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het beeld wordt gewist door [Ja] te selecteren.
Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen
1
2
Druk op [
].
Op 3/4 drukken om [Multi wissen] of [Alles
wissen] te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
• [Alles wissen] > Het bevestigingsbeeldscherm wordt
weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Het is mogelijk om alle beelden te wissen, behalve de beelden
die als favorieten ingesteld zijn, als [Alles wissen behalve
Favoriet] geselecteerd is met de [Alles wissen] instelling.
3
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is) Druk op
3/4/2/1 om de beelden te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET]. (Herhaal deze stap.)
•[
] verschijnt op de geselecteerde beelden.
Als u opnieuw op [MENU/SET] drukt, wordt de instelling gewist.
4
8LWYRHU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is) Druk
op 2 om [Uitvoer.] te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Schakel het toestel niet uit tijdens het wissen.
• Afhankelijk van het aantal beelden dat gewist moet worden, kan het wissen even duren.
- 36 -
Basiskennis
Menu instellen
Het toestel wordt geleverd met menu’s die u de mogelijkheid bieden instellingen te maken voor
het maken van beelden en deze terug te spelen precies zoals u wilt en menu’s die u de
mogelijkheid bieden meer plezier te hebben met het toestel en deze met groter gemak te
gebruiken.
In het bijzonder, bevat het [Set-up] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de klok en
de stroom van het toestel.
Controleer de instellingen van dit menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel.
Menuonderdelen instellen
Voorbeeld: verander in het [Opname] menu [AF mode] van [Ø] ([1-zone]) in [š]
([Gezichtsdetectie])
1
2
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 2/1 om het menu te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
Menu
[Opname] (P69)
(Alleen in de
opnamefunctie)
[Bewegend beeld] (P83)
(Alleen in de
opnamefunctie)
[Afspelen] (P95)
(Alleen
Terugspeelfunctie)
[Set-up] (P40)
Beschrijving van instellingen
Het menu laat u de Kleuren, de Gevoeligheid of het aantal pixels,
enz. van de beelden zien die u aan het maken bent.
In dit menu kunt u de instellingen voor bewegende beelden
maken, zoals de opnamekwaliteit.
Dit menu laat u de Bescherming, Knip- of Afdrukinstellingen, enz.
van gemaakte beelden instellen.
Dit menu laat u de klokinstellingen, het volume van de pieptonen
en andere instellingen uitvoeren die het gemakkelijker voor u
maken om de camera te hanteren.
- 37 -
Basiskennis
3
Druk op 3/4 om het menuitem te selecteren
en druk vervolgens op [MENU/SET].
A
A Beeldschermpagina menu
• Er zal naar de volgende pagina geschakeld worden
wanneer u het einde van de pagina bereikt.
(Dit zal ook gebeuren als u op de zoomknop drukt)
4
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren
en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de instelling
ervan niet verschijnt, of dat deze op een andere manier
wordt weergegeven.
∫ Sluit het menu
Druk herhaaldelijk op [
] tot het
opname-/afspeelscherm weergegeven wordt of
druk de sluiterknop tot halverwege in.
• Er zijn functies die niet ingesteld of gebruikt kunnen worden afhankelijk van de functies of de
menu-instellingen die gebruikt worden op het toestel wegens de specificaties.
- 38 -
Basiskennis
Gebruik van het snelle menu
M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige van de menu-instellingen gemakkelijk opgeroepen
worden.
• De kenmerken die afgesteld kunnen worden m.b.v. het Snelle Menu worden bepaald door de functie
of een weergavenstijl waar het toestel zich in bevindt.
1
2
Druk tijdens het opnemen op
[Q.MENU].
Op 3/4/2/1 drukken om het
menu-item en de instelling te
selecteren en dan op [MENU/SET]
drukken om het menu te sluiten.
- 39 -
Basiskennis
Over het set-up Menu
Voor details over hoe de [Set-up] menu-instellingen geselecteerd moeten worden, P37
raadplegen.
• [Klokinst.], [Autom. uit] en [Auto review] zijn belangrijke onderdelen.
Controleer de instellingen ervan alvorens ze te gebruiken.
• In de Intelligent Auto modus kan alleen [Online handleiding], [Klokinst.], [Wereldtijd], [Toon]¢, [Taal],
[O.I.S.-demo] ingesteld worden.
¢ De beschikbare instellingen kunnen anders zijn voor andere opnamemodussen.
[Online
handleiding]
[URL weergeven]/[USB-verbinding]/[QR-code weergeven]
U [Klokinst.]
De datum en de tijd instellen.
• Raadpleeg P20 voor details.
Stel de tijd van uw thuisgebied en reisbestemming in.
U kunt de plaatselijke tijden op de reisbestemmingen afbeelden en
deze opnemen op de beelden die u maakt.
Druk na de selectie van [Bestemming] of [Home] op 2/1 om een
gebied te selecteren en druk op [MENU/SET] om het in te stellen.
• Stel onmiddellijk na de aankoop [Home] in.
[Bestemming] kan ingesteld worden nadat [Home] ingesteld is.
[Wereldtijd]
“ [Bestemming]:
U reisbestemming
A
A Huidige tijd van het bestemmingsgebied
B Tijdverschil met thuiszone
– [Home]:
Uw woongebied
B
C
C Huidige tijd
D Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean
Time)
• Druk op 3 als u Zomertijd [
D
] gebruikt. (de tijde zal 1 uur vooruit gezet worden.)
Druk nogmaals op 3 om terug te keren naar de normale tijd.
• Als uw reisbestemming niet in de lijst van gebieden op het scherm staat, stelt u het tijdverschil
tussen uw eigen zone en uw reisbestemming in.
- 40 -
Basiskennis
Hiermee stelt u de pieptoon en sluitertoon in.
r [Toonniveau]:
r [Toon]
[Shutter vol.]:
[t] ([Laag])
[u] ([Hoog])
[s] ([UIT])
[
[
[
[Pieptoon]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
[
[
] ([Laag])
] ([Hoog])
] ([UIT])
[Shutter toon]:
1 ]/[ 2 ]/[ 3 ]
u [Luidsprekervolume] Stel het volume af van de luidspreker op één van de 7 niveaus.
• Wanneer u de camera aansluit op een TV, verandert het volume van de TV-luidsprekers niet.
Bovendien wordt er wanneer er aangesloten is geen geluid uitgegeven vanaf de cameraluidsprekers.
Helderheid, kleur of rode of blauwe tint van de LCD-monitor wordt afgesteld.
[Scherm]
[Helderheid]:
Afstellen van de helderheid.
[Contrast · Verzadiging]:
Afstellen van contrast of helderheid van kleuren.
[Roodachtig]:
Afstellen van rode tint.
[Blauwzweem]:
Afstellen van blauwe tint.
1
2
Selecteer de instellingen door op 3/4 te drukken en stel bij
met 2/1.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
• Het kan zijn dat sommige onderwerpen er op de LCD-monitor anders uitzien dan in werkelijkheid.
Dit heeft echter geen effect op de opgenomen beelden.
[Richtlijnen]
Stel het patroon van de richtlijnen in die afgebeeld worden wanneer u
beelden maakt. U kunt ook instellen of u de opnameinformatie wel of
niet afgebeeld wilt hebben wanneer de richtlijnen afgebeeld worden.
[Opname info.]:
[ON]/[OFF]
[Patroon]:
[ ]/[
]
• Wanneer u het object uitlijnt op de horizontale en verticale richtlijnen of het kruispunt van deze lijnen,
kunt u opnamen maken met goed ontworpen compositie door de grootte, de helling en de balans
van het object te bekijken.
• In de volgende gevallen worden geen richtlijnen weergegeven
– Panoramamodus
– [Foto frame] (Scènemodus)
- 41 -
Basiskennis
Dit biedt u de mogelijkheid om het histogram wel of niet af te beelden.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Een Histogram is een grafiek die helderheid langs de
horizontale as (zwart of wit) en het aantal pixels bij elk
helderheidniveau op de verticale as afbeeld.
Hiermee controleert u snel de belichting van een beeld.
A donker
B optimaal
C helder
• Wanneer u opnamen maakt met de flits of op donkere plekken, wordt het histogram oranje
afgebeeld omdat het opgenomen beeld en het histogram niet met elkaar overeenkomen.
• Het histogram is een benadering in de opnamefunctie.
• Het histogram van een beeld zou niet overeen kunnen komen in opnamefunctie en
terugspeelfunctie.
• Het histogram dat afgebeeld wordt in dit toestel komt niet overeen met histogrammen die afgebeeld
worden door beeldbewerkende software voor PC’s enz.
• Histogrammen worden niet afgebeeld in de volgende gevallen.
– Intelligent Auto Modus
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– [Foto frame] (Scènemodus)
– Meervoudig terugspelen
– Terugspeelzoom
– Kalender
[Video
Opn.gebied]
Zichthoek voor bewegend beeldopname kan gecontroleerd worden.
[ON]/[OFF]
• De weergave van de opnamezone van de bewegende beelden is slechts een benadering.
• De weergave van de opnamezone kan verdwijnen wanneer u met Tele zoomt, al naargelang de
instelling van het beeldformaat.
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– Intelligent Auto Modus
p [Autom. uit]
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het toestel niet
gebruikt wordt gedurende een op de instelling geselecteerde
tijdsperiode.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [5MIN.].
– Intelligent Auto Modus
• De [Autom. uit] werkt niet in de volgende gevallen.
– Wanneer u verbindt aan een PC of een printer
– Wanneer u bewegende beelden opneemt of terugspeelt
– Tijdens een diavoorstelling
- 42 -
Basiskennis
Stel de tijdsduur in waarna het beeld afgespeeld wordt nadat het
opgenomen is.
[1 SEC.]
o [Auto review]
[2 SEC.]
[HOLD]:
De beelden worden weergegeven tot op een van de knoppen gedrukt
wordt.
[OFF]
• In de volgende gevallen werkt [Auto review] voor het laatste frame.
– Bij het gebruik van Auto Bracket
– Wanneer u [Burstfunctie] gebruikt.
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [2 SEC.].
– Intelligent Auto Modus
• [Auto review] werkt niet in opname van bewegende beelden.
v [Nr. resetten]
Reset het bestandnummer van de volgende opname op 0001.
• Het mapnummer wordt bijgewerkt en het bestandnummer vertrekt vanaf 0001.
• U kunt een mapnummer tussen 100 en 999 toewijzen.
Wanneer u het mapnummer 999 bereikt, kunt u niet verder instellen. Wij raden aan de kaart (P45) te
formatteren nadat u de gegevens op een PC of ergens anders opgeslagen hebt.
• Om het mapnummer opnieuw op 100 te zetten, het ingebouwde geheugen of de kaart eerst
formatteren en vervolgens deze functie gebruiken om het bestandsnummer opnieuw in te stellen.
Er verschijnt een resetscherm voor het mapnummer. [Ja] kiezen om het mapnummer opnieuw in te
stellen.
w [Resetten]
De instellingen van de opname of van de instelling worden weer op de
fabriekswaarden gezet.
• Wanneer de [Resetten] instelling geselecteerd is tijdens opname, wordt tegelijk ook de operatie die
de lens terugzet uitgevoerd. U zult het geluid hoeren van de lens die beweegt maar dit is normaal en
duidt niet op slechte werking.
• Als de instellingen van de instelling gereset worden, worden de volgende instellingen ook gereset.
– De verjaardaginstellingen voor [Baby1]/[Baby2] en [Huisdier] in Scènemodus.
• Het mapnummer en de klokinstelling worden niet gewijzigd.
- 43 -
Basiskennis
Selecteer het USB-communicatiesysteem wanneer u de camera op
uw PC of printer aansluit met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
x [USB mode]
[y] ([Select. verbinding]):
[PC] of [PictBridge(PTP)] kiezen als u het toestel op een PC of een
printer hebt aangesloten die PictBridge verwerkt.
[{] ([PictBridge(PTP)]):
Instellen wanneer u verbinding maakt met een printer die PictBridge
ondersteunt.
[z] ([PC]):
Instellen wanneer u verbinding maakt met een PC.
Instellen voor aanpassing aan het kleurentelevisiesysteem van ieder
land of aan het type TV.
| [Output]
[|] ([Video uit]):
[NTSC]:
Video-output wordt op NTSC systeem ingesteld.
[PAL]:
Video-output wordt op PAL systeem ingesteld.
[
] ([TV-aspect]):
[W]:
Aansluiten op een TV met een 16:9 scherm.
[X]:
Aansluiten op een TV met een 4:3 scherm.
• Dit zal werken als de AV-kabel (optioneel) aangesloten is.
Deze modus biedt u de mogelijkheid beelden verticaal weer te geven
als deze gemaakt zijn met het verticaal gehouden toestel.
M [Scherm roteren]
[
] ([Aan]):
Draai beelden op een TV en de LCD-monitor zodat deze verticaal
afgebeeld worden.
[
] ([Alleen extern]):
De beelden worden verticaal weergegeven door ze te draaien
wanneer ze op de TV afgespeeld worden.
[OFF]
• Wanneer u opnamen terugspeelt op een PC, zouden deze niet afgebeeld kunnen worden in de
gedraaide richting tenzij het OS of de software compatibel is met Exif. Exif is een formaat voor
stilstaande opnamen waarmee opname-informatie enz. toegevoegd kan worden. Dit werd
vastgesteld door “JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)”.
• De beelden worden tijdens Multi Playback niet gedraaid.
- 44 -
Basiskennis
[Versie disp.]
[Formatteren]
Het is mogelijk te controleren welke versie van bedrijfswaren op het
toestel zit.
Het ingebouwde geheugen of de kaart wordt geformatteerd.
Het formatteren wist alle gegevens onherroepelijk, dus controleer
de gegevens zorgvuldig voordat u formatteert.
• Het toestel niet uitzetten tijdens het formatteren.
• Als er een kaar inzit, wordt alleen de kaart geformatteerd. Om het ingebouwde geheugen te
formatteren, de kaart verwijderen.
• Als de kaart is geformatteerd op een PC of andere apparatuur, formatteert u dan de kaart opnieuw
op het toestel.
• Het kan langer duren om het ingebouwde geheugen te formatteren dan de kaart.
• Als u niet kunt formatteren, neem dan contact op met de verkoper of met Panasonic.
~ [Taal]
De taal op het scherm instellen.
• Als u per ongeluk een andere taal instelt, kiest u [~] in het pictogrammenmenu om de gewenste taal
in te stellen.
Geeft de hoeveelheid beeldbibber weer die het toestel opgespoord
heeft.
[O.I.S.-demo]
A Hoeveelheid beeldbibber
B Hoeveelheid beeldbibber na correctie
A B
• De stabilisatorfunctie wordt bij iedere druk op [MENU/SET] tussen [Aan] en [Uit] geschakeld.
• [O.I.S.-demo] is een benadering.
- 45 -
Opnemen
Over de LCD-monitor
Druk op 4 om te wijzigen.
• Tijdens het afspelen van films, panoramabeelden of
een diavoorstelling, kunt u alleen “Normale weergave ”
of “Geen weergave ” selecteren.
In opnamefunctie
Normale weergave¢
Normale weergave¢
Geen weergave
Opnamerichtlijn¢
25p
25p
5
R1m10s
1
2
1 Aantal opnames
2 Beschikbare opnametijd
In terugspeelfunctie
Normale weergave
100-0001
Display met
opname-informatie¢
1/5
100-0001
Geen weergave
1/5
AWB
'(&
5HWRXFKH
ISO
100
F2.8
1/60
5HWRXFKH
¢ Als het [Histogram] in [Set-up] menu ingesteld is op [ON], zal histogram afgebeeld worden.
- 46 -
Opnemen
Gebruik van de Zoom
Toepasbare modi:
U kunt inzoomen om personen en voorwerpen dichter bij te doen lijken of uitzoomen om
landschappen in brede hoek op te nemen.
Gebruik (Wide) om objecten verder weg te doen lijken
Druk op de [W] van de zoomknop.
Gebruik (Tele) om het object dichterbij te laten lijken
Druk op de [T] van de zoomknop.
∫ Schermdisplay
Voorbeeld van weergave als de Extra optische zoom (EZ), de Intelligente zoom en de Digitale
zoom samen gebruikt worden.
A
B
C
D
E
Extra Optische Zoomaanduiding
Optische Zoombereik
Intelligente Zoombereik
Digitale Zoombereik
Zoomvergroting (bij benadering)
• Wanneer u de zoomfunctie gebruikt, zal er een schatting verschijnen van het focusbereik
samen met de staaf van de zoomafbeelding. (Voorbeeld: 0.05 m –¶)
• De objectiefcilinder zal uitgeschoven of ingetrokken worden, afhankelijk van de zoomstand.
Onderbreek de beweging van de objectiefcilinder niet wanneer u de zoomfunctie gebruikt.
Optische zoom
Zoomt in zonder verslechtering van de beeldkwaliteit.
Maximum vergroting: 5k
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 47 -
Opnemen
Extra optische zoom (EZ)
Deze functie werkt wanneer één van de beeldformaten (P69) geselecteerd is die aangeduid
wordt met
.
U kunt verder inzoomen dan met de Optische zoom, zonder dat de beeldkwaliteit aangetast
wordt.
Maximum vergroting: 10,5k
(Dit bevat de optische zoomvergroting. Het vergrotingsniveau verschilt afhankelijk van
[Fotoresolutie] instelling.)
• “EZ” is een afkorting van “Extra Optical Zoom” (Extra optische zoom).
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect] (Creative Control modus)
– [H. gevoeligh.]/[Foto frame] (Scènemodus)
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
Intelligente Zoom
Deze functie werkt als [I.resolutie] (P77) in het [Opname]-menu op [i.ZOOM] gezet is. U kunt tot
twee keer verder inzoomen dan de oorspronkelijke zoomvergroting terwijl de verslechtering
van de beeldkwaliteit geminimaliseerd wordt.
• Dit zal automatisch werken in de Intelligent Auto modus.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect] (Creative Control modus)
– [Nachtop. uit hand]/[H. gevoeligh.] (Scènemodus)
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
Digitale zoom
Deze functie werkt als [Dig. zoom] (P77) in het [Opname]-menu op [ON] gezet is.
Ofschoon de beeldkwaliteit afneemt telkens wanneer u verder inzoomt, kunt u tot vier keer
verder inzoomen dan de oorspronkelijke zoomvergroting.
• Als u [i.ZOOM] gebruikt, wordt de maximumvergroting van de Digitale zoom beperkt tot 2k.
• We raden het gebruik van een statief en de Zelfontspanner (P53) aan voor deze opnamen.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Intelligent Auto Modus
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– [Nachtop. uit hand]/[H. gevoeligh.]/[Foto frame] (Scènemodus)
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
- 48 -
Opnemen
Beelden maken met de ingebouwde flits
Toepasbare modi:
Flits
Deze niet met uw vinger of andere voorwerpen bedekken.
Naar de geschikte flitsinstelling schakelen
De flits instellen voor opnamen.
1
Druk op 1 [‰].
- 49 -
Opnemen
2
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
[‡]
[
]
[
[‰]
[
[Œ]
Instellingen
([Auto])
([Intelligent auto])¢1
] ([Auto/rode-og])¢2
([Flitser altijd aan])
] ([Lngz. sync./rode-og])¢2
([Gedwongen uit])
Beschrijving van instellingen
De flits wordt automatisch geactiveerd wanneer dit nodig is
voor de opnamecondities.
De flits wordt automatisch geactiveerd wanneer dit nodig is
voor de opnamecondities.
De flits wordt een keer geactiveerd vóór de eigenlijke
opname om het rode-ogeneffect (ogen van het object die
rood worden op het beeld) te verminderen en vervolgens
opnieuw geactiveerd voor de eigenlijke opname.
• Gebruik deze functie wanneer u opnamen maakt van
personen in slecht belichte omstandigheden.
De flits wordt altijd geactiveerd ongeacht de
opnamecondities.
• Gebruik deze functie wanneer uw object
achtergrondbelichting heeft of onder fluorescent licht
staat.
Als u beelden maakt met een donker landschap op de
achtergrond, maakt deze functie de sluitertijd langzamer
zodra de flits geactiveerd wordt, zodat het donkere
landschap op de achtergrond helder zal worden.
Tegelijkertijd vermindert het rode-ogeneffect.
• Gebruik deze functie wanneer u opnamen maakt van
personen op een donkere achtergrond.
De flits wordt in geen enkele opnameconditie geactiveerd.
• Gebruik deze functie om opnamen te maken op
plekken waar het gebruik van een flits niet toegestaan
is.
¢1 Dit kan alleen ingesteld worden wanneer de Intelligent Auto modus ingesteld is.
De icoon verandert, afhankelijk van het type onderwerp en de helderheid.
¢2 De flits wordt twee keer geactiveerd. Het object mag niet bewegen totdat de tweede
flits geactiveerd is. Interval tot de tweede flits hangt af van de helderheid van het
onderwerp.
[Rode-ogencorr] (P81) op het [Opname] menu is ingesteld op [ON], [ ] verschijnt
op de flitsicoon.
- 50 -
Opnemen
∫ Beschikbare flitsinstellingen voor de opnamefuncties
De beschikbare flitsinstellingen zijn afhankelijk van de opnamefuncties.
(±: Beschikbaar, —: Niet beschikbaar, ¥: Scènefunctie begininstelling)
‡
‰
±¢
—
—
±
±
±
¥
—
—
Œ
—
±
±
±
±
±
—
±
—
—
¥
*+:;
,/
ï5
.
¥
—
±
—
±
—
—
—
¥
±
1í9
±
—
±
—
¥
¥
±
±
—
±
¢ [
] wordt afgebeeld.
• Wanneer [
] geselecteerd is, wordt [
], [
], [
] of [
] ingesteld afhankelijk van het type
onderwerp en helderheid.
• Wanneer [
], [
] ingesteld wordt, is [Rode-ogencorr] ingeschakeld.
• De Sluitertijd zal langzamer zijn tijdens [
] of [
].
• De flitsinstellingen kunnen veranderen als de opnamefunctie verander wordt. Stel de flitsinstelling
opnieuw in indien nodig.
• De flitsinstelling blijft opgeslagen memorised ook als u de camera uit zet. De flitsinstelling voor de
scènefunctie wordt weer op de oorspronkelijke instelling gezet als u de scènefunctie wijzigt.
• De flits zal niet geactiveerd worden wanneer u bewegend beeld opneemt.
- 51 -
Opnemen
∫ Beschikbaar flitsbereik (bij benadering)
[AUTO] in
[Gevoeligheid]
Breed
Tele
40 cm tot 4,4 m
1,0 m tot 1,7 m
∫ Sluitertijd voor elke flitsfunctie
Flitsinstelling
Sluitertijd (Sec.)
Flitsinstelling
Sluitertijd (Sec.)
Œ
1¢1 tot 1/1600
1 of 1/8 tot 1/1600¢2
1 of 1/4 tot 1/1600¢2, 3
‡
1/60¢1 tot 1/1600
‰
¢1 Wisselt al naargelang de instelling van [Korte sluitert.].
¢2 Als [Korte sluitert.] op [AUTO] gezet is.
¢3 Wanneer [
] op [Gevoeligheid] staat.
• ¢2, 3: De sluitertijd wordt maximaal 1 seconde in de volgende gevallen.
– Als de optische-beeldstabilisator vast is ingesteld op [OFF].
– Wanneer het toestel heeft bepaald dat er weinig beeldbibber is wanneer de optische
beeldstabilisator ingesteld is op [ON].
• In intelligente automatische functie, verandert de sluitertijd afhankelijk van de geïdentificeerde
scène.
• In Scènefunctie, zal de sluitertijd verschillen van de bovenstaande tabel.
• Als u de flits te dicht bij een voorwerp brengt, kan dit worden vervormd of verkleurd door de hitte of
het licht van de flits.
• Een onderwerp opnemen vanaf te dichtbij of zonder voldoende flits zal onvoldoende
belichtingsniveau bieden en zou een foto die te wit of te donker ia tot gevolg kunnen hebben.
• Tijdens het opladen van de flits knippert het lampje van de flitsaanduiding en wordt het rood; u kunt
in dit geval geen opname maken, zelfs niet wanneer u de ontspanknop helemaal indrukt.
• Als u een onderwerp opneemt zonder voldoende flits, zou de Witbalans niet voldoende afgesteld
kunnen worden.
• De effecten van de flits zouden in onvoldoende mate bereikt kunnen worden onder de volgende
omstandigheden.
– Wanneer [Burstfunctie] ingesteld is op [ ]
– Als de sluitertijd te snel is
• Het kan even duren om de flits op te laden als u opnieuw een opname wil maken. Maak de opname
nadat de toegangsaanduiding is verdwenen.
• Het effect van de rode-ogenreductie verschilt van mens tot mens. Als de persoon bovendien ver van
de camera stond of niet naar de eerste flits keek, kan dit effect ook minder evident zijn.
- 52 -
Opnemen
Opnamen maken met de zelfontspanner
Toepasbare modi:
1
2
Druk op 2 [ë].
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Instellingen
[
]
([10 sec.])
[
]
([2 sec.])
Beschrijving van instellingen
Beeld wordt 10 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt
gemaakt.
Beeld wordt 2 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt
gemaakt.
• Wanneer u een statief of dergelijke enz. gebruikt, is deze
instelling handig om de beweging te vermijden, die veroorzaakt
wordt door het indrukken van de ontspanknop.
[OFF]
3
j
Druk de ontspanknop half in om scherp te
stellen en druk de knop helemaal in om de
opname te maken.
• Het lampje van de zelfontspanner A knippert en de sluiter
wordt na 10 seconden geactiveerd (of na 2 seconden).
• Wanneer u éénmaal de ontspanknop helemaal indrukt, wordt er automatisch op het object
scherpgesteld net voor de opname. Op donkere plekken zal het zelfontspannerlampje knipperen en
kan het helder gaan schijnen om als AF-lamp te werken zodat het toestel beter op het object scherp
kan stellen.
• Wij raden u aan een statief te gebruiken als u opnamen maakt met de zelfontspanner.
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 53 -
Opnemen
Belichtingscompensatie
Toepasbare modi:
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond.
Onderbelichting
Juiste belichting
De belichting positief
compenseren.
1
2
Overbelichting
De belichting negatief
compenseren.
Druk op 3 [È] om [Belichtingscomp.]
af te drukken.
Druk op 2/1 om de belichting te compenseren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
• De waarde van de belichtingscompensatie verschijnt op het scherm.
• Kies [0 EV] om terug te keren naar de originele belichting.
• “EV” is een afkorting voor “Exposure Value” (Belichtingswaarde). Het is de mate van belichting.
De EV-waarde verandert al naargelang de lensopening of de sluitertijd.
• De ingestelde belichtingswaarde wordt opgeslagen zelfs als het toestel uit wordt gezet.
• Het compensatiebereik van de belichting wordt beperkt door de helderheid van het object.
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 54 -
Opnemen
Beelden opnemen met Auto Bracket
Toepasbare modi:
Op deze wijze worden 3 beelden automatisch in het geselecteerde bereik van de
belichtingscompensatie opgenomen, telkens als op de sluiterknop gedrukt wordt.
Met Auto Bracket d1 EV
1
2
1ste beeld
2de beeld
3de beeld
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Druk herhaaldelijk op 3 [È] tot [Auto
bracket] weergegeven wordt.
Druk op 2/1 om het
compensatiebereik van de belichting in
te stellen en druk vervolgens op
[MENU/SET].
1/3
• Wanneer u Auto Bracket niet gebruikt, kiest u
[OFF] (d0).
• Wanneer u auto bracket instelt, verschijnt [ ] op het scherm.
• Wanneer u opnamen maakt met auto bracket nadat u het bereik van de belichtingscompensatie
hebt ingesteld, wordt voor de opnamen de gekozen belichtingscompensatie gebruikt.
• De belichting zou niet gecompenseerd kunnen worden met auto bracket afhankelijk van de
helderheid van het object.
• [Œ] is ingesteld voor de flits wanneer auto bracket ingesteld is.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– [Nachtop. uit hand]/[Sterrenhemel]/[Foto frame] (Scènemodus)
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 55 -
Opnemen
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten
(Creative Control modus)
Opnamefunctie:
Deze modus stelt u in staat ongeacht welk van de 13 soorten effecten toe te voegen voordat de
opname begint.
U kunt de effecten die u wilt toevoegen instellen door de voorbeeldbeelden te selecteren en
deze op het scherm na te kijken.
1
2
3
Druk op [MODE].
Druk op 3/4/2/1 om [Creatieve opties] te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
A
• Het beeldeffect van het geselecteerde voorbeeldbeeld zal toegepast
worden in een preview-weergave A.
• Er zal een korte beschrijving van het geselecteerde beeldeffect
verschijnen als u op 1 drukt.
• Om de Creative Control modus te veranderen: druk op [MENU/SET], selecteer [Creatieve opties]
met gebruik van 3/4/2/1 en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Het beeld dat op het opnamescherm weergegeven wordt, en de preview van het geselecteerde
beeld, kunnen anders zijn dan het daadwerkelijk opgenomen beeld.
• De instelling van de Creative Control modus wordt zelfs opgeslagen wanneer dit toestel
uitgeschakeld wordt.
• Witbalans zal vastgezet worden op [AWB].
• [Gevoeligheid] kan niet ingesteld worden in Creative Control modus aangezien de camera haar
instellingen automatisch afstelt.
- 56 -
Opnemen
Voor details over hoe de instellingen van de “Creative Control modus” geselecteerd
moeten worden, raadpleegt u P56.
¢ Deze beelden zijn voorbeelden van dit effect.
[Expressief]
Versterkt kleuren en geeft opnamen een popart-effect.
[Retro]
Vervaagt de foto voor een ouderwetse indruk.
[Vroeger]
Dit effect voegt een heldere, zachte en nostalgische sfeer aan het beeld
in zijn geheel toe.
[Overbelichting]
Dit effect geeft het beeld een heldere, luchtige en zachte uitstraling.
• Als u dit effect met Panorama Shot-modus selecteert, kan het zijn dat het
effect op plaatsen met onvoldoende helderheid niet opvalt.
- 57 -
Opnemen
[Donker]
Dit effect geeft het beeld een donkere, ontspannen uitstraling en
verbetert heldere delen.
[Sepia]
Dit effect creëert een beeld in sepia.
[Dynamisch zwart/wit]
Dit effect verhoogt het contrast voor indrukwekkende
zwart-witopnamen.
[Expressieve indruk]
Geeft foto’s een expressieve toon met sterkere contrasten.
• Als u dit effect met Panorama Shot-modus selecteert, kan het zijn dat u de
naden tussen de beelden ziet.
- 58 -
Opnemen
[Hoge dynamiek]
Dit effect levert optimale helderheid voor zowel donkere als heldere
delen.
[Kruisproces]
Geeft foto’s een bezielend kleureffect.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Groene toon/Blauwe toon/Gele toon/Rode toon
• Druk op 2/1 om de te versterken kleur te
selecteren en druk op [MENU/SET].
[Speelgoedcam.effect]
Dit effect vermindert de helderheid van omranding om de indruk te
geven van een speelgoedcamera.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Oranje benadrukt
• Druk op 2/1 om de tonaliteit te selecteren en
druk op [MENU/SET].
- 59 -
Blauw benadrukt
Opnemen
[Miniatuureffect]
Dit effect vervaagt de buitenranden van de foto om de indruk te wekken
van een kijkdoos.
• Weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames neergelaten worden.
• Er wordt geen geluid opgenomen in video's.
• Ongeveer 1/8 van de tijdsduur wordt opgenomen.
(Als u gedurende 8 minuten opneemt, zal de daaruit volgende
video-opname ongeveer 1 minuut lang zijn.)
De afgebeelde beschikbare opnametijd bedraagt ongeveer 8 keer de
effectieve opnametijd. Wanneer u naar Opnamefunctie schakelt, gelieve
de beschikbare opnametijd controleren.
• Zelfs als de filmopname binnen korte tijd voltooid is, kan de opname
gedurende bepaalde tijd daadwerkelijk voortgezet worden.
Houd de camera stil tot de opname klaar is.
• Bij het maken van opnames van groot formaat kan het beeldscherm zwart
worden nadat het beeld opgenomen is, omdat het signaal verwerkt wordt.
Dit is geen storing.
[Kleuraccent]
Versterkt uw persoonlijke indruk door een kleur te accentueren en
andere te vervagen.
∫ Stel de kleur in die u overlaat
1
Stel de kleur af die u in het kader in het
midden van het scherm wenst te laten en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Als u op 4 ([DISP.]) drukt, keert u terug naar
2
Controleer de kleur die u ingesteld heeft
en druk vervolgens op [MENU/SET].
• De ingestelde kleur wordt opgeslagen zelfs
stap 1.
als het toestel wordt uitgezet.
• Afhankelijk van het onderwerp kan het zijn dat de ingestelde kleur niet
overgelaten wordt.
- 60 -
Opnemen
Panoramafoto’s maken (Panoramamodus)
Opnamefunctie:
Er worden continu beelden gemaakt terwijl u het toestel horizontaal of verticaal beweegt en
deze worden gecombineerd om een enkel panoramabeeld te maken.
Deze modus stelt u in staat ongeacht welk van de 11 soorten effecten toe te voegen voordat de
opname begint.
1
2
3
4
Druk op [MODE].
Druk op 3/4/2/1 om [Panorama-opname] te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om de opnamerichting te kiezen en druk
dan op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• U kunt hetzelfde beeldeffect als de Creative Control modus toevoegen door op dezelfde
wijze te werk te gaan.
(met uitzondering van [Speelgoedcam.effect] en [Miniatuureffect]) (P57 –60)
• Selecteer [Geen effect] als u geen enkele beeldeffect toevoegt.
5
Na het bevestigen van de opnamerichting, drukt u op [MENU/SET].
• Er wordt een horizontale/verticale richtlijn weergegeven.
Als u op 1 drukt, keert u terug naar stap 3.
6
De ontspanknop tot de helft indrukken om scherp te stellen.
- 61 -
Opnemen
7
Druk de ontspanknop helemaal in en maak een beeld terwijl u de camera in
een kleine cirkel beweegt in de richting die u geselecteerd heeft in Stap 3.
Opnemen van links naar rechts
A
Beweeg het toestel gedurende ongeveer 8 seconden in een enkele
panoramabeweging.
• Beweeg de camera op een contante snelheid.
Beelden zouden niet goed gemaakt kunnen worden als de camera te snel of te langzaam
bewogen wordt.
A Opnamerichting en panoramabeweging (Richtlijn)
8
Druk de ontspanknop nog een keer in om de foto-opname te eindigen.
• Opnemen kan tevens beëindigd worden door de camera stil te houden tijdens het opnemen.
∫ Techniek voor Panorama Shot-functie
B Beweeg de camera in de opnamerichting
zonder deze te schudden.
Als de camera te veel geschud wordt,
zouden er geen beelden gemaakt kunnen
worden of zou het gemaakte
panoramabeeld smaller (kleiner) kunnen
worden.
C Beweeg het toestel naar de rand van het
bereik dat u wenst op te nemen.
(De rand van het bereik zal niet het in het
laatste frame opgenomen worden)
- 62 -
Opnemen
• De zoompositie is vastgezet op Wide.
• [Stabilisatie] staat vast op [OFF].
• De focus, witbalans en belichting zijn op de optimale waarden vastgesteld voor het eerste beeld. Als
een resultaat zou, als de focus of de helderheid aanzienlijk veranderd wordt tijdens opname, het
gehele panoramabeeld niet op de geschikte focus of helderheid gemaakt kunnen worden.
• De witbalans staat vast op [AWB] terwijl een beeldeffect toegepast wordt.
• Wanneer er meervoudige beelden gecombineerd worden om een enkel panoramabeeld te creëren,
zou het onderwerp vervormd eruit kunnen zien of zouden de verbindingspunten in bepaalde
gevallen zichtbaar kunnen zijn.
• Het aantal opnamepixels in de horizontale en verticale richtingen van het panoramabeeld varieert
afhankelijk van de opnamefunctie en het aantal gecombineerde beelden.
Het maximale aantal pixels wordt hieronder afgebeeld.
Opnamerichting
Horizontale Resolutie
Verticale Resolutie
Horizontaal
8000 pixels
1080 pixels
Verticaal
1440 pixels
8000 pixels
• Er zou geen panoramabeeld gecreëerd kunnen worden of de beelden zouden niet goed
gecombineerd kunnen worden wanneer u de volgende onderwerpen opneemt of onder de
opname-omstandigheden die hieronder genoemd worden.
– Onderwerpen met een enkele, uniforme kleur of terugkerend patroon (zoals de lucht of een strand)
– Bewegende onderwerpen (persoon, huisdier, auto, golven, bloemen, in de waaiende wind, enz.)
– Onderwerpen waar de kleur of het patroon in een korte tijd veranderen (zoals een beeld dat op
een display verschijnt)
– Donkere plekken
– Plaatsen met flikkerende lichtbronnen zoals fluorescent licht of kaarsen
∫ Over afspelen
3
Start afspelen panorama¢1/Pauze¢2
[MENU/SET] Stop
¢1 Als u voor het afspelen beelden gefilterd heeft met gebruik van [Diashow] (P86) of [Afspelen
filteren] (P88), zal het selectiescherm verschijnen.
Druk op 3/4 om [Panorama afspelen] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
¢2 U kunt frame-by-frame vooruit/achteruit uitvoeren door tijdens een pauze op 1/2 te drukken.
- 63 -
Opnemen
Beelden maken die met de scène die opgenomen
wordt overeenkomen (Scènemodus)
Opnamefunctie:
U kunt ongeacht welk van de 16 soorten scènemodussen selecteren, al naargelang het
onderwerp en de scène.
1
2
3
Druk op [MODE].
Op 3/4/2/1 drukken om [Scènemode] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4/2/1 om de scènefunctie te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Om de Scènefunctie te veranderen, op [MENU/SET] drukken, [Scènemode] selecteren m.b.v.
3/4/2/1 en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het volgende kan niet ingesteld worden in Scènefunctie aangezien de camera automatisch afstelt.
– [Gevoeligheid]/[i. Exposure]/[Korte sluitert.]/[I.resolutie]/[Kleurfunctie]
- 64 -
Opnemen
[Portret]
Wanneer u overdag beelden maakt van personen buiten, biedt deze functie de mogelijkheid
deze personen er beter uit te laten zien en hun huid een gezonder uiterlijk te geven.
∫ Technieken voor portretten
Deze functie doeltreffender maken:
1 Houd de zoomknop zo ver mogelijk naar Tele geduwd.
2 Ga dicht bij het object staan om deze functie beter te laten werken.
[Gave huid]
Wanneer u overdag beelden maakt van personen buiten, selt deze functie u in staat de
huidtextuur van hun huid er nog mooier uit te laten zien dan met [Portret].
(Dit werkt goed wanneer u beelden maakt van personen vanaf hun borst, niet wanneer u
beelden maakt van personen die er met hun hele lichaam opstaan.)
∫ Technieken voor de zachte-huidfunctie
Deze functie doeltreffender maken:
1 Houd de zoomknop zo ver mogelijk naar Tele geduwd.
2 Ga dicht bij het object staan om deze functie beter te laten werken.
• Als er een gedeelte van de achtergrond e.d.enz. erg lijkt op de huidskleur, wordt dit gedeelte ook
verzacht.
• Deze functie kan minder doeltreffend werken als het beeld onvoldoende helder is.
[Landschap]
Hiermee kunt u opnamen maken van een volledig landschap.
[Sport]
Daar instellen wanneer u beelden wilt maken van sportscènes of andere snelbewegende
evenementen.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 1 seconde.
• Deze functie is geschikt voor het maken van beelden van onderwerpen op een afstand van 5 m of
meer.
- 65 -
Opnemen
[Nachtportret]
Hiermee kunt u opnamen maken van een persoon met een achtergrond die even helder is als
in het echt.
].)
• De flits gebruiken. (U kunt instellen op [
• Vraag het onderwerp niet te bewegen terwijl u een beeld maakt.
• We raden het gebruik van een statief en de zelfontspanner aan voor deze opnamen.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 8 seconden.
• De ontspanner kan gesloten blijven (max. ongeveer 8 sec.) nadat u de opname hebt gemaakt voor
de signaalverwerking. Dit is geen storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere plekken.
[Nachtl.schap]
Hiermee kunt u levendige opnamen maken van een nachtelijk landschap.
• We raden het gebruik van een statief en de zelfontspanner aan voor deze opnamen.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 8 seconden.
• De ontspanner kan gesloten blijven (max. ongeveer 8 sec.) nadat u de opname hebt gemaakt voor
de signaalverwerking. Dit is geen storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere plekken.
[Nachtop. uit hand]
Dit stelt u in staat om meervoudige beelden van nachtelijke scènes bij hoge snelheid op te
nemen, die alle in een enkel beeld gecombineerd worden.
Trillingen en beeldruis zullen gereduceerd worden, ook als u de opnames met het toestel in uw
hand maakt.
• Beweeg de camera niet terwijl u continu beelden opneemt.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u beelden maakt op donkere plekken of beelden maakt van
bewegende onderwerpen.
[Voedsel]
Met deze functie kunt u opnamen maken van bijvoorbeeld voedsel dat er natuurlijk uitziet
zonder de hinderlijke invloed van omgevingslicht in restaurants enz.
- 66 -
Opnemen
[Baby1]/[Baby2]
Met deze functie kunt u opnamen maken van een baby met een mooi huidkleurtje. Als u de flits
gebruikt, is het licht van de flits zwakker dan anders.
Het is mogelijk om verschillende verjaardagen in te stellen, voor [Baby1] en [Baby2]. U kunt
deze tijdens het afspelen weergeven.
∫ Geboortedatum instellen
1 Druk op 3/4 om [Leeftijd] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
2 Druk op 3/4 om [SET] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
3 Voer de verjaardag in.
Verjaardag: 2/1: Selecteer de items (jaar/maand/dag)
3/4: Instelling
[MENU/SET]: Ingesteld
• Wanneer de verjaardag ingesteld is, wordt [Leeftijd] automatisch op [ON] gezet.
• Als [ON] geselecteerd is wanneer de verjaardag niet geregistreerd is, verschijnt het
4
instellingscherm automatisch.
Druk op 4 om [Exit] te selecteren en druk daarna op [MENU/SET] om te eindigen.
∫ Om [Leeftijd] te annuleren
Selecteer de [OFF] instelling in stap 2.
• Als [Leeftijd] ingesteld is op [OFF] dan zal de leeftijd niet weergegeven wordt, ook al is de verjaardag
wel ingesteld.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 1 seconde.
[Huisdier]
Kies dit als u opnamen wil maken van een huisdier zoals een hond of een kat.
U kunt de verjaardag van uw huisdier instellen.
Raadpleeg voor informatie over [Leeftijd], [Baby1]/[Baby2] op P67.
[Zonsonderg.]
Kies dit als u opnamen wil maken van een zonsondergang.
U kunt op deze manier de mooie rode kleur van de zon opnemen.
[H. gevoeligh.]
Deze modus minimaliseert de schommelingen van het onderwerp en stelt u in staat om dit
onderwerp in schaars verlichte ruimtes te fotograferen.
∫ Beeldresolutie
Selecteer het beeldformaat 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) of 2,5M (1:1).
- 67 -
Opnemen
[Sterrenhemel]
Met deze functie kunt u levendige opnamen maken van een sterrenhemel of een donker
voorwerp.
∫ De sluitertijd instellen
Kies een sluitertijd van [15 sec.], [30 sec.] of [60 sec.].
• Druk de sluiterknop volledig in om het aftelbeeldscherm weer te geven. Beweeg het toestel niet
wanneer dit beeldscherm weergegeven wordt.
Wanneer het aftellen eindigt, verschijnt [Aub wachten...] net zolang als de ingestelde sluitertijd duurt,
om de signalen te verwerken.
• De ontspanner opent zich gedurende 15, 30 of 60 seconden. Gebruik een statief. Wij raden verder
aan de opnamen te maken met de zelfontspanner.
[Achter glas Mode]
Voorwerpen op afstand krijgen prioriteit voor scherpstelling.
Deze functie is ideaal voor het maken van beelden van landschap en andere landschappen
door helder glas heen, zoals in vervoerstuigen of gebouwen.
• De camera zou kunnen scherpstellen op het glas als dat vuil of bestoft is.
• De gemaakte beelden zouden er niet natuurlijk uit kunnen zien als het glas gekleurd is. Wanneer dit
gebeurt, verandert u dan de witbalans-instellingen. (P72)
[Foto frame]
Het beeld opnemen met een frame eromheen.
∫ Instelling van de frame
Kies uit 6 soorten kaders.
• De opnamegrootte is vastgesteld op 5M (4:3).
• De kleur van het frame dat afgebeeld wordt op het scherm en de kleur van de frame rond het
eigenlijke beeld zou kunnen verschillen, maar dit is geen storing.
- 68 -
Opnemen
Gebruik van het [Opname] Menu
Voor details over [Opname] menu-instellingen, P37 raadplegen.
[Fotoresolutie]
Toepasbare modi:
Stel het aantal pixels in.
Hoe hoger het aantal pixels, hoe fijner het detail van de beelden zal blijken zelfs wanneer ze
afgedrukt worden op grote vellen.
Instellingen
[
[
Beeldgrootte
]
4320k3240
]¢
3648k2736
[
]
2560k1920
[
]¢
2048k1536
[
]
640k480
[
]
4320k2880
[
]
4320k2432
[
]
3232k3232
¢ Dit item kan niet ingesteld worden in de intelligente automatische functie.
X:
Beeldverhouding van een 4:3 TV
Y:
Beeldverhouding van een 35 mm filmcamera
W : Beeldverhouding van een high-definition TV, enz.
:
Vierkante aspectratio
• In bepaalde modi kan de Extra Optische Zoom niet gebruikt worden en wordt het beeldformaat voor
[
] niet weergegeven.
Raadpleeg voor details over de modi waarbij de Extra Optische Zoom niet gebruikt kan worden P48.
• Beelden kunnen mozaïsch lijken afhankelijk van het object en de opnamecondities.
- 69 -
Opnemen
[Kwaliteit]
Toepasbare modi:
De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[A]
([Fijn])
Wanneer prioriteit aan de beeldkwaliteit gegeven wordt
[›]
([Standaard])
Wanneer de standaard beeldkwaliteit gebruikt wordt en het aantal op
te nemen beelden verhoogd wordt zonder het aantal pixels te
veranderen
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [›].
– [H. gevoeligh.] (Scènemodus)
- 70 -
Opnemen
[Gevoeligheid]
Toepasbare modi:
Dit laat het aan de gevoeligheid voor licht (ISO-gevoeligheid) toe ingesteld te worden. Het
instellen op een hoger figuur, staat u in staat ook op donkere plekken beelden te maken zonder
dat de beelden donker worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[AUTO]
De ISO-gevoeligheid wordt automatisch aangepast op basis van de
helderheid.
• Maximum [1600]
[
De ISO-gevoeligheid wordt aangepast op basis van de beweging van
het onderwerp en de helderheid.
• Maximum [1600]
• De sluitersnelheid wordt niet vastgezet als de sluiterknop tot
halverwege ingedrukt wordt. Het verandert voortdurend om zich aan
te passen aan de beweging van het onderwerp, tot de sluiterknop
volledig ingedrukt wordt.
]
([i.ISO])
[100]/[200]/[400]/[800]/
[1600]/[3200]
De ISO-gevoeligheid wordt ingesteld in verschillende standen.
[100]
Opnamelocatie
(aangeraden)
Sluitertijd
Ruis
Schommelen van het
onderwerp
Wanneer het licht is (buiten)
[3200]
Wanneer het donker is
Langzaam
Snel
Minder
Verhoogd
Verhoogd
Minder
• Voor het focusbereik van de flitser als [AUTO] ingesteld is, raadpleegt u P52.
• De ISO-gevoeligheid wordt in het volgende geval automatisch ingesteld.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [AUTO].
– Wanneer [Burstfunctie] ingesteld is op [
]
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [
].
– Wanneer [Burstfunctie] ingesteld is op [ ]
- 71 -
Opnemen
[Witbalans]
Toepasbare modi:
In zonlicht, onder gloeilampen of in andere soortgelijke toestanden waar de kleur van wit naar
roodachtig of blauwachtig gaat, past dit item zich aan de kleur van wit aan die het dichtst in de
buurt zit van wat gezien wordt door het oog in overeenkomst met de lichtbron.
Instellingen
[AWB] ([Auto witbalans])
Beschrijving van instellingen
Automatische afstelling
[V]
([Daglicht])
Wanneer u buiten beelden maakt onder een heldere lucht
[Ð]
([Bewolkt])
Wanneer u buiten beelden maakt onder een bewolkte lucht
[î]
([Schaduw])
Wanneer u buiten beelden maakt in de schaduw
[Ñ]
([Halogeen])
Wanneer u beelden maakt onder fel licht
[Ò]
([Wit instellen])
Waarde ingesteld door gebruikte [Ó]
[Ó] ([Witbalans instellen])
Handmatig ingesteld
• Onder fluorescente verlichting, LED-verlichtingsarmaturen enz., zal de geschikte witbalans variëren
afhankelijk van het verlichtingstype, gebruik daarom [AWB] of [Ó].
• De witbalansinstelling blijft opgeslagen, ook als u het toestel uit zet.
(De witbalansinstelling voor een scènefunctie wordt weer [AWB] als u een andere scènefunctie
kiest.)
• De instelling is vastgesteld op [AWB] in de volgende gevallen.
– [Landschap]/[Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Nachtop. uit hand]/[Voedsel]/[Zonsonderg.]/
[Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 72 -
Opnemen
∫ Automatische witbalans
Afhankelijk van de dominante omstandigheden waarin beelden gemaakt worden, kunnen de
beelden een roodachtige of blauwachtige tint aannemen. Bovendien wanneer er meerdere
lichtbronnen gebruikt worden of er niets is met een kleur die in de buurt van wit zit, kan de
automatische witbalans niet goed kunnen werken. In zo een geval, de witbalans instellen op
een andere functie dan [AWB].
1 De automatische witbalans zal met dit bereik werken
2 Blauwe lucht
3 Bewolkte lucht (Regen)
4 Schaduw
5 Zonlicht
6 Wit fluorescerend licht
7 Gloeilamp
8 Zonsopgang en zonsondergang
9 Kaarslicht
KlKelvintemperatuur en kleuren
De witbalans handmatig instellen
Stel de ingestelde witbalanswaarde in. Een gebruik voor het overeen doen komen van de
omstandigheid waarin u foto’s maakt.
1
2
Kies [Ó] en druk dan op [MENU/SET].
Richt de camera op een wit stuk papier of iets dergelijks zodat
het frame in het middel gevuld is met het witte object en druk
dan op [MENU/SET].
• De witbalans zou niet correct ingesteld kunnen zijn wanneer het
onderwerp te helder of te donker is. Stel de Witbalans opnieuw in nadat
u de juister helderheid afgesteld heeft.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 73 -
Opnemen
[AF mode]
Toepasbare modi:
Op deze manier kunt u de focusmethode gebruiken die bij de posities en het aantal te
selecteren onderwerpen past.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
De camera detecteert automatisch iemands gezicht. (max. 15 zones)
([Gezichtsdetectie]) De scherpstelling en de belichting kunnen vervolgens ingesteld worden
voor dat gezicht, ongeacht in welk deel van het beeld het zich bevindt.
[š]
([23-zone])¢
Er kan op max. 23 punten per AF-zone worden scherpgesteld.
Dit is doeltreffend wanneer het onderwerp zich niet in het midden van het
scherm bevindt.
(het kader van de AF-zone zal hetzelfde zijn als de instelling van de
beeldverhouding)
[Ø]
([1-zone])
Het toestel stelt scherp op het object in de AF-zone in het midden van het
scherm.
[Ù]
([Punt])¢
Het toestel stelt scherp op een beperkte en nauwe zone op het scherm.
[
]
¢ [Ø] zal gebruikt worden tijdens het opnemen van films.
• De instelling is vastgesteld op [Ø] in de volgende gevallen.
– [Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
• In de volgende gevallen is het niet mogelijk [š] in te stellen.
– Panoramamodus
– [Nachtl.schap]/[Nachtop. uit hand]/[Voedsel] (Scènemodus)
- 74 -
Opnemen
∫ Over [š] ([Gezichtsdetectie])
De volgende AF-zoneframes worden afgebeeld wanneer het toestel de
gezichten vindt.
Geel:
Wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt, wordt de frame groen
wanneer het toestel scherpgesteld heeft.
Wit:
Afgebeeld wanneer er meer dan één gezicht gevonden wordt. Er wordt ook op de andere
gezichten die zich op dezelfde afstand bevinden als gezichten binnen de gele AF-zones
scherpgesteld.
• Onder bepaalde omstandigheden van beelden maken, inclusief de volgende gevallen, zou de
gezichtsherkenningsfunctie niet kunnen werken, en dit maakt het onmogelijk om gezichten op te
sporen. [AF mode] wordt geschakeld naar [ ].
– Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is
– Wanneer het gezicht op een hoek is
– Wanneer het gezicht extreem helder of donker is
– Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz
– Wanneer het gezicht klein lijkt op het scherm
– Wanneer de gezichten weinig contrast hebben
– Wanneer er een snelle beweging is
– Wanneer het onderwerp geen menselijk wezen is
– Wanneer het toestel schudt
– Wanneer de digitale zoom gebruikt wordt
• Als het toestel iets anders dan iemand’s gezicht registreert, verander de instellingen dan en zet deze
op iets anders dan [š].
[Quick AF]
Toepasbare modi:
Zolang als het toestel stil gehouden wordt, zal het toestel automatisch de focus afstellen en zal
de focusafstelling vervolgens sneller zijn wanneer de ontspanknop ingedrukt wordt. Dit is
handig wanneer u bijvoorbeeld een kans voor beelden maken niet wilt missen.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• De batterij raakt sneller op dan normaal.
• Druk de opspanknop opnieuw half in als u niet goed scherp kunt stellen.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Nachtop. uit hand]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 75 -
Opnemen
[i. Exposure]
Toepasbare modi:
Contrast en belichting zullen automatisch aangepast worden wanneer er een groot verschil is
in helderheid tussen de achtergrond en het onderwerp, om het beeld dichtbij te brengen naar
hoe u ziet.
Instellingen: [ON]/[OFF]
] wordt geen in het scherm wanneer [i. Exposure] effectief is.
•[
• Zelfs wanneer de [Gevoeligheid] ingesteld is op [100], kan [Gevoeligheid] hoger ingesteld worden
dan [100] als het beeld gemaakt wordt met [i. Exposure] ingesteld op geldig.
• Compensatie-effect zou verkregen kunnen worden afhankelijk van de omstandigheden.
[Korte sluitert.]
Toepasbare modi:
U kunt een beeld helder maken op donkere plekken door [Korte sluitert.] langzamer in te
stellen. U kunt deze ook sneller instellen om de wazigheid van het onderwerp te verminderen.
Instellingen: [AUTO]/[1/125]/[1/60]/[1/30]/[1/15]/[1/8]/[1/4]/[1/2]/[1]
Instelling minimum sluitertijd
1/125
1
Helderheid
Donkerder
Helderder
Beweging
Minder
Meer
• Deze moet normaal gesproken ingesteld zijn op [AUTO] om beelden te maken.
(Wanneer u een minimum sluitertijd selecteert die verschilt van [AUTO], verschijnt [
] links
onderaan het scherm.)
• Sommige [Gevoeligheid]-instellingen kunnen de sluitertijd tot hogere snelheden beperken.
• Als [AUTO] geselecteerd is, kan de sluitersnelheid tot 1 seconde ingesteld worden als het toestel
niet erg bewogen wordt, wat met [Stabilisatie] gecorrigeerd moet worden, of als [Stabilisatie] op
[OFF] staat.
• Het op een langzamere sluitertijd instellen van [Korte sluitert.] zou de kans op beeldbibber kunnen
doen toenemen, daarom raden we het gebruik van een statief en de zelfontspanner aan voor het
maken van beelden.
• Door het instellen van [Korte sluitert.] op een hogere snelheid kan het beeld donkerder worden.
Wij raden dus aan om de foto in een goed verlichte omgeving te maken. Indien geen correcte
belichting bereikt kan worden, zal [ ] rood knipperen als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt
wordt.
- 76 -
Opnemen
[I.resolutie]
Toepasbare modi:
Beelden met een scherp profiel en een scherpe resolutie kunnen gemaakt worden m.b.v. de
Intelligente Resolutietechnologie.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[ON]
[I.resolutie] is geactiveerd.
[i.ZOOM]
[I.resolutie] is geactiveerd en zoomuitvergroting is toegenomen tot 2 keer
terwijl de verslechtering van het beeld beperkt wordt.
[OFF]
—
• Lees P48 voor informatie over de Intelligente Zoom.
[Dig. zoom]
Toepasbare modi:
Dit kan het onderwerp zelfs nog meer vergroten dan de Optische Zoom, de Extra Optische
Zoom of [i.ZOOM].
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Raadpleeg P48 voor details.
- 77 -
Opnemen
[Burstfunctie]
Toepasbare modi:
Beelden worden continu gemaakt terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt.
Instellingen
[
]
[
]
Aantal
opnamen
([2 fps AF continu]) • De scherpstelling, belichting en witbalans worden
ingesteld voor ieder beeld dat met burst opgenomen
max.
wordt.
([4.7 fps AF
100 beelden¢
•
De
burstsnelheid
varieert
afhankelijk
van
de
continu])
opnameomstandigheden.
] ([Hi-speed burst])¢
[
Beschrijving van instellingen
Burst-snelheid: ongeveer 10 beelden/seconde
• Deze kan alleen ingesteld worden tijdens Normale
Beeldfunctie.
• De opnamegrootte is vastgesteld op 3M (4:3), 2,5M
(3:2), 2M (16:9) of 2,5M (1:1).
• De burstsnelheid varieert afhankelijk van de
max.
opnameomstandigheden.
100 beelden¢
• Het aantal burst-opnames kan toenemen als u een
kaart met een hoge schrijfsnelheid gebruikt of als de
kaart geformatteerd is.
• De focus, zoom, belichting, witbalans, sluitertijd en
ISO-gevoeligheid worden vast ingesteld op de
waarden voor de eerste opname.
• Foto's worden continu genomen met flits.
• Deze kan alleen ingesteld worden tijdens Normale
Beeldfunctie.
[
]
([Flitsburst])¢
• Instellingen voor focus, zoom, belichting, sluitertijd,
max. 5 beelden
ISO-gevoeligheid, flitsoutput zijn vastgesteld op het
eerste beeld.
• De flitsinstelling wordt vastgezet op [‰ ].
[OFF]
—
—
¢ Het aantal Burst-opnames wordt beperkt door de omstandigheden waarin de foto gemaakt wordt
en het type en/of de status van de kaart die gebruikt wordt.
- 78 -
Opnemen
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden zou het even kunnen duren om de volgende foto te
maken als u het fotograferen herhaalt.
• Het kan enige tijd vergen om de foto's die met de Burst-modus gemaakt zijn op de kaart te
bewaren. Als u tijdens het opslaan continu foto's maakt, neemt het maximaal aantal te maken
beelden af. Voor het continu fotograferen wordt het gebruik aangeraden van een high speed
geheugenkaart.
• Als [
] of [
] ingesteld is, zal een focusvoorspelling binnen een mogelijk bereik uitgevoerd
worden om de burst-snelheid prioriteit te verlenen. Als u dus probeert om een snel bewegend
voorwerp te fotograferen, dan kan het moeilijk zijn het onderwerp scherp te stellen of kan dit lang
duren.
• De Burstsnelheid (beelden/seconde) zou langzamer kunnen worden afhankelijk van de
opnameomgeving zoals op donkere plekken, als de ISO-gevoeligheid hoog is enz.
• De burstfunctie wordt niet geannuleerd wanneer het toestel uitgezet wordt.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bij het gebruik van Auto Bracket
– [Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– [Nachtop. uit hand]/[Sterrenhemel]/[Foto frame] (Scènemodus)
• Met de zelfontspanner is het aantal opnames in de burst-modus vastgezet op 3 (5 beelden in [ ]).
• De flitsinstelling wordt vastgesteld op [Œ] (m.u.v. [ ]).
- 79 -
Opnemen
[Kleurfunctie]
Toepasbare modi:
Stelt verschillende kleureffecten in, inclusief het scherper maken van het beeld of het
toepassen van een sepia-tint.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[STANDARD]
Dit is de standaard instelling.
[Happy]¢1
Beeld met verbeterde helderheid en levendigheid.
[VIVID]
¢2
De opname wordt scherper.
[B&W]
Het beeld wordt zwart-wit.
[SEPIA]
Het beeld wordt sepia.
¢1 Deze kan alleen ingesteld worden wanneer de Intelligent Automatische Functie ingesteld is.
¢2 Deze kan alleen ingesteld worden tijdens Normale Beeldfunctie.
[AF ass. lamp]
Toepasbare modi:
De AF-hulplamp zal het onderwerp verlichten als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt
en maakt het zo gemakkelijker voor het toestel om scherp te stellen als een opname bij weinig
licht gemaakt wordt.
(Al naargelang de opnameomstandigheden zal een grotere AF-zone weergegeven worden.)
Instellingen: [ON]/[OFF]
• De daadwerkelijke afstand van het assistentielampje is ongeveer 1,5 m.
• Wanneer u de AF-lamp A niet wenst te gebruiken (b.v. wanneer u opnamen
maakt van dieren op een donkere plek), de [AF ass. lamp] op [OFF] zetten. In
dit geval zal het moeilijker worden scherp te stellen.
• De instelling is vastgesteld op [OFF] in de volgende gevallen.
– [Landschap]/[Nachtl.schap]/[Nachtop. uit hand]/[Zonsonderg.]/[Achter glas
Mode] (Scènemodus)
- 80 -
Opnemen
[Rode-ogencorr]
Toepasbare modi:
Wanneer de rode-ogenreductie ([
], [
]) geselecteerd is, wordt de digitale
rode-ogencorrectie telkens uitgevoerd wanneer de flitser gebruikt wordt. Het toestel spoort
automatisch rode ogen op en corrigeert het beeld.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Deze functie werkt alleen als de camera een gezicht detecteert.
• Onder bepaalde omstandigheden, kan de rode ogenreductie niet gecorrigeerd worden.
[Stabilisatie]
Toepasbare modi:
De camera detecteert het schudden tijden de opname en corrigeert dit automatisch. U kunt dus
beelden opnemen die minder bewogen zijn.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• De instelling staat vast op [ON] in de volgende gevallen.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– [Nachtop. uit hand] (Scènemodus)
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
• De stabilisatorfunctie kan niet voldoende werken in de volgende gevallen.
Houd de camera stilbeweging wanneer u de ontspanknop indrukt.
– Wanneer er veel camerabeweging is.
– Als de zoomuitvergroting erg hoog is.
– In het digitale zoombereik.
– Wanneer u opnamen maakt terwijl u een bewegend object volgt.
– Als de sluitertijd langzamer wordt om binnenshuis opnamen te maken of op donkere plaatsen.
- 81 -
Opnemen
[Datum afdr.]
Toepasbare modi:
U kunt foto’s maken met de opnamedatum en -tijd.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[ZON. TIJD]
Druk het jaar, de maand en de dag af.
[MET TIJD]
Druk het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten af.
[OFF]
—
• De datuminformatie van foto’s die met ingestelde [Datum afdr.] gemaakt zijn, kan niet worden
gewist.
• Tijdens het afdrukken, in een winkel of met een printer, van foto’s met [Datum afdr.], zal de
datum boven op de andere afgedrukt worden, als u kiest om de datum af te drukken.
• Als de tijd niet ingesteld is, kunt u geen stempel met de datuminformatie uitvoeren.
• De instelling is vastgesteld op [OFF] in de volgende gevallen.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Bij het gebruik van Auto Bracket
– Wanneer u [Burstfunctie] gebruikt.
• [Nw. rs.] en [Bijsnijden] kunnen niet ingesteld worden voor beelden die opgenomen werden terwijl
[Datum afdr.] ingesteld was.
• U kunt het afdrukken ook met de opnamedatum (P101, 111) instellen, door [Datum afdr.] op [OFF] te
zetten.
[Klokinst.]
• Raadpleeg P20 voor details.
- 82 -
Opnemen
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu
Voor details over [Bewegend beeld] menu-instellingen, P37 raadplegen.
[Opn. kwaliteit]
Toepasbare modi:
Dit stelt de beeldkwaliteit van bewegende beelden op.
Instellingen
Grootte
[FHD/25p]
1920k1080
[HD/25p]
1280k720
[VGA/25p]
640k480
Framesnelheid
Bitsnelheid
Aspectratio
20 Mbps
25p
16:9
10 Mbps
4 Mbps
4:3
∫ Aanduiding van de icoon
A Formaat
B Grootte
C Framesnelheid
A
B
VGA 25p
C
• Wat is bit rate
Dit is het volume van de gegevens voor een bepaalde tijdsperiode en de kwaliteit neemt toe
wanneer het aantal groter wordt. Dit apparaat gebruikt de “VBR”-opnamemethode. “VBR” is een
afkorting van “Variable Bit Rate” en de bit rate (volume van gegevens voor een bepaalde
tijdsperiode) wordt automatisch veranderd afhankelijk van het op te nemen onderwerp. Daarom
wordt de opnametijd verkort wanneer een onderwerp met snelle beweging opgenomen wordt.
• Tijdens het maken van opnames naar het intern geheugen, staat de instelling van [Opn. kwaliteit]
vast op [VGA/25p].
- 83 -
Opnemen
[Continu AF]
Toepasbare modi:
Deze zal continu blijven scherp stellen op het onderwerp waarop de focus een maal ingesteld
is.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Zet deze functie op [OFF] indien u het brandpunt wenst vast te zetten op de positie waarin u de
filmopname begon.
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 84 -
Afspelen/Bewerken
Diverse afspeelmethoden
U kunt de gemaakte foto’s op diverse manieren afspelen.
1
2
3
Druk op [(].
Druk op [MODE].
Druk op 3/4/2/1 om een item te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• De volgende items kunnen geselecteerd worden.
[
] ([Alle]) (P34)
[
] ([Diashow]) (P86)
[
] ([Afspelen filteren]) (P88)
[
] ([Kalender]) (P90)
- 85 -
Afspelen/Bewerken
[Diashow]
U kunt de beelden afspelen die u gemaakt heeft in synchronisatie met muziek en u kunt dit
doen in opeenvolging terwijl u een vastgestelde pauze laat tussen elk van de beelden.
U kunt ook in een diavoorstelling beelden afspelen die op categorie gesorteerd zijn of beelden
die als favoriet ingesteld zijn enz.
Deze afspeelmethode wordt aangeraden wanneer u het toestel aangesloten heeft op een TV
die ingesteld is voor het bekijken van de beelden die u gemaakt heeft.
Druk op 3/4 om [Start] te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
∫ Bediening tijdens een diavoorstelling
De cursors die afgebeeld worden tijdens afspelen komen overeen met 3/2/1 en [MENU/
SET].
3
[MENU/SET]
Afspelen/Pauzeren
Stop
2
Terug naar het vorige beeld
1
Verder naar het volgende beeld
[W]
Verlaagt het niveau van het volume
[T]
Verhoogt het niveau van het volume
- 86 -
Afspelen/Bewerken
∫ Filteren van beelden om in een diavoorstelling af te spelen
U kunt beelden filteren en deze in een diavoorstelling afspelen door
[Filteren] te selecteren op het menuscherm van de diavoorstelling.
• Als u [Alle] selecteert, kunt u alle beelden afspelen in een diavoorstelling.
U kunt tevens beelden filtreren m.b.v. dezelfde instellingen als [Afspelen
filteren].
Raadpleeg P88–89 voor de instelling.
• De filterinstellingen worden zelfs opgeslagen nadat het afspelen van de diavoorstelling beëindigd is.
Raadpleeg voor het annuleren van het filter P88.
∫ De diavoorstellinginstellingen veranderen
Door op het menuscherm van de diavoorstelling [Set-up] te selecteren,
kunt u instellingen veranderen zoals [Effect] en [Duur] voor het afspelen
van een diavoorstelling.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[Effect]
Dit beidt u de mogelijkheid de schermeffecten of muziekeffecten te
selecteren wanneer u van het ene beeld naar het andere beeld
overschakelt.
[NATURAL]/[SLOW]/[SWING]/[URBAN]/[OFF]
• Wanneer [URBAN] geselecteerd is, kan het beeld in zwart en wit
verschijnen als een schermeffect.
• Sommige [Effect] zullen niet werkzaam zijn als verticaal weergegeven
beelden afgespeeld worden.
• Wanneer [Filteren] ingesteld is op [Alleen bew. beeld], staat [Effect] op
[OFF].
[Duur]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
• Tijdens het afspelen van de volgende beelden wordt de instelling van
[Duur] uitgeschakeld.
– Films
– Panoramafoto’s
[Herhalen]
[ON]/[OFF]
[OFF]:
Er zal geen geluid zijn.
[AUTO]:
Er klinkt muziek als stilstaande beelden afgespeeld
worden en audio als bewegende beelden afgespeeld
worden.
[Muziek]:
Er wordt muziek afgespeeld.
[Audio]:
Er wordt audio (alleen voor films) afgespeeld.
[Geluid]
- 87 -
Afspelen/Bewerken
[Afspelen filteren]
De foto’s die gesorteerd zijn in de categorie, of de foto’s die als favoriet ingesteld zijn, worden
afgespeeld.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[Alleen foto’s]
Er worden alleen foto’s afgespeeld.
[Alleen bew.
beeld]
Er worden alleen video’s afgespeeld.
Deze modus stelt u in staat om foto’s te zoeken op grond van de scènefunctie of andere
[Categorieselectie] categorieën (zoals [Portret], [Landschap] of [Nachtl.schap]) en om de foto’s in iedere
categorie te sorteren. U kunt de foto’s van iedere categorie vervolgens afspelen.
[Datum
selecteren]
U kunt de beelden afspelen die op iedere afzonderlijke datum opgenomen zijn.
[Favorieten]
U kunt de foto’s afspelen die u ingesteld heeft als [Favorieten] (P99).
∫ Annuleren van het filter
1 Druk op 3 tijdens het afspelen van een beeld per keer.
2 Druk op 3/4 om [Filteren uit] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Het filteren wordt ook geannuleerd door de camera uit te schakelen of naar de opnamemodus
te schakelen.
Sorteren op categorie om af te spelen
1
2
Druk op 3/4 om [Categorieselectie] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
Op 3/4/2/1 drukken om de categorie te selecteren en dan op
[MENU/SET] drukken om in te stellen.
• U kunt alleen de categorie afspelen waarin beelden aangetroffen zijn.
Categorie
Opname-informatie bijv. scènefuncties
*
[Portret]/[i-Portret]/[Gave huid]/[Nachtportret]/[i-Nachtportret]/[Baby1]/[Baby2]
,
Panoramamodus/[Landschap]/[i-Landschap]/[Zonsonderg.]/[i-Zonsonderg.]/
[Achter glas Mode]
.
[Nachtportret]/[i-Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[i-Nachtl.schap]/[Nachtop. uit
hand]/[iHandh. nachtop.]/[Sterrenhemel]
[Sport]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Huisdier]
1
[Voedsel]
- 88 -
Afspelen/Bewerken
U kunt de beelden afspelen die op iedere afzonderlijke datum opgenomen zijn
1
2
Druk op 3/4 om [Datum selecteren] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/
SET].
Druk op 3/4/2/1 om de af te spelen datum te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Als er geen beelden tijdens een bepaalde maand zijn gemaakt,
SUN MON TUE WED THU FRI
3
4
5
6
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
7
15 16 17 18 19 20 21
verschijnt deze maand niet.
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
12 2013
∫ Veranderen van de filterdatum
1 Druk op 3 tijdens het afspelen van een beeld per keer.
2 Druk op 3/4 om [Datum wijzigen] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
3 Druk op 3/4/2/1 om de af te spelen datum te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• De opnamedatum van het beeld die u op het scherm kiest wordt de gekozen datum als u eerst het
kalenderscherm afbeeldt.
• Als er meerdere beelden zijn met dezelfde datum, verschijnt eerst de eerst gemaakte opname van
die datum.
• U kunt de kalender weergeven van Januari 2000 tot December 2099.
• Als u de datum van de camera niet hebt ingesteld, is de opnamedatum ingesteld op 1 januari 2013.
• Als u opnamen maakt nadat u de reisbestemming hebt ingesteld in [Wereldtijd], worden deze
opnamen afgebeeld met de data van de reisbestemming in de kalenderterugspeelfunctie.
- 89 -
Afspelen/Bewerken
[Kalender]
U kunt op opnamedatum naar beelden zoeken.
1
Druk op 3/4/2/1 om de datum te selecteren op grond
waarvan u wilt zoeken.
SUN MON TUE WED THU FRI
3
4
5
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13 14
6
7
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
• Als er geen beelden tijdens een bepaalde maand zijn gemaakt,
12 2013
verschijnt deze maand niet.
2
Druk op [MENU/SET] om een lijst met beelden weer te
geven.
1/52
• Beelden worden afgebeeld met Meerde schermen afspelen
(30 schermen).
De cursor verschijnt op het beeld aan het begin van de geselecteerde
datum.
3
Druk op 3/4/2/1 om een opname te kiezen en druk
dan op [MENU/SET].
• Om het zoeken voort te zetten, keert u terug naar het vorige scherm
met [W] van de zoomknop. (P35)
• De opnamedatum van het beeld die u op het scherm kiest wordt de gekozen datum als u eerst het
kalenderscherm afbeeldt.
• Als er meerdere beelden zijn met dezelfde datum, verschijnt eerst de eerst gemaakte opname van
die datum.
• U kunt de kalender weergeven van Januari 2000 tot December 2099.
• Als u de datum van de camera niet hebt ingesteld, is de opnamedatum ingesteld op 1 januari 2013.
• Als u opnamen maakt nadat u de reisbestemming hebt ingesteld in [Wereldtijd], worden deze
opnamen afgebeeld met de data van de reisbestemming in de kalenderterugspeelfunctie.
- 90 -
Afspelen/Bewerken
Plezier met gemaakte beelden (retoucheren)
U kunt de kleurtoon van de genomen beelden veranderen of uw favoriete effecten toevoegen.
• De bewerkte beelden worden opnieuw gegenereerd. Wees er dus zeker van dat u genoeg ruimte
heeft op het intern geheugen of de kaart.
• Effecten kunnen moeilijk te zien zijn afhankelijk van het beeld.
[Auto retouche]
De helderheid en de kleur van de beelden die gemaakt zijn kunnen gebalanceerd worden.
¢ Deze beelden zijn voorbeelden van dit effect.
1
Op 2/1 drukken om een beeld te kiezen en vervolgens op 3 drukken.
• Als u voor het afspelen beelden gefilterd heeft met gebruik van [Diashow] (P86) of [Afspelen
filteren] (P88), zal het selectiescherm verschijnen.
U kunt verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren met 3/4 en door vervolgens
op [MENU/SET] te drukken.
• U kunt ook verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren in het [Afspelen]-menu.
2
3
Op 3/4 drukken om [Auto retouche] te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Op 3/4 drukken om [ON] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
• Als u [OFF] selecteert, wordt een beeld zonder effecten weergegeven.
Verlaat het menu als u geen effecten gaat toevoegen.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
• Al naargelang het beeld kan beeldruis versterkt worden door [Auto retouche].
• Het is misschien niet mogelijk om [Auto retouche] toe te passen op beelden die al eens
geretoucheerd zijn.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
– Beelden die gemaakt zijn met [Foto frame] in Scènemodus
- 91 -
Afspelen/Bewerken
[Schoonheidseffect]
Effecten toepassen die lijken op esthetische effecten of make-up om elk gezicht op te helderen.
1
Op 2/1 drukken om een beeld te kiezen en vervolgens op 3 drukken.
• Als u voor het afspelen beelden gefilterd heeft met gebruik van [Diashow] (P86) of [Afspelen
filteren] (P88), zal het selectiescherm verschijnen.
U kunt verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren met 3/4 en door vervolgens
op [MENU/SET] te drukken.
• U kunt ook verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren in het [Afspelen]-menu.
2
3
Op 3/4 drukken om [Schoonheidseffect] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Op 2/1 drukken om het gezicht van de persoon dat
bewerkt moet worden te selecteren en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Er kan slechts één persoon met een pijl geselecteerd worden.
(Als slechts één persoon gedetecteerd wordt, druk dan op [MENU/
SET].)
4
Op 3/4 drukken om het onderdeel te kiezen en
vervolgens op 1 drukken.
HIGH
MED
LOW
OFF
Selecteer effecten van elk van de volgende items.
Onderdeel
[
]
([Esthetisch effect])
[
]
([Foundation])
Stel de tonaliteit van foundation make-up in.
Er kunnen vijf verschillende effecten geselecteerd worden.
([Make-upeffect])
Biedt een kleurrijker uiterlijk aan de personen op de foto
door make-up op de lippen, de ogen en de wangen te
verbeteren. Er kunnen vijf verschillende effecten
geselecteerd worden.
[
5
Beschrijving van instellingen
Doet de huid beter tot uiting komen, beperkt
weerkaatsingen en geeft ogen en tanden een wittere tint.
Er kunnen drie niveaus effecten geselecteerd worden.
]
Op 3/4 drukken om het effect te selecteren.
• Om verder te gaan met het toevoegen van verschillende effecten, op 2 drukken en stappen
4 en 5 herhalen.
- 92 -
Afspelen/Bewerken
6
Als de beeldbewerking klaar is, druk op [MENU/SET].
• Bevestigingscherm wordt afgebeeld.
Door [Ja] te selecteren worden beelden afgebeeld voor en na toepassing.
7
Op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
• Het is niet mogelijk twee of meer personen in één keer te bewerken. Bewaar eerst het beeld en
selecteer vervolgens de volgende persoon.
• De helderheid en kleur van beelden die u controleert voordat u ze opslaat kan verschillen van het
daadwerkelijke beeld dat opgeslagen wordt.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
• Bedoelde herbewerking zou niet mogelijk kunnen zijn wanneer de gezichtsopsporing niet juist
uitgevoerd is.
• Als iemand op de foto een bril draagt, kan het zijn dat het niet mogelijk is het retoucheren naar wens
uit te voeren.
• Als een foto helder is doordat licht teruggekaatst wordt door een flitser of de zon, kan het zijn dat het
effect van het retoucheren minder uitgesproken is.
• Om beelden te maken die goed zijn voor [Schoonheidseffect]:
– Opnemen van een breed vooraanzicht van het gezicht
– Voorkom beelden te maken op heel donkere plekken
– Neem het deel dat u wenst te retoucheren duidelijk op
• Reallusion is een handelsmerk van Reallusion Inc.
- 93 -
Afspelen/Bewerken
[Creatieve retouche]
U kunt de gewenste effecten aan uw foto's toevoegen.
1
Op 2/1 drukken om een beeld te kiezen en vervolgens op 3 drukken.
• Als u voor het afspelen beelden gefilterd heeft met gebruik van [Diashow] (P86) of [Afspelen
filteren] (P88), zal het selectiescherm verschijnen.
U kunt verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren met 3/4 en door vervolgens
op [MENU/SET] te drukken.
• U kunt ook verder gaan met stap 2 door [Retouche] te selecteren in het [Afspelen]-menu.
2
3
Druk op 3/4 om [Creatieve retouche] te selecteren en druk vervolgens
op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• Er kunnen beeldeffecten toegevoegd worden die dezelfde zijn als die van de Creative
Control modus. (P57–60)
• Er zal een korte beschrijving van het geselecteerde beeldeffect verschijnen als u op 1 drukt.
• Om de over te laten kleur in te stellen, met gebruik van [Kleuraccent],
beweegt u het kader op het midden van het scherm naar de
gewenste kleur met 3/4/2/1 en drukt u vervolgens op [MENU/
SET].
• Als u [Geen effect] selecteert, wordt een beeld zonder effecten
weergegeven.
Om verder te gaan met het retoucheren, selecteert u een ander beeldeffect.
Verlaat het menu als u geen effecten gaat toevoegen.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
• Het beeldeffect kan zwak lijken in vergelijking met het effect dat door de Creative Control modus
verstrekt wordt.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
- 94 -
Afspelen/Bewerken
Gebruik van het [Afspelen] Menu
Voor details over [Afspelen] menu-instellingen, P37 raadplegen.
U kunt acties uitvoeren zoals het afsnijden van beelden, of het instellen van de bescherming
van de opgenomen beelden, enz.
• Met [Retouche], [Nw. rs.] of [Bijsnijden] wordt er een nieuw bewerkt beeld gecreëerd.
Een nieuw beeld kan niet gecreëerd worden als er geen vrije ruimte is op het ingebouwde geheugen
of de kaart, daarom raden we aan te controleren dat er vrije ruimte is en dan het beeld te bewerken.
[Retouche]
U kunt het effect van [Auto retouche], [Schoonheidseffect] of [Creatieve retouche] aan de
opgenomen beelden toevoegen.
• Voor informatie, P91 –94 raadplegen.
- 95 -
Afspelen/Bewerken
[Splits video]
De opgenomen video kan in twee delen gesplitst worden. Dit wordt aanbevolen wanneer u een
deel dat u nodig heeft wilt afsplitsen van een deel dat u niet nodig heeft.
Eenmaal gesplitst kan het niet meer opgeroepen worden.
1
2
3
Selecteer [Splits video] op het [Afspelen] menu.
Druk op 2/1 om de te splitsen video te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
Druk op 3 op het punt waarop u wilt splitsen.
3s
• De video wordt afgespeeld vanaf dezelfde plaats wanneer 3
opnieuw wordt ingedrukt.
• U kunt het punt van splitsing precies instellen door op 2/1 te
drukken als de video gepauzeerd is.
4
Op 4 drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• De video kan verloren gaan als de kaart of de batterij weggenomen wordt terwijl de splitsing
uitgevoerd wordt.
• De video’s kunnen niet gesplitst worden op een punt vlakbij het begin of het einde van de video.
• De volgorde van beelden zal veranderen als video's opgedeeld worden.
Er wordt geadviseerd om deze films op te zoeken met gebruik van [Kalender] of [Alleen bew. beeld]
in [Afspelen filteren].
• Video’s met een korte opnameduur kunnen niet gesplitst worden.
- 96 -
Afspelen/Bewerken
[Nw. rs.]
Om gemakkelijk posten naar webpagina's, bijlagen naar email enz. toe te laten, wordt de
beeldresolutie (aantal pixels) gereduceerd.
1
2
3
Selecteer [Nw. rs.] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en de resolutie.
Instelling [ENKEL]
1 Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens
op [MENU/SET] drukken.
2 Op 2/1 drukken om de grootte te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
3
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
Instelling [MULTI]
1 Op 3/4 drukken om de grootte te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
2 Druk op 3/4/2/1 om de beelden te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET]. (herhaal deze stap)
• Als u opnieuw op [MENU/SET] drukt, wordt de instelling
8LWYRHU
geannuleerd.
• Selecteer [Uitvoer.] met 2, en druk dan op [MENU/SET] om in te
stellen.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• U kunt tot 50 beelden tegelijkertijd instellen met [MULTI].
• De beeldkwaliteit van het van nieuwe grootte voorziene beeld zal slechter worden.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
– Beelden met gedrukte datum
- 97 -
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Afspelen/Bewerken
[Bijsnijden]
U kunt eerst uitvergroten en dan een belangrijk deel van de opname kiezen.
1
2
3
Selecteer [Bijsnijden] op het [Afspelen] menu.
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Gebruik de zoomknop en druk op 3/4/2/1 om de te knippen delen te
selecteren.
:
Reductie
:
Vergroting
3/4/2/1: Verplaats
4
Op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• De beeldkwaliteit van het bijgewerkte beeld zal slechter worden.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
– Beelden met gedrukte datum
- 98 -
Afspelen/Bewerken
[Favorieten]
U kunt het volgende doen als er een markering toegevoegd is aan opnamen en deze ingesteld
zijn als favorieten.
• Alleen afspelen van beelden die als favoriet ingesteld zijn. ([Favorieten] in [Afspelen filteren])
• De opnamen die ingesteld zijn als favorieten alleen als diavoorstelling afspelen.
• Alle foto's wissen die niet ingesteld zijn als favorieten. ([Alles wissen behalve Favoriet])
1
2
3
Selecteer [Favorieten] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en druk
vervolgens op [MENU/SET].
[ENKEL]
• De instelling wordt gewist als opnieuw op
[MENU/SET] gedrukt wordt.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
[MULTI]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
∫ Alle [Favorieten] instellingen annuleren
1 Selecteer [Favorieten] op het [Afspelen] menu.
2 Op 3/4 drukken om [ANNUL] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• U kunt tot en met 999 beelden als favorieten instellen.
- 99 -
Afspelen/Bewerken
[Print inst.]
DPOF “Digital Print Order Format” is een systeem waarmee de gebruiker kan kiezen welke
opnamen hij afdrukt, hoeveel exemplaren van elk beeld hij afdrukt en of de opnamedatum wel
of niet afgedrukt moet worden met een DPOF-compatibele fotoprinter of fotograaf. Voor details
raadpleegt u uw fotograaf.
Wanneer u beelden die op het ingebouwde geheugen staan af wenst te laten drukken door een
fotograaf, dient u deze beelden naar een kaart (P103) te kopiëren en vervolgens de
afdrukinstelling in te stellen.
1
2
3
Selecteer [Print inst.] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en druk
vervolgens op [MENU/SET].
[ENKEL]
[MULTI]
1
1
2
4
5
3
1
$DQWDO
4
1
'DWXP
$DQWDO
1
6
'DWXP
Druk op 3/4 om het aantal afdrukken in te stellen en druk vervolgens op
[MENU/SET] om in te stellen.
• Wanneer [MULTI] geselecteerd is, de stappen 3 en 4 voor elk beeld herhalen.
(Het is niet mogelijk dezelfde instelling te gebruiken voor meerdere beelden.)
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
∫ Alle [Print inst.] instellingen annuleren
1 Selecteer [Print inst.] op het [Afspelen] menu.
2 Op 3/4 drukken om [ANNUL] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
- 100 -
Afspelen/Bewerken
∫ De datum afdrukken
Na het instellen van het aantal afdrukken, kunt u het afdrukken met opnamedatum instellen/
wissen door op 1 te drukken.
• Afhankelijk van de fotograaf of de printer, zou de datum niet afgedrukt kunnen worden zelfs als u
instelt op het afdrukken van de datum. Voor verdere informatie raadpleegt u uw fotograaf of de
gebruiksaanwijzing van uw printer.
• De datum kan niet afgedrukt worden op beelden waarop een datum gestempeld is.
• Het aantal afdrukken kan ingesteld worden tussen 0 en 999.
• Afhankelijk van de printer kunnen de afdrukinstellingen van de datum van de printer voorrang
krijgen, dus controleer dit als dat het geval is.
• Het zou niet mogelijk kunnen zijn de afdrukinstellingen te gebruiken met andere apparatuur. In dit
geval, alle instellingen annuleren en de instellingen opnieuw instellen.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Bestand dat niet overeenkomt met de DCF-standaard
- 101 -
Afspelen/Bewerken
[Beveiligen]
U kunt een beveiliging instellen voor opnamen waarvan u niet wilt dat ze per ongeluk gewist
kunnen worden.
1
2
3
Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en druk
vervolgens op [MENU/SET].
[ENKEL]
[MULTI]
• De instellingen worden geannuleerd wanneer
1
2
3
er opnieuw op [MENU/SET] gedrukt wordt.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
4
5
6
7
8
9
∫ Alle instellingen [Beveiligen] annuleren
1 Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu.
2 Op 3/4 drukken om [ANNUL] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• Zelfs als u opnamen in het ingebouwde geheugen of op een kaart beveiligt, zullen ze gewist worden
als het ingebouwde geheugen of de kaart geformatteerd wordt.
- 102 -
Afspelen/Bewerken
[Kopie]
U kunt de gegevens van de beelden de u gemaakt hebt kopiëren van het ingebouwde
geheugen naar een kaart of van een kaart naar het ingebouwde geheugen.
1
2
Selecteer [Kopie] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om het menu-onderdeel te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
[
] ([IN>SD]): Alle beeldgegevens die in het ingebouwde geheugen zijn
opgeslagen, worden in één keer gekopieerd op de kaart.
[
] ([SD>IN]): Er wordt één beeld tegelijk gekopieerd van de kaart naar het
ingebouwde geheugen.
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• Het toestel niet op geen enkel moment uitschakelen tijdens het kopieerproces.
• Als er een beeld bestaat met dezelfde naam (mapnummer/bestandnummer) als het naar de
kopieerbestemming te kopiëren beeld wanneer [
] geselecteerd is, wordt er een nieuwe map
gecreëerd en wordt het beeld gekopieerd.
Als er een beeld bestaat met dezelfde naam (mapnummer/bestandnummer) als het naar de
kopieerbestemming te kopiëren beeld wanneer [
] geselecteerd is, wordt dat beeld niet
gekopieerd.
• Het kan even duren om de gegevens te kopiëren.
• [Print inst.], [Beveiligen] of [Favorieten] instellingen zullen niet gekopieerd worden. Voer de
instellingen opnieuw uit nadat het kopiëren voltooid is.
- 103 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden terugspelen op een TV-scherm
Beelden die met dit toestel gemaakt zijn, kunnen op een TV afgespeeld worden.
Voorbereiding:
Stel [TV-aspect] in. (P44)
Schakel het toestel en de televisie uit.
1
Sluit het toestel en de TV op elkaar aan.
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik altijd een originele AV-kabel van Panasonic (DMW-AVC1: optioneel).
A Geel: naar de videoinputaansluiting
B Wit: naar de geluidsinputaansluiting
2
3
C AV-kabel (optioneel)
D De markeringen uitlijnen en erin doen.
De televisie aanzetten en “externe aansluiting” kiezen.
Zet het toestel aan en druk vervolgens op [(].
• Afhankelijk van de [Fotoresolutie], zouden er zwarte randen afgebeeld kunnen worden boven en
onderaan of links en rechts van de beelden.
• Verander het beeldscherm op uw TV als het beeld met afgesneden boven- of onderkant
weergegeven wordt.
• Als u een beeld verticaal terugspeelt, kan het wazig zijn.
• Wanneer er beelden afgebeeld worden, zouden deze niet juist afgebeeld kunnen worden afhankelijk
van het type TV.
• U kunt opnamen bekijken op TV’s in andere landen of plaatsen met een NTSC of PAL-systeem als u
[Video uit] in het [Set-up] menu instelt.
• Er wordt geen geluid uitgegeven vanuit de luidsprekers van de camera.
• Als de camera met een AV-kabel op de TV aangesloten is, worden de films die in [FHD/25p] of [HD/
25p] opgenomen zijn niet weergegeven in de beeldkwaliteit FHD of HD.
• De gebruiksaanwijzing van de TV lezen.
- 104 -
Aansluiten op andere apparatuur
De gemaakte stilstaande beelden kunnen afgespeeld worden op een TV met een
SD-geheugenkaartgleuf.
• Sluit altijd de betreffende adapter aan. Het apparaat zal niet naar behoren werken als alleen de
adapter aangesloten is. Steek altijd vóór het gebruik de kaart in de adapter.
• Afhankelijk van het TV-model kunnen de opnamen misschien niet afgespeeld worden op het hele
scherm.
• Het bestandformaat van de films die afgespeeld kunnen worden verschilt, afhankelijk van het
model TV.
• In bepaalde omstandigheden kunnen panoramabeelden niet afgespeeld worden. Tevens zou het
zelfdoorlopen-afspelen van panoramabeelden niet kunnen werken.
• Voor kaarten die compatibel zijn met afspelen, raadpleegt u de handleiding van de TV.
- 105 -
Aansluiten op andere apparatuur
Bewaren van foto’s en films op uw PC
U kunt de beelden in het toestel naar een PC overbrengen door het toestel op een PC aan te
sluiten.
• Sommige PC’s kunnen direct van de kaart lezen die uit de camera gehaald is. Voor details, de
handleiding raadplegen van uw PC.
∫ PC die gebruikt kan worden
Het toestel kan op ongeacht welke PC aangesloten worden die in staat is
massa-opslagapparatuur te herkennen.
• Ondersteuning van
Windows:
• Ondersteuning van Mac:
WindowsR XP/Windows VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8
OS X v10.1 tot v10.8
∫ Afspelen en bewerken op een PC
De software voor het afspelen of bewerken van beelden wordt niet bij dit product geleverd.
Gebruik de volgende software om foto's af te spelen of te bewerken of om films af te spelen:
Software voor stilstaande beelden
• Voor Windows:
MicrosoftR Windows Photo Viewer/Windows Photo Gallery/
Windows LiveR Photo Gallery (online service)
• Voor Mac:
iPhoto, verstrekt door Apple
Software voor bewegende beelden
• Voor Windows en Mac:
QuickTime/iTunes, verstrekt door Apple
(er wordt software vereist die het MP4-formaat ondersteunt).
• Als geen software op uw PC geïnstalleerd is, download deze dan van de website van de
software-leverancier.
• Neem contact op met de software-leverancier voor informatie over hoe de software gebruikt moet
worden.
- 106 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ Beelden naar de PC overbrengen
1
Verbind de computer en de camera met de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd).
• Schakel dit toestel en uw PC in alvorens de aansluiting te maken.
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en erin doen.
2
Op 3/4 drukken om [PC] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
• Voor Windows:
De drive ([Verwisselbare schijf]) wordt weergegeven in
[Computer]
• Voor Mac:
Een drive ([NO NAME]) wordt op het bureaublad weergegeven
• Als [USB mode] (P44) van te voren ingesteld is op de [PC] in het [Set-up] menu, zal de
camera automatisch verbonden worden aan de PC zonder het [USB mode] selectiescherm
af te beelden.
• Als de camera op de PC aangesloten is met [USB mode] op [PictBridge(PTP)], kan een
bericht op het scherm van de PC verschijnen. Sluit in dat geval het bericht, verwijder de
USB-aansluitkabel en zet [USB mode] vervolgens op [PC].
3
Versleep de bestanden en de mappen die in de camera zitten en laat ze in
de PC vallen.
• Als de beeldoverdracht klaar is, maak de USB-aansluitkabel op veilige wijze los.
• Als de resterende batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de PC communiceren, hoort u het
alarm.
Maak de USB-aansluitkabel op veilige wijze los. Gebeurt dat niet dan kunnen gegevens verloren
gaan.
• Voordat u een kaart erin doet of verwijdert, het toestel uitzetten en de USB-aansluitkabel
loskoppelen. Anders zouden gegevens beschadigd kunnen raken.
- 107 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ De mapstructuur van de camera
De inhoud (mapstructuur) van het intern geheugen van de camera/de kaart wordt als volgt op
een PC weergegeven:
• Ingebouwd geheugen
• Kaart
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
DCIM:
1 Mapnummer
2 Bestandsnummer
3 JPG:
MP4:
MISC:
P1000002.JPG
Beelden
Foto’s
Bewegende beelden
DPOF-print
Favorieten
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
• Er wordt een nieuwe map gecreëerd wanneer er beelden gemaakt worden in de volgende situaties.
– Nadat [Nr. resetten] (P43) in het [Set-up] menu uitgevoerd is
– Als een kaart geplaatst wordt die een map bevat die hetzelfde mapnummer heeft (als de beelden
bijvoorbeeld met een ander merk toestel opgenomen werden)
– Wanneer er een beeld is met bestandnummer 999 binnenin de map
∫ Aansluiting in de PTP-modus
Op [USB mode] tot [PictBridge(PTP)] instellen.
• Gegeven kan nu alleen gelezen worden vanaf de kaart in de PC.
• Als er 1000 of meer beelden op een kaart staan, kan het zijn dat de beelden niet in de PTP-functie
geïmporteerd kunnen worden.
• Bewegend beeld kan niet afgespeeld worden in PTP-functie.
- 108 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden afdrukken
Als u het toestel verbindt aan een printer die PictBridge verdraagt, kunt u de af te drukken
beelden selecteren en aangeven dat het afdrukken gestart moet worden op de LCD-monitor
van het toestel.
• Sommige printers kunnen direct van de kaart afdrukken die uit de camera gehaald is. Voor details,
de handleiding raadplegen van uw printer.
Voorbereiding:
Het toestel en de printer aanzetten.
Verwijder de kaart voordat u de beelden afdrukt in het ingebouwde geheugen.
Voer de instelling van de afdrukkwaliteit en andere instellingen uit op de printer voordat u de
beelden afdrukt.
1
Sluit de printer en de camera aan met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en erin doen.
2
Op 3/4 drukken om [PictBridge(PTP)] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Als de resterende batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de printer aangesloten zijn, zal het
alarm klinken. Als dit gebeurt tijdens het afdrukken, het afdrukken onmiddellijk stopzetten. Als u niet
aan het afdrukken bent, de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Niet de USB-aansluitkabel loskoppelen terwijl [å] (Verbodspictogram voor kabelloskoppeling)
afgebeeld wordt.
(wordt misschien niet weergegeven, al naargelang het type gebruikte printer)
• Voordat u er een kaart indoet of uithaalt, het toestel uitzetten, en de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Films kunnen niet afgedrukt worden.
- 109 -
Aansluiten op andere apparatuur
Een enkel beeld selecteren en het afdrukken
1
2
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
Op 3 drukken om [Print start] te kiezen en vervolgens
op [MENU/SET] drukken.
• Raadpleeg P111 voor de items die ingesteld kunnen worden voordat u
met het afdrukken begint van de beelden.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
PictBridge
(QNHOYRXGLJVHOHFW
3ULQWVWDUW
3ULQWPHWGDW
$DQWDOSULQWV
3DSLHUDIPHWLQJ
/D\RXWSDJLQD
$QQXO
2))
6HOHF
,QVW
Meervoudige beelden selecteren en afdrukken
1
2
Op 3 drukken.
Op 3/4 drukken om het onderdeel te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[Multi selecteren]
Meerdere beelden tegelijkertijd worden nu afgedrukt.
• Druk op 3/4/2/1 om de beelden te selecteren en druk vervolgens
op [MENU/SET].
(Drukt u opnieuw op [MENU/SET] dan wordt de instelling
geannuleerd.)
• Druk nadat de beelden geselecteerd zijn op 2 om [Uitvoer.] te
selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
[Alles selecteren]
Alle opgeslagen beelden uitprinten.
[Print inst.(DPOF)] Drukt alleen de beelden af die ingesteld zijn in [Print inst.]. (P100)
[Favorieten]
3
Hiermee drukt u alleen de beelden af die zijn ingesteld als favorieten.
(P99)
Op 3 drukken om [Print start] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
• Als het controlescherm van het afdrukken verschenen is, [Ja] selecteren en de beelden
afdrukken.
• Raadpleeg P111 voor de items die ingesteld kunnen worden voordat u met het afdrukken
begint van de beelden.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
- 110 -
Aansluiten op andere apparatuur
Afdrukinstellingen
Selecteer de items en stel deze zowel op het scherm in stap 2 van de “Een enkel beeld
selecteren en het afdrukken” als in stap 3 van de “Meervoudige beelden selecteren en
afdrukken” procedures in.
• Wanneer u beelden wilt afdrukken op een papierformaat of met een opmaak die niet verwerkt
worden door het toestel, stelt u [Papierafmeting] of [Lay-out pagina] in op [{] en stelt u vervolgens
het papierformaat of de opmaak in op de printer.
(Voor details de handleiding van de printer raadplegen.)
• Wanneer [Print inst.(DPOF)] geselecteerd is, worden de [Print met dat.] en [Aantal prints] items niet
afgebeeld.
[Print met dat.]
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
[ON]
Datum wordt afgedrukt.
[OFF]
Datum wordt niet afgedrukt.
• Als de printer geen datum afdrukt, kan de datum niet op de foto afgedrukt worden.
• Afhankelijk van de printer kunnen de afdrukinstellingen van de datum van de printer voorrang
krijgen, dus controleer dit als dat het geval is.
• Wanneer u beelden afdrukt met [Datum afdr.], vergeet u dan niet om [Print met dat.] op [OFF] te
zetten, anders zal de datum er bovenop afgedrukt worden.
Wanneer u aan de fotowinkel vraagt de beelden af te drukken
• Door het afdrukken van de datum m.b.v. [Datum afdr.] (P82) of het instellen van het afdrukken van
de datum op het moment van de [Print inst.] (P100) instelling voordat u naar een fotowinkel gaat,
kunnen de data bij de fotowinkel afgedrukt worden.
[Aantal prints]
U kunt het aantal afdrukken instellen tot 999.
- 111 -
Aansluiten op andere apparatuur
[Papierafmeting]
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papiermaten die niet verdragen worden door de printer zullen niet afgebeeld worden.
- 112 -
Aansluiten op andere apparatuur
[Lay-out pagina] (Paginaopmaken die ingesteld kunnen worden met dit toestel)
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
á
1 beeld zonder frame op 1 pagina
â
1 beeld met een frame op 1 pagina
ã
2 beelden op 1 pagina
ä
4 beelden op 1 pagina
• U kunt geen enkel onderdeel kiezen als de paginaopmaak niet verwerkt kan worden door de printer.
∫ Opmaakafdrukken
Wanneer u een beeld verschillende keren afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld een beeld 4 keer wilt afdrukken op 1 vel papier, stelt u [Lay-out pagina] in op
[ä] en vervolgens [Aantal prints] op 4.
Wanneer u verschillende beelden afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld 4 verschillende beelden wilt afdrukken op 1 vel papier, [Lay-out pagina]
instellen op [ä] en vervolgens [Aantal prints] in instellen op 1 voor elk van de 4 beelden.
• Het toestel ontvangt een bericht van de printer wanneer de [¥] aanduiding oranje wordt tijdens het
afdrukken. Nadat het afdrukken voltooid is, controleren of er problemen zijn met de printer.
• Als het aantal afdrukken groot is, kunnen de beelden in verschillende keren afgedrukt worden. In dit
geval kan het resterende aantal afdrukken dat aangegeven wordt verschillen van het ingestelde
aantal.
- 113 -
Overige
Schermdisplay
∫ In Opname
1
2
3 4 5 6
26
25
24
23
22
21
5
3
4
5
6
7
8
9
3s
F2.8
1/60
20 19 18 17 16
15
ISO
10
11
12
13
14
15
Opnamefunctie
Opnamekwaliteit (P83)
Beeldgrootte (P69)
Compensatie van de
achtergrondverlichting (P26):
Kwaliteit (P70)
Flits (P49)
Optische beeldstabilisator (P81)
Waarschuwingsbeweging (P22):
Witbalans (P72)
Kleurfunctie (P80)
Anti blur (P27):
Display instelling Creative Control (P56):
Batterij-aanduiding (P12)
Auto Bracket (P55)
Burst (P78):
Intelligente Belichting (P76)
Focus (P29)
Histogram (P42)
AF-Puntzone (P74)
Zelfontspanner (P53)
Sluitertijd (P28)
Minimum sluitertijd (P76):
8
9
10
11
12
13
14
100
1
2
7
B&W
25p
16
17
18
19
20
21
Lensopening (P28)
ISO-gevoeligheid (P71)
AF-zone (P29)
AF assistentielamp (P80)
Belichtingscompensatie (P54)
Leeftijd (P67)
Huidige datum en tijd
Wereldtijd (P40): “
Zoom (P47):
22
23
24
25
W
T
Verstreken opnametijd (P31): 8m30s ¢
Datumstempel (P82)
Opnamestaat (P31)
Ingebouwd geheugen (P17)
Kaart (P17) (alleen afgebeeld tijdens
opname):
26 Aantal beelden dat gemaakt kan worden
(P19)
Beschikbare opnametijd
(P19, 31): R8m30s ¢
¢ m: minuut, s: seconde
- 114 -
Overige
∫ In Terugspelen
1
2 3 4 5
6
7 8 9
B&W
18
17
16
15
25p
100 _ 0001
3s
1/5
1
10
11
12
14
13
1
2
3
4
5
6
Terugspeelfunctie (P85)
Beveiligd beeld (P102)
Favorieten (P99)
Weergave gestempelde datum (P82)
Kleurfunctie (P80)
Na Auto Retouch (P91)
Na Beauty Retouch (P92)
Na Creative Retouch (P94)
7 Beeldgrootte (P69)
8 Kwaliteit (P70)
9 Batterij-aanduiding (P12)
10 Beeldnummer
Totaal beelden
Verstreken afspeeltijd (P34): 8m30s ¢
11 Aantal afdrukken (P100)
12 Histogram (P42)
13 Auto Retouch (P91)
Schoonheidseffect (P92)
Creative Retouch (P94)
Bewegende beelden afspelen (P34)
Spelen panorama (P63)
Annuleren filter (P88)
14 Opgenomen datum en tijd
Wereldtijd (P40): “
Opname-informatie (P46)
Leeftijd (P67)
15 Map/bestandsnummer (P108)
16 Filmopnametijd (P34): 8m30s ¢
17 Opnamekwaliteit (P83)
18 Ingebouwd geheugen (P17)
Waarschuwingspictogram
kabelaansluiting (P109)
¢ m: minuut, s: seconde
- 115 -
Overige
Waarschuwingen op het scherm
Soms verschijnen op het scherm bevestigingen of foutmeldingen.
De belangrijkste meldingen worden hieronder beschreven.
[Deze foto is beveiligd]
• Het beeld wissen nadat de beveiliginstelling geannuleerd is. (P102)
[Sommige foto’s kunnen niet gewist worden]/[Deze foto kan niet gewist worden]
• Beelden die niet gebaseerd zijn op de DCF-standaard kunnen niet gewist worden.
Voer het formatteren (P45) op dit toestel uit na de benodigde gegevens op een PC, enz., bewaar te
hebben.
[Kan op deze foto niet ingesteld worden]
• [Print inst.] kan niet ingesteld worden voor beelden die niet gebaseerd zijn op de DCF-standaard.
[Intern geheugen vol]/[Geheugenkaart is vol]/[Niet voldoende ruimte intern geheugen]/
[Niet voldoende geheugen op de kaart]
• Er is geen ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart.
• Wanneer u opnamen kopieert van het ingebouwde geheugen op de geheugenkaart (batchkopie),
worden de opnamen gekopieerd totdat de kaart vol is.
[Div. foto’s kunnen niet gekop. worden]/[Kopie kan niet voltooid worden]
• De volgende beelden kunnen niet gekopieerd worden.
– Wanneer een beeld bestaat met dezelfde naam als het beeld dat gekopieerd moet worden op de
kopiebestemming.
(Alleen wanneer u kopieert van een kaart naar het ingebouwde geheugen.)
– Beelden die niet op de DCF-standaard gebaseerd zijn.
[Fout int. geheugen]/[Fotm. int. geh. ?]
• Dit bericht zal afgebeeld worden wanneer u het ingebouwde geheugen formatteert op een PC.
Formatteer het ingebouwde geheugen op het toestel opnieuw. (P45)
De gegevens op het ingebouwde geheugen zullen gewist worden.
[Storing geheugenkaart. Kaart kan niet in deze camera wor- den gebruikt. Kaart
formatt.?]
• Het is een formaat dat niet gebruikt kan worden met dit toestel.
– Plaats een andere kaart en probeer opnieuw.
– Formatteer de kaart opnieuw met dit toestel (P45) na de benodigde gegevens op een PC, enz.
bewaard te hebben.
De gegevens zullen gewist worden.
[Aub camera uit- en inschakelen]/[Systeemfout]
• Dit wordt afgebeeld wanneer de lens gestopt is met normaal werken omdat er bijvoorbeeld op
gedrukt wordt door een hand enz.
Schakel de camera uit en weer in. Als het bericht aanhoudt, neem dan contact op met uw verkoper
of Panasonic.
- 116 -
Overige
[Storing geheugenkaart]/[Parameterfout geheugenkaart]/[Deze geheugenkaart kan niet
worden gebruikt.]
• Gebruik een kaart die compatibel is met dit toestel. (P17)
– microSD-geheugenkaart (64 MB tot 2 GB)
– microSDHC-geheugenkaart (4 GB tot 32 GB)
[Plaats SD-kaart opnieuw]/[Andere kaart proberen a.u.b.]
• Er heeft zich een fout voorgedaan bij het toetreden van de kaart.
Voer de kaart opnieuw in.
• Doe een andere kaart erin.
[Leesfout/Schrijffout Controleer de geheugenkaart]
• Het is niet gelukt gegevens te lezen of te schrijven.
Verwijder de kaart nadat u dit toestel uitgeschakeld heeft. Plaats de kaart opnieuw, schakel dit
toestel in en probeer de gegevens opnieuw te lezen of te schrijven.
• De kaart zou stuk kunnen zijn.
• Doe een andere kaart erin.
[Opname bew. beelden geann. schrijfsnelheid kaart te beperkt]
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasse van “Klasse 4” of hoger wanneer u bewegende beelden
opneemt.
• Als het voorkomt dat deze stopt zelfs na het gebruik van een “Klasse 4”-kaart of hoger en de
schrijfsnelheid van de gegevens verslechterd is, wordt het aangeraden een back-up te maken en
vervolgens (P45) te formatteren.
Afhankelijk van het type kaart kan het opnemen van bewegend beeld halverwege stoppen.
[Creëren van een map niet mogelijk]
• U kunt geen map aanmaken omdat er geen mapnummers meer zijn.
Formatteer de kaart op dit toestel na de benodigde gegevens op een PC enz. bewaard te hebben.
(P45)
Als u [Nr. resetten] in het [Set-up] menu kiest na het formatteren, wordt de mapnummer weer op
100 gezet. (P43)
[Beeld wordt weergegeven voor 16:9 TV]/[Beeld wordt weergegeven voor 4:3 TV]
• Kies [TV-aspect] in het [Set-up] menu om de beeldverhouding van de TV te wijzigen. (P44)
• Deze melding verschijnt ook als de USB-aansluitkabel alleen in de camera zit.
Sluit het andere eind van de USB-aansluitkabel in dit geval aan op een PC of een printer. (P107,
109)
[Deze batterij kan niet gebruikt worden]
• Gebruik een originele Panasonic batterij. Als dit bericht zelfs weergegeven wordt wanneer een
originele Panasonic batterij gebruikt wordt, neem dan contact op met de verkoper of met
Panasonic.
• Als de batterijaansluiting vuil is, reinig deze dan en neem onbekende deeltjes weg.
- 117 -
Overige
Problemen oplossen
Probeer als eerste de volgende procedures (P118–126).
Als het probleem niet verholpen is kan het verbeterd worden door [Resetten] (P43) te
selecteren in het [Set-up] menu.
Batterijen en stroom
Het laadlampje is uitgegaan maar het toestel is niet geladen.
Of de oplaadlamp knippert.
• Dit fenomeen doet zich voor bij laden in een omgeving met een zeer hoge of zeer lage temperatuur.
> Sluit de (bijgeleverde) USB-aansluitkabel opnieuw aan in een omgeving waar de
omgevingstemperatuur (en de temperatuur van de batterij) zich binnen een bereik van 10 oC tot
30 oC bevindt en probeer opnieuw te laden
[als u de (bijgeleverde) USB-aansluitkabel opnieuw aansluit terwijl het toestel volledig geladen is,
zal het laadlampje ongeveer 15 seconden ingeschakeld worden].
Het toestel kan niet bediend worden zelfs wanneer het aanstaat.
Het toestel gaat uit onmiddellijk nadat het aangezet is.
• De batterij is leeg.
> De batterij opladen.
• Als u het toestel aanlaat, zal de batterij opgaan.
> Schakel het toestel vaak uit met [Autom. uit]. (P42)
Kaart-/batterijklep sluit niet.
• Doe de batterij er voorzichtig helemaal in. (P10)
- 118 -
Overige
Opnemen
Heet beeld kan niet opgenomen worden.
• Is er nog ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart?
> De onnodige beelden wissen om het beschikbare geheugen te vergroten. (P36)
• Misschien bent u korte tijd niet in staat om opnames te maken wanneer u dit toestel net
ingeschakeld heeft of wanneer u een kaart met grote capaciteit gebruikt.
Het opgenomen beeld is witachtig.
• Het beeld kan witachtig worden als er vuil zoals vingerafdrukken op de lens zit.
> Als de lens vuil is, het toestel aandoen, de lenscilinder uit doen schuiven en voorzichtig het
lensoppervlak schoonwrijven met een zachte schone doek.
Het beeld is te licht of te donker.
• Controleer de instelling van de belichtingscompensatie. (P54)
• Instellen van de [Korte sluitert.] hogere snelheid zou het beeld donkerder kunnen maken.
> Stel de [Korte sluitert.] (P76) in op langzamere snelheid.
Er worden in één keer meervoudige beelden opgenomen.
• Zet [Auto bracket] (P55) of [Burstfunctie] (P78) in het [Opname]-menu op [OFF].
Het object is niet goed scherp.
• Het focusbereik varieert afhankelijk van de opnamefunctie.
> Stel op de juiste functie in voor de afstand naar het onderwerp.
• Het onderwerp ligt buiten het focusbereik van het toestel. (P29)
• Er is camerabeweging (golfstoring) of het onderwerp beweegt enigszins. (P22)
Het opgenomen beeld is wazig.
De optische beeldstabiliseerder is niet effectief.
• De sluitertijd wordt langzamer wanneer beelden gemaakt worden op donkere plaatsen, houd
daarom het toestel stevig vast met beide handen om de beelden te maken. (P22)
• Wanneer u beelden maakt met een langzame sluitertijd, de zelfontspanner gebruiken. (P53)
Het is niet mogelijk beelden maken m.b.v. auto bracket.
• Is er nog ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart?
- 119 -
Overige
Het opgenomen beeld ziet er onafgewerkt uit.
Er verschijnt ruis op het beeld.
• Is de ISO-gevoeligheid hoog of de sluitertijd langzaam?
(De ISO-gevoeligheid is ingesteld op [AUTO] wanneer het toestel vervoerd wordt. Daarom zal er,
wanneer u binnenshuis beelden enz. maakt, ruis optreden.)
> De ISO-gevoeligheid verminderen. (P71)
> Beelden op heldere plekken maken.
• Heeft u [H. gevoeligh.] in de scènemodus of [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] of [ ] gezet?
Zo ja, neemt de resolutie van het gemaakte beeld enigszins af vanwege hoge
gevoeligheid-verwerking, maar dit is geen storing.
Er kunnen strepen of beeldflikkering verschijnen onder verlichting zoals fluorescente
verlichting en LED-verlichting-inrichting.
• Dit is kenmerkend voor MOS-sensoren die dienst doen als de pickupsensoren
van de camera.
Dit is geen storing.
De helderheid of tint van het opgenomen beeld verschilt van het echte.
• Wanneer u onder fluorescente of LED-verlichting-inrichting enz. opneemt, zou het verhogen van de
sluitertijd kleine veranderingen m.b.t. de helderheid en de kleur met zich mee kunnen brengen. Deze
veranderingen zijn een resultaat van de eigenschappen van de lichtbron en duiden niet op storing.
• Wanneer u onderwerpen opneemt op extreem heldere plekken of opneemt onder fluorescente verlichting,
LED-verlichting-inrichting, een kwiklamp, natriumverlichting enz. zouden de kleuren en de
schermhelderheid kunnen veranderen of zouden er horizontale strepen kunnen verschijnen op het scherm.
Er verschijnen roodachtige horizontale strepen op de LCD-monitor tijdens de opname.
• Dit is een kenmerk van MOS-sensors die dienst doen als de oppaksensors
van het toestel. Dit doet zich voor wanneer het onderwerp een helder
gedeelte heeft. Er zou zich wat oneffenheid voor kunnen doen in de
omliggende zones, maar dit is geen storing.
Wordt opgenomen in foto’s of films.
• Het wordt aangeraden dat u beelden maakt terwijl u erop let het scherm niet
bloot te stelen aan zonlicht of een andere bron van fel licht.
Opnemen van bewegende beelden stopt halverwege.
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasse van “Klasse 4” of hoger wanneer u bewegende beelden opneemt.
• Afhankelijk van de kaart kan het opnemen halverwege stoppen.
> Als de opname van bewegend beeld stopt tijdens het gebruik van een kaart van minstens
“Klasse 4” of als u een kaart gebruikt die geformatteerd is op een PC of andere apparatuur, is het
schrijven van gegevens lager. In zulke gevallen, raden we aan dat u een back-up maakt van de
gegevens en vervolgens de kaart in dit apparaat formatteert (P45).
- 120 -
Overige
Opnemen m.b.v. Panorama Shot-modus wordt beëindigd alvorens de afwerking.
• Als de camera langzaam bewogen wordt, heeft de camera aangenomen dat de camerabeweging
gestopt werd en de foto-opname beëindigd werd.
• Als het toestel hevig geschud wordt in de opnamerichting terwijl de camera bewogen wordt, wordt
de opname beëindigd.
> Wanneer u opneemt in de opnamemodus voor panoramabeelden probeer dan met de camera
een kleine cirkel parallel aan de opnamerichting te maken bij een snelheid van ongeveer
8 seconden per omwenteling (geschat).
LCD-monitor
De LCD-monitor wordt even donkerder of helderder.
• Dit gebeurt als u tot de helft op de ontspanknop drukt om de lensopening in te stellen en heeft geen
invloed op de beelden.
• Dit fenomeen doet zich ook voor wanneer de helderheid verandert wanneer de zoom van het toestel
gebruikt is of wanneer het toestel bewogen wordt. Dit komt door de werking van de automatische
opening van het toestel en dit is geen storing.
De LCD-monitor knippert binnenshuis.
• De LCD-monitor kan enkele seconden flikkeren nadat dit toestel ingeschakeld is. Dit is een
handeling voor de correctie van het flikkeren dat veroorzaakt wordt door verlichtingen zoals
fluorescente lampen, LED's, enz., en dat dus geen storing is.
De LCD-monitor is te helder of te donker.
• Voer [Scherm] uit. (P41)
Er verschijnen zwarte, rode, blauwe en groene stippen op de LCD-monitor.
• Dit is geen storing. Deze pixels beïnvloeden de opgenomen beelden niet.
Ruis op de LCD-monitor.
• In donkere plaatsen, kan ruis verschijnen om de helderheid van de LCD-monitor te behouden.
Dit beïnvloedt de beelden die u aan het maken bent niet.
- 121 -
Overige
Flits
De flits is niet geactiveerd.
• Staat de flitsinstelling op [Œ]?
> De flitsinstelling wijzigen. (P49)
• De flits kan niet gebruikt worden in de volgende gevallen.
– Bij het gebruik van Auto Bracket (P55)
– Creative Control modus (P56)
– Panoramamodus (P61)
– [Landschap]/[Nachtl.schap]/[Nachtop. uit hand]/[Zonsonderg.]/[Sterrenhemel]/[Achter glas Mode]
(Scènemodus) (P64)
– Bij opnemen in [Burstfunctie] (m.u.v. [
]) (P78)
Flits wordt verschillende keren geactiveerd.
• De flits wordt twee keer geactiveerd wanneer de rode-ogenreductie (P49) ingesteld is.
• Is [Burstfunctie] (P78) in het [Opname] menu ingesteld op [ ]?
Terugspelen
Het beeld dat teruggespeeld wordt, is gedraaid en wordt afgebeeld in een
onverwachte richting.
• [Scherm roteren] (P44) is op [
] gezet of [
].
De opname wordt niet teruggespeeld.
Er zijn geen gemaakte beelden.
• Staat er een beeld op het ingebouwde geheugen of op de kaart?
De beelden in het ingebouwde geheugen verschijnen als er geen kaart in het toestel zit. De
beeldgegevens op een kaart verschijnen alleen als er een kaart in het toestel zit.
• Is dit een map of een beeld die in de PC verwerkt werd?
Is dat het geval, dan kan het niet met dit toestel worden afgespeeld.
• Speelt u gefilterde beelden af met gebruik van [Diashow] of [Afspelen filteren]?
> Annuleer het filter. (P88)
Het mapnummer en het bestandsnummer worden afgebeeld als [—] en het scherm
wordt zwart.
• Is dit een niet-standaard beeld, een beeld die bewerkt is m.b.v. een PC of een beeld die gemaakt is
door een ander merk digitale camera?
• Heeft u de batterij onmiddellijk na het maken van het beeld verwijderd of heeft u een beeld gemaakt
m.b.v. een batterij met een lage resterende stroom?
> Formatteer de gegevens om het hierboven genoemde beeld te wissen. (P45)
(Er zullen ook andere beelden gewist worden en het zal niet mogelijk zijn deze te herstellen.
Controleer daarom goed voordat u formatteert.)
- 122 -
Overige
Met een kalenderzoektocht, worden beelden afgebeeld met data die verschillen van
de eigenlijke data waarop de beelden gemaakt werden.
• Is de klok van de camera goed ingesteld? (P20)
• Wanneer beelden bewerkt worden m.b.v. een PC of er beelden gezocht worden die met andere
apparatuur gemaakt zijn, kunnen deze afgebeeld worden met data die verschillen van de eigenlijke
data waarop de beelden gemaakt werden.
Er verschijnen witte ronde vlekken als zeepbellen op het gemaakte beeld.
• Als u een beeld wilt maken met de flits op een donkere plek of binnenshuis,
zouden er witte vlekken kunnen verschijnen op het beeld veroorzaakt door de
flits die stofdeeltjes in de lucht weerkaatst. Dit is geen storing.
Een kernmerk van dit fenomeen is dat het aantal ronde vlekken en hun positie
verschillen in elk beeld.
Rood gedeelte van het gemaakte beeld is zwart geworden.
• Wanneer de Rode-ogenverwijdering ([
], [
]) in werking is, en u fotografeert een rood
onderwerp dat omgeven is door een huidachtige kleur, dan kan dat rode gedeelte door de
rode-ogenverwijdering in zwart gecorrigeerd worden.
> Er wordt aangeraden een beeld te maken met de flitsinstelling op [‡], [‰] of [Œ] of
[Rode-ogencorr] in het [Opname]-menu op [OFF]. (P81)
[Weergave thumbnail] verschijnt op het scherm.
• Is het een beeld dat opgenomen is met andere apparatuur?
In deze gevallen, kunnen beelden afgebeeld worden met een mindere beeldkwaliteit.
Het geluid van de opgenomen bewegende beelden wordt soms opgebroken.
• Dit apparaat stelt automatisch de opening af tijdens de opname van bewegend beeld. Als dit
gebeurt, kan het geluid opgebroken worden. Dit is geen storing.
Films die met dit model opgenomen zijn, kunnen niet op andere apparaten
afgespeeld worden.
• Zelfs als er een compatibele MP4-afspeelinrichting gebruikt wordt, kan de video- of geluidskwaliteit
van de gemaakte video's slecht zijn of kunnen deze niet afgespeeld worden. De opgenomen
gegevens zouden tevens niet goed afgebeeld kunnen worden in bepaalde gevallen.
- 123 -
Overige
TV, PC en printer
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
• Is het toestel correct op de TV aangesloten?
> De TV-input instellen op extern.
De displayzones op het TV scherm en de LCD-monitor van het toestel verschillen.
• Afhankelijk van het TV-model, kunnen de beelden horizontaal of verticaal uitgetrokken zijn of
kunnen ze afgebeeld worden met stukken van de rand eraf geknipt.
Bewegende beelden kunnen niet op een TV afgespeeld worden.
• Probeert u bewegende beelden terug af te spelen door de kaart rechtstreeks in een kaartingang op
de TV te steken?
> Sluit de camera aan op de TV met de AV-kabel (optioneel) en speel dan de beelden af die op de
camera staan. (P104)
Het beeld verschijnt niet helemaal op de TV.
• Controleer de [TV-aspect] instelling. (P44)
Kan niet met de PC communiceren.
• Is het toestel correct aangesloten op de PC?
• Wordt het toestel correct herkend door de PC?
> Zet op [PC] in [USB mode]. (P44, 107)
> Schakel dit toestel uit en in.
De kaart wordt niet herkend door de PC.
(Het ingebouwde geheugen wordt wel herkend.)
• De USB-aansluitkabel losmaken. Maak de kabel pas vast als de kaart in het toestel zit.
• Zijn er twee of meer USB-poorten op een enkele PC, probeer de USB-aansluitkabel dan op een
andere USB-poort aan te sluiten.
Het beeld kan niet afgedrukt worden wanneer het toestel op een printer aangesloten
is.
• Beelden kunnen niet afgedrukt worden m.b.v. een printer die PictBridge niet verdraagt.
> [USB mode] op [PictBridge(PTP)] instellen. (P44, 109)
- 124 -
Overige
De uiteinden van de beelden worden eraf geknipt bij het afdrukken.
• Wanneer u een printer gebruikt met een Knip- of kantenvrije afdrukfunctie, dient u deze functie te
annuleren voordat u afdrukt.
(Voor details, de gebruiksaanwijzing lezen van de printer.)
• Wanneer u de opnamen laat afdrukken, dient u te vragen of de 16:9 beelden afgedrukt kunnen
worden.
De panoramafoto wordt niet correct afgedrukt.
• Aangezien de beeldverhouding van een panoramafoto anders is dan die voor gewone foto's, is
correct afdrukken misschien niet altijd mogelijk.
> Gebruik een printer die panoramafoto's ondersteunt.
(zie voor details de handleiding van de printer.)
Overige
Er werd per ongeluk een onleesbare taal gekozen.
• Druk op [MENU/SET] en selecteer de [Set-up] menuicoon [
].
Druk vervolgens op [MENU/SET] en selecteer de [~] icoon om de gewenste taal in te stellen. (P45)
Een rode lamp gaat soms aan wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt.
• Op donkere plekken gaat de AF-lamp branden om gemakkelijker op het object scherp te stellen.
De AF-lamp gaat niet aan.
• Is [AF ass. lamp] op het [Opname] functiemenu ingesteld op [ON]? (P80)
• De AF-lamp gaat niet aan op heldere plekken.
Het toestel wordt warm.
• Het oppervlak van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Dit heeft geen invloed op de
prestaties of de kwaliteit van het toestel.
De lens klikt.
• Wanneer de helderheid verandert wegens bewegen van de zoom of het toestel enz., kan de lens
klikken en kan het beeld op het scherm drastisch veranderen. Het beeld wordt echter niet beïnvloed.
Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische afstelling van de opening. Dit is geen storing.
De klok is opnieuw ingesteld.
• Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden.
> [Aub klok instellen] wordt weergegeven. Stel de klok opnieuw in. (P20)
- 125 -
Overige
Wanneer beelden gemaakt worden m.b.v. de zoom, zijn ze enigszins vervormd en
hebben de zones rondom het onderwerp kleuren die er in het echt niet zijn.
• Het is mogelijk dat het onderwerp enigszins vervormd wordt of dat de randen gekleurd zijn,
afhankelijk van de zoomvergroting wegens de kenmerken van de lens, maar dit is geen storing.
Het inzoomen stopt onmiddellijk.
• Wanneer u een Extra Optische Zoom gebruikt, zal de zoomactie tijdelijk stoppen. Dit is geen storing.
De bestandsnummers zijn niet op volgorde opgenomen.
• Wanneer u een handeling uitvoert na een bepaalde actie, kunnen de beelden opgeslagen worden in
mappen met nummers die anders zijn dan de nummers die vóór deze handeling gebruikt werden.
De bestandnummers worden opgenomen met eerder gebruikte nummers.
• Als u de batterij plaats of verwijdert voordat u dit toestel uitschakelt, zullen de map- en
bestandnummers van de opgenomen beelden niet in het geheugen bewaard worden. Wanneer dit
toestel dan weer opnieuw ingeschakeld wordt en foto's genomen worden, kunnen deze foto's
bewaard worden met de bestandnummers die aan de eerdere beelden toegekend hadden moeten
worden.
De kaart kan niet geformatteerd worden.
• Het formatteren is niet beschikbaar in de Intelligent Auto modus. Zet de opnamemodus op een
andere instelling. (P23)
- 126 -
Overige
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Wat u wel en niet moet doen met dit toestel
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met een
nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg
van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.
• De straling van elektromagnetische golven die door een microprocessor gegenereerd wordt, kan
een nadelige invloed hebben op dit toestel en storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar
behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de netadapter los te
maken (bijgeleverd). Plaats de batterij vervolgens weer terug, of sluit de netadapter weer aan, en
schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen hebben
voor beeld en/of geluid.
Altijd de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken.
Ook voor optionele accessoires gebruikt u altijd de meegeleverde snoeren en kabels.
De snoeren of de kabels niet langer maken.
Het toestel niet bespuiten met insectenverdelgers of chemische middelen.
• Wordt het toestel met chemische middelen bespoten dan kan het beschadigd raken en de
afwerkingslaag er van af gaan.
Vermijd langdurig contact van de digitale fotocamera met rubber of plastic.
- 127 -
Overige
Schoonmaken
Voordat u het toestel schoonmaakt, de batterij eruit halen of de stekker uit het
stopcontact halen. Vervolgens het toestel afnemen met een droge zachte doek.
• Wanneer het toestel bevuild is, kan deze schoongemaakt worden door het vuil eraf te wrijven
met een uitgeknepen vochtige doek en daarna met een droge doek.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol,
keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes of het
deklaagje zou kunnen aantasten.
• Wanneer u een chemische doek gebruikt, er zeker van zijn de bijgesloten instructies te volgen.
Over de LCD-monitor
• Niet met grote kracht op de LCD-monitor drukken. Ongelijke kleuren kunnen op de LCD-monitor
verschijnen en dit kan voor storing zorgen.
• Als het toestel koud is wanneer u het aanzet, kan het beeld op de LCD-monitor aanvankelijk een
beetje donkerder dan normaal zijn. Het beeld zal echter weer normaal helder worden zodra het
toestel zelf opgewarmd is.
Het scherm van de LCD-monitor wordt geproduceerd met zeer hoge
precisietechnologie. Toch kunnen er donkere of lichte punten op het scherm staan
(rood, blauw of groen). Dit is geen defect. De LCD-monitor hebben meer dan 99,99%
effectieve pixels met nauwelijks 0,01% van de pixels die niet actief zijn of altijd
oplichten. De punten zullen niet opgenomen worden op beelden op het ingebouwde
geheugen of een kaart.
Over de Lens
• Niet hard op de lens drukken.
• Laat het toestel nooit in de zon liggen met de lens naar de zonnestralen gericht. Zonlicht kan
problemen veroorzaken. Dit geldt zowel binnen als buiten en in de buurt van een raam.
- 128 -
Overige
Batterij
De batterij is een oplaadbare lithium-ionbatterij. De stroom wordt opgewekt door de
chemische reactie in de batterij. Deze reactie wordt beïnvloed door de temperatuur en de
vochtigheid. Door te hoge of te lage temperaturen gaan batterijen minder lang mee.
Haal de batterij altijd uit het toestel na gebruik.
• Doe de verwijderde batterij in een plastic zak en verplaats of bewaar deze ver van metalen
voorwerpen (paperclips, enz.).
Als u de batterijen per ongeluk laat vallen, controleert u of de batterijen en de
aansluitingen beschadigd zijn.
• Door een beschadigde batterij in het toestel te doen zal het toestel stukgaan.
Verwijder de externe label op de batterij niet en zorg ervoor dat die niet beschadigd
wordt.
• Het gebruik van een batterij waarvan de externe label geheel of gedeeltelijk verwijderd is of het
gebruik van een batterij met een beschadigd label kan slechte werking tot gevolg hebben.
Opgeladen reservebatterijen meenemen wanneer u op stap gaat.
• U dient eraan te denken dat de levensduur van de batterijen korter wordt bij lage temperaturen zoals
op skipistes.
• Als u op reis gaat, vergeet dan niet de netadapter (bijgeleverd) en USB-aansluitkabel (bijgeleverd) in
te pakken zodat u de batterij kunt opladen tijdens uw reis.
Onbruikbare batterijen weggooien.
• Batterijen hebben een beperkte levensduur.
• Batterijen niet in open vuur gooien, dit kan ontploffing veroorzaken.
De batterijaansluitingen niet aanraken met metalen voorwerpen (zoals kettingen,
haarpinnen, enz.).
• Dit kan kortsluiting of hitte veroorzaken en u zou uzelf ernstig kunnen verbranden als u de batterij
aanraakt.
Netadapter (bijgeleverd)
• Als u de netadapter (bijgeleverd) gebruikt in de buurt van de radio, kan de radio-ontvangst verstoord
zijn.
De netadapter (bijgeleverd) 1 m of meer verwijderd houden van radio’s.
• De netadapter (bijgeleverd) kan een ruisend geluid maken wanneer deze gebruikt wordt. Dit is geen
storing.
• Na het gebruik, haalt u de batterijoplader uit het stopcontact.
(Als u de stekker in het stopcontact laat zitten, verbruikt u nog steeds een beetje stroom.)
- 129 -
Overige
Kaart
De kaart niet op plaatsen met een hoge temperatuur bewaren, waar makkelijk
elektromagnetische golven of statische elektriciteit opgewekt kunnen worden, of op
plaatsen die blootgesteld zijn aan direct zonlicht.
De kaart niet plooien of laten vallen.
• De kaart kan beschadigd worden of de opgenomen inhoud zou beschadigd of uitgewist kunnen worden.
• De kaart in de kaarthoes of het zakje doen na gebruik en wanneer u de kaart opslaat of vervoert.
• Laat de kaart niet vuil worden en zorg ervoor dat er geen vuil, stof of water op de aansluitingen
achterop de kaart komen. Raak de aansluitingen niet aan met uw vingers.
Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart
“Formatteren” of “wissen” m.b.v. het toestel of een PC zal alleen het bestandsmanagement
veranderen en dit zal niet de gegevens in de geheugenkaart geheel wissen.
Het wordt aangeraden om de geheugenkaart letterlijk te vernietigen of de in de handel
verkrijgbare software voor het wissen van computergegevens te gebruiken om de
gegevens die op de geheugenkaart staan geheel te wissen voordat deze naar een andere
eigenaar gaat of weggegooid wordt.
Management van gegevens in de geheugenkaart is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Over de persoonlijke informatie
Als een verjaardag ingesteld is voor [Baby1]/[Baby2] dan wordt deze persoonlijke informatie in
het toestel bewaard en in het beeld opgenomen.
Ontkoppeling
• Informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan veranderd worden of verdwijnen wegens een fout,
een effect van statische energie, een ongeluk, storing, reparatie of andere handelingen.
Gelieve van te worden acht slaan op het feit dat Panasonic op geen enkele manier aansprakelijk is
voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de verandering of verdwijning van informatie of
persoonlijke informatie.
Bij aanvraag naar een reparatie, van eigenaar veranderen of weggooien
• De instellingen opnieuw instellen om de persoonlijke gegevens te beschermen. (P43)
• Als er beelden opgeslagen zijn in het ingebouwd geheugen, deze naar de geheugenkaart (P103)
kopiëren voordat u het ingebouwd geheugen (P45) formatteert zoals nodig.
• Verwijder de geheugenkaart van het toestel wanneer er een reparatie vereist wordt.
• Ingebouwd geheugen en instellingen kunnen terugkeren naar fabriekstandaard wanneer het toestel
gerepareerd wordt.
• Neem contact op met de verkoper bij wie u het toestel aangeschaft heeft, of met Panasonic, als
bovenstaande handelingen niet mogelijk zijn wegens storing.
Wanneer u de geheugenkaart overdraagt aan derden of deze weggooit, raadpleeg dan
“Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart” hierboven.
Uploaden van beelden naar een web-service
• De beelden kunnen informatie bevatten die gebruikt kan worden voor de identificatie van
bijvoorbeeld titels, opnamedata en locatie-informatie. Wanneer u beelden naar web-services
uploadt, controleer deze dan eerst zorgvuldig alvorens ze te uploaden.
- 130 -
Overige
Wanneer u het toestel niet gebruikt gedurende een lange tijdsperiode
• De batterij op een koele en droge plaats opbergen met een relatief stabiele temperatuur:
[Aanbevolen temperatuur: 15 oC tot 25 oC, Aanbevolen vochtigheid: 40%RH tot 60%RH]
• De batterijen en de kaart altijd uit het toestel verwijderen.
• Als de batterijen in het toestel gelaten worden zullen ze ontladen zelfs als het toestel uitstaat. Als de
batterijen nog langer in het toestel blijven, zullen ze te veel leeg raken en kunnen ze onbruikbaar
worden, zelfs wanneer ze opgeladen worden.
• Wanneer de batterijen voor een lange tijd opgeslagen worden, raden we aan ze eens per jaar op te
laden. De batterijen uit het toestel verwijderen en ze weer opslaan nadat ze helemaal leeg geraakt
zijn.
• We raden aan het toestel op te slaan met een droogmiddel (kwartsglas gel) wanneer u deze in een
kast bewaart.
Over de Beeldgegevens
• Opgenomen gegevens zouden beschadigd kunnen worden of verloren kunnen gaan als het toestel
stuk gaat wegens verkeerde behandeling. Panasonic zal geen verantwoordelijkheid dragen voor wat
voor een schade dan ook die geleden wordt wegens verlies van opgenomen gegevens.
• Beelden die met de camera opgenomen of bewerkt zijn, worden misschien niet correct op andere
apparatuur afgespeeld en het kan zijn dat de toegepaste effecten niet op deze apparatuur
verschijnen.
Ook kan het zijn dat beelden die met andere apparatuur opgenomen zijn misschien niet op deze
camera afgespeeld worden en dat de functies van de camera niet voor deze beelden beschikbaar
zijn.
Over statieven met drie poten of met één poot
• Zet het statief goed vast als u het toestel erop bevestigt.
• U zou niet in staat kunnen zijn de kaart of de batterij te verwijderen wanneer u een statief met drie
poten of een statief met één poot gebruikt.
• Zorg ervoor dat de schroef op het statief met drie poten of het statief met één poot niet een hoek
vormt wanneer u het toestel bevestigt of losmaakt. U zou de schroef op het toestel kunnen
beschadigen als u een excessieve kracht gebruikt bij het draaien ervan. Tevens zou het
toestellichaam en het afmetinglabel beschadigd kunnen raken of krassen kunnen krijgen als het
toestel te strak bevestigd wordt aan het statief met drie poten of het statief met één poot.
• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het statief met drie poten of het statoef met één poot.
- 131 -
• microSDHC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van
Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.
• iPhoto, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc.,
gedeponeerd in de V.S. en andere landen.
• Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Live zijn of gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• Dit product maakt gebruik van “DynaFont” van DynaComware Corporation. DynaFont is een
geregistreerd handelsmerk van DynaComware Taiwan Inc.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product.
Dit product is in licentie gegeven onder de AVC-patentportfoliolicentie voor privé- en
niet-commercieel gebruik door een consument voor (i) het coderen van video in overeenstemming
met de AVC-norm (“AVC-video”) en/of (ii) het decoderen van AVC-video die werd gecodeerd door
een consument in een privé- en niet-commerciële activiteit en/of werd verkregen via een
videoleverancier die een licentie heeft om AVC-video te leveren. Geen enkele licentie wordt
gegeven of wordt geacht te zijn gegeven voor enig ander gebruik. Meer informatie kunt u krijgen bij
MPEG LA, LLC. Zie http://www.mpegla.com .
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen.
Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen.
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten
en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het
huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en
batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen
met uw plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd
bij het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool).
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden.
In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetreffende chemische stof.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement