Acer Liquid Glow Handleiding

Add to My manuals
61 Pages

advertisement

Acer Liquid Glow Handleiding | Manualzz

Gebruikershandleiding

Acer Liquid Glow E330

Handleiding

© 2012 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Glow Smartphone Gebruikershandleiding

Model: E330

Eerste uitgave: 5/2012

Acer Liquid Glow Smartphone

Modelnummer: __________________________________

Serienummer: ___________________________________

Aankoopdatum: ________________________________

Plaats van aankoop: ________________________________

Inhoudsopgave

Instellen .......................................................................................................................5

De smartphone uitpakken ......................................................................................5

De smartphone leren kennen .................................................................................5

De batterij plaatsen of verwijderen .........................................................................7

Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen..............................................................8

De smartphone gebruiken ........................................................................................9

Voor het eerst inschakelen .....................................................................................9

De smartphone blokkeren ......................................................................................9

Het touchscreen gebruiken ..................................................................................10

Het Beginscherm ..................................................................................................12

Contacten beheren...................................................................................................17

Contactpersonen beheren ....................................................................................17

Bellen .........................................................................................................................19

Voordat u kunt bellen ...........................................................................................19

Bellen ....................................................................................................................19

Het belscherm ......................................................................................................20

Bellen via Internet.....................................................................................................22

Een Internet-telefoonaccount toevoegen .............................................................22

Een Internet-telefoonaccount bewerken of verwijderen.......................................22

Bellen via Internet gebruiken ................................................................................22

Internetgesprekken ontvangen .............................................................................22

Naar het Internet-beladres van een contactpersoon bellen .................................22

Een telefoonnummer bellen met gebruik van Bellen via Internet .........................23

Berichten ...................................................................................................................24

Een nieuw bericht maken .....................................................................................24

Een bericht beantwoorden ...................................................................................25

MMS-berichten.....................................................................................................25

Online gaan ...............................................................................................................27

Internet verkennen ................................................................................................27

Google-e-mail instellen.........................................................................................27

Een e-mail schrijven .............................................................................................28

E-mail instellen .....................................................................................................28

Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad......................................................29

De camera gebruiken...............................................................................................30

Indicatoren en pictogrammen van de camera......................................................30

Een foto maken.....................................................................................................31

Video opnemen.....................................................................................................31

Ondersteunde formaten .......................................................................................31

Foto's en video's bekijken en delen .....................................................................31

Geavanceerde instellingen ......................................................................................32

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen .................................................32

Instellingen aanpassen .........................................................................................32

Verbinden met een pc ..........................................................................................36

FM-radio ...............................................................................................................37

Afspelen van multimedia ......................................................................................37

Fabrieksinstellingen terugzetten...........................................................................39

Accessoires en tips ..................................................................................................40

De headset gebruiken...........................................................................................40

Een Bluetooth-headset gebruiken ........................................................................40

Een microSD-kaart plaatsen.................................................................................40

Appendix ...................................................................................................................41

FAQ en problemen oplossen ................................................................................41

Andere hulpbronnen .............................................................................................42

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen ........................................................42

Alarmnummers .....................................................................................................45

Informatie over wegwerpen en hergebruik ...........................................................46

Onderhoud van de smartphone............................................................................46

Specificaties .........................................................................................................47

Veiligheid ..............................................................................................................49

Eindgebruiker Licentieovereenkomst ....................................................................60

Instellen

De smartphone uitpakken

Uw nieuwe smartphone is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

• Acer Liquid Glow Smartphone

• Batterij

• Snelgids

• Usb-kabel

• Adapter

• Headset

De smartphone leren kennen

Aanzichten

Nr.

1

2

3

4

Item

Toets Aan/uit

Beschrijving

Indrukken om het scherm in of uit te schakelen of om de slaapstand te activeren; ingedrukt houden om de smartphone in of uit te schakelen.

Luidspreker van de telefoon Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te houden.

Toets Begin Terug naar het Beginscherm; ingedrukt houden om recent gebruikte toepassingen weer te geven, tik op een pictogram om het betreffende programma te openen.

Knop Zoeken Open de applicatie Zoeken of zoek binnen de actieve applicatie.

5

Nr.

5

6

7

Item

Toets Terug

Toets Menu

Touchscreen

10

11

12

8

9

13

14

3,5 mm koptelefoonaansluiting

Toetsen Volume omhoog/ omlaag

Camera

Flitser

Handsfree luidspreker

Micro-usb-aansluiting

Microfoon

Beschrijving

Eén menustap terug; sluit het toetsenbord.

Open het optiemenu; ingedrukt houden om het toetsenbord te openen.

Capacitief touchscreen van 3,7-inch en 800 x 480 pixels voor het weergeven van gegevens, telefoonnummers en om informatie in te voeren.

Aansluiting voor stereo koptelefoon.

Zet het telefoonvolume hoger of lager.

Een 5-megapixelcamera om foto’s op hoge resolutie te maken.

Ledflitser voor camera.

Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree gebruik.

Aansluiting voor usb-kabel/oplader.

Interne microfoon.

6

De batterij plaatsen of verwijderen

De smartphone gebruikt een vervangbare batterij als stroombron. De batterij is los van de smartphone verpakt en moet in de smartphone worden geplaatst en opgeladen, voordat u de smartphone kunt gebruiken.

De accu plaatsen

Duw uw vingernagel in de opening tussen de batterijklep en de telefoon. Maak de klep los en til de batterijklep omhoog.

Plaats de batterij in de batterijnis, richt de contactpunten van de batterij op de contactpunten in de nis.

Richt de uitstulpingen van de klep op de uitsparingen op de telefoon. Voer lichte druk uit op de klep totdat die op zijn plaats klikt.

PAS OP: EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EN

BATTERIJ VAN EEN ONJUIST TYPE.

WERP GEBRUIKTE BATTERIJEN WEG VOLGENS DE INSTRUCTIES.

De batterij opladen

U dient de smartphone voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te laden.

Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.

Sluit de adapterkabel aan op de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

7

De batterij verwijderen

Open de batterijnis zoals beschreven wordt in "De accu plaatsen" op pagina 7.

Haal de batterij uit de nis door de bovenkant van de batterij aan weerskanten van de camera op te tillen.

Plaats de batterijklep terug zoals hierboven is beschreven.

Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen

U kunt pas volledig gebruik maken van alle telefoonfuncties van de smartphone, als u een SIM-kaart plaatst. De SIM-kaarthouder zit bovenaan de batterijnis.

Daarnaast kunt u het interne geheugen van de smartphone uitbreiden door een microSD-kaart in de betreffende sleuf te steken. Deze sleuf zit naast de SIMkaartsleuf.

1. Schakel de telefoon uit door de aan/uittoets ingedrukt te houden.

2. Open de klep en verwijder de batterij zoals is

beschreven in "De batterij verwijderen" op

pagina 8.

3. Plaats de SIM-kaart of microSD-kaart zoals is aangegeven.

4. Plaats de batterij en batterijklep terug.

Opmerking: Zorg dat de microSD-kaart volledig in de kaartsleuf is geplaatst.

Simkaart blokkeren

De smartphone is wellicht uitgerust met een SIM-kaartblokkering, d.w.z. alleen u kunt een SIM-kaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is geleverd.

U kunt de SIM-blokkering opheffen door contact op te nemen met uw netwerkaanbieder.

8

De smartphone gebruiken

Voor het eerst inschakelen

U schakelt de smartphone voor het eerst in, door de toets Aan/uit ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld. Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren voordat u de smartphone kunt gebruiken.

Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Meld u aan of maak een Google-account

Als er verbinding met internet is, kan de smartphone gegevens synchroniseren met een Google-account.

Tijdens het opstarten kunt u zich aanmelden met uw account of een account maken. Dit account wordt gebruikt om de contactlijst, e-mail, agenda en andere gegevens te synchroniseren. Als u geen internetverbinding hebt, of deze functie niet wilt gebruikt, tikt u op Overslaan.

Diverse Google-accounts maken

U kunt eenvoudig diverse Google-accounts maken en openen. Open het menu

Toepassingen en tik daarna op Instellingen > Accounts en synchronisatie >

Account toevoegen.

De pincode invoeren

Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode invoeren met het nummerblok op het scherm.

Belangrijk: Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie inschakelt de pincode invoeren.

Een nieuwe simkaart activeren

Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor details hierover.

De smartphone blokkeren

Als u de smartphone een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop om de smartphone te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de smartphone niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De smartphone wordt automatisch geblokkeerd als hij één minuut niet wordt gebruikt.

9

Het touchscreen gebruiken

De smartphone opwekken Als het scherm is uitgeschakeld en de smartphone niet reageert als u op het scherm of toetsen aan de voorkant tikt, is de smartphone geblokkeerd en in de slaapstand geschakeld.

Druk op aan/uit-knop om uw smartphone te activeren.

Ontgrendel de smartphone door het slotpictogram naar de rechterkant van het scherm te slepen in de richting van het ontgrendelpictogram.

Voor extra veiligheid kunt u een ontgrendelingspatroon instellen. Er moet dan op een reeks punten worden getikt in de juiste volgorde om de telefoon te kunnen openen. Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen > Beveiliging >

Schermvergrendeling.

Opmerking: Als u het ontgrendelingspatroon bent vergeten, zie

"Ontgrendelingspatroon" op pagina 42.

Het touchscreen gebruiken

Voor het selecteren van items en invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.

Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties te selecteren.

Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om tekst en

afbeeldingen te selecteren.

Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast om een lijst

met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.

Verschuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door uw vinger

omhoog of omlaag over het scherm te vegen.

Android-toetsenbord

Dit is een normaal QWERTY-schermtoetsenbord waarmee u tekst kunt invoeren. Houd een toets met nummers aan de bovenzijde ingedrukt om andere tekens te zien, zoals letters met accenten.

Tik op de knop ?123 voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op ALT voor nog meer opties.

Door over de spatiebalk te vegen, kunt u schakelen tussen diverse invoertalen. De toetsenbordlay-out verandert mee. Om uw voorkeurstalen te selecteren, opent u het menu

Toepassingen en tikt daarna op Instellingen > Taal en toetsenbord > Android-

toetsenbord > Invoertalen.

10

Teksthulp

Het toetsenbord van Android bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik in het menu Toepassingen op het pictogram

Instellingen, Taal en toetsenbord en tik op het instellingenpictogram rechts van

Android-toetsenbord. Hier kunt u de verschillende toetsenbordinstellingen in- of

uitschakelen, waaronder:

Functie Beschrijving

Automatische correctie Spatiebalk en interpunctie corrigeren automatisch typfouten.

Suggesties voor correctie weergeven

Suggesties tonen terwijl u typt.

De tekstinvoermethode wijzigen

Tik om de invoermethode te wijzigen in het menu Toepassingen op Instellingen >

Taal en toetsenbord > Standaard en selecteer uw voorkeursmethode voor invoer.

Tekstvoorspelling

Zowel XT9-tekstinvoer als het Android-toetsenbord bieden tekstvoorspelling.

Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets. Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te voegen.

XT9-tekstinvoer

Tik op de knop ?123 voor getallen en speciale tekens, tik vervolgens op ALT voor nog meer opties.

Extra toetsen kunnen variëren, afhankelijk van de soort ingevoerde tekst. Er is bijvoorbeeld een toets met een smiley beschikbaar als een tekstbericht wordt ingevoerd.

Net als bij de andere toetsen, houdt u ingedrukt voor extra opties.

Teksthulp

Het standaard XT9-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het invoeren van de correcte tekst. Tik in het menu Toepassingen op Instellingen > Taal en

toetsenbord > XT9-tekstinvoer. U kunt ook tikken op

en daarna tikken op .

Vanaf hier kunt u het volgende in- of uitschakelen:

Functie

Taal en instellingen

Voorkeuren

Beschrijving

Stel de beschikbare talen in.

Kies de gewenste toetsenbordlay-out. Er zijn drie lay-outs beschikbaar:

• Toetsenbord: Een compleet QWERTY-toetsenbord.

• Beperkt toetsenbord: Elke toets bevat twee letters. Houd de toets ingedrukt om een letter of speciaal teken te selecteren.

• Telefoontoetsenblok: Elke toets bevat drie letters. Houd de toets ingedrukt om een letter of speciaal teken te selecteren.

Verander de tekstinvoervoorkeuren.

11

Het Beginscherm

Zodra de smartphone is opgestart, verschijnt het beginscherm. Via dit scherm heeft u snel, via pictogrammen, toegang tot veelgebruikte functies van de smartphone.

Onderin op het scherm staat de toepassingklapper die de standaardtoepassingen toont. Tik op een pictogram om de toepassing te openen. Tik op het pictogram

Toepassingen in het midden van de toepassingsklapper om de toepassingen weer te geven. Om toepassingen te

wijzigen, zie "Pictogrammen in de toepassingklapper

wijzigen" op pagina 13.

Het uitgebreide Beginscherm

Het Beginscherm kan naar beide kanten van het scherm worden uitgeklapt, zodat u meer ruimte heeft om pictogrammen, widgets of functies toe te voegen. Bekijk het uitgebreide scherm door met een vinger naar links of rechts te slepen.

Pictogrammen toevoegen of verwijderen

U kunt op het Beginscherm pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Tik op een pictogram in het menu Toepassingen en houd dat vast om het naar het Beginscherm te kopiëren. Verwijder een pictogram van het

Beginscherm door op het pictogram te tikken en het pictogram van het

Beginscherm naar Verwijderen bovenaan het scherm te slepen.

12

Widgets toevoegen of verwijderen

Druk op het pictogram Toepassing om widgets toe te voegen en tik op WIDGETS.

Afmetingen van widgets wijzigen

Van sommige widgets kunt u de afmetingen wijzigen. Zodra u een widget op het Beginscherm plaatst, kunt u de afmetingen wijzigen door de hoeken te verslepen.

Om de afmetingen van een widget te wijzigen die reeds op het Beginscherm staat, tikt u op de widget en houdt u hem vast. Laat de widget los zodra het pictogram Verwijderen verschijnt. Als de afmetingen gewijzigd kunnen worden, kunt u de zijkanten van de widget verslepen om de afmetingen aan te passen.

Mappen toevoegen of verwijderen

U kunt ook mappen toevoegen aan het Beginscherm. Om een nieuwe map te maken, sleept u het pictogram van een toepassing naar een ander pictogram van een toepassing op het Beginscherm. Dit maakt een Naamloze map. Tik op het pictogram van de map en vervolgens op de naam van de map om deze te wijzigen.

Om een snelkoppeling voor een toepassing uit een map te verwijderen, tikt u op het pictogram van de map om de toepassingen daarin weer te geven, waarna u op het pictogram tikt van de toepassing die u wilt verwijderen, en dit vasthoudt. Sleep het pictogram naar Verwijderen dat bovenaan het scherm verschijnt.

Om een map te verwijderen, tikt u op de map en houdt u deze vast, waarna u hem naar Verwijderen sleept bovenaan het scherm.

Pictogrammen in de toepassingklapper wijzigen

U kunt in de toepassingklapper pictogrammen instellen voor geïnstalleerde toepassingen. Open het toepassingenmenu en zoek de toepassing die u wilt toevoegen. Tik op het pictogram en houd dit vast; sleep het vervolgens naar een positie in de klapper, waar het wordt toegevoegd in plaats van de bestaande toepassing.

Verwijder een pictogram uit de klapper door het toepassingmenu te openen en houd ingedrukt op een pictogram om het te selecteren. Sleep het pictogram naar een andere pagina in het toepassingmenu, of naar de prullenbak die linksonder in het scherm staat.

De achtergrond wijzigen

Tik op het Beginscherm op de knop Menu en tik op Achtergrond om de huidige achtergrond te wijzigen. U kunt kiezen uit afbeeldingen die opgeslagen staan in de

Galerij of Live achtergronden met bewegende of interactieve achtergronden of standaard achtergronden.

13

Multitasken

Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd zijn.

Start een nieuwe toepassing door op Begin te drukken om terug te keren naar het Beginscherm.

Start vervolgens de nieuwe toepassing. Bekijk de geactiveerde toepassing door Begin ingedrukt te houden.

Tik vervolgens op een pictogram om naar de betreffende toepassing te gaan.

Tip: U kunt de gebruiksduur van de batterij verlengen door toepassingen te sluiten die u niet meer gebruikt. U doet dit door op Terug of op Menu te drukken en kies vervolgens

Afsluiten (indien beschikbaar).

Recente apps

Om toegang te krijgen tot recentelijk geopende apps terwijl u met een ander proces bezig bent, tikt u op de toets Begin en houdt die ingedrukt.

Het toepassingmenu

Tik om het toepassingenmenu te openen op het Beginscherm op midden in de klapper.

Toepassingen worden op alfabetische volgorde weergegeven.

Als meer toepassingen beschikbaar zijn, verschijnt de omtrek van de tweede pagina aan de zijkant van het scherm. Veeg de omtrek naar het midden van het scherm om van pagina te wisselen.

Veeg anders naar links om meer toepassingen weer te geven.

Als u de laatste pagina met toepassingen hebt bereikt, veegt u naar links voor een overzicht van widgets op het tablet.

Tik op het pictogram Winkel om Google Play te openen.

Om snel naar toepassingen of widgets te gaan, tikt u op de tabs APPS of WIDGETS bovenaan het toepassingenmenu.

Opmerking: De afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld als referentie. Op uw apparaat kunnen andere toepassingen geïnstalleerd zijn dan hier zijn afgebeeld.

14

Meldingsgebied

Het Meldingsgebied staat bovenin beeld.

Dit gebied bevat diverse pictogrammen die u informeren over de telefoonstatus. In het linkerdeel van het Meldingsgebied verschijnen pictogrammen die nieuwe gebeurtenissen aangeven (zoals een nieuw bericht). De pictogrammen aan de rechterzijde geven signaalsterkte, verbinding, batterijstatus en de tijd aan.

Versleep het Meldingsgebied omlaag over het scherm om meer informatie over nieuwe gebeurtenissen te zien.

Pictogram voor verbinding

Opmerking: Sommige verbindingspictogrammen zijn blauw wanneer u een actieve

Google-account hebt.

Pictogram Beschrijving

Verbonden met een mobiel

GPRS-netwerk

Verbonden met een mobiel EDGEnetwerk

Verbonden met een mobiel 3Gnetwerk

Verbonden met HSDPA-netwerk

Pictogram Beschrijving

Roamen

Signaalsterkte van mobiel netwerk

Mobiele gegevensoverdracht

Bluetooth staat aan

Verbonden met een draadloos netwerk

Geen signaal

Bluetooth verbonden Vliegtuigmodus (Draadloze verbindingen verbroken.

Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.)

USB-tethering is geactiveerd USB- en draadloze tethering zijn geactiveerd

Draadloze tethering is geactiveerd

15

Pictogrammen voor batterij

Pictogram Beschrijving

Batterij is bijna leeg

Batterij is bijna leeg

Batterij wordt opgeladen

Pictogram Beschrijving

Batterij is gedeeltelijk leeg

Batterij is vol

Pictogrammen voor meldingen

Pictogram Beschrijving

Alarmsignaal is ingesteld

Luidsprekerfunctie staat aan

Nieuw Gmail-bericht

Nieuwe/ongelezen sms/mms

Probleem met versturen sms/mms

Nieuw Google Talk bericht

Nieuwe voicemail

Pictogram Beschrijving

Simkaart is ongeldig of niet geplaatst

Trilstand

Beltoon uitgeschakeld

Telefoonmicrofoon staat uit

Update toepassing beschikbaar

Systeem-update beschikbaar

Gemiste oproep

Aanstaande gebeurtenis

Synchroniseert gegevens

Waarschuwing, trek meldingsgebied omlaag voor meer informatie

Sd-kaart of usb-opslag vol

Nummer wordt afgespeeld

Meer meldingen

GPS staat aan

Locatiegegevens van GPS ontvangen

Gegevens uploaden Er is een open draadloos netwerk beschikbaar

Telefoon is verbonden met PC via

USB

Niveau gegevensverbruik netwerkprovider overschreden

Verbonden met of afgesloten van virtueel privénetwerk (VPN)

Gegevens downloaden

Download voltooid

16

Contacten beheren

Contactpersonen beheren

De smartphone bevat een telefoonboek waarmee u contacten in het intern geheugen of op de SIM-kaart kunt opslaan.

Open de toepassing Contacten vanuit het toepassingenmenu of tik op de tab Contacten in de

Kiezer om de contacten weer te geven.

Als er geen contacten op de telefoon staan, kunt u de contacten van uw Google-account importeren, een nieuw contact toevoegen of contacten importeren van uw SIMkaart of SD-kaart. Open de toepassing Contacten vanuit het toepassingenmenu en tik op om een contact toe te voegen, op om naar een contact te zoeken, of op de knop Menu om het menu te openen.

Een contact toevoegen

Tik op om een nieuw contact toe te voegen. U kunt ook de streepjescode van het profiel van een persoon scannen om de persoon toe te voegen aan uw contactlijst of groep.

Als u een contactpersoon maakt, wordt u gevraagd de volgende informatie van de persoon in te voeren:

• Naam

• Organisatie

• Titel

• Telefoonnummers

• E-mailadressen

• Postadressen

Tik op Nog een veld toevoegen om zaken toe te voegen zoals:

• IM-adressen.

• Persoonlijke notities over de contactpersoon toevoegen.

• Fonetische naam

• Een koppeling naar een website

Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken en kies of u een afbeelding uit de fotogalerie van de smartphone wilt kiezen of een foto wilt maken.

Klik op Gereed bovenaan het scherm als u klaar bent.

17

Tik op de naam van een contact om het profiel te openen. Tik op de knop Menu terwijl het profiel van een contact wordt weergegeven om:

• De contact te bewerken.

• De contact te delen.

• De contact te verwijderen.

• Een beltoon in te stellen voor de contact.

• Gesprekken van het contact omleiden naar voicemail.

Tip: U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer. Zie "Een

gebeld nummer opslaan in contacten" op pagina 20.

18

Bellen

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een gesprek.

Voordat u kunt bellen

Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U kunt de telefoonstatus controleren via het pictogram rechts van het Meldingsgebied.

Opmerking: De kleuren van status- en meldingpictogrammen kunnen verschillen.

Pictogram Beschrijving

Verbonden met het netwerk: U kunt bellen.

Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken (Wi-Fi, Bluetooth, 2G en

3G). Schakel de vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.

Bellen

Opmerking: De telefoonfunctie moet worden ingeschakeld voordat kan worden gebeld.

1. Tik in het Beginscherm op Telefoon om de schermtoetsen te openen.

2. Voer het nummer in dat u wilt draaien.

3. Tik op om het nummer te bellen.

4. Tik op om het gesprek te beëindigen.

Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt u op de contactnaam om te bellen.

Een nummer bellen vanuit

Oproepgeschiedenis

De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het tabblad Oproepgeschiedenis. Het toont recent ontvangen, gebelde en gemiste oproepen.

Tik op het pictogram van de telefoon om nogmaals te bellen. Tik op het nummer of de naam van de contact om de details van het gesprek weer te geven. Tik terwijl de details van een gesprek worden weergegeven op de knop Menu voor andere opties: Verwijderen uit oproeplogboek; Nummer bewerken voor bellen.

Gemiste oproepen weergeven

Gemiste oproepen worden aangegeven op de gesprekindicator in het

Meldingsgebied met het pictogram .

1. Open de meldingslijst door in het Meldingsgebied te tikken. De details van de gemiste oproepen worden dan weergegeven.

2. Selecteer de oproep in de lijst en tik om de oproep in de oproepgeschiedenis weer te geven.

19

Vanuit het Oproepgeschiedenis kunt u telefoonnummers opslaan in de contactlijst.

Zie "Een contact toevoegen" op pagina 17 voor meer details.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Tik op de tab Oproepgeschiedenis in de telefoontoepassing om de onlangs gebelde nummers weer te geven.

2. Tik op het nummer en tik op om dit aan uw contacten toe te voegen.

Een van uw contacten bellen

Een contact bellen vanuit het tabblad Contacten

1. Tik op de tab Contacten in het schermtoetsenblok om de contacten weer te geven.

2. Tik op een contact om deze te bellen.

Een contact bellen vanuit de toepassing Contacten

1. Tik op het pictogram Contacten in het Beginscherm of in het toepassingenmenu om de contacten weer te geven.

2. Tik op een contact om het profiel te openen.

3. Tik op het telefoonnummer van een contact om te bellen.

Een internationaal nummer bellen

Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale voorvoegsel (‘00’, enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd gewoon 0+ ingedrukt op het schermnummerblok totdat + op het scherm verschijnt.

Waarschuwing: De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge telefoonrekening tegen te gaan. Als u de smartphone in het buitenland gebruikt, worden roamingkosten in rekening gebracht. Raadpleeg voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming in het land dat u bezoekt.

Widget rechtstreeks kiezen

Op het Beginscherm kunt u een widget direct kiezen toevoegen aan een contact.

Open het menu Toepassingen en tik op de tab WIDGETS. Tik op Rechtstreeks

kiezen en houd dit vast, waarna u de widget op het Beginscherm kunt plaatsen.

Eenmaal geplaatst kunt u een contact selecteren om aan die specifieke widget op het Beginscherm toe te voegen.

Het belscherm

Zodra u het nummer heeft gebeld, verschijnt het belscherm met daarop het gebelde nummer/contactpersoon, de gesprekstijd en de belopties.

20

Een gesprek opnemen of weigeren

Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op het scherm weergegeven. Om het gesprek te accepteren of af te wijzen, sleept u het telefoonpictogram naar het betreffende pictogram.

Om het gesprek met een tekstbericht af te wijzen, sleept u het telefoonpictogram naar het pictogram

en kiest u een bericht.

Een gesprek beëindigen

Beëindig een gesprek door in het belscherm op te tikken.

Belopties

Pictogram Beschrijving

Zet het gesprek in de wacht.

Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek.

Luidsprekerfunctie.

Open het toetsenblok, terwijl u een gesprek voert.

Voeg een tweede gesprek toe.

Een gebeld nummer opslaan in contacten

U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u het nummer later kunt gebruiken.

1. Kies het nummer op het tabblad Oproepgeschiedenis en tik op Toevoegen

aan contacten

.

2. Tik op Nieuwe contact maken en kies hoe de handeling wordt voltooid. Zie

"Een contact toevoegen" op pagina 17.

Telefonische vergaderingen

Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u beide telefoongesprekken combineren in een telefonische vergadering.

Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op om een tweede gesprek toe te voegen. Tik op om de telefonische vergadering te starten.

21

Bellen via Internet

U kunt Internetgesprekken via een draadloos netwerk plaatsen en ontvangen.

Een Internet-telefoonaccount toevoegen

Tik in het menu Toepassingen op Instellingen > Meer... > Belinstellingen >

Accounts. Tik op Account toevoegen en voer Gebruikersnaam, Wachtwoord en

Server accounts in. U kunt ook optionele instellingen configureren zoals

Schermnaam, Uitgaand proxy-adres, Poortnummer, Transporttype en Keepalive verzenden.

Een Internet-telefoonaccount bewerken of verwijderen

Open een bestaand Internet-telefoonaccount en maak de gewenste aanpassingen in de gegevens van het SIP-account. Tik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan, tik op de knop Menu en tik op Verwijderen om de wijzigingen te verwijderen, of tik op de knop Menu en selecteer Account verwijderen om de bestaande account te verwijderen.

Bellen via Internet gebruiken

U kunt uw telefoon configureren om te bellen via Internet (wanneer u verbonden bent met Wi-Fi) voor alle gesprekken, alleen voor Internetgesprekken of om daar elke keer dat u een gesprek plaatst, naar te vragen.

Internetgesprekken ontvangen

U kunt uw telefoon configureren om Internetgesprekken te ontvangen die gemaakt zijn naar een Internettelefoonaccount die u hebt toegevoegd aan uw telefoon. Tik voor het ontvangen van oproepen via internet in het menu Toepassingen op

Instellingen > Meer... > Belinstellingen > Accounts. Zorg er voor dat het vakje

Inkomende gesprekken ontvangen aangevinkt is.

Naar het Internet-beladres van een contactpersoon bellen

U moet een Internet-beladres toevoegen aan een contact om een Internetgesprek naar dat contact te kunnen plaatsen.

Open voor het voeren van een internetgesprek Contacten vanuit het Beginscherm of in het menu Toepassingen. Tik op de contact om het profiel te openen en tik op het internet-oproepadres om de oproep te plaatsen.

22

Een telefoonnummer bellen met gebruik van Bellen via Internet

Wanneer uw telefoon geconfirmeerd hebt om voor alle gesprekken Bellen via

Internet te gebruiken of om daar voor ieder gesprek naar te vragen, kunt u ook een telefoonnummer bellen via het Internet, wanneer u verbonden bent met een draadloos netwerk.

Kies het nummer en tik op of kies het contact dat u wilt bellen en tik dan op het

Internet-telefoonaccount dat u wilt gebruiken om naar te bellen.

Belangrijk: Om een telefoonnummer te bellen met gebruik van Bellen via Internet is het vereist dat uw serviceprovider die service ondersteunt; het kan extra kosten met zich meebrengen. Neem contact op met uw serviceprovider als u vragen hebt.

23

Berichten

In dit hoofdstuk zal u worden getoond hoe u op uw smartphone de instellingen maakt voor Telefoonberichten, Sociale netwerkberichten en Sociale

gebeurtenissen en hoe u die gebruikt.

Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via Berichten. Berichten ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.

Open Berichten door op Berichten in het Beginscherm te tikken.

Een nieuw bericht maken

U kunt uw telefoon gebruiken om telefoon (sms- en mms)berichten te schrijven.

Tik op om een nieuw bericht te schrijven.

Tik op , of typ het telefoonnummer of de naam van de ontvanger in het veld Aan. Suggesties voor contactpersonen verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld. Tik op de naam van de contactpersoon om een gesuggereerde naam te kiezen.

Zodra de ontvanger is ingevoerd, tikt u het bericht in het vak

Typ bericht.

Opmerking: SMS-berichten mogen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer is dan 160 tekens, wordt het verzonden als verscheidene gekoppelde berichten. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch samen, zodat de ontvanger

één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons bevatten deze functie echter niet.

Tik op de Menutoets om de beschikbare opties voor het maken van een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van het bericht.

Optie

Onderwerp toevoegen

Verzenden

Smiley invoegen

Thread verwijderen

Verwijderen

Beschrijving

Voeg een onderwerp toe aan het bericht.

Het bericht verzenden.

Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.

Verwijder de berichtreeks.

Verwijder het bericht.

24

Een bericht beantwoorden

Als en nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt een berichtpictogram in het

Meldingsgebied en het berichtpictogram bovenaan op de telefoon gaat branden.

Tik op Berichten in het Beginscherm om de berichtlijst weer te geven of het

Meldingsgebied te openen om een samenvatting van het bericht te zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.

Beantwoord een sms- of MMS-bericht om het bericht uit de berichtlijst te openen.

Voer in het tekstvak Typ bericht de tekst in. Tik op de Menutoets om de beschikbare opties te zien.

Optie

Onderwerp toevoegen

Verzenden

Smiley invoegen

Thread verwijderen

Verwijderen

Beschrijving

Voeg een onderwerp toe aan het bericht.

Het bericht verzenden.

Voeg een smiley/emoticon in de berichttekst.

Verwijder de berichtreeks.

Verwijder het bericht.

MMS-berichten

MMS-berichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra mogelijkheden door het toevoegen van multimediabestanden zoals foto's, audio- of videoclips. Elk MMSbericht kan maximaal 300 kB groot zijn.

Opmerking: U moet een MMS-profiel instellen voordat u MMS-berichten kunt verzenden.

Normaal gesproken stelt de smartphone het profiel in op grond van de gegevens die van de netwerkbieder worden opgehaald.

Tip: Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het MMS-profiel handmatig wilt instellen.

MMS-berichten ontvangen

Als u een nieuw MMS-bericht ontvangt, verschijnt bovenaan op het scherm een pictogram en een melding.

1. Open Berichten om een samenvatting van het bericht te zien.

2. Tik op Downloaden om de berichtgegevens te downloaden.

Opmerking: Downloaden kan even duren, afhankelijk van de verbindingskwaliteit. Als u antwoordt of een andere toepassing opent, wordt de download gestopt.

25

Belangrijk: Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de netwerkaanbieder als u vragen hebt.

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.

4. Beantwoord het bericht door tekst in te voeren in het veld

Typ bericht en tik op het pictogram Verzenden.

Antwoorden met uitsluitend tekst worden als smsberichten verzonden. Tik op als u een bestand wilt toevoegen. Een menu met opties verschijnt.

5. Als u het bericht heeft geschreven, tikt u op de knop

Menu en tikt u op Verzenden.

26

Online gaan

Internet verkennen

Om te kunnen internetten met de smartphone moet u verbonden zijn met een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

De browser gebruiken

Tik op Browser in het Beginscherm om te internetten.

Open een nieuwe website door op het adresvak bovenin op de pagina te tikken. Voer het adres in met het toetsenbord en tik op Gaan.

Bekijk de browsergeschiedenis, bladwijzers, of regelmatig bezochte websites door de browser te openen en houd vervolgens de terugtoets ingedrukt.

U kunt diverse pagina’s openen. Als een pagina geopend is, bladert u naar de bovenkant van de pagina en tikt u op in de adresbalk die verschijnt. Tik op + om een nieuw tabblad toe te voegen.

U kunt op pagina's in- of uitzoomen door te knijpen of de vingers te spreiden.

Zoeken met spraak

Opmerking: Zoeken met spraak is uitsluitend in bepaalde regio’s beschikbaar.

Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen. Open Zoeken met spraak in het menu Toepassingen of houd Zoeken ingedrukt.

Google-e-mail instellen

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.

2. Tik in het Toepassingenmenu op Gmail.

27

Als nog geen adres en wachtwoord van het Gmail-account is ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de instructies op het scherm.

Een e-mail schrijven

1. Zorg dat de smartphone is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-verbinding.

2. Tik in het Toepassingenmenu op Gmail.

3. Tik op .

4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het bericht zelf.

5. Als het bericht klaar is, tikt u op .

E-mail instellen

Met de smartphone kunt u uw e-mail lezen. De meeste internetaanbieders kunnen in twee stappen worden ingesteld. Tik in het toepassingenmenu op E-mail om te beginnen met het instellen van uw e-mailaccount.

Indien nodig voert u uw e-mailadres in en tikt u op

Handmatig instellen om deze parameters handmatig in

te stellen. Tik op Volgende om de instellingen te voltooien.

Google Play

Opmerking: Het is mogelijk dat Google Play niet in alle landen/regio’s beschikbaar is.

Opmerking: Er moet een Google-account op de telefoon zijn ingesteld en geactiveerd voordat u Google Play kunt gebruiken.

Tik op Play-winkel in het menu Toepassingen om Google Play te openen. Hier kunt u diverse extra programma’s en toepassingen verkrijgen om de functionaliteit van de smartphone te verbeteren. De eerste keer dat u Google Play opent, dient u de

Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

U kunt door de winkel bladeren op categorie of op het zoekpictogram tikken om een specifieke toepassing te zoeken.

Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op de knop Downloaden om de toepassing te downloaden en te installeren. U wordt verteld van welke diensten op de telefoon de toepassing gebruik kan maken. Tik op OK om verder te gaan met de installatie.

U kunt de voortgang van de download bijhouden in het Meldingsgebied.

28

Belangrijk: Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze kunt downloaden. U hebt een Google Checkout-account nodig om voor deze toepassingen te kunnen betalen.

Gedownloade toepassingen verwijderen

Als u een toepassing hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de toepassing verwijderen door op Instellingen in het menu Toepassingen te tikken. Selecteer in het menu Instellingen Toepassingen > Toepassingen beheren. Tik op de toepassing die u wilt verwijderen, tik op Verwijderen en bevestig de verwijdering.

Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad

Ontvang gemakkelijk te volgen aanwijzingen bij het gebruik van Google Maps, bekijk de verkeerssituatie in real-time en navigeer met gedetailleerde instructies met Navigatie, bekijk op Google Maps waar uw vrienden, POI's en plaatselijke bedrijven zich bevinden met gebruik van Plaatsen en Breedtegraad.

Belangrijk: De kaarten hebben geen informatie over elke locatie.

De kaart gebruiken

Tik op het Kaarten-pictogram in het toepassingenmenu. Sleep met uw vinger over de kaart om hem te verplaatsen.

In- en uitzoomen:

1. Tik tweemaal op een locatie op de kaart om op de locatie in te zoomen en tik één maal om uit te zoomen of

2. Raak met twee vingers tegelijk een gebied aan en spreid ze om in te zoomen of breng ze naar elkaar om uit te zoomen.

Belangrijk: Niet alle zoomniveaus zijn beschikbaar voor alle locaties.

29

De camera gebruiken

Aan de achterzijde van de smartphone is een 5 megapixel digitale camera geplaatst. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over het maken van foto's en video's met de smartphone.

Opmerking: In de microSD-sleuf moet een microSD-kaart worden geplaatst om de camera te kunnen gebruiken.

Activeer de camera door het tabblad Toepassingen te openen en tik op Camera.

Indicatoren en pictogrammen van de camera

In het cameravenster kunt u op de drie pictogrammen links tikken om deze uit te vouwen. Hiermee kunt u schakelen tussen de camera of de camcorder. Gebruik de schuifknop onderin beeld om in of uit te zoomen.

Pictogram Beschrijving

Activeert de camera.

Activeert de videorecorder.

Camera-instellingen

Tik op om de instellingen te wijzigen terwijl de camera actief is. De menu-opties zijn:

Pictogram Beschrijving

Extra instellingen voor de camera weergeven.

Stel de witbalans in.

Flitser inschakelen, uitschakelen, of automatisch.

De belichting instellen.

De scènestand selecteren.

30

Camcorder-instellingen

Tik op om de instellingen te wijzigen terwijl de camcorder actief is. De menuopties zijn:

Pictogram Beschrijving

Extra instellingen voor de camcorder weergeven.

Stel de witbalans in.

Zet de flitser aan of uit.

Stel de intervaltijd in.

Stel de videokwaliteit in.

Een foto maken

1. Zoek het beeld in de zoeker en houd de smartphone stil.

2. Indien nodig zoomt u in of uit.

3. Tik op de blauwe knop om de foto te maken.

Video opnemen

Activeer de camcordermodus door de modusschakel op cameramodus te tikken.

1. Richt op het subject en houd de smartphone stil. Zoom naar wens in of uit.

2. Tik op de Opnametoets om de opname te starten.

Ondersteunde formaten

Type

Foto

Video

Formaten

JPEG

MPEG-4, H.263, H.264

Foto's en video's bekijken en delen

Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch opgeslagen.

Zodra een foto of video is gemaakt, kunt u de foto bekijken in de Galerij door op het miniatuurpictogram rechtsboven in de hoek te tikken. U kunt ook het tabblad

Toepassingen openen en op Galerij tikken. In de Galerij kunt u het bestand direct via diverse diensten delen.

Opmerking: Opties voor delen verschillen per bestandstype.

31

Geavanceerde instellingen

De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen

U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de telefoon- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de smartphone tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.

Schakel de smartphone uit tijdens de start en landing omdat de smartphone storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

1. Houd de toets aan/uit ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu verschijnt.

2. Tik op Vliegtuigmodus om het IN of UIT te schakelen.

Opmerking: Als de Vliegtuigmodus is geactiveerd, is het pictogram

Meldingsgebied.

zichtbaar in het

Instellingen aanpassen

In dit onderdeel vindt u informatie over het aanpassen van instellingen voor telefoon-, gegevens-, Wi-Fi en Bluetooth-verbindingen.

Verbindingen activeren of deactiveren

Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen om de verbindingsinstellingen te beheren.

Item

Wi-Fi

Bluetooth

Meer...

Beschrijving

De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.

De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.

Open aanvullende verbindingsinstellingen.

Tik op Meer... om aanvullende verbindingsinstellingen te openen.

Item

Vliegtuigmodus

VPN-instellingen

Tethering en draagbaar hotspot

NFC

Android Beam

Wi-Fi direct

Beschrijving

Alle draadloze verbindingen uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord van een vliegtuig kunt gebruiken.

Virtuele privénetwerken instellen en beheren.

Deel de mobiele gegevensverbinding van de telefoon via usb of gebruik de telefoon als draagbaar Wi-Fi hotspot.

De functie NFC in- of uitschakelen.

De functie Android Beam in- of uitschakelen.

De functie Wi-Fi Direct in- of uitschakelen.

32

Item

Instellingen Wi-Fi direct

Beschrijving

Stel uw Wi-Fi Direct-apparaten in en beheer ze.

Mobiele netwerken Instellen van opties voor het maken van verbinding met mobiele netwerken.

Belinstellingen Voicemail, oproepen doorschakelen, wisselgesprek en beller-id instellen.

Belangrijk: Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om Bluetooth in te

schakelen uitgeschakeld. Zie "De smartphone in de Vliegtuigmodus schakelen" op

pagina 32 voor instructies over het in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.

Bluetooth-instellingen aanpassen

U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de smartphone en andere mobiele toestellen.

Bluetooth-verbindingen

Voor alle Bluetooth-instellingen opent u het menu Toepassingen en tikt u op

Instellingen > Bluetooth. Hier schakelt u Bluetooth in of uit, stelt u een

toestelnaam en zichtbaarheid in. Tik op Scannen naar apparaten om beschikbare apparaten te zoeken.

Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te brengen.

Near Field Communication

Uw apparaat heeft een Near-Field communicatie-chip (NFC-chip) waardoor het mogelijk is met andere NFC-apparaten te communiceren en tags te ontvangen zoals contactinformatie, tekstberichten en URL's.

Om NFC in te schakelen, opent u het menu Toepassingen en tikt op Instellingen >

Meer... > NFC. Het vakje naast NFC zal een blauw vinkje hebben wanneer het

ingeschakeld is.

Opmerking: Om tags te verzenden en te ontvangen moet uw telefoon ingeschakeld zijn en niet in slaapstand staan.

Opmerking: Voor uw telefoon is misschien een niet-Acer toepassing nodig om te communiceren met andere NFC-apparaten. Zoek op Google Play naar beschikbare toepassingen of neem contact op met de verkoper van het NFC-apparaat voor meer informatie.

Android Beam

Als deze optie is ingeschakeld, kunt u inhoud van een toepassing naar een ander apparaat sturen dat NFC ondersteunt door de apparaten dicht bij elkaar te houden.

U kunt bijvoorbeeld browserpagina's, YouTube-video's, Contacten, enzovoort beamen.

33

Houd de apparaten dicht bij elkaar (gewoonlijk met de ruggen tegen elkaar) en raak het scherm aan. De toepassing bepaalt wat gestraald wordt.

Om Android Beam in te schakelen, tikt u in het toepassingenmenu op Instellingen

> Meer... > Android Beam. Tik op AAN of UIT om Android Beam in of uit te schakelen.

Gedeeld internet

Tetheren via usb

Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.

1. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone.

2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

3. Druk op de knop Menu en tik daarna op Instellingen > Meer... > Tethering en

draagbare hotspot en tik op USB-tethering.

Wi-Fi hotspot

U kunt de smartphone als draagbaar Wi-Fi hotspot gebruiken, zodat u de mobiele internetverbinding met maximaal 8 clients kunt delen.

1. Druk op de knop Menu en tik daarna op Instellingen > Meer... > Tethering en

draagbare hotspot > Wi-Fi hotspot instellen.

2. Stel de Netwerk SSID in en stel de beveiliging in op Open of WPA2 PSK. Tik op

Opslaan als u klaar bent.

Opmerking: Als de smartphone als een Wi-Fi hotspot dient, kunt u de toepassingen van de telefoon niet gebruiken om internetverbinding te maken via de Wi-Fi-verbinding.

Netwerkinstellingen telefoon

Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen > Meer... > Mobiele

netwerken om de netwerkinstelling aan te passen. U kunt de gegevensverbinding

in- of uitschakelen tijdens roamen, een voorkeurs-netwerkmodus kiezen, een netwerkaanbieder opgeven en toegangspunten aangeven.

Een netwerk selecteren

De telefoon detecteert automatisch de carrier/netwerkinstelling als u een nieuwe simkaart plaatst. Wellicht wilt u liever handmatig een netwerk kiezen. Dit kan een goed idee zijn als u in het buitenland bent.

Tip: Als u reist kan handmatig het netwerk kiezen helpen om kosten voor roamen te beperken. Vraag uw eigen netwerkaanbieder voor het netwerk met de goedkoopste tarieven op uw bestemming.

1. Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen > Meer... > Mobiele

netwerken > Netwerkaanbieders.

2. De telefoon zoekt beschikbare netwerken.

3. Kies het gewenste netwerk uit de lijst. De telefoon probeert verbinding te maken met het geselecteerde netwerk.

34

4. Tik op Automatisch selecteren om verbinding te maken met het beschikbare netwerk met het sterkste signaal. Dit kan ertoe leiden dat de telefoon overspringt tussen netwerken als u onderweg bent.

Opmerking: Neem contact op met uw netwerkaanbieder als u problemen ondervindt bij het ophalen van voicemail en de servicenummers voor SMS-berichten.

Beheerinstellingen voor gegevensgebruik

Met beheerinstellingen voor gegevensgebruik kunt u het totale gebruik op netwerktype en toepassing bewaken en grenswaarden instellen als dat nodig is.

Tik om de instellingen voor gegevensgebruik te openen in het toepassingenmenu op Instellingen > Gegevensgebruik.

Opmerking: Om een gegevenslimiet in te stellen, moet Wi-Fi of Mobiele gegevens zijn ingeschakeld.

Geluid

Om de geluidsinstellingen van de telefoon aan te passen, tikt u in het toepassingenmenu op Instellingen > Geluid.

Item

Volumes

Stille modus

Beltoon telefoon

Standaardmelding

Trillen en bellen

Aanraaktonen toetsenblok

Aanraakgeluiden

Beschrijving

Pas de volumes aan voor media, beltoon en meldingen, en alarms.

Alle geluiden uitschakelen behalve die voor media en alarmsignalen.

Stelt de beltoon van de telefoon in.

Stel het standaardmeldingsgeluid van de telefoon in.

Stel de telefoon in op trillen en bellen als hij niet in de stille modus staat.

Geluid afspelen als de kiestoetsen worden ingedrukt.

Geluid voor schermvergrendeling

Bij aanraken trillen

Geef geluid weer bij het aanraken van bepaalde elementen op het scherm.

Geluid afspelen bij het vergrendelen en ontgrendelen van het scherm.

Trillen als softkeys worden ingedrukt en bij bepaalde interacties met het scherm.

Beeldscherm

Om de geluidsinstellingen van de telefoon aan te passen, tikt u in het toepassingenmenu op Instellingen > Beeldscherm.

Item

Helderheid

Achtergrond

Beschrijving

Helderheid van het scherm aanpassen.

De achtergrond van het beginscherm wijzigen

35

Item

Scherm automatisch draaien

Slaapstand

Lettertypegrootte

Beschrijving

Het beeld wordt automatisch gedraaid als het toestel wordt gekanteld.

Pas de tijd aan voordat het scherm automatisch uitschakelt.

De standaard tekengrootte voor het scherm wijzigen.

Telefooninstellingen

Veel telefooninstellingen worden automatisch ingesteld door de smartphone zodra u een simkaart plaatst. Het toestel communiceert met de netwerkaanbieder en haal automatisch alle benodigde instellingen op, zoals netwerknaam, telefoonnummers van voicemail en sms-berichtcentrale.

U kunt deze instellingen ook weergeven en aanpassen via het scherm

Gespreksinstellingen.

Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen > Meer... >

Gespreksinstellingen.

Verbinden met een pc

Als u gegevens wilt uitwisselen tussen de microSD-kaart in de telefoon en de computer, kunt u de telefoon met de bijgesloten usb-kabel aansluiten op een pc. Steek de usb-synckabel in de micro-usb-aansluiting van de smartphone. Steek de usbclientstekker in een beschikbare usb-poort op de computer.

trek de meldingenbalk omlaag en tik op Als media-apparaat

aangesloten of op Als camera aangesloten om de USB-

opties in te stellen.

De microSD-kaart in de telefoon is nu zichtbaar als een station in de verkenner van de computer.

Opmerking: Nadat u Usb-opslag ingeschakeld heeft, heeft u geen toegang meer tot de bestanden op de microSD-kaart of toepassingen zoals Galerie of Muziek.

Synchronisatie

U kunt de agenda, e-mail en contacten op de telefoon gebruiken en u hoeft zich nooit meer zorgen te maken over verlies. Synchroniseer continu of pas het naar wens aan. Tik in het toepassingenmenu op Instellingen > Accounts en

synchronisatie om de synchronisatie-instellingen te openen.

Om de smartphone automatisch te laten synchroniseren, moet

Accounts en synchronisatie zijn ingesteld op AAN.

Beheer het synchroniseren van aparte accounts door op een account te tikken om de betreffende instellingen te openen.

Tik voor het toevoegen van een nieuwe account op Account

toevoegen. Selecteer het type account (Corporate, Email,

Facebook, of Google) en volg de aanwijzingen op het scherm.

36

Google Sync

In Google kunt u synchronisatie instellen voor contacten, e-mail, foto's en agenda.

Tik in het menu Accounts en synchronisatie op een Google-account en tik op het vinkje naast het item dat u automatisch wilt synchroniseren. Tik nogmaals om uit te vinken zodat het item handmatig moet worden gesynchroniseerd.

Om een item met de hand te synchroniseren, moet u er voor zorgen dat het item is gemarkeerd. Tik vervolgens op de knop Menu en tik op Nu synchroniseren.

Opmerking: U hebt een Google-account nodig om agenda en afspraken te synchroniseren.

FM-radio

Met de FM radio kunt u onderweg naar uw favoriete zenders luisteren. Een koptelefoon moet in de 3,5 mm-aansluiting worden gestoken omdat de koptelefoon wordt gebruikt als antenne.

U opent de radio door in het menu Toepassingen op FM-radio te tikken.

Druk op aan/uit in de rechterbovenhoek om de radio uit te zetten.

Afspelen van multimedia

De smartphone wordt geleverd met diverse programma's waardoor u van diverse multimedia kunt genieten.

Mediaserver

De telefoon kan functioneren als een digitale mediaserver met uPnP-technologie.

Dit betekent dat u met de telefoon mediagegevens naar andere home entertainment toestellen met ondersteuning voor uPnP in een draadloos netwerk kunt sturen.

Stel de mediaserver in door het menu Toepassingen te openen en tik op

Mediaserver.

U dient Gegevens delen in te schakelen voordat u de dienst kunt gebruiken.

Het volume aanpassen

Past het volume van de telefoon aan met de volumetoets aan de zijkant van de telefoon. U kunt het Belvolume en Mediavolume ook aanpassen door het menu

Toepassingen te openen en op Instellingen > Geluid > Volumes te tikken.

De datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in door het menu Toepassingen te openen en tik op

Instellingen > Datum en tijd.

37

Tip: Als u regelmatig reist of op een plek woont met zomertijd, activeer dan Automatisch

datum en tijd in dit menu. Hierdoor kan de smartphone de datum en tijd instellen op grond van de informatie die het ontvangt van het netwerk.

Alarmsignalen instellen

De telefoon bevat twee standaardalarmsignalen. Tik in het menu Toepassingen op

Klok en tik op het pictogram van het alarm om de instellingen van het alarm te

bewerken. U kunt:

• Het alarm aan- of uitzetten.

• De alarmtijd instellen.

• Instellen op welke dagen het alarm wordt herhaald.

• Een beltoon instellen.

• Trilstand in- of uitschakelen.

• Het alarm een label geven.

Taal- en tekstopties veranderen

Stel de locatie en voorkeuren voor taalinvoer in door het menu Toepassingen te openen en naar Instellingen > Taal en toetsenbord te gaan.

Toepassingen beheren

App-2-SD

Als u een toepassing installeert, kunt u het programma installeren op het interne geheugen of op een geheugenkaart.

Opmerking: Niet alle programma’s bieden ondersteuning voor App-2-SD. Zie de specificaties van de toepassing voor informatie over compatibiliteit.

Waarschuwing! Zorg dat u de uitgevers vertrouwt van programma’s die u installeert.

Als u niet zeker weet wie de uitgever is, installeert u het programma niet. Het installeren van programma’s van onbekende uitgevers, verhoogt het risico op virussen en diefstal van persoonlijke gegevens.

Toepassingen naar de geplaatste geheugenkaart verplaatsen

Nadat een toepassing geïnstalleerd is, kan het mogelijk zijn om deze naar de geheugenkaart te verplaatsen om meer ruimte vrij te maken in de interne opslag van het apparaat.

Zo verplaatst u een toepassing naar de geheugenkaart:

1. Tik in het menu Toepassingen op Instellingen > Toepassingen.

2. Tik op het tabblad Gedownload en vervolgens op de toepassing die u wilt verplaatsen.

3. Als het mogelijk is om de toepassing te verplaatsen, kunt u op Naar SD-kaart

verplaatsen tikken. Als de optie grijs is, kunt u de toepassing niet verplaatsen.

Als het pictogram Naar telefoon verplaatsen zichtbaar is, staat de toepassing reeds op de SD-kaart.

38

Opmerking: Niet alle toepassingen kunnen naar de externe geheugenkaart worden verplaatst.

Een toepassing sluiten

Om een actieve toepassing te sluiten, tikt u in het menu Toepassingen op

Instellingen > Toepassingen. Tik op het tabblad Geactiveerd en vervolgens op

het programma dat u wilt sluiten. Kies Stoppen om het programma te sluiten.

Een toepassing verwijderen

U kunt programma's verwijderen die op de smartphone zijn geïnstalleerd om extra geheugenruimte vrij te maken.

1. Tik in het menu Toepassingen op Instellingen > Toepassingen

2. Klik op de tab Gedownload.

3. Zoek de toepassing in de lijst en tik er op.

4. Tik op de knop Verwijderen en tik op OK, en houdt in het menu Toepassingen een programmapictogram ingedrukt en versleep het naar de prullenbak linksonder in beeld.

Waarschuwing! Verwijder programma’s alleen als u bekend bent met het Android besturingssysteem.

Fabrieksinstellingen terugzetten

U kunt opnieuw opstarten om de fabrieksinstellingen van de smartphone terug te zetten.

Opmerking: Voordat u opnieuw opstart, dient u te controleren of de smartphone niet geblokkeerd is. Druk op een toets of tik op het scherm om te kijken of de telefoon reageert.

Waarschuwing! Start de smartphone uitsluitend opnieuw op als alle andere opties zijn mislukt en u de smartphone aan de praat krijgt.

Waarschuwing! Dit wist alle persoonlijke gegevens, alle contacten die op de telefoon zijn opgeslagen en alle geïnstalleerde programma's.

Wanneer uw telefoon reageert op tikken op het scherm, opent u Instellingen in het menu Toepassingen. Tik op Back-up en herstellen > Fabriekswaarden

herstellen; klik op Telefoon opnieuw instellen en daarna op Alles wissen om de

telefoon te formatteren.

39

Accessoires en tips

Dit hoofdstuk legt uit hoe u de accessoires van de smartphone gebruikt. Daarnaast vindt u hier handige tips over de smartphone.

De headset gebruiken

De smartphone wordt geleverd met een headset met geïntegreerde microfoon, zodat u handsfree kunt telefoneren.

U gebruikt de headset door de headset aan te sluiten op de 3,5 mm koptelefoonaansluiting bovenop de telefoon.

Als de headset is aangesloten, wordt al het geluid naar de headset geleid, en worden de luidsprekers uitgeschakeld.

• U beantwoordt een inkomend gesprek door op de knop op de microfoon te drukken.

• Pas het volume aan met de toets Volume omhoog/omlaag op de smartphone.

• Beëindig het gesprek door nogmaals op de toets te drukken.

Een Bluetooth-headset gebruiken

Dankzij de Bluetooth-functies is de smartphone volledig compatibel met alle

Bluetooth-headsets. Hierdoor kunt u handsfree bellen met het toestel, zonder het ongemak van kabels.

Een nieuw toegangspunt maken

Als u een andere GPRS/3G/EDGE-verbinding wilt toevoegen aan de telefoon, vraag dan de naam van het toegangspunt en instellingen (indien nodig gebruikersnaam en wachtwoord) aan uw netwerkaanbieder.

1. Open het menu Toepassingen en tik op Instellingen > Meer... > Mobiele

netwerken > Namen draadloze toegangspunten.

2. Tik op Menu en vervolgens op Nieuwe APN.

3. Voer de APN-instellingen in. Tik op een item om het aan te passen.

4. Als u klaar bent tikt u op de Menu knop en tikt daarna u op Opslaan.

Belangrijk: Sommige netwerkaanbieders en landen staan niet toe dat een smartphone via HSDPA als modem wordt gebruikt. Vraag uw netwerkaanbieder of dit mag voordat u dit probeert.

Een microSD-kaart plaatsen

De smartphone bevat een uitbreidingssleuf voor een geheugenkaart. Hierin kan een microSD-kaart worden geplaatst om het geheugen en de opslagcapaciteit te vergroten.

Zie "Een SIM-kaart of microSD-kaart plaatsen" op pagina 8 voor instructies

over het plaatsen van een microSD-kaart.

40

SAppendix

FAQ en problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veelgestelde vragen die kunnen optreden als u de smartphone gebruikt, en biedt eenvoudige antwoorden en oplossingen voor deze vragen.

Onderdeel

Geluid

Multimediabestanden

Systeeminformatie en prestaties

Inschakelen

RAM/ROM

Interne opslag

Vraag

Waarom komt er geen geluid uit het toestel?

Waarom kan ik m'n videobestanden niet zien?

Waarom kan ik mijn muziekbestanden niet afspelen?

Hoe controleer ik de

OS-versie van mijn toestel?

Ik kan het toestel niet inschakelen.

Hoe controleer ik de geheugenstatus van

RAM en ROM?

De interne opslag van mijn apparaat is vol of bijna vol.

Antwoord

Als de headset op het toestel is aangesloten, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. Maak de headset los.

Controleer of het volume van het toestel niet gedempt is.

Controleer of het volumeniveau niet op de laagste stand staat.

U probeert wellicht een video te openen van een type dat niet ondersteund wordt.

Raadpleeg "Multimedia" op pagina 47.

U probeert wellicht een bestand af te spelen van een type dat niet ondersteund

wordt. Raadpleeg "Multimedia" op

pagina 47.

Tik op Toepassingen> Instellingen > Info

over telefoon om de OS-versie te controleren (Build-nummer) evenals andere informatie over hardware en software.

De batterij kan leeg zijn. Laad het toestel

opnieuw op. Zie "De batterij opladen" op

pagina 7 voor meer informatie.

Om de ROM-status te controleren, drukt u op de Menu knop en tikt daarna op

Systeeminstellingen > Opslag.

Tik om de RAM-status te controleren op

Toepassingen > Instellingen > ACTIEF.

Verwijder toepassingen of verplaats toepassingen naar de SD-kaart om de beschikbare opslagruimte te vergroten. Zie

"Toepassingen beheren" op pagina 38.

41

Onderdeel Vraag

Ontgrendelingspatroon Ik ben mijn ontgrendelingspatroon vergeten.

Warmte De telefoon kan warm worden tijdens het opladen of tijdens langdurige telefoongesprekken.

Antwoord

Na een bepaald aantal mislukte pogingen, krijgt u de optie het patroon opnieuw in te stellen. Tik op Patroon vergeten? en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Google-account in.

Opmerking: U hebt een actief Googleaccount nodig op de smartphone.

U kunt uw smartphone ook terugzetten naar de fabriek instellingen. Zie

"Fabrieksinstellingen terugzetten" op

pagina 39.

Het is normaal dat de telefoon warm wordt tijdens het opladen. Als het opladen voltooid is, koelt de telefoon af naar de normale temperatuur.

Het is normaal dat de telefoon warm wordt als hij langdurig wordt gebruikt, bijvoorbeeld als een video wordt bekeken of tijdens een lang telefoongesprek.

Andere hulpbronnen

Voor meer informatie over:

Actuele informatie over de smartphone

Ondersteuning

Zie: www.acer.com

mobile.acer.com

www.acer.com/support

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

• Gebruik dit product niet in de buurt van water.

• Plaats dit product niet op een instabiel wagentje, standaard of tafel. Het product kan ernstig beschadigen als het valt.

• Sleuven en openingen dienen voor ventilatie om te verzekeren dat het product correct functioneert en dat het niet oververhit raakt. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt. De openingen mogen nooit worden geblokkeerd door het product op een bed, sofa, kleed of ander soortgelijk oppervlak te plaatsen. Dit product mag nooit bij of op een radiator of verwarming worden geplaatst. Het product mag niet worden ingebouwd, tenzij voorzieningen worden getroffen voor afdoende ventilatie.

• Duw nooit objecten in dit product door de sleuven in de behuizing. De objecten kunnen in contact komen met punten met gevaarlijk hoge voltages of kortsluiting veroorzaken, wat kan resulteren in brand of een elektrische schok. Mors nooit water of een andere vloeistof op of in het product.

• Plaats dit product nooit op een trillend oppervlak, om beschadiging van de interne componenten en batterijlekkage tegen te gaan.

• Gebruik dit product nooit tijdens het sporten, trainen, in een omgeving met veel trillingen waardoor kortsluiting of beschadiging kan optreden, en zelfs het gevaar bestaat dat de batterij explodeert.

42

OPGEPAST als u naar muziek luistert

Volg onderstaande instructies met betrekking tot gehoorbescherming.

• Verhoog het volume gelijkmatig totdat het geluid duidelijk en aangenaam te horen is.

• Verhoog het volumeniveau niet meer als u oren aan het geluid gewend zijn.

• Luister niet gedurende langere tijd naar muziek op hoog volume.

• Verhoog het volume niet om omgevingsgeluiden te overstemmen.

• Verlaag het volume als u de mensen in uw omgeving niet meer hoort praten.

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ion accu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat.

Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen.

Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage

(onder 0°C/32°F) of hoge (boven 40°C/104°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door Acer zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door Acer zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen.

Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. (Dit zijn de metalen stroken op de batterij.) Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F) te houden. Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

43

De batterij vervangen

De smartphone maakt gebruik van lithium batterijen. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu’s exploderen. Maak accu’s niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Extra veiligheidsinformatie

Het toestel en de accessoires kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Gebruiksomgeving

Waarschuwing! Uit veiligheidsoverweging dient u alle toestellen die draadloos of met radiosignalen functioneren uit te schakelen, als u de smartphone onder de volgende omstandigheden gebruikt. Deze toestellen kunnen onder andere gebruik maken van: draadloos-LAN (WLAN), Bluetooth en/of 3G.

Volg altijd eventuele speciale regels die in uw omgeving van toepassing zijn, en schakel het toestel altijd uit als het gebruik van het toestel verboden is of als het storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het toestel alleen in normale omstandigheden en opstellingen. Voor het met succes overdragen van gegevensbestanden of berichten, vereist dit toestel een goede netwerkverbinding met het netwerk. In bepaalde gevallen kan overdracht van gegevensbestanden of berichten worden uitgesteld tot een verbinding beschikbaar is. Zorg dat de bovenstaande afstanden in acht worden gehouden totdat de overdracht voltooid is.

Onderdelen van dit toestel zijn magnetisch. Metalen objecten kunnen worden aangetrokken tot dit toestel, en personen met toestellen mogen het toestel niet bij het oor met het hoorhulpmiddel houden. Plaats creditcards of andere magnetische opslagmedia nooit bij het toestel, omdat de gegevens op de kaart dan gewist kunnen worden.

Medische apparatuur

Het gebruik van apparatuur die radiosignalen uitzendt, zoals mobiele telefoons, kan storing veroorzaken op onvoldoende afgeschermde medische apparatuur. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medisch apparaat om te bepalen of het apparaat afdoende is afgeschermd tegen externe RF-energie of als u andere vragen hebt. In zorginstellingen dient u het toestel uit te schakelen als dat daar gevraagd wordt. Ziekenhuizen of zorginstellingen kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe RF-signalen.

Pacemakers. Fabrikanten van pacemakers adviseren een minimale afstand van 15,3 cm (6") tussen draadloze toestellen en een pacemaker, om te mogelijke storing op de pacemaker tegen te gaan. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk onderzoek door en aanbevelingen van het Wireless Technology Research. Personen met pacemakers moeten de volgende instructies opvolgen:

• Houd het toestel altijd ten minste 15,3 cm (6") verwijderd van de pacemaker.

• Draag het toestel nooit in de buurt van uw pacemaker als het toestel is ingeschakeld.

Mocht u storing vermoeden, schakel het toestel dan uit en verwijder het.

44

Hoortoestellen. Bepaalde digitale draadloze toestellen kunnen storing veroorzaken op bepaalde hoortoestellen. Mocht storing optreden, neem dan contact op met uw netwerkaanbieder.

Voertuigen

RF-signalen kunnen onjuist gemonteerde of onafdoende afgeschermde elektronische systemen in motorvoertuigen beïnvloeden. Denk aan elektronische brandstofinjectiesystemen, elektronische antislipsystemen, elektronische snelheidsregelaars en airbags. Voor meer informatie, vraag de fabrikant of de vertegenwoordiger van uw voertuig of van gemonteerde apparatuur. Alleen gekwalificeerde reparateurs mogen het toestel repareren, of het toestel in een voertuig monteren. Onjuiste montage of reparatie kan gevaarlijk zijn en eventuele garantie op het toestel ongeldig maken. Controleer regelmatig of alle draadloze apparatuur in uw voertuig correct gemonteerd is en goed functioneert. Bewaar geen ontvlambare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in het zelfde compartiment.

Als uw auto beschikt over een airbag, vergeet dan niet dat airbags met grote kracht worden opgeblazen. Plaats nooit objecten, zoals een carkit of draagbare draadloze apparatuur, op de airbag of in de ruimte waar de airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur in het voertuig onjuist is gemonteerd en de airbag wordt opgeblazen, kan ernstig letsel het gevolg zijn. Het is verboden het toestel aan boord van een vliegtuig te gebruiken. Schakel het toestel uit voordat u aan boord gaat van een vliegtuig. Het gebruik van draadloze apparatuur in een vliegtuig kan gevaarlijk zijn voor de besturing van het vliegtuig, het draadloos telefoonnetwerk verstoren en kan zelfs in strijd met de wet zijn.

Mogelijk explosieve omgevingen

Schakel het toestel uit in een omgeving met mogelijk explosieve gassen en volg alle tekens en instructies op. Omgevingen met gassen die kunnen exploderen zijn plekken waar u normaal gesproken geadviseerd wordt de motor van uw voertuig uit te schakelen. Op zo'n plek kan een vonk een explosie of brand veroorzaken, met lichamelijk letsel of zelfs de dood tot gevolg.

Schakel het toestel uit in tankstations. Let op beperkingen met betrekking tot apparatuur die gebruik maakt van radiosignalen, met name in brandstofdepots, opslag en distributiegebieden, chemische fabrieken of plekken waar explosies worden gehouden.

Plekken met gassen die kunnen exploderen zijn vaak, maar niet altijd, duidelijk gemarkeerd.

Dit zijn onder andere onderdeks op schepen, installaties voor chemisch transport of opslag, voertuigen die gebruik maken van lpg (ook propaan of butaan) en plekken waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graan, stof of metaalpoeder.

Volg alle instructies op. Gebruik het toestel niet op plekken waar explosies worden gehouden.

Alarmnummers

Belangrijk: Draadloze telefoons, zoals dit toestel, maken gebruik van radiosignalen, draadloze netwerken, vaste lijnen en door gebruiker geprogrammeerde functies. Vanwege deze redenen, wordt verbinding niet onder alle omstandigheden gegarandeerd. Voor essentiële communicaties, zoals medische noodgevallen, kunt u nooit uitsluitend vertrouwen op een draadloze toestel.

Als bepaalde functies in gebruik zijn, moet u deze functies eventueel eerst uitschakelen voordat u een alarmnummer kunt bellen. Raadpleeg deze handleiding of uw netwerkaanbieder voor meer informatie.

Vertel alle noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk als u een alarmnummer belt. Uw draadloos toestel is wellicht het enige communicatiemiddel op de plek van het ongeluk.

Beëindig nooit het gesprek voordat u daarvoor toestemming hebt gekregen.

45

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Voor meer informatie over de WEEE (Waste from Electrical and Electronics Equipment, afval van elektronische en elektrotechnische apparaten), bezoekt u

www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

Advies over kwik

Voor projectoren of elektronische producten met een lcd/crt-scherm of -weergave:

De lamp(en) in dit product bevatten kwik en moeten worden hergebruikt of verwerkt volgens plaatselijke, provinciale of nationale wetten. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance op www.eiae.org. Voor specifieke informatie over het wegwerpen van lampen, zie www.lamprecycle.org.

Onderhoud van de smartphone

1. LET OP dat u het scherm van de smartphone niet bekrast. Houd het scherm schoon. Als u werkt met de smartphone, gebruik dan uw vinger of vingernagel. Gebruik nooit een pen of potlood of ander scherp object op het schermoppervlak.

2. Stel de smartphone NOOIT bloot aan regen of vocht. Laat nooit water via de toetsen of uitbreidingssleuven in het circuit komen. Behandel de smartphone in het algemeen als een mobiele telefoon of ander klein elektronisch apparaat.

3. LET OP dat u de smartphone niet laat vallen of blootstelt aan hevige schokken. Plaats de smartphone nooit in uw achterste broekzak.

4. Stel de smartphone NOOIT bloot aan extreme temperaturen. Laat de smartphone bijvoorbeeld, op een hete dag of als het vriest, niet liggen op het dashboard van een auto.

Houd de smartphone uit de buurt van verwarmingen en andere warmtebronnen.

5. Bewaar of gebruik de smartphone NOOIT op een stoffige, vochtige of natte plek.

6. Gebruik ALTIJD een zachte vochtige doek om de smartphone te reinigen. Als het oppervlak van het scherm vuil is, veeg het dan schoon met een zachte doek, bevochtigd met verdunde glasreiniger.

7. Duw NOOIT met kracht op het scherm, omdat het dan kan breken.

46

Specificaties

Prestaties

• Qualcomm MSM 7227A, 1 GHz

• Systeemgeheugen:

• 512 MB RAM

• 1 GB ROM

• Android besturingssysteem

Beeldscherm

• 3,7" WVGA TFT, capacitief aanraakscherm

• 800 x 480 resolutie

Multimedia

Ondersteunde formaten:

Type

Afspelen van geluid

Beltoon

Formaten

MP3, AMR, WMA

Afspelen van video

MP3, MIDI, iMelody, WAVE, WMA

Opnemen van video

3GP, MPEG-4, H.263, H.264

3GP, MPEG-4, H.263, H.264, WMV

Usb-aansluiting

• Micro-usb-aansluiting

• Usb-client

• Gelijkstroom ingang (5 V, 1 A)

Connectiviteit

• Bluetooth 3.0

• IEEE Wi-Fi 802.11b/g/n WLAN

• GSM 900 / 1800 / 1900

• UMTS 900 / 2100

• HSDPA / GPRS / EDGE

• GPS

• aGPS

• NFC

Camera

• 5-megapixel

• Ledflitser

47

Uitbreiding

• microSD-geheugenkaartsleuf (maximaal 32 GB)

Batterij

• Oplaadbare 1300 mAh lithium-ion batterij van hoge dichtheid (vervangbaar)

Opmerking: De duur van het batterijgebruik is afhankelijk van het stroomverbruik, wat afhankelijk is van het gebruik van de systeembronnen. Als bijvoorbeeld altijd de verlichting is ingeschakeld, of als toepassingen worden gebruikt die veel stroom eisen, moet de batterij vaker worden opgeladen.

Afmetingen

Hoogte

Breedte

Dikte

Gewicht

117 mm

58,5 mm

11,5 mm

125 g (met batterij)

48

Veiligheid

Informatie over de batterij

Dit product maakt gebruik van een lithium-ion accu. Gebruik het niet in een vochtige of natte omgeving, en niet op plekken waar bijtende stoffen worden gebruikt. U mag het product niet plaatsen, opslaan achterlaten op of in de buurt van een warmtebron, op een plek met een hoge temperatuur, in sterk direct zonlicht, in een magnetron of in een kist die onder druk staat. Stel het product niet bloot aan temperaturen boven 60°C (140°F). Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan erin resulteren dat de batterij zuur lekt, heet wordt, explodeert of ontvlamt en letsel en/of schade veroorzaakt. U mag de batterij niet doorboren, openen of uiteennemen. Mocht de batterij lekken en u in contact komen met de gelekte vloeistof, spoel de vloeistof dan grondig af met water en zoek onmiddellijk medische hulp. Uit veiligheidsoverweging, en om de levensduur van de batterij te optimaliseren, mag het opladen niet plaatsvinden op lage (onder 0°C/32°F) of hoge

(boven 40°C/104°F) temperaturen.

Een nieuwe batterij kan alleen optimaal presteren als de batterij twee- of driemaal volledig wordt opgeladen en ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen, maar zal uiteindelijk verbruikt zijn. Als de gesprekstijd en stand-bytijd merkbaar korter worden, koop dan een nieuwe batterij. Gebruik alleen batterijen die door de fabrikant zijn goedgekeurd, en laad de batterij alleen op in opladers die door de fabrikant zijn goedgekeurd en die ontworpen zijn voor dit toestel.

Trek de oplader uit het stopcontact en los van het toestel als het toestel niet wordt opgeladen. Laat een volledig opgeladen batterij niet aangesloten op de oplader, omdat te veel opladen de levensduur van de batterij kan beperken. Indien een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, verliest de batterij na verloop van tijd zijn energie. Als de batterij volledig is ontladen, kan het enkele minuten duren voordat de oplaadindicator in beeld verschijnt of voordat u kunt bellen.

Gebruik de batterij uitsluitend voor het bedoelde doeleinde. Gebruik nooit een oplader of batterij die beschadigd is.

Sluit de batterij nooit kort. Per ongeluk kortsluiten kan optreden als een metalen object, zoals een muntje, paperclip of pen, een directe verbinding maakt tussen de positieve (+) en negatieve (-) contactpunten van de batterij. Dit zijn de metalen stroken op de batterij. Dit kan gebeuren als u bijvoorbeeld een reservebatterij in een tas of koffer draagt. Het kortsluiten van de contactpunten kan de batterij of het object dat de verbinding maakt beschadigen.

Het achterlaten van de batterij in koude of warme omgevingen, zoals in een afgesloten auto in zomer of winter, vermindert de capaciteit en levensduur van de batterij. Probeer altijd om de batterij te bewaren tussen 15 °C en 25 °C (59 °F en 77

°F). Een toestel met een hete of koude batterij kan eventueel tijdelijk niet functioneren, zelfs als de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestaties worden met name belemmerd bij temperaturen onder het vriespunt.

Werp de batterijen nooit in een vuur, ze kunnen exploderen. Batterijen kunnen ook exploderen als ze beschadigd raken. Werp batterijen altijd weg in overeenstemming

49

met plaatselijke regelgeving. Hergebruik indien mogelijk. Werp batterijen niet weg bij het huishoudelijk afval.

De batterij vervangen

Uw smartphone maakt gebruik van een lithium-ion accu. Vervang de batterij altijd met eentje van hetzelfde type als de batterij die bij het product is geleverd. Het gebruik van een andere batterij kan resulteren brand of explosie.

Waarschuwing! Bij onjuiste behandeling kunnen accu’s exploderen. Maak accu’s niet open en werp ze niet in vuur. Houd deze buiten het bereik van kinderen. Volg de plaatselijke reguleringen bij het weggooien van gebruikte accu's.

Informatie over wegwerpen en hergebruik

Werp dit elektronisch apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.

Om het milieu zo veel mogelijk te beschermen en afval tot een minimum te beperken, dient u dit apparaat aan te bieden voor hergebruik. Meer informatie over afval van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), vindt u op www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm

EEE yönetmeligine uygundur.

Het voldoet aan de EEE-regelgeving.

Informatie over goedkeuringen

Conform de Russische regelgevende certificering

RoHS-naleving

Dit product voldoet aan richtlijn 2002/95/EG van het Europese parlement en de

Raad van 27 januari 2003 aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde milieugevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur (RoHS) en de aanpassingen van die richtlijn.

Voorkomen van gehoorbeschadiging

Let op: permanente gehoorbeschadiging kan ontstaan bij gebruik van oor- of hoofdtelefoons door langdurig luisteren met een hoog volume.

Dit apparaat is getest voor overeenstemming met de eis voor het niveau van geluidsdruk zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde standaarden EN 50332-1 en EN 50332-2.

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager

l’oreille de l’utilisateur.

50

Opmerking: voor Frankrijk zijn hoofdtelefoons en oortelefoons voor dit apparaat getest om te voldoen aan de Sound Pressure Level-vereisten

(Niveau van Geluidsdruk) die zijn vastgelegd in de normen NF EN 50332-

1:2000 en/of NF EN 50332-2:2003 zoals vereist door het Franse Artikel L.

5232-1.

A pleine puissance, l’écoute prolongée du baladeur peut endommager l’oreille de

l’utilisateur.

Draadloos gebruikskanaal voor verschillende domeinen

N. Amerika

Japan

Europa (ETSI)

2,412-2,462 GHz

2,412-2,484 GHz

2,412-2,472 GHz

Kanalen 01 tot 11

Kanalen 01 tot 14

Kanalen 01 tot 13

Frankrijk: Producten met een 2,4 GHz WLAN-apparaat

Voor producten met een 2,4 GHz draadloze LAN-functie zijn bepaalde beperkingen van toepassing:

• Het maximaal toegestane vermogen binnenshuis is 100 mW voor 2400-

2483,5 MHz.

• Het maximaal toegestane vermogen buitenshuis is 100 mW voor 2400-

2454 MHz.

• Het maximaal toegestane vermogen buitenshuis is 10 mW voor 2454-

2483,5 MHz.

Zie voor de laatste eisen www.art-telecom.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4GHz WLAN) est soumise à certaines restrictions:

• La puissance maximale autorisée en intérieur est de 100 mW pour 2400 -

2483,5 MHz.

• La puissance maximale autorisée est de 100 mW en extérieur pour 2400 -

2454MHz.

• La puissance maximale autorisée est de 10 mW en extérieur pour 2454 -

2483,5MHz.

Pour les dernières restrictions, voir www.art-telecom.fr.

51

Lijst met nationale codes

Deze apparatuur kan worden gebruikt in de volgende landen:

Land

Oostenrijk

België

Cyprus

Tsjechië

Denemarken

Estland

Finland

Frankrijk

Duitsland

Griekenland

HONGARIJE

Ierland

Italië

Letland

Litouwen

Luxemburg

DE

GR

HU

IE

DK

EE

FI

FR

IT

LV

LT

LU

ISO 3166

Code van 2 letters

Land

AT

BE

CY

CZ

Malta

Nederland

Polen

Portugal

Slowakije

Slovenië

Spanje

Zweden

Verenigd Koninkrijk

IJsland

Liechtenstein

Noorwegen

Zwitserland

Bulgarije

Roemenië

Turkije

LI

NO

CH

BG

ES

ZO

GB

IS

RO

TR

PL

PT

SK

SL

ISO 3166

Code van 2 letters

MT

NT

Certificaatinformatie (SAR)

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de EU (1999/519/EG) betreffende de beperking van blootstelling van het publiek aan elektromagnetische velden door middel van de bescherming van de gezondheid.

De grenswaarden maken deel uit van uitgebreide aanbevelingen voor de bescherming van het publiek. Deze aanbevelingen zijn ontwikkeld en gecontroleerd door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties via gebruikelijke en grondige evaluaties van wetenschappelijk onderzoek. Om de veiligheid van iedereen te garanderen, ongeacht leeftijd en gezondheid, bevatten de grenswaarden een significante veiligheidsbuffer.

Voordat radio-apparatuur verspreid mag worden, moet hun overeenstemming met

Europese wetten of grenswaarden worden bevestigd; alleen dan mag het CEsymbool worden toegepast.

De meeteenheid voor de aanbevolen grenswaarden van de Europese Raad voor mobiele telefoons is de "Specific Absorption Rate" (SAR). Deze SAR-grenswaarde is 2,0 W/kg, gemiddeld over 10 g lichaamsweefsel. Dit voldoet aan de eisen van de internationale commissie voor niet-ioniserende stralingsbescherming (ICNIRP) en is opgenomen in de Europese norm EN 50360 voor mobiele radio-apparatuur. De

SAR-regeling voor mobiele telefoons is in overeenstemming met Europese norm

EN 62209-1. De maximale SAR-waarde wordt berekend op het hoogste afgegeven niveau op alle frequentiebanden van de mobiele telefoon.

Voor op het lichaam gedragen gebruik is deze telefoon (EU-model) getest en voldoet hij aan de blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP, en is opgenomen in de

Europese Norm EN 62311 en EN 62209-2 voor gebruik met toebehoren die geen metaal bevatten en die de handset minimaal 1,5 cm van het lichaam verwijderd houden. Het gebruik van andere accessoires zal mogelijk het naleven van de

ICNIRP-blootstellingsrichtlijnen niet garanderen. Als u geen accessoire gebruikt dat op het lichaam wordt gedragen en u de telefoon niet bij het oor houdt, moet u de handset minstens 1,5 cm van uw lichaam houden wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

52

Tijdens het gebruik is het feitelijke SAR-niveau gewoonlijk veel lager dan de maximale waarden, omdat de mobiele telefoon op verschillende uitvoerniveaus werkt. Hij zendt alleen met zoveel vermogen als nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen is het volgende van toepassing: Hoe dichter u zich bij een basisstation bevindt, des te lager de zenduitvoer van uw mobiele telefoon is.

De geteste SAR van dit apparaat is als volgt:

NCC CE

Hoofd (W/kg) Lichaam (W/ kg)

Hoofd (W/kg)

1,68 0,862 1,68

FCC-richtlijnen

Deze mobiele telefoon voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende omstandigheden:

(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

(2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze mobiele telefoon is getest en voldoet aan de beperkingen voor een Klasse B digitaal apparaat conform Deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storing veroorzaken in radiocommunicatie.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Indien dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne.

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten.

• Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor ondersteuning.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren.

Waarschuwing RF-blootstelling

Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan stralen, die werden opgesteld voor een niet-gecontroleerde omgeving.

De antenne(s) die worden gebruikt bij de zender mogen niet worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

53

Informatie over RF-blootstelling (SAR)

Deze mobiele telefoon voldoet aan de overheidseisen voor blootstelling aan radiogolven.

Deze telefoon is ontworpen en gefabriceerd om de emissiegrenzen voor blootstelling aan radiofrequentie (RF)-energie als vastgelegd door de Federal

Communications Commission van de regering van de VS niet te overschrijden.

Voor de blootstellingsstandaard voor draadloze mobiele telefoons wordt de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate) gebruikt.

De door de FCC ingestelde SAR-grenswaarde is 1,6 W/kg.

Tests voor SAR worden uitgevoerd met standaard gebruiksposities aanvaard door de FCC met de telefoon zendend op het hoogste gecertificeerde energieniveau op alle geteste frequentiebanden.

De SAR wordt weliswaar bepaald op het hoogste gecertificeerde vermogensniveau, maar het feitelijke SAR-niveau van de telefoon tijdens het gebruik kan ver onder de maximale waarde vallen. Dat komt doordat de telefoon is ontworpen om op verschillende vermogensniveaus te werken, zodat alleen het vermogen gebruikt wordt dat nodig is om het netwerk te bereiken. Over het algemeen geldt dat het uitvoervermogen lager wordt naarmate u dichter in de buurt van de antenne van een draadloos basisstation komt.

De hoogste SAR-waarde als gemeld aan de FCC na te zijn getest voor gebruik tegen het oor is 0,816 W/kg en bij dragen op het lichaam, als beschreven in deze handleiding, is 0,959 W/kg voor GSM 1900 MHz-band.

Belangrijk: Metingen op het lichaam kunnen per model telefoon verschillen, afhankelijk van de beschikbare toebehoren en FCC-eisen.

Er kunnen verschillen bestaan tussen de SAR-niveaus van verschillende telefoons en in verschillende posities, ze voldoen echter alle aan de overheidseisen.

De FCC heeft een apparaatgoedkeuring voor dit model telefoon afgegeven met alle gemelde SAR-niveaus geëvalueerd als zijnde in overeenstemming met de richtlijnen voor RF-blootstelling van de FCC. SAR-informatie over dit model telefoon is geregistreerd bij de FCC en is te vonden in de sectie Display Grant io www.fcc.gov/ oet/ea/fccid als u zoekt naar het FCC ID: HLZDME330NFCCE.

Voor gebruik tijdens het dragen op het lichaam, is deze telefoon getest en voldoet hij aan de RF-blootstellingsrichtlijnen van de FCC voor gebruik met een accessoire dat geen metaal bevat en waarvan de handset minstens 1 cm van het lichaam is verwijderd. Het gebruik van andere verbeteringen zal mogelijk het naleven van de

FCC RF-blootstellingsrichtlijnen niet garanderen. Als u geen accessoire gebruikt dat op het lichaam wordt gedragen en u de telefoon niet bij het oor houdt, moet u de handset minstens 1 cm van uw lichaam houden wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.

54

Certificaatlogo's

Zo geeft u de certificaatlogo's van uw toestel weer: tik op Instellingen > Info over

telefoon > Juridische informatie > Crtificaatlogo.

55

NCC waarschuwing

警語

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更

頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應

立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾,

減少電磁波影響,請妥善使用。

Note: SAR

標準值 2.0 W/kg; 送測產品實測值為 : 1,68 W/kg

56

Waarschuwing lithium-ionbatterij

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell’ambiente.

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen

Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen

Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach

Angaben des Herstellers.

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren.

VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.

Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti.

ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre type ou d’ un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner.

57

0682

Acer Incorporated

Datum: 09.05.2012

Verklaring van conformiteit

Wij, Acer Incorporated, met adres 8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Model: E330

Beschrijving: Smart Handheld

De apparatuur voor op deze verklaring betrekking heeft, is in conformiteit met de volgende normen en/of andere normatieve documenten:

• EN 301 511 V9.0.2

• EN 301 908-1 V5.2.1; EN 301 908-2 V5.2.1

• EN 300 328 V1.7.1

• EN 300 440-1 V1.6.1; EN 300 440-2 V1.4.1

• EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-3 V1.4.1; EN 301 489-7 V1.3.1

• EN 301 489-17 V2.1.1; EN 301 489-24 V1.5.1

• EN 302 291-1 V1.1.1; EN 302 291-2 V1.1.1

• EN 55022:2010/AC:2011 klasse B; EN 55024:2010

• EN 55013:2001/A1:2003/A2:2006; EN 55020:2007

• EN 60950-1: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

• EN 50332-1:2000; EN 50332-2:2003

• EN 50360:2001/AC:2006; EN 50364:2010; EN 62311:2008; EN 62209-

1:2006;EN 62209-2:2010; EN 62479:2010

• Richtlijn RoHS 2002/95/EG over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke substanties in elektrische en elektronische apparatuur.

• De maximumconcentraties van de beperkte substanties op gewicht in homogeen materiaal zijn:

Doorlooptijd 0,1% Gepolybromeerde bifenyls (PBB’s) 0,1%

Mercury 0,1% Gepolybromeerde bifenylethers (PBDE’s) 0,1%

Hexavalent Chromium 0,1% Cadmium 0,01%

Wij verklaren hierbij dat het bovenstaand genoemde product voldoet aan alle essentiële eisen van de R&TTE Richtlijn (99/5/EC) uitgevaardigd door de Europese commissie.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar verwezen wordt in Artikel 10 en die nauwkeurig beschreven staat in Bijlage [IV] van richtlijn 1999/5/EC is gevolgd met betrekking tot de volgende artukelen:

• R&TTE Artikel 3.1 (a) Gezondheid en veiligheid

• R&TTE Artikel 3.1 (b) EMC

• R&TTE Artikel 3.2 Spectrumgebruik met de betrokkenheid van de volgende aangemelde instantie:

58

CETECOM, Untertuerkheimer Str. 6 – 10 66117 Saarbruecken

Identificatiekenmerk: 0682 (Aangemelde instantie) CE

De technische documentatie met betrekking tot het bovenvermelde apparaat, zal worden opgeslagen op:

Acer Incorporated

8F., No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist, New Taipei City, 22181, Taiwan

Gemachtigde persoon:

Naam: Harriot SL Lee

Zie het garantiebewijs voor het adres/telefoonnummer van het Acer service center.

59

Eindgebruiker

Licentieovereenkomst

BELANGRIJK-LEES ZORGVULDIG: DEZE EINDGEBRUIKER LICENTIEOVEREENKOMST (“OVEREENKOMST”) IS EEN

JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS PARTICULIER OF RECHTSPERSOON), EN ACER INC. INCLUSIEF HAAR

DOCHTERONDERNEMINGEN (“ACER”) VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEGEVERS OF

LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST IS GEVOEGD, MET INBEGRIP VAN ENIGERLEI BIJBEHORENDE

MEDIA, GEDRUKTE MATERIALEN EN GERELATEERDE ELEKTRONISCHE GEBRUIKERSDOCUMENTATIE, DIE DE

MERKNAAM “ACER” KUNNEN DRAGEN (“SOFTWARE”). DEZE OVEREENKOMST HEEFT GEEN BETREKKING OP ENIGERLEI

ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN, NOCH ZOU DIT MOETEN WORDEN GEÏMPLICEERD. DOOR DE

BIJBEHORENDE SOFTWARE OF EEN GEDEELTE DAARVAN TE INSTALLEREN, STEMT U ERMEE IN AAN DE BEPALINGEN EN

VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLE BEPALINGEN VAN

DEZE OVEREENKOMST, ZET DAN NIET HET INSTALLATIEPROCES VOORT EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK ALLE

EVENTUEEL GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE BETREFFENDE SOFTWARE VAN DE TELEFOON.

INDIEN U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG IN LICENTIE GEGEVEN EXEMPLAAR VAN DE TOEPASSELIJKE SOFTWARE,

BENT U NIET BEVOEGD DE SOFTWARE TE INSTALLEREN, KOPIËREN OF ANDERSZINS TE GEBRUIKEN, EN KUNT U GEEN

RECHTEN ONTLENEN AAN DEZE OVEREENKOMST.

De Software wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en -verdragen. De Software wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven.

VERLENING VAN LICENTIE

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. In het kader van deze Overeenkomst mag u:

1.

De Software installeren en gebruiken op één enkele aangewezen telefoon. Een afzonderlijke licentie is vereist per telefoon waarop de Software zal worden gebruikt;

2.

Een kopie van de Software maken uitsluitend voor reserve- of archiefdoeleinden;

3.

Een kopie maken van enigerlei elektronische documenten in de Software, mits u de documenten elektronisch ontvangt.

BEPERKINGEN

Het is NIET toegestaan:

1.

De Software te gebruiken of te kopiëren behalve zoals bepaald in deze Overeenkomst;

2.

De Software te verhuren of in lease te geven aan een derde;

3.

De Software te wijzigen, aan te passen of geheel of gedeeltelijk te vertalen;

4.

Reverse-engineering toe te passen, de Software te decompileren, demonteren of afgeleide werken te creëren op basis van de Software;

5.

De Software samen te voegen met enig ander programma of de software te wijzigen, behalve voor persoonlijk gebruik; en

6.

De Software te sublicentiëren of beschikbaar te stellen aan derden, behalve dat u, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Acer, de Software integraal aan een derde mag overdragen mits u geen kopieën van de Software bewaart en deze derde partij de bepalingen van deze Overeenkomst accepteert.

7.

Uw rechten op grond van deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.

8.

De Software in strijd met toepasselijke exportwetten en –verordeningen te exporteren, of (i) enigerlei Software te verkopen, exporteren, herexporteren, over te dragen, weg te sluizen, technische gegevens hieruit openbaar te maken of te vervreemden, aan een verboden persoon, entiteit of bestemming met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Cuba, Iran,

Noord Korea, Sudan en Syrië; of (ii) enigerlei Software aan te wenden voor gebruik dat verboden is door de wetten en verordeningen van de Verenigde Staten.

SERVICE & ONDERSTEUNING

Acer heeft niet de verplichting om technische of andere ondersteuning te leveren voor de Software.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde Software bevat onderdelen die het gebruik van Acer Live Update mogelijk maken, waardoor updates voor deze

Software automatisch worden gedownload en geïnstalleerd op uw telefoon. Door de Software te installeren geeft u Acer (of haar licentiegevers) toestemming om automatisch te controleren welke versie van deze Software u gebruikt op uw telefoon en om upgrades van deze Software te leveren die automatisch op uw telefoon kunnen worden gedownload.

EIGENDOM & AUTEURSRECHT

De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Software en alle kopieën daarvan blijven berusten bij Acer of de licentiegevers of leveranciers van Acer (indien van toepassing). U hebt geen en zult geen eigendomsbelang in de Software verkrijgen (met inbegrip van enigerlei wijzigingen of kopieën door of voor u gemaakt) of in enigerlei gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Eigendom van de titel en gerelateerde rechten met betrekking tot de inhoud (“content”) van de Software, berusten bij de eigenaar van die inhoud en kunnen beschermd zijn door toepasselijk. Deze licentie verschaft u geen recht op dergelijke inhoud. U gaat hierbij akkoord:

1.

Geen enkele aanduiding van auteursrecht of andere eigendom met betrekking tot de Software te verwijderen;

2.

Al deze aanduidingen op enigerlei geautoriseerde kopieën van de Software te reproduceren; en

3.

Ongeautoriseerd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERK

Deze Overeenkomst verschaft u geen rechten met betrekking tot enig handelsmerk of service merk van Acer of van de licentiegevers of leveranciers van Acer.

BEPERKING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN ONDER HET TOEPASSELIJKE RECHT LEVEREN ACER, ACER’S LEVERANCIERS

EN HAAR LICENTIEGEVERS, DE SOFTWARE “IN DE HUIDIGE STAAT” (“AS IS”) EN MET ALLE GEBREKEN, EN WIJZEN

HIERBIJ ALLE OVERIGE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN DE HAND, ZOWEL UITDRUKKELIJK, IMPLICIET ALS

WETTELIJK BEPAALD, DAARONDER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GEIMPLICEERDE GARANTIES,

BELASTINGEN OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL,

NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, PROFESSIONELE INSPANNING, AFWEZIGHEID VAN

2 VIRUSSEN EN AFWEZIGHEID VAN NALATIGHEID, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN HET LEVEREN OF NIET

LEVEREN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. EVENMIN IS ER EEN GARANTIE OF BEPALING VAN TITEL, ONGESTOORDE

WERKING, ONGESTOORD BEZIT, OVEREENKOMSTIGHEID MET DE BESCHRIJVING OF HET NIET MAKEN VAN INBREUK

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE.

BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOORZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT KUNNEN ACER, ACER’S

LEVERANCIERS OF ACER’S LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR ENIGERLEI

SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE (WAARONDER MEDE BEGREPEN, MAAR NIET

BEPERKT TOT, BEDRIJFSSCHADE OF HET VERLOREN GAAN VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE,

LETSELSCHADE, INBREUK OP PRIVACY, HET TEKORTSCHIETEN BIJ HET NAKOMEN VAN VERPLICHTINGEN WAARONDER

MEDE BEGREPEN VERPLICHTINGEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDE TROUW OF REDELIJKERWIJS IN ACHT TE NEMEN

ZORG, OF ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES) DIE VOORTVLOEIT UIT OF DIE OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND

HOUDT MET HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE, OF DOOR HET VERLENEN OF NIET

VERLENEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN OF ANDERSZINS VOLGENS OF IN VERBAND MET ENIGE BEPALING VAN

DEZE OVEREENKOMST, OOK IN HET GEVAL DAT DE TOEREKENBARE TEKORTKOMING, ONRECHTMATIGE DAAD

(WAARONDER BEGREPEN NALATIGHEID), RISICOAANSPRAKELIJKHEID, NIET-NAKOMEN VAN DE OVEREENKOMST OF

NIET-NAKOMEN VAN DE GARANTIE DOOR ACER OF HAAR LEVERANCIERS OF HAAR LICENTIEGEVERS, OOK INDIEN

ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN

DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN

NIETTEGENSTAANDE ENIGE SCHADE DIE U MOGELIJK LIJDT OM WELKE REDEN DAN OOK (MET INBEGRIP VAN, MAAR

NIET BEPERKT TOT, ALLE HIERVOOR GENOEMDE SCHADE EN ALLE DIRECTE OF ALGEMENE SCHADE) BEDRAAGT DE

TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, HAAR LEVERANCIERS EN HAAR LICENTIEGEVERS, KRACHTENS ENIGE

BEPALING ONDER DEZE OVEREENKOMST EN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ALLE VOORNOEMDE SCHADE

MAXIMAAL HET DAADWERKELIJK DOOR U BETAALDE BEDRAG VOOR DE SOFTWARE. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN,

UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN (INCLUSIEF VOORNOEMDE BEPERKING VAN GARANTIES EN VOORNOEMDE

BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BEPAALDE ANDERE SCHADE) ZIJN VAN TOEPASSING

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, OOK ALS ENIGE

VERHAALSMOGELIJKHEID NIET TOEREIKEND IS; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT OMDAT BEPAALDE

RECHTSSTELSELS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE

SCHADE NIET TOESTAAN, BOVENGENOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING ZAL ZIJN.

BEËINDIGING

Onverminderd alle overige rechten mag Acer deze overeenkomst onmiddellijk en zonder kennisgeving ontbinden indien u enigerlei voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst niet naleeft.

In dergelijk geval moet u:

1.

Alle gebruik van de Software staken;

2.

Alle originelen of kopieën van de Software vernietigen of terugsturen naar Acer; en

3.

De Software verwijderen van alle telefoons waar deze op aanwezig was.

Alle beperkingen van garanties en beperkingen van aansprakelijkheid zoals vermeld in deze Overeenkomst blijven na beëindiging van deze Overeenkomst voortbestaan.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, mededelingen, voorstellen en verklaringen tussen de partijen en prevaleert boven enige conflicterende of aanvullende voorwaarden van enige prijsopgave, opdracht, ontvangstbericht of gelijksoortige mededeling. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een door beide partijen ondertekend schriftelijk document.

Indien een bevoegde rechter oordeelt dat enigerlei bepaling in deze Overeenkomst in strijd is met het recht zal deze bepaling tot de maximaal toegestane omvang worden gehandhaafd, en tast dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze

Overeenkomst niet aan.

AANVULLENDE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

De Software die onder deze Overeenkomst door licentiegevers en leveranciers van Acer wordt geleverd (“Software van Derden”) wordt enkel aan u ter beschikking gesteld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van Derden niet op enigerlei wijze gebruiken die de diensten geleverd door licentiegevers of leveranciers hieronder (“Diensten van Derden”) zou kunnen beschadigen, onklaar zou kunnen maken, zou kunnen overbelasten of anderszins zou kunnen schaden. Verder mag u de Software van Derden niet op enige wijze gebruiken die het gebruik en genot van de Diensten van Derden, of de diensten en producten van derdenlicentiegevers van de licentiegevers of leveranciers van Acer door een andere partij zou kunnen verstoren.

De aanvullende bepalingen, voorwaarden en beleidslijnen die toegankelijk zijn via onze website zijn eveneens van toepassing op uw gebruik van de Software van Derden en Diensten van Derden.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd enkele gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie Acer's privacybeleid op http://

www.acer.com of de plaatselijke website van Acer.

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents