EX-V7 Digital Camera Gebruiksaanwijzing D

EX-V7 Digital Camera Gebruiksaanwijzing D
D
Digital Camera
EX-V7
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit CASIO
product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u eerst de
voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op een
veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K825PCM1DMX
1
UITPAKKEN
Terwijl u de camera uitpakt dient u te controleren dat alle hieronder getoonde items aanwezig zijn. Mocht er iets missen, neem dan
contact op met de winkel waar het apparaat gekocht was.
Digitale camera
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50)
USB slede (CA-35)
Bevestigen van de polsriem aan de camera.
* De vorm van de netstekker
hangt af van het land/gebied.
Bevestig de polsriem hier.
Speciale netadaptor (AD-C52G)/netsnoer *
USB kabel
Polsriem
AV kabel
CD-ROM’s (2)
2
Basisreferentie
UITPAKKEN
INHOUDSOPGAVE
UITPAKKEN
2
VOORBEREIDINGEN
36
Opladen van de accu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
BASISINFORMATIE VOOR
EEN SNELLE START
■
■
■
■
9
Laad eerst de accu op . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Configureren van de instellingen van
de displaytaal, de datum en de tijd . . . . . . . . . . . . 11
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 13
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bekijken van foto’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Opnemen van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wissen van een bestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
INLEIDING
Plaatsen van de accu
Opladen van de accu
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
36
37
41
41
De camera in het buitenland gebruiken. . . . . . . . . 42
In- en uitschakelen van de camera. . . . . . . . . . . . . 43
Gebruiken van een geheugenkaart . . . . . . . . . . . . 46
■
■
■
■
Ondersteunde geheugenkaarten
Leg eerst een geheugenkaart in de camera
Terugplaatsen van de geheugenkaart
Formatteren van een geheugenkaart
46
48
49
50
In-beeld menu’s gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
De inhoud van het beeldscherm veranderen . . . . 53
Mocht u de kluts kwijt raken... . . . . . . . . . . . . . . . . 54
22
Kenmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Lees dit eerst! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik. . . . . . . . 26
B
3
INHOUDSOPGAVE
OPNEMEN VAN EEN FOTO
56
OPNEMEN VAN EEN FILM
Specificeren van de opnamefunctie . . . . . . . . . . . 56
De camera op de juiste wijze vasthouden. . . . . . . 57
Opnemen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
■
■
■
■
■
Specificeren van de beeldgrootte
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
Gebruiken van de easy functie
Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen
van foto’s
■ Beperkingen ten aanzien van de autofocus
90
Filmbeeldkwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Opnemen van een film. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
92
Korte filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Voorafgaande filmfunctie gebruiken . . . . . . . . . . . 95
62
63
64
65
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
67
68
96
Opnemen van heldere beelden zonder flitser . . . 102
Opnemen van beelden van visitekaartjes en
documenten (Business Shot) . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Herstellen van een oude foto . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (Layout Shots)
(layout foto’s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Automatisch traceren van een bewegend
onderwerp (Auto Framing)
(automatisch uitkaderen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Opnemen met zoom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Gebruiken van de flitser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Gebruiken van de zelfontspanner . . . . . . . . . . . . . 77
Gebruiken van de doorlopende sluiter . . . . . . . . . 79
■ Selecteren van de doorlopende sluiterfunctie
79
■ Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid, de doorlopende sluiter met hoge
snelheid en de doorlopende sluiter met flitser
80
■ Voorzorgsmaatregelen voor de doorlopende sluiter 80
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . . 81
Handmatige configureren sluitertijd
prioriteit en lensopening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
B
4
INHOUDSOPGAVE
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
113
Instellen van de beeldscherpte. . . . . . . . . . . . . . . 135
Instellen van de kleurverzadiging . . . . . . . . . . . . 136
Instellen van het beeldcontrast . . . . . . . . . . . . . . 136
Foto’s met datumafstempeling. . . . . . . . . . . . . . . 137
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren . . . . . . . . . . . . . . 138
Overige nuttige opnamefuncties . . . . . . . . . . . . . 140
Veranderen van de scherpstelfunctie . . . . . . . . . 113
■
■
■
■
Gebruiken van autofocus
Gebruiken van macrofocus
Gebruiken van een oneindige scherpstelling
Gebruiken van handmatige scherpstelling
114
115
121
121
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Opnemen met de opnamelamp (REC) . . . . . . . . . 125
Corrigeren van de beeldhelderheid (EV
verschuiving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Bijstellen van de witbalans . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Specificeren van de ISO gevoeligheid. . . . . . . . . 131
Specificeren van de meetfunctie . . . . . . . . . . . . . 132
Verminderen van de effecten van
onderbelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Verbeteren van de menselijke huidskleur . . . . . . 134
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
B
■ Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
■ Weergeven van een in-beeld raster
■ Weergeven van het beeld dat u zojuist heeft
opgenomen (Image Review - beeldcontrole)
■ Gebruiken van icoonhulp
■ Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen van
de spanning te configureren
■ Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (reset)
5
140
141
142
142
143
145
INHOUDSOPGAVE
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
146
Combineren van meervoudige foto’s in
een enkel beeld (Layout Print) . . . . . . . . . . . . . . . 168
Bijstellen van de witbalans van een
opgenomen beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Instellen van de beeldhelderheid . . . . . . . . . . . . . 171
Verminderen van de effecten van
onderbelichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Monteren van een film op de camera. . . . . . . . . . 174
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Bekijken van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
■ Luisteren naar het geluid van een foto met geluid 147
Bekijken van een film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
■ Weergeven van een film met de anti-trilfunctie
150
Weergeven van een Slideshow (diashow)
op de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Inzoomen op het getoonde beeld. . . . . . . . . . . . . 157
Gebruiken van het 9-beelden scherm . . . . . . . . . 158
Gebruiken van het kalenderscherm . . . . . . . . . . . 159
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
Toevoegen van geluid aan een foto . . . . . . . . . . . 179
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
161
Heraanpassen van de afmetingen
van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Trimmen van een foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Keystone correctie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te corrigeren . . . . 164
Bewerken de datum en de tijd van een beeld . . . 166
Roteren van een beeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
B
179
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
184
Bestanden en mappen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Beschermen van een bestand tegen wissen. . . . 185
Gebruik de FAVORITE map. . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Kopiëren van bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
6
INHOUDSOPGAVE
WISSEN VAN BESTANDEN
192
AFDRUKKEN
Wissen van een specifiek bestand. . . . . . . . . . . . 192
Wissen van alle bestanden . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Wissen van foto’s uit de FAVORITE map . . . . . . 193
OVERIGE INSTELLINGEN
Verschillende types van afdrukken . . . . . . . . . . . 206
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
DPOF gebruiken om beelden te specificeren
die afgedrukt dienen te worden en het
aantal afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
194
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
In- of uitschakelen van het startscherm . . . . . . . 196
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor een
bestandsnaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Veranderen van de instelling van de datum
en de tijd bij de camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Gebruiken van de wereldtijd. . . . . . . . . . . . . . . . . 200
■ Configureren van de instellingen van
de wereldtijd
206
■ Datumafstempeling
214
Ondersteunde protocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
200
Veranderen van de displaytaal . . . . . . . . . . . . . . . 201
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Veranderen van het USB poortprotocol . . . . . . . 203
Configureren van de instellingen van de
[
] (PLAY) (weergave) toets . . . . . . . . . . . . . . . 204
Formatteren van het ingebouwde geheugen . . . 205
B
7
INHOUDSOPGAVE
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA
MET EEN COMPUTER
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Geheugenkaartdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
216
Wat u kunt doen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Gebruiken van de camera met een
Windows computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
APPENDIX
■ Bekijken en opslaan van beelden op de computer 221
■ Oversturen van beelden van de camera en het
beheren van beelden op de computer
229
■ Weergeven van films
231
■ Films monteren
232
■ Oversturen van beelden naar de camera
233
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
237
■ Gebruikersregistratie
238
■ Verlaten van het CD-ROM menu
238
Algemene gids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Inhoud van het beeldscherm . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Menureferentie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Gids voor het oplossen van moeilijkheden. . . . . 261
■ Het probleem vinden en oplossen
■ Mocht u problemen ondervinden bij het
installeren van de USB driver…
■ Boodschappen in het display
B
261
266
267
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
■ Oversturen van beelden van de camera en het
beheren van beelden op uw Macintosh
■ Weergeven van films
■ Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
■ Registreren als een gebruiker
251
239
245
245
246
246
8
INHOUDSOPGAVE
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Laad eerst de accu op
(pagina 36)
■ Leg de accu in de camera
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u
er lichtjes op drukt in de
richting van de pijl om het
te openen.
2. Leg eerst de accu in de camera.
9
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Gebruiken van de USB slede om de accu op
te laden
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
Netadapter
Netsnoer
2. Plaats de camera op de USB slede.
Oplaadindicator [CHARGE]
Rood: Opladen
Groen: Opgeladen (vol)
• Het kost ongeveer 150 minuten
om de accu volledig op te
laden.
10
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Configureren van de instellingen van de displaytaal, de datum en de tijd
(pagina’s 198, 201)
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
Lensdeksel
schakelen.
• Let erop dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel verschuift.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
gewenste taal en druk daarna op [SET]
(instellen).
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land/
[]
[]
[]
[]
[SET]
gebied waar u de camera gaat gebruiken en
druk daarna op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de stad waar u de
camera gaat gebruiken en druk daarna op
[SET] (instellen).
Zoomregelaar
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
De instellingen op deze pagina zijn nodig wanneer u de camera
voor het eerst na aanschaf inschakelt.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de taal, de
datum en de tijd een fout maakt, kunt u de instellingen
veranderen (pagina’s 198, 201).
B
de gewenste zomertijd (DST) en druk daarna
op [SET] (instellen).
11
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het datumformaat en druk daarna op [SET] (instellen).
Voorbeeld: 19 december, 2007
Om de datum als volgt weer te geven: Selecteer deze optie:
07/12/19
YY/MM/DD
19/12/07
DD/MM/YY
12/19/07
MM/DD/YY
7. Stel de datum en de tijd in.
Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste instelling (jaar, maand, dag, uur, minuut) en verander de instelling daarna d.m.v. [S] en
[T].
Verschuif de zoomregelaar om heen en weer te schakelen tussen het 12-uren en 24-uren formaat.
8. Druk op [SET] (instellen) wanneer alle instellingen naar wens zijn.
9. Schuif het lensdeksel dicht om de camera uit te schakelen.
• Ga naar de procedure op de volgende pagina nadat u deze procedure voltooid heeft.
12
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Gebruiken van een geheugenkaart
(pagina 46)
■ Leg eerst een geheugenkaart in de camera
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Wanneer een geheugenkaart ingelegd is, zal de camera de
beelden die u opneemt op de kaart opslaan.
MEMORY
CARD
LET OP
ME
M
CA ORY
RD
• Hoewel de camera een ingebouwd geheugen heeft, geeft
een geheugenkaart extra capaciteit die u kunt gebruiken
voor het opslaan van meer beelden, beelden van een
hogere kwaliteit of een groter formaat en voor het opnemen
van langere films.
• De camera zal beelden opslaan in het ingebouwde
geheugen als er geen geheugenkaart ingelegd is. Sla deze
procedure over en ga naar “Opnemen van een foto” op
pagina 15 als u liever het ingebouwde geheugen gebruikt.
• Zie pagina 269 voor informatie betreffende de capaciteit
van de geheugenkaart.
Voorkant
Achterkant
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) in de
kaartgleuf en druk de kaart er in totdat deze stevig op zijn
plaats zit.
3. Sluit het accudeksel.
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er
lichtjes op drukt in de
richting van de pijl om het te
openen.
13
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
■ Formatteren van een geheugenkaart
5. Druk op [S] om “Format” (formaat) te
selecteren en druk daarna op [SET] (instellen).
Voordat u een geheugenkaart bij de camera kunt gebruiken,
dient u deze eerst te formatteren.
• Selecteer om het formatteren te annuleren “Cancel”
(annuleren) en druk vervolgens op [SET].
• Wacht totdat de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.)
boodschap van het beeldscherm verdwijnt voordat u iets
anders doet.
BELANGRIJK!
• Door een geheugenkaart te formatteren die reeds foto’s of
andere bestanden bevat, wordt de inhoud gewist.
Gewoonlijk is het niet nodig een geheugenkaart nogmaals
te formatteren. Echter als het opslaan op een kaart langer
duurt of als u andere abnormaliteiten bespeurt, formatteer
dan de kaart.
• Voer de volgende procedure uit bij de camera om de
geheugenkaart te formatteren.
“Set Up” (basisinstellingen) indextab
Lensdeksel
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
• Let erop dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel verschuift.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Set Up”
(basisinstellingen) indextab.
[MENU]
4. Selecteer d.m.v. [T] “Format” (formaat) en
druk daarna op [X].
14
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een foto
(pagina 56)
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
Sluitertoets
schakelen.
• Let erop dat u de lens niet aanraakt wanneer u het
lensdeksel verschuift.
Lensdeksel
Foto icoon
2. Zet de functiedraairegelaar op “
” (foto).
Hierdoor verschijnt “
” in het beeldscherm.
• Als “
” (PLAY (weergave) functie) op het beeldscherm
weergegeven wordt, let er dan op dat het lensdeksel
open is en druk dan op de sluitertoets of op [
] (PLAY)
(weergave). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de huidige
opnamefunctie (REC).
136
N
2
Bedrijfsindicator
07/12/24
12:37
3. Richt de camera op het onderwerp.
4. Druk de sluitertoets halverwege in terwijl u de
camera stil houdt.
Scherpstelkader
Wanneer op het beeld scherpgesteld is, zal de camera een
pieptoon geven, de bedrijfsindicator groen oplichten en het
scherpstelkader groen worden.
Beeldscherm
Functiedraairegelaar
15
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
5. Houd de camera nog steeds stil en druk de
Hoe druk ik de sluitertoets halverwege in?
sluitertoets geheel in.
De sluitertoets is ontworpen om ongeveer halverwege te
stoppen wanneer u de toets lichtjes indrukt. Als u op dit punt
stopt, wordt dat aangeduid als “halverwege indrukken”. Als u
de sluitertoets halverwege indrukt, stelt de camera de
belichting automatisch bij en stelt scherp op het onderwerp
waarop de camera op dat moment gericht is.
Het zich meester van hoeveel druk nodig is om de
sluitertoets halverwege of volledig in te drukken is een
belangrijke techniek die u nodig heeft om mooie beelden te
verkrijgen.
Het opgenomen beeld blijft op het display voor ongeveer
een seconde en wordt dan in het geheugen opgeslagen.
Daarna zal de camera klaar zijn om het volgende beeld op
te nemen.
Beeldgrootte en beeldkwaliteit van foto’s
Uw camera laat u selecteren van verschillende instellingen
voor de beeldgrootte en de kwaliteit. Merk op dat de
instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit invloed
hebben op hoeveel beelden in het geheugen kunnen worden
opgenomen.
• U kunt de instellingen voor de beeldgrootte en de kwaliteit
veranderen zoals vereist om een beeld op te nemen dat
kleiner is of een lagere resolutie heeft om als bijlage te
dienen voor een e-mail boodschap of voor publicatie op
een website, enz. U kunt ook een beeldgrootte selecteren
dat past bij het papierformaat dat u van plan bent te
gebruiken voor het afdrukken van uw beelden.
Zie pagina’s 62, 63 en 269 voor nadere details.
Halverwege indrukken
Licht
indrukken
totdat de toets
stopt.
Piep-piep!
16
Volledig indrukken
Geheel
indrukken
Klik!
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van foto’s
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
(pagina 146)
Bij volledig indrukken van de sluitertoets zonder te wachten
tot autofocus gaat werken, wordt opgenomen d.m.v. de
snelsluiter (pagina 120). De snelsluiter laat u beelden
opnemen op precies het moment dat u dat wilt.
• Met de snelsluiter gebruikt de camera de snelle autofocus
hetgeen betekent dat u snel bewegende actie
gemakkelijker kunt opnemen. Merk echter op dat
sommige beelden onscherp kunnen zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje
extra tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te
drukken voor een juiste scherpstelling.
[
] (weergave)
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavefunctie (PLAY)
in te schakelen.
Mochten er zich meerdere beelden in het geheugen
bevinden, blader er dan doorheen d.m.v. [W] en [X].
■ Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
U kunt een opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste opnamefunctie
(REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
17
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Opnemen van een film
(pagina 90)
1. Zet de functiedraairegelaar op “
Filmicoon
” (film).
Hierdoor verschijnt “
” (film) in het beeldscherm.
• Als “
” (PLAY (weergave) functie) op het beeldscherm
weergegeven wordt, let er dan op dat het lensdeksel
open is en druk dan op de sluitertoets of op [
] (PLAY)
(weergave). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de huidige
opnamefunctie (REC).
Resterende opnametijd
2. Druk op de sluitertoets om de filmopname te
Sluitertoets
starten.
• Tijdens de filmopname wordt het geluid ook opgenomen.
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
opnemen te stoppen.
Opnametijd
Filmopnamescherm
Functiedraairegelaar
18
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Filmbeeldkwaliteit
Uw camera laat u selecteren uit zes verschillende
instellingen voor de kwaliteit (UHQ (ultra-hoge resolutie),
UHQ Wide (ultra-hoge resolutie - breedbeeld), HQ (hoge
resolutie), HQ Wide (hoge resolutie - breedbeeld), Normal
(normaal), LP (lange weergave)) voor films. Om de
beeldcapaciteiten van uw camera optimaal te gebruiken,
dient u voor de kwaliteitsinstelling “HQ” (hoge kwaliteit) of
“HQ Wide” (hoge kwaliteit - breedbeeld) of beter te
gebruiken.
De filmkwaliteit is een standaard die het detail, de
vloeiendheid en de helderheid van het beeld tijdens de
weergave bepaalt. Door de beeldkwaliteit te verlagen kunt u
langer filmen zodat u naar “Normal” (normaal) of “LP” (lange
weergave) kunt overschakelen om de geheugencapaciteit te
sparen als u tekort dreigt te komen.
Zie pagina’s 90 en 270 voor nadere details.
19
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Bekijken van een film
(pagina 148)
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt geeft
aan dat het een beeld van een film betreft.
“
weergeven.
Wanneer u door de beelden bladert, wordt een film
aangegeven op het beeldscherm door het eerste filmbeeld
weer te geven.
” filmicoon
[
3. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
] (weergave)
starten.
Het beeldscherm zal terugkeren naar het
beeldselectiescherm in stap 2 nadat het einde van de film
bereikt is.
• Tijdens de filmweergave kunt u het volume bijstellen,
naar voren en achteren doorspringen en andere
bewerkingen uitvoeren (pagina 149).
[SET]
■ Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
U kunt een opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste opnamefunctie
(REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
[W] [X]
1. Druk op [
] om de weergavefunctie (PLAY)
in te schakelen.
20
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
Wissen van een bestand
(pagina 192)
1. Druk op [
U kunt de volgende procedure volgen voor het wissen van
bestanden die u overgestuurd heeft van de harde schijf van uw
computer, beelden die u afgedrukt heeft of bestanden die u
gewoonweg niet meer nodig heeft. Hierdoor wordt geheugen vrij
gemaakt om meer beelden op te nemen.
[
].
2. Druk op [T] (
).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
die u wilt uitwissen.
] (weergave)
4. Druk op [S] om “Delete” (wissen) te
selecteren.
[S]
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de wisbewerking te
annuleren.
5. Druk op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde foto of film gewist.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 3 als u
meer wilt wissen.
• Druk op [MENU] (menu) om de wisbewerking te
beëindigen.
[SET]
[W] [X]
[T] (
)
21
BASISINFORMATIE VOOR EEN SNELLE START
INLEIDING
■ Een indrukwekkende collectie handige
opname attributen
Kenmerken
• Vermindering van de effecten van bewegingen van uw hand
en van het onderwerp door gebruik te maken van een snellere
sluitertijd en een anti-trilfunctie (pagina 123)
• Door op te nemen met de hoge gevoeligheidfunctie worden
donkere beelden vermeden zelfs wanneer geen flitser wordt
gebruikt (pagina 102)
• De snelsluiter laat u beelden opnemen op precies het
moment dat u dat wilt (pagina 120)
• Filmopname met hoge kwaliteit (H.264) (pagina 90)
■ De BEST SHOT functie om mooie foto’s te
maken door gewoonweg een beeld te
selecteren dat als voorbeeld
geprogrammeerd is in de camera
Selecteer gewoonweg de scene
die lijkt op die u wilt opnemen
(Nachtsceneportret, Bloem, enz.)
om een onmiddellijk
basisinstelling voor uw camera te
verkrijgen.
Voorbeeld:Selecteren om
mooie portretten
te verkrijgen.
■ Indrukwekkende attributen voor het
afdrukken
• DPOF attribuut voor het gemakkelijk specificeren van
datumafstempeling en het aantal afdrukken (pagina 211)
• Tijdstempel attribuut die een afstempeling van de datum
maakt in de beelddata (pagina 137)
• Ondersteuning voor PictBridge en USB DIRECT-PRINT voor
het gemakkelijk afdrukken thuis met een printer die één van
deze standaarden ondersteunt zonder het gebruik van een
computer (pagina 208)
B
22
INLEIDING
■ Auteursrechten
Lees dit eerst!
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen is
het onwettige gebruik van beeld-, film-, audio- en
muziekbestanden zonder toestemming van de eigenaar van de
auteursrechten in overtreding met de wetgeving ten aanzien van
auteursrechten en internationale verdragen. Ongeacht of de
bestanden in kwestie gekocht of gratis verkregen zijn, is het
verspreiden via het Internet of het distribueren aan derden
zonder toestemming van de eigenaar van de auteursrechten in
overtreding met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten
en internationale verdragen. Merk op dat CASIO COMPUTER
CO., LTD. niet aansprakelijk gesteld zal worden voor misbruik
op welke wijze dan ook van dit product waarbij inbreuk gemaakt
wordt op de auteursrechten van derden of die in overtreding zijn
met de wetgeving ten aanzien van auteursrechten.
De hieronder getoonde handelsmerken en geregistreerde
handelsmerken worden op redactionele wijze gebruikt in de
tekst met uitleg in deze handleiding zonder handelsmerk ™ of
geregistreerde handelsmerk ® symbolen. Er is intentie tot
inbreuk op het handelsmerk.
■ LCD paneel
Het vloeibaar kristal (LCD) paneel van het beeldscherm maakt
gebruik van precisietechnologie die voorziet in een beeldpunt
opbrengst van meer dan 99,99%.
Dit betekent dat sommige beeldpunten mogelijk niet zullen
branden of juist altijd zullen branden. Dit komt door de
karakteristieken van het vloeibaar kristal (LCD) paneel en duidt
niet op een defect.
23
INLEIDING
• EXILIM, Photo Loader en Photo Transport zijn
handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van CASIO
COMPUTER CO., LTD.
• Photo Loader with HOT ALBUM werd ontwikkeld gebaseerd
op HOT ALBUM, waarvan de auteursrechten toebehoren aan
HOTALBUMcom, Inc. en Photo Loader, waarvan de
auteursrechten toebehoren aan CASIO COMPUTER CO.,
LTD. Alle auteursrechten en andere rechten vervallen aan de
oorspronkelijke houders van de auteursrechten.
• Namen van andere bedrijven of producten die hier genoemd
worden zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken
van hun respectievelijke eigenaren.
• Het SDHC Logo is een handelsmerk.
• Microsoft, Windows, Internet Explorer, Windows Media,
Windows Vista en DirectX zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation in
de Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime logo en iPhoto zijn
handelsmerken van Apple Inc. van de Verenigde Staten van
Amerika en/of andere landen.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en met licentie verleend aan
MultiMediaCard Association (MMCA).
• MMCplus is een handelsmerk van de MultiMediaCard
Association.
• Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten van Amerika en/of andere landen.
• Ulead, Ulead VideoStudio en Movie Wizard zijn
handelsmerken van Ulead Systems, Inc.
• HOTALBUM en het HOT ALBUM logo zijn handelsmerken of
geregistreerde handelsmerken van Konica Minolta Photo
Imaging, Inc. en met licentie verleend aan HOTALBUMcom,
Inc.
B
Het commerciële kopiëren, distribuëren en het kopiëren van een
onderdeel van het meegeleverde software of een gedeelte
ervan via een netwerk zonder toestemming is verboden.
24
INLEIDING
• Merk op dat de voorbeeldschermen en productafbeeldingen
in deze handleiding ietwat kunnen afwijken van de
schermen en de configuratie van de camera in werkelijkheid.
• De inhoud van deze handleiding is onder voorbehoud en
kan zonder voorafgaande mededeling worden veranderd.
• De inhoud van deze handleiding is bij elke stap van het
productieproces gecontroleerd. Neem a.u.b. contact op met
ons mocht u iets opmerken dat twijfelachtig of fout, enz. is.
• Kopiëren van de inhoud van deze handleiding in zijn geheel
of gedeeltelijk is verboden. Behalve voor uw persoonlijke
gebruik is het gebruik van de inhoud van deze handleiding
zonder de uitdrukkelijke toestemming van CASIO
COMPUTER CO., LTD. verboden onder de wetgeving ten
aanzien van auteursrechten.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van dit
product.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
u of door derden die voortvloeien uit het gebruik van Photo
Loader with HOT ALBUM en/of Photo Transport .
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade en of verliezen opgelopen door
het wissen van de geheugeninhoud als gevolg van een
defect, reparaties of andere redenen.
25
INLEIDING
■ Direct naar de zon of een heldere lichtbron
kijken
Voorzorgsmaatregelen voor het
gebruik
• Kijk nooit naar de zon of een andere heldere lichtbron via de
zoeker van de camera. Dit kan namelijk schade toebrengen
aan uw gezichtsvermogen.
■ Neem testopnames voordat u de
uiteindelijke opname maakt.
• Voordat u de uiteindelijke opname maakt is het verstandig
een testopname te maken om er zeker van te zijn dat de
camera op de juiste wijze opneemt.
■ Flash (Flitser)
• Gebruik de flitseenheid nooit op een plaats waar brandbare of
explosieve gassen aanwezig kunnen zijn. Dergelijke
omstandigheden kunnen het risico op brand en een explosie
met zich meebrengen.
• Richt de flitser nooit in de richting van een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn voor
en het uitzicht belemmeren van de bestuurder en het gevaar
op een ongeluk met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit te dicht bij de ogen van het onderwerp.
Dit kan het verlies van het gezichtsvermogen met zich
meebrengen.
■ Vermijd het gebruik terwijl u in beweging
bent
• Probeer de camera nooit te gebruiken om beelden op te
nemen of weer te geven terwijl u een auto of een ander
voertuig aan het besturen bent of terwijl u aan het lopen bent.
Als u naar het beeldscherm kijkt terwijl u in beweging bent,
kan dit het gevaar op een ernstig ongeluk met zich
meebrengen.
26
INLEIDING
■ Displaypaneel
■ Vervoer
• Oefen geen harde druk uit op het oppervlak van het LCD
paneel en onderwerp het niet aan harde stoten. Hierdoor kan
het glas van het displaypaneel breken.
• Mocht het displaypaneel breken, raak dan nooit de vloeistof
erin aan. Dit kan het risico op brandwonden op uw huid met
zich meebrengen.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw mond
komen, spoel dan uw mond onmiddellijk uit en neem contact
op met uw huisarts.
• Mocht de vloeistof van het displaypaneel ooit in uw ogen of
met uw huid in contact komen, spoel dan onmiddellijk voor
minstens 15 minuten met schoon water af en neem contact
op met uw huisarts.
• Bedien de camera nooit in een vliegtuig of een andere plaats
waar het gebruik van dergelijke toestellen verboden is. Het
onjuiste gebruik van dit product kan namelijk het gevaar op
een ernstig ongeluk met zich meebrengen.
■ Rook, een vreemde geur, oververhitting en
andere abnormale omstandigheden
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet terwijl er rook
of een vreemde geur uitkomt of terwijl de camera oververhit
is, brengt dit het gevaar op brand en elektrische schok met
zich mee. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht
één van de bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera en let er daarbij op dat u zichzelf
beschermt tegen brandwonden.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Aansluitingen
• Sluit nooit toestellen die niet gespecificeerd zijn voor het
gebruik met deze camera aan op de aansluitingen. Het
aansluiten van een niet-gespecificeerd toestel kan het gevaar
op brand en elektrische schok met zich meebrengen.
27
INLEIDING
■ Water en vreemde voorwerpen
■ Laten vallen en ruw behandelen
• Water, andere vloeistoffen en vreemde voorwerpen (in het
bijzonder metalen voorwerpen) die de camera binnendringen
kunnen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengen. Voer de volgende stappen onmiddellijk uit
mocht één van de bovengenoemde symptomen zich
voordoen. U dient hierop in het bijzonder te letten wanneer u
de camera gebruikt wanneer het regent of sneeuwt of bij de
oceaan of andere plaatsen waar veel water aanwezig is of in
de buurt van een badkamer of toilet.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Als het gebruik van de camera wordt voortgezet nadat deze
beschadigd is doordat hij gevallen of ruw behandeld is, brengt
dit het gevaar op brand en elektrische schok met zich mee.
Voer de volgende stappen onmiddellijk uit mocht één van de
bovengenoemde symptomen zich voordoen.
1. Schakel de camera uit.
2. Mocht u de netadapter gebruiken om de camera van
stroom te voorzien, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Mocht de camera op accuspanning werken, verwijder de
accu dan uit de camera.
3. Neem contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Uit de buurt van vuur houden
• Stel de camera nooit bloot aan vuur waardoor hij kan
exploderen en waardoor het gevaar bestaat op brand en
elektrische schok.
28
INLEIDING
■ Demonteren en knutselen
■ Belangrijke data backuppen
• Probeer de camera nooit uit elkaar te halen of er op een
andere manier aan te knutselen. Dit kan het het gevaar op
brand en elektrische schok, brandwonden en ander
persoonlijk letsel met zich meebrengen. Laat interne
inspectie, onderhoud en reparatiewerkzaamheden altijd over
aan uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats.
• Maak altijd backup kopieën van belangrijke data die zich in
het camerageheugen bevindt door die data over te sturen
naar een computer of andere opslagapparatuur. Merk op dat
data kan worden uitgewist wanneer de camera defect is,
gerepareerd dient te worden, enz.
■ Geheugenbeveiliging
• Bij het plaatsen van de accu dient u de correcte procedure te
volgen zoals beschreven in de documentatie die met de
camera meegeleverd wordt. Het incorrect plaatsen van de
accu kan leiden tot het beschadigen van de data in het
geheugen van de camera.
■ Te vermijden plaatsen
• Laat de camera nooit achter op één van de volgende soort
plaatsen. Dit kan het risico op brand en elektrische schok met
zich meebrengen.
– Plaatsen die blootstaan aan veel vochtigheid of veel stof
– Plaatsen waar voedsel geprepareerd wordt of andere
plaatsen waar veel olie-achtige rook aanwezig is
– In de omgeving van kachels, op een verwarmd tapijt of op
plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht, binnenin
een afgesloten voertuig, of op andere plaatsen die
blootstaan aan bijzonder hoge temperaturen
• Plaats de camera nooit op een instabiele ondergrond, op een
hoge plank, enz. Hierdoor kan de camera namelijk vallen,
hetgeen het gevaar op persoonlijk letsel met zich meebrengt.
■ Oplaadbare accu
• Gebruik alleen de gespecificeerde oplaadeenheid of het
gespecificeerde toestel om de accu op te laden. Wordt
geprobeerd de accu op te laden op een wijze die niet
toegestaan is, dan brengt dit het gevaar op oververhitting van
de accu, brand en explosie met zich mee.
29
INLEIDING
• Mocht u ooit tijdens het gebruik, het laden of het opslaan van
een accu opmerken dat hij lekt, een vreemde geur afgeeft,
verkleurt, vervormt of mochten er zich andere abnormale
omstandigheden voordoen, koppel de accu dan onmiddellijk
van de camera of van de oplaadeenheid en houd hem uit de
buurt van open vuur.
• Gebruik de accu niet en laat hem niet achter in het directe
zonlicht, binnenin een afgesloten voertuig of op andere
plaatsen die blootstaan aan hoge temperaturen. Dit kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als het opladen van de accu niet op normale wijze binnen de
gespecificeerde tijd eindigt, stop dan met opladen en neem
contact op met het dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Verder opladen kan het risico op
oververhitting, brand en een explosie met zich meebrengen.
• Accuvloeistof kan uw ogen beschadigen. Mocht de
accuvloeistof ooit onverhoeds in uw ogen komen, spoel uw
ogen dan onmiddellijk uit met schoon kraanwater en neem
contact op met uw huisarts.
• Stel de accu niet bloot aan of dompel hem niet onder in water
of zeewater. Dit kan schade toebrengen aan de accu, haar
prestaties verslechteren en de levensduur van de accu
verkorten.
• De accu is alleen bedoeld voor het gebruik met een CASIO
digitale camera. Het gebruik met een ander toestel kan
schade toebrengen aan de accu, haar prestaties
verslechteren en de levensduur van de accu verkorten.
• Als één van de volgende voorzorgsmaatregelen niet wordt
nageleefd, brengt dit het gevaar op oververhitting van de
accu, brand en explosie met zich mee.
– Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in de buurt
van open vuur.
– Stel accu’s nooit bloot aan hitte of vuur.
– Let er op dat de accu in de juiste richting wijst wanneer
deze aangesloten wordt op de oplaadeenheid.
– Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die elektriciteit
kunnen geleiden (halskettingen, potlood, enz.).
– Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en stel
hem niet bloot aan harde stoten (er met een hamer
opslaan, er bovenop staan, enz.) en soldeer er nooit aan.
Plaats de accu nooit in een magnetron, een kachel, een
hogedrukapparaat, enz.
30
INLEIDING
■ Netadapter
• Zorg ervoor de gebruiksaanwijzing en documentatie te lezen
die met de camera en de speciale oplaadeenheid wordt
meegeleverd voordat u de accu gebruikt of oplaadt.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen, zie er
dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene de kinderen
attent maakt op de voorzorgsmaatregelen en op de juiste
behandelingsaanwijzingen en let erop dat ze de accu
inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op uw huid
komen, was dan onmiddellijk af met schoon leidingwater.
Langdurig lichamelijk contact met accuvloeistof kan leiden tot
huidirritatie.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Gebruik alleen de netadapter die voor deze camera
gespecificeerd is.
– Gebruik de netadapter om in de stroomvoorziening te
voldoen van alleen die toestellen die er voor gespecificeerd
zijn.
– Gebruik als voedingsbron een stopcontact met een
wisselspanning van 100V tot 240V (50/60Hz).
– Steek de netstekker nooit in een stopcontact dat met
andere toestellen gedeeld wordt of in een verlengsnoer dat
met andere toestellen gedeeld wordt.
• Verkeerd gebruik van de netadapter kan hem beschadigen
hetgeen het gevaar op brand en elektrische schok met zich
meebrengt. Zorg ervoor dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het gebruik van de
netadapter.
– Plaats geen zware voorwerpen op de netadapter en stel
hem niet bloot aan directe hitte.
– Knutsel nooit aan de netadapter en verbuig hem nooit.
– Draai of trek niet aan het netsnoer.
– Mocht het netsnoer of de stekker ooit beschadigd raken,
neem dan contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
31
INLEIDING
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter
• Raak de netadapter nooit met natte handen aan. Dit kan
namelijk gevaar op elektrische schok met zich meebrengen.
• Verkeerd gebruik van de netadapter brengt het gevaar op
brand en elektrische schok met zich mee. Zorg ervoor dat u
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt bij het
gebruik van de netadapter.
– Plaats het netsnoer nooit in de buurt van een kachel of
andere verwarmingsapparatuur.
– Pak de stekker van het netsnoer van de netadapter beet
wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek nooit
aan het netsnoer.
– Steek de stekker zover mogelijk in het stopcontact.
– Haal de netadapter uit het stopcontact voordat u de camera
voor langere tijd onbeheerd achter laat, zoals wanneer u op
reis gaat, enz.
– Trek de stekker van het netadaptersnoer minstens eens
per jaar uit het stopcontact en reinig eventueel stof af bij de
stekers van de stekker.
• Let erop dat u de dat u de camera altijd van de USB slede
verwijdert voordat u de aansluiting van de netadapter tot
stand brengt of verbreekt.
• Het opladen, het uitvoeren van USB data communicatie en de
werking van de fotostandaard kunnen er toe leiden dat de
netadapter warm wordt. Dit is normaal en duid niet op een
defect.
32
INLEIDING
■ Levensduur van de accu
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
• De tijden voor doorlopende werking op de accu die in deze
handleiding gegeven worden stellen de geschatte tijd voor
waarna de camera uitgeschakeld wordt door een te lage
accuspanning wanneer de camera op de accu werkt bij een
normale temperatuur (23°C). De tijden zijn geen garantie dat
u inderdaad die werkingstijd verkrijgt. De werkelijke
levensduur van de accu wordt sterk beïnvloed door de
omringende temperatuur, de omstandigheden waaronder de
accu opgeslagen wordt, de hoeveelheid tijd dat de accu
opgeslagen is, enz.
• Als de camera ingeschakeld gelaten wordt, kan de accu leeg
raken waarna de lege accu indicator verschijnt. Schakel de
camera uit wanneer u deze niet aan het gebruiken bent.
• De lege accu indicator geeft aan dat de camera op het punt
staat uitgeschakeld te worden doordat de accuspanning te
laag is. Laad de accu zo snel mogelijk op. Als u een vrijwel of
geheel lege accu in de camera laat, kan dit leiden tot lekken
van de accu en tot het beschadigen van data.
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale
precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op het beschadigen van de data in het
camerageheugen.
– Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart uit de
camera, het plaatsen van de camera op of het verwijderen
van de camera van de USB slede terwijl de camera juist
bezig is met het uitvoeren van een handeling.
– Het verwijderen van de geheugenkaart uit de camera, het
plaatsen van de camera op of het verwijderen van de
camera van de USB slede terwijl de bedrijfsindicator groen
aan het knipperen is nadat u de camera uitgeschakeld
heeft
– Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel of het
verwijderen van de camera uit de USB slede of het
loskoppelen van de netadapter van de USB slede terwijl
datacommunicatie plaats aan het vinden is
– Het gebruik van een accu die een lage accuspanning heeft
– Andere abnormale omstandigheden
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe leiden
dat een foutmelding op het scherm (pagina 267) verschijnt. Voer
de handeling uit die aangegeven wordt door de boodschap die
verschijnt.
33
INLEIDING
■ Werkomgeving
■ Stroomvoorziening
• De bedrijfstemperatuurbereik van de camera is tussen 0°C en
40°C.
• Plaats de camera niet op de volgende plaatsen.
– Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht of aan
grote hoeveelheden vocht of stof
– In de omgeving van een airconditioning of op andere
plaatsen die blootstaan aan extreme temperaturen of
vochtigheid
– Binnenin een gesloten voertuig op een warme dag of op
plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu (NP50) om deze camera van stroom te voorzien. Het gebruik van
een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok. De
instellingen voor de datum en de tijd worden gewist ongeveer
12 uren nadat de spanning totaal afgesneden is (van zowel
de accu als de USB slede). Zorg er voor deze instellingen
opnieuw te configureren mocht dit gebeuren (pagina 198).
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Mocht dit toch gedaan worden, dan
kan dit krassen in het lensoppervlak maken en defecten
veroorzaken.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen bij bepaalde
soorten beelden waarbij er een kleine buiging optreedt bij
lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt door de
karakteristieken van de lens/het objectief en duidt niet op een
defect van de camera.
■ Condens
• Plotselinge en extreme veranderingen in temperatuur, zoals
wanneer u de camera in een warme kamer brengt op een
koude winterdag, kunnen er toe leiden dat er zich
waterdruppeltjes - ook wel “condens” genoemd - vormen op de
inwendige componenten of op de buitenkant van de camera.
Merk op dat condens storingen in de werking van de camera
kan veroorzaken. Om te voorkomen dat condens überhaupt
gevormd wordt, dient u de camera in een plastic tas te plaatsen
voordat u deze blootstelt aan plotselinge veranderingen in
temperatuur. Laat de camera in de plastic tas totdat de lucht in
de tas de kans heeft gekregen om dezelfde temperatuur te
bereiken voordat u de camera er uit haalt. Open daarna het
accudeksel en laat het deksel voor enkele uren open staan.
B
34
INLEIDING
■ Onderhoud van uw camera
■ Overige voorzorgsmaatregelen
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Raak het lensoppervlak nooit aan. Om het
lensoppervlak te reinigen, kunt u stofdeeltjes en dergelijke
van de lens verwijderen met een lensblazer en het oppervlak
vervolgens afvegen met een zachte, droge doek.
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van het
lensoppervlak kan de juiste werking van de camera
belemmeren. Vermijd het aanraken van de flitser. Mocht de
flitser vuil worden, veeg deze dan af met een zachte, droge
doek.
• Veeg om deze te reinigen de camera af met een zachte,
droge doek.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden. Dit is
normaal en duid niet op een defect.
■ Beelden op het beeldscherm
• De beelden die gewoonlijk op het beeldscherm verschijnen
tijdens de beeldweergave zijn kleiner dan gewoonlijk zodat u
de details van het werkelijke beeld niet kunt zien. Uw camera
heeft een functie om in te zoomen op beelden (pagina 157)
hetgeen u kunt gebruiken om het beeld op het beeldscherm te
vergroten. U kunt deze functie gebruiken voor het ter plekke
checken van belangrijke beelden.
35
INLEIDING
VOORBEREIDINGEN
2. Leg eerst de accu in de camera.
Opladen van de accu
Houd met het EXILIM logo op de accu naar onderen (in de
richting van de lens) de stopnok in de richting van de pijl
terwijl u de accu in de camera schuift. Druk de accu erin
totdat de stopnok hem stevig op zijn plaats vastzet.
Uw camera wordt van stroom voorzien door een oplaadbare
lithium-ion accu (NP-50).
BELANGRIJK!
• Het gebruik van een ander type accu dan model NP-50
wordt niet ondersteund.
Stopnok
Plaatsen van de accu
1. Open het accudeksel.
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
NP-50
36
VOORBEREIDINGEN
3. Sluit het accudeksel.
Opladen van de accu
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
1. Steek de stekker van de USB slede in een
stopcontact.
USB slede
Netadapter
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de camera de
eerste maal na aanschaf in gebruik neemt. Volg de
procedure om hem op te laden.
[DC IN 5.3V]
(5,3V gelijkspanningsingang)
Netsnoer
2. Zorg ervoor dat de camera uitgeschakeld is.
Als de camera ingeschakeld is, schakel deze dan uit door
het lensdeksel te sluiten.
37
VOORBEREIDINGEN
3. Plaats de camera op de USB slede met het
Wanneer het opladen voltooid is
beeldscherm naar voren gericht zoals
aangegeven in de afbeelding.
De oplaadindicator [CHARGE] die tijdens het opladen rood
oplichtte, wordt groen.
Verwijder de camera van de USB slede en haal de stekker van
het netsnoer uit het stopcontact.
De oplaadindicator [CHARGE] licht rood op en het opladen
begint.
• Het kost ongeveer 150 minuten om de accu volledig op te
laden. De werkelijke oplaadtijd hangt af van de huidige
accucapaciteit, de resterende acculading en de
oplaadomstandigheden.
Als de oplaadindicator [CHARGE] groen gaat knipperen
Dit geeft aan dat het opladen niet uitgevoerd kan worden omdat
u klaar bent met het gebruiken van de camera of omdat de
temperatuur op de plaats waar de camera zich bevindt te heet of
te koud is. Mocht dit gebeuren, wacht dan tot de camera
teruggekeerd is tot een normale temperatuur. Wanneer de
camera teruggekeerd is tot een temperatuur waarbij het opladen
kan worden uitgevoerd, dan zal de oplaadindicator [CHARGE]
rood oplichten.
Contactpunt van de slede
Steek de camera zover
mogelijk in.
Oplaadindicator [CHARGE]
Contactpunt van de camera
38
VOORBEREIDINGEN
Als de oplaadindicator [CHARGE] rood gaat knipperen
BELANGRIJK!
Dit geeft aan dat de camera of de accu defect is of dat de accu
verkeerd in de camera geplaatst is.
Verwijder de accu uit de camera en controleer of de
contactpunten vuil zijn. Mochten ze vuil zijn, veeg ze dan af met
een droge doek en leg de accu opnieuw in de camera. Plaats de
camera opnieuw op de USB slede nadat u gecontroleerd heeft
dat de stekker van de netadapter in het stopcontact gestoken is
en dat de netadapter op de USB slede aangesloten is.
• Gebruik de meegeleverde USB slede om de speciale
oplaadbare lithium-ion accu (NP-50) op te laden. De accu
kan niet worden opgeladen met een ander type
oplaadtoestel. Als geprobeerd wordt om een andere
oplader te gebruiken kan dit tot een onverwachts ongeluk
leiden.
• Gebruik alleen de netadapter die met de camera
meegeleverd wordt. Gebruik nooit een ander type
netadapter. Het gebruik van de los verkrijgbare modellen
AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630 wordt niet
ondersteund.
Mocht een probleem volharden nadat u de bovenstaande
stappen heeft uitgevoerd dan kan dat betekenen dat de accu
defect is. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
■ Levensduur van de accu en het aantal
beelden tussen opeenvolgende malen
opladen
Zie pagina 273 voor nadere details.
39
VOORBEREIDINGEN
■ Tips om accustroom te sparen
BELANGRIJK!
• Selecteer “
” (flitser uit) voor de flitserinstelling (pagina 72)
wanneer u de flitser niet hoeft te gebruiken.
• Schakel de automatische stroomonderbreker (Auto Power
Off) en de sluimerfuncties in om u te beschermen tegen het
verspillen van stroom wanneer u vergeet de camera uit te
schakelen (pagina 45).
• Door de verschillen in de spanningsvereisten van elke
functie kan de lege accu indicator een lager niveau tonen
tijdens de weergavefunctie (PLAY) dan tijdens de
opnamefunctie (REC). Dit is normaal en duid niet op een
defect.
• Als de camera voor ongeveer 12 uren zonder spanning
gelaten wordt terwijl de accu leeg is zullen de instellingen
voor de datum en de tijd worden gewist. In dat geval dient u
de instellingen opnieuw te configureren nadat de spanning
opnieuw toegevoerd wordt.
■ Controleren van de resterende
accuspanning
Terwijl de accustroom verbruikt wordt, geeft de lege accu
indicator op het beeldscherm de resterende accustroom aan
zoals hieronder getoond.
Resterende
accustroom
Hoog
Laag
Lege accu
indicator
Kleur van
de indicator
Lichtblauw
Oranje
Rood
Rood
“
” geeft aan dat de accuspanning laag is. Laad de accu zo
snel mogelijk op.
Het is niet mogelijk op te nemen wanneer “
” wordt
aangegeven. Laad de accu onmiddellijk op.
40
VOORBEREIDINGEN
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de accu
1. Open het accudeksel.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
2. Houd de camera met het beeldscherm naar
• De werking die verschaft wordt door de accu in een koude
omgeving is altijd korter dan bij normale temperaturen. Dit
komt door de karakteristieken van de accu, niet door die van
de camera.
• Laad de accu op een plaats op waar de temperatuur tussen
de 10°C en 35°C is. Opladen buiten dit temperatuurbereik kan
er de oorzaak van zijn dat het opladen langer dan gebruikelijk
duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om de accu (volledig)
op te laden.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd werken en
snel weer uitgeput zijn, dan heeft de accu het einde van zijn
levensduur bereikt. Vervang de accu door een nieuwe.
boven zoals aangegeven in de afbeelding en
schuif de stopnok in de richting van de pijl en
houd hem zo.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk naar buiten komen.
Stopnok
3. Houd de stopnok op zijn plaats en trek de
accu er geheel uit.
4. Leg een nieuwe accu in.
41
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opbergen
De camera in het buitenland gebruiken
• Hoewel een oplaadbare lithium-ion accu met haar compacte
afmetingen een hoge capaciteit heeft, kan die capaciteit
teruglopen als de accu langdurig wordt opgeborgen terwijl hij
opgeladen is.
– Gebruik de lading van de accu volledig (zodat hij geheel
leeg is) als u van plan bent de accu voor langere tijd niet te
gebruiken.
– Verwijder de accu altijd uit de camera wanneer u hem niet
gebruikt. Als een accu in de camera wordt gelaten zal hij uit
zichzelf leeg lopen waarna het opladen langer duurt
wanneer u de camera weer wit gebruiken.
– Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of lager)
op.
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op.
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor het gebruik
met alle stroombronnen van 100 V tot en met 240 V
wisselspanning en 50/60 Hz. Merk echter op dat de stekker
van het netsnoer anders kan zijn, afhankelijk van het land of
de streek. Voordat u de netadaptor en de camera meeneemt
naar een ander land, dient u eerst deze vereisten voor het
plaatselijke lichtnet te controleren bij uw reisbureau.
• Sluit de netadapter niet op een stroombron aan via een
transformator of een dergelijk toestel. Dit kan tot defecten
leiden.
■ Extra accu’s
Het wordt aanbevolen om extra volledig opgeladen accu’s (NP50) mee te nemen als u op reis gaat om te vermijden dat u
onverhoeds geen beelden kan opnemen doordat de accu leeg
is.
42
VOORBEREIDINGEN
De bedrijfsindicator licht groen op terwijl de camera
ingeschakeld is.
In- en uitschakelen van de camera
Functiedraairegelaar
■ Inschakelen van de camera
Bedrijfsindicator
Inschakelen van de camera en inschakelen van een
opnamefunctie (REC)
Open het lensdeksel.
• Als de camera reeds ingeschakeld is met de weergavefunctie
(PLAY) ingeschakeld en het lensdeksel open, dan kunt u een
opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de volgende
bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste opnamefunctie
(REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
Lensdeksel
[
] (weergave (PLAY))
LET OP
• De automatische stroomonderbreker (pagina 45) schakelt
de spanning uit als u geen bediening uitvoert voor een
bepaalde vooringestelde tijd. Mocht dit gebeuren, schakel
de spanning dan nieuw in.
Inschakelen van de camera en inschakelen van de
weergavefunctie (PLAY)
Druk op [
] (weergave (PLAY)).
• Als de camera reeds ingeschakeld is met de opnamefunctie
(REC) ingeschakeld, druk dan op [
] (PLAY) om de
weergavefunctie (PLAY) in te schakelen.
• Door nogmaals op [
] (weergave (PLAY)) te drukken terwijl
het lensdeksel gesloten is, wordt de camera uitgeschakeld.
B
43
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
Voor de eerste maal de spanning inschakelen
Sluit het lensdeksel.
• Door om de camera uit te schakelen terwijl het lensdeksel
gesloten is op op [
] (weergave (PLAY)).
De eerste maal dat u een accu in de camera legt, verschijnt
er een scherm voor het configureren van de instellingen voor
de taal van de schermtekst, de datum en de tijd. Volg de
procedure onder “Configureren van de instellingen van de
displaytaal, de datum en de tijd” (pagina 11) om de
instellingen op de juiste wijze te configureren.
LET OP
• U kunt de camera zodanig configureren dat de spanning
niet ingeschakeld wordt wanneer u op [
] (weergave
(PLAY)) drukt of om te eisen dat [
] voor enige tijd
ingedrukt gehouden moet worden voordat de camera
ingeschakeld wordt (pagina 204).
B
BELANGRIJK!
• Als het instellen van de datum en de tijd achterwege
wordt gelaten, worden de verkeerde datum- en tijddata
opgenomen bij de beelden.
• Als u bij het configureren van de instellingen van de
taal, de datum en de tijd een fout maakt, kunt u de
instellingen veranderen (pagina’s 198, 201).
44
VOORBEREIDINGEN
■ Functies om accustroom te sparen
1. Druk op [MENU].
Deze camera is uitgevoerd met een sluimerfunctie en een
automatisch uitschakelfunctie om stroom van de accu te
besparen. U kunt deze instellingen configureren voor de
opnamefunctie (REC) zoals hieronder beschreven.
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de “Set Up”
Naam van de
Omschrijving
functie
Sleep (sluimerfunctie)
Auto Power
Off (automatische stroomonderbreker)
(basisinstellingen) indextab.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren (“Sleep” (sluimer) of “Auto Power
Off” (automatische stroomonderbreker)) en
druk vervolgens op [X].
Instellingen
Het beeldscherm gaat uit (de
sluimertoestand wordt ingeschakeld)
wanneer voor een bepaalde
vooringestelde tijd geen bediening
wordt uitgevoerd. Druk op een
willekeurige toets om het beeldscherm
opnieuw in te schakelen.
30 sec
(30 seconden)
1 min
(1 minuut)
2 min
(2 minuten)
Off (Uit)
De spanning wordt uitgeschakeld
als voor een bepaalde
vooringestelde tijd geen
bediening wordt uitgevoerd.
1 min
(1 minuut)
2 min
(2 minuten)
5 min
(5 minuten)
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de inschakeltijd
voor de sluimertoestand of de automatische
stroomonderbreker en druk daarna op [SET]
(instellen).
Door “Off” (uit) te selecteren als de sluimerinstelling wordt
de sluimerfunctie uitgeschakeld.
LET OP
• Wanneer de instellingen van de sluimerfunctie (Sleep) en de
automatische stroomonderbreker (Auto Power Off) hetzelfde
zijn, krijgt de automatische stroomonderbreker voorrang.
• De sluimerfunctie en de automatische stroomonderbreker
worden onder de volgende omstandigheden uitgeschakeld.
– Wanneer er via de USB slede een aansluiting tot stand is gebracht
tussen de camera en een computer of een ander toestel
– Tijdens een fotoshow
– Tijdens weergave of opname met spraakopname
– Tijdens filmopname en -weergave
• De sluimerfunctie (Sleep) en de automatische
stroomonderbreker (Auto Power Off) werken altijd zoals
hieronder beschreven voor de weergavefunctie (PLAY) ongeacht
de huidige instellingen van de weergavefunctie (PLAY).
– De sluimerfunctie (Sleep) werkt niet tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
– De automatische uitschakeltijd (Auto Power Off) is altijd vijf minuten.
45
VOORBEREIDINGEN
Ondersteunde geheugenkaarten
Gebruiken van een geheugenkaart
Uw camera ondersteunt het gebruik van
de volgende types geheugenkaarten.
SD geheugenkaart
SDHC geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia
kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus =
multimedia pluskaart)
• Zie pagina 269 voor informatie
betreffende de capaciteit van de geheugenkaart.
U kunt beelden die u met de camera opneemt opslaan op een
geheugenkaart. Het wordt aan u overgelaten om een in de
handel verkrijgbare geheugenkaart aan te schaffen. Naast
geheugenkaartopslag heeft de camera ook een ingebouwd
geheugen dat genoeg is om enkele foto’s of een kort filmpje op
te slaan. Gebruik het ingebouwde geheugen om te testen, voor
urgent gebruik, enz.
LET OP
• Beelden kunnen gekopieerd worden tussen het
ingebouwde geheugen van de camera en een
geheugenkaart (pagina 189).
• De volgende data worden opgeslagen in het ingebouwde
geheugen. De data kunnen niet gekopieerd worden naar
een geheugenkaart.
– Gebruikersbeeldinformatie van de BEST SHOT functie
– FAVORITE map
– Functiegeheugen instellingen
– Startschermbeeld
Geheugen gebruikt voor het opslaan
Beelden die opgenomen worden terwijl een geheugenkaart
ingelegd is, worden opgeslagen op de geheugenkaart. Wanneer
geen geheugenkaart ingelegd is worden de beelden opgeslagen
in het ingebouwde geheugen.
• Merk op dat u de beelden niet in het ingebouwde geheugen
kunt opslaan terwijl een geheugenkaart ingelegd is bij de
camera.
46
VOORBEREIDINGEN
• Een elektrostatische lading, elektrische storing en andere
fenomenen kunnen de oorzaak zijn van beschadigde of
zelfs verloren data. Zorg ervoor dat u van belangrijke data
altijd een backup maakt op andere media (CD-R, CD-RW,
MO disk, harde schijf, enz.).
BELANGRIJK!
• Zie ook de aanwijzingen die met de geheugenkaart
meegeleverd worden voor informatie aangaande het
gebruik.
• Bepaalde kaarttypes kunnen de verwerkingssnelheid
vertragen. Als u een langzame geheugenkaart gebruikt,
kan het onmogelijk zijn een film op te nemen met de “UHQ”
(ultra-hoge resolutie), “UHQ Wide” (ultra-hoge resolutie in
breedbeeld), “HQ” (High Quality = hoge resolutie) of “HQ
Wide” (hoge resolutie in breedbeeld) instelling voor de
beeldkwaliteit. Het wordt daarom aanbevolen een
geheugenkaart te gebruiken met een maximale
overdrachtsnelheid van minstens 10MB per seconde.
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data
langer, waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen.
“
” en “
” knipperen op het beeldscherm tijdens het
opnemen om u te laten weten wanneer een beeld
uitgevallen is. Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te
gebruiken met een maximale overdrachtsnelheid van
minstens 10MB per seconde.
• SD geheugenkaarten en SDHC geheugenkaarten zijn
uitgevoerd met een schrijfbeveiligingsschakelaar. Gebruik
deze schakelaar om te beschermen tegen het onverhoeds
uitwissen van data. Merk echter op dat als u een
geheugenkaart beveiligt, u de beveiliging moet
uitschakelen telkens wanneer u op de kaart wilt opnemen,
hem wilt formatteren of één van de beelden wilt uitwissen.
47
VOORBEREIDINGEN
2. Leg een geheugenkaart in de camera.
Leg eerst een geheugenkaart in de
camera
Schuif de geheugenkaart met de voorkant naar boven (naar
de kant van de camera waar het beeldscherm is) geheel in
de kaartgleuf en druk in totdat de kaart stevig op zijn plaats
vastklikt.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera altijd uitschakelt voordat u
een geheugenkaart inlegt of verwijdert.
• Let er op dat u de kaart altijd in de juiste richting inlegt.
Gebruik nooit geweld wanneer u een geheugenkaart in de
gleuf steekt en u weerstand voelt.
Y
ORD
MEM
CAR
ME
M
CA ORY
RD
MEMORY
CARD
1. Open het accudeksel.
Voorkant
Schuif het deksel terwijl u er lichtjes op drukt in de richting
van de pijl.
Achterkant
3. Sluit het accudeksel.
Sluit het accudeksel en schuif het stevig op zijn plaats terwijl
u het tegen de camera drukt.
48
VOORBEREIDINGEN
Terugplaatsen van de geheugenkaart
BELANGRIJK!
• Steek nooit iets anders dan een ondersteunde
geheugenkaart (pagina 46) in de geheugenkaartgleuf.
• Mocht water of een vreemd voorwerp ooit de kaartgleuf
binnendringen, schakel dan onmiddellijk de camera uit,
verwijder de accu en neem contact op met uw dealer of de
dichtstbijzijnde erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder een kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
de beeld opslagbewerking mogelijk niet goed werken en de
geheugenkaart zelfs beschadigd raken.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
ME
M
CA ORY
RD
Druk tegen de geheugenkaart en laat hem daarna los zodat
hij gedeeltelijk naar buiten komt. Trek de kaart daarna met
de hand geheel naar buiten.
2. Leg de andere geheugenkaart in.
49
VOORBEREIDINGEN
1. Leg de geheugenkaart die u wilt formatteren in
Formatteren van een geheugenkaart
de camera.
Voordat u een nieuwe geheugenkaart voor de eerste maal in
gebruik neemt dient u deze te formatteren. Nadat u een
geheugenkaart eenmaal geformatteerd heeft is het niet nodig
deze te formatteren telkens wanneer u de kaart wilt gebruiken.
Door een geheugenkaart te formatteren die reeds bestanden
bevat, wordt de inhoud gewist.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Format” (formatteer) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Format”
BELANGRIJK!
• Merk op dat data die gewist wordt door de geheugenkaart
formatteerbewerking niet hersteld kan worden. Controleer
dus heel goed dat u inderdaad de gehele inhoud van de
geheugenkaart wilt wissen heeft voordat u verder gaat met
de formatteerbewerking.
• Zelfs als de bestanddata op een geheugenkaart beveiligd
is (pagina 185) zal het formatteren van de kaart alle data
wissen.
• Zorg ervoor de camera te gebruiken om een
geheugenkaart te formatteren. Het formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dan zal de dataverwerking door de
camera vertraagd worden. Bij een SD geheugenkaart of
SDHC geheugenkaart kan het formatteren ervan op een
computer er toe leiden dat de kaart niet langer voldoet aan
het SD formaat wat problemen kan veroorzaken met de
compatibiliteit en de werking, enz.
(formatteer) en druk daarna op [SET]
(instellen) om het formatteren te starten.
Schakel nadat het formatteren voltooid is de
weergavefunctie (PLAY) in en controleer dat de “There are
no files.” (er zijn geen bestanden) boodschap op het
beeldscherm verschijnt.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerbewerking te annuleren.
50
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
In-beeld menu’s gebruiken
Hieronder volgen menu bedieningshandelingen die u dient te
gebruiken om de instellingen van de camera te configureren.
Neem enkele minuten om er mee bekend te raken.
• Zie “Menureferentie” op pagina 255 voor informatie
aangaande de inhoud van menu’s.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gaan gedragen,
dan zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
geformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer dan
één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de camera op
een plaats ver van uw huis of kantoor gebruikt.
• Als u problemen ondervindt tijdens het weergeven van
opgenomen beelden, probeer dan of het helpt als u de
geheugenkaart opnieuw formatteert.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het vermogen
om data te behouden. Het wordt daarom aanbevolen om een
geheugenkaart geregeld opnieuw te formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart beschadigd raakt.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Dit kan de geheugenkaart namelijk
beschadigen.
Menuscherm voorbeeld
Druk op [MENU] om het
menuscherm weer te geven.
• De inhoud van de menu’s is
anders bij een
opnamefunctie (REC) en bij
de weergavefunctie (PLAY).
Dit scherm toont een
opnamefunctie (REC).
51
Indextabs
Instellingen
VOORBEREIDINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Bedieningstoetsen van het menuscherm
[W] [X]
Selecteer indextabs. [X] wordt ook gebruikt om een
instelling toe te passen.
[S] [T]
Selecteer een insteloptie.
[SET]
[MENU]
instelling.
5. Pas de instelling toe.
• Door op [SET] te drukken wordt de geselecteerde
instelling toegepast en het menuscherm verlaten.
• Door op [W] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
geselecteerde instelling toegepast en teruggekeerd naar
het menuscherm. Indien u dat wilt, kunt u daarna andere
instellingen configureren.
• Druk op [W] om een andere indextab te selecteren en
keer daarna terug naar de indextab d.m.v. [S] en schakel
daarna over naar een andere indextab d.m.v. [W] en [X].
Oefent de ingestelde instellingen uit.
Verlaat het menuscherm.
Hieronder volgt de procedure voor de menubediening tijdens
een opnamefunctie (REC).
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
BELANGRIJK!
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de indextab waar
• Door de easy functie (pagina 65) in te schakelen verandert
de inhoud van het display naar vier items op elk menu met
tekens van een groter formaat. De easy functie geeft ook
eenvoudige in-beeld help.
het item zich bevindt dat u wilt configureren.
Hier zullen we de “REC” (opname) indextab selecteren.
3. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] het item dat u
wilt configureren en
druk vervolgens op
[X].
Voorbeeld: Selecteer
“Focus” (scherpstellen) en
druk vervolgens op [X].
52
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavefunctie (PLAY)
De inhoud van het beeldscherm
veranderen
Telkens bij indrukken van [S] (DISP) verandert de inhoud van
het beeldscherm zoals hieronder aangegeven.
■ Opnamefuncties (REC)
Indicators aan
Indicators aan
Histogram/Details aan
Histogram aan
Indicators uit
Indicators uit
53
VOORBEREIDINGEN
Mocht u de kluts kwijt raken...
BELANGRIJK!
• Bij indrukken van [S] (DISP) verandert de inhoud van het
beeldscherm niet tijdens standby of tijdens opname van
een foto met geluid.
• U kunt tijdens het opnemen alleen op [S] (DISP) drukken
om het beeldscherm uit te schakelen wanneer een
opnamefunctie (REC) ingeschakeld is bij spraakopname. U
kunt het beeldscherm niet uitschakelen bij enige andere
opnamefunctie.
• Door tijdens de spraakopnamefunctie (REC) op [S] (DISP)
te drukken wordt het beeldscherm beurtelings in- en
uitgeschakeld (“indicators aan”) en uit. Door tijdens de
spraakweergavefunctie (PLAY) op [S] (DISP) te drukken
wordt beurtelings overgeschakeld tussen (“indicators aan”
en “indicators uit”).
• Wanneer de inhoud van een spraakopnamebestand
weergegeven wordt terwijl “indicators uit” geselecteerd is
(enkel met de spraakopnamebestand icoon op het
beeldscherm) wordt het beeldscherm donker ongeveer
twee seconden nadat u op [SET] (instellen) drukt om de
weergave te starten. De spraakopnamebestand icoon
(indicators uit) verschijnt opnieuw nadat de weergave
voltooid is.
Voer één van de volgende handelingen uit als u de kluts kwijt
geraakt bent terwijl u toetsen aan het bedienen bent tijdens het
opnemen of het weergeven.
Opnamefunctie (REC)
Huidige scherm
Om terug te gaan naar het normale
foto- of filmopnamescherm, druk op:
Menuscherm
Druk op [MENU].
“There are no files.” Voer één van de volgende bewerkingen
(er zijn geen
uit.
bestanden) scherm – Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de
gewenste opnamefunctie (REC).
Weergavefunctie
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met
(PLAY) scherm
het lensdeksel open).
54
VOORBEREIDINGEN
Weergavefunctie (PLAY)
Huidige scherm
Om naar het normale
weergavescherm terug te gaan
Menuscherm
[MENU] of [
Opnamefunctie (REC)
scherm
Druk op [
Wisscherm
Druk op [
]. U kunt ook “Cancel”
(annuleren) selecteren en daarna op
[SET] drukken.
]
].
55
VOORBEREIDINGEN
OPNEMEN VAN EEN FOTO
•
Specificeren van de opnamefunctie
Uw CASIO digitale camera heeft acht opnamefuncties die
hieronder elk worden beschreven. Voordat u een beeld opneemt
dient u m.b.v. de functiedraairegelaar de opnamefunctie te
selecteren die past bij het type beeld dat u probeert op te
nemen.
•
Foto
•
BEST SHOT
Functiedraairegelaar
A
Lensopeningprioriteit AE
S
Sluitertijd prioriteit AE
M
Handmatige belichting
•
•
easy functie
MOVIE BEST SHOT
Film
•
•
(Foto)
Neem stilbeelden op met deze functie. Dit is de functie die u
gewoonlijk zou moeten gebruiken voor het opnemen van
beelden.
•
56
(BEST SHOT)
Selecteer gewoonweg één van de collectie van ingebouwde
voorbeeldscenes waarna de camera de instellingen maakt
voor de geselecteerde scene om elke keer weer mooie foto’s
te maken (pagina 96).
A (Lensopeningprioriteit AE)
Bij deze functie selecteert u de lensopening en worden de
andere instellingen daaraan aangepast (pagina 84).
S (Sluitertijd prioriteit AE)
Bij deze functie selecteert u de sluitertijd en worden de
andere instellingen daaraan aangepast (pagina 86).
M (Handmatige belichting)
Deze functie geeft u volledige controle over de instellingen
van de lensopening en de sluitertijd (pagina 87).
(easy functie)
Deze functie elimineert problematische instellingen (pagina
65) .
(MOVIE BEST SHOT)
Selecteer gewoonweg één van de collectie ingebouwde
voorbeeldfilmscenes waarna de camera de instellingen maakt
voor de geselecteerde scene om elke keer weer mooie foto’s
te maken (pagina 96).
(Films)
Neem films op met deze functie (pagina 90).
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De camera op de juiste wijze
vasthouden
LET OP
• De icoon van de op dat
moment geselecteerde
opnamefunctie (zoals “
”
voor de fotofunctie) wordt
weergegeven op het
beeldscherm.
Fotofunctie icoon
Als u de camera met één hand vasthoudt, kan het gebeuren dat
u uw hand per ongeluk beweegt. Houd de camera stevig met
beide handen vast wanneer u foto’s maakt.
• Maak de polsriem vast en zorg er voor dat deze om uw
vingers of pols gewonden is om de camera tegen onverhoeds
vallen te beschermen terwijl u de camera aan het bedienen
bent.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor gebruik met
deze camera. Gebruik de polsriem niet voor andere
toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond te
zwaaien.
136
N
2
07/12/24
12:37
Horizontaal
Verticaal
Houd de camera zoals aangegeven in de afbeelding met uw
armen stevig tegen uw linker- en rechterzijde gedrukt.
57
OPNEMEN VAN EEN FOTO
BELANGRIJK!
LET OP
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg zitten van
plaatsen die aangegeven zijn in de afbeelding.
Lens
Microfoon
• Het is onmogelijk om mooie foto’s te maken als u de
camera beweegt wanneer u op de sluitertoets drukt of
terwijl werking van de autofocus plaats aan het vinden is.
Houd de camera op de juiste wijze vast en druk zorgvuldig
op de sluiter en let er daarbij op dat u de camera niet
beweegt wanneer de sluiter ontspant. Dit is in het bijzonder
van belang wanneer de hoeveelheid belichting laag is
waardoor de sluitertijd trager wordt.
Flash (Flitser)
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
58
OPNEMEN VAN EEN FOTO
3. Stel scherp op het beeld.
Opnemen van een foto
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De sluitertijd, de lensopening en de ISO
gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
2. Zet de
functiedraairegelaar
op
(foto).
Controleer dat het
onderwerp (mensen,
landschap, enz.) en de foto
icoon “
” op het
beeldscherm worden
weergegeven.
Resterende capaciteit
van het fotogeheugen
Foto icoon
Bedrijfsindicator
136
N
2
Sluitertoets
07/12/24
12:37
Scherpstelkader
59
OPNEMEN VAN EEN FOTO
4. Stel scherp op het beeld.
LET OP
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
• De waarde van de lensopening geeft de grootte aan van de
opening waardoor het licht de camera binnenkomt. Een
grotere waarde voor de lensopening geeft een kleinere
opening aan.
• De sluitertijd geeft aan hoelang (hoeveelheid tijd) het licht
de camera binnen mag gaan. Een langzamere sluitertijd
betekent dat het licht voor langere tijd de camera binnen
mag gaan. De sluitertijd wordt op het beeldscherm
aangegeven in seconden (1/1000ste seconde, enz.).
Sluitertoets
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen.
Als niet op het beeld kan worden scherpgesteld...
Als het scherpstelkader rood blijft en de bedrijfsindicator groen
blijft knipperen, betekent dit dat niet op het beeld scherpgesteld
is (omdat het onderwerp te dichtbij is, enz.). Richt de camera op
het onderwerp en probeer opnieuw scherp te stellen.
BELANGRIJK!
• De camera gaat trillen en geeft een bedieningsgeluid weer
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Auto” (automatisch) of “
Camera Shake” selecteerd is
voor de “Anti Shake” (anti-trilfunctie) instelling. Dit is
normaal en duidt niet op een defect (pagina 124).
60
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Volledig indrukken van de sluitertoets
zonder te wachten op autofocus
.
Controleren van een foto
Een foto zal voor enige tijd op het beeldscherm blijven nadat u
deze opgenomen heeft en daarna verdwijnen wanneer de
camera klaar is voor het volgende beeld.
Voer de volgende bedieningshandeling uit om een foto te
bekijken nadat u deze opgenomen heeft.
Druk op [
• U kunt beelden opnemen door de sluitertoets geheel in te
drukken zonder op autofocus te wachten. Wat de camera in
dit geval doet hangt af van of de snelsluiter (pagina 120) in- of
uitgeschakeld is.
Wanneer de snelsluiter ingeschakeld is
].
De snelle autofocus is ingeschakeld waardoor u beelden kunt
opnemen op precies het moment dat u dat wilt. De snelsluiter is
handig wanneer u een snel bewegend onderwerp wilt opnemen.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
• De snelsluiter is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Hierdoor wordt de foto weergegeven die u zojuist opgenomen
heeft.
U kunt d.m.v. [W] en [X] door de andere beelden in het
geheugen bladeren.
Terugkeren naar de opnamefunctie (REC)
U kunt een opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste
opnamefunctie (REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
Wanneer de snelsluiter uitgeschakeld is
Normale autofocus wordt uitgevoerd en daarna wordt het beeld
opgenomen.
• Er worden beelden opgenomen zonder scherpstellen zolang
u de sluitertoets ingedrukt blijft houden.
• Als het maar even mogelijk is, kunt u beter een beetje extra
tijd gebruiken om de sluitertoets halverwege in te drukken
voor een juiste scherpstelling.
61
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Specificeren van de beeldgrootte
LET OP
• Tijdens de bediening om de beeldgrootte te selecteren
verandert de volgende informatie in het display.
– Beeldgrootte in megabytes (M) (5M, enz.)
– Beeldgrootte in beeldpunten (2560 × 1920, enz.)
– Optimaal papierformaat om af te drukken
Een beeld van een digitale camera is een verzameling van
kleine punten (beeldpunten).
De grootte van een beeld geeft aan hoeveel beeldpunten het
beeld bevat en wordt uitgedrukt als horizontale × verticale
beeldpunten. De defaultbeeldgrootte die oorspronkelijke in de
fabriek ingesteld was, is 7M (3072 × 2304 beeldpunten). Merk
dat een groter beeld meer geheugen in beslag neemt.
• Zie pagina 269 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 91 voor informatie betreffende de filmbeeldgrootte.
Beeldgrootte (beeldpunten)
Groter
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
7M
3072 × 2304
A3 Print (afdrukken op A3)
3:2
3072 × 2048
A3 Print (afdrukken op A3)
5M
2560 × 1920
A3 Print (afdrukken op A3)
3M
2048 × 1536
A4 Print (afdrukken op A4)
2M
1600 × 1200
3.5" × 5" Print (afdrukken
op 6,9 cm × 12,7 cm)
VGA
640 × 480
Kleiner
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
Papierformaat om af te
drukken
E-mail
“Size” (beeldgrootte) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk daarna op [SET] (instellen).
62
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Door 3:2 (3072 × 2048 beeldpunten) te selecteren worden
beelden opgenomen met een breedte-hoogte verhouding van
3:2, hetgeen overeenkomt met de standaard breedte-hoogte
verhouding (3:2) van papier voor het maken van afdrukken.
• VGA (640 × 480 beeldpunten) is de optimum grootte voor
beelden als bijlage van e-mail.
• Het papierformaat voor het maken van afdrukken dient enkel
als richtlijn te worden aangehouden (200 dpi afdrukresolutie).
Specificeren van de beeldkwaliteit
Uw camera laat u “Fine” (maximale beeldkwaliteit), “Normal”
(normale beeldkwaliteit) of “Economy” (maximaal economisch
gebruik van het geheugen) selecteren als de instelling voor de
beeldkwaliteit. De oorspronkelijke instelling is “Normal”.
Selecteer “Fine” als u prioriteit wilt geven aan de beeldkwaliteit
of “Economy” om prioriteit te geven aan het aantal beelden dat u
in het geheugen kunt opslaan.
• Zie pagina 269 voor informatie betreffende de beeldgrootte,
de beeldkwaliteit en het aantal beelden dat opgeslagen kan
worden.
Deze instelling is enkel van toepassing op foto’s.
• Zie pagina 90 voor informatie betreffende de
filmbeeldkwaliteit.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“
Quality” (beeldkwaliteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
63
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Uitschakelen van de AF hulpverlichting
LET OP
• De “Fine” instelling (maximale beeldkwaliteit) geeft groot
detail voor het opnemen van gedetailleerde beelden van de
natuur zoals takken met zijtakjes en bladeren, of bij een
beeld met complexe patronen.
De AF hulpverlichting straalt licht uit die de camera helpt om
scherp te stellen wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt
wanneer de belichting laag is. De AF hulpverlichting brandt niet
wanneer de belichting helder is.
De defaultinstelling die in de
fabriek vooringesteld is, is met de
AF hulpverlichting ingeschakeld.
Het wordt aanbevolen de AF
hulpverlichting uit te schakelen
met de volgende procedure
wanneer u het beeld van een
AF hulpverlichting/
persoon in de onmiddellijk
opnamelamp/
nabijheid opneemt.
zelfontspannerindicator
64
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Gebruiken van de easy functie
[MENU].
De easy functie elimineert problematische instellingen en
vereenvoudigt de beeldopname. Deze functie wordt aanbevolen
aan diegenen die pas beginnen met digitale fotografie.
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab “AF
Assist Light” (AF hulpverlichting) en druk
vervolgens op [X].
1. Schuif het lensdeksel open om de camera in te
schakelen.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
2. Zet de functiedraairegelaar op “
Selecteer “On” (aan) op dit moment als u de AF
hulpverlichting wilt inschakelen.
” (easy
functie).
3. Stel scherp op het beeld.
BELANGRIJK!
Druk de sluitertoets halverwege in terwijl het
scherpstelkader gericht staat op het onderwerp.
De autofocusfunctie zal automatisch op het beeld
scherpstellen en het scherpstelkader en de bedrijfsindicator
zal groen oplichten. De sluitertijd, de lensopening en de ISO
gevoeligheid worden ook automatisch ingesteld.
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van een persoon.
65
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Gebruiken van de easy functie
4. Neem het beeld op.
Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed op het beeld is
scherpgesteld.
Hierdoor wordt de foto opgenomen en opgeslagen op de
geheugenkaart of in het ingebouwde geheugen.
Tijdens de easy functie is het menudisplay beperkt tot
instellingen voor de flitser, zelfontspanner en beeldgrootte.
Terwijl de easy functie ingeschakeld is bij de camera zijn alle
andere instellingen op de opname indextab (REC) (pagina 255)
en de beeldresolutie indextab (Quality) (pagina 256) vastgezet
op vooringestelde optimale waarden. Eventuele instellingen die
u op deze indextabs configureerde worden niet gebruikt tijdens
de easy functie.
1. Druk op [MENU].
Het easy menu toont de
tekst groter dan de andere
functiemenu’s.
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
menu item en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
In-beeld pop-up helptekst voorziet in een korte uitleg van
elke instelling.
66
OPNEMEN VAN EEN FOTO
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Voorzorgsmaatregelen voor het
opnemen van foto’s
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Menu item:
■ Bediening
Beschikbare instellingen:
Flash (flitser)
(automatisch flitsen)* /
(flitser aan) /
(flitser uit)
Self-timer
(zelfontspanner)
(10-seconden zelfontspanner) /
*
Image Size
(beeldgrootte)
*/
• Open het accudeksel nooit, plaats de camera nooit op en
verwijder de camera nooit van de USB slede terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Dit kan er toe
leiden dat het beeld dat u zojuist opnam niet juist wordt
opgeslagen, dat andere beelden beschadigd worden die in
het geheugen zijn opgeslagen, dat er defecten onstaan bij de
camera, enz.
• Mocht onnodig licht direct in de lens schijnen, scherm de lens
dan af met uw hand terwijl u een beeld aan het opnemen
bent.
/
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke
defaultinstellingen aan.
4. Selecteer na het uitvoeren van de menu
instellingen “Exit Menu” (menu verlaten) en
druk dan op [SET] (instellen).
• Zie de volgende hoofdstukken voor volledige details
betreffende elke instelling.
– Gebruiken van de flitser (pagina 72)
– Gebruiken van de zelfontspanner (pagina 77)
– Specificeren van de fotobeeldgrootte (pagina 62)
67
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Beeldscherm tijdens het opnemen van foto’s
Beperkingen ten aanzien van de
autofocus
• Het beeld dat verschijnt op het beeldscherm is voor het
samenstellen van het beeld. Het werkelijke beeld wordt
opgenomen bij de kwaliteit die ingesteld is als de instelling
voor de beeldkwaliteit.
• De omstandigheden aangaande de helderheid van het
onderwerp kunnen er de oorzaak van zijn dat het
beeldscherm traag reageert en dat digitale ruis verschijnt in
het beeld op het beeldscherm.
• Bij het opnemen van de volgende types onderwerpen kan
goed scherpstellen onmogelijk blijken te zijn.
– Effen gekleurde muur of andere onderwerpen met weinig
contrast
– Onderwerpen met een sterke achtergrondverlichting
– Bijzonder glimmende onderwerpen
– Jaloezieën (luxaflex) of andere onderwerpen met een
patroon dat zich horizontaal repeteert
– Meerdere onderwerpen die zich op verschillende afstanden
van de camera bevinden
– Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
– Onderwerpen die zich te ver weg bevinden om door de AF
hulpverlichting te worden bereikt
– Snel bewegende onderwerpen
– Onderwerpen buiten het scherpstelbereik van de camera
• Het kan onmogelijk zijn om goed scherp te stellen als de
camera bewogen wordt tijdens het opnemen.
• Er kan mogelijk niet goed scherp worden gesteld zelfs
wanneer de bedrijfsindicator groen oplicht en het
scherpstelkader groen is.
Als u niet goed kunt scherpstellen, probeer dan eens om de
scherpstelvergrendeling (pagina 119) of te gebruiken of
handmatig scherp te stellen (pagina 121).
■ Binnen opnemen bij TL verlichting
• Miniem flikkeren van de TL verlichting kan invloed hebben op
de helderheid en de kleur van een beeld.
68
OPNEMEN VAN EEN FOTO
2. Verschuif de zoomregelaar om de zoomfactor
Opnemen met zoom
te veranderen.
Uw camera geeft u 7X optische zoom (die de brandpuntsafstand
van de lens verandert) hetgeen gebruikt kan worden in
combinatie met digitale zoom (die het gedeelte in het midden
van het beeld digitaal verwerkt om dat te vergroten) voor een
totale zoomcapaciteit van 28 -105,4X.
BELANGRIJK!
• In het algemeen hoe groter de digitale zoomfactor, des te
groffer het beeld dat wordt opgenomen. Digitale zoom kan
echter gebruikt worden tot een bepaald punt zonder
kwaliteitsverlies van het beeld.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
“Timestamp” (datumafstempeling) (pagina 137)
ingeschakeld is.
1. Schakel een
opnamefunctie (REC) in.
Om dit te doen:
Verschuif de
zoomregelaar in
deze richting:
Het onderwerp vergroten en het
bereik verkleinen
[
] (telefoto)
De grootte van het onderwerp
verkleinen en het bereik vergroten.
[
] (groothoek)
– Zie “Overschakelpunt tussen optische zoom en digitale
zoom” op pagina 70 voor meer informatie.
[
][
]
Zoomregelaar
69
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Overschakelpunt tussen optische zoom en
digitale zoom
• De zoomregelaar heeft twee snelheden. Door de
zoomregelaar verder naar boven of beneden te schuiven
wordt versneld gezoomd.
Groothoek
Als u de zoomregelaar in de richting van [
] houdt in stap 2
van de bovenstaande procedure, zal de zoombewerking
stoppen wanneer de optische zoomfactor de maximale waarde
bereikt. Door de zoomregelaar even los te laten en vervolgens
opnieuw in de richting van [
] te houden wordt
overgeschakeld naar digitaal zoomen, dat u dan kunt gebruiken
om een nog grotere zoomfactor te verkrijgen.
• Wanneer de zoomaanwijzer voorbij de maximale grens van
de optische zoom gaat. De zoomstaafindicator geeft ook de
zoomfactor bij benadering aan.
Telefoto
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
Digitale zoomindicator
LET OP
• Door een zoombewerking uit te voeren wordt de
lensopening veranderd.
• Bij het gebruiken van de telefoto instelling (inzoomen)
wordt het aanbevolen een statief te gebruiken om
bescherming te bieden tegen handbewegingen.
Scherpstelbereik
(Weergegeven bij opnemen
met autofocus, macro of
handmatig scherpstellen.)
Zoomstaaf
70
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Beeldkwaliteitbereik zonder
kwaliteitsverlies
7X tot en met 33,2X*
1X
• Het punt waarop kwaliteitsverlies van het beeld optreedt
hangt af van de beeldgrootte (pagina 62). Hoe kleiner de
beeldgrootte, des te hoger de zoomfactor die u kunt
gebruiken voordat het punt wordt bereikt waarop
kwaliteitsverlies van het beeld optreedt.
• Hoewel bij digitaal zoomen in het algemeen kwaliteitsverlies
optreedt in het beeld is digitaal zoomen zonder
kwaliteitsverlies soms mogelijk bij beeldgroottes van “5M
(2560 × 1920 beeldpunten)” en kleiner. Het bereik waar
binnen u digitaal kunt zoomen zonder kwaliteitsverlies wordt
aangegeven in het display. Het punt waarop kwaliteitsverlies
optreedt hangt af van de beeldgrootte.
• Bij opnemen met “Auto Framing” (automatisch uitkaderen) is
de beeldgrootte vastgesteld op 3M (2048 × 1536
beeldpunten) en het bereik voor een onverslechterde
beeldkwaliteit is 7X.
Beeldkwaliteitbereik met
kwaliteitsverlies
28X tot en met
105,4X*
Optisch/digitaal overschakelpunt
Punt waarop kwaliteitsverlies van het
beeld optreedt
Van dit punt treedt er kwaliteitsverlies
op bij het beeld.
*De factor van dit punt hangt af van
de beeldgrootte.
Zoomaanwijzer
(Geeft de huidige
zoomfactor aan.)
● Zoomwaarden voor elke beeldgrootte
Beeldkwaliteitbereik
zonder kwaliteitsverlies
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
B
1X
1X
1X
1X
1X
1X
7X
7X
8,4X
10,5X
13,4X
33,2X
Beeldkwaliteitbereik
met kwaliteitsverlies
28X
28X
33,6X
42X
53,6X
105,4X
71
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Uitschakelen van digitale zoom
Gebruiken van de flitser
U kunt digitaal zoomen uitschakelen als u enkel optisch zoomen
wilt gebruiken. Dit helpt om te voorkomen dat de beeldkwaliteit
terugloopt omdat per ongeluk overgeschakeld wordt van optisch
zoomen naar digitaal zoomen bij het opnemen van foto’s.
Voer de volgende stappen uit om
de flitsfunctie te selecteren die u
wilt gebruiken.
Flitser
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij een “REC” (opname) indextab
“Digital Zoom” (digitale zoom) en druk
vervolgens op [X].
Flitsinstelling
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
• Als u het gehele digitale zoombereik wilt tonen, selecteer
hier dan “On” (aan).
Flash Off
(flitser uit)
B
Omschrijving
Auto Flash De flitser flitst automatisch in
(Automatisch
overeenstemming met de belichting
flitsen)
(hoeveelheid licht en de helderheid). De
flitser werkt in de aangegeven volgorde om
het rode ogen effect te verminderen bij de
personen op de foto: Opnamelamp (REC)
licht op
Voorflitser flitst
Flitser flitst.
• Defaultinstelling die oorspronkelijk in de
fabriek gemaakt is.
72
De flitser flitst niet.
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Flitsinstelling
Omschrijving
Flash On
(flitser aan)
De flitser flitst altijd.
• Deze instelling kan gebruikt worden om
een onderwerp helderder te maken dat
gewoonlijk donker uitvalt hetgeen te wijten
is aan het daglicht of tegenlicht (daglicht
synchroon flitsen).
Soft Flash
(milde flits)
Gebruik altijd de milde flits ongeacht de
belichtingsomstandigheden.
• Gebruik deze instelling wanneer u het
flitsen wilt onderdrukken om reflectie te
vermijden, enz.
Red Eye
(rode ogen)
De flitser flitst altijd. De flitser werkt in de
aangegeven volgorde om het rode ogen
effect te verminderen bij de personen op de
foto: Opnamelamp (REC) licht op
Voorflitser flitst
Flitser flitst.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op [T]
(
).
• Telkens bij indrukken van [T] (
) wordt door de
instellingen van de flitsfunctie gegaan zoals hieronder
beschreven op het beeldscherm.
Flitserfunctie
[T] (
)
2. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
BELANGRIJK!
• Let er bij het gebruik van de flitser op dat het flitservenster
niet geblokkeerd wordt door uw vingers en de polsriem.
Flitsberreik bij benadering
(ISO gevoeligheid: automatisch)
Groothoek:0,1 tot en met 2,2 meter
Telefoto :1,0 tot en met 1,4 meter
• Het flitsbereik verandert in overeenstemming met de optische
zoom.
B
73
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Vermindering van het rode ogeneffect
■ Controleren van de flitserfunctie
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in een
slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode vlekken
veroorzaken in de ogen van de mensen in het beeld. Dit wordt
veroorzaakt door het weerkaatsen van het licht tegen het
netvlies van de ogen. Wanneer “
” (automatisch flitsen) of
“
” (rode ogen) geselecteerd wordt voor de flitserfunctie,
flitsen de opnamelamp (REC) en de flitser waardoor de iris (het
regenboogvlies) in de ogen van alle mensen in het beeld zullen
gaan sluiten, hetgeen de kans op het rode ogeneffect
vermindert.
De huidige flitserfunctie wordt aangegeven in het beeldscherm
en door de bedrijfsindicator wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt.
Bedrijfsindicator
Knippert oranje terwijl de flitser aan het opladen is.
“
BELANGRIJK!
• Merk de volgende belangrijke punten op bij het gebruik van
dit attribuut dat het rode ogeneffect vermindert.
– Het rode ogeneffect wordt niet verminderd tenzij de
mensen in het beeld direct naar de camera kijken tijdens
de voorflits. Roep voordat u op de sluitertoets drukt naar
de onderwerpen zodat ze allen naar de camera kijken
terwijl de voorflits uitgevoerd wordt.
– Het rode ogeneffect wordt niet goed verminderd als de
onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
B
” geeft aan dat de flitser gaat flitsen.
• Het is niet mogelijk een ander beeld op te nemen met flits
totdat de bedrijfsindicator stopt met oranje knipperen,
hetgeen aangeeft dat het opladen voltooid is.
74
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ De flitsintensiteit veranderen
■ Gebruiken van de flitserassistent
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Het onderwerp in beeld kan te donker overkomen als de
flitsintensiteit niet genoeg is om een onderwerp te bereiken dat
zich te ver weg bevindt. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u de
flitserassistent gebruiken om de helderheid van het onderwerp
te vergroten zodat het lijkt dat de hoeveelheid licht door de flitser
wel genoeg was.
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Flash Intensity” (flitsintensiteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste flitsintensiteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
U kunt uit vijf niveau’s kiezen van –2 (zwakste) tot en met +2
(sterkste).
Zonder gebruik van de
flitserassistent
BELANGRIJK!
• De flitsintensiteit kan mogelijk niet veranderen wanneer het
onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
Met gebruik van de
flitserassistent
De flitserassistent is ingeschakeld als de defaultinstelling die
oorspronkelijke in de fabriek gemaakt is.
Volg de volgende procedure om de flitserassistent uit te
schakelen wanneer u deze niet wilt gebruiken.
75
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• Het gewenste effect kan mogelijk niet worden verkregen
wanneer het onderwerp zich te ver weg of te dichtbij bevindt.
• De tijd die benodigd is voor het opladen van de flitser hangt af
van de omstandigheden (conditie van de accu, omringende
temperatuur, enz.). Bij een volledig opgeladen accu kan dit
enkele seconden tot ongeveer 7 seconden duren.
• Als toch een foto opgenomen wordt terwijl de belichting te
laag en de flitser uitgeschakeld is, wordt dit gedaan bij een
langzame sluitertijd hetgeen vegen in het beeld kan geven
door het bewegen van de hand. Bevestig de camera op een
statief, enz.
• De aanwezigheid van daglicht van buiten, TL verlichting of
andere lichtbronnen kan abnormale kleuren in beeld
veroorzaken.
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Flash Assist” (flitserassistent) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Off” (uit) en druk
daarna op [SET] (instellen).
Selecteer “Auto” (automatisch) op dit moment wanneer u de
flitserassistent wilt gebruiken.
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan mogelijk niet het gewenste resultaat
geven bij bepaalde types onderwerpen.
• Elk van de volgende omstandigheden kan er toe leiden dat
het effect van de flitserassistent teniet wordt gedaan.
– Veranderen van de flitsintensiteit (pagina 75)
– Corrigeren van de helderheid (EV verschuiving) (pagina
126)
– Veranderen van de ISO gevoeligheid (pagina 131)
– Veranderen van de contrastinstelling (pagina 136)
76
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Gebruiken van de zelfontspanner
[MENU].
Bij de zelfontspanner wordt bij het indrukken van de sluitertoets
een aftelklok gestart en het beeld wordt opgenomen na het
verstrijken van een bepaalde vaste tijdsduur.
Zelfontspanner
type
Omschrijving
10 sec
(10 seconden)
10-seconden zelfontspanner
2 sec
(2 seconden)
2-seconden zelfontspanner
• Als een foto opgenomen wordt onder
omstandigheden die de sluitertijd
vertragen kunt u deze instelling
gebruiken ter voorkoming van vegen in
het beeld door het bewegen van uw
hand.
X3
x3
(Drievoudige
zelfontspanner)
Deze optie neemt drie beelden op: één
beeld 10 seconden na het indrukken van
de sluitertoets, het volgende beeld één
seconde nadat de camera klaar is met het
opnemen van het eerste beeld en het
laatste beeld één seconde nadat de
camera klaar is met het opnemen van het
tweede beeld.
Off (Uit)
De zelfontspanner is uitgeschakeld.
10s
2s
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Self-timer” (zelfontspanner) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] het
zelfontspannertype en
druk daarna op [SET]
(instellen).
Hierdoor verschijnt een
indicator die het
geselecteerde type
zelfontspanner aangeeft in het beeldscherm.
4. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
77
OPNEMEN VAN EEN FOTO
De zelfontspanner gebruiken om een beeld op te nemen
LET OP
• Het beeld wordt niet
onmiddellijk na indrukken
van de sluitertoets
opgenomen. In plaats
daarvan, worden de
beelden pas opgenomen
nadat de vooringestelde
AF hulpverlichting/
tijd voorbij is. De AF
opnamelamp/
hulpverlichting/
zelfontspannerindicator
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
knippert terwijl het aftellen
plaatsvindt.
• U kunt het aftellen dat op dat moment plaatsvindt stoppen
door de sluitertoets volledig in te drukken terwijl de
zelfontspannerindicator aan het knipperen is.
B
• Deze indicator “1sec” (1 seconde) verschijnt in het
beeldscherm tussen de opnamen van de drievoudige
zelfontspanner door. Hoe lang het duurt voor de camera
om weer klaar te zijn om op te nemen na het opnemen van
een beeld hangt af van de instellingen van de beeldgrootte
en de beeldkwaliteit en of een geheugenkaart zich al dan
niet in de camera bevindt, en van de conditie van de
acculading.
• Werking van de zelfontspanner kan niet plaatsvinden
tijdens het opnemen van één van de volgende instellingen.
– Doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid
– “Layout” of “Auto Framing” (automatisch uitkaderen) is
als BEST SHOT voorbeeldscene geselecteerd
– “
Tracking” (traceren) geselecteerd als het “AF Area”
(automatisch scherpstelgebied)
• De drievoudige zelfontspanner kan niet worden gebruikt bij
het uitvoeren van de volgende opnamebewerkingen.
– Opnemen met bepaalde BEST SHOT scenes (Business
Cards and Documents (Naamkaartjes en Documenten),
White board, etc. (Witbord, enz.), Old Photo (oude foto))
– Opnemen met de doorlopende sluiter met hoge snelheid
of de doorlopende sluiter met flitser
78
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Selecteren van de doorlopende
sluiterfunctie
Gebruiken van de doorlopende sluiter
Uw camera heeft drie doorlopende sluiterfuncties.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Doorlopende
sluiterfunctie
Omschrijving
Normal Speed
(doorlopende
sluiter bij normale
snelheid)
Neemt onafgebroken beelden op totdat
het geheugen vol is.
High Speed
(doorlopende
sluiter bij hoge
snelheid)
Neemt drie achtereenvolgende beelden
op bij een hoge snelheid.
functie en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Flash Cont.
(doorlopende
sluiter met flits)
Gebruik deze functie om drie
achtereenvolgende beelden op te nemen
terwijl de flitser bij elk beeld flitst.
Hierdoor wordt de doorlopende sluiterfunctie die u
selecteerde ingeschakeld en de icoon ervan op het
beeldscherm weergegeven.
Selecteer “Off” (uit) om de doorlopende sluiter uit te
schakelen.
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Continuous” (doorlopend) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
79
OPNEMEN VAN EEN FOTO
Opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid, de doorlopende
sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser
Voorzorgsmaatregelen voor de
doorlopende sluiter
• Door een bewerking van de doorlopende sluiter te starten
worden de instellingen voor de belichting en de scherpstelling
vastgezet op de niveau’s voor het eerste beeld. Dezelfde
instellingen worden uitgeoefend op alle navolgende beelden.
• De doorlopende sluiter kan niet in combinatie met een van de
volgende attributen worden gebruikt.
– Bepaalde BEST SHOT scenes (Business Cards and
Documents (Naamkaartjes en Documenten), White board,
etc. (Witbord, enz.), Old Photo (oude foto), Layout (layout),
Auto Framing (automatisch uitkaderen), Short Movie (korte
film), Past Movie (voorafgaande film), Voice Recording
(spraakopname))
– De filmfunctie
– “
Tracking” (traceren) geselecteerd als het “AF Area”
(automatisch scherpstelgebied)
• Houd bij het gebruik van een doorlopende sluiterfunctie de
camera stil totdat de gehele opname voltooid is.
• Een doorlopende sluiterbewerking kan halverwege
onderbroken worden als de geheugencapaciteit laag is.
• De doorlopende sluitertijd hangt af van de huidige instellingen
voor de beeldgrootte en de beeldkwaliteit.
• U kunt de gewenste flitserfunctie selecteren met de
doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
1. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
• Bij de doorlopende sluiter bij normale snelheid worden
beelden opgenomen zolang u de sluitertoets ingedrukt
blijft houden. Door de sluitertoets los te laten wordt het
opnemen gestopt.
• De doorlopende sluiter met hoge snelheid en de
doorlopende sluiter met flitser kunnen maximaal drie
beelden opnemen. Het opnemen wordt gestopt als u de
sluitertoets loslaat voordat de drie beelden opgenomen
zijn.
BELANGRIJK!
• De snelheid van het opnemen met de doorlopende sluiter
met normale snelheid en de doorlopende sluiter met hoge
snelheid hangt af van het type geheugenkaart dat zich in
de camera bevindt. Wanneer u opneemt naar het
ingebouwde geheugen is het opnemen met de
doorlopende sluiterfunctie relatief langzaam.
B
80
OPNEMEN VAN EEN FOTO
• Bij de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits uitgeschakeld).
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits wordt de
flitserfunctie automatisch “
” (flits ingeschakeld).
• De zelfontspanner kan niet gebruikt worden in combinatie met
de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• Merk op dat de resolutie van beelden die opgenomen worden
met de doorlopende sluiterfunctie bij hoge snelheid of de
doorlopende sluiterfunctie met flits ietwat lager is en meer
geneigd is tot digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn
met de doorlopende sluiterfunctie bij normale snelheid.
• De “Auto” (automatisch) ISO gevoeligheid wordt altijd gebruikt
bij de doorlopende sluiterfunctie met flitser, ongeacht de
huidige instelling van de ISO gevoeligheid.
• Bij de doorlopende sluiterfunctie met flits is het flitsbereik
smaller dan gewoonlijk.
Toevoegen van geluid aan een foto
Als u dat wilt, kunt u een geluidsopname toevoegen aan uw
foto’s. Voeg d.m.v. dit attribuut een mondelinge verklaring of een
beschrijving van de sfeer toe aan een foto of leg de geluiden van
de mensen in de foto vast.
• U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een
enkele foto.
• Het geluid is in mono.
■ Inschakelen van een foto met geluid
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Audio Snap” (foto met geluid) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “On” (aan) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
B
81
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Opnemen van geluid bij een foto
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
geluidsopname te stoppen.
1. Druk op de
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op de sluitertoets drukt.
• Selecteer om het foto met geluid attribuut uit te schakelen
“Off” (uit) in stap 3 van de procedure onder “Inschakelen
van een foto met geluid”.
sluitertoets om op te
nemen.
Het beeldscherm zal het
beeld weergeven dat u
zojuist opgenomen heeft
samen met het “
” icoon.
• Druk op [MENU] als u op
Resterende opnametijd
dat moment geen geluid
wilt opnemen. Hierdoor
wordt het beeldscherm weergegeven voor het opnemen
van het volgende beeld.
Weergeven van een foto met geluid
Foto’s met geluid worden tijdens de weergavefunctie (PLAY)
aangegeven door het “
” icoon.
Druk om het geluid weer te geven op [SET] terwijl een foto met
geluid aangegeven wordt.
• Zie pagina 147 voor informatie betreffende de
weergavebediening.
2. Druk op de sluitertoets om de geluidsopname
te starten.
82
OPNEMEN VAN EEN FOTO
BELANGRIJK!
• Let er op dat u de microfoon
van de camera niet met uw
vingers blokkeert tijdens het
opnemen.
• Goede opnameresultaten
kunnen niet worden
verkregen wanneer de
camera te ver weg is van wat
u probeert op te nemen.
LET OP
• Nadat u een foto met geluid overgestuurd heeft naar de
harde schijf van uw computer kunt u het geluid weergeven
d.m.v. QuickTime 7 (pagina’s 231, 245).
• Hieronder worden de formaten gegeven die u kunt
gebruiken voor het opslaan van de data van een foto met
geluid.
– Beelddata: JPEG (.JPG extensie)
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• U kunt het beeldscherm niet uitschakelen door op [S]
(DISP) te drukken terwijl de geluidsopname plaatsvindt.
• De mogelijkheid voor een foto met geluid is uitgeschakeld
tijdens het opnemen met de drievoudige zelfontspanner of
met een doorlopende sluiterfunctie. U kunt echter geluid
toevoegen aan een dergelijke foto nadat u deze
opgenomen heeft (pagina 179).
Microfoon
83
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met lensopeningprioriteit AE (A functie)
opnemen
Handmatige configureren sluitertijd
prioriteit en lensopening
Met lensopeningprioriteit AE stelt u de lensopening in waarna de
camera automatisch de geschikte sluitertijd instelt. Een grotere
lensopening (een lagere lensopeningwaarde) geeft weinig
diepte terwijl een kleinere lensopening (een hogere
lensopeningwaarde) een grote diepteveld geeft. Het verschil
tussen een grote en een kleine lensopening wordt duidelijk
wanneer u telefoto opnames maakt met de optische zoom
(pagina 69).
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
lensopening getoond die u kunt configureren tijdens de A
functie.
U kunt een belichtingsfunctie selecteren om te regelen hoe de
camera de instellingen van de lensopening en de sluitertijd
configureert bij het opnemen van een beeld.
A functie
(lensopeningprioriteit AE)
U stelt de lensopening met de hand in en
de camera stelt de van toepassing zijnde
sluitertijd automatisch in.
S functie
(sluitertijd
prioriteit AE)
U stelt de sluitertijd met de hand in en de
camera stelt de van toepassing zijnde
lensopeningwaarde automatisch in.
M functie
(handmatige
belichting)
U kunt de sluitertijd en de lensopening met
de hand instellen.
Groter
Kleiner
Lensopening
(zoom bij
maximale
groothoek)
• Tijdens de S functie en de A functie kunt u ook de instelling
van de belichtingscompensatie (EV verschuiving)
veranderen.
Scherpstelbereik
F3.4
F4.6/F9.2*
Smal
Breed
* De camera heeft een ingebouwde ND filter om belichting te
beperken. F9.2 is de lensopening wanneer het ND filter
gebruikt wordt.
84
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Zet de functiedraairegelaar op “A”.
2. Druk zo vaak als
3. Druk de sluitertoets halverwege in.
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
A functie
vereist op [SET] om
de instelling van de
lensopening te
selecteren en stel
daarna de gewenste
lensopeningwaarde in
d.m.v. [W] en [X].
4. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
• U kunt de EV verschuiving
Lensopening
selecteren d.m.v. [SET]
EV Shift
(EV verschuiving)
en vervolgens een
belichtingswaarde
specificeren (EV
verschuiving) indien u dat wilt.
85
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met de sluitertijdprioriteit AE (S functie)
opnemen
1. Zet de functiedraairegelaar op “S”.
2. Druk zo vaak als
Met sluitertijdprioriteit AE stelt u de sluitertijd in waarna de
camera automatisch de geschikte belichtingswaarde instelt. U
kunt de sluitertijd instellen die het best past bij hoe snel het
onderwerp aan het bewegen is.
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
sluitertijd getoond die u kunt configureren tijdens de S functie.
Langzamer
Sneller
• U kunt de EV verschuiving
Sluitertijd
selecteren d.m.v. [SET]
EV Shift
en vervolgens een
(EV verschuiving)
belichtingswaarde
specificeren (EV
verschuiving) indien u dat wilt.
Sluitertijd
60 seconden
Beweging
Wazig
S functie
vereist op [SET] om
de instelling van de
sluitertijd te
selecteren en stel
daarna de gewenste
tijd in d.m.v. [W] en
[X].
1/800 seconde
Bevroren
LET OP
• De sluitertijdprioriteit AE wordt uitgevoerd alsof de “ISO”
instelling (pagina 131) “Auto” (automatisch) is ongeacht de
feitelijke instelling van de huidige “ISO” instelling.
86
OPNEMEN VAN EEN FOTO
■ Met de handmatige belichtingsinstellingen
(M functie) opnemen
3. Druk de sluitertoets halverwege in.
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
Hieronder worden de bereiken van de instellingen van de
sluitertijd en de lensopening getoond die u kunt configureren
tijdens de M functie.
Sluitertijd
4. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
Langzamer
60 seconden
Sneller
1/800 seconde
Beweging
Wazig
Bevroren
Lensopening
(zoom bij maximale
groothoek)
Groter
Kleiner
F3.4
F4.6/F9.2*
Scherpstelbereik
Smal
Wide (Breed)
* De camera heeft een ingebouwde ND filter om belichting te
beperken. F9.2 is de lensopening wanneer het ND filter
gebruikt wordt.
LET OP
• Handmatige belichting wordt uitgevoerd alsof de “ISO”
instelling (pagina 131) “ISO 64” is ongeacht de feitelijke
instelling van de huidige “ISO” instelling.
87
OPNEMEN VAN EEN FOTO
1. Zet de functiedraairegelaar op “M”.
2. Druk zo vaak als
4. Druk de sluitertoets halverwege in.
De camera stelt scherp op het beeld in overeenstemming
met uw instellingen.
• De sluitertijd en de lensopeningwaarde op het
beeldscherm worden oranje wanneer u de sluitertoets
halverwege indrukt als het beeld overbelicht of
onderbelicht is.
M functie
vereist op [SET] om
de instelling van de
sluitertijd te
selecteren en stel
daarna de gewenste
tijd in d.m.v. [W] en
[X].
5. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
Lensopening
Sluitertijd
3. Druk zo vaak als vereist op [SET] om de
instelling van de lensopening te selecteren en
stel daarna de gewenste lensopeningwaarde
in d.m.v. [W] en [X].
• Bij handmatig scherpstellen kunt u “FOCUS” selecteren
d.m.v. [SET] en vervolgens met de hand scherpstellen
d.m.v. [W] en [X].
88
OPNEMEN VAN EEN FOTO
BELANGRIJK!
• U kunt mogelijk niet de helderheid verkrijgen die u wilt
wanneer u een beeld aan het opnemen bent dat bijzonder
donker of juist erg helder is. Mocht dit het geval zijn, stel de
lensopening of de sluitertijd dan met de hand in d.m.v. de
M functie (handmatige belichting).
• Bij langzamere sluitertijden zal digitale ruis in het beeld
verschijnen. Daarom voert de camera automatisch een
ruisonderdrukkingsproces uit telkens wanneer de sluitertijd
1/8ste seconde of langzamer is. Hoe langzamer de
sluitertijd, des te groter de kans dat ruis in het beeld
verschijnt. Door de tijd die nodig is voor het uitvoeren van
ruisonderdrukking duurt het langer om beelden op te
nemen bij langzamere snelheden. Voer geen enkele
toetsbediening uit terwijl een beeld opgeslagen wordt.
• Bij sluitertijden langzamer dan 1/2de seconde kan de
helderheid van het opgenomen beeld mogelijk niet
hetzelfde zijn als de helderheid van het beeld dat op het
beeldscherm verschijnt.
• Beeldwaas (pagina 123) is uitgeschakeld tijdens de
sluitertijdprioriteit AE functie en de handmatige
belichtingsfunctie. U kunt echter de camera trilfunctie
inschakelen, als u dat wilt.
89
OPNEMEN VAN EEN FOTO
OPNEMEN VAN EEN FILM
Filmbeeldkwaliteit
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
Voordat u een film specificeert dient u eerst een instelling te
specificeren voor de beeldkwaliteit van de film. De filmkwaliteit is
een standaard die het detail, de vloeiendheid en de helderheid
van het beeld tijdens de weergave bepaalt. Bij het opnemen met
de HQ (hoge resolutie) instelling krijgt u een betere
beeldkwaliteit maar wordt ook de hoeveelheid tijd die u kunt
opnemen korter.
• Het geluid is in stereo, behalve wanneer “LP” wordt
geselecteerd voor de beeldkwaliteit. Dan is het geluid mono.
• Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen.
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
Datasnelheid Beeldsnel- Audio
bij benadering heid
(geluid)
UHQ (ultrahoge
resolutie)
6,0 Megabits/
seconde
640 × 480
30 beelden/
Stereo
seconde
Normal
(normaal)
640 × 480
1,5 Megabits/
seconde
30 beelden/
Stereo
seconde
LP (lange
weergave)
320 × 240
2,4 Megabits/
seconde
15 beelden/
Mono
seconde
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“
Quality” (beeldkwaliteit) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
30 beelden/
Stereo
seconde
HQ (hoge
resolutie)
30 beelden/
Stereo
seconde
3,0 Megabits/
seconde
HQ Wide
(hoge
3,6 Megabits/
848 × 480
resolutie seconde
breedbeeld)
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
30 beelden/
Stereo
seconde
UHQ Wide
(ultra-hoge
7,2 Megabits/
848 × 480
resolutie seconde
breedbeeld)
640 × 480
Datasnelheid Beeldsnel- Audio
bij benadering heid
(geluid)
de gewenste beeldkwaliteit en druk daarna op
[SET] (instellen).
• De “
” indicator bevindt zich op het beeldscherm
terwijl “UHQ Wide” (ultra-hoge resolutie - breedbeeld) of
“HQ Wide” (hoge resolutie - breedbeeld) geselecteerd is
als de instelling van de kwaliteit (resolutie).
90
OPNEMEN VAN EEN FILM
Formaten van filmbestanden
Opnemen van een film
Films worden gewoonlijk opgenomen met het H.264/AVC MOV
formaat, behalve bij films van “LP” beeldkwaliteit die opgenomen
zijn met het Motion JPEG AVI formaat.
Films die u opneemt met deze camera kunt u weergeven op een
computer d.m.v. QuickTime 7.
Het geluid wordt ook opgenomen terwijl u een film opneemt.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
2. Druk op de
Filmgrootte
Grootte bij
benadering
UHQ (ultra-hoge resolutie)
43,6 MB
Resterende opnametijd
sluitertoets om de
filmopname te starten.
Hieronder wordt een benadering gegeven van de grootte van
het filmbestand voor een film van één minuut.
Beeldkwaliteit
”.
• “
” wordt aangegeven
terwijl het opnemen van
een film plaatsvindt.
UHQ Wide (ultra-hoge resolutie - breedbeeld) 52,4 MB
Opnametijd
HQ (hoge resolutie)
21,7 MB
HQ Wide (hoge resolutie - breedbeeld)
26,0 MB
Normal (normaal)
10,8 MB
opnemen te stoppen.
LP (lange weergave)
17,9 MB
Elke film kan maximaal 10 minuten lang zijn. De filmopname
stopt automatisch na 10 minuten opnemen. De filmopname
stopt ook automatisch als het geheugen vol is voordat u de
filmopname stopt door op de sluitertoets te drukken.
3. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
91
OPNEMEN VAN EEN FILM
Opnemen met MOVIE BEST SHOT
Voorzorgsmaatregelen voor filmopname
Bij MOVIE BEST SHOT (pagina 96) selecteert u de
voorkeuzescene die het meest lijkt op de scene die u wilt
opnemen waarna de camera automatisch de juiste instellingen
maakt. Door bijvoorbeeld de “Night Scene” (Nachtscene) van de
MOVIE BEST SHOT scenes te selecteren wordt de camera
ingesteld om ’s nachts heldere beelden op te nemen.
• U kunt de flitser niet gebruiken terwijl u een film aan het
opnemen bent.
• De camera neemt het geluid ook op. Merk de volgende
punten op wanneer u films aan het opnemen bent.
– Zorg ervoor dat de microfoon
niet door uw vingers, enz.
wordt geblokkeerd.
– Goede resultaten kunnen
niet worden verkregen
wanneer de camera te ver
weg is van wat u probeert op
Microfoon (stereo)
te nemen.
– Het bedienen van de toetsen
van de camera kan er de oorzaak van zijn dat het geklik
van toetsen opgenomen wordt op het geluidsspoor.
• Er kan een verticale streep over het beeld op het
beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
onderwerp wordt opgenomen. Dit duidt niet op een defect. De
streep wordt niet opgenomen in een foto maar wordt wel
opgenomen als het een film betreft.
Filmopname met de anti-trilfunctie
U kunt de anti-trilfunctie ook gebruiken om de effecten van het
bewegen van uw handen alleen te verminderen tijdens het
opnemen van een film (pagina 123). De effecten van het
bewegen van het onderwerp worden niet beperkt.
92
OPNEMEN VAN EEN FILM
• Bij bepaalde kaarttypes duurt het vastleggen van data langer,
waardoor filmbeelden af en toe kunnen uitvallen. “
” en
“
” knipperen op het beeldscherm tijdens het opnemen om
u te laten weten wanneer een beeld uitgevallen is. Het wordt
aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• De effecten van het bewegen van de camera worden nog
duidelijker in een beeld wanneer u een close-up maakt of met
een grote zoomfactor opneemt. Daarom wordt het gebruik
van een statief aanbevolen onder deze omstandigheden.
• Wanneer het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik van
de camera bevindt, is het niet mogelijk om scherp te stellen
en zal het beeld onscherp zijn.
Korte filmfunctie gebruiken
De korte filmfunctie (Short Movie) neemt een film op die vier
seconden voordat de sluitertoets ingedrukt wordt begint en tot
vier seconden erna doorloopt.
• Omdat vier seconden worden opgenomen voordat de
sluitertoets wordt ingedrukt, is de korte filmfunctie handig om
er zeker van te zijn dat u de actie van kinderen en andere
actieve onderwerpen niet mist.
• U kunt MOTION PRINT (pagina 177) ook gebruiken om
stilbeelden van korte filmscenes te verkrijgen.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
Korte film
Het opnemen wordt
gestart
Vier seconden
93
Vier seconden
OPNEMEN VAN EEN FILM
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
BELANGRIJK!
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
• De filmdata wordt doorlopend opgenomen en opgeslagen
in een buffer voordat u op de sluitertoets drukt. Houdt de
camera op het onderwerp gericht. Druk op het juiste
moment op de sluitertoets. Wanneer u op de sluitertoets
drukt wordt de resterende opnametijd van het tweede
gedeelte van de korte film afgeteld op het beeldscherm.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Short
Movie” (korte film) scene en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
” in het beeldscherm.
Door op dit moment op de sluitertoets te drukken wordt een
korte film opgenomen met een eerste gedeelte van 4
seconden en een tweede gedeelte van 4 seconden.
3. Richt de camera op het onderwerp en druk op
de sluitertoets.
Hierdoor wordt een korte film opgenomen voor ongeveer
vier seconden waarna die daarna automatisch wordt
gestopt. De totale lengte van de korte film bedraagt acht
seconden (vier seconden voor het indrukken van de
sluitertoets en vier seconden erna). Druk nogmaals op de
sluitertoets om het opnemen van een film te stoppen.
94
OPNEMEN VAN EEN FILM
3. Richt de camera op het onderwerp en druk op
Voorafgaande filmfunctie gebruiken
de sluitertoets.
De voorafgaande film lijkt op een normale film, behalve dat vijf
seconden wordt vastgelegd of wat er zich voor de lens heeft
afgespeeld voordat op de sluitertoets werd gedrukt om het
opnemen te starten. De voorafgaande filmfunctie is handig om
er zeker van te zijn dat u nooit dat speciale moment mist omdat
u te laat op de sluitertoets drukte.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
opnemen te stoppen.
Het opnemen van de film wordt ook automatisch gestopt als
het geheugen vol raakt voordat op de sluitertoets wordt
gedrukt.
Sluitertoets wordt ingedrukt.
BELANGRIJK!
• Wanneer de voorafgaande filmfunctie geselecteerd is, blijft
de camera voortdurend een interne buffer bijwerken die
ongeveer vijf seconden van filmbeelden bevat die voor de
lens van de camera plaatsvinden. Als u op de sluitertoets
drukt, zal de film starten met de huidige inhoud van de
buffer en vanaf dat punt doorlopen. Zorg ervoor de camera
voor enige tijd stil op het onderwerp gericht te houden
voordat u op de sluitertoets drukt om met het opnemen te
starten.
Film
Het opnemen
wordt gestart
Het opnemen
wordt beëindigd
Voorafgaande gedeelte bedraagt ongeveer 5 seconden
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Past
Movie” (voorafgaande film) scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
” op het beeldscherm hetgeen
aangeeft dat de voorafgaande filmfunctie ingeschakeld is.
95
OPNEMEN VAN EEN FILM
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Enkele voorbeeldscenes
Met BEST SHOT selecteert u de voorbeeldscene die het meest
lijkt op de scene die u probeert op te nemen en de camera
maakt dan automatisch de instellingen. Zelfs moeilijke scenes
met tegenlicht (waardoor het hoofdonderwerp te donker
overkomt als de instelling fout is gemaakt) zien er prima uit! U
kunt een voorbeeldscene selecteren door m.b.v. de
functiedraairegelaar “
” (BEST SHOT) of “
” (MOVIE
BEST SHOT) te selecteren.
96
• Portrait (Portret)
• Scenery (Landschappen)
• Night Scene (Nachtscene)
• Night Scene Portrait
(Nachtscene portret)
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Selecteren van een voorbeeldscene
2. Verplaats het kader d.m.v. [S], [T], [W] en [X]
om de gewenste scene te selecteren.
1. Zet de
Kader
• Door op [S] of [T] te drukken terwijl het rode kader zich
op de rand van het scherm bevindt, wordt naar het
volgende scherm van de BEST SHOT scenes gebladerd.
• Door de zoomregelaar in de richting van [
] of [
] te
schuiven wordt tekst getoond die een verklaring geeft van
de instellingen die geconfigureerd worden door de
geselecteerde scene (pagina 99). Schuif de
zoomregelaar nogmaals in de richting van [
] of [
]
om terug te keren naar het scene selectiescherm.
functiedraairegelaar
tijdens een
opnamefunctie (REC)
op “
” of “
” en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Scenenaam
Scenenummer
Voor dit type
voorbeeldscene:
Selecteer deze instelling van de
functiedraairegelaar:
Foto
“
” (BEST SHOT)
Film
“
” (MOVIE BEST SHOT)
Hierdoor wordt de BEST SHOT functie ingeschakeld en een
scherm getoond dat de thumbnails van 12 voorbeeldscenes
laat zien.
• De op dat moment geselecteerde voorbeeldscene is de
scene met een kader er omheen.
B
97
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
• Uw camera bevat een voorbeeldscene die de instellingen
optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk
van het cameramodel heet deze voorbeeldscene “For
eBay” (eBay veiling) of “Auction” (veiling). Beelden die u
opneemt d.m.v. de internetveiling voorbeeldscene worden
in een speciale map opgeslagen zodat u ze gemakkelijk op
uw computer kunt vinden (pagina 249).
• BEST SHOT scenes werden niet opgenomen met deze
camera.
• Beelden die opgenomen worden met een BEST SHOT
scene kunnen mogelijk niet het verwachte (gehoopte)
resultaat geven door de omstandigheden tijdens het
opnemen en door andere factoren.
• U kunt de bij de camera gemaakte instellingen veranderen
wanneer u een BEST SHOT scene selecteert. Merk echter
op dat de BEST SHOT instellingen terugkeren naar hun
default (oorspronkelijke) instellingen telkens wanneer u
een andere BEST SHOT scene selecteert of wanneer u de
camera uitschakelt. Als u denkt dat u later een bepaalde
basisinstelling die u bij de camera geconfigureerde nodig
heeft, sla die basisinstelling dan op als een BEST SHOT
gebruikersinstelling (pagina 100).
3. Druk op de [SET] om de instellingen toe te
passen van de geselecteerde scene en terug
te gaan naar het opnamescherm.
• De instellingen van de scene die u selecteerde blijven
van kracht totdat u een andere scene selecteert.
• Herhaal de bovenstaande procedure vanaf stap 1 om een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
4. Druk op de sluitertoets.
BELANGRIJK!
• Night Scene (nachtscene) en Fireworks (vuurwerk) scenes
gebruiken een langzame sluitertijd. Daar een langzame
sluitertijd de kans verhoogt op digitale ruis in beeld, voert
de camera automatisch een digitaal
ruisonderdrukkingsproces uit bij beelden die met een
langzame sluitertijd worden genomen. Daarom kan het
opslaan van dergelijke beelden langer duren nadat u op de
sluitertoets gedrukt heeft. Voer geen enkele toetsbediening
uit terwijl een beeld opgeslagen wordt. Het is ook een goed
idee om een statief te gebruiken om vegen in beeld te
voorkomen die optreden door bewegen van de camera bij
een langzame sluitertijd.
98
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Tonen van gedetailleerde informatie betreffende
een BEST SHOT scene
LET OP
• Als u een scene selecteert door op [SET] (instellen) te
drukken terwijl het omschrijvingsscherm getoond wordt,
zal dezelfde omschrijvingsscene verschijnen de volgende
keer dat u op [SET] (instellen) drukt om de BEST SHOT
voorbeeldscenes te bekijken.
Om meer gedetailleerde
informatie over een BEST
SHOT scene weer te geven,
kunt u deze selecteren met het
rode kader op het scene
selectiescherm en vervolgens
de zoomregelaar in de richting
van [
] of [
] schuiven.
Hieronder volgen de verschillende bedieningshandelingen die
u kunt uitvoeren terwijl het scene omschrijvingsscherm op het
display is.
• Schuif de zoomregelaar nogmaals in de richting van [
] of
[
] om terug te keren naar het scene selectiescherm.
• Blader d.m.v. [W] en [X] door de beschikbare BEST SHOT
scenes.
• Druk op [SET] om de op dat moment getoonde scene te
selecteren en configureer de camera met die instellingen.
99
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Uw eigen BEST SHOT scenes creëren
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto of de film
waarvan u de instelling wilt registreren.
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om de instellingen
van de foto’s of films op te slaan die u opgenomen had als BEST
SHOT scenes. Daarna kunt u een basisinstelling oproepen
telkens wanneer u deze wilt gebruiken.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Aan uw BEST SHOT scene zal de naam “Recall User
Scene” (gebruikersscene oproepen) samen met een
scenenummer worden toegewezen.
1. U kunt door m.b.v. de functiedraairegelaar
“
” (BEST SHOT) of “
” (MOVIE BEST
SHOT) selecteren en daarna op [SET]
(instellen) drukken.
Voor dit type
voorbeeldscene:
Selecteer deze instelling van de
functiedraairegelaar:
Foto
“
” (BEST SHOT)
Film
“
” (MOVIE BEST SHOT)
BELANGRIJK!
• Door het ingebouwde geheugen van de camera (pagina
205) te formatteren worden alle BEST SHOT
gebruikersscene bestanden gewist.
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “BEST
SHOT” (Register User Scene gebruikersscene registreren) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
B
100
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Wissen van een BEST SHOT gebruikersscene
LET OP
Voer de volgende stappen uit wanneer u een BEST SHOT
gebruikersscene wilt wissen.
• Door een foto te registreren wordt een foto instelling
gecreëerd terwijl een film instelling wordt gecreëerd door
een film te registreren. Een foto instelling kan enkel
gebruikt worden voor het opnemen van foto’s terwijl een
film instelling kan enkel gebruikt worden voor het opnemen
van films.
• U kunt de instellingen van de op dat moment geselecteerde
BEST SHOT scene controleren door de instelmenu’s van
de camera te tonen en te kijken naar de instellingen.
• Gebruikers BEST SHOT scenes worden nummers
toegewezen in de volgorde: U1, U2, U3, enzovoort.
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, witbalans, flits, ISO,
meten, flitsintensiteit, flitserassistent, filter, scherpte,
verzadiging, contrast
• Hieronder volgen de instelling die inbegrepen zijn in foto
gebruikersscenes:
Scherpstelling, EV verschuiving, witbalans, filter, scherpte,
verzadiging, contrast
• U kunt maximaal 999 BEST SHOT gebruikersscenes
opslaan.
• Gebruikers BEST SHOT scenes worden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen (pagina 248) in de SCENE map
(foto’s) of MSCENE map (films).
1. U kunt door m.b.v. de functiedraairegelaar
“
” (BEST SHOT) of “
” (MOVIE BEST
SHOT) selecteren en daarna op [SET]
(instellen) drukken.
2. Schuif de zoomregelaar nogmaals in de
richting van [
] of [
] om het scherm met
verklaringen weer te geven.
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de BEST SHOT
gebruikersscene die u wilt uitwissen.
4. Druk op [T] (
101
).
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
Opnemen van heldere beelden zonder
flitser
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de geselecteerde BEST SHOT
gebruikersscene gewist en het volgende scherm (ofwel de
volgende gebruikersscene of de gebruikersscene of de
Register User scene (gebruiker registreren)) getoond.
De BEST SHOT “High Sensitivity” (hoge gevoeligheid) scene
laat u natuurlijk uitziende beelden opnemen zonder dat u de
flitser hoeft te gebruiken, zelfs wanneer de belichting laag is
6. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de een andere
scene en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hierdoor wordt teruggekeerd naar de opnamestand.
Normale foto (met flits)
Foto met hoge gevoeligheid
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “High
Sensitivity” (hoge gevoeligheid) scene en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
De hoge gevoeligheid zal geselecteerd blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
102
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Opnemen van beelden van
visitekaartjes en documenten
(Business Shot)
BELANGRIJK!
• De hoge gevoeligheid is uitgeschakeld nadat automatisch
flitsen heeft plaatsgevonden m.b.v. de “Auto Flash”
(automatisch flitsen) of “Red Eye” (rode ogen) instelling of
terwijl de flitserinstelling “Flash On” (flitser aan) of “Soft
Flash” (milde flits) is.
• Door met een hoge gevoeligheid op te nemen kan het
beeld er ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een
ietwat lagere beeldresolutie.
• Het kan onmogelijk zijn om het gewenste niveau
beeldhelderheid te verkrijgen als de belichting bijzonder
laag is.
• Gebruik tijdens het opnemen met een langzame sluitertijd
een statief ter voorkoming van de effecten van
handbewegingen.
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
Bij het opnemen van een visitekaartje, een document, een
witbord of een soortgelijk gevormd voorwerp vanuit een hoek zal
het onderwerp er in het resulterende beeld vervormd uit zien. De
BEST SHOT Business Shot scenes corrigeren de vorm van
rechthoekige voorwerpen zodat die er natuurlijk uitzien.
Voor het aanbrengen van
de keystone correctie
103
Na het aanbrengen van
de keystone correctie
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Een beeld opnemen m.b.v. een Business
Shot scene
BEST SHOT heeft twee Business Shot scenes waaruit u kunt
kiezen.
• Business cards and
documents (naamkaartjes
en documenten)
• White board, etc. (witbord,
enz.)
1. Stel het beeld samen
en druk op de
sluitertoets om op te
nemen na eerst één
van beide BEST SHOT
Business Shot scenes
te hebben
geselecteerd.
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
Een rood kader zal de op dat moment geselecteerde
kandidaat voor correctie omringen. Mocht er een zwart
kader zijn, dan betekent dit dat het zwarte kader een tweede
mogelijke kandidaat aangeeft. Mocht er geen tweede
kandidaat (zwart kader) zijn, ga dan direct door naar stap 3.
• Als de camera niet in staat is om een kandidaat voor
keystone correctie te ontdekken, dan verschijnt de
boodschap “Cannot correct image!” (kan het beeld niet
corrigeren!) kortelings op het beeldscherm waarna de
camera het beeld opslaat zoals het is (zonder correctie).
■ Selecteren van een Business Shot scene
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
“Business cards and documents”
(naamkaartjes en documenten) of de “White
board, etc.” (witbord, enz.) scene en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
De scene die u selecteert zal van kracht blijven totdat u een
andere BEST SHOT scene selecteert.
104
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
2. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de kandidaat die u
BELANGRIJK!
wilt gebruiken om te corrigeren.
• Zorg ervoor dat het gehele voorwerp dat u probeert op te
nemen (te corrigeren) zich binnen het beeldscherm
bevindt. De camera kan de vorm van het onderwerp niet
herkennen tenzij het zich geheel binnen het beeldscherm
bevindt.
• Het is niet mogelijk correctie uit te voeren wanneer het
onderwerp dezelfde kleur heeft als de achtergrond. Zorg er
dus voor dat het voorwerp zich voor een achtergrond
bevindt, waardoor de contouren opvallen.
• Tijdens het opnemen met een Business Shot scene is
digitaal zoomen uitgeschakeld. U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• De maximale beeldgrootte voor Business Shot beelden is
2M (1600 × 1200 beeldpunten) zelfs als de camera
geconfigureerd is voor een groter beeldformaat. Als de
camera geconfigureerd is om beelden op te nemen die
kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten) zijn, dan zullen
de Business Shot scenes beelden produceren in
overeenstemming met de gespecificeerde beeldgrootte.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct”
(corrigeren) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het beeld gecorrigeerd en het resulterende
(gecorrigeerde) beeld opgeslagen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de correctiebewerking
te annuleren.
105
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
Herstellen van een oude foto
LET OP
• Als de camera in een hoek staat op de foto die u aan het
opnemen bent dan kan de vorm van de foto er vervormd
uitzien in het opgenomen beeld. De automatische keystone
correctie voert correctie uit voor deze vervorming, hetgeen
betekent dat een foto er normaal uit ziet zelfs als u deze
vanuit een hoek opneemt.
Bij Old Photo (oude fotofunctie) kunt u het beeld opnemen van
een oude, vervaagde foto en de bij de camera ingebouwde
geavanceerde digitale technologie gebruiken om de foto te
herstellen.
■ Voordat u met Old Photo (oude fotofunctie)
opneemt
■ Selecteren van de Old Photo (oude foto)
scene
• Zorg ervoor dat de gehele foto die u probeert op te nemen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Zorg ervoor dat de foto zich tegen een achtergrond bevindt
waardoor de contouren opvallen en dat de foto het
beeldscherm zo veel mogelijk vult.
• Zorg ervoor dat er geen licht terugkaatst van het oppervlak
van de originele foto wanneer u deze aan het opnemen bent.
• Als de oude foto een portretoriëntatie heeft, zorg er dan voor
dat de camera volgens de landscape (horizontale) oriëntatie
geplaatst is.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de “Old
Photo” (oude foto) scene en druk vervolgens
op [SET] (instellen).
“Old Photo” (oude fotofunctie) zal geselecteerd blijven totdat
u een andere BEST SHOT scene selecteert.
106
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
■ Opnemen van een beeld met Old Photo
(oude foto)
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trim” (trimmen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de correctiebewerking
te annuleren.
1. Druk op de
sluitertoets om het
beeld op te nemen.
• Hierdoor wordt een
fotocontour
bevestigingsscherm
weergegeven die het
origineel opgenomen
beeld opslaat. Er verschijnt een foutlezing (pagina 267)
zonder dat het fotocontour bevestigingsscherm
weergegeven wordt, als de camera niet in staat is het
contour van de foto te vinden.
4. Beweeg de
zoomregelaar naar
omhoog en omlaag
om met het trimkader
in te zoomen.
2. Selecteer m.b.v. [W] en [X] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
107
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
5. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
BELANGRIJK!
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
• Digitaal zoomen is uitgeschakeld terwijl opgenomen wordt
met Old Photo (oude fotofunctie). U kunt echter wel optisch
zoomen gebruiken.
• Bij het opnemen van het beeld van een foto zal de camera
de vorm van de foto in de volgende gevallen niet
herkennen.
– Wanneer een gedeelte van de foto buiten het
beeldscherm valt
– Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als de
achtergrond waarop het geplaatst is
• De maximale Old Photo beeldgrootte is 2M (1600 × 1200
beeldpunten). Als de camera geconfigureerd is om beelden
op te nemen die kleiner dan 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
zijn, dan zal Old Photo (oude fotofunctie) scenes beelden
produceren in overeenstemming met de gespecificeerde
beeldgrootte.
• Onder bepaalde omstandigheden geven de kleuren bij
herstelling niet de gewenste resultaten.
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om de herstelbewerking te annuleren en
het beeld zoals het is op te slaan.
108
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
Opnemen van foto’s in een layout met
meerdere beelden (Layout Shots)
(layout foto’s)
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Layout”
U kunt een meervoudig fotobeeld creëren door foto’s op te
nemen die gearrangeerd zijn in een vooringesteld patroon.
Hierdoor kunt u album-achtige arrangementen van beelden die
bij elkaar horen als een enkel beeld creëren. BEST SHOT
scenes zijn beschikbaar met drie kaders en twee kaders.
• Layout (twee beelden)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
achtergrondkleur.
4. Druk op de
• Layout (drie beelden)
sluitertoets om het
eerste beeld op te
nemen.
De camera neemt de eerste
foto op en gaat dan standby
staan voor de volgende foto.
Filmbeeld
109
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
5. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
BELANGRIJK!
volgende foto op te nemen.
• Alleen het uiteindelijk beeld van meervoudige foto’s wordt
opgeslagen in het geheugen van de camera. De
afzonderlijke foto’s worden niet opgeslagen.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
pixels).
• Terwijl Layout Shot (layout foto) gebruikt wordt, verandert
de instelling van de camera automatisch zoals hieronder is
aangegeven.
– ISO gevoeligheid: Auto (automatisch, vastgezet)
– AF Area (Automatisch scherpstelgebied): Spot
(puntmeten, vastgezet)
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens Layout
Shot (layout foto).
– Digital Zoom (digitale zoom)
– Self-timer (zelfontspanner)
– Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid, de doorlopende sluiter met hoge snelheid of de
doorlopende sluiter met flitser
• Als u een layout met drie frames opneemt, drukt u voor
de derde maal op de sluitertoets om een derde beeld op
te nemen.
• Door op [S] (DISP) te drukken tijdens stappen 3 of 4 van
de bovenstaande procedure wordt beurtelings
overgeschakeld tussen het layout scherm (het scherm
met de frames er op) en een scherm dat het gehele
weergavegebied gebruikt om het beeld samen te stellen
dat u aan het opnemen bent.
• Druk op [MENU] om de op dat moment opgenomen
Layout beelden te wissen en een lopende Layout
bewerking opnieuw te starten. Ga daarna vanaf stap 3
hierboven door.
• U kunt een beeld met meervoudige foto’s niet vastleggen
tenzij er foto’s opgenomen zijn in elk van de beschikbare
frames.
110
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
3. Richt het
Automatisch traceren van een
bewegend onderwerp (Auto Framing)
(automatisch uitkaderen)
Scherpstelkader
scherpstelkader op
het onderwerp waarop
u wilt scherpstellen en
druk de sluitertoets
dan halverwege in.
Bij automatisch traceren volgt een kadergebied een bewegend
voorwerp wat het vergemakkelijkt om een beeld op te nemen
met het onderwerp in het midden.
• Het scherpstelkader en
het trimkader volgen het
onderwerp terwijl dit
beweegt.
• Het scherpstellen op het
onderwerp blijft
plaatsvinden terwijl u de
sluitertoets halverwege
ingedrukt houdt.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Auto
Framing” (automatisch uitkaderen) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Trimkader
4. Druk de sluitertoets geheel in om het beeld op
te nemen.
• Hierdoor wordt het gebied opgenomen dat zich binnen
het trimkader bevindt.
111
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
BELANGRIJK!
• Alleen het gedeelte van het beeld dat zich binnen het
trimkader bevindt wordt opgenomen.
• De grootte van het beeld is bij deze bewerking automatisch
vastgesteld op 3M (2048 × 1536 pixels).
• De volgende functies zijn niet beschikbaar tijdens Auto
Framing (automatisch uitkaderen).
– Timestamp (tijdafstempeling)
– Self-timer (zelfontspanner)
– Opnemen met de doorlopende sluiter met normale
snelheid, de doorlopende sluiter met hoge snelheid of de
doorlopende sluiter met flitser
• Auto Framing (automatisch uitkaderen) kan een te snel
bewegend voorwerp mogelijk niet volgen. Mocht dit het
geval zijn, laat de sluitertoets dan los, pas het
scherpstelkader opnieuw op het voorwerp en druk de
sluitertoets nogmaals halverwege in.
• Bij opnemen met “Auto Framing” (automatisch uitkaderen)
is de beeldgrootte vastgesteld op 3M (2048 × 1536
beeldpunten) en het bereik voor een onverslechterde
beeldkwaliteit is 7X (pagina 71).
B
112
GEBRUIKEN VAN BEST SHOT
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Veranderen van de scherpstelfunctie
Uw camera voorziet in de vier scherpstelfuncties die hieronder beschreven zijn. De default scherpstelfunctie die oorspronkelijk in de
fabriek ingesteld werd is autofocus.
Scherpstelfunctie Omschrijving
Scherpstelbereik*
Auto Focus
(autofocus)
Automatisch scherpstellen wanneer de sluitertoets
halverwege ingedrukt wordt.
Automatische instelling
(Ongeveer 30 cm tot
)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van
de optische zoom.
Macro
(Close-up)
Automatisch scherpstellen bij afstanden die dichterbij zijn
dan die voor autofocus. Gebruikt voor close-up opnames.
Automatische instelling
(ongeveer 10 cm tot en met 40 cm)
• Minimale afstandpositie variëert afhankelijk van
de optische zoom.
Infinity Focus
(scherpstelling op
oneindig)
Er is scherpgesteld op oneindig. Gebruik deze functie
wanneer bij het opnemen van landschappen en andere
beelden die zich ver weg bevinden.
Oneindig
Manual Focus Het scherpstellen wordt handmatig uitgevoerd.
(handmatig
scherpstellen)
• Het scherpstelbereik variëert afhankelijk van de
optische zoomfactor.
Optische zoomfactor Bereik
1X
Ongeveer 10cm tot
7X
Ongeveer 1m tot
* “Scherpstelbereik” geeft de afstand aan vanaf het oppervlak van de lens.
113
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van autofocus
Voer de volgende stappen uit om de scherpstelfunctie te
veranderen.
1. Druk tijdens een
1. Richt het scherpstelkader van het
Scherpstelfunctie icoon
beeldscherm op het onderwerp waarop u wilt
scherpstellen en druk de sluitertoets dan
halverwege in.
opnamefunctie (REC)
op [MENU].
Deze camera zal dan de scherpstelbewerking uitvoeren.
U kunt zien of scherpgesteld is op het beeld door de
bedrijfsindicator en de kleur van het scherpstelkader te
controleren.
2. Selecteer bij de “REC”
(opname) indextab
“Focus”
(scherpstellen) en druk
vervolgens op [X].
Bedrijfsindicator
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling van de scherpstelfunctie en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
F2.7
1/1000
ISO100
ISO
100
• Zie de volgende pagina’s van dit hoofdstuk voor details
aangaande het opnemen met elke scherpstelfunctie.
Scherpstelkader
114
Status
Bedrijfsindicator Scherpstelkader
Scherpstellen is
voltooid
Licht groen op
Groen
Niet
scherpgesteld
Knippert groen
Rood
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
Gebruiken van macrofocus
op het beeld is scherpgesteld.
1. Druk de sluitertoets halverwege in om op het
beeld scherp te stellen.
LET OP
• Wanneer het niet mogelijk is om goed scherp te stellen
omdat het onderwerp zich te dichtbij bevindt voor het
autofocusbereik, dan zal de camera automatisch
overschakelen naar het macro scherpstelbereik
(automatische macro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met autofocus, verschijnt een waarde
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
De scherpstelbewerking is hetzelfde als die voor autofocus.
2. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
BELANGRIJK!
• Als de flitser gebruikt worden met macrofocus kan het licht
van de flitser worden geblokkeerd worden, hetgeen
ongewenste schaduwen van de lens in beeld kan
produceren.
115
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer macrofocus niet goed scherp kan stellen omdat
het onderwerp zich te ver weg bevindt , dan zal de camera
automatisch overschakelen naar het autofocus
scherpstelbereik (automacro).
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking uitvoert
tijdens het opnemen met macrofocus, verschijnen waarden
op het beeldscherm zoals hieronder aangegeven om het
scherpstelbereik aan te geven.
Voorbeeld:
cm –
cm
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
116
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Tips om op te nemen met autofocus en
macrofocus
Selecteer
deze
instelling:
Om dit te doen:
Veranderen van het autofocusgebied
Laat de camera automatisch één of meer
mogelijke scherpstelkaders selecteren
wanneer de sluitertoets halverwege
ingedrukt wordt.
• Als de camera in staat is op meerdere
punten scherp te stellen, zullen alle van
toepassing zijnde scherpstelkaders
groen worden.
Verander het meetgebied dat gebruikt wordt voor autofocus
(AF) met de volgende procedure.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“AF Area” (autofocusgebied) en druk
vervolgens op [X].
Door de sluitertoets halverwege in te
drukken wordt scherpgesteld op het
onderwerp en wordt een traceerbewerking
gestart om het scherpstelkader op het
onderwerp te houden terwijl dit beweegt.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Een klein gebied in het midden van het
beeldscherm gebruiken om te meten
• Deze instelling is het beste waneer u
scherpstelvergrendeling (pagina 119)
wilt gebruiken.
Multi
(meervoudig
meten)
Tracking
(traceren)
Selecteer
deze
instelling:
Spot
(puntmeten)
117
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
LET OP
• Wanneer u “
Multi” selecteert als het
scherpstelgebied, verschijnen negen scherpstelkaders op
het beeldscherm. De camera bepaalt automatisch het
(de) optimale scherpstelkader(s), dat groen zal worden op
het beeldscherm.
Spot (puntmeten)/
Tracking (traceren)
Scherpstelkader
Multi (multi
patroonmeten)
Scherpstelkader
BELANGRIJK!
• De volgende functies werken niet wanneer “
Tracking” (traceren) geselecteerd is.
– Zelfonspanner
– Doorlopende sluiter bij normale snelheid, doorlopende
sluiter bij hoge snelheid, doorlopende sluiter met flits
B
118
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Houd de sluitertoets
Gebruiken van scherpstelvergrendeling
halverwege ingedrukt
en stel het beeld
opnieuw samen.
“Scherpstelvergrendeling” is de naam van een techniek die u
kunt gebruiken wanneer u een beeld wilt opnemen waarbij het
onderwerp waarop scherpgesteld moeten worden zich niet
bevindt in het scherpstelkader in het midden van het
beeldscherm.
• Gebruik scherpstelvergrendeling met “
Spot”
(puntmeten) of “
Tracking” (traceren) scherpstelling.
1. Richt het
scherpstelkader van
het beeldscherm op
het onderwerp
waarop u wilt
scherpstellen en druk
de sluitertoets dan
halverwege in.
Onderwerp waarop moet
worden scherpgesteld
• Als “
Tracking”
(traceren) geselecteerd
is als het automatisch
scherpstelgebied, beweegt het scherpstelkader
automatisch om het onderwerp te volgen.
F2.7
1/100
ISO100
3. Druk de sluitertoets geheel in wanneer goed
op het beeld is scherpgesteld.
LET OP
• De scherpstelvergrendeling vergrendelt de belichting (AE)
ook.
F2.7
1/1000
ISO100
ISO
100
Scherpstelkader
119
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Druk de sluitertoets geheel in zonder
Snelsluiter
halverwege te stoppen.
Als u de sluitertoets geheel indrukt zonder te wachten op
autofocus terwijl de snelsluiter ingeschakeld is, neemt de
camera het beeld op met de snelle scherpstelbewerking die
veel sneller is dan normale autofocus. Dit helpt om te
voorkomen dat u een speciaal moment mist doordat u moet
wachten op de camera totdat deze autofocus kan uitvoeren.
• Sommige beelden kunnen onscherp zijn wanneer de
snelsluiter wordt gebruikt.
Door de sluitertoets geheel in te drukken zonder
halverwege te stoppen wordt opgenomen met de
snelsluiter, zonder dat de normale autofocusbewerking
wordt uitgevoerd.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Quick Shutter” (snelsluiter) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Schakel de snelsluiterfunctie in
On (behouden)
Schakel de snelsluiterfunctie uit
Off (Uit)
120
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van een oneindige
scherpstelling
Gebruiken van handmatige
scherpstelling
Zoals de naam reeds suggereert zet de oneindig scherpstelling
de scherpstelling vast op oneindig (
). Gebruik deze functie bij
het opnemen van landschappen en andere onderwerpen die
zich ver weg bevinden. Oneindige scherpstelling is ook handig
bij het opnemen vanuit het raam van een auto of een trein of bij
het opnemen van landschappen of andere onderwerpen waarop
het moeilijk is scherp te stellen met autofocus.
Bij handmatig scherpstellen
vergroot de camera het
onderwerp op het beeldscherm
automatisch hetgeen u helpt om
met de hand scherp te stellen.
Handmatig scherpstellen kan
worden gedaan voor het
opnemen van dergelijke beelden
Geel kader
als een bewegende trein. Voodat
de trein aankomt, dient u eerst
met de hand scherp te stellen op een lantaarnpaal of een
dergelijk voorwerp. Wanneer de trein dan het voorwerp passeert
waarop u scherpstelde, kunt u opnemen zonder dat u zich
zorgen hoeft te maken over de scherpstelling.
1. Druk terwijl oneindige focus geselecteerd is
als de scherpstelfunctie de sluitertoets in om
op te nemen.
1. Stel terwijl handmatig scherpstellen
geselecteerd is als de scherpstelfunctie het
beeld op het beeldscherm zodanig samen dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen
zich binnen het gele kader bevind.
121
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
2. Stel d.m.v. [W] en [X] op het beeld scherp
LET OP
terwijl u de resultaten via het beeldscherm
bekijkt.
• Telkens wanneer u een optische zoombewerking (pagina
69) uitvoert tijdens het opnemen met handmatig
scherpstellen, verschijnt een waarde op het beeldscherm
zoals hieronder aangegeven om het scherpstelbereik aan
te geven.
Voorbeeld: MF
cm –
*
wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaardes.
Op dat moment wordt het gedeelte van het beeld dat zich
binnen het kader bevindt, groter en vult het gehele
beeldscherm, hetgeen helpt bij het scherpstellen.
Om dit te verkrijgen:
Druk op deze toets:
Dichterbij scherpstellen
[W]
Verder weg scherpstellen
[X]
BELANGRIJK!
• Het beeldscherm keert terug naar stap 1 als u gedurence
ongeveer twee seconden geen handelingen uitvoert.
• Terwijl handmatig scherpstellen als de scherpstelfunctie
geselecteerd is, wordt de scherpstelinstelling ingesteld
d.m.v. de [W] en [X] toetsen. Eventueel andere functies die
d.m.v. toetsaanpassing (pagina 140) toegewezen waren
aan de [W] en [X] toetsen worden niet uitgevoerd wanneer
u tijdens handmatig scherpstellen op deze toetsen drukt.
3. Druk op de sluitertoets om op te nemen.
122
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen
van het onderwerp
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de anti-trilfunctie van de camera inschakelen om vegen
in beeld te reduceren die optreden door het bewegen van het
onderwerp of door handbewegingen tijdens het opnemen d.m.v.
telefoto van een onderwerp dat beweegt, tijdens het opnemen
van een snel bewegend onderwerp of tijdens het opnemen
terwijl de plaats van opname slecht verlicht is.
Uw digitale camera is uitgevoerd met een trilcorrectiefunctie van
het CCD type en een hooggevoelig anti-waasfunctie. Deze twee
functies werken samen om de effecten van het bewegen van uw
hand en het onderwerp te minimaliseren.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “Anti Shake” (anti-trilfunctie) bij de
“REC” (opname) indextab en druk vervolgens
op [X].
123
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Minimaliseren van de effecten van het
bewegen van uw hand en het bewegen
van het onderwerp
Auto
(automatisch)
Enkel minimaliseren van de effecten van
handbewegingen
Camera
Shake (trillen)
Verhogen van de gevoeligheid om enkel
de effecten van bewegingen van het
onderwerp te minimaliseren
Image Blur
(wazig beeld)
Controleer het anti-tril effect op het
beeldscherm terwijl de sluitertoets half
ingedrukt is.
Er wordt niet opgenomen wanneer de
sluitertoets geheel ingedrukt wordt.
• Door de camera uit te schakelen
wordt deze instelling geannuleerd en
verandert de instelling naar wat
geselecteerd was voordat u deze
veranderde naar “
DEMO”.
DEMO
(demonstratie)
Schakel beide functies uit
Off (Uit)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
• U kunt tevens de camera trilfunctie gebruiken om alleen de
effecten van handbewegingen te verminderen tijdens het
opnemen van een film. De effecten van het bewegen van
het onderwerp worden niet beperkt (pagina 92).
• De camera trilfunctie werkt mogelijk niet bij een langzame
sluitertijd. Mocht dit het geval zijn, stabiliseer de camera
dan met een statief. Merk op dat de trilcorrectiefunctie van
het CCD type niet werkt terwijl u opneemt met de camera
op een statief. Selecteer uit (off) voor de instelling van “Anti
Shake” (anti-tril) of selecteer “
Image Blur” (anti-waas).
• De camera voert soms automatische ruisonderdrukking uit
om digitale storing te verminderen bij beelden die worden
opgenomen onder een bepaalde belichting. Deze
bewerking leidt er toe dat het langer duurt voor de camera
dan gewoonlijk voordat hij klaar is voor het opnemen van
de volgende foto.
• Alleen de “
Camera Shake” (anti-trilfunctie) instelling
kan ingeschakeld worden tijdens de S functie
(sluitertijdprioriteit AE) en M functie (handmatige belichting)
(pagina 84). Bij sluitertijden langzamer dan vier seconden
wordt de “
Camera Shake” (anti-trilfunctie)
uitgeschakeld tijdens de S functie en de M functie.
• Iconen verschijnen op het beeldscherm om te tonen welk
van de bovenstaande instellingen op het moment
ingeschakeld zijn.
BELANGRIJK!
• De camera gaat trillen en geeft een bedieningsgeluid weer
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Auto” (automatisch) of “
Camera Shake” selecteerd is
voor de “Anti Shake” (anti-trilfunctie) instelling. Dit is
normaal en duidt niet op een defect.
• De instellingen voor de ISO gevoeligheid, lensopening en
de sluitertijd verschijnen niet op het beeldscherm wanneer
u de sluitertoets halverwege indrukt terwijl “
Auto”
(automatisch) selecteerd is voor de instelling van antitrilfunctie (Anti Shake). De instellingen verschijnen samen
met het beeld dat verschijnt onmiddellijk nadat u het
opgenomen heeft zodat u ze kunt controleren.
• De anti-onscherpfunctie werkt niet tenzij de ISO instelling
(pagina 131) ingesteld staat op “Auto” (automatisch).
• Door met de anti-trilfunctie op te nemen kan het beeld er
ietwat groffer uitzien dan gewoonlijk met een ietwat lagere
beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van handbewegingen of
het bewegen van het onderwerp mogelijk niet elimineren
wanneer de bewegingen heftig zijn.
124
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
Opnemen met de opnamelamp (REC)
U kunt de opnamelamp (AF
hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator) van de
camera inschakelen wanneer u
opneemt bij weinig belichting. U
kunt de opnamelamp (REC)
inschakelen terwijl u een film
opneemt om het onderwerp te
belichten.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
Selecteer deze
instelling:
Schakel altijd de opnamelamp (REC) in
tijdens het opnemen
On (behouden)
Schakel altijd de opnamelamp (REC)
uit tijdens het opnemen
Off (Uit)
• “
” verschijnt op het beeldscherm terwijl de
opnamelamp (REC) ingeschakeld is.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
Om de opnamelamp (REC) dit te
laten doen:
”.
5. Druk op de sluitertoets om de film op te
2. Druk op [MENU].
nemen.
3. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“REC Light” (opnamelamp) en druk
vervolgens op [X].
125
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Corrigeren van de beeldhelderheid
(EV verschuiving)
BELANGRIJK!
• U kunt ook d.m.v. [T] (
) door de instellingen van de
opnamelamp (REC) gaan (“On”
“Off”) terwijl de
filmopname plaatsvindt.
• Kijk niet direct in de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator en richt hem niet direct in de ogen
van anderen.
• Richt de AF hulpverlichting/opnamelamp/
zelfontspannerindicator nooit in de richting van een
persoon die een voertuig aan het besturen is.
• De effectiviteit van de opnamelamp (REC) is minder bij
onderwerpen die verder weg zijn.
U kunt de belichtingswaarde (EV waarde) van een beeld met de
hand bijstellen voordat u het opneemt. Dit attribuut helpt u
betere resultaten te verkrijgen bij het opnemen van een
onderwerp met een sterke achtergrondbelichting, of een
onderwerp dat zich bevindt voor een donkere achtergrond.
Belichtingscompensatiewaarde: –2.0EV tot +2.0EV
Eenheid: 1/3EV
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de
“Quality” (kwaliteit)
indextab “EV Shift”
(EV verschuiving) en
druk vervolgens op
[SET].
EV verschuivingwaarde
126
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Stel d.m.v. [S] en [T] de
4. Druk op [SET] om de
belichtingscompensatiewaarde bij.
waarde uit te oefenen
nadat de EV waarde
naar wens is.
[S]: Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde kan
het best gebruikt worden bij lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met
achtergrondverlichting.
* Het verhogen van de EV waarde werkt ook goed bij
de BEST SHOT “Backlight” (Tegenlicht) scene.
De
belichtingscompensatiewaar
de die u instelt blijft van
kracht totdat u deze
verandert.
EV verschuivingwaarde
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist bijzonder
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen bevredigende
resultaten verkrijgen zelfs nadat belichtingscompensatie
uitgevoerd is.
[T]: Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde is het
beste voor donkergekleurde onderwerpen en voor het
opnemen buiten op een heldere dag.
Stel de waarde in op 0.0 om de belichtingscompensatie te
annuleren.
127
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Bijstellen van de witbalans
LET OP
• Bij het uitvoeren van een bewerking van de EV
verschuiving tijdens multi-patroon meten zal de
meetfunctie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. De meetfunctie zal terugkeren naar
multi-patroon meten wanneer u de
belichtingscompensatiewaarde naar 0.0 verandert (pagina
132).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
EV verschuiving regelen (pagina 140). Dit is handig tijdens
het bijstellen van de belichtingscompensatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 138).
Wanneer opnames gemaakt worden op een bewolkte dag kan
het onderwerp een blauwachtige tint krijgen terwijl het
onderwerp een groenachtige tint kan krijgen bij opnames onder
witte TL verlichting. De witbalans corrigeert voor de
verschillende types verlichting zodat de kleuren in uw beelden er
altijd natuurlijk uitzien.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“White Balance” (witbalans) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de instelling voor
de gewenste witbalans en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
128
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De camera automatisch de witbalans laten
bijstellen
Auto
(automatisch)
Buiten opnemen op een heldere dag
Daylight
(daglicht)
Buiten opnemen op een bewolkte of
regenachtige dag, in de schaduw van een
boom, enz.
Overcast
(bewolkt)
In de schaduw van een gebouw, in de
schaduw van bomen, enz. opnemen op een
heldere dag
Shade
(schaduw)
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen onder
witte of dagwitte TL verlichting
N Day
White
Fluorescent
(daglichtwitte
TL-verlichting)
Kleurtinten onderdrukken bij opnemen onder
daglicht TL verlichting
D Daylight
Fluorescent
(daglicht TLverlichting)
Het schijnsel onderdrukken van het heldere
licht van gloeilampen
Tungsten
(wolframlamp/
gloeilamp)
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De witbalans met de hand bijstellen voor
aanpassing aan een bepaalde lichtbron
• Zie “Met de hand configureren van de
witbalans” (pagina 130) voor nadere
details.
Manual
(handmatig)
LET OP
• Wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd is als de
instelling van de witbalans bepaalt de camera automatisch
het witpunt van het onderwerp. Bepaalde kleuren van het
onderwerp en bepaalde omstandigheden van de lichtbron
kunnen echter problemen veroorzaken wanneer de camera
dit witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan moeilijk
maakt om een goede instelling van de witbalans te
verkrijgen. Mocht dit gebeuren, selecteer dan de instelling
van de witbalans die overeenkomt met de omstandigheden
tijdens het opnemen (daglicht, betrokken, enz.).
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de
witbalansinstelling controleren (pagina 140).
• Om “Auto” (automatisch) te selecteren met de
bedieningstoets (wanneer de bedieningstoets
geconfigureerd is om de automatische witbalansinstelling
te selecteren), blader door de instellingen totdat “ AWB ” op
het beeldscherm verschijnt.
129
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Met de hand configureren van de witbalans
4. Richt onder dezelfde lichtomstandigheden
waarbij u van plan bent te gaan opnemen de
camera op een vel wit papier zodat dit het
gehele beeldscherm vult en druk vervolgens
op de sluitertoets.
Onder complexe lichtbronnen en andere condities kunnen de
witbalansinstellingen mogelijk niet in staat zijn om natuurlijk
ogende kleuren te produceren. In dit geval kunt u de
witbalansinstelling met de hand uitvoeren voor die bepaalde
belichtingsomstandigheden. Merk op dat u een vel wit papier bij
de hand dient te houden wanneer u de volgende procedure
uitvoert.
Vel wit papier
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“White Balance” (witbalans) en druk
vervolgens op [X].
De camera zal de instellingen voor de witbalans bijstellen
voor de huidige condities en “Complete” (voltooid)
weergeven wanneer het bijstellen voltooid is.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Manual”
(handmatig).
5. Druk op [SET] om de witbalansinstellingen te
Hierdoor verschijnt op het beeldscherm het voorwerp
waarop de lens gericht is met de huidige instellingen van de
handmatige witbalans. Ga direct door naar stap 5 als u de
huidige instellingen wilt gebruiken.
registreren en terug te keren naar het
opnamescherm.
• De witbalansinstelling blijft behouden zelfs na het
uitschakelen van de camera.
130
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Specificeren van de ISO gevoeligheid
De ISO gevoeligheid is een waarde die de gevoeligheid voor licht
uitdrukt. Een hogere waarde geeft een hogere gevoeligheid aan
hetgeen beter is voor het maken van opnames wanneer de
hoeveelheid beschikbaar licht gering is. Als u een snellere
sluitertijd wilt gebruiken dient u een hogere ISO
gevoeligheidwaarde te gebruiken. Onder bepaalde
omstandigheden kan een snelle sluitertijd in combinatie met een
hoge instelling van de ISO gevoeligheid leiden tot digitale ruis
(korreligheid) waardoor het beeld er grof uitziet. Voor het maken
van mooie beelden van een hoge kwaliteit kunt u het beste de
laagst mogelijke instelling voor de ISO gevoeligheid gebruiken.
Om met dit niveau gevoeligheid
op te nemen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch geselecteerd door de
camera.
Auto (automatisch)
Laag
ISO 64
ISO 100
ISO 200
ISO 400
Hoog
ISO 800
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser bij een hoge ISO gevoeligheid
kan problemen veroorzaken bij het opnemen van
onderwerpen die zich dichtbij de camera bevinden.
• De “Auto” (automatisch) ISO gevoeligheid wordt altijd
gebruikt bij films, ongeacht de huidige instelling van de ISO
gevoeligheid.
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
ISO gevoeligheid regelen (pagina 140).
• De anti-trilfunctie (Anti Shake) en beeldwaas (Image Blur)
(pagina 123) werken alleen op de juiste wijze wanneer
“Auto” (automatisch) is geselecteerd als de instelling voor
de ISO gevoeligheid.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“ISO” (ISO gevoeligheid) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
131
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Center Weighted (centrum-georiënteerd meten)
Centrum-georiënteerd meten concentreert
zich op het midden van het scherpstelkader
en meet het licht daar. Gebruik deze
meetmethode als u wat controle wilt
uitoefenen over de belichting zonder de instellingen geheel
over te laten aan de camera.
Specificeren van de meetfunctie
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
Spot (puntmeten)
Puntmeten verzamelt opnemingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben in overeenstemming
met de helderheid van een bepaald onderwerp zonder te
worden beïnvloed door omringende omstandigheden.
“Metering” (meten) en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Multi (multi-patroon meten)
Multi-patroon meten verdeelt het beeld in
secties en meet het licht bij elke sectie voor
een gebalanceerde belichtingopneming. De
camera bepaalt automatisch de opname
omstandigheden in overeenkomst met de gemeten
lichtpatronen en stelt de belichtingsinstelling daarmee in
overeenkomst af. Dit type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot scala aan opname
omstandigheden.
132
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Verminderen van de effecten van
onderbelichting
BELANGRIJK!
• Door de EV verschuivingwaarde (pagina 126) te
veranderen naar een waarde anders dan 0.0 terwijl “Multi”
(Multipatroon meten) geselecteerd is, verandert de
meetfunctie naar “Center Weighted” (centrum-georiënteerd
meten). Als de EV verschuivingwaarde terugveranderd
wordt naar 0.0 zal de meetfunctie ook terugveranderen
naar “Center Weighted” (centrum-georiënteerd meten).
• Als “Multi” (multi-patroon meten) als meetmethode wordt
geselecteerd, wordt de
icoon niet aangegeven op het
beeldscherm als u terugkeert naar het informatiedisplay
van een opnamefunctie (REC) (pagina 253).
U kunt d.m.v. de onderstaande procedure het dynamische
bereik uit te breiden hetgeen het mogelijk maakt om de heldere
gedeelten van een beeld op te nemen terwijl de kans op
onderbelichting wordt verminderd. Bij het opnemen van een
onderwerp met tegenbelichting, zal een uitgebreid dynamisch
bereik eventuele onderbelichting minimaliseren.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Dynamic Range” (dynamisch bereik) en druk
vervolgens op [X].
133
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Verbeteren van de menselijke
huidskleur
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
U kunt de onderstaande procedure volgen om digitale ruis te
verminderen van de menselijke huid in het opgenomen beeld en
de huidskleur daardoor verbeteren.
Onderdrukken van onderbelichting meer
dan “Expand +1” (uitbreiding+1)
Expand +2
(uitbreiding +1)
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Onderbelichting onderdrukken
Expand +1
(uitbreiding +1)
Onderbelichting niet onderdrukken
Off (Uit)
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Portrait Refiner” (portret verfijner) en druk
vervolgens op [X].
• U kunt tevens het dynamisch bereik corrigeren van een
foto die u reeds genomen heeft (pagina 173).
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
134
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Verbeteren van de huidskleur meer dan
“Noise Filter +1” (ruisfilter +1)
Noise Filter +2
Verbeteren van de huidskleur
Noise Filter +1
Uitschakelen van de huidskleur
verbetering
Off (Uit)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Gebruiken van de kleurenfiltereffecten
van de camera
Instellen van de beeldscherpte
Stel de contourscherpte in van de onderwerpen in beeld d.m.v.
de volgende procedure.
Met de filterfunctie van de camera kunt u kleurtonen aan de
beelden toevoegen terwijl u deze aan het opnemen bent. Het
kleureneffect ziet er precies uit zoals wat u zou krijgen door een
kleurenfilter op het objectief van de camera te monteren.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
“Sharpness” (contourscherpte) en druk
vervolgens op [X].
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
“Color Filter” (kleurenfilter) en druk
vervolgens op [X].
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (scherpst) tot en
met –2 (minst scherp) specificeren voor de contourscherpte.
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Beschikbare filterinstellingen zijn: Off (Uit), B/W (zwart/wit),
Sepia (sepia), Red (rood), Green (groen), Blue (blauw),
Yellow (geel), Pink (roze), Purple (paars)
135
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
i
Instellen van de kleurverzadiging
Instellen van het beeldcontrast
Stel de mate van verzadiging van de kleuren in beeld in d.m.v.
de volgende procedure.
Stel het contrast van uw beelden in d.m.v. de volgende
procedure.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
2. Selecteer bij de “Quality” (kwaliteit) indextab
“Saturation” (kleurverzadiging) en druk
vervolgens op [X].
“Contrast” (beeldcontrast) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (meest verzadigd)
tot en met –2 (minst verzadigd) specificeren voor de
kleurverzadiging.
U kunt één van de vijf instellingen van +2 (grootste contrast
tussen licht en donker) tot en met –2 (kleinste contrast
tussen licht en donker) specificeren voor het contrast.
136
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Foto’s met datumafstempeling
BELANGRIJK!
• Zelfs als u de datum en/of tijd niet met het tijdstempel
(Timestamp) afstempelt, kunt u dat later doen d.m.v. de
DPOF functie en de afdruk softwarefunctie (pagina 214).
• Nadat de informatie voor de datum en de tijd eenmaal
afgestempeld is in een opname, kan deze niet veranderd of
gewist worden.
• Specificeer het jaar/maand/dag formaat van de datum
d.m.v. de “Date Style” (datumstijl) instelling (pagina 199).
• De opnamedatum en -tijd worden bepaald in overeenkomst
met de klokinstellingen van de camera (pagina’s 11, 199)
wanneer de foto opgenomen wordt.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl de
datumafstempeling ingeschakeld is.
• Datumafstempeling wordt niet ondersteund voor de
volgende types beelden.
– Sommige BEST SHOT beelden (Business cards and
documents (visitekaartjes en documenten), Whiteboard,
etc. (witbord, enz.), Old Photo (oude foto)), Auto
Framing (automatisch uitkaderen).
U kunt alleen de opnamedatum van de foto of de datum en de
tijd gestempeld hebben in de rechter onderhoek van het beeld.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Timestamp” (tijdafstempeling) en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Voorbeeld: 24 december, 2007, 1:25 ’s middags
B
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Alleen de datum weergeven
(2007/12/24)
Date (datum)
De datum en de tijd weergeven
(2007/12/24 1:25pm)
Date&Time (datum
en tijd)
Niets weergeven
Off (Uit)
137
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
■ Hoe u het histogram gebruikt
Gebruiken van het in-beeld histogram
om de belichting te controleren
Een histogram is een grafiek die de helderheid van een beeld
voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De verticale as
stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de horizontale as de
helderheid aangeeft. Mocht het histogram er om de één of
andere reden te eenzijdig uit zien, dan kunt u m.b.v. de EV
verschuiving de balans naar links of rechts bewegen om zo een
betere balans te verkrijgen. Een optimale belichting kan worden
verkregen door EV verschuiving zodat de grafiek zo veel
mogelijk rond het midden is geconcentreerd. Voor beelden kunt
u zelfs afzonderlijke histogrammen tonen voor R (rood), G
(groen) en B (blauw). Deze lijnen kunnen gebruikt worden om te
bepalen of er te veel of te weinig van elk van de
kleurcomponenten in het beeld is.
Het in-beeld histogram geeft een graphische voorstelling van de
huidige belichting van het beeld. U kunt ook het histogram
tijdens de weergavefunctie (PLAY) tonen voor informatie over
de belichtingsniveau’s van de beelden.
Histogram
1. Druk zo vaak als nodig is op [S] (DISP) om de
histogram weer te geven (pagina 53).
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingfunctie gebruiken om de [W] en
[X] toetsen te configureren zodat deze de instelling van de
instelling van de EV verschuiving controleren. Vervolgens
kunt u EV verschuiving uitvoeren terwijl u de resultaten via
het in-beeld histogram bekijkt (pagina 140).
138
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Voorbeelden van histogrammen
Een goed gebalanceerd histogram is
het resultaat wanneer het algehele
beeld een optimale helderheid heeft.
Een histogram dat naar links neigt, is
het resultaat van een beeld dat over
het algemeen donker is. De donkere
gedeelten van het beeld kunnen zelfs
“geheel verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links neigt.
BELANGRIJK!
Een histogram dat naar rechts neigt,
is het resultaat van een beeld dat
over het algemeen licht is. De
donkere gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel wit” worden als
het histogram te ver naar rechts
neigt.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is geen
garantie voor een optimale belichting. Als u het beeld
opzettelijk wilt overbelichten of juist onderbelichten, wilt u
waarschijnlijk niet een histogram dat op het midden
geconcentreerd is.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde
omstandigheden tijdens het opnemen kunnen er de
oorzaak van zijn dat het histogram een belichting aangeeft
die afwijkt van de feitelijke belichting van het beeld ten tijde
van de opname.
139
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Toewijzen van functies [W] en [X] d.m.v.
toetsaanpassing
Overige nuttige opnamefuncties
De volgende functies zijn ook beschikbaar tijdens een
opnamefunctie (REC) en helpen u om het creëren van digitale
beelden efficiënter en plezieriger te maken.
• Functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen
• Een in-beeld raster weergeven om het samenstellen van een
beeld te vergemakkelijken
• Een beeld controleren dat u zojuist opgenomen heeft
• Default instellingen bij het inschakelen van de spanning
registreren
• Instellingen terugstellen (reset)
Met toetsaanpassing kunt u één van de vijf onderstaande
functies toewijzen aan de [W] en [X] toetsen. Als u dat eenmaal
gedaan heeft, kunt u de toegewezen functies gebruiken tijdens
het opnemen van foto’s of films zonder dat u door de menu’s
hoeft te gaan. Zie de paginanummers die als referentie worden
gegeven voor details betreffende elk van de functies.
140
Wanneer deze functie
toegewezen is:
U kunt dit doen d.m.v. de [W]
en [X] toetsen:
Continuous (doorlopend)
(pagina 79)
Veranderen van de doorlopende
sluiterfunctie
EV Shift (EV verschuiving)
(pagina 126)
EV verschuiving uitvoeren als
belichtingscompensatie
White Balance (witbalans)
(pagina 128)
De instelling veranderen van de
witbalans
ISO (pagina 131)
De instelling veranderen van de
ISO gevoeligheid
Self-timer (zelfontspanner)
(pagina 77)
De tijd selecteren van de
zelfontspanner
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
Weergeven van een in-beeld raster
[MENU].
Het in-beeld raster kan op een opnamefunctie (REC)
beeldscherm worden weergegeven om het passen
gemakkelijker te maken bij het samenstellen van beelden.
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab “L/
R Key” (links/rechts toets) en druk vervolgens
op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de functie die u
wilt toewijzen en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Nadat u de functie toegewezen heeft, kunt u de instellingen
regelen d.m.v. de [W] en [X] toetsen.
Door “Off” (uit) te selecteren worden de [W] en [X] toetsen
gelaten zonder een functie toe te wijzen aan deze toetsen.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab “Grid”
(in-beeld raster) en druk vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
141
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Het in-beeld raster weergeven
On (behouden)
Het in-beeld raster verbergen
Off (Uit)
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Weergeven van het beeld dat u zojuist
heeft opgenomen (Image Review beeldcontrole)
Gebruiken van icoonhulp
Icoonhulp geeft begeleidende tekst over een icoon wanneer u
deze selecteert op het beeldscherm tijdens een opnamefunctie
(REC).
• De tekst voor icoonhulp wordt weergegeven tijdens de
volgende functies: Opnamefunctie, flitserfunctie, doorlopende
sluiterfunctie, witbalans, zelfontspanner. Merk echter op dat
de icoon hulptekst voor de doorlopende sluiterfunctie, de
witbalans en de zelfontspanner enkel verschijnt wanneer
“Continuous” (doorlopend), “White Balance” (witbalans) of
“Self-timer” (zelfontspanner) toegewezen is aan de [W] en [X]
toetsen met de toetsaanpassingsfunctie (pagina 140).
Wanneer u de camera aanschaft, is deze aanvankelijk
geconfigureerd met de beeldcontrolefunctie ingeschakeld. De
beeldcontrole geeft het beeld weer dat u zojuist opgenomen
heeft zodat u het kunt controleren.
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Review” (beeldcontrole) en druk vervolgens
op [X].
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
“Icon Help” (icoon hulp) en druk vervolgens
op [X].
De camera configureren om dit te
Selecteer deze
doen nadat een beeld opgenomen is: instelling:
Geef het beeld gedurende een seconde
weer
On (behouden)
Niets
Off (Uit)
142
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Het functiegeheugen gebruiken om de
defaultinstellingen bij het inschakelen
van de spanning te configureren
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
De icoon hulptekst weergeven naast de
icoon van een functie wanneer u de
functie selecteert
On (behouden)
Icoonhulp uitschakelen
Off (Uit)
U kunt de camera zodanig configureren dat deze bepaalde
instellingen opslaat in het “functiegeheugen” telkens wanneer de
camera wordt uitgeschakeld waarna deze instellingen opnieuw
worden hersteld de volgende keer dat u de camera opnieuw
inschakelt. Hierdoor hoeft u de camera niet elke keer te
configureren telkens wanneer u hem in- en uitschakelt.
Zie stap 4 van de onderstaande instelprocedure voor informatie
aangaande de instellingen die u kunt opslaan met het
functiegeheugen.
BELANGRIJK!
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoonhulpfunctie uitgeschakeld is.
– Flitserfunctie
icoon (pagina 72)
– Witbalans AWB icoon (pagina 128)
– Meetfunctie
icoon (pagina 132)
1. Druk tijdens een opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “REC” (opname) indextab
“Memory” (geheugen) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het item dat u wilt
configureren en druk vervolgens op [X].
143
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Instelling
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Selecteer
deze
instelling:
De huidige instelling opslaan wanneer de
camera wordt uitgeschakeld en de
instelling herstellen wanneer de camera
opnieuw wordt ingeschakeld
On (behouden)
De optimale defaultinstelling herstellen
wanneer de camera wordt ingeschakeld
Off (Uit)
Functiegeheugen
ingeschakeld
Functiegeheugen
uitgeschakeld
Flash (Flitser)
Auto (automatisch)
Focus (scherpstellen)
Auto (automatisch)
White Balance
(witbalans)
Auto (automatisch)
ISO
Auto (automatisch)
AF Area (automatisch
scherpstelgebied)
Spot (puntmeten)
Metering (meten)
Multi (meervoudig
meten)
Self-timer
(zelfontspanner)
Instellen bij het
uitschakelen van Off (Uit)
de spanning
Flash Intensity
(flitsintensiteit)
0
Digital Zoom (digitale
zoom)
On (behouden)
MF Position
(handmatige
scherpstelstand)
Scherpstelfunctie
voordat handmatig
scherpstellen werd
geselecteerd.
Zoom Position*
(zoomstand)
Full wide (volledige
groothoek)
* Alleen bij de optische zoomstand.
144
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
Terugstellen van de camera tot de
defaultinstellingen die oorspronkelijk in
de fabriek waren gemaakt (reset)
BELANGRIJK!
• De volgende items worden niet teruggesteld
(geïnitialiseerd) wanneer u de camera terugsteld (reset)
(pagina 257).
– Thuistijd instelling
– Wereldtijd instelling
– Adjust (bijstellen)
– Date Style (datumstijl)
– Language (taal)
– Video Out (video uitgangssignaal)
Volg de volgende procedure wanneer u de camera terug wilt
stellen op de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de fabriek
waren gemaakt, m.a.w. de instellingen zoals die geconfigureerd
waren toen u de camera aanschafte. Zie “Menureferentie” op
pagina 255 voor de defaultinstellingen die oorspronkelijk in de
fabriek waren gemaakt voor elk item in het menu.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “Reset” (terugstellen) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Reset”
(terugstellen) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de procedure te
annuleren zonder terug te stellen.
145
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
• Hierdoor wordt één van de foto’s in het geheugen getoond
samen met enige informatie betreffende de instellingen die
gebruikt worden om de foto op te nemen (pagina 254).
Bekijken van een foto
Volg de volgende procedure om foto’s te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
Type bestand
Map-/bestandnaam
1. Open het lensdeksel om de camera in te
schakelen.
Beeldkwaliteit
2. Druk op [
] om de
weergavefunctie
(PLAY) in te schakelen.
Beeldgrootte
Datum en tijd
[
• Het icoon voor het type bestand dat bovenin het
beeldscherm verschijnt, hangt af van het type bestand
(foto, film, alleen geluid, enz.) dat op het moment getoond
wordt.
–
: Foto (pagina 146)
–
: Film (pagina 148)
–
: Foto met geluid (pagina 147)
• Zie informatie op pagina 53 over hoe u de
beeldinformatie kunt verbergen en alleen het beeld kunt
bekijken.
]
146
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
3. U kunt d.m.v. [W] en [X] door beelden
Luisteren naar het geluid van een foto
met geluid
bladeren.
Druk op [X] om voorwaarts te bladeren en op [W] om
achterwaarts te bladeren.
[X]
U kunt de volgende procedure volgen om het geluid van een
foto met geluid weer te geven. Een foto met geluid wordt
aangegeven door het “
” bestandtype icoon.
[X]
1. Schakel de
[W]
weergavefunctie
(PLAY) in en toon dan
d.m.v. [W] en [X] de
foto met geluid
waarvan u het geluid
wilt weergeven.
[W]
LET OP
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
• Het beeld dat aanvankelijk verschijnt kan er in het begin
ietwat grof uitzien, maar wordt na korte tijd vervangen door
een beeld met een betere resolutie. Merk op dat als u een
beeld van een ander type digitale camera kopieert er
mogelijk enkel een grof beeld op het beeldscherm verschijnt.
2. Druk op [SET] om het geluid van de foto weer
te geven via de ingebouwde luidspreker van
de camera.
Overschakelen naar een opnamefunctie (REC)
U kunt een opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste opnamefunctie
(REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
147
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Geluidsweergave bedieningsorganen
Bekijken van een film
Volg de volgende procedure om een film te bekijken op het
beeldscherm van de camera.
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse
of achterwaarts richting
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
dan d.m.v. [W] en [X] de film die u wilt
weergeven.
Bijstellen van het geluidsvolume
Druk op [T] en gebruik
dan [S] en [T].
• Controleer de bestandtype icoon. De bestandtype icoon
van een film is “
” (Film) icoon (pagina 254).
De in-beeld indicators veranderen
Druk op [S] (DISP).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
Type bestand
Mapnaam/bestandnaam
Opnametijd
U kunt het geluidsvolume enkel bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Kwaliteit
De filmachtige omlijsting die op het beeldscherm verschijnt
geeft aan dat het een beeld van een film betreft.
2. Druk op [SET] (instellen) om de weergave te
starten.
• Het beeldscherm zal opnieuw het selectiescherm in stap
1 weergeven nadat het einde van de film bereikt is.
148
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Overschakelen naar een opnamefunctie (REC)
U kunt een opnamefunctie (REC) inschakelen door één van de
volgende bewerkingen uit te voeren.
– Druk op de sluitertoets.
– Zet de functiedraairegelaar op de gewenste opnamefunctie
(REC).
– Druk op [
] (weergave (PLAY)) (met het lensdeksel
open).
Filmweergave bedieningsorganen
Doe dit:
Beeld-voor-beeld bladeren in voorwaartse of
achterwaartse richting terwijl de weergave
gepauzeerd is
• Houdt één van beide toetsen ingedrukt om
onafgebroken te blijven bladeren.
Druk op [X] of
[W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• Het volume kan alleen worden bijgesteld
terwijl de filmweergave aan de gang is.
Druk op [T] en
gebruik dan
[S] en [T].
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
• Telkens bij indrukken van één van beide
toetsen wordt het versneld weergeven in
voorwaartse of achterwaartse richting tot
maximaal drie stappen versneld.
Beurtelings in- en uitschakelen van in-beeld
indicators
Druk op [S]
(DISP).
Houd [X] of
[W] ingedrukt.
Inzoomen tot maximaal 3,5X
• Terwijl ingezoomd is op een beeld kunt u
vrij bewegen d.m.v. [S] [T] [W] en [X] om
de delen van het beeld te bekijken die niet
op het beeldscherm passen.
Verschuif de
zoomregelaar
in de richting
van [
]
(
).
Van versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaartse richting teruggaan naar de
normale weergave
De weergave stoppen
Druk op [SET]
(instellen).
Druk op
[MENU].
De geluidsweergave pauzeren of hervatten
B
Om dit te doen:
BELANGRIJK!
Druk op [SET]
(instellen).
• Films die niet met deze camera opgenomen zijn kunnen
mogelijk niet weergegeven worden.
149
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Weergeven van een film met de antitrilfunctie
Weergeven van een Slideshow
(diashow) op de camera
Gebruik de volgende procedure wanneer u een film wilt weergeven
met de anti-trilfunctie. De anti-trilfunctie is in het bijzonder handig
wanneer de camera aangesloten is op een televisietoestel om zo
het beeld te bekijken, daar de effecten van het bewegen van de
camera duidelijker te zien zijn op een groot scherm.
De slideshow (diashow) functie laat u in het geheugen
opgeslagen bestanden automatisch in volgorde weergeven.
U kunt de slideshow (diashow) configureren zodat de bestanden
weergegeven worden op de door u gewenste manier.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[X].
“
Anti Shake” (anti-trilfunctie) en druk
vervolgens op [X].
3. Configureer de instellingen voor de slideshow
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “On” (aan) en druk
(diashow).
vervolgens op [SET] (instellen).
Selecteer d.m.v. [S] en [T] een item en configureer het
zoals hieronder beschreven.
• Wanneer de anti-trilfunctie ingeschakeld is, zal het
gebied op het beeldscherm dat gebruikt wordt voor de
weergave ietwat kleiner uitvallen dan gewoonlijk.
4. Druk op [SET] (instellen) wanneer de instelling
naar wens is.
BELANGRIJK!
• Een film die opgenomen was met de “LP” beeldresolutie
kan niet weergegeven worden met de anti-trilfunctie.
150
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Images
(beelden selecteer de
bestanden
die u wilt
opnemen in
de
slideshow
(diashow).)
• Alle beelden: Omvat alle foto’s, films en
geluid in het geheugen.
•
Only: Omvat alleen foto’s en foto’s met
geluid.
•
Only: Omvat alleen films.
• Eén beeld: Omvat alleen één specifiek beeld
(geselecteerd d.m.v. [W] en [X]).
• Favorieten: Omvat foto’s in de FAVORITE
map (pagina 187).
Effect
Selecteer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
(selecteer
effect.
een speciaal • Patroon 1, 2, 3, 4, 5: Geeft
effect.)
achtergrondmuziek weer en oefent een
beeldverandereffect uit.
– Door “Pattern 5” (patroon 5) te selecteren
verandert de “Images” (beelden) instelling
naar “
Only” (alleen
) en wordt de
“Interval” (tussenpauze) instelling
uitgeschakeld.
• Off (Uit): Achtergrondmuziek wordt niet
weergegeven en geen beeldverandereffect
wordt uitgevoerd.
De huidige effectinstelling wordt in de
volgende gevallen automatisch
uitgeschakeld.
– Wanneer de “Images” (beelden) instelling
“
Only” (alleen
), “One Image”
(een beeld), of “Favorites” (favorieten) is.
– Wanneer de “Interval” (tussenpauze)
instelling “MAX”, een seconde of twee
seconden is.
– Wanneer de diashow naar een
filmbestand of een
spraakopnamebestand overschakelt.
Time (tijd Selecteer d.m.v. [W] en [X] één van de
specificeer
volgende tijden (in minuten): 1, 2, 3, 4, 5, 10,
de tijd van
15, 30, 60.
de slideshow (diashow) van
het begin tot
het eind.)
Interval (tus- Selecteer d.m.v. [W] en [X] een waarde tussen
senpauze 1 en 30 seconden, of “MAX” (maximaal).
selecteer de
– Als u een waarde specificeert tussen 1 en
tussen30 seconden veranderen de beelden met
pauze tusde gespecificeerde tussenpauze maar het
sen dia’s
geluidsgedeelte van films en foto’s met
(foto’s).)
geluid zal blijven spelen tot het einde
ongeacht de instelling van de
tussenpauze.
– Wanneer “MAX” (maximaal) geselecteerd
is, wordt enkel het eerste beeld van elke
film getoond maar zonder enig geluid.
151
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Start” (starten) en
BELANGRIJK!
druk vervolgens op [SET] (instellen) om de
slideshow (diashow) te starten.
• Alle toetsen zijn onbedienbaar zijn terwijl de slideshow
(diashow) overschakelt van het ene beeld naar het andere.
Wacht totdat een beeld stilstaat op het display voordat u
een toets bedient. Mocht een toets niet werken, wacht dan
even en probeer het opnieuw.
De slideshow (diashow) wordt uitgevoerd in
overeenstemming met de hierboven geconfigureerde
instellingen.
• U kunt tijdens een slideshow (diashow) ook door de
beelden bladeren door op [X] (voorwaarts) en [W]
(achterwaarts) te drukken. Merk op dat deze bewerking
niet mogelijk is wanneer “Pattern 5” (patroon 5)
geselecteerd wordt voor de “Effect” instelling.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen door
op [T] te drukken en daarna [S] en [T] te gebruiken.
LET OP
• Door een film te selecteren wanneer “One Image” (één
beeld) geselecteerd is bij “Images” (beelden) en vervolgens
een film te selecteren voor de slideshow (diashow) wordt
de film herhaaldelijk weergegeven binnen de tijd die
gespecificeerd wordt door de “Time” (tijd) instelling voor de
slideshow (diashow).
• Bij beelden die u van een computer of van een ander type
digitale camera heeft gekopieerd kan het beeld ietwat
langer op het beeldscherm blijven dan gespecificeerd door
“Interval” (tussenpauze).
Stoppen van een slideshow (diashow)
Druk op [SET] (instellen). Hierdoor wordt teruggekeerd naar de
weergavefunctie (PLAY).
• Door op [MENU] in plaats van op [SET] te drukken wordt de
slideshow (diashow) gestopt en teruggegaan naar het
menuscherm.
• Door op de sluitertoets in plaats van op [SET] (instellen) te
drukken wordt de slideshow (diashow) gestopt en
overgeschakeld naar een opnamefunctie (REC).
152
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Weergeven van een slideshow (diashow) op
de USB slede (fotostandaard)
2. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede om de slideshow
(diashow) te starten.
U kunt een slideshow (diashow) met de camera weergeven
terwijl deze op de USB slede gemonteerd is. Dit is een goede
manier om van een lange slideshow (diashow) te genieten,
zonder zorgen dat de accu van de camera leeg raakt.
• Configureer de instellingen (pagina 150) van de slideshow
(diashow) voordat u de onderstaande stappen uitvoert.
• Sluit de meegeleverde netadapter aan op de USB slede en
steek de stekker in het stopcontact.
De slideshow (diashow) wordt
uitgevoerd in
overeenstemming met de
[PHOTO]
instellingen die u
configureerde met de
procedure op pagina 150. De camera wordt automatisch
uitgeschakeld nadat de tijd verstreken is die u met de “Time”
(tijd) instelling gespecificeerd had.
• U kunt de instelling van de slideshow (diashow)
veranderen door op [MENU] te drukken terwijl een
diashow aan de gang is. Druk na het configureren van de
instellingen nogmaals op [MENU] om de slideshow
(diashow) opnieuw te starten.
1. Schakel de camera in en plaats deze op de
USB slede.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [T] te drukken en daarna [S] en [T] te
gebruiken.
153
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Stoppen van een slideshow (diashow)
Bekijken van camerabeelden via een
televisietoestel
Druk op de [PHOTO] toets van de USB slede. Hierdoor wordt de
camera uitgeschakeld.
Volg de onderstaande procedure om foto’s en films te bekijken
via een televisiescherm.
BELANGRIJK!
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een diashow aan de
gang is. Stop de diashow als als u de accu wilt opladen.
• Verwijder de camera niet van de slede terwijl een diashow
aan de gang is. Hierdoor kunnen de data beschadigd
raken.
1. Sluit de USB slede aan op een televisietoestel.
VIDEO IN
ingangsaansluiting (Geel)
AUDIO IN
ingangsaansluitingen
(wit: Linker kanaal)
Televisietoestel
LET OP
• U kunt de USB slede aansluiten op een televisietoestel en
de slideshow (diashow) via een groot scherm bekijken. U
kunt ook video opnameapparatuur aansluiten en een
diashow bekijken (pagina 154).
Video
AUDIO IN
ingangsaansluitingen
(rood: Rechter kanaal)
Audio
(geluid)
Geel
Wit
Rood
AV kabel
[AV OUT] (AV uitgangsaansluiting)
2. Schakel de camera uit en plaats deze op de
USB slede.
154
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
3. Schakel de televisietoestel in en selecteer de
Uitschakelen van de camera
video ingangsfunctie.
U kunt de camera uitschakelen door één van de volgende twee
handelingen uit te voeren.
• Druk op de [
] toets van de camera.
• Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Als het televisietoestel meer dan één video
ingangsaansluiting heeft, selecteer dan die aansluiting waar
de USB slede op aangesloten is.
4. Druk op [
] om de camera in te schakelen en
schakel de weergavefunctie (PLAY) in.
BELANGRIJK!
• Als u de camera aansluit op een televisietoestel voor het
tonen van beelden, let er dan op dat de “
Power On”
(spanning aan) instelling is “Power On” (spanning aan) of
“Hold: On” (aanhouden) (zie pagina 204).
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm
verschijnen zullen ook te zien zijn op het beeldscherm van
de TV.
U kunt m.b.v. [S] (DISP) (display) de inhoud van het
display veranderen.
• Het geluid is in stereo.
• Bij bepaalde televisietoestellen kan een gedeelte van de
beelden worden afgeknipt.
• Het geluid wordt aanvankelijk door de camera
weergegeven bij een maximaal geluidsvolume. Als u begint
met het tonen van beelden, is het verstandig om de
geluidsvolumeregelaar van de TV op een relatief laag
niveau en pas daarna op het gewenste niveau in te stellen.
Als de camera ingeschakeld wordt tijdens de
weergavefunctie (PLAY) verschijnt er een beeld op het
televisiescherm.
5. Nu kunt u nu de bediening uitvoeren bij de
camera die van toepassing is voor het type
bestand dat u wilt weergeven.
• Op dat moment kunt u op de [PHOTO] toets van de USB
slede drukken om een slideshow (diashow) te starten
(pagina 153).
B
155
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
■ Selecteren van de horizontale:verticale
verhouding van het scherm en het video
uitgangssysteem
LET OP
• U kunt de de USB slede van de camera gebruiken om aan
te sluiten op een DVD recorder of op een videodeck en
beelden van de camera opnemen. Er zijn verschillende
methodes die u kunt gebruiken om op een ander toestel
aan te sluiten bij het opnemen van beelden. Hieronder
wordt een methode beschreven voor het aansluiten d.m.v.
de AV kabel die met de camera meegeleverd wordt.
– DVD recorder of videodeck: Maak de aansluiting op de
VIDEO IN en AUDIO IN aansluitingen.
– USB slede: Maak de aansluiting op de [AV OUT] (AV
uitgangsaansluiting)
– Camera: Op de USB slede plaatsen
U kunt een slideshow (diashow) van foto’s en films
weergeven op de camera en deze opnemen op een DVD
of videocassette. U kunt films opnemen door “
Only”
(alleen) selecteren bij de diashow “Images” (beelden)
instelling (pagina 151). Bij het opnemen naar een DVD
recorder of een videodeck kunt u de display informatie
(pagina 53) uitschakelen zodat indicators en andere
informatie niet samen met het beeld worden opgenomen.
Om een beeld te bekijken terwijl het opgenomen wordt kunt
u een televisietoestel of een andere monitor aansluiten op
de DVD recorder of videodeck die aangesloten is op de
camera. Voor nadere informatie aangaande het aansluiten
van een monitor op de DVD recorder of videodeck en
aangaande het opnemen, dient u te refereren aan de
gebruiksaanwijzing die meegeleverd wordt met de DVD
recorder of videodeck die u gebruikt.
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om ofwel NTSC
ofwel PAL als het video uitgangssysteem te selecteren. U kunt
ook een horizontale:verticale verhouding van 4:3 of 16:9
specificeren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstelling)
indextab “Video Out” (video uitgang) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
156
Voor dit type televisietoestel:
Selecteer dit
video uitgangssysteem:
NTSC TV (Japan, U.S. en andere landen)
met een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
NTSC 4:3
NTSC TV (Japan, U.S. en andere landen)
met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
NTSC 16:9
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Voor dit type televisietoestel:
Selecteer dit
video uitgangssysteem:
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een standaard
horizontale:verticale verhouding
PAL 4:3
PAL TV (Europe en andere gebieden)
met een scherm met een brede
horizontale:verticale verhouding
Inzoomen op het getoonde beeld
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het beeld
op het beeldscherm tot maximaal acht maal de oorspronkelijke
grootte.
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
d.m.v. [W] en [X] de foto waarop u wilt
inzoomen.
PAL 16:9
2. Schuif de
Zoomfactor
zoomregelaar
nogmaals in de
richting van [
]
(
).
BELANGRIJK!
• Selecteer de horizontale:verticale verhouding (4:3 of 16:9)
die past bij het type TV dat u van plan bent te gebruiken.
Het kan nodig zijn dat u de instelling voor de
horizontale:verticale verhouding op uw TV ook dient te
configureren. Bij onjuiste instellingen van de
horizontale:verticale verhouding bij de camera en/of de TV
kan dit een abnormaal beeld geven.
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden weergegeven
tenzij de instelling voor het videosignaaluitgang van de
camera overeenkomt met het videosignaalsysteem van het
televisietoestel of de andere video apparatuur.
• Beelden worden niet op de juiste wijze weergegeven op
een televisietoestel of video apparatuur dat niet compatibel
is met NTSC of PAL.
Beeldgebied
Na het inzoomen kunt u naar
een ander deel van het beeld
bewegen d.m.v. [S], [T],
[W] en [X].
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
157
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
Om weer uit te zoomen, schuif de zoomregelaar in de
richting van [
](
).
Gebruiken van het 9-beelden scherm
U kunt de onderstaande procedure volgen om een scherm te
tonen dat 9 beelden weer te geven.
• Als de display indicators ingeschakeld zijn, verschijnt er een
indicator in de rechter onderhoek van het beeldscherm die
laat zien welk deel van het ingezoomde beeld op dat moment
wordt getoond.
1. Schuif de
Selectiekader
zoomregelaar tijdens
de weergavefunctie
]
(PLAY) naar [
(
).
Om terug te keren naar het beeld met de normale
grootte
Druk op [MENU].
Hierdoor wordt het 9-beelden
scherm weergegeven met
een selectiekader rond het
laatste beeld dat op het
beeldscherm was.
BELANGRIJK!
• Afhankelijk van de grootte van het beeld is het bij bepaalde
beelden niet mogelijk om tot 8 maal de normale grootte in
te zoomen.
2. Selecteer het gewenste beeld.
• U kunt d.m.v. [W] en [X] tussen 9-beelden schermen
bladeren.
• Om van een bepaald beeld de versie op het volle scherm
te bekijken, kunt u het selectiekader er naar toe
verplaatsen d.m.v. [S], [T], [W] en [X] en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
158
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
2. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
Gebruiken van het kalenderscherm
selectiekader naar de datum waarvan u het
beeld wilt bekijken en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Volg de volgende procedure om een kalender te tonen die het
eerste beeld weergeeft dat op elke datum van een bepaalde
maand opgenomen was. Dit scherm maakt het zoeken naar een
beeld makkelijker en sneller.
1. Schuif de
Hierdoor wordt het eerste beeld weergegeven dat
opgenomen was op die datum.
Selectiekader
LET OP
zoomregelaar tijdens
de weergavefunctie
(PLAY) tweemaal naar
[
](
).
• Het jaar en de maand op de kalender worden in hetzelfde
formaat weergegeven dat u geselecteerd had met de “Date
Style” (datumstijl) instelling (pagina 199).
Hierdoor wordt het
kalenderscherm
weergegeven.
• U kunt de kalender
Jaar/Maand
weergeven door op
[MENU] te drukken de
“PLAY” (weergave) indextab te selecteren en vervolgens
“Calendar” (kalender) te selecteren en daarna op [X] te
drukken om de kalender weer te geven.
• Druk op [MENU] (menu) om het kalenderscherm te
beëindigen.
B
159
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BELANGRIJK!
• Merk de volgende punten op betreffende hoe bepaalde
bewerkingsfuncties van de camera invloed hebben op de
datum waarmee het beeld geassocieerd is op het
kalenderscherm.
Voer dit type bewerking
uit:
Hierdoor wordt het
resulterende beeld met
deze datum geassocieerd:
Keystone, kleurcorrectie,
heraanpassen van het
formaat, trimmen,
kopieren, layout afdruk,
MOTION PRINT
De datum dat de bewerking
werd uitgevoerd.
Bewerken van de datum
en de tijd van een beeld
De datum dat het
oorspronkelijke beeld
opgenomen was
160
BEKIJKEN VAN FOTO’S EN FILMS
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden en
Heraanpassen van de afmetingen van
een foto
toon het beeld waarvan u de afmetingen wilt
aanpassen.
U kunt de afmetingen van een foto verkleinen en het resultaat
als een afzonderlijke foto opslaan. De oorspronkelijke foto blijft
ook behouden. U kunt de afmetingen van een foto
heraanpassen op één van de volgende afmetingen.
Beeldgrootte (beeldpunten)
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de beeldgrootte en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Wanneer u een beeldgrootte selecteert, wordt in stappen
door de volgende informatie gegaan:
Beeldgrootte
Aantal beeldpunten
Afdrukformaat
.
Het afdrukformaat toont het optimale papierformaat om
een foto van de geselecteerde beeldgrootte af te
drukken.
Afdrukformaat
5M* 2560 × 1920 A3 Print (afdrukken op A3)
Groter
3M
VGA
Kleiner
2048 × 1536 A4 Print (afdrukken op A4)
640 × 480
E-mail
• Optimaal formaat voor een
beeld als bijlage van een email.
5. Nadat u op [SET] drukt in stap 4 om de
afmetingen aan te passen, keert het
beeldscherm terug naar stap 3. Van daar kunt
u dan de stappen 3 en 4 herhalen om de
afmetingen aan te passen van een ander
beeld.
* M staat voor “Mega” hetgeen “miljoen” betekent.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
Selecteer “Cancel” (annuleren) om de bewerking voor het
heraanpassen van de afmetingen te verlaten.
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Resize” (formaat heraanpassen) en druk
vervolgens op [X].
161
BEWERKEN VAN BEELDEN
Trimmen van een foto
BELANGRIJK!
• U kunt de afmetingen van een beeld van het VGA formaat
(640 × 480 beeldpunten) niet aanpassen.
• Door de afmetingen van een foto met een
horizontale:verticale verhouding van 3:2 aan te passen
zullen de linker- en rechterkanten van het beeld
afgesneden worden. De horizontale:verticale verhouding
van het resulterende beeld zal 4:3 zijn.
• De opnamedatum van de aangepaste versie van de foto
zal hetzelfde zijn als de opnamedatum van de
oorspronkelijke foto.
U kunt een foto trimmen om de onderdelen weg te knippen die u
niet nodig heeft en het resultaat opslaan als een gescheiden
bestand. De oorspronkelijke foto blijft ook behouden.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt trimmen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de
Zoomfactor
Stelt het fotogebied
voor
“PLAY” (weergave)
indextab “Trimming”
(trimmen) en druk
vervolgens op [X].
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het
beeldscherm bevindt.
Onderdeel van het beeld
dat op het moment wordt
getoond.
162
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Zoom met de zoomregelaar en [S], [T], [W] en
Keystone correctie
[X] om over het ingezoomde beeld te bewegen
om het gedeelte weer te geven dat u er uit wilt
halen.
Corrigeer m.b.v. deze procedure een snapshot (foto) van een
rechthoekig voorwerp zoals een (school) bord, document,
poster, foto of een rechthoekige voorwerp dat niet haaks is
omdat het vanuit een hoek genomen is. Door keystone correctie
uit te voeren bij een beeld wordt een nieuw (gecorrigeerd) beeld
van 2M (1600 × 1200 beeldpunten) opgeslagen als een
afzonderlijk bestand.
5. Druk op [SET] om het getoonde deel er uit te
halen en opslaan als een gescheiden bestand.
• Om de trimprocedure te verlaten voordat u op [SET]
drukt, kunt u op [MENU] te drukken.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
BELANGRIJK!
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt corrigeren.
• Het beeld dat geproduceerd wordt door een 3:2 beeld te
trimmen zal een horizontale:verticale verhouding van 4:3
hebben.
• De opnamedatum van het er uit gehaalde beeld zal
hetzelfde zijn als de opnamedatum van de oorspronkelijke
foto.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Keystone” en druk vervolgens op [X].
Hierdoor wordt een scherm getoond dat alle rechthoekige
vormen in het beeld weergeeft die kwalificeren als
kandidaten voor keystone (hoeksteen) correctie.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
163
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer m.b.v. [W]
Het gebruiken van kleurherstelling om
de kleuren van een oude foto te
corrigeren
en [X] de kandidaat
die u wilt corrigeren.
(corrigeren) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Door kleurherstelling te gebruiken kunt u de oude kleuren
corrigeren van een foto die opgenomen was met een digitale
camera. Deze functie is handig voor het corrigeren van
bestaande oude foto’s, enz.
• Door kleurherstelling uit te voeren bij een beeld wordt een
nieuw (hersteld) beeld van 2M (1600 × 1200 beeldpunten)
opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de procedure te
verlaten zonder keystone correctie uit te voeren.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Correct”
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto die u wilt corrigeren.
BELANGRIJK!
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Color Correction” (kleurcorrectie) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de gewenste foto.
164
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Trim” (trimmen)
BELANGRIJK!
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Als het originele beeld kleiner is dan 2M (1600 × 1200
beeldpunten) dan zal de nieuwe (gecorrigeerde) versie van
hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Bij weergave van een hersteld beeld op het beeldscherm
van de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer
het beeld gecorrigeerd was.
Hierdoor wordt een trimkader weergegeven op het
beeldscherm.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om kleurherstelling te
verlaten zonder iets op te slaan.
6. Beweeg de zoomregelaar naar omhoog of
omlaag om met het trimkader in te zoomen.
7. Verplaats d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het
LET OP
• Zie “Herstellen van een oude foto” op pagina 106 als u het
beeld van een oude foto wilt opnemen met deze camera en
het beeld dat dit oplevert wilt herstellen.
selectiekader naar de gewenste plaats en druk
daarna op [SET] (instellen).
De camera zal de kleur automatisch corrigeren en het
gecorrigeerde beeld opslaan.
• Als u geen rand om het resulterende beeld wilt, selecteer
dan een gebied dat kleiner is dan het oorspronkelijke
beeld.
• Druk op [MENU] om kleurherstelling te verlaten zonder
iets op te slaan.
165
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [SET] (instellen) om ze toe te passen
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
wanneer alle instellingen naar wens zijn.
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het beeld
weer om te bevestigen dat de datum en de tijd correct
zijn.
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd van
een eerder opgenomen beeld te veranderen.
1. Tijdens de weergavefunctie (PLAY) geef d.m.v.
BELANGRIJK!
[W] en [X] het beeld weer waarvan u de datum
en de tijd wilt bewerken.
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken wanneer deze er d.m.v. de tijdafstempeling
ingestempeld zijn (pagina 137).
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een beeld te
bewerken van een beeld dat beveiligd is. Maak het beeld
eerst onbeveiligd en bewerk daarna de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en met
31 december 2049.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab,
“Date/Time” (datum/tijd) en druk vervolgens
op [X].
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de
plaats waar de cursor zich
bevindt
Druk op [S] of [T].
Verplaats de cursor tussen
instellingen
Druk op [W] of [X].
Overschakelen tussen 12-uur
en 24-uur tijdaanduiding
Schuif de zoomregelaar
in de richting van [
]
of [
].
166
BEWERKEN VAN BEELDEN
Roteren van een beeld
BELANGRIJK!
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u toch
een beveiligd beeld roteren dan dient u eerst de beveiliging
te verwijderen (pagina 185).
• Beelden waarop is ingezoomd kunnen niet worden
geroteerd.
• De oorspronkelijke (niet geroteerde) versie van het beeld
wordt getoond op het 9-beelden scherm en op het
kalenderscherm.
Voer de volgende procedure uit om het beeld te roteren zich
momenteel op het scherm bevindt. Dit attribuut is handig bij een
foto die u wilt opnemen met de (verticale) portretoriëntatie. Na
het roteren van een foto kunt u de foto weer terugzetten tot de
oorspronkelijke oriëntatie, indien u dat wenst.
• Merk op dat deze procedure de feitelijke beelddata niet
verandert. De procedure verandert alleen maar hoe het beeld
op het beeldscherm van de camera wordt getoond.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Rotation” (roteren) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto waarvan u
het getoonde beeld wilt roteren.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Rotate” (roteren)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Elke keer indrukken van [SET] draait het beeld 90 graden
naar links.
5. Druk als het getoonde beeld de gewenste
oriëntatie heeft op [MENU].
167
BEWERKEN VAN BEELDEN
3. Selecteer bij de
Combineren van meervoudige foto’s
in een enkel beeld (Layout Print)
“PLAY” (weergave)
indextab “Layout
Print” (layout afdruk)
en druk vervolgens op
[X].
U kunt de volgende procedure volgen om foto’s in de kaders van
een layout te steken en een nieuw beeld produceren dat
meerdere foto’s bevat.
• Layout patroon (twee
beelden)
• Deze bewerking kan enkel
worden uitgevoerd terwijl
een foto zich op het
beeldscherm bevindt.
• Layout patroon (drie
beelden)
4. Selecteer d.m.v. [W]
en [X] het gewenste
type layout en druk
vervolgens op [SET]
(instellen).
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en
selecteer d.m.v. [W] en [X] de eerste foto die u
in de layout wilt steken.
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een
achtergrondkleur.
2. Druk op [MENU].
168
BEWERKEN VAN BEELDEN
6. Druk op [SET]
BELANGRIJK!
(instellen).
• Layout Print (layout afdruk) wordt niet ondersteund bij het
beeldformaat “3:2 (3072 × 2048 beeldpunten)”.
• Bij weergave van een layout beeld op het beeldscherm van
de camera geven de datum en de tijd aan wanneer het
laatst toegevoegde beeld oorspronkelijk opgenomen was,
dus niet wanneer de layout gemaakt werd van het beeld.
• De grootte van het beeld met meervoudige foto’s is bij deze
bewerking automatisch vastgesteld op 7M (3072 × 2304
pixels).
7. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto voor de
layout en druk vervolgens op [SET] (instellen).
8. Herhaal stappen 6 en 7 voor alle kaders
(frames) in de layout.
Het laatste layout beeld wordt opgeslagen nadat u de
laatste foto ingestoken heeft.
• Door op [MENU] te drukken wordt teruggegaan naar de
weergavefunctie (PLAY) zonder het layout beeld op te
slaan.
• Het nieuwe beeld kan niet worden opgeslagen tenzij er
zich een foto bevindt in alle layout kaders.
169
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] een instelling voor
Bijstellen van de witbalans van een
opgenomen beeld
de witbalans en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt m.b.v. de witbalansinstelling een lichtbrontype selecteren
voor een opgenomen beeld, wat de kleuren van het beeld zal
beïnvloeden.
Wanneer u het beeld er uit wilt laten
zien alsof het opgenomen was onder
de volgende omstandigheden:
1. Tijdens de weergavefunctie (PLAY) geef d.m.v.
[W] en [X] het beeld weer waarvan u de
witbalansinstelling wilt veranderen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“White Balance” (witbalans) en druk
vervolgens op [X].
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
Buiten bij goed weer
(daglicht)
Buiten, bewolkt tot regenachtig, in de
schaduw van bomen, enz.
(bewolkt)
Op een plaats waar de kleurtemperatuur
heel hoog is zoals in de schaduw van
een gebouw, enz.
(schaduw)
Onder witte of daglichtwitte TL
verlichting die het kleurenspectrum niet
onderdrukken
(daglichtwitteTLverlichting)
Onder daglicht TL verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
D (daglicht
TL-verlichting)
Onder gloeilamp verlichting terwijl het
kleurenspectrum wordt onderdrukt
Met annuleren van de instelling van de
witbalans
170
Selecteer deze
instelling:
N
(wolframlamp/
gloeilamp)
Cancel
(annuleren)
BEWERKEN VAN BEELDEN
• Gewoonlijk is de aanvankelijk geselecteerde instelling
voor de witbalans in het bovenstaande menu de instelling
die gebruikt was toen u het beeld aanvankelijk opnam.
Als u “Auto” (automatisch) of “Manual” (handmatig)
gebruikte als de instelling van de witbalans toen u het
beeld opnam, zal “Cancel” (annuleren) worden
geselecteerd (pagina 129).
• Als u dezelfde instelling voor de witbalans selecteert die u
selecteerd toen u het beeld aanvankelijk opnam, dan kunt
u door indrukken van [SET] (instellen) het witbalans
instelmenu verlaten zonder het beeld te veranderen.
Instellen van de beeldhelderheid
Stel de helderheid van een foto in d.m.v. de volgende
procedure.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto waarvan u de helderheid wilt bijstellen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Brightness” (helderheid) en druk vervolgens
op [X].
BELANGRIJK!
• Door de instelling van de witbalans van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met de
nieuwe witbalansinstelling. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Bij weergave van een beeld waarvan de witbalansinstelling
op het beeldscherm van de camera veranderd wordt,
geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld
oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer de
witbalansinstelling was veranderd.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een foto op het beeldscherm wordt
weergegeven.
171
BEWERKEN VAN BEELDEN
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
BELANGRIJK!
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Helderder
• Door de instelling van de helderheid van een beeld te
veranderen wordt een nieuw beeld gecreëerd met het
nieuwe helderheidsniveau. Het oospronkelijke beeld blijft in
het geheugen.
• Als een beeld waarvan de helderheid bijgesteld is,
weergegeven wordt op het beeldscherm van de camera
geven de datum en de tijd aan wanneer het beeld
oorspronkelijk opgenomen was, dus niet wanneer de
helderheid was bijgesteld.
Selecteer deze instelling:
+2
+1
0
–1
Donkerder
–2
• Druk op [W] of [MENU] (menu) om de bewerking voor de
instelling van de helderheid te annuleren.
172
BEWERKEN VAN BEELDEN
Verminderen van de effecten van
onderbelichting
BELANGRIJK!
• Door Dynamic Range correctie uit te voeren bij een beeld
wordt een nieuwe (gecorrigeerd) versie opgeslagen als een
afzonderlijk bestand.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de tijd aan
wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen was, dus
niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
U kunt de onderstaande procedure volgen om alleen
onderbelichting te verminderen terwijl de heldere gedeelten van
een beeld in stand worden gehouden.
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt corrigeren.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Dynamic Range” (dynamisch bereik) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Dynamic Range uitoefenen met een
grotere mate dan “Expand +1”
(uitbreiding +1)
Expand +2
(uitbreiding +1)
Onderbelichting verminderen
Expand +1
(uitbreiding +1)
173
BEWERKEN VAN BEELDEN
Monteren van een film op de camera
BELANGRIJK!
• Wanneer u een film monteert wordt alleen het resultaat
opgeslagen. De oorspronkelijke film blijft niet behouden.
Als u dus eenmaal een montagebewerking uitvoert, kunt u
deze bewerking niet meer ongedaan maken.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film die
korter is dan vijf seconden is.
• De filmmontagebewerking wordt alleen ondersteund voor
films die opgenomen zijn met deze camera.
• U kunt geen montage uitvoeren bij een film als de
hoeveelheid resterende geheugencapaciteit minder is dan
de grootte van het filmbestand waarbij u montage wilt
uitvoeren. Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is kunt
u bestanden uitwissen die u niet langer nodig heeft om
geheugen vrij te maken.
• Een film in twee delen knippen of twee films aan elkaar
plakken om een enkele film te maken kan niet worden
gedaan op deze camera.
U kunt de volgende knipbewerkingen op de camera uitvoeren
om films te monteren die u heeft opgenomen.
Bediening
Omschrijving
Cut
(tot-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het begin van de film weg.
Cut
Knipt alles weg tussen twee punten.
(punt-tot-punt knippen)
Cut
(vanaf-punt knippen)
Knipt alles van de huidige plaats tot
het einde van de film weg.
174
BEWERKEN VAN BEELDEN
1. Geef de film weer die u wilt monteren.
5. Selecteer het beeld
(punt) waar u de film
wilt knippen.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te pauzeren.
• Controleer dat “
”
(knipicoon) getoond wordt
op het beeldscherm.
Mocht dat niet het geval
zijn, druk dan nogmaals
op [SET] (instellen).
Knipbereik (rood)
Knipicoon
3. Druk op [T].
• U kunt ook de volgende stappen uitvoeren in plaats van
de stappen 1 tot en met 3 hierboven.
1 Selecteer tijdens de weergavefunctie (PLAY) de film
die u wilt monteren en druk vervolgens op [MENU].
2 Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab “Movie
Editing” (filmmontage) en druk vervolgens op [X].
Om dit te doen:
Druk op deze
toets:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting
[X] of [W]
De filmweergave pauzeren of hervatten [SET]
Blader de gepauzeerde weergave één
beeld voorwaarts of achterwaarts
[X] of [W]
• Druk op [MENU] (menu) om de knipbewerking te
annuleren. Hierdoor wordt teruggegaan naar het scherm
in stap 3.
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de knipbewerking
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “Cancel”
(annuleren) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
175
BEWERKEN VAN BEELDEN
6. Druk op [T] om de vereiste knipbewerking(en)
7. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
uit te voeren.
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes”
(ja) en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Voor dit type
knipbewerking:
Doe dit:
Cut
(tot-punt knippen)
Selecteer het punt tot waarop u wilt
knippen en druk op [T].
Cut
(vanaf-punt
knippen)
Selecteer het punt van waar u wilt
knippen en druk op [T].
Cut
(punt-tot-punt
knippen)
1. Selecteer het startpunt van het
middensegment en druk
vervolgens op [T].
2. Selecteer het eindpunt van het
middensegment en druk
vervolgens op [T].
• Selecteer om de filmmontage te annuleren “No” (nee) in
plaats van “Yes” (ja) en druk vervolgens op [SET].
Hierdoor wordt teruggekeerd naar het gepauzeerde
filmweergavescherm.
• De geselecteerde knipbewerking zal tot voltooiing een
aanzienlijke tijd in beslag nemen. Wacht totdat de
“Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking
uitvoert op de camera. Merk op dat een knipbewerking
een heel lange tijd in beslag nemen als de film die
gemonteerd wordt erg lang is.
176
BEWERKEN VAN BEELDEN
Een foto creëren van een filmbeeld
(MOTION PRINT)
1-beeld foto
(VGA 640 × 480
beeldpunten)
Dit formaat creëert een foto die alleen
gebruik maakt van het geselecteerde
filmbeeld.
Met MOTION PRINT kunt u een filmbeeld opnemen en
gebruiken om een foto te creëren. De foto die u creëert kan één
van de twee formaten hebben die hieronder worden
beschreven.
9-beelden foto Dit formaat plaatst het geselecteerde
(2M 1600 × 1200 filmbeeld in het midden met de vier
beeldpunten)
voorafgaande beelden aan de bovenkant
en de vier beelden erna aan de onderkant.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
film die het beeld bevat dat u wilt gebruiken.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“MOTION PRINT” en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] ofwel “9 frames”
(9-beelden) of “1 frame” (1-beeld).
177
BEWERKEN VAN BEELDEN
5. Blader d.m.v. [W] en [X] om door de
filmbeelden te bladeren en te zoeken naar dat
beeld dat u wilt gebruiken als het beeld voor
de foto.
• U kunt met hoge snelheid bladeren door [W] of [X]
ingedrukt te houden.
6. Druk op [SET] nadat het gewenste filmbeeld
getoond wordt.
• Als u “9 frames” (9-beelden) selecteerde in stap 4 zal de
camera een 9-beelden foto creëren met het beeld dat u
selecteerde in stap 6 in het midden.
• Als u “1 frame” (1-beeld) selecteerde in stap 4 zal de
camera een foto creëren van het beeld dat u selecteerde
in stap 6.
BELANGRIJK!
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij een film die
met een ander type camera opgenomen was.
178
BEWERKEN VAN BEELDEN
GEBRUIKEN VAN GELUID
5. Druk nogmaals op [SET] (instellen) om de
Toevoegen van geluid aan een foto
geluidsopname te stoppen.
Met de dubfunctie van uw camera kunt u geluid toevoegen aan
de foto nadat u deze opgenomen heeft. Een foto die geluid
bevat (ongeacht of het geluid ter plekke opgenomen was of later
toegevoegd werd) wordt aangegeven door het “
” icoon.
U kunt het geluid van een foto opnieuw opnemen wanneer u dat
maar wilt.
U kunt maximaal 30 seconden geluid opnemen voor een enkele
foto.
• Het geluid is in mono.
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op [SET] (instellen) drukt.
Een foto met geluid weergeven
Voer de stappen uit onder “Luisteren naar het geluid van een
foto met geluid” op pagina 147.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto waaraan u geluid wilt toevoegen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Dubbing” (dubben) en druk vervolgens op
[X].
• Deze bewerking kan enkel worden uitgevoerd terwijl een
foto zich op het beeldscherm bevindt.
4. Druk op [SET] (instellen) om de
geluidsopname te starten.
179
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Een foto met geluid opnieuw opnemen
5. Druk op [SET] (instellen) om de
geluidsopname te starten.
BELANGRIJK!
Hierdoor wordt de eerdere opname uitgewist en vervangt
hem door een nieuwe opname.
• Merk op dat u het oorspronkelijke geluid niet kunt
herstellen nadat u het geluid van een foto eenmaal gewist
of heropgenomen heeft.
6. Druk nogmaals op [SET] (instellen) om de
geluidsopname te stoppen.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
Het opnemen wordt na ongeveer 30 seconden automatisch
gestopt als u niet op [SET] (instellen) drukt.
d.m.v. [W] en [X] door de beelden en toon de
foto waarvan u het geluid opnieuw wilt
opnemen.
LET OP
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Geluidsformaat: WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30 seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 83 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Dubbing” (dubben) en druk vervolgens op
[X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Als u het geluid van de foto alleen wilt uitwissen zonder
opnieuw iets op te nemen, druk dan op dit moment op
[MENU] en sla de rest van deze procedure over.
180
GEBRUIKEN VAN GELUID
3. Druk op de
Alleen opnemen van het geluid
(spraakopname)
• De bedrijfsindicator
knippert groen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
• Door het indrukken van
[SET] tijdens het
opnemen kunt u een
Resterende opnametijd
markeerteken
aanbrengen in de
opname. Tijdens het
weergeven kunt u naar de markeertekens in de opname
springen.
Met spraakopname kunt u alleen geluid opnemen zonder foto of
film.
Door alleen gebruik te maken van het ingebouwde geheugen,
kunt u maximaal 36 minuten spraakopname verkrijgen.
1. Zet de functiedraairegelaar tijdens een
opnamefunctie (REC) op “
” en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
2. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] “Voice
Recording” (spraakopname) en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor verschijnt “
Opnametijd
sluitertoets om het
opnemen te starten.
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om de
” in het beeldscherm.
geluidsweergave te stoppen en terug te gaan
naar het scherm bij stap 3.
• Het opnemen stopt ook automatisch als het geheugen vol
is.
181
GEBRUIKEN VAN GELUID
■ Weergeven van spraakopnamedata
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 om op te nemen
herhalen of u kunt deze procedure verlaten
door op [SET] (instellen) te drukken en een
andere BEST SHOT scene te selecteren.
1. Schakel de weergavefunctie (PLAY) in en toon
dan d.m.v. [W] en [X] het
spraakopnamebestand dat u wilt weergeven.
“
” wordt getoond in plaats van een beeld voor een
spraakopnamebestand.
LET OP
• U kunt de spraakopnamedata op uw computer weergeven
d.m.v. Windows Media Player of QuickTime.
• Uw camera ondersteunt de volgende geluidsdataformaten.
– Audiodata (geluid): WAVE/ADPCM (.WAV extensie)
– Grootte van het geluidsbestand bij benadering: 165 KB
(30-seconden opnamen bij 5,5 KB per seconde)
• Zie pagina 83 voor voorzorgsmaatregelen inzake het
opnemen.
2. Druk op [SET]
(instellen) om de
weergave te starten.
182
GEBRUIKEN VAN GELUID
Weergavebewerkingen van de spraakopname
Om dit te doen:
Doe dit:
Versneld weergeven in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [X] of [W]
ingedrukt.
De geluidsweergave pauzeren of
hervatten
Druk op [SET]
(instellen).
Spring naar een markeerteken in de
geluidsdata terwijl de weergave
gepauzeerd is.
Druk op [X] of [W].
Bijstellen van het geluidsvolume
• U kunt het geluidsvolume enkel
bijstellen tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren.
Druk op [T] en
gebruik dan [S] en
[T].
Beurtelings in- en uitschakelen van inbeeld indicators
Druk op [S]
(DISP).
De weergave stoppen
Druk op [MENU].
183
GEBRUIKEN VAN GELUID
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Bestanden en mappen
Uw camera behandelt elke foto, film en spraakopname als een afzonderlijk bestand.
U kunt bestanden wissen, beveiligen en kopiëren, al naar gelang.
Bestanden kunnen in mappen worden gegroepeerd die automatisch door de camera worden gecreëerd.
Bestanden en mappen hebben hun eigen unieke namen die automatisch door de camera worden toegewezen.
• Zie “Geheugenmapstructuur” (pagina 248) voor nadere details over hoe mappen in het geheugen zijn georganiseerd.
Naam en het toegestane maximale aantal
Voorbeeld
Bestand Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten met de namen CIMG0001 tot en
met CIMG9999. De extensie van het bestandsnaam hangt af van het bestandtype.
• Als een bestand reeds 9999 bestanden bevat, wordt automatisch een nieuwe
map gecreëerd bij het opnemen van een nieuw bestand.
26ste bestandsnaam:
Mappen
Naam van de 100ste map:
Mappen hebben namen van 100CASIO* tot en met 999CASIO*
• Er kunnen maximaal 900 mappen zijn.
* De BEST SHOT functie (pagina 96) bevat een voorbeeldscene die de
instellingen optimaliseert voor beelden op internetveilingen. Afhankelijk van het
cameramodel heet deze voorbeeldscene “For eBay” (eBay veiling) of “Auction”
(veiling).
– Beelden die opgenomen zijn met de eBay scene zijn opgeslagen in een map
die “100_EBAY” heet.
– Beelden die opgenomen zijn met de veilingscene zijn opgeslagen in een map
die “100_AUCT” heet.
184
CIMG0026.JPG
Serienummer
(4 cijfers)
Extensie
100CASIO*
Serienummer (3 cijfers)
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Beschermen van een bestand tegen
wissen
LET OP
• U kunt map- en bestandnamen op uw computer bekijken.
Zie pagina 254 voor nadere details over hoe
bestandnamen op het beeldscherm van de camera worden
getoond.
• Het totale aantal mappen en bestanden dat toegestaan is,
hangt af van de beeldgrootte en de beeldkwaliteit en de
capaciteit van de geheugenkaart die u gebruikt voor de
opslag.
U kunt een belangrijk bestand beveiligen om er zeker van te zijn
dat hij niet onverhoeds uitgewist kan worden.
BELANGRIJK!
• Merk op dat zelfs als een bestand beschermd is, deze zal
worden gewist als geformatteerd wordt (pagina’s 14, 50,
205).
■ Beveiligen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Protect” (beveiligen) en druk vervolgens op
[X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt beveiligen zich op
het beeldscherm bevindt.
B
185
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Beveiligen van alle bestanden in het
geheugen
4. Selecteer d.m.v. [S]
en [T] “On” (aan) en
druk vervolgens op
[SET] (instellen).
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
Een beeld dat beveiligd is
wordt aangegeven door het
“
” icoon.
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Protect” (beveiligen) en druk vervolgens op
[X].
5. Nu kunt u de stappen 3 en 4 herhalen om een
ander beeld te beveiligen of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Files (alle
bestanden) : On (aan)” en druk daarna op
[SET] (instellen).
Dit beveiligt alle bestanden die zich op het moment in het
geheugen bevinden.
Onbeveiligd maken van een specifiek bestand
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van een specifiek
bestand” maar selecteer in stap 4 “Off” (uit) in plaats van “On”
(aan).
4. Druk op [MENU].
Om de beveiliging van alle bestanden in het geheugen
ongedaan te maken.
Voer de procedure uit onder “Beveiligen van alle bestanden in
het geheugen”, maar selecteer in stap 3 “All Files (alle
bestanden) : Off (uit)” in plaats van “All Files (alle bestanden) :
On (aan)”.
186
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
Gebruik de FAVORITE map
De FAVORITE map bevindt zich in het ingebouwde geheugen
van de camera en u kunt het gebruiken om persoonlijke foto’s op
te slaan die u niet getoond wilt hebben tijdens de normale
bewerkingen van de weergavefunctie (PLAY).
Foto’s in de FAVORITE map blijven in het geheugen van de
camera zelfs als u overstapt op een andere geheugenkaart.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
BELANGRIJK!
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
• De FAVORITE map kan enkel gebruikt worden voor foto’s.
Als een foto met geluid opgenomen wordt in de FAVORITE
map wordt enkel het foto gedeelte opgeslagen.
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Selecteer d.m.v. [W] en [X] de foto die u wilt
kopiëren naar de FAVORITE map.
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Save” (opslaan)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt een kopie van de foto naar de FAVORITE
map opgeslagen.
6. Nu kunt u de stappen 4 en 5 herhalen om een
ander beeld op te slaan of u kunt deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
187
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Bekijken van foto’s in de FAVORITE map
BELANGRIJK!
• De naar de FAVORITE map gekopieerde foto wordt
omgezet naar QVGA formaat (320 × 240 beeldpunten).
Een foto in de FAVORITE map kan niet worden hersteld tot
de oorspronkelijke grootte.
• Foto’s in de FAVORITE map kunnen niet naar een
geheugenkaart worden gekopieerd.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Show” (tonen) en
LET OP
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Het aantal foto’s dat in de FAVORITE map kan worden
opgeslagen, hangt af van de beeldkwaliteit van elke foto en
hoeveel capaciteit er overblijft in het ingebouwde
geheugen.
4. Blader d.m.v. [W] en
Bestandsnaam
[X] door de foto’s in
de FAVORITE map.
FAVORITE mapicoon
5. Nadat u klaar bent met het bekijken van de
foto’s in de FAVORITE map kunt u deze
procedure verlaten door tweemaal op [MENU]
te drukken.
188
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
Voer de volgende stappen uit om de de inhoud van de
FAVORITE map op uw computer te bekijken.
Kopiëren van bestanden
Bestanden kunnen worden gekopieerd van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart of van een geheugenkaart
naar het ingebouwde geheugen.
Hierdoor wordt het mogeljk om bijvoorbeeld de volgende
stappen uit te voeren en een bestand te kopiëren van uw
geheugenkaart naar de geheugenkaart van een ander persoon.
1 Kopieer het bestand van uw geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen van de camera.
2 Verwijder uw geheugenkaart en steek de geheugenkaart van
die andere persoon in.
3 Kopieer het bestand van het ingebouwde geheugen naar de
andere geheugenkaart.
1. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
2. Plaats de camera op de USB slede (die
aangesloten is op de computer).
3. Voer de bewerkingen op uw computer uit die
nodig zijn om door het geheugen van de
camera te navigeren en de inhoud van de
FAVORITE map te tonen.
BELANGRIJK!
• U kunt bestanden van foto’s, films, foto’s met geluid of
spraakopname kopiëren die u met uw camera had
opgenomen.
• U kunt een foto niet kopiëren die zich in de FAVORITE map
bevindt.
• Bij weergave van een gekopieerd bestandsbeeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gekopieerd was (pagina
160).
189
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
■ Alle bestanden in het ingebouwde geheugen
kopiëren naar een geheugenkaart.
■ Kopiëren van een enkel bestand van het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart.
De volgende bewerking kopieert alle bestanden van het
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart. U kunt
bestanden niet afzonderlijk kopiëren.
Met deze procedure dienen bestanden één voor één te worden
gekopieerd.
1. Leg de geheugenkaart in waarnaar u de
1. Leg de geheugenkaart in die het bestand
bestanden van de camera wilt kopiëren.
bevat dat u naar de camera wilt kopiëren.
2. Schakel eerst de camera en vervolg de
2. Schakel eerst de camera en vervolg de
weergavefunctie (PLAY) in en druk vervolgens
op [MENU].
weergavefunctie (PLAY) in en druk vervolgens
op [MENU].
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
3. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“Copy” (kopiëren) en druk vervolgens op [X].
“Copy” (kopiëren) en druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Built-in
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Card
Card”
(ingebouwde geheugen
geheugenkaart) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Built-in”
(geheugenkaart
ingebouwd geheugen) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert
op de camera.
• Nadat de kopieerbewerking voltooid is, wordt het laatst
gekopieerde bestand op het beeldscherm getoond.
5. Selecteer d.m.v. [W] en [X] het bestand dat u
wilt kopiëren.
190
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Copy” (kopiëren)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Hierdoor wordt de kopieerbewerking gestart. Wacht totdat
de “Busy... Please wait...” (wachten a.u.b.) boodschap uit
het beeldscherm verdwijnt voordat u een bewerking uitvoert
op de camera.
• Het gekopieerde beeld verschijnt opnieuw op het
beeldscherm nadat de kopieerbewerking voltooid is.
7. Nu kunt u de stappen 5 en 6 herhalen om een
ander beeld te kopiëren of u kunt deze
procedure verlaten door op [MENU] te
drukken.
LET OP
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het grootste
serienummer heeft.
191
BEHEREN VAN UW BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt bestanden die u niet langer nodig heeft wissen of u kunt
ze oversturen naar de harde schijf van uw computer of u kunt ze
afdrukken. Dit maakt ruimte vrij voor nieuwe bestanden.
U kunt één specifiek bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat moment in het geheugen bevinden.
Hier worden de verschillende procedures voor het wissen van
bestanden uitgelegd, inclusief hoe foto’s kunnen worden gewist
uit de FAVORITE mappen.
Wissen van een specifiek bestand
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) op [T] (
).
BELANGRIJK!
• Denk eraan dat de bewerking voor het wissen van een
bestand niet ongedaan kan worden gemaakt. Let er altijd
op dat u een bestand niet langer nodig heeft voordat u het
wist.
• Een beveiligd bestand kan niet worden gewist. Wilt u toch
een beveiligd bestand wissen dan dient u eerst de
beveiliging te verwijderen (pagina 185).
• Door een foto met geluid te wissen worden zowel de foto
als het geluidsbestand gewist.
2. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt wissen zich op het
beeldscherm bevindt.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Delete” (wissen)
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de wisbewerking te
annuleren zonder iets te wissen.
4. U kunt de stappen 2 en 3 herhalen om een
ander bestand te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door te drukken op
[MENU].
192
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
Wissen van foto’s uit de FAVORITE
map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[T] (
U kunt een enkele foto wissen of u kunt alle foto’s wissen die
zich op dat moment in de FAVORITE map bevinden.
).
2. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Files Delete”
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
(alle bestanden wissen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
3. Als reactie op de bevestigingsboodschap die
“Favorites” (favorieten) en druk vervolgens op
[X].
verschijnt, selecteer d.m.v. [S] en [T] “Yes”
(ja).
• Selecteer “No” (nee) in plaats van “Yes” (ja) om de
wisbewerking te annuleren.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Show” (tonen) en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
4. Druk op [SET] (instellen).
4. Druk op [T] (
• Hierdoor worden alle bestanden gewist en de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden) getoond.
).
5. Gebruik de procedures onder “Wissen van
een specifiek bestand” en “Wissen van alle
bestanden” om gewenste foto’s te wissen.
• U kunt deze procedure verlaten door tweemaal te
drukken op [MENU].
193
WISSEN VAN BESTANDEN
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van geluidsinstellingen
bij de camera
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de volgende geluidsinstellingen configureren bij uw
camera
• Type geluid en het volume voor het ontspannen van de sluiter
en andere bewerkingen
• Geluidsvolume voor het weergeven van een film en van
spraakopname
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Laat één van de ingebouwde
geluiden klinken (1 tot en met 5)
Sound 1 - 5
(geluiden 1 - 5)
Schakel het geluid uit
Off (Uit)
■ Selecteren het bewerkingsgeluid
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de bewerking
waarvan u het geluid wilt configureren
(Startup, Half Shutter, Shutter, Operation)
(starten, halfsluiter, sluiter, bewerking) en
druk vervolgens op [X].
194
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Het geluidsvolume van de bewerkingstoon
instellen
■ Instellen van het geluidsniveau van de
weergave
1. Druk op [MENU].
U kunt deze procedure gebruiken om het geluidsniveau van de
weergave in te stellen voor films en foto’s met geluid,
onafhankelijk van het geluidsniveau van de bewerkingen.
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
Operation”
“Sounds” (geluiden) en druk vervolgens op
[X].
(bewerking).
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “
het weergavevolume en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
Play”
(weergave).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
4. Specificeer d.m.v. [W] en [X] de instelling van
het geluidsvolume van de bewerkingen en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
• U kunt het volume instellen op één van de acht niveau’s
lopend van 0 (laagste) tot en met 7 (hoogste).
• Door een geluidsvolume van 0 in te stellen wordt het
geluid gedempt.
LET OP
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, is ook van
toepassing op het video uitgangssignaal (pagina 154).
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume dat u hier configureert, heeft geen
invloed op het video uitgangssignaal (pagina 154).
195
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
In- of uitschakelen van het
startscherm
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de camera configureren om een startscherm te tonen van
een beeld dat u opgenomen heeft, telkens wanneer u de camera
inschakelt.
• Zelfs als u de startscherminstellingen tijdens de
weergavefunctie (PLAY) geconfigureerd heeft, verschijnt het
startscherm niet wanneer u de camera inschakelt door op
[
] (PLAY) (weergave) te drukken.
1. Druk op [MENU].
Selecteer deze
instelling:
Het geselecteerde beeld als het
startscherm gebruiken
On (behouden)
Het startscherm uitschakelen
Off (Uit)
LET OP
• Hieronder volgen de types beelden die u kunt selecteren
als het startscherm.
– Speciale startschermbeelden die bij de camera
ingebouwd zijn
– Foto’s
– Foto’s met geluid (het geluid wordt niet weergegeven).
• Er kan slechts één startschermbeeld van kracht zijn op een
bepaald moment. Om van startschermbeeld te veranderen
kunt u het huidige beeld gewoonweg met een ander beeld
overschrijven.
• Door het ingebouwde geheugen (pagina 205) te
formatteren wordt het huidige startschermbeeld gewist.
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“Startup” (starten) en druk vervolgens op [X].
3. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt gebruiken als het
startscherm zich op het beeldscherm bevindt.
B
Om dit te doen:
196
OVERIGE INSTELLINGEN
Specificeren van de methode voor het
aanmaken van een serienummer voor
een bestandsnaam
Volg de volgende procedure om de methode te specificeren die
bepaalt hoe serienummers aangemaakt worden die in de
bestandsnamen worden gebruikt (pagina 184).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstelling)
indextab “File No.” (bestandnummer) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
B
197
Om de camera dit te laten doen:
Selecteer
deze
instelling:
Onthoud de nummers die gebruikt worden
voor de bestanden. Bestanden wordt een
naam gegeven met gebruik van het
opeenvolgende nummer in de reeks zelfs
als bestanden worden gewist of als een
blanco geheugenkaart ingelegd wordt.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop zich reeds bestanden bevinden
en het grootste opeenvolgende nummer
van de bestaande bestandsnamen is
groter dan het grootste opeenvolgende
nummer dat onthouden wordt door de
camera, dan zal het nummeren van de
nieuwe bestanden gestart worden vanaf
het grootste opeenvolgende nummer
van de bestaande bestanden plus 1.
Continue
(voortzetten)
Start het serienummer opnieuw vanaf
0001 wanneer alle bestanden worden
gewist of wanneer de geheugenkaart
vervangen wordt door een lege.
• Als een geheugenkaart ingelegd wordt
waarop zich reeds bestanden bevinden,
dan zal het nummeren van de nieuwe
bestanden gestart worden vanaf het
grootste opeenvolgende nummer van
de bestaande bestanden plus 1.
Reset
(terugstellen)
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Home” (thuis) en
Veranderen van de instelling van de
datum en de tijd bij de camera
druk vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “City” (stad) en
Als u de instelling voor de datum en de tijd verandert, let er dan
op dat u dit doet voor de thuisstad (de plaats waar u de camera
gewoonlijk het gebruikt). Als u de instellingen van de thuisstad
reeds op de juiste wijze geconfigureerd heeft, kunt u de
procedure onder “Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad” (pagina 199) gebruiken om de huidige instelling van
de tijd veranderen, indien dit gewenst is.
druk vervolgens op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
waar uw thuisstad zich bevindt en druk daarna
op [SET] (instellen).
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] uw thuisstad en
druk vervolgens op [SET] (instellen).
BELANGRIJK!
• Als de instelling voor de datum en tijd veranderd wordt
zonder de instelling van de thuisstad eerst te configureren,
worden alle data en tijden voor de wereldtijd (pagina 200)
uitgeschakeld.
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
■ Selecteren van uw thuisstad
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
Hierdoor worden de huidige instellingen van de wereldtijd
getoond.
B
198
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Instellen van de datum en de tijd van uw
thuisstad
■ Veranderen van het datumformaat
1. Druk op [MENU].
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
U kunt kiezen uit drie verschillende formaten voor de datum.
indextab “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [X].
“Date Style” (datumstijl) en druk vervolgens
op [X].
3. Stel de datum en de tijd in.
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Om dit te doen:
Doe dit:
Verplaats de cursor tussen instellingen
Druk op
[W] of [X].
Verander de instelling bij de plaats
waar de cursor zich bevindt
Druk op
[S] of [T].
Om de datum als volgt weer te
geven:
Selecteer dit formaat:
Schuif de
zoomregelaar
in de richting van
[
] of [
].
07/12/19
YY/MM/DD
Overschakelen tussen het 12-uur en
24-uur formaat
19/12/07
DD/MM/YY
12/19/07
MM/DD/YY
Voorbeeld: 19 december, 2007
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
B
199
OVERIGE INSTELLINGEN
4. Selecteer d.m.v. [S]
Gebruiken van de wereldtijd
en [T] “City” (stad) en
druk vervolgens op
[X].
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om de huidige tijd te
bekijken in een zone die afwijkt van die van uw thuisstad
wanneer u op reis gaat, enz. De wereldtijd toont de huidige tijd in
162 steden in 32 tijdzones rond de gehele wereld.
• Selecteer om de
zomertijdinstelling te
configureren m.b.v. [S] en
[T] “DST” en selecteer
daarna “On” (inschakelen).
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om de
huidige instelling van de tijd met één uur vooruit te zetten
tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt af van de plaatselijke
gewoonten en wetgeving.
Configureren van de instellingen van de
wereldtijd
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
5. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] het land
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “World” (wereld)
waar de stad zich bevindt die u wilt bekijken
en druk daarna op [SET] (instellen).
en druk vervolgens op [X].
6. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste stad
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
7. Druk nadat de instelling naar wens is op [SET]
(instellen) om het instelscherm te verlaten.
B
200
OVERIGE INSTELLINGEN
■ Heen en weer schakelen tussen de
schermen voor de thuistijd en de wereldtijd
Veranderen van de displaytaal
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
displaytaal te selecteren.
• Het aantal talen en de types hangen af van het land of de
streek waar de camera verkocht wordt.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
“World Time” (wereldtijd) en druk vervolgens
op [X].
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “World” (wereld)
“Language” (taal) en druk vervolgens op [X].
voor het scherm met de wereldtijd or “Home”
(thuis) voor het scherm met de thuistijd.
3. Selecteer d.m.v. [S], [T], [W] en [X] de
4. Druk na selectie van het gewenste scherm op
gewenste instelling en druk daarna op [SET]
(instellen).
[SET] (instellen) om het instelscherm te
verlaten.
B
201
OVERIGE INSTELLINGEN
Veranderen van de helderheid van het
beeldscherm
Selecteer deze
instelling:
Wanneer u dit wilt doen:
1. Druk op [MENU].
Relatief grotere helderheid van het
beeldscherm dan de 0 instelling (voor
+1
gebruik buiten)
• Deze instelling verbruikt meer stroom.
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
Normale beeldscherm helderheid (voor
gebruik binnen)
U kunt de helderheid van het beeldscherm bijstellen d.m.v. de
de volgende procedure.
indextab “Screen” (scherm) en druk
vervolgens op [X].
0
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
Automatisch bijstellen van de helderheid
van het beeldscherm in
overeenstemming met het omringende
licht.
• De Auto 2 instelling maakt sneller
bijstellingen dan de Auto 1 instelling.
Auto 1 of
Auto 2
Grotere helderheid van het beeldscherm
dan de +1 instelling
+2
• Deze instelling verbruikt meer stroom.
B
202
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Veranderen van het USB
poortprotocol
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het USB
communicatieprotocol te veranderen die gebruikt wordt bij het
uitwisselen van data met een computer, printer of andere
externe apparatuur. Selecteer het protocol dat past bij het
toestel waarop u gaat aansluiten.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
B
203
Wanneer u op dit type toestel wilt
aansluiten:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die USB DIRECTPRINT (pagina 208) ondersteunt
Bij deze instelling beschouwt de
computer de camera als een extern
opslagmedium. Gebruik deze
instelling voor het allerdaagse
oversturen van beelden van de
camera naar een computer (d.m.v. de
meegeleverde Photo Loader with
HOT ALBUM applicatie).
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECTPRINT)
Printer die PictBridge ondersteunt
(pagina 208)
Deze instelling vereenvoudigt het
oversturen van beelddata naar het
aangesloten toestel.
PTP
(PictBridge)
OVERIGE INSTELLINGEN
3. Selecteer m.b.v. [S] en [T] de gewenste
Configureren van de instellingen van
de [ ] (PLAY) (weergave) toets
instelling en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
U kunt m.b.v. de onderstaande procedure specificeren wat er
gebeurt als u op de [
] (PLAY) toets drukt.
Om de toets te configureren om dit te
doen wanneer deze wordt ingedrukt:
Selecteer deze
instelling:
De camera inschakelen
Power On
(spanning aan)
De camera inschakelen wanneer de
toets gedurende ongeveer een seconde
wordt ingedrukt
• Deze instelling voorkomt dat de
camera onverhoeds ingeschakeld
wordt wanneer hij in een tas, enz.
wordt vervoerd.
Hold: On
(behouden)
De camera niet inschakelen
Disable
(uitschakelen)
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel) tab “
Power On” (spanning aan) en druk vervolgens
op [X].
LET OP
• De defaultinstelling die oorspronkelijk in de fabriek
ingesteld was, is “Power On” (spanning aan).
• Verander naar een andere instelling dan “Disable”
(uitschakelen) voordat u aansluit op een televisietoestel om
beelden te bekijken.
B
204
OVERIGE INSTELLINGEN
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
Formatteren van het ingebouwde
geheugen
camera geladen is.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de camera,
verwijder deze dan.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan worden alle
opgeslagen data uitgewist.
2. Druk op [MENU].
BELANGRIJK!
3. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
• Merk op dat data die gewist worden door de
formatteerbewerking niet hersteld kunnen worden.
Controleer dus dat u geen van de data in het ingebouwde
geheugen nodig heeft voordat u het geheugen gaat
formatteren.
• Bij het formatteren van het ingebouwde geheugen worden
de volgende items gewist.
– Beveiligde beelden
– Beelden in de FAVORITE map
– Gebruikersinstellingen van de BEST SHOT functie
– Startscherm
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de accu volledig opgeladen is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de camera
stopt met normaal functioneren.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het formatteren
uitgevoerd wordt. Hierdoor zal de camera stoppen met
normaal functioneren.
B
indextab “Format” (formatteer) en druk
vervolgens op [X].
4. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Format”
(formatteer) en druk vervolgens op [SET]
(instellen).
Hierdoor wordt het ingebouwde geheugen geformatteerd.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerbewerking te annuleren.
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld wordt na
het formatteren van het ingebouwde geheugen, dan
verschijnt de boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden aanwezig).
205
OVERIGE INSTELLINGEN
AFDRUKKEN
Verschillende types van afdrukken
Er zijn drie methoden die u kunt gebruiken voor het afdrukken van beelden.
Professionele
afdrukdienst
(pagina 207)
Thuis
afdrukken
Neem de geheugenkaart die de beelden bevat met de af te drukken beelden
mee naar een professionele afdrukdienst.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten
maken van afdrukken.
Afdrukken op een printer (pagina 208) Maak afdrukken op een printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt of gebruik een printer die uitgevoerd is met een
geheugenkaartgleuf.
• Met de DPOF instellingen kunt u specificeren welke beelden u wilt
afdrukken, het aantal afdrukken en de instellingen voor de
datumafstempeling voordat u afdrukken gaat maken.
Afdrukken met een computer
■ Windows Computer
Installeer het software (Photo Loader with HOT ALBUM) die meegeleverd
wordt met de camera.
Zie “Gebruiken van de camera met een Windows computer” op pagina 217.
■ Macintosh
Stuur de beelden eerst over naar uw Macintosh en gebruik van los
verkrijgbaar software voor het maken van afdrukken.
Zie “Gebruiken van de camera met een Macintosh computer” op pagina 239.
B
206
AFDRUKKEN
■ Voorzorgsmaatregelen bij het maken van
afdrukken
Gebruiken van een professionele
afdrukdienst
• Zie de documentatie die meegeleverd wordt met uw printer
voor informatie aangaande de instellingen voor de
drukkwaliteit en het papier.
• Neem contact op met de fabrikant van uw printer om er achter
te komen of de printer PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt, voor nieuwere printerversies, enz.
• Verbreek de aansluitingen van kabels nooit en voer nooit
enige bewerking uit bij de camera of de USB slede terwijl het
afdrukken plaatsvindt. Dit kan een foutmelding voor de printer
veroorzaken.
B
Neem een geheugenkaart die de beelden bevat met de af te
drukken beelden mee naar een professionele afdrukdienst.
Voordat u de geheugenkaart meeneemt voor het laten maken
van afdrukken kunt u m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 211)
specificeren welke beelden u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de beelden al dan niet een datumafstempeling
moeten bevatten.
207
AFDRUKKEN
■ Afdrukken maken met een printer die
PictBridge of USB DIRECT-PRINT
ondersteunt
Gebruiken van uw printer voor het
afdrukken van beelden
Als uw printer van één van de onderstaande types is, kunt u er
afdrukken mee maken zonder dit via een computer te doen.
– Printer uitgevoerd met een kaartgleuf voor het type
geheugenkaart dat u gebruikt
– Printer die PictBridge of USB DIRECT-PRINT ondersteunt
U kunt de camera direct op een printer aansluiten die compatibel
is met PictBridge of USB DIRECT-PRINT en dan beelden
afdrukken zonder dit via een computer te doen.
• Met de USB slede kan de camera gemakkelijk aangesloten
worden op een printer. Voer eerst de volgende procedure uit
voordat u een printer aansluit via de USB slede.
■ Het maken van afdrukken op een printer met
een geheugenkaartgleuf
1. Druk op [MENU].
Verwijder de geheugenkaart uit de camera en steek deze direct
in de geheugenkaartgleuf van de printer. Afhankelijk van het
type printer dat u gebruikt, kan deze de instellingen (beelden die
afgedrukt moeten worden, het aantal afdrukken,
datumafstempeling) mogelijk lezen die u geconfigureerd heeft
met de DPOF instellingen van de camera (pagina 211). Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee geleverd voor
nadere details.
B
2. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
instelling die past bij uw printer en druk
vervolgens op [SET] (instellen).
208
Voor dit type printer:
Selecteer deze
instelling:
Compatibel met USB DIRECTPRINT
Mass Storage
(massageheugen)
Compatibel met PictBridge
PTP
AFDRUKKEN
4. Sluit de USB kabel die met de camera
5. Schakel de camera uit en plaats deze op de
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw printer.
USB kabel (meegeleverd)
USB slede.
6. Schakel de printer in.
Aansluiting
Mini-B
7. Leg papier in de printer.
Aansluiting A
8. Druk op de [USB]
toets van de USB
slede.
USB
USB poort
[
Hierdoor verschijnt een
printmenu op het
beeldscherm van de camera.
] (USB) aansluiting
• U kunt de netadapter ook aansluiten op de USB slede en
de netadapter aansluiten op een stopcontact.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
• Er gebeurt niets op het beeldscherm van de camera als
deze zich op de USB slede bevindt terwijl de
meegeleverde AV kabel aangesloten is op de USB slede.
Let er op dat de aansluiting van de AV kabel niet tot stand
gebracht is op de USB slede als u het beeldscherm van
de camera wilt gebruiken om beelden te bekijken.
B
209
AFDRUKKEN
9. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Paper Size”
11. Specificeer d.m.v. [S] en [T] de gewenste
(papierformaat) en druk vervolgens op [X].
afdrukoptie.
Als u een specifiek beeld wilt afdrukken:
Selecteer “1 Image” (1 beeld) en druk vervolgens op
[SET] (instellen). Toon daarna d.m.v. [W] en [X] het beeld
dat u wilt afdrukken.
Als u meerdere beelden wilt afdrukken:
Selecteer “DPOF Printing” (DPOF afdrukken) en druk
vervolgens op [SET] (instellen). Specificeer vervolgens
m.b.v. de DPOF instellingen (pagina 211) de beelden die
u wilt selecteren.
10. Selecteer d.m.v. [S] en [T] het papierformaat
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
• Hieronder volgen de beschikbare papierformaten.
3.5" × 5", 5" × 7", 4" × 6", A4, 8.5" × 11", By Printer (door
de printer)
• Door selecteren van “By Printer” (door de printer) wordt
afgedrukt op het papierformaat dat op de printer wordt
geselecteerd.
• Welke instellingen voor het papierformaat beschikbaar
zijn hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
• Verschuif de
zoomregelaar om de
datumafstempeling
beurtelings in en uit te
schakelen. De
datumafstempeling wordt
afgedrukt wanneer “On”
(aan) op het beeldscherm
getoond wordt.
210
AFDRUKKEN
12. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Print” (afdrukken)
DPOF gebruiken om beelden te
specificeren die afgedrukt dienen te
worden en het aantal afdrukken.
en druk vervolgens op [SET] (instellen).
Het afdrukken gaat beginnen en de boodschap “Busy...
Please wait...” (wachten a.u.b.) verschijnt op het
beeldscherm. Deze boodschap zal na een poosje
verdwijnen hoewel het afdrukken nog steeds uitgevoerd
wordt. Door op een toets van de camera te drukken zal de
boodschap voor de afdrukstatus opnieuw verschijnen.
Het afdrukmenuscherm verschijnt opnieuw nadat het
afdrukken is voltooid.
• Als u “1 Image” (1 beeld) selecteerde in stap 11, dan kunt
u de procedure vanaf stap 11 herhalen om andere
beelden af te drukken, indien dat gewenst is.
DPOF (Digital Print Order Format = digitaal afdruk
order formaat) stelt u in staat om beelden te
specificeren die u wilt afdrukken, het aantal
afdrukken en of de datumafstempeling in- of
uitgeschakeld is. De instellingen die u configureert
worden op de geheugenkaart opgenomen. Na het configureren
van de instellingen kunt u de geheugenkaart gebruiken om
afdrukken te maken op een printer thuis die DPOF ondersteunt
of u kunt de geheugenkaart meenemen naar een professionale
afdrukdienst. Met DPOF kunt u instellingen configureren terwijl u
de feitelijke beelden op het beeldscherm van de camera bekijkt,
zodat het niet nodig is dat u zich moeilijk te onthouden
bestandsnamen herinnert, enz.
13. Druk nadat u klaar bent met het afdrukken op
de [USB] toets van de USB slede.
Hierdoor wordt de camera uitgeschakeld.
BELANGRIJK!
• Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
• Bepaalde afdrukdiensten kunnen mogelijk DPOF niet
ondersteunen en mogelijk andere afdrukprotocollen wel
ondersteunen. In dit geval dient u het afdrukken uit te
voeren volgens de aanwijzingen die gegeven worden door
de afdrukdienst die u gebruikt.
211
AFDRUKKEN
■ Configureren van DPOF instellingen
afzonderlijk voor elk beeld
5. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen beeld
wilt afdrukken.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer bij de
6. Als u de datum wilt opnemen in de beelden
“PLAY” (weergave)
indextab “DPOF
Printing” (afdrukken
met DPOF) en druk
vervolgens op [X].
verschuif dan de zoomregelaar om de
datumafstempeling beurtelings in en uit te
schakelen.
• Verschuif de zoomregelaar zodat “Off” (uit) getoond
wordt om de datumafstempeling uit te schakelen.
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 om de instellingen
voor andere beelden te configureren, als u dat wenst.
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Select images”
(beelden selecteren) en druk vervolgens op
[X].
7. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
4. Blader d.m.v. [W] en [X] door de beelden
totdat het beeld dat u wilt afdrukken zich op
het beeldscherm bevindt.
212
AFDRUKKEN
■ Configureren van dezelfde DPOF
instellingen voor alle beelden
Wis de DPOF instellingen wanneer u ze niet langer
nodig heeft!
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
DPOF instellingen worden niet automatisch gewist nadat het
afdrukken voltooid is. Dit betekent dat als u een andere
afdrukbewerking uitvoert zonder de DPOF instellingen te
wissen, het afdrukken wordt uitgevoerd in overeenstemming met
de laatste instellingen die u configureerde. Als u de DPOF
instellingen die op het moment geconfigureerd zijn niet langer
nodig heeft, verander dan d.m.v. de procedure onder
“Configureren van dezelfde DPOF instellingen voor alle
beelden” het aantal afdrukken per beeld voor alle beelden tot 00.
[MENU].
2. Selecteer bij de “PLAY” (weergave) indextab
“DPOF Printing” (afdrukken met DPOF) en
druk vervolgens op [X].
3. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “All Images” (alle
beelden) en druk vervolgens op [X].
Vertel de afdrukdienst over de DPOF instellingen!
4. Specificeer d.m.v. [S] en [T] het gewenste
aantal afdrukken per beeld.
Als u een geheugenkaart meeneemt naar een professionale
afdrukdienst, vergeet dan niet ze te vertellen dat u de DPOF
instellingen heeft aangebracht voor de beelden die moeten
worden afgedrukt en het aantal afdrukken per beeld. Als u dat
niet doet kan de afdrukdienst mogelijk alle beelden afdrukken
zonder acht te slaan op de DPOF instellingen of ze kunnen de
instelling voor de datumafstempeling mogelijk in de wind slaan.
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
afdrukken van beelden. Specificeer 0 als u geen
afdrukken wilt maken.
5. Als u de datum wilt opnemen bij alle beelden
verschuif dan de zoomregelaar om de
datumafstempeling in te schakelen.
• Verschuif de zoomregelaar zodat “Off” (uit) getoond
wordt om de datumafstempeling uit te schakelen.
6. Druk op [SET] (instellen) om de instellingen op
te slaan nadat ze naar wens zijn.
213
AFDRUKKEN
• U kunt een datum toevoegen d.m.v. het meegeleverde
Photo Loader with HOT ALBUM (pagina 217) software
(alleen voor Windows).
• Vraag om datumafstempeling wanneer u afdrukken
bestelt bij een professionele afdrukdienst
– Sommige afdrukdiensten ondersteunen het afdrukken van
datums niet. Vraag bij de winkel om meer informatie.
Datumafstempeling
U kunt één van de volgende drie methoden gebruiken om de
opnamedatum op te nemen in de afdruk van het beeld.
• De DPOF instellingen op de camera configureren om de
datumafstempeling te specificeren (pagina 211)
– Als het een beeld betreft waarbij de datum of de tijd reeds
afgestempeld is door de datumafstempeling van de
camera, dan zal het inschakelen van de DPOF
datumafstempeling er toe leiden dat er twee data
afgestempeld worden op dezelfde plaats. Zorg ervoor dat u
DPOF datumafstempeling uitschakelt bij het afdrukken van
een beeld die afgestempeld is met de
datumafstempelingsfunctie van de camera.
– Sommige printers kunnen de instellingen voor de
tijdafstempeling mogelijk negeren of DPOF in het geheel
niet ondersteunen. Controleer de gebruiksaanwijzing die
met de printer wordt mee geleverd voor nadere details.
– Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten het
maken van DPOF afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit
na bij de winkel voordat u afdrukken bestelt.
• De datumafstempeling van de camera stempelt de datum
en tijd direct in de data van het beeld (pagina 137).
214
AFDRUKKEN
■ Exif Print
Ondersteunde protocollen
Door af te drukken op een printer die ook Exif
Print (Exif 2.2) ondersteunt, wordt informatie
gebruik over de filmomstandigheden die
samen met het beeld opgenomen om de
kwaliteit van het afgedrukte beeld te verhogen.
Neem contact op met de fabrikant van de printer voor informatie
over welke modellen Exif Print ondersteunen, over het opgraden
van printers, enz.
Uw camera ondersteunt de hieronder beschreven protocollen.
■ PictBridge
Vereniging voor camera en imagingproducten
(CIPA = Camera and Imaging Products
Association)
■ USB DIRECT-PRINT
Seiko Epson Corporation
■ PRINT Image Matching III
Door beeldmontage software te gebruiken en af te
drukken met een printer die ook PRINT Image
Matching III ondersteunt, is het mogelijk om
informatie te gebruiken over de
filmomstandigheden die samen met het beeld
opgenomen is en precies het type beeld te produceren dat u wilt.
PRINT Image Matching en PRINT Image Matching III zijn
handelsmerken van Seiko Epson Corporation.
B
215
AFDRUKKEN
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Wat u kunt doen
Door de camera m.b.v. de meegeleverde USB kabel aan te
sluiten op een computer worden de onderstaande
mogelijkheden gerealizeerd.
Bekijken en
opslaan van
beelden*
Oversturen
van beelden
naar de
camera
U kunt uw computer gebruiken om
camerabeelden te bekijken en om beelden
langdurig op te slaan.
• Bij bepaalde versies van Windows dient u
het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren die meegeleverd wordt met de
camera.
• Het is niet nodig een USB
stuurprogramma te installeren bij de Apple
Macintosh.
* U kunt ook beelden oversturen naar een computer om die te
zo te bekijken en op te slaan zonder de camera aan te sluiten,
door de geheugenkaart uit de camera te halen en de inhoud
van de geheugenkaart met uw computer te lezen (pagina
247).
U kunt het software gebruiken die met de
camera wordt meegeleverd om verschillende
Beheren,
bewerkingen uit te voeren met de beelden
bewerken en
die opgeslagen zijn op de harde schijf van uw
afdrukken van computer.
beelden
• Zie de uitleg die later volgt in dit hoofdstuk
en installeer het benodigde software op uw
computer.
B
Bij een Windows computer (alleen) kunt u
beelden ovsturen van uw computer naar het
camerageheugen.
• U kunt zelfs beelden oversturen die
oorspronkelijk niet opgenomen waren met
de camera. U kunt een gedeelte van het
beeld (webpagina, kaart, enz.) dat zich op
dat moment op het scherm van uw
computer bevindt opslaan (snijden) (web
page, map, etc.) en oversturen naar het
geheugen van uw camera.
216
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
De procedures die u dient uit te voeren bij het gebruik van uw
camera met uw computer en bij het gebruik van het
meegeleverde software zijn anders bij Windows en Macintosh.
• Windows gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken van
de camera met een Windows computer” op pagina 217.
• Macintosh gebruikers dienen te verwijzen naar “Gebruiken
van de camera met een Macintosh computer” op pagina 239.
Gebruiken van de camera met een
Windows computer
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke versie van Windows u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken
van
beelden op
een
computer
• Opslaan
van
beelden op
een
computer
BELANGRIJK!
• Deze camera ondersteunt het USB 2.0 Hi-Speed protocol.
Hoewel de camera gebruikt kan worden met een computer
die enkel het USB 1.1 protocol ondersteunt, is het mogelijk
data sneller te versturen wanneer het USB 2.0 Hi-Speed
protocol ondersteund wordt. Merk op dat bij bepaalde
computer modellen het oversturen van data vertraagd kan
worden en zelfs problemen met de werking kunnen
optreden als aangesloten wordt via een USB hub en door
andere systeemcondities.
Oversturen
van beelden
van de
camera en het
beheren van
beelden op de
computer
217
Windows
versie
Installeer deze software:
Zie
pagina:
Vista/XP/
2000/Me
–
(USB stuurprogramma
(USB driver) is niet nodig.)
–
98SE/98
USB driver Type B (USB
stuurprogramma type B)
(USB stuurprogramma
(USB driver). Zorg ervoor
dat u dit stuurprogramma
(driver) installeert.)
221
Vista/XP/
2000
Photo Loader with HOT
ALBUM 3.1
DirectX 9.0c (Wanneer
DirectX 9.0 of hoger niet
reeds op de computer
geïnstalleerd is.)
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Doel
Films
weergeven
Windows
versie
XP/2000
QuickTime 7
Vista/XP/
2000
Movie Wizard 3.2 SE VCD
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player, QuickTime
7 en Flash Player
afzonderlijk te installeren.
XP/2000
VideoStudio 10 Plus for
CASIO (Trial Version)
• Dit is de proefversie van
het software, waarvan
het gebruik beperkt is tot
30 dagen na het
installeren.
• U dient tevens DirectX,
Microsoft Windows
Media Player, QuickTime
7 en Flash Player
afzonderlijk te installeren.
Me/98SE/
98
–
• Gebruik los verkrijgbaar
software, indien nodig.
Monteren van
films
Oversturen
van beelden
naar de
camera
Installeer deze software:
Vista/XP/
2000/Me/
98SE/98
Zie
pagina:
Doel
231
232
Windows
versie
Installeer deze software:
Zie
pagina:
XP/2000/
Me/98SE
Adobe Reader 6.0
(Niet nodig indien deze
software reeds geïnstalleerd
is.)
237
98
–
• Als Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader
niet reeds geïnstalleerd
is, ga dan naar de
website van Adobe
Systems, Inc. om Acrobat
Reader 5.0.5 te
downloaden en te
installeren.
–
Bekijken van
de gebruiksaanwijzing
233
–
Photo Transport 1.0
233
218
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Computersysteem vereisten voor
meegeleverde software
Photo Transport 1.0
De systeemvereisten voor uw computer verschillen afhankelijk
van elke applicatie. Let er dus op de vereisten te checken voor
die bepaalde applicatie die u probeert te gebruiken. Merk op dat
de hier gegeven waarden minimale vereisten zijn voor het
draaien van elke applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder
afhankelijk van het aantal beelden en de grootte van de beelden
die worden gehanteerd.
Harde schijf
Memory (Geheugen) : Minstens 64 MB
: Minstens 2 MB
Adobe Reader 6.0
CPU
: Pentium
Memory (Geheugen) : 32 MB
USB driver Type B (USB stuurprogramma type B)
Harde schijf
: 60 MB
Overige
: Internet Explorer 5.01 of hoger
QuickTime 7
• Bij Windows Vista, XP, 2000 en Me is het installeren niet
nodig.
• Een juiste werking wordt niet gegarandeerd voor een
computer die opgewaardeerd is van Windows 95 of 3.1.
CPU
: Pentium of hoger
Memory (Geheugen)
: Minstens 128MB
Besturingssysteem (OS) : Windows 2000 Servicepakket 4 / XP
Photo Loader with HOT ALBUM 3.1
Harde schijf: Minstens 2 GB
Overige
: DirectX 9.0 of hoger
DirectX 9.0c
Harde schijf: 65 MB voor installatie (18 MB op de harde schijf)
219
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Movie Wizard 3.2 SE VCD
CPU
VideoStudio 10 Plus for CASIO (Trial Version)
* proefversie met 30 dagen proeftijd
: Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
CPU
Memory
: 256 MB RAM (minstens 512 MB aanbevolen)
(Geheugen)
Memory
: 256 MB RAM (minstens 512 MB aanbevolen)
(Geheugen)
Harde schijf: • 250 MB ruimte beschikbaar voor het installeren
van programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video
capture en editing (opslag en montage van
videodata)
Overige
: Intel Pentium 4, M, D, of Extreme Edition; of AMD
Athlon 64 of hoger
Harde schijf: • 250 MB ruimte beschikbaar voor het installeren
van programma’s
• Minstens 4 GB ruimte beschikbaar voor video
capture en editing (opslag en montage van
videodata)
: 1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media
Player, QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk te
installeren.
Overige
: 1024 × 768 of hogere weergaveresolutie
U dient tevens DirectX, Microsoft Windows Media
Player, QuickTime 7 en Flash Player afzonderlijk te
installeren.
BELANGRIJK!
• Zie de “Lees mij” bestanden op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details betreffende
de minimale systeemvereisten voor elke software
applicatie.
220
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Installeren van het USB stuurprogramma
(USB driver) (alleen bij Windows 98SE en 98)
Bekijken en opslaan van beelden op de
computer
Probeer geen aansluiting tussen de camera en de
computer tot stand te brengen voordat het USB
stuurprogramma (USB driver) op de computer
geïnstalleerd is.
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw computer door de camera aan te sluiten via de USB slede.
• Afhankelijk van de versie van Windows waaronder uw
computer draait, kan het nodig zijn dat u eerst het USB
stuurprogramma (USB driver) moet installeren van de
meegeleverde CD-ROM.
Als u dat doet, kan de computer de camera niet herkennen.
Zorg er voor dat u het USB stuurprogramma (USB driver)
installeert als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait.
Breng geen aansluiting tussen de camera en de computer tot
stand zonder eerst het USB stuurprogramma (USB driver) te
installeren.
Algemene procedure
1) Installeer het USB stuurprogramma (USB driver) (pagina 221)
als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait. Ga direct
door naar stap 2 als uw computer onder Windows Vista, XP,
2000 of Me draait.
De volgende bewerking toont hoe u het USB stuurprogramma
(USB driver) installeert bij een computer die draait onder
Windows 98. De procedures voor Windows 98SE kunnen ietwat
afwijken maar de algemene gang van zaken is hetzelfde.
2) Sluit de camera d.m.v. de USB slede aan op de computer
(pagina 222).
1. Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CDROM drive van uw computer.
3) Bekijk en kopieer de gewenste beelden (pagina 226).
• Gebruik de CD-ROM waarbij “USB driver” (USB
stuurprogramma) op het etiket staat.
• Hierdoor wordt het menuscherm weergegeven.
221
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
6. Klik om het installeersoftware te verlaten op
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer
“Nederlands”.
[Uitgang] om het CD-ROM menu te sluiten en
verwijder vervolgens de CD-ROM uit uw
computer.
• U kunt ook op de indextab van een andere taal klikken,
indien u dat wenst.
• Afhankelijk van de versie Windows waaronder uw
computer draait, kan uw computer mogelijk automatisch
herstarten. Mocht dit gebeuren, dan verschijnt het CDROM menu opnieuw nadat de computer opnieuw gestart
is. Klik op “Uitgang” om het CD-ROM menu te verlaten en
verwijder vervolgens de CD-ROM uit uw computer.
3. Klik op “USB driver B” om stuurprogramma B
te selecteren en klik vervolgens op
“Installeer”.
4. Volg de aanwijzingen die in het dialoogvenster
verschijnen en klik op “Next”.
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
5. Klik bij het laatste scherm op “Finish”.
• Afhankelijk van de versie Windows waaronder uw
computer draait, verschijnt een boodschap om u te
vertellen dat u de computer dient te herstarten. Mocht uw
computer een dergelijke boodschap tonen, start uw
computer dan opnieuw.
BELANGRIJK!
• Als u de netadapter niet gebruikt om de camera van stroom
te voorzien, kan de accu leeg raken waardoor de camera
wordt uitgeschakeld net terwijl deze aan de gang is met het
uitwisselen van bestanden met uw computer. Het wordt
aanbevolen de netadapter te gebruiken om de camera van
stroom te voorzien.
222
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
2. Sluit de USB kabel die met de camera
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw computer.
USB kabel (meegeleverd)
Aansluiting
Mini-B
USB poort
Aansluiting A
[
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
B
] (USB) aansluiting
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
223
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Open het lensdeksel om de camera in te
7. Druk op de [USB] toets
schakelen en druk vervolgens op [MENU].
van de USB slede.
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
[USB] toets
USB indicator
5. Selecteer d.m.v. [S] en [T] “Mass Storage”
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
6. Sluit het lensdeksel van de camera om deze
uit te schakelen en plaats de camera
vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de computer,
controleer dan dat er geen geheugenkaart in de camera
geplaatst is.
224
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Camera-computer aansluiting
BELANGRIJK!
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
computer de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of het
ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een verwisselbare schijf.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw computer (tenzij u de USB instellingen van de camera om
de één of andere reden verandert).
• Bij bepaalde basisinstellingen van Windows kunt u een
boodschap waarnemen op het display om u te vertellen over
de nieuwe verwisselbare schijf. Mocht dit gebeuren, sluit dan
gewoonweg het dialoogvenster met de boodschap.
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “Verwijderen van de
camera van de USB slede” op pagina 229 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
225
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
computer aansluiten
■ Bekijken van camerabeelden op uw
computer
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw computer
aansluit het USB stuurprogramma (USB driver) dient te
installeren en de menu instellingen dient te configureren, zijn de
aansluitingen later veel eenvoudiger.
Na de camera op uw computer te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
computer.
1. Windows XP gebruikers: Klik op “Start” en
1. Sluit het lensdeksel van de camera om deze
daarna op “Computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik eerst op
“Start” en daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze computer”.
uit te schakelen en plaats de camera
vervolgens op de USB slede.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
[USB] toets
3. Dubbelklik op de “DCIM” map.
4. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
wilt bekijken.
226
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Opslaan van een beeld op uw computer
5. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst op uw computer op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan op uw computer, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de computer.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 248 voor
informatie over de bestandsnamen.
LET OP
1. Windows XP gebruikers: Klik op “Start” en
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van de computer weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
daarna op “Deze computer”.
Windows Vista gebruikers: Klik eerst op
“Start” en daarna op “Computer”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Deze computer”.
2. Dubbelklik op “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet de geheugenkaart die in de camera
geplaatst is (of het ingebouwde geheugen als er geen
geheugenkaart is) als een verwisselbare schijf.
3. Klik met de rechtertoets van de muis op de
“DCIM” map.
227
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
4. Klik bij het snelkoppelmenu dat verschijnt op
BELANGRIJK!
“Kopiëren”.
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en kan de resterende
geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een
beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe
naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die
opgeslagen zijn op uw computer.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
5. Windows XP gebruikers: Klik op “Starten” en
daarna op “Mijn documenten”.
Windows Vista gebruikers: Klik eerst op
“Start” en daarna op “Documents”.
Windows 2000/Me/98SE/98 gebruikers:
Dubbelklik op “Mijn Documenten” om dit te
openen.
• Mocht u reeds een “DCIM” map hebben in de “Mijn
Documenten” map, dan zal de volgende stap de
bestaande “DCIM” map wissen en vervangen. Wilt u de
inhoud van de bestaande “DCIM” map behouden,
verander dan de naam van de map of zet de map op een
andere plaats voordat u de volgende stap uitvoert.
6. Selecteer in het “Mijn documenten”
“Bewerken” menu “Plakken”.
Hierdoor wordt de “DCIM” map (en alle beeldbestanden die
de map bevat) gekopieerd naar de “Mijn documenten” map.
U heeft nu een kopie van de bestanden in het geheugen
van de camera op uw computer.
228
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Verwijderen van de camera van de USB
slede
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op de
computer
Windows Vista/XP/98SE/98 gebruikers
Om beelden op uw computer te beheren dient u de Photo
Loader with HOT ALBUM applicatie te installeren van de CDROM die met de camera meegeleverd wordt.
Met Photo Loader with HOT ALBUM kunt u beelden van de
camera automatisch importeren naar uw computer om beelden
te arrangeren volgens de opnamedatum en de beelden in
kalenderformaat te tonen.
Druk op de [USB] toets van de USB slede. Controleer dat de
USB indicator van de USB slede niet brandt en verwijder daarna
pas de camera van de USB slede.
Windows 2000/Me gebruikers
Klik op kaartonderhoud in de taaklade op het beeldscherm van
uw computer en schakel het stationsnummer uit dat toegewezen
is aan de camera. Druk vervolgens op de [USB] toets van de
USB slede. Controleer dat de USB indicator van de USB slede
niet brandt en verwijder daarna pas de camera van de USB
slede.
■ Installeer Photo Loader with HOT ALBUM
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Loader with HOT
ALBUM” op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “Photo Loader with HOT ALBUM 3.1”
1. Klik op uw computer op “Start”, “Alle
om dit software te selecteren en klik
vervolgens op “Lees mij”.
programma’s”, “Bureau-accesoires”,
“Systeemwerkset” en dan op “Systeeminfo”.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
2. Selecteer bij het “Hulpprogramma’s” menu
het “Diagnostisch hulpprogramma voor
DirectX”.
3. Controleer bij de “Systeem” indextab dat het
4. Klik op “Installeer” voor Photo Loader with
inderdaad “DirectX-versie” 9.0 of hoger
betreft.
HOT ALBUM.
5. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm van
4. Klik op “Afsluiten” om het diagnostisch
uw computer om Photo Loader with HOT
ALBUM te installeren.
gereedschap voor DirectX af te sluiten.
• Als op uw computer reeds Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, hoeft u Microsoft DirectX 9.0c niet meer
van de meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Als bij uw computer niet Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd is, installeer dan Microsoft DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM.
Controleren van uw computer’s DirectX versie
Om beelden te beheren d.m.v. Photo Loader with HOT ALBUM
dient op uw computer ook Microsoft DirectX 9.0 of hoger
geïnstalleerd te zijn. U kunt de geïnstalleerde versie van
Microsoft DirectX controleren d.m.v. het DirectX diagnostische
gereedschap op uw computer.
230
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Klik op “QuickTime 7” om dit software te
Weergeven van films
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
U kunt films weergegeven op een computer
waarbij QuickTime 7 of hoger geïnstalleerd is.
Kopieer om deze weer te geven de film eerst
naar uw computer en dubbelklik dan op het
filmbestand.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
4. Klik op “Installeer” voor QuickTime 7.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
• Gebruik de CD-ROM waarbij “QuickTime 7” op het etiket
staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
van uw computer verschijnen om QuickTime 7
te installeren.
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
De computer moet voldoen aan de hieronder beschreven
minimale systeemvereisten om films die met deze camera zijn
opgenomen te kunnen weergeven op een Windows computer.
Besturingssysteem : Windows XP/2000
2. Klik bij het menuscherm op de indextab voor
de gewenste taal.
Memory (Geheugen) : Pentium M, 1GHz of hoger
Pentium 4, 2GHz of hoger
Vereist software
231
: QuickTime 7
DirectX 9.0c
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Films monteren
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
Om films op uw computer te monteren, dient u Movie Wizard 3.2
SE VCD te installeren vanaf de meegeleverde CD-ROM.
LET OP
• Met de Movie Wizard 3.2 SE VCD applicatie die
meegeleverd wordt op de meegeleverde CD-ROM kunt u
Video-CD’s creëren maar geen DVD’s. Wilt u in staat zijn
om DVD’s te creëren dan dient u te upgraden naar de
commerciële versie van het software. Zie het Movie Wizard
3.2 SE VCD “Lees mij” bestand op de CD-ROM voor
informatie aangaande wat u moet doen om te upgraden
naar de commerciële versie.
■ Installeren van Movie Wizard 3.2 SE VCD
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Movie 3.2 Wizard SE VCD”
op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
232
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
Oversturen van beelden naar de camera
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
Teneinde beelden terug te sturen van het geheugen van uw
computer naar de camera dient u Photo Transport op uw
computer te installeren van de CD-ROM die met de camera
wordt meegeleverd.
3. Klik op “Movie Wizard 3.2 SE VCD” om dit
software te selecteren en klik op “Lees mij”.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
■ Installeren van Photo Transport
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “Photo Transport” op het
etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
4. Klik op “Installeer” voor Movie 3.2 Wizard SE
VCD.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om Movie
Wizard 3.2 SE VCD te installeren.
Voor krachtigere montagemogelijkheden kunt u de proefversie
installeren van VideoStudio 10 Plus for CASIO, wat een
proefversie is met een proeftijd van 30 dagen.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
• Ongeacht de taal die u selecteert, wordt altijd de engelse
versie van Photo Transport geïnstalleerd.
233
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Oversturen van beeldbestanden naar uw
camera
3. Klik op “Photo Transport” om dit software te
selecteren en klik vervolgens op “Lees mij”.
• “Lees mij” bestanden bevatten belangrijke informatie
aangaande het installeren, inclusief de installatie
omstandigheden en de vereisten voor het
computersysteem.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 222 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
4. Klik op “Installeer” voor Photo Transport.
programma’s”, “Casio” en daarna op “Photo
Transport”.
5. Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
van uw computer verschijnen om Photo
Transport te installeren.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
234
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Zet de beelddata die u wilt oversturen naar de
4. Volg de aanwijzingen die op de display
camera neer op de Photo Transport
overbrengtoets.
verschijnen om het beeldbestand over te
sturen naar de camera.
Verplaats de muiswijzer naar het beeldbestand dat u wilt
oversturen en houd de muistoets vervolgens ingedrukt.
Houd de muistoets vervolgens ingedrukt, sleep de
muiswijzer samen met het beeldbestand naar de the Photo
Transport overbrengtoets en laat de muistoets vervolgens
los.
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 237) voor nadere details.
BELANGRIJK!
• U kunt films niet oversturen naar de camera.
• Alleen beeldbestanden van de volgende formaten kunnen
overgestuurd worden naar de camera: JPG, JPEG, JPE en
BMP. De bewerking voor het oversturen zet BMP
bestanden om in het JPEG formaat.
Helptoets
Instellingentoets
Verlaten toets
Oversturen toets
235
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Oversturen van schermvastlegdata naar de
camera
5. Selecteer d.m.v. uw muis het gedeelte van het
scherm dat u wilt vastleggen.
Verplaats de muiswijzer naar de linkerbovenhoek van het
gedeelte dat u wilt vastleggen en houd de muistoets
vervolgens ingedrukt. Houd de muistoets ingedrukt, sleep
de wijzer naar de rechterhoek van het bewuste gedeelte
van het scherm en laat de muistoets vervolgens los.
1. Sluit eerst de camera aan op uw computer.
• Zie pagina 222 voor informatie aangaande het aansluiten
van de camera op uw computer.
2. Klik bij uw computer op “Start”, “Alle
programma’s”, “Casio” en daarna op “Photo
Transport”.
Hierdoor wordt Photo Transport gestart.
3. Hierdoor wordt het scherm getoond waarvan u
de schermvastlegdata wilt oversturen.
4. Klik op de Photo Transport vastlegtoets.
Vastleggedeelte van het scherm
Capture toets (vastleggen)
236
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
6. Volg de aanwijzingen die op de display
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
verschijnen om de vastlegdata van het
geselecteerde schermgedeelte over te sturen
naar de camera.
1. Start uw computer en plaats de meegeleverde
• De wijze waarop beelden worden overgestuurd en de
gedetailleerde beeldinstellingen hangen af van de
instellingen van Photo Transport. Zie Photo Transport
help (pagina 237) voor nadere details.
CD-ROM in de CD-ROM drive.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included”
(bevat gebruiksaanwijzing) op het etiket staat.
• Gewoonlijk zou hierna het menuscherm automatisch
moeten verschijnen. Mocht het menuscherm niet
automatisch verschijnen bij uw computer, navigeer dan
naar de CD-ROM op uw computer en dubbelklik dan op
het “MENU.exe” bestand.
BELANGRIJK!
• De bewerking voor het oversturen zet schermvastlegdata
om in het JPEG formaat.
2. Klik bij het menuscherm op de “Language”
■ Photo Transport basisinstellingen en help
(taal) pijl-omlaag toets en selecteer de
gewenste taal.
Door op de instellingentoets te drukken wordt een
dialoogvenster getoond dat u kunt gebruiken om de instellingen
voor het oversturen van beelden te configureren, om de wijze
van oversturen te specificeren, enz. Klik op de helptoets voor
gedetailleerde informatie betrefferende de basisinstellingen, de
bedieningsprocedures en voor het oplossen van problemen,
enz.
3. Klik op “Handleiding” om handleiding te
selecteren en klik op de naam van de
applicatie waarvan u de handleiding wilt lezen.
237
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruikersregistratie
BELANGRIJK!
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn. Als u Adobe Reader of
Adobe Acrobat Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u Adobe Reader installeren vanaf de gebundelde CDROM met “Adobe Reader” op het etiket.
U kunt de gebruikersregistratie uitvoeren via het internet.
Bezoek de volgende CASIO website om uzelf als gebruiker te
registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
Verlaten van het CD-ROM menu
Klik op “Afsluiten” van het CD-ROM menu.
238
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Gebruiken van de camera met een
Macintosh computer
Versie van
het besturingssysteem
Doel
Installeer de vereiste software in overeenstemming met onder
welke Macintosh OS versie u draait en wat u wilt doen.
Doel
• Bekijken van
beelden op uw
Macintosh
• Opslaan van
beelden op uw
Macintosh
Oversturen van
beelden van de
camera en het
beheren van
beelden op uw
Macintosh
Versie van
het besturingssysteem
Bekijken van de
gebruiksaanwijzing
Installeer deze software:
Zie
pagina:
• USB stuurprogramma
(USB driver) is niet
nodig.
239
OS 9
• Gebruik los verkrijgbare
software.
245
OS X
• Gebruik de iPhoto
applicatie die
meegeleverd wordt met
uw besturingssysteem.
OS 9
• Weergave van het
filmbestand wordt niet
ondersteund.
OS X
• Weergave van
filmweergave wordt
ondersteund onder OS X
v10.3.9 of hoger
wanneer QuickTime 7 of
hoger geïnstalleerd is.
OS 9/
OS X
Films weergeven
OS 9/
OS X
Installeer deze software:
• Gebruik Adobe Reader
of Adobe Acrobat
Reader die met uw
besturingssysteem
meegeleverd worden.
Zie
pagina:
246
Bekijken en opslaan van beelden op een
Macintosh
U kunt beelden (foto- en filmbestanden) bekijken en opslaan op
uw Macintosh door aan te sluiten op de camera.
BELANGRIJK!
• Het aansluiten op een Macintosh wordt niet ondersteund
als die draait onder het Mac besturingssysteem OS 8.6 of
lager, of onder het Mac besturingssysteem OS X 10.0. Het
aansluiten op een Macintosh wordt alleen ondersteund als
die draait onder het Mac besturingssysteem OS 9 of onder
het Mac besturingssysteem OS X (10.1, 10.2, 10.3, 10.4)
Voer de aansluiting uit m.b.v. het standaard USB
stuurprogramma (USB driver) die met het
besturingssysteem meegeleverd wordt.
–
245
239
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera voor de eerste maal op uw
computer aansluiten
2. Sluit de USB kabel die met de camera
meegeleverd wordt aan op de USB slede en op
de USB poort van uw Macintosh.
1. Sluit de meegeleverde netadapter aan op de
USB kabel (meegeleverd)
[DC IN 5.3V] gelijkstroom ingangsaansluiting
van de USB slede en steek deze in een
stopcontact.
Aansluiting
Mini-B
USB poort
Aansluiting A
[
• Richt de USB stekker zodanig dat deze past bij de vorm
van de USB poort wanneer u ze op elkaar aansluit.
• Steek de USB kabel zover mogelijk stevig in de poorten.
Een juiste werking is niet mogelijk als de aansluitingen
niet correct tot stand zijn gebracht.
• Mocht u niet van plan te zijn de netadapter te gebruiken,
let er dan op dat de accu van de camera volledig
opgeladen is.
B
] (USB) aansluiting
240
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
3. Open het lensdeksel om de camera in te
7. Druk op de [USB] toets
schakelen en druk vervolgens op [MENU].
van de USB slede.
• Plaats de camera nog niet op de USB slede.
4. Selecteer bij de “Set Up” (basisinstel)
indextab “USB” (USB poort) en druk
vervolgens op [X].
[USB] toets
5. Selecteer d.m.v. [S] en T] “Mass Storage”
USB indicator
(massageheugen) en druk vervolgens op
[SET] (instellen).
6. Sluit het lensdeksel van de camera om deze
uit te schakelen en plaats de camera
vervolgens op de USB slede.
• Plaats de camera niet op de USB slede terwijl hij
ingeschakeld is.
• Als u van plan bent om beelden over te sturen van het
ingebouwde geheugen van de camera naar de
Macintosh, controleer dan dat er geen geheugenkaart in
de camera geplaatst is.
241
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Uw camera na die eerste maal op uw
Macintosh aansluiten
Camera-Macintosh aansluiting
Door op de [USB] toets van de USB slede te drukken wordt de
USB functie ingeschakeld, hetgeen aangegeven wordt door de
USB indicator die groen oplicht. Tijdens deze functie herkent de
Macintosh de geheugenkaart die in de camera geplaatst is (of
het ingebouwde geheugen van de camera als er geen
geheugenkaart geplaatst is) als een station (drive).
Het uiterlijk van de schijficoon hangt af van de versie van het
Mac besturingssysteem (OS) dat u in gebruik heeft.
Vanaf nu hoeft u de stappen 3 tot en met 5 in de bovenstaande
procedure niet meer uit te voeren wanneer u de camera aansluit
op uw Macintosh (tenzij u de USB instellingen van de camera
om de één of andere reden verandert).
Omdat u alleen de eerste keer dat u de camera op uw
Macintosh aansluit de menu instellingen dient te configureren,
zijn de aansluitingen later veel eenvoudiger.
1. Sluit het lensdeksel van de camera om deze
uit te schakelen en plaats de camera
vervolgens op de USB slede.
2. Druk op de [USB] toets
van de USB slede.
• Door op de [USB] toets van
de USB slede te drukken
wordt de USB functie
ingeschakeld, hetgeen
aangegeven wordt door de
USB indicator die groen
oplicht.
BELANGRIJK!
• Probeer nooit de aansluiting van de USB kabel te
verbreken of de camera van de USB slede te nemen
zonder eerst de USB functie uit te schakelen. Dit kan de
beelddata namelijk beschadigen. Zie “De camera van de
USB slede verwijderen” op pagina 244 voor de juiste
stappen die u dient te volgen om de camera veilig van de
USB slede te verwijderen.
242
[USB] toets
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Bekijken van camerabeelden op uw
Macintosh
BELANGRIJK!
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw Macintosh staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
Na de camera op uw Macintosh te hebben aangesloten kunt u
beelden van de camera bekijken op het scherm van uw
Macintosh.
LET OP
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
• Een beeld dat geroteerd was op de camera wordt op het
beeldscherm van uw Macintosh weergegeven met de
oorspronkelijke (niet-geroteerde) oriëntatie.
2. Dubbelklik op de “DCIM” map.
3. Dubbelklik op de map die het beeld bevat dat u
■ Opslaan van een beeld op uw Macintosh
wilt bekijken.
Om aan een beeld te werken of het in een album te plaatsen
dient u het beeld eerst bij uw Macintosh op te slaan. Om een
beeld van de camera op te slaan bij uw Macintosh, dient u eerst
d.m.v. de USB slede van de camera een aansluiting tot stand te
brengen tussen de camera en de Macintosh.
4. Dubbelklik op het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
Hierdoor wordt het beeld weergegeven.
1. Dubbelklik op de schijficoon van de camera.
2. Zet de “DCIM” map in de map waar u hem wilt
opslaan.
Hierdoor wordt de “DCIM” map naar de map op uw
Macintosh gekopieerd.
243
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ De camera van de USB slede verwijderen
BELANGRIJK!
• Gebruik uw computer nooit om beeldbestanden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken, te wissen, te
verplaatsen of een nieuwe naam te geven. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata van de
camera waardoor het onmogelijk kan worden om beelden
op de camera weer te geven en kan de resterende
geheugencapaciteit drastisch wijzigen. Wanneer u een
beeld wilt wijzigen, wissen, verplaatsen of er een nieuwe
naam aan wilt geven, doe dit dan alleen bij beelden die
gekopieerd zijn naar uw Macintosh.
• Verbreek de aansluitingen van de USB kabel nooit en voer
geen bewerkingen uit bij de camera of bij de USB slede
tijdens het bekijken of opslaan van beelden. Hierdoor
kunnen de data beschadigd raken.
1. Sleep de schijficoon voor de camera over het
beeldscherm van uw Macintosh naar de
vuilnisbak.
2. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
Controleer dat de USB indicator van de USB
slede niet brandt en verwijder daarna pas de
camera van de USB slede.
244
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Minimale systeemvereisten voor
filmweergave op de computer
Oversturen van beelden van de camera
en het beheren van beelden op uw
Macintosh
De minimum systeemvereisten die hieronder worden
beschreven zijn nodig om uw Macintosh te gebruiken voor het
weergeven van films die opgenomen werden met deze camera.
Besturingssysteem (OS) : OS X 10.3.9 of hoger
Als u onder het Mac besturingssysteem OS X draait, kunt u
foto’s beheren d.m.v. de iPhoto applicatie die meegeleverd
wordt met uw besturingssysteem.
Gebruik commercieel verkrijgbaar software als u onder Mac OS
9 draait.
Vereist software
: QuickTime 7 of hoger
BELANGRIJK!
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste werking
gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
minimale vereisten kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
• Weergave van het filmbestand wordt niet ondersteund
onder OS 9.
Weergeven van films
U kunt films weergeven d.m.v. de QuickTime
applicatie die meegeleverd wordt met uw
besturingssysteem. Kopieer om deze weer te
geven de film eerst naar uw Macintosh en
dubbelklik dan op het filmbestand.
245
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Registreren als een gebruiker
U kunt de gebruikersregistratie uitvoeren via het internet.
Bezoek de volgende CASIO website om uzelf als gebruiker te
registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken dient
Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw computer
geïnstalleerd te zijn. Mocht dit niet het geval zijn, ga dan naar de
website van Adobe Systems, Inc. en installeer Acrobat Reader.
1. Open op de CD-ROM de “Manual” map.
• Gebruik de CD-ROM waarbij “User’s Guide Included”
(bevat gebruiksaanwijzing) op het etiket staat.
2. Open de “Digital Camera” (digitale camera)
map en open dan de map voor de taal waarin u
de gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (Voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels.)
246
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Andere computer types
Bestanden direct lezen van een
geheugenkaart
Gebruik één van beide methoden die hieronder beschreven
worden.
– Gebruik een
commerciaal
verkrijgbare
geheugenkaart lezer/
schrijver die geschikt
is voor de gebruikte
geheugenkaart. Zie de gebruikersdocumentatie die
meegeleverd wordt met de geheugenkaart lezer/schrijver
voor details aangaande het gebruik.
– Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC kaart lezer/
schrijver en een commercieel verkrijgbare PC kaartadapter
die geschikt is voor de gebruikte geheugenkaart. Zie de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de
geheugenkaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter voor
details aangaande het gebruik.
De methode die u dient te volgen om bestanden van een
geheugenkaart te lezen hangt af van het type computer dat u
heeft. Enkele typische voorbeelden worden hieronder getoond.
Gebruik nadat u de aansluiting tot stand heeft gebracht dezelfde
procedures die u gebruikt wanneer de camera aangesloten is op
uw computer via de USB slede.
■ Uw computer heeft een geheugenkaartgleuf.
Controleer eerst dat de kaartgleuf van de computer past bij
(compatibel is met) de geheugenkaart die u gebruikt voor het
opslaan van beelden en steek de geheugenkaart vervolgens in
de kaartgleuf.
■ Als uw computer een PC kaartgleuf heeft.
Gebruik een commerciaal verkrijgbare PC kaartadapter die
geschikt is voor de geheugenkaart. Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van uw computer.
247
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Geheugenmapstructuur
Geheugenkaartdata
DCIM
Deze camera slaat beelden die u opneemt en andere data op in
overeenkomst met het DCF (Design rule for Camera File
System) protocol.
100CASIO *1
CIMG0001.JPG
CIMG0002.MOV
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
CIMG0005.AVI
ˁ
ˁ
ˁ
■ Betreffende het DCF protocol
Het DCF protocol is een systeem dat zowel de formaten van de
beeldbestanden als de structuur van de mappen die data
opslaan definiëert. Dit maakt het mogelijk voor een digitale
camera, een printer of een ander DCF-compatibel apparaat om
beelddata van een ander DCF apparaat weer te geven en af te
drukken.
101CASIO *1
102CASIO *1
ˁ
ˁ
ˁ
(Opnamemap)
(Opnamemap)
MISC
AUTPRINT.MRK
(DPOF bestandmap)
(DPOF bestand)
SCENE *2
UEXV7001.JPE
UEXV7002.JPE
ˁ
ˁ
ˁ
(Foto BEST SHOT map)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Foto gebruikersbasisinstellingenbestand)
MSCENE *2
UEXV7001.JPE
UEXV7002.JPE
ˁ
ˁ
ˁ
(Film BEST SHOT map)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
(Film gebruikersbasisinstellingenbestand)
FAVORITE *2
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
ˁ
ˁ
ˁ
STARTING.JPG *2
248
(DCIM map)
(Opnamemap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Geluidsbestand)
(Beeldbestand van een foto met geluid)
(Geluidsbestand van een foto met geluid)
(Filmbestand)
(FAVORITE map)
(Opnamebestand)
(Opnamebestand)
(Startschermbestand)
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
• Geluidsbestand van een foto met geluid
Geluidsopnamebestand van een foto met geluid. De extensie
is “WAV”.
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden, enz. bevat.
• Foto BEST SHOT map
Map die de foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelbestanden
bevat
• Foto gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestand van een foto BEST SHOT gebruikersbasisinstelling
• Film BEST SHOT map
Map die de Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstelbestanden (film best shot) bevat
• Film gebruikersbasisinstellingenbestand
Bestanden die Movie BEST SHOT
gebruikersbasisinstellingen (film best shot) bevatten
• FAVORITE map
Map die favoriete beeldbestanden bevat. De grootte van de
beelden is 320 × 240 beeldpunten.
• Startschermbestand
Bestand voor het opslaan van het startschermbestand. Dit
bestand wordt gecreëerd wanneer u een beeld specificeerd
dat u wilt gebruiken als het startschermbeeld.
*1 De BEST SHOT functie bevat een voorbeeldscene die de
instellingen optimaliseert voor beelden op internetveilingen.
Afhankelijk van het cameramodel heet deze voorbeeldscene
“For eBay” (eBay veiling) of “Auction” (veiling).
• Beelden die opgenomen zijn met de eBay scene zijn
opgeslagen in een map die “100_EBAY” heet.
• Beelden die opgenomen zijn met de veilingscene zijn
opgeslagen in een map die “100_AUCT” heet.
*2 Geeft bestanden aan die alleen gecreëerd kunnen worden in
het ingebouwde geheugen.
Inhoud van mappen en bestanden
• DCIM map
Map die alle camera bestanden bevat
• Opnamemap
Map die bestanden bevat die opgenomen zijn met de camera
• Beeldbestand
Bestand van een beeld dat met de camera is opgenomen. De
extensie is “JPG”.
• Filmbestand
Bestand van een film dat met de camera is opgenomen. De
extensie is “MOV” of “AVI”.
• Geluidsbestand
Geluidsopnamebestand. De extensie is “WAV”.
• Beeldbestand van een foto met geluid
Beeldbestand van een foto met geluid. De extensie is “JPG”.
249
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
■ Ondersteunde beeldbestanden
■ Voorzorgsmaatregelen voor hanteren van
data in het ingebouwde geheugen en de
geheugenkaart
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• DCF-compatibele beeldbestanden
Zelfs als een beeld DCF-compatibel is kan de camera hem
mogelijk toch niet weergeven. Het tonen van een beeld dat
opgenomen was met een andere camera kan mogelijk lang op
zich laten wachten voordat het op het beeldscherm van deze
camera verschijnt.
• Bij het opslaan van de data van de camera naar de harde
schijf van een computer, naar een MO disk of naar een
andere medium, dient u de inhoud van de DCIM map met de
inhoud altijd als één geheel over te sturen. Het veranderen
van de naam van de DCIM naar een datum of iets in die trant
nadat u hem naar uw computer heeft gekopieerd is een
goede manier om op de hoogte te blijven van meerdere DCIM
mappen. Zorg er echter altijd voor de naam altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u de map terug kopieert
naar het geheugen van de camera. De camera herkent geen
enkele andere mapnaam dan DCIM.
Alle mappen in de DCIM map moeten ook voorzien van hun
oorspronkelijke namen als u ze terug kopieert naar het
geheugen van de camera.
• Mappen en bestanden moeten in overeenstemming met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 248 worden opgeslagen
om correct te worden herkend door de camera.
250
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
APPENDIX
Achterkant
Algemene gids
7
De nummers binnen de haakjes geven de pagina’s aan waar
een verklaring te vinden is voor elk onderdeel.
8 9 bk
bl
■ Camera
[S]
Voorkant
1
2
3 4
1 Sluiter (pagina 59)
2 Lensdeksel (pagina 43)
3 Flitser (pagina 72)
4 Lens
5 AF hulpverlichting/
bp bo
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
(pagina’s 58, 64, 77, 125,
258)
6 Microfoon (pagina’s 83, 92)
[X]
[T]
[SET]
bn bm
7 Beeldscherm (pagina 53)
8 Zoomregelaar
(pagina’s 69, 157, 158)
9 Bedrijfsindicator
bn [SET] (instellen) toets
bo [MENU] toets (pagina 51)
bp [ ] (PLAY) (weergave)
toets (pagina’s 43, 204)
(pagina’s 43, 59, 258)
bk Functiedraairegelaar
(pagina 56)
bl Polsriemgat (pagina 2)
bm Bedieningstoets
([S], [T], [W], [X])
65
B
[W]
251
APPENDIX
■ USB slede
Onderkant
bq
Voorkant
1 Contactpunt van de camera
1
(pagina 38)
2 USB indicator
(pagina’s 224, 241, 260)
bt bs
3 [USB] toets
br
5
bq Luidspreker (pagina 147)
br Accu/geheugenkaartgleuven (pagina’s 36, 48)
bs Contactpunt van de USB slede (pagina 38)
bt Statiefgat
(pagina’s 211, 224, 241)
43
2
4 [PHOTO] toets
(pagina’s 153, 155)
5 [CHARGE] (oplaad)
indicator (pagina’s 38, 260)
Gebruik dit gat bij het monteren van een statief.
Achterkant
6 [AV OUT]
87
252
6
(AV uitgangsaansluiting)
(pagina 154)
7 [ ] (USB) aansluiting
(pagina’s 209, 223, 240)
8 5,3 V gelijkstroom
ingangsaansluiting
[DC IN 5.3V] (voor een
uitwendige stroombron)
(pagina 37)
APPENDIX
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm maakt gebruik van verschillende indicators, iconen en waarden om u op de hoogte te houden van de status van de camera.
• De voorbeeldschermen in dit hoofdstuk zijn niet bedoeld om de plaats van alle indicators en cijfers te tonen die op het beeldscherm
kunnen verschijnen tijdens de verschillende functies. Ze stellen niet de schermen voor die in feite bij de camera verschijnen.
■ Opnamefunctie
1 Flitserfunctie (pagina 72)
2 Scherpstelfunctie
1234 5 678 9bk
bl
bm
bn
bo
bp
bq
ck
bt
bs
br
cl
cm
cn
co
cp
B
(pagina 113)
3 Witbalansinstelling
(pagina 128)
4 Doorlopende sluiterfunctie
(pagina 79)
5 Self-timerfunctie
(pagina 77)
6 Opnamefunctie
7 Digitale zoomindicator
(pagina 70)
8 Meetfunctie (pagina 132)
9 Fotobeeldgrootte
(pagina 62)
bk Resterende capaciteit van bs Scherpstelkader
het fotogeheugen
(pagina 59)
bl Fotobeeldkwaliteit
(pagina 63)
bm Opnamelamp (REC)
(pagina 125)
bn ISO gevoeligheid
(pagina 131)
bo Lensopeningwaarde
(pagina’s 60, 84, 87)
bp Sluitertijd
(pagina’s 60, 86, 87)
bq Datum/tijd (pagina 198)
br Lege accu indicator
(pagina 40)
(pagina’s 59, 118)
bt Histogram (pagina 138)
ck Anti-tril indicator
(pagina 123)
cl Opnamefunctie
cm Resterende capaciteit van
het filmgeheugen
(pagina 91)
cn Filmbeeldkwaliteit
(pagina 90)
co Belichtingscompensatie
(pagina 126)
cp Zoomstaafindicator
(pagina 70)
BELANGRIJK!
• De instelling wordt oranje wanneer de sluitertoets halverwege ingedrukt wordt terwijl de
lensopening, de sluitertijd, de ISO gevoeligheid of de automatische belichting niet correct
is. Dit is niet van toepassing wanneer de “Anti Shake” (anti-tril) instelling “Auto” is.
253
APPENDIX
■ Foto weergavefunctie
■ Filmweergavefunctie
12
3
12
4
5
6
7
8
9
bq
bp
4
5
6
7
1 Bestandstype (pagina 148)
2 Beveiligingsindicator
bo bn bm blbk
1 Bestandstype (pagina 146) bk Meetfunctie (pagina 132)
2 Beveiligingsindicator
bl Witbalansinstelling
(pagina 185)
3 Mapnaam/bestandsnaam
(pagina 184)
4 Fotobeeldkwaliteit
(pagina 63)
5 Fotobeeldgrootte
(pagina 62)
6 ISO gevoeligheid
3
(pagina 128)
(pagina 185)
bm Flitserfunctie (pagina 72)
bn Opnamefunctie
bo Lege accu indicator
3 Mapnaam/bestandsnaam
(pagina 184)
4 Filmopnametijd
(pagina 40)
(pagina 148)
bp Histogram (pagina 138)
bq Belichtingscompensatie
5 Filmbeeldkwaliteit
(pagina 90)
6 Datum/tijd (pagina 198)
7 Lege accu indicator
(pagina 126)
(pagina 131)
7 Lensopeningwaarde
(pagina 40)
(pagina’s 60, 84, 87)
8 Sluitertijd
(pagina’s 60, 86, 87)
9 Datum/tijd (pagina 198)
B
254
APPENDIX
Menureferentie
De tabellen in dit hoofdstuk tonen de items die op de menu’s
verschijnen die verschijnen op het beeldscherm wanneer u op
[MENU] drukt. De items in de menu’s hangen af van of een
opnamefunctie (REC) of weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld
is bij de camera.
• Een asterisk (*) geeft de oorspronkelijke defaultinstellingen aan.
Opname (REC) indextab menu
Continuous
(doorlopende
sluiter)
(autofocus)* /
(oneindig) /
Normal Speed (normale snelheid)/ High Speed
(hoge snelheid)/ Flash Cont. (doorlopend met
flitsen)/ Off (uit)*
Self-timer
10 sec / 2 sec / X3 / Off (uit)*
(zelfontspanner)
Auto /
Camera Shake* /
Image Blur /
DEMO / Off
REC Light
(Opnamelamp (REC))
On / Off* (aan/uit)
Quick Shutter
(snelsluiter)
On / Off* (aan/uit)
Grid (rooster)
On / Off* (aan/uit)
Digital Zoom
(digitale zoom)
On* / Off (aan/uit)
Review
On* / Off (aan/uit)
(beeldcontrole)
(macro) /
(handmatig scherpstellen)
Anti Shake
(anti-tril)
Continuous (oorlopende sluiter) / EV Shift (EV
verschuiving) / White Balance (witbalans) /
ISO / Self-timer (zelfontspanner) / Off* (uit)
Audio Snap
On / Off* (aan/uit)
(Foto met geluid)
■ Opnamefunctie (REC)
Focus
(scherpstellen)
L/R Key
(linker/rechter
toets)
AF Area
Spot* /
Multi /
Tracking
(automatisch
(puntmeten/multi patroonmeten/traceren)
scherpstelgebied)
AF Assist Light On* / Off (aan/uit)
(AF hulpverlichting)
255
Icon Help
(icoonhulp)
On* / Off (aan/uit)
Memory
(Geheugen)
Flash (flitser): On* / Off (aan/uit)
Focus (scherpstellen): On / Off* (aan/uit)
White Balance (witbalans): On / Off* (aan/uit)
ISO: On / Off* (aan/uit)
AF Area (Automatisch scherpstelgebied):
On* / Off (aan/uit)
Metering (meten): On / Off* (aan/uit)
Self-timer (zelfontspanner): On / Off* (aan/uit)
Flash Intensity (flitsintensiteit): On / Off* (aan/uit)
Digital Zoom (digitale zoom): On* / Off (aan/uit)
MF Position (handmatige scherpstelstand):
On / Off* (aan/uit)
Zoom Position (zoomstand): On / Off* (aan/uit)
APPENDIX
Kwaliteit indextab menu
Size (grootte)
Portrait Refiner Noise Filter +2 / Noise Filter +1 / Off*
(portret verfijning) (ruisfilter +2 / +1 / uit)
7M (3072 × 2304)* / 3:2 (3072 × 2048) /
5M (2560 × 1920) / 3M (2048 × 1536) /
2M (1600 × 1200) / VGA (640 × 480)
Quality (Snaps- Fine (fijn) / Normal* (normaal) /
hots) (kwaliteit Economy (economisch)
van foto’s)
Quality
(Movies)
(kwaliteit van
films)
UHQ / UHQ Wide / HQ* / HQ Wide / Normal / LP
(ultra-hoge resolutie / ultra-hoge resolutie met
groothoek / hoge resolutie / hoge resolutie met
groothoek / normaal / lange weergave)
EV Shift (EV
verschuiving)
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0* /
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
White Balance
(witbalans)
Auto* (automatisch) /
(daglicht) /
(bewolkt) /
(schaduw) /
N (daglichtwit TL-verlichting) /
D (daglicht TL-verlichting) /
(wolframlamp - gloeilamp) /
Manual (handmatig)
ISO
Auto* (automatisch) / ISO 64 / ISO 100 /
ISO 200 / ISO 400 / ISO 800
Metering
(meten)
Multi (multi patroonmeten)* /
Center
weighted (centrum-georiënteerd meten) /
Spot (puntmeten)
Color Filter
(kleurenfilter)
Off* (uit) / B/W (zwart/wit) / Sepia (sepia) /
Red (rood) / Green (groen) / Blue (blauw) /
Yellow (geel) / Pink (roze) / Purple (paars)
Sharpness
(scherpte)
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Saturation
(verzadiging)
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Contrast
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Flash Intensity +2 / +1 / 0* / –1 / –2
(flitsintensiteit)
Flash Assist
Auto* / Off (automatisch/uit)
(flitserassistent)
Basisinstellingen (Set up) indextab menu
Screen (scherm) Auto 2* / Auto 1 / +2 / +1 / 0
Sounds
(geluiden)
Startup* (starten) / Half Shutter (half-ingedrukte
sluiter) / Shutter (sluiter) / Operation
(bewerking) /
Operation (bewerking) /
Play (weergave)
Startup
(starten)
On (Selectable image) / Off*
(aan (instelbaar beeld)/uit)
File No.
Continue* / Reset (doorgaan/resetten)
(bestandsnummer)
Dynamic Range Expand +2 / Expand +1 / Off*
(dynamisch
(uitbreiden +2 / +1 / uit)
bereik)
256
APPENDIX
World Time
(wereldtijd)
Home* / World (thuis/wereld)
■ Weergavefunctie (PLAY)
Home Time setup (city, DST, etc.)
(tijdinstelling thuis (stad, DST, enz.))
Weergave indextab menu (PLAY)
World Time setup (city, DST, etc.)
(wereldtijdinstelling (stad, DST, enz.))
Slideshow
(fotoshow)
Start* / Images / Time / Interval / Effect / Cancel
(starten/beelden/tijd/tussenpauze/effect/annuleren)
Timestamp
(tijdafstempeling)
Date / Date&Time / Off* (datum/datum&tijd/uit)
Layout Print
(layout afdruk)
–
Adjust
(bijstellen)
Instellen van de tijd
MOTION PRINT 9 frames* / 1 frame / Cancel
(9 beelden/1 beeld/annuleren)
Date Style
(datumstijl)
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
Anti
On / Off* (aan/uit)
Shake (anti-tril)
Language
(taal)
Verandert de schermtaal.
• Het aantal talen en de types hangen af van het
land of de streek waar de camera verkocht wordt.
Movie Editing
(filmmontage)
Sleep
(sluimerfunctie)
30 sec / 1 min* / 2 min / Off (uit)
Dynamic Range Expand +2 / Expand +1 / Off*
(dynamisch bereik) (uitbreiden +2 / +1 / uit)
Auto Power Off 1 min / 2 min* / 5 min
(automatische
stroomonderbreker)
Power On
(spanning aan)
Power On* / Hold: On / Disable
(spanning aan / aanhouden / uit)
USB
Mass Storage (Massa-opslag) (USB DIRECTPRINT)* / PTP (PictBridge)
White Balance
(witbalans)
Video Out (video NTSC 4:3* / NTSC 16:9 / PAL 4:3 / PAL 16:9
uitgangssignaal)
B
Format
(formatteren)
Format / Cancel* (formatteren/annuleren)
Reset
(terugstellen)
Reset / Cancel* (terugstellen/annuleren)
Cut (Before) /
Cut (Between) /
Cut (After) / Cancel* (knippen (voor) /
knippen (tussen) / knippen (na) / annuleren)
257
(daglicht) /
(bewolkt) /
(schaduw) /
N (daglichtwit FL) /
D (daglicht FL) /
(gloeilamp) / Cancel (annuleren)
Brightness
(helderheid)
+2 / +1 / 0* / –1 / –2
Keystone
(keystone correctie)
–
Color Correction
(kleurcorrectie)
–
Calendar (kalender)
–
APPENDIX
Favorites
(favorieten)
Show* / Save / Cancel
(tonen/opslaan/annuleren)
Indicators
De camera heeft indicators: een bedrijfsindicator en een AF
hulpverlichting/opnamelamp/zelfontspannerindicator. Deze
indicators lichten op en knipperen om de huidige bedrijfsstatus
van de camera aan te geven.
DPOF Printing Select images* / All images / Cancel
(DPOF afdrukken) (selecteer beelden/alle beelden/annuleren)
Protect
(beveiligen)
On* / All Files : On / Cancel
(aan/alle bestanden : aan/annuleren)
Date/Time
(datum/tijd)
–
Bedrijfsindicator
Rotation (rotatie) Rotate* / Cancel (roteren/annuleren)
Resize
(afmetingen
heraanpassen)
5M (2560 × 1920) / 3M (2048 × 1536)* /
VGA (640 × 480) / Cancel (annuleren)
Trimming (trimmen) –
Dubbing (dubben)
–
Copy
(kopiëren)
Built-in
Card* / Card
Built-in / Cancel
(Ingebouwd geheugen
Kaart* /
Kaart
Ingebouwd geheugen / Annuleren)
AF hulpverlichting/
opnamelamp/
zelfontspannerindicator
“Set Up” (basisinstellingen) indextab
• De inhoud van de “Set Up” (basisinstellingen) indextab is hetzelfde
bij een opnamefunctie (REC) en weergavefunctie (PLAY).
258
APPENDIX
■ Opnamefunctie (REC)
BELANGRIJK!
• Verwijder de geheugenkaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor kan
namelijk het opgenomen beeld verloren gaan.
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Status
Licht
op
Groen
In werking (spanning aan, opnemen mogelijk). /
Werking van de autofocus is geslaagd. / LCD is
uit of in sluimertoestand.
■ Weergavefunctie (PLAY)
Opslaan van een film of verwerken van een
beeld. / Het beeld wordt opgeslagen. / Autofocus
Knippert
werkt niet. / Kaart wordt geformatteerd. /
Spanning wordt (langzaam) uitgeschakeld.
Licht
op
Rood
Knippert
Bedrijfsindicator
Betekenis
Kleur
Licht
op
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Kan geen
map creëren. / Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing.
Probleem met de geheugenkaart. / De
geheugenkaart is niet geformatteerd. / BEST
SHOT instelling kan niet worden geregistreerd. /
Lege accu waarschuwing.
Groen
Oranje Knippert De flitser wordt opgeladen.
AF
hulpverlichting/
Opnamelamp
(REC)/
zelfontspannerindicator
Kleur
Wit
Status
In werking (spanning aan, opnemen mogelijk).
Eén van de volgende bewerkingen wordt
uitgevoerd: wissen, DPOF, beveiliging,
kopiëren, formatteren, herformatteren van het
beeld, trimmen, geluid toevoegen aan een foto,
Knippert
keystone correctie, kleurcorrectie, MOTION
PRINT (foto maken van een bewegend beeld),
filmmontage, stapsgewijs uitschakelen van de
spanning
Licht
op
De geheugenkaart is geblokkeerd. / Kan geen
map creëren. / Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing.
Rood
Probleem met de geheugenkaart. / De
Knippert geheugenkaart is niet geformatteerd. / Lege
accu waarschuwing.
Betekenis
Status
Knippert Aftellen van de zelfontspanner.
259
APPENDIX
■ USB slede indicators
De USB slede heeft twee indicators: Een oplaadindicator
[CHARGE] en een USB indicator. Deze indicators lichten op en
knipperen om de huidige bedrijfsstatus van de slede en de
camera aan te geven.
Oplaadindicator
[CHARGE]
USB indicator
Kleur
Kleur
Status
Betekenis
Status
Rood Licht op
Opladen
Groen Licht op
Opladen is voltooid
Groen Knippert
Opladen is standby
Rood Knippert
Opladen foutmelding
Groen Licht op USB aansluiting
Groen Knippert
Er wordt toegang verschaft tot
het geheugen
Oplaadindicator
[CHARGE]
USB indicator
260
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Het probleem vinden en oplossen
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Stroomvoorziening
Spanning gaat niet aan.
1) De accu kan verkeerd om ingelegd zijn (pagina 36).
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36). Als de accu na het opladen weer snel leeg raakt,
betekent dit dat de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt en dient te worden vervangen. Schaf
een los verkrijgbare oplaadbare CASIO NP-50 lithium-ion accu aan.
De accu wordt niet
opgeladen.
De accu kan verkeerd om ingelegd zijn (pagina 36).
De camera begint zichzelf
ineens uit te schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker kan geactiveerd zijn (pagina 45). Schakel de spanning opnieuw in.
2) De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
De spanning wordt niet
uitgeschakeld.
Er gebeurt niets wanneer op
een toets wordt gedrukt.
Verwijder de accu uit de camera en leg hem opnieuw in.
Beeldopname
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken van
de sluitertoets.
B
1) Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij de camera, druk op [
] (PLAY) om de
opnamefunctie (REC) in te schakelen.
2) Als de flitser aan het opladen is, dient u te wachten totdat het opladen voltooid is.
3) Als de boodschap “Memory Full” (geheugen vol) verschijnt, stuur dan de bestanden die u wilt houden
over naar uw computer en wis de bestanden of gebruik een andere geheugenkaart.
261
APPENDIX
Probleem
B
Mogelijke oorzaken en maatregel
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) Als de lens vuil is, reinig deze dan.
2) Het onderwerp bevindt zich mogelijk niet in het midden van het scherpstelkader tijdens het samenstellen
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is mogelijk van een type dat niet past bij de autofocus
(pagina 68). Stel met de hand scherp (pagina 121).
4) De camera wordt mogelijk bewogen terwijl u aan het opnemen bent. Probeer op te nemen met de antitrilfunctie (pagina 123) of gebruik een statief.
5) U gebruikt mogelijk Quick Shutter en drukt de sluitertoets geheel in hetgeen een slechte scherpstelling
oplevert. Druk de sluitertoets halverwege in en geef de autofocus genoeg tijd om scherp te stellen.
Het onderwerp bevindt zich
buiten het scherpstelgebied
van het opgenomen beeld.
Mogelijk is niet goed scherpgesteld op het beeld. Bij het samenstellen van het beeld dient u er op te letten
dat het onderwerp zich binnen het scherpstelkader bevindt
De flitser flitst niet.
1) Als “
” (flitser uit) is geselecteerd als de flitserfunctie, schakel dan over op een andere functie
(pagina 72).
2) Laad de accu op (pagina 36) als deze leeg is.
3) Als een BEST SHOT scene geselecteerd is die de “
” (flitser uit) flitsfunctie gebruikt, schakel dan
over op een andere flitserfunctie (pagina 72) of selecteer een andere BEST SHOT scene (pagina 96).
De opnamelamp (REC) en/of
de flitser knippert/knipperen
een aantal malen.
Wanneer “
” (automatisch flitsen) of “
” (rode ogen) geselecteerd wordt voor de flitserfunctie, werkt
de flitser in de aangegeven volgorde om het rode ogen effect te verminderen bij de personen op de foto
(pagina 72): Opnamelamp (REC) licht op
Voorflitser flitst
Flitser flitst.
De camera schakelt zichzelf
langzaam uit tijdens het
aftellen van de
zelfontspanner.
De accu kan leeg zijn. Laad de accu op (pagina 36).
Het beeld op het beeldscherm
is niet scherp.
1) U gebruikt mogelijk de handmatige scherpstelfunctie en u heeft niet scherpgesteld op het beeld. Stel
scherp op het beeld (pagina 121).
2) U kunt mogelijk de macrofunctie
gebruiken voor landschappen of portretten. Gebruik autofocus
voor landschappen en portretten (pagina 114).
3) U probeert mogelijk autofocus of de oneindig-functie
te gebruiken bij het opnemen van een closeup foto. Gebruik de macrofunctie voor close-up foto’s (pagina 115).
262
APPENDIX
Probleem
B
Mogelijke oorzaken en maatregel
Er is een verticale lijn op het
beeldscherm.
Er kan een verticale streep over het beeld op het beeldscherm verschijnen wanneer een bijzonder helder
verlicht onderwerp wordt opgenomen. Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als “verticale vegen” en
duidt niet op defecten bij de camera. Merk op dat verticale vegen niet samen met een beeld opgenomen
worden bij een foto maar wel bij het maken van een film.
Digitale ruis in de beelden.
1) De gevoeligheid wordt mogelijk automatisch verhoogd voor donkere onderwerpen, hetgeen tevens de
kans verhoogt op digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
2) U probeert mogelijk een donkere plaats op te nemen terwijl “
” (flitser uit) geselecteerd is als de
flitsfunctie, hetgeen digitale ruis kan verhogen en waardoor beelden er korrelig uit zien. Schakel in dit
geval over naar een andere flitsfunctie (pagina 72) of gebruik lampen voor de belichting.
3) De flitserassistent of het dynamische bereik kan mogelijk niet werken tijdens foto’s waardoor de kans
bestaat op een verhoging in digitale ruis. Verlicht het onderwerp door een licht of schijnwerper o.i.d.
Een opgenomen beeld wordt
niet in het geheugen
opgeslagen.
1) De spanning van de camera is mogelijk uitgeschakeld voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot
resultaat heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Als de lege accu indicator “
” toont, dient u de
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina 36).
2) De geheugenkaart werd mogelijk verwijderd voordat het opslaan voltooid was hetgeen tot resultaat
heeft dat het beeld niet wordt opgeslagen. Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het opslaan
voltooid is.
Hoewel de beschikbare
verlichting helder is, zijn de
gezichten van de personen in
beeld toch donker.
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser
aan) voor daglicht synchroon flitsen (pagina 72) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina
126).
De onderwerpen zijn te licht
bij het opnemen van beelden
op het strand of bij een ski
oord.
Als het zonlicht door het water, het zand of de sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden dat de
onderwerpen worden onderbelicht. Schakel de instelling van de flitserfunctie over naar “
” (flitser aan)
voor daglicht synchroon flitsen (pagina 72) of verschuif de EV verschuiving in de + richting (pagina 126).
Digitaal zoomen werkt niet.
De zoomindicator geeft het
zoomen slechts weer tot een
zoomfactor van 7,0.
1) Het gebruik van digitaal zoomen terwijl Layout Shot (layout foto) , Auto Framing (automatisch
uitkaderen), Old Photo (oude foto) of bepaalde andere BEST SHOT scenes geselecteerd is,
veroorzaakt verslechtering van het beeld.
2) De tijdafstempeling is mogelijk ingeschakeld waardoor digitaal zoomen uitgeschakeld is. Schakel de
tijdafstempeling uit (pagina 137).
263
APPENDIX
Probleem
Er is niet scherpgesteld op het
beeld tijdens de filmopname.
Mogelijke oorzaken en maatregel
1) Het is niet mogelijk scherp te stellen omdat het onderwerp zich buiten het scherpstelbereik bevindt.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
2) Het kan moeilijk zijn scherp te stellen op het onderwerp dat u opneemt (pagina 68).
3) De lens kan vuil zijn. Reinig de lens (pagina 35).
Weergave
De kleur van het
weergavebeeld verschilt van
het beeld op het beeldscherm
tijdens het opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt tijdens het opnemen mogelijk direct in de lens terwijl u aan
het opnemen bent. Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet getoond. Deze camera kan niet-DCF beelden die met een andere digitale camera op een geheugenkaart zijn
opgenomen niet weergeven.
Beelden kunnen niet worden
bewerkt (layour afdruk,
afmetingen heraanpassen,
trimmen, keystone correctie,
kleurherstel, roteren,
witbalans, datum/tijd
bewerking).
B
Merk op dat u de volgende types beelden niet kunt bewerken.
• Beelden die met MOTION PRINT gecreëerd zijn
• Films
• Beelden die opgenomen zijn met een andere camera
264
APPENDIX
Probleem
Mogelijke oorzaken en maatregel
Overige
B
De verkeerde datum en tijd
worden weergegeven.
De instelling voor de datum en tijd is verkeerd. Stel de juiste datum en tijd in (pagina 198).
De boodschappen op het
display zijn in een verkeerde
taal.
Een verkeerde taal is geselecteerd. Verander de instelling van de displaytaal (pagina 201).
Het is niet mogelijk bestanden
via een USB aansluiting over
te sturen.
1) De USB kabel is mogelijk niet juist aangesloten. Controleer alle aansluitingen.
2) De USB driver is mogelijk niet geïnstalleerd. Installeer het USB stuurprogramma (USB driver) (pagina
221).
3) De USB driver is mogelijk niet correct geïnstalleerd. Installeer het USB stuurprogramma (USB driver)
opnieuw (pagina 221).
4) Mogelijk is een verkeerd USB communicatieprotocol geselecteerd. Selecteer het correcte USB
communicatieprotocol in overeenstemming met het type toestel dat u aan het aansluiten bent (pagina
203).
5) Schakel deze in als de camera nog niet ingeschakeld is.
Het instelscherm van de
displaytaal verschijnt wanneer
de camera ingeschakeld
wordt.
1) U configureerde de oorspronkelijke (default) instellingen niet nadat u de camera aanschafte of de accu
kan mogelijk leeg zijn. Controleer de basisinstellingen van de camera (pagina’s 11, 198).
2) Mogelijk is er een probleem met het geheugenbeheergebied van de camera. Mocht dit het geval zijn,
voer dan de terugstelbewerking uit om de basisinstellingen van de camera te initialiseren (terugstellen)
(pagina 145). Configureer daarna elke instelling. Als het taalselectiescherm niet opnieuw verschijnt bij
het inschakelen van de camera betekent dit dat het geheugenbeheergebied van de camera hersteld is.
Als dezelfde boodschap verschijnt nadat u de spanning inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO onderhoudswerkplaats.
265
APPENDIX
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt het USB aanstuurprogramma mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98SE/98 voordat u het USB aanstuurprogramma (USB driver) geïnstalleerd heeft van de
meegeleverde CD-ROM, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is.
Hierdoor wordt het voor de computer onmogelijk om de camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn
dan dient u het USB aanstuurprogramma (USB driver) van de camera opnieuw te installeren.
Zie het “Lees mij” bestand van het USB aanstuurprogramma (USB driver) op de CD-ROM die meegeleverd wordt met de camera voor
informatie aangaande het opnieuw installeren van het USB aanstuurprogramma.
266
APPENDIX
Boodschappen in het display
B
Battery is low.
De accu is vrijwel leeg.
Camera
Stabilizer is not
available
De anti-trilfunctie (Camera Shake) kan
mogelijk niet goed werken. Als dezelfde
boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Cannot correct
image!
Keystone correctie kan om de een of andere
reden niet plaatsvinden. Het beeld wordt
opgenomen zoals het is zonder correctie
(pagina 104).
Cannot find the
file.
Het beeld dat u specificeerde met de “Images”
(beelden) instelling voor de slideshow
(diashow) is onvindbaar. Verander de
“Images” (beelden) instelling (pagina 151) en
probeer het opnieuw.
Cannot register
any more files.
• U probeert een “BEST SHOT” scene op te
slaan terwijl de “SCENE” map reeds 999
bestanden bevat (pagina 101).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet) bestand
te kopiëren terwijl de “FAVORITE” map reeds
9999 bestanden bevat (pagina 187).
Card ERROR
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en
steek hem opnieuw in de camera. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen wanneer u de
camera opnieuw inschakelt, formatteer dan de
geheugenkaart (pagina 50).
BELANGRIJK!
•
267
Het formatteren van de geheugenkaart
wist alle bestanden op de kaart uit.
Probeer eerst eventuele herstelbare
bestanden naar een computer of een
ander opslagmedium over te sturen
voordat u gaat formatteren.
Check
connections!
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB instellingen van de
camera niet compatibel zijn met het USB
systeem van de printer (pagina 203).
• U probeert aan te sluiten op een computer
waarbij geen USB driver geïnstalleerd is
(pagina 221).
Files could not
be saved
because battery
is low.
Omdat de accuspanning te laag is kon een
beeldbestand niet worden opgeslagen.
Folder cannot be
created.
U probeert een beeld op te slaan terwijl er
9999 bestanden opgeslagen zijn in de 999ste
map. Wis bestanden die u niet langer nodig
heeft als u meer bestanden wilt opnemen
(pagina 192).
APPENDIX
LENS ERROR
Deze boodschap verschijnt en de camera
schakelt zichzelf uit wanneer het objectief op
een onverwachte manier werkt. Als dezelfde
boodschap verschijnt nadat u de spanning
inschakelt, neem dan contact op met de
winkelier of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Load paper!
Tijdens het afdrukken is het papier bij de
printer opgeraakt.
Memory Full
Het geheugen is vol met beelden die u
opgenomen heeft en/of bestanden die
opgeslagen zijn met de montagebewerkingen.
Wis bestanden uit die u niet langer nodig heeft
(pagina 192).
No Favorites file! De FAVORITE map bevat geen bestanden.
Printing Error
Er trad een fout op tijdens het afdrukken.
• De printer is uitgeschakeld.
• De printer bracht een foutmelding te weeg.
Record Error
Beeldcompressie kon om de één of andere
reden niet worden uitgevoerd tijdens het
opslaan van data. Meem het beeld opnieuw
op.
Replenish ink!
Tijdens het afdrukken komt de printer inkt te
kort.
SYSTEM ERROR Uw camerasysteem is beschadigd. Neem
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde
erkende CASIO onderhoudswerkplaats.
268
The card is
locked.
De LOCK schakelaar van de SD
geheugenkaart of SDHC geheugenkaart in de
camera is vergrendeld. U kunt beelden niet
opslaan op of wissen van een geheugenkaart
die vergrendeld is.
There are no
files.
Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de
geheugenkaart.
There are no
printing images.
Set up DPOF.
Er zijn geen bestanden gespecificeerd voor
het afdrukken. Configureer de vereiste DPOF
instellingen (pagina 211).
There is no
image to
register.
Het beeld of de film waarvan u de instellingen
probeert op te slaan, kan niet als een BEST
SHOT scene worden opgeslagen.
This card is not
formatted.
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 50).
This file cannot
be played.
Het beeldbestand waartoe u probeert toegang
te verschaffen is beschadigd of is van een type
dat niet door deze camera kan worden
getoond.
This function
cannot be used.
U probeerde bestanden te kopiëren van het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart terwijl er zich geen
geheugenkaart bevindt in de camera (pagina
189).
This function is
not supported
for this file.
De functie die u probeert uit te voeren wordt
niet ondersteund voor het bestand waarop u
de functie probeert uit te voeren.
APPENDIX
Opslagcapaciteit
• Foto’s
Technische gegevens
■ Voornaamste technische gegevens
Product type. . . . . . . . . . . .Digitale camera
Model . . . . . . . . . . . . . . . .EX-V7
Beeldgrootte
(beeldpunten)
■ Camera functies
7M
(3072 ×
2304)
Beeldbestanden
Formaat . . . . . . . . . . . . . . .Foto’s:
JPEG (Exif Versie 2.2); DCF (Design
Rule voor Camera bestandsysteem) 1.0
standaard; DPOF-compatibel
Films: H.264/AVC MOV formaat
(Motion JPEG AVI formaat wanneer de
geluidskwaliteit instelling op “LP” staat)
Audio (geluid): WAV
Opnamemedium . . . . . . . .Ingebouwd geheugen 11,6 MB
SDHC geheugenkaart
SD geheugenkaart
MMC (MultiMediaCard = multimedia
kaart)
MMCplus (MultiMediaCardplus =
multimedia pluskaart)
3:2
(3072 ×
2048)
5M
(2560 ×
1920)
269
Beeldkwaliteit
Capaciteit van Capaciteit van
Grootte van
het ingebouwde
de SD
het beeldbegeheugen
geheugenkaart*
stand bij
(256MB)
(11,6MB)
benadering
bij benadering bij benadering
Fine (fijn)
4,3 MB
2 beelden
56 beelden
Normal
(normaal)
2,31 MB
5 beelden 105 beelden
Economy
(economisch)
1,57 MB
7 beelden 155 beelden
Fine (fijn)
3,73 MB
3 beelden
Normal
(normaal)
2,02 MB
5 beelden 120 beelden
65 beelden
Economy
(economisch)
1,38 MB
8 beelden 176 beelden
Fine (fijn)
2,99 MB
3 beelden
Normal
(normaal)
1,62 MB
7 beelden 150 beelden
81 beelden
Economy
(economisch)
1,12 MB
10 beelden 217 beelden
APPENDIX
Beeldgrootte
(beeldpunten)
3M
(2048 ×
1536)
2M
(1600 ×
1200)
VGA
(640 ×
480)
Beeldkwaliteit
• Films
Capaciteit van Capaciteit van
Grootte van
het ingebouwde
de SD
het beeldbegeheugen
geheugenkaart*
stand bij
(256MB)
(11,6MB)
benadering
bij benadering bij benadering
Fine (fijn)
2,0 MB
Normal
(normaal)
1,15 MB
10 beelden 211 beelden
5 beelden
Economy
(economisch)
720 KB
16 beelden 338 beelden
Fine (fijn)
1,26 MB
Normal
(normaal)
790 KB
14 beelden 308 beelden
Economy
(economisch)
470 KB
25 beelden 518 beelden
Fine (fijn)
330 KB
35 beelden 738 beelden
Normal
(normaal)
190 KB
61 beelden 1282 beelden
Economy
(economisch)
140 KB
84 beelden 1740 beelden
9 beelden
Beeldkwaliteit
(beeldpunten)
121 beelden
UHQ
640 × 480
Maximale
opnametijd per
bestand
5 minuten,
35
seconden
7,2 Megabits/ 13
seconde
seconden
(30 beelden/
seconde)
4 minuten,
38
seconden
10
3,0 Megabits/ 32
minuten seconde
seconden
(30 beelden/
seconde)
11
minuten,
15
seconden
3,6 Megabits/ 27
seconde
seconden
(30 beelden/
seconde)
9 minuten,
21
seconden
Normal
(normaal)
640 × 480
10
1,5 Megabits/ 65
minuten seconde
seconden
(30 beelden/
seconde)
22
minuten,
28
seconden
LP (lange
weergave)
320 × 240
10
2,4 Megabits/ 39
minuten seconde
seconden
(15 beelden/
seconde)
13
minuten,
34
seconden
HQ
(hoge
resolutie)
640 × 480
10
HQ Wide
(hoge resolutie - minuten
breedbeeld)
848 × 480
270
Capaciteit van Capaciteit van
het ingede SD geheubouwde geheugenkaart*
(256MB)
gen (11,6MB)
bij benadering bij benadering
10
6,0 Megabits/ 16
minuten seconde
seconden
(30 beelden/
seconde)
UHQ Wide
10
(ultra-hoge resolu- minuten
tie met groothoek)
848 × 480
193 beelden
Datasnelheid bij
benadering
(beeldsnelheid)
APPENDIX
* Het aantal beelden is een schatting en alleen gegeven ter
referentie. Het aantal beelden dat u kunt opnemen kan mider
zijn dan wat aangegeven is op het beeldscherm.
* De grootte van beeldbestanden is een schatting en alleen
gegeven ter referentie. De feitelijke grootte van een
beeldbestand hangt af van het type onderwerp.
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
producten. Het aantal beelden dat u kunt opslaan hangt af
van het type geheugenkaart dat u gebruikt.
* Om het aantal beelden te bepalen dat op een geheugenkaart
met een andere capaciteit kan worden opgeslagen,
vermenigvuldigt u de capaciteiten in de tabel met de van
toepassing zijnde waarde.
Delete . . . . . . . . . . . . . . . . 1 file; all files (wis 1 bestand; alle
bestanden)
(met geheugenbeveiliging)
Effectieve beeldpunten . . 7,2 miljoen
Beeldelement . . . . . . . . . . 1/2,5 vierkante CCD met beeldpunten
met primaire kleuren (totale beeldpunten:
7,41 miljoen)
Lens/brandpuntsafstand . . . F3.4 tot en met 5.3/f=6,3 tot en met 44,1 mm
(gelijkwaardig aan ongeveer 38 tot 266
mm voor 35 mm filmcamera.)
12 lenzen in 9 groepen, inclusief een
asferische lens.
Zoom. . . . . . . . . . . . . . . . . 7X optische zoom, 4X digitale zoom
(Beeldgrootte: 7M (3072 × 2304
beeldpunten)) (28X totale zoom)
Scherpstellen . . . . . . . . . . Contrastsignalering autofocus
Scherpstelfuncties:
Autofocus, macrofocus, oneindig-functie,
handmatige scherpstelling
AF Area (automatisch scherpstelgebied):
Spot (puntmeten), multi (multi-patroon) of
traceren; met AF hulpverlichting
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Autofocus: 30 cm tot
Macrofocus: 10 cm tot en met 40 cm
Oneindig:
Handmatig scherpstellen: 10 cm tot
Het bereik wordt beïnvloed door de
optische zoom.
271
APPENDIX
Gevoeligheid . . . . . . . . . . . Foto’s (standaard):
Automatisch, ISO 64, ISO 100, ISO 200,
ISO 400, ISO 800
* De maximale gevoeligheid is ISO 1600
wanneer de BEST SHOT “High
Sensitivity” (hoge gevoeligheid) scene
gebruikt wordt.
Films: Auto (automatisch)
Zelfontspanner . . . . . . . . . Zelfontspantijden:
10 seconden, 2 seconden, drievoudige
zelfontspanner
Ingebouwde flitser. . . . . . . Flitserfuncties:
Automatisch, uit, aan, milde flits,
vermindering van het rode-ogen effect
Flitsbereik (bij benadering):
Flitsbereik:
Groothoek optische zoom:
0,1 tot en met 2,2 meter
Telefoto optische zoom:
1,0 tot en met 1,4 meter
• Doorlopende sluiter met flitser
Groothoek optische zoom:
0,4 tot en met 2,1 meter
Telefoto optische zoom:
1,0 tot en met 1,4 meter
* ISO gevoeligheid: “Auto” (automatisch)
* Hangt af van de zoomfactor.
Belichtingsregeling. . . . . . .meten:
Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten door het beeldelement
Belichting: Programma AE
Belichtingscompensatie:
–2EV tot en met +2EV (in stappen van
1/3EV)
Sluiter. . . . . . . . . . . . . . . . .CCD sluiter, mechanische sluiter; foto
(automatisch):
1/2 tot en met 1/800ste seconde
Foto (handmatige belichting/sluitertijd
prioriteit AE): 60 tot en met 1/800ste
seconde
Foto (lensopening prioriteit AE): 1 tot en
met 1/800ste seconde
* De sluitertijd verschilt bij bepaalde
BEST SHOT scenes.
Lensopeningwaarde. . . . . .Automatisch/sluitertijd prioriteit AE:
F3.4 / F4.6 / F9.2* automatische
overschakeling
Handmatige belichting/lensopening
prioriteit AE: F3.4 / F4.6 / F9.2*
* Door de optische zoom te gebruiken
verandert de lensopeningwaarde.
* F9.2 is de lensopening wanneer een
ND filter wordt gebruikt.
Witbalans . . . . . . . . . . . . . .Automatisch, vast (6 functies), handmatig
272
APPENDIX
■ Stroomvoorziening
Opname . . . . . . . . . . . . . . .Foto’s (met geluid); macrofunctie;
zelfontspanner; doorlopende
sluiterfunctie (doorlopende sluiter met
normale snelheid, doorlopende sluiter
met hoge snelheid, doorlopende sluiter
met flits); BEST SHOT; easy functie; film
met stereo geluid (film, MOVIE BEST
SHOT, korte film, voorafgaande film);
geluid (spraakopname)
Geluidsopnametijden bij benadering
Foto met geluid
30 seconden per beeld
Postopname:
30 seconden per beeld
Spraakopname:
36 minuten (bij gebruik van het
ingebouwde geheugen)
Beeldscherm . . . . . . . . . . .2,5-inch TFT kleuren LCD
230.400 (960 × 240) pixels
Zoeker . . . . . . . . . . . . . . . .Beeldscherm
Tijdfuncties. . . . . . . . . . . . .Ingebouwde digitale quartz klok
Datum en tijd: Opgenomen met
beelddata, tijdafstempeling
Automatische kalender: Tot en met 2049
Wereldtijd . . . . . . . . . . . . . .162 steden in 32 tijdzones
Stadsnaam, datum, tijd, zomertijd
Ingangs-/uitgangsaansluiting
Contactpunt van de USB slede
USB . . . . . . . . . . . . . . . . . .USB 2.0 Hi-Speed compatibel
Microfoon . . . . . . . . . . . . .Stereo
Luidspreker . . . . . . . . . . . .Mono
Spanningsvereisten . . . . . . . Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-50) × 1
Levensduur accu naar schatting
Alle hieronder gegeven waarden stellen de hoeveelheid naar
schatting voor bij normale temperaturen (23°C) voordat de
camera uitgeschakeld wordt. Deze waarden worden niet
gegarandeerd. Een lage temperatuur zal de gebruiksduur van
de accu verkorten.
Aantal foto’s (CIPA)*1
240 foto’s
Doorlopende weergave (foto’s)*2
360 minuten
Doorlopende filmopname
100 minuten
Doorlopende spraakopname*3
260 minuten
• Accu: NP-50 (nominale capaciteit: 950 mAh)
• Opnamemedium: SD geheugenkaart
273
APPENDIX
• Meetcondities
*1 Aantal foto’s (CIPA)
In overeenkomst met de CIPA standaard
Normale tenperatuur (23°C), beeldscherm aan, met zoomen
van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand
elke 30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden
opgenomen met flits; de spanning wordt na elke 10
opgenomen beelden uit- en weer ingeschakeld.
*2 Doorlopende weergavetijd
Standaard temperatuur (23°C), een-beeld bladeren per 10
seconden (bij benadering)
*3 Doorlopende opnametijd (naar schatting)
• De bovenstaande waarden zijn gebaseerd op een nieuwe
accu met een volle lading. Herhaaldelijk opladen verkort de
levensduur van de accu.
• De frequentie van het gebruik van de flitser, de zoom,
autofocus en de tijd dat de camera aan is, heeft een grote
invloed op de opnametijden en het aantal foto’s dat kan
worden opgenomen.
Stroomverbruik . . . . . . . . . 3,7 V gelijkstroom; Ongeveer 4,5 W
Afmetingen . . . . . . . . . . . . 95,5(B) × 59,8(H) × 25,5(D) mm
(exclusief uitsteeksels; 20,8 mm op het
dunste punt)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . Ongeveer 149 g
(exclusief accu en meegeleverde
accessoires)
Meegeleverde accessoires . . . Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50);
USB slede (CA-35); Speciale netadapter
(AD-C52G); netsnoer; USB kabel; AV
kabel; Polsriem; CD-ROM’s (2);
Basisreferentie
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-50)
Nominale spanning . . . . . .
Nominale capaciteit. . . . . .
Bedrijfstemperatuur. . . . . .
Afmetingen . . . . . . . . . . . .
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .
274
3,7 V
950 mAh
0 tot en met 40°C
23,5(B) × 70,1(H) × 7,0(D) mm
Ongeveer 30 g
APPENDIX
■ USB slede (CA-35)
In-/uitgangsaansluitingen . .Contactpunt van de camera, USB poort,
externe netadapteraansluiting (DC IN 5,3
V (gelijkstroomingang)) / AV
uitgangsaansluiting (AV OUT: NTSC/
PAL standaard)
Stroomverbruik . . . . . . . . .5,3 V gelijkstroom; Ongeveer 3,2 W
Afmetingen. . . . . . . . . . . . .111 (B) × 30 (H) × 71 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .Ongeveer 69 g
■ Speciale netadapter (inlaattype) (AD-C52G)
Spanningsvereisten . . . . . .100 tot en met 240 V wisselstroom 50/
60Hz 83 mA
Uitgangsvermogen. . . . . . .5,3 V gelijkstroom 650 mA
Afmetingen. . . . . . . . . . . . .50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitsteeksels en kabel)
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . .Ongeveer 90 g
275
APPENDIX
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
M10
MA0703-B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement