Panasonic DMCLZ40EG Operating instructions

Panasonic DMCLZ40EG Operating instructions
Gebruiksaanwijzing
voor geavanceerde kenmerken
Digitale Camera
Model Nr.
DMC-LZ40
Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt
en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen.
VQT5G21
F0214MR0
until
2014/3/3
Inhoud
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera ................................................................................ 5
Standaard accessoires ............................................................................................... 6
Namen en functies van de componenten ................................................................. 7
Voorbereiding
De lensdop/schouderriem vastmaken....................................................................... 9
• Bevestiging van de lensdop.................................................................................. 9
• Het bevestigen van de Schouderriem................................................................. 10
Opladen van de Batterij .............................................................................................11
• De Batterij erin doen ........................................................................................... 12
• Opladen .............................................................................................................. 13
• Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering....................................... 16
Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel)............................................... 18
Over het ingebouwde geheugen/de kaart ............................................................... 19
• Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd ............ 21
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)......................................................... 22
• De klokinstelling veranderen............................................................................... 23
Tips om mooie opnamen te maken.......................................................................... 24
• Golfstoring (camerabeweging)............................................................................ 24
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus ........................................................................... 25
Beelden maken m.b.v. de automatische functie (Intelligent Auto modus) .......... 26
• Veranderen van de instellingen .......................................................................... 29
Het maken van beelden met uw favoriete instellingen
(Programma AE-modus) ........................................................................................... 30
Het focussen.............................................................................................................. 31
Opname Bewegend Beeld ........................................................................................ 33
Afspelen ..................................................................................................................... 35
• Meervoudige schermen afbeelden (Meervoudig terugspelen) ........................... 36
• De terugspeelzoom gebruiken............................................................................ 36
Beelden wissen ......................................................................................................... 37
• Om een enkele opname uit te wissen................................................................. 37
• Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen ................... 37
Menu instellen ........................................................................................................... 38
• Menuonderdelen instellen................................................................................... 38
• Gebruik van het snelle menu .............................................................................. 40
Over het set-up Menu................................................................................................ 41
Opnemen
De Monitor.................................................................................................................. 47
Gebruik van de Zoom................................................................................................ 48
• Optische zoom.................................................................................................... 48
-2-
• Extra optische zoom (EZ) ................................................................................... 49
• Intelligente Zoom ................................................................................................ 49
• Digitale zoom ...................................................................................................... 49
Beelden maken met de ingebouwde flits ................................................................ 50
• Naar de geschikte flitsinstelling schakelen ......................................................... 50
Close-up’s maken ([Macro-AF]/[Macro zoom]) ....................................................... 54
Opnamen maken met de zelfontspanner ................................................................ 55
Belichtingscompensatie ........................................................................................... 56
Beelden opnemen met Auto Bracket....................................................................... 57
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd te specificeren
(Handmatige Belichtingsmodus) ............................................................................. 58
Panoramafoto’s maken (Panorama Shot-modus) .................................................. 59
Beelden maken die met de scène die opgenomen wordt overeenkomen
(Scènemodus)............................................................................................................ 62
• [Gave huid] ......................................................................................................... 63
• [Sport] ................................................................................................................. 63
• [Nachtportret] ...................................................................................................... 63
• [Nachtl.schap] ..................................................................................................... 64
• [HDR] .................................................................................................................. 64
• [Voedsel] ............................................................................................................. 64
• [Baby1]/[Baby2] .................................................................................................. 65
• [Huisdier]............................................................................................................. 65
• [Zonsonderg.]...................................................................................................... 65
• [H. gevoeligh.]..................................................................................................... 65
• [Sterrenhemel] .................................................................................................... 66
• [Achter glas Mode].............................................................................................. 66
Foto's maken van een landschap (Landschappenmodus).................................... 67
Foto's maken van mensen (Portretmodus)............................................................. 67
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten (Creative Control modus).......... 68
• [Expressief] ......................................................................................................... 69
• [Retro] ................................................................................................................. 69
• [Vroeger] ............................................................................................................. 69
• [Overbelichting]................................................................................................... 69
• [Donker] .............................................................................................................. 70
• [Sepia]................................................................................................................. 70
• [Dynamisch zwart/wit] ......................................................................................... 70
• [Expressieve indruk] ........................................................................................... 70
• [Hoge dynamiek]................................................................................................. 71
• [Kruisproces]....................................................................................................... 71
• [Speelgoedcam.effect] ........................................................................................ 71
• [Miniatuureffect] .................................................................................................. 72
• [Zachte focus] ..................................................................................................... 72
• [Sterfilter]............................................................................................................. 73
• [Kleuraccent]....................................................................................................... 73
Gebruik van het [Opname] Menu ............................................................................. 74
• [Fotoresolutie] ..................................................................................................... 74
• [Kwaliteit] ............................................................................................................ 75
-3-
• [Gevoeligheid]..................................................................................................... 76
• [Witbalans] .......................................................................................................... 77
• [AF mode] ........................................................................................................... 80
• [Meetfunctie] ....................................................................................................... 82
• [i. Exposure]........................................................................................................ 83
• [i.Zoom]............................................................................................................... 83
• [Dig. zoom].......................................................................................................... 83
• [Burstfunctie]....................................................................................................... 84
• [AF ass. lamp]..................................................................................................... 85
• [Rode-ogencorr].................................................................................................. 86
• [Stabilisatie]......................................................................................................... 86
• [Datum afdr.] ....................................................................................................... 87
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu ............................................................... 88
• [Opn. kwaliteit] .................................................................................................... 88
• [Continu AF]........................................................................................................ 88
Afspelen/Bewerken
Diverse afspeelmethoden......................................................................................... 89
• [Diashow] ............................................................................................................ 90
• [Categorieselectie] .............................................................................................. 92
• [Kalender] ........................................................................................................... 93
Plezier met gemaakte beelden ([Creatieve retouche]) ........................................... 94
Gebruik van het [Afspelen] Menu ............................................................................ 95
• [Creatieve retouche] ........................................................................................... 95
• [Nw. rs.]............................................................................................................... 96
• [Bijsnijden] .......................................................................................................... 97
• [Beveiligen] ......................................................................................................... 98
• [Kopiëren] ........................................................................................................... 99
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden terugspelen op een TV-scherm ............................................................... 100
Bewaren van foto’s en films op uw PC.................................................................. 102
• Beelden naar de PC overbrengen .................................................................... 103
Beelden afdrukken .................................................................................................. 105
• Een enkel beeld selecteren en het afdrukken................................................... 106
• Meervoudige beelden selecteren en afdrukken................................................ 106
• Afdrukinstellingen ............................................................................................. 107
Overige
Schermdisplay..........................................................................................................110
Waarschuwingen op het scherm ............................................................................112
Problemen oplossen ................................................................................................114
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik .................................................................. 123
De beeldschermillustraties die in deze gebruiksaanwijzing staan, zijn in het Engels en
kunnen verschillen van de daadwerkelijke beeldschermen.
-4-
Voor Gebruik
Zorgdragen voor de fotocamera
Niet blootstellen aan sterke trillingen, schokken of druk.
• De lens, de monitor of de ombouw kunnen beschadigd worden bij gebruik
onder de volgende omstandigheden.
Hierdoor kunnen ook storingen ontstaan of kan het zijn dat het beeld niet
wordt opgenomen, indien u:
– Het toestel laten vallen of er tegen stoten.
– Hard op de lens of op de monitor duwt.
• Tijdens het dragen, of tijdens het gebruik van de afspeelfunctie, dient
u er zeker van te zijn dat de lens in de opgeborgen stand staat, met
aangebrachte lensdop.
• Soms produceert het toestel ratelgeluiden of trillingen, hetgeen te
wijten is aan de beweging van het diafragma, de zoom en de motor. Ze
duiden niet op een defect.
Dit toestel is niet stof-/druppel-/waterbestendig.
Vermijd het dit toestel te gebruiken op plaatsen waar veel stof,
water, zand enz., aanwezig is.
• Vloeistoffen, zand en andere substanties kunnen in de ruimte rondom de
lens, de knoppen, enz., terechtkomen. Let bijzonder goed op omdat dit niet
alleen storingen kan veroorzaken, maar het toestel ook onherstelbaar kan
beschadigen.
– Plaatsen met veel zand of stof.
– Plaatsen waar water in contact kan komen met dit apparaat zoals wanneer u het gebruikt op een
regenachtige dag of op het strand.
∫ Over condens (Als de lens beslagen is)
• Condens doet zich voor wanneer de omgevingstemperatuur of
vochtigheid wijzigt. Op condens letten omdat het vlekken op de lens,
schimmel of storing veroorzaakt.
• Als er zich condens voordoet, het toestel uitzetten en deze gedurende
2 uur uit laten staan. De mist zal op natuurlijke wijze verdwijnen wanneer
de temperatuur van het toestel in de buurt komt van de
kamertemperatuur.
-5-
Voor Gebruik
Standaard accessoires
Controleer of alle accessoires aanwezig zijn voordat u het toestel gebruikt.
• De accessoires en de vorm ervan kunnen verschillen, afhankelijk van het land of het gebied waar u
de camera hebt gekocht.
Raadpleeg voor details over de accessoires “Beknopte gebruiksaanwijzing”.
• Batterijpak wordt aangegeven als batterijpak of batterij in de tekst.
• De SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart worden aangegeven
als kaart in de tekst.
• De kaart is optioneel.
U kunt beelden maken of terugspelen met het ingebouwde geheugen als u geen kaart
gebruikt.
-6-
Voor Gebruik
Namen en functies van de componenten
1
2
3
4
Flits (P50)
[
] (Flitser open)-knop (P50)
Zelfontspannerlampje (P55)
AF-lamp (P85)
Lens (P5, 124)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Monitor (P47, 110, 124)
Instelknop (P25)
[EXPOSURE]-knop (P58)
[(] (Weergave) knop (P35)
[MENU/SET] knop (P38)
Opladen lamp (P13)
[Q.MENU]-knop (P40)
[
] (Wis/Annuleer)-knop (P37)
12 [DISP.] knop (P47)
5
6 7
8
9
10
13 1211
13 Cursorknoppen
A: 3/[È] (Belichtingscompensatie) (P56)
(Auto Bracket) (P57)
B: 4/[#] (Macromodus) (P54)
(AF Tracking) (P82)
C: 2/[ë] (Zelfontspanner) (P55)
D: 1/[‰] (Flitsinstelling) (P50)
In deze handleiding, worden de cursorknoppen beschreven als afgebeeld in de figuur
hieronder of beschreven met 3/4/2/1.
b.v.: Wanneer u op de 4 (beneden) knop drukt
of
Druk op 4
-7-
Voor Gebruik
14 Luidspreker
• Pas op de luidspreker niet te bedekken met uw
vinger. Dat zou het geluid moeilijk hoorbaar
kunnen maken.
15 Objectiefcilinder
16 Lusje voor schouderriem (P10)
17
18
19
20
21
14
15
16
Zoomhendeltje (P48)
Sluitertoets (P27, 30)
Bewegend beeldknop (P33)
Camera [ON/OFF] knop (P22)
Microfoon
• Pas op dat u de microfoon niet afdekt met uw
17
18
19
vingers.
21
22 Montagedeel statief
• Wanneer een statief met een schroeflengte
20
22 23 24
van 5,5 mm of meer gebruikt wordt, kan deze
dit toestel beschadigen.
23 Kaart/Batterijklep (P12, 18)
24 Vrijgavehendeltje (P12, 18)
25 [AV OUT/DIGITAL]-aansluiting (P13, 100,
103, 105)
• Deze aansluiting wordt ook voor het laden
van de batterij gebruikt.
25
-8-
Voorbereiding
De lensdop/schouderriem vastmaken
Bevestiging van de lensdop
• Als u de camera uitzet of vervoert, maakt u lensdop erop vast om het lensoppervlak te beschermen.
1
Steek het koord door de opening in de ring van
de schouderriem.
A: Lusje voor schouderriem
2
3
Steek hetzelfde
riempje door de
opening op de
lensdop.
Bevestig de lensdop.
• Dit toestel niet ophangen of ermee zwaaien.
• Wees er zeker van dat de lensdop losgemaakt is als u het
toestel inschakelt.
• Verlies de lensdop niet.
• Zorg ervoor dat het koord van de lensdop niet met de
schouderriem verward raakt.
-9-
A
Voorbereiding
Het bevestigen van de Schouderriem
• We raden aan de schouderriem te bevestigen wanneer u het toestel gebruikt om het vallen
ervan tegen te gaan.
1
Steek de schouderriem door de opening in de ring
van de schouderriem.
• Bevestig de schouderriem met het “LUMIX”-logo naar buiten
gericht.
2
3
4
Haal het uiteinde van de schouderriem door de
ring in de richting van de pijl en haal het
vervolgens door de stopper.
Haal het uiteinde van de schouderriem door het
gat aan de andere kant van de stopper.
Trek aan de andere kant van de
schouderriem en controleer
vervolgens dat deze er niet uit zal
komen.
• Voer stappen 1 tot 4 uit en bevestig
vervolgens de andere kant van de
schouderriem.
• Gebruik de schouderriem om uw schouder.
– Draag hem niet om uw nek.
– Dit kan leiden tot letsel of ongevallen.
• Bewaar de schouderriem niet waar er een kind bij kan.
– De riem kan per ongeluk om hun nek gewikkeld raken.
- 10 -
Voorbereiding
Opladen van de Batterij
Gebruik de gewijde netadapter (bijgeleverd), USB-aansluitkabel (bijgeleverd) en batterij.
• De batterij wordt niet opgeladen voor de verzending. Laad dus de batterij eerst op.
• Laad de batterij alleen op wanneer deze in de camera zit.
Camera-omstandigheden
Opladen
Uitgeschakeld
≤
Ingeschakeld
—
∫ Over batterijen die u kunt gebruiken met dit apparaat
Het dient te worden opgemerkt dat namaak batterijpakken die zeer op het echte
product lijken in omloop gebracht worden op bepaalde markten. Niet alle
batterijpakken van dit soort zijn op gepaste wijze beschermd met interne
bescherming om te voldoen aan de eisen van geschikte veiligheidstandaards. Er is
een mogelijkheid dat deze batterijpakken tot brand of explosie kunnen leiden. U dient
te weten dat wij niet verantwoordelijk zijn voor eventuele ongelukken of storingen die
als een gevolg van het gebruik van een namaak batterijpak gebeuren. Om er voor te
zorgen dat er veilige producten gebruikt worden, raden we het gebruik aan van
originele batterijpakken van Panasonic.
∫ Over de stroomtoevoer
Als u de Netadapter (bijgeleverd) gebruikt wanneer de batterij in dit toestel zit, kunt u stroom
toevoeren vanaf een stopcontact via de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• The batterij kan opgaan tijdens opname.
De camera zal uitgaan als de batterijstroom op is.
• Zet het toestel uit voordat u de netadapter (bijgeleverd) aan- of afsluit.
- 11 -
Voorbereiding
De Batterij erin doen
1
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/
kaartklep.
• Altijd originele Panasonic batterijen
gebruiken.
• Als u andere batterijen gebruikt, garanderen
wij de kwaliteit van dit product niet.
2
Pas op in welke richting u de batterij
erin doet, zorg ervoor dat deze er
geheel inzit en controleer vervolgens
dat deze vergrendeld is door het
hendeltje A.
Om de batterij te verwijderen dient u
aan het hendeltje A te trekken in de
richting van de pijl.
3
1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
• Voordat u de batterij eruit haalt, schakelt u de camera uit en wacht u tot de weergave van “LUMIX”
op de monitor uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen
worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
- 12 -
Voorbereiding
Opladen
• Het wordt aanbevolen de batterij op te laden in ruimtes met een omgevingstemperatuur
tussen 10 oC en 30 oC (dezelfde als de batterijtemperatuur).
Plaats de batterij in dit toestel.
Controleer dat dit toestel uitstaat.
A
B
C
D
E
Naar stopcontact
F USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
Netadapter (bijgeleverd)
• Controleer de richtingen van de connectors,
PC (Ingeschakeld)
en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
De markeringen uitlijnen en erin doen.
(Anders zouden de connectors verbogen
Opladen lamp
kunnen worden en dit zal problemen
• Het kan enkele seconden duren voordat de
opleveren.)
lamp gaat branden.
(Opladen vanaf het stopcontact)
Verbind de netadapter (bijgeleverd) en deze camera met de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd) en steek de netadapter (bijgeleverd) in het stopcontact.
(Opladen vanaf een computer)
Verbind de computer en deze camera met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• Als de computer in stand-by gaat tijdens het opladen van de batterij, zal het opladen stoppen.
• Het verbinden van deze camera aan een notebook die niet aangesloten is op een stopcontact zal
ervoor zorgen dat de batterij van de notebook sneller leeg raakt. Laat de camera niet gedurende
lange periodes verbonden.
• Zorg er voor altijd de camera aan een USB-aansluiting van de computer te verbinden.
Verbind de camera niet aan een monitor, toetsenbord of USB-aansluiting van een printer of een
USB-hub.
- 13 -
Voorbereiding
∫ Over de oplaadlamp
Aan:
Uit:
Opladen.
Opladen is voltooid.
(Wanneer het opladen voltooid is, de camera loskoppelen van het
stopcontact of computer.)
Knippert: Oplaadfout.
(Raadpleeg P114 voor details.)
∫ Oplaadtijd
Wanneer u de netadapter gebruikt (bijgeleverd)
Oplaadtijd
Ongeveer 210 min
• De aangegeven oplaadtijd is voor wanneer de batterij geheel leeg is geraakt.
De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van hoe de batterij gebruikt is.
De oplaadtijd voor de batterij in hete/koude omgevingen of een batterij die lange tijd niet
gebruikt is zou langer kunnen zijn dan anders.
• Als de stroom door een computer geleverd wordt, bepaalt de capaciteit van de stroomtoevoer
van de computer de oplaadtijd.
∫ Batterijaanduiding
De batterij-aanduiding wordt op de monitor
weergegeven.
• De aanduiding wordt rood en knippert als de
resterende batterijstroom op is. Laad de batterij op of
vervang deze met een geheel opgeladen batterij.
- 14 -
Voorbereiding
• Laat geen metalen voorwerpen (zoals clips) in de buurt van de contactzones van de
stroomplug. Anders zou er een brand- en/of elektrische shock veroorzaakt kunnen worden
door kortsluiting of de eruit voortkomende hitte.
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
• Geen andere netadapters gebruiken dan de bijgeleverde adapter.
• Gebruik geen USB-extensiekabel.
• De netadapter (bijgeleverd) en USB-aansluitkabel (bijgeleverd) zijn alleen voor deze camera.
Gebruik deze niet met andere inrichtingen.
• Verwijder de batterij na gebruik.
(Een volle batterij raakt leeg als u deze lang niet gebruikt.)
• De batterij wordt warm na het gebruik/laden of tijdens het laden. Ook de fotocamera wordt warm
tijdens het gebruik. Dit is echter geen storing.
• De batterij kan opnieuw geladen worden wanneer deze nog enigszins opgeladen is, maar het wordt
niet aangeraden dat de batterijlading vaak aangevuld wordt terwijl de batterij nog helemaal
opgeladen is.
(Aangezien het kenmerkende zwellen plaats zou kunnen vinden.)
• Als er zich een probleem voordoet in het stopcontact, zoals een stroomuitval, zou het opladen niet
normaal voltooid kunnen worden. Als dit zich voordoet, koppel de USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
dan los en verbind die opnieuw.
• Als het laadlampje zelfs niet gaat branden wanneer u de camera op de (bijgeleverde) netadapter of
een PC aansluit, controleer dan of de aansluiting correct is.
• Als u de (bijgeleverde) USB-aansluitingskabel opnieuw aansluit terwijl de camera volledig geladen
is, zal het laadlampje even ingeschakeld worden.
- 15 -
Voorbereiding
Uitvoertijd en aantal te maken beelden bij benadering
∫ Stilstaande beelden opnemen
Aantal beelden
Ongeveer 320 opnamen
Opnametijd
Ongeveer 160 min
Met CIPA-standaard in
programma-AE-functie
Opnamevoorwaarden volgens CIPA-standaard
• CIPA is een afkorting van [Camera & Imaging Products Association].
• Temperatuur: 23 oC/Vochtigheid: 50%RH wanneer de monitor aan staat.
• Met een Panasonic SD-geheugenkaart.
• De geleverde batterij gebruiken.
• Opnemen begint 30 seconden nadat de fotocamera aangezet is.
(Als de optische beeldstabilisator ingesteld is op [ON].)
• Om de 30 seconden opnemen, met volle flits om het tweede beeld.
• Veranderen van de zoomvergroting, van Tele naar Wide of omgekeerd, bij iedere opname.
• Het toestel om de 10 opnamen uitzetten. Het toestel niet gebruiken totdat de batterijen afgekoeld
zijn.
Het aantal opnamen verschilt afhankelijk van de pauzetijd van de opname. Als de
pauzetijd tussen de opnamen langer wordt, neemt het aantal mogelijke opnamen af.
[Bijvoorbeeld, als u één beeld per twee minuten moest maken, dan zou het aantal
beelden gereduceerd worden tot ongeveer één vierde van het aantal beelden die
hierboven gegeven wordt (gebaseerd op één beeld per 30 seconden gemaakt).]
∫ Opname bewegende beelden
Als [Opn. kwaliteit] op [HD] staat.
Opneembare tijd
Ongeveer 130 min
Huidige opnametijd
Ongeveer 65 min
• Deze tijden gelden voor een omgevingstemperatuur van 23 oC en een vochtigheid van 50%RH.
Gelieve erop letten dat deze tijden bij benadering gelden.
• De huidige opneembare tijd is de tijd die voor de opname beschikbaar is als handelingen, zoals het
in- en uitschakelen van dit toestel, het starten/stoppen van de opname, de bediening van de zoom,
enz. herhaald worden.
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende een maximum tijd van
15 minuten. Verder is continue opname groter dan 2 GB niet mogelijk.
Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het scherm.
- 16 -
Voorbereiding
∫ Terugspelen
Terugspeeltijd
Ongeveer 350 min
• De uitvoertijden en aantal te maken beelden zullen verschillen afhankelijk van de omgeving
en de gebruiksaanwijzing.
In de volgende gevallen worden de gebruikstijden bijvoorbeeld korter en wordt het aantal te maken
beelden verminderd.
– In omgevingen met lage temperatuur, zoals skihellingen.
– Wanneer u [Helderheid scherm] gebruikt.
– Wanneer operaties zoals flits en zoom herhaaldelijk gebruikt worden.
• Wanneer de bedrijfstijd van de camera extreem kort wordt zelfs als de batterij goed opgeladen is,
zou de levensduur van de batterij aan zijn eind kunnen zijn. Koop een nieuwe batterij.
- 17 -
Voorbereiding
Invoering en verwijdering van de Kaart (optioneel)
• Controleer of het toestel uit staat.
• We raden een kaart van Panasonic aan.
1
2
Zet de vrijgavehendeltje in de richting
van de pijl en open de batterij/
kaartklep.
Duw er net zolang tegen tot u een
“klik” hoort en let op de richting
waarin u de kaart plaatst.
Om de kaart uit te nemen, op de kaart
duwen tot deze erin klikt en de kaart
vervolgens rechtop uitnemen.
A: De verbindingsuiteinden van de kaart niet
aanraken.
3
1: Sluit de kaart/batterijklep.
2: Zet de vrijgavehendeltje in de
richting van de pijl.
• Voordat u de kaart eruit haalt, schakelt u de camera uit en wacht u tot de weergave van “LUMIX” op
de monitor uitgegaan is.
(Anders zou dit apparaat niet meer normaal kunnen werken en zou de kaart zelf beschadigd kunnen
worden of zouden de beelden verloren kunnen gaan.)
- 18 -
Voorbereiding
Over het ingebouwde geheugen/de kaart
De volgende operaties kunnen uitgevoerd worden m.b.v. dit apparaat.
Wanneer er geen kaart ingedaan is
Er kunnen beelden gemaakt op het ingebouwde
geheugen en deze kunnen afgespeeld worden.
Wanneer er een kaart ingedaan is
Er kunnen beelden gemaakt op de kaart en
deze kunnen afgespeeld worden.
• Als u het ingebouwde geheugen gebruikt:
k>ð (toegangindicatie¢1)
5
• Als u de kaart gebruikt:
¢1
(toegangaanduiding )
¢1 De kaartaanduiding wordt rood weergegeven als er opnames op het interne
geheugen (of de kaart) worden gemaakt.
Ingebouwd geheugen
• U Kunt de opgenomen beelden naar een kaart kopiëren. (P99)
• Geheugengrootte: Ongeveer 80 MB
• De toegangstijd voor het ingebouwde geheugen kan langer zijn dan de toegangstijd voor een kaart.
Kaart
De volgende kaarten, die overeenstemmen met de SD-standaard, kunnen gebruikt worden met
dit toestel.
(Deze kaarten worden aangeduid als kaart in de tekst.)
Opmerkingen
SD-geheugenkaart
(8 MB tot 2 GB)
SDHC-geheugenkaart
(4 GB tot 32 GB)
SDXC-geheugenkaart
(48 GB, 64 GB)
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklassen¢2 met
“Klasse 6” of hoger wanneer u bewegende beelden maakt.
• SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten kunnen
alleen gebruikt worden in apparatuur die daarmee compatibel is.
• Controleer dat de PC en andere apparatuur compatibel zijn
wanneer u de SDXC-geheugenkaarten gebruikt.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Alleen de kaarten met de links vermelde capaciteit kunnen
gebruikt worden.
¢2 SD-snelheidsklasse is de snelheidstandaard m.b.t. continu schrijven. Controleer dit op het etiket
op de kaart, enz.
b.v.:
• Gelieve deze informatie op de volgende website bevestigen.
http://panasonic.jp/support/global/cs/dsc/
(Deze site is alleen in het Engels.)
- 19 -
Voorbereiding
• Tijdens toegang (beeld schrijven, lezen en wissen, formatteren enz.) dit toestel niet uitzetten,
niet de batterij of de kaart verwijderen en niet de netadapter (bijgeleverd) loskoppelen. Verder
het toestel niet blootstellen aan vibratie, stoten of statische elektriciteit.
De kaart of de gegevens op de kaart zouden beschadigd kunnen worden en dit apparaat zou
niet langer normaal kunnen werken.
Als de operatie faalt wegens vibratie, stoten of statische elektriciteit, de operatie opnieuw
uitvoeren.
• Schrijfbescherming-schakelaar A voorzien (Wanneer deze schakelaar op de [LOCK]
positie staat, is er geen verdere gegevens schrijven, wissen of formattering mogelijk.
Het vermogen gegevens te schrijven, te wissen en te formatteren wordt hersteld
wanneer de schakelaar teruggezet wordt naar zijn originele positie.)
• De gegevens op het ingebouwde geheugen of de kaart kunnen beschadigd raken of
2
verloren gaan door elektromagnetische golven of statische elektriciteit of omdat het
toestel of de kaart stuk is. We raden aan belangrijke gegevens op een PC enz. op te slaan.
• Formatteer de kaart niet op de PC of andere apparatuur. Formatteer de kaart alleen op het toestel
zelf zodat er niets kan mislopen. (P46)
• Houd de geheugenkaarten buiten het bereik van kinderen om te voorkomen dat ze de kaart
inslikken.
- 20 -
Voorbereiding
Approximatief aantal opneembare beelden en beschikbare opnametijd
∫ Over de weergave van het aantal opneembare beelden en de beschikbare opnametijd
• Schakel de display (aantal te maken beelden,
beschikbare opnametijd enz.) door op [DISP.] te
drukken. (P47)
• Het aantal mogelijke opnamen en de opnametijd zijn
correct bij benadering.
(Ze wijzigen afhankelijk van de opnamecondities en
het kaarttype.)
Aantal opnamen
5
Beschikbare
opnametijd
R1m10s
∫ Aantal opnamen
• [i99999] wordt weergegeven als er meer dan 100.000 foto’s gemaakt kunnen worden.
Kwaliteit [A]
Beeldgrootte
20M (4:3)
3M (4:3)
0,3M (4:3)
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 80 MB)
7
40
220
2 GB
32 GB
64 GB
150
950
4900
2650
16500
80400
5300
33000
178000
∫ Beschikbare opnametijd (om bewegende beelden op te nemen)
• “h” is een afkorting voor uur, “m” voor minuut en “s” voor seconde.
Opname
kwaliteitsinstelling
Ingebouwd
geheugen
(Ongeveer 80 MB)
2 GB
32 GB
64 GB
HD
j
9m20s
2h32m
5h03m
VGA
j
22m30s
6h07m
12h13m
QVGA
2m30s
1h05m
17h40m
35h15m
• De opneembare tijd is de totale tijd van alle films die opgenomen zijn.
• Bewegende beelden kunnen continu opgenomen worden gedurende een maximum tijd van
15 minuten. Verder is continue opname groter dan 2 GB niet mogelijk.
Resterende tijd voor continue opname wordt afgebeeld op het scherm.
- 21 -
Voorbereiding
De datum en de tijd instellen (Klokinstelling)
• De klok is niet ingesteld wanneer het toestel vervoerd wordt.
• Verwijder de lensdop alvorens de camera in te schakelen.
1
Druk op de [ON/OFF] knop van de
camera.
• Als het taalselectiescherm niet wordt afgebeeld,
overgaan op stap 4.
2
3
4
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om de taal te kiezen en dan op [MENU/SET].
Op [MENU/SET] drukken.
Please set the clock
Clock Set
5
Op 2/1 drukken om de items (jaar, maand,
dag, uur, minuut, displayvolgorde afbeelden of
formaat tijddisplay) te selecteren en dan op
3/4 drukken om in te stellen.
A: De tijd in uw woongebied
B: De tijd in uw reisbestemmingsgebied
• De instelling van de klok kan gewist worden door op
[
6
7
] te drukken.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
Op [MENU/SET] drukken.
- 22 -
Clock Set
10 : 00
D
M Y
Cancel
1 / DEC / 2014
24hrs
Select
Set
Voorbereiding
De klokinstelling veranderen
Selecteer [Klokinst.] in het menu [Set-up] en druk vervolgens op [MENU/SET]. (P38)
• De klok kan opnieuw ingesteld worden zoals afgebeeld wordt in de stappen 5 en 6.
• De klokinstelling wordt gedurende 120 maanden gehandhaafd met de ingebouwde
klokbatterij, zelfs zonder batterij
(Laat de geladen batterij gedurende ongeveer 2 uur in het toestel om de interne batterij op te
laden.)
• Als de klok niet ingesteld is, kan de correcte datum niet afgedrukt worden als u een fotostudio
opdracht geeft om de foto af te drukken, of als u de datum op de beelden wilt afdrukken met [Datum
afdr.].
Bovendien kan het zijn dat verschillende instellingen gereset worden als u het toestel uitschakelt.
- 23 -
Voorbereiding
Tips om mooie opnamen te maken
Het toestel voorzichtig vasthouden met beide
handen, armen stil houden en uw benen een
beetje spreiden.
• Houd de camera stil als u de ontspanknop indrukt.
• Zorg ervoor dat u de flitser, de AF-assistlamp A de
microfoon B, de luidspreker, de lens, enz., niet met
uw vingers aanraakt.
• Houd de body van de lens niet vast wanneer u
fotografeert. U loopt het risico dat uw vinger komt vast te
zitten wanneer de lens ingetrokken wordt.
Golfstoring (camerabeweging)
Wanneer de beeldbibber alert [
] verschijnt, [Stabilisatie] (P86), een statief of de
zelfontspanner (P55) gebruiken.
• De sluitertijd zal vooral in de volgende gevallen langzamer zijn. Houdt het toestel stil vanaf het
moment dat u de ontspanknop indrukt totdat het beeld op het scherm verschijnt.
– Langzame synchr/Reductie rode-ogeneffect
– [Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 24 -
Basiskennis
Selecteren van de opnamemodus
De functie schakelen door de functieknop
te draaien.
• Draai de instelknop langzaam maar zeker op elke
functie.
Lijn een gewenste functie uit met deel A.
∫ Lijst van Opnamefuncties
¦
Intelligent Auto modus (P26)
De onderwerpen worden opgenomen met behulp van instellingen die automatisch
gebruikt worden door het toestel.
Programma AE-modus (P30)
De onderwerpen worden opgenomen m.b.v. uw eigen instellingen.
Handmatige Belichtingsmodus (P58)
De belichting wordt aangepast aan de sluitertijd en de openingswaarde die u
handmatig hebt ingesteld.
Panorama Shot-modus (P59)
Met deze modus kunt u panoramafoto's maken.
Û
Scènemodus (P62)
Hiermee maakt u beelden die passen bij de scène die u opneemt.
Landschappenmodus (P67)
Hiermee kunt u opnamen maken van een volledig landschap.
Portretmodus (P67)
Wanneer u overdag beelden maakt van personen buiten, biedt deze functie de
mogelijkheid deze personen er beter uit te laten zien en hun huid een gezonder
uiterlijk te geven.
Creative Control modus (P68)
Opnemen terwijl het beeldeffect gecontroleerd wordt.
• Als u aan de modusknop blijft draaien, kan het zijn dat langzamer tussen de schermen geschakeld
wordt.
- 25 -
Basiskennis
Beelden maken m.b.v. de automatische functie
(Intelligent Auto modus)
Opnamefunctie:
Alle instellingen van de camera worden aangepast aan het onderwerp en de opnamecondities.
Wij raden deze manier van opnemen dus aan voor beginners of als u de instellingen wenst
over te laten aan de camera om gemakkelijker opnamen te maken.
• De volgende functies worden automatisch geactiveerd.
– Scènedetectie
– Compensatie van de achtergrondverlichting
– Intelligente ISO-gevoeligheidbediening
– Automatische witbalans
– Gezichtsdetectie
– [i. Exposure]
– [i.Zoom]
– [AF ass. lamp]
– [Rode-ogencorr]
– [Stabilisatie]
– [Continu AF]
1
Stel de functieknop in op [
].
- 26 -
Basiskennis
2
De ontspanknop tot de helft indrukken om
scherp te stellen.
A
• De focusaanduiding A (groen) gaat branden als het
onderwerp scherp gesteld is.
• De AF-zone B wordt door de Gezichtsherkenningsfunctie
rondom het gezicht van het onderwerp weergegeven. In
andere gevallen wordt het weergegeven op het punt van
het onderwerp dat scherpgesteld is.
• De minimumafstand (hoe dicht u bij het onderwerp kunt
komen) zal veranderen afhankelijk van de zoomfactor.
Controleer dit aan de hand van het opnamebereik dat op
het scherm weergegeven wordt. (P31)
• Als u op 3 drukt terwijl [Tracking AF] weergegeven wordt,
kunt u AF Tracking instellen.
Raadpleeg voor details P82.
(AF Tracking wordt geannuleerd door opnieuw op 3 te
drukken).
3
Druk de ontspanknop helemaal in (verder
indrukken), en maak het beeld.
- 27 -
B
Basiskennis
Scènedetectie
Wanneer het toestel de optimale scène identificeert, wordt de icoon van de scène in kwestie in
het blauw gedurende 2 seconden afgebeeld, waarna die terugkeert naar zijn gewoonlijke rode
kleur.
Fotograferen
[i-Portret]
[i-Landschap]
[i-Macro]
[i-Nachtportret]¢
[i-Nachtl.schap]
¢ Alleen weergegeven als de flitser op [
[i-Zonsonderg.]
] gezet is.
• [¦] is ingesteld als geen van de scènes van toepassing zijn en de standaardinstellingen ingesteld
zijn.
• Wanneer [
] of [ ] geselecteerd is, zal de camera automatisch een gezicht detecteren en het
brandpunt en de belichting bijstellen. (Gezichtsdetectie)
• Wegens omstandigheden zoals de hieronder genoemde, kan er een andere scène geïdentificeerd
worden voor hetzelfde onderwerp.
– Onderwerpomstandigheden: Wanneer het gezicht helder of donker is, De grootte van het
onderwerp, De kleur van het onderwerp, De afstand tot het onderwerp, Het contrast van het
onderwerp, Wanneer het onderwerp beweegt
– Opnameomstandigheden: Zonsondergang, Zonsopgang, Onder omstandigheden van geringe
helderheid, Wanneer het toestel geschud (bewogen) wordt, Wanneer de zoom gebruikt wordt
• [¦] wordt voor het opnemen gebruikt, als films opgenomen worden. De scènedetectie werkt niet.
Tegenlichtcompensatie
Bij tegenlicht ziet het onderwerp er donkerder uit en zal de camera automatisch proberen om
dit te corrigeren door de helderheid van het beeld te verhogen.
In de Intelligent Auto modus werkt de tegenlichtcompensatie automatisch.
(Afhankelijk van de omstandigheden van het tegenlicht kan het zijn dat dit niet correct
gedetecteerd wordt).
- 28 -
Basiskennis
Veranderen van de instellingen
De volgende menu’s kunnen ingesteld worden.
Menu
Onderdeel
¢
[Opname]
[Fotoresolutie] /[Burstfunctie]¢
[Bewegend beeld]
[Opn. kwaliteit]
[Set-up]
• Andere menu-items dan die hiervoor opgesomd zijn, worden niet
[Online handleiding]/[Klokinst.]/[Wereldtijd]/[Toon]/[Taal]
weergegeven maar u kunt ze in andere opnamemodussen instellen.
• Raadpleeg voor de instellingsmethode van het menu P38.
¢ De beschikbare instellingen kunnen anders zijn voor andere opnamemodussen.
Over de flitser (P50)
Druk op [
• Wanneer [
] om de flits te openen.
] geselecteerd is, wordt [
], [
], [
] of [
] ingesteld afhankelijk van het type
onderwerp en helderheid.
• Wanneer [
], [
] ingesteld wordt, is [Rode-ogencorr] ingeschakeld.
• De Sluitertijd zal langzamer zijn tijdens [
] of [
].
- 29 -
Basiskennis
Het maken van beelden met uw favoriete
instellingen (Programma AE-modus)
Opnamefunctie:
Het toestel stelt automatisch de sluitertijd en de lensopening in volgens de helderheid van het
object.
U kunt beelden maken in grote vrijheid door verschillende instellingen in [Opname] menu te
veranderen.
1
Stel de functieknop in op [
2
Richt de AF-zone op het punt waar u op wilt scherpstellen.
3
].
Druk de ontspanknop half in om scherp te
stellen en druk de knop helemaal in om de
opname te maken.
F3.0
A ISO-gevoeligheid
B Lensopening
C Sluitertijd
1/60
AB C
• De diafragmawaarde en de sluitersnelheid worden rood
weergegeven als de correcte belichting niet bereikt wordt.
(tenzij een flitser gebruikt wordt)
- 30 -
Basiskennis
Het focussen
A
Richt de AF-zone op het onderwerp en druk de
sluiterknop tot halverwege in.
B
F3.0
Wanneer er scherpgesteld is
op het object
Focus
1/60
Wanneer er niet
scherpgesteld is op het
object
Focusaanduiding A
Aan
Knippert
AF-zone B
Wit>Groen
Wit>Rood
Geluid
Biept 2 keer
Biept 4 keer
• De AF-zone zou niet groter afgebeeld kunnen worden voor bepaalde zoomvergrotingen en op
donkere plekken.
∫ Over het focusbereik
Het focusbereik wordt weergegeven als de zoom bediend wordt.
• Het focusbereik wordt rood weergegeven als geen scherpstelling
plaatsvindt nadat de sluiterknop tot halverwege ingedrukt is.
0.01m W
Het focusbereik kan geleidelijk veranderen, afhankelijk van de zoompositie.
bv.: focusbereik tijdens de Intelligent Auto Mode
W
T
1 cm
1,6 m
- 31 -
∞
T
1.0X
Basiskennis
∫ Als het onderwerp niet scherp gesteld is (zoals wanneer het bijvoorbeeld niet in het
midden van het beeld staat dat u wilt opnemen)
1 De AF-zone op het onderwerp richten en
vervolgens de ontspanknop tot de helft
indrukken om de focus em belichting vast te
zetten.
2 De ontspanknop half ingedrukt houden als u
het toestel beweegt om het beeld samen te
stellen.
• U kunt herhaaldelijk de acties in stap 1 opnieuw proberen voordat u de ontspanknop volledig
indrukt.
∫ Onderwerp en opnameomstandigheid waarop het moeilijk is scherp te stellen
• Snelbewegende onderwerpen, extreem helderen onderwerpen of onderwerpen zonder contrast
• Wanneer u onderwerpen opneemt door ramen of in de buurt van glimmende voorwerpen
• Wanneer het donker is of wanneer er zich beeldbibber voordoet
• Wanneer het toestel zich te dicht bij het onderwerp bevindt of wanneer u een beeld maakt van zowel
onderwerpen ver weg als onderwerpen dichtbij
- 32 -
Basiskennis
Opname Bewegend Beeld
Toepasbare modi:
Dit apparaat kan video's maken in QuickTime Motion JPEG-formaat.
1
Start het opnemen door op de bewegend
beeldknop te drukken.
A Beschikbare opnametijd
B Verstreken opnametijd
• Er wordt geadviseerd de flitser te sluiten tijdens het opnemen van
bewegende beelden.
• U kunt video’s maken die bij elke Opnamefunctie passen.
• Laat de videoknop onmiddellijk na het indrukken los.
• De indicator van de opnamestaat (rood) C zal flitsen tijdens het
opnemen van bewegende beelden.
• Voor het instellen van [Opn. kwaliteit], P88 raadplegen.
2
Stop het opnemen door weer op de bewegend
beeldknop te drukken.
- 33 -
A
R1m07s
3s
B
C
Basiskennis
• Afhankelijk van het type kaart, kan de kaartaanduiding even verschijnen na het maken van
bewegende beelden. Dit is geen storing.
• Het scherm zou tijdelijk zwart kunnen worden of het apparaat zou lawaai op kunnen nemen wegens
statische elektriciteit of elektromagnetische golven enz. afhankelijk van de omgeving van de
bewegende beeldopname.
• Zelfs als de aspectratio-instelling hetzelfde is in foto's en video's, zou de gezichtshoek aan het begin
van de video-opname anders kunnen zijn.
Wanneer [Video Opn.gebied] (P43) ingesteld is op [ON], wordt de gezichtshoek tijdens
video-opname afgebeeld.
• Over inzoomen terwijl u video’s maakt
– Als u de extra optische zoom of de intelligente zoom gebruikt, kan de gezichtshoek aanzienlijk
veranderen als u de opname van een film start of eindigt.
– Als u de zoom enz. hanteert terwijl u film opneemt, zou het geluid van de handeling opgenomen
kunnen worden.
– De zoomsnelheid zal lager dan normaal zijn bij het opnemen van bewegende beelden.
– Wanneer u de zoom hanteert tijdens het opnemen van bewegende beelden, zou het even kunnen
duren voordat er scherp gesteld wordt.
• Aangezien de camera de scherpstelling en de lensopening automatisch regelt terwijl een film
opgenomen wordt, kan het werkgeluid opgenomen worden.
• In de volgende gevallen kunnen geen films opgenomen worden.
– [Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
• Voor bepaalde opnamewijzen zal de opname uitgevoerd worden met de hieronder aangeduide
wijze. Voor de opnamewijzen die niet in de lijst staan, zal de opnamewijze gebruikt worden die het
meest geschikt is voor het bewegende beeld.
Geselecteerde opnamemodus
Opnamemodus bij het opnemen van een film
• [Baby1]/[Baby2] (Scènemodus)
Portretmodus
• [Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Sterrenhemel]
(Scènemodus)
• Programma AE-modus
• Handmatige Belichtingsmodus
• [Sport]/[HDR]/[Huisdier] (Scènemodus)
• [Achter glas Mode] (Scènemodus)
Weinig licht functie
Normaal bewegend beeld
Landschappenmodus
- 34 -
Basiskennis
Afspelen
1
Druk op [(].
2
Druk op 2/1 om de beelden te selecteren.
A Bestandsnummer
B Beeldnummer
• Als u 2/1 ingedrukt houdt, kunt u de beelden achter elkaar
afspelen.
• De snelheid van vooruit/achteruit spoelen van de beelden is
afhankelijk van de afspeelstatus.
∫ Films afspelen
Druk op 2/1 om een beeld met een filmicoon te
selecteren (zoals [
]), en druk vervolgens op 3 om het
af te spelen.
C Video-icoon
D Bewegende-beeldenopname
• Nadat het afspelen gestart is, wordt de verstreken afspeeltijd op
het scherm weergegeven.
Bijvoorbeeld, 8 minuten en 30 seconden wordt afgebeeld als
[08m30s].
A
B
100-0001
1/5
D
C
MJPEG
QVGA
03s
• Bediening tijdens het afspelen van films
3
Afspelen/Pauzeren
4
Stop
2
Snel achteruit¢/
Frame-by-frame terugspelen (tijdens
pauze)
1
Snel vooruit¢/
Frame-by-frame vooruitspelen (tijdens
pauze)
¢ De snelheid van het vooruit/achteruit afspelen neemt toe als u opnieuw op 1/2 drukt.
– U kunt het volume met de zoomhendel regelen.
- 35 -
Basiskennis
• Als de camera uitgeschakeld is, druk dan op [(] en houd deze ingedrukt. Als u de camera op deze
manier inschakelt, zal het afspeelscherm automatisch weergegeven worden.
(Als teveel beelden op de kaart opgeslagen zijn, kan het even duren voordat de camera
ingeschakeld wordt.)
• Dit toestel voldoet aan de DCF-norm “Design rule for Camera File system” die vastgesteld is door
JEITA “Japan Electronics and Information Technology Industries Association” en met Exif
“Exchangeable Image File Format”. De bestanden die niet aan de DCF-norm voldoen, kunnen niet
worden afgespeeld.
• Beelden die met de camera opgenomen of bewerkt zijn, worden misschien niet correct op andere
apparatuur afgespeeld en het kan zijn dat de toegepaste effecten niet op deze apparatuur
verschijnen.
Ook kan het zijn dat beelden die met andere apparatuur opgenomen zijn misschien niet op deze
camera afgespeeld worden en dat de functies van de camera niet voor deze beelden beschikbaar
zijn.
• De body van de lens wordt ongeveer 15 seconden nadat van Opnamemodus naar Afspeelmodus
geschakeld is, ingetrokken.
Als de lenscilinder ingetrokken wordt, kan het zijn dat u de camera niet kunt bedienen.
• Het formaat dat met dit toestel teruggespeeld kan worden is QuickTime Motion JPEG.
Meervoudige schermen afbeelden (Meervoudig terugspelen)
Het zoomhendeltje op [L] (W) zetten.
1/26
1 scherm>12 schermen>30 schermen>Schermdisplay
A Het aantal gekozen beelden en het totaal opgenomen beelden
• Zet het zoomhendeltje naar [Z] (T) om terug te keren naar het
vorige scherm.
• Beelden die afgebeeld worden m.b.v. [ ] kunnen niet
afgespeeld worden.
∫ Om terug te keren naar normaal terugspelen
Druk op 3/4/2/1 om een opname te kiezen en druk dan op [MENU/SET].
De terugspeelzoom gebruiken
Het zoomhendeltje op [Z] (T) zetten.
1k>2k>4k>8k>16k
• Wanneer u de zoomhendel naar [L] (W) draait na het
2X
uitvergroten van het beeld, wordt de vergroting lager.
• Wanneer u de uitvergroting verandert, verschijnt de indicatie van
de zoompositie B ongeveer 2 seconden lang en kan de positie
van de vergrootte sectie verplaatst worden door op 3/4/2/1 te
drukken.
• Hoe meer het beeld vergroot wordt, hoe slechter de kwaliteit ervan
wordt.
- 36 -
B
A
Basiskennis
Beelden wissen
Is het beeld eenmaal gewist dan kan hij niet meer teruggehaald worden.
• Beelden op het ingebouwde geheugen of de kaart, die afgespeeld worden zullen gewist worden.
• Beelden die geen deel uitmaken van de DCF-standaard of die beschermd zijn, kunnen niet gewist
worden.
Om een enkele opname uit te wissen
Selecteer het te wissen beeld en druk
vervolgens op [
].
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het beeld wordt gewist door [Ja] te selecteren.
Om meerdere beelden (tot 50) te wissen of alle beelden te wissen
1
2
Druk op [
].
Op 3/4 drukken om [Multi wissen] of [Alles
wissen] te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
• [Alles wissen] > Het bevestigingsbeeldscherm wordt
weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
3
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Druk op 3/4/2/1 om het beeld te selecteren
en druk vervolgens op [DISP.] om in te stellen.
(Herhaal deze stap.)
1
2
3
4
5
6
•[
] verschijnt op de geselecteerde beelden.
Als u opnieuw op [DISP.] drukt, wordt de instelling gewist.
4
(Wanneer [Multi wissen] geselecteerd is)
Op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
De beelden worden gewist door [Ja] te selecteren.
• Schakel het toestel niet uit tijdens het wissen.
• Afhankelijk van het aantal beelden dat gewist moet worden, kan het wissen even duren.
- 37 -
Basiskennis
Menu instellen
Het toestel wordt geleverd met menu’s die u de mogelijkheid bieden instellingen te maken voor
het maken van beelden en deze terug te spelen precies zoals u wilt en menu’s die u de
mogelijkheid bieden meer plezier te hebben met het toestel en deze met groter gemak te
gebruiken.
In het bijzonder, bevat het [Set-up] menu belangrijke instellingen met betrekking tot de klok en
de stroom van het toestel.
Controleer de instellingen van dit menu voordat u overgaat tot het gebruik van het toestel.
Menuonderdelen instellen
Voorbeeld: verander in het [Opname] menu [AF mode] van [Ø] ([1-zone]) in [š]
([Gezichtsdetectie])
1
2
Op [MENU/SET] drukken.
Druk op 2/1 om het menu te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
Menu
Rec
Cancel
Menu
[Opname] (P74)
(Alleen in de
opnamefunctie)
[Bewegend beeld] (P88)
(Alleen in de
opnamefunctie)
[Afspeelfunctie] (P89)
(Alleen
Terugspeelfunctie)
[Afspelen] (P95)
(Alleen
Terugspeelfunctie)
[Set-up] (P41)
Motion
Picture
Setup
Select
Set
Beschrijving van instellingen
Het menu laat u de Kleuren, de Gevoeligheid of het aantal pixels,
enz. van de beelden zien die u aan het maken bent.
In dit menu kunt u de instellingen voor bewegende beelden
maken, zoals de opnamekwaliteit.
Dit menu stelt u instaat de afspeelmethode te selecteren. De
opties bevatten afspelen als diavoorstelling.
Dit menu stelt u in staat de Bescherming of het Bijsnijden, enz.,
van de opgenomen beelden in te stellen.
Dit menu laat u de klokinstellingen, het volume van de pieptonen
en andere instellingen uitvoeren die het gemakkelijker voor u
maken om de camera te hanteren.
- 38 -
Basiskennis
3
Druk op 3/4 om het menuitem te selecteren
en druk vervolgens op [MENU/SET].
A Beeldschermpagina menu
• Er zal naar de volgende pagina geschakeld worden
wanneer u het einde van de pagina bereikt.
(Dit zal ook gebeuren als u aan de zoomhendel draait)
4
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren
en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
A
2/4
Rec
AF Mode
Metering Mode
i.Exposure
OFF
ON
i.Zoom
Select auto focus mode
Cancel
Select
Set
Select
Set
AF Mode
Face Detection
Focus detected
person’s face
• Afhankelijk van het menuitem kan het zijn dat de instelling
ervan niet verschijnt, of dat deze op een andere manier
wordt weergegeven.
Cancel
∫ Sluit het menu
Druk herhaaldelijk op [
] tot het scherm
terugkeert naar het opname-/afspeelscherm.
• In de opnamemodus kan het menuscherm ook
verlaten worden door de sluiterknop tot halverwege
in te drukken.
• Er zijn functies die niet ingesteld of gebruikt kunnen worden afhankelijk van de functies of de
menu-instellingen die gebruikt worden op het toestel wegens de specificaties.
- 39 -
Basiskennis
Gebruik van het snelle menu
M.b.v. het snelle menu, kunnen sommige van de menu-instellingen gemakkelijk opgeroepen
worden.
• De kenmerken die afgesteld kunnen worden m.b.v. het Snelle Menu worden bepaald door de functie
of een weergavenstijl waar het toestel zich in bevindt.
1
2
Druk tijdens het opnemen op
[Q.MENU].
Op 3/4/2/1 drukken om het
menu-item en de instelling te
selecteren en dan op [MENU/SET]
drukken om het menu te sluiten.
- 40 -
Basiskennis
Over het set-up Menu
Voor details over hoe de [Set-up] menu-instellingen geselecteerd moeten worden, P38
raadplegen.
• [Klokinst.], [Besparing] en [Auto review] zijn belangrijke onderdelen.
Controleer de instellingen ervan alvorens ze te gebruiken.
• In de Intelligent Auto modus kan alleen [Online handleiding], [Klokinst.], [Wereldtijd], [Toon], [Taal]
ingesteld worden.
[Online
handleiding]
[URL weergeven]/[USB-verbinding]/[QR-code weergeven]
U [Klokinst.]
De datum en de tijd instellen.
• Raadpleeg P22 voor details.
Stel de tijd van uw thuisgebied en reisbestemming in.
U kunt de plaatselijke tijden op de reisbestemmingen afbeelden en
deze opnemen op de beelden die u maakt.
Druk na de selectie van [Bestemming] of [Home] op 2/1 om een
gebied te selecteren en druk op [MENU/SET] om het in te stellen.
• Stel onmiddellijk na de aankoop [Home] in.
[Bestemming] kan ingesteld worden nadat [Home] ingesteld is.
[Wereldtijd]
“ [Bestemming]:
U reisbestemming
A
A Huidige tijd van het bestemmingsgebied
B Tijdverschil met thuiszone
B
10:00
+ 9:00
Cancel
– [Home]:
Uw woongebied
C
C Huidige tijd
D Tijdsverschil met GMT (Greenwich Mean
Time)
• Druk op 3 als u Zomertijd [
D
19:00
Seoul
Tokyo
Select
Set
Select
Set
10:00
London
Casablanca
GMT+ 0:00
Cancel
] gebruikt. (de tijde zal 1 uur vooruit gezet worden.)
Druk nogmaals op 3 om terug te keren naar de normale tijd.
• Als uw reisbestemming niet in de lijst van gebieden op het scherm staat, stelt u het tijdverschil
tussen uw eigen zone en uw reisbestemming in.
r [Toon]
Hiermee stelt u de pieptoon en sluitertoon in.
[t] ([Laag])/[u] ([Hoog])/[s] ([UIT])
- 41 -
Basiskennis
De helderheid, kleur of de rode of blauwe tint van de monitor worden
ingesteld.
[Helderheid]:
Afstellen van de helderheid.
[Contrast · Verzadiging]:
Afstellen van contrast of helderheid van kleuren.
[Scherm]
[Roodachtig]:
Afstellen van rode tint.
[Blauwzweem]:
Afstellen van blauwe tint.
1
2
Selecteer de instellingen door op 3/4 te drukken en stel bij
met 2/1.
Op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
• Het kan zijn dat sommige onderwerpen op de monitor er anders uitzien dan in werkelijkheid. Dit
heeft echter geen effect op de opgenomen beelden.
• Als [Helderheid scherm] op [Gr. kijkhoek] gezet is, kunnen [Helderheid] en [Contrast · Verzadiging]
niet afgesteld worden.
Deze menu-instellingen maken het gemakkelijker om de monitor te
zien wanneer u op plekken met helder licht bent of wanneer u het
toestel hoog boven uw hoofd houdt.
[Helderheid scherm]
[„] ([Auto power scherm])¢:
De helderheid wordt automatisch aangepast afhankelijk van hoe
helder het om het toestel heen is.
[…] ([Power scherm]):
De monitor wordt helderder en gemakkelijker zichtbaar tijdens het
opnemen, zelfs als dit buiten plaatsvindt.
[Å] ([Gr. kijkhoek])¢:
De monitor is gemakkelijker te zien wanneer u beelden maakt met het
toestel hoog boven uw hoofd.
[OFF]
¢ Kan alleen ingesteld worden als de Opnamemodus ingesteld is.
• [Gr. kijkhoek] wordt ook geannuleerd als u de camera uitschakelt of als [Autom. uit] geactiveerd wordt.
• De helderheid van de beelden die op de monitor weergegeven worden, wordt verhoogd dus
sommige onderwerpen kunnen er op de monitor anders uit zien dan in werkelijkheid. Dit is niet van
invloed op de opgenomen beelden.
• Als [Helderheid scherm] ingesteld is, wordt de gebruikstijd korter.
- 42 -
Basiskennis
Dit biedt u de mogelijkheid om het histogram wel of niet af te beelden.
[ON]/[OFF]
[Histogram]
Een Histogram is een grafiek die helderheid langs de
horizontale as (zwart of wit) en het aantal pixels bij elk
helderheidniveau op de verticale as afbeeld.
Hiermee controleert u snel de belichting van een beeld.
A donker
B optimaal
C helder
• Als de opname en het histogram niet samenvallen in de volgende omstandigheden, wordt het
histogram oranje afgebeeld.
– Wanneer de handmatige belichtingassistentie niet [0] is tijdens belichtingcompensatie of in
handmatige belichtingfunctie
– Als de flits geactiveerd is
– Als de belichting niet goed is ingesteld
– Als de schermhelderheid niet goed weergegeven wordt op donkere plaatsen
• Als u beelden opneemt, zal het histogram vóór de belichtingscompensatie weergegeven worden.
• Het histogram van een beeld zou niet overeen kunnen komen in opnamefunctie en
terugspeelfunctie.
• Het histogram dat afgebeeld wordt in dit toestel komt niet overeen met histogrammen die afgebeeld
worden door beeldbewerkende software voor PC’s enz.
• Histogrammen worden niet afgebeeld in de volgende gevallen.
– Intelligent Auto modus
– Panorama Shot-modus
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Kalender
– Meervoudig terugspelen
– Terugspeelzoom
[Video
Opn.gebied]
Zichthoek voor bewegend beeldopname kan gecontroleerd worden.
[ON]/[OFF]
• De weergave van de opnamezone van de bewegende beelden is slechts een benadering.
• De weergave van de opnamezone kan verdwijnen wanneer u met Tele zoomt, al naargelang de
instelling van het beeldformaat.
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– Intelligent Auto modus
- 43 -
Basiskennis
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het toestel niet
gebruikt wordt gedurende een op de instelling geselecteerde
tijdsperiode.
Bovendien wordt de levensduur van de batterij behouden door de
helderheid van de monitor te dimmen.
q [Besparing]
p [Autom. uit]:
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het toestel niet
gebruikt wordt gedurende een op de instelling geselecteerde
tijdsperiode.
[2MIN.]/[5MIN.]/[10MIN.]/[OFF]
[Scherm power save]:
De helderheid van de monitor wordt minder.
ECO
[ON]/[OFF]
• [Autom. uit] staat in het volgende geval vast op [5MIN.].
– Intelligent Auto modus
• De [Autom. uit] werkt niet in de volgende gevallen.
– Wanneer u verbindt aan een PC of een printer
– Wanneer u bewegende beelden opneemt of terugspeelt
– Tijdens een diavoorstelling
• Het effect van de [Scherm power save] is lager in het digitale zoombereik vergeleken met het
optische zoombereik.
• De instellingen van [Helderheid scherm] hebben de prioriteit, zelfs als [Scherm power save]
ingesteld is.
- 44 -
Basiskennis
Stel de tijdsduur in waarna het beeld afgespeeld wordt nadat het
opgenomen is.
[1 SEC.]
o [Auto review]
[2 SEC.]
[HOLD]:
De beelden worden weergegeven tot op een van de knoppen gedrukt
wordt.
[OFF]
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [2 SEC.].
– Intelligent Auto modus
• [Auto review] werkt niet in opname van bewegende beelden.
[Belichtingscomp.
reset]
w [Resetten]
Als u de camera uitschakelt of de opnamemodus omschakelt, zal de
belichtingswaarde op [0 EV] gezet worden.
[ON]/[OFF]
De instellingen van de opname of van de instelling worden weer op de
fabriekswaarden gezet.
• Wanneer de [Resetten] instelling geselecteerd is tijdens opname, wordt tegelijk ook de operatie die
de lens terugzet uitgevoerd. U zult het geluid hoeren van de lens die beweegt maar dit is normaal en
duidt niet op slechte werking.
• Als de instellingen van de instelling gereset worden, worden de volgende instellingen ook gereset.
– De verjaardaginstellingen voor [Baby1]/[Baby2] en [Huisdier] in Scènemodus
• Het mapnummer en de klokinstelling worden niet gewijzigd.
- 45 -
Basiskennis
Instellen voor aanpassing aan het kleurentelevisiesysteem van ieder
land of aan het type TV.
| [TV-verbinding]
[|] ([Video uit]):
[NTSC]:
Video-output wordt op NTSC systeem ingesteld.
[PAL]:
Video-output wordt op PAL systeem ingesteld.
[
] ([TV-aspect]):
[W]:
Aansluiten op een TV met een 16:9 scherm.
[X]:
Aansluiten op een TV met een 4:3 scherm.
• Dit zal werken als de AV-kabel (optioneel) aangesloten is.
[Versie disp.]
[Formatteren]
Het is mogelijk te controleren welke versie van bedrijfswaren op het
toestel zit.
Het ingebouwde geheugen of de kaart wordt geformatteerd.
Het formatteren wist alle gegevens onherroepelijk, dus controleer
de gegevens zorgvuldig voordat u formatteert.
• Het toestel niet uitzetten tijdens het formatteren.
• Als er een kaar inzit, wordt alleen de kaart geformatteerd. Om het ingebouwde geheugen te
formatteren, de kaart verwijderen.
• Als de kaart is geformatteerd op een PC of andere apparatuur, formatteert u dan de kaart opnieuw
op het toestel.
• Het kan langer duren om het ingebouwde geheugen te formatteren dan de kaart.
• Als de kaart niet geformatteerd kan worden, probeer dan eerst een andere kaart voordat u contact
opneemt met Panasonic.
~ [Taal]
De taal op het scherm instellen.
• Als u per ongeluk een andere taal instelt, kiest u [~] in het pictogrammenmenu om de gewenste taal
in te stellen.
- 46 -
Opnemen
De Monitor
Druk op [DISP.] om te wijzigen.
• Tijdens het afspelen van films, panoramabeelden of een
diavoorstelling, kunt u alleen “Normale weergave” of
“Geen weergave” selecteren.
ュリヴヱハ
In opnamefunctie
Normale weergave¢
Normale weergave¢
5
R1m10s
1
2
Geen weergave¢
Opnamerichtlijn¢
1 Aantal opnames
2 Beschikbare opnametijd
In terugspeelfunctie
Normale weergave
100-0001
Display met
opname-informatie¢
100-0001
1/5
Geen weergave
1/5
AWB
10:00 1.DEC.2014
Retouch
ISO
100
1/60
F3.0
Retouch
∫ Opnamerichtlijn
Wordt gebruikt als referentie voor de beeldcompositie, zoals uitbalancering, wanneer een foto
genomen wordt.
¢ Als het [Histogram] in het [Set-up]-menu ingesteld is op [ON], zal het histogram afgebeeld
worden.
- 47 -
Opnemen
Gebruik van de Zoom
Toepasbare modi:
U kunt inzoomen om personen en voorwerpen dichter bij te doen lijken of uitzoomen om
landschappen in brede hoek op te nemen.
Gebruik (Wide) om objecten verder weg te doen lijken
Het zoomhendeltje op Wide zetten.
Gebruik (Tele) om het object dichterbij te laten lijken
Het zoomhendeltje op Tele zetten.
∫ Schermdisplay
Voorbeeld van weergave als de Extra optische zoom (EZ), de Intelligente zoom en de Digitale
zoom samen gebruikt worden.
A
B
C
D
E
Extra Optische Zoomaanduiding
Optische Zoombereik
Intelligente Zoombereik
Digitale Zoombereik
Zoomvergroting (bij benadering)
• Wanneer u de zoomfunctie gebruikt, zal er een schatting verschijnen van het focusbereik
samen met de staaf van de zoomafbeelding. (Voorbeeld: 0.01 m –¶)
• De objectiefcilinder zal uitgeschoven of ingetrokken worden, afhankelijk van de zoomstand.
Onderbreek de beweging van de objectiefcilinder niet wanneer u de zoomfunctie gebruikt.
• Voor details over het gebruik van de zoom terwijl u bewegende beelden maakt, raadpleeg P34.
Optische zoom
Zoomt in zonder verslechtering van de beeldkwaliteit.
Maximum vergroting: 42k
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– Macro zoom modus
- 48 -
Opnemen
Extra optische zoom (EZ)
Deze functie werkt wanneer één van de beeldformaten (P74) geselecteerd is die aangeduid
wordt met
.
U kunt verder inzoomen dan met de Optische zoom, zonder dat de beeldkwaliteit aangetast
wordt.
Maximum vergroting: 105k
(Dit bevat de optische zoomvergroting. Het vergrotingsniveau verschilt afhankelijk van
[Fotoresolutie] instelling.)
• “EZ” is een afkorting van “Extra Optical Zoom” (Extra optische zoom).
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [HDR]/[H. gevoeligh.] (Scènemodus)
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect] (Creative Control modus)
– Macro zoom modus
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
Intelligente Zoom
Ingeschakeld als [i.Zoom] (P83) in het [Opname]-menu op [ON] gezet is.
U kunt tot twee keer verder inzoomen dan de oorspronkelijke zoomvergroting terwijl de
verslechtering van de beeldkwaliteit geminimaliseerd wordt.
• Dit zal automatisch werken in de Intelligent Auto modus.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [HDR]/[H. gevoeligh.] (Scènemodus)
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect] (Creative Control modus)
– Macro zoom modus
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
Digitale zoom
Deze functie werkt als [Dig. zoom] (P83) in het [Opname]-menu op [ON] gezet is.
Ofschoon de beeldkwaliteit afneemt telkens wanneer u verder inzoomt, kunt u tot vier keer
verder inzoomen dan de oorspronkelijke zoomvergroting.
• Als u [i.Zoom] gebruikt, wordt de maximumvergroting van de Digitale zoom beperkt tot 2k.
• We raden het gebruik van een statief en de Zelfontspanner (P55) aan voor deze opnamen.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Intelligent Auto modus
– [HDR]/[H. gevoeligh.] (Scènemodus)
– [Expressieve indruk]/[Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
- 49 -
Opnemen
Beelden maken met de ingebouwde flits
Toepasbare modi:
∫ Openen/sluiten van de flitser
A De flits openen
Druk op [
].
B De flitser sluiten
Druk op de bovenkant van het deksel van de
flitser, tot deze vast klikt.
• Ervoor zorgen dat er geen vinger klem blijft zitten wanneer u een flitserlamp sluit.
• Sluit de flits altijd als u deze niet gebruikt.
• De flitsinstelling is vastgesteld op [Œ] terwijl de flits gesloten wordt.
• Houd uw flitser schoon en stofvrij en vermijd blootstelling aan kleverige substanties. Hierdoor kan de
flitser vastplakken en niet open gaan.
• U kunt de flitser niet sluiten door op de microfoon of op de randen te drukken.
Het geforceerd sluiten van de flitser kan de camera schade berokkenen.
Naar de geschikte flitsinstelling schakelen
De flits instellen voor opnamen.
• Open de flits.
1
Druk op 1 [‰].
- 50 -
Opnemen
2
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
[‡]
[
]
[
[‰]
[
[Œ]
Instellingen
([Auto])
([Intelligent auto])¢1
] ([Auto/rode-og])¢2
([Flitser altijd aan])
] ([Lngz. sync./rode-og])¢2
([Gedwongen uit])
Beschrijving van instellingen
De flits wordt automatisch geactiveerd wanneer dit nodig is
voor de opnamecondities.
De flits wordt automatisch geactiveerd wanneer dit nodig is
voor de opnamecondities.
De flits wordt een keer geactiveerd vóór de eigenlijke
opname om het rode-ogeneffect (ogen van het object die
rood worden op het beeld) te verminderen en vervolgens
opnieuw geactiveerd voor de eigenlijke opname.
• Gebruik deze functie wanneer u opnamen maakt van
personen in slecht belichte omstandigheden.
De flits wordt altijd geactiveerd ongeacht de
opnamecondities.
• Gebruik deze functie wanneer uw object
achtergrondbelichting heeft of onder fluorescent licht
staat.
Als u beelden maakt met een donker landschap op de
achtergrond, maakt deze functie de sluitertijd langzamer
zodra de flits geactiveerd wordt, zodat het donkere
landschap op de achtergrond helder zal worden.
Tegelijkertijd vermindert het rode-ogeneffect.
• Gebruik deze functie wanneer u opnamen maakt van
personen op een donkere achtergrond.
De flits wordt in geen enkele opnameconditie geactiveerd.
• Dit onderdeel wordt niet op het menu weergegeven.
Sluit de flitser om de camera op [Œ] te zetten.
• Gebruik deze functie om opnamen te maken op
plekken waar het gebruik van een flits niet toegestaan
is.
¢1 Dit kan alleen ingesteld worden wanneer de Intelligent Auto modus ingesteld is.
De icoon verandert, afhankelijk van het type onderwerp en de helderheid.
¢2 De flitser wordt twee keer geactiveerd. Het object mag niet bewegen tot de tweede
flits geactiveerd is.
[Rode-ogencorr] (P86) op het [Opname] menu is ingesteld op [ON], [ ] verschijnt
op de flitsicoon.
- 51 -
Opnemen
∫ Beschikbare flitsinstellingen voor de opnamefuncties
De beschikbare flitsinstellingen zijn afhankelijk van de opnamefuncties.
(±: Beschikbaar, —: Niet beschikbaar, ¥: Scènefunctie begininstelling)
‡
‰
±¢
—
—
±
±
±
±
±
Œ
—
±
±
±
±
±
—
±
¥
±
—
±
—
—
—
—
¥
—
±
+:;
/
ï5
.
¥
—
±
—
—
—
¥
±
1í9
±
—
¥
—
±
¢ [
] wordt afgebeeld.
• Wanneer [
] geselecteerd is, wordt [
], [
], [
] of [
] ingesteld afhankelijk van het type
onderwerp en helderheid.
• Wanneer [
], [
] ingesteld wordt, is [Rode-ogencorr] ingeschakeld.
• De Sluitertijd zal langzamer zijn tijdens [
] of [
].
• De flitsinstellingen kunnen veranderen als de opnamefunctie verander wordt. Stel de flitsinstelling
opnieuw in indien nodig.
• De flitserinstelling van de scènemodus wordt weer op de begininstelling gezet als de scènemodus
veranderd wordt.
• De flits zal niet geactiveerd worden wanneer u bewegend beeld opneemt.
- 52 -
Opnemen
∫ Beschikbaar flitsbereik (bij benadering)
[AUTO] in
[Gevoeligheid]
Breed
Tele
60 cm tot 10,8 m
1,6 m tot 4,9 m
∫ Sluitertijd voor elke flitsfunctie
Flitsinstelling
Sluitertijd (Sec.)
Flitsinstelling
Sluitertijd (Sec.)
‡
1/60 tot 1/1500
1 tot 1/1500
‰
Œ
• In intelligente automatische functie, verandert de sluitertijd afhankelijk van de geïdentificeerde
scène.
• In Scènefunctie, zal de sluitertijd verschillen van de bovenstaande tabel.
• Als u de flits te dicht bij een voorwerp brengt, kan dit worden vervormd of verkleurd door de hitte of
het licht van de flits.
• Een onderwerp opnemen vanaf te dichtbij of zonder voldoende flits zal onvoldoende
belichtingsniveau bieden en zou een foto die te wit of te donker ia tot gevolg kunnen hebben.
• Tijdens het opladen van de flits knippert het lampje van de flitsaanduiding en wordt het rood, u kunt
in dit geval geen opname maken, zelfs niet wanneer u de ontspanknop helemaal indrukt.
• Als u een onderwerp opneemt zonder voldoende flits, zou de Witbalans niet voldoende afgesteld
kunnen worden.
• De effecten van de flitser worden onder de volgende omstandigheden misschien niet verkregen.
– Als de sluitertijd te snel is
• Het kan even duren om de flits op te laden als u opnieuw een opname wil maken. Maak de opname
nadat de toegangsaanduiding is verdwenen.
• Het effect van de rode-ogenreductie verschilt van mens tot mens. Als de persoon bovendien ver van
de camera stond of niet naar de eerste flits keek, kan dit effect ook minder evident zijn.
- 53 -
Opnemen
Close-up’s maken ([Macro-AF]/[Macro zoom])
Toepasbare modi:
Met deze functie kunt u close-up’s maken van een object, bijv. wanneer u opnamen van
bloemen maakt.
1
2
Druk op 4 [#].
Op 3/4 drukken om het onderdeel te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Onderdeel
Beschrijving van instellingen
U kunt beelden maken tot op een afstand van 1 cm vanaf de lens,
[
] ([Macro-AF])
door de zoomhendel helemaal naar Wide (1k) te draaien.
Gebruik deze instelling om dichtbij het onderwerp te komen en
vervolgens verder uit te vergoten wanneer u de foto maakt.
U kunt een beeld maken met de digitale zoom tot 3k terwijl u de
afstand tot het onderwerp voor de extreme Breed-positie behoudt
[
]
([Macro zoom])
(1 cm).
• De beeldkwaliteit is slechter dan tijdens normale opname.
• Het zoombereik zal afgebeeld worden in blauw. (digitaal
zoombereik)
[OFF]
j
• Wij raden u aan een statief en de zelfontspanner te gebruiken.
• Er wordt aanbevolen om de flitserinstelling op [Œ] (sluit de flitser) te zetten als u foto’s van heel
dichtbij neemt.
• Als de afstand tussen het toestel en het object buiten het focusbereik van het toestel ligt, zou het
beeld niet op de juiste manier scherpgesteld kunnen worden zelfs als de focusaanduiding brandt.
• Wanneer een object dichtbij het toestel is, is het effectieve focusbereik aanzienlijk minder breed.
Daarom kan, als de afstand tussen het toestel en het object gewijzigd is na het scherpstellen, het
moeilijk worden om er opnieuw op scherp te stellen.
• Macrofunctie geeft prioriteit aan een onderwerp dichtbij het toestel. Als de afstand tussen het toestel
en het onderwerp daarom ver weg is, duurt het langer om erop scherp te stellen.
• Wanneer u opnamen maakt in een dicht bereik in macrofunctie, kan de resolutie van de buitenkant
van het beeld enigszins afnemen. Dit is geen storing.
• [Macro zoom] kan niet ingesteld worden in de volgende gevallen.
– [Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect] (Creative Control modus)
– Wanneer [AF mode] ingesteld is op [ ]
– Als [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet wordt
- 54 -
Opnemen
Opnamen maken met de zelfontspanner
Toepasbare modi:
1
2
Druk op 2 [ë].
Op 3/4 drukken om de instelling te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Instellingen
[
]
([10 sec.])
[
]
([2 sec.])
Beschrijving van instellingen
Beeld wordt 10 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt
gemaakt.
Beeld wordt 2 seconden nadat de ontspanknop ingedrukt wordt
gemaakt.
• Wanneer u een statief of dergelijke enz. gebruikt, is deze
instelling handig om de beweging te vermijden, die veroorzaakt
wordt door het indrukken van de ontspanknop.
[OFF]
3
j
Druk de ontspanknop half in om scherp te
stellen en druk de knop helemaal in om de
opname te maken.
• Het lampje van de zelfontspanner A knippert en de sluiter
wordt na 10 seconden geactiveerd (of na 2 seconden).
• Wij raden u aan een statief te gebruiken als u opnamen maakt met de zelfontspanner.
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 55 -
Opnemen
Belichtingscompensatie
Toepasbare modi:
Gebruik deze functie wanneer u de geschikte belichting niet kunt verkrijgen wegens het
verschil in helderheid tussen het object en de achtergrond.
Onderbelichting
Juiste belichting
De belichting positief
compenseren.
1
2
Overbelichting
De belichting negatief
compenseren.
Druk op 3 [È] om [Belichtingscomp.]
af te drukken.
Druk op 2/1 om de belichting te compenseren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
• De waarde van de belichtingscompensatie verschijnt op het scherm.
• Kies [0 EV] om terug te keren naar de originele belichting.
• “EV” is een afkorting voor “Exposure Value” (Belichtingswaarde). Het is de mate van belichting.
De EV-waarde verandert al naargelang de lensopening of de sluitertijd.
• Als [Belichtingscomp. reset] in het [Set-up]-menu op [OFF] gezet is, zal de huidige belichtingswaarde
zelfs gehandhaafd blijven als u de camera uitschakelt.
• Deze functie is in het volgende geval niet beschikbaar:
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 56 -
Opnemen
Beelden opnemen met Auto Bracket
Toepasbare modi:
Op deze wijze worden 3 beelden automatisch in het geselecteerde bereik van de
belichtingscompensatie opgenomen, telkens als op de sluiterknop gedrukt wordt.
Met Auto Bracket d1 EV
1
2
1ste beeld
2de beeld
3de beeld
d0 EV
j1 EV
i1 EV
Druk herhaaldelijk op 3 [È] tot [Auto
bracket] weergegeven wordt.
Druk op 2/1 om het compensatiebereik
van de belichting in te stellen en druk
vervolgens op [MENU/SET].
1/3
• Wanneer u Auto Bracket niet gebruikt, kiest u [OFF]
(d0).
• Als u de camera uitschakelt, zal Auto Bracket geannuleerd worden.
• Wanneer u auto bracket instelt, verschijnt [ ] op het scherm.
• Wanneer u opnamen maakt met auto bracket nadat u het bereik van de belichtingscompensatie
hebt ingesteld, wordt voor de opnamen de gekozen belichtingscompensatie gebruikt.
• De belichting zou niet gecompenseerd kunnen worden met auto bracket afhankelijk van de
helderheid van het object.
• [Œ] is ingesteld voor de flits wanneer auto bracket ingesteld is.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– [Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect]/[Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
– [HDR]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
- 57 -
Opnemen
Opnamen maken door het diafragma/de sluitertijd
te specificeren (Handmatige Belichtingsmodus)
Opnamefunctie:
Bepaalde belichting door handmatig de opening en de sluitertijd in te stellen.
Een langdurige belichting, tot 15 seconden, is mogelijk.
1
2
3
Stel de functieknop in op [
].
Op [EXPOSURE] drukken.
Druk op 3/4/2/1 om de lensopening en de
sluitertijd in te stellen.
2/1: Lensopening A
3/4: Sluitertijd B
4
F 3.0
Op [EXPOSURE] drukken.
A
1/30
B
∫ Hulp bij handmatige belichting
Als u de sluiterknop tot halverwege indrukt, wordt de handmatige belichtingsassistentie
weergegeven.
De belichting is goed.
Stel een hogere sluitertijd of een grotere openingswaarde in.
Stel een lagere sluitertijd of een kleinere openingswaarde in.
• De handmatige-belichtingsassistentie is een benadering. Wij raden aan de opnamen op het
weergavescherm te controleren.
• De helderheid van de monitor en van de opgenomen beelden kunnen verschillen. Controleer de
beelden op het afspeelscherm.
• De openingswaarde en de sluitertijd die op het scherm staan, worden rood als de belichting niet
goed is.
• Wij raden aan een statief te gebruiken met een lage sluitertijd.
• Bij het opnemen van een film worden de lensopening en de sluitertijd automatisch ingesteld.
- 58 -
Opnemen
Panoramafoto’s maken (Panorama Shot-modus)
Opnamefunctie:
Er worden continu beelden gemaakt terwijl u het toestel horizontaal of verticaal beweegt en
deze worden gecombineerd om een enkel panoramabeeld te maken.
Deze modus stelt u in staat ongeacht welk van de 13 soorten effecten toe te voegen voordat de
opname begint.
1
2
3
Stel de functieknop in op [
].
Druk op 3/4 om de opnamerichting te kiezen en druk
dan op [MENU/SET].
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• U kunt hetzelfde beeldeffect als de Creative Control modus toevoegen door op dezelfde
wijze te werk te gaan.
(met uitzondering van [Speelgoedcam.effect] en [Miniatuureffect]) (P69 –73)
• Tijdens het opnemen van een panoramafoto is het volgende beeldeffect van de Creative
Control modus niet zichtbaar op het scherm:
– [Sterfilter]
• Selecteer [Geen effect] als u geen enkele beeldeffect toevoegt.
4
Na het bevestigen van de opnamerichting, drukt u op [MENU/SET].
• Als de geselecteerde opnamerichting dezelfde is als die van de vorige opname, kan het zijn
dat het beeldscherm waarop u de opnamerichting kunt controleren, niet weergegeven wordt.
• Er wordt een horizontale/verticale richtlijn weergegeven.
Als u op 1 drukt, keert u terug naar stap 2.
5
De ontspanknop tot de helft indrukken om scherp te stellen.
- 59 -
Opnemen
6
Druk de ontspanknop helemaal in en maak een beeld terwijl u de camera in
een kleine cirkel beweegt in de richting die u geselecteerd heeft in Stap 2.
Opnemen van links naar rechts
A
Maak een halve cirkel met de camera, die ongeveer 4 seconden duurt.
• Beweeg de camera op een contante snelheid.
Beelden zouden niet goed gemaakt kunnen worden als de camera te snel of te langzaam
bewogen wordt.
A Opnamerichting en panoramabeweging (Richtlijn)
7
Druk de ontspanknop nog een keer in om de foto-opname te eindigen.
• Opnemen kan tevens beëindigd worden door de camera stil te houden tijdens het opnemen.
∫ Techniek voor Panorama Shot-functie
B Beweeg de camera in de opnamerichting
zonder deze te schudden.
(Als de camera te veel geschud wordt,
zouden er geen beelden gemaakt kunnen
worden of zou het gemaakte
panoramabeeld smaller (kleiner) kunnen
worden.)
C Beweeg het toestel naar de rand van het
bereik dat u wenst op te nemen.
(De rand van het bereik zal niet het in het
laatste frame opgenomen worden)
- 60 -
Opnemen
• De zoompositie is vastgezet op Wide.
• [Stabilisatie] staat vast op [OFF].
• De focus, witbalans en belichting zijn op de optimale waarden vastgesteld voor het eerste beeld. Als
een resultaat zou, als de focus of de helderheid aanzienlijk veranderd wordt tijdens opname, het
gehele panoramabeeld niet op de geschikte focus of helderheid gemaakt kunnen worden.
• De witbalans staat vast op [AWB] terwijl een beeldeffect toegepast wordt.
• Wanneer er meervoudige beelden gecombineerd worden om een enkel panoramabeeld te creëren,
zou het onderwerp vervormd eruit kunnen zien of zouden de verbindingspunten in bepaalde
gevallen zichtbaar kunnen zijn.
• Het aantal opnamepixels in de horizontale en verticale richtingen van het panoramabeeld varieert
afhankelijk van de opnamefunctie en het aantal gecombineerde beelden.
Het maximale aantal pixels wordt hieronder afgebeeld.
Opnamerichting
Horizontale Resolutie
Verticale Resolutie
Horizontaal
3200 pixels
720 pixels
Verticaal
960 pixels
3200 pixels
• Er zou geen panoramabeeld gecreëerd kunnen worden of de beelden zouden niet goed
gecombineerd kunnen worden wanneer u de volgende onderwerpen opneemt of onder de
opname-omstandigheden die hieronder genoemd worden.
– Onderwerpen met een enkele, uniforme kleur of terugkerend patroon (zoals de lucht of een strand)
– Bewegende onderwerpen (persoon, huisdier, auto, golven, bloemen, in de waaiende wind, enz.)
– Onderwerpen waar de kleur of het patroon in een korte tijd veranderen (zoals een beeld dat op
een display verschijnt)
– Donkere plekken
– Plaatsen met flikkerende lichtbronnen zoals fluorescent licht of kaarsen
∫ Over afspelen
3
Start afspelen panorama/Pauze¢
4
Stop
¢ U kunt frame-by-frame vooruit/achteruit uitvoeren door tijdens een pauze op 1/2 te drukken.
- 61 -
Opnemen
Beelden maken die met de scène die opgenomen
wordt overeenkomen (Scènemodus)
Opnamefunctie:
U kunt ongeacht welk van de 13 soorten scènemodussen selecteren, al naargelang het
onderwerp en de scène.
1
2
Stel de functieknop in op [
].
Druk op 3/4/2/1 om de scènefunctie te selecteren en
druk vervolgens op [MENU/SET].
Scene Mode
1
2
Baby1
Suitable for taking pictures of your
Cancel
Select
Set
• Om de Scènefunctie te veranderen, op [MENU/SET] drukken, [Scènemode] selecteren m.b.v.
3/4/2/1 en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het volgende kan niet ingesteld worden in Scènefunctie aangezien de camera automatisch afstelt.
– [Gevoeligheid]/[Meetfunctie]/[i.Zoom]
- 62 -
Opnemen
[Gave huid]
Wanneer u overdag beelden maakt van personen buiten, selt deze functie u in staat de
huidtextuur van hun huid er nog mooier uit te laten zien dan met Portretmodus.
(Dit werkt goed wanneer u beelden maakt van personen vanaf hun borst, niet wanneer u
beelden maakt van personen die er met hun hele lichaam opstaan.)
∫ Technieken voor de zachte-huidfunctie
Deze functie doeltreffender maken:
1 Het zoomhendeltje zo ver mogelijk op Tele zetten.
2 Ga dicht bij het object staan om deze functie beter te laten werken.
• Als er een gedeelte van de achtergrond e.d.enz. erg lijkt op de huidskleur, wordt dit gedeelte ook
verzacht.
• Deze functie kan minder doeltreffend werken als het beeld onvoldoende helder is.
[Sport]
Daar instellen wanneer u beelden wilt maken van sportscènes of andere snelbewegende
evenementen.
• Deze functie is geschikt voor het maken van beelden van onderwerpen op een afstand van 5 m of
meer.
[Nachtportret]
Hiermee kunt u opnamen maken van een persoon met een achtergrond die even helder is als
in het echt.
].)
• De flits gebruiken. (U kunt instellen op [
• Vraag het onderwerp niet te bewegen terwijl u een beeld maakt.
• We raden het gebruik van een statief en de zelfontspanner aan voor deze opnamen.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 1/4 seconden.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere plekken.
- 63 -
Opnemen
[Nachtl.schap]
Hiermee kunt u levendige opnamen maken van een nachtelijk landschap.
• We raden het gebruik van een statief en de zelfontspanner aan voor deze opnamen.
• De sluitersnelheid kan langer worden, tot 8 seconden.
• De ontspanner kan gesloten blijven (max. ongeveer 8 sec.) nadat u de opname hebt gemaakt voor
de signaalverwerking. Dit is geen storing.
• Er kan ruis zichtbaar worden wanneer u opnamen maakt op donkere plekken.
[HDR]
U kunt verschillende beelden met verschillende belichtingsniveaus in één enkel beeld met een
rijke gradatie combineren.
U kunt het verlies aan gradatie minimaliseren in heldere en donkere zones, wanneer het
contrast tussen de achtergrond en het onderwerp bijvoorbeeld groot is.
∫ Beeldresolutie
Selecteer het beeldformaat 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) of 2,5M (1:1).
∫ Wat is HDR?
HDR betekent High Dynamic Range en heeft betrekking op een techniek voor het uitdrukken
van een breed contrastbereik.
• Beweeg de camera niet tijdens het continu fotograferen nadat op de sluiterknop gedrukt is.
• U kunt de volgende foto niet nemen, zolang de combinatie van beelden niet compleet is.
• Een bewegend onderwerp kan met onnatuurlijke wazigheid opgenomen worden.
• Het continu fotograferen werkt misschien niet onder bepaalde opname-omstandigheden. In dat
geval wordt een enkele foto gemaakt.
[Voedsel]
Met deze functie kunt u opnamen maken van bijvoorbeeld voedsel dat er natuurlijk uitziet
zonder de hinderlijke invloed van omgevingslicht in restaurants enz.
- 64 -
Opnemen
[Baby1]/[Baby2]
Hiermee worden de foto's van een baby met een gezonde kleur genomen.
Het is mogelijk om verschillende verjaardagen in te stellen, voor [Baby1] en [Baby2]. U kunt
deze tijdens het afspelen weergeven.
∫ Geboortedatum instellen
1 Druk op 3/4 om [Leeftijd] te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
2 Op 3/4 drukken om [SET] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
3 Voer de verjaardag in.
2/1: Selecteer de items (jaar/maand/dag)
3/4: Instelling
[MENU/SET]: Ingesteld
• Wanneer de verjaardag ingesteld is, wordt [Leeftijd] automatisch op [ON] gezet.
• Als [ON] geselecteerd is wanneer de verjaardag niet geregistreerd is, verschijnt het
4
instellingscherm automatisch.
Druk op 4 om [Exit] te selecteren en druk daarna op [MENU/SET] om te eindigen.
∫ Om [Leeftijd] te annuleren
Selecteer de [OFF] instelling in stap 2.
• Als [Leeftijd] ingesteld is op [OFF] dan zal de leeftijd niet weergegeven wordt, ook al is de verjaardag
wel ingesteld.
[Huisdier]
Kies dit als u opnamen wil maken van een huisdier zoals een hond of een kat.
U kunt de verjaardag van uw huisdier instellen.
Raadpleeg voor informatie over [Leeftijd], [Baby1]/[Baby2] op P65.
[Zonsonderg.]
Kies dit als u opnamen wil maken van een zonsondergang.
U kunt op deze manier de mooie rode kleur van de zon opnemen.
[H. gevoeligh.]
Deze modus minimaliseert de schommelingen van het onderwerp en stelt u in staat om dit
onderwerp in schaars verlichte ruimtes te fotograferen.
∫ Beeldresolutie
Selecteer het beeldformaat 3M (4:3), 2,5M (3:2), 2M (16:9) of 2,5M (1:1).
- 65 -
Opnemen
[Sterrenhemel]
Met deze functie kunt u levendige opnamen maken van een sterrenhemel of een donker
voorwerp.
∫ De sluitertijd instellen
Kies een sluitertijd van [15 sec.], [30 sec.] of [60 sec.].
• Druk de sluiterknop volledig in om het aftelbeeldscherm weer te geven. Beweeg het toestel niet
wanneer dit beeldscherm weergegeven wordt.
Wanneer het aftellen eindigt, verschijnt [Aub wachten...] net zolang als de ingestelde sluitertijd duurt,
om de signalen te verwerken.
• De ontspanner opent zich gedurende 15, 30 of 60 seconden. Gebruik een statief. Wij raden verder
aan de opnamen te maken met de zelfontspanner.
[Achter glas Mode]
Voorwerpen op afstand krijgen prioriteit voor scherpstelling.
Deze functie is ideaal voor het maken van beelden van landschap en andere landschappen
door helder glas heen, zoals in vervoerstuigen of gebouwen.
• De camera zou kunnen scherpstellen op het glas als dat vuil of bestoft is.
• De gemaakte beelden zouden er niet natuurlijk uit kunnen zien als het glas gekleurd is. Wanneer dit
gebeurt, verandert u dan de witbalans-instellingen. (P77)
- 66 -
Opnemen
Foto's maken van een landschap (Landschappenmodus)
Opnamefunctie:
Hiermee kunt u opnamen maken van een volledig landschap.
Stel de functieknop in op [
].
Foto's maken van mensen (Portretmodus)
Opnamefunctie:
Wanneer u overdag beelden maakt van personen buiten, biedt deze functie de mogelijkheid
deze personen er beter uit te laten zien en hun huid een gezonder uiterlijk te geven.
Stel de functieknop in op [
].
∫ Technieken voor portretten
Deze functie doeltreffender maken:
1 Het zoomhendeltje zo ver mogelijk op Tele zetten.
2 Ga dicht bij het object staan om deze functie beter te laten werken.
- 67 -
Opnemen
Foto’s maken met verschillende beeldeffecten
(Creative Control modus)
Opnamefunctie:
Deze modus stelt u in staat ongeacht welk van de 15 soorten effecten toe te voegen voordat de
opname begint.
U kunt de effecten die u wilt toevoegen instellen door de voorbeeldbeelden te selecteren en
deze op het scherm na te kijken.
1
2
Stel de functieknop in op [
].
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk
vervolgens op [MENU/SET].
A
• Het beeldeffect van het geselecteerde voorbeeldbeeld zal toegepast
worden in een preview-weergave A.
• Er zal een korte beschrijving van het geselecteerde beeldeffect
verschijnen als u op [DISP.] drukt.
• Om de Creative Control modus te veranderen: druk op [MENU/SET], selecteer [Creatieve opties]
met gebruik van 3/4/2/1 en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Het beeld dat op het opnamescherm weergegeven wordt, en de preview van het geselecteerde
beeld, kunnen anders zijn dan het daadwerkelijk opgenomen beeld.
• De ISO-gevoeligheid zal vast ingesteld zijn op [AUTO].
• Witbalans zal vastgezet worden op [AWB].
- 68 -
Opnemen
Voor details over hoe de instellingen van de “Creative Control modus” geselecteerd
moeten worden, raadpleegt u P68.
¢ Deze beelden zijn voorbeelden van dit effect.
[Expressief]
Versterkt kleuren en geeft opnamen een popart-effect.
[Retro]
Vervaagt de foto voor een ouderwetse indruk.
[Vroeger]
Dit effect voegt een heldere, zachte en nostalgische sfeer aan het beeld
in zijn geheel toe.
[Overbelichting]
Dit effect geeft het beeld een heldere, luchtige en zachte uitstraling.
• Als u dit effect met Panorama Shot-modus selecteert, kan het zijn dat het
effect op plaatsen met onvoldoende helderheid niet opvalt.
- 69 -
Opnemen
[Donker]
Dit effect geeft het beeld een donkere, ontspannen uitstraling en
verbetert heldere delen.
[Sepia]
Dit effect creëert een beeld in sepia.
[Dynamisch zwart/wit]
Dit effect verhoogt het contrast voor indrukwekkende
zwart-witopnamen.
[Expressieve indruk]
Geeft foto’s een expressieve toon met sterkere contrasten.
• Als u dit effect met Panorama Shot-modus selecteert, kan het zijn dat u de
naden tussen de beelden ziet.
- 70 -
Opnemen
[Hoge dynamiek]
Dit effect levert optimale helderheid voor zowel donkere als heldere
delen.
[Kruisproces]
Geeft foto’s een bezielend kleureffect.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Groene toon/Blauwe toon/Gele toon/Rode toon
• Druk op 2/1 om de te versterken kleur te
selecteren en druk op [MENU/SET].
[Speelgoedcam.effect]
Dit effect vermindert de helderheid van omranding om de indruk te
geven van een speelgoedcamera.
Items die ingesteld kunnen worden
Kleur
Oranje benadrukt
• Druk op 2/1 om de tonaliteit te selecteren en
druk op [MENU/SET].
- 71 -
Blauw benadrukt
Opnemen
[Miniatuureffect]
Dit effect vervaagt de buitenranden van de foto om de indruk te wekken
van een kijkdoos.
Items die ingesteld kunnen worden
Richting van de
wazigheid
Horizontaal/Verticaal
• Druk op 2/1 om de richting van de wazigheid te
selecteren en druk op [MENU/SET].
• Weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames neergelaten worden.
• Er wordt geen geluid opgenomen in video's.
• Ongeveer 1/10 van de tijdsduur wordt opgenomen.
(Als u gedurende 10 minuten opneemt, zal de daaruit volgende
video-opname ongeveer 1 minuut lang zijn)
De afgebeelde beschikbare opnametijd bedraagt ongeveer 10 keer de
effectieve opnametijd. Wanneer u naar Opnamefunctie schakelt, gelieve
de beschikbare opnametijd controleren.
• Zelfs als de filmopname binnen korte tijd voltooid is, kan de opname
gedurende bepaalde tijd daadwerkelijk voortgezet worden.
Houd de camera stil tot de opname klaar is.
• Bij het maken van opnames van groot formaat kan het beeldscherm zwart
worden nadat het beeld opgenomen is, omdat het signaal verwerkt wordt.
Dit is geen storing.
[Zachte focus]
Dit effect vervaagt het hele beeld om een zachtere uitstraling te creëren.
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames wegvallen.
- 72 -
Opnemen
[Sterfilter]
Verandert lichtpunten in sterretjes.
• De weergave van het opnamescherm zal meer dan normaal vertraagd
worden en het scherm zal eruit zien als of er frames wegvallen.
[Kleuraccent]
Versterkt uw persoonlijke indruk door een kleur te accentueren en
andere te vervagen.
∫ Stel de kleur in die u overlaat
1
2
Stel de kleur af die u in het kader in het
midden van het scherm wenst te laten en
druk vervolgens op [MENU/SET].
• Als u op [DISP.] drukt, keert u terug naar stap 1.
Controleer de kleur die u ingesteld heeft
en druk vervolgens op [MENU/SET].
• De ingestelde kleur wordt opgeslagen zelfs
als het toestel wordt uitgezet.
• Afhankelijk van het onderwerp kan het zijn dat de ingestelde kleur niet
overgelaten wordt.
- 73 -
Opnemen
Gebruik van het [Opname] Menu
Voor details over [Opname] menu-instellingen, P38 raadplegen.
[Fotoresolutie]
Toepasbare modi:
Stel het aantal pixels in.
Hoe hoger het aantal pixels, hoe fijner het detail van de beelden zal blijken zelfs wanneer ze
afgedrukt worden op grote vellen.
Instellingen
[
[
Beeldgrootte
]
5152k3864
]¢
3264k2448
2048k1536
[
]
[
]¢
640k480
[
]
5152k3432
[
7
]¢
3264k2176
[
2.5
]
2048k1360
[
]
5152k2896
[
]
1920k1080
[
[
15 ]
2.5
3856k3856
]
1536k1536
¢ Dit item kan niet ingesteld worden in de intelligente automatische functie.
X:
Beeldverhouding van een 4:3 TV
Y:
Beeldverhouding van een 35 mm filmcamera
W : Beeldverhouding van een high-definition TV, enz.
:
Vierkante aspectratio
• In bepaalde modi kan de Extra Optische Zoom niet gebruikt worden en wordt het beeldformaat voor
[
] niet weergegeven.
Raadpleeg voor details over de modi waarbij de Extra Optische Zoom niet gebruikt kan worden P49.
• Beelden kunnen mozaïsch lijken afhankelijk van het object en de opnamecondities.
- 74 -
Opnemen
[Kwaliteit]
Toepasbare modi:
De compressiesnelheid instellen waarop de beelden opgeslagen moeten worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[A]
([Fijn])
Wanneer prioriteit aan de beeldkwaliteit gegeven wordt
[›]
([Standaard])
Wanneer de standaard beeldkwaliteit gebruikt wordt en het aantal op
te nemen beelden verhoogd wordt zonder het aantal pixels te
veranderen
• De instelling staat vast op [›] in de volgende gevallen.
– [HDR]/[H. gevoeligh.] (Scènemodus)
- 75 -
Opnemen
[Gevoeligheid]
Toepasbare modi:
Dit laat het aan de gevoeligheid voor licht (ISO-gevoeligheid) toe ingesteld te worden. Het
instellen op een hoger figuur, staat u in staat ook op donkere plekken beelden te maken zonder
dat de beelden donker worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[AUTO]
De ISO-gevoeligheid wordt automatisch aangepast op basis van de
helderheid.
• Maximum [1600]
[
De ISO-gevoeligheid wordt aangepast op basis van de beweging van
het onderwerp en de helderheid.
• Maximum [1600]
]
[100]/[200]/[400]/[800]/
[1600]
De ISO-gevoeligheid wordt ingesteld in verschillende standen.
[100]
Opnamelocatie
(aangeraden)
Sluitertijd
Ruis
Schommelen van het
onderwerp
Wanneer het licht is (buiten)
[1600]
Wanneer het donker is
Langzaam
Snel
Minder
Verhoogd
Verhoogd
Minder
• Voor het focusbereik van de flitser als [AUTO] ingesteld is, raadpleegt u P53.
• U kunt [AUTO] of [
] niet selecteren in de Manuele Belichtingsmode.
• De ISO-gevoeligheid is automatisch ingesteld onder de volgende omstandigheden.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Wanneer [Burstfunctie] ingesteld is op [
]
- 76 -
Opnemen
[Witbalans]
Toepasbare modi:
In zonlicht, onder gloeilampen of in andere soortgelijke toestanden waar de kleur van wit naar
roodachtig of blauwachtig gaat, past dit item zich aan de kleur van wit aan die het dichtst in de
buurt zit van wat gezien wordt door het oog in overeenkomst met de lichtbron.
Instellingen
[AWB] ([Auto witbalans])
Beschrijving van instellingen
Automatische afstelling
[V]
([Daglicht])
Wanneer u buiten beelden maakt onder een heldere lucht
[Ð]
([Bewolkt])
Wanneer u buiten beelden maakt onder een bewolkte lucht
[î]
([Schaduw])
Wanneer u buiten beelden maakt in de schaduw
[Ñ]
([Halogeen])
Wanneer u beelden maakt onder fel licht
[Ò]
([Wit instellen])
Waarde ingesteld door gebruikte [Ó]
[Ó] ([Witbalans instellen])
Handmatig ingesteld
• Onder fluorescente verlichting, LED-verlichtingsarmaturen enz., zal de geschikte witbalans variëren
afhankelijk van het verlichtingstype, gebruik daarom [AWB] of [Ó].
• De witbalansinstelling voor een scènemodus wordt opnieuw op [AWB] gezet als de scènemodus
veranderd wordt.
• De instelling is vastgesteld op [AWB] in de volgende gevallen.
– [Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[Voedsel]/[Zonsonderg.]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 77 -
Opnemen
∫ Automatische witbalans
Afhankelijk van de dominante omstandigheden waarin beelden gemaakt worden, kunnen de
beelden een roodachtige of blauwachtige tint aannemen. Bovendien wanneer er meerdere
lichtbronnen gebruikt worden of er niets is met een kleur die in de buurt van wit zit, kan de
automatische witbalans niet goed kunnen werken. In zo een geval, de witbalans instellen op
een andere functie dan [AWB].
1 De automatische witbalans zal met dit bereik werken
2 Blauwe lucht
3 Bewolkte lucht (Regen)
4 Schaduw
5 Zonlicht
6 Wit fluorescerend licht
7 Gloeilamp
8 Zonsopgang en zonsondergang
9 Kaarslicht
KlKelvintemperatuur en kleuren
De witbalans handmatig instellen
Stel de ingestelde witbalanswaarde in. Een gebruik voor het overeen doen komen van de
omstandigheid waarin u foto’s maakt.
1
2
Kies [Ó] en druk dan op [MENU/SET].
Richt de camera op een wit stuk papier of iets dergelijks zodat
het frame in het middel gevuld is met het witte object en druk
dan op [MENU/SET].
• De witbalans zou niet correct ingesteld kunnen zijn wanneer het
onderwerp te helder of te donker is. Stel de Witbalans opnieuw in nadat
u de juister helderheid afgesteld heeft.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
- 78 -
Opnemen
De witbalans fijn afstellen
U kunt de witbalans fijn instellen als u de gewenste tint niet krijgt met de gewone witbalans.
• Fijne afstelling is alleen mogelijk wanneer de Witbalans ingesteld is op [V]/[Ð]/[î]/[Ñ]/[Ò].
1
2
Selecteer de Witbalans om fijn af te stellen en druk vervolgens op [DISP.] om
[Instellen] af te beelden.
Druk op 2/1 om de witbalans te regelen.
2 ([Rood]):
Indrukken wanneer de tint blauwachtig is.
1 ([Blauw]): Indrukken wanneer de tint roodachtig is.
3
• Kies [0] om de oorspronkelijke Witbalans weer in te stellen.
Op [MENU/SET] drukken om te eindigen.
• De witbalansaanduiding op het scherm wordt rood of blauw.
• De instelling voor het nauwkeurig afstellen van de witbalans wordt door het beeld gebruikt wanneer
u de flits gebruikt.
• U kunt de witbalans onafhankelijk nauwkeurig afstellen voor elke witbalansfunctie.
• Het niveau van de instelling voor het nauwkeurig afstellen van de Witbalans in [Ò] keert terug naar
[0] wanneer u de Witbalans opnieuw instelt met behulp van [Ó].
- 79 -
Opnemen
[AF mode]
Toepasbare modi:
Op deze manier kunt u de focusmethode gebruiken die bij de posities en het aantal te
selecteren onderwerpen past.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
De camera detecteert automatisch iemands gezicht. (max. 12 zones)
([Gezichtsdetectie]) De scherpstelling en de belichting kunnen vervolgens ingesteld worden
voor dat gezicht, ongeacht in welk deel van het beeld het zich bevindt.
[š]
]
Focus kan afgesteld worden op een gespecificeerd onderwerp. De focus
([Tracking AF])¢ zal het onderwerp blijven volgen ook wanneer deze beweegt.
(Dynamische opsporing)
]
([9-zone])¢
Er kan op max. 9 punten per AF-zone worden scherpgesteld.
Dit is doeltreffend wanneer het onderwerp zich niet in het midden van het
scherm bevindt.
(het kader van de AF-zone zal hetzelfde zijn als de instelling van de
beeldverhouding)
[Ø]
([1-zone])
Het toestel stelt scherp op het object in de AF-zone in het midden van het
scherm.
[Ù]
([Punt])¢
Het toestel stelt scherp op een beperkte en nauwe zone op het scherm.
[
[
¢ [Ø] zal gebruikt worden tijdens het opnemen van films.
• De instelling is vastgesteld op [Ø] in de volgende gevallen.
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
– [Miniatuureffect] (Creative Control modus)
• In de volgende gevallen is het niet mogelijk [š] in te stellen.
– Panorama Shot-modus
– [Nachtl.schap]/[Voedsel] (Scènemodus)
– [Zachte focus] (Creative Control modus)
• [ ] kan niet ingesteld worden in de volgende gevallen.
– Panorama Shot-modus
– [Sepia]/[Dynamisch zwart/wit]/[Hoge dynamiek]/[Zachte focus] (Creative Control modus)
- 80 -
Opnemen
∫ Over [š] ([Gezichtsdetectie])
De volgende AF-zoneframes worden afgebeeld wanneer het toestel de
gezichten vindt.
Geel:
Wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt, wordt de frame groen
wanneer het toestel scherpgesteld heeft.
Wit:
Afgebeeld wanneer er meer dan één gezicht gevonden wordt. Er wordt ook op de andere
gezichten die zich op dezelfde afstand bevinden als gezichten binnen de gele AF-zones
scherpgesteld.
• Als [Meetfunctie] op [C] gezet is, zal de camera de belichting bijstellen om bij het gezicht te passen.
• Onder bepaalde omstandigheden van beelden maken, inclusief de volgende gevallen, zou de
gezichtsherkenningsfunctie niet kunnen werken, en dit maakt het onmogelijk om gezichten op te
sporen.
[AF mode] wordt geschakeld naar [ ]. ([Ø] terwijl er video’s gemaakt worden)
– Wanneer het gezicht niet naar het toestel gericht is
– Wanneer het gezicht op een hoek is
– Wanneer het gezicht extreem helder of donker is
– Wanneer de gezichtstrekken verborgen zijn achter een zonnebril enz
– Wanneer het gezicht klein lijkt op het scherm
– Wanneer de gezichten weinig contrast hebben
– Wanneer er een snelle beweging is
– Wanneer het onderwerp geen menselijk wezen is
– Wanneer het toestel schudt
– Wanneer de digitale zoom gebruikt wordt
• Als het toestel iets anders dan iemand’s gezicht registreert, verander de instellingen dan en zet deze
op iets anders dan [š].
- 81 -
Opnemen
∫ Opstelling [ ] ([Tracking AF])
Lijn het onderwerp uit met de AF-opsporingsframe en druk dan op 4
om op het onderwerp te vergrendelen.
A AF-volgframe
• De AF-zone zal geel weergegeven worden wanneer een onderwerp herkend
wordt en de scherpstelling zal voortdurend bijgesteld worden en de beweging
van het onderwerp volgen (dynamisch volgen).
• AF-opsporing wordt geannuleerd wanneer er opnieuw op 4 gedrukt wordt.
A
• Dynamische opsporing-functie zou niet kunnen werken in de volgende gevallen:
– Wanneer het onderwerp te klein is
– Wanneer de opnameplaats te donker of te helder is
– Wanneer het onderwerp te snel beweegt
– Wanneer de achtergrond dezelfde of soortgelijke kleur heeft als het onderwerp
– Wanneer er beeldbibber is
– Wanneer u de zoom gebruikt
• Als de vergrendeling niet werkt, zal het AF tracking-frame rood worden en vervolgens verdwijnen.
Druk opnieuw op 4.
• De camera neemt beelden met [AF mode] op als [Ø], indien vergrendeld, of als Dynamic Tracking
niet werkt.
[Meetfunctie]
Toepasbare modi:
Type optische meting om helderheid te meten kan veranderd worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[C]
(Meervoudig)
Dit is de methode waarbij de camera de beste belichting meet door de
helderheid op het hele beeld automatisch te berekenen.
Wij raden aan om zoveel mogelijk deze methode te gebruiken.
[
(Middenmeting)
Dit is de methode die gebruikt wordt om scherp te stellen op het object
in het midden van het volledige beeld en de rest van het beeld aan dit
middelste beeld aan te passen.
]
Dit is de methode waarbij het object direct in het
meetbereik te meten A.
[Ù]
(Spot)
A
- 82 -
Opnemen
[i. Exposure]
Toepasbare modi:
Contrast en belichting zullen automatisch aangepast worden wanneer er een groot verschil is
in helderheid tussen de achtergrond en het onderwerp, om het beeld dichtbij te brengen naar
hoe u ziet.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Compensatie-effect zou verkregen kunnen worden afhankelijk van de omstandigheden.
[i.Zoom]
Toepasbare modi:
De zoomvergroting kan verhoogd worden terwijl de verslechtering van de beeldkwaliteit tot het
minimum beperkt wordt.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Raadpleeg P49 voor details.
[Dig. zoom]
Toepasbare modi:
Dit kan het onderwerp zelfs nog meer vergroten dan de Optische Zoom, de Extra Optische
Zoom of [i.Zoom].
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Raadpleeg P49 voor details.
- 83 -
Opnemen
[Burstfunctie]
Toepasbare modi:
Beelden worden continu gemaakt terwijl de ontspanknop ingedrukt wordt.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
ongeveer 1,1 beeld/
seconde
Burstsnelheid
[˜]
([Burst aan])
• De burstsnelheid wordt halverwege langzamer.
De exacte timing hiervan is afhankelijk van het type
kaart en de Beeldresolutie.
Maximumaantal
opneembare
beelden
(beelden)
Ongeveer
200 opnamen¢
ongeveer 3 beelden/
seconde
Burstsnelheid
• Dit kan ook ingesteld worden tijdens Programma
AE-modus.
• De opnamegrootte is vastgesteld op 3M (4:3), 2,5M
(3:2), 2M (16:9) of 2,5M (1:1).
• De burstsnelheid varieert afhankelijk van de
opnameomstandigheden.
[
] ([Hi-speed burst])
• Het aantal opnamen dat met de burstfunctie kan
Ongeveer
worden gemaakt wordt bepaald door de
200 opnamen¢
omstandigheden waarin de opname wordt gemaakt
en het type en/of de staat van de kaart die wordt
gebruikt.
• Het aantal burst-opnames kan toenemen als u een
kaart met een hoge schrijfsnelheid gebruikt of als de
kaart geformatteerd is.
• De ISO-gevoeligheid wordt automatisch bijgesteld. De
ISO-gevoeligheid zal echter toenemen om de
sluitersnelheid een hoge snelheid te verstrekken.
[OFF]
—
—
¢ Het aantal Burst-opnames wordt beperkt door de omstandigheden waarin de foto gemaakt wordt
en het type en/of de status van de kaart die gebruikt wordt.
- 84 -
Opnemen
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden zou het even kunnen duren om de volgende foto te
maken als u het fotograferen herhaalt.
• Het kan enige tijd vergen om de foto's die met de Burst-modus gemaakt zijn op de kaart te
bewaren. Als u tijdens het opslaan continu foto's maakt, neemt het maximaal aantal te maken
beelden af. Voor het continu fotograferen wordt het gebruik aangeraden van een high speed
geheugenkaart.
• De Burstsnelheid (beelden/seconde) zou langzamer kunnen worden afhankelijk van de
opnameomgeving zoals op donkere plekken, als de ISO-gevoeligheid hoog is enz.
• De focus, zoom, belichting, witbalans, sluitertijd en ISO-gevoeligheid worden vast ingesteld op de
waarden voor de eerste opname.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bij het gebruik van Auto Bracket
– [HDR]/[Sterrenhemel] (Scènemodus)
– [Speelgoedcam.effect]/[Miniatuureffect]/[Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
• Met de zelfontspanner is het aantal opnames in de burst-modus vastgezet op 3.
• De flitsinstelling wordt vastgesteld op [Œ].
[AF ass. lamp]
Toepasbare modi:
De AF-hulplamp zal het onderwerp verlichten als de sluiterknop tot halverwege ingedrukt wordt
en maakt het zo gemakkelijker voor het toestel om scherp te stellen als een opname bij weinig
licht gemaakt wordt.
(Al naargelang de opnameomstandigheden zal een grotere AF-zone weergegeven worden.)
Instellingen: [ON]/[OFF]
• De daadwerkelijke afstand van het assistentielampje is ongeveer 1,5 m.
• Afhankelijk van de status van de zoom, of het onderwerp, kan het zijn dat de
daadwerkelijke afstand korter is.
• Wanneer u de AF-lamp A niet wenst te gebruiken (b.v. wanneer u opnamen
maakt van dieren op een donkere plek), de [AF ass. lamp] op [OFF] zetten. In
dit geval zal het moeilijker worden scherp te stellen.
• De instelling is vastgesteld op [OFF] in de volgende gevallen.
– [Nachtl.schap]/[Zonsonderg.]/[Achter glas Mode] (Scènemodus)
- 85 -
Opnemen
[Rode-ogencorr]
Toepasbare modi:
Wanneer de rode-ogenreductie ([
], [
]) geselecteerd is, wordt de digitale
rode-ogencorrectie telkens uitgevoerd wanneer de flitser gebruikt wordt. Het toestel spoort
automatisch rode ogen op en corrigeert het beeld.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Deze functie werkt alleen als de camera een gezicht detecteert.
• Onder bepaalde omstandigheden, kan de rode ogenreductie niet gecorrigeerd worden.
[Stabilisatie]
Toepasbare modi:
De camera detecteert het schudden tijden de opname en corrigeert dit automatisch. U kunt dus
beelden opnemen die minder bewogen zijn.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [ON].
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
• De stabilisatorfunctie kan niet voldoende werken in de volgende gevallen.
Houd de camera stilbeweging wanneer u de ontspanknop indrukt.
– Wanneer er veel camerabeweging is.
– Als de zoomuitvergroting erg hoog is.
– In het digitale zoombereik.
– Wanneer u opnamen maakt terwijl u een bewegend object volgt.
– Als de sluitertijd langzamer wordt om binnenshuis opnamen te maken of op donkere plaatsen.
- 86 -
Opnemen
[Datum afdr.]
Toepasbare modi:
U kunt foto’s maken met de opnamedatum en -tijd.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[ZON. TIJD]
Druk het jaar, de maand en de dag af.
[MET TIJD]
Druk het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten af.
[OFF]
—
• De datuminformatie van foto’s die met ingestelde [Datum afdr.] gemaakt zijn, kan niet worden
gewist.
• Tijdens het afdrukken, in een winkel of met een printer, van foto’s met [Datum afdr.], zal de
datum boven op de andere afgedrukt worden, als u kiest om de datum af te drukken.
• Als de tijd niet ingesteld is, kunt u geen stempel met de datuminformatie uitvoeren.
• De instelling is vastgesteld op [OFF] in de volgende gevallen.
– Wanneer u bewegende beelden opneemt
– Bij het gebruik van Auto Bracket
– Wanneer u [Burstfunctie] gebruikt.
• U kunt het afdrukken ook met de opnamedatum (P107) instellen, door [Datum afdr.] op [OFF] te
zetten.
- 87 -
Opnemen
Gebruik van het [Bewegend beeld] Menu
Voor details over [Bewegend beeld] menu-instellingen, P38 raadplegen.
• Het [Bewegend beeld]-menu wordt niet weergegeven in de volgende gevallen.
– [Zachte focus]/[Sterfilter] (Creative Control modus)
[Opn. kwaliteit]
Toepasbare modi:
Dit stelt de beeldkwaliteit van bewegende beelden op.
Instellingen
Beeldgrootte
[HD]
1280k720
[VGA]
640k480
[QVGA]
320k240
fps
Aspectratio
16:9
30
4:3
• Wanneer u opneemt naar het interne geheugen, is [Opn. kwaliteit] vastgesteld op [QVGA].
[Continu AF]
Toepasbare modi:
Deze zal continu blijven scherp stellen op het onderwerp waarop de focus een maal ingesteld is.
Instellingen: [ON]/[OFF]
• Zet deze functie op [OFF] indien u het brandpunt wenst vast te zetten op de positie waarin u de
filmopname begon.
• De instelling is in het volgende geval vastgezet op [OFF].
– [Sterrenhemel] (Scènemodus)
- 88 -
Afspelen/Bewerken
Diverse afspeelmethoden
U kunt de gemaakte foto’s op diverse manieren afspelen.
1
2
3
4
Druk op [(].
Druk op [MENU/SET].
Op 3/4/2/1 drukken om [Afspeelfunctie] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Druk op 3/4 om een item te selecteren en druk vervolgens op [MENU/
SET].
• De volgende items kunnen geselecteerd worden.
[
] ([Normaal afsp.]) (P35)
[
] ([Diashow]) (P90)
[
] ([Categorieselectie]) (P92)
[
] ([Kalender]) (P93)
- 89 -
Afspelen/Bewerken
[Diashow]
U kunt de foto’s afspelen die u in volgorde met de gespecificeerde intervallen gemaakt heeft.
Deze afspeelmethode wordt aangeraden wanneer u het toestel aangesloten heeft op een TV
die ingesteld is voor het bekijken van de beelden die u gemaakt heeft.
1
Selecteer de af te spelen groep door op 3/4 te drukken
en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Druk tijdens [Categorieselectie] op 3/4/2/1 om een categorie te
Slide Show
All
Category Selection
Playback All the pictures
selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET]. Raadpleeg P92 voor
details over de categorieën.
2
Cancel
Op 3 drukken om [Start] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
∫ Bediening tijdens een diavoorstelling
De cursor die afgebeeld wordt tijdens het terugspelen is dezelfde als 3/4/2/1.
3
Afspelen/Pauzeren
4
Stop
2
Terug naar het vorige beeld (tijdens pauze)
1
Verder naar het volgende beeld (tijdens pauze)
- 90 -
Select
Set
Afspelen/Bewerken
∫ De diavoorstellinginstellingen veranderen
U kunt de instellingen veranderen voor terugspelen van diavoorstelling
door [Effect] of [Set-up] te selecteren op het menuscherm van de
diavoorstelling.
All Slide Show
Start
ON
Effect
Setup
[Effect]
Select screen effect
Cancel
Er kunnen beeldschermeffecten aan de beeldovergangen toegevoegd
worden.
[ON]/[OFF]
• Bij het afspelen van een panoramabeeld, wordt de [Effect] instelling uitgeschakeld.
Select
Set
[Set-up]
[Duur] of [Herhalen] kan ingesteld worden.
Instellingen
Beschrijving van instellingen
[Duur]
[1 SEC.]/[2 SEC.]/[3 SEC.]/[5 SEC.]
[Herhalen]
[ON]/[OFF]
• [Duur] kan alleen ingesteld worden wanneer [OFF] geselecteerd is als de [Effect] instelling.
• Bij het afspelen van een panoramabeeld, wordt de [Duur] instelling uitgeschakeld.
• Bewegende beelden kunnen niet teruggespeeld worden als een diavoorstelling. Wanneer [
(bewegend beeld) geselecteerd is in [Categorieselectie], worden de eerste frames van de
bewegende beelden afgebeeld als stilstaande beelden in een diavoorstelling.
- 91 -
]
Afspelen/Bewerken
[Categorieselectie]
Deze modus stelt u in staat om foto’s te zoeken op grond van de scènefunctie of andere
categorieën (zoals [Gave huid], [Sport] of [Nachtl.schap]) en om de foto’s in iedere categorie te
sorteren. U kunt de foto’s van iedere categorie vervolgens afspelen.
Op 3/4/2/1 drukken om de categorie te selecteren en dan
op [MENU/SET] drukken om in te stellen.
• U kunt alleen de categorie afspelen waarin beelden aangetroffen zijn.
∫ Over de te sorteren categorieën
Categorie
Opname-informatie bijv. scènefuncties
*
[i-Portret]/[Gave huid]/[Nachtportret]/[i-Nachtportret]/[Baby1]/[Baby2]/
Portretmodus
,
Panorama Shot-modus/[i-Landschap]/[Zonsonderg.]/[i-Zonsonderg.]/[Achter
glas Mode]/Landschappenmodus
.
[Nachtportret]/[i-Nachtportret]/[Nachtl.schap]/[i-Nachtl.schap]/[Sterrenhemel]
[Sport]
Î
[Baby1]/[Baby2]
í
[Huisdier]
1
[Voedsel]
[Bewegend beeld]
• Als u zoeken in de kalender uitvoert, zal de categorieselectie geannuleerd worden.
- 92 -
Afspelen/Bewerken
[Kalender]
U kunt op opnamedatum naar beelden zoeken.
1
Druk op 3/4/2/1 om de datum te selecteren op grond
waarvan u wilt zoeken.
SUN MON TUE WED THU FRI
7
3
SAT
1
2
8
9 10 11 12 13
4
5
6
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
12 2014
2
Druk op [MENU/SET] om een lijst met beelden weer te
geven.
1/52
• Beelden worden afgebeeld met Meerde schermen afspelen
(30 schermen).
De cursor verschijnt op het beeld aan het begin van de geselecteerde
datum.
3
Druk op 3/4/2/1 om een opname te kiezen en druk
dan op [MENU/SET].
• Om het zoeken voort te zetten, keert u terug naar het vorige scherm
door de zoomhendel naar [W] te draaien. (P36)
• De opnamedatum van het beeld die u op het scherm kiest wordt de gekozen datum als u eerst het
kalenderscherm afbeeldt.
• U kunt de kalender weergeven van Januari 2000 tot December 2099.
• Als u de datum van de camera niet hebt ingesteld, is de opnamedatum ingesteld op 1 januari 2014.
• Als u opnamen maakt nadat u de reisbestemming hebt ingesteld in [Wereldtijd], worden deze
opnamen afgebeeld met de data van de reisbestemming in de kalenderterugspeelfunctie.
- 93 -
Afspelen/Bewerken
Plezier met gemaakte beelden ([Creatieve retouche])
U kunt de gewenste effecten aan uw foto's toevoegen.
• De bewerkte beelden worden opnieuw gegenereerd. Wees er dus zeker van dat u genoeg ruimte
heeft op het intern geheugen of de kaart. Houd u er ook rekening mee dat bewerken niet mogelijk
zal zijn als de schakelaar van de schrijfbeveiliging van de kaart op de [LOCK]-stand staat.
• Effecten kunnen moeilijk te zien zijn afhankelijk van het beeld.
1
2
Op 2/1 drukken om een beeld te kiezen en vervolgens op 3 drukken.
Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk vervolgens op
[MENU/SET].
• Er kunnen beeldeffecten toegevoegd worden die dezelfde zijn als die van de Creative
Control modus. (P69–73)
• Er zal een korte beschrijving van het geselecteerde beeldeffect verschijnen als u op [DISP.]
drukt.
• Om de over te laten kleur in te stellen, met gebruik van [Kleuraccent],
beweegt u het kader op het midden van het scherm naar de
gewenste kleur met 3/4/2/1 en drukt u vervolgens op [MENU/
SET].
• Als u [Geen effect] selecteert, wordt een beeld zonder effecten
weergegeven.
Om verder te gaan met het retoucheren, selecteert u een ander beeldeffect.
Verlaat het menu als u geen effecten gaat toevoegen.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
∫ Als [Creatieve retouche] in het [Afspelen]-menu geselecteerd wordt.
1 Selecteer [Creatieve retouche] op het [Afspelen] menu. (P38)
2 Op 2/1 drukken om een beeld te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
3 Druk op 3/4 om beeldeffecten te selecteren en druk vervolgens op [MENU/SET].
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
• Het beeldeffect kan zwak lijken in vergelijking met het effect dat door de Creative Control modus
verstrekt wordt.
• De preview-weergave en het beeld na het retoucheren kunnen van elkaar verschillen voor wat
betreft het niveau van de effecten.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
- 94 -
Afspelen/Bewerken
Gebruik van het [Afspelen] Menu
Voor details over [Afspelen] menu-instellingen, P38 raadplegen.
U kunt acties uitvoeren zoals het afsnijden van beelden, of het instellen van de bescherming
van de opgenomen beelden, enz.
• Met [Creatieve retouche], [Nw. rs.] of [Bijsnijden] wordt er een nieuw bewerkt beeld gecreëerd.
Een nieuw beeld kan niet gecreëerd worden als er geen vrije ruimte is op het ingebouwde geheugen
of de kaart, daarom raden we aan te controleren dat er vrije ruimte is en dan het beeld te bewerken.
• Beelden die met de camera opgenomen of bewerkt zijn, worden misschien niet correct op andere
apparatuur afgespeeld en het kan zijn dat de toegepaste effecten niet op deze apparatuur
verschijnen.
Ook kan het zijn dat beelden die met andere apparatuur opgenomen zijn misschien niet op deze
camera afgespeeld worden en dat de functies van de camera niet voor deze beelden beschikbaar
zijn.
[Creatieve retouche]
U kunt het effect van [Creatieve retouche] aan de opgenomen beelden toevoegen.
• Voor informatie, P94 raadplegen.
- 95 -
Afspelen/Bewerken
[Nw. rs.]
Om gemakkelijk posten naar webpagina's, bijlagen naar email enz. toe te laten, wordt de
beeldresolutie (aantal pixels) gereduceerd.
1
2
3
Selecteer [Nw. rs.] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en de resolutie.
Instelling [ENKEL]
1 Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens
op [MENU/SET] drukken.
2 Op 2/1 drukken om de grootte te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
3
Instelling [MULTI]
1 Op 3/4 drukken om de grootte te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
2 Op 3/4/2/1 drukken om het beeld te kiezen en
vervolgens op [DISP.] drukken.
• Als u opnieuw op [DISP.] drukt, wordt de instelling geannuleerd.
• Herhaal deze stap voor elk beeld en druk op [MENU/SET] om in
te stellen.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• U kunt tot 50 beelden tegelijkertijd instellen met [MULTI].
• De beeldkwaliteit van het van nieuwe grootte voorziene beeld zal slechter worden.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
– Beelden met gedrukte datum
- 96 -
1
2
3
4
5
6
Afspelen/Bewerken
[Bijsnijden]
U kunt eerst uitvergroten en dan een belangrijk deel van de opname kiezen.
1
2
3
4
Selecteer [Bijsnijden] op het [Afspelen] menu.
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
Gebruik het zoomhendeltje en druk op 3/4/2/1 om de te bewerken
delen te selecteren.
Zoomhendeltje (W):
Reductie
Zoomhendeltje (T):
Vergroting
3/4/2/1:
Verplaats
Op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• De beeldkwaliteit van het bijgewerkte beeld zal slechter worden.
• Het kan zijn dat beelden van kleine afmetingen niet bijgesneden kunnen worden.
• Deze functie is in de volgende gevallen niet beschikbaar:
– Bewegende beelden
– Beelden die gemaakt zijn in Panorama Shot-modus
– Beelden met gedrukte datum
- 97 -
Afspelen/Bewerken
[Beveiligen]
U kunt een beveiliging instellen voor opnamen waarvan u niet wilt dat ze per ongeluk gewist
kunnen worden.
1
2
3
Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om [ENKEL] of [MULTI] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
Selecteer het beeld en druk
vervolgens op [MENU/SET].
[ENKEL]
• De instellingen worden geannuleerd wanneer
er opnieuw op [MENU/SET] gedrukt wordt.
• Verlaat het menu nadat het ingesteld is.
[MULTI]
1
2
3
4
5
6
∫ Alle instellingen [Beveiligen] annuleren
1 Selecteer [Beveiligen] op het [Afspelen] menu.
2 Op 3/4 drukken om [ANNUL] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• Zelfs als u opnamen in het ingebouwde geheugen of op een kaart beveiligt, zullen ze gewist worden
als het ingebouwde geheugen of de kaart geformatteerd wordt.
- 98 -
Afspelen/Bewerken
[Kopiëren]
U kunt de gegevens van de beelden de u gemaakt hebt kopiëren van het ingebouwde
geheugen naar een kaart of van een kaart naar het ingebouwde geheugen.
1
2
Selecteer [Kopiëren] op het [Afspelen] menu.
Op 3/4 drukken om het menu-onderdeel te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
[
] ([IN>SD]): Alle beeldgegevens die in het ingebouwde geheugen zijn
opgeslagen, worden in één keer gekopieerd op de kaart.
[
] ([SD>IN]): Er wordt één beeld tegelijk gekopieerd van de kaart naar het
ingebouwde geheugen.
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Het bevestigingsbeeldscherm wordt weergegeven.
Het wordt uitgevoerd als [Ja] geselecteerd wordt.
Verlaat het menu na de uitvoering.
• Het toestel niet op geen enkel moment uitschakelen tijdens het kopieerproces.
• Als er een beeld bestaat met dezelfde naam (mapnummer/bestandnummer) als het naar de
kopieerbestemming te kopiëren beeld wanneer [
] geselecteerd is, wordt dat beeld niet
gekopieerd.
• Het kan even duren om de gegevens te kopiëren.
• De [Beveiligen]-instellingen zullen niet gekopieerd worden. Voer de instellingen opnieuw uit nadat
het kopiëren voltooid is.
- 99 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden terugspelen op een TV-scherm
Beelden die met dit toestel gemaakt zijn, kunnen op een TV afgespeeld worden.
Voorbereiding:
Stel [TV-aspect] in. (P46)
Schakel het toestel en de televisie uit.
1
Sluit het toestel en de TV op elkaar aan.
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik altijd een originele AV-kabel van Panasonic (DMW-AVC1: optioneel).
A Geel: naar de videoinputaansluiting
B Wit: naar de geluidsinputaansluiting
2
3
C AV-kabel (optioneel)
D De markeringen uitlijnen en erin doen.
De televisie aanzetten en “externe aansluiting” kiezen.
Zet het toestel aan en druk vervolgens op [(].
• Afhankelijk van de [Fotoresolutie], zouden er zwarte randen afgebeeld kunnen worden boven en
onderaan of links en rechts van de beelden.
• Verander het beeldscherm op uw TV als het beeld met afgesneden boven- of onderkant
weergegeven wordt.
• Wanneer er beelden afgebeeld worden, zouden deze niet juist afgebeeld kunnen worden afhankelijk
van het type TV.
• Als u meervoudig afspelen of terugspeelzoom op een TV-scherm met een beeldverhouding van 16:9
uitvoert, kan het zijn dat de beelden er vervormd uitzien als u ze afspeelt.
• U kunt opnamen bekijken op TV’s in andere landen of plaatsen met een NTSC of PAL-systeem als u
[Video uit] in het [Set-up] menu instelt.
• Er komt geen geluid uit de luidsprekers van de camera. Bovendien worden geen beelden op de
monitor weergegeven.
• Als de camera met een AV-kabel op de TV aangesloten is, worden de films die in [HD] opgenomen
zijn niet weergegeven in de beeldkwaliteit HD.
• De gebruiksaanwijzing van de TV lezen.
- 100 -
Aansluiten op andere apparatuur
De gemaakte stilstaande beelden kunnen afgespeeld worden op een TV met een
SD-geheugenkaartgleuf.
• Afhankelijk van het TV-model kunnen de opnamen misschien niet afgespeeld worden op het hele
scherm.
• Het bestandformaat van de films die afgespeeld kunnen worden verschilt, afhankelijk van het
model TV.
• In bepaalde omstandigheden kunnen panoramabeelden niet afgespeeld worden. Tevens zou het
zelfdoorlopen-afspelen van panoramabeelden niet kunnen werken.
• Voor kaarten die compatibel zijn met afspelen, raadpleegt u de handleiding van de TV.
- 101 -
Aansluiten op andere apparatuur
Bewaren van foto’s en films op uw PC
U kunt de beelden in het toestel naar een PC overbrengen door het toestel op een PC aan te
sluiten.
• Sommige PC’s kunnen direct van de kaart lezen die uit de camera gehaald is. Voor details, de
handleiding raadplegen van uw PC.
• Als de gebruikte computer geen SDXC-geheugenkaarten ondersteunt, kan een bericht
verschijnen waarin u verzocht wordt om te formatteren.
(Door te formatteren zullen de opgenomen beelden gewist worden, dus kies ervoor niet te
formatteren.)
Als de kaart niet herkend wordt, raadpleeg dan onderstaande website voor ondersteuning.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
∫ PC die gebruikt kan worden (OS)
Het toestel kan op ongeacht welke PC aangesloten worden die in staat is
massa-opslagapparatuur te herkennen.
• Ondersteuning van
Windows:
• Ondersteuning van Mac:
WindowsR XP/Windows VistaR/WindowsR 7/WindowsR 8/
WindowsR 8.1
OS X v10.5 tot v10.9
∫ Afspelen en bewerken op een PC
De software voor het afspelen of bewerken van beelden wordt niet bij dit product geleverd.
Gebruik de volgende software om foto's af te spelen of te bewerken of om films af te spelen:
Software voor stilstaande beelden
• Voor Windows:
MicrosoftR Windows Photo Viewer/Windows Photo Gallery/
Windows LiveR Photo Gallery (online service)
• Voor Mac:
iPhoto, verstrekt door Apple
Software voor bewegende beelden
• Software die het Motion JPEG-formaat ondersteunt.
• Bovenstaande software-informatie is van kracht met ingang van januari 2014. De
software-specificaties zijn aan veranderingen onderhevig zonder voorgaande kennisgeving en
garanderen niet dat de software in de toekomst zal blijven werken.
• Gebruik de standaard software om films af te spelen.
• Als geen software op uw PC geïnstalleerd is, download deze dan van de website van de
software-leverancier.
• Neem contact op met de software-leverancier voor informatie over hoe de software gebruikt moet
worden.
- 102 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden naar de PC overbrengen
1
Verbind de computer en de camera met de USB-aansluitkabel
(bijgeleverd).
• Schakel dit toestel en uw PC in alvorens de aansluiting te maken.
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en erin doen.
2
3
Op 3/4 drukken om [PC] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
• Voor Windows:
De drive ([Verwisselbare schijf]) wordt weergegeven in
[Computer]
• Voor Mac:
Een drive ([NO_NAME]) wordt op het bureaublad weergegeven
Versleep de bestanden en de mappen die in de camera zitten en laat ze in
de PC vallen.
• Als de beeldoverdracht klaar is, maak de USB-aansluitkabel op veilige wijze los.
• Als de resterende batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de PC communiceren, hoort u het
alarm.
Maak de USB-aansluitkabel op veilige wijze los. Gebeurt dat niet dan kunnen gegevens verloren
gaan.
• Voordat u een kaart erin doet of verwijdert, het toestel uitzetten en de USB-aansluitkabel
loskoppelen. Anders zouden gegevens beschadigd kunnen raken.
- 103 -
Aansluiten op andere apparatuur
∫ De mapstructuur van de camera
De inhoud (mapstructuur) van het intern geheugen van de camera/de kaart wordt als volgt op
een PC weergegeven:
• Ingebouwd geheugen
• Kaart
DCIM
100_PANA
P1000001.JPG
DCIM:
Beelden
1 Mapnummer
2 Bestandsnummer
3 JPG:
Foto’s
MOV:
Films
P1000002.JPG
P1000999.JPG
101_PANA
999_PANA
MISC
• Er wordt een nieuwe map gecreëerd wanneer er beelden gemaakt worden in de volgende situaties.
– Als een kaart geplaatst wordt die een map bevat die hetzelfde mapnummer heeft (als de beelden
bijvoorbeeld met een ander merk toestel opgenomen werden)
– Wanneer er een beeld is met bestandnummer 999 binnenin de map
∫ Aansluiting in de PTP-modus
Selecteer [PictBridge(PTP)] wanneer u de USB-aansluitkabel aansluit.
• Gegeven kan nu alleen gelezen worden vanaf de kaart in de PC.
• Als er 1000 of meer beelden op een kaart staan, kan het zijn dat de beelden niet in de PTP-functie
geïmporteerd kunnen worden.
• Bewegend beeld kan niet afgespeeld worden in PTP-functie.
- 104 -
Aansluiten op andere apparatuur
Beelden afdrukken
Als u de camera aansluit op een printer die PictBridge ondersteunt, kunt u de af te drukken
beelden selecteren en opdracht geven dat het printen van start gaat op de monitor van de
camera.
• Sommige printers kunnen direct van de kaart afdrukken die uit de camera gehaald is. Voor details,
de handleiding raadplegen van uw printer.
Voorbereiding:
Het toestel en de printer aanzetten.
Verwijder de kaart voordat u de beelden afdrukt in het ingebouwde geheugen.
Voer de instelling van de afdrukkwaliteit en andere instellingen uit op de printer voordat u de
beelden afdrukt.
1
Sluit de printer en de camera aan met de USB-aansluitkabel (bijgeleverd).
• Controleer de richtingen van de connectors, en doe ze er recht in of haal ze er recht uit.
(Anders zouden de connectors verbogen kunnen worden en dit zal problemen opleveren.)
• Gebruik geen andere USB-aansluitkabels dan de bijgeleverde kabel of een originele
USB-aansluitkabel van Panasonic (DMW-USBC1: optioneel).
A USB-aansluitkabel (bijgeleverd)
B De markeringen uitlijnen en erin doen.
2
Op 3/4 drukken om [PictBridge(PTP)] te kiezen en vervolgens op
[MENU/SET] drukken.
• Als de resterende batterijstroom laag wordt terwijl het toestel en de printer aangesloten zijn, zal het
alarm klinken. Als dit gebeurt tijdens het afdrukken, het afdrukken onmiddellijk stopzetten. Als u niet
aan het afdrukken bent, de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Sluit de USB-kabel pas af nadat u de camera uitgeschakeld heeft.
• Niet de USB-aansluitkabel loskoppelen terwijl [å] (Verbodspictogram voor kabelloskoppeling)
afgebeeld wordt.
(wordt misschien niet weergegeven, al naargelang het type gebruikte printer)
• Voordat u er een kaart indoet of uithaalt, het toestel uitzetten, en de USB-aansluitkabel loskoppelen.
• Films kunnen niet afgedrukt worden.
- 105 -
Aansluiten op andere apparatuur
Een enkel beeld selecteren en het afdrukken
1
2
Op 2/1 drukken om het beeld te selecteren en
vervolgens op [MENU/SET] drukken.
Op 3 drukken om [Print start] te kiezen en vervolgens
op [MENU/SET] drukken.
• Raadpleeg P107 voor de items die ingesteld kunnen worden voordat u
met het afdrukken begint van de beelden.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
PictBridge
6LQJOH6HOHFW
3ULQWVWDUW
3ULQWZLWK'DWH
1XPRISULQWV
3DSHU6L]H
3DJH/D\RXW
&DQFHO
2))
6HOHFW
6HW
Meervoudige beelden selecteren en afdrukken
1
2
3
Op 3 drukken.
Op 3/4 drukken om het onderdeel te kiezen en vervolgens op [MENU/
SET] drukken.
[Multi selecteren]
Meerdere beelden tegelijkertijd worden nu afgedrukt.
• Druk op 3/4/2/1 om de foto's te selecteren en druk vervolgens op
[DISP.].
(Als opnieuw op [DISP.] gedrukt wordt, wordt de instelling
geannuleerd.)
• Druk op [MENU/SET] nadat de foto's geselecteerd zijn.
[Alles selecteren]
Alle opgeslagen beelden uitprinten.
• Als 1000 of meer beelden opgeslagen zijn, zullen 999 beelden
afgedrukt worden, te beginnen met het nieuwste beeld.
Op 3 drukken om [Print start] te kiezen en vervolgens op [MENU/SET]
drukken.
• Als het controlescherm van het afdrukken verschenen is, [Ja] selecteren en de beelden
afdrukken.
• Raadpleeg P107 voor de items die ingesteld kunnen worden voordat u met het afdrukken
begint van de beelden.
• De USB-aansluitkabel losmaken na het afdrukken.
- 106 -
Aansluiten op andere apparatuur
Afdrukinstellingen
Selecteer de items en stel deze zowel op het scherm in stap 2 van de “Een enkel beeld
selecteren en het afdrukken” als in stap 3 van de “Meervoudige beelden selecteren en
afdrukken” procedures in.
• Wanneer u beelden wilt afdrukken op een papierformaat of met een opmaak die niet verwerkt
worden door het toestel, stelt u [Papierafmeting] of [Lay-out pagina] in op [{] en stelt u vervolgens
het papierformaat of de opmaak in op de printer.
(Voor details de handleiding van de printer raadplegen.)
[Print met dat.]
[ON]
Datum wordt afgedrukt.
[OFF]
Datum wordt niet afgedrukt.
• Als de printer geen datum afdrukt, kan de datum niet op de foto afgedrukt worden.
• Afhankelijk van de printer kunnen de afdrukinstellingen van de datum van de printer voorrang
krijgen, dus controleer dit als dat het geval is.
• Wanneer u beelden afdrukt met [Datum afdr.], vergeet u dan niet om [Print met dat.] op [OFF] te
zetten, anders zal de datum er bovenop afgedrukt worden.
Wanneer u aan de fotowinkel vraagt de beelden af te drukken
• Door de datum te stempelen met gebruik van [Datum afdr.] (P87), alvorens naar een fotowinkel te
gaan, kunnen de datums in de fotowinkel afgedrukt worden.
[Aantal prints]
U kunt het aantal afdrukken instellen tot 999.
- 107 -
Aansluiten op andere apparatuur
[Papierafmeting]
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
[L/3.5qk5q]
89 mmk127 mm
[2L/5qk7q]
127 mmk178 mm
[POSTCARD]
100 mmk148 mm
[16:9]
101,6 mmk180,6 mm
[A4]
210 mmk297 mm
[A3]
297 mmk420 mm
[10k15cm]
100 mmk150 mm
[4qk6q]
101,6 mmk152,4 mm
[8qk10q]
203,2 mmk254 mm
[LETTER]
216 mmk279,4 mm
[CARD SIZE]
54 mmk85,6 mm
• Papiermaten die niet verdragen worden door de printer zullen niet afgebeeld worden.
- 108 -
Aansluiten op andere apparatuur
[Lay-out pagina] (Paginaopmaken die ingesteld kunnen worden met dit toestel)
{
De printerinstellingen hebben voorrang.
á
1 beeld zonder frame op 1 pagina
â
1 beeld met een frame op 1 pagina
ã
2 beelden op 1 pagina
ä
4 beelden op 1 pagina
• U kunt geen enkel onderdeel kiezen als de paginaopmaak niet verwerkt kan worden door de printer.
∫ Opmaakafdrukken
Wanneer u een beeld verschillende keren afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld een beeld 4 keer wilt afdrukken op 1 vel papier, stelt u [Lay-out pagina] in op
[ä] en vervolgens [Aantal prints] op 4.
Wanneer u verschillende beelden afdrukt op 1 vel papier
Als u bijvoorbeeld 4 verschillende beelden wilt afdrukken op 1 vel papier, [Lay-out pagina]
instellen op [ä] en vervolgens [Aantal prints] in instellen op 1 voor elk van de 4 beelden.
• Het toestel ontvangt een bericht van de printer wanneer de [¥] aanduiding oranje wordt tijdens het
afdrukken. Nadat het afdrukken voltooid is, controleren of er problemen zijn met de printer.
• Als het aantal afdrukken groot is, kunnen de beelden in verschillende keren afgedrukt worden. In dit
geval kan het resterende aantal afdrukken dat aangegeven wordt verschillen van het ingestelde
aantal.
- 109 -
Overige
Schermdisplay
∫ In Opname
1
2
3 4 5 6
7 8
9
28
27
26
25
24
23
22
5
3s
F3.0 1/60
ISO
100
21 20 19 18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
10
11
12
13
14
15
16
Opnamefunctie
Opnamekwaliteit (P88)
Beeldgrootte (P74)
Kwaliteit (P75)
Flits (P50)
Optische beeldstabilisator (P86)
Waarschuwingsbeweging (P24):
Witbalans (P77)
Display instelling Creative Control (P68):
18
19
20
21
AF-macrofunctie (P54)
Macro-zoomfunctie (P54):
Batterij-aanduiding (P14)
Auto Bracket (P57)
Burst (P84): ˜
Intelligente Belichting (P83)
Focus (P31)
Histogram (P43)
Puntfocussing (P82)
Zelfontspanner (P55)
AF-opsporingoperatie (P82)
Sluitertijd (P30)
Lensopening (P30)
23 Verstreken opnametijd (P33): 8m30s ¢
24 Opnamestaat (P33)
25 Lichtsterkte monitor (P42)
Energiebesparing monitor (P44): ECO
26 Datumstempel (P87)
27 Ingebouwd geheugen (P19)
Kaart (P19) (alleen afgebeeld tijdens
opname):
AF-zone (P31)
ISO-gevoeligheid (P76)
Meetfunctie (P82)
Belichtingscompensatie (P56)
AF-opsporing (P82):
AF assistentielamp (P85):
22 Leeftijd (P65)
Huidige datum en tijd
Wereldtijd (P41): “
Zoom (P48):
W
T
1.0X
28 Aantal beelden dat gemaakt kan worden
(P21)
Beschikbare opnametijd
(P21, 33): R8m30s ¢
¢ m: minuut, s: seconde
- 110 -
Overige
∫ In Terugspelen
1
16
15
14
13
12
2
3
4
5 6 7
1/5
100 _ 0001
03s
8
9
11
10
1
2
3
4
5
6
7
8
Terugspeelfunctie (P89)
Beveiligd beeld (P98)
Weergave gestempelde datum (P87)
Na Creative Retouch (P94)
Beeldgrootte (P74)
Kwaliteit (P75)
Batterij-aanduiding (P14)
Beeldnummer
Totaal beelden
Verstreken afspeeltijd (P35): 08m30s ¢
9 Histogram (P43)
10 Creative Retouch (P94)
Bewegende beelden afspelen (P35)
Spelen panorama (P61)
11 Opgenomen datum en tijd
Wereldtijd (P41): “
Opname-informatie (P47)
Leeftijd (P65)
12 Power Monitor (P42)
Energiebesparing monitor (P44):
13 Map/bestandsnummer (P104)
14 Filmopnametijd (P35): 08m30s ¢
15 Opnamekwaliteit (P88)
16 Ingebouwd geheugen (P19)
Waarschuwingspictogram
kabelaansluiting (P105)
ECO
¢ m: minuut, s: seconde
• De informatie van beelden die met andere apparaten opgenomen zijn, zoals iconen of
opname-informatie, wordt misschien niet correct weergegeven. Bovendien kan het zijn dat de
functies van de camera voor die beelden niet beschikbaar zijn.
- 111 -
Overige
Waarschuwingen op het scherm
Soms verschijnen op het scherm bevestigingen of foutmeldingen.
De belangrijkste meldingen worden hieronder beschreven.
[Deze foto is beveiligd]
• Het beeld wissen nadat de beveiliginstelling geannuleerd is. (P98)
[Sommige foto’s kunnen niet gewist worden]/[Deze foto kan niet gewist worden]
• Beelden die niet gebaseerd zijn op de DCF-standaard kunnen niet gewist worden.
Voer het formatteren (P46) op dit toestel uit na de benodigde gegevens op een PC, enz., bewaar te
hebben.
[Intern geheugen vol]/[Geheugenkaart is vol]/[Niet voldoende ruimte intern geheugen]/
[Niet voldoende geheugen op de kaart]
• Er is geen ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart.
• Wanneer u opnamen kopieert van het ingebouwde geheugen op de geheugenkaart (batchkopie),
worden de opnamen gekopieerd totdat de kaart vol is.
[Div. foto’s kunnen niet gekop. worden]/[Kopie kan niet voltooid worden]
• De volgende beelden kunnen niet gekopieerd worden.
– Wanneer een beeld bestaat met dezelfde naam als het beeld dat gekopieerd moet worden op de
kopiebestemming.
(Alleen wanneer u kopieert van een kaart naar het ingebouwde geheugen.)
– Beelden die niet op de DCF-standaard gebaseerd zijn.
[Fout int. geheugen]/[Fotm. int. geh. ?]
• Dit bericht zal afgebeeld worden wanneer u het ingebouwde geheugen formatteert op een PC.
Formatteer het ingebouwde geheugen op het toestel opnieuw. (P46)
De gegevens op het ingebouwde geheugen zullen gewist worden.
[Storing geheugenkaart. Kaart kan niet in deze camera wor- den gebruikt. Kaart
formatt.?]
• Het is een formaat dat niet gebruikt kan worden met dit toestel.
– Plaats een andere kaart en probeer opnieuw.
– Formatteer de kaart opnieuw met dit toestel (P46) na de benodigde gegevens op een PC, enz.
bewaard te hebben.
De gegevens zullen gewist worden.
[Aub camera uit- en inschakelen]/[Systeemfout]
• Dit wordt afgebeeld wanneer de lens gestopt is met normaal werken omdat er bijvoorbeeld op
gedrukt wordt door een hand enz.
Schakel de camera uit en weer in. Als het bericht aanhoudt, neem dan contact op met uw verkoper
of Panasonic.
- 112 -
Overige
[Storing geheugenkaart]/[Deze geheugenkaart kan niet worden gebruikt.]
• Gebruik een kaart die compatibel is met dit toestel. (P19)
[Plaats SD-kaart opnieuw]/[Andere kaart proberen a.u.b.]
• Er heeft zich een fout voorgedaan bij het toetreden van de kaart.
Voer de kaart opnieuw in.
• Doe een andere kaart erin.
[Leesfout/Schrijffout Controleer de geheugenkaart]
• Het is niet gelukt gegevens te lezen of te schrijven.
Verwijder de kaart nadat u dit toestel uitgeschakeld heeft. Plaats de kaart opnieuw, schakel dit
toestel in en probeer de gegevens opnieuw te lezen of te schrijven.
• De kaart zou stuk kunnen zijn.
• Doe een andere kaart erin.
[Opname bew. beelden geann. schrijfsnelheid kaart te beperkt]
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasse van “Klasse 6” of hoger wanneer u bewegende beelden
opneemt.
• Als het voorkomt dat deze stopt zelfs na het gebruik van een “Klasse 6”-kaart of hoger en de
schrijfsnelheid van de gegevens verslechterd is, wordt het aangeraden een back-up te maken en
vervolgens (P46) te formatteren.
Afhankelijk van het type kaart kan het opnemen van bewegend beeld halverwege stoppen.
[Creëren van een map niet mogelijk]
• U kunt geen map aanmaken omdat er geen mapnummers meer zijn.
Formatteer de kaart op dit toestel na de benodigde gegevens op een PC enz. bewaard te hebben.
(P46)
[Deze batterij kan niet gebruikt worden]
• Gebruik een originele Panasonic batterij. Als dit bericht zelfs weergegeven wordt wanneer een
originele Panasonic batterij gebruikt wordt, neem dan contact op met de verkoper of met
Panasonic.
• Als de batterijaansluiting vuil is, reinig deze dan en neem onbekende deeltjes weg.
- 113 -
Overige
Problemen oplossen
Probeer als eerste de volgende procedures (P114–122).
Als het probleem niet verholpen is kan het verbeterd worden door [Resetten] (P45) te
selecteren in het [Set-up] menu.
Batterijen en stroom
Het laadlampje knippert.
• Dit fenomeen doet zich voor bij laden in een omgeving met een zeer hoge of zeer lage temperatuur.
> Sluit de (bijgeleverde) USB-aansluitkabel opnieuw aan in een omgeving waar de
omgevingstemperatuur (en de temperatuur van de batterij) zich binnen een bereik van 10 oC tot
30 oC bevindt en probeer opnieuw te laden
De batterij kan niet geladen worden.
• Sluit de (bijgeleverde) USB-aansluitingskabel af en weer aan.
• Als uw PC niet in staat is voldoende stroom te verstrekken, is opladen niet mogelijk.
Het toestel kan niet bediend worden zelfs wanneer het aanstaat.
Het toestel gaat uit onmiddellijk nadat het aangezet is.
• De batterij is leeg.
> De batterij opladen.
• Als u het toestel aanlaat, zal de batterij opgaan.
> Schakel het toestel vaak uit met [Besparing]. (P44)
Kaart-/batterijklep sluit niet.
• Doe de batterij er voorzichtig helemaal in. (P12)
- 114 -
Overige
Opnemen
Heet beeld kan niet opgenomen worden.
• Is er nog ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart?
> De onnodige beelden wissen om het beschikbare geheugen te vergroten. (P37)
• Misschien bent u korte tijd niet in staat om opnames te maken wanneer u dit toestel net
ingeschakeld heeft of wanneer u een kaart met grote capaciteit gebruikt.
Het opgenomen beeld is witachtig.
• Het beeld kan witachtig worden als er vuil zoals vingerafdrukken op de lens zit.
> Veeg het oppervlak van de lens zachtjes af met een zachte, droge doek vóór en na het maken
van opnames.
Het beeld is te licht of te donker.
• Controleer de instelling van de belichtingscompensatie. (P56)
Er worden in één keer meervoudige beelden opgenomen.
• Zet [Auto bracket] (P57) of [Burstfunctie] (P84) in het [Opname]-menu op [OFF].
Het object is niet goed scherp.
• Het focusbereik varieert afhankelijk van de opnamefunctie.
> Stel op de juiste functie in voor de afstand naar het onderwerp.
• Het onderwerp ligt buiten het focusbereik van het toestel. (P31)
• Er is camerabeweging (golfstoring) of het onderwerp beweegt enigszins. (P24)
Het opgenomen beeld is wazig.
De optische beeldstabiliseerder is niet effectief.
• De sluitertijd wordt langzamer wanneer beelden gemaakt worden op donkere plaatsen, houd
daarom het toestel stevig vast met beide handen om de beelden te maken. (P24)
• Wanneer u beelden maakt met een langzame sluitertijd, de zelfontspanner gebruiken. (P55)
Het is niet mogelijk beelden maken m.b.v. auto bracket.
• Is er nog ruimte over in het ingebouwde geheugen of op de kaart?
- 115 -
Overige
Het opgenomen beeld ziet er onafgewerkt uit.
Er verschijnt ruis op het beeld.
• Is de ISO-gevoeligheid hoog of de sluitertijd langzaam?
(De ISO-gevoeligheid is ingesteld op [AUTO] wanneer het toestel vervoerd wordt. Daarom zal er,
wanneer u binnenshuis beelden enz. maakt, ruis optreden.)
> De ISO-gevoeligheid verminderen. (P76)
> Beelden op heldere plekken maken.
• Heeft u [H. gevoeligh.] in de scènemodus of [Burstfunctie] in het [Opname]-menu op [
] gezet?
Zo ja, neemt de resolutie van het gemaakte beeld enigszins af vanwege hoge
gevoeligheid-verwerking, maar dit is geen storing.
De helderheid of tint van het opgenomen beeld verschilt van het echte.
• Wanneer u onder fluorescente of LED-verlichting-inrichting enz. opneemt, zou het verhogen van de
sluitertijd kleine veranderingen m.b.t. de helderheid en de kleur met zich mee kunnen brengen. Deze
veranderingen zijn een resultaat van de eigenschappen van de lichtbron en duiden niet op storing.
Wanneer u beelden maakt of de sluiterknop tot halverwege indrukt, kunnen
roodachtige strepen op de monitor verschijnen. Anders kan ook een gedeelte of de
hele monitor roodachtig worden.
• Dit is een kenmerk van CCDs en het verschijnt wanneer het onderwerp een
fel gedeelte heeft. Sommige oneffenheden kunnen zich voordoen in de
omliggende zones, maar dit is geen storing.
Dit wordt opgenomen in bewegende beelden maar wordt niet opgenomen op
stilstaande beelden.
• Het wordt aangeraden dat u beelden maakt terwijl u erop let het scherm niet
bloot te stelen aan zonlicht of een andere bron van fel licht.
Opnemen van bewegende beelden stopt halverwege.
• Gebruik een kaart met SD-snelheidsklasse van “Klasse 6” of hoger wanneer u bewegende beelden
opneemt.
• Afhankelijk van de kaart kan het opnemen halverwege stoppen.
> Als de opname van bewegend beeld stopt tijdens het gebruik van een kaart van minstens
“Klasse 6” of als u een kaart gebruikt die geformatteerd is op een PC of andere apparatuur, is het
schrijven van gegevens lager. In zulke gevallen, raden we aan dat u een back-up maakt van de
gegevens en vervolgens de kaart in dit apparaat formatteert (P46).
Onderwerp kan niet vergrendeld worden.
(AF-opsporing niet mogelijk)
• Stel de AF-zone in op de onderscheidende kleur van het onderwerp als er een gedeelte is dat
verschilt van de omliggende kleur. (P82)
- 116 -
Overige
Opnemen m.b.v. Panorama Shot-modus wordt beëindigd alvorens de afwerking.
• Als de camera langzaam bewogen wordt, heeft de camera aangenomen dat de camerabeweging
gestopt werd en de foto-opname beëindigd werd.
• Als het toestel hevig geschud wordt in de opnamerichting terwijl de camera bewogen wordt, wordt
de opname beëindigd.
> Wanneer u opneemt in Panorama Shot-modus, probeert u dan een halve cirkel te maken die
parallel loopt aan de opnamerichting, er ongeveer 4 seconden over doend om de halve cirkel (bij
benadering) te voltooien.
De burst-snelheid is te laag.
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden zou het even kunnen duren om de volgende
foto te maken als u het fotograferen herhaalt.
• Het kan enige tijd vergen om de foto's die met de Burst-modus gemaakt zijn op de kaart te bewaren.
Als u tijdens het opslaan continu foto's maakt, neemt het maximaal aantal te maken beelden af.
Voor het continu fotograferen wordt het gebruik aangeraden van een high speed geheugenkaart.
• De Burstsnelheid (beelden/seconde) zou langzamer kunnen worden afhankelijk van de
opnameomgeving zoals op donkere plekken, als de ISO-gevoeligheid hoog is enz.
• De burstsnelheid wordt halverwege langzamer.
De exacte timing hiervan is afhankelijk van het type kaart en de Beeldresolutie.
Monitor
De monitor wordt even donkerder of helderder.
• Dit gebeurt als u tot de helft op de ontspanknop drukt om de lensopening in te stellen en heeft geen
invloed op de beelden.
• Dit fenomeen doet zich ook voor wanneer de helderheid verandert wanneer de zoom van het toestel
gebruikt is of wanneer het toestel bewogen wordt. Dit komt door de werking van de automatische
opening van het toestel en dit is geen storing.
De monitor knippert binnenshuis.
• De monitor kan enkele seconden flikkeren nadat dit toestel ingeschakeld is. Dit is een handeling
voor de correctie van het flikkeren dat veroorzaakt wordt door verlichtingen zoals fluorescente
lampen, LED's, enz., en is dus geen storing.
De monitor is te helder of te donker.
• Is [Helderheid scherm] actief? (P42)
• Voer [Scherm] uit. (P42)
Er verschijnen zwarte, rode, blauwe en groene punten op de monitor.
• Dit is geen storing. Deze pixels beïnvloeden de opgenomen beelden niet.
Er verschijnt ruis op de monitor.
• Op donkere plekken kan ruis optreden om de helderheid van de monitor te behouden.
Dit beïnvloedt de beelden die u aan het maken bent niet.
- 117 -
Overige
Flits
De flits is niet geactiveerd.
• Is de flits gesloten?
> Open de flits. (P50)
• De flits kan niet gebruikt worden in de volgende gevallen.
– Bij het gebruik van Auto Bracket (P57)
– Panorama Shot-modus (P59)
– [Nachtl.schap]/[HDR]/[Zonsonderg.]/[Sterrenhemel]/[Achter glas Mode] (Scènemodus) (P62)
– Landschappenmodus (P67)
– Creative Control modus (P68)
– Bij opnemen in [Burstfunctie] (P84)
Flits wordt verschillende keren geactiveerd.
• De flits wordt twee keer geactiveerd wanneer de rode-ogenreductie (P51) ingesteld is.
Terugspelen
De opname wordt niet teruggespeeld.
Er zijn geen gemaakte beelden.
• Staat er een beeld op het ingebouwde geheugen of op de kaart?
De beelden in het ingebouwde geheugen verschijnen als er geen kaart in het toestel zit. De
beeldgegevens op een kaart verschijnen alleen als er een kaart in het toestel zit.
• Is dit een map of een beeld die in de PC verwerkt werd?
Is dat het geval, dan kan het niet met dit toestel worden afgespeeld.
• Is [Categorieselectie] ingesteld voor afspelen?
> Veranderen naar [Normaal afsp.]. (P89)
Het mapnummer en het bestandsnummer worden afgebeeld als [—] en het scherm
wordt zwart.
• Is dit een niet-standaard beeld, een beeld die bewerkt is m.b.v. een PC of een beeld die gemaakt is
door een ander merk digitale camera?
• Heeft u de batterij onmiddellijk na het maken van het beeld verwijderd of heeft u een beeld gemaakt
m.b.v. een batterij met een lage resterende stroom?
> Formatteer de gegevens om het hierboven genoemde beeld te wissen. (P46)
(Er zullen ook andere beelden gewist worden en het zal niet mogelijk zijn deze te herstellen.
Controleer daarom goed voordat u formatteert.)
- 118 -
Overige
Met een kalenderzoektocht, worden beelden afgebeeld met data die verschillen van
de eigenlijke data waarop de beelden gemaakt werden.
• Is de klok van de camera goed ingesteld? (P22)
• Wanneer beelden bewerkt worden m.b.v. een PC of er beelden gezocht worden die met andere
apparatuur gemaakt zijn, kunnen deze afgebeeld worden met data die verschillen van de eigenlijke
data waarop de beelden gemaakt werden.
Er verschijnen witte ronde vlekken als zeepbellen op het gemaakte beeld.
• Als u een beeld wilt maken met de flits op een donkere plek of binnenshuis,
zouden er witte vlekken kunnen verschijnen op het beeld veroorzaakt door de
flits die stofdeeltjes in de lucht weerkaatst. Dit is geen storing.
Rood gedeelte van het gemaakte beeld is zwart geworden.
• Wanneer de Rode-ogenverwijdering ([
], [
]) in werking is, en u fotografeert een rood
onderwerp dat omgeven is door een huidachtige kleur, dan kan dat rode gedeelte door de
rode-ogenverwijdering in zwart gecorrigeerd worden.
> Er wordt aangeraden een beeld te maken met de flitsinstelling op [‡], [‰] of [Œ] of
[Rode-ogencorr] in het [Opname]-menu op [OFF]. (P86)
[Weergave thumbnail] verschijnt op het scherm.
• Is het een beeld dat opgenomen is met andere apparatuur?
In deze gevallen, kunnen beelden afgebeeld worden met een mindere beeldkwaliteit.
Het geluid van de opgenomen bewegende beelden wordt soms opgebroken.
• Dit apparaat stelt automatisch de opening af tijdens de opname van bewegend beeld. Als dit
gebeurt, kan het geluid opgebroken worden. Dit is geen storing.
- 119 -
Overige
TV, PC en printer
Het beeld verschijnt niet op de televisie.
• Is het toestel correct op de TV aangesloten?
> De TV-input instellen op extern.
De weergavezones op het TV-scherm en de monitor van de camera zijn verschillend.
• Afhankelijk van het TV-model, kunnen de beelden horizontaal of verticaal uitgetrokken zijn of
kunnen ze afgebeeld worden met stukken van de rand eraf geknipt.
Bewegende beelden kunnen niet op een TV afgespeeld worden.
• Probeert u bewegende beelden terug af te spelen door de kaart rechtstreeks in een kaartingang op
de TV te steken?
> Sluit de camera aan op de TV met de AV-kabel (optioneel) en speel dan de beelden af die op de
camera staan. (P100)
Het beeld verschijnt niet helemaal op de TV.
• Controleer de [TV-aspect] instelling. (P46)
Kan niet met de PC communiceren.
• Is het toestel correct aangesloten op de PC?
• Wordt het toestel correct herkend door de PC?
> Selecteer [PC] wanneer u verbindt. (P103)
> Schakel dit toestel uit en in.
De kaart wordt niet herkend door de PC.
(Het ingebouwde geheugen wordt wel herkend.)
• De USB-aansluitkabel losmaken. Maak de kabel pas vast als de kaart in het toestel zit.
• Zijn er twee of meer USB-poorten op een enkele PC, probeer de USB-aansluitkabel dan op een
andere USB-poort aan te sluiten.
De kaart wordt niet door de PC herkend.
(er wordt een SDXC-geheugenkaart gebruikt)
• Controleer of uw PC compatibel is met SDXC-geheugenkaarten.
http://panasonic.net/avc/sdcard/information/SDXC.html
• Er kan tijdens de aansluiting een bericht getoond worden waarin u verzocht wordt de kaart te
formatteren. Doe dit niet.
• Als [Toegang], dat op de monitor weergegeven wordt, niet verdwijnt, sluit de USB-aansluitkabel dan
af nadat u dit toestel uitgeschakeld heeft.
Het beeld kan niet afgedrukt worden wanneer het toestel op een printer aangesloten is.
• Beelden kunnen niet afgedrukt worden m.b.v. een printer die PictBridge niet verdraagt.
> Selecteer [PictBridge(PTP)] wanneer u verbindt. (P105)
- 120 -
Overige
De uiteinden van de beelden worden eraf geknipt bij het afdrukken.
• Wanneer u een printer gebruikt met een Knip- of kantenvrije afdrukfunctie, dient u deze functie te
annuleren voordat u afdrukt.
(Voor details, de gebruiksaanwijzing lezen van de printer.)
• Wanneer u de opnamen laat afdrukken, dient u te vragen of de 16:9 beelden afgedrukt kunnen
worden.
De panoramafoto wordt niet correct afgedrukt.
• Aangezien de beeldverhouding van een panoramafoto anders is dan die voor gewone foto's, is
correct afdrukken misschien niet altijd mogelijk.
> Gebruik een printer die panoramafoto's ondersteunt.
(zie voor details de handleiding van de printer.)
Overige
Als het toestel geschud wordt, klinkt een ratelend geluid.
• In de volgende gevallen is er niets met de camera aan de hand, maak u dus geen zorgen.
– U hoort een ratelend geluid als de camera geschud wordt terwijl het uitgeschakeld is of tijdens het
afspelen. (geluid van de bewegende lens)
– Wanneer het toestel aan- of uitgezet wordt, of wanneer men van opnamemodus naar
afspeelmodus schakelt, is een ratelend geluid hoorbaar. (geluid van de lensopening)
– Er worden tijdens het zoomen trillingen gevoeld. (Beweging van de motor van de lensbody)
– Als u een klik of een klikkend geluid uit de lens hoort komen terwijl u foto’s maakt. (Het geluid van
het diafragma dat zich aanpast aan veranderingen van de lichtniveaus)
Als dit gebeurt, kan het zijn dat het beeld op de monitor aanzienlijk anders is. Dit is echter niet van
invloed op het beeld zelf.
Er werd per ongeluk een onleesbare taal gekozen.
• Druk op [MENU/SET] en selecteer de [Set-up] menuicoon [
].
Druk vervolgens op [MENU/SET] en selecteer de [~] icoon om de gewenste taal in te stellen. (P46)
Een rode lamp gaat soms aan wanneer de ontspanknop tot de helft ingedrukt wordt.
• Op donkere plekken gaat de AF-lamp branden om gemakkelijker op het object scherp te stellen.
De AF-lamp gaat niet aan.
• Is [AF ass. lamp] op het [Opname] functiemenu ingesteld op [ON]? (P85)
• De AF-lamp gaat niet aan op heldere plekken.
Het toestel wordt warm.
• Het oppervlak van het toestel kan warm worden tijdens het gebruik. Dit heeft geen invloed op de
prestaties of de kwaliteit van het toestel.
- 121 -
Overige
De lens klikt.
• Wanneer de helderheid verandert wegens bewegen van de zoom of het toestel enz., kan de lens
klikken en kan het beeld op het scherm drastisch veranderen. Het beeld wordt echter niet beïnvloed.
Het geluid wordt veroorzaakt door de automatische afstelling van de opening. Dit is geen storing.
De klok is opnieuw ingesteld.
• Als u het toestel niet voor lange tijd gebruikt, kan de klok opnieuw ingesteld worden.
> [Aub klok instellen] wordt weergegeven. Stel de klok opnieuw in. (P22)
Wanneer beelden gemaakt worden m.b.v. de zoom, zijn ze enigszins vervormd en
hebben de zones rondom het onderwerp kleuren die er in het echt niet zijn.
• Het is mogelijk dat het onderwerp enigszins vervormd wordt of dat de randen gekleurd zijn,
afhankelijk van de zoomvergroting wegens de kenmerken van de lens, maar dit is geen storing.
Het inzoomen stopt onmiddellijk.
• Wanneer u een Extra Optische Zoom gebruikt, zal de zoomactie tijdelijk stoppen. Dit is geen storing.
Zoom gaat niet naar maximum vergroting.
• Is het toestel ingesteld op Macro-zoomfunctie? (P54)
Maximum zoom tijdens macro zoomfunctie is 3k digitale zoom.
De bestandsnummers zijn niet op volgorde opgenomen.
• Wanneer u een handeling uitvoert na een bepaalde actie, kunnen de beelden opgeslagen worden in
mappen met nummers die anders zijn dan de nummers die vóór deze handeling gebruikt werden.
De bestandnummers worden opgenomen met eerder gebruikte nummers.
• Als u de batterij plaats of verwijdert voordat u dit toestel uitschakelt, zullen de map- en
bestandnummers van de opgenomen beelden niet in het geheugen bewaard worden. Wanneer dit
toestel dan weer opnieuw ingeschakeld wordt en foto's genomen worden, kunnen deze foto's
bewaard worden met de bestandnummers die aan de eerdere beelden toegekend hadden moeten
worden.
De kaart kan niet geformatteerd worden.
• Het formatteren is niet beschikbaar in de Intelligent Auto modus. Zet de opnamemodus op een
andere instelling. (P25)
- 122 -
Overige
Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik
Wat u wel en niet moet doen met dit toestel
Houd dit toestel zo ver mogelijk uit de buurt van elektromagnetische apparatuur (zoals
magnetrons, televisie, videospelletjes, enz.).
• Indien u dit toestel op of naast een televisie gebruikt, kunnen beeld en/of geluid op dit toestel
onderbroken worden door de straling van de elektromagnetische golven.
• Gebruik dit toestel niet in de buurt van een mobiele telefoon. Hierdoor kan ruis ontstaan met een
nadelige invloed op beeld en/of geluid.
• Opgenomen gegevens kunnen beschadigd worden of beelden kunnen vervormd worden, als gevolg
van sterke magnetische velden die gecreëerd worden door luidsprekers of zware motoren.
• De straling van elektromagnetische golven kan een nadelige invloed hebben op dit toestel en
storingen van beeld en/of geluid veroorzaken.
• Als het toestel de invloed van magnetisch geladen apparatuur ondergaat en vervolgens niet naar
behoren werkt, dan dient u het uit te schakelen en de batterij te verwijderen, of de netadapter los te
maken (bijgeleverd). Plaats de batterij vervolgens weer terug, of sluit de netadapter weer aan, en
schakel het toestel weer in.
Gebruik dit toestel niet in de nabijheid van radiozenders of hoogspanningsdraden.
• Opnemen in de buurt van radiozenders of hoogspanningsdraden kan nadelige gevolgen hebben
voor beeld en/of geluid.
Altijd de meegeleverde snoeren en kabels gebruiken.
Ook voor optionele accessoires gebruikt u altijd de meegeleverde snoeren en kabels.
De snoeren of de kabels niet langer maken.
Het toestel niet bespuiten met insectenverdelgers of chemische middelen.
• Wordt het toestel met chemische middelen bespoten dan kan het beschadigd raken en de
afwerkingslaag er van af gaan.
Vermijd langdurig contact van de digitale fotocamera met rubber of plastic.
- 123 -
Overige
Schoonmaken
Voordat u het toestel schoonmaakt, de batterij eruit halen of de stekker uit het
stopcontact halen. Vervolgens het toestel afnemen met een droge zachte doek.
• Wanneer het toestel bevuild is, kan deze schoongemaakt worden door het vuil eraf te wrijven
met een uitgeknepen vochtige doek en daarna met een droge doek.
• Geen schoonmaakmiddelen gebruiken zoals benzeen, verdunner, alcohol,
keukenschoonmaakmiddelen, enz., om het toestel te reinigen, aangezien dit buitenhoes of het
deklaagje zou kunnen aantasten.
• Wanneer u een chemische doek gebruikt, er zeker van zijn de bijgesloten instructies te volgen.
De Monitor
• Druk niet met grote kracht op de monitor. Er kunnen dan ongelijke kleuren op de monitor verschijnen
en dit kan voor een slechte werking zorgen.
• Als de camera koud is wanneer u hem inschakelt, kan het beeld op de monitor aanvankelijk een
beetje donkerder dan normaal zijn. Het beeld zal echter weer normaal helder worden zodra de
interne temperatuur van de camera stijgt.
Het scherm van de monitor wordt geproduceerd met zeer hoge precisietechnologie.
Toch kunnen er donkere of lichte punten op het scherm staan (rood, blauw of groen).
Dit is geen defect. Het scherm van de monitor heeft meer dan 99,99% effectieve
pixels met nauwelijks 0,01% van de pixels die niet actief zijn of altijd oplichten. De
punten zullen niet opgenomen worden op beelden op het ingebouwde geheugen of
een kaart.
Over de Lens
• Als er vloeistof of zand op de lens zit, veeg dit dan weg met een zachte, droge doek.
• Als er vuil (water, olie of vingerafdrukken enz.) op de lens zit, beïnvloedt dit ook de opname. Maak
de lens voorzichtig schoon met een zachte droge doek voordat en nadat u opnamen maakt.
• Niet hard op de lens drukken.
• Laat het toestel nooit in de zon liggen met de lens naar de zonnestralen gericht. Zonlicht kan
problemen veroorzaken. Dit geldt zowel binnen als buiten en in de buurt van een raam.
- 124 -
Overige
Batterij
De batterij is een oplaadbare lithium-ionbatterij. Als de omgevingstemperatuur te hoog
of te laag is, kan de werktijd van de batterij korter worden.
Haal de batterij altijd uit het toestel na gebruik.
• Doe de verwijderde batterij in een plastic zak en verplaats of bewaar deze ver van metalen
voorwerpen (paperclips, enz.).
Als u de batterijen per ongeluk laat vallen, controleert u of de batterijen en de
aansluitingen beschadigd zijn.
• Door een beschadigde batterij in het toestel te doen zal het toestel stukgaan.
Verwijder de externe label op de batterij niet en zorg ervoor dat die niet beschadigd
wordt.
• Het gebruik van een batterij waarvan de externe label geheel of gedeeltelijk verwijderd is of het
gebruik van een batterij met een beschadigd label kan slechte werking tot gevolg hebben.
Opgeladen reservebatterijen meenemen wanneer u op stap gaat.
• U dient eraan te denken dat de levensduur van de batterijen korter wordt bij lage temperaturen zoals
op skipistes.
• Als u op reis gaat, vergeet dan niet de netadapter (bijgeleverd) en USB-aansluitkabel (bijgeleverd) in
te pakken zodat u de batterij kunt opladen tijdens uw reis.
Onbruikbare batterijen weggooien.
• Batterijen hebben een beperkte levensduur.
• Batterijen niet in open vuur gooien, dit kan ontploffing veroorzaken.
De batterijaansluitingen niet aanraken met metalen voorwerpen (zoals kettingen,
haarpinnen, enz.).
• Dit kan kortsluiting of hitte veroorzaken en u zou uzelf ernstig kunnen verbranden als u de batterij
aanraakt.
Netadapter (bijgeleverd)
• Als u de netadapter (bijgeleverd) gebruikt in de buurt van de radio, kan de radio-ontvangst verstoord
zijn.
De netadapter (bijgeleverd) 1 m of meer verwijderd houden van radio’s.
• De netadapter (bijgeleverd) kan een ruisend geluid maken wanneer deze gebruikt wordt. Dit is geen
storing.
• Na het gebruik, haalt u de batterijoplader uit het stopcontact.
(Als u de stekker in het stopcontact laat zitten, verbruikt u nog steeds een beetje stroom.)
- 125 -
Overige
Kaart
De kaart niet op plaatsen met een hoge temperatuur bewaren, waar makkelijk
elektromagnetische golven of statische elektriciteit opgewekt kunnen worden, of op
plaatsen die blootgesteld zijn aan direct zonlicht.
De kaart niet plooien of laten vallen.
• De kaart kan beschadigd worden of de opgenomen inhoud zou beschadigd of uitgewist kunnen worden.
• De kaart in de kaarthoes of het zakje doen na gebruik en wanneer u de kaart opslaat of vervoert.
• Laat de kaart niet vuil worden en zorg ervoor dat er geen vuil, stof of water op de aansluitingen
achterop de kaart komen. Raak de aansluitingen niet aan met uw vingers.
Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart
“Formatteren” of “wissen” m.b.v. het toestel of een PC zal alleen het bestandsmanagement
veranderen en dit zal niet de gegevens in de geheugenkaart geheel wissen.
Het wordt aangeraden om de geheugenkaart letterlijk te vernietigen of de in de handel
verkrijgbare software voor het wissen van computergegevens te gebruiken om de
gegevens die op de geheugenkaart staan geheel te wissen voordat deze naar een andere
eigenaar gaat of weggegooid wordt.
Management van gegevens in de geheugenkaart is de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Over de persoonlijke informatie
Als een verjaardag ingesteld is voor [Baby1]/[Baby2] dan wordt deze persoonlijke informatie in
het toestel bewaard en in het beeld opgenomen.
Ontkoppeling
• Informatie, inclusief persoonlijke informatie, kan veranderd worden of verdwijnen wegens een fout,
een effect van statische energie, een ongeluk, storing, reparatie of andere handelingen.
Gelieve van te worden acht slaan op het feit dat Panasonic op geen enkele manier aansprakelijk is
voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de verandering of verdwijning van informatie of
persoonlijke informatie.
Bij aanvraag naar een reparatie, van eigenaar veranderen of weggooien
• De instellingen opnieuw instellen om de persoonlijke gegevens te beschermen. (P45)
• Als er beelden opgeslagen zijn in het ingebouwd geheugen, deze naar de geheugenkaart (P99)
kopiëren voordat u het ingebouwd geheugen (P46) formatteert zoals nodig.
• Verwijder de geheugenkaart van het toestel wanneer er een reparatie vereist wordt.
• Ingebouwd geheugen en instellingen kunnen terugkeren naar fabriekstandaard wanneer het toestel
gerepareerd wordt.
• Neem contact op met de verkoper bij wie u het toestel aangeschaft heeft, of met Panasonic, als
bovenstaande handelingen niet mogelijk zijn wegens storing.
Wanneer u de geheugenkaart overdraagt aan derden of deze weggooit, raadpleeg dan
“Aantekening voor overdracht van de geheugenkaart aan derden of het weggooien van
de geheugenkaart” hierboven.
Uploaden van beelden naar een web-service
• De beelden kunnen informatie bevatten die gebruikt kan worden voor de identificatie van
bijvoorbeeld titels, opnamedata en locatie-informatie. Wanneer u beelden naar web-services
uploadt, controleer deze dan eerst zorgvuldig alvorens ze te uploaden.
- 126 -
Overige
Wanneer u het toestel niet gebruikt gedurende een lange tijdsperiode
• De batterij op een koele en droge plaats opbergen met een relatief stabiele temperatuur:
(Aanbevolen temperatuur: 15 oC tot 25 oC, Aanbevolen vochtigheid: 40%RH tot 60%RH)
• De batterijen en de kaart altijd uit het toestel verwijderen.
• Als de batterijen in het toestel gelaten worden zullen ze ontladen zelfs als het toestel uitstaat. Als de
batterijen nog langer in het toestel blijven, zullen ze te veel leeg raken en kunnen ze onbruikbaar
worden, zelfs wanneer ze opgeladen worden.
• Wanneer de batterijen voor een lange tijd opgeslagen worden, raden we aan ze eens per jaar op te
laden. De batterijen uit het toestel verwijderen en ze weer opslaan nadat ze helemaal leeg geraakt
zijn.
• We raden aan het toestel op te slaan met een droogmiddel (kwartsglas gel) wanneer u deze in een
kast bewaart.
Over de Beeldgegevens
• Opgenomen gegevens zouden beschadigd kunnen worden of verloren kunnen gaan als het toestel
stuk gaat wegens verkeerde behandeling. Panasonic zal geen verantwoordelijkheid dragen voor wat
voor een schade dan ook die geleden wordt wegens verlies van opgenomen gegevens.
Over statieven met drie poten of met één poot
• Zet het statief goed vast als u het toestel erop bevestigt.
• U zou niet in staat kunnen zijn de kaart of de batterij te verwijderen wanneer u een statief met drie
poten of een statief met één poot gebruikt.
• Zorg ervoor dat de schroef op het statief met drie poten of het statief met één poot niet een hoek
vormt wanneer u het toestel bevestigt of losmaakt. U zou de schroef op het toestel kunnen
beschadigen als u een excessieve kracht gebruikt bij het draaien ervan. Tevens zou het
toestellichaam en het afmetinglabel beschadigd kunnen raken of krassen kunnen krijgen als het
toestel te strak bevestigd wordt aan het statief met drie poten of het statief met één poot.
• Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voor het statief met drie poten of het statoef met één poot.
- 127 -
• SDXC logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• QuickTime en het QuickTime-logo zijn merken of geregistreerde merken van
Apple Inc. en worden onder licentie gebruikt.
• iPhoto, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in
de V.S. en andere landen.
• Microsoft, Windows, Windows Vista en Windows Live zijn of gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.
• QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.
• Andere systeem- of productnamen in de handleiding zijn over het algemeen de gedeponeerde
handelsmerken of handelsmerken van de fabrikant die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling
van het betreffende systeem of product.
Het ontdoen van oude apparatuur en batterijen
Enkel voor de Europese Unie en landen met recycle systemen
Deze symbolen op de producten, verpakkingen en/of begeleidende
documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten
en batterijen niet samen mogen worden weggegooid met de rest van het
huishoudelijk afval.
Voor een juiste verwerking, hergebruik en recycling van oude producten en
batterijen, gelieve deze in te leveren bij de desbetreffende inleverpunten in
overeenstemming met uw nationale wetgeving.
Door ze op de juiste wijze weg te gooien, helpt u mee met het besparen van
kostbare hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve effecten op de
volksgezondheid en het milieu.
Voor meer informatie over inzameling en recycling kunt u contact opnemen
met uw plaatselijke gemeente.
Afhankelijk van uw nationale wetgeving kunnen er boetes worden opgelegd
bij het onjuist weggooien van dit soort afval.
Let op: het batterij symbool (Onderstaand symbool):
Dit symbool kan in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden.
In dit geval volstaan de eisen, die zijn vastgesteld in de richtlijnen van de
desbetreffende chemische stof.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement