Casio EX-Z60 Handleiding

Casio EX-Z60 Handleiding
D
Digitale Camera
EX-Z60/EX-Z60DX
Gebruiksaanwijzing
Gefeliciteerd met de aanschaf van dit
CASIO product.
• Voordat u het in gebruik neemt dient u
eerst de voorzorgsmaatregelen in deze
gebruiksaanwijzing aandachtig door te
lezen.
• Houd de gebruiksaanwijzing daarna op
een veilige plaats voor latere naslag.
• Bezoek de officiële EXILIM website
http://www.exilim.com/ voor de meest
recentelijke informatie voor dit product.
K815PCM1DKX
INLEIDING
INLEIDING
Uitpakken (EX-Z60)
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera (EX-Z60)
CD-ROM
Oplaadbare lithium-ion
Accu (NP-20)
Lithium-ion acculader
(BC-11L)
USB kabel
Netsnoer *
AV kabel
2
Polsriem
* De vorm van de netstekker
hangt af van het land waar de
camera wordt aangeschaft.
Basisreferentie
INLEIDING
Uitpakken (EX-Z60DX)
Controleer dat alle hier getoonde items inderdaad meegeleverd zijn met de camera. Mocht er iets missen, neem dan zo snel
mogelijk contact op met de dealer.
Camera (EX-Z60)
Oplaadbare lithium-Ion Accu
(NP-20)
USB slede
(CA-32)
Polsriem
CD-ROM
USB kabel
AV kabel
Basisreferentie
* De vorm van de
netstekker hangt af van
het land waar de
camera wordt
aangeschaft.
Speciale netadapter (Inlaat type)
(AD-C52G)
Netsnoer *
3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land waar de camera wordt aangeschaft.
Speciale netadapter (Insteek type)
(AD-C52J)
INLEIDING
Inhoud van het beeldscherm ..................................... 29
Inhoudsopgave
2
Opnamefunctie (REC)
Weergavefunctie (PLAY)
Veranderen van de inhoud van het beeldscherm
INLEIDING
Vastmaken van de polsriem ....................................... 34
Spanningsvereisten ................................................... 35
Uitpakken (EX-Z60) ..................................................... 2
EX-Z60 (meegeleverd met de oplaadeenheid)
EX-Z60DX (meegeleverd met de USB slede)
Lege accu indicator
Vervangen van de accu
Voorzorgsmaatregelen voor de stroomvoorziening
In- en uitschakelen van de camera
Configureren van de stroomspaarinstellingen
Uitpakken (EX-Z60DX) ................................................ 3
Kenmerken ................................................................. 10
Voorzorgsmaatregelen ............................................... 13
19
29
31
33
SNELSTARTGIDS
35
40
43
44
45
49
51
Gebruik van de in-beeld menu’s ................................ 52
Laad de accu eerst op! .............................................. 19
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 55
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen ........................................................... 21
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen 56
Opnemen van een beeld ............................................ 22
58
Bekijken van een opgenomen beeld ......................... 23
Wissen van een beeld ................................................ 23
24
Opnemen van een beeld ............................................ 58
Richten van de camera
Opnemen van een beeld
Gebruiken van de easy functie
Voorzorgsmaatregelen voor het opladen
VOORBEREIDINGEN
Betreffende deze gebruiksaanwijzing ........................ 24
58
59
63
65
Gebruiken van de zoom ............................................. 67
Algemene gids ........................................................... 25
Camera
Lithium-ion acculader (EX-Z60)
USB slede (EX-Z60DX)
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Optische zoom
Digitale zoom
25
27
27
4
67
69
INLEIDING
Gebruiken van de flitser ............................................. 71
Flitsereenheid status
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent (Flash Assist)
Verminderen van de effecten van het bewegen
van uw hand of het bewegen van het onderwerp ... 102
73
74
74
Opnemen met een hogere gevoeligheid ................. 104
Opnemen van beelden van naamkaartjes en
documenten (Business Shot) ................................... 105
Gebruiken van de zelfontspanner .............................. 76
Specificeren van de beeldgrootte .............................. 79
Voordat u met Business Shot gaat opnemen
Gebruiken van de Business Shot instelling
Specificeren van de beeldkwaliteit ............................ 80
106
106
Herstellen van een oude foto ................................... 107
82
Voordat u probeert een oude foto te herstellen
Opnemen van een oude foto
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Opnemen van een film .............................................. 110
Selecteren van de scherpstelfunctie ......................... 82
Gebruik van autofocus
Gebruik van de macrofunctie
Het gebruik van panfocus
Gebruik van de oneindig-functie
Gebruik van handmatig scherpstellen
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
Specificeren van de kwaliteit van het filmbeeld
Opnemen van een film
83
86
87
87
88
89
Toevoegen van geluid aan een snapshot
Opnemen van spraak
Camera instellingen van de REC (opname)
functie ....................................................................... 120
93
Toewijzen van functies aan de [왗] en [왘] toetsen
In- en uitschakelen van het in-beeld raster
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Specificeren van de default instellingen bij
inschakelen van de spanning
Specificeren van de ISO gevoeligheid
Selecteren van de meetfunctie
Gebruiken van de filterfunctie
Speciferen van de contourscherpte
Gebruik van de doorlopende sluiter ........................... 95
96
96
96
Gebruiken van de BEST SHOT functie ..................... 97
Afzonderlijk tonen van de voorbeelddecors
Creëren van uw eigen BEST SHOT instelling
Wissen van een BEST SHOT functie
gebruikersinstelling
114
115
Gebruiken van het histogram .................................... 117
Bijstellen van de witbalans ......................................... 92
Doorlopende sluiter met normale snelheid
Doorlopende sluiter bij hoge snelheid
Doorlopende sluiter met flits
111
112
Opnemen van audio .................................................. 114
Belichtingscompensatie (EV verschuiving) ............... 90
Handmatig configureren van de witbalans
107
108
99
100
102
5
120
121
122
122
123
125
126
128
128
INLEIDING
Specificeren van kleurverzadiging
Specificeren van het contrast
Foto’s met datumafstempeling
Terugstellen (reset) van de camera
132
129
129
130
131
Toevoegen van audio aan een snapshot ................. 154
Heropnemen van het geluid
155
Weergeven van een spraakopnamebestand ........... 156
Tonen van camerabeelden op een
televisiescherm ........................................................ 157
WEERGAVE
Selecteren van het video-uitgangssysteem
160
Elementaire weergavebediening ............................. 132
Weergave van een audio snapshot
161
133
Inzoomen op het weergegeven beeld ..................... 134
Wissen van een enkel bestand ................................ 161
Afmetingen van een beeld heraanpassen ............... 135
Wissen van alle bestanden ...................................... 162
Trimmen van een beeld ........................................... 136
Keystone correctie ................................................... 138
163
Het gebruiken van kleurherstelling om de
kleuren van een oude foto te corrigeren .................. 139
Geheugenmappen en -bestanden
141
142
163
Beschermen van bestanden .................................... 164
Beveiligen van een enkel bestand
Beveiligen van alle bestanden
146
164
165
Gebruik van de FAVORITE folder ............................ 165
Tonen van een 9-beelden scherm ........................... 147
Kopiëren van een bestand naar de FAVORITE map
Tonen van een bestand in de FAVORITE map
Wissen van een bestand uit de FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de FAVORITE map
Tonen van het kalenderscherm ................................ 148
Spelen van een Slideshow (diashow) ..................... 149
Gebruik van de fotostandaardfunctie (EX-Z60DX)
BEHEER VAN BESTANDEN
Mappen ..................................................................... 163
Weergeven en bewerken van een film .................... 141
Weergeven van een film
Montage van een film
Vastleggen van een stilbeeld van een film
(MOTION PRINT)
WISSEN VAN BESTANDEN
152
Roteren van het displaybeeld .................................. 153
6
165
167
168
168
INLEIDING
169
ANDERE INSTELLINGEN
180
Configureren van de geluidsinstellingen ................. 169
Gebruiken van een geheugenkaart ......................... 181
Configureren van de geluidsinstellingen
169
Instellen van het geluidsniveau van de
bevestigingstoon
169
Instellen van het geluidsniveau voor de weergave van
films en audio snapshots
170
Insteken van een geheugenkaart in de camera
Vervangen van de geheugenkaart
Formatteren van een geheugenkaart
Kopiëren van alle bestanden in het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
Kopiëren van een specifiek bestand van een
geheugenkaart naar het ingebouwde geheugen
Specificeren van de bestandsnaam serienummer
generatiemethode .................................................... 171
187
Instellen van de klok ................................................ 172
172
173
173
185
186
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
DPOF ........................................................................ 188
Configureren van de afdrukinstellingen voor een
enkel beeld
Configureren van de afdrukinstellingen voor alle
beelden
Gebruiken van wereldtijd ......................................... 174
Tonen van het wereldtijdscherm
Configureren van wereldtijdinstellingen
181
182
183
Kopiëren van bestanden .......................................... 184
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm ............................................................. 170
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
174
174
189
190
Gebruiken van PictBridge en USB DIRECT-PRINT ... 192
Bewerken de datum en de tijd van een beeld ......... 175
Datumafdruk
197
Veranderen van de displaytaal ................................ 176
PRINT Image Matching III ............................................ 198
Veranderen van het protocol van de USB poort ...... 177
Exif Print ................................................................... 198
Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spanning aan/uit functies ........................... 178
Formatteren van het ingebouwde geheugen ........... 179
7
INLEIDING
199
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer ................................................. 230
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN
COMPUTER
Selecteer het software dat u nodig heft
Systeemvereisten voor uw computer
Beheren van beelden op een Macintosh
Weergeven van een film
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Registreren als cameragebruiker
Gebruik van de camera met een
Windows computer ................................................... 199
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer ................................................. 209
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer ......... 216
235
Geheugendata ......................................................... 217
DCF protocol
Geheugenmapstructuur
Door de camera ondersteunde beeldbestanden
217
217
219
230
231
232
233
233
234
APPENDIX
Menureferentie ......................................................... 235
Indicator referentie ................................................... 238
Gids voor het oplossen van moeilijkheden .............. 241
220
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren
van de USB driver…
Tonen van boodschappen
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN
COMPUTER
Technische gegevens .............................................. 249
Gebruik van de camera met een
Windows computer ................................................... 220
Selecteer het software dat u nodig heft
Systeemvereisten voor uw computer
Beheren van beelden op een PC
Retoucheren, oriënteren en afdrukken van foto’s
Weergeven van een film
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Verlaten van de menu applicatie
246
247
220
222
223
226
228
229
229
229
8
INLEIDING
• Het SD logo is een geregistreerd handelsmerk.
• Windows, Internet Explorer, Windows Media en
DirectX zijn geregistreerde handelsmerken van
Microsoft Corporation.
• Macintosh en QuickTime zijn handelsmerken van
Apple Computer, Inc.
• MultiMediaCard is een handelsmerk van Infineon
Technologies AG van Duitsland en onder licentie bij
MultiMediaCard Association (MMCA).
• Adobe en Reader zijn ofwel geregistreerde
handelsmerken of handelsmerken van Adobe
Systems Incorporated in the US en/of andere landen.
• Namen van andere fabrikanten, producten en
diensten die gebruikt worden in deze
gebruiksaanwijzing kunnen ook handelsmerken of
dienst merken zijn van anderen.
• Photo Loader en Photohands zijn eigendom van
CASIO COMPUTER CO., LTD. Met uitzondering van
het bovengenoemde, vallen alle auteursrechten en
andere gerelateerde rechten van deze applicaties
aan CASIO COMPUTER CO., LTD.
BELANGRIJK!
• The inhoud van deze gebruiksaanwijzing is onder
voorbehoud en kan zonder voorafgaande
mededeling worden veranderd.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies
voortvloeiend uit het gebruik van deze
gebruiksaanwijzing.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor verlies of eisen tot
schadevergoeding door derden die voortvloeien uit het
gebruik van of defecten aan de EX-Z60/EX-Z60DX.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. zal niet aansprakelijk
gesteld worden voor schade of verlies door u of door
derden door het gebruik van Photo Loader en/of
Photohands.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. aanvaardt geen
verantwoordelijkheid voor schade of verlies door het
wissen van data als gevolg van een defect,
reparaties of het vervangen van de accu. Zorg er
altijd voor een reservekopie te maken van
belangrijke data op andere media om u in te dekken
tegen verlies.
• Merk op dat de voorbeeldschermen en
productafbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing
ietwat kunnen afwijken van de schermen en
configuratie van de camera in werkelijkheid.
9
INLEIDING
■ LCD paneel
Het LCD paneel is een product van de nieuwste LCD
fabrikagetechnologie die een beeldpundeffecttiviteit van
99,99% behaalt. Dat betekent dat minder dat 0,01% van
het totaal aan beeldpunten defect is (d.w.z. ze gaan niet
branden of ze blijven juist altijd branden.
Kenmerken
• 6,0 miljoen effectieve beeldpunten
De CCD voorziet in 6,37 miljoen beeldpunten voor
beelden met een uitstekende resolutie en detail.
• 2,5-inch TFT LCD kleurenscherm
• 8,3 MB ingebouwd geheugen
Beelden kunnen opgenomen worden zonder gebruik van
een geheugenkaart.
■ Door auteursrechten opgelegde beperkingen
Behalve met als doeleinde uw eigen persoonlijke genoegen
is het kopiëren van snapshotbestanden, filmbestanden en
audiobestanden zonder toestemming in overtreding met
auteursrechten en internationale verdragen. Het tegen
vergoeding of gratis distribueren van dergelijke bestanden
aan derden via het internet zonder toestemming van de
eigenaar van de auteursrechten is in overtreding met de
wetgeving ten aanzien van auteursrechten en
internationale verdragen.
• Opnamefunctie (REC) of weergavefunctie (PLAY)
inschakelen (pagina 49)
Druk op de [
] (REC) of op de [
] (PLAY) om de
camera in te schakelen en de gewenste functie in te
schakelen.
• easy functie (pagina 63)
Dit attribuut elimineert problematische basisinstellingen.
• 12X naadloze zoom (pagina 67)
3X optische zoom, 4X digitale zoom
• Flitshulp (pagina 74)
Dit attribuut compenseert wanneer de flitsintensiteit niet
sterk genoeg is zodat beelden beter belicht worden.
• Drievoudige zelfontspanner (pagina 76)
De zelfontspanner kan ingesteld worden om drie maal
automatisch te werken.
10
INLEIDING
• Automatische macrofunctie (pagina’s 84, 86)
De automatische macrofunctie schakelt over naar de
macrofunctie wanneer de afstand tussen de camera en
het onderwerp korter is dan het automatische
scherpstelbereik.
• Beste shot (BEST SHOT) (pagina 97)
Selecteer gewoonweg van de collectie ingebouwde
voorbeeldscenes er één en de camera zal de instellingen
maken voor de scene die u selecteerde. Dit is de handige
manier om instellingen snel en gemakkelijk te maken voor
mooie foto’s. Nieuwe BEST SHOT voorbeelddecors
omvatten o.a. instellingen voor hoge gevoeligheid en de
anti-trilfunctie. De [BS] (BEST SHOT) toets voorziet
directe toegang tot de BEST SHOT voorbeelddecors.
• Snelsluiter (pagina 84)
Wanneer u de sluitertoets in zijn geheel indrukt zonder te
pauzeren zal de camera onmiddellijk het beeld opnemen
zonder te wachten totdat het automatische scherpstellen
(Auto Focus) uitgevoerd is. Dit maakt het mogelijk voor u
die speciale momenten op te nemen zonder dat u hoeft te
wachten voor automatische scherpstellen (Auto Focus).
• Business Shot (pagina 105)
De Business Shot instelling corrigeert automatisch
rechthoekige vormen zoals de beelden van naamkaartjes,
documenten, een witbord of soortgelijke voorwerpen
wanneer deze vanuit een hoek worden opgenomen.
• Selectie van het autofocusgebied (pagina 85)
Wanneer de instelling “
Multi” (multi-patroon) wordt
ingesteld voor het autofocus kader, neemt de camera
negen metingen op verschillende punten en selecteert
automatisch de beste.
• Herstellen van een oude foto (pagina 107)
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om een
oude, verbleekte foto te herstellen met de kleuren die
worden verstrekt door de moderne digitale
cameratechnologie.
• Drie doorlopende sluiterfuncties (pagina 95)
Naast de doorlopende sluiter bij normale snelheid, kunt u
ook de doorlopende sluiter bij hoge snelheid of de
doorlopende sluiter met flits selecteren.
• Filmopname met geluid (pagina 110)
VGA grootte, met 30 beelden/seconde in Motion JPEG
formaat
• Audio Snapshot functie (pagina 114)
Gebruik deze functie om snapshots op te nemen die
audio bevatten.
11
INLEIDING
• Kalenderscherm (pagina 148)
Een simpele bedieningshandeling geeft een kalender met
een volledige maand weer op het beeldscherm van de
camera. Elk dag van de volledige maandkalender toont
een thumbnail van het eerste bestand dat op die datum
was opgenomen hetgeen het zoeken naar een bepaald
bestand gemakkelijker en sneller.
• Spraakopname (pagina 115)
Snel en gemakkelijk opnemen van spraakdata.
• Real-time RGB histogram (pagina 117)
Een in-beeld histogram laat u de belichting bijstellen
terwijl u bekijkt hoe dit de algehele beeldhelderheid
beïnvloedt, hetgeen het maken van shots bij moeilijke
belichtingsomstandigheden nu makkelijker maakt dan ooit
te voren.
• Sluit de camera aan op een TV en gebruik het beeld
op het televisiescherm voor het opnemen en bekijken
van beelden (pagina 157).
• Keystone correctie (pagina 138)
Met een eenvoudige bedieningshandeling kunt u
keystone correctie aanbrengen, hetgeen nodig is
wanneer u het beeld van een (school)bord of een poster
vanuit een hoek opneemt.
• Wereldtijd (pagina 174)
Door een eenvoudige bediening wordt de huidige tijd
ingesteld voor de huidige plaats. U kunt uit 162 steden in
32 tijdzones kiezen.
• Kleurcorrectie (pagina 139)
Neem gewoonweg het beeld van een oude foto op om de
kleuren ervan te herstellen.
• Ondersteuning voor SD geheugenkaarten en MMC
(MultiMediaCard = multimedia kaart) voor
geheugenuitbreiding (pagina 180)
• Bewegende afdrukfunctie (MOTION PRINT)
(pagina 146)
Met deze functie worden bewegende beelden van een
film in het geheugen opgeslagen waarvan stilbeelden
worden gemaakt die geschikt zijn om te worden
afgedrukt.
• Digital Print Order Format (DPOF) (pagina 188)
Beelden kunnen gemakkelijk afgedrukt worden in de
gewenste volgorde door gebruik te maken van een
DPOF-compatibele printer. DPOF kan ook gebruikt
worden voor het specificeren van beelden en
hoeveelheden door professionele
afdrukdienstverleningen.
12
INLEIDING
• PictBridge en USB DIRECT-PRINT ondersteuning
(pagina 192)
Sluit direct aan op een printer die compatibel is met
PictBridge of USB DIRECT-PRINT en u kunt beelden
afdrukken zonder dit via de computer te doen.
Voorzorgsmaatregelen
■ Algemene voorzorgsmaatregelen
Let erop altijd de volgende belangrijke voorzorgsmaatregelen
na te leven wanneer u de EX-Z60/EX-Z60DX gebruikt.
• PRINT Image Matching III Compatibel (pagina 198)
Beelden omvatten PRINT Image Matching III data (functie
instelling en andere camera instelinformatie). Een printer
die PRINT Image Matching III ondersteunt, leest deze
data en stemt het afgedrukte beeld daarop af zodat de
beelden er uit komen zoals u bedoeld had toen u ze
opnam.
Alle verwijzingen in deze gebruiksaanwijzing naar “camera”
verwijzen naar de CASIO EX-Z60/EX-Z60DX digitale
camera.
• Probeer nooit beelden op te nemen of het ingebouwde
display te gebruiken terwijl u een motorvoertuig aan het
besturen bent of terwijl u aan het lopen bent. Dit creëert
namelijk het gevaar op een ernstig ongeluk.
• Probeer nooit de behuizing van de camera te openen of
zelf reparaties uit te voeren. Als de interne
hoogspanningscomponenten ontbloot worden, creëert dit
gevaar op elektrische schok. Laat onderhoud en
reparatiewerkzaamheden altijd over aan door een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
• Houd de kleine onderdelen en accesoires van deze
camera buiten het bereik van kleine kinderen. Mocht een
klein onderdeel per ongeluk ingeslikt worden, neem dan
onmiddellijk contact op met uw arts.
• Richt de flitser nooit op een persoon die een
motorvoertuig aan het besturen is. Dit kan hinderlijk zijn
en het gevaar op een ongeluk met zich meebrengen.
• Stuur beelden over naar een computer door
gewoonweg de camera aan te sluiten (pagina’s 199,
209)
• DCF data opslag (pagina 217)
Het DCF (Design rule for Camera File system) data
opslagprotocol voorziet in beeld compatibiliteit tussen
camera en printers.
• Bijgesloten met Photo Loader en Photohands
(pagina’s 223, 226, 232)
Uw camera wordt geleverd met Photo Loader, de
populaire applicatie die automatisch beelden laadt van uw
camera naar uw PC. Ook is Photohands bijgesloten, een
applicatie die het retoucheren van beelden versnelt en
vergemakkelijkt.
13
INLEIDING
• Mocht u ooit rook of een vreemde geur bespeuren bij de
camera, schakel de camera dan onmiddellijk uit. Er
daarbij op lettend dat u uw vingers niet brandt, verwijder
daarna de accu uit de camera en/of de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw
dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Overtuig u er eerst van dat er geen rook meer uit de
camera komt en neem de camera dan ter reparatie mee
naar de dichtstbijzijnde CASIO erkende
onderhoudswerkplaats. Probeer onderhoud en reparaties
nooit zelf uit te voeren.
• Gebruik de netadapter nooit om andere apparatuur dan
deze camera van spanning te voorzien. Gebruik ook nooit
een andere netadapter dan de met deze camera (EXZ60DX) meegeleverde.
• Bedek de netadapter nooit met een plaid, een deken of
een andere afdekking terwijl hij gebruikt wordt en gebruik
de adapter ook niet bij een kachel (EX-Z60DX).
• Trek de stekker van het netsnoer minstens eens per jaar
uit het stopcontact en reinig het gedeelte bij de stekers
van de stekker. Stof kan zich ophopen rond de stekers en
gevaar op brand met zich meebrengen.
• Gebruik de flitser nooit als het te dicht bij de ogen van het
onderwerp is. Intens licht kan schade toebrengen aan het
gezichtsvermogen als de flitser op te korte afstand wordt
gebruikt, in het bijzonder geldt dit voor kinderen. Bij
gebruik van de flitser dient de camera minstens één
meter van de ogen van het onderwerp gehouden te
worden.
• Houd de camera uit de buurt van water en andere
vloeistoffen en laat hem nooit nat worden. Vocht brengt
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
Gebruik de camera nooit buiten in de regen of sneeuw, bij
de kust of op het strand, in de badkamer, enz.
• Mocht een vreemd voorwerp of water de camera
binnendringen, schakel deze dan onmiddellijk uit.
Verwijder daarna de accu uit de camera en/of het
netsnoer uit het stopcontact en neem contact op met uw
dealer of de dichtstbijzijnde erkende CASIO
onderhoudswerkplaats. Als het gebruik van de camera
onder deze omstandigheden wordt voortgezet, brengt dit
het gevaar op elektrische schok en brand met zich mee.
14
INLEIDING
■ Test voor het gebruik dat de camera goed
werkt!
• Mocht de behuizing van de camera ooit breken doordat
de camera gevallen is of op andere manier blootgesteld is
aan een ruwe behandeling, schakel dan onmiddellijk de
spanning uit. Verwijder daarna de accu van de camera
en/of haal de stekker van het netnoer uit het stopcontact
en neem contact op met de dichtstbijzijnde CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
• Gebruik de camera nooit in een vliegtuig of een andere
plaats waar het gebruik ervan verboden is. Dit kan
namelijk het gevaar op een ongeluk met zich
meebrengen.
• Materiële schade en defecten van deze camera kunnen
er toe leiden dat de in het geheugen opgeslagen data
gewist wordt. Maak altijd reservekopieën van data door
ze over te sturen naar het geheugen van een PC.
• Open nooit het accudeksel terwijl een beeld wordt
opgenomen. Niet alleen maakt dit het onmogelijk de
huidige beelden op te nemen, het kan ook de andere
beelddata beschadigen die reeds opgeslagen waren in
het bestandgeheugen van de camera.
Voordat u de camera gebruikt voor het maken van
belangrijke opnemen dient u eerst een aantal testbeelden
op te nemen om u zich er eerst van te overtuigen dat de
resultaten naar wens zijn en de camera juist
geconfigureerd is en u hem op de juiste wijze bediend.
15
INLEIDING
■ Voorzorgsmaatregelen bij data foutlezingen
■ Voorwaarden voor juiste werking
• Uw digitale camera is vervaardigd met digitale precisieonderdelen. Bij elk van de volgende omstandigheden
bestaat het gevaar op de beschadiging van data in het
bestandgeheugen.
• Deze camera is ontworpen voor gebruik bij temperaturen
tussen 0°C en 40°C.
• Gebruik de camera niet en berg hem niet op de volgende
plaatsen op.
— Het verwijderen van de accu of de geheugenkaart of
het plaatsen van de camera op de USB slede (EXZ60DX) terwijl de camera zojuist bezig is met het
opnemen van een beeld of toegang heeft tot het
geheugen.
— Het verwijderen van de accu, het verwijderen van de
geheugenkaart of het plaatsen van de camera in de
USB slede (EX-Z60DX) terwijl de bedrijfsindicator nog
groen aan het knipperen is nadat u de camera
uitgeschakeld Heeft.
— Het verbreken van de aansluiting van de USB kabel
terwijl het versturen van data plaatsvindt.
— Het verwijderen van de camera uit de USB slede of
het verbreken van de aansluiting tussen de netadapter
en de USB slede terwijl het versturen van data
plaatsvindt (EX-Z60DX).
— Lage batterijspanning
— Andere abnormale omstandigheden
— Op plaatsen die blootstaan aan het directe zonlicht.
— Op plaatsen die blootstaan aan hoge vochtigheid of
veel stof.
— In de omgeving van airconditionings, kachels of
andere plaatsen die blootstaan aan extreme
temperaturen.
— Binnenin een gesloten voertuig, in het bijzonder
wanneer deze in de zon geparkeerd staat.
— Op plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen.
Elk van de bovengenoemde omstandigheden kan er toe
leiden dat een foutlezing op het scherm verschijnt (pagina
247). Volg de aanwijzingen in de melding om de oorzaak
van de foutlezing te elimineren.
16
INLEIDING
■ Condens
■ Stroomvoorziening
• Wanneer u de camera binnen brengt op een koude dag of
op een andere manier blootstelt aan plotselinge
veranderingen in temperatuur, bestaat de mogelijkheid
dat condens zich kan gaan vormen op de buitenkant of op
de inwendige componenten. Condens kan defectieve
werking veroorzaken zodat u moet vermijden dat de
camera blootstaat aan omstandigheden die condens
kunnen veroorzaken.
• Om te voorkomen dat condens überhaupt gevormd wordt,
dient u de camera in een plastic tas te plaatsen voordat u
hem naar een plaats brengt die veel warmer of kouder is
dan de huidige plaats. Laat de camera in de plastic tas
totdat de lucht in de tas de kans heeft gekregen om
dezelfde temperatuur als die van de nieuwe plaats heeft
bereikt. Mocht condens zich toch gevormd hebben,
verwijder dan de accu van de camera en laat het
accudeksel voor enkele uren open.
• Gebruik enkel de speciale oplaadbare lithium-ion accu
NP-20 om deze camera van stroom te voorzien. Het
gebruik van een ander type accu wordt niet ondersteund.
• Deze camera heeft geen gescheiden batterij voor de klok.
De instellingen voor de datum en de tijd worden
teruggesteld telkens wanneer via de accu en/of de USB
slede (EX-Z60DX) voor ongeveer 30 uur geen spanning
wordt toegevoerd aan de camera. Zorg er voor deze
instellingen opnieuw te configureren als de stroom wordt
onderbroken (pagina 172).
• Probeer de accu nooit van de camera te ontkoppelen als
deze ingeschakeld is. Hierdoor kan de camera
beschadigd raken. Mocht u de accu toch per ongeluk
verwijderen, plaats hem dan onmiddellijk terug in de
camera en druk op de spanningstoets om de spanning
opnieuw in te schakelen.
■ Lens
• Oefen nooit te veel kracht uit bij het reinigen van het
oppervlak van de lens. Word dit toch gedaan, dan kan de
lens bekrast raken en defecten worden veroorzaakt.
• U kunt mogelijk af en toe vervorming waarnemen in
bepaalde soorten beelden waarbij er een kleine buiging
optreedt bij lijnen die recht zouden moeten zijn. Dit komt
door de karakteristieken van de lens/het objectief en duidt
niet op een defect van de camera.
17
INLEIDING
■ Onderhoud van uw camera
■ Overige
• Vingerafdrukken, stof en anderszins bevuilen van de lens
kan op de juiste manier opnemen belemmeren. Raak de
lens nooit met de vingers aan. U kunt stofdeeltjes van de
lens verwijderen met een lensblazer. Veeg vervolgens het
oppervlak van de lens af met een zachte lensdoek.
• Vingerafdrukken, vuil en andere ongewenste spullen op
de flitser kunnen storing veroorzaken bij een juiste
werking van de camera. Vermijd het aanraken van de
flitser. Mocht de flitser toch vuil worden, veeg hem dan af
met een zachte, droge doek.
• Als de buitenkant van de camera gereinigd dient te
worden, veeg deze dan af met een zachte, droge doek.
• Tijdens het gebruik kan de camera ietwat warm worden.
Dit duidt niet op een defect.
18
SNELSTARTGIDS
SNELSTARTGIDS
Laad de accu eerst op!
■ EX-Z60 (meegeleverd met de oplaadeenheid)
1. Laad de oplaadbare lithium-ion
2. Leg de accu in de camera (pagina
1
38).
accu (NP-20) op die
meegeleverd wordt met de
camera (pagina 35).
1
• Het kost ongeveer 90 minuten om
de accu volledig op te laden.
-
T
+
2
Stopnok
2 [CHARGE] indicator licht rood op
tijdens het opladen.
De [CHARGE] indicator gaat uit
nadat het opladen is voltooid.
3
19
SNELSTARTGIDS
■ EX-Z60DX (meegeleverd met de USB slede)
1. Leg de accu in de camera
2. Plaats de camera in de USB slede om de accu op te
(pagina 38).
laden (pagina 40).
1
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van het land
waar de camera wordt aangeschaft.
• Het kost ongeveer 130 minuten voor de accu om volledig op te
laden.
1 Inlaat type
2
2
Stopnok
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
1 Insteek type
3
20
Oplaadindicator [CHARGE]
Opladen: licht rood op
Opladen voltooid: licht groen op
SNELSTARTGIDS
Configureren van de displaytaal en de klokinstellingen
• Let erop det volgende instellingen te configureren voordat
u de camera gebruikt voor het opnemen van beelden.
Zie pagina 56 voor details.
• Maakt u een fout tijdens het instellen van de taal of de
klok met de volgende procedure, dan dient u het menu
van de camera te gebruiken om instellingen van de taal
(pagina 176) of de klok (pagina 172) afzonderlijk te
veranderen.
1
1. Druk op de spanningstoets om de camera in te
schakelen.
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de gewenste taal
te selecteren.
3. Druk op [SET] om de taalinstelling te registreren.
4. Selecteer het gewenste geografische gebied
m.b.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk vervolgens op
[SET].
5. Selecteer de gewenste stad m.b.v. [왖] en [왔] en
druk vervolgens op [SET].
6. Selecteer de gewenste zomertijdinstelling m.b.v.
[왖] en [왔] en druk vervolgens op [SET].
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
7. Selecteer de gewenste datumformaatinstelling
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [SET].
[왖]
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
8. Stel de datum en de tijd in.
9. Druk op [SET] om de klokinstellingen te
registreren en het instelscherm te verlaten.
21
C
SNELSTARTGIDS
Opnemen van een beeld
Zie pagina 58 voor details.
1. Druk op [
Automatische
opname icoon
] (REC).
• Hierdoor wordt de REC (opname) functie ingeschakeld.
2. Richt de camera op het onderwerp, gebruik het
beeldscherm om het beeld te componeren en
druk daarna de sluitertoets half in.
2
3
1
Scherpstelkader
• Nadat de camera klaar is met het automatische
scherpstellen wordt het scherpstelkader groen en licht
de bedrijfsindicator groen op.
3. Houd de camera stil en druk de sluitertoets
voorzichtig geheel in.
Bedrijfsindicator
Vergeet niet voordat u een in de handel verkrijgbare
geheugenkaart in gebruikt neemt, de kaart eerst te
formatteren met de formatteerprocedure van de
camera. Zie pagina 183 voor het formatteren van
een geheugenkaart.
22
SNELSTARTGIDS
Bekijken van een opgenomen beeld
Wissen van een beeld
Zie pagina 132 voor details.
Zie pagina 161 voor details.
1
1
2, 3, 4, 5
2
1. Druk op [
] (PLAY).
• Hierdoor wordt de PLAY (weergave) functie
ingeschakeld.
2. Blader m.b.v. [왗] en [왘] door de
beelden.
1. Druk op [
] (PLAY).
2. Druk op [왔] (
).
3. Laat het beeld zien dat u wilt uitwissen m.b.v. [왗] en
[왘].
4. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [왖] en [왔].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de beeldwisfunctie te
verlaten zonder iets uit te wissen.
5. Druk op [SET] om het beeld te wissen.
23
VOORBEREIDINGEN
VOORBEREIDINGEN
■ Toetsbediening
Dit hoofdstuk bevat informatie die u dient te weten
aangaande het gebruik van de camera en wat u dient te
doen voordat u daaraan gaat beginnen.
De bediening van toetsen wordt aangegeven door de
toetsnaam binnen haakjes ([ ]).
■ In-beeld tekst
Betreffende deze gebruiksaanwijzing
De in-beeld tekst wordt altijd door dubbele
aanhalingstekens (“ ”) omsloten.
Dit hoofdstuk bevat informatie over de afspraken die in
deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt.
■ Aanvullende informatie
■ Terminologie
•
BELANGRIJK!
geeft belangrijke informatie aan
die u dient te weten om de camera op de juiste manier te
gebruiken.
•
LET OP
geeft informatie aan die handig is bij het
bedienen van de camera.
De volgende tabel definiëert de terminologie die in deze
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.
Deze term wordt in deze
gebruiksaanwijzing
gebruikt:
Betekenis:
“camera”
De CASIO EX-Z60/EX-Z60DX
digitale camera
“bestandgeheugen”
De plaats waar de camera op
het ogenblik beelden opslaat
die u opneemt (pagina 59)
“accu”
De NP-20 oplaadbare lithiumion accu
“digitale ruis”
Kleine spikkels of “sneeuw” in
het opgenomen beeld of op het
beeldscherm waardoor het
beeld er korrelig uitziet.
24
VOORBEREIDINGEN
■ Bestandgeheugen
Algemene gids
De term ‘bestandgeheugen’ in deze gebruiksaanwijzing is
een algemene term die slaat op de huidige plaats waar uw
camera de beelden die u opneemt aan het opslaan is. Dit
kan één van de volgende drie locaties betreffen.
De volgende afbeeldingen tonen de namen van elk
component, elke toets en elke schakelaar op de camera.
Camera
• Het ingebouwde geheugen van de camera
• Een SD geheugenkaart die in de camera geladen is
• Een MultiMediaCard die in de camera geladen is
■ Voorkant
Zie pagina 217 voor meer informatie aangaande hoe de
camera beelden opslaat.
1 Sluitertoets
2 Spanningstoets
3 Zelfontspannerindicator
4 Microfoon
5 Lens
6 Flitser
12
34
6
5
25
VOORBEREIDINGEN
■ Achterkant
7
■ Onderkant
G Geheugenkaartsleuf
H Stopnok
I Accudeksel
J Accuvak
K USB/AV aansluiting
L Statiefschroefgat
8
9
:
A
* Gebruik dit gat bij montage van een statief.
M Luidspreker
[왖]
F
B
E D
C
[왗]
[왘]
[왔]
[SET]
G
H
7 Bedrijfsindicator
8 Zoomtoets
9 Polsriemring
0 [ ] (PLAY – weergave) toets
A [ ] (REC – opname) toets
B [왖][왔][왗][왘] toetsen
C Insteltoets [SET]
D [BS] (BEST SHOT) toets
E [MENU] toets
F Beeldscherm
ML K J I
26
C
VOORBEREIDINGEN
Lithium-ion acculader (EX-Z60)
1
USB slede (EX-Z60DX)
Door de CASIO digitale camera eenvoudigweg op de USB
slede te plaatsen wordt u in staat gesteld de volgende
taken te verrichten.
2
• Opladen van de accu (pagina 40)
• Bekijken van de beelden m.b.v. de Photo Stand diashow
functie (pagina 152).
• Aansluitbaarheid op een televisie om beelden via het
beeldscherm van een televisietoestel te bekijken (pagina
157).
• Direct aansluiten op een printer om afdrukken te maken
(pagina 194)
• Automatisch oversturen van beelden naar een computer
(pagina’s 203, 212)
1 [CHARGE] (oplaad)
indicator
3
2 Contactpunten
3 Netadapter
BELANGRIJK!
• Gebruik enkel de met de camera meegeleverde USB
slede (CA-32). Een slede van een ander type wordt
niet ondersteund.
27
VOORBEREIDINGEN
■ Voorkant
■ Achterkant
1
5
4 3
2
1 Camera aansluiting
2 [USB] indicator
3 [USB] toets
4 Fototoets [PHOTO]
5 Oplaadindicator [CHARGE]
6 [DC IN 5.3V]
87
28
6
gelijkspanningsingang
(netadapteraansluiting)
7 [ ] (USB poort)
8 AV uitgangsaansluiting
[AV OUT]
VOORBEREIDINGEN
Inhoud van het beeldscherm
Het beeldscherm houdt u via verschillende indicatoren en iconen op de hoogte van de status van uw camera.
• Merk op dat de voorbeeldschermen in dit hoofdstuk enkel dienen ter illustratie. Ze komen niet precies overeen met de inhoud
van het scherm dat geproduceerd wordt door de camera.
Opnamefunctie (REC)
■ Indicators op het scherm
1 2 3 4 567
1 Flitserfunctie indicator
89
A
B
C
D
G
F
E
Panfocus
Auto Flash
(automatisch flitsen)
Flash Off (flitser uit)
0
I
H
Macro
(pagina 71)
Flash On (flitser aan)
Soft Flash (milde flits)
Vermindering van het
rode ogen effect
•
verschijnt tijdelijk
wanneer u “Auto flash”
(automatisch flitsen)
selecteert als de flitsfunctie
en verdwijnt daarna.
• Als de camera signaleert dat
de flitser gebruikt moet
worden terwijl automatisch
flitsen geselecteerd is,
verschijnt de flitser aan
indicator wanneer de
sluitertoets halverwege wordt
ingedrukt.
2 Scherpstelfunctie
indicator (pagina 82)
Autofocus
29
Oneindig
Handmatig sherpstellen
•
verschijnt enkel kort en
verdwijnt dan uit het display
als u autofocus (automatisch
scherpstellen) selecteert met
de toetsaanpassingsfunctie
(pagina 120).
• AWB verschijnt enkel kort en
verdwijnt dan uit het display
als u Auto (automatisch)
selecteert met de
toetsaanpassingsfunctie
(pagina 120).
4 Doorlopende
sluiterfunctie
(pagina 95)
Geen
3 Witbalansindicator
Doorlopende sluiter bij
normale snelheid
(pagina 92)
AWB
Doorlopende sluiter bij
hoge snelheid
Automatisch
Doorlopende sluiter
met flits
Daglicht
Bewolkt
Schaduw
Daglichtwit
5 Zelfontspanner
(pagina 76)
Geen
Daglicht
Gloeilamp
Handmatig
Enkele snapshot
10s
1-beeld
Zelfontspanner 10 sec.
2s
Zelfontspanner 2 sec.
x3
Drievoudige
zelfontspanner
VOORBEREIDINGEN
6 Opnametypes
Automatische opname
(Auto recording)
BEST SHOT
easy
Film
Spraakopname
(Voice Recording)
7 Meetfunctie indicator
(pagina 126)
Geen
Multi-patroon meten
Centrum-georiënteerd
meten
Puntmeten
8•
Snapshots: Beeldformaat
(pagina 79)
9•
Snapshots: Geheugencapaciteit
(pagina’s 61, 249)
• Films: Resterende opnametijd
(pagina 112)
0•
Snapshots: Beeldkwaliteit
(pagina 80)
F : Fijn
N : Normaal
E : Economisch
• Films: Beeldkwaliteit
(pagina 111)
HQ
: Hoge kwaliteit
NORMAL : Normaal
LP
: Langzame snelheid
A ISO gevoeligheid
LET OP
(pagina 125)
• Bij een lensopening, sluitersnelheid of ISO
gevoeligheid die buiten het bereik ligt, wordt de
corresponderende waarde in het beeldscherm
oranje.
• Als de instelling van één van de volgende functies
veranderd wordt, verschijnt een icoongids
hulpboodschap (pagina 122) op het beeldscherm.
U kunt icoonhulp uitschakelen als u dat wilt.
Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, opnametype, EV verschuiving
B Lensopeningwaarde
(pagina 61)
C Sluitersnelheidwaarde
(pagina 61)
D Datum en tijd
(pagina 175)
E EV waarde (pagina 90)
F Accucapaciteit
(pagina 43)
G Histogram (pagina 117)
H Anti-trilindicator
(pagina 102)
I Scherpstelkader
(pagina 60)
• Scherpstellen voltooid: groen
• Scherpstelstoring: rood
30
VOORBEREIDINGEN
Weergavefunctie (PLAY)
J
12
3
4
5
6
7
8
9
F
E
K
D
J Digitale zoomindicator (pagina 69)
CB A 0
1 Weergavefunctie (PLAY)
bestand type
K Zoomindicator (pagina 69)
Snapshot
• De linkerkant geeft optische zoom aan.
• De rechterkant geeft digitale zoom aan.
Film
Audio snapshot
Spraakopname
2 Beeldbeveiligingindicator
(pagina 164)
31
3 Mapnaam/bestandnaam
(pagina 163)
Voorbeeld: Wanneer een bestand
dat CIMG0023.JPG heet
opgeslagen is in een map die
100CASIO heet
100-0023
Mapnaam
Bestandnaam
4 • Snapshots: Beeldkwaliteit
(pagina 80)
F : Fijn
N : Normaal
E : Economisch
• Films: Opnametijd (pagina 112)
VOORBEREIDINGEN
5•
Snapshots: Beeldformaat
(pagina 79)
• Films: Beeldkwaliteit
(pagina 111)
HQ
: Hoge kwaliteit
NORMAL : Normaal
LP
: Langzame snelheid
6 ISO gevoeligheid
(pagina 125)
7 Lensopeningwaarde
(pagina 61)
8 Sluitersnelheidwaarde
(pagina 61)
9 Datum en tijd
(pagina 175)
0 Meetfunctie indicator
(pagina 126)
Multi-patroon meten
Centrum-georiënteerd
meten
Puntmeten
A Witbalansindicator
BELANGRIJK!
(pagina 92)
AWB
• Sommige informatie wordt mogelijk niet juist getoond
als het een beeld betreft dat opgenomen was met
een ander model camera.
Automatisch
Daglicht
Bewolkt
Schaduw
Daglichtwit
Daglicht
Gloeilamp
Handmatig
B Flitserfunctie indicator
(pagina 71)
Flash On (flitser aan)
Flash Off (flitser uit)
Soft Flash (milde flits)
Vermindering van het
rode ogen effect
C Opnametypes
Automatische opname,
easy
BEST SHOT
D Accucapaciteit (pagina 43)
E Histogram (pagina 117)
F EV waarde (pagina 90)
32
VOORBEREIDINGEN
■ Weergavefunctie (PLAY)
Veranderen van de inhoud van het
beeldscherm
Telkens bij indrukken van [왖] (DISP) verandert de inhoud
van het beeldscherm zoals hieronder aangegeven.
■ Opnamefunctie (REC)
Indicators aan
Indicators aan
Histogram/details aan
Histogram aan
Indicators uit
Indicators uit
33
VOORBEREIDINGEN
BELANGRIJK!
Vastmaken van de polsriem
• Door indrukken van [왖] (DISP) zal de inhoud van het
beeldscherm niet veranderen tijdens standby of
opname van een audio snapshot.
• U kunt het beeldscherm enkel m.b.v [왖] (DISP)
uitschakelen wanneer de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is bij spraakopname. U kunt het
beeldscherm tijdens andere opnamefuncties niet
uitschakelen.
• Door indrukken van [왖] (DISP) tijdens de
spraakopnamefunctie (REC) wordt het beeldscherm
(“indicators aan”) in- en uitgeschakeld. Door
indrukken van [왖] (DISP) tijdens tonen van een
spraakopnamebestand van de weergavefunctie
(PLAY) wordt heen en weer geschakeld tussen
“indicators aan” en “indicators uit”.
• Bij afspelen van de inhoud van een
spraakopnamebestand terwijl “indicators uit”
geselecteerd is (alleen spraakopnamebestandicoon
op het beeldscherm) zal het beeldscherm ongeveer
twee seconden nadat u op [SET] drukt om de
weergave te starten donker worden. De
spraakopnamebestandicoon (indicators uit) zal
opnieuw te voorschijn komen nadat de weergave
voltooid is.
Maak de polsriem vast aan de polsriemring zoals
aangegeven in de afbeelding.
Polsriemring
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor de polsriem om uw pols te houden
wanneer u de camera aan het gebruiken bent om te
voorkomen dat hij onverhoeds valt.
• De meegeleverde polsriem is enkel bedoeld voor
gebruik met deze camera. Gebruik de polsriem niet
voor andere toepassingen.
• Gebruik de polsriem nooit om de camera mee rond
te zwaaien.
34
VOORBEREIDINGEN
EX-Z60 (meegeleverd met de oplaadeenheid)
Spanningsvereisten
Uw camera wordt door een oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) van stroom voorzien.
■ Opladen van de accu
1. Zet de accu met de positieve en negatieve
De accu is niet volledig opgeladen wanneer u de
camera na aanschaf voor de eerste maal in gebruik
neemt. U dient de accu dus op te nemen voordat u de
camera voor de eerste maal in gebruik neemt.
aansluitingen op de juiste wijze op hun plaats
en plaats dan de lithium-ion accu op de
acculader.
• EX-Z60 eigenaren: Lees de informatie te beginnen met
deze pagina.
EX-Z60DX eigenaren: Lees de informatie te beginnen
vanaf pagina 40.
-
T
+
• Zorg ervoor dat de positieve en negatieve
contactpunten in de juiste richting wijzen en monteer
dan de accu op de acculader. Merk op dat de accu
niet goed opgeladen wordt als hij niet correct
aangebracht is op de acculader.
35
VOORBEREIDINGEN
2. Steek de stekker van de acculader in het
LET OP
stopcontact.
• De acculader is ontworpen voor gebruik met elke
voedingsbron van 100V tot 240V wisselspanning.
Merk echter op dat de vorm van de stekker van het
netsnoer kan verschillen afhankelijk van het land van
aanschaf. Mocht u van plan zijn de acculader te
gebruiken op een plaats waar het stopcontact afwijkt
van dat in uw eigen land, vervang dan het netsnoer
door een geschikt netsnoer dat meegeleverd werd
met de camera of door een los verkrijgbaar netsnoer
dat geschikt is voor het stopcontact van dat land.
• Hierdoor gaat de [CHARGE] (oplaad) indicator rood
oplichten.
• Het opladen duurt ongeveer 90 minuten.
[CHARGE]
(oplaad) indicator
Acculader
Netsnoer
36
VOORBEREIDINGEN
3. De [CHARGE] indicator gaat uit wanneer het
BELANGRIJK!
opladen voltooid is.
• Als de accu of de acculader bijzonder heet of koud
wordt wanneer u begint met opladen of als deze heet
worden tijdens het opladen, dan zal de acculader in
standby gaan staan hetgeen aangegeven wordt
wanneer de oplaadindicator [CHARGE] uitgaat. Het
opladen wordt voortgezet wanneer de temperatuur
terugkeert binnen het toelaatbare temperatuurbereik
hetgeen aangegeven wordt wanneer de
oplaadindicator [CHARGE] rood oplicht.
• Wanneer een accu opgeladen wordt terwijl ze nog
steeds warm is juist na afnemen van de camera kan
er toe leiden dat deze slechts gedeeltelijk wordt
opgeladen. Geef de accu tijd om af te koelen voordat
u deze gaat opladen.
• Accu’s lopen langzamerhand leeg zelfs als u ze in de
camera laat zitten zonder ze op te laden. Hierom
wordt het aanbevolen dat u accu’s oplaadt juist
voordat u ze nodig heeft.
• Het opladen van de camera accu kan storing
veroorzaken bij de ontvangst van televisie en radio.
Is dit het geval steek de stekker van de
oplaadeenheid dan in een stopcontact dat zich
verder weg bevindt van de televisie of de radio.
• Vuile contactpunten van de oplader en/of accu
aansluitingen kunnen opladen in het geheel
onmogelijk maken. Veeg de contactpunten en
aansluitingen van tijd tot tijd af met een droge doek
om ze schoon te houden.
4. Trek de stekker van de acculader uit het
stopcontact en verwijder de accu nadat het
opladen voltooid is.
• Trek de stekker van de acculader altijd uit het
stopcontact en verwijder de accu wanneer u de
eenheid niet gebruikt voor het opladen.
37
VOORBEREIDINGEN
■ Inleggen van de accu
2. Houd de stopnok in de richting van de pijl
terwijl u de accu met het EXILIM logo naar
boven (in de richting van het beeldscherm) in
de camera schuift.
1. Schuif het accudeksel aan de onderkant van
de camera, in de door de pijl aangegeven
richting en open het dan.
Stopnok
NP-20
(–) markering
• Druk tegen de onderkant van de accu en let er op
dat de stopnok stevig op zijn plaats vergrendelt.
38
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera niet normaal werkt
3. Sluit het accudeksel en schuif het vervolgens
in de door de pijl aangegeven richting.
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is. Voer de volgende stappen uit.
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
of de contactpunten van de accuaansluitingen vuil zijn. Mocht dit het geval
zijn, veeg deze dan af met een droge doek.
2. Controleer dat het netsnoer stevig
BELANGRIJK!
aangesloten is op het stopcontact en op de
acculader.
• Gebruik alleen de speciale oplaadbare lithium-ion
accu NP-20 om deze camera van stroom te
voorzien. Het gebruik van een ander type accu wordt
niet ondersteund.
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw
voordoen nadat u de bovenstaande stappen heeft
ondernomen, neem dan contact op met een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
39
VOORBEREIDINGEN
LET OP
EX-Z60DX (meegeleverd met de USB slede)
• De meegeleverde netadapter is ontworpen voor
werking op elke voeding tussen 100V en 240V
wisselspanning. Merk echter op dat de vorm van de
stekker afhangt van het land waar de camera
aangeschaft wordt. Bent u van plan de netadapter te
gebruiken in een land waar de vorm van de
netstekker afwijkt van die in uw land, vervang dan
het netsnoer door een ander netsnoer dat
meegeleverd werd met de camera of schaf een los in
de handel verkrijgbaar netsnoer aan dat past bij de
stopcontacten in het desbetreffende land.
• Gebruik de netadapter nooit met een transformator.
■ Inleggen van de oplaadbare accu
Volg de procedure op pagina 38 om een lithium-ion accu
(NP-20) in de camera te laden.
■ Opladen van de accu
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
USB slede
USB slede
Netadapter
Netadapter
5,3V
gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
Netsnoer
40
VOORBEREIDINGEN
LET OP
• De oplaadindicator [CHARGE] op de USB slede zou
rood moeten worden om aan te geven dat het
opladen gestart is. De oplaadindicator [CHARGE]
wordt groen wanneer het opladen voltooid is.
• Het kost ongeveer 130 minuten voor de accu om
volledig op te laden. De werkelijke oplaadtijd hangt
af van de huidige accucapaciteit en de
oplaadomstandigheden.
• De netadapter is ontworpen voor werking op spanning
van 100 V tot 240 V wisselstroom. Merk echter op dat
de vorm van de netadapter afhangt van het land waar
de camera wordt aangeschaft. Het is uw eigen
verantwoordelijkheid of de stekker van de netadapter
past bij het stopcontact als u in het buitenland bent.
• Gebruik de netadapter nooit met een transformator.
4. Neem na het opladen de camera uit de USB
2. Schakel de camera uit.
slede.
3. Plaats de camera op
de USB slede met het
beeldscherm naar
voren gericht zoals
aangegeven in de
afbeelding.
• Plaats de camera niet
op de USB slede
wanneer hij nog
ingeschakeld is.
Oplaadindicator
[CHARGE]
41
VOORBEREIDINGEN
• De enige bewerkingen die uitgevoerd kunnen
worden terwijl de camera op de USB slede geplaatst
is, zijn: Opladen van de accu, fotostandaard,
beeldafgifte naar een televisietoestel en USB
datacommunicatie.
BELANGRIJK!
• Gebruik enkel de meegeleverde netadapter. Gebruik
nooit een ander type netadapter. Gebruik de los
verkrijgbare AD-C30, AD-C40, AD-C620 en AD-C630
netadapters in geen geval met deze camera.
• Let er op dat de camera aansluiting van de USB
slede stevig en zover mogelijk in de camera
aansluiting zit.
• De oplaadindicator [CHARGE] kan oranje branden
en het opladen begint soms niet onmiddellijk als u de
camera net daarvoor nog gebruikte (waardoor de
accu warm wordt) of als u de accu probeert op te
laden terwijl de omgevingstemperatuur te hoog of
juist te laag is. Wacht in dit geval gewoon een poosje
totdat de accu de normale temperatuur bereikt heeft.
De [CHARGE] indicator wordt rood en het opladen
begint wanneer de accu zich binnen het toegestane
oplaadtemperatuurbereik bevindt.
• Mocht de [CHARGE] oplaadindicator rood gaan
knipperen dan betekent dit dat er een probleem bij
het opladen optreedt. Een probleem kan op één van
de volgende condities wijzen: een probleem met de
slede, een probleem met de camera of een probleem
met de accu of hoe die ingelegd is. Neem de camera
van de USB slede af en monteer hem opnieuw om te
kijken of hij nu wel goed werkt.
42
VOORBEREIDINGEN
■ Als de camera niet normaal werkt
Lege accu indicator
Dat kan betekenen dat er een probleem is met de manier
waarop de accu ingelegd is. Voer de volgende stappen uit.
Hieronder wordt aangegeven hoe de
accucapaciteitsindicator op het beeldscherm verandert
naarmate meer accustroom wordt gebruikt. De
indicator
geeft aan dat de accu vrijwel leeg is. Merk op dat u
beelden mogelijk niet kan opnemen terwijl de indicator
aangeeft. Laad de accu onmiddellijk op wanneer een van
deze indicators verschijnt.
1. Verwijder de accu uit de camera en controleer
of de contactpunten van de accuaansluitingen vuil zijn. Mocht dit het geval
zijn, veeg deze dan af met een droge doek.
2. Controleer dat het netsnoer van de netadapter
Accuniveau
stevig aangesloten is op het stopcontact en
op de USB slede.
Hoog
Laag
Indicator
• Mochten dezelfde symptomen zich opnieuw
voordoen wanneer u de camera op de USB slede
plaatst nadat u de bovenstaande stappen heeft
ondernomen, neem dan contact op met een CASIO
erkende onderhoudswerkplaats.
BELANGRIJK!
• Zie pagina 252 voor informatie betreffende de
levensduur van de batterijen.
• Doordat er andere stroomvereisten zijn voor de
verschillende functies kan de
accucapaciteitsindicator indicator een lager niveau
aangeven tijdens de weergavefunctie (PLAY) dan
tijdens de opnamefunctie (REC). Dit is normaal en
duidt niet op een defect.
43
VOORBEREIDINGEN
■ Tips om de lading van de accu langer te
laten meegaan
Vervangen van de accu
• Mocht u de flitser niet hoeven gebruiken tijdens het
opnemen, selecteer dan
(flitser uit) als de
flitserfunctie. Zie pagina 71 voor meer informatie.
• Schakel de automatische spanningsuitschakelfunctie
(Auto Power Off) en de sluimerfunctie (Sleep) (pagina 51)
in om u te beschermen tegen het onnodig verkwisten van
stroom als u vergeet de spanning van de camera uit te
schakelen.
1. Open het accudeksel.
2. Trek de stopnok in de door de pijl
aangegeven richting.
• Hierdoor zal de accu gedeeltelijk uit de sleuf komen.
Stopnok
44
VOORBEREIDINGEN
3. Laat de stopnok los en trek de accu uit de
Voorzorgsmaatregelen voor de
stroomvoorziening
camera.
• Let erop dat u de accu niet laat vallen.
Merk de volgende voorzorgsmaatregelen op bij het
hanteren of gebruik van de accu, de acculader en de USB
slede.
4. Leg een nieuwe accu in de camera (pagina 38).
■ Voorzorgsmaatregelen voor de accu
● VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN
Zorg ervoor de volgende voorzorgsmaatregelen te lezen
voordat u de accu voor de eerste maal in gebruik neemt.
LET OP
• De term “accu” in deze gebruiksaanwijzing slaat op
de CASIO NP-20 oplaadbare lithium-ion accu.
• Gebruik om de speciale oplaadbare lithium-ion accu
NP-20 op te laden enkel de acculader (BC-11L) of de
USB slede (CA-32) die met de camera meegeleverd
is. Gebruik nooit andere oplaadtoestellen.
45
VOORBEREIDINGEN
• Mocht u ooit één van de volgende omstandigheden
opmerken tijdens het gebruik, het laden of het opslaan
van een accu, koppel hem dan onmiddellijk van de
camera of oplader en houd hem uit de buurt van open
vuur:
— Lekken van vloeistof
— Afgeven van een vreemde geur
— Afgeven van hitte
— Verkleuren van de accu
— Vervormen van de accu
— Andere abnormale omstandigheden bij de accu
• Mocht de accu niet volledig opladen binnen de normale
oplaadtijd, stop dan met opladen. Verder opladen kan
het gevaar op oververhitting en brand of explosie in de
hand werken.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds in uw ogen komen,
dan kan dit ernstige schade toebrengen aan de ogen.
Spoel onmiddellijk uw ogen uit met schoon leidingwater
en raadpleeg daarna uw arts.
• Mocht de accu gebruikt worden door jonge kinderen,
zie er dan op toe dat een verantwoordelijke volwassene
de kinderen attent maakt op de voorzorgsmaatregelen
en op de juiste behandelingsaanwijzingen zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing en let erop dat ze
de accu inderdaad op de juiste manier behandelen.
• Mocht accuvloeistof onverhoeds op uw kleding of op
uw huid komen, was dan onmiddellijk af met schoon
leidingwater. Langdurig lichamelijk contact met
accuvloeistof kan leiden tot huidirritatie.
• Het negeren van de volgende voorzorgsmaatregelen
tijdens het gebruik van de accu kan het gevaar op
oververhitting, brand en ontploffing met zich mee
brengen.
— Probeer de accu nooit te gebruiken om een ander
toestel van stroom te voorzien dan deze camera.
— Gebruik de accu nooit nooit of laat hem nooit achter
bij open vuur.
— Plaats de accu nooit in een magnetron, gooi hem
nooit in het vuur en stel hem niet anderszins bloot
aan hoge temperaturen.
— Let erop dat de accu op de juiste wijze (+ en –
polen) ingelegd is wanneer u hem in de camera legt
of aan de oplader koppelt.
— Draag of leg de accu nooit bij voorwerpen die
elektriciteit kunnen geleiden (halskettingen, potlood,
enz.).
— Haal de accu nooit uit elkaar, knutsel er niet aan en
stel hem niet bloot aan harde stoten.
— Dompel de accu nooit onder in water.
— Gebruik de accu nooit en laat hem nooit achter in
het directe zonlicht, en een auto die in de zon
geparkeerd staat of op een andere laats waar de
temperatuur hoog is.
46
VOORBEREIDINGEN
● VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET
OPBERGEN
● VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET
GEBRUIK
• Bent u niet van plan de camera binnen afzienbare tijd
te gebruiken, verwijder dan de accu. Mocht de accu in
de camera blijven zitten dan zal hij kleine
hoeveelheden stroom afgeven zelfs als de camera is
uitgeschakeld, hetgeen kan leiden tot een lege accu of
de mogelijkheid dat het laden voor het volgende
gebruik langer duurt.
• Berg de accu op een koele, droge plaats (20°C of
lager).
• Deze lithium-ion accu is enkel bedoeld voor gebruik
met een CASIO digital camera. Zie de
gebruiksaanwijzing van de camera voor nadere details
over met welke cameramodellen deze accu kan
worden gebruikt.
• Wordt de accu gebruikt op een koude plaats, dan
verkort dit de gebruikstijd die u kunt verwachten van
een volledig opgeladen accu. Laad de accu op een
plaats op waar de temperatuur tussen 10°C en 35°C is.
Opladen buiten dit temperatuurbereik kan er de
oorzaak van zijn dat het opladen langer dan
gebruikelijk duurt en kan het zelfs onmogelijk zijn om
de accu (volledig) op te laden.
• Hoewel de feitelijke levensduur van accu’s afhangt van
de omgeving waarin ze worden gebruikt, kunt u de
verwachting koesteren dat ze ongeveer 500 maal
kunnen worden opgeladen voordat ze aan vervanging
toe zijn.
• Mocht de accu na volledig opladen maar korte tijd
werken en daarna weer uitgeput zijn, dan heeft de accu
het einde van zijn levensduur bereikt. Vervang hem
door een nieuwe.
• Veeg de accu nooit af met verdunner, benzeen, alcohol
of andere vluchtige chemicaliën of chemisch bewerkte
doeken. Dit kan namelijk vervorming van de accu
veroorzaken en leiden tot defecten.
● GEBRUIK VAN DE ACCU
• Bij vervoer van een accu, dient u die ofwel in
opgeladen toestand in de digitale camera te houden of
op te bergen in de doos.
47
VOORBEREIDINGEN
■ Voorzorgsmaatregelen voor de acculader
(EX-Z60)
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB slede
en de netadapter (EX-Z60DX)
• Steek de stekker van de acculader nooit in een
stopcontact waarvan het voltage verschilt van het op de
acculader aangegeven voltage. Dit kan namelijk gevaar
op brand, defecten en elektrische schok met zich
meebrengen.
• Steek de acculader nooit in het stopcontact of haal hem
er nooit uit met natte handen Dit kan namelijk gevaar
op elektrische schok met zich meebrengen.
• Steek de acculader niet in een stopcontact of
verlengsnoer dat gedeeld wordt met andere apparaten.
Dit kan namelijk gevaar op brand, defecten en
elektrische schok met zich meebrengen.
• Tijdens het gebruik kan de acculader ietwat warm
worden. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• Trek de acculader uit het stopcontact wanneer u hem
niet gebruikt.
• Let er op dat de acculader zich altijd op een vlakke en
stabiele ondergrond bevindt wanneer u hem gebruikt
voor het opladen.
• Gebruik nooit een stopcontact waarvan het voltage
verschilt van het op de netadapter aangegeven voltage.
Dit kan namelijk het gevaar op elektrische schok met
zich meebrengen. Gebruik enkel de netadapter die met
deze camera meegeleverd is.
• Laat onder geen omstandigheden toe dat het netsnoer
doorgesneden wordt of beschadigd raakt, plaats er
geen zware voorwerpen op en houd het uit de buurt
van hitte. Een beschadigd netsnoer brengt namelijk het
gevaar op brand en elektrische schok met zich mee.
• Knutsel nooit aan het netsnoer van de netadapter, buig
of draai het niet te veel en trek er niet te hard aan. Dit
brengt namelijk het gevaar op brand en elektrische
schok met zich mee.
• Raak de netadapter nooit met natte handen aan. Dit
kan namelijk gevaar op elektrische schok met zich
meebrengen.
• Stel verlengsnoeren en stopcontacten niet bloot aan
overlading. Dit brengt namelijk het gevaar op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Mocht het snoer van de netadapter beschadigd raken
(met een blootliggende interne bedrading) neem dan
contact op met uw dealer of de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats. Een beschadigd
netadaptersnoer brengt namelijk het gevaar op brand
en elektrische schok met zich mee.
48
VOORBEREIDINGEN
• Gebruik de netadapter waar deze niet nat kan worden.
Water breng het risico op brand en elektrische schok
met zich mee.
• Plaats geen vaas of andere bak met vloeistof bovenop
de netadapter. Water breng het risico op brand en
elektrische schok met zich mee.
• Let er op dat u de camera altijd uit de USB slede haalt
voordat u de aansluiting van de netadapter maakt of
verbreekt.
• Bij het opladen, het uitwisselen van USB data
communicatie en het gebruik van de Photo Stand
functie kan de netadapter warm worden. Dit is normaal
en duidt niet op een defect.
• Trek de netstekker uit het stopcontact telkens wanneer
u hem niet gebruikt.
• Plaats nooit een deken of een andere afdekking op de
netadapter. Dit kan namelijk het gevaar op brand met
zich meebrengen.
In- en uitschakelen van de camera
■ Inschakelen van de camera
Druk op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de [
]
(PLAY) toets. De bedrijfsindicator licht even groen op
waarna de spanning ingeschakeld wordt. De functie van de
camera hangt af van welke toets u indrukt om hem in te
schakelen.
Om deze functie in te
schakelen bij het starten:
Druk deze toets in om de camera in
te schakelen:
REC (opname)
Spanningstoets of [
(opname) toets
PLAY (weergave)
[
] (PLAY) (weergave) toets
Spanningstoets
Bedrijfsindicator
[
] (PLAY) (weergave)
[
49
] (REC)
] (REC) (opname)
VOORBEREIDINGEN
■ Uitschakelen van de camera
LET OP
• Door op [
] (REC) te drukken om de camera in te
schakelen wordt de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld terwijl de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld wordt bij indrukken van [
] (PLAY).
• Door tijdens de opnamefunctie (REC) op [
]
(PLAY) te drukken wordt overgeschakeld naar de
weergavefunctie (PLAY). De lens wordt ongeveer
10 seconden na het overschakelen naar de andere
functie ingetrokken.
Druk op de spanningstoets om de camera uit te schakelen.
LET OP
• U kunt de camera zodanig instellen dat deze niet
ingeschakeld wordt wanneer u op de [
] (REC) of
op de [
] (PLAY) toets drukt of dat deze
uitgeschakeld wordt wordt wanneer u op de [
]
(REC) of op de [
] (PLAY) toets drukt. Zie
“Configureren van de [
] (REC) en [
] (PLAY)
toets en spanning aan/uit functies” op pagina 178
voor details.
BELANGRIJK!
• Als de spanning van de camera uitvalt door de
automatische stroomonderbrekingsfunctie, druk dan
op de spanningstoets, de [
] (REC) toets of de
[
] (PLAY) toets om de spanning opnieuw in te
schakelen.
• Door op de spanningstoets of op de [
] (REC)
toets te drukken om de camera in te schakelen zal
de lens (het objectief) bewegen tot de uitgetrokken
toestand. Let er op dat er niets in de weg zit van de
lens (het objectief) zodat deze wordt geraakt terwijl
hij zich beweegt tot de uitgetrokken toestand.
50
VOORBEREIDINGEN
● Zie “Gebruik van de in-beeld menu’s” (pagina 52)
voor informatie hoe de menu’s worden gebruikt.
Configureren van de
stroomspaarinstellingen
U kunt de hieronder beschreven instellingen configureren
om accustroom te besparen.
Sluimer (Sleep) :
Schakelt automatisch het beeldscherm uit als als u
geen bediening uitvoert voor een bepaalde tijd tijdens
de opnamefunctie (REC). Het beeldscherm wordt
opnieuw ingeschakeld als u op willekeurig welke toets
drukt.
Automatische stroomonderbreker (Auto Power Off) :
Schakel de spanning uit als u geen bediening uitvoert
voor een bepaalde tijd.
Configureren van deze functie:
Selecteer deze instelling:
Sleep (sluimer)
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreker)
5. Verander m.b.v. [왖] en [왔] de momenteel
geselecteerde instelling en druk daarna op
[SET].
• Er zijn vier sluimer instellingen beschikbaar:
“30 sec”, “1 min”, “2 min” en “Off” (uit).
1. Schakel de camera in.
• Er zijn drie automatisch stroomonderbreker
instellingen beschikbaar: “2 min” en “5 min”.
2. Druk op [MENU].
• Merk op dat de sluimerfunctie niet werkt tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Het beeldscherm wordt onmiddellijk weer
ingeschakeld als op een willekeurige toets wordt
gedrukt terwijl de sluimerfunctie ingeschakeld is.
3. Gebruik [왗] en [왘] om de “Set Up” (instelling)
tab te selecteren.
4. Gebruik [왖] en [왔] om de functie te selecteren
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk daarna op [왘].
51
VOORBEREIDINGEN
• De automatisch stroomonderbreker en de
sluimerfunctie werken niet in de volgende gevallen.
Gebruik van de in-beeld menu’s
Bij indrukken van de [MENU] toets worden menu’s
verkregen op het beeldscherm die u kunt gebruiken voor
het uitvoeren van verschillende bedieningshandelingen.
Het menu dat verschijnt hangt af van of de opnamefunctie
(REC) of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is. Het
volgende toont een voorbeeld van bediening van een menu
dat gebruikt wordt tijdens de opnamefunctie (REC).
— Wanneer de camera aangesloten is op een
computer of een ander toestel
— Tijdens het weergeven van een
stemopnamebestand
— Terwijl een film opgenomen wordt
— Tijdens het weergeven van een film
— Terwijl een diashow aan de gang is (EX-Z60DX)
1. Druk op de
Spanningstoets
spanningstoets of op
[ ] (REC).
• Wilt in in plaats daarvan
de weergavefunctie
(PLAY) inschakelen,
druk dan op [
]
(PLAY) (weergave).
[
52
][
]
VOORBEREIDINGEN
2. Druk op [MENU].
● Bediening van het menubeeldscherm
Selectiecursor (toont het
momenteel ingestelde item)
[MENU]
Tab
[왖]
[왘]
[왗]
[왔]
[SET ]
Instellingen
53
Wanneer u dit wilt doen:
Doe dit:
Beweeg heen en weer tussen
tabs
Druk op [왗] en [왘].
Beweeg van de tab naar de
instellingen
Druk op [왔].
Beweeg van de instellingen
naar de tab
Druk op [왖].
Beweeg heen en weer tussen
instellingen
Druk op [왖] en [왔].
Toon de opties die
beschikbaar zijn voor de
instelling
Druk op [왘] of druk op
[SET].
Selecteer een optie
Druk op [왖] en [왔].
Voer de instelling uit en verlaat
het menuscherm
Druk op [SET].
Voer de instelling uit en ga
terug naar de tabselectie
Druk op [왗].
Verlaat het menubeeldscherm.
Druk op [MENU].
VOORBEREIDINGEN
3. Druk op [왗] of [왘] om de gewenste tab te
6. Voer één van de volgende handelingen uit om
selecteren en druk daarna op [SET] om de
selectiecursor van de tab naar de instellingen
te verplaatsen.
de geconfigureerde instellingen toe te passen.
4. Gebruik [왖] en [왔]
om de functie te
selecteren waarvan u
de instelling wilt
configureren en druk
daarna op [왘].
• In plaats van [왘] kunt u
ook op [SET] drukken.
Om dit te doen:
Voer deze toetsbediening uit:
Pas de instelling toe en
verlaat het menuscherm.
Druk op [SET].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de
functieselectie in stap 4*.
Druk op [왗].
Pas de instelling toe en ga
terug naar de tabselectie in
stap 3.
1. Druk op [왗].
2. Gebruik [왖] om terug te
gaan naar de tabselectie.
* Bij indrukken van [왗] tijdens de gemakkelijke functie
(pagina 63) wordt de instelling uitgeoefend en het
instelscherm verlaten zonder terug te gaan naar de
functieselectie in stap 4.
Voorbeeld: om het “Focus”
item
(sherpstellen)
te selecteren.
5. Gebruik [왖] en [왔] om de momenteel
BELANGRIJK!
geselecteerde instelling te veranderen.
• Zie “Menureferentie” op pagina 235 voor meer
informatie aangaande menu’s.
• Door inschakelen van de gemakkelijke functie
(pagina 63) wordt de inhoud van het display
veranderd naar vier menu items elk met letters van
een groter formaat. De gemakkelijke functie toont
ook eenvoudige in-beeld hulp.
54
VOORBEREIDINGEN
• Een ingebouwde ondersteuningsaccu houdt de
camera instellingen voor de datum en tijd bij voor
ongeveer 30 uur als de camera niet van stroom
wordt voorzien. De instellingen voor de datum en tijd
worden gewist wanneer de ondersteuningsaccu leeg
raakt. Hieronder volgen de condities wanneer geen
stroom wordt toegevoerd aan de camera.
— Wanneer de oplaadbare accu leeg is of van de
camera verwijderd is
— Wanneer geen stroom wordt afgegeven aan de
camera via de USB slede terwijl de oplaadbare
accu leeg is of van de camera (EX-Z60DX)
verwijderd is
• Het instelscherm voor de datum en de tijd verschijnt
op het beeldscherm de volgende maal dat u de
camera inschakelt nadat de instellingen voor de
datum en tijd gewist zijn.
Mocht dit het geval zijn, configuur dan de instellingen
voor de datum en tijd opnieuw.
• Maakt u een fout tijdens het instellen van de taal of
de klok met de volgende procedure, dan dient u het
menu van de camera te gebruiken om instellingen
van de taal (pagina 176) of de klok (pagina 172)
afzonderlijk te veranderen.
• De tijd- en datuminstelling wordt gebruikt door de
tijdafstempelingfunctie en de DPOF
datumafstemeping (pagina’s 130, 188).
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
Zorg ervoor de volgende instellingen te configureren
voordat u de camera gebruikt om beelden mee op te
nemen.
•
•
•
•
Displaytaal
Thuisstad
Datumstijl
Datum en tijd
Merk op dat de huidige datum- en tijdinstellingen door de
camera gebruikt worden om de datum en tijd te genereren
die opgeslagen worden samen met de beelddata, enz.
BELANGRIJK!
• Worden beelden opgenomen zonder eerst de
klokinstellingen te hebben geconfigureerd dan zal
incorrecte tijdinformatie worden geregistreerd. Zorg
ervoor de klokinstellingen te configureren voordat u
de camera gebruikt.
55
VOORBEREIDINGEN
3. Gebruik [왖], [왔], [왗],
Configureren van de displaytaal en de
klokinstellingen
en [왘] om het
geografische gebied
te selecteren waar u
woont en druk daarna
op [SET].
1. Druk op de spanningstoets, op de [
] (REC)
of [ ] (PLAY) toets om de camera in te
schakelen.
2. Gebruik [왖], [왔], [왗],
4. Gebruik [왖] en [왔]om
en [왘] om de gewenste
taal te selecteren en
druk dan op [SET].
de naam van stad
waar u woont te
selecteren en druk
dan op [SET].
: Japans
English
: Engels
Français
: Frans
Deutsch
: Duits
Español
: Spaans
Italiano
: Italiaans
5. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste
zomertijdinstelling (DST) te selecteren en
druk dan op [SET].
Wanneer u dit wilt doen:
Selecteer deze
instelling:
: Chinees (vereenvoudigd)
Houd de tijd bij d.m.v. de zomertijd
(DST = Daylight Saving Time)
On (aan)
: Koreaans
Houd de tijd bij d.m.v. de standaard tijd
Off (uit)
Português : Portugees
: Chinees (complex)
56
VOORBEREIDINGEN
6. Gebruik [왖] en [왔]
7. Stel de huidige datum
om de gewenste
instelling voor het
datumformaat en druk
daarna op [SET].
en tijd in.
Voorbeeld: 24 december, 2006
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de instelling bij de huidige
plaats van de cursor
Druk op [왖] en [왔].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [왗] en [왘].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [BS].
8. Druk op [SET] om de instellingen te
registreren en verlaat daarna het
instelbeeldscherm.
57
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Dit hoofdstuk beschrijft de basisprocedure voor het
opnemen van een beeld.
BELANGRIJK!
• Let erop dat uw vingers en de riem niet in de weg
zitten van de flitser, microfoon,
zelfontspannerindicator of de lens.
Opnemen van een beeld
Flitser
Richten van de camera
Gebruik beide handen om de camera stil te houden
wanneer u een beeld aan het opnemen bent. Als u de
camera met slechts één hand vasthoudt, verhoogt dat de
kans op bewegen waardoor u vlekkerig opnamen krijgt.
• Horizontaal
• Verticaal
Zelfontspannerindicator
Microfoon
Houd de camera
met beide
handen stil met
uw armen stevig
tegen uw linkeren rechterzijde
gedrukt.
Lens
Gebruikt u de
camera verticaal,
houd hem dan
vast met de
flitser boven de
lens. Houd de
camera met
beide handen
stil.
58
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Er bevindt zich een luidspreker aan de onderkant
van de camera. Het geluid tijdens werking en andere
geluiden zullen moeilijk te horen zijn als u de
luidspreker afdekt met uw hand terwijl u de camera
vasthoudt.
Opnemen van een beeld
Uw camera stelt automatisch de sluitersnelheid in
overeenkomstig de helderheid van het onderwerp. Het
beeld dat u opneemt wordt in het ingebouwde geheugen
van de camera opgeslagen of op een geheugenkaart als
die zich in de camera bevindt.
• Beelden worden opgeslagen op de kaart (pagina 180)
wanneer een los verkrijgbare SD geheugenkaart of een
MultiMediaCard (MMC) in de camera is geladen.
Na het aanschaffen van een geheugenkaart dient u
niet te vergeten deze eerst in de camera te steken en
daarna te formatteren voordat u probeert hem te
gebruiken (pagina 183).
Luidspreker
LET OP
• Als u de camera beweegt terwijl u op de sluitertoets
drukt of terwijl autofocus uitgevoerd wordt (wanneer
u de sluiter half indrukt) kan dit leiden tot een beeld
dat onscherp is. Druk zorgvuldig op de sluitertoets.
Het is in het bijzonder van belang wanneer de
belichting laag is waardoor de sluitersnelheid
langzamer wordt.
59
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
1. Druk op de spanningstoets of op de [
2. Zet het beeld op het
]
(REC) toets om de camera in te schakelen.
beeldscherm zo op
dat het
hoofdonderwerp zich
binnen het
scherpstelkader
bevindt.
Spanningstoets
[
• Het scherpstelbereik
van de camera hangt af
van de
scherpstelfunctie die u
gebruikt (pagina 82).
]
• Hierdoor verschijnen het beeld en de automatische
opname icoon (
) op het beeldscherm en wordt de
op dat moment geselecteerde opnamefunctie
ingeschakeld. Mocht de automatische opname icoon
(
) niet getoond worden, volg dan de procedure op
pagina 97 om het “Auto” decor te selecteren.
Hierdoor zou de automatische opname icoon moeten
verschijnen.
• Als de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is bij
inschakelen van de camera verschijnt de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden) als u
nog geen beelden opgeslagen heeft liggen in het
geheugen. Daarnaast zal de
icoon zichtbaar zijn
aan de bovenkant van de display. Mocht dit het geval
] (REC) toets om de op dat
zijn druk dan op de [
moment geselecteerde opnamefunctie (REC) in te
schakelen.
60
Automatische
opname icoon
6
3
N
06/12
06
12/24
24
12:38
12
38
Scherpstelkader
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
● Werking van de bedrijfsindicator en het
scherpstelkader
3. Druk de sluitertoets
halverwege in om op het
beeld scherp te stellen.
• Bij halverwege indrukken van
de sluitertoets stelt de
autofocus functie van de
camera automatisch scherp
op het beeld en worden de
sluitersnelheidwaarde, de
lensopeningwaarde en de ISO
gevoeligheid getoond.
• U kunt controleren of
scherpgesteld is op
het beeld door naar
het scherpstelkader
en de
bedrijfsindicator te
kijken.
Sluitertoets
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op het
beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld op
het beeld.
• Het beeldscherm gebruikt verschillende indicators en
iconen om u op de hoogte te houden van de status van
de camera.
Bedrijfsindicator
Doorlopende
sluiterfunctie
Witbalans
Scherpstelfunctie
Zelfontspanner
Opnametypes
Meetfunctie indicator
Geheugencapaciteit
(Snapshots)
Flitserfunctie
Beeldkwaliteit
(Snapshots)
Beeldgrootte
(Snapshots)
Datum en tijd
EV verschuiving
ISO gevoeligheid
Lensopeningwaarde*1
Sluitersnelheidwaarde*2
61
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
*1 De grootte van de opening (lensopening) om licht door
te laten die dan de CCD kan bereiken. Een grotere
waarde voor de lensopening geeft een kleinere opening
aan waardoor licht kan komen. De camera stelt deze
instelling automatisch bij.
*2 De hoeveelheid tijd dat de sluiter open blijft om licht
door te laten die dan de CCD kan bereiken. Een grotere
waarde voor de snelheid geeft aan de sluiter langer
opent blijft staan wat inhoudt dat de CCD door meer
licht wordt bereikt. De camera stelt deze instelling
automatisch bij.
BELANGRIJK!
• Wanneer de “Quick Shutter” (snelsluiter) instelling
ingeschakeld is bij de opnametab (REC) (pagina 84),
neemt de camera onmiddellijk het beeld op zonder te
wachten totdat autofocus uitgevoerd wordt wanneer
u de sluitertoets geheel indrukt zonder tussentijds te
pauzeren. Dit helpt u er bij om een beeld op te
nemen op het precieze moment dat u dat wilt.
4. Na u ervan te hebben
overtuigd dat scherp is
afgesteld op het beeld, drukt
u de sluitertoets geheel in om
te gaan opnemen.
• Het aantal beelden dat u kunt
opnemen hangt af van de
instellingen die u gebruikt voor de
beeldgrootte en de beeldkwaliteit
(pagina’s 79, 80, 249).
Sluitertoets
62
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
6. Druk de sluitertoets halverwege in om op het
Gebruiken van de easy functie
beeld scherp te stellen.
De easy functie elimineert problematische
basisinstellingen. Deze functie wordt aanbevolen voor
diegenen die nog niet goed bekend zijn met digitale
beeldopname.
• Het scherpstelkader wordt groen en de
bedrijfsindicator gaat groen branden wanneer het
scherpstellen voltooid is.
7. Zorg er voor dat goed scherpgesteld is en
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
druk de sluitertoets vervolgens geheel in om
op te nemen.
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. [왗]
en [왘].
3. Selecteer “easy Mode” (gemakkelijke functie)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna op [왘].
4. Selecteer “On” (aan) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
daarna op [SET].
• Hierdoor wordt de easy functie ingeschakeld en
verschijnt “
” in het beeldscherm.
5. Voer samenstelling van het beeld uit op het
beeldscherm zodat het onderwerp zich binnen
het scherpstelkader bevindt.
63
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Gebruiken van het easy Menu
2. Selecteer het gewenste menu item d.m.v. [왖]
en [왔] en druk daarna op [SET].
Het easy menu bevat instellingen voor flitser (Flash), de
zelfontspanner (Self-timer) en de beeldgrootte (Image
Size), plus een item om het easy functie te verlaten (Exit
Menu).
• Terwijl de easy functie ingeschakeld is, zijn alle andere
instellingen (behalve de Self-timer (zelfontspanner),
Image Size (beeldgrootte) en easy Mode (easy functie))
op het opname (REC) indextabmenu (pagina 235) en het
kwaliteit (Quality) indextabmenu (pagina 236) vastgezet
op hun vooringestelde optimale waarden. Instellingen die
u eventueel configureert bij deze indextabs worden niet
gebruikt in de easy functie.
• Om het Set Up (instellen) indextabmenu (pagina 236) te
gebruiken dient u de easy functie uit te schakelen.
Selecteer hiertoe het “easy Mode” item in stap 2 van de
volgende procedure en selecteer vervolgens
(uit) in
stap 3. Daarna kunt u het Setup indextabmenu gebruiken
zoals u dat gewoonlijk doet.
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
Menu item:
Verkrijgbare instellingen:
Flash
(Automatisch flitsen) /
(Flitser)
(Flitser aan) /
Self-timer
(10-seconde zelfontspanner) /
(Zelfontspanner)
(Uit)
Image Size
(Beeldgrootte)
easy Mode
(gemakkelijke functie)
Exit Menu
(menu verlaten)
/
(Flitser uit)
/
(aan) /
(uit)
Om het easy menu te verlaten
* De onderstreepte items geven de oorspronkelijke
default instellingen aan.
1. Druk op [MENU].
• Het easy menu laat de
tekst groter zien dan bij
de standaard menu’s.
• Zie de volgende hoofdstukken voor volledige details
aangaande de instellingen van “Flash” (flitser), “Selftimer” (zelfontspanner) of “Image Size” (beeldformaat).
— Gebruiken van de flitser (pagina 71)
— Gebruiken van de zelfontspanner (pagina 76)
— Specificeren van de beeldgrootte (pagina 79)
64
C
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Hieronder volgen de instellingen die u kunt
selecteren voor de “easy Mode” (gemakkelijke
functie).
Om dit te doen:
Voorzorgsmaatregelen voor het opladen
■ Opname voorzorgsmaatregelen
• Open het accudeksel nooit en plaats de camera nooit op
de USB slede (EX-Z60DX) terwijl de bedrijfsindicator
groen aan het knipperen is. Doet u dit toch dan zal niet
enkel het huidige beeld verloren gaan maar kunnen de
reeds in het camerageheugen opgeslagen beelden ook
beschadigd raken en kan de camera zelf defect raken.
• Verwijder de geheugenkaart nooit terwijl een beeld
opgenomen wordt op de geheugenkaart.
• TL-verlichting knippert met een frequentie die niet
waargenomen kan worden door het menselijk oog. Bij
gebruik van de camera binnenshuis terwijl TL-verlichting
aanstaat, kunt u bepaalde problemen ondervinden met de
helderheid of kleuren van de opgenomen beelden.
• De camera stelt haar gevoeligheid automatisch bij aan de
hand van de helderheid van het onderwerp als “Auto”
(automatisch) is geselecteerd als de ISO
gevoeligheidsinstelling (pagina 125). Dit kan de oorzaak
vormen van digitale storing (korreligheid) bij beelden van
relatief slecht belichte voorwerpen.
Selecteer deze instelling:
In de “easy Mode” (gemakkelijke
functie) blijven zonder over te
schakelen naar een ander
opnametype
(aan)
Overschakelen van van de “easy
Mode” (gemakkelijke functie)
naar een standaard opnametype
(uit)
• In-beeld pop-up helptekst voorziet in een korte
verklaring van elke instelling.
65
C
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande autofocus
• De camera verhoogt haar gevoeligheid en gebruikt een
snellere sluitersnelheid bij het opnemen van een slecht
belicht onderwerp terwijl “Auto” (automatisch) is
geselecteerd als de ISO gevoeligheidsinstelling (pagina
125). Daarom dient u zich voor per ongeluk bewegen van
de camera te behoeden als u de flitser uitgeschakeld
heeft (pagina 71).
• Helder licht dat op de lens valt kan er de oorzaak van zijn
dat beelden er flets uitzien. Dit komt vooral voor wanneer
beelden buiten in helder zonlicht worden opgenomen. Om
dit te voorkomen kunt u de lens met uw hand afschermen
tegen het felle licht.
• Bij het volgende types onderwerpen kan het moeilijk of
zelfs onmogelijk zijn om scherp te stellen.
— Effen kleuren of onderwerpen met weinig contrast
— Onderwerpen met sterk tegenlicht
— Bijzonder glimmende onderwerpen
— Jaloezieën (luxaflex) of andere patronen die zich
horizontaal repeteren.
— Meervoudige onderwerpen die zich op verschillende
afstanden van de camera bevinden
— Onderwerpen op slecht verlichte plaatsen
— Bewegende onderwerpen
— Onderwerpen buiten het bereik van de camera
• Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om goed scherp te
stellen als de camera bewogen wordt.
• Merk op dat een groene bedrijfsindicator en het
scherpstelkader niet garanderen dat het resulterende
beeld scherp zal zijn.
• Als de autofocus om één of andere reden de gewenste
resultaten niet produceert, probeer dan
scherpstelvergrendeling (pagina 89) of handmatige
scherpstelling (pagina 88).
66
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande het beeldscherm van de
opnamefunctie (REC)
Gebruiken van de zoom
Uw camera is uitgevoerd met twee types zoom: optische
zoom en digitale zoom. Gewoonlijk schakelt de camera
automatisch over naar digitale zoom nadat u de maximum
grens voor optische zoom overschrijdt. U kunt echter de
camera configureren om digitale zoom zonodig uit te
schakelen.
• Het tijdens de opnamefunctie (REC) op het beeldscherm
getoonde beeld is een vereenvoudigd beeld voor het
maken van een compositie. Het daadwerkelijke beeld
wordt opgenomen overeenkomstig de
beeldkwaliteitinstellingen die op dat moment geselecteerd
zijn bij uw camera. Het beeld dat in het bestandgeheugen
opgeslagen wordt heeft een veel betere resolutie en beter
detail dan het schermbeeld tijdens de opnamefunctie
(REC).
• Bepaalde niveau’s van helderheid van het onderwerp
kunnen de respons van het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) doen vertragen hetgeen digitale
ruis (korreligheid) veroorzaakt op het beeldscherm.
• Een heel helder licht in het beeld kan er de oorzaak van
zijn dat er een verticale streep op het beeldscherm
verschijnt. Dit is een fenomeen eigen aan CCD
technologie dat bekend staat als “verticale veeg” en duidt
niet op een defect aan de camera. Merk op dat deze
verticale veeg niet opgenomen wordt in het beeld als het
een snapshot betreft maar wel bij een filmpje (pagina
110).
Optische zoom
Het optische zoombereik is 1X tot 3X
1. Druk tijdens de
opnamefunctie (REC) op
de zoomtoets om de
zoomfactor te
veranderen.
67
Zoomtoets
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Zoom uit voor een breder beeld
(de hoofdonderwerpen worden
kleiner)
(Groothoek)
Zoom in voor een beeld dat
dichterbij is (de
hoofdonderwerpen worden
groter)
(Telefoto)
Uitzoomen
LET OP
Druk op deze kant van de
zoomtoets:
• De optische zoomfactor heeft ook invloed op de
lensopening.
• Het wordt aanbevolen een statief te gebruiken om te
behoeden voor handbewegingen bij het gebruiken
van de telefotostand (inzoomen).
• Wanneer u tijdens opname met de autofocusfunctie,
de macrofunctie of handmatig scherpstellen een
optische zoombewerking uitvoert, verschijnt een
waarde op het beeldscherm om u het
scherpstelbereik mee te delen (pagina’s 83, 86, 88).
• De optische zoom werkt niet tijdens een filmopname.
De digitale zoom is wel beschikbaar. Let erop dat u
de optische zoominstelling selecteert die u wilt
gebruiken voordat u op de sluitertoets drukt om de
filmopname te starten (pagina 110).
Inzoomen
2. Voer beeldcompositie uit en druk dan op de
sluitertoets.
68
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Opnemen van een beeld d.m.v. digitale zoom
Digitale zoom
De digitale zoomfunctie vergroot op digitale wijze het deel
van het beeld dat zich in het midden van het beeldscherm
bevindt. Het bereik van de digitale zoom is 3X – 12X
(in combinatie met optische zoom).
1. Houd tijdens de
Digitale zoomindicator
opnamefunctie (REC)
de telefoto ( ) zijde
van de zoomtoets
ingedrukt.
BELANGRIJK!
• Bij uitvoeren van een digitale zoombewerking
manipuleert de camera de beelddata om het midden
van het beeld te vergroten. In tegenstelling tot
optische zoom, ziet een beeld dat vergroot is met
digitale zoom er groffer uit dan het origineel.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
datumafstempeling (“Date” (datum) of “Date&Time”
(datum & tijd)) ingeschakeld is (pagina 130).
• Hierdoor verschijnt de
zoomindicator in de
display.
Zoomindicator
2. Bij het bereiken van het optische/digitale
overschakelpunt stopt de zoomaanwijzer.
Optisch
zoombereik
1X
Digitaal
zoombereik
3X
12X
Zoomaanwijzer
Optisch/digitaal overschakelpunt
• Het bovenstaande toont hoe de zoomindicator er uit
ziet wanneer de digitale zoomfunctie ingeschakeld is
(pagina 70). Het digitale zoomindicator wordt niet
getoond wanneer de digitale zoomfunctie is
uitgeschakeld.
69
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ In- en uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
3. Laat de zoomtoets even los, houd nogmaals
de telefoto ( ) kant ingedrukt om de
zoomaanwijzer tot binnen het digitale
zoombereik te verplaatsen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
• De zoomaanwijzer stopt ook wanneer u de aanwijzer
terugverplaatst naar het overschakelpunt om weer
terug te gaan naar het digitale zoombereik. Laat de
)
zoomtoets los en houd nogmaals de groothoek (
kant ingedrukt om de zoomaanwijzer tot binnen het
digitale zoombereik te verplaatsen.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab m.b.v. [왗]
en [왘].
3. Selecteer “Digital Zoom” (digitale
zoomfunctie) m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna
op [왘].
4. Voer compositie uit van het beeld en druk op
de sluitertoets.
4. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Inschakelen van de digitale
zoomfunctie
On (aan)
Uitschakelen van de digitale
zoomfunctie
Off (uit)
• Alleen het optische zoombereik wordt aangegeven
door de zoom indicator wanneer de digitale
zoomfunctie uitgeschakeld is.
70
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Gebruiken van de flitser
Om dit te doen:
Voer de volgende stappen uit om de flitserfunctie te
selecteren die u wilt gebruiken.
• Het geschatte effectieve bereik van de flitser is hieronder
gegeven.
Groothoek optische zoom
: Ca. 0,1 – 3,7 meter
(ISO gevoeligheid: Auto (automatisch))
Telefoto optische zoom
: Ca. 0,6 – 1,9 meter
(ISO gevoeligheid: Auto (automatisch))
* Hangt af van de zoomfactor.
Laat de flitser automatisch flitsen wanneer
dit nodig is (Auto Flash - automatisch
flitsen).*
Schakel de flitser uit (Flash Off - Flitser uit).
Altijd flitsen (Flash On - flitser aan).
Gebruik altijd milde flits ongeacht de
belichtingsomstandigheden (Soft Flash milde flits)
Voer een voorflits uit gevolgd door
beeldopname met flits, hetgeen het
gevaar op rode ogen in het beeld
reduceert (rode ogen-effect vermindering).
In dit geval flitst de flitser automatisch
wanneer dat nodig is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [왔]
(
).
• Telkens bij indrukken van [왔] (
) wordt naar de
volgende instelling van de flitserfunctie doorgegaan
zoals aangegeven in het beeldscherm hieronder.
*
verschijnt tijdelijk wanneer u “Auto” (automatisch)
selecteert als de flitsfunctie en verdwijnt daarna.
2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
Flitserfunctie indicator
nemen.
[ 왔] (
Selecteer deze
instelling:
)
71
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Flitser aan (Flash On)
BELANGRIJK!
• De flitsereenheid van deze camera flists een aantal
malen bij het opnemen van een beeld. De
aanvankelijke flitsen zijn voorflitsen waarbij de
camera informatie inwint die nodig is voor de
belichtingsinstellingen. De laatste flits is voor het
opnemen. Zorg ervoor dat u de camera stil houdt
totdat de camera de sluiter ontspant.
• Door de flitser te gebruiken terwijl “Auto”
(automatisch) geselecteerd is als de ISO
gevoeligheidsinstelling wordt de gevoeiligheid
verhoogd waardoor grote hoeveelheden digitale ruis
in beeld kunnen verschijnen. U kunt de digitale ruis
reduceren door een lagere instelling voor de ISO
gevoeligheid te reduceren. Merk echter op dat dit
ook als nevenwerking het verkorten van het
flitserbereik (het bereik dat bestreken wordt door de
flitser) heeft (pagina 125).
Selecteer
(flitser aan) als de flitserfunctie wanneer het
onderwerp er donker uitziet ten opzichte van de
achtergrond zelfs als er genoeg licht aanwezig is zodat de
flitser niet automatisch gaat flitsen. Hierdoor gaat de flitser
flitsen en zal het onderwerp belichten telkens wanneer u op
de sluitertoets drukt (daglicht synchroon flitsen).
■ Milde flits (Soft Flash)
Selecteer
(milde flits) als de flitserfunctie om de
flitsintensiteit te onderdrukken en op te nemen met een
milder gevoel.
72
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Aangaande vermindering van het rode ogen
-effect
Flitsereenheid status
U kunt de huidige flitsereenheid status opzoeken door de
sluitertoets halverwege in te drukken en het beeldscherm
en de bedrijfsindicator te checken.
Wanneer u gebruik maakt van de flitser om ’s nachts of in
een slecht verlichte kamer op te nemen, kan dit rode
vlekken veroorzaken in de ogen van de mensen in beeld.
Dit gebeurt doordat het licht van de flitser weerkaatst tegen
het netvlies van de ogen.
Bedrijfsindicator *
BELANGRIJK!
Merk de volgende punten op voor rode ogen-effect
vermindering.
• De functie voor de rode ogen-effect vermindering
werkt niet tenzij de mensen in beeld direct naar de
camera kijken tijdens de voorflits. Roep voordat u op
de sluitertoets drukt naar de onderwerpen zodat ze
allen naar de camera kijken terwijl het voorflitsen
wordt uitgevoerd.
• De rode ogen-effect vermindering werkt niet goed als
de onderwerpen zich ver van de camera bevinden.
De
indicator wordt ook in het
beeldscherm getoond wanneer de
flitser klaar is om te flitsen.
* Bedrijfsindicator
Wanneer de
bedrijfsindicator:
Betekent dat:
Knippert oranje
Dat de flitseenheid aan het opladen is
Brandt of knippert
groen *1
Dat de flitseenheid klaar is om te flitsen
*1 Knippert groen wanneer het beeld niet scherp is
tijdens gebruik van de automatische scherpstelfunctie
(autofocus) of de macrofunctie.
73
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Veranderen van de flitssterkte instelling
Gebruik van de flitserassistent
(Flash Assist)
Voer de volgende stappen uit om de flitssterkte instelling te
veranderen.
Wanneer een onderwerp opgenomen wordt dat zich buiten
het bereik van de flitser bevindt, kan dat onderwerp er
donker uitzien op het resulterende beeld omdat niet
genoeg licht van de flitser het onderwerp belichtte. Mocht
dit gebeuren dan kunt de flitserassistent gebruiken om de
helderheid van het opgenomen onderwerp te corrigeren
zodat het lijkt alsof de belichting door de flitser voldoende
was.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab m.b.v.
[왗] en [왘].
3. Selecteer de “Flash Intensity” (flitsintensiteit)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instellingen
te selecteren en druk daarna op [SET].
Om de flitsintensiteit op
deze manier te veranderen:
Selecteer deze
instelling:
Sterker
+2
+1
Normaal
0
–1
Zwakker
disp
disp
Flitserassistent wordt
wel gebruikt
Flitserassistent wordt
niet gebruikt
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
–2
[MENU].
BELANGRIJK!
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab m.b.v.
• De flitsintensiteit verandert mogelijk niet wanneer het
onderwerp zich te ver van of te dicht bij de camera
bevindt.
[왗] en [왘].
74
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
■ Voorzorgsmaatregelen voor de flitser
3. Selecteer “Flash Assist” (flitserassistent)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk op [왘].
Flitser
• Let erop dat uw vingers de
flitser niet blokkeren terwijl u
de camera vasthoudt.
Afdekken van de flitser zal
het effect grotendeels teniet
doen.
• U kunt de gewenste
resultaten mogelijk niet
verkrijgen met de flitser als
het onderwerp zich te ver
weg of juist te dichtbij
bevindt.
• De flitser heeft ergens tussen enkele seconden en 7
seconden nodig om zich volledig op te laden nadat hij
geflitst heeft. De werkelijke tijd hangt af van het
accuniveau, de temperatuur en andere omstandigheden.
• De flitsseenheid kan zich mogelijk niet opladen als de
accuspanning van de camera laag is. Als dit het geval is,
kan de flitser mogelijk niet goed flitsen waardoor u niet de
gewenste belichting krijgt. Zorg er dus voor de accu van
de camera zo spoedig mogelijk op te laden wanneer de
spanning naar beneden gaat.
4. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de flitserassistent in
Auto (automatisch)
Schakel de flitserassistent uit
Off (uit)
BELANGRIJK!
• De flitserassistent kan bij bepaalde types
onderwerpen niet de gewenste resultaten opleveren.
• De flitserassistent kan mogelijk weinig effect hebben
op uw beeld als u één van de volgende instellingen
veranderde terwijl u aan het opnemen was.
— Flitssterkte (pagina 74)
— Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
(pagina 90)
— ISO gevoeligheid (pagina 125)
— Contrast (pagina 129)
• Bij het gebruik van de flitserhulp bestaat de kans op
een verhoging in digitale storing in het opgenomen
beeld.
75
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• Als de flitser uitgeschakeld is (
), bevestig dan de
camera op een statief om beelden op te nemen op een
plaats waar de hoeveelheid beschikbare belichting aan
de lage kant is. Het opnemen van beelden bij weinig
belichting zonder flits kan leiden tot digitale ruis waardoor
de beelden er groffer uitzien.
• Bij selectie van de rode ogen-effect verminderingsfunctie
(
) wordt de flitsintensiteit automatisch bijgesteld in
overeenstemming met de belichting. De flitser kan
mogelijk in het geheel niet flitsen wanneer het onderwerp
reeds helder verlicht is.
• Het gebruik van de flitser in combinatie met een andere
lichtbron (daglicht, TL verlichting, enz.) kan leiden tot
abnormale kleuren van het beeld.
Gebruiken van de zelfontspanner
Met de zelfontspanner kunt u een vertraging van 2
seconden of 10 seconden selecteren voordat de
sluiterontspanning plaatsvindt nadat u de sluitertoets
indrukt. Met de drievoudige zelfontspanner kunt u de
zelfontspanner drie maal achtereenvolgens laten werken
om drie beelden op te nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “REC” (opname) tab
te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om de “Self-timer”
(zelfontspanner) te selecteren en druk
vervolgens op [왘].
4. Selecteer het type zelfontspanner dat u wilt
gebruiken m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna op
[SET].
• Als “Off” (uit) in stap 4 wordt geselecteerd, is de
zelfontspanner uitgeschakeld.
76
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te doen:
Specificeer een 10 seconden
zelfontspanner
10s
Specificeer een 2 seconden
zelfontspanner
2s
Specificeer een drievoudige
zelfontspanner
x3
Schakel de zelfontspanner uit
1. De camera telt voor 10 seconden af en neemt
dan het eerste beeld op.
2. De camera bereidt zich voor om het volgende
beeld op te nemen. De hoeveelheid tijd benodigd
voor die voorbereiding hangt af van de huidige
“Size” (afmetingen) en “Quality” (kwaliteit)
instellingen, het type geheugen (ingebouwd of
een geheugenkaart) dat u gebruikt voor het
opslaan van het beeld en of de flitser al dan niet
opgeladen dient te worden.
3. Nadat de voorbereiding voltooid is, verschijnt
“1sec” op het beeldscherm en het volgende beeld
wordt dan 1 seconde later opgenomen.
4. De stappen 2 en 3 herhalen zich nogmaals om
het derde beeld op te nemen.
Selecteer deze
instelling:
10 sec
2 sec
X3
Off (uit)
• Hierdoor verschijnt de
indicator op het
beeldscherm die het
geselecteerde type
zelfonspanner
identificeert.
• Met de drievoudige
zelfontspanner neemt de
camera een serie van
drie beelden op in de
hieronder beschreven
volgorde.
77
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
5. Druk op de
Zelfontspannerindicator
LET OP
sluitertoets om het
beeld op te nemen.
• De “2 sec” instelling voor de zelfontspanner is het
beste voor het opnemen met een langzame
sluitersnelheid omdat het helpt bij het voorkomen
van vlekkerige beelden doordat de camera wordt
bewogen.
• De volgende functies zijn niet beschikbaar voor
gebruik samen met de drievoudige zelfontspanner:
BEST SHOT opname (“Business Cards and
Documents” (visitekaartjes en documenten),
“Whiteboard, etc.” (witbord, enz.), “Old Photo” (oude
foto)) en de filmopname functies
• Wanneer u op de
sluitertoets drukt, gaat
de
zelfontspannerindicator
knipperen en ontspant
de sluiter zich nadat de
zelfontspanner geheel
afgeteld heeft
(ongeveer 10 seconden
of 2 seconden).
• U kunt het aftellen van de zelfontspanner op dat
moment stop zetten door op de sluitertoets te
drukken terwijl de Zelfontspannerindicator aan het
knipperen is.
78
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Specificeren van de beeldgrootte
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
“Beeldgrootte” is de grootte van het beeld uitgedrukt als het
aantal verticale en horizontale beeldpunten. Een
“beeldpunt” is één van de vele kleine puntjes die samen het
beeld vormen. Meer beeldpunten geven meer details
wanneer een beeld wordt afgedrukt maar een groter aantal
beeldpunten is er ook de oorzaak van dat het beeldbestand
groter is en meer geheugen in beslag neemt. U kunt een
beeldgrootte selecteren die voldoet aan uw behoefte voor
een gedetailleerder beeld of een kleiner bestandformaat.
• Merk dat deze instelling enkel van toepassing is voor
foto’s. Zie pagina 111 voor informatie aangaande het
formaat van het filmbeeld.
• Bij het selecteren van de beeldgrootte (het
beeldformaat), zullen de beeldgroottewaarde (aantal
beeldpunten) en het corresponderende
afdrukformaat beurtelings worden weergegeven. Het
afdrukformaat geeft het optimale papierformaat aan
waarop u een beeld kunt afdrukken voor het door u
geselecteerde beeldformaat.
Beeldgrootte/
Beeldformaat
A3 Print
2304 × 1728
2048 × 1536
A4 Print
3M
2M
1600 × 1200
VGA
640 × 480
6M*
6M
(3:2)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
4M
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Size” (afmetingen) te
* “M” betekent “Mega”.
selecteren en druk vervolgens op [왘].
79
Afdrukformaat
2816 × 2112
2816 × 1872
(3:2)
Groter
A3 Print (3:2 horizontaalverticaal verhouding)
A4 Print
3.5˝ × 5˝ Print
E-mail (optimaal formaat
bij toevoegen van een
beeld bijlage aan E-mail
Kleiner
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
• De bovenstaande papierformaten geven alle
benaderingen van waarden bij het afdrukken bij een
resolutie van 200dpi (dots per inch = punten per inch).
Gebruik een hogere instelling als u met een hogere
resolutie wilt afdrukken of wanneer u een groter formaat
afdruk wilt maken.
• Om het resolutieniveau te verkrijgen waarvoor uw camera
ontworpen is, wordt het aanbevolen om de maximale
beeldgrootte (6M) te gebruiken. Gebruik een kleinere
beeldgrootte wanneer u geheugencapaciteit wilt sparen.
• Door de “2816 × 1872 (3:2)” beeldgrootte te selecteren
worden beelden opgenomen met een 3:2
(horizontaal:verticaal) verhouding die optimaal is voor het
maken van afdrukken op fotografisch papier met een
lengte:breedte verhouding van 3:2.
Specificeren van de beeldkwaliteit
Door een beeld te comprimeren voordat u het opslaat kan
dit de kwaliteit aantasten. Hoe meer een beeld wordt
gecomprimeerd des te groter het verlies in kwaliteit. De
beeldkwaliteitinstelling specificeert de
compressieverhouding die gebruikt wordt wanneer een
beeld in het geheugen wordt opgeslagen. U kunt een
beeldkwaliteitinstelling selecteren die aan uw behoefte voor
een hogere kwaliteit of een kleiner bestandformaat voldoet.
• Merk dat deze instelling enkel van toepassing is voor
foto’s. Zie pagina 111 voor informatie aangaande de
kwaliteit van het filmbeeld.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
Quality” (kwaliteit)
te selecteren en druk vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
80
ELEMENTAIRE BEELDOPNAME
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Hoge kwaliteit, groot
bestandformaat
Fine (fijn)
Normale beeldkwaliteit en
normal bestandformaat
Normal
(normaal)
Lage beeldkwaliteit, klein
bestandformaat
Economy
(economisch)
Hogere
kwaliteit
Lagere
kwaliteit
BELANGRIJK!
• De werkelijke bestandsgrootte hangt af van het type
beeld dat u opneemt. Dat betekent dat de resterende
beeldcapaciteit die in het beeldscherm aangegeven
wordt niet precies klopt (pagina’s 30, 249).
81
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Selecteren van de scherpstelfunctie
Om dit te doen:
U kunt vijf verschillende scherpstelfuncties selecteren: Auto
Focus (autofocus = automatisch scherpstellen), Macro
(groothoek), Pan Focus (panfocus), Infinity (oneindig) en
Manual Focus (handmatig scherpstellen).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Scherpstelte ingesteld op een
bepaalde onderwerpafstand
(Panfocus)
Opnemen met oneindig
(Oneindig)
Met de hand scherpgesteld
opnemen
(Handmatig
scherpstellen)
• Hierdoor verschijnt de
scherpstelindicator in
het display.
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Selecteer deze
instelling:
Scherpstelfunctie indicator
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
Om dit te doen:
BELANGRIJK!
Selecteer deze
instelling:
De scherpstelling automatisch
bijstellen
• Autofocus kan tijdens filmopname
niet worden geselecteerd.
(Autofocus)
Close-up opname
• Tijdens filmopname gebruikt de
macrofunctie een vast ingestelde
scherpstelling die geoptimaliseerd
is voor macro-opname.
Macro (Close-up)
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 120)
gebruiken om de scherpstelfunctie over te schakelen
telkens wanneer u op [왗] en [왘] drukt terwijl u een
snapshot of een film aan het opnemen bent.
82
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Voer compositie van het beeld zodanig uit dat
Gebruik van autofocus
hoofdonderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt en druk vervolgens
de sluitertoets halverwege in.
In het Engels betekent het woord “focus” scherpstellen, dus
Auto Focus betekent automatisch scherpstellen - we zullen
in deze gebruiksaanwijzing echter de technische term
‘autofocus’ aanhouden. Werking van autofocus begint
wanneer u de sluitertoets halverwege indrukt. Het bereik
van autofocus is als volgt.
• U kunt controleren of op het beeld scherpgesteld is
door het scherpstelkader en de bedrijfsindicator te
bekijken.
Bereik: 40 cm – ∞
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
Bedrijfsindicator
ISO50
F3.1
1/1000
1000
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Scherpstelkader
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer “
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk op
[SET].
Wanneer u dit ziet:
Dat betekent dit:
Groen scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator
Er is scherpgesteld op
het beeld.
Rood scherpstelkader
Groene bedrijfsindicator knippert
Er is niet scherpgesteld
op het beeld.
5. Druk de sluitertoets nu geheel in om het beeld
op te nemen.
83
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Snelsluiter
LET OP
• De camera schakelt automatisch over naar het
bereik van de macrofunctie (pagina 86) wanneer het
niet mogelijk is goed scherp te stellen omdat het
onderwerp zich dichter bij bevindt dan mag voor het
autofocusbereik (automatische scherpstelling).
• Telkens bij het bedienen van de optische zoom
(pagina 67) terwijl u met de autofocus aan het
opnemen bent, verschijnt een waarde op het
beeldscherm zoals hieronder aangegeven om u het
scherpstelbereik mede te delen.
Voorbeeld: AF 앪앪 cm – ∞
Wanneer de snelsluiterfunctie ingeschakeld is, begint de
camera onmiddellijk op te nemen zonder te wachten totdat
autofocus gaat werken als u de sluitertoets volledig indrukt.
Dit maakt het mogelijk voor u die speciale momenten op te
nemen zonder dat u hoeft te wachten voor automatisch
scherpstellen (Auto Focus).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “Quick Shutter”(snelsluiter) van de
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[왘].
BELANGRIJK!
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
• Autofocus kan tijdens filmopname niet worden
geselecteerd.
[왔] en druk vervolgens op [SET].
84
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel de snelsluiter in
On (aan)
Schakel de snelsluiter uit
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Specificeren van het bereik van autofocus
U kunt de volgende procedure gebruiken om het
autofocusbereik te veranderen tijdens de autofocusfunctie
en de macrofunctie. Merk op dat de configuratie van het
scherpstelkader verandert in overeenstemming met het
door u geselecteerde autofocusbereik.
Voor dit type autofocusbereik:
Selecteer deze
instelling:
Bijzonder beperkt bereik in het midden
van het scherm.
• De instellingen werken goed met
scherpstelvergrendeling (pagina 89).
Spot
(puntmeten)
Automatische keuze van het
scherpstelbereik waar het onderwerp zich
het dichtst bij de camera bevindt.
• Bij deze stand verschijnt er op het
beeldscherm eerst een scherpstelkader
met negen scherpstelpunten. Als de
sluitertoets halverwege ingedrukt wordt,
zullen alle scherpstelkaders van de
negen scherpstelpunten waarop
scherpgesteld is groen worden.
• Deze instelling werkt goed voor het
maken van groepfoto’s.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer “AF Area” (autofocusbereik) op de
“REC” (opname) tab en druk vervolgens op
[왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om het gewenste
autofocusbereik te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
•
Spot (puntmeten)
Scherpstelkader
85
•
Multi
(multi-patroon
meten)
Multi (multi-patroon meten)
Scherpstelkader
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Gebruik van de macrofunctie
• Wanneer de macrofunctie niet goed kan
scherpstellen omdat het onderwerp te ver weg is, zal
de camera automatisch overschakelen naar het
scherpstelbereik van de autofocus (pagina 84).
• Wanneer u tijdens het opnemen met de macrofunctie
een optische zoombewerking (pagina 67) uitvoert,
verschijnt een waarde op het beeldscherm zoals
hieronder is aangegeven om het scherpstelbereik
mee te delen.
Voorbeeld: 앪앪 cm – 앪앪 cm
Gebruik de macrofunctie wanneer u scherp wilt stellen op
close-up onderwerpen. Hieronder volgt het
scherpstelbereik van de macrofunctie.
Bereik: 10 cm – 50 cm
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer “
BELANGRIJK!
• Het gebruik van de flitser samen met de
macrofunctie kan er de oorzaak van zijn dat het licht
van de flitser geblokkeerd raakt hetgeen ongewenste
lensschaduwen kan produceren in het resulterende
beeld.
• Tijdens filmopname gebruikt de macrofunctie een
vast ingestelde scherpstelling die geoptimaliseerd is
voor macro-opname.
Macro” d.m.v. [왖] en [왔] en
druk op [SET].
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
86
B
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Het gebruik van panfocus
Gebruik van de oneindig-functie
Panfocus kan handig zijn bij het opnemen onder
omstandigheden waarbij het om de een of andere reden
moeilijk is om autofocus te gebruiken of wanneer het geluid
van de autofocus functie te hard zou worden opgenomen
tijdens het maken van een film met geluid.
De oneindig functie zet de scherpstelling vast op oneindig
(∞). Gebruik deze functie voor het opnemen van
landschappen en van andere beelden die zich op grote
afstand bevinden.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op
[왘].
3. Selecteer “
3. Selecteer “
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk op
” d.m.v. [왖] en [왔] en druk op
[SET].
[SET].
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
nemen.
LET OP
• De scherpstelafstand verschijnt op het beeldscherm
als u de sluitertoets halverwege indrukt.
Voorbeeld: 앪앪 m – 앪앪 m
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
87
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruik van handmatig scherpstellen
4. Druk op [SET].
Met de handmatige scherpstelfunctie kunt u met de hand
op een beeld scherpstellen. Hieronder volgen het
scherpstelbereik tijdens de handmatige scherpstelfunctie.
5. Terwijl u het beeld via
Optische zoomfactor
het beeldscherm
bekijkt, gebruikt u [왗]
en [왘] om scherp te
stellen.
Benadering van scherpstelbereik
1X
10 cm tot oneindig (∞)
3X
60 cm tot oneindig (∞)
• Bij het gebruik van de digitale zoom veranderen de hier
boven aangegeven waarden.
Handmatige scherpstelstand
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
Doe dit:
Stel scherp op het voorwerp
Druk op [왗].
Stel scherp van het onderwerp weg
Druk op [왘].
• Door op [왗] of [왘] te drukken zal het gedeelte binnen
het kader in stap 1 het beeldscherm tijdelijk geheel
vullen om het scherpstellen te vergemakkelijken.
Enkele ogenblikken later zal het normale beeld
opnieuw verkregen worden.
“Focus” (scherpstellen) en druk daarna op [왘].
3. Selecteer “
” d.m.v.
[왖] en [왔] en druk op
[SET].
• Op dit ogenblik verschijnt
er ook een kader in de
display om het gedeelte
van het beeld aan te geven
dat gebruikt wordt voor
handmatig scherpstellen.
Om dit te doen:
• Als u de scherpstelling van het vergrootte beeld niet
bijstelt, wordt automatisch teruggegaan naar stap 3.
Mocht dit gebeuren en u nog steeds de scherpstelling
wilt bijstellen, druk dan op [SET] om het vergrootte
beeld opnieuw op het display te verkrijgen.
Kader
88
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
6. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
Gebruik van de scherpstelvergrendeling
nemen.
Scherpstelvergrendeling is een techniek die u kunt
gebruiken om scherp te stellen op een onderwerp dat zich
niet binnen het scherpstelkader bevindt terwijl u een beeld
aan het opnemen bent. U kunt scherpstelvergrendeling
gebruiken tijdens de autofocus functie en tijdens de
macrofunctie (
).
LET OP
• Wanneer u tijdens het opnemen met handmatige
scherpstelling een optische zoombewerking (pagina
67) uitvoert, verschijnt een waarde op het
beeldscherm zoals hieronder is aangegeven om het
scherpstelbereik mee te delen.
Voorbeeld: MF 앪앪 cm – ∞
1. Voer de compositie
van het beeld op het
beeldscherm zodanig
uit dat het
hoofdonderwerp zich
binnen het scherpstelkader bevindt en
druk vervolgens de
sluitertoets
halverwege in.
* 앪앪 wordt vervangen door de feitelijke
scherpstelbereikwaarde.
Hoofdonderwerp
ISO50
F3.1
1/1000
1000
Scherpstelkader
• Hierdoor wordt het scherpstellen vergrendeld op het
onderwerp dat zich op dat moment in het
scherpstelkader bevindt.
89
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Houd de sluitertoets
halverwege ingedrukt
en voer
hercompositie van
het beeld uit zoals u
dat schikt.
Belichtingscompensatie (EV verschuiving)
De belichtingscompensatie laat u de belichtingsinstelling
(EV waarde) met de hand veranderen voor aanpassing aan
de belichting van het onderwerp. Deze functie helpt u bij
het verkrijgen van betere resultaten bij het opnemen van
onderwerpen met tegenlicht, een sterk verlicht onderwerp
binnenshuis of een onderwerp tegen een donkere
achtergrond.
ISO50
F3.1
1/1000
1000
Hoofdonderwerp
3. Wanneer u nu hercompositie van het beeld
Belichtingscompensatiebereik: –2,0EV – + 2,0EV
Stappen: 1/3EV
naar wens uitgevoerd heeft, druk de
sluitertoets geheel in om het op te nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
• Het scherpstellen en het opnemen van het beeld zijn
identiek aan wat u doet tijdens de autofocus functie.
[MENU].
2. Selecteer de
LET OP
“Quality” (kwaliteit)
tab, selecteer “EV
Shift” (EV
verschuiving) en druk
dan op [왘].
• Door de scherpstelling te vergrendelen wordt de
belichting ook vergrendeld.
Belichtingscompensatiewaarde
90
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om
• Om de belichtingscompensatie te annuleren dient u
de waarde bij te stellen tot 0.0.
de belichtingscompensatiewaarde te
veranderen en druk
vervolgens op [SET].
• Door op [SET] te drukken
wordt de aangegeven
waarde geregistreerd.
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
BELANGRIJK!
• Bij het opnemen onder bijzonder donkere of juist
lichte omstandigheden kunt u mogelijk geen
bevredigende resultaten verkrijgen ook al gebruikt u
belichtingscompensatie.
EV waarde
[왖] : Verhoogt de EV waarde. Een hogere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor lichtgekleurde
onderwerpen en onderwerpen met tegenlicht.
LET OP
• Bij uitvoeren van een EV verschuiving bewerking
tijdens multi-patroon meten (pagina 126) zal de
functie automatisch overschakelen naar centrumgeoriënteerd meten. Terugstellen van de EV
verschuivingswaarde naar 0.0 zal de meetfunctie
terugschakelen naar multi-patroon meten.
• U kunt toetsaanpassing (pagina 120) gebruiken om
de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [왗] of [왘] drukt tijdens de
opnamefunctie (REC). Dit is handig tijdens het
bijstellen van de belichtingscompansatie tijdens het
bekijken van het in-beeld histogram (pagina 117).
[왔] : Verlaagt de EV waarde. Een lagere EV waarde
wordt het beste gebruikt voor donkergekleurde
onderwerpen en voor het opnemen buiten op een
heldere dag.
91
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Bijstellen van de witbalans
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
De golflengte van het licht dat geproduceerd wordt door de
verschillende lichtbronnen (daglicht, gloeilamp, enz.) kan
de kleur beïnvloeden van het onderwerp dat wordt
opgenomen. Met de witbalans kunt u kunt u bijstellingen
maken om te compenseren voor de verschillende types
verlichting om zo de kleuren van een beeld natuurlijker te
maken.
Tijdens opnemen onder deze
omstandigheden:
Selecteer deze
instelling:
Normale omstandigheden
Auto (automatisch)
Buiten met daglicht op een heldere
dag
Buiten met daglicht op een bewolkte
of regenachtige dag, in de schaduw
van een boom, enz.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
In de schaduw van een gebouw of op
een andere plaats waar de
kleurtemperatuur hoog is.
[MENU].
2. Selecteer de
“Quality” (kwaliteit)
tab, selecteer “White
Balance” (witbalans)
en druk op [왘].
Onder witte of daglicht witte TL
verlichting (onderdrukt kleurmist)
N
Onder daglicht TL verlichting
(onderdrukt kleurmist)
D
Bij licht van gloeilampen
Moeilijke verlichting die handmatige
bediening vereist (Zie “Handmatig
configureren van de witbalans”
(pagina 93)).
92
Manual (handmatig)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Handmatig configureren van de
witbalans
• Wanneer “Auto” (automatisch) geselecteerd is als de
instelling van de witbalans bepaalt de camera
automatisch het witpunt van het onderwerp.
Bepaalde kleuren van de onderwerp en bepaalde
belichtingsomstandigheden kunnen echter
problemen veroorzaken wanneer de camera dit
witpunt probeert vast te stellen, hetgeen het dan
moeilijk maakt om een goede afregeling van de
witbalans te krijgen. Mocht dit gebeuren gebruik dan
daglicht, bewolkt of één van de andere vaste
instellingen voor de witbalans om het type belichting
te specificeren dat wel beschikbaar is.
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 120)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de witbalansinstelling verandert wanneer u op [왗] of
[왘] drukt terwijl de opnamefunctie (REC)
ingeschakeld is.
• Selecteer “AWB Auto WB” om de witbalansfunctie in
te schakelen voor automatische werking als u
icoonhulp (pagina 122) ingeschakeld heeft en de
toetsaanpassing heeft geconfigureerd om de
witbalans te bedienen.
Bepaalde complexe lichtbronnen en andere condities in de
omgeving kunnen het onmogelijk maken om goede
resultaten te verkrijgen wanneer de “Auto” stand of één van
de andere vast lichtbroninstellingen wordt gebruikt voor de
witbalans. U kunt dan de witbalans met de hand bijregelen
voor een bepaalde lichtbron en/of andere condities in de
omgeving.
Merk op dat u handmatige witbalans dient uit te voeren
onder dezelfde omstandigheden als wanneer u
daadwerkelijk aan het opnemen bent. Houd een vel wit
papier bij de hand voordat u begint met de volgende
procedure.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer een “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer vervolgens “White Balance”
(witbalans) en druk daarna op [왘].
93
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om
• Hierdoor wordt de procedure voor het bijstellen van
de witbalans gestart. Als deze procedure voltooid is,
verschijnt de boodschap “Complete” op het
beeldscherm.
“Manual” (handmatig)
te selecteren.
• Hierdoor verschijnt het
voorwerp dat u het laatst
gebruikte voor het
instellen van de
handmatige witbalans op
het beeldscherm. Als u dezelfde instellingen wilt
gebruiken die u configureerde tijdens een eerdere
met de hand gemaakte witbalansinstelling, sla dan
stap 4 over en voer stap 5 uit.
5. Druk op [SET].
• Dit registreert de witbalansinstellingen en keert terug
naar de op dat moment geselecteerde
opnamefunctie.
LET OP
• Nadat u de witbalans met de hand ingesteld heeft,
blijft deze instelling van kracht totdat u de instelling
verandert of wanneer u de camera uitschakelt.
4. Richt de camera op wit papier of een
soortgelijk voorwerp onder dezelfde
lichtomstandigheden waarvoor u de witbalans
in wilt stellen en druk vervolgens op de
sluitertoets.
Wit papier
94
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Selecteer “Normal
Gebruik van de doorlopende sluiter
Speed” (normale
snelheid), “High
Speed” (hoge snelheid)
of “Flash Cont.”
(doorlopende sluiter)
d.m.v. [왖] en [왔] en
druk vervolgens op
[SET].
U kunt de camera configureren om een enkel snapshot
(foto) op te nemen telkens wanneer de sluitertoets
ingedrukt wordt of om te blijven opnemen zolang de
sluitertoets ingedrukt gehouden wordt. U kunt voor de
selectie kiezen uit de volgende drie doorlopende
sluiterfuncties.
• Doorlopende sluiter met normale snelheid
U kunt onafgebroken beelden opnemen totdat het
geheugen vol is.
• Doorlopende sluiter bij hoge snelheid
Neem maximaal drie beelden met hoge snelheid achter
elkaar op.
• Doorlopende sluiter met flits
Gebruik deze functie om drie beelden achter elkaar op te
nemen met elke een flits.
• Hierdoor verschijnt de van toepassing zijnde icoon
op het beeldscherm.
: Doorlopende sluiter met normale snelheid
: Doorlopende sluiter bij hoge snelheid
: Doorlopende sluiter met flits
• Bij de “Off” (uit) stand worden snapshots (foto’s) stuk
voor stuk opgenomen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
BELANGRIJK!
[MENU].
• Bij uitschakelen van de camera wordt de
doorlopende sluiterfunctie automatisch
uitgeschakeld.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Continuous” (doorlopend) en druk op [왘].
95
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• De “Auto” (automatische) instelling voor de ISO
gevoeligheid wordt altijd gebruikt bij de doorlopende
sluiter bij hoge snelheid, ongeacht de huidige instelling
voor de ISO gevoeligheid.
Doorlopende sluiter met normale snelheid
Door de sluitertoets ingedrukt te houden worden beelden
ononderbroken opgenomen zolang er genoeg geheugen
beschikbaar is om ze op te slaan. Laat de sluitertoets los
om het opnemen te stoppen.
• U kunt de gewenste flitsfunctie selecteren met de
doorlopende sluiter bij normale snelheid (pagina 71).
• De snelheid van de doorlopende sluiter hangt af van het
type geheugenkaart dat zich in de camera bevindt. Bij
opnemen naar het ingebouwde geheugen is het opnemen
met de doorlopende sluiter relatief langzaam.
Doorlopende sluiter met flits
Door de sluitertoets ingedrukt te houden terwijl de
doorlopende sluiter met flits geselecteerd is, worden
maximaal drie beelden opgenomen, elk met flist. Het
opnemen stopt wanneer u de sluitertoets los laat voordat
alle drie beelden opgenomen zijn.
• De flitser wordt automatisch ingeschakeld.
• Merk op dat de resolutie van beelden die zijn opgenomen
met de doorlopende sluiter met flitser ietwat lager is en
een grotere neiging heeft om behept te zijn met digitale
ruis dan beelden die opgenomen zijn met de doorlopende
sluiter bij normale snelheid.
• De “Auto” (automatische) instelling voor de ISO
gevoeligheid wordt altijd gebruikt bij de doorlopende
sluiter met flits, ongeacht de huidige instelling voor de
ISO gevoeligheid.
• Bij de doorlopende sluiter met flits is de flitsafstand (het
bereik van de flitser) smaller dan gewoonlijk.
Doorlopende sluiter bij hoge snelheid
Door de sluitertoets ingedrukt te houden terwijl de
doorlopende sluiter bij hoge snelheid geselecteerd is,
worden maximaal drie beelden bij hoge snelheid
opgenomen. Het opnemen stopt wanneer u de sluitertoets
los laat voordat alle drie beelden opgenomen zijn.
• De flitser is automatisch uitgeschakeld.
• Merk op dat de resolutie van beelden die zijn opgenomen
met de doorlopende sluiter bij hoge snelheid ietwat lager
is en een grotere neiging heeft om behept te zijn met
digitale ruis dan beelden die opgenomen zijn met de
doorlopende sluiter bij normale snelheid.
96
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de
Gebruiken van de BEST SHOT functie
opnamefunctie (REC)
op [BS] (BEST SHOT).
Selecteer gewoonweg van de collectie ingebouwde
voorbeeldscenes er één en de camera zal de instellingen
maken voor de scene die u selecteerde om zo elke keer
opnieuw mooie foto’s te maken.
• Hierdoor wordt de BEST
SHOT functie
ingeschakeld die alle 12
BEST SHOT decors toont.
■ Voorbeeld achtergronden
• Portrait (Portret)
• Naast de snapshotdecors is er een filmdecor en een
spraakopnamedecor.
• Scenery (Landschap)
• De voorbeelddecors zijn in volgorde gearrangeerd, te
beginnen met de linker bovenhoek.
• Het op dat moment geselecteerde voorbeelddecor is
het decor met het selectiekader erom heen.
• Night Scene
(Nachtdecor)
• Night Scene Portrait
(Avondportret)
97
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de gewenste
BELANGRIJK!
voorbeeld achtergrond te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• BEST SHOT achtegronden werden niet met deze
camera opgenomen. Ze dienen enkel als voorbeeld.
• Door opname omstandigheden en andere factoren,
kan een beeld opgenomen met de instellingen van
het BEST SHOT decor niet precies het verwachte
resultaat produceren.
• U kunt de camera instellingen veranderen die
geconfigureerd zijn bij het selecteren van een BEST
SHOT scene. De instellingen die u kunt veranderen
zijn dezelfde als die opgeslagen worden wanneer u
een BEST SHOT gebruikersinstelling (pagina 101)
opslaat. Merk echter op dat bepaalde BEST SHOT
scenes u niet toestaan om bepaalde instellingen te
veranderen. De BEST SHOT scene instellingen
worden teruggesteld tot hun oorspronkelijke
instellingen wanneer u een andere BEST SHOT
scene selecteert of de camera uitschakelt. Als u de
instellingen wilt opslaan om later te gebruiken, dient
u deze als een BEST SHOT gebruikersinstelling op
te slaan (pagina 101).
• Door op [MENU] te drukken springt het selectiekader
over naar het eerste voorbeelddecor (“Auto”).
• Verplaats het selectiekader in het display m.b.v. [왖],
[왔], [왗] en [왘]. Door naar links te bladeren terwijl het
selectiekader zich in de linker bovenhoek bevindt of
naar rechts te bladeren terwijl het selectiekader zich
in de rechter onderhoek bevindt, bladert u door naar
het volgende scherm met 12 voorbeelddecors.
• Door het “Auto” decor te selecteren wordt het
opnametype veranderd naar snapshot automatische
opname (de “
” wordt getoond) (pagina 60).
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
• Terwijl het “Movie” (film) decor opgenomen wordt
kunt u de film starten en stoppen door op de
sluitertoets te drukken (pagina 112).
98
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Digitale ruisonderdrukking vindt automatisch plaats
wanneer u een nachtscène, vuurwerk of een ander
beeld opneemt dat een langzame sluitertijd vereist.
Dat is de reden waarom het langer duurt om beelden
op te nemen bij een langzame sluitersnelheid. Zorg
er voor dat u geen cameratoetsen bedient totdat het
uitvoeren van beeldopname voltooid is.
• Bij het opnemen van een beeld van een nachtdecor,
vuurwerk of een ander beeld waarbij u een langzame
sluitersnelheid nodig heeft wordt het gebruik van een
statief aanbevolen om handbewegingen te
voorkomen.
Afzonderlijk tonen van de
voorbeelddecors
U kunt de volgende procedure gebruiken om de BEST
SHOT voorbeelddecors afzonderlijk te tonen zodat u de
uitleg kunt bekijken van de instellingen van elk decor.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Druk op de zoomtoets.
• Hierdoor wordt het
voorbeelddecor getoond
dat geselecteerd was op
het 12-decorscherm.
LET OP
• Aanwijzingen voor het gebruik en het op dat moment
geselecteerde BEST SHOT decor verschijnen
gedurende ongeveer twee seconden in de display
als de BEST SHOT functie reeds ingeschakeld is op
het moment dat u de camera inschakelt.
• Druk nogmaals op de
zoomtoets om terug te
keren naar het 12decorscherm.
99
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Selecteer het gewenste voorbeelddecor m.b.v.
Creëren van uw eigen BEST SHOT
instelling
[왗] en [왘] en druk vervolgens op [SET].
• Door op [MENU] te drukken wordt overgesprongen
naar het eerste voorbeelddecor (“Auto”).
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om een
basisinstelling op te slaan van een snapshot die u opnam
als een BEST SHOT decor. Daarna kunt u de
basisinstelling oproepen telkens wanneer u deze wilt
gebruiken.
4. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer “Register User Scene”
(gebruikersdecor registereren) d.m.v. [왖], [왔],
[왗] en [왘] en druk op [SET].
3. Geef d.m.v. [왗] en [왘]
de snapshots weer
waarvan u de
instelling als BEST
SHOT decor wilt
registreren.
100
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Save” (opslaan) te
LET OP
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• De volgende zijn de instellingen die onderdeel
uitmaken van de snapshotinstelling:
scherpstelfunctie, EV verschuivingswaarde,
witbalansfunctie, flitserfunctie, ISO gevoeligheid, AF
gebied, meetfunctie, flitsintensiteit, flitserassistent,
filter, scherpte, verzadiging en contrast.
• Merk op dat enkel snapshots die opgenomen zijn
met deze camera kunnen worden gebruikt om een
BEST SHOT gebruikersinstelling te creëren.
• U kunt op hetzelfde moment maximaal 999 BEST
SHOT gebruikersinstellingen hebben in het
ingebouwde geheugen van de camera.
• U kunt de huidige instelling van een achtergrond
controleren door verschillende instelmenu’s te tonen.
• BEST SHOT snapshotgebruikersinstellingen worden
opgeslagen in het ingebouwde geheugen van de
camera in de map die “SCENE” heet. Bestandnamen
worden automatisch toegewezen volgens het
formaat “UEZ60nnn.JPE” waar “nnn” een waarde is
vallend tussen 000 en 999.
• Hierdoor wordt de instelling geregistreerd. Nu kunt u
de procedure op pagina 97 gebruiken om uw
gebruikersinstelling te selecteren voor het maken
van een opname.
BELANGRIJK!
• Gebruikersinstellingen in de BEST SHOT functie
bevinden zich in het geheugen na de ingebouwde
voorbeelddecors.
• Door een gebruikerssnapshotinstelling te selecteren
verschijnt de “U” indicator in de rechter bovenhoek
van het beeldscherm gevolgd door een nummer (dat
het instelnummer aangeeft).
• Merk op dat het formatteren van het ingebouwde
geheugen (pagina 179) alle BEST SHOT
gebruikersinstellingen uitwist.
101
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Wissen van een BEST SHOT functie
gebruikersinstelling
Verminderen van de effecten van het
bewegen van uw hand of het bewegen van
het onderwerp
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
U kunt de effecten verminderen van het bewegen van het
onderwerp of van handbewegingen die de neiging hebben
op te treden bij het opnemen van een onderwerp op grote
afstand met een telefoto of bij het opnemen van een snel
bewegend onderwerp of als als de plaats van opname
slecht verlicht is.
(BEST SHOT).
2. Druk op de zoomtoets om over te schakelen
van het 12-decorscherm naar het
voorbeelddecor.
3. Gebruik [왗] en [왘] om de gebruikersinstelling
1. Voer één van de onderstaande procedures uit
te tonen die u wilt uitwissen.
4. Druk op [왔] (
om de anti-trilfunctie in te schakelen.
Gebruiken van de BEST SHOT functie
) om de gebruikersinstelling
te wissen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS] (BEST
SHOT).
5. Selecteer “Delete” (wissen) m.b.v. [왖] en [왔].
2. Selecteer d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] het “Anti Shake”
(anti-tril) decor en druk vervolgens op [SET].
6. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
7. Selecteer een andere scene en druk
vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de opnamestand opnieuw verkregen.
102
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruiken van het menuscherm
BELANGRIJK!
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [MENU].
• De anti-trilfunctie wordt uitgeschakeld bij andere
instellingen dan wanneer “Auto” (automatisch) wordt
geselecteerd voor de ISO gevoeligheid. Als u de
anti-trilfunctie ingeschakeld wilt hebben dat dient u
de ISO gevoeligheid te veranderen naar “Auto”
(automatisch) (pagina 125).
• Door op te nemen met de anti-trilfunctie kan het
beeld er wat ruwer uitzien dan normaal met een
kleine verlaging van de beeldresolutie.
• De anti-trilfunctie kan de effecten van
handbewegingen en bewegen van het onderwerp
mogelijk niet elimineren wanneer de bewegingen te
heftig zijn.
• De anti-trilfunctie is uitgeschakeld tijdens
filmopname.
• De anti-trilfunctie kan mogelijk niet werken bij
bijzonder lage sluitersnelheden. Mocht dit het geval
zijn, gebruik dan een statief om de camera te
stabiliseren.
• Hoewel “
” (anti-trilfunctie) aangegeven wordt op
het beeldscherm terwijl de flitsinstelling op “Auto
Flash” (automatisch flitsen), “Flash On” (flitser aan)
of “Soft Flash” (milde flits) staat, is de anti-trilfunctie
in werkelijkheid uitgeschakeld.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer “Anti
Shake” (anti-tril) en druk daarna op [왘].
3. Selecteer de “Auto” (automatisch) instelling d.m.v.
[왖] en [왔] en druk daarna op [SET].
•
(Anti-trilindicator) wordt aangegeven in het
beeldscherm terwijl de anti-trilfunctie ingeschakeld is
(pagina 30).
2. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
103
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen met een hogere gevoeligheid
• De hoge gevoeligheidsfunctie wordt uitgeschakeld bij
andere instellingen dan wanneer “Auto”
(automatisch) wordt geselecteerd voor de ISO
gevoeligheid. Als u de hoge gevoeligheidsfunctie
ingeschakeld wilt hebben dat dient u de ISO
gevoeligheid te veranderen naar “Auto”
(automatisch) (pagina 125).
• Door op te nemen met hoge gevoeligheid kan het
beeld er wat ruwer uitzien dan normaal met een
kleine verlaging van de beeldresolutie.
• Wanneer het te donker is kan het zijn dat een
gewenst niveau van beeldhelderheid niet verkregen
kan worden.
• Gebruik bij het opnemen met lage sluitersnelheden
een statief om tegen de effecten van
handbewegingen te beschermen.
• Terwijl de flitsinstelling op “Auto Flash” (automatisch
flitsen), “Flash On” (flitser aan) of “Soft Flash” (milde
flits) staat, is de functie voor hoge gevoeligheid
uitgeschakeld.
Bij een hogere gevoeligheid kunnen helderder beelden
worden opgenomen zonder gebruik te maken van de flitser,
zelfs als er niet genoeg licht beschikbaar is voor een
normale belichting.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “High Sensitivity” (hoge
gevoeligheid) decor d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
en druk daarna op [SET].
3. Druk op de sluitertoets om het beeld op te
nemen.
104
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Beelden van instelvoorbeelden
Opnemen van beelden van naamkaartjes
en documenten (Business Shot)
• Business cards and
documents
(Naamkaartjes en
documenten)
Wanneer beelden van naamkaartjes, documenten, een
witbord of soortgelijke voorwerpen vanuit een hoek worden
opgenomen kunnen deze onderwerpen er vervormd uitzien
in het beeld dat als resultaat is opgenomen. De Business
Shot instelling corrigeert rechthoekige vormen automatisch
zodat ze er uitzien alsof ze opgenomen zijn met de camera
recht voor het onderwerp.
Voor aanbrengen van
de keystone correctie
Na aanbrengen van
de keystone correctie
105
• White board, etc.
(Witbord, enz.)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Voordat u met Business Shot gaat
opnemen
Gebruiken van de Business Shot
instelling
• Voordat u begint met de opname dient u eerst de
compositie van het beeld zo in te richten zodat het
contour van het onderwerp dat u wilt opnemen zich in het
geheel op het beelscherm bevindt.
• Let er op dat het onderwerp zich tegen een achtergrond
bevindt waardoor het contour afsteekt en dat het het
beeldscherm zoveel mogelijk vult.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer het gewenste Business Shot beeld
m.b.v. [왖], [왔], [왗] en [왘] en druk vervolgens
op [SET].
3. Druk op de sluitertoets
LET OP
om het beeld op te
nemen.
• Wanneer de camera zich in een hoek bevindt t.o.v.
naamkaartje of document dat u aan het opnemen
bent, dan kan de vorm van het naamkaartje of het
document er vervormd uit zien als beeld. De
automatische Keystone (hoeksteen) correctiefunctie
komt dan in actie om die vervorming te corrigeren
waardoor de onderwerpen er normaal uitzien zelfs
als u vanuit een hoek opneemt.
• Hierdoor wordt een
scherm verkregen dat alle
onderwerpen in het beeld
weergeeft die kwalificeren
als kandidaten voor
keystone (hoeksteen) correctie.
Er verschijnt een foutlezing (pagina 247) als de
camera geen geschikte kandidaat in beeld kan
vinden voor de ‘keystone’ functie. Na enkele
ogenblikken zal het oorspronkelijke beeld zonder
aanpassingen opgeslagen worden in het geheugen.
4. Selecteer m.b.v. [왗] en [왘] de kandidaat die u
wilt corrigeren.
106
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Selecteer “Correct”
Herstellen van een oude foto
(corrigeren) m.b.v. [왖]
en [왔] en druk op
[SET].
U kunt de procedure in dit hoofdstuk gebruiken om een
oude, verbleekte foto te herstellen met de kleuren die
worden verstrekt door de moderne digitale
cameratechnologie.
• Door “Cancel” (annuleren)
te selecteren i.p.v.
“Correct” (corrigeren)
wordt het oorspronkelijke beeld zonder
aanpassingen opgeslagen in het geheugen.
Voordat u probeert een oude foto te
herstellen
• Let er op dat de gehele foto die u probeert te herstellen
zich binnen het beeldscherm bevindt.
• Let er op dat het onderwerp zich tegen een achtergrond
bevindt waardoor het contour afsteekt en dat het het
beeldscherm zoveel mogelijk vult.
• Let er op dat het licht niet weerkaatst van het oppervlak
van de oorspronkelijke foto.
• Als de oude foto zich in de portret oriëntatie bevindt, let er
dan op dat u de compositie van het beeld met de camera
opstelt met de landschap oriëntatie (horizontaal).
BELANGRIJK!
• Digitale zoom wordt uitgeschakeld terwijl u opneemt
met Business Shot. U kunt echter wel optische zoom
gebruiken.
• De camera kan het onderwerp niet herkennen in de
volgende gevallen:
— Wanneer het onderwerp gedeeltelijk buiten het
beeldscherm valt
— Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als
de achtergrond waar het voor geplaatst is
• Het maximal beeldformaat voor Business Shot
beelden is 1600 × 1200 beeldpunten zelfs als de
camera geconfigureerd is voor een groter
beeldformaat. Als de beeldformaatinstelling kleiner is
dan 1600 × 1200 beeldpunten worden beelden
opgenomen met het gespecificeerde formaat.
107
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
LET OP
Opnemen van een oude foto
• Wanneer de camera zich in een hoek bevindt ten
opzichte van de oude foto dan zal één zijde van het
opgenomen beeld er langer uitzien dan de zijde er
tegen over. Dit wordt ‘keystone’ genoemd hetgeen
veroorzaakt wordt door het verschil in afstand van de
cameralens tot beide zijden van de foto. De zijde van
de foto die zich het dichtst bij de camera bevindt ziet
er langer uit terwijl de zijde verder weg van de
camera er juist korter uit ziet. Automatische
‘keystone’ correctie compenseert automatisch voor
deze vervorming hetgeen betekent dat de foto er
normaal uit zal zien zelfs als u hem opneemt vanuit
een hoek.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
(BEST SHOT).
2. Selecteer “Old Photo” d.m.v. [왖], [왔], [왗] en
[왘] en drukt vervolgens op [SET].
3. Druk op de
sluitertoets en neem
het beeld op.
• Hierdoor wordt een
correctie
bevestigingsscherm
weergegeven en het
oorspronkelijk
opgenomen beeld
opgeslagen. Een
foutlezing verschijnt
(pagina 247) zonder
weergave van het
correctie
bevestigingsscherm als
de camera niet in staat is
het contour van de foto te
vinden.
108
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
4. Selecteer d.m.v. [왗] en [왘] het contour
7. Plaats het trimkader d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
waarvoor u correctie wilt uitvoeren.
naar de gewenste plek en drukt vervolgens op
[SET].
5. Selecteer “Trim”
• De camera zal de kleuren automatisch herstellen het
beeld opslaan.
d.m.v. [왖] en [왔] en
druk op [SET].
• Als u geen kader rondom het beeld wilt, configureer
dan het trimkader zodat dit zich binnen het kader van
het weergegeven beeld bevindt.
• Hierdoor verschijnt het
trimkader op het
beeldscherm.
• Druk op [MENU] om de trimbewerking te annuleren
op een gewenst moment en het beeld van dat
moment op te slaan.
• Selecteer “Cancel” om
het beeld op te slaan
als u het beeld niet wilt
trimmen.
6. Maak het trimkader groter of kleiner d.m.v. de
zoomtoets.
109
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Opnemen van een film
• Digitaal zoomen is niet mogelijk bij het opnemen van
een oude foto. U kunt echter wel optische zoom
gebruiken.
• De camera kan een foto niet herkennen in de
volgende gevallen:
— Wanneer het onderwerp gedeeltelijk buiten het
beeldscherm valt
— Wanneer het onderwerp dezelfde kleur heeft als
de achtergrond waar het voor geplaatst is
• De maximale beeldgrootte voor het opnemen van
een oude foto is 1600 × 1200 beeldpunten zelfs
wanneer de camera geconfigureerd is voor een
grotere beeldgrootte. Bij een instelling voor een
beeldgrootte kleiner dan 1600 × 1200 beeldpunten
worden beelden opgenomen bij de op dat moment
gespecificeerde grootte.
• Onder bepaalde omstandigheden kan het herstellen
van de kleuren niet tot de gewenste resultaten
leiden.
U kunt films opnemen met geluid. De enige beperking die
geldt voor de lengte van de film is de hoeveelheid van het
geheugen die beschikbaar is voor opslag. U kunt een
instelling voor de resolutie selecteren die tegemoet komt
aan uw eisen.
• Bestandformaat: Motion JPEG AVI formaat
• Maximale filmlengte
— De enige beperking die geldt voor de lengte van de
film is de hoeveelheid van het geheugen die
beschikbaar is voor opslag.
• Filmbestandgrootte
(naar benadering, voor een film van 1 minuut):
72,8 MB (kwaliteitsinstelling: HQ (hoge kwaliteit))
43,6 MB (kwaliteitsinstelling: Normal (normaal))
17,5 MB (kwaliteitsinstelling: LP (lange weergave))
110
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van de kwaliteit van het
filmbeeld
Datasnelheid
(benadering)
Beeldsnelheid
HQ (640 × 480
beeldpunten)
Normal (640 × 480
beeldpunten)
10,2 megabits
per seconde
30 beelden/
seconde
6,1 megabits
per seconde
30 beelden/
seconde
LP (320 × 240
beeldpunten)
2,45 megabits
per seconde
15 beelden/
seconde
Instelling
Hogere
kwaliteit
De instelling voor de beeldkwaliteit bepaalt hoe ver de
camera de filmbeelden comprimeert voordat zij ze opslaat
in het geheugen. De beeldkwaliteit wordt uitgedrukt als
beeldgrootte in beeldpunten. Een “beeldpunt” is één van de
vele kleine punten die het beeld vormen. Een groter aantal
beeldpunten (meer beeldgrootte) gaat gepaard met een
betere detaillering en een hogere beeldkwaliteit wanneer
een film wordt afgespeeld.
Selecteer voordat u begint met het opnemen van een film
eerst de instelling voor de beeldkwaliteit die u geschikt
acht.
Lagere
kwaliteit
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Gebruik [왗] en [왘] om de “Quality” (kwaliteit)
tab te selecteren.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
Quality” (kwaliteit)
te selecteren en druk vervolgens op [왘].
4. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
111
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Opnemen van een film
• De filmopname duurt zolang de beschikbare
geheugencapaciteit dit toelaat.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
• Panfocus (pagina 87) wordt automatisch
geselecteerd als de scherpstelfunctie tijdens de
filmfunctie (Movie) ongeacht de instelling van het
functiegeheugen “Focus” (pagina 123) en de
instelling van de snapshot scherpstelfunctie. U kunt
overschakelen naar een andere scherpstelfunctie
voordat u met opnemen begint maar u moet
onthouden dat dat de autofocusfunctie niet
geselecteerd kan wordn voor filmopname.
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “
” (film) decor d.m.v. [왗] en
[왘] en druk vervolgens op [SET].
• Door het “
” (film) decor te selecteren verschijnt
“
” in het beeldscherm.
3. Richt de camera op
Resterende opnametijd
4. Druk nogmaals op de sluitertoets om het
het onderwerp en
druk daarna op de
sluitertoets.
opnemen van een film te stoppen.
• Het filmbestand wordt in het geheugen opgeslagen
wanneer een filmopname voltooid is.
• Hierdoor wordt de
filmopname gestart.
• Hierdoor wordt de
filmopname gestart,
hetgeen aangegeven
wordt door “ REC ” op het
beeldscherm.
Opnametijd
112
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Voorzorgsmaatregelen voor het opnemen
van films
• De filmopname capaciteit van het ingebouwde geheugen
is heel klein. Voor het opnemen van films wordt het
gebruik van een geheugenkaart (pagina 180) aanbevolen.
• Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer tijd nodig
om data op te nemen waardoor filmbeelden verloren
kunnen gaan. De indicaties
en REC knipperen tijdens
het opnemen op het beeldscherm om u te laten weten dat
er een filmbeeld verloren is gegaan. Het wordt
aanbevolen een SD geheugenkaart te gebruiken met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde.
• De optische zoom is uitgeschakeld tijdens het opnemen
van een film. Alleen digitale zoom is beschikbaar. Let
erop dat u de gewenste optische zoominstelling
selecteert voordat u de sluitertoets indrukt om het
opnemen van een film te starten (pagina 110).
• Mocht de camera bewogen worden dan wordt het effect
daarvan in het beeld nog verder verergerd wanneer u
close-up opnames aan het opnemen bent of aan het
opnemen bent met een grote zoomfactor. Daarom wordt
het gebruik van een statief aanbevolen bij het opnemen
van close-ups en het opnemen met een grote zoomfactor.
• Beelden kunnen onscherp zijn als het onderwerp zich
buiten het filmbereik bevindt.
• De macrofunctie gebruikt een vast ingestelde
scherpstelling die geoptimaliseerd is voor macro-opname.
• Deze camera neemt ook geluid op. Merk de volgende
punten op bij opname van een film.
— Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
— Goede opnameresultaten
zijn niet mogelijk wanneer
de camera te ver van het
onderwerp weg is.
Microfoon
— Wanneer toetsen op de
camera worden bediend
kan het geluid er van
mogelijk ook opgenomen
worden.
— Het filmgeluid wordt
opgenomen in mono.
• Een heel helder licht in het beeld kan er de oorzaak van
zijn dat er een verticale streep op het beeldscherm
verschijnt. Dit is een fenomeen eigen aan CCD
technologie dat bekend staat als “verticale veeg” en duidt
niet op een defect aan de camera. Merk op dat deze
verticale veeg niet opgenomen wordt in het beeld als het
een snapshot betreft maar wel bij een filmpje.
113
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Opnemen van audio
[MENU].
Toevoegen van geluid aan een snapshot
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
U kunt geluid toevoegen aan een snapshot nadat u deze
opgenomen heeft.
“Audio Snap” (audio snapshotfunctie) en
druk vervolgens op [왘].
• Beeldformaat: JPEG
JPEG heeft een beeldformaat met een efficiënte
datacompressie.
De bestandsextensie van een JPEG bestand is “.JPG”.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “On” (aan) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de audio snapshotfunctie
ingeschakeld.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• De normale snapshotfunctie (zonder geluid) wordt
verkregen door “Off” (uit) te selecteren.
4. Druk op de sluitertoets
om het beeld op te
nemen.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Na opname van het beeld
wordt de audio
opnamestandby functie
ingeschakeld met het zo
juist opgenomen beeld en
de
indicator op het
beeldscherm.
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
LET OP
• U kunt een audiobestand weergeven dat opgenomen
was met de Audio Snapshot functie op uw computer
m.b.v. Windows Media Player.
114
Resterende opnametijd
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
5. Druk op de sluitertoets om audio opname te
Opnemen van spraak
starten.
Spraakopname maakt opnemen van uw stem snel en
eenvoudig.
• De bedrijfsindicator gaat groen knipperen terwijl het
opnemen plaatsvindt.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
BELANGRIJK!
• Het opnemen van foto’s met geluid wordt niet
ondersteund (het geluid wordt niet ondersteund) bij
de volgende types opname. “X3” zelfontspanner
opname (drievoudige zelfontspanner), doorlopende
sluiteropname bij normale snelheid, doorlopende
sluiteropname bij hoge snelheid, doorlopende
sluiteropname met flitser.
• Opnametijd:
Circa 25 minuten met het ingebouwde geheugen
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
LET OP
• U kunt bestanden die opgenomen zijn met
spraakopname weergeven op uw computer m.b.v.
Windows Media Player.
115
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op [BS]
4. De opname stopt wanneer u op de sluitertoets
(BEST SHOT).
2. Selecteer het “Voice
drukt, wanneer het geheugen vol is of
wanneer de accu leeg geraakt is.
Opnametijd
Recording”
(spraakopname) decor
d.m.v. [왖], [왔], [왗] en
[왘] en druk daarna op
[SET].
• Bij selectie van het
“Voice Recording”
(spraakopname) decor
verschijnt “
” op het
beeldscherm.
Resterende opnametijd
3. Druk op de sluitertoets om spraakopname op
te nemen.
• De resterende opnametijdwaarde wordt op het
beeldscherm afgeteld en de bedrijfsindicator gaat
groen knipperen terwijl het opnemen plaatsvindt.
• Door tijdens spraakopname op de [왖] (DISP) te
klikken wordt het beeldscherm uitgeschakeld.
• U kunt indextekens invoegen tijdens het opnemen
door op [SET] te drukken. Zie pagina 157 voor
informatie aangaande het doorspringen naar een
indexteken tijdens het weergeven.
116
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
■ Voorzorgsmaatregelen bij audio opname
Gebruiken van het histogram
• Let er op dat u de microfoon
niet met uw vingers
blokkeert.
U kunt [왖] (DISP) gebruiken voor het tonen van een histogram
op het beeldscherm (pagina 33). Het histogram stelt u in staat
de belichtingsomstandigheden te controleren tijdens het
opnemen van beelden.U kunt ook het histogram van een
opgenomen beeld tonen tijdens de weergavefunctie (PLAY).
Microfoon
• Goede opnameresultaten zijn niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het onderwerp weg is.
] (PLAY) te drukken
• Door op de spanningstoets of op [
wordt de opname gestopt en wordt eventueel geluid
opgeslagen dat tot op dat moment werd opgenomen.
• U kunt ook “post-opname” uitvoeren om audio toe te
voegen aan een snapshot nadat deze werd genomen of
om de bij een beeld opgenomen audio te veranderen. Zie
pagina 154 voor meer informatie.
Histogram
• Een histogram is een grafiek die de helderheid van een
beeld voorstelt uitgedrukt in het aantal beeldpunten. De
verticale as stelt het aantal beeldpunten voor terwijl de
horizontale as de helderheid aangeeft. U kunt het
histogram gebruiken om te bepalen of een beeld
schaduwen (linker kant), middenbereik tonen (midden) en
verlichting (rechts) omvat om voldoende beelddetail tot
uitdrukking te brengen. Mocht het histogram er om de één
of andere reden te éénzijdig uit zien, dan kunt u de EV
verschuiving (belichtingscompensatie) gebruiken om de
balans naar links of rechts te bewegen en zo een betere
balans te verkrijgen. Optimale belichting kan worden
verkregen door de belichting te corrigeren zodat de grafiek
zo veel mogelijk rond het midden is geconcentreerd.
117
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Een RGB histogram wordt ook weergegeven dat de
verdeling van R (rood), G (groen) en B (blauw) aangeeft.
Dit histogram kan gebruikt worden om te bepalen of er te
veel of te weinig van elk van de kleurcomponenten in het
beeld is.
• Neigt het histogram te veel
naar links, dan betekent dit
dat er te veel donkere
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te donker is. De donkere
gedeelten van het beeld
kunnen zelfs “geheel
verduisterd” worden als het
histogram te ver naar links toe
neigt.
LET OP
• U kunt de toetsaanpasfunctie (pagina 120) gebruiken
om de camera te configureren om
belichtingscompensatie uit te voeren telkens
wanneer u op [왗] of [왘] drukt tijdens de
opnamefunctie (REC). Doet u dit dan kunt u de
belichtingscompansatie bijstellen tijdens het bekijken
van het in-beeld histogram (pagina 90).
• Neigt het histogram te veel
naar rechts, dan betekent dit
dat er te veel lichte
beeldpunten zijn. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat in het algemeen
te licht is. De lichte gedeelten
van het beeld kunnen zelfs
“geheel wit” worden als het
histogram te ver naar rechts
toe neigt.
118
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
• Een histogram dat in het
midden geconcentreerd is
duidt op een goede verdeling
van lichte en donkere
beeldpunten. Dit type
histogram is het resultaat van
een beeld dat over het geheel
genomen een optimale
helderheid heeft.
BELANGRIJK!
• Merk op dat het bovenstaande histogram enkel als
toelichting wordt verstrekt. Het is mogelijk is dat u
voor een bepaald onderwerp niet precies deze
vormen kunt verkrijgen.
• Een op het midden geconcentreerd histogram is
geen garantie voor optimale belichting. Het
opgenomen beeld kan overbelicht of onderbelicht
zijn zelfs als het histogram rond het midden is
geconcenteerd.
• U kunt mogelijk geen optimale histogramconfiguratie
verkrijgen door de beperkingen van de
belichtingscompensatie.
• Het gebruik van de flitser alsmede bepaalde opname
omstandigheden kunnen er de oorzaak van zijn dat
het histogram een belichting aangeeft die afwijkt van
de feitelijke belichting van het beeld ten tijde van de
opname.
• Het RGB (kleurcomponenten) histogram wordt enkel
voor snapshots (foto’s) aangegeven.
119
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Camera instellingen van de REC (opname)
functie
Toewijzen van functies aan de [왗] en [왘]
toetsen
Volgend zijn de instellingen die u kunt configureren voordat
u een beeld opneemt m.b.v. de opnamefunctie (REC).
Een functie voor “toetsaanpassing” stelt u in staat de [왗]
en [왘] toetsen te configureren zodat deze de camera
instellingen veranderen wanneer ze ingedrukt worden
tijdens de opnamefunctie (REC). Na het configureren van
de [왗] en [왘] toetsen kunt u de instellingen veranderen die
er aan zijn toegewezen zonder door het menuscherm te
lopen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L/R toetsinstelling (toetsaanpassing)
Raster aan/uit
Beeldcontrole aan/uit
Icoonhulp aan/uit
Default instelling bij inschakelen van de spanning
ISO gevoeligheid
Meten
Filter
Scherpte
Verzadiging
Contrast
Tijdafstempeling
Terugstellen van de camera (reset)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“L/R Key” (linker/rechter toets) en druk
vervolgens op [왘].
120
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
In- en uitschakelen van het in-beeld
raster
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Nadat u een functie toegewezen heeft kunt u de
instelling ervan eenvoudigweg veranderen door op
de [왗] of [왘] toetsen te drukken.
—
—
—
—
—
—
U kunt rasterlijnen op het beeldscherm verkrijgen om u te
helpen bij de compositie van beelden en om er zeker van
te zijn dat de camera tijdens het opnemen recht gehouden
wordt.
Scherpstellen (pagina 82)
EV verschuiving (pagina 90)
Witbalans (pagina 92)
ISO (pagina 125)
Zelfonspanner (pagina 76)
Uit (off) : geen functie toegewezen
BELANGRIJK!
• Tijdens het opnemen van een snapshot of een film
kunt u [왗] en [왘] gebruiken om de functies in te
stellen die er aan toegewezen zijn. U kunt echter de
instelling van de ISO gevoeligheid niet veranderen
tijdens de filmopname. De enige instelling die u kunt
veranderen terwijl het opnemen van een film
plaatsvindt is de EV verschuiving.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Grid” (raster) en druk daarna op [왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
121
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Toon het raster
On (aan)
Verberg het raster
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
In- en uitschakelen van beeldcontrole
Gebruik van icoonhulp
Beeldcontrole laat de door u opgenomen beelden zien op
het beeldscherm zodra u ze opneemt. Gebruik de volgende
procedure om beeldcontrole in en uit te schakelen.
Icoonhulp toont begeleidende tekst over een icoon
wanneer u deze selecteert op het beeldscherm tijdens de
opnamefunctie (REC) (pagina 30).
• De icoonhulptekst wordt aangegeven voor de volgende
functies: Flitserfunctie, scherpstelfunctie, witbalans,
zelfontspanner, opnametype, EV verschuiving.
Merk echter op dat de icoonhulptekst voor de
scherpstelfunctie, EV verschuiving, witbalans en
zelfontspanner enkel verschijnt wanneer de “Focus”
(scherpstelling) “EV Shift” (EV verschuiving), de “Selftimer” (zelfontspanner) en “White Balance” (witbalans)
toegewezen is aan de [왗] en [왘] toetsen met de
toetsaanpassingsfunctie (pagina 120).
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op de
[MENU] toets.
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Review” (controleren) en druk vervolgens op
[왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon beelden op het beeldscherm
voor ongeveer een seconde
onmiddellijk nadat ze opgenomen zijn
On (aan)
Toon geen beelden onmiddellijk nadat
ze opgenomen zijn
Off (uit)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Icon Help” (icoonhulp) en druk vervolgens
op [왘].
122
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
Specificeren van de default instellingen
bij inschakelen van de spanning
[왔] en druk op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze
instelling:
Toon begeleidende tekst wanneer u
een icoon selecteert op het
beeldscherm
On (aan)
Schakel icoonhulp uit
Off (uit)
Met het “functiegeheugen” van deze camera kunt u de
default instellingen bij inschakelen van de spanning
afzonderlijk instellen voor de BEST SHOT functie
flitserfunctie, de scherpstelfunctie, de witbalansfunctie, de
ISO gevoeligheid, AF gebied, meten, zelfontspanner,
flitsintensiteit, de digitale zoomfunctie, de handmatige
scherpstelstand en de zoompositie. Het inschakelen van
het functiegeheugen voor een bepaalde functie is een
boodschap aan de camera om de status te onthouden van
die functie wanneer u de camera uitschakelt om dezelfde
status opnieuw te verkrijgen wanneer de camera weer
ingeschakeld wordt. Wanneer het functiegeheugen
uitgeschakeld is, stelt de camera automatisch de
oorspronkelijke defaultinstellingen voor de betreffende
functie in die ingesteld waren in de fabriek.
— De volgende tabel toont wat er gebeurt als u het
functiegeheugen voor elke functie in- of uitschakelt.
BELANGRIJK!
• De hieronder gegeven iconen verschijnen niet in het
display wanneer de icoon hulpfunctie (Icon Help)
uitgeschakeld is.
— Flitsericoon
(pagina 71)
— Scherpstelicoon
(pagina 82)
— Witbalansicoon AWB (pagina 92)
123
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Functie
On (Aan)
BEST SHOT*1
Flash (Flitser)
Auto (Automatisch)
Focus (Scherpstellen)
Auto (Automatisch)
White Balance (Witbalans)
Auto (Automatisch)
ISO
Auto (Automatisch)
AF Area (autofocusbereik) Instelling
wanneer de
Metering (Meten)
camera
uitgeschakeld
Self-timer (Zelfontspanner) is
Flash Intensity
(Flitsintensiteit)
[MENU].
2. Selecteer de “REC” (opname) tab, selecteer
“Memory” (geheugen) en druk vervolgens op
[왘].
3. Selecteer het item dat u wilt veranderen
Spot (Puntmeten)
m.b.v. [왖] en [왔] en druk vervolgens op [왘].
Multi
(Multi-patroon meten)
4. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste instelling
Off (Uit)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
0
Digital Zoom (Digitale zoom)
On (Aan)
MF Position (MF stand)
Laatste autofocus stand
die van kracht was voordat
u overschakelde op
handmatig scherpstellen
Zoomposition*2
(Zoompositie)
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
Off (Uit)
BEST SHOT functie
uitgeschakeld
Wide (Groothoek)
*1 Specificeert of het starten uitgevoerd wordt met selectie
van het BEST SHOT decor zoals dat is. Wanneer de
camera ingeschakeld is, wordt gestart met het laatst
gebruikte BEST SHOT decor maar bij uitschakelen
wordt gestart met de automatische status.
*2 Alleen de optische zoompositie wordt onthouden.
124
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Schakel het functiegeheugen in
zodat de instellingen worden
herkregen bij inschakelen van
de spanning
On (aan)
Schakel het functiegeheugen
uit zodat de instellingen worden
teruggesteld bij inschakelen
van de spanning
Off (uit)
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
• Merk op dat de instellingen van de BEST SHOT
functie voorrang krijgen over de instellingen van het
geheugen. Als u de camera dus uitschakelt tijdens
de BEST SHOT functie, dan zullen alle instellingen
behalve die voor “Zoom Position” (zoompositie)
geconfigureerd worden voor het BEST SHOT
voorbeelddecor wanneer u de camera opnieuw
inschakelt, ongeacht de aan/uit instellingen van het
functiegeheugen.
Specificeren van de ISO gevoeligheid
U kunt de ISO gevoeligheidsinstelling veranderen voor
betere beelden op plaatsen waar de belichting laag is of
wanneer u een snelle sluitersnelheid wilt gebruiken.
• De ISO gevoeligheid wordt uitgedrukt door waarden die
oorspronkelijk de lichtgevoeligheid uitdrukte van normale
fotografische film. Een hogere waarde geeft een grotere
gevoeligheid aan hetgeen beter is voor het maken van
opnamen wanneer de hoeveelheid beschikbaar licht
weinig is.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “ISO” en druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze instelling:
Automatische
gevoeligheidsselectie
Auto
Lagere gevoeligheid
ISO 50
ISO 100
ISO 200
Hogere gevoeligheid
125
ISO 400
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Selecteren van de meetfunctie
• Onder bepaalde omstandigheden kan een hoge
sluitersnelheid in combinatie met een hoge ISO
gevoeligheid leiden tot digitale ruis (korreligheid)
waardoor het beeld er grof uitziet. Voor het maken
van mooie beelden van goede kwaliteit kunt u het
beste de laagst mogelijke ISO gevoeligheidsinstelling
gebruiken.
• Het gebruik van een hoge ISO gevoeligheid in
combinatie met de flitser kan er bij het opnemen van
een onderwerp dichtbij toe leiden dat het onderwerp
onjuist belicht wordt.
• Voor de ISO gevoeligheid wordt de “Auto”
(automatisch) instelling altijd gebruikt voor het filmen
van een film, ongeacht de huidige instelling van de
ISO gevoeligheid.
De meetfunctie bepaalt welk gedeelte van het onderwerp
gemeten wordt voor de belichting. U kunt de volgende
procedure gebruiken om de meetfunctie van de camera te
veranderen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Metering” (meten) en druk op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk daarna op [SET].
LET OP
• U kunt de toetsaanpassingsfunctie (pagina 120)
gebruiken om de camera zodanig te configureren dat
de instelling voor de ISO gevoeligheid verandert
telkens wanneer u tijdens de opnamefunctie (REC)
op [왗] of [왘] drukt.
126
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Multi (Multi-patroon meten)
BELANGRIJK!
Multi-patroon meten verdeelt het beeld
in raster onderdelen en meet het licht bij
elke sectie voor een gebalanceerde
belichtingaflezing. De camera bepaalt
automatisch de opname omstandigheden in
overeenkomst met de gemeten lichtpatronen en stelt
de belichtingsinstelling daarmee in overeenkomst af.
Dit type meten voorziet u van foutvrije
belichtingsinstellingen voor een groot bereik aan
opname omstandigheden.
• Als “Multi” (multi-patroon meten) als meetmethode
wordt geselecteerd, kunnen bepaalde procedures de
instelling voor de meetfunctie automatisch
veranderen zoals hieronder beschreven.
• Door de belichtingscompensatie instelling (pagina
90) te veranderen naar een waarde anders dan 0.0
verandert de meetfunctie naar “Center Weighted”
(centrum-georiënteerd meten). Als u de
belichtingscompensatie instelling terugverandert
naar 0.0 zal de meetfunctie ook terugveranderen
naar “Multi” (multi-patroon meten).
• Wanneer “Multi” (multi-patroon meten) geselecteerd
is, wordt de icoon niet aangegeven als u terugkeert
naar het opnamefunctie (REC) informatiedisplay
(pagina 30).
Center Weighted (Centrum-georiënteerd meten)
Centrum-georiënteerd meten
concentreert zich op het midden van het
scherpstelkader en meet het licht daar.
Gebruik deze meetmethode als u wat
controle wilt uitoefenen over de belichting zonder de
instellingen geheel over te laten aan de camera.
Spot (Puntmeten)
Puntmeten neemt aflezingen van een
bijzonder beperkt gebied. Gebruik deze
meetmethode wanneer u de belichting
ingesteld wilt hebben op de helderheid
van een bepaald onderwerp zonder te worden
beïnvloed door omringende omstandigheden.
127
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Gebruiken van de filterfunctie
Speciferen van de contourscherpte
Met de filterfunctie van de camera kunt u de kleurtoon van
een beeld veranderen tijdens het opnemen.
Gebruik de volgende procedure om de scherpte van de
contouren in het beeld te regelen.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Filter” (filter) en druk daarna op
[왘].
selecteer “Sharpness” (scherpte) en druk
daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
[왔] en druk vervolgens op [SET].
• De volgende filterinstelling staan tot de beschikking:
Off (Uit), B/W (zwart/wit), Sepia (sepia), Red (rood),
Green (groen), Blue (blauw), Yellow (geel), Pink
(roze), Purple (paars)
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Uitmuntende scherpte
+2
+1
Normale scherpte
BELANGRIJK!
0
–1
• Door de filterfunctie van de camera te gebruiken
wordt hetzelfde resultaat geproduceerd als het
monteren van een kleurfilter op de lens.
Weinig scherpte
128
–2
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
Specificeren van kleurverzadiging
Specificeren van het contrast
Gebruik de volgende procedure om de gevoeligheid te
regelen van het beeld dat u opneemt.
Gebruik de volgende procedure om het relatieve verschil
tussen de lichte delen en de donkere delen te regelen van
het beeld dat u opneemt.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
2. Selecteer de “Quality” (kwaliteit) tab,
selecteer “Saturation” (verzadiging) en druk
daarna op [왘].
selecteer “Contrast” en druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Om dit te verkrijgen:
Selecteer deze
instelling:
Hoge kleurverzadiging (intensiteit)
+2
Hoog contrast
+2
+1
+1
Normale kleurverzadiging (intensiteit)
Normaal contrast
0
Lage kleurverzadiging (intensiteit)
0
–1
–1
Laag contrast
–2
129
–2
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Foto’s met datumafstempeling
• Nadat de datuminformatie eenmaal op een foto
gestempeld is, kunt u de informatie niet meer
uitwissen.
• Specificeer het formaat/opmaak van de datum d.m.v.
de “Date Style” (datumopmaak) instelling (pagina
173).
• De opnamedatum en –tijd worden bepaald in
overeenstemming met de instellingen van de
cameraklok (pagina’s 56, 172) wanneer de foto
opgenomen werd.
• Digitaal zoomen wordt niet ondersteund terwijl
datumafstempeling (“Date” (datum) of “Date&Time”
(datum&tijd)) ingeschakeld is (pagina 69).
• Datumafstempeling wordt niet ondersteund bij de
volgende types beelden.
Beelden die opgenomen zijn met bepaalde BEST
SHOT scenes (“Business Cards and Documents”
(visitekaartjes en documenten), “Whiteboard, etc.”
(witbord, enz.), “Old Photo” (oude foto))
U kunt bij foto’s kiezen uit een datumafstempeling of een
datum met tijd afstempeling in de rechter onderhoek van
het beeld.
1. Druk tijdens de opnamefunctie (REC) op
[MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (basisinstelling) tab en
selecteer “Timestamp” (tijdafstempeling) en
druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer d.m.v. [왖] en [왔] te gewenste
instelling en druk daarna op [SET].
Voorbeeld: 24 december, 2006, 1:25 ‘s middags (PM)
Om deze informatie voor de
datumafstempeling te registreren:
Selecteer deze
instelling:
Opnamedatum (2006/12/24)
Date (datum)
Opnamedatum en –tijd
(2006/12/24 1:25pm)
Date&Time
(datum&tijd)
Niets
Off (uit)
130
OVERIGE OPNAMEFUNCTIES
BELANGRIJK!
Terugstellen (reset) van de camera
• De volgende items worden niet teruggesteld
(geïnitialiseerd) wanneer u de camera terugsteld
(reset) (pagina 236).
— Thuistijd instelling
— Wereldtijd insteling
— Tijdinstelling
— Date Style (datumopmaak)
— Language (taal)
— Video Out (video uitgang)
Gebruik de volgende procedure om alle instellingen van de
camera terug te stellen (reset) tot hun oorspronkelijke
defaultwaarden zoals aangegeven bij “Menureferentie” op
pagina 235.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Reset” (resetten) en druk daarna
op [왘].
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Reset” (resetten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) en druk op [SET] als
u deze procedure wilt annuleren zonder de camera
terug te stellen.
131
WEERGAVE
WEERGAVE
2. Gebruik [왘] (voorwaarts) of [왗] (achterwaarts)
U kunt het ingebouwde monitorscherm van de camera
gebruiken om beelden te bekijken nadat u ze heeft
opgenomen.
om door de bestanden te bladeren op het
beeldscherm.
Elementaire weergavebediening
Gebruik de volgende procedure om door bestanden te
bladeren die in het geheugen van de camera opgeslagen zijn.
1. Druk op [
LET OP
] (PLAY) om
de camera in te schakelen.
• Hierdoor wordt de
weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld en verschijnt
een beeld of een boodschap
op het beeldscherm.
Weergavefunctie (PLAY)
bestand type
[
• Door [왗] of [왘] ingedrukt te houden wordt versneld
door de beelden gebladerd.
• Om sneller bladeren door de weergavebeelden
mogelijk te maken is het beeld dat aanvankelijk
verschijnt een controlebeeld met een ietwat lagere
kwaliteit dan het werkelijke weergavebeeld. Het
werkelijke weergavebeeld verschijnt even later na
het controlebeeld. Dit is niet van toepassing bij
beelden die gekopiëerd zijn van een andere digitale
camera.
]
Mapnaam/bestandnaam
Beeldkwaliteit
Beeldformaat
Datum en tijd
132
WEERGAVE
Weergave van een audio snapshot
On dit te doen:
Doe dit:
Voer de onderstaande stappen uit om een audio snapshot
) en de audio (het geluid) af
te tonen (aangegeven door
te spelen.
Versneld afspelen van de
audio in voorwaartse of
achterwaarts richting.
Houd [왗] of [왘] ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van
de audio weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume
bijstellen.
Druk op [왔] en gebruik [왖]
en [왔].
Veranderen van de inhoud
van het display.
Druk op [왖] (DISP).
De weergave annuleren.
Druk op [MENU].
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) totdat het gewenste beeld wordt
weergegeven.
2. Druk op [SET].
• Dit geeft de audio weer
die het getoonde beeld
vergezelt.
BELANGRIJK!
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• U kunt tijdens afspelen
van het geluid de
volgende bediening
uitvoeren.
133
WEERGAVE
3. Verschuif het beeld d.m.v. [왖], [왔], [왗] en [왘]
Inzoomen op het weergegeven beeld
naar boven, naar beneden, naar links of naar
rechts.
Voer de volgende procedure uit om in te zoomen op het
beeld op het beeldscherm. Inzoomen kan tot maximaal
acht maal de oorspronkelijke grootte worden uitgevoerd.
4. Druk op [MENU] om het beeld terug te
brengen naar de oorspronkelijke grootte.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
[왗] en [왘] om het gewenste beeld te tonen.
2. Druk op de zoomtoets
( ) om het beeld te
vergroten.
BELANGRIJK!
• Afhankelijk van de oorspronkelijke grootte van het
opgenomen beeld is het niet mogelijk om tot acht
maal de oorspronkelijke grootte in te zoomen op een
beeld in de display.
Huidige zoomfactor
Getoond deel
• Hierdoor wordt
ingezoomd op het beeld.
• Er verschijnt een
indicator in de linker
onderhoek die laat zien
welk deel van het
huidige beeld dat op dat
moment op het
beeldscherm wordt
getoond.
Oorspronkelijk beeld
134
WEERGAVE
4. Gebruik [왖] of [왔] om de gewenste instelling
Afmetingen van een beeld heraanpassen
te selecteren druk varvolgens dan op [SET].
U kunt de afmetingen van een opgenomen beeld
heraanpassen op één van drie afmetingen.
• Bij het selecteren van de beeldgrootte (het
beeldformaat), zullen de beeldgroottewaarde (aantal
beeldpunten) en het corresponderende
afdrukformaat beurtelings worden weergegeven. Het
afdrukformaat geeft het optimale papierformaat aan
waarop u een beeld kunt afdrukken voor het door u
geselecteerde beeldformaat.
1. Druk tijdens een weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Resize”
(afmetingen
heraanpassen) en druk
daarna op [왘].
Beeldgrootte/
Beeldformaat
• Merk op dat deze
bewerking alleen mogelijk
is wanneer een snapshot
beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
3M
2048 × 1536
2M
1600 × 1200
VGA
640 × 480
Afdrukformaat
A4 Print
3.5˝ × 5˝ Print
E-mail (optimaal formaat bij
toevoegen van een beeld
bijlage aan E-mail
Groter
Kleiner
* “M” betekent “Mega”.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om het
heraanpassen van de afmetingen te annuleren.
3. Gebruik [왗] of [왘] om door de beelden te
bladeren en dat beeld te tonen waarvan de
afmetingen heraangepast dienen te worden.
135
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Trimmen van een beeld
• Door de afmetingen van een beeld her aan te
passen wordt een nieuw bestand gecreëerd dat het
beeld bevat in de afmetingsgrootte die u selecteert.
Het bestand met het oorspronkelijke beeld blijft ook
in het geheugen.
• Merk op dat u de afmetingen van de volgende
beeldtypen niet kunt heraanpassen.
— Beelden met 640 × 480 beeldpunten en kleinere
beelden
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De afmetingen kunnen niet worden aangepast
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
heraangepaste beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld waarvan de afmetingen zijn
heraangepast weergeeft via het beeldscherm van de
camera, geven de datum en de tijd aan wanneer het
beeld oorspronkelijk opgenomen was, niet wanneer
de afmetingen van het beeld heraangepast werden.
• Wanneer een beeld waarvan de afmetingen
heraangepast zijn weergegeven wordt op het
kalenderscherm (pagina 148), verschijnt dit bij de
datum waarop het heraanpassen van de afmetingen
plaatsvond.
U kunt de volgende procedure volgen om een gedeelte van
een vergroot beeld te trimmen.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY)
[왗] en [왘] om door de beelden te bladeren en
het beeld te tonen dat u wilt tonen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Trimming”
(trimmen) en druk
daarna op [왘].
• Er verschijnt een
indicator in de linker
onderhoek die laat zien
welk deel van het
huidige beeld dat op dat
moment op het
beeldscherm wordt
getoond.
136
Huidige zoomfactor
Oorspronkelijk beeld
Getoond deel
WEERGAVE
4. Gebruik de zoomtoets om op het beeld in te
BELANGRIJK!
zoomen.
• Door het beeld te trimmen worden het originele beeld
(voor het trimmen) en de nieuwe (getrimde) versie
als gescheiden bestanden opgeslagen.
• Merk op dat u de volgende beeldtypes niet kunt
trimmen.
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden opgenomen met een andere camera
• De trimbewerking kan niet worden uitgevoerd
wanneer er niet genoeg geheugen is om het
getrimde beeld op te slaan.
• Wanneer u een beeld dat getrimd werd weergeeft via
het beeldscherm van de camera, geven de datum en
de tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk
opgenomen was, niet wanneer het beeld getrimd
werd.
• Wanneer een getrimd beeld weergegeven wordt op
het kalenderscherm (pagina 148), verschijnt dit bij de
datum waarop het trimmen plaatsvond.
• Het gedeelte van het beeld dat op het beeldscherm
weergegeven wordt is het getrimde gedeelte.
5. Beweeg het gedeelte dat getrimd moet
worden d.m.v. [왖], [왔], [왗], en [왘] naar
boven, naar beneden, naar en naar rechts.
6. Druk op [SET] om het deel van het beeld te
extraheren dat zich binnen het trimkader
bevindt.
• Druk op [MENU] als u de procedure op een gegeven
moment toch wilt annuleren.
137
WEERGAVE
3. Selecteer d.m.v. [왗] en
Keystone correctie
[왘] het voorwerp
waarbij u correctie wilt
uitvoeren.
Corrigeer m.b.v. deze procedure een snapshot (foto) van
een rechthoekig voorwerp zoals een (school)bord,
document, poster, of foto dat niet haaks is omdat het vanuit
een hoek genomen is.
• Door keystone correctie uit te voeren bij een beeld wordt
een nieuwe (gecorrigeerde) versie (1600 × 1200
beeldpunten) opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
4. Selecteer “Correct” (corrigeren) d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de procedure te
verlaten zonder keystone correctie uit te voeren.
d.m.v. [왗] en [왘] door de beelden op het
beeldscherm en geef het gewenste beeld weer
op het display.
2. Selecteer “PLAY” (weergave) en daarna
“Keystone” (keystone correctie) en druk
daarna op [왘].
• Hierdoor geeft het scherm alle voorwerpen in het
beeld weer die in aanmerking komen voor keystone
correctie.
• Merk op dat de bovenstaande stap enkel mogelijk is
wanneer een snapshot (foto) op het beeldscherm
wordt weergegeven.
138
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Het gebruiken van kleurherstelling om de
kleuren van een oude foto te corrigeren
• Als het originele beeld kleiner is dan 1600 × 1200
beeldpunten dan zal de nieuwe (gecorrigeerde)
versie van hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Keystone correctie kan niet bij de volgende types
bestanden wordt uitgevoerd.
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden die opgenomen zijn met een andere
camera
• De keystone correctie bewerking kan niet worden
uitgevoerd als er niet genoeg geheugen is om het
gecorrigeerde geheugen op te slaan.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de
tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk
opgenomen was, dus niet wanneer het beeld
gecorrigeerd was.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gecorrigeerd was
(pagina 148).
Door kleurherstelling te gebruiken kunt u de oude kleuren
corrigeren van een foto die opgenomen is met een digitale
camera. Deze functie is handig voor het corrigeren van
bestaande oude foto’s, enz.
• Door kleurherstelling uit te voeren bij een beeld wordt een
nieuwe (herstelde) versie (1600 × 1200 beeldpunten)
opgeslagen als een afzonderlijk bestand.
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
d.m.v. [왗] en [왘] door de beelden op het
beeldscherm en geef het te corrigeren beeld
weer op het display.
2. Selecteer “PLAY” (weergave) en daarna
“Color Correction” (kleurcorrectie) en druk
daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste foto d.m.v. [왗] en [왘]
en druk vervolgens op [SET].
139
WEERGAVE
4. Selecteer “Correct” (corrigeren) d.m.v. [왖] en
BELANGRIJK!
• Als het originele beeld kleiner is dan 1600 × 1200
beeldpunten dan zal de nieuwe (herstelde) versie
van hetzelfde formaat zijn als het origineel.
• Merk op dat u geen correctie kan uitvoeren bij de
volgende types bestanden.
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beelden die opgenomen zijn met een andere
camera
• De kleurcorrectie bewerking kan niet worden
uitgevoerd als er niet genoeg geheugen is om het
gecorrigeerde geheugen op te slaan.
• Bij weergave van een hersteld beeld op het
beeldscherm van de camera geven de datum en de
tijd aan wanneer het beeld oorspronkelijk opgenomen
was, dus niet wanneer het beeld gecorrigeerd was.
• Bij weergave van een gecorrigeerd beeld op het
maandelijkse kalenderscherm, wordt het beeld
aangegeven op de datum dat het gecorrigeerd was
(pagina 148).
[왔] en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt een trimkader op het beeldscherm
weergegeven.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om kleurherstelling te
verlaten zonder iets op te slaan.
5. Maak het trimkader groter of kleiner m.b.v. de
zoomtoets.
• Pas de afmetingen van het trimkader aan zoals u wilt
om het gewenste gedeelte te trimmen.
6. Verplaats d.m.v. [왖], [왔], [왗], en [왘] om het
trimkader naar de gewenste plek te
verplaatsen en druk vervolgens op [SET].
• De camera zal de kleuren automatisch corrigeren en
het beeld opslaan.
• Als u geen kader rondom het beeld wilt, configureer
het trimkader zodat het zich ietwat binnen het kader
bevindt van het weergegeven beeld.
• Selecteer [MENU] om kleurherstelling te verlaten
zonder iets op te slaan.
LET OP
• Zie “Herstellen van een oude foto” op pagina 107 als
u het beeld van een oude foto wilt opnemen met deze
camera en het beeld dat dit oplevert wilt herstellen.
140
WEERGAVE
Weergeven en bewerken van een film
Weergeven van een film
Gebruik de volgende procedure om een film weer te geven
die u opgenomen heeft met deze camera.
1. Blader tijdens de PLAY
(weergavefunctie)
m.b.v [왗] en [왘] door
films op het
beeldscherm en toon
de gewenste film.
Verstreken opnametijd
Filmicoon
Beeldkwaliteit
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt weergave van de film gestart.
• U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren terwijl de
film wordt weergegeven.
141
Om dit te doen:
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
• De snelheid wordt steeds bij
elk maal indrukken met één
stap verhoogd.
Druk op [왗] of [왘].
Laat de versnelde voorwaartse
of achterwaartse weergave
terugkeren tot de normale
snelheid.
Druk op [SET].
Pauzeren van de filmweergave
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld bladeren.
Druk op [왗] of [왘].
Filmweergave stoppen.
Druk op [MENU]
Bijstellen van het
geluidsvolume van de film.
Druk op [왔] en gebruik
[왖] en [왔].
In- en uitschakelen van de
beeldscherm indicators.
Druk op [왖] (DISP).
Inzoomen op het filmbeeld.
Druk op de zoomtoets
( ).
Bladeren door een ingezoomd
beeld op het scherm.
Gebruik [왖], [왔], [왗], [왘].
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Montage van een film
• U kunt het geluidsniveau van het filmgeluid alleen
bijstellen tijdens het weergeven van een film.
• U kunt bij filmopname tot 3,5 maal van de normale
afmetingen inzoomen.
• Films die niet met deze camera opgenomen zijn
kunnen mogelijk niet weergegeven worden.
Gebruik deze procedure van dit hoofdstuk om films te
monteren en te wissen. Met de montagebewerkingen kunt
u alles voor of na een specifiek beeld of alles tussen twee
bepaalde beelden in knippen.
BELANGRIJK!
• Geknipte beelden kunnen niet meer worden
opgeroepen – ze zijn echt weg. Zorg er dus voor dat
u een gedeelte van een film echt wilt wegknippen
voordat u specificeert dat een knipbewerking moet
worden uitgevoerd.
• Montages kunnen niet uitgevoerd worden bij films die
niet met deze camera opgenomen zijn.
• Er kan geen montage worden uitgevoerd bij een film
die korter dan 5 seconden is.
• Bij bepaalde types geheugenkaarten kan de
knipbewerking een aanzienlijke tijd in beslag nemen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
• De knipbewerking kan mogelijk niet uitgevoerd
worden als de beschikbare hoeveelheid geheugen
minder is dan de grootte van het filmbestand dat u
probeert te knippen. Mocht dit het geval zijn, wis dan
bestanden die u niet langer meer nodig heeft om
geheugenruimte vrij te maken.
• Het monteren van twee verschillende films tot een
enkele film en het opsplitsen van één film in
meerdere onderdelen wordt niet ondersteund door
de functies van de camera.
142
WEERGAVE
■ Knippen van alles voor of na een specifiek
beeld
4. Toon het beeld waar de film moet worden
geknipt.
1. Druk op [SET] terwijl
de film die u wilt
monteren weergegeven
wordt.
• Hierdoor wordt de
weergave van een film
gepauzeerd.
2. Druk op [왔].
3. Selecteer de bewerking die u wilt uitvoeren
m.b.v. [왖] en [왔].
Doe dit:
Alles voor een gespecificeerd
beeld knippen
Cut (knippen)
Alles na een gespecificeerd
beeld knippen
Cut (knippen)
Knipfunctie verlaten
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Filmweergave pauzeren en
voortzetten
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld doorbladeren
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Annuleren van de
knipbewerking
Druk op [MENU].
• Het rode gedeelte van de
indicatorstaafindicator
geeft aan welk gedeelte
wordt geknipt.
• U kunt hetzelfde beeld ook weergeven terwijl de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is door op
[MENU] te drukken, de “PLAY” (weergave) tab te
selecteren, “Movie Editing” (filmmontage) te
selecteren en vervolgens op [왘] te drukken.
Om dit te doen:
Om dit te doen:
Cancel (annuleren)
143
WEERGAVE
■ Alles tussen twee specifieke beelden in
knippen
5. Druk [왔] wanneer het
gewenste beeld wordt
getoond.
1. Druk op [SET] terwijl
de film die u wilt
monteren weergegeven
wordt.
6. Selecteer “Yes” (Ja) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
• Hierdoor wordt de
weergave van een film
gepauzeerd.
op [SET].
• De boodschap “Busy.... Please wait…” blijft op de
display terwijl de knipbewerking wordt uitgevoerd.
Het knippen is voltooid als de boodschap verdwijnt.
2. Druk op [왔].
• Selecteer “No” (Nee) om de knipbewerking te
verlaten.
• U kunt hetzelfde beeld ook weergeven terwijl de
weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is door op
[MENU] te drukken, de “PLAY” (weergave) tab te
selecteren, “Movie Editing” (filmmontage) te
selecteren en vervolgens op [왘] te drukken.
3. Selecteer “
Cut” (knippen) d.m.v. [왖]
en [왔] en druk op [SET].
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de snijfunctie te
verlaten.
144
WEERGAVE
4. Toon het startbeeld waar de eerste
6. Verwijs naar stap 4 en
knipbewerking moet worden uitgevoerd.
Om dit te doen:
Doe dit:
Versnelde voorwaartse of
achterwaartse weergave
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Filmweergave pauzeren en
voortzetten
Druk op [SET].
Gepauzeerde weergave per
beeld doorbladeren
Druk op [왗] of [왘] drukken.
Annuleren van de
knipbewerking
Druk op [MENU].
zoek naar het het
knipeindescherm. Druk
op [왔] wanneer het
knipeindescherm
getoond wordt.
• Het rode gedeelte van de
indicatorstaafindicator
geeft aan welk gedeelte
wordt geknipt.
7. Selecteer “Yes” (Ja) d.m.v. [왖] en [왔] en druk
op [SET].
5. Druk op [왔] wanneer
• De boodschap “Busy.... Please wait…” blijft op de
display terwijl de knipbewerking wordt uitgevoerd.
Het knippen is voltooid als de boodschap verdwijnt.
het gewenste beeld
wordt getoond.
• Selecteer “No” (Nee) om de knipbewerking te
verlaten.
145
WEERGAVE
■ Een stilbeeld van een film vastleggen
Vastleggen van een stilbeeld van een
film (MOTION PRINT)
1. Blader tijdens de weergavefunctie (PLAY)
Met de MOTION PRINT functie kunt u een beeld
vastleggen van een bestaande film en een stilbeeld
creëren dat geschikt is om af te drukken. Er zijn twee layouts die u kunt gebruiken om een beeld vast te leggen en
de geselecteerde lay-out bepaalt de uiteindelijke
beeldgrootte.
d.m.v. [왗] en [왘] door de films op het
beeldscherm en toon de film die de gewenste
beelden bevat.
2. Druk op [MENU].
• 9 frames (1600 × 1200
beeldpunten uiteindelijke
beeldgrootte)
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“MOTION PRINT” (Bwegende afdruk) en druk
vervolgens op [왘].
4. Selecteer d.m.v. [왖] en
Achtergrondbeelden
[왔] de layout (“1
frame” (1 beeld) of “9
frames” (9 beelden))
die u wlt gebruiken.
Geselecteerd hoofdbeeld
• Selecteer “Cancel”
(annuleren) om de
MOTION PRINT functie
te verlaten.
• 1 frame (640 × 480
beeldpunten uiteindelijke
beeldgrootte)
Geselecteerd hoofdbeeld
146
WEERGAVE
5. Toon d.m.v. [왗] en [왘] het beeld dat u wilt
Tonen van een 9-beelden scherm
gebruiken als het hoofdbeeld.
Met de volgende procedure verkrijgt u negen beelden
tegelijkertijd op het beeldscherm.
• Door één van beide toetsen ingedrukt te houden
wordt het bladeren versneld uitgevoerd.
6. Druk op [SET] na eerst
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op de
het gewenste beeld te
hebben geselecteerd.
zoomtoets (
).
• Hierdoor wordt het 9-beelden scherm getoond. Het
beeld dat het laatst op het display getoond wordt, zal
weergegeven worden met een selectiekader er om
heen.
• Hierdoor wordt het
stilbeeld dat het resultaat
is getoond.
• Zijn er minder dan negen beelden in het geheugen
dan worden ze weergegeven te beginnen vanaf de
linker bovenhoek. Het selectiekader bevindt zich bij
het beeld dat weergegeven werd voordat u
overschakelde naar het 9-beelden scherm.
• Als u “9 frames” (9
beelden) voor de lay-out
selecteerde, zal het beeld
dat u selecteerde in stap
4 het hoofdbeeld zijn
terwijl de beelden aan
beide zijden zullen
dienen als
achtergrondbeelden.
• Bij een filmbestand (pagina 141) wordt “
”
weergegeven aan de boven- en aan de onderkant
van het beeldscherm.
• Op het 9-beelden scherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 156).
• Als u “1 frame” (1 beeld) selecteerde in stap 4
verschijnt hier het beeld dat u selecteerde in stap 6.
•
BELANGRIJK!
• MOTION PRINT kan niet uitgevoerd worden bij films
die niet met deze camera opgenomen zijn.
147
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet door deze camera kunnen
worden weergegeven.
WEERGAVE
2. Gebruik [왖], [왔], [왗] en
Selectiekader
Tonen van het kalenderscherm
[왘] om het
selectiekader te
verplaatsen naar het
gewenste beeld. Door
op [왘] te drukken terwijl
het selectiekader zich in
de rechterkolom bevindt
of op [왗] te drukken
terwijl het selectiekader zich in de linkerkolom
bevindt, wordt doorgebladerd naar het
volgende scherm met 9-beelden.
Gebruik de volgende procedure om een kalender van 1
maand te tonen. Elke dag toont het eerste bestand dat op
die dag was opgenomen wat het gemakkelijker maakt om
het gewenste bestand te vinden.
1. Druk tijdens de
weergavefunctie
(PLAY) tweemaal op de
zoomtoets ( ).
• U kunt de kalender ook
weergeven door op
[MENU] te drukken, de
“PLAY” tab te
Jaar/Maand
selecteren, “Calendar”
Datumselectiecursor
(kalender) te selecteren
en vervolgens op [왘] te
drukken om de kalender
weer te geven.
• Volg de procedure onder “Veranderen van de
datumopmaak” op pagina 173 om het datumformaat
te specificeren.
• Het op de kalender voor elke dag getoonde bestand
is het eerste bestand dat op die datum was
opgenomen.
Voorbeeld: Wanneer er zich 20 beelden in het
geheugen bevinden en beeld 1 eerst wordt
weergegeven.
1
2
3
10
11
12
4
5
6
13
14
15
7
8
9
16
17
18
19
20
3. Door op een willekeurige toets anders dan
[왖], [왔], [왗], [왘] of de sluitertoets te drukken
wordt een volledige versie op ware grootte
getoond van het beeld waar het selectiekader
zich bevindt.
148
WEERGAVE
• Druk op [MENU] of op [BS] om het kalenderscherm
te verlaten.
Spelen van een Slideshow (diashow)
De Slideshow (diashow) speelt beelden automatisch af in
volgorde en met vaste tussenpauzes.
• Op het kalenderscherm geeft
(microfoon) een
spraakopnamebestand aan (pagina 156).
•
verschijnt in plaats van het beeld wanneer de
datum data bevat die niet kan worden getoond door
deze camera.
2. Verplaats het selectiekader m.b.v. [왖], [왔], [왗]
en [왘] naar de gewenste datum en druk
vervolgens op [SET].
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
• Dit toont een beeld van het eerste bestand dat
genomen was op de geselecteerde datum.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Slideshow” (diashow) en druk vervolgens op
[왘].
149
WEERGAVE
3. Configureer m.b.v. het scherm dat verschijnt
de instellingen voor het beeld, de tijd, de
tussenpauzes en de effecten.
Images
(Beelden)
Effect
• All Images (Alle beelden)
Toont alle beelden in het geheugen van
de camera.
•
Only (alleen)
Deze icoon verschijnt enkel bij snapshots
en audio snapshots.
•
Only (alleen)
Deze icoon verschijnt enkel bij films.
• One Image (Eén beeld)
Toont een bepaald beeld
• Favorites (Favorieten)
Toont alle beelden in de FAVORITE map.
Time
(Tijd)
Specificeer de gewenste weergavetijd (1 tot
en met 5 minuten of 10, 15, 30 of 60
minuten) m.b.v. [왗] en [왘].
Interval
(Tussenpauze)
Specificeer de gewenste tussenpauze (MAX.
of 1 tot 30 seconden) m.b.v. [왗] en [왘].
• Wanneer de weergave een filmbestand
aantreft terwijl “MAX” is geselecteerd als
de tussenpauze wordt enkel het eerste
beeld van het filmpje getoond.
• Pattern 1, 2, 3, 4 (patroon 1, 2, 3, 4)
Oefent een vooringesteld effect uit wanneer
van het ene beeld naar het volgende beeld
wordt overgegaan.
• Random (willekeurig)
Oefent de vooringestelde patronen (1, 2, 3 en
4) willekeurig uit.
• OFF
Efecten zijn uitgeschakeld.
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Start” (starten) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt de slideshow (diashow) gestart.
5. Druk op [SET] om de slideshow (diashow) te
stoppen.
• De diashow stopt ook automatisch nadat de
hoeveelheid tijd verstreken is die u specificeerde
voor “Time” (tijd).
150
WEERGAVE
• Merk op dat de effectinstellingen niet van kracht zijn
wanneer de slideshow “Images” (beelden) instelling
“Favorites” (favorieten) is of “
Only” (alleen
) of
wanneer de slideshow “Interval” instelling “MAX”
(maximaal), “1 sec” of “2 sec” is.
• Bij beelden die u van een andere digitale camera of
van een computer heeft gekopiëerd kan het ietwat
langer duren dan de gespecificeerde tussenpauzetijd
voordat ze verschijnen.
• Als er indicators in de display zijn dan kunt u deze
uitzetten door op [왖] (DISP) te drukken (pagina 33).
• Wanneer de diashow een film bereikt terwijl “One
Image” (één beeld) geselecteerd is voor “Images”
(beelden), zal de film de weergave herhalen voor de
door “Time” (tijd) gespecificeerde tijdsduur.
BELANGRIJK!
• Merk op dat alle toetsen onbedienbaar zijn terwijl
een beeldverandering aan de gang is. Wacht totdat
een beeld stilstaat op het beeldscherm voordat u een
toets probeert te bedienen of houd de toets ingedrukt
totdat het beeld stil gaat staan.
• Door tijdens de slideshow op [왗] te drukken wordt
teruggegaan naar het vorige beeld terwijl door
indrukken van [왘] doorgegaan wordt naar het
volgende beeld.
• Wanneer de slideshow bij een filmbestand komt, wordt
de film en de begeleidende audio eenmaal
weergegeven.
• Wanneer de slideshow bij een
spraakopnamebestand of een audio snapshot komt,
wordt dit eenmaal weergegeven.
• Het geluid van films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden wordt niet gespeeld
wanneer “MAX” (maximaal) gespecificeerd is voor de
“Interval” (tussenpauze) instelling van de slideshow.
Bij alle “Interval” (tussenpauze) instellingen worden
films en alle andere audio (films, audio snapshots en
spraakopnamebestanden) weergegeven ongeacht
de lengte.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [왔] te drukken en daarna [왖] en [왔] te
gebruiken.
151
WEERGAVE
• Door op [MENU] te drukken wordt een scherm
verkregen voor het configureren van diashow
instellingen. Druk op [MENU] terwijl het menuscherm
getoond wordt of selecteer “Start” en druk op [SET]
om de diashow te herstarten.
Gebruik van de fotostandaardfunctie
(EX-Z60DX)
De fotostandaardfunctie stelt u in staat te specificeren wat
er dient te verschijnen op het beeldscherm van de camera
terwijl deze zich op de USB slede bevindt. U kunt een
Photo Stand diashow spelen zonder u zorgen te maken
over de stroom van de accu of u kunt het tonen van een
bepaald beeld tonen. De bediening van de
fotostandaardfunctie wordt uitgevoerd in overeenkomst met
de instellingen van de slideshow. Zie pagina 149 voor
informatie aangaande het configureren van slideshow
instellingen voor eventuele gewenste aanpassingen.
• Tijdens audioweergave kunt u het volume regelen
door op [왔] te drukken en daarna [왖] en [왔] te
gebruiken.
4. Druk nogmaals op de [PHOTO] (foto) toets om
de Photo Stand diashow te stoppen.
BELANGRIJK!
• De accu wordt niet opgeladen terwijl een
fotostandaard diashow aan de gang is. Stop de
diashow als als u de accu wilt opladen.
1. Schakel de camera uit.
2. Zet de camera op de USB slede.
3. Druk op de [PHOTO]
(foto) toets van de USB
slede.
• Dit start de Photo Stand
diashow of toont het
enkele beeld dat u
specificeerde.
[PHOTO]
152
WEERGAVE
4. Gebruik [왖] en [왔] om
Roteren van het displaybeeld
“Rotate” (roteren) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
Gebruik de volgende procedure om het beeld 90 graden te
roteren en de rotatie informatie samen met het beeld te
registreren. Nadat u dit gedaan heeft, zal het beeld altijd
getoond worden in de geroteerde oriëntatie.
• Elke keer indrukken van
[SET] draait het beeld
met 90°.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
5. Druk nadat u klaar bent met het configureren
[MENU].
van de instellingen op [MENU] om het
instelscherm te verlaten.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Rotation” (rotatie) en druk vervolgens op [왘].
• Merk op dat deze bewerking alleen mogelijk is
wanneer een snapshot beeld zich op het
beeldscherm bevindt.
3. Gebruik [왗] en [왘] om door de beelden te
bladeren totdat het beeld dat u wilt roteren op
het beeldscherm te zien is.
153
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Toevoegen van audio aan een snapshot
• U kunt een beeld dat beveiligd is niet roteren. Wilt u
toch een dergelijk beeld roteren dan dient u het eerst
onbeveiligd te maken.
• U kunt mogelijk een digitaal beeld niet roteren als het
opgenomen was met een ander type digitale camera.
• U kunt beelden van het volgende type niet roteren:
— Filmbeelden en de icoon voor
spraakopnamebestanden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
• Het roteren van beelden wordt alleen ondersteund
voor een enkel beeld. Het is niet mogelijk een
scherm van 9-beelden, een beeld op het
kalenderscherm of een beeld waarop ingezoomd is
te roteren.
De “post-opname” functie laat u geluid toevoegen aan
snapshots nadat deze zijn opgenomen. U kunt het
audiogedeelte van een audio snapshot (die met een
icoon er op) ook heropnemen.
• Audioformaat: WAVE/ADPCM opnameformaat
Dit is het Windows standaardformaat voor het
audioformaat.
De bestandsextensie van een WAVE/ADPCM bestand is
“.WAV”.
• Opnametijd:
Maximaal 30 seconden per beeld
• Geluidsbestandsgrootte:
Ongeveer 165KB (30-seconde opnamen van circa 5,5KB
per seconde.)
154
WEERGAVE
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
Heropnemen van het geluid
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waaraan u audio wilt toevoegen.
1. Gebruik tijdens de weergavefunctie (PLAY) de
[왗] en [왘] toetsen om door de snapshots te
bladeren totdat de gewenste getoond wordt
waarvan u het geluid opnieuw wilt opnemen.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
2. Druk op [MENU].
(weergave) tab,
selecteer “Dubbing”
(geluidsdubben) en
druk vervolgens op
[왘].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Dubbing” (geluidsdubben) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Delete” (wissen) te
4. Druk op de sluitertoets om audio opname te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
starten.
• Als u enkel het geluid op deze manier wilt wissen,
druk dan op [MENU] om de procedure te voltooien.
5. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
5. Druk op de sluitertoets om audio opname te
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
starten.
6. Het opnemen stopt na ongeveer 30 seconden
of wanneer u op de sluitertoets drukt.
• Hierdoor wordt de bestaande opname gewist en
vervangen door de nieuwe.
155
WEERGAVE
BELANGRIJK!
Weergeven van een spraakopnamebestand
• Let er op dat u de
microfoon niet met uw
vingers blokkeert.
• Goede
opnameresultaten zijn
niet mogelijk wanneer de
camera te ver van het
Microfoon
onderwerp weg is.
• Nadat de geluidsopname
voltooid is verschijnt de
icoon op het
beeldscherm.
• U kunt mogelijk geen geluid opnemen wanneer de
resterende geheugencapaciteit laag is.
• U kunt geen geluid toevoegen aan beelden van het
volgende type:
— Filmbeelden
— Beelden met MOTION PRINT (afdrukken van
bewegende beelden)
— Beveiligde foto’s (pagina 164)
• Audio die heropgenomen of gewist wordt, kan niet
worden herkregen. Let er dus op dat u het geluid niet
langer nodig heeft voordat u heropname uitvoert of
het geluid wist.
Voer de volgende stappen uit om een
spraakopnamebestand weer te geven.
1. Gebruik [왗] en [왘] tijdens de weergavefunctie
(PLAY) om het gewenste
spraakopnamebestand (een bestand
aangegeven met
) weer te geven.
2. Druk op [SET].
• Hierdoor wordt de
weergave van het
spraakopnamebestand
gestart via de
luidspreker van de
camera.
• U kunt de volgende
bediening uitvoeren
terwijl het geluid
weergegeven wordt.
156
WEERGAVE
Om dit te doen:
Doe dit:
Snel vooruit- of
achteruitspoelen van het geluid.
Houd [왗] of [왘]
ingedrukt.
Pauzeren en hervatten van de
film weergave.
Druk op [SET].
Het geluidsvolume bijstellen.
Druk op [왔] en gebruik
[왖] en [왔].
In- en uitschakelen van het
beeldscherm.
Druk op [왖] (DISP).
Annuleren van de weergave.
Druk op [MENU].
Tonen van camerabeelden op een
televisiescherm
EX-Z60: U kunt opgenomen beelden weergeven op een
televisiescherm en een televisiescherm zelfs gebruiken om
beelden samen te stellen voordat u ze opneemt.
EX-Z60DX: U kunt opgenomen beelden weergeven op een
televisiescherm.
Om de beelden van de camera via een televisiescherm
weer te geven dient uw TV voorzien te zijn van video
ingangsaansluitingen.
BELANGRIJK!
1. Voer de volgend stap uit om de camera op
• Het geluidsvolume kan enkel tijdens de weergave en
tijdens het pauzeren worden bijgesteld.
• Wanneer uw opname voorzien is van indextekens
(pagina 116), kunt u naar het volgende indexteken
doorspringen door de weergave te pauzeren en
vervolgens op [왗] of [왘] te drukken. Druk vervolgens
op [SET] om de weergave te hervatten van de positie
van het indexteken (pagina 116).
een televisietoestel aan te sluiten.
157
C
WEERGAVE
● EX-Z60
1 Sluit één uiteinde van de AV kabel die meegeleverd
is met de camera aan op de USB/AV aansluiting
van de camera en het andere uiteinde op de videoingangsaansluiting van het televisietoestel.
● EX-Z60DX
1 Sluit één uiteinde van de AV kabel die
meegeleverd is met de camera aan op de
[AV OUT] aansluiting van de USB slede en het
andere uiteinde op de video-ingangsaansluiting
van het televisietoestel.
AV kabel
AV kabel
Geel
Wit
(Video) (Audio)
Video
ingangsaansluiting
TV
Video
ingangsaansluiting
TV
AV uitgangspoort [AV OUT]
2 Schakel de camera uit.
3 Zet de camera op de USB slede.
USB/AV aansluiting
Let er op dat de zijde van de aansluiting die met een pijl
(왖) gemarkeerd is, in dezelfde richting wijst als de
voorkant van de camera (waar de lens zich bevindt).
BELANGRIJK!
• Sluit de gele stekker van de AV kabel aan op de
video-ingangsaansluiting (geel) van het
televisietoestel en de witte stekker op de audio
ingangsaansluiting (wit).
158
C
WEERGAVE
2. Schakel de televisie in en selecteer de video-
• Afhankelijk van het formaat van het scherm zullen de
opgenomen beelden en de beelden tijdens de
opname mogelijk niet het gehele scherm vullen (EXZ60).
• Afhankelijk van het formaat van het scherm zullen de
opgenomen beeld mogelijk niet het gehele scherm
vullen (EX-Z60DX).
• Voor het video uitgangssignaal is het geluidsvolume
aanvankelijk ingesteld op maximum. Voer bijstelling
in het geluidsvolume uit d.m.v. de TV regelaars.
• Als u een los verkrijgbare AV kabel (EMC-3A)
gebruikt om de USB/AV aansluiting van de camera
direct te verbinden met de AUDIO IN aansluiting van
een televisietoestel (zonder de USB kabel te
gebruiken), kunt u opgenomen beelden op het
televisiescherm zien en het televisiescherm zelfs
gebruiken om beelden samen te stellen voordat u ze
opneemt (EX-Z60DX).
ingangsfunctie.
3. Voer één van de volgende twee bewerkingen
uit.
• EX-Z60: Druk op [
] om de camera in te schakelen
en voer dan de gewenste bewerking uit voor
weergave.
• EX-Z60DX: Druk op [
] of [
] om de camera in te
schakelen en voer dan de gewenste bewerking uit
voor weergave of opname.
BELANGRIJK!
• U dient als de spanning aan/uit functie (pagina 178)
“Power On” (spanning aan) of “Power On/Off”
(spanning aan/uit) te selecteren als u de camera
aansluit op een televisietoestel voor het bekijken van
videobeelden.
• Alle iconen en indicators die op het beeldscherm van
de camera te zien zijn zullen ook op het
televisiescherm verschijnen.
• Merk op dat het geluid in mono is.
• Als u op de [PHOTO] toets van de slede drukt terwijl
de camera zich op de USB slede bevindt, wordt het
fotostandaard attribuut (pagina 152) geactiveerd en
worden beelden op het televisiescherm (EX-Z60DX)
getoond.
159
C
WEERGAVE
LET OP
Selecteren van het video-uitgangssysteem
• U kunt de camera aansluiten op een DVD recorder of
een videocassetterecorder om beelden van de
camera op te nemen. Sluit gewoonweg de AV kabel
die met de camera meegeleverd wordt aan op de
video ingangsaansluitingen en de audio
ingangsaansluitingen van de DVD recorder of de
videocassetterecorder in plaats van op uw
televisietoestel.
— Na het tot stand brengen van de aansluitingen
kunt u een diashow van foto’s en films weergeven
via de camera en ze opnemen op een DVD of een
videoband. U kunt films opnemen door de “
Only” (alleen
) instelling te selecteren als de
diashow “Images” (beelden) instelling (pagina
149).
— Wis m.b.v. [왖] (DISP) alle indicator van het
beeldscherm (pagina 33) bij het opnemen van
beelden naar een extern toestel.
U kunt kiezen uit het PAL of het NTSC systeem als het
voor aanpassing aan het systeem van de TV die u gebruikt.
1. Druk tijdens de opname- (REC) of
weergavefunctie (PLAY) op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Video Out” (video-uitgang) en druk
vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Als u een TV gebruikt die bedoeld is
voor gebruik in dit gebied:
Selecteer deze
instelling:
U.S., Japan en andere gebieden met het
NTSC systeem
NTSC
Europa en andere gebieden met het
PAL systeem
PAL
BELANGRIJK!
• Beelden zullen niet op de juiste wijze worden
weergegeven als een verkeerd videosysteem wordt
geselecteerd.
• Deze camera ondersteunt enkel de NTSC en PAL
videosystemen. Beelden worden niet juist weergegeven
als u een televisietoestel (monitor) gebruikt dat
ontworpen is voor een ander videosysteem.
160
C
WISSEN VAN BESTANDEN
WISSEN VAN BESTANDEN
U kunt een enkel bestand wissen of u kunt alle bestanden
wissen die zich op dat ogenblik in het geheugen bevinden.
Wissen van een enkel bestand
1. Druk tijdens de
BELANGRIJK!
weergavefunctie
(PLAY) op [왔] (
• Merk op dat het wissen van bestanden niet
ongedaan gemaakt kan worden. Als u een bestand
eenmaal gewist heeft, is hij voorgoed verdwenen. Let
er dus goed op dat u een bestand echt niet meer
nodig heeft voordat u het wist. In het bijzonder geldt
dit voor het wissen van alle bestanden - controleer
eerst alle bestanden voordat u deze handeling
uitvoert.
• Een beveiligd bestand kan niet worden uitgewist. Om
een bestand te wissen dient u het eerst onbeveiligd
te maken (pagina 164).
• Het wissen kan niet worden uitgevoerd wanneer alle
bestanden in het geheugen beveiligd zijn (pagina
165).
• Als een audio snapshot gewist wordt, zal dit zowel
het beeldbestand als het audiobestand wissen dat er
aan vast zit.
• U kunt de procedures in dit hoofdstuk niet gebruiken
om beelden te wissen uit de FAVORITE map. Zie de
procedures op pagina 168 voor details aangaande
het wissen van de inhoud van de FAVORITE map.
).
2. Gebruik [왗] of [왘] om door de bestanden te
bladeren totdat het te wissen bestand wordt
getoond.
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Delete” (wissen) te
selecteren.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
4. Druk op [SET] om het bestand te wissen.
• Herhaal de stappen 2 tot en met 4 om andere
bestanden te wissen, indien gewenst.
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
161
WISSEN VAN BESTANDEN
Wissen van alle bestanden
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[왔] (
).
2. Gebruik [왖] of [왔] om “All Files Delete” (alle
bestanden wissen) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Yes” (ja) te selecteren.
• Selecteer “No” (nee) om de wisfunctie te verlaten
zonder een bestand uit te wissen.
4. Druk op [SET] om alle bestanden uit te
wissen.
• De boodschap “There are no files.” (er zijn geen
bestanden) verschijnt op het scherm nadat alle
bestanden gewist zijn.
162
BEHEER VAN BESTANDEN
BEHEER VAN BESTANDEN
Dankzij de mogelijkheden van de camera voor
bestandsbeheer kunt u makkelijk uw beelden in het oog
houden. U kunt bestanden beveiligen tegen onverhoeds
wissen en de gewenste bestanden opslaan in het
ingebouwde geheugen van de camera.
Elke map kan maximaal 9999 bestanden bevatten.
Als u probeert het 10000ste bestand op te slaan in een
map, wordt automatisch de volgende map met het
volgende serienummer gecreëerd. Bestandsnamen worden
als volgt gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van het 26ste bestand
Mappen
CIMG0026.JPG
Uw camera creëert automatisch mappen in het ingebouwde
geheugen of op de geheugenkaart.
Extensie
Serienummer (4 cijfers)
Geheugenmappen en -bestanden
• De map- en bestandnamen die hier worden beschreven
verschijnen wanneer u mappen en bestanden via uw
computer bekijkt. Zie pagina 31 voor informatie
betreffende informatie over hoe de camera map- en
bestandnamen aangeeft.
• Het feitelijke aantal bestanden dat u op een
geheugenkaart kunt opslaan hangt af van de instellingen
voor de beeldkwaliteit, de beeldgrootte, de
kaartcapaciteit, enz.
• Zie voor details aangaande de mapstructuur
“Geheugenmapstructuur” op pagina 217.
Een beeld dat u opneemt wordt automatisch opgeslagen in
een map waarvan de naam een serienummer is. U kunt
maximaal 900 mappen op hetzelfde moment in het
geheugen houden. Mapnamen worden als volgt
gegenereerd.
Voorbeeld: Naam van de 100ste map
100CASIO
Serienummer (3 cijfers)
163
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [왗] of [왘] om door de bestanden de
Beschermen van bestanden
bladeren en dat beeld te tonen dat u wilt
beveiligen.
Als u een bestand eenmaal beveiligd heeft kan hij niet
worden gewist (pagina 161). U kunt bestanden afzonderlijk
beveiligen of u kunt alle bestanden in het geheugen
beveiligen door een enkele bedieningshandeling.
4. Gebruik [왖] of [왔] om
“On” (aan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
BELANGRIJK!
• Zelfs als een bestand beveiligd is, wordt het
uitgewist wanneer een geheugenkaart wordt
geformatteerd (pagina 183) of als het ingebouwde
geheugen geformatteerd wordt (pagina 179).
• Een beveiligd bestand
wordt aangegeven door
het
teken.
• Om een bestand onbeveiligd te maken, selecteert u
“Off” (uit) in stap 4 en druk vervolgens op [SET].
Beveiligen van een enkel bestand
5. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Protect”
(beveiligen) en druk
daarna op [왘].
164
BEHEER VAN BESTANDEN
Beveiligen van alle bestanden
Gebruik van de FAVORITE folder
U kunt foto’s van uw familie of andere speciale beelden van
een bestandsopslagmap (pagina 217) kopiëren naar de
FAVORITE map in het ingebouwde geheugen. De naar de
FAVORITE map gekopieerde beelden worden automatisch
gereduceerd tot 320 × 240 beeldpunten. Beelden in de
FAVORITE map worden niet getoond tijdens normale
weergave om op die manier persoonlijke beelden privé te
houden terwijl u ze toch bij u kunt hebben. De beelden in
de FAVORITE map worden niet gewist wanneer u van
geheugenkaart wisselt zodat u de foto’s altijd bij de hand
heeft.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Protect” (beveiligen) en druk daarna op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “All Files : On” (Alle
bestanden : aan) te selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Om alle bestanden onbeveiligd te maken, klik op
[SET] in stap 3 zodat de instelling “All Files : Off”
(alle bestanden uit) laat zien.
Kopiëren van een bestand naar de
FAVORITE map
4. Druk op [MENU] om het menuscherm te
verlaten.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Favorites”
(favorieten) en druk op
[왘].
165
BEHEER VAN BESTANDEN
3. Gebruik [왖] of [왔] om
LET OP
“Save” (opslaan) te
selecteren en druk
vervolgens op [SET].
• Door een beeldbestand volgens de bovenstaande
procedure te kopiëren wordt een beeld maat QVGA
van 320 × 240 beeldpunten naar de FAVORITE map
gekopieerd.
• Een bestand dat naar de FAVORITE map wordt
gekopieerd krijgt automatisch een bestandnaam
toegewezen dat een serienummer is. Hoewel het
serienummer begint met 0001 en kan oplopen tot
9999, hangt de feitelijke bovengrens van het bereik
af van de capaciteit van het ingebouwde geheugen.
Denk eraan dat het maximale aantal beelden dat
opgeslagen kan worden in het ingebouwde
geheugen afhangt van de grootte van elk beeld en
van andere factoren.
• Hierdoor worden de
namen van de
bestanden in het
ingebouwde geheugen
of op de ingelegde
geheugenkaart
getoond.
4. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
selecteren dat u naar de FAVORITE map wilt
kopiëren.
BELANGRIJK!
5. Gebruik [왖] of [왔] om “Save” (opslaan) te
• Merk op dat een beeld dat naar de FAVORITE map
gekopieerd is en waar daarna de afmetingen van zijn
aangepast niet meer kan terugkeren naar het
oorspronkelijke formaat.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet naar
een geheugenkaart worden gekopieerd.
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor worden de getoonde bestanden naar de
FAVORITE map gelopieerd.
6. Gebruik na het kopiëren van alle gewenste
bestanden [왖] en [왔] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
166
BEHEER VAN BESTANDEN
BELANGRIJK!
Tonen van een bestand in de FAVORITE
map
• Merk op dat een FAVORITE map enkel gecreërd
wordt in het ingebouwde geheugen van de camera.
Er wordt geen FAVORITE map gecreëerd op een
geheugenkaart mocht u die gebruiken. Als u de
inhoud van de FAVORITE map op het beeldscherm
van een computer wilt bekijken dient u eerst de
geheugenkaart (als u die gebruikt) uit de camera te
verwijderen om met het overbrengen van data te
beginnen (pagina’s 182, 199).
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• De boodschap “No Favorites File!” (geen favouriet
bestand) verschijnt als de FAVORITE map leeg is.
4. Gebruik [왘]
Bestandsnaam
(voorwaarts) of [왗]
(achterwaarts) om door
de bestanden in de
FAVORITE map te
bladeren.
FAVORITE (favorite) mapicoon
5. Druk nadat u klaar bent met het bekijken van
de bestanden tweemaal op [MENU] om deze
functie te verlaten.
167
BEHEER VAN BESTANDEN
Wissen van een bestand uit de
FAVORITE map
Wissen van alle bestanden uit de
FAVORITE map
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
[MENU].
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
“Favorites” (favorieten) en druk op [왘].
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
3. Gebruik [왖] of [왔] om “Show” (weergeven) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [왔] (
selecteren en druk vervolgens op [SET].
4. Druk op [왔] (
).
5. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
).
5. Gebruik [왖] en [왔] om “All Files Delete” (alle
selecteren dat u uit de FAVORITE map wilt
wissen.
bestanden wissen) te selecteren en druk dan
op [SET].
6. Gebruik [왖] of [왔] om “Delete” (wissen) te
BELANGRIJK!
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• U kunt de bedieningshandelingen voor wissen op
pagina 161 niet gebruiken om beelden uit de
FAVORITE map te wissen. Echter door formatteren
van het geheugen (pagina 179) worden de
bestanden in de FAVORITE map gewist.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
bestandwisfunctie te verlaten zonder iets te wissen.
7. Gebruik na het wissen van alle gewenste
bestanden [왖] en [왔] om “Cancel”
(annuleren) te selecteren en druk vervolgens
op [SET] om deze functie te verlaten.
168
ANDERE INSTELLINGEN
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het geluidsniveau van de
bevestigingstoon
Configureren van de geluidsinstellingen
U kunt verschillende geluiden configureren die dan
gespeeld worden telkens wanneer u de camera inschakelt,
de sluitertoets halverwege of geheel indrukt of een
toetsbewerking uitvoert.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
Configureren van de geluidsinstellingen
1. Druk op [MENU].
3. Gebruik [왖] en [왔] om “
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
4. Gebruik [왗] en [왘] om de gewenste instelling
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
voor het volume te specificeren en druk
vervolgens op [SET].
3. Gebruik [왖] en [왔] om het geluid te selecteren
• U kunt het volume instellen binnen het bereik lopend
van 0 (geen geluid) tot en met 7 (luidst).
waarvan u de instelling wilt configureren en
druk vervolgens op [왘].
BELANGRIJK!
4. Gebruik [왖] en [왔] om de instelling te
• De instelling voor het volume die u hier maakt heeft
ook invloed op het geluidsvolumeniveau voor het
video uitgangssignaal (pagina 157).
veranderen en druk vervolgens op [SET].
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Selecteer een ingebouwd
geluid
Sound 1 – Sound 5
(geluid 1 – 5)
Schakel het geluid uit
Off (uit)
Operation”
(bediening) te selecteren.
169
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van het geluidsniveau voor de
weergave van films en audio snapshots
Specificeren van een beeld voor het
beginscherm
U kunt een opgenomen beeld specificeren als het beeld voor
het beginscherm, waardoor dit op het beeldscherm
verschijnt telkens wanneer u de camera inschakelt door op
de spanningstoets of op [
] (REC) te drukken. Het
beginscherm verschijnt niet wanneer u [
] (PLAY) indrukt
om de camera in te schakelen.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “Sounds” (geluiden) en druk
vervolgens op [왘].
3. Selecteer “
1. Druk op [MENU].
Play” (weergave) d.m.v. [왖] en
[왔].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
4. Specificeer d.m.v. [왗] en [왘] de gewenste
selecteer “Startup” (start) en druk vervolgens
op [왘].
instelling voor het weergavevolume en druk
op [SET].
3. Toon m.b.v. [왗] en [왘] het beeld dat u wilt
• U kunt het weergavevolume instellen binnen het
bereik tussen 0 (geen geluid) en 7 (luidst).
gebruiken voor het beginscherm.
4. Verander de instelling m.b.v. [왖] en [왔] en
BELANGRIJK!
druk daarna op [SET].
• De instelling voor het volume die u hier maakt heeft
geen invloed op het geluidsvolumeniveau voor het
video uitgangssignaal (pagina 157).
170
Om dit te doen:
Selecteer deze instelling:
Gebruik het beeld dat op het
moment wordt getoond als het
beginschermbeeld
On (aan)
Schakel het beginscherm uit
Off (uit)
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Specificeren van de bestandsnaam
serienummer generatiemethode
• U kunt elk van de volgende types beelden selecteren
als het startbeeldscherm.
— Het ingebouwde beeld van de camera
— Een snapshot
— Enkel het beeldgedeelte van een audio snapshot
• Er kan per keer slechts één beeld opgeslagen zijn in
het beginschermbeeldgeheugen. Als een nieuw
beginschermbeeld wordt geselecteerd, zal dat
nieuwe beeld het eerdere beeld uit het
beginschermbeeldgeheugen verdringen. Daarom
dient u een gescheiden kopie van het beeld in het
standaard beeldopslaggeheugen van de camera te
hebben opgeslagen als u naar een eerder
beginschermbeeld wilt teruggaan.
• Het beginschermbeeld wordt gewist als u het
ingebouwde geheugen formatteert (pagina 179).
Gebruik de volgende procedure om de methode te
specificeren voor het genereren van het serienummer dat
gebruikt wordt voor bestandsnaam (pagina 163).
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “File No.” (bestandsnaam) en druk
vervolgens op [왘].
3. Verander de instelling m.b.v. [왖] en [왔] en
druk daarna op [SET].
171
Om dit te doen voor een juist
opgeslagen bestand:
Selecteer deze
instelling:
Sla het laatste gebruikte
bestandnummer op en verhoog dit
met één ongeacht of bestanden
uitgewist zijn of de geheugenkaart
door een nieuwe werd vervangen.
Continue
(voortzetten)
Start het serienummer opnieuw
vanaf 0001 wanneer alle bestanden
gewist zijn of de geheugenkaart
vervangen is.
Reset
(terugstellen)
ANDERE INSTELLINGEN
Selecteren van uw thuistijdzone
Instellen van de klok
Gebruik de procedures in dit hoofdstuk om een
thuistijdzone te selecteren en om de instellingen voor de
datum en de tijd te veranderen. Als u enkel de tijd- en
datuminstellingen wilt veranderen zonder de thuistijdzone
te veranderen, voer dan alleen de procedures uit onder
“Instellen van de huidige tijd en datum” op pagina 173.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
• Hierdoor wordt de huidige wereldtijdzone
aangegeven.
BELANGRIJK!
• Let erop dat u de thuistijdzone (de zone waar u zich
op het moment bevindt) selecteert voordat u de
instellingen verandert voor de tijd en de datum.
Anders zullen de instellingen voor de tijd en de
datum automatisch veranderen wanneer u een
andere tijdzone selecteert.
3. Gebruik [왖] en [왔] om “Home” (thuistijd) te
selecteren en druk daarna op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “City” (stad) te
selecteren en druk vervolgens op [왘].
5. Gebruik [왖], [왔], [왗] en [왘] om de het
geografische gebied te selecteren dat de
plaats bevat die u wenst voor de thuistijdzone
en druk vervolgens op [SET].
6. Gebruik [왖] en [왔] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk na het selecteren van de gewenste stad
op [SET] om de bijbehorende zone als uw
thuistijdzone te registreren.
172
ANDERE INSTELLINGEN
Instellen van de huidige tijd en datum
Veranderen van de datumopmaak
1. Druk op [MENU].
U kunt een selectie maken uit drie verschillende opmaken
van het tonen van de datum.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
1. Druk op [MENU].
selecteer “Adjust” (bijstellen) en druk
vervolgens op [왘].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Date Style” (datumstijl) en druk
vervolgens op [왘].
3. Stel de huidige tijd en de tijd in.
Om dit te doen:
Doe dit:
Veranderen van de instelling op de
plaats waar de cursor zich bevindt
Druk op [왖] en [왔].
Verplaatsen van de cursor tussen
instellingen
Druk op [왗] en [왘].
Overschakelen tussen de 12-uur en
de 24-uur tijdaanduiding.
Druk op [BS].
3. Druk op [왖] en [왔] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
Voorbeeld: 24 december, 2006
4. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om ze te registreren en het
instelscherm te verlaten.
173
Om de datum zo te tonen:
Selecteer deze opmaak:
06/12/24
YY/MM/DD
24/12/06
DD/MM/YY
12/24/06
MM/DD/YY
ANDERE INSTELLINGEN
Configureren van wereldtijdinstellingen
Gebruiken van wereldtijd
U kunt het wereldtijdscherm gebruiken om een tijdzone te
selecteren en de tijdinstelling van de klok van de camera in
een handomdraai veranderen wanneer u op reis gaat, enz.
Deze wereldtijdfunctie laat u één van de ingestelde 162
steden in 32 tijdzones selecteren.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
Tonen van het wereldtijdscherm
3. Druk op [왖] en [왔] om “World” (wereld) te
selecteren en druk vervolgens op [왘].
1. Druk op [MENU].
4. Druk op [왖] en [왔] om
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
“City” (stad) te
selecteren en druk
vervolgens op [왘].
selecteer “World Time” (wereldtijd) en druk
vervolgens op [왘].
• Om de zomertijdinstelling
te configureren,
selecteert u “DST” en
vervolgens ofwel “On”
(aan) of “Off” (uit).
3. Druk op [왖] en [왔] om “World” (wereld) te
selecteren.
Om dit te doen:
Selecteer dit:
Toon de tijd in uw thuistijdzone
Home (thuistijd)
Toon de tijd in de zone die op dat
moment geselecteerd is op het
wereldtijdscherm.
World (wereldtijd)
• Zomertijd wordt gebruikt in bepaalde gebieden om
de huidige instelling van de tijd één uur vooruit te
zetten tijdens de zomermaanden.
• Het gebruik van zomertijd hangt samen met
plaatselijke gebruiken en de wetgeving.
4. Druk nogmaals op [SET] om het instelscherm
te verlaten.
174
ANDERE INSTELLINGEN
5. Selecteer m.b.v. [왖],
Bewerken de datum en de tijd van een
beeld
[왔], [왗] en [왘] het
gewenste geografische
gebied en druk
vervolgens op [SET].
Volg de procedure in dit hoofdstuk om de datum en de tijd
van een eerder opgenomen beeld te veranderen. Dit is
handig wanneer de huidige datum en tijd verkeerd zijn om
de volgende redenen.
• Omdat de instellingen van de camera’s klok niet juist
geconfigureerd waren tijdens het opnemen van het beeld
(pagina 55)
• Omdat het beeld opgenomen was in de verkeerde
wereldtijdzone (pagina 174)
6. Druk op [왖] en [왔] om de gewenste stad te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
7. Druk nadat alle instellingen naar wens zijn op
[SET] om de instellingen toe te passen en het
instelscherm te verlaten.
1. Tijdens de weergavefunctie (PLAY) geef
d.m.v. [왗] en [왘] het beeld weer waarvan u de
datum en de tijd wilt bewerken.
2. Druk op [MENU].
3. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“Date/Time” (datum/tijd) en druk vervolgens
op [왘].
4. Stel de datum en de tijd naar wens in.
175
ANDERE INSTELLINGEN
Om dit te doen:
Doe dit:
Verander de waarde bij de plaats
van de cursor
Druk op [왖] of [왔].
Verplaats de cursor tussen
instellingen
Druk op [왗] of [왘].
Schakel heen en weer tussen 12uur en 24-uur aanduiding
Druk op de [BS] toets.
Veranderen van de displaytaal
U kunt de volgende procedure gebruiken om één van de
onderstaande tien talen te selecteren als de displaytaal.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
5. Wanneer alle instellingen naar wens zijn, druk
selecteer “Language” (taal) en druk
vervolgens op [왘].
dan op de [SET] toets om ze toe te passen.
• Geef na het bewerken van de tijd en de datum het
beeld weer om te bevestigen dat de datum en de tijd
correct zijn.
3. Druk op [왖], [왔], [왗] en [왘] om de instelling te
veranderen en druk vervolgens op [SET].
BELANGRIJK!
• Het is niet mogelijk de datum van de volgende types
bestanden te veranderen.
— Opnamen van films en spraak
— Beelden gecreëerd met MOTION PRINT
• De datum en tijd die op een beeld gestempeld zijn
m.b.v. de tijdafstempelingfunctie kunnen niet worden
veranderd (pagina 130).
• Het is niet mogelijk de datum en de tijd van een
beeld te bewerken van een beeld dat beveiligd is.
Maak het beeld eerst onbeveiligd en bewerk daarna
de datum en de tijd.
• U kunt een datum instellen van 1 januari 1980 tot en
met 31 december 2049.
176
ANDERE INSTELLINGEN
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
Veranderen van het protocol van de USB
poort
U kunt de onderstaande procedure gebruiken om het
communicatieprotocol te veranderen van de USB poort van
de camera wanneer u aansluit op een computer, een
printer of op een ander toestel. Selecteer het protocol dat
past bij het toestel waarop u aansluit.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT (pagina 192)
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
(pagina 192)
PTP (PictBridge)*
* “PTP” is de afkorting van “Picture Transfer Protocol”
(Protocol voor het overzenden van beelden).
177
ANDERE INSTELLINGEN
BELANGRIJK!
Configureren van de [ ] (REC) en [ ]
(PLAY) toets en spanning aan/uit functies
• Wanneer de stand “Power On/Off” (spanning aan/uit)
geselecteerd is, wordt de camera uitgeschakeld bij
indrukken van [ ] (REC) tijdens de opnamefunctie
(REC) of bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
weergavefunctie (PLAY).
• Bij indrukken van [ ] (REC) tijdens de
weergavefunctie (PLAY). Wordt overgeschakeld naar
de dat moment geselecteerde opnamefunctie (REC)
terwijl bij indrukken van [ ] (PLAY) tijdens de
opnamefunctie (REC) naar de weergavefunctie
(PLAY) wordt geschakeld.
• Als u de camera aansluit op een televisietoestel voor
het bekijken van videobeelden, dient u als de
spanning aan/uit functie “Power On” (spanning aan)
of “Power On/Off” (spanning aan/uit) te selecteren.
U kunt de volgende procedure gebruiken om de spanning
van de [ ] (REC) en de [ ] (PLAY) toetsen te
configureren zodat de spanning in- of uitgeschakeld wordt
telkens bij indrukken van deze toetsen.
1. Druk op [MENU].
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “REC/PLAY” (opname/weergave) en
druk daarna op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling d.m.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Om deze bewerking te configureren:
Selecteer deze
instelling:
De spanning wordt ingeschakeld bij
] (REC) of [
]
indrukken van [
(PLAY) (maar wordt niet uitgeschakeld)
Power On
(spanning aan)
De spanning wordt in- of uitgeschakeld
bij indrukken van [
] (REC) of bij
indrukken van [
] (PLAY)
Power On/Off
(spanning aan/uit)
De spanning wordt niet in- of
uitgeschakeld bij indrukken van [
(REC) of [
] (PLAY)
Disable
(niet geactiveerd)
]
LET OP
• De oorspronkelijke defaultinstelling is “Power On”
(spanning aan).
178
ANDERE INSTELLINGEN
1. Controleer dat er geen geheugenkaart in de
Formatteren van het ingebouwde geheugen
camera geladen is.
Mocht u het ingebouwde geheugen formatteren dan wordt
alle opgeslagen data uitgewist.
• Mocht er een geheugenkaart geladen zijn in de
camera, verwijder deze dan (pagina 182).
BELANGRIJK!
2. Druk op [MENU].
• Merk op dat data die gewist is door formatteren niet
meer kan worden herkregen. Controleer dus dat u
geen enkele data in het geheugen nodig heeft
voordat u het gaat formatteren.
• Bij formatteren van het ingebouwde geheugen wordt
de volgende items gewist.
— Beveiligde beelden
— Beelden in de FAVORITE map
— Gebruikersinstellingen voor de BEST SHOT
functie
— Startschermbeeld
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat
de spanning van de camera’s accu niet te laag is. Als
de accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren
van het formatteren brengt het risico met zich mee
dat het formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat
de camera niet goed functioneert.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het
formatteren uitgevoerd wordt. Dit brengt het risico
met zich mee dat de camera niet goed functioneert.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formaat) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] en [왔] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Wordt de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld na het formetteren van het
ingebouwde geheugen, dan zal de boodschap
“There are no files.” (er zijn geen bestanden
aanwezig) doodleuk verschijnen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
179
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
U kunt de opslagmogelijkheden van
uw camera uitbreiden door een los
verkrijgbare geheugenkaart (SD
geheugenkaart of MultiMediaCard)
te gebruiken. U kunt ook bestanden
kopiëren van het ingebouwde
geheugen naar een geheugenkaart
en van een geheugenkaart naar het
ingebouwde geheugen.
• Bepaalde types kaarten kunnen de verwerkingssnelheid
afremmen. Gebruikt u een langzame geheugenkaart,
dan kan het voorkomen dat u een film niet kunt
opnemen met de “HQ” beeldkwaliteitinstelling. Daarom
wordt het gebruik van een SD geheugenkaart met een
maximale overdrachtsnelheid van minstens 10MB per
seconde aanbevolen.
• Bepaalde types geheugenkaarten hebben meer tijd
nodig om data op te nemen waardoor filmbeelden
verloren kunnen gaan. De indicaties
en REC
knipperen tijdens het opnemen op het beeldscherm
om u te laten weten dat er een filmbeeld verloren is
gegaan. Het wordt aanbevolen een SD
geheugenkaart te gebruiken met een maximale
overdrachtsnelheid van minstens 10MB per seconde.
• SD geheugenkaarten hebben een
schrijfbeveiligingsschakelaar die u kunt gebruiken
voor beveiliging tegen onverhoeds uitwissen van
beelddata. Merk echter op dat als u een SD
geheugenkaart beveiligt, u de schrijfbeveiliging dient
te verwijderen telkens wanneer u op de kaart wilt
opnemen, hem wilt formatteren of eventueel
bestanden wilt uitwissen.
• Elektrostatische lading, digitale storing en andere
fenomenen kunnen er de oorzaak van zijn dat data
beschadigd wordt en zelfs verloren gaat. Zorg er
altijd voor op welke wijze dan ook belangrijke data
op andere media te backuppen (CD-R, CD-RW, MO
disk, harde schijf van een computer, enz.)
• Gewoonlijk worden bestanden opgeslagen in het
ingebouwde geheugen. Wanneer u echter een
geheugenkaart insteekt, zal de camera automatisch
bestanden op de kaart opslaan.
• Merk op dat u geen bestanden kunt opslaan in het
ingebouwde geheugen terwijl een geheugenkaart in de
camera gestoken is.
BELANGRIJK!
• Gebruik bij deze camera enkel een SD
geheugenkaart of een MultiMediaCard (MMC). Voor
andere types kaarten wordt een juiste werking niet
gegarandeerd.
• Zie de gebruiksaanwijzing van de geheugenkaart
voor informatie hoe u deze kunt gebruiken.
180
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
2. Houd de
Gebruiken van een geheugenkaart
geheugenkaart
zodanig dat de
voorkant ervan in
dezelfde richting
wijst als het
beeldscherm van de
camera en schuif de
kaart dan
voorzichtig in de
kaartgleuf. Schuif
de kaart geheel in
totdat deze met een
klikgeluid stevig op
zijn plaats zit.
BELANGRIJK!
• Zorg ervoor dat u de camera uitschakelt voordat u
een geheugenkaart insteekt of verwijdert.
• Let er op dat u de camera in de juiste richting
insteekt. Probeer nooit een geheugenkaart in de
sleuf te drukken terwijl u weerstand voelt.
Insteken van een geheugenkaart in de
camera
1. Schuif het accudeksel in
de door de pijl
aangegeven richting en
open het dan.
3. Sluit het accudeksel en
schuif het vervolgens in
de door de pijl
aangegeven richting.
181
Voorkant
Achterkant
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BELANGRIJK!
Vervangen van de geheugenkaart
• Probeer nooit iets in de geheugenkaartgleuf van de
camera te steken dat geen SD geheugenkaart of
MMC (MultiMediaCard) kaart is. Dit kan namelijk tot
defecten bij de camera leiden.
• Mocht water of een ongepast voorwerp ooit de
kaartsleuf binnendringen, schakel dan onmiddellijk
de camera uit, verwijder de accu en neem contact op
met de dealer of met de dichtstbijzijnde erkende
CASIO onderhoudswerkplaats.
• Verwijder de kaart nooit uit de camera terwijl de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor
kan het opslaan van een bestand namelijk mislukken
en zelfs schade toegebracht worden aan de
geheugenkaart.
• Bij bepaalde types geheugenkaarten of camera
condities kan de formatteerbewerking een
aanzienlijke tijd in beslag nemen.
1. Druk de
geheugenkaart in
de richting van de
camera en laat hem
dan los. Hierdoor
komt de kaart
gedeeltelijk uit de
camera.
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.
3. Leg een andere geheugenkaart in.
182
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
Formatteren van een geheugenkaart
■ Formatteren van een geheugenkaart
Mocht u een geheugenkaart formatteren dan wordt alle
data uitgewist die is opgeslagen op de kaart.
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in en druk op [MENU].
BELANGRIJK!
• Gebruik voor het formatteren van een geheugenkaart
altijd de camera. Formatteren van een
geheugenkaart kan ook met een computer worden
uitgevoerd maar dat zal dataverwerking door de
camera vertragen. Bij een SD kaart, als u deze op
een computer geformatteerd wordt, kan dit er toe
leiden dat de kaart niet meer voldoet aan het SD
formaat, problemen veroorzaken met de
compatibiliteit en andere problemen met de werking.
• Merk op dat data die gewist is door formatteren van
een geheugenkaart niet meer kan worden herkregen.
Controleer dus dat u geen enkele data op de
geheugenkaart nodig heeft voordat u deze gaat
formatteren.
• Het formatteren van een geheugenkaart wist alle
bestanden, inclusief bestanden die beveiligd zijn
(pagina 164).
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab en
selecteer “Format” (formatteren) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Format” (formatteren)
te selecteren en druk vervolgens op [SET].
Wordt de weergavefunctie (PLAY)
ingeschakeld na het formetteren van een
geheugenkaart, dan zal de boodschap “There
are no files.” (er zijn geen bestanden
aanwezig) doodleuk verschijnen.
• Selecteer “Cancel” (annuleren) om de
formatteerfunctie te verlaten zonder te formatteren.
183
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
■ Voorzorgsmaatregelen voor de
geheugenkaart
Kopiëren van bestanden
Gebruik de onderstaande procedures om bestanden tussen
het ingebouwde geheugen en een geheugenkaart te
kopiëren.
• Mocht een geheugenkaart zich abnormaal gedragen, dan
zal hij waarschijnlijk weer normaal werken als hij opnieuw
gerformatteerd wordt. Het wordt echter aanbevolen meer
dan één geheugenkaart mee te nemen wanneer u de
camera op een plaats ver van uw huis of kantoor
gebruikt.
• Het wordt aanbevolen een geheugenkaart te formatteren
voordat u hem voor de eerste maal in gebruik neemt of
wanneer de door u gebruikte kaart de oorzaak lijkt te zijn
van abnormale beelden.
• Naarmate u meer data opneemt op en wist van een SD
geheugenkaart, verliest deze langzamerhand het
vermogen om data te behouden. Het wordt daarom
aanbevolen om SD geheugenkaarten geregeld te
formatteren.
• Controleer voordat u begint met het formatteren dat de
spanning van de camera’s accu niet te laag is. Als de
accuspanning te laag wordt tijdens het uitvoeren van het
formatteren brengt dit het risico met zich mee dat het
formatteren niet goed wordt uitgevoerd en dat de
geheugenkaart niet goed functioneert.
• U mag het accudeksel nooit openen terwijl het
formatteren uitgevoerd wordt. Dit brengt het risico met
zich mee dat de geheugenkaart niet goed functioneert.
BELANGRIJK!
• Enkel snapshots-, film-, audio snapshot- en
spraakopnamebestanden die met deze camera zijn
opgenomen kunnen worden gekopiëerd. Andere
bestanden kunnen niet worden gekopiëerd.
• Bestanden in de FAVORITE map kunnen niet
worden gekopieerd.
• Bij het kopiëren van een audio snapshot, worden
zowel het betreffende beeldbestand als het
geluidsbestand gekopieerd.
184
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
BELANGRIJK!
Kopiëren van alle bestanden in het
ingebouwde geheugen naar een
geheugenkaart
• Het is niet mogelijk te kopiëren als er niet genoeg
capaciteit is om alle beelden die u wilt kopiëren in
het geheugen te houden.
1. Steek een geheugenkaart in de camera.
2. Schakel de camera in. Schakel de
weergavefunctie (PLAY) in en druk op
[MENU].
3. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “Copy”
(kopiëren) en druk
vervolgens op [왘].
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Built-in
Card”
(ingebouwd geheugen
geheugenkaart) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
• Nadat het kopiëren voltooid is toont het beeldscherm
het laatste bestand in de map.
185
GEBRUIKEN VAN EEN GEHEUGENKAART
5. Druk op [MENU] om de kopieerfunctie te
Kopiëren van een specifiek bestand van
een geheugenkaart naar het ingebouwde
geheugen
verlaten.
LET OP
• Bestanden worden gekopieerd naar de map in het
ingebouwde geheugen waarvan de naam het
grootste nummer heeft.
1. Voer de stappen 1 tot en met 3 van de
procedure onder “Kopiëren van alle
bestanden in het ingebouwde geheugen naar
een geheugenkaart” uit.
2. Gebruik [왖] of [왔] om “Card
Built-in”
ingebouwd geheugen) te
(geheugenkaart
selecteren en druk vervolgens op [SET].
3. Gebruik [왗] of [왘] om het bestand te
selecteren dat u wilt kopiëren.
4. Gebruik [왖] of [왔] om “Copy” (kopiëren) te
selecteren en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het kopiëren gestart en de
boodschap “Busy.... Please Wait…” (bezig…
wachten a.u.b…) getoond.
• Het bestand verschijnt opnieuw op het beeldscherm
nadat het kopiëren voltooid is.
• Herhaal de stappen 3 tot en met 4 om eventueel
andere beelden te kopiëren, indien dit gewenst is.
186
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Direct afdrukken met een printer die
uitgerust is met een kaartgleuf of die USB
DIRECT-PRINT of PictBridge ondersteunt
Een digitale camera geeft u een aantal verschillende
methoden voor het afdrukken van de beelden die hij heeft
opgenomen. De drie belangrijkste afdrukmethoden worden
hieronder beschreven. Gebruik de methode die het beste
past bij uw behoefte.
Gebruik de DPOF functie van de camera op de beelden te
specificeren die u wilt afdrukken en om te specificeren
hoeveel kopieën u wilt laten afdrukken. Om de beelden
vervolgens af te drukken kunt u de geheugenkaart in de
printer steken die voorzien is van een kaartgleuf of u kunt
de camera aansluiten op een printer die USB DIRECTPRINT of PictBridge ondersteunt. Zie “DPOF” (pagina 188)
en “Gebruiken van PictBridge en USB DIRECT-PRINT”
(pagina 192) voor nadere details.
■ Professionele afdrukdienst
Met de DPOF functie van de camera kunt u specificeren
welke beelden u wilt afdrukken en hoeveel afdrukken u wilt
hebben. Zie “DPOF” (pagina 188) voor nadere details.
LET OP
• Sommige afdrukdiensten ondersteunen mogelijk niet
DPOF of kunnen mogelijk andere drukprotocollen
ondersteunen. Gebruik in dit geval een protocol dat
ondersteund wordt door de afdrukdienst om de
beelden te specificeren die u afgedrukt wilt hebben.
187
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Afdrukken met een computer
DPOF
Windows gebruikers
De camera wordt geleverd met de Photo Loader en
Photohands applicaties die op een Windows computer
geïnstalleerd kunnen worden voor het oversturen, het
beheren en het afdrukken van beelden. Zie “Gebruik van
de camera met een Windows computer” (pagina’s 199,
220) voor nadere details.
De letters “DPOF” zijn de afkorting van “Digital
Print Order Format” hetgeen een formaat is
voor opnemen op een geheugenkaart of een
ander medium met informatie welke digitale
camerabeelden afgedrukt dienen te worden
en hoeveel kopieën.
Daarna kunt u op een DPOF-compatibele
printer of bij een professionele drukkerij
afdrukken maken overeenkomstig de
instellingen voor de bestandsnaam en het
aantal kopieën zoals opgeslagen is op de
kaart.
Met deze camera kunt u beelden selecteren door ze te
bekijken via het beeldscherm zonder dat het nodig is dat u
de bestandnamen en hun locatie in het geheugen, enz.
dient te onthouden.
Macintosh gebruikers
De camera wordt geleverd met Photo Loader voor
Macintosh die geïnstalleerd kan worden voor het
oversturen en het beheren van beelden maar niet voor het
afdrukken ervan. Gebruik los in de handel verkrijgbare
software voor het afdrukken van de beelden met een
Macintosh. Zie “Gebruik van de camera met een Macintosh
computer” (pagina’s 209, 230) voor nadere details.
■ DPOF instellingen
Bestandsnaam,
aantal kopieën,
datum
188
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Specificeer het aantal kopieën m.b.v. [왖] en [왔].
Configureren van de afdrukinstellingen
voor een enkel beeld
• U kunt maximaal 99 specificeren voor het aantal
kopieën. Specificeer 00 als u het beeld niet afgedrukt
wilt hebben.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
6. Druk op [BS] zodat
“On” (aan) wordt
getoond om
datumafstempeling
voor de afdrukken in
te schakelen.
2. Selecteer de “PLAY”
(weergave) tab,
selecteer “DPOF” en
druk vervolgens op
[왘].
• “On” (aan) geeft aan dat
tijdsvastlegging (date
stamping) ingeschakeld is.
3. Selecteer “Select images” (selecteer beelden)
• Door de datumafstempeling in te schakelen terwijl
“00” gespecificeerd is voor het aantal kopiesën zal
het aantal kopieën naar “01” veranderen. Bij
instelling van een ander aantal kopieën dan “00” zal
deze instelling niet veranderen wanneer de
datumafstempeling ingeschakeld wordt.
m.b.v. [왖] en [왔] en druk daarna op [왘].
4. Toon het te gewenste
beeld m.b.v. [왗] en [왘].
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om
datumafstempeling voor de afdrukken uit te schakelen.
• Herhaal de stappen 4 tot en met 6 als u andere
beelden wilt configureren voor het afdrukken.
7. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
instellingen zijn zoals u wilt.
189
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
5. Druk op [BS] zodat “On” (aan) wordt getoond
Configureren van de afdrukinstellingen
voor alle beelden
om datumafstempeling voor de afdrukken in
te schakelen.
• “On” (aan) geeft aan dat datumafstempeling (date
stamping) ingeschakeld is.
1. Druk tijdens de weergavefunctie (PLAY) op
[MENU].
• Door de datumafstempeling in te schakelen terwijl
“00” gespecificeerd is voor het aantal kopiesën zal
het aantal kopieën naar “01” veranderen. Bij
instelling van een ander aantal kopieën dan “00” zal
deze instelling niet veranderen wanneer de
datumafstempeling ingeschakeld wordt.
2. Selecteer de “PLAY” (weergave) tab, selecteer
“DPOF” en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer “All images” (alle beelden) m.b.v.
[왖] en [왔] en druk daarna op [왘].
• Druk op [BS] zodat “Off” (uit) getoond wordt om
datumafstempeling voor de afdrukken uit te
schakelen.
4. Specificeer het aantal
kopieën m.b.v. [왖] en
[왔].
6. Druk op [SET] om ze toe te passen nadat alle
• U kunt maximaal 99
specificeren voor het
aantal kopieën.
Specificeer 00 als u het
beeld niet afgedrukt wilt
hebben.
instellingen zijn zoals u wilt.
190
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
• Als u de DPOF instelling gebruikt om de
datumafstempeling in te schakelen om te worden
afgedrukt op een beeld dat reeds voorzien is van een
afgestelde datum-tijdafstempelingdata (pagina 130)
dan zullen de twee afstempelingen er over heen
worden aangebracht. Daarom dient u de DPOF
datumafstempeling niet in te schakelen als een beeld
reeds voorzien is van een afgestelde datum-/
tijdafstempeling.
BELANGRIJK!
• De DPOF instellingen worden niet automatisch
gewist nadat het afdrukken voltooid is. Dit houdt in
dat als u een andere afdrukbediening uitvoert zonder
eerst de DPOF instellingen te wissen, het afdrukken
zal plaatsvinden in overeenstemming met de laatste
instellingen die u configureerde. Wilt u voorkomen
dat dit gebeurt, voer dan de procedure uit onder
“Configureren van de afdrukinstellingen voor alle
beelden” (pagina 190) en verander het aantal
afdrukken naar “00”. Daarna kunt u de nieuwe DPOF
instellingen configureren zoals u wenst.
• Brengt u een geheugenkaart naar een professionele
afdrukdienst vergeet dan niet te vertellen dat de
kaart DPOF instellingen bevat met informatie over
het aantal afdrukken. Als u dit niet doet kan het
bedrijf (fotozaak) dat afdrukdiensten verleent
mogelijk alle beelden afdrukken zonder acht te slaan
op de DPOF instellingen of kunnen datumafdrukken
mogelijk niet worden uitgevoerd.
• Merk op dat sommige professionele afdrukdiensten
DPOF drukken niet ondersteunen. Controleer dit
voordat u een bestelling plaatst bij die afdrukdienst.
• Sommige printers kunnen instellingen hebben die de
datumafstempeling (date stamp) en/of het DPOF
afdrukken uitschakelen. Zie de gebruiksaanwijzing
van de printer voor details aangaande het
inschakelen van deze functies.
191
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Instellen van het protocol van de USB poort
Gebruiken van PictBridge en USB
DIRECT-PRINT
1. Druk op [MENU].
U kunt de camera direct op een
printer aansluiten die PictBridge of
USB DIRECT-PRINT ondersteunt
waarna u beelden kunt selecteren
en afdrukken m.b.v. het
beeldscherm en de
bedieningsorganen van de camera.
Met de DPOF ondersteuning
(pagina 188) kunt u ook
specificeren welke beelden u wilt
afdrukken en hoeveel afdrukken u
wilt hebben.
• PictBridge is een standaard die
samengesteld werd door de
Camera en Imaging Products
Association (CIPA).
• USB DIRECT-PRINT is een
standaard die voorgesteld werd
door de Seiko Epson
maatschappij.
2. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
3. Selecteer de gewenste instelling m.b.v. [왖] en
[왔] en druk vervolgens op [SET].
Bij aansluiten op dit type toestel:
Selecteer deze
instelling:
Computer of printer die
compatibel is met USB DIRECTPRINT
Mass Storage
(massageheugen)
(USB DIRECT-PRINT)
Printer compatibel met PictBridge
PTP (PictBridge)
• Mass Storage (massageheugen) (USB DIRECTPRINT) zorgt er voor dat de camera de computer
beschouwt als een extern opslagmedium. Gebruik
deze instelling voor het allerdaagse oversturen van
beelden van de camera naar de computer (waarbij u
dan de meegeleverde Photo Loader applicatie kunt
gebruiken).
• PTP (PictBridge) vereenvoudigt het oversturen van
beelddata naar het aangesloten toestel.
192
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Aansluiten van de camera op uw printer
2. Gebruik de met de camera meegeleverde USB
kabel om de camera aan te sluiten op een
printer.
EX-Z60 eigenaren: Lees de hieronderstaande informatie.
EX-Z60DX eigenaren: Lees de informatie te beginnen
vanaf pagina 194.
● EX-Z60
USB kabel
USB poort
1. Controleer het accuniveaumeter om te
USB
controleren dat de accu voldoende opgeladen
is en druk vervolgens op de spanningstoets
om de camera uit te schakelen.
• Mocht de accuspanning laag zijn, vervang de accu
dan.
• De camera krijgt geen spanning via de USB kabel.
USB/AV aansluiting
Let er op dat de zijde van de aansluiting die met een pijl
(왖) gemarkeerd is, in dezelfde richting wijst als de
voorkant van de camera (waar de lens zich bevindt).
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
camera en op uw printer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
193
C
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
● EX-Z60DX
2. Schakel de camera uit en zet daarna de
camera op de USB slede.
1. Sluit de USB kabel die met de camera
gebundeld is aan op de USB slede en op een
printer.
Aansluiting A
Aansluiting B
USB poort
USB kabel
(gebundeld)
[
] (USB poort)
• Sluit tevens de netadapter aan op de USB slede en
steek de netadapter aan op een stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
194
C
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
■ Afdrukken van beelden
5. Selecteer het papierformaat dat u wilt
gebruiken om af te drukken m.b.v. [왖] en [왔]
en druk op [SET].
1. Schakel de printer in.
• Hieronder volgen de afdrukformaten die beschikbaar
zijn.
3.5˝ × 5˝
5˝ × 7˝
4˝ × 6˝
A4
8.5˝ × 11˝
By Printer (door de printer)
2. Leg papier in de printer voor het afdrukken
van beelden.
3. Voer één van de twee
onderstaande
bedieningshandelingen
uit afhankelijk van het
model camera.
• Door selecteren van “By Printer (door de printer)”
wordt afgedrukt op het papierformaat dat op de
printer wordt geselecteerd.
• EX-Z60: Schakel de
camera in.
• Welke papierformaatinstellingen beschikbaar zijn
hangt af van de aangesloten printer. Zie de
gebruiksaanwijzing die met de printer wordt mee
geleverd voor volledige details.
• EX-Z60DX: Druk op de
[USB] toets van de
slede.
• Dit toont het afdrukmenu op het beeldscherm van de
camera.
4. Selecteer “Paper Size” (papierformaat) m.b.v.
[왖] en [왔] en druk op [왘].
195
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
6. Specificeer de
7. Gebruik [왖] en [왔] op het beeldscherm van de
gewenste
afdrukmogelijkheid
m.b.v. [왖] , [왔].
camera om “Print” (afdrukken) te selecteren
en druk vervolgens op [SET].
• Hierdoor wordt het afdrukken gestart en verschijnt de
boodschap “Busy…. Please wait…” (wachten aub)
op het beeldscherm. De boodschap zal na korte tijd
verdwijnen zelfs als het afdrukken nog steeds
plaatsvindt. Als op een cameratoets gedrukt wordt
terwijl het afdrukken nog plaats vindt, verschijnt de
boodschap opnieuw.
• Om een enkel beeld af te
drukken: Selecteer “1
Image” (1 beeld) en druk
daarna op [SET].
Selecteer vervolgens het
beeld dat u wilt afdrukken
m.b.v. [왗] en [왘].
• Het afdrukmenu verschijnt nadat het afdrukken is
voltooid.
• Om meerdere of alle beelden af te drukken:
Selecteer “DPOF Printing” en druk daarna op [SET].
Door deze optie te selecteren worden alle beelden
afgedrukt die geselecteerd zijn met de DPOF
instellingen. Zie pagina 189 voor meer informatie.
• Als u “1 Image” (1 beeld) selecteerde in stap 6, dan
kunt u een ander beeld selecteren en deze stap
herhalen om af te drukken.
8. Voer één van de volgende twee
• U kunt datumafstempeling beurtelings in- en
uitschakelen door op [BS] te drukken. De
datumafstempeling wordt afgedrukt als “On” (aan) op
het beeldscherm wordt getoond. “On” (aan) geeft
aan dat de datumafstempeling ingeschakeld is.
bedieningshandelingen uit nadat het
afdrukken klaar is.
• De EX-Z60: Schakel de camera uit en verbreek
daarna de aansluiting tussen de USB kabel en de
camera.
• De EX-Z60DX: Druk op de [USB] toets van de USB
slede en schakel vervolgens de camera uit.
196
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
• Specificeren van het afdrukken van de datum met de
Photohands software die met de camera meegeleverd
wordt.
— Zie pagina 24 van de gebruiksaanwijzingen van
Photohands voor details. De gebruiksaanwijzingen van
Photohands is meegeleverd als een PDF bestand op
de CD-ROM die met de camera meegeleverd wordt.
• Specificeren van het afdrukken van de datum wanneer
het afdrukken wordt uitgevoerd door een
afdrukdienstverleningsbedrijf.
— Sommige afdrukdienstverleningsbedrijven
ondersteunen het afdrukken van de datum niet. Vraag
bij de winkel om meer informatie voordat u afdrukken
laat maken.
Datumafdruk
Eén van de hier onder beschreven procedures kan worden
gebruikt om opnamedata af te drukken bij de
beeldafdrukken. Voor een correcte datumafdruk dient de
huidige datum bij de camera ingesteld te zijn voordat het
beeld wordt opgenomen.
• Schakel datumafstempeling (“Date” (datum) of
“Date&Time” (datum&tijd)) (pagina 130) in voordat u een
beeld opneemt.
• Specificeren van de datumafdruk met DPOF instellingen
(pagina 189)
— Als u de DPOF instelling gebruikt om de
datumafstempeling in te schakelen om te worden
afgedrukt op een beeld dat reeds voorzien is van een
afgestelde datum-tijdafstempelingdata (pagina 130)
dan zullen de twee afstempelingen er over heen
worden aangebracht. Daarom dient u de DPOF
datumafstempeling niet in te schakelen als een beeld
reeds voorzien is van een afgestelde datum-/
tijdafstempeling.
— Sommige printers hebben mogelijk instellingen die
afdrukken met tijdafstempeling en/of DPOF kunnen
uitschakelen. Zie ook de gebruiksaanwijzingen die met
de printer meegeleverd is voor details aangaande
deze functies en kenmerken.
— Merk op dat sommige professionele
afdrukdienstverleningen het maken van DPOF
afdrukken niet ondersteunen. Vraag dit na bij de
winkel voordat u afdrukken laat maken.
■ Voorzorgsmaatregelen voor het afdrukken
• Zie de documentatie niet met uw printer wordt
meegeleverd voor informatie aangaande de drukkwaliteit
en de papierinstellingen.
• Neem contact op met de fabrikant van de printer voor
nadere informatie aangaande modellen die PictBridge en
USB DIRECT-PRINT en opwaarderingen (upgrade), enz.
ondersteunen.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede (EX-Z60DX) nooit tijdens het
afdrukken. Hierdoor zal namelijk een foutlezing optreden
bij de printer.
197
AFDRUKKEN VAN BEELDEN
PRINT Image Matching III
Exif Print
Beelden bevatten PRINT Image
Matching III data (functie instelling en
andere camera instelinformatie). Een
printer die Print Image Matching III
ondersteunt leest deze data en stelt het
afgedrukte beeld automatisch bij zodat
de beelden worden afgedrukt op de
manier die u in gedachten had toen u
de beelden opnam.
Exif Print is een
internationaal ondersteund,
open standaard
bestandformaat waarmee
het mogelijk is om
levendige digitale beelden
met getrouwe kleuren weer
te geven. Bij Exif 2.2
bevatten bestanden een
groot aantal data
aangaande de opname
omstandigheden die door
een Exif Print printer
kunnen worden
geïnterpreteerd om
afdrukken te produceren die
er beter uit zien.
* Seiko Epson Corporation heeft de
auteursrechten voor PRINT Image
Matching en PRINT Image Matching III.
BELANGRIJK!
• Informatie aangaande de beschikbaarheid van Exif
Print compatibele printermodellen kan verkregen
worden bij elke fabrikant van printers.
198
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Na een USB aansluiting tot stand te hebben gebracht
tussen de camera en de computer, kunt u de computer
gebruiken om beelden in het bestandgeheugen te bekijken
en een kopie op te slaan op de harde schijf van de
computer of een ander opslagmedium. Om dit te
bewerkstelligen dient u eerst de USB driver te installeren
op de computer vanaf de CD-ROM die meegeleverd wordt
met de camera.
Merk op dat de procedure die u dient te volgen afhangt van
of u een computer gebruikt die onder Windows (zie
hieronder) of onder Macintosh (zie pagina 209) draait.
Gebruik van de camera met een Windows
computer
Hieronder volgende de algemene stappen voor het
bekijken en kopiëren van bestanden van een computer die
draait onder Windows. U kunt details aangaande elke
bedieningshandeling vinden in de procedures die hieronder
uiteen gezet worden. Merk op dat u tevens dient te
verwijzen naar de documentatie die meegeleverd wordt
met uw computer voor overige informatie aangaande de
USB aansluitingen, enz.
1. Als uw computer onder Windows 98SE of 98 draait,
installeer dan het USB aanstuurprogramma op uw
computer.
• U hoeft deze stap slechts eenmaal uit te voeren,
nameljk de eerste maal dat u op uw computer aansluit.
• Als u Windows XP, 2000, of Me gebruikt is het
overbodig om het USB aanstuurprogramma te
installeren.
2. Breng een aansluiting tot stand tussen de camera en
de computer.
3. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
199
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Installeer de USB driver op uw computer
BELANGRIJK!
• EX-Z60: Als de accu tijdens het afdrukken leeg raakt,
kan het afdrukken tot een stilstand komen en
schakelt de camera zichzelf uit.
• EX-Z60DX: Als de accu tijdens het afdrukken leeg
raakt terwijl u de netadapter niet gebruikt om de
camera van stroom te voorzien, kan het afdrukken
tot een stilstand komen en schakelt de camera
zichzelf uit. Het wordt aanbevolen de speciale
netadapter te gebruiken om de camera van stroom te
voorzien tijdens datacommunicatie.
• Als u van plan bent bestanddata van het ingebouwde
geheugen van de camera over te sturen naar uw
computer, dient u er op te letten dat er geen
geheugenkaart in de camera geladen is. Mocht dit
wel het geval zijn, haal dan de geheugenkaart uit de
camera voordat u de computer aansluit.
Breng geen aansluiting tot stand tussen de camera
en de computer voordat u de USB driver installeert
bij de computer. Doet u dat wel dan zal de computer
niet in staat zijn de camera te herkennen.
• Bij het gebruik van Windows 98SE en 98 is het nodig
om de USB driver te installeren. Sluit de camera niet
aan op een computer die onder één van de
bovengenoemde besturingssystemen draait zonder de
USB driver eerst te installeren.
• Wanneer u Windows XP, 2000 en Me gebruikt is het
niet nodig om de USB driver te installeren.
200
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
1. Wat u het eerst dient te doen hangt af van of
4. Klik [USB driver B] en vervolgens [Installeer].
uw computer draait onder Windows XP, 2000,
Me, 98SE en 98.
• Hierdoor wordt het installeren gestart.
Windows 98SE/98 gebruikers
• Volg de aanwijzingen die op het beeldscherm
verschijnen om de installatie te voltooien.
• Start vanaf stap 2 om het USB aanstuurprogramma
te installeren.
• De volgende stappen laten zien hoe het installeren in
zijn werk gaat bij de Engelse versie van Windows.
• Merk op dat de voorbeeldinstallatie die hier wordt
gepresenteerd Windows 98 gebruikt.
5. Klik wanneer het laatste instelscherm
verschijnt op de [Uitgang] toets van het CDROM menu om het menu te verlaten en
verwijder de CD-ROM uit uw computer.
Windows XP/2000/Me gebruikers
• Het installeren van het USB aanstuurprogramma is
overbodig zodat u meteen door kunt gaan naar stap 6.
• Bij bepaalde computer besturingssystemen
verschijnt een boodschap om u er toe aan te sporen
uw computer te herstarten. Het CD-ROM menu
verschijnt opnieuw nadat uw computer opnieuw
gestart is. Klik op de [Uitgang] toets van het CDROM menu om het menu te verlaten en verwijder de
CD-ROM uit uw computer.
2. Leg de gebundelde CD-ROM in de CD-ROM
drive van uw computer.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de
inhoud “USB driver” (USB aansturingsprogramma)
toont.
3. Click op een menuscherm dat verschijnt op
“Nedelands”.
201
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Breng een aansluiting tot stand tussen de
camera en de computer
5. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
die met de camera gebundeld is aan op de
USB/AV aansluiting van de camera en op de
USB poort van uw computer.
EX-Z60 eigenaren: Lees de hieronderstaande informatie.
EX-Z60DX eigenaren: Lees de informatie te beginnen
vanaf pagina 203.
USB poort
● EX-Z60
1. Let er op dat de accu in de camera voldoende
USB kabel
opgeladen is.
Aansluiting A
2. Schakel de camera in en druk daarna op
[MENU].
• Het maakt geen verschil of de opnamefunctie (REC)
of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
Let er op dat de zijde van de aansluiting
die met een pijl (왖) gemarkeerd is, in
dezelfde richting wijst als de voorkant van
de camera (waar de lens zich bevindt).
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
4. Selecteer de “Mass Storage”
(massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔] en druk
vervolgens op [SET].
USB/AV
aansluiting
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
camera en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
202
C
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
● EX-Z60DX
6. Schakel de camera in.
• Dit zal er voor zorgen dat de computer een hardware
profiel creëert voor het ingebouwde geheugen van
de camera of voor de geheugenkaart die in de
camera geladen is. U hoeft het USB
aansturingsprogramma (ook wel driver genoemd)
niet elke keer opnieuw te installeren. Nadat het
programma eenmaal geïnstalleerd kan de computer
zowaar het ingebouwde geheugen van de camera of
de geheugenkaart erin herkennen wanneer u een
USB aansluiting aanbrengt tussen de camera en uw
computer.
• Hierdoor gaat de
bedrijfsindicator van de
camera groen gaan
branden.
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
Bedrijfsindicator
• Op dat moment zullen
sommige
besturingssystemen een
“Verwisselbare schijf”
dialoogvenster
weergegeven. Als uw
besturingssysteem dat
doet, sluit het
dialoogvenster dan.
203
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
2. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
die met de camera gebundeld is aan op de
USB slede en op de USB poort van uw
computer.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
USB kabel
(gebundeld)
USB poort
Aansluiting B
Aansluiting A
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
[
] (USB poort)
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede dat uw computer. USB poorten en
kabelstekkers een speciale vorm hebben die maar
op één manier past.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
• Steek de USB kabelstekkers stevig en zover
mogelijk in de poorten. Als de aansluitingen niet
goed tot stand zijn gebracht, zal een juiste werking
niet plaats kunnen vinden.
204
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
3. Druk eerst op de spanningstoets van de
8. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
• Dit zal er voor zorgen dat de computer een hardware
profiel creëert voor het ingebouwde geheugen van de
camera of voor de geheugenkaart die in de camera
geladen is. U hoeft het USB aansturingsprogramma
(ook wel driver genoemd) niet elke keer opnieuw te
installeren. Nadat het programma eenmaal
geïnstalleerd kan de computer zowaar het ingebouwde
geheugen van de camera of de geheugenkaart erin
herkennen wanneer u een USB aansluiting aanbrengt
tussen de camera en uw computer.
4. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
5. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
6. Schakel de camera uit.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de [USB] indicator
van de USB slede groen gaat branden (pagina 240).
7. Plaats de camera in de USB slede.
• Op dat moment zullen sommige besturingssystemen
een “Verwisselbare schijf” dialoogvenster
weergegeven. Als uw besturingssysteem dat doet,
sluit het dialoogvenster dan.
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
[USB] toets
[USB] indicator
205
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Bekijk en kopiëer de gewenste beelden
LET OP
• Als u een geroteerd beeld op uw computer opent,
verschijnt de originele niet-geroteerde versie (pagina
153). Dit is het zelfde voor een geroteerd beeld dat
geopend wordt vanuit het geheugen van de camera
en voor een geroteerd beeld dat gekopieerd is naar
de harde schijf van uw computer.
1. Dubbelklik “Deze computer” op uw computer.
• Als uw computer onder Windows XP draait, klik dan
op [Start] en vervolgens op [Deze computer].
2. Dubbelklik “Verwisselbare schijf”.
• Uw computer ziet het bestandengeheugen als een
uitneembare disk.
3. Dubbelklik de “DCIM” map.
4. Dubbelklik de map die het gewenste beeld
bevat.
5. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 217 voor
informatie aangaande bestandnamen.
206
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
6. Voer afhankelijk van het besturingssysteem
LET OP
één van de volgende procedures uit om de
bestanden op te slaan, indien u dat wilt.
• Mocht u reeds een map met de naam “DCIM”
hebben in de “Mijn documenten” map van uw
computer, dan kunt u de procedure in stap 6
hierboven volgen om de bestaande “DCIM” map uit
te wissen en te vervangen door de nieuw
opgeslagen map. Wilt u de inhoud van de bestaande
“DCIM” map behouden, verander de naam van de
map of zet de map op een andere plaats voordat u
de nieuwe “DCIM” map opslaat.
Windows 2000, Me, 98SE, 98
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “DCIM” map op de rechtertoets
van de muis.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Dubbelklik op [Mijn documenten] om dit te openen.
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
BELANGRIJK!
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het bestandgeheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een foutlezing verkregen
worden bij de waarde die getoond wordt door de
camera voor het aantal beelden. Kopiëer de beelden
eerst naar uw computer voordat u ze bewerkt, wist,
verplaatst of hernoemt.
• Hierdoor wordt de “DCIM” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
Windows XP
1. Klik in het bestandsgeheugen (verwisselbare schijf)
van de camera bij de “DCIM” map op de rechtertoets
van de muis.
2. Klik [Kopiëren] in het snelkoppelmenu dat verschijnt.
3. Klik op [Start] en daarna op [Mijn documenten].
4. Klik in het [Bewerken] menu van Mijn documenten op
[Plakken].
• Hierdoor wordt de “DCIM” map (die de
beeldbestanden bevat) gekopieerd naar de “Mijn
documenten” map.
207
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
7. Gebruik afhankelijk van de versie van
• EX-Z60DX
Windows die u gebruikt één van de volgende
procedures om de USB aansluiting tot een
einde te brengen.
Windows XP/98SE/98 gebruikers
Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
• EX-Z60
Windows XP/98SE/98 gebruikers
Windows 2000/Me gebruikers
Druk op de spanningstoets van de camera. Nadat u
zich er eerst van heeft overtuigd dat de
bedrijfsindicator van de camera niet groen brandt,
kunt u de aansluiting tussen de camera en de
computer verbreken.
Klik kaartonderhoud in de taaklade en schakel de
stationsletter uit dat toegewezen is aan de camera.
Na op de [USB] toets op de USB slede te hebben
gedrukt en te hebben gecontroleerd dat de [USB]
indicator niet langer brandt, verwijder pas daarna de
camera van de USB slede.
Windows 2000/Me gebruikers
Klik kaartonderhoud in de taaklade en schakel de
stationsletter uit dat toegewezen is aan de camera.
Verbreek vervolgens de aansluiting van de USB
kabel en de camera en schakel de camera pas
daarna uit.
208
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
Gebruik van de camera met een
Macintosh computer
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede nooit (EX-Z60DX) terwijl
datacommunicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
Hieronder volgend de algemene stappen voor het bekijken
en kopiëren van bestanden van een computer die draait
onder Macintosh.
U kunt details aangaande elke bedieningshandeling vinden
in de procedures die hieronder uiteen gezet worden. Merk
op dat u tevens dient te verwijzen naar de documentatie
die meegeleverd wordt met uw Macintosh voor overige
informatie aangaande de USB aansluiting, enz.
BELANGRIJK!
• Deze camera ondersteunt bediening niet met een
computer die draait onder Mac OS 8.6 of eerder, of
Mac OS X 10.0. Als u een Macintosh computer
gebruikt v Mac OS 9 of OS X (10.1, 10.2, 10.3 of
10.4), gebruik dan de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met uw besturingssysteem (OS).
1. Breng een aansluiting tot stand tussen de camera en
uw Macintosh.
2. Bekijk en kopiëer de gewenste beelden.
209
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Breng een aansluiting tot stand tussen de
camera en uw Macintosh
BELANGRIJK!
• Als u van plan bent bestanddata van het ingebouwde
geheugen van de camera over te sturen naar uw
Macintosh, dient u er op te letten dat er geen
geheugenkaart in de camera geladen is. Mocht dit
wel het geval zijn, haal dan de geheugenkaart uit de
camera voordat u uw Macintosh aansluit.
EX-Z60 eigenaren: Lees de hieronderstaande informatie.
EX-Z60DX eigenaren: Lees de informatie te beginnen
vanaf pagina 212.
● EX-Z60
1. Let er op dat de accu in de camera voldoende
opgeladen is.
2. Schakel de camera in en druk daarna op
[MENU].
• Het maakt geen verschil of de opnamefunctie (REC)
of de weergavefunctie (PLAY) ingeschakeld is.
3. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
4. Selecteer de “Mass Storage”
(massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔] en druk
vervolgens op [SET].
210
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
5. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
6. Schakel de camera in.
die met de camera gebundeld is aan op de
USB/AV aansluiting van de camera en op de
USB poort van uw computer.
• Uw Macintosh ziet het bestandsgeheugen als een
drive.
• Het uiterlijk van de drive-icoon hangt af van de Mac
OS versie die u in gebruik heeft.
USB poort
• Uw Macintosh zat het bestandgeheugen zien als een
drive telkens wanneer u een USB aansluiting tot
stand brengt tussen de camera en uw Macintosh.
USB kabel
Aansluiting A
Let er op dat de zijde van de aansluiting
die met een pijl (왖) gemarkeerd is, in
dezelfde richting wijst als de voorkant van
de camera (waar de lens zich bevindt).
USB/AV
aansluiting
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
camera en uw computer. USB poorten en
kabelstekkers hebben een speciale vorm die maar
op één manier past.
211
C
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
● EX-Z60DX
1. Sluit de gebundelde netadapter aan op de [DC
IN 5.3V] (5,3V gelijkspanningsingang)
aansluiting van de USB slede en steek de
stekker in het stopcontact.
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
• Werkt de camera op de accu zonder gebruik van de
netadapter dan dient u er op te letten dat de accu
volledig opgeladen is.
• Merk op dat de vorm van de netadapter afhangt van
het land waar de camera wordt aangeschaft.
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
5,3V gelijkspanning
[DC IN 5.3V]
212
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
2. Schakel de camera uit, en sluit de USB kabel
3. Druk eerst op de spanningstoets van de
die met de camera gebundeld is aan op de
USB slede en op de USB poort van uw
computer.
USB kabel
(gebundeld)
USB poort
camera en druk vervolgens op de [MENU]
toets.
4. Selecteer de “Set Up” (instelling) tab,
selecteer “USB” en druk vervolgens op [왘].
Aansluiting B
5. Selecteer de “Mass Storage (USB DIRECTPRINT)” (massageheugen) m.b.v. [왖] en [왔]
en druk vervolgens op [SET].
Aansluiting A
6. Schakel de camera uit.
7. Plaats de camera in de USB slede.
[
• Plaats de camera niet op de USB slede wanneer hij
nog ingeschakeld is.
] (USB poort)
• Let op bij het aansluiten van de USB kabel op de
USB slede dat uw computer. USB poorten en
kabelstekkers een speciale vorm hebben die maar
op één manier past.
• Steek de USB kabel stevig en zover mogelijk in de
poorten. Als de aansluitingen niet goed tot stand zijn
gebracht, zal een juiste werking niet plaats kunnen
vinden.
[USB] toets
[USB] indicator
213
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Bekijk en kopiëer de gewenste beelden
8. Druk op de [USB] toets van de USB slede.
• Door indrukken van de [USB] toets wordt de USB
functie ingeschakeld waardoor de USB indicator van
de USB slede groen gaat branden (pagina 240).
1. Dubbelklik de drive icoon voor het
bestandengeheugen, de “DCIM” map en dan
de map die het gewenste beeld bevat.
• Uw Macintosh ziet het bestandengeheugen als een
disk drive.
2. Dubbelklik het bestand dat het beeld bevat
• Het uiterlijk van de drive icoon hangt af van de Mac
OS versie die u in gebruik heeft.
dat u wilt bekijken.
• Zie “Geheugenmapstructuur” op pagina 217 voor
informatie aangaande bestandnamen.
• Uw Macintosh zat het bestandgeheugen zien als een
drive telkens wanneer u een USB aansluiting tot
stand brengt tussen de camera en uw Macintosh.
LET OP
• Als u een geroteerd beeld op uw Macintosh opent,
verschijnt de originele niet-geroteerde versie (pagina
153). Dit is het zelfde voor een geroteerd beeld dat
geopend wordt vanuit het geheugen van de camera
en voor een geroteerd beeld dat gekopieerd is naar
de harde schijf van uw Macintosh.
3. Sleep de “DCIM” map naar de gewenste map
op uw computer om alle bestanden in het
bestandengeheugen te kopiëren naar de
harde schijf van uw Macintosh.
214
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Voorzorgsmaatregelen voor de USB
aansluiting
BELANGRIJK!
• Gebruik uw computer nooit om beelden die
opgeslagen zijn in het ingebouwde geheugen van de
camera of op de geheugenkaart te bewerken,
wissen, verplaatsen of hernoemen. Dit kan namelijk
problemen veroorzaken bij de beeldbeheerdata die
door de camera gebruikt wordt waardoor het
onmogelijk kan worden om beelden via de camera
weer te geven of er kan een grote afwijking
verkregen worden in de waarde die getoond wordt
door de camera voor het aantal beelden. Kopiëer de
beelden eerst naar uw computer voordat u ze
bewerkt, wist, verplaatst of hernoemt.
• Laat hetzelfde beeld niet voor lange tijd op het
beeldscherm van uw computer staan. Hierdoor kan het
beeld “inbranden” op het scherm.
• Verbreek nooit de aansluiting van de USB kabel of bedien
de camera of de USB slede (EX-Z60DX) nooit terwijl data
communicatie aan de gang is. Hierdoor kan data
beschadigd raken.
4. Voer één van de volgende twee
bedieningshandelingen uit om de USB
aansluiting te verbreken.
• EX-Z60: Sleep op het scherm van uw Macintosh de
cameradrive naar de vuilnisbak. Verbreek vervolgens
de aansluiting van de USB kabel op de camera en
schakel de camera uit.
• EX-Z60DX: Sleep op het scherm van uw Macintosh
de cameradrive naar de vuilnisbak. Druk vervolgens
op de [USB] toets van de USB slede. Controleer dat
de USB indicator niet brandt en verwijder daarna pas
de camera van de slede.
215
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Gebruiken van een los verkrijgbare SD geheugenkaart
lezer/schrijver
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de SD
geheugenkaart lezer/schrijver.
Gebruiken van een geheugenkaart om
beelden over te schrijven naar een computer
De procedures in dit hoofdstuk beschrijven hoe beelden
van de camera m.b.v. een geheugenkaart kunnen worden
overgeschreven naar uw computer.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde SD
geheugenkaartsleuf
Steek de SD geheugenkaart direct in de sleuf.
Gebruiken van een computer met een ingebouwde PC
kaartsleuf
Gebruik een los verkrijgbare PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC). Zie voor volledige details de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaartadapter en die van de computer.
Gebruiken van een los verkrijgbare PC kaart lezer/
schrijver en de PC kaartadapter (voor een SD
geheugenkaart of MMC)
Zie voor details aangaande het gebruik de
gebruikersdocumentatie die meegeleverd wordt met de PC
kaart lezer/schrijver en de PC kaartadapter.
216
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Geheugenmapstructuur
Geheugendata
■ Mapstructuur
Met deze camera opgenomen beelden en andere data
worden in het geheugen opgeslagen m.b.v. het DCF
(Design rule for Camera File system) protocol. Het DCF
protocol is ontworpen om het gemakkelijker te maken om
beelden en andere data uit te wisselen tussen digitale
camera’s en andere apparaten.
DCIM
(DCIM map)
(Opslagmap)
(Beeldbestand)
(Filmbestand)
(Audiobestand)
(Audio snapshot beeldbestand)
(Audio snapshot audiobestand)
101CASIO
102CASIO
(Opslagmap)
(Opslagmap)
...
100CASIO
CIMG0001.JPG
CIMG0002.AVI
CIMG0003.WAV
CIMG0004.JPG
CIMG0004.WAV
...
DCF protocol
DCF apparaten (digitale camera’s, printers, enz.) kunnen
beelden uitwisselen met elkaar. Het DCF protocol definiëert
een formaat voor beeldbestanddata en de mapstructuur
voor het camerageheugen zodat beelden bekeken kunnen
worden met een DCF camera van een andere fabrikant of
afgedrukt kunnen worden met een DCF printer.
...
FAVORITE *
...
CIMG0001.JPG
CIMG0002.JPG
MISC
(FAVORITE map)
(Opslagbestand)
(Opslagbestand)
(DPOF file folder)
AUTPRINT.MRK
SCENE*
(DPOF bestand)
(BEST SHOT map)
...
UEZ60001.JPE
UEZ60002.JPE
(Gebruikersinstellingenbestand)
(Gebruikersinstellingenbestand)
* Deze mappen worden enkel in het ingebouwde geheugen
gecreëerd.
217
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
■ Inhoud van mappen en bestanden
• FAVORITE folder (alleen voor het ingebouwde geheugen)
Map die favoriete beeld bestanden bevat
(Beeldgrootte: 320 × 240 beeldpunten)
• DCIM map
Map die alle digitale camerabestanden opslaat
• DPOF bestandmap
Map die DPOF bestanden bevat
• Opslagmap
Map voor het opslaan van bestanden die zijn gecreëerd
met de digitale camera
• BEST SHOT map (alleen voor het ingebouwde
geheugen)
Map die BEST SHOT gebruikersinstellingenbestanden
bevat
• Beeldbestand
Bestand dat een beeld bevat dat opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: JPG)
• Snapshot gebruikersinstellingsbestand
(alleen voor het ingebouwde geheugen)
Bestanden die BEST SHOT gebruikersinstellingen
bevatten
• Filmbestand
Bestand dat een film bevat die opgenomen is met de
digitale camera (Bestandnaam extensie: AVI)
• Audiobestand
Bestand dat een geluidsopname bevat (bestandnaam
extensie: WAV)
• Audio snapshot beeldbestand
Bestand dat het beeldgedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: JPG)
• Audio snapshot audiobestand
Bestand dat het audiogedeelte bevat van een audio
snapshot (bestandnaam extensie: WAV)
218
BEKIJKEN VAN BEELDEN MET EEN COMPUTER
Door de camera ondersteunde
beeldbestanden
■ Voorzorgsmaatregelen voor het ingebouwde
geheugen en de geheugenkaart
• Beeldbestanden die opgenomen zijn met deze camera
• Beeldbestanden die compatibel zijn met het DCF protocol
• Merk op dat de map die “DCIM” heet, de bovenliggende
(bovenste) map is van alle bestanden in het geheugen.
Bij het oversturen van de inhoud van het geheugen naar
een harde schijf, een CD-R een MO disk of andere
externe opslagapparatuur, dient u de inhoud van de
DCIM map altijd als één geheel te behandelen en altijd bij
elkaar te houden. U kunt de naam van de DCIM map op
uw computer veranderen. Het veranderen van de naam
naar een datum is een goede manier om op de hoogte te
blijven van meerdere DCIM mappen. Zorg er echter altijd
voor de naam van de DCIM map altijd terug te
veranderen naar “DCIM” voordat u deze terug kopiëert
naar het geheugen voor weergave via de camera. De
camera herkent geen andere mapnaam dan DCIM.
• Mappen en bestanden moeten overeenstemmng met de
“Geheugenmapstructuur” op pagina 217 worden
opgeslagen om correct te worden herkend door de
camera.
Bepaalde DCF functies worden mogelijk niet ondersteund.
Het tonen van een beeld dat opgenomen was met een
ander cameramodel kan lang op zich laten wachten
voordat het op het beeldscherm verschijnt.
219
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Dit hoofdstuk geeft uitleg aangaande het software en de applicaties op de CD-ROM die met de camera meegeleverd is en
geeft een overzicht van wat u er mee kunt doen.
Merk op dat de procedure die u dient uit te voeren afhangt van of een Macintosh (pagina 230) gebruikt of u een computer die
draait onder Windows (zie hieronder).
Gebruik van de camera met een Windows computer
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in combinatie met uw
computer. Installeer de applicaties die u nodig heeft vervolgens op uw computer.
Selecteer het software dat u nodig heft
Installeer op uw computer het software waarmee u het type gewenste bewerkingen uit kunt voeren.
Doeleinde
USB aansluiting op een
computer voor het
overdragen van beelden
Beheer van beelden die
overgedragen zijn naar
een computer
Naam software
Ondersteunde versies van Windows
Vereiste bedieningshandeling
–
XP/2000/Me
Breng een aansluiting tot stand tussen de camera
en de computer. Het is niet nodig de USB driver
(pagina 199) te installeren.
USB driver Type B
98SE/98
Breng een aansluiting tot stand tussen de camera
en de computer. Installeer de USB driver Type B
(pagina 199).
Photo Loader 2.3
* DirectX 9.0c
XP/2000/Me/98SE/98
Installeer Photo Loader 2.3 (pagina 223).
* Als DirectX 9.0 of hoger niet geïnstalleerd in bij de
computer, installer dan DirectX 9.0c (pagina 225).
220
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Doeleinde
Naam software
Ondersteunde versies van Windows
Vereiste bedieningshandeling
Retoucheren, oriënteren
en afdrukken van foto’s
Photohands 1.0
XP/2000/Me/98SE/98
Installeer Photohands 1.0 (pagina 226).
Weergave van films
* DirectX 9.0c
XP/2000/Me/98SE/98
Windows Media Player is niet inbegrepen bij de
CD-ROM die met deze camera meegeleverd is,
maar dit programma is inbegrepen bij Windows.
Gebruik de Windows Media Player applicatie die
geïnstalleerd is bij Windows voor de weergave.
* Installeer DirectX 9.0c (pagina 225) wanneer u op
Windows 2000, 98SE of 98 draait met een
DirectX versie die lager is dan 9.0.
Bekijken van gebruikersdocumentatiebestanden
(PDF)
Adobe Reader 6.0
XP/2000/Me/98SE
Installeer Adobe Reader 6.0 (pagina 229) als
Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader nog niet
reeds geïnstalleerd is op uw computer.
–
98
Als Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader nog
niet reeds geïnstalleerd is op uw computer, ga dan
naar de Adobe Systems Incorporated website en
installeer Acrobat Reader 5.0.5.
221
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
USB driver Type B
Besturingssysteem (OS): 98SE/98
Systeemvereisten voor uw computer
De systeemvereisten voor uw computer verschillen
allemaal afhankelijk van de applicatie. Let er dus op de
vereisten te checken voor die bepaalde applicatie die u
probeert te gebruiken. Merk op dat de hier gegeven
waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van elke
applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die
worden gehanteerd.
• Breng een aansluiting tot stand tussen de camera en de
computer wanneer de computer draait onder Windows
XP, 2000 of Me. Het is niet nodig de USB driver van de
meegeleverde CD-ROM te installeren.
• Een juiste werking wordt niet gegarandeerd voor een
computer die draait onder Windows 95 of 3.1.
Photo Loader 2.3
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Geheugen: Minstens 16 MB
Harde schijf: Minstens 7 MB
Overige: Internet Explorer 5.5 of hoger; DirectX 9.0 of hoger
Photohands 1.0
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Geheugen: Minstens 64 MB
Harde schijf: Minstens 10 MB
DirectX 9.0c
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE/98
Harde schijf (HD): Minstens 65 MB vrije ruimte tijdens het
installeren, 18 MB nadat het installeren
voltooid is.
222
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Adobe Reader 6.0
Besturingssysteem (OS): XP/2000/Me/98SE
CPU: Pentium
Geheugen: Minstens 32 MB
Harde schijf: Minstens 60 MB
Overige: Internet Explorer 5.01 of hoger
Beheren van beelden op een PC
Om beelden op een PC te beheren dient u de Photo
Loader applicatie van de CD-ROM te installeren die met de
camera wordt meegeleverd.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photo Loader” toont.
BELANGRIJK!
LET OP
• Zie het “Lees mij” bestand op de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera voor details
aangaande de minimale systeemvereisten voor
Windows.
• Is Photo Loader reeds op uw computer geïnstalleer,
controleer dan de versie. Is de gebundelde versie
nieuwer dan de versie die geïnstalleerd is,
oninstalleer de oude versie van Photo Loader dan en
installeer vervolgens de nieuwe versie.
De CD-ROM bevat software en gebruikersdocumentatie
voor verschillende talen. Controleer het CD-ROM
menuscherm om te zien of applicaties en
gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn voor een
bepaalde taal.
223
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Voorbereidingen
■ Bekijken van het “Lees mij” bestand
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u “Photo Loader” installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor “Photo
Loader” dat u gaat installeren.
BELANGRIJK!
■ Selecteren van een taal
• Lees altijd eerst het “Lees mij” bestand voor
informatie aangaande het behouden van bestaande
bibliotheken (libraries) voordat u Photo Loader gaat
upgraden of opnieuw gaat installeren bij een andere
computer.
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
gewenste taal.
224
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Installeren van Photo Loader
■ Controleren van de juiste versie van DirectX
Om beelden te beheren m.b.v. Photo Loader is het nodig
dat er DirectX 9.0 of hoger geïnstalleerd is bij uw computer.
Met de DirectX Diagnostic Tool van uw computer kunt u de
geïnstalleerde versie van DirectX controleren.
1. Klik op de “Installeer” toets voor “Photo
Loader”.
2. Volg de aanwijzingen die op het
computerscherm verschijnen.
1. Klik bij uw computer op [Start], [Alle
programma’s], [bureau-accessories],
[Systeemwerkset] en daarna op
[Systeeminfo].
BELANGRIJK!
• Volg de aanwijzingen zorgvuldig en geheel. Als u
een fout maakt tijdens het installeren van Photo
Loader dan is het mogelijk dat u reeds bestaande
bibliotheekinformatie en HTML bestanden niet meer
kunt browsen die automatisch gecreëerd worden
door Photo Loader. In sommige gevallen kunnen
beeldbestanden zelfs verloren gaan.
2. Selecteer [Diagnostisch hulpprogramma voor
DirectX] in het [Hulpprogramma’s] menu van
het venster dat verschijnt.
3. Controleer bij de [Systeem] tab om er zeker
van te zijn dat de versie voor het “DirectXversie” item 9.0 of hoger is.
225
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
4. Klik op [Afsluiten] of Diagnostisch
Retoucheren, oriënteren en afdrukken
van foto’s
hulpprogramma vcoor DirectX.
• Is er reeds DirectX 9.0 of hoger geïnstalleerd bij uw
computer dan is het niet nodig om DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM te installeren.
Om foto’s op uw PC te retoucheren, te oriënteren of af te
drukken dient u eerst Phothands van de CD-ROM die
meeglevered wordt met de camera te installeren.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photohands” toont.
• Is DirectX 9.0 of hoger nog niet bij uw computer
geïnstalleerd dan is het nodig om DirectX 9.0c van
de meegeleverde CD-ROM te installeren.
LET OP
• Is Photohands reeds op uw computer geïnstalleer,
controleer dan de versie. Is de gebundelde versie
nieuwer dan de versie die geïnstalleerd is,
oninstalleer de oude versie van Photohands dan en
installeer vervolgens de nieuwe versie.
De CD-ROM bevat software en gebruikersdocumentatie
voor verschillende talen. Controleer het CD-ROM
menuscherm om te zien of applicaties en
gebruikersdocumentatie beschikbaar zijn voor een
bepaalde taal.
226
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Voorbereidingen
■ Bekijken van het “Lees mij” bestand
Start uw computer en steek de CD-ROM in de CD-ROM
drive. Dit start de menu applicatie automatisch die dan een
menuscherm op uw computer toont.
U dient altijd eerst het “Lees mij” bestand te lezen voordat
u “Photohands” installeert. Het “Lees mij” bestand bevat
informatie waarvan op de hoogte moet zijn bij het
installeren van de applicatie.
• Bij sommige computers kan de menu applicatie mogelijk
niet automatisch starten. Navigeer in dit geval de CDROM en dubbelklik op “menu.exe” om de menu applicatie
te starten.
1. Klik op de “Lees mij” toets voor
■ Selecteren van een taal
■ Installeren van Photohands
Selecteer eerst een taal. Merk op dat sommige software
pakketten niet in alle talen beschikbaar zijn.
1. Klik op de “Installeer” toets voor
“Photohands” dat u gaat installeren.
“Photohands”.
1. Op het menuscherm klik de tab voor de
2. Volg de aanwijzingen die op het
gewenste taal.
computerscherm verschijnen.
227
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
Weergeven van een film
• De bovenstaande omgeving wordt aanbevolen. Bij
configureren van deze omgeving wordt geen juiste
werking gegarandeerd.
• Zelfs als uw computer voldoet aan de bovenstaande
vereisten kunnen bepaalde instellingen en andere
geïnstalleerde software storing veroorzaken bij een
juiste weergave van films.
Windows Media Player, dat reeds geïnstalleerd is bij de
meeste computers, kan gebruikt worden voor de weergave
van films.
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmweergave
• Zorg ervoor de filmdata eerst naar de harde schijf van uw
PC over te zetten voordat u de data weer probeert te
geven. Een juiste filmweergave kan onmogelijk blijken
voor data waartoe toegang verschaft is via een netwerk of
vanaf een geheugenkaart, enz.
• Een juiste filmweergave kan onmogelijk blijken bij
bepaalde computers. Mocht u problemen ondervinden,
probeer dan het volgende.
— Probeer films op te nemen met de “Normal” of “LP”
kwaliteitsinstelling.
— Probeer op te waarderen naar de laatste versie van
Windows Media Player.
— Sluit eventueel andere applicaties die aan het draaien
zijn af en stop (resistentie) applicaties die zich
permanent in het geheugen bevinden.
Zelfs als een juiste weergave niet mogelijk is op uw
computer, kunt u de met de camera meegeleverde AV
kabel gebruiken om de camera aan te sluiten op de videoingangsaansluiting van een televisietoestel of een
computer om op die manier films weer te geven.
228
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
Gebruikersregistratie
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
1. Klik in het “Handleiding” gebied de naam aan
van de gebruiksaanwijzing die u wilt lezen.
Verlaten van de menu applicatie
BELANGRIJK!
1. Klik op het menuscherm op “Uitgang” om het
• Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen
bekijken dient Adobe Reader of Adobe Acrobat
Reader op uw computer geïnstalleerd te zijn. Als u
Adobe Reader niet reeds geïnstalleerd heeft dan
kunt u deze software installeren vanaf de
gebundelde CD-ROM.
menu te verlaten.
229
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Gebruik van de camera met een Macintosh computer
Uw digitale camera wordt geleverd met allerlei handige applicaties zodat de camera gebruikt kan worden in combinatie met uw
computer. Installeer de applicaties die u nodig heeft vervolgens op uw computer.
Selecteer het software dat u nodig heft
Installeer op uw Macintosh het software waarmee u het type gewenste bewerkingen uit kunt voeren.
Doeleinde
Naam software
Mac OS versies
Vereiste bediening
USB aansluiting op een Macintosh
voor het overdragen van beelden
–
OS 9/OS X
Breng een aansluiting tot stand te brengen
tussen de camera en uw Macintosh. Een
USB driver is niet nodig (pagina 209).
Beheren van beelden op een
Macintosh
Photo Loader 1.1
OS 9
Installeer Photo Loader 1.1 (pagina 232).
–
OS X
Gebruik iPhoto die meegeleverd wordt met
het besturingssysteem (pagina 232).
Filmweergave
–
OS 9/OS X
QuickTime is niet inbegrepen bij de CDROM die met deze camera meegeleverd is,
maar dit programma is inbegrepen bij uw
Macintosh besturingssysteem. Gebruik de
QuickTime applicatie die geïnstalleerd is bij
uw besturingssysteem voor de weergave
(pagina 233).
Bekijken van
gebruikersdocumentatiebestanden
(PDF)
–
OS 9/OS X
Gebruik Adobe Reader of Adobe Acrobat
Reader die met uw besturingssysteem
meegeleverd worden (pagina 233).
230
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Photo Loader 1.1
Besturingssysteem (OS): OS 9
Geheugen: Minstens 32 MB
Harde schijf: Minstens 3 MB
Systeemvereisten voor uw computer
De systeemvereisten voor uw computer verschillen
allemaal afhankelijk van de applicatie. Let er dus op de
vereisten te checken voor die bepaalde applicatie die u
probeert te gebruiken. Merk op dat de hier gegeven
waarden minimale vereisten zijn voor het draaien van elke
applicatie. De feitelijke vereisten zijn zwaarder afhankelijk
van het aantal beelden en de grootte van de beelden die
worden gehanteerd.
• De USB aansluiting wordt ondersteund op een Macintosh
die draait onder besturingssysteem 9 of X. Bediening
wordt ondersteund m.b.v. de standaard USB driver die
meegeleverd wordt met het systeem zodat het enige dat
u moet doen het aansluiten is van de camera op uw
Macintosh m.b.v. de USB kabel.
BELANGRIJK!
• Zie het “Readme” (leesmij) bestand op de CD-ROM
die meegeleverd wordt met de camera voor details
aangaande de minimale systeemvereisten voor
Macintosh.
• De software op de CD-ROM die meegeleverd wordt
met de camera ondersteund werking onder Mac OS
X niet.
231
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
BELANGRIJK!
Beheren van beelden op een Macintosh
• Als u gaat upgraden van een eerdere versie naar de
nieuwe versie van Photo Loader en u wilt
bibliotheekbeheer (library management) data en
HTML bestanden gebruiken die gecreëerd werden
met de oude versie van Photo Loader, lees dan het
“Important” (belangrijk) bestand in de “Photo Loader”
map. Volg de aanwijzingen in dit bestand om de
bestaande bibliotheekbeheer bestanden te
gebruiken. Volgt u deze procedure niet correct dan
kan dit resulteren in het verlies van of schade aan
uw bestaande bestanden.
■ Beheren van beelden op een Macintosh die
draait onder OS 9
Installeer de Photo Loader applicatie vanaf de CD-ROM die
meegeleverd wordt met de camera.
• Gebruik de CD-ROM waarvan het label met de inhoud
“Photo Loader” toont.
● Installeren van Photo Loader
1. Open de folder die “Photo Loader” heet.
■ Beheren van beelden op een Macintosh die
draait onder OS X
2. Open de map die “English” (Engels) heet en
open vervolgens het bestand dat “Important”
(belangrijk) heet.
Gebruik iPhoto dat meegeleverd Met iPhoto kunt u foto’s
beheren.
3. Open de map die “Installer” (installeerder)
heet en open het bestand dat “readme”
(leesme) heet.
4. Volg de aanwijzingen in het “readme” (leesme)
bestand om Photo Loader te installeren.
232
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
Weergeven van een film
Bekijken van gebruikersdocumentatie
(PDF bestanden)
U kunt voor de weergave van films QuickTime gebruiken,
dat meegeleverd wordt met uw besturingssysteem.
Om de inhoud van een PDF bestand te kunnen bekijken
dient Adobe Reader of Adobe Acrobat Reader op uw
computer geïnstalleerd te zijn.
Als ze niet reeds geïnstalleerd zijn, ga dan naar de Adobe
Systems Incorporated website en installeer Acrobat
Reader.
■ Voorzorgsmaatregelen voor filmweergave
• Zelfs als uw computer voldoet aan de hierboven vermelde
minimale vereisten, kunnen bepaalde instellingen en
andere geïnstalleerde software storing een juiste
weergave van films belemmeren.
• Een juiste filmweergave kan onmogelijk blijken bij
bepaalde Macintosh modellen. Mocht u problemen
ondervinden, probeer dan het volgende.
— Probeer films op te nemen met de “Normal” of “LP”
kwaliteitsinstelling.
— Probeer op te waarderen naar de laatste versie van
QuickTime.
— Sluit eventueel andere applicaties die aan het draaien
zijn af.
■ Bekijken van de gebruiksaanwijzing van de
camera
1. Open op de CD-ROM het “Manual”
(handleiding) bestand.
2. Open de “Digital Camera” map en open dan
de map voor de taal waarvan u de
gebruiksaanwijzing wilt bekijken.
Zelfs als een juiste weergave niet mogelijk is op uw
Macintosh, kunt u de met de camera meegeleverde AV
kabel gebruiken om de camera aan te sluiten op de videoingangsaansluiting van een televisietoestel of een
Macintosh om op die manier films weer te geven.
3. Open het bestand dat “camera_xx.pdf” heet.
• “xx” is de taalcode (voorbeeld: camera_e.pdf is voor
Engels).
233
GEBRUIKEN VAN DE CAMERA MET EEN COMPUTER
■ Om de gebruiksaanwijzing van de Photo
Loader te bekijken
1. Open de “Manual” (handleiding) map op de
CD-ROM.
2. Open de “Photo Loader” folder en open
vervolgens de “English” map.
3. Open “PhotoLoader_english”.
Registreren als cameragebruiker
Het registreren via het internet wordt alleen ondersteund.
Bezoek de volgende CASIO website om te registreren:
http://world.casio.com/qv/register/
234
APPENDIX
APPENDIX
Quick Shutter
Menureferentie
On (aan) / Off (uit)
(snelsluiter)
De volgende tabellen tonen de items die verschijnen tijdens
de opnamefunctie (REC) en de weergavefunctie (PLAY)
samen met hun instellingen.
• Onderstreepte items in de onderstaande tabellen zijn
fabrieksinstellingen (default).
Audio Snap
On (aan) / Off (uit)
(foto met geluid)
Grid (rooster)
On (aan) / Off (uit)
Digital Zoom
On (aan) / Off (uit)
(digitale zoomfunctie)
■ Opnamefunctie (REC)
Review
● REC (opname) tabmenu
Icon Help
Focus
(Autofocus) /
Macro (macro) /
(Scherpstellen)
(Panfocus) /
(Oneindig) /
Normal Speed (normale snelheid) /
(Doorlopend)
High Speed (hoge snelheid) /
Memory
(geheugen)
Focus (Scherpstellen): On (aan) / Off (uit)
ISO: On (aan) / Off (uit)
AF Area (Autofocuskader): On (aan) / Off (uit)
10 sec / 2 sec / X3 / Off (uit)
Metering (meten): On (aan) / Off (uit)
(zelfontspanner)
Self-timer (Zelfontspanner): On (aan) / Off (uit)
Auto (Automatisch) / Off (uit)
AF Area (autofocus
Spot (puntmeten) /
gebied)
Multi (multi-patroon meten)
easy Mode
Flash Intensity (Flitsintensiteit):
On (aan) / Off (uit)
Digital Zoom (Digitale zoom): On (aan) / Off (uit)
On (aan) / Off (uit)
MF Position (Handmatige scherpstelstand):
(gemakkelijke functie)
L/R Key
(links/rechts toets)
BEST SHOT: On (aan) / Off (uit)
Flash (Flits): On (aan) / Off (uit)
White Balance (witbalans): On (aan) / Off (uit)
Flash Cont. (doorlopende sluiter) / Off (uit)
Anti Shake (Anti-tril)
On (aan) / Off (uit)
(icoonhulp)
(Handmatige scherpstelling)
Continuous
Self-timer
On (aan) / Off (uit)
(controlefunctie)
On (aan) / Off (uit)
Focus (scherpstellen) / EV shift (EV
Zoom Position (Zoomstand): On (aan) / Off (uit)
verschuiving) / White Balance (witbalans) /
ISO / Self-timer (zelfontspanner) / Off (uit)
235
APPENDIX
● Quality (kwaliteit) tabmenu
Size (formaat)
Quality
(kwaliteit)
Saturation
6M (2816 × 2112) /
6M (3:2) (2816 × 1872 (3:2)) /
4M (2304 × 1728) / 3M (2048 × 1536) /
2M (1600 × 1200) / VGA (640 × 480)
(verzadiging)
Fine (fijn) / Normal (normaal) /
Flash Assist
Economy (economisch)
(flitserhulp)
Contrast
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Flash Intensity
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
(flitssterkte)
(Snapshots)
Quality
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
Auto (automatisch) / Off (uit)
● Instellingen tabmenu
HQ (hoge kwaliteit) / Normal (normaal) /
Sounds (geluiden) Startup (start) / Half Shutter
(kwaliteit) (Films)
LP (langzame snelheid)
EV Shift
–2.0 / –1.7 / –1.3 / –1.0 / –0.7 / –0.3 / 0.0 /
(sluiter halverwege) / Shutter (sluiter) /
(EV verschuiving)
+0.3 / +0.7 / +1.0 / +1.3 / +1.7 / +2.0
Operation (bediening) /
White Balance
Auto (automatisch) /
(bediening) /
(witbalans)
(bewolkt) /
(daglicht) /
Startup
(schaduw) /
Metering (meten)
File No.
(bestandnummer)
ISO 200 / ISO 400
World Time
Home (thuis) / World (wereld)
(wereldtijd)
Thuistijd instelling (stad, DST, enz.)
Red (rood) / Green (groen) / Blue (blauw) /
Timestamp
(tijdafstempeling)
Adjust (bijstellen)
Wereldtijd instelling (stad, DST, enz.)
Date (datum) / Date&Time (datum&tijd) /
Off (uit)
Tijdinstelling
Yellow (geel) / Pink (roze) / Purple (paars)
Date Style
YY/MM/DD / DD/MM/YY / MM/DD/YY
+2 / +1 / 0 / –1 / –2
(datumopmaak)
Multi (multi-patroon meten) /
Center
Spot (puntmeten)
Sharpness
Continue (doorgaan) / Reset (resetten)
Auto (automatisch) / ISO 50 / ISO 100 /
weighted (centrum-georiënteerd meten) /
Filter
On (aan) (instelbaar beeld) / Off (uit)
(startscherm)
N (daglichtwit) /
D (daglicht) /
(gloeilamp) / Manual (handmatig)
ISO
Operation
Play (weergave)
Off (uit) / B/W (zwart/wit) / Sepia (sepia) /
(scherpte)
236
APPENDIX
Language (taal)
(Japans) / English (Engels) / Français
(Frans) / Deutsch (Duits) / Español (Spaans) /
Italiano (Italiaans) / Português (Portugees) /
(Chinees (complex)) /
(Chinees (vereenvoudigd)) /
(Koreaans)
30 sec / 1 min / 2 min / Off (uit)
2 min / 5 min
9 frames (9 beelden) / 1 frame (1 beeld) /
MOTION PRINT
(Bwegende afdruk) Cancel (annuleren)
Cut (knippen) (voor) /
Cut
Movie Editing
Cut (knippen)
(knippen) (tussenin) /
(Filmbeheer)
(na) / Cancel (annuleren)
Keyston
–
(keystone correctie)
Color Correction
–
(kleurcorrectie)
Show (weergeven) / Save (opslaan) /
Favorites
(favoriet)
Cancel (annuleren)
Select images (beelden selecteren) /
DPOF
All images (alle beelden) / Cancel (annuleren)
Protect
On (aan) / All Files : On (alle bestanden :
(beveiligen)
aan) / Cancel (annuleren)
Date/Time
–
(Datum/tijd )
Rotation (rotatie)
Rotate (roteren) / Cancel (annuleren)
Resize (afmetingen 3M / 2M / VGA / Cancel (annuleren)
heraanpassen)
Trimming (trimmen) –
Dubbing (dubben) –
Copy (kopiëren)
Built-in (ingebouwd)
Card (kaart) /
Built-in (ingebouwd) /
Card (kaart)
Cancel (annuleren)
Sleep (sluimer)
Auto Power Off
(automatische
stroomonderbreking)
REC/PLAY
Power On (spanning aan) / Power On/Off
(opname/weergave) (spanning aan/uit) / Disable (gedeactiveerd)
USB
Mass Storage(Massageheugen) (USB
DIRECT-PRINT) / PTP (PictBridge)
NTSC / PAL
Video Out
(video uitgang)
Format
Format (formatteren) / Cancel (annuleren)
(formatteren)
Reset (terugstellen) Reset (terugstellen) / Cancel (annuleren)
■ Weergavefunctie (PLAY)
● PLAY (weergave) tabmenu
Slideshow
(diashow)
Calendar
(kalenderscherm)
Start (starten) / Images (beelden) / Time (tijd) /
Interval (tussenpauze) / Effect (Effecten) /
Cancel (annuleren)
–
● Instellingen tabmenu
• De inhoud van het insteltabmenu van de weergavefunctie
(PLAY) is identiek aan de inhoud van het insteltabmenu
van de opnamefunctie (REC).
237
APPENDIX
■ Opnamefunctie (REC)
Indicator referentie
De camera heeft twee indicators: Een bedrijfsindicator en
een zelfontspannerindicator. Deze indicators gaan branden
en knipperen om de huidige status van de camera te tonen.
Bedrijfsindicator
Zelfontspannerindicator
Bedrijfsindicator
Zelfontspannerindicator
Green
Rood
Oranje
Rood
Werking (spanning aan,
opname mogelijk)
Flitser is aan het opladen.
Brandt
Patroon
3
Brandt
Patroon
3
Brandt
* Er zijn drie indicatorflitspatronen. Patroon 1 knippert eens per
seconde, patroon 2 knippert tweemaal per seconde en patroon 3
knippert 4 maal per seconde. De onderstaande tabel geeft een
verklaring van de diepere betekenis van elk flitspatroon.
Autofocus werkt goed.
Autofocus werkt niet.
Beeldscherm is uit. /
Sluimertoestand
Opslaan van beeld
Patroon
2
Patroon
1
Patroon
1
Patroon
2
Patroon
1
238
Betekenis
Opslaan van filmdata /
verwerken van beelddata
Aftellen van zelfontspanner
(10 - 3 seconden)
Aftellen van zelfontspanner
(3 - 0 seconden)
Opladen van flitser is
onmogelijk.
APPENDIX
■ Weergavefunctie (PLAY)
ZelfontBedrijfsindicator
Green
Rood
spannerindicator
Oranje
Rood
Patroon
2
Brandt
Patroon
3
Patroon
3
Patroon
3
Betekenis
ZelfontBedrijfsindicator
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet
geformatteerd. / BEST
SHOT instelling kan niet
worden geregistreerd.
Geheugenkaart is
geblokkeerd. / Map kan niet
worden gecreëerd. /
Geheugen is vol. / Schrijf
foutlezing
Lege accu waarschuwing
Groen
Rood
Brandt
Patroon 3
Kaart formatteren
Spanning wordt (langzaam)
uitgeschakeld
Patroon 2
BELANGRIJK!
• Bij gebruik van de geheugenkaart mag u de kaart
nooit uit de camera verwijderen wanneer de
bedrijfsindicator groen aan het knipperen is. Hierdoor
kunnen namelijk alle opgenomen beelden verloren
gaan.
Brandt
Patroon 3
239
spannerindicator
Betekenis
Rood
Werking (spanning aan,
opname mogelijk)
Eén van de volgende
bewerkingen wordt uitgevoerd:
wissen, DPOF,
beeldbeveiliging, kopiëren,
formatteren, stapsgewijs
uitschakelen van de spanning,
herformatteren van het beeld,
beeld trimmen, na-opname,
keystone correctie,
kleurcorrectie, MOTION PRINT
(bewegend beeld afdrukken),
filmmontage.
Geheugenkaart problemen /
Geheugenkaart is niet
geformatteerd.
Geheugenkaart is geblokkeerd. /
Map kan niet worden gecreëerd. /
Geheugen is vol.
Lege accu waarschuwing
APPENDIX
■ Acculaderindicator referentie (EX-Z60)
■ USB slede indicators (EX-Z60DX)
De lithium-ion acculader heeft een [CHARGE] (opladen)
indicator die brandt of knippert in overeenstemmng met de
werking van de acculader.
De USB slede is voorzien van twee indicators: een
[CHARGE] (oplaad) indicator en een [USB] indicator. Deze
indicators gaan branden en knipperen om de huidige status
van de slede en de camera te tonen.
[CHARGE]
(oplaad) indicator
[CHARGE]
(oplaad) indicator
[CHARGE]
Betekenis
(oplaad) indicator
Brandt rood
Bezig met opladen
Knippert rood
Abnormale werking van acculader of van accu
Uit
[CHARGE]
(oplaad) indicator
Opladen is voltooid of opladen staat standby
(wanneer de omringende temperatuur te hoog
of te laag is.)
Kleur
Rood
Status
Brandt
Groen
Oranje
Brandt
Brandt
Rood
Knippert
[USB] indicator
Kleur
Betekenis
Status
Opladen
Opladen voltooid
Opladen standby
Groen
Groen
240
[USB] indicator
Brandt
Opladen foutlezing
USB aansluiting
Knippert Toegang tot computer
APPENDIX
Gids voor het oplossen van moeilijkheden
Beeldopname
Stroomvoorziening
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Spanning gaat niet aan.
1) De accu is onjuist ingelegd.
2) De accu is leeg.
1) Plaats de accu in de juiste richting (pagina 38).
2) Laad de accu op (pagina’s 35, 40). Als de accu na
het opladen weer snel leeg raakt, betekent dat dat
de accu het einde van zijn levensduur heeft bereikt
en te worden vervangen. Schaf een los verkrijgbare
oplaadbare lithium-ion accu NP-20 aan.
De camera begint
zichzelf ineens uit te
schakelen.
1) De automatische stroomonderbreker is
geactiveerd (pagina 51).
2) De accu is leeg.
1) Schakel de spanning opnieuw in.
Het beeld wordt niet
opgenomen bij indrukken
van de sluitertoets.
1) De weergavefunctie (PLAY) van de camera is
ingeschakeld.
2) De flitsereenheid wordt opgeladen.
3) Het geheugen is vol.
] (REC) om de opnamefunctie (REC)
1) Druk op [
in te schakelen.
2) Wacht totdat de flitsereenheid stopt met knipperen.
3) Schrijf bestanden die u wilt houden naar uw
computer en wis daarna de bestanden van het
camerageheugen of gebruik een andere
geheugenkaart.
Autofocus stelt niet goed
scherp.
1) De lens is vuil.
2) Het onderwerp bevindt zich niet in het midden
van het scherpstelkader tijdens de compositie
van het beeld.
3) Het onderwerp dat u aan het opnemen bent is
van een type dat niet past bij de
autofocusfunctie (pagina 66).
4) De camera wordt bewogen.
1) Reinig de lens.
2) Let er op dat het onderwerp zich binnen het
scherpstelkader bevindt tijdens de compositie van
het beeld.
3) Stel met de hand scherp (pagina 88).
241
2) Laad de accu op (pagina’s 35, 40).
4) Schakel de anti-trilfunctie in of zet de camera op
een statief (pagina 102).
APPENDIX
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Het onderwerp is niet
scherp bij het opgenomen
beeld.
Er was niet scherpgesteld op het beeld.
Bij het maken van de compositie van het beeld
dient u er op te letten dat het onderwerp waarop u
wilt scherpstellen zich binnen het scherpstelkader
bevindt (pagina 60).
Opnamen van
landschappen zijn
onscherp.
1) Er is niet goed scherpgesteld op het beeld.
1) Let er bij het samenstellen van het beeld op dat
het onderwerp waarop u wilt scherpstellen zich
binnen het scherpstelkader bevindt (pagina 60).
2) Verander de scherpstelfunctie naar “
”
(autofocus, pagina 83) of “
” (oneindig,
pagina 87).
3) Verander het BEST SHOT decor naar
“Scenery” (landschap) (pagina 97).
2) Een verkeerde scherpstelfunctie is
geselecteerd.
Beeldopname
Handeling
3) Een verkeerd BEST SHOT decor is
geselecteerd.
De flitser flitst niet.
De camera schakelt
zichzelf langzaam uit
tijdens het aftellen van de
zelfontspanner.
1) “
” (flitser uit) is geselecteerd als de
flitsfunctie.
2) De accu is leeg.
3) Een scène die “
” (flitser uit) selecteert als de
flitsfunctie is geselecteerd bij de BEST SHOT
functie.
1) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 71).
De accu is leeg.
Vervang de accu (pagina’s 35, 40).
242
2) Laad de accu op (pagina’s 35, 40).
3) Selecteer een andere flitserfunctie (pagina 71)
of een andere BEST SHOT scène (pagina 97).
APPENDIX
Symptoom
Handeling
1) U gebruikt de handmatige scherpstelfunctie en
u heeft niet scherpgesteld op het beeld.
2) U probeert de macrofunctie (
) te gebruiken
tijdens het opnemen van een landschap of
tijdens het maken van een portret.
3) U probeert autofocus of de oneindig-functie
(
) te gebruiken bij het opnemen van een
close-up shot.
1) Stel scherp op het beeld (pagina 88).
Opgenomen beelden
worden niet in het
geheugen opgeslagen.
1) De camera schakelt zichzelf uit voordat het
opslaan van beelden naar het geheugen
voltooid is.
2) Verwijderen van de geheugenkaart voordat het
opslaan voltooid is.
1) Als de accu indicator “
” toont, dient u de
accu zo snel mogelijk op te laden (pagina’s 35,
40).
2) Verwijder de geheugenkaart nooit voordat het
opslaan voltooid is.
Hoewel de beschikbare
verlichting helder is, zijn de
gezichten van de
menselijke onderwerpen
toch donker.
Niet genoeg licht bereikt de onderwerpen.
•
De onderwerpen zijn te
donker bij het opnemen
van beelden op het strand
of bij een ski oord.
Als het zonlicht door het water, het zand of de
sneeuw wordt gereflecteerd kan dit er toe leiden
dat de onderwerpen worden onderbelicht.
Het beeld op het
beeldscherm is niet scherp.
Beeldopname
Mogelijke oorzaak
2) Gebruik autofocus voor het opnemen van
landschappen en voor het maken van
portretten.
3) Gebruik de macrofunctie (
) voor close-ups.
•
•
•
243
Schakel de instelling van de flitserfunctie over
naar “
” (flitser aan) voor daglicht synchroon
flitsen (pagina 72).
Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina
90).
Schakel de instelling van de flitserfunctie over
naar “
” (flitser aan) voor daglicht synchroon
flitsen (pagina 72).
Verhoog de EV verschuivingswaarde (pagina
90).
APPENDIX
Weergave
Films
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Verticale lijnen op het
beeldscherm
Bij opnamen van een bijzonder licht onderwerp
kan een verticale gordel verschijnen over het
beeld op het beeldscherm.
Dit is een CCD fenomeen dat bekend staat als
“verticale vegen” en duidt niet op defecten bij de
camera. Merk op dat verticale vegen niet samen
met een foto opgenomen wordt maar wel bij het
maken van een film.
Beelden die niet scherp
zijn
Het onderwerp bevindt zich buiten het bereik van
de camera.
Neem op binnen het toegelaten bereik.
Digitale ruis in beeld
De gevoeligheid wordt automatisch verhoogd voor
donkere onderwerpen. Een grotere gevoeligheid
verhoogt tevens de kans op digitale ruis.
Verlicht het onderwerp door een licht of
schijnwerper o.i.d.
De kleur van het
weergavebeeld verschilt
van het beeld op het
beeldscherm tijdens het
opnemen.
Zonlicht of licht van een andere lichtbron schijnt
tijdens het opnemen direct in de lens.
Plaats de camera zodanig dat zonlicht niet direct
in de lens kan schijnen.
Beelden worden niet
getoond.
Een geheugenkaart met niet-DCF beelden die
opgenomen zijn met een andere camera bevindt
zich in de camera.
Deze camera kan niet-DCF beelden niet tonen die
met een andere digitale camera op een
geheugenkaart zijn opgenomen.
244
APPENDIX
Overige
Symptoom
Mogelijke oorzaak
Handeling
Geen van de toetsen en
schakelaars werkt.
Problemen met het elektronische circuit hetgeen
veroorzaakt wordt door elektrostatische lading,
een harde stoot, enz. terwijl de camera
aangesloten was op een ander apparaat.
Verwijder de accu uit de camera, leg hem opnieuw
in en probeer opnieuw.
Het beeldscherm is
uitgeschakeld.
USB communicatie vindt plaats.
Ontkoppel de USB kabel na eerst te hebben
bevestigd dat de computer geen toegang aan het
verkrijgen is tot het geheugen van de camera.
Het is niet mogelijk
bestanden via een USB
aansluiting over te
schrijven.
1) De USB kabel is niet juist aangesloten.
2) De camera is niet stevig op de USB slede (EXZ60DX) geplaatst .
3) De USB driver is niet geïnstalleerd.
1) Controleer alle aansluitingen.
2) Controleer de aansluiting tussen de camera en
de USB slede.
3) Installeer de USB driver op uw computer
(pagina 199).
4) • Schakel de camera in.
• Druk op de [USB] toets van de USB slede
(EX-Z60DX).
4) De camera is uitgeschakeld.
245
APPENDIX
Symptoom
1) Instellingen voor de displaytaal, de thuisstad,
de datumstijl, de datum en tijd en andere
instellingen zijn niet geconfigureerd bij de
camera.
2) Een probleem met het beheergebied van het
ingebouwde geheugen van de camera.
Overige
Het displaytaal
instelscherm verschijnt
wanneer de camera
ingeschakeld wordt.
Mogelijke oorzaak
Handeling
1) Controleer de instellingen (pagina 55).
2) Voer de terugstelbewerking (reset) uit om de
basisinstellingen van de camera terug te stellen
(pagina 131). Configureer elke instelling pas
daarna. Als het taalselectiescherm niet opnieuw
verschijnt als u de camera inschakelt, betekent
dit dat het beheergebied van het ingebouwde
geheugen van de camera hersteld is. Mocht
dezelfde boodschap verschijnen na het
inschakelen van de spanning, neem dan
contact op met de winkel waar u de camera
aanschafte of met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Mocht u problemen ondervinden bij het installeren van de USB driver…
U kunt de USB driver mogelijk niet correct installeren als u de USB kabel gebruikt om de camera op een computer aan te
sluiten die draait onder Windows 98SE/98 voordat u de USB driver geïnstalleerd heeft van de CD-ROM die meegeleverd wordt
met de camera, of als reeds een ander type driver geïnstalleerd is. Hierdoor wordt het voor de computer onmogelijk om de
digitale camera te herkennen wanneer deze wordt aangesloten. Mocht dit het geval zijn dan dient u de USB driver van de
camera opnieuw te installeren. Zie het “Lees mij” bestand van de USB driver op de CD-ROM die meegeleverd wordt met de
camera voor informatie aangaande het opnieuw installeren van de USB driver.
246
APPENDIX
Tonen van boodschappen
Battery is low.
De accu is leeg.
Cannot correct
image!
Keystone correctie kan om de een of andere reden
niet plaatsvinden. Het beeld wordt opgenomen
zoals het is zonder correctie (pagina’s 106, 108).
Can not find the file. De camera kan een beeld niet vinden dat
gespecificeerd wordt in de “Images” (beelden)
instelling. Specificeer een ander beeld (pagina
149).
Cannot register any
more files.
• U probeert een BEST SHOT decor op te slaan
terwijl er reeds 999 decors opgeslagen zijn in de
“SCENE” map terwijl (pagina 101).
• U probeert een “FAVORITE” (favoriet) bestand te
kopiëren terwijl de “FAVORITE” map reeds 9999
bestanden bevat (pagina 166).
Card ERROR
Er trad een probleem op bij de geheugenkaart.
Schakel de camera uit, verwijder de kaart en steek
hem opnieuw is. Mocht dezelfde boodschap
verschijnen, formatteer dan de geheugenkaart
(pagina 183).
BELANGRIJK!
Het formatteren van de geheugenkaart wist alle
bestanden op de geheugenkaart uit. Probeer
eerst eventuele werkbare bestanden naar een
computer of een ander opslagmedium over te
schrijven voordat u de geheugenkaart
formatteert.
Check Connections!
• U probeert de camera aan te sluiten op een
printer terwijl de USB aansluitingen van de
camera niet compatibel zijn met de USB van de
printer (pagina 177).
• U probeert aan te sluiten op een computer
waarbij geen USB driver geïnstalleerd is (pagina
199).
File could not be
saved because
battery is low.
De accu is leeg zodat het opgenomen beeld niet
kon worden opgeslagen.
Folder cannot be
created
Deze boodschap verschijnt wanneer u een beeld
probeert op te slaan terwijl er 9999 bestanden
opgeslagen zijn in de 999ste map. Wis bestanden
die u niet langer nodig heeft als u meer bestanden
wilt opnemen (pagina 161).
LENS ERROR
Deze boodschap verschijnt en de camera schakelt
zichzelf uit wanneer het objectief op een
onverwachte manier werkt. Mocht dezelfde
boodschap verschijnen nadat u de spanning weer
inschakelt, neem dan contact op met een CASIO
onderhoudswerkplaats.
Load Paper!
Tijdens de printerfunctie van de camera als het
papier bij printer op is.
Memory Full
Het geheugen is vol. Wis bestanden die u niet
langer nodig heeft als u meer bestanden wilt
opnemen (pagina 161).
No Favorites file!
Er is geen FAVORITE bestand aanwezig.
247
APPENDIX
Printing Error
Record Error
Replenish Ink!
RETRY POWER ON
SYSTEM ERROR
Eén van de volgende problemen trad op tijdens het
afdrukken.
• De spanning van de printer is uitgeschakeld.
• Interne fout bij printer
Tijdens het opslaan van beelddata kon om de één of
andere reden de beelddata niet gecomprimeerd
worden.Voer de opname van het beeld nogmaals uit.
Tijdens de printerfunctie van de camera als de inkt
bij de printer bijna of geheel op is.
Mocht het objectief tegen een obstakel aankomen,
dan verschijnt deze boodschap en schakelt de
camera zichzelf uit. Verwijder het obstakel en
schakel de spanning van de camera opnieuw in.
Uw camerasysteem is beschadigd. Neem contact
op met een CASIO onderhoudswerkplaats.
There are no printing Er zijn geen DPOF instellingen die de beelden en
images.
het aantal kopiën ervan specificeren voor elke
Set up DPOF.
drukklus.
Configureer de vereiste DPOF instellingen (pagina
188).
There is no image to Het beeld of de film waarvan u de instellingen
register.
probeert op te slaan, wordt niet ondersteund door
BEST SHOT.
The card is not
formatted.
De geheugenkaart in de camera is niet
geformatteerd. Formatteer de geheugenkaart
(pagina 183).
This file cannot be
played.
Het beeldbestand of het audiobestand is
beschadigd of is van een type dat niet door deze
camera kan worden getoond.
This function cannot U probeerde bestanden te kopiëren van het
be used.
ingebouwde geheugen naar een geheugenkaart in
de camera terwijl er zich geen geheugenkaart
bevindt in de camera (pagina 184).
The card is locked.
De LOCK schakelaar van de SD geheugenkaart is
vergrendeld. U kunt beelden niet opslaan op of
wissen van een geheugenkaart die vergrendeld is.
There are no files.
• Er bevinden zich geen bestanden in het
ingebouwde geheugen of in de geheugenkaart.
• Deze boodschap verschijnt als u de bestanden of
mappen in het geheugen van de camera een
andere naam geeft of als u op een andere plaats
zet. Mocht dit het geval zijn, zet de bestanden of
mappen dan terug op hun oorspronkelijke plaats
in het camerageheugen en zet ze terug tot hun
oorspronkelijke voorkeuzenamen (pagina’s 217,
219).
This function is not
supported for this
file.
248
De functie die u probeert uit te voeren wordt niet
ondersteund voor het bestand waarop u de functie
probeert uit te voeren.
APPENDIX
Dataformaat
Technische gegevens
• Snapshot
Product ............................... Digitale camera
Bestandsgrootte
Beeldbestandsgrootte
Kwaliteit
(beeldpunten)
(naar schatting)
Model .................................. EX-Z60/EX-Z60DX
Fijn
6M
2816 × 2112 Normaal
■ Camerafunctie
Economisch
Beeldbestandformaat
Snapshots ....................... JPEG (Exif Ver. 2.2); DCF (Design rule
for Camera File system)
1.0 standaard; voldoet aan DPOF
Films ................................ AVI (Motion JPEG)
Audio (geluid) .................. WAV
Fijn
6M (3:2)
2816 × 1872 Normaal
Economisch
(3:2)
Fijn
4M
2304 × 1728 Normaal
Opnamemedia .................... 8,3 MB ingebouwd geheugen
SD geheugenkaart
MultiMediaCard (MMC)
Fijn
3M
2048 × 1536 Normaal
Economisch
Economisch
Fijn
2M
1600 × 1200 Normaal
Economisch
VGA
640 × 480
Fijn
Normaal
Economisch
249
3,63 MB
2,0 MB
1,21 MB
3,22 MB
1,9 MB
1,08 MB
2,43 MB
1,62 MB
810 KB
1,92 MB
1,28 MB
640 KB
1,17 MB
780 KB
390 KB
360 KB
240 KB
120 KB
Ingebouwd
geheugen
8,3 MB
2 foto’s
3 foto’s
6 foto’s
2 foto’s
4 foto’s
7 foto’s
3 foto’s
4 foto’s
9 foto’s
4 foto’s
6 foto’s
11 foto’s
6 foto’s
9 foto’s
18 foto’s
21 foto’s
32 foto’s
59 foto’s
SD
geheugenkaart*
256 MB
65 opnamen
116 opnamen
186 opnamen
73 opnamen
121 opnamen
206 opnamen
97 opnamen
143 opnamen
271 opnamen
121 opnamen
180 opnamen
348 opnamen
196 opnamen
286 opnamen
530 opnamen
625 opnamen
938 opnamen
1742 opnamen
APPENDIX
• Films
Beeldformaat
(beeldpunten)
Maximale
opnametijd
per
bestand
Geschatte
datasnelheid
(beeldsnelheid)
Geschatte
Geschatte
opnametijd voor
opnametijd
het ingebouwde
voor SD
geheugen
geheugenkaart
8,3 MB
256 MB
HQ
640 × 480
Totdat het
geheugen
vol is
10,2 megabits
per seconde
(30 beelden/
seconde)
6 seconden
Normal
640 × 480
Totdat het
geheugen
vol is
6,1 megabits
per seconde
(30 beelden/
seconde)
11 seconden
5 minuten
en
27 seconden
LP
320 × 240
Totdat het
geheugen
vol is
2,45 megabits
per seconde
(15 beelden/
seconde)
27 seconden
13 minuten
en
34 seconden
Wissen ................................ Enkel bestand, alle bestanden
(met beveiliging)
Effectieve beeldpunten ..... 6,0 miljoen
Beeldelement ..................... 1/2,5-inch vierkante beeldpunten
kleuren CCD
(totaal aantal beeldpunten: 6,37
miljoen)
3 minuten
en
16 seconden
Lens/brandpuntsafstand
Lenzen ............................. F3,1 (W) tot 5,9 (T); f = 6,3 (W) tot
18,9 mm (T) (gelijkwaardig met
ongeveer 38 (W) tot 114 mm (T) voor
35 mm film)
(W = groothoek, T = telefoto)
6 lenzen in 5 groepen, met asferische
lens
Zoom ................................... 3X optische zoom, 4X digitale zoom
(12X in combinatie met optische zoom)
Scherpstellen ..................... Contrast detectie autofocus
Scherpstelfuncties: autofocus,
macrofunctie, panfocuss,
oneindigfunctie, handmatige
scherpstelling
AF gebied: Spot (puntmeten), multi
(multi-patroon)
* Gebaseerd op Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. producten.
De capaciteit hangt af van de het merk van de geheugenkaart.
* Vermenigvuldig de capaciteit in de tabel met de geschatte
waarde om het aantal beelden te verkrijgen dat op een
geheugenkaart van een andere capaciteit kan worden
opgeslagen.
250
APPENDIX
Gevoeligheid ...................... Foto’s: Auto, ISO 50, ISO 100,
ISO 200, ISO 400
• De maximale gevoeligheid is ISO
800 als de BEST SHOT antitrilfunctie of het hoge
gevoeligheiddecor gebruikt wordt.
Films: Auto
Geschat scherpstelbereik (van het oppervlak van de lens)
Autofocus ........................ 40 cm – ∞
Macro .............................. 10 cm – 50 cm
Oneindigfunctie ............... ∞
Handmatig ....................... 10 cm – ∞
• Bij het gebruik van de optische zoom
veranderen de hier boven
aangegeven waarden.
Zelfontspanner .................. 10 seconden, 2 seconden, drievoudige
zelfontspanner
Belichtingsregeling
Lichtmeting ...................... Multi-patroon, centrum-georiënteerd
meten, puntmeten via de CCD
Belichting ......................... Programma AE
Belichtingscompensatie ... –2EV – +2EV (1/3EV eenheden)
Ingebouwde flitser
Flitserfuncties .................. Automatische flitser, ON (aan), OFF
(uit), rode ogenreductie, milde flits
Flitsbereik ........................ Groothoek optische zoom
0,1 – 3,7 meter
Telefoto optische zoom:
0,6 – 1,9 meter
• Doorlopende sluiter met flits
Groothoek optische zoom:
0,4 – 1,9 meter
Telefoto optische zoom:
0,6 – 1,0 meter
* ISO gevoeligheid: “Auto”
(automatisch)
* Hangt af van de zoomfactor.
Sluiter .................................. CCD elektronische sluiter, mechanische
sluiter
Snapshotfunctie (automatisch): 1/2ste
– 1/2000ste seconde
• De sluitersnelheid is anders bij de
volgende BEST SHOT scènes
Nachtscène: 4 – 1/2000 seconde
Vuurwerk: 2 seconden (vast)
Lensopening ...................... F3,1/4,4, automatische overschakeling
• Door gebruik van de optische zoom
verandert de lensopening.
Opnamefuncties ................ Snapshot (foto); audio snapshot (foto
met geluid); macro; zelfontspanner;
doorlopende sluiter; BEST SHOT
functie; film met geluid; spraakopname
• Audio opname is in mono.
Witbalans ............................ Automatische witbalans, vast ingesteld
(6 functies), handmatig overschakelen
251
B
APPENDIX
Audio opnametijd
Audio snapshot ............... Circa max. 30 seconden per beeld
Spraakopname ................ Circa 25 minuten met ingebouwd
geheugen
Post-opname ................... Circa max. 30 seconden per beeld
■ Spanningsvereisten
Beeldscherm ...................... 2,5-inch TFT kleuren LCD
115.200 beeldpunten (480 × 240)
De bovenstaande waarden geven de hoeveelheid tijd aan bij de voorwaarden
die hieronder vermeld staan totdat de spanning automatisch uitgeschakeld
wordt doordat de accu leeg is. Deze waarden zijn echter geen garantie dat de
accu inderdaad de aangegeven gebruiksduur zal verstrekken. Een lage
temperatuur zal de gebruiksduur van de accu verkorten.
Spanningsvereisten .......... Oplaadbare lithium-ion accu
(NP-20) × 1
Levensduur accu (naar schatting):
Zoeker ................................. Beeldscherm
Tijdbijhoud functies .......... Ingebouwde digitale kwartsklok
Datum en tijd ................... Opgenomen met beelddata
Automatisch kalender ..... Tot 2049
Wereldtijd ........................ City (stad), Date (datum), Time (tijd),
Summer time (zomertijd), 162 steden
in 32 tijdzones
Ingangs/
uitgangsaansluitingen ...... USB/AV aansluiting
Bewerking
Gebruiksduur van accu (benadering)
Aantal foto’s (CIPA standaard)*1
(Opnametijd)
180 foto’s (90 minuten)
Doorlopende weergave van
Snapshots*2
230 minuten
Doorlopende filmopname*
3
Doorlopende spraakopname*4
USB ..................................... Compatibel met USB 2.0 (Full-Speed)
100 minuten
230 minuten
Ondersteunde accu: NP-20 (nominale capaciteit: 700mAh)
Opslagmedium: SD geheugenkaart
Microfoon ........................... Mono
Luidspreker ........................ Mono
252
APPENDIX
*1 Aantal foto’s (CIPA standaard)
• Temperatuur: 23°C
• Beeldscherm: Ingeschakeld
• Zoomen van de volledige groothoek- tot de volledige telefotostand elke
30 seconden, waarbij telkens twee beelden worden opgenomen,
waarvan één met flits; de spanning wordt na elke 10 opgenomen
beelden uit- en weer ingeschakeld.
Stroomverbruik .................. 3,7 V gelijkstroom, ca. 4,5 W
Afmetingen ......................... 95,2 (B) × 60,6 (H) × 19,8 (D) mm
(exclusief uitsteeksels; 16,2 mm bij het
dunste deel)
Gewicht ............................... ca. 118 g
(exclusief accu en accessoires)
*2 Omstandigheden bij doorlopende snapshot weergave
• Temperatuur: 23°C
• Bladeren naar het volgende beeld na elke 10 seconden
Gebundelde accessoires .. • EX-Z60
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
Lithium-ion acculader (BC-11L);
Netsnoer; USB kabel, AV kabel;
Polsriem; CD-ROM; Basisreferentie
*3 Geschatte tijd voor doorlopende filmopname zonder te zoomen.
*4 De tijden voor stemopname zijn gebaseerd op doorlopende opname.
• EX-Z60DX
Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20);
USB slede (CA-32); Speciale
netadapter; Netsnoer; USB kabel; AV
kabel; Polsriem; CD-ROM;
Basisreferentie
253
APPENDIX
■ Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
EX-Z60
■ Lithium-ion acculader (BC-11L)
Nominale spanning ........... 3,7 V
Nominale capaciteit .......... 700 mAh
Spanningsvereisten .......... 100 V – 240 V wisselstroom, 80 mA,
50/60 Hz
Bedrijfstemperatuur
Bereik .................................. 0°C – 40°C
Uitgangsspanning ............. 4,2 V gelijkspanning, 600 mA
Oplaadtemperatuur ........... 5°C – 35°C
Afmetingen ......................... 33 (B) × 50 (H) × 4,7 (D) mm
Oplaadbaar batterijtype .... Oplaadbare lithium-ion accu (NP-20)
Gewicht ............................... ca. 16 g
Tijd tot volledig opladen .... Ca. 90 minuten
Afmetingen ......................... 55 (B) × 86 (H) × 20 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
Gewicht ............................... Ca. 58 g
254
APPENDIX
■ Speciale netadapter (Inlaat type) (AD-C52G)
EX-Z60DX
■ USB slede (CA-32)
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Ingangs-/
uitgangsaansluitingen ...... Camera aansluiting, USB poort,
netadapteraansluiting (DC IN 5,3 V) /
AV uitgangspoort (speciale minipoort,
NTSC/PAL)
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 50 (B) × 20 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Stroomverbruik .................. 5,3 V gelijkstroom, ca. 3,2 W
Gewicht ............................... ca. 90 g
Afmetingen ......................... 111 (B) × 17 (H) × 57 (D) mm
(exclusief uitsteeksels)
■ Speciale netadapter (Insteek type) (AD-C52J)
Gewicht ............................... ca. 61 g
Spanningsvereisten .......... 100 – 240 V wisselspanning,
50/60 Hz, 83 mA
Uitgangsvermogen ............ 5,3 V gelijkstroom, 650 mA
Afmetingen ......................... 50 (B) × 18 (H) × 70 (D) mm
(exclusief uitstekende delen en kabel)
Gewicht ............................... ca. 90 g
255
CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
MA0604-C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement